PURO-KLIMA vstoupila na vietnamský trh

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PURO-KLIMA vstoupila na vietnamský trh"

Transkript

1 f i r e m n í č t v r t l e t n í k b ř e z e n / Rozhovor PURO-KLIMA vstoupila na vietnamský trh Akciová společnost PURO-KLIMA významně rozšířila své zahraniční aktivity. V polovině února slavnostně otevřela pobočku v Ho Či Minově Městě ve Vietnamu. O tom, jaké jsou hlavní cíle firmy na vietnamském trhu i o krocích, které otevření kanceláře předcházely, jsme hovořili se členem představenstva PURO-KLIMA, a. s. Antonínem Havlíčkem. Proč jste zvolili právě toto teritorium? I když spolupráce obou zemí je dlouhodobá, Vietnam je od České republiky poměrně daleko Vietnam dnes patří mezi země s rychle rostoucím průmyslem a hospodářstvím. V současné době je ve Vietnamu kladen velký důraz na rozvoj zdravotnictví, a proto jsme si toto teritorium vybrali. Ve zdravotnictví podnikáme a chceme přispět k rozvoji zdravotnictví i ve Vietnamu. pokračování na str. 7 podporujeme Pejskové na infekční oddělení samozřejmě mohou... Na JIPce ve Frýdku-Místku dnes ležel asi šestiletý infekčně nemocný hoch, ke kterému klauni nesměli. Díky prosklené zdi, oddělující jeho box od chodby, však mohl vidět marné pokusy profesora Vemena o nafouknutí balónku. Vemeno vytáhl z kapsy gumový provázek, který dal podržet sestře Boženě Složené. Ta jej však nebyla schopná udržet a gumička začala opakovaně pleskat doktora do tváře. Ten se pak dlouze a vědecky zamyslel, lišácky mrkl na kluka a ouha! Zjistil, že provázek je vlastně barevný balonek. Nafoukl ho a vykouzlil z něj pejska, který následně prostřednictvím sestřičky skončil v náručí chlapce A pak že pejsci na infekční nesmějí. Profesor Alois Vemeno p o z v á n k a 10. Brněnské dny p ř e d n e m o c n i č n í n e o d k l a d n é p é č e 21. až 22. dubna hotel Galant, Mikulov Pořadatel: Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje ve spolupráci s ALFA-HELICOPTER, spol. s.r.o. Více informací: I vy můžete podpořit pravidelné návštěvy zdravotních klaunů v nemocnicích prostřednictvím jednorázového nebo trvalého příkazu na bankovní účet /0600. Programy zdravotních klaunů jsou pro nemocnice zdarma. Náklady, které jsou spojeny s činností zdravotních klanů, jsou hrazeny z příspěvků firemních nebo individuálních dárců. Díky tomu mohou zdravotní klauni v nemocnicích navštívit ročně více jak 35 tisíc dětí ve věku od 1 roku do 17 let. Zájem o návštěvy ze strany nemocnic je však více než trojnásobný. 01

2 Kongresy Grand Hotel Pupp v Karlových Varech hostil od 16. do 18. února pátý celostátní kongres záchranných služeb Karlovarské dny PNP Odborný program byl sestaven ze šesti bloků, v nichž se účastníci kongresu seznámili například s výhodami nalepovacích defibrilačních elektrod, zabývali se diagnostikou pneumothoraxu pomocí hrudní bioimpedance nebo se dozvěděli nejčastější příčiny výjezdů posádky ZZS k dětským pacientům v novozámeckém regionu na Slovensku. V průběhu třídenní konference zaznělo 25 odborných prezentací, proběhlo několik tematických Komodity Záchranáři se sjeli do Karlových Varů workshopů a firemních sponzorovaných přednášek. Ve čtvrtek 17. února vzbudilo velký zájem účastníků satelitní sympozium společnosti PURO-KLIMA, a. s., na němž MUDr. Tomáš Vaňatka ze Záchranné zdravotnické služby kraje Vysočina seznámil všechny přítomné se systémem mobilní podpory posádek epcr (podrobně o systému viz Drsná Vysočina ověřila systém mobilní podpory posádek ZZS na této straně dole). V rámci Karlovarských dní zasedala také Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR a nedílnou součástí a vyvrcholením byl kongresový společenský večer. (mna) Drsná Vysočina ověřila systém mobilní podpory posádek ZZS Od června roku 2009 začala Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina jako první v Česku používat nový informační systém mobilní podpory výjezdových posádek. Dnes můžeme již s jistotou říci, že provoz v drsných podmínkách Vysočiny ukázal funkčnost a spolehlivost tohoto moderního systému provozovaného ve více než padesáti vozech ZZS. Systém pomohl zajistit nejen přesnou navigaci posádek na místo zásahu, ale i čitelnou a kompletní zdravotní dokumentaci pacienta včetně přístupu k jeho lékařským záznamům ještě před příjezdem na cílové místo. Fakt, že se systém stal nepostradatelnou součástí práce záchranné služby, potvrzují sami uživatelé. Při své prezentaci na téma Naše zkušenosti se systémem mobilní podpory na kongresu Karlovarské dny PNP 2011 to jasně verifikoval MUDr. Tomáš Vaňatka ze ZZS kraje Vysočina. Tento komplexní informační systém pro mobilní podporu posádek umožňuje elektronickou cestou předávat výjezdové skupině ZZS relevantní informace o místě zásahu a o pacientovi tak, aby zásah posádky byl co nejrychlejší, odborný s podporou dostupných dat a dále pak, aby nutná administrativní činnost byla provedena pouze jednou a veškeré informace byly následně sdíleny pro výkazy a evidence. Navigační část umožňuje odeslání přesné GPS pozice místa zásahu z dispečinku přímo do vozidla. Posádka je tak okamžitě automaticky navigována na základě nejnovějších mapových podkladů na cílové místo. Pro zlepšení orientace v městské zástavbě či volném prostranství má posádka v navigačním prostředí neustále k dispozici i satelitní snímek okolí místa zásahu. Ten společně s uloženou databází nemocnic a příjmových míst pomáhá k rychlejšímu a efektivnějšímu zásahu. Vlastní elektronická karta pacienta slouží k tvorbě zdravotnické dokumentace během výjezdu posádky. Systém umožňuje elektronickou cestou předávání informací o výjezdu z dispečinku přímo do aplikace a na základě dostupných informací dokáže vyhledávat v historii výjezdů či jiné externí databázi. Emergentní data jsou v současné době získávána z prostředí IZIP stejně tak jako z nemocničních informačních systémů kraje Vysočina. Posádka v terénu zjednodušeným způsobem vytváří plnohodnotnou zdravotnickou dokumentaci, kterou může přímo v terénu vytisknout či elektronicky předávat dál. Systém zefektivňuje práci především automatickým předvyplněním, začleněním informací získaných z dispečinku a dále automatickým generováním textu samotné zprávy. Text může být generován na základě sady přednastavených tlačítek a zaškrtávacích polí, jejichž stav může být měněn pouze pomocí dotykové obrazovky. Systém zajišťuje stoprocentní čitelnost vytvářených zpráv, jejich úplnost a přehlednost, stejně tak jako forenzní obsah. Aplikace umožňuje automaticky kontrolovat zadávaná data a upozornit na neúplnost či neplatnost záznamu. Po odeslání či vytištění je dokumentace uzamčena pro další úpravy a elektronicky odeslána na centrální úložiště. Všechna data lze pak bezpečně archivovat, vytvářet z nich libovolné výkazy a statistiky či je předávat do jiných informačních systémů. Dnešní podoba systému, který má své kořeny původně v Irsku, je ukázkou velmi dobré spolupráce ZZS kraje Vysočina a firmy PURO-KLIMA, a. s. 0 2 b ř e z e n /

