Jan Fischer: Pravice s lidskou tváří

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jan Fischer: Pravice s lidskou tváří"

Transkript

1 Jan Fischer: Pravice s lidskou tváří Statistik Jan Fischer si získal sympatie české veřejnosti během působení v premiérském křesle úřednické vlády od dubna 2009 do května 2010 svou profesionalitou, umírněností a nekonfliktností. V záři 2010 se stal viceprezidentem Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD). Dne 23. listopadu 2012 byl zaregistrován jako oficiální kandidát na prezidenta České republiky. Ve své volební kampani se prezentuje jako univerzální kandidát přijatelný pro všechny slušné voliče bez ohledu na jejich politickou orientaci. Postavení prezidenta v politickém systému a vztah ke společnosti Ve své kampani Fischer deklaruje, že jako prezident by respektoval omezení pravomocí svého úřadu. Je přesvědčen, že prezident má být především garantem řádu a strážcem hodnot, na jejichž základě funguje náš demokratický stát. 1 Prezidentské veto by používal pouze v případě, že zákon je s těmito hodnotami v rozporu. Mezinárodní smlouvy by ratifikoval bez zbytečných průtahů záhy po jejich schválení oběma komorami parlamentu. Výběr ústavních soudců by podle Jana Fischera měl proběhnout na základě otevřené a široké diskuze, zatímco udělování prezidentských milostí má být zcela výjimečné na základě konzultace s příslušným členem vlády. Rozhodnutí udělit milost by Fischer rovněž podrobně veřejně odůvodňoval. 2 Fischerovu nestranickost a nezávislost vyjádřenou ve snaze ucházet o hlasy pravicových i levicových voličů ale zpochybňují některá jeho prohlášení. Fischer opakovaně veřejně prohlásil, že by odmítl jmenovat vládu s účastí Komunistické strany Čech a Moravy (dále jen KSČM), kterou považuje za extremistickou stranu, velmi nedůvěřivý by byl i v případě menšinové vlády za podpory KSČM. 3 Fischerova kritika KSČM coby extremistické strany působí poněkud zpozdile vzhledem k jeho členství v KSČ v letech Deklarovaná neochota jmenovat vládu za účasti KSČM navzdory vůli voličů však především zpochybňuje jeho vyhlašovaný respekt k Ústavě a odpor k aktivistickému prezidentství. V mírném rozporu se sliby o řádném a hladkém plnění ústavních povinností působí poznámka, že prezident není automatem na podpisy, 4 která otevírá možnosti pro rozličné interpretace. 1 Právo veta a podpis přijatých zákonů. In: Můj názor. webové stránky Jan Fischer 2013, 2 Právo veta a podpis přijatých zákonů, Ratifikace mezinárodních smluv, Jmenování ústavních soudců, Udělování milostí. Tamtéž. 3 Fischer: Vládě s podílem KSČM bych řekl ne, jsou to extrémisté. idnes.cz, , cz/fischer-nechce-jmenovat-vladu-s-komunisty-fi4-/domaci.aspx?c=a121023_074714_domaci_jj 4 Vztah s premiérem. In: Můj názor. webové stránky Jan Fischer 2013, 1

