Zastupitelstvo obce Bohuňovice

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zastupitelstvo obce Bohuňovice"

Transkript

1 Zastupitelstvo obce Bohuňovice Z Á Z N A M z 27. veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne v Kulturním domě ===================================================================== Přítomni: 13 členů zastupitelstva 22 dalších občanů obce (dle presenčních listin přiložených k zápisu na OÚ) Omluveni: p. Weidinger, p. Ženčica Pozdní příchod nahlásili: Předčasný odchod nahlásil: p. Šimša Jednání zahájil v hod. starosta obce Ing. Jiří Petřek. Předsedající oznámil nahlášený předčasný odchod. Předsedající sdělil, že jednání bylo řádně svoláno a zákonným způsobem zveřejněno. Předsedající dále konstatoval, že je přítomna nadpoloviční většina členů ZO, konkrétně v té chvíli 11 (během úvodu 12) a je tedy schopno právoplatně rozhodovat. Dále uvedl, že program jednání byl zveřejněn na plakátech, pozvánkách a na našich www stránkách. Zápisem z jednání byla pověřena pí. Korytárová, pracovnice OÚ. Ověřovatelé zápisu byli zvoleni paní Faltysová a pan Král. Předsedající zopakoval program jednání a vyzval zastupitele k připomínkám či doplnění programu. Připomínky k návrhu programu nebyly. Předsedající dal hlasovat o celém programu. Hlasování o programu (přítomno 13, pro 13, proti 0, zdržel se 0) Program byl přijat. Schválený program: Program: 1) Zahájení a povinné procedurální body 2) Zpráva o činnosti RO a plnění usnesení posledního veřej. zasedání ZO 3) Všeobecná diskuse 1/2 hodiny 4) Majetek obce - nákupy a směny pozemků v souvislosti s projektem Revitalizace centra obce - prodej cca 58m2 obecního pozemku vjezd do dvora firmy Hydraulikservis s.r.o. 5) Různé - OZV č. 1/2013 o psech 6) Návrh na usnesení, závěr

2 K ověření zápisů z minulého zasedání předsedající sdělil, že zápis z minulého 26. jednání byl ověřen ověřovatelem p. Weidingerem a p. Prutyszynem. Zápis byl zveřejněn a zaslán zastupitelům, písemné námitky nebyly podány. Na dotaz, zda jsou nějaké námitky se nikdo nepřihlásil a předsedající konstatoval, že zápis se považuje za schválený. Dále byla schválena: - návrhová komise ve složení: paní Demelová, p. Vychodil, a p. Baťa Hlasování o návrhové komisi (přítomno 13, pro 11, proti 0, zdržel se 2 ) - forma hlasování bylo schváleno veřejné hlasování zvednutím ruky Předsedající vyzval k návrhu řídícího diskuze: Byl navržen pan Prutyszyn, který tuto funkci přijal. Veřejným hlasováním (přítomno 13, pro 13, proti 0, zdržel se 0 ) byl zvolen řídícím diskuze pro toto jednání pan Prutyszyn. - předsedající přešel k dalšímu bodu programu ad 2) Zpráva o činnosti RO a plnění usnesení posledního veřej. zasedání ZO Předsedající sdělil, že v podkladech byla zpráva o činnosti rady obce a plnění úkolů zastupitelstva obce. Zastupitelé nepožadovali přečtení zprávy a předsedající proto okomentoval úkoly z veřejných zasedání ZO a jejich plnění a vyzval k diskusi: Diskuze: p. Malaska : chtěl bych zeptat na instalaci laveček na tzv. Zkratce. Kdo to nařídil a kdo za to zodpovídá? p. Faltysová : instalaci laveček navrhla kulturní a sociální komise na žádost starších občanek z Trusovic, počítá se ještě s jejich další úpravou po revitalizaci obce v této části obce. p. Malaska: Zajímá mě, kdo navrhl, aby lavečka byla umístěna v nebezpečné zatáčce? Druhá věc, která mě zaráží je, že se nainstaluje lavečka a druhý den se na tom místě kope. Kdo tuto akci řídí? Chtěl bych odpověď někoho z radních. p. starosta : ČEZ o svých akcích informuje zhruba 3-4 dny dopředu, takže jsme neměli informaci o tom, že se tam bude kopat. Umístění laveček bylo po dohodě s občany a to řešení je pouze dočasné, protože po revitalizaci obce budou lavičky umístěny jinak. p. Malaska : nechápu Vaši odpověď. Proč je lavička umístěna v zatáčce, připadá Vám to v pořádku, kdo to vymyslel? p. starosta: lavičky byly umístěny po dohodě a v podstatě na přání občanů. p. Malaska : takže za bezpečnost občanů odpovídají všichni radní, protože nechali umístit lavečku na nebezpečné místo do zatáčky. Druhá věc je, že akce trafostanice byla dopředu naplánována, takže jste věděli, že se tam bude něco dít. Ke všemu existuje projektová dokumentace, se kterou jste byli seznámeni, mohli jste si to prostudovat a lavečku naplánovat jinam. Jde o to, že by to měl někdo řídit. p. starosta: my jsme opravdu neměřili metrem, kam tu lavičku dáme. p. Malaska: Mě se jedná o tu posloupnost, protože když jste věděli že se tam bude dělat trafostanice, není vhodné umísťovat tam lavičku. p. starosta : my jsme neměřili toto konkrétní místo, kam se ta lavička dává a jestli tam budou probíhat nějaké práce. p. Malaska : to je škoda, očekával bych to od Vás. Je to stejné jako když jsem se chtěl připojit na vodovod a my jsme se po kopání netrefili o 8m. Dostali jsme plány od obce, očekával jsem fundované informace. Kdyby došlo k překopnutí optiky nebo vodovodu, kdo by za to byl odpovědný? 2

