Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Parenterální výživa v nemocniční lékárně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Parenterální výživa v nemocniční lékárně"

Transkript

1 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Parenterální výživa v nemocniční lékárně Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí práce: PharmDr. Michal Janů Vypracovala: Simona Vališová Čelákovice 2013

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventkou práci vypracovala samostatně a všechny použité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě. V Čelákovicích dne 9. května 2013 Simona Vališová 2

3 Obsah: Úvod Cíle práce Hlavní cíl Dílčí cíl Teoretická část Definice a cíl parenterální výživy Historie Vývoj parenterální výživy Vývoj podávání moderní parenterální výživy Složky parenterální výživy Sacharidy Aminokyseliny Tukové emulze Elektrolyty Mikroprvky Vitamíny Podávání parenterální výživy Nutriční tým Typy parenterální výživy Parenterální výživa multi-bottle Parenterální výživa all-in-one Typy směsí all in-one Aplikace parenterální výživy Komplikace umělé výživy Domácí nutriční podpora Stabilita a kompatibilita parenterální výživy Příprava parenterální výživy v nemocniční lékárně Hygienický režim na pracovišti Třídy čistoty Postupy při přípravě směsí all-in-one v nemocniční lékárně Pravidla pro přípravu směsí all-in-one Kontrola přípravy směsi all-in-one

4 3 Praktická část Popis přípravy vaku all- in-one Statistiky Diskuze Závěr Резюме Bibliogafie Přílohy

5 Úvod Nutriční podpora se dnes stala součástí komplexní péče o pacienta. K parenterálnímu způsobu podání umělé výživy se přistupuje, pokud pacient není schopný přijímat potravu po dobu delší než tři dny, nebo v případě předpokládaného porušení nutričního stavu již před vznikem onemocnění. Parenterální výživa spočívá v dodání živin mimo trávicí ústrojí a to přímo do cévního systému. Je jedním z nejdůležitějších způsobů jak zajistit výživu nemocného po přechodnou dobu nebo i dlouhodobě, v případě nemožnosti podání výživy enterální cestou. Nedostatečné zajištění výživy např. parenterální cestou, zhoršuje průběh onemocnění a zvyšuje procento komplikací spojených s hospitalizací, prodlužuje pobyt v nemocnici a může být i příčinou úmrtí nemocného. Indikace parenterální výživy se může dotýkat širokého spektra populace, například při výpadku funkce GIT, při diagnóze mentální anorexie. Je využívána v oborech, jako jsou pediatrie a neonatologie. Absolventská práce bude definovat jednotlivé nutriční složky parenterální výživy. Zmapuje jejich přípravu v nemocniční lékárně a charakterizuje čistotu prostředí, která je nezbytná pro přípravu takto náročných lékových forem. V praktické části budou prezentovány některé kasuistiky, které vycházejí z postupů parenterální výživy v nemocniční lékárně, zejména pro specifické skupiny nemocných. Toto téma bylo zvoleno s důrazem na prospěšnost farmaceutického asistenta, nejen v přímém kontaktu s pacientem ve veřejné lékárně, ale i jeho uplatnění při přípravě infuzních směsí v nemocniční lékárně. Získané poznatky z této práce mi pomohou se lépe orientovat v problematice přípravy sterilních léčiv, které bych se do budoucna chtěla věnovat. 5

6 1 Cíle práce 1.1 Hlavní cíl Seznámit se s pojmem parenterální výživa, definovat jednotlivé nutriční složky parenterální výživy, zmapovat prostředí a přípravu infuzních směsí v nemocniční lékárně. 1.2 Dílčí cíl Prezentovat kasuistiku, která vychází z postupů při přípravě parenterální výživy v nemocniční lékárně, zejména pro specifické skupiny nemocných, sledovat parametry kompatibility a stability u takto vyráběných infuzních směsí. 6

7 2 Teoretická část 2.1 Definice a cíl parenterální výživy Parenterální výživa je podávána pacientům, kteří nemohou přijímat potravu z nejrůznějších důvodů přirozenou cestou po dobu delší než tři dny, nebo je jejich příjem potravy nedostatečný. Je tedy indikována všude tam, kde perorální příjem potravy není možný a enterální výživa není účinná, je u nemocného kontraindikována nebo jí špatně toleruje. Nejčastější indikace pro parenterální výživu jsou: operace GIT operace většího rozsahu malnutrice polytraumata střevní záněty (Crohnova choroba, ulcerózní kolitida) trauma hlavy popáleniny mentální anorexie jaterní selhání renální selhání pankreatitida digestivní poruchy. Parenterální výživa je infuzní terapie podávána nitrožilně. Infuzí podle lékopisné definice rozumíme sterilní vodné roztoky nebo emulze s vodou jako kontinuální fází, obvykle izotonické s krví. Jsou určené hlavně k podávání ve velkých objemech. Infuze neobsahují žádné antimikrobiální látky. Touto metodou se podávají živiny přímo do krevního oběhu, přičemž trávicí trubice je v klidovém stavu. Nemocný tak přijímá všechny potřebné nutriční složky, jako jsou aminokyseliny, sacharidy, tuky, tekutiny, elektrolyty, stopové prvky a vitamíny. Indikace umělé výživy závisí především na současném stavu výživy. Při plánování umělé parenterální výživy je důležité stanovit nedostatky dosavadní výživy po stránce 7

8 kvalitativní i kvantitativní. Cílem je upravit stávající nebo hrozící nedostatečnou výživu. Volba způsobu výživy závisí také na povaze základního onemocnění a jeho předpokládanému vývoji. Cíl nutriční podpory se pak logicky zaměřuje na prevenci nebo minimalizaci ztráty svalové hmoty a zachování normální orgánové funkce, tlumení nebo zpomalení rozvoje malnutrice a katabolismu a také zabránění negativních účinků umělé výživy. [ČESKY LÉKOPIS, 2009, 1 díl; ZADÁK, 2002] 2.2 Historie Vývoj parenterální výživy Podáváním parenterálních léčiv se začali lékaři a vědci zabývat poté, kdy v roce 1628 objevil anglický lékař William Harwey ( ) krevní oběh. Pomocí řady pokusů, které mu zabrali bezmála dvacet pět let, dokázal, že krev je vedena pouze jedním směrem a také to, že krev je pumpována do celého těla a cévami se vrací zpět. Moderní éra parenterální výživy začíná v roce 1937, kdy Elman a Weiner publikovali v časopisu Americké lékařské asociace první zkušenosti s parenterálním užitím cukrů a bílkovinných hydrolyzátů. Masovější uplatnění našla parenterální výživa s obsahem cukrů a bílkovinných hydrolyzátů při léčbě šoku v padesátých letech 20. století v korejské válce. K dalším průkopníkům v oblasti parenterální výživy patří Dundrick a Wilmore, kteří prokázali možnost uplatnění parenterální výživy při úplné disfunkci trávicího ústrojí. A tak podávání parenterální výživy přestalo být během šedesátých let výsadou kriticky nemocných v nemocnicích a začala být indikována i u pacientů v domácích podmínkách. V posledních desetiletích určuje vývoj v této oblasti především pokrok v medicínských, informačních a farmaceutických technologiích. Dochází také k obrovskému nárůstu pacientů, uživatelů parenterální výživy a to v souvislosti s rozšířením elektivních chirurgických výkonů a spektra interních chorob vyžadujících nutriční intervenci. Zdokonaluje se způsob podávání (technika multi-bottle je 8

