OBSAH. 1 SEZNAM POUŽITÝCH VELIČIN ÚVOD STATISTICKÝ ROZBOR PŘEHLED LÉTAJÍCÍCH PEDOLETŮ GALERIE PEDOLETŮ.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. 1 SEZNAM POUŽITÝCH VELIČIN... 3 1. ÚVOD 10 2. STATISTICKÝ ROZBOR. 11 2.1. PŘEHLED LÉTAJÍCÍCH PEDOLETŮ. 11 2.2. GALERIE PEDOLETŮ."

Transkript

1 Obsah OBAH. EZNAM POUŽIÝCH VELIČIN ÚVOD 0. AIICKÝ ROZBOR... PŘEHLED LÉAJÍCÍCH PEDOLEŮ... GALERIE PEDOLEŮ VOLBA KONCEPCE LEOUNU VOLBA CELKOVÉHO UPOŘÁDÁNÍ LEOUNU RUP ÍDLO OCANÍ PLOCHY AROVACÍ A PŘIÁVACÍ ZAŘÍZENÍ POHONNÁ JEDNOKA HLAVNÍ ECHNICKÉ ÚDAJE OPIMALIZACE OPIMALIZACE RAMENE A OCANÍCH PLOCH OPIMALIZACE ÍDLA AERODYNAMICKÝ VÝPOČE LEOUNU CHARAKERIIKY PROFILŮ Aerodynamické charakteristiky profilů křídla Aerodynamické charakteristiky profilů ocasních ploch Aerodynamické charakteristiky profilu vrtule Geometrické charakteristiky profilů AERODYNAMICKÉ CHARAKERIIKY ÍDLA AERODYNAMICKÉ CHARAKERIIKY AERODYNAMICKÝÉ CHARAKERIIKY OP ODPOR PODVOZKU ODPOR RUPU POLÁRA LEOUNU KLOUZAVO A OUPAVO POOUZENÍ ABILIY LEOUNU KONROLA PODÉLNÉ AICKÉ ABILIY KONROLA MĚROVÉ AICKÉ ABILIY KONROLA PŘÍČNÉ AICKÉ ABILIY. 7

2 7. HMONONÍ ROZBOR A URČENÍ POLOHY PILOA ĚŽIŠNÍ ROZBOR ÍDLA ĚŽIŠNÍ ROZBOR ĚŽIŠNÍ ROZBOR OP ĚŽIŠNÍ ROZBOR RAMENE OP ĚŽIŠNÍ ROZBOR HŘÍDELE ĚŽIŠNÍ ROZBOR KABINY ĚŽIŠNÍ ROZBOR VRULE URČENÍ POLOHY ĚŽIŠĚ PILOA VŮČI ZADNÍ CENRÁŽI LEOVÉ VÝKONY URČENÍ ÚČINNOI VRULE ANOVENÍ POŘEBNÉHO VÝKONU ČLOVĚKA A URČENÍ CEOVNÍ A MAXIMÁLNÍ RYCHLOI ANOVENÍ OUPACÍCH RYCHLOÍ DÉLKA VZLEU Pozemní část vzletu Vzdušná část vzletu Celková délka vzletu DÉLKA PŘIÁNÍ Vzdušná část přistání Pozemní část přistání Celková délka přistání URČENÍ MINIMÁLNÍHO POLOMĚRU UÁLENÉ HORIZONÁLNÍ ZAÁČKY V ZÁVILOI NA DOVOLENÉM NÁOBKU, MAXIMÁLNÍM OUČINIELI VZLAKU A MAXIMÁLNÍM PŘEBYKU VÝKONU HMONONÍ LIMI PILOA OBÁLKA ZAÍŽENÍ PROVOZNÍ NÁOBKY OBRAŮ A PORYVŮ OBRAOVÁ OBÁLKA PORYVOVÁ OBÁLKA tanovení maximálních dovolených rychlostí poryvu GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ OBÁLKY LEOUNU LANKOVÝ YÉM AROVACÍ ZAŘÍZENÍ AREAČNÍ ZAŘÍZENÍ VRULE ZÁVĚR PŘEHLED POUŽIÉ LIERAURY PŘÍLOHY A VÝKREOVÁ DOKUMENACE.. 98

3 EZNAM POUŽIÝCH VELIČIN Veličina Rozměr Význam veličiny a [] bezrozměrová poloha osy nulového kroutícího momentu od A a [rad - ] sklon vztlakové čáry letounu a [m/s ] zrychlení a [rad - ] sklon vztlakové čáry křídla a [rad - ] sklon vztlakové čáry a OP [rad - ] sklon vztlakové čáry OP B [m] šířka trupu v jedné čtvrtině délky trupu B [m] šířka trupu ve třech čtvrtinách délky trupu B R [m] šířka trupu v místě protnutí křídlem b K Ř [m] rozpětí křídla C0 [m] kořenová hloubka křídla C 0 [m] kořenová hloubka profilu C 0 OP [m] kořenová hloubka profilu OP C K [m] koncová hloubka profilu křídla C K [m] koncová hloubka profilu C K O P [m] koncová hloubka profilu OP C [m] hloubka střední geometrické tětivy křídla C [m] hloubka střední geometrické tětivy C OP [m] hloubka střední geometrické tětivy OP C A [m] hloubka střední aerodynamické tětivy křídla C A [m] hloubka střední aerodynamické tětivy C A OP [m] hloubka střední aerodynamické tětivy OP C X [m] hloubka tětivy ve vzdálenosti x od kořene c D KAB [] přírustek profilového odporu trupu v důsledku kabiny c D [] součinitel odporu letounu c Dc [] součinitel odporu letounu při cestovní rychlosti c DP [] profilový součinitel odporu zastíněného křídla c DP N [] profilový součinitel odporu nezastíněného křídla c DP [] profilový součinitel odporu c DP OP [] profilový součinitel odporu OP c DP P [] profilový součinitel odporu profilu c DP P0 [] profilový součinitel odporu kořenového profilu c DP R [] profilový součinitel odporu trupu c DI K Ř [] indukovaný součinitel odporu křídla [] optimální vzletový součinitel odporu letounu c Dopt cl [] součinitel vztlaku letounu c L [] součinitel vztlaku křídla c L Křma x [] maximální součinitel vztlaku křídla c L opt [] optimální vzletový součinitel vztlaku letounu c L [] součinitel vztlaku c L max [] maximální součinitel vztlaku 3

4 c L OP [] součinitel vztlaku OP c L OPmax [] maximální součinitel vztlaku OP c L 0 [] součinitel nulové složky vztlaku krouceného křídla c L c [] součinitel výsledného vztlaku c L c [] součinitel vztlaku při cestovní rychlosti c L kl [] součinitel nulové klapkové složky vztlaku c L kř [] součinitel vztlaku křídla c L n [] součinitel normálné složky vztlaku c L P [] součinitel vztlaku profilu c MP [] profilový součinitel momentu D [N] odpor letounu D 0 [m] kořenový průměr ramene OP D H [m] vnější průměr hřídele D [N] odpor křídla D [N] odpor D OP [N] odpor OP d H [m] vnitřní průměr hřídele E R [Mpa] modul pružnosti v ohybu ramene OP e [] aerodynamická účinnost letounu Fa [N] zrychlující síla při vzletu F-a [N] zpomalující síla při přistání Fp [N] síla v pásnici F R [m ] omočená plocha trupu Fv [N] vyvažovací síla F V DAE 4 [N] vyvažovací síla pro profil DAE 4 F V NACE0009M [N] vyvažovací síla pro profil NACA0009M f [] součinitel tření mezi letištěm a podvozkem letounu G VZ [N] vzletová tíha letounu G [N] tíha křídla G [N] tíha G OP [N] tíha OP G R [N] tíha ramene OP G DOP [N] tíhový ekvivalent odporu OP G H [N] tíha hřídele G KAB [N] tíha kabiny G VOZÍK [N] tíha vozíku G VRULE [N] tíha vrtule g [m/s ] tíhové zrychlení h [m] výška trupu v jedné čtvrtině délky trupu h [m] výška trupu ve třech čtvrtinách délky trupu h P [m] přistávací výška h R max [m] maximální výška trupu h [m] vzdálenost A od čáry nulového vztlaku křídla h V [m] vzletová výška h [] bezrozměrová vzdálenost A od čáry nulového vztlaku křídla J X [mm 4 ] kvadratický moment průřezu v ohybu 4

