Co je nového v systému NX 8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co je nového v systému NX 8"

Transkript

1 Co je nového v systému NX 8 Chytřejší rozhodnutí. Lepší výrobky. Přínosy Vyšší produktivita při vývoji výrobků Vyšší kvalita výrobků, rychlejší vývoj, nižší náklady Větší informovanost při rozhodování Rychlejší a efektivnější modelování Přesnější dodržování norem a požadavků na výrobky Zkrácení doby simulačního modelování a řešení až o 70 % Více analytických řešení pro optimalizaci a multifyzikální analýzu Vyšší produktivita programování NC strojů pro strojní součásti Rychlejší a efektivnější navrhování nástrojů Souhrn Řešení pro vývoj výrobků v systému NX 8 od společnosti Siemens PLM Software poskytuje nové funkce a výkonnější nástroje pro konstruování, simulaci a výrobu. Nejnovější verze je založena na technologii PLM s vysokým rozlišením od společnosti Siemens nabízející více vizuálních informací a analýz pro zlepšení spolupráce a rozhodování. Zákazníky iniciovaná vylepšení CAD modelování, ověřování, kreslení, simulací/cae, navrhování nástrojů a obrábění zvyšují produktivitu při vývoji výrobků, a tím umožňují společnostem nabízet kvalitnější produkty s kratšími termíny a při nižších nákladech. 3D zobrazení s vysokým rozlišením Systém NX 8 má mnoho rozšíření PLM technologií s vysokým rozlišením pro vývoj výrobků. Prostředí pro 3D zobrazení s vysokým rozlišením (HD3D), vizuální reportování a analytické nástroje v systému NX byly rozšířeny tak, aby umožnily efektivní vizuální interakci a poskytování informací pro ověřování, šablony výrobků a jiné aplikace. Vizuální reportování v HD3D zobrazení v systému NX 8 umožňuje vytvořit víc předdefinovaných a předem připravených reportů s větším rozsahem a poskytuje více informací o dodržení nebo nedodržení harmonogramu a dalších vlastnostech návrhů a projektů. Je také možné vytvářet vícerozměrné reporty obsahující více vlastností nejvyšší úrovně. Díky nim můžete barevně značit objekty podle jedné vlastnosti a zobrazovat vizuální značky pro jiné vlastnosti, čímž získáte bohatší vizuální zpětnou vazbu. Například je možné barevně značit součásti podle stavu nástrojů a současně zobrazovat značky na těchto součástech pro plán dokončení. Můžete přecházet mezi vlastnostmi reportů nejvyšší úrovně, a různými způsoby tak seskupovat a řadit reportovaná data. Předdefinované reporty z Teamcenter 9 Report Builder poskytují informace o součástech, které jsou ovlivněny změnovými příkazy, požadavky nebo problémovými reporty, a také o stavu součástí v procesu změn nebo pracovním NX

2 Co je nového v systému NX 8 postupu a komponentách s vyšší úrovní revize. Pomocí Teamcenter 9 Report Builder je možné vytvářet další reporty pro shromažďování a reportování jiných zájmových dat z řešení Teamcenter nebo externích datových zdrojů. Dokonalejší metody zadávání a využitelnosti umožňují snadněji vytvářet vizuální reporty, které pokrývají širší a složitější množinu dotazů. Nová podpora hodnot datového typu, seznamů platných hodnot, zápis dokončení a nové vlastnosti řešení Teamcenter zjednodušují definování reportů. Vizuální reportování v HD3D zobrazení také podporuje použití vlastních bitmap a legend, vlastní rozhraní InfoView, informace v bublinové nápovědě a hypertextové odkazy na webové stránky a přidružené dokumenty. Tím dosáhnete mnohem lepší vizuální zpětné vazby. Ověřování Nástroj NX Check-Mate pro kontrolní ověřování byl v systému NX 8 rozšířen na více než 300 předem připravených kontrolních programů a 900 kontrolních funkcí. Jejich součástí jsou nyní všechna kritéria kvality geometrických prvků, která definuje konsorcium Strategic Automotive Product Data Standards Industry Group jedná se o pokyny pro kvalitu dat výrobků. Dokonalejší uživatelské rozhraní HD3D a nástroje Check-Mate poskytuje bohatší vizuální interakci. Díky ní uživatelé rychleji pochopí a vyřeší vzniklé problémy. Ověřování požadavků V systému NX 7.5 byla rozšířena funkce ověření požadavků o možnost alokování požadavků řešení Teamcenter k podsystémům výrobku a jejich připojení k návrhům v NX. V NX 8 byla funkce ověření požadavků vylepšena o interakce HD3D zobrazení pro vytváření kontroly požadavků, výsledky a upozornění. Pomocí standardních funkcí HD3D zobrazení, například plovoucích listů, vizuálních značek, rozhraní InfoView, bublinové nápovědy a režimů průhledného zobrazení nyní funkce ověření požadavků nabízí vizuálně bohaté a více flexibilní prostředí pro zpětnou vazbu, které pomáhá při rychlém vyhledání, diagnostikování a odstranění problémů. Díky tomu budou výrobky vyhovovat příslušným požadavkům. NX pro produktivnější navrhování Modulární navrhování NX zavádí funkci modulárního navrhování, která zjednodušuje modelování a úpravy složitých návrhů a umožňuje paralelní spolupráci více konstruktérů. Pomocí modulů součástí lze návrhy dále dělit na izolované, samostatné funkční prvky s modulárním rozhraním v uspořádané struktuře opakovaně použitelných prvků s integrovanou inteligencí. Modelování založené na prvcích Nový prohlížeč prvků nabízí vizuálně bohaté grafické znázornění prvků a jejich vztahů, které pomáhá rychle a intuitivně pochopit záměr návrhu a dopady změn návrhu. Umístíte-li ukazatel na prvek v prohlížeči, objekt se v grafickém okně a v navigátoru součástí zvýrazní a zobrazí se jeho vztahy s jinými prvky a objekty. NX 8 dále disponuje novou možností výběru objektů v navigátoru součástí jako vstupu pro aktivní příkazy modelování. Obzvláště u složitých součástí je možné v navigátoru součástí provádět častou volbu položek rychleji a snadněji než v grafickém okně. NX 8 je flexibilnější a nabízí lepší ovládání při vytváření šablon prvků. Nyní je při vytváření šablon k dispozici větší výběr rozvržení zahrnující lineární, polygonální, podél objektu, referenční, kruhové spirálové nebo obecné volby. Také je možné vyplnit určenou hranici pomocí prvku ze šablony, vytvářet symetrické šablony v lineárním rozložení, rozložit sloupce a řádky nebo vzory v kruhovém nebo polygonálním rozvržení. Další ovládací prvky vám umožní definovat orientaci a vybrat jednotlivé instance pro časování, potlačení a změnu. Synchronní modelování Čtvrtá verze NX využívající synchronní technologii NX 8 zahrnuje dokonalejší funkce synchronního modelování, které zvyšují flexibilitu modelování a umožňují v kratším čase vyhodnotit více alternativních návrhů. Nyní je možné měnit pořadí křížících se zaoblení s opačnou konvexitou u součástí s historií prvků nebo bez ní. Při odstranění ploch modelu je možné zvolit opravu sousedících ploch. Úpravami ploch v synchronním modelování lze nyní dosáhnout kvalitnějších plynulejších rozšířených povrchů a je možné natahovat nebo posunovat části ploch omezené křivkami. Operace přesunu ploch jsou vylepšeny o ovládací prvky pro parametry směru a umístění přímo v grafickém okně namísto dialogových oken. V řadě příkazů je zdokonalena možnost výběru mezi součástmi, která zjednodušuje modelování použitím odkazů a propojení s jinými součástmi. Volné modelování NX 8 zlepšuje volné navrhování o zjednodušené pracovní postupy a lepší ovládací prvky pro celou řadu operací s křivkami a plochami, včetně lícování hran, tažení, přemostění a rozšíření ploch, proměnných offsetů, úprav a vyrovnání křivky, tvorby zaoblení a úpravy spline. Funkce zaoblení povrchů a hran nyní podporuje kuželové zaoblení. Jedná se o pokročilejší typ s hladkým vzhledem,

