Návrh nového vertex detektoru pro studium CP narušení v exp. Belle II. Z. Doležal, Z. Drásal

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh nového vertex detektoru pro studium CP narušení v exp. Belle II. Z. Doležal, Z. Drásal"

Transkript

1 Návrh nového vertex detektoru pro studium CP narušení v exp. Belle II Z. Doležal, Z. Drásal

2 Obsah Fyzikální motivace (zlatý kanál J/Ψ Ks) Detektor Belle x Belle II Upgrade vnitřního detektoru PXD, SVD Belle II: pixelový detektor, technologie Depfet Belle II: optimalizace vnitřního detektoru a jak se to dělá? Mokka & Geant4 simulace průchodu materiálem Marlin & rekonstrukce digitizace, clustering, tracking, vertexing Předběžné výsledky 2

3 Fyzikální motivace - golden channel Zlatý kanál: Upsilon(4S) B0 + B0bar B0 (B0bar) mezony vzájemně oscilují ( quantum state entanglement ) CP side (CP = -1): B (B ) J/Ψ + Ks ; J/Ψ µµ; Ks ππ 0 0bar Oscilace v sektoru B mezonů Tag side ( označí podle znaménka B0,resp. B0bar): B0 (B0bar) D*-(+) + π+(-); D*-(+) D0 + π(+); D0 π+ + K důležitý tracking + PID (K/π separace) důležitý vertexing (prost. rozlišení PXD+SVD) Není možné měřit s takovým čas. rozlišením nutné transformovat měření času na měření vzdálenosti: 3

4 Fyzikální motivace - golden channel pokračování Feynmanovy diagramy ( flavour non-specific state & time dependent CP asymmetry ): díky CP narušení je rozp. šířka (B0 CP side) (B0bar CP side) 4

5 Upgrade detektoru Belle KLM (KL/µ detekce + návrat mag. toku): RPC ECL (elektromag. kalorimetr): CsI (Tl) 16X0 PID (particle identif.separace K/π): ACC (aerogel Cherenkov) TOF (time of flight) + CDC (de/dx) RICH (ring image Cherenkov) + TOP (time of propagation) + CDC (de/dx) Be vak. trubice: 15 mm 10 mm 1.5T solenoid. mag. pole CDC (tracking, de/dx): malé drátové cely náplň He/H2C6 dále od interakce, lepší rozlišení v R-Phi i v Z (více stereo vrstev) VTX (vertexing): SVD (4 vrstvy DSSD) PXD (2 vrstvy DEPFET) + SVD (4 vrstvy DSSD) 5

6 Upgrade vertex detektoru (PXD+SVD) Belle 4 vrstvy stripových detektorů (DSSD oboustranné 20, 43.5, 70, 80 mm pouze v centrální oblasti ( barrel type ) Belle II 2 vrstvy pixelových detektorů typu 13,18 mm lepší rozlišení vertexů 4 vrstvy stripových detektorů 38, 80, 115, 140 mm robustnější tracking & vyšší Ks eff. detektory v centrální i dopředné oblasti ( barrel & forward type ) nová technologie SVD read-out chipů (VA1TA APV25) redukce okupance v důsledku nárůstu pozadí 6

7 PXD & technologie DEPFET Depfet - DEpleted P-channel Field Effect Transistor Hloubkový n-implantát vytváří potenc. min (tzv. internal gate) pro elektrony tvořící signál a ty pak modulují proud tekoucí strukturou FET (zesílení cca 400 pa/e), náboj je odstraněn pomocí clear Fully depleted: velký signál, rychlý sběr FET struktura on jen při čtení: malý odběr Průřez aktivní buňkou DEPFET + zobrazení základního principu detekce částic (MOSFET struktura využívající tzv. sidewards depletion ) + vyčítání Lokalizované potenc. minimum, vnitřní zesílení: nízka kapacita, nízký šum Plný clear: vyčtení (signálu+noise) - noise 7

