Milý uchazeči, milá uchazečko,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Milý uchazeči, milá uchazečko,"

Transkript

1 Milý uchazeči, milá uchazečko, než se dostaneš do daleké ciziny, musíš zvládnout několik kroků. Jedním z nich je také správné vyplnění přihlášky (Application Form). V našem distriktu používáme na ulehčení celé administrativy přihlášky databázový systém RYEDB. Přístup do něho máš prostřednictvím přihlašovacího jména a hesla, která Ti již dříve poskytl Tvůj Rotary klub. V této databázi pod položkou + D. Documents and calendar, a potom 10. Downloadable documents list klikneš vlevo na Category - Outbounds, a tam najdeš všechny soubory, které jsou v dalším textu zvýrazněné červeným písmem. Věřím, že na Orientation Meetingu ve Strečně jsi se dozvěděl/a nejenom všeobecná pravidla našeho programu, ale i jiné zajímavé detaily. Přesto můžeš kdykoliv najít stručnou charakteristiku a hlavně zásady toho programu v souboru Charakteristika- roční výměny 2015/16. Přihláška je standardní pro celý svět a musí být vyplněna/vytištěna v angličtině (mimo jmen a adres, ty se vyplňují v češtině/slovenštině), která je dorozumívacím jazykem v rámci Rotary na celém světě. Na první pohled se zdá být složitá, ale je to materiál, který jako jediný budou mít v zahraničí, kam jedeš na celý rok, a z tohoto důvodu musíš poskytnout komplexní údaje o sobě, svojí rodině, škole, ale také o svém zdravotním stavu a musí splňovat také některé právní náležitosti. Přihláška se skládá z více sekcí (A-G). Slovenský překlad přihlášky do programu najdeš pod názvem Prihláška na LongTerm - v slovenčine. Slouží pro Tvoji informaci, resp. pro situaci, když potřebuješ lékaře, rodiče nebo další osoby seznámit s tím, co jednotlivé strany přihlášky obsahují. Jak správně vyplnit celou komplexní přihlášku a ostatní věci jsi se dozvěděl/a ve Strečně v neděli Nyní stručně zopakujeme téma probíraná ve Strečně. Přesný seznam toho, co všechno musí obsahovat komplexní přihláška je v souboru Checklist. Vytiskni si ho a podle něj kontroluj kompletnost přihlášky. Odevzdávat budeš 3 sady přihlášky a jednu si ponecháváš pro sebe, proto každou stranu/list musíš kopírovat v 4 exemplářích. Před prvním tiskem doporučuji nejprve pečlivě přečíst v RYEDB menu: RI. Read Instructions, hlavně bod 5. který doporučuje mít nainstalovanou poslední verzi Adobe Reader (jestliže ji nemáte, je zdarma na ) a nastavené odblokování pop- up oken. Jednotlivé strany přihlášky se tisknou z RYEDB v menu: A. Application Form A. 1. Official USA/Canada Application form view/print/export, kde se Vám objeví seznam stránek k tisku. Kliknutím na jakoukoliv z nich se Vám nejdříve objeví náhled strany v pdf. formátu (tj. jak bude stránka vypadat při tisku). Zkontrolujte si ji vždy před tiskem, jestli tam nejsou chyby a až potom kliknutím na ikonku tiskárna resp. diskety (úplně vlevo na bledě modrém proužku pod seznamem stránek a nad náhledem stránky) stránku vytiskněte, resp. si ji uložte pro následný tisk.

