Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Parenterální výživa v nemocniční lékárně

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Parenterální výživa v nemocniční lékárně"

Transkript

1 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Parenterální výživa v nemocniční lékárně Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí práce: PharmDr. Michal Janů Vypracovala: Simona Vališová Čelákovice 2013

2 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem absolventkou práci vypracovala samostatně a všechny použité písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je hrubým porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu s interním předpisem školy a je důvodem pro nepřipuštění absolventské práce k obhajobě. V Čelákovicích dne 9. května 2013 Simona Vališová 2

3 Obsah: Úvod Cíle práce Hlavní cíl Dílčí cíl Teoretická část Definice a cíl parenterální výživy Historie Vývoj parenterální výživy Vývoj podávání moderní parenterální výživy Složky parenterální výživy Sacharidy Aminokyseliny Tukové emulze Elektrolyty Mikroprvky Vitamíny Podávání parenterální výživy Nutriční tým Typy parenterální výživy Parenterální výživa multi-bottle Parenterální výživa all-in-one Typy směsí all in-one Aplikace parenterální výživy Komplikace umělé výživy Domácí nutriční podpora Stabilita a kompatibilita parenterální výživy Příprava parenterální výživy v nemocniční lékárně Hygienický režim na pracovišti Třídy čistoty Postupy při přípravě směsí all-in-one v nemocniční lékárně Pravidla pro přípravu směsí all-in-one Kontrola přípravy směsi all-in-one

4 3 Praktická část Popis přípravy vaku all- in-one Statistiky Diskuze Závěr Резюме Bibliogafie Přílohy

5 Úvod Nutriční podpora se dnes stala součástí komplexní péče o pacienta. K parenterálnímu způsobu podání umělé výživy se přistupuje, pokud pacient není schopný přijímat potravu po dobu delší než tři dny, nebo v případě předpokládaného porušení nutričního stavu již před vznikem onemocnění. Parenterální výživa spočívá v dodání živin mimo trávicí ústrojí a to přímo do cévního systému. Je jedním z nejdůležitějších způsobů jak zajistit výživu nemocného po přechodnou dobu nebo i dlouhodobě, v případě nemožnosti podání výživy enterální cestou. Nedostatečné zajištění výživy např. parenterální cestou, zhoršuje průběh onemocnění a zvyšuje procento komplikací spojených s hospitalizací, prodlužuje pobyt v nemocnici a může být i příčinou úmrtí nemocného. Indikace parenterální výživy se může dotýkat širokého spektra populace, například při výpadku funkce GIT, při diagnóze mentální anorexie. Je využívána v oborech, jako jsou pediatrie a neonatologie. Absolventská práce bude definovat jednotlivé nutriční složky parenterální výživy. Zmapuje jejich přípravu v nemocniční lékárně a charakterizuje čistotu prostředí, která je nezbytná pro přípravu takto náročných lékových forem. V praktické části budou prezentovány některé kasuistiky, které vycházejí z postupů parenterální výživy v nemocniční lékárně, zejména pro specifické skupiny nemocných. Toto téma bylo zvoleno s důrazem na prospěšnost farmaceutického asistenta, nejen v přímém kontaktu s pacientem ve veřejné lékárně, ale i jeho uplatnění při přípravě infuzních směsí v nemocniční lékárně. Získané poznatky z této práce mi pomohou se lépe orientovat v problematice přípravy sterilních léčiv, které bych se do budoucna chtěla věnovat. 5

6 1 Cíle práce 1.1 Hlavní cíl Seznámit se s pojmem parenterální výživa, definovat jednotlivé nutriční složky parenterální výživy, zmapovat prostředí a přípravu infuzních směsí v nemocniční lékárně. 1.2 Dílčí cíl Prezentovat kasuistiku, která vychází z postupů při přípravě parenterální výživy v nemocniční lékárně, zejména pro specifické skupiny nemocných, sledovat parametry kompatibility a stability u takto vyráběných infuzních směsí. 6

7 2 Teoretická část 2.1 Definice a cíl parenterální výživy Parenterální výživa je podávána pacientům, kteří nemohou přijímat potravu z nejrůznějších důvodů přirozenou cestou po dobu delší než tři dny, nebo je jejich příjem potravy nedostatečný. Je tedy indikována všude tam, kde perorální příjem potravy není možný a enterální výživa není účinná, je u nemocného kontraindikována nebo jí špatně toleruje. Nejčastější indikace pro parenterální výživu jsou: operace GIT operace většího rozsahu malnutrice polytraumata střevní záněty (Crohnova choroba, ulcerózní kolitida) trauma hlavy popáleniny mentální anorexie jaterní selhání renální selhání pankreatitida digestivní poruchy. Parenterální výživa je infuzní terapie podávána nitrožilně. Infuzí podle lékopisné definice rozumíme sterilní vodné roztoky nebo emulze s vodou jako kontinuální fází, obvykle izotonické s krví. Jsou určené hlavně k podávání ve velkých objemech. Infuze neobsahují žádné antimikrobiální látky. Touto metodou se podávají živiny přímo do krevního oběhu, přičemž trávicí trubice je v klidovém stavu. Nemocný tak přijímá všechny potřebné nutriční složky, jako jsou aminokyseliny, sacharidy, tuky, tekutiny, elektrolyty, stopové prvky a vitamíny. Indikace umělé výživy závisí především na současném stavu výživy. Při plánování umělé parenterální výživy je důležité stanovit nedostatky dosavadní výživy po stránce 7

