Co je nového v systému NX 8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Co je nového v systému NX 8"

Transkript

1 Co je nového v systému NX 8 Chytřejší rozhodnutí. Lepší výrobky. Přínosy Vyšší produktivita při vývoji výrobků Vyšší kvalita výrobků, rychlejší vývoj, nižší náklady Větší informovanost při rozhodování Rychlejší a efektivnější modelování Přesnější dodržování norem a požadavků na výrobky Zkrácení doby simulačního modelování a řešení až o 70 % Více analytických řešení pro optimalizaci a multifyzikální analýzu Vyšší produktivita programování NC strojů pro strojní součásti Rychlejší a efektivnější navrhování nástrojů Souhrn Řešení pro vývoj výrobků v systému NX 8 od společnosti Siemens PLM Software poskytuje nové funkce a výkonnější nástroje pro konstruování, simulaci a výrobu. Nejnovější verze je založena na technologii PLM s vysokým rozlišením od společnosti Siemens nabízející více vizuálních informací a analýz pro zlepšení spolupráce a rozhodování. Zákazníky iniciovaná vylepšení CAD modelování, ověřování, kreslení, simulací/cae, navrhování nástrojů a obrábění zvyšují produktivitu při vývoji výrobků, a tím umožňují společnostem nabízet kvalitnější produkty s kratšími termíny a při nižších nákladech. 3D zobrazení s vysokým rozlišením Systém NX 8 má mnoho rozšíření PLM technologií s vysokým rozlišením pro vývoj výrobků. Prostředí pro 3D zobrazení s vysokým rozlišením (HD3D), vizuální reportování a analytické nástroje v systému NX byly rozšířeny tak, aby umožnily efektivní vizuální interakci a poskytování informací pro ověřování, šablony výrobků a jiné aplikace. Vizuální reportování v HD3D zobrazení v systému NX 8 umožňuje vytvořit víc předdefinovaných a předem připravených reportů s větším rozsahem a poskytuje více informací o dodržení nebo nedodržení harmonogramu a dalších vlastnostech návrhů a projektů. Je také možné vytvářet vícerozměrné reporty obsahující více vlastností nejvyšší úrovně. Díky nim můžete barevně značit objekty podle jedné vlastnosti a zobrazovat vizuální značky pro jiné vlastnosti, čímž získáte bohatší vizuální zpětnou vazbu. Například je možné barevně značit součásti podle stavu nástrojů a současně zobrazovat značky na těchto součástech pro plán dokončení. Můžete přecházet mezi vlastnostmi reportů nejvyšší úrovně, a různými způsoby tak seskupovat a řadit reportovaná data. Předdefinované reporty z Teamcenter 9 Report Builder poskytují informace o součástech, které jsou ovlivněny změnovými příkazy, požadavky nebo problémovými reporty, a také o stavu součástí v procesu změn nebo pracovním NX

2 Co je nového v systému NX 8 postupu a komponentách s vyšší úrovní revize. Pomocí Teamcenter 9 Report Builder je možné vytvářet další reporty pro shromažďování a reportování jiných zájmových dat z řešení Teamcenter nebo externích datových zdrojů. Dokonalejší metody zadávání a využitelnosti umožňují snadněji vytvářet vizuální reporty, které pokrývají širší a složitější množinu dotazů. Nová podpora hodnot datového typu, seznamů platných hodnot, zápis dokončení a nové vlastnosti řešení Teamcenter zjednodušují definování reportů. Vizuální reportování v HD3D zobrazení také podporuje použití vlastních bitmap a legend, vlastní rozhraní InfoView, informace v bublinové nápovědě a hypertextové odkazy na webové stránky a přidružené dokumenty. Tím dosáhnete mnohem lepší vizuální zpětné vazby. Ověřování Nástroj NX Check-Mate pro kontrolní ověřování byl v systému NX 8 rozšířen na více než 300 předem připravených kontrolních programů a 900 kontrolních funkcí. Jejich součástí jsou nyní všechna kritéria kvality geometrických prvků, která definuje konsorcium Strategic Automotive Product Data Standards Industry Group jedná se o pokyny pro kvalitu dat výrobků. Dokonalejší uživatelské rozhraní HD3D a nástroje Check-Mate poskytuje bohatší vizuální interakci. Díky ní uživatelé rychleji pochopí a vyřeší vzniklé problémy. Ověřování požadavků V systému NX 7.5 byla rozšířena funkce ověření požadavků o možnost alokování požadavků řešení Teamcenter k podsystémům výrobku a jejich připojení k návrhům v NX. V NX 8 byla funkce ověření požadavků vylepšena o interakce HD3D zobrazení pro vytváření kontroly požadavků, výsledky a upozornění. Pomocí standardních funkcí HD3D zobrazení, například plovoucích listů, vizuálních značek, rozhraní InfoView, bublinové nápovědy a režimů průhledného zobrazení nyní funkce ověření požadavků nabízí vizuálně bohaté a více flexibilní prostředí pro zpětnou vazbu, které pomáhá při rychlém vyhledání, diagnostikování a odstranění problémů. Díky tomu budou výrobky vyhovovat příslušným požadavkům. NX pro produktivnější navrhování Modulární navrhování NX zavádí funkci modulárního navrhování, která zjednodušuje modelování a úpravy složitých návrhů a umožňuje paralelní spolupráci více konstruktérů. Pomocí modulů součástí lze návrhy dále dělit na izolované, samostatné funkční prvky s modulárním rozhraním v uspořádané struktuře opakovaně použitelných prvků s integrovanou inteligencí. Modelování založené na prvcích Nový prohlížeč prvků nabízí vizuálně bohaté grafické znázornění prvků a jejich vztahů, které pomáhá rychle a intuitivně pochopit záměr návrhu a dopady změn návrhu. Umístíte-li ukazatel na prvek v prohlížeči, objekt se v grafickém okně a v navigátoru součástí zvýrazní a zobrazí se jeho vztahy s jinými prvky a objekty. NX 8 dále disponuje novou možností výběru objektů v navigátoru součástí jako vstupu pro aktivní příkazy modelování. Obzvláště u složitých součástí je možné v navigátoru součástí provádět častou volbu položek rychleji a snadněji než v grafickém okně. NX 8 je flexibilnější a nabízí lepší ovládání při vytváření šablon prvků. Nyní je při vytváření šablon k dispozici větší výběr rozvržení zahrnující lineární, polygonální, podél objektu, referenční, kruhové spirálové nebo obecné volby. Také je možné vyplnit určenou hranici pomocí prvku ze šablony, vytvářet symetrické šablony v lineárním rozložení, rozložit sloupce a řádky nebo vzory v kruhovém nebo polygonálním rozvržení. Další ovládací prvky vám umožní definovat orientaci a vybrat jednotlivé instance pro časování, potlačení a změnu. Synchronní modelování Čtvrtá verze NX využívající synchronní technologii NX 8 zahrnuje dokonalejší funkce synchronního modelování, které zvyšují flexibilitu modelování a umožňují v kratším čase vyhodnotit více alternativních návrhů. Nyní je možné měnit pořadí křížících se zaoblení s opačnou konvexitou u součástí s historií prvků nebo bez ní. Při odstranění ploch modelu je možné zvolit opravu sousedících ploch. Úpravami ploch v synchronním modelování lze nyní dosáhnout kvalitnějších plynulejších rozšířených povrchů a je možné natahovat nebo posunovat části ploch omezené křivkami. Operace přesunu ploch jsou vylepšeny o ovládací prvky pro parametry směru a umístění přímo v grafickém okně namísto dialogových oken. V řadě příkazů je zdokonalena možnost výběru mezi součástmi, která zjednodušuje modelování použitím odkazů a propojení s jinými součástmi. Volné modelování NX 8 zlepšuje volné navrhování o zjednodušené pracovní postupy a lepší ovládací prvky pro celou řadu operací s křivkami a plochami, včetně lícování hran, tažení, přemostění a rozšíření ploch, proměnných offsetů, úprav a vyrovnání křivky, tvorby zaoblení a úpravy spline. Funkce zaoblení povrchů a hran nyní podporuje kuželové zaoblení. Jedná se o pokročilejší typ s hladkým vzhledem,

