PURO-KLIMA vstoupila na vietnamský trh

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PURO-KLIMA vstoupila na vietnamský trh"

Transkript

1 f i r e m n í č t v r t l e t n í k b ř e z e n / Rozhovor PURO-KLIMA vstoupila na vietnamský trh Akciová společnost PURO-KLIMA významně rozšířila své zahraniční aktivity. V polovině února slavnostně otevřela pobočku v Ho Či Minově Městě ve Vietnamu. O tom, jaké jsou hlavní cíle firmy na vietnamském trhu i o krocích, které otevření kanceláře předcházely, jsme hovořili se členem představenstva PURO-KLIMA, a. s. Antonínem Havlíčkem. Proč jste zvolili právě toto teritorium? I když spolupráce obou zemí je dlouhodobá, Vietnam je od České republiky poměrně daleko Vietnam dnes patří mezi země s rychle rostoucím průmyslem a hospodářstvím. V současné době je ve Vietnamu kladen velký důraz na rozvoj zdravotnictví, a proto jsme si toto teritorium vybrali. Ve zdravotnictví podnikáme a chceme přispět k rozvoji zdravotnictví i ve Vietnamu. pokračování na str. 7 podporujeme Pejskové na infekční oddělení samozřejmě mohou... Na JIPce ve Frýdku-Místku dnes ležel asi šestiletý infekčně nemocný hoch, ke kterému klauni nesměli. Díky prosklené zdi, oddělující jeho box od chodby, však mohl vidět marné pokusy profesora Vemena o nafouknutí balónku. Vemeno vytáhl z kapsy gumový provázek, který dal podržet sestře Boženě Složené. Ta jej však nebyla schopná udržet a gumička začala opakovaně pleskat doktora do tváře. Ten se pak dlouze a vědecky zamyslel, lišácky mrkl na kluka a ouha! Zjistil, že provázek je vlastně barevný balonek. Nafoukl ho a vykouzlil z něj pejska, který následně prostřednictvím sestřičky skončil v náručí chlapce A pak že pejsci na infekční nesmějí. Profesor Alois Vemeno p o z v á n k a 10. Brněnské dny p ř e d n e m o c n i č n í n e o d k l a d n é p é č e 21. až 22. dubna hotel Galant, Mikulov Pořadatel: Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje ve spolupráci s ALFA-HELICOPTER, spol. s.r.o. Více informací: I vy můžete podpořit pravidelné návštěvy zdravotních klaunů v nemocnicích prostřednictvím jednorázového nebo trvalého příkazu na bankovní účet /0600. Programy zdravotních klaunů jsou pro nemocnice zdarma. Náklady, které jsou spojeny s činností zdravotních klanů, jsou hrazeny z příspěvků firemních nebo individuálních dárců. Díky tomu mohou zdravotní klauni v nemocnicích navštívit ročně více jak 35 tisíc dětí ve věku od 1 roku do 17 let. Zájem o návštěvy ze strany nemocnic je však více než trojnásobný. 01

2 Kongresy Grand Hotel Pupp v Karlových Varech hostil od 16. do 18. února pátý celostátní kongres záchranných služeb Karlovarské dny PNP Odborný program byl sestaven ze šesti bloků, v nichž se účastníci kongresu seznámili například s výhodami nalepovacích defibrilačních elektrod, zabývali se diagnostikou pneumothoraxu pomocí hrudní bioimpedance nebo se dozvěděli nejčastější příčiny výjezdů posádky ZZS k dětským pacientům v novozámeckém regionu na Slovensku. V průběhu třídenní konference zaznělo 25 odborných prezentací, proběhlo několik tematických Komodity Záchranáři se sjeli do Karlových Varů workshopů a firemních sponzorovaných přednášek. Ve čtvrtek 17. února vzbudilo velký zájem účastníků satelitní sympozium společnosti PURO-KLIMA, a. s., na němž MUDr. Tomáš Vaňatka ze Záchranné zdravotnické služby kraje Vysočina seznámil všechny přítomné se systémem mobilní podpory posádek epcr (podrobně o systému viz Drsná Vysočina ověřila systém mobilní podpory posádek ZZS na této straně dole). V rámci Karlovarských dní zasedala také Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR a nedílnou součástí a vyvrcholením byl kongresový společenský večer. (mna) Drsná Vysočina ověřila systém mobilní podpory posádek ZZS Od června roku 2009 začala Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina jako první v Česku používat nový informační systém mobilní podpory výjezdových posádek. Dnes můžeme již s jistotou říci, že provoz v drsných podmínkách Vysočiny ukázal funkčnost a spolehlivost tohoto moderního systému provozovaného ve více než padesáti vozech ZZS. Systém pomohl zajistit nejen přesnou navigaci posádek na místo zásahu, ale i čitelnou a kompletní zdravotní dokumentaci pacienta včetně přístupu k jeho lékařským záznamům ještě před příjezdem na cílové místo. Fakt, že se systém stal nepostradatelnou součástí práce záchranné služby, potvrzují sami uživatelé. Při své prezentaci na téma Naše zkušenosti se systémem mobilní podpory na kongresu Karlovarské dny PNP 2011 to jasně verifikoval MUDr. Tomáš Vaňatka ze ZZS kraje Vysočina. Tento komplexní informační systém pro mobilní podporu posádek umožňuje elektronickou cestou předávat výjezdové skupině ZZS relevantní informace o místě zásahu a o pacientovi tak, aby zásah posádky byl co nejrychlejší, odborný s podporou dostupných dat a dále pak, aby nutná administrativní činnost byla provedena pouze jednou a veškeré informace byly následně sdíleny pro výkazy a evidence. Navigační část umožňuje odeslání přesné GPS pozice místa zásahu z dispečinku přímo do vozidla. Posádka je tak okamžitě automaticky navigována na základě nejnovějších mapových podkladů na cílové místo. Pro zlepšení orientace v městské zástavbě či volném prostranství má posádka v navigačním prostředí neustále k dispozici i satelitní snímek okolí místa zásahu. Ten společně s uloženou databází nemocnic a příjmových míst pomáhá k rychlejšímu a efektivnějšímu zásahu. Vlastní elektronická karta pacienta slouží k tvorbě zdravotnické dokumentace během výjezdu posádky. Systém umožňuje elektronickou cestou předávání informací o výjezdu z dispečinku přímo do aplikace a na základě dostupných informací dokáže vyhledávat v historii výjezdů či jiné externí databázi. Emergentní data jsou v současné době získávána z prostředí IZIP stejně tak jako z nemocničních informačních systémů kraje Vysočina. Posádka v terénu zjednodušeným způsobem vytváří plnohodnotnou zdravotnickou dokumentaci, kterou může přímo v terénu vytisknout či elektronicky předávat dál. Systém zefektivňuje práci především automatickým předvyplněním, začleněním informací získaných z dispečinku a dále automatickým generováním textu samotné zprávy. Text může být generován na základě sady přednastavených tlačítek a zaškrtávacích polí, jejichž stav může být měněn pouze pomocí dotykové obrazovky. Systém zajišťuje stoprocentní čitelnost vytvářených zpráv, jejich úplnost a přehlednost, stejně tak jako forenzní obsah. Aplikace umožňuje automaticky kontrolovat zadávaná data a upozornit na neúplnost či neplatnost záznamu. Po odeslání či vytištění je dokumentace uzamčena pro další úpravy a elektronicky odeslána na centrální úložiště. Všechna data lze pak bezpečně archivovat, vytvářet z nich libovolné výkazy a statistiky či je předávat do jiných informačních systémů. Dnešní podoba systému, který má své kořeny původně v Irsku, je ukázkou velmi dobré spolupráce ZZS kraje Vysočina a firmy PURO-KLIMA, a. s. 0 2 b ř e z e n /

