Národní parky Chorvatska Během 6 dnů navštívíte 4 nejznámější Národní parky Chorvatska, po křížové cestě vystoupáte na kopec Čvrdak, navštívíte

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Národní parky Chorvatska Během 6 dnů navštívíte 4 nejznámější Národní parky Chorvatska, po křížové cestě vystoupáte na kopec Čvrdak, navštívíte"

Transkript

1 Národní parky Chorvatska Během 6 dnů navštívíte 4 nejznámější Národní parky Chorvatska, po křížové cestě vystoupáte na kopec Čvrdak, navštívíte muzeum řemesel, zúčastníte se folklorního večera, odpočinete si u moře nebo u hotelového bazénu, podniknete výlet lodí. 1. a 2. den odjezd v odpoledních hodinách po trase Ústí nad Labem - Praha - Jihlava, příp. Brno, noční přejezd, dopolední prohlídka národního přírodního parku Plitvická jezera (16 jezer, která jsou spojena 90 vodopády tvoří národní park rozprostírající se na ploše 220 km2. Již od roku 1949 jsou Plitvická jezera zařazena na seznamu světového přírodního dědictví organizace UNESCO). V odpoledních hodinách přejezd na ostrov Murter, večeře, nocleh ve 3* hotelu, možnost koupání v hotelovém bazénu 3.den po snídani výstup na kopec Čvrdak (po nově zbudované křížové cestě ke chrámu Karavaja, kde v roce 1994 kázal papež Jan Pavel II za ukončení války v Jugoslávii), prohlídka obce Jezera a divokého pobřeží mezi obcemi Jezera a Tisnem, prohlídka kempového komplexu Lovišča s pěším výletem na výhled na Kornatské ostrovy (překrásná vyhlídka na panoráma okolních ostrůvků a obcí), večeře, nocleh ve 3* hotelu 4.den po snídani výlet lodí do přírodního národního parku Kornatské ostrovy, které jsou chráněny organizací UNESCO, zastávka na jednom z ostrovů s prohlídkou místní flóry a fauny, cestou oběd s rybí specialitou a ochutnávkou místního kvalitního vína, folklórní večer v hotelu, večeře, nocleh ve 3* hotelu 5. a 6. den návštěva národního přírodního parku Vodopády na řece Krka. Po snídani odjezd autobusem do oblasti obce Skradin, zde prohlídka místní fauny, flóry a rozsáhlého území s kaskádami vodopádů, prohlídka muzea řemesel, možnost koupání v jezírku pod vodopády. V odpoledních hodinách návštěva národního přírodního parku Paklenica, který byl vyhlášen světovou rezervací květeny. Rozkládá se ve 2 soutěskách v pohoří Velebit. Nachází se zde velký počet bizardních krasových a jeskynních útvarů. Žije zde mnoho zajímavých živočichů /mimo jiné i kamzíci, vlci, rysi a medvědi/. Noční přejezd do ČR, příjezd v dopoledních hodinách. Termíny: Cena: ,- Kč (jiné termíny po dohodě) Cena zahrnuje: 3x nocleh ve dvoulůžkovém pokoji s polopenzí, dopravu klimatizovaným autobusem, vstupné do národních parků, místní poplatky, delegáta CK, folklorní večer Zájezd se uskuteční při minimálním počtu 38 účastníků.