9 nahrazena all-in-one systémy). Vylepšuje se složení výživy a její nutriční vyváženost. Vývojem prochází i nutriční doplňky (např. vitamínové přípravky a roztoky stopových prvků). Na konci šedesátých let byl představen první kompletní aminokyselinový roztok pod názvem Vamin. Dosahoval dobré pooperační dusíkové bilance. Od roku 1971 se datuje jeho běžné komerční uvedení na trh, čímž byl učiněn rozhodující průlom v parenterální výživové terapii. Na počátku vývoje bylo obtížné do roztoků zakomponovat tyroxin, cystein/cystin a glutamin. V roce 1976 se v pooperačních stavech experimentálně potvrzuje důležitost suplementace (doplňování) glutaminu z důvodu jeho nezbytnosti ve svalové tkáni. Tato problematika byla úspěšně vyřešena v osmdesátých letech P. Furstem, který jako první představil dipeptidy obsahující glutamin a tyrosin s výhodnou rozpustností a stabilitou. V první polovině minulého století vědci v USA a v Japonsku testovali stovky tukových emulzí různého složení. Prvním komerčním přípravkem byla tuková emulze firmy Upjohn pod názvem Lipomul, která ovšem pro své nežádoucí účinky byla po několika letech stažena z trhu. První přijatelná, dosud používaná, tuková emulze byla vyvinuta až v 70. letech pod názvem Intralipid. [ JANŮ, MASTEIKOVÁ 2009; 9 ] Vývoj podávání moderní parenterální výživy Od sedmdesátých let se ve vyspělých zemích začala podávat parenterální výživa systémem multiple bottles. Tato metoda přinášela problémy v souvislosti s chybným podáním, inkompatibilitami (neslučitelnosti) roztoků, katétrovými sepsemi (mikrobiální kontaminace katétru) apod. Podávání vitamínů a mikroprvků systémem mnoha lahví nebylo optimální. V roce 1972 bylo popsáno první podání parenterální výživy ve formě vaku all-inone. Již od počátku se pečlivě sledovala kompatibilita nutrietů, destabilizace tukové emulze vícemocnými kationy a některé další parametry. Koncem osmdesátých let se začaly průmyslově vyrábět dvoukomorové a tříkomorové vaky. V devadesátých letech se také začala monitorovat kvalita vlastních primárních obalů, jejich prostupnost pro kyslík, absorpce (pohlcování) některých složek na povrch 9

10 vaku, degradace (znehodnocení) některých vitamínů (vitamín C), katalytický efekt mikroprvku mědi a stabilita některých léčiv dodávaných do vaků. V Československu byla situace komplikovanější, neboť ještě počátkem devadesátých let nebyl náš trh kryt ani základními infuzními roztoky. Zásobování infuzními roztoky pokrývaly nemocniční lékárny vlastní produkcí. Přesto byl u nás výzkum v oblasti parenterální výživy zahájen v 70. letech 20. století MUDr. Miroslavem Krufem. V posledním desetiletí minulého století zavedl na náš trh tukovou emulzi Nutramin P 20% a Nutramin MCT 20% obsahující sójový, v případě MCT také kokosový olej. Další vývoj tukových emulzí byl v ČR potlačen, a tak jsou v praxi tyto přípravky nahrazeny zahraničními emulzemi s již výhodnějšími vlastnostmi. Magistraliter příprava parenterální výživy typu AIO začíná v ČR v první polovině 90. let po reorganizaci oddělení přípravy sterilních léčiv nemocničních lékáren, zejména v jejich technickém a personálním zabezpečení. Tato příprava přervává do dnešních dní. [MASTEIKOVÁ, JANŮ 2009; 9] 2.3 Složky parenterální výživy Úspěšné vedení parenterální výživy je podmíněno podáním všech základních nutričních složek. Jedná se o cukry, aminokyseliny, tukové emulze, ionty, mikroprvky a vitamíny. Pro podporu a udržení všech metabolických funkcí je nutné tyto základní složky dodat v takovém množství, které pokryje jejich denní spotřebu Sacharidy Sacharidy jsou jedním z hlavních zdrojů energie nebílkovinné povahy. V parenterální výživě se ze sacharidových roztoků prakticky používají pouze roztoky glukózy. Glukóza je zásadním zdrojem energie pro centrální nervový systém. Energetický podíl sacharidů na denním příjmu by měl být okolo %. Pro parenterální výživu je doporučená denní dávka glukózy dospělého na 1 kg tělesné hmotnosti: u stabilizovaného stavu do 6 7 g/kg/24 h rychlost infuze 5 8 mg/kg/min. u akutního stavu 3 g/kg/24 h rychlost infuze 2 mg/kg/min. 10

11 Roztoky glukózy jsou kyselé a mohou výrazně snižovat ph all-in-one směsi, což nepříznivě ovlivňuje stabilitu tukové emulze. Podávání glukózy by mělo být pečlivě monitorováno. Koncentrace roztoku glukózy pro periferní parenterální výživu by neměla přesáhnout 15 %. Při předávkování glukózy dochází k hyperglykemii, což má za následek neschopnost glukózu zpracovat a využívat jako zdroj energie. Glukóza se dostává do moči, tím dochází ke ztrátám energie a tekutin, hyperosmolaritě a komatu. Chronicky pak dochází k narušení tělesných struktur, které mají za příčinu vznik chronických pozdních komplikací diabetu (diabetická retinopatie (poškození cév vyživujících sítnici oka), diabetická nefropatie (poškození cév obalujících glomeruly ledvin), diabetická neuropatie (poškození funkce autonomních nebo senzorických nervů), diabetická makroangiopatie (poškození velkých cév) a syndrom diabetické nohy).[ ZADÁK, 2002; SOBOTKA, 2003; NOVÁK, 2002 ] Aminokyseliny Proteiny a jejich stavební kameny aminokyseliny mají v těle několik životně důležitých úloh: zajišťují funkci a strukturu tkání, včetně enzymů. některé působí jako důležité modulátory ve svalech a nervovém systému, některé působí jako substráty přinášející a uchovávající informace, jsou důležitou složkou imunitního systému. jsou rozsáhlým zdrojem energie, který však musí být chráněn před vyčerpáním. Udržení proteinových zásob je základním a cílem nutriční podpory, zvláště u kritických pacientů. Při formulaci parenterální výživy jsou aminokyseliny kalkulovány v závislosti na tělesné hmotnosti pacienta, typu onemocnění a klinických podmínkách. Roztoky krystalických aminokyselin, používané ve výživných směsích AIO, mají obvykle koncentraci 5 15 % a jsou složeny podle typů aminoroztoků z aminokyselin, což zahrnuje všechny esenciální aminokyseliny. Aby mohly být aminokyseliny efektivně využity pro proteosyntézu, musí být jejich podání doplněno adekvátním množstvím sacharidů. Přidávání roztoků aminokyselin do směsí parenterální výživy, je považováno 11

12 obecně za bezpečné, přesto mohou mít v různé koncentraci a poměru rozdílný vliv na výslednou stabilitu směsi. Mají amfifilní vlastnosti, takže vyrovnávají ph na obě strany. [ ZADÁK, 2002; SOBOTKA, 2003; NOVÁK, 2002] Tukové emulze Tuky jsou v parenterální výživě zásadním zdrojem energie (25 40 % dodané energie), přičemž disponují vysokou energetickou denzitou (37,8 KJ/g). Tuky jsou především důležitý zdroj energie ve stresové situaci. Každá tuková emulze k parenterálnímu použití musí být sterilní, termodynamicky nestabilní disperzní systém olejové fáze ve vodě (o/v). Doporučená denní dávka pro dospělého je 1 2 g tuku/kg; rychlost podání dávky je 0,1 0,15 g tuku/kg/h. V parenterální výživě se podávají formou % tukových emulzí. Fyzikální nestabilita se odstraňuje použitím emulgátorů, nejčastěji na bázi vaječných fosfatidů. Základní složkou tukových emulzí jsou většinou rostlinné oleje (sójový či olivový), součástí některých speciálních tukových emulzí je i olej rybí či kokosový. [ ZADÁK, 2002; KOUHOUT, RUŠAVÝ, ŠERCLOVÁ, 2010 ] Elektrolyty V současné době je pro lidskou výživu považováno za základní 16 minerálních prvků. Z nich je sedm zařazeno jako makronutrienty vápník, fosfor, draslík, síra, sodík, chlor a hořčík. Vápník většina vápníku je v organismu uložena ve formě nesměnitelného poolu (99,5 %). Pouze 0,5 % představuje směnitelný pool a z toho množství pouze 7 % je obsaženo v plazmě, kde se vyskytuje formou vázanou na bílkovinu. Normální plazmatická koncentrace vápníku se pohybuje od 2,15 do 2,65 mmol/l. Hlavními regulátory jsou parathormon, který jeho hladinu zvyšuje a kalcitonin, který ji snižuje. Poruchy metabolizmu vápníku: Hyperkalcemie jednou z nejčastějších příčin je imobilizace nemocného. Další častou příčinou jsou nádorová onemocnění, zejména osteolytické metastázy. Při hrozící hyperkalcemické krizi se používá kalcitonin. Jeho účinek je sice rychlý, ale krátkodobý. 12

