Cestovní kancelář snů projektová dokumentace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Cestovní kancelář snů projektová dokumentace"

Transkript

1 Cestovní kancelář snů projektová dokumentace

2 Team E - Cestovní kancelář 3.semestr VSMIE PSW Vedoucí: Jan Březina - (denní studium - Manažerská ekonomika) Rendl Tomáš (kombinované studium - Aplikovaná informatika) Turková Marcela (kombinované studium - Aplikovaná informatika) Fajferlíková Helena (denní studium - Manažerská ekonomika) Chlupáč Petr (denní studium - Manažerská ekonomika) Sekal Michal (denní studium - Manažerská ekonomika) Kauter Michal (denní studium - Manažerská ekonomika) Skupina E Cestovní kancelář

3 Manažerské shrnutí Naše společnost se již několik let zabývá vývojem kvalitních a moderních softwarů typu CRM a FOS, jenž pomáhají firmám činit informovaná a pohotová podnikatelská rozhodnutí, budovat kvalitní vztahy se zákazníkem, a jsou nezbytnou výzbrojí každého, kdo bere byznys vážně. Díky správnému rozhodnutí do této skupiny nyní patříte i Vy Cestovní kancelář snů Čím je náš software výjimečný? Firma, která si pořídí tento produkt, dostane do rukou mocný nástroj ke zpracovávání dat. Mezi jeho přednosti patří rychlost zpracování vstupů, analýza a vyhodnocení dat v několika málo krocích. Z těchto dat jsou k dispozici různé přehledy a statistiky, které je možno tisknout přímo ze systému, bez zbytečných převodů do jiných programů. Dále můžeme uvést velmi jednoduchou ovladatelnost jak pro pracovníky firmy, tak pro zákazníky, kteří budou systém používat. Bez námahy tak máte k dispozici velké množství informací, které se nemusí složitě hledat. Zákazník si bude moci jednoduše vyhledat zájezd např. podle ceny, destinace, dopravy nebo jiných kritérií. Na rozdíl od jiných softwarů, které nabízejí konkurenční společnosti, nemusí naši zákazníci řešit, jaké mají nainstalované verze operačních systémů. Náš software je plně funkční pro všechny verze Windows, Linux nebo Mac OS a to beze změny rychlosti přenosu dat uvnitř systému. Naše firma garantuje bezproblémovost a funkčnost systému. V případě vzniklých potíží je k dispozici technická služba. Zákazníkům nabízíme v budoucnu možnost zakoupení nových verzí našeho softwaru a to za zvýhodněné ceny. Skupina E Cestovní kancelář

4 Úvod Nedílnou součástí systému dodávaného Cestovní kanceláři snů společností E-systems s.r.o. (dále jen naší společností ) je i tato projektová dokumentace. V první části se nachází především technická specifikace, zejména pak seznam požadavků, Use Case, ER diagram, Class diagramy a sekvenční diagramy. V části druhé pak naleznete harmonogram projektu, rozpočet, několik náhledů (monitorů) systému. Mimo tištěné podoby se tato dokumentace rovněž nachází v elektronické podobě na instalačním či záložním médiu (CD / DVD), a to v plném znění a rozsahu. Skupina E Cestovní kancelář