3 který pomáhá zlepšit estetickou kvalitu a zformovatelnost odlitků a plechových součástí. Nyní je možné vytvářet náčrty objektů analýzy pro plochy a facetová tělesa s barevnými legendami označujícími oblasti nad nebo pod náčrtem a omezení náčrtu. Návrh sestavy NX 8 používá feature a constraint navigátor, který usnadňuje vyhledávání a práci s vazbami sestav a řešení problémů. Je k dispozici na panelu prostředků a zobrazuje sloupce informací a voleb s možností konfigurace, které umožňují seskupení informací o vazbách podle komponent, podle vazeb nebo podle stavu. Nová vazba Fix and Bond uchycuje komponenty na příslušném místě. Assembly Navigator byl vylepšen o nové ikony pro nevyřešené vazby sestav, které srozumitelně označují povahu a závažnost problémů a poskytují rychlejší přístup k dodatečným informacím. Návrhy systémů vedení Aplikace pro návrhy vedení v NX 8 pomáhají automatizovat výběr a umístění součástí, čímž se zkracuje doba modelování. Součásti je možné automaticky vybrat a umístit na základě cílové charakteristiky a definice spuštění s kritérii vyhledávání součástí založenými na definovaných pravidlech a vztazích. Do nejnovější verze byly také přidány kalkulátory pro výpočet velikosti potrubí pro topení a klimatizaci na základě parametrů toku, prvek pro kontrolu výrobní délky trubek a kalkulátor pro výpočet kompenzace smrštění a vhodného ohýbacího stroje. NX 8 obsahuje nové prvky pro kontrolu vedení, které testují platnost spojů vedení a zobrazují výsledky. Kontrolní prvky je možné nastavit s použitím ověřovacích nástrojů NX Check-Mate nebo nakonfigurováním zpětného dotazu s upravenými podmínkami a parametry. V modelu Check-Mate nebo ve vizuálním reportování pomocí technologie HD3D lze znázornit výsledky s grafickými značkami a filtrovat je podle stavu. Tím rychle určíte a odstraníte případné problémy. Návrhy plechových součástí Návrhy plechových součástí jsou v NX 8 vylepšeny o funkce pro modelování v kontextu sestavy. Nyní je možné vytvářet asociativní ohyby pomocí stávající geometrie, můžete tak lépe pracovat s úhlem ohybu. Při převádění objemových modelů na plechové modely lze nyní zachovat ostré hrany s nulovým poloměrem zaoblení. Export přístřihů do souborů formátu DXF byl vylepšen o více možností pro plechové součásti. V NX 8 také snadněji vytvoříte děrovací šablony pro plechové komponenty díky novým nástrojům pro modelování šablon. Opakované použití Knihovna opakovaně použitelných prvků systému NX je společnou platformou pro všechny opakovaně použitelné prvky návrhů. Byla vylepšena o další nástroje pro správu knihovny, které umožňují přidávat nebo odstraňovat knihovny, upravovat vlastnosti, ovládat viditelnost a určovat, které knihovny budou pro aplikace systému NX k dispozici. Knihovna nově obsahuje i opakovaně použitelné objekty s tabulkovými procesory, které zahrnují atributy součástí a výrazy a umístění obrázků náhledu. Knihovnu sestav spojovacích prvků lze nyní uzpůsobovat pomocí součástí nebo řad součástí vaší společnosti, které budou sloužit jako normalizované spojovací prvky. NX Product Template Studio, nástroj pro vytváření šablon z existujících modelů, byl rozšířen o další funkce systému NX. Díky těmto vylepšením je nyní možné vytvářet šablony s upraveným rozhraním, které zahrnují optimalizační studie, kontrolu požadavků, dodatečné ověřování, kontrolu umístění vedení, HD3D značky, výběr materiálu, pomocné značky a další informace. Přidali jsme také nová vizuální pravidla a zlepšili podporu vícebajtových jazyků. Vizualizace Vizualizační nástroje v systému NX byly vylepšeny o pokročilé nástroje pro stínování a znázorňování v reálném čase, které nabízejí realističtější zobrazení pro účely revizí a ověřování estetického zobrazení. Nové prostředí úloh poskytuje přístup ke všem vizualizačním nástrojům z jednoho místa a pomáhá snadněji vytvářet vysoce kvalitní obrázky s efekty osvětlení založeného na obrázku, systémovými scénami a pokročilým stínováním materiálu. Pokročilé zobrazení okolních stínů zohledňuje okolní osvětlení celé scény namísto jednoho zdroje světla, a přidává tak modelu hloubku a pomáhá zlepšovat vnímání 3D tvarů. Výkresy Nástroje systému NX 8 pro tvorbu výkresů byly vylepšeny pomocí řady příkazů pro vytváření a úpravy vašich vlastních přizpůsobených šablon výkresů. Dále je možné vytvářet a upravovat asociativní okraje a zóny pro každý list výkresu v souboru šablon, konstruovat a měnit vlastní nadpisy, vytvářet a propojovat oblasti šablon, přidružovat poznámky, tabulky, symboly a zobrazení k oblastem výkresu, vytvářet opakovaně použitelné šablony výkresů z aktuální součásti výkresu a aplikovat pravidla založená na Knowledge Fusion pro ovládání chování objektů v šabloně při vložení do jiné součásti. S novým nástrojem pro vytváření přerušených pohledů ve výkresech můžete snadno přidávat více horizontálních nebo vertikálních přerušení do pohledu a na listu vykreslit kompaktnější zobrazení s vynecháním některých geometrických prvků. Tvorba výkresů a PMI nyní podporuje standardní písma včetně TrueType, OpenType a PostScript a umožňuje nahrazovat, opravovat nebo doplňovat dostupná písma. Podpůrná dokumentace k NX Pro dokumentaci nabízí aktuální verze NX nový vzhled, charakter a podporu navigace. Nové uživatelské rozhraní usnadňuje vyhledávání informací a procházení obsahu. Zvýšili jsme výkonnost vyhledávání a vyhledávání je také pro lepší přístupnost umístěno na horním okraji okna nápovědy. Dokumentace je uspořádána tak, aby se zvýšila relevance výsledků vyhledávání, a aby navigace byla intuitivnější a logičtější. Odkazy navigace na horním okraji každé stránky pomáhají při sledování aktuální pozice. Na jednotlivých stránkách se zobrazují odkazy na všechny související informace. NX 8 pro produktivnější simulaci Zkracuje čas potřebný k přípravě a řešení analytických modelů až o 70 %. Společnost Siemens posílila a rozšířila technologie ze své rozsáhlé řady řešení pro simulace a jejich spojením vzniklo moderní a kvalitní integrované analytické prostředí NX CAE s použitím prvotřídního řešiče metodou konečných prvků NX Nastran. V rámci NX CAE a řešení NX Nastran zavádí NX 8 více než 200 nových funkcí, které umožňují rychlé sestavování, aktualizace a simulace analytických modelů, provádění promyšlenějších inženýrských rozhodnutí a vytváření lepších výrobků v kratším čase.