13 Za optimální přípravky pro léčbu hyperkalcémie jsou považovány bisfosfonáty. Hypokalcemie se vyskytuje u malabsorbčních stavů, renální insuficience, výrazné alkalózy, pankreatidity a při hypoparatyreóze. Hypokalcemie s akutními projevy se léčí intravenózním podáváním solí vápníku (10 20 ml 10 % calcium gluconikum). [ ZADAK 2002 ] Fosfor fosfátový anion se nachází v organismu v poměrně velkém množství. Větší část je vázána v kostře, malá část je vázána na organické sloučeniny, sacharidy, matabolity tuků a bílkovin. Mimořádně důležitá je role fosforu ve formě makroergních fosfátových vazeb, které hrají úlohu při uchovávání energie. Denní spotřeba fosforu je asi 1 g na 70 kg tělesné hmotnosti na den. Hyperfosforemie nejčastější příčinami jsou renální insuficience, hypokalcemie, hypoparatyreóza, chronický alkoholismus a těžké katabolické stavy. Léčba hypersfosforemie závisí na její patogenezi. Například snížením resorpce fosforu dosáhneme snížením jeho přijmu a podáním anacid. Při snížení exkrece fosforu v důsledku renální insuficience je potřeba podat dietu chudou na fosfor a anacida vážící se na fosfor. Hypofosforemie je velmi závažný stav, který nebývá včas rozpoznán. Častými příčinami jsou hladovění a závažný katabolismus současně s nedostatečným přívodem fosforu. Jako důsledek při obnovení přijmu živin u podvyživených nebo hladovějících pacientů se rozvíjí refeeding syndrom, který může mít pro pacienta fatální následky. Při akutních projevech hypofosforemie by měla být suplementace fosforu vždy energická a měla by být vedena parenterální cestou. Používá se buď 13,6 % KH₂PO₄ nebo 10 % Na₂HPO₄. Denní dávka fosforu je 0,4 mmol/kg/den, rychlost infuze se doporučuje 10 mmol na hodinu pro 70 kg těžkého jedince. [ ZADÁK 2002 ] Draslík je vitálně důležitým iontem v metabolizmu. Jeho regulace je velmi významně spojena s účinkem aldosteronu. Hyperkalemie se vyvíjí zejména v důsledku výrazného katabolismu a při acidóze. Důležitým ukazatelem stavu draslíku v organismu je jeho vylučování močí. Při hyperkalémii stoupá koncentrace draslíku v moči nad 100 mmol/l. Při úpravě hyperkalémie v intenzivní péči se dodržují opatření jako je například: úprava acidózy a 13

14 zajištění anabolických dějů parenterální výživou, podání ml 10 % kalciumglukonátu v i. v. infuzi, infuze glukózy s inzulínem a další. Hypokalémie může mít mnoho příčin, jako jsou nedostatečný příjem nebo nadměrné ztráty draslíku, snížená koncentrace v plazmě. Nedostatečný příjem se vyskytuje u malnutričních a katabolických pacientů, při hladovění. Nadměrné ztráty draslíku mohou mít příčiny extrarenální (průjmy, zvracení) a renální (acidóza). Hypokalémii lze upravit pouze dostatečným infuzním přívodem draslíku, případně perorálním příjmem.[ ZADÁK, 2002 ] Sodík jeho vzestup nebo pokles zásob v extracelulární tekutině má za následek zadržení nebo vyloučení vody regulačním zásahem ledvin nebo v případě nedostatečného příjmu vody, jejím přesunem z intracelulární tekutiny. Hypernatremie je charakterizována vzestupem koncentrace sodíku nad 145 mmol/l. Projevuje se hyperosmolaritou. Příčinami jsou nejčastěji nadměrný přívod sodíku (dieta, infuze), snížené vylučování sodíku (sekundární hyperaldosteronismus). Nejúčinnějším opatřením je převedení nemocného do anabolického stavu přívodem energie umělou výživou s následnou mobilizací intracelulárního sodíku. Hyponatremie je klinicky významná při poklesu koncentrace sodíku v séru pod 130 mmol/l. Deficit je způsoben nejčastěji zvýšenými ztrátami sodíku pocením, zvracením, průjmy, neschopností ledviny šetřit sodík při poruše tubulárních funkcí, agresivní léčbou saluretiky. Typickými příznaky hyponatremie jsou únavnost a slabost, projevy žízně. Při hyponatremii kombinované s deficitem vody podáváme izoosmolární nebo lehce hypertonický roztok chloridu sodného. [ ZADÁK, 2002 ] Chlor je hlavním aniontem extracelulární tekutiny a jeho distribuční prostor činí 20 % tělesné hmotnosti. Zvětšení i zmenšení zásob chloridů v těle je většinou souběžně se změnami sodíku. Hyperchloremie a zvýšení zásob chloridů vzniká při retenci chloridů, pokud se nemění objem vody. Současně se vyvíjí i hypernatremie a matabolická acidóza. Je způsobena zvýšeným přívodem chloridu sodného nebo sníženým vylučováním chloru (jaterní cirhóza, ledvinná nedostatečnost). Zásadním opatřením proti hyperchloremii je omezení přívodu chloridů na základě bilance, zvýšení sekrece chloridů do moči 14

15 například diuretiky a korekce metabolické acidózy. Hypochloremie a snížení zásob chloridů je nadměrná ztráta chloridů, které nejsou dostatečně hrazeny příjmem. Tyto ztráty vznikají při zvracení nebo odsáváním žaludečního obsahu. Při léčbě musíme v prvé řadě odstranit příčinu hypochloremie. Jestliže pacient trpí současně hypochloremií a hypokalemií, podáváme bilanční roztoky obsahující chlorid draselný například Ringerův nebo Darrowův roztok bez laktátu. [ ZADÁK, 2002 ] Mikroprvky Devět prvků se řadí do skupiny mikronutrientů neboli stopových prvků, které se vyskytují v těle v menším množství než 0,005 % tělesné hmotnosti železo, měď, zinek, selen, mangan, chrom, síra, kobalt, fluor. Železo je v organismu vázáno v molekulách proteinů (z 60 % je železo vázáno v hemoglobinu, ze 4 % v myoglobinu a zbytek je v různých železo obsahujících enzymech v množství 5 15 %). Dvojmocné železo slouží pro transport kyslíku ve vazbě s hemoglobinem a myoglobinem. Enzymy obsahující železo mají roli při syntéze kolagenu, neurotransmiterů, karnitinu a konverzi betakarotenu na retinol. Transport železa se výrazně mění po zranění nebo infekci. Deficit železa je způsobený i nedostatečným dietním přívodem, vyskytuje se u rizikových skupin jako jsou děti, těhotné a kojící ženy, staří lidé a jedinci se špatnou výživou. Typickým projevem nedostatku železa je mikrocytární hypochromní anémie. [ ZADÁK, 2002 ] Měd se účastní metabolizmu železa, cholesterolu, glukózy a syntézy myelinu a melaninu. Dále se podílí na četných reakcích imunitního systému a při syntéze vazivové tkáně. Charakteristickým deficitem mědi v organismu a jejích zásob v játrech je zvýšená hladina C-reaktivního proteinu. Zinek působí jako stabilizátor ribozomů během syntézy proteinů a stabilizuje strukturu některých důležitých proteinů vážících DNA. Deficit zinku vede ke zhoršené syntéze proteinů a tím ke zhoršení reparačních a hojivých procesů a zvýšené vnímavosti k infekcím. Selen je obsažen v potravě v organické formě nejčastěji jako selenomethionin. Deficit selenu je obvykle vázán na současný deficit jódu vyskytující se endemicky 15

16 zejména v Asii, a to především v oblasti Číny. Chronický deficit selenu a projevuje jako Kashin Beck disease, což je endemicky se vyskytující osteoartritida. Mangan hraje důležitou roli při odbourávání mastných kyselin, v metabolizmu aminokyselin a při syntéze cholesterolu. Deficit manganu u člověka není klinicky a laboratorně dostatečně definován, ze známých symptomů je pozorována dermatitida a hypocholesterolemie. Chrom ovlivňuje významně metabolizmus hlavních energetických substrátů, sacharidů, bílkovin a tuků. Síra je součástí některých aminokyselin a účastní se metabolických procesů. Kobalt se účastní např. na odbourávání proteinů. Fluór je potřebný pro stavbu kostí a zubní skloviny. Vnitřní prostředí organismu se skládá z několika kompartementů mezi nimiž dochází k výměnám vody, iontů a koloidů. Změny složení a rovnováha vnitřního prostředí jsou dány změnami zásob iontů a objemu, ve kterém jsou rozloženy. K substituci jednotlivých elektrolytů v parenterální výživě se používají standardní infuzní elektrolytové roztoky. Komerčně jsou k dispozici i koncentrované roztoky elektrolytů a stopových prvků vhodné pro užití v lékárně připravovaných all-inone směsích. Denní potřebu stanoví lékař z výsledků biochemického vyšetření z krve, ke kterým musíme přičíst ztráty nemocného močí. Zvláště je třeba pečlivě sledovat hladiny draslíku. [ ZADÁK, 2002 ] Vitamíny Vitamíny jsou z kvantitativního hlediska nepatrnou, ale nezbytnou součástí nutriční podpory. Deficit těchto látek se v období těžkého katabolizmu a kritického stavu může závažným způsobem podílet na průběhu onemocnění. Zvýšená potřeba vitamínů se většinou projeví výrazněji v období nastupujícího anabolizmu při podávání umělé výživy. V parenterální výživě se používá směs vitamínů obsažených v multivitaminových preparátech. Většinou je v jedné ampuli obsažena denní dávka těchto látek. Existují zvlášť roztoky vitamínů rozpustných ve vodě (skupina vitamínů B a C), v tucích (vitamíny A, D, E, K - jsou obsaženy i v některých tukových emulzích), ale i komplexní preparáty 16

