Analyzátor. Clinitek Advantus analyzátor PRŮVODCE UŽIVATELE - Návod

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analyzátor. Clinitek Advantus analyzátor PRŮVODCE UŽIVATELE - Návod"

Transkript

1 Analyzátor Clinitek Advantus analyzátor PRŮVODCE UŽIVATELE - Návod 1

2 2006 Bayer HealthCare LLC. All rights reserved. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto manuálu nebo produktů zde popsaných nesní být žádným způsobem reprodukována nebo jinak šířena bez předchozího svolení majitele těchto práv Bayer HealthCare LLC. Společnost Bayer je majitelem obchodních značek MULTISTIX, MULTISTIX PRO, URO-HEMACOMISTIX, URO-LABSTIX, CHEK-STIX, Clinitek a Clinitek Advantus. Kimwipes je obchodní značkou Kimberly-Clark. Cidex je obchodní značkou Lafayette Pharmaceuticals. Amphyl je obchodní značkou Linden Corporation. IBM je obchodní značkou International Business Machines. Lubriplate Super Lubrication Prevents Wear and Corrosion je obchodní značkou Fiske Brothers Refining Company. Země původu: Irsko Informace v tomto manuálu byly korektní a aktuální v době tisku. Protože společnost Bayer pokračuje v práci pro zlepšení svých produktů, vyhrazuje si právo na změnu specifikací, vybavení a procedur údržby,kdykoli bez předchozího upozornění. Pokud je analyzátor Clinitek Advantus používán jiným způsobem než je specifikováno společností Bayer HealthCare LLC, ochrana poskytovaná vybavením může být snížena. Sledujte všechna varování a ukazatele nebezpečí. 2

3 Obsah Jak používat tento manuál... 6 Signalizace, upozornění Přehled a funkce... 8 Přehled Hardwaru...9 Uživatelské prostředí...9 Testovací a tisková oblast...9 Propojení a napájení...10 Paměť...11 Přehled softwaru...12 Provozní sekvence Práce se systémem...15 Přehled...15 Příprava ke spuštění...15 Výběr reagenčního proužku...15 Kontrola zakládací sekce...16 Změna výchozího čísla sekvence...16 Změna Technické identifikace...16 Informace k tisku...16 Spuštění kontrol...17 Testování běžných vzorků...17 Testování vzorků bez ID nebo seznamu vzorků...17 Použití ID vzorku bez vytvoření seznamu vzorků...19 Použití seznamu vzorků...19 Vkládání seznamu vzorků z displeje nebo klávesnice počítače...19 Vkládání seznamu vzorků z externího zdroje nebo laboratorního/nemocničního systému...20 Provedení STAT (urgentního) testu...22 Zrušení chodu...22 Práce s výsledky testů...23 Vyvolání výsledků...25 Tisk a přenos výsledků...26 Další pracovní instrukce...28 Použití tiskárny formulářů...28 Odstranění zmačkaného testovacího proužku...28 Tepelný tisk...28 Ovládání tiskového papíru...28 Vyprázdnění odpadkového koše Kalibrace...29 Přehled...29 Potvrzení kalibrace Kontrola kvality...30 Testování kontrolních vzorků

4 Chyby v kontrolách kvality Údržba...34 Základní čištění...34 Provádění denního čištění...34 Provádění dekontaminace...39 Promazání kluzné plochy posuvníku a šachty...40 Výměna papíru...41 Výměna tiskárny...44 Odpojte analyzátor...44 Odejměte kryt interní tiskárny...44 Vyjmutí papírové role...45 Vyjmutí tiskárny...46 Instalace nové tiskárny...48 Kalibrace dotykového panelu Řešení problémů...50 Základní informace...50 Odstranění zablokovaného testovacího proužku...50 Reinstalace pevné základny...52 Chyby a nápravné akce Správa dokumentů Nastavení systému...66 Instalace...66 Přehled...66 Vybalení analyzátoru...66 Instalace analyzátoru...68 Vložení odpadového sáčku...73 Instalace propojení...73 Instalace držáku Čtečky čárového kódu...75 Instalace tiskové role papíru...75 Provedení první kontroly analyzátoru...75 Informace o Nastavení...78 Nastavení Menu Nastavení Menu Nastavení Menu Nastavení Menu Nastavení Menu Nastavení Menu Nastavení Menu Nastavení Menu Nastavení Menu Dokončení nastavení Dodatek A: Bezpečnostní informace Ochrana před biologickým nebezpečím Reference Dodatek B: Záruka, Informace o podpoře Zákonné informace Autorizovaný zástupce společnosti Bayer Údaje o záruce

5 Výrobní záruka pro americké zákazníky Odmítnutí záruky Omezení odpovědnosti Informace o podpoře Kontaktní informace Předservisní kontrolní list Dodatek C: Dodávky k objednání Seznam dodávek a volitelného vybavení Bayer reagenční proužky pro rozbor moči CHEK-STIX pozitivní a negativní kontrolní proužky pro rozbor moči Clinitek ruční čtečka čárového kódu Instalace držáku čtečky čárového kódu Clinitek Advantus odpadové sáčky STAR tiskové formuláře Seznam vyměnitelných dílů Dodatek D: Specifikace Specifikace systému Certifikáty bezpečnosti Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Rozměry analyzátoru Ekologické specifikace Napájení Tabulky výsledků Anglické a Čínské, konvenční jednotky Anglické a Čínské, mezinárodní jednotky (SI) Skandinávské jednotky systém PLUS Dodatek E: Symboly Systém a balení Uživatelské prostředí Dodatek F: Čtečka čárového kódu Základní informace Instalace ruční čtečky čárového kódu Testování čtečky čárového kódu Řešení problémů Specifikace Formáty čárového kódu Symboly a štítky čárového kódu Údržba Dodatek G: Tiskové a počítačové propojení Základní informace Kabel a Pin specifikace (počítač) Pin určení pro propojovací kabel sériový port Technické zkratky Hardwaru Kabel a specifikace Pin (tiskárna) Konektor DB Poznámky

