Materiál zemních konstrukcí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Materiál zemních konstrukcí"

Transkript

1 Materiál zemních konstrukcí Kombinace powerpointu a informací na papíře

2 Materiál zemních konstrukcí: zemina kamenitá sypanina druhotné suroviny lehké materiály ostatní materiály

3 Materiál zemních konstrukcí: Nezlepšená zemina je využito vlastností materiálu bez jeho dalších úprav. Dle ČSN se jedná o tzv. velmi vhodné či vhodné zeminy. Zlepšená zemina vlastnosti zeminy pro použití v zemní konstrukci jsou nedostačující, proto je musíme upravit. Dle ČSN se jedná o tzv. nevhodné či málo vhodné zeminy. Kamenitá sypanina jedná se o materiál vytvořený z měkkých resp. tvrdých skalních hornin. Druhotné suroviny materiál vzniklý jako sekundární produkt při výrobě či těžbě primárního produktu. Dle ČSN popílek/popel, hlušinová sypanina, recyklát a vysokopecní struska. Lehké materiály materiál, který má výrazně nižší objemovou hmotnost než zemina/hornina (např. keramzit, polystyren apod.) Ostatní materiály materiály požívající se pro zlepšení vlastností zeminy/horniny. Můžeme sem zařadit geosyntetika, kovové výztužné prvky (pásky, hřebíky, síťoviny atd.)

4 Zemina - klasifikace: 1. Klasifikace: Pro rozdělení zemin se vychází z normy ČSN (1993) Klasifikace zemin pro dopravní stavby Klasifikace zemin dle této normy vychází z ČSN třída symbol Název Obsah f (%) Mez tekutosti w L (%) F3 MS 1 MS 2 Hlína písčitá I Hlína písčitá II > 60 F4 CS 1 CS 2 Jíl písčitý I Jíl písčitý II > 60

5 Zemina klasifikace: Dle této normy jsou zeminy zařazeny dle: vhodnosti zhutnitelnosti

6 Zemina klasifikace: namrzavé přechod vhod mal.vh voda 40%pevn. namr. až neb. namr. namr. až neb. namr. voda rozbř. namr. až neb. namr odstranit nadno zhutnitelné Stabilizace (C) mírně namrzavé stabilizace (C,V) vibrace stabilizace (C) propustné přechod dobré prům

7 Zemina klasifikace: Zařazen azení dle zhutnitelnosti: Týká se zpracovatelnosti zemin do násypu nebo dohutnění podloží a závisí na: Rozděluje zeminu (dle D 400 a D 95 ) na: Výborně zhutnitelnou sk. 1 Dobře zhutnitelnou sk.2 Vyhovující zhutnitelnost sk.3 Nevyhovující zhutnitelnost sk.4 Podrobnější zařazení je v tabulce 2 normy ČSN

8 Zemina - klasifikace: ČSN (1993) Klasifikace zemin pro dopravní stavby vychází z ČSN ČSN EN

9 Základní termíny a definice nesoudržná zemina (F1-F8), F8), soudržná (ostatní druhy zemin) spraš jemnozrnná zemina eolického původu (převážně křemitá zrna fr mm), prosedavost sprašov ová hlína vlastnostmi podobná spraši (vznikla odlišným vývojem) vátý písek p stejnozrnný, eolický, kulovitá zrna kamenitá sypanina rozrušením skalních hornin hlušinov inová sypanina odpad při ražbě důlních děl zlepšen ená zemina x nezlepšen ená zemina nevhodná x vhodná

10 Zemina vlastnosti: Fyzikálně indexové: Vlhkost Hustota pevných částic Objemová hmotnost Konzistenční meze Zrnitost Mechanické vlastnosti: Pevnost Stlačitelnost Hydraulické vlastnosti: Propustnost Chemické vlastnosti: Voda Obsah Ca, CO 2, Cl -, SO 4-2 Technologické: PS/PM CBR

