OBSAH. 1 SEZNAM POUŽITÝCH VELIČIN ÚVOD STATISTICKÝ ROZBOR PŘEHLED LÉTAJÍCÍCH PEDOLETŮ GALERIE PEDOLETŮ.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH. 1 SEZNAM POUŽITÝCH VELIČIN... 3 1. ÚVOD 10 2. STATISTICKÝ ROZBOR. 11 2.1. PŘEHLED LÉTAJÍCÍCH PEDOLETŮ. 11 2.2. GALERIE PEDOLETŮ."

Transkript

1 Obsah OBAH. EZNAM POUŽIÝCH VELIČIN ÚVOD 0. AIICKÝ ROZBOR... PŘEHLED LÉAJÍCÍCH PEDOLEŮ... GALERIE PEDOLEŮ VOLBA KONCEPCE LEOUNU VOLBA CELKOVÉHO UPOŘÁDÁNÍ LEOUNU RUP ÍDLO OCANÍ PLOCHY AROVACÍ A PŘIÁVACÍ ZAŘÍZENÍ POHONNÁ JEDNOKA HLAVNÍ ECHNICKÉ ÚDAJE OPIMALIZACE OPIMALIZACE RAMENE A OCANÍCH PLOCH OPIMALIZACE ÍDLA AERODYNAMICKÝ VÝPOČE LEOUNU CHARAKERIIKY PROFILŮ Aerodynamické charakteristiky profilů křídla Aerodynamické charakteristiky profilů ocasních ploch Aerodynamické charakteristiky profilu vrtule Geometrické charakteristiky profilů AERODYNAMICKÉ CHARAKERIIKY ÍDLA AERODYNAMICKÉ CHARAKERIIKY AERODYNAMICKÝÉ CHARAKERIIKY OP ODPOR PODVOZKU ODPOR RUPU POLÁRA LEOUNU KLOUZAVO A OUPAVO POOUZENÍ ABILIY LEOUNU KONROLA PODÉLNÉ AICKÉ ABILIY KONROLA MĚROVÉ AICKÉ ABILIY KONROLA PŘÍČNÉ AICKÉ ABILIY. 7

2 7. HMONONÍ ROZBOR A URČENÍ POLOHY PILOA ĚŽIŠNÍ ROZBOR ÍDLA ĚŽIŠNÍ ROZBOR ĚŽIŠNÍ ROZBOR OP ĚŽIŠNÍ ROZBOR RAMENE OP ĚŽIŠNÍ ROZBOR HŘÍDELE ĚŽIŠNÍ ROZBOR KABINY ĚŽIŠNÍ ROZBOR VRULE URČENÍ POLOHY ĚŽIŠĚ PILOA VŮČI ZADNÍ CENRÁŽI LEOVÉ VÝKONY URČENÍ ÚČINNOI VRULE ANOVENÍ POŘEBNÉHO VÝKONU ČLOVĚKA A URČENÍ CEOVNÍ A MAXIMÁLNÍ RYCHLOI ANOVENÍ OUPACÍCH RYCHLOÍ DÉLKA VZLEU Pozemní část vzletu Vzdušná část vzletu Celková délka vzletu DÉLKA PŘIÁNÍ Vzdušná část přistání Pozemní část přistání Celková délka přistání URČENÍ MINIMÁLNÍHO POLOMĚRU UÁLENÉ HORIZONÁLNÍ ZAÁČKY V ZÁVILOI NA DOVOLENÉM NÁOBKU, MAXIMÁLNÍM OUČINIELI VZLAKU A MAXIMÁLNÍM PŘEBYKU VÝKONU HMONONÍ LIMI PILOA OBÁLKA ZAÍŽENÍ PROVOZNÍ NÁOBKY OBRAŮ A PORYVŮ OBRAOVÁ OBÁLKA PORYVOVÁ OBÁLKA tanovení maximálních dovolených rychlostí poryvu GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ OBÁLKY LEOUNU LANKOVÝ YÉM AROVACÍ ZAŘÍZENÍ AREAČNÍ ZAŘÍZENÍ VRULE ZÁVĚR PŘEHLED POUŽIÉ LIERAURY PŘÍLOHY A VÝKREOVÁ DOKUMENACE.. 98

3 EZNAM POUŽIÝCH VELIČIN Veličina Rozměr Význam veličiny a [] bezrozměrová poloha osy nulového kroutícího momentu od A a [rad - ] sklon vztlakové čáry letounu a [m/s ] zrychlení a [rad - ] sklon vztlakové čáry křídla a [rad - ] sklon vztlakové čáry a OP [rad - ] sklon vztlakové čáry OP B [m] šířka trupu v jedné čtvrtině délky trupu B [m] šířka trupu ve třech čtvrtinách délky trupu B R [m] šířka trupu v místě protnutí křídlem b K Ř [m] rozpětí křídla C0 [m] kořenová hloubka křídla C 0 [m] kořenová hloubka profilu C 0 OP [m] kořenová hloubka profilu OP C K [m] koncová hloubka profilu křídla C K [m] koncová hloubka profilu C K O P [m] koncová hloubka profilu OP C [m] hloubka střední geometrické tětivy křídla C [m] hloubka střední geometrické tětivy C OP [m] hloubka střední geometrické tětivy OP C A [m] hloubka střední aerodynamické tětivy křídla C A [m] hloubka střední aerodynamické tětivy C A OP [m] hloubka střední aerodynamické tětivy OP C X [m] hloubka tětivy ve vzdálenosti x od kořene c D KAB [] přírustek profilového odporu trupu v důsledku kabiny c D [] součinitel odporu letounu c Dc [] součinitel odporu letounu při cestovní rychlosti c DP [] profilový součinitel odporu zastíněného křídla c DP N [] profilový součinitel odporu nezastíněného křídla c DP [] profilový součinitel odporu c DP OP [] profilový součinitel odporu OP c DP P [] profilový součinitel odporu profilu c DP P0 [] profilový součinitel odporu kořenového profilu c DP R [] profilový součinitel odporu trupu c DI K Ř [] indukovaný součinitel odporu křídla [] optimální vzletový součinitel odporu letounu c Dopt cl [] součinitel vztlaku letounu c L [] součinitel vztlaku křídla c L Křma x [] maximální součinitel vztlaku křídla c L opt [] optimální vzletový součinitel vztlaku letounu c L [] součinitel vztlaku c L max [] maximální součinitel vztlaku 3

4 c L OP [] součinitel vztlaku OP c L OPmax [] maximální součinitel vztlaku OP c L 0 [] součinitel nulové složky vztlaku krouceného křídla c L c [] součinitel výsledného vztlaku c L c [] součinitel vztlaku při cestovní rychlosti c L kl [] součinitel nulové klapkové složky vztlaku c L kř [] součinitel vztlaku křídla c L n [] součinitel normálné složky vztlaku c L P [] součinitel vztlaku profilu c MP [] profilový součinitel momentu D [N] odpor letounu D 0 [m] kořenový průměr ramene OP D H [m] vnější průměr hřídele D [N] odpor křídla D [N] odpor D OP [N] odpor OP d H [m] vnitřní průměr hřídele E R [Mpa] modul pružnosti v ohybu ramene OP e [] aerodynamická účinnost letounu Fa [N] zrychlující síla při vzletu F-a [N] zpomalující síla při přistání Fp [N] síla v pásnici F R [m ] omočená plocha trupu Fv [N] vyvažovací síla F V DAE 4 [N] vyvažovací síla pro profil DAE 4 F V NACE0009M [N] vyvažovací síla pro profil NACA0009M f [] součinitel tření mezi letištěm a podvozkem letounu G VZ [N] vzletová tíha letounu G [N] tíha křídla G [N] tíha G OP [N] tíha OP G R [N] tíha ramene OP G DOP [N] tíhový ekvivalent odporu OP G H [N] tíha hřídele G KAB [N] tíha kabiny G VOZÍK [N] tíha vozíku G VRULE [N] tíha vrtule g [m/s ] tíhové zrychlení h [m] výška trupu v jedné čtvrtině délky trupu h [m] výška trupu ve třech čtvrtinách délky trupu h P [m] přistávací výška h R max [m] maximální výška trupu h [m] vzdálenost A od čáry nulového vztlaku křídla h V [m] vzletová výška h [] bezrozměrová vzdálenost A od čáry nulového vztlaku křídla J X [mm 4 ] kvadratický moment průřezu v ohybu 4