3 Komodity Nová forma prezentace slaví úspěchy PURO-KLIMA, a. s. zahájila v březnu loňského roku novou formu prezentace, kterou uplatňovala ve spolupráci s americkou firmou SonoSite, výrobcem ultrazvukové techniky pro speciální oblasti použití především v náročných podmínkách. Podle prvních výsledků je tato strategie úspěšná. Společnost SonoSite vznikla v roce 1998 s cílem vyvinout digitální ultrazvuk pro náročné oblasti medicíny, jako jsou urgentní medicína, anestézie a intenzivní péče. Výsledkem je řada velmi populárních a hojně využívaných transportních ultrazvuků, které splňují náročné požadavky výrobce: mají integrován digitální signál zpracování a násobné funkce přímo v uživatelských aplikacích specifických pro integrované okruhy s mikročipy, jsou dostatečně malé, aby mohly být vždy po ruce, zároveň jsou ale vysoce spolehlivé a naopak mají Kongresy Na začátku února uspořádalo Informační středisko pro medicínu katastrof při Úrazové nemocnici v Brně již VI. kongres s mezinárodní účastí Medicína katastrof Brno. Partnerem kongresu, který se konal v hotelu Holiday Inn Brno, se stala PURO-KLIMA, a. s. Lékaři zde prezentovali své zkušenosti z oblasti pandemie a intenzivní péče. Na 300 účastníků kongresu hovořilo i o spolupráci Kongresy nižší spotřebu při současném zvýšení odolnosti systému. S p o l e č n o s t P U R O - K L I M A Do areálu uherskohradišťské nemocnice se na dvoudenní odbornou konferenci sjelo v polovině prosince loňského roku okolo šesti set lékařů, zdravotních sester a dalších nelékařských pracovníků. zastupuje firmu SonoSite na českém trhu a k prezentaci jejích výrobků využívá i poněkud netradiční formu. Od začátku spolupráce v březnu loňského roku se pracovníci společnosti PURO-KLIMA zapojili do pedagogické činnosti a osvěty v rámci České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČSARIM. Školící týmy v rámci asociace totiž věnují velkou pozornost speciálním technikám použití ultrazvuků. Začali jsme s aktivní a materiální podporou organizace jednotlivých školení a každý ultrazvukový kurz jsme podpořili zápůjčkou přístrojové techniky, říká Ing. Alexander Drucker, který má ve společnosti PURO-KLIMA značku SonoSite na starosti a dodává: Od počátku našich aktivit jsme úzce spolupracovali s výborem ČSARIM pod vedením Prof. MUDr. Karla Cvachovce, CSc., MBA a s vedoucími sekce pro uplatnění ultrazvukové techniky Doc. MUDr. Martinem Balíkem, Ph.D. a prim. MUDr. Danielem Nalosem, stejně jako s řadou jejich spolupracovníků. Všichni jmenovaní projevovali veliké pochopení a podporu pro naše aktivity a nabídky spolupráce. Velice nás potěšilo i zapojení profesorů MUDr. Petera Marhofera a MUDr. Haralda Willshkeho, z Univerzitní nemocnice ve Vídni a věříme, že nezůstane pouze u jednorázového setkání. Medicína katastrof pošesté v Brně složek integrovaného záchranného systému, řešení mimořádných situací v nemocničních zařízeních či způsobech identifikace obětí při katastrofách. Informační středisko pro medicínu katastrof vzniklo při Úrazové nemocnici v Brně v roce Jeho úkolem je shromažďovat informace, články a odborné publikace a navazovat kontakty s odborníky a organizacemi podobného zaměření v České republice i zahraničí. (vam) Během loňského roku společnost PURO-KLIMA takto přímo podpořila osm kurzů zaměřených na školení lékařů v použití ultrazvukové techniky, které absolvovalo 191 účastníků. Díky tomu jsme získali řadu nových zkušeností ve spolupráci s lékaři a také s představiteli ČSARIM. A v neposlední řadě využili zástupci společnosti PURO-KLIMA tyto akce právě k představení všech modelů přístrojů značky SonoSite, které jsou k dispozici na českém trhu. Jde o systémy M-Turbo, NanoMaxx, MicroMaxx a S-Serie. I když jsme vlastní podpoře prodeje věnovali podstatně méně času a vlastně skoro všechny aktivity jsme zaměřili na podporu školení, podařilo se nám prodat 13 ultrazvukových systémů. Tento výsledek nás povzbudil natolik, že ve stejné formě prezentace hodláme i nadále pokračovat, tvrdí Ing. Alexander Drucker. Proto akciová společnost PURO-KLIMA zorganizovala 18. března bezplatný kurz použití ultrazvuku v anestézii. A navíc stejný model prezentace pak hodlají uplatnit i kolegové na zahraničních trzích v PURO-KLIMA Slovakia s.r.o. a TOO PURO-KLIMA v Kazachstánu. (vam) V. uherskohradišťské dny netradičně v zimě V. uherskohradišťské zdravotnické dny pro odborníky ze spádové oblasti nemocnice měly původně proběhnout v tradičním květnovém termínu, ale v té době byl ve městě vyhlášen stav ohrožení, proto se musela konference uskutečnit v náhradním zimním termínu. Na atraktivitě přednášek to nijak neubralo, takže si účastníci vyslechli zajímavé prezentace z radiologie, chirurgie, ortopedie, oftalmologie, rehabilitace, hygieny a epidemiologie. Na konferenci nechyběli ani zástupci PURO-KLIMA, a. s. Na úvod nastínil ředitel uherskohradišťské nemocnice MUDr. Antonín Karásek způsoby její modernizace. Převážnou část svého vystoupení věnoval zejména problematice výstavby centrálního objektu, jehož realizaci plánuje nemocnice v nadcházejících dvou letech. Blok odborných přednášek následně zahájil MUDr. Petr Fulín z Ortopedické kliniky 1. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Motol, který podrobně referoval o dlouhodobých výsledcích náhrad kolenního kloubu. Závěr V. uherskohradišťských zdravotnických dnů patřil primáři Radiodiagnostického oddělení pořádající nemocnice MUDr. Aleši Dujkovi, který seznámil účastníky konference s poznatky z téměř ročního provozu magnetické rezonance v Uherském Hradišti. (mna) f i r e m n í č t v r t l e t n í k 0 3

