Informační systémy ve zdravotnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační systémy ve zdravotnictví"

Transkript

1 Informační systémy ve zdravotnictví David Steiner IKTZ 25. listopadu 2009

2 Obsah přednášky Historie IS ve zdravotnictví Typy IS ve zdravotnictví Nemocniční informační systém Elektronický zdravotnický záznam Elektronické žádanky Specializovaná pracoviště Radiologický informační systém Léky, sklady, logistika

3 Historie IS ve zdravotnictví Základ Již od 60. let Ze začátku hlavně účtování, evidence údajů pacienta Denní záznamy Později Propojování jednotlivých modulů, standardizace Zavádění elektronické dokumentace na všech úrovních ZZ Dnes Řízení nemocničních zdrojů, kontroly kvality Workflow Moderní technologie, web, přenosná zařízení Komunikace mezi ZZ, portály pro pacienty ehealth

4 Typy zdravotnických informačních systémů NIS Nemocniční informační systém Ambulantní IS: praktičtí a odborní lékaři Speciální ZZ Rehabilitační zařizení Lázeňské provozy Psychiatrická zařízení atd. Zdravotní registry Zdravotní pojišťovny Státní instituce Hygienická služba Záchranná služba ÚZIS, Ministerstvo zdravotnictví Systémy pro podporu domácí zdravotní péče Osobní diagnostické a testovací systémy

5 Nemocniční informační systém Informační systém obecně je systém, který zabezpečuje sběr, uložení, zpracování a distribuci informací pro rozhodování a řízení. V medicíně je obtížné realizovat úspěšný IS: Specifičnost prostředí (např. lékaři) Komplikovanost medicíny Geografickáa odbornároztříštěnost Nemocniční informační systém (NIS) je komplexní informační systém, který pokrývá administrativní, finanční a klinické aspekty chodu nemocnice. Jeho základním cílem je elektronická podpora péče o pacienta a s ní spojená administrace.

6 Struktura nemocnice Lůžková oddělení Ambulance Komplement Vedení nemocnice Lékárna Stravovací pavilón Atd. Fakultní nemocnice: tisíce zaměstnanců a nemocničních lůžek NIS je tvořen moduly, které mohou být dodávány více výrobci potřeba standardizovaných rozhraní

7 Infrastruktura HW pro NIS Databázové servery OS: Linux, Unix, Windows NT, Windows 2003 Databáze: Oracle, MS SQL, Informix, Firebird, Progress, Cache Aplikační servery Koncové stanice (Windows) Síťové prvky, zdvojené datové cesty Zajištění proti výpadku proudu Zálohování dat Připojení na internet, webový server, VPN

8 Moduly NIS Klinický informační systém Skladové hospodářství Lékárna Logistika a zdravotnický materiál Informační systém pro stravovací provoz Laboratorní informační systém Informační systém pro kliniky zobrazovacích metod Manažerský a ekonomický informační systém

9 Klinický informační systém Nejdůležitější součást NIS pořízení, uchování, manipulace a distribuce dat pacientů a záznamů o jejich léčbě pokrývá jak lůžkovou, tak ambulantní péči o pacienty Hlavní funkce: objednávání pacientů organizace služeb evidence pacientů, lůžek, medikace chorobopisy, příjem, propouštěcí zprávy výsledkové listy, kumulativní nálezy konzultace, interpretace modifikace specializovaných pracovišť (např. JIP, ARO) výstup do zdravotního pojištění

10 Elektronický zdravotní záznam pacienta electronic health rekord (EHR), electronic medical record (EMR) zdravotních data pacienta v ZZ Fyzicky se může nacházet ve více DB definice dat v sobě musí obsahovat dostatečnou volnost, aby bylo možné zaznamenat všechny významné údaje ALE: přílišná volnost struktury dat (volný text) znemožňuje statistické, manažerské a vědecké zpracování zdravotnické dokumentace

