HISTORIE KINA SVĚTOZOR vypracoval Adam Rajčan. soukromé reálné gymnázium Přírodní škola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HISTORIE KINA SVĚTOZOR vypracoval Adam Rajčan. soukromé reálné gymnázium Přírodní škola www.prirodniskola.cz"

Transkript

1 HISTORIE KINA SVĚTOZOR vypracoval Adam Rajčan soukromé reálné gymnázium Přírodní škola 1

2 ÚVOD Jakmile na konci 19. století vznikl kinematograf, bylo nutné začít zakládat místa, kde by se kinematografická díla promítala. Kinofikaci se neubránilo ani Československo. V nadcházejících letech se Československem šířila vlna zřizování kin. Pro obyvatele Československa byla návštěva kina společenskou událostí, která měla stejnou váhu jako například návštěva divadla. Českoslovenští diváci chodili třeba na filmy o prezidentu Masarykovi atd. V menších městech sloužilo kino hlavně jako zdroj informací. V Praze v tomto období vznikala kina, která byla rozdělena do několika cenových tříd. Nejprestižnější třídou byla premiérová kina. V našem výzkumu jsme se zabývali kinem Světozor, které patřilo mezi premiérová kina a řadilo se k elitě kin v Praze. Náš historický výzkum se zaměřil na zmapování historie kina Světozor mezi lety 1918 až Další část výzkumu se týká budovy, která stála na místě kina Světozor. Jednalo se o renesanční věž, která byla před stavbou paláce České banky srovnána se zemí. Poslední část našeho výzkumu se váže k paláci České banky. CÍLE Historie kina Světozor 1) zřizování 2) důležité přestavby 3) kinoautomat Architektonický vývoj budovy 1) původní budova 2) vlastníci 3) architektura 4) dokumentace 1) architektura 2) dokumentace Nová budova 2

3 METODIKA HISTORIE KINA SVĚTOZOR Naši první kapitolu jsme tvořili většinou z materiálů Národního filmového archivu, který sídlí v Bartolomějské ulici v městské části Praha 1. Zde jsme získali publikace jako je např. Iluminace ze které jsme použili materiál např. na sál kina Světozor. Další kniha, kterou jsme využívali byla Data a fakta z dějin Československé kinematografie. Tato kniha obsahovala staré novinové články z novin 1, které jsme využili v příloze 2. Informace o KINOAUTOMATU jsme získali prostřednictvím Národního filmového archivu. Staré propagační materiály jsme získali po dohodě se soukromým sběratelem Františkem Wolfem, který sídlí v kinematografickém muzeu v kině Morava v městské části Praha 4. Fotodokumentaci sálu jsme vyhotovili digitálním fotoaparátem Pentax optio 330gs ) ARCHITEKTONICKÝ VÝVOJ BUDOVY Naši druhou kapitolu jsme tvořili většinou z dobového časopisu Za starou Prahu, který jsme získali v oddělení Pragensia v Městské knihovně. Z tohoto časopisu jsme získali převážnou většinu materiálů, které jsou uvedeny ve druhé kapitole. Starou fotodokumentaci jsme získali prostřednictvím fotoarchivu Národního památkového ústavu, který sídlí na Valdštejnském náměstí. NOVÁ BUDOVA Naši třetí kapitolu jsme tvořili většinou z materiálů Městské knihovny. Zejména jsme používali časopis Architekt z roku ze kterého jsme vytvořili text o peněžních ústavech. Starou fotodokumentaci jsme získali prostřednictvím již zmíněného fotoarchivu Národního památkového ústavu. 1 - Kniha DATA A FAKTA Z DĚJIN ČESKOSLOVENSKÉ KINEMATOGRAFIE obsahovala staré novinové články novin Právo, Mladá fronta atd. 2 - Jako významné filmy hrané v kině Světozor mezi lety

4 KAPITOLA PRVNÍ KINEMA U zrodu kina Světozor stála společnost Kinema. Byla založena dne šestého června Jejím zakladatelem byl bývalý pražský starosta, poslanec a majitel advokátní kanceláře Dr. Vladimír Srb. V čele společnosti Kinema dále stáli jednatelé F.Materna (velkoobchodník a továrník), A. Duda (továrník) a S. Kolářský (ředitel České banky). Společnost chtěla vyrábět a půjčovat filmy, získat oprávnění k provozování kinematografických divadel a vydávat populární a odborné kinematografické časopisy. Dále plánovala zřídit filiálky v Československu i v cizině. Tomuto záměru však neodpovídal kmenový kapitál, který byl pouze korun. První významnou akcí společnosti Kinema bylo vybudování moderního kina pro několik set diváků. Kinema na toto kino dostala licenci prostřednictvím Spolku pro péči a zdraví dělnictva Humanita. Stavba kina započala roku 1914 a byla dokončena 8. prosince Kino však mělo řadu odpůrců, především ze strany majitelů kin v Praze. Majitelé kin v centru Prahy se obávali nového konkurenčního podniku. Snažili se různými intrikami zastavit stavbu kina a znemožnit jeho vybudování. Protestovali také prostřednictvím Spolku českých majitelů kin. Přeze všechny intriky a protesty bylo kino nakonec zbudováno. Jako půjčovna začala společnost Kinema fungovat později něž se předpokládalo až v roce Tehdy bylo také změněno vedení společnosti. Novým ředitelem se stal J.Souček, nový ředitel české banky. Majetkem společnosti Kinema bylo nadále kino Světozor v paláci České banky, půjčovna přestala fungovat již v polovině dvacátých let. Roku 1949 byla rozhodnutím ministerstva informací a osvěty zavedena nad touto společností národní správa. PRVNÍ KROKY VEDENÍ KINA První původní název kina byl ELEKTRA. Po krátké době byl však pozměněn na SVĚTOZOR 3. Kino Světozor bylo součástí koncernu, jenž tvořily Pragafilm, Excels, Orfilm a půjčovna Kinema. Prvním ředitelem kina byl Jan Kříženecký. Místo dramaturga bylo obsazeno Jaroslavem Horáčkem, jedním z podílníků akciové společnosti Kinema. 3 Domníváme se, že tento název neměl nic společného s časopisem Světozor, který vycházel v době zrodu kina. Časopis Světozor - pojednával o politických, hospodářských a kulturních zajímavostech, které se děly doma i ve světě. 4