3 který pomáhá zlepšit estetickou kvalitu a zformovatelnost odlitků a plechových součástí. Nyní je možné vytvářet náčrty objektů analýzy pro plochy a facetová tělesa s barevnými legendami označujícími oblasti nad nebo pod náčrtem a omezení náčrtu. Návrh sestavy NX 8 používá feature a constraint navigátor, který usnadňuje vyhledávání a práci s vazbami sestav a řešení problémů. Je k dispozici na panelu prostředků a zobrazuje sloupce informací a voleb s možností konfigurace, které umožňují seskupení informací o vazbách podle komponent, podle vazeb nebo podle stavu. Nová vazba Fix and Bond uchycuje komponenty na příslušném místě. Assembly Navigator byl vylepšen o nové ikony pro nevyřešené vazby sestav, které srozumitelně označují povahu a závažnost problémů a poskytují rychlejší přístup k dodatečným informacím. Návrhy systémů vedení Aplikace pro návrhy vedení v NX 8 pomáhají automatizovat výběr a umístění součástí, čímž se zkracuje doba modelování. Součásti je možné automaticky vybrat a umístit na základě cílové charakteristiky a definice spuštění s kritérii vyhledávání součástí založenými na definovaných pravidlech a vztazích. Do nejnovější verze byly také přidány kalkulátory pro výpočet velikosti potrubí pro topení a klimatizaci na základě parametrů toku, prvek pro kontrolu výrobní délky trubek a kalkulátor pro výpočet kompenzace smrštění a vhodného ohýbacího stroje. NX 8 obsahuje nové prvky pro kontrolu vedení, které testují platnost spojů vedení a zobrazují výsledky. Kontrolní prvky je možné nastavit s použitím ověřovacích nástrojů NX Check-Mate nebo nakonfigurováním zpětného dotazu s upravenými podmínkami a parametry. V modelu Check-Mate nebo ve vizuálním reportování pomocí technologie HD3D lze znázornit výsledky s grafickými značkami a filtrovat je podle stavu. Tím rychle určíte a odstraníte případné problémy. Návrhy plechových součástí Návrhy plechových součástí jsou v NX 8 vylepšeny o funkce pro modelování v kontextu sestavy. Nyní je možné vytvářet asociativní ohyby pomocí stávající geometrie, můžete tak lépe pracovat s úhlem ohybu. Při převádění objemových modelů na plechové modely lze nyní zachovat ostré hrany s nulovým poloměrem zaoblení. Export přístřihů do souborů formátu DXF byl vylepšen o více možností pro plechové součásti. V NX 8 také snadněji vytvoříte děrovací šablony pro plechové komponenty díky novým nástrojům pro modelování šablon. Opakované použití Knihovna opakovaně použitelných prvků systému NX je společnou platformou pro všechny opakovaně použitelné prvky návrhů. Byla vylepšena o další nástroje pro správu knihovny, které umožňují přidávat nebo odstraňovat knihovny, upravovat vlastnosti, ovládat viditelnost a určovat, které knihovny budou pro aplikace systému NX k dispozici. Knihovna nově obsahuje i opakovaně použitelné objekty s tabulkovými procesory, které zahrnují atributy součástí a výrazy a umístění obrázků náhledu. Knihovnu sestav spojovacích prvků lze nyní uzpůsobovat pomocí součástí nebo řad součástí vaší společnosti, které budou sloužit jako normalizované spojovací prvky. NX Product Template Studio, nástroj pro vytváření šablon z existujících modelů, byl rozšířen o další funkce systému NX. Díky těmto vylepšením je nyní možné vytvářet šablony s upraveným rozhraním, které zahrnují optimalizační studie, kontrolu požadavků, dodatečné ověřování, kontrolu umístění vedení, HD3D značky, výběr materiálu, pomocné značky a další informace. Přidali jsme také nová vizuální pravidla a zlepšili podporu vícebajtových jazyků. Vizualizace Vizualizační nástroje v systému NX byly vylepšeny o pokročilé nástroje pro stínování a znázorňování v reálném čase, které nabízejí realističtější zobrazení pro účely revizí a ověřování estetického zobrazení. Nové prostředí úloh poskytuje přístup ke všem vizualizačním nástrojům z jednoho místa a pomáhá snadněji vytvářet vysoce kvalitní obrázky s efekty osvětlení založeného na obrázku, systémovými scénami a pokročilým stínováním materiálu. Pokročilé zobrazení okolních stínů zohledňuje okolní osvětlení celé scény namísto jednoho zdroje světla, a přidává tak modelu hloubku a pomáhá zlepšovat vnímání 3D tvarů. Výkresy Nástroje systému NX 8 pro tvorbu výkresů byly vylepšeny pomocí řady příkazů pro vytváření a úpravy vašich vlastních přizpůsobených šablon výkresů. Dále je možné vytvářet a upravovat asociativní okraje a zóny pro každý list výkresu v souboru šablon, konstruovat a měnit vlastní nadpisy, vytvářet a propojovat oblasti šablon, přidružovat poznámky, tabulky, symboly a zobrazení k oblastem výkresu, vytvářet opakovaně použitelné šablony výkresů z aktuální součásti výkresu a aplikovat pravidla založená na Knowledge Fusion pro ovládání chování objektů v šabloně při vložení do jiné součásti. S novým nástrojem pro vytváření přerušených pohledů ve výkresech můžete snadno přidávat více horizontálních nebo vertikálních přerušení do pohledu a na listu vykreslit kompaktnější zobrazení s vynecháním některých geometrických prvků. Tvorba výkresů a PMI nyní podporuje standardní písma včetně TrueType, OpenType a PostScript a umožňuje nahrazovat, opravovat nebo doplňovat dostupná písma. Podpůrná dokumentace k NX Pro dokumentaci nabízí aktuální verze NX nový vzhled, charakter a podporu navigace. Nové uživatelské rozhraní usnadňuje vyhledávání informací a procházení obsahu. Zvýšili jsme výkonnost vyhledávání a vyhledávání je také pro lepší přístupnost umístěno na horním okraji okna nápovědy. Dokumentace je uspořádána tak, aby se zvýšila relevance výsledků vyhledávání, a aby navigace byla intuitivnější a logičtější. Odkazy navigace na horním okraji každé stránky pomáhají při sledování aktuální pozice. Na jednotlivých stránkách se zobrazují odkazy na všechny související informace. NX 8 pro produktivnější simulaci Zkracuje čas potřebný k přípravě a řešení analytických modelů až o 70 %. Společnost Siemens posílila a rozšířila technologie ze své rozsáhlé řady řešení pro simulace a jejich spojením vzniklo moderní a kvalitní integrované analytické prostředí NX CAE s použitím prvotřídního řešiče metodou konečných prvků NX Nastran. V rámci NX CAE a řešení NX Nastran zavádí NX 8 více než 200 nových funkcí, které umožňují rychlé sestavování, aktualizace a simulace analytických modelů, provádění promyšlenějších inženýrských rozhodnutí a vytváření lepších výrobků v kratším čase.

4 NX 8 CAE NX CAE je moderní simulační prostředí poskytující všechny pokročilé funkce síťování, hraniční podmínky a rozhraní řešičů, které zkušený analytik od kvalitní analýzy očekává. Jedinečnost systému NX CAE oproti jiným preprocesorům spočívá ve způsobu, jakým integruje základní geometrii, která umožňuje intuitivní úpravy geometrických prvků, a asociativnost analytického modelu do multi-cad dat. Integrované víceoborové řešiče a podpora multi-cae řešiče umožňuje analytikům efektivněji provádět všechny simulace v jediném prostředí a omezit chyby při převodu dat. Pro systém NX 8 nabízí NX CAE rozšíření v následujících důležitých oblastech: Simulační prostředí a základ geometrie Vytváření ploch z existující sítě Vytváření ploch z existující sítě pomáhá analytikům při změně modelů s konečnými prvky, které neobsahují žádné geometrické prvky (například importované původní hromadné datové soubory) nebo při změně sítí, které nejsou přidruženy ke geometrickým prvkům. Funkce vytváření povrchu ze sítě je užitečná, pokud je nutné přidružit existující model s konečnými prvky k novému geometrickému prvku, připojit sítě typu shell nebo lokálně zjemnit oblast síťování, které není přidruženo ke geometrickým prvkům. Potlačení děr na plechových tělesech Tato funkce se používá v případě, kdy chce analytik ignorovat díry, které se nepodílejí na strukturních projevech modelu. V těchto místech eliminuje potlačení děr zbytečnou hustotu síťování. Nový příkaz pro potlačení děr může odstranit díry z plechových těles, například se střednicovými plochami, definované manuálním výběrem děr nebo určením děr menších než zadaná hodnota. Obálka oblasti proudění Obálka oblasti proudění pomáhá snadno vytvářet geometrii oblasti proudění používanou pro CFD analýzu ze složitých modelů, například pro objem vzduchu u modelů tvořených mnoha objemovými součástmi a komplikovanými geometrickými prvky. Algoritmus pokrývání povrchu vytváří vzduchotěsnou obálku na základě vybraných těles, která definuje hranice povrchu a vnořená tělesa. Víceoborová simulace a optimalizace Optimalizace topologie Přenesení simulace do nejranější fáze koncepčního návrhu. Optimalizace topologie pomáhá analytikům snížit hmotnost komponent výpočtem optimálního koncepčního návrhu na základě modelu s konečnými prvky, prostorových podmínek a zatížení. Integrace do prostředí systému NX umožňuje snadnou spolupráci mezi analytiky a konstruktéry, protože koncepční návrh lze bez problémů předat konstruktérům k dalším úpravám. Multifyzikální termomechanická analýza Pomocí multifyzikální termomechanické analýzy lze analyzovat problémy s tepelným kontaktem, které mají vliv také na chování struktury, například v konstrukci leteckého motoru. Termomechanická analýza se provádí pomocí řešení NX Thermal kombinovaného s NX Nastran 101 pro lineární statickou analýzu. Toto spojení lze v integrovaném prostředí snadno provést a navíc eliminuje chyby při přenosu dat. Simulace na úrovni systémů Tvorba systému pomocí externích superelementů Metoda FEM pro sestavy nyní analytikům umožňuje sestavovat, řešit a provádět postprocessing systémových modelů s použitím externích superelementů. S jejich pomocí mohou analytici snížit počet DOF (a díky tomu také počet rovnic) na takové množství, které lze ve velkém systémovém modelu zpracovat. Zjednodušené znázornění geometrických prvků je kromě toho i bezpečnější pro OEM, kteří nechtějí sdílet kompletní detaily o geometrických prvcích se všemi dodavateli. Paralelní zpracování pro analýzu proudění Paralelní zpracování urychluje řešení velkých modelů. Výpočet DMP (Distributed memory parallel) rozděluje velké simulace CFD mezi více procesorů, čímž se dosáhne 10násobně až 20násobně kratší doby řešení.