5 Slovníček pojmů UML Unified Modeling Language Jedním z jeho cílů je sjednocení používaných výrazových prostředků. UML je jazykem s bohatou sémantikou a syntaxí, který usnadňuje návrh a vizualizaci různých typů aplikací a umožňuje modelovat jednoduché i složité aplikace pomocí stejné formální syntaxe. Specifikace požadavků Je technický dokument, který stanoví požadavky na funkcionalitu budoucího systému z pohledu uživatele, neobsahuje návrh řešení, neřeší obchodní vztahy mezi zadavatelem a řešitelem (ty stanoví obchodní smlouva). Požadavek je zdokumentovaná reprezentace vlastnosti nebo podmínky umožňující řešit problém nebo dosáhnout cíle projektu informačního systému, vlastnosti, kterou by měl disponovat navrhovaný informační systém a služeb, jež má informační systém poskytovat Use Case diagram Use Case model je grafickým zobrazením části dokumentu specifikace požadavků. Obsahuje zobrazení dynamické (funkční) struktury systému z pohledu uživatele a soubor scénářů pro používání systému. Každý scénář obsahuje sekvenci (posloupnost) událostí, které v jeho rámci probíhají (včetně případných variant) a popis interakce (komunikace) mezi uživatelem (aktorem) a systémem ER diagram ( Diagramy entit a vztahů ) Zobrazení a zápis vztahů mezi jednotlivými entitami databáze Diagram tříd Zobrazení statické struktury systému prostřednictvím tříd a vztahů mezi nimi. Sekvenční diagram Popisuje interakci mezi jednotlivými objekty systému v závislosti na čase. Sekvenční diagram má dvě dimenze. Vertikální osa představuje čas a na horizontální ose jsou zobrazeny různé objekty. Čas plyne ze shora dolu. Skupina E Cestovní kancelář

6 Seznam požadavků 1. Zájemce (neregistrovaný) 1.1. vyhledá zájezdy dle parametrů 1.2. zobrazí si podrobné informace o zájezdu 1.3. zobrazí si informace o destinaci 1.4. ověří si dostupnost zájezdů 1.5. zaregistruje se 1.6. zobrazí si informace o firmě 2. Klient (registrovaný) přebírá body 1.1, 1.4, zruší registraci 2.2. edituje svoje (registrační) údaje 2.3. zaloguje se 2.4. vytvoří závaznou objednávku -> nechá si zobrazit kalkulaci (povinné položky + volitelné) edituje kalkulaci (volitelné položky, údaje o účastnících,..) nechá si zaslat autorizační kód pro potvrzení objednávky (asi autorizační SMS) vygeneruje smlouvu nechá si zobrazit platební podmínky, všeobecné smluvní podmínky odešle smlouvu do CK nechá si vytisknout smlouvu 2.5. zruší objednávku 2.6. vloží recenzi / reklamaci k zájezdu 2.7. nechá si zasílat aktuální nabídku (každý týden) 2.8. zruší zasílání nabídky 2.9. odloguje se 3. Prodejce 3.1. chce vidět stav objednávky (nová, ověřuje se, rezervováno, storno, ) 3.2. chce automaticky klientovi zasílat drafty po změně statusu objednávky 3.3. nechá si vyhledat klienta v systému 3.4. zadá nového klienta 3.5. vyhledá si objednávku 3.6. dostává informace o příchozí platbě, u, 3.7. mění statusy objednávek (vyřizuje se, rezervováno, potvrzeno, storno, obdržel CP) 3.8. vygeneruje / vytiskne fakturu 3.9. vygeneruje / příjmový pokladní doklad nechá si zobrazit přehledy objednávek nechá si zobrazit stav volných kapacit (letenky, autobus, ubytování) nechá si zobrazit informace o zájezdech přihlásí se / odhlásí se ze systému / status pauza, status služebně zadá novou zákaznickou průkazku vyhledá zákaznickou průkazku v seznamu Skupina E Cestovní kancelář

