HISTORIE KINA SVĚTOZOR vypracoval Adam Rajčan. soukromé reálné gymnázium Přírodní škola

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HISTORIE KINA SVĚTOZOR vypracoval Adam Rajčan. soukromé reálné gymnázium Přírodní škola www.prirodniskola.cz"

Transkript

1 HISTORIE KINA SVĚTOZOR vypracoval Adam Rajčan soukromé reálné gymnázium Přírodní škola 1

2 ÚVOD Jakmile na konci 19. století vznikl kinematograf, bylo nutné začít zakládat místa, kde by se kinematografická díla promítala. Kinofikaci se neubránilo ani Československo. V nadcházejících letech se Československem šířila vlna zřizování kin. Pro obyvatele Československa byla návštěva kina společenskou událostí, která měla stejnou váhu jako například návštěva divadla. Českoslovenští diváci chodili třeba na filmy o prezidentu Masarykovi atd. V menších městech sloužilo kino hlavně jako zdroj informací. V Praze v tomto období vznikala kina, která byla rozdělena do několika cenových tříd. Nejprestižnější třídou byla premiérová kina. V našem výzkumu jsme se zabývali kinem Světozor, které patřilo mezi premiérová kina a řadilo se k elitě kin v Praze. Náš historický výzkum se zaměřil na zmapování historie kina Světozor mezi lety 1918 až Další část výzkumu se týká budovy, která stála na místě kina Světozor. Jednalo se o renesanční věž, která byla před stavbou paláce České banky srovnána se zemí. Poslední část našeho výzkumu se váže k paláci České banky. CÍLE Historie kina Světozor 1) zřizování 2) důležité přestavby 3) kinoautomat Architektonický vývoj budovy 1) původní budova 2) vlastníci 3) architektura 4) dokumentace 1) architektura 2) dokumentace Nová budova 2

3 METODIKA HISTORIE KINA SVĚTOZOR Naši první kapitolu jsme tvořili většinou z materiálů Národního filmového archivu, který sídlí v Bartolomějské ulici v městské části Praha 1. Zde jsme získali publikace jako je např. Iluminace ze které jsme použili materiál např. na sál kina Světozor. Další kniha, kterou jsme využívali byla Data a fakta z dějin Československé kinematografie. Tato kniha obsahovala staré novinové články z novin 1, které jsme využili v příloze 2. Informace o KINOAUTOMATU jsme získali prostřednictvím Národního filmového archivu. Staré propagační materiály jsme získali po dohodě se soukromým sběratelem Františkem Wolfem, který sídlí v kinematografickém muzeu v kině Morava v městské části Praha 4. Fotodokumentaci sálu jsme vyhotovili digitálním fotoaparátem Pentax optio 330gs ) ARCHITEKTONICKÝ VÝVOJ BUDOVY Naši druhou kapitolu jsme tvořili většinou z dobového časopisu Za starou Prahu, který jsme získali v oddělení Pragensia v Městské knihovně. Z tohoto časopisu jsme získali převážnou většinu materiálů, které jsou uvedeny ve druhé kapitole. Starou fotodokumentaci jsme získali prostřednictvím fotoarchivu Národního památkového ústavu, který sídlí na Valdštejnském náměstí. NOVÁ BUDOVA Naši třetí kapitolu jsme tvořili většinou z materiálů Městské knihovny. Zejména jsme používali časopis Architekt z roku ze kterého jsme vytvořili text o peněžních ústavech. Starou fotodokumentaci jsme získali prostřednictvím již zmíněného fotoarchivu Národního památkového ústavu. 1 - Kniha DATA A FAKTA Z DĚJIN ČESKOSLOVENSKÉ KINEMATOGRAFIE obsahovala staré novinové články novin Právo, Mladá fronta atd. 2 - Jako významné filmy hrané v kině Světozor mezi lety

4 KAPITOLA PRVNÍ KINEMA U zrodu kina Světozor stála společnost Kinema. Byla založena dne šestého června Jejím zakladatelem byl bývalý pražský starosta, poslanec a majitel advokátní kanceláře Dr. Vladimír Srb. V čele společnosti Kinema dále stáli jednatelé F.Materna (velkoobchodník a továrník), A. Duda (továrník) a S. Kolářský (ředitel České banky). Společnost chtěla vyrábět a půjčovat filmy, získat oprávnění k provozování kinematografických divadel a vydávat populární a odborné kinematografické časopisy. Dále plánovala zřídit filiálky v Československu i v cizině. Tomuto záměru však neodpovídal kmenový kapitál, který byl pouze korun. První významnou akcí společnosti Kinema bylo vybudování moderního kina pro několik set diváků. Kinema na toto kino dostala licenci prostřednictvím Spolku pro péči a zdraví dělnictva Humanita. Stavba kina započala roku 1914 a byla dokončena 8. prosince Kino však mělo řadu odpůrců, především ze strany majitelů kin v Praze. Majitelé kin v centru Prahy se obávali nového konkurenčního podniku. Snažili se různými intrikami zastavit stavbu kina a znemožnit jeho vybudování. Protestovali také prostřednictvím Spolku českých majitelů kin. Přeze všechny intriky a protesty bylo kino nakonec zbudováno. Jako půjčovna začala společnost Kinema fungovat později něž se předpokládalo až v roce Tehdy bylo také změněno vedení společnosti. Novým ředitelem se stal J.Souček, nový ředitel české banky. Majetkem společnosti Kinema bylo nadále kino Světozor v paláci České banky, půjčovna přestala fungovat již v polovině dvacátých let. Roku 1949 byla rozhodnutím ministerstva informací a osvěty zavedena nad touto společností národní správa. PRVNÍ KROKY VEDENÍ KINA První původní název kina byl ELEKTRA. Po krátké době byl však pozměněn na SVĚTOZOR 3. Kino Světozor bylo součástí koncernu, jenž tvořily Pragafilm, Excels, Orfilm a půjčovna Kinema. Prvním ředitelem kina byl Jan Kříženecký. Místo dramaturga bylo obsazeno Jaroslavem Horáčkem, jedním z podílníků akciové společnosti Kinema. 3 Domníváme se, že tento název neměl nic společného s časopisem Světozor, který vycházel v době zrodu kina. Časopis Světozor - pojednával o politických, hospodářských a kulturních zajímavostech, které se děly doma i ve světě. 4

5 SÁL KINA SVĚTOZOR První promítání v tomto sále bylo zahájeno na konci roku Interiér sálu byl značně protažených proporcí (32 *13, 5m), byl jednotný (bez balkonu). Na jeho výrazně svažité podlaze stoupalo 33 řad zprvu ve značně zakřivených obloucích, postupně pak narovnaných až do přímky, obsahujících vždy podle podmínek 18 až 20 míst. Za nimi pak bylo 7 frontálně orientovaných loží, další lože byly po stranách sálu (dohromady s 50 sedadly), přičemž výhledu mělo sloužit dosti výrazné výškové odstupnění. Z původní předpokládané kapacity 1200 až 1500 míst byla kapacita zmenšena na cca 700 míst. 4 DŮLEŽITÉ PŘESTAVBY A ÚPRAVY KINA Víme, že v roce 1957 bylo kino navráceno původnímu účelu.v roce 1958 bylo na jeden rok uzavřeno. Začaly probíhat potřebné adaptační práce, kino bylo přestavěno na panoramatické a v důsledku přestavby se odstranily lože. V té době začaly některé radikální adaptace starších kinosálů, jejichž společným cílem bylo vedle technické inovace zlepšení podmínek pro diváky. Obecně se usilovalo o zlepšení křivky viditelnosti zvýrazněním elevace řad. Roku 1968 byl v kině instalován 4 Půdorys sálu kina Světozor. Byl převzat z Časopisu ILUMINACE 5

