Následující symboly a zkratky jsou použity pro označení přístroje a v návodu na použití přístroje Afinion AS100.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Následující symboly a zkratky jsou použity pro označení přístroje a v návodu na použití přístroje Afinion AS100."

Transkript

1 NÁVOD NA POUŽITÍ

2 Symboly a zkratky Následující symboly a zkratky jsou použity pro označení přístroje a v návodu na použití přístroje Afinion AS100. Zkratky/Kódování Význam Vyhovující Evropské Směrnici 98/79/EC o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro Medicínské zařízení pro in vitro diagnostiku Katalogové číslo Číslo šarže Sériové číslo Testovací kazeta Kontrola C1 Kontrola C2 Čistící sada Likvidujte jako elektrická a elektronická zařízená Obsah dostatečný pro Σ počet testů Datum expirace (rok/měsíc) Doporučená teplota skladování Výrobce Ovládání uživatelem LED PC ID HIS LIS LCD AC DC Varování a upozornění Přečtěte si uživatelskou příručku Afinion TM LED dioda Osobní počítač Identifikace Nemocniční informační systém Laboratorní informační systém LCD displej Střídavý proud Stejnosměrný proud 2

3 OBSAH ÚVOD... 5 Zamýšlené použití systému analýzy Afinion TM AS O tomto návodu k použití...5 Kontrola obsahu balení...5 POPIS ANALYZÁTORU... 6 Popis analyzátoru Afinion TM AS Popis Afinion TM testovací kazety...7 Jak pracovat s analyzátorem...8 Jak pracuje analyzátor Afinion TM AS Interní kontrola...9 Kalibrace...9 GALERIE IKON Dotyková tlačítka a jejich funkce Ostatní symboly a znaky SPUŠTĚNÍ ANALYZÁTORU Umístění analyzátoru Připojení ke zdroji Připojení dalších zařízení Jak zapnout analyzátor Automatický režim spuštění analyzátoru Nastavení konfigurace Jak vypnout analyzátor KONTROLA KVALITY Proč provádět kontrolu kvality? Výběr kontrolního materiálu Práce s kontrolami a jejich stanovení Frekvence kontrolního testování PRACOVNÍ POSTUP Zkrácený pracovní postup Bezpečnostní opatření Funkce identifikace (ID) obsluhy Funkce identifikace (ID) pacienta Funkce identifikace (ID) kontroly Příprava analýzy s Afinion TM Odběr vzorku

4 Analýza vzorku pacienta Analýza kontroly Prohlížení výsledků v paměti analyzátoru INFORMAČNÍ KÓDY A ŘEŠENÍ PORUCH Kdy se objeví informační kód Informační odkazy Chybová hlášení způsobená selháním vzorku nebo kazety Chybové hlášení způsobené selháním analyzátoru Servisní informace ÚDRŽBA A ZÁRUKA Čištění a údržba Likvidace analyzátoru Upgrade softwaru Záruka Afinion TM AS100 Analyzátor Příslušenství Shoda s IVD směrnicemi Afinion TM AS100 vyhovuje všem požadavkům Evropské Směrnice 98/79EC pro In vitro diagnostické medicínské zařízení a má značku CE. Bezpečnostní standardy Analyzátor Afinion TM AS100 je testovaný a vyhovuje bezpečnostním standardům IEC/EN , IEC/EN a IEC/EN a EMC standardu IEC/EN

5 ÚVOD Zamýšlené použití systému analýzy Afinion TM AS100 Analyzační systém Afinion TM AS100 se skládá z analyzátoru Afinion TM AS100 a testovací kazety Afinion TM. Jsou určeny pouze pro in vitro diagnostiku Afinion TM AS100 je kompaktní víceparametrový analyzátor navržený pro testování v primární péči. Je navržen pro použití s testovacími kazetami Afinion TM. Systém analýzy Afinion TM je uživatelsky jednoduchý, rychlý a dává spolehlivé a přesné výsledky. O tomto návodu k použití Tato uživatelská příručka vás provede instalací, provozem a údržbou analyzátoru Afinion TM AS100. Uživatelská příručka také vysvětluje, jak analyzátor pracuje, popisuje systém kontroly kvality a pomůže vám při řešení problémových situací. Před analýzou vzorků pacientů nebo kontrol si přečtěte informace uvedené v příslušném příbalovém letáku testovací soupravy Afinion TM. Rychlý návod, který poskytuje místní dodavatel Afinion TM, uvádí hlavní body pracovního postupu. Doporučujeme si před provedením testu podrobně přečíst tuto uživatelskou příručku. Některé informace v tomto návodu jsou doprovázeny těmito symboly: Ovládání uživatelem Varování a upozornění Přečtěte si příbalové informace u jednotlivých Afinion TM testů a kitů Kontrola obsahu balení Při rozbalení dodávky zkontrolujte obsah podle seznamu a zkontrolujte, zda nedošlo k poškození přístroje v průběhu dopravy. Balení Afinion TM AS100 obsahuje: Afinion TM AS100 analyzátor Napájecí kabel Adaptér 24 VDC Návod k použití Pokud dodávka není kompletní nebo je poškozená, oznamte to vašemu dodavateli. Doporučujeme uschovat si přepravní box pro případný transport analyzátoru. 5

6 POPIS ANALYZÁTORU Popis analyzátoru Afinion TM AS100 Obrázek 1 1 Tlačítko ON/OFF Vypíná nebo zapíná analyzátor. 2 červená a zelená LED kontrolka LED kontrolky indikují, zda přístroj pracuje. 3 Dotyková obrazovka Umožňuje komunikovat s analyzátorem prostřednictvím dotykových tlačítek a odkazů. 4 Kryt Kryje a chrání komoru s testovací kazetou. 5 Chladící žebra Zajišťují kontrolu teploty přístroje. 6 Konektory Pro připojení na zdroj energie. Možnost připojit tiskárnu, čtečku čárových kódů a/nebo připojení k PC. Nikdy neotevírejte kryt manuálně! 6

7 Popis Afinion TM testovací kazety Afinion TM testovací kazeta je určena k měření pouze jednoho určitého analytu, protože pro každý testovaný analyt je složení a objem reagencií jiný. Testovací kazeta a její část na odběr krve má pro každý analyt jiné barevné označení. Jednotlivé kazety jsou balené zvlášť v ochranné fólii, chránící kazetu s reagenciemi před světlem, prachem a vlhkostí. Jednotlivé kazety obsahují všechny potřebné reagencie pro jeden test a jsou připravené k použití. Integrované zařízení na odběr krve se používá k odběru vzorku krve pacienta nebo k nabrání kontroly. Testovací kazeta je určena k jednomu použití a nelze ji použít vícekrát. Obrázek 2 znázorňuje Afinion TM testovací kazetu a její jednotlivé části: Obrázek 2 1 Odběrová část kazety Pro odběr vzorku krve anebo kontroly. 1a v zasunuté poloze 1b ve vysunuté poloze 2 Kapilára Skleněná kapilára, která se naplní vzorkem. 3 Reagenční jamky Obsahují všechny potřebné reagencie pro jeden test. 4 Držák Pro snadnější uchopeni do ruky. 5 Čárový kód Obsahuje informace o typu testovací kazety a o šarži. 6 Místo optického snímání Místo měření. 7 Identifikační (ID) plocha Místo pro záznam identifikaci pacienta. 7

