Národní parky Chorvatska Během 6 dnů navštívíte 4 nejznámější Národní parky Chorvatska, po křížové cestě vystoupáte na kopec Čvrdak, navštívíte

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní parky Chorvatska Během 6 dnů navštívíte 4 nejznámější Národní parky Chorvatska, po křížové cestě vystoupáte na kopec Čvrdak, navštívíte"

Transkript

1 Národní parky Chorvatska Během 6 dnů navštívíte 4 nejznámější Národní parky Chorvatska, po křížové cestě vystoupáte na kopec Čvrdak, navštívíte muzeum řemesel, zúčastníte se folklorního večera, odpočinete si u moře nebo u hotelového bazénu, podniknete výlet lodí. 1. a 2. den odjezd v odpoledních hodinách po trase Ústí nad Labem - Praha - Jihlava, příp. Brno, noční přejezd, dopolední prohlídka národního přírodního parku Plitvická jezera (16 jezer, která jsou spojena 90 vodopády tvoří národní park rozprostírající se na ploše 220 km2. Již od roku 1949 jsou Plitvická jezera zařazena na seznamu světového přírodního dědictví organizace UNESCO). V odpoledních hodinách přejezd na ostrov Murter, večeře, nocleh ve 3* hotelu, možnost koupání v hotelovém bazénu 3.den po snídani výstup na kopec Čvrdak (po nově zbudované křížové cestě ke chrámu Karavaja, kde v roce 1994 kázal papež Jan Pavel II za ukončení války v Jugoslávii), prohlídka obce Jezera a divokého pobřeží mezi obcemi Jezera a Tisnem, prohlídka kempového komplexu Lovišča s pěším výletem na výhled na Kornatské ostrovy (překrásná vyhlídka na panoráma okolních ostrůvků a obcí), večeře, nocleh ve 3* hotelu 4.den po snídani výlet lodí do přírodního národního parku Kornatské ostrovy, které jsou chráněny organizací UNESCO, zastávka na jednom z ostrovů s prohlídkou místní flóry a fauny, cestou oběd s rybí specialitou a ochutnávkou místního kvalitního vína, folklórní večer v hotelu, večeře, nocleh ve 3* hotelu 5. a 6. den návštěva národního přírodního parku Vodopády na řece Krka. Po snídani odjezd autobusem do oblasti obce Skradin, zde prohlídka místní fauny, flóry a rozsáhlého území s kaskádami vodopádů, prohlídka muzea řemesel, možnost koupání v jezírku pod vodopády. V odpoledních hodinách návštěva národního přírodního parku Paklenica, který byl vyhlášen světovou rezervací květeny. Rozkládá se ve 2 soutěskách v pohoří Velebit. Nachází se zde velký počet bizardních krasových a jeskynních útvarů. Žije zde mnoho zajímavých živočichů /mimo jiné i kamzíci, vlci, rysi a medvědi/. Noční přejezd do ČR, příjezd v dopoledních hodinách. Termíny: Cena: ,- Kč (jiné termíny po dohodě) Cena zahrnuje: 3x nocleh ve dvoulůžkovém pokoji s polopenzí, dopravu klimatizovaným autobusem, vstupné do národních parků, místní poplatky, delegáta CK, folklorní večer Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 38 účastníků.

2 CANAL di MIDI - v srdci Languedocu FRANCIE 300 let stará vodní cesta, která spojuje Atlantik a středomoří nabízí množství možností. Naše tradiční cesta vede historickým Narbonnem, Minervois a přímořským Cruissan. Katarská sídla, Carcassone, Beziéres, Capestang, seznámení s vinařstvím Corbiéres vytváří program pro všechny. Platanové aleje, vinohrady a milí Francouzi nás doprovázejí po celou plavbu. 1. a 2. den: Odjezd po trase Ostrava, Olomouc, Brno přes Rakousko, Itálii, noční přejezd, dopolední zastávka a picknik u Lago di Garda, prohlídka Sirmione, pobyt u jezera, koupání, přejezd do Antibes, nocleh. 3. den: Návštěva tržiště a starého města Antibes, příjezd do Argens odpočinek, převzetí lodí, začátek plavby den: Plavba, poznávací a rekreačně-turistický program, výlety do Carcassone - UNESCO, Narbonne s katedrálou, historický Capestang, výlet na katarský hrad a Beziérs, seznámení s vinařstvím oblasti Corbiéres, individuální vyjížďky na kolech, rybaření atd. 10. a 11. den: Odplutí do přístaviště, předání lodi, noční přejezd do ČR. Termín: Cena: Kč LAGO di GARDA ITÁLIE Nádherná přírodní scenérie, bohatá vegetace zrcadlící se v hladině největšího italského jezera, ostré kontrasty mezi velehorami s alpskou vegetací na severu jezera a mezi středomořským klimatem, vládnoucím na jihu, přitahovaly fascinované návštěvníky již v minulém století. Výlety do starobylého Bergama, Verony, Milána, k jezeru Lago di Como a do Madonny di Campiglio udělají z této cesty nevšední zážitek. 1. a 2. den: Odjezd odpoledne po trase Orlová, Havířov, Ostrava, Frýdek Místek, Olomouc, Brno, České Budějovice, noční přejezd, ubytování v hotelu Posta v oblasti Lago di Garda. Odpočinek, výlet k jezeru, koupání. 3. den: Celodenní program v oblasti jezer - ráno projížďka západním pobřežím Gardy - zastávka v městečku Limone (volno, procházka), před polednem přejezd k jezeru Lago Iseo - pěší procházka, pozdě odpoledne návrat k jezeru Garda - návštěva lázní Sirmione s řadou pohádkových vil na jezeře. 4. den: Dopoledne návštěva lázní Malcesine na východním břehu jezera Garda, volno, možnost výjezdu lanovkou na Monte Baldo, kolem poledne odjezd přes Veronu (pěší procházka) do Mantovy - prohlídka slavného města se zámkem a historickým centrem. 5. den: Prohlídka Rivy del Garda, koupání a pobyt u jezera. 6. den: Ráno příjezd do Milána, prohlídka centra hlavního města Lombardie (La Scala, Dóm, pasáž V. Emanuella, zámek Sforzesco), odpoledne přejezd k jezeru Lago di Como, zastávka v lázních Como s výhledy na jezero. 7. den: Dopoledne návštěva městečka Trento - prohlídka centra horského města, možnost výjezdu lanovkou s výhledem na Alpy, odpoledne návštěva oblasti Brenta - středisko Pinzolo, Madonna di Campiglio a údolí Val di Sole. 8. den: Návštěva vodního parku Gardaland, pobyt u jezera, noční přejezd. 9. den: Příjezd do ČR dopoledne. Termín: Cena: 9 990,- Kč Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, fakultativní výlety, 6x nocleh v hotelu Posta**, 6x polopenze, průvodce, DPH. Cena nezahrnuje: cestovní připojištění, lanovky a vstupné cca 50 EUR. 59