2 CANAL di MIDI - v srdci Languedocu FRANCIE 300 let stará vodní cesta, která spojuje Atlantik a středomoří nabízí množství možností. Naše tradiční cesta vede historickým Narbonnem, Minervois a přímořským Cruissan. Katarská sídla, Carcassone, Beziéres, Capestang, seznámení s vinařstvím Corbiéres vytváří program pro všechny. Platanové aleje, vinohrady a milí Francouzi nás doprovázejí po celou plavbu. 1. a 2. den: Odjezd po trase Ostrava, Olomouc, Brno přes Rakousko, Itálii, noční přejezd, dopolední zastávka a picknik u Lago di Garda, prohlídka Sirmione, pobyt u jezera, koupání, přejezd do Antibes, nocleh. 3. den: Návštěva tržiště a starého města Antibes, příjezd do Argens odpočinek, převzetí lodí, začátek plavby den: Plavba, poznávací a rekreačně-turistický program, výlety do Carcassone - UNESCO, Narbonne s katedrálou, historický Capestang, výlet na katarský hrad a Beziérs, seznámení s vinařstvím oblasti Corbiéres, individuální vyjížďky na kolech, rybaření atd. 10. a 11. den: Odplutí do přístaviště, předání lodi, noční přejezd do ČR. Termín: Cena: Kč LAGO di GARDA ITÁLIE Nádherná přírodní scenérie, bohatá vegetace zrcadlící se v hladině největšího italského jezera, ostré kontrasty mezi velehorami s alpskou vegetací na severu jezera a mezi středomořským klimatem, vládnoucím na jihu, přitahovaly fascinované návštěvníky již v minulém století. Výlety do starobylého Bergama, Verony, Milána, k jezeru Lago di Como a do Madonny di Campiglio udělají z této cesty nevšední zážitek. 1. a 2. den: Odjezd odpoledne po trase Orlová, Havířov, Ostrava, Frýdek Místek, Olomouc, Brno, České Budějovice, noční přejezd, ubytování v hotelu Posta v oblasti Lago di Garda. Odpočinek, výlet k jezeru, koupání. 3. den: Celodenní program v oblasti jezer - ráno projížďka západním pobřežím Gardy - zastávka v městečku Limone (volno, procházka), před polednem přejezd k jezeru Lago Iseo - pěší procházka, pozdě odpoledne návrat k jezeru Garda - návštěva lázní Sirmione s řadou pohádkových vil na jezeře. 4. den: Dopoledne návštěva lázní Malcesine na východním břehu jezera Garda, volno, možnost výjezdu lanovkou na Monte Baldo, kolem poledne odjezd přes Veronu (pěší procházka) do Mantovy - prohlídka slavného města se zámkem a historickým centrem. 5. den: Prohlídka Rivy del Garda, koupání a pobyt u jezera. 6. den: Ráno příjezd do Milána, prohlídka centra hlavního města Lombardie (La Scala, Dóm, pasáž V. Emanuella, zámek Sforzesco), odpoledne přejezd k jezeru Lago di Como, zastávka v lázních Como s výhledy na jezero. 7. den: Dopoledne návštěva městečka Trento - prohlídka centra horského města, možnost výjezdu lanovkou s výhledem na Alpy, odpoledne návštěva oblasti Brenta - středisko Pinzolo, Madonna di Campiglio a údolí Val di Sole. 8. den: Návštěva vodního parku Gardaland, pobyt u jezera, noční přejezd. 9. den: Příjezd do ČR dopoledne. Termín: Cena: 9 990,- Kč Cena zahrnuje: dopravu klimatizovaným autobusem, fakultativní výlety, 6x nocleh v hotelu Posta**, 6x polopenze, průvodce, DPH. Cena nezahrnuje: cestovní připojištění, lanovky a vstupné cca 50 EUR. 59