5 SÁL KINA SVĚTOZOR První promítání v tomto sále bylo zahájeno na konci roku Interiér sálu byl značně protažených proporcí (32 *13, 5m), byl jednotný (bez balkonu). Na jeho výrazně svažité podlaze stoupalo 33 řad zprvu ve značně zakřivených obloucích, postupně pak narovnaných až do přímky, obsahujících vždy podle podmínek 18 až 20 míst. Za nimi pak bylo 7 frontálně orientovaných loží, další lože byly po stranách sálu (dohromady s 50 sedadly), přičemž výhledu mělo sloužit dosti výrazné výškové odstupnění. Z původní předpokládané kapacity 1200 až 1500 míst byla kapacita zmenšena na cca 700 míst. 4 DŮLEŽITÉ PŘESTAVBY A ÚPRAVY KINA Víme, že v roce 1957 bylo kino navráceno původnímu účelu.v roce 1958 bylo na jeden rok uzavřeno. Začaly probíhat potřebné adaptační práce, kino bylo přestavěno na panoramatické a v důsledku přestavby se odstranily lože. V té době začaly některé radikální adaptace starších kinosálů, jejichž společným cílem bylo vedle technické inovace zlepšení podmínek pro diváky. Obecně se usilovalo o zlepšení křivky viditelnosti zvýrazněním elevace řad. Roku 1968 byl v kině instalován 4 Půdorys sálu kina Světozor. Byl převzat z Časopisu ILUMINACE 5

6 Kinoautomat. Při příležitosti instalace Kinoautomatu byla zvýšena elevace řad, jejichž počet byl při šířce dvaceti míst snížen ze třiatřiceti na šestadvacet, boční lože byly zrušeny a jejich otvory v přední části hlediště též. Zároveň byla rozšířena promítací kabina, která v nové úpravě zabrala celou šířku sálu. 5 KINOAUTOMAT Kinoautomat (princip interaktivního kina) byl připraven jako součást kulturního programu v československém pavilonu na výstavě EXPO '67 v Montrealu. Jeho autorem je Radúz Činčera, filmový dramaturg, režisér, scénárista, scénograf a v neposlední řadě pedagog. Režisérem filmu byl Ján Roháč, scénář napsal Pavel Juráček a průvodce dějem byl Miroslav Horníček. Konkrétně se jednalo o film Člověk a jeho dům. Ten vznikl ve filmovém studiu Barrandov v roce 1966 a měl 63 minut. Zahráli si v něm: Miroslav Horníček, Libuše Švormová, Leopolda Dostalová, Karla Chadimová, Miroslav Macháček, Josef Somr. Film o životě v jednom činžáku byl komentován přítomným hercem. Diváci pak mohli hlasováním pomocí elektronického zařízení rozhodovat o dalším možném pokračování příběhu. Příběh pana Nováka, který při návratu nalezne vlastní dům v plamenech a zpětně přemítá, jak to celé začalo, působil na návštěvníky jako zjevení. Na promítání v československém pavilonu se stály nekonečné fronty., 5 Nynější podoba velkého sálu v Kině Světozor 6

7 STARÉ PROPAGAČNÍ MATERIÁLY KINA 6 6 Tento plakát propaguje kino Světozor. Domníváme se, že cílem tohoto plakátu bylo upozornit na to, kde se kino nachází. V dolní části plakátu si můžeme všimnout zmínky o Spolku pečujícího o zdraví dělnictva HUMANITA. Viz. Str. 4 7

8 7 7 Programy kina Světozor z první poloviny třicátých let. Chronologicky seřazené. 8

9 KAPITOLA DRUHÁ VLASTNÍCI V městské knize Nového Města pražského z roku 1377 je zápis, že na místě domu č.p. 791 stál dům M. Tracovského s pivovarem. Po jeho smrti přešel dům i s pivovarem na vdovu Víta, která se ho vzdala ve prospěch řeholníků z kostela sv. Štěpána. Roku 1413 byl dům prodán bratry Lexou, Jakubem a Mauriciem, o nichž není známo, jak ho nabyli, Kateřině Níčkové za 80 kop. Roku 1414 dům koupil Bernášek se svoji ženou Margaretou za 73 kop bez patnácti grošů. Po jeho smrti roku 1416 dům koupil manželce Kateřině Jíra z Českého Brodu a po roce ho předal P. Bečváři a jeho ženě Anně. V husitských válkách se dům stal majetkem obce novoměstské a od ní ho koupil roku 1426 Jan Žatecký za 33 kop. Asi kolem roku 1429 za 29 kop převzal dům Martin z Pšov, v roce 1462 prodal za 84 kopy dům Václavovi ze Zvíkovic a jeho ženě Barbaře, ale ten dům prodal již roku 1465 za 90 kop bratru Petrovi ze Skalé. Od něj ho ihned odkoupil Petr ze Stelčevsi se svoji manželkou za 90 kop. Jak si dům dlouho ponechal nelze určit. Ale roku 1490 vystupuje jako majitel Bartoš Koptiš, který si roku 1493 koupil i sousední dům (čp. 790) od Matěje Kováče. Po čase ho za 120 kop prodal. Koptiš měl dům ( čp. 791) ve svém vlastnictví velmi dlouho, proto se tomuto domu začalo říkat Koptišovského. Roku 1511 se majitelem domu stal Beneš, který v roce 1516 zemřel. Od jeho sirotků koupil dům za 210 kop českých Duchek Kolda, který se oženil s Benešovou vdovou Ludmilou. Roku 1530 se stali majiteli domu Jiří Boreš a jeho žena Ludmila z Police. Ti ho roku 1532 prodali Mikolášu Labounskému a jeho ženě Kateřině z Valdštejna za 325 kop českých. Když Mikoláš zemřel, jeho žena ještě roku 1532 dům prodala Tomáši Peníškovi za 287,5 kopy, který je měl ve lhůtě splácet. Ale Mikolášova dcera Eliška nálezem městské rady dosáhla toho, že roku 1540 Tomáš Peníšek přijal zpět již zaplacené peníze a práva domu se vzdal v její prospěch. Eliška roku 1546 dům prodala Urbanu Kožešníkovi a jeho ženě Magdaleně za 332 a půl kopy. Dům předali Štěpánu Stříbrskému a jeho manželce. V pozdějších letech se vedly o dům spory, které vyhrál V. Špehař. Ten však dům okamžitě prodal Bohuslavu Kapštickému za 525 kop. Když zemřel Bohuslav Kapštický, jeho žena se provdala za Jiljího Pergara. Pergar byl zámožný a vlastnil i další majetek. Když zemřel, ujala se domu vdova Mariana. Později její syn Jiljí Pergar prodal dům Fridrichu Sporentfleyovi za 1400 kop. Fridrich zemřel roku 1638 a v roce 1652 byl dům dán do rukou Juditě Wagnerové, Juditě Gregorové a Anně Truskovské. V té době se o dům nikdo nestaral a pustl. Roku 1666 byl dům prodán Janem Wagnerem panu Jindřichu Gsolitzovi za 3100 kop, ale Gsolitz jej prodal již roku 1668 panu Janu Missironovi za 3300 kop. Ten však roku 1690 těžce onemocněl a učinil univerzálními dědici bratry Diviše. Avšak v roce 1696 byl dům odkoupen Danielem Voříkovským za 6000 zlatých. V roce 1701 se stal majitelem Arnošt Mesa, se svojí manželkou za dům zaplatili 5800 zlatých. Vzhledem k tomu, že neměli žádné dědice dům roku 1725 koupil Jan Kozák za 5800 zlatých a 20 dukátů. V roce 1756 byl dům prodán Antonínu Wágnerovi, v roce 1758 Danielu Boreckému. Jan Jiří Bergr koupil dům v roce 1797 a vybudoval zde továrnu na čištění plátna. Po něm dům zdědil v roce 1819 Antonín Bergr a po jeho smrti se stal majetkem státu, protože Bergr neměl dědice. 9

