9. ROČNÍK STUDENTSKÉ SOUTĚŽE 2003/2004. Téma : YTONG základní kámen nové horské promenády v Janských lázních PROTOKOL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "9. ROČNÍK STUDENTSKÉ SOUTĚŽE 2003/2004. Téma : YTONG základní kámen nové horské promenády v Janských lázních PROTOKOL"

Transkript

1 9. ROČNÍK STUDENTSKÉ SOUTĚŽE 2003/2004 Téma : YTONG základní kámen nové horské promenády v Janských lázních ze zasedání poroty : PROTOKOL Program zasedání : Hodnocení podaných prací a určení vítězů studentské soutěže Předseda poroty : ing.arch. Oldřich Hájek Zapisovatel : Ing. Arch. Jan Paroubek Místo konání : Sál Studentského domu ČVUT Praha, Thákurova 7 Čas : Úterý 24. března 2004, 10:00 hod. Přílohy : Seznam členů poroty Rámcový protokol ze zasedání poroty Hodnocení vítězných prací Podpisy členů poroty Seznam účastníků soutěže Praha dne 24. března 2004 Xella Porobeton CZ s.r.o., Vodní 550, ČR Hrušovany u Brna 1

2 Členové soutěžní poroty : 1. Ing.arch. Vladimír Milunić, Studio VM 2. Ing.arch. Josef Pleskot, AP Atelier 3. Ing. arch. Pavel Jiroudek, REGIONPROJEKT Ústí n. Labem, autor zadání 4. Ing. Václav Němec, starosta Janských Lázní 5. Ing. arch. Oldřich Kodeda, Architekt. a projekční kancelář KODEDA, Plzeň 6. Ing. arch. Oldřich Hájek, Šafer Hájek Architekti 7. Ing. Pavel Faltys, KRNAP Tajemník : Ing. arch. Jan Paroubek 2

3 Rámcový protokol ze zasedání poroty soutěže Vypisovatel soutěže Soutěž Xella Porobeton CZ s.r.o, Vodní 550, Hrušovany u Brna Soutěž pro studenty architektury na vysokých školách České republiky na téma: YTONG základní kámen nové horské promenády v Janských lázních Zápis ze zasedání poroty ze dne 26. března 2003 v sále Studentského domu ČVUT Praha. Dostavili se : Jako členové poroty : viz příloha Jako tajemník soutěže : ing. arch. Jan Paroubek Za zapisovatele jednání je určen ing. arch. Jan Paroubek. Porota se schází v 10:00 hodin. Přítomné vítá dosavadní jednatel firmy Xella ing. Kmiť; představil přítomné porotce a další účastníky jednání. Informoval též o dalších možnostech soutěže organizaci, možnostech zadání, možnostech mezinárodní soutěže. Přeje úspěšný pracovní den. Arch. Jiroudek (tvůrce soutěžních podmínek) informoval o své ideji zadání připomněl spolupráci s p. ing. Faltysem, problematiku a obtížnost zadání, neexistenci územního plánu možnost přispění této soutěže k jeho vytvoření. Dále mluví p. starosta ing. Faltys. Poděkoval za pozvání a za uspořádání soutěže, která bude příspěvkem a inspirací k dalším úvahám o lokalitě. Arch. Jiroudek informuje o obvyklém způsobu jednání poroty a výběru projektů pro postup: do II. kola posuzování postupuje návrh, který získá nejméně jeden hlas. Předsedou poroty byl zvolen jednomyslně ing. arch. Oldřich Hájek, jenž se ujímá slova. Arch. Jiroudek dále objasňuje urbanistický charakter a souvislosti řešených území. Všechny osoby přítomné zasedání poroty berou na vědomí důvěrný charakter jednání. Prohlašují, že neparticipovali na zpracování žádného ze soutěžních návrhů, nebyli o jednotlivých pracích informováni, a že s účastníky soutěže nekonzultovali zadání ani řešení soutěže. Všichni přítomní se zdrží jakýchkoli vyjádření o domnělých autorech hodnocených prací. Vůči vypisovateli soutěže, jejím účastníkům a veřejnosti slibuje předsedající jménem poroty nejvyšší možnou pečlivost a objektivitu. Provedena kontrola formálních náležitostí odevzdaných prací. Následuje samostatné studium soutěžních návrhů porotci s tím, že hlasování o postupu či vyřazení z dalšího posuzování proběhne od 11:30 hod. Zjištěna absence rozborů, žádné šipky, žádné osy. Arch. Pleskot: porota by měla dát stanovisko k urbanistickému deficitu. Architektura je založena na vztazích, není volné umění. 3