8 Belle II & Depfet PXD 2 vrstvy - 50 µm silný Si senzor (zanedbatelný vliv MS) obvod zpevněn 450 µm silný Si elektronika integrována na modulu (switcher, DHP zero suppression, digitalizace signálu) optimalizace:? tloušťky (50 x 75 x 100 µm),? rozteče pixelů v Z ( pxl) & R-Phi (briketová struktura),? proměnlivá rozteč nebo konst. (VPSxCPS), vzdálenosti od int. bodu (okupance, vliv pozadí),? redukce dat, optimalizace:? chlazení (~150W - PXD) detektor upevněn přímo na vak. trubici optimalizace:? vlivu úhlu HER(e-)xLER (e+) na mechaniku a rozl. PXD design PXD ladder 8

9 Optimalizace vertex. detektoru Optimalizace PXD+SVD snaha dosáhnout nejlepších detekčních vlastností z hlediska fyziky, kterou měříme Studium: Impact parameter resolution v Z a R-Phi rekonstrukcí jednotlivých mionových drah (particle gun & single part. tracks) úplnou rekonstrukcí zlatého kanálu, resp. dalších fyz. zajímavých kanálů Vertex resolution (studium zlatého kanálu) Parametry: Poloměr vak. trubice 15 mm x high 10 mm) Úhel mezi HER x LER Velikost pixelů (10 µs, 20 µs), velikost stripů ( intermediate strips ) Tvar pixelů (konstantí velikost (CPS), proměnlivá velikost (VPS), briketová struktura ) Množství aktivního a pasivního materiálu (vak. trubice, tloušťka křemíku,...) 9

10 Simulace software framework 2 typy software: BASF (Belle AnalysiS Framework) & ILC framework BASF simulace detektoru Belle (ref. výsledky, detailní studium fyz. kanálů) ILC přizpůsoben pro Belle & implementace geom. Belle II (optimalizace + predikce pro Belle II) Simulation Reconstruction LCIO (persistency data model) LCCD Pythia Mokka Generator (Geant4) Marlin LCIO ROOT HEPEvt (ASCII) Generated events GEAR (XML) Geometry information Schéma ILC softwaru 10

11 Simulace BelleII Mokka Beam pipe: válcovitého tvaru, onion-like structure vnitřní zlatá vrstva (10 µm), vnitřní Be vrstva, parafín (aktivní chlazení), vnější Be vrstva PXD: 2 vrstvy DEPFET det. uspořádaných do wind-mill struktury ( layer ladder sensor + rims ) Pxl layer 0 Pxl layer 1 R [mm] # ladders 8 10 support no no 11

12 Simulace Belle II Mokka pokr. SVD: 4 vrstvy DSSD v centrální části a 2 v dopředné Strip Strip Strip Strip Strip Strip Strip layer layer layer layer layer layer layer R [mm] # ladders # DSSDs barrel barrel barrel-slanted barrel barrel-slanted barrel barrel-slanted CDC: Central Drift Chamber Al válec naplněný směsí He a C2H6 (50%/50%) +Z 12

13 Simulace Belle II digitizace signálu PXD+SVD: realistická simulace odezvy detektoru (digitizace) CDC: gaussovské rozmití signálu Ukázka digitizace strip. detektorů: Fyz. parametry: závěrné a vyprázď. napětí (bias a depl. voltage), teplota, kapacitní vazby, šum Geometry: transformace z glob. do lokálního ref. systému (Gear & Gear interface) Fyz. procesy: Generace e-h párů podél dráhy Drift e-h párů v elektrickém poli Difuze e-h párů vlivem mnohonásobných kolizí Lorentz. odklon e-h párů v mag. poli Přidání vzájemných přeslechů způsobených vlivem vzájemné kapacitní vazby (crosstalk), důležité pro stripy bez read-outu Generace gaussovského šumu (vliv elektr.) 13