11 Základní termíny a definice nesoudržná zemina (F1-F8) F8) soudržná (ostatní druhy zemin) spraš jemnozrnná zemina eolického původu (převážně křemitá zrna fr mm). prosedavost a) Metoda jedné křivky b) Metoda dvou křivek Křivky stlačitelnosti

12 Základní termíny a definice spraš prosedavost součinitel poměrné prosedavosti ε = i m 0.1 Stanovení prosedavosti dle Holtz-Hilf (1966)

13 Kamenitá sypanina kamenitá sypanina: z tvrdých skalních hornin (převážně R1, R2) obsah zrn < 2 mm do 25% zrn < 0.06 mm do 5% z měkkých skalních hornin (nepřevládají R1, R2; lze použít i navětralé, zvětralé horniny) obsah zrn < 2 mm do 25% zrn < 0.06 mm do 5% (15%)

14 Základní termíny a definice druhotné suroviny: stabilizovaný popílek, popel směs popílku/popela s vodou a pojivem popílkov lková suspenze, kamenivo zpevněné popílkovou suspenzí, energosádrovec

15 Druhotné suroviny sypanina z druhotných surovin: hlušinov inová sypanina (frakce mm): Popis: o sypanina z rozličných zemin při p i těžt ěžbě o charakter nesoudržné zem. s malou příměsíp hlin.. a jíl. j částic o lze na pohlížet jako na kamenitou sypaninu o nesmí poškozovat zdraví certifikát o prostý i vrstevnatý násypn Typy: rudná nerudná uhelná - povrchová, hlubinná - (nejnáročnější na použití): nelze použít do aktivní zóny. Do ostatních částí zemní konstrukce dle kritérií v ČSN Nejdůležitější kritérium je obsah spalitelných látek.

16 Druhotné suroviny sypanina z druhotných surovin: hlušinov inová sypanina (frakce mm): rudná nerudná uhelná (nejnáročnější na použití): z hlubinných dolů (pískovce, prachovce, jílovce) /obvyklé vlastnosti: ϕ = 28-40, c = 0 10 kpa, ρ d = kgm -3 / z povrchových dolů (vysoce plastické jíly, jílovce /obvyklé vlastnosti: ϕ = 16, c = 0 10 kpa, ρ d = kgm -3 / uhelná sypanina - nelze použít do aktivní zóny. Do ostatních částí zemní konstrukce dle kritérií v ČSN Nejdůležitější kritérium je obsah spalitelných látek.

17 Druhotné suroviny sypanina z druhotných surovin: recyklát: cihelný betonový smíšený vysokopecní struska: zrnitost, rozpadavost, vyluhovatelnost, obsah siřičitanů elektrárenská struska (ne)stabilizovaný popílek, popel: ze složišť po dostatečném odvodnění nebo přímo z odběrných míst v elektrárnách, teplárnách pórovitost při zhutnění na ρ d,max (PS) musí být 65%

18 Druhotné suroviny popílek: pojivo:

19 Druhotné suroviny popílek: vliv vlhkosti:

20 Druhotné suroviny popílek: zhutnitelnost:

21 Druhotné suroviny popílek: vločkový: vlastnosti: lehký dobré defor. Vlastnosti relativně dobře únosný nepropustný mrazuvzdorný lehce zpracovatelný

DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ ZEMNÍ PRÁCE TÉMA II. Realizace staveb pozemních komunikací (1.

DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ ZEMNÍ PRÁCE TÉMA II. Realizace staveb pozemních komunikací (1. DŮM TECHNIKY PARDUBICE MOTT MACDONALD PRAHA VZDĚLÁVÁNÍM KE KVALITĚ ZEMNÍ PRÁCE TÉMA II Realizace staveb pozemních komunikací (1. SEMINÁŘ) 2010-2012 STUDIJNÍ MATERIÁL PRO SEMINÁŘ 2(45) Vzděláváním ke kvalitě

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Základní vlastnosti zemin a klasifikace zemin cvičení doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Tento projekt

Více

Pražcové podloží. Ing. Tomáš Říha, Ing. Jan Valehrach

Pražcové podloží. Ing. Tomáš Říha, Ing. Jan Valehrach Pražcové podloží 1. Úvod do konstrukce železničního spodku 2. Pražcové podloží (funkce a typy) 3. Deformační odolnost pražcového podloží 4. Návrh a posouzení konstrukčních vrstev 5. Posouzení na účinky

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. TP 94 MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací ÚPRAVA ZEMIN TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD OPK č.j. 77/2013-120-TN/1 ze dne 24.10.2013 s účinností od 1.11.2013. Současně se ruší a nahrazují v celém

Více

PRO REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ

PRO REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZEMĚDĚLSKÁ FAKULTA --------------------------------------------------------------------------------------------- Katedra zemědělské, dopravní a manipulační techniky

Více

NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY ČESKÉ REPUBLIKY TP 170 NAVRHOVÁNÍ VOZOVEK POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno MD ČR OPK pod č.j. 517/04-120-RS/1 ze dne 23.11.2004 s účinností od 1. prosince 2004 Současně se ruší a nahrazují

Více

MECHANIKA ZEMIN rozpis cvičení (včetně požadovaných dokumentů)

MECHANIKA ZEMIN rozpis cvičení (včetně požadovaných dokumentů) MECHANIKA ZEMIN rozpis cvičení (včetně požadovaných dokumentů) Pozn.: Směrné normové charakteristiky (tab. 1.1, 1.2, 1.3) noste s sebou na všechna cvičení. 1. Odběr a příprava vzorků. Fyzikálně-indexové

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Prof. Ing. Jiří Adámek, CSc. a kolektiv STAVEBNÍ LÁTKY MODUL BI01-M02 MALTOVINY A KAMENIVO

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ. Prof. Ing. Jiří Adámek, CSc. a kolektiv STAVEBNÍ LÁTKY MODUL BI01-M02 MALTOVINY A KAMENIVO VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ Prof. Ing. Jiří Adámek, CSc. a kolektiv STAVEBNÍ LÁTKY MODUL BI01-M02 MALTOVINY A KAMENIVO STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

CENÍK ZÁKLADNÍCH PRACÍ GEMATEST s.r.o. Laboratoř geomechaniky Praha Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod číslem 1291 (platný od 1.11.

CENÍK ZÁKLADNÍCH PRACÍ GEMATEST s.r.o. Laboratoř geomechaniky Praha Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod číslem 1291 (platný od 1.11. CENÍK ZÁKLADNÍCH PRACÍ GEMATEST s.r.o. Laboratoř geomechaniky Praha Zkušební laboratoř akreditovaná ČIA pod číslem 1291 (platný od 1.11. 2009) ZÁKLADNÍ KLASIFIKAČNÍ SOUBORY Základní klasifikační rozbor

Více

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Zakládání staveb. Výpočty. Jakub Zavoral

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí. Zakládání staveb. Výpočty. Jakub Zavoral Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Fakulta životního prostředí Zakládání staveb Výpočty Jakub Zavoral Ústí nad Labem 2014 Název: Autor: Zakládání staveb - Výpočty Ing. Jakub Zavoral, Ph.D. Vědecký redaktor:

Více

KAPITOLA 30 SPECIÁLNÍ ZEMNÍ KONSTRUKCE

KAPITOLA 30 SPECIÁLNÍ ZEMNÍ KONSTRUKCE MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor silniční infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 30 SPECIÁLNÍ ZEMNÍ KONSTRUKCE Schváleno: MD-OSI č. j. 1001/09-910-IPK/1 ze dne 17.

