Následující symboly a zkratky jsou použity pro označení přístroje a v návodu na použití přístroje Afinion AS100.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Následující symboly a zkratky jsou použity pro označení přístroje a v návodu na použití přístroje Afinion AS100."

Transkript

1 NÁVOD NA POUŽITÍ

2 Symboly a zkratky Následující symboly a zkratky jsou použity pro označení přístroje a v návodu na použití přístroje Afinion AS100. Zkratky/Kódování Význam Vyhovující Evropské Směrnici 98/79/EC o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro Medicínské zařízení pro in vitro diagnostiku Katalogové číslo Číslo šarže Sériové číslo Testovací kazeta Kontrola C1 Kontrola C2 Čistící sada Likvidujte jako elektrická a elektronická zařízená Obsah dostatečný pro Σ počet testů Datum expirace (rok/měsíc) Doporučená teplota skladování Výrobce Ovládání uživatelem LED PC ID HIS LIS LCD AC DC Varování a upozornění Přečtěte si uživatelskou příručku Afinion TM LED dioda Osobní počítač Identifikace Nemocniční informační systém Laboratorní informační systém LCD displej Střídavý proud Stejnosměrný proud 2

3 OBSAH ÚVOD... 5 Zamýšlené použití systému analýzy Afinion TM AS O tomto návodu k použití...5 Kontrola obsahu balení...5 POPIS ANALYZÁTORU... 6 Popis analyzátoru Afinion TM AS Popis Afinion TM testovací kazety...7 Jak pracovat s analyzátorem...8 Jak pracuje analyzátor Afinion TM AS Interní kontrola...9 Kalibrace...9 GALERIE IKON Dotyková tlačítka a jejich funkce Ostatní symboly a znaky SPUŠTĚNÍ ANALYZÁTORU Umístění analyzátoru Připojení ke zdroji Připojení dalších zařízení Jak zapnout analyzátor Automatický režim spuštění analyzátoru Nastavení konfigurace Jak vypnout analyzátor KONTROLA KVALITY Proč provádět kontrolu kvality? Výběr kontrolního materiálu Práce s kontrolami a jejich stanovení Frekvence kontrolního testování PRACOVNÍ POSTUP Zkrácený pracovní postup Bezpečnostní opatření Funkce identifikace (ID) obsluhy Funkce identifikace (ID) pacienta Funkce identifikace (ID) kontroly Příprava analýzy s Afinion TM Odběr vzorku

4 Analýza vzorku pacienta Analýza kontroly Prohlížení výsledků v paměti analyzátoru INFORMAČNÍ KÓDY A ŘEŠENÍ PORUCH Kdy se objeví informační kód Informační odkazy Chybová hlášení způsobená selháním vzorku nebo kazety Chybové hlášení způsobené selháním analyzátoru Servisní informace ÚDRŽBA A ZÁRUKA Čištění a údržba Likvidace analyzátoru Upgrade softwaru Záruka Afinion TM AS100 Analyzátor Příslušenství Shoda s IVD směrnicemi Afinion TM AS100 vyhovuje všem požadavkům Evropské Směrnice 98/79EC pro In vitro diagnostické medicínské zařízení a má značku CE. Bezpečnostní standardy Analyzátor Afinion TM AS100 je testovaný a vyhovuje bezpečnostním standardům IEC/EN , IEC/EN a IEC/EN a EMC standardu IEC/EN

5 ÚVOD Zamýšlené použití systému analýzy Afinion TM AS100 Analyzační systém Afinion TM AS100 se skládá z analyzátoru Afinion TM AS100 a testovací kazety Afinion TM. Jsou určeny pouze pro in vitro diagnostiku Afinion TM AS100 je kompaktní víceparametrový analyzátor navržený pro testování v primární péči. Je navržen pro použití s testovacími kazetami Afinion TM. Systém analýzy Afinion TM je uživatelsky jednoduchý, rychlý a dává spolehlivé a přesné výsledky. O tomto návodu k použití Tato uživatelská příručka vás provede instalací, provozem a údržbou analyzátoru Afinion TM AS100. Uživatelská příručka také vysvětluje, jak analyzátor pracuje, popisuje systém kontroly kvality a pomůže vám při řešení problémových situací. Před analýzou vzorků pacientů nebo kontrol si přečtěte informace uvedené v příslušném příbalovém letáku testovací soupravy Afinion TM. Rychlý návod, který poskytuje místní dodavatel Afinion TM, uvádí hlavní body pracovního postupu. Doporučujeme si před provedením testu podrobně přečíst tuto uživatelskou příručku. Některé informace v tomto návodu jsou doprovázeny těmito symboly: Ovládání uživatelem Varování a upozornění Přečtěte si příbalové informace u jednotlivých Afinion TM testů a kitů Kontrola obsahu balení Při rozbalení dodávky zkontrolujte obsah podle seznamu a zkontrolujte, zda nedošlo k poškození přístroje v průběhu dopravy. Balení Afinion TM AS100 obsahuje: Afinion TM AS100 analyzátor Napájecí kabel Adaptér 24 VDC Návod k použití Pokud dodávka není kompletní nebo je poškozená, oznamte to vašemu dodavateli. Doporučujeme uschovat si přepravní box pro případný transport analyzátoru. 5

6 POPIS ANALYZÁTORU Popis analyzátoru Afinion TM AS100 Obrázek 1 1 Tlačítko ON/OFF Vypíná nebo zapíná analyzátor. 2 červená a zelená LED kontrolka LED kontrolky indikují, zda přístroj pracuje. 3 Dotyková obrazovka Umožňuje komunikovat s analyzátorem prostřednictvím dotykových tlačítek a odkazů. 4 Kryt Kryje a chrání komoru s testovací kazetou. 5 Chladící žebra Zajišťují kontrolu teploty přístroje. 6 Konektory Pro připojení na zdroj energie. Možnost připojit tiskárnu, čtečku čárových kódů a/nebo připojení k PC. Nikdy neotevírejte kryt manuálně! 6