11 Výhody EZZ oproti papírové dokumentaci Úspora fyzického místa. RTG snímky velké nemocnice za posledních pět let mohou zabírat i několik místností. Úspora nákladů. Nemocnice ušetří za papíry, filmy a další nákladná fyzická média. Řešení logistických problémů. Přenos fyzické dokumentace na místo, kde je zrovna potřeba, je logisticky náročný. Problémy s udržením konzistence jednotlivých kopií. U EZZ lze přesně evidovat kdo, kdy a jak s daty pracoval. Zamezení opakování vyšetření. Díky sdílení dat předchozích vyšetření a výsledků laboratorních testů nemusí zdravotnické zařízení zbytečně opakovat již provedené testy. Prevence chyb. EZZ přispívají k prevenci chyb, snadnější čitelnosti zdravotnické dokumentace a standardizaci evidence údajů. Budoucnost: paperless hospital?

12 EZZ může obsahovat Jednoznačnou identifikaci pacienta uvnitř a mimo zdravotnické zařízení Základní demografická a osobní data o pacientovi. Medicínské záznamy o vyšetřeních, změnách zdravotního stavu a průběhu léčby nemocí. Informace o umístění pacienta na lůžku, evidence příjmů, přeložení a propuštění pacienta. Záznamy o předepsaných a podaných lécích, včetně nežádoucích účinků a interakcí mezi léky. Informace o alergenech a imunitním stavu pacienta. Výsledky laboratorních vyšetření. Snímky RTG, CT, MR, apod. Klinické fotografie pacienta, endoskopie a laparoskopie. Doporučenípro dalšíléčbu pacienta. Záznamy návštěv pacienta a dalších plánovaných kontrolách. Záznamy o telefonických konzultacích a ových zprávách pacientovi. Účetní záznamy Záznamy o nadstandardních službách poskytnutých pacientovi.

13 Sdílení EZZ na úrovni zdravotnického zařízení Centrální databáze nemocnice: demografie, kontaktní údaje, pojišťovna, atd. Sdílení je nutné Přístupné všem Oborové databáze politika oprávnění pro přístup k těmto datům může být velmi komplikovaná i mezi pracovníky uvnitř nemocnice onkologické a psychiatrické oddělení Evidence kdo, co, kdy a jak viděl a změnil

14 Sdíleni EZZ mezi zdravotnickými zařízeními Cíl: koordinace poskytování zdravotní péče na úrovni regionu, státu, EU Standardizace datových struktur Současné priority zdravotnictví ve vyspělých státech (ehealth) centrálního datového úložiště IZIP (přístup přes webové rozhraní, kontroverzní projekt) peer-to-peer (P2P) propojení Middleware Izrael: dbmotion (koordinace na úrovni celého státu)

15 Workflow NIS může nabízet mnohem více než jen elektronickou náhradu kartotéky podporu procesů a standardních postupů práce uvnitř nemocnice Komplexní činnosti lze rozdělit na jednodušší a vazby mezi nimi NIS hlídá plnění dílčích úkolů, jejich termínů a informuje zadavatele o stavu realizace jeho požadavku Př.: plánování, příprava a provedení operace, vypracování operačního protokolu a pravidelné postoperační sledování pacienta

16 Elektronické žádanky computerized physician order entry (CPOE) Usnadňuje tok služeb uvnitř nemocnice objednávky léčby, vyšetření nebo testu pacienta na jiných odděleních, než je pacient současně léčen fyzioterapie, RTG, laboratoře, kuchyně, apod. Žádající lékař chce být zpravidla informován o průběhu a výsledcích těchto vyšetření Elektronická žádanka má svůj stav, může být přijata, akceptována, odmítnuta, zrušena, pozdržena nebo vyřízena Vazba na pacienta, položky žádanky automatické účtování provedených výkonů doba odezvy laboratoře (turn around time) externí pracoviště HL7, DASTA Strava pacientů