3 p. Grúzová : já bych chtěla zareagovat na ty lavičky, byl to podnět z komise, která se sama domluvila, kde ty lavičky budou, respektovali jsme to co chtěli občané. Bylo jasně řečeno, že lavičky jsou pouze provizorní. Chtěli jsme vyhovět občanům, než dojde k revitalizaci obce. A ČEZ má po provedení prací vše uvést do původního stavu. Dnes jsem tam jela, a ta lavečka tam není, neviděla jsem ji. p. Faltysová: lavečka tam momentálně není, v zatáčce byla umístěna tak, aby když z ní člověk bude vstávat, viděl na obě strany, jestli něco nejede. Vy na to máte asi jiný názor. p. Šimša: Chci odpovědět na tu situaci ke kopání vodovodu, myslím že jsme si to potom po telefonu ujasnili, omluvil jsem se ti. V té části, kde jsme napojovali tvoji stavbu, došlo během stavby ke změně a já jsem si neuvědomil, že tyto změny musím hledat jinde. Z tohoto důvodu došlo k tomuto omylu, ale ihned jsem ti volal, omluvil jsem se ti. p. Malaska : Petře neomluvil jsi se, ale to je jedno, ale kdybych to kopl, kdo by za to odpovídal. Ty jsi to obhajoval, že je vše v pořádku a že si to mám nechat zaměřit. p. Šimša : když jsem ti dával na jaře mapu, připojovals první přípojku, tak jsem předpokládal že je všechno v pořádku. Už když jsi připojoval tu první přípojku, tak jsi musel zjistit, že to bylo posunuté dál, protože ten lom je posunutý dál a to mě taky zmátlo, že už na jaře jsi neříkal, že je tam nějaký rozdíl. Přijel jsem pak za tebou osobně a vyřídili jsme to. p. starosta: jen bych chtěl doplnit pro veřejnost, že se stavebníkům snažíme vycházet vstříc, protože si musí nechat vytyčit sítě, a aby to ten projektant mohl plánovat, potřebují nějaké poklady, které jim poskytujeme. p. Prutyzsyn : má někdo další nějaké dotazy? p. Král : já jen navážu na ty lavičky je to celkem nešťastně řešeno, že se to dělá zrovna v době, kdy se tam dělá elektrika, mohlo se s tím počkat. Upozorňovali jsme na nevhodnost umístění laviček na Loděnické otázka : proč se s tím nic neděje? Za druhé : měla by být nějaká koncepce, na rozmístění a volbu laveček, se kterou by měla být veřejnost seznámena. My jako zastupitelé se snažíme, abychom měli tu obec pěknou, ale nějak to vázne. p. starosta: chci znovu zopakovat, že se čeká na koncepční návrh průtahu obcí. Projektanti to měli jako zadání, 7. listopadu bude další setkání v kině s projektanty. Ještě k otázce světel na hřišti čeká se na územní souhlas a pak to doděláme. P. Král : a ta lavičky před kapličkou, bude tam nebo se s tím něco děje? p. starosta : čekáme na ten návrh průtahu. p. Prutyzsyn : další dotaz p. Malaska p. Malaska: já bych chtěl k panu starostovi - na minulém zastupitelstvu jste se dušoval, a říkal jste, že je to nehorázná lež, že jste nebyl u podpisu smlouvy, když obec prodávala pozemek Vašemu bratrovi. V Pohledech vyšel článek, kde je kopie smlouvy, kde je jasně uvedeno, že jste zastupoval obec a podepsal tuto smlouvu s bratrem. Chtěl bych se zeptat, jestli jste to myslel vážně a veřejně jste nám lhal nebo jak to bylo míněno. p. starosta : já využiji svého práva napsat do časopisu odpověď na toto a teď se k tomuto nebudu vyjadřovat. Ale pan Malaska správně řekl, to co jsem řekl já, že nebudu reagovat na tyto sprosťárny a že pozemek nakupoval můj bratr, když jsme nebyl starostou. Já jsem nereagoval na informaci o té špici o které mluvil p. Čouka. Je to zavádějící, samozřejmě jsem si vytáhl záznam ze zastupitelstva, ze kterého je patrné, že jsem se zdržel hlasování i diskuse. p. Malaska : chtěl bych po starostovi chlapskou, jasnou odpověď p. starosta: nebudu reagovat, využiju práva napsat článek, vyjádřím se v časopise p. Malaska: napsat článek jistě můžete, ale já se Vás ptám tady a teď jestli jste lhal, že jste v té době nebyl starostou p. starosta : nelhal jsem, řekl jsem že pozemek kupoval, neřekl jsem že tento pozemek kupoval bratr. Pan Prutyzsyn měl nahrávku, pan Baťa ji má taky, odpovím v časopise p. Malaska : já to beru, ale připadám si jako v televizi, kde Hašek lže a přitom chtějí sestavovat vládu. 3

