Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Patří slovo BUSINESS do zdravotnictví?. 23. 6. 2005"

Transkript

1 Patří slovo BUSINESS do zdravotictví?

2 Společost Deloitte Společost Deloitte v České republice má více ež 550 zaměstaců a kaceláře v Praze a Olomouci. Naše česká pobočka je součástí aší regioálí firmy Deloitte ve středí Evropě. Deloitte ve středí Evropě má více ež 2000 zaměstaců v 16 státech a poskytuje meziárodí a árodí služby přesahující hraice regiou. Naše regioálí firma působící ve středí Evropě je součástí meziárodí orgaizace Deloitte Touche Tohmatsu. Page 2

3 Realizovaé projekty v ČR a SR Fakultí emocice Bro vytvořeí kocepce a implemetace ákladového a kalkulačího systému s vazbou a DRG; astaveí modelu ekoomického řízeí a zprůhleděí toku ákladů. Fakultí emocice v Motole - vytvořeí kocepce a implemetace ákladového a kalkulačího systému s vazbou a DRG; astaveí modelu ekoomického řízeí a zprůhleděí toku ákladů; provedeí persoálího auditu zaměřeého a úsporu ákladů a úrovi obslužých a správích útvarů. Nemocice Milosrdých Bratří (Bro) Crash aalýza medicíských a obslužých provozů s defiicí poteciálu úspor ákladů. FN Ružiov realizace provozě ekoomického auditu a úrovi medicíských, obslužých a správích útvarů s cílem defiovat poteciál rychle dosažitelých úspor (Quick Hits); optimalizace procesů a systému řízeí. Fakultí emocice s polikliikou Bratislava asistece při zpracováí ávrh strategického koceptu restrukturalizace sloučeí šesti bratislavských emocic; komplexí optimalizace obslužých a správích procesů; sjedoceí a itegrace iformačích systémů a techologií, astaveí cotrolligu a ekoomického řízeí. Page 3

4 Obdobě jako podikatelské subjekty musí i zdravotická zařízeí respektovat pozice, očekáváí či omezeí ze stray tzv. stakeholderů. Zúčastěé stray Defiovaé zúčastěé stray Dlouhodobá očekáváí Krátkodobá očekáváí Bariéry Vlastíci stát (MZ) trasformace a ekoomická stabilita evhodé zásahy kvalití a komplexí zdravotí péče, ekoomická stabilita kvalití a komplexí zdravotí péče, obce změa politiky, zadlužeost ekoomická stabilita uiverzita zajištěí vzděláváí zajištěí vzděláváí vliv a řízeí, edořešeé kompetece Dodavatelé Zákazíci Zaměstaci Komuita Parteři privátí sektor zisk umožěí vstupu stahováí zisku LP ZM techika ostatí výrobky služby pacieti pojišťovy frekvetati zdravotický a ostatí persoál maažeři stabilita vztahů, korektost, preferečí smlouvy kvalita služeb, přístup, adstadard miimalizace ákladů a služby, sižováí objemu výkoů moderí a kvalití výuka kvalita služeb, přístup, rozšířeí abídky hospodárost, korektost vykazováí zodpovědější přístup k výuce ze stray vyučujících áklady reálé platby, katalogizace výkoů, eobjektivě kalkulovaé cey výkoů, tlak a sižováí objemu výkoů edostatek fiací pro vyučující, prostory, vybaveí, eprobíhající přiměřeé ohodoceí, profesí růst růst mezd, jistoty edostatek fiací, odchody stabilita, seberealizace, mzdové ohodoceí dodržováí smluvích podmíek růst mezd, zvládutí trasformace ceová politika, zdroje, korupce platby zdroje, orgaizace práce, komuikace město zaměstaost, osvěta poskytováí zdravotí péče ezájem, edostatky v komuikaci občaská sdružeí práva pacietů, trasparetost odboré orgaizace odborý růst, zvyšováí kvality, vliv odborý růst, zvyšováí kvality legislativa, epřiměřeé požadavky odbory starost o zaměstace péče o zaměstace časové a fiačí ároky spozoři zviditelěí, majetková účast zviditelěí ostatí emocice metodika, "kocová péče" kozultace, "kocová péče" vzdělávací zařízeí pomoc při výuce pomoc při výuce Regulátor stát hospodárost, efektivost, zajištěí zdravotí péče a vzděláváí hospodárost, efektivost, zajištěí zdravotí péče a vzděláváí legislativa, zdroje Page 4

