Název: Laboratorní příručka kód Ev. č. příručky: LP Zpracoval: J.Pacák,J. Pacáková, Iblová, Zehnulová, Pištěková, Antoš, Duchoňová, Valenta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Název: Laboratorní příručka kód Ev. č. příručky: LP-2004-001 Zpracoval: J.Pacák,J. Pacáková, Iblová, Zehnulová, Pištěková, Antoš, Duchoňová, Valenta"

Transkript

1 Strana/Celkem 1/44 Zpracoval dne: Laboratoře Budějovická k.s., IMUNO Osvobození 1138, Jirkov, L A B O R A T O R N Í P Ř Í R U Č K A (zahrnuje všechna pracoviště IMUNO Jirkov, Chomutov, Louny, Žatec, Podbořany, ejprty, Most, Litvínov, Klášterec n. O., Meziboří) A.Obsah a úvod B.Informace o laboratořích a ambulancích C.Manuál pro odběry primárních vzorků D.Preanalytické procesy v laboratoři E.ydávání výsledků a komunikace s laboratořemi F.Seznam laboratorních vyšetření poskytovaných laboratořemi včetně popisu položek G.Pokyny a instrukce H.Přílohy I. Odkazy Spolupracovali: MUDr. Antoš Marek, MUDr. Iblová Miroslava, Ing. Hlaváč Petr, Ing. Pacák Jan CSc., Bc. Pacák Petr, RNDr. Pacáková Jarmila, Ing. Pacáková Kateřina, RNDr. Pištěková Dagmar, MUDr. Zehnulová Marie, MUDr. alenta Jan

2 Strana/Celkem 2/44 Zpracoval dne: A. Úvod A.1. Předmluva Imunoanalytická laboratoř vznikla v roce 1993 privatizací laboratoře nukleární medicíny v NsP Chomutov. Koncem roku 1995 se laboratoř přemístila do zadaptovaných prostor v Jirkově v ulici Osvobození RNDr. Jarmila Pacáková absolvovala Přírodovědeckou fakultu University Karlovy se zaměřením na biochemii, organickou chemii a jadernou chemii. NsP v Chomutově pracovala v biochemické laboratoři od roku Tam také v roce 1976 zavedla první RIA metody. RIA laboratoř již tehdy začala pracovat pro spádovou oblast okresů Chomutov, Most, Louny. roce 1985 přešla na oddělení nukleární mediciny při NsP Chomutov. RNDr. Pacáková má atestaci z klinické biochemie. Privátní laboratoř IMUNO se postupně rozšiřovala podle zájmu lékařů ze spádové oblasti okresů Chomutov, Most, Louny na odbornosti klinické biochemie, hematologie, imunologie, laboratoř nukleární mediciny, alergologie, mikrobiologie, poskytování služeb antibiotického střediska. Koncem roku 1998 byl statut laboratoře změněn na právnickou osobu IMUNO s.r.o., kde jedinými společníky jsou manželé RNDr. Jarmila Pacáková a Ing. Jan Pacák,CSc. roce 1999 začala při IMUNO pracovat imunologická ordinace s MUDr. Marií Zehnulovou, která přešla do IMUNO z KHS v Ústí nad Labem. Na požadavek bývalé nemocnice ve ejprtech byla koncem roku 1998 převzata pod IMUNO biochemická laboratoř ve ejprtech a podobně v roce 1999 biochemická laboratoř v Podbořanech. roce 2001 přešla pod IMUNO biochemická laboratoř v Nemocnici následné péče v Mostě a závěrem roku 2003 oddělení klinické biochemie a hematologie včetně hematologické poradny v Nemocnici v Lounech. Mostě, Chomutově, Lounech, Jirkově, Litvínově a v Klášterci nad Ohří jsou zřízeny odběrové místnosti. Na rozvoji IMUNO se dále podíleli MUDr. Jaroslav Kelbich, Ing. Petr Hlaváč, MUDr. Alena Žáčková (do roku 1999), MUDr. Eva Ottová (do poloviny roku 2003), MUDr. Miroslava Iblová, MUDr. Marek Antoš, MUDr. Jan Špička (do 10/2007), Bc. Petr Pacák, Ing. Kateřina Pacáková a další. Spektrum vyšetření v IMUNO je doplněno vyšetřeními mikrobiologické laboratoře v Žatci, která vznikla pod společností BIOPOST s.r.o. v roce 1992 (založil ji MUDr. Pavel Fischerzemřel v roce 2000). Mikrobiologická laboratoř spolupracovala s IMUNO několik let a spolupráce vyústila v roce 1999 v majetkové propojení laboratoří, BIOPOST byl přejmenován na IMUNO-BIOPOST s.r.o. Mikrobiologická laboratoř má vlastní varnu půd a to jak pro svoji potřebu tak i pro další mikrobiologické laboratoře. Kromě širokého spektra mikrobiologických vyšetření a parazitologie, bylo v roce 1999 rozšířeno spektrum vyšetření o mykologická vyšetření a byla zavedena výroba autovakcín. Dne získala mikrobiologická laboratoř od DET NORSKE ERITAS certifikát č AQ-ROT-RvA, který potvrzoval, že v mikrobiologické laboratoři v Žatci je zaveden systém jakosti podle norem ISO Certifikát byl v roce 2005 nahrazen certifikátem České společnosti pro jakost, který zahrnuje vedení společnosti IMUNO s.r.o. a všechna pracoviště (včetně mikrobiologické laboratoře v Žatci), kde se provádí laboratorní diagnostika i odběry.

3 Strana/Celkem 3/44 Zpracoval dne: Na rozvoji mikrobiologické laboratoře se podíleli kromě MUDr. Pavla Fischera i RNDr. Dagmar Pištěková, MUDr. Marie Zehnulová a RNDr. áclav Ječný, CSc. K se obě společnosti IMUNO a IMUNO-BIOPOST sloučily pod společnost IMUNO. Postupně se podařilo vybudovat po území okresů Most, Chomutov, Louny vlastní svoz materiálu a rozvoz výsledků. To umožňuje pracovat s kvalitním materiálem (ve smyslu dodržování správné preanalytické fáze laboratorních vyšetření) a být v průběžném kontaktu s jednotlivými zdravotnickými zařízeními. ybavení laboratoří je voleno tak, aby jednotlivé metody bylo možno provádět alternativně na různých přístrojích, aby v případě potřeby mohla být správnost výsledků spolehlivě ověřena jinou metodou. ětšina analyzátorů je propojena do počítačové sítě. Laboratorní informační systémy zajišťují okamžitou informovanost mezi jednotlivými pracovišti a včasnou informovanost ordinujících lékařů. Mezi jednotlivými laboratořemi existuje elektronické propojení, takže pro ordinující lékaře je nepodstatné místo dané laboratoře, protože výsledky dostane bez ohledu na vzdálenost včas. šechny výsledky jsou kontrolovány kvalifikovanými vysokoškoláky. Spektrum metod a systém práce je volen tak, aby lékař mohl bez dalších odběrů postupně doordinovávat další potřebná vyšetření. Laboratoře nyní poskytují komplexní nabídku laboratorních služeb, zajišťují pro své klienty i vyšetření, která samy neprovádějí. Pro zlepšení spolupráce a informovanosti lékařů a zvýšení kvality laboratorních služeb pořádáme semináře, na které zveme jako přednášející renomované odborníky. Laboratoře jsou zapojeny v systémech hodnocení kvality vyšetření externími organizacemi. Kontroly provádí jednak Státní zdravotní ústav Praha, jednak jednotlivé Národní referenční laboratoře prostřednictvím SEKK. IMUNO má uzavřen smluvní vztah se všemi významnými zdravotními pojišťovnami působícími ve spádové oblasti. Dnem byl rozšířen certifikát ISO 9001 na vedení společnosti IMUNO s.r.o. a všechna laboratorní pracoviště a odběrové místnosti. Certifikát č.385/qms/2005 vydal certifikační orgán CSQ-Cert při České společnosti pro jakost a platí do Rozšíření certifikátu ISO 9001/2000 na všechna laboratorní pracoviště a odběrové místnosti bylo velmi podstatnou změnou v systému managementu jakosti a bylo náročné na provázání dokumentů platných pro jednotlivá pracoviště. Podstatnou změnou bylo i převedení většiny dokumentů do elektronické formy, papírová forma dokumentů byla velmi omezena. Presentace společnosti, politika jakosti a kontakty na vedoucí pracovníky jsou zveřejněny na webovských stránkách společnosti IMUNO - Laboratorní příručce jsou podrobnější informace o poskytovaných službách. Tato Laboratorní příručka patří k řízené dokumentaci a je rovněž dostupná na

4 Strana/Celkem 4/44 Zpracoval dne: A.2. Obsah strana A. Úvod... 2 A.1. Předmluva...2 A.2. Obsah... 4 A.3. Úvod ke zpracované příručce... 5 B. Informace o laboratořích a ambulancích...5 B.1. Identifikace laboratoří a ambulancí a důležité údaje...5 Adresy pracovišť IMUNO, telefonní a faxové spojení... 6 Pracovní doba... 6 Seznam vedoucích pracovníků... 7 B.2. Základní informace o laboratořích a ambulancích...8 B.3. Zaměření laboratoří a ambulancí...8 B.4. Úroveň a stav akreditace pracovišť... 8 B.5. Organizace laboratoří a ambulancí, vybavení a obsazení... 8 B.6. Spektrum nabízených služeb... 9 B.7. Popis nabízených služeb...9 A. B.8. Řízení financí a strategické plánování C. Manuál pro odběry primárních vzorků...12 C.1 Základní informace C.2. Požadavkové listy (žádanky) C.3. Požadavky na urgentní vyšetření...13 C.4. Ústní požadavky na vyšetření C.5. Používaný odběrový systém...13 C.6. Příprava pacienta před vyšetřením...15 C.7. Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku...15 C.8. Odběr vzorku C.9. Množství vzorku C.10. Nezbytné operace se vzorkem, stabilita C.11. Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky C.12. Informace k dopravě vzorků C.13. Informace o zajišťovaném svozu vzorků D. Preanalytické procesy v laboratoři D.1. Příjem žádanek a vzorků...18 D.2. Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků D.3. Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky D.4. yšetřování jinými specializovanými laboratořemi E. ydávání výsledků a komunikace s laboratoří E.1. Hlášení výsledků v kritických intervalech E.2. Informace o formách vydávání výsledků E.3. Typy nálezů a laboratorních zpráv E.4. ydávání výsledků přímo pacientům E.5. Opakovaná a dodatečná vyšetření E.6. Změny výsledků a nálezů E.7. Intervaly od dodání vzorku k vydání výsledku E.8. Konzultační činnost laboratoří a ambulancí...24 E.9. Způsob řešení stížností...24 E.10. ydávání potřebného materiálu...24 F. Seznam laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří včetně popisu položek F.1. Abecední seznam základních laboratorních vyšetření...24 F.1.1 Seznam diagnostických bloků...24 F.2. Abecední seznam funkčních testů a speciálních vyšetření... 26

