do strategií návrhu ekologických výrobků - EcoDesign - Proč, co, jak?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "do strategií návrhu ekologických výrobků - EcoDesign - Proč, co, jak?"

Transkript

1 Úvod do u & Strategie Úvod do strategií návrhu ekologických výrobků - - Proč, co, jak? Ivan Szendiuch, Jindřich Bulva Ústav mikroelektroniky, FEKT, Vysoké učení technické v Brně Brno, 17. května Karsten Schischke, Marcel Hagelüken Fraunhofer IZM Řízeno Financováno Evropskou komisí page 1

2 Úvod do u & Strategie Projekt na podporu malých a středních firem z oblasti elektrotechnických výrob Cíl semináře: Zvýšit vědomosti o ekologickém návrhu a konstrukci výrobků Poslání semináře: Proč? Co? Jak? 28 bezplatných workshopů -seminářů v celé Evropě (Duben-Září) Hlavní organizátor: Fraunhofer IZM, Berlín Financováno Evropskou komisí page 2

3 Úvod do u & Strategie Projekt Kampaň je vedena především k podpoře malých a středních firem, které se zabývají výrobou elektronických a elektrotechnických obvodů, přístrojů, zařízení a systémů, ale slouží i k rozšíření vědomostí této závažné oblasti mezi všechny pracovníky v elektrotechnice Výrobci dílčích elektrotechnických sestav CM Contract Manufacturer Finální výrobci OEM Original Equipment Manufacturer page 3

4 Úvod do u & Strategie Projekt Toto je naše nabídka pro vás: Představíme vám: různé úhly pohledu na ekologický návrh a konstrukci výrobků, legislativní požadavky, některé nástroje pro ekologický návrh. Podpoříme: - inspiraci a strategii směřující ke zlepšení vašich výrobků, - vytvoření účinného systému pro řešení a sledování této oblasti. page 4

5 Úvod do u & Strategie Cíle semináře Co se můžete dozvědět: Jak dosáhnout shody s legislativou i s požadavky trhu Jak rozvíjet myšlenky pro Eco-Design Jaké nástroje volit pro praktický přístup a řešení Jak posuzovat vaše výrobky a procesy z pohledu ekologických požadavků Jak využít ekologické výhody pro nové podnikatelské aktivity page 5

6 Úvod do u & Strategie Obsah 1. Co je předmětem zájmu o ekologické výrobky a proč? Jak je ovlivňováno prostředí a vliv elektroniky na životní prostředí ( 6 19 ) Zelené výrobky obchodní výhody Přizpůsobení se legislativě EU 2. Jak dělat Eco-Design? Presentace strategií, nástrojů a metod page 6

7 Úvod do u & Strategie - Definice = Ekologický návrh a konstrukce výrobků - základní filozofie z pohledu prostředí: omezení vlivu na životní prostředí během celého životního cyklu výrobku + návrh a konstrukce stále dokonalejších ekologických výrobků Konec XX. století - nástup manažerů jakosti (TQM) Začátek XXI. století nástup manažerů životního prostředí (EMAS) page 7

8 Úvod do u & Strategie Jak je ovlivňováno životní prostředí? Příklady vlivu na životní prostředí Snižování zásob surovin ve světě Spotřeba energií Spotřeba vody Globální oteplování Úbytek ozonu Smog Kyselé ovzduší Znečisťování ovzduší Vysušování vodních ploch Znečisťování vodních zdrojů Hluk 85 db Záření - EMC.celosvětový problém Vněkterých zemích došlo k tomu, že hlavní ekosystémy, které zabezpečují lidem přežití, jako jsou lesy, systémy pitné vody, pobřežní mořské vody, pastviny a zemědělská půda, stojí těsně před limitem svého vyčerpání. Neudržitelná spotřeba a produkce, krátkodobé ekonomické zájmy, důsledky dané nárůstem obyvatelstva a jeho chudobou, vytváří na tyto ekosystémy obrovský tlak. ze zprávy UN Department of Economic and Social Affairs page 8

9 Úvod do u & Strategie Jak je ovlivňováno životní prostředí? Cenia česká informační agentura životního prostředí UN Department of Economic and Social Affairs page 9

10 Úvod do u & Strategie Jak je ovlivňováno životní prostředí? Životní cyklus výrobku zahrnuje : Získávání surovin a materiálů Výroba dílů a součástek Montáž výrobků Distribuce a prodej Používání výrobků Servis a oprava výrobků Opakované užívání Konec životního cyklu plus: veškerá doprava!!! (logistika) Marketing Vývoj Výrobku Součástky Materiály DFM Procesy Zařízení Komplexní přístup k posuzování požadavků životního prostředí na výrobky a služby Výroba Jakost a ekologie ~ cena Prodej Trhy Servis Likvidace page 10

11 Úvod do u & Strategie Jak je ovlivňováno životní prostředí? Příklad vlivu na prostředí: Montáž a použití DPS 6 fází (1/6) 1. Fáze životního cyklu: těžba surovin Vliv na prostředí: získávání a současně úbytek surovin Prvotní vliv: těžba a zpracování surovin Cu, Au, získávání pryskyřic atd. Druhotný vliv na životní prostředí - nevhodné technologické postupy a manipulace (používání látek škodlivých lidskému zdraví olovo, benzen, kyanidy, chrom, kadmium, tetrachloridy, trichloretyleny atd.) page 11