10 STAVEBNÍ HISTORIE Ve stavební historii domu č.p. 791 můžeme rozlišit čtyři stavební období. Ke starému středověkému domu byla kolem roku 1600 přistavěna věž. Mezi léty 1750 až 1800 byla úplně přestavěna křídla do ulice. Na počátku dvacátých let 20. století byly vybudovány ve dvoře středověkého domu dvě budovy. Jednalo se o obytnou budovu a pavilon se zahradou. Na podzim roku 1913 byla většina z těchto staveb zbořena. Tomuto osudu se neubránila ani renesanční věž s cennými nástěnnými malbami v prvním patře. Jediné, co nebylo zbořeno, byl empírový pavilon. ARCHITEKTURA Zajímavou součástí domu, která se nedočkala dnešních dní, byla renesanční věž. Věž byla vestavěna do kouta mezi domy č.p.791/ii a 789/90-2. Byla čtyřpatrová, vybudovaná na půdorysu čtverce. Stěny byly bez členění, plochá bossáž v maltě byla snad přidána později. Nad okapní římsou stálo ještě atikové patro se štíty na všech stranách, pokryté břidlicovou moderní střechou s oplechovanými vikýři. Přízemí bylo upraveno moderně, v patrech byla na dvě strany sdružená okna s profilovanými rámy, spodními i návojovými římsami. V atikovém patře uprostřed stran byla sdružená okna s polokruhovým obloukem a společným rámem, po stranách kanelové pilastry na stylobatech mezi nimi v nárožních polích prázdné niky. Štíty měly v ploše sdružené obdélné prolomy a po stranách stlačené volonty, též toskánské pilastry. Na vrcholu byl trojúhelný římsový nástavec, rozeklaný s podstavcem pro vížku uprostřed a s piniemi se scházely po stranách. Na nároží, na styku štítových volut stály velké vížky válcové. V pokoji v prvním patře byla renesanční křížová klenba. Nahoru vedly dřevěné schody. Též v prvním patře odkryli na klenbě pod moderní patronovanou malbou temperové malby J. Navrátila z let 1840, jejichž význam nebyl dosud oceněn. Jednalo se o cyklus maleb Jaro, část byla sňata nákladem Muzea Hlavního města Prahy a uložena v lapidariu na Výstavišti Pohled z Václavského náměstí do ulice Vodičkova. Vpravo renesanční věž. Viz. tato strana - ARCHITEKTURA 10

11 Dřevěné schody, které se nacházely v renesanční věži. Viz. str.10. text - ARCHITEKTURA 10 - Pohled z Václavského náměstí na renesanční věž. Fotka není kompletní. Jedná se pouze o výřez, který byl zhotoven při jejím kopírování. 11

