O SLATINĚ OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM č. 12 prosinec 2012 PŘEČTĚTE SI:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "O SLATINĚ OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2012. č. 12 prosinec 2012 PŘEČTĚTE SI:"

Transkript

1 V posledním letošním vydání Aktualit o Slatině jsme požádali pana starostu Jiřího Idese o rekapitulaci toho, co se ve Slatině během roku 2012 podařilo, a naopak, v čem zůstávají dluhy. Dokončená regenerace starého a nového sídliště, rozvoj bytové výstavby a další změny v naší městské části naplňují oblíbené rčení, že Slatina je dobrou adresou k bydlení a k životu. Potvrdil to i letošní rok? Regenerace všech obecních domů byla dokončena již v předchozím roce, v tom letošním jsme pokračovali z velkých oprav zejména s výměnou elektroinstalací a vzduchotechniky ve slatinských domech. Co se týče rozšiřující bytové výstavby, ať v lokalitě ulice Šmahovy, Za kostelem nebo v místě bývalých kasáren, tak to jsou téměř poslední místa určená ve Slatině k jejímu rozvoji. Zajímavé je to, že byty jsou prodávány většinou dříve než jsou postaveny. Odpověď je tedy jednoduchá: Ano, Slatina je dobrou a velmi žádanou adresou k bydlení. Se zásadní otázkou kvalitního bydlení je spojena i úroveň služeb, dopravy, zeleně, parkovišť, stav komunikací, chodníků atd. Co se letos v této oblasti změnilo? Právě rozšiřující se bytová výstavba sebou nese ruku v ruce novou nabídku služeb, i pro nás dlouholeté slatiňáky. Například v bývalých kasárnách vznikne mnoho nových obchodů nebo sportovní centrum s širokou nabídkou vyžití. Co se týče dopravy, tak stále intenzivně jednáme buďto s majiteli pozemků, Jihomoravským krajem nebo investorem v průmyslové zóně, firmou CTP, o výkupu pozemků a zajištění financí na realizaci obchvatu Slatiny. Představy majitelů pozemků, kteří často žádný vztah ke Slatině ani nemají, je naprosto nepřiměřený k reálné hodnotě a situace se tak dosti komplikuje. V rámci A K T U A L I T Y O SLATINĚ Zlaté č. 12 prosinec 2012 OHLÉDNUTÍ ZA ROKEM 2012 parkování plníme to, co bylo slíbeno - budujeme nová parkoviště především v sídlišti každý rok v jedné ulici. Máme také dokončeny projekty na parkování v lokalitě Vlnité a Tilhonovy. Myslím si, že ani zeleň nezanedbáváme a snažíme se vždy citlivě posoudit kde je skutečně nezbytné do zeleně zasáhnout ve prospěch třeba zmíněných parkovišť, což je ale v každém sídlišti ve městě stejné. Jak často říkávám, nežijeme v temném koutu Šumavy ale ve městě Brně a sídliště nebyla dřív stavěna na to, aby dnes měl v průměru každý byt jeden automobil. Snažíme se ale důsledně zvažovat všechna pozitiva i negativa. Například na příští rok hodláme vyčlenit nemalé finanční prostředky na rozsáhlou rekultivaci zeleně a dendrologické průzkumy pro ochranu zdraví nejen stromů, ale i nás všech. Troufám si říci, že PŘEČTĚTE SI: Cestovatel Kolbaba přednáší poprvé ve Slatině RÁDI CESTUJETE? Přijďte si pro cestovatelské a fotografické inspirace. Cestovatel Rádia Impuls Jiří Kolbaba vám v populární diashow Fotograf na cestách představí množství snímků přírody, lidských tváří, zvířat a situací ze všech šesti kontinentů planety. Tento exotický výlet objasní specifika některých oblastí, přiblíží subjektivní pocity autora při snímání fotografií a přirozeně motivuje diváky k jejich vlastním cestovatelským projektům a fotografování. Večer plný inspirací mimo jiné objasní mechanizmy globálního cestování a zásady kompoziční tvorby. Těšte se na závěrečnou soutěž o zajímavé ceny. Úterý , 18:00 hodin, Sluneční dvůr, Přemyslovo náměstí 26, Brno-Slatina. Více informací o aktivitách JK na medaile do Slatiny str. 2 Vánoce ve slatinském kostele str. 3 Slatinské památky minulosti str. 7 Stránská skála (dokončení) str. 8 Fotoaktuality str. 9 stavu komunikací a chodníků věnujeme v posledních letech velkou pozornost. Snažíme se vyčlenit finance na opravy a současně přimět jejich správce, tedy společnost Brněnské komunikace, aby do oprav ve Slatině investovala potřebné prostředky. Není samozřejmě možné opravit chodníky během jednoho roku v celé Slatině, ale pět až šest ulic ročně je přinejmenším slušný výsledek a budeme se snažit, abychom minimálně v takovém tempu pokračovali i v dalších letech. Společenské dění, kultura a sport mají ve Slatině dlouholetou tradici. Dokladem toho může být například další ročník Slatinského kulturního léta, úspěchy místních sportovců, nebo letošní mimořádně vydařené Slatinské hody. Myslím, že i v tomto směru by nabídka pro občany měla být přinejmenším obstojná. Slatinské kulturní léto nabralo na intenzitě především v rozšířené četnosti koncertů na náměstí, abychom si během léta přišli každý na svůj žánr. Osobně si myslím, že je dobře, pokračování na straně 2 MČ Brno Slatina a slatinské základní a mateřské školy srdečně zvou všechny malé i velké na již tradiční SLATINSKÉ VÁNOCE s vánočními minitrhy na Přemyslově náměstí v sobotu od 14:00 hod. V programu vystoupí: 14:30 hod. ZŠ a MŠ Jihomoravské nám. 2 15:30 hod. MŠ Jihomoravské nám. 3/5 16:00 hod. ZŠ Přemyslovo nám. 1 16:30 hod. Show v podobě skupiny historického šermu LUCIUS dárečky si můžete vyrobit pod vedením DDM Fantázie ochutnávka cukroví ze školní jídelny Jihomoravské nám. 2 tradiční pečení perníčků pro děti připraví restaurace Sluneční dvůr medovinka horká, studená jiné medové a včelí produkty, svařené víno minitrhy nabídnou širokou škálu ručně vyrobených dárků: malované květináče, keramiku, výrobky ze dřeva a textilií, skleněné vitráže, malované sklo, svícny, věnce, perníčky, drátkované šperky, výrobky z korálků aj. Již od rána pravá zabijačka u restaurace Sluneční dvůr.

2 ZPRÁVY Z RADNICE Rada městské části Brno-Slatina na svých jednáních ve dnech a schválila: a doporučuje Zastupitelstvu městské části ratifikovat rozpočtové opatření č. 16/2012, kterým MČ zvyšuje příjmy a výdaje rozpočtu o neinvestiční dotaci a kterým provádí přesuny ve výdajové části rozpočtu. Rozpočtové opatření zvyšuje příjmy rozpočtu na tis. Kč, výdaje na tis. Kč, financování zůstává na tis. Kč bezúplatné poskytnutí sálu na Přemyslově nám. 18 občanskému sdružení Klubíčko dne od 10 do 12 hod. dle platných Zásad pronájmu učeben a sálu neziskovým organizacím schválených RMČ č. IV/17/7 dne použití nedočerpaných finančních prostředků ze Sociálního fondu odměnu řediteli zřízené příspěvkové organizace TECHNICKÉ SLUŽBY Brno-Slatina za rok 2011 dle ukazatele č.1 v maximální výši vzala na vědomí: výsledky hospodaření zřízených příspěvkových organizací za roku 2012 přehled pohledávek MČ za nájemci bytů k výsledek konkurzního řízení na ředitelku Mateřské školy Brno, Jihomoravské nám. 5, p.o. a souhlasí se jmenováním Ing. Jany Balášové na místo ředitelky Mateřské školy Brno, Jihomoravské nám. 5, p.o. stanovila: nové sazby za pronájem nemovitého majetku MČ rozhodla: o uzavření kupní smlouvy na odprodej měřící a regulační techniky bytovému družstvu Prostějovská 7, 9, 11 v Brně o podání žaloby na vyklizení bytu č. 5, Rousínovská 20 o uzavření smlouvy o dílo s dodavatelem GORDIC spol. s r. o. na nasazení agendového informačního ekonomického systému GINIS v rámci AISMB a AISMČ a pověřuje starostu jejím podpisem o uzavření smlouvy na dodávku služeb spojených s vánočním osvětlením a smlouvy na dodávku elektřiny z rozvodu TSB pro vánoční osvětlení s Technickými sítěmi Brno a.s. pro sezónu a pověřuje starostu jejich podpisem o prominutí poměrné části nájemného za užívání poškozených zahrádek v lokalitě Černovičky nájemcům uvedeným v příloze usnesení č.1 vybrala: jako dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu kácení a ošetření stromů na území MČ Brno-Slatina firmu Aleš Eichmeier s nabídkovou cenou Kč ratifikovala: rozhodnutí pana starosty o bezúplatném poskytnutí sálu na Přemyslově nám. 18 Slatinským stárkům o.s od 20 do 03 hod. za účelem konání Stárkovského kácení dle Zásad pronájmu učeben a sálu neziskovým organizacím schválených RMČ č. IV/17/7 dne doporučila: předsedům komisí rady a předsedům výborů předat tajemnici do návrhy na poskytnutí finančního daru občanům za činnost pro MČ odvedenou v komisích RMČ a ve výborech ZMČ. Jiří Ides, starosta ZLATÉ MEDAILE DO SLATINY Na Světových hrách hasičů v australském Sydney, které se uskutečnily za účasti více než pěti tisíc hasičů z celého světa, byli i dva příslušníci HZS Jihomoravského kraje, naši slatinští spoluobčané, Stanislav Kalvoda a Radek Málek. V silné mezinárodní konkurenci vybojovali celkem 14 medailí, z toho sedm zlatých, tři stříbrné a jednu bronzovou získal fenomenálním výkonem Stanislav Kalvoda v lehkoatletických disciplinách. Jeho kolega Radek Málek v Sydney vybojoval tři zlaté medaile, dvě ve své hlavní disciplině kulturistice, když vyhrál svoji kategorii Masters a navíc se stal absolutním vítězem v soutěži bez omezení věku a další zlatou medaili za vítězství v silovém trojboji. Tři zlaté medaile získal Radek Málek také na vrcholné světové soutěži v kulturistice INBA Natural Olympia 2012 v USA. Na nejprestižnějším světovém klání v naturální kulturistice ve městě Reno ve státě Nevada vybojoval dvě zlaté medaile v kategorii Masters (40 50 let). Třetí zlatou medaili získal za celkové absolutní vítězství a dosáhl tak dosud nejvyššího ocenění ve své sportovní kariéře. Radek Málek, který je držitelem řady titulů z republikových i mezinárodních soutěží, letos mj. zvítězil na mistrovství ČR, Evropy i světa. Mgr. Jaroslav Haid Maminky s dětmi a jejich příbuzní zaplnili v minulých dnech sál staré radnice, kde představitelé naší městské části přivítali nejmladší generaci Slatiny. pokračování ze strany 1 když se v létě naše krásné náměstí, které nám závidí nejen brňané, zaplní a lidé se baví a užívají si příjemné atmosféry. Proto jsme je také stavěli. Letošní hody opět dokázali jak jsme hrdí na to, že jsme slatiňáci a uměli jsme si celý víkend nádherně užít, lidé se sešli, zatancovali, pobavili a sluníčko nám pomohlo, aby tradice, kterou zejména díky našim stárkům ve Slatině udržujeme, byla maximálně důstojná a vydařená nejen v letošním roce. Co se týče sportovců, tak si nejde nevšimnout výjimečných výkonů našich fotbalistů, kteří dělají svými výsledky opravdu dobré jméno naší městské části. Po polovině soutěžního ročníku přezimují na první příčce 1.B třídy a to by měla být ta nejlepší pozvánka abychom našim fotbalistům pomohli v jarní části soutěže jako fanoušci. Rok 2012 přinesl řadu dobrých změn v životě občanů Slatiny, přesto se zřejmě vše nedařilo podle představ radnice. Kde podle vás přetrvávají nejpalčivější problémy? 2 Rezervy se snažím vidět stejně zřetelně jako záležitosti, které se podařily. Mezi ty, které mne trápí a přál bych si aby v nich byla Slatina již mnohem dál, je například výstavba nového kulturního sálu, realizace dohledového kamerového systému pro naši větší bezpečnost, nebo pohodlnější průjezdnost aut a bezpečnější pohyb lidí mezi parkem a náměstím. Těch věcí, na kterých je třeba dál pracovat, je samozřejmě mnohem víc. Ale ty, které jsem jmenoval, nebo další, na kterých se pracuje (ty bych vám rád představil v příštím čísle Aktualit), si vyžadují důkladnou přípravu, která může trvat i několik měsíců, někdy i let. Ke každé větší investiční akci je jednoduše řečeno třeba nespočet vyjádření všech dotčených orgánů, spousta povolení, analýz, studií, projektů, projednání atd... V neposlední řadě samozřejmě zajištění finančního krytí samotné investiční akce. Paradoxem u všech takových akcí je to, že právě samotná realizace toho či onoho je spíše taková třešinka na dortu, který se pekl hodně dlouho, aby byl po chuti všem, co se na něj těší. Co na závěr tohoto rozhovoru přejete Slatině a jejím občanům v roce 2013? Možná to bude znít jako klišé, ale opravdu považuji zdraví za to nejcennější a nenahraditelné. Právě to bych rád popřál všem nám slatiňákům a kousek toho štěstí si taky jistě zasloužíme. Slatině bych přál aby nám byla stále dobrou adresou, aby jsme na ni mohli být patřičně hrdi a hlavně aby se k ní každý choval tak, jak si naše městská část zaslouží. Slatina je a bude nadále náš domov. Děkuji za rozhovor. Jiří Toman Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám jménem pracovníků Úřadu městské části Brno-Slatina, jménem členů Zastupitelstva i jménem svým, popřál krásné prožití vánočních svátků, mnoho úspěchů, spokojenosti a pevné zdraví v roce Jiří Ides, starosta AKTUALITY O SLATINĚ