8 Jak pracovat s analyzátorem Analyzátor Afinion TM AS100 má dvě hlavní uživatelská rozhraní dotykovou obrazovku a testovací komoru. Analyzátor se snadno ovládá pomocí dotykových tlačítek na obrazovce. Zobrazují se pouze ta dotyková tlačítka, která uživatel aktuálně potřebuje. Po stisknutí tlačítka se tlačítko zbarví šedivě a jeho funkce se aktivuje. Textové odkazy, které se objevují na obrazovce, vás provedou testovacím procesem nastavení. Funkce dotykových tlačítek jsou vysvětleny v Galerii ikon na straně 10. Další důležitou součástí analyzátoru Afinion TM AS100 je komora na testovací kazety. Komora je konstruována tak, aby se do ní šly kazety zasunout jen v jednom směru. Kryt komory se zavírá se manuálně, ale otevírá se automaticky. Po vložení nové kazety do komory a manuálním zavření krytu se spustí analýza. Po ukončení analýzy se kryt automaticky otevře. Kryt chrání komoru před prachem, světlem, špínou a vlhkostí po dobu testování a po dobu, kdy analyzátor není v provozu. Kryt se otevírá automaticky, ale zavírat se musí manuálně. Neotevírejte kryt manuálně. Dotykové obrazovky se dotýkejte pouze konečky prstů. Nepoužívejte propisky, ani jiné ostré předměty. Obrázek 3 1 Textový odkaz 2 Dotyková tlačítka 3 Otevřený kryt 4 Komora s vloženou testovací kazetou Šetřič obrazovky Po třech minutách nepoužívání dotykové obrazovky, se aktivuje šetřič obrazovky. Pro reaktivaci obrazovky se jí dotkněte. Světelná signalizace (červená a zelená LED kontrolka) Červená kontrolka se rozsvítí, když analyzátor pracuje. Červená kontrolka bliká, když se zobrazí informační kód. Zelená kontrolka svítí, když je analyzátor připravený k použití. Zelená kontrolka bliká, když je analýza ukončena. Zvuková signalizace Krátké pípnutí oznamuje ukončení analýzy. Dvojité pípnutí upozorňuje na informaci nebo chybové hlášení. 8

9 Jak pracuje analyzátor Afinion TM AS100 Analyzátor Afinion TM AS100 používá různé chemické reakce a mechanické metody kombinované s pokročilým počítačovým zpracováním a měřící technologií. Testovací kazeta se vzorkem pacienta nebo s kontrolou se vloží do komory analyzátoru. Po manuálním zavření krytu se kazeta přesune do měřící části analyzátoru, kde probíhá měření. Analyzátor pomocí čárového kódu rozezná typ testu (kazety) a šarži, čímž se inicializuje zpracování kazety. Vzorek a reagencie se automaticky přesouvají mezi jamkami. Monochromatická pevně umístěná kamera monitoruje celý proces. Po ukončení reakce LED diody osvětlují finální reakční plochu, kterou může být buď zbarvená membrána, nebo reakční jamka. Kamera detekuje odražené nebo procházející světlo, které je počítačově konvertováno na výsledek analýzy. Ten se zobrazí na dotykové obrazovce. Pokud obsluha potvrdí výsledek testu, kryt komory se automaticky otevře a obsluha může vyndat a zlikvidovat testovací kazetu. Analyzátor je připravený na další použití. Interní kontrola Self-test analyzátoru Self-test (samotestování) se provádí po zapnutí analyzátoru. Přístroj prověřuje, zda pracuje podle nastavených specifikací. Samotestování ověřuje: Integritu hardwaru a softwaru Transportní systém kazety Transportní systém kapalin Kamerový systém Pokud samotestování selže v některém z bodů, začne blikat červená LED kontrolka a na dotykové obrazovce se zobrazí informační kód (viz Informační kódy a řešení problémů ). Pokud analyzátor nemůže použít dotykovou obrazovku, bude pouze blikat červená LED kontrolka. Pokud je analyzátor zapnutý delší dobu, automaticky se jednou denně restartuje, aby proběhlo samotestování. Tento proces nepřeruší analýzu kazety. Bezpečnostní mechanizmus Bezpečnostní mechanismy jsou součástí kontrolního procesu. Integrovaná kamera kontroluje testovací kazetu ještě před spuštěním analýzy. Pokud zjistí neshodu (např. zlomená kapilára, kazeta po datu expirace), je odmítnuta kazeta a zobrazí se informační kód. Po dobu testování jsou pod dohledem vitální funkce a komponenty (např. pumpy, zahřívání). Pokud zabudovaný bezpečnostní mechanismus zjistí problémy, proces se přeruší a zobrazí se informační kód. Kalibrace Analyzátor Afinion TM AS100 byl vyroben tak, aby poskytl spolehlivé a přesné výsledky. V průběhu výroby je analyzátor kalibrován proti referenčnímu materiálu. Tento proces zajišťuje, že všechny analyzátory pracují se shodnými tolerančními limity. Pro každou šarži testovacích kazet jsou určeny specifické kalibrační údaje, které jsou uložené v čárovém kódu na boku kazety. Po vložení kazety do analyzátoru načítá integrovaná kamera v komoře z čárového kódu údaje. Kalibrační údaje pro aktuální šarži jsou přeneseny do přístroje a jsou použity při výpočtu výsledků. Kalibrace uživatelem není nutná. 9

10 GALERIE IKON Dotyková tlačítka a jejich funkce Dotykem tlačítka na obrazovce se aktivuje funkce tohoto tlačítka. Všechna dotyková tlačítka, která se mohou objevit v průběhu činnosti analyzátoru Afinion TM AS100, jsou uvedena v tabulce, včetně jejich funkce. Dotykové tlačítko Název Režim vzorku pacienta Kontrolní režim ID pacienta ID kontroly Záznamy pacientů Záznamy kontrol Hlavní menu ID obsluhy Nastavení Jazyk ID pacienta zapnutí/vypnutí Datum/čas Exit - odchod Datum Čas Obrazovka/zvukový signál Kontrast obrazovky Naladění obrazovky Hlasitost zvuku Souhlas - potvrzení Tisk ON OFF Enter Zpět Funkce Volba testovacího režimu. Volba kontrolního režimu. Zadání identifikace pacienta. Zadání identifikace kontroly. Přehled výsledků pacientů. Přehled výsledků kontrol. Otevře hlavní menu (ID operátora, záznam pacienta, záznam kontroly a konfigurační menu). Zadání identifikace obsluhy. Nastavení jazyka, data, času, obrazovky a zvuku. Vypnutí/zapnutí funkce ID pacienta). Volba jazyka. Vypnutí/zapnutí funkce ID pacienta. Výběr nastavení data/času. Odchod z aktuálního menu a návrat na předchozí obrazovku. Nastavení data. Nastavení času. Nastavení obrazovky a zvukového signálu (kontrast obrazovky, naladění obrazovky a hlasitost zvuku). Nastavení kontrastu obrazovky. Naladění obrazovku. Nastavení hlasitosti zvukové signalizace Potvrzení (nastavení nebo naměřených výsledků). Tisk výsledků přes připojenou tiskárnu. Vypnutí funkce zadávání ID pacienta. Zapnutí funkce zadávání ID pacienta. Potvrzení a návrat na předchozí obrazovku. Vymazání předchozího znaku. 10

