ZRNÍČKO. Svazek 5, číslo 2 únor Pornografický časopis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZRNÍČKO. Svazek 5, číslo 2 únor 2005. Pornografický časopis"

Transkript

1 ZRNÍČKO Svazek 5, číslo 2 únor 2005 Pornografický časopis Tělo je hmota; ale je dílem Božím a duše mu dodává hodnoty. Tělo křesťana, který přijímá život Ježíšův, stává se chrámem Ducha svatého a údem Kristovým. To je jeho důstojnost. Kdo zanedbává a pokořuje tělo, uráží Boha.»Nevíte, že jste Boží chrám a že ve vás bydlí Boží Duch? Kdo by Boží chrám ničil, toho zničí Bůh. Neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy!«(1 Kor 3, 16-1'7)»Miluje-li mě kdo... přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.«(jan 14, 23)»Vy jste Kristovo tělo a každý z vás jeho úd.«(1 Kor 12, 27)»Hle, řeknu vám tajemnou pravdu... všichni budeme proměněni... mrtví vstanou s tělem, které, už nepodléhá rozkladu...«(1 Kor 15, 51-52)»A Slovo se stalo tělem.«(jan 1, 14) Pane, stydím se za tento časopis. A cítím, jak jsi hluboce uražen ve své nekonečné čistotě. Zaměstnanci se předháněli, kdo ho zaplatí, chlapec utíkal, aby ho koupil, ale trvalo dlouho, než ho přinesl. Tu je. Na lesklých stránkách se nabízejí nahá těla, prodejná a se slevou. Budou cestovat z kanceláře do kanceláře, z rukou do rukou, hlazena pohledem, vzbuzující smích, vzněcující vášeň, uvolňující žádostivost. Těla, hmota bez duše, Hračky pro velké děti s nabubřelým a špinavým srdcem. Přesto přese všechno, Pane, lidské tělo je krásné. Jako nesrovnatelný Umělec myslil jsi od věčnosti na svůj model s úmyslem, že se jednou spojíš s lidským tělem, až přijmeš lidskou přirozenost. Pomalu jsi je utvářel rukama své moci a vdechl jsi živou duši do mrtvé hmoty. Od toho okamžiku, Pane, vyžaduješ od nás všech úctu k tělu, protože celé tělo je nositelem duše. A my potřebujeme tohoto těla; aby naše duše se mohla spojit s duší našich bratří. V dlouhém zástupu vedou slova naši duši k duši souseda, úsměv odhaluje tuto duši na okraji našich rtů, pohled ji vystavuje na balkónu našeho těla, stisk ruky ji přenáší na přítele, polibek ji předává milenci, manželské objetí spojuje dvě duše k vytvoření třetí ve třetím těle. Ale tobě nestačilo, Pane, vytvořit z našeho těla svatostánek ducha. Tvou milostí se stává tělo křesťanovo posvátným chrámem nejsvětější Trojice,

2 celý Bůh v celé naší duši, a celá naše duše v celém našem těle. Nejvyšší hodnost pro toto báječné tělo. Je údem Kristovým a nositelem svého Boha. Pohleď, Pane, této noci na těla spících lidí. Čisté tělo děťátka, špinavé tělo nevěstky, silné tělo atleta, unavené tělo dělníka, ukojené tělo manžela, vášnivé tělo požitkáře, nažrané tělo boháče, zmučené tělo chudáka, zbité tělo chlapce, horečné tělo nemocného, bolestné tělo zraněného, nehybné tělo raněného mrtvicí. Na všechna těla, Pane, v kterémkoli věku. Pohleď na teplé tělo nemluvněte, odstřižené jako zralé ovoce od těla maminky. Pohleď na špinavé tělo dítěte, které padá a vstává a barví se červenou krví. Pohleď na neklidné tělo mladíka, který si neuvědomuje, jak krásné je dospívání. Pohleď na mladé tělo nevěsty, obnažené pro ženicha. Pohleď na zralé tělo muže, pevné a překypující silou. Pohleď na unavené tělo starce, které pomalu dohasíná. Nabízím ti je všechna, Pane, a prosím tě o požehnání pro ně, zatímco živoří zahalena tichem tvé noci. Tobě náleží, opuštěna pod tvým dohledem spící duší. Ráno po tvrdém probuzení začnou znovu svoji službu. Učiň z nich služebníky, a ne pány; domy otevřené, a ne vězení; chrámy Boha živého, a ne hroby; učiň, aby ti, kdo jich používají, měli je v úctě, aby je vyvinuli, očistili, přetvořili. A abychom tyto věrné společníky potkali všichni opět na konci věků, ozářené krásou duše. Tváří v tvář tobě a tvé Matce, poněvadž oba jste z našeho těla, poněvadž všechna lidská těla jsou pozvání hosté tvého věčného ráje. Michael Quoist * * * * * * * Skutečná víra nevnucuje Bohu své představy. To by nebyla víra, ale manipulace. * * * * * * *

3 Světec na měsíc Jako světce pro měsíc leden jsme vybrali sv. Blažeje. Blažejovo umučení spočívá z valné části na legendách. Jedna z nich říká, že byl původně lékařem. Jiná vypravuje, že žil v horské jeskyni s divokými zvířaty. Na začátku 4. století pak prý byl Blažej biskupem v Sebaste v Arménii (dnešní Turecko). Podle jednoho podání nastalo v době jeho úřadování za císaře Diokleciána pronásledování křesťanů. Blažej a ostatní křesťané uprchli. Pronásledovatelé však biskupa našli, dali ho vsadit do žalaře a zle ho týrali. Po mnohém hrozném mučení byl prý Blažej r. 316 odsouzen k smrti. Pochopové rozdrásali biskupovo tělo železnými hřebeny a pak houževnatého křesťana sťali. Až do konce prý se Blažej modlil k Pánu Ježíši a obhajoval svou víru. Z doby, kdy byl ve vězení, existují také rozmanité legendy. Když jednomu uvězněnému chlapci hrozilo udušení rybí kostí, uchránil Blažej dítě před smrtí svou modlitbou. A jedná chudá žena, která na Blažejovu modlitbu dostala zpět vepře, kterého jí uchvátil vlk, přinášela biskupovi do vězení svíce. Sv. Blažej je patronem Dubrovníka (Ragusa); lékařů, obchodníků s vlnou, obuvníků, krejčích, sádrařů, tkalců, pekařů, zedníků, kloboučníků, hudebníků; ochránce domácích zvířat a koní; je vzýván proti bolestem v krku, proti kašli, nemocem měchýře, krvácení, vředům, kolikám, bolestem zubů; proti moru; dobré zpovědi; je jedním ze 14 pomocníků a je vzýván za dobré počasí. * * * * * * * (Podle»Rok se svatými«) Cesta s Bohem je někdy cestou pouští bez vody a jídla. Nechceme-li podlehnout vyslovené či nevyslovené nespokojenosti, je třeba pozvat Boha do své hořkosti, nedůvěry a zklamání. * * * * * * *

4 Dobré skutky, které nic nestojí Leden za kamna vlezem Přísloví, které praví :"Leden za kamna vlezem", všichni dobře známe. A dokonce nám to letos i vyšlo. Konečně napadnul tak dlouho očekávaný sníh, zamrzli louže a rybníky. Můžeme se plně věnovat zimním radovánkám. Jít s dětma bruslit, sáňkovat, nebo jen tak jít na procházku a pak se těšit na příjemné teplo "kamen". Dny už se pomalu natahují, ale přece jen je ještě noc delší než den. A tak máme ideální dobu na to, na co většinou "není čas", protože je moc práce. Vánoční shon - jak to někteří nazývají, už je také historií a tak delší večery, které nám nastaly, trávíme za oněmi, už několikrát zmiňovanými, kamny. Je to tedy doba, kdy se více než kdy jindy můžeme věnovat svým dětem, svým rodičům, svým kamarádům či známým. Máme více času nato, abychom si spolu povídali, abychom někoho navštívili a udělali tak radost sobě i jiným. Je čas na to, abychom si za kamny přečetli dobrou knihu a nenechali do sebe "ládovat" samé katastrofické zprávy z médií. Je čas na to, abychom si prohlédli starší fotky a zavzpomínali si. Je čas na to, abychom si povyprávěli různá dobrodružství, která jsme kdy zažili. Je čas na to, abychom utužovali přátelské i rodinné vztahy a to jenom tím, že budeme spolu. Za chvíli už nás opět bude teplé sluníčko lákat ven. Ven za novými zážitky, povinnostmi, dobrodružstvími. Využijme tuto dobu, kdy můžeme být "za kamny" a můžem "jen tak" být spolu se svými. Řekneme-li si teď ne, až někdy příště, může to také znamenat nikdy. Jedno další rčení totiž praví: Cestičkou potom, dojdeš k cíli nikdy. JR

5 Četba na pokračování Eda 22. OHEŇ Eda se domluvil se svými kamarády, že oslaví vánoce také společně. domluvili se, že se sejdou na Štěpána odpoledne, půjdou spolu do lesa a tam si ozdobí živý stromek ozdobami, přinesenými z domova. Každý měl za úkol donést nějaké ozdoby, pár svíček a taky dárek pro kamaráda. Jak se domluvili, tak se stalo. Sešli se všichni a přesně, na nikoho nemuseli čekat. Eda je dovedl na místo, které předem vyhledal, aby se nemuseli zdržovat. Ozdobili krásný smrček, zapálili svíčky a aspoň půl hodiny zpívali koledy. Pak začali rozbalovat dárky. Lesem zaznívaly radostné výkřiky, když někdo objevil ve svém balíčku dárek, po kterém dávno toužil. Eda dostal nablýskaný kotlík. Když si ho se zalíbením prohlížel, napadlo ho: "Mohli bychom ten kotlík hned vyzkoušet! Uděláme ohniště a uvaříme ze sněhu a ze smrkového jehličí čaj jako zálesáci!" Ostatní kluci samozřejmě souhlasili. Nechali stromek stromkem a pustili se do přípravy ohniště. Za chvíli plápolal na pasece oheň a v kotlíku se pomalu rozpouštěl sníh. Když voda začala vřít, nasypali do ní hrst jehličí, nechali ještě chvilku vařit a když se voda čajově zabarvila, postavili kotlík do sněhu, aby čaj rychle vychladl a oni si na něm mohli pochutnat. Neměli ho čím osladit, ale to jim nevadilo, i takhle chutnal výborně. Najednou kdosi vykřikl: "Jé, kluci, už je půl osmé! Pospěšmě si domů, nebo bude výprask!" Rychle sbalili své dárky a poklusem vyrazili k domovu. Když doběhli na kraj lesa, rozezněla se nad městem siréna a za chvíli taky houkání hasičského auta. Kluci vedli posměšné řeči o tom, jak někdo zapálil od stromečku celý dům a zdálo se jim legrační, jak jsou někteří lidé nešikovní. Pak se někdo náhodou otočil a vykřikl. Všichni se ohlédli a strnuli: nad lesem, právě tam, kde před chvílí vařili čaj, se šířila záře ohně. Když pominul okamžik překvapení, kluci se začali dohadovat: "Kdo měl uhasit oheň? Kdo sfoukl svíčky na stromečku? Proč nikdo nesundal ozdoby a svíčky ze stromku?" Pak někdo podotkl: "To bude ostuda, až se přijde na to, kdo to zavinil!" Kluci se začali hádat, jestli se mají přiznat, nebo jestli mají čekat a doufat, že se na nic nepřijde, že stopy shoří zároveň s lesem. Rozešli se bez rozloučení a bez rozhodnutí, zda se přiznat nebo ne. Eda v noci nemohl spát. Přemýšlel, co by na jeho místě dělal Pán Ježíš. Přiznal by se, i když by to znamenalo velikánskou ostudu, nebo by se raději ostudě vyhnul a zbaběle mlčel? Nakonec se Eda rozhodl: "Ráno zajdu na policii a všechno tam řeknu. Aspoň nebudeme zbabělci a tu způsobenou škodu můžeme vynahradit pomocí při sázení stromků v lese. Toto rozhodnutí Edu uklidnilo, takže nakonec přece jen usnul, ale moc se nevyspal, zdálo se mu o