5 K [] klouzavost K 0, K [] součinitelé vyjadřující ovlivnění vlastností křídla vlastnostmi kořenového a koncového profilu K A R [] korekční faktor trupu Kg [] zmírňující součinitel poryvu k [] součinitel snížení kinetického tlaku v místě k [] součinitel vyjadřující vliv výškové polohy křídla na indukovaný odpor k [] součinitel vyjadřující vliv interference mezi křídlem a trupem L [N] vztlak letounu L [N] vztlak křídla L [N] vztlak L OP [N] vztlak OP L R [m] délka trupu l K [m] koncová délka hřídele l P [m] celková délka přistání l P [m] délka vzdušné části přistání l P [m] délka dojezdu l V [m] délka vzletu l V [m] délka rozjezdu l V [m] délka vzdušné části vzletu l [m] vzdálenost A od A kombinace křídlo-trup l OP [m] vzdálenost A OP od A kombinace křídlo-trup l [] bezrozměrová vzdálenost A od A komb křídlo-trup l OP [] bezrozměrová vzdálenost A OP od A kombinace křídlo-trup [m] vzdálenost A od těžiště letounu OP [m] vzdálenost A OP od těžiště letounu l [m] vzdálenost počátku ramene OP od těžiště letounu l [m] vzdálenost těžiště letounu od počátku trupu H [m] délka hřídele l VRULE [m] vzdálenost těžiště vrtule od těžiště letounu Mk P [Nm] profilový kroutící moment křídla Mk P K ŘVc [Nm] profilový kroutící moment křídla při cestovní rychlosti Mk P Vm in [Nm] profilový kroutící moment křídla při minimální rychlosti Mk P [Nm] profilový kroutící moment Mop [Nm] ohybový moment v místě podpory M [Nm] moment m H [kg] hmotnost hřídele m JINÁ [kg] nezpecifikovaná hmotnost ostatních dílů m KAB [kg] hmotnost kabiny m KR [kg] hmotnost křídla m Ravenu [kg] hmotnost křídla Ravenu m L [kg] prázdná hmotnost letounu 5

6 m N [kg] hmotnost neměnných částí letounu m P [kg] hmotnost pilota m PODVOZKU [kg] hmotnost podvozku m R [kg] hmotnost ramene OP m ŠLAPAEK [kg] hmotnost šlapátek m RUPU [kg] hmotnost trupu m VOZ [kg] hmotnost vozíku m VROLE [kg] hmotnost vrtule β m y [r ad - ] derivace součinitele bočivě zatáčivého momentu m β m y β y R - VRULE [rad ] derivace součinitele bočivě zatáčivého momentu vrtule β my IN β y OP [rad - ] - [rad ] derivace součinitele bočivě zatáčivého momentu trupu derivace součinitele bočivě zatáčivého momentu kombinace křídlo-trup m [rad - ] derivace součinitele bočivě zatáčivého momentu OP β m [r ad - ] derivace součinitele bočivě klonivého momentu X β X BOP β K Ř m [rad - ] derivace součinitele bočivě klonivého momentu bez OP ( m ) ψ X [rad ] derivace součinitele bočivě klonivého momentu křídla zahrnující vliv vzepětí β m [rad - ] derivace součinitele bočivě klonivého momentu křídla ( X ) χ zahrnující vliv šípu β m X interf [rad - ] derivace součinitele bočivě klonivého momentu zahrnující interferenci křídlo-trup β - mx Konce [rad ] derivace součinitele bočivě klonivého momentu zahrnující vliv tvaru konce křídla n [s - ] otáčky vrtule při cestovním režimu letu n 40 - [s ] otáčky vrtule při výkonu 40W n K [] kladný dovolený násobek n P [] násobek od poryvu n Z [] záporný dovolený násobek P [W] výkon člověka P [W] přebytek výkonu P Daedalus [W] potřebný výkon Daedaluse P K, P Kanellose [W] výkon Kanellose Kanellopulose P K 5min [W] výkon Kanellose Kanellopulose udržitelný 5 minut Pm [W/kg] měrný výkon Pm Kanellose [W/kg] měrný výkon Kanellose Kanellopulose P P [W] potřebný výkon P V [W] využitelný výkon r min (clmax) [m] minimální poloměr ustálené horizontální zatáčky v závislosti na maximálním součiniteli vztlaku rmin (ndov) [m] minimální poloměr ustálené horizontální zatáčky v závislosti na maximálním dovoleném násobku 6

7 rmin (v/5min) [m] minimální poloměr ustálené horizontální zatáčky v závislosti na maximálním přebytku tahu [m ] zastíněná plocha křídla trupem B [m ] plocha bokorysu trupu KR [m ] plocha křídla [m ] plocha OP [m ] plocha OP Rouram [m ] plocha křídla Ravenu P [m ] plocha podvozku R [m ] čelní plocha trupu [N] tah G [] těžiště letounu G [] těžiště křídla G [] těžiště G R [] těžiště ramene OP G H [] těžiště hřídele P [N] potřebný tah V [N] využitelný tah t [s] čas U [m/s] rychlost poryvu U AK [m/s] maximální přípustná rychlost poryvu při minimální návrhové rychlosti manévru a kladném letovém násobku U AZ [m/s] maximální přípustná rychlost poryvu při minimální návrhové rychlosti manévru a záporném letovém násobku U CK [m/s] maximální přípustná rychlost poryvu při cestovní rychlosti a kladném letovém násobku U CZ [m/s] maximální přípustná rychlost poryvu při cestovní rychlosti a záporném letovém násobku U maxk [m/s] maximální přípustná rychlost poryvu při maximální rychlosti a kladném letovém násobku U maxz [m/s] maximální přípustná rychlost poryvu při maximální rychlosti a záporném letovém násobku V [] mohutnost VOP [] mohutnost OP V [] bezrozměrová mohutnost V OP [] bezrozměrová mohutnost OP v [m/s] bezpečná rychlost vzletu v A [m/s] minimální návrhová rychlost manévru v AP [m/s] rychlost přibližování na přistání v C [m/s] cestovní rychlost v G [m/s] návrhová rychlost záporného manévru v LOF [m/s] skutečná rychlost odlepení v max [m/s] maximální dovolená rychlost v min [m/s] minimální letová rychlost vp [m/s] přistávací rychlost v [m/s] pádová rychlost 7

8 v Z [m/s] rychlost stoupání x [m] vzdálenost od kořene křídla k tětivě C X f(x) x A [m] poloha A letounu x A [m] poloha A křídla x A [m] poloha A x A OP [m] poloha A OP x [m] poloha těžiště křídla vůči těžišti letounu x OP [m] poloha těžiště OP vůči těžišti letounu x [m] poloha těžiště vůči těžišti letounu x H [m] poloha těžiště hřídele vůči těžišti letounu x P [m] poloha těžiště pilota vůči těžišti letounu x R [m] poloha těžiště ramene OP vůči těžišti letounu x VRULE [m] poloha těžiště vrtule vůči těžišti letounu x [m] poloha těžiště letounu vůči A křídla x [m] poloha střední centráže letounu vůči A křídla x Z [m] poloha zadní centráže letounu vůči A křídla x C [m] poloha těžiště křídla vůči náběžné hraně x C [m] poloha těžiště vůči náběžné hraně x C OP [m] poloha těžiště OP vůči náběžné hraně x [] bezrozměrová poloha střední centráže letounu vůči A křídla x A [] bezrozměrová poloha A křídla [] bezrozměrová poloha A xa x A OP [] bezrozměrová poloha A OP x Z [] bezrozměrová poloha zadní centráže letounu vůči A křídla x [] bezrozměrová poloha A letounu A x [] bezrozměrový příspěvek trupu k posunu A letounu A R x A VRULE [] bezrozměrový příspěvek vrtule k posunu A letounu x [] bezrozměrový příspěvek k posunu A letounu A x 0 Mk [] bezrozměrová poloha nulového kroutícího momentu x C [] bezrozměrová poloha těžiště křídla x C [] bezrozměrová poloha těžiště x C OP [] bezrozměrová poloha těžiště OP y OP [m] vzdálenost A OP od podéln é osy Z [] zúžení křídla Z [] zúžení ZOP [] zúžení OP α max [ ] maximální úhel náběhu křídla αmax [ ] maximální úhel náběhu α OPmax [ ] maximální úhel náběhu OP 8

9 δ δ δ OP [] [] [] Glauertův opravný součinitel křídla Glauertův opravný součinitel Glauertův opravný součinitel OP λ e [] efektívní štíhlost křídla λ [] štíhlost křídla λ [] štíhlost λ OP [] štíhlost OP λ R [] štíhlost trupu ρ [kg/m 3 ] hustota vzduch v 0m ρ H [kg/m 3 ] MA měrná hmotnost materiálu hřídele ρ R [kg/m 3 ] měrná hmotnost materiálu ramene OP σ A [] zásoba podélné statické stability τ K µ [Mpa] [] dovolené napětí v krutu hmotnostní poměr ν [m /s] kinematická viskozita vzduchu χ η [ ] [] úhel šípu čtvrtinové čáry křídla účinnost vrtule zahrnující vliv tření urychlení a zkroucení proudu vzduchu za vrtulí ηa [] axiální účinnost vrtule ηvrule [] celková účinnost vrtule δσ δβ [rad - ] derivace úhlu zešikmení proudu vzduchu v místě OP ε α [rad - ] derivace úhlu zešikmení proudu vzduchu v místě Zkratky A A B K MA OP G G G OP OP, A, V počátek ramene OP aerodynamický střed profilu, křídla nebo letounu poloha podpory ramene křidélka mezinárodní standartní atmosféra ocasní plochy těžiště křídla těžiště těžiště OP svislé ocasní pochy střední aerodynamická tětiva vodorovné ocasní plochy 9