7 Popis Afinion TM testovací kazety Afinion TM testovací kazeta je určena k měření pouze jednoho určitého analytu, protože pro každý testovaný analyt je složení a objem reagencií jiný. Testovací kazeta a její část na odběr krve má pro každý analyt jiné barevné označení. Jednotlivé kazety jsou balené zvlášť v ochranné fólii, chránící kazetu s reagenciemi před světlem, prachem a vlhkostí. Jednotlivé kazety obsahují všechny potřebné reagencie pro jeden test a jsou připravené k použití. Integrované zařízení na odběr krve se používá k odběru vzorku krve pacienta nebo k nabrání kontroly. Testovací kazeta je určena k jednomu použití a nelze ji použít vícekrát. Obrázek 2 znázorňuje Afinion TM testovací kazetu a její jednotlivé části: Obrázek 2 1 Odběrová část kazety Pro odběr vzorku krve anebo kontroly. 1a v zasunuté poloze 1b ve vysunuté poloze 2 Kapilára Skleněná kapilára, která se naplní vzorkem. 3 Reagenční jamky Obsahují všechny potřebné reagencie pro jeden test. 4 Držák Pro snadnější uchopeni do ruky. 5 Čárový kód Obsahuje informace o typu testovací kazety a o šarži. 6 Místo optického snímání Místo měření. 7 Identifikační (ID) plocha Místo pro záznam identifikaci pacienta. 7

8 Jak pracovat s analyzátorem Analyzátor Afinion TM AS100 má dvě hlavní uživatelská rozhraní dotykovou obrazovku a testovací komoru. Analyzátor se snadno ovládá pomocí dotykových tlačítek na obrazovce. Zobrazují se pouze ta dotyková tlačítka, která uživatel aktuálně potřebuje. Po stisknutí tlačítka se tlačítko zbarví šedivě a jeho funkce se aktivuje. Textové odkazy, které se objevují na obrazovce, vás provedou testovacím procesem nastavení. Funkce dotykových tlačítek jsou vysvětleny v Galerii ikon na straně 10. Další důležitou součástí analyzátoru Afinion TM AS100 je komora na testovací kazety. Komora je konstruována tak, aby se do ní šly kazety zasunout jen v jednom směru. Kryt komory se zavírá se manuálně, ale otevírá se automaticky. Po vložení nové kazety do komory a manuálním zavření krytu se spustí analýza. Po ukončení analýzy se kryt automaticky otevře. Kryt chrání komoru před prachem, světlem, špínou a vlhkostí po dobu testování a po dobu, kdy analyzátor není v provozu. Kryt se otevírá automaticky, ale zavírat se musí manuálně. Neotevírejte kryt manuálně. Dotykové obrazovky se dotýkejte pouze konečky prstů. Nepoužívejte propisky, ani jiné ostré předměty. Obrázek 3 1 Textový odkaz 2 Dotyková tlačítka 3 Otevřený kryt 4 Komora s vloženou testovací kazetou Šetřič obrazovky Po třech minutách nepoužívání dotykové obrazovky, se aktivuje šetřič obrazovky. Pro reaktivaci obrazovky se jí dotkněte. Světelná signalizace (červená a zelená LED kontrolka) Červená kontrolka se rozsvítí, když analyzátor pracuje. Červená kontrolka bliká, když se zobrazí informační kód. Zelená kontrolka svítí, když je analyzátor připravený k použití. Zelená kontrolka bliká, když je analýza ukončena. Zvuková signalizace Krátké pípnutí oznamuje ukončení analýzy. Dvojité pípnutí upozorňuje na informaci nebo chybové hlášení. 8

9 Jak pracuje analyzátor Afinion TM AS100 Analyzátor Afinion TM AS100 používá různé chemické reakce a mechanické metody kombinované s pokročilým počítačovým zpracováním a měřící technologií. Testovací kazeta se vzorkem pacienta nebo s kontrolou se vloží do komory analyzátoru. Po manuálním zavření krytu se kazeta přesune do měřící části analyzátoru, kde probíhá měření. Analyzátor pomocí čárového kódu rozezná typ testu (kazety) a šarži, čímž se inicializuje zpracování kazety. Vzorek a reagencie se automaticky přesouvají mezi jamkami. Monochromatická pevně umístěná kamera monitoruje celý proces. Po ukončení reakce LED diody osvětlují finální reakční plochu, kterou může být buď zbarvená membrána, nebo reakční jamka. Kamera detekuje odražené nebo procházející světlo, které je počítačově konvertováno na výsledek analýzy. Ten se zobrazí na dotykové obrazovce. Pokud obsluha potvrdí výsledek testu, kryt komory se automaticky otevře a obsluha může vyndat a zlikvidovat testovací kazetu. Analyzátor je připravený na další použití. Interní kontrola Self-test analyzátoru Self-test (samotestování) se provádí po zapnutí analyzátoru. Přístroj prověřuje, zda pracuje podle nastavených specifikací. Samotestování ověřuje: Integritu hardwaru a softwaru Transportní systém kazety Transportní systém kapalin Kamerový systém Pokud samotestování selže v některém z bodů, začne blikat červená LED kontrolka a na dotykové obrazovce se zobrazí informační kód (viz Informační kódy a řešení problémů ). Pokud analyzátor nemůže použít dotykovou obrazovku, bude pouze blikat červená LED kontrolka. Pokud je analyzátor zapnutý delší dobu, automaticky se jednou denně restartuje, aby proběhlo samotestování. Tento proces nepřeruší analýzu kazety. Bezpečnostní mechanizmus Bezpečnostní mechanismy jsou součástí kontrolního procesu. Integrovaná kamera kontroluje testovací kazetu ještě před spuštěním analýzy. Pokud zjistí neshodu (např. zlomená kapilára, kazeta po datu expirace), je odmítnuta kazeta a zobrazí se informační kód. Po dobu testování jsou pod dohledem vitální funkce a komponenty (např. pumpy, zahřívání). Pokud zabudovaný bezpečnostní mechanismus zjistí problémy, proces se přeruší a zobrazí se informační kód. Kalibrace Analyzátor Afinion TM AS100 byl vyroben tak, aby poskytl spolehlivé a přesné výsledky. V průběhu výroby je analyzátor kalibrován proti referenčnímu materiálu. Tento proces zajišťuje, že všechny analyzátory pracují se shodnými tolerančními limity. Pro každou šarži testovacích kazet jsou určeny specifické kalibrační údaje, které jsou uložené v čárovém kódu na boku kazety. Po vložení kazety do analyzátoru načítá integrovaná kamera v komoře z čárového kódu údaje. Kalibrační údaje pro aktuální šarži jsou přeneseny do přístroje a jsou použity při výpočtu výsledků. Kalibrace uživatelem není nutná. 9