12 Úvod do u & Strategie Jak je ovlivňováno životní prostředí? Příklad vlivu na prostředí: Montáž a použití DPS (2/6) 2. Fáze životního cyklu : výroba DPS Vliv na prostředí : zpracování materiálů a čistící procesy (v minulosti byly pro čištění užívány freony a různé škodlivé chemikálie) Zmenšování ozónové vrstvy a zhoršování ovzduší Vliv na zdraví vyjádřený zdravotními a ekologickými riziky hygiena práce! (leptání, odmašťování, dopování prvky atd.) page 12

13 Úvod do u & Strategie Jak je ovlivňováno životní prostředí? Příklad vlivu na prostředí: Montáž a použití DPS (3/6) 3. Fáze životního cyklu : montáž DPS Vliv na prostředí : znečištění ovzduší Kontrola povolené koncentrace znečistění na pracovišti (NPK) uvedené v Dokumentaci o bezpečnosti práce (hygiena práce) Bezolovnaté pájky, problém je řešen Ale při jaké energetické spotřebě? Co tavidla a čistění? Použití ochranné atmosféry a její spotřeba page 13

14 Úvod do u & Strategie Jak je ovlivňováno životní prostředí? Příklad vlivu na prostředí: Montáž a použití DPS (4/6) 4. Fáze životního cyklu : používání DPS I Vliv na prostředí: spotřeba energie a globální oteplování Spotřeba energie, vylučování CO 2 a spotřeba plynu, uhlí nebo olejů CO 2 způsobuje globální oteplování Kyotský protokol zavazuje všechny státy k redukci CO 2 page 14

15 Úvod do u & Strategie Jak je ovlivňováno životní prostředí? Příklad vlivu na prostředí : Montáž a použití DPS (5/6) 5.Fáze životního cyklu : používání DPS II Vliv na prostředí : elektromagnetické záření a elektromagnetická pole(emc) Nejsou známy skutečné účinky na lidské zdraví Zákazník to chápe jako hlavní problém ale neřeší to page 15

16 Úvod do u & Strategie Jak je ovlivňováno životní prostředí? Příklad vlivu na prostředí: Montáž a použití DPS (6/6) 6. Fáze životního cyklu : likvidace vyřazených DPS Vliv na prostředí : znečištění půdy a vodních zdrojů Únik nebezpečných látek, např. olova, laminátů a celé řady dalších materiálů do půdy a do spodních vod page 16

17 Úvod do u & Strategie Jak je ovlivňováno životní prostředí? Nejvíce energie se v dnešní době spotřebovává v budovách. Budovy se rovněž nejvíce podílejí na emisích CO 2. V celé Evropské unii lze renovací budov tak, aby odpovídaly moderním energetickým standardům, ušetřit ročně téměř 400 milionů tun CO 2. Pro srovnání: Evropská unie musí podle Kyotského protokolu snížit do roku 2012 emise CO 2 o 8 % (266 mil. tun) ve srovnání s rokem Kyotský protokol sám o sobě problém klimatických změn nevyřeší, ale je to důležitý první krok. Podle analýz, které si nechala vypracovat Evropská unie, mělo dojít v průmyslových zemích do roku 2002 ke snížení emisí CO 2 o 30 % ve srovnání s jejich množstvím v roce Do roku 2050 se počítá s dalším snížením o 60 až 80 %, pokud má průměrná teplota vzrůst o pouhé dva stupně Celsia. page 17

18 Úvod do u & Strategie Vlivy elektroniky na životní prostředí Typické kritické oblasti Energetická spotřeba domácích/kancelářských přístrojů: > 25% celkové elektrické spotřeby Domácí osvětlení: 17% celkové elektrické spotřeby Elektrická a elektronická zařízení využívají 75% z 1,2 mil. tun speciálního skla produkovaného ročně v EU Krátký životní cyklus výrobků a pomalá inovace Složité opravy a údržba Široká pestrost materiálů složitá recyklace a třídění Všudypřítomná elektronika: elektronika je dnes obsažena ve všech průmyslových oblastech, zejména v materiálově různorodých výrobcích page 18

19 Úvod do u & Strategie Vlivy elektroniky na životní prostředí Jedna z cest ke zlepšení - výhody které přináší zelené výrobky Zmenšování rozměrů a hmotnosti výrobků (od hardwaru k softwaru) Miniaturizace Koncentrace (informací a dat např. MP3 přehrávač) Digitalizace Přenosné provedení Integrace funkcí (zvyšuje cenu a složitost) Elektronický versus mechanický přenos informací Energeticky úsporná zařízení Zlepšení výrobních procesů pomocí Hodně funkcí za málo peněz inteligentního řízení a automatizované, Globalní sítě čisté výroby page 19

20 Úvod do u & Strategie Zelený výrobek 1. Co je předmětem zájmu a proč? Jak je ovlivňováno prostředí a vliv elektroniky na životní prostředí Zelené výrobky přináší obchodní výhody ( ) Přizpůsobení se legislativě EU 2. Jak dělat Eco-Design? Presentace strategií, nástrojů a metod page 20

21 Úvod do u & Strategie Zelený výrobek Podnikatelské aspekty Konkurence Tlak trhu Veřejné mínění Požadavky zákazníků Bezpečnost zákazníků Zelená se lépe prodává Inovace Úspora nákladů Omezení rizik Motivace zaměstnanců Programy pod záštitou ekologických značek Firemní odpovědnost Masová komunikace Spojení s distribučními řetězci Jakost výrobků Legislativní předpisy Osobní přístup page 21

22 Úvod do u & Strategie Zelený výrobek Příklad vstřícného podnikatelského přístupu: Zdokonalení energetických zdrojů Filozofie: Zlepšení vlastností nabíječky předním výrobcem mobilních výrobků zaměřené na vývoj a distribuci výrobku šetrného k životnímu prostředí. Během našeho vývoje se soustřeďme na vzdělávání uživatelů o funkcích a výhodách výrobků navržených s ohledem na životní prostředí. (Na rozdíl od často slýchaného argumentu: zákazníka zelený výrobek nezajímá ) page 22

