Spolupráce s průmyslem na VUT v Brně, nové aspekty

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Spolupráce s průmyslem na VUT v Brně, nové aspekty"

Transkript

1 Spolupráce s průmyslem na VUT v Brně, nové aspekty Jan Vrbka Útvar transferu technologií VUT v Brně CSVŠ a ACSA, Brno, (Ph.D.) Historická budova 1913, nyní FAST Centrum VUT FP and FEKT FIT Božetěchova Hlavní kampus PPV FCH Purkyňova 1

2 Fakulty Fakulta stavební (FAST) 6186 Fakulta strojní (FSI) 4642 Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií (FEKT) 4321 Fakulta informačních technologií (FIT) 2535 Fakulta chemická (FCH) 1078 Fakulta architektury (FA) 674 Fakulta výtvarných umění (FAVU) 289 Fakulta podnikatelská (FP) Zaměstnanci: celkem akademičtí profesoři a docenti 439 Absolventi 2008 Studenti: celkem Bakaláři Magistři Ph.D Mezinárodní akreditace EUA 2005 Členství v evropských asociacích EUA, CESAER, EUCEN, atd. 4 2

3 Výzkumná centra (90 mil. Kč): Věda a výzkum Centrum Leteckého a kosmického výzkumu (prof. Píštěk) Struktury pro nanofotoniku a nanoelektroniku (prof. Šikola) zde je VUT v Brně nositelem. Účast v dalších 10 výzkumných centrech: (Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí (ČVUT), Centrum integrovaného výzkumu anorganických kompozitů (VÚSH), Výzkumné centrum spalovacích motorů a automobilů (ČVUT), Výzkum strojírenské výrobní techniky a technologie (ČVUT), Centrum aplikované kybernetiky (ČVUT), Centrum počítačové grafiky (ČVUT), Centrum pro kvazioptické systémy a terahertzovou spektroskopii (VŠCHT Prague), Ekocentrum aplikovaného výzkumu neželezných kovů (VUK Panenské Břežany, Data, algoritmy, rozhodování (AV ČR ÚTIA), Centrum pro jakost a spolehlivost výroby(čvut)) 5 Věda a výzkum Výzkumné záměry (226 mil. Kč) 11 Národní grantové projekty 267 (GAČR, MPO, MDS, MZD, MŽP, etc.) Mezinárodní grantové projekty 80 (COST, EUREKA, INGO, KONTAKT, 6FP, 7FP, atd.) Přímá spolupráce s podniky a institucemi na zakázku asi 55 mil.kč Celkové finanční prostředky asi 650 mil.kč v roce 2008, což představuje asi 31% celkového rozpočtu VUT Připravované projekty OP VaVpI CEITEC, NETME atd. 6 3

4 Významné oblasti výzkumu Letecké inženýrství Pokročilé polymerní a keramické ké materiály IT a komunikační technologie Snímání obrazů a jejich zpracování Robotika a umělá inteligence Procesní a chemické inženýrství Enviromentální technologie Návrhy stavebních a strojních konstrukcí Výrobní technologie Materiálové inženýrství Nanotechnologie a mikroelektronika, atd. Materiálový výzkum Pokročilé polymery a polymerní kompozity Kostní odbouratelná adhesiva Biomedicínské polymery Kontaktní osoba: Prof. Josef Jančář, Fakulta chemická, VUT 4

5 Materiálový výzkum Pokročilé strukturní kompozity pro strojírenství a stavebnictví, zařízení na zpracování odpadů, atd. Nanokompozity, pokročilá vysokoteplotní keramika, kompozity s keramickou matricí Kontaktní osoby: Prof. Rostislav Drochytka, Fakulta stavební, VUT Prof. Jaroslav Cihlář, Fakulta strojního inženýrství, VUT Příprava nanostruktur Metoda soustředěného iontového svazku (FIB) používaná pro výrobu nanostruktur s nejmenšími strukturními elementy velikosti několika desítek nanometrů jako vhodný technologický prostředek v plasmonice. Skenovací elektronový mikroskop (SME) s rozlišením řádu jednotek nanometrů používaný pro zobrazení vytvořených nanostruktur vývoj a výroba firma TESCAN Brno. Kontaktní osoba: Prof. Tomáš Šikola, Fakulta strojního inženýrství, VUT 10 5

