HISTORIE KINA SVĚTOZOR vypracoval Adam Rajčan. soukromé reálné gymnázium Přírodní škola

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HISTORIE KINA SVĚTOZOR vypracoval Adam Rajčan. soukromé reálné gymnázium Přírodní škola www.prirodniskola.cz"

Transkript

1 HISTORIE KINA SVĚTOZOR vypracoval Adam Rajčan soukromé reálné gymnázium Přírodní škola 1

2 ÚVOD Jakmile na konci 19. století vznikl kinematograf, bylo nutné začít zakládat místa, kde by se kinematografická díla promítala. Kinofikaci se neubránilo ani Československo. V nadcházejících letech se Československem šířila vlna zřizování kin. Pro obyvatele Československa byla návštěva kina společenskou událostí, která měla stejnou váhu jako například návštěva divadla. Českoslovenští diváci chodili třeba na filmy o prezidentu Masarykovi atd. V menších městech sloužilo kino hlavně jako zdroj informací. V Praze v tomto období vznikala kina, která byla rozdělena do několika cenových tříd. Nejprestižnější třídou byla premiérová kina. V našem výzkumu jsme se zabývali kinem Světozor, které patřilo mezi premiérová kina a řadilo se k elitě kin v Praze. Náš historický výzkum se zaměřil na zmapování historie kina Světozor mezi lety 1918 až Další část výzkumu se týká budovy, která stála na místě kina Světozor. Jednalo se o renesanční věž, která byla před stavbou paláce České banky srovnána se zemí. Poslední část našeho výzkumu se váže k paláci České banky. CÍLE Historie kina Světozor 1) zřizování 2) důležité přestavby 3) kinoautomat Architektonický vývoj budovy 1) původní budova 2) vlastníci 3) architektura 4) dokumentace 1) architektura 2) dokumentace Nová budova 2

3 METODIKA HISTORIE KINA SVĚTOZOR Naši první kapitolu jsme tvořili většinou z materiálů Národního filmového archivu, který sídlí v Bartolomějské ulici v městské části Praha 1. Zde jsme získali publikace jako je např. Iluminace ze které jsme použili materiál např. na sál kina Světozor. Další kniha, kterou jsme využívali byla Data a fakta z dějin Československé kinematografie. Tato kniha obsahovala staré novinové články z novin 1, které jsme využili v příloze 2. Informace o KINOAUTOMATU jsme získali prostřednictvím Národního filmového archivu. Staré propagační materiály jsme získali po dohodě se soukromým sběratelem Františkem Wolfem, který sídlí v kinematografickém muzeu v kině Morava v městské části Praha 4. Fotodokumentaci sálu jsme vyhotovili digitálním fotoaparátem Pentax optio 330gs ) ARCHITEKTONICKÝ VÝVOJ BUDOVY Naši druhou kapitolu jsme tvořili většinou z dobového časopisu Za starou Prahu, který jsme získali v oddělení Pragensia v Městské knihovně. Z tohoto časopisu jsme získali převážnou většinu materiálů, které jsou uvedeny ve druhé kapitole. Starou fotodokumentaci jsme získali prostřednictvím fotoarchivu Národního památkového ústavu, který sídlí na Valdštejnském náměstí. NOVÁ BUDOVA Naši třetí kapitolu jsme tvořili většinou z materiálů Městské knihovny. Zejména jsme používali časopis Architekt z roku ze kterého jsme vytvořili text o peněžních ústavech. Starou fotodokumentaci jsme získali prostřednictvím již zmíněného fotoarchivu Národního památkového ústavu. 1 - Kniha DATA A FAKTA Z DĚJIN ČESKOSLOVENSKÉ KINEMATOGRAFIE obsahovala staré novinové články novin Právo, Mladá fronta atd. 2 - Jako významné filmy hrané v kině Světozor mezi lety

4 KAPITOLA PRVNÍ KINEMA U zrodu kina Světozor stála společnost Kinema. Byla založena dne šestého června Jejím zakladatelem byl bývalý pražský starosta, poslanec a majitel advokátní kanceláře Dr. Vladimír Srb. V čele společnosti Kinema dále stáli jednatelé F.Materna (velkoobchodník a továrník), A. Duda (továrník) a S. Kolářský (ředitel České banky). Společnost chtěla vyrábět a půjčovat filmy, získat oprávnění k provozování kinematografických divadel a vydávat populární a odborné kinematografické časopisy. Dále plánovala zřídit filiálky v Československu i v cizině. Tomuto záměru však neodpovídal kmenový kapitál, který byl pouze korun. První významnou akcí společnosti Kinema bylo vybudování moderního kina pro několik set diváků. Kinema na toto kino dostala licenci prostřednictvím Spolku pro péči a zdraví dělnictva Humanita. Stavba kina započala roku 1914 a byla dokončena 8. prosince Kino však mělo řadu odpůrců, především ze strany majitelů kin v Praze. Majitelé kin v centru Prahy se obávali nového konkurenčního podniku. Snažili se různými intrikami zastavit stavbu kina a znemožnit jeho vybudování. Protestovali také prostřednictvím Spolku českých majitelů kin. Přeze všechny intriky a protesty bylo kino nakonec zbudováno. Jako půjčovna začala společnost Kinema fungovat později něž se předpokládalo až v roce Tehdy bylo také změněno vedení společnosti. Novým ředitelem se stal J.Souček, nový ředitel české banky. Majetkem společnosti Kinema bylo nadále kino Světozor v paláci České banky, půjčovna přestala fungovat již v polovině dvacátých let. Roku 1949 byla rozhodnutím ministerstva informací a osvěty zavedena nad touto společností národní správa. PRVNÍ KROKY VEDENÍ KINA První původní název kina byl ELEKTRA. Po krátké době byl však pozměněn na SVĚTOZOR 3. Kino Světozor bylo součástí koncernu, jenž tvořily Pragafilm, Excels, Orfilm a půjčovna Kinema. Prvním ředitelem kina byl Jan Kříženecký. Místo dramaturga bylo obsazeno Jaroslavem Horáčkem, jedním z podílníků akciové společnosti Kinema. 3 Domníváme se, že tento název neměl nic společného s časopisem Světozor, který vycházel v době zrodu kina. Časopis Světozor - pojednával o politických, hospodářských a kulturních zajímavostech, které se děly doma i ve světě. 4

5 SÁL KINA SVĚTOZOR První promítání v tomto sále bylo zahájeno na konci roku Interiér sálu byl značně protažených proporcí (32 *13, 5m), byl jednotný (bez balkonu). Na jeho výrazně svažité podlaze stoupalo 33 řad zprvu ve značně zakřivených obloucích, postupně pak narovnaných až do přímky, obsahujících vždy podle podmínek 18 až 20 míst. Za nimi pak bylo 7 frontálně orientovaných loží, další lože byly po stranách sálu (dohromady s 50 sedadly), přičemž výhledu mělo sloužit dosti výrazné výškové odstupnění. Z původní předpokládané kapacity 1200 až 1500 míst byla kapacita zmenšena na cca 700 míst. 4 DŮLEŽITÉ PŘESTAVBY A ÚPRAVY KINA Víme, že v roce 1957 bylo kino navráceno původnímu účelu.v roce 1958 bylo na jeden rok uzavřeno. Začaly probíhat potřebné adaptační práce, kino bylo přestavěno na panoramatické a v důsledku přestavby se odstranily lože. V té době začaly některé radikální adaptace starších kinosálů, jejichž společným cílem bylo vedle technické inovace zlepšení podmínek pro diváky. Obecně se usilovalo o zlepšení křivky viditelnosti zvýrazněním elevace řad. Roku 1968 byl v kině instalován 4 Půdorys sálu kina Světozor. Byl převzat z Časopisu ILUMINACE 5

