Zastupitelstvo obce Bohuňovice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zastupitelstvo obce Bohuňovice"

Transkript

1 Zastupitelstvo obce Bohuňovice Z Á Z N A M z 27. veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne v Kulturním domě ===================================================================== Přítomni: 13 členů zastupitelstva 22 dalších občanů obce (dle presenčních listin přiložených k zápisu na OÚ) Omluveni: p. Weidinger, p. Ženčica Pozdní příchod nahlásili: Předčasný odchod nahlásil: p. Šimša Jednání zahájil v hod. starosta obce Ing. Jiří Petřek. Předsedající oznámil nahlášený předčasný odchod. Předsedající sdělil, že jednání bylo řádně svoláno a zákonným způsobem zveřejněno. Předsedající dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů ZO, konkrétně v té chvíli 11 (během úvodu 12) a je tedy schopno právoplatně rozhodovat. Dále uvedl, že program jednání byl zveřejněn na plakátech, pozvánkách a na našich www stránkách. Zápisem z jednání byla pověřena pí. Korytárová, pracovnice OÚ. Ověřovatelé zápisu byli zvoleni paní Faltysová a pan Král. Předsedající zopakoval program jednání a vyzval zastupitele k připomínkám či doplnění programu. Připomínky k návrhu programu nebyly. Předsedající dal hlasovat o celém programu. Hlasování o programu (přítomno 13, pro 13, proti 0, zdržel se 0) Program byl přijat. Schválený program: Program: 1) Zahájení a povinné procedurální body 2) Zpráva o činnosti RO a plnění usnesení posledního veřej. zasedání ZO 3) Všeobecná diskuse 1/2 hodiny 4) Majetek obce - nákupy a směny pozemků v souvislosti s projektem Revitalizace centra obce - prodej cca 58m2 obecního pozemku vjezd do dvora firmy Hydraulikservis s.r.o. 5) Různé - OZV č. 1/2013 o psech 6) Návrh na usnesení, závěr

2 K ověření zápisů z minulého zasedání předsedající sdělil, že zápis z minulého 26. jednání byl ověřen ověřovatelem p. Weidingerem a p. Prutyszynem. Zápis byl zveřejněn a zaslán zastupitelům, písemné námitky nebyly podány. Na dotaz, zda jsou nějaké námitky se nikdo nepřihlásil a předsedající konstatoval, že zápis se považuje za schválený. Dále byla schválena: - návrhová komise ve složení: paní Demelová, p. Vychodil, a p. Baťa Hlasování o návrhové komisi (přítomno 13, pro 11, proti 0, zdržel se 2 ) - forma hlasování bylo schváleno veřejné hlasování zvednutím ruky Předsedající vyzval k návrhu řídícího diskuze: Byl navržen pan Prutyszyn, který tuto funkci přijal. Veřejným hlasováním (přítomno 13, pro 13, proti 0, zdržel se 0 ) byl zvolen řídícím diskuze pro toto jednání pan Prutyszyn. - předsedající přešel k dalšímu bodu programu ad 2) Zpráva o činnosti RO a plnění usnesení posledního veřej. zasedání ZO Předsedající sdělil, že v podkladech byla zpráva o činnosti rady obce a plnění úkolů zastupitelstva obce. Zastupitelé nepožadovali přečtení zprávy a předsedající proto okomentoval úkoly z veřejných zasedání ZO a jejich plnění a vyzval k diskusi: Diskuze: p. Malaska : chtěl bych zeptat na instalaci laveček na tzv. Zkratce. Kdo to nařídil a kdo za to zodpovídá? p. Faltysová : instalaci laveček navrhla kulturní a sociální komise na žádost starších občanek z Trusovic, počítá se ještě s jejich další úpravou po revitalizaci obce v této části obce. p. Malaska: Zajímá mě, kdo navrhl, aby lavečka byla umístěna v nebezpečné zatáčce? Druhá věc, která mě zaráží je, že se nainstaluje lavečka a druhý den se na tom místě kope. Kdo tuto akci řídí? Chtěl bych odpověď někoho z radních. p. starosta : ČEZ o svých akcích informuje zhruba 3-4 dny dopředu, takže jsme neměli informaci o tom, že se tam bude kopat. Umístění laveček bylo po dohodě s občany a to řešení je pouze dočasné, protože po revitalizaci obce budou lavičky umístěny jinak. p. Malaska : nechápu Vaši odpověď. Proč je lavička umístěna v zatáčce, připadá Vám to v pořádku, kdo to vymyslel? p. starosta: lavičky byly umístěny po dohodě a v podstatě na přání občanů. p. Malaska : takže za bezpečnost občanů odpovídají všichni radní, protože nechali umístit lavečku na nebezpečné místo do zatáčky. Druhá věc je, že akce trafostanice byla dopředu naplánována, takže jste věděli, že se tam bude něco dít. Ke všemu existuje projektová dokumentace, se kterou jste byli seznámeni, mohli jste si to prostudovat a lavečku naplánovat jinam. Jde o to, že by to měl někdo řídit. p. starosta: my jsme opravdu neměřili metrem, kam tu lavičku dáme. p. Malaska: Mě se jedná o tu posloupnost, protože když jste věděli že se tam bude dělat trafostanice, není vhodné umísťovat tam lavičku. p. starosta : my jsme neměřili toto konkrétní místo, kam se ta lavička dává a jestli tam budou probíhat nějaké práce. p. Malaska : to je škoda, očekával bych to od Vás. Je to stejné jako když jsem se chtěl připojit na vodovod a my jsme se po kopání netrefili o 8m. Dostali jsme plány od obce, očekával jsem fundované informace. Kdyby došlo k překopnutí optiky nebo vodovodu, kdo by za to byl odpovědný? 2