2 Zahraniční politika a její principy Fischer zdůrazňuje význam členství České republiky v EU, stejně jako význam euro-atlantického spojenectví a důležitost vztahů s USA a NATO, což podpořil i zářijovou návštěvou USA, při které se setkal k Henry Kissingerem či Johnem McCainem, výraznými postavami spjatými s Republikánskou stranou. 5 Lze předpokládat, že v případě svého zvolení by Fischer zastával zahraničně-politické názory velmi blízké vládě Petra Nečase a ministrovi zahraničí Karlu Schwarzenbergovi, ať už v případě konfliktu mezi Izraelem a Palestinou či v otázce Kosova anebo občanské války v Sýrii. Soulad se stanoviskem Washingtonu by nadále zůstal jednou z klíčových priorit České republiky, v některých případech i proti většinovému stanovisku v EU, včetně Německa či Francie. V oblasti zahraniční politiky tak nenabízí de facto žádnou změnu, ale naopak takřka dokonalou kontinuitu se současnou vládnoucí garniturou. Česká republika by tak nadále zůstala věrným spojencem USA a opatrným členem EU, upřednostňující vlastní státní zájmy v rámci Unie. Prezident České republiky má s podle Ústavy sice jen omezené možnosti, jak ovlivnit zahraniční politiku, zásadní neshody s ministrem zahraničí Schwarzenbergem lze ale téměř s jistotou vyloučit. Vztah k Evropské unii Ve vztahu k EU považuje Jan Fischer za nejlepší model flexibilní integrace. Nesouhlasí s představou federalizované Evropy za současných podmínek, avšak věří v budoucnost EU a evropské myšlenky. Dle Fischera by flexibilní integrace při zachování základních pravidel umožnila členským státům zvolit si míru samostatnosti či spolupráce s jinými členskými státy v určitých oblastech. 6 Fischer zároveň zdůrazňuje význam národní suverenity, především v oblasti daňové politiky či nastavení sociálního, zdravotního a penzijního systému. 7 Jan Fischer se sice distancuje od názorů Václava Klause na Evropskou unii, na druhou stranu však jeho důraz na národní suverenitu může skrývat hrozbu populistické kritiky Evropské unie. Flexibilní integrace je de facto rovna modelu vícerychlostní Evropy, včetně nebezpečí rozvolnění vztahů mezi členskými státy EU a jejich rozdělení na státy jádra a státy periférie. Ve vztahu k EU se tak Fischer projevuje především jako pragmatik a jeho postoj je v některých ohledech ohebný; Fischer jej přizpůsobuje dané situaci. 5 Valeš, Martin: Hra o Hrad. Fischer si notoval s Kissingerem, McCain by mu přišel na inauguraci. Týden.cz, , 6 Fischer, Jan: Je federalizace EU řešením? Blog Jana Fischera, Aktuálně.cz, , centrum.cz/blogy/jan-fischer.php?itemid= Národní suverenita. In: Můj názor. webové stránky Jan Fischer 2013, 2

3 Národní stát, migrace, menšiny a vztah k církvím Jednu z klíčových oblastí programu Jan Fischera tvoří národní zájmy, mezi něž patří i rozvojová politika, humanitární pomoc a lidská práva. 8 Humanitární pomoc by neměla být podmíněna obchodními zájmy České republiky. Fischer konstatuje, že obchod by neměl dostávat přednost před svobodou, jelikož právě důsledná politika ochrany lidských práv je rodinným stříbrem zahraniční politiky českého státu. 9 K otázkám migrace a menšin v České republice se příliš nevyjadřuje, jistě i proto, že se jedná o velice nepopulární témata, která rozhodně nemohou pomoci k zisku většinové podpory voličů. Prague Pride a práva homosexuálů podpořil v letech 2011 a 2012, avšak k možnosti adopce dětí i jiným souvisejícím otázkám se vyjadřuje poměrně zdrženlivě či negativně. 10 Jan Fischer podporuje církevní restituce v současné podobě, jelikož je chápe jako definitivní odluku církve od státu. Určité pochybnosti má jen nad načasováním tohoto kroku, který by podle jeho názoru mohl být odložen až do ekonomicky příznivějšího okamžiku. 11 Korupce, klientelismus a lobbismus Reformu veřejné správy a boj s korupcí a klientelismem Jan Fischer vidí jako klíčový nástroj k oživení české ekonomiky. Pokud Česká republika rázně zakročí proti těmto negativním jevům, má podle něj značný potenciál, aby ekonomika rostla. Fischer však spíše zůstává v rovině obecných prohlášení, konkrétní podněty jsou spíše ojedinělé. Do jisté míry je to pochopitelné, jelikož musí vycházet z předpokladu omezených prezidentských pravomocí. V jeho podání je boj proti korupci spíše snahou o znovunastolení pozitivní atmosféry ve společnosti, unavené stranickými přestřelkami a starými tvářemi, a návratem víry ve vlastní stát a politickou reprezentaci. 12 Sociálně-ekonomické otázky Názory Jana Fischera na ekonomiku lze sledovat v dvojí rovině, rovině teoretických stanovisek a praktického působení v roli premiéra úřednické vlády. Přestože reformám vlády Petra Nečase 8 Můj program. webové stránky Jan Fischer 2013, 9 Fischer, Jan: Byznys nemůže mít navrch nad svobodou. Blog, , webové stránky Jan Fischer 2013, 10 Odpovědi kandidátů červenec Jan Fischer. Prague Pride 2012, page=jan-fischer 11 Ratifikace mezinárodních smluv. Majetkové vyrovnání s církvemi. In: Můj názor. webové stránky Jan Fischer 2013, 12 Martinek, Jan Ovčáček, Jiří: Některým politikům vadím, jsem pro ně jiný živočišný druh. Rozhovor s Janem Fischerem. Právo, , s. ( ), část dostupná na webu Novinky.cz, fischer-nekterym-politikum-vadim-jsem-pro-ne-jiny-zivocisny-druh.html 3