3 INZERÁT A4 nebo poznámky apod.

4 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Všeobecné smluvní podmínky prodeje, účasti, rozsahu a kvality služeb zahrnutých do cen zájezdů touroperátora Prosperita Travel (dále jen Všeobecné smluvní podmínky). Následující Všeobecné smluvní podmínky platí pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu, pořádané touroperátorem Prosperita Travel (dále jen touroperátor). Nedílnou součástí těchto Všeobecných smluvních podmínek jsou i Důležité informace. Zákazník je povinen seznámit se s informacemi, které touroperátor k danému typu zájezdu poskytuje. Níže uvedené Všeobecné smluvní podmínky touroperátora jsou nedílnou součástí smlouvy mezi zákazníkem a touroperátorem. I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní vztah mezi touroperátorem a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem podepsané písemné Závazné přihlášky - cestovní smlouvy, jejího potvrzení ze strany touroperátora a úhrady zálohy zákazníkem na účet touroperátora. Tímto okamžikem je uzavřena cestovní smlouva. Při přihlašování na zájezd, pořádaný touroperátorem, obdrží zákazník Závaznou přihlášku - cestovní smlouvu, kterou po vyplnění a podpisu předá nebo zašle touroperátorovi do uvedeného termínu (tzn. do termínu platnosti rezervace). Předáním nebo zasláním vyplněné a podepsané Závazné přihlášky - cestovní smlouvy zákazník stvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými smluvními podmínkami touroperátora, uznává je a souhlasí s nimi. Touroperátor poskytuje své služby všem zájemcům bez omezení, osoby mladší 15 let mohou užívat služeb v doprovodu osoby starší 18 let a osoby v rozmezí let se souhlasem svého zákonného zástupce. Katalogy zájezdů jsou vydávány ve velkém předstihu. Touroperátor si proto vyhrazuje právo oznámit, před uzavřením cestovní smlouvy, změny údajů uvedených v katalogu zájezdů. V případě, kdy se údaje na Závazné přihlášce - cestovní smlouvě a v katalogu odlišují, jsou závazné údaje uvedené na Závazné přihlášce - cestovní smlouvě (dále jen cestovní smlouva). II. CENOVÉ PODMÍNKY Cenou zájezdu se rozumí cena, kterou za služby objednané zákazníkem potvrdí touroperátor na Závazné přihlášce - cestovní smlouvě. Ceny jsou cenami smluvními mezi touroperátorem na straně jedné a zákazníkem na straně druhé. Obsah cen je uveden u nabídky jednotlivých služeb. Ceny obsahují DPH. Touroperátor má právo na jednostranné zvýšení ceny do 21.dne před zahájením zájezdu, a to v případech, kdy po datu stanovení cen v katalogu došlo ke změně ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot nebo plateb, spojených s dopravou, např. letištních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, nebo kdy došlo ke změně směnného kursu české koruny vůči EUR a USD použitého pro stanovení ceny zájezdu, a to o více než 10%. V tomto smyslu upravené ceny zájezdu jsou platné dnem vyhlášení úpravy cen a vztahují se na všechny služby, které zatím zákazník nečerpal a které jsou obsahem ceny. Písemné oznámení o zvýšení ceny zašle touroperátor zákazníkovi nejpozději 21 dnů před zahájením zájezdu - pobytu. Je-li touroperátor nucen zvýšit cenu zájezdu za jiných než výše uvedených podmínek, navrhne zákazníkovi změnu cestovní smlouvy. Náklady touroperátora na vedlejší služby, které nejsou obsahem ceny, jako např. telefonické nebo telefaxové vyžádání služeb v zahraničí, rezervace a telefonické či elektronické dotazy do zahraničí i v tuzemsku, o které zákazník touroperátora požádá, hradí zákazník, a budou účtovány odděleně od sjednané ceny zájezdu. Případné slevy, vyhlášené touroperátorem po datu podpisu cestovní smlouvy zákazníkem, nezakládají právo zákazníkovi žádat dodatečné poskytnutí zlevněné ceny. III. PLATEBNÍ PODMÍNKY Touroperátor má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím a zákazník má povinnost uhradit cenu služeb před jejich poskytnutím. Zákazník uhradí při uzavření cestovní smlouvy bu? zálohu 50% z ceny zájezdu nebo celkovou cenu zájezdu. Při uzavření cestovní smlouvy se sníženou zálohou 500Kč/os. je zákazník povinen doplatit zálohu do výše 50% z ceny zájezdu v termínu stanoveném v cestovní smlouvě, neučiní-li tak, má touroperátor právo cestovní smlouvu zrušit bez nároku na vrácení dosud zaplacených záloh. V případě vzniku smluvního vztahu v době kratší než 30 dnů před zahájením zájezdu, je zákazník povinen uhradit 100% celkové ceny zájezdu. Doplatek celkové ceny zájezdu, která s ním byla sjednána v cestovní smlouvě, musí zákazník uhradit nejpozději 30 dnů před zahájením čerpání služeb dohodnutých v cestovní smlouvě. Při placení složenkou se termínem zaplacení rozumí termín, kdy touroperátor obdrží potvrzení o zaplacení. Při placení fakturou nebo převodem z účtu se termínem zaplacení rozumí termín, kdy je na běžný účet touroperátora připsána požadovaná částka. Při platbě (zálohy či celkové částky za zájezd) na fakturu bude od zákazníka současně požadováno složení zálohy ve výši 1000 Kč v hotovosti. O tuto částku bude po zaplacení faktury snížen požadovaný doplatek do celkové ceny zájezdu, při vzniku přeplatku bude tento vrácen zákazníkovi. V případě úhrady zájezdu v termínu kratším než 14 dní před nástupem k čerpání služeb, je zákazník povinen tuto úhradu provést hotovostním vkladem na účet touroperátora nebo v kanceláři touroperátora. V případě nedodržení termínu zaplacení ceny zájezdu zákazníkem je touroperátor oprávněn jeho účast na zájezdu zrušit s tím, že