Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví"

Transkript

1 Katedra pomocných věd historických a archivního studia Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a Národní archiv ve spolupráci s Archivem hlavního města Prahy si kladou za čest pozvat zájemce na mezinárodní konferenci Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví pořádanou u příležitosti 230. výročí vzniku katedry pomocných věd historických na pražské univerzitě a 50. výročí ustavení katedry pomocných věd historických a archivnictví v současné podobě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy Konference se bude konat ve dnech října 2014 v prostorách Národního archivu Archivní 4/2257, Praha 4 Chodovec

2 Program ,30 Zahájení Mgr. Jan Bičovský, Ph.D., proděkan pro přijímací řízení a vnější vztahy FF UK PhDr. Eva Drašarová, CSc., ředitelka Národního archivu Doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc., ředitel Archivu hlavního města Prahy Prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc., Pomocné vědy historické v současné historiografii a archivnictví. 10,30-12,30 Historie pomocných věd historických Moderuje PhDr. Eva Drašarová, CSc. Mgr. Jan Kahuda (Národní archiv) Franz Steinsky, první profesor pomocných věd historických na pražské univerzitě. PhDr. Roman Pazderský (ÚČD FF UK) Josef Emler a Gollova škola. PhDr. Jan Zouhar, Ph.D. (Katedra PVH a archivnictví FF UHK) František Pubička a jeho vztah k pomocným vědám historickým. 13,30-15,15 Odkrývání pramenů Ia Moderuje prof. PhDr. Zdenka Hledíková, CSc. Doc. PhDr. Dalibor Havel, Ph.D. - Mgr. Lukáš Führer (Ústav PVH a archivnictví FF MU Brno) Český diplomatář - současný stav a perspektivy + úvahy o moderní, digitální podobě vědeckého aparátu CDB. Mgr. Stanislav Bárta (Ústav PVH a archivnictví, pracoviště Regesta imperii - pobočka Brno, FF MU v Brně) Zástavní listiny Zikmunda Lucemburského jako historický pramen. K úloze pomocných věd historických při jejich interpretaci. Mgr. Lukáš Reitinger (Ústav PVH a archivnictví FF MU) Nejstarší vyšehradské listiny v kontextu kapitulní paměti. 15,30-17,30 Odkrývání pramenů Ib Moderuje doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc. Mgr. Přemysl Bar, Ph.D. (Ústav PVH a archivnictví FF MU, pracoviště Regesta imperii - pobočka Brno, FF MU v Brně - Institut für Mittelalterforschung der ÖAW, Wien) Falza Oldřicha z Rožmberka: nové objevy a otázky?

3 PhDr. Jana Vojtíšková, Ph.D. (Katedra PVH a archivnictví FF UHK) Královéhradecké městské knihy v období středověku (Příspěvek k počátkům úředního knihového systému v městských kancelářích). Mgr. Pavel Holub (SOkA Pelhřimov / KPVHAS FF UK) Edice nejstarší pacovské městské knihy v kontextu ediční teorie a praxe. Doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc. (KPVHAS FF UK) Edice šlechtických korespondencí období raného novověku. Malé dějiny jedné ediční disciplíny. 18,00 Společenský večer v prostorách Archivu hl. města Prahy (Archivní 6, Praha 4) ,00-10,50 Pomocné vědy historické ve výuce I. Moderuje prof. dr. hab. K. Skupieński PhDr. Milada Sekyrková, CSc. (Ústav dějin Univerzity Karlovy a archiv Univerzity Karlovy) K proměnám výuky na katedře PVHAS v průběhu 20. století. Doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. PhDr. Klára Woitschová, Ph.D. (KPVHAS FF UK v Praze) Úctyhodná minulost, dynamická současnost: katedra PVHAS v novém tisíciletí. Prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc. (Filozofická fakulta UK, Bratislava) Pomocné vedy historické na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v súčasnosti. Prof. PhDr. Marta Dobrotková, CSc. (Katedra histórie FFTU v Trnave) Vyučovanie predmetu Základy archívnictva v rámci študijného programu História na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave ,10-12,30 Pomocné vědy historické ve výuce II. Moderuje doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc. Dr. Lucyna Harc (Instytut historyczny - Uniwersytet Wrocławski) Nauki pomocnicze historii w edukacji archiwistów i records managerów w Polsce. Mgr. Ján Valo, PhD. (Filozofická fakulta UK, Bratislava) Historická geografia, demografia a štatistika na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského - včera, dnes a zajtra.