3 Komodity Nová forma prezentace slaví úspěchy PURO-KLIMA, a. s. zahájila v březnu loňského roku novou formu prezentace, kterou uplatňovala ve spolupráci s americkou firmou SonoSite, výrobcem ultrazvukové techniky pro speciální oblasti použití především v náročných podmínkách. Podle prvních výsledků je tato strategie úspěšná. Společnost SonoSite vznikla v roce 1998 s cílem vyvinout digitální ultrazvuk pro náročné oblasti medicíny, jako jsou urgentní medicína, anestézie a intenzivní péče. Výsledkem je řada velmi populárních a hojně využívaných transportních ultrazvuků, které splňují náročné požadavky výrobce: mají integrován digitální signál zpracování a násobné funkce přímo v uživatelských aplikacích specifických pro integrované okruhy s mikročipy, jsou dostatečně malé, aby mohly být vždy po ruce, zároveň jsou ale vysoce spolehlivé a naopak mají Kongresy Na začátku února uspořádalo Informační středisko pro medicínu katastrof při Úrazové nemocnici v Brně již VI. kongres s mezinárodní účastí Medicína katastrof Brno. Partnerem kongresu, který se konal v hotelu Holiday Inn Brno, se stala PURO-KLIMA, a. s. Lékaři zde prezentovali své zkušenosti z oblasti pandemie a intenzivní péče. Na 300 účastníků kongresu hovořilo i o spolupráci Kongresy nižší spotřebu při současném zvýšení odolnosti systému. S p o l e č n o s t P U R O - K L I M A Do areálu uherskohradišťské nemocnice se na dvoudenní odbornou konferenci sjelo v polovině prosince loňského roku okolo šesti set lékařů, zdravotních sester a dalších nelékařských pracovníků. zastupuje firmu SonoSite na českém trhu a k prezentaci jejích výrobků využívá i poněkud netradiční formu. Od začátku spolupráce v březnu loňského roku se pracovníci společnosti PURO-KLIMA zapojili do pedagogické činnosti a osvěty v rámci České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny ČSARIM. Školící týmy v rámci asociace totiž věnují velkou pozornost speciálním technikám použití ultrazvuků. Začali jsme s aktivní a materiální podporou organizace jednotlivých školení a každý ultrazvukový kurz jsme podpořili zápůjčkou přístrojové techniky, říká Ing. Alexander Drucker, který má ve společnosti PURO-KLIMA značku SonoSite na starosti a dodává: Od počátku našich aktivit jsme úzce spolupracovali s výborem ČSARIM pod vedením Prof. MUDr. Karla Cvachovce, CSc., MBA a s vedoucími sekce pro uplatnění ultrazvukové techniky Doc. MUDr. Martinem Balíkem, Ph.D. a prim. MUDr. Danielem Nalosem, stejně jako s řadou jejich spolupracovníků. Všichni jmenovaní projevovali veliké pochopení a podporu pro naše aktivity a nabídky spolupráce. Velice nás potěšilo i zapojení profesorů MUDr. Petera Marhofera a MUDr. Haralda Willshkeho, z Univerzitní nemocnice ve Vídni a věříme, že nezůstane pouze u jednorázového setkání. Medicína katastrof pošesté v Brně složek integrovaného záchranného systému, řešení mimořádných situací v nemocničních zařízeních či způsobech identifikace obětí při katastrofách. Informační středisko pro medicínu katastrof vzniklo při Úrazové nemocnici v Brně v roce Jeho úkolem je shromažďovat informace, články a odborné publikace a navazovat kontakty s odborníky a organizacemi podobného zaměření v České republice i zahraničí. (vam) Během loňského roku společnost PURO-KLIMA takto přímo podpořila osm kurzů zaměřených na školení lékařů v použití ultrazvukové techniky, které absolvovalo 191 účastníků. Díky tomu jsme získali řadu nových zkušeností ve spolupráci s lékaři a také s představiteli ČSARIM. A v neposlední řadě využili zástupci společnosti PURO-KLIMA tyto akce právě k představení všech modelů přístrojů značky SonoSite, které jsou k dispozici na českém trhu. Jde o systémy M-Turbo, NanoMaxx, MicroMaxx a S-Serie. I když jsme vlastní podpoře prodeje věnovali podstatně méně času a vlastně skoro všechny aktivity jsme zaměřili na podporu školení, podařilo se nám prodat 13 ultrazvukových systémů. Tento výsledek nás povzbudil natolik, že ve stejné formě prezentace hodláme i nadále pokračovat, tvrdí Ing. Alexander Drucker. Proto akciová společnost PURO-KLIMA zorganizovala 18. března bezplatný kurz použití ultrazvuku v anestézii. A navíc stejný model prezentace pak hodlají uplatnit i kolegové na zahraničních trzích v PURO-KLIMA Slovakia s.r.o. a TOO PURO-KLIMA v Kazachstánu. (vam) V. uherskohradišťské dny netradičně v zimě V. uherskohradišťské zdravotnické dny pro odborníky ze spádové oblasti nemocnice měly původně proběhnout v tradičním květnovém termínu, ale v té době byl ve městě vyhlášen stav ohrožení, proto se musela konference uskutečnit v náhradním zimním termínu. Na atraktivitě přednášek to nijak neubralo, takže si účastníci vyslechli zajímavé prezentace z radiologie, chirurgie, ortopedie, oftalmologie, rehabilitace, hygieny a epidemiologie. Na konferenci nechyběli ani zástupci PURO-KLIMA, a. s. Na úvod nastínil ředitel uherskohradišťské nemocnice MUDr. Antonín Karásek způsoby její modernizace. Převážnou část svého vystoupení věnoval zejména problematice výstavby centrálního objektu, jehož realizaci plánuje nemocnice v nadcházejících dvou letech. Blok odborných přednášek následně zahájil MUDr. Petr Fulín z Ortopedické kliniky 1. lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Motol, který podrobně referoval o dlouhodobých výsledcích náhrad kolenního kloubu. Závěr V. uherskohradišťských zdravotnických dnů patřil primáři Radiodiagnostického oddělení pořádající nemocnice MUDr. Aleši Dujkovi, který seznámil účastníky konference s poznatky z téměř ročního provozu magnetické rezonance v Uherském Hradišti. (mna) f i r e m n í č t v r t l e t n í k 0 3

4 Realizace Ve Wernerově pavilonu už ošetřují pacienty Po dvou letech byla loni v prosinci dokončena výstavba Wernerova pavilonu Masarykova onkologického ústavu v Brně. Slavnostně otevřen byl na začátku letošního února. Vznikl zde chirurgický pavilon se čtyřmi operačními sály a potřebným zázemím, které představují oddělení ARO a JIP, laboratoře a další pracoviště onkologické patologie. Součástí pavilonu jsou také centrální sterilizace a další související provozní a technologické prostory jako jsou personální šatny, skladové prostory a strojovny. Také další chirurgický obor v Masarykově onkologickém ústavu oddělení gynekologické onkologie otevřením Wernerova pavilonu získalo. Nyní jsou zde k dispozici nové endoskopické nástroje pro laparoskopickou operativu, která je v současné době trendem v operování onkogynekologických pacientek. Nově vybudované Anesteziologicko-resuscitační oddělení významně zkvalitní pobyt všem pacientům vyžadujícím intenzivní péči, zajistí maximálně komfortní prostory v kombinaci s nejmodernějším vybavením a umožní zabezpečit dokonalou izolaci nemocných se sníženou imunitou. Na oddělení je k dispozici monitorovací technika nejvyšší úrovně, lůžka jsou plně vybavena pro umělou plicní ventilaci. Přičemž ARO disponuje osmi lůžky, na JIP je dvanáct lůžek. Nové prostory získalo i oddělení centrální sterilizace, které zajišťuje komplexní službu v přípravě sterilních zdravotnických prostředků pro operační sály a všechna zdravotnická pracoviště ústavu. Sterilizační proces je teď plně automatizován, kontrola se zaznamenává graficky. Nové technologie umožňují maximální efektivitu provozu s dokonalou kontrolou sterility veškerého materiálu. Oddělení onkologické a experimentální patologie má v novém pavilonu výrazně větší plochu laboratoří a pracoven, která skýtá do budoucna možnosti pro metodický i personální rozvoj oddělení. Výhodou je i organické napojení na operační sály, které umožňuje minimalizovat čas nutný k transportu vzorků. To je výhodné zejména v případě rychlého histologického vyšetření tkání v průběhu operačních výkonů. Nové vybavení pracoviště zefektivní manipulaci se vzorky a zejména minimalizuje možnost chyby. (vam) V novém pavilonu jsou čtyři centrální operační sály, které budou využívat všechny chirurgické obory Masarykova ústavu, tedy digestivní a mammární chirurgie, gynekologie a urologie. Centralizace operačních sálů vybavených špičkovou technologií, kterou zčásti dodala PURO-KLIMA, a. s., umožní další rozvoj onkochirurgických výkonů, se zaměřením na miniinvazivní operativu. Podle zástupců ústavu nepochybně dojde i k prohloubení interdisciplinární spolupráce a ekonomizaci provozu. Schopnost přímé komunikace s patology při odběru histologického materiálu, stejně jako bezprostřední dostupnost jeho zpracování výrazně zredukuje časový interval mezi odběrem a výsledkem vyšetření. A díky možnosti audiovizuální komunikace lze očekávat zkvalitnění také pedagogické činnosti a rozšíření publikační aktivity jednotlivých oborů. Moderní zázemí přinese vyšší komfort nejen pro personál, ale je současně i dalším krokem ke zvyšování kvality péče o pacienty. Otevření Wernerova pavilonu znamená podle vedení ústavu v pětileté historii rozvoje oddělení urologické onkologie významný okamžik: kromě moderních operačních sálů a možnosti využívání nového ARO a patologie získává urologie špičkové endoskopické/laparoskopické a další doplňující instrumentarium. To umožní dále zkvalitňovat péči o onkologické pacienty, rozvíjet málo invazivní operativu a udržet tak krok s moderními trendy v medicíně. Otevřením Wernerova pavilonu se stává onkourologie jedním z nejlépe vybavených oddělení v ČR. 0 4 b ř e z e n /