10 . ÚVOD ato práce se zabývá zkoumáním možnosti člověka létat pomocí síly vlastních svalů a návrhem letounu, který by mu to umožnil. chopnost létat nám příroda odepřela a snad právě proto tato možnost vznášet se po obloze a dívat se na svět z ptačí perspektivy je pro nás tak přitažlivá. Proto už od nepaměti se lidé snažili napodobit ptáky a vzlétnout vlastní silou. Ovšem často velice krkolomnými způsoby. Člověk začal létat až , kdy bratři Wrightové vzlétli na motorovém dvouplošníku s dvanácti koňskými silami. Záhy začal v oblasti letectví prudký vývoj posílený dvěma světovými válkami, ale první významný let, který byl poháněn silou lidských svalů se uskutečnil až mnoho let po té, co člověk překonal v letadle rychlost zvuku. Příčin bylo zřejmě víc, ale ta nejdůležitější určitě tkvěla v neznalosti materiálů, které by umožnili sestrojit konstrukci draku dostatečně lehkou. Aktivní let je energeticky velmi náročný způsob dopravy, který je u živočichů podmíněn vysokým letovým metabolismem (látkovou přeměnou), tj. velkou spotřebou paliva (glycidů sloučenin C,H,O, ; tuků a bílkovin). Z celkového počtu všech známých druhů živočichů jich létá asi 78% a jen % je neschopných létat. Poměrné zastoupení jednotlivých živočišných tříd na aktivním letu nejlépe vyjadřuje tento postupný poměr (savci) : 0 (ptáci) : 000 (hmyz). ento poměr už na první pohled naznačuje, že příroda nám v této disciplíně moc nepřeje. Letové výkony živočichů jsou zásadně určeny fyzikálními zákony letu, ale vedle nich se uplatňují i biologické podmínky, např. nervová soustava, metabolismus, tělesná zdatnost, pohlaví, stáří, únava, hlad, sluneční záření, stav atmosféry (teplota, tlak, vlhkost vzduchu, rychlost větru), aj. Dalším faktorem je tzv. kritická velikost letce. Je to maximální velikost, nebo raději maximální hmotnost tvora, který je ještě schopen letu. ato hranice je zapříčiněna tím, že výkon potřebný k letu roste s velikostí letce rychleji, než jeho svalový výkon. Proto si můžeme v přírodě povšimnout, že největší ptáci nepřekračují hranici 0kg. Příčina je prostá. I když by mohli být ptáci teoreticky větší a těžší tak nejsou, protože potřebují jistý energetický přebytek k tomu, aby mohli provádět manévry nezbytné k životu nebo jeho záchraně před dravci, nebo aby byli schopni létat, když mají hlad nebo jsou špatné povětrnostní podmínky. aké příroda, když po milióny let vylepšovala tyto vládce oblohy, tak neměla na mysli jen aerodynamickou jemnost letce, ale přihlížela také k potřebám letce pohybovat se v určitém životním prostředí. ento energetický přebytek, který byl věnován na výše zmiňované vlivy můžeme využít ke zvětšení hmotnostního limitu létajícího živočicha.oho se také využívá při letech letounů poháněných silou lidských svalů, protože člověk se ocitá se svou hmotností na hranici možnosti létat pomocí svého svalového výkonu a i tak je v dnešní době schopen letu jen se špičkově sestrojeným letounem s omezenými manévrovacími možnostmi a také pouze při dobrých povětrnostních podmínkách.o vše rychlostí, která je spíše rekreační. Přesto vznikly a stále vznikají desítky těchto letounů především v UA, Japonsku, Anglii, Německu, Švýcarsku, Austrálii,. Důvod výroby těchto letounů může být různý od propagace technické, technologické a ekonomické úrovně stavitelů, až po uskutečnění snu nadšenců, kterých je v této oblasti většina. Má práce určitě nezahrne celou technickou dokumentaci potřebnou pro stavbu takového letounu, protože se nemůžu postavit stovkám lidí a jejich zkušenostem, kteří stojí u zrodu významnějších pedoletů jako je třeba Raven, ale snad se tato práce stane počátkem, od kterého se odrazí další a možná, že někdy v budoucnu vzlétne i český Pedolet. 0

11 . AIICKÝ ROZBOR.. PŘEHLED LÉAJÍC ÍCH PEDO LEŮ Název a rok umpac Puffin II Jupiter tork Gossamer prvního vzletu Condor 77 Rozpětí [m] Délka [m] Výška [m] Prázdná hmotnost [kg] Vzletová hmotnost [kg] Hmotnost pilota [kg] Plocha křídla [m ] Plocha OP [m ] Plocha [m ] Štíhlost křídla [] Zúžení křídla [] Plošné zatížení [kg/m ] Profil křídla Konstrukce křídla se vzpěrou Průměr vrtule [m] Otáčky vrtule [ot./min] Pozice pilota svislá Řízené prvky V/Křídlo Dosažený let. rekord 0.59 [km].09 [km].3 [km].094 [km]. 4 [km] Název a rok Gossamer w ift B wift C Musculair I Musculair prvního vzletu Albatross II 985 Rozpětí [m] Délka [m] Výška [m].7..5 Prázdná hmotnost [kg] Vzletová hmotnost [kg] Hmotnost pilota [kg] Plocha křídla [m ] Plocha OP [m ] Plocha [m ] Štíhlost křídla [] Zúžení křídla [] Plošné zatížení [kg/m ] Profil křídla Eppler E393 Eppler E393 FX 76MP FX 76MP Konstrukce křídla se vzpěrou samonosné se vzpěrou samonosné samonosné Průměr vrtule [m] Otáčky vrtule [ot./min] Pozice pilota svislá sodorovná svislá svislá vodorovná Řízené prvky V V//K V//K V//K V//K Dosažený let. rekord 35.8 [km] 0.59 [km] 44.3 km/h

12 Název a rok prvního vzletu Michelop 986 Daedalus 988 Vélair Vélair ky Cycle 993 Rozpětí [m] Délka [m] 7.85 Výška [m] Prázdná hmotnost [kg] Vzletová hmotnost [kg] Hmotnost pilota [kg] Plocha křídla [m ] Plocha OP [m ].6 Plocha [m ] Štíhlost křídla [] Zúžení křídla [] 0.47 Plošné zatížení [kg/m ] DAE DAE DAE DAE Profil křídla DAE 3 DAE 4 DAE 3 DAE 4 FX PF 5 FX 76MP Konstrukce křídla se vzpěrou se vzpěrou samonosné samonosné se vzpěrou Průměr vrtule [m] Otáčky vrtule [ot./min] Pozice pilota vodorovná vodorovná svislá svislá svislá Řízené prvky V/ V/ V//K V//K V//K Dosažený let. rekord 58.6 [km] 5.[km] Název a rok prvního vzletu akuzo 990 akuzo 99 akuzo 3 99 akuzo akuzo Rozpětí [m] Délka [m] Výška [m] Prázdná hmotnost [kg] Vzletová hmotnost [kg] Hmotnost pilota [kg] Plocha křídla [m ] Plocha OP [m ] Plocha [m ] Štíhlost křídla [] Zúžení křídla [] Plošné zatížení [kg/m ] Profil křídla D AE DAE DAE DAE DAE 3 DAE 3mod Konstrukce křídla samonosné samonosné samonosné se vzpěrou se vzpěrou Průměr vrtule [m] Otáčky vrtule [ot./min] Pozice pilota svislá svislá svislá svislá vodorovná Řízené prvky V/ V/ V/ V/ V/ Dosažený let. rekord [km] [km]