11 Zvýšení/Přidání Snížení/Odebrání Rolování/posun nahoru Rolování/posun dolů Zvýšení kontrastu/zvuku. Snížení kontrastu/zvuku. Posun na předchozí výsledek pacienta nebo kontroly. Posun na následující výsledek pacienta nebo kontroly. Ostatní symboly a znaky Ostatní symboly, znaky a zkratky, které se mohou objevit v průběhu činnosti Afinion TM AS100, jsou vysvětleny v následující tabulce. Tyto symboly a znaky jsou pouze informačního rázu a nemohou být aktivovány jako dotyková tlačítka. Symbol Význam Kdy se objeví Čekejte Informační kód ID obsluhy ID pacienta ID kontroly Kontrola ID obsluhy ID pacienta ID kontroly Číslo měření Číslo šarže Více než Menší než Přesýpací hodiny se objeví při spuštění přístroje. Znak je použit spolu s kódovým číslem, které přísluší specifické informaci nebo chybovému hlášení (viz Informační kódy a řešení lehčích poruch). Ikona zobrazuje ID obsluhy. Ikona zobrazuje ID pacienta. Ikona zobrazuje ID kontroly. Pokud je zvolen režim kontroly, objeví se na obrazovce písmeno C. Identifikační číslo obsluhy použité u záznamu výsledku pacienta nebo kontroly Identifikační číslo pacienta použité u záznamu výsledku pacienta. Identifikační číslo kontroly použité u záznamu výsledku kontroly. Pořadové číslo testu u záznamu výsledku pacienta nebo kontroly. Toto číslování se restartuje každý den ve 24:00. Číslo šarže testovací kazety u záznamu výsledku pacienta nebo kontroly. Znak, který se může objevit při výsledku. Indikuje, že výsledek je nad horním limitem měření. Znak, který se může objevit při výsledku. Indikuje, že výsledek je pod dolním limitem měření. 11

12 SPUŠTĚNÍ ANALYZÁTORU Umístění analyzátoru Umístěte analyzátor Afinion TM AS100 na suchý, čistý, stabilní a vodorovný povrch. Kolem analyzátoru musí být 10cm volného prostoru na každé straně. Před použitím vytemperujte analyzátor na okolní teplotu (18-30 o C). Analyzátor může poškodit: kondenzující vlhkost a voda teplo a velké tepelné výkyvy přímé sluneční záření vibrace (např. z centrifugy a myčky nádobí) elektromagnetické záření (např. z mobilního telefonu) přemisťování analyzátoru v průběhu měření testovací kazety Připojení ke zdroji Připojte napájecí kabel k adaptéru. Zastrčte zástrčku adaptéru do zdířky (na zadní straně analyzátoru, viz Obrázek 4). Napájecí kabel zastrčte do zásuvky. Vždy použijte správný zdroj napětí. Napětí zdroje musí souhlasit s informacemi popsanými v kapitole Technické specifikace na straně 34. Obrázek 4 1 Nepoužívá se 2 USB-A konektor pro tiskárnu a/nebo čtečku čárových kódů 3 RS-232 port pro PC 4 Zásuvka pro připojení napájecího kabelu 12

13 Připojení dalších zařízení Další zařízení, která nejsou standardně dodávána s analyzátorem Afinion TM AS100 jsou: externí čtečka čárových kódů pro čtení čárových kódů vzorků nebo identifikace obsluhy tiskárna pro možnost tisku výsledků testů PC pro přenos údajů do HIS nebo LIS systému Zařízení by se měla připojovat na analyzátor, pouze pokud je analyzátor vypnutý. Jak zapnout analyzátor Analyzátor zapněte stiskem tlačítka ON/OFF (viz Obrázek 1). Automaticky se spustí startovací režim. Prosím, čekejte do otevření krytu. Neotvírejte kryt manuálně. Automatický režim spuštění analyzátoru Menu START Okamžitě po zapnutí analyzátoru se automaticky spustí startovací režim. V horním levém rohu obrazovky se objeví verze softwaru analyzátoru (X.XX). Samotestování trvá přibližně 3 minuty. V horní části analyzátoru se rozsvítí červená kontrolka, která signalizuje, že analyzátor je zaneprázdněn. Analyzátor je připraven k práci teprve, až se objeví Menu Start a začne svítit zelená kontrolka. Pokud analyzátor selže v průběhu startovacího režimu, objeví se informační kód (viz Informační kódy a řešení poruch na straně 29). 13

14 Nastavení konfigurace Před použitím analyzátoru Afinion TM AS100 byste si měli nastavit konfiguraci podle vašich potřeb. Do Konfiguračního menu se dostanete takto: Zvolení menu konfigurace Menu START Hlavní menu Konfigurační menu Stiskněte pro přechod do Hlavního menu. Stiskněte pro přechod do Konfiguračního menu. Zvolte položku pro konfiguraci (viz dále). V tomto menu můžete nastavit: jazyk zapnutí/vypnutí zadávání ID pacientů (identifikace pacientů) datum a čas kontrast obrazovky, naladění obrazovky a hlasitost zvuku Postupujte podle následujících pokynů. Výběr jazyka Jako výchozí jazyk nastavený výrobcem je angličtina. Jsou však dostupné i jiné jazyky. Konfigurační menu Stiskněte jazyka. pro volbu Stiskněte šipku v okně pro rozbalení seznamu dostupných jazyků. Zvolte jazyk a stiskněte pro akceptování volby a návrat do Konfiguračního menu. 14

15 Zapnutí/vypnutí zadávání ID pacienta (identifikace) Funkci identifikace pacienta (ID) můžete zapnout nebo vypnout. Ve výrobním nastavení je tato funkce zapnutá. Pokud je funkce ID pacienta zapnutá (ON), musí být při každé analýze testovací kazety zadána identifikace pacienta. Pokud je funkce ID pacienta vypnutá (OFF), ID pacienta automaticky nahradí číslo měření a bude zobrazeno v levém horním rohu obrazovky. Toto číslování se restartuje každý den ve 24:00. Vypnutí funkce ID pacienta: Konfigurační menu Stiskněte pro zapnutí/vypnutí ID pacienta. Zapnutí funkce ID pacienta: Konfigurační menu Stiskněte ON pro vypnutí této funkce. Stiskněte pro akceptování volby a návrat do Konfiguračního menu. Stiskněte pro zapnutí/vypnutí ID pacienta. Stiskněte OFF pro zapnutí této funkce. Stiskněte pro akceptování volby a návrat do Konfiguračního menu. 15

16 Nastavení data Vždy byste měli nastavit správné datum, protože datum a čas analýzy se ukládá a zobrazuje u záznamů o analýze pacientů a kontrol. Formát data je YYYY:MM:DD. YYYY je rok, MM je měsíc (01 až 12) a DD je den (01 až 31). Konfigurační menu Stiskněte pro nastavení data/času Stiskněte nastavení data pro Vložte dnešní datum a stiskněte pro potvrzení a návratu k předchozí obrazovce. Nastavení času Vždy byste měli nastavit správný čas, protože datum a čas analýzy se ukládá a zobrazuje při údajích o analýze pacientů a kontrol. Formát času je hh:mm, kde hh je hodina (od 00 do 23) a mm jsou minuty (od 00 do 59). Konfigurační menu Stiskněte pro nastavení data/času. Stiskněte nastavení času. pro Vložte čas a stiskněte pro potvrzení a návratu k předchozí obrazovce. 16