5 f i r e m n í č t v r t l e t n í k 0 5

6 Realizace G-CENTRUM v Olomouci nabízí komplexní gynekologickou péči V prosinci loňského roku bylo slavnostně otevřeno nové gynekologické ambulantní zařízení G-CENTRUM Olomouc. Jeho vedoucí lékař MUDr. Aleš Skřivánek nám v rozhovoru pro PURO-KLIMA Info mimo jiné prozradil, na jakou péči o pacientky se se svým týmem zaměřuje a jak probíhala spolupráce s PURO-KLIMA, a. s. MUDr. Aleš Skřivánek Jakou péči poskytujete v G-CENTRU klientkám? Snažíme se poskytovat komplexní gynekologickou péči od preventivních prohlídek, screeningových onkologických programů až po jednodenní chirurgii po hysteroskopickém výkonu a operačním řešení močové inkontinence formou závěsných operací. Je toho celá řada, mám-li být aspoň trochu systematický, pak jsou to v gynekologii preventivní prohlídky a běžná gynekologická ambulantní péče a individualizovaná onkologické prevence šitá na míru pacientkám v závislosti na rodinné a osobní anamnéze. Jsme referenčním pracovištěm pro kolposkopickou expertízu. To znamená, že se u nás koncentrují pacientky s prekancerózami hrdla děložního, které nejen konziliárně vyšetřujeme, ale řešíme i operačně v režimu jednodenní chirurgie. V oblasti urogynekologie se zabýváme diagnostikou včetně urodynamiky, přes léčbu medikamentózní u OAB (hyperaktivní močový měchýř) až po operační řešení stresové inkontinence formou závěsných operací. Provozujeme také vlastní denzitometrické pracoviště, na kterém provádíme vyšetření celotělové denzitometrie (DXA), zaměřujeme se na prevenci, diagnostiku i léčbu zejména prosté postmenopauzální osteoporózy u žen. Vyšetření na přístroji LU- NAR nám umožňuje antropometrická měření využitelná ve sportovní medicíně nebo v rámci výživového poradenství. Zabýváme se také diagnostikou a léčbou neplodnosti, od vyšetření páru po asistovanou reprodukci po stupeň IUI, na IVF spolupracujeme s renomovanými pracovišti v regionu. V porodnictví, respektive prenatální péči vedeme poradny pro těhotné, provádíme screening nejčastějších vrozených vývojových vad v I. trimestru s využitím GE Voluson E8, což je špička mezi ultrazvukovými přístroji v České republice. Dále poskytujeme poradenskou činnost našich erudovaných porodních asistentek před porodem a návštěvní službu v šestinedělí. V rámci jednodenní chirurgie provádíme konizaci hrdla děložního, diagnostické a operační hysteroskopie, kyretáže, umělá ukončení těhotenství. Dáte také TOT, TVT, operační řešení močové inkontinence a další méně frekventní zákroky, které režim jednodenní chirurgie umožňuje. Na co kladete ve vašem centru největší důraz? Při maximální profesionalitě si snažíme zachovat individuální lidský přístup. Cílem je zajistit co nejkomplexnější péči o naše spokojené klientky. Jaké výkony tvoří hlavní část vaší práce? Hlavní část tvoří jednoznačně preventivní gynekologické prohlídky a ambulantní péče o gynekologické pacientky a těhotenské poradny. Proč jste si zvolili pro spolupráci společnost PURO-KLIMA? Roli hrála komplexnost přístupu, dobré reference a osobní jednání. A jak tato spolupráce probíhala? Spolupráce se promítala asi do tří činností. Jednak zahrnovala projekční činnost zdravotnické části zařízení, kdy tým projektantů kolem Ing. Šimona připravil tu část projektu, kterou běžná, byť renomovaná projekční kancelář nemá jako denní chleba zejména projekt operačního traktu, sálu, projekt mediplynů, lůžkového zázemí a zázemí technického. Dále probíhala konzultační činnost během přípravy i realizace celého projektu včetně návrhu přístrojového vybavení a návrhu nejvhodnějšího vybavení zejména v těch oblastech, kde jsme dosud nefungovali. Opět se to týkalo zejména operačního traktu. Je pochopitelné, že pokud jsme jako zařízení na zdravotnickém trhu již 18. rok, jsme schopni si některé věci vybrat sami. Jde zejména o ultrazvuky, běžné vybavení ordinací jako jsou kolposkopy a IT. Co se týká myček, sterilizátorů, úpraven vody, medicinálních plynů, anesteziologického přístroje, pulsních oxymetrů, osvětlení operačního sálu a dalších, rádi jsme využili zkušeností právě odborníků ze společnosti PURO-KLIMA. Třetí oblast spolupráce pak zahrnovala dodávku zvoleného přístrojového vybavení. Jak zpětně hodnotíte vaši spolupráci? Jako jednoznačně pozitivní Jaká je vaše vize dalšího rozvoje G-centra v budoucnu? Do budoucna hledíme s optimismem, situace v českém zdravotnictví v současné době spíše nahrává příklonu k jednodenní chirurgii a odklonu od zbytečných hospitalizací, které péči jen prodražují. Pokud nedojde k redukci akutních lůžek a restrukturalizaci ve prospěch lůžek následné péče a ambulantní sféry a center jako je naše, která mají komplexní ambulantní péči doplněnu o jednodenní chirurgii, bude to pro mě velkým zklamáním a pro české zdravotnictví další promarněnou šancí. Po odborné stránce plánujeme ještě v letošním roce rozběhnutí plastické chirurgie a další rozšíření služeb v gynekologii a prenatální péči. A to další bych si rád nechal z důvodu jistého momentu překvapení zatím pro sebe. Děkuji za rozhovor. Martina Vampulová 0 6 b ř e z e n /