5 K [] klouzavost K 0, K [] součinitelé vyjadřující ovlivnění vlastností křídla vlastnostmi kořenového a koncového profilu K A R [] korekční faktor trupu Kg [] zmírňující součinitel poryvu k [] součinitel snížení kinetického tlaku v místě k [] součinitel vyjadřující vliv výškové polohy křídla na indukovaný odpor k [] součinitel vyjadřující vliv interference mezi křídlem a trupem L [N] vztlak letounu L [N] vztlak křídla L [N] vztlak L OP [N] vztlak OP L R [m] délka trupu l K [m] koncová délka hřídele l P [m] celková délka přistání l P [m] délka vzdušné části přistání l P [m] délka dojezdu l V [m] délka vzletu l V [m] délka rozjezdu l V [m] délka vzdušné části vzletu l [m] vzdálenost A od A kombinace křídlo-trup l OP [m] vzdálenost A OP od A kombinace křídlo-trup l [] bezrozměrová vzdálenost A od A komb křídlo-trup l OP [] bezrozměrová vzdálenost A OP od A kombinace křídlo-trup [m] vzdálenost A od těžiště letounu OP [m] vzdálenost A OP od těžiště letounu l [m] vzdálenost počátku ramene OP od těžiště letounu l [m] vzdálenost těžiště letounu od počátku trupu H [m] délka hřídele l VRULE [m] vzdálenost těžiště vrtule od těžiště letounu Mk P [Nm] profilový kroutící moment křídla Mk P K ŘVc [Nm] profilový kroutící moment křídla při cestovní rychlosti Mk P Vm in [Nm] profilový kroutící moment křídla při minimální rychlosti Mk P [Nm] profilový kroutící moment Mop [Nm] ohybový moment v místě podpory M [Nm] moment m H [kg] hmotnost hřídele m JINÁ [kg] nezpecifikovaná hmotnost ostatních dílů m KAB [kg] hmotnost kabiny m KR [kg] hmotnost křídla m Ravenu [kg] hmotnost křídla Ravenu m L [kg] prázdná hmotnost letounu 5

6 m N [kg] hmotnost neměnných částí letounu m P [kg] hmotnost pilota m PODVOZKU [kg] hmotnost podvozku m R [kg] hmotnost ramene OP m ŠLAPAEK [kg] hmotnost šlapátek m RUPU [kg] hmotnost trupu m VOZ [kg] hmotnost vozíku m VROLE [kg] hmotnost vrtule β m y [r ad - ] derivace součinitele bočivě zatáčivého momentu m β m y β y R - VRULE [rad ] derivace součinitele bočivě zatáčivého momentu vrtule β my IN β y OP [rad - ] - [rad ] derivace součinitele bočivě zatáčivého momentu trupu derivace součinitele bočivě zatáčivého momentu kombinace křídlo-trup m [rad - ] derivace součinitele bočivě zatáčivého momentu OP β m [r ad - ] derivace součinitele bočivě klonivého momentu X β X BOP β K Ř m [rad - ] derivace součinitele bočivě klonivého momentu bez OP ( m ) ψ X [rad ] derivace součinitele bočivě klonivého momentu křídla zahrnující vliv vzepětí β m [rad - ] derivace součinitele bočivě klonivého momentu křídla ( X ) χ zahrnující vliv šípu β m X interf [rad - ] derivace součinitele bočivě klonivého momentu zahrnující interferenci křídlo-trup β - mx Konce [rad ] derivace součinitele bočivě klonivého momentu zahrnující vliv tvaru konce křídla n [s - ] otáčky vrtule při cestovním režimu letu n 40 - [s ] otáčky vrtule při výkonu 40W n K [] kladný dovolený násobek n P [] násobek od poryvu n Z [] záporný dovolený násobek P [W] výkon člověka P [W] přebytek výkonu P Daedalus [W] potřebný výkon Daedaluse P K, P Kanellose [W] výkon Kanellose Kanellopulose P K 5min [W] výkon Kanellose Kanellopulose udržitelný 5 minut Pm [W/kg] měrný výkon Pm Kanellose [W/kg] měrný výkon Kanellose Kanellopulose P P [W] potřebný výkon P V [W] využitelný výkon r min (clmax) [m] minimální poloměr ustálené horizontální zatáčky v závislosti na maximálním součiniteli vztlaku rmin (ndov) [m] minimální poloměr ustálené horizontální zatáčky v závislosti na maximálním dovoleném násobku 6

7 rmin (v/5min) [m] minimální poloměr ustálené horizontální zatáčky v závislosti na maximálním přebytku tahu [m ] zastíněná plocha křídla trupem B [m ] plocha bokorysu trupu KR [m ] plocha křídla [m ] plocha OP [m ] plocha OP Rouram [m ] plocha křídla Ravenu P [m ] plocha podvozku R [m ] čelní plocha trupu [N] tah G [] těžiště letounu G [] těžiště křídla G [] těžiště G R [] těžiště ramene OP G H [] těžiště hřídele P [N] potřebný tah V [N] využitelný tah t [s] čas U [m/s] rychlost poryvu U AK [m/s] maximální přípustná rychlost poryvu při minimální návrhové rychlosti manévru a kladném letovém násobku U AZ [m/s] maximální přípustná rychlost poryvu při minimální návrhové rychlosti manévru a záporném letovém násobku U CK [m/s] maximální přípustná rychlost poryvu při cestovní rychlosti a kladném letovém násobku U CZ [m/s] maximální přípustná rychlost poryvu při cestovní rychlosti a záporném letovém násobku U maxk [m/s] maximální přípustná rychlost poryvu při maximální rychlosti a kladném letovém násobku U maxz [m/s] maximální přípustná rychlost poryvu při maximální rychlosti a záporném letovém násobku V [] mohutnost VOP [] mohutnost OP V [] bezrozměrová mohutnost V OP [] bezrozměrová mohutnost OP v [m/s] bezpečná rychlost vzletu v A [m/s] minimální návrhová rychlost manévru v AP [m/s] rychlost přibližování na přistání v C [m/s] cestovní rychlost v G [m/s] návrhová rychlost záporného manévru v LOF [m/s] skutečná rychlost odlepení v max [m/s] maximální dovolená rychlost v min [m/s] minimální letová rychlost vp [m/s] přistávací rychlost v [m/s] pádová rychlost 7

8 v Z [m/s] rychlost stoupání x [m] vzdálenost od kořene křídla k tětivě C X f(x) x A [m] poloha A letounu x A [m] poloha A křídla x A [m] poloha A x A OP [m] poloha A OP x [m] poloha těžiště křídla vůči těžišti letounu x OP [m] poloha těžiště OP vůči těžišti letounu x [m] poloha těžiště vůči těžišti letounu x H [m] poloha těžiště hřídele vůči těžišti letounu x P [m] poloha těžiště pilota vůči těžišti letounu x R [m] poloha těžiště ramene OP vůči těžišti letounu x VRULE [m] poloha těžiště vrtule vůči těžišti letounu x [m] poloha těžiště letounu vůči A křídla x [m] poloha střední centráže letounu vůči A křídla x Z [m] poloha zadní centráže letounu vůči A křídla x C [m] poloha těžiště křídla vůči náběžné hraně x C [m] poloha těžiště vůči náběžné hraně x C OP [m] poloha těžiště OP vůči náběžné hraně x [] bezrozměrová poloha střední centráže letounu vůči A křídla x A [] bezrozměrová poloha A křídla [] bezrozměrová poloha A xa x A OP [] bezrozměrová poloha A OP x Z [] bezrozměrová poloha zadní centráže letounu vůči A křídla x [] bezrozměrová poloha A letounu A x [] bezrozměrový příspěvek trupu k posunu A letounu A R x A VRULE [] bezrozměrový příspěvek vrtule k posunu A letounu x [] bezrozměrový příspěvek k posunu A letounu A x 0 Mk [] bezrozměrová poloha nulového kroutícího momentu x C [] bezrozměrová poloha těžiště křídla x C [] bezrozměrová poloha těžiště x C OP [] bezrozměrová poloha těžiště OP y OP [m] vzdálenost A OP od podéln é osy Z [] zúžení křídla Z [] zúžení ZOP [] zúžení OP α max [ ] maximální úhel náběhu křídla αmax [ ] maximální úhel náběhu α OPmax [ ] maximální úhel náběhu OP 8

9 δ δ δ OP [] [] [] Glauertův opravný součinitel křídla Glauertův opravný součinitel Glauertův opravný součinitel OP λ e [] efektívní štíhlost křídla λ [] štíhlost křídla λ [] štíhlost λ OP [] štíhlost OP λ R [] štíhlost trupu ρ [kg/m 3 ] hustota vzduch v 0m ρ H [kg/m 3 ] MA měrná hmotnost materiálu hřídele ρ R [kg/m 3 ] měrná hmotnost materiálu ramene OP σ A [] zásoba podélné statické stability τ K µ [Mpa] [] dovolené napětí v krutu hmotnostní poměr ν [m /s] kinematická viskozita vzduchu χ η [ ] [] úhel šípu čtvrtinové čáry křídla účinnost vrtule zahrnující vliv tření urychlení a zkroucení proudu vzduchu za vrtulí ηa [] axiální účinnost vrtule ηvrule [] celková účinnost vrtule δσ δβ [rad - ] derivace úhlu zešikmení proudu vzduchu v místě OP ε α [rad - ] derivace úhlu zešikmení proudu vzduchu v místě Zkratky A A B K MA OP G G G OP OP, A, V počátek ramene OP aerodynamický střed profilu, křídla nebo letounu poloha podpory ramene křidélka mezinárodní standartní atmosféra ocasní plochy těžiště křídla těžiště těžiště OP svislé ocasní pochy střední aerodynamická tětiva vodorovné ocasní plochy 9