4 NX 8 CAE NX CAE je moderní simulační prostředí poskytující všechny pokročilé funkce síťování, hraniční podmínky a rozhraní řešičů, které zkušený analytik od kvalitní analýzy očekává. Jedinečnost systému NX CAE oproti jiným preprocesorům spočívá ve způsobu, jakým integruje základní geometrii, která umožňuje intuitivní úpravy geometrických prvků, a asociativnost analytického modelu do multi-cad dat. Integrované víceoborové řešiče a podpora multi-cae řešiče umožňuje analytikům efektivněji provádět všechny simulace v jediném prostředí a omezit chyby při převodu dat. Pro systém NX 8 nabízí NX CAE rozšíření v následujících důležitých oblastech: Simulační prostředí a základ geometrie Vytváření ploch z existující sítě Vytváření ploch z existující sítě pomáhá analytikům při změně modelů s konečnými prvky, které neobsahují žádné geometrické prvky (například importované původní hromadné datové soubory) nebo při změně sítí, které nejsou přidruženy ke geometrickým prvkům. Funkce vytváření povrchu ze sítě je užitečná, pokud je nutné přidružit existující model s konečnými prvky k novému geometrickému prvku, připojit sítě typu shell nebo lokálně zjemnit oblast síťování, které není přidruženo ke geometrickým prvkům. Potlačení děr na plechových tělesech Tato funkce se používá v případě, kdy chce analytik ignorovat díry, které se nepodílejí na strukturních projevech modelu. V těchto místech eliminuje potlačení děr zbytečnou hustotu síťování. Nový příkaz pro potlačení děr může odstranit díry z plechových těles, například se střednicovými plochami, definované manuálním výběrem děr nebo určením děr menších než zadaná hodnota. Obálka oblasti proudění Obálka oblasti proudění pomáhá snadno vytvářet geometrii oblasti proudění používanou pro CFD analýzu ze složitých modelů, například pro objem vzduchu u modelů tvořených mnoha objemovými součástmi a komplikovanými geometrickými prvky. Algoritmus pokrývání povrchu vytváří vzduchotěsnou obálku na základě vybraných těles, která definuje hranice povrchu a vnořená tělesa. Víceoborová simulace a optimalizace Optimalizace topologie Přenesení simulace do nejranější fáze koncepčního návrhu. Optimalizace topologie pomáhá analytikům snížit hmotnost komponent výpočtem optimálního koncepčního návrhu na základě modelu s konečnými prvky, prostorových podmínek a zatížení. Integrace do prostředí systému NX umožňuje snadnou spolupráci mezi analytiky a konstruktéry, protože koncepční návrh lze bez problémů předat konstruktérům k dalším úpravám. Multifyzikální termomechanická analýza Pomocí multifyzikální termomechanické analýzy lze analyzovat problémy s tepelným kontaktem, které mají vliv také na chování struktury, například v konstrukci leteckého motoru. Termomechanická analýza se provádí pomocí řešení NX Thermal kombinovaného s NX Nastran 101 pro lineární statickou analýzu. Toto spojení lze v integrovaném prostředí snadno provést a navíc eliminuje chyby při přenosu dat. Simulace na úrovni systémů Tvorba systému pomocí externích superelementů Metoda FEM pro sestavy nyní analytikům umožňuje sestavovat, řešit a provádět postprocessing systémových modelů s použitím externích superelementů. S jejich pomocí mohou analytici snížit počet DOF (a díky tomu také počet rovnic) na takové množství, které lze ve velkém systémovém modelu zpracovat. Zjednodušené znázornění geometrických prvků je kromě toho i bezpečnější pro OEM, kteří nechtějí sdílet kompletní detaily o geometrických prvcích se všemi dodavateli. Paralelní zpracování pro analýzu proudění Paralelní zpracování urychluje řešení velkých modelů. Výpočet DMP (Distributed memory parallel) rozděluje velké simulace CFD mezi více procesorů, čímž se dosáhne 10násobně až 20násobně kratší doby řešení.

