Prázdninové bohoslužby v našich sborech: PLZEŇ neděle 14. a neděle 11. a vždy od 10 hodin (ostatní neděle jsou plzeňští vítáni v Tlučné)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prázdninové bohoslužby v našich sborech: PLZEŇ neděle 14. a 28.7. neděle 11. a 25.8. vždy od 10 hodin (ostatní neděle jsou plzeňští vítáni v Tlučné)"

Transkript

1 květen, červen, červenec a srpen 2013 Prázdninové bohoslužby v našich sborech: PLZEŇ neděle 14. a neděle 11. a vždy od 10 hodin (ostatní neděle jsou plzeňští vítáni v Tlučné) TLUČNÁ každou neděli vždy od 8,30 hod. HORNÍ BŘÍZA neděle viz Plzeň vždy od 18 hod. LETNÍ BIBLICKÁ ŠKOLA PRO DĚTI V AMERICKÉ ANGLIČTINĚ července denně 9-14 hod. * možnost pro děti (6-15 let), aby se zúčastnily skvělé akce! * možnost pro mladé (16- let), aby vypomohli! JSTE TAKÉ ZVÁNI NA SVATEBNÍ BOHOSLUŽBU 29. června od 14 hod. v kapli Sboru sv. Pavla. Bohoslužba bude probíhat v angličtině. Š P I N A V É Š A T Y A C O M Y S L? Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Filipským 4:8 Kolikrát se nám, kteří jsme rodičové, stalo, že náš malý syn nebo dcera přišli domů celí od bláta, zamazaní od borůvek, nebo s roztrženými kalhotami? Možná jsme jim vyhubovali, ačkoli jsme věděli, co je důležitější: že jsou živé a šťastné. Kvůli špíně na šatech nebo na rukách se svět nezboří. Dá se omýt, vyprat; roztržené šaty lze spravit nebo odložit. Někdy kvůli nečistotě na šatech ztropíme rozruch, a přitom nad hrozivější nečistotou přivíráme oči nebo před ní oči úplně zavíráme. Mluvím tu o nečistých myšlenkách. Můžeme se bránit zlým myšlenkám? Myšlenkám na odplatu, nenávistným, zlostným, lstivým, závistivým myšlenkám? Sebestředným nebo i sebevražedným myšlenkám? Cožpak myšlenky prostě nepřicházejí samovolně, nenapadají nás? Jedno staré moudré přísloví, které v 16. století rád používal Martin Luther, k tomu říká: Nemůžete zabránit tomu, aby ptáci létali nad vaší hlavou. Ale můžete je zarazit, když si chtějí udělat hnízdo ve vašich vlasech. My, kteří jsme se vírou upnuli ke Kristu a skrze křest jsme spočinuli v Něm, máme podíl na Jeho svatém Duchu a máme mysl Kristovu. Když nás napadají nečisté myšlenky, máme Boží zbraně, abychom se nepřizpůsobovali tomuto věku, který má sklon myšlenky nepovažovat za něco závažného, ale spíš se proměňovali obnovováním své mysli. Přeji nám bohulibé přemýšlení i konání! Váš pastor Petr Krákora 1

2 Dr. Dobson Koutek pro manželství a rodinu LHANÍ MALÝCH DĚTÍ OTÁZKA: Můj pětiletý syn začíná mít problém se lhaním a já nevím, jakým způsobem se k tomu mám postavit. Co můžu dělat, aby se naučil říkat pravdu? ODPOVĚĎ: Lhaní je problém, se kterým se u svých dětí potýkají snad všichni rodiče. Každé dítě občas překroutí pravdu a z některých se stanou notoričtí lháři. Vhodný postup vůči tomuto jevu vyžaduje pochopení dětského vývoje a znalost povahy toho kterého dítěte. Nabídnu proto některé obecné rady, které je třeba upravit podle konkrétního případu. Zaprvé je třeba vědět, že malé dítě si ještě nemusí ani plně uvědomovat rozdíl mezi lží a pravdou. U chlapce či dívky předškolního věku existuje jen velmi tenká hranice mezi fantazií a realitou. Proto dříve, než na lež zareagujete s přísnou nesmlouvavostí, se ujistěte, co tím vlastně dítě myslelo a jaké byly jeho záměry. Pokud dítě zjevně lže, aby se vyhnulo nepříjemným důsledkům svého jednání nebo aby získalo nějaké výhody, je třeba, aby rodiče využili této příležitosti k poučení. Největší důraz by měl být kladen na pravdomluvnost ve všech situacích. Jde o ctnost, která se líbí Bohu. S dětmi si můžete přečíst a převyprávět např. Přísloví 6:16-19, kde moudrý král Šalomoun říká viz rámeček vedle. Jde o působivé verše, které mohou rodiče dětem vysvětlit i na příkladech. Mohou také vysvětlit, kdo to byl král Šalomoun, jak přišel ke své moudrosti a jak i nám Bůh pomáhá proti lhaní (např. použije k dobrému i na první pohled nepříjemné důsledky pravdomluvnosti). Společně se tyto verše z Přísloví 6 můžete i naučit, abyste se k nim mohli v budoucnu vracet při jiných příležitostech. Dítě se zároveň učí vnímat zodpovědnost za své mluvení, chování a rozhodování. Těchto šest věcí Hospodin nenávidí a sedmá je mu ohavností: povýšené oči, lživý jazyk, ruce, které prolévají nevinnou krev, srdce chystající ničemné plány, nohy spěchající páchat zlo, křivý svědek, který šíří lži, a ten, kdo vyvolává mezi bratry sváry. Když se vrátíme konkrétně ke lhaní, ukažte dítěti na verších z Přísloví 6, že ze seznamu sedmi věcí, které se Bohu protiví, se dvě z nich týkají falešného mluvení. Čili říkat pravdu je něco, na čem Bohu velmi záleží, a proto by na něm mělo záležet i nám! Z toho důvodu můžete dítěti vysvětlit budete také vy trvat na tom, aby se dítě naučilo říkat pravdu, i když to bolí. Cílem je položit základy, na kterých bude ležet čestné jednání vašeho potomka v dospělosti. Při další příležitosti, kdy vaše dítě očividně zalže, se můžete k tématu vrátit a společně si připomenout slova Šalomouna. V určitém bodě, kdy to zralost a chápání dítěte umožňuje, můžete svou neústupnost ohledně pravdomluvnosti podtrhnout tím, že dítěti uložíte mírný trest v případě jeho dalšího lhaní. Postupem času tak můžete, pod Božím vedením, svého syna či dceru vychovat k celoživotní pravdomluvnosti a čestnosti. Samozřejmě, veškerou svou snahu o položení základů pravdomluvnosti u dítěte snadno narušíte tím, že sami před dítětem mluvíte lživě a dvojsmyslně. Věřte mi, že dítě si toho všimne a zachová se stejně. Když může táta překrucovat pravdu, nebude mít jeho slovo o lhaní v uších dítěte takovou váhu. Když už vás přece jen dítě přistihne při lži, je nejlepším řešením společná modlitba za odpuštění a vysvětlení ve smyslu: Dělej, co Bůh říká; nedělej, co já dělám. 2 Dr. James Dobson je americký křesťanský psycholog a specialista na manželství a rodinu. Tento text pochází z brožurky Discipline from 4 to 12 (Výchova a kázeň dětí od 4 do 12 let) a je upraven a publikován se svolením vydavatele, Family Talk with Dr. James Dobson. Published with permission.