3 INZERÁT A4 nebo poznámky apod.

4 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Všeobecné smluvní podmínky prodeje, účasti, rozsahu a kvality služeb zahrnutých do cen zájezdů touroperátora Prosperita Travel (dále jen Všeobecné smluvní podmínky). Následující Všeobecné smluvní podmínky platí pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu, pořádané touroperátorem Prosperita Travel (dále jen touroperátor). Nedílnou součástí těchto Všeobecných smluvních podmínek jsou i Důležité informace. Zákazník je povinen seznámit se s informacemi, které touroperátor k danému typu zájezdu poskytuje. Níže uvedené Všeobecné smluvní podmínky touroperátora jsou nedílnou součástí smlouvy mezi zákazníkem a touroperátorem. I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní vztah mezi touroperátorem a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem podepsané písemné Závazné přihlášky - cestovní smlouvy, jejího potvrzení ze strany touroperátora a úhrady zálohy zákazníkem na účet touroperátora. Tímto okamžikem je uzavřena cestovní smlouva. Při přihlašování na zájezd, pořádaný touroperátorem, obdrží zákazník Závaznou přihlášku - cestovní smlouvu, kterou po vyplnění a podpisu předá nebo zašle touroperátorovi do uvedeného termínu (tzn. do termínu platnosti rezervace). Předáním nebo zasláním vyplněné a podepsané Závazné přihlášky - cestovní smlouvy zákazník stvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými smluvními podmínkami touroperátora, uznává je a souhlasí s nimi. Touroperátor poskytuje své služby všem zájemcům bez omezení, osoby mladší 15 let mohou užívat služeb v doprovodu osoby starší 18 let a osoby v rozmezí let se souhlasem svého zákonného zástupce. Katalogy zájezdů jsou vydávány ve velkém předstihu. Touroperátor si proto vyhrazuje právo oznámit, před uzavřením cestovní smlouvy, změny údajů uvedených v katalogu zájezdů. V případě, kdy se údaje na Závazné přihlášce - cestovní smlouvě a v katalogu odlišují, jsou závazné údaje uvedené na Závazné přihlášce - cestovní smlouvě (dále jen cestovní smlouva). II. CENOVÉ PODMÍNKY Cenou zájezdu se rozumí cena, kterou za služby objednané zákazníkem potvrdí touroperátor na Závazné přihlášce - cestovní smlouvě. Ceny jsou cenami smluvními mezi touroperátorem na straně jedné a zákazníkem na straně druhé. Obsah cen je uveden u nabídky jednotlivých služeb. Ceny obsahují DPH. Touroperátor má právo na jednostranné zvýšení ceny do 21.dne před zahájením zájezdu, a to v případech, kdy po datu stanovení cen v katalogu došlo ke změně ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot nebo plateb, spojených s dopravou, např. letištních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, nebo kdy došlo ke změně směnného kursu české koruny vůči EUR a USD použitého pro stanovení ceny zájezdu, a to o více než 10%. V tomto smyslu upravené ceny zájezdu jsou platné dnem vyhlášení úpravy cen a vztahují se na všechny služby, které zatím zákazník nečerpal a které jsou obsahem ceny. Písemné oznámení o zvýšení ceny zašle touroperátor zákazníkovi nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu - pobytu. Je-li touroperátor nucen zvýšit cenu zájezdu za jiných než výše uvedených podmínek, navrhne zákazníkovi změnu cestovní smlouvy. Náklady touroperátora na vedlejší služby, které nejsou obsahem ceny, jako např. telefonické nebo telefaxové vyžádání služeb v zahraničí, rezervace a telefonické či elektronické dotazy do zahraničí i v tuzemsku, o které zákazník touroperátora požádá, hradí zákazník, a budou účtovány odděleně od sjednané ceny zájezdu. Případné slevy, vyhlášené touroperátorem po datu podpisu cestovní smlouvy zákazníkem, nezakládají právo zákazníkovi žádat dodatečné poskytnutí zlevněné ceny. III. PLATEBNÍ PODMÍNKY Touroperátor má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím a zákazník má povinnost uhradit cenu služeb před jejich poskytnutím. Zákazník uhradí při uzavření cestovní smlouvy bu? zálohu 50% z ceny zájezdu nebo celkovou cenu zájezdu. Při uzavření cestovní smlouvy se sníženou zálohou 500Kč/os. je zákazník povinen doplatit zálohu do výše 50% z ceny zájezdu v termínu stanoveném v cestovní smlouvě, neučiní-li tak, má touroperátor právo cestovní smlouvu zrušit bez nároku na vrácení dosud zaplacených záloh. V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 30 dnů před zahájením zájezdu, je zákazník povinen uhradit 100% celkové ceny zájezdu. Doplatek celkové ceny zájezdu, která s ním byla sjednána v cestovní smlouvě, musí zákazník uhradit nejpozději 30 dnů před zahájením čerpání služeb dohodnutých v cestovní smlouvě. Při placení složenkou se termínem zaplacení rozumí termín, kdy touroperátor obdrží potvrzení o zaplacení. Při placení fakturou nebo převodem z účtu se termínem zaplacení rozumí termín, kdy je na běžný účet touroperátora připsána požadovaná částka. Při platbě (zálohy či celkové částky za zájezd) na fakturu bude od zákazníka současně požadováno složení zálohy ve výši 1000 Kč v hotovosti. O tuto částku bude po zaplacení faktury snížen požadovaný doplatek do celkové ceny zájezdu, při vzniku přeplatku bude tento vrácen zákazníkovi. V případě úhrady zájezdu v termínu kratším než 14 dní před nástupem k čerpání služeb, je zákazník povinen tuto úhradu provést hotovostním vkladem na účet touroperátora nebo v kanceláři touroperátora. V případě nedodržení termínu zaplacení ceny zájezdu zákazníkem je touroperátor oprávněn jeho účast na zájezdu zrušit s tím, že náklady spojené se zrušením účasti ( stornopoplatky ) hradí zákazník. Bez zaplacení celé ceny zájezdu v termínu, uvedeném v cestovní smlouvě, nemá zákazník nárok účastnit se zájezdu a čerpat služby. Doklad pro ubytování a čerpání dalších služeb (voucher ) bude zásadně zákazníkovi předán až po plném zaplacení ceny zájezdu. IV. ZMĚNY SLUŽEB, ZMĚNY PROGRAMU, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A RUŠENÍ ZÁJEZDU Pokud nastanou okolnosti, které cestovní kanceláři brání poskytnout služby podle sjednaných podmínek, je touroperátor povinen provést odpovídající změny a nebo zájezd zrušit. Takové změny je touroperátor povinen sdělit zákazníkovi bez zbytečného odkladu. Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené ceny nebo zálohy, případně na převod zaplacené částky na úhradu ceny náhradního plnění, bez jakýchkoliv stornopoplatků, při zrušení zájezdu ze strany touroperátora a při závažné změně programu, místa ubytování, způsobu přepravy a ceny zájezdu. Za závažnou změnu se nepovažuje změna ubytovacího objektu, pokud je náhradní objekt stejné nebo vyšší kategorie, změna příjezdové nebo odjezdové trasy z dopravních bezpečnostních a pod. důvodů. Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy ve lhůtě 5 dnů od doručení oznámení o změnách, má se za to, že s její změnou souhlasí. Touroperátor si vyhrazuje právo zrušit zájezd nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu zákazníků u zájezdů s dopravou, organizovanou touroperátorem, a to: a) 30 osob platících plnou katalogovou cenu přepravy u autobusu do 48 míst b) 35 osob platících plnou katalogovou cenu přepravy u autobusu do 60 míst c) 60 osob platících plnou katalogovou cenu letenky u letadla do 120 místd) 100 osob platících plnou katalogovou cenu letenky u letadla nad 120 míst U ostatních zájezdů si touroperátor vyhrazuje právo zrušit zájezd, pokud nebylo dosaženo minimálního počtu účastníků, uvedeného v katalogu. O zrušení zájezdu je touroperátor povinen informovat zákazníka nejpozději do 21 dnů před zahájením zájezdu nebo čerpáním zaplacených služeb. V tomto případě má zákazník právo na vrácení celé částky bez dalších náhrad. Zruší-li touroperátor zájezd v době 20 a méně dnů před zahájením zájezdu, uhradí zákazníkovi pokutu 10 % z ceny zájezdu. Touroperátor si vyhrazuje právo na změnu data a hodiny příjezdu, hodiny odjezdu, jakož i na změnu trasy a věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů, jež mají přímý i nepřímý dopad na kalkulaci ceny zájezdu, nebo z důvodu mimořádných okolností (nejistá politická i vojenská situace v navštívené zemi), stávky, dopravních problémů a poruch, neštěstí a dalších okolností, které touroperátor nemohl ovlivnit. Touroperátor nepřebírá ve shora uvedených případech odpovědnost za důsledky a škody plynoucí ze změny programu a ceny zájezdu. Touroperátor rovněž nepřebírá odpovědnost za zrušení zájezdu a za změny programu zájezdu, trasy a služeb z důvodu zásahu vyšší moci. V tomto případě může touroperátor zajistit jen služby v souladu se svými možnostmi. Touroperátor si vyhrazuje právo na změnu ubytovacího zařízení, je-li tato změna provedena ze strany zahraničního partnera a touroperátor nemohl tuto změnu odvrátit. V takovém případě touroperátor garantuje ubytování, případně stravování (dle zaplacených služeb), v jiném ubytovacím zařízení minimálně na stejné úrovni. U zrušeného zájezdu z důvodu zásahu vyšší moci garantuje touroperátor zákazníkovi vrácení peněž, které zákazník zaplatil touroperátorovi. V. ZMĚNA CESTOVNÍ SMLOUVY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA 1. Změna termínu zájezdu, změna místa zájezdu, změna typu ubytování, změna druhu dopravy Změna cestovní smlouvy, na základě písemného požadavku zákazníka, bude ze strany touroperátora provedena, pokud to bude možné. Má-li některá z těchto změn za následek změnu termínu zájezdu nebo změnu místa, typu ubytování nebo změnu druhu dopravy, je posuzována jako podstatná změna cestovní smlouvy a zákazník je povinen zaplatit následující poplatky za překnihování, je-li o změnu požádáno v době: a) 40 a více dní před zahájením zájezdu Kč za každou překnihovanou změnu b) 39 až 30 dní před zahájením zájezdu - 5 % z ceny zájezdu, min. však 500 Kč za každou překnihovanou změnu c) 29 až 21 dní před zahájením zájezdu 15 % z ceny zájezdu za každou překnihovanou změnu V období 20 a méně dní před zahájením zájezdu posuzuje touroperátor požadavek zákazníka na změnu termínu zájezdu nebo změnu místa nebo typu ubytování nebo druhu dopravy jako storno ze strany zákazníka a zákazník je povinen zaplatit touroperátor stornopoplatky dle bodu VI. Při změně druhu dopravy se poplatky za překnihování platí pouze z ceny dopravy. 2. Změna jména zákazníka Zákazník může písemně oznámit cestovní kanceláři, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba (náhradník) v oznámení uvedená. Dnem prokázaného doručení oznámení do CK v níže uvedené lhůtě se osoba v něm uvedená stává zákazníkem. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou cestovní smlouvou. Za změnu jména osoby v cestovní smlouvě (rezerv. čísle) provedenou před zahájením zájezdu, je zákazník povinen zaplatit 200 Kč za překnihovanou osobu včetně dětí. Při změně jmen a příjmení všech osob v cestovní smlouvě je toto posuzováno jako odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka dle bodu VI. Je-li zákazníkem více osob, uhradí zákazník cestovní kanceláři náklady, spojené se změnou jména zákazníka, za každou osobu. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a nákladů touroperátorovi, spojených s provedením změny. 3. Změna počtu osob na cestovní smlouvě a) Provede-li storno 1 osoba ve dvoulůžkovém pokoji, musí zaplatit zbývající osoba příplatek za jednolůžkový pokoj. Pokud tento příplatek nebude uhrazen, tato osoba nesplňuje podmínky pro vystavení ubytovacího poukazu - voucheru a nemohou jí být poskytnuty služby ze strany touroperátora b) Provede-li storno jedna nebo více osob v apartmánu, jsou zbývající osoby v cestovní smlouvě povinny doplatit ve stanoveném termínu rozdíl do původní ceny apartmánu. Pokud tak zákazník neučiní, bude toto posuzovat touroperátor jako odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka dle bodu VI. VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA - STORNOPOPLATKY Zákazník má právo před zahájením zájezdu odstoupit od uzavřené cestovní smlouvy s touroperátorem (stornovat zájezd). Toto odstoupení (storno zájezdu) musí být doručeno touroperátorovi Prosperita Travel. V tomto případě má touroperátor právo účtovat stornopoplatky (odstupné) z ceny zakoupených služeb, vždy max. do výše celkové částky za tyto služby uvedené na cestovní smlouvě. Při stornu osoby v apartmánu se stornopoplatek počítá z poměrné částky připadající na osobu z celkové ceny za apartmán. Poplatky za překnihování (viz. bod V.) a pobytová taxa nejsou zahrnovány do ceny zájezdu při výpočtu stornopoplatků. Stornopoplatek hradí zákazník a je splatný ihned. Touroperátor má právo odečíst stornopoplatek od složené celé nebo částečné zálohové platby. Pokud stornopoplatky budou vyšší než úhrada zálohy zákazníkem, je zákazník povinen uhradit tento rozdíl do 14 dnů od provedeného doúčtování. Zákazník je povinen vrátit všechny ceniny (voucher, doklad o pojištění) při odstoupení od smlouvy, jinak mu touroperátor po odečtení příslušného stornopoplatku nevrátí peníze až do prokazatelného nezneužití těchto cenin. Po odečtení stornopoplatku obdrží zákazník zpět zbytek ze zaplacené částky. Tato platba se provádí přes účtárnu touroperátora poštovní poukázkou dekádně. Výše stornopoplatku závisí na době, kdy touroperátor obdržel požadavek zákazníka na storno zájezdu, a to: a) 40 a více dní před zahájením zájezdu 500 Kč/osobu b) 39 až 30 dní před zahájením zájezdu 10 % z ceny zájezdu, minimálně však 500 Kč/osobu c) 29 až 21 dní před zahájením zájezdu 25 % z ceny zájezdu d) 20 až 7 dní před zahájením zájezdu 50 % z ceny zájezdu e) 6 až 3 dny před zahájením zájezdu 80 % z ceny zájezdu f) 2 dny a méně před zahájením zájezdu 100 % z ceny zájezdu Při určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy došlo ke stornování zájezdu. Do počtu dnů se nezapočítává den, ve kterém má být poskytnuta první služba (odlet, odjezd či nástup na zájezd, pobyt). V případě, že se zákazník nedostaví k čerpání služeb v místě ubytování v den uvedený na voucheru, nebo zmešká odjezd (odlet) zájezdu nebo musí být vyloučen ze zájezdu nebo se zájezdu nezúčastní v důsledku jím dodaných nesprávných nebo neúplných údajů na cestovní smlouvě, nedodržením celních, pasových, devizových nebo jiných přepisů, nemá nárok na vrácení jím zaplacené finanční částky. V případě, že zákazník v průběhu zájezdu na základě svého přání zruší část zájezdu nebo svévolně nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, nemůže uplatnit nárok na finanční náhradu za nevyčerpané služby. Stornuje-li zákazník účast na zájezdu před