3 p. Grúzová : já bych chtěla zareagovat na ty lavičky, byl to podnět z komise, která se sama domluvila, kde ty lavičky budou, respektovali jsme to co chtěli občané. Bylo jasně řečeno, že lavičky jsou pouze provizorní. Chtěli jsme vyhovět občanům, než dojde k revitalizaci obce. A ČEZ má po provedení prací vše uvést do původního stavu. Dnes jsem tam jela, a ta lavečka tam není, neviděla jsem ji. p. Faltysová: lavečka tam momentálně není, v zatáčce byla umístěna tak, aby když z ní člověk bude vstávat, viděl na obě strany, jestli něco nejede. Vy na to máte asi jiný názor. p. Šimša: Chci odpovědět na tu situaci ke kopání vodovodu, myslím že jsme si to potom po telefonu ujasnili, omluvil jsem se ti. V té části, kde jsme napojovali tvoji stavbu, došlo během stavby ke změně a já jsem si neuvědomil, že tyto změny musím hledat jinde. Z tohoto důvodu došlo k tomuto omylu, ale ihned jsem ti volal, omluvil jsem se ti. p. Malaska : Petře neomluvil jsi se, ale to je jedno, ale kdybych to kopl, kdo by za to odpovídal. Ty jsi to obhajoval, že je vše v pořádku a že si to mám nechat zaměřit. p. Šimša : když jsem ti dával na jaře mapu, připojovals první přípojku, tak jsem předpokládal že je všechno v pořádku. Už když jsi připojoval tu první přípojku, tak jsi musel zjistit, že to bylo posunuté dál, protože ten lom je posunutý dál a to mě taky zmátlo, že už na jaře jsi neříkal, že je tam nějaký rozdíl. Přijel jsem pak za tebou osobně a vyřídili jsme to. p. starosta: jen bych chtěl doplnit pro veřejnost, že se stavebníkům snažíme vycházet vstříc, protože si musí nechat vytyčit sítě, a aby to ten projektant mohl plánovat, potřebují nějaké poklady, které jim poskytujeme. p. Prutyzsyn : má někdo další nějaké dotazy? p. Král : já jen navážu na ty lavičky je to celkem nešťastně řešeno, že se to dělá zrovna v době, kdy se tam dělá elektrika, mohlo se s tím počkat. Upozorňovali jsme na nevhodnost umístění laviček na Loděnické otázka : proč se s tím nic neděje? Za druhé : měla by být nějaká koncepce, na rozmístění a volbu laveček, se kterou by měla být veřejnost seznámena. My jako zastupitelé se snažíme, abychom měli tu obec pěknou, ale nějak to vázne. p. starosta: chci znovu zopakovat, že se čeká na koncepční návrh průtahu obcí. Projektanti to měli jako zadání, 7. listopadu bude další setkání v kině s projektanty. Ještě k otázce světel na hřišti čeká se na územní souhlas a pak to doděláme. P. Král : a ta lavičky před kapličkou, bude tam nebo se s tím něco děje? p. starosta : čekáme na ten návrh průtahu. p. Prutyzsyn : další dotaz p. Malaska p. Malaska: já bych chtěl k panu starostovi - na minulém zastupitelstvu jste se dušoval, a říkal jste, že je to nehorázná lež, že jste nebyl u podpisu smlouvy, když obec prodávala pozemek Vašemu bratrovi. V Pohledech vyšel článek, kde je kopie smlouvy, kde je jasně uvedeno, že jste zastupoval obec a podepsal tuto smlouvu s bratrem. Chtěl bych se zeptat, jestli jste to myslel vážně a veřejně jste nám lhal nebo jak to bylo míněno. p. starosta : já využiji svého práva napsat do časopisu odpověď na toto a teď se k tomuto nebudu vyjadřovat. Ale pan Malaska správně řekl, to co jsem řekl já, že nebudu reagovat na tyto sprosťárny a že pozemek nakupoval můj bratr, když jsme nebyl starostou. Já jsem nereagoval na informaci o té špici o které mluvil p. Čouka. Je to zavádějící, samozřejmě jsem si vytáhl záznam ze zastupitelstva, ze kterého je patrné, že jsem se zdržel hlasování i diskuse. p. Malaska : chtěl bych po starostovi chlapskou, jasnou odpověď p. starosta: nebudu reagovat, využiju práva napsat článek, vyjádřím se v časopise p. Malaska: napsat článek jistě můžete, ale já se Vás ptám tady a teď jestli jste lhal, že jste v té době nebyl starostou p. starosta : nelhal jsem, řekl jsem že pozemek kupoval, neřekl jsem že tento pozemek kupoval bratr. Pan Prutyzsyn měl nahrávku, pan Baťa ji má taky, odpovím v časopise p. Malaska : já to beru, ale připadám si jako v televizi, kde Hašek lže a přitom chtějí sestavovat vládu. 3

4 Je to slovíčkaření, připadá mi to stejné. p. starosta: mluvíme každý o něčem jiném. Mně spíš vadí, že si redakční rada dovolila přidat do mé citace slovíčko. p. Malaska : veřejně jste na zastupitelstvu řekl, že jste u podpisu smlouvy nebyl. p. starosta: nebudu se k tomu nyní vyjadřovat, napíšu článek a tečka. p. Prutyzsyn : kdo dál pan Baťa p. Baťa : já bych se ještě vrátil k lavečkám, je pozitivní, že ty lavečky tady jsou. Opakuje se tu, že na žádost občanů, žádost někoho. Zajímá mě, jestli existuje písemná, konkrétní žádost nebo k tomu byla kampaň? p. Faltysová : žádost byla přednesena jednou paní, kterou tady nebudu jmenovat, a která mluvila za více občanů. Já jsem neobcházela nikoho a nevidím důvod, proč by se v tomto nemohlo občanům vyhovět. Bylo to pouze na žádost občanů, toť vše. p. Baťa: je dobře, že se občanům vyhoví, ale vyhoví se všem? Já mám hlášky také od jiných občanů, kteří také měli nějaké požadavky, také to není písemně, a s nimi se téměř nikdo nebavil. p. starosta: jedna věc je žádost a druhá věc je vyhovět žádosti, ale absolutně odmítám, že by se na obci někdo s občany nebavil. p. Baťa : nevím jestli jsem se špatně vyjádřil, ale to by se dotyčný občan musel ozvat sám. Chtěl bych se zeptat, jak byla rada spokojena s kampaní a účastí občanů na setkání v kině. Ptal jsem se lidí a drtivá většina občanů vůbec nevěděla o co se jedná, takže nic nevyplnili. Účast v kině byly mizivá, na pozvánce nebyl žádný podpis, kdo to pořádá nic, bylo to anonymní. Myslím si, že byla chyba v informovanosti, nelíbí se mi informovanost v obci, jak to rada vnímá? Je to závažné téma, které by si zasloužilo daleko větší informovanost. p. starosta: mně se také nelíbilo, že tam bylo málo lidí. Do každého domu si myslím, že se dostal dotazník a následně i pozvánka, hlásilo se to několikrát. Celá kampaň včetně návrhu byla z dílny projektantů, a to, že přišlo málo lidí, neovlivním ani já ani celá rada. Projektanti zatím sbírali informace, náměty. Budeme to hlásit, bude to vyvěšeno. p. Baťa: tady se mluví o něčem jiném, já říkám že celá kampaň a informovanost byla špatná. Připadá mi to, že pozvánka byla dělána tak, aby lidé nepřišli a do ničeho nemluvili. Proč to nebylo jménem obce? Na pozvánce by mělo být vše konkrétně uvedeno. p. Šimša: celý ten systém získávání informací si řídili projektanti sami. Jak anketu tak pozvánku. Anketu vyvěsili na plátovací plochy, kde byl i podpis projektanta, který to všechno zastřešuje, Ing. arch. Horký. Na obec poslali pozvánky, které jsme my namnožili a rozeslali do každé schránky. Celé si to koncepčně řídí tým Ing.arch. Horkého. p. Malaska: Petře nezříkej se odpovědnosti, projektant to zpracovává, ale neřídí kampaň. Ty plakátky mohly být lépe zpracované, občanům to nic neřeklo, proto jich přišlo tak málo. p. Šimša: já se nezříkám odpovědnosti, souhlasím s tím co jsi řekl. Já sám jsem si myslel, že tam bude více lidí, hlavně z ulice Loděnická. p. Baťa : na internetu bylo informací mnohem více, ale na té pozvánce ty informace nebyly. Kdyby na pozvánce byly uvedeny konkrétní informace, určitě by přišlo více lidí. p. starosta: projektanti také nebyli spokojeni s účastí občanů a proto na to zareagovali. Zrovna dnes odpoledna mi přišla nová pozvánka, která je jakousi nadsázkou a měla by občany donutit přijít. Na pozvánce je benátský kanál uprostřed naší obce. Tohle chtějí abychom vyvěsili na naše stránky, na plakátovací plochy, bude se to hlásit, co ještě víc máme pro to udělat? p. Baťa : kdo vyvolal tuto akci té revitalizace? Čí je to akce. p. starosta: zastupitelstvo to zadalo. p. Baťa : takže je to akce obce, proč by to měli dělat projektanti? Obec selhala a obec neudělala masivní kampaň. V časopise to také nevyšlo a lidé neví o co se tady jedná. 4

