Analyzátor. Clinitek Advantus analyzátor PRŮVODCE UŽIVATELE - Návod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analyzátor. Clinitek Advantus analyzátor PRŮVODCE UŽIVATELE - Návod"

Transkript

1 Analyzátor Clinitek Advantus analyzátor PRŮVODCE UŽIVATELE - Návod 1

2 2006 Bayer HealthCare LLC. All rights reserved. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto manuálu nebo produktů zde popsaných nesní být žádným způsobem reprodukována nebo jinak šířena bez předchozího svolení majitele těchto práv Bayer HealthCare LLC. Společnost Bayer je majitelem obchodních značek MULTISTIX, MULTISTIX PRO, URO-HEMACOMISTIX, URO-LABSTIX, CHEK-STIX, Clinitek a Clinitek Advantus. Kimwipes je obchodní značkou Kimberly-Clark. Cidex je obchodní značkou Lafayette Pharmaceuticals. Amphyl je obchodní značkou Linden Corporation. IBM je obchodní značkou International Business Machines. Lubriplate Super Lubrication Prevents Wear and Corrosion je obchodní značkou Fiske Brothers Refining Company. Země původu: Irsko Informace v tomto manuálu byly korektní a aktuální v době tisku. Protože společnost Bayer pokračuje v práci pro zlepšení svých produktů, vyhrazuje si právo na změnu specifikací, vybavení a procedur údržby,kdykoli bez předchozího upozornění. Pokud je analyzátor Clinitek Advantus používán jiným způsobem než je specifikováno společností Bayer HealthCare LLC, ochrana poskytovaná vybavením může být snížena. Sledujte všechna varování a ukazatele nebezpečí. 2

3 Obsah Jak používat tento manuál... 6 Signalizace, upozornění Přehled a funkce... 8 Přehled Hardwaru...9 Uživatelské prostředí...9 Testovací a tisková oblast...9 Propojení a napájení...10 Paměť...11 Přehled softwaru...12 Provozní sekvence Práce se systémem...15 Přehled...15 Příprava ke spuštění...15 Výběr reagenčního proužku...15 Kontrola zakládací sekce...16 Změna výchozího čísla sekvence...16 Změna Technické identifikace...16 Informace k tisku...16 Spuštění kontrol...17 Testování běžných vzorků...17 Testování vzorků bez ID nebo seznamu vzorků...17 Použití ID vzorku bez vytvoření seznamu vzorků...19 Použití seznamu vzorků...19 Vkládání seznamu vzorků z displeje nebo klávesnice počítače...19 Vkládání seznamu vzorků z externího zdroje nebo laboratorního/nemocničního systému...20 Provedení STAT (urgentního) testu...22 Zrušení chodu...22 Práce s výsledky testů...23 Vyvolání výsledků...25 Tisk a přenos výsledků...26 Další pracovní instrukce...28 Použití tiskárny formulářů...28 Odstranění zmačkaného testovacího proužku...28 Tepelný tisk...28 Ovládání tiskového papíru...28 Vyprázdnění odpadkového koše Kalibrace...29 Přehled...29 Potvrzení kalibrace Kontrola kvality...30 Testování kontrolních vzorků

4 Chyby v kontrolách kvality Údržba...34 Základní čištění...34 Provádění denního čištění...34 Provádění dekontaminace...39 Promazání kluzné plochy posuvníku a šachty...40 Výměna papíru...41 Výměna tiskárny...44 Odpojte analyzátor...44 Odejměte kryt interní tiskárny...44 Vyjmutí papírové role...45 Vyjmutí tiskárny...46 Instalace nové tiskárny...48 Kalibrace dotykového panelu Řešení problémů...50 Základní informace...50 Odstranění zablokovaného testovacího proužku...50 Reinstalace pevné základny...52 Chyby a nápravné akce Správa dokumentů Nastavení systému...66 Instalace...66 Přehled...66 Vybalení analyzátoru...66 Instalace analyzátoru...68 Vložení odpadového sáčku...73 Instalace propojení...73 Instalace držáku Čtečky čárového kódu...75 Instalace tiskové role papíru...75 Provedení první kontroly analyzátoru...75 Informace o Nastavení...78 Nastavení Menu Nastavení Menu Nastavení Menu Nastavení Menu Nastavení Menu Nastavení Menu Nastavení Menu Nastavení Menu Nastavení Menu Dokončení nastavení Dodatek A: Bezpečnostní informace Ochrana před biologickým nebezpečím Reference Dodatek B: Záruka, Informace o podpoře Zákonné informace Autorizovaný zástupce společnosti Bayer Údaje o záruce

5 Výrobní záruka pro americké zákazníky Odmítnutí záruky Omezení odpovědnosti Informace o podpoře Kontaktní informace Předservisní kontrolní list Dodatek C: Dodávky k objednání Seznam dodávek a volitelného vybavení Bayer reagenční proužky pro rozbor moči CHEK-STIX pozitivní a negativní kontrolní proužky pro rozbor moči Clinitek ruční čtečka čárového kódu Instalace držáku čtečky čárového kódu Clinitek Advantus odpadové sáčky STAR tiskové formuláře Seznam vyměnitelných dílů Dodatek D: Specifikace Specifikace systému Certifikáty bezpečnosti Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Rozměry analyzátoru Ekologické specifikace Napájení Tabulky výsledků Anglické a Čínské, konvenční jednotky Anglické a Čínské, mezinárodní jednotky (SI) Skandinávské jednotky systém PLUS Dodatek E: Symboly Systém a balení Uživatelské prostředí Dodatek F: Čtečka čárového kódu Základní informace Instalace ruční čtečky čárového kódu Testování čtečky čárového kódu Řešení problémů Specifikace Formáty čárového kódu Symboly a štítky čárového kódu Údržba Dodatek G: Tiskové a počítačové propojení Základní informace Kabel a Pin specifikace (počítač) Pin určení pro propojovací kabel sériový port Technické zkratky Hardwaru Kabel a specifikace Pin (tiskárna) Konektor DB Poznámky

6 Jak používat tento manuál Manuál k přístroji Clinitek Advantus poskytuje informace pro profesionální klinické laboratoře, které užívají systém Clinitek Advantus: Následující tabulka popisuje uspořádání tohoto manuálu. Pokud chcete... získat informace o základech tohoto systému, hardwaru a operačních sekvencí pracovat se vzorky a jejich výsledky získat informace o kalibraci a tisku kalibračního statutu zpracování vzorků QC (kontrola kvality) provádění údržby vyšetřit a provést opravu systémových pracovat se soubory a daty instalovat nebo měnit parametry systému další informace jako je slovník nebo seznam dodávek Hledejte v... Sekce 1, Přehled a funkce Sekce 2, Práce se systémemu Sekce 3, Kalibrace Sekce 4, Kontrola kvality Sekce 5, Údržba Sekce 6, Řešení problémů Sekce 7, Správa dokumentů Sekce 8, Nastavení systému Dodatky 6

