Analyzátor. Clinitek Advantus analyzátor PRŮVODCE UŽIVATELE - Návod

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Analyzátor. Clinitek Advantus analyzátor PRŮVODCE UŽIVATELE - Návod"

Transkript

1 Analyzátor Clinitek Advantus analyzátor PRŮVODCE UŽIVATELE - Návod 1

2 2006 Bayer HealthCare LLC. All rights reserved. Všechna práva vyhrazena. Žádná část tohoto manuálu nebo produktů zde popsaných nesní být žádným způsobem reprodukována nebo jinak šířena bez předchozího svolení majitele těchto práv Bayer HealthCare LLC. Společnost Bayer je majitelem obchodních značek MULTISTIX, MULTISTIX PRO, URO-HEMACOMISTIX, URO-LABSTIX, CHEK-STIX, Clinitek a Clinitek Advantus. Kimwipes je obchodní značkou Kimberly-Clark. Cidex je obchodní značkou Lafayette Pharmaceuticals. Amphyl je obchodní značkou Linden Corporation. IBM je obchodní značkou International Business Machines. Lubriplate Super Lubrication Prevents Wear and Corrosion je obchodní značkou Fiske Brothers Refining Company. Země původu: Irsko Informace v tomto manuálu byly korektní a aktuální v době tisku. Protože společnost Bayer pokračuje v práci pro zlepšení svých produktů, vyhrazuje si právo na změnu specifikací, vybavení a procedur údržby,kdykoli bez předchozího upozornění. Pokud je analyzátor Clinitek Advantus používán jiným způsobem než je specifikováno společností Bayer HealthCare LLC, ochrana poskytovaná vybavením může být snížena. Sledujte všechna varování a ukazatele nebezpečí. 2

3 Obsah Jak používat tento manuál... 6 Signalizace, upozornění Přehled a funkce... 8 Přehled Hardwaru...9 Uživatelské prostředí...9 Testovací a tisková oblast...9 Propojení a napájení...10 Paměť...11 Přehled softwaru...12 Provozní sekvence Práce se systémem...15 Přehled...15 Příprava ke spuštění...15 Výběr reagenčního proužku...15 Kontrola zakládací sekce...16 Změna výchozího čísla sekvence...16 Změna Technické identifikace...16 Informace k tisku...16 Spuštění kontrol...17 Testování běžných vzorků...17 Testování vzorků bez ID nebo seznamu vzorků...17 Použití ID vzorku bez vytvoření seznamu vzorků...19 Použití seznamu vzorků...19 Vkládání seznamu vzorků z displeje nebo klávesnice počítače...19 Vkládání seznamu vzorků z externího zdroje nebo laboratorního/nemocničního systému...20 Provedení STAT (urgentního) testu...22 Zrušení chodu...22 Práce s výsledky testů...23 Vyvolání výsledků...25 Tisk a přenos výsledků...26 Další pracovní instrukce...28 Použití tiskárny formulářů...28 Odstranění zmačkaného testovacího proužku...28 Tepelný tisk...28 Ovládání tiskového papíru...28 Vyprázdnění odpadkového koše Kalibrace...29 Přehled...29 Potvrzení kalibrace Kontrola kvality...30 Testování kontrolních vzorků

4 Chyby v kontrolách kvality Údržba...34 Základní čištění...34 Provádění denního čištění...34 Provádění dekontaminace...39 Promazání kluzné plochy posuvníku a šachty...40 Výměna papíru...41 Výměna tiskárny...44 Odpojte analyzátor...44 Odejměte kryt interní tiskárny...44 Vyjmutí papírové role...45 Vyjmutí tiskárny...46 Instalace nové tiskárny...48 Kalibrace dotykového panelu Řešení problémů...50 Základní informace...50 Odstranění zablokovaného testovacího proužku...50 Reinstalace pevné základny...52 Chyby a nápravné akce Správa dokumentů Nastavení systému...66 Instalace...66 Přehled...66 Vybalení analyzátoru...66 Instalace analyzátoru...68 Vložení odpadového sáčku...73 Instalace propojení...73 Instalace držáku Čtečky čárového kódu...75 Instalace tiskové role papíru...75 Provedení první kontroly analyzátoru...75 Informace o Nastavení...78 Nastavení Menu Nastavení Menu Nastavení Menu Nastavení Menu Nastavení Menu Nastavení Menu Nastavení Menu Nastavení Menu Nastavení Menu Dokončení nastavení Dodatek A: Bezpečnostní informace Ochrana před biologickým nebezpečím Reference Dodatek B: Záruka, Informace o podpoře Zákonné informace Autorizovaný zástupce společnosti Bayer Údaje o záruce

5 Výrobní záruka pro americké zákazníky Odmítnutí záruky Omezení odpovědnosti Informace o podpoře Kontaktní informace Předservisní kontrolní list Dodatek C: Dodávky k objednání Seznam dodávek a volitelného vybavení Bayer reagenční proužky pro rozbor moči CHEK-STIX pozitivní a negativní kontrolní proužky pro rozbor moči Clinitek ruční čtečka čárového kódu Instalace držáku čtečky čárového kódu Clinitek Advantus odpadové sáčky STAR tiskové formuláře Seznam vyměnitelných dílů Dodatek D: Specifikace Specifikace systému Certifikáty bezpečnosti Elektromagnetická kompatibilita (EMC) Rozměry analyzátoru Ekologické specifikace Napájení Tabulky výsledků Anglické a Čínské, konvenční jednotky Anglické a Čínské, mezinárodní jednotky (SI) Skandinávské jednotky systém PLUS Dodatek E: Symboly Systém a balení Uživatelské prostředí Dodatek F: Čtečka čárového kódu Základní informace Instalace ruční čtečky čárového kódu Testování čtečky čárového kódu Řešení problémů Specifikace Formáty čárového kódu Symboly a štítky čárového kódu Údržba Dodatek G: Tiskové a počítačové propojení Základní informace Kabel a Pin specifikace (počítač) Pin určení pro propojovací kabel sériový port Technické zkratky Hardwaru Kabel a specifikace Pin (tiskárna) Konektor DB Poznámky