8 kvalitativní i kvantitativní. Cílem je upravit stávající nebo hrozící nedostatečnou výživu. Volba způsobu výživy závisí také na povaze základního onemocnění a jeho předpokládanému vývoji. Cíl nutriční podpory se pak logicky zaměřuje na prevenci nebo minimalizaci ztráty svalové hmoty a zachování normální orgánové funkce, tlumení nebo zpomalení rozvoje malnutrice a katabolismu a také zabránění negativních účinků umělé výživy. [ČESKY LÉKOPIS, 2009, 1 díl; ZADÁK, 2002] 2.2 Historie Vývoj parenterální výživy Podáváním parenterálních léčiv se začali lékaři a vědci zabývat poté, kdy v roce 1628 objevil anglický lékař William Harwey ( ) krevní oběh. Pomocí řady pokusů, které mu zabrali bezmála dvacet pět let, dokázal, že krev je vedena pouze jedním směrem a také to, že krev je pumpována do celého těla a cévami se vrací zpět. Moderní éra parenterální výživy začíná v roce 1937, kdy Elman a Weiner publikovali v časopisu Americké lékařské asociace první zkušenosti s parenterálním užitím cukrů a bílkovinných hydrolyzátů. Masovější uplatnění našla parenterální výživa s obsahem cukrů a bílkovinných hydrolyzátů při léčbě šoku v padesátých letech 20. století v korejské válce. K dalším průkopníkům v oblasti parenterální výživy patří Dundrick a Wilmore, kteří prokázali možnost uplatnění parenterální výživy při úplné disfunkci trávicího ústrojí. A tak podávání parenterální výživy přestalo být během šedesátých let výsadou kriticky nemocných v nemocnicích a začala být indikována i u pacientů v domácích podmínkách. V posledních desetiletích určuje vývoj v této oblasti především pokrok v medicínských, informačních a farmaceutických technologiích. Dochází také k obrovskému nárůstu pacientů, uživatelů parenterální výživy a to v souvislosti s rozšířením elektivních chirurgických výkonů a spektra interních chorob vyžadujících nutriční intervenci. Zdokonaluje se způsob podávání (technika multi-bottle je 8

9 nahrazena all-in-one systémy). Vylepšuje se složení výživy a její nutriční vyváženost. Vývojem prochází i nutriční doplňky (např. vitamínové přípravky a roztoky stopových prvků). Na konci šedesátých let byl představen první kompletní aminokyselinový roztok pod názvem Vamin. Dosahoval dobré pooperační dusíkové bilance. Od roku 1971 se datuje jeho běžné komerční uvedení na trh, čímž byl učiněn rozhodující průlom v parenterální výživové terapii. Na počátku vývoje bylo obtížné do roztoků zakomponovat tyroxin, cystein/cystin a glutamin. V roce 1976 se v pooperačních stavech experimentálně potvrzuje důležitost suplementace (doplňování) glutaminu z důvodu jeho nezbytnosti ve svalové tkáni. Tato problematika byla úspěšně vyřešena v osmdesátých letech P. Furstem, který jako první představil dipeptidy obsahující glutamin a tyrosin s výhodnou rozpustností a stabilitou. V první polovině minulého století vědci v USA a v Japonsku testovali stovky tukových emulzí různého složení. Prvním komerčním přípravkem byla tuková emulze firmy Upjohn pod názvem Lipomul, která ovšem pro své nežádoucí účinky byla po několika letech stažena z trhu. První přijatelná, dosud používaná, tuková emulze byla vyvinuta až v 70. letech pod názvem Intralipid. [ JANŮ, MASTEIKOVÁ 2009; 9 ] Vývoj podávání moderní parenterální výživy Od sedmdesátých let se ve vyspělých zemích začala podávat parenterální výživa systémem multiple bottles. Tato metoda přinášela problémy v souvislosti s chybným podáním, inkompatibilitami (neslučitelnosti) roztoků, katétrovými sepsemi (mikrobiální kontaminace katétru) apod. Podávání vitamínů a mikroprvků systémem mnoha lahví nebylo optimální. V roce 1972 bylo popsáno první podání parenterální výživy ve formě vaku all-inone. Již od počátku se pečlivě sledovala kompatibilita nutrietů, destabilizace tukové emulze vícemocnými kationy a některé další parametry. Koncem osmdesátých let se začaly průmyslově vyrábět dvoukomorové a tříkomorové vaky. V devadesátých letech se také začala monitorovat kvalita vlastních primárních obalů, jejich prostupnost pro kyslík, absorpce (pohlcování) některých složek na povrch 9

10 vaku, degradace (znehodnocení) některých vitamínů (vitamín C), katalytický efekt mikroprvku mědi a stabilita některých léčiv dodávaných do vaků. V Československu byla situace komplikovanější, neboť ještě počátkem devadesátých let nebyl náš trh kryt ani základními infuzními roztoky. Zásobování infuzními roztoky pokrývaly nemocniční lékárny vlastní produkcí. Přesto byl u nás výzkum v oblasti parenterální výživy zahájen v 70. letech 20. století MUDr. Miroslavem Krufem. V posledním desetiletí minulého století zavedl na náš trh tukovou emulzi Nutramin P 20% a Nutramin MCT 20% obsahující sójový, v případě MCT také kokosový olej. Další vývoj tukových emulzí byl v ČR potlačen, a tak jsou v praxi tyto přípravky nahrazeny zahraničními emulzemi s již výhodnějšími vlastnostmi. Magistraliter příprava parenterální výživy typu AIO začíná v ČR v první polovině 90. let po reorganizaci oddělení přípravy sterilních léčiv nemocničních lékáren, zejména v jejich technickém a personálním zabezpečení. Tato příprava přervává do dnešních dní. [MASTEIKOVÁ, JANŮ 2009; 9] 2.3 Složky parenterální výživy Úspěšné vedení parenterální výživy je podmíněno podáním všech základních nutričních složek. Jedná se o cukry, aminokyseliny, tukové emulze, ionty, mikroprvky a vitamíny. Pro podporu a udržení všech metabolických funkcí je nutné tyto základní složky dodat v takovém množství, které pokryje jejich denní spotřebu Sacharidy Sacharidy jsou jedním z hlavních zdrojů energie nebílkovinné povahy. V parenterální výživě se ze sacharidových roztoků prakticky používají pouze roztoky glukózy. Glukóza je zásadním zdrojem energie pro centrální nervový systém. Energetický podíl sacharidů na denním příjmu by měl být okolo %. Pro parenterální výživu je doporučená denní dávka glukózy dospělého na 1 kg tělesné hmotnosti: u stabilizovaného stavu do 6 7 g/kg/24 h rychlost infuze 5 8 mg/kg/min. u akutního stavu 3 g/kg/24 h rychlost infuze 2 mg/kg/min. 10