7 Rozhovor PURO-KLIMA vstoupila na vietnamský trh pokračování za str. 1 Jak dlouho trvala příprava vstupu na nový trh a co všechno zahrnovala? Příprava trvala zhruba rok. Nejprve jsme se museli seznámit s tamější legislativou, daňovými zákony i dalšími administrativními podmínkami. Následoval průzkum trhu ve zdravotnictví, a to jak ve státní sféře, tak v soukromém sektoru. Na podzim loňského roku jsme pak ve Vietnamu strávili dva týdny a absolvovali celou řadu jednání s managementy státních nemocnic, tak i soukromými investory. Zjistili jsme, že s našimi službami a produkty máme velké šance na vietnamském trhu uspět, proto jsme se rozhodli v Ho Či Minově Městě otevřít pobočku. Považujeme za naprosto zásadní být v neustálém kontaktu se zákazníky a být jim k dispozici. Myslím tím samozřejmě hlavně poradenské a servisní služby. Využijete znalosti z jiných trhů, kde PURO-KLIMA působí, i ve Vietnamu? Rozhodně. Nicméně systém zdravotnictví a nastavené standardy se v jednotlivých zemích, kde máme zastoupení, liší. A také každý zahraniční trh je svým způsobem jiný a u každého jsme kladli důraz na něco jiného. Všude ovšem využíváme naše zkušenosti s exportním financováním. A stejně tomu bude i ve Vietnamu. Co je tedy hlavní náplní činností v souvislosti s nově otevřenou pobočkou PURO-KLIMA, a. s. v Ho Či Minově Městě? Prvořadým úkolem, jak jsem již řekl, je poskytovat poradenské a servisní služby našim zákazníkům. Další činností je samozřejmě pokračovat v analýze trhu, shromažďovat poptávky, analyzovat konkurenční prostředí na vietnamském trhu hlavně z oblasti Jižní Koreje a Japonska a dále zjišťovat možnosti uplatnění českých výrobců na tamějším trhu. Kolik personálu bude zákazníkům v kanceláři k dispozici? Zpočátku dva zástupci, postupně se náš tým bude rozšiřovat o další zástupce a techniky. Jakým jazykem bude probíhat komunikace se zákazníky? Využijete i místní pracovní sílu? Naši pracovníci komunikují ve vietnamštině a v češtině a už od samého začátku je jeden z našich zaměstnanců vietnamský občan. Kdo budou vaši hlavní zákazníci na tomto trhu? Státní i soukromé nemocnice. Jaké komodity a služby jim budete nabízet? Působí ve Vietnamu i dentální divize? Chceme na vietnamském trhu uplatnit celé naše portfolio služeb, které nabízíme. To znamená i posuzování a analýzu projektů, projektování jako takové, dodávky jednotlivých komodit (zdravotnických technologií), ale i dodávky na klíč. Co očekáváte od prvního roku fungování pobočky? Jaké jsou vaše hlavní cíle? Během prvního roku věřím, že budeme schopni poznat veškerá specifika a standardy vietnamského trhu a dáme potenciálním zákazníkům vědět, že jsme zde v každodenním kontaktu s klienty, nemocnicemi a soukromými klinikami. A v neposlední řadě by se nám na konci tohoto období měly vrátit investice spojené s otevřením pobočky v Ho Či Minově Městě. Čeho byste chtěli docílit v dlouhodobějším horizontu? Získat stejnou pozici jakou máme v České republice stát se vedoucí firmou na trhu. Děkuji za rozhovor. Martina Vampulová f i r e m n í č t v r t l e t n í k 0 7

8 puro-klima je přímým zástupcem firem: Spacelabs Healthcare: monitorovací systémy, klinické informační systémy, ekonomický software pro zdravotnictví, holtery physio-control: defibrilátory SONOSITE: ultrazvukové systémy IMDSOFT: nemocniční informační systémy a elektronické záznamy pro intenzivní, perioperační a akutní péči puro-klima, a. s. Puro-Klima, a. s. byla založena 31. května 1989 a je 100% českou společností se sídlem Štěchovická 2266/2, Praha 10. Na Slovensku působí již několik let dceřiná společnost PURO-KLIMA Slovakia, s. r. o., která navazuje na bohaté zkušenosti mateřské firmy z projekční a realizační činnosti v oblasti tuzemského i zahraničního zdravotnictví, a rovněž se úspěšně rozvíjí. PURO-KLIMA, a. s.: realizuje jak kompletní dodávky zdravotnických technologických souborů pro jakákoliv oddělení, kliniky a provozy nemocnic v celé ČR, event. SR, tak i samostatné dodávky standardní i špičkové techniky např. pro intenzivní péči (monitorovací systémy, informační systémy, speciální lůžka), operační trakty, centrální sterilizace, dále pak rozvody medicinálních plynů, kompletní vzduchotechnické systémy, chlazení, měření a regulace, zařízení pro úpravny vody, chladírny, stravovací provozovny, prádelny, zařízení pro dekontaminaci infekčního odpadu a mnohé další poskytuje komplexní služby v oblasti dodávek investičních celků pro zdravotnictví, včetně projektové a předprojektové přípravy má zaveden integrovaný systém řízení poskytuje komplexní služby pro stomatologii člen Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků Výkonný ředitel Jakost a EMS Obchodní ředitel - komodity Marketing a PR Dentální divize All Dent Obchodní ředitel - investiční celky Realizace zakázek Projekce a technický rozvoj Servis Regionální kancelář v Brně PURO-KLIMA Slovakia, s. r. o. k o n t a k t y Edwards Lifesciences: produkty pro intenzivní medicínu a hemofiltraci HEXACATH: produkty pro invazivní kardiologii (bioaktivní stenty, balónové katetry) medtronic: produkty pro invazivní kardiologii (koronární stenty) Meteka: dekontaminační přístroje a zařízení epare: vozové terminály pro vozidla Zdravotnické záchranné služby puro-klima pod obchodní značkou all dent nabízí: Česká republika Praha, PURO-KLIMA, a. s. Štěchovická 2266/2, Praha 10 tel.: fax: brno, PURO-KLIMA, a. s. Riegrova 42, Brno tel.: fax: Slovenská republika piešťany, PURO-KLIMA Slovakia, s. r. o. Sládkovičova 10, Piešťany tel.: , 544, 548 fax: piešťany, PURO-KLIMA a. s. organ. zložka Sládkovičova 10, Piešťany tel.: fax: zavolejte naši bezplatnou linku PURO-KLIMA Info čtvrtletník, PURO-KLIMA, a. s., Štěchovická 2266/2, Praha 10 Vydává: PURO-KLIMA, a. s., Štěchovická 2266/2, Praha 10, IČ / Redaktor: Ing. Martina Vampulová / MK ČR E Pokud není uvedeno jinak, je zdrojem servis ČTK a foto z archivu 0 8 b ř e z e n /

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň

Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Modernizace a obnova přístrojového vybavení Centra komplexní onkologické péče FN Plzeň Fakultní nemocnice Plzeň Ing. Jaroslava Kunová Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální

Více

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný

Přínos ICRC pro pacienty. Ivo Rovný Přínos ICRC pro pacienty Ivo Rovný Přelom roku 2006/7 Plánované investice: Dostavba vysokoprahového příjmu neřeší odlehlost UP a ARK Rekonstrukce operačního traktu Kliniky plastické a estetické chirurgie

Více

Regionální zdravotnictví Zlínského kraje MUDr. Lubomír Nečas náměstek hejtmana ZK

Regionální zdravotnictví Zlínského kraje MUDr. Lubomír Nečas náměstek hejtmana ZK Výbor pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Regionální zdravotnictví Zlínského kraje MUDr. Lubomír Nečas náměstek hejtmana ZK Program Strategická koncepce pro řízení a rozvoj zdravotnictví

Více

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE

V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE V OBLASTNÍ NEMOCNICI PŘÍBRAM, a. s., JE PRO PACIENTY K DISPOZICI NOVÝ PŘÍSTROJ MAGNETICKÉ REZONANCE Příbramská nemocnice zahajuje provoz nového přístroje magnetické rezonance na oddělení zobrazovacích

Více

Kardio IKEM na evropské špičce

Kardio IKEM na evropské špičce Kardio IKEM na evropské špičce Obnova a rozšíření přístrojového a softwarového vybavení Kardiocentra IKEM (IOP) Tisková konference 10. 7. 2012 FOTO: ČPZP Kardiocentrum IKEM kdo jsme? Kardiocentrum IKEM

Více

Orlickoústecká nemocnice, a.s.

