ZRNÍČKO. Svazek 5, číslo 2 únor Pornografický časopis

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZRNÍČKO. Svazek 5, číslo 2 únor 2005. Pornografický časopis"

Transkript

1 ZRNÍČKO Svazek 5, číslo 2 únor 2005 Pornografický časopis Tělo je hmota; ale je dílem Božím a duše mu dodává hodnoty. Tělo křesťana, který přijímá život Ježíšův, stává se chrámem Ducha svatého a údem Kristovým. To je jeho důstojnost. Kdo zanedbává a pokořuje tělo, uráží Boha.»Nevíte, že jste Boží chrám a že ve vás bydlí Boží Duch? Kdo by Boží chrám ničil, toho zničí Bůh. Neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy!«(1 Kor 3, 16-1'7)»Miluje-li mě kdo... přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek.«(jan 14, 23)»Vy jste Kristovo tělo a každý z vás jeho úd.«(1 Kor 12, 27)»Hle, řeknu vám tajemnou pravdu... všichni budeme proměněni... mrtví vstanou s tělem, které, už nepodléhá rozkladu...«(1 Kor 15, 51-52)»A Slovo se stalo tělem.«(jan 1, 14) Pane, stydím se za tento časopis. A cítím, jak jsi hluboce uražen ve své nekonečné čistotě. Zaměstnanci se předháněli, kdo ho zaplatí, chlapec utíkal, aby ho koupil, ale trvalo dlouho, než ho přinesl. Tu je. Na lesklých stránkách se nabízejí nahá těla, prodejná a se slevou. Budou cestovat z kanceláře do kanceláře, z rukou do rukou, hlazena pohledem, vzbuzující smích, vzněcující vášeň, uvolňující žádostivost. Těla, hmota bez duše, Hračky pro velké děti s nabubřelým a špinavým srdcem. Přesto přese všechno, Pane, lidské tělo je krásné. Jako nesrovnatelný Umělec myslil jsi od věčnosti na svůj model s úmyslem, že se jednou spojíš s lidským tělem, až přijmeš lidskou přirozenost. Pomalu jsi je utvářel rukama své moci a vdechl jsi živou duši do mrtvé hmoty. Od toho okamžiku, Pane, vyžaduješ od nás všech úctu k tělu, protože celé tělo je nositelem duše. A my potřebujeme tohoto těla; aby naše duše se mohla spojit s duší našich bratří. V dlouhém zástupu vedou slova naši duši k duši souseda, úsměv odhaluje tuto duši na okraji našich rtů, pohled ji vystavuje na balkónu našeho těla, stisk ruky ji přenáší na přítele, polibek ji předává milenci, manželské objetí spojuje dvě duše k vytvoření třetí ve třetím těle. Ale tobě nestačilo, Pane, vytvořit z našeho těla svatostánek ducha. Tvou milostí se stává tělo křesťanovo posvátným chrámem nejsvětější Trojice,

2 celý Bůh v celé naší duši, a celá naše duše v celém našem těle. Nejvyšší hodnost pro toto báječné tělo. Je údem Kristovým a nositelem svého Boha. Pohleď, Pane, této noci na těla spících lidí. Čisté tělo děťátka, špinavé tělo nevěstky, silné tělo atleta, unavené tělo dělníka, ukojené tělo manžela, vášnivé tělo požitkáře, nažrané tělo boháče, zmučené tělo chudáka, zbité tělo chlapce, horečné tělo nemocného, bolestné tělo zraněného, nehybné tělo raněného mrtvicí. Na všechna těla, Pane, v kterémkoli věku. Pohleď na teplé tělo nemluvněte, odstřižené jako zralé ovoce od těla maminky. Pohleď na špinavé tělo dítěte, které padá a vstává a barví se červenou krví. Pohleď na neklidné tělo mladíka, který si neuvědomuje, jak krásné je dospívání. Pohleď na mladé tělo nevěsty, obnažené pro ženicha. Pohleď na zralé tělo muže, pevné a překypující silou. Pohleď na unavené tělo starce, které pomalu dohasíná. Nabízím ti je všechna, Pane, a prosím tě o požehnání pro ně, zatímco živoří zahalena tichem tvé noci. Tobě náleží, opuštěna pod tvým dohledem spící duší. Ráno po tvrdém probuzení začnou znovu svoji službu. Učiň z nich služebníky, a ne pány; domy otevřené, a ne vězení; chrámy Boha živého, a ne hroby; učiň, aby ti, kdo jich používají, měli je v úctě, aby je vyvinuli, očistili, přetvořili. A abychom tyto věrné společníky potkali všichni opět na konci věků, ozářené krásou duše. Tváří v tvář tobě a tvé Matce, poněvadž oba jste z našeho těla, poněvadž všechna lidská těla jsou pozvání hosté tvého věčného ráje. Michael Quoist * * * * * * * Skutečná víra nevnucuje Bohu své představy. To by nebyla víra, ale manipulace. * * * * * * *

3 Světec na měsíc Jako světce pro měsíc leden jsme vybrali sv. Blažeje. Blažejovo umučení spočívá z valné části na legendách. Jedna z nich říká, že byl původně lékařem. Jiná vypravuje, že žil v horské jeskyni s divokými zvířaty. Na začátku 4. století pak prý byl Blažej biskupem v Sebaste v Arménii (dnešní Turecko). Podle jednoho podání nastalo v době jeho úřadování za císaře Diokleciána pronásledování křesťanů. Blažej a ostatní křesťané uprchli. Pronásledovatelé však biskupa našli, dali ho vsadit do žalaře a zle ho týrali. Po mnohém hrozném mučení byl prý Blažej r. 316 odsouzen k smrti. Pochopové rozdrásali biskupovo tělo železnými hřebeny a pak houževnatého křesťana sťali. Až do konce prý se Blažej modlil k Pánu Ježíši a obhajoval svou víru. Z doby, kdy byl ve vězení, existují také rozmanité legendy. Když jednomu uvězněnému chlapci hrozilo udušení rybí kostí, uchránil Blažej dítě před smrtí svou modlitbou. A jedná chudá žena, která na Blažejovu modlitbu dostala zpět vepře, kterého jí uchvátil vlk, přinášela biskupovi do vězení svíce. Sv. Blažej je patronem Dubrovníka (Ragusa); lékařů, obchodníků s vlnou, obuvníků, krejčích, sádrařů, tkalců, pekařů, zedníků, kloboučníků, hudebníků; ochránce domácích zvířat a koní; je vzýván proti bolestem v krku, proti kašli, nemocem měchýře, krvácení, vředům, kolikám, bolestem zubů; proti moru; dobré zpovědi; je jedním ze 14 pomocníků a je vzýván za dobré počasí. * * * * * * * (Podle»Rok se svatými«) Cesta s Bohem je někdy cestou pouští bez vody a jídla. Nechceme-li podlehnout vyslovené či nevyslovené nespokojenosti, je třeba pozvat Boha do své hořkosti, nedůvěry a zklamání. * * * * * * *