6 Vesmírné telekomunikace PCSAT 2 currently installed on ISS Úzkopásmový transponder pro komunikaci experimentálních dat,vyvinutý ve spolupráci VUT a Námořní akademie USA. Dopraven raketoplánem Discovery dne na orbitální stanici a po roce snesen na zemi. Zkoumán vliv dlouhodobé radiace. Kontaktní osoba: Prof. Miroslav Kasal, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT 11 Vývoj letadel Pokročilý ultralight navržen na VUT, vyráběn firmou Jihlavan Aeroplanes, (produkce více jak 200 kusů) Letoun VUT 100 Cobra navržen na VUT, vyráběn firmou EVEKTOR, příprava sériové výroby. Kontaktní osoba: Prof. Antonín Píštěk, Fakulta strojního inženýrství, VUT 6

7 Hlavní cíle: Vývoj UAV letounu VUT 001 Marabu Podporováno Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s průmyslovými partnery ( ) Vývoj létající zkušebny Vývoj a testování zařízení pro bezpilotní civilní využití Vývoj nových pohonných jednotek Alternativní proudová pohonná jednotka JET TJ-100 s tahem 1100N Kontaktní osoba: Prof. Antonín Píštěk, Fakulta strojního inženýrství, VUT 13 Informační technologie Identifikace jazyka Kombinace dvou přístupů fonotaktického (založen na hustotě tě výskytu ýkt hlásek v řeči) a akustického (frekvenční analýza signálu). Jazyky: Angličtina, Čínština, Hindština, Arabština, atd. Skupina studentů FIT zvítězila ve světové soutěži NIST-LRE-2005 ve dvou kategoriích (délka řeči 3 s a 10) a získala 2. místo v kategorii 30 s) Kontaktní osoba: doc. Jan Černocký, Fakulta informačních technologií VUT 14 7

8 Nová vodní turbína Kaplanova typu Výpočtové modelování (pomocí metody konečných objemů softverem Fluent) Vyrobený rotor Kontaktní osoba : Prof. František Pochylý, Fakulta strojního inženýrství, VUT Formy spolupráce 1) Přímá spolupráce formou kontraktů s podnikatelskou sférou při vývoji nových produktů (konstrukcí, výrobních technologií, materiálů, software atd.). Spolupráce s firmami ŠKODA a.s. Mladá Boleslav, Honeywell, Siemens, ABB, ŽĎAS, Zetor, TATRA, ČEZ, On- Semiconductor, ŽS, Skanska a celou řadou středních a malých firem. 2) Spolupráce (partnerství) s podniky v rámci grantových projektů národních a mezinárodních (MPO, MDS, MZ, 6. a 7.RP EU atd.). Příklady spolupráce - PREFA Brno, EVEKTOR, TESCAN atd. 3) Spolupráce v rámci programu Výzkumných center, podněty pro náplň Výzkumných záměrů. 4) Spolupráce formou servisních služeb měření, expertízy, výpočtové práce atd. 5) Spolupráce v oblasti vzdělávání, diplomové (bakalářské) práce atd. 16 8

9 Přínosy spolupráce 1) Posílení výzkumných a vývojových kapacit podnikové sféry podporujících inovaci produktů. 2) Motivace pro akademické ké pracovníky univerzit it směrem ě k aplikovanému výzkumu. 3) Formulace nově řešených problémů základního výzkumu s výhledem na praktické aplikace (např. v rámci projektů OP VaVpI CEITEC, NETME). 4) Možnosti využití nákladných experimentálních zařízení podniků pro ověření teoretických výsledků. 5) Možnost využití stávajícího i budovaného teoretického a experimentálního zázemí vysokých škol. 6) Větší šance získání velkých projektů financovaných z ESF (např. OP VaVpI projekt CEITEC). 7) Dopady v oblasti vzdělávání prakticky orientované bakalářské a diplomové práce, směrování doktorského studia, atd. 8) Lepší chápání specifik obou odlišných prostředí. 17 Problémy spolupráce 1) Ze strany akademických pracovníků VŠ nutnost dodržování termínů a osobní zodpovědnost za výsledky. 2) Mnohdy příliš krátká doba na řešení aktuální problematiky průmyslové sféry. Akademičtí pracovníci učí, mají své grantové projekty 3) Mnohdy malé zkušenosti akademických pracovníků s řešením praktických problémů. 4) Nedostatečné disponibilní finanční prostředky na VaV na straně podnikatelské sféry. 5) Enormní pracovní zatížení stěžejních průmyslových expertů. 6) Problémy vyplývající z ochrany duševního a průmyslového vlastnictví. 18 9

