Informační systém pro nemocnici

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informační systém pro nemocnici"

Transkript

1 Informační systém pro nemocnici Tento systém bude usnadňovat nemocnici správu zaměstnanců a pacientů, evidenci zákroků, diagnózy jednotlivých pacientů a jejich závažnost. Umožní uživatelům jednoduše nalézt informace o jejich zdravotním stavu a průběhu. Dále v systému bude veřejně dostupná část, obsahující kontakty na lékaře a jejich ordinační dobu, ceníky zákroků a poplatků. Funkcňi pozǎdavky PROC novy IS, k CĚMU ma IS slouzǐt, KDO s IS bude pracovat Po rekonstrukci nemocnice bylo odsouhlaseno zvýšení prestiže vybudováním také nového informačního systému, který nemocnici přiblíží široké veřejnosti. Systém je určen jak pro zaměstnance, tak pro pacienty, kteří mají například neomezený přístup k vlastním zdravotním kartám apod. V IS budou existovat tyto role: administrator - ma pravo zmenit, mazat a pridavat vsechny polozky v systemu ředitel - zobrazeni statistik, informaci a zmen v nemocnici doktoři - karta pacientu vybraneho lekare, ordinacni doba pacienti - zobrazeni vlastni karty s informacemi o prubehu lecby. Ordinacni doba lekaru a jejich vyhledavani. 1. Vstupy do systému U lékaře se bude evidovat jednoznačné identifikační číslo, jméno, příjmení, přihlašovací údaje a heslo do systému, dále jeho ordinační doba a specializace. U kontaktu na lékaře se eviduje ulice město, psč a telefon. U úkonu název zákroku, závažnost, oddělení na které se nachází pacient, nemoc a popis. U místnosti její typ, ke kterému oddělení patří, název, velikost, kapacitu a seznam věcí na pokoji. U nemoci diagnózu a pacienta. U pacienta jméno, příjmení a kontakt na něj. U kontaktu na pacienta se eviduje ulice, město a psč. 2. Výstupy ze systému Seznam lékařů, kontaktní údaje, specializaci a ordinační dobu Seznam pacientů a jejich kontaktů Seznam nemocí Seznam diagnoz Seznam úkonu a jejich závažnost Seznam místností

2 Seznam věcí v určité místnosti Seznam oddělení 3. Nefunkční požadavky a. Webová aplikace typu klient - server s použitím moderních technologií podle výběru implementačního týmu. 4. Seznam udaĺosti a reakci nový pacient přidat nemoc přidat úkon Událost změnit místnost nový lékař upravit lékaře odeber lékaře přidat závaznost k úkonu nový kontakt uprav kontakt hledat lékaře zobraz pracovní dobu lékaře zobraz všechny věci dle místnosti zobraz informace o pacientovi zobraz pacientovu Reakce Zobrazit formulář, test jedinečnosti, uložit do seznamu pacientů. Vložení názvu nemoci konkrétnímu pacientovi. Provedení konkrétního lékařského úkonu. Lékař může změnit místnost k danému úkonu. Vytvoření profilu lékaře. Úprava atributu vybraného lékaře s možností editace otevírací doby a kontaktu. Smazání vybraného lékaře, jeho otevírací dobu a kontakt. Lékař definuje závažnost k vybranému úkonu. Vytvoření kontaktu na pacienta, nebo lékaře obsahující adresu. Změna existujícího kontaktu. Vyhledaní lékaře podle různých specifikací. Vypsání pracovní doby vybraného lékaře. Výpis všech nástrojů a zařízení v konkrétní místnosti. Zobraz informace o vybraném pacientovi. Zobraz historii pacientových nemocí.