6 Jak používat tento manuál Manuál k přístroji Clinitek Advantus poskytuje informace pro profesionální klinické laboratoře, které užívají systém Clinitek Advantus: Následující tabulka popisuje uspořádání tohoto manuálu. Pokud chcete... získat informace o základech tohoto systému, hardwaru a operačních sekvencí pracovat se vzorky a jejich výsledky získat informace o kalibraci a tisku kalibračního statutu zpracování vzorků QC (kontrola kvality) provádění údržby vyšetřit a provést opravu systémových pracovat se soubory a daty instalovat nebo měnit parametry systému další informace jako je slovník nebo seznam dodávek Hledejte v... Sekce 1, Přehled a funkce Sekce 2, Práce se systémemu Sekce 3, Kalibrace Sekce 4, Kontrola kvality Sekce 5, Údržba Sekce 6, Řešení problémů Sekce 7, Správa dokumentů Sekce 8, Nastavení systému Dodatky 6

7 Signalizace, upozornění Tento manuál používá následující symboly a textové signalizace Biologické nebezpečí: varuje před potenciálně biologicky nebezpečnými podmínkami Varování: varuje před podmínkami, které mohou způsobit zranění Výstraha: varuje před podmínkami, které mohou způsobit poškození produktu nebo ztrátu dat Poznámka: Upozorňuje na důležitou informaci vyžadující vaši pozornost Poznámka tučně: Tučně zobrazené texty nebo ikony na uživatelském rozhraní. Například, pokud se nápis Save změní na tučné Save, nápis odkazuje na tlačítko na uživatelském rozhraní. Systém ikon je také zobrazován pomocí tučného písma. Například nápis Next Screen odkazuje na systémovou ikonu. Poznámka kurzívou: Odkazuje na názvy dokumentů nebo sekce v tomto návodu. 7

8 1 Přehled a funkce Clinitek Advantus je poloautomatický analyzátor pro rozbor moče. Je vyvinut pro práci s reagenčními proužky společnosti Bayer, jako jsou MULTISTIX 10 SG a MULTISTIX PRO. Analyzátor je odrazový spektrometr (refraktometr), který analyzuje barvu a intenzitu světla, kterou odráží reagenční proužek a vytváří zprávy o výsledcích pro další klinické využití. Analyzátor přesně určí a vytvoří zprávu o barvě moči. Můžete zadat bezbarvost každého vzorku. Neprovádíte žádné kalkulace. Kalibrace probíhá automaticky po každé analýze reagenčního proužku. Obrázek 1 Clinitek Advantus analyzátor 8

9 Bayerův reagenční proužek obsahuje reagenční oblasti pro testování glukózy, bilirubinu, ketonu, specifické hmotnosti, okultního krvácení, ph, bílkoviny, urobilinogenu, dusitanu a leukocytu. MULTISTIX PRO reagenční proužek také obsahuje nízko proteinovou a kreatinovou reagenční oblast. Každý výsledek proteinu vychází ze dvou proteinových testů a tento výsledek se porovnává s výsledkem kreatinu za účelem vytvoření proteinovo-kreatinového poměru. Systém Clinitek Advantus je určen výhradně pro použití v profesionálních laboratořích. Clinitek Advantus je používán k provádění diagnostických testů in vitro. Jako všechny diagnostické testy, konečná diagnóza nemůže být založena na výsledku jednotlivého testu, ale měla by být vyhodnocena ošetřujícím lékařem po provedení všech klinických a laboratorních nálezech. Přehled Hardwaru Uživatelské prostředí Práce s analyzátorem probíhá přes integrovaný dotykový panel. Vzkazy, možnosti a požadavky informací a odezvy jsou prováděny přiměřeným dotykem symbolů na panelu. Upozornění Nepoužívejte nic tvrdého nebo ostrého pro dotyk panelu. Může to způsobit poškození panelu. K práci s analyzátorem můžete také použít počítačovou klávesnici nebo ruční čtečku čárového kódu. Některé analyzátory nepodporují připojení těchto zařízení. Testovací a tisková oblast Všechny fáze testování mají určené svůj pevný prostor. Tento prostor má 3 sekce: sekce pro založení testovacího proužku, testovací sekce, odpadkový koš. Testovací proužky jsou založeny do sekce pro založení. Posuvník posune proužek do testovací sekce, kde je otestován. Když je test ukončen, proužek je přemístěn do odpadkového koše. Po ukončení testu, dojde k tisku výsledků testu pomocí interní tiskárny. 9

10 1 Display 2 Tiskárna 3 Odpadkový koš 4 Pevná základna 5 Inkubační/čtecí sekce 6 Sekce pro založení testovacího proužku 7 Posuvník Obrázek 2 Uživatelské prostředí, Testovací a tisková oblast. Propojení a napájení Kabel je připojen do kabelové skříně. Zmáčknutím tlačítka Power, zapněte analyzátor. Pomocí dalších konektorů, můžete připojit počítač, tiskárnu, síť ethernet, klávesnici a ruční čtečku čárového kódu. 10

11 Paměť Interní flash paměť analyzátoru obsahuje software. Pokud je to nezbytné, tento software může být aktualizován pomocí elektronické paměťové karty, ke které je přístup ze zadní strany analyzátoru, v části s dotykovým panelem. Analyzátor má uloženy operační parametry, včetně těch vybraných uživatelem a až 500 výsledků vyšetření a 200 výsledků kontroly kvality. Tyto informace jsou na paměti RAM se zálohou baterií. Informace jsou uloženy v paměti bez ohledu na to zda je analyzátor vypnutý nebo zapnutý. 1 Slot paměťové karty 2 Chladící ventilátor 3 Hlavní vypínač 4 Zásuvka pro kabel 5 Zásuvka pro síťový kabel 6 Sériový konektor 7 Konektor tiskárny 8 Konektor pro připojení klávesnice a čtečky čárového kódu Obrázek 3 Propojení, Napájeni a Paměť 11

