Předávání informací ve zdravotnictví

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Předávání informací ve zdravotnictví"

Transkript

1 Internet ve státní správě a samosprávě Předávání informací ve zdravotnictví MUDr. Tomáš Mládek Člen správní rady ČNFeH Výkonný ředitel IZIP Hradec Králové, 7. dubna 2008

2 Jak dochází k předávání informací ve zdravotnictví? Verbálně ZDRAVOTNÍK PACIENT ZDRAVOTNÍK: pacient sám popisuje svůj zdravotní stav a sám interpretuje nálezy a závěry jiných zdravotníků, Zdravotník sám informuje pacienta ZDRAVOTNÍK ZDRAVOTNÍK: odborné konsilium V tištěné podobě ZDRAVOTNÍK PACIENT ZDRAVOTNÍK: lékový předpis, výměnný list, očkovací průkaz, vojenská zdravotní knížka, léková knížka HZP, těhotenský průkaz, apod. ZDRAVOTNÍK ZDRAVOTNÍK: předávání vyžádaných zpráva a výsledků vyšetření Elektronicky ZDRAVOTNÍK PACIENT ZDRAVOTNÍK: prostřednictvím systému IZIP ZDRAVOTNÍK ZDRAVOTNÍK: zasílání zpráv em nebo prostřednictvím portálů poskytovatelů zdravotní péče Jiná média: Grafická a audiovizuální ZDRAVOTNÍK PACIENT ZDRAVOTNÍK: Role pacienta je omezena pouze na posla ZDRAVOTNÍK ZDRAVOTNÍK: Fyzické předávání prostřednictvím posla či doručovatele Legislativa: Zdravotnická zařízení jsou povinna vést zdravotnickou dokumentaci a zajisti ochranu osobních údajů. Pacient má právo na poskytnutí veškerých informací shromážděných ve zdravotnické dokumentaci vedené o jeho osobě a v jiných zápisech. Bezpečnost Kvalita Integrita Prokazatelnost Přenositelnost

3 Předpoklady pro předávání zdravotnické dokumentace v elektronické podobě I. Právní vymezení prostředí Předávání a sdílení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě dochází mezi zdravotnickými pracovníky a dále pak mezi subjekty vymezenými zákonem 20/1966 Sb. 67b odst. 10 (např. revizními lékaři ZP, soudními znalci, lékaři správních úřadů a lékaři sociálního zabezpečení, pracovníky příslušných komor, apod.) Všechny samostatné části předávané zdravotnické dokumentace v elektronické podobě musí obsahovat zaručený elektronický podpis osoby, která zápis provedla, podle zvláštního právního předpisu, zákon č. 227/2000 Sb., Pacient má právo na poskytnutí veškerých informací shromážděných ve zdravotnické dokumentaci vedené o jeho osobě a v jiných zápisech, které se vztahují k jeho zdravotnímu stavu; Práva a povinnosti při zpracování osobních údajů souvisejících se zajišťováním zdravotní péče se řídí zvláštním zákonem, zákon č. 101/2000 Sb., Legislativní odkazy zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

4 Předpoklady pro předávání zdravotnické dokumentace v elektronické podobě II. Bezpečnost, kvalita a integrita Obecně platí, že sdílení a předávání dat v elektronické podobě při zajištění potřebných bezpečnostních kriterií je vždy významně bezpečnější dat než předávání dat a informací v tištěné podobě. Zároveň lépe zajišťuje integritu a možnost orientace v předaných informacích. Při porušení zákonů a zejména zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů mohou být zpracovatelé a správci těchto dat vystavení právním postihům Technologické předpoklady od současných technologií S ohledem na různou úroveň a heterogenitu informačních systémů a technologií používaných zdravotnickými pracovníky v ambulantní, nemocniční, laboratorní a lékárenské zdravotnické péči a z důvodu zachování integrity dat je nutné dodržovat jednotné podmínky pro formu a strukturu přenášených dat a informací. Datové standardy Ministerstva zdravotnictví České republiky Při Ministerstvu zdravotnictví ČR existuje open source řešení DASTA, které vzniklo jako konsensus hlavních dodavatelů informačních technologií do zdravotnictví v české republice zohledňující existující fragmenty mezinárodních standard a potřeby poskytovatelů zdravotní péče v ČR. Normy a certifikáty používané ve zdravotnictví DASTA (datový standard Ministerstva zdravotnictví ČR) ISO (mezinárodní standard pro řízení bezpečnosti) ISO 9001/9002 (mezinárodní standard pro řízení kvality)