4 Dobré skutky, které nic nestojí Leden za kamna vlezem Přísloví, které praví :"Leden za kamna vlezem", všichni dobře známe. A dokonce nám to letos i vyšlo. Konečně napadnul tak dlouho očekávaný sníh, zamrzli louže a rybníky. Můžeme se plně věnovat zimním radovánkám. Jít s dětma bruslit, sáňkovat, nebo jen tak jít na procházku a pak se těšit na příjemné teplo "kamen". Dny už se pomalu natahují, ale přece jen je ještě noc delší než den. A tak máme ideální dobu na to, na co většinou "není čas", protože je moc práce. Vánoční shon - jak to někteří nazývají, už je také historií a tak delší večery, které nám nastaly, trávíme za oněmi, už několikrát zmiňovanými, kamny. Je to tedy doba, kdy se více než kdy jindy můžeme věnovat svým dětem, svým rodičům, svým kamarádům či známým. Máme více času nato, abychom si spolu povídali, abychom někoho navštívili a udělali tak radost sobě i jiným. Je čas na to, abychom si za kamny přečetli dobrou knihu a nenechali do sebe "ládovat" samé katastrofické zprávy z médií. Je čas na to, abychom si prohlédli starší fotky a zavzpomínali si. Je čas na to, abychom si povyprávěli různá dobrodružství, která jsme kdy zažili. Je čas na to, abychom utužovali přátelské i rodinné vztahy a to jenom tím, že budeme spolu. Za chvíli už nás opět bude teplé sluníčko lákat ven. Ven za novými zážitky, povinnostmi, dobrodružstvími. Využijme tuto dobu, kdy můžeme být "za kamny" a můžem "jen tak" být spolu se svými. Řekneme-li si teď ne, až někdy příště, může to také znamenat nikdy. Jedno další rčení totiž praví: Cestičkou potom, dojdeš k cíli nikdy. JR

5 Četba na pokračování Eda 22. OHEŇ Eda se domluvil se svými kamarády, že oslaví vánoce také společně. domluvili se, že se sejdou na Štěpána odpoledne, půjdou spolu do lesa a tam si ozdobí živý stromek ozdobami, přinesenými z domova. Každý měl za úkol donést nějaké ozdoby, pár svíček a taky dárek pro kamaráda. Jak se domluvili, tak se stalo. Sešli se všichni a přesně, na nikoho nemuseli čekat. Eda je dovedl na místo, které předem vyhledal, aby se nemuseli zdržovat. Ozdobili krásný smrček, zapálili svíčky a aspoň půl hodiny zpívali koledy. Pak začali rozbalovat dárky. Lesem zaznívaly radostné výkřiky, když někdo objevil ve svém balíčku dárek, po kterém dávno toužil. Eda dostal nablýskaný kotlík. Když si ho se zalíbením prohlížel, napadlo ho: "Mohli bychom ten kotlík hned vyzkoušet! Uděláme ohniště a uvaříme ze sněhu a ze smrkového jehličí čaj jako zálesáci!" Ostatní kluci samozřejmě souhlasili. Nechali stromek stromkem a pustili se do přípravy ohniště. Za chvíli plápolal na pasece oheň a v kotlíku se pomalu rozpouštěl sníh. Když voda začala vřít, nasypali do ní hrst jehličí, nechali ještě chvilku vařit a když se voda čajově zabarvila, postavili kotlík do sněhu, aby čaj rychle vychladl a oni si na něm mohli pochutnat. Neměli ho čím osladit, ale to jim nevadilo, i takhle chutnal výborně. Najednou kdosi vykřikl: "Jé, kluci, už je půl osmé! Pospěšmě si domů, nebo bude výprask!" Rychle sbalili své dárky a poklusem vyrazili k domovu. Když doběhli na kraj lesa, rozezněla se nad městem siréna a za chvíli taky houkání hasičského auta. Kluci vedli posměšné řeči o tom, jak někdo zapálil od stromečku celý dům a zdálo se jim legrační, jak jsou někteří lidé nešikovní. Pak se někdo náhodou otočil a vykřikl. Všichni se ohlédli a strnuli: nad lesem, právě tam, kde před chvílí vařili čaj, se šířila záře ohně. Když pominul okamžik překvapení, kluci se začali dohadovat: "Kdo měl uhasit oheň? Kdo sfoukl svíčky na stromečku? Proč nikdo nesundal ozdoby a svíčky ze stromku?" Pak někdo podotkl: "To bude ostuda, až se přijde na to, kdo to zavinil!" Kluci se začali hádat, jestli se mají přiznat, nebo jestli mají čekat a doufat, že se na nic nepřijde, že stopy shoří zároveň s lesem. Rozešli se bez rozloučení a bez rozhodnutí, zda se přiznat nebo ne. Eda v noci nemohl spát. Přemýšlel, co by na jeho místě dělal Pán Ježíš. Přiznal by se, i když by to znamenalo velikánskou ostudu, nebo by se raději ostudě vyhnul a zbaběle mlčel? Nakonec se Eda rozhodl: "Ráno zajdu na policii a všechno tam řeknu. Aspoň nebudeme zbabělci a tu způsobenou škodu můžeme vynahradit pomocí při sázení stromků v lese. Toto rozhodnutí Edu uklidnilo, takže nakonec přece jen usnul, ale moc se nevyspal, zdálo se mu o