3 zdravotní kartu zobraz místnosti dle odděleni Přihlášení do systému Zobraz k oddělení přiřazené místnosti. Ověřit login a heslo, při shodě přihlásit, v opačném případě vypsat chybové hlášení. Zmena osobnich udaju Odhlášení ze systému Report Zrušení Session. Měsíční přehled o provedených vyšetřeních a operacích 5. Okolí: kontextovy diagram 6. Okolí a funkce: model jednání Funkce Návštěvník Pacient Doktor Administrator

4 nový pacient x x přidat nemoc x x přidat úkon x x změnit místnost x x nový lékař x upravit lékaře x odeber lékaře x přidat závaznost k úkonu x x nový kontakt x x uprav kontakt x x hledat lékaře x x x x zobraz pracovní dobu lékaře x x x x zobraz všechny věci dle místnosti zobraz informace o pacientovi zobraz pacientovu zdravotní kartu x x x x x x zobraz místnosti dle odděleni x x x x Přihlášení do systému x x x Odhlášení ze systému x x x události objednáni na vyšetření vyhledání zdravotní karty pacienta zapsáni pacienta na operaci vystaveni protokolu o vyšetření vystavení receptu 2. Analýza

5 1. Datová analýza 1.1 Lineární zápis typů entit Kontakt (id_kontakt,id_lekar,id_mesto, telefon) Mesto (id_mesto, nazev, psc) Lekar (id_lekar, jmeno, prijmeni, login, heslo) Specializace (id_specializace, nazev) Personal(id_personal, id_kontakt, id_lekar, id_specializace) Ordinacni_doba (id_rd_dob, id_lekar, od, do, den) Ukon (id_ukon, id_zakrok, id_nemoc, id_zavaznost, id_oddeleni,id_pesonal,popis) Zavaznost(id_zavaznost, nazev) Zakrok (id_zakrok, nazev) Oddeleni(id_oddeleni, popis) Mistnost (id_mistnost, id_oddeleni, id_typ, nazev, velikost, kapacita) Polozka (id_polozka, id_mistnost, kusu) Typ (id_typ, nazev) Vec (id_vec, nazev) Nemoc(id_nemoc, id_pacient, id_diagnoza) Pacient(id_pacient, jmeno, prijmeni, vek) Diagnoza(id_diagnoza, nazev) Kontakt_pacient (id_kontakt_pacient,, id_pacient, id_mesto, telefon) 1.2 ER diagram

6 1.3 Lineární zápis typů vztahů Lekar bydli (Lekar, Kontakt) 1:N Lekar spada do (Lekar, Personal) 1:N Personal ma specializaci (Specializace, Personal) 1:1 Personal ordinuje (Personal, Ordinacni_doba) 1:N Personal provadi ukon (Personal, Ukon) 1:N

7 Ukon je zavaznosti (Zavaznost, Ukon) 1:1 Oddeleni je pro (Oddeleni, Ukon) 1:N Zakrok patri (Zakrok, Ukon) 1:1 Oddeleni je na (Oddeleni, Mistnost) 1:N Mistnost je (Mistnost, Typ) 1:1 Nachází se (Mistnost, Polozka) 1:N Obsahuje (Polozka,Vec) 1:1 Provedení (Nemoc, Ukon) 1:N Odhalení (Nemoc, Diagnoza) 1:1 Pacient prodělal (Pacient, Nemoc) 1:N Pacient bydlí (Pacient, Kontakt_pacient) 1:N Je zdrojem (Mesto, Kontakt_pacient) 1:N Je zdrojem (Mesto, Kontakt) 1:N 1.4 Datový slovník Kontakt id_kontakt integer 32 PK N Y Primární klíč id_lekar interger 32 FK N Y Cizí klíč id_mesto interger 32 FK N Y Cizí klíč telefon integer 25 N N N telefonní kontakt Lekar id_lekar integer 32 PK N Y Primární klíč jmeno varchar 120 N N N Jméno lékaře prijmeni varchar 256 N N N Přijmení lékaře login varchar 120 N N N Přihlašovací jméno heslo varchar 45 N N N Heslo lékaře Specializace

8 id_specializace integer 32 PK N Y autoinkrementace nazev varchar 256 N N N Název specializace Personal id_personal integer 32 PK N Y Primární klíč id_kontakt integer 32 FK N Y Cizí klíč tabulky Kontakt id_lekar integer 32 FK N Y Cizí klíč tabulky Lekar id_specializace integer 32 FK N Y Cizí klíč tabulky Specializace Ordinacni_doba Název Typ Velikos t Klíč Null Index Popis id_rd_dob integer 32 PK N Y Primární klíč id_lekar integer 32 FK N N Cizí klíč tabulky Lekar od integer 3 N N N Otevřeno od do integer 3 N N N Otevřeno od den enum( po, ut, str, ct, pa, so, ne ) N N N Den v týdnu Zavaznost id_zavaznost integer 32 PK N Y Primární klíč nazev varchar 256 N N N malá,