5 Sdílení informací mezi zdravotníky EMR Electronic Medical Records Odborný lékař 2 Odborný lékař 1 Laboratoř Praktický lékař Občan - Pacient Zdravotnická záchranná služba Nemocnice Lékárna

6 Sdílení informací prostřednictvím pacienta E(P)HR Electronic (Patient) Health Records Elektronický zdravotní záznam pacienta Občan - Pacient

7 Sdílení informací prostřednictvím pacienta E(P)HR Electronic (Patient) Health Records Odborný lékař 1 Praktický lékař Odborný lékař 2 Lékárna Elektronický zdravotní záznam pacienta Občan - Pacient Laboratoř Zdravotnická záchranná služba Nemocnice

8 Přínosy elektronického sdílení informací Usnadnění práce - vyšší efektivita Předávání a sdílení zdravotnické dokumentace v elektronické podobě při využití standardizovaných informačních technologií (počítač se zabezpečením, odpovídající informační systém, zaručený elektronický podpis, konektivita /připojení k internetu/) umožní sdílení klinických dat potřebných k výkonu povolání zdravotníka: rychlost Výsledky indikovaných vyšetření jsou dostupná v reálném čase, bez potřeby dalšího zpracování (přepisování či zakládání dat kartoték) kvalita Zpracování, hledání a vytěžování elektronické zdravotnické dokumentace snižuje pravděpodobnost omylů a přehlédnutí podstatných informací v rámci poskytování zdravotní péče. Zároveň umožňuje nasazení mechanismů automatických připomínek /alertů/, odesílání zpráv /messaging/ a nástrojů pro podporu rozhodování /decission support/ bezpečnost Předávání zdravotnická dokumentace v elektronické prostřednictvím certifikovaných a standardizovaných služeb je lépe zdokumentováno a zabezpečeno vůči zneužití předávaných dat. Zdravotník minimalizuje nebo smluvně převádí riziko právních postihů.

9 Co je dnes k dispozici a co se připravuje? Existující kanály pro předávání zdravotnické dokumentace v elektronické podobě Integrované nemocniční informační systémy Vybrané informační systémy ve zdravotnictví odpovídající standardům paperless practice PACS Portály laboratorních výsledků, apod. Portály zdravotních pojišťoven podávání dávek přehledy nákladů čerpané péče ověření příslušnosti pojištěnce k pojišťovně Systém IZIP sdílení klinických dat se souhlasem pacienta ambulantní a nemocniční záznamy, laboratorní výsledky, obrazová dokumentace, léky předepsané a vydané, emergentní údaje, anamnéza, přehled očkování, diagnózy, přehled nákladů čerpané péče Připravované kanály pro předávání zdravotnické dokumentace v elektronické podobě Předepisování léků - eprescripce Podávání potvrzení o pracovní neschopnosti Lékařská posudková služba

10 Jak to může být jednoduché Co si musím pořídit Hardware s odpovídající kapacitou pro zvolené softwarové řešení Software upravený pro mou odbornost Zaručený elektronický podpis od akreditované certifikační autority Internetové připojení alespoň s rychlostí 256 kbit/s Zabezpečení firewally, antiviry, spywary, (ochrana dat, počítače a uživatele) Pomoc s údržbou a aktualizacemi záplatování, nové číselníky, sazebníky, přizpůsobování novým datovým rozhraním Servisní smlouvu - pro technickou podporu Smlouvu o zpracování osobních údajů - s poskytovatelem služby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. Zaškolení a informační podporu Jednoduchost je základem úspěchu Zvolte služby agregované nejlépe od jediného dodavatele; vyhnete se tak zbytečným dohadováním a přehazování odpovědností. Práce s moderním počítačovým řešením nesmí být komplikovanější než na psacím stroji. Technologie zajišťuje dle Vámi zadaných pravidel předávání dokumentace ve správný čas a na určené místo. Počítač a informační technologie mají sloužit nám Nestaňme se sami otroky informačních technologií

