Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Tylovo nábřeží 1140, Hradec Králové

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Tylovo nábřeží 1140, Hradec Králové"

Transkript

1 Výroční zpráva za školní rok 2008/09 Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Tylovo nábřeží 1140, Hradec Králové 1

2 Obsah: strana 1. Základní údaje o škole Škola Zřizovatel Charakteristika školy Místo poskytovaného vzdělání Místo poskytovaných služeb Základní údaje o součástech školy Materiálnětechnické podmínky školy Údaje o školské radě Údaje o občanském sdružení při škole 5 2. Přehled oborů základního vzdělání Vzdělávací programy Učební plán školy Nepovinné předměty a zájmové kroužky 7 3. Přehled pracovníků školy Základní údaje o pracovnících školy Údaje o pedagogických pracovnících Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Údaje o nepedagogických pracovnících Zařazení pracovníků do platových tříd Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol Zápis k povinné školní docházce Výsledky přijímacího řízení Údaje o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Údaje o zameškaných hodinách Údaje o integrovaných žácích Prevence sociálně patologických jevů Prevence sociálně patologických jevů komentář Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila Vyřizování stížností, oznámení podnětů Údaje o dalším vzdělávání pracovníků školy Výčet studií, kurzů a seminářů Samostudium Údaje o významných aktivitách Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Akce školy Mimořádné výsledky a úspěchy žáků Údaje o výsledcích kontrol a o inspekční činnosti ČŠI Spolupráce s odborovou organizací a s dalšími partnery Spolupráce s odborovou organizací Spolupráce školy s dalšími subjekty Základní údaje o hospodaření školy za r Inventarizovaný majetek Poskytnutý příspěvek MM Ukazatele stanovené KÚ rozpis Vyúčtování finančních prostředků celkem za organizaci Doplňková činnost Trend vývoje 25 2

3 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára adresa školy Tylovo nábřeží 1140, Hradec Králové právní forma příspěvková organizace IČO identifikátor školy vedení školy ředitel: Mgr.Jitka Kičmerová zástupce ředitele: Mgr.Petr Sadílek Mgr.Eva Hofmanová kontakt tel.: fax: www: zřizovatel název zřizovatele Statutární město Hradec Králové adresa zřizovatele Československé armády Hradec Králové kontakt tel.: Charakteristika školy Jaká je Základní a Mateřská škola Josefa Gočára v Hradci Králové? Věříme, že je dobrou školou. Je několik indikátorů. Naše škola má povolení MŠMT vyučovat některé předměty v anglickém jazyce od první třídy. Za tři roky mohu konstatovat, že máme velmi dobré výsledky. Během roku vyučoval žáky pan učitel Erik Kalisa z Rwandy. Také v školním roce 2008/09 byla škola fakultní školou a své krátkodobé i dlouhodobé praxe zde absolvovali budoucí učitelé. Jsem přesvědčena, že na této škole vyučují výborní učitelé, protože v minulých letech prošla škola jejich obměnou. Současně ale musím přiznat, že vytvoření týmu kvalitních a kvalifikovaných pedagogů je dlouhodobá záležitost. Škola získala vysokou finanční částku ,00Kč na další rozvoj v tříletém projektu Společná cesta za poznáním. Finanční podpora byla využita na školy v přírodě, technicky zaměřené exkurze, na jazykovou výuku žáků, na nákup interaktivních tabulí, na služby vlastní psycholožky, speciální pedagožky a logopedky a na nákup pomůcek. K nabízeným předmětům si mohli žáci vybrat i některý z mnoha nabízených kroužků. Jsme si vědomi, že efektivní vzdělání dělá kvalitní učitel. Proto proběhlo a bude probíhat systematické vzdělávání celého pedagogického sboru. Při současném financování českého školství máme někdy problémy s doplňováním fondu učebnic a s vybavením školy pomůckami. Transformace školy k lepšímu je proces. Jeho výsledky nejsou patrny ze dne na den. Každý školní rok však umožňuje udělat veliký krok kupředu. 3

4 1.4 Místo poskytovaného vzdělávání kapacita Mateřská škola 100 Základní škola Místo poskytovaných služeb Školní družina 180 Školní jídelna MŠ 100 Školní jídelna ZŠ základní údaje o součástech školy Součást školy Počet tříd/ oddělení Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Počet žáků na pedagoga Mateřská škola ,23 1. stupeň ZŠ ,64 18,84 2. stupeň ZŠ ,33 13,91 Školní družina Školní jídelna MŠ x 100 x x Školní jídelna ZŠ x 438 x x 1.7 materiálnětechnické podmínky školy Učebny, herny Hřiště Dílny Vybavení učebními pomůckami, hračkami, sportovním nářadím apod. Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Materiálně technické podmínky MŠ Většina učeben je kmenových a jsou v nich umístěny i odborné učebny. K čistě odborným učebnám patří dvě učebny výpočetní techniky s přístupem k internetu a dvě jazykové učebny ( jedna nová). Vybavení učeben je standardním nábytkem, postupná výměna za stavitelný. V učebnách jsou kombinované tabule. Školní družina má k dispozici tři nadstandardně vybavené herny. Školní knihovna je využívána k výuce i ve volném čase žáků. Školní hřiště je nově vybudované s umělým povrchem a je veřejně přístupné. Školní dílna je standardně vybavena a je propojena s keramickou dílnou. Velmi dobré. Doplňujeme fond učebnic, občas bychom uvítali více financí na celé sady. Protože chceme nejmodernější a nejefektivněji uspořádané učebnice doplněné o pracovní sešity, manuály pro učitele, slovníky a interaktivní prezentační a vyučovací systémy, rozhodli jsme se spolupracovat s nakladatelstvím Fraus / Stali jsme se jejich partnerskou školou. Bylo opraveno brouzdaliště s čističkou, nainstalována solární sprcha, položena zámková dlažba okolo brouzdaliště, zakoupen nábytek do jedné třídy a dvou šaten, vymalovalo se a natřeli se radiátory na 4

5 Investiční rozvoj chodbách. Ve šk.r.2009/2010 je plánovaná nová multifunkční učebna z prostředků ESF. 1.8 Údaje o školské radě Datum zřízení Počet členů školské rady 6 Kontakt ing.radomír Tylš tel.: Údaje o občanském sdružení při škole Kontakt předsedkyně Ewersová Eva 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 2.1 Vzdělávací programy Vzdělávací program Zařazené třídy ZÁKLADNÍ ŠKOLA č.j / ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Společná cesta za 10 poznáním Rozšířené vyučování: 5 č.j /0522 výuka některých předmětů v anglickém jazyce 2.2 Učební plán školy Vzdělávací program Základní škola, čj /962 1.stupeň Třída Čj Aj Prv Vl Př M M v Aj Tv Hv Ev/Vv v Aj Prč v Aj Ev/Vv Prč Inf Počet hodin 3.A B C A B A B