4 Stanovisko poroty bylo formulováno: Porota s lítostí konstatuje, že minimum návrhů je přesvědčivě vystavěno na globálním urbanistickém názoru; na rozboru vztahů místa, na analýze přírodních a civilizačních fenoménů, na citlivém výkladu smyslu stavění domů na komplexním myšlení. Za tento deficit jsou především odpovědni pedagogové a konzultanti projektů. Z posuzování je pro nesplnění soutěžních podmínek vyřazen návrh č. 2. V prvním posuzovacím kole jsou při rozpravě hlasováním vyřazeny z posuzování zřejmě nevhodné návrhy, které nezískaly žádný hlas. Jsou to návrhy č.: 1, 3, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 46, 48, 50, 54, 55, 56, 57, 61 a 62.. Do druhého kola posuzování postupují návrhy č. 4, 5, 10, 11, 14, 17, 21, 23, 29, 30, 32, 36, 44, 45, 47, 49, 51, 52, 53, 58, 59 a 60. Ve druhém kole se práce vyřazují většinovým poměrem hlasů (počet hlasů pro postup). Jsou vyřazeny návrhy č.: 5, 11, 14, 17, 21, 29, 36, 44, 45, 47, 49, 51, 58, 59 a 60. Postupují návrhy č.: 4, 10, 23, 30, 32, 52 a 53. Následuje diskuse nad sedmi postoupivšími návrhy. Porota se dohodla, že každý z porotců může vrátit do posuzování jeden návrh. Vráceny do posuzování byly návrhy 29, 44, 47 a 58. Následuje diskuse nad jedenácti postoupivšími návrhy. Výsledné pořadí šesti oceněný a odměněných návrhů bylo zjištěno hlasováním přiřazením bodů jednotlivými porotci jednotlivým návrhům: 1. cenu získává návrh s nejmenším součtem bodů atd. č. 4 č.10 č.23 č.29 č.30 č.32 č.44 č.47 č.52 č.53 č.58 Ing.arch. Vlado Milunić Ing.arch. Josef Pleskot Ing. arch. Pavel Jiroudek Ing. Václav Němec Ing. arch. Oldřich Kodeda Ing. arch. Oldřich Hájek Ing. arch.pavel Faltys Počet bodů Výsledné pořadí Výsledné pořadí potvrzeno hlasováním 7:0. 1. cena : č. 4 * cena : č. 53 * cena : č. 10 * odměna : č. 23 * cena : č. 32 * odměna : č. 52 * Poté byly sepsány posudky na oceněné a odměněné práce. 4

5 Posudky na oceněné a odměněné práce 1. cena Návrh č. 4 Dobrá práce s terénem, k tomu adekvátní architektonický názor, respekt k okolním domům - spoluhráčům. Málo uplatněna možnost použití zeleně. 2. cena Návrh č. 10 Dost dobrý pokus o krajinářské navrhování domu, využití a přetvoření stávající lanovky je pozitivním přístupem. Řešení je odvážné a překonává zkostnatělost a banálnost současného stavu. 3. cena Návrh č. 32 Porotu zaujalo určité nalezení zajímavé archetypální formy pro město s jasným geniem loci. Vložené objekty vhodně doplňují stávající a starou zástavbu a spoludotvářejí prostor před kostelem. 3. cena Návrh č. 53 Pozitivně byl oceněn pokus o integraci všech rozhodujících funkcí a jejich soustředění do nejchoulostivější lokality Janských Lázní. Funkční schéma areálu prokazuje dosti zralou znalost problematiky. odměna Návrh č. 23 Dobře zasazený objekt do terénu založení nového typu prostoru ve městě je zcela jistě pozitivní architektonické formy tomuto urbanistickému názoru ne zcela odpovídají odměna Návrh č. 52 Internacionální názor nevážící si charakteru města jako celku s nádechem dočasnosti působí pro danou lokalitu dosti věrohodně středisko zimních sportů jako určitý typ bez aspirací na nesmrtelnost architektury. Po otevření obálek tajemníkem soutěže jsou zjištěna a zapsána jména autorů. 1. cena : Marian Lanc 3. cena : Jakub Svatoň 2. cena : Martin Cviček odměna : Monika Oravcová 3. cena : Jiří Prokeš odměna : Eva Brandová Porota žádá vypisovatele, aby ověřil oprávněnost účasti jednotlivých účastníků. 5