5 HD-PLM Měřítka výsledků NX CAE zavádí měřítka výsledků, která lze použít ke spojení výsledků simulace s konkrétními požadavky na výrobky. Po vyřešení modelu mohou analytici označit konkrétní množství výsledků jako pojmenované výrazy. Analytik může například vytvořit výraz obsahující hodnotu napětí dle pevnostní hypotézy von Mises z určeného dílčího případu daného řešení. Tento výraz je poté možné spojit s požadavky na výrobky uloženými v řešení Teamcenter, aby projektoví manažeři mohli být upozorněni v případě nesplnění požadavků. NX Nastran 8 Po dobu více než 40 let je Nastran standardním řešícím systémem založeným na metodě konečných prvků pro analýzu napětí, vibrací, konstrukčních vad, tepelného přenosu, akustiky a aeroelasticity. Přední výrobci po celém světě se spoléhají na NX Nastran při řešení nejdůležitějších inženýrských výpočtů pro výrobu bezpečných, spolehlivých a optimalizovaných konstrukcí při stále kratších časech konstrukčního cyklu. NX Nastran 8 zavádí řadu vylepšení v následujících důležitých oblastech: Disciplína a rozšíření fyzikálního prostoru Multifyzikální termomechanická analýza Pomocí multifyzikální termomechanické analýzy je možné analyzovat problémy s tepelným kontaktem, které mají vliv také na chování struktury. Termomechanická analýza se provádí pomocí kombinace řešení NX Thermal s NX Nastran (SOL 101) pro lineární statickou analýzu. Toto spojení lze snadno provést v integrovaném prostředí a navíc eliminuje chyby při přenosu dat. Rozšíření pro materiál a zatížení pro nelineární analýzu Nová rozšíření pro vlastnosti materiálů a zatížení pro nelineární analýzu umožňují simulaci více typů materiálů pro nelineární analýzu. Náleží sem například viskoelasticita u hyperelastických a nehyperelastických materiálů, Mullinův efekt u hyperelastického materiálu a kombinované tečení při elastické/ plastické deformaci. Dynamika rotorů Funkce dynamiky rotorů je určena pro analýzu rotujících strojních zařízení a umožňuje analyzovat generické, symetrické a asymetrické rotující konstrukce v pevných i rotujících referenčních systémech. S touto funkcí provedete důležitou analýzu otáček a stability, výpočty frekvence a přechodné odezvy s uplatněním přímého a modálního přístupu. Výpočetní výkon a numerická přesnost Zlepšení převoditelnosti paralelních výpočtů Zlepšení v NX Nastran 8 pro paralelní zpracování zvyšují výkonnost zpracování SMP (paralelní systém se sdílenou pamětí) a řeší optimalizaci frekvenční odezvy pro zpracování DMP (paralelní systém s distribuovanou pamětí). Number Počet of procesorů processors NXN1 NXN3 NXN6 NXN8 Rozšíření systému RDModes na více typů řešení NX Nastran 8 rozšiřuje systém RDModes na modální řešení transientní odezvy (SOL 112) a modální analýzu s optimalizačním řešením (SOL 200). RDModes nyní také podporuje restart s řešeními SOL 103, 111 a 112. Snadné modelování a postup inženýrských prací Lepší spojení Spojení velmi zjednodušují proces modelování FE. Kontaktní mechanismy NX Nastran byly rozšířeny o speciální případy, například kontakt hrana-hrana a hrana-povrch. V postprocesoru lze také zobrazit zatížení lepených spojů. Nový složený objemový element Nový složený objemový element nabízí geometricky přesnější znázornění podpory jehlanových elementů pro hyperelastické materiály a snadnější definice souřadnic materiálu u objemových elementů. Zlepšení superelementů NX Nastran 8 kompozitní materiál. Tento nový element je jedním z mnoha zlepšení zavedených v systému NX Nastran 8, jako je zlepšení superelementů umožňující uživatelům NX CAE snadno používat externí superelementy v kontextu FEM sestavy NX CAE. Zlepšení optimalizace Zdokonalili jsme i optimalizaci u proměnných konstrukce pouzder a nosníků a výstupů datového bloku konstrukčního cyklu. Podporujeme tak vlastnosti závislé na frekvenci, vyšší přesnost optimalizace a zobrazení více výsledků optimalizace. Zlepšení dynamiky NX Nastran 8 nabízí pokročilejší řešení dynamiky. Získáte tak vyšší přesnost a širší možnosti v následujících oblastech: Reziduální vektor Počáteční podmínky v transientním řešení (SOL 109/112) Rozšíření modálních prvků