4 Mgr. Martina Bolom-Kotari, Ph.D. (Katedra PVHA FF Univerzita Hradec Králové) Sfragistika a její význam v současné výuce pomocných věd historických a archivní praxi ,30-15,30 Odkrývání pramenů II a Moderuje prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. Prof. dr. hab. Wojciech Mrozowicz (Instytut historyczny, Universytet Wroclawski) Stare kodeksy i nowoczesne media. Kodykologia wobec wyzwań współczesności. PhDr. Bohdan Kaňák, PhD. (SOkA Olomouc) Několik úvah nad systémy třídění písma v písařských učebnicích 16. století, aneb "welche vnnd wieuil Buchstaben aus einer superfities gezogen. Mgr. Petr Elbel, Ph.D. (ÚPVHaA FF MU Brno) - Doc. P.D. Dr. Andreas Zajic, MAS (Institut für Mittelalterforschung der ÖAW, Wien) Verdächtig oder gefälscht? Identitätskonstruktion und diplomatische Spurien aus dem Kanzellariat Kaspar Schlicks. Ing. Bc. Ilona Adamírová (KPVHAS FF UK) Mapy světa ve středověkých univerzálních kronikách na konkrétním příkladu mapy světa v univerzální kronice Vavřince z Březové ,45-17,30 Odkrývání pramenů II b Moderuje prof. dr. hab. Wojciech Mrozowicz Mgr. Jana Svobodová (KPVHAS FF UK) Spisy Ablaufa de Rheno v knihovně chebských minoritů. Prof. dr. hab. Rościslaw Żerelik (Instytut historyczny - Uniwersytet Wrocławski) Nieznany diariusz podróży Heinricha Peschke do Buenos Aires na tle dziejopisarstwa jezuickiej wyprawy do Ameryki Południowej w 1698 roku. Prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc. (Katedra historie, Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě) Možnosti interpretace středověkých pečetí. PhDr. Marcela Kalašová (Národní filmový archiv) Přínos historické ikonografie k poznání stavebního vývoje panských sídel.

5 ,00-11,00 Pomocné vědy historické metodické úvahy I. Moderuje prof. PhDr. L. Sokolovský, CSc. Prof. dr hab. Krzysztof Skupieński (Instytut Historii Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie, Zakład Archiwistyki) Stan obecny i przyszłość relacji miedzy archiwistyką a naukami pomocniczymi historii w ujęciu Józefa Szymańskiego i lubelskiej szkoły nauk pomocniczych. Doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc. (ÚAaPVH JU České Budějovice) Pomocné nebo základní vědy historické? Doc. PhDr. Zbyněk Sviták, CSc. (Ústav PVH a archivnictví FF MU Brno) Diplomatika jedna, ne dvě! / kritika oddělování diplomatiky na Urkundenlehre a Aktenkunde (především v německy mluvících zemích). Doc. PhDr. Ludmila Sulitková, CSc. (oddělení PVH a archivnictví katedry historie FF UJEP) Archivistika a diplomatika 21. století (metodické úvahy) ,15-13,00 Pomocné vědy historické metodické úvahy II. Moderuje Prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D. PhDr. Eva Gregorovičová (Národní archiv) Využití pomocných věd historických v archivní praxi. Doc. PhDr. Marie Macková, Ph.D. (Univerzita Pardubice) Pomocné vědy historické daleko od univerzitních center. Doc. PhDr. Věra Němečková, Ph.D. (Katedra PVHA FF UHK) Pomocné vědy historické a archivnictví v závěrečných pracích na FF UHK. PhDr. Jiří Roháček, CSc. (Ústav teorie a dějin umění Československé akademie věd, Praha) Epigraphica bohemica docta.. 13,00 - Závěrečná diskuse Moderuje Prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc. Prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. (KPVHAS FF UK v Praze) Závěrečné shrnutí.

NÁRODNÍ ARCHIV. Bibliografie českého archivnictví za rok 2008

NÁRODNÍ ARCHIV. Bibliografie českého archivnictví za rok 2008 NÁRODNÍ ARCHIV Bibliografie českého archivnictví za rok 2008 NÁRODNÍ ARCHIV Bibliografie českého archivnictví za rok 2008 Výběrová bibliografie z archivnictví, pomocných věd historických a příbuzných oborů

Více

Zápis z jednání Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě konaného dne 14. 3. 2013

Zápis z jednání Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě konaného dne 14. 3. 2013 AS FF OU 14. 03. 2013 1 Zápis z jednání Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě konaného dne 14. 3. 2013 Datum, místo: Přítomni: 14. 3. 2013, banketní místnost FF OU, Ostrava,