10 . ÚVOD ato práce se zabývá zkoumáním možnosti člověka létat pomocí síly vlastních svalů a návrhem letounu, který by mu to umožnil. chopnost létat nám příroda odepřela a snad právě proto tato možnost vznášet se po obloze a dívat se na svět z ptačí perspektivy je pro nás tak přitažlivá. Proto už od nepaměti se lidé snažili napodobit ptáky a vzlétnout vlastní silou. Ovšem často velice krkolomnými způsoby. Člověk začal létat až , kdy bratři Wrightové vzlétli na motorovém dvouplošníku s dvanácti koňskými silami. Záhy začal v oblasti letectví prudký vývoj posílený dvěma světovými válkami, ale první významný let, který byl poháněn silou lidských svalů se uskutečnil až mnoho let po té, co člověk překonal v letadle rychlost zvuku. Příčin bylo zřejmě víc, ale ta nejdůležitější určitě tkvěla v neznalosti materiálů, které by umožnili sestrojit konstrukci draku dostatečně lehkou. Aktivní let je energeticky velmi náročný způsob dopravy, který je u živočichů podmíněn vysokým letovým metabolismem (látkovou přeměnou), tj. velkou spotřebou paliva (glycidů sloučenin C,H,O, ; tuků a bílkovin). Z celkového počtu všech známých druhů živočichů jich létá asi 78% a jen % je neschopných létat. Poměrné zastoupení jednotlivých živočišných tříd na aktivním letu nejlépe vyjadřuje tento postupný poměr (savci) : 0 (ptáci) : 000 (hmyz). ento poměr už na první pohled naznačuje, že příroda nám v této disciplíně moc nepřeje. Letové výkony živočichů jsou zásadně určeny fyzikálními zákony letu, ale vedle nich se uplatňují i biologické podmínky, např. nervová soustava, metabolismus, tělesná zdatnost, pohlaví, stáří, únava, hlad, sluneční záření, stav atmosféry (teplota, tlak, vlhkost vzduchu, rychlost větru), aj. Dalším faktorem je tzv. kritická velikost letce. Je to maximální velikost, nebo raději maximální hmotnost tvora, který je ještě schopen letu. ato hranice je zapříčiněna tím, že výkon potřebný k letu roste s velikostí letce rychleji, než jeho svalový výkon. Proto si můžeme v přírodě povšimnout, že největší ptáci nepřekračují hranici 0kg. Příčina je prostá. I když by mohli být ptáci teoreticky větší a těžší tak nejsou, protože potřebují jistý energetický přebytek k tomu, aby mohli provádět manévry nezbytné k životu nebo jeho záchraně před dravci, nebo aby byli schopni létat, když mají hlad nebo jsou špatné povětrnostní podmínky. aké příroda, když po milióny let vylepšovala tyto vládce oblohy, tak neměla na mysli jen aerodynamickou jemnost letce, ale přihlížela také k potřebám letce pohybovat se v určitém životním prostředí. ento energetický přebytek, který byl věnován na výše zmiňované vlivy můžeme využít ke zvětšení hmotnostního limitu létajícího živočicha.oho se také využívá při letech letounů poháněných silou lidských svalů, protože člověk se ocitá se svou hmotností na hranici možnosti létat pomocí svého svalového výkonu a i tak je v dnešní době schopen letu jen se špičkově sestrojeným letounem s omezenými manévrovacími možnostmi a také pouze při dobrých povětrnostních podmínkách.o vše rychlostí, která je spíše rekreační. Přesto vznikly a stále vznikají desítky těchto letounů především v UA, Japonsku, Anglii, Německu, Švýcarsku, Austrálii,. Důvod výroby těchto letounů může být různý od propagace technické, technologické a ekonomické úrovně stavitelů, až po uskutečnění snu nadšenců, kterých je v této oblasti většina. Má práce určitě nezahrne celou technickou dokumentaci potřebnou pro stavbu takového letounu, protože se nemůžu postavit stovkám lidí a jejich zkušenostem, kteří stojí u zrodu významnějších pedoletů jako je třeba Raven, ale snad se tato práce stane počátkem, od kterého se odrazí další a možná, že někdy v budoucnu vzlétne i český Pedolet. 0

11 . AIICKÝ ROZBOR.. PŘEHLED LÉAJÍC ÍCH PEDO LEŮ Název a rok umpac Puffin II Jupiter tork Gossamer prvního vzletu Condor 77 Rozpětí [m] Délka [m] Výška [m] Prázdná hmotnost [kg] Vzletová hmotnost [kg] Hmotnost pilota [kg] Plocha křídla [m ] Plocha OP [m ] Plocha [m ] Štíhlost křídla [] Zúžení křídla [] Plošné zatížení [kg/m ] Profil křídla Konstrukce křídla se vzpěrou Průměr vrtule [m] Otáčky vrtule [ot./min] Pozice pilota svislá Řízené prvky V/Křídlo Dosažený let. rekord 0.59 [km].09 [km].3 [km].094 [km]. 4 [km] Název a rok Gossamer w ift B wift C Musculair I Musculair prvního vzletu Albatross II 985 Rozpětí [m] Délka [m] Výška [m].7..5 Prázdná hmotnost [kg] Vzletová hmotnost [kg] Hmotnost pilota [kg] Plocha křídla [m ] Plocha OP [m ] Plocha [m ] Štíhlost křídla [] Zúžení křídla [] Plošné zatížení [kg/m ] Profil křídla Eppler E393 Eppler E393 FX 76MP FX 76MP Konstrukce křídla se vzpěrou samonosné se vzpěrou samonosné samonosné Průměr vrtule [m] Otáčky vrtule [ot./min] Pozice pilota svislá sodorovná svislá svislá vodorovná Řízené prvky V V//K V//K V//K V//K Dosažený let. rekord 35.8 [km] 0.59 [km] 44.3 km/h

12 Název a rok prvního vzletu Michelop 986 Daedalus 988 Vélair Vélair ky Cycle 993 Rozpětí [m] Délka [m] 7.85 Výška [m] Prázdná hmotnost [kg] Vzletová hmotnost [kg] Hmotnost pilota [kg] Plocha křídla [m ] Plocha OP [m ].6 Plocha [m ] Štíhlost křídla [] Zúžení křídla [] 0.47 Plošné zatížení [kg/m ] DAE DAE DAE DAE Profil křídla DAE 3 DAE 4 DAE 3 DAE 4 FX PF 5 FX 76MP Konstrukce křídla se vzpěrou se vzpěrou samonosné samonosné se vzpěrou Průměr vrtule [m] Otáčky vrtule [ot./min] Pozice pilota vodorovná vodorovná svislá svislá svislá Řízené prvky V/ V/ V//K V//K V//K Dosažený let. rekord 58.6 [km] 5.[km] Název a rok prvního vzletu akuzo 990 akuzo 99 akuzo 3 99 akuzo akuzo Rozpětí [m] Délka [m] Výška [m] Prázdná hmotnost [kg] Vzletová hmotnost [kg] Hmotnost pilota [kg] Plocha křídla [m ] Plocha OP [m ] Plocha [m ] Štíhlost křídla [] Zúžení křídla [] Plošné zatížení [kg/m ] Profil křídla D AE DAE DAE DAE DAE 3 DAE 3mod Konstrukce křídla samonosné samonosné samonosné se vzpěrou se vzpěrou Průměr vrtule [m] Otáčky vrtule [ot./min] Pozice pilota svislá svislá svislá svislá vodorovná Řízené prvky V/ V/ V/ V/ V/ Dosažený let. rekord [km] [km]

13 Název a rok prvního vzletu Mowe 984 Mowe Mowe Mowe Mowe Rozpětí [m] Délka [m] Výška [m] Prázdná hmotnost [kg] Vzletová hmotnost [kg] Hmotnost pilota [kg] Plocha křídla [m ] Plocha OP [m ].37.9 Plocha [m ] Štíhlost křídla [] Zúžení křídla [] Plošné zatížení [kg/m ] Profil křídla NACA 63su b-6 NACA 63sub-6 NACA44 NACA44 NACA44 Konstrukce křídla se vzpěrou se vzpěrou se vzpěrou se vzpěrou samonosné Průměr vrtule [m] Otáčky vrtule [ot./min] Pozice pilota svislá svislá svislá svislá svislá Řízené prvky V/ V//K V/ V/ V/ Dosažený let. rekord [km] [km] [km] Název a rok prvního vzletu Mowe Mowe 8 99 Mowe 9 99 Mowe Mowe 994 Rozpětí [m] Délka [m] Výška [m] Prázdná hmotnost [kg] Vzletová hmotnost [kg] Hmotnost pilota [kg] Plocha křídla [m ] Plocha OP [m ] Plocha [m ] Štíhlost křídla [] Zúžení křídla [] Plošné zatížení [kg/m ] Profil křídla D AE DAE DAE DAE DAE DAE 3 Konstrukce křídla samonosné samonosné samonosné samonosné se vzpěrou Průměr vrtule [m] Otáčky vrtule [ot./min] Pozice pilota vodorovná vodorovná vodorovná vodorovná vodorovná Řízené prvky V/ V/ V/ V/ V/ Dosažený let. rekord.8[km].8 [km] 0.69 [km] 3