2 Kliknutím na tlačítko Print all pages in 1 PDF file se vytvoří kompletní přihláška v pdf. formátu, kterou můžete uložit nebo vytisknout. Zkontroluje si, jestli jsou v A1 a E1 správné údaje o funkcionářích Rotary klubu (YEO-prezident). Pokud ne, kontaktujte YEO vašeho klubu a požádejte ho o opravu chybných údajů. Sekce A- osobní údaje- strana A1 a A2 v RYEDB v menu O.1. Student details modify, klikneš v horním řádku na Edit a zkontroluješ, případně doplníš a opravíš všechny údaje podle instrukcí z OM I., (resp. podle popisu položky vlevo nebo podle pokynů na konci tohoto dokumentu. Údaje (jména, ulice apod.) piš s diakritikou. Po zadání údajů se údaje uloží až po kliknutí na Update v horním řádku, jinak se ztratí. Zkontroluj, doplň, oprav a ulož také údaje v O.2 Student details modify- part 2. Zkontroluj, doplň, oprav a ulož také údaje o Tvé škole v S1 School new/modify. Pokud se nemůžeš dostat k úpravě údajů o Tvojí škole, spoj se s YEO svého Rotary kubu a požádej ho o úpravu údajů. V momentě, kdy jsou všechny údaje správně, v menu A. 1. Official USA/Canada application form view/print/export, vytiskni barevně v dobrém rozlišení (ne oboustranně, tj. A1 a A2 každý na zvláštní list papíru): Page 01 A.1. (Pers info 1) Page 02 A.2. (Pers info 2). Vytiskni, resp. rozmnož 4x. Na každé A1 vlevo nahoře je vytištěná barevná fotka, na které se usmíváš, o rozměru 5x6.5 cm (hlava a hruď), kterou jsi předtím nahrál do RYEDB. Doporučuji nechat si vyrobit tuto fotku u profesionálního fotografa a vzít si ji od něho v souboru.jpg ve velikosti 1 2 MB - tato fotka bude později použita při tisku vizitek, které dostaneš na OM III. Na straně A 2 předposlední řádek od spod Total number of students, number of students in your grade level vyplň propiskou zaokrouhleně, nemusí to být přesně na žáka, údaj Your approx. rating nemusíš vyplňovat vůbec. Dále si zkopíruj 4x své vysvědčení ze školního roku 2013/14 (ne oboustranně). Do souboru Vysvědčenítranscript do angličtiny udělej přepis/překlad tohoto vysvědčení do angličtiny. Nedávej to nikam překládat, ověřovat ani nikomu podepisovat-udělej to sám/a! Potom jednostranně vytiskni a udělej tři kopie. Papíry sekce A seřaď v pořadí: A1, A2, kopie vysvědčení v češtině + jeho transkript do angličtiny. Sekce B- Dopisy a fotky- strana B1 B2, L1- L2 V RYEDB v menu A. Application form půjdeš do 3. Students letter a Tvoji rodiče do 4. Parents letter a tam na zadané anglické otázky vyplníte odpovědi- ANGLICKY. Odpovědi mají být přiměřeně rozsáhlé, ne jednou větou, Odpovědi studenta by měly být na 2-3 tiskové strany, dopis rodičů na 1-2 strany. Neodpovídej jenom na otázky, můžeš téma rozpracovat jako esej o Tobě a Tvojí rodině. Rodiče by měli napsat něco více o Tobě, emocionálně (je to pro host rodiče). Jestli máš nějaké problémy, potřeby, přání (psychické, zdravotní, rodinné) napiš to v této části.