4 Realizace Ve Wernerově pavilonu už ošetřují pacienty Po dvou letech byla loni v prosinci dokončena výstavba Wernerova pavilonu Masarykova onkologického ústavu v Brně. Slavnostně otevřen byl na začátku letošního února. Vznikl zde chirurgický pavilon se čtyřmi operačními sály a potřebným zázemím, které představují oddělení ARO a JIP, laboratoře a další pracoviště onkologické patologie. Součástí pavilonu jsou také centrální sterilizace a další související provozní a technologické prostory jako jsou personální šatny, skladové prostory a strojovny. Také další chirurgický obor v Masarykově onkologickém ústavu oddělení gynekologické onkologie otevřením Wernerova pavilonu získalo. Nyní jsou zde k dispozici nové endoskopické nástroje pro laparoskopickou operativu, která je v současné době trendem v operování onkogynekologických pacientek. Nově vybudované Anesteziologicko-resuscitační oddělení významně zkvalitní pobyt všem pacientům vyžadujícím intenzivní péči, zajistí maximálně komfortní prostory v kombinaci s nejmodernějším vybavením a umožní zabezpečit dokonalou izolaci nemocných se sníženou imunitou. Na oddělení je k dispozici monitorovací technika nejvyšší úrovně, lůžka jsou plně vybavena pro umělou plicní ventilaci. Přičemž ARO disponuje osmi lůžky, na JIP je dvanáct lůžek. Nové prostory získalo i oddělení centrální sterilizace, které zajišťuje komplexní službu v přípravě sterilních zdravotnických prostředků pro operační sály a všechna zdravotnická pracoviště ústavu. Sterilizační proces je teď plně automatizován, kontrola se zaznamenává graficky. Nové technologie umožňují maximální efektivitu provozu s dokonalou kontrolou sterility veškerého materiálu. Oddělení onkologické a experimentální patologie má v novém pavilonu výrazně větší plochu laboratoří a pracoven, která skýtá do budoucna možnosti pro metodický i personální rozvoj oddělení. Výhodou je i organické napojení na operační sály, které umožňuje minimalizovat čas nutný k transportu vzorků. To je výhodné zejména v případě rychlého histologického vyšetření tkání v průběhu operačních výkonů. Nové vybavení pracoviště zefektivní manipulaci se vzorky a zejména minimalizuje možnost chyby. (vam) V novém pavilonu jsou čtyři centrální operační sály, které budou využívat všechny chirurgické obory Masarykova ústavu, tedy digestivní a mammární chirurgie, gynekologie a urologie. Centralizace operačních sálů vybavených špičkovou technologií, kterou zčásti dodala PURO-KLIMA, a. s., umožní další rozvoj onkochirurgických výkonů, se zaměřením na miniinvazivní operativu. Podle zástupců ústavu nepochybně dojde i k prohloubení interdisciplinární spolupráce a ekonomizaci provozu. Schopnost přímé komunikace s patology při odběru histologického materiálu, stejně jako bezprostřední dostupnost jeho zpracování výrazně zredukuje časový interval mezi odběrem a výsledkem vyšetření. A díky možnosti audiovizuální komunikace lze očekávat zkvalitnění také pedagogické činnosti a rozšíření publikační aktivity jednotlivých oborů. Moderní zázemí přinese vyšší komfort nejen pro personál, ale je současně i dalším krokem ke zvyšování kvality péče o pacienty. Otevření Wernerova pavilonu znamená podle vedení ústavu v pětileté historii rozvoje oddělení urologické onkologie významný okamžik: kromě moderních operačních sálů a možnosti využívání nového ARO a patologie získává urologie špičkové endoskopické/laparoskopické a další doplňující instrumentarium. To umožní dále zkvalitňovat péči o onkologické pacienty, rozvíjet málo invazivní operativu a udržet tak krok s moderními trendy v medicíně. Otevřením Wernerova pavilonu se stává onkourologie jedním z nejlépe vybavených oddělení v ČR. 0 4 b ř e z e n /