14 Název a rok prvního vzletu Mowe Mowe Mowe Raven Raven Rozpětí [m] Délka [m] Výška [m] Prázdná hmotnost [kg] Vzletová hmotnost [kg] Hmotnost pilota [kg] Plocha křídla [m ] Plocha OP [m ] Plocha [m ] Štíhlost křídla [] Zúžení křídla [] Plošné zatížení [kg/m ] Profil křídla DAE DAE DAE DAE DAE DAE 3 DAE DAE 3 DAE DAE 4 DAE 3 DAE 4 DAE 3 DAE 4 Konstrukce křídla se vzpěrou se vzpěrou samonosné samonosné samonosné Průměr vrtule [m] Otáčky vrtule [ot./min] Pozice pilota svislá svislá vodorovná vodorovná vodorovná Řízené prvky V/ V/ V/ V/ V/ Dosažený let. rekord 5.09 [km] 4.76 [km] ento soubor obsahuje většinu dosud postavených pedoletů a z těch úspěšnějších snad všechny. U těchto letounů není lehké vytvořit průkazné statistické výstupy, protože každý pedolet má konstrukci přizpůsobenou různému účelu (např. ke zdolání rychlostního, vzdálenostního či jiného rekordu), nebo je konstrukce omezena finančními popřípadě technologickými možnostmi. Proto je zvlášť u návrhu pedoletů nutné přihlížet k účelu použití a ke svým výrobním možnostem, ze kterých následně plyne individuální návrh každého z těchto letounů. 4

15 .. GALERIE PEDOLEŮ 5

16 Gossamer Albatross AKUZO 6

17 Daedalus Raven 350 7

18 Michelob light Eagle Mowe 3 8

19 Mowe 7 akuzo 3 9

20 Musculair Mowe 0 0

21 Raven 350

22 Velair 89 Velair 89

23 akuzo Mowe 4 3

24 3. VOLBA KONCEPCE LEOUNU 3.. VOLBA CELKOVÉHO UPOŘÁDÁNÍ LEOUNU Byla zvolena koncepce jednomístného letounu, kvůli pevnostnímu omezení a samonosného středoplošníku, z důvodu menších škodlivých odporů než je tomu u klasických vyztužených hornokřídlých pedoletů. Kromě klasického řízení je podobně jako letoun Raven i tento letoun opatřen autopilotem, který umožňuje pilotovi víc se soustředit na podávaný výkon. lačná vrtule je umístěna na konci letounu za OP je zvolena z následujících důvodů: - vrtulový proud neovlivňuje části letounu > menší odpor letounu. - vrtule na konci letounu výrazně zvyšuje zásobu statické stability > menší potřebné ocasní plochy > menší odpor letounu. - z důvodu nízkých otáček vrtule umístěná před letounem znepříjemňuje výhled pilotovi - tlačná vrtule nám příznivě ovlivňuje centráž letounu, protože posouvá polohu křídla a hlavně jeho nosníku dál za pilotova záda. - z důvodu použití lankového způsobu převodu mechanické energie člověka na kroutící moment, pro který je mnohem výhodnější přenos této energie za záda člověka. 3.. RUP Konstrukce trupu se skládá ze dvou částí a to kabiny a ramene OP. Kabina je tvořena sendvičovou konstrukcí (pěna - uhlíková netkaná AM výztuž o váze 7g/m, vyrobená společností International Paper New York). Jako materiál ramene OP byl zvolen vysokomodulový uhlíkový kompozit s obousměrným uspořádáním vláken o tloušťce,5 mm. Je možné, že použití sendviče, který byl použit na kabinu, by bylo hmotnostně výhodnější. Z důvodu nedostatku informací o materiálu a chování takto vyrobeného ramene bylo od této koncepce upuštěno ÍDLO Křídlo je jednonosníkové dvoudutinové konstrukce se sendvičovým potahem (pěna - uhlíková netkaná AM výztuž o váze 7g/m, vyrobená společností International Paper New York). loušťka potahu volená stejně jako na letounu Raven tj.,5 mm. tojina nosníku je pěnová, pásnice jsou z jednosměrného uhlíkového kompozitu. Žádný úspěšnější pedolet neměl křidélka nebo vztlakové klapky, proto i v tomto projektu bylo od nich upuštěno. Proto ani kroucení křídla, které se provádí u lichoběžníkových tvarů křídel, a které zvyšuje odpor zde není nutné. Pravda je, že i při použití křidélek by se nemuselo křídlo kroutit, protože u těchto letounů jsou mnohem pravděpodobnější havárie, než ty, které by mohlo zavinit odtržení proudu v místě křidélek. Důvody, proč se tyto prostředky u pedoletů téměř nepouživají budou zřejmě ve zvětšení hmotnosti křídla, mírném zvýšení odporu, zhoršení aeroelastických a pevnostních vlastností. 4

25 3.4. OCANÍ PLOCHY nad u všech pedoletů jsou řešeny jako plovoucí. Hlavním důvodem je zřejmě menší potřebná ovládací síla, která je u běžně používaných servomechanismů (vyráběných pro modely) omezená. Dalším důvodem bude jistě menší odpor proti děleným ocasním plochám. Konstrukce je shodná s konstrukcí křídla. Konstrukce OP: zatížení přenáší trubka s uhlíkového kompozitu, potak je stejný jako na, jako na křídle AROVACÍ A PŘIÁVACÍ ZAŘÍZENÍ Přistávací zařízení je tandemového typu s jedním hlavní a jedním ostruhovým kolem. Obě kola jsou z důvodu minimalizování hmotnosti neodpružené, nebržděné a nezatahují se. Ke startu je použit startovací vozík POHONNÁ JEDNOKA oto označení by se asi nelíbilo řeckému pilotu slavného Daedaluse Kanellosu Kanellopoulosovi, který byl zvolen i pro tento projekt z těchto důvodů: - je známá jeho výkonová křivka a hmotnost - je ze všech pilotů pedoletů nejtě žší a tím zahrnuje větší okru h lidí, kteří by ho mohli nahradit a to nejen z oblasti sportovců, ale krátkodobě i z oblasti netrénovaných lidí. Kanellos Kanellopoulos váží 63,5kg a při letu z Heraklion u na ostrov antorini po dával výkon 00W a s uvážením účinnosti vrtul e byl jeho využitelný výkon 84W. ento řecký sportovec, jak vidíme v ná sledujícím grafu nepatří mez i sportovní elitu a proto můžeme říct, že by ho nahradili mnozí čeští sportovci. [W] P Eddy Merckx (světový šampión) Přední atleti Ergonometrický test (Kanellos KANEL LOPOULO) Albatross Daedalus Netrénovaní lidé 0 0,5,5,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 čas [hod.] 5

26 3.7. HLAVNÍ ECHNICKÉ ÚDAJE K těm se došlo optimalizacemi v následujících bodech, ve kterých se vycházelo z výkonu zvoleného pilota v našem případě Kanellose Kanellopulose, který podával tento výkon při dálkovém letu na klasickém kolovém systému. Jelikož byl na Ikarusu použit jiný, než klasický kolový převod mechanické energie člověka na kroutící moment o kterém předpokládám, že zvýší účinnost převodu těchto energií asi o 5%, tak skutečná optimální plocha křídla, jak uvidíme z následujících grafů bude z důvodu vyšší cestovní rychlosti menší. Jelikož dokázat teoreticky výhody tohoto systému je velmi složité a málo průkazné a prakticky je to časově náročné, tak domnělé výhody lankového systému nejsou uvažovány a tento letoun, pokud by se odhady nepotvrdily by bylo možné pohánět přes klasický kolový systém. Ikarus YP YMBOL HODNOA JEDNOKA Rozpětí b 6 [m] Délka l 8,36 [m] Výška h,03 [m] Prázdná hmotnost m L 6, [kg] Vzletová hmotnost m VZ 89,7 [kg] Hmotnost pilota m P 63,5 [kg] Plocha křídla 6,9 [m ] Plocha OP OP 0, [m ] Plocha 0,46 [m ] Pozice pilota pozice pilota vodorovná [] Štíhlost křídla λ 40 [] Efektívní štíhlost křídla λ e 38,55 [] Štíhlost OP λ OP [] Štíhlost λ 5 [] Zúžení křídla Z 0,3 [] Zúžení OP Z OP [] Zúžení Z 0,35 [] Maximální klouzavost K max 49, [] Pádová rychlost v min 6,5 [km/h] Cestovní rychlost v C 36, [km/h] Maximální povolená rychlost v max 50 [km/h] Plošné zatížení m VZ / 5.3 [kg/m ] Otáčky vrtule n 35 [ot./min] Profil křídla profil křídla DAE, DAE, DAE 3, DAE 4 Profil profil DAE 4 Profil OP profil OP NACA 0009M Řízené prvky řízené prvky V/ 6

27 7

28 4. OPIMALIZACE V následujících krocích budou optimalizovány části letounu. ato optimalizace se neobešla bez některých zvolených hodnot. y byly v prvopočátku odhadnuty na základě zkušenosti, nebo statistiky a pak v dalších krocích optimalizace optimalizovány. yto kroky, které předcházely následujícímu dále zveřejněnému kroku zde pro přehlednost nejsou uvedeny, protože jsou shodné s krokem následujícím. Další kroky vedou již k tak malým úpravám, že chyba vyplývající z nepřesnosti některých předpokladů má větší vliv na konečný výsledek a proto tímto krokem byla optimalizace ukončena. 4.. OPIMALIZACE RAMENE A OCANÍCH PLOCH Princip optimalizace spočívá v minimalizování vyvažovací síly F V jako součtu tíhy ramene, tíhy hnacího hřídele, potřebného vztlaku, tíhy, tíhy OP a tíhového ekvivalentu odporu OP. Matematický popis optimalizace : F V G R + G + G OP + G H + G + L DOP min. Použité zjednodušení : - zanedbání změny hmotnosti v důsledku změny štíhlosti (menší štíhlost je pevnostně výhodnější a tedy hmotnostně lehčí). Určení jednotlivých složek : Určení L M L l Mk P L DD D D L x A x l 8