Více

Výroční zpráva Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě za rok 2014

Výroční zpráva Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě za rok 2014 Vydala jako interní tisk Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, Reální 5, 701 03 Ostrava Sestavil kolektiv zaměstnanců Filozofické fakulty OU K tisku připravili pracovníci oddělení pro VaV

Více

Výuka archeologie a příbuzných oborů v České a Slovenské republice. Zimní semestr 2010/2011

Výuka archeologie a příbuzných oborů v České a Slovenské republice. Zimní semestr 2010/2011 Výuka archeologie a příbuzných oborů v České a Slovenské republice Zimní semestr 2010/2011 Masarykova univerzita Brno 2010 Výuka archeologie a příbuzných oborů v České a Slovenské republice Zimní semestr

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2 0 0 9 Osnova: 1. Úvod... 3 2. Informace o fakultě, struktura a její orgány... 4 3. Studium...11 4. Kvalita akademického života...20 5. Internacionalizace...28 6. Věda, výzkum

Více

Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníků za rok 2002

Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníků za rok 2002 Publikační činnost Státního ústředního archivu v Praze a jeho pracovníků za rok 2002 Sestavila Anna Vindušková Monografické publikace 001 BROM, Bohumír : Dokumenty z českých archivŧ k historii mezinárodních

Více

Univerzita Karlova v Praze

Univerzita Karlova v Praze Univerzita Karlova v Praze O PROGRAMECH CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ na Univerzitě Karlově v Praze informace KATALOG KURZŮ UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU v akademickém roce 2014/2015 2015/2016 UNIVERZITA KARLOVA

Více

Zoznam publikačnej činnosti Doc. Tomáš Krejčík, CSc.

Zoznam publikačnej činnosti Doc. Tomáš Krejčík, CSc. Zoznam publikačnej činnosti Doc. Tomáš Krejčík, CSc. Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 88): AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich

Více

Cestovní zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko

Cestovní zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko Cestovní zpráva ze zahraniční služební cesty na Slovensko Účel cesty: Účast na mezinárodní vědecké konferenci Církve 19. 20. století ve slovenské a české historiografii a vystoupení s příspěvkem Historiografie

Více

Škola českého jazyka a literatury pro pedagogy

Škola českého jazyka a literatury pro pedagogy zve učitele českého jazyka a literatury základních a středních škol na cyklus přednášek a seminářů Škola českého jazyka a literatury pro pedagogy 28. 30. března 2012 v Praze Škola českého jazyka a literatury

Více

Ostravská setkání genealogů a heraldiků

Ostravská setkání genealogů a heraldiků http://rodopisne-prirucky-on-linewzcz/setkanihtml Stránka č 1 z 8 872007 Ostravská setkání genealogů a heraldiků Zpět na úvodní stránku Sborník příspěvků 1 setkání genealogů a heraldiků v Ostravě 18-19

Více

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005

Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Bibliografie českého archivnictví za rok 2005 Notace // = Schema věcného třídění / systematického barevně vystínované třídníky = záznamy neobsazené nižší úrovně třídníků a nezobrazující se vyšší úrovně

Více

Nakladatelství Lidové noviny Ediční plán 2014 Historie

Nakladatelství Lidové noviny Ediční plán 2014 Historie Nakladatelství Lidové noviny Ediční plán 2014 Historie nln.cz Edice Výpravné historické monografie zpřístupňují textovou, encyklopedickou i bohatou ilustrační formou důležitá dynastická či jinak ohraničená

Více

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004

Slezská univerzita v Opavě. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2004 Opava, květen 2005 Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 1. Úvod 9 2. Organizační schéma Slezské univerzity

Více

Výchova, vzdělávání a pedagogický pragmatismus

Výchova, vzdělávání a pedagogický pragmatismus Výchova, vzdělávání a pedagogický pragmatismus Obecně pedagogická a historická analýza pedagogického pragmatismu a příklad zlínského pokusného a Baťova školství Mezinárodní vědecká konference Zlín 29.

Více

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2012

Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2012 Rozbor hospodaření Národního pedagogického muzea a knihovny J. A. Komenského za rok 2012 Obsah: ČÁST A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 Údaje o zpracovateli... 3 Muzejní a kulturně-vzdělávací oddělení... 5 Sbírkotvorná

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT. Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2002 Ústav dějin umění Akademie věd České republiky Praha 2003 Ústav dějin umění AV ČR Výroční zpráva 2002 1 OBSAH / CONTENTS ÚSTAV DĚJIN UMĚN [ÚDU] / THE INSTITUTE OF ART

Více

Výchova, vzdělávání a pedagogický pragmatismus

Výchova, vzdělávání a pedagogický pragmatismus Výchova, vzdělávání a pedagogický pragmatismus Obecně pedagogická a historická analýza pedagogického pragmatismu a příklad zlínského pokusného a Baťova školství Mezinárodní vědecká konference Zlín 29.