12 KAPITOLA TŘETÍ PENĚŽNÍ ÚSTAVY Budovy pražských peněžních ústavů zaujímají mezi pražskými budovami významné místo. Jejich architektura přispěla k architektonickému obohacení hlavního města. Stavebně historický popis významných budov pražského peněžnictví je spjat s jeho vývojem a celkově i s českými hospodářskými dějinami. S rozvojem průmyslové výroby, obchodu i soukromého podnikání se též rozvíjí peněžnictví, ať již ve formě bankovnictví nebo lidového peněžnictví, a tím dochází k růstu samostatných peněžních budov, zejména koncem devatenáctého století, začátkem dvacátého a v období mezi dvěma světovými válkami. Sledujeme - li architekturu budov peněžních ústavů v jejím historickém vývoji, můžeme zaznamenat některé charakteristické rysy těchto budov, vyplívající z požadavků kladených stavebníky při jejich projektování a stavbě i z potřeb užívání. CHARAKTERISTICKÉ RYSY PENEŽNÍCH ÚSTAVŮ Budovy peněžních ústavů se vyznačují především reprezentativností a solidností stavby, která v některých případech vedla nejen k mohutnosti, ale i k okázalosti a přepychu. Svaz československých spořitelen poukazoval na to, že přepychové stavby nepůsobí příliš dobře na zákazníka. Dále to byla potřeba spolehlivé ochrany a bezpečnosti úschovy množství peněz, drahých kovů, cenných listin i důležitých peněžních a obchodních dokumentů. Budovy pak též vyjadřovaly značné finanční prostředky a možnosti stavebníka při stavbě. Finanční možnosti stavebníků umožňovaly výběr nejlepších projektantů, architektů, stavitelů i umělců pro realizaci staveb, jako byl například Polívka, který se podílel na projektu České banky na Václavském náměstí. Právě tak jako výběr nejlepších stavenišť na nejfrekventovanějších a nejvýznamnějších místech v Praze. Kromě vnějších, formálních znaků architektury peněžních ústavů musely budovy plně zabezpečovat obchodně finanční činnost peněžních organizací. Celková činnost se rozpadala na dvě základní oblasti: 1) Především styk se zákazníky, poskytování půjček, úvěrů ukládání a vyplácení vkladů, ukládání cenných papírů a šperků, proplácení směnek atd. 2) Druhá oblast činnosti bylo zabezpečení vnitřního chodu a správní funkce vlastních orgánů peněžního ústavu. Proto každý peněžní ústav měl halu či dvoranu, umístěnou zpravidla v přízemí nebo zvýšeném přízemí, případně mezipatru, a to co možná nejblíže vstupu do budovy. Ve většině peněžních ústavů je hala, kde bylo umístěno provozní oddělení. V prvním nebo druhém patře byly umístěny sekretariáty a kanceláře vedoucích pracovníků. Poblíž kanceláře vedení peněžního ústavu byly umístěny zasedací místnosti, zpravidla nejméně jedna velká zasedací místnost pro zasedání správní rady a jedna malá zasedací místnost pro jednání užšího vedení ústavu. Případně další konferenční a reprezentační místnosti. V suterénních místnostech byly účtárny, registratury nebo spisovny archivy a trezory v případě České banky (na Václavském nám.) se k těmto místnostem připojilo také kino. Dále budova peněžního ústavu obsahovala dostatek kancelářských místností pro jednotlivá odborná oddělení. Ve většině peněžních ústavů bylo počítáno se služebním bytem pro ředitele či vrchního ředitele. Byt byl o čtyřech až pěti místnostech, dále zde byl byt méně komfortní pro správce budovy i vrátného. Budovy peněžních ústavů byly stavěny především podle požadavků stavebníků. Stavebníci převážně určovali, jak má budova, její vzhled i uspořádání vypadat. Podrobně projednávali předložené projekty i prováděcí plány a v neposlední řadě i rozpočty. V řadě případů ovšem za pomoci přizvaných 12

13 stavebních odborníků. Přestože peněžní ústavy disponovaly mimořádnými finančními prostředky, měly zájem na tom, aby náklady byly co nejmenší. K prosazení svých záměrů, kde správním radám nestačily jejich odborné znalosti, využívaly rad jedněch stavebních odborníků proti druhým. ARCHITEKTURA Dům České banky č.p. 791 na Václavském náměstí byl vybudován v období secese a moderny. Toto období probíhalo mezi lety Období secese a moderny není slohově jednolitým a jednoznačným slohovým obdobím. Zde vedle klasických secesních projevů současně dochází k uplatňování dalších nových moderních slohových prvků jako je to např. u budovy již zmíněné České banky. Toto období je podstatně chudší na výstavbu nových budov peněžních ústavů a sice proto, že je to období jednak kratší, ale též poznamenané zhoršenou hospodářskou i mezinárodní situací blížící se k válce. Roku 1914 byla zahájena stavba Paláce České banky na místě bývalé renesanční věže a restaurační zahrady. Stavba byla dokončena v roce Architektem budovy byl Osvald Polívka, který byl významným představitelem české secese. Monumentální fasáda je pravděpodobně samostatným návrhem arch. Josefa Sakaře. Plastiky na průčelí jsou dílem soch Bohuslava Kafky Palác České banky. Foceno směrem od muzea na Václavském náměstí. 13

14 PASÁŽ SVĚTOZOR 12 Je kryta prosvětlenou sklobetonovou klenbou, umožňující poměrně nenápadný přechod do otevřeného prostoru, odkud se dříve vcházelo do divadla SEMAFOR, a do další pasáže paláce Alfa. K propojení obou pasáží došlo v roce Z dnešního pohledu se pasáž Světozor poněkud zúžila postupnou vestavbou prodejních krámků. Původně tady byla schodiště. Ta v roce 1947 nahradila dvě protilehlá dvouramenná schodiště na koncích pasáže. Stalo se tak v rámci přestavby celého objektu podle projektu arch. Karla a Jana Fišera. V poslední době se obnovila prodejní činnost i na galeriích pasáže, které jsou zpřístupněny zmíněnými schodišti Foto. pasáže viz. příloha str Výřez z orientačního plánu Prahy a okolí z roku Česká banka č.p. 791 na rohu Václavského náměstí. Kompletní mapu můžete nalézt v příloze na str

15 ZÁVĚR Námi vytyčené cíle se nám podařilo splnit a výsledkem je tato práce. První kapitola naší práce pojednává o historii kina Světozor. V této kapitole se můžete dozvědět o společnosti, která stála za zrodem tohoto kina. Dále se můžete dozvědět bližší informace k sálu kina. Nedílnou součástí této práce jsou důležité přestavby kina Světozor a jeho fotodokumentace. Druhá kapitola naší práce se zaměřila na zmapování domu, který byl poslední renesanční stavbou na Novém městě a před stavbou Paláce České banky byl srovnán se zemí. Tento dům jsme zkoumali z hlediska jeho vlastníků, stavební historie a architektonického popisu. Důležitou součástí této kapitoly je stará fotodokumentace. Třetí kapitola naší práce se zaměřila na Palác České banky, který byl vystavěn mezi lety na bývalé parcele domu číslo 791/II. Tento dům jsme zkoumali z hlediska architektonického. Dále tato kapitola pojednává obecně o peněžních ústavech a jejich důležitosti ve městech. Získávání jakýchkoliv informací ohledně této práce bylo velmi obtížné. Setkali jsme se s nevlídným přístupem úřadů, které nám naši práci často komplikovaly. Informace, které jsme v naší práci použili, byly často roztroušeny po mnoha institucích. Naši práci hodláme uveřejnit na internetových serverech artového kina Světozor.V budoucnu může naše práce sloužit jako základní informační materiál o minulosti kina Světozor. 15