7 4. Delegát 4.1. nechá si zobrazit/ vytisknout seznamy účastníků + rozmístění + objednané služby 4.2. edituje dodatečně objednávku 4.3. edituje některé údaje o klientovi 4.4. zadává zpětné vazby od klienta 4.5. edituje informace o zájezdech 5. Manažer 5.1. edituje nabídky zájezdů 5.2. nechá si zobrazit statistické přehledy nejprodávanější destinace nejproduktivnější zaměstnanec obrat za týden, měsíc, edituje údaje o prodejcích, delegátech 5.4. mění statusy reklamací (zamítnuto, v jednání, vyřízeno,..) 5.5. odpojuje/zapojuje systém od internetu (útok ochrana dat), uvnitř firmy dál funguje 5.6. dostává automatické zprávy v neočekávaných situacích 5.7. edituje přístupová práva do systému 5.8. stahuje zájezdy z nabídky v den odjezdu 5.9. přiděluje statusy LM zájezdům 5 dní před termínem, a upravuje jejich ceny -7% (nějaké pravidlo) 6. Správce je externista, pravidelně dochází, má vzdálený přístup, běžné záležitosti řeší manažer 7. Výstupy Web získává data o zájezdech ze systému Účetní program (mzdový) získává data ze systému 8. Vstupy Internet banking dodává informace o provedených platbách Poštovní klient nevím, jestli může být součástí systému, nebo jen být na něm napojený Skupina E Cestovní kancelář

8 Use Case diagramy Obrázek 1.1 Use Case registrace neregistrovaného zákazníka Zákazník se registruje. Po zobrazení příslušné stránky zákazník vyplní registrační formulář s jeho osobními údaji. Formulář se odešle do databáze systému, která ověří vyplnění údajů a zobrazí přidělené heslo zpět zákazníkovi. Přidělené heslo se uloží do databáze klientů. Skupina E Cestovní kancelář

9 Obrázek 1.2 Use Case objednání zájezdu Přihlášený zákazník si vyhledá zájezd, systém ověří dostupnost zájezdu, zkalkuluje cenu, klient si vytvoří rezervaci Zákazník odsouhlasí smluvní podmínky, jejichž kopii dostane na e- mail společně se smlouvou stejně tak jako se přiřadí k objednávce. Prodejce zkontroluje správnost údajů a čeká na potvrzení od banky, že platba byla uskutečněna. Skupina E Cestovní kancelář

10 Obrázek 1.3 Use Case sjednání pojištění k objednanému zájezdu Pojištění naše cestovní kancelář pouze zprostředkovává. Roztříděný seznam pojištěnců CK zasílá pojišťovně. Pojišťovna po sjednání pojištění zašle zpět cestovní kanceláři čísla pojišťovacích smluv a kartičky s pojištěním (jiné dokumenty). Skupina E Cestovní kancelář

11 Obrázek 1.4 Use Case storno objednaného zájezdu Klient se přihlásí do systému, vyhledá si svou objednávku podle přiděleného čísla, zruší svou rezervaci. Systém automaticky uvolní kapacity, zašle klientovi zprávu o zrušení zájezdu, a upozorní prodejce na vrácení platby. Obrázek 1.5 Use Case přehledy a statistiky Manažer si nechá zobrazit přehledy a statistiky, dle zvolených kritérií. Skupina E Cestovní kancelář

12 Obrázek 1.6 Use Case zadání a editace zájezdů Tuto funkci zastává manažer, který zadává nový zájezd, edituje staré zájezdy, maže staré zájezdy, stanovuje hromadné slevy, hromadně stahuje zájezdy v den odjezdu (jsou již neaktuální), filtruje zájezdy dle různých parametrů, tiskne přehledy filtrovaných zájezdů a exportuje je do Excelu. Skupina E Cestovní kancelář

13 ER diagramy Obrázek 2.1 ER diagram (grafické zobrazení databáze systému) Skupina E Cestovní kancelář

14 Class diagramy Obrázek 3.1 Class diagram databázové rozhraní Obrázek 3.2 Class diagram vlastní datové typy Skupina E Cestovní kancelář

15 Obrázek 3.3 Class diagram objednávka a zájezd Skupina E Cestovní kancelář

16 Obrázek 3.4 Class diagram uživatelé Skupina E Cestovní kancelář

17 Obrázek 3.5 Class diagram destinace Skupina E Cestovní kancelář

18 Sekvenční diagramy Obrázek 4.1 Sekvenční diagram objednávka zájezdu klient Zobrazuje názorně činnost systému ve chvíli, kdy si zákazník objednává zájezd. Skupina E Cestovní kancelář