6 Kinoautomat. Při příležitosti instalace Kinoautomatu byla zvýšena elevace řad, jejichž počet byl při šířce dvaceti míst snížen ze třiatřiceti na šestadvacet, boční lože byly zrušeny a jejich otvory v přední části hlediště též. Zároveň byla rozšířena promítací kabina, která v nové úpravě zabrala celou šířku sálu. 5 KINOAUTOMAT Kinoautomat (princip interaktivního kina) byl připraven jako součást kulturního programu v československém pavilonu na výstavě EXPO '67 v Montrealu. Jeho autorem je Radúz Činčera, filmový dramaturg, režisér, scénárista, scénograf a v neposlední řadě pedagog. Režisérem filmu byl Ján Roháč, scénář napsal Pavel Juráček a průvodce dějem byl Miroslav Horníček. Konkrétně se jednalo o film Člověk a jeho dům. Ten vznikl ve filmovém studiu Barrandov v roce 1966 a měl 63 minut. Zahráli si v něm: Miroslav Horníček, Libuše Švormová, Leopolda Dostalová, Karla Chadimová, Miroslav Macháček, Josef Somr. Film o životě v jednom činžáku byl komentován přítomným hercem. Diváci pak mohli hlasováním pomocí elektronického zařízení rozhodovat o dalším možném pokračování příběhu. Příběh pana Nováka, který při návratu nalezne vlastní dům v plamenech a zpětně přemítá, jak to celé začalo, působil na návštěvníky jako zjevení. Na promítání v československém pavilonu se stály nekonečné fronty., 5 Nynější podoba velkého sálu v Kině Světozor 6

7 STARÉ PROPAGAČNÍ MATERIÁLY KINA 6 6 Tento plakát propaguje kino Světozor. Domníváme se, že cílem tohoto plakátu bylo upozornit na to, kde se kino nachází. V dolní části plakátu si můžeme všimnout zmínky o Spolku pečujícího o zdraví dělnictva HUMANITA. Viz. Str. 4 7

8 7 7 Programy kina Světozor z první poloviny třicátých let. Chronologicky seřazené. 8

9 KAPITOLA DRUHÁ VLASTNÍCI V městské knize Nového Města pražského z roku 1377 je zápis, že na místě domu č.p. 791 stál dům M. Tracovského s pivovarem. Po jeho smrti přešel dům i s pivovarem na vdovu Víta, která se ho vzdala ve prospěch řeholníků z kostela sv. Štěpána. Roku 1413 byl dům prodán bratry Lexou, Jakubem a Mauriciem, o nichž není známo, jak ho nabyli, Kateřině Níčkové za 80 kop. Roku 1414 dům koupil Bernášek se svoji ženou Margaretou za 73 kop bez patnácti grošů. Po jeho smrti roku 1416 dům koupil manželce Kateřině Jíra z Českého Brodu a po roce ho předal P. Bečváři a jeho ženě Anně. V husitských válkách se dům stal majetkem obce novoměstské a od ní ho koupil roku 1426 Jan Žatecký za 33 kop. Asi kolem roku 1429 za 29 kop převzal dům Martin z Pšov, v roce 1462 prodal za 84 kopy dům Václavovi ze Zvíkovic a jeho ženě Barbaře, ale ten dům prodal již roku 1465 za 90 kop bratru Petrovi ze Skalé. Od něj ho ihned odkoupil Petr ze Stelčevsi se svoji manželkou za 90 kop. Jak si dům dlouho ponechal nelze určit. Ale roku 1490 vystupuje jako majitel Bartoš Koptiš, který si roku 1493 koupil i sousední dům (čp. 790) od Matěje Kováče. Po čase ho za 120 kop prodal. Koptiš měl dům ( čp. 791) ve svém vlastnictví velmi dlouho, proto se tomuto domu začalo říkat Koptišovského. Roku 1511 se majitelem domu stal Beneš, který v roce 1516 zemřel. Od jeho sirotků koupil dům za 210 kop českých Duchek Kolda, který se oženil s Benešovou vdovou Ludmilou. Roku 1530 se stali majiteli domu Jiří Boreš a jeho žena Ludmila z Police. Ti ho roku 1532 prodali Mikolášu Labounskému a jeho ženě Kateřině z Valdštejna za 325 kop českých. Když Mikoláš zemřel, jeho žena ještě roku 1532 dům prodala Tomáši Peníškovi za 287,5 kopy, který je měl ve lhůtě splácet. Ale Mikolášova dcera Eliška nálezem městské rady dosáhla toho, že roku 1540 Tomáš Peníšek přijal zpět již zaplacené peníze a práva domu se vzdal v její prospěch. Eliška roku 1546 dům prodala Urbanu Kožešníkovi a jeho ženě Magdaleně za 332 a půl kopy. Dům předali Štěpánu Stříbrskému a jeho manželce. V pozdějších letech se vedly o dům spory, které vyhrál V. Špehař. Ten však dům okamžitě prodal Bohuslavu Kapštickému za 525 kop. Když zemřel Bohuslav Kapštický, jeho žena se provdala za Jiljího Pergara. Pergar byl zámožný a vlastnil i další majetek. Když zemřel, ujala se domu vdova Mariana. Později její syn Jiljí Pergar prodal dům Fridrichu Sporentfleyovi za 1400 kop. Fridrich zemřel roku 1638 a v roce 1652 byl dům dán do rukou Juditě Wagnerové, Juditě Gregorové a Anně Truskovské. V té době se o dům nikdo nestaral a pustl. Roku 1666 byl dům prodán Janem Wagnerem panu Jindřichu Gsolitzovi za 3100 kop, ale Gsolitz jej prodal již roku 1668 panu Janu Missironovi za 3300 kop. Ten však roku 1690 těžce onemocněl a učinil univerzálními dědici bratry Diviše. Avšak v roce 1696 byl dům odkoupen Danielem Voříkovským za 6000 zlatých. V roce 1701 se stal majitelem Arnošt Mesa, se svojí manželkou za dům zaplatili 5800 zlatých. Vzhledem k tomu, že neměli žádné dědice dům roku 1725 koupil Jan Kozák za 5800 zlatých a 20 dukátů. V roce 1756 byl dům prodán Antonínu Wágnerovi, v roce 1758 Danielu Boreckému. Jan Jiří Bergr koupil dům v roce 1797 a vybudoval zde továrnu na čištění plátna. Po něm dům zdědil v roce 1819 Antonín Bergr a po jeho smrti se stal majetkem státu, protože Bergr neměl dědice. 9