6 Vzdělávací program Základní škola, čj /962 2.stupeň Tříd a Čj M Aj Dě Ze Př Fy Che Vv Ev Prč Rv Tv Ov Hv koa j/ Nj Inf. Vol. P.h. 8.A B C A B C Školní vzdělávací program Společná cesta za poznáním Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 1. stupeň 2. stupeň ročník ročník Minimální časová dotace Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura Cizí jazyk 9 12 Matematika a její aplikace Informační a komunikační technologie 1 1 Člověk a jeho svět 12 Člověk a společnost Dějepis 11 Výchova k občanství Člověk a příroda Fyzika 21 Chemie Přírodopis Zeměpis Umění a kultura Hudební výchova Výtvarná výchova Člověk a zdraví Výchova ke zdraví 10 Tělesná výchova 10 Člověk a svět práce 5 3 Průřezová témata P P Disponibilní časová dotace Celková povinná časová dotace Škola nabídla žákům na 2. stupni vzdělávací obsah oboru další cizí jazyk v rozsahu 6 vyučovacích hodin (nejpozději od 8. ročníku). Žák, který si nezvolí další cizí jazyk, si vybral ve stejné časové dotaci jiný volitelný předmět. 6

7 2.3 Nepovinné předměty a zájmové kroužky Název kroužku Pro ročníky Vyučujíc pan ( paní) Počet zařazených žáků Anglický jazyk 1.tř + 2.tř. A. Ludvíková 13 Informatika roč.2.sk. A.Rudolfová 32 Sportovní kroužek roč. L. Schmuttermeierová 16 Sportovní kroužek roč. L. Schmuttermeierová 18 Keramický kroužek 1. roč. J. Vychodilová 12 Keramický kroužek 1. 5.tř. 2 sk. J. Marková 32 Keramický kroužek 2. a 4. roč. S. Ptáčková 14 Šachový kroužek roč 2.sk p.ing.bielavský 26 Pěvecký kroužek roč. p.kuříková 11 Tenisový oddíl roč. 7 Výtvarný kroužek roč. p. Vondráčková 12 Keramický kroužek roč. J. Marková 14 Florbal 1. 9.roč. 2.sk. Toman,Čížek 30 Doučování Čj 7. roč. M. Slaninová 6 Doučování Čj 8. roč. H. Hlaváčová 8 Doučování Čj 9. roč. I. Shejbalová 8 Příprava na zkoušky Čj 9. roč. I.Shejbalová 10 Příprava na zkoušky M 9. roč. D. Kubíček 12 Doučování M roč. 2sk. D. Kubíček 14 Doučování M roč. 2.sk J. Valentová 18 Karate K. Guzek 3. Přehled pracovníků školy 3.1 Základní údaje o pracovnících školy fyzicky přepočtení Počet pracovníků celkem 65 62,42 Počet učitelů ZŠ 33 32,04 Počet vychovatelů ŠD 5 5,00 Počet učitelek MŠ 8 7,6 Počet správních zaměstnanců ZŠ 8 7,48 Počet správních zaměstnanců MŠ 3 3,00 Počet správních zaměstnanců ŠJ 8 8, Údaje o pedagogických pracovnících Pedagogičtí Stupeň Funkce Úvazek. pracovníci vzdělání Aprobace 1. J.Kičmerová ředitelka školy 1,0 VŠ 1.5.r. 2. P.Sadílek zástup.ředitel. 1,0 VŠ Fyz. Prč. 3. E.Hofmanová zástup.ředitel. 1,0 VŠ M.Prč. 4. V.Slezáková ved.uč.mš 1,0 SŠ uč.mš 5. E.Cechová učitelka 1,0 VŠ 1.5. r. 6. E.Hirschová učitelka 1,0 VŠ 1.5.r. 7. S.Hinduliaková učitelka 1,0 VŠ 1.5.r. 8. B.Kuříková učitelka 1,0 VŠ 1.5.r. 9. I.Pawerová učitelka 0,95 VŠ 1.5.r. 10. J.Vychodilová učitelka 0,86 VŠ 1.5.r. 11. H.Martínková učitelka 1,0 VŠ 1.5.r. 12. A.Rudolfová učitelka 1,0 VŠ 1.5.r. 7

8 13. S.Ptáčková učitelka 1,0 VŠ 1.5.r. 14. L.Schmuttermeierová učitelka 1,0 VŠ 1.5.r. 15. V.Široká učitelka 1,0 VŠ 1.5.r. 16. A.Ludvíková učitelka 1,0 VŠ 1.5.r. 17. M.Prokopová učitelka 1,0 VŠ 1.5.r. 18. A.Pražáková učitelka 1,0 VŠ 1.5.r. 19. D. Hladíková učitelka 1,0 VŠ MCh. 20. S.Kozmová učitelka 0,82 SŠ Aj. 21. D.Kubíček učitel 1,0 VŠ MPrč. 22. I.Lonská učitelka 1,0 VŠ Tv.Zem. 23. P.Králová učitelka 1,0 VŠ Ch. Prč. 24. Z.Navrátilová učitelka 1,0 VŠ Tv.Zem. 25. I.Marvánová učitelka 0,59 VŠ Aj. 26. M.Smetana učitel 1,0 VŠ Tv.Vv. 27. I.Shejbalová učitelka 1,0 VŠ Čj.Děj.Aj. 28. M.Slaninová učitelka 1,0 VŠ Čj.Hv. 29. M.Foglarová učitelka 1,0 VŠ Př. Nj.Tv. 30. M.Šubrová učitelka 1,0 VŠ Děj.On. 31. V.Toman učitel 0,82 VŠ Tv.Rv. 32. J.Valentová učitelka 1,0 VŠ Ch.M. 33. A.Žočková učitelka 1,0 VŠ Fyz.Prč. 34. H.Hlaváčová učitelka 1,0 VŠ Čj.On. 35. V.Bergmanová vychov.šd 0,29 SŠ 36. I.Červinková vychov.šd 1,0 SŠ 37. I.Macurová vychov.šd 1,0 SŠ 38. D.Komárková vychov.šd 1,0 SŠ 39. J.Marková vychov.šd 0,71 VŠ 40. V.Vebrová učitelka MŠ 1,0 SŠ 41. R.Taročková učitelka MŠ 1,0 SŠ 42. J.Tuharská učitelka MŠ 1,0 SŠ 43. J.Havlíková učitelka MŠ 1,0 SŠ 44. P.Freibauerová učitelka MŠ 1,0 SŠ 45. I.Ludvíková učitelka MŠ 1,0 SŠ 46. V.Kremláčková učitelka MŠ 0,60 SŠ 3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 98,92 Učitelé 2. stupně 96,54 Učitelé 2. stupně 92,69 Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 Komentář: Aprobovanost vykazuje celkově dlouhodobě nadprůměrný stav. Všichni třídní učitelé na 1.stupni jsou kvalifikovaní. Na 2.stupni je v minimální míře zabezpečena výuka pedagogy, kteří nesplňují podmínky odborné kvalifikace. A to ve výuce anglického jazyka, občanské výchovy a informatiky. Mají však mnohaletou praxi. 8