jeho zahájením, může uplatnit u pojiš?ovny nárok na úhradu části stornopoplatku, účtovaného cestovní kanceláří zákazníkovi. Zrušení účasti na zájezdu musí pojištěný nebo oprávněná osoba (ve smyslu občanského zákoníku) prokazatelně nahlásit touroperátorovi nejpozději následující pracovní den po dni, kdy nastala neschopnost zúčastnit se zájezdu touroperátora. Tento nárok může uplatnit u pojiš?ovny ve smyslu podmínek pojiš?ovny pro pojištění storna zájezdu. Podmínky pro pojištění nákladů souvisejících se zrušením cesty obdrží zákazník při uzavření cestovní smlouvy. VII. ZVLÁŠTNÍ SLUŽBY Zvláštními službami jsou ty služby, které nejsou součástí ceny. Tyto služby platí zákazník vždy zvláš?. Zákazník musí své požadavky na zvláštní služby uvést při uzavření cestovní smlouvy a tyto musí zaplatit současně při úhradě zálohy nebo celé ceny zájezdu. O zajištění zvláštní služby v průběhu cesty nebo pobytu může zákazník požádat v mimořádných případech průvodce (delegáta, vedoucího zájezdu), který se pokusí tyto zvláštní služby zprostředkovat. Úhradu v takových případech provede zákazník přímo dodavateli služby v příslušné měně. Za zajištění této služby je touroperátor oprávněn účtovat poplatek 10 % z ceny služeb v přepočtu na Kč. Touroperátor neručí za sníženou úroveň cizích služeb u takových akcí, které si zákazník objednává na místě u průvodce, hotelu či jiné organizace. VIII. POJIŠTĚNÍ 1. Cestovní pojištění Smluvním partnerem touroperátora Prosperita Travel pro cestovní pojištění je ČSOB pojiš?ovna. 2. Povinné smluvní pojištění CK Touroperátor Prosperita Travel má sjednáno zákonné pojištění pro případ úpadku v smyslu platného zákona č. 159/1999 Sb. IX. CESTOVNÍ DOKLADY Zákazníci, kteří se přihlásí k zájezdům, odpovídají za platnost svých cestovních dokladů v době konání zájezdu. Zákazník bere na vědomí, že dítě starší 15 let musí mít svůj vlastní pas. V případě, že tomu tak není a zákazník se z tohoto důvodu nemůže zájezdu účastnit, postupuje touroperátor stejně jako by zákazník zájezd stornoval, tedy dle bodu VI. Zákazníci, kteří si zajiš?ují vlastní dopravu, odpovídají za veškeré potřebné doklady nezbytné k cestám do zahraničí (zelená karta, mezin. řidičský průkaz apod.) X. DODRŽOVÁNÍ CELNÍCH, DEVIZOVÝCH A OSTATNÍCH PŘEDPISŮ Zákazníci jsou povinni dodržovat všechny celní, devizové a ostatní předpisy ČR nebo navštívené země včetně zemí tranzitních. Touroperátor nezajiš?uje vyřízení potřebných vízových formalit. Pokud by zákazník svým jednáním ohrožoval nebo narušil průběh a program zájezdu nebo pokud závažným způsobem poruší celní, devizové a ostatní předpisy ČR nebo navštívené či tranzitní země, může být vyloučen z účasti na zájezdu, přičemž ztrácí jakýkoliv nárok na náhradu nevyužitých služeb. XI. REKLAMACE Nároky na reklamace musí zákazník uplatnit u touroperátora písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů po ukončení zájezdu. Po uplynutí této lhůty může zákazník uplatňovat nároky jen tehdy, jestliže k nedodržení této lhůty došlo bez jeho zavinění, avšak nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, jinak právo zaniká. Došlo-li k nesplnění programu nebo některých služeb z viny touroperátora, má zákazník právo na náhradu jen do výše nečerpaných služeb. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu po zjištění závady v poskytování ubytovacích a stravovacích služeb tyto závady písemně oznámit recepci příslušného ubytovacího zařízení. V okamžiku vzniku reklamace poskytovaných služeb musí být mezi zákazníkem a recepcí proveden zápis o předmětu reklamace, v případě Chorvatska, Černé Hory zápis do knihy přání a stížností. Tento zápis musí být ze strany recepce vždy písemně potvrzen. Nevyčerpá-li zákazník kteroukoliv ze zaplacených ubytovacích a stravovacích služeb, vzniká nárok na vrácení odpovídající finanční částky jen v případě, že si zákazník nechá recepcí ubytovacího zařízení nečerpané služby zaznamenat minimálně do dílu B voucheru. Bez splnění těchto náležitostí nelze uplatnit nárok na reklamaci u touroperátora. XII. ZDRAVOTNÍ NÁLEŽITOSTI Každý zákazník cestuje s vědomím svého zdravotního stavu a s vědomím úhrady nákladů za lékařské zákroky a léčení v zahraničí. XIII. ZAVAZADLA V dopravních prostředcích zajiš?ovaných touroperátorem je zdarma převoz zavazadel do hmotnosti 20 kg/osobu (není-li v pokynech na cestu uvedeno jinak). Zavazadla s váhou přesahující limit 20 kg/osobu mohou být z přepravy vyloučena. Zákazník je povinen naložit si svá zavazadla do přepravního prostředku a v cílové stanici zavazadla ihned převzít. Touroperátor nepřebírá záruky za ztrátu nebo odcizení zavazadel. V případě ztráty nebo odcizení zavazadla může zákazník požádat průvodce o pomoc při vyřizování formalit v cizí zemi. Potvrzení od místních orgánů (na příslušném formuláři) a příslušné zápisy pak zákazník zasílá sám na pojiš?ovnu. Ve výše popsaných případech se jedná o přímý vztah zákazníka k pojiš?ovně, dopravci nebo ubytovacímu zařízení. XIV. ZTRÁTA DOKLADŮ V případě, že cestující v průběhu zájezdu ztratí nebo jsou mu odcizeny doklady, je povinen si pro zpáteční cestu opatřit nové (náhradní) sám a na své vlastní náklady. Zákazník se může v tomto případě obrátit na průvodce s žádostí o výpomoc při opatření nových nebo náhradních dokladů pro zpáteční cestu. Náhrady touroperátora s touto pomocí spojené je povinen zákazník touroperátorovi uhradit. XV. UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ Označení zatřídění některých ubytovacích zařízení v zahraničí dle počtu hvězdiček (*) neodpovídá evropským standardům. Z popisu je však rámcově patrno vybavení a poloha objektu. Stravování je poskytováno dle norem zahraničního partnera. XVI. ŠKODY Zákazník je povinen uhradit škodu, kterou způsobil v průběhu dopravy a pobytu v dopravním prostředku a v ubytovacím zařízení. Touroperátor neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, nebo vznikla neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení maximálního úsilí. Výše náhrady za závazky z cestovní smlouvy, týkající se letecké dopravy, se řídí ustanovením mezinárodních dohod uzavřených ve Varšavě, Haagu a v Guadalajaře. XVII. OSTATNÍ POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA a) Zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdub) Zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje c) Nahlásit účast cizích státních příslušníků a doložit kopie jejich pasů XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Ústní informace, které zákazník obdrží na prodejním místě, nezavazuje touroperátora více než je uvedeno v písemné nabídce a v písemném programu zájezdu. V případě nejasností před podpisem Závazné přihlášky - cestovní smlouvy se obra?te na pracovníky prodeje touroperátora Prosperita Travel, kteří Vám rádi poskytnou vysvětlení. Podepsáním cestovní smlouvy vyslovuje zákazník souhlas s tím, a to i jménem ostatních uvedených osob na cestovní smlouvě, aby touroperátor Prosperita Travel zpracovala osobní údaje za účelem nabízení služeb v souladu se zákonem č. 101/ 2000 Sb. Tyto všeobecné smluvní podmínky touroperátora vstoupily v platnost a účinnost dne a vztahují se na všechny zájezdy, organizované touroperátorem Prosperita Travel.