17 Nastavení kontrastu obrazovky Kontrast obrazovky lze nastavit. Konfigurační menu Stiskněte pro nastavení obrazovky a zvuku. Stiskněte pro nastavení kontrastu. Nastavte kontrast obrazovky pomocí tlačítek nebo. Stiskněte pro potvrzení a návratu k předchozí obrazovce. Naladění obrazovky Obrazovka musí být přeladěna, pokud tlačítka nereagují správně na dotyk. Není nutné obrazovku ladit při první konfiguraci analyzátoru. Konfigurační menu Stiskněte pro nastavení obrazovky a zvuku. Stiskněte obrazovky. pro ladění Pomocí tupé tužky se dotkněte středu křížku (+) v levém horním rohu. Zopakujte i po přesunutí kříže do spodního pravého rohu a do středu obrazovky. Obrazovka se automaticky vrátí na předchozí volbu. 17

18 Nastavení hlasitosti zvuku Jedno pípnutí znamená, že je test ukončen a výsledek je zobrazen. Dvě pípnutí znamenají, že je zobrazená informace nebo chybové hlášení. Hlasitost pípnutí může být nastavena. Pokud hlasitost nastavíte na minimum, nebude slyšet žádné pípnutí. Konfigurační menu Stiskněte pro nastavení obrazovky a zvuku. Stiskněte pro nastavení hlasitosti zvuku. Nastavte hlasitost zvuku pomocí tlačítek nebo. Stiskněte pro potvrzení a návratu k předchozí obrazovce. Jak vypnout analyzátor Analyzátor vypnete stisknutím tlačítka ON/OFF. (Obrázek 1) Analyzátor doporučujeme vypínat na konci každého dne. Upozornění: Po vypnutí se inicializuje proces ukončování provozu. Nosič kazety se přesune do bezpečné polohy a do úplného vypnutí analyzátoru bude obrazovka ještě několik sekund aktivní. Při vypnutí nebo odpojení analyzátoru ze zdroje nedochází ke ztrátě uložených výsledků Analyzátor může být vypnutý v případě, že je testovací komora prázdná a kryt zavřený. Pokud stisknete tlačítko ON/OFF a kryt je otevřen, objeví se na obrazovce zpráva Zavřete kryt. 18

19 KONTROLA KVALITY Proč provádět kontrolu kvality? Kontrolou kvality se přesvědčíte, zda váš analyzátor Afinion TM AS100 pracuje správně a poskytuje relevantní výsledky. Pouze pokud kontroly používáte pravidelně a jejich výsledky jsou v akceptovatelném rozmezí, lze zaručit přesné výsledky i při měření vzorků pacientů. Výběr kontrolního materiálu Pro analyzátor Afinion TM AS100 se doporučuje používat kontroly dodávané firmou Axis-Shield PoC. Tyto kontrolní soupravy obsahují kontrolní materiál s definovaným rozmezím akceptovatelných hodnot měření pro analyzátor Afinion TM AS100. Pokud budete používat kontroly od jiného dodavatele, musíte si ověřit jejich přesnost a zavést si rozmezí akceptovatelných hodnot pro analyzátor Afinion TM AS100. Práce s kontrolami a jejich stanovení Přečtěte si příbalový leták, který je přiložen u každé kontrolní soupravy s kde jsou podrobně popsány pokyny pro zacházení a skladování kontrolního materiálu. Jak spustit analýzu kontroly je uvedeno v kapitole Pracovní postup na straně Naměřená hodnota by měla být v rozmezí akceptovatelných hodnot, které je uvedeno na etiketě lahvičky kontroly nebo v příbalovém letáku. Pouze pokud jsou hodnoty v akceptovatelném rozmezí, mohou být zpracovávány vzorky pacientů. Pokud je naměřená hodnota mimo akceptovatelný rozsah, ujistěte se, že: kontrola nemá prošlou expirační dobu nebyla překročena deklarovaná doba stability po otevření lahvičky s kontrolou kontrolní materiál a testovací kazeta byly uskladněny dle doporučení kontrolní materiál nemá známky bakteriální nebo plísňové kontaminace Napravte všechny procedurální chyby a znovu analyzujte kontrolu. Pokud je i nadále jeden nebo více kontrolních výsledků mimo rozsah analyzujte kontrolu z nové lahvičky. Pokud jste dodrželi všechny uvedené pokyny a kontrola je stále mimo akceptovatelný rozsah, obraťte se před analýzou vzorků pacienta na vašeho místního dodavatele. Frekvence kontrolního testování Doporučujeme analyzovat kontrolu: s každou novou dodávkou testovací soupravy Afinion TM s každou novou šarží testovací soupravy Afinion TM pokud nebyly testovací kazety skladovány podle doporučení výrobce pokud vychází nepravděpodobný výsledek pacienta pokud zaučujete nového pracovníka (obsluhu) pro používání analyzátoru Afinion TM AS100 pokud národní/místní pravidla předepisují častější používání kontrolního materiálu, přizpůsobte frekvenci kontrolních vyšetření těmto předpisům uživatelé, kteří nepoužívají analyzátor často, by měli analyzovat kontrolní vzorek jednou za 30 dní po upgradu softwaru analyzátoru Afinion TM AS100 19

20 PRACOVNÍ POSTUP Zkrácený pracovní postup Před použitím nechte testovací kazety Afinion TM vytemperovat na pracovní teplotu. Zapněte analyzátor, aby byl připravený před první analýzou pracovního dne. Zadejte identifikaci (ID) obsluhy. Pokud je třeba provést kontrolní analýzu: Vezměte testovací kazetu a naberte kontrolní vzorek. Na dotykové obrazovce zvolte kontrolní režim. Zapněte analýzu testovací kazety a zadejte identifikaci (ID) kontroly. Nahrajte výsledek. Výsledek bude uložen do paměti kontrolních měření. Zkontrolujte, zda je výsledek v rámci akceptovatelného rozsahu pro daný kontrolní materiál. Analýza vzorku pacientů: Vezměte testovací kazetu a odeberte pacientovi vzorek krve. Na dotykové obrazovce zvolte režim pro analýzu vzorku pacienta Zapněte analýzu testovací kazety a zadejte identifikaci (ID) pacienta. Odečtěte výsledek. Výsledek bude uložen do záznamu měření vzorků pacientů. Následujte podrobné pokyny v dalších částech návodu. Pro více informací o specifických Afinion TM testech, přečtěte si příbalové letáky k jednotlivým soupravám. Bezpečnostní opatření Při práci s analyzátorem: Při práci s dotykovou obrazovkou používejte konečky prstů. Nepoužívejte pero nebo jiné předměty, které by mohli poškrábat nebo poškodit obrazovku. Výjimka: pokud obrazovka vyžaduje naladění, je nutné použít tupou tužku. Kryt se otevírá automaticky, ale zavírá se manuálně. Nepokoušejte se otevřít kryt manuálně. Kryt chrání komoru před prachem, špínou, světlem a vlhkostí. Vždy vyprázdněte komoru na kazety, a pokud se analyzátor nepoužívá, nechte kryt zavřený. Pokud se na obrazovce během analýzy objeví informační kód, podívejte se do kapitoly Informační kódy a řešení poruch na straně 29. V průběhu analýzy analyzátorem nehýbejte. Při práci s testovací kazetou: Nepoužívejte kazetu po datu expirace nebo kazetu, která nebyla uskladněna podle pokynů výrobce. Nepoužívejte kazetu, pokud má poškozený obal, obsahuje poškozený balíček s vysušovacím prostředkem nebo je poškozená sama kazeta. Před použitím musí být kazeta vytemperována na doporučenou pracovní teplotu. Otevřete obal kazety těsně před použitím. Po otevření má kazeta omezenou stabilitu. S testovací kazetou a zařízením na odběr vzorku zacházejte jako s potenciálně infekčním materiálem. Používejte rukavice. Nepoužívejte opakovaně žádnou část testovací kazety. Specifické informace pro každou testovací sadu Afinion TM najdete v příslušném příbalovém letáku. 20