3 Křesťané jsou svědky Krista, nikoliv ochránci Církve Jako věřící v Ježíše Krista hrajeme roli v tom, jak si církev v současnosti vede a jaká ji čeká budoucnost. O této roli mluví Ježíš, když se obrací na své učedníky se slovy: a budete mi svědky. (Skutky 1:8) Martin Luther kdysi napsal: My nejsme ti, kdo dokážou udržet církev 1 při životě. Ani naši předkové toho nebyli schopni. My nejsme ochránci církve. My nezachováváme její existenci na zemi. Kdyby to bylo na nás, tak by církev vzala za své před našima očima a my spolu s ní. Tenhle citát nabourává dosti rozšířenou představu křesťanů ohledně jejich role v církvi. Když vidíme, jak je církev v tomto světě zbitá a otlučená, pomyslíme si možná, že evangelium selhalo, že my jsme selhali, že naše programy selhaly, že naši duchovní pastýři selhali. To samé se děje, když vidíme klesající statistiky a studie, které naznačují, že církev ztrácí dech a stává se staromódní. Pak zákonitě přicházejí otázky typu: Kdo za to může? A co s tím budeme dělat? Co změníme, aby ta čísla a pověst byla lepší? Je bezesporu užitečné a potřebné jít do sebe a přezkoumat svou aktivitu v Božím království. Ale chybou by bylo zaměřit se na to, co my můžeme dělat lépe, aby církev byla úspěšnější. To by znamenalo, že jsme to my, kdo ochraňuje církev a kdo je zodpovědný za její růst a existenci v tomto světě. Takové břemeno ale neleží na našich ramenou. Církev vděčí za své přetrvání tomu, kdo je hlavou církve a Pánem církve Ježíši Kristu. Samozřejmě, že hrajeme roli v tom, jak na tom církev v současnosti je a jaká bude, ale ne tu roli, kterou si mnohdy představujeme, že máme. Ježíš nám řekl, jaká je ta naše role. Prohlásil: dostanete sílu Ducha svatého a budete mi svědky (Sk 1:8). Tohle zaslíbení neplatí jen pro povolané sborové pracovníky. Nás, všech křesťanů, se dotklo poselství evangelia se svou osvobozující mocí Ducha. Přijali jsme věčné odpuštění, nový život a záchranu ze starého, mrtvého bytí. My všichni jsme nyní svědky Ježíši! Ježíš svěřuje do našich křehkých rukou a slabých hlasů své mocné evangelium tedy dobrou zprávu o Jeho obětavém životě, kterým přemohl a přemáhá hřích i smrt. Evangelium je Boží moc, která působila v našem srdci. Ježíšův slib zní, že stejně bude působit i v srdcích ostatních! Proto se Petr o Letnicích odhodlaně postavil a hlásal evangelium o Kristu bez ostychu. Proto se později Luther nebojácně postavil falešným představám o Kristu a kázal a hlásal evangelium. A ono samo působilo a stejně působí dodnes. Možná se trápíte postavením církve v dnešním světě. Možná vám nedá spát, do jaké okrajové role se církev ve společnosti dostala. Naším úkolem, jakožto Ježíšových svědků, je ale se pouze nechat Jeho Duchem použít k vydávání svědectví o Něm slovy hlásat a životem dosvědčovat evangelium. Historii církve nechme tomu, komu náleží. Král králů přece nebyl sesazen, ani neabdikoval. A ani neopustil své učedníky v naší době Netrapte se postavením církve ve světě. Buďte tím, kým vás Ježíš povolal a učinil: světlem světa, Přeloženo a upraveno z článku Witnesses, not guardians, author: John A. Braun, Forward in Christ Volume 98, Number 5, Issue: May 2011, Copyrighted by WELS Forward in Christ Použito se svolením. článkem Jeho těla. 1 Pod pojmem církev je zde myšlen souhrn všech věřících v Krista zde na zemi. 3