12 Přehled softwaru Clinitek Advantus analyzátor má jednoduchou navigaci a intuitivní uživatelské prostředí. Pokud není analyzátor používán, zobrazí se spořič obrazovky nebo obrazovka Ready/Run (Připraven/Spustit). Pokud se zobrazuje spořič obrazovky, dotykem na display se dostanete do módu Ready/Run. Z tohoto módu máte přístup ke všem testům. Z módu Ready/Rum můžete také ovládat všechny části softwaru. 1 Informace a instrukce 2 Neaktivní akce 3 Aktivní akce 4 Neaktivní cykly 5 Aktivní cykly 6 Systémový status Obrázek 4 Obrazovka Ready/Run (Připraven/Spustit) Informační a instruktážní oblast zobrazuje nastavení systému nebo hodnot vložených uživatelem a poskytuje uživateli instrukce. V této oblasti se zobrazují možnosti, Nápověda(Help), Zastavit Spustit(Stop Run) a návrat do módu Ready/Run(Připraven/Spustit). Mnoho dalších možností je pod tlačítkem Akce. Výběrem tohoto tlačítka vyberete dále tyto možnosti. Některé další možnosti jsou pod tlačítkem Cykly. Použijte tuto volbu, pokud jsou další možnosti dostupné. Vždy, když zvolíte tuto volbu, zobrazí se výběr možností. 12

13 Pokud je volba aktivní, symbol je plně osvětlen, pokud volba aktivní není, symbol je tlumený. Oblast statutu systému se zobrazuje pouze v módu Ready/Run (Připraven/Spustit). Zobrazuje se zde aktuální datum a čas a technické ID, pokud jsou tyto ve vašem systému aktivní. 1 Číselná klávesnice 2 Informační a instruktážní oblast 3 Návrat do módu Ready/Run 4 Resetovat QC položku ID 5 Posun vlevo 6 Abeceda 7 Potvrdit Obrázek 5 Zadávací obrazovka Některé volby vyžadují vložení informací. Pokud tuto volbu zvolíte, zobrazí se číselná klávesnice. Pokud to zvolená volba dovoluje, máte přes Tlačítko Abecedy přístup k jednotlivým znaků. Pokud je připojena počítačová klávesnice nebo čtečka čárového kódu je možné informace vkládat nebo skenovat pomocí těchto zařízení. Zařízení rozpozná pouze znaky, které odpovídají znakům analyzátoru. Pro kompletní seznam klíčových symbolů: Dodatek E: Symboly 13

14 Provozní sekvence Pokud není použita identifikace (ID) vzorků a barevnost/bezbarvost výsledku je hlášena a zobrazena, analyzátor automaticky přejde do módu Run (Spustit), když vložíte testovací proužek. Senzory detekují přítomnost testovacího proužku, aktivují posun a čtecí cyklus. Pokud je posuvník umístěn na levé straně sekce pro vkládání vzorků, je připraven pro umístění vzorku. Pokud je posuvník na pravé straně sekce, není připraven a ignoruje vložené vzorky. Pokud je analyzátor v chodu (Run) a vy umístíte testovací proužek do sekce pro vložení vzorku, může dojít k prodlení do 7 sekund než posuvník zareaguje. Délka prodlevy je závislá na aktuálním nastavení cyklu testování. Posuvník přesune vzorek přes zakládací sekci směrem k sekci čtecí. Pohyb posuvníku, přes vkládací sekci je asi 1,3 cm (1/2 inch) každých 7 sekund. Dvě čtecí hlavy, umístěné ve čtecí sekci analyzátoru, zkontrolují délku každého reagenčního proužku a určí dobu inkubačního cyklu. První čtecí hlava čte reagenční oblast vyžadující kratší inkubační dobu. Druhá čtecí hlava čte reagenční oblast vyžadující delší inkubační dobu. Každá ze dvou čtecích hlav obsahuje žhnoucí lampu a fotodiody. Jakmile se vzorek posune do pozice pod čtecí hlavou, analyzátor provede měření. Poté čtecí hlava skenuje celou délku proužku, změří odraz světla z každé reagenční plochy. Část světelného proudu je odražena zpět směrem k fotodiodám. Světlo odražené z testované plochy má specifickou vlnovou délku, která je závislá na stupni barevných změn a přímo odpovídá koncentraci konkrétní složky v moči. Seskupení fotodiod obsahuje 4 filtry s parametry nm (modrá), nm (zelená), nm (červená) a nm (infra IR). Světelná intenzita detekovaná fotodiodami je převedena do elektrických impulsů, které jsou zpracovány mikroprocesorem analyzátoru a převedeny do klinicky užitečných výsledků. Pohyb testovaného vzorku pokračuje až odhození do odpadkového koše. Interní tiskárna tiskne výsledek testu, pokud je tato volba vybrána. Výsledky je taktéž možno poslat do připojené počítačové stanice a dále s nimi pracovat. 14

