Indikátor. (C/S) Název indikátoru Měrná jednotka Typ indikátoru (výstup/ výsledek)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Indikátor. (C/S) Název indikátoru Měrná jednotka Typ indikátoru (výstup/ výsledek)"

Transkript

1 eznam indikátorů u a výsledku programu OP VVV/prioritní osa 2 Investiční priorita/ priorita Unie Zlepšování kvality, účinnosti a otevřenosti terciárního a rovnocenného vzdělávání, aby se zvýšila účast a úrovně dosaženého vzdělání (čl. 3 bod 1 c) ii) pecifický cíl C1: Zvýšení kvality vzdělávání na vysokých školách a jeho relevance pro potřeby trhu práce Cílová skupina/ územní dimenze Kód NČI Indikátor (C/) Název indikátoru Měrná jednotka Typ indikátoru (/ výsledek) VŠ se získanou institucionální akreditací partnerství vytvořených v rámci projektů Závaznost indikátoru hlavní/ interní (H/I) Výchozí hodnota/ (rok) Cílová hodnota Zdroj dat, frekvence sledování počet výsledek H 0 15 Monitorovací počet výsledek H Monitorovací Odůvodněn, jakým způsobem byly hodnoty stanoveny / Návrh definice u nového indikátoru Návrh definice: vysokých škol podpořených z OP VVV a se získanou institucionální akreditací dle zákona o VŠ Cílová hodnota byla stanovena jako 50 % současného počtu veřejných a státních VŠ. Návrh definice: partnerství = počet smluv. Partnerství = cílená spolupráce různých subjektů (např. sociálních partnerů, výzkumných a vzdělávacích organizací, orgánů státní správy a místní samosprávy, aplikační sféry včetně nestátních neziskových organizací, atd.) za účelem sdílení odbornosti a zkušeností s řešením problematiky v dané oblasti (vymezené jak regionálně, tak i tematicky) při realizaci projektů či jejich částí financovaných z OP VVV. Partneři projekt společně vytvářejí, následně se podílí na realizaci věcných projektových aktivit a dále také vyhodnocují, zda je cíl projektu skutečně naplňován. Partnerství musí být doloženo smlouvou o partnerství. Podíl studijních programů akreditovaných v cizím jazyce % výsledek H 595/2579 = 23 % (VZČ 2012) 30 % Monitorovací, ročně Cílová hodnota byla počítána jako v průměru 5 projektů na 70 % současného počtu veřejných a státních VŠ. Návrh definice: Podíl je absolutní počet studijních programů akreditovaných v cizím jazyce na dané VŠ vztažený k celkovému počtu akreditovaných studijních programů na dané VŠ. Hodnota se udává v procentech. Podíl studijních oborů majících povinné absolvování odborné praxe po dobu alespoň 3 měsíců % výsledek H 992/8771 = 11 % (VZČ 2012) 14 % Monitorovací, ročně Hodnota vychází z uvedených cílových hodnot interních indikátorů skládajících daný výsledkový indikátor. Návrh definice: Podíl je absolutní počet studijních oborů majících v náplni povinné absolvování odborné praxe po dobu alespoň 3 měsíců akreditovaných na dané VŠ vztažený k celkovému počtu akreditovaných studijních oborů na dané VŠ. Hodnota se udává v procentech.

2 eznam indikátorů u a výsledku programu OP VVV/prioritní osa podpořených produktů počet H Monitorovací Návrh definice: nově vytvořených akreditovaných studijních programů v českém jazyce; počet nově vytvořených studijních oborů vyučovaných v cizím jazyce; počet studijních oborů, které mají povinné absolvování praxe po dobru alespoň 3 měsíců; počet nově vytvořených studijních programů uskutečňovaných s jinou VŠ viz níže nově vytvořených akreditovaných studijních programů v českém jazyce nových studijních programů vyučovaných v cizím jazyce nových studijních oborů, které mají ve své obsahové náplni povinné absolvování odborné praxe po dobu alespoň 3 měsíců nově vytvořených studijních programů uskutečňovaných společně s jinou VŠ počet I Monitorovací počet I Monitorovací počet I Monitorovací počet I 0 50 Monitorovací Cílová hodnota vychází z uvedených cílových hodnot interních indikátorů skládajících daný výsledkový indikátor. Návrh definice: Absolutní počet z podpory OP VVV nově vytvořených akreditovaných studijních programů v českém jazyce. Návrh definice: Absolutní počet z podpory OP VVV nově vytvořených akreditovaných studijních programů v cizím jazyce. Návrh definice: Absolutní počet z podpory OP VVV nově vytvořených akreditovaných studijních oborů, které mají ve své obsahové náplni povinné absolvování odborné praxe po dobu min. 3 měsíců Návrh definice: Absolutní počet z podpory OP VVV nově vytvořených akreditovaných studijních programů, uskutečňovaných společně s jinou VŠ (se sídlem v ČR nebo zahraničí).

3 eznam indikátorů u a výsledku programu OP VVV/prioritní osa C podpořených osob celkem proškolených pracovníků VŠ počet osob H Monitorovací počet osob I Monitorovací Do indikátoru je agregován indikativní indikátor podpořených pracovníků VŠ. Návrh definice: Absolutní počet proškolených pracovníků VŠ podpořených z OP VVV (zde se specifickým zaměřením na realizaci aktivit v C1) C2: Zvýšení účasti studentů se specifickými potřebami a ze socio-ekonomicky znevýhodněných skupin na vysokoškolském C podpořených osob - muži C podpořených osob - ženy 5 C Zaměstnaní, včetně OVČ 6 C Do 25 let 7 C Nad 54 let 9 C ukončeným vyšším sekundárním (ICED 3) nebo postsekundárním (ICED 4) vzděláním 10 C ukončeným terciárním vzděláním (ICED 5 to 8) 11 C Migranti, lidé, kteří jsou původem cizinci, menšiny (včetně marginalizovaných společenství, jako jsou Romové) 12 C Zdravotně postižení 13 C Jiné znevýhodněné osoby 3 C Neaktivní vysokých škol počet výsledek H 0 20 Monitorovací s novými produkty podpory studentů Návrh definice: Absolutní počet VŠ. produkt, u kterého podpora z EF nehmotné (provedení pedagogicko-