4 Události a dění v našich sborech S l u ž b a v ě z n ě n ý m b r a t r ů m Jako pastor pravidelně navštěvuji, dopisuji si, zasílám kázání a jménem našich sborů posílám i potravinové balíčky dvěma vězněným spoluvěřícím: Michalovi Florescu (věznice Nové Sedlo u Žatce) a Davidovi Vančurovi (věznice Plzeň Bory). Při jednom z pátečních setkání biblického kroužku pro děti jsme se s chlapci rozhodli poslat Davidovi V. pohled s povzbuzením a požehnáním. Obratem nám pak od něho přišel také pohled (byl přiložen v dopise), který potěšil zase chlapce. Potvrzují se tak slova, která zapsal apoštol Pavel, sám několikrát vězněný: Bůh veškeré útěchy nás potěšuje v každém soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoli tísni, tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. (2. Korintským 1:4) S Davidem jsem se také domluvil, že by se nám představil a napsal nám svůj životní příběh, který díky Boží milosti v Kristu neskončí v zatracení, ačkoli tam směřoval. Zde tedy jsou slova nového Davida : Ahoj, jmenuji se David V. a narodil jsem se v malém městečku Polička, a to před 28 lety. V době mého narození byli moji rodičové nejspíš šťastní, až do té chvíle, než se rozvedli; to mi byly asi dva roky. Já zůstal v péči matky, a otce už jsem nevídal. Protože má matka pracovala, chodil jsem do jeslí nebo mě hlídal někdo z rodiny z matčiny strany, tety nebo babička, která je nyní už s naším Pánem v nebesích. Skoro celá naše rodina jsou křesťané a často jsme chodili do malého kostelíčka na vesnici, kde jsme všichni bydleli. Také mě babička často brala s sebou, ale to znám všechno pouze z vyprávění mé matky a rodiny. Má matka si zanedlouho našla přítele, za kterého se vdala a vzala si jeho příjmení a taky mně ho změnila. Byl jsem moc malý a byla to volba mé matky. (Ale co, nezáleží na tom, jak se člověk jmenuje, ale na tom, jaký je, jak se chová a líbí Pánu Bohu.) Matka zanedlouho otěhotněla s mým novým tátou a narodil se můj bratr Jan. Vyrůstali jsme společně v paneláku, kde jsme všichni bydleli. Zdálo by se, že jsme byli spokojená rodina, ale jak čas běžel ale to bych musel popsat mnoho stránek, abych popsal vše, jak a co se přesně v mém životě odehrálo, a proto Vám napíši pouze ty nejdůležitější pasáže v mém životě. Můj nový otec často pil alkohol a často nás i matku bil a týral. Pokračování na další straně. 4 Víno je posměvač, opojný nápoj je křikloun; kdo se v něm kochá, ten moudrý není. Přísloví 20:1

5 Kolikrát jsem provedl ňákou klukovinu a musel jsem za trest třeba spát na holé posteli bez matrace nebo klečet na vařečkách, když jsem přišel ze školy, a když jsem chtěl jít na záchod nebo jsem měl hlad, musel jsem zaklepat na dveře od pokojíčku, a když přišel otčím nebo matka, musel jsem takto poprosit: Tatínku, maminko, můžu dostat najíst? Můžu jít na záchod? A až poté jsem dostal najíst nebo šel na záchod. Jednou mě otčím bil hokejkou, kterou mi dal k Vánocům, tak silně a dlouho, že mi rozbil hlavu a já musel jet do nemocnice, aby mi hlavu zašili. Dnes mám hlavu plnou jizev po tom, jak mě otčím bil. U mého bratra to bylo o něco jiné, byl vlastně obou rodičů, tak to měl lehčí, ale také byl bit za nic. V té době jsem začal nejspíš dělat rodičům naschvály za to, jak se ke mně chovali. Občas jsem něco vzal v obchodě bez placení, chodil jsem s klukama za školu, ale jinak jsem se učil dobře. Když mi bylo asi 13 let, začala matka podnikat a otevřela si obchod s květinami, porcelánem a sklem. Ale moc to nezvládala a začala pít alkohol, a já, když jsem v 15 letech šel na střední školu, tak jsem pomalu začal chápat a uvědomovat si, co se vlastně u nás doma děje. Otčím pil, bil matku, mě i bratra; matka to nezvládala a začala pít taky, zahýbala otčímovi, proto jsme se nakonec rozdělili. Otčím s bratrem Honzou zůstali v bytě a já s matkou jsme byli v obchodě, kde podnikala. Byl to malý krámek, kde jsme spali. Matka hodně pila, a proto moc lidí k ní nakupovat nechodilo, a pomalu krachovala. Já dojížděl vlakem 40 km do školy, kde jsem se učil jako autoklempíř. Ale časem jsem si dělal, co jsem chtěl, a místo do školy jsem chodil s klukama do parku kouřit trávu. Matce to bylo všechno jedno, měla svůj alkohol, a nic jiného ji nezajímalo. Když se rodina tety a babička dozvěděla, jak na tom je matka a co provádím já, požádali sociálku, abych mohl být u nich a řádně dodělat školu; vlastně mi chtěli pomoci a pomohli. Soud mě dal do péče k tetě a strýcovi a já dodělal školu a vyučil se. V 18 letech jsem se od nich odstěhoval, protože jsem si našel dívku a chtěl jsem se osamostatnit. Narodila se nám dcera Kateřina, které je nyní 9 let. Ale s přítelkyní a dcerou Káťou už 8 let nežiji, odešla ode mě, protože si našla jiného chlapa. Dnes má 4 děti a je sama bez chlapa. V té době, když ode mě odešla i s dcerou Káťou, jsem šel bydlet na ubytovnu. Bydlel jsem na pokoji sám do doby, než dali ke mně kluka, který zrovna vyšel z vězení. Seznámili jsme se spolu a já začal dělat věci jako on. Naučil mě brát tvrdé drogy a páchat trestnou činnost. Můj konec je takový, že díky pokušení Satana jsem nyní ve věznici a prošel jsem léčbou toxikomanie a také jsem přišel o vše, co jsem měl rád a miloval. O svoji rodinu, protože ta mě zavrhla a nechce mít se mnou nic společného, ale také o svoji milovanou dceru, která mě vlastně nezná, jen z fotek a dopisů, které jí z vězení píšu. Ve vězení jsem díky jednomu vězni poznal a přijal Ježíše Krista a uvědomil jsem si, že jediná cesta, která je nejen pro mě, ale pro všechny ta nejlepší a správná, je cesta s Bohem. Chtěl bych svůj příběh zakončit povzbuzením. Buďte otevřeni tomu, co pro Vás Pán má, i v případě, že to není podle Vašich představ. Nechte se jím vést a uvidíte, že všechno má cenu a smysl. Buďte v Bohu! S pozdravem, David V. Přidejte se, prosím, k mým modlitbám za posílení obou našich vězněných bratrů, Michala a Davida, v jejich novém životě v Kristu. A vězte, že na službě vězněným máte také podíl tím, že přispíváte svými dary Bohu během bohoslužeb v našich sborech. Díky vám! Petr Krákora 5