5 Strana/Celkem 5/44 Zpracoval dne: F.3. Abecední seznam skupinových objednávek a screeningů G. Pokyny a instrukce G.1. Instrukce pro odběr biologického materiálu G.1.1. yšetření a typ odběrového materiálu G.1.2. Odběr žilní a kapilární krve a nejčastější chyby při odběru G 1.3. Odběr a sběry moče...32 G 1.4. Odběr materiálu na mikrobiologická vyšetření G.2. Pokyny pro pacienty...37 G.2.1. Odběr a sběry moče...37 G.2.2. Bakteriologie...38 G.2.3. Parazitologie...39 H. Přílohy...39 I. Odkazy...39 J. Zkratky A.3. Úvod ke zpracované příručce Laboratorní příručka je zpracována pro usnadnění komunikace s uživateli laboratorních služeb. Laboratorní příručka je průvodcem dostupnými laboratorními službami, poskytovanými společností IMUNO a snaží se přispět ke kvalitnímu využívání poskytovaných služeb. Byla zpracována s využitím národních akreditačních standardů pro klinické laboratoře a z doporučení normy ISO Rovněž byly vzaty v úvahu doporučení Odborných společností ČLS, požadavky zdravotních pojišťoven a aktuální datový standard MZ ČR. laboratorní příručce je zmíněna i imunologická, alergologická a hematologická ambulance, ale protože laboratorní příručka je zaměřena zejména na laboratorní služby, nejsou ambulance popisovány podrobněji. Laboratorní příručka je uložena na internetových stránkách společnosti : v tištěné formě je k dispozici pracovníkům společnosti IMUNO a patří k řízené dokumentaci. Minimálně 1 x ročně je prováděna její revize. Osnovu příručky jsme převzali ze serveru kvality při MZ ČR. B. Informace o laboratořích a ambulancích B.1. Identifikace laboratoří a ambulancí a důležité údaje Název organizace Laboratoře Budějovická k.s. Sídlo organizace Poznaňská 461, Praha 8 IČO Jednatel RNDr. David Slabík, Ing. Ludmila Čunková Ředitel Bc. Petr Pacák Odborný vedoucí MUDr. Miroslava Iblová Internet Tel.,fax , , fax

6 Strana/Celkem 6/44 Zpracoval dne: Adresy pracovišť IMUNO, telefonní a faxové spojení Pracoviště Poznámka Tel. Osvobození 1138, Jirkov Laboratoře klinické chemie + imunologická a alergologická ambulance , fax Čelakovského 2583, Žatec Mikrobiologická laboratoř , fax Rybalkova Louny Biochemická a hematologická laboratoř + hematologická , ambulance ambulance Podbořany, alovská 533, PSČ Biochemická laboratoř J. Žižky 1304, Most Biochemická laboratoř Maxima Gorkého 981, Biochemická laboratoř ejprty Paracelsus, areál Biochemická laboratoř Chemopetrolu, Litvínov - Záluží Poliklinika Jirkov, Dvořákova Odběrová místnost 1559, Jirkov ZS Topolová 1234, Most Odběrová místnost ZS Fibichova 2866, Most Odběrová místnost ZS Březenecká 4804, Chomutov Odběrová místnost ZS PEDIATRIA, Alešova 770, Odběrová místnost Litvínov ZS Sadová 528, Klášterec n. O. Odběrová místnost ZS Zámecká, U Zámeckého parku Odběrová místnost 949, Litvínov Okružní 117, Meziboří Odběrová místnost Kosmonautů 1304, Louny Odběrová místnost Paracelsus, areál Chemopetrolu, Litvínov - Záluží Odběrová místnost Pracovní doba Pracoviště Pracovní doba Poznámka Jirkov-laboratoře klinické chemie, Osvobození 1138 Po-Pá 7:00-18:00 Odběry 7: Mikrobiologická laboratoř Žatec, Čelakovského 2583 OKBH Louny, Rybalkova 1400 Biochemická laboratoř Podbořany, alovská 533 Biochemická laboratoř, J. Žižky 1304, Most Po-Pá 6:00 16:30 So 8:00-10:00 Ne 8:00-9:00 Po-Pá 6:00-14:00, ostatní dobu nepřetržitě stálá služba na mobilu Po-Pá 7: , ostatní dobu nepřetržitě stálá služba na mobilu Po-Pá 7:00-11:00 Odběry Po-Pá 6:30-13:30 Odběry Po -Pá 6:30-13:00

7 Strana/Celkem 7/44 Zpracoval dne: Biochemická laboratoř ejprty Po-Pá 6:30 11:30 Biochemická laboratoř Paracelsus Litvínov-Záluží Po-Pá 6:45 13:45 Jirkov, Osvobození Po 9:00-17:00 imunologická a alergologická Út až Pá 7:00-15:00 ambulance Hematologická ambulance, Rybalkova 1400, Louny Út a Čt 7:00-15:00 Poliklinika Jirkov, odběrová místnost Po-Pá 7:00 9:30 Jen odběry Zdravotní středisko Březenecká, odběrová místnost Po-Pá 7:00 10:00 Jen odběry Zdravotní středisko Topolová, Most, odběrová místnost Po-Pá 6:30 10:00 Jen odběry Zdravotní středisko Fibichova Most, odběrová místnost Po-Pá 6:30 10:30 Jen odběry ZS PEDIATRIA Litvínov,Alešova 770, Litvínov Po-Pá 6:30 10:00 Jen odběry ZS Sadová, Klášterec n. O. Po-Pá 6:30-10:30 Jen odběry ZS Zámecká, U Zámeckého parku Po-Pá 6:30-10:00 Jen odběry 949, Litvínov Okružní 117, Meziboří Po-Pá 7:30-10:30 Jen odběry Kosmonautů 1304, Louny Po-Pá 6:30-12:00 Jen odběry Paracelsus, areál Chemopetrolu, Litvínov - Záluží Po-Pá 6:30-10:00 Jen odběry Seznam vedoucích pracovníků Jméno Zaměření Hlavní pracoviště Telefon Bc. Pacák Petr Ředitel společnosti, Manažer jakosti, Představitel vedení pro jakost, Správce informačních technologií MUDr. Iblová Miroslava Odborný vedoucí Hematologie, Primářka OKBH Louny, Manažer jakosti Jirkov , , fax Jirkov, Louny , Jirkov , Louny fax Jirkov MUDr. Zehnulová Marie Imunologie, mikrobiologie Jirkov, Žatec , Jirkov Žatec fax Žatec fax Jirkov Ing. Hlaváč Petr Klinická biochemie, laboratoř Jirkov, ,

8 Strana/Celkem 8/44 Zpracoval dne: nukleární mediciny Podbořany, Most, Louny, ejprty MUDr. Antoš Marek Klinická biochemie Louny, Podbořany RNDr. Pištěková Dagmar Mikrobiologie, Manažer jakosti Oborný vedoucí mikrobiologické laboratoře v Žatci , Žatec , fax MUDr. Marková Dagmar Mikrobiologie Žatec , fax MUDr. Švideková Naďa Ordinace alergologická a imunologická Jirkov fax Jirkov Mgr. Duchoňová Lenka Imunologie Jirkov , , Žďánská Jarmila rchní laborantka Jirkov , , Macháčková Helena rchní laborantka Žatec , Kožíšková Kateřina rchní laborantka Louny Loudová Iveta rchní laborantka Podbořany Doležel Petr edoucí svozu Jirkov , , B.2. Základní informace o laboratořích a ambulancích Adresy pracovišť a pracovní doba jsou uvedeny v předchozím odstavci a jsou dostupné i na Pracovní kolektiv čítá cca 90 pracovníků. Laboratorní pracoviště jsou mezi sebou elektronicky propojena. Svozová služba zajišťuje několikrát denně svoz vzorků do Jirkova nebo do Žatce u těch vyšetření, která se na jiném pracovišti neprovádějí. B.3. Zaměření laboratoří a ambulancí ývoj jednotlivých pracovišť byl prováděn tak, aby byly pokryty kompletní laboratorní služby v celé spádové oblasti. Jirkově je centrální pracoviště se širokým moderním technickým vybavením, zaštítěné kolektivem erudovaných vysokoškoláků, zdravotních laborantek a zdravotních sester. důležitých oblastech jsou zřízena dislokovaná pracoviště např. v Lounech je to pracoviště OKBH, kde je i po pracovní době dostupná laborantka pro urgentní případy, v Žatci působí naše mikrobiologická laboratoř se službami i v sobotu a v neděli, v Podbořanech je OKB,kde je i po pracovní době dostupná laborantka pro urgentní případy. Seznam pracovišť je uveden v odstavci B.1. Identifikace laboratoří a ambulancí a důležité údaje.