4 eznam indikátorů u a výsledku programu OP VVV/prioritní osa 2 vzdělávání, snížení studijní neúspěšnosti psychologické služby, vytvoření a realizace vzdělávacího modulu, implementace metodiky, zavedení nové metody výuky). podpořených produktů počet H Monitorovací Cílová hodnota byla stanovena jako 70 % současného počtu veřejných a státních VŠ. Návrh definice: Absolutní počet. produkt, u kterého podpora z EF nehmotné (provedení pedagogickopsychologické služby, vytvoření a realizace vzdělávacího modulu, implementace metodiky, zavedení nové metody výuky). Zvláštní případ nehmotného produktu je produkt ový, tj. zavedení ového opatření (nového u nebo jeho části) - (např. zavedení komplexního u hodnocení a odměňování akademických pracovníků, nastavení systematického monitoringu kvality, zavedení procesů moderace) produktů poradenské a asistenční podpory počet I Monitorovací Cílová hodnota vychází z uvedených cílové hodnoty interního indikátoru tvořícího daný výsledkový indikátor. Návrh definice: Absolutní počet. produkt, u kterého podpora z EF nehmotné (provedení pedagogickopsychologické služby, vytvoření a realizace vzdělávacího modulu, implementace metodiky, zavedení nové metody výuky) C podpořených osob celkem podpořených pracovníků VŠ C podpořených osob - muži počet osob H Monitorovací počet osob I Monitorovací Cílová hodnota počítá s vytvořením v průměru 7 nových produktů na 70 % současného počtu veřejných a státních VŠ. Do indikátoru je agregován indikativní indikátor podpořených pracovníků VŠ. Návrh definice: proškolených pracovníků VŠ podpořených z OP VVV (zde se specifickým zaměřením na realizaci aktivit v C2) Cílová hodnota počítá s podpořením v průměru 25 pracovníků na jedné VŠ.

5 eznam indikátorů u a výsledku programu OP VVV/prioritní osa C podpořených osob - ženy 5 C Zaměstnaní, včetně OVČ 6 C Do 25 let 7 C Nad 54 let C3: Zatraktivnit celoživotní vzdělávání na vysokých školách a zvýšit účast, zejména v rámci dospělé populace 9 C ukončeným vyšším sekundárním (ICED 3) nebo postsekundárním (ICED 4) vzděláním 10 C ukončeným terciárním vzděláním (ICED 5 to 8) 11 C Migranti, lidé, kteří jsou původem cizinci, menšiny (včetně marginalizovaných společenství, jako jsou Romové) 12 C Zdravotně postižení 13 C Jiné znevýhodněné osoby 3 C Neaktivní absolventů počet výsledek H Monitorovací CŽV podpořených produktů počet H Monitorovací Návrh definice: Absolutní počet osob, které úspěšně ukončily studium kurzu CŽV podpořeného z OP VVV na dané VŠ. Návrh definice: Absolutní počet. produkt, u kterého podpora z EF nehmotné (provedení pedagogickopsychologické služby, vytvoření a realizace vzdělávacího modulu, implementace metodiky, zavedení nové metody výuky). Zvláštní případ nehmotného produktu je produkt ový, tj. zavedení ového opatření (nového u nebo jeho části) - (např. zavedení komplexního u hodnocení a odměňování akademických pracovníků, nastavení systematického monitoringu kvality, zavedení procesů moderace)

6 eznam indikátorů u a výsledku programu OP VVV/prioritní osa 2 podpořených produktů CŽV počet I Monitorovací Hodnota vychází z uvedené cílové hodnoty interního indikátoru tvořícího daný výsledkový indikátor. Návrh definice: Absolutní počet. produkt, u kterého podpora z EF nehmotné (provedení pedagogickopsychologické služby, vytvoření a realizace vzdělávacího modulu, implementace metodiky, zavedení nové metody výuky). Zvláštní případ nehmotného produktu je produkt ový, tj. zavedení ového opatření (nového u nebo jeho části) - (např. zavedení komplexního u hodnocení a odměňování akademických pracovníků, nastavení systematického monitoringu kvality, zavedení procesů moderace) C podpořených osob celkem podpořených pracovníků VŠ počet osob H Monitorovací počet osob I Monitorovací Do indikátoru je agregován indikativní indikátor podpořených pracovníků VŠ. Návrh definice: proškolených pracovníků VŠ podpořených z OP VVV (zde se specifickým zaměřením na realizaci aktivit v C3) C podpořených osob - muži C podpořených osob - ženy 5 C Zaměstnaní, včetně OVČ 6 C Do 25 let 7 C Nad 54 let 9 C ukončeným vyšším sekundárním (ICED 3) nebo postsekundárním (ICED 4) vzděláním 10 C ukončeným terciárním vzděláním (ICED 5 to 8) Cílová hodnota počítá s podpořením v průměru 3 pracovníků VŠ na 1 kurz CŽV.

7 eznam indikátorů u a výsledku programu OP VVV/prioritní osa 2 11 C Migranti, lidé, kteří jsou původem cizinci, menšiny (včetně marginalizovaných společenství, jako jsou Romové) C4: Nastavení a rozvoj u hodnocení kvality a strategického řízení vysokých škol 12 C Zdravotně postižení 13 C Jiné znevýhodněné osoby 3 C Neaktivní 23 C Účastníci, jejichž situace na trhu práce se 6 měsíců po ukončení jejich účasti zlepšila počet osob výsledek H 0 Monitorovací VŠ se zavedenými transparentními y hodnocení kvality počet výsledek H 0 20 Monitorovací Návrh definice: Absolutní počet VŠ se, z podpory OP VVV zavedenými, nehmotnými produkty ových opatření (např. zavedení komplexního u hodnocení a odměňování akademických pracovníků, nastavení systematického monitoringu kvality, zavedení procesů moderace). podpořených produktů počet H 0 40 Monitorovací Cílová hodnota byla stanovena jako 70 % současného počtu veřejných a státních VŠ. Návrh definice: Absolutní počet. produkt, u kterého podpora z EF nehmotné (např. implementace metodiky). Zvláštní případ nehmotného produktu je produkt ový, tj. zavedení ového opatření (nového u nebo jeho části) - (např. zavedení komplexního u hodnocení a odměňování akademických pracovníků, nastavení systematického monitoringu kvality, zavedení procesů moderace). vytvořených produktů pro zkvalitnění strategického řízení a u hodnocení vysokých škol počet I 0 40 Monitorovací Cílová hodnota vychází z uvedené cílové hodnoty interního indikátoru tvořícího daný výsledkový indikátor. Návrh definice: Absolutní počet. produkt, u kterého podpora z EF nehmotné (např. implementace metodiky). Zvláštní případ nehmotného produktu je produkt ový, tj.