5

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím.

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní agenturou Michal Varga, Palackého 650/16, 589 01 Třešť, IČ 88306852, DIČ: CZ 7403294382 (dále jen

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CA MICHAL VARGA

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CA MICHAL VARGA VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CA MICHAL VARGA 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní agenturou Michal Varga, Palackého 650/16, 589 01 Třešť, IČ 88306852, DIČ: CZ 7403294382 (dále jen CA

Více

Všeobecné podmínky prodeje CK ADRIATIC CURATIO s.r.o.

Všeobecné podmínky prodeje CK ADRIATIC CURATIO s.r.o. Všeobecné podmínky prodeje CK ADRIATIC CURATIO s.r.o. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE Všeobecné smluvní podmínky prodeje, účasti, rozsahu a kvality služeb zahrnutých do cen zájezdů cestovní kanceláře ADRIATIC

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří E.P.Travel s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané

Více

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech Všeobecné smluvní podmínky účasti na ech Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Euroagentur Praha spol. s. r. o., se sídlem Praha 3, Na Jarově 13/1960, provozovna: Vodičkova 34, Praha 1, tel. 224

Více

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře MEDITERAN travel s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře MEDITERAN travel s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře MEDITERAN travel s.r.o. Smluvní vztah Podmínky, za kterých cestovní kancelář MEDITERAN travel s.r.o., poskytuje svým zákazníkům služby, jsou stanoveny podle

Více

Všeobecné smluvní podmínky pro využívání cestovních služeb operator tour Šárka Powell Navigator Travel

Všeobecné smluvní podmínky pro využívání cestovních služeb operator tour Šárka Powell Navigator Travel Všeobecné smluvní podmínky pro využívání cestovních služeb operator tour Šárka Powell Navigator Travel Všeobecné smluvní podmínky prodeje, účasti, rozsahu a kvality služeb poskytovaných Šárka Powell, IČO

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. 1) Smluvní vztah Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří J&M Cruise, spol. s r.o. se sídlem Doksany 112, 411 82, IČ: 22800131 (dále

Více

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o.

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o. I) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře icon plavby s r.o. se sídlem Rumunská 1798/1, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 27249786,

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky 1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří, A.Ša s.r.o. se sídlem V Brance 83, 261 01 Příbram III (dále jen CK A.Ša s.r.o. s.r.o.) a zákazníkem (případně

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky I. Úvodní ustanovení 1) Sport-S, s.r.o. (dále jen Sport-S) je cestovní kanceláří na základě koncese ev. č. 350301-24021-00 podle zákona č.159/99 Sb. 2) Sport-S: a) organizuje

Více

1. 1. 2015. ČL.I. Vznik smluvního vztahu

1. 1. 2015. ČL.I. Vznik smluvního vztahu 1. 1. 2015 ČL.I. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Tempo Tours (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané smlouvy o

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou důvěru a za to, že jste vložili Vaši dovolenou

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

a/ Cenou zájezdu se rozumí cena, kterou CK Hello Tour potvrdí na Smlouvě o zájezdu.

a/ Cenou zájezdu se rozumí cena, kterou CK Hello Tour potvrdí na Smlouvě o zájezdu. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Hello Tour, provozovatel FliCom Travel s.r.o., Praha 4 - Nusle, Křesomyslova 364/19, 114

Více

Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o.

Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o. Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu (dále jen smlouva) uzavřené mezi cestovní kanceláří MMM Tour s.r.o. se sídlem Olomoucká 774, 569 43 Jevíčko,

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. (dále jen Podmínky) jsou platné pro všechny

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. Tyto Smluvní podmínky pořadatele CK Aquarius Adriatic (dále CK nebo Aquarius Adriatic ) spolu s Důležitými informacemi uvedených na webových stránkách

Více

Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. :

Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : Obchodní podmínky prodeje ubytování CK INVIA.CZ, a.s. : I. Úvod Cestovní kancelář INVIA.CZ, a.s., (dále jen CK) je řádně pojištěna proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání

Více

Všeobecné a záruční podmínky 2012 Podmínky, za kterých cestovní kancelář CK Eva Šulcová, s.r.o. poskytuje svým klientům služby a programy v tuzemsku i v zahraničí, jsou stanoveny podle příslušných ustanovení

Více

1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TIME TRAVEL s. r. o., se sídlem Na Zámecké 6/409, 140 00 Praha 4 a zákazníkem

1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TIME TRAVEL s. r. o., se sídlem Na Zámecké 6/409, 140 00 Praha 4 a zákazníkem 1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TIME TRAVEL s. r. o., se sídlem Na Zámecké 6/409, 140 00 Praha 4 a zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) vzniká na základe zákazníkem

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O. se sídlem Štěpánská 648/29, 110 00 Praha 1, IČO 28956567 (dále jen TEZIS), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

IV. Změna cestovní smlouvy 1. Z objektivních důvodů je cestovní kancelář oprávněna změnit před zahájením zájezdu podmínky smlouvy a písemně navrhnout

IV. Změna cestovní smlouvy 1. Z objektivních důvodů je cestovní kancelář oprávněna změnit před zahájením zájezdu podmínky smlouvy a písemně navrhnout Všeobecné podmínky I. 1. Cestovní kancelář ADRIALAND s.r.o. (dále jen cestovní kancelář ) se podpisem cestovní smlouvy zavazuje poskytnout uvedeným zákazníkům vymezený zájezd. 2. Zákazník se zavazuje splnit

Více

Všeobecné podmínky MT-TOUR

Všeobecné podmínky MT-TOUR Všeobecné podmínky MT-TOUR 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti CK MT-TOUR, Ing. Michaela Červinková (dále jen CK MT-TOUR)

Více

Všeobecné smluvní podmínky CK Thien Truong An Vietnam Travel

Všeobecné smluvní podmínky CK Thien Truong An Vietnam Travel Všeobecné smluvní podmínky CK Thien Truong An Vietnam Travel 1. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Thien Truong An Vietnam Travel (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě

Více

a) CK, která zájezdy nabízí a prodává přímo ve vlastním prodejním místě na straně jedné.

a) CK, která zájezdy nabízí a prodává přímo ve vlastním prodejním místě na straně jedné. Všeobecné podmínky CK Travel & Production s.r.o. Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Travel & Production s.r.o., Na Roudné 110, 301 00 Plzeň, IČ 263 76 016 (dále jen CK), jsou platné pro

Více

Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky pobytu (dále jen zákazník) a provozovatelem

Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky pobytu (dále jen zákazník) a provozovatelem Všeobecné obchodní podmínky 1. Smluvní strany Vzájemný smluvní vztah mezi účastníky pobytu (dále jen zákazník) a provozovatelem rekreačního střediska Stará Živohošť společností Stará Živohošť s.r.o. se

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURFSTYLE s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURFSTYLE s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURFSTYLE s.r.o. 1. Úvodní ustanovení A. Všeobecné smluvní podmínky CK Surfstyle s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, jednotlivé služby cestovního ruchu

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ZÁJEZDY PRO DĚTI S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ZÁJEZDY PRO DĚTI S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ZÁJEZDY PRO DĚTI S.R.O. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen podmínky) společnosti Zájezdy pro děti, s. r. o. jsou platné pro

Více

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ

SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ SMLOUVA O OBCHODNÍM ZASTOUPENÍ uzavřená podle 642 a násl.obch. zák. č. 513/1991 Sb. DODAVATEL Rox Company s.r.o. sídlo : Všemina 300. 763 15 Slušovice zastoupená : Kořének Roman, jednatel bankovní spojení

Více

Obchodní podmínky ubytování na Pohádkových usedlostech.

Obchodní podmínky ubytování na Pohádkových usedlostech. Obchodní podmínky ubytování na Pohádkových usedlostech. Následující podmínky platí pro pronájem soukromých apartmánů v domě majitele, které zprostředkoval uvedený nájemce a objednaných služeb, které zajistil

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře ALEX na rok 2009

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře ALEX na rok 2009 Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře ALEX na rok 2009 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti Alex, cestovní

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře White Grant s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře White Grant s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře White Grant s.r.o. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře White Grant s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Účastníci zájezdu - smluvního vztahu

I. Úvodní ustanovení. II. Účastníci zájezdu - smluvního vztahu Všeobecné smluvní podmínky ARMITOUR - cestovní kancelář s.r.o. podle ustanovení zákona č. 159/99Sb. ----------------------------------------------------------------------- Tyto všeobecné podmínky vymezují

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY MICHAL VARGA PLATNÉ OD 1.1. 2013

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY MICHAL VARGA PLATNÉ OD 1.1. 2013 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY MICHAL VARGA PLATNÉ OD 1.1. 2013 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro dopravu a služby autobusové dopravy Michal Varga, se

Více

Všeobecné obchodní podmínky CK MOJELODE.CZ

Všeobecné obchodní podmínky CK MOJELODE.CZ tel: +420 602 483 242 e-mail: info@mojelode.cz web: www.mojelode.cz CK Mojelode.cz EKOSAN servis s.r.o. Fortenská 43 537 01 Chrudim Všeobecné obchodní podmínky CK MOJELODE.CZ 1. Vymezení pojmů CK MOJELODE.CZ

Více

Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o.

Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o. Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o. Vzájemný smluvní vztah mezi INSPIRA, s.r.o. a zákazníkem vychází z ustanovení obchodního zákoníku o dodávce služeb v platném znění

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK RÉGIO PRO SKUPINOVÉ ZÁJEZDY, POBYTY A FIREMNÍ AKCE

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK RÉGIO PRO SKUPINOVÉ ZÁJEZDY, POBYTY A FIREMNÍ AKCE VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK RÉGIO PRO SKUPINOVÉ ZÁJEZDY, POBYTY A FIREMNÍ AKCE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Cestovní kancelář Régio (dále také jen jako CK ) je provozována společností Region, spol. s r.o.

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Platí od 15.11.2014 pro zájezdy z katalogů na rok 2015

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Platí od 15.11.2014 pro zájezdy z katalogů na rok 2015 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Platí od 15.11.2014 pro zájezdy z katalogů na rok 2015 I. OBECNÉ PODMÍNKY 1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře RELAX ADRIATIC, s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy,

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecné smluvní podmínky Trends & Events s.r.o., se sídlem Tobrucká 713/25, 160 00 Praha 6, IČO 289 52 481 DIČ CZ28952481 jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY - ZIMA 2013/2014

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY - ZIMA 2013/2014 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY - ZIMA 2013/2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti Melissa Travel s.r.o. (dále jen Melissa

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 1 Všeobecné obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ a) Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře EVENTBOX, s.r.o. (dále jen cestovní kancelář ) jsou platné pro všechny cesty, jejichž pořadatelem je

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Společnost Agentura TAPAZA s.r.o. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky 1. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří CK BL Travel s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě a) přihlášky na zájezd odeslané zákazníkem (příp.