6 Kinoautomat. Při příležitosti instalace Kinoautomatu byla zvýšena elevace řad, jejichž počet byl při šířce dvaceti míst snížen ze třiatřiceti na šestadvacet, boční lože byly zrušeny a jejich otvory v přední části hlediště též. Zároveň byla rozšířena promítací kabina, která v nové úpravě zabrala celou šířku sálu. 5 KINOAUTOMAT Kinoautomat (princip interaktivního kina) byl připraven jako součást kulturního programu v československém pavilonu na výstavě EXPO '67 v Montrealu. Jeho autorem je Radúz Činčera, filmový dramaturg, režisér, scénárista, scénograf a v neposlední řadě pedagog. Režisérem filmu byl Ján Roháč, scénář napsal Pavel Juráček a průvodce dějem byl Miroslav Horníček. Konkrétně se jednalo o film Člověk a jeho dům. Ten vznikl ve filmovém studiu Barrandov v roce 1966 a měl 63 minut. Zahráli si v něm: Miroslav Horníček, Libuše Švormová, Leopolda Dostalová, Karla Chadimová, Miroslav Macháček, Josef Somr. Film o životě v jednom činžáku byl komentován přítomným hercem. Diváci pak mohli hlasováním pomocí elektronického zařízení rozhodovat o dalším možném pokračování příběhu. Příběh pana Nováka, který při návratu nalezne vlastní dům v plamenech a zpětně přemítá, jak to celé začalo, působil na návštěvníky jako zjevení. Na promítání v československém pavilonu se stály nekonečné fronty., 5 Nynější podoba velkého sálu v Kině Světozor 6

7 STARÉ PROPAGAČNÍ MATERIÁLY KINA 6 6 Tento plakát propaguje kino Světozor. Domníváme se, že cílem tohoto plakátu bylo upozornit na to, kde se kino nachází. V dolní části plakátu si můžeme všimnout zmínky o Spolku pečujícího o zdraví dělnictva HUMANITA. Viz. Str. 4 7

8 7 7 Programy kina Světozor z první poloviny třicátých let. Chronologicky seřazené. 8

9 KAPITOLA DRUHÁ VLASTNÍCI V městské knize Nového Města pražského z roku 1377 je zápis, že na místě domu č.p. 791 stál dům M. Tracovského s pivovarem. Po jeho smrti přešel dům i s pivovarem na vdovu Víta, která se ho vzdala ve prospěch řeholníků z kostela sv. Štěpána. Roku 1413 byl dům prodán bratry Lexou, Jakubem a Mauriciem, o nichž není známo, jak ho nabyli, Kateřině Níčkové za 80 kop. Roku 1414 dům koupil Bernášek se svoji ženou Margaretou za 73 kop bez patnácti grošů. Po jeho smrti roku 1416 dům koupil manželce Kateřině Jíra z Českého Brodu a po roce ho předal P. Bečváři a jeho ženě Anně. V husitských válkách se dům stal majetkem obce novoměstské a od ní ho koupil roku 1426 Jan Žatecký za 33 kop. Asi kolem roku 1429 za 29 kop převzal dům Martin z Pšov, v roce 1462 prodal za 84 kopy dům Václavovi ze Zvíkovic a jeho ženě Barbaře, ale ten dům prodal již roku 1465 za 90 kop bratru Petrovi ze Skalé. Od něj ho ihned odkoupil Petr ze Stelčevsi se svoji manželkou za 90 kop. Jak si dům dlouho ponechal nelze určit. Ale roku 1490 vystupuje jako majitel Bartoš Koptiš, který si roku 1493 koupil i sousední dům (čp. 790) od Matěje Kováče. Po čase ho za 120 kop prodal. Koptiš měl dům ( čp. 791) ve svém vlastnictví velmi dlouho, proto se tomuto domu začalo říkat Koptišovského. Roku 1511 se majitelem domu stal Beneš, který v roce 1516 zemřel. Od jeho sirotků koupil dům za 210 kop českých Duchek Kolda, který se oženil s Benešovou vdovou Ludmilou. Roku 1530 se stali majiteli domu Jiří Boreš a jeho žena Ludmila z Police. Ti ho roku 1532 prodali Mikolášu Labounskému a jeho ženě Kateřině z Valdštejna za 325 kop českých. Když Mikoláš zemřel, jeho žena ještě roku 1532 dům prodala Tomáši Peníškovi za 287,5 kopy, který je měl ve lhůtě splácet. Ale Mikolášova dcera Eliška nálezem městské rady dosáhla toho, že roku 1540 Tomáš Peníšek přijal zpět již zaplacené peníze a práva domu se vzdal v její prospěch. Eliška roku 1546 dům prodala Urbanu Kožešníkovi a jeho ženě Magdaleně za 332 a půl kopy. Dům předali Štěpánu Stříbrskému a jeho manželce. V pozdějších letech se vedly o dům spory, které vyhrál V. Špehař. Ten však dům okamžitě prodal Bohuslavu Kapštickému za 525 kop. Když zemřel Bohuslav Kapštický, jeho žena se provdala za Jiljího Pergara. Pergar byl zámožný a vlastnil i další majetek. Když zemřel, ujala se domu vdova Mariana. Později její syn Jiljí Pergar prodal dům Fridrichu Sporentfleyovi za 1400 kop. Fridrich zemřel roku 1638 a v roce 1652 byl dům dán do rukou Juditě Wagnerové, Juditě Gregorové a Anně Truskovské. V té době se o dům nikdo nestaral a pustl. Roku 1666 byl dům prodán Janem Wagnerem panu Jindřichu Gsolitzovi za 3100 kop, ale Gsolitz jej prodal již roku 1668 panu Janu Missironovi za 3300 kop. Ten však roku 1690 těžce onemocněl a učinil univerzálními dědici bratry Diviše. Avšak v roce 1696 byl dům odkoupen Danielem Voříkovským za 6000 zlatých. V roce 1701 se stal majitelem Arnošt Mesa, se svojí manželkou za dům zaplatili 5800 zlatých. Vzhledem k tomu, že neměli žádné dědice dům roku 1725 koupil Jan Kozák za 5800 zlatých a 20 dukátů. V roce 1756 byl dům prodán Antonínu Wágnerovi, v roce 1758 Danielu Boreckému. Jan Jiří Bergr koupil dům v roce 1797 a vybudoval zde továrnu na čištění plátna. Po něm dům zdědil v roce 1819 Antonín Bergr a po jeho smrti se stal majetkem státu, protože Bergr neměl dědice. 9

10 STAVEBNÍ HISTORIE Ve stavební historii domu č.p. 791 můžeme rozlišit čtyři stavební období. Ke starému středověkému domu byla kolem roku 1600 přistavěna věž. Mezi léty 1750 až 1800 byla úplně přestavěna křídla do ulice. Na počátku dvacátých let 20. století byly vybudovány ve dvoře středověkého domu dvě budovy. Jednalo se o obytnou budovu a pavilon se zahradou. Na podzim roku 1913 byla většina z těchto staveb zbořena. Tomuto osudu se neubránila ani renesanční věž s cennými nástěnnými malbami v prvním patře. Jediné, co nebylo zbořeno, byl empírový pavilon. ARCHITEKTURA Zajímavou součástí domu, která se nedočkala dnešních dní, byla renesanční věž. Věž byla vestavěna do kouta mezi domy č.p.791/ii a 789/90-2. Byla čtyřpatrová, vybudovaná na půdorysu čtverce. Stěny byly bez členění, plochá bossáž v maltě byla snad přidána později. Nad okapní římsou stálo ještě atikové patro se štíty na všech stranách, pokryté břidlicovou moderní střechou s oplechovanými vikýři. Přízemí bylo upraveno moderně, v patrech byla na dvě strany sdružená okna s profilovanými rámy, spodními i návojovými římsami. V atikovém patře uprostřed stran byla sdružená okna s polokruhovým obloukem a společným rámem, po stranách kanelové pilastry na stylobatech mezi nimi v nárožních polích prázdné niky. Štíty měly v ploše sdružené obdélné prolomy a po stranách stlačené volonty, též toskánské pilastry. Na vrcholu byl trojúhelný římsový nástavec, rozeklaný s podstavcem pro vížku uprostřed a s piniemi se scházely po stranách. Na nároží, na styku štítových volut stály velké vížky válcové. V pokoji v prvním patře byla renesanční křížová klenba. Nahoru vedly dřevěné schody. Též v prvním patře odkryli na klenbě pod moderní patronovanou malbou temperové malby J. Navrátila z let 1840, jejichž význam nebyl dosud oceněn. Jednalo se o cyklus maleb Jaro, část byla sňata nákladem Muzea Hlavního města Prahy a uložena v lapidariu na Výstavišti Pohled z Václavského náměstí do ulice Vodičkova. Vpravo renesanční věž. Viz. tato strana - ARCHITEKTURA 10

