cestovní kancelář maledivy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "cestovní kancelář maledivy www.carestyle.cz"

Transkript

1 cstoní kncář

2 sětk (pktogr str) V Y S V Ě T L I V K Y WF zr u hotů tkto oznčných át ožnost přpojní Všho počítč k Wf zr, ť už obb hotu, u bzénu nbo přío n pokoj. Konkrétní nforc njt ž popsu u jnotých hotů. Ronná ooná hot honé přší po ron s ět. U hotů tkto oznčných njt ktní zází pro ět, ětský bzén, skuzk, hřště, n kub, unprk t. čtně ožnost híání ětí hotoý prsoná. Pážoý srs zr u hotů tkto oznčných j spoň jn z těchto poožk n hotoé páž zr sunčník, hátk, trc, pážoé osušk nbo pážoý br. Konkrétní nforc njt ž popsu u jnotých hotů. Skuzk u bzénu u hotů tkto oznčných j k spozc u bzénu náně jn skuzk, přípně j hot bn quprk. Konkrétní nforc njt ž popsu u jnotých hotů. Ktzc u hotů tkto oznčných j n pokoj k spozc nuáně řízná ktzc nbo přípně cntráně řízná ktzc hot. Konkrétní nforc njt ž popsu u jnotých hotů. Voní sport u hotů tkto oznčných jsou k spozc oní sport, u něktrých hotů jsou brné ruh zr, něktré z poptk. Inforc posktn přío Vá brný hot. Ftnss cntru u hotů tkto oznčných j k spozc zr ftnss cntru. Otírcí hon cntr jsou nuáně stnon jnotý hot. Tp cstoní kncář u hotů tkto oznčných Vá oporučuj tnto hot k prožtí bájčné ooné. Tkto oznčné hot jsou zárukou sokého srsu. Potápění u hotů tkto oznčných j ožné z xtr poptk objnt potápění nbo šnorchoání. A ncus A nc. Sníně, obě, čř ší občrstní běh n, půnoční poék, turcké spct, zrzn pro ět brných hotch, ístní kohocké nkohocké nápoj. Přsný rozps koncptu stroání ostnt př příjzu. Pná pnz FB Sníně, obě čř forou buftu. Vškré kohocké nkohocké nápoj z poptk. Poopnz HB Sníně čř forou buftu. Akohocké nkohocké nápoj z poptk. 2 Sníně - BB Sníně forou buftu. Akohocké nkohocké nápoj z poptk.

3 Vážní cstoté, oot ná přstt Vá náš ktog M. Všchn ná nbízné hot js osobně proěř zkontroo, kžý hot osobně nštíí běh roku náně jnkrát, proto á přsné nforc o ktě posktoného ubtoání šch osttních sužb. Sozřjostí j ktní gátský srs přío ístě pobtu. Nš gát jsou zkušní škoní profsonáoé, ktří jsou přprn Vá opřát Vš sněnou oonou. M ptří z hojně háná turstcká tosk po cý rok. Náhrné písčné páž, úžsný průzrčný křšťáoý ocán Vás bu ákt jk k oní roánká tk k šnorchoání nbín Vá npřbrné nožstí krásně zbrných rb ších žočchů pooní říš. Uějt s n sb čs ržt z Mský obroružstí! Nš šroká nbík jnotých ostroů Vá jstě nbín tn prý ostro práě pro Vás. Pk už stčí jn zčít nošt, rxot nbírt noé sí. Přj Vá příjné chí př stoání títo ktog. JUDr. Jros Hor, Stns Tůoá tý CARE St s.r.o. obsh Strn Náz hotu Kt. 06 Anntr Dhgu Rsort 5* 07 Bros Ms 5* 08 Cntr Grn Isn Rsort 5* 09 Coco Bou Hth 5* 10 Four Ssons Ku Hur 5* 11 Kurub Ms Rsort 5* 12 L Bch Rsort 5* 13 Mhufush Isn Rsort 5* 14 Nhu Ms 5* 15 Shrton Ms FM 5* 16 Tj Exotk Rsort 5* 17 Vnt b Tj - Cor Rf 5* 18 Anntr V Rsort 4* Bnos Isn Rsort 4* 19 Eru Isn Rsort 4* Ftho Isn Rsort 4* 20 Mru Isn Rsort & Sp 4* Prs Isn Rsort 4* 21 Bhoo Isn Rsort 3* Ebuu Vg 3* 22 Fun Isn Rsort 3* Mkunuu Isn Rsort 3* 24 Všobcné poínk 26 Důžtá upozornění Inforc, rzrc, proj: Hustská 820/ PRAHA 3 T.: Fx: Mob.: E: Wb: IČ: DIČ: CZ Čís účtů: ČSOB /0300 CZK ČSOB /0300 EUR Spočnost j zpsán OR ného Měský sou Prz, oí C, ožk Új uné ktogu b zprcoán n zákě nforcí ostupných ptných obě jho zprcoání. Cr st s.r.o. s hrzuj práo n jjch zěnu. Tskoé chb ktogu cnníku jsou hrzn. DTP Stuo TnY - zprco Ttn Pcoá Yro. Foto rch Cr St, Pxx tbáz hotů. 3

4 M řtěz ostroů Incké ocánu, zbírjící pochu 900k2. M s skájí z 19 koráoých útsů, sožných přbžně z 1190 ostroů. Njětší j 13 k2 ží jn 3 tr n hnou oř. Skupn ostroů s nchází Incké ocánu s 770 k jhozápně o Sr Lnk 685 k o In. Ckoý porch j 289k2 př ou. N Mách nnjt žáná jzr, řk n hor, jn krásnou pošnu. Jné hor ktré njt, jsou po oou. Jéno M pochází z hnského so MAHAL, což j pác DIVA j ostro. Ostro M s skájí z ou ř koráoých útsů. Tto koráoé úts jsou ýsk 1000tého růstu koráů. Kžý rok korá porost s o 1-4 c ntřní část koráu uírá po ouhé obě. V rozí otřného ocánu znkjí krásné bíé písčné páž. K M s nchází téěř n roníku, k j z tropcké, coročně j z tpot s 28 stupňů. Jhozápní onzu o ubn o září sroýchoní onzu o prosnc o ubn z táří příjné počsí. Sroýchoní přnáší tpé suché obobí toto j tké njpší čs k nštít M. Obzáště potápěč s zují náhrné poořské scnér. Poh jsou nzponutné. Běh jhozápního onzuu s sktují občsné srážk, ncéně tpot zůstájí stbní. Mská rpubk Státní zřízní: Rpubk s jnokooroý prnt Rozoh: cc 300 k2 Hní ěsto: Mé Njětší ěsto: Mé cc 65 ts. obt Obtsto: cc 330 ts. obt Úřní jzk: éhštn Nábožnstí: usoé 100% Měn: 1 ská ruf (Rf) = 100 árí Čsoý posun: + 3 hon oprot tníu čsu + 4 hon oprot zníu čsu Zstuptské úř: Prktcké nforc Vsnctí ČR nní n Mách M spjí po snctí In 50-M, Nt Mrg, Chnkpur Nw Dh Tfon : Měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Vzuch Vo Cstoní ok Občné ČR, ktří cstují n M, usí ít ptný cstoní ps, jhož ptnost usí přshot obu pobtu n Mách. Tursté, ktří posních šst ěsících, pobý obstch ýsktu žuté znc, usí ít znároní očkocí průkz s potrzní o očkoání prot žuté znc. K stupu n M nní zpotřbí ízu. Jnou poínkou pooní k stupu j ptný cstoní ok osttčné nožstí fnnčních prostřků (ntýká s orgnzoných skupn). Z osttčnou částku požují ské úř 4 - hotn

5 náně 10 USD n kžý n pobtu. Pobt n Mách o 30 nů j bzptný, prooužní pobtu z získt z 10 USD n n. Přhšocí ponnost nxstuj, ětšn ostroů šk požuj rgstrc knz hostů. Př stupu o zě s pňuj rgstrční ístk, k j nutno j. uést ísto pobtu n Mách. Výěn pněz V hotích s á zptt USD. Místní ěnou jsou ské ruf Rf. Jn ská ruf Rf á sto árí (1Rf = 100 árí). Bnkok b áán honotách 500, 100, 50, 20, 10, 5 2 Rf. Mnc jsou honotách 2 1 Rf 50, árí. V bnkách z bz probéů ěnt pouz USD, osttní sětoé ěn jsou bnk sěnárn přjíán s nochotou. Ptí to jk pro hotoost, tk pro cstoní šk, ktré z níc kroě sěnárn bnk ěnt hotoých rcpcích. Přjíjí s cstoní šk ptbní krt Arcn Exprss, VISA, Mstr Cr EuroCr. V přípě nosttku pněz s ůžt ncht pníz n M post prostřnctí pobočk Arcn Exprss. Cní přps J nprosto oučno oážt nrkotk, zbrně pornogrfcký trá. Dá j zkázáno oážt přoé so. Akoho nůžt oážt bz potřbného pooní. Porušní cních přpsů j přísně snkconoáno. Co s týč ýozu j zkázáno ážt korá osttní úok z ořského n, ží krunýř, kůž zířt sozřjě ýrobk z sonon. Potápění n Mách M bzsporu ptří z njobíbnější potápěčskou stnc Incké ocánu, určtě j ožné o nch prohást, ž ptří z njpší íst pro potápěč n sětě. Poořská pohoří jsou osín koon koráů. Po oou šk njt njn koráoé úts, náhorní pošn hřbn, ktré njnou strě pjí oů o ocánu.práě kobnc hubokého ocánu ěkých gun z nbízí bájčné poznáání poořského žot. V tných zákoutích jsou obí urén, z korá j pk spoust spočnstí koráoých rb, úts nštěují různé ruh žroků. J z ožné sptřt žrok obroské, spné gunoé. Nsí zponout n n potápění k rků. V houbkách o 30 trů jsou z 2 rk. Všchn rsort jí okon bná potápěčská cntr s nstruktor. Běh Všho pobtu záží jn n Vás, pro jké potápění s rozhont. Potápění j z jk pro zčátčník tk pro pokročé, okonc nní probé z získt znároní průkz PADI. - hotn

6 Anntr Dhgu Rsort & Sp ***** Příjný rsort s nchází s 25 k o hního ěst M. Trnsfr rchooí trá cc 25 nut. Str BB/sníně Obsznost 3+1 nbo 2+2 Vbní hotu: 24 ho. rcpc, hní rsturc, rsturc à crt (tské thjské spct), br, obcho s sunýr, bzén. Vbní pokoj: pokoj jsou bn nuání ktzcí, tfon, sttní TV, nbr, bkón nbo trs koupn s sprchou nbo s nou, fén WC, sjf. Páž pážoý srs: písčtá páž s jný běostný písk pozoný stup o o s hátk sunčník pážoý osušk zr. Sport záb: wnsurfng, oní ž, jóg, ftnss, šnorchoání, ojb. Stroání: sníně forou buftu, z příptk ožnost poopnz nbo pné pnz forou buftu hotn