15 2 Práce se systémem Nechte analyzátor zapnutý po celou dobu, kromě procedur čištění a údržby. Přehled Můžete provádět testy bez seznamu nebo ID vzorku. Vložte testovací proužek do analyzátoru. Analyzátor automaticky přidělí číslo sekvence a začne testovat. Testovanému vzorku můžete manuálně přidělit ID. ID vzorku můžete vložit ihned před testováním každého vzorku. Před spuštěním můžete vložit seznam až 200 identifikačních čísel (ID) vzorků. Můžete je vložit přes displej analyzátoru, počítačovou klávesnici, připojený počítač nebo přes laboratorní nebo nemocniční informační systém. Testování vzorků z vloženého seznamu, je možné přerušit z důvodu provedení urgentního (STAT) testu. Po provedení STAT testu, bude analyzátor pokračovat v testování vzorků podle vloženého seznamu. Pokud je to nezbytné, můžete testování analyzátoru zastavit před ukončením testů. K přesunu výsledků do tiskárny a počítače dojde jakmile jsou přečteny všechny reagenční oblasti. Příprava ke spuštění Jakmile umístíte první testovací proužek do sekce pro založení, analyzátor se spustí. Před spuštěním proveďte následující procedury. Výběr reagenčního proužku 1. Zkontrolujte zda používaný materiál odpovídá materiálům specifikovaných společností Bayer. Varování Nepoužívejte jiné reagenční proužky, než ty, které jsou pro práci s analyzátorem určeny. Používejte pouze značkové reagenční proužky společnosti Bayer. Použití jiných reagencií může způsobit chybný výsledek. 2. Pokud je potřeba, vyberte, přes tlačítko Cykly, alternativní jméno reagencie pro použití alternativních reagenčních proužků. 3. Pokud název reagencie neodpovídá, změňte výběr reagenčního proužku před začátkem testování. 15

16 Kontrola zakládací sekce Ujistěte se, že zakládací sekce a posuvník jsou čisté a ve správné pozici. Pokud jsou přítomny nečistoty, odstraňte je, vyčistěte posuvník a celou sekci. Změna výchozího čísla sekvence Toto číslo narůstá s každým novým proužkem umístěným do analyzátoru. Pokud je to nutné, použijte tento postup pro změnu tohoto čísla. 1. Vyberte SEQ # Zobrazí se číselná klávesnice. 2. Vložte nové číslo sekvence Ke změně jednotlivých číslic je zapotřebí: a. Vybrat pohyb vlevo nebo vpravo pro pohyb kurzor na číslice, které je potřeba změnit. b. Vložte správné číslice. Vyberte pro resetování čísla. 3. Zvolte Enter Změna Technické identifikace Můžete aktivovat funkci technické identifikace (Tech ID), během nastavování analyzátoru. Viz. strana 102., pro více informací. 1. Vyberte Menu 2. Vyberte Tech ID Zobrazí se číselná klávesnice 3. Vložte identifikační číslo, maximálně 13 číslic. a. Vyberte A-Z pro vložení písmen b. Vyberte Enter pro návrat číselné klávesnice. 4. Vyberte Enter pro uložení Tech ID Informace k tisku 1. Vyberte Menu 2. Vyberte Print pro tisk - seznam ID, pokud tento existuje v paměti - potvrzení poslední kalibrace - zpráva o parametrech nastavení 3. Vyberte Enter 16

17 Spuštění kontrol Před spuštěním testování vzorku vyberte v menu QC, pro spuštění kontroly. Viz. Kapitola 4, Kontrola kvality, pro více informací. Testování běžných vzorků Testování vzorků bez ID nebo seznamu vzorků Biologické nebezpečí Používejte prostředky osobní ochrany. Dbejte na univerzální prevenci. Viz. Dodatek A, Bezpečnostní informace, doporučená prevence pro práci v biologicky nebezpečnými materiály. 1. Vyberte reagenční proužek. Varování Nepoužívejte jiné reagenční proužky, než ty, které jsou pro práci s analyzátorem určeny. Používejte pouze značkové reagenční proužky společnosti Bayer. Použití jiných reagencií může způsobit chybný výsledek. 2. Pokud vkládáte barvu nebo bezbarvost, použijte tlačítko Cykly k nastavení barvy nebo bezbarvosti každého vzorku. K určení barvy a bezbarvosti můžete použít ruční čtečku čárového kódu a symbolů. Poznámka: Pokud užíváte základní nastavení COL/CLA během provozu, je tato funkce zapnuta, základní hodnoty YELLOW a CLEAR jsou zobrazeny. Vložte barvu a bezbarvost každého vzorku před máčením reagenčního proužku. 3. Celé reagenční oblasti ponořte do čerstvé, dobře promíchané, necentrifugované moči. 4. Ihned reagencie vyjměte. 5. Během vyjmutí vzorku otřete přebytečnou kapalinu o hranu nádobky. Varování Neposkvrňte okraj proužku. Mohlo by to ovlivnit výsledek testu. 17

18 6. Umístěte reagenční proužek do zakládací sekce analyzátoru, s reagenční plochou obrácenou vzhůru. Varování Nepřesné umístění proužku, může způsobit zablokování analyzátoru nebo nesprávné nastavení pod čtecí hlavou. Obrázek 6 Umístění reagenčního proužku 7. Opakujte kroky 2 až 6 pro každý vzorek Když je posuvník na levé straně zakládací sekce, můžete umístit další vzorek. Předchozí vzorek se mezitím přesouvá do odpadkového koše. Jakmile se poslední vzorek přemístí do odpadkového koše testování je ukončeno a spustí se proces přenosu dat. Viz. strana 26, Tisk a přenos dat, pro více informací o tisku a přenosu výsledků. 18