9 střední, velká Zakrok Název Typ Velikost Klí č Null Index Popis id_zakrok integer 32 PK N Y Primární klíč nazev varchar 256 N N N Název zákroku Ukon id_ukon integer 32 PK N Y Primární klíč id_zakrok integer 32 FK N Y Cizí klíč tabulky Zakrok id_nemoc integer 32 FK N Y Cizí klíč tabulky Nemoc id_zavaznost integer 32 FK N Y Cizí klíč tabulky závažnost id_personal integer 32 FK N Y Cizí klíč tabulky Personal popis text 2560 N Y N Popis datum_vlozeni datetime N N N Datum vlozeni Oddeleni Název Typ Velikost Kl íč id_oddeleni integer 32 P K Null Index Popis N Y Primární klíč popis varchar 256 N Y N Popis oddělení Mistnost

10 Název Typ Velikost Kl íč id_mistnost integer 32 P K id_oddeleni integer 32 F K id_typ integer 32 F K Null Index Popis N Y Primární klíč N Y Cizí klíč tabulky Oddeleni N Y Cizí klíč tabulky Typ nazev varchar 256 N N N Název místnosti velikost integer 32 N N N m^2 kapacita integer 32 N N N osob Polozka Název Typ Velikost Klí č Null Index Popis id_polozka integer 32 Y N Y Primární klíč id_mistnost integer 32 N N N Cizí klíč tabulky Mistost kusu integer 5 N Y N Počet kusů Vec id_vec integer 32 Y N Y Primární klíč nazev varchar 256 N N N Název Nemoc id_nemoc integer 32 PK N Y Primární klíč id_pacient integer 32 FK N Y Cizí klíč tabulky Pacient

11 id_diagnoza integer 32 FK N Y Cizí klíč tabulky Diagnoza Pacient id_pacient integer 32 PK N Y Primární klíč jmeno varchar 120 N N N Jméno pacienta prijmeni varchar 256 N N N Příjmení pacienta vek integer 3 N N N Věk pacienta Diagnoza id_diagnoza integer 32 PK N Y Primární klíč nazev varchar 256 N Y N Název diagnozy Mesto id_mesto integer 32 Y N Y Primární klíč nazev varchar 256 N N N Název psc integer 5 N N N Poštovní směrovací číslo Kontakt_pacient id_kontakt_pacient integer 32 PK N Y Primární klíč

12 id_pacient integer 32 FK N Y Cizí klíč id_mesto integer 32 FK N Y Cizí klíč telefon integer 25 N N N telefonní číslo 2 Funkční analýza 2.1 DF diagramy DFD Úroveň - 1

13

14

15

16

17 3. Minispecifikace Novy ukon - minispecifikace Ověř přihlášeného lékaře Zobraz formulář karta pacienta Najdi vsechny pacienty a uloz je do pole f.pacienti Uživatel lekar vybere jednoho pacienta Po výběru pacienta se získají jeho základní informace a uloží se do objektu pacient. Lékař si může zobrazit předchozí nemoci pacienta nebo vytvořit nový záznam o pacientovi

18 iii. Ověř přihlášeného lékaře Zobraz formulář přidat záznam iv. Ulož id_personal do f.personal Najdi všechny nemoci a ulož je do pole f.nemoci Najdi všechny oddělení a ulož je do pole f.oddeleni Najdi všechny nemoci a ulož je do pole f.nemoci Najdi všechny zákroky a ulož je do pole f.zakroky Najdi všechny závažnosti a ulož je do pole f.zavaznosti Lékař vybere nemoc pacienta Popíše úkon k dané nemoci Vybere oddělení, zákrok a závažnost Lékař odešle formulář Ověř správnost zaslaných údajů Dosaď id_personal Ulož zaslané udaje