3 V menu A. 1. Official USA/Canada Application form/view/print/export vytiskni: Page 03 B1 (Letters Instructions) Page 04 B2 (Photos Instructions) Page 14 L1 (Student s Letter) Page 15 L2 (Parent s letter) Na vytištěné B2 (Photos Instructions) vytiskni barevné fotografie podle popisu (moje rodina, moje zájmy, pro mě důležité věci, můj dům). Jestli je to potřebné, čitelně napiš na foto nebo pod foto anglicky vysvětlení (např. my schoolmates, my volleyball team, my piano ). Fotky si dej zkontrolovat a odsouhlasit od někoho dospělého (rotariáni, rodiče) - budou si je prohlížet lidé ve věku let. L1, L2 tiskni jednostranně. B2 s fotografiemi a vytištěné B 1, L1 a L2 rozmnož 3x (na barevné kopírce). Každý exemplář L 1 podepiš modrým perem a doplň datum. Každý exemplář L 2 dej podepsat rodičům a doplň datum. Pokud můžete, zkontrolujte své odpovědi s někým s dobrou angličtinou, nejlépe s rodilým mluvčím. Formuláře sekce B seřaď v pořadí: B1, B 2, L1, L2. Sekce C- zdravotní stav a lékařská prohlídka- strana C1-C2 V menu A. 1. Official USA/Canada application form view/print/export vytiskni (ne oboustranně) Page 05 C1 (Medical Info 1) Page 06 C2 (Medical Info 2) S jedním exemplářem obou stran dojdi ke svému lékaři, a požádej ho o vyšetření a vyplnění všech údajů o Tobě (vezmi si s sebou obě strany vytištěné i v češtině ze souboru Přihláška na LongTerm -v slovenčine, aby lékař rozuměl, co vyplňuje). Lékař vyplní všechna pole zaškrtnutím, pokud vypisuje, požádej ho, aby psal čitelně a anglicky. Pokud neumí a nevíš ani Ty, může to vyplnit latinsky. K bodu 7 na straně C2 Tě musí lékař poslat na test na TBC na plicní oddělení, datum a jeho výsledek potom opíše lékař (např. negat, pokud nemáš TBC). Na straně C2 očkování vyplň rukou podle očkovacího průkazu nebo přilož na čistém listě papíru. Jestli je potřeba (bod 8) lékař napíše informace na čistý list papíru s tvým jménem a podepíše ho. Dole na straně C2 musí lékař napsat čitelně své jméno, adresu, telefonní číslo (může otisknout razítko, ale čitelně). Až budete mít formulář kompletně vyplněný, obě strany C1 a C2 případně i doplňující listy musíš rozmnožit 4x (ne oboustranně) a každý exemplář musí lékař podepsat modrým perem a dopsat datum. Sekce D- stav zubů a zubní prohlídka- strana D1 V menu A. 1. Official USA/Canada application form/view/print/export vytiskni,(příp. i oboustranně): Page 07 D1 (Dental Info)

4 S jedním exemplářem navštiv svého zubního lékaře a požádej ho o vyšetření a vyplnění všech údajů o Tobě (aby lékař rozuměl, co vyplňuje, vezmi s sebou i stranu vytištěnou i v češtině ze souboru Přihláška na LongTerm- v slovenčine ). Zubní lékař vyplní všechna pole zaškrtnutím, resp. pokud lékař vypisuje, požádej ho, aby psal anglicky. Pokud neví a neumíš ani Ty, tak může latinsky. Až budete mít formulář vyplněný, stranu D1 a příp. doplňující list musíš rozmnožit 4x a každý exemplář musí zubní lékař podepsat modrým perem a dopsat datum. Sekce E- prohlášení studenta, rodičů, doporučení sponzorů- strana E1 V menu A.1. Official USA/Canada application form/view/print/export vytiskni: Page 08 E1 (Guarantee 1) Zkontroluj, zda jsou všechny údaje v části E (o klubovém YEO a prezidentovi) vyplněné. Pokud ne, požádej svého klubového YEO, aby je doplnil. Až poté vytiskni nebo rozmnož 4x. Dobře si ty i rodiče přečtěte slovenský překlad této sekce v Přihláška na LongTerm - v slovenčine aby Vám všem bylo jasné, k čemu se svým podpisem zavazujete. Sekce F- potvrzení přijímajícího distriktu, klubu a školy - strana F1 V menu A.1. Official USA/Canada application form/view/print/export vytiskni: Page 09 F1 (Guarantee 2) Vytiskni a 3x rozmnož. Sekce G- pravidla a podmínky výměny- strany G1-G2 V menu A.1. Official USA/Canada application form/view/print/export vytiskni: Page 10 G1 (Rules & conditions 1) Page 11 G2 (Rules& conditions 2) Společně s rodiči si pečlivě přečtěte slovenský překlad této sekce v Přihláška na LongTerm- v slovenčine, aby Vám všem bylo jasné, k čemu se svým podpisem zavazujete. Zkontroluj, jestli je správně vyplněný Emergency Contact (musí být někdo jiný, než otec a matka). Vytiskni a 3x rozmnož. Ostatní dokumenty: Kopie pasu Udělej 4 kopie dvojstrany pasu, kde jsou osobní údaje a fotografie. Pokud nemáš pas, nebo platnost Tvého pasu vyprší dříve než 15. ledna 2017, zažádej si co nejdříve o vyhotovení nového pasu. Vyřízení žádosti trvá zpravidla 30 dní.