3 ŽIJÍ A PRACUJÍ MEZI NÁMI V prosincovém předvánočním čase jsme požádali o odpovědi na několik otázek patera Františka Vavrušu, líšenského a slatinského faráře. Pane faráři, odkud pocházíte, co vás přivedlo ke kněžství a k salesiánům? Pocházím z valašského kraje, Podhradí u Luhačovic. Moje cesta ke kněžství začala pozvolna už v raném mládí, kdy jsem se setkával s řadou kněží, kteří mě k mému rozhodnutí krůček po krůčku posunovali. Tehdejší doba si vyžádala, že tato moje setkání s nimi byla tajná, nechtěl jsem rodičům způsobit problémy s komunistickým režimem. Postupně ve mně uzrávalo rozhodnutí, že chci pro Boha, církev a víru dělat něco víc než je jen plnění povinností řádného křesťana. Jak dlouho působíte v Brně, jak dlouho v Líšni a tím i ve Slatině? Od roku 1980 jsem se seznamoval se životem Salesiánů Dona Bosca, v roce 1984 jsem do kongregace vstoupil. Po vystudování teologické fakulty v roce 1992 byla mým prvním působištěm farnost v Žabovřeskách, kde jsem strávil jako farní vikář a ekonom komunity 13 let. Do Líšně jsem přišel v roce Vaše hlavní působiště je v Líšni a v místním salesiánském středisku mládeže, ve Slatině je pouze filiální kostel, dojíždíte sem tedy jen na bohoslužby? Slatina patří pod líšeňskou farnost a vzhledem k tomu, že v této farnosti vykonávám funkci faráře, je pro mě stejně důležité dění jak v Líšni, tak ve Slatině. Samozřejmě, že není možné být fyzicky přítomen na obou místech stejně. Pomáhají mi však spolubratři kaplani a především ochotní farníci zapojení VÁNOCE VE SLATINSKÉM KOSTELE do dění ve farním společenství při kostele Povýšení sv. Kříže. V naší městské části je činná kostelní rada, která se nejen stará o provoz kostela a oratoře, ale vyvíjí i řadu dalších aktivit. Jak se vám s kostelní radou tedy s našimi slatiňáky spolupracuje? Na tuto otázku už jsem vlastně odpověděl. Bez pomoci obětavých lidí, k nimž členové kostelní rady bezpochyby patří, bych se jen stěží obešel což ale platí obecně pro každého faráře. Je pro mě velkou pomocí vědět, že mám k dispozici lidi, na které se mohu kdykoliv obrátit a spolehnout se na ně. Velmi si vážím toho, že jsou ochotni obětovat svůj volný čas pro činnost ve farnosti, přesto - a nebo právě proto - že jejich odměna není hmotná, ale bezpečně uložená u našeho Pána. V tomto roce se také významně podíleli na organizaci stavebních úprav souvisejících s výměnou oken v kostele, za což jim patří velký dík , a (adventní úterky) v 6 hod. ráno rorátní mše svatá (Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu) v 8.30 hod. mše svatá (Štědrý den) - od 14 do 16 hod. rozdávání betlémského světla v oratoři - v 15 hod. vánoční mše svatá pro děti a mládež (hudební doprovod - dětská schola) - ve 22 hod. Půlnoční mše svatá (hudební doprovod - chrámový sbor) (Boží Hod) v 8.30 hod. mše svatá (sv. Štěpána) v 8.30 hod. mše svatá (sv. Silvestra) v 16 hod. mše svatá (Slavnost Matky Boží Panny Marie Nový rok) v 8.30 hod. mše svatá VÁNOČNÍ KONCERT Slatinský hřbitov, Památka zesnulých Přijměte pozvání na vánoční koncert folkové skupiny Dejá vu, který se koná ve čtvrtek v 19 hod v sále Staré radnice. Zazní spirituály s vánoční tématikou a další vokálně laděná hudba za doprovodu kytar a fléten. Hosté doprovodí skupinu na klavír a bicí. Bližší informace o slatinské kapele Dejá vu, audio a video ukázky z předešlých vystoupení, fotografie a mnoho dalšího lze najít na V rámci letošních Slatinských hodů se na Přemyslově náměstí konala hodová mše svatá, jaké jste měl z tohoto obřadu pod širým nebem pocity? Hody jsou již tradičně spojené s oslavou patrocinia (zasvěcení kostela hlavnímu patronu) v dané vesnici či městské části. Proto slavíme tzv. hodovou mši svatou, děláme hodové požehnání. Hody však nejsou jen záležitostí daného kostela, ale celé městské části, ve které tento kostel stojí. Z hlediska organizace hodů si nesmírně vážíme spolupráce s Úřadem městské části, který byl ochoten zapůjčit prostranství na Přemyslovském náměstí, kde byla v letošním roce již poněkolikáté sloužena hodová mše svatá. Z přilehlé restaurace byly zapůjčeny lavičky, na kterých mohli věřící během bohoslužby sedět. Hodové mše sv. se zúčastnilo velké množství lidí, a to nejen těch, kteří chodí do kostela. I toto je možná cesta, jak oslovit lidi, kteří mají zatím k církvi daleko, jak zdůraznit souvislost mezi církevními svátky a obřady (pro mnohé možná neznámými a nepochopitelnými) a běžným životem. Co byste před letošními Vánocemi vzkázal věřícím i všem občanům Slatiny? Všem občanům Slatiny přeji požehnané prožití vánočních svátků a zvlášť vyprošuji dar jistého nadhledu nad předvánočním shonem. Adventní doba nás má připravit na vánoce ztišením se a zvolněním pracovního tempa. To je pro mnohé lidi v dnešní době jistě těžké, ale vždyť plné a radostné prožití vánočních svátků za to jistě stojí! Foto: Štěpán Cenek Děkuji za odpovědi na otázky. Jiří Toman OZNÁMENÍ Úřad městské části Brno-Slatina oznamuje, že z provozních důvodů ruší úřední den Děkujeme za pochopení. Bc. Danuše Stoklásková, tajemnice Sběr šatstva pro Charitu měl i letos na podzim mezi občany Slatiny velkou odezvu. Sesbírané oděvy, boty, domácí potřeby a další pro nás již nepotřebné věci odvezlo několik nákladních automobilů. 3

4 ZŠ JIHOMORAVSKÉ NÁMĚSTÍ NAŠE SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY V uplynulém měsíci jsme se zúčastnili dvou běžeckých závodů, ping-pongového turnaje a florbalového turnaje. Ve čtvrtek 11. října to bylo 2. kolo orientačního běhu, pořádané v parku Lužánky. Naše škola se zúčastnila kategorie dívek D3 ( třída), kde děvčata hledala kontroly v okruhu 1,5 km a D4 ( třída), kde děvčata zdolávala trať dlouhou 1,8 km. Hoši nás pak reprezentovali v kategorii H4 ( třída), která představovala trať dlouhou 2,2 km. Ze všech našich účastníků se nejlépe umístila Gabriela Fajstlová, která se může radovat z prvenství ve fantastickém čase, kdy v pořadí druhé závodnici naložila více než dvě minuty. Z chlapců Kryštof Adámek a Adam Lindovský skončili na místě, když zůstali o pouhé dvě vteřinky za nejrychlejším běžcem v jejich kategorii. Hned za nimi skončili na dělené příčce Jan Bušina s Tomášem Rohánkem. Do dvacátého místa, které zajišťuje postup do jarního finálového kola, se umístili ještě Tomáš Zajíček (8. místo), Honza Štor, Michal Řičánek ( ) a Viktor Šťastný (20.). Ve čtvrtek 18. října jsme se zúčastnili městského kola turnaje družstev chlapců ve stolním tenise na ZŠ Svážná v Novém Lískovci, a to v kategoriích starších žáků (r ) a mladších žáků (r ). Naše družstvo starších chlapců ve složení Adam Lindovský, Dominik Petřík a Jan Štor (všichni 9. A) nakonec vybojovalo po vyřazovacích bojích v konkurenci 14 družstev krásnou bronzovou medaili. Dalším závodem, kterého jsme se zúčastnili, byl 23. října přespolní běh, a to konkrétně 2. kolo Běhu brněnské mládeže konané na Lesné. Účastnili jsme se v kategoriích 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. a 9. třída. Prvňáčci zdolávali trať dlouhou 600 m, druháci, třeťáci a čtvrťáci 800 m a všichni starší měli trať o délce 1200 m. Na výborném 2. místě přiběhl Ajdin Naprelac z 1. C, taktéž na moc pěkném 3. místě skončila, stejně jako v 1. kole, Alice Kozáková z 6. A. Zatím poslední akcí byl florbalový turnaj Orion cup ve dnech 31. října, 1. listopadu a 9. listopadu ve florbalové hale na Lesné. V kat. H4 (chlapci nar ) jsme skončili druzí, v kat. H3 (chlapci nar ) jsme byli taktéž druzí, v kat. D3 (děvčata nar ) jsme obsadili 3. místo. Všem, kteří reprezentují naši školu, děkujeme a gratulujeme k dílčím úspěchům. Přejeme soutěžícím zlepšování osobních výsledků a také, aby jim sport přinášel spoustu radosti, což je určitě vůbec to nejdůležitější. Mgr. Barbara Balaščáková BAREVNÝ PODZIM Stejně jako minulý rok i letos se vydala skupina žáků naší školy za poznáním a zábavou na výukový program Barevný podzim. V pondělí 22. října se žáci čtvrté a dvou pátých tříd dopravili spolu s učiteli autobusem na cvičný pozemek Pedagogické fakulty 4 Masarykovy univerzity nazývaný Kejbaly. Zde si děti zhruba na hodinu vzali na starost studenti Pedagogické fakulty, kteří si pro žáky připravili zajímavý program. Nejprve si formou různých her a soutěží procvičovaly a opakovaly základy učiva přírodovědy. Pod vedením studentů se učily určovat stromy, keře a plody, různé druhy zeleniny i zahradnického nářadí. Zkoušely si činnosti, které musí dobrý zahradník během roku a hlavně na podzim provádět, aby mu zahrada přinášela užitek i radost. Na závěr si děti zahrály na porotu a ohodnotily výtvory studentů v tradiční aranžérské soutěži suchých vazeb. Tato akce obohatila děti nejen o možnost zopakovat si probrané učivo, rozšířit si vědomosti, ale hlavně v reálu vidět zahradu a vše, co člověku může poskytnout. Tedy i práci a námahu. Pobyt na Kejbalech se žákům, studentům i vyučujícím vydařil. Bylo to příjemně a přínosně strávené dopoledne. Mgr. Iva Pavlatová BALETKY A PERIKOLA Tradiční návštěvy divadel příznivců Kulturní větračky (žáci, učitelé, rodiče, známí, kamarádi...) pokračují i v tomto školním roce. V říjnu jsme navštívili představení Baletky divadla Husa na provázku. Tragikomická taneční činohra oslovila diváky především ženského pohlaví. Mnohé jsou totiž uvnitř krásnými, ladnými a křehkými tanečnicemi uvězněnými do těla statných mamin, úřednic a těch dalších, které určitě také někdy o něčem sní. Listopadové představení Janáčkova divadla Perikola strhlo především tradičními operetními melodiemi nezaměnitelného J. Offenbacha. Pestrá výprava a kostýmy jenom podtrhly rozvernou náladu této hravé férie, ne náhodou připomínající život na naší politické scéně. Mgr. Petra Chalupová PODZIMNÍ RADOVÁNKY Na přelomu října a listopadu bylo v mateřské školce připraveno mnoho různých akcí. Za zmínku určitě stojí DÝŇÁČCI, což je aktivita nejen pro děti, ale i pro rodiče. Všichni účastníci si přinesli svoji vlastní dýni, kterou společnými silami vyřezávali a zdobili. O zručnosti rodičů i kreativitě a fantazii dětí se mohli přesvědčit návštěvníci slatinského náměstí a Slunečního dvora, kde byli Dýňáčci od vystaveni. Další zajímavou akcí byla Muzikoterapie, při které se děti seznámily formou pohádky o indiánech s mnoha neobvyklými hudebními nástroji, na které si mohly i zahrát. Při hudbě si zatancovaly se šátky a zazpívaly indiánské písničky. Toto představení si užily i díky tomu, že byly všechny aktivně zapojeny do děje. Na závěr nesmíme opomenout hudební pohádku O Červené karkulce, která rozjasnila tváře všech dětí příjemnou hudbou a veselým zpracováním. Bc. Pavla Hoffmannová ČESKÉ HLAVIČKY Přestože slavných vědců či techniků se na naší škole zatím ještě mnoho nenachází, byla se skupinka zvědavců podívat, jaké to je, když se něco někomu daří a společnost to navíc i ocení. Veřejné natáčení slavnostního předávání cen úspěšným řešitelům vědeckých a technických projektů České hlavičky se konalo v Mahenově divadle Do sametových křesel usedli nejen hlavní představitelé organizátorů, vysokých škol, významných firem, města, ministerstva školství a pyšní rodinní příslušníci oceněných, ale především velké množství studentů, kteří přišli svým potleskem podpořit své úspěšné vrstevníky. Tahákem programu bylo pro většinu mladých vystoupení zpěvačky Kristiny, líbil se také taneční soubor Merlin nebo smyčcové trio Inflagranti. Skvělou atmosféru a rozumný poměr mezi vědci a obyčejnými smrtelníky zabezpečoval profesionální konferenciér a herec Aleš Cibulka. Mgr. Petra Chalupová HALLOWEEN PARTIES Ve třídě 3. B proběhla ve středu Halloweenská párty. Jakmile se všechny děti proměnily ve strašidelné postavy, přišel nás navštívit Pan upír. Ten vybral s paní učitelkou nejlepší masky. Nakonec jsme si zatancovali Skeleton Dance a pochutnali si na sladkém občerstvení. Na naši třídní párty navázala celoškolní Halloweenská párty, kterou pořádali žáci školního parlamentu. Sešli jsme se ve strašidelně vyzdobené tělocvičně, ve které probíhaly po celou dobu zábavné aktivity a také super diskotéka. Všichni si skvěle zatančili. Nakonec následovalo vyhlášení Krále a Královny za nejlepší Halloweenský tanec. Děkujeme všem žákům školního parlamentu za přípravu této povedené akce! Mgr. Eliška Cecunjanin Vážení občané Slatiny, přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a hodně štěstí, zdraví, spokojenosti i úspěchů v nastávajícím roce. Vedení, zaměstnanci a žáci ZŠ a MŠ Jihomoravské náměstí 2 POZVÁNKA Besídka Školní družiny a prodejní Jarmark v 16:30 hod. Čas vánoční přichází a s ním i besídka školní družiny a jarmark. V malé tělocvičně školy se rozezní tóny zimy. Děti zatančí, zazpívají a zahrají. Předvedou tak vše, co se ve školní družině naučily. Po besídce se všichni přemístí do velké tělocvičny, kde na vás čeká Jarmark plný barev a nepřeberných nápadů, výrobky všech možných tvarů a materiálů. Každá třída upoutá jinou výzdobou svého stánku. 18. prosince 2012 v hod. zveme všechny rodiče na Náměstí svobody v Brně. Děti školní družiny a žáčci pátého ročníku zde vystoupí s vánočním programem. Naděžda Nováková AKTUALITY O SLATINĚ