5 p. starosta: projektanti samozřejmě vyhráli také proto, že sami navrhli kampaň, měli dobrou cenu a že všechny projekty kolem budou dělat. p. Baťa: akce je obecní a obec by měla mít prvotní zájem, aby co nejvíce lidí přišlo na anketu p. Malaska : já si myslím,že to je opravdu na občanech. Můžete mít plakáty jak chcete barevné, ale je to jen na lidech. Uvidíme na dalším setkání v kině, jak se nová pozvánka odrazí na účasti. Další věc, na kterou bych se chtěl rady zeptat je, jak je zajištěno vymáhání dlužných pohledávek od lahůdkářů? Je tam dluh a nikomu to nevadí? Jaký mají měsíční nájem, kolik je tam dluh? p. starosta: pokud vím, částečně je to uhrazeno, p. Korytárová by mohla odpovědět p. Korytárová : dluh je za měsíce červenec, srpen, září a říjen p. Malaska : kolik peněz platí měsíčně? p. Korytárová : 25000,- měsíčně p. Malaska : takže to je nějakých ,- dluhu a vás to nechává v klidu? Co s tím chcete dělat? p. starosta: nenechává nás to v klidu, máme splátkový kalendář a je tlak z naší strany, aby to bylo do konce roku splaceno. p. Malaska : je tam nějaká kauce? p. starosta: není tam kauce a není to v pořádku, řešíme to. p. Malaska: chci se zeptat, jak se podařilo zajistit stravu pro ubytované na ubytovně? p. Vychodil Tomáš: postarali se o to dva šikovní kluci, kteří si vzali do nájmu restauraci U Borovice. p. Prutyzsyn: ještě někdo ze zastupitelů? P. Král p. Král: chtěl bych přivítat nového pana ředitele, čekal bych, že nám pan starosta nového pana ředitele představí, dozvíme se něco z jeho vizí apod., bohužel nic takového se nestalo. p. Malaska: jsem rád, že se konečně podařilo vyřešit tento problém u kterého jsme za starého pana ředitele pouze slyšeli, že to nejde. p. Baťa: jak to vypadá s řešením problému přejezd. p. starosta: mluvil jsem telefonicky s náměstkem ČD, slíbil, že to do konce roku bude splněno p. Baťa: je k tomu nějaká korespondence, nebo je to pouze,,na pusu p. starosta:telefonujeme, je to akce ČD, mají to naplánováno do konce roku, vzali to za své p. Baťa: takže bude to do konce roku? p. starosta: řekl jsem, že to ČD mají naplánováno do konce roku, je to jejich akce, co jsme měli zajistit my, to je splněno, ostatní je na nich. p. Baťa: dobře, za další bych se chtěl zeptat, o kolik se po rekonstrukci ubytovny a CZ zvýšily tržby? Chtěl bych vidět nějaké tabulky a srovnání o kolik se po rekonstrukci se zvýšily tržby a jaký podíl na tom mají opravené apartmány. p. starosta: (promítnutí tabulky) čekal jsem tuto otázku a připravil jsem si tabulku srovnání 1 9/2010,2011,2012, 2013 ze kterých je vidět, že vodní zóna vázne a neplní a ubytovna nám to táhne a je tam nárůst. Přispěly k tomu i nové apartmány. Dále se rozvinula debata o číslech a tabulkách uvedených na promítacím plátně, číslech a tabulkách předložených v písemné podobě zastupitelům. Debatovalo se o tržbách a výnosech. Debatu vedl p. Malaska a p. Grúzová p. starosta : nechci zpochybnit to, co je uvedeno, ale tabulky jsem dělal dnes ráno Závěr debaty byl, že tabulky, které byly promítány, pošle starosta zastupitelům. Část zastupitelů byla rozhořčena tím, že každá čísla jsou jiná a vysvětlení, že tabulka je nadepsaná hrubé tržby nestačilo. p. Král: chtěl bych se zeptat ještě k bazénu v novinách vyšel článek, kde jste uvedl ztrátu bazénu ,- Kč a teď tady předkládáte údaj ,- Kč, tak kde je pravda? p. starosta: údaj ,- je správně, to že v novinách vyšel údaj ,- neovlivním, paní novinářka se mě ptala v autě. Psal jsem jí potom, že uvedla špatný údaj, nicméně v novinách vyšel špatný údaj. 5

6 p. Malaska: chtěl bych se zeptat k činnosti rady v zápisech stále figuruje řádek Mamba air pozemky zastavěné řeší se to nějak? p. starosta: jedná se o kousek pozemku, jejich představa je taková, že by to směnili s paní vedle p. Malaska: Dobře, tomu rozumím, ale proč to tak dlouho trvá, proč nemá obec zájem o dořešení tohoto problému? p. starosta: možná je v tomto problém u mě, protože, si pořád myslím, že se podaří získat kousek pole a když jim to prodáme, tak by se nám zúžila komunikace, která nám patří. Relativně je tam místa dost, ale proč se zbavovat pozemku? p. Malaska: proč to nejde odkoupit? p. starosta: je to nejjednodušší to odkoupit, ale trochu se tam zúží ta komunikace, ale chci zachovávat pozemky, které nám předci zanechali p. Malaska: ještě poslední dotaz parkovací zálivy u MŠ a stanoviště kontejnerů. Jak to řešíte? p. starosta: v současné době běží stavební řízení p.malaska: u všech tří věcí? p. starosta: myslím že u všech p. starosta: nejsou vyjadřovačky p. Malaska : Evi máš nějakou představu o ukončení, přece jen v tomto oboru pracuješ. p. Keclíková: nevím, nemám představu kdy se to ukončí p. Malaska: zhruba do dvou měsíců by to mělo být? U školky v Bohuňovicích počítáte i s opravou zábradlí p. starosta: ano, je to v tom zahrnuto p. Baťa: mám dotaz ohledně vody, která by měla téct z močidla. Zachová se to nebo co se s tím bude dít? K močidlu voda neteče, je to v nějakém řešení? Před naším domem je poslední vpusť, voda tam neteče, kvasí to tam, je tam nepříjemný smrad. Zachová se to? Co se s tím bude dělat? Zabývá se tím rada? p. starosta : na diskusi v kině bylo řečeno, že močidlo i prvek vpusti je potřeba zachovat a v rámci revitalizace to bude řešeno.. p.baťa: ale proč tam ta voda neteče? Paní Grúzová mi zase říkala, že to bylo ucpané, a že tam ta voda nemůže kvůli čističce a že je to svedeno k potůčku p. starosta: svedeno je to až u hospody uličkou až do potůčku. Ale proč neteče voda do močidla a dál celá část k Bugnovému je špatná a musí se opravit. To bude první krok. Ale stejně si počkáme na návrh projektantů, protože to bude řešeno komplexně. p. Baťa: takže technicky se to bude řešit? p. starosta:vyčistili jsme to, monitorovali jsme to - ukázalo se, že hlavní problém je před močidlem. p. Malaska: myslím si, že tento problém bychom měli nechat na projektantech. p. Král: chtěl bych se zeptat, protože teď v obci probíhá výměna odečtů vodoměrů, tak bych chtěl vědět, proč nejsou občané, kterých se to týká informováni o tom, že jim firma bude volat a provádět nějakou změnu. V současné době, kdy chodí a volá spousta různých prodejců a společností, tak člověk neví, komu má věřit a pustit ho domů. A chtěl bych vědět, jaké celá ta změna má výhody? p. starosta: na to odpovím já lidé, kteří toto provádějí jsou mnou vybaveni pověřením a mají se slušně představit p. Král: ne starosto, asi jste mi nerozuměl proč nejsou lidé informováni, že taková akce bude probíhat? Měl přijít do domácnosti nějaký lísteček, že něco takového bude probíhat. p. starosta: od samého počátku, co jsme dělali vodovod, jsme říkali, že nebudeme dělat vodoměrné šachty, že povolíme vodoměry doma s cílem, že budeme dělat odpočty dálkově. Systém by měl i hlídat zda neteče zbytečně voda. V časopise jsem o tom psal, ale asi by těch informací mělo být víc. Náklady pro domácnost za toto zařízení jsou asi 60,- Kč za rok. Ještě budou další kroky. V současné době je 428 6