7 Bros Ms ***** V kofortní sgnoý rsort pro náročné s nchází n srní M tou bízkost koráoých útsů, trnsfr rchý čun z 16 k záného tště trá s 25 nut. Str BB/sníně Obsznost 3+1 nbo 2+2 Rsort nbízí 20 bros, 24 ux 30 oních honých pro rontckou oonou. V hotu nní ožné ubtot ět ší 8 t. Vbní hotu: 24 ho. rcpc, 3 rsturc, 2 br, butk, ntrnt, prán, ázně, potápěčské cntru, ftnss cntru, knhon, půjčon CD DVD. Vbní pokoj: pokoj jsou bné ktzcí, zhrní koupnou, fén, nnčkou, tfon s znároní přobou, sttní TV, trzor, přístup n ntrnt, CD přhráč přísušnstí n řní ká čj. V Bros ách oních ách j k spozc tké DVD přhráč, přístroj n řní sprs, chnčk n íno. Páž pážoý srs: náhrná páž ko cého ostro s sunčník hátk zr. Sport záb: cntru oních sportů (wnsurfng, oní ž, káno j.), potápění, šnorchoání (bní n šnorchoání k spozc zr), ojb, kučník, stoní tns, rbřní. Stroání: sníně forou buftu, z příptk ožnost poopnz, pné pnz nbo A ncus. - hotn

8 Cntr Grn Isn Rsort & Sp ***** Rsort Cntr s nézá n jžní Ar Atou, 25 nut tu jhoýchoně o hního ěst M. Str A ncus Obsznost 3+1 nbo uxusně zřízných prfktně bných pážoých prtá oních, někok rsturcí brů, bzén ázňské cntru, ýborné poínk pro potápění pro oní sport. Vbní hotu: 24 ho. rcpc, 3 rsturc, ncká, čínská, thjská zápní kuchně, bzén, cntru oních sportů potápění, ftnss cntru, tnsoý kurt, wnss sp cntru s šrokou nbíkou sáží kostckých procur. Dá k spozc prán, rcpc ékř. Vbní pokoj: pokoj jsou bné ktzcí, nkoní koupnou s WC, fén, n br, sttní TV, tfon. N ostroě j k spozc ubtoání ronných ách, ux ách oních ách. Páž pážoý srs: běostné páž s křšťáoou oou ko cého ostro s sunčník hátk zr. Sport záb: ftnss cntru, šnorchoání, potápěčská ško, oní sport (wnsurfng, ktrán, oní ž ší), stoní tns, xkurz ýt, rbřní. Stroání: A ncus sníně, obě čř forou buftu, brné kohocké nkohocké nápoj po 24 hon hotn

9 Coco Bou Hth ***** Rsort s nchází n soukroé ostroě Bou Hth, jnž j součástí srního M tou. Trnsfr z zná - roního tště zbr 40 nut pb otoroý čun.. Str BB/sníně Obsznost 3+1 nbo 2+2 Vbní hotu: 24 ho. rcpc, někok rsturcí à crt (ncká, čínská, thjská zápní), bzén, cntru oních sportů potápění, ftnss cntru, tnsoý kurt, wnss sp cntru s šrokou nbíkou sáží kostckých procur. Dá k spozc prán, rcpc ékř. Vbní pokoj: pokoj jsou bné ktzcí, nkoní koupnou s WC, fén, n br, sttní TV, tfon. N ostroě j k spozc ubtoání ronných ách, ux ách oních ách. Páž pážoý srs: běostné páž s křšťáoou oou ko cého ostro s sunčník hátk zr. Sport záb: ftnss cntru, šnorchoání, potápěčská ško, oní sport (wnsurfng, ktrán, oní ž ší), stoní tns, xkurz ýt, rbřní. Stroání: sníně forou buftu, z příptk ožno přobjnt poopnz nbo pnou pnz forou buftu. - hotn

10 Four Ssons Rsort t Ku Hur ***** Luxusní rsort n náhrné ostroé obkopn křšťáoou gunou běostný páž n Srní Atou. J zán 20 k o tště M trnsfr rchooí trá cc 25 nut. Str BB/sníně Obsznost 3+1 nbo 2+2 Vbní hotu: 24 ho. rcpc, 4 rsturc, br, bzén, ětský bzén, SPA cntru s šrokou nbíkou sáží, obcho s sunýr, ětský kub pro ět 4-12 t, konfrnční sá, w-f přpojní n ntrnt. Vbní pokoj: pokoj jsou bné koupnou s sprchou nbo nou WC, fén, ktzcí, stropní ntátor, nbr, sjf, rnou koncí, tfon, sttní TV, CD/ DVD přhráč, w-f ntrnt, nkoní sprchou, trsou s scí souprou, pážoý hátk sunčník. Páž pážoý srs: náhrná běostná písčná páž ko cého ostro s sunčník hátk zr. Sport záb: ftnss cntru, jóg, potápění, šnorchoání, oní sport, wnsurfng, prsng, oní ž, wk-borng, ktrán, kjk, rbřní. Stroání: sníně forou buftu, z příptk z objnt poopnz, pnou pnz přípně A ncus hotn

11 Kurub Ms Rsort ***** Tnto North M Ato, j zán o tště 3 k trnsfr rchooí trá pouz 15 nut. Str BB/sníně Obsznost 3+1 nbo 2+2 Tnto ostro b prní turstcký rsort n Mách. B otřn jž roc 1972 roc 2004 z proběh koptní rkonstrukc. Ostro á náhrně uprné páž zhr. Vbní hotu: 24 ho. rcpc, 7 rsturcí, 3 br, 2 bzén, jcuzz, Aquu Sp, obcho, ětský kub 4-12 t, prán (z poptk), konfrnční sá. Vbní pokoj: pokoj jsou bné koupnou s sprchou nbo nou WC, fén, ktzcí, nbr, sjf, rnou koncí, tfon, ntrntoou přípojkou, trsou s pážoý hátk. Páž pážoý srs: náhrné písčné páž n ostroě s hátk sunčník zr. Sport záb: ftnss cntru, potápění, šnorchoání, oní sport, wnsurfng, jíz n bnánu, prsng, ktrán, kno, rbřní, tns, ojb, stoní tns, br, nční progr. Stroání: sníně forou buftu, z příptk ožno objnt poopnz, pnou pnz nbo A ncus stroání. - hotn

12 L Bch Rsort & Sp ***** Tnto ostro j zán o tště M 80 k cst trá hropán trá cc 25 nut. Str Pru A nc. Obsznost 3+1 nbo 2+2 Prní rsort tohoto ruhu n Mách s nchází n jžní tou Ar s stroání forou Luxur Ptnu Pn. Vbní hotu: tnto rsort b otřný břznu roku 2009 á k spozc 119 uxusních, á k spozc 24 ho. rcpc, 2 rsturc, 3 br, 2 bzén, SPA cntru s šrokou nbíkou sáží, obcho s sunýr, ětský kub 4-12 t, w-f ntrnt. Vbní pokoj: pokoj jsou bné koupnou s sprchou nbo nou WC, ktzcí, stropní ntátor, nbr, sjf, rnou koncí, sprsso přístroj, fén, tfon, sttní TV, CD/DVD přhráč, w-f ntrnt přpojní zr, trsou s pážoý hátk. Páž pážoý srs: náhrné páž okoo cého ostro s sunčník hátk zr. Sport záb: ftnss cntru, potápění, šnorchoání, oní sport, wnsurfng, jíz n bnánu, wk-borng, ktrán, kno, rbřní, tns, pážoý ojb, stoní tns, br. Stroání: Luxur Ptnu Pn/Pru A ncus - sníně, obě čř forou buftu, hké občrstní snck běh cého n, ístní oozoé kohocké nkohocké nápoj čtně íchných koktjů 24 hon, cgrt zr hotn

13 Mhufush Isn Rsort ***** Mhufush Isn Rsort j záný o tště M 125 k, t hropán trá cc 40 nut. Str BB/sníně Obsznost 3+1 nbo 2+2 co Ato Mhufush j 890 ouý 105 šroký. V rsortu s nchází 105 pokojů různých ktgorích. Pážoé k, Sut pážoé k, Voní, Stbní oní. Vbní hotu: 24 ho. rcpc, rsturc s ístní znároní kuchní, pážoý br, bzén, trzor, obcho s sunýr, prán (z poptk). Vbní pokoj: pážoé k jsou bné koupnou s nou nbo sprchoý kout WC, nuání ktzcí, stropní ntátor, tfon s znároní přobou, sttní TV, nbr. Páž pážoý srs: náhrné bíé písčné páž ko cého ostro s hátk sunčník zr. Sport záb: poson, nční progr szon, oní sport, šnorchoání, potápění, wnsurfng. Fkuttní ýt jsou k spozc n ístě - BBQ, nákup M. Stroání: sníně forou buftu, z příptk ožná poopnz nbo pná pnz. - hotn

14 Nhu Ms ***** Ato ží 20 k o tště M, trnsfr rchooí trá cc 40 nut. Str BB/sníně Obsznost 3+1 nbo 2+2 Mý ostro, ktrý j obhnán úžsnou koráoou zhrou pnou poořského žot. Vbní hotu: 24 ho rcpc, rsturc, br, noték, SPA cntru s kou nbíkou sáží, w-f přpojní n ntrnt, půjčon CD/DVD, obcho s sunýr, prán (z poptk). Vbní pokoj: pokoj jsou bn koupnou s sprchoý kout nbo nou WC, ktzcí, stropní ntátor, nčkou, nbr, sjf, sprsso přístroj, notékou, fén, tfon, sttní TV, CD/DVD přhráč, Bos ssté, w-f ntrnt, Po přípojk. Páž pážoý srs: náhrná písčná páž ko cého ostro s hátk sunčník zr. Sport záb: ftnss cntru, jóg, robc, potápění, šnorchoání, oní sport, wnsurfng, oní ž, ktrán, kjk, kno, rbřní. Stroání: sníně forou buftu, z příptk ožné rozšířní n poopnz, nbo pnou pnz hotn

15 Shrton Ms Fu Moon ***** Shrton Ms Fu Moon Rsort j orní rsort pro Vš příjnou oonou nchází s n North M Ato. O tště M j zán 6 k trnsfr trá cc 15 nut rchooí. Str BB/sníně Obsznost 3+1 nbo 2+2 Vbní hotu: 24 ho. rcpc, 5 rsturcí, 3 br, bzén, ětský bzén, sp cntru s šrokou nbíkou sáží, prán (z poptk), ocho s sunýr, ékř, knhon, w-f ntrnt, konfrnční ístnost. Vbní pokoj: pokoj jsou bné koupnou s sprchou nbo nou WC, fén, ktzcí, stropní ntátor, nbr, sjf, rnou koncí, tfon, sttní TV, CD/ DVD přhráč, ntrntoou přípojkou, žhčkou s žhcí prkn, bkon nbo trsou s pážoý hátk. Páž pážoý srs: náhrné písčné páž n ostroě s hátk sunčník zr. Sport záb: ftnss cntru, potápění, šnorchoání, wnsurfng, jíz n bnánu, ktrán, kno, rbřní, tns, ojb, stoní tns, bár. Stroání: sníně forou buftu, z příptk ožné objnání poopnz nbo pné pnz. - hotn