6 požáru a o tom, jak ho zatýkají jako žháře, jak ho vylučují ze školy a jak maminka pláče, že jejího syna zavřou do vězení. Ráno po snídani se oblékl, ale když vyšel na ulici, začal zase váhat: mám jít na policii nebo ne? Co mi na to řeknou kluci? Nechtělo se mu přiznávat, ale nakonec přece jenom šel. Před budovou policie potkal Filipa. Taky se šel přiznat! Hned jim bylo veseleji. A to nejveselejší na ně teprve čekalo: Když na sebe všechno pověděli, přestal se policista mračit a řekl: "Máte štěstí! Včera to byl jen cvičný poplach, ta záře nebyla od ohně, ale od reflektorů, kterými hasiči oheň napodobovali. Ale příště buďte opatrnější, mohlo by to skončit skutečným požárem. A teď utíkejte domů. Za to, že jste v sobě našli odvahu k přiznání, vám odpouštím i pokutu za rozdělávání ohně v lese. Doufám, že jste se poučili a už nikdy vás nenapadne zapalovat v lese oheň." Kluci opravdu utíkali a radostí se jim chtělo skákat aspoň dva metry vysoko. Kdyby se nepřiznali, třásli by se ještě teď strachem, ale oni to zvládli a cítili se jako hrdinové. Jak byste se na Edově místě rozhodli vy? Proč? Žije nějaký člověk úplně bez hříchu? Jak se hříchů zbavíme? Proč na začátku mše vyznáváme, že jsme hříšní? Kdy nám Bůh odpouští? * * * * * * * * Z PERA NAŠICH ČTENÁŘŮ * Z PERA NAŠICH ČTENÁŘŮ * Z PERA NAŠICH Nový den Slunce vychází a je nový den. Ježíš přichází já jsem ho nehoden. Spáchal jsem hřích já v srdci svém, že stavěl jsem dům na základě písčitém. Pak přišel příval vod a dům mi spad, neměl jsem v životě na Tebe čas. Prosím Tě, Ježíši, - odpusť mi hřích a staň se základem všech staveb mých. Abych vždy na Tobě svůj život budoval, a tak se Ježíši Tobě přibližoval.

7 Rodiče a školáci aneb Čítanka o výchově dětí od školáčků po studenty V této rubrice společně s P. Simajchlem budeme pokračovat v našich zamyšleních nad výchovou dětí. Materiál je převzat z internetových stránek Fatymu. 4. Vývoj osobnosti Všichni chceme mít děti úspěšné, šťastné a připravené pro život ve společnosti. Chceme, aby si samy sebe dokázaly vážit. Chceme děti samostatné, které na nás nebudou záviset ještě ve třiceti letech. Všichni rodiče mají v zásadě stejné cíle a touhy. Tak o tom píše pedagog Sal Severe v knížce: Co dělat, aby se vaše děti správně chovaly. Většina rodičů se v chování dětí potýká se stejnými problémy. Všechny nás stejně otravuje, že musíme všechno opakovat třikrát. Příliš mnoho času trávíme zbytečným dohadováním. Všechno to kňourání a hádky nám ubírají radost ze života. Vyčerpává nás, že musíme tak často křičet. Někdy se zdá, že veškerá naše výchova je jen samé trestání. Připadá nám, že nás děti začnou brát aspoň trochu vážně, jen když se rozzlobíme. Správně vychovat děti není jednoduché. Leckterým rodičům se to nepodaří. Ovšem ne proto, že by své děti neměli dost rádi, že by pro ně nechtěli to nejlepší. Základem jejich neúspěchu je zpravidla nedůslednost. Vysloví varování, ale trest nedopadne. Říkají věci, které nemyslí vážně. Schází jim trpělivost a trestají v hněvu. Neúspěšní rodiče se víc soustředí na špatné než na kladné stránky. Příliš kritizují. Obvykle rodiče buď nesprávné chování dítěte přehlížejí, protože nemají chuť vyvolat konfrontaci, a přehlížením se nesprávné chování jen zhoršuje. Nebo reagují v hněvu. I v tomto případě situaci jen zhoršují. Úspěšní rodiče se nenechají zlobením připravit o radost ze svých dětí. Mají smysl pro humor. Vědí, jak své děti ocenit i ve chvílích, kdy se nechovají jak by měly. Zdůrazňujte spolupráci, ne jen pasivní poslušnost Když se ptám rodičů, jak vychovávají a ukázňují své děti, většinou mi odpoví, jak je trestají. Křičí, nadávají, pohlavkují, upírají výhody. Výchova a trest jsou odlišné věci. Správně používaný trest je jen malou částí celkové výchovy. Dobře vychovávat znamená učit děti, aby se uměly svobodně rozhodnout, že budou jednat správně. A že ze správného rozhodnutí budou mít dobrý pocit - radost. Čím jsou děti starší, tím nebezpečnější pro ně je systém ovládání, rozkaz a poslušnost. Tím důležitější je vztah spolupráce, vedení k samostatnému rozhodování, aby před každým rozhodnutím uvážily, zda je to dobré. Děti se potřebují rozhodovat Někteří rodiče nechávají dětem příliš málo prostoru k rozhodování. Snaží se je uchránit před chybami a rozhodují za ně. Nechtějí, aby se musely učit z bolestných zkušeností. To je pochopitelné, nicméně tím jim odpírají příležitost učit se. Postupně dávejte dětem větší svobodu v rozhodování o jejich životě. Pokud od starších dětí očekáváte větší zodpovědnost, poskytněte jim větší výhody.

8 Přijměte snahu dítěte, i když konečný výsledek neodpovídá vašim představám. Naučit děti pracovat dá víc námahy než udělat práci sám. Je dobré děti v hojné míře chválit za snahu a za dobře odvedenou práci. Děti potřebují vidět, že domácí práce a úklid jsou normální součástí života. Dejte jim najevo, jaké uspokojení cítíte, když se vám podaří složitou práci dokončit. Pracujte společně s dětmi a užijte si přitom spoustu legrace. Pracujte s radostí. Dejte dětem možnost, aby o svém dílu práce částečně rozhodovaly. Dáte-li jim vybrat z několika možností, snižuje to jejich odpor. Pokud si vy sami budete na domácí práce stěžovat, co myslíte, že budou dělat vaše děti? Čím jsou děti starší, tím víc práv vyžadují. Spojte povinnosti s výsadami. Čím více uděláš, tím víc si zasloužíš. Konflikty mezi sourozenci jsou staré jako lidstvo samo. Jsou tu už od chvíle, kdy Adam s Evou pořídili Kainovi brášku. Děti se dostávají do konfliktů z podobných důvodů jako dospělí. Chtějí, aby život šlapal podle jejich představ. Když nedosáhnou svého, rozzlobí se. Naučte děti vážit si druhých, i když s nimi nesouhlasí. Tato dovednost jim v dospělosti bude velmi užitečná. Nemusíš souhlasit s tím, co tvůj bratr říká. On se na to dívá ze svého pohledu a ty to vidíš také ze svého. Nevadí, když na to máte rozdílný názor, ale nesmíte se kvůli tomu prát. Pak děti nechte vysvětlit si navzájem své důvody a dosáhnout řešení kompromisem. Obě děti musejí v něčem ustoupit, aby byly obě strany uspokojeny. Pochvalte děti, když spolu pěkně vycházejí. Rodiče na to zapomínají. Snadno berou dobré chování jako samozřejmost. Zdravé sebevědomí Takto o sobě smýšlí mládenec s nízkým sebevědomím: Nemám se moc rád. Nejsem příliš oblíbený. Sportování mi moc nejde. Komu na mně záleží? Známky mám průměrné. Spoustu věcí se mi nechce dělat. Moc si nevěřím. A takto o sobě smýšlí dospívající děvče nebo chlapec se zdravým sebevědomím: Myslím, že jsem docela prima. Mám několik dobrých kamarádů. Někdy mi lidé naslouchají. Rád sportuji, ale moc mi to nejde. Přál bych si, abych měl víc času na všechny ty věci, které chci dělat. Je toho tolik, co člověk může prozkoumat. Když se náhodou něco nepovede, nic se neděje. Nějak si s tím poradím. Co je to sebevědomí? Jednoduše řečeno, je to váš postoj k sobě samému. Lidé se zdravým sebehodnocením si sami sebe váží. Ovládají se, cítí se dobře a dokážou přijmout konstruktivní kritiku. Nikdy jsem nepracoval s dítětem, které by se sebou bylo spokojené a zároveň zlobilo. Děti s nízkým sebevědomím postrádají úctu k sobě a jsou nejisté ve svých činech i rozhodnutích. Když se jim nedaří, prostě se přestanou snažit. Nejisté děti se obvykle vyhýbají neúspěchu tím, že se vůbec o nic nesnaží a do ničeho se nezapojují. Kdo nic nedělá, nic nezkazí. Všichni rodiče by se měli snažit vytvořit zdravé sebevědomí svých dětí. Podporujte a povzbuzujte své děti, odrazí se to v jeho zdravém mínění o sobě. Existuje mnoho důkazů o souvislosti mezi nízkým sebevědomím a braním drog či alkoholismem.