7 vodovodních přípojek, osazeno je asi 300, jsou i technické problémy zejména proto, že některým lidem v novostavbách provozovatel řekl, že tam musí být vodoměrná šachta a optiku vedl bokem. Cílem je aby celá síť vodovodních přípojek byla monitorovaná. Samozřejmě člověk, který vodu neodebírá si to zařízení může vypnout. Systém to přesto bude hlídat a upozorní nás. p. Král: mně se to až tak výhodné nezdá, tento systém funguje na principu WEB kamery, nepřijde mi to výhodné p. starosta : obyvatelům to obec dodává zdarma, a jediný náklad je těch 60,- Kč za rok, nic jiného tam není. A každý si to pro úsporu energie může vypnout. p. Prutyzsyn: ještě někdo k tomuto tématu? Pan Baťa p. Baťa: já bych se ještě jednou vrátil k močidlu, k té vpusti u hospody obci to nedělá čest a chtěl bych slyšet někoho z rady, kdo to bude řešit a jak p. starosta: máme si nechat nacenit potrubí a posléze vyměnit celé to potrubí p. Baťa: já chci konkrétně ať tam přijede technika a vyčistí se to, protože je to havarijní situace p. starosta: čistili jsme to, necháme to vyčistit znovu, ale dokud se neudělá ten vstup, bude situace stále stejná. p. Šimša : já budu muset odejít, chci se proto zeptat, zda má někdo dotaz na mě p. Baťa: já mám dotaz ohledně památek místního významu. Nemám dosud všechny materiály o které jsem žádal. Zajímalo by mě 1) kdo dělá na pasporty, 2) jaké s tím má zkušenosti, jakou má odbornost a za 3) proč jsme nebyl osloven i já, protože v této oblasti pracuji a mám i odborné znalosti, jsem v kontaktu se Sdružením pro umělecká řemesla. Stav památek je katastrofální. p. Šimša: 1) pasporty dohledání dokumentů a materiálu a smluv jsem dělal já s archivářkou 2) odborné posouzení pasportů zpracovává p. Chodil, postupně bude všechny památky i ty, které nebyly zaneseny dokumentovat, psát návrhy oprav a vše, co je k technickému posouzení památky potřeba. Říkal jsem to i minule a bylo to zaneseno i v zápise. p. Baťa : a pan Chodil má jakou kvalifikaci? p. Šimša: je kamenosochař, pracuje na opravách a restaurování památek p. Baťa: proč byl osloven zrovna pan Chodil, proč nebyl osloven pan Zahálka, který tady zpracovával nejvíce památek? Ten má i veškerou dokumentaci k památkám, ale prý to po něm nikdo nechtěl. p. Šimša : p. Zahálku jsem pracovně nezažil, pan Chodil je místní, je s ním dobrá spolupráce, je aktivní, věnuje památkám hodně času, obchází památky ve svém volném čase. p. Baťa: jedna věc je entuziasmus a druhá věc je odborná způsobilost, ale stále nevím, proč nebyl osloven p. Zahálka. Podle pasportů by se snadno vše vyhledalo a dohledalo. Dal mi seznam asi 600 památek, které zpracovával. Proč nebyl osloven tedy p. Zahálka p. Šimša: k p. Zahálkovi nemám co říct, pracovně jsem ho nezažil, neznám ho. p. Baťa: a kdo dává dohromady ty pasporty p. Šimša : teď jsem říkal, že já a archivářka p.grúzová: vracím se k p. Královi, který mluvil o tom, že ho navštívili pracovníci Insty. Ale oni nejprve telefonují a pak teprve přijdou, podle toho jak máte čas. p. Král: protože týden předtím jsem měl podobný telefonát a týkalo se to něčeho jiného, kde jsem neměl zájem, proto moje reakce na pracovníky ohledně instalace na vodoměr byla zamítavá. Měl chodit nějaký lísteček p. Prutyzsyn : má ještě někdo dotaz na p. Šimšu, z občanů? Ne. p.šimša opustil jednání v 19:25 hod p. Malaska : dopis p. Nováka z ulice V Koutech žádá o odsunutí cyklostezky od jeho plotu z důvodu častých kolizí uživatelů cyklostezky p. starosta: je to na pravé straně v ulici v Koutech jak začíná cyklostezka. Pan Novák přišel, a řekl, že jak cyklisté jezdí, často narážejí do obruby u Vitoušových. Řekl jsem mu ať to napíše. p. Malaska :myslím si, že to má souvislost s panem Brumarem, kterému obec z větší části zaplatí vjezd 7

8 p. starosta: stoprocentně to má souvislost p. Malaska: určitě to má souvislost. Naprojektovala se cyklostezka, schválili jste to. Jestliže to někdo schválí, tak mi to připadne jako další pokus jak zaplatit p. Brumarovi vjezd. Proč jenom jemu a ne všem občanům. Řekl jsem to i posledně. Řeknu to ještě jednou uvědomte všechny občany nebo to neplaťte nikomu. p. starosta: o tom musí rozhodnout zastupitelstvo, já o tom nerozhoduji. p. Prutyzsyn : má ještě někdo něco ke zprávě o činnosti rady? p. Pazdera: zajímá mě jestli patří příjezdová cesta panu Brumarovi? p. starosta: která cesta? p. Pazdera: cesta, která je skoro na poli p. starosta: teď nevím, podívám se na to, děkuji za upozornění p. Pazdera: k přípojkám jak je to s vlastnictvím a provozováním vodovodní sítě? p. starosta : -vysvětlení udělala se soutěž na provozovatele vyhrála firma VK AQUA, která to po letech předala firmě INSTA. U nás v Bohuňovicích jsou jiná pravidla - obec vodovod vlastní, bude mít na sebe veškeré energie a musí mít osobu, která to bude mít na starosti takhle bychom to měli provozovat 5 let. Nepovažuji to za šťastné řešení, ale bohužel pravidla dotací a předpisů jsou taková (podrobné vysvětlení viz nahrávka). p. Pazdera : naše měřící zařízení není umístěno ve vodoměrné šachtě, kterou jsme si museli zřídit, je umístěno jinde a vzniká technický problém. p. starosta : V Koutech je více takových případů, a byl jsem rozezlen, že u Vás provozovatel použil jinou metodu a zavedl jiná pravidla. Teď na to technici hledají nějaké řešení, zatím ho nemají, ale pracuje se na tom. p. Pazdera: tady těch problematických případů je asi 70, budou se tím krátit i dotace? Řešení bude asi technicky nemožné p. starosta : všechno je technicky možné, dotace se krátí, ale už je to vyřešeno, obec bude mít ta zařízení pro další klienty skladem p. Prutyzsyn: ještě někdo? p. Malaska : k cestě k Brumarovi minule jste starosto s Evou říkali, že je to obecní pozemek a teď říkáte, že to není obecní? p. starosta: my jsme říkali že je to komunikace braná jako polní cesta, musím se na to podívat. Předpokládá se tam zpevnění stávající komunikace. p. Malaska : byl bych rád aby to tady zaznělo nebo bylo zveřejněno v Pohledech, ať se přihlásí na obci občané, kteří také mají zájem o příspěvek na zpevnění svých komunikací. Diskuse o zprávě o činnosti ukončena. Hlasování o zprávě o činnosti obce (přítomno 13, pro 13, proti 0, zdržel se 0) Závěr: ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce a plnění usnesení zastupitelstva obce ad 3) Všeobecná diskuse 1/2 hodiny Předsedající upozornil, že tento bod je pro podněty občanů, zaznamenal čas začátku a vyzval k diskuzi. Diskuze: p. Prutyzsyn: kdo z občanů má příspěvek do všeobecné diskuse? p. Chromec: zbytečně dlouhá diskuze kolem umístění laveček měl by být někdo zodpovědný za to, jak to bude nebo nebude. K CZ zbytečná diskuse kolem čísel tabulek, uveďme to na pravou míru, dejme nový termín a nový pan ředitel ať nám předloží nové tabulky s konkrétními čísly. Čas je potřeba 8