6 požáru a o tom, jak ho zatýkají jako žháře, jak ho vylučují ze školy a jak maminka pláče, že jejího syna zavřou do vězení. Ráno po snídani se oblékl, ale když vyšel na ulici, začal zase váhat: mám jít na policii nebo ne? Co mi na to řeknou kluci? Nechtělo se mu přiznávat, ale nakonec přece jenom šel. Před budovou policie potkal Filipa. Taky se šel přiznat! Hned jim bylo veseleji. A to nejveselejší na ně teprve čekalo: Když na sebe všechno pověděli, přestal se policista mračit a řekl: "Máte štěstí! Včera to byl jen cvičný poplach, ta záře nebyla od ohně, ale od reflektorů, kterými hasiči oheň napodobovali. Ale příště buďte opatrnější, mohlo by to skončit skutečným požárem. A teď utíkejte domů. Za to, že jste v sobě našli odvahu k přiznání, vám odpouštím i pokutu za rozdělávání ohně v lese. Doufám, že jste se poučili a už nikdy vás nenapadne zapalovat v lese oheň." Kluci opravdu utíkali a radostí se jim chtělo skákat aspoň dva metry vysoko. Kdyby se nepřiznali, třásli by se ještě teď strachem, ale oni to zvládli a cítili se jako hrdinové. Jak byste se na Edově místě rozhodli vy? Proč? Žije nějaký člověk úplně bez hříchu? Jak se hříchů zbavíme? Proč na začátku mše vyznáváme, že jsme hříšní? Kdy nám Bůh odpouští? * * * * * * * * Z PERA NAŠICH ČTENÁŘŮ * Z PERA NAŠICH ČTENÁŘŮ * Z PERA NAŠICH Nový den Slunce vychází a je nový den. Ježíš přichází já jsem ho nehoden. Spáchal jsem hřích já v srdci svém, že stavěl jsem dům na základě písčitém. Pak přišel příval vod a dům mi spad, neměl jsem v životě na Tebe čas. Prosím Tě, Ježíši, - odpusť mi hřích a staň se základem všech staveb mých. Abych vždy na Tobě svůj život budoval, a tak se Ježíši Tobě přibližoval.

7 Rodiče a školáci aneb Čítanka o výchově dětí od školáčků po studenty V této rubrice společně s P. Simajchlem budeme pokračovat v našich zamyšleních nad výchovou dětí. Materiál je převzat z internetových stránek Fatymu. 4. Vývoj osobnosti Všichni chceme mít děti úspěšné, šťastné a připravené pro život ve společnosti. Chceme, aby si samy sebe dokázaly vážit. Chceme děti samostatné, které na nás nebudou záviset ještě ve třiceti letech. Všichni rodiče mají v zásadě stejné cíle a touhy. Tak o tom píše pedagog Sal Severe v knížce: Co dělat, aby se vaše děti správně chovaly. Většina rodičů se v chování dětí potýká se stejnými problémy. Všechny nás stejně otravuje, že musíme všechno opakovat třikrát. Příliš mnoho času trávíme zbytečným dohadováním. Všechno to kňourání a hádky nám ubírají radost ze života. Vyčerpává nás, že musíme tak často křičet. Někdy se zdá, že veškerá naše výchova je jen samé trestání. Připadá nám, že nás děti začnou brát aspoň trochu vážně, jen když se rozzlobíme. Správně vychovat děti není jednoduché. Leckterým rodičům se to nepodaří. Ovšem ne proto, že by své děti neměli dost rádi, že by pro ně nechtěli to nejlepší. Základem jejich neúspěchu je zpravidla nedůslednost. Vysloví varování, ale trest nedopadne. Říkají věci, které nemyslí vážně. Schází jim trpělivost a trestají v hněvu. Neúspěšní rodiče se víc soustředí na špatné než na kladné stránky. Příliš kritizují. Obvykle rodiče buď nesprávné chování dítěte přehlížejí, protože nemají chuť vyvolat konfrontaci, a přehlížením se nesprávné chování jen zhoršuje. Nebo reagují v hněvu. I v tomto případě situaci jen zhoršují. Úspěšní rodiče se nenechají zlobením připravit o radost ze svých dětí. Mají smysl pro humor. Vědí, jak své děti ocenit i ve chvílích, kdy se nechovají jak by měly. Zdůrazňujte spolupráci, ne jen pasivní poslušnost Když se ptám rodičů, jak vychovávají a ukázňují své děti, většinou mi odpoví, jak je trestají. Křičí, nadávají, pohlavkují, upírají výhody. Výchova a trest jsou odlišné věci. Správně používaný trest je jen malou částí celkové výchovy. Dobře vychovávat znamená učit děti, aby se uměly svobodně rozhodnout, že budou jednat správně. A že ze správného rozhodnutí budou mít dobrý pocit - radost. Čím jsou děti starší, tím nebezpečnější pro ně je systém ovládání, rozkaz a poslušnost. Tím důležitější je vztah spolupráce, vedení k samostatnému rozhodování, aby před každým rozhodnutím uvážily, zda je to dobré. Děti se potřebují rozhodovat Někteří rodiče nechávají dětem příliš málo prostoru k rozhodování. Snaží se je uchránit před chybami a rozhodují za ně. Nechtějí, aby se musely učit z bolestných zkušeností. To je pochopitelné, nicméně tím jim odpírají příležitost učit se. Postupně dávejte dětem větší svobodu v rozhodování o jejich životě. Pokud od starších dětí očekáváte větší zodpovědnost, poskytněte jim větší výhody.

8 Přijměte snahu dítěte, i když konečný výsledek neodpovídá vašim představám. Naučit děti pracovat dá víc námahy než udělat práci sám. Je dobré děti v hojné míře chválit za snahu a za dobře odvedenou práci. Děti potřebují vidět, že domácí práce a úklid jsou normální součástí života. Dejte jim najevo, jaké uspokojení cítíte, když se vám podaří složitou práci dokončit. Pracujte společně s dětmi a užijte si přitom spoustu legrace. Pracujte s radostí. Dejte dětem možnost, aby o svém dílu práce částečně rozhodovaly. Dáte-li jim vybrat z několika možností, snižuje to jejich odpor. Pokud si vy sami budete na domácí práce stěžovat, co myslíte, že budou dělat vaše děti? Čím jsou děti starší, tím víc práv vyžadují. Spojte povinnosti s výsadami. Čím více uděláš, tím víc si zasloužíš. Konflikty mezi sourozenci jsou staré jako lidstvo samo. Jsou tu už od chvíle, kdy Adam s Evou pořídili Kainovi brášku. Děti se dostávají do konfliktů z podobných důvodů jako dospělí. Chtějí, aby život šlapal podle jejich představ. Když nedosáhnou svého, rozzlobí se. Naučte děti vážit si druhých, i když s nimi nesouhlasí. Tato dovednost jim v dospělosti bude velmi užitečná. Nemusíš souhlasit s tím, co tvůj bratr říká. On se na to dívá ze svého pohledu a ty to vidíš také ze svého. Nevadí, když na to máte rozdílný názor, ale nesmíte se kvůli tomu prát. Pak děti nechte vysvětlit si navzájem své důvody a dosáhnout řešení kompromisem. Obě děti musejí v něčem ustoupit, aby byly obě strany uspokojeny. Pochvalte děti, když spolu pěkně vycházejí. Rodiče na to zapomínají. Snadno berou dobré chování jako samozřejmost. Zdravé sebevědomí Takto o sobě smýšlí mládenec s nízkým sebevědomím: Nemám se moc rád. Nejsem příliš oblíbený. Sportování mi moc nejde. Komu na mně záleží? Známky mám průměrné. Spoustu věcí se mi nechce dělat. Moc si nevěřím. A takto o sobě smýšlí dospívající děvče nebo chlapec se zdravým sebevědomím: Myslím, že jsem docela prima. Mám několik dobrých kamarádů. Někdy mi lidé naslouchají. Rád sportuji, ale moc mi to nejde. Přál bych si, abych měl víc času na všechny ty věci, které chci dělat. Je toho tolik, co člověk může prozkoumat. Když se náhodou něco nepovede, nic se neděje. Nějak si s tím poradím. Co je to sebevědomí? Jednoduše řečeno, je to váš postoj k sobě samému. Lidé se zdravým sebehodnocením si sami sebe váží. Ovládají se, cítí se dobře a dokážou přijmout konstruktivní kritiku. Nikdy jsem nepracoval s dítětem, které by se sebou bylo spokojené a zároveň zlobilo. Děti s nízkým sebevědomím postrádají úctu k sobě a jsou nejisté ve svých činech i rozhodnutích. Když se jim nedaří, prostě se přestanou snažit. Nejisté děti se obvykle vyhýbají neúspěchu tím, že se vůbec o nic nesnaží a do ničeho se nezapojují. Kdo nic nedělá, nic nezkazí. Všichni rodiče by se měli snažit vytvořit zdravé sebevědomí svých dětí. Podporujte a povzbuzujte své děti, odrazí se to v jeho zdravém mínění o sobě. Existuje mnoho důkazů o souvislosti mezi nízkým sebevědomím a braním drog či alkoholismem.