9 3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby Do 35 let let let nad 55 let do důch. veku v důchod. věku Celkem muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy Komentář: Průměrný věk pedagogů základní školy je 43 let, průměrný věk pedagogů mateřské školy je 46 let. 3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících Ostatní Stupeň vzdělání Funkce Úvazek pracovníci 1. H.Bártová samostatná odb. kuchařka 1,0 SOU 2 H.Lejpová samostatná odb. kuchařka 1,0 SOU 3. J.Fabišíková samostatná odb. kuchařka 1,0 SOU 4. S.Ceralová kuchařka 1,0 základní 5. H.Vlčková kuchařka 1,0 SOU 6. M.Marková kuchařka 1,0 základní 7. K.Dufková kuchařka+uklizečka ŠJ 1,0+0,30 základní 8. H.Bočková uklízečka MŠ 1,0 nižší SOU 9. A.Plecháčová uklízečka MŠ 1,0 základní 10. E.Kovářová provozní MŠ 1,0 SOU 11. M.Hudecová uklízečka ZŠ 1,0 základní 12. L.Scharfnerová uklízečka ZŠ 1,0 SOU 13. D.Motyčková uklízečka ZŠ 1,0 základní 14. V.Volejníková uklizečka ZŠ 1,0 základní 15. M.Urbánková ved. školní jídelny ZŠ 1,0 SŠ 16. A.Hamáčková účetní 1,0 SŠ 17. E.Píchová mzdová účetní 1,0 SŠ 18. Z.Bednář pracovník škol.knihovny 0,48 VŠ 19. J.Hamáček školník 1,0 SOU 9

10 3.7 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců nástupy a odchody počet nástupy 2 odchody 4 4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 4.1 Zápis k povinné školní docházce počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd z toho počet dětí starších 6ti let (nástup po odkladu) počet odkladů pro školní rok 2009/ Komentář: Dlouhodobým záměrem školy jsou dvě zapsané naplněné třídy. Spíše celostátním problémem se jeví velký počet odkladů školní docházky. 4.2 Výsledky přijímacího řízení a) na víceletá gymnázia přijato: z pátého ročníku ze sedmého ročníku gymnázia zřiz. krajem 0 5 soukromá gymnázia 0 2 církevní gymnázia 5 0 Gymnáziá celkem 5 7 b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých ročníků přijato: gymnázia obchodní akademie zdravotní školy průmyslové školy ostatní střední školy střední odb.učiliště celkem c) na soukromé školy přijato: gymnázia obchodní zdravotní průmyslové ostatní střední celkem akademie školy školy střední školy odb.učiliště d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: z devátých ročníků z nižších ročníků 3 3 celkem 6 e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy v devátém ročníku v nižším ročníku 68 3 celkem 71 10

11 Celkový přehled o výsledcích přijímacího řízení: celkový počet žáků školy gymnázia SOŠ s maturitou SOU s maturitou OU se závěrečnou zkouškou žáci přijatí na SŠ celkem víceletá ostatní celkem Komentář: Ve školním roce 2008/2009 ukončilo na naší škole povinnou školní docházku v devátých třídách 68 žáků. Na školy s uměleckými obory, kde se vykonává talentová zkouška, jich bylo již v lednu 2009 přijato 6. Zbývající žáci využili možnost podání 3 přihlášek a 59 jich bylo přijato hned v prvním kole, většinou na více škol a vybírali si svůj obor, který preferovali. Zbývající 3 žáci absolvovali druhé kolo. Všichni ale byli přijati v prvním kole, ale ne na svou preferovanou školu a tak chtěli využít další možnost a neodevzdali zápisové lístky, jeden žák se rozhodl přestoupit ze soukromé školy na jiný obor. Víceletá gymnázia V posledních letech je naše škola úspěšná i v přijímání žáků na víceletá gymnázia, v počtu přijatých žáků se umisťujeme na druhém místě. V tomto školním roce bylo na víceletá gymnázia přijato 12 žáků, ze sedmých tříd je to 7 žáků a z pátých tříd 5 žáků. Bohužel tento úspěch přináší škole i problém v podobě menšího počtu žáků na druhém stupni. Ukončení povinné docházky v nižším ročníku Devět let povinné docházky splnilo v nižším ročníku 5 žáků, z toho dva se rozhodli pokračovat desátým rokem a 3 ukončili docházku v nižším ročníku. Tito tři žáci budou pokračovat na odborném učilišti. Celkově přijímací řízení hodnotíme velmi úspěšně a to zejména z pohledu žáků devátých tříd, kdy všichni budou pokračovat na školách, které si vybírali v prvním kole, i ti tři z druhého kola se dostali na jimi preferovaný obor, i když třeba na jiné škole. 11

12 5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků Přehled o prospěchu a chování 2.pol.šk.r. 1. stupeň Třída Počet Prospěl Prospěl Nepros. Počet ž. s Pochvala Důtka ŘŠ 2.st. žáků s vyzn. dostateč. ŘŠ schování I.A I.B II.A II.B III.A III.B III.C IV.A IV.B V.A V.B Celkem st. schování 2. stupeň Třída Počet Prospěl Prospěl Nepros. Počet ž. s Pochvala Důtka ŘŠ 2.st. 3.st. žáků s vyzn. dostateč. ŘŠ schování schování VI.A VI.B VI.C VII.A VII.B VII.C VIII.A VIII.B VIII.C IX.A IX.B IX.C Celkem Celkový přehled Počet Prospěl Neprospěl Počet ž. Pochvala Důtka ŘS 2.st. 3.st. žáků s vyz. s dostateč. ŘŠ schování schování stupeň stupeň Celkem