5 ZŠ PŘEMYSLOVO NÁMĚSTÍ GIS DAY 2012 V pátek 9. listopadu jsme přijali pozvání firmy Vars Brno k návštěvě jejich sídla u příležitosti Mezinárodního dne Geografických Informačních Systémů. Žáci absolvovali tři semináře. V prvním se jednoduchou a hravou formou seznámili s pojmem geografické informační systémy, v druhém semináři si s návodem lektora vytvořili vlastní mapu Brněnské přehrady a nakonec si zasoutěžili o spoustu cen při práci s mapami. Žáci viděli nově postavené a vybavené školící středisko a zjistili, jak se teoretické základy zeměpisu využívají v praxi. Mgr. Petr Kovář P O Z V Á N K A Vážení rodiče! Srdečně Vás zveme na VÁNOČNÍ KONCERT který se koná v úterý v 16 hodin v tělocvičně ZŠ Přemyslovo náměstí 1. Přijďte se vánočně naladit a poslechnout si vánoční koledy, které si pro Vás připravili žáci naší školy. PRVŇÁČKOVA DÍLNA Stalo se již tradicí, že před Vánocemi naši školu navštíví budoucí prvňáčci z MŠ Jihomoravské náměstí 3/5 tzv. Prvňáčkovu dílnu, kterou pro děti každoročně připravují vychovatelky školní družiny. Ne jinak tomu bude i letos. Ve čtvrtek 13. prosince máme pro malé předškoláky připravena různá stanoviště, kde děti budou vyrábět dárkové krabičky, modelovat z modelovací hmoty a společně si zacvičí pod odborným dohledem v naší tělocvičně. Už se na všechny moc těšíme. Vychovatelky školní družiny Z POHÁDKY DO POHÁDKY V týdnu od listopadu jsme se na ZŠ Přemyslovo náměstí vydali do říše pohádek. Objevovali jsme pohádkové postavy, autory a sběratele pohádek. Nakreslili jsme si každý pohádkovou postavu, ke které jsme potom v českém jazyce vytvořili její popis. Četli jsme pohádky a stavěli jsme obydlí pro pohádkovou bytost. Vytvořili jsme si i třídní anketu, ze které jsme se dozvěděli, že nejznámější pohádkou naší třídy je pohádka O veliké řepě a Hrnečku vař, zato nejoblíbenější pohádkou se stala Popelka. Celý týden vyvrcholil v pátek, kdy jsme do školy přišli všichni v pohádkových kostýmech a společně jsme zavítali do pohádkového kina, kde se promítala pohádka O Slunečníku, Měsíčníku a Větrníku. Těšíme se na další projekty, které pro nás paní učitelky vymyslí. Žáci 4.A a 4.B DÝŇOVÁNÍ Také jste letos měli velkou úrodu dýní? My jsme toho využili a v období Halloweenu jsme z velkých i malých dýní vyráběli Halloweenská strašidla. S dětmi, které nadšeně přinášely stále nové a nové dýně, jsme postupně vytvářeli nejrůznější dýňové svítilny, které na nás pak vesele blikaly a vítaly všechny u vchodu do školy i do školičky. Vychovatelky školní družiny AHOJ DĚTI, jsem KRTEČEK a setkáte se se mnou v báječné škole, kde budu se všemi dětmi, které se chystají do školy, plnit různé úkoly. Tajnými metodami zjistím, zda jste připravené vstoupit do školního světa. Vážení rodiče, přijměte pozvání k ZÁPISU DO 1.TŘÍD ZŠ Přemyslovo náměstí 1. Zápis bude probíhat v těchto dnech: PÁTEK od 14 h do 18 h SOBOTA od 9 h do 12 h Krteček a jeho kamarádi hravou formou prozkouší Vaše děti a Vy si budete jisti, že jsou připravené ke vstupu do 1.třídy. S SEBOU PŘINESTE OBČANSKÝ PRŮKAZ JEDNOHO Z RODIČŮ A RODNÝ LIST DÍTĚTE. 5

6 pobočka FANTÁZIE Tilhonova 49, Brno - Slatina, tel.: Období adventu již začalo zapálením první svíčky na adventním věnci. My z Fantázie vám všem přejeme, ať celý adventní čas a vánoční svátky prožijete v klidu a s láskou v příjemné atmosféře svých blízkých, přátel a kamarádů. 6 ŘÍJEN A LISTOPAD VE FANTÁZII Zdravotnické vzdělávání pro pedagogy Fantázie, pobočka JUNIORU Domu dětí a mládeže, Brno, Dornych 2, i v letošním roce realizuje kurzy dalšího vzdělávání učitelů. Nově se nám na tyto aktivity podařilo získat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a z rozpočtu ČR. Projekt Učitelé pro zdraví je zaměřen na vzdělávání pedagogů v oblastech: a) první pomoci, zdraví a pravidel zajištění pobytových akcí s dětmi, b) výuky těchto témat na základních a mateřských školách. Na podzim se nám podařilo proškolit 37 pedagogů v první oblasti a do roku 2015, kdy projekt končí, bude proškoleno 160 pedagogů. Pevně věříme, že rozšíření vzdělání pedagogů v oblasti první pomoci přinese bezpečnější školy a školky a pomůže naučit dětem předcházet úrazům Podzimní burza Ve spolupráci s OS Klubíčko se o víkendu konala tradiční podzimní burza. Práce s přípravou započala již před tímto termínem. Zápisu předem přes internet využilo 205 osob s položkami. V pátek odpoledne, přímo na burze, pak bylo zapsáno položek. Celkem tedy byla možnost výběru z 12 tisíc věcí. Děkujeme všem, kteří na burze pomáhali. Bez nich by se tato akce nedala uspořádat. Všichni tito pomocníci pracovali bez nároku na odměnu a všechny vydělané peníze (po odečtení nákladů za pronájem školy, materiálu a stravy) budou využity pro veřejnost při akcích jako Martinské slavnosti, Mikulášská besídka, karneval, MDD apod Tvořivá dílna Pryskyřice Sedm maminek si v sobotu odpoledne přišlo vyrobit nádherné pryskyřicové šperky. Pracovaly dvojím způsobem. Prvním bylo vložení obrázku do připraveného lůžka, které se zalilo průhlednou pryskyřicí. Druhá metoda pak všechny vysloveně očarovala, práce s barevnou pryskyřicí byla fascinující. Maminky barvy různě míchaly a v průběhu zasychání vznikal proces podobný krakelování. Závěr dílny korunovala výroba šperků z organzy Tvořivá dílna Scrapbook Sobotní odpoledne v učebně výtvarky připomínalo spíše počítačový kurz než tvořivou dílnu. Osm účastníků se zde učilo pracovat s fotoshopem. V předstihu tímto způsobem vyráběly vánoční dárek v podobě kalendáře. Každý z nás se naučil částečně pracovat s tímto programem. Fotky jsme ztmavovali, zesvětlovali, retušovali a hlavně vkládali do předem vybraných šablon. Věřím, že si kurz tvoření jiným způsobem než jsme zvyklí, všichni užili a mají už celý kalendář hotový Kaprálův mlýn Podzimní prázdniny na Fantošce patřily jako již tradičně výletu do některého z okolních středisek. Tentokrát padla volba na Středisko ekologické výchovy Kaprálův mlýn u Ochozu u Brna. Ve čtvrtek ráno se 32 dětí vydalo na cestu. Naše putování začalo ve Křtinách, kde jsme absolvovali prohlídku jeskyně Výpustek se zajímavým a poučným komentářem. Poté jsme se vydali na pěší pochod směrem na Kaprálův mlýn. Další tři dny, které jsme zde strávili, byly ve znamení her, soutěží a zábavy. Děti si vyzkoušely také program na nízkých lanových překážkách, ekologický program a v rámci tvořivých dílen si vyrobily různé výrobky včetně budky a krmítka pro ptáky. Celá akce proběhla v příjemné, pohodové atmosféře a nakonec nám nevadilo ani špatné počasí Martinské slavnosti V neděli, na Svatého Martina, to na Fantázii žilo. Děti, které chtěly jít s rodiči do podvečerního průvodu a neměly svůj lampion, přišly na Fantázii, aby si ho vyrobily. Tentokrát to nebyla ledajaká lucernička. V části lampionku byla umístěna hlava koně, která znázorňovala právě Martinova věrného pomocníka bílého koně. I když tento den sníh nenapadl, lampionky ve tmě barevně zářily a svítící oči koníka umocňovaly tajemnou atmosféru. Průvod začínal na ulici Černozemní. Místní ochotnické divadlo sehrálo poutavý příběh o Martinovi a průvod se vydal po koníkových stopách. Cesta nebyla jednoduchá. Podkovy nás klikatě provedly Slatinou až na Terénky. Pro děti, které s rodiči prošly celou trasu, byla připravena odměna. Tak jako každý rok ani letos nechyběly voňavé martinské rohlíčky, na kterých si všechny děti pochutnaly. Další z odměn byla i projížďka na opravdovém živém koni, na kterou se už předem těšilo nejedno dítko. Celkem si trasu prošlo 816 účastníků. Děkujeme místnímu divadelnímu souboru J.K.Tyla za divadelní představení o svatém Martinovi a policii za dohled nad bezpečností při přecházení účastníků. Obrovskou pomocí při přípravě této akce bylo napečení 580 martinských rohlíčků. Děkujeme ochotným babičkám Aničce Lhotské, Marušce Stejskalové i panu Stejskalovi, Radce Pasekové i Zdence Hrbáčkové za pomoc při pečení. NA PROSINEC PŘIPRAVUJEME Vitráže s Eliškou Krejčovou pro dospělé. Kdo si chce vyrobit vánoční dárek v podobě vitrážové dekorace, může přijít v uvedených termínech na Fantázii a připojit se ke tvořivým příznivcům vitráží. Na tuto dílnu je třeba se přihlásit. Dílna probíhá v pátek 1 x za 14 dnů od hod. na Fantázii. Termíny: 7.12., , 4.1., Cena: 75,- Kč (3 hodiny) + 2,- Kč/gram hotového výrobku Vánoční tvoření, dílny pro dospělé a děti od 14 let hodin. Pro všechny účastníky bude připraveno několik stanovišť, na kterých si budou moci vyrobit vánoční dárky. Můžete se těšit na výrobu svíček, šperků, vánočních dekorací a ozdob na stromeček. Vy, kteří si chcete připravit vlastnoručně vyrobené originální dárečky, neváhejte a přihlaste se na tuto dílnu včas. Cena: 100,-Kč (v ceně je zahrnuto jedno libovolné stanoviště, další si dle časového uvážení dokoupíte na místě) Tvořivá dílna Plstění. Naučíte se zpracovávat česané a barvené ovčí rouno mokrou technikou. Z vlny si vyrobíte nejrůznější šperky, brože, ozdůbky a taštičky. Pro dospělé i děti hodin. Na tvořivé dílny je třeba se předem přihlásit mailem nebo na tel Vánoční dílny pro děti (pátek) hod. a (sobota) Děti si v tyto termíny mohou vyrobit různé vánoční dekorace, přáníčka, ozdoby na stromeček a další výrobky. Pro výrobu všech vánočních dárečků a dekorací dětem budou stačit 4 kartičky za 15,-Kč (celkem tedy 60 Kč). Pokud si budou chtít vyrobit dárečků víc, stačí si dokoupit další kartičku s body. STŘEDEČNÍ FREE KLUB PRO NÁCTILETÉ 14:30 16:00 hod. Přečti si nabídku a vyber si, co tě zaujme. Nemusíš se přihlašovat, přijď si vyzkoušet! Každý měsíc nová výtvarná technika. Cena: 55,- Leden decoupage (rámeček, květináč, šperkovnice i textil) Únor vlna + fimo (korálky, náramky, plstěná zvířátka,..) EF KLUB od hod. pro všechny šikovné děti, které mají volné odpoledne. Tentokrát se bude odehrávat ve znamení deskových her. Na závěr nebude chybět ani turnaj. Na tuto aktivitu se nemusíte přihlašovat. Nezapomeňte si s sebou vzít přezůvky a 10,-Kč. TÁBORY Lyžování o jarních prázdninách pro děti od 6 do 16 let. Tábor je určen jak pro lyžaře začátečníky, tak pro pokročilé. Cena: 3 000,- Kč zahrnuje stravu 5xdenně, ubytování, program, odměny pro děti, lyžařské instruktory a úrazové pojištění pro děti do 18 let. Cena nezahrnuje jízdné na vlecích a dopravu. Ubytování: turistická horská chata (bývalá chata Obchodní akademie Mohelnice) vícelůžkové pokoje společné soc. zařízení a sprchy, jídelna, společenská místnost. Lyžování: v místě cca 50 metrů od chaty Ski areál Hynčice pod Sušinou, Stříbrnice. S celotáborovou hrou se na všechny malé lyžaře těší vedoucí a zároveň lyžařští instruktoři Marcela, Jiří a Markétka. AKTUALITY O SLATINĚ