5 f i r e m n í č t v r t l e t n í k 0 5

6 Realizace G-CENTRUM v Olomouci nabízí komplexní gynekologickou péči V prosinci loňského roku bylo slavnostně otevřeno nové gynekologické ambulantní zařízení G-CENTRUM Olomouc. Jeho vedoucí lékař MUDr. Aleš Skřivánek nám v rozhovoru pro PURO-KLIMA Info mimo jiné prozradil, na jakou péči o pacientky se se svým týmem zaměřuje a jak probíhala spolupráce s PURO-KLIMA, a. s. MUDr. Aleš Skřivánek Jakou péči poskytujete v G-CENTRU klientkám? Snažíme se poskytovat komplexní gynekologickou péči od preventivních prohlídek, screeningových onkologických programů až po jednodenní chirurgii po hysteroskopickém výkonu a operačním řešení močové inkontinence formou závěsných operací. Je toho celá řada, mám-li být aspoň trochu systematický, pak jsou to v gynekologii preventivní prohlídky a běžná gynekologická ambulantní péče a individualizovaná onkologické prevence šitá na míru pacientkám v závislosti na rodinné a osobní anamnéze. Jsme referenčním pracovištěm pro kolposkopickou expertízu. To znamená, že se u nás koncentrují pacientky s prekancerózami hrdla děložního, které nejen konziliárně vyšetřujeme, ale řešíme i operačně v režimu jednodenní chirurgie. V oblasti urogynekologie se zabýváme diagnostikou včetně urodynamiky, přes léčbu medikamentózní u OAB (hyperaktivní močový měchýř) až po operační řešení stresové inkontinence formou závěsných operací. Provozujeme také vlastní denzitometrické pracoviště, na kterém provádíme vyšetření celotělové denzitometrie (DXA), zaměřujeme se na prevenci, diagnostiku i léčbu zejména prosté postmenopauzální osteoporózy u žen. Vyšetření na přístroji LU- NAR nám umožňuje antropometrická měření využitelná ve sportovní medicíně nebo v rámci výživového poradenství. Zabýváme se také diagnostikou a léčbou neplodnosti, od vyšetření páru po asistovanou reprodukci po stupeň IUI, na IVF spolupracujeme s renomovanými pracovišti v regionu. V porodnictví, respektive prenatální péči vedeme poradny pro těhotné, provádíme screening nejčastějších vrozených vývojových vad v I. trimestru s využitím GE Voluson E8, což je špička mezi ultrazvukovými přístroji v České republice. Dále poskytujeme poradenskou činnost našich erudovaných porodních asistentek před porodem a návštěvní službu v šestinedělí. V rámci jednodenní chirurgie provádíme konizaci hrdla děložního, diagnostické a operační hysteroskopie, kyretáže, umělá ukončení těhotenství. Dáte také TOT, TVT, operační řešení močové inkontinence a další méně frekventní zákroky, které režim jednodenní chirurgie umožňuje. Na co kladete ve vašem centru největší důraz? Při maximální profesionalitě si snažíme zachovat individuální lidský přístup. Cílem je zajistit co nejkomplexnější péči o naše spokojené klientky. Jaké výkony tvoří hlavní část vaší práce? Hlavní část tvoří jednoznačně preventivní gynekologické prohlídky a ambulantní péče o gynekologické pacientky a těhotenské poradny. Proč jste si zvolili pro spolupráci společnost PURO-KLIMA? Roli hrála komplexnost přístupu, dobré reference a osobní jednání. A jak tato spolupráce probíhala? Spolupráce se promítala asi do tří činností. Jednak zahrnovala projekční činnost zdravotnické části zařízení, kdy tým projektantů kolem Ing. Šimona připravil tu část projektu, kterou běžná, byť renomovaná projekční kancelář nemá jako denní chleba zejména projekt operačního traktu, sálu, projekt mediplynů, lůžkového zázemí a zázemí technického. Dále probíhala konzultační činnost během přípravy i realizace celého projektu včetně návrhu přístrojového vybavení a návrhu nejvhodnějšího vybavení zejména v těch oblastech, kde jsme dosud nefungovali. Opět se to týkalo zejména operačního traktu. Je pochopitelné, že pokud jsme jako zařízení na zdravotnickém trhu již 18. rok, jsme schopni si některé věci vybrat sami. Jde zejména o ultrazvuky, běžné vybavení ordinací jako jsou kolposkopy a IT. Co se týká myček, sterilizátorů, úpraven vody, medicinálních plynů, anesteziologického přístroje, pulsních oxymetrů, osvětlení operačního sálu a dalších, rádi jsme využili zkušeností právě odborníků ze společnosti PURO-KLIMA. Třetí oblast spolupráce pak zahrnovala dodávku zvoleného přístrojového vybavení. Jak zpětně hodnotíte vaši spolupráci? Jako jednoznačně pozitivní Jaká je vaše vize dalšího rozvoje G-centra v budoucnu? Do budoucna hledíme s optimismem, situace v českém zdravotnictví v současné době spíše nahrává příklonu k jednodenní chirurgii a odklonu od zbytečných hospitalizací, které péči jen prodražují. Pokud nedojde k redukci akutních lůžek a restrukturalizaci ve prospěch lůžek následné péče a ambulantní sféry a center jako je naše, která mají komplexní ambulantní péči doplněnu o jednodenní chirurgii, bude to pro mě velkým zklamáním a pro české zdravotnictví další promarněnou šancí. Po odborné stránce plánujeme ještě v letošním roce rozběhnutí plastické chirurgie a další rozšíření služeb v gynekologii a prenatální péči. A to další bych si rád nechal z důvodu jistého momentu překvapení zatím pro sebe. Děkuji za rozhovor. Martina Vampulová 0 6 b ř e z e n /