23 Úvod do u & Strategie Obchodní příklad: Zlepšení energetického systému (Solio UK) page 23

24 Úvod do u & Strategie Zelený ekologicky šetrný výrobek Podnikatelský přístup: Zlepšení energetických systémů Výrobek: Solio Solární nabíječka pro mobilní zařízení Kombinací estetického vzhledu se zaměřením na splnění požadavků zeleného výrobku - bezpečné a super Macworld Best of Show Award Solární nabíječka je perfektním výrobkem z pohledu životního prostředí Vzdělávání zákazníků probíhá prostřednictvím internetu na: page 24

25 Úvod do u & Strategie Zelený ekologicky šetrný výrobek Podnikatelský přístup: Zlepšení energetických systémů Eco-Design aktivity: Analýza toxicity a energetické náročnosti byla provedena ve spolupráci s Fraunhofer IZM Byly zkoumány možnosti dalšího zlepšování vydává víc energie než spotřebuje, filozofie je zaměřena na: - životnost výrobku, Solio bude v ideálním případě produkovat více energie než bylo potřeba pro jeho výrobu. - vyváženost výroby, vznik CO 2 je kompenzován výsadbou nových stromů v rozvojových zemích (Future Forests) page 25

26 Úvod do u & Strategie Zelený ekologicky šetrný výrobek Pohled z podnikatelského hlediska Strategie musí být podřízena zákazníkovi (soukromý sektor) Je typické, že: Informovanost globálně klesá Existuje rozmanitost názorů a priorit Cena, funkčnost, služby ovlivňují rozhodnutí kupujících Zelená" může být rozhodnutím na váhách, ale zelené výhody jsou často neurčité Jaká část zákazníků důvěřuje zákaznickým organizacím, případně organizacím propagujících ekologické produkty Mnoho zákazníků nedůvěřuje vládní ekologické politice a ekologickým požadavkům na průmysl page 26

27 Úvod do u & Strategie Zelený ekologicky šetrný výrobek Povědomí zákazníků Výsledky studie v Německu (2004): Jste ochotni platit více za ekologicky šetrné produkty? ano 10 spíše ano 53 spíše ne 26 ne Poznámka: Obecně neplatí, že tyto produkty musí být dražší page 27

28 Úvod do u & Strategie Zelený ekologicky šetrný výrobek Ekologické známky Německo Země Výrobkové skupiny Počet výrobků s udělenou ekologickou známkou v roce 2002 Firmy Výrobky Severské země Španělsko Rakousko Francie Nizozemí Ostatní země EU (reference: Rubik, 2004) page 28

29 Úvod do u & Strategie Zelený ekologicky šetrný výrobek Agentura pro ekologicky šetrné výrobky Odpovědný a výkonný orgán Národního programu označování ekologicky šetrných výrobků. Přijímá a vyřizuje přihlášky žadatelů o propůjčení ochranné známky "Ekologicky šetrný výrobek" konkrétním výrobkům a samozřejmě také kontroluje dodržování kritérií a podmínek u držitelů této známky. Je odpovědným a výkonným orgánem programu udělování ekoznačky EU. Poskytuje informace o kritériích ověřovaných pro ekoznačku EU a spolupracuje s European Ecolabelling Board. www: page 29

30 Úvod do u & Strategie Zelený ekologicky šetrný výrobek Povědomí zákazníků: Ekologické známky Výsledky studie FI v Německu (2004): Znáte Blue Angel označení? 17%: ne 83%: ano z toho: 49% ano, Blue Angel je důležitá pro mé rozhodnutí o nákupu Znáte EU flower označení? 83%: ne 17%: ano z toho: 22% ano, EU flower je důležitá pro mé rozhodnutí o nákupu page 30

31 Úvod do u & Strategie Zelený ekologicky šetrný výrobek Ekologické známky - Příklad: Blue Angel První oficiální národní ekologické označení vzniklé v roce 1978 Přibližně typů výrobků a služeb Přibližně 710 označení používaných v Německu a v cizině má povoleno využívat Blue Angel Oblast elektronické výroby: Mobilní telefony, osobní a přenosné počítače page 31

32 Úvod do u & Strategie Zelený ekologicky šetrný výrobek (Zelené) státní zakázky Státní zakázky představují v průměru 12% HDP EU Státní zakázky představují velký potenciál pro zlepšení využití ekologicky šetrného přístupu v průběhu celé doby životnosti výrobku Popis/označení výrobku jako kritéria a kritérium definované v kontraktu page 32

33 Úvod do u & Strategie Zelený ekologicky šetrný výrobek Základní pohled z podnikatelského hlediska Snižování nákladů Výroba: používání vhodných výrobních pomůcek Výrobky: méně materiálů, minimalizace dopravy, vyloučení škodlivých látek Menší využívání (zázemí) příslušenství; menší rozmanitost příslušenství méně vnitřní logistiky Menší pouzdra, váha, objem (efektivnější logistika) Menší spotřeba látek důležitých pro životní prostředí je propojeno s náklady Kratší čas pro montáž a demontáž nižší montážní náklady Použití recyklovatelných materiálů page 33

34 Úvod do u & Strategie Zelený ekologicky šetrný výrobek Základní pohled z podnikatelského hlediska Snižování nákladů: Kolik platíte vy a vaši dodavatelé za materiály, pomůcky, energie, vodu? 20, 30, 40% celkových výrobních nákladů? a kolik těchto materiálů, pomůcek, energií a vody končí jako výrobní odpad? tento nákup odpadů vás stojí ohromné finanční částky! Snižte náklady snížením spotřeby materiálů, energií a vody! page 34

