Orální historie jako výzva pro výzkum soudobých dějin pedagogiky a školství

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Orální historie jako výzva pro výzkum soudobých dějin pedagogiky a školství"

Transkript

1 Orální historie jako výzva pro výzkum soudobých dějin pedagogiky a školství Jiří Zounek Michal Šimáně Ústav pedagogických věd FF MU

2 Východiska Situace po roce 1989 (obecná historie, dějiny pedagogiky a školství) Historicko-pedagogický výzkum orientovaný na soudobé dějiny školství - existující a dále vznikající nechuť zabývat se kritickou analýzou vývoje naší školské soustavy po roce 1945 (Cach, 1991) Mareš (2010): Časově by mělo jít o všechna důležitá období pedagogiky a školství, zejména bude třeba se věnovat normalizačním létům..., dále:... je třeba využít pamětníků, kteří danou dobu prožívali na různých úrovních systému

3 Východiska Průcha (2011): studium socialistické pedagogiky = jako každé jiné téma nebo jiná etapa vývoje. Výzkum socialistické školy lze omezeně použít školské statistiky např. Základní školství v České republice: retrospektiva let (ČSÚ)

4 Východiska Studium životopisů a životních příběhů - mnohdy takřka jedinou možností, jak lze empiricky poznat důležité charakteristiky bývalých komunistických společností (Konopásek,1999; dále viz např. Shapiro, & Shapiro, 2004) Viz např. Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. století. (2011): Učitel Příběh normálního života v nenormální době (Zounek). Moree, D. Učitelé na vlnách transformace. Kultura školy před rokem 1989 a po něm. (2013)

5 Orální historie Řada postupů, jejichž prostřednictvím se badatel... dobírá nových poznatků, a to na základě ústního sdělení osob, jež byly účastníky či svědky určité události, procesu nebo doby, které badatel zkoumá, nebo osob, jejichž individuální prožitky, postoje a názory mohou obohatit badatelovo poznání o nich samých, případně o zkoumaném problému obecně (Vaněk & Mücke, 2011, s. 9; Thompson, 2000).

6 Orální historie International Oral History Association, časopis Words and Silences

7 Metodologické inspirace Dějiny každodennosti (Alltagsgeschichte) Grulich (2001): mikrohistorie = věda o skutečném životě - zkoumá vnější projevy i vnitřní přesvědčení každého člověka Antropologicky orientovaní historikové: nejen objektivní životní kontext (strukturu rodiny, svět práce, výchovné a vzdělávací instituce), ale také sociální praxe, snaží se propojit způsoby vnímání, svět emocí a subjektivních pocitů lidí, kteří nejednají výhradně racionálně (Dülmen, 2002).

8 Metodologické inspirace Kvalitativní výzkum v pedagogice (jako inspirace i nástroj k rozvoji metody orální historie) Zkoumání životního příběhu učitele (Gavora) Metoda vizuální historie (fotografická alba, deníky, dopisy) Kombinace s tradičními prameny a metodami historické práce

9 Výzkumná sonda

10 Vzorek a metodologie Respondentky: paní Jitka (1941, střední pedagogická škola, 40 let praxe, málotřídní školy); paní Jarmila * (1940, středoškolská profesorka, latina-čeština, ředitelka gymnázia); Rozhovory: životopisné, květen-červen 2013, nahrány na diktafon, přepsány Analýza: otevřené kódování, uspořádání materiálu do podoby jednoduchých krátkých příběhů (strukturní analýza, viz Labov, 1972 in Švaříček & Šeďová, 2007), obsahová analýza * Jména respondentek byla z etických důvodů změněna.

11 Paní Jitka Málotřídní školy výuka a hledání bydlení (s manželem) 60. léta: Měli jsme jako jedni z mála auto, tak vozil kluky hrát stolní tenis a hrál s nima. v tý obci byl farář, tajemník, předseda a obchodník a manžel. Tak pět se scházeli v hospodě, vždycky to byli domluvený, tam se řešily všechny problémy, co bylo potřeba, že jo. Ke škole a tak dál

12 Paní Jitka Pozitivně vnímá osnovy, půjčovali se je učitelé mezi sebou podle ročníků, ale kontrola ředitele, zda jsou uvedeny výchovné cíle, zda souhlasí osnovy a probrané učivo Konflikty po roce 1989 s mladými : ty mladý, když přišli, tak voni všechno jako kritizovali, že se mně to nelíbilo, oni nás tam brali jako starý kantory. Že to všecko jako říkali, že to bylo jako špatně, jo. A tak mě to i tak někdy vzalo