19 Obrázek 4.2 Sekvenční diagram objednávka zájezdu banka Znázorňuje komunikaci mezi systémy CK a banky v průběhu placení zájezdu. Obrázek 4.3 Sekvenční diagram přehledy a statistiky Zobrazuje činnost systému při dotazu na statistiky a jejich následného exportu. Skupina E Cestovní kancelář

20 Obrázek 4.4 Sekvenční diagram registrace nového klienta Graficky znázorňuje proces systému při registraci nového klienta. Obrázek 4.5 Sekvenční diagram storno objednávky Na obrázku 4.5 vidíte činnost systému při stornování zájezdu klientem. Skupina E Cestovní kancelář

21 Obrázek 4.6 Sekvenční diagram editace zájezdu (manažer) Zde vidíte ukázku práce systému v době, kdy manažer edituje zájezd. Skupina E Cestovní kancelář

22 Monitory Obrázek 5.1 Vstupní obrazovka Úvodní obrazovka (pro interní uživatele) slouží k přihlášení do systému a jednoduchá nabídka umožňuje snadný a rychlý přístup k informacím, které uživatel potřebuje v závislosti na uživatelské roli a přidělených právech pro jednotlivé sekce. Skupina E Cestovní kancelář

23 Obrázek 5.2 Přehled objednávek Přehled objednávek je stěžejním monitorem především prodejce. Z tohoto místa má možnost kteroukoliv objednávku otevřít a pracovat s ní. Dále je možné objednávky třídit podle jednotlivých parametrů, vyhledávat. K dispozici je rovněž přehled úkolů (upomínek) dle priorit a přehled telefonních hovorů. Skupina E Cestovní kancelář

24 Obrázek 5.3 Přehled objednávek 2 Oproti obrázku 5.2 se liší otevřenou roletkou s nabídkou parametrů k třídění, filtrem přepnutým do pozice obecný a seznam hovorů nahradil pole příchozího hovoru. Z něj můžeme najít existující objednávku, či založit objednávku novou. V tomto okně se vždy objeví číslo, ze kterého hovor přichází tak jako na displeji telefonu. Pokud je číslo uvedeno ve složce některého ze zákazníků, zobrazí se i jméno. Skupina E Cestovní kancelář

25 Obrázek 5.4 Objednávka Okno objednávky jistě není třeba detailně popisovat. Za zmínku stojí především pole historie objednávky, kam může prodejce zapisovat důležité kroky a poznámky. Zároveň se zde zapisují automatické úkony změna stavu objednávky a další. Do kalkulační tabulky prodejce zadá ceny za jednotlivé položky, jenž se následně zobrazí v elektronickém formuláři smlouvy. Skupina E Cestovní kancelář

26 Obrázek 5.5 Objednávka Okno 5.5 se shoduje s předchozím. K dispozici je náhled na roletku Akce. Skupina E Cestovní kancelář

27 Obrázek 5.6 Editace zájezdů V této části je možno zájezdy filtrovat, editovat, a k dispozici je i přehled zadaných zájezdů. Skupina E Cestovní kancelář

28 Obrázek 5.7 Administrace uživatelů Superuser nastavuje práva jednotlivým uživatelům. Veškeré funkce aplikace lze nastavit na uživatele nebo na role, lze nastavit přístup k položkám tabulky i k funkcím aplikace. Pro datové položky lze nastavit vlastnost povinné a nepovinné. Práva uživatelů mají hierarchickou strukturu, uživatel na nižší úrovni může získat pouze vlastnosti nadřazeného uživatele. Každý uživatel může nebo nemusí mít přiřazeno heslo. Data seznamu práv je v souboru,. který je kódovaný a jeho změny chráněny kontrolním součtem crc. Lze ho udržovat pouze přes formulář ADMINISTRACE UŽIVATELŮ. Skupina E Cestovní kancelář