35 Úvod do u & Strategie Zelený ekologicky šetrný výrobek Pohled z podnikatelského hlediska Buď bystrý, vytvářej nové podnikatelské ideje! Příklad: Znovu použití počítačů Recyklační sítě, IT konzultanti, zajištění maloobchodu v Berlíně a Hamburku Společné úsilí vedoucí k pořízení použitých PC Standardizované postupy pro repasování, testovaní a zajištění kvality (záruka) Vývoj značky ReUse Computer page 35

36 Úvod do u & Strategie Zelený ekologicky šetrný výrobek Pohled z podnikatelského hlediska Buď bystrý, vytvářej nové podnikatelské ideje! Příklad: Znovupoužití počítačů Vývoj nových obchodních strategií, tj. roll-out použitých PC Překonání překážek pro přijetí second-hand zboží: zajistit jakost a poskytnout servis V souladu s veřejnými zakázkami: Smlouva mezi TU v Berlíně a ReUse Network, cílem uspořit (-2007): ,- page 36

37 Úvod do u & Strategie Zelený ekologicky šetrný výrobek Pohled z podnikatelského hlediska Příklad: Znovupoužití počítačů Přidané služby orientované na zvýšení povědomí zákazníků: Informační leták 12 eco-tipů pro počítače : U vašeho počítače používejte funkci power save. Pokud si koupíte použité PC, váš prodejce vám pomůže se správným nastavením. Nákup počítačů? Nejprve si rozmyslete, co potřebujete za funkce. Použité PC možná stále splní vaše požadavky. page 37

38 Úvod do u & Strategie Zelený ekologicky šetrný výrobek Pohled z podnikatelského hlediska Důležitá oblast: Průmysloví zákazníci (B2B) Mnoho z nich má všeobecný zájem o zelené aktivity Mnoho z nich má seznam zelených požadavků mezi prioritami Chtějí přispět k úspěchu v této oblasti Jsou dobře informovaní v této oblasti page 38

39 Úvod do u & Strategie Zelený ekologicky šetrný výrobek Podnikatelská aktivita: TWINflex Produkt vyvinul: Würth Elektronik PCB realizovaný MicroVia technologií v kombinaci s ohebným materiálem kterým je polyimid Flexibilní provedení a funkce: vhodné pro ohebné spoje s vysokou hustotou a 3D obvody Fólie může být umístěna na homogenní plastický nebo keramický substrát Würth Elektronik Tradiční vícevrstvá PCB TWINflex: oddělený pevný substrát a obvod page 39

40 Úvod do u & Strategie Zelený ekologicky šetrný výrobek Podnikatelská aktivita: TWINflex Ohled na životní prostředí TWINflex odděluje mechanické a elektrické funkce běžného PCB Drahé materiály (jako ušlechtilé kovy) mohou být znovu získány Ostatní materiály mohou být lehce demontovány a použity bez další úpravy Snížení nákladů na třídění na konci životního cyklu (příprava pro zavedení WEEE) Použití škodlivých látek během výrobního procesu je výrazně omezeno díky technologii TWINflex page 40

41 Úvod do u & Strategie Zelený ekologicky šetrný výrobek Pohled z podnikatelského hlediska Buďte ochotní! Příklad: Zábavné zařízení OEM V prosinci 2001 holandští kontroloři zastavili dovoz zábavných zařízení kvůli zvýšené úrovni kadmia v kabelech Důsledky: ztráty prodejců o vánocích 2001, Opatření: OEM vyměnili kabely u 1.3 milionu zařízení a zahájili znovu prodej Poučení: OEM spustili Green Partnership Initiative s přísnými požadavky na dodavatele aby takové situaci příště předešli být Green Partner je velkou obchodní výhodou Nepsaný zákon zní musíš! Je na vás uplatnit důsledně strategie v souladu s legislativou a současně s vytvářením podnikatelských výhod je to hra o čas page 41

42 Úvod do u & Strategie Obsah 1. Co je předmětem zájmu a proč? Jak je ovlivňováno prostředí a vliv elektroniky na životní prostředí Zelené výrobky obchodní výhody Přizpůsobení se legislativě EU (41 71 ) 2. Jak dělat Eco-Design? Presentace strategií, nástrojů a metod page 42

43 Úvod do u & Strategie Politika a legislativa EU zaměření: výroba Rámcové normy pro ovzduší Regulace látek poškozujících ozonovou vrstvu Normy týkající se vypouštění emisí... zaměření: výrobek EuP IPP(Integrated Product Policy) RoHS WEEE ELV ELD (Energy Labelling Directive)... zaměření: podnik EMAS (Environmental Management and Audit Scheme) tradiční end-of-pipe přístup Integrovaný přístup Integrated Pollution Prevention & Control (IPPC) page 43

44 Úvod do u & Strategie Politika a legislativa EU zaměření: výrobek Integrovaná politika pro výrobky specifické předpisy zaměření: podnik EuP (draft) Směrnice týkající se energií Požadovaná nařízení Již existující směrnice energetické účinnosti El. odpad: WEEE Zakázané materiály: RoHS (automobilový průmysl: ELV) Management životního prostředí: EMAS page 44

45 Úvod do u & Strategie Integrovaná výrobková politika IPP Filozofie IPP se zaměřuje na jednotlivé fáze životního cyklu výrobku a klade důraz na zlepšení vlivu na životní prostředí Je výhodné, pokud IPP sdružuje lidi pracující na různých odděleních ovlivňujících životnost výrobku Zaměřuje pozornost v širokém pohledu IPP výrobku z pohledu povinností i požadavků page 45