13 5.2 Údaje o zameškaných hodinách Počet omluvených hodin Počet omluvených hodin na žáka Počet neomluvených hodin Počet neomluvených hodin na žáka 1. stupeň , stupeň , ,29 Celkem , , Údaje o integrovaných a nadaných žácích: Druh postižení : Počet žáků Individuálně vzdělávací plán Zdravotní znevýhodnění 0 Sociálně znevýhodnění 0 Porucha chování 1 1 S vývojovými poruchami učení Mimořádně nadaní žáci 3 3 hudební, sportovní nadání 6. Prevence sociálně patologických jevů 6.1 Prevence sociálně patologických jevůkomentář Vzdělávání Pedagogičtí pracovníci školy Pedagogičtí pracovníci se účastní vzdělávání dle zájmu a potřeb školy. Informace získávají od metodika prevence a na seminářích. Naplánovaná dlouhodobá spolupráce s DOMINEM vzdělávání učitelů práce se třídou, komunikace, třídní učitel. Realizace začala v závěru školního roku 2008/09. Organizace prevence Minimální preventivní program MPP je pravidelně vyhodnocován dle potřeb školy. Je vytvořen metodikem prevence na základě podkladů vyučujících, kteří se formou dotazníku vyjadřují ke zkušenostem loňského roku a k potřebám aktuálního roku. Zaměřujeme se na vytvoření náplně hodin s tématikou, která vede žáky k vzájemné toleranci, respektování se, k tvorbě správných postojů, k tvorbě zájmů v různých oblastech, ke zdravému životnímu stylu apod.cílem je 13

14 také vytvářet ve škole prostředí, které bude podnětné všem a bude bez nežádoucích jevů. Přílohou MPP je mimo jiné Krizový plán školy, který obsahuje metodiku postupu při různých nežádoucích situacích (alkohol, jiné návykové látky, záškoláctví, krádeže apod.) a také kontakty na některá sdružení. MPP je vyvěšen ve škole, na webových stránkách. Na počátku školního roku s jeho obsahem byli seznámeni žáci i rodiče. Využití volného času žáků V rámci výuky se žáci seznamují s různými druhy činností, které mohou ovlivnit jejich volný čas. Žáci si ověří, která oblast je zajímá. Jedná se o návštěvy divadel, výstav a dalších kulturních akcí, dále o různé druhy sportu. Ve škole jsou realizovány zájmové kroužky, kde naši žáci tráví část volného času. Průběžné sledování podmínek a situace ve škole z hlediska rizik výskytu sociálně patologických jevů Poradenská služba školního metodika prevence a výchovného poradce Zajištění poradenských služeb speciálních pracovišť a preventivních zařízení Akce školy pro žáky k prevenci sociálně patologických jevů Pravidelné rozhovory se žáky, učiteli i s rodiči. Dotazníky vyjádření se k problému. Při rizikovém chování analýza osobnosti jedince, vlivy prostředí apod. Úzká spolupráce s rodinou. Práce s odborníky preventivní programy ve třídách dle potřeby. V případě potřeby oslovení rodičů na třídních schůzkách. Rodiče, žáci i učitelé mají kontakt na metodika a mohou využít poradenství kdykoliv dle předchozí telefonické dohody, v závažných případech neprodleně. Pravidelné schůzky s rodiči zaměřené na poradenství k volbě povolání. Škola pravidelně spolupracuje s PPP, s krajským metodikem prevence, odborem sociální péče, policií ČR, městskou policií, střediskem výchovné péče Domino a střediskem Návrat. Tyto odborníky oslovujeme zejména v rámci prevence, v případě konzultací při řešení problému nebo s nimi problémy řešíme. V odůvodněných případech doporučujeme služby těchto zařízení i rodičům. V rámci projetu ESF má škola svého logopeda, psychologa a speciálního pedagoga. Zážitkové pobyty 2. a 6. tříd s ekologickým programem, stmelení kolektivu; péče o žáky se specifickými poruchami poradce, učitelé, speciální pedagog, logoped; pravidelné vzdělávání metodika prevence, výchovného poradce a učitelů; žákovský parlament; projekt Adopce na dálku ; Adopce zvířete ; spolupráce o odborníky PPP, Domino, SPC, SVP konzultace, práce ve třídách; besedy s odborníky; Bezpečná třída projekt; besedy s lékaři, policií apod.; spolupráce s rodiči; třídnické hodiny; schránka důvěry; ESF aktivita na pomoc žákům, kteří nezvládají zapojit se do školního života; různé projekty v rámci předmětů; sportovní akce; zájmové kroužky 14

15 6.2 Počet výskytu sociálně patologických jevů, které škola řešila Sociálně patologický jev počet Drogová závislost 0 Alkohol 0 Kouření 2 Kriminalita a delikvence 0 Virtuální drogy (počítač, televize, video) 0 Patologické hráčství (gambling) 0 Záškoláctví 3 Šikanování 1 Vandalismus 0 Násilné chování 0 Xenofobie 0 Rasismus 0 Komentář ředitele školy: Prevence se objevuje v každodenním životě školy, veškerá jednání, práce se žáky, řešení problému mají charakter předcházení nežádoucím jevům. Snaha školy je vybudovat a udržovat příjemné školní prostředí, s vzájemnou spoluprací, tolerováním se a respektováním druhého. 7. Vyřizování stížností, oznámení podnětů Stížnosti Datum podání Obsah stížnosti Stěžovatel Stížnost vyřídil Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy 8.1 Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili, počet účastníků: Program vzdělávání v oblasti cizích jazyků Počet pracovníků cena Vzdělávání učitelů cizích jazyků anglický ,Kč jazyk celoroční kurz Klíč k jazykům Aj celoroční kurz ,Kč Jazykové hry 1 400,Kč Program vzdělávání vedoucích pracovníků Počet pracovníků cena Bakalář školní matrika , Kč Manažerské dovednosti kurz ,Kč Asertivita 1 600,Kč Pau 1 690,Kč Pau 1 690,Kč Výjezdní setkání ředitelů porada ,Kč Inspekční činnost ve škole 1 400,Kč Coaching kurz ,Kč 15