10 Útvar transferu technologií Prezentované ukázky jsou většinou výsledky tradiční dlouhodobé spolupráce mezi VUT a průmyslovými partnery formou hospodářské činnosti (na základě smluv). Současná doba vyžaduje více institucionální podpory přenosu poznatků a technologií směrem k podnikové sféře (push efekt). To je důvod, proč v roce 2002 vznikl Útvar transferu technologií VUT, v roce 2003 byl založen Technologický Inkubátor VUT a byl rozšířena spolupráce s Technologickým parkem, Jihomoravským inovačním centrem a s Regionální hospodářskou komorou. Kontaktní osoba: Prof. Jan Vrbka, Útvar transferu technologií VUT 19 Činnosti ÚTT Na základě zájmu podnikové sféry ÚTT provádí zprostředkování spolupráce s vybranými pracovišti a odborníky VUT v Brně (vstupní kontaktní místo na VUT). Přímá spolupráce s podniky v oblasti výzkumu a vývoje na zakázku. Spolupráce v rámci národních a mezinárodních projektů zejména MPO a EU. Dlouhodobá spolupráce a strategické partnerství. Konzultace, poradenství, analýzy, měření. Výběr firem vstupujících do Technologického inkubátoru VUT z odborného pohledu Činnost Průmyslové rady inkubátoru (ve spolupráci s JIC). Kontaktní osoba: Jan Vrbka, tel.: Sekretariát ÚTT: Věra Křížová, tel.:

11 Činnosti ÚTT Poradenství k vybraným vědecko-výzkumným projektům, nejen pro VUT v Brně Komplexní poradenství k projektům 7. Rámcového programu EU (sídlo Regionální kontaktní organizace pro Jižní Moravu, koordinace činností, partneři: JIC, RHK Brno, Centrum dopravního výzkumu) aktuální výzvy v programech 7RP EU. Orientační poradenství pro využívání českých a evropských dotačních titulů v projektech výzkumu a vývoje. Asistence při vyhledávání partnerů. Kontaktní osoba: Ildikó Putzová, tel.: Sekretariát ÚTT: Věra Křížová, tel.: Činnosti ÚTT Ochrana duševního vlastnictví VUT v Brně Poradenství k ochraně ě práv průmyslového ů vlastnictví, t (patenty, t užitné a průmyslové vzory atd.). Zajišťování smluv (smlouvy o využití výsledků výzkumu, licenční smlouvy atd.). Zajišťování patentování a uplatnění užitných a průmyslových vzorů. Příprava vnitřních předpisů v dané oblasti. Správa patentového fondu a patentového portfolia. Kontaktní osoba: Kamil Mareš, tel.:

12 Činnosti ÚTT Vyhodnocování výsledků výzkumu a vývoje VUT v Brně z pohledu jejich j praktického uplatnění a komercionalizace Analýza výsledků výzkumu a vývoje, zpracování nabídky formou dotazníku EEN (European Enterpise Network). Poradenství k marketingu výsledků vědy a výzkumu. Poradenství a asistence při zakládání spin-off firem. Přednášky a vzdělávací moduly v oblasti transferu technologií - pro universitu a dohodě i pro podnikovou sféru a další instituce. Připravované projety ÚTT: OP VK vzdělávání manažerů přenosu poznatků, manažerů vědy atd. OP VK tvorba sítí (síť TT VUT a směrem k odběratelům podnikatelské sféře) OP VaVpi budování systému komercionalizace poznatků na VUT Kontaktní osoba: Ildikó Putzová, tel.: Kontaktní osoba: Dagmar Vávrová, tel.: Zkušenosti s přenosem poznatků Špičková pracoviště VUT generují řadu nových aplikovatelných poznatků. Oboustranný zájem o dlouhodobou spolupráci (v rámci výzkumných projektů i při řešení konkrétních úloh). Pozitivní vliv systému transferových poradců. Vliv patentového fondu VUT. Tvorba legislativy v oblasti komercionalizace (ochrana práv průmyslového vlastnictví, metodika zakládání spin-off firem, systém komercionalizace atd.). ÚTT jako vstupní kontaktní místo VUT pro zájemce o spolupráci. Potenciál VŠ zůstává doposud nevyužit. Akademici i studenti neznají základy plánování a řízení projektů. Neznalost specifik podnikatelského prostředí. Nedostatečná vnitřní motivace pracovníků VaV k aplikovanému výzkumu a málo podnětů z vnějšku (Pull system). Chybí fondy rizikového kapitálu financující předkomerční výzkum

13 Technologický Inkubátor I založen v roce 2003 v majetku VUT a JMK 30 začínajících firem, 148 zaměstnanců (2008) první inkubované firmy (Ysoft, atd.) produkty na trhu (Nissot, IT, atd.) informační technologie, mikroelektronika, dntální kompozitní materiály, atd. Administrativní a expertní ekonomická podpora -JIC Finanční podpora - JMK Technická podpora vstupujících projektů VUT (Útvar transferu technologií Kontaktní osoby: Prof. Jan Vrbka, Útvar transferu technologií VUT Ing. Jiří Hudeček, Jihomoravské inovační centrum 25 Technologický Inkubátor Slavností otevření v roce

14 Technologický Inkubátor II 27 Technologický park 28 14

15 Děkuji za pozornost! Jan Vrbka

Vysoké učení technické v Brně

Vysoké učení technické v Brně Vysoké učení technické v Brně Vysoké učení technické v Brně Počet studentů v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech 1 28 % bakal. progr. 2 52 % magister. progr. 3 9 % magister.