46 Úvod do u & Strategie Směrnice EuP Souhrn "Energy using Products (EuP)" -směrnice se stane základem pro konstrukci nových výrobků budoucnosti V současnosti je ve formě návrhu Sjednocuje zákony EU v souladu s označením CE Výrobky v EU označované jako ekologické mají předpoklad splnit i požadavky EuP Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council On establishing a framework for the setting of Eco-design requirements for Energy-Using Products and amending Council Directive 92/42/EEC/* COM/2003/0453 final - COD 2003/0172 */ page 46

47 Úvod do u & Strategie Směrnice EuP Filozofie EuP v souladu s Integrated Product Policy Cíl: optimalizace životního cyklu celého výrobku Perspektiva: vyvážení účinků na životní prostředí v různých fázích životního cyklu page 47

48 Úvod do u & Strategie Směrnice EuP Shrnutí cílů Integrace otázek životního prostředí do návrhu a vývoje Nastavení požadavků na ekologii výrobků Povinnost vykazovat některý z následujících dokumentů: V systému managementu životního prostředí (EuP příloha V) V řízení interního auditu (EuP příloha IV) EMAS (EU Environmental Management Audit Scheme) ISO A další systémy řízení (vyhovující požadavkům v příloze V) Neovlivnit nepříznivě Výkon výrobku Bezpečnost používání Zájem a spokojenost spotřebitelů page 48

49 Úvod do u & Strategie Směrnice EuP Obecná ustanovení Stanovení vlivu výrobku na životní prostředí během jeho životního cyklu (Eco-Profile) Princip je založen na charakteristikách a parametrech výrobků významných pro životní prostředí Provedení analýzy, jejíž hloubka musí dostatečně vyjadřovat vlivy a velikosti dopadu na životní prostředí page 49

50 Úvod do u & Strategie Směrnice EuP Eco-design požadavky Obecné, cílené na zlepšení celkového přístupu k životnímu prostředí, zaměřeného na aspekty určené měřením a/nebo Specifické, ve formě mezních hodnot pro vybrané ekologické ukazatele, jež mají nepříznivý vliv na životní prostředí page 50

51 Úvod do u & Strategie Směrnice EuP EuP- hlediska u obecný pohled EuP výrobek Fáze životního cyklu analýza Hlediska životního prostředí hodnocení Parametry Eco-profil page 51

52 Úvod do u & Strategie Směrnice EuP Hlediska ekologického návrhu fáze životního cyklu Nákup materiálů a komponent Výrobní proces Balení, doprava a distribuce Instalace a údržba Používání Konec životnosti, likvidace page 52

53 Úvod do u & Strategie Směrnice EuP Hlediska ekologického návrhu otázky životního prostředí Spotřeba materiálů, energií a jiných zdrojů Emise produktů do vzduchu, vody nebo půdy Znečištění pomocí fyzikálních jevů jako je hluk, vibrace, záření, elektromagnetické pole Tvorba odpadů Možnosti znovu použití, recyklace a obnovení materiálů a/nebo energií page 53

54 Úvod do u & Strategie Směrnice EuP Hlediska ekologického návrhu parametry, např.: Hmotnost a objem výrobku Použití recyklovaných materiálů Spotřeba energií během životního cyklu Použití nebezpečných látek Množství a druhy spotřebních materiálů potřebných pro správné používání a údržbu Využití použitých součástí page 54

55 Úvod do u & Strategie Směrnice EuP v detailu Volba a způsob výběru parametrů Měření je vhodné provést u výrobků, které: Představuje významný objem prodeje a obchodu na domácím trhu Představuje významný vliv na životní prostředí Umožňuje dosažení dalšího zlepšení Ostatní hlediska (provedení výrobků, zdraví & bezpečnost, vliv na zákazníky, konkurence, náročnost výroby) musí být brány rovněž v úvahu page 55

56 Úvod do u & Strategie Směrnice EuP v detailu Konkrétní požadavky ekologického návrhu jsou implementované již v předchozí legislativě EU Směrnice požadované energetické účinnosti pro zátěž zářivkového osvětlení (2000/55/EC) Směrnice požadované energetické účinnosti pro domácí ledničky, mrazničky a jejich kombinace (96/57/EC) Směrnice požadované účinnosti pro plynové ohřívače vody (92/42/EEC) Hlavní obsah těchto směrnic: dodržení minimální požadované účinnosti, jež musí být splněna před uvedením výrobku na trh page 56

57 Úvod do u & Strategie Směrnice EuP v detailu Nástroje pro sledování životního prostředí Hodnocení životního cyklu pro klíčové kategorie/výrobky Souhrn vlivů na životní prostředí Identifikace stěžejních faktorů životního prostředí Třídící nástroje Zaměřit na klíčové oblasti životního prostředí Vybrat vhodné nástroje pro kvantitativní vyjádření statistické metody Odhadnout vliv navrhovaných opatření na klíčové oblasti životního prostředí Sledovat životní cyklus! EuP speciálně nevyžaduje LCA - ale eco-profil! page 57

58 Úvod do u & Strategie RoHS v detailu Členské státy musí zaručit, že od , že nebudou elektrické a elektronické společnosti uvádět na trh výrobky obsahující Olovo Rtuť Kadmium Šestimocný chróm Polybrombifenyl (PBB) Polybromdifenylether (PBDE)...a další vybrané látky s negativním dopadem na životní prostředí page 58