6 Jak používat tento manuál Manuál k přístroji Clinitek Advantus poskytuje informace pro profesionální klinické laboratoře, které užívají systém Clinitek Advantus: Následující tabulka popisuje uspořádání tohoto manuálu. Pokud chcete... získat informace o základech tohoto systému, hardwaru a operačních sekvencí pracovat se vzorky a jejich výsledky získat informace o kalibraci a tisku kalibračního statutu zpracování vzorků QC (kontrola kvality) provádění údržby vyšetřit a provést opravu systémových pracovat se soubory a daty instalovat nebo měnit parametry systému další informace jako je slovník nebo seznam dodávek Hledejte v... Sekce 1, Přehled a funkce Sekce 2, Práce se systémemu Sekce 3, Kalibrace Sekce 4, Kontrola kvality Sekce 5, Údržba Sekce 6, Řešení problémů Sekce 7, Správa dokumentů Sekce 8, Nastavení systému Dodatky 6

7 Signalizace, upozornění Tento manuál používá následující symboly a textové signalizace Biologické nebezpečí: varuje před potenciálně biologicky nebezpečnými podmínkami Varování: varuje před podmínkami, které mohou způsobit zranění Výstraha: varuje před podmínkami, které mohou způsobit poškození produktu nebo ztrátu dat Poznámka: Upozorňuje na důležitou informaci vyžadující vaši pozornost Poznámka tučně: Tučně zobrazené texty nebo ikony na uživatelském rozhraní. Například, pokud se nápis Save změní na tučné Save, nápis odkazuje na tlačítko na uživatelském rozhraní. Systém ikon je také zobrazován pomocí tučného písma. Například nápis Next Screen odkazuje na systémovou ikonu. Poznámka kurzívou: Odkazuje na názvy dokumentů nebo sekce v tomto návodu. 7

8 1 Přehled a funkce Clinitek Advantus je poloautomatický analyzátor pro rozbor moče. Je vyvinut pro práci s reagenčními proužky společnosti Bayer, jako jsou MULTISTIX 10 SG a MULTISTIX PRO. Analyzátor je odrazový spektrometr (refraktometr), který analyzuje barvu a intenzitu světla, kterou odráží reagenční proužek a vytváří zprávy o výsledcích pro další klinické využití. Analyzátor přesně určí a vytvoří zprávu o barvě moči. Můžete zadat bezbarvost každého vzorku. Neprovádíte žádné kalkulace. Kalibrace probíhá automaticky po každé analýze reagenčního proužku. Obrázek 1 Clinitek Advantus analyzátor 8

9 Bayerův reagenční proužek obsahuje reagenční oblasti pro testování glukózy, bilirubinu, ketonu, specifické hmotnosti, okultního krvácení, ph, bílkoviny, urobilinogenu, dusitanu a leukocytu. MULTISTIX PRO reagenční proužek také obsahuje nízko proteinovou a kreatinovou reagenční oblast. Každý výsledek proteinu vychází ze dvou proteinových testů a tento výsledek se porovnává s výsledkem kreatinu za účelem vytvoření proteinovo-kreatinového poměru. Systém Clinitek Advantus je určen výhradně pro použití v profesionálních laboratořích. Clinitek Advantus je používán k provádění diagnostických testů in vitro. Jako všechny diagnostické testy, konečná diagnóza nemůže být založena na výsledku jednotlivého testu, ale měla by být vyhodnocena ošetřujícím lékařem po provedení všech klinických a laboratorních nálezech. Přehled Hardwaru Uživatelské prostředí Práce s analyzátorem probíhá přes integrovaný dotykový panel. Vzkazy, možnosti a požadavky informací a odezvy jsou prováděny přiměřeným dotykem symbolů na panelu. Upozornění Nepoužívejte nic tvrdého nebo ostrého pro dotyk panelu. Může to způsobit poškození panelu. K práci s analyzátorem můžete také použít počítačovou klávesnici nebo ruční čtečku čárového kódu. Některé analyzátory nepodporují připojení těchto zařízení. Testovací a tisková oblast Všechny fáze testování mají určené svůj pevný prostor. Tento prostor má 3 sekce: sekce pro založení testovacího proužku, testovací sekce, odpadkový koš. Testovací proužky jsou založeny do sekce pro založení. Posuvník posune proužek do testovací sekce, kde je otestován. Když je test ukončen, proužek je přemístěn do odpadkového koše. Po ukončení testu, dojde k tisku výsledků testu pomocí interní tiskárny. 9

10 1 Display 2 Tiskárna 3 Odpadkový koš 4 Pevná základna 5 Inkubační/čtecí sekce 6 Sekce pro založení testovacího proužku 7 Posuvník Obrázek 2 Uživatelské prostředí, Testovací a tisková oblast. Propojení a napájení Kabel je připojen do kabelové skříně. Zmáčknutím tlačítka Power, zapněte analyzátor. Pomocí dalších konektorů, můžete připojit počítač, tiskárnu, síť ethernet, klávesnici a ruční čtečku čárového kódu. 10

