Prázdninové bohoslužby v našich sborech: PLZEŇ neděle 14. a neděle 11. a vždy od 10 hodin (ostatní neděle jsou plzeňští vítáni v Tlučné)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prázdninové bohoslužby v našich sborech: PLZEŇ neděle 14. a 28.7. neděle 11. a 25.8. vždy od 10 hodin (ostatní neděle jsou plzeňští vítáni v Tlučné)"

Transkript

1 květen, červen, červenec a srpen 2013 Prázdninové bohoslužby v našich sborech: PLZEŇ neděle 14. a neděle 11. a vždy od 10 hodin (ostatní neděle jsou plzeňští vítáni v Tlučné) TLUČNÁ každou neděli vždy od 8,30 hod. HORNÍ BŘÍZA neděle viz Plzeň vždy od 18 hod. LETNÍ BIBLICKÁ ŠKOLA PRO DĚTI V AMERICKÉ ANGLIČTINĚ července denně 9-14 hod. * možnost pro děti (6-15 let), aby se zúčastnily skvělé akce! * možnost pro mladé (16- let), aby vypomohli! JSTE TAKÉ ZVÁNI NA SVATEBNÍ BOHOSLUŽBU 29. června od 14 hod. v kapli Sboru sv. Pavla. Bohoslužba bude probíhat v angličtině. Š P I N A V É Š A T Y A C O M Y S L? Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Filipským 4:8 Kolikrát se nám, kteří jsme rodičové, stalo, že náš malý syn nebo dcera přišli domů celí od bláta, zamazaní od borůvek, nebo s roztrženými kalhotami? Možná jsme jim vyhubovali, ačkoli jsme věděli, co je důležitější: že jsou živé a šťastné. Kvůli špíně na šatech nebo na rukách se svět nezboří. Dá se omýt, vyprat; roztržené šaty lze spravit nebo odložit. Někdy kvůli nečistotě na šatech ztropíme rozruch, a přitom nad hrozivější nečistotou přivíráme oči nebo před ní oči úplně zavíráme. Mluvím tu o nečistých myšlenkách. Můžeme se bránit zlým myšlenkám? Myšlenkám na odplatu, nenávistným, zlostným, lstivým, závistivým myšlenkám? Sebestředným nebo i sebevražedným myšlenkám? Cožpak myšlenky prostě nepřicházejí samovolně, nenapadají nás? Jedno staré moudré přísloví, které v 16. století rád používal Martin Luther, k tomu říká: Nemůžete zabránit tomu, aby ptáci létali nad vaší hlavou. Ale můžete je zarazit, když si chtějí udělat hnízdo ve vašich vlasech. My, kteří jsme se vírou upnuli ke Kristu a skrze křest jsme spočinuli v Něm, máme podíl na Jeho svatém Duchu a máme mysl Kristovu. Když nás napadají nečisté myšlenky, máme Boží zbraně, abychom se nepřizpůsobovali tomuto věku, který má sklon myšlenky nepovažovat za něco závažného, ale spíš se proměňovali obnovováním své mysli. Přeji nám bohulibé přemýšlení i konání! Váš pastor Petr Krákora 1