9 Jak v dětech rozvíjet zdravé sebevědomí Zdvořilým jednáním dávejte svému dítěti najevo, že je důležitá osobnost. Představte si, že jste pozvali na oběd nějakého významného člověka. Jak byste reagovali, kdyby při obědě rozlil sklenici mléka? Nic si z toho nedělejte. Takové věci se stávají. Ukažte, já to uklidím. Jak ale reagujeme, když sklenici mléka rozlije vaše dítě? To snad ne! Už zase! Kolikrát už jsem ti říkal, aby sis dával pozor. Takový nemotora. Podívej se na ten ubrus! Přijímejte své děti a milujte je takové, jaké jsou. To neznamená, že musíte milovat jejich nesprávné chování. Milujte je navzdory jejich zlobení. Povzbuzujte své děti, aby viděly, že jim věříte a důvěřujete. Dokážou pak lépe a s větší sebedůvěrou čelit náročným situacím. Nedělejte za své děti nic, co zvládnou samy. Naučte děti vyrovnávat se se svými slabostmi a akceptovat své silné stránky. Děti s nízkým sebevědomím se soustředí pouze na své slabosti a své silné stránky přehlížejí. Vysvětlete jim, že každý člověk je v něčem dobrý a něco mu jde hůř. Použijte sebe jako příklad. Učte děti překonávat zklamání. Zklamání je součástí života. Všichni ho zažíváme. Veďte své děti tak, aby zklamání, s nimž se jistě v životě setkají, nevedla k tragickým důsledkům. Veďte děti k tomu, aby hledaly smysl svého života. Tomu se běžně říká náboženský výchova. Nábožensky vychovávat neznamená používat v každé větě slovo Bůh, recitovat stále výroky z bible. Každý jedná rád podle toho, co mu podle jeho osobních zkušeností připadá rozumné. Tyto osobní zkušenosti, s pomocí dospělých správně vysvětlené, to je vlastní učebnice náboženství našich dětí. Objasnit dětem smysl života v rámci víry v Boha, to je sama podstata náboženské výchovy. Patří tam tedy otázky, s nimiž se denně setkáváme: nezaměstnanost, AIDS, volba povolání, ochrana životního prostředí, lidská práva, odzbrojování, jaderná energie. To nejsou jiná, světská témata. Víra, vycházející ze životní zkušenosti dětí, náboženská výchova, která dětem ukazuje, proč se vyplatí chutě žít, takové víře se všichni musíme učit. Návyky - zlozvyky Rozlišujeme tři údobí výchovného působení: V prvním údobí, - tak do 7 let, to je výchova příkladem a příkazem - dítě napodobuje dospělé. Ve druhém období, školáckém, 7-14 let, k příkladu a příkazu přistupuje vysvětlení, rozumové zdůvodnění. Ve třetím období, dospívání, je třeba sledovat, kdy je možno rozkaz zaměnit formou přátelské rady - podle toho, jak je mladý člověk samostatný, jak si umí poručit sám. Většina našeho dospělého jednání jsou návyky - úkony, kterým jsme se kdysi pracně učili. Teď je umíme a děláme už bez myšlení, automaticky: - stání, mluvení, chůze, psaní, řízení auta. Jak vůbec vzniká návyk? Opakováním téhož úkonu ve stejném postupu. Je to tak i v náboženské výchově, je to tak i při vznikání zlozvyků. Jak zlozvykům odvykat? Nejlepší je dbát, aby k nim vůbec nedošlo. Když už tu jsou, chce to důslednost a trpělivost a stejný postup všech v rodině, jednotnost ve výchově. Chce to šetření rozkazem, správný tón, kterým se přikazuje, klid a sebeukázněnost vychovávajících. Odvykání není proces mechanický. Je třeba děti získat pro správnou myšlenku, změnit vadný způsob myšlení dítěte. Nejúčinnější je poučení, které dáváme dítěti jakoby náhodou.