9 Strana/Celkem 9/44 Zpracoval dne: Laboratorní služby poskytujeme jak pro praktické lékaře, tak pro ambulantní specialisty a v řadě případů i pro nemocnice ve spádové oblasti. Laboratorní služby doplňují naše ambulantní pracoviště- hematologická ambulance vedená MUDr. Miroslavou Iblovou, imunologická ambulance vedená MUDr. Marií Zehnulovou a imunologicko-alergologická ambulance vedená MUDr. Naděždou Švidekovou. B.4. Úroveň a stav akreditace pracovišť oblasti laboratorní diagnostiky jsou všechna pracoviště zapojena v systému externí kontroly kvality, který organizuje SZÚ Praha, či národní referenční laboratoře koordinované v této činnosti SEKKem. Zároveň na jednotlivých pracovištích probíhá systém vnitřní kontroly kvality SIKK. Jsme přihlášeni do registru laboratoří při MZ ČR v odbornostech klinické biochemie, hematologie, nukleární mediciny, imunologie i mikrobiologie. Absolvovali jsme opakovaně úspěšně posouzení v souvislosti s akreditaci našich vybraných pracovišť a metod dle ISO Posouzení prováděl Český institut pro akreditaci. Osvědčení je uvedeno na našich Akreditovanými pracovišti je klinická biochemie, imunologie, lékařská mikrobiologie a hematologie v Jirkově, lékařská mikrobiologie v Žatci a klinická biochemie v Zahražanech a odběry žilní a kapilární krve. B.5. Organizace laboratoří a ambulancí, vybavení a obsazení Společnost IMUNO řídí jednatel, ředitel a odborný vedoucí. Seznam vedoucích pracovníků je uveden v odstavci B.1. Identifikace laboratoří a ambulancí a důležité údaje. Po odborné stránce zodpovídají za činnost kvalifikovaní (atestovaní) odborní zástupci, každý ve své specializaci: klinická biochemie ( MUDr. Antoš, Ing. Hlaváč) hematologie (MUDr. Iblová) lékařská mikrobiologie (MUDr. Zehnulová, RNDr. Pištěková, MUDr. Marková) laboratoř nukleární mediciny (Ing. Hlaváč) imunologie (MUDr. Zehnulová, Mgr. Duchoňová) Tým vysokoškoláků, zdravotních laborantek a zdravotních sester doplňují řidiči a další pracovníci. Přístrojové vybavení : Mezi hlavní přístrojové vybavení patří moderní biochemické, imunochemické a hematologické analyzátory, mikroskopy, atd. Podrobnější specifikace je v uvedena v interní dokumentaci. B.6. Spektrum nabízených služeb IMUNO poskytuje komplexní laboratorní služby v těchto odbornostech (názvy jsou uvedeny podle Seznamu zdravotních výkonů vydaného MZ ČR):

10 Strana/Celkem 10/44 Zpracoval dne: Klinická biochemie -Laboratoř hematologická -Lékařská mikrobiologie (včetně bakteriologie, parazitologie, virologie, sérologie, mykologie, výroby autovakcín a služeb antibiotického střediska, vlastní varna) -Laboratoř nukleární mediciny -Laboratoř alergologická a imunologická -Hematologická ambulance -Imunologická a alergologická ambulance Odběry zajišťujeme ve svých odběrových místnostech. celé spádové oblasti okresů Chomutov, Most, Louny zajišťujeme svoz vzorků a distribuci výsledků. Pokud to umožňuje software lékaře, může lékař využít importu laboratorních výsledků přímo do svého software v datovém standardu dle MZ ČR. Podrobnější popis jednotlivých laboratorních vyšetření je uveden v odstavci F. Seznam laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří včetně popisu položek. případě potřeby jsou některá speciální vyšetření zprostředkována ve spolupracujících laboratořích např. Ústavu klinické biochemie při FN v Praze, nebo SZÚ, či Národních referenčních laboratořích, atd. IMUNO také provádí cca odborné semináře pro lékaře i zdravotní sestry. B.7. Popis nabízených služeb rámci rutinního provozu zajišťujeme pro celou naši spádovou oblast všechna vyšetření vyjmenovaná v odstavci F. Seznam laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří včetně popisu položek následující tabulce jsou vyjmenována laboratorní vyšetření prováděná ve statimovém provoze a v době pohotovostní služby. Pracoviště, doba rutinního provozu Laboratoře klinické chemie Jirkov 07:00-18:00 Statim KO+diff,QT, APTT,FBG, KS, AT III, PAT,APCR, Protein C, D-Dim, urea, kreatinin, kyselina močová, Na, K, Cl, Ca, P, bilirubin celkový, bilirubin konjugovaný, ALT, AST, GMT, ALP, LD, CK, amyláza celk. + pankreatická, lipáza, cholesterol, triacylglyceroly, celková bílkovina, glukosa, albumin, hořčík, železo, CRP, CK MB, HCG, laktát yšetření v době Doba pohotovosti, služba pohotovosti, služby - -

11 Strana/Celkem 11/44 Zpracoval dne: screening hepatitid A,B,C vyšetření moče: chemicky + sediment, amyláza, DROGYscreening, urea, kreatinin, kyselina močová, Na, K, Cl, Ca, P, celková bílkovina, glukosa, PCR, infekční sérologie OKBH Louny 6:30-14:30 KO+diff,QT, APTT,FBG, D-Dim,TT, krvácivost KS,KP, PAT, NAT urea, kreatinin, kyselina močová, Na, K, Cl, Ca, P, bilirubin celkový, bilirubin konjugovaný, ALT, AST, GMT, ALP, LD, CK, amyláza, cholesterol, HDL, LDL, triacylglyceroly, celková bílkovina, glukosa, albumin, hořčík, železo, CRP, troponin I, CK MB, myoglobin, HCG, digoxin, laktát analýza krevních plynů a acidobazické rovnováhy vyšetření moče: chemicky + sediment, amyláza, DROGYscreening, urea, kreatinin, kyselina močová, Na, K, Cl, Ca, P, celková bílkovina, glukosa, Homocystein KO,APTT, QT,FBG,D- Dim,TT,KS,KP, PAT, NAT urea, kreatinin, kyselina močová, Na, K, Cl, Ca, P, bilirubin celkový, bilirubin konjugovaný, ALT, AST, GMT, ALP, LD, CK, amyláza, cholesterol, HDL, LDL, triacylglyceroly, celková bílkovina, glukosa, albumin, hořčík, železo, CRP, troponin I, CK MB, myoglobin, HCG, digoxin, laktát analýza krevních plynů a acidobazické rovnováhy vyšetření moče: chemicky + sediment, amyláza, DROGY-screening, urea, kreatinin, kyselina močová, Na, K, Cl, Ca, P, celková bílkovina, glukosa šední den 14:00-07:00, So, Ne,svátky 24 hod. dostupnost laborantky na telefonu Mikrobiologická laboratoř Žatec 6:00-16:30 Biochemická laboratoř Podbořany 07:00-15:00 Přímý průkaz bakteriálních antigenů v likvoru KO,QT, APTT, krvácivost, urea, kreatinin, kys.močová, chloridy, Ca, P, bilirubin celk. + přímý, ALT, příjem a zpracování materiálu na bakteriologické vyšetření, hlášení výsledků KO,QT, APTT,urea, kreatinin, kys.močová, chloridy, Ca, P, bilirubin celk. + přímý, ALT, AST, GGT, ALP, So 8-10 hod. laborantka + Š v laboratoři Ne, svátky 8-9 hod. laborantka v laboratoři, So,Ne,svátky 24 hod. dostupnost laborantky na telefonu šední den 15:00-07:00, So, Ne,svátky 24 hod. dostupnost laborantky na telefonu

12 Strana/Celkem 12/44 Zpracoval dne: AST, GGT, ALP, LD, CK, CK-MB, AMY, Chol, TAG, Celk.bílkovina, Alb, Gluk.žilní+kapilární moč: (konc.+ztráty) urea, kreatinin, kys.močová, chloridy, Ca, P, AMY, bílkovina kvant., glukóza, moč chemicky + sediment, ranní moč diabetika, screening drog LD, CK, CK-MB, AMY, Chol, TAG, Celk.bílkovina, Alb, Gluk.žilní + kapilární moč: (konc.+ztráty) urea, kreatinin, kys.močová, chloridy, Ca, P, AMY, bílkovina kvant.,glukóza moč chemicky + sediment, ranní moč diabetika, screening drog Biochemická laboratoř Most 07:00-11:00 Biochemická laboratoř ejprty 06:30-11:30 Biochemická laboratoř Paracelsus Litvínov-Záluží Odběrové místnosti Most,Litvínov, Klášterec, Louny Jirkov,Chomutov glykémie, glykosurie, m+s glykémie, glykosurie, m+s glykémie, glykosurie, m+s, CRP glykémie, CRP IMUNO průběžně sleduje vývoj v laboratorních metodách, v přístrojové technice, v odběrových materiálech a zavádí nové poznatky do praxe i do dokumentace. B.8. Řízení financí a strategické plánování Jednatel i ředitel společnosti mají k dispozici průběžně informaci o aktuálním stavu financí, o závazcích i pohledávkách, mají k dispozici i podrobné údaje o výkonech a nákladech společnosti a o smlouvách s plátci za provedené výkony. K dispozici mají i statistiky za předchozí období. Mohou přesně posuzovat finanční možnosti společnosti a rozhodují o prostředcích na odměny pro spolupracovníky a schvalují nákup v rámci investic i v rámci provozních nákladů. Strategické cíle dalšího rozvoje společnosti jsou společně projednávány na poradách vedení společnosti.