ZATÍŽENÍ KŘÍDLA - I. Rozdělení zatížení. Aerodynamické zatížení vztlakových ploch

ZATÍŽENÍ KŘÍDLA - I. Rozdělení zatížení. Aerodynamické zatížení vztlakových ploch ZATÍŽENÍ KŘÍDLA - I Rozdělení zatížení - Letová a pozemní letová = aerodyn.síly, hmotové síly (tíha + setrvačné síly), tah pohon. jednotky + speciální zatížení (střet s ptákem, pozemní = aerodyn. síly,

Více

Přijímací odborná zkouška pro NMgr studium 2015 Letecká a raketová technika Modul Letecká technika

Přijímací odborná zkouška pro NMgr studium 2015 Letecká a raketová technika Modul Letecká technika Přijímací odborná zkouška pro NMgr studium 2015 Letecká a raketová technika Modul Letecká technika Číslo Otázka otázky 1. Kritickým stavem při proudění stlačitelné tekutiny je označován stav, kdy rychlost

Více

STABILIZAČNÍ PLOCHY A KORMIDLA - I

STABILIZAČNÍ PLOCHY A KORMIDLA - I STABILIZAČNÍ PLOCHY A KORMIDLA - I Stabilizační plocha pomocná vztlaková plocha, která stabilizuje letový režim ("vhodné letové vlastnosti při odchylkách z ustáleného letového režimu) Stabilita: vznik

Více

Základy letadlové techniky Ivan Jeřábek

Základy letadlové techniky Ivan Jeřábek Základy letadlové techniky Ivan Jeřábek Ústav letadlové techniky FS ČVUT Základy letadlové techniky Základy letadlové techniky-aeromechanika Názvosloví a popis základních částí letadla Vznik vztlaku na

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 89-02 Změna č. 6 LETECKÉ ZÁVODY a.s. L 23 SUPER-BLANÍK 15.03.2002 PŘÍLOHA K TYPOVÉMU OSVĚDČENÍ č. 89-02 Tato příloha, která je součástí Typového osvědčení č. 89-02

Více

Jaký profil na "400" Teorie. Revize 1, přidány AG25, MH30, MH32. K napsání tohoto článku mne vyprovokovaly 3 věci:

Jaký profil na 400 Teorie. Revize 1, přidány AG25, MH30, MH32. K napsání tohoto článku mne vyprovokovaly 3 věci: Revize 1, 9.12.08 - přidány AG25, MH30, MH32 K napsání tohoto článku mne vyprovokovaly 3 věci: 1. V první řadě zvědavost, jak že to s těmi profily vlastně je. Protože jsem si před časem z Internetu stáhl

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 89-02 Změna č. 7 Aircraft Industries, a.s.. L 23 SUPER-BLANÍK 05.09.2005 PŘÍLOHA K TYPOVÉMU OSVĚDČENÍ č. 89-02 Tato příloha, která je součástí Typového osvědčení

Více

Zdeněk Teplý Husova 1559 666 01 TIŠNOV

Zdeněk Teplý Husova 1559 666 01 TIŠNOV TECHNICKÁ ZPRÁVA SLZ FW 190 MINI OK-NUI31 Předkládá: Zdeněk Teplý Husova 1559 666 01 TIŠNOV Datum: 29.05.2009 Podpis: Označení typu: FW 190 MINI Předpis: Stavba byla zahájena 01.10.2006. Letoun je polomaketa

Více

ELIPTICKÉ KŘÍDLO NA ULTRALEHKÉM LETOUNU "ELLIPSE SPIRIT"

ELIPTICKÉ KŘÍDLO NA ULTRALEHKÉM LETOUNU ELLIPSE SPIRIT ELIPTICKÉ KŘÍDLO NA ULTRALEHKÉM LETOUNU "ELLIPSE SPIRIT" Je všeobecně známo, že z hlediska indukovaného odporu a efektivního využití plochy křídla je eliptický půdorys křídla optimálním řešením. Důkazem

Více

Únosnost kompozitních konstrukcí

Únosnost kompozitních konstrukcí ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta strojní Ústav letadlové techniky Únosnost kompozitních konstrukcí Optimalizační výpočet kompozitních táhel konstantního průřezu Technická zpráva Pořadové číslo:

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA SLZ. SPITFIRE Mk XIV MINI

TECHNICKÁ ZPRÁVA SLZ. SPITFIRE Mk XIV MINI TECHNICKÁ ZPRÁVA SLZ SPITFIRE Mk XIV MINI Předkládá: Datum: 17.9.2012 Podpis: Označení typu: SPITFIRE Mk XIV MINI Předpis: Stavba byla zahájena 17.09.2012. Letoun je polomaketa stíhačky 2. Sv. války Supermarine

Více

KONSTRUKCE KŘÍDLA - I

KONSTRUKCE KŘÍDLA - I Konstrukční prvky KONSTRUKCE KŘÍDLA - I - Podélné nosné prvky (podélný nosný systém) nosníky, podélné výztuhy - Příčné nosné prvky žebra - Potah - Závěsy, spojovací kování Nosníky přenos zatížení ohybové

Více

Univerzita obrany K-204. Laboratorní cvičení z předmětu AERODYNAMIKA. Měření rozložení součinitele tlaku c p na povrchu profilu Gö 398

Univerzita obrany K-204. Laboratorní cvičení z předmětu AERODYNAMIKA. Měření rozložení součinitele tlaku c p na povrchu profilu Gö 398 Univerzita obrany K-204 Laboratorní cvičení z předmětu AERODYNAMIKA Měření rozložení součinitele tlaku c p na povrchu profilu Gö 39 Protokol obsahuje 12 listů Vypracoval: Vít Havránek Studijní skupina:

Více

Okruhy problémů k teoretické části zkoušky Téma 1: Základní pojmy Stavební statiky a soustavy sil

Okruhy problémů k teoretické části zkoušky Téma 1: Základní pojmy Stavební statiky a soustavy sil Okruhy problémů k teoretické části zkoušky Téma 1: Základní pojmy Stavební statiky a soustavy sil Souřadný systém, v rovině i prostoru Síla bodová: vektorová veličina (kluzný, vázaný vektor - využití),

Více

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0 Strana: 1 /8 Výtisk č.:.../... ZKV s.r.o. Zkušebna kolejových vozidel a strojů Wolkerova 2766, 272 01 Kladno ZPRÁVA č. : Z11-065-12 Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0 Vypracoval:

Více

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr.

Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. . cvičení Klopení nosníků Klopením rozumíme ztrátu stability při ohybu, při které dojde k vybočení prutu z roviny jeho prvotního ohybu (viz obr.). Obr. Ilustrace klopení Obr. Ohýbaný prut a tvar jeho ztráty

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 74-01 Změna č. 5 MORAVAN-AEROPLANES a.s. Z 726 Z 726 K 11.04.2007 PŘÍLOHA K TYPOVÉMU OSVĚDČENÍ č. č. 74-01 Tato příloha, která je součástí Typového osvědčení č.

Více

Přijímací odborná zkouška pro MgN studium AR 2016/2017 Letecká a raketová technika Modul Letecká technika

Přijímací odborná zkouška pro MgN studium AR 2016/2017 Letecká a raketová technika Modul Letecká technika Přijímací odborná zkouška pro MgN studium AR 2016/2017 Letecká a raketová technika Modul Letecká technika Číslo Otázka otázky 1. Kritickým stavem při proudění stlačitelné tekutiny je označován stav, kdy

Více

1 Použité značky a symboly

1 Použité značky a symboly 1 Použité značky a symboly A průřezová plocha stěny nebo pilíře A b úložná plocha soustředěného zatížení (osamělého břemene) A ef účinná průřezová plocha stěny (pilíře) A s průřezová plocha výztuže A s,req

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 92-03 Změna 4 Moravan Aeroplanes a.s. Z 242 L 15.07.2005 PŘÍLOHA K TYPOVÉMU OSVĚDČENÍ č. 92-03 Tato příloha, která je součástí Typového osvědčení č. 92-03 uvádí

Více

Postup řešení: Výkon na hnacích kolech se stanoví podle vztahu: = [W] (SV1.1)

Postup řešení: Výkon na hnacích kolech se stanoví podle vztahu: = [W] (SV1.1) říklad S1 Stanovte potřebný výkon spalovacího motoru siničního vozidla pro jízdu do stoupání 0 % rychlostí 50 km.h -1 za bezvětří. arametry silničního vozidla jsou: Tab S1.1: arametry zadání: G 9,8. 10

Více

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb

Ctislav Fiala: Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb 16 Optimální hodnoty svázaných energií stropních konstrukcí (Graf. 6) zde je rozdíl materiálových konstant, tedy svázaných energií v 1 kg materiálu vložek nejmarkantnější, u polystyrénu je téměř 40krát

Více

Kapitola 8. prutu: rovnice paraboly z = k x 2 [m], k = z a x 2 a. [m 1 ], (8.1) = z b x 2 b. rovnice sklonu střednice prutu (tečna ke střednici)

Kapitola 8. prutu: rovnice paraboly z = k x 2 [m], k = z a x 2 a. [m 1 ], (8.1) = z b x 2 b. rovnice sklonu střednice prutu (tečna ke střednici) Kapitola 8 Vnitřní síly rovinně zakřiveného prutu V této kapitole bude na příkladech vysvětleno řešení vnitřních sil rovinně zakřivených nosníků, jejichž střednici tvoří oblouk ve tvaru kvadratické paraboly[1].