8 eznam indikátorů u a výsledku programu OP VVV/prioritní osa 2 zavedení ového opatření (nového u nebo jeho části) - (např. zavedení komplexního u hodnocení a odměňování akademických pracovníků, nastavení systematického monitoringu kvality, zavedení procesů moderace) C5: Zlepšit podmínky pro výuku spojenou s výzkumem a pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje studentů v nových či modernizovaných výzkumně orientovaných studijních programech akreditovaných i pro výuku v cizím jazyce nově příchozích výzkumných pracovníků ze zahraničí a ze soukromého sektoru do veřejného výzkumu (FTE) výsledek výsledek H Monitorovací OP, H 0 80 Monitorovací OP, Cílová hodnota počítá s vytvořením v průměru 2 produktů na 70% současného počtu veřejných a státních VŠ. Návrh definice: studentů magisterského či doktorského studia zapsaných do výzkumně orientovaných studijních programů. Bude počítán celkový (kumulativní) počet všech studentů podpořených studijních oborů (bude průběžně narůstat). tanovení cílové hodnoty: Odhad dle předpokládaného počtu podpořených studijních programů vynásobený předpokládaným počtem studentů v jednotlivých studijních programech za celé období trvání OP Návrh definice: Hodnota výsledkového indikátoru se zjistí sečtením hodnot ových indikátorů, které sledují vnitřní a mezinárodní příchozí mobilitu (z hlediska veřejného výzkumu): nově příchozích výzkumných pracovníků ze zahraničí a nově příchozích výzkumných pracovníků ze soukromého do veřejného sektoru. Hodnota indikátoru se stanoví přepočtem na plné pracovní úvazky / FTE. osob, které zvýšily svou kvalifikaci ve VaV, jeho řízení a oblastech souvisejících výsledek H Monitorovací OP, tanovení cílové hodnoty: Odhad dle současného počtu cizích státních příslušníků v českém veřejném výzkumu (ČÚ 2011), předpokládaného zájmu osob ze soukromého sektoru a předpokládané dostupné finanční alokace pro podporu příchozí mobility. Návrh definice: osob, které absolvovaly domácí či zahraniční stáž, školení v oblasti řízení VaV (strategického řízení, grantové podpory, transferu technologií, ochrany práv duševního vlastnictví apod.) či řízení a implementace 3. Hodnota výsledkového indikátoru se zjistí sečtením hodnot čtyř ových indikátorů: výzkumných pracovníků, kteří zvýšili svou kvalifikaci, administrativních a technických pracovníků ve VaV, kteří zvýšili svou kvalifikaci, pracovníků veřejné správy, kteří zvýšili svou kvalifikaci ve VaV, jeho řízení a oblastech souvisejících a studentů výzkumně orientovaných studijních programů a Ph.D. studentů působících na stážích. výzkumných organizací s H 0 30 Monitorovací OP, tanovení cílové hodnoty: oučet čtyř souvisejících ových indikátorů Návrh definice: Modernizací ů strategického řízení výzkumných organizací se rozumí vytváření či rozvoj manažerských

9 eznam indikátorů u a výsledku programu OP VVV/prioritní osa 2 modernizovaným em strategického řízení výsledek informačních ů, vnitřních předpisů výzkumných organizací včetně motivačního rámce pro výzkumné pracovníky, ů juniorských grantových projektů, vytváření a uplatňování strategií spolupráce s aplikační sférou, strategií internacionalizace výzkumných aktivit, strategií či ů otevřeného přístupu k výsledkům a vědeckým informacím, strategií řízení lidských zdrojů a kariérního rozvoje ve výzkumných organizacích či uskutečňování akcí popularizujících výzkumnou organizaci a výsledky jejího výzkumu na národní či mezinárodní úrovni. nových či modernizovaných výzkumně orientovaných studijních programů akreditovaných i pro výuku v cizím jazyce H 0 30 Monitorovací OP, tanovení cílové hodnoty: Odhad dle počtu českých výzkumných organizací (zejména veřejného výzkumu) Návrh definice: studijních programů nově akreditovaných po dni schválení projektu v OP VVV, které jsou akreditované rovněž v některém cizím jazyce, a které odpovídají definici výzkumně orientovaných studijních programů. Primárním cílem výzkumně orientovaných studijních programů je příprava odborníků pro výzkum a vývoj. Jednou z podmínek klasifikace studijního programu jako výzkumně orientovaného je existence strategického partnerství s alespoň jednou domácí nebo zahraniční výzkumnou organizací (zahrnující mobilitu studentů i vyučujících a společné výzkumné projekty). Kurikula těchto studijních programů dále obsahují podmínku alespoň dvouleté účasti každého studenta magisterského i doktorského studia na výzkumném projektu. nových akademických pracovníků a odborníků ze zahraničí ve výzkumně orientovaných studijních programech (FTE) H 0 30 Monitorovací OP, tanovení cílové hodnoty: Odhad dle předpokládaného počtu zainteresovaných VŠ fakult a počtu projektů tohoto typu v OP VaVpI Návrh definice: nových zahraničních výzkumných a akademických pracovníků zajišťujících výuku v nových či modernizovaných výzkumně orientovaných studijních programech akreditovaných i pro výuku v cizím jazyce. Evidováni budou pracovníci s titulem Ph.D., kteří vstoupili do pracovně-právního vztahu s výzkumnou organizací poskytující výzkumně orientovaný studijní program po dni schválení projektu v OP VVV. Bude sledováno pro úvazek nad 0,2 FTE. tanovení cílové hodnoty: Odhad dle předpokládaného počtu podpořených studijních programů (viz předchozí indikátor) nově příchozích výzkumných pracovníků ze zahraničí (FTE) Výstup H 0 50 Monitorovací OP, Návrh definice: výzkumných pracovníků s cizím státním občanstvím, kteří po dni schválení projektu z OP VVV vstoupili do pracovně-právního vztahu s organizací, která je příjemcem dotace, přičemž v předcházejícím období pracovali alespoň rok mimo ČR neměli v tomto sektoru žádný pracovní úvazek. Hodnota indikátoru se