7 Rozhovor PURO-KLIMA vstoupila na vietnamský trh pokračování za str. 1 Jak dlouho trvala příprava vstupu na nový trh a co všechno zahrnovala? Příprava trvala zhruba rok. Nejprve jsme se museli seznámit s tamější legislativou, daňovými zákony i dalšími administrativními podmínkami. Následoval průzkum trhu ve zdravotnictví, a to jak ve státní sféře, tak v soukromém sektoru. Na podzim loňského roku jsme pak ve Vietnamu strávili dva týdny a absolvovali celou řadu jednání s managementy státních nemocnic, tak i soukromými investory. Zjistili jsme, že s našimi službami a produkty máme velké šance na vietnamském trhu uspět, proto jsme se rozhodli v Ho Či Minově Městě otevřít pobočku. Považujeme za naprosto zásadní být v neustálém kontaktu se zákazníky a být jim k dispozici. Myslím tím samozřejmě hlavně poradenské a servisní služby. Využijete znalosti z jiných trhů, kde PURO-KLIMA působí, i ve Vietnamu? Rozhodně. Nicméně systém zdravotnictví a nastavené standardy se v jednotlivých zemích, kde máme zastoupení, liší. A také každý zahraniční trh je svým způsobem jiný a u každého jsme kladli důraz na něco jiného. Všude ovšem využíváme naše zkušenosti s exportním financováním. A stejně tomu bude i ve Vietnamu. Co je tedy hlavní náplní činností v souvislosti s nově otevřenou pobočkou PURO-KLIMA, a. s. v Ho Či Minově Městě? Prvořadým úkolem, jak jsem již řekl, je poskytovat poradenské a servisní služby našim zákazníkům. Další činností je samozřejmě pokračovat v analýze trhu, shromažďovat poptávky, analyzovat konkurenční prostředí na vietnamském trhu hlavně z oblasti Jižní Koreje a Japonska a dále zjišťovat možnosti uplatnění českých výrobců na tamějším trhu. Kolik personálu bude zákazníkům v kanceláři k dispozici? Zpočátku dva zástupci, postupně se náš tým bude rozšiřovat o další zástupce a techniky. Jakým jazykem bude probíhat komunikace se zákazníky? Využijete i místní pracovní sílu? Naši pracovníci komunikují ve vietnamštině a v češtině a už od samého začátku je jeden z našich zaměstnanců vietnamský občan. Kdo budou vaši hlavní zákazníci na tomto trhu? Státní i soukromé nemocnice. Jaké komodity a služby jim budete nabízet? Působí ve Vietnamu i dentální divize? Chceme na vietnamském trhu uplatnit celé naše portfolio služeb, které nabízíme. To znamená i posuzování a analýzu projektů, projektování jako takové, dodávky jednotlivých komodit (zdravotnických technologií), ale i dodávky na klíč. Co očekáváte od prvního roku fungování pobočky? Jaké jsou vaše hlavní cíle? Během prvního roku věřím, že budeme schopni poznat veškerá specifika a standardy vietnamského trhu a dáme potenciálním zákazníkům vědět, že jsme zde v každodenním kontaktu s klienty, nemocnicemi a soukromými klinikami. A v neposlední řadě by se nám na konci tohoto období měly vrátit investice spojené s otevřením pobočky v Ho Či Minově Městě. Čeho byste chtěli docílit v dlouhodobějším horizontu? Získat stejnou pozici jakou máme v České republice stát se vedoucí firmou na trhu. Děkuji za rozhovor. Martina Vampulová f i r e m n í č t v r t l e t n í k 0 7