6 Členové soutěžní poroty : Ing.arch. Vladimír Milunić Ing.arch. Josef Pleskot Ing. arch. Pavel Jiroudek Ing. Václav Němec Ing. arch. Oldřich Kodeda Ing. arch. Oldřich Hájek Ing. Pavel Faltys Tajemník : Ing. arch. Jan Paroubek 6

7 Předsedající uděluje absolutorium tajemníkovi soutěže a děkuje jemu a vypisovateli soutěže za pečlivou přípravu zasedání. Členům poroty děkuje za spolupráci. Po přečtení a podepsání protokolu je jednání poroty ukončeno v 17:00 hodin. Veřejná výstava všech prací bude slavnostně zahájena na tomtéž místě tentýž den v 17:00 hodin za účasti soutěžní poroty, zástupců firmy XELLA Porobeton CZ s.r.o., zástupců ČVUT Praha, VUT Brno, VŠUP Praha, AVU Praha, TU Liberec. Výstava bude otevřena do 9. dubna Slavnostní předání cen a odměn se uskuteční 22. dubna 2004 ve 14:30 hodin na stavebním veletrhu ibf v v pavilonu Brno v Brně na Výstavišti; vítězné projekty budou vystaveny v expozici stánku XELLA. 7

8 Seznam všech účastníků soutěže výsledné pořadí 1. cena ,- Kč 4* Marian Lanc, FA VUT Brno, vedoucí práce: ing. arch. Hana Ryšavá, CSc, ing. arch. Radek Suchánek 2. cena , Kč 10* Martin Cviček, FA VUT Brno,vedoucí prof. ing. arch. Ivan Ruller 3. cena 7 500,- Kč 32* Jiří Prokeš, FA VUT Brno,ved. práce: ing. arch. Hana Ryšavá, Csc 3. cena 7 500,- Kč 53* Jakub Svatoň, FSv PSA ČVUT Praha, ateliér: doc. ing. arch V. Dvořák, CSc, ing. arch. L. Čajková, ing. arch. B. Menčlová odměna 23* Monika Oravcová, FA VUT Brno, prácu viedol: ing. arch. Josef Hrabec odměna 52* Eva Brandová, FSv PSA ČVUT Praha, Ateliér doc. ing. arch V. Dvořák, CSc, Ing. arch. L. Čajková, ing. arch. B. Menčlová k posuzování vráceny návrhy 29* Iveta Popelková, FA VUT Brno, vedoucí práce: ing. arch. Hana Ryšavá, CSc, ing. arch. Radek Suchánek 44* Petr Malík 47* Kateřina Výborná, FSv PSA ČVUT Praha, ateliér: ing. arch. L. Knytl, ing. arch..mezera, ing. arch. T. Welz 58* Vojtěch Novotný, FSv PSA ČVUT Praha, konzultoval: ing. arch. Čajková, ing. arch. Paroubková, ing. arch. Horný do druhého kola postoupily ještě návrhy 5* Tereza Švábenská, FA VUT Brno, vedoucí práce: prof. ing. arch. Ivan Ruller 11* Tomáš Hanulík, FA VUT Brno, doc. ing. arch. Z. Makovský 14* Radim Pacák, FA VUT Brno, vedoucí práce: ing. arch. Hana Ryšavá, ing. arch. Radek Suchánek 8