16 Tj Exotk Rsort & Sp ***** Rsort Tj Exotc j uxusní rsort postn náhrné tropcké zhrě. Cst z tště rchooí trá cc 15 nut. Náhrná bíá písčná páž ko cého ostro. Str BB/sníně Obsznost 3+1 nbo 2+2 Vbní hotu: 24 ho. rcpc, cntrání rsturc, uréské cntru s šrokou nbíkou sáží, prán (z poptk), ntrnt (z poptk), knhon obcho s sunýr. Vbní pokoj: ktzc, nbr, st. LCD TV, trzor, konc n přípru ká čj, CD/DVD přhráč, é cntru, přpojní k ntrntu, ktroncký trzor, koupn s nou nbo sprchou, WC fén. Hot nbízí někok ktgorí ubtoání. Všchn pokoj jsou uxusně zřízn jsou postné tpcké Mské stu, z ř. Páž pážoý srs: náhrná písčná páž ko cého ostro s hátk sunčník zr. Sport záb: ftnss cntru, bzén, pážoý ojb, bár, ožnost šnorchoání potápění, cntru oních sportů - jíz n oních žích, wnsurfng, sp cntru s šrokou nbíkou sáží ších procur. Stroání: sníně forou buftu, z příptk ožné rozšířní n poopnz, nbo pnou pnz hotn

17 Vnt b Tj - Cor Rf ***** V příjný uxusní rsort s nchází srní část Mé tou 32 k o znároního tště M, trnsfr rchý čun trá cc 50 nut. K spozc j z 28 pážoých 32 oních. Str BB/sníně Obsznost 3+1 nbo 2+2 Vbní hotu: 24 ho. rcpc, 2 rsturc, 2 br, obcho s sunýr, ntrnt (z poptk), ázně (čtně juré), sun, ířk, prní ázně, ftnss cntru, potápěčské cntru. Vbní pokoj: pokoj jsou bn ktzcí, stunou tpou oou, nnčkou, trzor, fén, tfon s znároní přobou přísušnstí n řní ká čj, TV s sttní progr. Páž pážoý srs: náhrná písčná páž ko cého ostro s sunčník hátk zr. Sport záb: cntru oních sportů - šnorchoání, wnsurfng, káno, potápění, pážoý ojb, bnton, fotb, tns, stoní tns, rbřní, krok, žá hub. Stroání: sníně forou objnák z nu, ožnost z příptk objnání A ncus. - hotn

18 Anntr V Rsort & Sp **** Str BB/sníně Obsznost 3+1 nbo 2+2 V náhrný uxusní rsort n South M Ato, zánost o tště Mé 20 k. Cst rchooí trá cc 35 nut. Sstrský hot Anntr Dhgu j pouz přs gunu. Vbní hotu: 24 ho. rcpc, 7 rsturcí, 2 br, noték, 2 bzén, br u bzénu, Anntr Sp s kou nbíkou sáží, obcho s unýr, ětský kub pro ět 4-12 t, híání ětí, knhon, w-f přpojní n ntrnt, půjčon CD/DVD. Vbní pokoj: koupn s sprchou nbo nou WC, ktzc, nbr, sjf, rnákonc, sprsso přístroj, fén, tfon, sttní TV, CD/DVD přhráč, Po přípojk, ntrntoá přípojk, trs s pážoý hátk. Páž pážoý srs: náhrná běostná písčná páž ko cého ostro s sunčník hátk zr. Sport záb: ftnss cntru, jóg, potápění, šnorchoání, oní sport, wnsurfng, prsng, oní ž, kjk, rbřní, tns, bnton, pážoý ojb. Stroání: sníně forou buftu, z příptk z objnt poopnz, pnou pnz přípně A ncus. Bnos Isn Rsort **** Str BB/sníně Obsznost 3+1 nbo 2+2 V pěkný rsort k strání příjné ooné. Rsort s nchází nko hního tště Mé cc 7 k, trnsfr rchooí. Vbní hotu: 24 ho. rcpc, wf (z poptk), ě rsturc, br, bzén, ětský kub 4-12 t (z poptk), obcho s sunýr. Vbní pokoj: pokoj jsou bné stní socání zřízní s sprchou WC, fén, nuání ktzcí, tfon, sttní TV, nbr, trzor koncí n přípru ká nbo čj. Páž pážoý srs: náhrná běostná písčná páž ko cého ostro s sunčník hátk zr. Sport záb: ftnss cntru, tns, stoní tns, bnton, ojb sqush (z poptk), špk (z poptk). Stroání: sníně forou buftu, z příptk z objnt poopnz, pnou pnz přípně A ncus hotn

19 Eru Isn Rsort & Sp **** Str HB/poopnz Obsznost 3+1 nbo 2+2 V příjný ý ostro o rozěrch 300x180 ží cc 42 k o tště Mé. Trnsfr rchooí trá cc 45 n. Vbní hotu: 24 ho. rcpc, wf (z poptk), ě rsturc, br, bzén, ětský kub 4-12 t (z poptk), obcho s sunýr. Vbní pokoj: pokoj jsou bné stní socání zřízní s sprchou WC, fén, nuání ktzcí, tfon, sttní TV, nbr, trzor koncí n přípru ká nbo čj. Páž pážoý srs: náhrná běostná písčná páž ko cého ostro s sunčník hátk zr. Sport záb: oní sport - nkjící poínk pro potápění šnorchoání, rboo, pb n ktránu, žoání, wnsurfng, ftnss cntru, ojb, stoní tns, bár, bnton. Zábní progr kuturní show, žá hub, skoték, krok. Stroání: poopnz (sníně čř) forou buftu, z příptk ožná pná pnz. Nápoj z poptk. Ftho Isn Rsort **** Str HB/poopnz Obsznost 3+1 nbo 2+2 Obíbný rsort postný příroní stu s spoustou tropcká gtc. Ftho Isn rsort j zán o tště cc 120 k, opr n ostro trá cc 35 nut tu hropán. Vbní hotu: 24 ho. rcpc, rsturc, 2 br, br u bzénu, bzén, ázně s šrokou nbíkou sáží z poptk, knhon s čítárnou bcho s sunýr. Vbní pokoj: pokoj jsou bné ktzcí, nkoní koupnou s WC, fén, n br, sttní TV, tfonn. N ostroě j k spozc ubtoání ronných ách, ux ách oních ách. Páž pážoý srs: běostné páž s křšťáoou oou ko cého ostro s sunčník hátk zr. Sport záb: ftnss cntru, šnorchoání, potápěčská ško, oní sport (wnsurfng, ktrán, oní ž ší), stoní tns, xkurz ýt, rbřní. Stroání: poopnz forou buftu, z příptk ožnost stroání A ncus. - hotn

20 Mru Isn Rsort & Sp **** Str FB/pná pnz Obsznost 3+1 nbo 2+2 Mru Isn Rsort j součástí Srního Atou M. O tště Mé j rsort zán cc 36 k cst trá s 55 nut rchooí nbo 20 nut hropán. Vbní hotu: 24 ho. rcpc, cntrání rsturc, uréské cntru s šrokou nbíkou sáží, prán (z poptk), ntrnt (z poptk), knhon obcho s sunýr. Vbní pokoj: rsort nbízí nkok ruhů ožnost ubtoání - zhrní pokoj, pážoé, jcuzz pážoé, ubtoání n oní hnou, oní s jcuzz. Pokoj jsou bn koupnou s nou nbo sprchoý kout, fén, přpojní n ntrnt, tfon, sttní TV, trzor, nbr, rchornou koncí, trsou s hátk, ktzcí. Páž pážoý srs: náhrná písčná páž ko cého ostro s hátk sunčník zr. Sport záb: potápění šnorchoání (potápěčská ško), stoní tns, tns, fotb, wnsurfng, ktrán, káno, kjk, oní póo, ýt, rbřní, noční progr (žá hub, kuturní progr, záo krbů, brbcu n páž), ázně. Stroání: pná pnz - sníně, obě čř forou buftu. Nápoj pouz z poptk. Prs Isn Rsort & Sp **** Str HB/poopnz Obsznost 3+1 nbo 2+2 Rsort zujíá ostro ouhý 1 k šroký cc 230 ( rác srního tou M), tště M j záno cc 10 k, k s pohoně oprít čun z 20 n. Vbní hotu: 24 ho. rcpc, 5 rsturcí s nbíkou zápních, orntáních ýchoních jí ořských spct, 5 brů, 1 br otřn 24 hon, nkoní bzén, ětský bzén, jcuzz, obcho s sunýr, ékárn, ftnss cntru uréské cntru s nbíkou sáží rxčních procur. Vbní pokoj: koupn s tpou stunou oou WC, ktzc, stropní ětrák, TV, tfon, sjf, nbr. Páž pážoý srs: náhrná bíá písčná páž ko cého ostro. Výborná ožnost šnorchoání. Lhátk sunčník zr. Sport záb: hotu jsou k spozc tnsoé kurt, stoní tns, pážoý ojb, špk, bnton, šnorchoání, potápění, pronáj pchtnc, šp, ktránů, oních ží, skoték. Fkuttně j ožné zkoupt ýt n okoní ostro, BBQ prt nákup M. Stroání: poopnz forou buftu, z příptk stroání A ncus hotn

21 Bhoo Isn Rsort *** Str FB/pná pnz Obsznost 3+1 nbo 2+2 Rsort Bhoo Isn s nchází Jžní M Atou, trnsfr rchooí o znároního tště Mé trá cc 45 nut. Ebuu Vg *** Vbní hotu: 24 ho. rcpc, wf (z poptk), ě rsturc, br, bzén, ětský kub 4-12 t (z poptk), obcho s sunýr. Vbní pokoj: pokoj jsou bné stní socání zřízní s sprchou WC, fén, nuání ktzcí, tfon, sttní TV, nbr, trzor. Páž pážoý srs: náhrná běostná písčná páž ko cého ostro s sunčník hátk zr. Sport záb: ftnss cntru, tns, stoní tns, bnton, ojb sqush (z poptk), špk (z poptk). Stroání: pná pnz - sníně, obě čř forou buftu bz nápojů, z příptk ožno objnt A ncus. Str FB/pná pnz Obsznost 3+1 nbo 2+2 Hotoý rsort j n ostroě záné cc 8 k o tště. Trnsfr trá cc 45 n. Ostro j 280 ouhý 140 šroký. N ostroě nní bzén. Vbní hotu: 24 ho. rcpc, cntrání rsturc, uréské cntru s šrokou nbíkou sáží, prán (z poptk), ntrnt (z poptk). Vbní pokoj: koupn s nou nbo sprchoý kout s WC, nuání ktzc, ntátor, nčk tfon. Páž pážoý srs: náhrné písčné páž n ostroě s hátk sunčník zr. Sport záb: oní sport potápění šnorchoání, stoní tns, pážoý ojb, špk, črních honách býá skoték. Z poptk j ožné jt n noční rboo, BBQ pknk, nákup n M nbo náště ostroů. Stroání: pná pnz - sníně, obě čř forou buftu. Nápoj z poptk. - hotn