2 Dr. Dobson Koutek pro manželství a rodinu LHANÍ MALÝCH DĚTÍ OTÁZKA: Můj pětiletý syn začíná mít problém se lhaním a já nevím, jakým způsobem se k tomu mám postavit. Co můžu dělat, aby se naučil říkat pravdu? ODPOVĚĎ: Lhaní je problém, se kterým se u svých dětí potýkají snad všichni rodiče. Každé dítě občas překroutí pravdu a z některých se stanou notoričtí lháři. Vhodný postup vůči tomuto jevu vyžaduje pochopení dětského vývoje a znalost povahy toho kterého dítěte. Nabídnu proto některé obecné rady, které je třeba upravit podle konkrétního případu. Zaprvé je třeba vědět, že malé dítě si ještě nemusí ani plně uvědomovat rozdíl mezi lží a pravdou. U chlapce či dívky předškolního věku existuje jen velmi tenká hranice mezi fantazií a realitou. Proto dříve, než na lež zareagujete s přísnou nesmlouvavostí, se ujistěte, co tím vlastně dítě myslelo a jaké byly jeho záměry. Pokud dítě zjevně lže, aby se vyhnulo nepříjemným důsledkům svého jednání nebo aby získalo nějaké výhody, je třeba, aby rodiče využili této příležitosti k poučení. Největší důraz by měl být kladen na pravdomluvnost ve všech situacích. Jde o ctnost, která se líbí Bohu. S dětmi si můžete přečíst a převyprávět např. Přísloví 6:16-19, kde moudrý král Šalomoun říká viz rámeček vedle. Jde o působivé verše, které mohou rodiče dětem vysvětlit i na příkladech. Mohou také vysvětlit, kdo to byl král Šalomoun, jak přišel ke své moudrosti a jak i nám Bůh pomáhá proti lhaní (např. použije k dobrému i na první pohled nepříjemné důsledky pravdomluvnosti). Společně se tyto verše z Přísloví 6 můžete i naučit, abyste se k nim mohli v budoucnu vracet při jiných příležitostech. Dítě se zároveň učí vnímat zodpovědnost za své mluvení, chování a rozhodování. Těchto šest věcí Hospodin nenávidí a sedmá je mu ohavností: povýšené oči, lživý jazyk, ruce, které prolévají nevinnou krev, srdce chystající ničemné plány, nohy spěchající páchat zlo, křivý svědek, který šíří lži, a ten, kdo vyvolává mezi bratry sváry. Když se vrátíme konkrétně ke lhaní, ukažte dítěti na verších z Přísloví 6, že ze seznamu sedmi věcí, které se Bohu protiví, se dvě z nich týkají falešného mluvení. Čili říkat pravdu je něco, na čem Bohu velmi záleží, a proto by na něm mělo záležet i nám! Z toho důvodu můžete dítěti vysvětlit budete také vy trvat na tom, aby se dítě naučilo říkat pravdu, i když to bolí. Cílem je položit základy, na kterých bude ležet čestné jednání vašeho potomka v dospělosti. Při další příležitosti, kdy vaše dítě očividně zalže, se můžete k tématu vrátit a společně si připomenout slova Šalomouna. V určitém bodě, kdy to zralost a chápání dítěte umožňuje, můžete svou neústupnost ohledně pravdomluvnosti podtrhnout tím, že dítěti uložíte mírný trest v případě jeho dalšího lhaní. Postupem času tak můžete, pod Božím vedením, svého syna či dceru vychovat k celoživotní pravdomluvnosti a čestnosti. Samozřejmě, veškerou svou snahu o položení základů pravdomluvnosti u dítěte snadno narušíte tím, že sami před dítětem mluvíte lživě a dvojsmyslně. Věřte mi, že dítě si toho všimne a zachová se stejně. Když může táta překrucovat pravdu, nebude mít jeho slovo o lhaní v uších dítěte takovou váhu. Když už vás přece jen dítě přistihne při lži, je nejlepším řešením společná modlitba za odpuštění a vysvětlení ve smyslu: Dělej, co Bůh říká; nedělej, co já dělám. 2 Dr. James Dobson je americký křesťanský psycholog a specialista na manželství a rodinu. Tento text pochází z brožurky Discipline from 4 to 12 (Výchova a kázeň dětí od 4 do 12 let) a je upraven a publikován se svolením vydavatele, Family Talk with Dr. James Dobson. Published with permission.