11 Internet ve státní správě a samosprávě Děkuji za pozornost

ZDRAVOTNÍK A INFORMACE

ZDRAVOTNÍK A INFORMACE ZDRAVOTNÍK A INFORMACE Témata vzdělávacího programu 1.1 1.2 1.3 1.4 Elektronická identifikace Ukládání zdravotnických dat Ochrana zdravotnických dat Elektronická preskripce 2.1 2.2 2.3 2.4 Zdravotnická

Více

Novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu

Novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu Novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu Novela zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu 23 Poučení a souhlas nemocného (1) Zdravotnický pracovník způsobilý k výkonu příslušného zdravotnického

Více

VÝVOJ POLITIKY EVROPSKÉ UNIE A ČESKÉ REPUBLIKY V OBLASTI E-ZDRAVOTNICTVÍ V LETECH 2004 AŽ 2012. Martin Kavěna, LL.B., B.C.L.

VÝVOJ POLITIKY EVROPSKÉ UNIE A ČESKÉ REPUBLIKY V OBLASTI E-ZDRAVOTNICTVÍ V LETECH 2004 AŽ 2012. Martin Kavěna, LL.B., B.C.L. VÝVOJ POLITIKY EVROPSKÉ UNIE A ČESKÉ REPUBLIKY V OBLASTI E-ZDRAVOTNICTVÍ V LETECH 2004 AŽ 2012 Martin Kavěna, LL.B., B.C.L. Informační podklad č. 5.327 květen 2012 PI 5.327 2 Obsah I. EVROPSKÁ UNIE:...

Více

ZÁKLADNÍ TEZE REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ

ZÁKLADNÍ TEZE REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ ZÁKLADNÍ TEZE REFORMY ZDRAVOTNICTVÍ 1 2 Ministerstvo zdravotnictví ČR červenec 2004 Základní teze koncepce systému zdravotnictví ČR (verze 1.5-20. červenec 2004) Obsah : ÚVOD 5 PROBLÉMY SOUČASNÉHO STAVU

Více

Systém IZIP Elektronická zdravotní knížka. Bc.Lukáš Cakl

Systém IZIP Elektronická zdravotní knížka. Bc.Lukáš Cakl Systém IZIP Elektronická zdravotní knížka Bc.Lukáš Cakl Březen 2011 IZIP, a.s. Soukromá společnost Založena v roce 2001 třemi lékaři Specializace na elektronické zdravotnictví s využitím nejmodernějších

Více

Katalog potřeb a služeb ehealth

Katalog potřeb a služeb ehealth Katalog potřeb a služeb ehealth Program implementace ehealth Etapa: Analýza potřeb 1 Název dokumentu: Katalog potřeb a služeb ehealth ID: KEH5 Verze č. 5 Účel: Ke schválení Určená pro GP Datum 04.02.2009

Více

AKREDITAČNÍ STANDARDY

AKREDITAČNÍ STANDARDY AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO nemocnice 3. vydání účinné od 1. 1. 2014 Spojená akreditační komise, o. p. s. AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NEMOCNICE obsahující hodnotící požadavky specifikované v příloze č.

Více

EVROPSKÉ ZDRAVOTNICKÉ INFORMAČNÍ A CLEARINGOVÉ CENTRUM NECHTĚNÉ DÍTĚ NEBO BUDOUCNOST?

EVROPSKÉ ZDRAVOTNICKÉ INFORMAČNÍ A CLEARINGOVÉ CENTRUM NECHTĚNÉ DÍTĚ NEBO BUDOUCNOST? EVROPSKÉ ZDRAVOTNICKÉ INFORMAČNÍ A CLEARINGOVÉ CENTRUM NECHTĚNÉ DÍTĚ NEBO BUDOUCNOST? Jiří Kofránek, Jozef Kubinyi Anotace Autoři popisují návrh projektu na vytvoření evropského informačního a clearingového

Více

Katalog samostatných produktů. Do 31. října 2013 probíhá akce 1+1: platíte jeden produkt z tohoto katalogu a druhý, Vámi vybraný, dostanete zdarma.