4 vyčítá necitlivost a nekompetentnost, o jejich nutnosti nepochybuje. 13 Kritice podrobil rovněž vládní zvyšování daní. Hlavním problémem současné vlády je dle něj nedostatek solidarity politické reprezentace s běžnými občany, kteří nesou hlavní tíhu reforem. 14 Na druhou stranu přiznává, že v případě penzijní reformy by postupoval ještě radikálněji než Nečasova vláda. Účast na tzv. druhém pilíři penzijního systému by podle něj měla být totiž povinná pro všechny občany České republiky. 15 V současné době by nepodpořil zavedení školného na vysokých školách, avšak nechává tuto možnost otevřenou pro budoucnost jakožto součást propracovanějšího konceptu reforem. 16 Program, který Fischer jakožto předseda vlády předložil veřejnosti v lednu 2010, lze označit jako velmi úsporný až restriktivní, 17 v zásadě ne tolik odlišný od politiky současného vládního kabinetu. Shrnutí Jan Fischer nemá vhodné předpoklady k tomu, aby působil jako univerzální prezident sjednotitel. V postavení prezidenta by vzhledem k antipatiím vůči KSČM českou společnost spíše rozděloval, nežli stmeloval. V otázkách zahraniční politiky či vztahu k EU zastává jasně pravicové postoje v souladu s vládou Petra Nečase. Fischer se hlásí k odkazu Václava Havla a důrazu na otázky lidských práv ve světě, otázka po účelovosti tohoto kroku ale má své opodstatnění, stejně jako jeho podpora Prague Pride. V zásadě souhlasí s úspornými neoliberálními reformami. Domnívá se, že hlavním důvodem jejich neoblíbenosti je chování politické reprezentace, včetně řady případů korupce a klientelismu, nikoliv ale reformy samotné, které sám chápe jako nutnost. Mýtus o Fischerově univerzálnosti se dále snoubí s mýty o nestranickosti a nezávislosti. K hlavním Fischerovým podporovatelům přitom patří ocelářský magnát Tomáš Chrenek či majitel mediální agentury Medea Jaromír Soukup, ale i někdejší kontroverzní ministři ve Fischerově vládě, Martin Barták a Juraj Chmiel. 18 Prezidentský kandidát Jan Fischer tak představuje další pokus o slušnou a nezkaženou pravici s lidskou tváří. Vzhledem k omezeným prezidentským pravomocím však ani pravicovým voličům ve skutečnosti nemůže nabídnout o mnoho víc než antikomunismus a zásadní soulad 13 Fischer, Jan: Reformy mají být pro lidi, ne lidé pro reformu. Blog, , webové stránky Jan Fischer 2013, 14 Fischer, Jan: Úsporná opatření a zvyšování daní. Blog, , webové stránky Jan Fischer 2013, 15 Fischer, Jan: Vládě s podílem KSČM bych řekl ne. Tamtéž. 16 Prezidentský dotazník Hospodářských novin. IHNED.cz, , dostupný na webových stránkách Jan Fischer 2013, 17 Holub, Petr: Tady je Fischerův balíček úspor. Co všechno chce měnit? Aktuálně.cz, , centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id= Kalenovský, Jakub: Dream Team Jana Fischera. A největší hvězdy jsou kde? Česká pozice, , 4

5 s vládou Petra Nečase v otázce zahraniční politiky, vztahu k EU či ekonomickým reformám. Víra v zásadní změnu či dokonce morální obrodu české politiky v případě zvolení Jana Fischera prezidentem i vzhledem k Ústavě ČR tak nemá skutečné opodstatnění. 5

ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA V ROCE 2009. Analýza ÚMV

ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA V ROCE 2009. Analýza ÚMV ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA V ROCE 2009 Analýza ÚMV Michal Kořan a kol. Česká zahraniční politika v roce 2009 ANALÝZA ÚMV Praha 2010 Ediční rada nakladatelství Ústavu mezinárodních vztahů Prof. PhDr. Pavel

Více

Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004. Úspûchy, problémy a perspektivy

Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004. Úspûchy, problémy a perspektivy Zahraniãní politika âeské republiky 1993 2004 Úspûchy, problémy a perspektivy ZAHRANIâNÍ POLITIKA âeské REPUBLIKY 1993 2004 ÚSPùCHY, PROBLÉMY A PERSPEKTIVY Otto Pick, Vladimír Handl (eds.) a kolektiv

Více

Vliv zavedení přímé volby prezidenta na politický sytém

Vliv zavedení přímé volby prezidenta na politický sytém Vliv zavedení přímé volby prezidenta na politický sytém Ing. Mgr. Jan Němec Bc. Martin Kuta Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie 1.201 říjen 2009 PI 1.201

Více

TURECKO A UKRAJINA: ČLENOVÉ NEBO PARTNEŘI?

TURECKO A UKRAJINA: ČLENOVÉ NEBO PARTNEŘI? TURECKO A UKRAJINA: ČLENOVÉ NEBO PARTNEŘI? Středoevropské pohledy na perspektivy jejich členství v Evropské unii David Král, Piotr Kazmierkiewicz Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, červen 2006 2

Více

ZASTOUPENÍ KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG V ČESKÉ REPUBLICE

ZASTOUPENÍ KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG V ČESKÉ REPUBLICE PRAHA 2013 Vydání publikace podpořila Konrad-Adenauer-Stiftung. ZASTOUPENÍ KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG V ČESKÉ REPUBLICE Hlavními principy a zásadami Konrad-Adenauer-Stiftung jsou svoboda, spravedlnost a

Více

Česká zahraniční politika v roce 2012. Analýza ÚMV

Česká zahraniční politika v roce 2012. Analýza ÚMV Česká zahraniční politika v roce 2012 Analýza ÚMV Michal Kořan a Ondřej Ditrych (eds.) Česká zahraniční politika v roce 2012 Analýza ÚMV Praha 2013 Ediční rada nakladatelství Ústavu mezinárodních vztahů

Více

Ženy v České republice v roce 2009 4/2009 Prosinec Alena Králíková, Slovak-Czech Women s Fund * Obsah 1. Úvod: Rovnost příležitostí v kontextu priorit předsednictví ČR Radě EU 2. Institucionální mechanismy

Více

AGENDA PRO ČESKOU ZAHRANIČNÍ POLITIKU 2011 AGENDA FOR CZECH FOREIGN POLICY 2011. Ed. Vít Dostál Tomáš Karásek Michal Thim

AGENDA PRO ČESKOU ZAHRANIČNÍ POLITIKU 2011 AGENDA FOR CZECH FOREIGN POLICY 2011. Ed. Vít Dostál Tomáš Karásek Michal Thim AGENDA PRO ČESKOU ZAHRANIČNÍ POLITIKU 2011 AGENDA FOR CZECH FOREIGN POLICY 2011 Ed. Vít Dostál Tomáš Karásek Michal Thim PRAHA 2011 AGENDA PRO ČESKOU ZAHRANIČNÍ POLITIKU 2011 AGENDA FOR CZECH FOREIGN

Více

ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA V ROCE 2011. Analýza ÚMV

ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA V ROCE 2011. Analýza ÚMV ČESKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA V ROCE 2011 Analýza ÚMV Michal Kořan a Ondřej Ditrych (eds.) Česká zahraniční politika v roce 2011 ANALÝZA ÚMV Praha 2012 Ediční rada nakladatelství Ústavu mezinárodních vztahů

Více

AGENDA PRO ČESKOU ZAHRANIČNÍ POLITIKU 2014

AGENDA PRO ČESKOU ZAHRANIČNÍ POLITIKU 2014 PRAHA 2014 CELKOVÁ ZNÁMKA PRO ČESKOU ZAHRANIČNÍ POLITIKU ZA ROK 2013 3 AGENDA PRO ČESKOU ZAHRANIČNÍ POLITIKU 2014 Ed. Vít Dostál Jakub Eberle Tomáš Karásek Vydáno s laskavou podporou Friedrich Naumann