5 Zdravotická zařízeí musí velmi přesě zát své silé a slabé stráky tak, aby mohla připravit kvalití a kokurece schopou strategii. Silé stráky umístěí a geografická poloha; velikost emocice; ekoomická síla prostředí; portfolio; široký záběr široká škála mediciských čiostí; spolupráce s fakultou; odborost zdrav. pracovíků; politická podpora; omezeá kokurece; výzamé tiché rezervy ; cetralizace služeb, ákupu; možost výběru kvalitích pracovíků ze stávajících zdrojů; možosti outsourcigu; dobré jméo emocice, reputace. Slabé stráky edokočeá restrukturalizace; edostatečý fi. objem a ivestice; prostorová roztříštěost; růzé systémy řízeí (iformačí systém, řízeí pracovíků hodoceí, odměňováí, motivace); silá vázaost a pojišťovy; poviost vykoávat áročé výkoy za stejých podmíek (kocové pracoviště); kvalita maagemetu edostatek kvalitích řídících pracovíků); lokalizace emocice v prostředí s ízkou ezaměstaostí; věková struktura zaměstaců; kozervativost, ízká pružost; omezeější podpora ze strukturálích fodů; koflikt parciálích zájmů; úik mozků. Page 5

6 Nezbytou podmíkou je idetifikace, aalýza a vyhodoceí jak faktorů exterího prostředí Kokurece růst kokurece z privátí sféry ve vybraých oborech; růst kokurece z oblasti ostatích emocic včetě zahraičích; vzik iterí kokurece (souběžá privátí praxe medicíských zaměstaců emocice, respektive jejich provázaost s privátím sektorem). Trh vstup ových pojišťove a trh; vyšší důraz a komplexost, kvalitu a komfort poskytovaých služeb včetě přístupu zdravotího persoálu; vzik středí vrstvy a skupiy samoplátců s prostředky a zaplaceí adstadardích služeb, vyšší mobilita; demografické vlivy: relativí árůst skupi důchodců, úbytek dětí, imigrace ciziců. Techologie změa medicíských postupů a využíváí ových materiálů v medicíě; využíváí ových techologií pro zkráceí doby hospitalizace; rozvoj iformačí techologie v medicíě (telemedicía, videokoferece, kozultace, operace a dálku). Regulace změy v legislativě uvolňující podikatelské prostředí v medicíě včetě vstupu soukromých ivestorů; zdravotí politika státu a míra regulace v jedotlivých segmetech služeb (akreditace, certifikace ); ová katalogizace výkoů včetě jejich ového oceěí, změa fiacováí. Page 6

7 tak i faktorů působících iterě. Produkty zaváděí ových služeb a produktů (balíčky, adstadardy, mimozdravotické aktivity); ové diagostické a léčebé postupy včetě posilováí vědecko-výzkumé čiosti; utost využití marketigu pro udržeí a zejméa zvýšeí objemu výkoů; promítáí hlediska retability do struktury produktů a služeb. Zákazíci utost rozšířeí klietské báze i mimo tradičí území; avazováí smluvích vztahů s pojišťovami i v zahraičí. Zdroje spolupráce s větším počtem pojišťove včetě zahraičích; árůst příjmu z placeých služeb od zákazíků; zvýšeí atraktivity zdravotických zařízeí pro vstup soukromého kapitálu (domácího i zahraičího); efektiví využíváí vlastích zdrojů (včetě divestic); Ifrastruktura efektiví využíváí iformačí a komuikačí techologie; restrukturalizace obslužých čiostí a jejich další ekoomické zajišťováí (cetralizace, outsourcig, kotrola ad dodavatelskými vztahy). Page 7