16 A) - POUŽITÁ LITERATURA Lukeš, Zdeněk: Architektura 20. století. Praha 2001 Malý, Zdeněk: Architektura ČSR č Článek - Vývoj architektury Pražských peněžních ústavů v letech str Wirth, Zdeněk: Za starou Prahu. Praha 1912 Wirth, Zdeněk: Za starou Prahu, ročník IV. Praha Guth, Karel Wirth, Zdeněk: Za starou Prahu, ročník V. Praha Wirth, Zdeněk: Za starou Prahu, ročník VI. Praha Štabla, Zdeněk: Data a fakta z dějin Československé kinematografie díl I Štabla, Zdeněk: Data a fakta z dějin Československé kinematografie díl II Štabla, Zdeněk: Data a fakta z dějin Československé kinematografie díl III Štabla, Zdeněk: Data a fakta z dějin Československé kinematografie díl IV Hilmera, Jiří: Iluminace: Stavební historie pražských kinosálů B) POUŽITÉ MAPY Výřez z orientačního plánu Prahy a okolí z roku Měřítko 1:5000 Mapa Václavského náměstí z roku Mapa Václavského náměstí z roku Měřítko 1:2880 Berní katastrální mapa z roku Měřítko 1:1440 1) mapy 2) fotodokumentace kina Světozor 3) Významné filmy hrané v kině Světozor Přílohy 16

17 MAPY Výřez z orientačního plánu Prahy a okolí z roku Měřítko 1:

18 Mapa Václavského náměstí z roku

19 Mapa Václavského náměstí z roku Měřítko 1:

20 Berní katastrální mapa z roku Měřítko 1:

21 FOTODOKUMENTACE KINO SVĚTOZOR Pohled na Pasáž Světozor z ulice Voďičkova Interiér Pasáže Světozor 21

22 Levý vchod do kina Světozor 21 - Velký sál v kině Světozor 22

23 Velký sál v kině Světozor 23

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino...

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... 1/ NOV SVùTOZOR 2/ âím NOV... 3/ SVùTOZOR JE KINO... 4/ SVùTOZOR NENÍ JEN KINO... 5/ KINO SVùTOZOR JE I MÍSTO PRO VA I PREZENTACI 6/ CENÍK Hlavní

Více

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010

Výroční zpráva. občanského sdružení. Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta. za rok 2010 Výroční zpráva občanského sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta za rok 2010 Občanské sdružení Hilbertinum, o. s. Společnost Kamila Hilberta Noskov 21, pošta Mladá Vožice 391 43 IČ: 27037690,

Více

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU Přestože byl navštívený dům postaven v roce 2004, za svůj moderní vzhled a funkční architektonickou koncepci by se nemusel stydět ani v porovnání se současnými novostavbami.

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PODNIK A JEHO MAJETEK

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PODNIK A JEHO MAJETEK E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PODNIK A JEHO MAJETEK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek. o hmotné složky: budovy, stroje, zařízení. o osobní složky: znalosti a zkušenosti zaměstnanců

Více

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE NOVINKA PRAKTIK 1316 s garáží předpokl spotřeba energie za rok malá, vhodný i na malé a užší parcely komfortní zádveří velkoprostor obývacího pokoje s krbem, jídelnou a kuchyní se skladem potravin pod

Více

www.kinosvetozor.cz Nejznatelnější změnou pro diváky bude komfortní posezení v nových pohodlných kinosedačkách a špičkové technické vybavení sálů.

www.kinosvetozor.cz Nejznatelnější změnou pro diváky bude komfortní posezení v nových pohodlných kinosedačkách a špičkové technické vybavení sálů. Kino Světozor je dvousálové premiérové artkino v centru Prahy. V roce 2008 oslaví devadesáté výročí svého otevření. U této příležitosti projde na přelomu let 2007 a 2008 kompletní renovací. Nejznatelnější

Více

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3980/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3980/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 343 pro katastrální území Smržov u Smiřic, obec Smržov, okres Hradec Králové. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

Kinema spol. s r. o. Inventář NFA 2005

Kinema spol. s r. o. Inventář NFA 2005 Kinema spol. s r. o. 93 954 Inventář NFA 005 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Kinema, spol. s r. o. Časový rozsah pomůcky: 93 954 Druh archivní pomůcky: Inventář Číslo

Více

Město Tábor Odbor správy majetku města Žižkovo nám.3, Tábor ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU Z FONDU PODPORY A ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA TÁBORA

Město Tábor Odbor správy majetku města Žižkovo nám.3, Tábor ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU Z FONDU PODPORY A ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA TÁBORA Město Tábor Odbor správy majetku města Žižkovo nám.3, Tábor ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU Z FONDU PODPORY A ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA TÁBORA 1) Žadatel Fyzická osoba: Jméno a příjmení: Rodné číslo:.. Bydliště:

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4 Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H strana 1.0 Úvod 2 2.0 Identifikační údaje 3 3.0 Popis výchozího stavu 4 4.0 Zhodnocení výchozího stavu 67 5.0 Návrhy opatření ke snížení

Více

ÚČETNICTVÍ Charakteristika daňové evidence - příklady

ÚČETNICTVÍ Charakteristika daňové evidence - příklady Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ÚČETNICTVÍ Charakteristika daňové evidence - příklady Šablona: III / 2 Číslo materiálu: VY_32_INOVACE_110 Jméno autora: Martina Mašková Datum

Více

Marta Maštálková Jan Novák Matěj Činčera. explikace řešení vizuální identity projektu Brněnské architektonické stezky. značka

Marta Maštálková Jan Novák Matěj Činčera. explikace řešení vizuální identity projektu Brněnské architektonické stezky. značka explikace řešení vizuální identity projektu Brněnské architektonické stezky Marta Maštálková Jan Novák Matěj Činčera značka Značka projektu BAM v sobě odráží geometrii funkcionalistických domů a vychází

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele AUKČNÍ KARTA OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58 Označení vyhlašovatele a poskytovatele Vyhlašovatel: Poskytovatel: AMÁDEUS REAL, a.s. se sídlem Praha 1, Dlouhá 13, PSČ 116 78 IČ: 272 41 131

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2. O B S A H PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.2 POHLEDY M 1 : 100 O.3 POHLEDY M 1 : 100 A.1 SITUACE M 1 : 500 A.2 PŮDORYS 1. NP M 1 : 200 A.3 PŮDORYS 2. NP M 1 : 200 A.4 PERSPEKTIVY

Více

Pracovní list pro malé i velké návštěvníky

Pracovní list pro malé i velké návštěvníky Pracovní list pro malé i velké návštěvníky 1 Nacházíme se na Malé Straně, jedné z nejstarších částí Prahy. Zveme vás na návštěvu do domů U Zlatého slunce a U Zlatého šífu. Domy vznikaly jako renesanční