6 Panel příspěvků Export pružného tělesa Tuhost závislá na frekvenci NX podpora simulace odezvy Statická kondenzace (vytváření substruktur) NX CAM pro programování NC strojů Předefinování výrobní produktivity pro strojní součásti pomocí NX 8 NX CAM posouvá hranice produktivity výroby pomocí celého spektra funkcí pro programování NC strojů optimalizovaných pro strojní součásti. Pro frézování, vrtání, soustružení, kombinované zpracování a řezání drátem jsou k dispozici pokročilé funkce programování nezbytné pro strojní součásti. V NX 8 navíc nové procesory nabízejí nejúčinnější přístup pro programování prizmatických prvků, jako jsou díry, štěrbiny nebo dutiny. Funkce frézování, soustružení a kombinovaného zpracování jsou rozšířeny o sledování zpracovávané součásti citlivé na posun. S jejich využitím dosáhnete zrychlení a zjednodušení programování strojních součástí. Pohyb zpracovávané součásti mezi nastaveními NX 8 CAM automaticky přesouvá modely zpracovávaných součástí z jednoho nastavení na jiné. Můžete použít libovolnou počáteční prázdnou definici a poté ji nechat následovat komponentu z jedné pozice do druhé. Zpracovávaná prázdná komponenta automaticky převezme pozice sestavy od základní součásti. Mezi nastaveními funguje asociativnost a aktualizační mechanismy Teamcenter podporuje konfigurace sestav Manuální Z tabulky včetně NPT, BSTP atd. Z nástroje Odvozený z modelu (CAD prvek anebo symbolický závit) Trvalé vedoucí postavení v oblasti CAM NX CAM po vydání verze 8 si i nadále udržuje pozici nejpokročilejšího řešení pro programování NC strojů. Disponuje nejlepšími funkcemi pro nejdůležitější obory a pokročilou technologií obrábění. Nová funkce 5osého obrábění usnadňuje více než kdy předtím využití 5osého obrábění, a to i v případě forem a lisování. NX 8 CAM nabízí také nové specializované metody pro obrábění turbínových komponent. Přizpůsobení obrábění založeného na prvcích (FBM) Díky interaktivnímu vývoji definic prvků a procesů poskytujících možnost rychlejšího přizpůsobení posouvá NX 8 CAM obrábění FBM na vyšší úroveň. Pomocí nové funkce Teach Features je možné interaktivně definovat vlastní typy prvků v grafickém prostředí. Funkce rozpoznání prvků poté dynamicky interpretuje XML definice prvků, včetně prvků uzpůsobených konkrétním potřebám vaší firmy. Objemové 2,5osé frézování Tradiční 2,5osé frézování je intuitivnější a produktivnější než kdy předtím díky novému přístupu k volbám v NX 8 CAM. Rychle určíte objem ubraného materiálu na základě volby vertikálních a horizontálních stěn. Výsledkem kombinace těchto stěn a zpracovávané součásti (polotovar) jsou řezy na základě volumetrické metody. Dle potřeb zpracovávaného materiálu mají řezy spodních stěn více hlubokých míst. Řezy bočních stěn mají dle potřeb zpracovávaného materiálu více průchodů. Při řezání se vždy používá zpracovávaná součást, čímž se eliminuje chod naprázdno. Neobrobený materiál zpracovávaného dílu je trvale zobrazen spolu s oblastmi řezu vizualizovanými před generováním dráhy nástroje. Frézování děr/výstupků Díry a výstupky se v NX 8 CAM zpracovávají samostatně, čímž se dosáhne optimálního vyfrézování. Výběr geometrických prvků podporuje manuální typ operace i operaci založenou na prvcích. Operace frézování děr/výstupků zahrnují specifické řezací a neřezací pohyby: Přístup k prvkům z různých vektorů Použití bezpečných přechodných spojení mezi prvky Vzory dokončovacího spirálového frézování pro konečnou úpravu Vzory hrubovacího spirálového frézování pro obrábění nahrubo Dokončovací a hrubovací spirálové frézování pro víceúrovňové obrábění nahrubo Nabízíme i dodatečné frézování vnitřních a vnějších závitů včetně kuželových závitů. A k dispozici je více definic závitů: Dále je možné pomocí nové funkce Teach Operations snadno vytvářet definice obráběcích procesů z operací NX CAM a označovat parametry specifické pro procesy, například řezání, neřezání, uživatelem definované události (UDE), cykly a parametry cyklů, úrovně řezání a parametry KF. Poté je možné libovolně upravit pravidla obrábění v editoru MKE (Machining Knowledge Editor) tak, aby byla obecnější. Náklon dráhy nástroje Flexibilní 5osé frézování lze snadno využít u tradičních 3osých aplikací. Namísto dlouhých nástrojů umožňujících dosáhnout hluboko do dutin lze v NX 8 naprogramovat řezy pomocí kratších nástrojů. Poté se automaticky nastaví sklon osy nástroje, aby nedošlo ke kolizi s držákem při řezání