Orlickoústecká nemocnice, a.s. Orlickoústecká nemocnice, a.s. Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí IČO: 275 20 528 Statutární zástupce: MUDr. Jiří Řezníček nestátní zdravotnické zařízení akciová společnost Důležité kontakty Orlickoústecká

Více

Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví. Jan Dienstbier, Radek Fiala

Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví. Jan Dienstbier, Radek Fiala Telefónica O2, a.s. Řešení pro zdravotnictví Jan Dienstbier, Radek Fiala Konference ISSS 2008, Hradec Králové, 7.-8. dubna 2008 Agenda 1. Úvod 2. Co nabízíme 3. Představení vybraných aplikací 4. Přínosy

Více

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o.

Ing. Jan Mlčák, MBA. Nemocnice Pelhřimov p.o. Ing. Jan Mlčák, MBA Nemocnice Pelhřimov p.o. Motto Pacient je ten, kdo posuzuje kvalitu naší péče a služeb. Chceme být zdravotnické zařízení, které je pacienty žádané a uspokojuje jejich potřeby a očekávání.

Více

IČO: 27256537, DIČ: CZ

IČO: 27256537, DIČ: CZ Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje, Vančurova 1548, 272 59 Kladno tel.:312606111, IČO: 27256537, DIČ: CZ 27256537, č.ú.: 33083308/0300 Projekty realizované v Oblastní nemocnici

Více

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL

Název NS - oddělení. 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení. 2510002101 Centrální chirurgický JIP. Intenzivní medicína - anestezie sál ORL 25100xxxxx INTENZIVNÍ MEDICÍNA 2510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 2510002101 Centrální chirurgický JIP 2510003001A 2510003001B 2510003001C 2510003001D 2510003001E 2510003001F 2510003001G

Více

C h l a m y d i e o. s. :

C h l a m y d i e o. s. : C h l a m y d i e o. s. : 1 ) STRAN AKUTNÍCH STAVŮ- DOJEZDY SANITEK: VEŠKERÉ PRODLOUŽENÉ DOBY U AKUTNÍCH STAVŮ POVEDOU KE ZHORŠENÍ PÉČE O PACIENTA, KOMPLIKACÍM, AŤ JE PACIENT TRANSPORTOVÁN Z DOMU, ULICE

Více

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček

Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP. MUDr.Vladimír Macháček Podmínky pro nasmlouvání a vykazování chronické resuscitační péče - DIP, DIOP MUDr.Vladimír Macháček ARO, Nemocnice Na Homolce XIII. kongres ČSARIM říjen 2011 Dlouhodobá intenzivní péče (DIP) DIP - pracoviště

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ LÉKAŘSKÁ FAKULTA Navazující magisterský studijní program 5345T SPECIALIZACE VE ZDRAVOTNICTVÍ Studijní obor LF 5342T009 REHA LÉČEBNÁ REHABILITACE A FYZIOTERAPIE Prezenční forma

Více

Nemocniční informační systém SAP IS-H & i.s.h.med. Připraveno pro české zdravotnictví! 25. Března 2010

Nemocniční informační systém SAP IS-H & i.s.h.med. Připraveno pro české zdravotnictví! 25. Března 2010 Nemocniční informační systém SAP IS-H & i.s.h.med Připraveno pro české zdravotnictví! 25. Března 2010 České zdravotnictví mezinárodní srovnání v rámci OECD +37% akutních lůžek vůči průměru OECD Využití

Více

Koncepce oboru Dětská chirurgie

Koncepce oboru Dětská chirurgie Koncepce oboru Dětská chirurgie Deklarace dětské chirurgie podle světové federace společností pediatrických chirurgů (W.O.F.A.P.S.): Děti nejsou jen malí dospělí a mají interní i chirurgické problémy a

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních

Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních Historie firmy Marhold se začala psát rokem 1991, kdy byla jako jedna z prvních nově vzniklých soukromých firem v pardubickém regionu založena veřejná obchodní společnost Marhold, zaměřená na podnikání

Více

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013

ZPRÁVA. České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 ZPRÁVA České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP ROK 2013 O SPOLEČNOSTI Aktivity ČOSKF od r. 2010 1. ČOSKF se svou činností zasadila o prosazení klinickofarmaceutické péče do Zákona o zdravotních

Více

Kladenská nemocnice má nové Centrum akutní medicíny

Kladenská nemocnice má nové Centrum akutní medicíny f i r e m n í č t v r t l e t n í k č e r v e n / 2 0 1 1 Realizace V polovině března byla v Oblastní nemocnici Kladno slavnostně otevřena novostavba Centra akutní medicíny. Přestřižení pásky se ujali

Více

Zdravotnické přístroje KKN

Zdravotnické přístroje KKN Zdravotnické přístroje KKN Karlovy Vary 20.11.2015 8:30 Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Program 8:30 Zahájení 8:35 Proslovy hostů a shrnutí projektu 9:00 Prostor

Více

NEMOCNICE NERATOVICE. Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem

NEMOCNICE NERATOVICE. Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem NEMOCNICE NERATOVICE Nejlepší volba pro léčbu v nemocnici s úsměvem Nejlepší specialisté Příjemné prostředí Rodinná a přátelská atmosféra Individuální přístup O nás Městská nemocnice v Neratovicích disponuje

Více

VYBAVENÍ OPERAČNÍCH SÁLŮ, ÚDRŽBA A OPTIMALIZACE. Jaroslava Jedličková vrchní sestra Centrálních operačních sálů FN Brno

VYBAVENÍ OPERAČNÍCH SÁLŮ, ÚDRŽBA A OPTIMALIZACE. Jaroslava Jedličková vrchní sestra Centrálních operačních sálů FN Brno VYBAVENÍ OPERAČNÍCH SÁLŮ, ÚDRŽBA A OPTIMALIZACE Jaroslava Jedličková vrchní sestra Centrálních operačních sálů FN Brno Legislativa k provozování sálů Zákon 123/2000 Sb. zákon o zdravotnických prostředcích

Více

Anesteziologicko-resuscitační oddělení Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. pořádá. anesteziologickou konferenci 9.

Anesteziologicko-resuscitační oddělení Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. pořádá. anesteziologickou konferenci 9. Anesteziologicko-resuscitační oddělení Pardubické nemocnice, Nemocnice Pardubického kraje, a.s. pořádá anesteziologickou konferenci 9. KŘIVÁNKOVY DNY Pardubice 5. 6.11. 2015 Záštitu nad konferencí převzali:

Více

Služby v oblasti veřejného zdraví FN Plzeň

Služby v oblasti veřejného zdraví FN Plzeň www.fnplzen.cz Služby v oblasti veřejného zdraví FN Plzeň Ing. Viktor Wendler 10.10.2013 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou fakultou UK v Plzni

Více

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče

NEMOCNICE SEDLČANY. Široké spektrum moderní zdravotní péče NEMOCNICE SEDLČANY Široké spektrum moderní zdravotní péče Rodinná atmosféra Kvalifikovaní odborníci Široké spektrum zdravotní péče Vícestupňová následná péče O nás Nemocnice Sedlčany je zdravotnické zařízení

Více

STRATEGICKÉ INVESTICE

STRATEGICKÉ INVESTICE STRATEGICKÉ INVESTICE Všeobecná fakultní nemocnice v Praze Jistota moderní medicíny URGENTNÍ PŘÍJEM Investice MZ ČR Odborný garant MUDr.I.Pavlík, náměstek ředitelky pro LP VFN je klíčovou součástí akutní

Více

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra

Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN. Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Neurochirurgická a neuroonkologická klinika 1. LF UK a ÚVN Mgr Marta Želízková Vrchní sestra Historie kliniky Neurochirurgická klinika ÚVN Praha vznikla 29. října 1959. Zakladatelem kliniky byl generálmajor