10 eznam indikátorů u a výsledku programu OP VVV/prioritní osa 2 stanoví přepočtem na plné pracovní úvazky / FTE. nově příchozích výzkumných pracovníků ze soukromého do veřejného sektoru (FTE) Výstup H 0 30 Monitorovací OP, tanovení cílové hodnoty: Odhad dle současného počtu cizích státních příslušníků v českém veřejném výzkumu (ČÚ 2011) a předpokládané dostupné finanční alokace pro podporu příchozí mobility. výzkumných pracovníků, kteří po dni schválení projektu z OP VVV vstoupili do pracovně-právního vztahu s organizací, která je příjemcem dotace, přičemž v předcházejícím období pracovali alespoň rok mimo veřejný, resp. vládní či vysokoškolský, výzkumný sektor, tj. neměli v tomto sektoru žádný pracovní úvazek. Hodnota indikátoru se stanoví přepočtem na plné pracovní úvazky / FTE. výzkumných pracovníků, kteří zvýšili svou kvalifikaci počet H Monitorovací OP, tanovení cílové hodnoty: Odhad dle předpokládaného zájmu osob ze soukromého sektoru a předpokládané dostupné finanční alokace pro podporu příchozí mobility. Návrh definice: výzkumných pracovníků, kteří absolvovali domácí či zahraniční stáž, školení v oblasti řízení VaV (strategického řízení, grantové podpory, transferu technologií, ochrany práv duševního vlastnictví apod.) či řízení a implementace 3 administrativních a technických pracovníků ve VaV, kteří zvýšili svou kvalifikaci počet H Monitorovací OP, tanovení cílové hodnoty: Odhad dle celkového počtu výzkumných pracovníků v ČR a předpokládané dostupné finanční alokace pro podporu odborných školení a zahraničních stáží výzkumníků Návrh definice: administrativních a technických pracovníků ve VaV, kteří absolvovali domácí či zahraniční stáž, školení v oblasti řízení VaV (strategického řízení, grantové podpory, transferu technologií, ochrany práv duševního vlastnictví apod.) či řízení a implementace 3 pracovníků veřejné správy, kteří zvýšili svou kvalifikaci ve VaV, jeho řízení a oblastech souvisejících studentů výzkumně orientovaných počet H Monitorovací OP, H Monitorovací OP, tanovení cílové hodnoty: Odhad dle celkového počtu administrativních a technických pracovníků ve VaV v ČR a předpokládané dostupné finanční alokace pro podporu odborných školení/ stáží Návrh definice: pracovníků veřejné správy, kteří absolvovali domácí či zahraniční stáž, školení v oblasti řízení VaV (strategického řízení, grantové podpory, transferu technologií, ochrany práv duševního vlastnictví apod.) či řízení a implementace 3 tanovení cílové hodnoty: Odhadovaný počet osob zabývajících se na národní/regionální úrovni řízením VaVaI, které by využily stáž či školení v popisovaných oblastech Návrh definice: studentů výzkumně orientovaných studijních programů a studentů doktorského studia (všech studijních oborů), kteří absolvovali alespoň

11 eznam indikátorů u a výsledku programu OP VVV/prioritní osa 2 studijních programů a Ph.D. studentů působících na stážích jednosemestrální stáž na domácí či zahraniční instituci (odlišné od mateřské vysoké školy) nových produktů modernizujících y strategického řízení ve výzkumných organizacích H 0 50 Monitorovací OP, tanovení cílové hodnoty: Odhad dle předpokládaného počtu studentů výzkumně orientovaných studijních programů za celou dobu trvání OP, kteří by využili stáž (cca 1/3), navýšený o předpokládaný počet Ph.D. studentů. Dalším vstupním faktorem je předpokládaná dostupná finanční alokace. Návrh definice: Produktem modernizujícím strategického řízení ve výzkumné organizaci se rozumí manažerské informační y, vnitřní předpisy výzkumných organizací včetně motivačního rámce pro výzkumné pracovníky, juniorských grantových projektů, strategie spolupráce s aplikační sférou, strategie internacionalizace výzkumných aktivit, strategie či y otevřeného přístupu k výsledkům a vědeckým informacím, strategie řízení lidských zdrojů a kariérního rozvoje ve výzkumných organizacích či akce popularizující výzkumnou organizaci a výsledky jejího výzkumu na národní či mezinárodní úrovni C podpořených osob celkem počet osob H Monitorovací C podpořených osob - muži C podpořených osob - ženy 5 C Zaměstnaní, včetně OVČ 6 C Do 25 let 7 C Nad 54 let 9 C ukončeným vyšším sekundárním (ICED 3) nebo postsekundárním (ICED 4) vzděláním 10 C ukončeným terciárním vzděláním (ICED 5 to 8) 11 C Migranti, lidé, kteří jsou původem cizinci, menšiny (včetně marginalizovaných společenství, jako jsou Romové) 12 C Zdravotně postižení 13 C Jiné znevýhodněné tanovení cílové hodnoty: Odhad dle počtu českých výzkumných organizací (zejména veřejného výzkumu) Do indikátoru je agregován indikativní indikátor podpořených pracovníků VŠ.

12 eznam indikátorů u a výsledku programu OP VVV/prioritní osa 2 osoby 3 C Neaktivní Investice do vzdělávání, dovedností a celoživotního učení rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu. (ERDF, čl. 5. odst. 10) C1: Zkvalitnění vzdělávací infrastruktury na vysokých školách za účelem profilace vysokých škol, zlepšení přístupu znevýhodněných skupin a zvýšení otevřenosti vysokých škol pro potřeby celoživotního vzdělávání studentů, kteří využívají nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou infrastrukturu pro profesně a akademicky orientované studijní programy počet výsledek H Monitorovací OP, Návrh definice: studentů vysokých škol, kteří využívají infrastrukturu pro profesně a akademicky orientované studijní programy, nově vybudovanou, rozšířenou či modernizovanou ze zdrojů OP VVV. Celkový počet studentů bude zahrnovat všechny studenty profesně a akademicky orientovaných studijních programů navázaných na danou infrastrukturu, aktivně využívajících tuto infrastrukturu. Celkový počet studentů bude zjišťován na základě rozvrhu příslušných místností a počtu studentů zapsaných do programů využívajících tyto místnosti. (Vazba na MI v PO 1 zaměřeném na výzkumně orientované studijní programy.) studentů profesně a akademicky orientovaných studijních programů užívajících pořízený software počet výsledek H Monitorovací OP, tanovení cílové hodnoty: Odhad založený na celkovém počtu studentů v současných bakalářských a magisterských stupních studia za předpokladu, že cca 45 % těchto studentů bude mít přístup k nové/rozšířené/modernizované infrastruktuře. Návrh definice: Podíl celkového počtu studentů, kteří mají k software reálný přístup (např. zohlednění licenčních smluv, plánované efektivní doby využití) k celkovému počtu studentů příslušné katedry, fakulty či VŠ dle logiky, kde jsou umístěny a využívány přístroje, na kterých je software nainstalován. Využití je sledováno na pořízeném software, který je sledován v rámci ového indikátoru Pořízené informační zdroje. Zrekonstruované, rozšířené a nově vybudované kapacity na VŠ m 2 H Monitorovací OP, tanovení cílové hodnoty: : Odhad založený na celkovém počtu studentů v současných bakalářských a magisterských stupních studia za předpokladu, že cca 25 % těchto studentů bude mít reálnou možnost využít pořízený software. Plocha rozšířených nebo zrekonstruovaných kapacit v m 2 užitné plochy celkem, tj. rekonstrukce stávajících prostor a dále nástavby, kde nedochází k záboru nové půdy (zkolaudovaných nebo povolených k užívání). Pod pojmem rozšíření v rámci daného indikátoru se rozumí nástavba stávajících kapacit, při níž dochází ke