7 HISTORIE VÝZNAMNÁ PROSINCOVÁ VÝROČÍ V prosinci 1992 skončila existence společného státu Čechů a Slováků. 3. prosince přijala Národní rada Slovenské republiky (NR SR) usnesení o členství Slovenska v Radě Evropy a prohlášení k parlamentům světa o vzniku Slovenské republiky jako nezávislého státu. 15. prosince schválila Česká národní rada (ČNR) zákon o tom, že zánikem federace přebírá ČNR působnost Federálního shromáždění. 16. prosince přijala ČNR Ústavu ČR s platností od 1. ledna Pro hlasovalo 172 poslanců, proti bylo 16, zdrželo se 10 a 2 nebyli přítomní. V rozporu se zákonem z 25. listopadu 1992 si ČR k nelibosti Slováků ponechala dosavadní československou státní vlajku. 16. prosince schválila NR SR smlouvu o dobrém sousedství, přátelských vztazích a spolupráci mezi SR a ČR. 17. prosince tuto smlouvu schválila ČNR a vydala prohlášení o vzniku ČR jako nezávislého státu. 17. prosince zasedali poslanci Federálního shromáždění naposledy s velkými rozpaky a starostmi, co budou dále dělat. Naděje, že budou automaticky senátory, se rozplynula. Senát vznikl až ve volbách v roce prosince se naposledy sešli ministři federální vlády a 30. prosince poslanci České národní rady s perspektivou, že od 1. ledna 1993 budou poslanci Parlamentu ČR. Vydrželo jim to až do sněmovních voleb v roce O půlnoci 31. prosince 1992 Československo po 74 letech přestalo existovat. SLATINSKÉ PAMÁTKY MINULOSTI Kaplička sv. Floriána, patrona hasičů (1703) Kaplička pod Skalkou (1726), letos prohlášena za kulturní památku Napoleonský kříž (1805) Sousoší Cyrila a Metoděje (1886) Hřbitov (1872) s dobovými náhrobky Kaplička v Malé Slatince (1911) Pomník padlým z 1. a 2. světové války (1921 a 1949) a čestný hrob obětí 2. světové války na hřbitově Kostel Povýšení sv. Kříže (1948) z původní kaple (1913) s přístavbou (2004) Pylon Rudé armádě (1950) Pomník poručíku letectva USA W.L. Kigginsovi (2007) Pomník rudoarmějcům (2010) Pamětní desky čestnému občanu Slatiny a nadučiteli Antonínu Tilhonovi (2008), legionářům Janu Matlachovi (1933) a Ondřeji Veselému (2009) PŘIPOMÍNÁME SI 1. prosince je Světový den boje proti AIDS 1. prosince 1847 se narodil malíř Antonín Chittussi 2. prosince je Mezinárodní den boje za zrušení otroctví 2. prosince 1902 zemřel místodržitel v Čechách Richard Belcredi 2. prosince 2007 bylo na celostátní konferenci Občanské demokratické aliance (ODA) rozhodnuto ukončit činnost strany 3. prosince je Mezinárodní den zdravotně postižených 3. prosince 1902 se narodila herečka a spisovatelka Olga Scheinpflugová 3. prosince 1967 provedl prof. Christian Bernard v Kapském městě první zdařilou transplantaci srdce člověka 4. prosince 1922 se narodil francouzský herec Gérard Philipe 4. prosince 2002 byl předsedou horní komory Parlamentu ČR zvolen Petr Pithart 5. prosince je Mezinárodní den dobrovolníků, kteří pomáhají trpícím 5. prosince 1912 se narodila slovenská spisovatelka Hela Volanská 7. prosince je Mezinárodní den civilního letectví 7. prosince 1862 se narodil spisovatel Čeněk Kramoliš prosince 1997 probíhala po pádu Klausovy vlády jednání o nové vládě, 17. prosince jmenoval prezident republiky předsedou vlády dosavadního guvernéra České národní banky Josefa Tošovského 9. prosince 1862 se narodil skladatel Karel Kovařovic 10. prosince je Den lidských práv, výročí přijetí Všeobecné deklarace lidských práv Valným shromážděním OSN v roce prosince 1937 se narodil předseda TOP 09 a ministr zahraničí Karel Schwarzenberg a v roce 1997 zemřel fotograf a pedagog FAMU Jan Šmok 11. prosince je Světový den dětství 12. prosince 1882 se narodil spisovatel, dramatik a knihovník Jiří Mahen 12. prosince 1917 se narodil americký herec a zpěvák Frank Sinatra 12. prosince 1962 zemřel malíř a grafik František Kobliha 13. prosince 1797 se narodil německý básník Heinrich Heine 15. prosince 1832 se narodil francouzský konstruktér Alexandre Gustave Eiffel 15. prosince 1987 zemřel autor knih pro děti Bohumil Říha 15. prosince 2002 byl na kongresu ODS zvolen předsedou strany Mirek Topolánek po odstoupivším Václavu Klausovi 16. prosince 1947 se narodila spisovatelka Iva Kotrlá 17. prosince 1787 se narodil přírodovědec Jan Evangelista Purkyně 17. prosince 1887 se narodil malíř Josef Lada zemřel 14. prosince prosince 1897 zemřela spisovatelka Sofie Podlipská 17. prosince 1987 vystřídal Miloš Jakeš Gustáva Husáka ve funkci generálního tajemníka ÚV KSČ 18. prosince je Mezinárodní den vystěhovalců 18. prosince 1737 zemřel italský houslař Antonio Stradivari 18. prosince prosince 1932 se narodil filmový režisér Miloš Forman 18. prosince 1947 se narodil americký filmový režisér Steven Spielberg 18. prosince 1957 se narodil herec, zpěvák a televizní moderátor Marek Eben 19. prosince 1882 se narodil hudební vědec a pedagog Gracián Černušák 20. prosince 1952 zemřel spisovatel, novinář a publicista Ivan Olbracht prosince 2007 byly mezi ČR a sousedními státy odstraněny hraniční kontroly a ČR se stala součástí 24 států tzv. Schengenského prostoru 21. prosince 1947 zemřel slovenský architekt Dušan Samo Jurkovič 21. prosince 2007 zemřela herečka Věra Galatíková 22. prosince 1867 se narodil literární kritik a dramatik F.X. Šalda 22. prosince 1962 zemřel malíř Vlastimil Rada 23. prosince 1882 se v Brně narodil malíř, sochař a grafik Jakub Obrovský 24. prosince 1917 se narodil filmový režisér a scenárista Jiří Brdečka 25. prosince 1902 se narodil skladatel a dirigent Emanuel Punčochář 25. prosince 1907 se narodil básník a překladatel Josef Kostohryz 25. prosince 1977 zemřel anglo-americký herec Charles Spencer Chaplin 27. prosince 1832 se narodil ruský sběratel, mecenáš a popularizátor výtvarného umění Pavel Michajlovič Treťjakov 27. prosince 1877 se narodil malíř, grafik a ilustrátor Adolf Kašpar 28. prosince 1982 zemřel Oto Obůrka, první ředitel Hvězdárny a planetária v Brně 29. prosince je Mezinárodní den biologické rozmanitosti 30. prosince 1922 vznikl Sovětský svaz spojením Ruska, Ukrajiny, Běloruska, Gruzie, Arménie a Azerbajdžanu, přestal existovat dohodou prezidentů 31. prosince prosince 1877 se narodil spisovatel a dramatik Viktor Dyk 31. prosince 1902 se narodil spisovatel a překladatel Jan Čep stranu připravil Karel Janiš 7