17 obsahující všechny vitamíny. Vitamín B₁ thiamin je ve vodě rozpustná látka, která jako thiamin pyrofosfát působí jako koenzym pro oxidativní dekarboxylaci alfa-ketokyselin. Klasickým projevem deficitu je nemoc beri-beri, vyskytující se v dosud málo rozvinutých zemích. Za určitých patologických stavů je potřeba thiamínu zvýšená (např. u horečných stavů, infekcí, úrazů, popálenin, v těhotenství a laktaci). Další ztráty thiamínu vznikají při dialýze, polyurii, malabsorbčních stavech, dlouhodobé antacidní terapii a u jedinců s onemocněním GIT. Vitamín B₂ riboflavin je součástí dvou flavinových koenzymů flavinmononukleotidu a flavin-adenin-dinukleotidu. Riboflavin je termostabilní, ale je snadno inaktivován světlem a alkalickým prostředím. Stabilita riboflavinu v parenterálních roztocích se zvyšuje přidáním lipidů. Klinické příznaky deficitu riboflavivu se projevuje hlavně v oblasti orální sliznice (cheilóza, angulární stomatitida a glostitida). V oblasti metabolizmu se deficit B₂ projevuje poruchami metabolizmu glukózy, aminokyselin a mastných kyselin. Vitamín B₆ pyridoxin má význačné postavení v metabolizmu proteinů, zejména v procesech transaminací, deaminací, dekarboxylací a desflurací aminokyselin. Dále se podílí na glukogenezi, metabolizmu lipidů, vazbě steroidů na steroidní receptory a také je nezbytný při správném vývoji centrálního nervového systému. Specifickou roli má v normálních imunitních funkcích. Jeho deficit způsobuje například stomatitidu, deprese a zmatenost. Vitamín B₁₂ musí být konvertován do koenzymové formy metabolicky aktivní methylkobalamin. Jeho deficit se projevuje klinicky převážně hematologickými a neurologickými poruchami. Kyselina listová je nutná pro syntézu tymidylátu a v konečné formě pro syntézu DNA. Z tohoto důvodu je nutná pro metabolismus rychle se dělících buněk, stejně jako vitamín B₁₂. Typickým rysem deficitu kyseliny listové je megaloblastová a makrocytární anémie. Dalšími charakteristickými symptomy jsou poruchy sliznice GIT, které se projevují průjmem, pálením jazyka a záněty v oblasti sliznic GIT. Nedostatek kyseliny listové vede ke vzestupu plazmatických koncentrací homocysteinu, a tím ke zvýšení 17

18 rizika kardiovaskulárního onemocnění. Kyselina pantotenová patří mezi vitamíny ze skupiny B rozpustné ve vodě, je chemicky téměř stabilní. Strukturně je složena z kyseliny pantoové vázané s alaninem. Součástí koenzymu A se účastní uvolňování energie ze sacharidů, tuků a ketoplastických aminokyselin. Deficit má za následek poruchy imunity, nedostatečnou tvorbu protilátek a zvýšenou citlivost k infekcím. Vitamín C jeho redukovaná forma se nazývá kyselina askorbová, oxidovaná forma je kyselina dehydroaskorbová, v potravě se obě formy vyskytují společně. Je nejen významným antioxidantem, ale plní i další funkce jako zdroj protonů pro biochemické enzymatické reakce. Vitamín C je nepostradatelný pro syntézu kolagenu cestou hydroxylace prolinu a lysinu, pro biosyntézu karnitinu a neurotransmiterů. Redukovaná forma zlepšuje také střevní absorbci anorganického železa. Zvýšená potřeba kyseliny askorbové je v těhotenství a laktaci. Deficit se projevuje nespecifickými příznaky, jako jsou únava, deprese, apod. Kyselina askorbová je citlivá na světlo, vzdušný kyslík, kovy a zvýšení teploty. To vše je nutné respektovat v průběhu jejího podávání v parenterální výživě v intenzivní péči. Vitamín A je generický název sloučeniny, která chová biologickou aktivitu retinolu. Je souhrnným a významným antioxidantem, podporuje růst a zrání buněk a jejich diferenciaci. Projevy deficitu vitamínu A jsou pozorovány nejdříve v oblasti vidění. Typickými projevy jsou noční slepota, přítomnost Bitotových skvrn, suchost spojivek. Dalšími projevy jsou ztráta chuti k jídlu, suchá pigmentová kůže kolem vlasových folikulů, je porušena imunitní funkce. Vitamín A patří mezi látky, které při předávkování vykazují toxicitu. Vitamín D se vyskytuje ve dvou účinných formách vitamín D₂ (ergokalciferol) a vitamín D₃ (cholekalciferol), které jsou bud konzumovány s potravou nebo syntetizovány v kůži působením ultrafialového světla. Při nedostatku se rozvíjí osteomalacie, objevuje se bolest kostí. Nadměrný přívod vede k hyperkalcemii a hyperkalciurii. Hyperkalcemie může být spojena s nauzeou, slabostí svalstva, zvracením. Vitamín E je v tuku rozpustná sloučenina, která existuje ve formě devíti derivátů 18

19 charakteru tokoferolů a tokotienolů. Biologicky nejaktivnější je přirozeně se vyskytující alfa-tokoferol. Slouží jako antioxidant zachycováním peroxylových radikálů v buněčných membránách, společně se selenem a kyselinou askorbovou ochraňuje citlivé biologické struktury před oxidativním poškozením. Symptomy deficitu jsou zvýšená agregace trombocytů, snížená doba životnosti erytrocytů, hemolytická anémie, funkční a degenerativní změny periferních nervů snížení sérového kreatinu. Vitamín K je nalézán ve třech formách jako fylochinon (K₁), jako naftochinon (K₂) a jako menachinon (K₃), který je syntetizován střevní mikroflorou. Vitamín K je nezbytný pro normální koagulaci, hraje i důležitou roli v metabolismu kostí. Změny bakteriální flory ve střevě při dlouhodobé parenterální výživě a podávání antibiotik mohou vést k poruchám tvorby vitamínu K střevní mikroflorou a k rozvoji metabolických kostních onemocnění. U zdravých dospělých je deficit vitaminu K vzácný, protože je obsažen v mnoha potravinách a část vitamínu v organizmu se získává též ze střevní mikroflory. Nejčastějším příznakem deficitu vitamínu K je krvácení od drobných sufuzí až po život ohrožující krvácení. Biotin je ve vodě rozpustný vitamín, který ve své molekule obsahuje síru. Je z části syntetizován střevními mikroorganizmy, ale toto množství není pro potřebu člověka dostatečné. Deficit se manifestuje například anorexií, bledostí, nauzeou, zvracením, psychickou depresí. [ZADÁK, 2002; LÜLLMAN, MOHR, WEHLING, 2004 ] 2.4. Podávání parenterální výživy Parenterální výživa, která je podávána nemocným, je buď vyráběna ve farmaceutických firmách ve skleněných nebo plastových lahvích jako jednotlivé nutriční složky, nebo je vyráběna ve formě již hotové výživy all-in-one (dvou nebo tříkomorové vaky). Systémy all-in-one jsou také připravovány v nemocničních lékárnách přesně podle potřeby jednotlivých pacientů Nutriční tým Podávání nutriční podpory koordinuje a metodicky řídí nutriční tým lůžkových zdravotnických zařízení. Nutriční tým je interdisciplinární skupina, jejíž členové mají 19