19 Použití ID vzorku bez vytvoření seznamu vzorků Můžete vložit ID vzorku těsně před testováním každého vzorku. Poznámka: Tento proces lze použít jen v případě, že funkce vkládání ID vzorku je zapnuta. Viz. strana 95., Vkládání ID vzorku, pro více informací. 1. V módu Ready/Run, vyberte ID 2. Vložte číslo ID pro vzorek, který se chystáte testovat. Výběrem tlačítka A- Z získáte přístup ke znakům abecedy ID vzorku můžete také vložit pomocí připojené klávesnice, nebo skenováním čárového kódu, pomocí ruční čtečky čárového kódu. 3. Pokud je potřeba, zadejte nebo skenujte barvu a bezbarvost. 4. Jakmile jsou tyto informace korektně vloženy vyberte Enter nebo skenujte Enter z karty barvy nebo bezbarvosti. Zobrazené změny umožní vložení dalšího ID vzorku a posuvník se přesune na levou stranu, tak můžete umístit testovaný proužek do zakládací sekce. 5. Namočte a umístěte reagenční proužek Poznámka: Pokud je vloženo další ID vzorku bez detekování nového proužku, analyzátor automaticky vytvoří pracovní seznam vzorků. 6. Opakujte kroky 2 až 6 pro každý další vzorek. Použití seznamu vzorků Před spuštěním můžete vložit seznam až 200 identifikačních čísel (ID) vzorků. Můžete je vložit přes displej analyzátoru, počítačovou klávesnici, připojený počítač nebo přes laboratorní nebo nemocniční informační systém. Poznámka: Funkci vkládání seznamu vzorků můžete použít pokud je funkce vkládání ID zapnuta. Viz. strana 95, ID vzorků, pro více informací. Vkládání seznamu vzorků z displeje nebo klávesnice počítače K nahlášení barvy a bezbarvosti vložte počáteční hodnotu ve chvíli kdy zadáváte ID vzorku. Barvu a bezbarvost můžete upravit během chodu vzorků, ihned před namočením každého reagenčního proužku. Poznámka: Analyzátor umožňuje duplikace ID čísel. 1. V módu Ready/Run, vyberte ID 2. Vložte ID prvního vzorku Vyberte A-Z pro vložení písmen. 19

20 ID vzorku můžete také vložit pomocí připojené klávesnice, nebo skenováním čárového kódu, pomocí ruční čtečky čárového kódu. Poznámka: Nevolte nebo neskenujte enter, před zadáním barvy a bezbarvosti 3. Pokud je potřeba, vložte nebo skenujte barvu a bezbarvost 4. Zvolte Enter 5. Opakujte kroky 2 až 4 pro každý vzorek. Úprava seznamu vzorků Použijte tuto proceduru ke změnám seznamu vzorků, když bylo dokončeno základní nastavení. 1. Použijte pohyb nahoru a dolů k výběru záznamů, které chcete editovat. 2. Upravte ID číslo vzorku. Poznámka: Nelze změnit nebo vymazat ID vzorku, když je analyzátor v chodu. Všechny tyto změny provádějte, když je analyzátor v módu Ready. 3. Vyberte Delete k odstranění položky ze seznamu. Můžete smazat pouze ID čísla, která jsou zobrazena nebo všechna ID čísle uložená v paměti. 4. Nastavte barvu a bezbarvost. 5. Vyberte Enter k uložení nového čísla, barvy a bezbarvosti. Vkládání seznamu vzorků z externího zdroje nebo laboratorního/nemocničního systému Analyzátor můžete připojit k hostovkému počítači nebo laboratornímu systému. Viz. Dodatek G, Počítačové a tiskové rozhraní, pro více informací. 1. Před nahráním seznamu vzorků z počítače nebo laboratorního systému se ujistěte, že následující podmínky jsou platné: Analyzátor je v módu Ready/Run Žádné ID číslo z předchozího seznamu vzorků není uloženo v paměti. Pokud byl seznam zaslán, ale není již více potřebný, můžete tento přepsat nově zaslaným seznamem vzorků. Počítačový a/nebo ethernetový port je nastaven. Volby počítačového portu pro Baud, Data a Parity jsou správně nastaveny pro hostovský počítač nebo LIS/HIS zasílající seznam vzorků. Odkažte se na specifikace připojeného počítače nebo laboratorního/nemocničního 20

21 informačního systému (LIS/HIS), pro informace a požadované parametry. Výstupní formát pro počítačový port je CCS. Viz strana 96., Volby počítačového portu, pro více informací o volbách počítačového portu. Poznámka: Nahrání seznamu proběhne jen v případě správného formátování. Viz Sekce 7, Řešení problémů. 2. Zkontrolujte nebo vymažte čísla ze seznamu a přiřaďte popis barvy nebo bezbarvosti. Pořadí seznamu je indikováno číslem vlevo od ID čísla. Celkový počet ID čísel v seznamu je zobrazen v dolním pravém rohu displeje. a. V módu Ready/Run vyberte ID číslo. b. Použijte pohyb nahoru a dolů (Up/Down) pro zobrazení ID čísla. Použijte pořadové číslo seznamu pro umístění na správnou pozici. Poznámka: Nelze změnit nebo smazat ID číslo přesunuté z hostovského počítače nebo laboratorního/nemocničního informačního systému. c. Vymažte čísla ze seznamu výběrem Delete. Lze vymazat pouze čísla, která jsou zobrazena nebo všech ID čísla v paměti d. Pokud je potřeba, nastavte nebo skenujte barvu a bezbarvost e. Vyberte Enter pro potvrzení nových hodnot barvy a bezbarvosti. 3. Vyberte Print pro tisk seznamu ID. 4. Vyberte Return to Ready/Run pro začátek testování vzorků. Tisk seznamu ID vzorků je možný i z módu Ready/Run. a. Vyberte Menu. b. Vyberte Print. c. Vyberte seznam ID. Poznámka: Všechny změny v seznamu vzorků musí být provedeny před spuštěním testu. Pro úpravu zbylých ID na seznamu, vložte seznam přes displej analyzátoru nebo připojenou klávesnici a poté zrušte přesun. Po dokončení přesunu, přidejte nová ID čísla. 5. Testujte každý vzorek Mód Ready/Run zobrazí každé ID číslo a hodnotu barva/bezbarvost ve stejné pořadí jak byly vloženy do seznamu. a. Zkontrolujte ID, hodnoty a nastavení vzorků, které se chystáte testovat. b. Pokud je to nutné, upravte barvu a bezbarvost. c. Namočte a umístěte reagenční proužek. Když je poslední proužek na seznamu vzorků přesunut do čtecí sekce, není možné přidat žádný další vzorek. Posuvník se zastaví na pravé straně zakládací sekce a analyzátor dokončí testování. 21