13 Paní Jarmila O školství v 50. letech: Já jsem byla ročník, který končil v osmé třídě. Ale přede mnou ještě nějak to docházelo, takže ti měli možnost chodit ještě do deváté třídy. To byly takzvané JUKy. Jednoroční učební kurz. A teprve po ukončení jednoročního učebního kurzu šli na, na tu jedenáctiletou střední školu. Vnímání reformy z roku 1953: teď mně vytanulo na mysli, to bylo i na základní škole, na té jedenáctileté už ne. Ale že jsme v zeměpise vyškrtávali my jsme z toho měli legraci, že se nemusíme něco učit. Asi tak jsme to brali.

14 Paní Jarmila Ředitelka dvou gymnázií ( ), sama odchází (nabízen konkurz), stává se učitelkou na klasickém gymnáziu Spokojenost pro roce 1989: já jsem uměla odejít i po roce osmdesát devět bez jakýchkoliv problémů, neměla jsem vůbec žádné problémy. Naopak mně říkali, abych se hlásila do konkurzu já jsem vždycky ráda učila a ta latina mě tak lákala, když zde založili ono klasické gymnázium. Takže jsem vlastně závěr těch posledních šest let byla řadovou učitelkou a byla jsem hrozně ráda

15 Omezení studie (výzkumné sondy) Malý počet rozhovorů Neprovedeny dosud všechny analýzy Nevyužity všechny zdroje pramenů

16 Metodologické poznámky Problémy: Členství v KSČ citlivé téma (obecně, nutno mluvit i s členy KSČ) Uschování dokumentů (přípravy aj.) nezachovány Strach ze zkoušení u respondetů ze strany výzkumníka Pozitiva: Detaily ze života, mikropříběhy vysvětlují obecné poznatky Lze odkrýt nová témata

17 Závěrečné úvahy Historik se podílí na vzniku historického pramene! Životopisná vyprávění umožňují rozkrýt nejenom práci učitele/ředitele, ale také detaily o školách v době dětství respondentů. Události kolem roku 1968 už dávná historie, citlivější události kolem r (1989=razantnější změna? Není to taková doba?). Mlčení o 1968 = velmi nepříjemný zážitek lidsky i profesně?

18 Výzvy pro dějiny pedagogiky Velké výzkumné téma: pro různé stupně škol, druhy profesí, i mimoškolní oblast atp. Kombinace s analýzou pramenů osobní povahy i pracovních materiálů získání nových poznatků Pomoc pro pochopení transformace školství v 90. letech 20. st. Metoda využitelná pro dějiny pedagogiky jako vědy, pro specifická témata (vznik alternativních škol, ICT do škol aj.)

19 Zdroje Cach, J. (1991). Poznámky k vývoji politiky a institucí v oblasti školství léta nadějí, krizí a zklamání Pedagogika, 41(2), Gavora, P. (2001a). Výskum životného príbehu: učiteľka Adamová. Pedagogika, 51 (3), Grulich, J. (2001). Zkoumání maličkostí. Okolnosti vzniku a významu mikrohistorie. Český časopis historický, 99 (3), Dülmen, R. (2002). Historická antropologie: vývoj, problémy, úkoly. Praha: Dokořán. Kalinová, L. (2012). Konec nadějím a nová očekávání: k dějinám české společnosti Praha: Academia. Konopásek, Z. (1999). Otevřená minulost: autobiografická sociologie státního socialismu. Praha: Karolinum. Mareš, J. (2010). O vstupování na tenký led. Pedagogika, 60 (2), Průcha, J. (2011). Vstoupit či nevstoupit na tenký led analýzy socialistické pedagogiky? Pedagogika, 61 (2), s

20 Zdroje Thompson, P. (2000). The voice of the past: oral history. Oxford: Oxford University Press. Vaněk, M., & Mücke, P. (2011). Třetí strana trojúhelníku: teorie a praxe orální historie. Praha: Fakulta humanitních studií UK v Praze. Zounek, J., & Vichrová, M. (2008). Der Wissenschaftler und Pädagoge in den totalitären Regimen des 20. Jahrhunderts in der Tschechoslowakei. In A. Pehnke. Widerständige sächsische Schulreformer im Visier stalinischer Politik ( ). (s ). Frankfurt am Main: Peter Lang. Zounek, J. (2011). Učitel Příběh normálního života v nenormální době. In L. Fasora, & J. Hanuš, & J. Malíř & D. Nečasová (Eds.). Člověk na Moravě ve druhé polovině 20. století. (s ). Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury.