5 HD-PLM Měřítka výsledků NX CAE zavádí měřítka výsledků, která lze použít ke spojení výsledků simulace s konkrétními požadavky na výrobky. Po vyřešení modelu mohou analytici označit konkrétní množství výsledků jako pojmenované výrazy. Analytik může například vytvořit výraz obsahující hodnotu napětí dle pevnostní hypotézy von Mises z určeného dílčího případu daného řešení. Tento výraz je poté možné spojit s požadavky na výrobky uloženými v řešení Teamcenter, aby projektoví manažeři mohli být upozorněni v případě nesplnění požadavků. NX Nastran 8 Po dobu více než 40 let je Nastran standardním řešícím systémem založeným na metodě konečných prvků pro analýzu napětí, vibrací, konstrukčních vad, tepelného přenosu, akustiky a aeroelasticity. Přední výrobci po celém světě se spoléhají na NX Nastran při řešení nejdůležitějších inženýrských výpočtů pro výrobu bezpečných, spolehlivých a optimalizovaných konstrukcí při stále kratších časech konstrukčního cyklu. NX Nastran 8 zavádí řadu vylepšení v následujících důležitých oblastech: Disciplína a rozšíření fyzikálního prostoru Multifyzikální termomechanická analýza Pomocí multifyzikální termomechanické analýzy je možné analyzovat problémy s tepelným kontaktem, které mají vliv také na chování struktury. Termomechanická analýza se provádí pomocí kombinace řešení NX Thermal s NX Nastran (SOL 101) pro lineární statickou analýzu. Toto spojení lze snadno provést v integrovaném prostředí a navíc eliminuje chyby při přenosu dat. Rozšíření pro materiál a zatížení pro nelineární analýzu Nová rozšíření pro vlastnosti materiálů a zatížení pro nelineární analýzu umožňují simulaci více typů materiálů pro nelineární analýzu. Náleží sem například viskoelasticita u hyperelastických a nehyperelastických materiálů, Mullinův efekt u hyperelastického materiálu a kombinované tečení při elastické/ plastické deformaci. Dynamika rotorů Funkce dynamiky rotorů je určena pro analýzu rotujících strojních zařízení a umožňuje analyzovat generické, symetrické a asymetrické rotující konstrukce v pevných i rotujících referenčních systémech. S touto funkcí provedete důležitou analýzu otáček a stability, výpočty frekvence a přechodné odezvy s uplatněním přímého a modálního přístupu. Výpočetní výkon a numerická přesnost Zlepšení převoditelnosti paralelních výpočtů Zlepšení v NX Nastran 8 pro paralelní zpracování zvyšují výkonnost zpracování SMP (paralelní systém se sdílenou pamětí) a řeší optimalizaci frekvenční odezvy pro zpracování DMP (paralelní systém s distribuovanou pamětí). Number Počet of procesorů processors NXN1 NXN3 NXN6 NXN8 Rozšíření systému RDModes na více typů řešení NX Nastran 8 rozšiřuje systém RDModes na modální řešení transientní odezvy (SOL 112) a modální analýzu s optimalizačním řešením (SOL 200). RDModes nyní také podporuje restart s řešeními SOL 103, 111 a 112. Snadné modelování a postup inženýrských prací Lepší spojení Spojení velmi zjednodušují proces modelování FE. Kontaktní mechanismy NX Nastran byly rozšířeny o speciální případy, například kontakt hrana-hrana a hrana-povrch. V postprocesoru lze také zobrazit zatížení lepených spojů. Nový složený objemový element Nový složený objemový element nabízí geometricky přesnější znázornění podpory jehlanových elementů pro hyperelastické materiály a snadnější definice souřadnic materiálu u objemových elementů. Zlepšení superelementů NX Nastran 8 kompozitní materiál. Tento nový element je jedním z mnoha zlepšení zavedených v systému NX Nastran 8, jako je zlepšení superelementů umožňující uživatelům NX CAE snadno používat externí superelementy v kontextu FEM sestavy NX CAE. Zlepšení optimalizace Zdokonalili jsme i optimalizaci u proměnných konstrukce pouzder a nosníků a výstupů datového bloku konstrukčního cyklu. Podporujeme tak vlastnosti závislé na frekvenci, vyšší přesnost optimalizace a zobrazení více výsledků optimalizace. Zlepšení dynamiky NX Nastran 8 nabízí pokročilejší řešení dynamiky. Získáte tak vyšší přesnost a širší možnosti v následujících oblastech: Reziduální vektor Počáteční podmínky v transientním řešení (SOL 109/112) Rozšíření modálních prvků

6 Panel příspěvků Export pružného tělesa Tuhost závislá na frekvenci NX podpora simulace odezvy Statická kondenzace (vytváření substruktur) NX CAM pro programování NC strojů Předefinování výrobní produktivity pro strojní součásti pomocí NX 8 NX CAM posouvá hranice produktivity výroby pomocí celého spektra funkcí pro programování NC strojů optimalizovaných pro strojní součásti. Pro frézování, vrtání, soustružení, kombinované zpracování a řezání drátem jsou k dispozici pokročilé funkce programování nezbytné pro strojní součásti. V NX 8 navíc nové procesory nabízejí nejúčinnější přístup pro programování prizmatických prvků, jako jsou díry, štěrbiny nebo dutiny. Funkce frézování, soustružení a kombinovaného zpracování jsou rozšířeny o sledování zpracovávané součásti citlivé na posun. S jejich využitím dosáhnete zrychlení a zjednodušení programování strojních součástí. Pohyb zpracovávané součásti mezi nastaveními NX 8 CAM automaticky přesouvá modely zpracovávaných součástí z jednoho nastavení na jiné. Můžete použít libovolnou počáteční prázdnou definici a poté ji nechat následovat komponentu z jedné pozice do druhé. Zpracovávaná prázdná komponenta automaticky převezme pozice sestavy od základní součásti. Mezi nastaveními funguje asociativnost a aktualizační mechanismy Teamcenter podporuje konfigurace sestav Manuální Z tabulky včetně NPT, BSTP atd. Z nástroje Odvozený z modelu (CAD prvek anebo symbolický závit) Trvalé vedoucí postavení v oblasti CAM NX CAM po vydání verze 8 si i nadále udržuje pozici nejpokročilejšího řešení pro programování NC strojů. Disponuje nejlepšími funkcemi pro nejdůležitější obory a pokročilou technologií obrábění. Nová funkce 5osého obrábění usnadňuje více než kdy předtím využití 5osého obrábění, a to i v případě forem a lisování. NX 8 CAM nabízí také nové specializované metody pro obrábění turbínových komponent. Přizpůsobení obrábění založeného na prvcích (FBM) Díky interaktivnímu vývoji definic prvků a procesů poskytujících možnost rychlejšího přizpůsobení posouvá NX 8 CAM obrábění FBM na vyšší úroveň. Pomocí nové funkce Teach Features je možné interaktivně definovat vlastní typy prvků v grafickém prostředí. Funkce rozpoznání prvků poté dynamicky interpretuje XML definice prvků, včetně prvků uzpůsobených konkrétním potřebám vaší firmy. Objemové 2,5osé frézování Tradiční 2,5osé frézování je intuitivnější a produktivnější než kdy předtím díky novému přístupu k volbám v NX 8 CAM. Rychle určíte objem ubraného materiálu na základě volby vertikálních a horizontálních stěn. Výsledkem kombinace těchto stěn a zpracovávané součásti (polotovar) jsou řezy na základě volumetrické metody. Dle potřeb zpracovávaného materiálu mají řezy spodních stěn více hlubokých míst. Řezy bočních stěn mají dle potřeb zpracovávaného materiálu více průchodů. Při řezání se vždy používá zpracovávaná součást, čímž se eliminuje chod naprázdno. Neobrobený materiál zpracovávaného dílu je trvale zobrazen spolu s oblastmi řezu vizualizovanými před generováním dráhy nástroje. Frézování děr/výstupků Díry a výstupky se v NX 8 CAM zpracovávají samostatně, čímž se dosáhne optimálního vyfrézování. Výběr geometrických prvků podporuje manuální typ operace i operaci založenou na prvcích. Operace frézování děr/výstupků zahrnují specifické řezací a neřezací pohyby: Přístup k prvkům z různých vektorů Použití bezpečných přechodných spojení mezi prvky Vzory dokončovacího spirálového frézování pro konečnou úpravu Vzory hrubovacího spirálového frézování pro obrábění nahrubo Dokončovací a hrubovací spirálové frézování pro víceúrovňové obrábění nahrubo Nabízíme i dodatečné frézování vnitřních a vnějších závitů včetně kuželových závitů. A k dispozici je více definic závitů: Dále je možné pomocí nové funkce Teach Operations snadno vytvářet definice obráběcích procesů z operací NX CAM a označovat parametry specifické pro procesy, například řezání, neřezání, uživatelem definované události (UDE), cykly a parametry cyklů, úrovně řezání a parametry KF. Poté je možné libovolně upravit pravidla obrábění v editoru MKE (Machining Knowledge Editor) tak, aby byla obecnější. Náklon dráhy nástroje Flexibilní 5osé frézování lze snadno využít u tradičních 3osých aplikací. Namísto dlouhých nástrojů umožňujících dosáhnout hluboko do dutin lze v NX 8 naprogramovat řezy pomocí kratších nástrojů. Poté se automaticky nastaví sklon osy nástroje, aby nedošlo ke kolizi s držákem při řezání