22 Provedení STAT (urgentního) testu Použijte tento postup k provedení STAT testu, během práce se seznamem vzorků. Po dokončení STAT testu bude analyzátor pokračovat v testování podle seznamu vzorků. 1. V módu Ready/Run vyberte STAT 2. Vložte ID vzorku pro STAT test. SEQ # je ukázáno na konci seznamu vzorků. 3. Upravte barvu a bezbarvost, pokud je to nutné. 4. Vyberte reagenční proužek. Varování Nepoužívejte jiné reagenční proužky, než ty, které jsou pro práci s analyzátorem určeny. Používejte pouze značkové reagenční proužky společnosti Bayer. Použití jiných reagencií může způsobit chybný výsledek. 5. Namočte a umístěte reagenční proužek. Po ukončení STAT testu je výsledek testu vytištěn. Analyzátor zobrazí jakékoli Potvrzující nebo Mikroskopické zmínky z STAT testu. 6. Spusťte další STAT test nebo pokračujte v testování vzorků ze seznamu. Dalšímu testu je přiděleno číslo následující po čísle právě dokončeného STAT testu. Zrušení chodu Vyberte Stop Run, pokud potřebujete zastavit chod před ukončením testu. Můžete zrušit celý chod nebo jen testování posledního proužku, který byl umístěn do zakládací sekce. Pokud zrušíte celý chod, všechny založené proužky jsou ihned přesunuty do odpadkového koše. Nejsou podány žádné zprávy o výsledcích. Žádné SEQ # není přiřazeno žádnému proužku, který nebyl přečten oběma čtecími hlavami před zvolením volby Stop Run. Musíte znovu otestovat všechny vzorky. Pokud je zrušen pouze test posledního proužku, chod bude pokračovat a můžete testovat nový proužek s použitím stejného SEQ #. 22

23 Práce s výsledky testů Výsledky jsou zaslány do tiskárny a počítače, jakmile jsou všechny reagenční oblasti vyhodnoceny. Pokud jsou záznamy označeny pro Potvrzující zprávu a funkce editace označených výsledků je zapnuta, tyto záznamy nejsou zaslány před dokončením závěrečné zprávy. Závěrečné zprávy Analyzátor může zobrazit až tři závěrečné zprávy, když je chod nebo STAT test dokončen. Tyto zprávy se zobrazí pokud máte označeny některé analýzy k signalizování Potvrzujících nebo Mikroskopických testů a pokud je funkce Mark positives zapnuta. K vyžádání těchto zpráv: 1. Specifikujte 1 nebo více testů určených pro Potvrzující zprávy (Confirmatory Reports) A a B nebo Mikroskopické zprávy (Microscopy Report). 2. V základním nastavení zapněte funkci úpravy označených výsledků (Edit flagged results).obrazovka Potvrzující a Mikroskopické zprávy zobrazí SEQ # a ID, které jsou určeny do zprávy a zkratku pro každou pozitivní analýzu pro signalizaci. Na obrazovce může být zobrazeno až 5 zpráv. 3. Použijte pohyb nahoru a dolů (Up/Down) pro zobrazení dalších zpráv. Pokud Potvrzující a Mikroskopická zpráva obsahuje záznamy, Potvrzující zpráva se zobrazí jako první. 4. Tyto výsledky upravte před opuštěním Potvrzující zprávy. Viz. Strana 23, Úprava výsledků Potvrzující zprávy, pro více informací. 5. Přezkoušejte kterýkoli ze vzorků na seznamu. Úprava výsledků Potvrzující zprávy Použijte tuto proceduru k úpravě výsledků potvrzujícího testování. 1. Během dokončení chodu překontrolujte přístup na obrazovku Potvrzující zprávy (Confirmatory Report). 2. Vyberte záznamy na obrazovce Potvrzující zpráva A. Zobrazí se označené výsledky pozitivních testů. 23

24 3. Vyberte tlačítko Cykly (Cycle key) vedle jména testu, pro provedení změn zobrazeného výsledku vedle dostupné zprávy výsledku. Když je vybráno tlačítko Cykly, výsledek tohoto testu je vytištěn a uložen s označením pomocí vykřičníku (!), pro upozornění, že výsledek byl upravován. Taktéž pokud byl výsledek resetován do původních hodnot. Pokud je výstupním formátem formát CCS, jsou výsledky zaslány s označením E. 4. Vyberete Previous Screen, když je úprava pro tento záznam dokončena, pro návrat do Potvrzující zprávy (Confirmatory Report). 5. Opakujte kroky 2 až 4 pro každý záznam. 6. Když jsou všechny úpravy dokončeny, vyberte Return to Ready/Run, pro opuštění Potvrzující zprávy A. Když zprávu opustíte, nemáte již možnost její obsah měnit. Záznamy Potvrzující zprávy B se zobrazí. 7. Opakujte kroky 2 až 4, pro úpravu těchto záznamů. 8. Když jsou všechny úpravy záznamů dokončeny, vyberte Return to Ready/Run, pro opuštění Potvrzujících zpráv. Poznámka: Jakmile opustíte editaci zpráv, nemáte již možnost se k úpravám vrátit. Záznamy Mikroskopických zpráv (Microscopic Report) se zobrazí. Jakmile opustíte obrazovku Confirmatory a Microscopic Report, výsledky zpráv, včetně Potvrzující zprávy A a B, jsou zaslány do tiskárny a počítače, všechny další zprávy jsou tištěny a přesunuty jakmile jsou dostupné. Sloučení dat Mikroskopického testování Použijte tento postup, pro přidání výsledků mikroskopického testu: Tato možnost je dostupné pouze pokud vytvoříte upravený nadpis. 1. V módu Ready/Run, vyberte Menu. 2. Vyberte Enter Microskopics results. 3. Vyhledejte výsledek testu: a. Vložte pacientovo ID. b. Vyberte Enter pro začátek hledání. Výsledky hledání pacientova ID se zobrazí od nejnovějšího. c. Použijte pohyb nahoru a dolů (Up/Down) pro výběr správného výsledku testu. d. Vyberte Select Result. 4. Vyberte nadpis, který chcete přidat. 24