19 b. Editace pacienta Ověř přihlášeného lékaře Zobraz formulář pacient Najdi pacienta podle id_pacient Ulož nalezené hodnoty do objektu pacient Najdi všechny města a ulož je do pole f.mesta Uživatel lekar vyplní udaje Uživatel lekar odešle formulář Ověř správnost zaslaných údajů Dosaď id_personal Ulož zaslané údaje

20 4. STD - časová analýza 4.1 STD - nový úkon

21

22 Členové týmu: Bořivoj Holinek - HOL659 Adam Martinik - MAR925 - TL Radek Čegan - CEG007 Marek Kotraš - KOT314

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA INFORMAČNÍ SYSTÉMY A DATOVÉ SKLADY Autosalón (semestrální projekt) ZS 2011-2012 Analýza Implementace Číslo skupiny: 2 Členové skupiny: Jmeno,příjmení,login

Více

Systém na evidenci výpočetní techniky

Systém na evidenci výpočetní techniky České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Bakalářská práce Systém na evidenci výpočetní techniky František Špaček Vedoucí práce: Ing. Antonín Křáp Bakalářský studijní program: Elektrotechnika

Více

RYANT InChange CRM. uživatelská příručka

RYANT InChange CRM. uživatelská příručka RYANT InChange CRM uživatelská příručka RYANT, s.r.o. Provozní oddělení: Slovenská 19, 669 02 Znojmo Tel: +420 515 221 861 Fax: +420 515 223 750 e-mail: info@ryant.cz web: http://www.ryant.cz, http://www.inchange.cz

Více

Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA. Online Autoškola. Koncept bakalářské práce. Jan Demuth 22.4.2009

Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA. Online Autoškola. Koncept bakalářské práce. Jan Demuth 22.4.2009 Online Autoškola Koncept bakalářské práce VŠE PRAHA Online Autoškola Koncept bakalářské práce Jan Demuth 22.4.2009 Návrh databázového modelu pro informační, komunitní a e-learningový portál se zaměřením

Více

Informační systém Audiovizuálního centra VŠB-TUO

Informační systém Audiovizuálního centra VŠB-TUO VŠB Technická univerzita Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra informatiky Informační systém Audiovizuálního centra VŠB-TUO 2005 David Pilař Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚČASTNÍK VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ. Autor: Aquasoft, spol.s.r.o. Projekt: IPVZ - IS ZEUS

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚČASTNÍK VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ. Autor: Aquasoft, spol.s.r.o. Projekt: IPVZ - IS ZEUS UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA ÚČASTNÍK VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ Autor: Aquasoft, spol.s.r.o. Projekt: IPVZ - IS ZEUS Obsah 2 Uživatelská příručka... 1 Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Začínáme pracovat s aplikací... 4 3. Obecné

Více

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR pro aplikaci NÁRODNÍ REGISTR UŽIVATELŮ LÉKAŘSKY INDIKOVANÝCH SUBSTITUČNÍCH LÁTEK Název souboru: _uživ_př.doc Strana: 1 z 35 Obsah 1 Úvod...3 2 Zařazení pacienta

Více

Uživatelská příručka epusa. Únor 2011. Brojova 16, 301 00 Plzeň IČO: 25212079, DIČ: CZ25212079, Email: help@epusa.cz

Uživatelská příručka epusa. Únor 2011. Brojova 16, 301 00 Plzeň IČO: 25212079, DIČ: CZ25212079, Email: help@epusa.cz Uživatelská příručka epusa Únor 2011 Brojova 16, 301 00 Plzeň IČO: 25212079, DIČ: CZ25212079, Email: help@epusa.cz 1 NAVIGACE 1.1 NAVIGACE V RÁMCI ÚZEMNÍHO ČLENĚNÍ Základním způsobem pro zobrazení údajů

Více

DOKUMENTACE K PROGRAMU

DOKUMENTACE K PROGRAMU Revize ze dne: 27.1.2015 OBSAH Obsah... 1 Informační systém SmartMEDIX... 15 Prostředí programu... 15 Menu programu... 15 Informační panel... 15 Pracovní plocha... 16 Ovládací panel okna... 16 Fráze...