10 Když dítě poslechne, patří mu odměna. Ale ne peníze, ne bonbón: Pochvala je správná odměna. Dáváš-li peníze, cukroví, dávej bez podmínek, nekupuj si za to dítě, dávej to jako dárek jen tak pro nic za nic. Dítě porozumí, že mu to dáváš proto, že ho máš rád, z lásky. Odvykaný zlozvyk má v paměti dítěte vyhasnout, má na něj zapomenout, proto mu jej stálým napomínáním nepřipomínejme, nevarujme před ním stále dítě, ale naopak, dejme mu poznat, že v ně věříme. Zároveň si připomeňme cíl celé výchovy, a to je osobnost křesťana. Ta nevzniká jen drilem, vytvářením návyků. Ve druhém a hlavně třetím sedmiletí má k nim přistoupit výchova mravního přesvědčení a svobodné rozhodování podle mravního řádu. Člověk není jen Pavlovův pes a vychovávání není jen tvorba podmíněných reflexů, jak se někteří domnívali. Dospívající děti stále víc nebaví poslouchat rozkazy. Je dobré toho využít: Přestaneme ti poroučet, a rádi přestaneme, jakmile si budeš umět poručit sám. - Namísto trpné dětské poslušnosti nastupuje sebekázeň. A ještě na jednu pověru ve výchově upozorňují vychovatelé. Na touhu některých ctižádostivých rodičů, vychovat ze svého dítěte vzorné dítě, které všechny ostatní za každou cenu převyšuje a všem se může dávat za vzor. Tato snaha působí na dítě zhoubně.vyvolává nervozitu, aby nebylo předstiženo okolím. Navíc strach před neúspěchy často plodí závist, žárlivost; jen aby ten druhý nebyl lepší. Z tak zvaných příkladných dětí vyrůstají lidé, kteří bývají postrachem v manželství, protože chtějí mít vždy pravdu, vždy vše lépe vědět, sobci, bezohlední ctižádostivci. A v práci to není lepší. Zde z nich vyrůstají malicherní pedanti, kteří se ztrácejí v maličkostech. Nikdy nic velkého a velkorysého neudělají, ale věčně nepřejí nic ani ostatním. A co je nejhorší: tyto děti neumějí snášet neúspěchy - vidí v tom nejhorší zlo. Když je potká neúspěch, vzorné dítě to zdeptá. Nejeden z mladistvých sebevrahů a pacientů nervových klinik se rekrutuje ze ctižádostivců, kteří se setkali se situací, kde nebyli první, kde nestačili. Život nemá rozdělení na ty ve všem nejlepší, první - a ty ostatní. Jednou se něco podaří jednomu, podruhé něco jiného druhému. Nechtějte mít vzorné děti. Spokojte se s hodnými a snaživými dětmi. Časté jsou také stížnosti rodičů na lhaní dětí. Jsou tak časté, že by se zdálo, že všechny děti jsou lháři prolhaní. Naštěstí tomu tak není, pokud rodiče dítě vychovatelskými chybami nezkazí sami. Především v předškolním věku dítě není prakticky schopno lži. Sami z něj lháře uděláme, když jako lež označíme projevy jeho fantazie nebo únikové pokusy ze strachu před trestem. Když dítě ví, že by něco vyvolalo hubování, pak retušuje, zastírá, aby tomu ušlo. Pomůže tu sebevláda rodičů, aby děti poznaly, že cokoliv se přihodí, bude se řešit klidně. Nejhorší z příčin, které vedou děti k neupřímnosti, je rodinné a společenské ovzduší lži. Dospělí to už ani tak necítí a nevnímají, ale dítě a mladý člověk vidí ostře atmosféru lži a neupřímnosti, na níž je mnohá rodina a společnost postavena. Otec hledá, jak vyšvindlovat něco v práci, jak se vylhat z nepříjemné povinnosti. Maminka zase plánuje diplomatické nemoci, aby mohla zůstat doma. Oba rodiče sahají po lži jako po vhodné výmluvě. Někteří rodiče si to vůbec divně přestavují. Mezi sebou se hádají, dovedou být na sebe i před dětmi hrubí, ale po nich důrazně žádají, aby byly jako andílci a ne jako jablko, které nepadne daleko od stromu. A vyžadovat po dětech, co rodiče sami nedělají, je křivení charakteru, škola kosých pohledů a uhýbavý zraků dítěte. Závěrem můžeme jen znovu zdůraznit: nejlepší výchovná činnost je sebevýchova rodičů; hlídat především sebe - co mluví, co dělají, jak jednají. A jestli je u toho humor a dobrota - slunce, které dává růst všemu ušlechtilému - pak dá Pán i dar dobrého výsledku. Pokračování příště

11 40 ZPŮSOBŮ, JAK SE UDRŽET NAD VĚCÍ Nechte Novákovy vyhrát. Ať mají novější auto, větší dům vyšší výdaje za auto, ohromné měsíční splátky. Usmívejte se a přejte jim to. Choďte spát o půl hodiny dříve. Život je mnohem méně zmatený a lidé ve vašem okolí nevypadají tak docela hloupí, když se dostatečně vyspíte. Vyměňte si v autě olej, olejový filtr a mazání vždy po 5000 km. Strávit půl hodiny v servisu je mnohem snazší a levnější, než zařizovat velkou opravu motoru. Ať si vaše děti připraví oblečení do školy vždy předchozí večer. Zabalte jim také svačinu, nebo je veďte k tomu, aby si ji připravily samy. (Přesvědčete se, co do těch sáčků strkají). Nikdy nekupujte domácího mazlíčka z rozmaru. Nikdy si neopatřujte mládě koťátko, kanárka nebo křečka -, protože vypadá roztomile. (Snažte si ho představit starého, nezkroceného a vyžadujícího drahou lékařskou péči.) Chce-li rodina doopravdy domácího mazlíčka, opatřete takového, který nevyžaduje příliš péče, zvlášť když jsou děti malé. Užitečné je pravidlo jedno kup, jedno zahoď, abyste nepřecpávali svůj byt zbytečnými věcmi. (Neplatí, přinesete-li si domů nové miminko.) Zdá-li se vám váš záměr příliš náročný, realizujte z něj malou, snadnou část. (Tisícikilometrová cesta začíná tím, že donutíme děti, aby se šly umýt.) Konec potížím s čistírnami. Kupujte si oblečení, které lze prát v pračce. Udělejte si přírodní zahradu místo takové, která vyžaduje náročnou údržbu. Plaťte složenky platebními příkazy. Zadejte bance trvalý příkaz na placení všech standardních účtů. Používejte osvědčené platební karty. Exotické kuchařské recepty si nechte na zvláštní příležitosti (a neočekávejte, že to bude chutnat dětem). Dělejte si průběžně seznam potřebných nákupů. Neběhejte z obchodu do obchodu kvůli koruně na bělícím prostředku či padesátníku na zubní pastě. Sepište domácí pravidla a společně je proberte tak, aby to všem bylo jasné. Připojte také následky jejich porušení, i kdo za jednotlivé domácí práce zodpovídá. Neberte si příliš často dobrovolné závazky mimo domov, náročné na čas; zbavíte se tak pocitu provinění. Vyhněte se tomu, abyste svým dětem příliš plánovali program. Nemusí celý rok hrát v nějakém organizovaném sportovním týmu. Nebo být v nějaké hudební skupině a ve skautském oddíle a školním souboru a a tak dále atd. Pamatujte si, že dům, dvorek, zahrada, cukroví, večeře nemusejí být vždy dokonalé. Neřiďtě život druhých lidí v zaměstnání, v sousedství, ve farnosti. Nepovažujte za samozřejmost, že máte řešit problémy všech lidí. (A vybírejte pečlivě, o co budete bojovat.) Podobně nepropadejte hysterii v zaměstnání, sousedství nebo farnosti. (R. Kipling napsal: Dokážeš-li zachovat rozvahu, zatímco ostatní svou hlavu ztratí, zřejmě