6 K ř t y v p l z e ň s k é m s b o r u s v. P a v l a Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen, říká Ježíš svým učedníkům, když je posílá, aby šli do celého světa a hlásali evangelium (dobrou zprávu o Něm) všemu stvoření (Marek 16:15-16). Ježíšovo evangelium došlo také k nám a zasáhlo také srdce dětí a rodičů ve Škole Martina Luthera. V neděli 24. března tak byly pokřtěny 4 děti: Anežka Jana Štádlerová se sestřičkou Eliškou Janou Štádlerovou a také Markéta Jana Ambrožová s bratříčkem Markem Pavlem Ambrožem. V neděli 19. května, právě v den, kdy jsme si připomínali událost vylití Ducha svatého o Letnicích, byla pokřtěna Jana Marie Benešová a její dcerka stejného jména, Jana Marie Benešová. Modlíme se za to, aby všichni tito nově pokřtění dále rostli v poznání Boží milosti a pevně naroubováni v Krista nesli Jeho mocí dobré ovoce Bohu. Vítáme je v Boží rodině! K o n c e r t v k a p l i a N o c k o s t e l ů 6 V sobotu 4. května se v kapličce v Tlučné shromáždilo přes 50 lidí na koncert žáků místní ZŠ. Na úvod hovořil pastor Krákora na téma Chvála Stvořiteli podle Žalmu 150. V pátek 24. května proběhla po celé ČR akce s názvem Noc kostelů. V zámecké kapli v Rochlově promluvil k lidem pastor Krákora a zpěvem ho doprovodila jeho žena Gabriela. Zpívejte Pánu, chvalte Ho z celého srdce!

7 R o z h o v o r s g y m n a z i s t y Tři studenti plzeňského Církevního gymnázia přišli začátkem května vyzpovídat pastora Krákoru. V rámci projektu křesťanské církve v Plzni dostali za úkol zjistit podrobnosti o našich sborech a jejich fungování, dále se zajímali o to, co učíme a vyznáváme, a také se ptali na osobní zkušenosti pastora a jeho přístup k víře. Setkání bylo pro obě strany poučné a přínosné. Doufejme, že za výslednou práci dostali hoši také dobrou známku K o n f e r e n c e l u t e r á n s k ý c h p a s t o r ů Bulharská metropole Sofie hostila ve dnech června setkání zhruba třicítky luteránských pastorů z celé Evropy. Nechyběli zástupci domácího Bulharska, dále Německa, Švédska, Finska a Norska, Portugalska, Ruska, Lotyšska a Albánie. Přítomni byli i pastoři a misionáři z USA. Za naši Českou evangel. luteránskou církev se účastnil pastor Petr Krákora. Tématem setkání pastorů z evropského regionu byla 6. prosba modlitby Otčenáš: Neuveď nás v pokušení. Zástupci vybraných zemí přednesli referáty na zajímavá podtémata: (1) Co to znamená být pokoušen?, (2) Pokušení z pohledu Jakuba 1:13, (3) Pokušení v novodobé společnosti (specifika té které země), (4) Boží záchrana z pokušení. Pastor Krákora zahájil páteční den zamyšlením nad verši z Jakuba 1:12-18 a modlitbou. Také se pravidelně zapojoval do diskusí. Konference byla prospěšná po mnoha stránkách. Díky patří americkým přátelůmkřesťanům, kteří sehnali finance umožňující účast našeho delegáta. Pozn. Na obrázku vlevo stojí s pastorem Petrem bulharský student teologie Ivo. S ním mohl náš pastor hovořit česky, protože Ivo před časem pracoval 2 roky v Plzni a naučil se náš jazyk. S b í r k y v e S b o r u s v. P a v l a Sbírka našich darů Bohu ve Sboru sv. Pavla za březen až květen činila celkem Kč. Ostatní naše sbory uzavírají sbírky celoročně. Děkujeme všem, kteří jste přispěli a darovali! Víte, že máte bohatství lepší a trvalé. - Židům 10:34 7

8 P r á z dn i n o v é h le dá n í n a s v a t b ě Najděte 20 rozdílů mezi obrázky svatby ve městě Kána. Podle Janova evangelia tam Pán Ježíš učinil své první znamení, kterým zjevil, kým je a symbolicky také to, co přišel učinit. Tak jako proměnil vodu ve víno, dokáže proměnit i vaše životy. Věřte Mu Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něho uvěřili. (Jan 2:11) 8 Vydává Česká evangelická luteránská církev, Školní nám.1, Plzeň, ,

KONFERENCE Poznámky pro účastníky

KONFERENCE Poznámky pro účastníky PROZKOUMEJTE velké životní otázky KONFERENCE pro účastníky Brno, Česká republika 13. 14. ledna 2012 SETKÁNÍ 1 Vize pro službu mladým lidem SETKÁNÍ 2 Co je Alfa pro mládež? Kurz Alfa pro mládež představuje

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE

UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE KRISTŮV RŮŽENEC 1 UVEDENÍ DO MODLITBY KRISTOVA RŮŽENCE Bůh každého z nás volá a vede. Každý na toto volání odpovídá podle rozhodnutí svého srdce v osobním projevu své modlitby. Křesťanství zná tři výrazové

Více

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013

ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE. Strašnice Středa 3.dubna 2013 ŽIVOT PO ŽIVOTĚ A BIBLE Strašnice Středa 3.dubna 2013 Univerzální vlastnosti lidstva VE VŠECH KULTURÁCH V KAŽDÉM ČLOVĚKU Touha po životě Obava z budoucna Strach ze smrti Tajemno co je po smrti? Je nějaká

Více

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh

Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13. Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh Modlitební řetěz 5. 4. 19. 4. 2009-04-13 Svědectví od Martina Gregora: Modleme se upřímě, bez povinnosti, Bůh nás miluje takové, jací jsme. Je mnoho projevů modliteb, podstatné je, aby byly v upřímnosti.