7 Signalizace, upozornění Tento manuál používá následující symboly a textové signalizace Biologické nebezpečí: varuje před potenciálně biologicky nebezpečnými podmínkami Varování: varuje před podmínkami, které mohou způsobit zranění Výstraha: varuje před podmínkami, které mohou způsobit poškození produktu nebo ztrátu dat Poznámka: Upozorňuje na důležitou informaci vyžadující vaši pozornost Poznámka tučně: Tučně zobrazené texty nebo ikony na uživatelském rozhraní. Například, pokud se nápis Save změní na tučné Save, nápis odkazuje na tlačítko na uživatelském rozhraní. Systém ikon je také zobrazován pomocí tučného písma. Například nápis Next Screen odkazuje na systémovou ikonu. Poznámka kurzívou: Odkazuje na názvy dokumentů nebo sekce v tomto návodu. 7

8 1 Přehled a funkce Clinitek Advantus je poloautomatický analyzátor pro rozbor moče. Je vyvinut pro práci s reagenčními proužky společnosti Bayer, jako jsou MULTISTIX 10 SG a MULTISTIX PRO. Analyzátor je odrazový spektrometr (refraktometr), který analyzuje barvu a intenzitu světla, kterou odráží reagenční proužek a vytváří zprávy o výsledcích pro další klinické využití. Analyzátor přesně určí a vytvoří zprávu o barvě moči. Můžete zadat bezbarvost každého vzorku. Neprovádíte žádné kalkulace. Kalibrace probíhá automaticky po každé analýze reagenčního proužku. Obrázek 1 Clinitek Advantus analyzátor 8

9 Bayerův reagenční proužek obsahuje reagenční oblasti pro testování glukózy, bilirubinu, ketonu, specifické hmotnosti, okultního krvácení, ph, bílkoviny, urobilinogenu, dusitanu a leukocytu. MULTISTIX PRO reagenční proužek také obsahuje nízko proteinovou a kreatinovou reagenční oblast. Každý výsledek proteinu vychází ze dvou proteinových testů a tento výsledek se porovnává s výsledkem kreatinu za účelem vytvoření proteinovo-kreatinového poměru. Systém Clinitek Advantus je určen výhradně pro použití v profesionálních laboratořích. Clinitek Advantus je používán k provádění diagnostických testů in vitro. Jako všechny diagnostické testy, konečná diagnóza nemůže být založena na výsledku jednotlivého testu, ale měla by být vyhodnocena ošetřujícím lékařem po provedení všech klinických a laboratorních nálezech. Přehled Hardwaru Uživatelské prostředí Práce s analyzátorem probíhá přes integrovaný dotykový panel. Vzkazy, možnosti a požadavky informací a odezvy jsou prováděny přiměřeným dotykem symbolů na panelu. Upozornění Nepoužívejte nic tvrdého nebo ostrého pro dotyk panelu. Může to způsobit poškození panelu. K práci s analyzátorem můžete také použít počítačovou klávesnici nebo ruční čtečku čárového kódu. Některé analyzátory nepodporují připojení těchto zařízení. Testovací a tisková oblast Všechny fáze testování mají určené svůj pevný prostor. Tento prostor má 3 sekce: sekce pro založení testovacího proužku, testovací sekce, odpadkový koš. Testovací proužky jsou založeny do sekce pro založení. Posuvník posune proužek do testovací sekce, kde je otestován. Když je test ukončen, proužek je přemístěn do odpadkového koše. Po ukončení testu, dojde k tisku výsledků testu pomocí interní tiskárny. 9

10 1 Display 2 Tiskárna 3 Odpadkový koš 4 Pevná základna 5 Inkubační/čtecí sekce 6 Sekce pro založení testovacího proužku 7 Posuvník Obrázek 2 Uživatelské prostředí, Testovací a tisková oblast. Propojení a napájení Kabel je připojen do kabelové skříně. Zmáčknutím tlačítka Power, zapněte analyzátor. Pomocí dalších konektorů, můžete připojit počítač, tiskárnu, síť ethernet, klávesnici a ruční čtečku čárového kódu. 10

11 Paměť Interní flash paměť analyzátoru obsahuje software. Pokud je to nezbytné, tento software může být aktualizován pomocí elektronické paměťové karty, ke které je přístup ze zadní strany analyzátoru, v části s dotykovým panelem. Analyzátor má uloženy operační parametry, včetně těch vybraných uživatelem a až 500 výsledků vyšetření a 200 výsledků kontroly kvality. Tyto informace jsou na paměti RAM se zálohou baterií. Informace jsou uloženy v paměti bez ohledu na to zda je analyzátor vypnutý nebo zapnutý. 1 Slot paměťové karty 2 Chladící ventilátor 3 Hlavní vypínač 4 Zásuvka pro kabel 5 Zásuvka pro síťový kabel 6 Sériový konektor 7 Konektor tiskárny 8 Konektor pro připojení klávesnice a čtečky čárového kódu Obrázek 3 Propojení, Napájeni a Paměť 11

12 Přehled softwaru Clinitek Advantus analyzátor má jednoduchou navigaci a intuitivní uživatelské prostředí. Pokud není analyzátor používán, zobrazí se spořič obrazovky nebo obrazovka Ready/Run (Připraven/Spustit). Pokud se zobrazuje spořič obrazovky, dotykem na display se dostanete do módu Ready/Run. Z tohoto módu máte přístup ke všem testům. Z módu Ready/Rum můžete také ovládat všechny části softwaru. 1 Informace a instrukce 2 Neaktivní akce 3 Aktivní akce 4 Neaktivní cykly 5 Aktivní cykly 6 Systémový status Obrázek 4 Obrazovka Ready/Run (Připraven/Spustit) Informační a instruktážní oblast zobrazuje nastavení systému nebo hodnot vložených uživatelem a poskytuje uživateli instrukce. V této oblasti se zobrazují možnosti, Nápověda(Help), Zastavit Spustit(Stop Run) a návrat do módu Ready/Run(Připraven/Spustit). Mnoho dalších možností je pod tlačítkem Akce. Výběrem tohoto tlačítka vyberete dále tyto možnosti. Některé další možnosti jsou pod tlačítkem Cykly. Použijte tuto volbu, pokud jsou další možnosti dostupné. Vždy, když zvolíte tuto volbu, zobrazí se výběr možností. 12