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ AGENTURY HADRIAN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ AGENTURY HADRIAN HADRIAN CESTOVNÍ AGENTURA HADRIAN, cestovní agentura Kateřina Demovičová Běhounkova 2534/67, 158 00 Praha 13 IČ: 76501191 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ AGENTURY HADRIAN I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY GREECE TOURS PRAGUE, spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY GREECE TOURS PRAGUE, spol. s r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY GREECE TOURS PRAGUE, spol. s r.o. I. Úvodní ustanovení: Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji zájezdů předem

Více

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9.

VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB. cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek. platné od 23. 9. VŠEOBECNE PODMÍNKY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB cestovní agentury Travel & Business Airticket s.r.o. pro prodej letenek platné od 23. 9. 2011 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné podmínky pro cestující agentury Cruise Travel Tyto všeobecné podmínky pro cestující agentury Cruise Travel (dále jen Podmínky ) tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy,

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE Autoturist, a.s.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE Autoturist, a.s. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE Autoturist, a.s. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE Autoturist, a.s. ČLÁNEK I.Úvodní ustanovení Obchodní firma Autoturist, a.s., IČO: 45804800,

Více

Cestovní smlouva a všeobecné podmínky účasti na zájezdech a poskytování služeb CK Thajsko Travel

Cestovní smlouva a všeobecné podmínky účasti na zájezdech a poskytování služeb CK Thajsko Travel Cestovní smlouva a všeobecné podmínky účasti na zájezdech a poskytování služeb CK Thajsko Travel THAJSKO TRAVEL Co.Ltd. (dále jen cestovní kancelář nebo CK) se sídlem: 209/119 Moo 6, Phaniad Chang Road.,

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře AMERICA TOURS, v.o.s. ( dále jen CK ) 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky CK (dále jen Podmínky) jsou platné pro

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY QT TECHNIK spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY QT TECHNIK spol. s r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY QT TECHNIK spol. s r.o. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky společnosti QT Technik spol. s r.o. (dále jen "PODMÍNKY") jsou platné pro všechny pobyty společnosti QT

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře Sport-S, s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře Sport-S, s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře Sport-S, s.r.o. I. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Sport- S, s.r.o. jsou platné pro všechny její akce, tj. zájezdy, programy

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Bezbatour

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Bezbatour Pestrá společnost, o.p.s. Email: agentura@bezbatour.cz IČ: 28525973 Kučerova 809/11 Tel.: 222984244 DIČ: CZ28525973 198 00 Praha 9 URL: www.pestraspolecnost.cz č.ú.: 2600332657/2010 www.bezbatour.cz Všeobecné

Více

Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce

Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce jsou platné pro všechny zájezdy

Více

Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o

Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o 1. Úvodní ustanovení Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Skalla CZ, s.r.o., IČ 25961292, se sídlem Hradec Králové 2, Ulrichovo nám.

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA POZNÁVACÍCH ZÁJEZDECH CK AEOLUS

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA POZNÁVACÍCH ZÁJEZDECH CK AEOLUS VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA POZNÁVACÍCH ZÁJEZDECH CK AEOLUS Platné od 1.1.2014 Čl. I. Smlouva o zájezdu 1. Účastníky smluvního vztahu jsou pořadatel - AEOLUS, řecká cestovní kancelář, s.r.o. -

Více

Všeobecné podmínky Windsurfing Mácháč

Všeobecné podmínky Windsurfing Mácháč Všeobecné podmínky Windsurfing Mácháč 1 Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné a záruční podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky) platí pro služby zajišťované firmou Windsurfing Mácháč,

Více

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o.

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky CK Travel Planet jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK STRAVA, Balkanbus s.r.o

při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK STRAVA, Balkanbus s.r.o Balkanbus s.r.o. Smlouva o obchodním zastoupení při nabídce a prodeji zájezdů pořádaných CK STRAVA, Balkanbus s.r.o Smluvní strany: CK STRAVA, Balkanbus s.r.o. (dále jen CK) Se sídlem: Havlíčkova 99, Blučina

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní agentury ELLIOT GROUP s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní agentury ELLIOT GROUP s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní agentury ELLIOT GROUP s.r.o. I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní agentury ELLIOT GROUP s.r.o. jsou platné pro všechny jednotlivé služby cestovního

Více

SMLOUVA O ZÁJEZDU Platná od 28.12.2014

SMLOUVA O ZÁJEZDU Platná od 28.12.2014 Cestovní kancelář RoSlo s.r.o. Nám. Přemysla Ot. II. 84/24, 370 01 České Budějovice Tel.: 386 355 932, 604 919 838 e-mail: roslo@roslo.cz 2. pobočka: RoSlo s.r.o. Lannova 57, 370 01, České Budějovice Tel.:

Více

Čl. I.) Smlouva o zájezdu

Čl. I.) Smlouva o zájezdu VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH CK AEOLUS Platné od 1.1.2014 Čl. I.) Smlouva o zájezdu 1. Účastníky smluvního vztahu jsou pořadatel - AEOLUS, s.r.o. - řecká cestovní kancelář - se sídlem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ( dále jen VOP ) společnosti METEL s.r.o. IČ: 25974289 1. Pro účely těchto Všeobecných obchodních podmínek se rozumí: 1.1. Dodavatel: METEL s.r.o. Žižkův kopec 617, 552 03 Česká

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro dětský letní tábor pořádaný Pionýr, z.s. - 96. PS Veselí Medvědi. I. Smluvní strany, vznik smluvního vztahu

SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro dětský letní tábor pořádaný Pionýr, z.s. - 96. PS Veselí Medvědi. I. Smluvní strany, vznik smluvního vztahu SMLUVNÍ PODMÍNKY pro dětský letní tábor pořádaný Pionýr, z.s. - 96. PS Veselí Medvědi I. Smluvní strany, vznik smluvního vztahu Smluvní strany: - Pionýr, z.s. - 96. Pionýrská skupina Veselí Medvědi se

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné smluvní podmínky Cestovní kanceláře Ing. Ladislav Jarý - VICTORIA se sídlem Cihlářská 26, 602 00 Brno, IČO 163 12 520 (dále jen CK VICTORIA)

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ROK 2014

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ROK 2014 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ROK 2014 Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy (dále jen CS), která upravuje vztah mezi zákazníkem a cestovní kanceláří MAD MAT SPORT s.r.o

Více

Všeobecné obchodní podmínky Spa Resort Lednice

Všeobecné obchodní podmínky Spa Resort Lednice Všeobecné obchodní podmínky Spa Resort Lednice Všeobecné obchodní podmínky Spa Resortu Lednice s.r.o. (dále jen podmínky) upravují vzájemný smluvní vztah mezi Spa Resortem Lednice s.r.o. (dále jen Spa

Více

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Radynacestu, s.r.o.