8 Vyhodoceí exterích a iterích faktorů z pohledu jejich ovlivitelosti pak umožňuje maagemetu vhodě asměrovat své aktivity a současě respektovat specifika zdravotictví. 80 Vliv Ovlivitelost Page 8

9 Strategické úvahy maagemetu zdravotických zařízeí by měly směřovat k ekoomicky prokazatelé tvorbě hodoty, byť by se v tomto procesu výzamou měrou podílely i faktory eekoomické povahy. Page 9

10 Ze základího strategického cíle orietovaého a tvorbu hodoty pak mohou být dekompozicí odvozey kokrétí strategické či taktické kroky. Hodotu tvoří (Value Drivers) Reveue Growth Shareholder Value Operatig Margi Asset Efficiecy Expectatios Volume Price Realizatio Sellig, Geeral & Admiistrative Costs Cost of Goods Sold Property, Plat & Equipmet Ivetory Receivables & Payables Compay Stregths Exteral Factors Co můžete udělat (Improvemet Levers) Změit to, co děláte (Strategy) Zdrav. výkoy / poskytovaé služby Skupia pacietů Spádová oblast Alokace zdrojů Forma zajišťovaí výkoů / služeb Dělat to, co děláte lépe (Tactics) Procesy Iterí komuikace / spolupráce Uspokojeí pacietů, zaměstaců, ostatích zájmových skupi Řízeí lidských zdrojů / aktiv Page 10

11 Jedím z typických opatřeí, která musí realizovat úspěšé zdravotické zařízeí, je optimalizace procesů, z íž lze odvodit jak změy orgaizace a systému řízeí, tak i řadu výzamých restrukturalizačích kroků směřujících ke zlepšeí péče a zvýšeí efektivosti (apř. outsourcig). Gyekologická péče - akutí příjem mi Akutí příjem a odděleí Laboratorí vyšetřeí Předoperačí vyšetřeí Propuštěí Premedikace Příprava k operaci Operace Pooperačí dozor 7 - odd. reprodukčí gyekologie 17 - odd. operačí gyekologie Operačí sály 7 - odd. reprodukčí gyekologie 17 - odd. operačí gyekologie ebo ARO okologická pacietka Akutí příjem a odděleí Růzá vyšetřeí (labor., ultrazvuk, retge, itera, vč. koziliárích) 8 - odd. kozervativí okogyekologie 9 - odd. operačí okogyekologie operačí léčba Propuštěí Rozhodutí o dalším postupu chemo-, radio-terapie Operace Operačí sály Chemo-, Radioterapie - pláovaá Chemo-, Radio-terapie Hospitalizace dle stavu 17 - odd. operačí gyekologie ebo ARO (u velkých operací ) 9 - odd. operačí okogyekologie (u malých operací) Hospitalizace dle stavu 8 - odd. kozervativí okogyekologie Propuštěí Page 11

12 Zdravotická zařízeí musí převzít pricipy moderího cotrolligu, a a tomto základě pak idetifikovat ákladovou stráku poskytovaých zdravotích výkoů a služeb (tj. staoveí ákladů a pacieta, či případ). KS = 22 Lékař Lékař KS = 22 Lékař Lékař KS = 17 Lékař Lékař KS = 52 Ambulace KS = 50 Ambulace KS = 10 Ambulace Miuty výkou 30 Miuty výkou 20 Miuty výkou 20 Miuty výkou 30 Miuty výkou 20 Miuty výkou Edoskopické dilatace Edoskopické staveí staveí krváceí Cíleé Cíleé vyšetřeí Edoskopické dilatace Edoskopické staveí staveí krváceí Cíleé Cíleé vyšetřeí 200 Ambulatí účet Přímé áklady ZUL. ZUM. Nepřímé áklady Režijí áklady Σuma PN Výko cea 2160,- Výko cea 1670,- Výko cea 723,- Σuma NN vedeí kliiky správí režie FN Bro Page 12