5 Kopie rozhodnutí soudu o svěření dítěte (rozvedení rodiče, adopce, opatrovník). Přikládáš jen jednu kopii v případě, že rozhodnutím soudu (po rozvodu rodičů), byl jeden z rodičů zbaven rozhodující pravomoci o tobě. V tom případě není potřebný (ale může být), podpis tohoto rodiče na žádném listě. V případě jiných situací (adopce, opatrovník apod.) nebo dalších nejasností, konzultuj s YEO tvého kubu. Odevzdání přihlášky sponzorskému klubu Svoji přihlášku musíš odevzdat kompletní svému Rotary klubu nejpozději do , ale klub Ti může určit i dřívější datum, které musíš respektovat. Potvrzení od lékaře a zubního lékaře vyžadují více času, proto doporučuji s nimi začít. Přihlášku přines na schůzku svého klubu ve třech stejnopisech- sadách, úplnost zkontroluj podle Checklist. Jednotlivé strany/listy seřaď v každé sadě v pořadí podle sekcí. (A s vysvědčeními, B, C, D, E, F, G), za to přilož kopii pasu/op a rodného listu. Čtvrtou sadu si ponechej pro vlastní potřebu (nemusí být s podpisy). Na odevzdání přihlášky se dostav spolu s rodiči, protože budete před rotariánem podepisovat přihlášku (každý exemplář modrým perem) přičemž rotarián bude jako svědek potvrzovat pravost podpisu. Ty a rodiče budete podepisovat přihlášku na stranách E1, G2. Změna preferencí zemí Nezapomeň, že pokud chceš rozšířit nebo změnit preference zemí, čím dříve tak uděláš, tím pravděpodobnější bude možné jejich zohlednění. V tom případě znovu vyplň formulář P5a Preference zemí, podepiš společně s rodiči, naskenovaný formulář se změnami a podpisy pošli na resp. (ve formátu.pdf), a současně vyplň to samé do Originál změněného P5a poté odevzdáš ve svém sponzorském klubu. Preference zemí je kdykoli možné změnit (čísla u jednotlivých zemí) a rozšířit (změnit "x" na číslo). Není však dovolené zúžit výběr akceptovatelných zemí (změnit číslo na "x"). PREFERENCE JSOU ZÁVAZNÉ, tedy není možné již výběr zemí ZUŽOVAT.

6 Všeobecné pokyny pro vyplnění údajů v RYEDB Telefonní čísla piš vždy včetně mezinárodních y meziměstských směrových čísel tj. např , v atd. - bez pomlček Příjmení vypisuj vždy velkými písmeny (NOVÁK), ostatní jména normálně (Petr) State/Province nevyplňuj nikde, používá se v USA, Kanadě apod. Country- všude uváděj- Czech Republic nebo Slovakia List of courses- seznam předmětů, které máš v tomto školním roce (anglicky) Occupation- znamená povolání (teacher, student, manager, enteprenuer, housewife, policman apod.), ne zaměstnavatel- vyplňuj anglicky Title- znamená funkci (headteacher, classteacher, professor, executive, judge, principal, apod.) ne titul (Ing., Mgr., apod.) Tituly Ing. apod. nikde neuváděj, ani ve formulářích Pokud některý z tvých rodičů nežije- uveď v místě pro jméno deceased a jiné údaje nevyplňuj Pokud jsou tvoji rodiče rozvedení, uveď údaje o biologických rodičích, ne o nevlastních rodičích (to jen v případě, že Tě nevlastní rodič adoptoval a má veškerá rodičovská práva) Pokud jsou rodiče rozvedení, a rozhodnutím soudu byl výkon veškerých rodičovských práv svěřen jen jednomu z rodičů, údaje o druhém nemusíš uvádět, ani mít jeho podpisy, ale musíš originál rozhodnutí soudu předložit k nahlédnutí svému klubu a k přihlášce přiložit jednu kopii. Pokud rodičovská práva vykonává někdo jiný (Legal Guardian) uveď údaje této osoby. Situaci jasně vysvětli v Student s Letter, otázka 4., příp. 5. a případně také v Parent s Letter. Pokud máš omezení stravy (dietu), uveď jasně, jaká jídla nemůžeš jíst, jasně napiš, zda jsou tato omezení na základě rozhodnutí lékaře, nebo založené na tvém náboženském, či jiném přesvědčení. Native language- napiš Czech, Slovak, Hungarian, Serbian apod., nepoužívej zkratky. Znalost cizích jazyků uveď podle vlastního hodnocení. Nouzový (emergency) kontakt musí být někdo jiný než rodiče (např. soused, rodinný přítel, příbuzný apod.) a zároveň někdo, kdo nežije s rodiči ve společné domácnosti a mluví anglicky. Je to pro případ, že rodiče nebudou zastiženi a záležitost nesnese odkladu (např. pokud je třeba souhlas rodičů k něčemu jako je operace apod.)