7 v hlubokých místech. Podstatné výhody tohoto přístupu spočívají v rychlosti řezání, životnosti nástroje a kvalitě opracovaného povrchu. Frézování zařízení turbín Ve verzi 8 jsou funkce NX pro vícelopatkové turbíny a lopatkové disky rozšířeny o další metody řezání: Nová operace konečné úpravy zaoblení Konečné úpravy šroubových lopatek pro prvotřídní povrchovou úpravu Pokročilá víceúrovňová synchronizace bodů zajišťuje nejjemnější povrchovou úpravu. Interpolace osy nástroje probíhá automaticky a kdykoli je možné ji ovládat manuálně. Interpolovaná orientace se při manipulaci s osou nástroje zobrazí v náhledu. Zviditelní se všechny nebezpečné oblasti, NX u nich automaticky nastaví náklon, a zachová tak hladkou dráhu nástroje bez rýh. Dynamické ovládání osy nástroje Zobrazení nástroje v NX zahrnuje interaktivní úchyt. Můžete zobrazit celou sestavu stroje při tažení nástroje, a uvidíte polohy stroje při každém umístění nástroje. Zvýrazněny jsou kolize a omezení osy stroje. Tyto informace s plným kontextem jsou k dispozici při interaktivním nastavování osy nástroje nebo úpravě parametrů nástroje. Dílenská dokumentace Program pro NC stroj a informace o nástroji lze odeslat do výrobního provozu pomocí snadno upravitelných šablon. Odeslat můžete celé nastavení nebo vybrané operace. Šablony se upravují v aplikaci Excel, proto nejsou pro výstup přizpůsobených listů zapotřebí žádné znalosti TCL ani MOM programování: Délka obsahu stránky Opakování názvu Tabulky nástrojů a operací Grafika Atributy součástí Přes 1000 proměnných MOM Simulace NC stroje a virtuální stroj Virtuální stroj představuje nejvyšší úroveň simulace NC stroje poskytující nejlepší možnou jazykovou podporu, podporu cyklu a přesnost pohybu pro prověřování programů pro NC stroje. Používá Virtual NC Kernel (VNCK) od společnosti Siemens pro replikaci všech aspektů chování řídicí jednotky Sinumerik. NX 8 CAM podporuje nejnovější verze VNCK a modely 840D Solutionline a Powerline. Můžete využít také rotační i nerotační nástroje a byla celkově zlepšena výkonnost v rámci všech simulačních prostředí. Programování kontrolních programů NX CMM Programování kontrolních programů v systému NX pokročilo s NX 8 značně kupředu a jako první získalo osvědčení DMIS 5.2. Měření kvality je možné ovládat pomocí integrovaných výrobních informací (PMI). Dále můžete vytvářet složitější řetězce pohybů měření. Integrace výrobních informací (PMI) CMM programy plně využívají integrované informace PMI obsažené v NX. PMI zahrnují informace o anotacích GD&T a 3D, kde jsou uvedeny důležité výrobní tolerance, jež musí kontrolní programy ověřovat. Nyní je možné využít existující PMI v modelech systému NX k řízení programování a zajistit měření požadovaných tolerancí vzhledem ke specifikaci konstruktéra. Vytváření drah s více prvky Programování kontrolních programů v NX CMM rozšiřuje volby odkazů a spojení mezi jednotlivými měřeními. Proto je možné kontrolovat více prvků během jediné úlohy měření. Prevence kolizí Mezi kontrolními operacemi vytvoříte bezkolizní dráhy včetně operací řízených PMI a drah s více prvky. Tyto kontroly kolizí mezi operacemi doplňují operace založené na objemových elementech, které jsou vždy kontrolovány. Osvědčení NX je první řešení, které získalo osvědčení na základě nejnovějších norem organizace Dimensional Measuring Standards Consortium pro CMM programování DMIS 5.2. DMIS i nadále zůstává jedinou mezinárodní normou (DMIS verze 4.0 je norma ISO) pro výměnu informací o měření kvality. NX pro navrhování nástrojů a upínáků NX i nadále nabízí nejlepší komplexní nástroje pro navrhování kompletních nástrojových systémů pro výrobce forem, postupových lisovacích nástrojů a raznic. Vylepšené návrhy forem Systém NX 8 urychluje návrh a ověření forem. Dokonalejší vizualizace pomocí technologie HD3D pro ověřování lisovaných součástí pomáhá konstruktérům součástí a nástrojů nalézt a opravit více výrobních problémů, mezi něž patří: tloušťka stěny, dělení, dutiny, překrytí povrchů, okraje těles a elektrody. Přidat můžete také svoji vlastní kontrolu. Vylepšený nástroj pro navrhování chladicích okruhů zobrazuje směr toku a automatizuje připevnění tvarovek, čímž usnadňuje dokončení návrhu okruhu. Nová knihovna opakovaně použitelných dat pro normalizované součásti a základy forem umožňuje rychlejší vyhledávání a vkládání návrhů. Přidávání normalizovaných součástí do návrhu se provádí jednoduchým přetažením. Knihovna obsahuje nejnovější dostupná data z dodavatelských katalogů. A snadno přidáte i vlastní obsah. Vylepšené navrhování postupových lisovacích nástrojů Nové funkce NX 8 výrazně zkrátí dobu návrhu a pomohou dosáhnout cílových cen. Nový nástroj Quick Quotation vypočítává náklady přímo z vašich dat 3D návrhu a z režijních nákladů. Integrace aktuálního 3D návrhu s tabulkou výpočtu nákladů nyní umožňuje sledovat náklady na nástroje v průběhu realizace návrhu.

8 Nová knihovna opakovaně použitelných dat pro normalizované součásti a základy lisovacích nástrojů nabízí rychlejší vyhledávání a vkládání návrhů. Přidávání normalizovaných součástí do návrhu se provádí jednoduchým přetažením a knihovna zahrnuje nejnovější dostupný obsah dodavatelských katalogů. Díky spolupráci více konstruktérů na jednom nástroji je nyní možné zkrátit celkovou dobu návrhu. Řízení souběžných pracovních postupů navrhování umožňuje přidělovat konstruktérům konkrétní moduly nástroje a uchovává data projektu uspořádaná. Správa změn napomáhá při vytváření nových návrhů lisovacích nástrojů pro řady součástí. Například po navržení sady lisovacích nástrojů pro pravou součást je možné pomocí správy změn automatizovat vytvoření levé sady lisovacích nástrojů. Nový postup navrhování lisovacích nástrojů NX 8 zavádí nový pracovní postup, který automatizuje proces navrhování postupových lisovacích nástrojů. Postup uživatele provede procesem navrhování každé lisovací stanice se specializovanými nástroji pro děrování, ořezávání, ražení, tvarování a tvorbu prolisů. U postupových lisovacích nástrojů jsou sady nástrojů namontovány na jednom lisu. U postupových lisovacích nástrojů sady lisovacích nástrojů jsou jednotlivě připevněny na samostatné lisy. Z knihovny lze přidat vybavení pro přesun materiálu. Pomocí simulace pohybu se ověřuje, zda správně funguje přesun součástí a posloupnost lisovacích nástrojů. Přímo z modelu nástroje 3D objemového objektu také můžete automaticky vytvořit seznam součástí a výkresy. Vylepšené návrhy razicích nástrojů NX 8 přináší nové funkce, které zvyšují produktivitu vývoje lisovacích nástrojů. U komponent lisovacích nástrojů umožňuje nová knihovna opakovaně použitelných dat pro normalizované součásti a základy lisovacích nástrojů rychlejší vyhledávání a vkládání návrhů přetažením. Do knihovny byla přidána také nová sada děrovacích vložek. Pro zvýšení produktivity návrhu jsme zdokonalili modul navrhování plochy lisovacích nástrojů. Můžete například zajistit shodu úhlů zarovnání s výrobními specifikacemi automatizovanými vizuální kontrolou. Opakovaně využijete normalizované doplněné průřezy z knihovny a kontrolu parametrů průřezu. Pomocí specializovaných funkcí, jako jsou žebra nebo klínové drážky, urychlíte podrobný výkres návrhu děrovacího a lisovacího nástroje. Je možné automatizovat následné procesy programování NC strojů připojením PMI (Product Manufacturing Information) k povrchu lisovacích nástrojů. Plochy lze opatřit značkami pro specifické operace obrábění, které může NX CAM využít k automatizaci tvorby operací obrábění a nástrojů. Česka republika Na Maninách 7 Praha Tel: Fax: Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. Všechna práva vyhrazena. Siemens a logo společnosti Siemens jsou registrované ochranné známky společnosti Siemens AG. D-Cubed, Femap, Geolus, GO PLM, I-deas, Insight, JT, NX, Parasolid, Solid Edge, Teamcenter, Tecnomatix a Velocity Series jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. nebo jejích poboček v USA a v jiných zemích. Všechna další loga, ochranné známky, registrované ochranné známky nebo servisní známky zde použité jsou majetkem příslušných držitelů. X8-CS /11 L

Co je nového v Solid Edge ST6?