22 Str FB/pná pnz Obsznost 3+1 nbo 2+2 Fun Isn Rsort *** V obíbný rsort s náhrnou páží ží n South M Ato, zánost o tště j 37 k trnsfr rchooí trá 45 nut. Vbní hotu: 24 ho. rcpc, hní rsturc, rsturc crt, SPA cntru s šrokou nbíkou sáží, prán (z poptk), w-f ntrnt. Vbní pokoj: pokoj jsou bné koupnou s sprchoý kout nbo nou WC, ktzcí, nbr, tfon, scí souprou, trsou s pážoý hátk. Páž pážoý srs: náhrné písčné páž n ostroě s hátk sunčník zr. Sport záb: ftnss, potápění, šnorchoání, oní sport, wnsurfng, prsng, oní ž, ktrán, kno, rbřní, pážoý o- jb, stoní tns, br, boutqu, skoték. Stroání: pná pnz - sníně, obě čř forou buftu. Nápoj z poptk. Mkunuu Isn Rsort *** Str BB/sníně Obsznost 3+1 nbo 2+2 Příjný Ato s rsort Mkunuu s nchází Srní Mé Atou n Mách. Z znároního tště Mé j zán 35 k trnsfr trá s 50 nut rchooí. Vbní hotu: 24h rcpc, rsturc, br, obcho s sunýr, sážní cntru s šrokou nbíkou sáží, prán (z poptk), knhon, TV ístnost, w-f ntrnt přpojní. Vbní pokoj: pokoj jsou bné stní socání zřízní s sprchou WC, fén, nuání ktzcí, tfon, sttní TV, nbr, trzor koncí n přípru ká nbo čj. Páž pážoý srs: náhrná běostná písčná páž ko cého ostro s sunčník hátk zr. Sport záb: ftnss cntru, ojb, bnton, stoní tns, stoní hr, potápěčská zákn - PADI s kurz pro potápění, oní sportoní cntru, šnorchoání, oní žoání, surfoání, ktrán pchtění. Stroání: sníně forou buftu, z příptk z objnt poopnz, pnou pnz přípně A Incus hotn

23 V cstujt, s strá Js skutční spcsté n cstoní pojštění s njšrší pojstnou ochrnou n trhu s unkátní koncpt péč sužb př cstou, běh ní po nártu s stní sstnční cntráou ostupnou po cé sětě 24 hon nně, 7 ní týnu s Euro-cntr turstckých stncích řšící nouzoé stuc přío ístě pobtu s střícnou bzkonkurnčně rchou on-n kcí ško o 7 prconích nů

24 š o b c n é p o í n k 24 Všobcné suní poínk cstoní kncář CARE STYLE s.r.o. I. Úoní ustnoní I.1. Všobcné suní poínk cstoní kncář CARE STYLE s.r.o. s sí Náchoská 708/9, Horní Počrnc Prh 9, PSČ , IČ: , spočnost zpsán OR MS Prz o.c, ožk Čská rpubk (á jn CARE STYLE ) jsou ptné pro šchn zájz, pobt sužb cstoního ruchu CARE STYLE (á jn Poínk ). I.2. Všobcné suní poínk účst n zájzch CARE STYLE jsou nínou součástí sou o zájzu. Ptí pro šchn zájz orgnzoné CARE STYLE. Vzth z zákzník CARE STYLE, ktré njsou uprn souou jjí níný součást, s říí přísušný ustnoní zák. č. 89/2012 Sb., občnského zákoníku (á jn ObčZ, sousjící přps, zákon o něktrých poínkách ponkání obst cstoního ruchu, n jjchž txt s títo okzuj. II. Účstníc suního zthu Účstník suního zthu jsou: ) proozot cstoní kncář CARE STYLE, ktrá uzírá suní zth prostřnctí stních projních íst nbo prostřnctí xtrních projců, rsp. obchoních zástupců (á jn obchoní zástupc ), b) zákzník, ktrý ůž být jk fzcká, tk práncká osob (á jn zákzník ), přčž poj zákzník zhrnuj roněž osob, jjchž prospěch b cstoní sou uzřn. III. Vznk suního zthu III.1. Suní zth z zákzník CARE STYLE znká uzřní sou o zájzu / ání potrzní o zájzu, poínk obsžných ObčZ, to n zákě nárhu, ktrý přkáá zákzníko cstoní kncář č jjí obchoní zástupc. Přjtí (popsání) ůž být zákzník, jho zákonný zástupc nbo zástupc n zákě přožné oěřné pné oc. V přípě rzc suního zthu prostřnctí xtrních projních íst znká suní zth okžk oboustrnného přjtí (pops) obchoního zástupc zákzník. III.2. Pops sou o zájzu zákzník strzuj, ž j pně obznán souhsí s jjí obsh, čtně Poínk, Rkčního řáu Důžtých upozornění. Zároň strzuj, ž obrž šchn příoh tořící nínou součást sou šchn suní poínk přjíá souhsí s n. III.3. Strzní sou o zájzu zákzník s CARE STY- LE zzuj obstrt pro zákzník př přprný soubor sužb cstoního ruchu (zájz). III.4. Zákzník s zzuj zptt cnu nbík. IV. Ptbní poínk IV.1. CARE STYLE á práo n zpcní cn zájzu sužb př jjch posktnutí zákzník j ponn uhrt cnu př jjch posktnutí. IV.2. Končná cn zájzu j sjnnou cnou z sužb zné cstoní souě zhrnuj opru, u tckého zájzu tštní bzpčnostní tx poý příptk, trnsfr z n tště ístě pobtu, ubtoání stroání po ýběru z ktogů CARE STYLE, pojštění cstoní kncář CARE STYLE pro příp úpku, ntuáně cn ších sužb běh zájzu, poku tto toří nínou součást zájzu, á sužb gát, nní- popsu zájzu uno jnk. V přípě, ž zrotní st knt nuožňuj běžný trnsfr z n tště ístě pobtu (běžně použíán utobus č krobus), j knt n tuto skutčnost ponn upozornt př popsu sou o zájzu s tí, ž pro zjštění spcfckého trnsfru ůž být z strn CK požoán úhr poptku z tuto sužbu. IV.3. Cn zájzu nzhrnuj sužb, ktré njsou přět sou o zájzu, jko sožk zájzu, tj. zjén fkuttní sužb, ktré j ožné k zájzu okoupt, č s j zákzník zjšťuj sá n stní nák, npřík ízu, škré stup progru ýtů, ístní oborný průoc, ší ptb ístě pobtu - pobtoé tx, cstoní pojštění zákzníků (z á č. XIII. Poínk). Dá cn zájzu nzhrnuj pojštění zákzník pro příp, ž u znknou nák sousost s jho ostoupní o cstoní sou (tz. pojštění storn) přípné ptb, jž zákzníko znknou s jho obní n tšt (náh zz). Zákzník s zzuj šchn ptb řáně uhrt trínu sptnost. IV.4. Z zpcní cn zájzu sužb s požuj po for úhr n přztí hotoost č ptb ptbní krtou nbo n přpsání ptb n účt CARE STYLE (tj. n účt cstoní kncář č přípě uzřní sou o zájzu s xtrní projc n jho účt) ýš 100% sjnné cn. Porušní tohoto zázku zákzník oprňuj CARE STYLE bz šího o sou ostoupt, číž nní otčno jjí práo n ostupné, rsp. n náhru ško. IV.5. Zákzník j ponn př znku suního zthu uhrt záohu náně ýš 50 % stnoné cn zájzu sužb, optk ckoé cn j ponn uhrt njpozěj 30 nů př rzcí zájzu. V přípě znku suního zthu hůtě krtší nž 30 nů př zhájní zájzu j zákzník ponn uhrt 100% stnoné cn. IV.6. Poptk z zěn knhoání z ostoupní o sou (X. Ostupné) jsou sptné hn. IV.7. CARE STYLE j opráněn jnostrnný úkon zýšt cnu zájzu ( 2530 ObčZ), poku j toto oznání o zýšní cn osáno zákzníko njpozěj 21 ní př zhájní zájzu, to jn přípě, ž po tu stnoní cn ktogu, o 21 n př zhájní zájzu, oj k zýšní: ) cn z opru čtně cn pohonných hot nbo b) ptb spojných s oprou, npř. tštních přístních poptků, ktré jsou zhrnut cně zájzu nbo c) sěnného kurzu čské korun použtého pro stnoní cn zájzu průěru o íc nž 10 %, poku k této zěně oj o 21 n př zhájní zájzu. Přípné zýšní cn zájzu bu prono o částku shonou s částkou, o ktrou ošo k nýšní cn uné po písn ) b), rspkt o částku opoíjící nýšní sěnného kurzu čské korun použtého pro stnoní cn zájzu bou c). V jných přípch j zýšní cn ožné pouz n zákě oho CARE STYLE s zákzník. IV.8. Přípné s, hášné CARE STYLE po tu popsu sou o zájzu zákzník, nzkájí prá zákzník n su z cn zájzu jž uzřné ptné sou o zájzu. V. Prá ponnost zákzník V.1. Zákní prá zákzník s říí ptný prání přps, zj. zák.č. 89/2012 Sb., přípně zákon o ochrně spotřbt ptné znění. V.2. K zákní ponnost zákzník šch účstníků zájzu - ptří: ) posktnout CARE STYLE součnnost, ktrá j nzbtná k řánéu zbzpční pnění sužb, zjén pk úpně prě pnt požoné új cstoní souě nbo objnác, sět jkéko zěn těchto újů přožt ší pok po konkrétních požků CARE STYLE, b) zbzpčt u osob ších 15 t u osob, jjchž zrotní st to žuj, oproo oh ospěého účstník zájzu, c) oožt souhs zákonného zástupc přípě, ž zákzník j strší 15 t ší 18 t črpá sužb bz oproou ohu zákonného zástupc, ) oznát účst czích státních přísušníků, ) bz zbtčného proní oznát sé stnosko k přípný zěná poínkách č obshu sjnných sužb, f) zákzník usí spňot poínk účst oržot psoé, cní, zoé, trnztní, zrotní, oprní bzpčnostní přps, jkož zákon zkost zě íst, o ktrých cstuj. Zopoíá z to, ž ptnost jho cstoních oků bu náně 6 (šst) ěsíců po skonční zájzu. Př přprě těsně postžného č nocného cstujícího nbo těhotných žn (šk x. o konc 34. týn těhotnstí), j třb přožt potrzní oštřujícího ékř, ž cstující j schopn tcké přpr účst n zájzu. U těhotných žn n 34. týn těhotnstí s tcká spočnost zříká jkéko zopoěnost. U zrotně postžných, okázných n nní ozík, upozorňuj, ž tcká spočnost žuj přožní potrzní o tchnckých prtrch ozíku. Ltcká spočnost á práo oítnout přpru nocného cstujícího č těhotné žn, nní- oožno ékřské potrzní, ktré přpru poouj. Př uzírání sou o zájzu j zákzník ponn upozornt n jkéko těsné postžní, onocnění n těhotnstí účstník zájzu oožt přísušná ékřská potrzní, to pro příp, žáá- nějké spcání uístění t, jné zýhonění, č á- s sbou žotně ůžté ék, g) přípě črpání sužb zhrnčí, j zákzník ponn bt s ok požoný pro stup o přísušných zí, pobt, přípně trnzt (ptný cstoní ps, ízu, ok o zrotní pojštění o uzřní cstoního pojštění po.). Zákzníc s jnou nž čskou státní přísušností jsou ponn s nforot o sé přípné ízoé ponnost obstrt s škré požoné cstoní ok n stní nák bz součnnost CARE STYLE, h) zptt cnu zájzu souu s ustnoní č. IV. Poínk, ) přzít o CARE STYLE ok nutné pro násné črpání sužb ostt s př stnoné čsoé obobí n ísto urční, j) počínt s tk, b nocházo k škoá n zrí nbo jtku n úkor osttních účstníků zájzu, otů sužb č CARE STYLE, uhrt škou, ktrou sý jnání způsob, k) zjstt s přísučné očkoání č spnt přípné jné zrotní ponnost př cstách o zí, u nchž xstují né znároní zrotncké přps, ) postupot poknů průoc zájzu č jné osob určné CARE STYLE, oržot stnoný progr, jkož přps ptné nštíné z, níně s tí přps oprců ubtotů, n) přípě ostoupní o sou j zákzník ponn tuto skutčnost CARE STYLE písně oznát zptt ostupné ustnoní č. X, ost. X.1. Poínk, o) přípě, ž zákzník stnoné hůtě užj sého prá n oznání zěn osobě účstník zájzu tohoto č. ost. V.1., bo ) Poínk, j ponn tuto skutčnost písně oznát zst oporučnou poštou nbo oručt n projní ísto. K touto oznání j zákzník ponn přožt prohášní noého zákzník s jho úřně oěřný pops, ž souhsí s uzřnou cstoní souou spňuj škré poínk stnoné n zájzě, poku jsou tto poínk fnoán cstoní souě nbo ktogu. V přípě zěn osobě účstník zájzu tohoto ustnoní půoní noý zákzník spočně nrozíně opoíjí z zpcní cn zájz úhru náků, poku CARE STYLE s zěnou zákzník znknou. Vškré nák, ktré znknou z noržní uného postupu, ns zákzník k sé tíž, p) zákzník usí uést zrotní ozní osob cstoní souě j ponn n tuto skutčnost upozornt př uzírání sou o zájzu (npř. krc, btc, osob s ozný pohboý schopnost č jný hncp, těhotné žn, rgc), jnk s stuj nbzpčí opoěnost z ško s tí spojné, q) oěřt s njpozěj 24 hon př pánoný ot toé čs, buď přío u CARE STYLE nbo u gát ístě pobtu. V.3. K ponnost zákzníků pránckých osob á ptří: ) sznát sé účstník s těto Poínk, jkož s ší nforc, ktré o CARE STYLE obrží, zjén j pk nforot o rozshu ktě sužb, b) přípch, k přět suního zthu j zájz, sznát účstník zájzu s ok pojšťon, ktrý obrž čánku VI. ost. VI.4. Poínk, c) zbzpčt zázt šchn účstník, b pn ponnost zákzníků, zjén těch, ktré žují jjch osobní součnnost jjchž nost ůž být jn jnotý účstník, ) určt oucího skupn přípě, k po oho s CARE STYLE nní zjštěn oproo průoc CARE STY- LE. Tnto oucí orgnzčně zbzpčuj řáné posktnutí sužb o otů bá n pnění progru sužb, ) ozt CARE STYLE př jnný szn účstníků, u ětí o 15 t uést pné tu nrozní uést osob opoěné z oh oproo. VI. Prá ponnost CARE STYLE VI.1. K práů ponnost zákzníků uný čánku V. Poínk s zthují opoíjící ponnost prá CARE STYLE zákon č. 89/2012 Sb.,občnský zákoník, zákon o něktrých poínkách cstoního ruchu ptné znění. VII. Zrušní zájzu VII.1. CARE STYLE j opráněn zrušt zájz př jho zhájní z objktních ůoů, tj. ůsku norttné uáost, ktré noh zbránt n př nožní škrého úsí, ktré z n n rozuně požot, j opráněn této sousost ostoupt o sou o zájzu. Dá á práo zrušt zájz, jstž př zhájní zájzu nbu osžno stnoného náního počtu zákzníků; nání počt pýá z popsu zájzu ktogu, rsp. nbík. U tckých zájzů j nání počt 85 osob u tů s nízkou kpctou 10 osob. Jstž CARE STYLE zruší zájz z ůou nosžní stnoného náního počtu účstníků, j ponn tuto skutčnost zákzníko písně oznát, njpozěj šk hůtě o 7 (s) ní př zhájní zájzu. VII.2. Jstž CARE STYLE zájz po ostc VII.1. Poínk zruší, á zákzník práo požot, b u CARE STYLE n zákě noé sou poskt jný zájz njéně ktě opoíjící půoní cstoní souě, ůž- tkoý zájz nbínout. Noj- k uzřní noé sou, j CARE STYLE ponn bz zbtčného oku rátt zákzníko š, co o něho obrž n úhru cn zájzu po zrušné sou, nž b zákzník b ponn ptt CARE STYLE ostupné. VII.3. Jstž oj k uzřní noé sou, ptb uskutčněné n zákě půoní sou s požují z ptb po noé sou. Dohonou- s strn o náhrní zájzu, ná pořt práo zýšt cnu, kž j náhrní zájz šší jkost. J- náhrní zájz nžší jkost, ptí pořt zákzníko rozí cně bz zbtčného oku. VII.4. Pro příp, ž CARE STYLE zruší zájz hůtě krtší nž 20 nů př trín jho zhájní, zzuj s zákzníko uhrt pná ýš 10 % z cn zájzu. Práo zákzník n náhru ško tí nní otčno. CARE STYLE s ůž těchto ponností zprostt, prokáž-, ž k zrušní zájzu ošo ůsku nosžní náního počtu zákzníků č ůsku norttné uáost, ktré noh zbránt n př nožní škrého úsí, ktré z n n rozuně požot. VIII. Zěn sjnných sužb VIII.1. Zěn př zhájní zájzu črpání sužb VIII.1.1. J- CARE STYLE nucn z objktních ůoů př zhájní zájzu zěnt poínk sou, j pon-