Držíme krok: podpora žáků se zdravotním oslabením a postižením na nemocničních školách při pražských nemocnicích

Držíme krok: podpora žáků se zdravotním oslabením a postižením na nemocničních školách při pražských nemocnicích Projekt Držíme krok: podpora žáků se zdravotním oslabením a postižením na nemocničních školách při pražských nemocnicích Informace o projektu a manuál k používání e-learningu (dočasná verze) Projekt realizuje:

Více

PRACOVNÍ LISTY. kariérové poradenství

PRACOVNÍ LISTY. kariérové poradenství PRACOVNÍ LISTY kariérové poradenství Tato publikace vznikla v rámci projektu Najdi svou cestu financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7

Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Jak vyplnit projektovou žádost výzvy č. 56 (Unit Cost), oblasti podpory 1.1 OP VK ve webové aplikaci Benefit7 Obsah 1 Jak vyplnit webovou žádost obecná část 3 1.1 Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7 3

Více

Příručka pro žadatele ver. 1.1

Příručka pro žadatele ver. 1.1 Příručka pro žadatele ver. 1.1 Zpracoval: Bc. Marcel Zadrobílek, odbor GD 2. prosince 2009 Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Přístup a spuštění aplikace BENEFIT7... 4 1.2. Poţadavky na softwarové vybavení... 5 1.3.

Více

petr.novak@seznam.cz

petr.novak@seznam.cz Elektronická pošta a schránka E-mail aneb internetová komunik@ce V předchozích částech kurzu byl internet představen jako významná informační superdálnice. Internet ale velmi výrazně slouží pro komunikaci,

Více

Manuál k systému InChange i. Manuál k systému InChange

Manuál k systému InChange i. Manuál k systému InChange i Manuál k systému InChange ii Obsah 1 Přihlášení do systému 1 1.1 Přihlášení....................................................... 1 1.2 Problémy s přihlášením................................................

Více

Youth Exchange Program

Youth Exchange Program www.rotary.cz Rotary International Youth Exchange Program Orientation Meeting I. Praktické rady pro studenty a jejich rodiče Třebíč 10. listopadu 2012 Jaromír Barák Distriktní výbor Služby mládeži D 2240

Více

Karty rychlé nápovědy pro Moodle verze 2.3

Karty rychlé nápovědy pro Moodle verze 2.3 Karty rychlé nápovědy pro Moodle verze 2.3 Karty rychlé nápovědy Moodle Karty rychlé nápovědy Moodle vznikly za účelem vytvoření rychlé nápovědy pro uživatele LMS systému Moodle, především pak s ohledem

Více

Začínáme s programem

Začínáme s programem Verze 1.30 Vytvořeno 9.6 2011 Začínáme s programem Obsah Úvod... - 3 - Požadavky na technické vybavení... - 4 - Doporučená sestava komponent zahrnuje... - 4 - Minimální sestava k provozování programu musí