13 Obdobě jako v podikatelské sféře je des již epředstavitelé efektiví řízeí zdravotického zařízeí bez podpory iformačím systémem. Nemocičí iformačí systém Ekoomický iformačí systém IČP ODB VAR VÝKON PL_od PL_do Datum NS Čiost Účet Hodota Idetif. číslo pracoviště Odborost Číslo čiosti (pracoviště) výko od do , ,- 5000,- Dtto Dtto SEZ: Dal Př Další položka v sezamu. (poj) (amis) ( ) Hle ote Ruza vyu St Ch AMBULANTNÍ ÚČET Jdi I Zd E V pu Mu Období:. Provázáí zdrav. zdrav. výkoů výkoů a s imi imi spojeých ákladů I ČZ / I ČP : Odb: NS Účet : Rod. Čís. : Pojiš.: Zákl. Dg : Stav : Otevře : Ost. dg : Uzavře : Náhrady : Pozámka : Datum Výko P I čp Odb Dg NS Osobč body Z M Název výkou T > > > > > > Doklad C Body/bod BodyKč/paušál Pmat/Zul IČ_dav/dav Výkoy: Kč Kč Léčiva: Kč Kč Zapsá: F1Pomoc F5 Výkoy F6léčiva F7 Aú ^7 Hú F8 reg Q vol_s RRpol ^0 kopie ^TsToro Xx Esc N Page 13

14 S ohledem a strukturu ákladů je možo považovat za jedu z ejkritičtějších oblastí řízeí zdravotického zařízeí zajištěí ákupu, ať již v oblasti léků, zdravotického materiálu, potravi, zdravotí techiky a růzých služeb. Moderí supply chai maagemet může zdravotickým zařízeím pomoci k dosažeí výzamých efektů. Vyloučeí čiostí, jež epřiášejí přidaou hodotu Očistěí dodavatelské báze All-i-cost ceotvorba Používaí techologií Širší hodoceí dodavatelského výkou Page 14

15 I přesto, že se zdravotictví trvale potýká s edostatkem fiačích zdrojů, je třeba i zde vytvářet prostředí, které umoží diferecovat odměňováí dle výkoosti jedotlivých pracovíků. Page 15

16 Hippokratova přísaha eí v kotradikci k podikatelskému přístupu tj. k optimálímu využíváí zdrojů a k vytvářeí hodot, jejichž prostředictvím lze dále rozvíjet zdroje k poskytováí kvalití zdravotí péče co ejširšímu okruhu pacietů, kteří ji potřebují Míra poskytováí péče odpovídající reálým sociálě ekoomickým možostem v daém prostředí a daé době (Hippokratovu přísahu lze zcela aplit v odloučeé malé vekovské emocici stejě jako ve špičkové kliice světového jméa je zážitky a vyhlídky pacieta budou v růzých sociálě ekoomických prostředích růzé ). Page 16

17 Kvalita ašich kozultačích služeb je prokázáa uděleým certifikátem ISO 9001:2000. Page 17

18 Copyright by Deloitte This report is solely for the use of cliet persoel. No part of it may be circulated, quoted, or reproduced for distributio outside of the cliet orgaizatio without prior writte approval from Deloitte. Page 18

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2011 číslo 3 ročník 11. Vrozené vývojové vady uropoetického traktu VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2011 číslo 3 ročík 11 Vrozeé vývojové vady uropoetického traktu Základí vyšetřeí fukcí uropoetického traktu Nejčastější kýly v dětském