4 Je to slovíčkaření, připadá mi to stejné. p. starosta: mluvíme každý o něčem jiném. Mně spíš vadí, že si redakční rada dovolila přidat do mé citace slovíčko. p. Malaska : veřejně jste na zastupitelstvu řekl, že jste u podpisu smlouvy nebyl. p. starosta: nebudu se k tomu nyní vyjadřovat, napíšu článek a tečka. p. Prutyzsyn : kdo dál pan Baťa p. Baťa : já bych se ještě vrátil k lavečkám, je pozitivní, že ty lavečky tady jsou. Opakuje se tu, že na žádost občanů, žádost někoho. Zajímá mě, jestli existuje písemná, konkrétní žádost nebo k tomu byla kampaň? p. Faltysová : žádost byla přednesena jednou paní, kterou tady nebudu jmenovat, a která mluvila za více občanů. Já jsem neobcházela nikoho a nevidím důvod, proč by se v tomto nemohlo občanům vyhovět. Bylo to pouze na žádost občanů, toť vše. p. Baťa: je dobře, že se občanům vyhoví, ale vyhoví se všem? Já mám hlášky také od jiných občanů, kteří také měli nějaké požadavky, také to není písemně, a s nimi se téměř nikdo nebavil. p. starosta: jedna věc je žádost a druhá věc je vyhovět žádosti, ale absolutně odmítám, že by se na obci někdo s občany nebavil. p. Baťa : nevím jestli jsem se špatně vyjádřil, ale to by se dotyčný občan musel ozvat sám. Chtěl bych se zeptat, jak byla rada spokojena s kampaní a účastí občanů na setkání v kině. Ptal jsem se lidí a drtivá většina občanů vůbec nevěděla o co se jedná, takže nic nevyplnili. Účast v kině byly mizivá, na pozvánce nebyl žádný podpis, kdo to pořádá nic, bylo to anonymní. Myslím si, že byla chyba v informovanosti, nelíbí se mi informovanost v obci, jak to rada vnímá? Je to závažné téma, které by si zasloužilo daleko větší informovanost. p. starosta: mně se také nelíbilo, že tam bylo málo lidí. Do každého domu si myslím, že se dostal dotazník a následně i pozvánka, hlásilo se to několikrát. Celá kampaň včetně návrhu byla z dílny projektantů, a to, že přišlo málo lidí, neovlivním ani já ani celá rada. Projektanti zatím sbírali informace, náměty. Budeme to hlásit, bude to vyvěšeno. p. Baťa: tady se mluví o něčem jiném, já říkám že celá kampaň a informovanost byla špatná. Připadá mi to, že pozvánka byla dělána tak, aby lidé nepřišli a do ničeho nemluvili. Proč to nebylo jménem obce? Na pozvánce by mělo být vše konkrétně uvedeno. p. Šimša: celý ten systém získávání informací si řídili projektanti sami. Jak anketu tak pozvánku. Anketu vyvěsili na plátovací plochy, kde byl i podpis projektanta, který to všechno zastřešuje, Ing. arch. Horký. Na obec poslali pozvánky, které jsme my namnožili a rozeslali do každé schránky. Celé si to koncepčně řídí tým Ing.arch. Horkého. p. Malaska: Petře nezříkej se odpovědnosti, projektant to zpracovává, ale neřídí kampaň. Ty plakátky mohly být lépe zpracované, občanům to nic neřeklo, proto jich přišlo tak málo. p. Šimša: já se nezříkám odpovědnosti, souhlasím s tím co jsi řekl. Já sám jsem si myslel, že tam bude více lidí, hlavně z ulice Loděnická. p. Baťa : na internetu bylo informací mnohem více, ale na té pozvánce ty informace nebyly. Kdyby na pozvánce byly uvedeny konkrétní informace, určitě by přišlo více lidí. p. starosta: projektanti také nebyli spokojeni s účastí občanů a proto na to zareagovali. Zrovna dnes odpoledna mi přišla nová pozvánka, která je jakousi nadsázkou a měla by občany donutit přijít. Na pozvánce je benátský kanál uprostřed naší obce. Tohle chtějí abychom vyvěsili na naše stránky, na plakátovací plochy, bude se to hlásit, co ještě víc máme pro to udělat? p. Baťa : kdo vyvolal tuto akci té revitalizace? Čí je to akce. p. starosta: zastupitelstvo to zadalo. p. Baťa : takže je to akce obce, proč by to měli dělat projektanti? Obec selhala a obec neudělala masivní kampaň. V časopise to také nevyšlo a lidé neví o co se tady jedná. 4

5 p. starosta: projektanti samozřejmě vyhráli také proto, že sami navrhli kampaň, měli dobrou cenu a že všechny projekty kolem budou dělat. p. Baťa: akce je obecní a obec by měla mít prvotní zájem, aby co nejvíce lidí přišlo na anketu p. Malaska : já si myslím,že to je opravdu na občanech. Můžete mít plakáty jak chcete barevné, ale je to jen na lidech. Uvidíme na dalším setkání v kině, jak se nová pozvánka odrazí na účasti. Další věc, na kterou bych se chtěl rady zeptat je, jak je zajištěno vymáhání dlužných pohledávek od lahůdkářů? Je tam dluh a nikomu to nevadí? Jaký mají měsíční nájem, kolik je tam dluh? p. starosta: pokud vím, částečně je to uhrazeno, p. Korytárová by mohla odpovědět p. Korytárová : dluh je za měsíce červenec, srpen, září a říjen p. Malaska : kolik peněz platí měsíčně? p. Korytárová : 25000,- měsíčně p. Malaska : takže to je nějakých ,- dluhu a vás to nechává v klidu? Co s tím chcete dělat? p. starosta: nenechává nás to v klidu, máme splátkový kalendář a je tlak z naší strany, aby to bylo do konce roku splaceno. p. Malaska : je tam nějaká kauce? p. starosta: není tam kauce a není to v pořádku, řešíme to. p. Malaska: chci se zeptat, jak se podařilo zajistit stravu pro ubytované na ubytovně? p. Vychodil Tomáš: postarali se o to dva šikovní kluci, kteří si vzali do nájmu restauraci U Borovice. p. Prutyzsyn: ještě někdo ze zastupitelů? P. Král p. Král: chtěl bych přivítat nového pana ředitele, čekal bych, že nám pan starosta nového pana ředitele představí, dozvíme se něco z jeho vizí apod., bohužel nic takového se nestalo. p. Malaska: jsem rád, že se konečně podařilo vyřešit tento problém u kterého jsme za starého pana ředitele pouze slyšeli, že to nejde. p. Baťa: jak to vypadá s řešením problému přejezd. p. starosta: mluvil jsem telefonicky s náměstkem ČD, slíbil, že to do konce roku bude splněno p. Baťa: je k tomu nějaká korespondence, nebo je to pouze,,na pusu p. starosta:telefonujeme, je to akce ČD, mají to naplánováno do konce roku, vzali to za své p. Baťa: takže bude to do konce roku? p. starosta: řekl jsem, že to ČD mají naplánováno do konce roku, je to jejich akce, co jsme měli zajistit my, to je splněno, ostatní je na nich. p. Baťa: dobře, za další bych se chtěl zeptat, o kolik se po rekonstrukci ubytovny a CZ zvýšily tržby? Chtěl bych vidět nějaké tabulky a srovnání o kolik se po rekonstrukci se zvýšily tržby a jaký podíl na tom mají opravené apartmány. p. starosta: (promítnutí tabulky) čekal jsem tuto otázku a připravil jsem si tabulku srovnání 1 9/2010,2011,2012, 2013 ze kterých je vidět, že vodní zóna vázne a neplní a ubytovna nám to táhne a je tam nárůst. Přispěly k tomu i nové apartmány. Dále se rozvinula debata o číslech a tabulkách uvedených na promítacím plátně, číslech a tabulkách předložených v písemné podobě zastupitelům. Debatovalo se o tržbách a výnosech. Debatu vedl p. Malaska a p. Grúzová p. starosta : nechci zpochybnit to, co je uvedeno, ale tabulky jsem dělal dnes ráno Závěr debaty byl, že tabulky, které byly promítány, pošle starosta zastupitelům. Část zastupitelů byla rozhořčena tím, že každá čísla jsou jiná a vysvětlení, že tabulka je nadepsaná hrubé tržby nestačilo. p. Král: chtěl bych se zeptat ještě k bazénu v novinách vyšel článek, kde jste uvedl ztrátu bazénu ,- Kč a teď tady předkládáte údaj ,- Kč, tak kde je pravda? p. starosta: údaj ,- je správně, to že v novinách vyšel údaj ,- neovlivním, paní novinářka se mě ptala v autě. Psal jsem jí potom, že uvedla špatný údaj, nicméně v novinách vyšel špatný údaj. 5