Více

Průvodce prváka. připravilo IAESTE

Průvodce prváka. připravilo IAESTE Průvodce prváka připravilo IAESTE VŠCHT Praha 2011/2012 CHEMIE JE COOL! Úvodní slovo pana rektora Podmínky soutěže nepatrně měníme a rozdělujeme ji na dvě kategorie: 1. Od 15 do 18 let 2. Od 18 do 22 let

Více

PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY CELOROČNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ (typ 732)

PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY CELOROČNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ (typ 732) Příloha č. 1 ke smlouvě o obchodním zastoupení PRACOVNÍ POSTUP PRO UZAVÍRÁNÍ POJISTNÉ SMLOUVY CELOROČNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ (typ 732) Celoroční cestovní pojištění (typ 732) je určeno pro individuální

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Univerzitní informační systém Panevropská vysoká škola Uchazeč Svazek 20 Verze: 0.10 Datum: 15. června 2012 Autor: Jitka Šedá, Martin Tyllich Obsah 1 Elektronická přihláška ke studiu na PEVŠ 9 1.1 První

Více

Návod k aplikaci. PersonIS. v1.2 1/29

Návod k aplikaci. PersonIS. v1.2 1/29 Návod k aplikaci PersonIS v1.2 1/29 1. První seznámení 2/29 Představení aplikace PersonIS je webová aplikace určená zejména k vedení pracovních výkazů a vytváření dohod o provedení práce a dohod o pracovní

Více

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou?

Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Navigace světem práce Jak najít tu pravou? Evropská kontaktní skupina Dejvická 28, 160 00 Praha 6 www.ekscr.cz, info@ekscr.cz, facebook.com/ekscr Navigace světem práce. Jak najít tu pravou? Vydala: Evropská

Více

Karty rychlé nápovědy Moodle

Karty rychlé nápovědy Moodle Karty rychlé nápovědy Moodle Karty rychlé nápovědy Moodle Karty rychlé nápovědy Moodle vznikly za účelem vytvoření rychlé nápovědy pro uživatele LMS systému Moodle, především pak s ohledem na potřeby učitelů

Více

INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE

INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE INFORMACE A ZÁSADY K VYPRACOVÁNÍ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Všeobecné informace Termíny spojené s přípravou, vypracováním a odevzdáním Podkladů pro zadání BP, Zadání BP (tzv. zadávacích listů) a vlastní bakalářské

Více

MultiPass. Pokyny pro české koordinátory projektů Partnerství (PŘEDKLÁDÁNÍ PŘIHLÁŠEK PROJEKTŮ PARTNERSTVÍ)

MultiPass. Pokyny pro české koordinátory projektů Partnerství (PŘEDKLÁDÁNÍ PŘIHLÁŠEK PROJEKTŮ PARTNERSTVÍ) MultiPass Pokyny pro české koordinátory projektů Partnerství (PŘEDKLÁDÁNÍ PŘIHLÁŠEK PROJEKTŮ PARTNERSTVÍ) Úvod Vítejte v databázi MultiPass, v části pro předkládání přihlášek projektů Partnerství! Elektronická

Více

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání

MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání MANUÁL PRO STÁŽISTU v rámci projektu Stáže pro mladé zájemce o zaměstnání Fond dalšího vzdělávání, Na Maninách 20, 170 00 Praha 7, Tel.: 277 277 070, http://fdv.mpsv.cz IČ: 00405698, č. účtu: 33531641/0100

Více

Zpracovali: Petr Heideker Petr Labašta Josef Frnka Pavel Kunert Daniel Remta

Zpracovali: Petr Heideker Petr Labašta Josef Frnka Pavel Kunert Daniel Remta Jak na Facebook 0 Zpracovali: Petr Heideker Petr Labašta Josef Frnka Pavel Kunert Daniel Remta Ke zhlédnutí je možné využít elektronickou verzi na adrese: http://jak-na-fb.g6.cz/ 1 Obsah 1. Úvod do sociálních