Více

Model péče o duševně nemocné

Model péče o duševně nemocné Model péče o duševě emocé v regiou hlavího města Prahy Zázam jedáí závěrečé koferece projektu Vzděláváí odboríků, státí správy a samosprávy v oblasti trasformace istitucioálí péče o duševě emocé Praha,

Více

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky,

z z z Úvodní slovo generálního ředitele Vážení partneři České exportní banky, Výročí zpráva 2O13 z z z Úvodí slovo geerálího ředitele Vážeí parteři České exportí baky, jistě jste již zazameali, že ai miulý rok ebyl pro baku lehký. Věřím však, že většia z vás pochopila pravou podstatu

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. červen 2007 číslo 6 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost červe 2007 číslo 6 ročík 7 Hypospadie uretry a současé léčebé tredy Akutí skrotálí sydrom Varikokéla Fimóza ejčteější časopis dětských lékařů

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2008. číslo 8. ročník 8. Přehled terapie revmatických onemocnění u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. říjen 2008. číslo 8. ročník 8. Přehled terapie revmatických onemocnění u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost říje 2008 číslo 8 ročík 8 Přehled terapie revmatických oemocěí u dětí Primárí systémové vaskulitidy u dětí Nadměrá kloubí volost u dětí A Té

Více

SH = BH*( 1 + i) n nebo

SH = BH*( 1 + i) n nebo PEKS 2 Literatura Syek PEK 4. vydáí Faktor času v peěžím vyjádřeí Peěží jedotka Kč přijata ebo vyplacea v růzých časových okamžicích má rozdílou hodotu. Deší korua je ceější, ež korua získaá později apř.

Více

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v

jako investor a developer spojován převážně s BB Centrem v Praze 4 Michli, které je jedním z největších a nejúspěšnějších developerských projektů v 23 výročí zpráva Od druhé poloviy 9. let je PASSERINVEST GROUP jako ivestor a developer spojová převážě s BB Cetrem v Praze 4 Michli, které je jedím z ejvětších a ejúspěšějších developerských projektů

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. únor 2010 číslo 2 ročník 10. Problematika pohlavně přenosných infekcí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost úor 2010 číslo 2 ročík 10 Problematika pohlavě přeosých ifekcí Vulvovagiitis v dětském a dorostovém věku Nepravidelosti mestruačího cyklu Charakteristika

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2010 číslo 9 ročník 10. Úrazy zadní uretry u dětí VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2010 číslo 9 ročík 10 Úrazy zadí uretry u dětí Možosti chirurgické léčby komplikovaých peumoií Poruchy vyprazdňováí mekoia Ivagiace

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. očkování. leden 2011 číslo 1 ročník 11. Očkování kojenců. Očkování proti pneumokokům VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost lede 2011 číslo 1 ročík 11 Očkováí kojeců Očkováí proti peumokokům Nová doporučeí v oblasti očkováí Kotraidikace očkováí Téma čísla: očkováí

Více

prosinec 2009 číslo 10 ročník 9 Onkologický pacient v ordinaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobené nehodgkinskými lymfomy

prosinec 2009 číslo 10 ročník 9 Onkologický pacient v ordinaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobené nehodgkinskými lymfomy VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost prosiec 2009 číslo 10 ročík 9 Okologický paciet v ordiaci praktického pediatra Náhlé příhody způsobeé ehodgkiskými lymfomy Nádory CNS Problematika

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. listopad 2007 číslo 9 ročník 7 VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost listopad 2007 číslo 9 ročík 7 Bolesti břicha Chroické průjmy Mauál drogové prevece Pakreatitida v dětském věku ejčteější časopis dětských lékařů

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2010 číslo 3 ročník 10. Biologická léčba nespecifických střevních zánětů

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. březen 2010 číslo 3 ročník 10. Biologická léčba nespecifických střevních zánětů VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost březe 2010 číslo 3 ročík 10 Biologická léčba especifických střevích záětů Recidivující horečky u dětí Kazuistika: Juveilí idiopatická artritis