9 využívat racionálně, projednávají se úkoly a nejsou konkrétní závěry. Místo sáhodlouhých diskuzí navrhnout konkrétní řešení. Vázne komunikace. p. starosta: k lavičkám je to dočasné řešení, souhlasím s tím, že při průtahu by měly být prvotním řešením, k CZ podnět pro pana ředitele, sestavit nějaký rozbor. p. Chromec: moje vystoupení nemůže být podnětem pro pana ředitele, ale pro toto zastupitelstvo aby panu řediteli uložilo, že má zpracovat a předložit na příštím zasedání p. starosta: zastupitelstvo nemůže ukládat panu řediteli ukládá valná hromada. p. Malaska: zpracují se tabulky, dojde k vyhodnocení a závěr jsme u tabulek CZ viděli sami. Chybí tady, jak to bude vypadat a kam to bude směřovat. Očekával bych konkrétní zadání. p. Baťa: připomněl bych, že konkrétní zadání tu bylo, ale neplní se, rada to průběžně neplní. p. Pauch : dotaz na zřizovatele školy, na paní ředitelku - proč jsou v MŠ umísťovány děti z jiných obcí a měst a pro děti z Bohuňovice potom není místo. p. Divišová: děti do MŠ jsou přijímány na podle školského zákona. Letos se přijímalo pouze 19 dětí, takže došlo k tomu, že letos dostalo asi 30 dětí zamítavou odpověď. Pak se následně podle toho jak se uvolní místo oslovují rodiče dětí, které byly odmítnuty. Nemám právo zamítat žádosti na přijetí dětí z okolních měst a obcí. p. Čtvrtlíková: v srpnu jsem žádala o legalizaci příjezdové plochy před domem. Rada to předala komisi pro výstavbu a rozvoj, kdy se mi dostane odpověď? p. starosta: po komisi jste měla dostat odpověď, bohužel jste ji ještě nedostala, omlouvám se. p. Keclíková: projednávali jsme to na poslední komisi, žádost Vám byla schválena, následně s Vámi bude podepsaná smlouva p. Čtvrtlíková: v červnu jsem žádala zastupitelstvo o odkoupení uvedeného pozemku, otázka zní když žádám zastupitelstvo o odprodej, řeší to rada? p. starosta: rada tyhle věci řeší v předstihu a předkládá to zastupitelstvu p. Čtvrtlíková : dostala se tedy moje žádost o koupi zastupitelstvu? p. starosta : rada musí koupi pozemku nejprve doporučit, pokud ho nedoporučí, tak ho zastupitelstvu nepředkládá, občan potom na veřejném zasedání může toto kritizovat. p. Čtvrtlíková: takže já bych toto chtěla kritizovat p. Malaska: jestliže někdo žádá zastupitelstvo, tak by se to na to zastupitelstvo mělo dostat p. starosta: zastupitelstvo dostává zápisy a usnesení z rady a zastupitelé mají přehled o činnosti rady p. Čtvrtlíková: z jakého důvodu byla moje žádost zamítnuta? p. starosta: rada rozhodla, že to koncepčně musí projednat komise pro výstavbu a rozvoj p. Čtvrtlíková: proč mně nemůže být vyhověno v žádosti o koupi, když někteří sousedé tyto pozemky před domem mají ve svém vlastnictví? p. starosta: každý občan může požádat o koupi ale cílem obce je vlastnit pozemky mezi ploty. p. Čtvrtlíková : ptám se zastupitelů, jestli se jim to dostalo k rukám? p. Král: já jsem žádný dopis od p. Čtvrtlíkové nedostal. Co se tam v té ulici plánuje? p. starosta : plánuje se tam kanalizace. Dále p. starosta popsal situaci v ulici ohledně budoucích plánů, případných směn pozemků. Jedná se o dlouhodobý problém, který se řeší. p. Malaska: jaké kroky podnikla rada pro to, aby některé pozemky byly obecní, kdy dojde k jednání s vlastníky? p. starosta: vysvětlil. Jednání budou zahájena na jaře 2014 p. Čtvrtlíková : žádala jsem obec o další postup po opravě (na své náklady) vjezdu, který je v majetku obce p. starosta: v úterý ( ) to bude projednáno na radě p. Pazdera: je problém zveřejňovat zápisy komisí na internetu? Kromě komise ŽP a komise školské tam nenajdete jiný zápis z letošního roku. p. starosta: máte pravdu. Jakmile obdržím zápis, vyvěsím ho je to kritika komisí 9

10 p. Pazdera: v jaké fázi je změna územního plánu ve vztahu k petici LETIŠTĚ p. starosta: obec udělala to co měla, ale nevím jestli bylo něco zahájeno p. Pazdera: existuje vyhláška aby vrtulníky mohly přistávat na soukromých zahradách, je to nebezpečné vůči okolním domům a zahradám kritika p. Brumara, který si přistál na své zahradě před svou terasou p. starosta : není vyhláška. Napíše p. Brumarovi, že si na to stěžuje zastupitelstvo. p. Prutyzsyn: kritizoval nedodané zápisy komisí p. Čouka: kritika předsedů komisí, že nedodávají zápisy, debata kolem problému p. Čtvrtlíkové kritika zejména p. starosty, činnosti rady. Debata se znovu vrátila k problému o pozemku u domu p. Čtvrtlíkové. Závěr byl v úterý se bude jednat o žádosti p. Čtvrtlíkové, aby se záležitost ohledně vjezdu dala do pořádku. p. Malaska: jaká jsou nastavena pravidla o tom, komu se přispěje a komu se na opravu nepřispěje? p. starosta: pravidla má komise pro výstavbu a rozvoj p. Keclíková : pochopila, že pí. Čtvrtlíková si,,na černo na obecním pozemku vybudovala stavbu, zpevnila si tam stání pro vozidlo a teď to chce dát všechno do pořádku. p. Čtvrtlíková: když se dělala přípojka vody, dala jsem to do takového stavu, aby se tam dalo vjíždět. Žádala jsem dodatečně o legalizaci. p. starosta: legalizaci máte schválenou p. Král: když to bylo rozbité, nikdo z rady se tam nebyl podívat a teď, až je to spravené, tak se tam půjdou všichni dívat. Je to šaškárna a výsměch občanům Bohuňovic. p. Malaska: předložil 2 návrhy na usnesení : 1) ZO ukládá RO na nejbližším ZO předložit návrh pravidel na povolování budování zpevněných ploch na obecních pozemcích před rodinnými domy Hlasování o návrhu usnesení : Pro 11 (nepřítomen p. Král) proti : 0 zdržel se: 0 Závěr: ZO ukládá RO na nejbližším ZO předložit návrh pravidel na povolování budování zpevněných ploch na obecních pozemcích před rodinnými domy 2) ZO ukládá RO předložit výsledky jednání o získávání pozemků podél komunikací v ulici Za Pekárnou Hlasování o návrhu usnesení : Pro : 11 (nepřítomen p. Král), proti 0, zdržel se: 0 Závěr: ZO ukládá RO předložit výsledky jednání o získávání pozemků podél komunikací v ulici Za Pekárnou T: Ukončení diskuse v 20:20 hod. ad 4) Majetek - nákupy a směny pozemků v souvislosti s projektem Revitalizace centra obce Předsedající uvedl, že v podkladech je tabulka s návrhy nákupů a směn pozemků, které jsou nezbytné pro realizaci projektu Revitalizace centra obce, vlastníci pozemků souhlasí s prodeji či se směnami. Ke směnám jsou přiloženy i záměry, které byly zákonnou lhůtu zveřejněny na úřední desce. Směna u Marketu Zuzka se předpokládá metr za metr, směny u křižovatky zkratky u Kulturního domu lze realizovat s doplatkem od soukromých vlastníků, čímž by se současně dořešily vlastnické vztahy oplocení části obecních pozemků. Prodeje i směny jsou navrhovány v ceně veřejných prostranství, které jsou posledním znaleckým posudkem stanoveny na 105,- Kč/m2. V případě nabídky ČD a.s. by 10