9 Jak v dětech rozvíjet zdravé sebevědomí Zdvořilým jednáním dávejte svému dítěti najevo, že je důležitá osobnost. Představte si, že jste pozvali na oběd nějakého významného člověka. Jak byste reagovali, kdyby při obědě rozlil sklenici mléka? Nic si z toho nedělejte. Takové věci se stávají. Ukažte, já to uklidím. Jak ale reagujeme, když sklenici mléka rozlije vaše dítě? To snad ne! Už zase! Kolikrát už jsem ti říkal, aby sis dával pozor. Takový nemotora. Podívej se na ten ubrus! Přijímejte své děti a milujte je takové, jaké jsou. To neznamená, že musíte milovat jejich nesprávné chování. Milujte je navzdory jejich zlobení. Povzbuzujte své děti, aby viděly, že jim věříte a důvěřujete. Dokážou pak lépe a s větší sebedůvěrou čelit náročným situacím. Nedělejte za své děti nic, co zvládnou samy. Naučte děti vyrovnávat se se svými slabostmi a akceptovat své silné stránky. Děti s nízkým sebevědomím se soustředí pouze na své slabosti a své silné stránky přehlížejí. Vysvětlete jim, že každý člověk je v něčem dobrý a něco mu jde hůř. Použijte sebe jako příklad. Učte děti překonávat zklamání. Zklamání je součástí života. Všichni ho zažíváme. Veďte své děti tak, aby zklamání, s nimž se jistě v životě setkají, nevedla k tragickým důsledkům. Veďte děti k tomu, aby hledaly smysl svého života. Tomu se běžně říká náboženský výchova. Nábožensky vychovávat neznamená používat v každé větě slovo Bůh, recitovat stále výroky z bible. Každý jedná rád podle toho, co mu podle jeho osobních zkušeností připadá rozumné. Tyto osobní zkušenosti, s pomocí dospělých správně vysvětlené, to je vlastní učebnice náboženství našich dětí. Objasnit dětem smysl života v rámci víry v Boha, to je sama podstata náboženské výchovy. Patří tam tedy otázky, s nimiž se denně setkáváme: nezaměstnanost, AIDS, volba povolání, ochrana životního prostředí, lidská práva, odzbrojování, jaderná energie. To nejsou jiná, světská témata. Víra, vycházející ze životní zkušenosti dětí, náboženská výchova, která dětem ukazuje, proč se vyplatí chutě žít, takové víře se všichni musíme učit. Návyky - zlozvyky Rozlišujeme tři údobí výchovného působení: V prvním údobí, - tak do 7 let, to je výchova příkladem a příkazem - dítě napodobuje dospělé. Ve druhém období, školáckém, 7-14 let, k příkladu a příkazu přistupuje vysvětlení, rozumové zdůvodnění. Ve třetím období, dospívání, je třeba sledovat, kdy je možno rozkaz zaměnit formou přátelské rady - podle toho, jak je mladý člověk samostatný, jak si umí poručit sám. Většina našeho dospělého jednání jsou návyky - úkony, kterým jsme se kdysi pracně učili. Teď je umíme a děláme už bez myšlení, automaticky: - stání, mluvení, chůze, psaní, řízení auta. Jak vůbec vzniká návyk? Opakováním téhož úkonu ve stejném postupu. Je to tak i v náboženské výchově, je to tak i při vznikání zlozvyků. Jak zlozvykům odvykat? Nejlepší je dbát, aby k nim vůbec nedošlo. Když už tu jsou, chce to důslednost a trpělivost a stejný postup všech v rodině, jednotnost ve výchově. Chce to šetření rozkazem, správný tón, kterým se přikazuje, klid a sebeukázněnost vychovávajících. Odvykání není proces mechanický. Je třeba děti získat pro správnou myšlenku, změnit vadný způsob myšlení dítěte. Nejúčinnější je poučení, které dáváme dítěti jakoby náhodou.

10 Když dítě poslechne, patří mu odměna. Ale ne peníze, ne bonbón: Pochvala je správná odměna. Dáváš-li peníze, cukroví, dávej bez podmínek, nekupuj si za to dítě, dávej to jako dárek jen tak pro nic za nic. Dítě porozumí, že mu to dáváš proto, že ho máš rád, z lásky. Odvykaný zlozvyk má v paměti dítěte vyhasnout, má na něj zapomenout, proto mu jej stálým napomínáním nepřipomínejme, nevarujme před ním stále dítě, ale naopak, dejme mu poznat, že v ně věříme. Zároveň si připomeňme cíl celé výchovy, a to je osobnost křesťana. Ta nevzniká jen drilem, vytvářením návyků. Ve druhém a hlavně třetím sedmiletí má k nim přistoupit výchova mravního přesvědčení a svobodné rozhodování podle mravního řádu. Člověk není jen Pavlovův pes a vychovávání není jen tvorba podmíněných reflexů, jak se někteří domnívali. Dospívající děti stále víc nebaví poslouchat rozkazy. Je dobré toho využít: Přestaneme ti poroučet, a rádi přestaneme, jakmile si budeš umět poručit sám. - Namísto trpné dětské poslušnosti nastupuje sebekázeň. A ještě na jednu pověru ve výchově upozorňují vychovatelé. Na touhu některých ctižádostivých rodičů, vychovat ze svého dítěte vzorné dítě, které všechny ostatní za každou cenu převyšuje a všem se může dávat za vzor. Tato snaha působí na dítě zhoubně.vyvolává nervozitu, aby nebylo předstiženo okolím. Navíc strach před neúspěchy často plodí závist, žárlivost; jen aby ten druhý nebyl lepší. Z tak zvaných příkladných dětí vyrůstají lidé, kteří bývají postrachem v manželství, protože chtějí mít vždy pravdu, vždy vše lépe vědět, sobci, bezohlední ctižádostivci. A v práci to není lepší. Zde z nich vyrůstají malicherní pedanti, kteří se ztrácejí v maličkostech. Nikdy nic velkého a velkorysého neudělají, ale věčně nepřejí nic ani ostatním. A co je nejhorší: tyto děti neumějí snášet neúspěchy - vidí v tom nejhorší zlo. Když je potká neúspěch, vzorné dítě to zdeptá. Nejeden z mladistvých sebevrahů a pacientů nervových klinik se rekrutuje ze ctižádostivců, kteří se setkali se situací, kde nebyli první, kde nestačili. Život nemá rozdělení na ty ve všem nejlepší, první - a ty ostatní. Jednou se něco podaří jednomu, podruhé něco jiného druhému. Nechtějte mít vzorné děti. Spokojte se s hodnými a snaživými dětmi. Časté jsou také stížnosti rodičů na lhaní dětí. Jsou tak časté, že by se zdálo, že všechny děti jsou lháři prolhaní. Naštěstí tomu tak není, pokud rodiče dítě vychovatelskými chybami nezkazí sami. Především v předškolním věku dítě není prakticky schopno lži. Sami z něj lháře uděláme, když jako lež označíme projevy jeho fantazie nebo únikové pokusy ze strachu před trestem. Když dítě ví, že by něco vyvolalo hubování, pak retušuje, zastírá, aby tomu ušlo. Pomůže tu sebevláda rodičů, aby děti poznaly, že cokoliv se přihodí, bude se řešit klidně. Nejhorší z příčin, které vedou děti k neupřímnosti, je rodinné a společenské ovzduší lži. Dospělí to už ani tak necítí a nevnímají, ale dítě a mladý člověk vidí ostře atmosféru lži a neupřímnosti, na níž je mnohá rodina a společnost postavena. Otec hledá, jak vyšvindlovat něco v práci, jak se vylhat z nepříjemné povinnosti. Maminka zase plánuje diplomatické nemoci, aby mohla zůstat doma. Oba rodiče sahají po lži jako po vhodné výmluvě. Někteří rodiče si to vůbec divně přestavují. Mezi sebou se hádají, dovedou být na sebe i před dětmi hrubí, ale po nich důrazně žádají, aby byly jako andílci a ne jako jablko, které nepadne daleko od stromu. A vyžadovat po dětech, co rodiče sami nedělají, je křivení charakteru, škola kosých pohledů a uhýbavý zraků dítěte. Závěrem můžeme jen znovu zdůraznit: nejlepší výchovná činnost je sebevýchova rodičů; hlídat především sebe - co mluví, co dělají, jak jednají. A jestli je u toho humor a dobrota - slunce, které dává růst všemu ušlechtilému - pak dá Pán i dar dobrého výsledku. Pokračování příště

11 40 ZPŮSOBŮ, JAK SE UDRŽET NAD VĚCÍ Nechte Novákovy vyhrát. Ať mají novější auto, větší dům vyšší výdaje za auto, ohromné měsíční splátky. Usmívejte se a přejte jim to. Choďte spát o půl hodiny dříve. Život je mnohem méně zmatený a lidé ve vašem okolí nevypadají tak docela hloupí, když se dostatečně vyspíte. Vyměňte si v autě olej, olejový filtr a mazání vždy po 5000 km. Strávit půl hodiny v servisu je mnohem snazší a levnější, než zařizovat velkou opravu motoru. Ať si vaše děti připraví oblečení do školy vždy předchozí večer. Zabalte jim také svačinu, nebo je veďte k tomu, aby si ji připravily samy. (Přesvědčete se, co do těch sáčků strkají). Nikdy nekupujte domácího mazlíčka z rozmaru. Nikdy si neopatřujte mládě koťátko, kanárka nebo křečka -, protože vypadá roztomile. (Snažte si ho představit starého, nezkroceného a vyžadujícího drahou lékařskou péči.) Chce-li rodina doopravdy domácího mazlíčka, opatřete takového, který nevyžaduje příliš péče, zvlášť když jsou děti malé. Užitečné je pravidlo jedno kup, jedno zahoď, abyste nepřecpávali svůj byt zbytečnými věcmi. (Neplatí, přinesete-li si domů nové miminko.) Zdá-li se vám váš záměr příliš náročný, realizujte z něj malou, snadnou část. (Tisícikilometrová cesta začíná tím, že donutíme děti, aby se šly umýt.) Konec potížím s čistírnami. Kupujte si oblečení, které lze prát v pračce. Udělejte si přírodní zahradu místo takové, která vyžaduje náročnou údržbu. Plaťte složenky platebními příkazy. Zadejte bance trvalý příkaz na placení všech standardních účtů. Používejte osvědčené platební karty. Exotické kuchařské recepty si nechte na zvláštní příležitosti (a neočekávejte, že to bude chutnat dětem). Dělejte si průběžně seznam potřebných nákupů. Neběhejte z obchodu do obchodu kvůli koruně na bělícím prostředku či padesátníku na zubní pastě. Sepište domácí pravidla a společně je proberte tak, aby to všem bylo jasné. Připojte také následky jejich porušení, i kdo za jednotlivé domácí práce zodpovídá. Neberte si příliš často dobrovolné závazky mimo domov, náročné na čas; zbavíte se tak pocitu provinění. Vyhněte se tomu, abyste svým dětem příliš plánovali program. Nemusí celý rok hrát v nějakém organizovaném sportovním týmu. Nebo být v nějaké hudební skupině a ve skautském oddíle a školním souboru a a tak dále atd. Pamatujte si, že dům, dvorek, zahrada, cukroví, večeře nemusejí být vždy dokonalé. Neřiďtě život druhých lidí v zaměstnání, v sousedství, ve farnosti. Nepovažujte za samozřejmost, že máte řešit problémy všech lidí. (A vybírejte pečlivě, o co budete bojovat.) Podobně nepropadejte hysterii v zaměstnání, sousedství nebo farnosti. (R. Kipling napsal: Dokážeš-li zachovat rozvahu, zatímco ostatní svou hlavu ztratí, zřejmě