10 STAVEBNÍ HISTORIE Ve stavební historii domu č.p. 791 můžeme rozlišit čtyři stavební období. Ke starému středověkému domu byla kolem roku 1600 přistavěna věž. Mezi léty 1750 až 1800 byla úplně přestavěna křídla do ulice. Na počátku dvacátých let 20. století byly vybudovány ve dvoře středověkého domu dvě budovy. Jednalo se o obytnou budovu a pavilon se zahradou. Na podzim roku 1913 byla většina z těchto staveb zbořena. Tomuto osudu se neubránila ani renesanční věž s cennými nástěnnými malbami v prvním patře. Jediné, co nebylo zbořeno, byl empírový pavilon. ARCHITEKTURA Zajímavou součástí domu, která se nedočkala dnešních dní, byla renesanční věž. Věž byla vestavěna do kouta mezi domy č.p.791/ii a 789/90-2. Byla čtyřpatrová, vybudovaná na půdorysu čtverce. Stěny byly bez členění, plochá bossáž v maltě byla snad přidána později. Nad okapní římsou stálo ještě atikové patro se štíty na všech stranách, pokryté břidlicovou moderní střechou s oplechovanými vikýři. Přízemí bylo upraveno moderně, v patrech byla na dvě strany sdružená okna s profilovanými rámy, spodními i návojovými římsami. V atikovém patře uprostřed stran byla sdružená okna s polokruhovým obloukem a společným rámem, po stranách kanelové pilastry na stylobatech mezi nimi v nárožních polích prázdné niky. Štíty měly v ploše sdružené obdélné prolomy a po stranách stlačené volonty, též toskánské pilastry. Na vrcholu byl trojúhelný římsový nástavec, rozeklaný s podstavcem pro vížku uprostřed a s piniemi se scházely po stranách. Na nároží, na styku štítových volut stály velké vížky válcové. V pokoji v prvním patře byla renesanční křížová klenba. Nahoru vedly dřevěné schody. Též v prvním patře odkryli na klenbě pod moderní patronovanou malbou temperové malby J. Navrátila z let 1840, jejichž význam nebyl dosud oceněn. Jednalo se o cyklus maleb Jaro, část byla sňata nákladem Muzea Hlavního města Prahy a uložena v lapidariu na Výstavišti Pohled z Václavského náměstí do ulice Vodičkova. Vpravo renesanční věž. Viz. tato strana - ARCHITEKTURA 10

11 Dřevěné schody, které se nacházely v renesanční věži. Viz. str.10. text - ARCHITEKTURA 10 - Pohled z Václavského náměstí na renesanční věž. Fotka není kompletní. Jedná se pouze o výřez, který byl zhotoven při jejím kopírování. 11

12 KAPITOLA TŘETÍ PENĚŽNÍ ÚSTAVY Budovy pražských peněžních ústavů zaujímají mezi pražskými budovami významné místo. Jejich architektura přispěla k architektonickému obohacení hlavního města. Stavebně historický popis významných budov pražského peněžnictví je spjat s jeho vývojem a celkově i s českými hospodářskými dějinami. S rozvojem průmyslové výroby, obchodu i soukromého podnikání se též rozvíjí peněžnictví, ať již ve formě bankovnictví nebo lidového peněžnictví, a tím dochází k růstu samostatných peněžních budov, zejména koncem devatenáctého století, začátkem dvacátého a v období mezi dvěma světovými válkami. Sledujeme - li architekturu budov peněžních ústavů v jejím historickém vývoji, můžeme zaznamenat některé charakteristické rysy těchto budov, vyplívající z požadavků kladených stavebníky při jejich projektování a stavbě i z potřeb užívání. CHARAKTERISTICKÉ RYSY PENEŽNÍCH ÚSTAVŮ Budovy peněžních ústavů se vyznačují především reprezentativností a solidností stavby, která v některých případech vedla nejen k mohutnosti, ale i k okázalosti a přepychu. Svaz československých spořitelen poukazoval na to, že přepychové stavby nepůsobí příliš dobře na zákazníka. Dále to byla potřeba spolehlivé ochrany a bezpečnosti úschovy množství peněz, drahých kovů, cenných listin i důležitých peněžních a obchodních dokumentů. Budovy pak též vyjadřovaly značné finanční prostředky a možnosti stavebníka při stavbě. Finanční možnosti stavebníků umožňovaly výběr nejlepších projektantů, architektů, stavitelů i umělců pro realizaci staveb, jako byl například Polívka, který se podílel na projektu České banky na Václavském náměstí. Právě tak jako výběr nejlepších stavenišť na nejfrekventovanějších a nejvýznamnějších místech v Praze. Kromě vnějších, formálních znaků architektury peněžních ústavů musely budovy plně zabezpečovat obchodně finanční činnost peněžních organizací. Celková činnost se rozpadala na dvě základní oblasti: 1) Především styk se zákazníky, poskytování půjček, úvěrů ukládání a vyplácení vkladů, ukládání cenných papírů a šperků, proplácení směnek atd. 2) Druhá oblast činnosti bylo zabezpečení vnitřního chodu a správní funkce vlastních orgánů peněžního ústavu. Proto každý peněžní ústav měl halu či dvoranu, umístěnou zpravidla v přízemí nebo zvýšeném přízemí, případně mezipatru, a to co možná nejblíže vstupu do budovy. Ve většině peněžních ústavů je hala, kde bylo umístěno provozní oddělení. V prvním nebo druhém patře byly umístěny sekretariáty a kanceláře vedoucích pracovníků. Poblíž kanceláře vedení peněžního ústavu byly umístěny zasedací místnosti, zpravidla nejméně jedna velká zasedací místnost pro zasedání správní rady a jedna malá zasedací místnost pro jednání užšího vedení ústavu. Případně další konferenční a reprezentační místnosti. V suterénních místnostech byly účtárny, registratury nebo spisovny archivy a trezory v případě České banky (na Václavském nám.) se k těmto místnostem připojilo také kino. Dále budova peněžního ústavu obsahovala dostatek kancelářských místností pro jednotlivá odborná oddělení. Ve většině peněžních ústavů bylo počítáno se služebním bytem pro ředitele či vrchního ředitele. Byt byl o čtyřech až pěti místnostech, dále zde byl byt méně komfortní pro správce budovy i vrátného. Budovy peněžních ústavů byly stavěny především podle požadavků stavebníků. Stavebníci převážně určovali, jak má budova, její vzhled i uspořádání vypadat. Podrobně projednávali předložené projekty i prováděcí plány a v neposlední řadě i rozpočty. V řadě případů ovšem za pomoci přizvaných 12

13 stavebních odborníků. Přestože peněžní ústavy disponovaly mimořádnými finančními prostředky, měly zájem na tom, aby náklady byly co nejmenší. K prosazení svých záměrů, kde správním radám nestačily jejich odborné znalosti, využívaly rad jedněch stavebních odborníků proti druhým. ARCHITEKTURA Dům České banky č.p. 791 na Václavském náměstí byl vybudován v období secese a moderny. Toto období probíhalo mezi lety Období secese a moderny není slohově jednolitým a jednoznačným slohovým obdobím. Zde vedle klasických secesních projevů současně dochází k uplatňování dalších nových moderních slohových prvků jako je to např. u budovy již zmíněné České banky. Toto období je podstatně chudší na výstavbu nových budov peněžních ústavů a sice proto, že je to období jednak kratší, ale též poznamenané zhoršenou hospodářskou i mezinárodní situací blížící se k válce. Roku 1914 byla zahájena stavba Paláce České banky na místě bývalé renesanční věže a restaurační zahrady. Stavba byla dokončena v roce Architektem budovy byl Osvald Polívka, který byl významným představitelem české secese. Monumentální fasáda je pravděpodobně samostatným návrhem arch. Josefa Sakaře. Plastiky na průčelí jsou dílem soch Bohuslava Kafky Palác České banky. Foceno směrem od muzea na Václavském náměstí. 13