17 Specializovaná oddělení Gynekologicko-porodnické pracoviště provoz na porodnici vyšetření a hospitalizace těhotné ženy, porod a následné sledování stavu matky a novorozence EZZ rodičky a jejího dítěte jsou úzce provázány Rehabilitace plánování rehabilitačních procedur pacienta sledování vytíženosti jednotlivých terapeutů a přístrojů řada omezení, např. pracovní doby terapeutů, interakce a vazby jednotlivých procedur pacienta Operační sály evidenci provedených operací a jejich následné vyhodnocování statistického a ekonomického hodnocení efektivity operací, operačních sálů, použitého materiálu a lidských zdrojů zápis údajů o anestézii, provedených výkonech, použitých lécích, přístrojích a zápis operačního protokolu

18 Specializovaná oddělení Onkologie umožňuje pacienta dlouhodobě sledovat, zaznamenávat údaje o fázích nemoci a připravovat dlouhodobý plán léčby Národní onkologický registr JIP ARO

19 Radiologický informační systém provoz a řízení oddělení zobrazovacích metod skiagrafie (RTG), magnetická rezonance (MR), počítačová tomografie (CT), sonografie, apod. zdravotní dokumentace pacientů objednávání na vyšetření obrazová data: pořizování, manipulace, zveřejňování statistické přehledy o provozu oddělení účtování poskytnuté péče a materiálu (filmy, kontrastní látky, apod.) Propojení s NIS Propojení s PACS

20 Laboratorní informační systémy Samostatná přednáška (za dva týdny)

21 Ambulantní IS podporu provozu ambulancí praktických lékařů pro děti a dorost a odborných lékařů provozovány v samostatných ambulancích nebo v rámci klinik

22 Zdravotní registry onkologický tuberkulózy nemocí z povolání asistované reprodukce transfuzní služby (dárců, vzácných krevních skupin, osob vyřazených z dárcovství) osob nesouhlasících s odběrem tkání a orgánů čekatelů na transplantaci orgánů provedených transplantací tkání a orgánů kardiovaskulárních intervencí dárců kostní dřeně

23 Systémy pro podporu domácí zdravotní péče Budoucnost pro pacienty s chronickými onemocněními, kteří nejsou léčeni doma, ale v nemocnici podpora léčebných postupů Vzdělávání pacienta, elektronické výukové materiály Komunikace s podobnými pacienty, diskusní forum on-line konzultační služba

24 Osobní diagnostické a testovací systémy Budoucnost Osobní systém, pacient jej nosí stále u sebe Pravidelné monitorování Komunikace s ZZ

25 Záchranná služba AwareNess: Emergency Management System GPS Obousměrná komunikace Dopravní informace, koordinace sanitek (atentáty) Dobrovolníci s komunikátory EZZ v sanitce Garance příjezdu do 8 min.

26 AwareNess mobilní jednotka

27 AwareNess - dispečink

28 Léky, sklady, logistika Sklady materiálu, pomůcek, apod. V krajské nemocnici stovky milionů korun ročně Lékarenský informační systém Nemocnice má zájem, aby pacient vyzvedl léky v nemocniční lékárně regionálního distribučního systému pro více nemocnic Německo Roboti v centrálním skladu Nemocnice nemají vlastní sklad Elektronické objednávky Distribuce balíčků až k lůžku pacienta, čárové kódy Kontrola spotřeby, exspirace

29 Závěr IS ve zdravotnictví složité systémy Je těžké dát dohromady informatiky a zdravotníky Rozvíjející se obor Výzvy pro budoucnost Nové technologie Osobní systémy Portály domácí péče

Klinický systém. komplexní systém

Klinický systém. komplexní systém Klinický systém komplexní systém Produkt pokrývá provoz klinických pracovišť řadou navzájem propojených modulů, umožňujících vedení zdravotní dokumentace a některých provozních činnosti na jednotlivých

Více

ZDRAVOTNÍK A INFORMACE

ZDRAVOTNÍK A INFORMACE ZDRAVOTNÍK A INFORMACE Témata vzdělávacího programu 1.1 1.2 1.3 1.4 Elektronická identifikace Ukládání zdravotnických dat Ochrana zdravotnických dat Elektronická preskripce 2.1 2.2 2.3 2.4 Zdravotnická