21 Děkujeme za pozornost Jiří Zounek - Michal Šimáně -

MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY KVALITATIVNÍ ANALÝZY ŽIVOTNÍCH DRAH MLADÝCH DOSPĚLÝCH S POSTIŽENÍM

MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY KVALITATIVNÍ ANALÝZY ŽIVOTNÍCH DRAH MLADÝCH DOSPĚLÝCH S POSTIŽENÍM MOŽNOSTI A PERSPEKTIVY KVALITATIVNÍ ANALÝZY ŽIVOTNÍCH DRAH MLADÝCH DOSPĚLÝCH S POSTIŽENÍM Jan Šiška, Camille Latimier, Šárka Káňová Abstrakt: V rámci výzkumného projektu Quali-TYDES - Cesta životem' prezentujeme

Více

PŘÍNOSY A ZTRÁTY PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ V ŽIVOTĚ ROMŮ

PŘÍNOSY A ZTRÁTY PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ V ŽIVOTĚ ROMŮ PŘÍNOSY A ZTRÁTY PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ V ŽIVOTĚ ROMŮ Mgr. Martina Kánská, doktorská studentka na Ústavu pedagogických věd FF MU, Brno, e-mail: Martina.Kanska@seznam.cz Resumé Cílem stati je přinést odpověď

Více

Studia paedagogica roč. 15, č. 2, rok 2010 www.phil.muni.cz/wupv/casopis

Studia paedagogica roč. 15, č. 2, rok 2010 www.phil.muni.cz/wupv/casopis Studia paedagogica roč. 15, č. 2, rok 2010 www.phil.muni.cz/wupv/casopis DYNAMIKA ROZHODOVÁNÍ ŽÁKŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL O DALŠÍ VZDĚLÁVACÍ DRÁZE 1 Dynamics in Pupils Decision-making about Further Educational

Více

Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání 1

Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání 1 ORBIS SCHOLAE, 2013, 7 (1) 79 100 EMPIRICKÉ STUDIE Názory učitelů základních škol na potřebu změn ve školním vzdělávání 1 79 Jana Straková, Vladimíra Spilková, Jaroslava Simonová Univerzita Karlova v Praze,

Více

Financováno z programu Transition Facility Evropské Unie. ZPRÁVA Z PILOTNÍHO KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU Motivace romských rodičů na poli vzdělávání

Financováno z programu Transition Facility Evropské Unie. ZPRÁVA Z PILOTNÍHO KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU Motivace romských rodičů na poli vzdělávání Financováno z programu Transition Facility Evropské Unie ZPRÁVA Z PILOTNÍHO KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU Motivace romských rodičů na poli vzdělávání Bc. Andrea Gruberová Poradna pro občanství/občanská a lidská

Více

Bratrská jednota baptistů v Praze před a po roce 1989 očima jejích členů

Bratrská jednota baptistů v Praze před a po roce 1989 očima jejích členů UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Fakulta humanitních studií Pracoviště Orální historie - Soudobé dějiny Bratrská jednota baptistů v Praze před a po roce 1989 očima jejích členů Diplomová práce Vypracovala: Bc.

Více

Vyšlo v: Mareš, J. a kol. 2007. Kvalita života u dětí a dospívajícich II. Brno, MSD, s.179-189.

Vyšlo v: Mareš, J. a kol. 2007. Kvalita života u dětí a dospívajícich II. Brno, MSD, s.179-189. Vyšlo v: Mareš, J. a kol. 2007. Kvalita života u dětí a dospívajícich II. Brno, MSD, s.179-189. PREKONCEPT POJMU KVALITA ŽIVOTA DĚTÍ U STUDENTŮ UČITELSTVÍ Hana Lukášová Ostravská univerzita, Pedagogická

Více

Cesta k závislosti a zpět

Cesta k závislosti a zpět Sociální pedagogika / Social Education Ročník 2, číslo 1, str. 64-81, Duben 2014 ISSN 1805-8825 DOI: 10.7441/soced.2014.02.01.05 64 Cesta k závislosti a zpět Martin Stanoev Abstrakt: Článek přináší vybraná