ůř Í ý Í Ť ý Á Ž Í Á ť Í ť ý ť Ť ě č ě Š ř ú ý š Č ř č ď ř Á Í Í ě ě ř ó ě č ř č ě ř š ě Á Í č ě Í Í Č É ě Š Í Č ě Í ě ů ů ů Č ý ú Ž ří Á Ý Í Á ÍČ ŽÍ Ý Ů ě č ě ě ě ř ě ě ó ž ž ě ýš ě ě ó ě ř ú ě ďý ě Ú

Více

č ý é ů é ý é é ž ó ž Č é ě ěš é ř ů ř ý ěž č ň č ý č é č ř ě é č é č ů č ž š ě ý ě š č ů ů é č é č ý é é ž č ě ě é ý č ě é č ů ě ů ě ý ů ě č é ř é č ď ř ě ýš č č č č č é é č ž č ě š ť ě ě ý ř é ž č ý

Více

ž íč é á í Ž ř š á í é ů é í ř á á é ý á í ř ě š í ř ř ě á Ří ř í ř Š č í íč íš Ž éř á á é ě á ž í ď á á í í Ť ř é ý š íáš ě ě ů á ý ý í ě ý é č ť ý íč ř á ý ší ů ž é í ě ě íč íž á Íš ž í ýš í é é é ří

Více

čí ř ý č ř ě č ů ý ý ů Ž Í íř é Ž ý ř Ž ž é ě ů ý č Ž Ž Š ě č Ž č ý ěď Ž ž ě ť Í ř ů ř Ť ří ž ř ř š č ř í í ň í Č ě é ř š í ů é í Ž ů í ů č š ř í ě é í í é ž é ě í í ě ž ů í č é ří ž ý é č í ží ž í é ž

Více

í í Á Á í ž Í í ě ě ý ý č ů ří ě é áž Ť é í í í í š čí á ž š ž í ř ž ě Í í Í š ý ů á í í ú é ě š é ě ýž ěč í ž ě á ř ř ý ě é á š ší ří ě ý Í ž í č Č í í ř ě í é í úť Í é ří ě ě š é ě ě é é ž í ří ě á í

Více

Í č ž š Č ů ú ú řč ř š řč ů ř ý ů č č ř ý Žš ř ú š ý Š ř č ž č ú ň ř č ř Í Ť ůč ý ů ř Š ý ý ů Ž ž řč ř ů Ž ý ů ý ýš ř č ý ů ý ý č š ů Ž č š š ýý č ý ů š ý š Ž Ž žš ý ý ý šš ů ř č č ž Š ř ý ř ž č š ý ý

Více

í í ž á ů č ř í Íý ú ě é íč ě áčě ěř Í á ě čč áď ě á ý ý ěš é ú ě í é š ě í ž ří ě é šá ě ý á ě á é á ě é č Í í ě á ě ě é š Í á á Í Í ž á í á š š řě ě ř á Ž ě Í í í čí š á š ě ý ží č á ě í í š ě í ý á

Více

č é č ě ší Ž ý ý ší ů í č á č í á ž á žň ř ě ší í ě ě ý ří é á í é ý í ší á á í ě á Ž ú ě ý ů á í č ý ž á á í ů Č š á é é é á ě á ř ý ž á í ž ě á í éč ž ě š ý é č í í ů ří é é ý ž á é í é í á á í é ě é

Více

ší č í á í ě ř ě ě š Í á í á ě š á á ř č é é ě é é é íí í ě í ý í áž í ž Í ť ě ý ě ě á í ý ů í ří éň ří é á Ó ž é í ž é ůž ý ě é é Ž é ř č ú ů ě ě š áš í í ř í ří í ó ý ý ů ý ů í č í Í ý í ý ý ů í á é

Více

ě á í á Ž í á ář á ě ž ří č í ý č á í á č č ě ář ý ů ě ý ě ý š š ň ř í ž á í ž í í š í š ý š áž ž č íž čí ě í ě ž š ř á á í ž í í ř ž ř č č á ří ř š í ř í ř ž ž Í ř ě ý ř š ý á ý čá í ů í ž ě š ž ý č š

Více

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing

Direct emailing na míru Emailing podle kategorií Traffic pro váš web Databáze firem SMS kampaně Propagace přes slevový portál Facebook marketing I N T E R N E T O V Ý M A R K E T I N G e f e k t i v n í a c í l e n ý m a r k e t i n g p r o f e s i o n á l n í e m a i l i n g š p i č k o v é t e c h n i c k é z á z e m í p r o p r a c o v a n é

Více

á ó ú Ž ý á á š č š é á č ú Ž á ú é ř é š ů á á ý á á ý ř áš ý ý é á ý ů é ž á é ř ž ý řč ůž ý ř š éž á á č řč á é ý č č é é ů ý ý á Í á á Ž é č ř Ž ř š čů ů Ž č á Ž é Ž č š Ž Ž š á é š ó é š é ůž š ř

Více

á í ě í ž ě á ě č á é č á ů í ě á š ří í á š ě š ží č í í ý ě ě ý í é ý ě ý ířů ž í ží š í í ř é íž ě é ž ř š é ž í ě á í č ý ří ů Ž í á ě é í é ž á áč á č ý áš ě ší é Ž á ě ě ů á íž é ž í ě á ý á š ě

Více

š ř ý é č ú ý ř Ó ó ř í ř ě Ž á Í á ší á é ý ě á ň ě ý í ř ě á á í ŘÍ Í Á Ž É Ř É ŘÍŠ ěž á á ě ě ů š ž á í ž ž ě ř č é á ě í ř ž ý í ášé ú ý íž š é í š á ů é é ř é ří ř ž ý á ž ý á é í ý ě á é ž é éž ě