13 eznam indikátorů u a výsledku programu OP VVV/prioritní osa 2 zvýšení stavby. Rekonstrukce zahrnuje udržovací práce a stavební úpravy, tj. změna dokončené stavby, při níž se zachovává vnější půdorysné i výškové ohraničení stavby. Za podmínek dále upřesněných příslušnou výzvou se bude jednat (zejména na území hl. m. Prahy) také o kapacity nově vybudované, kde dochází k záboru nové půdy (zkolaudované nebo povolené k užívání). Jedná se o kapacity sloužící k výuce, realizaci kurzů celoživotního vzdělávání, případně upravených pro potřeby studentů se speciálními potřebami. Pořízené informační zdroje a software počet H Monitorovací OP, tanovení cílové hodnoty: Odhad založený na Prescreeningu projektových záměrů provedeného na přelomu se zohledněním finanční alokace a intervencí v OP VaVpI v programovém období Návrh definice: Předpokládaný celkový počet zpřístupněných databází EIZ, u tištěných dokumentů počet jednotlivých nakoupených titulů, počet Pořízené informační y vedoucí k zavedení a rozvoji vnitřních ů hodnocení a zajišťování kvality počet H 0 20 Monitorovací OP, tanovení cílové hodnoty: Odhad založený primárně na m přírůstku knihovního fondu veřejných vysokých škol (tištěné publikace), přičemž odhad pro OP VVV je vyčíslen jako 10 % vysoce kvalitních publikací, ke kterým jsou zároveň zařazeny elektronické informační zdroje a software, pořízených během celé doby trvání projektu při zohlednění účasti 70 % současného počtu veřejných a státních VŠ. Návrh definice: pořízených informačních ů manažerského řízení (bez ohledu na počet licencí). tanovení cílové hodnoty: Jeden informační na podpořenou vysokou školu. Zkratky: - Indikátory na nichž jsou navázány milníky, je použito označení M např M - polečné indikátory (Common indicators) jsou označovány C" včetně příslušného kódu dle EK, je-li stanoven. - pecifické indikátory (Programme - pecific indikcators) jsou označovány ". - Závaznost indikátoru vůči EK a povinnost stanovování jejich hodnot v programovém dokumentu je identifikováno prostřednictvím hlavních / interních indikátorů (hlavní indikátory jsou označovány H, interní indikátory I ).

Příloha č. 1 výzvy. k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Příloha č. 1 výzvy. k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Příloha č. 1 výzvy k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Prioritní osy 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj Investiční

Více

Informace o přípravě nového programového období

Informace o přípravě nového programového období Informace o přípravě nového programového období Eva Brožová Brno, 7. 1. 2014 Program prezentace 1. Přehled situace 2. Stručný souhrn klíčových informací k OP VVV (struktura, alokace, synergie) 3. Podrobnější

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Přehled ERDF indikátorů OP VVV

Přehled ERDF indikátorů OP VVV Výsledky Programové indikátory Přehled ERDF indikátorů OP VVV 20215 20210 20110 22010 54510 Odborné (vybrané typy dokumentů) se zahraničním spoluautorstvím Odborné (vybrané typy dokumentů) Míra úspěšnosti

Více

OP VVV na národní úrovni v návaznosti na H2020

OP VVV na národní úrovni v návaznosti na H2020 OP VVV na národní úrovni v návaznosti na H2020 Mgr. Inka VAVERKOVÁ (inka.vaverkova@msmt.cz) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Konference pro podporu regionálního rozvoje Praha 27. března 2014

Více

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 9. prosince 2015

Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 9. prosince 2015 XVIII. celostátní finanční konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Praha, 9. prosince 2015 Základní informace o OP VVV Základní východiska Důraz na Specifická doporučení Rady pro ČR intervence

Více

Tematický operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a jeho příprava na Vysokém učení technickém

Tematický operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a jeho příprava na Vysokém učení technickém Tematický operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) a jeho příprava na Vysokém učení technickém v Brně, ÚK FSI 25. března 2015 OP VVV a OP PIK na VUT koordinátor projektů Mgr. Michal Šedivý

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ Kde získat další informace? http://opvvv.msmt.cz http://www.msmt.cz https://www.facebook.com/opvvv/ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ opvvv@msmt.cz Informace o ostatních operačních programech:

Více

Přehled ERDF indikátorů OP VVV

Přehled ERDF indikátorů OP VVV Výsledky Programové indikátory Přehled ERDF indikátorů OP VVV Kód Název indikátoru Definice dle aktuální verze NČI MJ 20215 20210 20110 22010 Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) se zahraničním spoluautorstvím

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Obsah 1. Klíčové dokumenty pro přípravu OP VVV 2. Hlavní záměry a strategie programu 3. Prioritní osy 4. Harmonogram přípravy Klíčové dokumenty pro přípravu

Více

Přehled ESF indikátorů OP VVV

Přehled ESF indikátorů OP VVV Programově specifické indikátory výstupy 6 00 00 Celkový počet účastníků Celkový počet osob/účastníků (žáků, studentů, zaměstnanců, pracovníků implementační struktury, osob cílových skupin apod.), které

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 1 1 2 Foto archiv OP VVV Obsah Co je Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání?... 4 Oblasti intervencí OP VVV... 5 Zaměření OP VVV... 5 Alokace ESI fondů

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Inka VAVERKOVÁ (inka.vaverkova@msmt.cz) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 1. Fórum investic, výzkumu a inovací v Královéhradeckém kraji Hradec

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

PŘÍLOHA č. 8e) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI KATEGORIE MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ

PŘÍLOHA č. 8e) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI KATEGORIE MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ PŘÍLOHA č. 8e) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI KATEGORIE MONITOROVACÍCH INDIKÁTORŮ podle způsobu a období vykazování v monitorovacích zprávách Kategorie monitorovacích indikátorů podle způsobu

Více

OP VVV. Specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků

OP VVV. Specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků OP VVV Prioritní osa 1 nové rozdělení specifických cílů Specifický cíl 1: Zvýšení mezinárodní kvality výzkumu a jeho výsledků Specifický cíl 2: Budování kapacit a posílení dlouhodobé spolupráce výzkumných

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Mgr. Michal Kalman, Ph.D. 30.4.2015 Cíle programu přispět ke strukturálnímu posunu C R směrem k ekonomice založené: na vzdělané, motivované a kreativní pracovní

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání OP VVV

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání OP VVV Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání OP VVV Ing. Alena Ujhelyiová Koordinační projektový a programový pracovník odbor Strategického rozvoje Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1 tel. 224 491 139 e-mail:

Více

Přehled ESF indikátorů OP VVV

Přehled ESF indikátorů OP VVV Přehled ESF indikátorů OP VVV Programově specifické indikátory Výstupy Kód Název indikátoru Definice dle aktuální verze NČI MJ Započítavají se výzkumní pracovníci s cizím státním občanstvím, kteří po dni

Více

1. VZDĚLÁVACÍ POSLÁNÍ UNIVERZITY A PŘÍSTUP ORIENTOVANÝ NA STUDENTA. 1.4 Posílení efektivity a výzkumné činnosti v doktorských studijních programech

1. VZDĚLÁVACÍ POSLÁNÍ UNIVERZITY A PŘÍSTUP ORIENTOVANÝ NA STUDENTA. 1.4 Posílení efektivity a výzkumné činnosti v doktorských studijních programech AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2012 1. VZDĚLÁVACÍ POSLÁNÍ UNIVERZITY A PŘÍSTUP ORIENTOVANÝ NA STUDENTA 1.1 Profilace a diverzifikace studijních programů koordinaci přijímacích

Více

Monitorovací indikátory pro prioritní osu 4 OP VaVpI, číslo výzvy 3.4. Výzva 3.4 Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem

Monitorovací indikátory pro prioritní osu 4 OP VaVpI, číslo výzvy 3.4. Výzva 3.4 Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem Příloha C) Monitorovací indikátory pro prioritní osu 4 OP VaVpI, číslo výzvy 3.4 ZÁVAZNÉ INDIKÁTORY Výzva 3.4 Podpora infrastruktury pro výuku spojenou s výzkumem Název Měrná jednotka Definice / popis

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2018

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2018 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2018 Identifikační číslo zprávy: 1 Sledované období od: 1. 1. 2018 Sledované období do: 31. 12. 2018 Verze draft 01 1 1 rok 2018 Identifikace

Více

Přehled ESF indikátorů OP VVV

Přehled ESF indikátorů OP VVV Programově specifické indikátory Výstupy Přehled ESF indikátorů OP VVV Kód Název indikátoru Definice dle aktuální verze NČI MJ 2 04 03 2 04 05 2 08 03 2 08 06 2 15 02 5 05 01 Počet služeb poskytovaných

Více

Přehled EFRR indikátorů OP VVV

Přehled EFRR indikátorů OP VVV Výsledky Programové indikátory 20215 20210 20110 22010 Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) se zahraničním spoluautorstvím Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) Míra úspěšnosti účastníků z ČR

Více

Školství MAS Region HANÁ

Školství MAS Region HANÁ Školství MAS Region HANÁ VIZE Materiální vybavení škol odpovídající 21. století, kvalitní pracovní podmínky pro pedagogy k zajištění moderní výuky, zlepšení podmínek i pro nepedagogické pracovníky škol.

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2018

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2018 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2018 Identifikační číslo zprávy: 1 Sledované období od: 1. 1. 2018 Sledované období do: 31. 12. 2018 Verze draft 02 1 1 rok 2018 Identifikace

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 7. 5. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2018

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2018 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2018 Identifikační číslo zprávy: 1 Sledované období od: 1. 1. 2018 Sledované období do: 31. 12. 2018 Verze draft 05 1 1 rok 2018 Identifikace

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014-2020 Struktura prioritních os OP VVV PO 1 Posilování kapacit pro kvalitní výzkum PO 2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj PO 3 Rovný

Více

Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Identifikace

Více

Harmonogram výzev OP VVV PO1 a PO2 v roce 2016

Harmonogram výzev OP VVV PO1 a PO2 v roce 2016 Harmonogram výzev OP VVV PO1 a PO2 v roce 2016 Brno, 3. února 2016 Mgr. Inka Vaverková Monitorovací výbor v dubnu 2016 2 Výzva Předaplikační výzkum PO1 SC2 Aktivity: realizace výzkumných projektů v předaplikační

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Přehled EFRR indikátorů OP VVV

Přehled EFRR indikátorů OP VVV Výsledky Programové indikátory Přehled EFRR indikátorů OP VVV 20215 20210 20110 22010 Odborné publikace (vybrané typy dokumentů) se zahraničním spoluautorstvím Odborné publikace (vybrané typy dokumentů)

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2018

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2018 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2018 Identifikační číslo zprávy: 1 Sledované období od: 1. 1. 2018 Sledované období do: 31. 12. 2018 Verze draft 04 1 1 rok 2018 Identifikace

Více

Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015

Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015 Indikativní plán výzev PO 1 a 2 OP VVV v roce 2015 Mgr. Inka Vaverková (inka.vaverkova@msmt.cz) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Grant Office Network http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

Monitorovací indikátory OP klub VaVpI

Monitorovací indikátory OP klub VaVpI Monitorovací indikátory OP klub VaVpI Indikátor 110502 Odborné publikace průběžný indikátor počet odborných publikací dokládáme pdf verze publikací ve vědeckých časopisech nebo přijatých k tisku (u těchto

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

Aktualizace pro rok 2014

Aktualizace pro rok 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Hornicko-geologické fakulty VŠB TUO na období 2011-2015 Aktualizace pro rok 2014 Ostrava, 2014 ÚVOD

Více

Představení aktuálních výzev Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (PO 1, 2) Brno, 1. února 2017

Představení aktuálních výzev Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (PO 1, 2) Brno, 1. února 2017 Představení aktuálních výzev Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (PO 1, 2) Brno, 1. února 2017 Program: Výzvy: Předaplikační výzkum (PO 1) Předaplikační výzkum pro ITI (PO 1) Výzvy: Dlouhodobá

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2015 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 19. 1. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu předložena Evropské komisi 20.