náklady spojené se zrušením účasti ( stornopoplatky ) hradí zákazník. Bez zaplacení celé ceny zájezdu v termínu, uvedeném v cestovní smlouvě, nemá zákazník nárok účastnit se zájezdu a čerpat služby. Doklad pro ubytování a čerpání dalších služeb (voucher ) bude zásadně zákazníkovi předán až po plném zaplacení ceny zájezdu. IV. ZMĚNY SLUŽEB, ZMĚNY PROGRAMU, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A RUŠENÍ ZÁJEZDU Pokud nastanou okolnosti, které cestovní kanceláři brání poskytnout služby podle sjednaných podmínek, je touroperátor povinen provést odpovídající změny a nebo zájezd zrušit. Takové změny je touroperátor povinen sdělit zákazníkovi bez zbytečného odkladu. Zákazník má právo na odstoupení od smlouvy a vrácení zaplacené ceny nebo zálohy, případně na převod zaplacené částky na úhradu ceny náhradního plnění, bez jakýchkoliv stornopoplatků, při zrušení zájezdu ze strany touroperátora a při závažné změně programu, místa ubytování, způsobu přepravy a ceny zájezdu. Za závažnou změnu se nepovažuje změna ubytovacího objektu, pokud je náhradní objekt stejné nebo vyšší kategorie, změna příjezdové nebo odjezdové trasy z dopravních bezpečnostních a pod. důvodů. Pokud zákazník neodstoupí od smlouvy ve lhůtě 5 dnů od doručení oznámení o změnách, má se za to, že s její změnou souhlasí. Touroperátor si vyhrazuje právo zrušit zájezd nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu, jestliže nebylo dosaženo minimálního počtu zákazníků u zájezdů s dopravou, organizovanou touroperátorem, a to: a) 30 osob platících plnou katalogovou cenu přepravy u autobusu do 48 míst b) 35 osob platících plnou katalogovou cenu přepravy u autobusu do 60 míst c) 60 osob platících plnou katalogovou cenu letenky u letadla do 120 místd) 100 osob platících plnou katalogovou cenu letenky u letadla nad 120 míst U ostatních zájezdů si touroperátor vyhrazuje právo zrušit zájezd, pokud nebylo dosaženo minimálního počtu účastníků, uvedeného v katalogu. O zrušení zájezdu je touroperátor povinen informovat zákazníka nejpozději do 21 dnů před zahájením zájezdu nebo čerpáním zaplacených služeb. V tomto případě má zákazník právo na vrácení celé částky bez dalších náhrad. Zruší-li touroperátor zájezd v době 20 a méně dnů před zahájením zájezdu, uhradí zákazníkovi pokutu 10 % z ceny zájezdu. Touroperátor si vyhrazuje právo na změnu data a hodiny příjezdu, hodiny odjezdu, jakož i na změnu trasy a věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů, jež mají přímý i nepřímý dopad na kalkulaci ceny zájezdu, nebo z důvodu mimořádných okolností (nejistá politická i vojenská situace v navštívené zemi), stávky, dopravních problémů a poruch, neštěstí a dalších okolností, které touroperátor nemohl ovlivnit. Touroperátor nepřebírá ve shora uvedených případech odpovědnost za důsledky a škody plynoucí ze změny programu a ceny zájezdu. Touroperátor rovněž nepřebírá odpovědnost za zrušení zájezdu a za změny programu zájezdu, trasy a služeb z důvodu zásahu vyšší moci. V tomto případě může touroperátor zajistit jen služby v souladu se svými možnostmi. Touroperátor si vyhrazuje právo na změnu ubytovacího zařízení, je-li tato změna provedena ze strany zahraničního partnera a touroperátor nemohl tuto změnu odvrátit. V takovém případě touroperátor garantuje ubytování, případně stravování (dle zaplacených služeb), v jiném ubytovacím zařízení minimálně na stejné úrovni. U zrušeného zájezdu z důvodu zásahu vyšší moci garantuje touroperátor zákazníkovi vrácení peněž, které zákazník zaplatil touroperátorovi. V. ZMĚNA CESTOVNÍ SMLOUVY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA 1. Změna termínu zájezdu, změna místa zájezdu, změna typu ubytování, změna druhu dopravy Změna cestovní smlouvy, na základě písemného požadavku zákazníka, bude ze strany touroperátora provedena, pokud to bude možné. Má-li některá z těchto změn za následek změnu termínu zájezdu nebo změnu místa, typu ubytování nebo změnu druhu dopravy, je posuzována jako podstatná změna cestovní smlouvy a zákazník je povinen zaplatit následující poplatky za překnihování, je-li o změnu požádáno v době: a) 40 a více dní před zahájením zájezdu Kč za každou překnihovanou změnu b) 39 až 30 dní před zahájením zájezdu - 5 % z ceny zájezdu, min. však 500 Kč za každou překnihovanou změnu c) 29 až 21 dní před zahájením zájezdu 15 % z ceny zájezdu za každou překnihovanou změnu V období 20 a méně dní před zahájením zájezdu posuzuje touroperátor požadavek zákazníka na změnu termínu zájezdu nebo změnu místa nebo typu ubytování nebo druhu dopravy jako storno ze strany zákazníka a zákazník je povinen zaplatit touroperátor stornopoplatky dle bodu VI. Při změně druhu dopravy se poplatky za překnihování platí pouze z ceny dopravy. 2. Změna jména zákazníka Zákazník může písemně oznámit cestovní kanceláři, že se zájezdu místo něho zúčastní jiná osoba (náhradník) v oznámení uvedená. Dnem prokázaného doručení oznámení do CK v níže uvedené lhůtě se osoba v něm uvedená stává zákazníkem. Oznámení musí obsahovat prohlášení nového zákazníka, že souhlasí s uzavřenou cestovní smlouvou. Za změnu jména osoby v cestovní smlouvě (rezerv. čísle) provedenou před zahájením zájezdu, je zákazník povinen zaplatit 200 Kč za překnihovanou osobu včetně dětí. Při změně jmen a příjmení všech osob v cestovní smlouvě je toto posuzováno jako odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka dle bodu VI. Je-li zákazníkem více osob, uhradí zákazník cestovní kanceláři náklady, spojené se změnou jména zákazníka, za každou osobu. Původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za zaplacení ceny zájezdu a nákladů touroperátorovi, spojených s provedením změny. 