Více

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16

Neděle 02.08.2015. Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Neděle 02.08.2015 Přistupujme tedy s důvěrou k trůnu milosti. Žd 4,16 Úvodní slovo Zjevení 7,9-17 Zj 7,9-10 Potom jsem uviděl, a hle, veliký zástup, který nikdo nemohl spočítat, ze všech národů, kmenů,

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny

Název: KŘESŤANSTVÍ. Autor: Horáková Ladislava. Předmět: Dějepis. Třída: 6.ročník. Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Název: KŘESŤANSTVÍ Autor: Horáková Ladislava Předmět: Dějepis Třída: 6.ročník Časová dotace:1 2 vyučovací hodiny Ověření: 10.5. a 16.5.2012 v 6.A a 6.B Metodické poznámky: prezentace je určena pro 6. ročník

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3)

Epištola Židům. část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Epištola Židům část - 3. Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš (viz Žd 3,3) Podklady: Nedělní kázání: 19. 07. 2015 Téma: Ježíš je hoden větší slávy než Mojžíš. Použit: Český studijní překlad Bible Sloužil:

Více

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi

DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi DUCHOVNÍ OCHRANA DĚTÍ Jan a Ráchel Bícovi Proč je vlastně důležité zabývat se tím, co naše děti čtou, na co se dívají v televizi, s jakými hračkami si hrají? Není lepší nechat je, aby se o těchto věcech

Více

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž

Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Velikonoční 7-mi denní modlitební stráž Zveme vás, abyste se připojili k 7-mi denní nepřetržité modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od pátku 27.3. 18:00 hod. do pátku 3.4. 18:00

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA

POSTNÍ DOBA ČLOVĚK BYL STVOŘEN, ABY BYL PŘÍTELEM BOHA POSTNÍ DOBA Popeleční středa je výjimečný den. Den usebranosti a reflexe. Vydáváme se v něm totiž na cestu postní dobou, která se vyznačuje nasloucháním Božímu slovu, modlitbou a pokáním. ČLOVĚK BYL STVOŘEN,

Více

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE

PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Záchrana pro každého 3/2010 PRŮVODCE STUDIEM BIBLE Myslete na sbírku 13. soboty V tomto čtvrtletí jsou finanční dary 13. soboty určeny pro Transevropskou divizi (TED) se sídlem v Hertfordshire (Velká Británie).

Více

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

02/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 02/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch ---

MNOH HLASU JEDNA VI RA. Felix Porsch --- MNOH HLASU Felix Porsch JEDNA --- VI RA ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVí PRAHA 1993 OBSAH Předmluval5 POVELlKONOČNÍ NOVÝ ZAČÁTEK: PRVNÍ SVĚDECTVÍ VÍRY O KRISTU Místo vzniku novozákonních knih: křesťanské

Více

Jak se modlit za nevěřícího manžela

Jak se modlit za nevěřícího manžela Jak se modlit za nevěřícího manžela Mo Tizzardová Poděkování Z celého srdce děkuji Jan Hodgeové, která se stala mou přítelkyní, pomohla mi uvědomit si, jak moc mě Bůh miluje, a stála při mně a modlila

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen.

Dobrý Bože, ty nechceš, aby někdo z lidí navěky zahynul, s důvěrou svěřujeme do tvých rukou prosby za celý svět. Tobě buď chvála na věky věků. Amen. Slavnost Narození Páně 25. prosince (vigilie, v den slavnosti) V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jednorozeného Syna, abychom měli život skrze něho. S touto vírou se modleme

Více

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM

DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM DVĚ BIBLICKÉ LEKCE O DUCHU SVATÉM Radka Josková 1. LEKCE JAN 7,38 CÍL: vzbudit žížeň po Duchu svatém, touhu, otevřít srdce TÉMA: voda v přírodě a jak je to bez ní, voda v Bibli, Boží zaslíbení VĚK: předškolní

Více

Obsah. Bez přestání se modlete 5

Obsah. Bez přestání se modlete 5 Obsah Bez přestání se modlete 5 MODLITBA ŽALMY 7 Blaze tomu, kdo nechodí, jak mu radí bezbožní 8 Vyslechni mě, když volám 9 Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 10 Jen v Bohu odpočívá má duše 11 Bože,

Více

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání

Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS. Základy křesťanské víry. Praktické vzdělávání. Blokové studium a Workshopy. Odborné vzdělávání Základy křesťanské víry Modul I. (vyučování před křtem / 12. lekcí) Modul II. (vyučování pro členy / 12. lekcí) Modul III. (vyučování pro vedoucí / 12. lekcí) Biblická škola CBH Studium při pobočce BTS

Více

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh

Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi. Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh Slovo Boží přišlo k prorokovi Williamu Marrionu Branhamovi Ježíš Kristus je Bůh No, a to je to zjevení Ježíš Kristus je Bůh.

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012

INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 Vážení čtenáři, rodiče, podporovatelé školy NOE, INFORMAČNÍ BULLETIN duben 2012 v minulém čísle infobulletinu jste se mohli dočíst o vzniku křesťanské mateřské školy, která zahájí svou činnost v září 2012.

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

05/2014. Slovo víry. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 05/2014 Slovo víry A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha.

Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 1 KNÍŽKA MODLITEB Otče náš.. 3 Zdrávas Maria 3 Andělé Boží, strážce můj 4 Zdrávas Královno. 5 Pod ochranu tvou. 6 Svatý Michaeli archanděli.. 7 Věřím v jednoho Boha. 8 Srdce Ježíšovo a Mariino 9 Modlitba

Více

Dotazník pro české starokatolíky

Dotazník pro české starokatolíky Milé sestry, milí bratři, Dotazník pro české starokatolíky tento dotazník slouží ke zmapování potřeb a přání českých starokatolíků a dále ke zjištění nedostatků a problémů, které věřící ve své církvi pociťují.

Více

Vzdělávání kazatelů a vedoucích

Vzdělávání kazatelů a vedoucích Vzdělávání kazatelů a vedoucích vzdělávání a přípravě vedoucích pracovníků. V roce 2011 požádal biskup Bernard Oringa naši církev o pomoc při Letos v létě oslavil Jižní Súdán první rok své svobodné existence.

Více

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit?

Poznej Bibli. dorost. Vyučování o modlitbě. O: O co učedníci požádali Pána Ježíše, když se přestal modlit? Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Poznej Bibli Vedoucí skupiny: 1. LEKCE: Být křesťanem Vyučování o modlitbě Lukášovo evangelium zaznamenává celou řadu případů, kdy se Pán Ježíš

Více

Začátek lidského smutku

Začátek lidského smutku Bible pro děti představuje Začátek lidského smutku Napsal: Edward Hughes Ilustrovali: Byron Unger; Lazarus Upravili: M. Maillot; Tammy S. Přeložila: Martina Penner Vydala: Bible for Children www.m1914.org

Více

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI

PROČ A JAK SE MODLIT MÁME JISTOTU, KŘÍŽOVOU CESTU? ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI PROČ A JAK SE MODLIT KŘÍŽOVOU CESTU? (zpracováno podle Vojtěcha Kodeta) MÁME JISTOTU, ŽE NA ŽIVOT NEJSME SAMI Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým návratem

Více

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam.