10 GALERIE IKON Dotyková tlačítka a jejich funkce Dotykem tlačítka na obrazovce se aktivuje funkce tohoto tlačítka. Všechna dotyková tlačítka, která se mohou objevit v průběhu činnosti analyzátoru Afinion TM AS100, jsou uvedena v tabulce, včetně jejich funkce. Dotykové tlačítko Název Režim vzorku pacienta Kontrolní režim ID pacienta ID kontroly Záznamy pacientů Záznamy kontrol Hlavní menu ID obsluhy Nastavení Jazyk ID pacienta zapnutí/vypnutí Datum/čas Exit - odchod Datum Čas Obrazovka/zvukový signál Kontrast obrazovky Naladění obrazovky Hlasitost zvuku Souhlas - potvrzení Tisk ON OFF Enter Zpět Funkce Volba testovacího režimu. Volba kontrolního režimu. Zadání identifikace pacienta. Zadání identifikace kontroly. Přehled výsledků pacientů. Přehled výsledků kontrol. Otevře hlavní menu (ID operátora, záznam pacienta, záznam kontroly a konfigurační menu). Zadání identifikace obsluhy. Nastavení jazyka, data, času, obrazovky a zvuku. Vypnutí/zapnutí funkce ID pacienta). Volba jazyka. Vypnutí/zapnutí funkce ID pacienta. Výběr nastavení data/času. Odchod z aktuálního menu a návrat na předchozí obrazovku. Nastavení data. Nastavení času. Nastavení obrazovky a zvukového signálu (kontrast obrazovky, naladění obrazovky a hlasitost zvuku). Nastavení kontrastu obrazovky. Naladění obrazovku. Nastavení hlasitosti zvukové signalizace Potvrzení (nastavení nebo naměřených výsledků). Tisk výsledků přes připojenou tiskárnu. Vypnutí funkce zadávání ID pacienta. Zapnutí funkce zadávání ID pacienta. Potvrzení a návrat na předchozí obrazovku. Vymazání předchozího znaku. 10

11 Zvýšení/Přidání Snížení/Odebrání Rolování/posun nahoru Rolování/posun dolů Zvýšení kontrastu/zvuku. Snížení kontrastu/zvuku. Posun na předchozí výsledek pacienta nebo kontroly. Posun na následující výsledek pacienta nebo kontroly. Ostatní symboly a znaky Ostatní symboly, znaky a zkratky, které se mohou objevit v průběhu činnosti Afinion TM AS100, jsou vysvětleny v následující tabulce. Tyto symboly a znaky jsou pouze informačního rázu a nemohou být aktivovány jako dotyková tlačítka. Symbol Význam Kdy se objeví Čekejte Informační kód ID obsluhy ID pacienta ID kontroly Kontrola ID obsluhy ID pacienta ID kontroly Číslo měření Číslo šarže Více než Menší než Přesýpací hodiny se objeví při spuštění přístroje. Znak je použit spolu s kódovým číslem, které přísluší specifické informaci nebo chybovému hlášení (viz Informační kódy a řešení lehčích poruch). Ikona zobrazuje ID obsluhy. Ikona zobrazuje ID pacienta. Ikona zobrazuje ID kontroly. Pokud je zvolen režim kontroly, objeví se na obrazovce písmeno C. Identifikační číslo obsluhy použité u záznamu výsledku pacienta nebo kontroly Identifikační číslo pacienta použité u záznamu výsledku pacienta. Identifikační číslo kontroly použité u záznamu výsledku kontroly. Pořadové číslo testu u záznamu výsledku pacienta nebo kontroly. Toto číslování se restartuje každý den ve 24:00. Číslo šarže testovací kazety u záznamu výsledku pacienta nebo kontroly. Znak, který se může objevit při výsledku. Indikuje, že výsledek je nad horním limitem měření. Znak, který se může objevit při výsledku. Indikuje, že výsledek je pod dolním limitem měření. 11

12 SPUŠTĚNÍ ANALYZÁTORU Umístění analyzátoru Umístěte analyzátor Afinion TM AS100 na suchý, čistý, stabilní a vodorovný povrch. Kolem analyzátoru musí být 10cm volného prostoru na každé straně. Před použitím vytemperujte analyzátor na okolní teplotu (18-30 o C). Analyzátor může poškodit: kondenzující vlhkost a voda teplo a velké tepelné výkyvy přímé sluneční záření vibrace (např. z centrifugy a myčky nádobí) elektromagnetické záření (např. z mobilního telefonu) přemisťování analyzátoru v průběhu měření testovací kazety Připojení ke zdroji Připojte napájecí kabel k adaptéru. Zastrčte zástrčku adaptéru do zdířky (na zadní straně analyzátoru, viz Obrázek 4). Napájecí kabel zastrčte do zásuvky. Vždy použijte správný zdroj napětí. Napětí zdroje musí souhlasit s informacemi popsanými v kapitole Technické specifikace na straně 34. Obrázek 4 1 Nepoužívá se 2 USB-A konektor pro tiskárnu a/nebo čtečku čárových kódů 3 RS-232 port pro PC 4 Zásuvka pro připojení napájecího kabelu 12

13 Připojení dalších zařízení Další zařízení, která nejsou standardně dodávána s analyzátorem Afinion TM AS100 jsou: externí čtečka čárových kódů pro čtení čárových kódů vzorků nebo identifikace obsluhy tiskárna pro možnost tisku výsledků testů PC pro přenos údajů do HIS nebo LIS systému Zařízení by se měla připojovat na analyzátor, pouze pokud je analyzátor vypnutý. Jak zapnout analyzátor Analyzátor zapněte stiskem tlačítka ON/OFF (viz Obrázek 1). Automaticky se spustí startovací režim. Prosím, čekejte do otevření krytu. Neotvírejte kryt manuálně. Automatický režim spuštění analyzátoru Menu START Okamžitě po zapnutí analyzátoru se automaticky spustí startovací režim. V horním levém rohu obrazovky se objeví verze softwaru analyzátoru (X.XX). Samotestování trvá přibližně 3 minuty. V horní části analyzátoru se rozsvítí červená kontrolka, která signalizuje, že analyzátor je zaneprázdněn. Analyzátor je připraven k práci teprve, až se objeví Menu Start a začne svítit zelená kontrolka. Pokud analyzátor selže v průběhu startovacího režimu, objeví se informační kód (viz Informační kódy a řešení poruch na straně 29). 13