11 Dřevěné schody, které se nacházely v renesanční věži. Viz. str.10. text - ARCHITEKTURA 10 - Pohled z Václavského náměstí na renesanční věž. Fotka není kompletní. Jedná se pouze o výřez, který byl zhotoven při jejím kopírování. 11

12 KAPITOLA TŘETÍ PENĚŽNÍ ÚSTAVY Budovy pražských peněžních ústavů zaujímají mezi pražskými budovami významné místo. Jejich architektura přispěla k architektonickému obohacení hlavního města. Stavebně historický popis významných budov pražského peněžnictví je spjat s jeho vývojem a celkově i s českými hospodářskými dějinami. S rozvojem průmyslové výroby, obchodu i soukromého podnikání se též rozvíjí peněžnictví, ať již ve formě bankovnictví nebo lidového peněžnictví, a tím dochází k růstu samostatných peněžních budov, zejména koncem devatenáctého století, začátkem dvacátého a v období mezi dvěma světovými válkami. Sledujeme - li architekturu budov peněžních ústavů v jejím historickém vývoji, můžeme zaznamenat některé charakteristické rysy těchto budov, vyplívající z požadavků kladených stavebníky při jejich projektování a stavbě i z potřeb užívání. CHARAKTERISTICKÉ RYSY PENEŽNÍCH ÚSTAVŮ Budovy peněžních ústavů se vyznačují především reprezentativností a solidností stavby, která v některých případech vedla nejen k mohutnosti, ale i k okázalosti a přepychu. Svaz československých spořitelen poukazoval na to, že přepychové stavby nepůsobí příliš dobře na zákazníka. Dále to byla potřeba spolehlivé ochrany a bezpečnosti úschovy množství peněz, drahých kovů, cenných listin i důležitých peněžních a obchodních dokumentů. Budovy pak též vyjadřovaly značné finanční prostředky a možnosti stavebníka při stavbě. Finanční možnosti stavebníků umožňovaly výběr nejlepších projektantů, architektů, stavitelů i umělců pro realizaci staveb, jako byl například Polívka, který se podílel na projektu České banky na Václavském náměstí. Právě tak jako výběr nejlepších stavenišť na nejfrekventovanějších a nejvýznamnějších místech v Praze. Kromě vnějších, formálních znaků architektury peněžních ústavů musely budovy plně zabezpečovat obchodně finanční činnost peněžních organizací. Celková činnost se rozpadala na dvě základní oblasti: 1) Především styk se zákazníky, poskytování půjček, úvěrů ukládání a vyplácení vkladů, ukládání cenných papírů a šperků, proplácení směnek atd. 2) Druhá oblast činnosti bylo zabezpečení vnitřního chodu a správní funkce vlastních orgánů peněžního ústavu. Proto každý peněžní ústav měl halu či dvoranu, umístěnou zpravidla v přízemí nebo zvýšeném přízemí, případně mezipatru, a to co možná nejblíže vstupu do budovy. Ve většině peněžních ústavů je hala, kde bylo umístěno provozní oddělení. V prvním nebo druhém patře byly umístěny sekretariáty a kanceláře vedoucích pracovníků. Poblíž kanceláře vedení peněžního ústavu byly umístěny zasedací místnosti, zpravidla nejméně jedna velká zasedací místnost pro zasedání správní rady a jedna malá zasedací místnost pro jednání užšího vedení ústavu. Případně další konferenční a reprezentační místnosti. V suterénních místnostech byly účtárny, registratury nebo spisovny archivy a trezory v případě České banky (na Václavském nám.) se k těmto místnostem připojilo také kino. Dále budova peněžního ústavu obsahovala dostatek kancelářských místností pro jednotlivá odborná oddělení. Ve většině peněžních ústavů bylo počítáno se služebním bytem pro ředitele či vrchního ředitele. Byt byl o čtyřech až pěti místnostech, dále zde byl byt méně komfortní pro správce budovy i vrátného. Budovy peněžních ústavů byly stavěny především podle požadavků stavebníků. Stavebníci převážně určovali, jak má budova, její vzhled i uspořádání vypadat. Podrobně projednávali předložené projekty i prováděcí plány a v neposlední řadě i rozpočty. V řadě případů ovšem za pomoci přizvaných 12

13 stavebních odborníků. Přestože peněžní ústavy disponovaly mimořádnými finančními prostředky, měly zájem na tom, aby náklady byly co nejmenší. K prosazení svých záměrů, kde správním radám nestačily jejich odborné znalosti, využívaly rad jedněch stavebních odborníků proti druhým. ARCHITEKTURA Dům České banky č.p. 791 na Václavském náměstí byl vybudován v období secese a moderny. Toto období probíhalo mezi lety Období secese a moderny není slohově jednolitým a jednoznačným slohovým obdobím. Zde vedle klasických secesních projevů současně dochází k uplatňování dalších nových moderních slohových prvků jako je to např. u budovy již zmíněné České banky. Toto období je podstatně chudší na výstavbu nových budov peněžních ústavů a sice proto, že je to období jednak kratší, ale též poznamenané zhoršenou hospodářskou i mezinárodní situací blížící se k válce. Roku 1914 byla zahájena stavba Paláce České banky na místě bývalé renesanční věže a restaurační zahrady. Stavba byla dokončena v roce Architektem budovy byl Osvald Polívka, který byl významným představitelem české secese. Monumentální fasáda je pravděpodobně samostatným návrhem arch. Josefa Sakaře. Plastiky na průčelí jsou dílem soch Bohuslava Kafky Palác České banky. Foceno směrem od muzea na Václavském náměstí. 13

14 PASÁŽ SVĚTOZOR 12 Je kryta prosvětlenou sklobetonovou klenbou, umožňující poměrně nenápadný přechod do otevřeného prostoru, odkud se dříve vcházelo do divadla SEMAFOR, a do další pasáže paláce Alfa. K propojení obou pasáží došlo v roce Z dnešního pohledu se pasáž Světozor poněkud zúžila postupnou vestavbou prodejních krámků. Původně tady byla schodiště. Ta v roce 1947 nahradila dvě protilehlá dvouramenná schodiště na koncích pasáže. Stalo se tak v rámci přestavby celého objektu podle projektu arch. Karla a Jana Fišera. V poslední době se obnovila prodejní činnost i na galeriích pasáže, které jsou zpřístupněny zmíněnými schodišti Foto. pasáže viz. příloha str Výřez z orientačního plánu Prahy a okolí z roku Česká banka č.p. 791 na rohu Václavského náměstí. Kompletní mapu můžete nalézt v příloze na str