11 Roztoky glukózy jsou kyselé a mohou výrazně snižovat ph all-in-one směsi, což nepříznivě ovlivňuje stabilitu tukové emulze. Podávání glukózy by mělo být pečlivě monitorováno. Koncentrace roztoku glukózy pro periferní parenterální výživu by neměla přesáhnout 15 %. Při předávkování glukózy dochází k hyperglykemii, což má za následek neschopnost glukózu zpracovat a využívat jako zdroj energie. Glukóza se dostává do moči, tím dochází ke ztrátám energie a tekutin, hyperosmolaritě a komatu. Chronicky pak dochází k narušení tělesných struktur, které mají za příčinu vznik chronických pozdních komplikací diabetu (diabetická retinopatie (poškození cév vyživujících sítnici oka), diabetická nefropatie (poškození cév obalujících glomeruly ledvin), diabetická neuropatie (poškození funkce autonomních nebo senzorických nervů), diabetická makroangiopatie (poškození velkých cév) a syndrom diabetické nohy).[ ZADÁK, 2002; SOBOTKA, 2003; NOVÁK, 2002 ] Aminokyseliny Proteiny a jejich stavební kameny aminokyseliny mají v těle několik životně důležitých úloh: zajišťují funkci a strukturu tkání, včetně enzymů. některé působí jako důležité modulátory ve svalech a nervovém systému, některé působí jako substráty přinášející a uchovávající informace, jsou důležitou složkou imunitního systému. jsou rozsáhlým zdrojem energie, který však musí být chráněn před vyčerpáním. Udržení proteinových zásob je základním a cílem nutriční podpory, zvláště u kritických pacientů. Při formulaci parenterální výživy jsou aminokyseliny kalkulovány v závislosti na tělesné hmotnosti pacienta, typu onemocnění a klinických podmínkách. Roztoky krystalických aminokyselin, používané ve výživných směsích AIO, mají obvykle koncentraci 5 15 % a jsou složeny podle typů aminoroztoků z aminokyselin, což zahrnuje všechny esenciální aminokyseliny. Aby mohly být aminokyseliny efektivně využity pro proteosyntézu, musí být jejich podání doplněno adekvátním množstvím sacharidů. Přidávání roztoků aminokyselin do směsí parenterální výživy, je považováno 11

12 obecně za bezpečné, přesto mohou mít v různé koncentraci a poměru rozdílný vliv na výslednou stabilitu směsi. Mají amfifilní vlastnosti, takže vyrovnávají ph na obě strany. [ ZADÁK, 2002; SOBOTKA, 2003; NOVÁK, 2002] Tukové emulze Tuky jsou v parenterální výživě zásadním zdrojem energie (25 40 % dodané energie), přičemž disponují vysokou energetickou denzitou (37,8 KJ/g). Tuky jsou především důležitý zdroj energie ve stresové situaci. Každá tuková emulze k parenterálnímu použití musí být sterilní, termodynamicky nestabilní disperzní systém olejové fáze ve vodě (o/v). Doporučená denní dávka pro dospělého je 1 2 g tuku/kg; rychlost podání dávky je 0,1 0,15 g tuku/kg/h. V parenterální výživě se podávají formou % tukových emulzí. Fyzikální nestabilita se odstraňuje použitím emulgátorů, nejčastěji na bázi vaječných fosfatidů. Základní složkou tukových emulzí jsou většinou rostlinné oleje (sójový či olivový), součástí některých speciálních tukových emulzí je i olej rybí či kokosový. [ ZADÁK, 2002; KOUHOUT, RUŠAVÝ, ŠERCLOVÁ, 2010 ] Elektrolyty V současné době je pro lidskou výživu považováno za základní 16 minerálních prvků. Z nich je sedm zařazeno jako makronutrienty vápník, fosfor, draslík, síra, sodík, chlor a hořčík. Vápník většina vápníku je v organismu uložena ve formě nesměnitelného poolu (99,5 %). Pouze 0,5 % představuje směnitelný pool a z toho množství pouze 7 % je obsaženo v plazmě, kde se vyskytuje formou vázanou na bílkovinu. Normální plazmatická koncentrace vápníku se pohybuje od 2,15 do 2,65 mmol/l. Hlavními regulátory jsou parathormon, který jeho hladinu zvyšuje a kalcitonin, který ji snižuje. Poruchy metabolizmu vápníku: Hyperkalcemie jednou z nejčastějších příčin je imobilizace nemocného. Další častou příčinou jsou nádorová onemocnění, zejména osteolytické metastázy. Při hrozící hyperkalcemické krizi se používá kalcitonin. Jeho účinek je sice rychlý, ale krátkodobý. 12