14 Nastavení konfigurace Před použitím analyzátoru Afinion TM AS100 byste si měli nastavit konfiguraci podle vašich potřeb. Do Konfiguračního menu se dostanete takto: Zvolení menu konfigurace Menu START Hlavní menu Konfigurační menu Stiskněte pro přechod do Hlavního menu. Stiskněte pro přechod do Konfiguračního menu. Zvolte položku pro konfiguraci (viz dále). V tomto menu můžete nastavit: jazyk zapnutí/vypnutí zadávání ID pacientů (identifikace pacientů) datum a čas kontrast obrazovky, naladění obrazovky a hlasitost zvuku Postupujte podle následujících pokynů. Výběr jazyka Jako výchozí jazyk nastavený výrobcem je angličtina. Jsou však dostupné i jiné jazyky. Konfigurační menu Stiskněte jazyka. pro volbu Stiskněte šipku v okně pro rozbalení seznamu dostupných jazyků. Zvolte jazyk a stiskněte pro akceptování volby a návrat do Konfiguračního menu. 14

15 Zapnutí/vypnutí zadávání ID pacienta (identifikace) Funkci identifikace pacienta (ID) můžete zapnout nebo vypnout. Ve výrobním nastavení je tato funkce zapnutá. Pokud je funkce ID pacienta zapnutá (ON), musí být při každé analýze testovací kazety zadána identifikace pacienta. Pokud je funkce ID pacienta vypnutá (OFF), ID pacienta automaticky nahradí číslo měření a bude zobrazeno v levém horním rohu obrazovky. Toto číslování se restartuje každý den ve 24:00. Vypnutí funkce ID pacienta: Konfigurační menu Stiskněte pro zapnutí/vypnutí ID pacienta. Zapnutí funkce ID pacienta: Konfigurační menu Stiskněte ON pro vypnutí této funkce. Stiskněte pro akceptování volby a návrat do Konfiguračního menu. Stiskněte pro zapnutí/vypnutí ID pacienta. Stiskněte OFF pro zapnutí této funkce. Stiskněte pro akceptování volby a návrat do Konfiguračního menu. 15

16 Nastavení data Vždy byste měli nastavit správné datum, protože datum a čas analýzy se ukládá a zobrazuje u záznamů o analýze pacientů a kontrol. Formát data je YYYY:MM:DD. YYYY je rok, MM je měsíc (01 až 12) a DD je den (01 až 31). Konfigurační menu Stiskněte pro nastavení data/času Stiskněte nastavení data pro Vložte dnešní datum a stiskněte pro potvrzení a návratu k předchozí obrazovce. Nastavení času Vždy byste měli nastavit správný čas, protože datum a čas analýzy se ukládá a zobrazuje při údajích o analýze pacientů a kontrol. Formát času je hh:mm, kde hh je hodina (od 00 do 23) a mm jsou minuty (od 00 do 59). Konfigurační menu Stiskněte pro nastavení data/času. Stiskněte nastavení času. pro Vložte čas a stiskněte pro potvrzení a návratu k předchozí obrazovce. 16

17 Nastavení kontrastu obrazovky Kontrast obrazovky lze nastavit. Konfigurační menu Stiskněte pro nastavení obrazovky a zvuku. Stiskněte pro nastavení kontrastu. Nastavte kontrast obrazovky pomocí tlačítek nebo. Stiskněte pro potvrzení a návratu k předchozí obrazovce. Naladění obrazovky Obrazovka musí být přeladěna, pokud tlačítka nereagují správně na dotyk. Není nutné obrazovku ladit při první konfiguraci analyzátoru. Konfigurační menu Stiskněte pro nastavení obrazovky a zvuku. Stiskněte obrazovky. pro ladění Pomocí tupé tužky se dotkněte středu křížku (+) v levém horním rohu. Zopakujte i po přesunutí kříže do spodního pravého rohu a do středu obrazovky. Obrazovka se automaticky vrátí na předchozí volbu. 17

18 Nastavení hlasitosti zvuku Jedno pípnutí znamená, že je test ukončen a výsledek je zobrazen. Dvě pípnutí znamenají, že je zobrazená informace nebo chybové hlášení. Hlasitost pípnutí může být nastavena. Pokud hlasitost nastavíte na minimum, nebude slyšet žádné pípnutí. Konfigurační menu Stiskněte pro nastavení obrazovky a zvuku. Stiskněte pro nastavení hlasitosti zvuku. Nastavte hlasitost zvuku pomocí tlačítek nebo. Stiskněte pro potvrzení a návratu k předchozí obrazovce. Jak vypnout analyzátor Analyzátor vypnete stisknutím tlačítka ON/OFF. (Obrázek 1) Analyzátor doporučujeme vypínat na konci každého dne. Upozornění: Po vypnutí se inicializuje proces ukončování provozu. Nosič kazety se přesune do bezpečné polohy a do úplného vypnutí analyzátoru bude obrazovka ještě několik sekund aktivní. Při vypnutí nebo odpojení analyzátoru ze zdroje nedochází ke ztrátě uložených výsledků Analyzátor může být vypnutý v případě, že je testovací komora prázdná a kryt zavřený. Pokud stisknete tlačítko ON/OFF a kryt je otevřen, objeví se na obrazovce zpráva Zavřete kryt. 18