14 Simulace Belle II clustering PXD+SVD: clustering (grupování signálů z jednotlivých cel do prostorové informace - hitu) je založen na algoritmu COG (zatím bez eta korekce na neuniformitu sběru náboje mezi jednotlivými celami) CDC: gaussovské rozmytí pozice hitu + cov je dána charakteristikami Gausse Ukázka clusteringu strip. detektorů: Seed strip & sousední stripy nalezeny použitím S/N cutu (nezávisle v Z a R-Phi) Hit rekonstruován použitím COG algor. všechny kombinace Z & R-Phi tvoří hity (vznik tzv. ghost hitů) MC truth použita k simulování residuálů a rozlišení detektorů Geometry: transformace z lokál. ref. systému do globálního SVD (Belle II) rozlišení v R-Phi 14

15 Simulace PXD Belle II CPS x VPS (high current option)? VPS (variable pixel size) x CPS (const. pixel size): hl. ideou VPS je mít konst. rozlišení podél Z Z pitch/(s/n) Konfigurace R [mm] L [mm] p0 [µm] pn[µm] pm [µm] 1.vrstva CPS vrstva CPS vrstva VPS vrstva VPS efekt není tak výrazný + nutné dodatečné drift. pole v Depfetu (VPS zamítnuta) 15

16 Simulace PXD Belle II briketová struktura v R-Phi? Bricked structure (B) :pixely v R-Phi jsou vzájemně posunuty o 1/2 rozteče Výhody: očekávané lepší rozlišení v R-Phi Nevýhody: briket. struktura možná jen v R-Phi (read-out řádky) B: rozteč v R-Phi 70 µm (technolog. dosažitelná) U: rozteč v R-Phi 50 µm Briketová struktura díky tech. omezení (B 70 µm x U 50 µm) je výrazně lepší nebriketová strukt. 16

17 Simulace Belle II pattern recognition & track fitting Pattern recognition: algoritmus, hledajicí hity, které patří k 1 tracku Track fitting: helix + Kalman filter (korigující dráhu částice na vliv materiálu ) pattern recognition, track fitting realizován separátně pro Si tracky (ILC soft) a CDC tracky (LEP tracking algoritmus) Track merging: kombinace Si a CDC tracků přiřazení zbývajících hitů refit (Kalman filtr) V Charakteristiky tracku: d0, z0, 1/R, φ, tan(λ) d0 vzdálenost k PCA v R-Phi z0 vzdálenost k PCA v Z PCA point of closest approach 17

18 Impact parameter resolution (single mion tracks) v Belle x Belle II Belle x Belle II (PXD (1600 pixelů v Z)): Si tracking (bez CDC), jednotlivé mionové tracky (0.1 5 GeV, 35deg, 55deg) e Pr ry na i lim e Pr ry na i lim e Pr e Pr ry na i lim ry a n i lim v rámci optimalizace se hledá nejvhodnější konfigurace z hlediska rozlišení 18

19 Impact parameter resolution (golden channel): validace Belle (BASF x ILC) Belle (BASF) x Belle (ILC): full tracks (ukázka validace softwaru J/Ψ µµ) eli r P ry na i m ry na i m eli r P 10,02 19

20 Shrnutí Belle II PXD + SVD práce na optimalizaci vnitřního detektoru pokračují TDR - březen 2009 BASF simulace detektoru Belle (reference a validace nového softwaru) ILCFramework přizpůsoben potřebám BelleII (implementace Belle i Belle II geometrie), plně funkční: generace srážek (Pythia) simulace odezvy detektoru (Mokka Geant4) funkční řetězec rekonstrukce (Marlin digitizace, clustering, pattern recognition, tracking, vertexing, analýza) zbývá přidat vliv pozadí (pozadí zatím není úplně známo studie v KEKu právě probíhají) & určit finální geometrii (studie zatím také probíhají) 20