Více

Příloha č. 1.: Specifikace. Obecná pravidla

Příloha č. 1.: Specifikace. Obecná pravidla Obecná pravidla Zadavatel ve vztahu k ZD a všem jejím součástem uvádí, že pokud se kdekoliv objevují odkazy na obchodní jména, názvy, specifická označení zboží, služeb a výrobků, která platí pro určitou

Více

Katalog potřeb a služeb ehealth

Katalog potřeb a služeb ehealth Katalog potřeb a služeb ehealth Program implementace ehealth Etapa: Analýza potřeb 1 Název dokumentu: Katalog potřeb a služeb ehealth ID: KEH5 Verze č. 5 Účel: Ke schválení Určená pro GP Datum 04.02.2009

Více

Modernizace a inovace podmínek pro měření kvality

Modernizace a inovace podmínek pro měření kvality Zadávací dokumentace k veřejné zakázce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) k nadlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané v otevřeném řízení dle 27 a násl. zákona Modernizace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zadávací řízení Zakázka zadaná v otevřeném řízení dle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, dále jen zákon Předmět veřejné

Více

Práce s informacemi je parametrem kvality zdravotní péče

Práce s informacemi je parametrem kvality zdravotní péče Práce s informacemi je parametrem kvality zdravotní péče Již toho bylo napsáno hodně o zdravotní péči, její dostupnosti a kvalitě, a snad ještě více o její ceně, nákladech, nedostatku financí a nesprávném

Více

Katalog samostatných produktů. Do 31. října 2013 probíhá akce 1+1: platíte jeden produkt z tohoto katalogu a druhý, Vámi vybraný, dostanete zdarma.

Katalog samostatných produktů. Do 31. října 2013 probíhá akce 1+1: platíte jeden produkt z tohoto katalogu a druhý, Vámi vybraný, dostanete zdarma. Katalog samostatných produktů Do 31. října 2013 probíhá akce 1+1: platíte jeden produkt z tohoto katalogu a druhý, Vámi vybraný, dostanete zdarma. Katalog samostatných produktů Vytvořili jsme pro Vás katalog

Více

PRO AKTIVNÍ STYL ŘÍZENÍ

PRO AKTIVNÍ STYL ŘÍZENÍ PRO AKTIVNÍ STYL ŘÍZENÍ GubiSPA Komplexní řešení pro: Lázně, Hotely, Wellness a Fitness Gubi Gubi computer systems s.r.o. 1 www.gubi.cz Obsah Nabízené řešení 3 Základní popis - Hotel 4 Základní popis -

Více

VÝVOJ POLITIKY EVROPSKÉ UNIE A ČESKÉ REPUBLIKY V OBLASTI E-ZDRAVOTNICTVÍ V LETECH 2004 AŽ 2012. Martin Kavěna, LL.B., B.C.L.

VÝVOJ POLITIKY EVROPSKÉ UNIE A ČESKÉ REPUBLIKY V OBLASTI E-ZDRAVOTNICTVÍ V LETECH 2004 AŽ 2012. Martin Kavěna, LL.B., B.C.L. VÝVOJ POLITIKY EVROPSKÉ UNIE A ČESKÉ REPUBLIKY V OBLASTI E-ZDRAVOTNICTVÍ V LETECH 2004 AŽ 2012 Martin Kavěna, LL.B., B.C.L. Informační podklad č. 5.327 květen 2012 PI 5.327 2 Obsah I. EVROPSKÁ UNIE:...