Lukášovo evangeliuml. Ježíš vyprávěl lidem, kteří ho následovali, spoustu příběhů. Každý příběh měl zvláštní význam. Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: úvodní biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. Příběh Ztracená ovce Lukáš 15,1-7 3 Klíčový verš: Přečti si Lukáš 15,7 Popros

Více

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33

Křesťanství 2 VY_32_INOVACE_BEN33 Křesťanství 2 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Podoby náboženství 1. Katolicismus - nejrozšířenější skupinou v křesťanství. V nejširším smyslu slova sem patří všechny církve, které si nárokují všeobecnost,

Více

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30.

10. Společné udílení svátosti nemocných Svátost nemocných se bude v naši farnosti udělovat v neděli 11. listopadu 2006 při mši svaté v 8:30. Markéta 8/2007 Občasník římskokatolické farnosti u kostela sv. Markéty ve Zhoři www.farnost-zhor.unas.cz mobil: 776 887 907 nebo 775 348 346 tel. (fara u sv. Jakuba v Jihlavě): 567 303 142 e-mail: mikulas.selvek@seznam.cz

Více

Základní principy křesťanství

Základní principy křesťanství STUDIJNÍ PRACOVNÍ SEŠIT PRO UČITELE A STUDENTY Základní principy křesťanství ZÁKLADNÍ BIBLICKÉ NAUKY (I) autor ROBERT HARKRIDER MLUVÍ, KDE MLUVÍ BIBLE A MLČÍ, KDE MLČÍ BIBLE TÉMA BIBLE OBECNÉ INFORMACE

Více

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953)

Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 IV/1 (1953) Učení o smíření Církevní dogmatiky Karla Bartha. Úvodní teze paragrafů. 1 Barth, Karl. Kirchliche Dogmatik IV/1-3, Zollikon-Zürich, 1953-1959. IV/1 (1953) 13. kapitola: předmět a problémy učení o smíření

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 27.1.2013 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo

Různá ponaučení a Různá po zlaté pravidlo Různá ponaučení a zlaté pravidlo Mt 7,1-1212 Text Mt 7,1-1212 1 Nesuďte, abyste nebyli souzeni. 2 Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. 3 Jak

Více

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14)

neposlušnost porušenost Smrt (Satan) vládne od Adama i nad těmi, kdo hřeší jiným způsobem než Adam. (Řím. 5,14) 3 PLÁN ZÁCHRANY 1 EVANGELIUM V předcházejícím oddíle jsem se pokusil vysvětlit dvojí povahu hříchu, neposlušnost a porušenost. Vysvětlil jsem, že Bůh stvořil člověka obdařeného svobodnou vůlí, která umožnila

Více

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým

Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Kdy proběhl křest Duchem/v Duchu? Co tento křest znamená? Naplnění Duchem svatým Duch svatý Křest Duchem svatým versus naplnění Duchem Velmi často diskutovanou otázkou (zejména při styku s charismatickými křesťany) je otázka křtu Duchem svatým. Už jsi byl pokřtěn Duchem svatým? Křest

Více

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících.

OBSAH MODLITEB. I. Krátké modlitby. 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. OBSAH MODLITEB I. Krátké modlitby 1. Modlitba o spásu. 2. Modlitba agnostiků a ateistů. 3. Modlitba za obrácení nevěřících. 4. Modlitba pro nevěřící při Varování I. 5. Modlitba pro nevěřící při Varování

Více

Případ Desatera přikázání

Případ Desatera přikázání Představ si svět bez zákona Existovala by spravedlnost? Co kdyby nebylo žádného trestu za přestoupení zákona? Byl by jsi v klidu? Byl by jsi šťastný nebo šťastná v takovém světě?... šťastný je ten, kdo

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

při Církvi bratrské Kladno

při Církvi bratrské Kladno při Církvi bratrské Kladno Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních sluţeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí. Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální

Více

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií

Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM. Příběh manželství ohroženého pornografií Jitka a Petr Vytrvalí POBOŘENÝ CHRÁM Příběh manželství ohroženého pornografií 1 IDEÁLNÍ PÁR Snad to nebude znít příliš rouhavě, napíšeme-li, že náš vztah se od prvních okamžiků jevil jako Bohem požehnaný.

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632. 32 - Využití ICT při hodinách občanské nauky VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Já jsem dveře (J 10:7, 9)

Já jsem dveře (J 10:7, 9) Já jsem dveře (J 10:7, 9) - pomodlit se za kázání ÚČEL KÁZÁNÍ: Ukázat, že Ježíš Kristus je Jahve a jako takový má veškerou moc na nebi i na zemi. HOMILETICKÁ MYŠLENKA: Ježíš Kristus je Jahve (Hospodin),

Více

42 hodinová modlitební stráž

42 hodinová modlitební stráž 42 hodinová modlitební stráž Hlavní téma modliteb: Evangelizace Zveme vás, abyste se připojili ke 42 hodinové modlitební stráži v modlitební místnosti. Stráž bude probíhat od 5.10. 18:00 do 7.10. 12:00

Více

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ

MONOTEISTICKÁ NÁBOŽENSTVÍ Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 MONOTEISTICKÁ

Více

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně)

NEDĚLE TROJIČNÍ. formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) NEDĚLE TROJIČNÍ formulář A2 (bohoslužby bez večeře Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho a Pána

Více

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA

CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA úvodní stránka strana - 1 - CO O NĚM ŘÍKAJÍ ZE STARÉHO ZÁKONA NĚKTERÁ PROROCTVÍ A NĚKTERÉ OBRAZY se zdůrazněním toho: kým je co pro nás vykonal a co z toho pro nás vyplývá použit... ekumenický a kralický

Více

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics

Věk v letech. Pohlaví. Jak dlouho jste členem/členkou starokatolické církve (v letech)? Věk v letech. Statistics Věk v letech Statistics Věk v letech N Mean Median 12 18 43,15 38,5 6 5 4 3 Věk v letech 2 1 16 21 25 28 31 34 38 42 45 5 55 59 62 65 68 74 78 Věk v letech Pohlaví muž žena pohlaví Frequency 62 51,7 51,7

Více

11 / 2013 ROČNIK XVII.