Více

Svět práce Životopis: známý neznámý? Metodický přehled 1 Pracovní listy pro žáky č. 1 5 3 10 1. Metodické poznámky 2

Svět práce Životopis: známý neznámý? Metodický přehled 1 Pracovní listy pro žáky č. 1 5 3 10 1. Metodické poznámky 2 PhDr. Petr Hlaďo, Pedagogická fakulta MU, rno Tematický okruh RVP ZV Ročník Časový rámec 9. ročník ZŠ 4 hodiny Metodický přehled 1 Pracovní listy pro žáky č. 1 5 3 10 1. Metodické poznámky 2 METODICKÝ

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU MARKETING VÝZVA I Praha - duben 2007 Dokument je výhradním vlastnictvím Ministerstva průmyslu a obchodu

Více

Co je ESN Liberec Jak získat Erasmáka Před příjezdem Příjezd Welcome Days a důležité kroky během prvních dní Aktivity během semestru Krizové situace

Co je ESN Liberec Jak získat Erasmáka Před příjezdem Příjezd Welcome Days a důležité kroky během prvních dní Aktivity během semestru Krizové situace Ahoj, buddy! Velice nás těší, že ses přidal do našeho klubu a chceš se stát jeho součástí. Tahle příručka je určena přímo tobě a najdeš v ní vše, co každý buddík potřebuje vědět. Je rozdělena do následujících

Více

Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25

Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25 Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25 Tato uživatelská příručka zahrnuje typické příklady, které se vyskytují v souvislosti s pořizováním nových záznamů a následným

Více

DERIK - informační systém městské policie

DERIK - informační systém městské policie Obsah 1. Úvod... 1 1.1. Popis programu... 1 1.2. Instalace a podmínky provozu... 1 1.3. Uživatelé programu... 2 1.4. Novinky proti dosovské verzi... 2 1.4.1. Fotodokumentace... 2 1.4.2. Protokoly... 4

Více

1 Jak zjistit, co vlastně chci?

1 Jak zjistit, co vlastně chci? 1 Jak zjistit, co vlastně chci? Každý z nás najde nejlepší odpověď na tuto otázku sám u sebe. Nikdo nás nezná lépe než my sami. Můžeme mít ale dojem, že potřebujeme pohled někoho zvenčí, kdo by nás ohodnotil

Více

PŘÍLOHA Č. 5 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích POKYNY PRO VYPLNĚNÍ

PŘÍLOHA Č. 5 PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE. Zlepšení prostředí v problémových sídlištích POKYNY PRO VYPLNĚNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE Zlepšení prostředí v problémových sídlištích PŘÍLOHA Č. 5 POKYNY PRO VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Vydání 01, platnost od 22. května 2009 OBSAH: 1.

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7. Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 PŘÍLOHA Č. 2 NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI BENEFIT7 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 95 Obsah 1. Kde získat formulář žádosti... 4 Úvodní stránka... 13 Registrace

Více

Závěrečné práce 1 OBR. 1: ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE

Závěrečné práce 1 OBR. 1: ZADÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE Závěrečné práce 1 Závěrečné práce Závěrečná práce Etapy ZP Zúčastněné osoby Zadání 1 Úvod Závěrečnou prácí se má na mysli: bakalářská práce v bakalářském studijním programu, diplomová práce v navazujícím

Více

SYSLÍK C/S. program pro vedení personální agendy a zpracování mezd

SYSLÍK C/S. program pro vedení personální agendy a zpracování mezd SYSLÍK C/S program pro vedení personální agendy a zpracování mezd uživatelská příručka CSH software 2012 O B S A H ÚVODEM... 1 1. SERVER... 3 1.1. SYSLÍK - KLIENT / SYSEL - SERVER... 3 Co je klient/server...

Více

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/

www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ www.iskola.cz příručka pro učitele používající systém iškola.cz Adresa naší školy: www.iskola.cz/ Verze této příručky: 1.000 Aktuální verzi této příručky, popisující nejnovější možnosti serveru www.iskola.cz

Více