13 Pokud je volba aktivní, symbol je plně osvětlen, pokud volba aktivní není, symbol je tlumený. Oblast statutu systému se zobrazuje pouze v módu Ready/Run (Připraven/Spustit). Zobrazuje se zde aktuální datum a čas a technické ID, pokud jsou tyto ve vašem systému aktivní. 1 Číselná klávesnice 2 Informační a instruktážní oblast 3 Návrat do módu Ready/Run 4 Resetovat QC položku ID 5 Posun vlevo 6 Abeceda 7 Potvrdit Obrázek 5 Zadávací obrazovka Některé volby vyžadují vložení informací. Pokud tuto volbu zvolíte, zobrazí se číselná klávesnice. Pokud to zvolená volba dovoluje, máte přes Tlačítko Abecedy přístup k jednotlivým znaků. Pokud je připojena počítačová klávesnice nebo čtečka čárového kódu je možné informace vkládat nebo skenovat pomocí těchto zařízení. Zařízení rozpozná pouze znaky, které odpovídají znakům analyzátoru. Pro kompletní seznam klíčových symbolů: Dodatek E: Symboly 13

14 Provozní sekvence Pokud není použita identifikace (ID) vzorků a barevnost/bezbarvost výsledku je hlášena a zobrazena, analyzátor automaticky přejde do módu Run (Spustit), když vložíte testovací proužek. Senzory detekují přítomnost testovacího proužku, aktivují posun a čtecí cyklus. Pokud je posuvník umístěn na levé straně sekce pro vkládání vzorků, je připraven pro umístění vzorku. Pokud je posuvník na pravé straně sekce, není připraven a ignoruje vložené vzorky. Pokud je analyzátor v chodu (Run) a vy umístíte testovací proužek do sekce pro vložení vzorku, může dojít k prodlení do 7 sekund než posuvník zareaguje. Délka prodlevy je závislá na aktuálním nastavení cyklu testování. Posuvník přesune vzorek přes zakládací sekci směrem k sekci čtecí. Pohyb posuvníku, přes vkládací sekci je asi 1,3 cm (1/2 inch) každých 7 sekund. Dvě čtecí hlavy, umístěné ve čtecí sekci analyzátoru, zkontrolují délku každého reagenčního proužku a určí dobu inkubačního cyklu. První čtecí hlava čte reagenční oblast vyžadující kratší inkubační dobu. Druhá čtecí hlava čte reagenční oblast vyžadující delší inkubační dobu. Každá ze dvou čtecích hlav obsahuje žhnoucí lampu a fotodiody. Jakmile se vzorek posune do pozice pod čtecí hlavou, analyzátor provede měření. Poté čtecí hlava skenuje celou délku proužku, změří odraz světla z každé reagenční plochy. Část světelného proudu je odražena zpět směrem k fotodiodám. Světlo odražené z testované plochy má specifickou vlnovou délku, která je závislá na stupni barevných změn a přímo odpovídá koncentraci konkrétní složky v moči. Seskupení fotodiod obsahuje 4 filtry s parametry nm (modrá), nm (zelená), nm (červená) a nm (infra IR). Světelná intenzita detekovaná fotodiodami je převedena do elektrických impulsů, které jsou zpracovány mikroprocesorem analyzátoru a převedeny do klinicky užitečných výsledků. Pohyb testovaného vzorku pokračuje až odhození do odpadkového koše. Interní tiskárna tiskne výsledek testu, pokud je tato volba vybrána. Výsledky je taktéž možno poslat do připojené počítačové stanice a dále s nimi pracovat. 14

15 2 Práce se systémem Nechte analyzátor zapnutý po celou dobu, kromě procedur čištění a údržby. Přehled Můžete provádět testy bez seznamu nebo ID vzorku. Vložte testovací proužek do analyzátoru. Analyzátor automaticky přidělí číslo sekvence a začne testovat. Testovanému vzorku můžete manuálně přidělit ID. ID vzorku můžete vložit ihned před testováním každého vzorku. Před spuštěním můžete vložit seznam až 200 identifikačních čísel (ID) vzorků. Můžete je vložit přes displej analyzátoru, počítačovou klávesnici, připojený počítač nebo přes laboratorní nebo nemocniční informační systém. Testování vzorků z vloženého seznamu, je možné přerušit z důvodu provedení urgentního (STAT) testu. Po provedení STAT testu, bude analyzátor pokračovat v testování vzorků podle vloženého seznamu. Pokud je to nezbytné, můžete testování analyzátoru zastavit před ukončením testů. K přesunu výsledků do tiskárny a počítače dojde jakmile jsou přečteny všechny reagenční oblasti. Příprava ke spuštění Jakmile umístíte první testovací proužek do sekce pro založení, analyzátor se spustí. Před spuštěním proveďte následující procedury. Výběr reagenčního proužku 1. Zkontrolujte zda používaný materiál odpovídá materiálům specifikovaných společností Bayer. Varování Nepoužívejte jiné reagenční proužky, než ty, které jsou pro práci s analyzátorem určeny. Používejte pouze značkové reagenční proužky společnosti Bayer. Použití jiných reagencií může způsobit chybný výsledek. 2. Pokud je potřeba, vyberte, přes tlačítko Cykly, alternativní jméno reagencie pro použití alternativních reagenčních proužků. 3. Pokud název reagencie neodpovídá, změňte výběr reagenčního proužku před začátkem testování. 15

16 Kontrola zakládací sekce Ujistěte se, že zakládací sekce a posuvník jsou čisté a ve správné pozici. Pokud jsou přítomny nečistoty, odstraňte je, vyčistěte posuvník a celou sekci. Změna výchozího čísla sekvence Toto číslo narůstá s každým novým proužkem umístěným do analyzátoru. Pokud je to nutné, použijte tento postup pro změnu tohoto čísla. 1. Vyberte SEQ # Zobrazí se číselná klávesnice. 2. Vložte nové číslo sekvence Ke změně jednotlivých číslic je zapotřebí: a. Vybrat pohyb vlevo nebo vpravo pro pohyb kurzor na číslice, které je potřeba změnit. b. Vložte správné číslice. Vyberte pro resetování čísla. 3. Zvolte Enter Změna Technické identifikace Můžete aktivovat funkci technické identifikace (Tech ID), během nastavování analyzátoru. Viz. strana 102., pro více informací. 1. Vyberte Menu 2. Vyberte Tech ID Zobrazí se číselná klávesnice 3. Vložte identifikační číslo, maximálně 13 číslic. a. Vyberte A-Z pro vložení písmen b. Vyberte Enter pro návrat číselné klávesnice. 4. Vyberte Enter pro uložení Tech ID Informace k tisku 1. Vyberte Menu 2. Vyberte Print pro tisk - seznam ID, pokud tento existuje v paměti - potvrzení poslední kalibrace - zpráva o parametrech nastavení 3. Vyberte Enter 16