Více

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR

PŘEHLED A NABÍDKA VaV KAPACIT VŠ ČR final brozura Go net:sestava 1 3.6.2013 16:53 PODPORA STÁVAJÍCÍCH A NOVĚ VZNIKAJÍCÍCH PROJEKTOVÝCH CENTER VYSOKÝCH ŠKOL Stránka 1 Grant Office GRANT OFFICE NETWORK CZECH REPUBLIC CZ.1.07/2.4.00/17.0140

Více

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO

Podnikatelský inkubátor VŠB-TUO Vazba na specifický cíl Strategie: Cílová hodnota: Mapování stávajících systémů komercializace výsledků VaV činnosti a jejich následná optimalizace A1 Podpora transferu a komercializace výsledků VaV činnosti

Více

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT

Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM. Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Zpracování vstupů pro implementaci konceptu TIM Studie v rámci realizace projektu MSB INNOCAT Autor studie: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o. p. s. Externí zpracovatel: AgEnDa o.s.

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2020 OBSAH 1. Proč Moravskoslezský kraj potřebuje svou inovační strategii? 4-5 2. Cíl Regionální inovační strategie 6-7 3. Struktura Regionální

Více

Funkce centra transferu technologií

Funkce centra transferu technologií Action 6.3.3 FREE - From Research to Enterprise No. 1CE028P1 STUDIE PROVEDITELNOSTI č. 6 Název: Zaměření: Cílové skupiny: Funkce centra transferu technologií Studie je zaměřena na popsání funkcí a aktivit

Více

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer

Dobrá praxe ve VTP. garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový manažer Dobrá praxe ve VTP příručka zpracovaná v rámci projektu SPolupráce, INovace, NETworking vědeckotechnických parků a vysokých škol, č. CZ 1.07/2.4.00/17.0094 garant: Ing. Jiří Herinek, regionální projektový

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci CENTRA VÝZKUMU A VÝVOJE SPOLUFINANCOVANÁ Z ERDF A NÁRODNÍCH ZDROJŮ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci CENTRA VÝZKUMU A VÝVOJE SPOLUFINANCOVANÁ Z ERDF A NÁRODNÍCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci CENTRA VÝZKUMU A VÝVOJE SPOLUFINANCOVANÁ Z ERDF A NÁRODNÍCH ZDROJŮ Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské

Více

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva

A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE. Závěrečná zpráva A 5-1 ROZVOJ AKTIVIT NA PODPORU ZAPOJENÍ ČESKÝCH TÝMŮ V MEZINÁRODNÍCH PROGRAMECH VÝZKUMU A VÝVOJE Závěrečná zpráva 30. listopadu 2010 Tato zpráva byla vypracována v rámci veřejné zakázky Úřadu vlády Analýzy

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 PŘÍLOHA Č.: 3 NÁZEV PŘÍLOHY: Akční plán 2012 REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 2010-2016 Zadavatel: Zpracovatel: Moravskoslezský kraj Agentura pro regionální rozvoj, a.s. Leden 2012

Více

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy

Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Návrh opatření aktualizované Regionální inovační strategie hl. m. Prahy Zpracoval: Návrh opatření vzešel ze dvou workshopů konaných ve dnech 20. a 27. února 2012. Prvního workshopu se zúčastnilo 30 a druhého

Více

Květen 2014. Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje

Květen 2014. Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje Květen 2014 Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje 2014 2020 Obsah Seznam zkratek 2 Seznam tabulek a grafů 3 Úvod 4» I. Analytická část 5 I. 01. Postavení kraje 5 I. 02. Výzkum a vývoj v kraji,

Více

Regionální implementační plán pro udržitelnou realizaci nástroje inovačních voucherů v Jihočeském kraji

Regionální implementační plán pro udržitelnou realizaci nástroje inovačních voucherů v Jihočeském kraji Regionální implementační plán pro udržitelnou realizaci nástroje inovačních voucherů v Jihočeském kraji říjen 2014 Název programu: Název projektu: Evropská územní spolupráce, OP Meziregionální spolupráce