Více

Betonové konstrukce (S) Přednáška 3

Betonové konstrukce (S) Přednáška 3 Betonové konstrukce (S) Přednáška 3 Obsah Účinky předpětí na betonové prvky a konstrukce Silové působení kabelu na beton Ekvivalentní zatížení Staticky neurčité účinky předpětí Konkordantní kabel, Lineární

Více

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu)

Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Statický výpočet střešního nosníku (oprava špatného návrhu) Obsah 1 Obsah statického výpočtu... 3 2 Popis výpočtu... 3 3 Materiály... 3 4 Podklady... 4 5 Výpočet střešního nosníku... 4 5.1 Schéma nosníku

Více

CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE

CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE CVIČENÍ č. 7 BERNOULLIHO ROVNICE Výtok z nádoby, Průtok potrubím beze ztrát Příklad č. 1: Určete hmotnostní průtok vody (pokud otvor budeme považovat za malý), která vytéká z válcové nádoby s průměrem

Více

Namáhání na tah, tlak

Namáhání na tah, tlak Namáhání na tah, tlak Pro namáhání na tah i tlak platí stejné vztahy a rovnice. Velikost normálového napětí v tahu, resp. tlaku vypočítáme ze vztahu: resp. kde je napětí v tahu, je napětí v tlaku (dále

Více

Příloha-výpočet motoru

Příloha-výpočet motoru Příloha-výpočet motoru 1.Zadané parametry motoru: vrtání d : 77mm zdvih z: 87mm kompresní poměr ε : 10.6 atmosférický tlak p 1 : 98000Pa teplota nasávaného vzduchu T 1 : 353.15K adiabatický exponent κ

Více

Trend: nákladů na letadlovou techniku ( požadavků na: bezpečnost + komfort +vyšší výkony, )

Trend: nákladů na letadlovou techniku ( požadavků na: bezpečnost + komfort +vyšší výkony, ) Bezpečnost Spolehlivost Letová způsobilost Vývoj požadavků na letecké konstrukce: 1. etapa (úplné začátky létání) konstrukce = funkce 2. etapa (brzy po začátku létání) konstrukce = funkce + bezpečnost

Více

Hydromechanické procesy Hydrostatika

Hydromechanické procesy Hydrostatika Hydromechanické procesy Hydrostatika M. Jahoda Hydrostatika 2 Hydrostatika se zabývá chováním tekutin, které se vzhledem k ohraničujícímu prostoru nepohybují - objem tekutiny bude v klidu, pokud výslednice

Více

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY

ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY ELEKTRICKÉ STROJE - POHONY Ing. Petr VAVŘIŇÁK 2013 2.1 OBECNÉ ZÁKLADY EL. POHONŮ 2. ELEKTRICKÉ POHONY Pod pojmem elektrický pohon rozumíme soubor elektromechanických vazeb a vztahů mezi elektromechanickou

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 2417/59 Změna 7 MORAVAN AEROPLANES a.s. Z 326 Z 526 Z 326 M Z 526 M 11.04.2007 PŘÍLOHA K TYPOVÉMU OSVĚDČENÍ č. 2417/59 Tato příloha, která je součástí Typového

Více

Výpočet skořepiny tlakové nádoby.

Výpočet skořepiny tlakové nádoby. Václav Slaný BS design Bystřice nad Pernštejnem 1 Výpočet skořepiny tlakové nádoby. Úvod Indukční průtokoměry mají ve své podstatě svařovanou konstrukci základního tělesa. Její pevnost se musí posuzovat

Více

Letecké kompozitové konstrukce

Letecké kompozitové konstrukce Výpočty kompozitních Požadované znalosti k provedení výpočtu jsou následující 1. Zatížení kontrolované součásti nebo konstrukčního uzlu. V letectví se při stanovení tohoto zatížení vychází z předpisů a

Více

MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA

MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA. Základní teze tuhé těleso ideální těleso, které nemůže být deformováno působením žádné (libovolně velké) vnější síly druhy pohybu tuhého tělesa a) translace (posuvný pohyb) všechny

Více

Role proudových motorů při konstrukci letadel

Role proudových motorů při konstrukci letadel Role proudových motorů při konstrukci letadel od: Robert Lusser (r. 1941) A. Letové výkony proudových letounů 1. Horní hranice rychlosti U vrtulových pohonů je známa horní hranice rychlosti letu, což je

Více

Aerodynamika a mechanika letu

Aerodynamika a mechanika letu Aerodynamika a mechanika letu - pilot motorového kluzáku P - pilot kluzáku 1. Podle ezinárodní standardní atmosféry (SA) hustota vzduchu s rostoucí výškou a) roste b) klesá v závislosti na tlaku a teplotě

Více

M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1)

M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1) M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1) úroveň 114.1 Teorie letu (11.1) 114.1a Aerodynamika letounu a řízení letu Činnost a účinek řízení: příčného náklonu křidélka a spoilery; podélného

Více

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa Mechanika tuhého tělesa těleso nebudeme nahrazovat

Více

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso

Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso DUM Základy přírodních věd DUM III/2-T3-16 Téma: Práce a energie Střední škola Rok: 2012 2013 Varianta: A Zpracoval: Mgr. Pavel Hrubý TEST Test jednotky, veličiny, práce, energie, tuhé těleso 1 Účinnost

Více

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny

Mechanika tekutin. Tekutiny = plyny a kapaliny Mechanika tekutin Tekutiny = plyny a kapaliny Vlastnosti kapalin Kapaliny mění tvar, ale zachovávají objem jsou velmi málo stlačitelné Ideální kapalina: bez vnitřního tření je zcela nestlačitelná Viskozita

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 5. přednáška Dimenzování průřezů namáhaných posouvající silou. Chování a modelování prvků před a po vzniku trhlin, způsob porušení. Prvky bez smykové výztuže. Prvky se

Více

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY 62 001 - L 200 D Změna 3 Aircraft Industries, a.s.. L 200 D 05.09.2005 PŘÍLOHA K TYPOVÉMU OSVĚDČENÍ č. 62 001 - L 200 D Tato příloha, která je součástí Typového

Více

Statické tabulky profilů Z, C a Σ

Statické tabulky profilů Z, C a Σ Statické tabulky profilů Z, C a Σ www.satjam.cz STATICKÉ TABULKY PROFILŮ Z, C A OBSAH PROFIL PRODUKCE..................................................................................... 3 Profi ly Z,

Více

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY

BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY BIOMECHANIKA DYNAMIKA NEWTONOVY POHYBOVÉ ZÁKONY, VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ SÍLY ČASOVÝ A DRÁHOVÝ ÚČINEK SÍLY ROTAČNÍ POHYB TĚLESA, MOMENT SÍLY, MOMENT SETRVAČNOSTI DYNAMIKA Na rozdíl od kinematiky, která se zabývala

Více

STATICKÉ TABULKY stěnových kazet

STATICKÉ TABULKY stěnových kazet STATICKÉ TABULKY stěnových kazet OBSAH ÚVOD.................................................................................................. 3 SATCASS 600/100 DX 51D................................................................................

Více

Základy letadlové techniky Ivan Jeřábek

Základy letadlové techniky Ivan Jeřábek Základy letadlové techniky Ivan Jeřábek Ústav letadlové techniky FS ČVUT Základy letadlové techniky Základy letadlové techniky - Konstrukce Zatížení letounu, násobek, letová obálka, provozní a početní

Více

Vzpěr, mezní stav stability, pevnostní podmínky pro tlak, nepružný a pružný vzpěr Ing. Jaroslav Svoboda

Vzpěr, mezní stav stability, pevnostní podmínky pro tlak, nepružný a pružný vzpěr Ing. Jaroslav Svoboda Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1 Šablona: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název: Téma: Autor: Číslo: Anotace: Mechanika, pružnost pevnost Vzpěr,

Více

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica)

Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Tabulky únosností trapézových profilů ArcelorMittal (výroba Senica) Obsah: 1. Úvod 4 2. Statické tabulky 6 2.1. Vlnitý profil 6 2.1.1. Frequence 18/76 6 2.2. Trapézové profily 8 2.2.1. Hacierba 20/137,5

Více

1 Švédská proužková metoda (Pettersonova / Felleniova metoda; 1927)

1 Švédská proužková metoda (Pettersonova / Felleniova metoda; 1927) Teorie K sesuvu svahu dochází často podél tenké smykové plochy, která odděluje sesouvající se těleso sesuvu nad smykovou plochou od nepohybujícího se podkladu. Obecně lze říct, že v nesoudržných zeminách

Více

Mechanika kontinua. Mechanika elastických těles Mechanika kapalin

Mechanika kontinua. Mechanika elastických těles Mechanika kapalin Mechanika kontinua Mechanika elastických těles Mechanika kapalin Mechanika kontinua Mechanika elastických těles Mechanika kapalin a plynů Kinematika tekutin Hydrostatika Hydrodynamika Kontinuum Pro vyšetřování