Více

Techniky sociologického výzkumu

Techniky sociologického výzkumu Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Katedra společenských věd Techniky sociologického výzkumu Studijní opora Anna Papřoková Ostrava 2012 Projekt Firemní kultura jako integrující prvek kurikula

Více

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Pražský skauting za Normalizace vzpomínky skautských činovníků

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE. Pražský skauting za Normalizace vzpomínky skautských činovníků UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Katedra Orální historie soudobé dějiny Lukáš Havel Pražský skauting za Normalizace vzpomínky skautských činovníků Zejména se zaměřením na kritické

Více

PROFESNÍ DRÁHA ŘEDITELŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL: OD FÁZE PROFESNÍ JISTOTY K NOVÝM VÝZVÁM

PROFESNÍ DRÁHA ŘEDITELŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL: OD FÁZE PROFESNÍ JISTOTY K NOVÝM VÝZVÁM Studia paedagogica roč. 15, č. 1, rok 2010 www.phil.muni.cz/wupv/casopis PROFESNÍ DRÁHA ŘEDITELŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL: OD FÁZE PROFESNÍ JISTOTY K NOVÝM VÝZVÁM BASIC SCHOOL HEADTEACHERS PROFESSIONAL CAREERS:

Více

Dobrovolnictví v České republice před rokem 1989: diskurzy, definice, aktualizace*

Dobrovolnictví v České republice před rokem 1989: diskurzy, definice, aktualizace* STATI Dobrovolnictví v České republice před rokem 1989: diskurzy, definice, aktualizace* TEREZA POSPÍŠILOVÁ** Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, Praha Volunteering in the Czech Republic before

Více

VYBRANÉ ETICKÉ ASPEKTY V OBSAHU PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT

VYBRANÉ ETICKÉ ASPEKTY V OBSAHU PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra pedagogiky a psychologie VYBRANÉ ETICKÉ ASPEKTY V OBSAHU PRŮŘEZOVÝCH TÉMAT Diplomová práce Autor: Lucie Doležalová Vedoucí diplomové

Více

þÿ M o t i v a c e r o d io p r o z ay a z e n í d þÿ a l t e r n a t i v n í a k o l y

þÿ M o t i v a c e r o d io p r o z ay a z e n í d þÿ a l t e r n a t i v n í a k o l y Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2013 þÿ M o t i v a c

Více

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav pedagogických věd

Masarykova univerzita Filozofická fakulta. Ústav pedagogických věd Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Bakalářská diplomová práce 2009 Lucie Viková Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav pedagogických věd Sociální pedagogika a poradenství

Více

Výuka cizích jazyků od 90. let po současnost z pohledu vzdělávací politiky

Výuka cizích jazyků od 90. let po současnost z pohledu vzdělávací politiky MASARYKOVA UNIVERZITA FILOZOFICKÁ FAKULTA Ústav pedagogických věd Výuka cizích jazyků od 90. let po současnost z pohledu vzdělávací politiky (magisterská diplomová práce) Vedoucí práce: doc. PhDr. Milada

Více

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL

GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH ŠKOL Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta Katedra rozvojových studií Lenka DUDKOVÁ GLOBÁLNÍ ROZVOJOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ A MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH A NA PRVNÍM STUPNI ZÁKLADNÍCH

Více

Psychologické aspekty práce andragoga a jejich možnosti uplatnění v praxi

Psychologické aspekty práce andragoga a jejich možnosti uplatnění v praxi Psychologické aspekty práce andragoga a jejich možnosti uplatnění v praxi Petra Zakrevská Bakalářská práce 200x ABSTRAKT Bakalářská práce se zabývá propojením andragogiky s ostatními vědami, zejména

Více

DIDAKTIKA MEDIÁLNÍ VÝCHOVY

DIDAKTIKA MEDIÁLNÍ VÝCHOVY DIDAKTIKA MEDIÁLNÍ VÝCHOVY DENISA LABISCHOVÁ CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UPLATNĚNÍ METOD KRITICKÉHO MYŠLENÍ PŘI VÝUCE ČESKÉHO JAZYKA NA STŘEDNÍ ŠKOLE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI UPLATNĚNÍ METOD KRITICKÉHO MYŠLENÍ PŘI VÝUCE ČESKÉHO JAZYKA NA STŘEDNÍ ŠKOLE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pro pedagogiku a sociální vědy Mgr. TOMÁŠ MACOUN UPLATNĚNÍ METOD KRITICKÉHO MYŠLENÍ PŘI VÝUCE ČESKÉHO JAZYKA NA STŘEDNÍ ŠKOLE DISERTAČNÍ PRÁCE

