ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE"

Transkript

1 Projekt: ŘEŠENÍ PROJEKTOVÝCH ÚLOH S MODELOVÁNÍM A SIMULACÍ ZAŘÍZENÍ A PROCESŮ VE VÝUCE Úvodní seminář

2 SOUHRNNÉ INFORMACE O PROJEKTU Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání Název oblasti podpory: Zvyšování kvality ve vzdělávání Název výzvy: Jihomoravský kraj Výzva č.1 pro GP - oblast podpory 1.1 Název projektu: Zkrácený název projektu: Řešení projektových úloh s modelováním a simulací zařízení a procesů ve výuce Modernizace vzdělávání Datum zahájení projektu: Předpokládaný datum ukončení: Celkový rozpočet projektu: ,21 Kč

3 STRUČNÝ OBSAH PROJEKTU Projekt se týká oblasti matematiky a rozvoje logiky, oblasti vědních oborů fyzika a chemie a oblasti popularizace technické výchovy. Podporuje technické a přírodovědné vzdělávání cestou praktických činností. Využívá prvky projektové výuky. Přihlíží k individualitě žáků, zvyšuje zájem a kompetence ve sledovaných oborech a zájem o další vzdělávání. Prolíná výuku ve všech ročnících školní docházky.

4 Využívá sestav konstrukčních stavebnic včetně souprav pro měření se záznamem dat a robotiku. Aktivity projektu umožní žákům ověřit si získané znalosti a dovednosti modelováním a simulací řeší projektové úlohy od modelování prostředí a strojů přes počítačová měření se záznamem dat až po programování modelů k jejich inteligentnímu chování. Při řešení úloh postupují žáci od hry až k vědecké činnosti. Realizací projektu se v žácích vytváří vztah ke sledovaným oborům, což může ovlivnit jejich směr vzdělávání a usnadnit jim uplatnění na trhu práce.

5 CÍLE PROJEKTU Popularizace a zvýšení zájmu žáků o techniku a přírodovědné obory. Zvýšení kvality a efektivity vzdělávání napříč všemi předměty. Zavádění prvků projektové výuky, řešení projektových úloh v týmu. Rozšíření učebních plánů o informace z oborů mechatronika a robotika. Zvýšení zájmu o vzdělávání práce s atraktivními, moderními materiály a technologiemi. Implementace vytvořených metodik do ŠVP tak, aby prolínaly výuku v průběhu celé školní docházky.

6 Vytvořené vzdělávací materiály a metody práce budou dlouhodobě využívány i po ukončení realizace projektu. Podpora tvořivosti a kreativity žáků prostřednictvím nových forem práce. Prezentace získaných zkušeností na vybraných školách formou workshopů. Cílovou skupinou jsou všichni žáci školy. Na pilotním zavedení projektu se bude podílet 7 metodiků ve spolupráci se všemi vyučujícími 1.stupně, učiteli přírodovědných předmětů z 2.stupně a vedoucími zájmových útvarů.

7 KLÍČOVÉ AKTIVITY Název KA KA1 - Rané vzdělávání KA2 - Tématický přístup KA3 - Robotika pro nejmenší KA4 Jednoduché stroje a hnané stroje KA5 Počítačová měření se záznamem dat KA6 Robotika na 2.stupni Mimoškolní činnost Cílová skupina/předměty žáci 1.tříd žáci 2.tříd žáci 3. a 4.tříd žáci 4.tříd žáci 2.stupně/F, CH žáci 2.stupně/IF, TČ žáci 1.a 2.stupně/zájmové útvary

8 KA1 Rané vzdělávání: modelování s edukačními stavebnicemi, simulace reálných zařízení a procesů, herní aktivity ve výuce. KA2 Tématický přístup: týmová práce na řešení projektu, modelování reálného nebo fantazijního světa s využitím třídních sestav edukačních stavebnic Člověk a jeho svět. KA3 Robotika pro nejmenší: modelování a simulace reálných procesů v prostředí třídy, dílčí projekty (2-4 žáci v týmu), rozsáhlejší projekty (zapojení celé třídy), využití mobilní učebny (notebooky, stavebnice robotiky).

9 KA4 Jednoduché stroje a hnané stroje: modelování a simulace reálných zařízení a strojů v prostředí třídy (2-4 členné týmy), testování a řešení rozšiřujících problémových úloh, využití mobilní učebny (stavebnice s metodickými materiály). KA5 Počítačová měření se záznamem dat: frontální pokusy a laboratorní práce s využitím čidel pro měření fyzikálních veličin, propojení s ICT a audiovizuální technikou prolínání s KA6 kompatibilita čidel s robotickým systémem. KA6 Robotika na 2.stupni ZŠ: rozšíření počítačové učebny o robotická pracoviště (stavebnice se softwarem a metodikami), virtuální 3D modelování, konstrukce modelů s programovatelným mikropočítačem, čidly a výkonnými prvky, programování modelů k inteligentnímu chování se záznamem a zpracováním dat.