13 Strana/Celkem 13/44 Zpracoval dne: C. Manuál pro odběry primárních vzorků C.1 Základní informace Na všech pracovištích IMUNO (odběrové místnosti, laboratoře) jsou k dispozici písemné instrukce o správném odběru jakéhokoli biologického materiálu, včetně všech požadavků, které se týkají event. přípravy pacienta před odběrem. Tyto instrukce jsou uvedeny i v Laboratorní příručce odstavce G. Pokyny a instrukce, F. Seznam laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří včetně popisu položek. C.2. Požadavkové listy (žádanky) Základním požadavkovým listem (žádankou v dalším textu je používáno pouze označení žádanka) je formulář ZP 06 podle platné metodiky ZP. Je bez předtisku a požadavky se vyplňují vepsáním. Pro zjednodušení komunikace IMUNO vydává vlastní žádanky pro tématicky řazené skupiny vyšetření po konzultaci s vybranými lékaři. Tyto žádanky jsou zdarma k dispozici lékařům, kteří uplatňují požadavky na vyšetření v našich laboratořích. (Instrukce pro vyplnění žádanky je součástí manuálu pro odběr.) yplněné žádanky jsou v IMUNO archivovány po dobu 5 let (dle požadavku ZP). současnosti jsou k dispozici tyto typy žádanek: 1. souhrnná oboustranná žádanka formátu A4 s předtištěnými testy (modrý tisk, bílý podklad) 2. biochemická žádanka formát A5 s předtištěnými testy (modrý tisk, bílý podklad) 3. imunochemická žádanka formát A5 s předtištěnými testy (modrý tisk, bílý podklad) 4. sérologická žádanka formát A5 s předtištěnými testy (modrý tisk, žlutý podklad) 5. žádanka o screening vrozených vývojových vad, formát A6 (černý tisk, bílý podklad) 6. žádanka o mikrobiologická vyšetření formát cca A6 s předtištěnými testy (modrý tisk, modrý podklad) 7. průvodní list pro hromadná vyšetření stejného druhu hromadná žádanka pro mikrobiologická vyšetření 8. průvodka ke zkoušce účinnosti autoklávů bakter. testy zory žádanek jsou uvedeny na IMUNO akceptuje jakékoliv žádanky obsahující alespoň povinné identifikační údaje: a. kód pojišťovny b. IČP c. odbornost d. datum a čas odběru ( v těch případech, kdy má čas odběru klinický význam) e. jméno a příjmení pacienta f. číslo pojištěnce (nejčastěji rodné číslo) g. základní diagnóza h. ostatní diagnózy i. identifikace odesílajícího subjektu

14 Strana/Celkem 14/44 Zpracoval dne: j. v případě mikrobiologického vyšetření identifikace materiálu a případně požadované vyšetření případě vyšetření u samoplátců nemusí být uvedeny údaje, které určují plátce. oprávněných případech anonymních vyšetření (např. HI) nemusí být uvedeny ani nacionále pacienta. Při požadavku určitých vyšetření je nutno uvést i některé další údaje např. výšku a hmotnost (výpočet clearance kreatininu korigované na povrch těla), délku sběrného období a event. množství moče (vyšetření ze sbírané moče) atd. Pečlivé vyplnění povinných identifikačních údajů a jednoznačné označení požadovaných vyšetření významně zjednodušuje a zvyšuje kvalitu spolupráce laboratoře a ordinujícího lékaře. (Správná diagnóza ulehčuje a zlepšuje klinicko-laboratorní kontrolu výsledků.) IMUNO žádá všechny ordinující lékaře, aby žádanky orazítkovali razítkem s aktuálním IČP, tedy pokud se jedná o lůžkové oddělení nesmí být použito razítko s IČP ambulance (způsobilo by to problém v účtování výkonů agregovaných do ošetřovacího dne). Ordinující lékař může v záhlaví žádanky uvést počet požadovaných vyšetření. C.3. Požadavky na urgentní vyšetření Požadavky na laboratorní vyšetření, označené jako urgentní (STATIM) se podle zpracovaných a dokumentovaných postupů pro přijímání, označování, zpracování a vydávání výsledků těchto primárních vzorků, realizují přednostně. Postupy obsahují detailní informace o speciálním označování žádanek a přijatých primárních vzorků, mechanismus přenesení primárního vzorku na vlastní místo vyšetřování, popis rychlých způsobů zpracování a kriterií pro zvláštní vydávání výsledků. Označení statimového vyšetření je možno provést buď vypsáním slova STATIM na žádanku a nebo zaškrtnutím předtištěného okénka STATIM na žádance. Seznam metod prováděných jako statim je uveden v odstavci B.7. Popis nabízených služeb C.4. Ústní požadavky na vyšetření e výjimečných a zejména urgentních situacích je možno požadavky na vyšetření změnit nebo doplnit lékařem po telefonu. tomto případě si ale musí ordinující lékař tuto změnu nebo doplnění požadavku na laboratorní vyšetření dopsat do karty svého pacienta a pracovník, který v IMUNO přejímá tento telefonický požadavek, musí požadavek zapsat do laboratorního informačního systému a zároveň jej dopsat na originální žádanku u daného pacienta, připíše tam i kdo a kdy tento telefonický požadavek uplatnil a podepíše se. C.5. Používaný odběrový systém IMUNO již několik let používá a svým partnerům zdarma distribuuje vakuový odběrový systém Greiner a BD. Jedná se o spolehlivé a bezpečné systémy, vhodné pro

15 Strana/Celkem 15/44 Zpracoval dne: biochemická, hematologická, imunologická, sérologická i imunochemická laboratorní vyšetření: Pro biochemická vyšetření moče se používají přednostně plastové zkumavky, ale přípustné jsou i jiné čistě vymyté nádobky. Pro mikrobiologická vyšetření (s výjimkou sérologických) se používá přednostně tento odběrový materiál:

16 Strana/Celkem 16/44 Zpracoval dne: Název odběrový tampón s transportní půdou AMIES sterilní zkumavka 10 ml se zátkou sterilní kontejner na sputum s uzávěrem sterilní injekční stříkačka s jehlou faeces kontejner s uzávěrem odběrový tampón s transportní půdou CAT SWAB odběrový tampón s transportní půdou FUNGI QUICK transportní médium v lahvičce se zeleným nebo bílým víčkem sterilní zkumavka 10 ml s uzávěrem podložní mikroskopické sklíčko Mikrozkumavka zkumavka s odběrovým médiem + 2 suché odběrové tampóny hemokultivační nádobka odběrová zkumavka Hybrid Capture Specimen Transport Medium- Digene odběrový set na odběr a transport AMPLICOR- zkumavka s modrým víčkem Poznámka všechny výtěry na bakteriologické vyšetření, stěry na kvasinky moč, tekuté materiály na bakteriologické vyšetření Sputum tekutý materiál na anaeroby, jehla sterilně zajištěna proti přístupu vzduchu stolice na parazitologické a virologické vyšetření, průkaz clostridiového toxinu kultivace kvasinek a Trichomonas vaginalis kultivace kvasinek Mycoplasma hominis + Ureaplasma urealyticum kůže, nehty, vlasy, chlupy na mykologické vyšetření MOP, lepex, mikroskopie žaludeční sliznice na Helicobacter pylori přímý průkaz respiračních virů krev na hemokulturu výtěr na vyšetření papilomavirů diagnostika sexuálně přenosných nemocí- Chlamydia trachomatis Podrobnosti k použití odběrového materiálu jsou uvedeny v instrukcích pro odběry viz odstavec G.1.1. yšetření a typ odběrového materiálu, u jednotlivých metod viz odstavec F. Seznam laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří včetně popisu položek, a v odstavci C.8. Odběr vzorku, C.9. Množství vzorku, C.10. Nezbytné operace se vzorkem, stabilita, C.11. Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky a C.12. Informace k dopravě vzorků Na obalech odběrových materiálů je datum exspirace, prošlý odběrový materiál se nesmí používat. IMUNO průběžně sleduje novinky v odběrových systémech a zvažuje jak kvalitativní, tak i cenové parametry nabídky trhu. O případných změnách v odběrovém systému jsou písemně informování spolupracující lékaři, eventuálně jsou organizována školení pro zdravotní sestry.

17 Strana/Celkem 17/44 Zpracoval dne: C.6. Příprava pacienta před vyšetřením Příprava pacienta před laboratorním vyšetřením může výrazným způsobem ovlivnit výsledek. Nejčastěji se provádí odběr ráno nalačno. Rozumí se tím odběr biologického materiálu od pacienta, který hodin přes noc nejedl (lačnění delší než 12 hodin je nevhodné, kratší nedostatečné), byl bez větší fyzické zátěže (např. nejel k lékaři na kole nebo nešel větší kus cesty pěšky) a vzorek byl odebrán mezi hodinou ranní. yšetřovaný nemá před odběrem kouřit ani pít kávu nebo alkoholické nápoje, má však být dostatečně hydratován (nesmí však pít slazené nápoje!). Den před odběrem by měl pacient vynechat všechny léky, které nejsou nezbytné. Pro některé speciální, funkční a zátěžové testy je nutné dodržet předepsanou speciální přípravu. Bližší údaje o přípravě pacienta včetně event. speciálních požadavků jsou uvedeny u jednotlivých vyšetření v odstavci F. Seznam laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří včetně popisu položek a jejích odstavcích. C.7. Identifikace pacienta na žádance a označení vzorku zorek musí být řádně označen (jméno, příjmení nebo číslo pojištěnce ) Žádanka musí obsahovat náležitosti uvedené v odstavci C.2. Požadavkové listy (žádanky) - zejména: Příjmení a jméno, číslo pojištěnce (povinný údaj pro případy, že výkony jsou hrazeny zdravotními pojišťovnami), pojišťovna, základní diagnóza, přesná specifikace vyšetření, datum a čas odběru, razítko oddělení nebo ambulance (IČP) a podpis ordinujícího lékaře. šechny identifikační znaky pacienta i ošetřujícího lékaře lze nahradit na žádance i tištěným štítkem případě vyšetření u samoplátců nemusí být uvedeny údaje, které určují plátce. oprávněných případech anonymních vyšetření (např. HI) nemusí být uvedeny ani nacionále pacienta. mikrobiologii bližší identifikace druhu materiálu, případně požadovaného vyšetření e sporných případech se postupuje podle odstavce D.3. Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky C.8. Odběr vzorku K obecným zásadám při odběru materiálu patří: přesná a jednoznačná identifikace biologického materiálu a žádanky řádné poučení pacienta ( viz. odstavec C.6. Příprava pacienta před vyšetřením ) dodržovat bezpečnostní aspekty odběru biologického materiálu (viz. odstavec G.1. Instrukce pro odběr biologického materiálu