6 p. Malaska: chtěl bych se zeptat k činnosti rady v zápisech stále figuruje řádek Mamba air pozemky zastavěné řeší se to nějak? p. starosta: jedná se o kousek pozemku, jejich představa je taková, že by to směnili s paní vedle p. Malaska: Dobře, tomu rozumím, ale proč to tak dlouho trvá, proč nemá obec zájem o dořešení tohoto problému? p. starosta: možná je v tomto problém u mě, protože, si pořád myslím, že se podaří získat kousek pole a když jim to prodáme, tak by se nám zúžila komunikace, která nám patří. Relativně je tam místa dost, ale proč se zbavovat pozemku? p. Malaska: proč to nejde odkoupit? p. starosta: je to nejjednodušší to odkoupit, ale trochu se tam zúží ta komunikace, ale chci zachovávat pozemky, které nám předci zanechali p. Malaska: ještě poslední dotaz parkovací zálivy u MŠ a stanoviště kontejnerů. Jak to řešíte? p. starosta: v současné době běží stavební řízení p.malaska: u všech tří věcí? p. starosta: myslím že u všech p. starosta: nejsou vyjadřovačky p. Malaska : Evi máš nějakou představu o ukončení, přece jen v tomto oboru pracuješ. p. Keclíková: nevím, nemám představu kdy se to ukončí p. Malaska: zhruba do dvou měsíců by to mělo být? U školky v Bohuňovicích počítáte i s opravou zábradlí p. starosta: ano, je to v tom zahrnuto p. Baťa: mám dotaz ohledně vody, která by měla téct z močidla. Zachová se to nebo co se s tím bude dít? K močidlu voda neteče, je to v nějakém řešení? Před naším domem je poslední vpusť, voda tam neteče, kvasí to tam, je tam nepříjemný smrad. Zachová se to? Co se s tím bude dělat? Zabývá se tím rada? p. starosta : na diskusi v kině bylo řečeno, že močidlo i prvek vpusti je potřeba zachovat a v rámci revitalizace to bude řešeno.. p.baťa: ale proč tam ta voda neteče? Paní Grúzová mi zase říkala, že to bylo ucpané, a že tam ta voda nemůže kvůli čističce a že je to svedeno k potůčku p. starosta: svedeno je to až u hospody uličkou až do potůčku. Ale proč neteče voda do močidla a dál celá část k Bugnovému je špatná a musí se opravit. To bude první krok. Ale stejně si počkáme na návrh projektantů, protože to bude řešeno komplexně. p. Baťa: takže technicky se to bude řešit? p. starosta:vyčistili jsme to, monitorovali jsme to - ukázalo se, že hlavní problém je před močidlem. p. Malaska: myslím si, že tento problém bychom měli nechat na projektantech. p. Král: chtěl bych se zeptat, protože teď v obci probíhá výměna odečtů vodoměrů, tak bych chtěl vědět, proč nejsou občané, kterých se to týká informováni o tom, že jim firma bude volat a provádět nějakou změnu. V současné době, kdy chodí a volá spousta různých prodejců a společností, tak člověk neví, komu má věřit a pustit ho domů. A chtěl bych vědět, jaké celá ta změna má výhody? p. starosta: na to odpovím já lidé, kteří toto provádějí jsou mnou vybaveni pověřením a mají se slušně představit p. Král: ne starosto, asi jste mi nerozuměl proč nejsou lidé informováni, že taková akce bude probíhat? Měl přijít do domácnosti nějaký lísteček, že něco takového bude probíhat. p. starosta: od samého počátku, co jsme dělali vodovod, jsme říkali, že nebudeme dělat vodoměrné šachty, že povolíme vodoměry doma s cílem, že budeme dělat odpočty dálkově. Systém by měl i hlídat zda neteče zbytečně voda. V časopise jsem o tom psal, ale asi by těch informací mělo být víc. Náklady pro domácnost za toto zařízení jsou asi 60,- Kč za rok. Ještě budou další kroky. V současné době je 428 6