16 Studium k prohlubobání odborné kvalifikace Počet pracovníků cena Pau ,Kč Splývavé čtení Čj 2 600,Kč Hodnocení ve vzdělávání 1 400,Kč Efektivní vedení LVK 1 950,Kč Nová úprava přij. řízení na střední školy 1 750,Kč Čtenářská gramotnost Čj 2.st ,Kč Soulad realizace ŠVP a RVP ŠD 2 800,Kč Cesty k literatuře a ke čtení 2.st ,Kč Metodika prevence vzdělávání 1 4 měsíční 0,Kč Duševní hygiena 1 560,Kč Cesta k efektivnímu vyučování všichni pedagogové 6 000,Kč Konference filozofická fakulta Praha 1 200,Kč Teorie a praxe školního managementu ,Kč MŠ Manažerské dovednosti k MŠ ,Kč Hudební výchova 1 400,Kč Tvůrčí hry v MŠ 1 450,Kč Pohybová cvičení pro děti 1 400,Kč Problémy vztahu rodiny a školy 1 350,Kč Ekologické problémy 1 400,Kč Základy tanců 1 400,Kč Aerobik pro děti 1 400,Kč Výtvarná výchova 1 450,Kč Rozvojový program pro nezralé dítě 1 500,Kč Řeč v RVP 1 400,Kč Programy pro nepedagogické pracovníky Počet pracovníků cena Účetnictví příspěvkových organizací , Kč Seminář k účet. programu Vema ,Kč Změny nemocenského pojištění od ,Kč DPH zákon v praxi ,Kč Roční zúčtování daně ,Kč Školení ESF 2 0,Kč Důchodové pojištění 1 500,Kč FKSP a sociální fondy ,Kč Majetek příspěvkových organizací 1 450,Kč 8.2 Samostudium Prázdniny Počet dnů Samostudium Podzimní prázdniny 1 ŠVP v praxi Vánoční prázdniny 6 ŠVP a učebnice Fraus Jednodenní pololetní dovolená prázdniny Jarní prázdniny 5 Vnitřní dokumenty školy Velikonoční prázdniny dovolená Celkem 12 16

17 9.Údaje o významných aktivitách 9.1 Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů Název programu Společná cesta za poznáním Stručný popis programu Zvyšování kvality ve vzdělávání jazyková výuka, vlastní psycholog, logoped a speciální pedagog, školy v přírodě, vzdělávání učitelů, multifunkční učebna, interaktivní učebnice, pomůcky a materiál Dotace grant ESF ,Kč Spoluúčast 0 Název programu Poznáváme města EU Stručný popis programu Příprava projektu propagační panely, navázání kontaktu se školou ve Freistadtu, realizace cesty, vyhodnocení Dotace ,Kč Spoluúčast ,Kč Název programu Šachový kroužek Stručný popis programu Organizování akce přebory škol v šachu Dotace 1 540,Kč Název programu Vzdělávací akce pedagogů Stručný popis programu Práce se třídou jako s komunitou Dotace Pořádající organizace Domino Název programu Internet pro seniory Stručný popis programu Základní kurz pro seniory s pomocí žáků školy Dotace ,Kč 9.2 Akce školy Typ akce Náplň akce Počet žáků Výuka plavání Povinná výuka třída Sportovní plavec.třídy třídy Lyžařský výcvik Benecko 18 7.třídy Tetřeví boudy 24 Škola v přírodě Oucmanice 6.třídy Rýchory Sedloňov v Orlic.h. Sedmihorky Špindlerův mlýn Poznámka (název akce, výsledek) ekologický projekt s výukou Aj ekopobyt Exkurze Lesní škola, lesy ČR 119 Státní vědecká knihovna Hvězdárna 45 Vlastivědná exkurze Praha 91 Zoo Dvůr Králové 99 Toulavá kameratv 18 Floristická škola 139 Prunéřov II 44 Exkurze na emergency 23 FNHK Borová u Havlíč.Brodu 54 17

18 Elektrárna Dlouhé stráně 39 Větrná elektrárna 36 Žipotín Školní výlety 29 počet zúčastněných tříd Zahraniční výjezdy Studijně poznávací zájezd do 37 Paříže a Londýna Salcburk 39 Žákovská vystoupení Recitace opakovaně 5 matrika města Akademie školy Žák Matyáš Novák 456 klavírní koncert pro žáky školy a veřejnost Koncerty,divadlo Divadlo Praha 123 ŠD HvOsvobozené divadlo 18 Shakespeare 61 Hvězdička Filharmonie 56 Zlatovláska 172 Divadlo Drak Klicperovo div. 163 Čert a Káča,Princ a chuďas O Rudolfu II a jeho době 315 Vých.koncert 132 Cesta kolem světa Varhanní koncert 97 Folk nebo folklor 78 Výstavy Výstava betlémů 18 Podmořský svět 20 Zdravý životní styl 63 Návštěva galerie 24 Olympiády Přírodovědný klokan 193 Olympiáda z dějepisu 55 Olympiáda z čj, Aj 65 Olympiáda v chemii 11 Jiné akce školy Jičín 102 město pohádek Přechod Krkonoš 27 sportovně ekologický projekt Postřehový závod ŠD 113 Den pro zdraví 28 Projektový den srpen Čertovská diskotéka 94 ŠD Den otevřených dveří ukáz.hod.výuky M v Aj Internet pro seniory Vánoční trhy akce pro žáky a veřejnost Filmová představení 369 bruslení 153 Děti učí děti 53 Projekt 5.tříd Školní karneval 69 Adopce na dálku 312 beseda Velikonoční dílna 71 pro žáky a veřejnost Setkání budoucích žáků tři setkání prvních tříd Den Země 128 Studenti z Kanady 275 návštěva, beseda Malá maturita z Aj 9.tř. Dopravní hřiště 24 Sportovní olympiáda školy účastníků a školitelů v kurzu, dva kurzy Mateřská škola Akce Zdravý úsměv 90 správné čištění zoubků Divadlo V pytlíčku v MŠ 85 18

19 Hasičský záchranný sbor 45 návštěva Školička kouzel 79 pořad v MŠ Pejsek a kočička 67 divadlo Drak Pohádky v Adalbertinum 147 5x Mikulášská a vánoční nadílka 82 Návštěva prvních tříd 45 starší děti Karneval v MŠ 87 Návštěva knihovny 68 Vynášení Morany 80 Začátky hry na flétnu 14 Výlet na konec šk.r. 89 Perníková chaloupka Školka v přírodě Mimořádné výsledky a úspěchy žáků Název akce O nejrychlejšího hradečáka Florbal (školní ligy) Florbal OF/okresní finále/ Stolní tenis OF(školní ligy) šachy Mc Donalds cup OF Vybíjená 6.třídy Hradecké hry mládeže v LA, plavání Triatlon Atletický trojboj 5.Tř Den pro zdraví Hradecké štafety Sálová kopaná Coca cola cup minikopaná Kinderiáda Soutěž v Aj kat.ii.a Výsledek, umístění 1,2,3.místo 2,3.místo 5.místo 1.místo Republikové kolo žáků 3.místo 3.místo 8.místo 1.místo 5.místo 1.místo 3.místo 3.místo 1.místo 2.místo 10. Údaje o výsledcích kontrol a o inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí Krajská hygienická stanice, HK Školní jídelna,tylovo nábřeží 1140,HK Mateřská škola, Kroupova, HK Bez problémů. MMHKodbor interního auditu a kontroly magistrátu města veřejnosprávní kontrola Bez problémů ČŠI kontrolované období šk.r.2008/2009 Nebylo zjištěno žádné porušení. 19