21 Funkce identifikace (ID) obsluhy Zadání ID obsluhy (volitelné) Pokud chcete využívat tuto funkci, můžete zadat údaj ID obsluhy, před analýzou testovací kazety. Můžete použít písmena i číslice (maximálně 16 znaků). ID obsluhy se uloží a zobrazí se v dolním levém rohu obrazovky. Zadané ID obsluhy se ukládá do paměti a bude se zobrazovat v paměti u výsledků pacientů a kontrol. Vložené ID obsluhy zůstává v analyzátoru, dokud se toto ID nevymaže a nezadá se nové ID nebo dokud se analyzátor nevypne. Menu START Hlavní menu Stiskněte pro přechod do Hlavního menu. Stiskněte ID obsluhy. pro zadání Zadejte číselné ID obsluhy nebo zvolte písmena stisknutím tlačítka ABC. Stiskněte pro potvrzení a návrat na předchozí obrazovku. Pokud je připojena čtečka čárových kódů, může být zadána identifikace obsluhy čárovým kódem. 21

22 Funkce identifikace (ID) pacienta Při výrobním nastavení je funkce ID pacienta aktivní. Pokud je tato funkce aktivní, musí být u každého analyzovaného vzorku pacienta zadáno ID. Tato funkce může být vypnuta (viz Prohlížení výsledků v paměti analyzátoru na straně 28). Zadání ID pacienta Doporučujeme zadat ID pacienta v průběhu analyzování testovací kazety. Zadávání ID pacienta nepřeruší analýzu. Je také možné zadat ID pacienta před analýzou. Můžete zadávat písmena i číslice (max. 16 znaků). ID pacienta se vloží do paměti a zobrazí se společně s dalšími specifickými údaji pro toto měření (viz Prohlížení výsledků v paměti analyzátoru na straně 28). Zadávání ID pacienta v průběhu analýzy: Stiskněte ID pacienta. pro zadání Zadejte číselné ID pacienta nebo zvolte písmena stisknutím tlačítka ABC. Stiskněte pro potvrzení a návrat na předchozí obrazovku. Zadané ID se objeví na obrazovce. Tlačítko ID pacienta zůstává na obrazovce a proto je možné ID upravovat. Pokud je připojena čtečka čárových kódů, může být zadána identifikace pacienta čtečkou. 22

23 Funkce identifikace (ID) kontroly Při analýze kontroly musí být vždy zadána její identifikace. Jako vhodné identifikační číslo se doporučuje šarže kontrolního materiálu. Funkci ID kontroly nelze vypnout. Zadání ID kontroly Doporučujeme zadat ID kontroly v průběhu analyzování testovací kazety. Zadávání ID kontroly nepřeruší analýzu. Je také možné zadat ID kontroly před analýzou. Můžete zadávat písmena i číslice (max. 16 znaků). ID kontroly se vloží do paměti a zobrazí se společně s dalšími specifickými údaji pro toto měření (viz Prohlížení výsledků v paměti analyzátoru na straně 28). Zadávání ID kontroly v průběhu analýzy: Stiskněte ID kontroly. pro zadání Zadejte číselné ID kontroly nebo zvolte písmena stisknutím tlačítka ABC. Stiskněte pro potvrzení a návrat na předchozí obrazovku. Zadané ID se objeví na obrazovce. Tlačítko ID kontroly zůstává na obrazovce a proto je možné ID upravovat. Pokud je připojená čtečka čárových kódů, může být zadána identifikace kontroly označené čárovým kódem (šarží) čtečkou. 23

24 Příprava analýzy s Afinion TM Před použitím nechte testovací kazety Afinion TM vytemperovat na doporučenou pracovní teplotu. Před první analýzou dne analyzátor zapněte. Zadejte identifikaci (ID) obsluhy (volitelné). Postup viz strana 21. ID pacienta nebo ID kontroly můžete zadat před provedením analýzy testovací kazety nebo v jejím průběhu. Viz postup na straně 22 a 23. Přečtěte si příslušné informace uvedené v příbalovém letáku pro každou testovací soupravu. Otevřete obal kazety. Uchopte za držadlo a vyndejte kazetu z obalu. Sáček s vysoušecím prostředkem a obal vyhoďte do příslušného odpadu. Po otevření má testovací kazeta omezenou stabilitu. Zkontrolujte kazetu. Pokud je poškozená nebo pokud byl porušen sáček s vysoušecím prostředkem, kazetu nepoužívejte. Používejte držák, abyste se nedotkli oblasti optického snímání. Označte na kazetu ID pacienta nebo kontroly na ID plochu. Zde můžete také nalepit nálepku. Nepište nic přes čárový kód a chraňte jej před vlhkostí, zašpiněním nebo poškrábáním. Pokud používáte nálepky k označování kazet, musí jejich velikost odpovídat ID ploše. 24

25 Odběr vzorku Pro každou analýzu AfinionTM je potřeba nový odběr vzorku nebo kontroly. Délka kapiláry v odběrové části kazety a tím i požadovaný objem vzorku se může pro různé AfinionTM testy lišit. Doba od naplnění kapiláry po vlastní analýzu musí být co nejkratší. Nepoužívejte kazetu v případě, že vám po naplnění vzorkem upadla. Přečtěte si příslušné informace uvedené v příbalovém letáku pro každou testovací soupravu. Příklady Vyndejte z kazety část na odběr vzorku. Držák držte pevně. Držte testovací kazetu pevně za držák, aby byla testovací kazeta stabilní a vytáhněte odběrovou část směrem nahoru. Naplňte kapiláru; odběrovou část držte horizontálně a špičkou kapiláry se dotkněte povrchu vzorku. Přesvědčte se, že je kapilára zcela naplněná. Nelze jí přeplnit. Kapiláru neutírejte. Zabraňte vzniku vzduchových bublin a přebytku vzorku na vnějším povrchu kapiláry. Ihned po odběru opatrně vraťte odběrovou část zpět do kazety. Doba od naplnění kapiláry po samotnou analýzu musí být co nejkratší. 25

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení

Vítejte. Přehled. Obsah balení Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte Děkujeme Vám za nákup přenosné video lupy. Prosíme o přečtení tohoto návodu. Jeho obsah Vám pomůže, abyste mohli lupu používat, jak nejlépe je to možné.

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD OBSAH 1,Úvod...3 2, Vzhled a velikosti....3 2.1, materiál a barvy.. 3 2.2, rozměry displeje. 3 3, funkce a definice tlačítek...3 3.1, přednastavení a standardní

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál

Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Testovací Kamera & Video Boreskop Provozní Manuál Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pečlivě přečtěte důležité bezpečnostní informace, které součástí obsahu tohoto provozního manuálu. Obsah..