14 PASÁŽ SVĚTOZOR 12 Je kryta prosvětlenou sklobetonovou klenbou, umožňující poměrně nenápadný přechod do otevřeného prostoru, odkud se dříve vcházelo do divadla SEMAFOR, a do další pasáže paláce Alfa. K propojení obou pasáží došlo v roce Z dnešního pohledu se pasáž Světozor poněkud zúžila postupnou vestavbou prodejních krámků. Původně tady byla schodiště. Ta v roce 1947 nahradila dvě protilehlá dvouramenná schodiště na koncích pasáže. Stalo se tak v rámci přestavby celého objektu podle projektu arch. Karla a Jana Fišera. V poslední době se obnovila prodejní činnost i na galeriích pasáže, které jsou zpřístupněny zmíněnými schodišti Foto. pasáže viz. příloha str Výřez z orientačního plánu Prahy a okolí z roku Česká banka č.p. 791 na rohu Václavského náměstí. Kompletní mapu můžete nalézt v příloze na str

15 ZÁVĚR Námi vytyčené cíle se nám podařilo splnit a výsledkem je tato práce. První kapitola naší práce pojednává o historii kina Světozor. V této kapitole se můžete dozvědět o společnosti, která stála za zrodem tohoto kina. Dále se můžete dozvědět bližší informace k sálu kina. Nedílnou součástí této práce jsou důležité přestavby kina Světozor a jeho fotodokumentace. Druhá kapitola naší práce se zaměřila na zmapování domu, který byl poslední renesanční stavbou na Novém městě a před stavbou Paláce České banky byl srovnán se zemí. Tento dům jsme zkoumali z hlediska jeho vlastníků, stavební historie a architektonického popisu. Důležitou součástí této kapitoly je stará fotodokumentace. Třetí kapitola naší práce se zaměřila na Palác České banky, který byl vystavěn mezi lety na bývalé parcele domu číslo 791/II. Tento dům jsme zkoumali z hlediska architektonického. Dále tato kapitola pojednává obecně o peněžních ústavech a jejich důležitosti ve městech. Získávání jakýchkoliv informací ohledně této práce bylo velmi obtížné. Setkali jsme se s nevlídným přístupem úřadů, které nám naši práci často komplikovaly. Informace, které jsme v naší práci použili, byly často roztroušeny po mnoha institucích. Naši práci hodláme uveřejnit na internetových serverech artového kina Světozor.V budoucnu může naše práce sloužit jako základní informační materiál o minulosti kina Světozor. 15

16 A) - POUŽITÁ LITERATURA Lukeš, Zdeněk: Architektura 20. století. Praha 2001 Malý, Zdeněk: Architektura ČSR č Článek - Vývoj architektury Pražských peněžních ústavů v letech str Wirth, Zdeněk: Za starou Prahu. Praha 1912 Wirth, Zdeněk: Za starou Prahu, ročník IV. Praha Guth, Karel Wirth, Zdeněk: Za starou Prahu, ročník V. Praha Wirth, Zdeněk: Za starou Prahu, ročník VI. Praha Štabla, Zdeněk: Data a fakta z dějin Československé kinematografie díl I Štabla, Zdeněk: Data a fakta z dějin Československé kinematografie díl II Štabla, Zdeněk: Data a fakta z dějin Československé kinematografie díl III Štabla, Zdeněk: Data a fakta z dějin Československé kinematografie díl IV Hilmera, Jiří: Iluminace: Stavební historie pražských kinosálů B) POUŽITÉ MAPY Výřez z orientačního plánu Prahy a okolí z roku Měřítko 1:5000 Mapa Václavského náměstí z roku Mapa Václavského náměstí z roku Měřítko 1:2880 Berní katastrální mapa z roku Měřítko 1:1440 1) mapy 2) fotodokumentace kina Světozor 3) Významné filmy hrané v kině Světozor Přílohy 16

17 MAPY Výřez z orientačního plánu Prahy a okolí z roku Měřítko 1:

18 Mapa Václavského náměstí z roku

19 Mapa Václavského náměstí z roku Měřítko 1:

20 Berní katastrální mapa z roku Měřítko 1:

21 FOTODOKUMENTACE KINO SVĚTOZOR Pohled na Pasáž Světozor z ulice Voďičkova Interiér Pasáže Světozor 21

22 Levý vchod do kina Světozor 21 - Velký sál v kině Světozor 22

23 Velký sál v kině Světozor 23

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

.Děčín - Podmokly 02. Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly. Karl Sänger. 702, Děčín IV.

.Děčín - Podmokly 02. Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly. Karl Sänger. 702, Děčín IV. .Děčín - Podmokly 02 Název objektu Dům č. p. 702 vila Ingeborg Adresa Resslova ulice č. p. 702, Děčín IV. Podmokly K.ú./parcela č. st. p. č. 753 v k. ú. Podmokly Architekt Karl Sänger Stavitel Projekt

Více

.Ústí n. L. centrum 16

.Ústí n. L. centrum 16 .Ústí n. L. centrum 16 Název objektu Tyršův dům Adresa Vaníčkova 9 / 835, (922 dům vlevo) Ústí n. L. - centrum K.ú./parcela č. St. p. č. 43/1 v k. ú. Ústí nad Labem 774871 Architekt Adolf Kögler? Stavitel

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Husovo náměstí. Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113)

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Husovo náměstí. Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113) HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Husovo náměstí Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113) Pracovní verze k 29. březnu 2009 Hostivice, březen 2009 Husovo náměstí 91 Dolejší

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÉ ZEMĚ EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky ČESKÉ GOTICKÉ UMĚNÍ jedno z největších období v dějinách českého výtvarného umění české

Více

UHERSKÉ HRADIŠTĚ 22. Uherské Hradiště, Komenského nám., č.p Mateřská školka, Komenského nám., č.p. 539, Uherské Hradiště

UHERSKÉ HRADIŠTĚ 22. Uherské Hradiště, Komenského nám., č.p Mateřská školka, Komenského nám., č.p. 539, Uherské Hradiště 3333 UHERSKÉ HRADIŠTĚ 22 Název objektu Mateřská škola Adresa Uherské Hradiště, Komenského nám., č.p. 539 K.ú./parcela Uherské Hradiště 772844/st. 681 č. Architekt Karel Dvořák Stavitel Projekt nedatová

Více

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna

Moravský Krumlov okr. Znojmo. č.p. 60. Sokolovna Moravský Krumlov okr. Znojmo č.p. 60 Sokolovna Název objektu Adresa Palackého č.p. 60, Moravský Krumlov K. ú. / Moravský parcela č. Krumlov, parc.č. 31/1 Architekt Oskar Poříska Stavitel Eduard Oškera

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Libeň čp. 59. Název objektu Nájemní dům Společná snaha. Adresa Čp. 59, Novákových 2, 4, Praha 8. Libeň/3443 budova. K.ú./parcela č.