8 puro-klima je přímým zástupcem firem: Spacelabs Healthcare: monitorovací systémy, klinické informační systémy, ekonomický software pro zdravotnictví, holtery physio-control: defibrilátory SONOSITE: ultrazvukové systémy IMDSOFT: nemocniční informační systémy a elektronické záznamy pro intenzivní, perioperační a akutní péči puro-klima, a. s. Puro-Klima, a. s. byla založena 31. května 1989 a je 100% českou společností se sídlem Štěchovická 2266/2, Praha 10. Na Slovensku působí již několik let dceřiná společnost PURO-KLIMA Slovakia, s. r. o., která navazuje na bohaté zkušenosti mateřské firmy z projekční a realizační činnosti v oblasti tuzemského i zahraničního zdravotnictví, a rovněž se úspěšně rozvíjí. PURO-KLIMA, a. s.: realizuje jak kompletní dodávky zdravotnických technologických souborů pro jakákoliv oddělení, kliniky a provozy nemocnic v celé ČR, event. SR, tak i samostatné dodávky standardní i špičkové techniky např. pro intenzivní péči (monitorovací systémy, informační systémy, speciální lůžka), operační trakty, centrální sterilizace, dále pak rozvody medicinálních plynů, kompletní vzduchotechnické systémy, chlazení, měření a regulace, zařízení pro úpravny vody, chladírny, stravovací provozovny, prádelny, zařízení pro dekontaminaci infekčního odpadu a mnohé další poskytuje komplexní služby v oblasti dodávek investičních celků pro zdravotnictví, včetně projektové a předprojektové přípravy má zaveden integrovaný systém řízení poskytuje komplexní služby pro stomatologii člen Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků Výkonný ředitel Jakost a EMS Obchodní ředitel - komodity Marketing a PR Dentální divize All Dent Obchodní ředitel - investiční celky Realizace zakázek Projekce a technický rozvoj Servis Regionální kancelář v Brně PURO-KLIMA Slovakia, s. r. o. k o n t a k t y Edwards Lifesciences: produkty pro intenzivní medicínu a hemofiltraci HEXACATH: produkty pro invazivní kardiologii (bioaktivní stenty, balónové katetry) medtronic: produkty pro invazivní kardiologii (koronární stenty) Meteka: dekontaminační přístroje a zařízení epare: vozové terminály pro vozidla Zdravotnické záchranné služby puro-klima pod obchodní značkou all dent nabízí: Česká republika Praha, PURO-KLIMA, a. s. Štěchovická 2266/2, Praha 10 tel.: fax: brno, PURO-KLIMA, a. s. Riegrova 42, Brno tel.: fax: Slovenská republika piešťany, PURO-KLIMA Slovakia, s. r. o. Sládkovičova 10, Piešťany tel.: , 544, 548 fax: piešťany, PURO-KLIMA a. s. organ. zložka Sládkovičova 10, Piešťany tel.: fax: zavolejte naši bezplatnou linku PURO-KLIMA Info čtvrtletník, PURO-KLIMA, a. s., Štěchovická 2266/2, Praha 10 Vydává: PURO-KLIMA, a. s., Štěchovická 2266/2, Praha 10, IČ / Redaktor: Ing. Martina Vampulová / MK ČR E Pokud není uvedeno jinak, je zdrojem servis ČTK a foto z archivu 0 8 b ř e z e n /

Nemocnice v Havířově získala nové sterilizátory

Nemocnice v Havířově získala nové sterilizátory F I R E M N Í Č T V R T L E T N Í K Z Á Ř Í / 2 0 1 2 REALIZACE Nemocnice s poliklinikou Havířov má za sebou největší investici letošního roku. V rámci obnovy přístrojové techniky z prostředků evropských

Více

Jsme tady. pro vaše zdraví PRIVAMED 1. Privamed slaví letos 20 let str.:8. Aby záda. Pro naše pacienty jen to nejlepší str.:14

Jsme tady. pro vaše zdraví PRIVAMED 1. Privamed slaví letos 20 let str.:8. Aby záda. Pro naše pacienty jen to nejlepší str.:14 2015 PRIVAMED GROUP Jsme tady pro vaše zdraví Privamed slaví letos 20 let str.:8 Pro naše pacienty jen to nejlepší str.:14 Pomáháme pacientům s bércovými vředy str.:28 PRIVAMED 1 Magazín Městské nemocnice

Více

Petra NovákovÁ Věděla jsem naprosto přesně co chci dál. Dál stát ve stopě. Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově.

Petra NovákovÁ Věděla jsem naprosto přesně co chci dál. Dál stát ve stopě. Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově. ZIMA 2014 revue Časopis skupiny NEMOS GROUP NEJSOU KOSTI JAKO KOSTI 20 let soudního lékařství v Sokolově Světová úroveň Oční laserové centrum MPC v Ostrově Běžkyně na lyžích Petra NovákovÁ Věděla jsem

Více

ROZVOJ IKTOVÉHO CENTRA a vznik nového rehabilitačního lůžkového oddělení. ZE SOKOLOVA AŽ NA TAIWAN provádíme unikátní operace

ROZVOJ IKTOVÉHO CENTRA a vznik nového rehabilitačního lůžkového oddělení. ZE SOKOLOVA AŽ NA TAIWAN provádíme unikátní operace Zima 2013 Časopis skupiny Nemos Group ROZVOJ IKTOVÉHO CENTRA a vznik nového rehabilitačního lůžkového oddělení ZE SOKOLOVA AŽ NA TAIWAN provádíme unikátní operace STALO SE NA MIKULÁŠE příběh klientky z

Více

naše nemocnice Špičková Životní Přednosta I. interní kliniky Kapslová diagnostika čtěte na straně 4 a 5 příběh čtěte na straně 6 a 7

naše nemocnice Špičková Životní Přednosta I. interní kliniky Kapslová diagnostika čtěte na straně 4 a 5 příběh čtěte na straně 6 a 7 naše nemocnice 1 / 2006 / ročník I Časopis Fakultní nemocnice Plzeň Špičková diagnostika čtěte na straně 4 a 5 Životní příběh čtěte na straně 6 a 7 Kapslová enteroskopie čtěte na straně 9 Přednosta I.