Více

Analýza připravenosti nemocnic III. brněnský DRG den. Ing. Petr Mašek

Analýza připravenosti nemocnic III. brněnský DRG den. Ing. Petr Mašek Analýza připravenosti nemocnic III. brněnský DRG den Ing. Petr Mašek Analýza připravenosti nemocnic Dotazník Cíl Cílem dotazníku bylo získat přehled o vybraných procesech jednotlivých referenčních nemocnic

Více

Vedoucí lékař týmu. chirurg

Vedoucí lékař týmu. chirurg Oddělení urgentní medicíny Fakultní nemocnice Hradec Králové David Tuček, Jaromír Kočí OUM FN Hradec Králové Fakultní nemocnice Hradec Králové Z hlediska uspořádání pavilónový typ nemocnice Původně každá

Více

Motolské dny úrazové chirurgie

Motolské dny úrazové chirurgie Pozvánka Motolské dny úrazové chirurgie Pořádá Traumatologické oddělení, Chirurgická klinika 2. LF UK, FN Motol ve spolupráci Aesculap Akademií Pod záštitou České společnosti úrazové chirurgie Hotel Fit

Více

Petr Běhávka, produktový manažer CompuGroup Medical ČR. Propojujeme zdravotnictví

Petr Běhávka, produktový manažer CompuGroup Medical ČR. Propojujeme zdravotnictví Petr Běhávka, produktový manažer CompuGroup Medical ČR CGM s téměř 385.000 zákazníky ve 34 zemích světa Klíčové ukazatele 2011 Zákazníci cca 385,000 Obrat 397 M EBITDA 73 M Zaměstnanci ca. 3,500 Cíle Nejlepší

Více

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA

KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA KOMPLEXNÍ ONKOLOGICKÁ CENTRA Věstník Ministerstva zdravotnictví České republiky Onkologická péče v ČR ze dne 5.12.2008 Ročník 2008 Částka 7 Bod 6 Strana 27-34 Doplňky - Věstník MZČR 2/2009 a 7/2009 Komplexní

Více

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ

HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ A VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 30 689 RESPONDENTŮ 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 UVÍTALI BYSTE VÍCE INFORMACÍ O VÝSLEDCÍCH

Více

1. V příloze v Kapitole 1 položce 3 se za slovem hrazené čárka nahrazuje spojkou a a slova a nehrazené z veřejného zdravotního pojištění se zrušují.

1. V příloze v Kapitole 1 položce 3 se za slovem hrazené čárka nahrazuje spojkou a a slova a nehrazené z veřejného zdravotního pojištění se zrušují. Strana 7086 Sbírka zákonů č. 421 / 2013 Částka 164 421 VYHLÁŠKA ze dne 13. prosince 2013, kterou se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO

MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO MONITORING KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA A SLOVENSKO ŘÍJEN OD 09.10. DO 15.10.2010 1 PRAŽSKÝ DENÍK V Krči mají výjimečný ultrazvuk Thomayerova nemocnice získala zařízení, které ve střední a východní Evropě

Více

OKRADENÍ OSTRAVŠTÍ ZÁCHRANÁŘI ZÍSKALI NOVÉ NAVIGACE

OKRADENÍ OSTRAVŠTÍ ZÁCHRANÁŘI ZÍSKALI NOVÉ NAVIGACE Únor 2010 MARTEK MEDICAL a.s. Ročník 2, číslo 2 OKRADENÍ OSTRAVŠTÍ ZÁCHRANÁŘI ZÍSKALI NOVÉ NAVIGACE Společnost MARTEK MEDICAL a.s., která je členem skupiny AGEL, dnes darovala ostravským záchranářům dvě

Více

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8

Fakultní nemocnice Na Bulovce Praha - pavilon 8 Fakultní nemocnice Na Bulovce - pavilon 8 Magistrát Hlavního města Prahy 09/2010-11/2012 BAK zvítězil ve veřejné zakázce na rekonstrukci jednoho z pavilonů Fakultní nemocnice Na Bulovce. Objekt bude po

Více

PS 01 Zdravotnická technologie Rekonstrukce a dostavba polikliniky Hvězdova, Praha 4

PS 01 Zdravotnická technologie Rekonstrukce a dostavba polikliniky Hvězdova, Praha 4 Ve výpisu zdravotnických zařízení jsou uvedeny pouze rozhodující přístroje a zařízení z hlediska důležitosti pro vyšetření a léčbu pacientů, nebo obslužných zdravotnických činností. Neobsahuje výpočetní

Více

Projekty realizované v Oblastní nemocnici Kladno s podporou dotací ze strukturálních fondů EU, kofinancovaných z rozpočtu Středočeského kraje.

Projekty realizované v Oblastní nemocnici Kladno s podporou dotací ze strukturálních fondů EU, kofinancovaných z rozpočtu Středočeského kraje. Oblastní nemocnice Kladno, a.s., nemocnice Středočeského kraje, Vančurova 1548, 272 59 Kladno tel.:312606111, IČO: 27256537, DIČ: CZ 27256537, č.ú.: 33083308/0300 Projekty realizované v Oblastní nemocnici

Více

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111

TELEFONNÍ SEZNAM. Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 TELEFONNÍ SEZNAM IČO: 27085031 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál I (AI) Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I ústředna 318 641 111 Oblastní nemocnice Příbram, a. s. areál II (AII) Podbrdská 269,

Více

Pokroky v urogynekologii

Pokroky v urogynekologii Urologické oddělení Nemocnice Kyjov pod záštitou Sekce urodynamiky, neurologie a urogynekologie České urologické společnosti ČLS J. E. Purkyně a České akademie urologie pořádá ve dnech 4. 6. - 5. 6. 2015

Více

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012

Tisková konference k realizaci projektu. vybavení komplexního. Olomouc, 9. listopadu 2012 Tisková konference k realizaci projektu Modernizace a obnova přístrojového vybavení komplexního kardiovaskulárního k centra FN Olomouc Olomouc, 9. listopadu 2012 Fakultní nemocnice Olomouc je součástí

Více

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s.

Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Kvalita a lidskost Kvalita zdravotní péče, řízení kvality a bezpečí v Oblastní nemocnici Jičín a. s. Mgr. Jana Kučerová, Ph.D. Kvalita zdravotní péče a akreditace, III. celostátní konference, Praha, 17.10.2012

Více

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah

Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah Standard akutní lůžkové psychiatrické péče Obsah 1. Preambule... 2 1.1 Cílová skupina... 2 1.2 Dostupnost akutní péče... 2 2. Služby poskytované akutním psychiatrickým oddělením... 3 2.1 Obecné požadavky...

Více

Snižování nákladů ve zdravotnictví. Zkušenosti s využitím elektronických aukcí v přímo řízených organizacích

Snižování nákladů ve zdravotnictví. Zkušenosti s využitím elektronických aukcí v přímo řízených organizacích Snižování nákladů ve zdravotnictví Zkušenosti s využitím elektronických aukcí v přímo řízených organizacích Výchozí situace Příkaz ministra 11/2011 formalizovány doporučené postupy při zadávání veřejných

Více

Vyhodnocení celostátního průzkumu Barometr českého zdravotnictví z pohledu největších zaměstnavatelů v České republice

Vyhodnocení celostátního průzkumu Barometr českého zdravotnictví z pohledu největších zaměstnavatelů v České republice Počet hlasů (%) Počet hlasů (%) Vyhodnocení celostátního průzkumu Barometr českého zdravotnictví z pohledu největších zaměstnavatelů v České republice 46% z celkového počtu hlasujících zaměstnavatelů používá

Více

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková

Vzdělávání sester v České republice. Jaroslava Jedličková Vzdělávání sester v České republice Jaroslava Jedličková 1999 OŠETŘOVATELSTVÍ V ČR Nová koncepce ošetřovatelství Cíl Vhodnými metodami systematicky, všestranně uspokojovat potřeby člověka ve vztahu k udržení

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití

Pololetní výkaz o lůžkovém fondu poskytovatele lůžkové péče a jeho využití Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 132/14 ze dne 30.10.2013 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2014. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017

KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2017 1 2 Obor specializace Základní obory alergologie a klinická imunologie anesteziologie a intenzivní medicína 3 angiologie Název kurzu Termín kurzu Místo konání

Více

Odborná způsobilost zdravotnických pracovníků ZZS OK

Odborná způsobilost zdravotnických pracovníků ZZS OK Odborná způsobilost zdravotnických pracovníků ZZS OK Zdravotnická záchranná služba Olomouckého kraje, p.o. Bc. Eliška Janečková Olomouc, 2008 ÚVOD Zdravotnická záchranná služba (ZZS) je státem garantovaný,

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

Typologie zdravotnických pracovišť Pracovní workshop. Ing. Petr Mašek

Typologie zdravotnických pracovišť Pracovní workshop. Ing. Petr Mašek Typologie zdravotnických pracovišť Pracovní workshop Ing. Petr Mašek 21.10.2015 Zdravotnická pracoviště Typy připomínek Typologie Připomínky k členění a výčtu definovaných pracovišť Nové pracoviště Sdružených

Více

Nemocnice Havlíčkův Brod,p.o.