3. Změna počtu osob na cestovní smlouvě a) Provede-li storno 1 osoba ve dvoulůžkovém pokoji, musí zaplatit zbývající osoba příplatek za jednolůžkový pokoj. Pokud tento příplatek nebude uhrazen, tato osoba nesplňuje podmínky pro vystavení ubytovacího poukazu - voucheru a nemohou jí být poskytnuty služby ze strany touroperátora b) Provede-li storno jedna nebo více osob v apartmánu, jsou zbývající osoby v cestovní smlouvě povinny doplatit ve stanoveném termínu rozdíl do původní ceny apartmánu. Pokud tak zákazník neučiní, bude toto posuzovat touroperátor jako odstoupení od smlouvy ze strany zákazníka dle bodu VI. VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZE STRANY ZÁKAZNÍKA - STORNOPOPLATKY Zákazník má právo před zahájením zájezdu odstoupit od uzavřené cestovní smlouvy s touroperátorem (stornovat zájezd). Toto odstoupení (storno zájezdu) musí být doručeno touroperátorovi Prosperita Travel. V tomto případě má touroperátor právo účtovat stornopoplatky (odstupné) z ceny zakoupených služeb, vždy max. do výše celkové částky za tyto služby uvedené na cestovní smlouvě. Při stornu osoby v apartmánu se stornopoplatek počítá z poměrné částky připadající na osobu z celkové ceny za apartmán. Poplatky za překnihování (viz. bod V.) a pobytová taxa nejsou zahrnovány do ceny zájezdu při výpočtu stornopoplatků. Stornopoplatek hradí zákazník a je splatný ihned. Touroperátor má právo odečíst stornopoplatek od složené celé nebo částečné zálohové platby. Pokud stornopoplatky budou vyšší než úhrada zálohy zákazníkem, je zákazník povinen uhradit tento rozdíl do 14 dnů od provedeného doúčtování. Zákazník je povinen vrátit všechny ceniny (voucher, doklad o pojištění) při odstoupení od smlouvy, jinak mu touroperátor po odečtení příslušného stornopoplatku nevrátí peníze až do prokazatelného nezneužití těchto cenin. Po odečtení stornopoplatku obdrží zákazník zpět zbytek ze zaplacené částky. Tato platba se provádí přes účtárnu touroperátora poštovní poukázkou dekádně. Výše stornopoplatku závisí na době, kdy touroperátor obdržel požadavek zákazníka na storno zájezdu, a to: a) 40 a více dní před zahájením zájezdu 500 Kč/osobu b) 39 až 30 dní před zahájením zájezdu 10 % z ceny zájezdu, minimálně však 500 Kč/osobu c) 29 až 21 dní před zahájením zájezdu 25 % z ceny zájezdu d) 20 až 7 dní před zahájením zájezdu 50 % z ceny zájezdu e) 6 až 3 dny před zahájením zájezdu 80 % z ceny zájezdu f) 2 dny a méně před zahájením zájezdu 100 % z ceny zájezdu Při určení počtu dnů pro výpočet stornopoplatků se do stanoveného počtu dnů započítává i den, kdy došlo ke stornování zájezdu. Do počtu dnů se nezapočítává den, ve kterém má být poskytnuta první služba (odlet, odjezd či nástup na zájezd, pobyt). V případě, že se zákazník nedostaví k čerpání služeb v místě ubytování v den uvedený na voucheru, nebo zmešká odjezd (odlet) zájezdu nebo musí být vyloučen ze zájezdu nebo se zájezdu nezúčastní v důsledku jím dodaných nesprávných nebo neúplných údajů na cestovní smlouvě, nedodržením celních, pasových, devizových nebo jiných přepisů, nemá nárok na vrácení jím zaplacené finanční částky. V případě, že zákazník v průběhu zájezdu na základě svého přání zruší část zájezdu nebo svévolně nevyčerpá některou ze zaplacených služeb, nemůže uplatnit nárok na finanční náhradu za nevyčerpané služby. Stornuje-li zákazník účast na zájezdu před jeho zahájením, může uplatnit u pojiš?ovny nárok na úhradu části stornopoplatku, účtovaného cestovní kanceláří zákazníkovi. Zrušení účasti na zájezdu musí pojištěný nebo oprávněná osoba (ve smyslu občanského zákoníku) prokazatelně nahlásit touroperátorovi nejpozději následující pracovní den po dni, kdy nastala neschopnost zúčastnit se zájezdu touroperátora. Tento nárok může uplatnit u pojiš?ovny ve smyslu podmínek pojiš?ovny pro pojištění storna zájezdu. Podmínky pro pojištění nákladů souvisejících se zrušením cesty obdrží zákazník při uzavření cestovní smlouvy. VII. ZVLÁŠTNÍ SLUŽBY Zvláštními službami jsou ty služby, které nejsou součástí ceny. Tyto služby platí zákazník vždy zvláš?. Zákazník musí své požadavky na zvláštní služby uvést při uzavření cestovní smlouvy a tyto musí zaplatit současně při úhradě zálohy nebo celé ceny zájezdu. O zajištění zvláštní služby v průběhu cesty nebo pobytu může zákazník požádat v mimořádných případech průvodce (delegáta, vedoucího zájezdu), který se pokusí tyto zvláštní služby zprostředkovat. Úhradu v takových případech provede zákazník přímo dodavateli služby v příslušné měně. Za zajištění této služby je touroperátor oprávněn účtovat poplatek 10 % z ceny služeb v přepočtu na Kč. Touroperátor neručí za sníženou úroveň cizích služeb u takových akcí, které si zákazník objednává na místě u průvodce, hotelu či jiné organizace. VIII. POJIŠTĚNÍ 1. Cestovní pojištění Smluvním partnerem touroperátora Prosperita Travel pro cestovní pojištění je ČSOB pojiš?ovna. 2. Povinné smluvní pojištění CK Touroperátor Prosperita Travel má sjednáno zákonné pojištění pro případ úpadku v smyslu platného zákona č. 159/1999 Sb. IX. CESTOVNÍ DOKLADY Zákazníci, kteří se přihlásí k zájezdům, odpovídají za platnost svých cestovních dokladů v době konání zájezdu. Zákazník bere na vědomí, že dítě starší 