13 Za optimální přípravky pro léčbu hyperkalcémie jsou považovány bisfosfonáty. Hypokalcemie se vyskytuje u malabsorbčních stavů, renální insuficience, výrazné alkalózy, pankreatidity a při hypoparatyreóze. Hypokalcemie s akutními projevy se léčí intravenózním podáváním solí vápníku (10 20 ml 10 % calcium gluconikum). [ ZADAK 2002 ] Fosfor fosfátový anion se nachází v organismu v poměrně velkém množství. Větší část je vázána v kostře, malá část je vázána na organické sloučeniny, sacharidy, matabolity tuků a bílkovin. Mimořádně důležitá je role fosforu ve formě makroergních fosfátových vazeb, které hrají úlohu při uchovávání energie. Denní spotřeba fosforu je asi 1 g na 70 kg tělesné hmotnosti na den. Hyperfosforemie nejčastější příčinami jsou renální insuficience, hypokalcemie, hypoparatyreóza, chronický alkoholismus a těžké katabolické stavy. Léčba hypersfosforemie závisí na její patogenezi. Například snížením resorpce fosforu dosáhneme snížením jeho přijmu a podáním anacid. Při snížení exkrece fosforu v důsledku renální insuficience je potřeba podat dietu chudou na fosfor a anacida vážící se na fosfor. Hypofosforemie je velmi závažný stav, který nebývá včas rozpoznán. Častými příčinami jsou hladovění a závažný katabolismus současně s nedostatečným přívodem fosforu. Jako důsledek při obnovení přijmu živin u podvyživených nebo hladovějících pacientů se rozvíjí refeeding syndrom, který může mít pro pacienta fatální následky. Při akutních projevech hypofosforemie by měla být suplementace fosforu vždy energická a měla by být vedena parenterální cestou. Používá se buď 13,6 % KH₂PO₄ nebo 10 % Na₂HPO₄. Denní dávka fosforu je 0,4 mmol/kg/den, rychlost infuze se doporučuje 10 mmol na hodinu pro 70 kg těžkého jedince. [ ZADÁK 2002 ] Draslík je vitálně důležitým iontem v metabolizmu. Jeho regulace je velmi významně spojena s účinkem aldosteronu. Hyperkalemie se vyvíjí zejména v důsledku výrazného katabolismu a při acidóze. Důležitým ukazatelem stavu draslíku v organismu je jeho vylučování močí. Při hyperkalémii stoupá koncentrace draslíku v moči nad 100 mmol/l. Při úpravě hyperkalémie v intenzivní péči se dodržují opatření jako je například: úprava acidózy a 13

14 zajištění anabolických dějů parenterální výživou, podání ml 10 % kalciumglukonátu v i. v. infuzi, infuze glukózy s inzulínem a další. Hypokalémie může mít mnoho příčin, jako jsou nedostatečný příjem nebo nadměrné ztráty draslíku, snížená koncentrace v plazmě. Nedostatečný příjem se vyskytuje u malnutričních a katabolických pacientů, při hladovění. Nadměrné ztráty draslíku mohou mít příčiny extrarenální (průjmy, zvracení) a renální (acidóza). Hypokalémii lze upravit pouze dostatečným infuzním přívodem draslíku, případně perorálním příjmem.[ ZADÁK, 2002 ] Sodík jeho vzestup nebo pokles zásob v extracelulární tekutině má za následek zadržení nebo vyloučení vody regulačním zásahem ledvin nebo v případě nedostatečného příjmu vody, jejím přesunem z intracelulární tekutiny. Hypernatremie je charakterizována vzestupem koncentrace sodíku nad 145 mmol/l. Projevuje se hyperosmolaritou. Příčinami jsou nejčastěji nadměrný přívod sodíku (dieta, infuze), snížené vylučování sodíku (sekundární hyperaldosteronismus). Nejúčinnějším opatřením je převedení nemocného do anabolického stavu přívodem energie umělou výživou s následnou mobilizací intracelulárního sodíku. Hyponatremie je klinicky významná při poklesu koncentrace sodíku v séru pod 130 mmol/l. Deficit je způsoben nejčastěji zvýšenými ztrátami sodíku pocením, zvracením, průjmy, neschopností ledviny šetřit sodík při poruše tubulárních funkcí, agresivní léčbou saluretiky. Typickými příznaky hyponatremie jsou únavnost a slabost, projevy žízně. Při hyponatremii kombinované s deficitem vody podáváme izoosmolární nebo lehce hypertonický roztok chloridu sodného. [ ZADÁK, 2002 ] Chlor je hlavním aniontem extracelulární tekutiny a jeho distribuční prostor činí 20 % tělesné hmotnosti. Zvětšení i zmenšení zásob chloridů v těle je většinou souběžně se změnami sodíku. Hyperchloremie a zvýšení zásob chloridů vzniká při retenci chloridů, pokud se nemění objem vody. Současně se vyvíjí i hypernatremie a matabolická acidóza. Je způsobena zvýšeným přívodem chloridu sodného nebo sníženým vylučováním chloru (jaterní cirhóza, ledvinná nedostatečnost). Zásadním opatřením proti hyperchloremii je omezení přívodu chloridů na základě bilance, zvýšení sekrece chloridů do moči 14

15 například diuretiky a korekce metabolické acidózy. Hypochloremie a snížení zásob chloridů je nadměrná ztráta chloridů, které nejsou dostatečně hrazeny příjmem. Tyto ztráty vznikají při zvracení nebo odsáváním žaludečního obsahu. Při léčbě musíme v prvé řadě odstranit příčinu hypochloremie. Jestliže pacient trpí současně hypochloremií a hypokalemií, podáváme bilanční roztoky obsahující chlorid draselný například Ringerův nebo Darrowův roztok bez laktátu. [ ZADÁK, 2002 ] Mikroprvky Devět prvků se řadí do skupiny mikronutrientů neboli stopových prvků, které se vyskytují v těle v menším množství než 0,005 % tělesné hmotnosti železo, měď, zinek, selen, mangan, chrom, síra, kobalt, fluor. Železo je v organismu vázáno v molekulách proteinů (z 60 % je železo vázáno v hemoglobinu, ze 4 % v myoglobinu a zbytek je v různých železo obsahujících enzymech v množství 5 15 %). Dvojmocné železo slouží pro transport kyslíku ve vazbě s hemoglobinem a myoglobinem. Enzymy obsahující železo mají roli při syntéze kolagenu, neurotransmiterů, karnitinu a konverzi betakarotenu na retinol. Transport železa se výrazně mění po zranění nebo infekci. Deficit železa je způsobený i nedostatečným dietním přívodem, vyskytuje se u rizikových skupin jako jsou děti, těhotné a kojící ženy, staří lidé a jedinci se špatnou výživou. Typickým projevem nedostatku železa je mikrocytární hypochromní anémie. [ ZADÁK, 2002 ] Měd se účastní metabolizmu železa, cholesterolu, glukózy a syntézy myelinu a melaninu. Dále se podílí na četných reakcích imunitního systému a při syntéze vazivové tkáně. Charakteristickým deficitem mědi v organismu a jejích zásob v játrech je zvýšená hladina C-reaktivního proteinu. Zinek působí jako stabilizátor ribozomů během syntézy proteinů a stabilizuje strukturu některých důležitých proteinů vážících DNA. Deficit zinku vede ke zhoršené syntéze proteinů a tím ke zhoršení reparačních a hojivých procesů a zvýšené vnímavosti k infekcím. Selen je obsažen v potravě v organické formě nejčastěji jako selenomethionin. Deficit selenu je obvykle vázán na současný deficit jódu vyskytující se endemicky 15