13 Název a rok prvního vzletu Mowe 984 Mowe Mowe Mowe Mowe Rozpětí [m] Délka [m] Výška [m] Prázdná hmotnost [kg] Vzletová hmotnost [kg] Hmotnost pilota [kg] Plocha křídla [m ] Plocha OP [m ].37.9 Plocha [m ] Štíhlost křídla [] Zúžení křídla [] Plošné zatížení [kg/m ] Profil křídla NACA 63su b-6 NACA 63sub-6 NACA44 NACA44 NACA44 Konstrukce křídla se vzpěrou se vzpěrou se vzpěrou se vzpěrou samonosné Průměr vrtule [m] Otáčky vrtule [ot./min] Pozice pilota svislá svislá svislá svislá svislá Řízené prvky V/ V//K V/ V/ V/ Dosažený let. rekord [km] [km] [km] Název a rok prvního vzletu Mowe Mowe 8 99 Mowe 9 99 Mowe Mowe 994 Rozpětí [m] Délka [m] Výška [m] Prázdná hmotnost [kg] Vzletová hmotnost [kg] Hmotnost pilota [kg] Plocha křídla [m ] Plocha OP [m ] Plocha [m ] Štíhlost křídla [] Zúžení křídla [] Plošné zatížení [kg/m ] Profil křídla D AE DAE DAE DAE DAE DAE 3 Konstrukce křídla samonosné samonosné samonosné samonosné se vzpěrou Průměr vrtule [m] Otáčky vrtule [ot./min] Pozice pilota vodorovná vodorovná vodorovná vodorovná vodorovná Řízené prvky V/ V/ V/ V/ V/ Dosažený let. rekord.8[km].8 [km] 0.69 [km] 3

14 Název a rok prvního vzletu Mowe Mowe Mowe Raven Raven Rozpětí [m] Délka [m] Výška [m] Prázdná hmotnost [kg] Vzletová hmotnost [kg] Hmotnost pilota [kg] Plocha křídla [m ] Plocha OP [m ] Plocha [m ] Štíhlost křídla [] Zúžení křídla [] Plošné zatížení [kg/m ] Profil křídla DAE DAE DAE DAE DAE DAE 3 DAE DAE 3 DAE DAE 4 DAE 3 DAE 4 DAE 3 DAE 4 Konstrukce křídla se vzpěrou se vzpěrou samonosné samonosné samonosné Průměr vrtule [m] Otáčky vrtule [ot./min] Pozice pilota svislá svislá vodorovná vodorovná vodorovná Řízené prvky V/ V/ V/ V/ V/ Dosažený let. rekord 5.09 [km] 4.76 [km] ento soubor obsahuje většinu dosud postavených pedoletů a z těch úspěšnějších snad všechny. U těchto letounů není lehké vytvořit průkazné statistické výstupy, protože každý pedolet má konstrukci přizpůsobenou různému účelu (např. ke zdolání rychlostního, vzdálenostního či jiného rekordu), nebo je konstrukce omezena finančními popřípadě technologickými možnostmi. Proto je zvlášť u návrhu pedoletů nutné přihlížet k účelu použití a ke svým výrobním možnostem, ze kterých následně plyne individuální návrh každého z těchto letounů. 4

15 .. GALERIE PEDOLEŮ 5

16 Gossamer Albatross AKUZO 6

17 Daedalus Raven 350 7

18 Michelob light Eagle Mowe 3 8

19 Mowe 7 akuzo 3 9

20 Musculair Mowe 0 0

21 Raven 350

22 Velair 89 Velair 89

23 akuzo Mowe 4 3

24 3. VOLBA KONCEPCE LEOUNU 3.. VOLBA CELKOVÉHO UPOŘÁDÁNÍ LEOUNU Byla zvolena koncepce jednomístného letounu, kvůli pevnostnímu omezení a samonosného středoplošníku, z důvodu menších škodlivých odporů než je tomu u klasických vyztužených hornokřídlých pedoletů. Kromě klasického řízení je podobně jako letoun Raven i tento letoun opatřen autopilotem, který umožňuje pilotovi víc se soustředit na podávaný výkon. lačná vrtule je umístěna na konci letounu za OP je zvolena z následujících důvodů: - vrtulový proud neovlivňuje části letounu > menší odpor letounu. - vrtule na konci letounu výrazně zvyšuje zásobu statické stability > menší potřebné ocasní plochy > menší odpor letounu. - z důvodu nízkých otáček vrtule umístěná před letounem znepříjemňuje výhled pilotovi - tlačná vrtule nám příznivě ovlivňuje centráž letounu, protože posouvá polohu křídla a hlavně jeho nosníku dál za pilotova záda. - z důvodu použití lankového způsobu převodu mechanické energie člověka na kroutící moment, pro který je mnohem výhodnější přenos této energie za záda člověka. 3.. RUP Konstrukce trupu se skládá ze dvou částí a to kabiny a ramene OP. Kabina je tvořena sendvičovou konstrukcí (pěna - uhlíková netkaná AM výztuž o váze 7g/m, vyrobená společností International Paper New York). Jako materiál ramene OP byl zvolen vysokomodulový uhlíkový kompozit s obousměrným uspořádáním vláken o tloušťce,5 mm. Je možné, že použití sendviče, který byl použit na kabinu, by bylo hmotnostně výhodnější. Z důvodu nedostatku informací o materiálu a chování takto vyrobeného ramene bylo od této koncepce upuštěno ÍDLO Křídlo je jednonosníkové dvoudutinové konstrukce se sendvičovým potahem (pěna - uhlíková netkaná AM výztuž o váze 7g/m, vyrobená společností International Paper New York). loušťka potahu volená stejně jako na letounu Raven tj.,5 mm. tojina nosníku je pěnová, pásnice jsou z jednosměrného uhlíkového kompozitu. Žádný úspěšnější pedolet neměl křidélka nebo vztlakové klapky, proto i v tomto projektu bylo od nich upuštěno. Proto ani kroucení křídla, které se provádí u lichoběžníkových tvarů křídel, a které zvyšuje odpor zde není nutné. Pravda je, že i při použití křidélek by se nemuselo křídlo kroutit, protože u těchto letounů jsou mnohem pravděpodobnější havárie, než ty, které by mohlo zavinit odtržení proudu v místě křidélek. Důvody, proč se tyto prostředky u pedoletů téměř nepouživají budou zřejmě ve zvětšení hmotnosti křídla, mírném zvýšení odporu, zhoršení aeroelastických a pevnostních vlastností. 4

25 3.4. OCANÍ PLOCHY nad u všech pedoletů jsou řešeny jako plovoucí. Hlavním důvodem je zřejmě menší potřebná ovládací síla, která je u běžně používaných servomechanismů (vyráběných pro modely) omezená. Dalším důvodem bude jistě menší odpor proti děleným ocasním plochám. Konstrukce je shodná s konstrukcí křídla. Konstrukce OP: zatížení přenáší trubka s uhlíkového kompozitu, potak je stejný jako na, jako na křídle AROVACÍ A PŘIÁVACÍ ZAŘÍZENÍ Přistávací zařízení je tandemového typu s jedním hlavní a jedním ostruhovým kolem. Obě kola jsou z důvodu minimalizování hmotnosti neodpružené, nebržděné a nezatahují se. Ke startu je použit startovací vozík POHONNÁ JEDNOKA oto označení by se asi nelíbilo řeckému pilotu slavného Daedaluse Kanellosu Kanellopoulosovi, který byl zvolen i pro tento projekt z těchto důvodů: - je známá jeho výkonová křivka a hmotnost - je ze všech pilotů pedoletů nejtě žší a tím zahrnuje větší okru h lidí, kteří by ho mohli nahradit a to nejen z oblasti sportovců, ale krátkodobě i z oblasti netrénovaných lidí. Kanellos Kanellopoulos váží 63,5kg a při letu z Heraklion u na ostrov antorini po dával výkon 00W a s uvážením účinnosti vrtul e byl jeho využitelný výkon 84W. ento řecký sportovec, jak vidíme v ná sledujícím grafu nepatří mez i sportovní elitu a proto můžeme říct, že by ho nahradili mnozí čeští sportovci. [W] P Eddy Merckx (světový šampión) Přední atleti Ergonometrický test (Kanellos KANEL LOPOULO) Albatross Daedalus Netrénovaní lidé 0 0,5,5,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 čas [hod.] 5