Více

11 Adresář osob. Popis modulu

11 Adresář osob. Popis modulu 11 Adresář osob Uživatelský modul Adresář osob slouží jako centrální evidence všech fyzických osob a zároveň také jako správce kontaktních informací těchto osob. Modul Adresář osob sleduje všechny důležité

Více

Dotace na podporu sociální práce

Dotace na podporu sociální práce Dotace na podporu sociální práce Uživatelská příručka Verze 1.1 15. 6. 2015 Copyright 2015 OKsystem a.s. OBSAH 1 SPOLEČNÉ PRVKY VŠECH FORMULÁŘŮ... 3 2 SPUŠTĚNÍ APLIKACE... 5 3 MENU APLIKACE... 6 4 POSTUP

Více

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů

Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy. Výstup projektu: etesty Informační systém pro vykonávání elektronických testů Název: NOVÁ APLIKACE ETESTY (ekomunikace) Uživatelská dokumentace pro zkoušející Zpracoval: AutoCont CZ a. s. ve spolupráci s Ministerstvem dopravy Datum vyhotovení: 29. 12. 2014 Výstup projektu: etesty

Více

WEBOVÉ STRÁNKY PRO ŠKOLY

WEBOVÉ STRÁNKY PRO ŠKOLY WEBOVÉ STRÁNKY PRO ŠKOLY (wwwproskoly.cz) UŽIVATELSKÝ MANUÁL WWWproškoly.cz manuál verze: 2.0, poslední aktualizace: 23. 7. 2015 OBSAH 1 Úvod... 5 2 Jak webové stránky pro školy fungují... 5 3 Přihlášení

Více

MULTILINGUA 4. Projekt: Systém pro přípravu jazykových e-learningových kurzů, modul pro výuku FINÁLNÍ DOKUMENTACE K PROJEKTU. Vypracoval Team-1 :

MULTILINGUA 4. Projekt: Systém pro přípravu jazykových e-learningových kurzů, modul pro výuku FINÁLNÍ DOKUMENTACE K PROJEKTU. Vypracoval Team-1 : MULTILINGUA 4 FINÁLNÍ DOKUMENTACE K PROJEKTU Projekt: Systém pro přípravu jazykových e-learningových kurzů, modul pro výuku Vypracoval Team-1 : Ondřej Filípek Ondřej Guth Josef Hajas Přemysl Jiřík Ota

Více

Sázková kancelář Z pekla štěstí

Sázková kancelář Z pekla štěstí Sázková kancelář Z pekla štěstí Řešitelský tým Michal Pfeifer, Martin Halamíček, Jan Blaško, Zdeněk Křepela, Jan Popelka, Jan Mach Úvod Sázková kancelář Z pekla štěstí je malá společnost s několika malými

Více

Vítejte v aplikaci Objednejse-online.

Vítejte v aplikaci Objednejse-online. Vítejte v aplikaci Objednejse-online. 1. První přihlášení do aplikace Objednejse-online 2. Firemní účet 2.1 Můj účet 2.2 Moje rezervace 2.3 Moje stránka 2.4 Veřejný profil firmy 3. Práce s Kalendářem 3.1

Více

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Jan Vydrář

PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce. 2005 Jan Vydrář PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Absolventská práce 2005 Jan Vydrář 1 PB Vyšší odborná škola a Střední škola managementu, s.r.o. Nad Rokoskou 111/7, Praha 8 Obor: Aplikace výpočetní

Více

Aplikace objednávání svozů

Aplikace objednávání svozů GE MONEY Aplikace objednávání svozů Uživatelská dokumentace IMP spol. s r.o. 14.1.2011 Uživatelská dokumentace k systému pro objednávání a evidenci svozů z poboček GE Money. 1 Přihlášení do aplikace K

Více

Uživatelský manuál pro administrátory

Uživatelský manuál pro administrátory Webove stra nky pro s koly (wwwproskoly.cz) Uživatelský manuál pro administrátory 1 Obsah 1. Úvod... 4 2. Jak webové stránky pro školy fungují... 4 3. Přihlášení... 4 1. Přístup z frontendu... 4 2. Přístup