15 ZÁVĚR Námi vytyčené cíle se nám podařilo splnit a výsledkem je tato práce. První kapitola naší práce pojednává o historii kina Světozor. V této kapitole se můžete dozvědět o společnosti, která stála za zrodem tohoto kina. Dále se můžete dozvědět bližší informace k sálu kina. Nedílnou součástí této práce jsou důležité přestavby kina Světozor a jeho fotodokumentace. Druhá kapitola naší práce se zaměřila na zmapování domu, který byl poslední renesanční stavbou na Novém městě a před stavbou Paláce České banky byl srovnán se zemí. Tento dům jsme zkoumali z hlediska jeho vlastníků, stavební historie a architektonického popisu. Důležitou součástí této kapitoly je stará fotodokumentace. Třetí kapitola naší práce se zaměřila na Palác České banky, který byl vystavěn mezi lety na bývalé parcele domu číslo 791/II. Tento dům jsme zkoumali z hlediska architektonického. Dále tato kapitola pojednává obecně o peněžních ústavech a jejich důležitosti ve městech. Získávání jakýchkoliv informací ohledně této práce bylo velmi obtížné. Setkali jsme se s nevlídným přístupem úřadů, které nám naši práci často komplikovaly. Informace, které jsme v naší práci použili, byly často roztroušeny po mnoha institucích. Naši práci hodláme uveřejnit na internetových serverech artového kina Světozor.V budoucnu může naše práce sloužit jako základní informační materiál o minulosti kina Světozor. 15

16 A) - POUŽITÁ LITERATURA Lukeš, Zdeněk: Architektura 20. století. Praha 2001 Malý, Zdeněk: Architektura ČSR č Článek - Vývoj architektury Pražských peněžních ústavů v letech str Wirth, Zdeněk: Za starou Prahu. Praha 1912 Wirth, Zdeněk: Za starou Prahu, ročník IV. Praha Guth, Karel Wirth, Zdeněk: Za starou Prahu, ročník V. Praha Wirth, Zdeněk: Za starou Prahu, ročník VI. Praha Štabla, Zdeněk: Data a fakta z dějin Československé kinematografie díl I Štabla, Zdeněk: Data a fakta z dějin Československé kinematografie díl II Štabla, Zdeněk: Data a fakta z dějin Československé kinematografie díl III Štabla, Zdeněk: Data a fakta z dějin Československé kinematografie díl IV Hilmera, Jiří: Iluminace: Stavební historie pražských kinosálů B) POUŽITÉ MAPY Výřez z orientačního plánu Prahy a okolí z roku Měřítko 1:5000 Mapa Václavského náměstí z roku Mapa Václavského náměstí z roku Měřítko 1:2880 Berní katastrální mapa z roku Měřítko 1:1440 1) mapy 2) fotodokumentace kina Světozor 3) Významné filmy hrané v kině Světozor Přílohy 16

17 MAPY Výřez z orientačního plánu Prahy a okolí z roku Měřítko 1:

18 Mapa Václavského náměstí z roku

19 Mapa Václavského náměstí z roku Měřítko 1:

20 Berní katastrální mapa z roku Měřítko 1:

21 FOTODOKUMENTACE KINO SVĚTOZOR Pohled na Pasáž Světozor z ulice Voďičkova Interiér Pasáže Světozor 21

22 Levý vchod do kina Světozor 21 - Velký sál v kině Světozor 22

23 Velký sál v kině Světozor 23

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce

vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce vzniká koncem 19. století a trvá do konce 1. svět. války měla být východiskem z krize, ve které se ocitla architektura v období historismu reakce proti průmyslové civilizaci Secesi charakterizuje přesycenost

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Husovo náměstí. Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113)

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Husovo náměstí. Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113) HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Husovo náměstí Krycí list 6. části dokumentu (strany 91 113) Pracovní verze k 29. březnu 2009 Hostivice, březen 2009 Husovo náměstí 91 Dolejší

Více

Jablonec nad Nisou 6. Jablonec nad Nisou /st.p.č. 42. Emilian Herbig, (Karel Pelant, schodiště) Emilian Herbig. Česká republika

Jablonec nad Nisou 6. Jablonec nad Nisou /st.p.č. 42. Emilian Herbig, (Karel Pelant, schodiště) Emilian Herbig. Česká republika Jablonec nad Nisou 6 Název objektu Muzeum skla a bižuterie (původně exportní dům Zimmer Schmidt) Adresa U muzea č.p. 398, č.o. 4 Jablonec nad Nisou K.ú./parcela č. Architekt Stavitel Jablonec nad Nisou

Více

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové

Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Rekonstrukce Bílé věže v Hradci Králové Statutární město Hradec Králové 10/2013-12/2014 Kralovehradecký kraj Společnost BAK stavební společnost, a.s. jako vedoucí sdružení se společností RenoArt s.r.o.

Více

AKTUAL 920. 87.6 m 2. 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE 2009

AKTUAL 920. 87.6 m 2. 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč Všechny ceny jsou s DPH EUROLINE 2009 876 m 2 PŘÍZEMÍ [celková plocha m 2 ] [celková plocha 32 m 2 ] s přístřeškem 2 630 000 Kč 1 820 000 Kč malá, vhodné na malé a úzké parcely rozdělená denní a noční část přízemí je tvořené velkoprostorem

Více

LINIA 1061. . velké vikýře zvyšují komfort v ložnicích. balkon z rodičovské. 4 000 000 Kč 2 250 000 Kč možnost doobjednat.

LINIA 1061. . velké vikýře zvyšují komfort v ložnicích. balkon z rodičovské. 4 000 000 Kč 2 250 000 Kč možnost doobjednat. LINIA 1061 předpokl spotřeba energie za rok vhodný do řadové zástavby nebo jako dvojdům či samostatně stojící dům úzká dispozice vhodná na úzké parcely zasunutá terasa poskytuje soukromí v řadové zástavbě

Více

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí.

RADNICE. Dne 16.června 1538 však vznikl v mincovně požár, při kterém vyhořela radnice a 15 domů v jejím okolí. RADNICE Radnice v Jáchymově je vynikajícím dokladem pozdně gotického renesančního stavitelství z l. poloviny 16.století. Přes všechny pozdější stavební úpravy si zachovala původní dispozici pozdně gotické

Více

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Břeclav - Národních hrdinů 3127/7. +420 224 217 217 Knight Frank, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com INFORMAČNÍ MEMORANDUM INFORMAČNÍ MEMORANDUM Břeclav - Národních hrdinů 3127/7 Reprezentativní administrativní budova v centru Břeclavi Celková výměra podlahových ploch cca 6 200 m² Garážové stání až pro 3 osobní automobily

Více

Renesance a Jindřichův Hradec

Renesance a Jindřichův Hradec Renesance a Jindřichův Hradec ZŠ Jindřichův Hradec I, Štítného 121 Zaostřeno na historii a Jindřichův Hradec Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0044 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU

TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU TURISTICKÉ CÍLE NA ŽAMPACHU Obec Žampach je malou obcí v regionu Pardubického kraje ve východní části České republiky. Nachází se nachází 12 km severovýchodně od Ústí nad Orlicí mezi hrady Lanšperkem,

Více

NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍHO MUZEA

NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍHO MUZEA NOVÁ BUDOVA NÁRODNÍHO MUZEA Historie bývalé budovy Pražské burzy bývalé budovy Federálního shromáždění a bývalé budovy Rádia Svobodná Evropa Z dějin Federálního shromáždění zasedání Sněmovny národů v 70.

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 5. května

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice 5. května HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice 5. května Hostivice, listopad 2010 Ulice 5. května 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

DOMINANT 741. 194.8 m 2. 5 190 000 Kč 3 330 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2007

DOMINANT 741. 194.8 m 2. 5 190 000 Kč 3 330 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2007 1948 m 2 5 190 000 Kč 3 330 000 Kč 140 m 2 8431 m 3 1720 m 2 1112 m 2 780 m 38 předností domu jsou velké pokoje v podkroví poloha kuchyně umožňuje dobré optické a provozní propojení s obývacím pokojem

Více

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino...

Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... Dovolte nám, abychom vám pfiedstavili NOVù otevfiené kino... 1/ NOV SVùTOZOR 2/ âím NOV... 3/ SVùTOZOR JE KINO... 4/ SVùTOZOR NENÍ JEN KINO... 5/ KINO SVùTOZOR JE I MÍSTO PRO VA I PREZENTACI 6/ CENÍK Hlavní

Více

MOHUTNÝ NEZDOBENÝ ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY

MOHUTNÝ NEZDOBENÝ ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY ARCHITEKTURA TYPICKÝ PRVEK = SLOUP DÓRSKÝ SLOUP MOHUTNÝ NEZDOBENÝ IÓNSKÝ SLOUP ŠTÍHLEJŠÍ ZAKONČEN VOLUTOU KORINTSKÝ SLOUP ŠTÍHLÝ ZDOBENÁ HLAVICE, ROSTLINNÉ MOTIVY Štít (tympanon) kladí hlavice dřík MALÍŘSTVÍ

Více

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA

PŘÍBĚHU POKRAČOVÁNÍ NÁVŠTĚVA NÁVŠTĚVA POKRAČOVÁNÍ PŘÍBĚHU Přestože byl navštívený dům postaven v roce 2004, za svůj moderní vzhled a funkční architektonickou koncepci by se nemusel stydět ani v porovnání se současnými novostavbami.

Více

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO

Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva. Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec město chmele Památky pěstování a zpracování chmele a výroby piva Kandidát na zápis do Seznamu světového dědictví UNESCO Žatec je město s celosvětově největší koncentraci staveb spojených se zpracováním

Více

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz

VÝTVARNÁ KULTURA. 9. Gotický sloh v českých zemích. 9-Výtvarná kultura. Vytvořil: Lenka Tichá. www.isspolygr.cz VÝTVARNÁ KULTURA 9. www.isspolygr.cz Vytvořil: Lenka Tichá Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM 1. ročník (SOŠ, SOU) Interaktivní

Více

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák )

.. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) .. kdož do krčmy chodí, častokrát se jemu přihodí, že se dozví příhody nějaké, a k tomu noviny také. ( Podkoní a žák ) Hospoda, hostinec, pohostinství, šenk, krčma, knajpa, putyka, pajzl, palírna, nálevna

Více

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014

ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 ARCHITEKTONICKÁ OVĚŘOVACÍ STUDIE BUDOUCÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU LIEBIEGOVA PALÁCE U Tiskárny 81, Liberec 09/2014 RUPRECHTICE BEDŘICHOV SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ S výstaviště LIDOVÉ SADY BEDŘICHOV Severočeské muzeum

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PODNIK A JEHO MAJETEK

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PODNIK A JEHO MAJETEK E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PODNIK A JEHO MAJETEK Podnik je soubor hmotných, nehmotných a osobních složek. o hmotné složky: budovy, stroje, zařízení. o osobní složky: znalosti a zkušenosti zaměstnanců

Více

KLASIK 761. 158.7 m 2. 3 250 000 Kč 1 750 000 Kč 24 870 Kč EUROLINE 2007 CENA DOMU NA KLÍČ CENA ZA MATERIÁL CENA ZA PROJEKT

KLASIK 761. 158.7 m 2. 3 250 000 Kč 1 750 000 Kč 24 870 Kč EUROLINE 2007 CENA DOMU NA KLÍČ CENA ZA MATERIÁL CENA ZA PROJEKT 1587 m 2 PŘÍZEMÍ [celková plocha 822 m 2 ] s garáží 3 250 000 Kč 5 1008 m 2 1235 m 2 665 m 3 157 m 2 803 m 2 715 m 2 dvoupodlažní dům s obytným podkrovím bez podsklepení dispozičně vhodně rozdělená denní

Více

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. v Brně 1937 1939, interiér, Muzeum města Brna. Reprofoto: Marcela

OBRAZOVÁ PŘÍLOHA. v Brně 1937 1939, interiér, Muzeum města Brna. Reprofoto: Marcela OBRAZOVÁ PŘÍLOHA 1. Otakar Oplatek, fotogalerie Petra Oplatka. Reprofoto: 2. Brno, oddělení územního plánování v padesátých letech na Zemském národním výboře, fotogalerie Petra Oplatka. Reprofoto: 3. Brno,

Více

www.kinosvetozor.cz Nejznatelnější změnou pro diváky bude komfortní posezení v nových pohodlných kinosedačkách a špičkové technické vybavení sálů.

www.kinosvetozor.cz Nejznatelnější změnou pro diváky bude komfortní posezení v nových pohodlných kinosedačkách a špičkové technické vybavení sálů. Kino Světozor je dvousálové premiérové artkino v centru Prahy. V roce 2008 oslaví devadesáté výročí svého otevření. U této příležitosti projde na přelomu let 2007 a 2008 kompletní renovací. Nejznatelnější

Více

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ

ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ Základní škola T. G. Masaryka Blatná, okr. Strakonice ABSOLVENTSKÁ PRÁCE ZÁMEK BLATNÁ Autor práce: Tereza Fořtová, IX. tř. Vedoucí práce: Mgr. Blanka Posavádová Školní rok: 2012/2013 Úvod Zámek Blatná

Více

Obchodní pasáže. Vypracovala: Jana Vašková, jaja.vaskova@seznam.cz

Obchodní pasáže. Vypracovala: Jana Vašková, jaja.vaskova@seznam.cz Obchodní pasáže Vypracovala: Jana Vašková, jaja.vaskova@seznam.cz Pasáž (z francouzského le passage, průchod) je v architektuře průchod budovou nebo spojenými budovami, který umožňuje osobám přecházet

Více

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice

Vzdělavatelský odbor ČOS. soutěž pro mládež. Naše sokolovna. Rok sokolské architektury. Sokolský hrad. Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Vzdělavatelský odbor ČOS soutěž pro mládež Naše sokolovna Rok sokolské architektury Sokolský hrad Tělocvičná jednota Sokol Moravské Budějovice Tovačovského sady 80, 676 02 Moravské Budějovice Sokolská

Více

Mgr. Michal Roubík. Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

Mgr. Michal Roubík. Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Institut pro památky a kulturu, o.p.s. Mgr. Michal Roubík Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze - Institut pro památky a kulturu, o.p.s. Nádraží Benešov Kulturní památka mezi minulostí a budoucností

Více

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST

Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Architektonická soutěž na ideový návrh architektonického řešení obnovy a nového využití zámku Veselí nad Moravou TEXTOVÁ ČÁST Seznam příloh soutěžního návrhu: Obálka Zpáteční adresa Obálka Autor (+CD)

Více

Renesanční zámek Boskovštejn

Renesanční zámek Boskovštejn Zámek na prodej v České Republice Renesanční zámek Boskovštejn Komplex nemovitostí v obci Boskovštejn nedaleko Znojma se skládá z renesančního zámku, objektu bývalého mlýna s hospodářským stavením, rybníku

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého

Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Kostel sv. Jana Nepomuckého Kostel Nanebevzetí Panny Marie Staroměstské náměstí, Římskokatolická církev Bohoslužby neděle 9.00, 10.30 (se zaměřením na děti) a 18.00 Kostel, uzavírající svým průčelím Staroměstské náměstí spolu s budovou

Více

ROZVOJOVÁ STRATEGIE. OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013

ROZVOJOVÁ STRATEGIE. OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013 ROZVOJOVÁ STRATEGIE OBCE Kostomlaty pod Milešovkou (místní část Hlince) pro období 2008 2013 Historie Obce Kostomlaty pod Milešovkou Kostomlaty pod Milešovkou leží v neobyčejně malebné krajině západní

Více

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV

Investor : Společenství vlastníků domu č.p. 377, 378, 379, Československé armády 377, 550 01 BROUMOV --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Stavba : PANELOVÝ DŮM V BROUMOVĚ, ČSA 377, 378, 379 STAVEBNÍ ÚPRAVY Investor : Společenství