12 nechápeš vážnost situace! ) Nekupujte žádné cvičební nářadí ani se nepřihlašujte do fitness centra, dokud nechodíte déle než dva měsíce šest dnů v týdnu jeden a půl kilometru. (No dobře. Pět dní.) Nikdy nelžete. To neznamená, že je v pořádku říkat věci, které lidi zraňují, nebo prozradit tajemství. Ale lhaní může být návykové. Jezte ve stejnou dobu. Budete se cítit lépe a bude se vám lépe myslet. Připusťte, že když vy (nebo někdo, koho milujete), máte nezdravou závislost kouření, drogy, alkohol, hráčství váš život nebude jednoduchý, dokud se s tím nevypořádáte. (Vypořádat se s tím může být peklo, ale stojí to za to.) Nepoužívejte zařízení na vysoké technické úrovni nebo šetřící práci, je-li snazší nebo levnější dělat to staromódně. Například hrát si hodinu s náročným počítačovým programem, abyste vytvořili kopii třířádkové adresy. Dejte šéfovi, o co vás žádá (pracovně). Nezáleží na tom, jaká to je pitomost. (Na druhou stranu, přichází-li pořád s podobně divokými nápady, nechte úkol aspoň chvilku ležet a tak si ověřte, zda na tom stále trvá.) Pamatujte, že efektivita není pouze rychlost, ale rovnováha mezi rychlostí a přesností. Dohánějí-li vás k šílenství všichni ti zákazníci, kteří vás vytrhují z práce, a jestliže vaší prací je služba zákazníkům, pak možná nadešla doba uvažovat o změně zaměstnání. Neodkládejte věci na poslední chvíli. (Možná, že opravdu nepracujete pod tlakem lépe. Proč to alespoň jednou nezkusit jinak?) Mějte na paměti, že se často nedokončí to, co se musí udělat. Neztrácejte se zřetele skutečnost, že většinu lidí, kteří se na vás zlobí, můžete přemoci zdvořilostí, empatií a čokoládou. Dělejte si seznamy. Dívejte se na ně. Mějte je na místě, kde je můžete najít. Nehoňte se v životě tak, abyste zapomínali mít z něj radost. Dokud jsou vaše děti malé, naučte je toto: Nebudeš mít v životě vše, co chceš; nejlepší věci v životě jsou zdarma; práce je dobrá věc; a dnešní špičková móda bude zítra k smíchu. Kupujte kvalitu. Šmejd je šmejd, bez ohledu na láci. Nepotřebujete mnoho, ale ty nezbytné věci ať jsou kvalitní, aby pracovaly dobře a vydržely. Mluvte a naslouchejte. Překonat nedorozumění trvá manželům dlouho a vyžaduje mnoho zbytečné bolesti. Sepište si své starosti. Vyhraďte si chvíle, kdy se jimi budete zabývat. Nedopusťte, aby ovládly vaše myšlenky. Zapomeňte na hloupé návyky: Ale my vždycky Ne: Dřív jsme vždycky Vracejte věci tam, odkud jste to vzali. (Nebo ještě lépe tam, kam doopravdy patří.) Vyvěste bílou vlajku příměří. Skončete dlouhodobé sváry. Modlete se za ty, kdo vám opravdu, ale opravdu jdou na nervy. Nesnažte se dělat mnoho změn ve svém životě současně. Nepolykejte háček, vlasec i plovák ani se nesnažte uplatnit každý návrh, který si někde přečtete. Konečně, ale ne nakonec, proste Boha, aby vám pomohl nekomplikovat si tolik život. Aby vám pomohl lépe poznat, co chce, abyste udělali. A pak to dělejte. Bill Dodds

13 Stále častěji je slyšet volání, aby se laici aktivně zapojovali do života Církve. Budeme tedy na stránkách Zrníčka číst posynodní apoštolský list Svatého Otec O POVOLÁNÍ A POSLÁNÍ LAIKŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ze 30. prosince I když byl nasán skoro dávno, je stále aktuální. CHRISTIFIDELES LAICI Abychom toto zvláštní postavení laiků v církvi postihli správně, v úplnosti a zvláštnosti, musíme hlouběji prozkoumat teologický dosah jejich časné dispozice ve světle spásného Božího plánu a tajemství církve. Jak už řekl Pavel VI., "církvi přísluší časný rozměr, který k ní a k jejímu poslání podstatně náleží a který se uskutečňuje v jejích údech různým způsobem." Církev není sice z tohoto světa, ale žije v tomto světě (srov. Jan 17,16) a je poslána, aby pokračovala ve spásném díle Ježíše Krista, které "má za cíl spásu lidí, ale zahrnuje v sobě i obnovení celého časného řádu." Všichni členové církve se podílejí na této časné dispozici, ale v různé formě. Speciálně podíl laiků se uskutečňuje zvláštním způsobem jednání a konání, který je jim podle slov koncilu "vlastní a zvláštní". Tento způsob se označuje pojmem "časný ráz" (indoles saecularis). Koncil popisuje tento časný charakter laiků především jako místo, kde se setkávají s Božím voláním: "Právě v tomto prostředí jsou povoláni od Boha." Toto "místo" se popisuje slovy, plnými dynamiky: věřící laici "žijí ve světě, to jest ve všech světských povoláních a činnostech, a jejich život je jakoby protkán obvyklými podmínkami rodinného a společenského života." Laici jsou tedy osoby, které žijí ve světě běžným lidským životem: studují, pracují, vstupují do přátelských, sociálních, pracovních, kulturních a jiných vztahů. Jejich časnou dispozici chápe koncil ne jako vnější rámec podmíněný prostředím, ale jako skutečnost, které je určeno, aby dosáhla svého plného smyslu v Ježíši Kristu. Koncil znovu potvrdil, že "samo vtělené Slovo se chtělo účastnit společenského života lidí... Dobrovolně se podřídil zákonům své vlasti a tak posvětil lidské a především rodinné vztahy, z nichž povstává společenské spolužití. Chtěl vést život řemeslníka své doby a své země." Tak se "svět" stává oblastí a prostředkem křesťanského povolání laiků, neboť sám svět je určen k tomu, aby byl Otec oslaven v Kristu. Proto může koncil velmi jasně ukázat zvláštní a jen jim vlastní smysl božského povolání laiků. Nejsou povoláni k tomu, aby zanechali toho života, který vedou ve světě, Neboť křest je od světa nikterak neodděluje, jak výslovně učí apoštol Pavel: "V čem byl kdo povolán, bratři, v tom ať před Bohem zůstane" (1 Kor 7,24). Křest naopak v sobě obsahuje poslání, která se vztahují právě na situaci ve světě: Laikové jsou "povoláni od Boha, aby vykonávali své povinnosti v duchu evangelia a tímto způsobem se podíleli jako kvas, který pracuje uvnitř na posvěcení světa tím, že druhým lidem hlásají Krista především svědectvím svého života a žárem své víry, naděje a lásky." A tak být jednat ve světě je pro laiky nejen antropologickou a sociologickou skutečností, nýbrž také a především skutečností specificky teolo-gickou a církevní. Ve světě jim Bůh zjevuje svou vůli a jejich zvláštní povolání, "aby hledali Boží království při práci na časných hodnotách tím, že je usměrňují podle Boží vůle." Stejným způsobem uvažuje i prohlášení synodních otců: "Časný ráz laiků proto musí být definován nejen v sociologickém, nýbrž i v teologickém smyslu. Znak časnosti musí být chápán ve světle tvůrčího a vykupitelského činu Boha, který svěřil svět lidem, aby spolupracovali na díle stvoření, osvobozovali tvorstvo od následků hříchu a sami se

14 posvěcovali v manželství nebo mimo ně, v rodině, v povolání a v nejrůznějších oblastech společenského života." Postavení laiků v církvi musí být zásadně definováno na základě této novosti křesťanské skutečnosti musí být charakterizováno časným rázem laiků. Evangelijní obrazy soli, světla a kvasu se sice týkají bez rozdílu všech Ježíšových učedníků, ale zvláštním způsobem laiků. Mají pro ně podivuhodně hluboký význam, protože vyjadřují nejen hluboké zakotvení a plnou účast laiků na zemi, ve světě a ve společenství lidí, nýbrž také a především novou a původní skutečnost zakotvení a účasti, které nacházejí svůj smysl v šíření evangelia, které přináší spásu. POVOLÁNÍ K SVATOSTI 16. Důstojnost laiků se nám plně ukáže tehdy, když uvážíme první a základní povolání, kterým se Otec obrací v Ježíši Kristu skrze Ducha svatého na každého z nich: povolání ke svatosti, to je k dokonalosti lásky. Světec je nejdokonalejším svědectvím důstojnosti, která byla propůjčena Kristovu učedníku. O všeobecném povolání ke svatosti se jasně vyslovil Druhý vatikánský koncil. Dokonce lze tvrdit, že koncil, zaměřený na obnovu křesťanského života v duchu evangelia, to stanovil jako hlavní orientaci pro všechny syny a dcery církve. Tato orientace není pouze morální napomenutí, nýbrž bezvýhradný požadavek, vyplývající z tajemství církve: Církev je vyvolený vinný kmen, jehož ratolesti žijí a rostou ze svatého a posvěcujícího proudu Kristova života; je mystické tělo, jehož údy se podílejí na svatosti života hlavy, jíž je Kristus sám; je milovaná nevěsta Ježíše Krista, který vydal sám sebe, aby ji posvětil (srov. Ef 5,25nn.). Duch, který posvětil lidskou přirozenost Ježíšovu v panenském lůně Mariině (srov. Lk 1,35) je týž Duch, který je přítomný a účinný v církvi, aby jí sděloval svatost Syna Božího, který se stal člověkem. Příkaz doby dnes víc než kdy jindy směřuje k tomu, aby všichni křesťané nastoupili cestu obnovy v duchu evangelia, aby velkodušně přijali výzvu apoštola, aby byli "svatí v celém způsobu života" (1 Petr l,15). Dvacet let po skončení koncilu poukázala na tuto naléhavou nutnost mimořádná synoda roku 1985: "Protože církev je v Kristu tajemství, musí být chápána jako znamení a nástroj svatosti... V nejtěžších situacích církevních dějin vždy stáli u počátku obnovy světci. Dnes nutně potřebujeme světce, které si musíme od Boha vyprosit vytrvalou modlitbou." Protože jsou jejími členy, dostávají a sdílejí všichni v církvi všeobecné povolání ke svatosti. I laikové jsou k ní povoláni bez nejmenšího rozdílu, plně a zcela, jako ostatní členové církve: "Každému je proto jasno, že všichni křesťané, jakéhokoliv stavu a druhu, jsou povoláni k plnosti křesťanského života a k dokonalosti v lásce." "Všichni křesťané jsou povoláni a zavázáni k uskutečňování svatosti a dokonalosti ve shodě se svým stavem." Povolání ke svatosti má své kořeny ve křtu a obnovuje se v ostatních svátostech, především v eucharistii. Protože oblékli Krista a jsou živeni Duchem svatým, jsou křesťané "svatí", a proto uschopněni a zavázáni, aby ukazovali svatost svého bytí svatostí všeho svého konání. Apoštol Pavel neúnavně napomíná všechny křesťany, aby žili tak, "jak se sluší na svaté" (Ef 5,3). Život podle Ducha, jehož plodem je posvěcení (srov. Řím 6,22; Gal 5,22), vyžaduje od každého pokřtěného, aby následoval Krista, a uschopňuje jej k tomu: v přijetí blahoslavenství, v slyšení a uvažování Božího slova, v uvědomělé a aktivní účasti na liturgickém a svátostném životě církve, v osobní modlitbě rodinné a společenské, v hladu a žízni po spravedlnosti, v plnění přikázání lásky ve všech životních situacích a ve službě bratřím, především malým, chudým a trpícím. (Pokračování příště)