12 nechápeš vážnost situace! ) Nekupujte žádné cvičební nářadí ani se nepřihlašujte do fitness centra, dokud nechodíte déle než dva měsíce šest dnů v týdnu jeden a půl kilometru. (No dobře. Pět dní.) Nikdy nelžete. To neznamená, že je v pořádku říkat věci, které lidi zraňují, nebo prozradit tajemství. Ale lhaní může být návykové. Jezte ve stejnou dobu. Budete se cítit lépe a bude se vám lépe myslet. Připusťte, že když vy (nebo někdo, koho milujete), máte nezdravou závislost kouření, drogy, alkohol, hráčství váš život nebude jednoduchý, dokud se s tím nevypořádáte. (Vypořádat se s tím může být peklo, ale stojí to za to.) Nepoužívejte zařízení na vysoké technické úrovni nebo šetřící práci, je-li snazší nebo levnější dělat to staromódně. Například hrát si hodinu s náročným počítačovým programem, abyste vytvořili kopii třířádkové adresy. Dejte šéfovi, o co vás žádá (pracovně). Nezáleží na tom, jaká to je pitomost. (Na druhou stranu, přichází-li pořád s podobně divokými nápady, nechte úkol aspoň chvilku ležet a tak si ověřte, zda na tom stále trvá.) Pamatujte, že efektivita není pouze rychlost, ale rovnováha mezi rychlostí a přesností. Dohánějí-li vás k šílenství všichni ti zákazníci, kteří vás vytrhují z práce, a jestliže vaší prací je služba zákazníkům, pak možná nadešla doba uvažovat o změně zaměstnání. Neodkládejte věci na poslední chvíli. (Možná, že opravdu nepracujete pod tlakem lépe. Proč to alespoň jednou nezkusit jinak?) Mějte na paměti, že se často nedokončí to, co se musí udělat. Neztrácejte se zřetele skutečnost, že většinu lidí, kteří se na vás zlobí, můžete přemoci zdvořilostí, empatií a čokoládou. Dělejte si seznamy. Dívejte se na ně. Mějte je na místě, kde je můžete najít. Nehoňte se v životě tak, abyste zapomínali mít z něj radost. Dokud jsou vaše děti malé, naučte je toto: Nebudeš mít v životě vše, co chceš; nejlepší věci v životě jsou zdarma; práce je dobrá věc; a dnešní špičková móda bude zítra k smíchu. Kupujte kvalitu. Šmejd je šmejd, bez ohledu na láci. Nepotřebujete mnoho, ale ty nezbytné věci ať jsou kvalitní, aby pracovaly dobře a vydržely. Mluvte a naslouchejte. Překonat nedorozumění trvá manželům dlouho a vyžaduje mnoho zbytečné bolesti. Sepište si své starosti. Vyhraďte si chvíle, kdy se jimi budete zabývat. Nedopusťte, aby ovládly vaše myšlenky. Zapomeňte na hloupé návyky: Ale my vždycky Ne: Dřív jsme vždycky Vracejte věci tam, odkud jste to vzali. (Nebo ještě lépe tam, kam doopravdy patří.) Vyvěste bílou vlajku příměří. Skončete dlouhodobé sváry. Modlete se za ty, kdo vám opravdu, ale opravdu jdou na nervy. Nesnažte se dělat mnoho změn ve svém životě současně. Nepolykejte háček, vlasec i plovák ani se nesnažte uplatnit každý návrh, který si někde přečtete. Konečně, ale ne nakonec, proste Boha, aby vám pomohl nekomplikovat si tolik život. Aby vám pomohl lépe poznat, co chce, abyste udělali. A pak to dělejte. Bill Dodds

13 Stále častěji je slyšet volání, aby se laici aktivně zapojovali do života Církve. Budeme tedy na stránkách Zrníčka číst posynodní apoštolský list Svatého Otec O POVOLÁNÍ A POSLÁNÍ LAIKŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ze 30. prosince I když byl nasán skoro dávno, je stále aktuální. CHRISTIFIDELES LAICI Abychom toto zvláštní postavení laiků v církvi postihli správně, v úplnosti a zvláštnosti, musíme hlouběji prozkoumat teologický dosah jejich časné dispozice ve světle spásného Božího plánu a tajemství církve. Jak už řekl Pavel VI., "církvi přísluší časný rozměr, který k ní a k jejímu poslání podstatně náleží a který se uskutečňuje v jejích údech různým způsobem." Církev není sice z tohoto světa, ale žije v tomto světě (srov. Jan 17,16) a je poslána, aby pokračovala ve spásném díle Ježíše Krista, které "má za cíl spásu lidí, ale zahrnuje v sobě i obnovení celého časného řádu." Všichni členové církve se podílejí na této časné dispozici, ale v různé formě. Speciálně podíl laiků se uskutečňuje zvláštním způsobem jednání a konání, který je jim podle slov koncilu "vlastní a zvláštní". Tento způsob se označuje pojmem "časný ráz" (indoles saecularis). Koncil popisuje tento časný charakter laiků především jako místo, kde se setkávají s Božím voláním: "Právě v tomto prostředí jsou povoláni od Boha." Toto "místo" se popisuje slovy, plnými dynamiky: věřící laici "žijí ve světě, to jest ve všech světských povoláních a činnostech, a jejich život je jakoby protkán obvyklými podmínkami rodinného a společenského života." Laici jsou tedy osoby, které žijí ve světě běžným lidským životem: studují, pracují, vstupují do přátelských, sociálních, pracovních, kulturních a jiných vztahů. Jejich časnou dispozici chápe koncil ne jako vnější rámec podmíněný prostředím, ale jako skutečnost, které je určeno, aby dosáhla svého plného smyslu v Ježíši Kristu. Koncil znovu potvrdil, že "samo vtělené Slovo se chtělo účastnit společenského života lidí... Dobrovolně se podřídil zákonům své vlasti a tak posvětil lidské a především rodinné vztahy, z nichž povstává společenské spolužití. Chtěl vést život řemeslníka své doby a své země." Tak se "svět" stává oblastí a prostředkem křesťanského povolání laiků, neboť sám svět je určen k tomu, aby byl Otec oslaven v Kristu. Proto může koncil velmi jasně ukázat zvláštní a jen jim vlastní smysl božského povolání laiků. Nejsou povoláni k tomu, aby zanechali toho života, který vedou ve světě, Neboť křest je od světa nikterak neodděluje, jak výslovně učí apoštol Pavel: "V čem byl kdo povolán, bratři, v tom ať před Bohem zůstane" (1 Kor 7,24). Křest naopak v sobě obsahuje poslání, která se vztahují právě na situaci ve světě: Laikové jsou "povoláni od Boha, aby vykonávali své povinnosti v duchu evangelia a tímto způsobem se podíleli jako kvas, který pracuje uvnitř na posvěcení světa tím, že druhým lidem hlásají Krista především svědectvím svého života a žárem své víry, naděje a lásky." A tak být jednat ve světě je pro laiky nejen antropologickou a sociologickou skutečností, nýbrž také a především skutečností specificky teolo-gickou a církevní. Ve světě jim Bůh zjevuje svou vůli a jejich zvláštní povolání, "aby hledali Boží království při práci na časných hodnotách tím, že je usměrňují podle Boží vůle." Stejným způsobem uvažuje i prohlášení synodních otců: "Časný ráz laiků proto musí být definován nejen v sociologickém, nýbrž i v teologickém smyslu. Znak časnosti musí být chápán ve světle tvůrčího a vykupitelského činu Boha, který svěřil svět lidem, aby spolupracovali na díle stvoření, osvobozovali tvorstvo od následků hříchu a sami se