Nemocnice Havlíčkův Brod,p.o. RK-04-2013-35, př. 1 počet stran: 10 OSOBNÍ ÚKOL PRO ŘEDITELE NEMOCNIC Provozní zajištění projektu: Restrukturalizace lůžkové péče v nemocnicích zřizovaných Krajem Vysočina včetně podpisu Rámcových smluv

Více

Investiční příležitost - Opočno

Investiční příležitost - Opočno Areál bývalé nemocnice Budova A Budova B Budova D Strana 1 z 7 Základní informace o areálu Areál bývalé okresní nemocnice je plně ve vlastnictví města Opočno Investiční příležitost zahrnuje 4 z 6 objektů

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 7.12.2010 14.00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY

PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY PŘÍPRAVA ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ NA PANDEMII CHŘIPKY TEORIE A PRAXE MUDr. Jarmila Kohoutová Oddělení nemocniční hygieny FNOL V.celostátní konference Medicína katastrof, traumatologické plánování a příprava,

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Vítejte na chirurgické klinice

Vítejte na chirurgické klinice Chirurgická klinika FNKV od historie po současnost (a možná trochu budoucnosti?) Bc. Ivana Šturmová JIP 2 Chirurgická klinika FNKV Vítejte na chirurgické klinice 1902 1902 Historie FNKV 1897 položen základní

Více

V Nemocnici Jihlava funguje moderní emergency centrum

V Nemocnici Jihlava funguje moderní emergency centrum f i r e m n í č t v r t l e t n í k p r o s i n e c / 2 0 1 2 Realizace V Nemocnici Jihlava funguje moderní emergency centrum Po roce a půl stavebních prací otevřeli na začátku září v Nemocnici Jihlava

Více

f i r e m n í č t v r t l e t n í k p r o s i n e c / 2 0 1 0

f i r e m n í č t v r t l e t n í k p r o s i n e c / 2 0 1 0 f i r e m n í č t v r t l e t n í k p r o s i n e c / 2 0 1 0 Realizace V pelhřimovské nemocnici byla dokončena zásadní rekonstrukce Příjemné a moderní prostředí spolu s nejnovější zdravotnickou technikou

Více

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE VYUŽÍVÁ PŘI ZÁCHRANĚ LIDSKÝCH ŽIVOTŮ ODOLNÉ TABLETY PANASONIC TOUGHPAD FZ-G1 A WINDOWS 8.

ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE VYUŽÍVÁ PŘI ZÁCHRANĚ LIDSKÝCH ŽIVOTŮ ODOLNÉ TABLETY PANASONIC TOUGHPAD FZ-G1 A WINDOWS 8. Společnost Panasonic doporučuje systém Windows. ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA JIHOMORAVSKÉHO KRAJE VYUŽÍVÁ PŘI ZÁCHRANĚ LIDSKÝCH ŽIVOTŮ ODOLNÉ TABLETY PANASONIC TOUGHPAD FZ-G1 A WINDOWS 8.1 MODERNÍ ZDRAVOTNICTVÍ

Více

Záchranáři v Trutnově mají nové stanoviště

Záchranáři v Trutnově mají nové stanoviště Záchranáři v Trutnově mají nové stanoviště 18.01.2012 16:11 HVĚZDAŽIVOTA.CZ Ve středu 18. ledna v 10 hodin dopoledne se uskutečnilo slavnostní předání nového výjezdového stanoviště v Trutnově. Záchranáři

Více

Vzdělávací program Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové situace. Úvodní vystoupení

Vzdělávací program Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové situace. Úvodní vystoupení Vzdělávací program Připravenost zdravotnických zařízení na mimořádné události a krizové situace Úvodní vystoupení Ing. Roman Schwanzer prosinec 2014 Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání

Více

Urgentní medicína a medicína katastrof

Urgentní medicína a medicína katastrof Urgentní medicína a medicína katastrof Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MUDr. Ladislav Žabka, Ph.D. (A) Přednemocniční péče Neodkladná péče (PNNP) KZOS RLP LZS RZP RVS Odkladná péče

Více

Strategické možnosti přeshraniční spolupráce nemocnic mezi Dolním Rakouskem a Českou republikou. Mag.(FH) Judith Willert St. Pölten, 27. 1.

Strategické možnosti přeshraniční spolupráce nemocnic mezi Dolním Rakouskem a Českou republikou. Mag.(FH) Judith Willert St. Pölten, 27. 1. Strategické možnosti přeshraniční spolupráce nemocnic mezi Dolním Rakouskem a Českou republikou Mag.(FH) Judith Willert St. Pölten, 27. 1. 2014 Obsahová náplň Cíle tematického okruhu Průběh Analýza nynějšího

Více

podporováno Swiss Life Select 4. čtvrtletí 2014 Zpravodaj

podporováno Swiss Life Select 4. čtvrtletí 2014 Zpravodaj 4. čtvrtletí 2014 Zpravodaj Natálka se učí na nové dotykové obrazovce Poruchy zraku jsou jedním ze závažných onemocnění, která významně ovlivňují nejen vnímání dítěte, ale ovlivňují také rozvoj motorických

Více

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00

Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Kardiovaskulární centrum Zlín Zlín 12.4.2011 14:00 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program 14.00 Zahájení 14.05 Proslovy hostů a prezentace projektu

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň

Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň Zvýšení kvality a efektivnosti systému transportu vzorků biologického materiálu ve FN Plzeň Plzeň, 11.6.2014 Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Šance pro

Více

IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek

IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek I. Informace IV. kongres Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek 9. 11. listopad 2011 Kongresové centrum ÚVN Praha 6 pod záštitou ředitele Odboru vojenského zdravotnictví Ministerstva obrany

Více

IZIP Elektronická zdravotní knížka

IZIP Elektronická zdravotní knížka IZIP Elektronická zdravotní knížka Emergentní dataset v Elektronické Zdravotní Knížce - Mobilní data pro život KTTP a IZIP MUDr. Pavel Trnka, Mgr. Lukáš Bil Systém IZIP Elektronická Zdravotní Knížka Systém

Více

Projekty ukončené do roku 2013

Projekty ukončené do roku 2013 Projekty ukončené do roku 2013 Název projektu, operační Stručný popis Cílový uživatel Operační Výdaje projektu v tis. Podíl MSK v tis. Ekologizace zdravotnických zařízení zřizovaných Moravskoslezským krajem

Více

MUDr. Petr Pokorný Nemocnice na Homolce 14. prosince 2015

MUDr. Petr Pokorný Nemocnice na Homolce 14. prosince 2015 MUDr. Petr Pokorný Nemocnice na Homolce 14. prosince 2015 Vyhláška MZ ČR č. XXX/2015 Sb. kterou se mění Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává SZV Změny schválené Pracovní skupinou k SZV Změna v ohodnocení

Více

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR

DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR DOPORUČENÍ ČOSKF ČLS JEP K ZAJIŠTĚNÍ SLUŽBY KLINICKÉHO FARMACEUTA NA LŮŽKOVÝCH ODDĚLENÍCH ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍ V ČR Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP Lékařský dům, Sokolská 31, 120

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky, o. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a

Více

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA

Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA Asociace mamodiagnostiků České republiky VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 H I S T O R I E A P O S L Á N Í S D R U Ž E N Í Při jednáních, která byla vedena v minulých letech na Ministerstvu zdravotnictví ČR a na VZP

Více

Celoživotní vzdělávání v gynekologii a porodnictví

Celoživotní vzdělávání v gynekologii a porodnictví Celoživotní vzdělávání v gynekologii a porodnictví R. Hudeček, M. Petrenko, J. Chovanec, P. Ventruba Gynekologicko porodnická připravila pro gynekology a SZP program postgraduálního a celoživotního vzdělávání.