29 Harmonogram a rozpočet Budget report - Cestovní kancelář snů Step of project Start Finish Duration Cost (CZK) Requirements analysis day UML modelling day Programming day Testing day Instalation day Customer training day Support 1 year Summary xxx xxx 57d + 1y Společnost E-systems s.r.o. garantuje dodání produktu do 3,5 měsíce od stanoveného data zahájení projektu. Bližší podmínky dodání jsou specifikovány ve smluvních podmínkách obchodní smlouvy. Skupina E Cestovní kancelář

30 Obsah Manažerské shrnutí Úvod Slovníček pojmů Seznam požadavků Use Case diagramy Obrázek 1.1 Use Case registrace neregistrovaného zákazníka Obrázek 1.3 Use Case sjednání pojištění k objednanému zájezdu Obrázek 1.4 Use Case storno objednaného zájezdu Obrázek 1.5 Use Case přehledy a statistiky Obrázek 1.6 Use Case zadání a editace zájezdů ER diagramy Obrázek 2.1 ER diagram (grafické zobrazení databáze systému) Class diagramy Obrázek 3.1 Class diagram databázové rozhraní Obrázek 3.2 Class diagram vlastní datové typy Obrázek 3.3 Class diagram objednávka a zájezd Obrázek 3.4 Class diagram uživatelé Obrázek 3.5 Class diagram destinace Sekvenční diagramy Obrázek 4.1 Sekvenční diagram objednávka zájezdu klient Obrázek 4.2 Sekvenční diagram objednávka zájezdu banka Obrázek 4.3 Sekvenční diagram přehledy a statistiky Obrázek 4.4 Sekvenční diagram registrace nového klienta Obrázek 4.5 Sekvenční diagram storno objednávky Obrázek 4.6 Sekvenční diagram editace zájezdu (manažer) Monitory Obrázek 5.1 Vstupní obrazovka Obrázek 5.2 Přehled objednávek Obrázek 5.3 Přehled objednávek Obrázek 5.4 Objednávka Obrázek 5.5 Objednávka Obrázek 5.6 Editace zájezdů Obrázek 5.7 Administrace uživatelů Harmonogram a rozpočet Obsah Skupina E Cestovní kancelář

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému Úvod do elektronického obchodování Elektronické obchodování prostřednictvím celosvětové internetové sítě prošlo v předchozích letech

Více

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému

ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému ibyznys - internetový obchod a objednávkový systém definice systému Úvod do elektronického obchodování Elektronické obchodování prostřednictvím celosvětové internetové sítě prošlo v předchozích letech

Více

Informační systém ESO9

Informační systém ESO9 Informační systém ESO9 Obsah 1. VÝHODY INFORMAČNÍHO SYSTÉMU ESO9... 3 1.1.1 Generační odlišnost... 3 1.1.2 Personalizace... 3 1.1.3 Vzdálená obsluha a správa systému... 3 1.1.4 Otevřenost... 4 1.1.5 Provázání

Více

N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů

N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů N A B Í D K A Dodávka technologie pro provoz a správu e-shopů Verze: 1.7 Datum poslední úpravy dokumentu: 22. 12. 2012 Autoři: Miroslav Mikulec, Petr Vavřík 1 Obsah Úvod... 4 Specifikace informačního systému

Více

Hotelový informační systém. Bakalářská práce

Hotelový informační systém. Bakalářská práce Hotelový informační systém Bakalářská práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Bakalářská práce Informační systém malého hotelu Hotel Information System Michal

Více

ADVANTA 2.0 Popis řešení

ADVANTA 2.0 Popis řešení ADVANTA 2.0 Popis řešení Řízení projektové společnosti Advanta pomáhá firmám s realizací krátkodobých i dlouhodobých projektů. Díky kombinaci tradičních metod a inovativních přístupů v projektovém řízení