8 Slatina ve světle archeologie STRÁNSKÁ SKÁLA Pokračování z minulého čísla Na konci období mezi až lety před n. l. pronikli na území Moravy lovci. Přicházeli z klimaticky příznivější Karpatské kotliny. Stránská skála se interpretuje jako specializované loviště koní. Lovci využili příhodného reliéfu Stránské skály, který na místě lokality vytváří přirozenou past. Je možné, že lovci hnali koně po pozvolném jižním svahu, který je však neočekávaně zakončen skalním srázem, pod kterým zraněné koně s polámanými končetinami dobíjeli, nebo naopak koně hnali směrem ke skalní stěně, kde již stačilo terén doplnit zábranami, podobnými ohradě, čímž zvířatům znemožnili únik. Ze zabitých koní odnášeli hlavy - zdroj tuku na sídliště a na místě často ponechali i masité části těl. Hypotézu o lovišti koní podporují i další poznatky, zejména absence ohnišť, která by se dala očekávat na sídlišti, nástrojů, barviva a uměleckých předmětů. Lidé tu pravděpodobně opakovaně lovili, naporcovali kořist, jak to dokládá velký podíl kamenných čepelí, možná zde i krátkou dobu i setrvali, jak dokládá zpracování místní suroviny, a pak odešli do svého stabilního sídliště, jehož polohu neznáme. Podle kamenných surovin, donesených z větších vzdáleností, je ho možno hledat v prostoru Karpatské kotliny. V úvahu by mohla přicházet i rakouská lokalita Grubgraben, která se datuje do stejného období, ale odlišuje se technologií a typologií kamenné industrie. Mgr. Martin Kuča z filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a prof. Stanislav Stuchlík z Ústavu archeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě věnují pozornost nálezům kultury nálevkovitých pohárů z let před n. l. Záchranný archeologický výzkum v letech byl vyvolán hloubením rýhy pro vodovod na východní části stránskoskalského návrší. V blízkosti vápencových výchozů byl odkryt objekt o délce 48 m, šířce 25 m a hloubce 1,5 m, do kterého byly přinášeny vápence s rohovci, které byly poté na místě zpracovávány. Jáma původně snad hliník se severojižně orientovanou delší osou měla přibližně osmičkový tvar. Obsahovala pozůstatky tří ohnišť, zásobnice a výrobní objekty, přičemž některé dílčí zahloubeniny byly vyplněny vápencovými bloky. Některé z nich nesly stopy ohně, což může dokládat jejich zpracování žárem. Výrobní objekty se kromě pravidelných rozměrů vyznačují nápadnou kumulací štípané industrie a zvířecích kostí. Jedna zásobní jáma měla při okraji menší kruhovou pec. Z objektu pochází 6 zlomků parohů, které byly používány při těžební činnosti. Zajímavý objev představuje dětská kostra, dále nález menší nádoby se 44 čepelemi a úštěpky. Na základě nalezené keramiky lze usoudit, že hliník byl krátkodobě využit ve starším úseku prvního stupně sledované kultury. Dílenský charakter má průvodní štípaná industrie v počtu 6993 kusů. Z palynologického rozboru vyplynulo, že v okolí byly pěstovány pšenice dvouzrnka, snad též pšenice špalda, ječmen dvouřadý a hrách i černý bez. Zvířecí pozůstatky vypověděly, že lidé na tomto místě lovili tura, jelena, srnce, medvěda, zajíce, sumce a bobra a chovali tura domácího, koně, psa, ovci nebo kozu a prase. K tomuto objektu náleželo jistě blízké sídliště, které zatím nebylo v nejbližším okolí identifikováno. Uvažuje se proto o něm spíše jako sezonní dílně, zpracovávající místní surovinu, používané vyhraněnou skupinou místních lidí. Také poněkud jižněji na severovýchodním svahu Švédských šancí bylo roku 2005 prozkoumáno několik jam a část hliníku kultury nálevkovitých pohárů. Zajímavý objev představuje depot dvou do sebe složených nádob a propojení dvou jam podzemní chodbou. Charakteristika přírody i působení člověka na Stránské skále před mnoha staletími, tak jak jsou uvedeny ve 4. a 5. kapitole v 1. svazku DĚJIN BRNA, podstatně prohlubují naše dosavadní vědomosti o tom, co se kdysi dávno na Stránské skále odehrávalo. Karel Janiš MRAZÍK JE OPĚT TADY Divadelní soubor J.K. Tyla ve Slatině připravil po roce reprízu úspěšné pohádky MRAZÍK. Představení se koná v pondělí v 18:00 hodin v sále staré slatinské radnice na Přemyslově náměstí. Vstupné: děti 30,- Kč, dospělí 40,- Kč. Rezervace vstupenek telefonicky na tel. č , nebo Prodej vstupenek na pokladně divadla od 17:20 do 17:55 hodin. Členové divadelního souboru J.K. Tyla ve Slatině přejí všem příznivcům klidné prožití vánočních svátků a do nového roku pevné zdraví a pracovní i studijní úspěchy. PŘEDVÁNOČNÍ NÁKUPY Nabízíme autobusový zájezd na předvánoční nákupy do Polského Těšína. Odjezd je v sobotu ze Slatiny od zastávky Celní úřad v 5:15 hodin. Cena zájezdu je 290,- Kč, z toho nevratná záloha 150,- Kč. Bližší informace a rezervace míst u slečny Netolické, tel LISTOPAD A PROSINEC V KNIHOVNĚ Knihovna Jiřího Mahena ve Slatině na Jihomoravském náměstí na listopad a prosinec 2012 připravila tyto akce: Od do výstavu Světlo, olejomalby slatinské malířky Evy Krejčí. Od do vás společně s občanským sdružením Pipit zve na výstavu Chráněná území Brněnska. Ve středu zve rodiče, děti a šikovné ručičky na Vánoční kaprobraní. Od 9 do 12 hodin se v prostorách knihovny uskuteční tvorba vánočních přáníček z papíru. 8 Areál nových bytových domů u ulic Řípské a Ponětovické je stále velkým staveništěm. U NÁS JE BETÁLNĚ! PŘÍDUS (Příležitostné divadelní uskupení) hrající pod patronací ZŠ a MŠ Horníkova, uvádí POKRAČUJTE VE ZVONĚNÍ ŠVEJKU, aneb Nejlíp je u nás (U nás je betálně!) V sobotu od 19:00 hodin v sále radnice na Přemyslově náměstí ve Slatině. AKTUALITY O SLATINĚ

9 NAHLÉDNUTÍ DO KLUBU DŮCHODCŮ Činnost slatinského Klubu důchodců pokračuje dále. Scházíme se pravidelně - každé první úterý v měsíci je Rada klubu, každou první středu je beseda a třetí středu Čaj. Pěvecké kroužky se schází v úterý a sudou středu v 16 hodin v klubovně za jevištěm. Na besedy zveme pana starostu, slatinskou cestovatelku paní Švejmovou, paní doktorku Rakovou, pana Kvasnicu, který nás poutavě seznamuje se psím plemenem Husky, dále se zástupci České i Městské policie. Pan starosta nás informoval o dění ve Slatině, co se udělalo nového a co se plánuje, aby Slatina vypadala stále dobře. Pochválil také letošní Slatinské hody, které se po všech stránkách vydařily, i proto, že bylo pěkné počasí. Seznámil nás s výstavbou nových bytových domů v prostoru bývalých kasáren, s uvažovanou stavbou nové slatinské radnice a sálu na Přemyslově náměstí, i se Slatinským kulturním létem. Myslíme si, že se pan starosta a celé vedení radnice velmi snaží, aby se získaly další prostředky na úpravy chodníků a další stavební akce ve Slatině. Slatinský Klub důchodců byl letos již po čtrnácté na společné dovolené na Vysočině na Třech studních. Bylo tam moc fajn, jen počasí nám nepřálo tak, abychom se mohli v rybníku koupat. Vynahradili jsme si to však procházkami po okolních lesích a samozřejmě jsme navštívili i studánky, u kterých jsme si společně zazpívali. Dovolená se nám vydařila, ubytování bylo perfektní a strava dobrá. V měsíci dubnu jsme na zájezdu navštívili Telč a prohlédli si Bibli Kralickou. Ostatní poznávací zájezdy se nekonaly pro malý zájem. Jezdíme však každý měsíc na léčebné zájezdy do maďarské Mošoně do termálních lázní. Pravidelně každý rok jezdíme v létě na kuřata do Jižního Portálu a vždy tento zájezd spojujeme s výletem do okolí. Letos jsme navštívili Blansko a místní zrestaurovaný zámek a odpoledne se jelo na kuřata, kde je pěkná příroda, nádherné lesy a hlavně klid. Z tohoto zájezdu vždy přijedeme domů spokojeni a zrekreovaní. Druhý náš pravidelný zájezd vždy směřuje na burčák. Už několik let jezdíme do Strachotína do Rybárny, kde si dáme rybí speciality a společně si zazpíváme. S tímto zájezdem máme také spojenu návštěvu nějaké pamětihodnosti v okolí Strachotína, který leží u první Novomlýnské nádrže. Do konce tohoto roku nás ještě čeká Beseda, která se bude konat 6. prosince, dále Čaj s posezením u stromečku, s vystoupením dětí z naší mateřské školky, občerstvením, dárky, a také s odměnou aktivním členům klubu se bude konat 12. prosince v 17 hodin. Rok 2012 zakončíme jako vždy Silvestrem, který se koná v neděli 30. prosince v 21 hodin. O všech akcích budete informováni na plakátech. Na červen v příštím roce plánujeme výlet lodí po Brněnské přehradě, a další výlet na Pálavu a návštěvu Mikulova. Z Pálavských vrchů, když je pěkně, je vidět Brno i daleké okolí. Chceme také navštívit kostely ve Vranově, Křtinách a v Senetářově. Na všechny akce jste zváni. Uvítali bychom i nové členy, zájem máme především o muže, kterých je v našem klubu velmi málo. Chlapi, SPORTOVNÍ KULEČNÍK Úspěšným vstupem do soutěže se mohou pochlubit téměř všechna družstva slatinských kulečníkářů. Po pěti odehraných kolech se A družstvo drží na 4. místě prvoligové tabulky, což se cení, zejména pro neúčast akvizice z Rakouska (nemoc). Těžíme zejména z perfektních výkonů Pavla Bohma, který je s nejlepšími průměry na 1. místě celorepublikového žebříčku. Ostatní družstva si stojí následovně: Béčko vede bez ztráty bodu 1. třídu, Céčko je ve 3. třídě druhé a naše D družstvo s jednou porážkou vede 4. třídu. Se stále lepšícími se výkony zejména mladých hráčů roste i naděje na ještě lepší umístění např. 1. třída by mohla Slatině vybojovat ještě jednu ligu (druhou). To by se samozřejmě neobešlo bez pomoci sponzorů. Máme jim co nabídnout, proto tedy očekáváme jejich zájem. Tímto zveme všechny, kteří mají rádi kvalitní kulečník, na další mistrovské zápasy do restaurace U Vedrů. Ivan Hammer JAK ZABEZPEČIT CHATY Venku se citelně ochladilo, a tak začalo být znovu aktuální období zabezpečení chat, chalup a různých zahradních domků. Právě toto období je totiž pro majitele těchto přechodných obydlí nejrizikovější. Nedostatečně zabezpečené objekty usnadňují zlodějům jejich činnost. Možností, jak zabezpečit svoje obydlí je přitom v současné době na trhu celá řada. Nejen pro starší občany, kteří například nedisponují připojením k internetu, může být obtížné se v široké nabídce mnoha firem orientovat. Pro všechny, kteří si nejsou úplně jisti, zda se rozhodli správně nebo by rádi zkonzultovali svůj výběr, připravil odbor prevence v poradenském centru Městské policie Brno na Křenové 4, konkrétní praktické ukázky elektronických i mechanických zabezpečení. Strážníci tak příchozím nabídnou zdarma rady na téma ochrana majetku domů, bytů, rekreačních objektů. Do poradenského centra MP Brno na Křenové ulici 4 (tel ) si můžete přijít pro radu i pro konkrétní informace ohledně zabezpečovacích systémů až do února 2013, a to od pondělí do čtvrtka mezi 7:30-17:00 hod., v pátek od 7:30 do 14:30 hodin. Mgr. Pavel Šoba neseďte doma, přijďte mezi nás si při vínečku zatančit a zazpívat, nebo jen tak povykládat. Protože se blíží Vánoce, chci popřát jejich pěkné prožití a do příštího roku vám přeji hodně zdraví, štěstí, lásky a osobní spokojenosti. Ať je ten rok 2013 pro nás dobrý a úspěšný. Jarka Pešová, předsedkyně klubu FOTO AKTUALITY Zpomal! - přikazuje řidiči nová tabule radaru na Tilhonově ulici při vjezdu do Slatiny. Dva názory na vzhled a upravenost prostředí, ve kterém žijeme: Zatímco budovu garáží na začátku Hviezdoslavovy ulice počmárali svými výtvarnými díly mladí umělci na stejné ulici o pár desítek metrů dál si obyvatelé domu v prostoru mezi chodníkem a silnicí zbudovali pěknou barevnou předzahrádku. Trolejbusová zastávka u Alberta dostává novou úpravu. 9