9 17* Dana Krčmářová, FA VUT Brno, vedoucí práce: ing. arch. Jiří Knesl 21* Markéta Březovská, FA VUT Brno, pod vedením ing. V. Nového 30* Dagmara Pivoňková, FA VUT Brno, vedoucí práce: ing. arch. Hana Ryšavá, CSc, ing. arch. Radek Suchánek 36* Monika Antošová, FA VUT Brno, vedoucí práce: doc. ing. arch. Zdeněk Makovský 45* Kateřina Mertenová 49* Martina Neubauerová, FSv PSA ČVUT Praha, pedagogické vedení. Ing. arch. Luboš Knytl 51* Soňa Huberová, FSv PSA ČVUT Praha, v ateliéru: doc. ing. arch Václav Dvořák, CSc, Ing. arch. Ludmila Čajková, ing. arch. Běla Menčlová 59* Pavlína Sovišová, FSv PSA ČVUT Praha, Jaromír Šikola, FSv ČVUT Praha, pedagog: Jaroslav Huťa 60* Tomáš Hlavsa, FA VUT Brno, vedoucí práce: ing. arch. Karel Doležel posuzovány byly ještě návrhy 1* Barbora Nováková, VŠUP Praha, ved. ateliéru: prof. akad. arch. Jiří Pelcl 3* David Cvilínk, FA VUT Brno, vedoucí práce: ing. Nový 6* Tomáš Velehradský, FA VUT Brno, vedoucí práce: prof. ing. arch. Ivan Ruller 7* Martina Ondrůšová, FA VUT Brno, vedoucí práce: ing. arch. Hana Ryšavá, CSc, ing. arch. Radek Suchánek 8* Boris Oprchal, FA VUT Brno, ved. práce: prof. ing. arch. I. Ruller 9* Viktor Svojanovský, FA VUT Brno,vedoucí: prof. ing. arch. Ivan Ruller 12* Štěpán Wicherek, FA VUT Brno, vedoucí ateliéru: prof. ing. arch. Ivan Ruller 13* Josef Hajný, FA VUT Brno, vedoucí práce: ing. arch. Jiří Knesl 15* Stanislav Šimoníček, FA VUT Brno, prof. ing. arch. Ivan Ruller 16* Štěpán Eliáš, FA VUT Brno, vedoucí práce: ing. arch. Jiří Knesl 18* Zuzana Kuklová, FA VUT Brno, vedúcí práce: ing. arch. Vítězslav Nový 19* Kamila Müllerová, FA VUT Brno, vedoucí práce: ing. arch. Hana Ryšavá, ing. arch. Radek Suchánek 20* Ondřej Mundl, FA VUT Brno, vedoucí práce: ing. arch. Karel Doležel 22* Libor Šupler, FA VUT Brno 24* Klára Bezecná, FA VUT Brno, vedoucí ateliéru: doc. ing. arch. Naďa Menšíková 25* Petr Buryška, FA VUT Brno, vedoucí práce: ing. arch. Karel Doležel 26* Alica Kulichová, FA VUT Brno, ved. pracovník: ing. arch. V. Nový 27* Miroslav Varga, FA VUT Brno,vedoucí práce: prof. ing. arch. Ivan Ruller 28* Jaroslav Mach, FA VUT Brno, vedoucí práce: ing. arch. Vítězslav Nový 31* Jana Bláhová, FA VUT Brno, doc. ing. arch. Naděžda Menšíková, CSc 33* Michaela Dytrtová, FA VUT Brno, ved. práce: doc. ing. arch. Z. Makovský 34* Ludmila Kučerová, FA VUT Brno, pedagogický pracovník: ing. arch. Hana Ryšavá, ing. arch. Radek Suchánek 35* Zuzana Havlínová, FA VUT Brno, vedoucí práce: ing. arch. Hana Ryšavá, ing. arch. Radek Suchánek 37* Martin Rosa 38* Lenka Axmanová, FA VUT Brno, vedoucí práce: doc. ing. arch. Zdeněk Makovský 39* Jiří Adámek, FA VUT Brno, školitel: V. Nový 40* Václav Placheta, FA VUT Brno, vedoucí ing. arch. Karel Doležel 9