ZRNÍČKO. Svazek 5, číslo 4 duben 2005. Vězeň

ZRNÍČKO. Svazek 5, číslo 4 duben 2005. Vězeň ZRNÍČKO Svazek 5, číslo 4 duben 2005 Vězeň Člověk je osamocený, protože je jedincem; je však povolán k tomu, aby se dával jiným. Bohužel hřích nás rozděluje a odlučuje. Musíme se spojit jedni s druhými,

Více

ZRNÍČKO. Svazek 5, číslo 1 leden 2005. Moře

ZRNÍČKO. Svazek 5, číslo 1 leden 2005. Moře ZRNÍČKO Svazek 5, číslo 1 leden 2005 Moře Nejsou vždy plodnými ty životy, které přitahují pozornost. Ani ne ty, které se s nezměrnou pýchou vrhají na nepřekonatelné překážky. Ale pokorný život pod Božím

Více

ZRNÍČKO. Svazek 5, číslo 11 listopad 2005. Byt

ZRNÍČKO. Svazek 5, číslo 11 listopad 2005. Byt ZRNÍČKO Svazek 5, číslo 11 listopad 2005 Byt Bytová otázka je zoufalá ve všech světových velkoměstech. Musí se o ní vědět. To je první úkol. Velmi mnoho pohodlně bydlících lidí neprošlo nikdy chudými čtvrtěmi

Více

ZRNÍČKO. Svazek 6, číslo 6 červen 2006. plešatá hlava

ZRNÍČKO. Svazek 6, číslo 6 červen 2006. plešatá hlava ZRNÍČKO Svazek 6, číslo 6 červen 2006 plešatá hlava Bůh na nás myslil od věčnosti a ve své stvořitelské lásce stále nad námi bdí. V osobě našich bratří máme hledat myšlenku Boží a vážit si ji. Máme být

Více

ZRNÍČKO. Svazek 5, číslo 6 červen 2005. Kněz - modlitba v neděli večer

ZRNÍČKO. Svazek 5, číslo 6 červen 2005. Kněz - modlitba v neděli večer ZRNÍČKO Svazek 5, číslo 6 červen 2005 Kněz - modlitba v neděli večer Dobří křesťané vyžadují velmi mnoho od svých kněží. A mají pravdu. Musí si však uvědomit, jak je těžké být knězem. Kněz zůstává člověkem,

Více

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 3 březen 2012. Člověk dovršený, či zbožštěný skrze Ježíše

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 3 březen 2012. Člověk dovršený, či zbožštěný skrze Ježíše ZRNÍČKO Svazek 12, číslo 3 březen 2012 Člověk dovršený, či zbožštěný skrze Ježíše Krista V srdci každého člověka se skrývá touha po dokonalosti. Touha je nekonečná, avšak hranice jsou mnohonásobné. I kdyby

Více

Svatého otce Benedikta XVI.

Svatého otce Benedikta XVI. Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice modlitby ČETBA ZAMYŠLENÍ Novéna k přípravě na návštěvu Svatého otce Benedikta XVI. v České republice Modlitby, četba, zamyšlení

Více

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 5 květen 2012

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 5 květen 2012 ZRNÍČKO Svazek 12, číslo 5 květen 2012 Přijetí radosti Všichni lidé chtějí být šťastni. Dějiny jsou dlouhým a strastiplným dobrodružstvím lidí, kteří hledají štěstí. Ale štěstí se nedá tak snadno dostihnout.

Více

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen Milé katechetky a katecheté, každý biskup přijal v den svého svěcení úkol katechizovat. Vy, kteří jste pocítili ochotu mu v tom pomáhat a být jeho spolupracovníky,

Více

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 12 prosinec 2012. Umět se zastavit

ZRNÍČKO. Svazek 12, číslo 12 prosinec 2012. Umět se zastavit ZRNÍČKO Svazek 12, číslo 12 prosinec 2012 Umět se zastavit Velmi často se moderní člověk ničí proto, že nemá volný čas nebo si ho už neumí udělat a zastavit se, pohlédnout na sebe a uvědomit si sama sebe;

Více

CESTA R O Z C E S T Í. Ročník XXII 2/2011

CESTA R O Z C E S T Í. Ročník XXII 2/2011 CESTA ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XXII 2/2011 R O Z C E S T Í Nadchází doba prázdnin a dovolených. Většina z nás se v příštím období vydá na nějakou cestu: za odpočinkem, za duchovním užitkem,

Více

ZRNÍČKO. Svazek 9, číslo 9 září 2009

ZRNÍČKO. Svazek 9, číslo 9 září 2009 ZRNÍČKO Svazek 9, číslo 9 září 2009 Pane, rozesměj mě! Mnoho věřících si myslí, že je neuctivé, když se někdo v kostele směje. Naopak, když někdo pláče, tak se to nepokládá za špatné, naopak je to hodné

Více

ZRNÍČKO. pro továrnu. Nemilosrdné metronomy baletů bez přestávky udávají tempo života armádě dělníků.