15 let musí mít svůj vlastní pas. V případě, že tomu tak není a zákazník se z tohoto důvodu nemůže zájezdu účastnit, postupuje touroperátor stejně jako by zákazník zájezd stornoval, tedy dle bodu VI. Zákazníci, kteří si zajiš?ují vlastní dopravu, odpovídají za veškeré potřebné doklady nezbytné k cestám do zahraničí (zelená karta, mezin. řidičský průkaz apod.) X. DODRŽOVÁNÍ CELNÍCH, DEVIZOVÝCH A OSTATNÍCH PŘEDPISŮ Zákazníci jsou povinni dodržovat všechny celní, devizové a ostatní předpisy ČR nebo navštívené země včetně zemí tranzitních. Touroperátor nezajiš?uje vyřízení potřebných vízových formalit. Pokud by zákazník svým jednáním ohrožoval nebo narušil průběh a program zájezdu nebo pokud závažným způsobem poruší celní, devizové a ostatní předpisy ČR nebo navštívené či tranzitní země, může být vyloučen z účasti na zájezdu, přičemž ztrácí jakýkoliv nárok na náhradu nevyužitých služeb. XI. REKLAMACE Nároky na reklamace musí zákazník uplatnit u touroperátora písemně bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů po ukončení zájezdu. Po uplynutí této lhůty může zákazník uplatňovat nároky jen tehdy, jestliže k nedodržení této lhůty došlo bez jeho zavinění, avšak nejpozději do 3 měsíců ode dne, kdy měl být zájezd ukončen podle cestovní smlouvy, jinak právo zaniká. Došlo-li k nesplnění programu nebo některých služeb z viny touroperátora, má zákazník právo na náhradu jen do výše nečerpaných služeb. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu po zjištění závady v poskytování ubytovacích a stravovacích služeb tyto závady písemně oznámit recepci příslušného ubytovacího zařízení. V okamžiku vzniku reklamace poskytovaných služeb musí být mezi zákazníkem a recepcí proveden zápis o předmětu reklamace, v případě Chorvatska, Černé Hory zápis do knihy přání a stížností. Tento zápis musí být ze strany recepce vždy písemně potvrzen. Nevyčerpá-li zákazník kteroukoliv ze zaplacených ubytovacích a stravovacích služeb, vzniká nárok na vrácení odpovídající finanční částky jen v případě, že si zákazník nechá recepcí ubytovacího zařízení nečerpané služby zaznamenat minimálně do dílu B voucheru. Bez splnění těchto náležitostí nelze uplatnit nárok na reklamaci u touroperátora. XII. ZDRAVOTNÍ NÁLEŽITOSTI Každý zákazník cestuje s vědomím svého zdravotního stavu a s vědomím úhrady nákladů za lékařské zákroky a léčení v zahraničí. XIII. ZAVAZADLA V dopravních prostředcích zajiš?ovaných touroperátorem je zdarma převoz zavazadel do hmotnosti 20 kg/osobu (není-li v pokynech na cestu uvedeno jinak). Zavazadla s váhou přesahující limit 20 kg/osobu mohou být z přepravy vyloučena. Zákazník je povinen naložit si svá zavazadla do přepravního prostředku a v cílové stanici zavazadla ihned převzít. Touroperátor nepřebírá záruky za ztrátu nebo odcizení zavazadel. V případě ztráty nebo odcizení zavazadla může zákazník požádat průvodce o pomoc při vyřizování formalit v cizí zemi. Potvrzení od místních orgánů (na příslušném formuláři) a příslušné zápisy pak zákazník zasílá sám na pojiš?ovnu. Ve výše popsaných případech se jedná o přímý vztah zákazníka k pojiš?ovně, dopravci nebo ubytovacímu zařízení. XIV. ZTRÁTA DOKLADŮ V případě, že cestující v průběhu zájezdu ztratí nebo jsou mu odcizeny doklady, je povinen si pro zpáteční cestu opatřit nové (náhradní) sám a na své vlastní náklady. Zákazník se může v tomto případě obrátit na průvodce s žádostí o výpomoc při opatření nových nebo náhradních dokladů pro zpáteční cestu. Náhrady touroperátora s touto pomocí spojené je povinen zákazník touroperátorovi uhradit. XV. UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ Označení zatřídění některých ubytovacích zařízení v zahraničí dle počtu hvězdiček (*) neodpovídá evropským standardům. Z popisu je však rámcově patrno vybavení a poloha objektu. Stravování je poskytováno dle norem zahraničního partnera. XVI. ŠKODY Zákazník je povinen uhradit škodu, kterou způsobil v průběhu dopravy a pobytu v dopravním prostředku a v ubytovacím zařízení. Touroperátor neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu, nebo vznikla neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při vynaložení maximálního úsilí. Výše náhrady za závazky z cestovní smlouvy, týkající se letecké dopravy, se řídí ustanovením mezinárodních dohod uzavřených ve Varšavě, Haagu a v Guadalajaře. XVII. OSTATNÍ POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA a) Zajistit u osob mladších 15 let doprovod a dohled dospělého účastníka v průběhu zájezdub) Zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní stav to vyžaduje c) Nahlásit účast cizích státních příslušníků a doložit kopie jejich pasů XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ Ústní informace, které zákazník obdrží na prodejním místě, nezavazuje touroperátora více než je uvedeno v písemné nabídce a v písemném programu zájezdu. V případě nejasností před podpisem Závazné přihlášky - cestovní smlouvy se obra?te na pracovníky prodeje touroperátora Prosperita Travel, kteří Vám rádi poskytnou vysvětlení. Podepsáním cestovní smlouvy vyslovuje zákazník souhlas s tím, a to i jménem ostatních uvedených osob na cestovní smlouvě, aby touroperátor Prosperita Travel zpracovala osobní údaje za účelem nabízení služeb v souladu se zákonem č. 101/ 2000 Sb. Tyto všeobecné smluvní podmínky touroperátora vstoupily v platnost a účinnost dne a vztahují se na všechny zájezdy, organizované touroperátorem Prosperita Travel.