Více

Město Tábor Odbor správy majetku města Žižkovo nám.3, Tábor ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU Z FONDU PODPORY A ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA TÁBORA

Město Tábor Odbor správy majetku města Žižkovo nám.3, Tábor ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU Z FONDU PODPORY A ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA TÁBORA Město Tábor Odbor správy majetku města Žižkovo nám.3, Tábor ŽÁDOST O POSKYTNUTÍ ÚVĚRU Z FONDU PODPORY A ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA TÁBORA 1) Žadatel Fyzická osoba: Jméno a příjmení: Rodné číslo:.. Bydliště:

Více

Stránka 3. 1950 Josef a Marie Doušovi 1975 Josef a Libuše Doušovi 2000 Josef a Libuše Doušovi

Stránka 3. 1950 Josef a Marie Doušovi 1975 Josef a Libuše Doušovi 2000 Josef a Libuše Doušovi Stránka 1 1 1756 Václav Litochleb 1788 Josef Litochleb 1819 Matěj Litochleb 16.1.1845 Václav Litochleb /syn/ 13.8.1822 koupě Jan a Anna Pištorovi za 2664 zl. 13.8.1872 trhová Jan a Anna Pištorovi 21.11.1900

Více

Gymnázium Přírodní škola. Kubismus v Praze. Autor: Jiří Slapnička. Vedoucí práce: Mgr. Štěpán Macháček

Gymnázium Přírodní škola. Kubismus v Praze. Autor: Jiří Slapnička. Vedoucí práce: Mgr. Štěpán Macháček Gymnázium Přírodní škola Kubismus v Praze Autor: Jiří Slapnička Vedoucí práce: Mgr. Štěpán Macháček Datum odevzdání: 27. 2. 2015 Za cenné rady děkuji panu Mgr. Štěpánu Macháčkovi a panu Josefu Alblovi

Více

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace

Pracovní list k exkurzi. Královská cesta + fotodokumentace Pracovní list k exkurzi Královská cesta + fotodokumentace Čp 07/04 Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce Pracovní činnosti

Více

Investiční příležitost - Opočno

Investiční příležitost - Opočno Objekt bývalého soudu a zámeckého pivovaru v Opočně - č.p. 2 Strana 1 z 9 Objekt č.p. 2 - základní informace součástí objektu jsou bývalá budova soudu a bývalý zámecký pivovar, spolu s areálem opočenského

Více

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII Řada D: Katastry Svazek č. 3 STABILNÍ KATASTR 1840 Část B: Katastrální obec HOSTIVICE Hostivice, září 2008 Stabilní katastr 1840 část B: Katastrální obec HOSTIVICE 2 Tento

Více

U3V ČVUT Fakulta dopravní, cyklus Vyšehrad v proměnách staletí LS 2014/2015. Kubistická architektura Josefa Chochola

U3V ČVUT Fakulta dopravní, cyklus Vyšehrad v proměnách staletí LS 2014/2015. Kubistická architektura Josefa Chochola U3V ČVUT Fakulta dopravní, cyklus Vyšehrad v proměnách staletí LS 2014/2015 Kubistická architektura Josefa Chochola Zpracoval: Ing. Josef Skřivánek Praha, květen 2015 Vznik kubismu Kubismus jako umělecký

Více

Očekávaný výstup: Hodnocení:

Očekávaný výstup: Hodnocení: NÁRODNÍ DIVADLO Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_29_05 Tématický celek: Historie a umění Autor: Mgr. Gabriela Šišková

Více

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT

NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT NÁRODNÍ DIVADLO DOSTANE NOVÝ KABÁT Praha, 11. června Dlouho očekávaná rekonstrukce fasády historické budovy Národního divadla právě začíná. Náročné opravy budou probíhat až do konce roku 2015, ale chod

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš

Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš Mikoláš Aleš je jednou z nejvýznamnějších osobností generace Národního divadla. Byl předním malířem českých dějin a bezpochyby se podílel na utváření českého umění. Jeho tvorba byla ovlivněna,zvláště

Více

od Jana Theimera, český překlad zněl Městské světelné hry.

od Jana Theimera, český překlad zněl Městské světelné hry. KINO v Moravském Berouně - historie U městského kina v našem městě je známo přesné datum vzniku, a to 28. 7. 1918. Toto datum a název je zaznamenán v knize Heimatbuch für den Bezirk Bärn od Jana Theimera,

Více

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina

Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Publikačníčinnost muzeí zřizovaných Krajem Vysočina Božena Kabelíková Muzeum Vysočiny Třebíč 1 Kraj Vysočina Název Kraje Vysočina souvisí se skutečností, že se tento správní celek rozkládá na podstatnéčásti

Více

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. dubna 2011

Z Á P I S. Ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. dubna 2011 Z Á P I S Ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. dubna 2011 Místo konání : Vráto, budova obecního úřadu Začátek : 17,15 hod. Zasedání řídil : Martin Muchka starosta obce Přítomno : 7 členů zastupitelstva

Více

Lomnice nad Popelkou 6

Lomnice nad Popelkou 6 Lomnice nad Popelkou 6 Název objektu Vila Josefa Horáka čp. 136 Adresa Havlíčkova čp. 136 Lomnice nad Popelkou K. ú./ parcela č. Architekt Stavitel Projekt 1911 Lomnice nad Popelkou/st. p. č. 111 Václav

Více

KLASIK 460. terén. denní a noční část rodinného domu je oddělená. 152.3 m 2. 3 330 000 Kč 2 120 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004

KLASIK 460. terén. denní a noční část rodinného domu je oddělená. 152.3 m 2. 3 330 000 Kč 2 120 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2004 KLASIK 60 s garáží 3 330 000 Kč 2 120 000 Kč 960 m 2 1163 m 2 6225 m 3 120 m 2 890 m 2 7290 m 35 1523 m 2 poschoďový rodinný dům s obytným podkrovím vhodný do dvojpodlažní okolní zástavby na rovinatý případně

Více

ČeskýKrumlov. zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23

ČeskýKrumlov. zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23 zs08_12.qxd:sestava 1 5.7.2012 11:29 Stránka 23 Snad nejtypičtějším symbolem Českého Krumlova je okrouhlá malovaná Zámecká věž. Foto Jaroslav Skalický ČeskýKrumlov V působivém prostředí meandrů řeky Vltavy

Více

Vzorové domy. Přijďte se přesvědčit...

Vzorové domy. Přijďte se přesvědčit... Vzorové domy Přijďte se přesvědčit... Za účelem návštěvy některého ze vzorových domů nás neváhejte kontaktovat. Rádi vás provedeme interiérem a řekneme vám vše o výstavbě i bydlení v dřevostavbě NEMA.

Více

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice

Zámek čp. 26 v Hošťálkovech. Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Zámek čp. 26 v Hošťálkovech Seminář Zámky, na které stát zapomněl 30.-31.7.2015, Slezské Rudoltice Hošťálkovy Letecký snímek areálu zámku V celém okrese Bruntál unikátně dochovaný zámek Hošťálkovy čp.

Více

Mlýn v Hrušovanech. Ve Vlastivědě Moravské, se o mlýnu píše:

Mlýn v Hrušovanech. Ve Vlastivědě Moravské, se o mlýnu píše: Mlýn v Hrušovanech. Tyto řádky jsou přílohou rodopisu Jabůrkové ze Lhoty Dlouhé a Dolní, kterou sestavuji pro vlastní potěšení, případně pro potomky, bude li to některého z nich zajímat. Tato příloha je

Více

Stará štola Antona Paduánského.