Co je nového v Solid Edge ST6? VLC 4. generace, se svolením Edison2 Siemens PLM Software Co je nového v Solid Edge ST6? Navrhujte lépe. Výhody Získání nových obchodních příležitostí s realističtějšími návrhy výrobků Snížení výrobních

Více

Kompatibilita a import CAD

Kompatibilita a import CAD Kompatibilita a import CAD Import a automatické rozpoznání 3D vlastností CATIA V5 WorkNC nyní nabízí import a automatické rozpoznání vlastností vrtaných otvorů z CATIA V5. V modulu automatického vrtání

Více

Siemens PLM Software. www.siemens.cz/plm

Siemens PLM Software. www.siemens.cz/plm NX Siemens PLM Software www.siemens.cz/plm Systém NX je komplexním CAx řešením pro vývoj produktů, který přináší výkonné nástroje pro design, simulaci, dokumentaci, přípravu výroby a samotnou výrobu nástrojů.

Více

Novinky v Solid Edge ST7

Novinky v Solid Edge ST7 Novinky v Solid Edge ST7 Primitiva Nově lze vytvořit základní geometrii pomocí jednoho příkazu Funkce primitiv je dostupná pouze v synchronním prostředí Těleso vytvoříme ve dvou navazujících krocích, kde

Více

PLM Software. NX CAM a SINUMERIK - dokonalé spojení Dokonalé spojení mezi CAM systémem a řídicími jednotkami vašich obráběcích strojů

PLM Software. NX CAM a SINUMERIK - dokonalé spojení Dokonalé spojení mezi CAM systémem a řídicími jednotkami vašich obráběcích strojů Siemens Product Lifecycle Management Software (CZ) s.r.o. NX CAM a SINUMERIK - dokonalé spojení Dokonalé spojení mezi CAM systémem a řídicími jednotkami vašich obráběcích strojů www.siemens.com/nx E x

Více

Tecnomatix digitální továrna

Tecnomatix digitální továrna Tecnomatix digitální továrna Siemens PLM Software www.siemens.cz/plm Produkty řady Tecnomatix jsou flexibilní řešení pro plánování, simulace a řízení výrobních procesů. Jejich velký ekonomický přínos spočívá

Více

Práce s velkými sestavami

Práce s velkými sestavami Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Práce s velkými sestavami Číslo publikace spse01650 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Obsah. Co je nového v Advance CAD 2015 NOVINKY... 5 VYLEPŠENÍ... 8

Obsah. Co je nového v Advance CAD 2015 NOVINKY... 5 VYLEPŠENÍ... 8 Obsah NOVINKY... 5 1: Nová ukotvitelná paleta nástrojů...5 2: Oříznutí výřezu...5 3: Různé typy licencí...5 4: Uživatelské nastavení stránky...6 5: Nastavení barev pro šrafy...7 6: Asociativita úhlových

Více

Autodesk Inventor 2017

Autodesk Inventor 2017 Novinky Autodesk Inventor 2017 www.graitec.cz www.cadnet.cz, helpdesk.graitec.cz, www.graitec.com Novinky Autodesk Inventor PDF dokument obsahuje přehled novinek produktu Autodesk Inventor 2017. Obsah:

Více

SolidCAM Podpora metodiky

SolidCAM Podpora metodiky SolidCAM Podpora metodiky Tento materiál vznikl v rámci projektu: STROJTECH Inovace a zefektivnění vzdělávání podle ŠVP 3D modelování ve strojírenství a stavebnictví CZ.1.07/1.1.16/01.0054 Tento projekt

Více

Co je nového v RhinoCAMu 2012

Co je nového v RhinoCAMu 2012 Co je nového v RhinoCAMu 2012 6. únor Tento dokument popisuje nové funkce a vylepšení, které přináší RhinoCAM 2012, CAM systém pro Rhinoceros 4.0 a Rhinoceros 5.0 od společnosti MecSoft Corporation. 2012,

Více

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640

Pole sestavy. Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Pole sestavy Číslo publikace spse01640 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle

Více

Vysoce produktivní výroba součástí

Vysoce produktivní výroba součástí www.siemens.cz/plm Vysoce produktivní výroba součástí NX CAM kompletní řešení pro rychlejší tvorbu lepších součástí www.siemens.com/plm/nx/cam Výhody řešení NX CAM Jak díky softwaru NX rychleji vytvoříte

Více

RECENZE APLIKACE NX CMM INSPECTION PROGRAMMING

RECENZE APLIKACE NX CMM INSPECTION PROGRAMMING Dr. Charles Clarke RECENZE APLIKACE NX CMM INSPECTION PROGRAMMING Průmyslové trendy a požadavky...3 Nový přístup k tvorbě kontrolních programů CMM...4 Používaná aplikace...4 Automatické programování kontrolních

Více

Software Form Control

Software Form Control Měření na kliknutí myši. Tak jednoduchá je kontrola obrobku v obráběcím centru pomocí měřícího softwaru FormControl. Nezáleží na tom, zda má obrobek obecné 3D kontury nebo běžný 2.5D charakter. Uživatel

Více

Obsah. Předmluva 15 KAPITOLA 1 17 KAPITOLA 2 39

Obsah. Předmluva 15 KAPITOLA 1 17 KAPITOLA 2 39 Předmluva 15 KAPITOLA 1 17 AutoCAD Tour 17 Úvod 17 Spuštění programu AutoCAD 18 Okno aplikace AutoCAD 20 Ovládací prvky 22 Příkazový řádek 25 Dynamická výzva 28 Vizuální nastavení 29 Práce s výkresovými

Více

TDS-TECHNIK 13.0 pro BricsCad

TDS-TECHNIK 13.0 pro BricsCad TDS-TECHNIK 13.0 pro BricsCad V následujícím textu jsou uvedeny informace o hlavních novinkách strojírenské nadstavby TDS-TECHNIK pro BricsCad v rozsahu sady Komplet. Poznámka: Pokud máte předplacený Aktualizační

Více

Obsah školení SolidWorks pro pokročilé 4 dny

Obsah školení SolidWorks pro pokročilé 4 dny Obsah školení SolidWorks pro pokročilé 4 dny 1. Den Další způsob modelování sestav, použití prvků sestavy a inteligentní šrouby, práce s velkými sestavami Lekce 1: Modelování sestavy shora dolů Modelování

Více

Novinky Revit Architecture 2012

Novinky Revit Architecture 2012 Novinky Revit Architecture 2012 Konstrukční modelování Prvky lze rozdělit na více částí z konstrukčních důvodů (např. z hlediska výroby). Rozdělené části si zachovávají vztah k původnímu objektu. Vylepšený

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM Cíl podproduktu HSM Works Tento kurz si klade za cíl naučit uživatele ovládat program HSMWorks. Dalším cílem je naučit uživatele základním

Více

Obsah KAPITOLA 1 13 KAPITOLA 2 33

Obsah KAPITOLA 1 13 KAPITOLA 2 33 Obsah KAPITOLA 1 13 Seznámení s programem AutoCAD 13 Úvod 13 Spuštění programu AutoCAD 13 Okno aplikace AutoCAD 16 Ovládací prvky 17 Příkazový řádek 20 Dynamická výzva 24 Vizuální nastavení 24 Práce s

Více

TDS-TECHNIK 13.0 pro ZwCAD

TDS-TECHNIK 13.0 pro ZwCAD TDS-TECHNIK 13.0 pro ZwCAD V následujícím textu jsou uvedeny informace o hlavních novinkách strojírenské nadstavby TDS-TECHNIK pro ZwCAD v rozsahu sady Komplet. Poznámka: Pokud máte předplacený Aktualizační

Více

TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD

TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD TDS-TECHNIK 13.1 pro AutoCAD V následujícím textu jsou uvedeny informace o hlavních novinkách strojírenské nadstavby TDS-TECHNIK. V přehledu je souhrn novinek verzí 13.0 a 13.1. Poznámka: Pokud máte předplacený

Více

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29

Obsah. Úvod 9. Orientace v prostředí programu SolidWorks 11. Skica 29. Kapitola 1 11. Kapitola 2 29 Úvod 9 Kapitola 1 11 Orientace v prostředí programu SolidWorks 11 Pruh nabídky 12 Nabídka Možnosti 14 Nápověda 14 Podokno úloh 15 Zdroje SolidWorks 15 Knihovna návrhů 15 Průzkumník souborů 16 Paleta pohledů