59 Úvod do u & Strategie RoHS v detailu RoHS čl. 2: Rozsah (Příloha I A WEEE) Velká a malá domácí zařízení IT a telekomunikační přístroje Spotřební elektronika Světelné zdroje Elektrické a elektronické nářadí Hračky, vybavení pro sport a volný čas Automatizovaná technika page 59

60 Úvod do u & Strategie RoHS v detailu RoHS čl. 2: Rozsah (Příloha I a WEEE) Vyjímky: Zdravotnická zařízení Monitorovací a řídící přístroje Rozměrné nepřenosné průmyslové zařízení Elektrické a elektronické výrobky uvedené na trh před Náhradní součástky pro opravu page 60

61 Úvod do u & Strategie RoHS v detailu Prolínání RoHS s Eco-design RoHS je zaměřena směrem k výběru povolených materiálů (Certificate of Conformity vs. Kompletní deklarace materiálů), materialy musí být dodávány z prověřených dodavatelských řetězců V obou případech: podstata kontroly je založena na znalosti výrobku z pohledu použitých materiálů RoHS povoluje výjimky, pokud neexistují alternativy příznivější k životnímu prostředí page 61

62 Úvod do u & Strategie WEEE Řeší kontrolu odpadů a likvidaci výrobků Stanovuje recyklační kvóty Skutečnosti a předpoklady Množství elektrotechnického odpadu: 6 milionů tun v EU za rok Trend: růst 3 až 5% ročně Míra sběru, zpracování a obnovení je doposud nízká Zpracování je často náročné WEEE zahrnuje především: Těžké kovy, problematické chemikálie Vzácné materiály jako drahé kovy, měď, cín page 62

63 Úvod do u & Strategie WEEE v detailu Příloha I A: Rozsah Velká a malá domácí zařízení IT a telekomunikační přístroje Spotřební elektronika Světelné zdroje Elektrické a elektronické nářadí Hračky, vybavení pro sport a volný čas Automatizační technika page 63

64 Úvod do u & Strategie WEEE v detailu Zapojené strany Pouze distributor nebo výrobce je zavázán dodržovat požadavky uvedené ve WEEE směrnicích Pravidla nejsou přímo závazná pro dílčí dodavatele ale dbejte požadavků, které budou vzneseny od dodavatelského řetězce a vašich zákazníků! page 64

65 Úvod do u & Strategie WEEE v detailu Vysvětlení Obnova (Příloha IIB nařízení 75/442/EEC) Znovu použití (Článek 3) Recyklace (článek 3): přepracování původních i jiných cílů, s vyloučením energetické obnovy (Materialová recyklace) Energetická obnova ( tepelné recyklace ) Užití WEEE nebo jejich části ke znovupoužití Procesy úprav jsou popsány v nařízení 75/442/ EEC page 65

66 Úvod do u & Strategie WEEE v detailu Míry pro sběr, obnovu a recyklaci Tříděný sběr 4 kg na obyvatele za rok Velké domácí zařízení, automatizační technika 80 hm.-% zpracovatelných 75 hm.-% znovu použití*, recyklace ICT, spotřební elektronika 75 hm.-% zpracovatelných 65 hm.-% znovu použití*, recyklace Ostatní Malé domácnosti, světelná zařízení, elektrické a elektronické přístroje (bez rozměrných nepřenosných průmyslových přístrojů), hračky, vybavení pro volný čas a sport, monitorovací a řídící technika 70 hm.-% zpracovatelných 50 hm.-% znovu použití*/recyklace *K nebudou započítávány znovu použité el. zařízení page 66

67 Úvod do u & Strategie WEEE v detailu Odpovědnost výrobců WEEE z pohledu domácností : Výrobci zdarma nainstalují systém pro sběr koncovým uživatelům, vytvoření veřejných sběrných bodů Výrobci přejímají náklady na znovu užití, recyklaci a likvidaci Je možný Individuální nebo hromadný systém sběru Distributoři mohou dobrovolně (zdarma) odebírat odložené zboží WEEE z pohledu ostatních : Výrobce musí zajistit vhodné řešení pro sběr výrobků od zákazníků z průmyslového sektoru po ukončení jejich funkce Výrobce odpovídá za sběr, znovu použití, recyklaci, likvidaci page 67

68 Úvod do u & Strategie WEEE v detailu Informace o výrobcích pro recyklátory Výrobci musí poskytnout informace o znovu použití a zpracování pro každý nový typ elektrotechnického výrobku uvedený na trh, a to nejpozději do jednoho roku od uvedení na trh Pokud je třeba provádět třídění, zpracování nebo recyklaci s pomocí zařízení, je třeba dále uvádět: rozdílné části a materiály pro třídění, umístění nebezpečných látek a přípravků page 68

69 Úvod do u & Strategie Management životního prostředí Standardy řízení životního prostředí ISO EU Environmental Management and Audit Scheme (EMAS), , Aktuální požadavky EuP page 69

70 Úvod do u & Strategie Management životního prostředí Existuje propojení systému řízení životního prostředí s ekologickým návrhem Z pohledu podniku na výrobky: Které klíčové faktory používáte k měření zlepšení ve vašem systému řízení životního prostředí? Ve spojení s výrobou energetická spotřeba spotřeba vody spotřeba speciálních chemikálií tvorba odpadů tvorba nebezpečných odpadů s odkazem na co? page 70

71 Úvod do u & Strategie Management životního prostředí Existuje propojení systému řízení životního prostředí s ekologickým návrhem Spotřeby s odkazem na počet výrobků (OEM, ale může to být velmi specifické) m² DPS (DPS vyrobených, nebo: m² DPS celkové plochy) m² křemíkového waferu (polovodičová výroba, zlepšení: m² křemíkového waferu na maskovací vrstvu) váhu (výrobci plastových součástí)... Nyní již máte váš výrobek připraven k testům! Nastavte cíl, zaveďte zdokonalení vaší výroby, ušetříte peníze a tak zlepšíte i váš výrobek! page 71