11 / 2013 ROČNIK XVII. MARTiNOViNy 11 / 2013 ROČNIK XVII. FARNOST SV. MARTINA PRAHA - ŘEPY...učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem. Mt 11,29 KŘÍŽ STROM ŽIVOTA Listopad je měsíc, který začínáme slavením všech svatých

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se

Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se BIBLE Bible z řeckého výrazu /τὰ βιβλíα -ta biblia/ neboli knihy,svitky. Papýrusové svitky se vyráběly ve starověkém fénickém městě. zvaném Byblos,které se na tuto výrobu specializovalo. Další označení

Více

Jakub Šlajs Česká asociace streetwork, o.s.

Jakub Šlajs Česká asociace streetwork, o.s. Jakub Šlajs Česká asociace streetwork, o.s. Sociální práce a streetwork - Co je to sociální práce? To, co ostatní, tj. lékaři, učitelé, policie, hasiči, školy apod. nedělají? - Cílem sociální práce je:

Více

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět:

mladší žáci PoznejBibli / 3 O: Vybarvi políčko s kroužkem a objevíš slovo, které označuje to, co ničí krásný Boží svět: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Noe poslouchá Boha PŘEČTI SI: Genesis 6,5-22 KLÍČOVÝ VERŠ: Když na počátku

Více

Informace ke slavení

Informace ke slavení Informace ke slavení Čtyři oltáře jsou inspirovány čtyřmi oblastmi, o nichž se ve farnostech také konají katecheze. Podle místních podmínek je možné použít všechna čtyři zastavení, nebo z nich vybrat jen

Více

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011

Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Pokyny ke studijním osnovám na rok 2011 Tento dokument uvádí přehled schválených studijních materiálů pro použití v nedělních třídách v roce 2011, pokyny pro organizování nedělních kvor a tříd a přehled

Více

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt

Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Základní škola německo-českého porozumění a Gymnázium Thomase Manna Praha 8 www.gtmskola.cz Babičko, vyprávěj! Reminiscenční projekt Reminiscence technika práce se starými lidmi s využitím vzpomínek účelem

Více

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU

GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU GYMNÁZIUM TÝN NAD VLTAVOU Autor: Mgr. Lukáš Boček Datum: 30.9.2012 Ročník: kvinta Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura Tematický okruh: Literární komunikace

Více

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den

Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více, dokud nebude pevně založen den O světle a pravdě a kontextu Probuď se spáči a vstaň z mrtvých a zazáří na tebe Kristus. Efezanům 5:14 1: Rozbor Přísloví 4:18 Stezka spravedlivých je jako jasné světlo, které svítí stále více a více,

Více

PoznejBibli. Už jsi byl/a někdy na svatbě? Jestliže ano, pak určitě víš, jak je to radostná událost. Ovšem pokud nenastane nějaká nepříjemná situace!

PoznejBibli. Už jsi byl/a někdy na svatbě? Jestliže ano, pak určitě víš, jak je to radostná událost. Ovšem pokud nenastane nějaká nepříjemná situace! Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. příběh: Ježíš mění vodu ve víno Jan 2,1-11 Klíčový verš: Přečti si: Jan 2,5 Popros

Více

starší žáci PoznejBibli / 3

starší žáci PoznejBibli / 3 Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro starší žáky PoznejBibli 1. LEKCE: Noe a potopa - Stavba archy Máte ve škole pravidla? Většinou nemáme

Více

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s.

Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými. ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Vedení pastoračního rozhovoru s nemocnými ThLic. Michal Umlauf CMTF UP Olomouc Maltézská pomoc, o. p. s. Radost a naděje, smutek a úzkost lidí naší doby, zvláště chudých a všech, kteří nějak trpí, je i

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen Hans Christian Andersen MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_ 04_18 Tématický celek: Evropa

Více

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec

aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec aneb křesťanství (ne)jen ve školních lavicích Církevní základní škola a mateřská škola Třinec Něco z historie Školní rok 1993/94 otevřena první křesťanská třída na 6. základní škole v Třinci Slavnostní

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

Křesťanství. Dan Hammer 397876

Křesťanství. Dan Hammer 397876 Křesťanství Dan Hammer 397876 Andrea Kristinová 397719 Martina Veselá 386134 Základní údaje křesťanství je nejrozšířenější náboženský směr, v současnosti 1 200 milionů vyznavačů slovo křesťanství pochází

Více

Bůh je pro nás tajemstvím.

Bůh je pro nás tajemstvím. Vážení a milí poutníci, poutní místo Křemešník patří už dlouhá staletí mezi vyhledávaná poutní místa naší vlasti. Stejně jako v minulosti tak i dnes zde lidé nacházejí ten zvláštní pocit něčeho tajemného,

Více

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová

Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Tipy na slavení Vánoc s dětmi Ráchel Bícová Zaměřte pozornost dítěte na Ježíše a rodinu Vyrobte dětem adventní kalendář s biblickými verši (ze Starého i Nového zákona vztahující se k narození Pána Ježíše)

Více

Děkanát Veselí nad Moravou

Děkanát Veselí nad Moravou Děkanát Veselí nad Moravou Tříletý plán práce s mládeží 2011 2013 Drazí mladí, Duch svatý dnes nadále v Církvi mocně působí, a jeho plody jsou hojné do té míry, do jaké jsme ochotni otevřít se jeho obnovující

Více

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI:

CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: !!POSTNÍ SPECIÁL!! soutěž CO JSME PRO VÁS PŘIPRAVILI: strana 1 osmisměrka strana 2 životopis o svaté Marii Magdalské strana 3 mše svatá část 1. pokračování strana 4, 5 připravme se na následující mše svaté

Více

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014

SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 FARNÍ SBOR ČESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ V TŘEBÍČI B r á f o v a 3 3, 6 7 4 0 1 T ř e b í č Tel.: 568 841 068 trebic@evangnet.cz www.trebic.evangnet.cz SBOROVÝ ADVENTNÍ A VÁNOČNÍ DOPIS - 2014 Milí bratři

Více

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým)

PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) PASTORAČNÍ RADA FARNOSTI (podle stanov vydaných Biskupstvím královéhradeckým) ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ: 1. Pastorační rada (PR) je poradním a pracovním orgánem faráře, administrátora farnosti (kán.517 1 Kodexu

Více

Pomoc v nouzi o.p.s.