Více

Co je nového v ZW3D 2015 CAM

Co je nového v ZW3D 2015 CAM Co je nového v ZW3D 2015 CAM ZWCAD Software Co., Ltd. Obsah: CAM Základ CAM Správce Nová značka Stavy operace Podpora automatického přejmenování po vložení složky Jednodušší definice standardní funkce

Více

Řešení pro truhláře a návrháře nábytku

Řešení pro truhláře a návrháře nábytku Řešení pro truhláře a návrháře nábytku "Woodwork pro Inventor je so ware zázračně měnící celý proces výroby nábytku. Našim zákazníkům šetří hodiny a hodiny času." Steven Widom WOODWORK FOR INVENTOR Woodwork

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jiří Haňáček. [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jiří Haňáček [ÚLOHA 39 Sestavení nerozebíratelné] 1. CÍL KAPITOLY Prostředí sestavy v Solid Edge nabízí sadu příkazů, pomocí nichž můžete do sestavy

Více

Analýza a prezentace dat

Analýza a prezentace dat 2015 Analýza a prezentace dat rozsah: 2 dny (10 hodin) Mgr. Jiří Číhař www.dataspectrum.cz Analýza a prezentace dat Formátování buněk Nastavení vhodného formátu čísla Vytváření vlastních formátovacích

Více

TECHNICKÁ DOKUMENTACE

TECHNICKÁ DOKUMENTACE TECHNICKÁ DOKUMENTACE Jan Petřík 2013 Projekt ESF CZ.1.07/2.2.00/28.0050 Modernizace didaktických metod a inovace výuky technických předmětů. Obsah přednášek 1. Úvod do problematiky tvorby technické dokumentace

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM HSMWorks Přehled modulů Kapitola 1 - seznámení s prostředím HSM Works Kapitola 2 - import modelů, polohování Kapitola 3 - základy soustružení

Více

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012

Komplexní správa technických dat. PDM základní pojmy. Ing. Martin Nermut, 2012 Komplexní správa technických dat PDM základní pojmy Ing. Martin Nermut, 2012 Projektování - konstrukční a technologické procesy součást životního cyklu výrobku (PLM - Product Lifecycle Management) Nárůst

Více

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7

Obsah. Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 Obsah VÍTEJTE V ADVANCE CONCRETE 2012... 5 OBECNÉ... 6 Výkon a stabilita... 6 Nové nastavení / možnosti... 7 MODELOVÁNÍ... 8 Označené konce prvků při jejich výběru... 8 Výkaz materiálů (BOM) Možnost nastavit

Více

Úvod do programu Solid Edge

Úvod do programu Solid Edge Úvod do programu Solid Edge Cíle této kapitoly V průběhu této kapitoly se naučíte: jak vypadá prostředí programu Solid Edge, najít a otevřít dokument programu Solid Edge, vytvořit a uložit dokument, používat

Více

Možnosti upgradu. CorelDRAW Graphics Suite X3. CorelDRAW Graphics Suite X4. CorelDRAW Graphics Suite 12 Graphics Suite 11 Graphics Suite

Možnosti upgradu. CorelDRAW Graphics Suite X3. CorelDRAW Graphics Suite X4. CorelDRAW Graphics Suite 12 Graphics Suite 11 Graphics Suite 10 Uživatelské rozhraní Nové ikony a ovládací prvky poskytují modernější a intuitivnější pracovní prostředí. Interaktivní nástroj Tabulka Umožňuje vytvářet a importovat tabulky a zajišťovat strukturovaná

Více

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13

Obsah. 1 Úvod do Visia 2003 15. 2 Práce se soubory 47. Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 13 1 Úvod do Visia 2003 15 Visio se představuje 16 Výchozí podmínky 16 Spuštění a ukončení Visia 18 Způsoby spuštění Visia 18 Ukončení práce s Visiem

Více

Obsah. Kompatibilita s AutoCAD 2015... 5. Vylepšené pomocné čáry... 6 Kótování... 6 Manuální kóty... 6. Export do Autodesk Navisworks...

Obsah. Kompatibilita s AutoCAD 2015... 5. Vylepšené pomocné čáry... 6 Kótování... 6 Manuální kóty... 6. Export do Autodesk Navisworks... Co je nového v Advance Steel 2015 Co je nového v Autodesk Advance Steel 2015 Obsah REBRANDING... 5 RŮZNÉ... 5 Kompatibilita s AutoCAD 2015... 5 ADVANCE STEEL MANAGEMENT TOOLS... 5 VÝPIS... 5 VÝKRES...

Více

Technologie II. Strojní programování. Přednáška č. 7. Autor: doc. Ing. Martin Vrabec, CSc.

Technologie II. Strojní programování. Přednáška č. 7. Autor: doc. Ing. Martin Vrabec, CSc. Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Projekt OPPA Systém elektronické podpory studia (SEPS) Řešen na FS ČVUT v Praze od 1. 4. 2011 Technologie II Strojní programování Přednáška

Více

Autodesk AutoCAD 2018

Autodesk AutoCAD 2018 Novinky Autodesk AutoCAD 2018 www.graitec.cz www.cadnet.cz, helpdesk.graitec.cz, www.graitec.com Novinky Autodesk AutoCAD 2018 PDF dokument obsahuje přehled novinek produktu AutoCAD 2018. AutoCAD 2018

Více

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit.

Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Úvodní příručka Microsoft Visio 2013 vypadá jinak než ve starších verzích, proto jsme vytvořili tuto příručku, která vám pomůže se s ním rychle seznámit. Aktualizované šablony Šablony vám pomáhají při

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Modul 03 Technické předměty Ing. Pavel Dostál 1 Vývoj

Více

: visi progress. expert na konstrukci střižných nástrojů

: visi progress. expert na konstrukci střižných nástrojů progress : visi progress expert na konstrukci střižných nástrojů VISI Progress je program určený pro konstrukci lisovacích a postupových střižných nástrojů. Poskytuje specifické funkce, které jsou v daném

Více

GF Machining Solutions. Mikron MILL P 800 U ST

GF Machining Solutions. Mikron MILL P 800 U ST GF Machining Solutions Mikron MILL P 800 U ST Mikron MILL P 800 U ST Soustružení. Hrubování. Dokončování. Jediná upínací operace. Mikron MILL P 800 U ST pro simultánní soustružení je nové řešení, založené

Více

PLM Software. Začínáme se správou produktových dat Klíčové funkce a přínosy systému pro správu produktových dat. Answers for industry

PLM Software. Začínáme se správou produktových dat Klíčové funkce a přínosy systému pro správu produktových dat. Answers for industry Siemens Product Lifecycle Management Software (CZ) s.r.o. Začínáme se správou produktových dat Klíčové funkce a přínosy systému pro správu produktových dat www.siemens.com/teamcenter e x e c u t i v e

Více

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player.

Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Návod na ovládání veřejné mapové aplikace: Generel cyklodopravy Pro správné zobrazení mapové aplikace je potřeba mít nainstalovaný zásuvný modul Flash Adobe Player. Logo, název Panel nástrojů Odkazy Vrstvy

Více

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí

Výkresy. Projekt SIPVZ D Modelování v SolidWorks. Autor: ing. Laďka Krejčí Výkresy Projekt SIPVZ 2006 3D Modelování v SolidWorks Autor: ing. Laďka Krejčí 2 Obsah úlohy Otevření šablony výkresu Vlastnosti, úprava a uložení formátu listu Nastavení detailů dokumentu Vytvoření výkresu

Více

Aplikované úlohy Solid Edge

Aplikované úlohy Solid Edge Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jana Kalinová [ÚLOHA 36 ÚVOD DO PROSTŘEDÍ SESTAVA A SVAŘENEC] 1 CÍL KAPITOLY. Cílem této kapitoly je co nejrychlejší zorientování se v novém modulu

Více

RECENZE APLIKACE NX CAM TURBOMACHINERY MILLING

RECENZE APLIKACE NX CAM TURBOMACHINERY MILLING Dr. Charles Clarke RECENZE APLIKACE NX CAM TURBOMACHINERY MILLING Důležité tržní faktory... 3 Stávající specializované aplikace... 3 Nová generace flexibility... 4 Specializované operace pro lopatková

Více

Obsah. Úvod do studia 11 Co byste měli předem znát 13. Úvod do obsluhy AutoCADu 23. Kapitola 1 11. Kapitola 1 23

Obsah. Úvod do studia 11 Co byste měli předem znát 13. Úvod do obsluhy AutoCADu 23. Kapitola 1 11. Kapitola 1 23 Předmluva 9 Komu je tato kniha určena 11 Kapitola 1 11 Úvod do studia 11 Co byste měli předem znát 13 CAD technologie 13 Product Lifecycle Management 14 AutoCAD není jenom CAD, je to vývojová platforma

Více

FEMAP. světové řešení MKP pro systém Windows. Siemens PLM Software

FEMAP. světové řešení MKP pro systém Windows. Siemens PLM Software FEMAP světové řešení MKP pro systém Windows Siemens PLM Software www.femap.cz Při vývoji výrobků, které mají dosahovat náročných pevnostních a kvalitativních vlastností, nelze nic ponechat náhodě. Výpočty