Více

POP-650. Návod k použití

POP-650. Návod k použití POP-650 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu POP- 650 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

PT6300. Návod k použití

PT6300. Návod k použití PT6300 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu PT6300 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze

ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903. Návod k obsluze ZKOUŠEČKA NAPĚTÍ AX-T903 Návod k obsluze Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Varování před potencionálním nebezpečím. Přečtěte si návod k obsluze. Upozornění!Nebezpečné napětí! Riziko úrazu elektrickým

Více

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce

Vítejte. Přehled. Obsah balení 1. Přenosná video lupa 2. Video kabel 3. USB kabel. Popis přístroje a funkce Přenosná video lupa Uživatelská příručka Vítejte HCP-01 4,3palcová přenosná video lupa pomáhá lidem se zrakovým postižením při čtení tištěného obsahu. Pro pohodlnější čtení může být lupa připojena k televizi

Více

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone

Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Diktafon vhodný pro nahrávání hovorů na smartphonech včetně iphone Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Přístroj lze použít jako běžný diktafon Velmi jednoduché nahrávání probíhajících hovorů Nahrávání

Více

Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5.

Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5. Tento návod poskytuje základní instrukce k instalaci a používání indikátoru Ezi Weigh 5. Než začnete Nabití interního akumulátoru Poznámka: Před použitím indikátoru se ujistěte, že baterie je plně nabitá.

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Špičkový diktafon v propisce

Špičkový diktafon v propisce Špičkový diktafon v propisce Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Volitelná kvalita nahrávání Volitelné nahrávání detekcí zvuku Dálkové ovládání sloužící jak k nastavení přístroje, tak přehrávání www.spionazni-technika.cz

Více

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1

Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 Návod na použití Dveřní jednotka DJ 1T KEY Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení DJ: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování:

Uživatelský manuál. Digitální fotorámeček. Varování: Uživatelský manuál Varování: Prosím, vypněte při vkládání a vyjímání paměťové karty, abyste předešli poškození jednotky nebo karty. Bezpečnostní opatření 1) Nevystavujte přístroj do vody. 2) Vypněte před

Více

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A

Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A Laboratorní zdroj HANTEK PPS2116A 1. Instrukce Tento zdroj má integrovanou analogovou a digitální kontrolní technologii najednou v novém víceúčelovém zdroji energie. Má jak vysokou stabilitu analogového

Více

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon

Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon. Dveřní kamerová jednotka. Montáž: Videotelefon Popis videotelefonu a kamerové jednotky: Videotelefon 1. Obrazovka 2. Tlačítko pro příjem hovoru 3. Tlačítko vyvolání obrazu z dveřní jednotky 4. Tlačítko pro uvolnění dveřního zámku 5. Tlačítko Interkomu

Více

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko:

Váha DIBAL G 310. Servisní středisko: UŽIVATELSKÝ MANUÁL Váha DIBAL G 310 Servisní středisko: NÁVOD NA POUŽÍVÁNÍ VÁHY DIBAL G-310 OBSAH 1 POPIS VÁHY... 1 2 ÚVOD... 2 2.1 CHARAKTERISTIKA... 2 2.2 INSTALACE VÁHY... 2 2.3 ÚDRŽBA... 2 2.4 ZAPNUTÍ

Více

UV osvitová jednotka Veškeré kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik.

UV osvitová jednotka Veškeré kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. UV osvitová jednotka Uživatelská příručka Veškeré kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. 1. Použití zařízení... 2 2. Umístění...

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Komponenty a funkce tlačítek

Komponenty a funkce tlačítek Pro vaši bezpečnost: Tuto uživatelskou příručku si přečtěte pozorně, abyste používali výrobek správně a vyhnuli se jakémukoliv nebezpečí a fyzickému zranění Používejte váš přehrávač správně, abyste předešli

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585

DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 DIGITÁLNÍ MULTIMETR AX-585 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 1.Obecné informace Multimetr umožňuje měření střídavého a stejnosměrného napětí a proudu, odporu, kapacity, teploty, kmitočtu, test spojitosti, test diody.

Více

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BEG200 Aplikace BeeWi SmartPad: Děkujeme vám za zakoupení BEG200 Smart Gateway od BEEWI. Přečtěte si prosím následující pokyny, kde se dozvíte, jak

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

Kamerový Tester Provozní Manuál

Kamerový Tester Provozní Manuál Kamerový Tester Provozní Manuál Před použitím tohoto přístroje si velmi pečlivě přečtěte tento Provozní Manuál, protože obsahuje velmi důležité bezpečnostní informace. Obsah Strana 1. Upozornění. 3 2.

Více

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603.

ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA. Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603. ŘADA DÁLKOVĚ PROGRAMOVANÝCH NASTAVITELNÝCH NAPÁJECÍCH ZDROJŮ DC LABORATORNÍ TŘÍDA Série SDP SDP 2210 / 2405 / 2603 Návod k obsluze 1. Důležité bezpečnostní informace a doporučení Obecné bezpečnostní informace

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA AccuBANKER AB-260 PŘENOSNÁ POČÍTAČKA BANKOVEK Dovozce: CONSYGEN CZ s.r.o. Opletalova 37, 110 00, Praha 1 Tel:224 212 073, Tel/Fax: 222 895 216, Email: consygen@consygen.cz www.consygen.cz

Více

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD

DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD DVR přijímač pro skryté kamery s dotykovým LCD Návod k použití Hlavní výhody produktu: Až čtyři nahrávací módy Rozlišení až FULL HD, při použití HDMI kabelu 3 LCD dotykový displej pro pohodlné ovládání

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci

HX9801 / HX9802 / 9803 Návod k instalaci ROZMĚRY: 120*80*225 CM ROZMĚRY: 100*80*225 CM ROZMĚRY: 95*95*225 CM 1 Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky) Zkontrolujte, máte-li připravené následující nástroje, k dispozici dostatek suchého místa

Více

HHF12. Návod k obsluze anemometru

HHF12. Návod k obsluze anemometru HHF12 Návod k obsluze anemometru ANEMOMETR HHF12 Nový, inovovaný výrobek zajišťuje měření rychlosti větru, chladu a informace o teplotních stavech pro venkovní aplikace. Ovládání přístroje je velmi jednoduché

Více

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka

Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Velmi lehká dokovací stanice HP 2400/2500 Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft je registrovaná ochranná známka Microsoft Corporation v USA. Informace

Více

OS425-LS Série. Uživatelský manuál

OS425-LS Série. Uživatelský manuál OS425-LS Série Uživatelský manuál OS425-LS ( s bílou blikající LED diodou ) Instrukce pro obsluhu teploměru OS425-LS je bezdotykový infračervený teploměr s matematickým módem pro infračervené funkce. snímání

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině

Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth. Model: Fantec SB-200BT. Příručka v Češtině Tyčový reprosystém Fantec s rozhraním Bluetooth Model: Fantec SB-200BT Příručka v Češtině Technické specifikace: Rozměry (Š x V x H): 340 x 110 x 110 mm Výstupní výkon: 24W (2 x 12W) RMS Verze rozhraní

Více

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202

KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 KLEŠŤOVÝ MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJ PRO MĚŘENÍ AC AX-202 NÁVOD K OBSLUZE Bezpečnost Mezinárodní bezpečnostní symboly Tento symbol ve vztahu k jinému symbolu nebo zdířce označuje, že uživatel musí pro další informace

Více

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px

Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Tužka s kamerou EKONOMY, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spyshops.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací tlačítko

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou

Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Externí baterie na iphone 4/4S/5/5S s HD kamerou Návod k použití Hlavní výhody produktu: Dokonalé maskování skryté kamery nová a neokoukaná Velmi kvalitní HD obraz a kvalitní zvuk Kompatibilita s modely

Více

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC

Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC Elektronický Přepínač 1x KVM, 8xPC/16xPC 8portů MPC8701 - Katalogové číslo: 14.99.3220 16portů MPC16501 - Katalogové číslo: 14.99.3221 VLASTNOSTI - Ovládání 8/16 PC pomocí jedné konzole (PS/2 klávesnice,