17 Spuštění kontrol Před spuštěním testování vzorku vyberte v menu QC, pro spuštění kontroly. Viz. Kapitola 4, Kontrola kvality, pro více informací. Testování běžných vzorků Testování vzorků bez ID nebo seznamu vzorků Biologické nebezpečí Používejte prostředky osobní ochrany. Dbejte na univerzální prevenci. Viz. Dodatek A, Bezpečnostní informace, doporučená prevence pro práci v biologicky nebezpečnými materiály. 1. Vyberte reagenční proužek. Varování Nepoužívejte jiné reagenční proužky, než ty, které jsou pro práci s analyzátorem určeny. Používejte pouze značkové reagenční proužky společnosti Bayer. Použití jiných reagencií může způsobit chybný výsledek. 2. Pokud vkládáte barvu nebo bezbarvost, použijte tlačítko Cykly k nastavení barvy nebo bezbarvosti každého vzorku. K určení barvy a bezbarvosti můžete použít ruční čtečku čárového kódu a symbolů. Poznámka: Pokud užíváte základní nastavení COL/CLA během provozu, je tato funkce zapnuta, základní hodnoty YELLOW a CLEAR jsou zobrazeny. Vložte barvu a bezbarvost každého vzorku před máčením reagenčního proužku. 3. Celé reagenční oblasti ponořte do čerstvé, dobře promíchané, necentrifugované moči. 4. Ihned reagencie vyjměte. 5. Během vyjmutí vzorku otřete přebytečnou kapalinu o hranu nádobky. Varování Neposkvrňte okraj proužku. Mohlo by to ovlivnit výsledek testu. 17

18 6. Umístěte reagenční proužek do zakládací sekce analyzátoru, s reagenční plochou obrácenou vzhůru. Varování Nepřesné umístění proužku, může způsobit zablokování analyzátoru nebo nesprávné nastavení pod čtecí hlavou. Obrázek 6 Umístění reagenčního proužku 7. Opakujte kroky 2 až 6 pro každý vzorek Když je posuvník na levé straně zakládací sekce, můžete umístit další vzorek. Předchozí vzorek se mezitím přesouvá do odpadkového koše. Jakmile se poslední vzorek přemístí do odpadkového koše testování je ukončeno a spustí se proces přenosu dat. Viz. strana 26, Tisk a přenos dat, pro více informací o tisku a přenosu výsledků. 18

19 Použití ID vzorku bez vytvoření seznamu vzorků Můžete vložit ID vzorku těsně před testováním každého vzorku. Poznámka: Tento proces lze použít jen v případě, že funkce vkládání ID vzorku je zapnuta. Viz. strana 95., Vkládání ID vzorku, pro více informací. 1. V módu Ready/Run, vyberte ID 2. Vložte číslo ID pro vzorek, který se chystáte testovat. Výběrem tlačítka A- Z získáte přístup ke znakům abecedy ID vzorku můžete také vložit pomocí připojené klávesnice, nebo skenováním čárového kódu, pomocí ruční čtečky čárového kódu. 3. Pokud je potřeba, zadejte nebo skenujte barvu a bezbarvost. 4. Jakmile jsou tyto informace korektně vloženy vyberte Enter nebo skenujte Enter z karty barvy nebo bezbarvosti. Zobrazené změny umožní vložení dalšího ID vzorku a posuvník se přesune na levou stranu, tak můžete umístit testovaný proužek do zakládací sekce. 5. Namočte a umístěte reagenční proužek Poznámka: Pokud je vloženo další ID vzorku bez detekování nového proužku, analyzátor automaticky vytvoří pracovní seznam vzorků. 6. Opakujte kroky 2 až 6 pro každý další vzorek. Použití seznamu vzorků Před spuštěním můžete vložit seznam až 200 identifikačních čísel (ID) vzorků. Můžete je vložit přes displej analyzátoru, počítačovou klávesnici, připojený počítač nebo přes laboratorní nebo nemocniční informační systém. Poznámka: Funkci vkládání seznamu vzorků můžete použít pokud je funkce vkládání ID zapnuta. Viz. strana 95, ID vzorků, pro více informací. Vkládání seznamu vzorků z displeje nebo klávesnice počítače K nahlášení barvy a bezbarvosti vložte počáteční hodnotu ve chvíli kdy zadáváte ID vzorku. Barvu a bezbarvost můžete upravit během chodu vzorků, ihned před namočením každého reagenčního proužku. Poznámka: Analyzátor umožňuje duplikace ID čísel. 1. V módu Ready/Run, vyberte ID 2. Vložte ID prvního vzorku Vyberte A-Z pro vložení písmen. 19

20 ID vzorku můžete také vložit pomocí připojené klávesnice, nebo skenováním čárového kódu, pomocí ruční čtečky čárového kódu. Poznámka: Nevolte nebo neskenujte enter, před zadáním barvy a bezbarvosti 3. Pokud je potřeba, vložte nebo skenujte barvu a bezbarvost 4. Zvolte Enter 5. Opakujte kroky 2 až 4 pro každý vzorek. Úprava seznamu vzorků Použijte tuto proceduru ke změnám seznamu vzorků, když bylo dokončeno základní nastavení. 1. Použijte pohyb nahoru a dolů k výběru záznamů, které chcete editovat. 2. Upravte ID číslo vzorku. Poznámka: Nelze změnit nebo vymazat ID vzorku, když je analyzátor v chodu. Všechny tyto změny provádějte, když je analyzátor v módu Ready. 3. Vyberte Delete k odstranění položky ze seznamu. Můžete smazat pouze ID čísla, která jsou zobrazena nebo všechna ID čísle uložená v paměti. 4. Nastavte barvu a bezbarvost. 5. Vyberte Enter k uložení nového čísla, barvy a bezbarvosti. Vkládání seznamu vzorků z externího zdroje nebo laboratorního/nemocničního systému Analyzátor můžete připojit k hostovkému počítači nebo laboratornímu systému. Viz. Dodatek G, Počítačové a tiskové rozhraní, pro více informací. 1. Před nahráním seznamu vzorků z počítače nebo laboratorního systému se ujistěte, že následující podmínky jsou platné: Analyzátor je v módu Ready/Run Žádné ID číslo z předchozího seznamu vzorků není uloženo v paměti. Pokud byl seznam zaslán, ale není již více potřebný, můžete tento přepsat nově zaslaným seznamem vzorků. Počítačový a/nebo ethernetový port je nastaven. Volby počítačového portu pro Baud, Data a Parity jsou správně nastaveny pro hostovský počítač nebo LIS/HIS zasílající seznam vzorků. Odkažte se na specifikace připojeného počítače nebo laboratorního/nemocničního 20