18 Strana/Celkem 18/44 Zpracoval dne: lastní odběr vzorku, vhodný odběrový materiál a typ odběru je podrobně popsán v odstavcích: B.7. Popis nabízených služeb a G.1. Instrukce pro odběr biologického materiálu. Podrobné informace a pokyny k jednotlivým druhům vyšetření, včetně pokynů ke speciálním postupům, jsou uvedeny v odstavci F. Seznam laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří včetně popisu položek. C.9. Množství vzorku Biochemie, sérologie, imunologie: Krev: Na vyšetření základních biochemických parametrů a sérologie odeberte 1 zkumavku srážlivé krve - akueta s červeným uzávěrem o objemu 4 ml. Při požadavku základních biochemických a speciálních vyšetření včetně sérologie stačí 1 zkumavka srážlivé krve akueta s červeným uzávěrem o objemu 6 ml. Pro průkaz DNA pomocí real time PCR se používá kromě srážlivé žilní krve rovněž krev nesrážlivá-akueta s fialovým uzávěrem -K3EDTA- neodebírat do zkumavek s heparinem! případě odběru kapilární krve na stanovení koncentrace glukózy, odeberte 6 kapek krve do mikrozkumavky s antiglykolytickou přísadou. Na stanovení glykovaného hemoglobinu odeberte 1 zkumavku na KO (vakueta s fialovým uzávěrem) odběr po rysku! Na stanovení imunoscreeningu pomocí průtokové cytometrie 1 zkumavku na KO (vakueta s fialovým uzávěrem) odběr po rysku! Na stanovení oxidačního vzplanutí (fagocytózy) pomocí průtokové cytometrie 1 zkumavku s heparinem (vakueta se zeleným uzávěrem) odběr po rysku! Moč: Na vyšetření moče potřebujeme objem ml. Hematologie: Při požadavku vyšetření KO+diff, retikulocytů, osmot. rezistence, index ALP leukocytů postačí 1 zkumavka s protisrážlivým roztokem (K 3 EDTA vakueta s fialovým uzávěrem odběr po rysku!) o objemu 2ml. Mikrozkumavka 0,25ml pro odběr kapilární krve postačí na KO+diff. Pro základní hemokoagulační vyšetření postačuje odběr 1 zkumavky s protisrážlivým roztokem (citrát 1+9, vakueta s modrým uzávěrem) o objemu 1,8 ml. Je nutné dodržet poměr mezi protisrážlivým roztokem a krví pacienta odběr po rysku!. Při nedodržení tohoto poměru jsou výsledky koagulačních vyšetření velmi zkresleny a neodpovídají skutečné hodnotě! Pro imunohematologická vyšetření ( KS, screening protilátek, zkouška kompatibility) postačí 1 zkumavka bez činidla ( vakueta s červeným uzávěrem ) o objemu 6 ml.

19 Strana/Celkem 19/44 Zpracoval dne: Mikrobiologie: Moč: min. 1 ml Stolice na parazitologické vyšetření: velikost lískového oříšku Hemokultura: 10 ml krve, u dětí podle možnosti 5 ml krve Likvor: min. 1 ml C.10. Nezbytné operace se vzorkem, stabilita Krev chráníme před mrazem, vysokou teplotou, světlem, s krví netřepeme. Transport musí být dostatečně rychlý, aby se včas oddělilo sérum od krvinek. zorky na mikrobiologické vyšetření chráníme před mrazem a vysokou teplotou. Podrobné informace k operacím se vzorky a stabilitě jsou uvedeny u jednotlivých vyšetření v odstavci F. Seznam laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří včetně popisu položek. Pro dopravu vzorků do laboratoře má IMUNO zpracovanou dokumentaci, kde jsou předepsány podmínky, za jakých se vzorek dopravuje (např.: termoboxy). C.11. Základní informace k bezpečnosti při práci se vzorky zorky obsahují potenciálně infekční materiál, je proto nezbytné zachovávat všechny zásady bezpečné laboratorní praxe. šichni pracovníci IMUNO, kteří přicházejí se vzorky do kontaktu, jsou proškoleni a prokazatelně seznámeni s Provozním řádem. C.12. Informace k dopravě vzorků Obecně platí zásada, že transport vzorků má být šetrný, rychlý a za adekvátní teploty. Krev i ostatní biologický materiál je zapotřebí přepravovat v uzavřených odběrových nádobkách. zorky chráníme před extrémní teplotou (v teple rychleji klesá koncentrace glukózy, v chladu dochází k inaktivaci enzymů, mráz může způsobit hemolýzu). Krev nevystavujeme zbytečně přímému světlu (klesá koncentrace bilirubinu, folátů atd.). Transport musí být dostatečně rychlý, aby mohlo být včas odděleno sérum (plasma) od krvinek pro většinu analytů nejlépe v intervalu 2 hodin. Optimální pro přepravu vzorků krve je umístění v tepelně izolovaném termoboxu. Krev na některá speciální vyšetření se dopravuje na tajícím ledu (vyšetření acidobazické rovnováhy, amoniak, kyselá fosfatáza, renin atd.). Pro vzorky na parazitologické a mykologické vyšetření platí výše uvedené obecné zásady. zorky na bakteriologické vyšetření jsou dopravovány v transportních půdách, ve kterých jsou stabilní při pokojové teplotě po dobu hod. Ostatní materiál je nutné dopravit do laboratoře do 2 hod. po odběru. Nelze-li dopravit moč na bakteriologické vyšetření do 2 hodin po odběru, je nutno ji uložit při teplotě 2-8 C nejdéle však po dobu 18 hodin. Další podrobnosti k požadavkům na dopravu vzorku u jednotlivých vyšetření jsou uvedeny v poznámkách na předtištěných žádankách a v odstavci F. Seznam laboratorních vyšetření poskytovaných laboratoří včetně popisu položek.

20 Strana/Celkem 20/44 Zpracoval dne: C.13. Informace o zajišťovaném svozu vzorků. IMUNO má vlastní svozovou službu, která sváží vzorky z celého spádového území a distribuuje výsledky laboratorních vyšetření. Pro jednotlivé trasy je zpracován itinerář jízd. Pracovníci svozové služby jsou vybaveni termoboxy a musí dodržovat zpracované postupy pro správný svoz vzorků a distribuci výsledků. S ohledem na síť našich pracovišť v celé spádové oblasti okresů Chomutov, Most, Louny je dodržována zásada, že základní a urgentní laboratorní vyšetření se provedou na nejbližším pracovišti, speciální vyšetření jsou provedena na pracovišti v Jirkově, Žatci či v Lounech. D. Preanalytické procesy v laboratoři D.1. Příjem žádanek a vzorků U všech primárních vzorků musí existovat návaznost na identifikovaného jedince prostřednictvím žádanky.primární vzorky postrádající správnou identifikaci nesmí být laboratoří přijaty nebo zpracovávány. Postup v těchto případech je uveden v odstavci D.2. Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků, D.3. Postupy při nesprávné identifikaci vzorku nebo žádanky. IMUNO monitoruje, zda jsou primární vzorky transportovány do laboratoře a) během časového intervalu odpovídajícího povaze požadovaných vyšetření a příslušného laboratorního oboru, b) při teplotním rozsahu popsaném v manuálu pro odběr primárních vzorků a s určenými konzervačními činidly, aby se zajistila stabilita vzorků, a c) tak, aby se zajistila bezpečnost transportujících, veřejnosti a přijímající laboratoře. šechny přijaté primární vzorky se evidují v laboratorním informačním systému s uvedením data a času přijetí vzorků a identifikace zapisujícího pracovníka. případě dělených vzorků je zachována návaznost na primární vzorek. D.2. Kriteria pro přijetí nebo odmítnutí vadných (kolizních) primárních vzorků adný (kolizní) primární vzorek je takový vzorek, který nesplňuje požadavky na identifikaci pacienta nebo je u něj zjevně porušeno doporučení o preanalytické fázi, event. došlo ke znehodnocení jiným způsobem. Podle povahy problému je buď vzorek vyřazen ze zpracování nebo jsou podniknuta příslušná opatření vedoucí k nápravě (je-li to možné). Kriteria pro odmítnutí, resp. vyřazení ze zpracování: Při transportu došlo k vylití vzorku, rozbití zkumavky zorky odebrané do protisrážlivého činidla jsou sražené Identifikace materiálu zcela chybí nebo nesouhlasí s žádankou a nelze zjednat nápravu adné vzorky, které jsou přijaty:

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Hematologická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Hematologická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Hematologická vyšetření Provádí je hematologicko-transfúzní

Více

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit

Vystavení žádanek. Biologický materiál je možno vyšetřit Vystavení žádanek Biologický materiál je možno vyšetřit biochemicky: obsah látek v séru, moči, stolici, likvoru apod. (cholesterol, močovina, bílkovina, enzymy) hematologicky: vlastnosti krve a její složení

Více

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01

Laboratorní příručka. Oddělení Patologické anatomie. Nemocnice s poliklinikou. Nový Jičín 1.11.2011. Verze 01 Laboratorní příručka Oddělení Patologické anatomie Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín 1.11.2011 Verze 01 1 A. Úvod A-1 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, Předkládáme Vám nabídku našich služeb,

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana: 1/94 Počet příloh: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie a hematologie ALMEDA, a.s. - Městská nemocnice Neratovice Zpracoval(a): Ing. Zuzana Hrubcová (vedoucí OKBH) Václava Drahoňovská

Více

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech

Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Nemocnice s poliklinikou v Semilech Příloha PK-02 (LP) Seznam vyšetření prováděných na Oddělení klinických laboratoří nemocnice v Semilech Analyt/vyšetření Odběrový materiál Stabilita (čas) Odezva Referenční

Více

Název materiálu: ODBĚRY ŽILNÍ KRVE Autor materiálu: Bc. Irena Sklenářová Datum vytvoření: 6. 10. 2012

Název materiálu: ODBĚRY ŽILNÍ KRVE Autor materiálu: Bc. Irena Sklenářová Datum vytvoření: 6. 10. 2012 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun

Laboratorní příručka. Oddělení klinické biochemie a hematologie. Rehabilitační nemocnice Beroun Laboratorní příručka Oddělení klinické biochemie a hematologie Rehabilitační nemocnice Beroun Červen 2014 LP A-01 Předmluva Vážené kolegyně, vážení kolegové, tato laboratorní příručka je určena všem, kteří

Více

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská

Organizace transfuzní služby. I.Sulovská Organizace transfuzní služby I.Sulovská Transfuzní oddělení Výroba transfuzních přípravků (TP) řízena zákony, vyhláškami a metodickými pokyny 2 druhy TO: výrobci TP odběrová střediska Výrobci TP mají uděleno

Více

Ceník laboratorních vyšetření

Ceník laboratorních vyšetření Ceník laboratorních vyšetření Základní úkony spojené s odběrem a zpracováním krve před jakýmkoliv rozborem Výkon Význam Cena v Kč ODBĚR KRVE ZE ŽÍLY Odběr krve do zkumavky odběrovou jehlou 28,00 SEPARACE