19 KONTROLA KVALITY Proč provádět kontrolu kvality? Kontrolou kvality se přesvědčíte, zda váš analyzátor Afinion TM AS100 pracuje správně a poskytuje relevantní výsledky. Pouze pokud kontroly používáte pravidelně a jejich výsledky jsou v akceptovatelném rozmezí, lze zaručit přesné výsledky i při měření vzorků pacientů. Výběr kontrolního materiálu Pro analyzátor Afinion TM AS100 se doporučuje používat kontroly dodávané firmou Axis-Shield PoC. Tyto kontrolní soupravy obsahují kontrolní materiál s definovaným rozmezím akceptovatelných hodnot měření pro analyzátor Afinion TM AS100. Pokud budete používat kontroly od jiného dodavatele, musíte si ověřit jejich přesnost a zavést si rozmezí akceptovatelných hodnot pro analyzátor Afinion TM AS100. Práce s kontrolami a jejich stanovení Přečtěte si příbalový leták, který je přiložen u každé kontrolní soupravy s kde jsou podrobně popsány pokyny pro zacházení a skladování kontrolního materiálu. Jak spustit analýzu kontroly je uvedeno v kapitole Pracovní postup na straně Naměřená hodnota by měla být v rozmezí akceptovatelných hodnot, které je uvedeno na etiketě lahvičky kontroly nebo v příbalovém letáku. Pouze pokud jsou hodnoty v akceptovatelném rozmezí, mohou být zpracovávány vzorky pacientů. Pokud je naměřená hodnota mimo akceptovatelný rozsah, ujistěte se, že: kontrola nemá prošlou expirační dobu nebyla překročena deklarovaná doba stability po otevření lahvičky s kontrolou kontrolní materiál a testovací kazeta byly uskladněny dle doporučení kontrolní materiál nemá známky bakteriální nebo plísňové kontaminace Napravte všechny procedurální chyby a znovu analyzujte kontrolu. Pokud je i nadále jeden nebo více kontrolních výsledků mimo rozsah analyzujte kontrolu z nové lahvičky. Pokud jste dodrželi všechny uvedené pokyny a kontrola je stále mimo akceptovatelný rozsah, obraťte se před analýzou vzorků pacienta na vašeho místního dodavatele. Frekvence kontrolního testování Doporučujeme analyzovat kontrolu: s každou novou dodávkou testovací soupravy Afinion TM s každou novou šarží testovací soupravy Afinion TM pokud nebyly testovací kazety skladovány podle doporučení výrobce pokud vychází nepravděpodobný výsledek pacienta pokud zaučujete nového pracovníka (obsluhu) pro používání analyzátoru Afinion TM AS100 pokud národní/místní pravidla předepisují častější používání kontrolního materiálu, přizpůsobte frekvenci kontrolních vyšetření těmto předpisům uživatelé, kteří nepoužívají analyzátor často, by měli analyzovat kontrolní vzorek jednou za 30 dní po upgradu softwaru analyzátoru Afinion TM AS100 19

20 PRACOVNÍ POSTUP Zkrácený pracovní postup Před použitím nechte testovací kazety Afinion TM vytemperovat na pracovní teplotu. Zapněte analyzátor, aby byl připravený před první analýzou pracovního dne. Zadejte identifikaci (ID) obsluhy. Pokud je třeba provést kontrolní analýzu: Vezměte testovací kazetu a naberte kontrolní vzorek. Na dotykové obrazovce zvolte kontrolní režim. Zapněte analýzu testovací kazety a zadejte identifikaci (ID) kontroly. Nahrajte výsledek. Výsledek bude uložen do paměti kontrolních měření. Zkontrolujte, zda je výsledek v rámci akceptovatelného rozsahu pro daný kontrolní materiál. Analýza vzorku pacientů: Vezměte testovací kazetu a odeberte pacientovi vzorek krve. Na dotykové obrazovce zvolte režim pro analýzu vzorku pacienta Zapněte analýzu testovací kazety a zadejte identifikaci (ID) pacienta. Odečtěte výsledek. Výsledek bude uložen do záznamu měření vzorků pacientů. Následujte podrobné pokyny v dalších částech návodu. Pro více informací o specifických Afinion TM testech, přečtěte si příbalové letáky k jednotlivým soupravám. Bezpečnostní opatření Při práci s analyzátorem: Při práci s dotykovou obrazovkou používejte konečky prstů. Nepoužívejte pero nebo jiné předměty, které by mohli poškrábat nebo poškodit obrazovku. Výjimka: pokud obrazovka vyžaduje naladění, je nutné použít tupou tužku. Kryt se otevírá automaticky, ale zavírá se manuálně. Nepokoušejte se otevřít kryt manuálně. Kryt chrání komoru před prachem, špínou, světlem a vlhkostí. Vždy vyprázdněte komoru na kazety, a pokud se analyzátor nepoužívá, nechte kryt zavřený. Pokud se na obrazovce během analýzy objeví informační kód, podívejte se do kapitoly Informační kódy a řešení poruch na straně 29. V průběhu analýzy analyzátorem nehýbejte. Při práci s testovací kazetou: Nepoužívejte kazetu po datu expirace nebo kazetu, která nebyla uskladněna podle pokynů výrobce. Nepoužívejte kazetu, pokud má poškozený obal, obsahuje poškozený balíček s vysušovacím prostředkem nebo je poškozená sama kazeta. Před použitím musí být kazeta vytemperována na doporučenou pracovní teplotu. Otevřete obal kazety těsně před použitím. Po otevření má kazeta omezenou stabilitu. S testovací kazetou a zařízením na odběr vzorku zacházejte jako s potenciálně infekčním materiálem. Používejte rukavice. Nepoužívejte opakovaně žádnou část testovací kazety. Specifické informace pro každou testovací sadu Afinion TM najdete v příslušném příbalovém letáku. 20

21 Funkce identifikace (ID) obsluhy Zadání ID obsluhy (volitelné) Pokud chcete využívat tuto funkci, můžete zadat údaj ID obsluhy, před analýzou testovací kazety. Můžete použít písmena i číslice (maximálně 16 znaků). ID obsluhy se uloží a zobrazí se v dolním levém rohu obrazovky. Zadané ID obsluhy se ukládá do paměti a bude se zobrazovat v paměti u výsledků pacientů a kontrol. Vložené ID obsluhy zůstává v analyzátoru, dokud se toto ID nevymaže a nezadá se nové ID nebo dokud se analyzátor nevypne. Menu START Hlavní menu Stiskněte pro přechod do Hlavního menu. Stiskněte ID obsluhy. pro zadání Zadejte číselné ID obsluhy nebo zvolte písmena stisknutím tlačítka ABC. Stiskněte pro potvrzení a návrat na předchozí obrazovku. Pokud je připojena čtečka čárových kódů, může být zadána identifikace obsluhy čárovým kódem. 21

22 Funkce identifikace (ID) pacienta Při výrobním nastavení je funkce ID pacienta aktivní. Pokud je tato funkce aktivní, musí být u každého analyzovaného vzorku pacienta zadáno ID. Tato funkce může být vypnuta (viz Prohlížení výsledků v paměti analyzátoru na straně 28). Zadání ID pacienta Doporučujeme zadat ID pacienta v průběhu analyzování testovací kazety. Zadávání ID pacienta nepřeruší analýzu. Je také možné zadat ID pacienta před analýzou. Můžete zadávat písmena i číslice (max. 16 znaků). ID pacienta se vloží do paměti a zobrazí se společně s dalšími specifickými údaji pro toto měření (viz Prohlížení výsledků v paměti analyzátoru na straně 28). Zadávání ID pacienta v průběhu analýzy: Stiskněte ID pacienta. pro zadání Zadejte číselné ID pacienta nebo zvolte písmena stisknutím tlačítka ABC. Stiskněte pro potvrzení a návrat na předchozí obrazovku. Zadané ID se objeví na obrazovce. Tlačítko ID pacienta zůstává na obrazovce a proto je možné ID upravovat. Pokud je připojena čtečka čárových kódů, může být zadána identifikace pacienta čtečkou. 22