7 vodovodních přípojek, osazeno je asi 300, jsou i technické problémy zejména proto, že některým lidem v novostavbách provozovatel řekl, že tam musí být vodoměrná šachta a optiku vedl bokem. Cílem je aby celá síť vodovodních přípojek byla monitorovaná. Samozřejmě člověk, který vodu neodebírá si to zařízení může vypnout. Systém to přesto bude hlídat a upozorní nás. p. Král: mně se to až tak výhodné nezdá, tento systém funguje na principu WEB kamery, nepřijde mi to výhodné p. starosta : obyvatelům to obec dodává zdarma, a jediný náklad je těch 60,- Kč za rok, nic jiného tam není. A každý si to pro úsporu energie může vypnout. p. Prutyzsyn: ještě někdo k tomuto tématu? Pan Baťa p. Baťa: já bych se ještě jednou vrátil k močidlu, k té vpusti u hospody obci to nedělá čest a chtěl bych slyšet někoho z rady, kdo to bude řešit a jak p. starosta: máme si nechat nacenit potrubí a posléze vyměnit celé to potrubí p. Baťa: já chci konkrétně ať tam přijede technika a vyčistí se to, protože je to havarijní situace p. starosta: čistili jsme to, necháme to vyčistit znovu, ale dokud se neudělá ten vstup, bude situace stále stejná. p. Šimša : já budu muset odejít, chci se proto zeptat, zda má někdo dotaz na mě p. Baťa: já mám dotaz ohledně památek místního významu. Nemám dosud všechny materiály o které jsem žádal. Zajímalo by mě 1) kdo dělá na pasporty, 2) jaké s tím má zkušenosti, jakou má odbornost a za 3) proč jsme nebyl osloven i já, protože v této oblasti pracuji a mám i odborné znalosti, jsem v kontaktu se Sdružením pro umělecká řemesla. Stav památek je katastrofální. p. Šimša: 1) pasporty dohledání dokumentů a materiálu a smluv jsem dělal já s archivářkou 2) odborné posouzení pasportů zpracovává p. Chodil, postupně bude všechny památky i ty, které nebyly zaneseny dokumentovat, psát návrhy oprav a vše, co je k technickému posouzení památky potřeba. Říkal jsem to i minule a bylo to zaneseno i v zápise. p. Baťa : a pan Chodil má jakou kvalifikaci? p. Šimša: je kamenosochař, pracuje na opravách a restaurování památek p. Baťa: proč byl osloven zrovna pan Chodil, proč nebyl osloven pan Zahálka, který tady zpracovával nejvíce památek? Ten má i veškerou dokumentaci k památkám, ale prý to po něm nikdo nechtěl. p. Šimša : p. Zahálku jsem pracovně nezažil, pan Chodil je místní, je s ním dobrá spolupráce, je aktivní, věnuje památkám hodně času, obchází památky ve svém volném čase. p. Baťa: jedna věc je entuziasmus a druhá věc je odborná způsobilost, ale stále nevím, proč nebyl osloven p. Zahálka. Podle pasportů by se snadno vše vyhledalo a dohledalo. Dal mi seznam asi 600 památek, které zpracovával. Proč nebyl osloven tedy p. Zahálka p. Šimša: k p. Zahálkovi nemám co říct, pracovně jsem ho nezažil, neznám ho. p. Baťa: a kdo dává dohromady ty pasporty p. Šimša : teď jsem říkal, že já a archivářka p.grúzová: vracím se k p. Královi, který mluvil o tom, že ho navštívili pracovníci Insty. Ale oni nejprve telefonují a pak teprve přijdou, podle toho jak máte čas. p. Král: protože týden předtím jsem měl podobný telefonát a týkalo se to něčeho jiného, kde jsem neměl zájem, proto moje reakce na pracovníky ohledně instalace na vodoměr byla zamítavá. Měl chodit nějaký lísteček p. Prutyzsyn : má ještě někdo dotaz na p. Šimšu, z občanů? Ne. p.šimša opustil jednání v 19:25 hod p. Malaska : dopis p. Nováka z ulice V Koutech žádá o odsunutí cyklostezky od jeho plotu z důvodu častých kolizí uživatelů cyklostezky p. starosta: je to na pravé straně v ulici v Koutech jak začíná cyklostezka. Pan Novák přišel, a řekl, že jak cyklisté jezdí, často narážejí do obruby u Vitoušových. Řekl jsem mu ať to napíše. p. Malaska :myslím si, že to má souvislost s panem Brumarem, kterému obec z větší části zaplatí vjezd 7

8 p. starosta: stoprocentně to má souvislost p. Malaska: určitě to má souvislost. Naprojektovala se cyklostezka, schválili jste to. Jestliže to někdo schválí, tak mi to připadne jako další pokus jak zaplatit p. Brumarovi vjezd. Proč jenom jemu a ne všem občanům. Řekl jsem to i posledně. Řeknu to ještě jednou uvědomte všechny občany nebo to neplaťte nikomu. p. starosta: o tom musí rozhodnout zastupitelstvo, já o tom nerozhoduji. p. Prutyzsyn : má ještě někdo něco ke zprávě o činnosti rady? p. Pazdera: zajímá mě jestli patří příjezdová cesta panu Brumarovi? p. starosta: která cesta? p. Pazdera: cesta, která je skoro na poli p. starosta: teď nevím, podívám se na to, děkuji za upozornění p. Pazdera: k přípojkám jak je to s vlastnictvím a provozováním vodovodní sítě? p. starosta : -vysvětlení udělala se soutěž na provozovatele vyhrála firma VK AQUA, která to po letech předala firmě INSTA. U nás v Bohuňovicích jsou jiná pravidla - obec vodovod vlastní, bude mít na sebe veškeré energie a musí mít osobu, která to bude mít na starosti takhle bychom to měli provozovat 5 let. Nepovažuji to za šťastné řešení, ale bohužel pravidla dotací a předpisů jsou taková (podrobné vysvětlení viz nahrávka). p. Pazdera : naše měřící zařízení není umístěno ve vodoměrné šachtě, kterou jsme si museli zřídit, je umístěno jinde a vzniká technický problém. p. starosta : V Koutech je více takových případů, a byl jsem rozezlen, že u Vás provozovatel použil jinou metodu a zavedl jiná pravidla. Teď na to technici hledají nějaké řešení, zatím ho nemají, ale pracuje se na tom. p. Pazdera: tady těch problematických případů je asi 70, budou se tím krátit i dotace? Řešení bude asi technicky nemožné p. starosta : všechno je technicky možné, dotace se krátí, ale už je to vyřešeno, obec bude mít ta zařízení pro další klienty skladem p. Prutyzsyn: ještě někdo? p. Malaska : k cestě k Brumarovi minule jste starosto s Evou říkali, že je to obecní pozemek a teď říkáte, že to není obecní? p. starosta: my jsme říkali že je to komunikace braná jako polní cesta, musím se na to podívat. Předpokládá se tam zpevnění stávající komunikace. p. Malaska : byl bych rád aby to tady zaznělo nebo bylo zveřejněno v Pohledech, ať se přihlásí na obci občané, kteří také mají zájem o příspěvek na zpevnění svých komunikací. Diskuse o zprávě o činnosti ukončena. Hlasování o zprávě o činnosti obce (přítomno 13, pro 13, proti 0, zdržel se 0) Závěr: ZO bere na vědomí zprávu o činnosti rady obce a plnění usnesení zastupitelstva obce ad 3) Všeobecná diskuse 1/2 hodiny Předsedající upozornil, že tento bod je pro podněty občanů, zaznamenal čas začátku a vyzval k diskuzi. Diskuze: p. Prutyzsyn: kdo z občanů má příspěvek do všeobecné diskuse? p. Chromec: zbytečně dlouhá diskuze kolem umístění laveček měl by být někdo zodpovědný za to, jak to bude nebo nebude. K CZ zbytečná diskuse kolem čísel tabulek, uveďme to na pravou míru, dejme nový termín a nový pan ředitel ať nám předloží nové tabulky s konkrétními čísly. Čas je potřeba 8