26 3.7. HLAVNÍ ECHNICKÉ ÚDAJE K těm se došlo optimalizacemi v následujících bodech, ve kterých se vycházelo z výkonu zvoleného pilota v našem případě Kanellose Kanellopulose, který podával tento výkon při dálkovém letu na klasickém kolovém systému. Jelikož byl na Ikarusu použit jiný, než klasický kolový převod mechanické energie člověka na kroutící moment o kterém předpokládám, že zvýší účinnost převodu těchto energií asi o 5%, tak skutečná optimální plocha křídla, jak uvidíme z následujících grafů bude z důvodu vyšší cestovní rychlosti menší. Jelikož dokázat teoreticky výhody tohoto systému je velmi složité a málo průkazné a prakticky je to časově náročné, tak domnělé výhody lankového systému nejsou uvažovány a tento letoun, pokud by se odhady nepotvrdily by bylo možné pohánět přes klasický kolový systém. Ikarus YP YMBOL HODNOA JEDNOKA Rozpětí b 6 [m] Délka l 8,36 [m] Výška h,03 [m] Prázdná hmotnost m L 6, [kg] Vzletová hmotnost m VZ 89,7 [kg] Hmotnost pilota m P 63,5 [kg] Plocha křídla 6,9 [m ] Plocha OP OP 0, [m ] Plocha 0,46 [m ] Pozice pilota pozice pilota vodorovná [] Štíhlost křídla λ 40 [] Efektívní štíhlost křídla λ e 38,55 [] Štíhlost OP λ OP [] Štíhlost λ 5 [] Zúžení křídla Z 0,3 [] Zúžení OP Z OP [] Zúžení Z 0,35 [] Maximální klouzavost K max 49, [] Pádová rychlost v min 6,5 [km/h] Cestovní rychlost v C 36, [km/h] Maximální povolená rychlost v max 50 [km/h] Plošné zatížení m VZ / 5.3 [kg/m ] Otáčky vrtule n 35 [ot./min] Profil křídla profil křídla DAE, DAE, DAE 3, DAE 4 Profil profil DAE 4 Profil OP profil OP NACA 0009M Řízené prvky řízené prvky V/ 6

27 7

28 4. OPIMALIZACE V následujících krocích budou optimalizovány části letounu. ato optimalizace se neobešla bez některých zvolených hodnot. y byly v prvopočátku odhadnuty na základě zkušenosti, nebo statistiky a pak v dalších krocích optimalizace optimalizovány. yto kroky, které předcházely následujícímu dále zveřejněnému kroku zde pro přehlednost nejsou uvedeny, protože jsou shodné s krokem následujícím. Další kroky vedou již k tak malým úpravám, že chyba vyplývající z nepřesnosti některých předpokladů má větší vliv na konečný výsledek a proto tímto krokem byla optimalizace ukončena. 4.. OPIMALIZACE RAMENE A OCANÍCH PLOCH Princip optimalizace spočívá v minimalizování vyvažovací síly F V jako součtu tíhy ramene, tíhy hnacího hřídele, potřebného vztlaku, tíhy, tíhy OP a tíhového ekvivalentu odporu OP. Matematický popis optimalizace : F V G R + G + G OP + G H + G + L DOP min. Použité zjednodušení : - zanedbání změny hmotnosti v důsledku změny štíhlosti (menší štíhlost je pevnostně výhodnější a tedy hmotnostně lehčí). Určení jednotlivých složek : Určení L M L l Mk P L DD D D L x A x l 8

ZATÍŽENÍ KŘÍDLA - I. Rozdělení zatížení. Aerodynamické zatížení vztlakových ploch

ZATÍŽENÍ KŘÍDLA - I. Rozdělení zatížení. Aerodynamické zatížení vztlakových ploch ZATÍŽENÍ KŘÍDLA - I Rozdělení zatížení - Letová a pozemní letová = aerodyn.síly, hmotové síly (tíha + setrvačné síly), tah pohon. jednotky + speciální zatížení (střet s ptákem, pozemní = aerodyn. síly,

Více

Přijímací odborná zkouška pro NMgr studium 2015 Letecká a raketová technika Modul Letecká technika

Přijímací odborná zkouška pro NMgr studium 2015 Letecká a raketová technika Modul Letecká technika Přijímací odborná zkouška pro NMgr studium 2015 Letecká a raketová technika Modul Letecká technika Číslo Otázka otázky 1. Kritickým stavem při proudění stlačitelné tekutiny je označován stav, kdy rychlost

Více

STABILIZAČNÍ PLOCHY A KORMIDLA - I

STABILIZAČNÍ PLOCHY A KORMIDLA - I STABILIZAČNÍ PLOCHY A KORMIDLA - I Stabilizační plocha pomocná vztlaková plocha, která stabilizuje letový režim ("vhodné letové vlastnosti při odchylkách z ustáleného letového režimu) Stabilita: vznik

Více

Zdeněk Teplý Husova 1559 666 01 TIŠNOV

Zdeněk Teplý Husova 1559 666 01 TIŠNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA SLZ FW 190 MINI OK-NUI31 Předkládá: Zdeněk Teplý Husova 1559 666 01 TIŠNOV Datum: 29.05.2009 Podpis: Označení typu: FW 190 MINI Předpis: Stavba byla zahájena 01.10.2006. Letoun je polomaketa

Více

ELIPTICKÉ KŘÍDLO NA ULTRALEHKÉM LETOUNU "ELLIPSE SPIRIT"

ELIPTICKÉ KŘÍDLO NA ULTRALEHKÉM LETOUNU ELLIPSE SPIRIT ELIPTICKÉ KŘÍDLO NA ULTRALEHKÉM LETOUNU "ELLIPSE SPIRIT" Je všeobecně známo, že z hlediska indukovaného odporu a efektivního využití plochy křídla je eliptický půdorys křídla optimálním řešením. Důkazem

Více

KONSTRUKCE KŘÍDLA - I

KONSTRUKCE KŘÍDLA - I Konstrukční prvky KONSTRUKCE KŘÍDLA - I - Podélné nosné prvky (podélný nosný systém) nosníky, podélné výztuhy - Příčné nosné prvky žebra - Potah - Závěsy, spojovací kování Nosníky přenos zatížení ohybové

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SLZ. SPITFIRE Mk XIV MINI

TECHNICKÁ ZPRÁVA SLZ. SPITFIRE Mk XIV MINI TECHNICKÁ ZPRÁVA SLZ SPITFIRE Mk XIV MINI Předkládá: Datum: 17.9.2012 Podpis: Označení typu: SPITFIRE Mk XIV MINI Předpis: Stavba byla zahájena 17.09.2012. Letoun je polomaketa stíhačky 2. Sv. války Supermarine

Více

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0 Strana: 1 /8 Výtisk č.:.../... ZKV s.r.o. Zkušebna kolejových vozidel a strojů Wolkerova 2766, 272 01 Kladno ZPRÁVA č. : Z11-065-12 Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0 Vypracoval:

Více

Univerzita obrany K-204. Laboratorní cvičení z předmětu AERODYNAMIKA. Měření rozložení součinitele tlaku c p na povrchu profilu Gö 398

Univerzita obrany K-204. Laboratorní cvičení z předmětu AERODYNAMIKA. Měření rozložení součinitele tlaku c p na povrchu profilu Gö 398 Univerzita obrany K-204 Laboratorní cvičení z předmětu AERODYNAMIKA Měření rozložení součinitele tlaku c p na povrchu profilu Gö 39 Protokol obsahuje 12 listů Vypracoval: Vít Havránek Studijní skupina:

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

Hydromechanické procesy Hydrostatika

Hydromechanické procesy Hydrostatika Hydromechanické procesy Hydrostatika M. Jahoda Hydrostatika 2 Hydrostatika se zabývá chováním tekutin, které se vzhledem k ohraničujícímu prostoru nepohybují - objem tekutiny bude v klidu, pokud výslednice

Více

Namáhání na tah, tlak

Namáhání na tah, tlak Namáhání na tah, tlak Pro namáhání na tah i tlak platí stejné vztahy a rovnice. Velikost normálového napětí v tahu, resp. tlaku vypočítáme ze vztahu: resp. kde je napětí v tahu, je napětí v tlaku (dále

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE

CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE Výtok z nádoby, Průtok potrubím beze ztrát Příklad č. 1: Určete hmotnostní průtok vody (pokud otvor budeme považovat za malý), která vytéká z válcové nádoby s průměrem

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2417/59 Změna 7 MORAVAN AEROPLANES a.s. Z 326 Z 526 Z 326 M Z 526 M 11.04.2007 PŘÍLOHA K TYPOVÉMU OSVĚDČENÍ č. 2417/59 Tato příloha, která je součástí Typového

Více

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb 16 Optimální hodnoty svázaných energií stropních konstrukcí (Graf. 6) zde je rozdíl materiálových konstant, tedy svázaných energií v 1 kg materiálu vložek nejmarkantnější, u polystyrénu je téměř 40krát

Více

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny Mechanika tekutin Tekutiny = plyny a kapaliny Vlastnosti kapalin Kapaliny mění tvar, ale zachovávají objem jsou velmi málo stlačitelné Ideální kapalina: bez vnitřního tření je zcela nestlačitelná Viskozita

Více

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2013 2.1 OBECNÉ ZÁKLADY EL. POHONŮ 2. ELEKTRICKÉ POHONY Pod pojmem elektrický pohon rozumíme soubor elektromechanických vazeb a vztahů mezi elektromechanickou

Více

Trend: nákladů na letadlovou techniku ( požadavků na: bezpečnost + komfort +vyšší výkony, )

Trend: nákladů na letadlovou techniku ( požadavků na: bezpečnost + komfort +vyšší výkony, ) Bezpečnost Spolehlivost Letová způsobilost Vývoj požadavků na letecké konstrukce: 1. etapa (úplné začátky létání) konstrukce = funkce 2. etapa (brzy po začátku létání) konstrukce = funkce + bezpečnost

Více

Vzpěr, mezní stav stability, pevnostní podmínky pro tlak, nepružný a pružný vzpěr Ing. Jaroslav Svoboda

Vzpěr, mezní stav stability, pevnostní podmínky pro tlak, nepružný a pružný vzpěr Ing. Jaroslav Svoboda Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Mechanika, pružnost pevnost Vzpěr,

Více

Výpočet skořepiny tlakové nádoby.