20 hlavní zodpovědnost za úroveň nutriční podpory v nemocnici. Mezi členy nutričního týmu patří: Vedoucí nutričního týmu lékař, který má licenci pro klinickou výživu a metabolickou péči. Je zodpovědný za dohled nad zaváděním centrálních intravenózních katétrů, jejich správné ošetřování a využívání perkutánních sond. Má plnou zodpovědnost za dobrou spolupráci mezi ostatními členy nutričního týmu. Vedoucí nutričního týmu zodpovídá též za vedení správné dokumentace a zpracování dat. Nutriční terapeut sestra specializovaná na nutriční péči. Musí ovládat ošetřovatelskou problematiku parenterální a enterální výživy, sledovat pacienta z hlediska nutričních a funkčních ukazatelů. Lékárník plní v nutričním týmu řadu důležitých úkolů, například je zodpovědný za definici nutričních formulí typu all-in-one, za sterilní přípravu směsí a jejich stabilitu, konzultuje s lékaři nutričního týmu vhodnost komponent přidávaných do směsí, radí členům nutričního týmu v ekonomických otázkách. Biochemik zajišťuje a hodnotí laboratorní testy důležité pro zahájení umělé výživy a sledování její bezpečnosti a účinnosti. Mikrobiolog musí mít trvalý a těsný kontakt s nutričním týmem, který pracuje podle předem připraveného protokolu péče pro centrální katétr tak, aby se ve spolupráci s mikrobiologem předešlo pozdější léčbě katétrové sepse. Ke zhodnocení nutričního stavu nemocných mají zdravotnická zařízení vypracovaný systém nutričního screeningu. O každém podání parenterální nutriční podpory rozhoduje lékař na základě posouzení zdravotního stavu nemocného (výsledků screeningu), výsledků laboratorního vyšetření a ošetřovatelských informací sestry (pocit žízně, množství přijímaných tekutin, pocení). Garantem tohoto screeningu bývá nutriční tým. [ BENEŠ, 1999; ZADÁK, 2002 ] 2.5 Typy parenterální výživy Parenterální výživa multi-bottle Parenterální výživa multi-bottle je podání výživy systémem více lahví. Jednotlivé komponenty se mísí až v aplikačním setu při podání pacientovi. Užívají se roztoky 20

Monitoring vnitřního prostředí pacienta

Monitoring vnitřního prostředí pacienta Monitoring vnitřního prostředí pacienta MVDr. Leona Raušerová -Lexmaulová, Ph.D. Klinika chorob psů a koček VFU Brno Vnitřní prostředí Voda Ionty Bílkoviny Cukry Tuky Důležité faktory Obsah vody Obsah

Více

Umělá výživa Parenterální výživa

Umělá výživa Parenterální výživa Umělá výživa Parenterální výživa Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Umělá výživa (1) Indikována u N, kteří nejsou schopni delší dobu jíst, nebo u N, kteří trpí malnutricí Onemocnění GIT Onemocnění

Více

Složky potravy a vitamíny

Složky potravy a vitamíny Složky potravy a vitamíny Potrava musí být pestrá a vyvážená. Měla by obsahovat: základní živiny cukry (60%), tuky (25%) a bílkoviny (15%) vodu, minerální látky, vitaminy. Metabolismus: souhrn chemických

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

6.6 GLYKEMICKÝ INDEX POTRAVIN UMĚLÁ SLADIDLA VLÁKNINA DEFINICE DRUHY VLÁKNINY VLASTNOSTI VLÁKNINY...

6.6 GLYKEMICKÝ INDEX POTRAVIN UMĚLÁ SLADIDLA VLÁKNINA DEFINICE DRUHY VLÁKNINY VLASTNOSTI VLÁKNINY... Obsah ÚVOD... 14 1 VÝŽIVA ČLOVĚKA OD HISTORIE K SOUČASNOSTI... 17 1.1 HISTORIE... 17 1.2 SOUČASNOST...20 2 ZÁKLADNÍ POJMY VE VÝŽIVĚ... 22 3 CO MÁ POTRAVA PŘINÉST ČLOVĚKU... 25 4 ENERGETICKÁ (KVANTITATIVNÍ)

Více

Poruchy vnitřního prostředí. v intenzivní medicíně

Poruchy vnitřního prostředí. v intenzivní medicíně Poruchy vnitřního prostředí v intenzivní medicíně Vnitřní prostředí = extracelulární tekutina (plazma, intersticiální tekutina) Poruchy objemu a osmolality Poruchy iontů (Na, K, Ca, Mg, Cl) Poruchy acidobazické

Více

PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA GUIDELINES EFEKTIVNÍ LÉČEBNÉ PÉČE

PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA GUIDELINES EFEKTIVNÍ LÉČEBNÉ PÉČE Diabetes Metabol. Endokrinol. Výživa 2002; 4(2): 114-117. Kopie: V. Palyza (úprava: 10.04, pro Klin. biochemii a Výživu člověka), s laskavým svolením prof. Z. Zadáka PARENTERÁLNÍ VÝŽIVA GUIDELINES EFEKTIVNÍ

Více

Zásady výživy ve stáří

Zásady výživy ve stáří Zásady výživy ve stáří Výuka VŠCHT Doc. MUDr Lubomír Kužela, DrSc Fyziologické faktory I. Pokles základních metabolických funkcí Úbytek svalové tkáně Svalová slabost, srdeční a dechové potíže Tendence

Více

Sp.zn.sukls113275/2013, sukls113277/2013, sukls113278/2013, sukls113279/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

Sp.zn.sukls113275/2013, sukls113277/2013, sukls113278/2013, sukls113279/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Sp.zn.sukls113275/2013, sukls113277/2013, sukls113278/2013, sukls113279/2013 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Vitamin D 3 Radaydrug 800 IU potahované tablety Vitamin D 3 Radaydrug 1 000 IU potahované

Více

TERMINOLOGIE NUTRIČNÍ INTERVENCE

TERMINOLOGIE NUTRIČNÍ INTERVENCE Každá položka má svůj jedinečný kód, pětimístné číslo, které následuje za alfanumerickým kódem podle Mezinárodní terminologie pro nutriční diagnostiku. Tyto kódy se v nutriční dokumentaci neuvádějí. Pěticiferný

Více

Infúze. Markéta Vojtová. VOŠZ a SZŠ Hradec Králové

Infúze. Markéta Vojtová. VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Infúze Markéta Vojtová VOŠZ a SZŠ Hradec Králové Infúze Podání většího množství tekutin parenterální cestou Tekutiny Léky Elektrolyty Vitamíny Nutrice Úpravy ABR Doplnění cirkulujícího objemu tekutin Vyvolání

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn. sukls212686/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Chlorid sodný 0,9% Braun Infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 000 ml roztoku obsahuje: natrii chloridum Koncentrace

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE. L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Příloha č.2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn.sukls83901/2008 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE L- Carnitin,,Fresenius 1 g injekční roztok levocarnitinum Přečtěte si pozorně celou

Více

živé organismy získávají energii ze základních živin přeměnou látek v živinách si syntetizují potřebné sloučeniny, dochází k uvolňování energie některé látky organismy nedovedou syntetizovat, proto musí

Více

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě

Optimální péče od samého začátku. Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Optimální péče od samého začátku Důležité mikrovyživující látky pro matku a dítě Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce 1991 v USA. Synonymem pro produkty PURE je pojem

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Klinické ošetřovatelství

Klinické ošetřovatelství Klinické ošetřovatelství zdroj www.wikiskripta.eu úprava textu Ing. Petr Včelák vcelak@kiv.zcu.cz Obsah 1 Klinické ošetřovatelství... 3 1.1 Psychiatrická ošetřovatelská péče... 3 1.1.1 Duševní zdraví...

Více

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE!