Více

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících

VOX PEDIATRIAE. časopis praktických lékařů pro děti a dorost. psychiatrie. květen 2010 číslo 5 ročník 10. Traumatická zkušenost u dětí a dospívajících VOX PEDIATRIAE časopis praktických lékařů pro děti a dorost květe 2010 číslo 5 ročík 10 Traumatická zkušeost u dětí a dospívajících Separačí úzkostá porucha v dětství Duševí emoc: Odkud a kam (z vězeí

Více

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty)

(varianta s odděleným hodnocením investičních nákladů vynaložených na jednotlivé privatizované objekty) (variata s odděleým hodoceím ivestičích ákladů vyaložeých a jedotlivé privatizovaé objekty) Vypracoval: YBN CONSULT - Zalecký ústav s.r.o. Ig. Bedřich Malý Ig. Yvetta Fialová, CSc. Václavské áměstí 1 110

Více

Pavel Kolář přednosta kliniky rehabilitace ve fakultní nemocnici Motol, proděkan II. lékařské fakulty UK

Pavel Kolář přednosta kliniky rehabilitace ve fakultní nemocnici Motol, proděkan II. lékařské fakulty UK lede 2011 Emigrace lékařů je zbytečá Pavel Kolář: Emigrace lékařů je zbytečá Petr Piťha: Aežka Přemyslova 800 let od arozeí Marti Slaý: Státí rozpočet a rok 2011 Václav Klaus: Sto let od arozeí George

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA

POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA VYSOKÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ JIHLAVA Katedra ateatiky a katedra ekooických studií POJIŠŤOVNICTVÍ A POJISTNÁ MATEMATIKA STUIJNÍ MATERIÁL LENKA LÍZALOVÁ, RAEK STOLÍN 04 Recezovali: RNr. Ig. Haa Kotoučková,

Více

cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam!

cena 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotnická zařízení na Zbraslavi vyčerpávající seznam! cea 5 Kč 2/2010 VRÁTÍ SE MISTR ZVONAŘ PO OSMI LETECH ZPÁTKY NA ZBRASLAV? Zdravotická zařízeí a Zbraslavi vyčerpávající sezam! ZBRASLAVSKÉ NOVINY 2/2010 Editorial Vážeí čteáři! Miulý úvodík byl prý vytiště

Více

Miroslav Singer viceguvernér České národní banky

Miroslav Singer viceguvernér České národní banky lede 2009 Deset let eura Miroslav Siger viceguverér České árodí baky Miroslav Siger: Deset let eura Ja Eichler: Koflikt v Gaze v historické perspektivě Václav Klaus: Rok 2009 výzvy z České republiky Jiří

Více

zpravodaj města Kouzelný Krumlov Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan Přečtěte si Přijďte na jednání zastupitelstva

zpravodaj města Kouzelný Krumlov Získejte více informací na stránkách www.ckrumlov.cz obcan Přečtěte si Přijďte na jednání zastupitelstva zpravodaj města ročík 5. dube 2008 ZDARMA Kouzelý 08 Krumlov Český Krumlov se 29. duba proměí v město, kde ic eí emožé a kde hlaví áměstí může změit své jméo a áměstí Lásky. Až do 1. květa bude Krumlov

Více

V květnu mohou abilympionici změřit síly v osmatřiceti soutěžích Přehlídka dovedností zdravotně postižených bude opět v pardubické ČEZ aréně

V květnu mohou abilympionici změřit síly v osmatřiceti soutěžích Přehlídka dovedností zdravotně postižených bude opět v pardubické ČEZ aréně Ročík XI., číslo 6/2010 Vydává Česká abilympijská asociace, o.s. Neslyšíme, ale tacovat ás moc baví Zajímavá aktivita (eje) pro sluchově postižeé Jak roste Kosatec Říje a listopad a stavbě multifukčí budovy