20 11. Spolupráce s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání Spolupráce s odborovými organizacemi Předsedkyní základní organizace odborového svazu pracovníků školství na škole byla Mgr. Ivana Lonská. Formy spolupráce Komentář Spolurozhodování Informování Projednávání Kontrola Sestavování rozpočtu FKSP Informace o personálních změnách, kritéria odměňování zaměstnanců, stanovení pracovní doby a plánu dovolených Uzavření kolektivní smlouvy Společná kontrola BOZP 11.2 Spolupráce školy s dalšími subjekty Hauptschule 1 Freistadt, Bahnhofstrasse 16 Škola pro sluchově postižené H.K., ZŠ FelberovaSvitavy, ZŠ MasarykovaLitoměřice(výuka některých předmětů v Aj) Regionální tisk Hradecké noviny, Radnice Domino, Kruh bezpečí, Speciálně pedagogické centrum, sociální odbor MMHK, Centrum volného času, PPP H.K., agentura Semiramis Městská policie, Policie ČR, Úřad práce MMHK,Městské lesy HK, PFHK Správa Krnapu, ekol. středisko Sever Asociace školních sportovních klubů, Spartak Karate Spolupráce školky FN ( dětské zubní oddělení), škola keramika, výuka anglického jazyka, plavecká škola, canisterapie, spolupráce s rodiči výroba Dýňáčků, večer se strašidýlky a duchy, společné kreslení Z pohádky do pohádky, Den otevřených dveří, nejkrásnější kraslice, besídky pro rodiče 20

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, příspěvková organizace adresa školy Jindřichovice pod Smrkem

Více

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů.

9 BĚCHOVICEB ROK 2002/2003. Zpráva je vypracována na základě 17 g Zákona 564/90 Sb. Ve znění pozdějších předpisů a obsahuje listů. ZÁKLADNÍ ŠKOLA PRAHA BĚCHOVICE Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) VÝROČNÍ ZPRÁVA ZŠ PRAHAP 9 BĚCHOVICEB ZA ŠKOLNÍ ROK ROK 2002/2003 Zpráva je vypracována

Více

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo Šumná 92, 671 02 Šumná, Tel.: 515 291 299 zssumna@zssumna.cz Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Škola se zaměřením na environmentální výchovu VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 2007 Hradec Králové, říjen 2007 Obsah 1 Základní údaje o škole. 2 1.1 Škola..

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007

Základní škola a Mateřská škola Oudoleň. Výroční zpráva. o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2006/2007 1. Základní údaje o škole 1.1 Škola Název: Základní škola a Mateřská škola Oudoleň Adresa: Oudoleň 123,

Více

Část I. Základní charakteristika školy

Část I. Základní charakteristika školy Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa: Základní škola Bučovice, Školní 710, okres Vyškov Zřizovatel školy Město Bučovice Ředitel školy: jméno, příjmení Mgr. Jaroslav Horáček Všechny

Více

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov

Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace. Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola Brno, Milénova14 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Školní rok 2004/2005 Část I. Základní charakteristika školy Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 Milénova14, 638 00 Brno

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140

Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140 Výroční zpráva za školní rok 2011/12 Obsah: strana 1. Základní údaje o škole 3 1.1 Škola 3 1.2 Zřizovatel 3 1.3 Charakteristika

Více

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva Základní školy Šťáhlavy za školní rok 2013/2014 1 Základní údaje o škole 1.1 Název Základní škola Šťáhlavy sídlo: Komenského 126, Šťáhlavy, 332 03 IČ: 60611278 zřizovatel školy: Obec Šťáhlavy,

Více

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010

Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Čj: ZŠLeH 123/2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 Základní škola Ledeč nad Sázavou, Habrecká 378 Výroční zpráva za školní rok 2009-2010 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. v platném znění. Charakteristika školského zařízení Základní škola, Školní

Více

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět

INFORMATORIUM. aneb co byste o nás měli vědět INFORMATORIUM aneb co byste o nás měli vědět školní rok 2014/2015 Kontaktní údaje Adresa: Základní škola, Masarykovo nám. č. 192, 739 32 Vratimov Telefon: 596 732 158 Telefon ŠD: 731 723 216 Fax: 596

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Základní škola Hrádek u Sušice

Základní škola Hrádek u Sušice Základní škola Hrádek u Sušice 1. Charakteristika školy 1.1. Název školy: Základní škola Hrádek u Sušice, okres Klatovy úplná adresa: Hrádek 73, 342 01 Sušice právní forma: právní subjekt od 1.1.1995 telefonní

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2008 2009 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8

Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 Základní škola, Znojmo, Václavské nám. 8 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZNOJMO VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ Výroční zpráva o činnostech základní školy ve školním roce 2006 / 2007 Projednáno na pedagogické radě 31.8.2007 ZÁKLADNÍ

Více

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz

Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Speciální základní škola Skuteč Rubešova 531, 539 73 Skuteč IČO: 72048905 tel: 469 350 116 web: www.spzs-skutec.cz Plán práce školy pro školní rok 2014 2015 Plán práce je koncipován jako přehled hlavních

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2011/2012 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková -1- Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 Výroční zpráva ZŠ a MŠ Štítary za školní rok 2014/2015 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Štítary adresa školy Štítary 191,67102 právní forma příspěvková organizace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

žáků z toho spec. vyrovnávacích

žáků z toho spec. vyrovnávacích Základní škola T.G.Masaryka, příspěvková organizace Bílovská 78, 691 01 Moravský Žižkov a. Zřizovatel: Obec Moravský Žižkov, Bílovská 145, 691 01 Moravský Žižkov Ředitelka školy: Mgr. Irena Homolová Školní

Více

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 (na základě odst. 1/i 7 vyhlášky 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy) Škola: Základní škola

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Základní škola a Mateřská škola Písečná u Jeseníku, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2007 2008 Vypracovala: Dana Brašíková V Písečné 23.září 2008 ředitelka školy Schváleno Školskou

Více

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y

Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y Základní škola a Mateřská škola Pohádka, Hradec Králové, Mandysova 1434 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A M A T E Ř S K É Š K O L Y za školní rok 2010/2011 1. Základní údaje o škole Název školy Základní škola

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2012/2013 Obsah: 1. Základní údaje o škole 2. Personání zabezpečení

Více

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany

Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Základní škola Morkovice, okres Kroměříž 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice Slížany Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2003/2004 Charakteristika školského zařízení Název školy: Sídlo:

Více

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004

Výroční zpráva. ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Základní škola Praha Běchovice Mýtní 73 190 11 Praha Běchovice tel/fax: 281 931 207 (kancelář), 281 930 346 (ředitelna) Výroční zpráva ZŠ Praha 9 Běchovice za školní rok 2003/2004 Zpráva je vypracována

Více

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně

dlouhodobé absenci ŘŠ zastupuje tuto Mgr.M. Macháčková Mgr. Marie Macháčková L. Hrdličková - smluvně Organizační zabezpečení školního roku 2015/2016 Charakteristika školy : 3. třídy a 1 oddělení ŠD l. Žáci a) počet žáků 39 b) počet tříd I. st. 3 c) počet oddělení ŠD 1 d) průměr žáků na třídu 13,00 2.