Více

Příručka k používání programu Agenda pojišťovacího agenta a makléře

Příručka k používání programu Agenda pojišťovacího agenta a makléře Příručka k používání programu Agenda pojišťovacího agenta a makléře vydání 6.8.0 (2015) 22.7.2015 Ilustrační obrázky reprezentují Rozšířenou verzi v módu Expert, proto uživatele nižších variant Agendy

Více

Aplikace pro obchodování na internetu

Aplikace pro obchodování na internetu MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta informatiky BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Aplikace pro obchodování na internetu Amir Džaferagič BRNO 2008 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci vypracoval samostatně. Všechny

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta statistiky a informatiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Bakalářská práce 2011 Zuzana Šislerová Zadávací list Prohlášení Prohlašuji, že bakalářskou

Více

Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0

Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0 Manuál pro systém WebCzech E-commerce PRO 4.0 1 / 105 Table of contents Instalace / aktivace systému... 5 Vstup / přihlášení do systému... 7 Popis administrace e-shopu... 9 Jak začít prodávat pomocí systému

Více

O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 Michle Czech Republic t 800 020202 www.o2.cz

O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 Michle Czech Republic t 800 020202 www.o2.cz O2 Czech Republic a.s. Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 Michle Czech Republic t 800 020202 www.o2.cz zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl B vložka 2322 IČ 60193336 DIČ CZ60193336

Více

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL

DUEL. Ježek software. Úvodní příručka k programu. DUEL Úvodní příručka. Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL Úvodní příručka 1 Software s perspektivou DUEL www.jezeksw.cz Ježek software DUEL Úvodní příručka k programu Přehledný stručný popis ovládání a funkcí ekonomického systému DUEL 2 Úvodní příručka ekonomického

Více

Uživatelská příručka. www.money.cz

Uživatelská příručka. www.money.cz Uživatelská příručka www.money.cz 2 Prodejna S5 Úvod Seznam horkých kláves Prodej Zrušení operace ESC Smazat Backspace Storno položky Delete Oprava položky End Zákazník F3 * (Násobek) Num_* PLU Ctrl +

Více

Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM

Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM http://www.microsoft.com/cze/crm Začínáme s aplikací Microsoft Dynamics CRM Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM Váš pracovní den s Microsoft Dynamics CRM Začínáme s aplikací Microsoft Dynamics CRM

Více

školení jaro 2008 dokumentace

školení jaro 2008 dokumentace školení jaro 2008 dokumentace řešení složitých procesů malých a středních firem informační systém SOFT-4-SALE I. DEN č t v r t e k 1 0. 4. 2 0 0 8 P R O G R A M Š K O L E N Í 09:30 09:45 ZAHÁJENÍ ŠKOLENÍ

Více

Grafické rozhraní pro návrh workflow

Grafické rozhraní pro návrh workflow Grafické rozhraní pro návrh workflow Graphic interface for workflow concept Bc. Lukáš Soukup Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Cílem diplomové práce je vytvořit grafické rozhraní pro návrh workflow. Zmapování

Více

Uživatelský manuál. STOVKA verze 9.4

Uživatelský manuál. STOVKA verze 9.4 Uživatelský manuál STOVKA verze 9.4 Datum poslední revize: 20.4.2010 2003-2010 nexum Trilog s.r.o. Všechna práva vyhrazena Sestavili: Ing. Petr Slovák, Edita Berauerová nexum Trilog Kolbenova 942/38a,

Více

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5

OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 OBSAH: Kapitola č. 1 Úvod...5 1) Práce s příručkou...5 2) Popis aplikace...5 3) Doporučená konfigurace...5 a) Intranetový / internetový server...6 b) Stanice sítě...6 4) Licenční podmínky...6 Kapitola