Více

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec je město s celosvětově největší koncentraci staveb spojených se zpracováním

Více

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu:

VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: VY_32_INOVACE_10_ TOMÁŠ BAŤA Autor: Mgr. Světlana Dlabajová Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Výměna oken Městské knihovny

Výměna oken Městské knihovny Výměna oken Městské knihovny Technická část zadávací dokumentace Ing.Jaromír Hronza Tel.: +420 602 226651 e-mail hronza@atelierrubicon.com 1. Obsah 1. Obsah 2. Technické zadání 2.1. Identifikační údaje

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A915 Hotel ALTHANSKÝ PALÁC Centrum Znojma Horní náměstí 9/3, Znojmo

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A915 Hotel ALTHANSKÝ PALÁC Centrum Znojma Horní náměstí 9/3, Znojmo Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A915 Hotel ALTHANSKÝ PALÁC Centrum Znojma Horní náměstí 9/3, Znojmo Obsah 1) Stručný popis:... 3 2) Důležité informace:... 4 3) Poloha... 5 4) Vzdálenosti:... 6 5)

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína

pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína Václav Fiala pamětní deska na rodný dům Pavla Kristiána koldína v Klatovech Carrarský mramor, 155 x 500 cm Klatovy, Pražská 23 2012 Čeněk Vosmík: Pavel Kristián z Koldína, 1924 umělý kámen, schodiště klatovské

Více

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov

STAVBA ROKU 2011. Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas. BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE STAVBA ROKU 2011 Královéhradeckého kraje STAVBA ROKU 2011 Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas BAK stavební společnost, a.s., Vodní 177, 541 01 Trutnov Autor architektonického

Více

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz

ČESKÝ BROD. náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ 00235334 DIČ CZ00235334. Tel. 321 612 111 www.cesbrod.cz cesbrod@cesbrod.cz ČESKÝ BROD Pravidla pro poskytování a použití finančních prostředků z Programu na rekonstrukci a opravy fasád nemovitostí v městské památkové zóně města Český Brod náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod IČ

Více

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba

RENESANCE V ČECHÁCH. mecenáš umění rudolfínská doba RENESANCE V ČECHÁCH U nás tento sloh nebyl nadlouho, pouze v 16.st za vlády Ferdinanda Habsburského, který povolal na přestavbu Pražského hradu italské umělce a pak především za Rudolfa II. mecenáš umění

Více

Příloha č.1 Zadávací dokumentace. Technická specifikace předmětu dodávky - nábytek

Příloha č.1 Zadávací dokumentace. Technická specifikace předmětu dodávky - nábytek Příloha č.1 Zadávací dokumentace Technická specifikace předmětu dodávky - nábytek KANCELÁŘE: Stůl psací - 6 ks boční stůl s prostorem pro počítač v pravém rohu, šířka 130cm (+/- 10cm), pravá strana hloubka

Více

IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ. SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ

IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ. SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ IGNAZ RICHTER a MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA V DOLNÍM PODLUŽÍ SANDRA BERÁNKOVÁ a LUCIE HORÁKOVÁ 2013-2014 PODĚKOVÁNÍ: Chtěly bychom poděkovat panům O. Liškovi, T. Liškovi a J. Rydvalovi za cenné informace k tématu

Více

Popis nemovitostí Oceňovaná nemovitost Byt č. 1391/27 (4+kk) Krakovská, Praha 1 - Nové Město zdroj informací: VÝPOČET POROVNÁVACÍ HODNOTY nemovitost č. 1 nemovitost č. 2 nemovitost č. 3 nemovitost č. 4

Více

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012

Ceník výrobků. platnost od 1.1.2012 Ceník výrobků platnost od 1.1.2012 Tento ceník je pouze orientační. Ceny jsou uváděny bez DPH. Konečnou cenu může ovlivnit jak výběr vhodné tloušťky použitého materiálu, tak nestandardní barva či způsob

Více

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky INFORMAČNÍ MEMORANDUM Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl Zpětný pronájem ATM České spořitelny, a.s. Roční výnos z pronájmu činí přibližně 140 tis. Kč Kancelářské

Více

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže

Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Vánoční Těsnohlídkův strom s tradiční sbírkou Červeného kříže Tento Vánoční strom tu stojí nejen jako symbol nejkrásnějších svátků roku, Vánoc, ale připomíná nám všem také tradici, která se začala odvíjet

Více

ul. Levá Jakub Hendrych / Jan Hendrych studie půdního bytu Praha 4 - Podolí 05.2010 1

ul. Levá Jakub Hendrych / Jan Hendrych studie půdního bytu Praha 4 - Podolí 05.2010 1 ul. Výchozí dv r ul. Levá 1 E F A B C D E F kuch. + jídelní prostor 20,7m obytný prostor 26,2m sport. kout 4,3m koupelna + wc 5,8m ložnice 11,8m ložnice 10,6m A' B' C' D' A B C D úložný prostor se zásobníkem

Více

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE ZADAVATEL: Jiří Novotný Za Kovářským rybníkem, Praha AUTOR: Ing. arch. Naďa Richterová Zahořany 32, 411 48 Křešice DATUM: 14. 10. 2014 FORMÁT: 23 A4 1

Více

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010

Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010 Odhad tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) č. 1041 / 5 / 2010 Typ nemovitosti Účel ocenění Byt ve vlastnictví bez garáže a bez garážového stání v současném stavu exekuce Předmět ocenění Bytová jednotka

Více

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora.

Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Příloha k usnesení č. 1644/38/06 Rozhodnutí, kterým se stanoví závazný postup při použití finančních prostředků z Fondu rozvoje bydlení města Tábora. Zastupitelstvo města se v souladu se zákonem č. 128/2000

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3924/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3924/12 O ceně nemovitostí: Bytu č. 1116/10, garáže č. 1116/16, spolu s podílem na společných částech domu, bez podílu na pozemku, v katastrálním území Suchdol, hl. m. Praha. Objednatel

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_117_VV8 RENESANCE Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Andrea Slavíková RENESANCE Renesance znamená znovuzrození římské antiky, ne

Více

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou

Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Projekt záchrany kulturní památky Poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad Sázavou Národní kulturní památka rejstř. č. ÚSKP: 11797/7-4653 Římsko-katolická farnost Žďár nad Sázavou

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_32_INOVACE_36_OK_1.01 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Autor Tématický celek Ing. Zdenka

Více

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura

Položka A/P Položka A/P. Zakoupené cenné papíry Věková a profesní struktura Rozhodněte, zda následující položky mohou být předmětem účetnictví a pokud ano, uveďte, zda se jedná o aktiva (A) či pasiva (P). Položka A/P Položka A/P Zásoba materiálu Peníze v pokladně Peníze na bankovním

Více

REGIOCENTRUM NOVÝ PIVOVAR

REGIOCENTRUM NOVÝ PIVOVAR - 1-3Q PROJECT a.s. Inženýrská a projekční kancelář Eliščino nábřeží 304 Hradec Králové Investor : KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Hradec Králové, Pivovarské Náměstí 1245/2 REGIOCENTRUM NOVÝ PIVOVAR

Více

Kostel Korandova sboru v Plzni

Kostel Korandova sboru v Plzni Kostel Korandova sboru v Plzni Kostel Korandova sboru Českobratrské církve evangelické v Plzni je skryt za sborovým domem na Anglickém nábřeží. Obě budovy tvoří jeden architektonický celek. Patří k nejvýznamnějším

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Sadová

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Sadová HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice Sadová Hostivice, srpen 2010 Ulice Sadová 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní souhrnné

Více

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3 EKOLINE 1237 4 00 000 Kč 2 720 000 Kč 114 m 2 7686 m 3 114 m 2 909 m 2

Více

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6

Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Daniela Bošová-DANCON IČ: 68856849, Na Dlouhém lánu 430/26, 160 00 Praha 6 Rezidence AURUM Na pláni, Praha 5 - Smíchov STUDIE PROSLUNĚNÍ A DENNÍHO OSVĚTLENÍ Vypracovala: Ing. Daniela Bošová, Ph.D. Spolupráce:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6233-85/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6233-85/2011 o ceně bytové jednotky č.350/9 situované v budově č.p.350, postavené na pozemku parc.č.315, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech budovy č.p.350 a včetně

Více

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI

MAMINKA MOJÍ BABIČKY Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI MAMINKA MOJÍ BABIČKY * Z VYPRÁVĚNÍ NAD STARÝMI FOTOGRAFIEMI LUKÁŠ URBAN 2013-2014 OBSAH ÚVOD 3 ŽIVOT 4 POVOLÁNÍ 4 STĚHOVÁNÍ 4 NÁŠ DŮM 5 ZDROJE 6 PŘÍLOHY ÚVOD Každou neděli k nám chodí na odpoledne babiččina

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6863/29-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 6863/29-2014 -1- ZNALECKÝ POSUDEK č. 6863/29-2014 o ceně nemovitosti bytové jednotky č. 298/4 v bytovém domě čp. 298 v k.ú. Letňany, obec Praha, okres Hlavní město Praha, včetně podílu na společných částech budov a

Více

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY 22.10.2003 OBECNĚ Metody návrhu prefabrikovaných betonových konstrukcí jsou založeny na otevřeném modulárním systému. Příklady řešení řadových a věžových prefabrikovaných bytových

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Odkaz J. A. Komenského. Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě PRACOVNÍ LIST KE STÁLÉ EXPOZICI ZÁKLADNÍ ŠKOLY Pokyny ke zpracování: Jednotlivé tematické celky jsou v expozici rozlišeny barevně. Na otázku

Více

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku

Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň. Prodej stavebního pozemku ARCHITEKTI Architektonická studie rezidenční vily Zadní Výtoň Na pozemek je navržen jednopodlažní objekt s podkrovím a jedním polosuterenem, který v maximální míře využívá jak svažitosti pozemku, tak jeho

Více

Zámek Mnichovo Hradiště

Zámek Mnichovo Hradiště Zámek Mnichovo Hradiště Rozsáhlý areál barokního valdštejnského zámku nalezneme v severní části Mnichova Hradiště. Státní zámek Mnichovo Hradiště je dnes Národní kulturní památkou a patří k němu i bývalý

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 387 225 /2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 1896/4, která je součástí bytového domu č. p. 1896, stojící na pozemku p. č. 3522, ležící v ulici Rybova, obci Hradec Králové, kat. území

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

Dům pro dva i pro tucet 80 DŮM a zahrada

Dům pro dva i pro tucet 80 DŮM a zahrada NÁVŠTĚVA Dům pro dva i pro tucet 80 DŮM a zahrada Mírně svažitý kosodélníkový pozemek s výhledem do krajiny nebylo to jediné, co limitovalo architekta při projektování tohoto rodinného domu. Text Marie

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4030-46/2015 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4030-46/2015 O ceně bytové jednotky č.985/43 zapsané v KN na LV č.7881, vymezené v bytovém domě čp.985 zapsaném v KN na LV č.6042, stojící na pozemku p.č.st.3742,zapsaném na LV č.6042,

Více

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN

LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN LIDOVÁ ARCHITEKTURA A DESIGN Stavitelství venkova a okrajových částí zejména venkovských měst. Obytná, hospodářská i kultovní stavení určená funkcí i kulturní tradicí. V širším pojetí stála lidová architektura

Více

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař

2X9bytové domy v Polici nad Metují. David Chmelař 1 2X9bytové domy v Polici nad Metují 2X9bytové domy v Polici nad Metují David Chmelař 2 2X9bytové domy v Polici nad Metují / Kontext okolní krajiny Zadání Dva totožné objekty s devíti malometrážními (startovními)

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 8441-94/10. o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. ZNALECKÝ POSUDEK č. 8441-94/10 o ceně rekreační chalupy č.e. 7 na parcele č. st. 28/2, k.ú. Krásný Buk, obec Krásná Lípa, okres Děčín. Objednatel posudku: Účel posudku: Exekutorský úřad Brno - venkov JUDr.