Více

školní rok 2013 / 2014

školní rok 2013 / 2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA školní rok 2013 / 2014 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, DOHALICE, OKRES HRADEC KRÁLOVÉ Vypracoval: Mgr. Miroslav Schmidt Obsah 1. Základní údaje o škole 2 Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací

Více

Dotace hodin v roce 2010/2011

Dotace hodin v roce 2010/2011 ad I. 1. Vyučovat podle učebních dokumentů (učební plány a učební osnovy) takto: - V 5..ročníku podle vzdělávacího programu Základní škola č.j.16 847/96-2 - v ostatních ročnících 1. 4. a 6 9. ročníku dle

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY

ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Základní škola OSTRAVA, Gebauerova 8, příspěvková organizace ROČNÍ PLÁN PRÁCE ŠKOLY Školní rok 2012/2013 A: Závěry minulého školního roku B: Hlavní úkoly školního roku 2012/2013 1/ Výchova a vzdělání žáků

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Základní škola Staré Hamry, okres Frýdek-Místek, příspěvková organizace Výroční zpráva školy Školní rok 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Dana Petriková - 1 - Výroční zpráva ZŠ Staré Hamry, okres Frýdek-Místek,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fax : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Hradec Králové, říjen 2008. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 2008 Hradec Králové, říjen 2008 Obsah

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní škola Fryčovice, okres Frýdek Místek, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2010/2011 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY TRMICE ŠKOLNÍ ROK 2005/2006 Vypracovala: Mgr. Marie Gottfriedová ředitelka Základní školy Trmice V Trmicích, 20.09.2006 OBSAH: 1. Základní údaje o škole 2. Vzdělávací programy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Základní školy Dobromilice za školní rok 2009/2010 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola Dobromilice, okres Prostějov adresa školy Komenského 119, Dobromilice,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín Základní škola Rumburk, U Nemocnice 1132/5, okres Děčín U Nemocnice 1132/5, 408 01 Rumburk IČ : 72744430 Telefon: 412332730 Fa : 412315800 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva ZŠ 1. Základní

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy 1 Výroční zpráva o činnosti základní školy Výroční zpráva vychází z 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. a 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Charakteristika školského zařízení Základní

Více

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r.

Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice, okres Nový příspěvková organizace. Trojanovice 210, 744 01 Frenštát p.r. 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy adresa školy právní forma IČO 75027704 IZO 600138097 identifikátor školy 102232733 Jubilejní základní škola prezidenta Masaryka a Mateřská škola Trojanovice,

Více

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199

Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 1 Základní škola a mateřská škola Jaromíra Hlubíka Lipov, okres Hodonín, příspěvková organizace, 696 72 LIPOV 199 IČO: 750 233 77 tel.: 518-338 142, e-mail: zslipov@mybox.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

Více

adresa školy Lužická 1208,Hradec Králové 3 právní forma

adresa školy Lužická 1208,Hradec Králové 3 právní forma Výroční zpráva ZŠ SEVER,Lužická 1208,Hradec Králové 3-2004/2005 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola SEVER adresa školy Lužická 1208,Hradec Králové 3 právní forma příspěvková

Více

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola

Výroční zpráva školy. za školní rok 2006 2007. Základní škola praktická Praktická škola Výroční zpráva školy za školní rok 2006 2007 Základní škola praktická Praktická škola V Praze dne 16.10.2007 1. Obecná část 1.1. Přesný název školy podle posledního rozhodnutí o zařazení školy do sítě

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434. Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové. Identifikátor školy: 600 088 804 Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Hradec Králové, Mandysova 1434 Adresa: Mandysova 1434, 500 12 Hradec Králové Identifikátor školy: 600 088 804 Termín konání

Více

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce

Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce Základní škola Sira Nicholase Wintona Kunžak Plán práce na školní rok 2014/15 V Kunžaku 1. září 2014 a) Charakteristika školy Základní škola Sira Nicholse Wintona Kunžak má k 1. září 2013 9 tříd a 2 oddělení

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/14 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace. Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Demlova 18, příspěvková organizace Adresa: Demlova 18, 772 00 Olomouc Identifikátor školy: 600 140

Více

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní škola a Mateřská škola, Šumná, okres Znojmo PLÁN PRÁCE ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 OBSAH: I. Analýza II. Strategické cíle a vize III. Povinné přílohy a) Rozpracování úkolů b) Plán pedagogických

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola, Tachov, Petra Jilemnického 1995 Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2006/2007 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Přehled pracovníků školy 4. Údaje o přijímacím

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Základní škola a mateřská škola, Pardubice Pardubičky, Kyjevská 25 IČO 60159146 IZO 060159146 Bankovní spojení 9701323524/0600 Tel. 466650783 Identifikátor RED-IZO 600096378 Email: jaroslav.karcol@kyjevska.pardubice.indos.cz

Více

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446

Výroční zpráva. Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav. tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 Výroční zpráva školní rok 2006 2007 Havlíčkova 1153 Mateřská škola SLUNÍČKO 293 01 Mladá Boleslav tel. 0326 723 223/4 IČO : 48683833 IPZ : 600 048 446 PRÁVNÍ SUBJEKT - PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE ZŘIZOVATEL

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Královéhradecký inspektorát. Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Školní 81, 542 25 Janské Lázně Identifikátor školy: 650 061 152 Termín konání

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.

Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace. Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu. Základní škola P O H O Ř E L I C E,okres Zlín, příspěvková organizace Pohořelice 126,763 61 Napajedla, tel. 577 944 191, email zspoh@ zlinedu.cz Čj. ZŠ/164/07 Vyřizuje Pohořelice dne 10. 9. 2007 Nedvědová

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Základní škola Brno, Milénova 14, 638 00 Brno MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Pro školní rok 2008-2009 Vypracoval: Jana Nálezková, ŠMP V letošním školním roce je základním principem preventivní strategie

Více

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance:

třídy, herny, zahrada MŠ K zajištění stravování: výdejna stravy příprava svačin Zázemí pro zaměstnance: Výroční zpráva mateřské školy 1. Základní údaje o škole 1.1. Škola název školy Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 odloučené pracoviště Montessori adresa: Štefcova 1125 Hradec Králové

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2012/2013 podle zákona 561/2004 Sb., vyhlášky 15/2005 Sb. a zákona 106/1999 Sb. 1 Obsah : 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací program 4 3. Rámcový popis personálního

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2013/14 Základní škola Vilémov, okres Olomouc, příspěvková organizace, Vilémov 41 783 22 Cholina Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2013/14 Mgr. Dagmar Zapletalová ředitelka Č. j. 63/2014 Obsah: 1.