Více

Analýza a návrh optimalizace informačního systému pro Autodopravu Ladislav Pohl

Analýza a návrh optimalizace informačního systému pro Autodopravu Ladislav Pohl Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Kateřina Beránková Analýza a návrh optimalizace informačního systému pro Autodopravu Ladislav

Více

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele Instalace, první kroky a nastavení Daňová přiznání TAX Příručka uživatele

Více

Příručka řešitele CA Service Desk Manager

Příručka řešitele CA Service Desk Manager Příručka řešitele CA Service Desk Manager - Datum: 17.10. 2013, 2012 - Projekt Implementace CA do SZR Obsah OBSAH... 2 HISTORIE DOKUMENTU... 4 1. ÚVOD... 5 2. OBECNÝ POPIS FUNKCE SERVICE DESK... 6 2.1

Více

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22

kompletní ekonomický systém Uživatelská příručka STEREO 22 O B S A H 1 kompletní ekonomický systém pro firmy, rozpočtové a neziskové organizace Uživatelská příručka STEREO 22 Ježek software s.r.o. 2014 2 O B S A H Kompletní uživatelská příručka pro STEREO 22 od

Více

P e rsonalis Ɵ ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o.

P e rsonalis Ɵ ka a mz dy P AMICA STORMWARE s.r.o. Příručka uživatele Příručka uživatele PAMICA Personalistika a mzdy Příručka uživatele 2014 STORMWARE s.r.o. Příručka k programu PAMICA pro Windows ve verzi Leden 2014, release 10600. Příručka popisuje

Více

Ing. Michal Máčel, CSc. ředitel společnosti

Ing. Michal Máčel, CSc. ředitel společnosti Vážení obchodní partneři, dostává se Vám do rukou další číslo našeho firemního magazínu, který vydáváme u příležitosti veletrhu INVEX '99. Jeho cílem je nabídnout pestrou mozaiku odborných a informačních

Více

Aktualizace POHODA, release 9900 ŘÍJEN 2011

Aktualizace POHODA, release 9900 ŘÍJEN 2011 Aktualizace POHODA, release 9900 ŘÍJEN 2011 POHODA Business Intelligence (BI) je revoluční řešení z produkce společnosti STORMWARE určené všem firmám, které používají ekonomicko-informační systém POHODA,

Více

Informační systém pro správu vozového parku. Bc. Jiří Strašák

Informační systém pro správu vozového parku. Bc. Jiří Strašák České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra počítačů Diplomová práce Informační systém pro správu vozového parku Bc. Jiří Strašák Vedoucí práce: Ing. Josef Semrád Studijní program:

Více

NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO OBCHODU FIRMY

NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO OBCHODU FIRMY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO OBCHODU FIRMY

Více

Soft-4-Sale. nečekaně komplexní CRM. autor MTJ Service, s.r.o.

Soft-4-Sale. nečekaně komplexní CRM. autor MTJ Service, s.r.o. Soft-4-Sale nečekaně komplexní CRM autor MTJ Service, s.r.o. Obsah Kapitoly Část I I. den školení PODZIM 2010 1 SQL verze 5... 5 2 Technické prostředí... 11 3 Administrator... 11 Synchronizace MS Outlook...

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA,

MASARYKOVA UNIVERZITA, MASARYKOVA UNIVERZITA, FAKULTA INFORMATIKY Diplomová práce Systém pro správu osobních financí Bc. Martin Habr Brno, jaro 2012 Prohlášení Prohlašuji, že tato práce je mým původním autorským dílem, které

Více

NÁVRH SUBSYSTÉMU CRM FIREMNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU DESIGN OF INFORMATION SYSTEM CRM MODULE

NÁVRH SUBSYSTÉMU CRM FIREMNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU DESIGN OF INFORMATION SYSTEM CRM MODULE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMATIZACE A INFORMATIKY Faculty of mechanical engineering Institute of Automation and Computer Science

Více