10 REALIZAČNÍ TÝM MANAŽER PROJEKTU Mgr. Patloka MANAŽER AKTIVIT Mgr. Straka EKONOM PROJEKTU Ing. Šustáčková metodici aktivit: PRAC.PRO VEDENÍ MZDOVÉ AGENDY Z.Očenášková KA1 Mgr. Josefíková KA2 Mgr. Ivičičová KA3 Mgr. Klabusayová KA4 Mgr. Mokrá KA5 Mgr. Šalášek KA6 Mgr. Mlénská metodik mimoškolní činnosti J. Valoušková ICT WEBMASTER Mgr. Lutzká

11 SOUČASNÝ STAV Proběhla výběrová řízení na dodávku: edukačních stavebnic včetně robotiky, vybavení pro měření a záznam dat, výpočetní techniky. Realizační tým se pravidelně schází na pracovních poradách a připravuje se na plnění klíčových aktivit jakmile bude dodáno potřebné vybavení. Žáci 8.ročníku se zúčastnili exkurze v Ústavu informatiky Mendelovy university v Brně.

12 EXKURZE V ÚSTAVU INFORMATIKY MENDELOVY UNIVERSITY V BRNĚ 23.října 2012 Čtyřicítka osmáků naší školy se poprvé prakticky seznámila se stavebnicemi, které budou v příštích dvou letech používat v rámci předmětů informatika, fyzika, chemie a také v kroužku informatiky, který bude pracovat při školním klubu naší školy. Pod vedením vysokoškolských pracovníků si žáci v laboratoři inteligentních systémů sestavovali modely, které programovali pomocí počítače. Modely pak uváděli do pohybu, aby plnily různé úkoly. Kromě toho jsme navštívili také síťovou laboratoř (navržení, provoz, zabezpečení sítě) a laboratoř virtuální reality, kde jsme byli seznámeni s tvorbou a využitím 3D vizualizace.

13

14

15

16

17

18

19

20

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách

Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Zdravotnická informatika na středních zdravotnických školách Registrační číslo projektu: Název projektu: Název projektu anglicky: Název a číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.10/02.0019 Zdravotnická informatika

Více

Představení projektu

Představení projektu Představení projektu ŠANCE PRO VENKOVSKÉ ŠKOLY - ZNALOSTI, SCHOPNOSTI, DOVEDNOSTI Malenice, 28. 5. 2009 Vladimír Drye O projektu Realizátor projektu: MAS Chance in nature Partneři projektu: Základní škola

Více

Projekty základních škol

Projekty základních škol Tisková zpráva Projekty základních škol Základní škola Svitavy, Riegrova 4: My se neztratíme! Identifikace projektu: CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 7.1 Počáteční vzdělávání,

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Příloha č. 2 Podrobný popis možných činností spadajících do podporovaných aktivit pro oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Oblast podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Aktivita č. 1.

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo CZ.1.07/1.1.07/11.0148 Název projektu Šance pro inovace v technických oborech Příjemce Střední

Více

31WLiPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu. Projekt. Finální verze (VK-IP) Unikátní kód žádosti: Název operačního programu: CZ.1.

31WLiPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu. Projekt. Finální verze (VK-IP) Unikátní kód žádosti: Název operačního programu: CZ.1. Unikátní kód žádosti: 31WLiPØØØ1 I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo prioritní osy: Název prioritní osy: Číslo oblasti podpory: Název oblasti podpory:

Více

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji

Evaluační zpráva. partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Evaluační zpráva partnera projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Partner č. 9 Integrovaná střední škola, Sokolnice

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.7/1.1./44.8 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného a

Více

Evaluační zpráva k projektu

Evaluační zpráva k projektu Název projektu: Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji (NatTech MSK) Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0008 Evaluační zpráva k projektu Podpora přírodovědného

Více

Podklady pro ICT plán 2012-2014

Podklady pro ICT plán 2012-2014 Podklady pro ICT plán 2012-2014 Škola: Gymnázium KM Indikátor Aktuální stav k 2.4.2012 Plánovaný stav k 1.4.2014 1. řízení a plánování Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je plně zahrnuto do koncepce

Více

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem Na začátku září zahájil Středočeský kraj realizaci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeském krajem. Díky

Více

D PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP P PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPD D D

D PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP P PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPD D D DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP PDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP DPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDPDP

Více

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6

Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov. Projektový záměr. Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Střední odborné učiliště stavební Fanderlíkova 25, Prostějov Projektový záměr Vypracoval: Ing.Čestmír Láhner, ředitel školy 1-6 Název projektu: Výuka s podporou digitálních technologií 1. Charakteristika

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: EkoLtm-0553 - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 12.6.2012 Plánovaný stav k 24.6.2014 1. řízení a plánování Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je

Více

Základní informace o projektu

Základní informace o projektu Základní informace o projektu Název projektu: Podpora technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém kraji Příjemce projektu: Olomoucký kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/44.0009 Financování

Více

Chceš studovat VÝPOČETNÍ TECHNIKU a nebudeš studovat oborovou JEDNIČKU? zvol si tedy DVOJKU je k jedničce nejblíže!