NERO. ZPOŤ SE! MÁKNI! DOBIJ SE! Pot je dobrý. Pot je společníkem dříčů, pro které není první krůpěj důvodem přestat, ale důkazem, že jsme ze sebe něco vydali a blahodárným povzbuzením. Povzbuzením, jenž se stalo tělesnou rozkoší, která

Více

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy

PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy PORUCHY VÝŽIVY Složky výživy Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na Lékařské

Více

CUKROVKA /diabetes mellitus/

CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ CUKROVKA /diabetes mellitus/ Řadíme ji mezi neinfekční chronická onemocnění Na jejím vzniku se podílí nezdravý způsob života Významnou úlohu sehrává dědičnost Významným rizikovým

Více

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz

Katedra chemie FP TUL www.kch.tul.cz - poruchy trávení a metabolismu - poruchy způsobené nevhodnou výživou - poruchy způsobené nedostatečnou pohybovou aktivitou nepoměr energetického příjmu a výdeje 1. Příjem energie (určité živiny nebo skupiny

Více

Anabolické impulsy. František Novák 4. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze

Anabolické impulsy. František Novák 4. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze Anabolické impulsy František Novák 4. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze Metabolická odpověd na insult Katabolismus 0 Anabolismus Stresové hormony Cytokiny Hladovění Dysfunkce GIT Imunosuprese Nutriční

Více

Regulace glykémie. Jana Mačáková

Regulace glykémie. Jana Mačáková Regulace glykémie Jana Mačáková Katedra fyziologie a patofyziologie LF OU Ústav patologické fyziologie LF UP Název projektu: Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických

Více

sp.zn. sukls78539/2011 a sp.zn. sukls208461/2014

sp.zn. sukls78539/2011 a sp.zn. sukls208461/2014 sp.zn. sukls78539/2011 a sp.zn. sukls208461/2014 Příbalová informace: informace pro uživatele Aminoven 5%, infuzní roztok Aminoven 10%, infuzní roztok Aminoven 15%, infuzní roztok Přečtěte si pozorně celou

Více

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne:

Označení materiálu: Název materiálu: Tematická oblast: Anotace: Očekávaný výstup: Klíčová slova: Metodika: Obor: Ročník: Autor: Zpracováno dne: ; Označení materiálu: VY_32_INOVACE_VEJPA_POTRAVINY1_03 Název materiálu: Vitamíny. Tematická oblast: Potraviny a výživa 1. ročník Anotace: Prezentace slouží k výkladu nového učiva na téma Vitamíny. Očekávaný

Více

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků

Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Nutriční aspekty konzumace mléčných výrobků Prof. MVDr. Lenka VORLOVÁ, Ph.D. a kolektiv FVHE VFU Brno Zlín, 2012 Mléčné výrobky mají excelentní postavení mezi výrobky živočišného původu - vyšší biologická

Více

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT

Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Léčebná výživa u onemocnění jater Výuka na VŠCHT Lubomír Kužela Hlavní formy postižení jater. Akutní hepatitida virová, alkoholická, toxická Posthepatitické potíže, hyperbilirubinemie Chronická hepatitida

Více

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů Gerifit Doplněk stravy Energie plná zdraví na celý den! Kvalitní produkt z Dánska spojující: extrakt ženšenu extrakt zeleného čaje multivitamin obsahující vyvážené množství 12 druhů vitamínů a 9 minerálů

Více

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha

Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu. Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Použití tuků mořských ryb v prevenci vzniku metabolického syndromu Mgr. Pavel Suchánek IKEM Centrum výzkumu chorob srdce a cév, Praha Metabolický syndrom 3 z 5 a více rizikových faktorů: - obvod pasu u

Více

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu.

Moderní odborníci na výživu věří, že plody jujuby jsou bohaté na vitamíny a mají vysokou nutriční a medicínskou hodnotu. Datlový sirup TIENS Datlový sirup Čínští lékaři věří, že Jujuba Udržuje lidi fit Doplňuje energii Posiluje játra, slezinu a žaludek Vyživuje krev Zklidňuje nervy Moderní odborníci na výživu věří, že plody

Více

Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu

Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu Biochemické vyšetření ve sportu Laktát Sůl kyseliny mléčné - konečný produkt anaerobního metabolismu V klidu 0,8 mmol/l (0,5-1,5 mmol/l) Tvorba laktátu = přetížení aerobního způsobu zisku energie a přestup

Více

Minerální látky, stopové prvky, vitaminy. Zjišťování vý.zvyklostí 6.10.

Minerální látky, stopové prvky, vitaminy. Zjišťování vý.zvyklostí 6.10. Minerální látky, stopové prvky, vitaminy Zjišťování vý.zvyklostí 6.10. Vápník 99% v kostní tkáni, 1% v ECT DDD 1mg průměrně vstřebá se cca 35-50% v proximální části tenkého střeva Vylučuje se ledvinami

Více

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor

Na sodík Ca vápník K draslík P fosfor Složení potravy Bílkoviny 15% denní dávky = 1-1,5 g/24 hod. Význam - obnova a tvorba vlastních bílkovin - obranyschopnost organizmu Jsou nenahraditelné nelze je vytvořit z cukrů ani tuků. Plnohodnotné

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMICKÁ VYŠETŘENÍ NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč)

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV VETERINÁRNÍHO LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU Borgal 200/40 mg/ml injekční roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml obsahuje: Léčivé látky: Sulfadoxinum 200 mg Trimethoprimum

Více

Bezpečnost parenterální výživy v perioperačním období

Bezpečnost parenterální výživy v perioperačním období Bezpečnost parenterální výživy v perioperačním období MUDr. Eduard Havel, PhD. Chirurgická klinika Fakultní nemocnice Hradec Králové Přednosta: prof.mudr. Alexander Ferko, CSc. Význam malnutrice ve vztahu

Více

ABR a iontového hospodářství

ABR a iontového hospodářství Poruchy acidobazické rovnováhy Patobiochemie a diagnostika poruch ABR a iontového hospodářství Regulace kyselosti vnitřního prostředí CO 2 NH 3 tvorba močoviny glutaminu H + HCO - 3 Martin Vejražka, 2007

Více

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí All-in-one Pure 365 doplněk stravy * Složení přípravku na straně 9 brožury. Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce

Více

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012

KREV. Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Autor: Mgr. Anna Kotvrdová 29. 8. 2012 KREV Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Krev Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství, Klinická propedeutika, První pomoc, Biologie, Vybrané

Více

Produkce kyselin v metabolismu Těkavé: 15,000 mmol/den kyseliny uhličité, vyloučena plícemi jako CO 2 Netěkavé kyseliny (1 mmol/kg/den) jsou vyloučeny

Produkce kyselin v metabolismu Těkavé: 15,000 mmol/den kyseliny uhličité, vyloučena plícemi jako CO 2 Netěkavé kyseliny (1 mmol/kg/den) jsou vyloučeny Vnitřní prostředí a acidobazická rovnováha 13.12.2004 Vnitřní prostředí Sestává z posuzování složení extracelulární tekutiny z hlediska izohydrie (= optimální koncentrace ph) izoionie (= optimální koncentrace

Více

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák

Cévní mozková příhoda. Petr Včelák Cévní mozková příhoda Petr Včelák 12. 2. 2015 Obsah 1 Cévní mozková příhoda... 1 1.1 Příčiny mrtvice... 1 1.2 Projevy CMP... 1 1.3 Případy mrtvice... 1 1.3.1 Česko... 1 1.4 Diagnóza a léčba... 2 1.5 Test

Více

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk

DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETNÍ SYSTÉM OLÚ Albertinum Žamberk DIETA KJ B T S d. č. 0s ČAJOVÁ-SONDOVÁ - hrazena enterální klinickou výživou (Nutrison, NutrilaC, atd.) Indikace: u pacientů, kteří nemohou přijímat stravu per os.

Více

Chronická pankreatitis

Chronická pankreatitis Chronická pankreatitis Jaroslav Veselý Ústav patologické fyziologie LF UP Tvorba a ověření e-learningového prostředí pro integraci výuky preklinických a klinických předmětů na LF UP a FZV UP Reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0313

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls48002/2008

Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls48002/2008 Příloha č. 2 k rozhodnutí o prodloužení registrace sp.zn. sukls48002/2008 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Lipoplus 20% infuzní emulze 2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1000 ml emulze obsahuje:

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp.zn.sukls182457/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ringerfundin B. Braun Infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1000 ml infuzního roztoku Ringerfundin B. Braun obsahuje:

Více

Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha Nezastupitelnost nutričního terapeuta v ambulantní nutriční péči. F. Novák IV. Interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha DIETNÍ VÝŽIVA 2016 Nutriční ambulance 4.interní kliniky VFN Spolupráce s nutričním

Více

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy.