Více

REDOX BASIC. ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ. (kód 36006, elektroda Rx kód 36005)

REDOX BASIC. ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ. (kód 36006, elektroda Rx kód 36005) REDOX BASIC ŘÍDÍCÍ STANICE s regulací Rx (ORP) (kód 36006, elektroda Rx kód 36005) VHODNÁ K REGULACI ELEKTROLÝZY SOLI NÁVOD NA INSTALACI A POUŽITÍ kód 0000137051 rev. 1.0 OBSAH BALENÍ: A) Řídící jednotka

Více

BDVR 2.5. Návod na použití

BDVR 2.5. Návod na použití Vážený zákazníku! Děkujeme Vám, za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis Zařízení 2 1) SD slot 2) Zelená LED (spuštěné zařízení)

Více

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1

Návod na použití. Návod na použití. Dveřní jednotka PC-D244-K. Stránka 1 Dveřní jednotka PCD244K Stránka 1 1.1 Mechanické časti a jejich funkce Připojení kabelů Hlavní port pro připojení: BUS: Připojení k nepolarizované sběrnici PL: Vstup externího napájení zámku. Připojte

Více

Mini PC ITV26. Návod k použití

Mini PC ITV26. Návod k použití Návod k použití Poslední revize: 13. 6. 2013 Obsah Spuštění... 3 Připojení napájení... 3 Připojení příslušenství... 3 Připojení televize... 3 Připojení myši... 4 Způsob použití... 4 Připojení k internetu...

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců IC 1549 / IC 1549gr TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 palců Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled... 2 Schéma zapojení...

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku!

Děkujeme za zakoupení produktu Lenovo BT410 Bluetooth Speaker. Před použitím produktu si pečlivě prostudujte tuto příručku! BT410 Bluetooth Speaker (integrovaná funkce pro handsfree telefonování) Uživatelská příručka Výstraha: 1) Ilustrace slouží pouze pro referenci. 2) Společnost Lenovo je odhodlána zlepšovat výkon a kvalitu

Více

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze

SENCOR SDF 1260. Digitální fotorámeček. Návod k obsluze SENCOR SDF 1260 Digitální fotorámeček Návod k obsluze 0 Bezpečnostní informace: Udržujte přístroj mimo působení vody, vlhkosti a prachu. Provozní teplota je 0-40 0 C. Nikdy neumísťujte přístroj do míst

Více

UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363

UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363 UŽVATELSKÝ MANUÁL KOMPAKTNÍ DIGITÁLNÍ KLEŠŤOVÝ MULTIMETR CEM DT - 363 BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ: Nepřekračujte stanovený rozsah funkcí měřáku. Při měření odporu nevpoštějte do měřáku napětí. Pokud není přístroj

Více

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem

TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem ds-1568 / ds-1738 TFT LCD monitor s úhlopříčkou 15,6 / 17,3 palců HDMI vstupem Uživatelská příručka Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku. Obsah Vnější pohled...2

Více

AX-C800 Návod k obsluze

AX-C800 Návod k obsluze AX-C800 Návod k obsluze Bezpečnostní pokyny Abyste se vyhnuli úrazu elektrickým proudem nebo zranění: Nikdy nepřipojujte do dvou vstupních zdířek nebo do libovolné vstupní zdířky a uzemněné kostry napětí

Více

VQDV03. Příručka uživatele

VQDV03. Příručka uživatele VQDV03 Příručka uživatele Děkujeme Vám, že jste si zakoupili tuto sportovní kameru. Prosím, přečtěte si pečlivě následující provozní instrukce. Nutné pro správné používání a provozování kamery. Doporučujeme

Více

Špionážní pero s kamerou, 720x480px

Špionážní pero s kamerou, 720x480px Špionážní pero s kamerou, 720x480px Návod k obsluze Hlavní výhody přístroje: Nízká pořizovací cena Výdrž cca 90 minut kontinuálního záznamu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Popis přístroje 1. Ovládací

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700. Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix.

MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700. Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix. MOBILNÍ MONITOROVACÍ SYSTÉM PRO ZPĚTNÝ POHLED CR 47500 CR 47700 Antala Staška 33, 142 00 Praha 4 Tel.: 241 441 441 www.micronix.cz TFT LCD Barevný Monitor ELC-700 (7 TFT LCD MONITOR) slouží jako systém

Více

Návod k obsluze. testo 540

Návod k obsluze. testo 540 Návod k obsluze testo 540 2 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 3 Zkrácený návod k obsluze - testo 540 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Senzor 3 Displej 4 Tlačítka 5 Pouzdro baterií (zadní strana)

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta)

Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Helmer carcam FULL HD (Černá skříňka do auta) Uživatelská příručka 1 Děkujeme za zakoupení kamery. Tato příručka obsahuje podrobný popis použití, poskytne Vám informace o produktu, včetně provozu a technických

Více

NÁVOD K POUŽITÍ VES-50A/100A

NÁVOD K POUŽITÍ VES-50A/100A NÁVOD K POUŽITÍ VES-50A/100A Vážený uživateli: Děkujeme, že jste si vybrali výrobek VALUE. Před použitím si pečlivě přečtěte návod k použití a Bezpečnostní pokyny, pro lepší výsledky a správný způsob užívání.

Více

Uživatelská příručka ZÁBLESKOVÉ SVĚTLO TYP: HD200/400/600/800/1000/1200

Uživatelská příručka ZÁBLESKOVÉ SVĚTLO TYP: HD200/400/600/800/1000/1200 Uživatelská příručka ZÁBLESKOVÉ SVĚTLO TYP: HD200/400/600/800/1000/1200 Před prvním použitím si pečlivě přečtěte manuál. Nemanipulujte s přístrojem pokud je zapnutý. Při výměně příslušenství jako jsou

Více

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1)

WAP-NA1. Návod k obsluze. Bezdrátová stanice 3-300-263-11(1) 3-300-263-11(1) Návod k obsluze Tento návod k obsluze popisuje základní funkce bezdrátové stanice WAP-NA1. Přečtěte si laskavě návod před použitím bezdrátové stanice. Podrobnosti o připojení viz přiložený

Více

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...

Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ... ULTRAZVUKOVÁ ČISTIČKA ŠPERKŮ SU726 NÁVOD K POUŽITÍ Obsah 1. POPIS PŘÍSTROJE...2 2. TECHNICKÉ SPECIFIKACE...2 3. BEZPEČNOSTNÍ INSTRUKCE...2 4. POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE...3 MOŽNOSTI ČIŠTĚNÍ...3 VARIANTY ČIŠTĚNÍ...4

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) OBSAH BALENÍ 1. Skener 2. USB kabel x 2 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM 6. Kalibrační list 7. Čistící hadřík 8. Ochranný modul 1 INSTALACE A NASTAVENÍ

Více

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze

Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D. Návod k obsluze Napájecí zdroje AX-3003D, AX-3005D, AX-1803D Návod k obsluze Obsah 1. Úvod... 3 Rozbalení a kontrola obsahu výrobku... 4 Bezpečnostní instrukce... 4 Bezpečnostní informace... 4 Bezpečnostní symboly...