Více

Modernizace vybavení intenzivní péče

Modernizace vybavení intenzivní péče Modernizace vybavení intenzivní péče Operační program Regionální operační program NUTS II Jihozápad Název projektu Modernizace vybavení intenzivní péče Prioritní osa 2 Stabilizace a rozvoj měst a obcí

Více

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7.

Platnost akreditace. hodin a kreditů. viz specializační vzděl. program min. 45 kreditů za praktickou část. od do 31.7. Obor 1. Intenzivní péče v pediatrii OM 1, 2 a vzdělávacího od 1.8.2012 do 1.7.2017 min. 4 kreditů za ( 8 vyhlášky č. /2011 Sb.) 2. Ošetřovatelská péče v pediatrii OM 1 vzdělávacího od 1..2012 do 0.4.2017,

Více

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou

I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně. pořádá pod záštitou I.Ortopedická klinika Lékařské fakulty Masarykovy univerzity Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně pořádá pod záštitou České společnosti pro ortopedii a traumatologii Profesní odborové unie zdravotních

Více

Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové

Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové Medicína Katastrof 2006 14. 15. 11. Hradec Králové Systém traumatologické přípravy v kraji Vysočina Ing. Tomáš Halačka halacka.t@kr-vysocina.cz tel. 564602814 obsah: 1. Laická zdravotnická první pomoc

Více

Návrh typologie zdravotnických pracovišť 3. setkání Expertní skupiny. Ing. Petr Mašek

Návrh typologie zdravotnických pracovišť 3. setkání Expertní skupiny. Ing. Petr Mašek Návrh typologie zdravotnických pracovišť 3. setkání Expertní skupiny Ing. Petr Mašek Zdravotnická pracoviště Návrh typologie Cíl Cílem je navrhnout parametrickou typologii zdravotnických pracovišť se snahou

Více

Zpracovala: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., předsedkyně výboru

Zpracovala: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., předsedkyně výboru Zpracovala: MUDr. Jana Šeblová, Ph.D., předsedkyně výboru Opětovné převedení oboru mezi obory základní Vzdělávací program předán na MZ 2 měsíce po zařazení UM mezi základní obory Základní kmeny: interní,

Více

XIV. SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGŮ A SESTER. České Budějovice 21. dubna Program

XIV. SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGŮ A SESTER. České Budějovice 21. dubna Program XIV. SETKÁNÍ JIHOČESKÝCH ANESTEZIOLOGŮ A SESTER České Budějovice 21. dubna 2017 Program ODBORNÝ PROGRAM LÉKAŘSKÁ SEKCE 21. 4. 2017 / 9.00 17.00 hodin Clarion Congress Hotel České Budějovice Konferenční

Více

MONITORING - KOMPLETACE

MONITORING - KOMPLETACE MONITORING - KOMPLETACE ČESKÁ REPUBLIKA KVĚTEN OD 01.05. DO 07.05.2010 1 Rokycanský deník STR. 1/2 2 Rokycanský deník STR. 2/2 3 Plzeňský deník STR. 1/1 4 www.ctusi.info/zpravodajstvi/zpravy/294/ endoskopie_bez_utrpeni

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek

Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek I. Informace Anestézie a intenzivní péče za mimořádných podmínek Pod záštitou ředitele ÚVN a ČSARIM pořádá ARO Ústřední vojenské nemocnice Praha ve spolupráci s Aesculap Akademií Kongresové centrum ÚVN,

Více

XXIII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

XXIII. kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny 6. 8. 10. 2016 Clarion Congress Hotel Prague NABÍDKA PRO PARTNERY A VYSTAVOVATELE Vážené kolegyně a kolegové, vážení obchodní

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 11 11. 10. 2012 Souhrn Činnost chirurgických oborů v Kraji Vysočina v roce 2011 Surgical Care

Více

Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách

Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách Zdravotní péče v ČR, Příslušná legislativa Úmluva o závodních zdravotních službách, publikovaná pod č. 415/1988 Sb., zákon č. 372/2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování Zákon č. 220/1991

Více

Křest knihy Experimental Surgery

Křest knihy Experimental Surgery 1 V úterý 20. 9. proběhl v konferenčním sále Muzea knihtisku a knihy v Plzni v Plovární ulici křest knihy Experimental Surgery (Experimentální chirurgie). Ve slavnostní náladě se zde sešla jak velká část

Více

Lékařské služby první pomoci (LSPP) - 2015. Lékařská pohotovost pro dospělé

Lékařské služby první pomoci (LSPP) - 2015. Lékařská pohotovost pro dospělé Lékařské služby první pomoci (LSPP) - 2015 Zdravotnická záchranná služba 155 Univerzální tísňová linka 112 (= jednotné evropské číslo tísňového volání, dovoláte se hasičů, policie i lékařské záchranky,

Více

Základní údaje o organizaci... Úvodní slovo ředitelky... Management organizace... Profil nemocnice...

Základní údaje o organizaci... Úvodní slovo ředitelky... Management organizace... Profil nemocnice... Základní údaje o organizaci... Úvodní slovo ředitelky... Management organizace... Profil nemocnice... Organizační struktura... Kvalita zdravotní péče... Léčebná péče - lůžková oddělení... Ukazatele za

Více

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma

Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Studijní program : Bakalář ošetřovatelství - prezenční forma Zařazení výuky : 2. ročník, 3. semestr Rozvrh výuky : 24 hodin seminářů Způsob ukončení : Zkouška po ukončení praktické části výuky v letním

Více

Bezpečnost pacientů na Oddělení centrálních sálů a sterilizace

Bezpečnost pacientů na Oddělení centrálních sálů a sterilizace Bezpečnost pacientů na Oddělení centrálních sálů a sterilizace Fakultní nemocnice Hradec Králové Obsah Obsah... 1 Úvod... 2 Ukazatelé kvality... 3 Zásady dodržované při práci na operačních sálech... 4

Více

Implementace komplexního technickoprovozního informačního systému FaMa+ ve Všeobecné fakultní nemocnici Praha

Implementace komplexního technickoprovozního informačního systému FaMa+ ve Všeobecné fakultní nemocnici Praha Implementace komplexního technickoprovozního informačního systému FaMa+ ve Všeobecné fakultní nemocnici Praha Ing. Zbyněk Chotěborský Ekonomický náměstek Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Základní údaje

Více

doc. MUDr. Jaroslav Feyreisl, CSc. ředitel ústavu pro péči o matku a dítě

doc. MUDr. Jaroslav Feyreisl, CSc. ředitel ústavu pro péči o matku a dítě Výroční zpráva 2010 Úvodní slovo Nadační fond pro zdraví dětí byl založen v březnu roku 2007 ve prospěch Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4 - Podolí. Zakladatelem a hlavním sponzorem nadačního fondu

Více

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN

Spokojenost klientů ve FN OSTRAVA. MUDr. Svatopluk NěmeN ve FN OSTRAVA MUDr. Svatopluk NěmeN meček, ek, MBA - Spokojenost klientů = jeden ze základních strategických cílů FN Ostrava - Pevně zakotveno již v corporate strategii FN Ostrava 2005, resp. následně

Více