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A1449 Administrativní objekt se skladovým zázemím a přípravnou BRTNICE okr. Jihlava, kraj Vysočina Insolvenční řízení SOLAR NET s.r.o. Obsah Stručný popis:... 3 Důležité

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 1996. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 1996 Obrazová dokumentace Výstavba nové haly a.s. GAMA Oprava fasády č.p. 41 Nová prodejna v Dolní ulici Čistička odpadních vod Kabelizace telefonní sítě Kabelizace telefonní sítě Žabárna

Více

9. O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A

9. O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A 9. O B R A Z O V Á P Ř Í L O H A 37 Obr. 1 Ideový návrh Sokolovny, 1922. (Zdroj: Sokol B. p. H.) Obr. 2 Hlavní průčelí Sokolovny, pohled, 1922. (Zdroj: MMB) 38 Obr. 3 Severní průčelí Sokolovny, pohled,

Více

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.:

Pravidla pro čerpání půjček z fondu rozvoje bydlení města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Pravidla města Moravská Třebová Číslo předpisu: 7/2011 Výtisk č.: Platnost od: 06.06.2011 Účinnost od: 01.07.2011 Platnost do: -- Předpis je závazný

Více

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA

PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU NA ČESKÉ STRANĚ NOVÝ PLAVEBNÍ KANÁL Z HORNÍHO TOKU FLÁJSKÉHO POTOKA DO FREIBERSKÉ MULDY - KULTURNĚ NAUČNÁ STEZKA 11. DUBNA 2013, KLÍNY (HOTEL EMERAN) Projektoví partneři Základní informace

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

Název materiálu: 10. Uctění památky B. J. Horáčka - 10. výročí úmrtí v r. 2012

Název materiálu: 10. Uctění památky B. J. Horáčka - 10. výročí úmrtí v r. 2012 Podklady na zasedání ZM dne: 24. 11. 2011 Název materiálu: 10. Uctění památky B. J. Horáčka - 10. výročí úmrtí v r. 2012 Předkládá: PhDr. Maierová, Mgr. Špetlík Vypracoval: PhDr. Maierová, Mgr. Špetlík

Více

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás

Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Románský sloh nejvýznamnější památky u nás Autor: Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. Datum tvorby: leden 2013 Ročník: sedmý Vzdělávací oblast: dějepis Anotace: Digitální učební materiál seznamuje žáky s dějinami

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NÁVOD PRO INSTALACI STŘEŠNÍHO OKNA ONDULINE TERMO DO STŘEŠNÍ KONSTRUKCE 1. Střešní okna je možné instalovat do střech se sklonem v rozmezí od 20 do 90 stupňů. Střešní okno může být umístěno v jakémkoliv

Více

KATALOGOVÝ LIST BD K Dolům 41, Praha 12 Modřany

KATALOGOVÝ LIST BD K Dolům 41, Praha 12 Modřany BYTY K PRODEJI Všechny byty mají skvělou dispozici, balkon nebo terasu, sklepní kóji přístupnou z 1.NP a kryté parkovací stání. Kupující si může zvolit dle svého vkusu povrchy podlah malby stěn obklady,

Více

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva

Klimentská Rekonstrukce 2.NP Dokumentace pro stavební povolení A. Průvodní zpráva OBSAH: str. 1) ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 2 1.1) ÚDAJE O STAVBĚ 2 a) Název stavby 2 b) Místo stavby 2 c) Předmět projektové dokumentace 2 1.2) ÚDAJE O STAVEBNÍKOVI 2 1.3) ÚDAJE O ZPRACOVATELI DOKUMENTACE

Více

Řadový dům na malém městě

Řadový dům na malém městě Řadový dům na malém městě HN hodnotí prostorný byt 4 + kk v Buštěhradu na Kladensku. Nezvykle prostorný řadový dům. Ale bohužel jen s jednou koupelnou. To byly dvě hlavní věci, které zaujaly hodnotitele

Více

Srovnávací tržní analýza

Srovnávací tržní analýza Srovnávací tržní analýza 1/6 Srovnávací tržní analýza Ladislav Jandáček ladislav.jandacek@re-max.cz +420 727 832 834 Klient : Potanková Jaroslava Nemovitost : Prodej bytové jednotky Adresa : Čimická 2

Více

představení společnosti Flow East byl založen v roce 1990 Jamesem Woolfem, jehož matka je Češka a který se po revoluci rozhodl vrátit do Prahy.

představení společnosti Flow East byl založen v roce 1990 Jamesem Woolfem, jehož matka je Češka a který se po revoluci rozhodl vrátit do Prahy. představení společnosti Flow East byl založen v roce 1990 Jamesem Woolfem, jehož matka je Češka a který se po revoluci rozhodl vrátit do Prahy. V následujicích letech Flow East koupil Hotel JALTA je kulturní

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3981/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010

Obrazová dokumentace. Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 28. února 2010 Seznam Braniborská brána v Berlíně (klasicismus) Budova Kapitolu ve Washingtonu DC (klasicismus) Stavovské divadlo v Praze (klasicismus)

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY

KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY KAPLE SVATÝCH CYRILA A METODĚJE VALAŠSKÉ KLOBOUKY Jedna z nejvýznamnějších sakrálních památek jižního Valašska je zasvěcená naším národním patronům apoštolům svatému Cyrilu a Metoději. Průvodcovská služba:

Více

Článek I. Vymezení pojmů

Článek I. Vymezení pojmů 1 Pravidla Statutárního města Kladna o použití finančních prostředků z FONDU OBNOVY OBYTNÝCH DOMŮ na opravy a modernizaci obytných domů (dále jen Pravidla) Článek I. Vymezení pojmů 1. Tato Pravidla upravují

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1431-52/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 1431-52/2012 o ceně nemovitostí - obvyklé (obecné) ceně rodinného domu č.p. 731 na pozemku p.č. 1199, ul. Malá č.or. 7, příslušenství, vedlejší stavby dílny, pozemků p.č. 1199, 1200,

Více

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie

Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie Peterka Jakub a Pospíchalová Lucie PARC.Č. 428/3, K.Ú. OBČOV STUDIE RODINNÉHO DOMU DATUM : 06/2014 VYPRACOVAL. : Ivana Karasová Stavba: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA A.1 Identifikační údaje A. Průvodní zpráva A.1.1

Více

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky

Očekávaný výstup: Žáci si uvědomí, že člověk během staletí vybudoval množství krásných architektonických objektů. Zopakují si a doplní hlavní znaky České památky v UNESCU Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice Projekt č. CZ. 1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. Dumu: VY_32_INOVACE_15_18 Tematický celek: Umění a kultura Autor: PaedDr.

Více