11 Paměť Interní flash paměť analyzátoru obsahuje software. Pokud je to nezbytné, tento software může být aktualizován pomocí elektronické paměťové karty, ke které je přístup ze zadní strany analyzátoru, v části s dotykovým panelem. Analyzátor má uloženy operační parametry, včetně těch vybraných uživatelem a až 500 výsledků vyšetření a 200 výsledků kontroly kvality. Tyto informace jsou na paměti RAM se zálohou baterií. Informace jsou uloženy v paměti bez ohledu na to zda je analyzátor vypnutý nebo zapnutý. 1 Slot paměťové karty 2 Chladící ventilátor 3 Hlavní vypínač 4 Zásuvka pro kabel 5 Zásuvka pro síťový kabel 6 Sériový konektor 7 Konektor tiskárny 8 Konektor pro připojení klávesnice a čtečky čárového kódu Obrázek 3 Propojení, Napájeni a Paměť 11

12 Přehled softwaru Clinitek Advantus analyzátor má jednoduchou navigaci a intuitivní uživatelské prostředí. Pokud není analyzátor používán, zobrazí se spořič obrazovky nebo obrazovka Ready/Run (Připraven/Spustit). Pokud se zobrazuje spořič obrazovky, dotykem na display se dostanete do módu Ready/Run. Z tohoto módu máte přístup ke všem testům. Z módu Ready/Rum můžete také ovládat všechny části softwaru. 1 Informace a instrukce 2 Neaktivní akce 3 Aktivní akce 4 Neaktivní cykly 5 Aktivní cykly 6 Systémový status Obrázek 4 Obrazovka Ready/Run (Připraven/Spustit) Informační a instruktážní oblast zobrazuje nastavení systému nebo hodnot vložených uživatelem a poskytuje uživateli instrukce. V této oblasti se zobrazují možnosti, Nápověda(Help), Zastavit Spustit(Stop Run) a návrat do módu Ready/Run(Připraven/Spustit). Mnoho dalších možností je pod tlačítkem Akce. Výběrem tohoto tlačítka vyberete dále tyto možnosti. Některé další možnosti jsou pod tlačítkem Cykly. Použijte tuto volbu, pokud jsou další možnosti dostupné. Vždy, když zvolíte tuto volbu, zobrazí se výběr možností. 12

13 Pokud je volba aktivní, symbol je plně osvětlen, pokud volba aktivní není, symbol je tlumený. Oblast statutu systému se zobrazuje pouze v módu Ready/Run (Připraven/Spustit). Zobrazuje se zde aktuální datum a čas a technické ID, pokud jsou tyto ve vašem systému aktivní. 1 Číselná klávesnice 2 Informační a instruktážní oblast 3 Návrat do módu Ready/Run 4 Resetovat QC položku ID 5 Posun vlevo 6 Abeceda 7 Potvrdit Obrázek 5 Zadávací obrazovka Některé volby vyžadují vložení informací. Pokud tuto volbu zvolíte, zobrazí se číselná klávesnice. Pokud to zvolená volba dovoluje, máte přes Tlačítko Abecedy přístup k jednotlivým znaků. Pokud je připojena počítačová klávesnice nebo čtečka čárového kódu je možné informace vkládat nebo skenovat pomocí těchto zařízení. Zařízení rozpozná pouze znaky, které odpovídají znakům analyzátoru. Pro kompletní seznam klíčových symbolů: Dodatek E: Symboly 13

14 Provozní sekvence Pokud není použita identifikace (ID) vzorků a barevnost/bezbarvost výsledku je hlášena a zobrazena, analyzátor automaticky přejde do módu Run (Spustit), když vložíte testovací proužek. Senzory detekují přítomnost testovacího proužku, aktivují posun a čtecí cyklus. Pokud je posuvník umístěn na levé straně sekce pro vkládání vzorků, je připraven pro umístění vzorku. Pokud je posuvník na pravé straně sekce, není připraven a ignoruje vložené vzorky. Pokud je analyzátor v chodu (Run) a vy umístíte testovací proužek do sekce pro vložení vzorku, může dojít k prodlení do 7 sekund než posuvník zareaguje. Délka prodlevy je závislá na aktuálním nastavení cyklu testování. Posuvník přesune vzorek přes zakládací sekci směrem k sekci čtecí. Pohyb posuvníku, přes vkládací sekci je asi 1,3 cm (1/2 inch) každých 7 sekund. Dvě čtecí hlavy, umístěné ve čtecí sekci analyzátoru, zkontrolují délku každého reagenčního proužku a určí dobu inkubačního cyklu. První čtecí hlava čte reagenční oblast vyžadující kratší inkubační dobu. Druhá čtecí hlava čte reagenční oblast vyžadující delší inkubační dobu. Každá ze dvou čtecích hlav obsahuje žhnoucí lampu a fotodiody. Jakmile se vzorek posune do pozice pod čtecí hlavou, analyzátor provede měření. Poté čtecí hlava skenuje celou délku proužku, změří odraz světla z každé reagenční plochy. Část světelného proudu je odražena zpět směrem k fotodiodám. Světlo odražené z testované plochy má specifickou vlnovou délku, která je závislá na stupni barevných změn a přímo odpovídá koncentraci konkrétní složky v moči. Seskupení fotodiod obsahuje 4 filtry s parametry nm (modrá), nm (zelená), nm (červená) a nm (infra IR). Světelná intenzita detekovaná fotodiodami je převedena do elektrických impulsů, které jsou zpracovány mikroprocesorem analyzátoru a převedeny do klinicky užitečných výsledků. Pohyb testovaného vzorku pokračuje až odhození do odpadkového koše. Interní tiskárna tiskne výsledek testu, pokud je tato volba vybrána. Výsledky je taktéž možno poslat do připojené počítačové stanice a dále s nimi pracovat. 14