Více

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují:

Informační systémy o platu a služebním příjmu zahrnují: Katalog datových prvků a dalších položek používaých v Iformačích systémech o platu a služebím příjmu (ISPSP) verze 2015-06 2. 3. 2015 ISPSP Iformačí systémy o platu a služebím příjmu zahrují: ISP Iformačí

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test, varianta C) Přijímací řízeí pro akademický rok 24/ a magisterský studijí program: PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test, variata C) Zde alepte své uiverzití číslo U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU

FINANCE PODNIKU 1FP201 1FP211 1FP212 1FP214. podklady ke kurzům ÚVOD DO FINANCÍ PODNIKU ÚVD D FICÍ DIU FIC DIU podlady e urzům F20 F2 F22 F24 Fiačí maagemet přijímáí fiačích rozhodutí trojího typu:. Do čeho ivestovat? 2. Z čeho ivestovat? 3. oli vyplatit a podílech a zisu? Ivestičí axiomy.

Více

PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE LETIŠTĚ PRAHA PRAGUE AIRPORT

PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE LETIŠTĚ PRAHA PRAGUE AIRPORT PROFIL SPOLEČNOSTI COMPANY PROFILE LETIŠTĚ PRAHA PRAGUE AIRPORT Naše hodoty Our Values Obsah Cotet Základí iformace Basic Iformatio 01 Iformace o Českém aeroholdigu Czech Aeroholdig Iformatio Oceěí a certifikáty

Více

Disertační práce AKUMULACE TEPLA VE VÝPOČTU TEPELNÉ ZÁTĚŽE KLIMATIZOVANÝCH PROSTORŮ

Disertační práce AKUMULACE TEPLA VE VÝPOČTU TEPELNÉ ZÁTĚŽE KLIMATIZOVANÝCH PROSTORŮ České vysoké učeí techické v Praze Fakulta stroí Ústav techiky prostředí Disertačí práce AKUMULACE TEPLA VE VÝPOČTU TEPELNÉ ZÁTĚŽE KLIMATIZOVANÝCH PROSTORŮ Ig. Michal Duška Studií obor: Techika prostředí

Více

NEWSLETTER. Deset let našeho členství v EU. není důvod slavit. Deset let v EU DUBNOVÝ GRAF IVK. Václav Klaus:

NEWSLETTER. Deset let našeho členství v EU. není důvod slavit. Deset let v EU DUBNOVÝ GRAF IVK. Václav Klaus: dube / 2014 NEWSLETTER NEWSLETTER dube /2014 Václav Klaus: Deset let ašeho čleství v EU eí důvod slavit Jiří Weigl: Evropská uie a její krize Ladislav Jakl: Kampaě a fráze zmrzačeá demokracie Ja Skopeček:

Více

Václav Klaus. Žijeme v době drtivé převahy levicové, zeleno-socialistické ideologie.

Václav Klaus. Žijeme v době drtivé převahy levicové, zeleno-socialistické ideologie. červe - 2013 NEWSLETTER NEWSLETTER červe /2013 Prví rozmluvy a Haspaulce Vítězslav Kremlík: IPCC podvádí veřejost Otázka IVK: Jsou u ás potraviy dražší ež u sousedů? (Petr Bedl, Petr Havel, Miroslav Toma,

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízeí pro akademický rok 2007/08 a magisterský studijí program: Zde alepte své uiverzití číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemý test) U každé otázky či podotázky v ásledujícím

Více

STATISTIKA PRO EKONOMY

STATISTIKA PRO EKONOMY EDICE UČEBNÍCH TEXTŮ STATISTIKA PRO EKONOMY EDUARD SOUČEK V Y S O K Á Š K O L A E K O N O M I E A M A N A G E M E N T U Eduard Souček Statistika pro ekoomy UČEBNÍ TEXT VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU

Více