Více

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr.

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 číslo 3 / 2015 www.kzcr. časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 3 / 2015 Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Lékárny KZ, a. s. Teplice čtěte na str. 6 Jednání radiologů s představiteli

Více

Společenská odpovědnost 2011. Skupina B. Braun

Společenská odpovědnost 2011. Skupina B. Braun Společenská odpovědnost 2011 Skupina B. Braun Obsah Úvod 5 Skupina B. Braun 7 Trvale udržitelný rozvoj 9 EKONOMICKÝ PILÍŘ Naši klienti zdravotníci 10-17 Vyrábíme produkty s nadstandardními bezpečnostními

Více

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0

NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 NEMOCNICE PELHŘIMOV 2 0 0 4 2 0 1 0 Tento almanach je vydán u příležitosti dokončení projektu Hlavní lůžková budova v Nemocnici Pelhřimov. Projekt byl realizován za

Více

ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012

ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012 ročník 21 č. 2/2011 ZIMA 2011 /2012 EDITORIAL Milé čtenářky a také milí čtenáři, člověka, který by si stýskal, jak se čas vleče, aby mezi vámi jeden pohledal. Ale kvapík, který nás donesl už zase na konec

Více

Nová lůžka pro chronickou resuscitační péči o dětské pacienty

Nová lůžka pro chronickou resuscitační péči o dětské pacienty ČÍSLO 5 ROČNÍK XI KVĚTEN 2009 Nová lůžka pro chronickou resuscitační péči o dětské pacienty Od 20. dubna 2009 jsou v Oddělení pediatrické resuscitační a intenzivní péče FNO v provozu dvě nová lůžka pro

Více

Rozpočet je letos nastaven hodně tvrdě

Rozpočet je letos nastaven hodně tvrdě 5 květen 2013 Rozpočet je letos nastaven hodně tvrdě O ekonomické situaci nemocnice po prvním čtvrtletí a také o dalších současných tématech jsme hovořili s ředitelem Fakultní nemocnice Ostrava, MUDr.

Více

REVUE. LADISLAV ŠPAČEK V nemocnici je člověk zranitelnější než na plese nebo v kanceláři. ZÁSADY SPRÁVNÉHO OPALOVÁNÍ

REVUE. LADISLAV ŠPAČEK V nemocnici je člověk zranitelnější než na plese nebo v kanceláři. ZÁSADY SPRÁVNÉHO OPALOVÁNÍ LÉTO 2015 REVUE ČASOPIS SKUPINY NEMOS ZÁSADY SPRÁVNÉHO OPALOVÁNÍ Jak se chránit před vznikem kožních nádorů? Fotografie Michal Sváček, MAFA INTRAVENOZNÍ ANALGEZIE Unikátní metoda tlumení porodních bolestí

Více

ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009

ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009 ročník 19 č. 2/2009 LÉTO 2009 EDITORIAL Milé čtenářky, vážení čtenáři, asi už máte po dovolené. Všechny knížky, vršené celý rok na noční stolek, už jste jistě někde na dece u vody přečetli, křížovky vyluštili

Více

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina

Pane primáři, na slovíčko MUDr. Petr Bilina Č ÍSLO 3 / KVĚTEN 2006 / ZDARMA // www.nemocnicepribram.cz Slovo ředitele Rozvoj oblastní nemocnice úspěšně pokračuje Vážení čtenáři, dovoluji si vás po několika měsících opět přivítat na stránkách našeho

Více

FN Ostrava je 2. nejlepším zaměstnavatelem MS regionu Fincentrum Media, s.r.o. (nezávislý konzultant

FN Ostrava je 2. nejlepším zaměstnavatelem MS regionu Fincentrum Media, s.r.o. (nezávislý konzultant ČÍSLO 4 ROČNÍK X DUBEN 2008 FN Ostrava je 2. nejlepším zaměstnavatelem MS regionu Fincentrum Media, s.r.o. (nezávislý konzultant v oblasti poskytování finančních poradenských služeb, jehož jedna divize

Více

Vážení čtenáři, dovolte mi, abych vás i já pozdravil na stránkách magazínu za Mulačovu nemocnici v Plzni, která od ledna letošního

Vážení čtenáři, dovolte mi, abych vás i já pozdravil na stránkách magazínu za Mulačovu nemocnici v Plzni, která od ledna letošního 2 OBSAH Vážení čtenáři, do rukou se vám dostává druhé vydání magazínu PRIVAMED a mně připadla ta milá úloha seznámit vás s jeho obsahem a říci vám pár slov úvodem. Náš magazín je zdrojem informací pro