Libeň čp. 59. Název objektu Nájemní dům Společná snaha. Adresa Čp. 59, Novákových 2, 4, Praha 8. Libeň/3443 budova. K.ú./parcela č. Libeň čp. 59 Název objektu Nájemní dům Společná snaha Adresa Čp. 59, Novákových 2, 4, Praha 8 K.ú./parcela č. Architekt Stavitel Libeň/3443 budova Ak. arch. Stivo Vacek, Ing. arch. Jindřich Holman (změna)

Více

. Teplice - Šanov 15. Bytový dům č. p Alois Vavrouš a syn Alois Vavrouš a syn

. Teplice - Šanov 15. Bytový dům č. p Alois Vavrouš a syn Alois Vavrouš a syn . Teplice - Šanov 15 Název objektu Bytový dům č. p. 1918 Adresa Teplice v Čechách 415 01, U zámku, č. p. 1918 K.ú./parcela č. k. ú. Teplice, p. č. 208/1, Architekt Stavitel Alois Vavrouš a syn Alois Vavrouš

Více

Centrum obce Žehuň. Náves v minulosti nazývaná Kopeček. Pomník padlých v průběhu několika desetiletí

Centrum obce Žehuň. Náves v minulosti nazývaná Kopeček. Pomník padlých v průběhu několika desetiletí Centrum obce Žehuň Za zmínku stojí i vlastní centrum obce, takzvaná náves, v minulosti nazývaná Kopeček, kde stojí pomník padlých z první světové války, který se slavnostně odhaloval 25. září 1921. Pořízen

Více

Jablonec nad Nisou 6. Jablonec nad Nisou /st.p.č. 42. Emilian Herbig, (Karel Pelant, schodiště) Emilian Herbig. Česká republika

Jablonec nad Nisou 6. Jablonec nad Nisou /st.p.č. 42. Emilian Herbig, (Karel Pelant, schodiště) Emilian Herbig. Česká republika Jablonec nad Nisou 6 Název objektu Muzeum skla a bižuterie (původně exportní dům Zimmer Schmidt) Adresa U muzea č.p. 398, č.o. 4 Jablonec nad Nisou K.ú./parcela č. Architekt Stavitel Jablonec nad Nisou

Více

Edmund Löb, Chomutov. .Chomutov 09 Název objektu. Stavitel. Projekt Plány datovány: 4. června Realizace Stavební povolení: 30.

Edmund Löb, Chomutov. .Chomutov 09 Název objektu. Stavitel. Projekt Plány datovány: 4. června Realizace Stavební povolení: 30. .Chomutov 09 Název objektu Vily č. p. 1696 a 1704 Adresa Chomutov, Buchenwaldská ulice č. p. 1697 a 1704 K.ú./parcela č. č. p. 1697 st. p. č. 297 v k. ú. Chomutov č. p. 1704 st. p. č. 287 v k. ú. Chomutov

Více

.Ústí n. L. centrum 30

.Ústí n. L. centrum 30 .Ústí n. L. centrum 30 Název objektu Uhlozbyt Adresa Velká hradební 61 / 39 Ústí n. L. - centrum K.ú./parcela č. St. p. č. 2709 v k. ú. Ústí nad Labem 774871 Architekt Fellner u. Helmer Alwin Köhler &

Více

NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍHO MUZEA

NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍHO MUZEA NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍHO MUZEA Historie bývalé budovy Pražské burzy bývalé budovy Federálního shromáždění a bývalé budovy Rádia Svobodná Evropa Z dějin Federálního shromáždění zasedání Sněmovny národů v 70.

Více

AKTUAL 920. 87.6 m 2. 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE 2009

AKTUAL 920. 87.6 m 2. 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE 2009 876 m 2 PŘÍZEMÍ [celková plocha m 2 ] [celková plocha 32 m 2 ] s přístřeškem 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč malá, vhodné na malé a úzké parcely rozdělená denní a noční část přízemí je tvořené velkoprostorem

Více

.Ústí n. L. Střekov 18

.Ústí n. L. Střekov 18 .Ústí n. L. Střekov 18 Název objektu Vila C. H. Wolfruma (vědecká knihovna) Adresa Velká hradební 49 / 1743 Ústí n. L. - centrum K.ú./parcela č. St. p. č. 2375 Architekt Stavitel Projekt 17. 1. 1914 Realizace

Více

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU Obec Žampach je malou obcí v regionu Pardubického kraje ve východní části České republiky. Nachází se nachází 12 km severovýchodně od Ústí nad Orlicí mezi hrady Lanšperkem,

Více

LINIA 1061. . velké vikýře zvyšují komfort v ložnicích. balkon z rodičovské. 4 000 000 Kč 2 250 000 Kč možnost doobjednat.

LINIA 1061. . velké vikýře zvyšují komfort v ložnicích. balkon z rodičovské. 4 000 000 Kč 2 250 000 Kč možnost doobjednat. LINIA 1061 předpokl spotřeba energie za rok vhodný do řadové zástavby nebo jako dvojdům či samostatně stojící dům úzká dispozice vhodná na úzké parcely zasunutá terasa poskytuje soukromí v řadové zástavbě

Více

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino...

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... 1/ NOV SVùTOZOR 2/ âím NOV... 3/ SVùTOZOR JE KINO... 4/ SVùTOZOR NENÍ JEN KINO... 5/ KINO SVùTOZOR JE I MÍSTO PRO VA I PREZENTACI 6/ CENÍK Hlavní

Více

Renesance a Jindřichův Hradec

Renesance a Jindřichův Hradec Renesance a Jindřichův Hradec ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

DOMINANT 741. 194.8 m 2. 5 190 000 Kč 3 330 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2007

DOMINANT 741. 194.8 m 2. 5 190 000 Kč 3 330 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2007 1948 m 2 5 190 000 Kč 3 330 000 Kč 140 m 2 8431 m 3 1720 m 2 1112 m 2 780 m 38 předností domu jsou velké pokoje v podkroví poloha kuchyně umožňuje dobré optické a provozní propojení s obývacím pokojem

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

8 Přílohy Seznam příloh:

8 Přílohy Seznam příloh: 8 Přílohy Seznam příloh: 1) Fotodokumentace 2) Katastrální mapa 3) Stavební vývoj 4) Výkresová dokumentace 5) Park a drobná architektura 65 8.1 Fotodokumentace Veškerá fotodokumentace pochází z archivu

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 5. května

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 5. května HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice 5. května Hostivice, listopad 2010 Ulice 5. května 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice U Zámecké zdi HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice U Zámecké zdi Hostivice, leden 2009 Ulice U Zámecké zdi 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje

Více

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU Přestože byl navštívený dům postaven v roce 2004, za svůj moderní vzhled a funkční architektonickou koncepci by se nemusel stydět ani v porovnání se současnými novostavbami.

Více

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. v Brně 1937 1939, interiér, Muzeum města Brna. Reprofoto: Marcela

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. v Brně 1937 1939, interiér, Muzeum města Brna. Reprofoto: Marcela OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 1. Otakar Oplatek, fotogalerie Petra Oplatka. Reprofoto: 2. Brno, oddělení územního plánování v padesátých letech na Zemském národním výboře, fotogalerie Petra Oplatka. Reprofoto: 3. Brno,

Více

. Teplice - Šanov 10. Kino Olympia č. p. 1049

. Teplice - Šanov 10. Kino Olympia č. p. 1049 . Teplice - Šanov 10 Název objektu Kino Olympia č. p. 1049 Adresa Teplice v Čechách 415 01, Masarykova třída č. p. 1049 K.ú./par. č. k.ú. Teplice, p. č. 1015/1 Architekt Stavitel Rudolf Bitzan ing. Josef

Více

.Děčín - Podmokly 08. Dům č. p. 367 obytný dům Adresa Teplická ul. č. p. 367, Děčín IV. Herlt a Glaser Herlt a Glaser.