Výpočet skořepiny tlakové nádoby. Václav Slaný BS design Bystřice nad Pernštejnem 1 Výpočet skořepiny tlakové nádoby. Úvod Indukční průtokoměry mají ve své podstatě svařovanou konstrukci základního tělesa. Její pevnost se musí posuzovat

Více

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa těleso nebudeme nahrazovat

Více

Výpočtový program DYNAMIKA VOZIDLA Tisk výsledků

Výpočtový program DYNAMIKA VOZIDLA Tisk výsledků Zadané hodnoty: n motoru M motoru [ot/min] [Nm] 1 86,4 15 96,4 2 12,7 25 14,2 3 16 35 11 4 93,7 45 84,9 5 75,6 55 68,2 Výpočtový program DYNAMIKA VOZIDLA Tisk výsledků m = 1265 kg (pohotovostní hmotnost

Více

Statické tabulky profilů Z, C a Σ

Statické tabulky profilů Z, C a Σ Statické tabulky profilů Z, C a Σ www.satjam.cz STATICKÉ TABULKY PROFILŮ Z, C A OBSAH PROFIL PRODUKCE..................................................................................... 3 Profi ly Z,

Více

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-16 Téma: Práce a energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý TEST Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso 1 Účinnost

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1)

M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1) M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1) úroveň 114.1 Teorie letu (11.1) 114.1a Aerodynamika letounu a řízení letu Činnost a účinek řízení: příčného náklonu křidélka a spoilery; podélného

Více

STATICKÉ TABULKY stěnových kazet

STATICKÉ TABULKY stěnových kazet STATICKÉ TABULKY stěnových kazet OBSAH ÚVOD.................................................................................................. 3 SATCASS 600/100 DX 51D................................................................................

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 62 001 - L 200 D Změna 3 Aircraft Industries, a.s.. L 200 D 05.09.2005 PŘÍLOHA K TYPOVÉMU OSVĚDČENÍ č. 62 001 - L 200 D Tato příloha, která je součástí Typového

Více

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice Vaznice bude přenášet pouze zatížení působící kolmo k rovině střechy. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední

Více

STUDENT CAR. Dílčí výpočtová zpráva. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Září 2008

STUDENT CAR. Dílčí výpočtová zpráva. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Září 2008 STUDENT CAR Dílčí výpočtová zpráva Září 2008 Copyright 2008, Univerzita Pardubice, STUDENT CAR Dílčí výpočtová zpráva Projekt : Student Car, FDJP Univerzita Pardubice - VŠB Ostrava Datum : Září 2008 Vypracoval

Více

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství

Více

ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN 13445-3 A ASME

ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN 13445-3 A ASME 1. Úvod ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN 13445-3 A ASME Michal Feilhauer, Miroslav Varner V článku se

Více

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru Jednoduchá metoda pro požární návrh

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru Jednoduchá metoda pro požární návrh Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru požární návrh Cíl návrhové metody požární návrh 2 požární návrh 3 Obsah prezentace za požáru ocelobetonových desek za běžné Model stropní desky Druhy porušení

Více

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Obsah: 1. Úvod 4 2. Statické tabulky 6 2.1. Vlnitý profil 6 2.1.1. Frequence 18/76 6 2.2. Trapézové profily 8 2.2.1. Hacierba 20/137,5

Více

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování:

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování: 5. cvičení Svarové spoje Obecně o svařování Svařování je technologický proces spojování kovů podmíněného vznikem meziatomových vazeb, a to za působení tepla nebo tepla a tlaku s případným použitím přídavného

Více

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MÍSTO STAVBY

Více

Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny

Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny Výpočtová dokumentace pro montážní přípravek oběžného kola Peltonovy turbíny Parametry Jako podklady pro výpočtovou dokumentaci byly zadavatelem dodány parametry: -hmotnost oběžného kola turbíny 2450 kg

Více

Šnekové soukolí nekorigované se šnekem válcovým a globoidním kolem.

Šnekové soukolí nekorigované se šnekem válcovým a globoidním kolem. .. Zadání. Program: Konstrukce převodové skříně převodového motoru Zadání: xxx Navrhněte, vypočtěte a zkonstruujte převodovou skříň jako součást jednotky převodového motoru. Převodová skříň bude řešena

Více

1 Tuhé těleso a jeho pohyb

1 Tuhé těleso a jeho pohyb 1 Tuhé těleso a jeho pohyb Tuhé těleso (TT) působením vnějších sil se nemění jeho tvar ani objem nedochází k jeho deformaci neuvažuje se jeho částicová struktura, těleso považujeme za tzv. kontinuum spojité

Více

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje)

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje) Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje) Kolíky, klíny, pera, pojistné a stavěcí kroužky, drážkování, svěrné spoje, nalisování aj. Nýty, nýtování, příhradové ocelové konstrukce. Ovládací

Více

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla Dynamika Dynamis = řecké slovo síla Dynamika Dynamika zkoumá příčiny pohybu těles Nejdůležitější pojmem dynamiky je síla Základem dynamiky jsou tři Newtonovy pohybové zákony Síla se projevuje vždy při

Více

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník Mechanika kapalin a plynů Hydrostatika - studuje podmínky rovnováhy kapalin. Aerostatika - studuje podmínky rovnováhy

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: betonové konstrukce) KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY V PRAZE . Základní informace.. Materiály.. Schéma konstrukce. Zatížení.. Vodorovné konstrukc.. Svislé konstrukce 4.

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

Proč funguje Clemův motor

Proč funguje Clemův motor - 1 - Proč funguje Clemův motor Princip - výpočet - konstrukce (c) Ing. Ladislav Kopecký, 2004 Tento článek si klade za cíl odhalit podstatu funkce Clemova motoru, provést základní výpočty a navrhnout

Více

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ KONSTRUKČNÍ ZÁSADY, kotvení výztuže Minimální vnitřní průměr zakřivení prutu Průměr prutu Minimální průměr pro ohyby, háky a smyčky (pro pruty a dráty) φ 16 mm 4 φ φ > 16 mm 7 φ Minimální vnitřní průměr

Více

Letová příručka L 13 SW. Obsah letové příručky: 1. Všeobecné informace. 2. Provozní omezení. 3. Nouzové postupy. 4. Normální postupy. 5.

Letová příručka L 13 SW. Obsah letové příručky: 1. Všeobecné informace. 2. Provozní omezení. 3. Nouzové postupy. 4. Normální postupy. 5. Obsah letové příručky: 1. Všeobecné informace 2. Provozní omezení 3. Nouzové postupy 4. Normální postupy 5. Obraty 6. Výkony letadla 7. Přílohy 1. VŠEOBENÉ INFORMACE Třípohledový nákres Rozměry: Základní

Více

MĚŘENÍ MOMENTU SETRVAČNOSTI Z DOBY KYVU

MĚŘENÍ MOMENTU SETRVAČNOSTI Z DOBY KYVU Úloha č 5 MĚŘENÍ MOMENTU SETRVAČNOSTI Z DOBY KYVU ÚKOL MĚŘENÍ: Určete moment setrvačnosti ruhové a obdélníové desy vzhledem jednotlivým osám z doby yvu Vypočtěte moment setrvačnosti ruhové a obdélníové

Více

Hydromechanické procesy Obtékání těles

Hydromechanické procesy Obtékání těles Hydromechanické procesy Obtékání těles M. Jahoda Klasifikace těles 2 Typy externích toků dvourozměrné osově symetrické třírozměrné (s/bez osy symetrie) nebo: aerodynamické vs. neaerodynamické Odpor a vztlak

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice KOMPOZITNÍ MATERIÁLY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

Ocelové konstrukce požární návrh

Ocelové konstrukce požární návrh Ocelové konstrukce požární návrh Zdeněk Sokol František Wald, 17.2.2005 1 2 Obsah prezentace Úvod Přestup tepla do konstrukce Požárně nechráněné prvky Požárně chráněné prvky Mechanické vlastnosti oceli

Více

Experimentální hodnocení bezpečnosti mobilní fotbalové brány

Experimentální hodnocení bezpečnosti mobilní fotbalové brány ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní Ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky Odbor mechaniky a mechatroniky Název zprávy Experimentální hodnocení bezpečnosti mobilní fotbalové brány

Více

Letecké kompozitové konstrukce. Kompozitové konstrukce letadel v ČR

Letecké kompozitové konstrukce. Kompozitové konstrukce letadel v ČR Letecké kompozitové konstrukce Kompozitové konstrukce letadel v ČR Rok 1957 větroň Phoenix První použití kompozitů na primární konstrukci sportovního letadla Použití skleněných kompozitů 1 Větroně VSO-10

Více

3. Mechanická převodná ústrojí

3. Mechanická převodná ústrojí 1M6840770002 Str. 1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava 3.3 Výzkum metod pro simulaci zatížení dílů převodů automobilů 3.3.1 Realizace modelu jízdy osobního vozidla a uložení hnacího agregátu

Více

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu.