11 byl prodej realizován v administrativní ceně pozemků dle pravidel ČD a.s. Rada obce nákupy i směny doporučuje. Při výkladu byla promítnuta mapa s uvedenými pozemky, kde bylo vše názorně ukázáno. Uvedl návrh usnesení, o kterém se bude hlasovat a otevřel diskusi. Diskuze: p. Malaska: k pozemku Machalových je to probráno s odborníkem na dopravu, zapadá to do koncepce revitalizace obce? p. starosta: na mapě popsal současnou situaci, zdůvodnil, proč se dané pozemky kupují, co se v dané lokalitě plánuje p. Keclíková: lokalita je napojena na novou komunikaci, ostatní se zatím neřešilo. p. Baťa: křižovatka u lávky bude bezpečnější? p. starosta: křižovatka se ze všech stran zvedá aby byla bezpečnější, parkoviště se ruší. p. Baťa: ptal se na konkrétní situace u projektů starosta konkrétně odpovídal a vysvětloval situaci okolo pozemků ke směně, případně koupi. Dále podal informace o jednání s vlastníky pozemků p. Králem a p. Machalou, podal vysvětlení, proč by se o tom mělo hlasovat dnes. Po debatě dal p. starosta hlasovat. Hlasování o schválení nákupů a směn (přítomno 12, pro 10 ( Cenkl, Demelová, Faltysová, Grúzová, Keclíková, Král, Malaska, Nováková, Petřek, Vychodil), proti 0, zdržel se 2( Prutyzsyn, Baťa) Závěr: ZO schvaluje nákupy a směny pozemků v souvislosti s realizací projektu Revitalizace centra obce dle přiložené tabulky za cenu 105,- Kč/m2 - prodej cca 58m2 obecního pozemku vjezd do dvora firmy Hydraulikservis s.r.o. Předsedající uvedl, že v podkladech je kopie žádosti i záměru prodeje, který byl zákonnou lhůtu zveřejněn. Běžná cena veřejných prostranství stanovená znalcem u nás je 105,- Kč/m2. Tuto cenu používáme na nákupy i prodej veřejných prostranství. Vjezd do firmy je v současné době součástí veřejného prostranství a důvod, proč nebyl prodán již dříve, je popsán v žádosti o prodej. Rada obce prodej doporučuje. Opět byla promítnuta mapa s uvedeným pozemkem, a byl k ní podán komentář. Předsedající uvedl návrh na usnesení a vyzval k diskusi. Diskuze: p. Král: co je tam za povrch? p. starosta: jsou tam zbytky asfaltu, není tam klasický povrch. Hlasování o prodeji Hydraulikservisu (přítomno 11 (p. Faltysová nepřítomna), pro 9 (Cenkl, Demelová, Grúzová, Keclíková, Malaska, Nováková, Petřek, Prutyzsyn,Vychodil, proti 0, zdržel se 2(Král, Baťa) Závěr: ZO schvaluje prodej cca 58m2 z obecního pozemku p.č. 86/6 k.ú. Bohuňovice ca cenu 105,- Kč/m2 dle žádosti firmy Hydraulikservis s.r.o. Po skončení hlasování měl p. Čouka dotaz, zda bude určena nějaká vzdálenost od komunikace, kterou bude možno koupit? Paní Keclíková mu odpověděla, že je potřeba se podívat do územního plánu, jestli se nejedná o veřejné prostranství což např. je případ p. Čtvrtlíkové. P. starosta dodal, že vždy bude potřeba podat žádost, a ta se bude vždy posuzovat individuálně. Dále se debata stočila opět k problému vjezdy. 21:10 odchod Bc. Keclíková 11

12 ad 5) Různé - obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Předsedající uvedl, že napočtvrté je předkládána obecně závazná vyhláška 1/2013 upravující pohyb psů na území obce je v podkladech. Je již zásadním způsobem upravena dle doporučení a konzultace s Olomouckým pracovištěm MV. Jejím cílem je zejména dát do rukou obecní policie nástroj k jednoduchému vymáhání sankcí od majitelů psů, kteří nedodržují pravidla. Byla promítnuta mapa, kde byla vyznačena místa, kde psi mají vstup zakázaný a místa, kam je psům vstup povolen. Předsedající uvedl návrh na usnesení a vyzval k diskuzi. Diskuze: p. Grúzová : objasnila vznik a důvod vzniku vyhlášky p. Malaska: u Trusovky je to celkem malý prostor, zajímalo by mě, jaká je vymahatelnost, když to někdo nebude dodržovat, jaká je výše postihů? p. Grúzová: původně bylo ve vyhl. uvedeno, že za dodržování vyhlášky bude odpovídat Obecní policie. Tato povinnost jim vyplývá z občansko-právních vztahů takže ve vyhl. to není uvedeno. Dále se rozvinula diskuze ohledně pohybu psů, velmi omezeného prostoru na jejich pohyb, vytlačením pohybu psů za obec vzniknou další problémy. Bylo poukázáno na malý počet košů na psí exkrementy, na malý počet ploch na venčení, dotaz kolik bylo uloženo pokut za znečištění ploch psem. P. Grúzová objasnila, že se musí brát ohled na občany, kteří psy nemají, debatovalo se o výši pokut podle přestupkového zákona. Byl kladen důraz na zvýšení dohledu na pořádek ohledně pohybu psů. Byla podána informace, kolik bylo uloženo v tomto měsíci pokut za nedodržování pořádku ze strany majitelů psů. Hlasování o OZV o psech : přítomno 11, pro 5 (Petřek, Grúzová, Demelová, Nováková, Vychodil) proti 1 (p Baťa), zdržel se 5(Prutyzsyn, Král, Malaska, Faltysová, Cenkl) Vyhláška nebyla schválena. ad 6) Kontrola usnesení, závěr Předsedající před závěrem uvedl aktuální informace o zahajovaných akcích, kde uvedl že v příštím týdnu bude předáno staveniště na stavbu cyklostezky a jsou vysoutěženy dvě zakázky malého rozsahu na zateplení šaten na hřišti a na malometrážní byt. Vyzval zástupce návrhové komise k přečtení a kontrole přijatých usnesení. Paní Demelová přečetla usnesení. Nikdo z přítomných neupozornil na chybu. p. Král: dotaz ohledně kontroly ve škole. p. starosta: na je objednán interní audit, provede se kontrola ve škole Předsedající poděkoval za aktivní účast a ukončil veřejné zasedání ZO č. 27. Jednání bylo ukončeno ve 21:30 hod. Zaznamenala: Jarmila Korytárová 12

13 Ověřovatelé : Dne: Mgr. Jana Faltysová Dne:... Mgr. Ladislav Král Ing. Jiří Petřek starosta obce 13

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015.