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 29. června 2015 Mgr. Gabriela Pokorná OBSAH SEMINÁŘE aktuální stav cíle programu, prioritní osy Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část harmonogram výzev

Více

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Operační program Výzkum a vývoj pro inovace Nástroj rozvoje výzkumu a vývoje Investice do vaší budoucnosti EVROPSKÁ UNIE EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ Obsah: Cíle OP VaVpI Prioritní osy a oblasti

Více

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU

Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Přehled vhodných Oblastí podpory Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost na PrF MU Níže uvedený text se týká podporovaných aktivit jednotlivých Oblastí podpory tak, jak vyplývá z obecného

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)

Harmonogram výzev OP VVV: Aktuálně vyhlášené výzvy: OP Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) Harmonogram výzev OP VVV: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/harmonogram-vyzev-op-vvv Aktuálně vyhlášené výzvy: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyhlasene-vyzvy Relevantními výzvami pro FHS

Více

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. Bosonožská 9, 625 00 Brno AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací, výzkumné a vývojové činnosti pro rok 2015 Úvod Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací,

Více

Plán realizace strategického záměru Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci na rok 2019

Plán realizace strategického záměru Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci na rok 2019 Plán realizace strategického záměru Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci na rok 2019 Úvod Předkládaný Plán realizace strategického záměru Fakulty přírodovědně-humanitní

Více

Příloha č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Vzor Technického popisu projektu pro PO1

Příloha č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Vzor Technického popisu projektu pro PO1 Příloha č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace Vzor Technického popisu projektu pro PO1 Technický popis projektu Registrační číslo projektu: Název projektu: Příjemce: Partner (partneři): I. Celkové cíle projektu

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2019

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2019 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2019 Identifikační číslo zprávy: Sledované období od: 1. 1. 2019 Sledované období do: 31. 12. 2019 Verze draft 01 1 2 rok 2019 Identifikace

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014-2020. RYCON Consul4ng s.r.o.

Operační program. Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014-2020. RYCON Consul4ng s.r.o. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) 2014 2020 RYCON Consul4ng s.r.o. Alokace v období 20142020 V programovacím období 2014 2020 jsou pro Českou republiku vyčleněny téměř 24 mld. EUR, tj.

Více

Příloha č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Vzor Technického popisu projektu pro PO2

Příloha č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace. Vzor Technického popisu projektu pro PO2 Příloha č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace Vzor Technického popisu projektu pro PO2 Technický popis projektu I. Celkové cíle projektu Registrační číslo projektu: Název projektu: Příjemce: Partner (partneři):

Více

REALIZACE Strategického záměru

REALIZACE Strategického záměru REALIZACE Strategického záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2017 Realizaci Strategického záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP na

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty elektrotechniky a

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty elektrotechniky a Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Fakulty elektrotechniky a informatiky Univerzity Pardubice pro rok 2017 Obsah Obsah...

Více

Plán realizace Strategického záměru

Plán realizace Strategického záměru Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích na rok 2018 Č. j.:

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV předložena Evropské komisi 13. 5. 2015 byl OP VVV ze strany EK schválen V dubnu vyhlášena první Avíza o parametrech výzvy Dalších šest

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

ESF výzva pro vysoké školy

ESF výzva pro vysoké školy ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje výzvu ESF výzva pro vysoké školy k předkládání žádostí o podporu individuálních projektů

Více

Aktuálně vyhlášené výzvy operačních programů Integrovaný regionální operační program

Aktuálně vyhlášené výzvy operačních programů Integrovaný regionální operační program Aktuálně vyhlášené výzvy operačních programů Integrovaný regionální operační program PO 1 Konkurenceschopné, dostupné a bezpečné regiony SC 1.2 Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy - 22. Telematika

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Připravované výzvy (podzim 2018)

Připravované výzvy (podzim 2018) Připravované výzvy (podzim 2018) ESF výzva pro vysoké školy II Cílem výzvy je podpora vysokých škol, které na základě specifického zaměření svých strategií chtějí dosáhnout zvýšení kvality a profilace

Více

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+

Brno, 18. 9. 2012. Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Brno, 18. 9. 2012 Příprava budoucího období kohezní politiky EU 2014+ Program prezentace 1. Úvod 2. Přehled situace 3. Rámec pro přípravu operačního programu 4. Diskuse Úvod Vize 2020 pro oblast VaV a

Více

OP VVV a strategické plánování VŠ

OP VVV a strategické plánování VŠ OP VVV a strategické plánování VŠ Jitka Baťková Ostrava, 27. listopadu 2014 www.kredo.reformy-msmt.cz OP VVV a strategické plánování VŠ Konference IPN KREDO http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy/op-vvv

Více

Institucionální plán Západočeské univerzity v Plzni na období

Institucionální plán Západočeské univerzity v Plzni na období Institucionální plán Západočeské univerzity v Plzni na období 2016 2018 Plzeň, říjen 2015 Úvod Tento dokument obsahuje Institucionální plán rozvoje univerzity (IP) pro kalendářní rok 2016 s výhledem do

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Zdroje pro EVVO aktivity

Zdroje pro EVVO aktivity Zdroje pro EVVO aktivity Tato aktivita probíhá v rámci projektu "Environmentální vzdělávání úřadu jako příležitost pro kvalitní rozvoj obce", financovaného ze zdrojů Státního fondu životního prostředíčr.