Více

ý ř ě Í ě ÍÍ ž ý ř ž Í ý é ž ý ý ž é ů ž ž ž é ž ě ě ž ě ě é ě ž š ů é ě ř ž ý Í Í ť ž ěř ě š ž é ě š ě ř é ř ě ý ž ě ř š š ě ř ě ý Í ý ů é š žš ě ž ě ř ž ě é é ě é ž é ž ž ě ě ě Í ý ů ří ř š Íř é ě é

Více

ůž Ý í ů é í á í ě ý ř ó í Ó ř ě č ů ž ž é ří é í á á áž ě í á ý ě š ž ů ěř ž ě á í ž á á ý á č ý á ý ý ě á ě š í ý á řá á č í á í ů í á š ý á ž á í á é Č ě ý á á í čí ě ší ž á í é í é é é íž é ě č í ý

Více

ž á í ýž ž í č í ě é á š ě í š á ě ž é é č é č š é áž ě ů é í č č ý í Ř šňá š č ý ý é é ř á č ý ž ě ý ú ů ý ě í ř á áž íř é ř ě ě ř á í ž í ž č í é ý ží é á í á í í čá ý ž čá í í ží á í í ě ř ř ší ě ý

Více

Ť č č ó ó č č č ý č ď ý ď š ě ý ň ě ý ú Ó ý ě č ě č Š ě Ž ý ý ě č č Ú č ý Č ě ě Š ř ěťž ě č É ť Č č ř Ž ě š č č ě ě ú č ó ó č č ů ě ř ě š Ž š ě Ž č š ď č ěž ž č ň š ň ň ř č ň č ý š ě ý Č Ó č É Á Ý Š č

Více

ý á ř é é č ř á ě Č é á ž é é čě á í é čě říš ý á é á á číš ě ú ú á á ý ýš í Ž čě é č é á í áš ýš ý ř ř á ě ě é ž í á š ě č ž é ú š ě úž é í ě á á ý ó í ýš ďé ěě řá říš ý á ó š žá š ý ř ú ř ú á š í ě ď

Více

Ř í č ň é á Í ů é ž é ú ý ř čá í ý í é ý ů í í ů á é č ý ý š ý ý ř í é ž š ý ý ž ý ý ů ý á Ž č š č ý č ř é ž é ší ý ý ř ý ý é ř é ř Ž í ě š ě í á í Ž ý č á ů ř ý š ý á é ý í ř ů ří é á á ů á ů á ů á ý

Více

é ž ý ížá é čí š ž é š Ó š ť š é é í í í í í ď ž ž ú á č áč č ř á ťá íč ý š ý š í š š ž š ř ý ó š č éž áž ž á á á šříš á š ř š é ú á ž ý š ý ř š í é í áč š í ú ú í š š č é š é ó é ž ž šš š ř ů é ř ř ř

Více

Á Í Á Ž Í Á Í ě š á í ů ř ě ě á á á é ě ě é ří éříš é ž á í é í Ž í í á ě íř žíš ě ž é á Ž í á ž ý Ž ů ú í á í ř ť š í ář á ě ě á í š ý ř í é ří á é á é í é á ří é é áš ě ě ší í í č í ř á í é ř ř á í í

Více

ý ý ž ž Č š ř ů ř ý ž ň ý ú ý ř ů ů ž š ý ý š ů ť ý ů ž ř ř ů ý ů ý ů ž ý ů ů ů ý ý ů ú ř Š ó ů ř ý ů š ž š Á Í Á ž š ř ž š Ě Á ň ž ó ň ž Á ř Ď Á ň š Ď ř Č É Ž Í ůž ž ž ř ř ř ř ž ý ó š ů ů š ř ž ř š ů

Více

Č í ý ř ň í é é ň ř ý í á ďé í ří í Ž č é í á é á í í á š č Í á é Č í áž é á Č é š č éč č é é ó č ří š í á á Ž Í ÁŠ ď á ž í ý á á ř í é é ž á á í é ž č í ž ří Ž á é ží éč í í í ř í á ř ý ž č í ž č á í

Více

Á Á í á č á á á ž á á í é ú é á í ý í ř é ú í ř é á ř á á č á ř é ů ž é á í ý é č é á ý ž ě é ř é ř ě ě ý ú á á í é á á ě ý á é ě í í ř áš ě ý ý ě ý ší á é é č é ě ý í í í é č í í á á í íř š ší ž ří š

Více

Ú Í Č Š č ř č ů á á í ří í š íčá á č ů é č í Š ť á á č Š ř č í á ň ř Š á ý Č ó á á ť Í á á Š Š č ř š čá íř á í ř á čí Í č ř č á ě č ý áč ř á ť ý í á Í š ě š č ř ř ý š Úč í ří á ě č í á š éá Č Š ř á ý á

Více

Ý Á Ř é á ší ě ý ů á é ří á í á í í ěří ř á á í á ř č áš ý ý é á í Š ší é ů ř č ý ří Ž ě ý í á ý ó é č ý ý ó ý á í š čá í á Ž é á í Ž á í Í š ě ší ě ž í ě ě ě éř é žř č ó žč ě ěř ž á í ě é óž ý é ř í é

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Ó ř í ý č é ó ě ů ř á ý č ě ě í ý í ř Č áč í ý čá á č é ú í č í á ý ý áš ě í ě č é ó ě ší á Ž ě ě ížá é é úž ří ě ší ě ů čí í í ě á é ý ě é ó ř í č á á í á ž é é ž ě ů ň á é í á č á ů č é í í ó ř á ý č

Více

Ť Ú Ž Ý Ý ě ě ě ý ů ě ů ů ě ů ů ř č ě č ď č ň ý š ě ž ř ě ý ě š ř š ž ý ý š š ý ě Ú ř ž ď ě ř ž ý ř š ý ČČ Č č ý ČČ Č Č Č Č ý Č Č Č Č Č Č Č ý č Ř š ř č ě ě Á ž Ž ě ě ě Šý ě ž ř ě ů č ž ě š š ý č ý ČČ

Více

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru

Získejte nové zákazníky a odměňte ty stávající slevovým voucherem! V čem jsme jiní? Výše slevy Flexibilní doba zobrazení Délka platnosti voucheru J s m e j e d i n ý s l e v o v ý s e r v e r B E Z P R O V I Z E s v o u c h e r y p r o u ž i v a t e l e Z D A R M A! Z í s k e j t e n o v é z á k a z n í kzy v! i d i t e l n t e s e n a i n t e r!

Více

Á Ž í é á ž é ří íší ě é ý á ě ý ž ů ý íší ě é ř ě ší ší ří ě ší é ě é ý ž á í ří ň ó ň ě ž ě ý á á ž á á é čá í í í í ší í čí íý é ř í á ř ž ž č ě ě ů é í í í á ě á é í é é ř á ý á í ý ů í ý í ů á é é

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Á Á Ř Á Í í ě í í í é í ý é ř í é ž í ž ě í é ř č é ť í í ý ý č é é é ě é í ě ů í ý č íč Ř č í í í é ť Ž ý í í ů íž ě í ř ší ž í ů ř ě ý í ý ž ě ý ů ú ů ř í í čí í ř í ší č é ř ě í í ý ý ť é ý ú é éř íž

Více

Á Š ř á ář Á É Í á š Ř ÁŘ á é ř č á ž é ř š ů ř á é ě š ď ř š šč Č á ě ý č ář é ď ý ý ř ě č ě ý Č Á Ě Ý Č ř ě ý č á š ž áš ě ž š ž č ě é č ě č éř ř š ý š ž á é áš č á ů á š š ř éž ř ý č á á ě ř á á ý ř

Více

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí

Pravidla pro boj. Z b r o j e. Š t í t y. Třídy zbraní/zbrojí Ob p Z s z z f žs sé psy. Pbějš f žs ps jé zžs b řšy pě sě př ř. Něé f ps b sěy pz žý zjů. P p bj C s ýč sé bj, js žé zsé py. V px z, ž p zs y, sžě s ps, ps s ý y. Z pé js bzpčé z é, p ě z p ě, by s zzř

Více

Č š ř č ý Č Í Á č š Č č č č č ď š ř ě ě ž ú š ř š ř ě č č ů ě ý ů ě š ě šť ě ý ů ě ř š ý š ě Ů šť ě š ě ů ř ý ě š ý š č č ěř č š š ě š ž š ý š š š č ď š ž č š ž Š ý ř š š ý ž ě š šť č ý ů ů ž š č ý ž ů

Více

á é š Ž ř ž éčá é ý ů Ťž é á č ář é ž ý ř ú ý ď ť á Ú á ú Í ř á ř ř ž éčá Ť é ý ů é žší čí á Ťá ý č ý ů č é ď é ř ý é ď š š č ř ý Ý ů é á áš ň ú á é á ý é Ž é š á á á áň á Ž Ú ů é ž é á á ž č ř ý š ř á

Více

Í Č Č ň Ž ó ň ů ů ň Ž ť Ť ŽÍ Í ů ů Č Č Í ů ú ň ň ň Č Č ů Č ň ň ň ó Í ů Ů Č Č Ů Š ů ů ť ů ú ů ů ď ů Ž ň Ů ů Č Á Ý Ž ů ů Á Ů ú Č ú ň Ž Š Č Š Š Ů Ů Ž ů ú ú ň ů Č ó ú Ž Č ó Ž Ž Č ó Í ů ÍŠ Ž Ů Ů ů Č ú ň ů ů

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti CTS int. s.r.o., IČ: 272 10 651 se sídlem: Bradlec, Na Výsluní 370, PSČ 293 06. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ ODMÍNKY č CTS..r.., IČ: 272 10 651 : Brc, N Vý 370, SČ 293 06 (á VO ) 1. Vý jů M 1 1.1. y j bch č C S..r.., rc, ý37,s 293 06, IČ: 72 0 51, á ch rjř é ě ý r,, 1 4718. y j á ě ěč Č h čh

Více

í ď é ď é á ž í č é á č é ý á íč Č á č áý í í ý č í í á Ž é á í ů ě éúč ž á ř čí á í č á í á í Č é í ř ěž é čí á í č í ž ě á Í í á í í š ě á íž čá ř í í í á ž é á í á í ř ž ě ř Č ů ř ěž ý ů ř ž ě á í ůž

Více

Ú č ší ž čá ů í í č í á á ší á š í ž š ž žá éž é á š ý ší ř ě čá š í ě í í á í š šíč á ř í é ý ž í í í á ž ří ě ž ýč ýč ě á ě ý á í íš ž ř í á ší á í ě é ů ě í ší é í í š šíí ě é ž Š í ý č ý ý ě é ří š

Více

ě á é é á á ý š ř í ě Ý ř é á á á á á í í Ž ě é Ú Č á á á éž ěž ě ý ý ář š í ě ý ý ů ě í č í ěž é á í Ž Ž í é Č é á á Č í á ř š í á ě é ů ř í č č í Č ě ň ůčž á á ří š ří á Žá č éř š íř š í í í ěžá ě ý