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 22. 5. 2015. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:45 hodin.

Více

Zastupitelstvo obce Bohuňovice

Zastupitelstvo obce Bohuňovice Zastupitelstvo obce Bohuňovice Z Á Z N A M z 32. veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 26. 6. 2014 v Kulturním domě ===================================================================== Přítomni:

Více

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 16. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 28. 12. 2012, od 17: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová, P. Urx, Ing. Roman Karásek, L. Marek, V. Huml ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení ) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 30. září 2014 od 19.00 hodin v Lidovém domě

Více

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu

2. Starosta navrhl určit ověřovatele zápisu paní Zdeňku Dusovou a pana Václava Modrého starosta dal hlasovat o návrhu Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 16.12.2010 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO - V.Horák, M.Holeček, V.Modrý, F.Matěna, ing.hrubý, Z.Dusová, Z.Pejcha

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin.

Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Zápis o průběhu zasedání zastupitelstva obce konaného dne 24. 1. 2008 v zasedací místnosti Obecního úřadu Havraníky v 17.00 hodin. Starostka Jaroslava Šalomounová zahájila zasedání Zastupitelstva obce

Více

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006.

OBEC KŘESETICE. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. OBEC KŘESETICE Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Křesetice č. 3, které se konalo dne 6.12.2006. Přítomni: p. Ledvina, p. Kratochvíl, p. Hladíková, p. Linhartová, p.pokorný, p.černý, p. Buňata, p. Havránková,

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.2 / 2015, které se konalo dne 28. 1. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Obecní úřad Veliká Ves

Obecní úřad Veliká Ves Obecní úřad Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 5/2011 Datum konání: 9. 11. 2011 od 18.30 hodin Přítomni: p.krčil, p.čuchal, p.hanykýř, p.pokorná, p.kučerová Omluveni: p.vorlová a

Více

Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014

Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014 Zápis z 19. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Chrást konaného dne 22.5.2014 Přítomni: p. Vladislav Beran, p. Zbyněk Blaheta, p. Ladislav Bohuslav, JUDr. Antonín Bórik, pí. Lenka Boudová,

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 28.3.2012 Program: 1. Výzva k podání žádosti o účast v soutěžním dialogu a k prokázání splnění

Více

Z á p i s. Program jednání:

Z á p i s. Program jednání: Z á p i s z 28. jednání Kontrolního výboru Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 9. 2011 od 9,00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr. Táňa Šormová,

Více

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015

ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 ZÁPIS č. 5 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 11. března 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 11/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 21. září 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis z 9. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 15. 11. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hanák, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Partyka, p. Příkazský, pí

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.8.2012, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo") bylo

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 3/2011 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 17.5.2011 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá, Ing.

Více

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2015. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Strana 1 Zápis č. 5-2015 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 30.6.2015. v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Dubská Ivana Mádlíková Helena, Ing.

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

OBEC VYSOKÉ ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.08/13 ve Vysokém konaného dne 27.12.2013

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p. L.Ludvík, p.p.drda, p.m.topinková, p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Obec Láz Láz č. p. 219, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 1. 4. 2015 od 18 hod Přítomni: Mgr. Antonín Kropáč, Ing. Jaroslav

Více

Obecní úřad Veliká Ves

Obecní úřad Veliká Ves Obecní úřad Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2012 Datum konání: 12. 9. 2012 od 18.30 hodin Přítomni: p.krčil, p.pokorná, p.kučerová, p.vorlová, p.čuchal Omluveni: p.jaroš, p.hanykýř

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 1/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 22. 2. 2012 v 18:30 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,Ing.

Více

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004

Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004 Zápis a usnesení z XII. Veřejného zasedání zastupitelstva Obce Lužice ze dne 29. dubna 2004 Přítomni: viz presenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17. hod. s konstatováním

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva Obce Suchodol č. 13/2014 ze dne 25.11.2014 Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Zápis ze zasedání zastupitelstva

Více

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 40. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 19.5.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Roman Pientok, Petr Riedel, Petra Szczuková, Jindřich

Více

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013

Z Á P I S. 1. Ověření zápisu 13. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 6.2.2013 Z Á P I S 14. zasedání Zastupitelstva obce Rybí konaného dne 25. 3. 2013 Přítomno : 12 (omluvili se: Petr Purmenský, David Bajer a Martin Pospěch) Občanů : 6 Místo konání : sál pohostinství Beseda Čas

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice

Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Sedlec-Prčice konaného dne 21. 11. 2007 od 18.30 hod v zasedací místnosti MěÚ Sedlec-Prčice Přítomni: při zahájení 11 zastupitelů Během projednávání prvního bodu

Více

Z Á P I S z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bečice. 4. června 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 2. zasedání Zastupitelstva obce Bečice. 4. června 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu Obec Bečice Zastupitelstvo obce Bečice 391 75 Malšice www.becice.cz IČ: 00512524 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 12. 1. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 20. prosince 2011 v zasedací místnosti obecního úřadu Zapisovatel: Bc. Petr Záviška Ověřovatelé: Mgr. Jan Hauerland, Ivana Bechová Přítomni:

Více

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Přední Výtoň ze dne 9. 4. 2014 Místo a čas: budova obecního úřadu 18,00 hodin Přítomni: 6 Omluveni: 1 Zastupitelstvo obce Přední Výtoň je usnášeníschopné Ověřovatelé

Více

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZÁPIS Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE STŘEDOKLUKY DNE 16.06. 2015 V 18:00 VE STŘEDOKLUKÁCH PŘÍTOM NÍ: Barbier, Duchajová, Červenka, Gutová, Hlava, Chvoj, Kozel, Melíšek, Paznocht. UVÍTÁNÍ PŘEDSEDAJÍCÍ PAN

Více

Zastupitelstvo obce Bohuňovice

Zastupitelstvo obce Bohuňovice Zastupitelstvo obce Bohuňovice Z Á Z N A M z 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 28.6.2012 v Kulturním domě ===================================================================== Přítomni:

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 5/2012 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 27. 9. 2012 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Mgr. Hana Veselá,

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově

Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Z á p i s z veřejného zasedání zastupitelstva městyse Komárov, konaného dne 30. září 2010 v 19 hodin v Domě kultury v Komárově Přítomni: Členové ZM Václav Hošek, ing. Pavel Houdek, Mgr. Miroslav Karásek,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Zahájení zasedání zastupitelstva přítomno:

Více

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban

Z á p i s. Omluveni: JUDr. Miroslav Antl, Ing. Petr Kilevník, JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D., Ing. Zdeněk Urban Z á p i s z 12. jednání Výboru kontrolního Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 14. 4. 2014 od 15:00 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Ing. Vladimír Derner, Mgr.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.05.2013, od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.05.2013, od 19:00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 30.05.2013, od 19:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Lukavec u Hořic (dále jen "zastupitelstvo")

Více

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích

Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Z Á P I S o průběhu IV. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 7.10.2010 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Radovan Pukl zahájil IV. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Obec Třanovice Zápis z 9. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.12.2015 v 17. 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 13 členů ZO Třanovice, 2 omluveni 1 občan Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zápis č. 4 z 4. zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou, konaného dne 26.2.2015 v zasedací místnosti OÚ Hradec nad Svitavou

Zápis č. 4 z 4. zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou, konaného dne 26.2.2015 v zasedací místnosti OÚ Hradec nad Svitavou Zápis č. 4 z 4. zasedání Zastupitelstva obce Hradec nad Svitavou, konaného dne 26.2.2015 v zasedací místnosti OÚ Hradec nad Svitavou Program: 1) Zahájení 2) Zpráva o činnosti rady obce č. 4, 5, 6. 3) Nabídka

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00534/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Mgr. Věra S, Petra H K Nepřítomni omluveni: Pavel Ch

Více

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 9-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 06. 11. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno

14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno 14. zasedání zastupitelstva obce Dubno ze dne 24. 6. 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Dubno Přítomni: Milan Pilous, Václav Chmelař, Bc. Jiří Špindler, Martin Roušal, Ing. Miroslav Horák, Jaroslav

Více

Z á p i s ze 4. zasedání zastupitelstva obce Lodín dne 11. února 2015 od 17,30 hodin

Z á p i s ze 4. zasedání zastupitelstva obce Lodín dne 11. února 2015 od 17,30 hodin Z á p i s ze 4. zasedání zastupitelstva obce Lodín dne 11. února 2015 od 17,30 hodin Zasedání byli přítomni členové zastupitelstva obce viz prezenční listina. Jednání přítomna účetní OÚ Lodín p. Dana Fučíková.