Více

ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME

ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME ELEKTRONIZACE VE VZDĚLÁVÁNÍ, FENOMÉN SOUČASNÉ DOBY COMPUTERIZATION IN EDUCATION, PHENOMENON OF PRESENT TIME Pavel Andres, Alena Vališová ČR Masarykův ústav vyšších studií, ČVUT v Praze E-mail: pavel.andres@muvs.cvut.cz,

Více

UČITELÉ V SOUČASNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE: HLEDÁNÍ MEZI ZMĚNOU A STABILITOU

UČITELÉ V SOUČASNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE: HLEDÁNÍ MEZI ZMĚNOU A STABILITOU 79 UČITELÉ V SOUČASNÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLE: HLEDÁNÍ MEZI ZMĚNOU A STABILITOU JAROSLAVA VAŠUTOVÁ, PETR URBÁNEK Anotace: Příspěvek se zabývá jedním z rozhodujících činitelů fungování školy učitelem a učitelským

Více

PEDAGOGIKA 1. Studijní opora k předmětu KPG/PG1 - první část. S oporou o uvedenou odbornou literaturu zpracovala: DAGMAR ČÁBALOVÁ

PEDAGOGIKA 1. Studijní opora k předmětu KPG/PG1 - první část. S oporou o uvedenou odbornou literaturu zpracovala: DAGMAR ČÁBALOVÁ PEDAGOGIKA 1 Studijní opora k předmětu KPG/PG1 - první část S oporou o uvedenou odbornou literaturu zpracovala: DAGMAR ČÁBALOVÁ Autoři studijních opor pro předmět KPG/PG1: PhDr. Dagmar Čábalová, Ph.D.

Více

Úvod do pedagogického výzkumu pro učitele středních škol. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D.

Úvod do pedagogického výzkumu pro učitele středních škol. PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Úvod do pedagogického výzkumu pro učitele středních škol PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. ÚVOD DO PEDAGOGICKÉHO VÝZKUMU PRO UČITELE STŘEDNÍCH ŠKOL PhDr. Petr Hlaďo, Ph.D. Vydal Institut celoţivotního vzdělávání,

Více

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY

ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Doplňující pedagogické studium akademický rok 2005/2006 ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY A DIDAKTIKY Zpracováno pro potřeby posluchačů

Více

Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání

Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání Strategie rozvoje Multikulturní výchovy ve všeobecném vzdělávání (Text prošel jazykovou korekturou, nebyl graficky upraven) Autorský tým: Dr. Dana Moree, editor (DM) Mgr. Jiří Kocourek (JK) Mgr. Pavel

Více

RUSKY MLUVÍCÍ STUDENTI NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

RUSKY MLUVÍCÍ STUDENTI NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIOLOGIE, ANDRAGOGIKY A KULTURNÍ ANTROPOLOGIE RUSKY MLUVÍCÍ STUDENTI NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH BAKALÁŘSKÁ PRÁCE OBOR: KULTURNÍ ANTROPOLOGIE

Více

ZAČÍNAJÍCÍ UČITEL NA 1. STUPNI ZŠ THE BEGINNING TEACHER IN THE PRIMARY SCHOOL

ZAČÍNAJÍCÍ UČITEL NA 1. STUPNI ZŠ THE BEGINNING TEACHER IN THE PRIMARY SCHOOL Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Primárního vzdělávání Studijní program: Učitelství pro základní školy Studijní obor Učitelství pro 1. stupeň základní

Více

Analýza uplatnitelnosti absolventů magisterského studia Sociální a kulturní antropologie

Analýza uplatnitelnosti absolventů magisterského studia Sociální a kulturní antropologie Analýza uplatnitelnosti absolventů magisterského studia Sociální a kulturní antropologie Zpráva je dílčím výstupem z projektu Inovace studia v souladu s požadavky trhu práce (INSPOT). Tento projekt je

Více

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová

Evropské dimenze vzdělávání. Danuše Nezvalová Evropské dimenze vzdělávání Danuše Nezvalová Vzdělávání v Evropě Po prostudování této kapitoly dokážete: srovnat školské systémy v zemích EU na základě vybraných parametrů, pochopit cíle vzdělávání v některých

Více