Více

MASARYKOVY UNIVERZITY

MASARYKOVY UNIVERZITY INSTITUCIONÁLNÍ PLÁN MASARYKOVY UNIVERZITY NA ROK 2015 Východiska Rok 2015 bude pro Masarykovu univerzitu rokem bilancování a vyhodnocování současné pětileté strategie a rovněž i obdobím definování priorit

Více

Institucionální plán. Západočeské univerzity v Plzni. na rok 2015

Institucionální plán. Západočeské univerzity v Plzni. na rok 2015 Institucionální plán Západočeské univerzity v Plzni na rok 2015 Plzeň, říjen 2014 Úvod Tento dokument obsahuje institucionální plán rozvoje univerzity pro kalendářní rok 2015. Navazuje na roční aktualizaci

Více

Prováděcí dokument Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prováděcí dokument Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 4.4 Oblast podpory 2.4 Partnerství a sítě 4.4.1 Zaměření oblasti podpory Podmínkou toho, aby vzdělávací systém reagoval dostatečně pružně na požadavky trhu práce a výzvy technologického rozvoje a znalostní

Více

Aktualizace. Dlouhodobého záměru. součásti FEL. Západočeské univerzity v Plzni. na rok 2016

Aktualizace. Dlouhodobého záměru. součásti FEL. Západočeské univerzity v Plzni. na rok 2016 Aktualizace Dlouhodobého záměru součásti FEL Západočeské univerzity v Plzni na rok 2016 Plzeň, leden 2016 Projednáno Vědeckou radou FEL ZČU: 13.4.2016 Schváleno Akademickým senátem FEL ZČU: 20.4.2016 1

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na rok 2016 2 1 Diverzifikace a otevřenost studijní nabídky 1.1 Analyzovat příčiny neúspěšně ukončených studií, rozvíjet cílené

Více

Smart Akcelerátor modul Asistence. Ing. Miloš Pydych, vedoucí oddělení rozvojových programů ORR KrÚ JMK Dr. David Uhlíř, CSO, JIC, z.s.p.

Smart Akcelerátor modul Asistence. Ing. Miloš Pydych, vedoucí oddělení rozvojových programů ORR KrÚ JMK Dr. David Uhlíř, CSO, JIC, z.s.p. Smart Akcelerátor modul Ing. Miloš Pydych, vedoucí oddělení rozvojových programů ORR KrÚ JMK Dr. David Uhlíř, CSO, JIC, z.s.p.o Smart Akcelerátor Smyslem projektu je: Vytvořit vhodné prostředí pro naplnění

Více

ROČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. PRO ROK 2017

ROČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. PRO ROK 2017 ROČNÍ PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A TVŮRČÍ ČINNOSTI UNIVERZITY JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA S.R.O. PRO ROK 2017 UNIVERZITA JANA AMOSE KOMENSKÉHO PRAHA ŘÍJEN 2016 Tento Roční plán realizace

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2017

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2017 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Harmonogram výzev na rok 2017 Identifikační číslo zprávy: 1 Sledované období od: 1. 1. 2017 Sledované období do: 31. 12. 2017 Verze draft 02 1 Prioritní osa

Více

Plán realizace Strategického záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity na rok 2017

Plán realizace Strategického záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity na rok 2017 Plán realizace Strategického záměru Pedagogické fakulty Ostravské univerzity na rok 2017 Předloženo k projednání Akademickému senátu PdF OU dne 9. 1. 2017 Zpracoval: doc. Mgr. Tomáš Jarmara, Ph.D., děkan

Více

Výroční zpráva o provádění Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Výroční zpráva o provádění Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Výroční zpráva o provádění Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání IDENTIFIKACE VÝROČNÍ/ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O PROVÁDĚNÍ CCI Název 2014CZ05M2OP001 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 2016.1

Více

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími

Monitorovací ukazatele. sledované rozvojovými partnerstvími Monitorovací ukazatele sledované rozvojovými partnerstvími 1 Obsah prezentace: princip monitorování širší kontext monitorovacích indikátorů u Programu Iniciativy Společenství EQUAL společné minimum EK

Více

Vysoká škola polytechnická Jihlava

Vysoká škola polytechnická Jihlava Vysoká škola polytechnická Jihlava Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy polytechnické Jihlava pro rok 2007 Jihlava, říjen

Více

1. Kvalita a relevance

1. Kvalita a relevance Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2013 Úvod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti na období

Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti na období Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Mise Základní misí Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v

Více

Obsah. 1. Úvod 5. Použité zkratky 19

Obsah. 1. Úvod 5. Použité zkratky 19 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Univerzity Pardubice pro rok 2016 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

PŘÍLOHA č. 8c) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI MONITOROVACÍ INDIKÁTORY. na úrovni projektů uvedené v rámci prioritní osy 4

PŘÍLOHA č. 8c) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI MONITOROVACÍ INDIKÁTORY. na úrovni projektů uvedené v rámci prioritní osy 4 PŘÍLOHA č. 8c) příruček pro žadatele a příjemce OP VaVpI MONITOROVACÍ INDIKÁTORY na úrovni projektů uvedené v rámci prioritní osy 4 Příloha č. 8c) Monitorovací indikátory na úrovni projektů uvedené v rámci

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK Fakulty zdravotnických studií

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK Fakulty zdravotnických studií PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU NA ROK 2018 Fakulty zdravotnických studií Priority: 1. Vytvářet podmínky pro dosažení výrazného kvalifikačního růstu všech členů kateder a laboratoří, zejména v habilitačním

Více

SEZNAM GRAFŮ A INVESTICE DO VĚDY A VZDĚLÁVÁNÍ

SEZNAM GRAFŮ A INVESTICE DO VĚDY A VZDĚLÁVÁNÍ SEZNAM GRAFŮ A INVESTICE DO VĚDY A VZDĚLÁVÁNÍ A.1 Celkové výdaje na výzkum a vývoj Graf A1-1 Celkové výdaje na VaV, 1998 2008 Graf A1-2 Celkové výdaje na VaV podle sektorů užití, 2000 2008 Graf A1-3 Celkové

Více

REALIZACE Strategického záměru

REALIZACE Strategického záměru REALIZACE Strategického záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2018 Realizaci Strategického záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP na

Více

EKONOMICKÁ FAKULTA TUL

EKONOMICKÁ FAKULTA TUL Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro rok 2015 1. Kvalita a relevance EKONOMICKÁ FAKULTA TUL

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

ESF výzva pro vysoké školy Strukturálně postižené regiony

ESF výzva pro vysoké školy Strukturálně postižené regiony Č. j.: MSMT-33667/2017-2 V Praze dne 24. 1. 2018 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje VÝZVU ESF výzva pro vysoké školy Strukturálně

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU VĚDECKÉ FAKULTY MECHATRONIKY, INFORMATIKY TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI PRO ROK 2019

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU VĚDECKÉ FAKULTY MECHATRONIKY, INFORMATIKY TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI PRO ROK 2019 PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU VĚDECKÉ A VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ NEBO DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY MECHATRONIKY, INFORMATIKY A MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2014 Havířov

Více

2!"#$ &'()&)'#! )*'*&+$

2!#$ &'()&)'#! )*'*&+$ 0123425267 9 951 5 793 722 2 51 2!"#$ &'()&)'#! )*'*&+$,9-.2 / 01 26526 123451212 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty managementu a ekonomiky

Více