15 2 Práce se systémem Nechte analyzátor zapnutý po celou dobu, kromě procedur čištění a údržby. Přehled Můžete provádět testy bez seznamu nebo ID vzorku. Vložte testovací proužek do analyzátoru. Analyzátor automaticky přidělí číslo sekvence a začne testovat. Testovanému vzorku můžete manuálně přidělit ID. ID vzorku můžete vložit ihned před testováním každého vzorku. Před spuštěním můžete vložit seznam až 200 identifikačních čísel (ID) vzorků. Můžete je vložit přes displej analyzátoru, počítačovou klávesnici, připojený počítač nebo přes laboratorní nebo nemocniční informační systém. Testování vzorků z vloženého seznamu, je možné přerušit z důvodu provedení urgentního (STAT) testu. Po provedení STAT testu, bude analyzátor pokračovat v testování vzorků podle vloženého seznamu. Pokud je to nezbytné, můžete testování analyzátoru zastavit před ukončením testů. K přesunu výsledků do tiskárny a počítače dojde jakmile jsou přečteny všechny reagenční oblasti. Příprava ke spuštění Jakmile umístíte první testovací proužek do sekce pro založení, analyzátor se spustí. Před spuštěním proveďte následující procedury. Výběr reagenčního proužku 1. Zkontrolujte zda používaný materiál odpovídá materiálům specifikovaných společností Bayer. Varování Nepoužívejte jiné reagenční proužky, než ty, které jsou pro práci s analyzátorem určeny. Používejte pouze značkové reagenční proužky společnosti Bayer. Použití jiných reagencií může způsobit chybný výsledek. 2. Pokud je potřeba, vyberte, přes tlačítko Cykly, alternativní jméno reagencie pro použití alternativních reagenčních proužků. 3. Pokud název reagencie neodpovídá, změňte výběr reagenčního proužku před začátkem testování. 15

16 Kontrola zakládací sekce Ujistěte se, že zakládací sekce a posuvník jsou čisté a ve správné pozici. Pokud jsou přítomny nečistoty, odstraňte je, vyčistěte posuvník a celou sekci. Změna výchozího čísla sekvence Toto číslo narůstá s každým novým proužkem umístěným do analyzátoru. Pokud je to nutné, použijte tento postup pro změnu tohoto čísla. 1. Vyberte SEQ # Zobrazí se číselná klávesnice. 2. Vložte nové číslo sekvence Ke změně jednotlivých číslic je zapotřebí: a. Vybrat pohyb vlevo nebo vpravo pro pohyb kurzor na číslice, které je potřeba změnit. b. Vložte správné číslice. Vyberte pro resetování čísla. 3. Zvolte Enter Změna Technické identifikace Můžete aktivovat funkci technické identifikace (Tech ID), během nastavování analyzátoru. Viz. strana 102., pro více informací. 1. Vyberte Menu 2. Vyberte Tech ID Zobrazí se číselná klávesnice 3. Vložte identifikační číslo, maximálně 13 číslic. a. Vyberte A-Z pro vložení písmen b. Vyberte Enter pro návrat číselné klávesnice. 4. Vyberte Enter pro uložení Tech ID Informace k tisku 1. Vyberte Menu 2. Vyberte Print pro tisk - seznam ID, pokud tento existuje v paměti - potvrzení poslední kalibrace - zpráva o parametrech nastavení 3. Vyberte Enter 16

17 Spuštění kontrol Před spuštěním testování vzorku vyberte v menu QC, pro spuštění kontroly. Viz. Kapitola 4, Kontrola kvality, pro více informací. Testování běžných vzorků Testování vzorků bez ID nebo seznamu vzorků Biologické nebezpečí Používejte prostředky osobní ochrany. Dbejte na univerzální prevenci. Viz. Dodatek A, Bezpečnostní informace, doporučená prevence pro práci v biologicky nebezpečnými materiály. 1. Vyberte reagenční proužek. Varování Nepoužívejte jiné reagenční proužky, než ty, které jsou pro práci s analyzátorem určeny. Používejte pouze značkové reagenční proužky společnosti Bayer. Použití jiných reagencií může způsobit chybný výsledek. 2. Pokud vkládáte barvu nebo bezbarvost, použijte tlačítko Cykly k nastavení barvy nebo bezbarvosti každého vzorku. K určení barvy a bezbarvosti můžete použít ruční čtečku čárového kódu a symbolů. Poznámka: Pokud užíváte základní nastavení COL/CLA během provozu, je tato funkce zapnuta, základní hodnoty YELLOW a CLEAR jsou zobrazeny. Vložte barvu a bezbarvost každého vzorku před máčením reagenčního proužku. 3. Celé reagenční oblasti ponořte do čerstvé, dobře promíchané, necentrifugované moči. 4. Ihned reagencie vyjměte. 5. Během vyjmutí vzorku otřete přebytečnou kapalinu o hranu nádobky. Varování Neposkvrňte okraj proužku. Mohlo by to ovlivnit výsledek testu. 17

18 6. Umístěte reagenční proužek do zakládací sekce analyzátoru, s reagenční plochou obrácenou vzhůru. Varování Nepřesné umístění proužku, může způsobit zablokování analyzátoru nebo nesprávné nastavení pod čtecí hlavou. Obrázek 6 Umístění reagenčního proužku 7. Opakujte kroky 2 až 6 pro každý vzorek Když je posuvník na levé straně zakládací sekce, můžete umístit další vzorek. Předchozí vzorek se mezitím přesouvá do odpadkového koše. Jakmile se poslední vzorek přemístí do odpadkového koše testování je ukončeno a spustí se proces přenosu dat. Viz. strana 26, Tisk a přenos dat, pro více informací o tisku a přenosu výsledků. 18