23 Funkce identifikace (ID) kontroly Při analýze kontroly musí být vždy zadána její identifikace. Jako vhodné identifikační číslo se doporučuje šarže kontrolního materiálu. Funkci ID kontroly nelze vypnout. Zadání ID kontroly Doporučujeme zadat ID kontroly v průběhu analyzování testovací kazety. Zadávání ID kontroly nepřeruší analýzu. Je také možné zadat ID kontroly před analýzou. Můžete zadávat písmena i číslice (max. 16 znaků). ID kontroly se vloží do paměti a zobrazí se společně s dalšími specifickými údaji pro toto měření (viz Prohlížení výsledků v paměti analyzátoru na straně 28). Zadávání ID kontroly v průběhu analýzy: Stiskněte ID kontroly. pro zadání Zadejte číselné ID kontroly nebo zvolte písmena stisknutím tlačítka ABC. Stiskněte pro potvrzení a návrat na předchozí obrazovku. Zadané ID se objeví na obrazovce. Tlačítko ID kontroly zůstává na obrazovce a proto je možné ID upravovat. Pokud je připojená čtečka čárových kódů, může být zadána identifikace kontroly označené čárovým kódem (šarží) čtečkou. 23

24 Příprava analýzy s Afinion TM Před použitím nechte testovací kazety Afinion TM vytemperovat na doporučenou pracovní teplotu. Před první analýzou dne analyzátor zapněte. Zadejte identifikaci (ID) obsluhy (volitelné). Postup viz strana 21. ID pacienta nebo ID kontroly můžete zadat před provedením analýzy testovací kazety nebo v jejím průběhu. Viz postup na straně 22 a 23. Přečtěte si příslušné informace uvedené v příbalovém letáku pro každou testovací soupravu. Otevřete obal kazety. Uchopte za držadlo a vyndejte kazetu z obalu. Sáček s vysoušecím prostředkem a obal vyhoďte do příslušného odpadu. Po otevření má testovací kazeta omezenou stabilitu. Zkontrolujte kazetu. Pokud je poškozená nebo pokud byl porušen sáček s vysoušecím prostředkem, kazetu nepoužívejte. Používejte držák, abyste se nedotkli oblasti optického snímání. Označte na kazetu ID pacienta nebo kontroly na ID plochu. Zde můžete také nalepit nálepku. Nepište nic přes čárový kód a chraňte jej před vlhkostí, zašpiněním nebo poškrábáním. Pokud používáte nálepky k označování kazet, musí jejich velikost odpovídat ID ploše. 24

25 Odběr vzorku Pro každou analýzu AfinionTM je potřeba nový odběr vzorku nebo kontroly. Délka kapiláry v odběrové části kazety a tím i požadovaný objem vzorku se může pro různé AfinionTM testy lišit. Doba od naplnění kapiláry po vlastní analýzu musí být co nejkratší. Nepoužívejte kazetu v případě, že vám po naplnění vzorkem upadla. Přečtěte si příslušné informace uvedené v příbalovém letáku pro každou testovací soupravu. Příklady Vyndejte z kazety část na odběr vzorku. Držák držte pevně. Držte testovací kazetu pevně za držák, aby byla testovací kazeta stabilní a vytáhněte odběrovou část směrem nahoru. Naplňte kapiláru; odběrovou část držte horizontálně a špičkou kapiláry se dotkněte povrchu vzorku. Přesvědčte se, že je kapilára zcela naplněná. Nelze jí přeplnit. Kapiláru neutírejte. Zabraňte vzniku vzduchových bublin a přebytku vzorku na vnějším povrchu kapiláry. Ihned po odběru opatrně vraťte odběrovou část zpět do kazety. Doba od naplnění kapiláry po samotnou analýzu musí být co nejkratší. 25

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o.

VÁHY. Instrukční příručka Servisní knížka SÉRIE ABW A AIN. VAHY PRO, s.r.o. VÁHY SÉRIE ABW A AIN Instrukční příručka Servisní knížka VAHY PRO, s.r.o. Fügnerova 345 400 04 Trmice Ústí nad Labem tel./fax: 475 620 800 e-mail: vahypro@vahypro.cz OBSAH: UWE typ Výrobní číslo Záruční

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

SLITE 200SW Uživatelská příručka

SLITE 200SW Uživatelská příručka SLITE 200SW Uživatelská příručka Vypínač LCD dotyková obrazovka Deska s bílým světlem USB port UV transiluminátor Ethernet USB porty Hlavní vypínač Camera CCD Sony ICX205AL je CCD obrazový senzor s 2.0

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

Návod k použití FMT200BT

Návod k použití FMT200BT Návod k použití FMT200BT FMT200BT je Bluetooth hands free sada pro mobilní telefony a PDA a bezdrátový MP3- přehrávač pro audio systémy. Před použitím si důkladně přečťete návod. Obsah balení: FMT200BT,

Více

GL200 Uživatelský návod

GL200 Uživatelský návod GL200 Uživatelský návod GL200 rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu...