9 využívat racionálně, projednávají se úkoly a nejsou konkrétní závěry. Místo sáhodlouhých diskuzí navrhnout konkrétní řešení. Vázne komunikace. p. starosta: k lavičkám je to dočasné řešení, souhlasím s tím, že při průtahu by měly být prvotním řešením, k CZ podnět pro pana ředitele, sestavit nějaký rozbor. p. Chromec: moje vystoupení nemůže být podnětem pro pana ředitele, ale pro toto zastupitelstvo aby panu řediteli uložilo, že má zpracovat a předložit na příštím zasedání p. starosta: zastupitelstvo nemůže ukládat panu řediteli ukládá valná hromada. p. Malaska: zpracují se tabulky, dojde k vyhodnocení a závěr jsme u tabulek CZ viděli sami. Chybí tady, jak to bude vypadat a kam to bude směřovat. Očekával bych konkrétní zadání. p. Baťa: připomněl bych, že konkrétní zadání tu bylo, ale neplní se, rada to průběžně neplní. p. Pauch : dotaz na zřizovatele školy, na paní ředitelku - proč jsou v MŠ umísťovány děti z jiných obcí a měst a pro děti z Bohuňovice potom není místo. p. Divišová: děti do MŠ jsou přijímány na podle školského zákona. Letos se přijímalo pouze 19 dětí, takže došlo k tomu, že letos dostalo asi 30 dětí zamítavou odpověď. Pak se následně podle toho jak se uvolní místo oslovují rodiče dětí, které byly odmítnuty. Nemám právo zamítat žádosti na přijetí dětí z okolních měst a obcí. p. Čtvrtlíková: v srpnu jsem žádala o legalizaci příjezdové plochy před domem. Rada to předala komisi pro výstavbu a rozvoj, kdy se mi dostane odpověď? p. starosta: po komisi jste měla dostat odpověď, bohužel jste ji ještě nedostala, omlouvám se. p. Keclíková: projednávali jsme to na poslední komisi, žádost Vám byla schválena, následně s Vámi bude podepsaná smlouva p. Čtvrtlíková: v červnu jsem žádala zastupitelstvo o odkoupení uvedeného pozemku, otázka zní když žádám zastupitelstvo o odprodej, řeší to rada? p. starosta: rada tyhle věci řeší v předstihu a předkládá to zastupitelstvu p. Čtvrtlíková : dostala se tedy moje žádost o koupi zastupitelstvu? p. starosta : rada musí koupi pozemku nejprve doporučit, pokud ho nedoporučí, tak ho zastupitelstvu nepředkládá, občan potom na veřejném zasedání může toto kritizovat. p. Čtvrtlíková: takže já bych toto chtěla kritizovat p. Malaska: jestliže někdo žádá zastupitelstvo, tak by se to na to zastupitelstvo mělo dostat p. starosta: zastupitelstvo dostává zápisy a usnesení z rady a zastupitelé mají přehled o činnosti rady p. Čtvrtlíková: z jakého důvodu byla moje žádost zamítnuta? p. starosta: rada rozhodla, že to koncepčně musí projednat komise pro výstavbu a rozvoj p. Čtvrtlíková: proč mně nemůže být vyhověno v žádosti o koupi, když někteří sousedé tyto pozemky před domem mají ve svém vlastnictví? p. starosta: každý občan může požádat o koupi ale cílem obce je vlastnit pozemky mezi ploty. p. Čtvrtlíková : ptám se zastupitelů, jestli se jim to dostalo k rukám? p. Král: já jsem žádný dopis od p. Čtvrtlíkové nedostal. Co se tam v té ulici plánuje? p. starosta : plánuje se tam kanalizace. Dále p. starosta popsal situaci v ulici ohledně budoucích plánů, případných směn pozemků. Jedná se o dlouhodobý problém, který se řeší. p. Malaska: jaké kroky podnikla rada pro to, aby některé pozemky byly obecní, kdy dojde k jednání s vlastníky? p. starosta: vysvětlil. Jednání budou zahájena na jaře 2014 p. Čtvrtlíková : žádala jsem obec o další postup po opravě (na své náklady) vjezdu, který je v majetku obce p. starosta: v úterý ( ) to bude projednáno na radě p. Pazdera: je problém zveřejňovat zápisy komisí na internetu? Kromě komise ŽP a komise školské tam nenajdete jiný zápis z letošního roku. p. starosta: máte pravdu. Jakmile obdržím zápis, vyvěsím ho je to kritika komisí 9