Více

D Preanalytické procesy v laboratoři

D Preanalytické procesy v laboratoři D Preanalytické procesy v laboratoři D.1 Příjem žádanek a vzorků Ke každému vzorku musí být přiložena patřičná dokumentace (žádanka)-viz C-2 Požadavkové listy. Příjem vzorků se provádí na příjmovém pracovišti,

Více

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13

7.3. Rozdělovník: Informační portál PKN 2/13 OBSAH Kapitola Název kapitoly Strana 1. Úvodní ustanovení 3 2. Účel 3 3. Oblast platnosti 3 4. Definice pojmů a zkratky 3 4.1 Definice pojmů 3 4.2 Zkratky 3 5. Odpovědnosti a pravomoci 3 6. Informace o

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Městská nemocnice Oddělení klinické biochemie a hematologie Žitenická 2084, 412 01 Litoměřice Počet stran: 125 Rozdělovník Výtisk č. Umístění Odpovědná osoba 1 Spisovna Ing. Paukertová 2 Držák na chodbě

Více

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří

E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E Vydávání výsledků a komunikace s laboratoří E.1 Hlášení výsledků v kritických intervalech Je-li při vyšetření nalezena významně patologická hodnota bez návaznosti na výsledky předchozích vyšetření konkrétního

Více

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Albumin v séru... 2 Index MAU/KREA... 2 Alkalická fosfatáza v séru... 3 Alaninaminotransferáza v séru... 3 Amyláza v moči... 3 Amyláza v

Více

POCT přístroje. MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou ZPRÁVY Z KONFERENCE

POCT přístroje. MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou ZPRÁVY Z KONFERENCE ZPRÁVY Z KONFERENCE POCT přístroje MUDr. Otto Herber Ordinace praktického lékaře, Kralupy nad Vltavou Rozšiřování kompetencí praktických lékařů znamená úspory i efektivnější léčbu Podpora moderních diagnostických

Více

Laboratorní příručka LP 01

Laboratorní příručka LP 01 DOKUMENTACE SMK Laboratorní příručka LP 01 Verze: 09 Platnost: 1.3.2015 Typ dokumentace: Interní Výtisk: 01 Zpracoval, dne: MUDr. Natálie Mészárosová - vedoucí laboratoře Schválil, dne: Petr Ulrich - ředitel

Více

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje

Biochemická vyšetření krve. Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Biochemická vyšetření krve Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Bc. Hrušková Jindřiška duben 2009 Biochemická vyšetření krve 1. část Biochemická

Více

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527

Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Příjemce: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Stanovisko odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami

Stanovisko odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami Příloha č. 1 Stanovisko odborných společností k průkazu kvality práce v laboratoři pro stanovení výše úhrady zdravotní péče zdravotními pojišťovnami Způsoby ověření průkazu kvality práce v laboratoři Jednotlivé

Více

oddělení klinické biochemie

oddělení klinické biochemie oddělení klinické biochemie Zpracovala Mgr. Jana Moozová vedoucí OKB Schválila Ing. Lenka Smékalová ředitelka schváleno dne 03.02.2014 platnost od 03.02.2014 Obsah ÚVOD... 3 1.1. PŘEDMLUVA... 3 2. INFORMACE

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA strana : 1 z 119 OKBH - Městská nemocnice a.s., Vrchlického 1504, 544 01 Dvůr Králové n. L. Název dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Abstrakt Rozdělovník Funkce Jméno Počet Exemplář Datum převzetí Podpis vedoucí

Více

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up.

VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. VYBRANÉ BIOCHEMICKÉ A FYZIOLOGICKÉ HODNOTY JEDNOTLIVÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT MVDr. Vladimír Kopřiva,Ph.D DOPLŇKOVÝ STUDIJNÍ MATERIÁL KÓD AKTIVITY 2110/4-4 up. BIOCHEMICKÉ HODNOTY U VYBRANÝCH DRUHŮ ZVÍŘAT (SKOT,PRASE,

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice. Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová verze B Účinnost dokumentu od: 23.9.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_LHEM_SME_13_001 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka LHEM Typ dokumentu: Systémový Mgr. Veronika Lindovská Schacherlová

Více

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů

Závěrečná zpráva. Zkoušení způsobilosti v lékařské mikrobiologii (Externí hodnocení kvality) PT#M/32/2010 (č. 677) Identifikace herpetických virů Státní zdravotní ústav Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti Organizátor programů zkoušení způsobilosti akreditovaný ČIA, reg. č. 7001 Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 Vinohrady Závěrečná zpráva Zkoušení

Více

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana/celkem 1/24 Schválil: Rozprimová AGILAB group s.r.o. Velehradská 1652/23 Praha 3, 130 00 Zpracoval: Mgr.Alena Šibravová, manažer kvality Schválil: RNDr. Ladislava Rozprimová, CSc., vedoucí laboratoře

Více

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost

Seznam změn a revizí řízeného dokumentu. Str. 4, 2.2.3. Vybavení laboratoře, str. 12, 5.4. Intervaly od dodání vzorku str. 13, časová dostupnost LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATOŘ PREVENCE VIROVÝCH NÁKAZ Zpracovatel: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Přezkoumal a schválil: RNDr. Eva Hamšíková Podpis: Garant dokumentu: Lucie Jiroušková Podpis: Platnost od:

Více

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01

III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA. Verze 2.01 III. interní gerontometabolická klinika Výzkumná laboratoř LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze 2.01 říjen 2014 Obsah A 01 Předmluva... 4 B 01 Identifikace právního subjektu FN Hradec Králové... 5 B 02 Identifikace

Více

Pracovní smlouvy Pracovní náplň Potvrzení o praxi Doklady o vzdělání Osvědčení o způsobilosti Seznam vykazovaných kódů vyšetření

Pracovní smlouvy Pracovní náplň Potvrzení o praxi Doklady o vzdělání Osvědčení o způsobilosti Seznam vykazovaných kódů vyšetření NASKL - Audit I E. Fenclová, J. Sedláková Dne 2. května 2007 absolvovalo pracoviště Oddělení klinické biochemie a hematologie Oblastní nemocnice v Kladně Audit I od NASKL. Proč audit NASKL? Rozhodly 2

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY

VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY VZTAHY AMBULANTNÍCH LÉKAŘŮ A LABORATORNÍ MEDICÍNY Bohumil Seifert Ústav všeobecného lékařství 1. LF UK v Praze Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP 22. září 2014 FONS 2014 Osnova Ambulantní / praktický

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Strana 1/1 Laboratorní příručka Nemocnice Tišnov Zpracoval: MUDr. Eva Králová, vedoucí Datum tisku: 1.5.2015 Schválil: MUDr. Bořek Semrád, ředitel nemocnice Výtisk č. 1 Strana 2/65 Předmluva Laboratorní

Více

LP OKB 001. (verze 02 )

LP OKB 001. (verze 02 ) NEMOCNICE MILOSRDNÝCH SESTER SV. KARLA BOROMEJSKÉHO V PRAZE ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE LP 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA (verze 02 ) Vypracoval: Kolektiv Platnost od: 1.9.2013 Schválil Ing.Juraj Lovecký Počet

Více

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI

PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 107 VII POPV - 01 PŘÍRUČKA PRO ODBĚRY PRIMÁRNÍCH VZORKŮ A PRÁCI S NIMI Zdravotnická laboratoř nemocnice Hranice Zpracoval funkce datum

Více

A-02 Obsah Laboratorní příručky

A-02 Obsah Laboratorní příručky Vážené kolegyně, vážení kolegové, Tato Laboratorní příručka je určena lékařům, sestrám a všem ostatním, kteří potřebují informace o našem oddělení, o naší práci a především o nabídce našich služeb v oblasti

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků Identifikace: LP A. Barcala 404 370 05 Č. Budějovice Verze: 3 Výtisk: 1 Celkový počet stran: 64 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA manuál pro odběr primárních vzorků Zpracoval Kontroloval Schválil MUDr. Jaroslava Ambrožová

Více

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, Horní Brána 429, Český Krumlov LABORATORNÍ PŘÍRUČKA SOP / ST

ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, Horní Brána 429, Český Krumlov LABORATORNÍ PŘÍRUČKA SOP / ST 1. 10. 2012 1. 10. 2012 1. 10. 2012 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE A HEMATOLOGIE Nemocnice Český Krumlov, MOCNICE ČESKÝ a.s. KRUMLOV, a. s. SOP / ST 3 Horní Brána 429, Český Krumlov STRANA 1 ze 68 A. ÚVOD

Více

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o.

Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. CHIRONAX INVEST, s.r.o. NESTÁTNÍ ZDRAVOTNICKÉ ZAŘÍZENÍ Řezáčova 1 624 00 Brno Směrnice 47/012 Organizace práce na ambulanci Chironax Invest, s.r.o. Obsah 1. Úvod...2 1.1. Základní pojmy...2 1.2. Použité

Více

Klinická laboratoř DIAGNOSTIKA, s.r.o. Novosedlické náměstí 1 Ústí nad Labem

Klinická laboratoř DIAGNOSTIKA, s.r.o. Novosedlické náměstí 1 Ústí nad Labem LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Klinická laboratoř DIAGNOSTIKA, s.r.o. Novosedlické náměstí 1 Ústí nad Labem Zpracoval: Ing. Josef Ondřej, Ing. Jaroslav Budílek Schválil: Ing. Josef Ondřej, Ing. Jaroslav Budílek

Více

VISLAB s.r.o. Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA

VISLAB s.r.o. Zdravotnická laboratoř akreditovaná ČIA Vážení zadavatelé laboratorních vyšetření, s účinností od 8.6.2011 jsme zavedli nové referenční meze pro hematologická stanovení. Tato jsou uvedena níže. VISLAB s.r.o. Následující položky jsou vyňaty z

Více

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII

PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII PREGRADUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ V LÉKAŘSKÉ MIKROBIOLOGII Milan Kolář Lékařská fakulta UP v Olomouci ZÁVĚRY Z PŘEDCHÁZEJÍCÍCH SETKÁNÍ Výuka lékařské mikrobiologie patří k nezbytným předpokladům pro výuku klinických