21 informačního systému (LIS/HIS), pro informace a požadované parametry. Výstupní formát pro počítačový port je CCS. Viz strana 96., Volby počítačového portu, pro více informací o volbách počítačového portu. Poznámka: Nahrání seznamu proběhne jen v případě správného formátování. Viz Sekce 7, Řešení problémů. 2. Zkontrolujte nebo vymažte čísla ze seznamu a přiřaďte popis barvy nebo bezbarvosti. Pořadí seznamu je indikováno číslem vlevo od ID čísla. Celkový počet ID čísel v seznamu je zobrazen v dolním pravém rohu displeje. a. V módu Ready/Run vyberte ID číslo. b. Použijte pohyb nahoru a dolů (Up/Down) pro zobrazení ID čísla. Použijte pořadové číslo seznamu pro umístění na správnou pozici. Poznámka: Nelze změnit nebo smazat ID číslo přesunuté z hostovského počítače nebo laboratorního/nemocničního informačního systému. c. Vymažte čísla ze seznamu výběrem Delete. Lze vymazat pouze čísla, která jsou zobrazena nebo všech ID čísla v paměti d. Pokud je potřeba, nastavte nebo skenujte barvu a bezbarvost e. Vyberte Enter pro potvrzení nových hodnot barvy a bezbarvosti. 3. Vyberte Print pro tisk seznamu ID. 4. Vyberte Return to Ready/Run pro začátek testování vzorků. Tisk seznamu ID vzorků je možný i z módu Ready/Run. a. Vyberte Menu. b. Vyberte Print. c. Vyberte seznam ID. Poznámka: Všechny změny v seznamu vzorků musí být provedeny před spuštěním testu. Pro úpravu zbylých ID na seznamu, vložte seznam přes displej analyzátoru nebo připojenou klávesnici a poté zrušte přesun. Po dokončení přesunu, přidejte nová ID čísla. 5. Testujte každý vzorek Mód Ready/Run zobrazí každé ID číslo a hodnotu barva/bezbarvost ve stejné pořadí jak byly vloženy do seznamu. a. Zkontrolujte ID, hodnoty a nastavení vzorků, které se chystáte testovat. b. Pokud je to nutné, upravte barvu a bezbarvost. c. Namočte a umístěte reagenční proužek. Když je poslední proužek na seznamu vzorků přesunut do čtecí sekce, není možné přidat žádný další vzorek. Posuvník se zastaví na pravé straně zakládací sekce a analyzátor dokončí testování. 21

22 Provedení STAT (urgentního) testu Použijte tento postup k provedení STAT testu, během práce se seznamem vzorků. Po dokončení STAT testu bude analyzátor pokračovat v testování podle seznamu vzorků. 1. V módu Ready/Run vyberte STAT 2. Vložte ID vzorku pro STAT test. SEQ # je ukázáno na konci seznamu vzorků. 3. Upravte barvu a bezbarvost, pokud je to nutné. 4. Vyberte reagenční proužek. Varování Nepoužívejte jiné reagenční proužky, než ty, které jsou pro práci s analyzátorem určeny. Používejte pouze značkové reagenční proužky společnosti Bayer. Použití jiných reagencií může způsobit chybný výsledek. 5. Namočte a umístěte reagenční proužek. Po ukončení STAT testu je výsledek testu vytištěn. Analyzátor zobrazí jakékoli Potvrzující nebo Mikroskopické zmínky z STAT testu. 6. Spusťte další STAT test nebo pokračujte v testování vzorků ze seznamu. Dalšímu testu je přiděleno číslo následující po čísle právě dokončeného STAT testu. Zrušení chodu Vyberte Stop Run, pokud potřebujete zastavit chod před ukončením testu. Můžete zrušit celý chod nebo jen testování posledního proužku, který byl umístěn do zakládací sekce. Pokud zrušíte celý chod, všechny založené proužky jsou ihned přesunuty do odpadkového koše. Nejsou podány žádné zprávy o výsledcích. Žádné SEQ # není přiřazeno žádnému proužku, který nebyl přečten oběma čtecími hlavami před zvolením volby Stop Run. Musíte znovu otestovat všechny vzorky. Pokud je zrušen pouze test posledního proužku, chod bude pokračovat a můžete testovat nový proužek s použitím stejného SEQ #. 22

23 Práce s výsledky testů Výsledky jsou zaslány do tiskárny a počítače, jakmile jsou všechny reagenční oblasti vyhodnoceny. Pokud jsou záznamy označeny pro Potvrzující zprávu a funkce editace označených výsledků je zapnuta, tyto záznamy nejsou zaslány před dokončením závěrečné zprávy. Závěrečné zprávy Analyzátor může zobrazit až tři závěrečné zprávy, když je chod nebo STAT test dokončen. Tyto zprávy se zobrazí pokud máte označeny některé analýzy k signalizování Potvrzujících nebo Mikroskopických testů a pokud je funkce Mark positives zapnuta. K vyžádání těchto zpráv: 1. Specifikujte 1 nebo více testů určených pro Potvrzující zprávy (Confirmatory Reports) A a B nebo Mikroskopické zprávy (Microscopy Report). 2. V základním nastavení zapněte funkci úpravy označených výsledků (Edit flagged results).obrazovka Potvrzující a Mikroskopické zprávy zobrazí SEQ # a ID, které jsou určeny do zprávy a zkratku pro každou pozitivní analýzu pro signalizaci. Na obrazovce může být zobrazeno až 5 zpráv. 3. Použijte pohyb nahoru a dolů (Up/Down) pro zobrazení dalších zpráv. Pokud Potvrzující a Mikroskopická zpráva obsahuje záznamy, Potvrzující zpráva se zobrazí jako první. 4. Tyto výsledky upravte před opuštěním Potvrzující zprávy. Viz. Strana 23, Úprava výsledků Potvrzující zprávy, pro více informací. 5. Přezkoušejte kterýkoli ze vzorků na seznamu. Úprava výsledků Potvrzující zprávy Použijte tuto proceduru k úpravě výsledků potvrzujícího testování. 1. Během dokončení chodu překontrolujte přístup na obrazovku Potvrzující zprávy (Confirmatory Report). 2. Vyberte záznamy na obrazovce Potvrzující zpráva A. Zobrazí se označené výsledky pozitivních testů. 23

24 3. Vyberte tlačítko Cykly (Cycle key) vedle jména testu, pro provedení změn zobrazeného výsledku vedle dostupné zprávy výsledku. Když je vybráno tlačítko Cykly, výsledek tohoto testu je vytištěn a uložen s označením pomocí vykřičníku (!), pro upozornění, že výsledek byl upravován. Taktéž pokud byl výsledek resetován do původních hodnot. Pokud je výstupním formátem formát CCS, jsou výsledky zaslány s označením E. 4. Vyberete Previous Screen, když je úprava pro tento záznam dokončena, pro návrat do Potvrzující zprávy (Confirmatory Report). 5. Opakujte kroky 2 až 4 pro každý záznam. 6. Když jsou všechny úpravy dokončeny, vyberte Return to Ready/Run, pro opuštění Potvrzující zprávy A. Když zprávu opustíte, nemáte již možnost její obsah měnit. Záznamy Potvrzující zprávy B se zobrazí. 7. Opakujte kroky 2 až 4, pro úpravu těchto záznamů. 8. Když jsou všechny úpravy záznamů dokončeny, vyberte Return to Ready/Run, pro opuštění Potvrzujících zpráv. Poznámka: Jakmile opustíte editaci zpráv, nemáte již možnost se k úpravám vrátit. Záznamy Mikroskopických zpráv (Microscopic Report) se zobrazí. Jakmile opustíte obrazovku Confirmatory a Microscopic Report, výsledky zpráv, včetně Potvrzující zprávy A a B, jsou zaslány do tiskárny a počítače, všechny další zprávy jsou tištěny a přesunuty jakmile jsou dostupné. Sloučení dat Mikroskopického testování Použijte tento postup, pro přidání výsledků mikroskopického testu: Tato možnost je dostupné pouze pokud vytvoříte upravený nadpis. 1. V módu Ready/Run, vyberte Menu. 2. Vyberte Enter Microskopics results. 3. Vyhledejte výsledek testu: a. Vložte pacientovo ID. b. Vyberte Enter pro začátek hledání. Výsledky hledání pacientova ID se zobrazí od nejnovějšího. c. Použijte pohyb nahoru a dolů (Up/Down) pro výběr správného výsledku testu. d. Vyberte Select Result. 4. Vyberte nadpis, který chcete přidat. 24