Více

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660

Výpisy sestavy. Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Výpisy sestavy Číslo publikace spse01660 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product

Více

SADA SOLIDWORKS SIMULATION ŘEŠENÍ PRO OVĚŘENÍ NÁVRHU

SADA SOLIDWORKS SIMULATION ŘEŠENÍ PRO OVĚŘENÍ NÁVRHU SADA SOLIDWORKS SIMULATION ŘEŠENÍ PRO OVĚŘENÍ NÁVRHU 3D NÁVRH A KONSTRUOVÁNÍ ZALOŽENÉ NA SIMULACI Výrobní společnosti ve všech oborech udělaly z 3D virtuální simulace cenný nástroj pro konstruktéry, který

Více

Reliance 3 design OBSAH

Reliance 3 design OBSAH Reliance 3 design Obsah OBSAH 1. První kroky... 3 1.1 Úvod... 3 1.2 Založení nového projektu... 4 1.3 Tvorba projektu... 6 1.3.1 Správce stanic definice stanic, proměnných, stavových hlášení a komunikačních

Více

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365

Snažší používání. > Prostředí pro mobilní zařízení. > Vylepšení uživatelského komfortu. > Zjednodušení práce. > Integrace Office 365 Microsoft Dynamics NAV 2015 Co je nového? Microsoft Dynamics NAV je systém pro řízení firmy, který se snadno implementuje a používá. Zároveň je dostatečnou oporou pro všechny vaše obchodní ambice. Rychlejší

Více

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL

CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Projekt: CENTRUM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ODBORNÝCH ŠKOL Kurz: Stavba a provoz strojů v praxi 1 OBSAH 1. Úvod Co je CNC obráběcí stroj. 3 2. Vlivy na vývoj CNC obráběcích strojů. 3 3. Směry vývoje CNC obráběcích

Více

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM

BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM BALISTICKÝ MĚŘICÍ SYSTÉM UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 2.3 2007 OBSAH 1. ÚVOD... 5 2. HLAVNÍ OKNO... 6 3. MENU... 7 3.1 Soubor... 7 3.2 Měření...11 3.3 Zařízení...16 3.4 Graf...17 3.5 Pohled...17 1. ÚVOD

Více

Novinky v Advance Steel 2016 R2

Novinky v Advance Steel 2016 R2 Novinky v Advance Steel 2016 R2 Tento dokument obsahuje výběr novinek v aktualizaci Autodesk Advance Steel 2016 R2, která byla vydána v září 2015. 1. VŠEOBECNĚ 1.1. Možnost sdílet vyhledávací filtry mezi

Více

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání

SolidWorks. SW je parametrický 3D modelář a umožňuje. Postup práce v SW: Prostředí a ovládání SolidWorks Prostředí a ovládání SW je parametrický 3D modelář a umožňuje objemové a plošné modelování práci s rozsáhlými sestavami automatické generování výrobních výkresu spojení mezi modelováním dílu,

Více

Obsah. Úvod do prostorového modelování 9. Prostředí AutoCADu při práci ve 3D 15 KAPITOLA 1 KAPITOLA 2

Obsah. Úvod do prostorového modelování 9. Prostředí AutoCADu při práci ve 3D 15 KAPITOLA 1 KAPITOLA 2 KAPITOLA 1 Úvod do prostorového modelování 9 Produkty společnosti Autodesk 9 3D řešení 10 Vertikální řešení založené na platformě AutoCAD 10 Obecný AutoCAD 11 Obecné 2D kreslení 11 Prohlížeče a pomocné

Více

www.siemens.cz/solidedge Solid Edge. Navrhujte lépe. Solid Edge se synchronní technologií odhaluje tajemství lepšího návrhu. www.siemens.

www.siemens.cz/solidedge Solid Edge. Navrhujte lépe. Solid Edge se synchronní technologií odhaluje tajemství lepšího návrhu. www.siemens. www.siemens.cz/solidedge Solid Edge. Navrhujte lépe. Solid Edge se synchronní technologií odhaluje tajemství lepšího návrhu. www.siemens.cz/plm Rychlé a flexibilní modelování součástí Solid Edge se Synchronní

Více

Miroslav Stárek. Brno, 16. prosince 2010. 2010 ANSYS, Inc. All rights reserved. ANSYS, Inc. Proprietary

Miroslav Stárek. Brno, 16. prosince 2010. 2010 ANSYS, Inc. All rights reserved. ANSYS, Inc. Proprietary Autodesk Academia Forum 2010 Simulace a optimalizace návrhu a význam pro konstrukční návrh Miroslav Stárek Brno, 16. prosince 2010 2010 ANSYS, Inc. All rights reserved. 11 ANSYS, Inc. Proprietary Nástroj

Více

Přepracované pásy karet Ikony jsou přehlednější a vzhled odpovídá ostatním aplikacím Autodesku.

Přepracované pásy karet Ikony jsou přehlednější a vzhled odpovídá ostatním aplikacím Autodesku. Novinky Revit MEP 2011 Vylepšení uživatelského rozhraní Přepracované pásy karet Ikony jsou přehlednější a vzhled odpovídá ostatním aplikacím Autodesku. Karta Upravit V okamžiku výběru nějakého nástroje

Více

Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy

Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy Centrum Digitální Optiky Meo S-H: software pro kompletní diagnostiku intenzity a vlnoplochy Výzkumná zpráva projektu Identifikační čí slo výstupu: TE01020229DV003 Pracovní balíček: Zpracování dat S-H senzoru

Více

Produktové Dokumenty (Datum 28.11.2014) Srovnání verzí: pcon.planner 7.0 Rozdíly mezi verzemi Standard-, ME a PRO

Produktové Dokumenty (Datum 28.11.2014) Srovnání verzí: pcon.planner 7.0 Rozdíly mezi verzemi Standard-, ME a PRO Produktové Dokumenty (Datum 28.11.2014) Srovnání verzí: pcon.planner 7.0 Rozdíly mezi verzemi Standard-, ME a PRO Základní formáty STD ME PRO Nahrávání a ukládání souborů DWG a DWT Převod a podpora starších

Více

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jana Kalinová [ÚLOHA 35 TABULKY A OSTATNÍ VÝSTUPY]

Aplikované úlohy Solid Edge. SPŠSE a VOŠ Liberec. Ing. Jana Kalinová [ÚLOHA 35 TABULKY A OSTATNÍ VÝSTUPY] Aplikované úlohy Solid Edge SPŠSE a VOŠ Liberec Ing. Jana Kalinová [ÚLOHA 35 TABULKY A OSTATNÍ VÝSTUPY] 1 CÍL KAPITOLY Naučit uživatele pracovat s alternativními výstupy, umožňujícími zjednodušené zadávání

Více

Pokud Vám termíny nevyhovují, nebo máte zájem uspořádat specifické firemní školení, prosím obraťte se na Vaši BEKO kontaktní osobu.

Pokud Vám termíny nevyhovují, nebo máte zájem uspořádat specifické firemní školení, prosím obraťte se na Vaši BEKO kontaktní osobu. Vážení zákazníci, rostoucí zájem o podporu a školení systémů CATIA, ENOVIA, DELMIA, 3DVIA, nás přivedl na myšlenku, poskytovat nejenom specificky zaměřené firemní kurzy těchto systémů, ale také nabízet

Více

Svařované sestavy (cvičení)

Svařované sestavy (cvičení) Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: KONSTRUOVÁNÍ V CAD TŘETÍ GARSTKA A. 1.4.2013 Název zpracovaného celku: SVAŘOVANÉ SESTAVY (cvičení) Svařované sestavy (cvičení) Autodesk Inventor umožňuje efektivní tvorbu

Více

Záložka také kombinuje ikony s textem a tak usnadňuje vyhledání přesně té funkce, kterou potřebujete.

Záložka také kombinuje ikony s textem a tak usnadňuje vyhledání přesně té funkce, kterou potřebujete. Co je nového v Mastercam 2017 Obecná vylepšení NOVÝ VZHLED PROGRAMU Mastercam 2017 přináší nový vzhled nástrojové lišty podobné stylu Microsoft Office. Nový vzhled a ovládání zhodnotí vaše dřívější zkušenosti

Více

Novinky v systému Solid Edge ST3

Novinky v systému Solid Edge ST3 Novinky v systému Solid Edge ST3 Výhody Zlepšení naplňující vizi synchronní technologie Rychlejší tvorba modelů Rychlejší úpravy Lepší využití importované geometrie Vylepšení simulací Podpora více úloh

Více

www.smap3d Piping.com

www.smap3d Piping.com www.smap3d Piping.com Smap3D Piping Software pro návrh 3D potrubního systému Od P&ID diagramů přes 3D návrh po izometrické výkresy 3D návrh potrubí snadno s využitím tříd potrubí Smap3D Piping je 3D CAD

Více

Tvorba kurzu v LMS Moodle

Tvorba kurzu v LMS Moodle Tvorba kurzu v LMS Moodle Před počátkem práce na tvorbě základního kurzu znovu připomínám, že pro vytvoření kurzu musí být profil uživatele nastaven administrátorem systému minimálně na hodnotu tvůrce

Více

Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly

Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly Technické podmínky Veřejné zakázky Nákup strojního vybavení dílenské víceúčelové haly Obecné technické podmínky platné pro celou dodávku Kvalitní a spolehlivé stroje. Součástí dodávky budou všechny komponenty

Více

Technický katalog Systémy nosných ramen

Technický katalog Systémy nosných ramen Technický katalog Systémy nosných ramen 2 Různé úhly výhledu na stroj, vysoký nebo malý obsluhující pracovník, práce vsedě nebo vstoje se systémy nosných ramen Rittal optimálně realizujete interakci mezi

Více

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012

Parametrické modelování těles. Autodesk INVENTOR. Ing. Richard Strnka, 2012 Parametrické modelování těles Autodesk INVENTOR Ing. Richard Strnka, 2012 Svařenec páky modelování sveřenců v Inventoru Modelování svařenců Výklad: Autodesk Inventor poskytuje pro modelování svařovaných

Více

Obsah. 1. Obecná vylepšení Úpravy Prvky Zatížení Výpočet Posudky a výsledky Dokument...