Více

ročník 20 č. 1/2010 LÉTO 2010

ročník 20 č. 1/2010 LÉTO 2010 ročník 20 č. 1/2010 LÉTO 2010 EDITORIAL Milé a milí, vítejte v ZOO. Tak mi připadá letní číslo Nemocničního zpravodaje roku 2010. Nějak se to tak seběhlo, že tolik zvířátek jsme ještě v našem čtivu nikdy

Více

Nemocniční listy. Nový pomocník středočeských záchranářů Kryštůfek. Vkusně zrekonstruovaný a skvěle vybavený pavilon D3 v Příbrami

Nemocniční listy. Nový pomocník středočeských záchranářů Kryštůfek. Vkusně zrekonstruovaný a skvěle vybavený pavilon D3 v Příbrami Oblastní nemocnice Příbram Oblastní nemocnice Kladno Oblastní nemocnice Kolín Klaudiánova nemocnice Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov Nemocnice Kutná Hora Záchranná služba Nový pomocník středočeských

Více

Propracovaná investiční strategie

Propracovaná investiční strategie 3 březen 2015 Propracovaná investiční strategie Světový den ledvin Nejen o letošních investicích hovoří na straně 3 doc. MUDr. David Feltl, Ph.D., MBA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava. Národní týden

Více

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297

časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 časopis Krajská zdravotní, a. s. nemocnice Ústeckého kraje číslo 7 / 2015 Děčín Ústí nad Labem Teplice Most Chomutov ISSN 1802-4297 Neurochirurgie nové možnosti v operativě páteře čtěte na str. 10 14.

Více

Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice

Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice 4 duben 2013 Otevřeli jsme centrum pro léčbu amyloidóz, jediné svého druhu v republice V úterý 19. března zahájilo ve Fakultní nemocnici Ostrava, Klinice hematoonkologie FNO, svůj Světový den hlasu provoz

Více

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta

Zapůjčená. Unikátní projekt: lůžka zvyšují úroveň hospitalizace. Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta číslo 02 ČERVen 2011 dvouměsíčník nejen pro odbornou veřejnost www.linet.cz Jak zdravotnická technika zlepšuje péči o pacienta Zdravitnictví Inteligentní komunikační systém pro lůžka budoucnosti Linis

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ

FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ FAKULTNÍ NEMOCNICE HRADEC KRÁLOVÉ VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Vážené dámy a pánové, drazí spolupracovníci, přátelé a příznivci Fakultní nemocnice Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové je špičkovým

Více

Výroční zpráva 2010. Krajská nemocnice Liberec, a. s.

Výroční zpráva 2010. Krajská nemocnice Liberec, a. s. Výroční zpráva 2010 Krajská nemocnice Liberec, a. s. Krajská nemocnice Liberec, a. s. Krajská nemocnice Liberec, a. s. Výroční zpráva www.nemlib.cz Obsah Úvodní slovo generální ředitele Krajské nemocnice

Více

Projekt Energetické úspory MNO I jak to u nás vypadá v současné době. konce dotažena jednání o výmalbách rekonstruovaných

Projekt Energetické úspory MNO I jak to u nás vypadá v současné době. konce dotažena jednání o výmalbách rekonstruovaných ZPRAVODAJ NEMOCNICE ROČNÍK XV / ČÍSLO 4 / SRPEN 2015 MĚSTSKÁ NEMOCNICE OSTRAVA Projekt Energetické úspory MNO I jak to u nás vypadá v současné době Jak už všichni víme, probíhají od půlky března letošního

Více

Ředitel FNO ministrem zdravotnictví

Ředitel FNO ministrem zdravotnictví 2 únor 2014 Ředitel FNO ministrem zdravotnictví MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ředitel Fakultní nemocnice Ostrava (na snímku vlevo), byl jmenován ministrem zdravotnictví. Funkce ředitele nemocnice se ujal

Více

ročník 22 č. 1/2012 LÉTO / 2012

ročník 22 č. 1/2012 LÉTO / 2012 ročník 22 č. 1/2012 LÉTO / 2012 OBSAH ÚVODNÍK PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA MUDr. BŘETISLAVA SHONA (šot) 4 EDITORIAL FOTOREPORTÁŽ ZE ZAHÁJENÍ ROKU 11. 1. 2012 (šot) 5 ZPRÁVY MANAGEMENTU SETKÁNÍ S RAKOUSKÝM ZDRAVOTNICTVÍM

Více

Projekt ESF v ČR Vzdělávání zdravotníků. Pod mikroskopem. Máme moderní centrum nukleární medicíny. Vyšetření krve v Avionu XVII.

Projekt ESF v ČR Vzdělávání zdravotníků. Pod mikroskopem. Máme moderní centrum nukleární medicíny. Vyšetření krve v Avionu XVII. 3 březen 2011 Máme moderní centrum nukleární medicíny Vyšetření krve v Avionu V ostravském Avion Shopping Parku proběhne ve dnech 4. až 6. dubna prezentace Krevního centra Fakultní nemocnice Ostrava. Návštěvníci

Více

Podnikové informační systémy

Podnikové informační systémy Z OBSAHU: Léčebné lázně Bohdaneč Nový informační systém nám umožnil další rozvoj I po více než sto letech do Bohdanče ročně přijíždějí stovky klientů s nemocemi pohybového aparátu a se zvýšenou citlivostí

Více

REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ

REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ REGIONÁLNÍ PODNIKATELSKÝ ZPRAVODAJ Projekty a hlavní akce Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje v roce 2013 strany 8 a 9 Komora pomáhá firmám podnikajícím v dopravě str. 13 ročník 13 březen 2013

Více