10 41* Oldřich Bittner, FA VUT Brno, vedoucí práce: doc. ing. arch. Naděžda Menšíková, CSc 42* Aleš Buchtík, FA VUT Brno, vedoucí práce: doc. ing. arch. Naděžda Menšíková, CSc 43* Jiří Novotný, FA VUT Brno, vedoucí práce: doc. ing. arch. Zdeněk Makovský 46* Martin Blaha, FSv PSA ČVUT Praha, pedagog: ing. arch. Ludmila Čajková, doc. ing. arch. Václav Dvořák, ing. arch. Běla Menčlová 48* Jan Hendrych, FSv PSA ČVUT Praha, ateliér: doc. ing. arch. P. Mezera, ing. arch. L.Knytl 50* Jiří Mátl, FSv PSA ČVUT Praha, pedagog: ing. arch. Luboš Knytl 54* Veronika Holíková, Jan Vodvářka FSv PSA ČVUT Praha, ateliér: doc. ing. arch V. Dvořák, CSc, ing. arch. L. Čajková, ing. arch. B. Menčlová 55* Veronika Holíková, Jan Vodvářka FSv PSA ČVUT Praha, ateliér: doc. ing. arch V. Dvořák, CSc, ing. arch. L. Čajková, ing. arch. B. Menčlová 56* Veronika Holíková, Jan Vodvářka FSv PSA ČVUT Praha, ateliér: doc. ing. arch V. Dvořák, CSc, ing. arch. L. Čajková, ing. arch. B. Menčlová 57* Veronika Holíková, Jan Vodvářka FSv PSA ČVUT Praha, ateliér: doc. ing. arch V. Dvořák, CSc, ing. arch. L. Čajková, ing. arch. B. Menčlová 61* Martina Hrtoňová, FA VUT Brno, vedoucí práce: ing. arch. Jiří Knesl 62* František Švec, FSv PSA ČVUT Praha, ateliér pod vedením: doc. ing. arch Václav Dvořák, CSc, Ing. arch. Ludmola Čajková, ing. arch. Běla Menčlová vyřazen z posuzování pro nesplnění soutěžních podmínek 2* Ondřej Zvolánek, VŠUP Praha, prof. akad. arch. Petr Keil, Mga Patrik Zamazal 10

Dostavba areálu restaurátorského institutu v Litomyšli

Dostavba areálu restaurátorského institutu v Litomyšli 7. ROČNÍK a 1. MEZINÁRODNÍ ROČNÍK STUDENTSKÉ SOUTĚŽE 2000/2001, Téma : Dostavba areálu restaurátorského institutu v Litomyšli ze zasedání poroty : PROTOKOL Program zasedání : Hodnocení podaných prací a

Více

B21. Soutěžní přehlídka studentských prací 2O11

B21. Soutěžní přehlídka studentských prací 2O11 B21 2O11 Soutěžní přehlídka studentských prací Bytový dům v 21. století v roce 2011 Program je inovací již 4. ročníku soutěže Bytový dům v 21. století vypisovaného SFRB a Nadací pro rozvoj architektury

Více

www.diplomy.cz XI. přehlídka diplomových prací

www.diplomy.cz XI. přehlídka diplomových prací www.diplomy.cz XI. přehlídka diplomových prací OBSAH Partneři a sponzoři zvláštních cen: Partner: Mediální partneři: Školy: Editorial předsedy poroty Souhrnná informace 3 Oceněné práce bez uvedení pořadí

Více

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE PROTOKOL O JEDNÁNÍÍ POROTY Lazaretní 13, 615 00 Brno 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 1.1. Název veřejné zakázky: Soutěž o návrh Novostavba transfúzního oddělení a centrální tkáňové

Více

ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH

ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH vyhlašuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),

Více

FAKULTA ARCHITEKTURY. studijní program 2013/2014. České vysoké učení technické v Praze

FAKULTA ARCHITEKTURY. studijní program 2013/2014. České vysoké učení technické v Praze FAKULTA ARCHITEKTURY studijní program 013/014 České vysoké učení technické v Praze OBSAH I. Úvodní informace ČVUT FA 5 A. FORMÁLNÍ STRUKTURA ČVUT/FA B. OBECNĚ O STUDIU NA FA II. Informace o ústavech a

Více

DEVÁTÝ SALON OBCE ARCHITEKTŮ... POD DOHLEDEM MIKULÁŠE A ČERTŮ

DEVÁTÝ SALON OBCE ARCHITEKTŮ... POD DOHLEDEM MIKULÁŠE A ČERTŮ 23/24 FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ www.architekt.cz obecarch@architekt.cz p r o s i n e c 2 0 0 6 DEVÁTÝ SALON OBCE ARCHITEKTŮ... POD DOHLEDEM MIKULÁŠE A ČERTŮ Slavnostní vernisáží, která proběhla dne

Více

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN

POZVÁNKA NA VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI OP ČSSI HRADEC KRÁLOVÉ JEDNOTNÝ PROGRAM ČINNOSTI ÚNOR ČERVEN 1 2013 Ročník 21 Ročník 21 leden 2011 Vogel Jiří Ing. ZPRAVODAJ pro člleny ČKAIIT obllast Hradec Krállové,, obllastníí pobočky ČSSII Hradec Krállové a SPS Hradeckého a Pardubiického krajje OBSAH POZVÁNKA

Více

ÚSTŘEDNÍ PRACOVIŠTĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚSTŘEDNÍ PRACOVIŠTĚ 1