3 Křesťané jsou svědky Krista, nikoliv ochránci Církve Jako věřící v Ježíše Krista hrajeme roli v tom, jak si církev v současnosti vede a jaká ji čeká budoucnost. O této roli mluví Ježíš, když se obrací na své učedníky se slovy: a budete mi svědky. (Skutky 1:8) Martin Luther kdysi napsal: My nejsme ti, kdo dokážou udržet církev 1 při životě. Ani naši předkové toho nebyli schopni. My nejsme ochránci církve. My nezachováváme její existenci na zemi. Kdyby to bylo na nás, tak by církev vzala za své před našima očima a my spolu s ní. Tenhle citát nabourává dosti rozšířenou představu křesťanů ohledně jejich role v církvi. Když vidíme, jak je církev v tomto světě zbitá a otlučená, pomyslíme si možná, že evangelium selhalo, že my jsme selhali, že naše programy selhaly, že naši duchovní pastýři selhali. To samé se děje, když vidíme klesající statistiky a studie, které naznačují, že církev ztrácí dech a stává se staromódní. Pak zákonitě přicházejí otázky typu: Kdo za to může? A co s tím budeme dělat? Co změníme, aby ta čísla a pověst byla lepší? Je bezesporu užitečné a potřebné jít do sebe a přezkoumat svou aktivitu v Božím království. Ale chybou by bylo zaměřit se na to, co my můžeme dělat lépe, aby církev byla úspěšnější. To by znamenalo, že jsme to my, kdo ochraňuje církev a kdo je zodpovědný za její růst a existenci v tomto světě. Takové břemeno ale neleží na našich ramenou. Církev vděčí za své přetrvání tomu, kdo je hlavou církve a Pánem církve Ježíši Kristu. Samozřejmě, že hrajeme roli v tom, jak na tom církev v současnosti je a jaká bude, ale ne tu roli, kterou si mnohdy představujeme, že máme. Ježíš nám řekl, jaká je ta naše role. Prohlásil: dostanete sílu Ducha svatého a budete mi svědky (Sk 1:8). Tohle zaslíbení neplatí jen pro povolané sborové pracovníky. Nás, všech křesťanů, se dotklo poselství evangelia se svou osvobozující mocí Ducha. Přijali jsme věčné odpuštění, nový život a záchranu ze starého, mrtvého bytí. My všichni jsme nyní svědky Ježíši! Ježíš svěřuje do našich křehkých rukou a slabých hlasů své mocné evangelium tedy dobrou zprávu o Jeho obětavém životě, kterým přemohl a přemáhá hřích i smrt. Evangelium je Boží moc, která působila v našem srdci. Ježíšův slib zní, že stejně bude působit i v srdcích ostatních! Proto se Petr o Letnicích odhodlaně postavil a hlásal evangelium o Kristu bez ostychu. Proto se později Luther nebojácně postavil falešným představám o Kristu a kázal a hlásal evangelium. A ono samo působilo a stejně působí dodnes. Možná se trápíte postavením církve v dnešním světě. Možná vám nedá spát, do jaké okrajové role se církev ve společnosti dostala. Naším úkolem, jakožto Ježíšových svědků, je ale se pouze nechat Jeho Duchem použít k vydávání svědectví o Něm slovy hlásat a životem dosvědčovat evangelium. Historii církve nechme tomu, komu náleží. Král králů přece nebyl sesazen, ani neabdikoval. A ani neopustil své učedníky v naší době Netrapte se postavením církve ve světě. Buďte tím, kým vás Ježíš povolal a učinil: světlem světa, Přeloženo a upraveno z článku Witnesses, not guardians, author: John A. Braun, Forward in Christ Volume 98, Number 5, Issue: May 2011, Copyrighted by WELS Forward in Christ Použito se svolením. článkem Jeho těla. 1 Pod pojmem církev je zde myšlen souhrn všech věřících v Krista zde na zemi. 3

4 Události a dění v našich sborech S l u ž b a v ě z n ě n ý m b r a t r ů m Jako pastor pravidelně navštěvuji, dopisuji si, zasílám kázání a jménem našich sborů posílám i potravinové balíčky dvěma vězněným spoluvěřícím: Michalovi Florescu (věznice Nové Sedlo u Žatce) a Davidovi Vančurovi (věznice Plzeň Bory). Při jednom z pátečních setkání biblického kroužku pro děti jsme se s chlapci rozhodli poslat Davidovi V. pohled s povzbuzením a požehnáním. Obratem nám pak od něho přišel také pohled (byl přiložen v dopise), který potěšil zase chlapce. Potvrzují se tak slova, která zapsal apoštol Pavel, sám několikrát vězněný: Bůh veškeré útěchy nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. (2. Korintským 1:4) S Davidem jsem se také domluvil, že by se nám představil a napsal nám svůj životní příběh, který díky Boží milosti v Kristu neskončí v zatracení, ačkoli tam směřoval. Zde tedy jsou slova nového Davida : Ahoj, jmenuji se David V. a narodil jsem se v malém městečku Polička, a to před 28 lety. V době mého narození byli moji rodičové nejspíš šťastní, až do té chvíle, než se rozvedli; to mi byly asi dva roky. Já zůstal v péči matky, a otce už jsem nevídal. Protože má matka pracovala, chodil jsem do jeslí nebo mě hlídal někdo z rodiny z matčiny strany, tety nebo babička, která je nyní už s naším Pánem v nebesích. Skoro celá naše rodina jsou křesťané a často jsme chodili do malého kostelíčka na vesnici, kde jsme všichni bydleli. Také mě babička často brala s sebou, ale to znám všechno pouze z vyprávění mé matky a rodiny. Má matka si zanedlouho našla přítele, za kterého se vdala a vzala si jeho příjmení a taky mně ho změnila. Byl jsem moc malý a byla to volba mé matky. (Ale co, nezáleží na tom, jak se člověk jmenuje, ale na tom, jaký je, jak se chová a líbí Pánu Bohu.) Matka zanedlouho otěhotněla s mým novým tátou a narodil se můj bratr Jan. Vyrůstali jsme společně v paneláku, kde jsme všichni bydleli. Zdálo by se, že jsme byli spokojená rodina, ale jak čas běžel ale to bych musel popsat mnoho stránek, abych popsal vše, jak a co se přesně v mém životě odehrálo, a proto Vám napíši pouze ty nejdůležitější pasáže v mém životě. Můj nový otec často pil alkohol a často nás i matku bil a týral. Pokračování na další straně. 4 Víno je posměvač, opojný nápoj je křikloun; kdo se v něm kochá, ten moudrý není. Přísloví 20:1