Chceš studovat VÝPOČETNÍ TECHNIKU a nebudeš studovat oborovou JEDNIČKU? zvol si tedy DVOJKU je k jedničce nejblíže! Chceš studovat VÝPOČETNÍ TECHNIKU a nebudeš studovat oborovou JEDNIČKU? zvol si tedy DVOJKU je k jedničce nejblíže! Studuj stř íbrný obor VÝPOČ ETNÍ TECHNIKY Seznam studijních oborů VÝPOČETNÍ TECHNIKY

Více

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava

Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava Křesťanská základní škola Jihlava, nám. Svobody 1369 / 3, 586 01 Jihlava 1. 4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost Datum zahájení

Více

Souhrnná informace o naplňování jednotlivých klíčových aktivit a jejich průběhu Klíčové aktivity č. 1 31

Souhrnná informace o naplňování jednotlivých klíčových aktivit a jejich průběhu Klíčové aktivity č. 1 31 Příloha č. 3 Příloha k závěrečné zprávě projektu Avas džas sikhľol, čhavore! (Pojďme se učit, děcka!), registrační číslo projektu CZ.04.1.03/3.1.15.2/0276 Souhrnná informace o naplňování jednotlivých klíčových

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1894/13-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-1894/13-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-1894/13-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola Nový

Více

1. Situační analýza a tvorba metodiky pro práci se žáky se SVP v rámci školního poradenského pracoviště (ŠPP) PŘEHLED KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU 1 / 6

1. Situační analýza a tvorba metodiky pro práci se žáky se SVP v rámci školního poradenského pracoviště (ŠPP) PŘEHLED KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU 1 / 6 PŘEHLED KLÍČOVÝCH AKTIVIT PROJEKTU 1. Situační analýza a tvorba metodiky pro práci se žáky se SVP v rámci školního poradenského pracoviště (ŠPP) 2. Vzdělávání pedagogů a ostatních odborných pracovníků

Více

Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů

Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů Název projektu : Modernizace metod výuky technických předmětů a výuky cizích jazyků technických předmětů Název programu : Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-47/15-T. Pionýrů 400. 738 02 Frýdek-Místek

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-47/15-T. Pionýrů 400. 738 02 Frýdek-Místek INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-47/15-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby Základní škola Frýdek-Místek, Pionýrů 400 Pionýrů 400, 738 02 Frýdek-Místek

Více

Zákla l dní í škola l,, M ati t c i e škols l ké 3, České B udě d jo j vic i e

Zákla l dní í škola l,, M ati t c i e škols l ké 3, České B udě d jo j vic i e Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice Propojení cizího jazyka a předmětu na základní škole Cíle projektu Rozpracování metodiky CLIL do praxe ZŠ Matematika v angličtině pro 4.-9.ročník Výtvarná

Více

Anotace IPn. Individuální projekty národní

Anotace IPn. Individuální projekty národní Anotace IPn Individuální projekty národní Číslo OP: CZ.1.07 Název OP: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo výzvy: 22 Název výzvy: Průběžná výzva Odboru administrace ESF a rozvojových

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1088/11-B. RNDr. Josefem Palíkem, ředitelem školy Zřizovatel:

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIB-1088/11-B. RNDr. Josefem Palíkem, ředitelem školy Zřizovatel: Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIB-1088/11-B Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Mokrá, okres Brno-venkov Sídlo: Mokrá 352, Mokrá-Horákov,

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová

Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Vyšší odborná škola a Střední škola technická Česká Třebová Habrmanova 1540, 560 02 Česká Třebová Školní vzdělávací program ELEKTROTECHNIKA - MECHATRONIKA Verze 1 Platnost od 1.9.2009 Č.j.: 1784/2012 Spis.

Více

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7

Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium T. G. Masaryka, Hustopeče, Dukelské náměstí 7 Dukelské náměstí 7, 693 31 Hustopeče Identifikátor školy: 600 014 134 Termín konání

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.08/01.0025 Registrační číslo Název projektu Podpora realizace počítačového zaměření ŠVP Příjemce

Více