Více

Souhrnná teritoriální informace Kosovo

Souhrnná teritoriální informace Kosovo Souhrnná teritoriální informace Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Prištině ke dni 16.01.2012 Seznam kapitol souhrnné teritoriálné informace: 1. Základní informace o teritoriu 2. Vnitropolitická

Více

Vliv evropeizace na české politické strany

Vliv evropeizace na české politické strany Iveta Frízlová, Michaela Kozlová, Ondřej Málek, Jaroslav Švestka Vliv evropeizace na české politické strany Working Paper č. 20 Příspěvek byl vypracován v rámci předmětu Evropské politické strany a proces

Více

ABC práva Evropské unie. Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt

ABC práva Evropské unie. Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt ABC práva Evropské unie Prof. Dr. Klaus-Dieter Borchardt Obsah této publikace nutně neodráží oficiální názor Evropské unie. Za informace a názory v ní uvedené nese výhradní odpovědnost autor. Fotografie

Více

ROZVOJ SOCIÁLNÍHO DIALOGU V ČR. Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot

ROZVOJ SOCIÁLNÍHO DIALOGU V ČR. Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot ROZVOJ SOCIÁLNÍHO DIALOGU V ČR Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot VÚPSV 2002 Obsah Úvod 3 A. Souhrnná charakteristika ekonomického vývoje 4 B. Sociální

Více

Rozvoj sociálního dialogu v ČR. Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot

Rozvoj sociálního dialogu v ČR. Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot Rozvoj sociálního dialogu v ČR Jaroslav Hála, Aleš Kroupa, Zdenka Mansfeldová Jaroslav Kux, Renáta Vašková, Igor Pleskot VÚPSV říjen 2002 Obsah Úvod 3 A. Souhrnná charakteristika ekonomického vývoje 4

Více

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o modernizaci pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století (2007/2023(INI))

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o modernizaci pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století (2007/2023(INI)) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o modernizaci pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století (2007/2023(INI)) Evropský parlament, s ohledem na Úmluvu MOP C87 o svobodě

Více

Věřím, že přehledné informace o zahraniční politice České republiky, které Vám tato publikace nabízí, pro Vás budou zajímavým a přínosným čtením.

Věřím, že přehledné informace o zahraniční politice České republiky, které Vám tato publikace nabízí, pro Vás budou zajímavým a přínosným čtením. Slovo úvodem Vážení čtenáři, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky pro Vás připravilo již sedmou zprávu o zahraniční politice České republiky. Ta Vám poskytne souhrnné údaje o naší zahraniční

Více

GENDEROVÝ BALÍČEK 01/2005

GENDEROVÝ BALÍČEK 01/2005 GENDEROVÝ BALÍČEK 01/2005 Genderové balíčky celkem čtyři se zaměřením na různé oblasti společenského života, které vykazují genderově více nebo méně zatížené rysy mají přispět informacemi, zdroji, daty

Více

Aktuální otázky lidských práv

Aktuální otázky lidských práv www.centrumlidskaprava.cz 3. číslo, V. ročník, březen 2013 Aktuální otázky lidských práv Vážené dámy a pánové, aktuální číslo Bulletinu se nese zejména ve znamení reportáží přímo z místa činu. Vedle již

Více

Česká zahraniční politika v roce 2007. Analýza ÚMV

Česká zahraniční politika v roce 2007. Analýza ÚMV Česká zahraniční politika v roce 2007 Analýza ÚMV Michal Kořan a kol. Česká zahraniční politika v roce 2007 Analýza ÚMV Praha 2008 Tato publikace vznikla v rámci projektu Evropská integrace a zájmy České

Více

38. SJEZD ČSSD. Zpráva předsedy ČSSD. Praha 13. 14. 3. 2015. Předkládá: Mgr. Bohuslav Sobotka. předseda ČSSD

38. SJEZD ČSSD. Zpráva předsedy ČSSD. Praha 13. 14. 3. 2015. Předkládá: Mgr. Bohuslav Sobotka. předseda ČSSD 38. SJEZD ČSSD Praha 13. 14. 3. 2015 Předkládá: Mgr. Bohuslav Sobotka předseda ČSSD 38. SJEZD ČSSD NÁVRH USNESENÍ: 38. sjezd ČSSD schvaluje Zprávu, předloženou Mgr. Bohuslavem Sobotkou. POZNÁMKY: 2 Vážené