Více

Výroční zpráva VŠEoBECnÉ FaKULTní nemocnice V praze za rok 2008

Výroční zpráva VŠEoBECnÉ FaKULTní nemocnice V praze za rok 2008 Výroční zpráva VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICe V PRAZE ZA ROK 2008 L ÉČEBNÁ O Všeobecné fakultní nemocnici v Praze Adresa: Všeobecná fakultní nemocnice v Praze (VFN), U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2 Tel.: 224

Více

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 ROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 V Plzni dne 28. 1. 2014 Ing.Jaroslava Kunová ředitelka FN Plzeň OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE HLAVNÍ ČINNOSTI FN PLZEŇ ORGANIZAČNÍ STRUKTURA K 31. 12. 2013 PŘEHLED ZDRAVOTNICKÝCH PRACOVIŠŤ

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2010

Zdravotně pojistný plán na rok 2010 Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky Zdravotně pojistný plán na rok 2010 Předkládá: MUDr. Karel Štein generální ředitel VoZP ČR OBSAH OBSAH 1 ZKRATKY POUŢITÉ V TEXTU 3 1. ÚVOD... 5 1.1. Základní

Více

ZÁKLADNÍ TEZE REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ

ZÁKLADNÍ TEZE REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ ZÁKLADNÍ TEZE REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ 1 2 Ministerstvo zdravotnictví ČR červenec 2004 Základní teze koncepce systému zdravotnictví ČR (verze 1.5-20. červenec 2004) Obsah : ÚVOD 5 PROBLÉMY SOUČASNÉHO STAVU

Více

KONFERENCE ICT VE. ŠVÉDSKO průkopník e-health ZDRAVOTNICTVÍ 2010. Elektronické zdravotnictví: Budoucnost začíná dnes str. 2 3

KONFERENCE ICT VE. ŠVÉDSKO průkopník e-health ZDRAVOTNICTVÍ 2010. Elektronické zdravotnictví: Budoucnost začíná dnes str. 2 3 samostatně neprodejné Speciál konferenčních projektů IDG Czech a. s. ročník I, číslo 2, září 2010 KONFERENCE ICT VE ZDRAVOTNICTVÍ 2010 Elektronické zdravotnictví: Budoucnost začíná dnes str. 2 3 Co nám

Více

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE

STRUKTURA KAPITOL VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 VŠEOBECNÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE V PRAZE VÝROČNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZPRÁVA ZPRÁVA VFN 2013 2013 2013 STRUKTURA KAPITOL 1 Úvod slovo ředitelky VFN... 4 2 Představení VFN (o Všeobecné fakultní nemocnici v Praze)... 6 3 Úsek léčebné péče LP VFN... 18

Více

Příručka pacienta. Motto nemocnice: Nabízíme kvalitní zdravotní péči a vstřícný přístup zdravotnického personálu.

Příručka pacienta. Motto nemocnice: Nabízíme kvalitní zdravotní péči a vstřícný přístup zdravotnického personálu. DĚKUJEME SPONZORŮM, KTEŘÍ PŘISPĚLI NA REALIZACI PŘÍRUČKY PACIENTA Příručka pacienta Společnost zaměřená na rozvoj a distribuci léků pro vzácná onemocnění Motto nemocnice: Nabízíme kvalitní zdravotní péči

Více

Veřejné zdravotní pojištění Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví

Veřejné zdravotní pojištění Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví Verze 1.2 Září 2009 Autor : ing. Petr Sláma 1 Obsah : 1. Zdravotnické systémy... 3 2. Základní principy veřejného zdravotního pojištění

Více

Elektronické zdravotnictví zkvalitní lékařskou péči

Elektronické zdravotnictví zkvalitní lékařskou péči Nepromarněme šanci! Povídá se, že když se katolická církev smířila se skutečností, že Země obíhá kolem Slunce, vyběhl jeden z kněžích na veřejnost se slovy Povolili nám to. Jsme ve stejné situaci. Politici

Více

1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2002 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1.

1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2002 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1. Výroční zpráva za rok 2002 1. VSTUPNÍ ÚDAJE 5 2. CHARAKTERISTIKA VÝVOJE A HOSPODAŘENÍ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY V ROCE 2002 6 3. ORGÁNY ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNY 8 3.1. Správní rada ZPŠ 8 3.2. Dozorčí rada ZPŠ 8

Více

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie

Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Projekt: Jednotná úroveň IS OŘ a modernizace technologií pro příjem tísňového volání ZS IZS Dodávka technologie Technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky Plzeňský kraj Obsah 1 Úvod... 5 2 Okolí

Více

EVROPSKÉ ZDRAVOTNICKÉ INFORMAČNÍ A CLEARINGOVÉ CENTRUM NECHTĚNÉ DÍTĚ NEBO BUDOUCNOST?