5

Všeobecné podmínky prodeje CK ADRIATIC CURATIO s.r.o.

Všeobecné podmínky prodeje CK ADRIATIC CURATIO s.r.o. Všeobecné podmínky prodeje CK ADRIATIC CURATIO s.r.o. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE Všeobecné smluvní podmínky prodeje, účasti, rozsahu a kvality služeb zahrnutých do cen zájezdů cestovní kanceláře ADRIATIC

Více

Všeobecné podmínky prodeje

Všeobecné podmínky prodeje Všeobecné podmínky prodeje Všeobecné smluvní podmínky prodeje, účasti, rozsahu a kvality služeb zahrnutých do cen zájezdů cestovní kanceláře VÍTKOVICE TOURS s. r. o. - IČ 44743840 (dále jen Všeobecné podmínky

Více

I. Úvodní ustanovení. II. Účastníci zájezdu - smluvního vztahu

I. Úvodní ustanovení. II. Účastníci zájezdu - smluvního vztahu Všeobecné smluvní podmínky ARMITOUR - cestovní kancelář s.r.o. podle ustanovení zákona č. 159/99Sb. ----------------------------------------------------------------------- Tyto všeobecné podmínky vymezují

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY - ZIMA 2013/2014

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY - ZIMA 2013/2014 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY - ZIMA 2013/2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti Melissa Travel s.r.o. (dále jen Melissa

Více

1. 1. 2015. ČL.I. Vznik smluvního vztahu

1. 1. 2015. ČL.I. Vznik smluvního vztahu 1. 1. 2015 ČL.I. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Tempo Tours (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané smlouvy o

Více

Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Kamil Jíša INTERTRANS, Slovanská tř. 5, 326 00 Plzeň, IČO 10384596 (dále jen CK) jsou platné pro

Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Kamil Jíša INTERTRANS, Slovanská tř. 5, 326 00 Plzeň, IČO 10384596 (dále jen CK) jsou platné pro Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Kamil Jíša INTERTRANS, Slovanská tř. 5, 326 00 Plzeň, IČO 10384596 (dále jen CK) jsou platné pro všechny zájezdy (služby cestovního ruchu) poskytované

Více

1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TIME TRAVEL s. r. o., se sídlem Na Zámecké 6/409, 140 00 Praha 4 a zákazníkem

1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TIME TRAVEL s. r. o., se sídlem Na Zámecké 6/409, 140 00 Praha 4 a zákazníkem 1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří TIME TRAVEL s. r. o., se sídlem Na Zámecké 6/409, 140 00 Praha 4 a zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) vzniká na základe zákazníkem

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ALEX ZIMA 2013/2014

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ALEX ZIMA 2013/2014 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ALEX ZIMA 2013/2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti CK ALEX, s.r.o.