Více

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

9. veřejné zasedání ZO

9. veřejné zasedání ZO 1 9. veřejné zasedání ZO konané dne 18. 7. 2012 Pozn.: Zveřejněná je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně

Více

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah:

Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky. Obsah: Rada města Brna MMB2015000000395 ZM7/ o35~6 Z7/06. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.5. 2015 Název Návrh směny částí pozemků p.č. 436/1,2375/2 za část pozemku p.č. 436/27, vše v k.ú. Holásky.

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 12. 2. 2011 Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 11. 12. 2014, od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích. Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání

Více

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 12/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 19. října 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Z Á P I S. z 5/2015 mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Lukov, konaného dne 24. června 2015

Z Á P I S. z 5/2015 mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Lukov, konaného dne 24. června 2015 Z Á P I S z 5/2015 mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Lukov, konaného dne 24. června 2015 Řídil: Místo: Zahájení: Přestávka: Ukončení: Přítomni: Omluven: Jiří Jangot, starosta zasedací místnost OÚ

Více

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ

OBEC VYSOKÉ. Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBEC VYSOKÉ Vysoké 34, Žďár nad Sázavou, 59101, IČO:00842397, Tel.:723447394, Email: obecvysoke@tiscali.cz ZÁPIS A USNESENÍ Z ŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA č.11/11 ve Vysokém konaného dne 21.10.2011

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 6 ze dne 28.6.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 6 ze dne 28.6.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin Čj Zápis ze zasedání ZO č. 6 ze dne 28.6.2013 v Novém Kramolíně od 19:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Mgr. Věra S, Petra H K, Pavel Ch, Jiří P Nepřítomni omluveni: Petr B Zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 26.9.2012, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice

Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Obec Ludíkov Ludíkov 84 680 01 Boskovice Zápis č. 5/2011 1 ze zasedání obecního zastupitelstva v Ludíkově, konaného dne 6.9.2011 v 18:00 hodin v zasedací síní OÚ Ludíkov. Přítomni: Ing. František Veselý,

Více

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015

ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 ZÁPIS č. 8 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 19:30 hodin dne 16. června 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 4 ze dne 17.5.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 4 ze dne 17.5.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj Zápis ze zasedání ZO č. 4 ze dne 17.5.2013 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr Bk Nepřítomni omluveni: Mgr. Věra S, Jiří P,, Pavel Ch Nepřítomni neomluveni:

Více

Z Á P I S. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.

Z Á P I S. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p. Z Á P I S z 18. zasedání Zastupitelstva obce Okrouhlá, konaného dne 2. 4. 2014 v 19:00 hodin v místnosti obecního úřadu, Okrouhlá č.p.123 Přítomni: dle prezenční listiny 15 členů. Program: 1) Zahájení

Více

Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 2. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 2. prosince 2014 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, MVDr. Jiří Humlíček, Mojmír

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Část I obecná. Program o 5 bodech 17. zasedání zastupitelstva obce Všestary byl schválen.

Část I obecná. Program o 5 bodech 17. zasedání zastupitelstva obce Všestary byl schválen. Zápis č. 17 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Všestary, konaného ve čtvrtek 12.11. 2015 v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Všestarech. Zasedání zahájeno v 19:12 hodin Přítomni: zastupitelé podle

Více

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 55/2012 konaného dne 28.2.2012

Obec Sousedovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 55/2012 konaného dne 28.2.2012 Obec Sousedovice Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Sousedovice č. 55/2012 konaného dne 28.2.2012 Přítomni: Ježek, Kotrch, Polanka, Houdek, Beneš, Nehézová, Marek Nepřítomni: Hosté: / Schválený program

Více

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis je upraven podle zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis z jednání zastupitelstva obce Sendražice konaného dne 5.11.2012 na obecním úřadě. Začátek jednání v 19 hodin. Přítomno: ZO -

Více

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo

Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Obec KOROLUPY Korolupy 69, 671 07, okres Znojmo Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Korolupy č. 1/2012 Datum a hodina zasedání: Místo jednání: 25.1.2012 v 16.00 hod. Zasedací místnost obecního úřadu

Více

ZÁPIS Z 18. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV, konaného dne 28. června 2010 od 17,00 hodin v zasedací síni OÚ Braškov

ZÁPIS Z 18. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV, konaného dne 28. června 2010 od 17,00 hodin v zasedací síni OÚ Braškov ZÁPIS Z 18. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BRAŠKOV, konaného dne 28. června 2010 od 17,00 hodin v zasedací síni OÚ Braškov Program: 1) Zahájení 2) Kontrola plnění usnesení 17. zasedání 3) Závěrečný

Více

Zastupitelstvo obce Bohuňovice

Zastupitelstvo obce Bohuňovice Zastupitelstvo obce Bohuňovice Z Á Z N A M z 30. veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 13. 3. 2014 v Kulturním domě ===================================================================== Přítomni:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice

Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice 1 Zápis č. 5-2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Svojetice konaného dne 05. 06. 2013 v zasedací místnosti OÚ Svojetice Přítomni: Omluveni: Neomluveni: Mgr. Martina Vedralová Ing. Milan Hruban

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 30. dubna 2014

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 30. dubna 2014 Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 30. dubna 2014 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka starosta obce Přítomno: 6 členů zastupitelstva

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky.

Starosta seznámil zastupitele s navrženým rozpočtovým opatřením číslo 2/2005 podle přiložené tabulky. O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: 0000271/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 5/2005

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 23.11.2015 od 18:30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

Zastupitelstva města Stříbra

Zastupitelstva města Stříbra J e d n a c í ř á d Zastupitelstva města Stříbra Zastupitelstvo města Stříbra vydává v souladu s ustanovením 96 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších právních úprav, tento jednací řád.

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Omluveni: Novák Vilém Zapisovatelkou

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno.

Zápis č. 1/2009. Výsledek hlasování: pro 7 hlasů proti 0 hlasů zdržel se 0 hlasů Schváleno. Zápis č. 1/2009 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Němčičky, konaného dne 14. ledna 2009 v 19.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu v Němčičkách Přítomni: Omluveni: Petr Slezák, Ing. Eliška

Více

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin

Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zápis z 9. zasedání zastupitelstva městyse Medlov, Místo konání: úřad městyse Medlov Přítomni: viz prezenční listina Omluveni: Grégrová Občané: konaného dne 28. 6. 2011, od 18:00 hodin Zahájení zasedání

Více

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015

ANONYMIZOVANÉ INFORMACE z jednání zastupitelstva obce Všemina konaného dne 4.3.2015 Přítomno: 9 členů zastupitelstva (všichni) Hosté: František Čala, Eva Čalová, Ing. P. František Kuběna Program: 1) Zahájení 2) Ověření zápisu z minulého zastupitelstva a volba ověřovatelů zápisu 3) Projednání

Více