Fyzika elementárních částic ve Fyzikálním ústavu dnes a zítra

Fyzika elementárních částic ve Fyzikálním ústavu dnes a zítra Fyzika elementárních částic ve Fyzikálním ústavu dnes a zítra Jiří Chýla a kolektiv 1 Výzkumný program Sekce fyziky elementárních částic je uskutečňován, obdobně jako je tomu v této oblasti fyziky na celém

Více

Zpracování dat z experimentů fyziky vysokých energií

Zpracování dat z experimentů fyziky vysokých energií Zpracování dat z experimentů fyziky vysokých energií Kód přednášky: JSF109p1a RNDr. Peter Kodyš, CSc. 1, Ústav částicové a jaderné fyziky, MFF UK Připraveno pro školní rok 2008-2009, datum poslední aktualizace:

Více

CERN Otázky. a odpovědi LHC. Co je to

CERN Otázky. a odpovědi LHC. Co je to CERN Otázky a odpovědi Co je to LHC Tento soubor informací a údajů o urychlovači LHC (Large Hadron Collider, česky doslova Velký srážeč hadronů) je uspřádán ve formě otázek a odpovědí. Otázky jsou rozděleny

Více

Organ Transportation Conditions Sensoring

Organ Transportation Conditions Sensoring ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Sonda pro sledování podmínek převozu orgánů Organ Transportation Conditions Sensoring Diplomová práce Studijní program:

Více

OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉ TRASY PRO SPEKTROMETRII ZÁŘENÍ GAMA

OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉ TRASY PRO SPEKTROMETRII ZÁŘENÍ GAMA ČESKOSLOVENSKÁ SPEKTROSKOPICKÁ SPOLEČNOST PŘI ČSAV ODBORNÁ SKUPINA INSTRUMENTÁLNÍCH RAOIOANALYTICKÝCH METOD ČESKOSLOVENSKÁ KOMISE PRO ATOMOVOU ENERGII OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉ TRASY PRO SPEKTROMETRII

Více

Základy návrhu elektrických pouzder (7) Teplotní management návrhu elektronických systémů

Základy návrhu elektrických pouzder (7) Teplotní management návrhu elektronických systémů Základy návrhu elektrických pouzder (7) Teplotní management návrhu elektronických systémů Obsah Úvod a vymezení pojmů Šíření a vedení tepla teplotní management Teplotní součinitel roztažnosti Trendy v

Více

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2008

Jaderná energetika v pracích mladé generace 2008 Odbor energetického inženýrství Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně Český svaz vědeckotechnických společností Česká nukleární společnost a Mladá generace ČNS, o.s. Energovýzkum, spol. s r.o. Jaderná

Více

Diplomová práce. Rekonstrukce povrchů geometrických objektů z roztroušených bodů

Diplomová práce. Rekonstrukce povrchů geometrických objektů z roztroušených bodů Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Rekonstrukce povrchů geometrických objektů z roztroušených bodů Plzeň, 2002 Surface reconstruction

Více

TRANSMISNÍ ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE

TRANSMISNÍ ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA EXPERIMENTÁLNÍ FYZIKY TRANSMISNÍ ELEKTRONOVÁ MIKROSKOPIE NANOPRÁŠKOVÝCH MATERIÁLŮ DISERTAČNÍ PRÁCE Mgr. KLÁRA ŠAFÁŘOVÁ Školitel: doc. RNDr.

Více

Měření technologických veličin

Měření technologických veličin Měření technologických veličin Výukové texty Ing Miroslav Fribert Dr. 1 Obsah 1. Měřicí řetězec 2. Pasivní snímače 3. Aktivní snímače 4. Převodníky signálu ze snímačů 5. Měření teploty 6. Měření tlaku

Více

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I.