Více

Informace o dvouletém kombinovaném rozšiřujícím studiu Učitelství OV a ZSV pro SŠ a 2. stupeň ZŠ

Informace o dvouletém kombinovaném rozšiřujícím studiu Učitelství OV a ZSV pro SŠ a 2. stupeň ZŠ Informace o dvouletém kombinovaném rozšiřujícím studiu Učitelství OV a ZSV pro SŠ a 2. stupeň ZŠ 1. Název vzdělávacího programu : Občanská výchova a základy společenských věd Studium k rozšíření odborné

Více

Blok: H01 Základní kurz dějepisu HD 1005 HISTORICKÝ PROSEMINÁŘ 0/2 Z. povinný kredit A5

Blok: H01 Základní kurz dějepisu HD 1005 HISTORICKÝ PROSEMINÁŘ 0/2 Z. povinný kredit A5 Obsahová náplň předmětů bakalářského studijního oboru Obecná matematika (zabezpečuje Ústav historie a muzeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty SU) Blok: H01 Základní kurz dějepisu HD 1005 HISTORICKÝ

Více

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA

CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA 135 CHARAKTERISTIKA PRACOVIŠŤ SDRUŽENÝCH V PROJEKTU CENTRA Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání Statut a profil ústavu V souladu se Statutem Pedagogické fakulty UK

Více

Státní oblastní archiv v Praze

Státní oblastní archiv v Praze Státní oblastní archiv v Praze Bibliografie za rok 2014 I. Publikace, které archiv vydal a na nichž se podílel jako spoluvydavatel: Antiqua Cuthna. Po stopách svatého Vojtěcha. 3, 2007, Praha: Státní oblastní

Více

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.

nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum. H u s i t s k é m u z e u m v T á b o ř e nám. Mikuláše z Husi 44, 390 01 Tábor tel.: 381 252 242, 381 251 884 fax.: 381 252 245 IČO: 072 486 e-mail: tabor@husmuzeum.cz www.husmuzeum.cz Výroční zpráva

Více

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU

MEZINÁRODNÍ MIGRACE V EVROPSKÉM KONTEXTU ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o V KOLÍNĚ a INFORMAČNÍ KANCELÁŘ RADY EVROPY V PRAZE Mezinárodní vědecká konference, která se koná pod záštitou paní MUDr. Džamily

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2003 Slezská univerzita v Opavě Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2003 Opava, květen 2004 Obsah: Výroční zpráva o čínnosti

Více

PROGRAM. konference. Archivy školám, archiváři učitelům. se koná

PROGRAM. konference. Archivy školám, archiváři učitelům. se koná PROGRAM konference Archivy školám, archiváři učitelům. se koná ve dnech 4. a 5. listopadu 2014 v sídle Národního archivu, Archivní 4, 140 00 Praha 4 u příležitosti 60-tého výročí vzniku jednotné archivní

Více

Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost

Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost Životopis zaměřený zejména na vědeckou, odbornou a pedagogickou činnost Životopis Osobní údaje Prof. PhDr. Helena Grecmanová, Ph.D. Rooseveltova 84 779 00 Olomouc helena.grecmanova@seznam.cz 777 578 494

Více

Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13

Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13 Úvod 3 1. Sbírka PNP 5 2. Výzkumná činnost 6 3. Kancelář ředitele 9 4. Sbírková oddělení PNP 13 A) Literární archiv (OLA) 13 B) Knihovna (OK) 25 C) Umělecké sbírky (OUS) 33 D) Depozitáře 41 5. Prezentace

Více

Přírůstky knihovny ÚDUK-AUK za říjen 2014

Přírůstky knihovny ÚDUK-AUK za říjen 2014 Přírůstky knihovny ÚDUK-AUK za říjen 2014 U n i v e r s i t i k a : Barycz, Henryk, 1901-1994 Historja uniwersytetu Jagiellońskiego w epoce humanizmu / Napisał Henzyk Barycz Kraków, 1935. xvi, 762 s. sg.:

Více

Pražské tiskárny v raném novověku - Šumanská tiskárna (1585-1628)

Pražské tiskárny v raném novověku - Šumanská tiskárna (1585-1628) Činnost Kroužku pro dějiny raného novověku od roku 2001 do poloviny roku 2009 V roce 2001 přejal organizaci a vedení Kroužku pro dějiny raného novověku Mgr. Jan Schwaller. Již v té době bylo možné navázat

Více