10 SPORTOVNÍ KLUB SK SLATINA Jsem rád, že vás mohu zase přivítat na stránkách Aktualit o Slatině v rubrice informací ze sportu a činnosti sportovního klubu SK Slatina. Podzimní část mistrovských soutěží týmů mládeže i dospělých v kopané je již za námi a jednotlivé oddíly mají před sebou zimní přípravu, zejména v tělocvičnách Základní školy na Jihomoravském náměstí a turnajové zápasy ve sportovních halách, tenisté se připravují v nafukovací hale v našem areálu a stolní tenisté hrají své turnaje ve skvěle vybavené herně v hlavní budově SK Slatina. Protože je toto číslo Aktualit o Slatině posledním v tomto roce, chci vám všem poděkovat za přízeň, kterou jste nám po celý rok věnovali a věřím, že i v příštím roce se vám bude líbit v našem sportovním areálu a že se bude na co dívat. Závěrem chci vám všem popřát jménem svým i jménem členů našeho sportovního klubu příjemné prožití svátků vánočních a vše nejlepší v roce Ing. Václav Klajsner, předseda SK Slatina 10 ODDÍL KOPANÉ Muži A (informuje trenér Jiří Záleský). Pokud se podíváme na výsledky Slatiny před rokem a půl a dnes, tak vidíme obrovský výkonnostní skok dopředu. Teď na podzim 30 bodů, první místo a reálná šance pokusit se o postup do 1.A. třídy. Přitom do soutěže jsme vstoupili jedinou prohrou 2:7 se Žebětínem. Navíc nás trápila po celý podzim absence klíčových hráčů: Němeček, Keller, Ryšánekvyloučení, Opletal, Keller, Ambrož, Pyszko Š. Gajda, Šafařík, Ryšánek - zranění. Mužstvo ale prokázalo po celý podzim výbornou trénovanost, psychickou odolnost a obrovskou bojovnost. Kádr se během roku výborně doplnil a jsem moc rád, že noví hráči výborně zapadli a vytvořili dobrou partu, ve Slatině se jim líbí a jsou zde spokojeni. Celkově se do hry zapojilo hráčů, což je až neuvěřitelný počet a hovoří to o širokém kádru hráčů. Velmi pozitivní je také zapojování mladých hráčů a dorostenců do A mužstva. Všem strašně moc děkuji za výkony, za partu, za to, co jsme spolu dosáhli. Musím zde poděkovat i všem lidem, kteří se také na výsledcích podíleli - kolegové Máčel, Essender, vedoucí týmu Svoboda, zdravotnice paní Cibuláková a předseda Nos M., Lenfeld Ruda, Cibulák, manželé Košovi, trenéři dorostu Krchňák, Chalabala, Bystřická. Myslím, že pro nás všechny jsou velkou pochvalou slova kapitána týmu Marcela Ambrože, který mi řekl, že je velmi rád, že se vrátil do Slatiny v pravý čas, že za jeho působení nikdy tak skvělá parta hráčů a lidí kolem ní ve Slatině nebyla. Nesmím zapomenout poděkovat za podporu naší radnici v čele s panem starostou Jiřím Idesem a zároveň všem našim sponzorům a fanouškům za podporu v celé podzimní části soutěže. Muži B ve II. třídě městského přeboru mužů již mají za sebou i poslední zápas sezóny, který skončil prohrou 3:4 na hřišti St.Lískovce. Naše Béčko skončilo tuto část sezóny na výborné 5. příčce tabulky s 24 body a skórem 40:31. Týmu pod kvalitním vedením Miroslava Essendera děkujeme za předvedenou hru a vynikající výsledky a do zimní přípravy i další sezóny přejeme mnoho zdaru. Dorost starší (informuje trenér dorostu Jiří Krchňák). Naše družstvo staršího dorostu vybojovalo ve 13 utkáních pěkných 25 bodů z 36 možných. Pozitivně hodnotím působení tohoto družstva na hřištích soupeřů, kde jsme doposud neprohráli žádné utkání a s bilancí 4 výher a 3 remíz jsme vybojovali 15 bodů z 21 možných. Velmi dobře jsme odehráli utkání v Ivančicích (0:2), Moravské Slávii (2:5), Řečkovicích (1:3) a na hřišti Kohoutovic (2:6). V remízových utkáních venku mohu s odstupem času říci, že jsme byli vyrovnaní soupeřům, škoda jen spálených šancí, kdy jsme ve všech utkáních mohli i vyhrát. V domácích utkáních jsme měli horší los, kdy k nám zajížděli soupeři z vyšších pater tabulky, avšak paradoxně s těmito týmy jsme dokazali uhrát dobré výsledky. Vyzdvihnout určitě musím utkání se Slovanem a Bystrcí, kdy jsme vedli 3:0 resp. 5:0 a které jsme dotáhli do vítězného konce a předvedli pravou fotbalovou kvalitu tohoto mančaftu. Naopak nejhorší výkon sezóny jsme předvedli v utkání doma se Svratkou Brno (1:3), dále horší výkon ve vyhraném utkání se Starým Lískovcem (1:0) a v neposlední řadě v našem druhém prohraném utkání sezóny s Kuřimí, kde nám scházelo štěstíčko ke spravedlivé remíze a po velkém tlaku a sérii spálených šancí jsme v závěru prohráli (2:3). S družstvem Moravského Krumlova jsme remizovali, i když jsme hráli jen o deseti hráčích. Mladší dorost, ve kterém zůstali z minulé sezóny pouze tři hráči a byl složen teprve v srpnu tohoto roku, vybojoval 12 bodů za 3 výhry a 3 remízy. S tímto týmem jsme především chtěli důstojně odehrát podzimní část, protože jsme věděli, že polovina družstev je výkonnostně silná a polovina přibližně na stejné úrovni jako my, a to se potvrdilo. Po vlažném začátku a sérii 4 proher, přišla první důležitá výhra na hřišti MS Brno (0:3), poté jsme sehráli 3 vyrovnané zápasy, kde se nám podařilo vybojovat 2 body. Viděli jsme možnost uhrát co nejvíc bodů v utkáních hraných doma s Bystrcí (1:1), Kuřimí (2:1) a Starým Lískovcem (3:2). Musím kluky pochválit za přístup a bojovnost v předvedených utkáních a pevně věřím, že i oni mají radost ze hry a podmínek, které v našem oddíle dostávají. Poděkování patří i hráčům, kteří vypomáhají z družstva starších žáků. Starší žáci v I.třídě starších žáků sk.a krajského přeboru se umístili po podzimní části soutěže na skvělém 2. místě s dvoubodovou ztrátou na ČAFC Židenice. Po 11 zápasech máme 9 výher, 1 remízu a 1 prohru. Skóre 29:9 a 28 bodů. Mužstvo pod vedením Martina Buriana a Michala Novotného předvádí slušné fotbalové výkony, plné osobních soubojů a dravosti. Ozdobou jsou výkony obou našich gólmanů Jakuba Hladila a Davida Chorváta, kteří mají velký podíl na minimálním počtu obdržených gólů. Nejlepší střelci týmu jsou David Burian, Marek Vilímek, Denis Bartl se 6 vstřelenými brankami. Kaňkou na podzimní části je zranění kapitána Pavla Novotného, který si v utkání v Řečkovicích zlomil nohu. Celý tým mu přeje brzké uzdravení. Všem hráčům i oběma trenérům (Martin Burian a Michal Novotný) a vedení družstva děkujeme za skvělé výkony. Mladší žáci v I. třídě mladších žáků - sk.a se v této části sezóny umístili na 9. místě se ziskem 10 bodů a skórem 28:42. Oběma trenérům (Tomáš Zdražil a Mirek Halický) děkujeme za obětavou práci s týmem, za výsledky i předvedenou hru a do přípravy a turnajů během zimy držíme palce! Mladší přípravka v soutěži MěFS Brno sk. C a D má za sebou podzimní část soutěže a kluci v posledním zápase sezóny prohráli v Bílovicích 1:10. Tým je přihlášen na zimní ligu ročníku 2005 v Brně na Lesné (po prvním kole ze šesti zatím jedna výhra a tři remízy) a na turnaj přípravek MON-ING-CUP pro ročník 2004, který začal v Podolí 24. listopadu. Všem klukům z obou přípravek a celému týmu držíme do dalších zápasů palce a přejeme radost ze hry a dobré výsledky. Starší přípravka (informuje Lenka Ondrášková). V městské soutěži mají kluci ze starší AKTUALITY O SLATINĚ

11 přípravky za sebou polovinu zápasů (6. 9. kolo). Skupina A: prohrála s týmem Obřan 9:2, nad Moravskou Slávií vyhráli 7:3, s Kohoutovicemi prohráli 9:3 a se Soběšicemi prohráli 6:3. Celkově skončili bohužel na místě posledním se 4 body. Ve skupině B: Slatina vyhrála s Bohunicemi 5:4, Lelekovice porazila 7:3, se Zbrojovkou prohráli 6:0 a s Řícmanicemi prohráli 4:3. Skončili se 7 body, na 7. místě. Nejužitečnějším hráčem v obou skupinách jsou brankář Daniel Štencl a dále střelci s počtem gólů Kuropata 7, Ondrášek 8, Vašák 4, Valenta 4, Nguyen T. 3, Janák 2, Hotový 1 a Novák 1. Druhé kolo městské soutěže začne koncem března, snad se nám bude dařit lépe. Také jsme se zúčastnili turnaje pořádané Nordicem Brno a z osmi týmů jsme se umístili na pěkném 4. místě. Děkujeme trenérovi Kuropatovi a také rodičům a ostatním, kteří pomáhají s organizací. Starší páni mají již po sezóně a skončili v brněnské soutěži Old Boys na 8. místě tabulky po odehraných 10 kolech (1 zápas mají k dobru). Přes zimu se pravidelně připravují v tělocvičně místní školy. ODDÍL CVIČENÍ ČASPV Pravidelná cvičení jsou v tělocvičně ZŠ Jihomoravské náměstí 2. Mladší žákyně (holky 6-10 let): Cvičení na nářadí, aerobik, míčové hry, soutěže a spousta dalšího pro holky od 1. do 5. třídy pondělí hod. (cena 700,- Kč/rok). Lady aerobik - pondělí hod. (45,- Kč/hod nebo 400,- Kč/10 hodin). Kontaktní osoba: Majka Konečná tel , ODDÍL STOLNÍHO TENISU Pravidelně trénujeme v prvním patře budovy SK Slatina na ul. Tuřanka 1 v naší kvalitně vybavené herně stolního tenisu. Treninky pro žáky úterý a čtvrtek od 16:00 hod. Kontaktní osoba: Petr Čampa, tel: ODDÍL TENISU Od listopadu mohou zájemci o tenis využívat nafukovací halu na dvou antukových kurtech a zájemci o pronájem kurtů v této hale se mohou hlásit u Karla Velana na tel. čísle Kontaktní osoba pro ostatní akce je tajemník oddílu pan Oldřich Miklík tel ODDÍL KULTURISTIKY V přízemí budovy SK Slatina je pro vás k dispozici naše posilovna. Přijít můžete od pondělí do pátku od 17 do 20 hod. a v neděli od 18 do 20 hod. Mimo tuto dobu po telefonické domluvě. Další provozní informace najdete na vývěsce u vjezdu do areálu SK Slatina z ulice Tuřanka. Kontaktní osoba: Radim Pernica, tel KLUB SLATINSKÝCH LYŽNÍKŮ Nastal zimní čas a pomalu se blíží první sněhová nadílka, a tak oprášíme běžky a brzy vyrazíme na nějakou zajímavou túru na Vysočinu nebo do Jeseníků. Kdo z vás by měl zajímavý tip na první výlet, ať se nám ozve! Kontaktovat můžete V. Klajsnera tel " #! " # $ %&' () * ) $ %&' () * ) + + *! " + *! " + * *, * *, * - ). ( / * * - ). ( / * ( + 0 / / 1 ( + 0 / / 1 ( ( 1 *,. ) 1 ), *, +. ) ), $ ) %& + * * ( $ 2 / $ ) %&+. ( $ ) %& * * ( * / $ ) * ) $ 2 / $ ) %&+. ( ( / * / $ ) * ) " " ( / 3 * ) 4 + " " : ;97 3 * ) : ;97 LYŽOVÁNÍ O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH VESELÉ VÁNOCE A ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK VÁM VŠEM PŘEJE SK SLATINA HLEDÁTE INSPIRACI K NÁKUPU NETRADIČNÍHO DÁRKU? Když se vám podaří do poslat Kč na účet Bwindi Orphans, koupíme za tuto částku kozu jednomu ugandskému dítěti. Nabízíme tento netradiční vánoční dárek, který může udělat radost vám i chudé ugandské rodině. Koza představuje pro ugandskou rodinu velké bohatství a je to jeden z nejpraktičtějších dárků, který můžete poskytnout. Moc děkujeme jménem dětí za jakoukoliv pomoc. Bwindi Orphans je nezávislá nezisková organizace, která se prostřednictvím adopce na dálku stará o sirotky ve dvou ugandských oblastech Bwindi a Soroti. Více informací získáte na našich stránkách 85.PS Letka Brno po ádá pro d ti a mládež od 10 let lyžování v Janských Lázních v Krkonoších, který se koná v termínu brn nských jarních prázdnin Ubytování je v Ludvíkové boud p ímo u sjezdovky pod ernou horou. V lyža ském areálu je 8-místná kabinová lanovka, ty seda ka i Pomy. Sjezdové trat jsou st edn náro né délky až 3 km!! Program je zam en na lyžování a snowboarding, pobyt d tí na horách. Doprava tam a zp t je zajišt na autobusem. Cena pobytu 3.790,- K V cen pobytu je zahrnuta doprava, plná penze, pitný režim, pojišt ní a ostatní náklady na pobyt. V cen není platba za lyža ské vleky. Informace o SKI areálu erná hora naleznete na P ihlášky a informace : 85.Pionýrská skupina Letka D dická 17, Brno I O elektronickou p ihlášku najdete na stránkách: 11