7 v hlubokých místech. Podstatné výhody tohoto přístupu spočívají v rychlosti řezání, životnosti nástroje a kvalitě opracovaného povrchu. Frézování zařízení turbín Ve verzi 8 jsou funkce NX pro vícelopatkové turbíny a lopatkové disky rozšířeny o další metody řezání: Nová operace konečné úpravy zaoblení Konečné úpravy šroubových lopatek pro prvotřídní povrchovou úpravu Pokročilá víceúrovňová synchronizace bodů zajišťuje nejjemnější povrchovou úpravu. Interpolace osy nástroje probíhá automaticky a kdykoli je možné ji ovládat manuálně. Interpolovaná orientace se při manipulaci s osou nástroje zobrazí v náhledu. Zviditelní se všechny nebezpečné oblasti, NX u nich automaticky nastaví náklon, a zachová tak hladkou dráhu nástroje bez rýh. Dynamické ovládání osy nástroje Zobrazení nástroje v NX zahrnuje interaktivní úchyt. Můžete zobrazit celou sestavu stroje při tažení nástroje, a uvidíte polohy stroje při každém umístění nástroje. Zvýrazněny jsou kolize a omezení osy stroje. Tyto informace s plným kontextem jsou k dispozici při interaktivním nastavování osy nástroje nebo úpravě parametrů nástroje. Dílenská dokumentace Program pro NC stroj a informace o nástroji lze odeslat do výrobního provozu pomocí snadno upravitelných šablon. Odeslat můžete celé nastavení nebo vybrané operace. Šablony se upravují v aplikaci Excel, proto nejsou pro výstup přizpůsobených listů zapotřebí žádné znalosti TCL ani MOM programování: Délka obsahu stránky Opakování názvu Tabulky nástrojů a operací Grafika Atributy součástí Přes 1000 proměnných MOM Simulace NC stroje a virtuální stroj Virtuální stroj představuje nejvyšší úroveň simulace NC stroje poskytující nejlepší možnou jazykovou podporu, podporu cyklu a přesnost pohybu pro prověřování programů pro NC stroje. Používá Virtual NC Kernel (VNCK) od společnosti Siemens pro replikaci všech aspektů chování řídicí jednotky Sinumerik. NX 8 CAM podporuje nejnovější verze VNCK a modely 840D Solutionline a Powerline. Můžete využít také rotační i nerotační nástroje a byla celkově zlepšena výkonnost v rámci všech simulačních prostředí. Programování kontrolních programů NX CMM Programování kontrolních programů v systému NX pokročilo s NX 8 značně kupředu a jako první získalo osvědčení DMIS 5.2. Měření kvality je možné ovládat pomocí integrovaných výrobních informací (PMI). Dále můžete vytvářet složitější řetězce pohybů měření. Integrace výrobních informací (PMI) CMM programy plně využívají integrované informace PMI obsažené v NX. PMI zahrnují informace o anotacích GD&T a 3D, kde jsou uvedeny důležité výrobní tolerance, jež musí kontrolní programy ověřovat. Nyní je možné využít existující PMI v modelech systému NX k řízení programování a zajistit měření požadovaných tolerancí vzhledem ke specifikaci konstruktéra. Vytváření drah s více prvky Programování kontrolních programů v NX CMM rozšiřuje volby odkazů a spojení mezi jednotlivými měřeními. Proto je možné kontrolovat více prvků během jediné úlohy měření. Prevence kolizí Mezi kontrolními operacemi vytvoříte bezkolizní dráhy včetně operací řízených PMI a drah s více prvky. Tyto kontroly kolizí mezi operacemi doplňují operace založené na objemových elementech, které jsou vždy kontrolovány. Osvědčení NX je první řešení, které získalo osvědčení na základě nejnovějších norem organizace Dimensional Measuring Standards Consortium pro CMM programování DMIS 5.2. DMIS i nadále zůstává jedinou mezinárodní normou (DMIS verze 4.0 je norma ISO) pro výměnu informací o měření kvality. NX pro navrhování nástrojů a upínáků NX i nadále nabízí nejlepší komplexní nástroje pro navrhování kompletních nástrojových systémů pro výrobce forem, postupových lisovacích nástrojů a raznic. Vylepšené návrhy forem Systém NX 8 urychluje návrh a ověření forem. Dokonalejší vizualizace pomocí technologie HD3D pro ověřování lisovaných součástí pomáhá konstruktérům součástí a nástrojů nalézt a opravit více výrobních problémů, mezi něž patří: tloušťka stěny, dělení, dutiny, překrytí povrchů, okraje těles a elektrody. Přidat můžete také svoji vlastní kontrolu. Vylepšený nástroj pro navrhování chladicích okruhů zobrazuje směr toku a automatizuje připevnění tvarovek, čímž usnadňuje dokončení návrhu okruhu. Nová knihovna opakovaně použitelných dat pro normalizované součásti a základy forem umožňuje rychlejší vyhledávání a vkládání návrhů. Přidávání normalizovaných součástí do návrhu se provádí jednoduchým přetažením. Knihovna obsahuje nejnovější dostupná data z dodavatelských katalogů. A snadno přidáte i vlastní obsah. Vylepšené navrhování postupových lisovacích nástrojů Nové funkce NX 8 výrazně zkrátí dobu návrhu a pomohou dosáhnout cílových cen. Nový nástroj Quick Quotation vypočítává náklady přímo z vašich dat 3D návrhu a z režijních nákladů. Integrace aktuálního 3D návrhu s tabulkou výpočtu nákladů nyní umožňuje sledovat náklady na nástroje v průběhu realizace návrhu.

8 Nová knihovna opakovaně použitelných dat pro normalizované součásti a základy lisovacích nástrojů nabízí rychlejší vyhledávání a vkládání návrhů. Přidávání normalizovaných součástí do návrhu se provádí jednoduchým přetažením a knihovna zahrnuje nejnovější dostupný obsah dodavatelských katalogů. Díky spolupráci více konstruktérů na jednom nástroji je nyní možné zkrátit celkovou dobu návrhu. Řízení souběžných pracovních postupů navrhování umožňuje přidělovat konstruktérům konkrétní moduly nástroje a uchovává data projektu uspořádaná. Správa změn napomáhá při vytváření nových návrhů lisovacích nástrojů pro řady součástí. Například po navržení sady lisovacích nástrojů pro pravou součást je možné pomocí správy změn automatizovat vytvoření levé sady lisovacích nástrojů. Nový postup navrhování lisovacích nástrojů NX 8 zavádí nový pracovní postup, který automatizuje proces navrhování postupových lisovacích nástrojů. Postup uživatele provede procesem navrhování každé lisovací stanice se specializovanými nástroji pro děrování, ořezávání, ražení, tvarování a tvorbu prolisů. U postupových lisovacích nástrojů jsou sady nástrojů namontovány na jednom lisu. U postupových lisovacích nástrojů sady lisovacích nástrojů jsou jednotlivě připevněny na samostatné lisy. Z knihovny lze přidat vybavení pro přesun materiálu. Pomocí simulace pohybu se ověřuje, zda správně funguje přesun součástí a posloupnost lisovacích nástrojů. Přímo z modelu nástroje 3D objemového objektu také můžete automaticky vytvořit seznam součástí a výkresy. Vylepšené návrhy razicích nástrojů NX 8 přináší nové funkce, které zvyšují produktivitu vývoje lisovacích nástrojů. U komponent lisovacích nástrojů umožňuje nová knihovna opakovaně použitelných dat pro normalizované součásti a základy lisovacích nástrojů rychlejší vyhledávání a vkládání návrhů přetažením. Do knihovny byla přidána také nová sada děrovacích vložek. Pro zvýšení produktivity návrhu jsme zdokonalili modul navrhování plochy lisovacích nástrojů. Můžete například zajistit shodu úhlů zarovnání s výrobními specifikacemi automatizovanými vizuální kontrolou. Opakovaně využijete normalizované doplněné průřezy z knihovny a kontrolu parametrů průřezu. Pomocí specializovaných funkcí, jako jsou žebra nebo klínové drážky, urychlíte podrobný výkres návrhu děrovacího a lisovacího nástroje. Je možné automatizovat následné procesy programování NC strojů připojením PMI (Product Manufacturing Information) k povrchu lisovacích nástrojů. Plochy lze opatřit značkami pro specifické operace obrábění, které může NX CAM využít k automatizaci tvorby operací obrábění a nástrojů. Česka republika Na Maninách 7 Praha Tel: Fax: Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. Všechna práva vyhrazena. Siemens a logo společnosti Siemens jsou registrované ochranné známky společnosti Siemens AG. D-Cubed, Femap, Geolus, GO PLM, I-deas, Insight, JT, NX, Parasolid, Solid Edge, Teamcenter, Tecnomatix a Velocity Series jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software Inc. nebo jejích poboček v USA a v jiných zemích. Všechna další loga, ochranné známky, registrované ochranné známky nebo servisní známky zde použité jsou majetkem příslušných držitelů. X8-CS /11 L