15 * Z pera našich čtenářů * Z pera našich čtenářů * Z pera našich čtenářů * Z pera našich čtenářů * Sešel se rok s rokem, vánoce přišly jak skokem. Ze všech ročních krás je tu nejkrásnější čas. Po zbytečném vánočním shonu vstali jsme od štědrovečerního stolu a spěchali do Božího domu. Letos na půlnoční opět po čase, v bošovském kostele setkáme se. I když všechno známe v něm, je slavnostně vyzdoben, zvláštní kouzlo je dnes v něm. Světýlka adventních lampiček zářící v očích našich dětiček, bílá barva háčkovaných deček snad odráží stav našich dušiček Jezulátko ze zlaté slámy před oltářem hledí na naše sváteční tváře, určitě se s Marií a Josefem raduje, že nás na mši hodně je a že všichni kolem zpíváme gloria sborem. Koledování u kostela dalo další sílu do těla. Kdo se zdržet nelitoval koledy si zanotoval, zazpíval si, pookřál, cítil, že si to Ježíšek přál. Děkuji Bohu i všem za radost, ať je nás příště ještě více nejen na vánoce a nestačí lavice každou neděli v roce. Všechny vás na mši do kostela Ježíšek zve pamatujme si dnešní Štědrý den slavme spolu vánoce každý týden.

16 "SPLAŠENÉ ANTÓNOBIL" Tou dobou tetka Oploščelka právě sušila na slunku několik kop pěkně v řádkách na prkýnkách nakladených, už zahnědlých a kmínem protkaných tvarůžků. Právě nesla jedno prkýnko na vhodnější a slunnější místo, když podle jejího domku zasupalo auto a v něm zahlédla kováře, který vida ji mávnul na pozdrav levou rukou a vzkřikl na ni: "Tetko, furt se jede! Fuj bido!" - a odplivl si z auta velkopansky, až slina dopadla tetce k nohám. Tetka Oploščelka leknutím upustila prkýnko, s něhož se vonné tvarůžky rozkutálely na všechny strany do trávy a prachu chodníku, který vedl ze silnice k tetčině chalupě. Jindy by byla tetka nad podobnou zkázou svých výrobků rozčilena a byla by na původce vychrlila celý vodopád nevybíraných slov a nadávek. Tentokrát ale zůstala něma, ba dokonce kývla rukou kováři, mizícímu v záhybu silnice vesele na pozdrav. Pak teprve se shýbla pro voňavá sýrová kvítečka, otírala je širokým modrým fěrtochem od prachu a špíny a kladla zas v rovnoměrných řádkách na prkýnko. A při této práci už rozvažovala, jak by se mohla v nejbližší trhový den svézti na autu do města. Za dobrou hodinu vracel se kovář s první své vyjížďky zpět do dvora. Už neseděl tak shrbeně. Zdálo se, že už lehce i odborně řídí stroj a že jeho ovládání nedělá mu pražádných potíží. Leč šofér-učitel stále ještě pohyboval místo něj různými pákami, ponechávaje kováři pouhé řízení vozu. Konečně auto zasupělo ve dvoře, několikrát ještě zakašlalo a zastavilo se. Motor ještě chvíli pracoval, pak též ztichl. "Nyní všechno už znáte," pravil ke kováři řidič, "a tu máte ještě knížku, v niž jest celý stroj podrobně popsán. Tu si dobře prostudujte. Pak se přihlásíte k šoférské zkoušce, abyste mohl obdržeti vůdčí list. Dříve, než zkoušku složíte, nedoporučoval bych vám samému jezditi. Stroj máte dobře opravený, jako nový, jen o něj náležitě pečujte a čistěte jej stále, na tom hlavně záleží." "Děkojo," zahučel kovář. "To se ví, že bodo ešče nad mašenó kómat a všecko prošpekolirojo." Kovář pak po několik dní při každé volné chvilce se otáčel kolem auta, s knížkou v ruce studoval jeho ústrojí, hladil je a čistil od každého prášku a spouštěl motor; který pod kůlnou hučel jako supící ďábel. Tetka Optoščelka hledala pak každého dne nějakou záminku, aby se dostála do dvora a aby tam mohla u kůlny postát u kováře a obdivovat divotvorný stroj. Jednou při takové prohlídce přišel pod kůlnu i pan ředitel. Pustil se s tetkou do řeči, slovo dalo slovo, kovář se též přimluvil, a než se tetka nadála, měla od ředitele slib, že ji při své první cestě do města na autu sveze. Tetka pak už jen zářila a ústa se jí roztáhla radostí od ucha k uchu, oba lalůčky pod bradou se jí natřásaly. Vždyť její ideál bude splněn! Vesele se pak kutálela za letního podvečera alejí vysokých topolů, jichž lístky se nervosně třásly při závanu teplého větříku, šedou, zaprášenou cestou ke svému domku. Kovářovi pak napsali v kanceláři, když prohlásil, že už je dokonale znalostmi stroje vyzbrojen, žádost o připuštění k řidičské zkoušce a o vydání vůdčího listu. Uplynula řada dní a vyřízení žádosti nepřicházelo. Všichni, ředitel, kovář i tetka byli nad tím netrpělivi. Toužili už po tom, aby na hučící nestvůře mohli podniknouti první vyjížďku. Jednoho jitra - bylo to právě v trhový den, zazvonil v ředitelově úřadovně telefon. Hlásil se Olomouc a kdos volal ředitele velmi pilně do města. Jednalo se o prodej většího kvanta pšenice na plodinové burse. Ředitel velmi nervosně položil sluchátko a uvažoval, jak by se rychle dostal do města. Na čele se mu svraštily vrásky.vzpomněl, že veškery koně, i své kočárové, poslal na vzdálené pole do práce. Bubnoval proto rozčileně prsty na psacím stole.

17 Pojednou se mu ale vyjasnila tvář. Vzpomněl, že pod kůlnou stoji auto. Stiskl elektrický knoflík, a ve chvíli stál před ním začerněný, umouněný kovář s vyhrnutými rukávy, tak, jak narychlo vyběhl ze své dílny od práce. "Mám velmi pilné řízení ve městě," pravil k němu ředitel. "Koně jsou všechny venku. Dovedl byste mne už zavézti autem do města?" "A co be ne," odvětil kovář. "Det ož na tem sedim kolek dni a ož temo vidim do břocha e do plóc." "Tak se umejte, trochu se oblecte," nařizoval ředitel, "pak zapřáhněte a pojedem. Nemáte sice ještě vůdčího listu. To ale nevadí, pojedete pomalu a opatrně, aby se nestalo nějaké neštěstí." "A tetka Oploščelka? Mám ji řict?" připomněl řediteli tetkou podplacený kovář. "Vzkažte jí teda. Snad bude ještě doma." Za chvíli pak už stál umytý a obléknutý kovář u vozu a vytlačil jej na volné místo na dvůr. Jeho kluk pak pelášil k vesnici, až se mu praporek vzadu z kalhotek vykukující třepotal, se vzkazem tetce Oploščelce, aby na tom fleku přišla do dvora, že se jede po prvé autem do města. Tetka byla ještě doma. Byla už úplně vypravená na trh. Na hlavě lipský červený šátek, po starodávnu na babku s náušnicemi uvázaný. Na sobě pak deset sukní, naškrobených a natrčených. Na stole stál už připravený koš s máslem a tvarohem a dva menší košíky, plné čerstvě snešených vajec. Když vyslechla kovářův vzkaz, málem si neposkočila. To se dnes aspoň pohodlně, rychle a "po panske" dostane na trh do města. Tetka se zatočila jako na obrtlíku. Rychle uvázala si větší koš na záda, menší košíky vzala do rukou, přežehnala se u dveří, vykročila pravou nohou přes práh - (aby ta jízda šťastně dopadla) - pečlivě zamkla dveře a kvapně se kutálela ke dvoru. Když tam došla, hučel už motor auta jako ďas. Pan ředitel stál už u vozu, nasazuje si na oči velká zažloutlá soví automobilová skla, vroubená koží, aby k tváři dobře přiléhala a bránila tak přístupu prachu. Tetka uctivě přála všem dobrého rána a předpokládajíc, že každý pořádný automobilista musí býti ozbrojen skly, vytáhla z futrálu okuláry a posadila si je na svůj ruměný nos, zastrčivši zkroucené drátky brejlí za uši pod lipský šátek. V tu chvíli právě procházel dvorem adjunkt, provázeje redaktora krajinského listu a současně tajemníka zemědělské dělnické organizace, který přišel do dvora vyjednávat o úpravě mezd, a jenž právě své poslání úspěšně ukončil. Ředitel oba zahlédl a chtěje se pochlubiti svým novým vehiklem, nabídl redaktoru, že jej sveze do města. Jelikož i adjunkt toužebně pohlédl na auto, pozval i jej k jízdě, uváděje, že může ve městě obstarati nákupy hnojiv a jiných věcí, potřebných pro hospodářství. Bylo třeba nasedati. Dozadu vpravo posadil se ředitel, kouře furiantsky trabuko, vedle něj usedl redaktor. Vpředu za volant se vsoukal kovář a vedle něj se cpala tetka Maryša Oploščelka. Leč stavitel auta nepředvídal její objem, a proto pro přední sedadla vymezil jen skrovný prostor.tetka se tam sice vecpala, ale usednout nemohla. "Hergot, halt," vzkřikl poděšeně kovář, "det ste mě celyho zašprajcovala do kóta, nemožo se hébat ani brat rechlost." Pokračování příště

18 kdo je odkud 1. Noemi 2. David 3. Abrahám 4. Petr 5. Pavel - apoštol 6. Bartoloměj - Natanael 7. Zacheus 8. Bartimajos slepý žebrák 9. Jan Křtitel 10. Judit 11. Bóaz 12. Rút 13. Malkísedek (Melchisedech) 14. Hagar 15. Rebeka 16. Ráchel, Lea, Lában 17. Potífar 18. Asenat 19. Sipora 20. Jiftách 21. Samson 22. Samuel 23. Šalomoun 24. Eliáš 25. Tóbit 26. Sára (Tobiášova) 27. Mordokaj 28. Jób 29. Maria, Ježíšova matka 30. Filip, apoštol 31. Samsonova manželka 32. Goliáš Dokážete správně odpovědět na tyto otázky? Správné odpovědi se dočtete v příštím čísle Zrníčka. Správné odpovědi z minula: 1. Izák (Gn 24,67); 2. Jakub (Gn 29,28); 3. Sipora (Ex 2,21); 4. Sára (Tob 7,13); 5. Alžběta (Lk 1,5); 6. Uriáš, David (2 Sam 11,3; 11,26); 7. Bat-šeba (2 Sam 11,3); 8. Anna (tradice); 9. Safira (Sk 5,1); 10. Abrahám (Gn 11,29; 18,11); 11. Maria (Mt 11,16); 12. Gomera (Oz 1,3); 13. Adna rodiče Tobiášovy Sáry (Tob 7,15); 14. Jókebeda rodiče Mojžíše (Ex 6,20); 15. Asenat (Gn 41,45); 16. Elíšeba (Ex 6,23); 17. Jákob (Gn 31,4); 18. Machalata (Gn 28,9); 19. Chana, Penina (1 Sam 1,1-2); 20. Achašvéroš (Est 2,16-18); 21. Akvila (Sk 18,26); 22. Abrahám (Gn 25,1); 23. Lapidot (Sdc 4,4); 24. Menaše (Manasses) (Jud 8,12); 25. Rút (Rút 4,10);