12 INZERCE Hodinový manžel: nabízím řemeslnické práce všeho typu v bytě, domě, kolem domu i na zahradě. Cena 230 Kč/h bez příplatku o víkendu i ve večerních hodinách. Tel: Jezdím pro staré knihy, odvoz zdarma. Tel.: Olman service s.r.o. hledá pracovníky OZP na pozici uklízeč/ka a strážné na ostrahu objektů na HPP v Brně. Tel.: Přijmeme pracovníka do kanceláře v Brně. Tel.: KADEŘNICTVÍ KLÁRA ŠMERDOVÁ dámské, pánské, dětské, Brno-Slatina, Prostějovská 14, konečná trolejbusu 33. Tel.: Půjčuji vysavač (EXTRAKTOR) na čištění koberců. Tel.: Kuchyňské linky a vest. skříně, nová dvířka na Vaši kuchyni, šuplíky pod linku, výměna prac.desky. Vrba EC Tuřany Hanácká 6: PRODEJ-SERVIS domácí spotřebiče-tv-dvd-audio, tel.: , , MALBY 14 Kč/m 2, dveře 350 Kč/ks, aj., tel.: , , platba hotově = SLEVA 250 Kč! Vyměním OB ve Slatině 2+kk Vlnitá za větší rovněž ve Slatině. Tel.: Vyměním OB 4+1 ve Slatině za byt nejlépe ve Slatině, není podm. Byt i dům je po celk. revitalizaci. Tel.: Prodám RD 4+1 Slatina Pivodova, předzahrádka, dvorek, zahrádka. Ihned volný. Bez RK. Tel.: Koupím byt ve Slatině, nejlépe Děkuji za nábídky. Tel.: Hledám ke koupi RD ve Slatině, zahrádka výhodou. Tel.: Koupím garáž ve Slatině. Cena dohodou. Tel.: Aktuality o Slatině, zpravodaj MČ Brno - Slatina. Náklad výtisků. Určeno k bezplatné distribuci. Uzávěrka každého čísla je k 15. dni v měsíci. Řídí redakční rada. Reg. číslo: MK ČR E Kontakt redakce: tel Šéfredaktor: Jiří Toman, OČNÍ AMBULANCE Oční ambulance má nejnovější špičkové vybavení Možnost vyšetření po předchozím telefonickém objednání bez čekání, Smlouva se všemi zdravotními pojištovnami SK Slatina pořádá DOMÁCÍ ZABIJAČKU 7. a ORDINAČNÍ DOBA Po 7:30 14:00 Út 7:30 14:00 St 10:00 17:00 Čt 7:30 14:00 Pá 7:30 14:00 areál SK Slatina pivnice na Spartaku (vchod z ul. Tuřanka 1, Brno-Slatina) Pátek 7. prosince od 10:00 do 20:00 hod. zažijete atmosféru výroby domácí zabijačky Sobota 8. prosince od 8:00 hod. do vyprodání prodej pochutin ze zabijačky: domácí tlačenka, jitrnice, jelita, škvarky, sádlo, ovar, polévka černá, domácí sekaná, uzená slanina, uzený bok, uzená krkovice, klobása uherská (k zahřátí se bude podávat svařené víno a grog) a další nápoje v hospůdce Na Spartaku KŘENOVÁ 71, BRNO Kompletní služby očního lékaře a oční optiky Parkování přímo v budově Bezbariérový přístup Klimatizované prostory Důvěřujte kvalitě OČNÍ OPTIKA Vyšetření zraku - optometrie Dioptrické brýle Výběr pomocí počítače a kamery Kontaktní čočky - prodej a aplikace Sluneční brýle Dětské brýle Dalekohledy, meteostanice, lupy PROVOZNÍ DOBA Po - Pá 8:30-18:00 Malej šenk Provozovna Vás zve k ochutnávce piv malých pivovarů Klášter Kout... Teplá i studená kuchyně, obědové menu a večeře. Kuřácký prostor i nekuřácký salonek pro různé akce cca 25 osob. Dětský koutek pro nejmenší. Sportovní přenosy a reprodukovaná hudba. Provoz denně Vchod z Přemyslova náměstí vedle Starobrněnského šenku. Těšíme se na Vaši návštěvu. Tel.: , Hypotéky...12 bank na jednom místě... Komplexní řešení na míru dle vašeho přání. 8 let praxe a zkušeností. Zvládám i složitější případy. Ptejte se, jaké máte možnosti. Někdy pomůže něco upravit předem. Přijedu k Vám i mimo pracovní dobu. Žádné platby předem. Věra Hakenová Tel Kontakt inzerce: Petra Fojtíková tel , fax Elektronická verze Aktualit o Slatině je umístěna na webových stránkách Příspěvky občanů nejsou redakčně upravovány. Nepodepsané příspěvky nejsou zveřejňovány. Redakce neodpovídá za obsah inzerce. DOKONČENÍ 01/2013 OBYTNÝ KOMPLEX HORNÍKOVAOVA MOŽNOST DRUŽSTEVNÍHO FINANCOVÁNÍ Grafická příprava a sazba: Grafické studio Ventis Tisk: Integrovaná střední škola polygrafická Šmahova 110, Brno - Slatina tel lokalita Brno - Líšeň pod Velkou Klajdovkou - byty 1+kk, 2+kk, 3+kk, 4+kk cena bytu od Kč včetně 14% DPH - parkovací stání v ceně bytu dokončený vzorový byt v bloku B klientské centrum otevřeno pro Vás Po - St 9-17 hod. So 9-13 hod. Čt 9-12 hod. (do ) tel: , Neplaťte e drahý nájem - kupte si vlastní byt! Splátka hypotéky nižší než nájemné!

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

KVĚTEN Vrchol sportovních her 4x4 za účasti našich žáků, výměnné pobyty s partnerskými školami z německého Mellendorfu a Wittenbergu nebo další z barevných dnů v 1.A... To je jen ochutnávka aktivit naší

Více

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015

Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Pravidelné akce Klubu seniorů Krupka na rok 2015 Každé pondělí až čtvrtek je otevřen klub v DPS Dlouhá 636, Krupka vždy od 13,00 do 17,00 hodin. Možnost využití dvou počítačů včetně připojení na internet,

Více

Iva a Honza Šnajderovi

Iva a Honza Šnajderovi B U L L E T I N 12/2015 Vážení rodiče, milí přátelé, dostalo se k Vám první číslo našeho malého bulletinu. Rádi bychom Vás informovali co je ve Filia klubu a Filiánku nového. Filia klub působí v Brně již

Více

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace

KRONIKA JIMRAMOVA 2006. Obrazová dokumentace KRONIKA JIMRAMOVA 2006 Obrazová dokumentace Zima byla dlouhá se spoustou sněhu Za vločkou vločka z oblohy padá chvilinku počká a potom taje Na staré sesli sedí pan Lada obrázky kreslí zimního kraje Ladovská

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli

Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli Vánoce se kvapem blíží, takže výtvarný den, který se konal 1. prosince 2014 byl opět zaměřen na vánoční téma. Naši klienti - výtvarníci vyráběli vánoční přáníčka - stříhali, lepili, vyšívali a za pomoci

Více

PODZIM - září říjen listopad

PODZIM - září říjen listopad ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY PŘI ZŠ A MŠ ŘEČANY N. L. VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Příloha 2 Ve školním roce 2013/2014 bylo ve školní družině zapsáno celkem 50 dětí z 1. 4. třídy. Otevřena byla 2 oddělení.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři,

Úvodem. Zasedání zastupitelstva obce. Vážení občané, vážení čtenáři, Číslo 3 2015 1 Úvodem Vážení občané, vážení čtenáři, Letos se naposled setkáváme na stránkách našeho občasníku. Není to dlouho, co jsme pročítali stránky podzimního čísla a už je tady zimní vydání. Podzim

Více

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012

Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Zpravodaj Základní školy speciální DČCE a Střediska Světlo ve Vrchlabí Září 2012 Slavnostní zahájení 3.9. Jičín město pohádky Růžovo-oranžový den Krakonošův trojboj 13.9. Jičín - město pohádky Na tento

Více

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII

třídní učitelky Mgr. Alice Pincová a Mgr. Pavlína Nepožitková ze ZŠ 28. října 1 Příbram VII Poznáváme své děti V červnu 2014 jsme získaly finanční prostředky z dotace v oblasti výchovy a vzdělávání Městského úřadu v Příbrami na projekt s názvem Poznáváme své děti. V rámci této dotace na naší

Více

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň

Výroční zpráva 2010. 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Výroční zpráva 2010 52/02 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody Choceň Kdo jsme? Jsme nezisková organizace. Našimi členy jsou dobrovolníci a naše práce souvisí s činností oddílu mladých ochránců

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř.

Na úvod. Tereza Huterová, 9. tř. Na úvod Speciál. Speciál? Speciál! Právě jste nahlédli do speciálního čísla našeho časopisu. Vítáme vás a jsme rádi za vaši přízeň. Redakci Twistu ovládli Mikuláši a andělé samozřejmě i čertíci. Ti se

Více

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek

Obrazová příloha rok 2006 ke kronice MČ Praha 14 č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 1: Mateřské centrum Klubíčko školička Beránek č. 2: Dům dětí a mládeže děti se svým vyrobeným Mazlíkem č. 3: Foto z akce Klubu rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem, které se konalo 28. ledna 2006

Více

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016

PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINY 2015-2016 Na začátku školního roku při nástupu do školní družiny dostane každý žák pro rodiče: 1.,, Vnitřní řád školní družiny (příloha) 2. Zápisní lístek 3. Pokyny pro zájemce ŠD 4.

Více

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické.

Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1. Školáček Z Á Ř. Motto školy. Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Základní škola Rýmařov Školní náměstí 1 Školáček Z Á Ř Í Motto školy Některé věci v životě nejsou samozřejmé a automatické. Je třeba si je zasloužit. Například slušným chováním. Školní rok 2014/2015 Nový

Více

Srdečně zveme na tyto tvořivé akce: Rezervujte si prosím místo min. 3 dny předem.

Srdečně zveme na tyto tvořivé akce: Rezervujte si prosím místo min. 3 dny předem. Rezervujte si prosím místo min. 3 dny předem. VINUTÉ PERLY, čtvrtek 5. 11. 2015 pro dospělé i šikovné starší děti Výroba krásných skleněných vinutých perel na plynovém kahanu. Individuální přístup, max.

Více

Blzecký občasník 06 / 2015

Blzecký občasník 06 / 2015 Blzecký občasník 06 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 22.5.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce, schválilo uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 4 miliony Kč s Českou spořitelnou, úvěr budeme

Více

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE

ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE ROK 2008 NA ZÁMKU A V KULTUŘE V kalendářním roce 2008 jsme na zámku uspořádali 41 kulturních a společenských akcí, u kterých jsme byli jediným nebo hlavním pořadatelem. Šlo o následující akce: 8 pohádek

Více

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15.

Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. Přehazovaná Prahy 15 Dne 24. ledna 2013 se naše slečny z 6. A 7. tříd zúčastnily soutěže v přehazované O pohár starosty Prahy 15. První zápas se ZŠ Nad Přehradou prohrála naše děvčata 0:2 po setech 12:15

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

V Ř E S K O V Á K březen 2010

V Ř E S K O V Á K březen 2010 V Ř E S K O V Á K březen 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, tak jako každý rok vám připomínám s blížícím se jarem pálení dřevního odpadu ze zahrad. Prosím,abyste opět nepálili ořezané větve ze stromů

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod.

Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. Základní škola, Mládežnická 536, TRUTNOV 4 Pátek 21.1.2011 od 14.00 do 19.00 hod. Sobota 22.1.2011 od 8.00 do 12.00 hod. pavilon 1. stupně Základní škola, Mládežnická 536, Trutnov 4 Základní škola, Mládežnická

Více

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00

Březen 2013. Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek. ZŠ Jarní prázdniny DR PLAVÁNÍ NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA. DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 Březen 2013 1 ZŠ Jarní 4 5 6 7 8 Téma: MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ KNIHA 11 Téma: Z POHÁDKY DO POHÁDKY 12 13 14 15 DRÁČCI Výlet Anežský klášter 8:00 18 19 20 21 22 Téma: CESTUJEME ZA ZVÍŘÁTKY Z CELÉHO SVĚTA Dráčci

Více

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea

Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Vybrané vzdělávací aktivity Národního muzea Muzeum pro návštěvníky: tradiční i nové formy komunikace a prezentace 20.11.2014 Mgr. et Mgr. Pavlína Honzíková Představené vzdělávací aktivity: cyklus Film

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Vánoční projekt první a osmá třída

Vánoční projekt první a osmá třída Jiří Nenáhlo Zdeněk Kubík Lukáš Kubík Adam Borek David Vošický Zdobil L. Kubík Naše skupina: Vojtěch Paťha Ondřej Dvořák Štěpán Fiala Tomáš Slunečko Jan Vít Program: 1. hodina: Seznámili jsme se a povídali

Více

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015

PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 PLÁN AKCÍ NAŠÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 2015/2016 ZÁŘÍ 2015 Divadlo v MŠ divadlo Silesia Ostrava pohádka Byla jednou koťata 2.9.2015 v 9:00 hod. všechny třídy MŠ Schůze výboru KPŠ 8.9.2015 v 15:00 hod. Výbor KPŠ

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny

Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Kulturní akce pro rok 2015 v obci Velké Losiny Leden sobota 17. 1. 2015 = 1. Velkolosinský ples (Areál zdraví víceúčelová hala, pořadatel MK Rajo s. r. o.) Únor neděle 1. 2. 2015 = Setkání s rysem Od 13

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi.

Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7.1. 2013 PEČENÍ ČOKOLÁDOVÝCH MUFFINŮ Azylový dům provoněl vůní čokoládových muffinů, které jsme se naučili péct s rodiči a dětmi. 7. 2. 2013 NÁVŠTĚVA NÍZKOPRAHOVÉHO ZAŘÍZENÍ Společně s dětmi jsme navštívili

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS. ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 KLUB PŘÁTEL ŠKOLY o. s., Hradec Králové, Mandysova 1434 ZÁPIS ze zasedání 51. valné hromady dne 22. 1. 2015 Program: 1. Prezence 2. Informace ze školy 3. Finanční situace 4. Pojištění Klubu 5. Účet Klubu

Více

Program školního roku 2014 2015

Program školního roku 2014 2015 Program školního roku 2014 2015 SOUTĚŽE A PROJEKTY : Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního významu Školní pěvecká soutěž

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace

Výroční zpráva o činnosti školy. Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy Základní škola a Mateřská škola Štarnov, okres Olomouc, příspěvková organizace školní rok 2005/2006 Výroční zpráva o činnosti Zakladní školy a Mateřské školy Štarnov, okres

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VLKOŠ, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Náves 43, 751 19 Vlkoš, tel.: 581 223 030, IČO: 70989362 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Vlkoš, příspěvková

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Program na leden 2012

Program na leden 2012 Program na leden 2012 Po Čt 9.1. Setkání s klienty - diskuse s p. ředitelem - od 14.00 hod. na jídelně 12. 1. Vystoupení Církevní mateřské školy z Pacova - od 13.30 hod. na společ. místnosti Pá 6.1. Mše

Více

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou

Výroční zpráva. za rok. Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Novoveský okrašlovací spolek, občanské sdružení Nová Ves nad Nisou Výroční zpráva za rok 2009 1. Základní informace 2. Činnost spolku v roce 2009 3. Hospodaření sdružení v roce 2009 1. Základní informace

Více

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané!