V organismu se bílkoviny nedají nahradit žádnými jinými sloučeninami, jen jako zdroj energie je mohou nahradit sacharidy a lipidy. BÍLKOVINY Bílkoviny jsou biomakromolekulární látky, které se skládají z velkého počtu aminokyselinových zbytků. Vytvářejí látkový základ života všech organismů. V tkáních vyšších organismů a člověka je

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Natrii chloridum: 9,0 g/l Jeden ml roztoku obsahuje 9 mg natrii chloridum mmol/l: Na + : 154

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Glukóza 5% Viaflo 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Glucosum (ve formě glucosum monohydricum): 50,0 g/l Jeden ml roztoku obsahuje 50 mg glukózy (ve formě

Více

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity

Colostrum ESSENS. kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Colostrum ESSENS kvalitní a čistě přírodní zdroj imunity Co je colostrum? Colostrum, česky mlezivo, je první mléko produkované savci několik hodin po porodu. Má jedinečné složení, které se liší od složení

Více

Žádost o grant AVKV 2012

Žádost o grant AVKV 2012 Žádost o grant AVKV 2012 Zlepšení nutričního stavu chirurgických nemocných s maligním onemocněním trávicího traktu Žadatel Všeobecná Fakultní Nemocnice 1. Chirurgická klinika Praha 2, U nemocnice 2, 128

Více

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních

*Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních www.bileplus.cz Mléko a mléčné výrobky obsahují řadu bioaktivních látek (vápník, mastné kyseliny, syrovátka, větvené aminokyseliny) ovlivňující metabolismus tuků spalování tuků Mléčné výrobky a mléčné

Více

Seznam vyšetření biochemie a hematologie

Seznam vyšetření biochemie a hematologie Seznam vyšetření biochemie a hematologie BIOCHEMIE NÁZEV: Glukosa POUŽITÍ: Stanovení koncentrace glukosy v séru (plazmě) a v moči JEDNOTKY KONCENTRACE: mmol/l (sérum, plazma) g% (sbíraná moč) g (odpad

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra. Život

Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra. Život Výživa seniorů z pohledu lékaře-geriatra Život 90 14.4.2016 1.Co je malnutrice (podvýživa)? Malnutrice (podvýživa) stav, kdy příjem energie a nutrietů je nižší, než jejich potřeba. Nemocný senior musí

Více

Prevence osteoporózy a sarkopenie role vitaminu D

Prevence osteoporózy a sarkopenie role vitaminu D Prevence osteoporózy a sarkopenie role vitaminu D Kostní remodelace permanentní kontrolovaná resorpce kosti osteoklasty s následnou náhradou kosti osteoblasty délka cyklu 3-4 měsíce kostní remodelační

Více

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM

STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM STANDARDY DIETNÍ PÉČE LÉČBY PACIENTŮ S DIABETEM 1. Cíle dietní léčby pacientů s diabetem CHARAKTERISTIKA STANDARDU Cílem dietní léčby diabetiků je zlepšení kompenzace diabetu, především: Udržováním individuální

Více

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou.

5. PORUŠENÁ TOLERANCE S - definována výsledkem orálního glu. testu jde o hodnotu ve 120. minutě 7,7-11,1 mmol/l. Společně s obezitou. VÝŽIVA V PREVENCI DM 1. DM I. absolutní nedostatek inzulinu dochází kvůli destrukci β- buněk L. ostrůvků autoimunně podmíněným zánětem. Všechny věkové kategorie nejvíce děti. Prim prevence výživou nemá

Více

Ibandronic Acid Accord 2 mg koncentrát pro infuzní roztok Ibandronic Acid Accord 6 mg koncentrát pro infuzní roztok acidum ibandronicum

Ibandronic Acid Accord 2 mg koncentrát pro infuzní roztok Ibandronic Acid Accord 6 mg koncentrát pro infuzní roztok acidum ibandronicum Ibandronic Acid Accord 2 mg koncentrát pro infuzní roztok acidum ibandronicum Máte- Pokud se kterýkoli z než V 1. Ibandronic Acid Accord a k 2. Ibandronic Acid Accord používat 3. Ibandronic Acid Accord

Více

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí

První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí První multivitamín z čistých, bio-aktivních substancí Včetně koenzymu Q10, luteinu a OPC * Složení přípravku na straně 9 brožury. Pure Encapsulations Společnost Pure Encapsulations byla založena v roce

Více

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ

běh zpomalit stárnutí? Dokáže pravidelný ZDRAVÍ Dokáže pravidelný běh zpomalit stárnutí? SPORTEM KU ZDRAVÍ, NEBO TRVALÉ INVALIDITĚ? MÁ SE ČLOVĚK ZAČÍT HÝBAT, KDYŽ PŮL ŽIVOTA PROSEDĚL ČI DOKONCE PROLEŽEL NA GAUČI? DOKÁŽE PRAVIDELNÝ POHYB ZPOMALIT PROCES

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 1 k opravě rozhodnutí o prodloužení registrace sp. zn. sukls125313/2009 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1 NÁZEV PŘÍPRAVKU Ringerfundin B. Braun Infuzní roztok 2 KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Více

Diabetes neboli Cukrovka

Diabetes neboli Cukrovka Diabetes mellitus Diabetes neboli Cukrovka Skupina onemocnění s nedostatkem nebo sníženým účinkem hormonu inzulinu Diabetes mellitus 1. typu Diabetes mellitus 2. typu Narušený metabolismus- vstřebávání

Více

Výsledky vyšetření krve. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Výsledky vyšetření krve. Vítejte na našem dialyzačním středisku Výsledky vyšetření krve Vítejte na našem dialyzačním středisku Proč tak často kontrolujete mou krev? Každý měsíc Vám odebíráme vzorky krve, abychom zjistili, zda je pravidelná dialýza dostatečně účinná.

Více

Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem

Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem Kloubní výživa Ecce Vita s hydrolizovaným Kolagenem Tento produkt byl vyvinut ve spolupráci Mudr. Davida Freje, Ing. Ivety Jecmik Skuherské a odborníků z Japonska. Funkční a dobře vstřebatelná kombinace

Více

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol.

Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE. Kateryna Nohejlová a kol. Úvod do preklinické medicíny PATOFYZIOLOGIE Kateryna Nohejlová a kol. Praha Univerzita Karlova v Praze 3. lékařská fakulta 2013 Úvod do preklinické medicíny: Patofyziologie Vedoucí autorského kolektivu

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE. CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER Léčivá látka: chlorid sodný

PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE. CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER Léčivá látka: chlorid sodný Příloha č. 2 k rozhodnutí o převodu registrace sp.zn. sukls142216/2011 a příloha ke sp.zn. sukls142336/2011 a sukls142334/2011 PŘÍBALOVÁ INFORMACE - INFORMACE PRO UŽIVATELE CHLORID SODNÝ 0,9% BAXTER Léčivá

Více

NeuroBloc. botulinový toxin typu B injekční roztok, U/ml

NeuroBloc. botulinový toxin typu B injekční roztok, U/ml NeuroBloc botulinový toxin typu B injekční roztok, 5 000 U/ml Důležité bezpečnostní informace určené lékařům Účelem této příručky je poskytnout lékařům, kteří jsou oprávněni předepisovat a aplikovat přípravek

Více

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti

Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Klostridiová kolitida na chirurgickém pracovišti Urbánek L., Kratochvílová J., Žák J. I. chirurgická klinika Oddělení hygieny a epidemiologie Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Klostridiová kolitida

Více

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls97211/2010

Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls97211/2010 Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn.sukls97211/2010 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Omegaven Infuzní emulze S o u h r n ú d a j ů o p ř í p r a v k u 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 100 ml infuzní

Více

KONCENTROVANÝ DATLOVÝ SIRUP

KONCENTROVANÝ DATLOVÝ SIRUP KONCENTROVANÝ DATLOVÝ SIRUP TIENS KONCENTROVANÝ DATLOVÝ SIRUP Hlavní surovina Tiens Koncentrovaného datlového sirupu se připravuje z nejkvalitnějších plodů čínské datle jujuba, varieta Golden Silk. Je

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU Příloha č. 2 k rozhodnutí o změně registrace sp.zn. sukls147563/2010 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Accusol 35 Roztok pro hemofiltraci, hemodialýzu a hemodiafitraci. 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ

Více

Elektronický vzdělávací text pro sestry

Elektronický vzdělávací text pro sestry Elektronický vzdělávací text pro sestry Senioři 50 % Pacienti s respiračním onemocněním 45 % Pacienti na jednotkách intenzivní péče 45-50 % Pacienti v kritickém stavu 65 % Pacienti s chronickým zánětlivým

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU sp. zn. sukls181040/2013 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Aminoplasmal B. Braun 10% infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Infuzní roztok obsahuje Aminokyseliny: na 1 ml na 250

Více

Za závažnou dehydrataci se považuje úbytek tekutin kolem 6%. Dehydratace se dá rozdělit na:

Za závažnou dehydrataci se považuje úbytek tekutin kolem 6%. Dehydratace se dá rozdělit na: Pitný režim Lidské tělo obsahuje 50-65% vody, samotné svaly obsahují až 70%. Už jen tento fakt snad dostatečně vypovídá o důležitosti vody v těle. Obyčejný pracující a nesportující člověk by měl přijmout

Více

sp.zn. sukls199052/2012

sp.zn. sukls199052/2012 sp.zn. sukls199052/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Ringerův roztok Braun Infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1000 ml infuzního roztoku obsahuje: natrii chloridum kalii