Více

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace. Organizace školního roku 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Kolinec, příspěvková organizace Organizace školního roku 2011/2012 Základní termíny: Zahájení vyučování 1. září 2011. Podzimní prázdniny 26. a 27. října 2011. Vánoční prázdniny

Více

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015

Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Minimální preventivní program na školní rok 2014/2015 Škola: Základní škola Ostrava-Hrabová, Paskovská 46, příspěvková organizace Školní metodik prevence: Mgr. Alena Gomolová 1. SPOLUPRÁCE S PEDAGOGICKÝM

Více

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán

UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ POZNÁMKY K VYUČOVACÍM PŘEDMĚTŮM ŠVP SYSTÉM VÝUKY. Učební plán UČEBNÍ PLÁN A ORGANIZACE VZDĚLÁVÁNÍ SYSTÉM VÝUKY Výuka podle školního vzdělávacího programu probíhá v 1. 9. ročníku základní školy. Školní vzdělávací program rozlišuje tři vzdělávací období: 1. období

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace. Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Fakultní základní škola Olomouc, Tererovo nám. 1, příspěvková organizace Adresa: Tererovo nám. 1/919, 779 00 Olomouc Identifikátor školy: 600

Více

Výroční zpráva o činnosti základní školy

Výroční zpráva o činnosti základní školy Praha 8 Ďáblice, U Parkánu 17, 182 00 IČO: 709 307 16 Výroční zpráva o činnosti základní školy 2011 2012 Č. j.: 437/2012/1 V Praze dne 12. října 2012 A) Výroční zpráva o činnosti základní školy za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZŠ A MŠ LIPOLTICE, okres Pardubice ZA ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 A/charakteristika školy Název školy: Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice Adresa školy: Lipoltice

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Mateřská škola Těšetice, příspěvková organizace, okres Znojmo IČO : 70988323 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2014 Za organizaci : Mgr. Lea Šmikmátorová, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO

Více

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015

Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 Schůzka prvních ročníků 25. 6. 2015 1. C (20 studentů) 1. D (21 studentů) třídní učitel: Mgr. Marek Simandl, D-OSZ zastupující: Mgr. Eva Makovská, Čj-Vv třídní učitel: Ing. Radka Pešíková, Bi-Ch zastupující:

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1. Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště Prvky pedagogického systému Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013-2014 Č.j.: zsuprk_457/2014

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011

Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Výroční zpráva školní rok 2010/ 2011 Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Černošice, okres Praha - západ. Pod Školou 447, 252 28 Černošice. Identifikátor školy: 600 053 377 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Učňovská 1/100, Praha 9 INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Černošice, okres Praha - západ Pod Školou 447, 252 28 Černošice Identifikátor školy: 600 053 377 Termín

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008

Výroční zpráva o činnosti školy. ve školním roce 2007/2008 Z á k l a d n í š k o l a V s e t í n, O h r a d a 1 8 7 6 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2007/2008... Mgr. Zdeněk Hlačík ředitel školy Výroční zpráva o činnosti

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP

Plán DVPP 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Základní škola profesora Josefa Brože,, okres Prachatice Komenského 356, PSČ: 384 22 IČO: 47258721 tel.: 388 320 215 mail.: zspjb@zs-vlachovobrezi.net 2015/2016 a Dlouhodobý plán DVPP Ředitel školy vydává

Více

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A

4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014. 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A 4.0 Učební plány ŠVP - 1. stupeň a 2. stupeň od školního roku 2013/2014 4.1 Učební plán ŠVP I. stupeň (od 2. ročníku ve školním roce 2013/2014); A Vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace Matematika

Více

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014

ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 ŠKOLNÍ PREVENTIVNÍ STRATEGIE ŠKOLY NA ROK 2010-2014 Ředitel: Mgr. Miroslav Dočkal Školní metodik prevence: Mgr. Aleš Mosler Datum: Září 2010 1 Obsah 1. Východiska realizace školní prevence...3 1. 1. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555. Školní rok 2009/2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY NOVÁ PAKA, KOMENSKÉHO 555 Školní rok 2009/2010 Obsah : 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací programy 3. Přehled pracovníků

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008-2009. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 115 odloučené pracoviště Pedagogický systém Marie Montessori VÝROČNÍ ZPRÁVA 008-009 Hradec Králové, říjen 009 Obsah 1.

Více

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA

Česká školní inspekce INSPEKČNÍ ZPRÁVA Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Zlín, Kvítková 4338 Kvítková 4338, 760 01 Zlín Identifikátor školy: 600114538 Vedoucí týmu: Mgr. Vladimír Řepňák Termín konání

Více

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005

Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Mateřská škola Těšetice, okres Znojmo, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ROK 2005 Za organizaci : Jana Mikulášková, ředitelka školy Mateřská škola Těšetice IČO : 70988323 Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA

Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Úprkova 1 Mateřská škola Štefcova 1125 odloučené pracoviště VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010-2011 Hradec Králové, 20.9. 2011 Obsah: 1. Základní údaje o škole 3 2. Vzdělávací

Více

Minima lní preventivní program

Minima lní preventivní program Minima lní preventivní program 1 Charakteristika programu 1.1 Prevence rizikového chování ve škole Vychází z konkrétních podmínek školy a pomáhá zachytávat rizikové faktory v chování žáků, vychovává žáky

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

Plán práce školy 2011/2012

Plán práce školy 2011/2012 Obsah: Plán práce školy 20/202 Základní informace o škole Přehled tříd Učební plány Základní školy Moravská Třebová, Kostelní náměstí 2, okres Svitavy pro školní rok 20/202 (s určením disponibilních hodin)

Více

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva 34. základní školy Plzeň v působnosti Odboru školství, mládeže a tělovýchovy ÚSO MMP, vlastní hodnocení školy za školní rok 2009/2010 Obsah: 1. Základní charakteristika školy 2. Personání

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ. Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice. Školní rok 2013/2014 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ Základní škola praktická s.r.o Krušnohorská 1570 Teplice Školní rok 2013/2014 Zpracovala:Mgr. Irena Novotná OBSAH 1. Úvod 2. Cíl minimálního preventivního

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Škola: Základní škola Mateřská škola Krásný Dvůr Organizace školního roku 2015/2016 Č.j.: Účinnost od: 01.09.2015 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Organizace školního roku 2015/2016 Školní rok začal

Více