Obsah. Upozornění...2. Obsah balení...3. Návod k instalaci...3. Montáž monitoru...3. Opětovné zabalení monitoru...4. Nastavení úhlu pohledu... Obsah Upozornění...2 Obsah balení...3 Návod k instalaci...3 Montáž monitoru...3 Opětovné zabalení monitoru...4 Nastavení úhlu pohledu...4 Připojení zařízení...5 Zapnutí přívodu elektrické energie...5 Úprava

Více

Návod k obsluze Eagle Jumbo

Návod k obsluze Eagle Jumbo I N F O R M A Č N í K I O S K Y Návod k obsluze Eagle Jumbo W W W. P O W E R. C Z 1. Hlavní části informačního kiosku 1) Panel s reproduktory 2) Zobrazovací monitor s dotekovým senzorem 3) Výpad papíru

Více

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně

Uživatelský manuál DB-100 DB-100B. Indikátor úrovně Uživatelský manuál DB-100 DB-100B Indikátor úrovně Uchovejte tento manuál pro pozdější použití! Copyright Zákaz reprodukce! Tento manuál je platný pro čísla výrobků: 10453010, 10453010. Nejnovější verzi

Více

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka

IC 1000fgr. TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka IC 1000fgr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 10 palce (25,4 cm) Uživatelská příručka Upozornění Úpravy přístroje provedené bez souhlasu výrobce mohou vést k poškození přístroje a v tomto případě nelze uplatnit

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka

Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka Pevný disk (HDD) (s montážním rámečkem) Instrukční příručka CECH-ZHD1 7020228 Kompatibilní hardware Systém PlayStation 3 (řada CECH-400x) Bezpečnostní opatření Abyste zajistili bezpečné používání tohoto

Více

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM

BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM BLUETOOTH ZVUKOVÝ PRUH SE SUBWOOFEREM Rychlý instalační průvodce DA-10295 Vítejte Děkujeme vám za zakoupení Digitus Bluetooth Soundbar se subwooferem! Nezáleží na tom jak tento výrobek využijete - zdali

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

idrn-st Převodník pro tenzometry

idrn-st Převodník pro tenzometry idrn-st Převodník pro tenzometry Základní charakteristika: Převodníky na lištu DIN série idrn se dodávají v provedení pro termočlánky, odporové teploměry, tenzometry, procesní signály, střídavé napětí,

Více

BIRCH PRP-085 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TERMÁLNÍ TISKÁRNA ÚČTENEK BIRCH PRP-085

BIRCH PRP-085 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TERMÁLNÍ TISKÁRNA ÚČTENEK BIRCH PRP-085 BIRCH PRP-085 Strana 1 NÁVOD K OBSLUZE TERMÁLNÍ TISKÁRNA ÚČTENEK BIRCH PRP-085 Dovozce do ČR: Tento soubor je chráněn autorskými právy firmy LESAK s.r.o. Jeho kopírování a komerční distribuce je možná

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37

NÁVOD K OBSLUZE. Verze 09/02. Obj. č.: 85 42 37 NÁVOD K OBSLUZE Verze 09/02 Obj. č.: 85 42 37 Kompaktní vnitřní (pokojový) a venkovní teploměr s funkcí ukládání maximálních a minimálních naměřených hodnoty teploty do paměti. Tento návod k obsluze je

Více

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EASY.B EASY.W BEZDRÁTOVÝ REPRODUKT UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA OR EASY.B EASY.W Obsah CZ Záruka 2 Specifikace 2 Ochrana před vodou a prachem 2 Přehled o produktu 3 Nabíjení baterie 4 LED indikátor stavu 4 Zapnutí/vypnutí 4

Více

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008

Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Uživatelská příručka CQ-C005 / CQ-C008 Stolní přepínač 10/100M Fast Ethernet 5 portový / 8 portový Popis zařízení: 2 1 4 2 1 4 3 1 - LED kontrolka napájení 2 - LED kontrolky pro jednotlivé porty 3 - napájecí

Více

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU...

UVEDENÍ PŘÍSTROJE DO PROVOZU... DIGIsort DIGIOHMpro Obsah 1. ÚVOD... 2 1.1. Bezpečnostní upozornění... 2 1.2. Všeobecný popis přístroje... 3 1.3. Ekologie... 4 2. POPIS PŘÍSTROJE... 5 2.1. Pouzdro přístroje... 5 2.3. Rozsah dodávky...

Více

Bezdrátová termostatická hlavice

Bezdrátová termostatická hlavice Bezdrátová termostatická hlavice Model: TRV10RF INSTALAČNÍ MANUÁL Obsah krabice Obsah balení Ikony použité v tomto návodě: Bezpečnostní pokyny Důležitá informace Tip Obsah : Obsah balení Úvod Shoda výrobku

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2320A 1. Úvod Tento programovatelný DC zdroj má široký rozsah nastavení napětí a proudu, vyšší přesnost, konstantní tlak a proudění. Má vnější nebo vnitřní spínač a 16 skupin

Více

Vlastnosti a použití řídící jednotky

Vlastnosti a použití řídící jednotky CLEVER 01 Vlastnosti a použití řídící jednotky Řídící jednotky CLEVER01 a CLEVER01M jsou postaveny jako součást automatického systému uzavírání bran, vedený formou jednofázového motoru s trvalým kondenzátorem.

Více

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311

Návod pro aktualizaci software. telefonu ALIGATOR A311 Návod pro aktualizaci software telefonu ALIGATOR A311 Obsah Návod pro aktualizaci SW telefonu ALIGATOR A311... 1 Než začnete... 2 Stažení a příprava programu pro aktualizaci... 2 Instalace USB ovladačů...

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod

LANTESTLCD - SONDA. Uživatelský návod LANTESTLCD - SONDA Uživatelský návod Obsah 1. Specifikace... 3 2. Ovládání... 5 2.1. Napájení, zapnutí přístroje... 5 2.2. Configure nastavení měřícího portu, kalibrace... 5 2.2.1. Výběr měřícího portu...

Více

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ

NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ NÁVOD K POUŽITÍ MULTIMEDIÁLNÍHO CENTRA SLEDOVANITV.CZ typ 1 verze návodu 1.1 Vážení uživatelé, děkujeme, že využíváte službu Sledovanitv.cz. Věříme, že s naší službou budete spokojeni a Vaši důvěru nezklameme.