Více

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LP LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana/celkem 1/26 Schválil: Rozprimová AGILAB group s.r.o. Velehradská 1652/23 Praha 3, 130 00 Zpracoval: Mgr.Alena Bendová, manažer kvality Schválil: RNDr. Ladislava Rozprimová, CSc., vedoucí laboratoře

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PK02 Zpracoval: RNDr. Jiřina Vránová, vedoucí laboratoře, podpis Dne: Schválil: Mgr. Magdaléna Čajková, manažer kvality, podpis Dne: Číslo verze: 04 Číslo výtisku: 02 Platnost od:

Více

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření

Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Interpretace výsledků bakteriologických vyšetření Veškeré nálezy vyšetření je nutno hodnotit vzhledem k diagnóze, věku, zánětlivým parametrům, klinickému stavu pacienta, ev. k dalším důležitým anamnestickým

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Oddělení klinické biochemie LABORATORNÍ PŘÍRUČKA verze 3 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. Platnoist od: 11.11.2014 Krajská nemocnice T. Bati, a. s. ZLÍN ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

Více

Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL. Laboratorní příručka OKB LP/OKB/01

Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL. Laboratorní příručka OKB LP/OKB/01 Verze: 05 Fáze: užívání Litomyšlská nemocnice, a.s. J. E. PURKYNĚ 652, 570 14 LITOMYŠL Laboratorní příručka OK Proces: Důležitost dokumentu: III. Platnost od: 1.1.2013 LP/OK/01 Platnost do: po dobu užívání

Více

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6

CHAMBON s.r.o. Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno. Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Fakturační adresa: Huťská 1294, 27201 Kladno Adresa laboratoře: Laboratoř molekulární diagnostiky, Evropská 176/16, Praha 6 Zpracovala: MUDr. Soňa Peková, PhD. Odborný garant: MUDr. Soňa Peková, PhD. Schválil:

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Jitka Hůsková (Autor) Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Práce s pracovním listem navazuje na prezentaci Odběry biologického materiálu. Prostřednictvím kazuistiky a doplňkově řízených otázek by měl být žák schopen samostatně reprodukovat znalosti a dovednosti

Více

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6

synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 Sekce parazitologie Kvalitativní stanovení protilátek proti leptospirám metodou aglutinace - lýze sérum, likvor 1 příprava materiálu - Odběr do...) srážlivá krev, likvor 2 ml, likvor 0,5 ml krev: 2-25

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Česko-německá horská nemocnice Krkonoše s.r.o. Fügnerova 50, Vrchlabí Pracoviště OKBH Skupina: Směrnice Označení: LP 2015 Verze: 01/2015 Exemplář 1 Počet stran: 57 Platí od: 1. 1. 2015 Revize: 1x ročně

Více

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující

BM, kdo předal BM na sběrné místo apod. V rámci předakreditačníhoř dk dit č štř šetření SAKK označen stávající systém za nevyhovující PROJEKT CENTRÁLNÍ POCHŮZKOVÁ SLUŽBA VE FAKULTNÍ NEMOCNICI OLOMOUC Jindrová H., Kapustová M., Cahlíková J. 1 CO NÁS VEDLO KE ZMĚNĚ? Dlouhodobě problematický systém svozu BM Časy y od odběru BM po dodání

Více

Identifikační údaje Akreditační standard č. 51

Identifikační údaje Akreditační standard č. 51 Identifikační údaje Akreditační standard č. 51 Adresa pracoviště: Autor příručky: Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22 Jiřina Varnušková Oblast působnosti příručky: pro

Více

Ceník poskytovaných služeb nehrazených zdrav.pojišťovnami

Ceník poskytovaných služeb nehrazených zdrav.pojišťovnami Mikrobiologické oddělení Bakteriologie - kultivační vyšetření kultivační vyšetření respiračního traktu 130 Kč kultivační vyšetření stolice komplexní 2 kvantitativní kultivační vyšetření moče 170 Kč semikvantitativní

Více

Identifikační údaje. Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22. Jiřina Varnušková. pro všechny zdravotnické pracovníky

Identifikační údaje. Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22. Jiřina Varnušková. pro všechny zdravotnické pracovníky Identifikační údaje Adresa pracoviště: Autor příručky: Oddělení klinické biochemie Karviná, Nové Město, Zakladatelská 975/22 Jiřina Varnušková Oblast působnosti příručky: pro všechny zdravotnické pracovníky

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PK 02

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PK 02 LABORATORNÍ PK 02 Oddělení klinických laboratoří Nemocnice Semily Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a pokynů Typ dokumentace: Interní Místo uložení: Odpovědná osoba: RNDr. Jiří Jína Dne:

Více

Laboratorní vyšetřovací metody Hematologie, biochemie

Laboratorní vyšetřovací metody Hematologie, biochemie Laboratorní vyšetřovací metody Hematologie, biochemie Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje Březen 2010 Mgr. Helena Kollátorová Biologický

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Poliklinika Města Bystřice n.p. s.r.o. OKBH Zahradní 580, 59301 Bystřice nad Pernštejnem LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Platnost od: květen 2015 Verze: 03 Platnost do: aktualizace Počet stran: 34 Kód dokumentu:

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie 81419 ACP 28 93215 AFP 185 81329 Albumin 15 81723 Alkohol v moči / v séru 229 81421 ALP 18 81423 ALP - izoenzymy 310 81337 ALT 18 99151 Amphetamin (moč) 446 81345 Amyláza 37 81481 Amyláza

Více

Laboratorní příručka Oddělení laboratoře

Laboratorní příručka Oddělení laboratoře ODDĚLENÍ LABORATOŘE Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Metyšova 465 Jilemnice 514 01 Kód dokumentu: LP Vydání: 04 Datum vydání: 01.11.2013 Platnost od: 15.11.2013 Počet stran: 152 Název dokumentu:

Více

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice

ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice verze B Účinnost dokumentu od: 17.09.2013 ŘÍZENÁ DOKUMENTACE Směrnice NCB_TRS_SME_12_002 Verze dokumentu: B Zpracoval (i) Laboratorní příručka Typ dokumentu: Systémový Mgr. Olga Kopřivová Řízená kopie

Více

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce

Ceník laboratorních vyšetření pro samoplátce Klinická biochemie 81419 ACP 28 93215 AFP 183 81329 Albumin 15 81723 Alkohol 229 81421 ALP 18 81423 ALP - izoenzymy 310 81337 ALT 18 99151 Amphetamin (moč) 445 81345 Amyláza 37 81481 Amyláza pankreatická

Více

Laboratorní příručka. Laboratoř biochemie. Laboratoř Hematologie. Laboratoř lékařské mikrobiologie. Laboratoř imunologie a sérologie

Laboratorní příručka. Laboratoř biochemie. Laboratoř Hematologie. Laboratoř lékařské mikrobiologie. Laboratoř imunologie a sérologie 3 Stránka 1 z 24 Vydání č.: 1 Revize č.: 0 Číslo/počet výtisku: 1/E Soubor: PC Laboratoř biochemie Laboratoř Hematologie Laboratoř lékařské mikrobiologie Laboratoř imunologie a sérologie Jméno Funkce Datum

Více

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem

Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem Zdravotní ústav se sídlem v Ústí na Labem www.zuusti.cz Podnikatelské fórum - Zdravotnictví a balneologie Ústí nad Labem 21. září 2015 Územní působnost Výkonná centra Centrum imunologie a mikrobiologie

Více

Laboratorní příručka VISLAB s.r.o.

Laboratorní příručka VISLAB s.r.o. 1/68 Verze: 6.00 Platné od: 2.1.2013 Platné do: vydání vyšší verze Zpracoval: Schválil: Mgr. Martin Bureš MUDr. B. Višňovská 2/68 Vážení klienti!, dovolte nám předložit Vám tento dokument v němž, jak doufáme,

Více

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR

SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR SCREENINGOVÉ PROGRAMY V ČR Z POHLEDU VZP ČR 5.12. 2013 MUDr. HANA ŠUSTKOVÁ, VZP ČR OBSAH 1. Screening karcinomu děložního hrdla 2. Mamografický screening 3. Screening kolorektálního karcinomu 4. Projekt

Více

Laboratorní příručka Stanice klinické biochemie a hematologie

Laboratorní příručka Stanice klinické biochemie a hematologie Laboratorní příručka Stanice klinické biochemie a hematologie NT_OSM_CL_50 Verze: 04 Datum vydání: 14.11.2014 Účinnost od: 15.11.2014 Vypracoval Kontroloval Schválil Ing. Romana Slouková, MUDr. Hana Prokschová

Více

Pavel Čermák. Thomayerova nemocnice Praha - Krč. 14.2.2013 výroční zasedání SLM

Pavel Čermák. Thomayerova nemocnice Praha - Krč. 14.2.2013 výroční zasedání SLM Pavel Čermák Thomayerova nemocnice Praha - Krč Úkoly na rok 2012 Vytvoření seznamu přístrojů Doplnění podkladů pro kalkulaci Možná úprava některých stávajících výkonů?? Revize pracovních časů u všech výkonů

Více

POCT. RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1

POCT. RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK. ls 1 POCT RNDr.Bohuslava Trnková ÚKBLD 1.LF UK ls 1 POINT OF CARE TESTING POCT, PCT, HC, HT Laboratoř u lůžka pacienta ls 2 Výhody POCT stanovení rychlé omezení lidské chyby (trénink, simulace chyb, certifikace

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana 1 (celkem 78) LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Úrazová nemocnice v Brně Ponávka 6, 662 50 Brno pošt. přihr. 107 tel: 545 538 111 fax: 545 211 082 Datum: Zpracoval: 6.1.2014 Účinnost: 6.1.2014 Schválil: Revize

Více

Laboratorní příručka

Laboratorní příručka Laboratorní příručka Obsah 1. Účel... 3 2. Platnost... 3 3. Použité zkratky a pojmy... 3 4. Odpovědnosti a pravomoci... 3 5. Vlastní popis předmětu... 3 A. Úvod... 3 A.1 Předmluva... 3 A.2 Úvod... 4 B.