Obsah. 1. Obecná vylepšení Úpravy Prvky Zatížení Výpočet Posudky a výsledky Dokument... Novinky 2/2016 Obsah 1. Obecná vylepšení...3 2. Úpravy...7 3. Prvky...9 4. Zatížení... 11 5. Výpočet...4 6. Posudky a výsledky...5 7. Dokument...8 2 1. Obecná vylepšení Nové možnosti otáčení modelu, zobrazení

Více

Přehled novinek Autodesk Revit 2013

Přehled novinek Autodesk Revit 2013 Přehled novinek Autodesk Revit 2013 Hlavní novinky Revit Architecture: - Vylepšená tvorba schodišť - Vylepšená tvorba zábradlí - Nové vlastnosti materiálů - Vylepšení vizualizací - Vylepšení tvorby součástí

Více

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13

Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12. 1 Úvod do Excelu 2003 13 Předmluva 11 Typografická konvence použitá v knize 12 1 Úvod do Excelu 2003 13 Spuštění a ukončení Excelu 14 Spuštění Excelu 14 Ukončení práce s Excelem 15 Přepínání mezi otevřenými sešity 16 Oprava aplikace

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 1 5 4 6 U k á z k a k n i h

Více

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra

Co je Symantec pcanywhere 12.0? Hlavní výhody Snadné a bezpečné vzdálené připojení Hodnota Důvěra Symantec pcanywhere 12.0 Špičkové řešení vzdáleného ovládání pro odbornou pomoc a řešení problémů Co je Symantec pcanywhere 12.0? Symantec pcanywhere, přední světové řešení vzdáleného ovládání*, pomáhá

Více

Co je nového v GM EPC

Co je nového v GM EPC Co je nového v GM EPC GM Next Gen EPC má mnoho nových funkcí, umožňujících najít správný díl rychleji a snáze. Podrobné pokyny k použití každé funkce si zobrazíte zvolením Uživatelské příručky z nabídky

Více

Kompletní sortiment pro pokrytí všech Vašich potřeb ohraňování

Kompletní sortiment pro pokrytí všech Vašich potřeb ohraňování R Ohraňování Kompletní sortiment pro pokrytí všech Vašich potřeb ohraňování Postaveno na pevných základech HFE série, modely ohraňovacích lisů Amada HFE3i zahrnují další prvky pro zvýšení výroby a inovativní

Více

Truss 4.7. Předvolby nastavení tisku

Truss 4.7. Předvolby nastavení tisku Truss 4.7 Firma Fine s.r.o. připravila verzi 4.7 programu Truss. Tato verze přináší následující změny a vylepšení: Změna práce s násobnými vazníky Z důvodu omezení chyb v průběhu návrhu byl upraven způsob

Více

Informace k e-learningu

Informace k e-learningu Informace k e-learningu Příprava na testy bude probíhat samostatně formou e-learningových školení přístupných způsobem popsaným níže. Zkušební testy, pomocí kterých se budete připravovat na závěrečný test,

Více

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky

Access. Tabulky. Vytvoření tabulky Access správa databáze (tabulky, relace, omezující podmínky, data...) uživatelské prostředí pro práci s databází (formuláře, sestavy, datové stránky, makra...) ukázková aplikace Northwind hlavní okno databáze

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Školení Siemens NX červenec - září

Školení Siemens NX červenec - září 2015 Školení Siemens NX červenec - září Přechod CATIA V5 na NX - základní školení Toto základní školení systému NX je určené pro uživatele, kteří pracují s CATIA V5 a potřebují zvládnout nový systém. Školení

Více

MS EXCEL. MS Excel 2007 1

MS EXCEL. MS Excel 2007 1 MS Excel 2007 1 MS EXCEL Gymnázium Jiřího Wolkera v Prostějově Výukové materiály z informatiky pro gymnázia Autoři projektu Student na prahu 21. století - využití ICT ve vyučování matematiky na gymnáziu

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 6. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 6 1 Obsah Kontingenční tabulky... 3 Zdroj dat... 3 Příprava dat... 3 Vytvoření kontingenční tabulky... 3 Možnosti v poli Hodnoty... 7 Aktualizace

Více

Autodesk Inventor novinky 2. část

Autodesk Inventor novinky 2. část Autodesk Inventor 2014 - novinky 2. část Stanislav Pavelka Ing. Dominik Kubíček 2013 Autodesk Autodesk Inventor 2014 Produktivita 1. část Náčrt a modelování Nové nástroje tvorby sestav 2. část Návrh velkých

Více

Brožura k výrobku. Leitz Reference Xe. Souřadnicový měřicí stroj

Brožura k výrobku. Leitz Reference Xe. Souřadnicový měřicí stroj Brožura k výrobku Leitz Reference Xe Souřadnicový měřicí stroj 2 Leitz Reference Xe Coordinate Measuring Machine Souřadnicový měřicí stroj pro malé a střední podniky Leitz Reference Xe Malé a střední podniky,

Více

WORD 2007 grafický manuál

WORD 2007 grafický manuál TLAČÍTKO OFFICE dříve známo jako nabídka Soubor umožňuje práci se souborem (otevřít nový nebo existující, uložit, vytisknou, odeslat, zavřít program, ) Mimo jiné zobrazuje názvy posledních otevřených dokumentů

Více

Co je nového v ZW3D 2015 CAD. ZWCAD Software Co., Ltd.

Co je nového v ZW3D 2015 CAD. ZWCAD Software Co., Ltd. Co je nového v ZW3D 2015 CAD ZWCAD Software Co., Ltd. 1 Obsah Základní prvky.6 Správa souborů... 6 Nová podpora automatické zálohy sekce 8 Nový formulář "Uložit opravené dokumenty".8 Uživatelské prostředí...

Více

Diplomová práce Prostředí pro programování pohybu manipulátorů

Diplomová práce Prostředí pro programování pohybu manipulátorů Diplomová práce Prostředí pro programování pohybu manipulátorů Štěpán Ulman 1 Úvod Motivace: Potřeba plánovače prostorové trajektorie pro výukové účely - TeachRobot Vstup: Zadávání geometrických a kinematických

Více

CAD Decor 2.0.5.9 - novinky

CAD Decor 2.0.5.9 - novinky CAD Decor 2.0.5.9 - novinky 3D plocha 3D plochami je definován tvar všech prvků vložených do výkresu. Když některý komplexní prvek (deska, stěna, zařizovací předmět apod.) ve výkresu rozložíte nástrojem

Více

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS

RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS RELAČNÍ DATABÁZE ACCESS 1. Úvod... 2 2. Základní pojmy... 3 3. Vytvoření databáze... 5 4. Základní objekty databáze... 6 5. Návrhové zobrazení tabulky... 7 6. Vytváření tabulek... 7 6.1. Vytvoření tabulky

Více

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC

KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC KOMPLEXNÍ VZDĚLÁVÁNÍ KATEDRA STROJNÍ SPŠSE a VOŠ LIBEREC CNC CAM CNC frézování Heidenhain Kapitola 1 - Základy ISO kódu, kompenzace rádiusu frézy a struktura zápisu NC kódu. Kapitola 2 - Seznámení s prostředím

Více

Úvod, rozdělení CAD systémů Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Karel Procházka

Úvod, rozdělení CAD systémů Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Karel Procházka Název a adresa školy: Střední škola průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace, Praskova 399/8, Opava, 74601 Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory 1.5

Více

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou

Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou Práce s administračním systémem internetových stránek Podaných rukou 2011 Ing. Jakub Matas Přihlášení a uživatelský účet Přihlášení Přihlášení do aplikace lze dvěma způsoby: 1. Pomocí panelu ve vrchní

Více

TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST

TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST TVORBA TEXTOVÉHO DOKUMENTU PROSTŘEDKY, PŘENOSITELNOST 1 Tvorba dokumentu - prostředky Psací stroj Od psaní na stroji pochází pojem normostrana Textové editory (např. T602) Slouží k tvorbě textu členěného

Více

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 9: CAD

INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 9: CAD Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice INOVACE PŘEDMĚTŮ ICT MODUL 9: CAD Metodika Zpracoval: Ing. Miroslav Hrdý srpen 2009 Mezi hlavní cíle tohoto modulu patří zejména

Více