5 Kolikrát jsem provedl ňákou klukovinu a musel jsem za trest třeba spát na holé posteli bez matrace nebo klečet na vařečkách, když jsem přišel ze školy, a když jsem chtěl jít na záchod nebo jsem měl hlad, musel jsem zaklepat na dveře od pokojíčku, a když přišel otčím nebo matka, musel jsem takto poprosit: Tatínku, maminko, můžu dostat najíst? Můžu jít na záchod? A až poté jsem dostal najíst nebo šel na záchod. Jednou mě otčím bil hokejkou, kterou mi dal k Vánocům, tak silně a dlouho, že mi rozbil hlavu a já musel jet do nemocnice, aby mi hlavu zašili. Dnes mám hlavu plnou jizev po tom, jak mě otčím bil. U mého bratra to bylo o něco jiné, byl vlastně obou rodičů, tak to měl lehčí, ale také byl bit za nic. V té době jsem začal nejspíš dělat rodičům naschvály za to, jak se ke mně chovali. Občas jsem něco vzal v obchodě bez placení, chodil jsem s klukama za školu, ale jinak jsem se učil dobře. Když mi bylo asi 13 let, začala matka podnikat a otevřela si obchod s květinami, porcelánem a sklem. Ale moc to nezvládala a začala pít alkohol, a já, když jsem v 15 letech šel na střední školu, tak jsem pomalu začal chápat a uvědomovat si, co se vlastně u nás doma děje. Otčím pil, bil matku, mě i bratra; matka to nezvládala a začala pít taky, zahýbala otčímovi, proto jsme se nakonec rozdělili. Otčím s bratrem Honzou zůstali v bytě a já s matkou jsme byli v obchodě, kde podnikala. Byl to malý krámek, kde jsme spali. Matka hodně pila, a proto moc lidí k ní nakupovat nechodilo, a pomalu krachovala. Já dojížděl vlakem 40 km do školy, kde jsem se učil jako autoklempíř. Ale časem jsem si dělal, co jsem chtěl, a místo do školy jsem chodil s klukama do parku kouřit trávu. Matce to bylo všechno jedno, měla svůj alkohol, a nic jiného ji nezajímalo. Když se rodina tety a babička dozvěděla, jak na tom je matka a co provádím já, požádali sociálku, abych mohl být u nich a řádně dodělat školu; vlastně mi chtěli pomoci a pomohli. Soud mě dal do péče k tetě a strýcovi a já dodělal školu a vyučil se. V 18 letech jsem se od nich odstěhoval, protože jsem si našel dívku a chtěl jsem se osamostatnit. Narodila se nám dcera Kateřina, které je nyní 9 let. Ale s přítelkyní a dcerou Káťou už 8 let nežiji, odešla ode mě, protože si našla jiného chlapa. Dnes má 4 děti a je sama bez chlapa. V té době, když ode mě odešla i s dcerou Káťou, jsem šel bydlet na ubytovnu. Bydlel jsem na pokoji sám do doby, než dali ke mně kluka, který zrovna vyšel z vězení. Seznámili jsme se spolu a já začal dělat věci jako on. Naučil mě brát tvrdé drogy a páchat trestnou činnost. Můj konec je takový, že díky pokušení Satana jsem nyní ve věznici a prošel jsem léčbou toxikomanie a také jsem přišel o vše, co jsem měl rád a miloval. O svoji rodinu, protože ta mě zavrhla a nechce mít se mnou nic společného, ale také o svoji milovanou dceru, která mě vlastně nezná, jen z fotek a dopisů, které jí z vězení píšu. Ve vězení jsem díky jednomu vězni poznal a přijal Ježíše Krista a uvědomil jsem si, že jediná cesta, která je nejen pro mě, ale pro všechny ta nejlepší a správná, je cesta s Bohem. Chtěl bych svůj příběh zakončit povzbuzením. Buďte otevřeni tomu, co pro Vás Pán má, i v případě, že to není podle Vašich představ. Nechte se jím vést a uvidíte, že všechno má cenu a smysl. Buďte v Bohu! S pozdravem, David V. Přidejte se, prosím, k mým modlitbám za posílení obou našich vězněných bratrů, Michala a Davida, v jejich novém životě v Kristu. A vězte, že na službě vězněným máte také podíl tím, že přispíváte svými dary Bohu během bohoslužeb v našich sborech. Díky vám! Petr Krákora 5