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu.

DOC022.85.00720 DR 2800. UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4. HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. DOC022.85.00720 DR 2800 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Leden 2008 Vydání 4 HACH LANGE, 2007 2008. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v Německu. 2 Obsah Sekce 1 Specifikace... 7 Sekce 2 Všeobecné informace... 9 2.1

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Na obalovém materiálu, identifikačním štítku na přístroji a v příručce se mohou vyskytovat následující symboly nebo zkratky: In vitro diagnostikum Tento výrobek splňuje požadavky

Více

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484

Skener i2900. Uživatelská příručka. A-61778_cs 5K2484 Skener i2900 Uživatelská příručka A-61778_cs 5K2484 Bezpečnost Bezpečnostní opatření uživatele Skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 20,4 kg (45 lb) a po všech stranách

Více

Návod k použit. Leica IP S - Tiskárna pro podložní skla. Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 Obj. č. 14 0601 80117, RevD

Návod k použit. Leica IP S - Tiskárna pro podložní skla. Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 Obj. č. 14 0601 80117, RevD Návod k použit Leica IP S - Tiskárna pro podložní skla Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 Obj. č. 14 0601 80117, RevD Leica IP S Tiskárna pro podložní skla Návod k použití Leica IP S Obj. č. 14 0601

Více

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com

Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Řada X46x Uživatelská příručka Únor 2009 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 7014, 4569, 4570 Model(y): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2 Obsah Bezpečnostní informace...15

Více

Černobílá laserová multifunkční tiskárna

Černobílá laserová multifunkční tiskárna Černobílá laserová multifunkční tiskárna Uživatelská příručka Červen 2011 Typ(y) přístroje: 7014, 4569, 4570 Model(y): 431, 636, 63W, n01, n02, g01, g02, n11, n12, g11, g12, hn1, hn2, wh1, wh2, 43K, 6K6,

Více

Návod k obsluze. Analytické váhy Excellence Modely XPE METTLER TOLEDO. StaticDetect. www.mt.com XPE204

Návod k obsluze. Analytické váhy Excellence Modely XPE METTLER TOLEDO. StaticDetect. www.mt.com XPE204 Návod k obsluze Analytické váhy Excellence Modely XPE www.mt.com XPE204 METTLER TOLEDO StaticDetect F F Obsah 1 Úvod 11 1.1 Pro tento návod k obsluze platí následující konvence: 11 2 Bezpečnostní informace

Více

Skenery Kodak řady i5000

Skenery Kodak řady i5000 Skenery Kodak řady i5000 Uživatelská příručka A-61670_cs 5K3557 Bezpečnost Bezpečnostní opatření pro uživatele Stolní skener umístěte na pevnou a rovnou pracovní plochu, která unese zátěž 57,6 kg a po

Více

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití

Leica ASP300 S. Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor. Návod k použití Návod k použití Leica ASP300 S Advanced Smart Processor Přečerpávací tkáňový procesor Leica ASP300 S, V 1.5 RevD, česky 03/2013 Obj. č 14 0476 80117 RevB Tento návod uchovávejte vždy v blízkosti přístroje.

Více

MX410 a MX510 Series. Uživatelská příručka. Typ(y) přístroje: 7015 Model(y): 470, 630, 670, 675, 679

MX410 a MX510 Series. Uživatelská příručka. Typ(y) přístroje: 7015 Model(y): 470, 630, 670, 675, 679 MX410 a MX510 Series Uživatelská příručka Červen 2012 www.lexmark.com Typ(y) přístroje: 7015 Model(y): 470, 630, 670, 675, 679 Obsah 2 Obsah Informace o bezpečnosti...7 Informace o tiskárně...9 Vyhledání

Více

Tiskárna AddressRight DA Series DA70S, DA75S

Tiskárna AddressRight DA Series DA70S, DA75S Tiskárna AddressRight DA Series DA70S, DA75S Příručka obsluhy Česká verze UPOZORNĚNÍ Pokud příjemce nebo jiné osoby použijí zde uvedené informace k jiným účelům než opravě, nastavení nebo obsluze zařízení

Více

B6250/B6500. Uživatelská příručka B6250/B6500

B6250/B6500. Uživatelská příručka B6250/B6500 B6250/B6500 Uživatelská příručka B6250/B6500 PŘEDMLUVA Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, přesné a aktuální. Společnost Oki nemá žádnou zodpovědnost za následky

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELE

ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELE ZÁKLADNÍ PŘÍRUČKA UŽIVATELE DCP-J55W DCP-J75W Verze 0 CZE Pokud potřebujete volat zákaznický servis vyplňte následující informace pro budoucí použití: Číslo modelu: DCP-J55W, DCP-J75W (zakroužkujte číslo

Více

AR-5620 AR-5623 AR-5618D AR-5620D AR-5623D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE

AR-5620 AR-5623 AR-5618D AR-5620D AR-5623D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE MODEL: AR-568 AR-560 AR-56 AR-568D AR-560D AR-56D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE OBSAH ÚVOD... POUŽITÍ NÁVODU K OBSLUZE... ROZDÍLY MEZI MODELY... 5 INSTALACE PŘED INSTALACÍ SOFTWARE...