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Radynacestu, s.r.o. Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Radynacestu, s.r.o. I. Základní ustanovení. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu (dále jen smlouva) uzavřené mezi cestovní kanceláří Radynacestu,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Tandemové centrum Liberec (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

Všeobecné smluvní podmínky lodě Elisabeth II., Veronika

Všeobecné smluvní podmínky lodě Elisabeth II., Veronika Všeobecné smluvní podmínky lodě Elisabeth II., Veronika Smluvní podmínky společnosti Hausbóty Levněji s.r.o. platné pro pronájem rekreačních motorových lodí na Baťově kanálu jakožto vodní cestě 0. třídy

Více

Cestovní kancelář Tour operator Travel agency

Cestovní kancelář Tour operator Travel agency VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE Účastníky smluvního vztahu (smluvní strany) jsou: I. Účastníci smluvního vztahu a) CK PRO, se sídlem Na Bučance 3, Praha 4, IČ: 61024511 (dále jen

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ALEX 2011

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ALEX 2011 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ALEX 2011 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti Alex, cestovní kancelář,

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti StiBus, s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti StiBus, s.r.o. společnosti Partnerský vztah mezi objednavatelem služeb (dále jen objednavatel) a dodavatelem služeb společností (dále jen společnost StiBus). I. Předmět činnosti II. III. IV. Závazné objednání služby

Více

Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY

Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY Tábor VAMAtremp - SMLUVNÍ PODMÍNKY pro dětské rekreační pobyty (dále jen pobyt ) na letním táboru VAMAtremp Nadějkov, (dále jen tábor ): 1. Smluvní strany a) Pořadatel pobytu Marcela Jelínková,VAMAtremp

Více

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy o zájezdu (dále jen

Více

OBCHODNÍ A STORNO PODMÍNKY 2011

OBCHODNÍ A STORNO PODMÍNKY 2011 OBCHODNÍ A STORNO PODMÍNKY 2011 Cestovní kanceláře Miroslav Byrtus CK BYTOUR platné od 1. 1. 2011.Povinnosti a práva mezi zákazníkem a CK BYTOUR I Cestovní kancelář IČ 433 50 372 sídlem: Švabinského 561,

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURF DOVOLENÁ, S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURF DOVOLENÁ, S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURF DOVOLENÁ, S.R.O. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné smluvní podmínky Surf dovolená, s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Kamil Jíša INTERTRANS, Slovanská tř. 5, 326 00 Plzeň, IČO 10384596 (dále jen CK) jsou platné pro

Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Kamil Jíša INTERTRANS, Slovanská tř. 5, 326 00 Plzeň, IČO 10384596 (dále jen CK) jsou platné pro Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Kamil Jíša INTERTRANS, Slovanská tř. 5, 326 00 Plzeň, IČO 10384596 (dále jen CK) jsou platné pro všechny zájezdy (služby cestovního ruchu) poskytované

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ALEX ZIMA 2013/2014

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ALEX ZIMA 2013/2014 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ALEX ZIMA 2013/2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti CK ALEX, s.r.o.

Více

Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK

Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Ing. Karel Topič CK Australia Puzzle, Viva Travel, dovolenánapřání.cz, zapsaným v živnostenském rejstříku (pořadatelem zájezdu-dovolené,

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro dětské rekreační pobyty (dále jen pobyt ) na zimních lyžařských táborech (dále jen tábor ):

SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro dětské rekreační pobyty (dále jen pobyt ) na zimních lyžařských táborech (dále jen tábor ): SMLUVNÍ PODMÍNKY pro dětské rekreační pobyty (dále jen pobyt ) na zimních lyžařských táborech (dále jen tábor ): 1. Smluvní strany a) Pořadatel pobytu (dále jen provozovatel ) - os Dareba, Hory 115, 360

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Studium v zahraničí Smluvní strany Jazykovou školou ATES language s.r.o. se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí jazyková škola ATES language s.r.o. se sídlem Prorektorská

Více

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní vztah mezi pořadatelem pobytu PhDr. Šárka Havelková, Konečná 315, Měchenice, IČ 02365626 (dále jen "provozovatel") a objednavatelem (dále jen "objednavatel")

Více

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů

Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů Smlouva o obchodním zastoupení při prodeji zájezdů uzavřená dle 652 a násl. Obchodního zákoníku mezi Zastoupeným: Cestovní kancelář: CK KLEA s.r.o. Sídlo: Okružní 560, Dolní Smržovka, Tanvald, 468 41 Kontaktní

Více

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o.

Reklamační řád. Verze 1.01. poslední změna 22/08/2011. Vytvořil CZ101/Behunek. Reklamační řád Hafele Czech & Slovakia s.r.o. Reklamační řád Verze 1.01 poslední změna 22/08/2011 Vytvořil CZ101/Behunek Print: 31.08.2011 Page 1/5 Obsah 1. Základní ustanovení... 3 2. Rozsah platnosti... 3 3. Reklamace... 3 3.1. Základní pojmy reklamace...

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH A ČERPÁNÍ CESTOVNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ PODLE USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 159/1999 SB.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH A ČERPÁNÍ CESTOVNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ PODLE USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 159/1999 SB. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ÚČAST NA ZÁJEZDECH A ČERPÁNÍ CESTOVNÍCH SLUŽEB POSKYTOVANÝCH CESTOVNÍ KANCELÁŘÍ PODLE USTANOVENÍ ZÁKONA Č. 159/1999 SB. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. se sídlem Praha 3, Vinohrady, Korunní 1961/109,

Více

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IveRia TRAVEL s.r.o. (dále jen CK IveRia) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IveRia TRAVEL s.r.o. (dále jen CK IveRia) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IveRia TRAVEL s.r.o. (dále jen CK IveRi jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu pořádané CK IveRia. Smluvní

Více

Všeobecné podmínky k zájezdům

Všeobecné podmínky k zájezdům Všeobecné podmínky k zájezdům Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře pux s.r.o. (dále jen CK nebo cestovní kancelář PUXtravel) upravují vzájemné smluvní vztahy mezi CK a fyzickými

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ALEX 2014

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ALEX 2014 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ALEX 2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti CK ALEX, s.r.o. (dále

Více

Všeobecné obchodní a dodací podmínky

Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky Všeobecné obchodní a dodací podmínky společnosti STASTO Automation s.r.o., se sídlem Týnec nad Sázavou, K Náklí 512, PSČ 257 41, IČO 496 84 175, zapsané v obchodním

Více