Vysoce produktivní výroba součástí

Vysoce produktivní výroba součástí www.siemens.cz/plm Vysoce produktivní výroba součástí NX CAM kompletní řešení pro rychlejší tvorbu lepších součástí www.siemens.com/plm/nx/cam Výhody řešení NX CAM Jak díky softwaru NX rychleji vytvoříte

Více

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D.

Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Přejděte na 3D se společností, která vám přinesla 2D. Obsah Kompletní návrh výrobků... 1 Vytváření kvalitních produktů hned napoprvé... 4 Zkrácení vývojového cyklu výrobků... 5 Správa a sdílení návrhových

Více

Co je nového SOLIDWORKS 2013 PŘEDBĚŽNÁ VERZE

Co je nového SOLIDWORKS 2013 PŘEDBĚŽNÁ VERZE Co je nového SOLIDWORKS 2013 PŘEDBĚŽNÁ VERZE Obsah Právní ustanovení...ix 1 Vítejte v SolidWorks 2013...12 Nejdůležitější nové vlastnosti a funkce softwaru...12 Hlavní zdokonalení...12 Pro více informací...14

Více

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA se začíná skloňovat ve všech pádech Barum Continental spol. s r. o. Pavel Beneš, ved. střediska Konstrukce strojů

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA se začíná skloňovat ve všech pádech Barum Continental spol. s r. o. Pavel Beneš, ved. střediska Konstrukce strojů Vážení čtenáři, stále složitější výrobní podmínky posledních několika let vystavily většinu průmyslových podniků inovačním tlakům a změnám. Rychlá reakce na případný pokles poptávky nebo naopak na její

Více

itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra

itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra itnc 530 Víceúčelové CNC řízení pro frézky, vyvrtávačky a obráběcí centra Září 2013 Kompletně digitální Již přes 35 let představují TNC řídící systémy HEIDENHAIN standard v každodenním použití u frézek,

Více

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2013

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2013 SOFTWARE PRO STROJAŘE SOFTWARE PRO STROJAŘE 2013 Software pro strojaře letos oslavil deset let. Pochopitelně nikoliv software jako takový, ale oborová příloha časopisu MM Průmyslové spektrum nesoucí právě

Více

SOFT WARE PRO STROJAŘE. Komerční příloha časopisu MM Průmyslové spektrum

SOFT WARE PRO STROJAŘE. Komerční příloha časopisu MM Průmyslové spektrum SOFT WARE PRO STROJAŘE Komerční příloha časopisu MM Průmyslové spektrum Když jsme před několika lety poprvé přišli s přílohou Software pro strojaře, byl internet ještě luxusem, ke kterému jsme z tepla

Více

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 Obsah Právní ustanovení...11 1 Vítejte v SOLIDWORKS 2015...14 Nejdůležitější nové vlastnosti a funkce softwaru...14 Hlavní zdokonalení...14 Pro více informací...16 2 Uživatelské

Více

Příprava uživatelského prostředí pro NX CAM. Bc. Tomáš Januška

Příprava uživatelského prostředí pro NX CAM. Bc. Tomáš Januška Příprava uživatelského prostředí pro NX CAM Bc. Tomáš Januška Diplomová práce 2012 1) zákon č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění

Více

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015

CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 CO JE NOVÉHO SOLIDWORKS 2015 Obsah Právní ustanovení...11 1 Vítejte v SOLIDWORKS 2015...14 Nejdůležitější nové vlastnosti a funkce softwaru...14 Hlavní zdokonalení...14 Pro více informací...16 2 Uživatelské

Více

AutoCAD. Tipy a Triky Lynn Allen pro používání AutoCAD 2008

AutoCAD. Tipy a Triky Lynn Allen pro používání AutoCAD 2008 AutoCAD Tipy a Triky Lynn Allen pro používání AutoCAD 2008 Uživatelské rozhraní Uživatelské rozhraní Nový 2D pracovní prostor Pokud používáte pouze 2D příkazy aplikace AutoCAD, proč nepoužít nový pracovní

Více

SOFT WARE PRO STROJAŘE OBOROVÁ PŘÍLOHA ČASOPISU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM

SOFT WARE PRO STROJAŘE OBOROVÁ PŘÍLOHA ČASOPISU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM SOFT WARE PRO STROJAŘE OBOROVÁ PŘÍLOHA ČASOPISU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM Vážení čtenáři, rok se s rokem sešel a součástí časopisu je již pošesté v jeho historii oborová příloha Software pro strojaře. Poprvé

Více

AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 10. Metoda konečných prvků

AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 10. Metoda konečných prvků AUTODESK INVENTOR PROFESSIONAL 10 Metoda konečných prvků 2 Vážený uživateli programu Autodesk Inventor Professional, dostává se Vám do rukou publikace MKP modul Autodesk Inventor Professional. Publikace

Více

Tecnomatix digitální továrna

Tecnomatix digitální továrna Tecnomatix digitální továrna Siemens PLM Software www.siemens.cz/plm Produkty řady Tecnomatix jsou flexibilní řešení pro plánování, simulace a řízení výrobních procesů. Jejich velký ekonomický přínos spočívá