Více

Výpočtový program DYNAMIKA VOZIDLA Tisk výsledků

Výpočtový program DYNAMIKA VOZIDLA Tisk výsledků Zadané hodnoty: n motoru M motoru [ot/min] [Nm] 1 86,4 15 96,4 2 12,7 25 14,2 3 16 35 11 4 93,7 45 84,9 5 75,6 55 68,2 Výpočtový program DYNAMIKA VOZIDLA Tisk výsledků m = 1265 kg (pohotovostní hmotnost

Více

OTÁZKY VSTUPNÍHO TESTU PP I LS 2010/2011

OTÁZKY VSTUPNÍHO TESTU PP I LS 2010/2011 OTÁZKY VSTUPNÍHO TESTU PP I LS 010/011 Pomocí Thumovy definice, s využitím vrubové citlivosti q je definován vztah mezi součiniteli vrubu a tvaru jako: Součinitel tvaru α je podle obrázku definován jako:

Více

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu

Průvodní zpráva ke statickému výpočtu Průvodní zpráva ke statickému výpočtu V následujícím statickém výpočtu jsou navrženy a posouzeny nosné prvky ocelové konstrukce zesílení části stávající stropní konstrukce v 1.a 2. NP objektu ředitelství

Více

10.1. Spoje pomocí pera, klínu. hranolového tvaru (u klínů se skosením na jedné z ploch) kombinaci s jinými druhy spojů a uložení tak, aby

10.1. Spoje pomocí pera, klínu. hranolového tvaru (u klínů se skosením na jedné z ploch) kombinaci s jinými druhy spojů a uložení tak, aby Cvičení 10. - Spoje pro přenos kroutícího momentu z hřídele na náboj 1 Spoje pro přenos kroutícího momentu z hřídele na náboj Zahrnuje širokou škálu typů a konstrukcí. Slouží k přenosu kroutícího momentu

Více

V případě, že je rychlost letadla větší jak 400 km/h je třeba provést korekci na stlačenost vzduchu a změnu hustoty vzduchu.

V případě, že je rychlost letadla větší jak 400 km/h je třeba provést korekci na stlačenost vzduchu a změnu hustoty vzduchu. VLASTNOSTI PLYNŮ LÉTÁNÍ Letecký výškoměr Výškoměr u letadla je vlastně barometr, kterým se měří atmosférický tlak v dané výšce. Jeho stupnice je cejchována v metrech podle vztahu pro tlak v různých nadmořských

Více

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice

studentská kopie 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice 3. Vaznice - tenkostěnná 3.1 Vnitřní (mezilehlá) vaznice Vaznice bude přenášet pouze zatížení působící kolmo k rovině střechy. Přenos zatížení působícího rovnoběžně se střešní rovinou bude popsán v poslední

Více

Přijímací zkouška pro nav. magister. studium, obor učitelství F-M, 2012, varianta A

Přijímací zkouška pro nav. magister. studium, obor učitelství F-M, 2012, varianta A Přijímací zkouška pro nav. magister. studium, obor učitelství F-M, 1, varianta A Příklad 1 (5 bodů) Koule o poloměru R1 cm leží na vodorovné rovině. Z jejího nejvyššího bodu vypustíme s nulovou počáteční

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Mezní stavy únosnosti - zásady výpočtu, předpoklady řešení. Navrhování ohýbaných železobetonových prvků - modelování, chování a způsob porušení. Dimenzování

Více

STUDENT CAR. Dílčí výpočtová zpráva. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Září 2008

STUDENT CAR. Dílčí výpočtová zpráva. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Září 2008 STUDENT CAR Dílčí výpočtová zpráva Září 2008 Copyright 2008, Univerzita Pardubice, STUDENT CAR Dílčí výpočtová zpráva Projekt : Student Car, FDJP Univerzita Pardubice - VŠB Ostrava Datum : Září 2008 Vypracoval

Více

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní

při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní při postupném zatěžování opět rozlišujeme tři stádia (viz ohyb): stádium I prvek není porušen ohybovými ani smykovými trhlinami řešení jako homogenní prvek, stádium II dříve vznikají trhliny ohybové a

Více

ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN 13445-3 A ASME

ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN 13445-3 A ASME 1. Úvod ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN 13445-3 A ASME Michal Feilhauer, Miroslav Varner V článku se

Více

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti.

Stěnové nosníky. Obr. 1 Stěnové nosníky - průběh σ x podle teorie lineární pružnosti. Stěnové nosníky Stěnový nosník je plošný rovinný prvek uložený na podporách tak, že prvek je namáhán v jeho rovině. Porovnáme-li chování nosníků o výškách h = 0,25 l a h = l, při uvažování lineárně pružného

Více

Obecná rovnice kvadratické funkce : y = ax 2 + bx + c Pokud není uvedeno jinak, tak definičním oborem řešených funkcí je množina reálných čísel.

Obecná rovnice kvadratické funkce : y = ax 2 + bx + c Pokud není uvedeno jinak, tak definičním oborem řešených funkcí je množina reálných čísel. 5. Funkce 9. ročník 5. Funkce ZOPAKUJTE SI : 8. ROČNÍK KAPITOLA. Funkce. 5.. Kvadratická funkce Obecná rovnice kvadratické funkce : y = ax + bx + c Pokud není uvedeno jinak, tak definičním oborem řešených

Více

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru Jednoduchá metoda pro požární návrh

Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru Jednoduchá metoda pro požární návrh Ocelobetonové stropní konstrukce vystavené požáru požární návrh Cíl návrhové metody požární návrh 2 požární návrh 3 Obsah prezentace za požáru ocelobetonových desek za běžné Model stropní desky Druhy porušení

Více

Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail. Navrhování betonových konstrukcí 1D

Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail. Navrhování betonových konstrukcí 1D Ing. Jakub Kršík Ing. Tomáš Pail Navrhování betonových konstrukcí 1D Úvod Nové moduly dostupné v Hlavním stromě Beton 15 Původní moduly dostupné po aktivaci ve Funkcionalitě projektu Staré posudky betonu

Více

SONG DESIGN OF A CONTROL SYSTEM FOR POWERED SAILPLANE SONG

SONG DESIGN OF A CONTROL SYSTEM FOR POWERED SAILPLANE SONG VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ LETECKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AEROSPACE ENGINEERING NÁVRH ŘÍZENÍ ULTRALEHKÉHO MOTOROVÉHO

Více

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška

Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Prvky betonových konstrukcí BL01 3. přednáška Mezní stavy únosnosti - zásady výpočtu, předpoklady řešení. Navrhování ohýbaných železobetonových prvků - modelování, chování a způsob porušení. Dimenzování

Více

VZOROVÝ PŘÍKLAD NÁVRHU MOSTU Z PREFABRIKOVANÝCH NOSNÍKŮ

VZOROVÝ PŘÍKLAD NÁVRHU MOSTU Z PREFABRIKOVANÝCH NOSNÍKŮ VZOROVÝ PŘÍKLAD NÁVRHU MOSTU Z PREFABRIKOVANÝCH NOSNÍKŮ ZADÁNÍ Navrhněte most z prefabrikovaných předepnutých nosníků IST. Délka nosné konstrukce mostu je 30m, kategorie komunikace na mostě je S 11,5/90.

Více

VÝPOČET STABILITY A ŘIDITELNOSTI MOTOROVÉHO KLUZÁKU L-13 SE VIVAT

VÝPOČET STABILITY A ŘIDITELNOSTI MOTOROVÉHO KLUZÁKU L-13 SE VIVAT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ LETECKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AEROSPACE ENGINEERING VÝPOČET STABILITY A ŘIDITELNOSTI

Více

Optimalizace vláknového kompozitu

Optimalizace vláknového kompozitu Optimalizace vláknového kompozitu Bc. Jan Toman Vedoucí práce: doc. Ing. Tomáš Mareš, Ph.D. Abstrakt Optimalizace trubkového profilu z vláknového kompozitu při využití Timošenkovy hypotézy. Hledání optimálního

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ LETECKÝ ÚSTAV FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AEROSPACE ENGINEERING NÁVRH OPTIMÁLNÍHO TVARU TRUPU

Více

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2

OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 OBSAH: A4 1/ TECHNICKÁ ZPRÁVA 4 2/ STATICKÝ VÝPOČET 7 3/ VÝKRESOVÁ ČÁST S1-TVAR A VÝZTUŽ OPĚRNÉ STĚNY 2 DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MÍSTO STAVBY

Více

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 11B Aerodynamika, konstrukce a systémy pístových letounů

Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 Modul 11B Aerodynamika, konstrukce a systémy pístových letounů Tématické okruhy teoretických zkoušek Part 66 1 11.1 Teorie letu 11.1.1 Aerodynamika letounu a řízení letu 1 2 - Činnost a účinek: - řízení příčného náklonu: křidélka a spoilery; - řízení podélného sklonu:

Více

OHYB (Napjatost) M A M + qc a + b + c ) M A = 2M qc a + b + c )

OHYB (Napjatost) M A M + qc a + b + c ) M A = 2M qc a + b + c ) 3.3 Řešené příklady Příklad 1: Pro nosník na obrázku vyšetřete a zakreslete reakce, T (x) a M(x). Dále určete M max a proveďte dimenzování pro zadaný průřez. Dáno: a = 0.5 m, b = 0.3 m, c = 0.4 m, d =

Více

Výpočet svislé únosnosti a sedání skupiny pilot

Výpočet svislé únosnosti a sedání skupiny pilot Inženýrský manuál č. 17 Aktualizace: 04/2016 Výpočet svislé únosnosti a sedání skupiny pilot Proram: Soubor: Skupina pilot Demo_manual_17.sp Úvod Cílem tohoto inženýrského manuálu je vysvětlit použití

Více

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje)

Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje) Různé druhy spojů a spojovací součásti (rozebíratelné spoje) Kolíky, klíny, pera, pojistné a stavěcí kroužky, drážkování, svěrné spoje, nalisování aj. Nýty, nýtování, příhradové ocelové konstrukce. Ovládací

Více

Ocelové konstrukce požární návrh

Ocelové konstrukce požární návrh Ocelové konstrukce požární návrh Zdeněk Sokol František Wald, 17.2.2005 1 2 Obsah prezentace Úvod Přestup tepla do konstrukce Požárně nechráněné prvky Požárně chráněné prvky Mechanické vlastnosti oceli

Více

Šnekové soukolí nekorigované se šnekem válcovým a globoidním kolem.