16 zejména v Asii, a to především v oblasti Číny. Chronický deficit selenu a projevuje jako Kashin Beck disease, což je endemicky se vyskytující osteoartritida. Mangan hraje důležitou roli při odbourávání mastných kyselin, v metabolizmu aminokyselin a při syntéze cholesterolu. Deficit manganu u člověka není klinicky a laboratorně dostatečně definován, ze známých symptomů je pozorována dermatitida a hypocholesterolemie. Chrom ovlivňuje významně metabolizmus hlavních energetických substrátů, sacharidů, bílkovin a tuků. Síra je součástí některých aminokyselin a účastní se metabolických procesů. Kobalt se účastní např. na odbourávání proteinů. Fluór je potřebný pro stavbu kostí a zubní skloviny. Vnitřní prostředí organismu se skládá z několika kompartementů mezi nimiž dochází k výměnám vody, iontů a koloidů. Změny složení a rovnováha vnitřního prostředí jsou dány změnami zásob iontů a objemu, ve kterém jsou rozloženy. K substituci jednotlivých elektrolytů v parenterální výživě se používají standardní infuzní elektrolytové roztoky. Komerčně jsou k dispozici i koncentrované roztoky elektrolytů a stopových prvků vhodné pro užití v lékárně připravovaných all-inone směsích. Denní potřebu stanoví lékař z výsledků biochemického vyšetření z krve, ke kterým musíme přičíst ztráty nemocného močí. Zvláště je třeba pečlivě sledovat hladiny draslíku. [ ZADÁK, 2002 ] Vitamíny Vitamíny jsou z kvantitativního hlediska nepatrnou, ale nezbytnou součástí nutriční podpory. Deficit těchto látek se v období těžkého katabolizmu a kritického stavu může závažným způsobem podílet na průběhu onemocnění. Zvýšená potřeba vitamínů se většinou projeví výrazněji v období nastupujícího anabolizmu při podávání umělé výživy. V parenterální výživě se používá směs vitamínů obsažených v multivitaminových preparátech. Většinou je v jedné ampuli obsažena denní dávka těchto látek. Existují zvlášť roztoky vitamínů rozpustných ve vodě (skupina vitamínů B a C), v tucích (vitamíny A, D, E, K - jsou obsaženy i v některých tukových emulzích), ale i komplexní preparáty 16

17 obsahující všechny vitamíny. Vitamín B₁ thiamin je ve vodě rozpustná látka, která jako thiamin pyrofosfát působí jako koenzym pro oxidativní dekarboxylaci alfa-ketokyselin. Klasickým projevem deficitu je nemoc beri-beri, vyskytující se v dosud málo rozvinutých zemích. Za určitých patologických stavů je potřeba thiamínu zvýšená (např. u horečných stavů, infekcí, úrazů, popálenin, v těhotenství a laktaci). Další ztráty thiamínu vznikají při dialýze, polyurii, malabsorbčních stavech, dlouhodobé antacidní terapii a u jedinců s onemocněním GIT. Vitamín B₂ riboflavin je součástí dvou flavinových koenzymů flavinmononukleotidu a flavin-adenin-dinukleotidu. Riboflavin je termostabilní, ale je snadno inaktivován světlem a alkalickým prostředím. Stabilita riboflavinu v parenterálních roztocích se zvyšuje přidáním lipidů. Klinické příznaky deficitu riboflavivu se projevuje hlavně v oblasti orální sliznice (cheilóza, angulární stomatitida a glostitida). V oblasti metabolizmu se deficit B₂ projevuje poruchami metabolizmu glukózy, aminokyselin a mastných kyselin. Vitamín B₆ pyridoxin má význačné postavení v metabolizmu proteinů, zejména v procesech transaminací, deaminací, dekarboxylací a desflurací aminokyselin. Dále se podílí na glukogenezi, metabolizmu lipidů, vazbě steroidů na steroidní receptory a také je nezbytný při správném vývoji centrálního nervového systému. Specifickou roli má v normálních imunitních funkcích. Jeho deficit způsobuje například stomatitidu, deprese a zmatenost. Vitamín B₁₂ musí být konvertován do koenzymové formy metabolicky aktivní methylkobalamin. Jeho deficit se projevuje klinicky převážně hematologickými a neurologickými poruchami. Kyselina listová je nutná pro syntézu tymidylátu a v konečné formě pro syntézu DNA. Z tohoto důvodu je nutná pro metabolismus rychle se dělících buněk, stejně jako vitamín B₁₂. Typickým rysem deficitu kyseliny listové je megaloblastová a makrocytární anémie. Dalšími charakteristickými symptomy jsou poruchy sliznice GIT, které se projevují průjmem, pálením jazyka a záněty v oblasti sliznic GIT. Nedostatek kyseliny listové vede ke vzestupu plazmatických koncentrací homocysteinu, a tím ke zvýšení 17