Více

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY

POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní POČÍTAČOVÁ PODPORA VÝROBY Studijní opora Marek Sadílek Ostrava Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského

Více

Co je nového SOLIDWORKS 2012 PŘEDBĚŽNÁ VERZE

Co je nového SOLIDWORKS 2012 PŘEDBĚŽNÁ VERZE Co je nového SOLIDWORKS 2012 PŘEDBĚŽNÁ VERZE Obsah Právní ustanovení...ix Nejdůležitější novinky SolidWorks 2012...11 1 Uživatelské rozhraní...13 Gesta myši a zkratky pro makra a příkazy...13 Poslední

Více

Opce a příslušenství. pro řídicí systémy TNC

Opce a příslušenství. pro řídicí systémy TNC Opce a příslušenství pro řídicí systémy TNC Září 2014 Opce a příslušenství pro řídicí systémy TNC Řídicí systémy HEIDENHAIN jsou známé svým celkovým výkonem a rozsáhlým vybavením. Navíc mohou být optimálně

Více

Modelování součásti pomocí ploch

Modelování součásti pomocí ploch Modelování součásti pomocí ploch Číslo publikace spse01560 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti Siemens Product Lifecycle Management Software

Více

Tvorba procedurálních prvků

Tvorba procedurálních prvků Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Tvorba procedurálních prvků Číslo publikace spse01535 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

Nasazení PLM systému Teamcenter řeší ve společnosti Continental Barum s.r.o. kompletnost technického popisu zakázky pro archivaci a vyhledávání

Nasazení PLM systému Teamcenter řeší ve společnosti Continental Barum s.r.o. kompletnost technického popisu zakázky pro archivaci a vyhledávání Informační zpravodaj AXIOM TECH číslo 15 AXIOM TECH s.r.o. dodavatel komplexního CAx/PLM řešení a služeb Vážení čtenáři, v předkládaném zpravodaji se tradičně můžete seznámit se zajímavými implementacemi

Více

CAD systémy. Autodesk Inventor. Vytváření 3D modelu součásti. Miroslav Mitura

CAD systémy. Autodesk Inventor. Vytváření 3D modelu součásti. Miroslav Mitura CAD systémy Autodesk Inventor Vytváření 3D modelu součásti Miroslav Mitura 2 Obsah ÚVOD...6 1 CAD SYSTÉMY...7 1.1 Rozdělení CAx technologií do oblastí...7 2 DOSTUPNÉ CAD SYSTÉMY V SOUČASNOSTI...10 2.1

Více

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA PŘEDSTAVUJEME

DIGITÁLNÍ TOVÁRNA PŘEDSTAVUJEME Vážení čtenáři, v tomto zpravodaji bychom Vás jako obvykle rádi seznámili s novinkami a trendy v CAx/PLM technologiích, které jsou motivovány především požadavky a očekáváním nejnáročnějších uživatelů.

Více

Co je nového v ZW3D V 2014. ZWCAD Software Co., Ltd.

Co je nového v ZW3D V 2014. ZWCAD Software Co., Ltd. Co je nového v ZW3D V 2014 ZWCAD Software Co., Ltd. Autorské právo a ochranná známka Autorské právo ZWCAD Software Co., Ltd.2013. Všechna práva rezervována. Floor 4, NO.886, Tianhe North Road, Guangzhou

Více

Tvorba detailních výkresů

Tvorba detailních výkresů Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Tvorba detailních výkresů Číslo publikace spse01545 Poznámky a omezení vlastnických práv Tento software a související dokumentace je majetkem společnosti

Více

NOVINY. Mezinárodní veletrh strojírenských technologií 15. 17. dubna 2008 v Pražském veletržním areálu Letňany OBSAH:

NOVINY. Mezinárodní veletrh strojírenských technologií 15. 17. dubna 2008 v Pražském veletržním areálu Letňany OBSAH: HSI com noviny č. 19 informační magazín podzim 2007 NOVINY OBSAH: str. Setkání zákazníků a partnerů 1 Aliance firem 1 Geoforum Brno 2007 2 HSI com na výstavě Aqua 2 Inovace earsys a esd 3 Setkání zákazníků

Více

Scia Engineer katalog

Scia Engineer katalog Scia Engineer katalog CZ Tractebel Engineering - Musée des Confluences - Lyon, France - image isochrom.com Nejnovější technologie pro modelování, analýzu, navrhování a konstruování všech typů konstrukcí

Více

Komplexní řešení pro stavebnictví a architekturu

Komplexní řešení pro stavebnictví a architekturu CAD Studio www.cadstudio.cz www.cadforum.cz Komplexní řešení pro stavebnictví a architekturu Mfg AEC Gis BIM Autodesk Revit Autodesk AutoCAD Architecture Autodesk AutoCAD Civil 3D Autodesk AutoCAD Plant

Více

RECENZE APLIKACE NX CAM TURBOMACHINERY MILLING

RECENZE APLIKACE NX CAM TURBOMACHINERY MILLING Dr. Charles Clarke RECENZE APLIKACE NX CAM TURBOMACHINERY MILLING Důležité tržní faktory... 3 Stávající specializované aplikace... 3 Nová generace flexibility... 4 Specializované operace pro lopatková

Více

Co je nového v SolidWorks Verze 2010

Co je nového v SolidWorks Verze 2010 Co je nového v SolidWorks Verze 2010 Obsah Co je nového: Nejdůležitější novinky v SolidWorks 2010...x Právní ustanovení...12 1 Správa systému...15 Zlepšení instalace...15 SolidWorks Rx...16 Diagnostika

Více

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2014

SOFTWARE PRO STROJAŘE 2014 SOFTWARE PRO STROJAŘE SOFTWARE PRO STROJAŘE 2014 MONOTEMATICKÁ PŘÍLOHA STROJÍRENSKÉHO MĚSÍČNÍKU MM PRŮMYSLOVÉ SPEKTRUM Je rok dlouhá doba, či nikoliv? Vánoce už pomalu klepou na dveře, a přitom ty minulé

Více