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234

NSA310 + 500 GB HDD. Příručka k rychlé instalaci. Multimediální server s jedním diskem. Výchozí přihlašovací údaje. Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 NSA310 + 500 GB HDD Multimediální server s jedním diskem Výchozí přihlašovací údaje Webová adresa: nsa310 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci irmware 4.22 Vydání 2, 1/2012 Kde jsou k nahlédnutí certifikace

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6

VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 4 MODULY ROZHRANÍ - POPIS 6 VÁŽÍCÍ SYSTÉM T3 - ZÁKLADNÍ INFORMACE OBSAH 1 POPIS 2 2 DODÁVKA A SKLADOVÁNÍ 3 3 OVLÁDACÍ PANEL (KONZOLA) - POPIS 3 3.1 PRINCIP ČINNOSTI 4 3.2 VLOŽENÍ ŠTÍTKŮ S OZNAČENÍM TLAČÍTEK KLÁVESNICE 5 4 MODULY

Více

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba

Návod k použití a instalaci. Multifunkční trouba Návod k použití a instalaci Multifunkční trouba 1 2 3 1 Pečící funkce 6 Tlačítko 2 Ukazatel teploty 7 Tlačítko / Dětský zámek 3 Elektronické hodiny 8 Zapnout / Vypnout 4 Tlačítko teplota 9 Vnitřní osvětlení

Více

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST

NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST NÁVOD K POUŽITÍ JASNÝ OBRAZ UNIVERZÁLNOST PŘENOSNOST Micro SD kamera AIC 5855+5111+5901 Připojení bateriové části Pro připojení bateriové části je třeba zarovnat zářezy na obou částech. Spojení je možno

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ Uživatelská příručka Upozornění (čtěte před prvním použitím): Global position system (GPS) je vlastněn americkým ministerstvem obrany, které má plnou odpovědnost za jeho přesnost a

Více

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE

BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE BEZŠŇŮROVÝ MIKROFON SBC MC 8650 NÁVOD K OBSLUZE 1 Blahopřejeme vám ke koupi tohoto bezšňůrového mikrofonního systému RF/FM firmy Philips. Tento mikrofon, vyrobený nejmodernějšími technologiemi, vám umožňuje

Více

Převodník PRE 10/20/30

Převodník PRE 10/20/30 Převodník PRE 10/20/30 PRE10/20/30 slouží pro připojení zařízení Elektrobock (centrální jednotka PocketHome, termostatu PT41 aj.) do sítě Ethernet. Připojené zařízení je tak možno ovládat z libovolného

Více

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II cs Návod na montáž a obsluhu 5 -ti kanálový ruční vysílač Důležité informace pro: montéry / elektrikáře / uživatele Prosíme o předání odpovídajícím osobám! Tento návod má

Více

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze

Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a. Návod k obsluze Dálkové ovládání k mobilní klimatizaci APD09a, APD12a Návod k obsluze Před provozem si pozorně přečtěte návod k obsluze. Ponechte jej pro další nahlédnutí. - strana 1 - Možnosti nastavení Provozní režim:

Více

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210

UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP KAMERA DO AUTOMOBILU F210 1. ÚVOD 1.1 Vlastnosti Full HD kamera (1920*1080 @ 30fps) Barevný 2,4 palcový LCD displej Širokoúhlá čočka Detekce pohybu Automatické nahrávání v případě

Více

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu

O varováních. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích. Věž Pohled zepředu a zezadu O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Dell Precision T5500/T5500n Informace o nastavení a funkcích Věž Pohled zepředu a zezadu 1 2 3 4 5 11 10

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

Sada pro manikůru a pedikůru

Sada pro manikůru a pedikůru Sada pro manikůru a pedikůru M 287 CZ Návod k použití UPOZORNĚNÍ Přečtěte si pozorně tento návod. Obsahuje důležité pokyny pro bezpečnou instalaci, obsluhu a údržbu. Uschovejte tyto pokyny pro případ příštího

Více

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem ADSL USB Modem Easy Start (manuál) Verze 1.4 Obsah Úvod a obsah...1 Bezpečnostní instrukce..........2 O tomto manuálu..........2 Obsah balení......3 Systémové požadavky.........3 Čelní indikátory..............4

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE

Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE Pinnacle Studio Instalace Hardware a Software RYCHLÝ PRŮVODCE 1 Obsah INSTALACE 3 INSTALACE HARDWARU 3 INSTALACE SOFTWARU 4 PŘIPOJENÍ KAMERY 5 VÝSTUP NA KAMERU NEBO VIDEO 7 O tomto průvodci Tento Rychlý

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

www.pokladnisystemy.cz

www.pokladnisystemy.cz Začněte číst zde! Gratulujeme, Že jste si vybrali tiskárnu štítků Citizen. Věnujte prosím chvilku přečtení této příručky, která vás seznámí s tiskárnou a jejím provozem. Tento produkt je sofistikovaná,

Více

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline

Uživatelská příručka. Linksys PLEK500. Síťový adaptér Powerline Uživatelská příručka Linksys PLEK500 Síťový adaptér Powerline Obsah Přehled............... 2 Funkce...................... 2 Jak funguje síť Powerline............... 3 Příklad instalace 3 Instalace sítě

Více

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Balení...2 Požadavky na systém...2 Vlastnosti...3 Popis...3 Klávesy...4 Konektory...4 2. Hardwarová instalace...5 3.

Více

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100

Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 Manuál snadné instalace Lenovo IdeaPad S100 1 2 Vážený zákazníku, gratulujeme vám k pořízení netbooku Lenovo IdeaPad S100. Manuál, který právě držíte v rukou, se může stát vaším užitečným poradcem. Poradí

Více

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací

Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Telefonní adaptér SIPURA SPA-PAP2T Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy IPCOM.CZ. Telefon:

Více

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací

IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací IP adaptér Linksys SPA-1001 (SIP) Stručný průvodce instalací a konfigurací Pro veškeré vaše dotazy ohledně konfigurace námi dodaných adaptérů je vám k dispozici technická podpora firmy VoIPCOM. Telefon:

Více

Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu

Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu Návod na jednoduchou a rychlou instalaci Vodafone ADSL/VDSL modemu Obsah Úvod 1 1. Máte v balení všechno? 2 2. Začněte modemem 3 3. A teď už stačí modem zapnout... 4 4.... a nastavit si ho v počítači 5

Více

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody.

Ventilační systém neponořujte do vody či jiných kapalin ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Oster Bionaire toaleta odstraňující pachy Obsah balení: A. Základna B. Spodní kryt s poklopem C. Vrchní kryt D. Držák na lopatku E. Lopatka F. Předfiltr G. Pachový filtr H. Kryt ventilátoru I. Síťový kabel

Více

Instalace a obsluha OPN2001

Instalace a obsluha OPN2001 Instalace a obsluha OPN2001 Obsah Instalace ovladače 2 Připojení skeneru 3 OPN2001 připojení USB 3 Snímání skeneru 3 Skener OPN2001 4 Obsluha 4 Funkce 5 Řešení problémů 6 Význam LCD ukazatelů 6 Instalace

Více

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Návod k Použití jabra.com/pro935 2,014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je registrovaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené

Více