Stará štola Antona Paduánského. Stará štola Antona Paduánského. Ústí štoly se nachází v horní části obce Vyhne v blízkosti silnice. Štola otvírala stejně jmenovanou žílu Anton jihozápadním směrem. Ve výklenku nad portálem štoly je umístěna

Více

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele

AUKČNÍ KARTA. OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58. Označení vyhlašovatele a poskytovatele AUKČNÍ KARTA OSTRAVICA TEXTILIA, Ostrava, ul. 28.října 284/58 Označení vyhlašovatele a poskytovatele Vyhlašovatel: Poskytovatel: AMÁDEUS REAL, a.s. se sídlem Praha 1, Dlouhá 13, PSČ 116 78 IČ: 272 41 131

Více

BÝVALÝ PIVOVAR V DAŠICÍCH ČP. 27 SKLEPY ING. ARCH. VÁCLAV HÁJEK. vaclav-hajek@post.cz

BÝVALÝ PIVOVAR V DAŠICÍCH ČP. 27 SKLEPY ING. ARCH. VÁCLAV HÁJEK. vaclav-hajek@post.cz konceptní stavebně historický průzkum BÝVALÝ PIVOVAR V DAŠICÍCH ČP. 27 SKLEPY ING. ARCH. VÁCLAV HÁJEK vaclav-hajek@post.cz OBSAH ÚVOD...2 SITUACE 1:2000...3 DĚJINY OBJEKTU...4 IKONOGRAFIE, MAPY A PLÁNY...5

Více

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I.

Nové Město na Moravě. Historie a současnost část I. Nové Město na Moravě Historie a současnost část I. VY_32_INOVACE_ZE_ŠT_08 Digitální učební materiál Sada: Evropa Téma: Nové Město na Moravě-Historie a současnost 1 Předmět: Zeměpis Autor: Mgr. Benešová

Více

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR

JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR JEDNODUCHÉ BYDLENÍ VÍKENDOVÁ CHATA - HORNÍ ZÁLEZLY JAN HARCINÍK, ČVUT FAKULTA ARCHITEKTURY, NAUKA O STAVBÁCH, 2. SEMESTR Víkendová chata, Horní Zálezly 10, okres Ústí nad Labem Projekt: Stavitel: ing.

Více

Architektura a stavitelství v pravěku

Architektura a stavitelství v pravěku Architektura a stavitelství v pravěku Časová osa Paleolit od 500.000 10.000 let př.n.l. Mezolit od 10.000 5.300 let př.n.l. Neolit od 5.300 3.800 let př.n.l. Eneolit od 3.800 2.400 let př.n.l. První úkryty

Více

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu.

Tab. 6. Veduta města Kroměříž se zámkem a Podzámeckou zahradou, detail. Detail Tab. 5., výřez; stavba v místě zahradníkova domu. Seznam příloh Tab. 1. Celkový pohled na Libosad Justus van den Nypoort podle předlohy G. M. Vischera, Celkový pohled na Libosad, výřez s pohledem na město, zámek a Podzámeckou zahradu, 1691. In: Zatloukal,

Více

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie

BULLETIN. 179. Žofínské fórum. konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie BULLETIN 179. Žofínské fórum konané pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky Čeští zemědělci, ostrůvek uprostřed Evropské unie Praha, Velký sál paláce Žofín 26. 5. 2015 179. Žofínské fórum konané

Více

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ

NEMOVITÉ KULTURNÍ PAMÁTKY - PŘEHLED AKCÍ R - - běžná hradební zeď radnice MPR - KP 22622/3-2278 Obnova obv.pláště radnice 1995 R Rest. soklu radnice 2000 Rest. ochozu věže radnice 2000 1 - radnice Masarykovo nám. 2262 A/11 2278 MT Obnova radnice

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem SPOLEČNÉ ROZHODNUTÍ Městský úřad Dvůr Králové nad Labem odbor výstavby a územního plánování náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Č. j.: VÚP/9042-11/1483-2011/wah Dvůr Králové nad Labem, dne 3. května 2011

Více

Větrné mlýny v Těškovicích

Větrné mlýny v Těškovicích Větrné mlýny v Těškovicích Stručný přehled (Mgr. Jan Fryčka) Rozmístění bývalých větrných mlýnů v Těškovicích (ortofoto 2009, mapy.cz). Mlýny jsou značeny vzestupně od nejstaršího, mlýn 1b stál původně

Více

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D.

Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE. architektonická studie. autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. Atelier GNS s.r.o. OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie autor: Ing. arch. Martin Navrkal, Ph.D. 10/2012 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE investor: autor: OBECNÍ DŮM MOUTNICE architektonická studie Obec Moutnice,

Více

julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015

julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 julie pecharová atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 Bytový dům Bechyňova atbs, atelier ondřeje císlera a tomáše otha, zimní semestr 2014/2015 Blok zakončující Engelem navrženou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013

ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 529-367/2013 O obvyklé ceně bytové jednotky č. 458/612, která je součástí bytového domu č. p. 458, stojící na pozemku p. č. 668/336, ležící v ulici Milotická, obci Praha, kat. území

Více

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy

AVANTGARDA. Tato divadla byla protipólem tradičních kamenných divadel V představeních se objevují klaunské výstupy OSVOBOZENÉ DIVADLO POČÁTKY SOUBORU Počátky Osvobozeného divadla sahají do 20. let minulého století, kdy byl založeno sdružení literárních a divadelních umělců s názvem Devětsil (podzim 1920). Mezi členy

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2.

PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.3 POHLEDY M 1 : 100 B.1 SITUACE M 1 : 500 A.3 PŮDORYS 2. O B S A H PRŮVODNÍ ZPRÁVA VÝKRESY O.1 SITUACE SOUČASNÝ STAV M 1 : 500 O.2 POHLEDY M 1 : 100 O.3 POHLEDY M 1 : 100 A.1 SITUACE M 1 : 500 A.2 PŮDORYS 1. NP M 1 : 200 A.3 PŮDORYS 2. NP M 1 : 200 A.4 PERSPEKTIVY

Více

Státní diapozitivový a filmový ústav

Státní diapozitivový a filmový ústav Státní diapozitivový a filmový ústav 1920 1940 Inventář NFA 2009 Název archivu: Název archivní pomůcky: Národní filmový archiv, Praha Státní diapozitivový a filmový ústav Časový rozsah pomůcky: 1920 1940

Více

OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA MONUMENTA VIVA. Mezinárodní konference PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET

OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA MONUMENTA VIVA. Mezinárodní konference PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA Mezinárodní konference MONUMENTA VIVA PÉČE O KULTURNÍ DĚDICTVÍ V OBLASTECH BÝVALÝCH SUDET OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA DOKUMENTACE A POPIS ÚZEMÍ OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA OBNOVA LÁZNÍ KYSELKA Stavební

Více

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Nerudova

HOSTIVICKÝ ULIČNÍK. Historický vývoj ulic a domů v Hostivici. Ulice Nerudova HOSTIVICKÝ ULIČNÍK Historický vývoj ulic a domů v Hostivici Ulice Nerudova Hostivice, listopad 2010 Ulice Nerudova 2 UPOZORNĚNÍ Tento dokument je součástí díla Hostivický uličník, které obsahuje úvodní

Více

Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany

Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Zámecký areál ve Svojšíně Aktualizace projektu záchrany Objednatel: Obec Svojšín Zpracoval: Zdeněk Knoflíček Ing.arch. Jitka Pohořalá Památkový atelier Plzeň červen 2010 Identifikační údaje Návrh stavby:

Více

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ)

Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Operativní dokumentace a průzkum historické stavby (OPD) Elaborát nálezové zprávy (NZ) Evidenční list NÁLEZOVÁ ZPRÁVA OPD č. : Litvínov 567256 k.ú. Horní Litvínov 686042 Objekt: severní pavilón zámku č.p.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 157/1, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE STAVBA RODINNÉHO DOMU Č.P. 61, STAVEBNÍ PARCELA Č. 157/5, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE BUDOVA BEZ Č.P./ČEV,

Více

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky INFORMAČNÍ MEMORANDUM Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl Zpětný pronájem ATM České spořitelny, a.s. Roční výnos z pronájmu činí přibližně 140 tis. Kč Kancelářské

Více

Památky a tradice - jak na to v praxi?