10 p. Pazdera: v jaké fázi je změna územního plánu ve vztahu k petici LETIŠTĚ p. starosta: obec udělala to co měla, ale nevím jestli bylo něco zahájeno p. Pazdera: existuje vyhláška aby vrtulníky mohly přistávat na soukromých zahradách, je to nebezpečné vůči okolním domům a zahradám kritika p. Brumara, který si přistál na své zahradě před svou terasou p. starosta : není vyhláška. Napíše p. Brumarovi, že si na to stěžuje zastupitelstvo. p. Prutyzsyn: kritizoval nedodané zápisy komisí p. Čouka: kritika předsedů komisí, že nedodávají zápisy, debata kolem problému p. Čtvrtlíkové kritika zejména p. starosty, činnosti rady. Debata se znovu vrátila k problému o pozemku u domu p. Čtvrtlíkové. Závěr byl v úterý se bude jednat o žádosti p. Čtvrtlíkové, aby se záležitost ohledně vjezdu dala do pořádku. p. Malaska: jaká jsou nastavena pravidla o tom, komu se přispěje a komu se na opravu nepřispěje? p. starosta: pravidla má komise pro výstavbu a rozvoj p. Keclíková : pochopila, že pí. Čtvrtlíková si,,na černo na obecním pozemku vybudovala stavbu, zpevnila si tam stání pro vozidlo a teď to chce dát všechno do pořádku. p. Čtvrtlíková: když se dělala přípojka vody, dala jsem to do takového stavu, aby se tam dalo vjíždět. Žádala jsem dodatečně o legalizaci. p. starosta: legalizaci máte schválenou p. Král: když to bylo rozbité, nikdo z rady se tam nebyl podívat a teď, až je to spravené, tak se tam půjdou všichni dívat. Je to šaškárna a výsměch občanům Bohuňovic. p. Malaska: předložil 2 návrhy na usnesení : 1) ZO ukládá RO na nejbližším ZO předložit návrh pravidel na povolování budování zpevněných ploch na obecních pozemcích před rodinnými domy Hlasování o návrhu usnesení : Pro 11 (nepřítomen p. Král) proti : 0 zdržel se: 0 Závěr: ZO ukládá RO na nejbližším ZO předložit návrh pravidel na povolování budování zpevněných ploch na obecních pozemcích před rodinnými domy 2) ZO ukládá RO předložit výsledky jednání o získávání pozemků podél komunikací v ulici Za Pekárnou Hlasování o návrhu usnesení : Pro : 11 (nepřítomen p. Král), proti 0, zdržel se: 0 Závěr: ZO ukládá RO předložit výsledky jednání o získávání pozemků podél komunikací v ulici Za Pekárnou T: Ukončení diskuse v 20:20 hod. ad 4) Majetek - nákupy a směny pozemků v souvislosti s projektem Revitalizace centra obce Předsedající uvedl, že v podkladech je tabulka s návrhy nákupů a směn pozemků, které jsou nezbytné pro realizaci projektu Revitalizace centra obce, vlastníci pozemků souhlasí s prodeji či se směnami. Ke směnám jsou přiloženy i záměry, které byly zákonnou lhůtu zveřejněny na úřední desce. Směna u Marketu Zuzka se předpokládá metr za metr, směny u křižovatky zkratky u Kulturního domu lze realizovat s doplatkem od soukromých vlastníků, čímž by se současně dořešily vlastnické vztahy oplocení části obecních pozemků. Prodeje i směny jsou navrhovány v ceně veřejných prostranství, které jsou posledním znaleckým posudkem stanoveny na 105,- Kč/m2. V případě nabídky ČD a.s. by 10

Zastupitelstvo Obce Bohuňovice

Zastupitelstvo Obce Bohuňovice Zastupitelstvo Obce Bohuňovice Z Á Z N A M z 2. veřejného zasedání obce konaného dne 26.2.2015 v kině ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zastupitelstvo obce Bohuňovice

Zastupitelstvo obce Bohuňovice Zastupitelstvo obce Bohuňovice Z Á Z N A M ze 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 25.9.2012 v Kulturním domě ===================================================================== Přítomni:

Více

Zastupitelstvo obce Bohuňovice

Zastupitelstvo obce Bohuňovice Zastupitelstvo obce Bohuňovice Z Á Z N A M ze 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce konaného dne 22.3.2007 na obecním úřadě =================================================================== Přítomni:

Více

Zápis č. 6/36/2009. Přítomno: 17 zastupitelů, listina přítomných je založena u originálu zápisu 4 zastupitelé byli omluveni JEDNÁNÍ

Zápis č. 6/36/2009. Přítomno: 17 zastupitelů, listina přítomných je založena u originálu zápisu 4 zastupitelé byli omluveni JEDNÁNÍ Zápis č. 6/36/2009 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 29.6.2009 ve Sdruženém klubu Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: 17 zastupitelů, listina přítomných

Více

Zápis č. 6/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hnojice, konaného dne 31.5.2010 v sále Obecního úřadu Hnojice

Zápis č. 6/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hnojice, konaného dne 31.5.2010 v sále Obecního úřadu Hnojice Zápis č. 6/2010 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hnojice, konaného dne 31.5.2010 v sále Obecního úřadu Hnojice Přítomni: Libor Kašpárek, Jiří Vrobel, Václav Adam, ing.miloš Fišer, Roman Knob, Petr

Více

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 27. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážené kolegyně, vážení kolegové, na základě prezence

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 2. září 2013 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Ing. Kozák Petr, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Mgr. Hromádka Tomáš, Ing. Šimůnek

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih konaného dne 18. 12. 2014