ÚSTŘEDNÍ PRACOVIŠTĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚSTŘEDNÍ PRACOVIŠTĚ 1 ÚSTŘEDNÍ PRACOVIŠTĚ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚSTŘEDNÍ PRACOVIŠTĚ 1 ISBN 80-86234-75-4 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-76-2 (NPÚ, územní odborné pracoviště v Brně) ISBN 80-86234-77-0

Více

O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004

O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004 O TRADICÍCH VEPSANÝCH DO BUDOV CAMBRIDGE 2004 Cambridge, sídlo druhé nejstarší anglické univerzity (byla založena roku 1205 nespokojenými studenty z Oxfordu), je známo především architekturou starých univerzitních

Více

DOSTANE PROJEKT DEJVICE CENTER ZELENOU?

DOSTANE PROJEKT DEJVICE CENTER ZELENOU? FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ 8 www.architekt.cz obecarch@architekt.cz D U B E N 0 0 4 DOSTANE PROJEKT DEJVICE CENTER ZELENOU? Alena Šrámková, Tomáš Koumar, Jan Hájek - Dům s pečovatelskou službou Horažďovice

Více

Obsah. Návrh řešení instituce městského architekta v Brně

Obsah. Návrh řešení instituce městského architekta v Brně b. ᖗ升 L a W t 5 L ë ù Obsah 1 Úvod... 3 1.1 Úvod do problematiky... 3 1.2 Obecné údaje o zpracování materiálu... 4 1.3 Přehled městských architektů v České Republice... 5 2 Analýza teoretických podkladů

Více

PROGRAM XII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 2. 12. 2014 ČAS OD 10.00 HODIN DO 17,30 HODIN

PROGRAM XII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 2. 12. 2014 ČAS OD 10.00 HODIN DO 17,30 HODIN PROGRAM XII. ZASEDÁNÍ PŘEDSTAVENSTVA ČKA DNE 2. 12. 2014 ČAS OD 10.00 HODIN DO 17,30 HODIN Přítomni: J. Šafer, I. Plicka, J. Panna, R.Kolařík, P.Martinek, M.Volf, K. Salzmann (do 16:45),P. Hnilička, J.Sapák

Více

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE O NÁVRH podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO SVAZU OCHRÁNCŮ PŘÍRODY VLAŠIM v y h l a š u j e v souladu se zákonem č.

Více

Město Klatovy. vyhlašuje ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH STAVBY PARKOVACÍHO DOMU U KD DRUŽBA

Město Klatovy. vyhlašuje ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ O NÁVRH STAVBY PARKOVACÍHO DOMU U KD DRUŽBA Město Klatovy vyhlašuje s přihlédnutím k ustanovení 847 až 849 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s přihlédnutím k ustanovení zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných

Více

MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ V PRAZE

MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ V PRAZE ČESKÝ AEROHOLDING, a. s. URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKÁ vyhlašuje SOUTĚŽ NA IDEOVÉ ŘEŠENÍ PROSTORU ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy MALOSTRANSKÉ NÁMĚSTÍ V PRAZE s přihlédnutím

Více

Protokol o průběhu. Architektonické soutěže o návrh na řešení území pod názvem PARK ČTYŘI DVORY ČESKÉ BUDĚJOVICE

Protokol o průběhu. Architektonické soutěže o návrh na řešení území pod názvem PARK ČTYŘI DVORY ČESKÉ BUDĚJOVICE Protokol o průběhu Architektonické soutěže o návrh na řešení území pod názvem PARK ČTYŘI DVORY ČESKÉ BUDĚJOVICE 1. Ustavující zasedání navržené soutěžní poroty Ustavující zasedání navržené poroty se konalo

Více

Protokol z jednání poroty architektonické soutěže o návrh objektu na Vítězném náměstí

Protokol z jednání poroty architektonické soutěže o návrh objektu na Vítězném náměstí Protokol z jednání poroty architektonické soutěže o návrh objektu na Vítězném náměstí Název projektu Vítězné náměstí List 1 z 8 Datum 1. a 3. února Předmět Hodnotící jednání poroty architektonické soutěže

Více

Zápis. 13. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 26.6.2007. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky

Zápis. 13. řádné jednání Rady městské části Praha 2. konané dne 26.6.2007. Ing. arch. Václav Vondrášek, zástupce starostky Zápis 13. řádné jednání Rady městské části Praha 2 konané dne 26.6.2007 Přítomni: Dále přítomni: Omluveni: Ověřil: Zapsal: Jana Černochová, starostka, Ing. Karel Chramosil, člen rady, Ing. Jiří Paluska,