19 V únoru budou všechny hlavní město ČR; 2. symbol Krista v kostele; 3. symbol nového života při svátosti křtu; 4. nevěřící apoštol; 5. den, který máme světit; 6. ti, kdo vyznávají víru (pozpátku); 7. bratr Ábela (pozpátku); 8. země židovského otroctví; 9. dívčí jméno; 10. číslovka (pozpátku); 11. Abrahámův synovec; 12. mohutná řeka pramenící v dnešním Turecku Poslušný manžel Hlavu mezi rameny, v jedné ruce zlomený volant, paži zamotanou kolem nohy tak se objeví muž u nebeské brány. Člověče, jakpak to vypadáš? diví se svatý Petr. Co se ti stalo? Ano už o tom přemýšlím celou dobu odpoví trochu zpřeházeně muž ale teď mně napadá jel jsem s ženou autem a ona mi najednou povídá: Josef, buď anděl a pusť mě taky jednou k volantu. Není nad přesné záznamy Řemeslník zemře na vrcholu tvůrčí síly. Stěžuje si svatému Petrovi na tento podle jeho mínění předčasný odchod. Petr otevře velkou knihu života a zeptá se s údivem: Co, ty myslíš, že jsi starý 44 let? Podle pracovních hodin, které sis nechal zaplatit od svých zákazníků, je ti nejméně 92. Tak si nestěžuj! Anděl Josef: Co se mojí tchýně týče, je to anděl! Franta na to: To máš štěstí, ta moje ještě žije!

20 Co nám říkají matriky? Podivín Ladná Bulhary V uplynulém měsíci Byli pokřtěni Uzavřeli manželství Rozloučili jsme se Emílie Ševčíková Ludmila Rotterová Úmysly apoštolátu modlitby na měsíc únor: 1. Za nemocné, především za ty nejubožejší, aby nezůstali nepovšimnuti a dostalo se jim lékařské péče odpovídající důstojnosti lidské bytosti. 2. Za všechny misionáře, muže i ženy, aby rostlo jejich poznání, že evangelium mohou šířit působivě a přesvědčivě pouze plni vášnivé lásky ke Kristu. 3. Za nové objevení smyslu pro zasvěcený život. V uplynulých letech jsme se v únoru rozloučili Podivín Ladná Bulhary 2004 Františka Nedbálková 2003 Albína Masaříková Marie Škarvodová 2002 Ondřej Čapka František Tesařík Jan Rosák Alois Roháč Josefa Hoštická Redakce: P. Pavel Buchta, P. Pavel Křivý Příspěvky a nápady noste na faru jednoho nebo druhého.

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ (pro soukromou pobožnost) 1.den Modleme se za celé lidstvo Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem?

Ale jak to, že nás má tolik stát život s Pánem který dává spasení zdarma, který za nás - jak víme - cele zaplatil svým životem? Mt 13, 44-46 Podobenství o Království. Zvláštní obrazy, které PJ používal aby lidi přivedl k podstatě věci. Tentokrát o pokladu a perle které člověka stojí všechno co má. Chceme-li porozumět Ježíšovu sdělení,

Více

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010

Být svatý jako Bůh. Bohumil Špinar 13.11.2010 Být svatý jako Bůh Bohumil Špinar 13.11.2010 Když tedy toto vše se rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy, kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! 2 Petr 3,11 Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Metodika vedení čtenářské dílny 1

Metodika vedení čtenářské dílny 1 Metodika vedení čtenářské dílny 1 Iva Procházková, Hlavní výhra Věková skupina žáků: 9 10 let Úroveň čtenáře: Čtenář průzkumník zpracování informací, hodnocení textu Cíl aktivity: Žák už při čtení předvídá,

Více

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc!

Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Kristův kříž: Křesťanova hlavní věc! Čtení: Lukáš 9:18 27 Asi před deseti lety se promítal film o třech přátelích z New Yorku, kteří se blížili ke čtyřicítce a měli velký zmatek ve svých životech, zaměstnáních,

Více

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku

Ve znamení Kříže. Výpisky z poutního deníku Ve znamení Kříže Výpisky z poutního deníku Tuto pouť jsem pojal jako křížovou cestu (každý den bude jedno zastavení) a chci jí obětovat za to, aby se lidé v naší farnosti otevřeli působení Ducha svatého.

Více

Já se taky zpovídám!

Já se taky zpovídám! tonino Lasconi Já se taky zpovídám! Příprava na slavnost svátosti smíření Takže Odkud mám začít? Ilustrace GiUSY capizzi kluci a holky to je kniha pro vás! kniha Já se taky zpovídám! je tady pro vás, kdo

Více

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ADORACE MARIA, MATKA BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Chválená a velebená budiž bez ustání 3x Též Neposkvrněné početí nejblahoslavenější Panny a Matky Boží Marie. Úvod Dn. 1746: Buď veleben, milosrdný Bože, Že ses

Více

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu?

Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Jak mluvit s nejmenšími o Bohu? Rada č. 1 Pracujme především na sobě, dítě je spolehlivé zrcadlo. Víra dítěte roste jeho účastí na víře rodičů. Malé děti se učí jednoduchým napodobováním a dítě důvěřuje.

Více

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13:

Ďábel a člověk Texty 1 Pt 5, 8 9: Mt 4, 1 11: 1 M 3, 1-13: Ďábel a člověk V našich shromážděních často hovoříme o Bohu, jeho díle v životě člověka, někdy trochu zapomínáme na to, že nežijeme v duchovně neutrálním prostředí, ve kterém nepracuje jenom Bůh, ale i

Více

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI

1. NEDĚLE PO SV. TROJICI 1. NEDĚLE PO SV. TROJICI formulář A1 (bohoslužby s večeří Páně) ÚVODNÍ ČÁST VSTUPNÍ HUDBA OTEVŘENÍ K: Ve jménu Boha Otce i Syna i Ducha svatého. S: Amen. POZDRAV K: Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho

Více

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A

O V O C E B O Ž Í H O D U C H A O V O C E B O Ž Í H O D U C H A VERŠE K NAUČENÍ: Galatským 5:22-23a Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. 1. Korintským 13:4

Více

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající.

BOŽÍ DAR Bůh je milující. Bůh je štědrý a dávající. BOŽÍ DAR Jaký je podle vás nejznámější verš z Bible? Většina lidí by jistě odpověděla, že jím je Jan 3:16 a skutečně je to tak! Tento verš by měli znát všichni křesťané. Nikdy se mi neomrzí, protože je

Více

Podobenství o hřivnách

Podobenství o hřivnách Podobenství o hřivnách Matouš 25 14 Bude tomu, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek 15 jednomu dal pět hřiven (t), druhému dvě, třetímu jednu, každému

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA

CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Roční pastorační plán (říjen 2014 srpen 2015) CÍRKEV SPOLEČENSTVÍ SVOLÁVANÉ PÁNEM DŮM SLOVA Plakátek pastoračního roku PÍSMO Změňte smýšlení! A každý z vás ať se dá pokřtít ve jménu Ježíše Krista, aby

Více

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů.

O to jde v následujícím kněžském zrcadle. Vypátráme vlastní silné stránky a povzbudíme k tomu, abychom se učili u ostatních kněžských typů. Kněžské zrcadlo Naše moderní pedagogika je stále ještě specializována na zpracování slabin. Kdo je ve škole slabší v matematice, učí se ji tak dlouho, dokud není slabý i v jazycích. Chytřejší by - podle

Více

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha...

Růženec světla - Pán Ježíš řekl: Já jsem Světlo světa. - Věřím v Boha... Růženec světla - Pán Ježíš řekl: "Já jsem Světlo světa." - Věřím v Boha... Zdráva buď, nebes Královno, - Maria, přesvatá Panno. S andělem tebe zdravíme, - růžencem svatým slavíme. Ó, Matko Páně přemilá,

Více

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006

OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU. Text na tento týden: Oz 1 3. Základní verš. Hlavní myšlenka. Týden od 16. září do 22. září 2006 Týden od 16. září do 22. září 2006 OZEÁŠ A GOMERA ODPUSTIT NEVĚRNÉMU Text na tento týden: Oz 1 3 Základní verš Hospodin mi řekl: Jdi opět a miluj ženu, milenku jiného, cizoložnici. Právě tak miluje Hospodin

Více

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48)

Důstojnost práce je založena na lásce. Velkou výsadou člověka je možnost milovat, čímž přesahuje vše pomíjivé a dočasné. (Jít s Kristem, 48) 1. den Práce, cesta ke svatosti Přicházíme, abychom znovu upozornili na příklad Pána Ježíše, který po třicet let pracoval v Nazaretě jako řemeslník. V Ježíšových rukou se práce stejně je tomu s prací,

Více

Křížová cesta A co já?

Křížová cesta A co já? Křížová cesta A co já? Úvod Ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen. Úvodní modlitba: Pane Ježíši Kriste, který jsi za nás zemřel na kříži, pomoz nám na chvíli poodstoupit od všeho, co nás rozptyluje

Více

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU

20 proseb dětí. Příloha č. 1 MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU Příloha č. 1 20 proseb dětí MILÁ MAMINKO A MILÝ TATÍNKU 1) Nikdy nezapomeňte: jsem dítětem vás obou. Mám teď sice jen jednoho rodiče, u kterého převážně bydlím, a který se o mě většinu času stará. Ale

Více

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL

3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL 3. Boží přikázání: POMNI, ABYS DEN SVATEČNÍ SVĚTIL Ve třetím Božím přikázání nám Pán Bůh ukládá, abychom jeden den v týdnu zvláštním způsobem zasvětili jemu. Všichni lidé na světě za všech dob měli jeden

Více

2.12.2012 1. neděle adventní

2.12.2012 1. neděle adventní 2.12.2012 1. neděle adventní Milost vám a pokoj od toho, kterýž jest, kterýž byl a kterýž přijíti má. Rozjásej se, sijónská dcero, dcero jeruzalémská, propukni v hlahol! Hle, přichází k tobě tvůj král,

Více

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda

Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Čas Místo Materiál Metoda Růst v Kristu C na pomoc tvému studiu Uvědomuješ si, že když studuješ Písmo, máš při sobě osobního průvodce? Je ti vždy k dispozici, aby ti dal porozumět slovu, které čteš a aby to slovo promlouvalo do

Více

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31.