Více

ING. MILO DùDEK ING. FRANTI EK VO ICK. Stavební materiály. pro 1. roãník SP stavebních. Páté, upravené vydání

ING. MILO DùDEK ING. FRANTI EK VO ICK. Stavební materiály. pro 1. roãník SP stavebních. Páté, upravené vydání ING. MILO DùDEK ING. FRANTI EK VO ICK Stavební materiály pro 1. roãník SP stavebních Páté, upravené vydání Schválilo M MT âr dne 23. 8. 2002 pod ãj. 25 091/2002-23 jako uãebnici pro stfiední koly s dobou

Více

Novostavba objektu HiLASE. Obsah:

Novostavba objektu HiLASE. Obsah: Obsah: 1. ÚVOD 5 1.1. Identifikační údaje 5 1.2. Předmět statického výpočtu 6 1.3. Podklady 6 1.4. Popis stavby 6 1.5. Geologie 7 1.6. Založení objektu 7 2. STATICKÁ ČÁST 10 2.1. Projekt HiLase - celek

Více

výroby v zemním tělese

výroby v zemním tělese Vedlejší produkty hutní výroby v zemním tělese pozemních komunikací Ing. Vítězslav Herle RNDr. František Kresta, Ph.D. Seminář Fámy a fakta o dálnici D47, Praha, 24.4.2012 1 of 44Imagine the result Obsah

Více

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací

Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací Ministerstvo dopravy Odbor SILNIČNÍ INFRASTRUKTUry Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací Kapitola 16 PILOTY A PODZEMNÍ STĚNY Schváleno: MD-OSI č. j. 1126/10-910-IPK/1 ze dne 16. prosince

Více

BETON. S malým množstvím vody vede reakce při normální teplotě ke vzniku hydrosilikátů podle schématu:

BETON. S malým množstvím vody vede reakce při normální teplotě ke vzniku hydrosilikátů podle schématu: BETON HYDRATACE CEMENTOVÉHO BETONU Po smísení s vodou cement tuhne a postupně nabývá na pevnosti. Tuhnutí a tvrdnutí probíhá za aktivní účasti vody. Reakcí s vodou se původně bezvodé minerální fáze cementu

Více

KAPITOLA 18 BETON PRO KONSTRUKCE

KAPITOLA 18 BETON PRO KONSTRUKCE MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 18 BETON PRO KONSTRUKCE Schváleno: MD-OPK č. j. 474/05-120-RS/1 ze dne 29. 8. 2005 s

Více

Matrice může být mimo matrici minerální (cement), tvořena i matricí polymerní a smíšenou. Existují asfaltové betony, kde úlohu matrice plní asfalt.

Matrice může být mimo matrici minerální (cement), tvořena i matricí polymerní a smíšenou. Existují asfaltové betony, kde úlohu matrice plní asfalt. 1/85 1.0 ÚVOD Učebnice nauka o materiálech má sloužit nově zavedenému předmětu Nauka o materiálech, který je obsažen v rámcovém vzdělávacím programu Geotechnika a navazujících školních vzdělávacích programech

Více

Chyba! Záložka není definována.

Chyba! Záložka není definována. Obsah Přehled lomového dobývání surovin...chyba! Záložka není definována. Dobývání nezpevněných surovin...chyba! Záložka není definována. Stav ložisek štěrkopísků v roce 2006...Chyba! Záložka není definována.

Více

Centrum Výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin CVVP

Centrum Výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin CVVP Centrum Výzkumu integrovaného systému využití vedlejších produktů z těžby, úpravy a zpracování energetických surovin CVVP Dílčí zpráva II. etapa 27.3. 20.6. 2007 Vysoká škola báňská - Technická univerzita

Více

DOPRAVNÍ A MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ

DOPRAVNÍ A MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ Vysoká škola báňská-technická univerzita Ostrava Fakulta strojní DOPRAVNÍ A MANIPULAČNÍ ZAŘÍZENÍ I. Jaromír Polák Jiří Pavliska Aleš Slíva OSTRAVA ÚVOD Manipulace s materiálem, jehož významnou částí je