Více

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS

KSRZIS. Příručka - Role žadatel. Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace rezortních. dat v návaznosti na základní registry VS Koordinační středisko pro resortní zdravotnické informační systémy Budějovická 15/743 140 00 Praha 4 Počet stran: 18 KSRZIS Příručka - Role žadatel Projekt - ereg - Úprava rezortních registrů a konsolidace

Více

Základní evidence. Uživatelská příručka programu

Základní evidence. Uživatelská příručka programu Základní evidence Uživatelská příručka programu Undesk s.r.o. 2005 CastIS 2005 Evidence mobiliárních fondů str.2 Obsah : 1 Úvod...5 2 Instalace systému CastIS 2005...6 3 CastIS 2005 Základní evidence...7

Více

3. Exchange. 3.1 K čemu slouží Exchange a Outlook. Kapitola 3: Exchange 139

3. Exchange. 3.1 K čemu slouží Exchange a Outlook. Kapitola 3: Exchange 139 Kapitola 3: Exchange 139 3. Exchange Exchange Online Outlook 3.1 K čemu slouží Exchange a Outlook Office 365 obsahuje správu elektronické pošty prostřednictvím cloudového řešení systému Exchange, tj. tzv.

Více

Jazz Hotel Lite Příručka uživatele JAZZ HOTEL LITE. Příručka uživatele 1 / 38 WWW.JAZZWARE.CZ

Jazz Hotel Lite Příručka uživatele JAZZ HOTEL LITE. Příručka uživatele 1 / 38 WWW.JAZZWARE.CZ JAZZ HOTEL LITE Příručka uživatele 1 / 38 JAZZ HOTEL LITE Příručka uživatele 2008-2012 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazz Hotel Lite pro Windows ve verzi 5.21 Příručka popisuje funkčnost

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci

HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci OBSAH 1. Úvod... 4 2. O systému... 4 2.1. Hardwarové a softwarové nároky... 5 2.2. Demoverze a uživatelská podpora... 5 2.3. Uživatelská

Více

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1

ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ Uživatelská příručka. Verze 4.1 Uživatelská příručka Verze 4.1 Obsah dokumentu Obsah dokumentu... 2 Seznam obrázků... 5 1 ÚVOD... 8 1.1 Účel a rozsah dokumentu... 8 2 ŠKOLNÍ TESTOVÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE... 9 2.1 Jaké jsou rozdíly oproti

Více

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování

Metodická příručka pro učitele. InspIS SET modul školní testování Metodická příručka pro učitele InspIS SET modul školní testování Tato Metodická příručka pro učitele byla zpracována v rámci projektu Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v České republice

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO KVALIFIKACE A AUTORIZACE APLIKACE PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY

INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO KVALIFIKACE A AUTORIZACE APLIKACE PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO KVALIFIKACE A AUTORIZACE APLIKACE PRO AUTORIZOVANÉ OSOBY Uživatelská příručka Autor: AQUASOFT spol. s r. o. Verze: 1.15 Ze dne: 11. 8. 2015 Počet stran: 45 HISTORIE DOKUMENTU Verze

Více

Jazzman CRM Příručka uživatele

Jazzman CRM Příručka uživatele JAZZMAN CRM Příručka uživatele 1 / 37 JAZZMAN CRM Příručka uživatele 2005-2008 Václav Petřík JAZZWARE.CZ Příručka k programu Jazzman CRM pro Windows ve verzi 3.0 Příručka popisuje funkčnost programu v

Více

APS T&A.WEB. Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS. Instalační a uživatelská příručka

APS T&A.WEB. Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS. Instalační a uživatelská příručka APS T&A.WEB Rozšiřující programový modul pro identifikační systémy APS Instalační a uživatelská příručka 2004 2014,TECH FASS s.r.o., Věštínská 1611/19, Praha, Česká republika, www.techfass.cz, techfass@techfass.cz

Více

Uživatelská příručka k aplikaci MASOW

Uživatelská příručka k aplikaci MASOW Uživatelská příručka k aplikaci MASOW Webový client Vypracovali: Michal Hacura Vlastimil Máca Obsah Úvod... 4 Úvodní obrazovka... 4 Registrace... 4 Aktivace uživatelského účtu...5 Přihlášení... 6 Obnova

Více