Více

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI

INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI INOVATIVNÍ KURZY IMUNOANALÝZY A ENDOKRINOLOGIE PRO VĚDECKÉ PRACOVNÍKY- PILOTNÍ ZKUŠENOSTI LÉKAŘSKÉ FAKULTY V PLZNI RNDr. Marie Karlíková, PhD. Prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. Univerzita Karlova - Lékařská

Více

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL

Laboratorní manuál Transfuzního oddělení FNOL Katalog laboratorních vyšetření Příloha č. 2 LM/TO-01-2 Krevní skupina Statim: do 2 hodin od doby doručení vzorku do TO. Dodat do laboratoře co nejdříve, v rámci FNOL nejpozději do 12 hodin od Screening

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMACENTRUM spol. s r.o. Hematologická laboratoř Poliklinika Slovany, Francouzská 4, 326 00 Plzeň Autoři: MUDr. Ivana Martínková Ing. Radek Perlík Schválil: MUDr. Ivana Martínková

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKB-01

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKB-01 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP-OKB-01 ODDĚLENÍ KLINICKÉ BIOCHEMIE NEMOCNICE OSTROV Zpracoval(a): Bc. Veronika Ryvolová Manažer kvality (vrchní laborantka) Kontrola: MUDr. Petr Herzik Vedoucí OKB Schválil(a):

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Hematologicko-transfúzní oddělení Chrudimská nemocnice Označení dokumentu LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LP HTO 001 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA HEMATOLOGICKO-TRANSFÚZNÍ ODDĚLENÍ CHRUDIMSKÁ NEMOCNICE

Více

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU ČÍSLO DODATKU PŘÍLOHA č. 2 - Vstupní formulář / V-13 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Účinnost smlouvy ode dne.. Účinnost změn v příloze ode dne.. B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IDENTIFIKAČNÍ

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA dle ČSN EN ISO 15189: 2013

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA dle ČSN EN ISO 15189: 2013 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA dle ČSN EN ISO 15189: 2013 BIOCHEMICKÁ A HEMATOLOGICKÁ LABORATOŘ AXIS-CZ Hradec Králové, s.r.o. Zpracoval: Petra Šrůtková, DiS. Prof. RNDr. Miloš Tichý, CSc. Schválil: Ing. Mgr. Simona

Více

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru

RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI. v oboru RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ZÍSKÁNÍ SPECIALIZOVANÉ ZPŮSOBILOSTI v oboru HEMATOLOGIE A TRANSFUSNÍ SLUŽBA PRO ODBORNÉ PRACOVNÍKY V LABORATORNÍCH METODÁCH 1. Cíl specializačního vzdělávání Cílem specializačního

Více

Upgrade 2.84.01 (prosinec 2010) - Novinky a změny v programu SLP

Upgrade 2.84.01 (prosinec 2010) - Novinky a změny v programu SLP Upgrade 2.84.01 (prosinec 2010) - Novinky a změny v programu SLP 1) NČLP verze 2.31.01 byl aktualizován a doplněn. Nové laboratorní položky mají klíče od 16506 do 16533. 2) Nové laboratorní položky - z

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrická nemocnice LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrické nemocnice Schválil: MUDr. Vladislav Žižka, ředitel strana 1 z 36 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

Více

LP/OKBHKV/2014. Označení dokumentu: LP/OKBHKV/2014 Počet stran: 45 Počet příloh: 0 Verze: 5 Platnost od: 8.8.2014

LP/OKBHKV/2014. Označení dokumentu: LP/OKBHKV/2014 Počet stran: 45 Počet příloh: 0 Verze: 5 Platnost od: 8.8.2014 Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 1190/19, 360 01 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: LP/OKBHKV/2014 Počet stran: 45 Počet příloh: 0 Verze: 5 Platnost od: 8.8.2014 Zpracovali: MUDr.

Více

Laboratorní příručka VISLAB s.r.o.

Laboratorní příručka VISLAB s.r.o. 1/55 Verze: 6.20 Platné od: 26.5.2015 Platné do: vydání vyšší verze Zpracoval: Schválil: Mgr. Libuše Švorcová MUDr. B. Višňovská 2/55 Vážení klienti!, dovolte nám předložit Vám tento dokument v němž, jak

Více

Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23. Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi.

Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23. Před použitím dokumentu si podle čísla verze ověřte, že se jedná o aktuální verzi. synlab czech s.r.o. U Vojenské nemocnice 1200, 169 00 Praha 6 DIČ: CZ49688804 Laboratorní příručka Laboratoř České Budějovice, Vrbenská 197/23 Platnost dokumentu: 20.10. 2014 Datum vypracování: 16.10.

Více

Ošetřovatelský standart Laboratoř klinické biochemie a hematologie Laboratorní příručka

Ošetřovatelský standart Laboratoř klinické biochemie a hematologie Laboratorní příručka Strana: 1/47 Ošetřovatelský standart Laboratorní příručka KOPÍROVÁNÍ ZAKÁZÁNO Jméno Funkce Datum Podpis Zpracoval Ing. Lucie Kiršová manažer kvality 28.6.2013 Schválil PharmDr. Martin Nalepa vedoucí laboratoře

Více

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity

Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta Obor Zdravotní laborant na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity Miroslav Šíp katedra laboratorních metod a zdravotnické

Více

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB

SUBJEKTY ZAJIŠŤUJÍCÍ OPATŘENÍ PŘI VÝSKYTU VNN VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB S M Ě R N I C E PRO JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VZNIKU MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI PODLÉHAJÍCÍ MEZINÁRODNÍM ZDRAVOTNICKÝM PŘEDPISŮM (2005) V SOUVISLOSTI S VÝSKYTEM VYSOCE NAKAŽLIVÉ NEMOCI VE ZDRAVOTNICKÉM ZAŘÍZENÍ POSKYTOVATELE

Více

Laboratorní příručka Hematologické a transfuzní oddělení Obsah 1. Identifikace laboratoře a důležité údaje... 2 2. Základní informace o laboratoři... 2 3. Úsek hematologie... 2 Úsek laboratorní...2 Hematologická

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Verze: 6 Počet stran: 105 Datum platnosti: od 1.10.2014 Zpracoval: Mgr. Zuzana Rožnovská Zdeňka Martincová Schválil: RNDr. Blanka Zemanová MUDr. Július Špaňár MUDr. Elena Hamzová A

Více

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie

SPC NH_OKL 02 Metody hematologie Strana č./celkem stran: 1/9 Obsah Anti-Xa aktivita LMWH ( anti-xa aktivita nízkomolekulárního heparinu)... 1 AT Antitrombin... 2 APTT (aktivovaný parciální tromboplastinový test) poměr... 2 D - dimery...

Více

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních

Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Zkušenosti s identifikací pacienta, zdravotnických prostředků a některých procesů ve zdravotnických zařízeních Ing.M.Preininger, Nemocnice Na Homolce, MUDr.Benešová, FN Motol, Praha 2011 Používání NISu

Více

LP_ Laboratorní příručka Verze 08

LP_ Laboratorní příručka Verze 08 Klinické laboratoře Verze 08 Identifikační znak dokumentu Výtisk 1 LP Celkový počet stran 115 Platnost od: 16.4.2015 Laboratorní příručka Upozornění Tento dokument včetně příloh je vlastnictvím Klinických

Více

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57

Obsah. IMUNOLOGIE... 57 1 Imunitní systém... 57 Anatomický a fyziologický základ imunitní odezvy... 57 Obsah Předmluva... 13 Nejdůležitější pojmy používané v textu publikace... 14 MIKROBIOLOGIE... 23 Mikroorganismy a lidský organismus... 24 Třídy patogenních mikroorganismů... 25 A. Viry... 25 B. Bakterie...

Více

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK

Laboratorní příručka Histopatologická laboratoř DVK Strana 1 z 9 Histopatologická laboratoř DVK Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu...2 2. Zkratky...2 3. Odpovědnosti a pravomoci...2 3.1 Organizace laboratoře..2 3.2. Základní informace o laboratoři

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Strana 1 (celkem 97) Počet příloh: 1 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Psychiatrická nemocnice Brno tel: 545 538 111 fax: 545 211 082 Datum: Jméno a podpis: Vypracoval: 7.7.2014 RNDr. Pavel Breinek Schválil: 7.7.2014

Více

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR. č. 48/2014 VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČR POKYN NÁMĚSTKA ŘEDITELE VZP ČR pro zdravotní péči č. 48/2014 Prováděcí pokyn k: PŘ 8/2012 Název: Nasmlouvání výkonů v režimu POCT s platností od 1. 3. 2014 01443 Kvantitativní

Více

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1

MUDr.M.Doleželová 23/10/2010 1 23/10/2010 1 Historie a představení společnosti Orion Diagnostica Oy je společností náležící k Orion Group, jedné z předních finských společností zabývajících se péčí o zdraví. Orion Diagnostica Oy byla

Více

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15

11.1.2010 A1 Počet SZP změněn na 5. 1.3.2010 A1 Nahrazena strana 3,14,15 CYTOGENETICKÁ LABORATOŘ Zpracovatel: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Přezkoumal a schválil: Prof.Kyra Michalová, DrSc. Podpis: Garant dokumentu: RNDr. Jana Březinová, Ph.D. Podpis: Platnost od: 1.4.2008

Více

ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE

ODDĚLENÍ KLINICKÉ HEMATOLOGIE OKH účinnost od: 28.1.2010 výtisk č.: 1 vydání: 3 strana: 1 /30 A - Úvod A-01 Předmluva Tato laboratorní příručka je určena všem, kteří potřebují informace o našem oddělení. Informuje především o našich

Více

LP/OSCH/č.05.1/2013 Laboratorní příručka odběrové středisko Cheb

LP/OSCH/č.05.1/2013 Laboratorní příručka odběrové středisko Cheb Karlovarská krajská nemocnice a.s. Bezručova 19, 360 66 Karlovy Vary IČ: 263 65 804 Označení dokumentu: LP/OSCH/č.05/2013 Počet stran: 24 Počet příloh: 0 Verze: 3 Platnost od: 1.2.2013 LP/OSCH/č.05.1/2013

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie

Laboratorní příručka Laboratoře patologické anatomie CGOP, s.r.o. Laboratoř patologické Praha 2, Vocelova 603/5, PSČ 120 00 Autor laboratorní příručky: Laboratorní příručku kontroloval: Laboratorní příručku schválil: MUDr. Judith Suchomelová Vedoucí laboratoře

Více