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. Automatizační systémy. Prostředky automatického řízení, jejich rozdělení, vlastnosti a fyzikální principy. Automatické řízení výrobních procesů: logické řízení, regulační technika,

Více

Metody zpracování obrazu pro časově náročné úlohy

Metody zpracování obrazu pro časově náročné úlohy TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Metody zpracování obrazu pro časově náročné úlohy Disertační práce 2012 Ing. Jaroslav Vlach ii TECHNICKÁ UNIVERZITA

Více

1. Vlastní a nevlastní vodivost 2. Pohyblivost volných nábojů 3.Přechod PN v monokrystalickém polovodiči přechod PN.

1. Vlastní a nevlastní vodivost 2. Pohyblivost volných nábojů 3.Přechod PN v monokrystalickém polovodiči přechod PN. 1. Vlastní a nevlastní vodivost vlastní vodivost - vzniká fononovou generací (pár elektron - díra) nevlastní vodivost - způsobená atomovými poruchami krystalové mříže, zejména substitučními poruchami nevlastní

Více

Řízení servopohonů v dynamicky náročných aplikacích

Řízení servopohonů v dynamicky náročných aplikacích TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií Řízení servopohonů v dynamicky náročných aplikacích Autoreferát disertační práce Pracoviště: Ústav Mechatroniky a

Více

ANALÝZA STARTŮ ZÁŘIVKOVÉHO OSVĚTLENÍ S ELEKTROMAGNETICKÝM PŘEDŘADNÍKEM

ANALÝZA STARTŮ ZÁŘIVKOVÉHO OSVĚTLENÍ S ELEKTROMAGNETICKÝM PŘEDŘADNÍKEM TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI FAKULTA MECHATRONIKY, INFORMATIKY A MEZIOBOROVÝCH STUDIÍ ÚSTAV MECHATRONIKY A TECHNICKÉ INFORMATIKY ANALÝZA STARTŮ ZÁŘIVKOVÉHO OSVĚTLENÍ S ELEKTROMAGNETICKÝM PŘEDŘADNÍKEM

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. AUTOMATIZACE

STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. AUTOMATIZACE STŘEDNÍ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, OSTRAVA, NA JÍZDÁRNĚ 30, p. o. AUTOMATIZACE Ing. Petr VAVŘIŇÁK a Ing. Anna ŘEHOVÁ 006 OBSAH 1. ZÁKLADNÍ POJMY AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ 1. TEORIE AUTOMATIZACE 5.1. Regulovaué

Více

ELEKTROIMPEDANČNÍ SPEKTRO-

ELEKTROIMPEDANČNÍ SPEKTRO- Chem. Listy 106, 10671074(2012) ELEKTROIMPEDANČNÍ SPEKTRO- SKOPIE A JEJÍ VYUŽITÍ V CHEMICKÉ ANALÝZE MICHAL TATARKOVIČ a, GABRIELA BRONCOVÁ a a MARTIN KRONĎÁK b a Ústav analytické chemie, Fakulta chemicko-inženýrská,

Více

Praktická elektronová litografie

Praktická elektronová litografie Praktická elektronová litografie František MATĚJKA Obsah Elektronový litograf BS600 (1988), převzato z publikace Elektronový litograf BS600 a jeho technologické aplikace, ÚPT Brno, ČSAV, 1988. (nahoře)

Více

MODELOVÁNÍ A SIMULACE

MODELOVÁNÍ A SIMULACE 11 MODELOVÁNÍ A SIMULACE při návrhu slidů byly využity materiály Michala Dordy (http://homel.vsb.cz/~dor028/aplikace_pc.htm) Radka Pelánka (http://www.fi.muni.cz/~xpelanek/iv109/), a Peera-Olafa Sieberse

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKOFREKVENČNÍ VÍCEKANÁLOVÝ MĚŘIČ VÝKONU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKOFREKVENČNÍ VÍCEKANÁLOVÝ MĚŘIČ VÝKONU VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