Katalog samostatných produktů. Do 31. října 2013 probíhá akce 1+1: platíte jeden produkt z tohoto katalogu a druhý, Vámi vybraný, dostanete zdarma. Katalog samostatných produktů Do 31. října 2013 probíhá akce 1+1: platíte jeden produkt z tohoto katalogu a druhý, Vámi vybraný, dostanete zdarma. Katalog samostatných produktů Vytvořili jsme pro Vás katalog

Více

Příloha č. 1.: Specifikace. Obecná pravidla

Příloha č. 1.: Specifikace. Obecná pravidla Obecná pravidla Zadavatel ve vztahu k ZD a všem jejím součástem uvádí, že pokud se kdekoliv objevují odkazy na obchodní jména, názvy, specifická označení zboží, služeb a výrobků, která platí pro určitou

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE ZDRAVOTNICTVÍ Information systems in health care

INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE ZDRAVOTNICTVÍ Information systems in health care INFORMAČNÍ SYSTÉMY VE ZDRAVOTNICTVÍ Information systems in health care Pavel Pavlík Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta 7: 1-200, 2005 ISSN 1212-4117 OŠETŘOVATELSTVÍ

Více

Národní zpráva. Česká republika

Národní zpráva. Česká republika Národní zpráva Česká republika Posílení kapacity institucí z vybraných států EU v oblasti implementace nařízení č. 883/2004 (EHS) a č. 987/2009 (EHS) a zavedení elektronické výměny dat v oblasti sociálního

Více

SMLOUVA č... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči)

SMLOUVA č... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči) SMLOUVA č.... o poskytování a úhradě hrazených služeb (pro ambulantní specializovanou péči) Článek I. Smluvní strany., poskytovatel zdravotních služeb, se sídlem: obec, ulice a č.p......, PSČ rozhodnutí

Více

identifikace v projektech

identifikace v projektech Karel Neuwirt Elektronická identifikace v projektech elektronického zdravotnictví S využitím podkladů členů pracovní skupiny pro eidentitu estat.cz EFEKTIVNÍ STÁT estat.cz 2010 Poděkování estat.cz EFEKTINÍ

Více

Klasifikace informací: Veřejné BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE PŘÍLOHA Č. 1 BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ. Verze 2.

Klasifikace informací: Veřejné BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE PŘÍLOHA Č. 1 BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA INFORMACÍ. Verze 2. BEZPEČNOSTNÍ ŘÁD ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE PŘÍLOHA Č. 1 INFORMACÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Verze 2.0 2008 PŘÍLOHA Č. 1 BEZPEČNOSTNÍHO ŘÁDU - INFORMACÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V

Více

Postup při uzavírání smluv

Postup při uzavírání smluv Postup při uzavírání smluv s poskytovateli domácí péče, fyzioterapie, ergoterapie, porodní asistence, péče ortoptisty, nutriční terapie, péče psychiatrických sester, péče (jedná se o pracoviště smluvní

Více

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY Jozef Kubinyi, Jiří Kofránek Anotace Autoři prezentují svůj pohled na základní prvky koncepce reformy zdravotnictví, která vychází

Více

Jednodušší aktualizace rychle a pohodlně přes internet

Jednodušší aktualizace rychle a pohodlně přes internet CompuGroup Medical Česká Republika má nového generálního ředitele Pozici jednatele společnosti CompuGroup Medical Česká republika po Vladimíru Jungerovi převzal Vladimír Přikryl. Ten ve firmě dosud zastával

Více

České dráhy, a.s. ČD I 15. Správa číselníků. Úroveň přístupu C

České dráhy, a.s. ČD I 15. Správa číselníků. Úroveň přístupu C České dráhy, a.s. ČD I 15 Správa číselníků Úroveň přístupu C České dráhy ČD I 15 Správa číselníků ČD Schváleno rozhodnutím generálního ředitele Českých drah dne 8.12.2004 č.j.: 62000771/2004-O26 Účinnost