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci

PENTAX O-FC1. Obrazovka s menu. Spuštění záznamu na dálku. Z menu vyberte funkci PENTAX O-FC1 Obrazovka s menu Z menu vyberte funkci Uživatelská příručka V této příručce je vysvětleno jak používat funkce dálkového ovládání s fotoaparáty, které jsou kompatibilní s touto paměťovou kartou.

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Proudový zdroj Vložte šest baterií velikosti AA, jak je uvedeno na obr. A. Odstraňte baterie v případě, že štítkovač není po určitou dobu používán.

Proudový zdroj Vložte šest baterií velikosti AA, jak je uvedeno na obr. A. Odstraňte baterie v případě, že štítkovač není po určitou dobu používán. Navštivte naši internetovou adresu (www.dymo.com) s aktuálními informacemi o páskách a doplňcích pro LetraTag Proudový zdroj Vložte šest baterií velikosti AA, jak je uvedeno na obr. A. Odstraňte baterie

Více

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD OBSAH 1,Úvod...3 2, Vzhled a velikosti....3 2.1, materiál a barvy.. 3 2.2, rozměry displeje. 3 3, funkce a definice tlačítek...3 3.1, přednastavení a standardní

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů

P D S - 5 P. Psychologický diagnostický systém. Instalační manuál. Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů P D S - 5 P Psychologický diagnostický systém Instalační manuál Popis instalace a odinstalace programu Popis instalace USB driverů GETA Centrum s.r.o. 04 / 2012 GETA Centrum s.r.o. Nad Spádem 9/206, 147

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor

Černá skříňka DVR23. Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Černá skříňka DVR23 Kamera s automatickým záznamem videa s možností připojení na externí monitor Návod k použití Obsah Popis tlačítek...2 Obsluha a funkce...2 Tlačítko VYPÍNAČ...2 Tlačítko REC...2 Tlačítko

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

Příručka rychlého nastavení připojení sítě Xerox WorkCentre M118/M118i Příručka rychlého nastavení připojení sítě 701P42718 V této příručce naleznete následující pokyny: Procházení obrazovek na displeji na straně 2 Nastavení sítě pomocí DHCP na

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

FilmScan35 I. Uživatelská příručka

FilmScan35 I. Uživatelská příručka FilmScan35 I Uživatelská příručka -1- I. Obsah balení FilmScan35 I FilmScan35 I Držák negativů Držák diapozitivů CD-ROM Instalační příručka Čistící štětec -2- POZNÁMKA Filmový skener podporuje Windows

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

BlindShell uživatelský manuál

BlindShell uživatelský manuál Datum: 1.6.2015 BlindShell uživatelský manuál BlindShell je chytrý telefon pro nevidomé a zrakově postižené uživatele. Ovládá se jednoduchými dotykovými gesty. Hlasová zpětná vazba používá výstup s převodem

Více

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování:

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování: Uživatelský manuál Varování: Prosím, vypněte při vkládání a vyjímání paměťové karty, abyste předešli poškození jednotky nebo karty. Bezpečnostní opatření 1) Nevystavujte přístroj do vody. 2) Vypněte před

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

Návod k obsluze. testo 410-2

Návod k obsluze. testo 410-2 Návod k obsluze testo 410-2 2 Krátký návod na testo 410-2 3 Krátký návod na testo 410-2 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vrtulková sonda 3 Vlhkostní a teplotní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro

Více

Manuál - obsah. Obsah balení. Návod k použití i-spy Tank. i-spy Tank

Manuál - obsah. Obsah balení. Návod k použití i-spy Tank. i-spy Tank Manuál - obsah Obsah... 2 Obsah balení... 2 Zprovoznění tanku... 3 Popis tanku... 3 Ovládací rozhraní... 4 Popis funkcí... 6 Resetování tanku... 7 Instalace baterií... 8 Ovládání tanku... 9 Pohybové ovládání...

Více

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze

Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t. stručný návod k obsluze Řada přístrojů OREGON 200, 300, 400t, 400c, 400i, 550, 550t stručný návod k obsluze Přečtěte si leták Důležité bezpečnostní informace a informace o výrobku vložený v obalu s výrobkem obsahující varování

Více

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U

V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U Bezpečnostní pokyny V Ý S T R A H A N E O T V Í R A T! R I Z I K O E L E K T R I C K É H O Š O K U VÝSTRAHA 1. Ke snížení rizika úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryt výrobku ani jeho zadní část.

Více

ABCDE ABCDE ABCDE. Průvodce kvalitou tisku. Určení problémů kvality tisku. Chyby tisku. Průvodce kvalitou tisku

ABCDE ABCDE ABCDE. Průvodce kvalitou tisku. Určení problémů kvality tisku. Chyby tisku. Průvodce kvalitou tisku Stránka 1 z 7 Průvodce kvalitou tisku Mnoho problémů spojených s kvalitou tisku může být vyřešeno výměnou či údržbou součásti, která je u konce své životnosti. Zkontrolujte ovládací panel tiskárny, jestli

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Návod k obsluze. testo 540

Návod k obsluze. testo 540 Návod k obsluze testo 540 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií (zadní strana)

Více

Plně hybridní videorekordér

Plně hybridní videorekordér IWH3216 instalační manuál Plně hybridní videorekordér IWH3216 Touch II Instalační manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 565 659 630 (pracovní doba

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Průvodce instalací EDGE modemu ES75 pro W2k a WIN XP

Průvodce instalací EDGE modemu ES75 pro W2k a WIN XP Průvodce instalací EDGE modemu ES75 pro W2k a WIN XP Připravte si modem ES75 vložte SIM kartu do držáku SIM karty a vložte do čtečky v modemu, připojte anténu (modem není vybaven interní anténou bez připojené

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

Komponenty a funkce tlačítek

Komponenty a funkce tlačítek Pro vaši bezpečnost: Tuto uživatelskou příručku si přečtěte pozorně, abyste používali výrobek správně a vyhnuli se jakémukoliv nebezpečí a fyzickému zranění Používejte váš přehrávač správně, abyste předešli

Více

Uživatelský Návod HUD 01

Uživatelský Návod HUD 01 Uživatelský Návod HUD 01 Úvod o produktu Děkujeme že jste si zakoupili náš automobilový "Head Up" displej, ve zkratce "HUD" displej vztyčená hlava, zařízení které umožňuje řidiči dívat vpřed na cestu a

Více

Míchačka karet Shuffle King II. Obsah balení: 1x Míchačka karet 1x Napájecí adaptér 100-240V/ 24 V DC 1x Síťový kabel. Upozornění!!!