Více

MOŽNOSTI LIKVIDACE HLAVNÍCH DŮLNÍCH DĚL VÝM MATERIÁLEM

MOŽNOSTI LIKVIDACE HLAVNÍCH DŮLNÍCH DĚL VÝM MATERIÁLEM VŠB - TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA FAKULTA STAVEBNÍ Projekt vědy a výzkumu ČBÚ č. 36-05 MOŽNOSTI LIKVIDACE HLAVNÍCH DŮLNÍCH DĚL NEZPEVNĚNÝM ZÁSYPO- VÝM MATERIÁLEM Závěrečná zpráva OSTRAVA, 31. 3. 2007

Více

ROZDĚLENÍ HORNIN. hlubinné (intruzívní, plutonické) žilné výlevné (vulkanické)

ROZDĚLENÍ HORNIN. hlubinné (intruzívní, plutonické) žilné výlevné (vulkanické) ROZDĚLENÍ HORNIN Horniny je možné dělit z mnoha hledisek. Pro základní představu je však nejvýhodnější členění na základě geologického prostředí a podmínek, ve kterých horniny vznikaly. Tomuto se říká

Více

news april Geotextilie jako filtr Konstrukce trativodů a plošných drenáží IGS news International Geosynthetics Society Česká republika

news april Geotextilie jako filtr Konstrukce trativodů a plošných drenáží IGS news International Geosynthetics Society Česká republika news International Geosynthetics Society Česká republika april 2011 Vážený čtenáři, IGS.CZ je národní pobočkou International Geosynthetics Society (IGS), založené roku 1983 v Paříži. IGS je společnost

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍHO ZKUŠEBNICTVÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF BUILDING TESTING VLIV OBSAHU VZDUCHU VE ZTVRDLÉM BETONU

Více

Dopravní a vodohospodářské stavby

Dopravní a vodohospodářské stavby Dopravní a vodohospodářské stavby Studijní text Doc. Ing. Zdeněk Hřebíček, CSc. 2013 České Budějovice 1 Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora studentů se specifickými vzdělávacími

Více

Přednáška XI. Vliv člověka na H.P. část 1. klíčová slova: geologickáčinnost člověka, antropogenní sedimenty, rekultivace

Přednáška XI. Vliv člověka na H.P. část 1. klíčová slova: geologickáčinnost člověka, antropogenní sedimenty, rekultivace Přednáška XI. Vliv člověka na H.P. část 1. klíčová slova: geologickáčinnost člověka, antropogenní sedimenty, rekultivace 1 Geologickáčinnost člověka lze rozdělit na: rušivou přenosnou tvořivou 2 Zásahem

Více

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Katedra geotechniky a podzemního stavitelství Zakládání staveb Úvod doc. Dr. Ing. Hynek Lahuta Inovace studijního oboru Geotechnika CZ.1.07/2.2.00/28.0009. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

PŘÍMĚSI DO BETONU CONCRETE ADMIXTURES

PŘÍMĚSI DO BETONU CONCRETE ADMIXTURES PŘÍMĚSI DO BETONU CONCRETE ADMIXTURES Rudolf Hela Příspěvek pojednává o příměsích do betonu, jejich rozdělení dle EN 206 a charakterizuje nejvíce používané příměsi jako částečné náhrady pojivové složky

Více

ULTRA-RIB 2. Katalog výrobků a montážní předpis. Žebrované kanalizační potrubí z POLYPROPYLÉNU dle ČSN EN 13476. květen 2011

ULTRA-RIB 2. Katalog výrobků a montážní předpis. Žebrované kanalizační potrubí z POLYPROPYLÉNU dle ČSN EN 13476. květen 2011 ULTRA-RIB 2 Žebrované kanalizační potrubí z POLYPROPYLÉNU dle ČSN EN 13476 květen 2011 Katalog výrobků a montážní předpis Obsah I. POUŽITÍ 2 II. TECHNICKÉ ÚDAJE Ultra-Rib 2 II. TECHNICKÉ ÚDAJE 2 III. MONTÁŽ

Více