Více

Ó é ě é é Ť č é ě č ě č ž ě é č ěš é é é ž č é ě Ť č Ť ž é é ě ň č č č ú é Ť é ě č č é é Ž é é ž ě ě é ě ž š é ž ě ě ěč ě č Ť é Ť é é é ž č ě č š é ž ú ž ě ě ž ěč ž ž Í ě Ť ž Ť ě ě ž Í Ť ěč č é č ž č Ť

Více

ěř é é ě ř ř á ý ří í á č ť é Ž ř ř ě á č á é ě é á ěř čí á ě č á á í ř ě ě ě ý É Á Á Á Í á á č é č á ě ě ří á á č á ěž ž ěž ý áž ě í á ý á á ž áš č í š ší ř ě ší ý á á ž ů é é é Ž ě á á í í í Ž í ž š

Více

Í Í ť ř ř í š í ý ě é ří í úč ží í ý č ť š ř é č í í ě Í č íú č é Č í ě ě é í Ž ř ě ř é š í ý ě é ří í úč Ží í ý č š ř é č í í ě š ý č í é ý í ý ý í é í é š ř í ř ě š í é ř ě ý í Í Í Ý í Ú í ř š í ý ě

Více

Á Á Á š ě ČŇ ŘÁ Ě Á Č ÍŘÁ Ř Ě š ě ť Č Ú ú Č ě Ú ů ů š ě Ň ř ž ěř ů ř ě ř ň ř ž ů ř Ů ě ř š ě ě ú ř ž Č Č ť Ň ě ř š ěú ř ď Ž šú ě ř ř ř Á ě ř ř ť Č ř ř ď ě ě ž ř ě Č ó ě Ň ě ě ě š š ů ě ž ú ž Č šš úě ů

Více

ř Ž Ú Ě Ú ž ě ě Ž ě ě ě é ý é é é ě š ě ě ž ě ě ě ě ď é í í š ý á ů ů í ě í á í á íč ě í á Ž ř Ž ě Ž ě ě ž ý é á í úř ž ý ý á š ř á í í ží Ž í í ž ší ý íš č ž ů ě í ě ě í č ží ří í á é ř é ří č é ž íč

Více

Í é É í ó ž á ó ý Ž á á ó ý í š ú Ó ř Ýí č ý Ó ř Ú í Ť ř č Ó ý Č ý Ó Ó ý ě Ž á Ž Ú ř Ž š á ýě š ě š š í í ě š ř ě š Ó ě úč ě š ě é óř ř Ó Ř Ó ý ř ý Ó ú Ó ý í éř ř ř é řč ň šé á é ěřé ý Ó Ó ý Ó ří é š á

Více

í é í íč š Č é š ří í ů é č í ř ý í í ří í ř Č š ý ř í í ů é é Č č Č í ě ší í ý ě í í ř í í ř í í ř í ř í ř ý í ří ý š ý í íč í ý ěř í ě í ř ěř ří ý é é í Ž č é í ů ů í í ů í ů Ů í í č í í úč ů ů í í ý

Více

ě áů Ž é á í š Í ť á á š ěší š í ý á ž ý í Ží ří ů á í Í á úš š ě ě ý ý ář ý ý ž í ří ě ř í Ž áš á ě é Č á ě ó ří ě ů á í ď č š í é ď ří ě é ó č á ů í ó Í é Ž ř á é ú ří ě é ří š č é žší ě á í ó ú č ří

Více

ě ě á ř í í ří í š í í á áš í í ěř á í ř í í ÍÍ í Ů ě á í í š ž í á ě á á ý ý Ů Č č ř í š á í ř í í ří í ř á á í ž ř áš á í ě ř í Š á í ř úš ř í ř í š ář ř áš ůž ř í Š ř á í Š ě á Š ář í š žá á í í ř Š

Více

í í Č Á ý í ě ž ř é ž é ů é ů í ž é í ý é é é í é ě íě č ž ý č ž ě í ž ř í ž ý ě ř í í é í é é í ž ý č ž ř é í Ž ž é ří í ýš č ří ů í ž é ů ě í Ž ší ě ž í ž é ž ě ž ě í é ě ž í í Ž ž ý š Í č ý č ů é č

Více

ř ě ě ý ě ň ě ý ř ř ě ř ř ý ý ě ě ý ř ý ř ě ý ě ě ň ó ý ř ř ě ř ř ý ě ý ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ř ě ě ý ě ě ň š ř ě ř ř ý ě ý ě ý ř ý ý ů ř ý ů ř úú ř ě ý ě š ě š ě š Š ý ř ě ř ř ý

Více

Í Ě Ť Ž š Ž Éč č ž é ě ž ě é ě Í ž š ě é ž ž ž ě ž ž ň ě ž ž ž ž ž žš č ě č ž č č č ě č č ě ž ě ž č č š ě ě č ě ů ů š é č ě š é č ě ě č ů ž č č ě ě ě ž š é č š š é é ě ž é é é ě ě é ě ě š ě ž é é ů ů š

Více

í Š í í ď í í é č ř čí ě ěř é é íč š ří č ř Ž é č í í é ř Ž é č í Š Š í í ěř é č í ý č ř í é í č í ý é ě í í í í í ř ě Ž í Ť ě úř í í úř í ý é ě í ř í Ž ří č š í é í ří é í ě í í ď ě ř ý š ěř í ěř íč š

Více

á ň á í í í á í í ž áž ří č čí é ě ě á Ž á ž ě á í í č é íš ý ěč é ě ší Í ž í č ý í í ř š ť é á í ě ž ť ří ě í ř ý á ě é é é í ž ř í ř ý á ě ší á á ě ě í ř é é ž í á š í ě á ž ž ý í á ř č ř š ř íž š ř

Více

Š Ž Ř ň Š č č ř ř ů ř Ž ě ě č ý úř ň Ž ř ř š ý úř č č š ě č š ě ě ě ý ů ě č ř ě ě š ř ů č ř ě ě š ř ů ř č ř ě ě š ř ů ě č Ž ě ě č č Ž ě č č Ž č Ž š ř ř ů ž ý ý ě ý Úř ň Ž ř ý Úř ř š ý úř č č Š ě č š ě

Více

áž í í řá é áž Í á í á á ř í Č é í ř ě á á Ž Č Š ř ý á Í ě ší á á á é á í á í á í áš í ě é í á Ž ý í ů č á ř ě á í ří Š ý á é ůží í ě Ů Í š č á á ý á í ř í ú Š Č á é á í íž ý ř Č é Ž é í Ž ůž á ě á ř ě

Více

ú Š ň ú ú ů ž Č ů ó Ý ů š ú ú ů ů Ů ů ú Ů ů ť ž ú ú ú Ů ž ú ž ú Ů Ř ž ů ú ů Ý Ě ú ů ň ž Ř ň Č š ž Ř Č Š ž ž ň ž Š ž š ů š Ý ž ž ž š ž Š š š š ú ž š š ň ůš úš ž š ů ž Ý š ň š ž ž š š ů š ú š Č ů ů š ž ů

Více

Á Ú Č ú ř ř ř ú ř ť Ú ň ž Á ď ž š ž ř ž É ž ř ž ú ř ú ú ž ť ř ň ú ď ť ť Ý š Ý Ě ž ž ť ď Ď ž ř ž ř š ž Ť ž ř Ú Ú ř ú ú ň ž ó ř ž ž š Ň ň ť ž ú š ž ž ž ž ř ř ž ř ř ř ř ž š ř Ý ň Á ó ú ř ť ú Č ř ú ž ť ř

Více

Š ÍŠ Ť ž Ť Ý č ď č š Ť č č č š č Ť š š Ť Í šč š č č č č Ď č Ť č š š ť Š Ť Ť Š č č č ž Š č č š Ť Ť ž Ť ť Ť č š š Ť ť Ť ť č č Ť ž š Ť š Ť Ť š Ť š Ť Ť ť Č š Ť č š Ť č Ť ť č č š Ť ť Ý Ť š ď š Í Ť Í ť Ť ť š

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

ř ě ě š ř ů ř ěž ú ěž ú ú Č ě Ú š ž ú ž ě ě ř ž ě ú ů ě ř š ž ú ě š ž ě ů š ě ř ě Ú ř ě ř ě ř ě ě ř š ž ž ř ě ť ř ě ů š ř š ě ě ř š ď ů ř ř ž Ž ř ě ž ř ě ř š ř ě ř ř ů ř ž ř ř ř ě ě š ž ř ě ě ž ž ř ž š

Více

ą ý ú ý ý ýš Á é š ě é ž ř é é é é ý ú ý ý š ř é é é ě ř ě ů ý é é ý Ž é ř ý Í é ů ů ř ěž é ů š ě ě é š é š é é ř ž Č Č é ř é ě Ę ě ý é š ř é ě ě š ř ů é ě é ę ę ý ý ř ě ř ř é ř ý ů ě ě ě ě ě š ě ě ý ý

Více

č é é Á č č í ě ě Ť é Ť é í š č š ě ší í í Ť č í ě Í ž Íňí í ť č íč č í č é í ž Í í č š é é é č ňí č Ť ÍíŽ č é Ě é Č ě č ž č Ťí ž í š é é ě é ě ž í ě č ď ě Ž č í č é é ě Ťí ě ž ě ň ě í Ů ě é č é é é ě

Více

č č Úč ě č ě č č č ů ů Č č Č š č č ů č ů Ú Š Ť č Ž Ž č Ž š š ě é ůž č Ž č ůž Ž é š ě č š é ůž é č é č é é č ůž č é ě š é č ůž š č š ů ě č Ž š ě č é ě č č ě ě š ě ů ůž š ě ž Ž é Ž ůž ž é š ě č š é Ž ě é

Více

ř ý ý ř é č ě é ě ě é ě č ě ř ů é ř ě č Šč é ě ě é š ú ů ů š é ýš é ř é ř é ě ě č ů é ů š ě é é é ů ě ů ě č ř ý ý š č ř č čů č é ů č ů č ě ýš č ý ů č é é ů ů ů ř š ě č ě ě ř é ř š ů š ú ů ř Šč š ě é ě

Více

Á Á Ě ĺ ć É Í řč Áľ Á Á ř č ě ě ě š ř ů ä č š ě ě ĺ ě ě š ř ů č č ý ě ř ý ě ě š ř ů ě š ř ž Ú š ě š ě ř Ú š ě Š ě Č ĺ č úč ě ĺ ž ě ĺ ě řč ä š ě ě ř Úř Č Í Í Č ě ří ě č úě ď Š ě ý Ú ľĺ ě ř ř ř ř š ě ř ä

Více

ČÁ Í É Í É Á Í Í čá í á ě ě í č é í í á í é á ě ší č é řá í á é ěž í ý í á é í é í č ť á ášé ý é á é ž í ž č á ě á ž ý í ů á é á í í á í ř í ř áž á í í č í í í ě í é á ý á í ů č é á í í ě í ý ý ů čí ý

Více

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok

home studi CENíK t konta Blog Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok Název zařezení rok OP MT zí T áí z Zě j š í zá f / / é f Ř PTN É LŽBY CK GF CNíK B x f. L ' x w, w f 15.,. f Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí Náz zřzí OP MT zí T áí z Zě j š í zá f