3. Tenkostěnné za studena tvarované OK Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. 3. Tenkostěnné za studena tvarované O Výroba, zvláštnosti návrhu, základní případy namáhání, spoje, přístup podle Eurokódu. Tloušťka plechu 0,45-15 mm (ČSN EN 1993-1-3, 2007) Profily: otevřené uzavřené

Více

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami:

6. Geometrie břitu, řezné podmínky. Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: 6. Geometrie břitu, řezné podmínky Abychom mohli určit na nástroji jednoznačně jeho geometrii, zavádíme souřadnicový systém tvořený třemi rovinami: Základní rovina Z je rovina rovnoběžná nebo totožná s

Více

Určení hlavních geometrických, hmotnostních a tuhostních parametrů železničního vozu, přejezd vozu přes klíny

Určení hlavních geometrických, hmotnostních a tuhostních parametrů železničního vozu, přejezd vozu přes klíny Určení hlavních geometrických, hmotnostních a tuhostních parametrů železničního vozu, přejezd vozu přes klíny Název projektu: Věda pro život, život pro vědu Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/45.0029 V

Více

14. JEŘÁBY 14. CRANES

14. JEŘÁBY 14. CRANES 14. JEŘÁBY 14. CRANES slouží k svislé a vodorovné přepravě břemen a jejich držení v požadované výšce Hlavní parametry jeřábů: 1. jmenovitá nosnost největší hmotnost dovoleného břemene (zkušební břemeno

Více

1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy.

1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy. 1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy. ÚČEL ŘÍZENÍ natočením kol do rejdu udržovat nebo měnit směr jízdy, umožnit rozdílný úhel rejdu rejdových kol při

Více

DYNAMIKA ROTAČNÍ POHYB

DYNAMIKA ROTAČNÍ POHYB DYNAMIKA ROTAČNÍ POHYB Dynamika rotačního pohybu hmotného bodu kolem pevné osy - při rotační pohybu hmotného bodu kolem stálé osy stálými otáčkami kolem pevné osy (pak hovoříme o rovnoměrném rotačním pohybu)

Více

CERTIFIKAČNÍ SPECIFIKACE PRO KLUZÁKY A MOTOROVÉ KLUZÁKY

CERTIFIKAČNÍ SPECIFIKACE PRO KLUZÁKY A MOTOROVÉ KLUZÁKY Konsolidované znění Evropská agentura pro bezpečnost letectví CERTIFIKAČNÍ SPECIFIKACE PRO KLUZÁKY A MOTOROVÉ KLUZÁKY CS-22 Ve znění: Změna Datum účinnosti Rozhodnutí výkonného ředitele č. 2003/13/RM ze

Více

Průmyslová střední škola Letohrad. Ing. Soňa Chládková. Sbírka příkladů. ze stavebních konstrukcí

Průmyslová střední škola Letohrad. Ing. Soňa Chládková. Sbírka příkladů. ze stavebních konstrukcí Průmyslová střední škola Letohrad Ing. Soňa Chládková Sbírka příkladů ze stavebních konstrukcí 2014 Tento projekt je realizovaný v rámci OP VK a je financovaný ze Strukturálních fondů EU (ESF) a ze státního

Více

Obsah OBSAH 3. Třípohledový náčrtek 5

Obsah OBSAH 3. Třípohledový náčrtek 5 NEPOUŽITO ZÁMĚRNĚ. Podle původní letové příručky, s neocenitelnou pomocí sázecího systému TEX, zpracovali Karel Beneš a Tomáš Obšívač, leden 2002. Většina vět stylisticky se vymykajících běžně používanému

Více

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU

KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU KOMENTÁŘ KE VZOROVÉMU LISTU SVĚTLÝ TUNELOVÝ PRŮŘEZ DVOUKOLEJNÉHO TUNELU OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1. Předmět a účel... 3 1.2. Platnost a závaznost použití... 3 2. SOUVISEJÍCÍ NORMY A PŘEDPISY... 3 3. ZÁKLADNÍ

Více

TUHÉ TĚLESO. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

TUHÉ TĚLESO. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník TUHÉ TĚLESO Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník Tuhé těleso Tuhé těleso je ideální těleso, jehož objem ani tvar se účinkem libovolně velkých sil nemění. Pohyb tuhého tělesa: posuvný

Více

Vestavba archivu v podkroví

Vestavba archivu v podkroví Návrh statické části stavby Statický výpočet Vestavba archivu v podkroví Praha 10 - Práčská 1885 Místo stavby: Investor: Zpracovatel PD: Praha 10 - Práčská 1885 Lesy hl. ěsta Prahy, Práčská 1885, Praha

Více

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NAMÁHÁNÍ NA OHYB

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NAMÁHÁNÍ NA OHYB Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHNIK DRUHÝ ŠČERBOVÁ M. PVELK V. 14. ČERVENCE 2013 Název zpracovaného celku: NMÁHÁNÍ N OHYB D) VETKNUTÉ NOSNÍKY ZTÍŽENÉ SOUSTVOU ROVNOBĚŽNÝCH SIL ÚLOH 1 Určete maximální

Více

5. VDI4707 2009. Tab. 2: Spektrum zatížení dle VDI4707: Zatížení v % jmen. zatížení Množství jízd v % 0 % 50 % 25 % 30 % 50 % 10 % 75 % 10 % 100 % 0 %

5. VDI4707 2009. Tab. 2: Spektrum zatížení dle VDI4707: Zatížení v % jmen. zatížení Množství jízd v % 0 % 50 % 25 % 30 % 50 % 10 % 75 % 10 % 100 % 0 % 5. VDI4707 2009 VDI4707 určuje velikost potřebného výkonu v klidovém stavu (všech komponentů) a tzv. specifickou spotřebu jízdy (účinnost jízdy). A výsledná známka je vypočítána z těchto dvou hodnot v

Více

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2.

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2. Kapitola 2 Přímková a rovinná soustava sil 2.1 Přímková soustava sil Soustava sil ležící ve společném paprsku se nazývá přímková soustava sil [2]. Působiště všech sil m i lze posunout do společného bodu

Více

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST Výukový text pro učební obor Technik plynových zařízení Vzdělávací oblast RVP Plynová zařízení a Tepelná technika (mechanika) Pardubice 013 Použitá literatura: Technická

Více

Spoje pery a klíny. Charakteristika (konstrukční znaky)

Spoje pery a klíny. Charakteristika (konstrukční znaky) Spoje pery a klíny Charakteristika (konstrukční znaky) Jednoduše rozebíratelná spojení pomocí per, příp. klínů hranolového tvaru (u klínů se skosením na jedné z ploch) vložených do podélných vybrání nebo

Více

Ermeto Originál Trubky/Trubkové ohyby

Ermeto Originál Trubky/Trubkové ohyby Ermeto Originál Trubky/Trubkové ohyby Údaje k trubkám EO 1. Druhy ocelí, mechanické vlastnosti, způsob provedení Ocelové trubky EO Druhy ocelí Pevnost v tahu Mez kluzu Tažnost Rm ReH A5 (podélně) Způsob

Více

Určení počátku šikmého pole řetězovky

Určení počátku šikmého pole řetězovky 2. Šikmé pole Určení počátku šikmého pole řetězovky d h A ϕ y A y x A x a Obr. 2.1. Souřadnie počátku šikmého pole Jestliže heme určit řetězovku, která je zavěšená v bodeh A a a je daná parametrem, je

Více

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady:

Pro zpracování tohoto statického výpočtu jsme měli k dispozici následující podklady: Předložený statický výpočet řeší založení objektu SO 206 most na přeložce silnice I/57 v km 13,806 přes trať ČD v km 236,880. Obsahem tohoto výpočtu jsou pilotové základy krajních opěr O1 a O6 a středních

Více

1. Změřte teplotní závislost povrchového napětí destilované vody σ v rozsahu teplot od 295 do 345 K metodou bublin.

1. Změřte teplotní závislost povrchového napětí destilované vody σ v rozsahu teplot od 295 do 345 K metodou bublin. 1 Pracovní úkoly 1. Změřte teplotní závislost povrchového napětí destilované vody σ v rozsahu teplot od 295 do 35 K metodou bublin. 2. Měřenou závislost znázorněte graficky. Závislost aproximujte kvadratickou

Více

6 ZKOUŠENÍ STAVEBNÍ OCELI

6 ZKOUŠENÍ STAVEBNÍ OCELI 6 ZKOUŠENÍ TAVEBNÍ OCELI 6.1 URČENÍ DRUHU BETONÁŘKÉ VÝZTUŽE DLE POVRCHOVÝCH ÚPRAV 6.1.1 Podstata zkoušky Různé typy betonářské výztuže se liší nejen povrchovou úpravou, ale i různými pevnostmi a charakteristickými

Více

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter.