JEŽÍŠOVA LASKAVOST. Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7. Základní verš. Týden od 25. do 31. Týden od 25. do 31. května 2008 Texty na tento týden: Mt 5,44 48; 19,13.14; 23,37; L 10,38 42; J 8,2 11; Sk 6,7 Základní verš Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako

Více

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si.

Kdy jsou Vánoce? Tehdy, až místo nemám čas, odpovíš pomohu Ti. Tehdy, až místo beru, řekneš, vezmi si. MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Prosinec 201 3 Ročník 9 Číslo 1 3 Milí farníci, sestry a bratři, adventní čas spěje k svému dovršení. Brzy oslavíme narození Ježíše Krista. Žasneme nad velikým tajemstvím, že

Více

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on

Exodus 21:17 Kdo zlořečí svému otci nebo matce, musí zemřít. 18 Když se muži dostanou do sporu a jeden druhého uhodí kamenem nebo pěstí, ale on Jak se dělá exegeze Text Kontext (historický, literární) Struktura Klíčová slova Souvislosti s jinými texty (SZ, evangelia ) Výklad po verších Závěr a aktualizace (hermeneutika) Text (1K 2,1-5) Ani já,

Více

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu.

Nejlépe živá, je také možné pustit písničku z archivu Proglasu. Znělka Úvod (Pouští moderátor) Milí přátelé, dnes se s vámi bude modlit rodina X.Y., a to: Každý přítomný se představí (stačí křestní jméno). Začněme znamením kříže ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.

Více

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě:

mladší žáci PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Petr usnul biblické příběhy pro děti Označ křížkem jména 3 učedníků, kteří byli s Ježíšem v zahradě: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: biblické příběhy pro děti PoznejBibli Vedoucí skupiny: 1. PŘÍBĚH: Petr usnul PŘEČTI SI: Matouš 26,36-46 Stalo se Ti někdy, že jsi měl/a zůstat

Více

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ

MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ MOUDROST A BÁZEŇ BOŽÍ Přísloví 3, 1-10 Připravené kázání na první kapitoly Genesis stvoření (velmi zajímavé kázání, úplně jiný pohled na stvoření, atd.). Ale když před pár týdny kázal v našem sboru Pete

Více

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.

Pastoračník. Naděje neklame! Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI. Pastoračník Oblastní charity Jihlava číslo 1, únor 2012 Ke své životní cestě potřebujeme menší i větší naděje, které nás den co den udržují při životě. (Benedikt XVI.) Milí kolegové, první číslo v roce

Více

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky

Kněz se usměje a objímá brigádníka kolem ramen. Pojedete domů už na Velikonoce. Sám vás tam zavezu a předám rodině. K těm šatům přidáme ještě dárky Škaredá středa Středa svatého týdne, říká se jí také škaredá středa. Proč? Máme před očima Jidáše, jednoho z dvanácti apoštolů, jak se domlouvá s farizeji. Na čem? Farizejové se rozhodli Ježíše zahubit.

Více

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43

NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 LABEM BIBLICKÉ SPOLEČENSTVÍ KŘESŤANŮ ÚSTÍ NAD NESNESITELNÁ RYCHLOST SPASENÍ - LK 23,32-43 Spasní na poslední chvíli 32 Spolu s ním byli vedeni na smrt ještě dva zločinci. 33 Když přišli na místo, které

Více

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem

[2. TIM 3,10-17 BIBLE A PŘÍKLAD] 13. července 2008. Abychom mohli žít křesťanský život, potřebujeme Bibli a příklad lidí kolem 1) úvod a. hlavní myšlenka: b. Jak se nás to týká? Jak žít? - různá místa, co to znamená, žít jako křesťan, tam kde jsem? V zaměstnání /musím dělat všechno za ostatní, musím být vždycky poslední v práci

Více

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem

Augustínek. MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Augustínek MŠ a ZŠ sv. Augustina: Škola všemi smysly, rozumem a srdcem Letní tábor ve Sv. Dobrotivé, 2012 Školní družina 2 Augustínek, 2012 VYCHOVÁVAT MÁ BÝT RADOST! Milí rodiče a přátelé naší školy sv.

Více

Ženy v korintském sboru

Ženy v korintském sboru Ženy v korintském sboru 1. Ježíši krásný, panovníku jasný, Boží i lidský synu, tebe milovat a oslavovat žádám každou hodinu. 2. Krásné jsou kraje, pole, luhy, háje, zavítá-li jarní čas: nad vše vezdejší

Více

1. Ujištění o spasení

1. Ujištění o spasení 1. Ujištění o spasení A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. (1J 5,11-12) Kdo dává věčný život? Kde nalezneme

Více

ZVĚSTOVÁNÍ Po dědičném hříchu byli lidé čím dál tím horší. Hřešili čím dál více, a tím se vzdalovali od Boha. Nenávist, války, otroctví a modloslužba se rozmohly po celém světě. Bůh však hned po pádu prvního

Více

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03

HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 HASIČSKÉ VÁVROVICKÉ NOVINY 2014 03 SLOVO ÚVODEM Je tady průběh dalšího týdne a s ním přichází i náš bulvár. Opět jsme si pro Vás připravili drby z našich Vávrovických hasičských řad a nově i slibovaný

Více

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká:

Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Primice P. Jakuba Vavrečky 12. července 2014 5 EUCHARISTICKÁ MODLITBA Hlavní celebrant s rozpjatýma rukama říká: Děkujeme ti, svatý Otče, a vyznáváme, že jsi veliký a žes všechna svá díla učinil v moudrosti

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání.

Každá mince má však i druhou stranu. A zde jde o to, že současná kultura je doslova přesycena až brutálním představováním lidské smrti a umírání. Pravda a mýty o smrti a umírání. Je zmrtvýchvstání mýtus? Téma smrti a umírání je nesmírně důležité téma, které v dnešní době u většiny lidí bývá odsouváno někam do oblasti nezájmu a nevědomí. Je to téma

Více

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera...

Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Studna tří bratří: Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky Ježíš Kristus včera... Ježíš Kristus včera i dnes je tentýž, i na věky. (Žd13,8, Nová smlouva, Křesťanská misijní společnost, 1994) Kdy

Více

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni

Slovo dětem: Ježíš na svatbě Píseň ze Svítá: S156 Svatba v Káni 1 Vršovice 1.5.2011 Pozdrav: Milé sestry, milí bratři, milé děti, všechny vás vítám na naší společné bohoslužbě. Na setkání, kde smíme naslouchat Božímu slovu, těšit se z Božího pozvání a děkovat za ně.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky.

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve. 3. ročník / 4. číslo. Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve duben 2009 3. ročník / 4. číslo Kristus svou smrtí smrt zrušil. Beránek obětovaný žije na věky. Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, začíná nejdůležitější

Více

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I

Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I kázání Poděbrady, 7.7.2013 Opravdu pošle dobrý Bůh lidi do pekla? - I Úvod Když jsme v červnu uzavírali pohled na události, o kterých Bible píše, že jsou budoucností ještě i pro nás, tak to byl pohled

Více

neděle 18. (5.) října 2015

neděle 18. (5.) října 2015 neděle 18. (5.) října 2015 Otázky na opakování 1. Učí nás Pán Ježíš milovat jenom své přátele? 2. Co je to modlitba? 3. Proč nám někdy Bůh hned nesplní vše za co Ho 4. v modlitbě prosíme? 5. Uveďte konkrétní

Více

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe

Pracovní list č. 1. Tipy do praxe Pracovní listy Pracovní list č. 1 Téma: Máme krásný úkol modlit se a milovat (sv. J.M. Vianney) V tichosti rozjímejte o jednotlivých částech modlitby Otče náš. Každý den projevte svou lásku k Bohu - modlitbou,

Více

Kdo by si v obchodě vybral shnilý pomeranč nebo banán namísto zdravého? Kdo by si koupil nakřáplé vajíčko nebo prasklý hrnek? Vždycky raději sáhnu vedle a vezmu si to lepší. A je to tak správně, je to

Více

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi!

Soused konečně otevřel dveře a řekl, aby byl zticha a nebudil mu děti: Dám ti třeba i dva chleby, jen rychle zase jdi! JEŽÍŠ UČITEL Když začal Ježíš kázat, učil lidi, co mají dělat, aby byli dobří, a aby jim za to Pán Bůh žehnal. Říkal lidem: Máte v nebi dobrého Otce. Mějte ho rádi a takto se k němu modlete: Otče náš,

Více

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY

SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY SVATEBNÍ OBŘAD V KOSTELE ODDAVKY Svatební obřad bude beze mše svaté tzv. oddavky. Jelikož jeden z vás je nepokřtěný, vaše manželství, které uzavřete, bude sice církevně-kanonické, avšak nebude svátostné.

Více

Anděl Páně - Angelus Domini

Anděl Páně - Angelus Domini Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pane, děkujeme ti za naše společenství, kde můžeme prožívat chvíle společně. Děkujeme ti, že jsme se mohli znovu sejít. Ať sestoupí Duch Svatý mezi nás a obklopuje

Více

Bůh se s námi setkává v Kristu (katecheze č. 2)

Bůh se s námi setkává v Kristu (katecheze č. 2) Bůh se s námi setkává v Kristu (katecheze č. 2) Sám Bůh posláním svého Syna utišil naši žízeň Anotace: 1. Vlastní jméno pro touhu či lidské hledání je naděje: Pokušení proti naději: domněnky a skepse.

Více

TEST - JSEM SÁM SEBOU?

TEST - JSEM SÁM SEBOU? BÝT SÁM SEBOU Být sám sebou, znamená zjistit a naplňovat svůj smysl života, ten opravdový, po kterém vnitřně toužíte. Někteří lidé ani nevědí, co je jejich smyslem života a je pro ně velice těžké ho definovat.

Více

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé!

ITALSKÉ DOLOMITY. pastorační dům Velehrad. 13. 20. června 2015. Milí přátelé! Motto: Když hory vyprávějí, moudrý člověk mlčí ITALSKÉ DOLOMITY pastorační dům Velehrad 13. 20. června 2015 Nechat vyslovit své srdce, které se nezáludně k citům přizná, poodhaluje tajemství vzniku vděčnosti,

Více

Je někdo z vás nemocen?

Je někdo z vás nemocen? Štěpán Rucki Je někdo z vás nemocen? Křesťanský pohled na zdraví, nemoc a uzdravení Co je to plné zdraví? Je nemoc následkem hříchu? Má nemoc a utrpení smysl? Uzdravení Boží mocí Zázračná uzdravení dnes?

Více

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU...