Více

EU a její východní sousedé

EU a její východní sousedé březen 2005 EU a její východní sousedé? Rozhovor s Janem Zahradilem [2] R. Chytilek, H. Vykoupilová: Na prahu Unie Bulharsko a Rumunsko [4] Věra Stýskalíková: Západní Balkán a perspektivy jeho vstupu do

Více

Vědecký projekt RM 08/01/10 Perspektivy vývoje konfliktních situací na Krymském poloostrově (zkrácená verze)

Vědecký projekt RM 08/01/10 Perspektivy vývoje konfliktních situací na Krymském poloostrově (zkrácená verze) Perspektivy vývoje konfliktních situací na Krymském poloostrově Martin Laryš, Karel Svoboda Asociace pro mezinárodní otázky. Všechna práva vyhrazena. Názory vyjádřené v textu nejsou oficiálním stanoviskem

Více

V. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika

V. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika V. Mezinárodní sympozium Česká zahraniční politika Demokracie a demokratizace Středa, 13. listopadu 2013 Místo konání: Ministerstvo zahraničních věcí, Loretánské náměstí 5, Praha Panel I: Česká zahraniční

Více

Ústava pro Evropu? Příručka pro regionální semináře projektu. Evropská ústava z pohledu středoevropských neziskových organizací

Ústava pro Evropu? Příručka pro regionální semináře projektu. Evropská ústava z pohledu středoevropských neziskových organizací Ústava pro Evropu? Příručka pro regionální semináře projektu Evropská ústava z pohledu středoevropských neziskových organizací Obsah: I. Úvod 2 II. Konvent a příprava ústavní smlouvy.. 2 III. Mezivládní

Více

Koho si vybrat? Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Kalendárium Komentáře Kultura. 2/ 2013 Diplomatické fórum P Ř E D Č A S N É V O L B Y 2 0 1 3

Koho si vybrat? Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Kalendárium Komentáře Kultura. 2/ 2013 Diplomatické fórum P Ř E D Č A S N É V O L B Y 2 0 1 3 2/ 2013 Diplomatické fórum Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Kalendárium Komentáře Kultura Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zdravím Vás jménem celého Diplomatického fóra. I tento rok jsme Vám připravili

Více

Nová Evropská komise: Jaké priority pro post-lisabonskou EU?

Nová Evropská komise: Jaké priority pro post-lisabonskou EU? EVROPSKÉ HODNOTY Nová Evropská komise: Jaké priority pro post-lisabonskou EU? EVROPSKÉ HODNOTY EVROPSKÉ HODNOTY jsou nevládní proevropskou organizací, která pomocí vzdělávací a výzkumné činnosti usiluje

Více

Záleží nám na tom! Kráčí sociální demokracie k volebnímu vítězství? Drzost jménem školné. Volby 2013

Záleží nám na tom! Kráčí sociální demokracie k volebnímu vítězství? Drzost jménem školné. Volby 2013 Ventil Podzim - 2013 Polemika - Měla by se ČSSD Historie - Volby od založení více věnovat agendě LGBT? dodnes. Jaká je naše bilance? Komentář - Sociální bydlení není sprosté slovo Albert Camus - filozofie

Více

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací

Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací STUDIE NÁRODOHOSPODÁŘSKÉHO ÚSTAVU JOSEFA HLÁVKY Duchovní hodnoty a budoucnost českých nadací Lubomír Krbec Prosinec 2010 Národohospodářský ústav Josefa Hlávky Obnovení činnosti Správa Nadání Josefa, Marie

Více

KONCEPCE POLITIKY ČR V EU:

KONCEPCE POLITIKY ČR V EU: KONCEPCE POLITIKY ČR V EU: AKTIVNÍ A SROZUMITELNÁ ČR V JEDNOTNÉ EVROPĚ Obsah 1. Úvod... 1 2. Principy politiky ČR v EU... 2 Strategický zájem ČR - plnohodnotné členství... 2 Strategický zájem ČR - jednotná

Více