Památky a tradice - jak na to v praxi? MAS -Partnerství Moštěnka Mikroregion Moštěnka Mikroregion Holešovsko Vzájemná spolupráce ve všech oblastech Zámek Dřevohostice Renesanční vodní zámek ze 16.století Do konce 19.stol -hodnotná botanická

Více

Marta Maštálková Jan Novák Matěj Činčera. explikace řešení vizuální identity projektu Brněnské architektonické stezky. značka

Marta Maštálková Jan Novák Matěj Činčera. explikace řešení vizuální identity projektu Brněnské architektonické stezky. značka explikace řešení vizuální identity projektu Brněnské architektonické stezky Marta Maštálková Jan Novák Matěj Činčera značka Značka projektu BAM v sobě odráží geometrii funkcionalistických domů a vychází

Více

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14

Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 30.6.2007 Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Společné kulturní centrum městských částí Praha Dolní Počernice a Praha 14 byl

Více

Kubíček Jan (1908?) Inventář NFA 1996

Kubíček Jan (1908?) Inventář NFA 1996 Kubíček Jan (1908?) 1926 1991 Inventář NFA 1996 Název archivu: Národní filmový archiv, Praha Název archivní pomůcky: Kubíček Jan (1908?) Časový rozsah pomůcky: 1926 1991 Druh archivní pomůcky: Inventář

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3424/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

ZAN ateliér Kvízová,Fenclová,Bednářová ZS 2014-15

ZAN ateliér Kvízová,Fenclová,Bednářová ZS 2014-15 ZAN ateliér Kvízová,Fenclová,Bednářová Program výuky předmětu Základy architektonického navrhování Vedoucí atelieru: Ing. arch. Pavla Kvízová, Ing.akad.arch.Dana Fenclová Vyučující asistent: Ing.arch.

Více

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200

Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Nabídka ubytovacího areálu Hotel Cristal*** v Železném Brodu ulice Vaněčkova 200 Budova hotelu: Leží na vlastním pozemku. Sestává z hlavní budovy, dvorního traktu a budovy tzv. ubytovny. V současné době

Více

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč

PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč PLÁN REALIZACE AKTUALIZACE PLÁNU REALIZACE č. 5 AKCE číslo památky RN v mil.kč NEODKLADNÉ ZÁCHRANY OHROŽENÝCH OBJEKTŮ KRITICKY OHROŽENÉ OBJEKTY roky výstavby 2011 2012 2013 2014 2015 příspěvek Piaristická

Více

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII

PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII PRAMENY K HOSTIVICKÉ HISTORII Řada D: Katastry Svazek č. 3 STABILNÍ KATASTR 1840 Část C: Katastrální obec LITOVICE Hostivice, září 2008 Stabilní katastr 1840 část C: Katastrální obec LITOVICE 2 Tento svazek

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Dokument o zániku kostela sv. Trojice v Aši Vytvořeno k 50. výročí požáru kostela, k události došlo 19.1.1960 Sestavil: Milan Vrbata, odborná pomoc:

Dokument o zániku kostela sv. Trojice v Aši Vytvořeno k 50. výročí požáru kostela, k události došlo 19.1.1960 Sestavil: Milan Vrbata, odborná pomoc: Dokument o zániku kostela sv. Trojice v Aši Vytvořeno k 50. výročí požáru kostela, k události došlo 19.1.1960 Sestavil: Milan Vrbata, odborná pomoc: Bohuslav Karban 1 U vyhořelého kostela Je 19. leden

Více

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán

N a b í d k a. Brožura Radnice v Karviné Karviná. Zámecký porcelán N a b í d k a Karviná. Město v kráse památek Zaniklý zámek Ráj v osudech staletí Lottyhaus. Vedlejší křídlo zámku Fryštát v Karviné Příběh manželství Larisch-Mönnichů Minulostí zámeckých parků v Karviné

Více

Hostivické památky. Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932

Hostivické památky. Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932 Hostivické památky Rybníky v Hostivici Břevský rybník s výpustním objektem z roku 1932 Archeologické nálezy z celého území Hostivice i okolí dokládají, že zdejší krajina v pramenné oblasti Litovického

Více

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková

Vilová čtvrť Baba. Markéta Vyhnánková Vilová čtvrť Baba Markéta Vyhnánková Bydlení na dobré adrese v Praze 6 Baba Obytný komplex Hanspaulka Hanspaulka Na Krutci Ořechovka Vilová čtvrť Baba Původní vilová čtvrť Vznik vilové čtvrti Baba Lokalita

Více

Kaplička na Uhelné podněty ke způsobu rekonstrukce a možnému využití budovy

Kaplička na Uhelné podněty ke způsobu rekonstrukce a možnému využití budovy Kaplička na Uhelné Podněty ke způsobu rekonstrukce a možnému využití budovy Pro Městský úřad v Hrádku nad Nisou Z pověření Osadního výboru Uhelná Vypracoval Daniel Gabryš Uhelná 44 Str. 1 ZÁKLADNÍ POŽADAVKY

Více

Řadový dům na malém městě

Řadový dům na malém městě Řadový dům na malém městě HN hodnotí prostorný byt 4 + kk v Buštěhradu na Kladensku. Nezvykle prostorný řadový dům. Ale bohužel jen s jednou koupelnou. To byly dvě hlavní věci, které zaujaly hodnotitele

Více

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA

Příloha 8 ATLASOVÁ TVORBA ATLASOVÁ TVORBA Vyjádřením a uznáním vysoké úrovně znalostí a tvůrčích schopností příslušníků Vojenského zeměpisného ústavu v oborech kartografie, geografie a kartografická polygrafie byla účast jeho redaktorů,

Více

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE NOVINKA PRAKTIK 1316 s garáží předpokl spotřeba energie za rok malá, vhodný i na malé a užší parcely komfortní zádveří velkoprostor obývacího pokoje s krbem, jídelnou a kuchyní se skladem potravin pod

Více

Název stavby: Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice. Místo stavby: ul. Míru 366, 382 41 Kaplice, p.č. 1986/1 v k.ú.

Název stavby: Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice. Místo stavby: ul. Míru 366, 382 41 Kaplice, p.č. 1986/1 v k.ú. 1977 Název stavby: Stavební úpravy, nástavba a přístavba Domova pro seniory Kaplice 1980/3 Místo stavby: ul. Míru 366, 382 41 Kaplice, p.č. 1986/1 v k.ú. Kaplice Okres: Kaplice 1982 1992/2 Datum: Květen

Více

Prodej rodinného domu č.p.157 (chalupy) Čenkovice

Prodej rodinného domu č.p.157 (chalupy) Čenkovice Prodej rodinného domu č.p.157 (chalupy) Čenkovice Obec: Okres: Kraj: Čenkovice Ústí nad Orlicí Pardubický ZÁKLADNÍ INFORMACE Cena prodejní: 1 500 000,00 CZK Číslo zakázky: 233-N00050 Poloha objektu: Samostatný

Více

1. Úvod. 4. Financování provozu děčínského zámku 4.1. Provoz děčínského zámku r. 2003 4.2. Provoz děčínského zámku plán na r. 2004

1. Úvod. 4. Financování provozu děčínského zámku 4.1. Provoz děčínského zámku r. 2003 4.2. Provoz děčínského zámku plán na r. 2004 Koncepce využití západního a severozápadního křídla děčínského zámku Zpracoval: odbor rozvoje Městský úřad Děčín, odbor správy majetku města Městský úřad Děčín, Iniciativa pro děčínský zámek, Děčínský

Více

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152

Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Městské kulturní středisko, Tišnov, Mlýnská 152 Sídlo: Mlýnská 152, 666 01 Tišnov IČO: 49457543 Telefon: 549 410 082 E-mail: sekretariat@kulturatisnov.cz Internetové stránky: http://www.mekstisnov.cz/

Více