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS61/62 Instalační příručka pro NAS servery řady AS61/62 Obsah balení Model AS6102T AS6104T AS6202T AS6204T x1 x1 x1 x1 Kabel k adaptéru x1 x1 x1 x1 AC Adaptér x2 x2 x2 x2 RJ45 Network kabel x8 x16 x8 x16 Šroubky

Více

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500

Co můžete dělat s náhlavní soupravou: O HTC BH M500 Co můžete dělat s náhlavní soupravou: přijmout hovor ukončit hovor odmítnout hovor vytočit poslední volané číslo přenos hovoru mezi náhlavní soupravou a telefonem hlasové vytáčení Specifikace Doba hovoru

Více

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A)

CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) CZ - ROBOTIC MOP EL8068 FD-RMS(A) Obsah ZAMÝŠLENÉ VYUŽITÍ strana 1 DÍLY strana 2 NÁVOD K POUŽITÍ strana 2-4 Spuštění přístroje Doporučení k úklidu Nabíjení baterie NÁVOD K ÚDRŽBĚ strana 5-6 Demontáž a

Více

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ)

PANEL. Indikátor napájení ON/OFF. Režim TATO TABULKA NEPLATÍ - V PRÍLOZE JE ZASLÁNO SPRÁVNÉ KONFIGUROVÁNÍ (PRERUŠENÍ) OVLADAČ AC8000 AC8000A KOMPAKTNÍ TERMOSTAT S MIKROPROCESOREM Vlastnosti: čtyří režimy: chlazení/větrání/topení/auto rychlost ventilátoru: vysoká/střední/nízká/automatická tři typy: pouze chlazení/chlazení

Více

SLITE 200SW Uživatelská příručka

SLITE 200SW Uživatelská příručka SLITE 200SW Uživatelská příručka Vypínač LCD dotyková obrazovka Deska s bílým světlem USB port UV transiluminátor Ethernet USB porty Hlavní vypínač Camera CCD Sony ICX205AL je CCD obrazový senzor s 2.0

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Uživatelský návod - Alarm na kolo 708AA(BG300)

Uživatelský návod - Alarm na kolo 708AA(BG300) Uživatelský návod - Alarm na kolo 708AA(BG300) 1. Úvod Velmi často dochází ke krádežím kol nehledě na to zda jsou a nebo ne zabezpečené zámkem. Z důvodu vyšší ochrany kola před krádeží doporučujeme kolo

Více

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A

Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Kamera do auta s IR osvětlením a podporou SD karet HQS-205A Úvod Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. HD kamera do auta HQS-205A je špičkové řešení pro náročné uživatele

Více

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu.

1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV. Menu. 1. Obsah balení 1. Prestigio car DVR 2. Montážní přísavka 3. Nabíječ 5VDC 4. Kabel USB 5. Průvodce rychlým startem 6. Kabel AV 2. Popis výrobku 1 Slot pro kartu SD/MMC 10 UP (nahoru) 2 Mikrofon 11 REC/Snap

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Návod k obsluze. testo 410-2

Návod k obsluze. testo 410-2 Návod k obsluze testo 410-2 2 Krátký návod na testo 410-2 3 Krátký návod na testo 410-2 1 Ochranné pouzdro: pozice uložení 2 Vrtulková sonda 3 Vlhkostní a teplotní senzor 4 Displej 5 Tlačítka 6 Pouzdro

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

Manual Safescan 155 & 165 series

Manual Safescan 155 & 165 series Manual Safescan 155 & 165 series ENGLISH DEUTSCH ČESKY MAGYAR БЪЛГАРСКИ POLSKI SLOVENČINA 1 Příručka Safescan série 155 a 165 Balení obsahuje: detektor falešných bankovek Safescan příručku výkonový adaptér

Více

www.mojenakupy.cz Skrytá kamera v budíku s detekcí pohybu, záznamem na SD kartu a dálkovým ovládáním, typ 6382

www.mojenakupy.cz Skrytá kamera v budíku s detekcí pohybu, záznamem na SD kartu a dálkovým ovládáním, typ 6382 www.mojenakupy.cz Skrytá kamera v budíku s detekcí pohybu, záznamem na SD kartu a dálkovým ovládáním, typ 6382 návod k použití Vážení zákazníci, před použitím kamery si prosím přečtěte tento návod. Základní

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky)

Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky) Vodotěsný multimediální přehrávač 1. Seznámení s přístrojem 1.1 Obsah balení Standardní balení(ujistěte se, že vaše balení obsahuje všechny tyto položky) - Digitální vodotěsný MP3 přehrávač - Vodotěsná

Více

Precizní počítací Váha

Precizní počítací Váha Precizní počítací Váha CTS-3000 / CTS-6000 Uživatelský Manuál OBSAH I. Souhrn ------------------------------------------------------------(1) II. Bezpečnostní opatření před použitím váhy ----------(1)

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Mia550. Návod k použití

Mia550. Návod k použití Mia550 Návod k použití VŠEOBECNÉ INFORMACE Účelem tohoto uživatelského manuálu je poskytnout všeobecné informace o pokladním terminálu Mia550 a ukázat uživatelům jak provádět hardwarovou konfiguraci systému.

Více

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích

Dell Latitude E4310. O varováních. Informace o instalaci a funkcích Dell Latitude E4310 Informace o instalaci a funkcích O varováních VAROVÁNÍ: VAROVÁNÍ upozorňuje na možné poškození majetku a riziko úrazu nebo smrti. Čelní pohled 1 snímač okolního světla 19 18 20 17 23

Více

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění

Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění 4-155-492-01 (2) Inteligentní dokovací stanice s funkcí otáčení a naklánění Návod k obsluze IPT-DS1 2009 Sony Corporation 2-CZ IPT-DS1 Před použitím tohoto zařízení se ujistěte, že je nasazen správný horní

Více

OM-EL-USB-2. USB Záznamník vlhkosti, teploty a rosného bodu.

OM-EL-USB-2. USB Záznamník vlhkosti, teploty a rosného bodu. OM-EL-USB-2 USB Záznamník vlhkosti, teploty a rosného bodu. Tento záznamník je schopen uložit až 16382 hodnot vlhkosti v rozsahu 0 až 100%RH a 16382 hodnot teploty v rozsahu -35 až +80 C (-31 až +176 F).

Více

Univerzální AC adaptér & nabíječka DA30 pro notebook. LCD obrazovka

Univerzální AC adaptér & nabíječka DA30 pro notebook. LCD obrazovka Univerzální AC adaptér & nabíječka DA30 pro notebook Uživatelská příručka AC síťový kabel LCD obrazovka Charakter výrobku: USB port 1. Nabíjení baterie notebooku mimo notebook. 2. Zdroj energie pro notebooky,

Více

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál

USB Dokovací stanice. Uživatelský manuál USB Dokovací stanice Uživatelský manuál Úvod Notebooková univerzální dokovací stanice USB 2.0 Dokovací stanice je unikátní rozšiřovací jednotkou speciálně navrženou k doplnění notebooků nebo stolních počítačů,

Více

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color

INSTALAČNÍ MANUÁL. video sada s 2 vodičovou instalací. SV-270S Color INSTALAČNÍ MANUÁL video sada s 2 vodičovou instalací SV-270S Color 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvodní doporučení... 2 3. Instalace napájecího zdroje FA-22... 2 4. Instalace vstupního panelu... 2 4.1. Instalace

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více

Digitální teploměr. Model DM-300. Návod k obsluze

Digitální teploměr. Model DM-300. Návod k obsluze Digitální teploměr Model DM-300 Návod k obsluze Každé kopírování, reprodukování a rozšiřování tohoto návodu vyžaduje písemný souhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. Úvod Tento přístroj je digitální

Více