EVROPSKÉ ZDRAVOTNICKÉ INFORMAČNÍ A CLEARINGOVÉ CENTRUM NECHTĚNÉ DÍTĚ NEBO BUDOUCNOST? EVROPSKÉ ZDRAVOTNICKÉ INFORMAČNÍ A CLEARINGOVÉ CENTRUM NECHTĚNÉ DÍTĚ NEBO BUDOUCNOST? Jiří Kofránek, Jozef Kubinyi Anotace Autoři popisují návrh projektu na vytvoření evropského informačního a clearingového

Více

Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny

Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Zdravotně pojistný plán na rok 2011 Základní zdravotně pojistné a ekonomické ukazatele o činnosti zdravotní pojišťovny Kód a název zdravotní pojišťovny: 205, Obsah 1 Úvod 1.1 Základní charakteristika zdravotně

Více

Výroční zpráva za rok 2014 (návrh)

Výroční zpráva za rok 2014 (návrh) (návrh) 205 Obsah Úvodní slovo generálního ředitele ČPZP... 6 Úvodní slovo předsedy Správní rady ČPZP... 7 Úvodní slovo předsedy Dozorčí rady ČPZP... 8 1 Vstupní údaje... 9 2 Charakteristika vývoje a hospodaření

Více

2. místo v Moravskoslezském kraji v celostátním projektu. 3. místo v České republice mezi městskými a krajskými zařízeními

2. místo v Moravskoslezském kraji v celostátním projektu. 3. místo v České republice mezi městskými a krajskými zařízeními 2. místo v Moravskoslezském kraji v celostátním projektu 3. místo v České republice mezi městskými a krajskými zařízeními 2 Sdružené zdravotnické zařízení Krnov příspěvková organizace I. P. Pavlova 9 794

Více

Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky

Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky Metodika pro sběr dat a vyhodnocení léčby vysoce inovativními léčivými přípravky Kolektiv autorů Obecný dokument doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Ing. Pavel Kožený, Ph.D. Ing. Daniel Schwarz, Ph.D. Mgr.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI BAKALÁŘSKÁ PRÁCE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2012 Vladimír Janda, DiS. FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ Studijní program: Specializace ve zdravotnictví Vladimír Janda, DiS.

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky

Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Obsah Úvod.... 3 Působnost a činnosti ÚZIS ČR... 4 Zásady práce ústavu... 5 Řízení lidských zdrojů... 5 Organizační struktura ústavu... 6 Hospodaření

Více

ÚVODNÍ SLOVO...4. tel: 0326-818018, fax: 0326-818088, e-mail zpsmb@zps.skoda-auto.cz, http://www.zpskoda.cz strana 2 z 86

ÚVODNÍ SLOVO...4. tel: 0326-818018, fax: 0326-818088, e-mail zpsmb@zps.skoda-auto.cz, http://www.zpskoda.cz strana 2 z 86 10. 8. 2002 po ověření správnosti Výroční zprávy na MZ a MF v červenci 2002 ÚVODNÍ SLOVO...4 1. VSTUPNÍ ÚDAJE...6 Obchodní název...6 Sídlo, IČ, bankovní spojení...6 Zřizovatel zdravotní pojišťovny, datum

Více

INTEGROVANÁ STRATEGICKÁ KONCEPCE PRO ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ A ROZVOJ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI

INTEGROVANÁ STRATEGICKÁ KONCEPCE PRO ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ A ROZVOJ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI INTEGROVANÁ STRATEGICKÁ KONCEPCE PRO ŘÍZENÍ ZDRAVOTNICTVÍ A ROZVOJ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB VE ZLÍNSKÉM KRAJI NÁVRHOVÁ ČÁST Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky Ústav regionálního

Více