Více

Č ó ž č ě š č ěš Í ž ě š ř ů Č úč ý ž ě ú ěš ě ů ý č ů ý č ů ď č ě ž ů ěž ě č ý ď č ř ý ě ř č ů řů ů ř ř ř Í ž č č ý ý ů ř ť ý ý ů č ť Č ý Č Č ř š č ý ř ě ů č ř řď ř š Č š č ř ě č ý ř ě ů ř č ú Í š č ý

Více

š ě í í í í č ý Č ý ř í č íčí Í ě š í ě í čí úč í í ě č Č í ř é í č ú Č Č Č ř ě í ří š í ř ě č ř ý Ú í í ž Ř ř ě é ě í ý č ú íí é ří é í ž ř ý é ě ří é ý ř ě é ří č é Ě Í č ý ě í ů é ě í íí ž Ůž ý ě ří

Více

Ě Á Íř Ě Á Á Č ě áš č Ť á á á é éč á č ý á á á é éč ú ě ě ě ě ř š ý á é á á é éč ě ě š ř ů žá č é Č á á ě ě é ž Č Č é é é á á é ě č ú é ě ě é á řž á ž á á á é ě ě áš é Ť á č á é ě ě č ú á á ú é ů ě ě é

Více

ů Č š Š É É Í Ě ť ú Č ů ž č ú ý ů ý ú Ú Č á ě á ý ř š ě šš ř č š ě š ě ý ř š š ě ř š ě šš č š ě ž ěř ý ř ř řá ý ů á ě š ě ř č řá č řá š ě ř ý ř č č á Č á á áš č á á č ě š Č š ů ž č ě ý úř ž ř á ě č ě ě

Více

Č ý Á Ě Á Á ě ř č ř é é é ř č ř š ž ř č ě ř č ř ý ě ě š ř ů č č š ě č ř ů š ř č ň š ž ň č ě ň ú Č č ě ě ŠÍ ř ů ů ř ý č ý š š ř ý č é ř é ř š ď ůž č ž ď é ůž ý š ý ň ď ď ž ž ú č ý š ý ž ů ý ě ý ď ř é ž

Více

Ž ž ť Ž Ž ž š š Ž Ž Ť Ž š Ž Ž Ž Ť š Ť š Ť Ě Ú š ž Č Ž ž Ž Ě ž š Ž Ž Ě ž Ě Ě Ě Ť ť ť Ť Ě Ž Ě ž ž Ě ž Ť Ž š Ť ť Ž š ť Ž Ž Ž Č Ě Ť Š Š žš š Ě Š š Ť š š Ú š š ť Ž Ž ž š Ť Č š ť Ž š Ť š šť ž š ť ú Ó Ě š Ž

Více

ů š š Č Ě Í ř ě á ě ý š é ž ý é ú ů é á ě č ě š é Ž ý ý ť č š ý Ž á ě é š ě ě á ř é é ó ó Í Ďá é ý á Ž é é Í Ž á ř á á ť á Í é ř é é ř é á Í Í ř ó é Ó ř č é č ě č č é ě éť ř Í Í á Í á ř á á É š Í š ř á

Více

č Ú ť é á č š é ň č á é á č á ňí á ň á é č á Š š ň Í áč ť ň áž á é á á á á ň é á č é é ň š č Ť é ňí é Ž ň š é á č á é á č á ň á á é á é é á é č é Ó ň é é é é é á é á ů č š š š Ť é é á á é áň á Ť á č š

Více

Č š é č š ž Č Í é ř ě ě š ž ř ě č ř š č č ž ř Í č č č ě ř ž ěř č č Č ČŠ ř ě é š Ž ř ě š ď Š ř ě č č šť ě ů ě é é ě š ž ě ř š ř šš é é ďě š é ě ě š ř ů šť ě š ě ě é š ř ě š é č š č ě š ě é ě č ě é ě é é

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více

ž ž Č ó Ú ý é ý Ú č č ý ě Ú ť š č ý č Č Č š é ý š é ž é é ď Ě š ú Š č úč ů úč ů ž úč ů ó č ě ž š š š š č č Č é šť é é é é é é š Ú č č ý ň ě č ý ě ě ůč ě č č č Ů ž č ý ě ů ě ě ý ú Ť ě ý ě ů ě ě ý ů Ť š

Více

Í ó ř ř ř ý ž š é č ř Ý Úř š ý ý úř ů č ý ž Í é žš žšč š ř ž š ž š é ř ý ž ř š é é ř ý ř é č ř Ž é é ý ř ř é š é ž Š ž ř ř š ůž é Í é č é č ý ř ř ý ý ý č š úč ž ý ý ý ů ř ž ř ř ý ý ř č ř Ž ř ř ž č ý ř

Více

ď ď áý ó ůó šó é Í á ú á ě ž é Ť á áš Ť ř á á ú é ž ý ř á Í á ě ž é ú Ť ť ď á ď é é ž ú Ž Í ú á ý ý ď á ě á á Č ýť á ě ý Í ů š á é Í ř Í ář á é Č é šý š ď é á Č ř ř é ýš ů é ý ř Ž é Ž úč á š é á á ů š

Více

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ.

POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS FUNKČNOSTI SYSTÉMU MALOOBCHODNÍ I VELKOOBCHODNÍ SÍTĚ PRODEJEN POTRAVIN, LAHŮDEK, RYB, OBUVÍ, TEXTILU, NÁBYTKU A DALŠÍCH PROVOZŮ. POPIS SYSTÉMU: NA ÚSTŘEDÍ FIRMY NEBO NA PRONAJATÉM SERVERU JE NAINSTALOVANÝ

Více

É Á Č Í Č Í Č Š Ě Í ý í í č í Ž ř ú ě ů č ř ě í ž é é č š é ě ý ě ý ě ý é í ř ý ý ř í ý č é č ů ň ř í í ší ý ě ů é čí í í ž é É Á Č Í ý í ý č é é š í ý č í ý ší í ř ý ř ů ů Í í í ř ý č ý ý ř ů ě í ň č

Více

č Á š Ř Á š Ě Š ř š Ť Í ř ř ř ř Š č é ů š ř Ř éž ř š é Ú ý č é ž ř š ř č ř š é Č ž ř ř ř é é ž ý ř č ř č ý ý š é ř š ú ř ř č ž ů ů é č č čů ý ý ř ý é ý é ř éč ř ý ř ý ž ř č č é ž ř ř é ř ý ň č é ý é é

Více

ž é č é í ĚŽ í ě Ž í í ž í Ž í Ť š í Ť ě ž Ť ě Ó í í Ž ě Ť é ě ě í ž ě ž Ť í ě í í í í Í Š é č é š í ě é ž éč ě é é é í é č é ě í ě Ů í í ě Ť í í í é š í é ě í Í ž č í ě é š í Ť Ž é ě š í í é č í í í č

Více

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů

M ě ř e n í o d p o r u r e z i s t o r ů M ě ř n í o d p o r u r z s t o r ů Ú k o l : Proměřt sadu rzstorů s nznámým odporm různým mtodam a porovnat přsnost jdnotlvých měřní P o t ř b y : Vz sznam v dskách u úlohy na pracovním stol Obcná část:

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. Tento dokument je obsahově identick s oficiáln tištěnou verz. Byl vytvořen v systmu TP online a v žádnm přpadě nenahrazuje tištěnou verzi. Í Ů Í Š Ě É Í á ú ú š á š ř á ě šť á Ž Č Tento dokument je obsahově

Více

Č ě é ú Ž Č Č ř ěř ý ú ě ž é ý ě ý ě ý ý ú ě é ěř ý ú ě ěř ý ž ů Č é ž ěř ř ěř ž ž é ý ě é úě ě ž š ý ý ú ě ř ě ž é ěř ř ěř ý ř ý ž é ů ř ě ý ý ř é ý ě é é ý ě š ý ý ýš ú ů Ý ý š ž š š ň ě é ěř ý ř ý ý

Více

ř řč č Í ř č ú Í ř č š č č ř č ď č š Ž č š ň č ř š ř ú ř ř ř Í š Ý š š ří ó š ď ř š ř š Ž Ž Á š Í ó š ř š ř č ň čš ř Ž č č š Ď ř Ž říč ď ó ď č ň Í š Š Á š ř ř ř ó č ř š ř Š Ť ř č č ř ň č ř ňš č É Ž Ř ÚŽ

Více

č é í ĚŠŤ í é é Ť č č č é é í í í š é Í ší Ť í í í č é é š í í č é é Ž ň é č é í é ž Í í č ň Ý í č Ů č é í é é č é Č í é š ž Ž í í Á ší í í í č čí í é š é ší ž ň é Ž č í č šíť ž í Ž é Ž é í í íťí ší é

Více

Č ě é ú Ž Č Č ř ěř ú ě ž é ý é ý ě ý ý ú ě é ěř ý ý ú ě ěř ý ž ů Č é ž ěř ř ěř ž ž é ý ě é ř úě é ě ž š ý ý ú ě ř ě ž é ěř ř ěř ý ř ý ž é ů ř ý ý ř é ý ě é é ý é š ý ý ýš ú ě Ý Ž Č ý ř é ě ý ž Č Ž ř ř

Více

ó ú š Í š č Ž ú ň Ž Í Í Í Í ů Ž Í Ž Ž Í ů č ú ň Í Ň Í š Ž č úč č č č č č č š š š ú š š Ť ů š ů č ň ů ů č ň č úč š š š č ň Ťů Í č č úč ň š č š ň ů š š ň č ů ů ď š Ž š č š š ů č č ů ň ů š š Í č š ň č č č

Více

óš ř Ř Í É ŘÍ Í Á Í Á Á Ý Á Í Č Á Ž Í Ř Í ŠÍÚ Ý Í Í Č Í Ú ÁŠ Í Č Á Í ĚŘ ú é ú ěš é ř š ě č ř š ř š č ě š ě é é č ř č č é é ž ř ě ěš ž óě Í ř ě ř ě ě š ě ě ř ě é ž é šť ě ř ě ě č č č šé ě ř ě é é Č é š

Více

Ý Á Í á á ý ř ź á á á č á á é ě ě š ř ů á č ě é Ę ý á ý ŕ ě ř ř ý ů á ě ě š ě á á ě ý á é á ý ý ů č á ć Í č ę ý á ě é ú ž é ú ů á ě ú ů ě ř ň á ů šř á ű ě ě š ě á ř ě żá á ź é č ě ě é ž ů ů ý ž é ř á é

Více

Ř š ý Ť Ť Ť ř š ř š ů ž ó ů ó ó óř ý ý Š Š ř Ú ř ó ů ž ář Ú ů ž ú ý ý ž ů š ó ý ó á Ž ó š ú ý ž ó ú š ó š ú ý ř ú ň ó ú ý ů ú ů ý Ý š úř ř ó ý ř ó ř á š á Žá ř ř řá á ý Žá ž á ř ř š ž ň á ý á ý ž ž ř á

Více

ě é ě ř ě ě é ž é Č Č ř ě ž ý ě š ř ě ř ě ý ě ž úřé é ý ž ýš ý ý ě ě ě ě Č Ž É Ž Š Č ř ž ř ě ý ů ý é ě ř ř ě é ě é ř š ě ý ř ů ý ě ř ě é ě é ě ě ř š é ě ů é ř ž ýš ý š ž š ů š é ě ů ě ě ž š é ě š ř ě ň

Více