.Děčín - Podmokly 08. Dům č. p. 367 obytný dům Adresa Teplická ul. č. p. 367, Děčín IV. Herlt a Glaser Herlt a Glaser. .Děčín - Podmokly 08 Název objektu Dům č. p. 367 obytný dům Adresa Teplická ul. č. p. 367, Děčín IV. Podmokly K.ú./parcela č. st. p. č. 582 v k. ú. Podmokly Architekt Stavitel Projekt Realizace Herlt a

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č.j.: 714/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Zastupitelstvo městské části U S N E S E N Í č. 235 ze dne 20.09.2016 Založení Nadačního fondu na podporu realizace pavilonu Alfonse Muchy na vrchu Vítkově pro Slovanskou

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

Lomnice nad Popelkou 21

Lomnice nad Popelkou 21 Lomnice nad Popelkou 21 Název objektu Šlechtova svobodárna čp. 1032 Adresa Letná čp. 1032 Lomnice nad Popelkou K. ú./ parcela č. Architekt Stavitel Lomnice nad Popelkou/st. p. č. 1251 Čeněk Musil František

Více

www.kinosvetozor.cz Nejznatelnější změnou pro diváky bude komfortní posezení v nových pohodlných kinosedačkách a špičkové technické vybavení sálů.

www.kinosvetozor.cz Nejznatelnější změnou pro diváky bude komfortní posezení v nových pohodlných kinosedačkách a špičkové technické vybavení sálů. Kino Světozor je dvousálové premiérové artkino v centru Prahy. V roce 2008 oslaví devadesáté výročí svého otevření. U této příležitosti projde na přelomu let 2007 a 2008 kompletní renovací. Nejznatelnější

Více

KLASIK 761. 158.7 m 2. 3 250 000 Kč 1 750 000 Kč 24 870 Kč EUROLINE 2007 CENA DOMU NA KLÍČ CENA ZA MATERIÁL CENA ZA PROJEKT

KLASIK 761. 158.7 m 2. 3 250 000 Kč 1 750 000 Kč 24 870 Kč EUROLINE 2007 CENA DOMU NA KLÍČ CENA ZA MATERIÁL CENA ZA PROJEKT 1587 m 2 PŘÍZEMÍ [celková plocha 822 m 2 ] s garáží 3 250 000 Kč 5 1008 m 2 1235 m 2 665 m 3 157 m 2 803 m 2 715 m 2 dvoupodlažní dům s obytným podkrovím bez podsklepení dispozičně vhodně rozdělená denní

Více

UHERSKE HRADIŠTĚ. Podmínky pro převod nemovitostí

UHERSKE HRADIŠTĚ. Podmínky pro převod nemovitostí UHERSKE HRADIŠTĚ Záměry města h r Převod pozemku st. p. č. 802, jehož součástí je budova č. p. 611. pozemku p. č. 90/8 a pozemku p. č. 90/3, vše v k.ú. Uherské Hradiště Jedná se o převod pozemku st. p.

Více

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák )

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) .. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) Hospoda, hostinec, pohostinství, šenk, krčma, knajpa, putyka, pajzl, palírna, nálevna

Více

.Ústí n. L. centrum 29

.Ústí n. L. centrum 29 .Ústí n. L. centrum 29 Název objektu Zaměstnanecké domy v ul. U České besedy Adresa U České besedy 3 a 5 / 811 a 807 Ústí n. L. - centrum K.ú./parcela č. St. p. č. 101 a Architekt v k. ú. Ústí nad Labem

Více

Informační memorandum. Nám. T. G. Masaryka 3 Dvůr Králové nad Labem okr. Trutnov

Informační memorandum. Nám. T. G. Masaryka 3 Dvůr Králové nad Labem okr. Trutnov Informační memorandum Nám. T. G. Masaryka 3 Dvůr Králové nad Labem okr. Trutnov Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: OSTATNÍ: VYBAVENÍ:

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ Základní škola T. G. Masaryka Blatná, okr. Strakonice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ Autor práce: Tereza Fořtová, IX. tř. Vedoucí práce: Mgr. Blanka Posavádová Školní rok: 2012/2013 Úvod Zámek Blatná

Více

Digitálně podepsáno Jméno: Michaela Vaňková Datum: :36:55 Průvodní zpráva

Digitálně podepsáno Jméno: Michaela Vaňková Datum: :36:55 Průvodní zpráva Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje A.1.1 Údaje o stavbě: a) název stavby: Energetické úspory na objektu MŠ v obci Přepychy b) místo stavby: adresa: MŠ Přepychy Přepychy č.p. 167 517 32 Přepychy katastrální

Více

Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě

Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě Operativní dokumentace kamenných článků ve výkopu při domě čp. 269 na Starém Městě Nálezová zpráva OPD č. 07/2013 Ladislav Bartoš Praha 1 Staré Město, čp. 269, Betlémské náměstí 1. Zpracoval Ing. arch.

Více

MOHUTNÝ NEZDOBENÝ ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY

MOHUTNÝ NEZDOBENÝ ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY ARCHITEKTURA TYPICKÝ PRVEK = SLOUP DÓRSKÝ SLOUP MOHUTNÝ NEZDOBENÝ IÓNSKÝ SLOUP ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU KORINTSKÝ SLOUP ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY Štít (tympanon) kladí hlavice dřík MALÍŘSTVÍ

Více

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vzdělavatelský odbor ČOS soutěž pro mládež Naše sokolovna Rok sokolské architektury Sokolský hrad Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Sokolská

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PODNIK A JEHO MAJETEK

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PODNIK A JEHO MAJETEK E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PODNIK A JEHO MAJETEK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek. o hmotné složky: budovy, stroje, zařízení. o osobní složky: znalosti a zkušenosti zaměstnanců

Více

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB

PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB PROKONZULTA, a.s. Křenová 26, 602 00 Brno tel. +420 543 255 515, info@prokonzulta.cz PRODEJ ZÁMKU V MOSTOVĚ, OKRES CHEB Areál zámku - zámeckého hotelu v Mostově na Chebsku, v klidné přírodní lokalitě při

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

ROZVOJOVÁ STRATEGIE. OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013

ROZVOJOVÁ STRATEGIE. OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013 ROZVOJOVÁ STRATEGIE OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013 Historie Obce Kostomlaty pod Milešovkou Kostomlaty pod Milešovkou leží v neobyčejně malebné krajině západní

Více

Krnkovo sídlo v Pačejově

Krnkovo sídlo v Pačejově Krnkovo sídlo v Pačejově zpracoval: Vladimír Dynda and Stanislav Vondráček publikováno: December 11, 2013 Pan Sylvestr Krnka po návratu do Čech v roce 1871 vlastnil dvě sídla, a sice na Královských Vinohradech

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Stránka 3. 1950 Josef a Marie Doušovi 1975 Josef a Libuše Doušovi 2000 Josef a Libuše Doušovi

Stránka 3. 1950 Josef a Marie Doušovi 1975 Josef a Libuše Doušovi 2000 Josef a Libuše Doušovi Stránka 1 1 1756 Václav Litochleb 1788 Josef Litochleb 1819 Matěj Litochleb 16.1.1845 Václav Litochleb /syn/ 13.8.1822 koupě Jan a Anna Pištorovi za 2664 zl. 13.8.1872 trhová Jan a Anna Pištorovi 21.11.1900