Tiskové chyby vyhrazeny. Obrázky mají informativní charakter. MTJZ Lineární jednotky MTJZ s pohonem ozubeným řemenem Charakteristika Lineární moduly řady MTJZ jsou v první řadě určeny pro svislou zástavbu a použití jako osy Z lineárních víceosých X-Y-Z systémů. Lineární

Více

L13/001 P Zvětšení vůle mezi lemem koncového žebra křidél- 1. - 2. serie ka a táhlem řízení pro max. vychýlení křidélka nahoru.

L13/001 P Zvětšení vůle mezi lemem koncového žebra křidél- 1. - 2. serie ka a táhlem řízení pro max. vychýlení křidélka nahoru. PŘEHLED BULLETINŮ VYDANÝCH PRO KLUZÁKY L 13 ----------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------- P - provozní I - informační Z -

Více

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika

Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK Praktikum I Mechanika a molekulová fyzika Úloha č. XIX Název: Pád koule ve viskózní kapalině Pracoval: Matyáš Řehák stud.sk.: 16 dne:

Více

3. Optimalizace pomocí nástroje Řešitel

3. Optimalizace pomocí nástroje Řešitel 3. Optimalizace pomocí nástroje Řešitel Rovnováha mechanické soustavy Uvažujme dvě různé nehmotné lineární pružiny P 1 a P 2 připevněné na pevné horizontální tyči splývající s osou x podle obrázku: (0,0)

Více

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A

Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Jméno autora: Mgr. Zdeněk Chalupský Datum vytvoření: 25. 8. 2012 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_04_FY_A Ročník: I. Fyzika Vzdělávací oblast: Přírodovědné vzdělávání Vzdělávací obor: Fyzika Tematický okruh: Úvod

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD TOSCA Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení stavby

Více

Náhradní ohybová tuhost nosníku

Náhradní ohybová tuhost nosníku Náhradní ohybová tuhost nosníku Autoři: Doc. Ing. Jiří PODEŠVA, Ph.D., Katedra mechaniky, Fakulta strojní, VŠB - Technická univerzita Ostrava, e-mail: jiri.podesva@vsb.cz Anotace: Výpočty ocelových výztuží

Více

TVÁŘENÍ ZA STUDENA LISOVÁNÍ

TVÁŘENÍ ZA STUDENA LISOVÁNÍ TVÁŘENÍ ZA STUDENA LISOVÁNÍ je takové při kterém se nepřesáhne teplota Tváření plošné při kterém výlisek nemění svoji tloušťku Tváření objemové při kterém objem ( jaký tam vložíme ) polotovaru zůstane

Více

Návrh složení cementového betonu. Laboratoř stavebních hmot

Návrh složení cementového betonu. Laboratoř stavebních hmot Návrh složení cementového betonu. Laboratoř stavebních hmot Schéma návrhu složení betonu 2 www.fast.vsb.cz 3 www.fast.vsb.cz 4 www.fast.vsb.cz 5 www.fast.vsb.cz 6 www.fast.vsb.cz Informativní příklady

Více

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE

ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE ZPRÁVA Z PRŮMYSLOVÉ PRAXE Číslo projektu CZ.1.07/2.4.00/31.0170 Název projektu Vytváření nových sítí a posílení vzájemné spolupráce v oblasti inovativního strojírenství Jméno a adresa firmy RONELT, Výpusta

Více

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012 Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012 Úkol řešte ve skupince 2-3 studentů. Den narození zvolte dle jednoho člena skupiny. Řešení odevzdejte svému cvičícímu. Na symetrické prosté krokevní

Více

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet

Rozlítávací voliéra. Statická část. Technická zpráva + Statický výpočet Stupeň dokumentace: DPS S-KON s.r.o. statika stavebních konstrukcí Ing.Vladimír ČERNOHORSKÝ Podnádražní 12/910 190 00 Praha 9 - Vysočany tel. 236 160 959 akázkové číslo: 12084-01 Datum revize: prosinec

Více

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 12

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 12 Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody Přednáška 12 Lanové převody Výhody a nevýhody. Druhy převodů. Ocelová lana. Lanové kladky. Lanové bubny. Pevnostní

Více

Kontrola technického ho stavu brzd. stavu brzd

Kontrola technického ho stavu brzd. stavu brzd Kontrola technického ho stavu brzd Kontrola technického ho stavu brzd Dynamická kontrola brzd Základní zákon - Zákon č. 56/001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v platném znění

Více

1. Změřte modul pružnosti v tahu E oceli z protažení drátu. 2. Změřte modul pružnosti v tahu E oceli a duralu nebo mosazi z průhybu trámku.

1. Změřte modul pružnosti v tahu E oceli z protažení drátu. 2. Změřte modul pružnosti v tahu E oceli a duralu nebo mosazi z průhybu trámku. 1 Pracovní úkoly 1. Změřte modul pružnosti v tahu E oceli z protažení drátu. 2. Změřte modul pružnosti v tahu E oceli a duralu nebo mosazi z průhybu trámku. 3. Výsledky měření graficky znázorněte, modul

Více

Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1

Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1 Návrh a posouzení plošného základu podle mezního stavu porušení ULS dle ČSN EN 1997-1 1. Návrhové hodnoty účinků zatížení Účinky zatížení v mezním stavu porušení ((STR) a (GEO) jsou dány návrhovou kombinací

Více

Nápravy: - nesou tíhu vozidla a přenáší ji na kola - přenáší hnací, brzdné a suvné síly mezi rámem a koly

Nápravy: - nesou tíhu vozidla a přenáší ji na kola - přenáší hnací, brzdné a suvné síly mezi rámem a koly Nápravy: Účel: - nesou tíhu vozidla a přenáší ji na kola - přenáší hnací, brzdné a suvné síly mezi rámem a koly Umístění: - jsou umístěny pod rámem úplně (tuhé nápravy), nebo částečně (ostatní druhy náprav)

Více

Pozorování Slunce s vysokým rozlišením. Michal Sobotka Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov

Pozorování Slunce s vysokým rozlišením. Michal Sobotka Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov Pozorování Slunce s vysokým rozlišením Michal Sobotka Astronomický ústav AV ČR, Ondřejov Úvod Na Slunci se důležité děje odehrávají na malých prostorových škálách (desítky až stovky km). Granule mají typickou

Více

( ) ( ) 1.2.11 Tření a valivý odpor II. Předpoklady: 1210

( ) ( ) 1.2.11 Tření a valivý odpor II. Předpoklady: 1210 Tření a valivý odpor II Předpoklady: Př : Urči zrychlení soustavy závaží na obrázku Urči vyznačenou sílu, kterou působí provázek na závaží Hmotnost kladek i provázku zanedbej Koeficient tření mezi závažími

Více

Karoserie a rámy motorových vozidel

Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie a rámy motorových vozidel Karoserie je část vozidla, která slouží k umístění přepravovaných osob nebo nákladu. Karoserie = kabina + ložné prostory plní funkci vozidla Podvozek = rám + zavěšení

Více

4. LET PTÁKŮ. 72 / Jak létají. Fascinace letem ptáků

4. LET PTÁKŮ. 72 / Jak létají. Fascinace letem ptáků 4. LET PTÁKŮ Fascinace letem ptáků Ptáci byli předmětem zájmu a obdivu člověka od nepaměti. Říká se má zrak jako ostříž, je moudrý jako sova. Nejsou to však jen vnější znaky ptáků, jejich chování a život

Více

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB

STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN. Ing. Ivan Blažek www.ib-projekt.cz NÁVRHY A PROJEKTY STAVEB STATICKÉ POSOUZENÍ K AKCI: RD BENJAMIN Obsah: 1) statické posouzení krovu 2) statické posouzení stropní konstrukce 3) statické posouzení překladů a nadpraží 4) schodiště 5) statické posouzení založení

Více