Více

Krajská příloha k národní RIS3 za kraj Liberecký

Krajská příloha k národní RIS3 za kraj Liberecký Krajská příloha k národní RIS3 za kraj Liberecký Zpracovatel regionální přílohy Strategie inteligentní specializace České republiky pro území Libereckého kraje: Mgr. Jan Marek Poděkování Na přípravě a

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Stav přípravy Březen 2014 Ing. Václav Kubík OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO pro rok 2015

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO pro rok 2015 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠB-TUO OSTRAVA, 2014 2 Obsah ÚVOD... 4 1 KVALITA A RELEVANCE... 5 1.1 Počet studentů...

Více

Představujeme inovační firmy v regionu Vývojové centrum LASER ARC společnosti MATEX PM

Představujeme inovační firmy v regionu Vývojové centrum LASER ARC společnosti MATEX PM srpen - říjen 2014 Podpora inovací v období 2014 2020 Jedním z operačních programů nového programovacího období, o němž je v současnosti intenzivně jednáno s Evropskou komisí, je Operační program Podnikání

Více

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network

Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Title of the presentation Date 1 Inovace a transfer technologií v projektu Enterprise Europe Network Jiří JANOŠEC Technologické centrum Akademie věd ČR European Commission Enterprise and Industry Title

Více

Jihočeský kraj. Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014. Červen 2014

Jihočeský kraj. Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014. Červen 2014 Jihočeský kraj Krajská příloha k národní RIS 3 SCHVÁLENÁ ZASTUPITELSTVEM JIHOČESKÉHO KRAJE DNE 26. 6. 2014 Červen 2014 Zpracovatel: Jihočeská agentura pro podporu inovačního podnikání, o.p.s. 1 Obsah Analytická

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM

PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM A 4-1 / A 4-2 PODPORA VYTVÁŘENÍ STRATEGIÍ ZAMĚŘENÝCH NA REALIZACI VÝSLEDKŮ VAV V PRAXI A OCHRANU DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A MOTIVACE SPOLUPRÁCE S APLIKAČNÍM SEKTOREM Závěrečná zpráva 30. června 2011 Tato

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OPPIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OPPIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 (OPPIK) Ing. Petr Tůma 11. prosince 2013 Financování firemních inovací s výhledem 2014+ Příprava OP v gesci MPO v kontextu přípravy

Více

Případová studie z prostředí VUT v Brně

Případová studie z prostředí VUT v Brně Spolupráce technických fakult veřejných vysokých škol s podniky a dalšími experty se zaměřením na bakalářské studijní programy Případová studie z prostředí VUT v Brně Zpracoval: Prof. Ing. Jan M Honzík,

Více

Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014-2020: Jednoduše pro lidi Unie malých a středních podniků ČR Mgr. David Šeich Praha 18.11.2014 OP PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST (OP PIK) Globální cíl Operačního programu:

Více

Podpora inovačního podnikání v roce 2014

Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Podpora inovačního podnikání v roce 2014 Ing. Marcela Příhodová poradkyně ředitele sekce fondů EU, MPO 18. 3. 2014, Brno OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 101,3 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové

Více

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje

Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Návrh struktury a celkového konceptu Inovačního centra Ústeckého kraje Část 1: Návrh konceptu Inovačního centra ÚK Říjen 2013 Název projektu: Propojení VaV pro MSP v sasko-českém příhraničí č.100085648

Více

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity

Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou. prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity Možnosti spolupráce Masarykovy univerzity s aplikační sférou prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D. prorektor pro rozvoj Masarykovy univerzity 1 Spolupráce univerzit s aplikační sférou TT (na bázi DV) + tzv.

Více

MOŽNOSTI VYUŽITÍ NOVĚ BUDOVANÝCH INFRASTRUKTUR V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE PRO ROZVOJ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE

MOŽNOSTI VYUŽITÍ NOVĚ BUDOVANÝCH INFRASTRUKTUR V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE PRO ROZVOJ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE MOŽNOSTI VYUŽITÍ NOVĚ BUDOVANÝCH INFRASTRUKTUR V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM A VÝVOJ PRO INOVACE PRO ROZVOJ CHEMICKÉHO PRŮMYSLU V ČESKÉ REPUBLICE Studie respektuje aktuální stav k 30.11.2010 Mgr.

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru. na rok 2011

Aktualizace dlouhodobého záměru. na rok 2011 Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na rok 2011 Předkládá Doc. Ing. Josef Koubek, CSc.

Více