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ALEX 2014

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ALEX 2014 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ALEX 2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti CK ALEX, s.r.o. (dále

Více

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím.

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní agenturou Michal Varga, Palackého 650/16, 589 01 Třešť, IČ 88306852, DIČ: CZ 7403294382 (dále jen

Více

Všeobecné podmínky účasti na zájezdech CK ESO Travel

Všeobecné podmínky účasti na zájezdech CK ESO Travel Všeobecné podmínky účasti na zájezdech CK ESO Travel ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné smluvní podmínky PinkGo - ESO travel a.s., se sídlem Korunovační 22, 170 00 Praha 7, IČO 27957039 DIČ CZ27957039 jsou

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří E.P.Travel s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky 1. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří CK BL Travel s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě a) přihlášky na zájezd odeslané zákazníkem (příp.

Více

., : 265212041/300 ČSOB

., : 265212041/300 ČSOB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Cestovní kancelář CZECH SURF s.r.o. Buchlovská 9, Velehrad, 68706, tel: 776001109, crew@surf-trip.cz, www.surf-trip.cz, IČO: 03095444., Bankovní spojení : 265212041/300 ČSOB Praha 2,

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Vážení klienti, dovolujeme si Vám poděkovat za projevenou důvěru a ujistit Vás, že jsme udělali vše potřebné pro Vaši plnou spokojenost na Vaší dovolené. Pro Vaši příjemnou dovolenou

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CK SURFTIP

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CK SURFTIP VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CK SURFTIP Cestovní kancelář CZECH SURF s.r.o. Buchlovská 9, Velehrad, 68706, tel: 776001109, crew@surf-trip.cz, www.surf-trip.cz, IČO: 03095444., Bankovní spojení : 265212041/300 ČSOB

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Vážení klienti, dovolujeme si Vám poděkovat za projevenou důvěru a ujistit Vás, že jsme udělali vše potřebné pro Vaši plnou spokojenost na Vaší dovolené. Pro Vaši příjemnou dovolenou

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURFSTYLE s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURFSTYLE s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURFSTYLE s.r.o. 1. Úvodní ustanovení A. Všeobecné smluvní podmínky CK Surfstyle s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, jednotlivé služby cestovního ruchu

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1) Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu

Více

Všeobecné obchodní a záruční podmínky CK NATUR TRAVEL s.r.o.

Všeobecné obchodní a záruční podmínky CK NATUR TRAVEL s.r.o. Všeobecné obchodní a záruční podmínky CK NATUR TRAVEL s.r.o. (dále jen Podmínky), vydané na základě zákona č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a platné pro akce

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

Obchodní podmínky. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Obchodní podmínky. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Obchodní podmínky Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy,

Více

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o.

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky CK Travel Planet jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Bulgaria Travel, s. r. o.

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Bulgaria Travel, s. r. o. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Bulgaria Travel, s.r.o. (dále jen podmínky) jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu Bulgaria Travel, s.r.o. (dále jen CK)

Více

Všeobecné obchodní podmínky CK RIVIERA TOUR

Všeobecné obchodní podmínky CK RIVIERA TOUR 1.Smluvní vztah 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří RIVIERA TOUR s. r. o., se sídlem Lidečko 31,756 15, IČO 25911741, DIČ CZ 25911741 dále jen RIVIERA TOUR ),dále jen cestovní kancelář nebo RIVIERA

Více

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře Cestomilové s.r.o. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze smlouvy o zájezdu (dále jen

Více

Všeobecné podmínky účasti na zájezdech a akcích pořádaných cestovní kanceláří PAN EUROP spol. s r.o. /dále jen VP/

Všeobecné podmínky účasti na zájezdech a akcích pořádaných cestovní kanceláří PAN EUROP spol. s r.o. /dále jen VP/ Všeobecné podmínky účasti na zájezdech a akcích pořádaných cestovní kanceláří PAN EUROP spol. s r.o. /dále jen VP/ Cestovní kancelář PAN EUROP spol.s r.o. (dále jen PAN EUROP nebo CK ) jako pořadatel /

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. se sídlem Praha 3, Vinohrady, Korunní 1961/109,

Více

CK PEŘEJ tours s.r.o. IČ: 28568061 Tř. Svobody 39, Olomouc DIČ: CZ28568061 tel/fax: 585 313 176 mob.: 603 11 33 44

CK PEŘEJ tours s.r.o. IČ: 28568061 Tř. Svobody 39, Olomouc DIČ: CZ28568061 tel/fax: 585 313 176 mob.: 603 11 33 44 CK PEŘEJ tours s.r.o. IČ: 28568061 Tř. Svobody 39, Olomouc DIČ: CZ28568061 tel/fax: 585 313 176 mob.: 603 11 33 44 Všeobecné podmínky cestovní kanceláře PEŘEJ tours s.r.o. -zapsané v Obchodním rejstříku

Více