72 Úvod do u & Strategie Management životního prostředí Existuje propojení systému řízení životního prostředí s ekologickým návrhem Nákladová strategie Krok 1: Rozdělte vaše výrobní náklady, určete náklady živ. prostředí energie chemikálie voda ostatní zdroje Krok 2: - Definujte klíčové otázky -Určete řízení hlavních nákladů % nákladů na energie % nákladů na chemikálie % nákladů na vodu... Krok 3: Zlepšete výrobu, snižte výrobní náklady, řiďte klíčové otázky, (testujte) page 72

73 Úvod do u & Strategie Obsah 1. Co je předmětem zájmu a proč? Jak je ovlivňováno prostředí a vliv elektroniky na životní prostředí Zelené výrobky obchodní výhody Přizpůsobení se legislativě EU 2. Jak dělat Eco-Design? Presentace strategií, nástrojů a metod ( ) page 73

Úvod do strategií návrhu ekologických výrobků -EcoDesign - Proč, co, jak?

Úvod do strategií návrhu ekologických výrobků -EcoDesign - Proč, co, jak? Úvod do strategií návrhu ekologických výrobků -EcoDesign - Proč, co, jak? Ivan Szendiuch, Ústav mikroelektroniky, FEKT, Vysoké učení technické v Brně Karsten Schischke, Fraunhofer IZM www.ecodesignarc.info

Více

Legislativa a životní prostředí vod do strategií návrhu ekologických výrobků -EcoDesign a lidské zdraví - Proč, co, jak?

Legislativa a životní prostředí vod do strategií návrhu ekologických výrobků -EcoDesign a lidské zdraví - Proč, co, jak? Legislativa a životní prostředí vod do strategií návrhu ekologických výrobků -EcoDesign a lidské zdraví - Proč, co, jak? (10) www.ecodesignarc.info Obsah 1. Co je předmětem zájmu o ekologické výrobky a

Více

Doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc., Fellow IMAPS. Vysoké Učení Technické v Brně, FEKT, ÚMEL e-mail: szend@feec.vutbr.cz

Doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc., Fellow IMAPS. Vysoké Učení Technické v Brně, FEKT, ÚMEL e-mail: szend@feec.vutbr.cz egislativa a životní prostředí vod do strategií návrhu ekologických výrobků v elektronice a elektrotechnice WEEE RoHS EuP (EcoDesign) Proč, co, jak? (10). Doc. Ing. Ivan Szendiuch, CSc., Fellow IMAPS Vysoké

Více

Úvod do strategie návrhu ekologických výrobků

Úvod do strategie návrhu ekologických výrobků Úvod do strategie návrhu ekologických výrobků Ivan Szendiuch, Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Microelectronics, CZ- 602 00 Brno, Udolni

Více

Př. Analýza životního cyklu (LCA) pneumatiky Pirelli. SPŠ na Proseku 6-1 Ing. Lukáš Procházka

Př. Analýza životního cyklu (LCA) pneumatiky Pirelli. SPŠ na Proseku 6-1 Ing. Lukáš Procházka ECO DESIGN EKOdesign - koncept usilující o minimalizaci dopadů na životní prostředí - uplatňuje se v celém životním cyklu výrobku - přináší EKOlogické i EKOnomické efekty Enviromentální profil výrobku

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí

Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Dobrovolné nástroje ochrany životního prostředí Pavel Růžička Ministerstvo životního prostředí Seminář k environmentální politice pro MSP, 14.12.2007, Brno Dobrovolné nástroje Činnosti podnikatelských

Více

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními

kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními kolektivní systém pro nakládání s elektrozařízeními JIŽ NYNÍ JE TŘEBA ŘEŠIT PROBLÉM S VYSLOUŽILÝMI ELEKTROZAŘÍZENÍMI Proč se problematika elektrozařízení týká nás všech? Zkusili jste si někdy spočítat,

Více

ENVIRONMENTÁLNÍ DEKLARACE VÝROBKU (EPD): PODLAHOVÝ VYSAVAČ ETA 1450 PROXIMO

ENVIRONMENTÁLNÍ DEKLARACE VÝROBKU (EPD): PODLAHOVÝ VYSAVAČ ETA 1450 PROXIMO PCR dokument: PSR 200x:x, SEMC (Švédsko) Období zpracování EPD: 03-09/2005 Registrační číslo EPD: S-EP-00026 Datum ověření EPD: 3.10.2005 ENVIRONMENTÁLNÍ DEKLARACE VÝROBKU (EPD): PODLAHOVÝ VYSAVAČ ETA

Více

Ekodesign elektrotechnického výrobku

Ekodesign elektrotechnického výrobku Ekodesign elektrotechnického výrobku Co je to ekodesign 2 Počátky ekodesignu Za počátek jsou považována 80. léta 20. století První projekty byly zaměřeny na minimalizaci dopadů na ŽP vzniklých při likvidaci

Více

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika

Vývoj zákona o hospodaření energií v České republice -současnost a budoucnost. Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika v České republice Ing. František Plecháč Státní energetická inspekce Česká republika 1 Hlavní důvody novelizace zákona: - směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2002/91/ES o energetické náročnosti budov,

Více

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství

Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Předcházení vzniku odpadů priorita ČR a EU pro odpadové hospodářství Odbor odpadů, MŽP Jaromír MANHART 1. Národní konference Předcházení vzniku odpadů CEMC/ČZÚ, Praha, 2. 10. 2014 STRATEGIE A PROGRAMY