Více

TEORETICKÉ VÝPOČTY PRO INTERPRETACI OBRAZŮ

TEORETICKÉ VÝPOČTY PRO INTERPRETACI OBRAZŮ vnitrek-2-06.qxd 22.3.2006 13:17 Page 65 TEORETICKÉ VÝPOČTY PRO INTERPRETACI OBRAZŮ RASTROVACÍ TUNELOVÉ MIKROSKOPIE Martin Ondráček, František Máca, Fyzikální ústav AV ČR, Na Slovance 2, 182 21 Praha 8

Více

Mikroskopie atomárních sil biologických materiálů

Mikroskopie atomárních sil biologických materiálů Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Mikroskopie atomárních sil biologických materiálů Radka Zeisková Bakalářská práce 2012 Univerzita Pardubice Fakulta chemicko-technologická Akademický

Více

1. A T O M Y O D L E U K I P P A P O B E R N O U L L I H O ( VČ. KINETICKÉ TEORIE )

1. A T O M Y O D L E U K I P P A P O B E R N O U L L I H O ( VČ. KINETICKÉ TEORIE ) 1. A T O M Y O D L E U K I P P A P O B E R N O U L L I H O ( VČ. KINETICKÉ TEORIE ) Leukippos (500 440 př.n.l., Řecko) - původce atomismu vznikl přehodnocením učení předchozích materialistických filozofů

Více

Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích vyhlášená v roce 2011, program CK - 1. výzva, 2. stupeň veřejné soutěže. Centrum digitální optiky

Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích vyhlášená v roce 2011, program CK - 1. výzva, 2. stupeň veřejné soutěže. Centrum digitální optiky Veřejná soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích vyhlášená v roce 2011, program CK - 1 výzva, 2 stupeň veřejné soutěže PID: TE01020229 Centrum digitální optiky Program: TE - Program Technologické agentury

Více

STRUKTUROVANÝ KABELÁŽNÍ SYSTÉM příručka

STRUKTUROVANÝ KABELÁŽNÍ SYSTÉM příručka STRUKTUROVANÝ KABELÁŽNÍ SYSTÉM příručka VARIANT plus, spol. s r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ tel.: 565 659 645, hot-line: 777 55 77 04 www.variant.cz Nabídka technické pomoci od firmy Variantu plus, spol

Více

Laserové technologie v praxi

Laserové technologie v praxi Hana Lapšanská Laserové technologie v praxi Laser je zdrojem zvláštního druhu světla, které se v přírodě nikde nevyskytuje. Je monochromatické a má podobu úzkého směrovaného paprsku s velmi nízkou rozbíhavostí

Více

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA

EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA EFEKTIVNÍ TERMOMECHANICKÉ VLASTNOSTI ZDIVA Vypracoval: Vedoucí diplomové práce: Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc. Datum: 20. 12. 2005 PODĚKOVÁNÍ Na tomto místě bych rád poděkoval všem, kteří se zasloužili

Více

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ

PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava PRVKY ŘÍDICÍCH SYSTÉMŮ učební text Romana Garzinová Ostrava 2012 Recenze: Prof. Ing. František Němec, Ph.D. Doc. RNDr. Jana Kapounová. CSc. Název: Prvky

Více

ZPRÁVA O PRŮBĚŽNÉM PLNĚNÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU KAN400480701 ZA ROK 2010

ZPRÁVA O PRŮBĚŽNÉM PLNĚNÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU KAN400480701 ZA ROK 2010 ZPRÁVA O PRŮBĚŽNÉM PLNĚNÍ GRANTOVÉHO PROJEKTU KAN400480701 ZA ROK 2010 Podle stanoveného časového harmonogramu grantového projektu AV KAN400480701 byly v roce 2010 řešitelským týmem (složeným z týmů ÚJF

Více

16-ti bitové procesory

16-ti bitové procesory 16-ti bitové procesory Mikroprocesor 8086 jde o universální 16-ti bitový mikroprocesor, který je schopen provádět operace s 16-ti bitovými čísly. S okolím komunikuje po 16-ti bitové datové a 20-ti bitové

Více