6 K ř t y v p l z e ň s k é m s b o r u s v. P a v l a Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen, říká Ježíš svým učedníkům, když je posílá, aby šli do celého světa a hlásali evangelium (dobrou zprávu o Něm) všemu stvoření (Marek 16:15-16). Ježíšovo evangelium došlo také k nám a zasáhlo také srdce dětí a rodičů ve Škole Martina Luthera. V neděli 24. března tak byly pokřtěny 4 děti: Anežka Jana Štádlerová se sestřičkou Eliškou Janou Štádlerovou a také Markéta Jana Ambrožová s bratříčkem Markem Pavlem Ambrožem. V neděli 19. května, právě v den, kdy jsme si připomínali událost vylití Ducha svatého o Letnicích, byla pokřtěna Jana Marie Benešová a její dcerka stejného jména, Jana Marie Benešová. Modlíme se za to, aby všichni tito nově pokřtění dále rostli v poznání Boží milosti a pevně naroubováni v Krista nesli Jeho mocí dobré ovoce Bohu. Vítáme je v Boží rodině! K o n c e r t v k a p l i a N o c k o s t e l ů 6 V sobotu 4. května se v kapličce v Tlučné shromáždilo přes 50 lidí na koncert žáků místní ZŠ. Na úvod hovořil pastor Krákora na téma Chvála Stvořiteli podle Žalmu 150. V pátek 24. května proběhla po celé ČR akce s názvem Noc kostelů. V zámecké kapli v Rochlově promluvil k lidem pastor Krákora a zpěvem ho doprovodila jeho žena Gabriela. Zpívejte Pánu, chvalte Ho z celého srdce!

7 R o z h o v o r s g y m n a z i s t y Tři studenti plzeňského Církevního gymnázia přišli začátkem května vyzpovídat pastora Krákoru. V rámci projektu křesťanské církve v Plzni dostali za úkol zjistit podrobnosti o našich sborech a jejich fungování, dále se zajímali o to, co učíme a vyznáváme, a také se ptali na osobní zkušenosti pastora a jeho přístup k víře. Setkání bylo pro obě strany poučné a přínosné. Doufejme, že za výslednou práci dostali hoši také dobrou známku K o n f e r e n c e l u t e r á n s k ý c h p a s t o r ů Bulharská metropole Sofie hostila ve dnech června setkání zhruba třicítky luteránských pastorů z celé Evropy. Nechyběli zástupci domácího Bulharska, dále Německa, Švédska, Finska a Norska, Portugalska, Ruska, Lotyšska a Albánie. Přítomni byli i pastoři a misionáři z USA. Za naši Českou evangel. luteránskou církev se účastnil pastor Petr Krákora. Tématem setkání pastorů z evropského regionu byla 6. prosba modlitby Otčenáš: Neuveď nás v pokušení. Zástupci vybraných zemí přednesli referáty na zajímavá podtémata: (1) Co to znamená být pokoušen?, (2) Pokušení z pohledu Jakuba 1:13, (3) Pokušení v novodobé společnosti (specifika té které země), (4) Boží záchrana z pokušení. Pastor Krákora zahájil páteční den zamyšlením nad verši z Jakuba 1:12-18 a modlitbou. Také se pravidelně zapojoval do diskusí. Konference byla prospěšná po mnoha stránkách. Díky patří americkým přátelůmkřesťanům, kteří sehnali finance umožňující účast našeho delegáta. Pozn. Na obrázku vlevo stojí s pastorem Petrem bulharský student teologie Ivo. S ním mohl náš pastor hovořit česky, protože Ivo před časem pracoval 2 roky v Plzni a naučil se náš jazyk. S b í r k y v e S b o r u s v. P a v l a Sbírka našich darů Bohu ve Sboru sv. Pavla za březen až květen činila celkem Kč. Ostatní naše sbory uzavírají sbírky celoročně. Děkujeme všem, kteří jste přispěli a darovali! Víte, že máte bohatství lepší a trvalé. - Židům 10:34 7