Více

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y

P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y JESENICKÁ NEMOCNICE, spol. s r.o. strana 1/39 Dokumentace systému řízení jakosti P Ř Í R U Č K A Číslo : K V A L I T Y PK/02 P Ř Í R U Č K A K V A L I T Y Vypracoval Schválil Funkce představitel vedení

Více

Stanovisko občanského sdružení Iuridicum Remedium k ústavní konformitě úpravy národních zdravotních registrů v zákoně o zdravotních službách.

Stanovisko občanského sdružení Iuridicum Remedium k ústavní konformitě úpravy národních zdravotních registrů v zákoně o zdravotních službách. Stanovisko občanského sdružení Iuridicum Remedium k ústavní konformitě úpravy národních zdravotních registrů v zákoně o zdravotních službách. (vypracované jako součást dopisu AMICUS CURIAE pro Ústavní

Více

Elektronizace veřejné správy. Bc. Petr Šafránek

Elektronizace veřejné správy. Bc. Petr Šafránek Elektronizace veřejné správy Bc. Petr Šafránek Diplomová práce 2010 (3) Platí, že odevzdáním práce autor souhlasí se zveřejněním své práce podle tohoto zákona, bez ohledu na výsledek obhajoby. 2) zákon

Více

Bezpečnostní politika informací v ČSSZ

Bezpečnostní politika informací v ČSSZ Č. j.: 11 1700 2.6.2006/1641 Praze dne 9.6.2006 SMĚRNICE ŘEDITELE ODBORU BEZPEČNOSTNÍ POLITIKY č. 11/2006 Bezpečnostní politika informací v ČSSZ O B S A H : Čl. 1 Úvodní ustanovení Čl. 2 Cíle a zásady

Více

Práce s informacemi je parametrem kvality zdravotní péče

Práce s informacemi je parametrem kvality zdravotní péče Práce s informacemi je parametrem kvality zdravotní péče Již toho bylo napsáno hodně o zdravotní péči, její dostupnosti a kvalitě, a snad ještě více o její ceně, nákladech, nedostatku financí a nesprávném

Více

Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. Ing. Radek Papp vedoucí projektu

Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění. Ing. Radek Papp vedoucí projektu Registr pojištěnců veřejného zdravotního pojištění Ing. Radek Papp vedoucí projektu O registrech obecně Registry mají sloužit lidem, nikoliv lidé registrům Registry jsou databáze a souhrny údajů Sbírat

Více

Veřejné zdravotní pojištění Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví

Veřejné zdravotní pojištění Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví Hospodaření zdravotnických subjektů Informační systémy ve zdravotnictví Verze 1.2 Září 2009 Autor : ing. Petr Sláma 1 Obsah : 1. Zdravotnické systémy... 3 2. Základní principy veřejného zdravotního pojištění

Více

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část ODŮVODNĚNÍ A. Obecná část Zpracování odůvodnění návrhu vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby (dále jen návrh vyhlášky ) vychází z čl. 2 bodu 2. 3 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA),

Více

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth

spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth spolupráce ZPMV ČR a CGM Cesta k praktickému ehealth Ing. Vladimír Petrů, CSc ředitel odboru informačního systému Ing. Zdeněk Hanáček vedoucí oddělení rozvoje IS 1 Obsah 1. O Zdravotní pojišťovně ministerstva

Více

ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb.

ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb. ANALÝZA DOPADŮ ZÁKONA Č. 300/2008 Sb. PŘÍLOHA 6 Typový postup implementace malá obec s úřadem Verze: v1.00 (první připomínkování) Datum vydání: 16. 3. 2009 1/16 1 Popis scénáře Scénář je přílohou analýzy

Více

Informační systém datových schránek

Informační systém datových schránek Informační systém datových schránek 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: Tento elearningový kurz je určen k základnímu seznámení s informačním systémem datových schránek, věnuje se vztahu datových schránek k systému

Více