Míchačka karet Shuffle King II. Obsah balení: 1x Míchačka karet 1x Napájecí adaptér 100-240V/ 24 V DC 1x Síťový kabel. Upozornění!!! Míchačka karet Shuffle King II Obsah balení: 1x Míchačka karet 1x Napájecí adaptér 100-240V/ 24 V DC 1x Síťový kabel Upozornění!!! - Před uvedením do chodu je nutné odstranit přepravní aretační šroub (viz

Více

MT-7062 Tester HDMI kabelů

MT-7062 Tester HDMI kabelů MT-7062 Tester HDMI kabelů Uživatelský manuál První vydání 2013 2013 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Popis Tento přístroj je navržen pro profesionální HDMI instalace. Umožňuje rychlé testování,

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi

DSM-320 bezdrátový přehrávač médií. Ethernetový kabel (CAT 5 UTP/nepřekřížený) Dálkový ovladač s bateriemi Toto zařízení pracuje s následujícími operačními systémy: Windows XP, 2000, Me a 98SE Než začnete DSM-320 Bezdrátový přehrávač médií Budete potřebovat následující vybavení: Počítač s procesorem min. 500

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP Stručná referenční příručka Tisk na speciální papír, štítky nebo fólie v systému Windows 1. V nabídce Soubor v softwarovém programu klikněte na položku Tisk.

Více

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB.

2011 Všechna práva vyhrazena. Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011. Acer ICONIA TAB. 2011 Všechna práva vyhrazena Stručné pokyny k zařízení Acer ICONIA TAB Model: A500/A501 Původní vydání: 4/2011 Acer ICONIA TAB Číslo modelu: Sériové číslo: Datum zakoupení: Místo zakoupení: Informace o

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ 1. Skener 2. USB kabel x 2 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM 6. Kalibrační list 7. Čistící hadřík 8. Ochranný modul 1 INSTALACE A NASTAVENÍ

Více

UniScan 2. , s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku www.magtrade.cz. Uživatelský manuál.

UniScan 2. , s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku www.magtrade.cz. Uživatelský manuál. UniScan 2 Uživatelský manuál verze 2/2015, s.r.o. Autorizovaný distributor firmy IMPRO Technologies Ltd. pro Českou republiku Ovládání systému UniScan 2 Kontroler UniScan 2 lze ovládat jednoduše pomocí

Více

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY

Ovládací prvky Tlačítka SCANNER Tlačítka SCENE LCD displej Tlačítka BANK CHASE PROGRAM MIDI/REC AUTO/DEL MUSIC/BANK COPY BLACKOUT TAP SYNC/DISPLAY Návod k obsluze Ovládací prvky 1. Tlačítka SCANNER Slouží pro výběr jakéhokoliv z dvanácti připojených zařízení. Tlačítky volíte, jaké DMX kanály bude zařízení používat. Tlačítko Scanner 1 ovládá kanál

Více

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy

Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy Gluco Diary Elektronický diář měření krevní glukózy (Uživatelská příručka) Obsah 1. Představení programu Gluco Diary a. Uživatelská příručka b. Zákaznický servis 2. Součásti programu Gluco Diary 3. Požadavky

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Braun DigiFrame 7001. Návod k použití

Braun DigiFrame 7001. Návod k použití Braun DigiFrame 7001 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL Strana 1 / 7 Úvod AirLive konfigurační utilita pro OS Windows umožňuje uživatelům identifikovat HomePlug zařízení (HP1000E Sérii & HP2000E Sérii) v elektrické síti. Dále zobrazuje

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele.

PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card. Pokud by některá z výše uvedených částí chyběla, obraťte se na svého dodavatele. PU051 Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI Card Úvod Především bychom vám chtěli poděkovat za zakoupení výrobku Sweex 4 Port USB 2.0 & 2 Port Firewire PCI card. Tato karta umožní jednoduchým způsobem

Více

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BEG200 Aplikace BeeWi SmartPad: Děkujeme vám za zakoupení BEG200 Smart Gateway od BEEWI. Přečtěte si prosím následující pokyny, kde se dozvíte, jak

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Digitální luxmetr Sonel LXP-1. Návod k obsluze

Digitální luxmetr Sonel LXP-1. Návod k obsluze Digitální luxmetr Sonel LXP-1 Návod k obsluze Přístroj je určen k měření osvětlení ve vnitřních a venkovních prostorách. Naměřené hodnoty osvětlení lze odečítat v jednotkách osvětlení lux nebo fotokandela.

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

HDIK-2 SEZNAM SOUČÁSTÍ UPOZORNĚNÍ ZÁLOHOVÁNÍ INSTALACE

HDIK-2 SEZNAM SOUČÁSTÍ UPOZORNĚNÍ ZÁLOHOVÁNÍ INSTALACE HDIK-2 Pa3X HD Instalační sada Děkujeme za zakoupení Hard Disk instalační sady pro Korg Pa3X profesionální aranžér! Tato sada umožňuje nainstalovat standardní 2.5 SATA hard disk do Pa3X. Harddisk však

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí

MLE2 a MLE8. Datalogery událostí MLE2 a MLE8 Datalogery událostí Zapisovač počtu pulsů a událostí Návod k obsluze modelů MLE2 MLE8 Doporučujeme vytisknout tento soubor, abyste jej mohli používat, když se budete učit zacházet se zapisovačem.

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VES-50A/100A

NÁVOD K POUŽITÍ VES-50A/100A NÁVOD K POUŽITÍ VES-50A/100A Vážený uživateli: Děkujeme, že jste si vybrali výrobek VALUE. Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití a Bezpečnostní pokyny, pro lepší výsledky a správný způsob užívání.