ZRNÍČKO. pro továrnu. Nemilosrdné metronomy baletů bez přestávky udávají tempo života armádě dělníků. ZRNÍČKO Svazek 10, číslo 2 únor 2010 Modlitba s nočními dělníky Množství lidí v noci vstává a jde do práce. Většina si nevybrala takovou zkoušku, ale žene je nevyhnutelnost. Několik lidí a několik žen

Více

ZRNÍČKO. Svazek 7, číslo 7-8 červenec, srpen 2007. je noc

ZRNÍČKO. Svazek 7, číslo 7-8 červenec, srpen 2007. je noc ZRNÍČKO Svazek 7, číslo 7-8 červenec, srpen 2007 je noc Člověk se musí stát úplným slepcem, aby se nechal řídit a vést jako dítě. Kristus musí odepřít paprsek světla křesťanu, aby očistil jeho činnost,

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ ...Jestliže skrze tebe požaduji od lidí úctu k mému milosrdenství, máš na prvním místě ty vynikat touto důvěrou v mé milosrdenství. Požaduji od tebe skutky milosrdenství pramenící z lásky ke mně. Milosrdenství

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

ZRNÍČKO. Dvacatero vzkazů rodičům od jejich potomků

ZRNÍČKO. Dvacatero vzkazů rodičům od jejich potomků ZRNÍČKO Svazek 4, číslo 6 červen 2004 Dvacatero vzkazů rodičům od jejich potomků 1. Nerozmazlujte mě. Vím dobře, že kdybych neměl dostat všechno, oč si řeknu já vás jen zkouším. 2. Nebojte se být přísní

Více

ZRNÍČKO. Svazek 14, číslo 6 červen 2014

ZRNÍČKO. Svazek 14, číslo 6 červen 2014 ZRNÍČKO Svazek 14, číslo 6 červen 2014 Nasadit celý život k záchraně celého člověka Angažovanost je slovo dnes velmi užívané, a to k označení lidské obětavostí vůči ostatním, především v jejich boji o

Více

ZRNÍČKO. Svazek 9, číslo 7-8 prázdniny 2009. Dlouho jsem, Pane, pozoroval tváře lidí

ZRNÍČKO. Svazek 9, číslo 7-8 prázdniny 2009. Dlouho jsem, Pane, pozoroval tváře lidí ZRNÍČKO Svazek 9, číslo 7-8 prázdniny 2009 Dlouho jsem, Pane, pozoroval tváře lidí Člověk je tělo a duch v jednom. Neboť my věříme, že nás Bůh stvořil ke svému obrazu a ke své podobě. Tedy celý člověk,

Více

ZRNÍČKO. Svazek 8, číslo 11 listopad 2008. Pane, ten nezaměstnaný, kterého jsem před hodinou potkal, to jsi byl ty

ZRNÍČKO. Svazek 8, číslo 11 listopad 2008. Pane, ten nezaměstnaný, kterého jsem před hodinou potkal, to jsi byl ty ZRNÍČKO Svazek 8, číslo 11 listopad 2008 Pane, ten nezaměstnaný, kterého jsem před hodinou potkal, to jsi byl ty Před dvěma tisíci lety Ježíše Nazaretského zradili, věznili, nespravedlivě odsoudili, mučili,

Více

ZRNÍČKO. Svazek 11, číslo 10 říjen 2011

ZRNÍČKO. Svazek 11, číslo 10 říjen 2011 ZRNÍČKO Svazek 11, číslo 10 říjen 2011 Nepotlačovat, ale sublimovat Podle příkazu Božího máme milovat z celého srdce a ze všech sil. Nesmí být tedy žádná z našich vnitřních schopností znevažována a tím

Více

Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014

Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014 Věstník kostela svaté Zdislavy LISTOPAD 2014 Listí padá ze stromů, o hodinu dřív se stmívá, nastává dušičkový čas. Lidé upraví hroby svých blízkých a budou po kapsách nosit jen svíčky a sirky. Někteří

Více

NOC U JEŽÍŠOVA HROBU

NOC U JEŽÍŠOVA HROBU ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XXI 1/2010 NOC U JEŽÍŠOVA HROBU Spisovatel Jan Dobraczynski popisuje ve své knize Listy Nikodémovy, jak si představuje část noci z Bílé soboty na Velikonoční neděli.

Více

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová

EDITORIAL. Zdeňka Hennigová EDITORIAL Milí čtenáři, tématem tohoto čísla byla vybrána Pastorace povolání. Jak možná někteří víte, na Konferenci o mládeži v roce 2007 se vytvořila skupina lidí, kteří se rozhodli v této oblasti zkoordinovat

Více

PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ

PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ PŘÍPRAVA KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ Někdo se zpovídá často a trápí ho jednotvárnost tohoto konání. Jiný se zpovídá méně často a mnohdy neví, z čeho se vlastně zpovídat. A potom jsou ti krásní vyhlížení a očekávaní

Více

Pane, ty máš slova věčného života.

Pane, ty máš slova věčného života. FARNÍ INFORMÁTOR 3. NEDĚLE POSTNÍ 11. BŘEZNA 2012 Pane, ty máš slova věčného života. Pustiměřští poutníci při eucharistii ve Svatém domku nazaretském v Loretu, Anni Paulini Peregrinatio, 4.7.2009. MODLITBA

Více

FARNÍ LIST KAPLICKA č.3/10 BŘEZEN 2010

FARNÍ LIST KAPLICKA č.3/10 BŘEZEN 2010 FARNÍ LIST KAPLICKA č.3/10 Měsíčník těchto farností římskokatolické církve: Kaplice Malonty Omlenice Blansko Dolní Dvořiště Rožmitál na Šumavě Rychnov nad Malší Pohorská Ves Pohoří na Šumavě Cetviny P.

Více

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor...6. Světová náboženství Judaismus - II. Víra...

Úvodní slovo...2. Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4. Rozhovor...6. Světová náboženství Judaismus - II. Víra... 1 Obsah Strana Úvodní slovo...2 Z farní kroniky Rok 1936 - dokončení (přepis farní kroniky)...4 Rozhovor...........6 Světová náboženství Judaismus - II. Víra..... 13 Okénko pro nemocné (o. J. Šik ).....15

Více

Farn í zpra v o d a j

Farn í zpra v o d a j Farn í zpra v o d a j Římskokatolické farnosti Rožnov p o d Radhoštěm VI. ro čník POST 2012 číslo 2. Starejme se jeden o druhého a pobízejme se k lásce a k dobrým skutkům. (Žid 10, 24) Ú V O D N Í S L

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více