Pomoc v nouzi o.p.s. Pomoc v nouzi o.p.s. Sídlo: Fibichova 852, 356 01 Sokolov, tel: 359 574 087, e-mail: info@pomocvnouziops.cz Služby jsou poskytovány na území Karlovarského kraje. Pomoc v nouzi, o.p.s., je poskytovatel

Více

Spasení jediné řešení

Spasení jediné řešení Týden od 21. do 27. října 4 Texty na tento týden: Ř 5,12; Ef 1,3 5; Ř 6,8; 5,8; Ef 2,8.9; 2K 5,17 Základní verš Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul,

Více

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz

linka pomoci Čekáte nečekaně dítě? Poradna (nejen) pro ženy v tísni Celostátní linka pomoci: 800 108 000 www.linkapomoci.cz Bylo mi teprve 17, když jsem zjistila, že jsem těhotná. Hlavou mi svištělo, že chci studovat, užívat si života, a že mě naši zabijou. Ti nám ale nakonec pomohli ze všech nejvíc. S prckem to dnes už skvěle

Více

Klasické náměty ve výtvarném umění

Klasické náměty ve výtvarném umění Narození Ježíše Krista VV-1 Náměty DUM č. 3 tercie osmiletého studia Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice - Brána vzdělávání II Mgr. B. Skrbková Gymnázium Sušice Narození Ježíše

Více

Diskriminacebolí! Inclusion Europe. ProEvropubezdiskriminace. Inclusion Europe. Inclusion Europe. Zpráva

Diskriminacebolí! Inclusion Europe. ProEvropubezdiskriminace. Inclusion Europe. Inclusion Europe. Zpráva Inclusion Europe Evropskáasociacelidísmentálním postiženímajejichrodinnýchpříslušníků InclusionEuropezastupujeosoby smentálnímpostiženímajejichrodiny. ČlenskýmiorganizacemiInclusionEurope jsouorganizacesebeobhájcůarodičovské

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Slovo víry 05/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8

Slovo víry 05/2015. A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Slovo víry 05/2015 A toť jest to slovo víry, kteréž kážeme. Římanům 10:8 Právě máte v rukou další číslo netradičního, slovem, duchem a mocí nabitého, internetového časopisu, na jehož tvorbě se můžete podílet

Více

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé

B12. poznejbibli. Narodil se Syn. biblické příběhy pro mladé Vyplň následující údaje Věk: datum narození: Jméno: Adresa: e-mail: poznejbibli biblické příběhy pro mladé Vedoucí skupiny: 1. studie Vánoční zázrak Narodil se Syn další doporučená čtení: izaiáš 7,14 a

Více

www.milionoveimperium.cz

www.milionoveimperium.cz www.milionoveimperium.cz David Kirš, autor Miliónového impéria a EmailAcademy uvádí ebook WEB MILIONÁŘE A KRUH BOHATSTVÍ Tento ebook (dokument) můžete šířit a přeposílat dále, ale pouze jako celek. Není

Více

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT

ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT ČLOVĚK A RODINNÝ ŽIVOT Rodina je nejmenší, přirozená lidská společnost, skládající se z, a.. (= úzká, nukleární rodina); někdy k ní náleží i další příbuzní - např.,.., či.., bydlí-li s ostatními členy

Více

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí.

Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. Svým rozumem člověk poznává hlas Boha, který ho stále volá, aby miloval a konal dobro a vyhýbal se zlu. Tento zákon se ozývá v jeho svědomí. 2. vatikánský koncil, Gaudium et spes 22 Základní pravdy víry

Více

Modlitba před svátostí smíření

Modlitba před svátostí smíření Modlitby Modlitba před svátostí smíření Bože, přesto, že jsi dopředu věděl, kolikrát a jak moc Tě zradíme, daroval jsi nám svobodnou vůli k rozhodování. Odpusť, když jsme tento Tvůj dar zneužili pro konání

Více

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života

PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života PROČ JSME VŮBEC TADY hledání smyslu a poslání našeho života 5. část SDÍLENÍ EVANGELIA O KRISU Máme před sebou závěrečnou část našeho setkávání nad objevováním Božích záměrů pro náš život. Dosud jsme hovořili

Více

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve

Novéna ke sv. Terezii z Avily. panně, řeholnici a učitelce církve Novéna ke sv. Terezii z Avily panně, řeholnici a učitelce církve Svatá Terezie se narodila 28. března 1515 ve španělské Avile. Matka jí zemřela v pouhých čtrnácti letech, a tak ji vychovával její zbožný

Více

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2.

mladší žáci PoznejBibli / 4 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět V Bibli je napsáno: Na počátku Bůh stvořil nebe a zemi. biblické příběhy pro děti 1. den 2. Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Bůh tvoří svět Baví Tě něco vyrábět nebo tvořit? Možná si rád/a hraješ s Legem.

Více

Střešovický. evangelík. na říjen 2013

Střešovický. evangelík. na říjen 2013 Střešovický evangelík na říjen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit

Nejdi do pekla. Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit Nejdi do pekla Mladá korejská umělkyně vzata do pekla www.divinerevelations.info/pit V roce 2009 byla, mladá Korejská umělkyně, která se účastnila celonočního modlitebního setkání navštívena Ježíšem Kristem.

Více

PRVNÍ VĚCI NA PRVNÍ MÍSTO Pete Game (listopad 2012)

PRVNÍ VĚCI NA PRVNÍ MÍSTO Pete Game (listopad 2012) PRVNÍ VĚCI NA PRVNÍ MÍSTO Pete Game (listopad 2012) Když jsem byl na počátku roku 2012 v České republice a chystal se navštívit jeden sbor, byl jsem požádán, abych se zeptal Pána, zda pro ně nemá nějaké

Více

Novéna k Panně Marii Lurdské

Novéna k Panně Marii Lurdské Novéna k Panně Marii Lurdské Ať by byla naše situace mnohdy i beznadějná, touto novénou vždy získáme zvláštní milosti, které nám přinesou klid a posilu. Je však důležité, abychom si uvědomili, že její

Více

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích

Vánoční dopis 2013. Goliáš oloupen. Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Vánoční dopis 2013 Členům a přátelům evangelického sboru v Třebenicích Goliáš oloupen Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. (Lk 2,11) Ve čtvrté sloce známé vánoční písně Narodil

Více