Více

Informační memorandum. Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk

Informační memorandum. Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk Informační memorandum Náměstí Přemyslovců 14/11 Nymburk Předmět prodeje NÁZEV: LOKALITA: LIST VLASTNICTVÍ: BUDOVA: POZEMKY: PODLAŽÍ: ZPĚTNÝ NÁJEM: NÁJEMNÍ SMLOUVY: OSTATNÍ: VYBAVENÍ: FORMA PRODEJE: TERMÍN

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII Řada D: Katastry Svazek č. 3 STABILNÍ KATASTR 1840 Část B: Katastrální obec HOSTIVICE Hostivice, září 2008 Stabilní katastr 1840 část B: Katastrální obec HOSTIVICE 2 Tento

Více

U3V ČVUT Fakulta dopravní, cyklus Vyšehrad v proměnách staletí LS 2014/2015. Kubistická architektura Josefa Chochola

U3V ČVUT Fakulta dopravní, cyklus Vyšehrad v proměnách staletí LS 2014/2015. Kubistická architektura Josefa Chochola U3V ČVUT Fakulta dopravní, cyklus Vyšehrad v proměnách staletí LS 2014/2015 Kubistická architektura Josefa Chochola Zpracoval: Ing. Josef Skřivánek Praha, květen 2015 Vznik kubismu Kubismus jako umělecký

Více

1

1 www.zlinskedumy.cz 1 PŘEHLED GOTICKÉ ARCHITEKTURY ČESKÁ GOTICKÁ VRCHOLNÁ ARCHITEKTURA EU peníze středním školám, Gymnázium Valašské Klobouky Architektura za Karla IV. Karel IV. roku 1356 povolal do svých

Více

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31 OBSAH Předmluva prezidenta republiky Václava Klause 16 Předmluva arcibiskupa pražského Mons. Dominika Duky 17 Úvodem 21 1. ROTUNDA SVATÉHOVÁCLAVA A JEJÍ OSUDY DO POČÁTKU STAVBY SPYTIHNĚVOVY BAZILIKY 31

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Nerudova

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Nerudova HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice Nerudova Hostivice, listopad 2010 Ulice Nerudova 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

Zámek Fryštát. Zámecký park

Zámek Fryštát. Zámecký park Zámek Fryštát Empírový zámek je unikátní historickou stavbou v jinak industriálním prostředí karvinského regionu. Původně původně středověká gotická tvrz ze 14. století. V hlavní a vedlejší zámecké budově

Více

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš je jednou z nejvýznamnějších osobností generace Národního divadla. Byl předním malířem českých dějin a bezpochyby se podílel na utváření českého umění. Jeho tvorba byla ovlivněna,zvláště

Více

Státní diapozitivový a filmový ústav

Státní diapozitivový a filmový ústav Státní diapozitivový a filmový ústav 1920 1940 Inventář NFA 2009 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Státní diapozitivový a filmový ústav Časový rozsah pomůcky: 1920 1940

Více

Investiční příležitost - Opočno

Investiční příležitost - Opočno Objekt bývalého soudu a zámeckého pivovaru v Opočně - č.p. 2 Strana 1 z 9 Objekt č.p. 2 - základní informace součástí objektu jsou bývalá budova soudu a bývalý zámecký pivovar, spolu s areálem opočenského

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. dubna 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. dubna 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. dubna 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

od Jana Theimera, český překlad zněl Městské světelné hry.

od Jana Theimera, český překlad zněl Městské světelné hry. KINO v Moravském Berouně - historie U městského kina v našem městě je známo přesné datum vzniku, a to 28. 7. 1918. Toto datum a název je zaznamenán v knize Heimatbuch für den Bezirk Bärn od Jana Theimera,

Více

KLASIK 460. terén. denní a noční část rodinného domu je oddělená. 152.3 m 2. 3 330 000 Kč 2 120 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004

KLASIK 460. terén. denní a noční část rodinného domu je oddělená. 152.3 m 2. 3 330 000 Kč 2 120 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004 KLASIK 60 s garáží 3 330 000 Kč 2 120 000 Kč 960 m 2 1163 m 2 6225 m 3 120 m 2 890 m 2 7290 m 35 1523 m 2 poschoďový rodinný dům s obytným podkrovím vhodný do dvojpodlažní okolní zástavby na rovinatý případně

Více

Lomnice nad Popelkou 6

Lomnice nad Popelkou 6 Lomnice nad Popelkou 6 Název objektu Vila Josefa Horáka čp. 136 Adresa Havlíčkova čp. 136 Lomnice nad Popelkou K. ú./ parcela č. Architekt Stavitel Projekt 1911 Lomnice nad Popelkou/st. p. č. 111 Václav

Více

Obchodní pasáže. Vypracovala: Jana Vašková, jaja.vaskova@seznam.cz

Obchodní pasáže. Vypracovala: Jana Vašková, jaja.vaskova@seznam.cz Obchodní pasáže Vypracovala: Jana Vašková, jaja.vaskova@seznam.cz Pasáž (z francouzského le passage, průchod) je v architektuře průchod budovou nebo spojenými budovami, který umožňuje osobám přecházet

Více

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA

ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA ROMÁNSKÁ ARCHITEKTURA V ČESKÝCH ZEMÍCH (11. 13. STOLETÍ) Obrazová dokumentace Vypracoval Mgr. David Mikoláš 5. prosince 2010 2 CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY KLENBA 1 klenební pas 2 abakus 3 krychlová hlavice

Více

Národní památkový ústav se přiklonil k variantě, která využívá stávající vjezd z druhého konce bývalé uličky Vedle masných krámů. V současné době je

Národní památkový ústav se přiklonil k variantě, která využívá stávající vjezd z druhého konce bývalé uličky Vedle masných krámů. V současné době je Národní památkový ústav se přiklonil k variantě, která využívá stávající vjezd z druhého konce bývalé uličky Vedle masných krámů. V současné době je na tomto místě žulou vydlážděná plocha využívaná k parkování

Více

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec je město s celosvětově největší koncentraci staveb spojených se zpracováním

Více

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Božena Kabelíková Muzeum Vysočiny Třebíč 1 Kraj Vysočina Název Kraje Vysočina souvisí se skutečností, že se tento správní celek rozkládá na podstatnéčásti

Více

ČeskýKrumlov. zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23

ČeskýKrumlov. zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23 zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23 Snad nejtypičtějším symbolem Českého Krumlova je okrouhlá malovaná Zámecká věž. Foto Jaroslav Skalický ČeskýKrumlov V působivém prostředí meandrů řeky Vltavy

Více

FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU

FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU FOTODOKUMENTACE SOUČASNÉHO STAVU všechny fotografie autoři, 2016 exteriéry 1. Celkový pohled na vilu a bývalou továrnu od západu. 2. Celkový pohled na vilu od západu. 3. Severozápadní průčelí celkový pohled.