Šnekové soukolí nekorigované se šnekem válcovým a globoidním kolem. .. Zadání. Program: Konstrukce převodové skříně převodového motoru Zadání: xxx Navrhněte, vypočtěte a zkonstruujte převodovou skříň jako součást jednotky převodového motoru. Převodová skříň bude řešena

Více

pneumatiky a kola zavěšení kol odpružení řízení

pneumatiky a kola zavěšení kol odpružení řízení Podvozky motorových vozidel Obsah přednášky : pneumatiky a kola zavěšení kol odpružení řízení Podvozky motorových vozidel Podvozky motorových vozidel - nápravy 1. Pneumatiky a kola. Zavěšení kol 3. Odpružení

Více

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování:

Ve výrobě ocelových konstrukcí se uplatňují následující druhy svařování: 5. cvičení Svarové spoje Obecně o svařování Svařování je technologický proces spojování kovů podmíněného vznikem meziatomových vazeb, a to za působení tepla nebo tepla a tlaku s případným použitím přídavného

Více

Lineární jednotky MTJ ECO s pohonem ozubeným řemenem

Lineární jednotky MTJ ECO s pohonem ozubeným řemenem Lineární jednotky ECO s pohonem ozubeným m Charakteristika ECO Lineární jednotky (moduly) ECO nabízí cenově výhodnou, ekonomickou variantu lineárních posuvů při zachování vysokých požadavků na technické

Více

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE Datum: 01/2016 Stupeň dokumentace: Dokumentace pro stavební povolení Zpracovatel: Ing. Karel

Více

Letová příručka L 13 SW. Obsah letové příručky: 1. Všeobecné informace. 2. Provozní omezení. 3. Nouzové postupy. 4. Normální postupy. 5.

Letová příručka L 13 SW. Obsah letové příručky: 1. Všeobecné informace. 2. Provozní omezení. 3. Nouzové postupy. 4. Normální postupy. 5. Obsah letové příručky: 1. Všeobecné informace 2. Provozní omezení 3. Nouzové postupy 4. Normální postupy 5. Obraty 6. Výkony letadla 7. Přílohy 1. VŠEOBENÉ INFORMACE Třípohledový nákres Rozměry: Základní

Více

MĚŘENÍ MOMENTU SETRVAČNOSTI Z DOBY KYVU

MĚŘENÍ MOMENTU SETRVAČNOSTI Z DOBY KYVU Úloha č 5 MĚŘENÍ MOMENTU SETRVAČNOSTI Z DOBY KYVU ÚKOL MĚŘENÍ: Určete moment setrvačnosti ruhové a obdélníové desy vzhledem jednotlivým osám z doby yvu Vypočtěte moment setrvačnosti ruhové a obdélníové

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA

STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ JIHLAVA SADA 3 NAVRHOVÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH PRVKŮ 04. VYZTUŽOVÁNÍ - TRÁMY DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL PROJEKTU: SŠS JIHLAVA ŠABLONY REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU:CZ.1.09/1.5.00/34.0284

Více

1 Tuhé těleso a jeho pohyb

1 Tuhé těleso a jeho pohyb 1 Tuhé těleso a jeho pohyb Tuhé těleso (TT) působením vnějších sil se nemění jeho tvar ani objem nedochází k jeho deformaci neuvažuje se jeho částicová struktura, těleso považujeme za tzv. kontinuum spojité

Více

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla

Dynamika. Dynamis = řecké slovo síla Dynamika Dynamis = řecké slovo síla Dynamika Dynamika zkoumá příčiny pohybu těles Nejdůležitější pojmem dynamiky je síla Základem dynamiky jsou tři Newtonovy pohybové zákony Síla se projevuje vždy při

Více

Havel composites s.r.o. Svésedlice , Přáslavice Česká Republika. tel. (+420) fax (+420)

Havel composites s.r.o. Svésedlice , Přáslavice Česká Republika. tel. (+420) fax (+420) Havel composites s.r.o. Svésedlice 67 783 54, Přáslavice Česká Republika tel. (+420) 585 129 010 fax (+420) 585 129 011 www.havel-composites.com Tkaniny ze skelné příze typu E. Příze má úpravu (sizing)

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING

Více

DYNAMIKA ROTAČNÍ POHYB

DYNAMIKA ROTAČNÍ POHYB DYNAMIKA ROTAČNÍ POHYB Dynamika rotačního pohybu hmotného bodu kolem pevné osy - při rotační pohybu hmotného bodu kolem stálé osy stálými otáčkami kolem pevné osy (pak hovoříme o rovnoměrném rotačním pohybu)

Více

Zadání programu z předmětu Dynamika I pro posluchače kombinovaného studia v Ostravě a Uherském Brodu vyučuje Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.

Zadání programu z předmětu Dynamika I pro posluchače kombinovaného studia v Ostravě a Uherském Brodu vyučuje Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Zadání programu z předmětu Dynamika I pro posluchače kombinovaného studia v Ostravě a Uherském Brodu vyučuje Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. Ze zadaných třinácti příkladů vypracuje každý posluchač samostatně

Více

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník

MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ. Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník MECHANIKA KAPALIN A PLYNŮ Mgr. Jan Ptáčník - GJVJ - Fyzika - Mechanika - 1. ročník Mechanika kapalin a plynů Hydrostatika - studuje podmínky rovnováhy kapalin. Aerostatika - studuje podmínky rovnováhy

Více

NAMÁHÁNÍ NA KRUT NAMÁHÁNÍ NA KRUT

NAMÁHÁNÍ NA KRUT NAMÁHÁNÍ NA KRUT Φd Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: MECHANIKA DRUHÝ ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. 8. KVĚTNA 2013 Název zpracovaného celku: NAMÁHÁNÍ NA KRUT NAMÁHÁNÍ NA KRUT KRUT KRUHOVÝCH PRŮŘEZŮ Součást je namáhána na krut

Více

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ

NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ NÁVRH A POSOUZENÍ DŘEVĚNÝCH KROKVÍ Vypracoval: Zodp. statik: Datum: Projekt: Objednatel: Marek Lokvenc Ing.Robert Fiala 07.01.2016 Zastínění expozice gibonů ARW pb, s.r.o. Posudek proveden dle: ČSN EN

Více

předběžný statický výpočet

předběžný statický výpočet předběžný statický výpočet (část: betonové konstrukce) KOMUNITNÍ CENTRUM MATKY TEREZY V PRAZE . Základní informace.. Materiály.. Schéma konstrukce. Zatížení.. Vodorovné konstrukc.. Svislé konstrukce 4.

Více

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ 7. cvičení ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ V této kapitole se probírají výpočty únosnosti průřezů (neboli posouzení prvků na prostou pevnost). K porušení materiálu v tlačených částech průřezu dochází: mezní

Více

R2.213 Tíhová síla působící na tělesa je mnohem větší než gravitační síla vzájemného přitahování těles.

R2.213 Tíhová síla působící na tělesa je mnohem větší než gravitační síla vzájemného přitahování těles. 2.4 Gravitační pole R2.211 m 1 = m 2 = 10 g = 0,01 kg, r = 10 cm = 0,1 m, = 6,67 10 11 N m 2 kg 2 ; F g =? R2.212 F g = 4 mn = 0,004 N, a) r 1 = 2r; F g1 =?, b) r 2 = r/2; F g2 =?, c) r 3 = r/3; F g3 =?

Více

Vytyčení polohy bodu polární metodou

Vytyčení polohy bodu polární metodou Obsah Vytyčení polohy bodu polární metodou... 2 1 Vliv měření na přesnost souřadnic... 3 2 Vliv měření na polohovou a souřadnicovou směrodatnou odchylku... 4 3 Vliv podkladu na přesnost souřadnic... 5

Více

Předpjatý beton Přednáška 9. Obsah Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování.

Předpjatý beton Přednáška 9. Obsah Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování. Předpjatý beton Přednáška 9 Obsah Prvky namáhané smykem a kroucením, analýza napjatosti, dimenzování. Analýza napjatosti namáhání předpjatých prvků Analýza napjatosti namáhání předpjatých prvků Ohybový

Více