18 rizika kardiovaskulárního onemocnění. Kyselina pantotenová patří mezi vitamíny ze skupiny B rozpustné ve vodě, je chemicky téměř stabilní. Strukturně je složena z kyseliny pantoové vázané s alaninem. Součástí koenzymu A se účastní uvolňování energie ze sacharidů, tuků a ketoplastických aminokyselin. Deficit má za následek poruchy imunity, nedostatečnou tvorbu protilátek a zvýšenou citlivost k infekcím. Vitamín C jeho redukovaná forma se nazývá kyselina askorbová, oxidovaná forma je kyselina dehydroaskorbová, v potravě se obě formy vyskytují společně. Je nejen významným antioxidantem, ale plní i další funkce jako zdroj protonů pro biochemické enzymatické reakce. Vitamín C je nepostradatelný pro syntézu kolagenu cestou hydroxylace prolinu a lysinu, pro biosyntézu karnitinu a neurotransmiterů. Redukovaná forma zlepšuje také střevní absorbci anorganického železa. Zvýšená potřeba kyseliny askorbové je v těhotenství a laktaci. Deficit se projevuje nespecifickými příznaky, jako jsou únava, deprese, apod. Kyselina askorbová je citlivá na světlo, vzdušný kyslík, kovy a zvýšení teploty. To vše je nutné respektovat v průběhu jejího podávání v parenterální výživě v intenzivní péči. Vitamín A je generický název sloučeniny, která chová biologickou aktivitu retinolu. Je souhrnným a významným antioxidantem, podporuje růst a zrání buněk a jejich diferenciaci. Projevy deficitu vitamínu A jsou pozorovány nejdříve v oblasti vidění. Typickými projevy jsou noční slepota, přítomnost Bitotových skvrn, suchost spojivek. Dalšími projevy jsou ztráta chuti k jídlu, suchá pigmentová kůže kolem vlasových folikulů, je porušena imunitní funkce. Vitamín A patří mezi látky, které při předávkování vykazují toxicitu. Vitamín D se vyskytuje ve dvou účinných formách vitamín D₂ (ergokalciferol) a vitamín D₃ (cholekalciferol), které jsou bud konzumovány s potravou nebo syntetizovány v kůži působením ultrafialového světla. Při nedostatku se rozvíjí osteomalacie, objevuje se bolest kostí. Nadměrný přívod vede k hyperkalcemii a hyperkalciurii. Hyperkalcemie může být spojena s nauzeou, slabostí svalstva, zvracením. Vitamín E je v tuku rozpustná sloučenina, která existuje ve formě devíti derivátů 18

19 charakteru tokoferolů a tokotienolů. Biologicky nejaktivnější je přirozeně se vyskytující alfa-tokoferol. Slouží jako antioxidant zachycováním peroxylových radikálů v buněčných membránách, společně se selenem a kyselinou askorbovou ochraňuje citlivé biologické struktury před oxidativním poškozením. Symptomy deficitu jsou zvýšená agregace trombocytů, snížená doba životnosti erytrocytů, hemolytická anémie, funkční a degenerativní změny periferních nervů snížení sérového kreatinu. Vitamín K je nalézán ve třech formách jako fylochinon (K₁), jako naftochinon (K₂) a jako menachinon (K₃), který je syntetizován střevní mikroflorou. Vitamín K je nezbytný pro normální koagulaci, hraje i důležitou roli v metabolismu kostí. Změny bakteriální flory ve střevě při dlouhodobé parenterální výživě a podávání antibiotik mohou vést k poruchám tvorby vitamínu K střevní mikroflorou a k rozvoji metabolických kostních onemocnění. U zdravých dospělých je deficit vitaminu K vzácný, protože je obsažen v mnoha potravinách a část vitamínu v organizmu se získává též ze střevní mikroflory. Nejčastějším příznakem deficitu vitamínu K je krvácení od drobných sufuzí až po život ohrožující krvácení. Biotin je ve vodě rozpustný vitamín, který ve své molekule obsahuje síru. Je z části syntetizován střevními mikroorganizmy, ale toto množství není pro potřebu člověka dostatečné. Deficit se manifestuje například anorexií, bledostí, nauzeou, zvracením, psychickou depresí. [ZADÁK, 2002; LÜLLMAN, MOHR, WEHLING, 2004 ] 2.4. Podávání parenterální výživy Parenterální výživa, která je podávána nemocným, je buď vyráběna ve farmaceutických firmách ve skleněných nebo plastových lahvích jako jednotlivé nutriční složky, nebo je vyráběna ve formě již hotové výživy all-in-one (dvou nebo tříkomorové vaky). Systémy all-in-one jsou také připravovány v nemocničních lékárnách přesně podle potřeby jednotlivých pacientů Nutriční tým Podávání nutriční podpory koordinuje a metodicky řídí nutriční tým lůžkových zdravotnických zařízení. Nutriční tým je interdisciplinární skupina, jejíž členové mají 19

20 hlavní zodpovědnost za úroveň nutriční podpory v nemocnici. Mezi členy nutričního týmu patří: Vedoucí nutričního týmu lékař, který má licenci pro klinickou výživu a metabolickou péči. Je zodpovědný za dohled nad zaváděním centrálních intravenózních katétrů, jejich správné ošetřování a využívání perkutánních sond. Má plnou zodpovědnost za dobrou spolupráci mezi ostatními členy nutričního týmu. Vedoucí nutričního týmu zodpovídá též za vedení správné dokumentace a zpracování dat. Nutriční terapeut sestra specializovaná na nutriční péči. Musí ovládat ošetřovatelskou problematiku parenterální a enterální výživy, sledovat pacienta z hlediska nutričních a funkčních ukazatelů. Lékárník plní v nutričním týmu řadu důležitých úkolů, například je zodpovědný za definici nutričních formulí typu all-in-one, za sterilní přípravu směsí a jejich stabilitu, konzultuje s lékaři nutričního týmu vhodnost komponent přidávaných do směsí, radí členům nutričního týmu v ekonomických otázkách. Biochemik zajišťuje a hodnotí laboratorní testy důležité pro zahájení umělé výživy a sledování její bezpečnosti a účinnosti. Mikrobiolog musí mít trvalý a těsný kontakt s nutričním týmem, který pracuje podle předem připraveného protokolu péče pro centrální katétr tak, aby se ve spolupráci s mikrobiologem předešlo pozdější léčbě katétrové sepse. Ke zhodnocení nutričního stavu nemocných mají zdravotnická zařízení vypracovaný systém nutričního screeningu. O každém podání parenterální nutriční podpory rozhoduje lékař na základě posouzení zdravotního stavu nemocného (výsledků screeningu), výsledků laboratorního vyšetření a ošetřovatelských informací sestry (pocit žízně, množství přijímaných tekutin, pocení). Garantem tohoto screeningu bývá nutriční tým. [ BENEŠ, 1999; ZADÁK, 2002 ] 2.5 Typy parenterální výživy Parenterální výživa multi-bottle Parenterální výživa multi-bottle je podání výživy systémem více lahví. Jednotlivé komponenty se mísí až v aplikačním setu při podání pacientovi. Užívají se roztoky 20