19 Použití ID vzorku bez vytvoření seznamu vzorků Můžete vložit ID vzorku těsně před testováním každého vzorku. Poznámka: Tento proces lze použít jen v případě, že funkce vkládání ID vzorku je zapnuta. Viz. strana 95., Vkládání ID vzorku, pro více informací. 1. V módu Ready/Run, vyberte ID 2. Vložte číslo ID pro vzorek, který se chystáte testovat. Výběrem tlačítka A- Z získáte přístup ke znakům abecedy ID vzorku můžete také vložit pomocí připojené klávesnice, nebo skenováním čárového kódu, pomocí ruční čtečky čárového kódu. 3. Pokud je potřeba, zadejte nebo skenujte barvu a bezbarvost. 4. Jakmile jsou tyto informace korektně vloženy vyberte Enter nebo skenujte Enter z karty barvy nebo bezbarvosti. Zobrazené změny umožní vložení dalšího ID vzorku a posuvník se přesune na levou stranu, tak můžete umístit testovaný proužek do zakládací sekce. 5. Namočte a umístěte reagenční proužek Poznámka: Pokud je vloženo další ID vzorku bez detekování nového proužku, analyzátor automaticky vytvoří pracovní seznam vzorků. 6. Opakujte kroky 2 až 6 pro každý další vzorek. Použití seznamu vzorků Před spuštěním můžete vložit seznam až 200 identifikačních čísel (ID) vzorků. Můžete je vložit přes displej analyzátoru, počítačovou klávesnici, připojený počítač nebo přes laboratorní nebo nemocniční informační systém. Poznámka: Funkci vkládání seznamu vzorků můžete použít pokud je funkce vkládání ID zapnuta. Viz. strana 95, ID vzorků, pro více informací. Vkládání seznamu vzorků z displeje nebo klávesnice počítače K nahlášení barvy a bezbarvosti vložte počáteční hodnotu ve chvíli kdy zadáváte ID vzorku. Barvu a bezbarvost můžete upravit během chodu vzorků, ihned před namočením každého reagenčního proužku. Poznámka: Analyzátor umožňuje duplikace ID čísel. 1. V módu Ready/Run, vyberte ID 2. Vložte ID prvního vzorku Vyberte A-Z pro vložení písmen. 19

20 ID vzorku můžete také vložit pomocí připojené klávesnice, nebo skenováním čárového kódu, pomocí ruční čtečky čárového kódu. Poznámka: Nevolte nebo neskenujte enter, před zadáním barvy a bezbarvosti 3. Pokud je potřeba, vložte nebo skenujte barvu a bezbarvost 4. Zvolte Enter 5. Opakujte kroky 2 až 4 pro každý vzorek. Úprava seznamu vzorků Použijte tuto proceduru ke změnám seznamu vzorků, když bylo dokončeno základní nastavení. 1. Použijte pohyb nahoru a dolů k výběru záznamů, které chcete editovat. 2. Upravte ID číslo vzorku. Poznámka: Nelze změnit nebo vymazat ID vzorku, když je analyzátor v chodu. Všechny tyto změny provádějte, když je analyzátor v módu Ready. 3. Vyberte Delete k odstranění položky ze seznamu. Můžete smazat pouze ID čísla, která jsou zobrazena nebo všechna ID čísle uložená v paměti. 4. Nastavte barvu a bezbarvost. 5. Vyberte Enter k uložení nového čísla, barvy a bezbarvosti. Vkládání seznamu vzorků z externího zdroje nebo laboratorního/nemocničního systému Analyzátor můžete připojit k hostovkému počítači nebo laboratornímu systému. Viz. Dodatek G, Počítačové a tiskové rozhraní, pro více informací. 1. Před nahráním seznamu vzorků z počítače nebo laboratorního systému se ujistěte, že následující podmínky jsou platné: Analyzátor je v módu Ready/Run Žádné ID číslo z předchozího seznamu vzorků není uloženo v paměti. Pokud byl seznam zaslán, ale není již více potřebný, můžete tento přepsat nově zaslaným seznamem vzorků. Počítačový a/nebo ethernetový port je nastaven. Volby počítačového portu pro Baud, Data a Parity jsou správně nastaveny pro hostovský počítač nebo LIS/HIS zasílající seznam vzorků. Odkažte se na specifikace připojeného počítače nebo laboratorního/nemocničního 20