Více

HC-CENTER 340. Záznamník teploty

HC-CENTER 340. Záznamník teploty /. Bezpečnostní informace: HC-CENTER 340 Záznamník teploty Dříve než začnete používat nebo opravovat měřič, prostudujte pečlivě následující informace. Opravy a údržbu nepopsané v tomto návodu smí provádět

Více

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal

Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Důležité odkazy pro zákaznický samoobslužný portal Obsah Kapitola 1: Registrace a přihlášení k samoobslužnému portalu 1 Kapitola 2: Základní informace 5 Kapitola 3: Registrace produktu 7 Kapitola 4: Případy

Více

Návod k obsluze počítačové sestavy ASTRA

Návod k obsluze počítačové sestavy ASTRA Návod k obsluze počítačové sestavy ASTRA Blahopřejeme Vám k zakoupení počítačové sestavy ASTRA. Doufáme, že budete s provedením a výkonem Vašeho nového PC ASTRA při práci s ním spokojeni. OBSAH 1. Provozní

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

Návod k obsluze. testo 511

Návod k obsluze. testo 511 Návod k obsluze testo 511 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 511 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření tlaku 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro

Více

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití

Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Ústní zubní sprcha EDS-1601 Návod k použití Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod k použití. Popis přístroje Pohled zepředu a z boku Seznam součástí A. Tryska B. Kryt vodní nádržky C. Náhradní

Více

Montážní rámeček pevného disku Instrukční příručka

Montážní rámeček pevného disku Instrukční příručka Montážní rámeček pevného disku Instrukční příručka CECH-ZCD1 7020229 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto produktu,

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC

SORKE TPC SALDA. Dotykový programovatelný ovladač. Příručka pro uživatele TPC SALDA Dotykový programovatelný ovladač TPC Příručka pro uživatele TPC Dotyková obrazovka Nastavení a zobrazení teploty vstupního vzduchu Nastavení a zobrazení rychlosti otáčení motoru ventilátoru Zobrazení

Více

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje:

Kamera Angel Eye. Návod k použití. Výhody přístroje: Kamera Angel Eye Návod k použití Výhody přístroje: Delší výdrž při nepřetržitém nahrávání videa až 6 hodin Ideální k ukrytí do oděvu, např. do knoflíku DVR přijímač s možností použít kartu až 32GB www.spyshops.cz

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5.

Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5. Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5. Než začnete Nabití interního akumulátoru Poznámka: Před použitím indikátoru se ujistěte, že baterie je plně nabitá.

Více

Návod k obsluze. testo 510

Návod k obsluze. testo 510 Návod k obsluze testo 510 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 Zkrácený návod k obsluze - testo 510 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Přípojky senzoru pro měření diferenčního tlaku 3 Displej 4 Tlačítka

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (Android) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (Android) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen Air TM 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem

Více

4x standardní vstupy

4x standardní vstupy Uvedení do provozu Toto DVR je speciálně vyrobeno pro USB rozhraní, USB3104 převádí videosignál pomocí USB do počítače. Má vkusný černý design a malou velikost, umožňuje jednoduché připojení k počítači.

Více

Návod ke správné montáži a k užívání Pultová mraznička NORDline

Návod ke správné montáži a k užívání Pultová mraznička NORDline Návod ke správné montáži a k užívání Pultová mraznička NORDline Děkujeme, že jste si zakoupili náš výrobek.abyste zajistili správný chod spotřebiče, doporučujeme přečtení tohoto manuálu dříve než uvedete

Více

Začínáme s TREO 600. Strana 1. Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT:

Začínáme s TREO 600. Strana 1. Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT: Strana 1 Začínáme s TREO 600 Strana 2 CO BUDETE POTŘEBOVAT: Tak, jak budete procházet instrukcemi v této příručce, budete potřebovat všechny předměty, které byly součástí balení Trea a také následující:

Více

FilmScan35 II. -Patent pending- Uživatelský manuál

FilmScan35 II. -Patent pending- Uživatelský manuál FilmScan35 II -Patent pending- Uživatelský manuál -1- Obsah I. Obsah balení FilmScan35 II... 2 II. Vložení filmu do držáků... 3 III. Začínáme... 7 IV. Průvodce funkcemi... 12 V. Specifikace... 29 -2- I.

Více

Průvodce instalací. Western Digital EIDE pevné disky

Průvodce instalací. Western Digital EIDE pevné disky 4. Upevněte pevný disk v zásuvce: Pevný disk Western Digital upevněte v zásuvce pomocí čtyř přiložených šroubků. Ujistěte se, že jste použili VŠECH ČTYŘ šroubků. Před vrácením krytu počítače na původní

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

Inspiron 14. Servisní příručka. 5000 Series. Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001

Inspiron 14. Servisní příručka. 5000 Series. Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001 Inspiron 14 5000 Series Servisní příručka Model počítače: Inspiron 5448 Regulační model: P49G Regulační typ: P49G001 Poznámky, upozornění a varování POZNÁMKA: POZNÁMKA označuje důležité informace, které

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Upgrade na Windows 10 na tabletu. ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB

Upgrade na Windows 10 na tabletu. ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB Upgrade na Windows 10 na tabletu ACCENT TB 800 s kapacitou interního úložiště 16GB 16GB tablety mají běžně k dispozici pouze cca 10GB prostoru. Zbytek z celkové kapacity interního úložiště je vyhrazen

Více

www.pokladnisystemy.cz

www.pokladnisystemy.cz Začněte číst zde! Gratulujeme, Že jste si vybrali tiskárnu štítků Citizen. Věnujte prosím chvilku přečtení této příručky, která vás seznámí s tiskárnou a jejím provozem. Tento produkt je sofistikovaná,

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812

R-811, R-812. Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR. česky. Stolní ventilátor R-811, R-812 Návod k použití STOLNÍ VENTILÁTOR R-811, R-812 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod

Více

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu.

Vysavač SC7060. Návod k obsluze. Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. Vysavač SC7060 Návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento návod a uložte jej pro případ potřeby v budoucnu. 1 1. Sestavení součástí vysavače 3 Příslušenství se může

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios)

IRISPen Air 7. Stručná uživatelská příručka. (ios) IRISPen Air 7 Stručná uživatelská příručka (ios) Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRISPen TM Air 7. Přečtěte si tuto příručku před zahájením práce s tímto skenerem a

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

PS5000C Uživatelský manuál 1 Opatření pro obsluhu Následující části pro obsluhu skeneru vyžadují zvláštní pozornost. Neumisťujte na vrchní část žádné předměty. Buďte opatrní, abyste nenarazili hlavou do

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

REDOX BASIC. ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ. (kód 36006, elektroda Rx kód 36005)

REDOX BASIC. ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ. (kód 36006, elektroda Rx kód 36005) REDOX BASIC ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) (kód 36006, elektroda Rx kód 36005) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ kód 0000137051 rev. 1.0 OBSAH BALENÍ: A) Řídící jednotka

Více

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě!

Návod k používání. Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623. Návod k používání uložte na bezpečném místě! Návod k používání Elektrická konvice RETRO - 491609, 491616, 491623 Děkujeme Vám, že jste si vybrali tuto vysoce kvalitní elektrickou konvici. Jedná se o kvalitní výrobek splňující požadavky uznávaných

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více