Více

Zámecký areál ve Svojšíně. Aktualizace projektu záchrany Etapa pro roky 2015-2020. Památkový atelier v Plzni

Zámecký areál ve Svojšíně. Aktualizace projektu záchrany Etapa pro roky 2015-2020. Památkový atelier v Plzni Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Etapa pro roky 2015-2020 Objednatel: Zpracoval: Obec Svojšín Památkový atelier v Plzni Plzeň červen 2015 Identifikační údaje Návrh stavby: Zámecký

Více

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16

ZNALECKÝ POSUDEK. č /16 ZNALECKÝ POSUDEK č. 672-21/16 o obvyklé ceně nemovitosti bytové jednotky č. 965/7 obsažené v bytovém domě čp. 965, 966 a 967 včetně příslušenství a podílu na společných částech domu a na pozemkové parcele

Více

JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK

JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 JINDŘICHOHRADECKÝ ZNAK Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vytvořili žáci 7. tříd, školní

Více

etuda v duchu PIETA MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ Anna Seimlová Lenka Nyklová Petr Šťovíček pod vedením Ing. Arch. Nikolaye Brankova Tým 4 Karla IV.

etuda v duchu PIETA MALTÉZSKÝCH RYTÍŘŮ Anna Seimlová Lenka Nyklová Petr Šťovíček pod vedením Ing. Arch. Nikolaye Brankova Tým 4 Karla IV. PIETA MALTÉZSKÝCH RYTŘŮ Anna Seimlová Lenka Nyklová Petr Šťovíček pod vedením Ing. Arch. Nikolaye Brankova Tým 4 Anna Seimlová, Lenka Nyklová, Petr Šťovíček pod vedením Ing. arch. Nikolaye Brankova Současný

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více

Lanškroun, Společenský dům bývalá Langerova vila čp. 335, stavebněhistorický průzkum

Lanškroun, Společenský dům bývalá Langerova vila čp. 335, stavebněhistorický průzkum PŘÍLOHY HISTORICKÁ IKONOGRAFIE starší mapová dokumentace 1. Situace na tzv. Státní mapě odvozené (SMO), stav před II. světovou válkou, tisk 1952, originál 1:5.000 [ Ústřední archív zeměměřictví a katastru,

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 157/1, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE STAVBA RODINNÉHO DOMU Č.P. 61, STAVEBNÍ PARCELA Č. 157/5, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE BUDOVA BEZ Č.P./ČEV,

Více

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp.

11523/ Městské domy. Karta ohrožené památky. Louny Louny Ústecký. městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. Karta ohrožené památky katastrální území Kraj Ústecký číslo k.ú. 687391 městský dům, z toho jen: pozemek st. p. č. 192 a sklepy domu čp. 72 Umístění památky Hilbertova číslo popisné 72 orient. Schválení

Více

Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany

Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Objednatel: Obec Svojšín Zpracoval: Zdeněk Knoflíček Ing.arch. Jitka Pohořalá Památkový atelier Plzeň červen 2010 Identifikační údaje Návrh stavby:

Více

Gymnázium Přírodní škola. Kubismus v Praze. Autor: Jiří Slapnička. Vedoucí práce: Mgr. Štěpán Macháček

Gymnázium Přírodní škola. Kubismus v Praze. Autor: Jiří Slapnička. Vedoucí práce: Mgr. Štěpán Macháček Gymnázium Přírodní škola Kubismus v Praze Autor: Jiří Slapnička Vedoucí práce: Mgr. Štěpán Macháček Datum odevzdání: 27. 2. 2015 Za cenné rady děkuji panu Mgr. Štěpánu Macháčkovi a panu Josefu Alblovi

Více

Obr.1: Richard Podzemný: Plavecký stadion v Praze Podolí, , celkový pohled na současný stav

Obr.1: Richard Podzemný: Plavecký stadion v Praze Podolí, , celkový pohled na současný stav Obr.1: Richard Podzemný: Plavecký stadion v Praze Podolí, 1960-1965, celkový pohled na současný stav Obr.2: František Cubr / Josef Hrubý / Zdeněk Pokorný: Československý pavilon na EXPO 58, 1958, půdorys

Více

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA. Přehled stavebního vývoje. Zpracoval: Jiří Kučera

HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA. Přehled stavebního vývoje. Zpracoval: Jiří Kučera HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA Přehled stavebního vývoje Zpracoval: Jiří Kučera Hostivice, leden 2011 Přehled stavebního vývoje 2 Původní podoba Sokolovny Hostivickou Sokolovnu postavila Tělocvičná jednota Sokol

Více

Od Loose k Rozehnalovi Architekti purismu a funkcionalismu v Brně

Od Loose k Rozehnalovi Architekti purismu a funkcionalismu v Brně Od Loose k Rozehnalovi Architekti purismu a funkcionalismu v Brně Adolf Loos (* 1870 Brno 1933 Kalksburg u Vídně) syn brněnského kameníka Adolfa Loose st. (jeho dílna sídlila na Kounicově 20 a 22) studium:

Více

BÝVALÝ PIVOVAR V DAŠICÍCH ČP. 27 SKLEPY ING. ARCH. VÁCLAV HÁJEK. vaclav-hajek@post.cz

BÝVALÝ PIVOVAR V DAŠICÍCH ČP. 27 SKLEPY ING. ARCH. VÁCLAV HÁJEK. vaclav-hajek@post.cz konceptní stavebně historický průzkum BÝVALÝ PIVOVAR V DAŠICÍCH ČP. 27 SKLEPY ING. ARCH. VÁCLAV HÁJEK vaclav-hajek@post.cz OBSAH ÚVOD...2 SITUACE 1:2000...3 DĚJINY OBJEKTU...4 IKONOGRAFIE, MAPY A PLÁNY...5

Více

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM. kulturní krajina areálu v proměnách času

NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM. kulturní krajina areálu v proměnách času NÁRODNÍ KULTURNÍ PAMÁTKA HŘEBČÍN V KLADRUBECH NAD LABEM kulturní krajina areálu v proměnách času Miroslav Kroulík, listopad 2012 1. OBDOBÍ OD POČÁTKŮ STŘEDOVĚKÉHO OSÍDLENÍ DO R. 1560 (1142) 1352 první

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Podklady pro jednání zastupitelstva města Lanškroun dne: Číslo jednání: 3. Prodej bývalé sladovny na Pivovarském náměstí.

Podklady pro jednání zastupitelstva města Lanškroun dne: Číslo jednání: 3. Prodej bývalé sladovny na Pivovarském náměstí. Podklady pro jednání zastupitelstva města Lanškroun dne: 22.06.2016 Číslo jednání: 3 Název materiálu: Číslo materiálu: Druh zařazení: Typ materiálu: Prodej bývalé sladovny na Pivovarském náměstí 116/ZM/2016/MAT

Více

Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Celkový pohled od jihu (všechna foto M. Panáček 2015).

Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Celkový pohled od jihu (všechna foto M. Panáček 2015). Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Celkový pohled od jihu (všechna foto M. Panáček 2015). Praha, Nové Město, dům čp. 1984, severní křídlo. Jižní fasáda, spodní část, pohled od jihu. Praha,

Více

Hostivické památky. Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932

Hostivické památky. Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932 Hostivické památky Rybníky v Hostivici Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932 Archeologické nálezy z celého území Hostivice i okolí dokládají, že zdejší krajina v pramenné oblasti Litovického

Více

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele AUKČNÍ KARTA OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58 Označení vyhlašovatele a poskytovatele Vyhlašovatel: Poskytovatel: AMÁDEUS REAL, a.s. se sídlem Praha 1, Dlouhá 13, PSČ 116 78 IČ: 272 41 131

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více