21 informačního systému (LIS/HIS), pro informace a požadované parametry. Výstupní formát pro počítačový port je CCS. Viz strana 96., Volby počítačového portu, pro více informací o volbách počítačového portu. Poznámka: Nahrání seznamu proběhne jen v případě správného formátování. Viz Sekce 7, Řešení problémů. 2. Zkontrolujte nebo vymažte čísla ze seznamu a přiřaďte popis barvy nebo bezbarvosti. Pořadí seznamu je indikováno číslem vlevo od ID čísla. Celkový počet ID čísel v seznamu je zobrazen v dolním pravém rohu displeje. a. V módu Ready/Run vyberte ID číslo. b. Použijte pohyb nahoru a dolů (Up/Down) pro zobrazení ID čísla. Použijte pořadové číslo seznamu pro umístění na správnou pozici. Poznámka: Nelze změnit nebo smazat ID číslo přesunuté z hostovského počítače nebo laboratorního/nemocničního informačního systému. c. Vymažte čísla ze seznamu výběrem Delete. Lze vymazat pouze čísla, která jsou zobrazena nebo všech ID čísla v paměti d. Pokud je potřeba, nastavte nebo skenujte barvu a bezbarvost e. Vyberte Enter pro potvrzení nových hodnot barvy a bezbarvosti. 3. Vyberte Print pro tisk seznamu ID. 4. Vyberte Return to Ready/Run pro začátek testování vzorků. Tisk seznamu ID vzorků je možný i z módu Ready/Run. a. Vyberte Menu. b. Vyberte Print. c. Vyberte seznam ID. Poznámka: Všechny změny v seznamu vzorků musí být provedeny před spuštěním testu. Pro úpravu zbylých ID na seznamu, vložte seznam přes displej analyzátoru nebo připojenou klávesnici a poté zrušte přesun. Po dokončení přesunu, přidejte nová ID čísla. 5. Testujte každý vzorek Mód Ready/Run zobrazí každé ID číslo a hodnotu barva/bezbarvost ve stejné pořadí jak byly vloženy do seznamu. a. Zkontrolujte ID, hodnoty a nastavení vzorků, které se chystáte testovat. b. Pokud je to nutné, upravte barvu a bezbarvost. c. Namočte a umístěte reagenční proužek. Když je poslední proužek na seznamu vzorků přesunut do čtecí sekce, není možné přidat žádný další vzorek. Posuvník se zastaví na pravé straně zakládací sekce a analyzátor dokončí testování. 21

22 Provedení STAT (urgentního) testu Použijte tento postup k provedení STAT testu, během práce se seznamem vzorků. Po dokončení STAT testu bude analyzátor pokračovat v testování podle seznamu vzorků. 1. V módu Ready/Run vyberte STAT 2. Vložte ID vzorku pro STAT test. SEQ # je ukázáno na konci seznamu vzorků. 3. Upravte barvu a bezbarvost, pokud je to nutné. 4. Vyberte reagenční proužek. Varování Nepoužívejte jiné reagenční proužky, než ty, které jsou pro práci s analyzátorem určeny. Používejte pouze značkové reagenční proužky společnosti Bayer. Použití jiných reagencií může způsobit chybný výsledek. 5. Namočte a umístěte reagenční proužek. Po ukončení STAT testu je výsledek testu vytištěn. Analyzátor zobrazí jakékoli Potvrzující nebo Mikroskopické zmínky z STAT testu. 6. Spusťte další STAT test nebo pokračujte v testování vzorků ze seznamu. Dalšímu testu je přiděleno číslo následující po čísle právě dokončeného STAT testu. Zrušení chodu Vyberte Stop Run, pokud potřebujete zastavit chod před ukončením testu. Můžete zrušit celý chod nebo jen testování posledního proužku, který byl umístěn do zakládací sekce. Pokud zrušíte celý chod, všechny založené proužky jsou ihned přesunuty do odpadkového koše. Nejsou podány žádné zprávy o výsledcích. Žádné SEQ # není přiřazeno žádnému proužku, který nebyl přečten oběma čtecími hlavami před zvolením volby Stop Run. Musíte znovu otestovat všechny vzorky. Pokud je zrušen pouze test posledního proužku, chod bude pokračovat a můžete testovat nový proužek s použitím stejného SEQ #. 22

23 Práce s výsledky testů Výsledky jsou zaslány do tiskárny a počítače, jakmile jsou všechny reagenční oblasti vyhodnoceny. Pokud jsou záznamy označeny pro Potvrzující zprávu a funkce editace označených výsledků je zapnuta, tyto záznamy nejsou zaslány před dokončením závěrečné zprávy. Závěrečné zprávy Analyzátor může zobrazit až tři závěrečné zprávy, když je chod nebo STAT test dokončen. Tyto zprávy se zobrazí pokud máte označeny některé analýzy k signalizování Potvrzujících nebo Mikroskopických testů a pokud je funkce Mark positives zapnuta. K vyžádání těchto zpráv: 1. Specifikujte 1 nebo více testů určených pro Potvrzující zprávy (Confirmatory Reports) A a B nebo Mikroskopické zprávy (Microscopy Report). 2. V základním nastavení zapněte funkci úpravy označených výsledků (Edit flagged results).obrazovka Potvrzující a Mikroskopické zprávy zobrazí SEQ # a ID, které jsou určeny do zprávy a zkratku pro každou pozitivní analýzu pro signalizaci. Na obrazovce může být zobrazeno až 5 zpráv. 3. Použijte pohyb nahoru a dolů (Up/Down) pro zobrazení dalších zpráv. Pokud Potvrzující a Mikroskopická zpráva obsahuje záznamy, Potvrzující zpráva se zobrazí jako první. 4. Tyto výsledky upravte před opuštěním Potvrzující zprávy. Viz. Strana 23, Úprava výsledků Potvrzující zprávy, pro více informací. 5. Přezkoušejte kterýkoli ze vzorků na seznamu. Úprava výsledků Potvrzující zprávy Použijte tuto proceduru k úpravě výsledků potvrzujícího testování. 1. Během dokončení chodu překontrolujte přístup na obrazovku Potvrzující zprávy (Confirmatory Report). 2. Vyberte záznamy na obrazovce Potvrzující zpráva A. Zobrazí se označené výsledky pozitivních testů. 23