MODLI SE TO NEJTĚŽŠÍ JE ZA SVOU SMRT SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... MODLI SE ZA SVOU SMRT TO NEJTĚŽŠÍ JE SPRÁVNĚ ZEMŘÍT. JE TO ZKOUŠKA, JÍŽ NIKDO NEUNIKNE. MODLI SE O SÍLU PRO TUTO ZKOUŠKU... Dag Hammarskjöld (1905-1961) švédský spisovatel a diplomat, generální tajemník

Více

2. Čisté víno (Sem tam)

2. Čisté víno (Sem tam) 1. Čekání na zázrak (Sem tam) H # 1. Už padá půlnoc, zní jen můj těžký krok, oblohou snáší se k zemi mráz, vítr ztichl, zbyl jenom úplněk, () i čas zůstal na chvíli stát. 2. jinak nic, pouze průhledný

Více

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015

ŽALM 23,4A JAN ASSZONYI. SCB BRNO - KOUNICOVA Jan Asszonyi 2015_051 04 Ž23 - Rokle stínu smrti.docx 4. 10. 2015 2015 Hospodin vede na různá místa zelené pastvy, stezky spravedlnosti. Po příjemných cestách pomyslel David na cestu roklí stínu smrti. Tam se nebude bát. Ne pro svo odvahu, nýbrž pro přítomnost pastýře.

Více

Odkládáme-li lásku k sobě. samým na dobu, kdy. budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme. dokonalí právě tady a. právě nyní.

Odkládáme-li lásku k sobě. samým na dobu, kdy. budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme. dokonalí právě tady a. právě nyní. Jsem dokonalý takový, jaký jsem. Odkládáme-li lásku k sobě samým na dobu, kdy budeme dokonalí, promarníme život. Už jsme dokonalí právě tady a právě nyní. Nejsem ani příliš mnoho, ani příliš málo. Nikomu

Více

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?)

Téma: NERVY V KÝBLU. Téma: JE TO NA TOBĚ (UMÍME SE ROZHODOVAT?) Téma: JE TŘEBA BÝT IN? (aneb CO SE SVÝM VZHLEDEM?) Téma: NERVY V KÝBLU úvaha na biblický text Filipským 4, 6-7 Jak mi Bůh dal sílu překonat těžkou situaci (strach)? Proč prožíváme strach (úzkost) a jak s tím bojovat? Izaiáš 43, 1-2 1) Strach a obavy jsou

Více

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU

8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU 8. Boží přikázání: NEPROMLUVÍŠ KŘIVÉHO SVĚDECTVÍ PROTI SVÉMU BLIŽNÍMU Pán Ježíš miloval velice pravdu. Často doporučoval, abychom byli upřímní a pravdomluvní. Ďábla nazýváme správně otcem veškeré lži,

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení

Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Pořad ekumenické bohoslužby s připomínkou křtu A. Vysvětlení Bohoslužba se koná na podzim (4. neděle v září), z podnětu ERC. Předložený liturgický formulář je soustředěn k připomínce křtu podle liturgie,

Více

Příprava na start 1: Nefér výhoda?

Příprava na start 1: Nefér výhoda? Příprava na start 1: Nefér výhoda? 29.12.2014 Než půjde naše dítě poprvé do školy, má za sebou již šest nebo sedm let vývoje, kdy je schopno se samo se učit, byť to bylo s naší pomocí jako rodičů, od kamarádů,

Více

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi

Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky. S fotografiemi Podpořte vydání knihy Básní a Energetických obrázků Duchovní léčitelky S fotografiemi Část peněz ze zisku této knihy věnuje na podporu centra www.nightlife.mypage.cz Brána k uzdravení Těla, Duše i Světa.

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve únor 2009 3. ročník/2. číslo Jsi světlem, Kriste, jsi obrazem Otcovy tváře, Tvá láska září nám v temnotách... Slovo úvodem Milí sourozenci v Kristu, není

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Milan Stiller Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CASPO.9.12 Vzdělávací

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků.

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Vánoční kvíz prověřuje všeobecné znalosti žáků. Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast České svátky, vy_32_inovace_ma_36_17 Autor Mgr. Kateřina

Více

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje?

Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? 1 2 Opravdu nás Bůh miluje? Opravdu nás Bůh miluje? Rozpor? Bůh je láska 1. Janova 4,16. Mnozí lidé znají tento text z dopisu učedníka Jana a často bývá také citován v kázáních.

Více

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí

dobroučské neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí Modlitba z 12. neděle v mezidobí dobroučské farnosti neděle 25. června 2006 12. neděle v mezidobí 26/2006 Modlitba z 12. neděle v mezidobí Svatý Bože, dej ať jsme naplněni úctou a láskou k tobě. Vždyť ty nás stále miluješ, staráš se o

Více

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme?

Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? Úvaha nad otázkou: Když uvažujeme o misiích, nezapomínáme, že každý z nás je povolán k misijnímu dílu, a že naším primárním misijním územím je místo, kde žijeme? předmět: Kultura a křesťanské misie v rozvojových

Více

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO

HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO 10 HLAVNÍ ZADÁNÍ DUCHA SVATÉHO Činnost Ducha svatého je velmi bohatá a pestrá. Klademe si otázku: Existuje nějaká základní, ústřední činnost Ducha, k níž se všechno soustřeďuje? Můžeme najít podstatu,

Více

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček.

Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. JE Je takový osud, že co je v něm bez chvění, není pevné. Je taková láska, že se ti nedostává světa, byť jenom pro krůček. Je taková rozkoš, že se trestáš za umění, když umění je hříchem. Je takové mlčení,

Více

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1

MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 POKOJ VÁM! MĚSÍČNÍK UNIČOVSKÉ FARNOSTI Leden 201 2 Ročník 8 Číslo 1 Tříkrálová sbírka 201 2 V sobotu 7. 1. 201 2, a v některých částech Uničova a okolí již v pátek 6. 1. 201 2, procházely ulicemi města

Více

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny:

mladší žáci PoznejBibli O: Napiš královo jméno: A 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha biblické příběhy pro děti Napiš jméno královny: Vyplň následující údaje: Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: biblické příběhy pro děti PoznejBibli 1. PŘÍBĚH: Eliáš poslouchá Boha PŘEČTI SI: 17,1-7 KLÍČOVÝ VERŠ: 17,5 C9 Ve dnech Eliáše

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková

PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková PORAĎ SI SE ŠKOLOU Lucie Michálková Copyright 2015 Lucie Michálková Grafická úprava a sazba Lukáš Vik, 2015 1. vydání Lukáš Vik, 2015 ISBN epub formátu: 978-80-87749-89-0 (epub) ISBN mobi formátu: 978-80-87749-90-6

Více

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo!

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Ahoj kamarádi, tak co říkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kteří malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Vždyť je to ostuda, když se lidi k sobě chovají tak surově

Více

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící

SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSMÁKŮ 2011 Kategorie M = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící SOUTĚŽNÍ ARCH 2. KOLA SOUTĚŽE STEZKA PÍSÁKŮ 2011 Kategorie = mladší od 10 do 12 let včetně, počet v týmu jsou 2 až 4 soutěžící Soutěžní tým (z organizace, oddílu, příp. další informace) Jméno, příjmení

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

5 důležitých bodů pro změnu vašeho života

5 důležitých bodů pro změnu vašeho života 5 důležitých bodů pro změnu vašeho života 1 1. Naučte se být sami sebou a sami se sebou V dnešní době není vůbec jednoduché být sám sebou a zůstat přirozený a harmonický, prostě takový, jakého nás příroda

Více

neděle 1. listopadu (19. října)

neděle 1. listopadu (19. října) neděle 1. listopadu (19. října) Otázky na opakování 1. Co je to podobenství? 2. Proč Pán Ježíš Kristus učí v podobenstvích? 3. Co v podobenství o rozsévači znamená semeno, půda a kdo je tím rozsévačem?

Více

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí

7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí 7. třída - Boží pomoc k růstu člověka Vazba učiva 7. třídy na klíčové kompetence: Kompetence k učení Na základě zprávy o stvoření žák porozumí symbolickému způsobu vyjadřování v jazyce Bible a v jazyce

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska.

Byla to láska. Kytička milostné poezie. Obsah: Když jsem byla hodně malá. Pomalu vrůstám do tebe. Kdybych to dovedl. Byla to láska. Byla to láska Kytička milostné poezie Obsah: Když jsem byla hodně malá Pomalu vrůstám do tebe Kdybych to dovedl Byla to láska Magdaléna Štěpán Křivánek GRANO SALIS NETWORK 2004 www.granosalis.cz Když jsem

Více

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza

MŮJ STRACH. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza MŮJ STRACH Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje.

Můj strach. Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. Můj strach Nejstrašnější bída je samota a pocit, že mě nikdo nepotřebuje. - Matka Tereza Byla jsem hrozně vyděšená, hlavně z toho, že lidé, které jsem zázrakem potkala, mě jednoduše opustí. Proč by někdo

Více

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve

Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve Zpravodaj pražské farní obce starokatolické církve listopad 2012 6. ročník / 11. číslo Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas. (J 18,37b) Slovo úvodem Milé sestry, milí bratři, když jsem byl na gymnáziu,

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!.

neděli 8. prosince Děkujeme a budeme se těšit na setkání s vámi na dalších vtaženi!. Vtaženi! V neděli 8. prosince jsme se pilně připravovali na večer na hodinu modlitby, chvály, uctívání Musím říct, že jsem z toho měla opravdu nádherný pocit. Zažila jsem silnou Boží přítomnost a věřím,

Více

Obsah. Co za tím je? 7. Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23. Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš? 31

Obsah. Co za tím je? 7. Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23. Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš? 31 Obsah Úvod Co za tím je? 7 ČÁST PRVNÍ Kdo to ležel v jesličkách? První kapitola: Kdo si ten chlápek myslí, že je? 13 Druhá kapitola: Nebyl Ježíš šílenec? 23 Třetí kapitola: Mesiáš. Mohl by to být Ježíš?

Více

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ

Obsah MILOST. Milost je projevem Boží lásky k nám. UCTÍVÁNÍ. Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará. SPOLEČENSTVÍ Obsah MILOST Milost je projevem Boží lásky k nám. 1. Zvláštní děťátko Chany 9 2. Chanin dar Bohu 13 3. Uši k slyšení 17 4. Samuelova služba 21 UCTÍVÁNÍ Oslavujeme Boha za to, že se o nás laskavě stará.

Více

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa

Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Filipským 3,2-11 - 1 Žižkov 26.2.2012 Získat Krista 1. Jediná touha hraběte Zinzendorfa Jestliže účelem mého pobytu ve Francii má být, aby se ze mě stal člověk světa, prohlašuji, že peníze věnované k tomuto

Více

JEŽÍŠ JE PRAVÝ BŮH Ježíš nám svými zázraky dal poznat, že je Pán všech věcí. Mohl dělat zázraky, protože byl Bůh. Katechismus o tom říká: Ježíš vrátil v pouhém okamžiku slepým zrak, hluchým sluch, němým

Více

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129

Obsah. Dětský pohled Lillian Alnev 117 Jak mohu pomoci? Joanne Friday 121 Skutečné já Glen Schneider 125 Praxe s přítelem Elmar Vogt 129 Obsah ÚVOD DÍTĚ V NAŠEM NITRU 7 ČÁST PRVNÍ UČENÍ O LÉČBĚ A UZDRAVENÍ 1. Energie uvědomění 15 2. Jsme našimi předky i našimi dětmi 23 3. Prvotní strach, prvotní touha 33 4. Jak dýchat, chodit a nechat věci

Více