Slovo starosty. Číslo 2, červen 2012 OBSAH. Němčičské čtení. Číslo 2, červen 201 2. Milí spoluobčané! Číslo 2, červen 2012 OBSAH Slovo starosty Milí spoluobčané! Jako již tradičně vás vítám na stránkách našeho zpravodaje, druhého letošního Němčičského čtení. Úvodem mi dovolte poděkovat členům místního

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY VÝROČNÍ ZPRÁVA ZAPSANÉHO SPOLKU ITY 2013 Cíle ITY Náš spolek tvoří tým speciálních pedagogů s dlouholetou praxí v edukaci osob s poruchou autistického spektra a mentálním postižením od předškolního věku

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2009

V Ř E S K O V Á K květen 2009 V Ř E S K O V Á K květen 2009 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v úvodním slovu vás chci pochválit za dovoz dřevního odpadu ke spálení. Tentokrát se tam nacházel skutečně jen spalitelný odpad. Věřím, že

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012

DON BOSKO HAVÍŘOV o. s. Následně byla tato změna povolena a vzata na vědomí Ministerstvem vnitra dne 15. 11.2012 Název sdružení: Sdružení Laiků Don Boska Sídlo sdružení: Haškova 3, Havířov Město, 73601 IČO: 630 24 730 Změna názvu sdružení 2 Dne 3. října 2012 byla na členské schůzi SLDB schválena změna názvu sdružení

Více

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Stalo se ve školním roce 2009-2010. ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko Stalo se ve školním roce 2009-2010 Zde najdete informace o akcích školních družin, které proběhly v minulém školním roce a byla o nich informace na webových stránkách školy ŠD Kočička ŠD Sluníčko ŠD Srdíčko

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě

Připravované akce ROK 2014. Prosinec 2014. Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Připravované akce ROK 2014 Prosinec 2014 Zdravověda žádná věda přednášky studentů Lékařské fakulty v Ostravě Mikulášská zastavení a dobrá hudba navíc Perníčkové odpoledne na Vážce Dámský klub - rumové

Více

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005

XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 XI. turnaj zdravotníků v malé kopané Sobota, 10. září 2005 Memoriál Jaroslava Valenty a Tomáše Poláčka Místo konání: SK Dynamo ZČE Plzeň Pořádají: Společnosti skupiny B. Braun Ú V O D N Í S L O V O Vážení

Více

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY

ÚVODNÍK ZAHÁJENÍ ŠKONÍHO ROKU SEZNÁMENÍ S PRVŇÁČKY 1 ÚVODNÍK HALÓ, HALÓ, jsou tady noví deváťáci a s nimi i další ročník Deváťáckých novin. Prvním číslem vás provedou Bára, Péťa a Monča. Jak jste možná zaregistrovali, na školních stránkách se přes prázdniny

Více

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20

Hummer Camp 2011. II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora. Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 Hummer Camp 2011 II. rocník ˇ prímestského ˇ ˇ tábora Projekt vznikl za podpory hl. města Prahy a městské části Praha 20 O Tvrzi Tvrz HUMMER je stálý přírodní zábavní park ve středověkém stylu pro celou

Více

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic

Ročník: 2003 Číslo: 17. Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic Ročník: 2003 Číslo: 17 Občasník obce Jakubov u Moravských Budějovic 1 Prázdninový pozdrav Není ani jediný kdo by neznal prázdniny, Němci, Maďaři, Slováci a Češi, každý z nás se na ně těší Letní slunce,

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

Informace pro rodiče

Informace pro rodiče Informace pro rodiče časopis MŠ Brouček leden 2015 Vydává: Mateřská škola Brouček Prackovice nad Labem Tel: 416 539 112 http://www.msbroucek.eu e-mail: msbroucek@seznam.cz Platby v MŠ Platbu inkasem provedeme

Více

Program školního roku

Program školního roku Program školního roku SOUTĚŽE A PROJEKTY : 2015 2016 Projekt Čtení pomáhá Prohlubování projektu etické výchovy do výuky Nadační fond Dětský čin roku Výtvarné soutěže okresního, krajského i celostátního

Více

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016

Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro I. oddělení ŠD pro šk. r. 2015/2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v Mokrých Lazcích. Specifické

Více

Organizace školního roku 2015-2016

Organizace školního roku 2015-2016 Organizace školního roku 2015-2016 1) Organizace školního roku 2) Aktivity při ZŠ 3) Termíny nejdůležitějších akcí 4) Začátek vyučování a časové rozvržení vyučovacích hodin 5) Termíny třídnických hodin

Více

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014

Salesiánský dům dětí a mládeže. Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 Salesiánský dům dětí a mládeže Klub SHM Ostrava-Zábřeh Volgogradská 2, 700 30 Ostrava - Zábřeh telefon: 596 751 697 Co nabízíme ve školním roce 2013/2014 VOLNÁ ORATOŘ ( OTEVŘENÝ KLUB) Hry všeho druhu,

Více

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce

MONFISH JUNIOR. Výroční zpráva o činnosti v roce MONFISH JUNIOR Výroční zpráva o činnosti v roce 2013 Cílem programu Monfish Junior je budovat v Praze silný klub mladých muškařů a tyto učit muškařským dovednostem. Přivést děti od televizí a počítačů

Více

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011

NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 NADĚJE o.p.s. Velký Osek Výroční zpráva za rok 2011 OBSAH o úvod a cíle o organizace a kontakty o poslání o události v roce 2011 o hospodaření v roce 2011 o poděkování a výzva k podpoře Úvod a cíle Vážení

Více

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz

koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz koncept televizní stanice Autor konceptu Václav Slunčík tel.: 602 430 355 e-mail: v.sluncik@volny.cz připraveno 2. ledna 2009 základní informace Motto Fotbal každý den Koncept stanice 1. LIGA je nová televizní

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow.

Interaktivní pořad plný písniček k nám zavítal 23. listopadu a jmenoval se Pohádková minishow. Základní škola Ořech a její KFOŠ A je tu zase prosinec. Prý měsíc klidu, pohody a radostného očekávání vánoc. No, mnozí z nás dobře víme, že umí být občas pořádně hektický a náročný. I když vždy krásný.

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz 191 žáků v 11 třídách 18 učitelů 2 vychovatelky ŠD 9 provozních zaměstnanců Nižší počet žáků individuální přístup

Více

STRANA 7 MŠ: Sluníčkové podzimní zpravodajství Podzim už rozvěsil zlaté listí, vítr je lehounce houpá. Kdo chodí mezi nás do školky, ten brzy pozná, že není na hry, zábavu a učení skoupá. Adaptace nově

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2012/2013 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 5. Ročník Září Cestička do školy Odpočinková činnost- volné rozhovory s dětmi o nových zážitcích,poslech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZA ROK 2009 Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti za rok 2009 Účetní jednotka: Umělecká agentura Ambrozia při ZŠ Pouchov HK o.p.s. IČ: 27551008 K Sokolovně

Více

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010

Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Zápis č.1 ze schůzky výboru KRPŠ Pro školní rok 2009-2010 Dne: 1.10.2009 Přítomni: Výbor KRPŠ (p.holzmannová, p.koudelková, p.valčuhová, p.nitschová, p. Zlámalová) p.kanisová, p.langrová, p.vojáček Omluveni:

Více

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace

Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Sportovně-dobrodružný kemp České olympijské nadace Vranov nad Dyjí 12.-14.6.2015 Za podpory z kampaně P&G Press trip s ambasadorkou Mirkou Knapkovou Na vodě s Mirkou Aktivity na pláži Výlet do okolí DĚKUJEME!

Více

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Ať s míčem, knihou nebo kružítkem příležitost u nás dáme všem. č.j.: ŠVP 1 / 2007 IDENTIFIKAČNÍ

Více

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv.

PROSINEC. Z pohádky do pohádky. seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. PROSINEC Z pohádky do pohádky seznámení s lidovými zvyky a tradicemi (adventní období, sv. Mikuláš, sv. Lucie, Sv. Barbora, sv. Štěpán) výroba vánočních předmětů přivítání zimy Prosinec je za vrátky, čekají

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012. Charakteristika mateřské školy VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Charakteristika mateřské školy - Základní škola a Mateřská škola Osek nad Bečvou 78 - Telefon : 581 705 922, MŠ: 581 793 012 - IČO: 43541712

Více

O soutěž byl tradičně velký zájem. Chlapci a dívky měli možnost psát celé dopoledne.

O soutěž byl tradičně velký zájem. Chlapci a dívky měli možnost psát celé dopoledne. Listopad Literární soutěž Dne 7.11. proběhla na naší škole tradiční literární soutěž. Žáci soutěžili v několika kategoriích podle věku: Žáci 1.stupně soutěžili ve dvou skupinách I. kategorie 2. a 3. třída

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2005

V Ř E S K O V Á K listopad 2005 V Ř E S K O V Á K listopad 2005 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, na stránkách Vřeskováka jsme vás několikrát vyzývali, aby jste nám posílali náměty a připomínky. Jsem rád, když nějaký dopis přijde. Co

Více

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi,

Zpravodaj září 2013. Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, Zpravodaj září 2013 Vážení rodiče, učitelé, příznivci a kamarádi, srdečně zdravíme všechny v předvečer nového školního roku! Tak jako v loňském roce budeme se i letos snažit přinášet vám informace a aktuality

Více

Adélka Kavková 3.třída

Adélka Kavková 3.třída Adélka Kavková 3.třída Obsah Obsah...1 Slavíme společně - leden.. 2 Výlet do mýdlárny. 3 Hrátky s čerty.....4 Hurá do kina 5 Prvňáčci v Betlémské kapli 6-7 Adventní dílny ve fotografii.8 Úspěch na IT olympiádě

Více

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT

EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY A EVROPSKÝ DEN BEZ AUT 2012 Statutární město Karlovy Vary Statutární město Karlovy Vary se v letošním roce již tradičně zapojilo do kampaní Evropský týden mobility a Evropský den

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016

Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MOKRÉ LAZCE příspěvková organizace Hájová 98 747 62 Mokré Lazce, okres Opava Celoroční plán pro II. oddělení ŠD v Mokrých Lazcích pro šk. rok 2015 / 2016 Příloha ŠVP pro Školní družinu v

Více

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí

Zpráva o projektu. 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) - rozvoj pasivních i aktivních jazykových znalostí dětí Zpráva o projektu 1. Název projektu: Česká školka 2. Prostředky přidělené nadací (částka, měna): 15.000 NOK 3. Kdo projekt provádí ( kontaktní jméno, název organizace, adresa) Petra Krylová Hammerstads

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více

Plán akcí na rok 2015

Plán akcí na rok 2015 Plán akcí na rok 2015 5. 1. od 19,00-22,00 hod. 12. 1. od 19,00 hod. 19. 1. od 19,00-22,00 hod. 21. 1. od 16,30 hod. 25. 1. od 13,00 17,30 hod. 25. 1. od 19,00 hod. 26. 1. od 19,00 hod. 2. 2. od 19,00-22,00

Více

Evropský týden mobility ETM

Evropský týden mobility ETM Evropský týden mobility Evropský den bez aut 2011 Evropský týden mobility je kampaň zaměřená na širokou veřejnost. Jejím cílem je upozornit na problémy se stále narůstající automobilovou dopravou na straně

Více

Trutnodráček březen 2015

Trutnodráček březen 2015 Trutnodráček březen 2015 MÍŠA OSLAVIL JEDENÁCTÉ NAROZENINY Jedenácté narozeniny jsme oslavili dortem, písničkou a milými dárečky. Přejeme Míšovi vše nejlepší do života, především pak stálou vnitřní radost.

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA

ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ŠKOLNÍ DRUŽINA MŠEC ROČNÍ PLÁN ŠD DRUŽINA PLNÁ ZÁBAVY MĚSÍČNÍ, TÝDENNÍ, DENNÍ PROJEKTY SOUTĚŽE, ZÁVODY, HRY A JINÉ ČINNOSTI CELOROČNÍ HRA ROK V PŘÍRODĚ ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZŠ A MŠ BEZ HRANIC Dokážu to!

Více

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník

Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Celoroční plán družinové práce pro školní rok 2013/2014 Plán činnosti ve školní družině 1. 2. a 3.ročník Září Obec,v níž žijeme,jak žijeme Odpočinková činnost- stolní hry,hry s hračkami,poslech písniček,povídání

Více

Výroční zpráva za rok 2007

Výroční zpráva za rok 2007 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o. s. Okresní organizace Trutnov Výroční zpráva za rok 2007 Vážení členové, milí přátelé, naši sponzoři, dobrovolníci a příznivci,

Více

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012

Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 Akce v rámci zdravé školy 2011-2012 ZÁŘÍ - ekologická exkurze - adaptační pobyt pro žáky 6. ročníků - Den s integrovaným záchranným systémem shlédnutí ukázek práce bezpečnostních a záchranných složek (Plaza)

Více