8 P r á z dn i n o v é h le dá n í n a s v a t b ě Najděte 20 rozdílů mezi obrázky svatby ve městě Kána. Podle Janova evangelia tam Pán Ježíš učinil své první znamení, kterým zjevil, kým je a symbolicky také to, co přišel učinit. Tak jako proměnil vodu ve víno, dokáže proměnit i vaše životy. Věřte Mu Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili. (Jan 2:11) 8 Vydává Česká evangelická luteránská církev, Školní nám.1, Plzeň, ,

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ

DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Týden od 11. ledna do 17. ledna 2009 DUCHOVNÍ DARY A PROROCTVÍ Biblické texty na tento týden: Sk 2,1 11; Ř 12,6 8; 1 K 1,6.7; 13,9; Ef 4,11; 2 Te 2,9.10 Základní verš Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají.

Správné porozumění. 1. kapitola. Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. 1. kapitola Správné porozumění Evangelizace = ti, kteří znají Ježíše, o něm říkají těm, kteří jej neznají. Jsem přesvědčen, že se všichni shodneme na tom, že evangelizace je něco, k čemu jsou křesťané

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí

Fiat adventní 2015. Adventní zamyšlení. Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Fiat adventní 2015 Farní časopis farností Vlachovo Březí, Lažiště, Záblatí Adventní zamyšlení Za svých pár let působení ve farnostech českobudějovické diecéze píšu každý rok touto dobou nějaká adventní

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU 8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU Pán Ježíš miloval velice pravdu. Často doporučoval, abychom byli upřímní a pravdomluvní. Ďábla nazýváme správně otcem veškeré lži,

Více

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce.

Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. Já budu jásotem oslavovat Hospodina Máme Bibli? To je úžasná kniha. Na úvod pár slov, jak je úžasná tato kniha. Co nám dává? Dává nám poznat obraz, jaký je Bůh, jaké je jeho srdce. A já bych hned na začátku

Více

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval:

A12. mladší žáci. PoznejBibli. O: Napiš jméno muže a ženy a název budovy, kde pracoval: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Zachariáš a Alžběta Zachariáš a Alžběta byli velmi smutní. Moc si přáli mít

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther

Martin Luther. Martin Luther. Martin Luther Martin Luther Vize zachráněn pro Boží záměry Izajáš 43,1-4 Nyní chceme společně začít novou sérii témat: Hrdinové víry. Nikoho asi nepřekvapí, že první osoba, kterou chceme blíže prozkoumat je dr. Martin

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

Slovo dětem: Píseň ze Svítá:

Slovo dětem: Píseň ze Svítá: 1 Vršovice 5.12.2010 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v 2. neděli adventní, při kterých bude pokřtěna Viktorka Venclů a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B

25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B 25. prosince: Slavnost Naroz. Páně - v noci B VSTUPNÍ ANTIFONA Srov. Iz 40,5 Pán mi řekl: Ty jsi můj Syn, já jsem tě dnes zplodil. Nebo: Radujte se všichni v Pánu, protože se nám narodil Spasitel. Dnes

Více

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07

Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02. K Roku rodiny... 03. Ptali jste se... 04. Informační servis... 07 LEDEN 2014 ČASOPIS FARNOSTI PUSTÁ POLOM www.pustapolom.cz/farnost/ Z obsahu: Když se nebe dotýká země... 02 K Roku rodiny... 03 Ptali jste se... 04 Toulky farní minulostí....... 05 Informační servis...

Více

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

04/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 04/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11

Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008. Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Týden od 23. listopadu do 29. listopadu 2008 Biblické texty na tento týden: Ř 3,19 26; 2 K 5,18 21; 1 J 4,7 11 Základní verš Jeho ustanovil Bůh, aby svou vlastní krví se stal smírnou obětí pro ty, kdo

Více

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1

Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení z milosti a služba z lásky, část 1. strana 1 Spasení - záchrana, smíření s Bohem, věčný život máme jistotu, že jsme spasení? Nevědět, mít nejistotu, jestli jsem spasen je hrozné. Bůh to ví, a proto

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve červen 2009 3. ročník/6. číslo Když kocour není doma... Slovo úvodem Když kocour není doma, myši mají pré.. Ježíš odešel. Oblak Otcovy slávy ho vzal našim

Více

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku

Píseň: 176 Někdo mě vede za ruku 1 Vršovice 6.3.2011 Pozdrav: Milé děti, milé sestry, milí bratři, vítám vás na bohoslužbách v Neděli masopustní a zdravím vás apoštolským pozdravem: Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY

JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Postní doba cyklu A JEŽÍŠŮV KŘÍŽ VZÁCNÝ DAR BOŽÍ LÁSKY Zpracováno podle programu italské autorky Claudie Berton publikovaného na http://www.elledici.org/catechesi/strumenti/strumenti.php?id=32877. První

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru

6. třída - Objevujeme křesťanskou víru 6. třída - Objevujeme křesťanskou víru Vazba učiva 6. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Žáci rozumějí evangelním zprávám jako výpovědím víry o setkání člověka a Boha. Žáci umějí rozpoznat

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI

NÍK NÍK LEDEN 2015 ČÍSLO RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI LEDEN 2015 ČÍSLO PŘÍVOZ 1 NÍK NÍK Z OBSAHU: RADOST MALÉ OHLÉDNUTÍ HVĚZDA NAD SUPERMARKETEM TÝDEN MODLITEB PÍŠETE NÁM LITURGIE PRO DĚTI Radost Bogdan Stępień, OSPPE Vstoupili jsme do nového časového úseku

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

3 březen 2003. Muž spravedlivý

3 březen 2003. Muž spravedlivý 3 březen 2003 Muž spravedlivý J osef - muž Marie a před zákonem otec Ježíše Krista je v Písmu a liturgii spojován s příchodem Božího Syna na svět, tedy s událostmi kolem Kristova narození a dětství. Tam

Více

POKUS PRVNÍ. Život je drama

POKUS PRVNÍ. Život je drama POKUS PRVNÍ Život je drama (Je to literární klišé?) 1 Vítr nese semínko pampelišky Na hladinu rybníka? Na kousek hlíny? Do otevřených úst? Na šlehačkový dort? Do kouta chodby? Na betonový dvorek? Do praskliny

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování

Uzdravení snu. 27. kapitola. I. Obraz ukřižování 27. kapitola Uzdravení snu I. Obraz ukřižování 1. Přání, aby s vámi bylo zacházeno nespravedlivě, představuje pokus učinit kompromis, který by spojil útok s nevinou. Kdo však dokáže spojit to, co je naprosto

Více

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010 Být svatý jako Bůh Bohumil Špinar 13.11.2010 Když tedy toto vše se rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! 2 Petr 3,11 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz

PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz Zde prosím nalepte Vaši fotografii. PŘÍHLAŠOVACÍ FORMULÁŘ Přijímací kancelář Moravcova 430/16 Kroměříž 767 01 574 141 451 www.cbikromeriz.cz Prosíme o čitelné vyplnění formuláře Důležité: Přijetí na školu

Více

nový Život Život křesťana Poslušný život Blok B 1. studie Ježíš je Pán PřeČTi Si: Jan 13,12-17

nový Život Život křesťana Poslušný život Blok B 1. studie Ježíš je Pán PřeČTi Si: Jan 13,12-17 BiBlický STudiJní kurz Tato studie patří: 1. studie Poslušný život Blok B Ježíš je Pán PřeČTi Si: Jan 1,1-17 Ježíš měl mnoho učedníků, ale pouze dvanáct z nich vybral, aby se stalo jeho zvláštními společníky.

Více

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F

Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský. chorální nápěv. Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F 8. srpen Našeho svatého Otce Dominika, kněze, slavnost OP II. VEČERNÍ CHVÁLY Nápěvy a harmonizace chorálu Petr Chaloupský VSTUP HYMNUS Modulace: D, D7, gmi, C, C7, F Ant. 1 Žalm 14 (15) kdo neukřivdí ja-zykem,

Více

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání:

1. píseň: Ž 1. 1. čtení: Jb 4,2-8. 2. píseň: 176 někdo mě vede za ruku. 2. čtení: Lk 17,11-19. Kázání: Milí bratři a milé sestry, vítám vás na dnešním shromáždění a zdravím vás tak jak je v církvi zvykem: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Toto praví Hospodin zástupů: V oněch dnech

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

Neděle 31. (18.) ledna

Neděle 31. (18.) ledna Neděle 31. (18.) ledna Otázky na opakování 1. Co je to svatá tajina pokání? 2. Mohou být v tajině pokání odpuštěny všechny hříchy? 3. Proč nás Bůh stvořil? 4. Co je to Boží zjevení? 5. Který egyptský poustevník

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016

SBOROVÝ DOPIS. Červen 2016 SBOROVÝ DOPIS Červen 2016 Milí v Kristu, letošní Noc kostelů jsem společně s Danielem Červeňákem strávil v Sedlčanech. Takže to, jak probíhal večer otevřených dveří v naší modlitebně v Ječné, vím pouze

Více

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA).

Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Svatební obřad ELCA Následující pořad svatby původně pochází od Evangelické lutherské církve v Americe (Evangelical Lutheran Church in America, ELCA). Direktář obřadu Manželství je dar od Boha, zamýšlený

Více

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky.

Děkanát Kyjov. Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013. On nás pobízí jít k druhým, zapaluje v nás oheň lásky, činí z nás misionáře Boží lásky. Děkanát Kyjov Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC

PŘEHLED HOSPODAŘENÍ FARNOSTI A BOHOSLUŽEBNÝCH AKTIVIT V ROCE 2010 - PUSTKOVEC 1/2011 Příjemné čtení (a počítání). Úvodem Na přání Vás farníků bude první číslo Benjamína vycházet hned na začátku nového roku a přinese vyhodnocení hospodaření farnosti za uplynulý rok. Tak je tomu i

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR

DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR DUŠAN HEJBAL biskup Starokatolické církve v ČR Váš UTECHTSKÁ UNIE STAROKATOLICKÝCH CÍRKVÍ ZPRÁVA PRO SRC 2007 O NĚKTERÝCH ZÁLEŽITOSTECH, KTERÉ BYLY NA POŘADU MEZINÁRODNÍ BISKUPSKÉ KONFERENCE 1. Reflexe

Více

poznejbibli Zázraky proměnění vody ve víno biblické studie pro mladé

poznejbibli Zázraky proměnění vody ve víno biblické studie pro mladé Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické studie pro mladé poznejbibli Vedoucí skupiny: 1. lekce Zázraky proměnění vody ve víno Přečti si: Jan 2,1-11 Klíčové verše Jan 14,15

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1])

ÚTĚK NA ZÁPAD. (Günter Götz [1]) ÚTĚK NA ZÁPAD Koupit lístek, nastoupit do vlaku, to všechno proběhlo v pořádku. Ale kousek od východního Berlína vlak zastavil a objevila se lidová policie s kalašnikovy. Museli jsme ukázat dokumenty a

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá.

JMENUJI SE: To je otisk mé ruky: Baví mě: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. To jsem JÁ 1I JMENUJI SE: Baví mě: To je otisk mé ruky: S čím si rád/a hraju: Namaluj/napiš na každý prst osobu, která ti pomáhá. 2I Jmenuji se......... a je mi... let. Žiju společně s: Bydlím v: Nejvíc

Více

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010

Děkanát Svitavy. Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Děkanát Svitavy Tříletý plán práce s mládeží 2007 2010 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující síle.

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist.

Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. 1 Benjamín (Gn 49,27) Benjamín svůj úlovek rve jako vlk, co odvlekl, požírá hned ráno, večer dělí kořist. Benjamín je poslední, s nímž Jákob mluví o jeho životním poslání. Byl druhým synem milované Ráchel,

Více

Mentální obraz Romů AKTIVITA

Mentální obraz Romů AKTIVITA Cíle studenti jsou schopni vyjádřit představy asociace spojené se slovy průměrný Rom uvědomují si, že mentální obraz nemusí být plně v souladu se skutečností jsou schopni analyzovat svoje postoje a odhalit

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST. Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4

5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST. Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4 Týden od 24. do 30. ledna 2010 5 OVOCE DUCHA JE TRPĚLIVOST Texty na tento týden: Ex 34,6; Ef 4,1.2; 2 Tm 4,2; Gn 6,3; Jk 1,2 4 Základní verš Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili Boží vůli a dosáhli

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin)

V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) V podstatných věcech jednotu, ve sporných svobodu, a ve všech lásku. (Sv. Augustin) Malé krůčky k bezpečné cestě do školy Již čtvrtým rokem působí na naší škole rodičovská dopravní skupinka, která se snaží

Více

Yahova Láska k homosexuálům

Yahova Láska k homosexuálům Yahova Láska k homosexuálům Nejkrásnější slova, která kdy dolehla k lidskému sluchu, jsou slova Yahushui vyřčená k ženě, která byla nachytána při cizoložství: Aniž já tebe odsuzuji. Jdiž a nehřeš více.

Více

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy

Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy. Nikdy Zřídka Někdy Obvykle Vždy Po tom co dokončíte Váš Hledač záležitostí srdce, mužete se sem vrátit později a test si zopakovat, abyste viděli jak se změnili některé z Vašich odpovědí. Tohle může být skvělý způsob jak sledovat Váš

Více