Více

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA

Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA Mgr. Šárka Vopěnková Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_02_3_20_BI2 HORMONÁLNÍ SOUSTAVA NADLEDVINY dvojjediná žláza párově endokrinní žlázy uložené při horním pólu ledvin obaleny tukovým

Více

EU peníze středním školám

EU peníze středním školám EU peníze středním školám Název projektu Registrační číslo projektu Název aktivity Název vzdělávacího materiálu Číslo vzdělávacího materiálu Jméno autora Název školy Moderní škola CZ.1.07/1.5.00/34.0526

Více

TVORBA TEPLA. -vedlejší produkt metabolismu. hormony štítné žlázy, růstový hormon, progesteron - tvorbu tepla. vnitřní orgány svaly ostatní 22% 26%

TVORBA TEPLA. -vedlejší produkt metabolismu. hormony štítné žlázy, růstový hormon, progesteron - tvorbu tepla. vnitřní orgány svaly ostatní 22% 26% Termoregulace Člověk je tvor homoiotermní Stálá teplota vnitřního prostředí Větší výkyvy teploty ovlivňují enzymatické pochody Teplota těla je závislá na tvorbě a výdeji tepla Teplota těla je závislá na

Více

Co je to transplantace krvetvorných buněk?

Co je to transplantace krvetvorných buněk? Co je to transplantace krvetvorných buněk? Transplantace krvetvorných buněk je přenos vlastní (autologní) nebo dárcovské (alogenní) krvetvorné tkáně. Účelem je obnova kostní dřeně po vysoce dávkové chemoterapii

Více

PRŮZKUM V OBLASTI PŘÍPRAVY CYTOSTATIK

PRŮZKUM V OBLASTI PŘÍPRAVY CYTOSTATIK Země: ČESKÁ REPUBLIKA PRŮZKUM V OBLASTI PŘÍPRAVY CYTOSTATIK Datum: 1. Identifikace vašeho zařízení Instituce: Počet oddělení: Počet onkologických oddělení: Počet onkologických ambulancí v nemocnici: Počet

Více

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty

Vše co potřebujete vědět o hemoroidech. Rady pro pacienty Vše co potřebujete vědět o hemoroidech Rady pro pacienty CO? CO? JAK? JAK? KDY? KDY? PROČ? PROČ? CO CO jsou hemoroidy? je hemoroidální onemocnění? Anatomie řitního kanálu a konečníku Hemoroidy jsou přirozenou

Více

Metabolismus bílkovin. Václav Pelouch

Metabolismus bílkovin. Václav Pelouch ZÁKLADY OBECNÉ A KLINICKÉ BIOCHEMIE 2004 Metabolismus bílkovin Václav Pelouch kapitola ve skriptech - 3.2 Výživa Vyvážená strava člověka musí obsahovat: cukry (50 55 %) tuky (30 %) bílkoviny (15 20 %)

Více

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15

OBSAH. 1. Úvod 11. 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 OBSAH 1. Úvod 11 2. Základní neonatologické definice 14 2.1. Klasifikace novorozenců 14 2.2. Základní demografické pojmy a data 15 3. Prenatální a postnatální růst 18 3.1. Prenatální období 18 3.2. Postnatální

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0387 Krok za krokem Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Nauka o výživě Společná pro celou sadu oblast DUM č.

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Složení přípravku Nutryelt vyjádřené jako množství soli v 1 ampuli (10 ml) a v 1 litru.

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. Složení přípravku Nutryelt vyjádřené jako množství soli v 1 ampuli (10 ml) a v 1 litru. Sp.zn. sukls69705/2015 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU, koncentrát pro infuzní roztok 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Složení přípravku vyjádřené jako množství soli v 1 ampuli (10 ml)

Více

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy:

Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce. Tématické okruhy: Ošetřovatelské postupy I V. Podklady pro přípravu ke zkoušce Tématické okruhy: 1) Infekce spojené se zdravotní péčí (nozokomiální infekce) Infekce spojené se zdravotní péčí základní terminologie Prevence

Více

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 200 mg (= 82,0 mg alaninum; 134,6 mg glutaminum)

SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU. 200 mg (= 82,0 mg alaninum; 134,6 mg glutaminum) sp.zn. sukls108778/2012 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Dipeptiven Koncentrát pro přípravu infuzního roztoku SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ 1 ml koncentrátu pro přípravu infuzního

Více

Pomocné látky se známým účinkem : Jedna potahovaná tableta obsahuje částečně hydrogenovaný sojový olej 0,3 mg a sacharózu 1,52 mg.

Pomocné látky se známým účinkem : Jedna potahovaná tableta obsahuje částečně hydrogenovaný sojový olej 0,3 mg a sacharózu 1,52 mg. Sp.zn.sukls21356/2014 SOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU 1. NÁZEV PŘÍPRAVKU Calcium Cholecalciferol Béres 600 mg/400 IU potahované tablety 2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ Jedna potahovaná tableta obsahuje

Více

Souhrn údajů o přípravku. 100 ml roztoku obsahuje: glucosum monohydricum 5,5 g ekv.glucosum anhydricum 5,0 g voda na injekci q.s. ad 100 ml ph 3,5 6,5

Souhrn údajů o přípravku. 100 ml roztoku obsahuje: glucosum monohydricum 5,5 g ekv.glucosum anhydricum 5,0 g voda na injekci q.s. ad 100 ml ph 3,5 6,5 Příloha č. 3 ke sdělení sp.zn. sukls24458/2011 a sukls24200/2011 Souhrn údajů o přípravku 1. NÁZEV LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU 5% Glucose in Water for Injection Fresenius 10% Glucose in Water for Injection Fresenius

Více

Jak postupuji při zahájení nutriční podpory? František Novák 4. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze

Jak postupuji při zahájení nutriční podpory? František Novák 4. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze Jak postupuji při zahájení nutriční podpory? František Novák 4. interní klinika VFN a 1. LF UK v Praze Novinky recentních studií v nutriční podpoře na JIP Nelze počítat s univerzálním doporučením pro časování,

Více

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku)

- nejdůležitější zdroj E biologická oxidace (= štěpení cukrů, mastných kyselin a aminokyselin za spotřebování kyslíku) / přeměna látek spočívá v těchto dějích: 1. z jednoduchých látek - látky tělu vlastní vznik stavebních součástí buněk a tkání 2. vytváření látek biologického významu hormony, enzymy, krevní barvivo. 3.

Více

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce

Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce Nabídka laboratoře AXIS-CZ Hradec Králové s.r.o. pro samoplátce 1) Riziko srdečně cévního onemocnění Hlavní příčinou úmrtí v Evropě jsou kardiovaskulární (srdečně-cévní) onemocnění. Mezi tato onemocnění

Více

Klíšťová encefalitida

Klíšťová encefalitida Klíšťová encefalitida Autor: Michaela Měkýšová Výskyt Česká republika patří každoročně mezi státy s vysokým výskytem klíšťové encefalitidy. Za posledních 10 let připadá přibližně 7 nakažených osob na 100

Více

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu

Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu Diagnostika a příznaky mnohočetného myelomu J.Minařík, V.Ščudla Mnohočetný myelom Nekontrolované zmnožení nádorově změněných plasmatických buněk v kostní dřeni Mnohočetný = obvykle více oblastí kostní

Více

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP.

ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP. ŽIVOT OHROŽUJÍCÍ KRVÁCENÍ V PNP. Sviták R., Bosman R., Vrbová M., Tupá M. Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje Krvácení Úrazové Neúrazové GIT, aneurysmata velkých tepen, komplikace těhotenství

Více

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí.

Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Umělá ledvina v Blansku slaví 20. výročí. Letos v červenci uplynulo 20 let od zahájení činnosti dialyzačního střediska v Nemocnici Blansko. Jeho hlavním úkolem je provádět pravidelné očišťování krve tzv.

Více

Faktory ovlivňující výživu

Faktory ovlivňující výživu Faktory ovlivňující výživu Dříve než setra vyhodnotí stav pacientovi výživy měla by se obeznámit s faktory, které mohou ovlivnit individuální stravovací návyky a dalšími faktory, které mohou ovlivnit přijímání

Více

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ

SOUHRNNÝ PŘEHLED SUBJEKTIVNÍCH HODNOCENÍ Studie Mladý ječmen STUDIE NA MLADÝ JEČMEN / r. 2002 Studii vypracoval MUDr. Miloslav Lacina ve spolupráci se společností Green Ways s.r.o.. Probíhala v roce 2002 v období podzim-zima - v období velké

Více