POTRAVNÍ DOPLŇKY VE VÝŽIVĚ BATOLAT A PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ

POTRAVNÍ DOPLŇKY VE VÝŽIVĚ BATOLAT A PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ Vyšší odborná škola a Střední zdravotnická škola MILLS, s. r. o. POTRAVNÍ DOPLŇKY VE VÝŽIVĚ BATOLAT A PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí práce : Vypracovala : Mgr. Miroslava Zachariášová

Více

FAKULTA PEDAGOGICKÁ STŘEDOŠKOLSKÁ MLÁDEŽ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL. Bakalářská práce

FAKULTA PEDAGOGICKÁ STŘEDOŠKOLSKÁ MLÁDEŽ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL. Bakalářská práce ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ Katedra psychologie STŘEDOŠKOLSKÁ MLÁDEŽ A ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL (se zaměřením na zdravou výživu) Bakalářská práce Jana Hofmeisterová Učitelství praktického

Více

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Doplňky stravy (Potraviny k doplnění jídelníčku) Irena Michalová Průvodce spotřebitele, svazek č. 12 - Doplňky stravy (Potraviny k doplnění jídelníčku),

Více

Realimentace u závažných poruch příjmu potravy mentální anorexie a bulimie

Realimentace u závažných poruch příjmu potravy mentální anorexie a bulimie Realimentace u závažných poruch příjmu potravy mentální anorexie a bulimie MUDr. Miroslava Navrátilová interní a nutriční konziliář FN Brno Poradna pro poruchy metabolismu a výživy Psychiatrická klinika

Více

Výživa sportovců v období vrcholové přípravy. Bc. Jindřich Zdráhal

Výživa sportovců v období vrcholové přípravy. Bc. Jindřich Zdráhal Výživa sportovců v období vrcholové přípravy Bc. Jindřich Zdráhal Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Práce je zaměřena na výživu sportovců v období intenzivního tréninku. Posuzuje vhodnost použití potravinového

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola. MILLS, s. r. o.

Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola. MILLS, s. r. o. Vyšší odborná škola, střední odborná škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. ZVLÁŠTNOSTI V INTENZIVNÍ PÉČI U PACIENTŮ PO TRANSPLANTACI JATER Diplomovaný

Více

VADEMECUM. Kompletní systém pro nutriční podporu společnosti Fresenius Kabi

VADEMECUM. Kompletní systém pro nutriční podporu společnosti Fresenius Kabi Vademecum Poděkování Velkou zásluhu na vysoké kvalitě tohoto Vademeca má skutečnost, že využívá nejnovějších informací z oblasti výživy publikovaných v knize Basics in Clinical Nutrition (ESPEN, 2004),

Více

"Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu".

Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu. "Výchova ke zdraví a zdravému životnímu stylu". Druhý díl: Ovlivnění zdravotního stavu dětí a dospívajících výživou Autorský kolektiv pod vedením prof. MUDr. Karla Martiníka, DrSc. Hradec Králové 2007

Více

Vybrané kapitoly z klinické biochemie. Petr Schneiderka a kolektiv. Autorský kolektiv: doc.mudr.petr Schneiderka, CSc.

Vybrané kapitoly z klinické biochemie. Petr Schneiderka a kolektiv. Autorský kolektiv: doc.mudr.petr Schneiderka, CSc. Vybrané kapitoly z klinické biochemie Petr Schneiderka a kolektiv Autorský kolektiv: doc.mudr.petr Schneiderka, CSc. MUDr.Mgr.Milan Jirsa prof.mudr.antonín Kazda, DrSc. MUDr.Petr Kocna, CSc. Mgr.Lukáš

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Renata Klausová

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. ABSOLVENTSKÁ PRÁCE. 2012 Renata Klausová Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. ABSOLVENTSKÁ PRÁCE 2012 Renata Klausová Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. VLIV NEZDRAVÉHO

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice. Termické úrazy v přednemocniční neodkladné péči

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice. Termické úrazy v přednemocniční neodkladné péči Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Termické úrazy v přednemocniční neodkladné péči Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: Mgr.Jitka Havlíčková

Více

Porovnání různých metod ke stanovení rizika podvýživy

Porovnání různých metod ke stanovení rizika podvýživy Masarykova univerzita v Brně Lékařská fakulta Porovnání různých metod ke stanovení rizika podvýživy Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: MUDr. Milana Šachlová, Ph.D. Autor: Bc. Dagmar Pifková Brno

Více

Obsah: Diabetes mellitus

Obsah: Diabetes mellitus Obsah: Úvod... 2 Definice... 2 Fyziologie... 2 Glukóza... 2 Inzulín... 3 Účinek inzulínu... 3 Fenomén inzulínové resistence/inzulínové senzitivity... 4 Patofyziologie metabolické poruchy při DM... 5 Stanovení

Více

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Hodnocení libosti pachových látek u hematoonkologických pacientů v souvislosti s léčbou

Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Hodnocení libosti pachových látek u hematoonkologických pacientů v souvislosti s léčbou Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Hodnocení libosti pachových látek u hematoonkologických pacientů v souvislosti s léčbou Bc. Magdaléna Jaňurová Diplomová práce 2012 ý ý í Í É Á Ě É Í

Více

Aktuální problematika školního stravování

Aktuální problematika školního stravování MASARYKOVA UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra rodinné výchovy a výchovy ke zdraví Aktuální problematika školního stravování Bakalářská práce Brno 2009 Autor práce: Barbora Kostihová Vedoucí práce:

Více

90 tablet. zdraví a vitalita

90 tablet. zdraví a vitalita zdraví a vitalita 90 tablet» pro zdravé kosti a zuby» podporuje růst a výživu vlasů a nehtů» udržuje mladistvý vzhled kůže, její pružnost a hebkost» podporuje tvorbu kolagenu a elastinu» urychluje hojení

Více

Ikona2 Požadavky na studenta: Student má základní znalosti z anatomie a fyziologie trávicí soustavy.

Ikona2 Požadavky na studenta: Student má základní znalosti z anatomie a fyziologie trávicí soustavy. IKS-VÝŽIVA Úvod Ikona1 Předmět výživa vás seznámí s vědecky podloženými zásadami zdravého stravování a vysvětlí vám pojmy, jako je energetická bilance, potravinová pyramida nebo glykemický index. Získané

Více

Masivní krvácení v terénu a poruchy hemokoagulace

Masivní krvácení v terénu a poruchy hemokoagulace Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Masivní krvácení v terénu a poruchy hemokoagulace Diplomovaný zdravotnický záchranář Vedoucí práce: MUDr. et RNDr. Petr

Více

Nádorová onemocnění a výživa

Nádorová onemocnění a výživa Nádorová onemocnění a výživa 1 Autor: MUDr. Milana Šachlová, CSc., MOÚ Danuše Hrbková, FN Brno Odborná recenze: doc. MUDr. Miroslav Tomíška, CSc., Interní hematoonkologická klinika LF MU a FN Brno Vydal:

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2008 Bc. Anna Perglová

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2008 Bc. Anna Perglová UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ DIPLOMOVÁ PRÁCE 2008 Bc. Anna Perglová Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Dnešní společnost, životní styl a zdraví Bc. Anna Perglová Diplomová

Více

Obecná a potravinářská biochemie pro bakalářské studium. doc. Ing. Alexander Čegan, CSc.

Obecná a potravinářská biochemie pro bakalářské studium. doc. Ing. Alexander Čegan, CSc. Obecná a potravinářská biochemie pro bakalářské studium doc. Ing. Alexander Čegan, CSc. RNDr. Lucie Korecká, Ph.D. Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická 2010 Obsah 1. Biochemie historie

Více

Úvod do problematiky vztahu výživy a zdravotního stavu zvířat

Úvod do problematiky vztahu výživy a zdravotního stavu zvířat Vědecký výbor výživy zvířat Úvod do problematiky vztahu výživy a zdravotního stavu zvířat Ing. Pavel Tvrzník, PhD., Prof. Ing. Ladislav Zeman, CSc., Doc. MVDr. Ivan Herzig, CSc. Praha, duben 2008 Výzkumný

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA FYZIKY, CHEMIE A ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Léčebná výživa pohledem pacienta Brno 2015 Vedoucí diplomové práce: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D Vypracovala: Bc. Jana Zimolová

Více

3/2007 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI

3/2007 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI ČESKÁ ASOCIACE SESTER ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER SEKCE ONKOLOGICKÁ 3/2007 TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI C A S INFORMACE O VZDĚLÁVACÍCH

Více

PREVENCE ONEMOCNĚNÍ ZDRAVÝM ŽIVOTNÍM STYLEM HEALTHY LIFESTYLE AS DISEASE PREVENTION

PREVENCE ONEMOCNĚNÍ ZDRAVÝM ŽIVOTNÍM STYLEM HEALTHY LIFESTYLE AS DISEASE PREVENTION VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV MANAGEMENTU FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF MANAGEMENT PREVENCE ONEMOCNĚNÍ ZDRAVÝM ŽIVOTNÍM STYLEM

Více

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ

UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH STUDIÍ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2010 Kateřina NOVÁKOVÁ Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Výživové návyky u zdravotnických pracovníků Kateřina Nováková

Více

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC

INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC NÁRODNÍ SADA KLINICKÝCH STANDARDŮ 37 KLINICKÝ STANDARD KOMPLEXNÍ PÉČE O PACIENTY S BRONCHOGENNÍM MALOBUNĚČNÝM KARCINOMEM PLIC INFORMACE PRO PACIENTY DUBEN 2012 Klinický standard byl akceptován zainteresovanými

Více

Péče o intoxikovaného pacienta na urgentním příjmu specifickými druhy léčiv

Péče o intoxikovaného pacienta na urgentním příjmu specifickými druhy léčiv Vyšší odborná škola, střední škola, jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky a základní škola MILLS, s. r. o. Čelákovice Péče o intoxikovaného pacienta na urgentním příjmu specifickými druhy léčiv

Více

Laboratorní příručka Laboratoř klinické biochemie a hematologie pracoviště Bílovec

Laboratorní příručka Laboratoř klinické biochemie a hematologie pracoviště Bílovec Laboratoř klinické biochemie a hematologie pracoviště Bílovec Vypracoval: MUDr. Martina Fojtíková Mgr. Nikola Manfrinová Schválil: prof. MUDr. David Stejskal, Ph.D.,MBA Datum platnosti: 15. 9. 2014 Označení

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Léčba sezónních onemocnění u pacientů s roztroušenou sklerózou

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Léčba sezónních onemocnění u pacientů s roztroušenou sklerózou Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Léčba sezónních onemocnění u pacientů s roztroušenou sklerózou Diplomovaný farmaceutický asistent Vedoucí práce: Mgr.

Více