Více

Usnesení 2/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne 12.1.05 Hlasování: 9 pro

Usnesení 2/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva ze dne 12.1.05 Hlasování: 9 pro Příloha 30 Přehled Usnesení Rady ČRo v roce 2005 Usnesení 1/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva z 15.12.04 Usnesení 2/05 Rada Českého rozhlasu schválila jednání svého předsednictva

Více

Dr.E.Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí

Dr.E.Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí Město Sezimovo Ústí Dr.E.Beneše 21, 391 01 Sezimovo Ústí v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v souladu s ustanovením zákona č. 183/2006

Více

DENNÍ STACIONÁŘ S VENKOVNÍMI POBYTOVÝMI PROSTORY PRO SENIORY A OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, ŘÍČANY

DENNÍ STACIONÁŘ S VENKOVNÍMI POBYTOVÝMI PROSTORY PRO SENIORY A OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, ŘÍČANY PROTOKOL O PRŮBĚHU ARCHITEKTONICKÉ SOUTĚŽE P R O T O K O L O P R Ů B Ě H U anonymní architektonické soutěže DENNÍ STACIONÁŘ S VENKOVNÍMI POBYTOVÝMI PROSTORY PRO SENIORY A OBČANY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM,

Více

FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ

FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ 13/14 www.architekt.cz obecarch@architekt.cz č e r v e n e c 2 0 1 1 KÁMEN V ARCHITEKTUŘE V podvečer 8. června se v prostorách Nadace ABF v Praze uskutečnila slavnostní

Více

informace âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù

informace âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù ZPRÁVYVYDÁNO 23. 3. 2007 PRO âleny âkait informace âeské KOMORY AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù 1 20 07 Praha místo Shromáždění delegátů ČKAIT dne 24. března 2007. Nový pohled na

Více

10. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY VEŘEJNOU IDEOVOU URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ CENA PETRA PARLÉŘE 2012

10. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY VEŘEJNOU IDEOVOU URBANISTICKO-ARCHITEKTONICKOU SOUTĚŽ CENA PETRA PARLÉŘE 2012 VYHLAŠUJE v souladu se zákonem č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění zákona č. 164/1993 Sb. a

Více

P EHLED O POâTU AUTORIZOVAN CH OSOB PODLE OBORÒ A OBLASTÍ

P EHLED O POâTU AUTORIZOVAN CH OSOB PODLE OBORÒ A OBLASTÍ âeská KOMORA AUTORIZOVAN CH INÎEN RÒ A TECHNIKÒ âinn CH VE V STAVBù Roãník 2003 Praha 17.3. 2003 âástka 1 VùSTNÍK âeská komora autorizovan ch inïen rû a technikû ãinn ch ve v stavbû Pro své ãleny vydává

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2 0 0 9 Osnova: 1. Úvod... 3 2. Informace o fakultě, struktura a její orgány... 4 3. Studium...11 4. Kvalita akademického života...20 5. Internacionalizace...28 6. Věda, výzkum

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ISBN 80-86234-77-0 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4

Více

17/18 NOBLESSE OBLIGE FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ. www.architekt.cz obecarch@architekt.cz z á ř í 2 0 0 9

17/18 NOBLESSE OBLIGE FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ. www.architekt.cz obecarch@architekt.cz z á ř í 2 0 0 9 17/18 FORMAČNÍ SERVIS OBCE ARCHITEKTŮ www.architekt.cz obecarch@architekt.cz z á ř í 2 0 0 9 NOBLESSE OBLIGE V Galerii Kinský, v Novém zámku v Kostelci nad Orlicí byla vystavena Grand Prix architektů 2009

Více

Zápis ze tří zasedání Ústřední komise Fyzikální olympiády, konaných ve dnech 21. až 24. února 2006 v Plzni.

Zápis ze tří zasedání Ústřední komise Fyzikální olympiády, konaných ve dnech 21. až 24. února 2006 v Plzni. Zápis ze tří zasedání Ústřední komise Fyzikální olympiády, konaných ve dnech 21. až 24. února 2006 v Plzni. Přítomni (někteří na část zasedání *): Členové ÚKFO: I. Volf, B. Vybíral (*), Z. Kluiber (*),

Více