Více

A M I L O A. Návod k obsluze

A M I L O A. Návod k obsluze A M I L O A Návod k obsluze Máte nějaký technický problém nebo otázku, kterou potřebujete vyřešit? Nejaktuálnější informace o naší nabídce produktů, servisu a podpoře najdete na našich internetových stránkách

Více

Analyzátor COBAS TaqMan 48 Příručka k přístroji

Analyzátor COBAS TaqMan 48 Příručka k přístroji Analyzátor COBAS TaqMan 48 Příručka k přístroji Pro použití s provozní příručkou pro software AMPLILINK, verze 3.2 a 3.3 COBAS TaqMan 48 Informace o dokumentu Historie revizí Verze příručky Verze software

Více

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 -

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Obsah 1 Informace o bezpečnosti... 10 2 Informace o tiskárně... 14 Vyhledání informací o tiskárně... 14 Výběr umístění tiskárny... 15 3 Dodatečná příprava

Více

Vážený zákazníku, Papír. Kopírka. Tiskárna. Seznamy a protokoly SMS. Fax. Snímač (skener) Připojení k počítači (Laserfax 855) Telefon

Vážený zákazníku, Papír. Kopírka. Tiskárna. Seznamy a protokoly SMS. Fax. Snímač (skener) Připojení k počítači (Laserfax 855) Telefon Návod k obsluze 2 Vážený zákazníku, Děkujeme, že jste se rozhodl zakoupit faxový přístroj PHILIPS. Doufáme, že budete spokojeni s novým laserovým faxovým přístrojem. S tímto přístrojem můžete posílat a

Více

WorkCentre 6400. Color Multifunction Printer. Polski Magyar Русский Türkçe Ελληνικά

WorkCentre 6400. Color Multifunction Printer. Polski Magyar Русский Türkçe Ελληνικά WorkCentre 6400 Color Multifunction Printer WorkCentre 6400 User Guide English Français Guide d'utilisation Italiano Guida dell'utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português Guia do

Více

pagepro 1480MF Návod k obsluz

pagepro 1480MF Návod k obsluz pagepro 1480MF Návod k obsluz Vážený uživateli Pro vaši bezpečnost a komfort vám před používáním doporučujeme pečlivě si přečíst kapitolu Bezpečnost. Zakoupením tohoto multifunkčního zařízení jste se rozhodli

Více

MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODNÍ NÁVOD. Tento návod mějte vždy při ruce pro případnou potřebu.

MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODNÍ NÁVOD. Tento návod mějte vždy při ruce pro případnou potřebu. MODEL: MX-M282N MX-M362N MX-M452N MX-M502N DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVODNÍ NÁVOD Tento návod mějte vždy při ruce pro případnou potřebu. Upozornění! Pro úplné odpojení od elektrické sítě vytáhněte

Více

Lexmark E460dn a E460dw

Lexmark E460dn a E460dw Lexmark E460dn a E460dw Návod k použití Květen 2008 www.lexmark.cz Lexmark a logo Lexmark s diamantem jsou obchodní značky společnosti Lexmark International, Inc., registrované v USA a/nebo jiných zemích.

Více

KX-NT700. Návod k obsluze. Konferenční IP telefon. Model

KX-NT700. Návod k obsluze. Konferenční IP telefon. Model Návod k obsluze Konferenční IP telefon Model KX-NT700 Děkujeme vám za nákup výrobku Panasonic. Před použitím přístroje si důkladně prostudujte tento návod. Po přečtení si jej uschovejte pro budoucí potřebu.

Více

2005 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena.

2005 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. O této uživatelské příručce Tato Uživatelská příručka obsahuje informace potřebné k instalaci tiskárny. Kromě toho také poskytuje všechny podrobné pokyny týkající se používání tiskárny a informace o údržbě

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63P-9560-01J - 1 -

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63P-9560-01J - 1 - Uživatelská příručka 2013. 5 A63P-9560-01J - 1 - Obsah 1 Informace o bezpečnosti... 8 2 Informace o tiskárně... 12 Vyhledání informací o tiskárně... 12 Výběr umístění tiskárny... 13 Konfigurace tiskárny...

Více

Průvodce obecnými nastaveními

Průvodce obecnými nastaveními Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními 1 2 3 4 5 6 7 Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před

Více

AR-203E DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE ÚVODEM ZALOŽENÍ PAPÍRU KOPÍROVÁNÍ INSTALACE SOFTWARE 20

AR-203E DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE ÚVODEM ZALOŽENÍ PAPÍRU KOPÍROVÁNÍ INSTALACE SOFTWARE 20 MODEL AR-03E DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE ÚVODEM ZALOŽENÍ PAPÍRU KOPÍROVÁNÍ SPECIÁLNÍ FUNKCE ÚDRŽBA ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD Strana 4 7... INSTALACE SOFTWARE 0 PŘÍSLUŠENSTVÍ DODATEK........................

Více

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF

Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF TELECOM Multifunkční laserová tiskárna SP1100SF Aficio SP1100SF Provozní pokyny Než začnete přístroj používat, přečtěte si pečlivě tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití. Než začnete přístroj

Více

Termotransfer tiskárna. Uživatelská příručka

Termotransfer tiskárna. Uživatelská příručka Termotransfer tiskárna A3 Uživatelská příručka CopyRight by cab / 900 8200 / L45 /75 Překlad VVV Systém s.r.o. V Podhájí 776 / 30 Ústí nad Labem 2 Cab ProduktTechnik GmbH & Co KG / Tharo Systems, Inc A3

Více