24 3. Vyberte tlačítko Cykly (Cycle key) vedle jména testu, pro provedení změn zobrazeného výsledku vedle dostupné zprávy výsledku. Když je vybráno tlačítko Cykly, výsledek tohoto testu je vytištěn a uložen s označením pomocí vykřičníku (!), pro upozornění, že výsledek byl upravován. Taktéž pokud byl výsledek resetován do původních hodnot. Pokud je výstupním formátem formát CCS, jsou výsledky zaslány s označením E. 4. Vyberete Previous Screen, když je úprava pro tento záznam dokončena, pro návrat do Potvrzující zprávy (Confirmatory Report). 5. Opakujte kroky 2 až 4 pro každý záznam. 6. Když jsou všechny úpravy dokončeny, vyberte Return to Ready/Run, pro opuštění Potvrzující zprávy A. Když zprávu opustíte, nemáte již možnost její obsah měnit. Záznamy Potvrzující zprávy B se zobrazí. 7. Opakujte kroky 2 až 4, pro úpravu těchto záznamů. 8. Když jsou všechny úpravy záznamů dokončeny, vyberte Return to Ready/Run, pro opuštění Potvrzujících zpráv. Poznámka: Jakmile opustíte editaci zpráv, nemáte již možnost se k úpravám vrátit. Záznamy Mikroskopických zpráv (Microscopic Report) se zobrazí. Jakmile opustíte obrazovku Confirmatory a Microscopic Report, výsledky zpráv, včetně Potvrzující zprávy A a B, jsou zaslány do tiskárny a počítače, všechny další zprávy jsou tištěny a přesunuty jakmile jsou dostupné. Sloučení dat Mikroskopického testování Použijte tento postup, pro přidání výsledků mikroskopického testu: Tato možnost je dostupné pouze pokud vytvoříte upravený nadpis. 1. V módu Ready/Run, vyberte Menu. 2. Vyberte Enter Microskopics results. 3. Vyhledejte výsledek testu: a. Vložte pacientovo ID. b. Vyberte Enter pro začátek hledání. Výsledky hledání pacientova ID se zobrazí od nejnovějšího. c. Použijte pohyb nahoru a dolů (Up/Down) pro výběr správného výsledku testu. d. Vyberte Select Result. 4. Vyberte nadpis, který chcete přidat. 24

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Proudový zdroj Vložte šest baterií velikosti AA, jak je uvedeno na obr. A. Odstraňte baterie v případě, že štítkovač není po určitou dobu používán.

Proudový zdroj Vložte šest baterií velikosti AA, jak je uvedeno na obr. A. Odstraňte baterie v případě, že štítkovač není po určitou dobu používán. Navštivte naši internetovou adresu (www.dymo.com) s aktuálními informacemi o páskách a doplňcích pro LetraTag Proudový zdroj Vložte šest baterií velikosti AA, jak je uvedeno na obr. A. Odstraňte baterie

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

www.pokladnisystemy.cz

www.pokladnisystemy.cz Začněte číst zde! Gratulujeme, Že jste si vybrali tiskárnu štítků Citizen. Věnujte prosím chvilku přečtení této příručky, která vás seznámí s tiskárnou a jejím provozem. Tento produkt je sofistikovaná,

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA

ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA NÁVOD AC 5404Q 20.7.2010 ELEKTRONICKÝ DETEKTOR ÚNIKU CHLADIVA Vlastnosti produktu: elektronický detektor úniku chladiva TechnoTools D-440 (žhavený senzor) (splňuje normy SAE J2791, EN 14624) AC 5404Q obsahuje

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Čističky vzduchu ActivTek s.r.o.

Čističky vzduchu ActivTek s.r.o. Čističky vzduchu ActivTek s.r.o. Zvolská 545/22a 142 00 Praha 4 www.activtek.cz info@activtek.cz tel: 725 723 161 VAROVÁNÍ: Jednotka pracuje s UV lampou. Nezapínejte přístroj pokud není kompletně sestaven.

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

MultiReader 3664. Prestigio MultiReader. uživatelská příručka PER3664BC. Version 1.0. www.prestigio.com

MultiReader 3664. Prestigio MultiReader. uživatelská příručka PER3664BC. Version 1.0. www.prestigio.com MultiReader 3664 PER3664BC Prestigio MultiReader Version 1.0 www.prestigio.com O této uživatelské příručce Tato je speciálně navržena, aby podrobně probrala funkce a možnosti zařízení. Před použitím zařízení

Více

Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE

Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE 1 Obsah INSTALACE 3 INSTALACE HARDWARU 3 INSTALACE SOFTWARU 4 PŘIPOJENÍ KAMERY 5 VÝSTUP NA KAMERU NEBO VIDEO 7 O tomto průvodci Tento Rychlý

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č. 7120094 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č. 7120094 Před použitím si přečtěte tento manuál Poučení Tento přístroj si osvojil technologii ultrazvuku a umožňuje měřit vzdálenost, plochu a objemu. Má funkci lokalizací laserem,

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál

PHV 133012/ PHV 133014. Uživatelský manuál PHV 133012/ PHV 133014 Uživatelský manuál Děkujeme vám za zakoupení digitálního Brinno kukátka PHV1330! Brinno kukátko využívá pro zobrazení LCD panel, který je umístěný na vašich dveřích. Ukazuje jasný

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací

Pinnacle Studio Deluxe Profesionální vytváření filmů. Rychlý průvodce instalací Pinnacle Profesionální vytváření filmů Rychlý průvodce instalací Než začnete Důležité: Pinnacle obsahuje kartu AVDV. Instalace AVDV karty do počítače je popsána v instrukcích uvedených níže. V této kapitole

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 95 46 26 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 95 46 26 Model Hyper Pen 8000 firmy Aiptek představuje grafický (kreslící) tablet za velice výhodnou cenu pro použití v domácích kancelářích, který znamená kompletní řešení zpracování

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

105SLPlus Stručná referenční příručka

105SLPlus Stručná referenční příručka 05SLPlus Stručná referenční příručka Tato příručka poskytuje informace pro denní provoz tiskárny. Podrobnější informace naleznete v Uživatelské příručce. Komponenty tiskárny Obrázek zobrazuje komponenty

Více

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE!

DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! DŮLEŽITÉ INFORMACE, PROSÍM ČTĚTE! Tento dodatek k uživatelské příručce obsahuje postup nastavení USB portu pro ADSL modem CellPipe 22A-BX-CZ Verze 1.0 01/2004 Úvod Vážený zákazníku, tento text popisuje

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

SLITE 200SW Uživatelská příručka

SLITE 200SW Uživatelská příručka SLITE 200SW Uživatelská příručka Vypínač LCD dotyková obrazovka Deska s bílým světlem USB port UV transiluminátor Ethernet USB porty Hlavní vypínač Camera CCD Sony ICX205AL je CCD obrazový senzor s 2.0

Více

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití

Braun DigiFrame 7002. Návod k použití Braun DigiFrame 7002 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení digitálního fotorámečku zn. Braun. Pro jeho správné ovládání a zabezpečení dlouhé životnosti si před prvním použitím pečlivě přečtěte následující

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

PDC tester G5.V2 Návod k obsluze

PDC tester G5.V2 Návod k obsluze PDC tester G5.V2 Návod k obsluze Obsah PDC tester G5.V2... 1 Návod k obsluze... 1 Obsah... 3 1.0 Představení... 4 1.1Přehled... 4 1.2Hlavní vlastnosti... 4 2.0 Bezpečnost/ Bezpečnostní opatření... 4 2.1

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522

R-522. Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN. česky. Sekáček potravin R-522 Návod k použití SEKÁČEK POTRAVIN R-522 Před použitím tohoto spotřebiče se prosím seznamte s návodem k jeho obsluze. Spotřebič používejte pouze tak, jak je popsáno v tomto návodu k použití. Návod uschovejte

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Návod k obsluze Eagle Jumbo

Návod k obsluze Eagle Jumbo I N F O R M A Č N í K I O S K Y Návod k obsluze Eagle Jumbo W W W. P O W E R. C Z 1. Hlavní části informačního kiosku 1) Panel s reproduktory 2) Zobrazovací monitor s dotekovým senzorem 3) Výpad papíru

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

LAN adaptér. Návod k použití

LAN adaptér. Návod k použití LAN adaptér Návod k použití Popis adaptéru Adaptér je určen k propojení loggeru řady S/Rxxxx a PC počítače pomocí sítě Ethernet. V případě vzniku alarmu na loggeru umí LAN adaptér vyslat informační e-mail

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod LANTESTLCD - SONDA Uživatelský návod Obsah 1. Specifikace... 3 2. Ovládání... 5 2.1. Napájení, zapnutí přístroje... 5 2.2. Configure nastavení měřícího portu, kalibrace... 5 2.2.1. Výběr měřícího portu...

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5 Jak stroj používat Přehledný návod 1/5 PODPORA Potřebuji poradit s ovládáním stroje Jak systém používat panel Zobrazení Přepínač režimu Nápovědy zvětšeného zobrazení Přihlášení/odhlášení Přerušení kopírovací

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16

Nastavení tiskárny pro tisk štítků Geis Str. 1/16 Str. 1/16 Obsah 1. Instalace tiskárny štítků... 2 Instalace tiskárny s rozhraním USB:... 2 Instalace tiskárny se síťovým rozhraním:... 4 2. Přímý tisk na tiskárnu... 9 3. Dump mode... 10 Pro tiskárnu Zebra

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením

DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením DISP3 Trojnásobný čítač se záznamem a zabezpečením v1.00 Přístroj obsahuje 3 nezávislé čítače. Čítače čítají nahoru. Pomocí numerické klávesnice se vkládá požadovaný stav směny a nuluje, popř. koriguje

Více

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1

EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 EUROSTER 506 návod k použití LOGITRON s.r.o. str 1 Euroster 506 1. ÚVOD Euroster regulátor 506 je navržen tak pro řízení systémů podlahového vytápění elektrického, vodního, plynového apod. Disponuje dvěmi

Více

EasyReader. Kapitola 1: Návod, bezpečnost a údržba. Kapitola 2: Uvedení do provozu

EasyReader. Kapitola 1: Návod, bezpečnost a údržba. Kapitola 2: Uvedení do provozu EasyReader Tato příručka popisuje následující verze Koba Vision EasyReader: model 2012. Nejnovější verze příručky je možné stáhnout z webových stránek KOBA Vision: http://www.kobavision.be. Datum vydání:

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

BIRCH PRP-085 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TERMÁLNÍ TISKÁRNA ÚČTENEK BIRCH PRP-085

BIRCH PRP-085 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TERMÁLNÍ TISKÁRNA ÚČTENEK BIRCH PRP-085 BIRCH PRP-085 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TERMÁLNÍ TISKÁRNA ÚČTENEK BIRCH PRP-085 Dovozce do ČR: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce je možná

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

CGMesky. Rozšiřující služba

CGMesky. Rozšiřující služba CGMesky Rozšiřující služba Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 15.7.2015 CGMesky Služba CGMesky umožňuje odesílat textové SMS zprávy přímo z prostředí Vašeho programu. Rychle a efektivně můžete informovat

Více

Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA

Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA Důležité bezpečnostní pokyny VÝSTRAHA RIZIKO PORANĚNÍ ELEKTRICKÝM PROUDEM NEOTVÍRAT Tento symbol vás upozorňuje na to, že s produktem byla dodána důležitá literatura týkající se provozu a údržby zařízení.

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač SIM karta ověření: SIM kartu je třeba předem ověřit, zda je opravdu funkční

Více