Zápis z 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih konaného dne 18. 12. 2014 Městský obvod Ostrava-Jih zastupitelstvo městského obvodu Zápis Zápis z 2. zasedání zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih konaného dne 18. 12. 2014 Schůze se konala: v zasedací místnosti ÚMOb Ostrava-Jih

Více

24. zasedání ZMČ Praha 5 18. 4. 2013

24. zasedání ZMČ Praha 5 18. 4. 2013 24. zasedání ZMČ Praha 5 18. 4. 2013 Dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 24. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího odboru servisních služeb o informaci, kolik je dle prezenční listiny přítomno členů

Více

Z Á P I S. Primátor města Ústí nad Labem

Z Á P I S. Primátor města Ústí nad Labem Primátor města Ústí nad Labem Z Á P I S ze 6. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem, které se konalo dne 23. června 2011 od 10.00 hodin v zasedací místnosti Magistrátu města Ústí nad Labem ====================================================================

Více

Zápis ze zastupitelstva obce Koclířov č.7/2008 konaného dne 27.11. 2008 v 17.00 hod. v sále KD

Zápis ze zastupitelstva obce Koclířov č.7/2008 konaného dne 27.11. 2008 v 17.00 hod. v sále KD Zápis ze zastupitelstva obce Koclířov č.7/2008 konaného dne 27.11. 2008 v 17.00 hod. v sále KD Zasedání zastupitelstva obce zahájil a řídil starosta obce p.b.kysílko. Přítomno je 15 členů zastupitelstva,

Více

Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 8. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 7. 11. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 9. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 9. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 9. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, je 15.00 hodin,

Více

31. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konané dne 10.02.2014

31. zasedání Zastupitelstva města Moravský Krumlov konané dne 10.02.2014 ZÁPIS z 31. zasedání zastupitelstva města v Moravském Krumlově, konaného dne 10.02.2014 v zasedací místnosti Městského úřadu, začátek zasedání v 16:00 hod. Přítomno : 16 (16.04 hod.), 17 (16.06 hod.),

Více

Zápis průběhu 35. zasedání zastupitelstva města konaného dne 08.10.2014

Zápis průběhu 35. zasedání zastupitelstva města konaného dne 08.10.2014 Statutární město Ostrava zastupitelstvo města Zápis Zápis průběhu 35. zasedání zastupitelstva města konaného dne 08.10.2014 Místo konání: Předsedající: zasedací místnost č. 306 v budově Radnice města Ostravy

Více

(P. Hochheimerová: Nesouhlasím s tím.)

(P. Hochheimerová: Nesouhlasím s tím.) 13. zasedání ZMČ Praha 5 18. 9. 2008 Dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 13. zasedání ZMČ. Konstatuji, že na dnešním jednání je přítomno 38 zastupitelek a zastupitelů. Omlouvá se mgr. Šupová, pan kolega

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 30. 1. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 30. 1. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 30. 1. 2014 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Konstatuji, že je přítomno 22 zastupitelů, což je nadpoloviční

Více

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Statutární město Ostrava zastupitelstvo města Zápis Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Místo konání: Předsedající: Přítomno: Omluveni: Zahájení: Přestávka: Ukončení:

Více

Stránka 1 z 56. 10. zasedání ZMČ Praha 5 20. 9. 2011

Stránka 1 z 56. 10. zasedání ZMČ Praha 5 20. 9. 2011 Stránka 1 z 56 10. zasedání ZMČ Praha 5 20. 9. 2011 Vážené dámy a pánové, kolegyně a kolegové, dovolte, abych zahájil 10. jednání ZMČ Praha 5. Prosím kancelář MČ o informaci, kolik je přítomných členů

Více

ZÁPIS Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 11. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 11. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 11. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Já vás vítám na 10. zasedání zastupitelstva města,

Více

ZÁPIS Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 9. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 9. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 8. 9. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vítám vás na 7. zasedání zastupitelstva města. Konstatuji,

Více

18. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2012

18. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2012 18. zasedání ZMČ Praha 5 19. 6. 2012 Dovolte, abych zahájil 18. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího odboru servisních služeb o informaci, kolik je přítomno zastupitelů. P. O t t o m a n s k ý : Dobrý

Více

ZÁPIS ZE 17. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 18. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210

ZÁPIS ZE 17. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 18. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 ZÁPIS ZE 17. ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 18. 10. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 210 Ověřovatelé: Lukáš Martin Ing. Jiří Rutkovský Program Paní primátorka přivítala přítomné na zasedání rady

Více

P. N a j m o n : Hlasujeme o materiálu 29/1, bod 1.1 ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 28. zasedání ZMČ Praha 5.

P. N a j m o n : Hlasujeme o materiálu 29/1, bod 1.1 ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 28. zasedání ZMČ Praha 5. 29. zasedání ZMČ Praha 5 19. 12. 2013 Vážené dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 29. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího odboru servisních služeb a informací, aby nám sdělil, kolik je přítomno členů

Více

zasedání Zastupitelstva obce Ohaře č. 4/2015 konaného dne 21. 5. 2015 od 19.00 hodin

zasedání Zastupitelstva obce Ohaře č. 4/2015 konaného dne 21. 5. 2015 od 19.00 hodin Průběh zasedání Zastupitelstva obce Ohaře č. 4/2015 konaného dne 21. 5. 2015 od 19.00 hodin Přítomni: I. Suchánková, P. Mazura, R. Steklý, T. Suchánek, F. Obešlo, V. Louman, V. Obešlová Program: 1. Zahájení

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání Z á p i s z IX. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 20.12.2011 od l8.oo hodin v sále hotelu ve Dvorci Číslo jednání: JedNZ2-9/2011 Datum jednání: 20.11.2011 Místo jednání : sál

Více

ZÁPIS Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 5. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 5. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 5. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážené kolegyně, vážení kolegové, vítám vás na dnešním

Více

Zápis ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. prosince 2014

Zápis ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. prosince 2014 Zápis ze 7. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 10. prosince 2014 P ř í t o m n i : O m l u v e n i : Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka

Více