Více

Čistší produkce. a její podpora v České republice

Čistší produkce. a její podpora v České republice 1 Čistší produkce a její podpora v České republice Pavel Růžička, MŽP Seminář čistší produkce Brno, 6.10.2010 Co je čistší produkce? Preventivní strategie podporující efektivnější využívání vstupních zdrojů

Více

Směrnice o energetické náročnosti budov Cíle, podmínky a stav v její implementaci

Směrnice o energetické náročnosti budov Cíle, podmínky a stav v její implementaci Směrnice o energetické náročnosti budov Cíle, podmínky a stav v její implementaci Roger Hitchin Klíčový expert BRE Obsah Směrnice o energetické náročnosti budov (EPBD) Jaké jsou její cíle? Co bude její

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Environmentální management

Environmentální management Environmentální management Garant: Doc.Ing.Alena Kocmanová,Ph.D Motto: Bezstarostně se řítíme do propasti, když jsme před ni postavili něco, co nám brání v pohledu na ni. B.Pascal Obsah Environmentální

Více

ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR

ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR Konference Průmyslová ekologie, 24.-26. března 2010 ÚČETNICTVÍ MATERIÁLOVÝCH TOKŮ ELEKTROODPADU V ČR Miloš Polák 1), 2) 1) REMA Systém, a.s., Velké Kunratické 1570/3a, 148 00 Praha4,; e-mail: mpolak@remasystem.cz;

Více

Podniková logistika 2

Podniková logistika 2 Podniková logistika 2 Podniková strategie a logistika DNES -Kupující jsou ochotni platit stále více za individuální výrobky a služby, za vysokou kvalitu a pohotovost nabídky Nízké ceny mohou být pro někoho

Více

A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu

A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu Obsah ÚVOD... 3 VÝMĚNA POJISTKY:... 3 SESTAVENÍ... 3 SPECIFIKACE... 4 ROHS Velký příspěvek k zachování životního prostředí...

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc.

Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ ÚŘEDNÍKŮ PRO VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY OCHRANY OVZDUŠÍ V ČESKÉ REPUBLICE Koncepční nástroje a jejich role Ing. Vladislav Bízek, CSc. Systém posuzování a řízení kvality ovzduší Koncepční úroveň

Více

Česká politika. Alena Marková

Česká politika. Alena Marková Česká politika Alena Marková Strategický rámec udržitelného rozvoje ČR schválený vládou v lednu 2010 základní dokument v oblasti udržitelného rozvoje dlouhodobý rámec pro politické rozhodování v kontextu

Více

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ DOTAČNÍ TITULY PRO VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ OBSAH 1. Stávající podpora VO MPO EFEKT 2. Dotace v rámci OPŽP 2014 2020 2020 14. LEDNA 2014, ENERGETICKY ÚSPORNÉ VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, PRAHA 22 MPO EFEKT 2014 Program

Více

Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI.. 2004-2020 www.infoenergie.cz portál o hospodaření energií

Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI.. 2004-2020 www.infoenergie.cz portál o hospodaření energií Růst provozních nákladů a cen vstupů v letech 1996-2000 PREMMI internetové centrum pro energetické řízení Program energetického managementu a monitoringu Úvod Náklady na paliva, energii a vodu se stávají

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

Environmentální prohlášení o produktu (typ III) EPD Environmental Product Declaration

Environmentální prohlášení o produktu (typ III) EPD Environmental Product Declaration Environmentální prohlášení o produktu (typ III) EPD Environmental Product Declaration Ing. Stanislava Rollová, Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. Environmentální značení a prohlášení je dobrovolným,

Více

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina

Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Kritéria EU pro zelené veřejné zakázky - elektřina Zelené veřejné zakázky jsou dobrovolným nástrojem. Tento dokument stanoví kritéria EU pro zelené veřejné zakázky na skupinu produktů elektřina. Podrobné

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody ŘÍZENÍ JAKOSTI Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody Sylabus předmětu Úvod do problematiky. Vymezení pojmů.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka A.D.J. Supply Europe B.V. Junostraat 2 6468 EW Kerkrade Nizozemsko www.americandj.eu Obsah ÚVOD... 3 UKAZATELE, ZAPOJENÍ A FUNKCE... 3 NASTAVENÍ WIFLY... 4 SPECIFIKACE... 5 ROHS -

Více

Akční plán energetiky Zlínského kraje

Akční plán energetiky Zlínského kraje Akční plán energetiky Zlínského kraje Ing. Miroslava Knotková Zlínský kraj 19/12/2013 Vyhodnocení akčního plánu 2010-2014 Priorita 1 : Podpora efektivního využití energie v majetku ZK 1. Podpora přísnějších

Více

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou

Sluneční energie. Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou Sluneční energie Základní energie - celkové množství přiváděné k Zemi cca 1350 W.m -2 35 % se odrazí do kosmického prostoru 15 % pohlceno atmosférou 1 % energie větrů 1% mořské proudy 0,5 % koloběh vody

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy

Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy Zajištění požadavků životního prostředí z hlediska provozuschopnosti dráhy Ing. Rudolf Zelinka Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Odbor provozuschopnosti oddělení životního prostředí e-mail:

Více

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702

Dobrovolné nástroje Environmentální značení. Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje Environmentální značení Ing. K. Remtová, CSc Remtová et vse.cz M- 603 330 702 Dobrovolné nástroje environmentální politiky DN environmentální politiky patří pod tzv. dobrovolné environmentální

Více

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 25. 2. 2010 2009/2228(INI) POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 1-27 (PE439.100v01-00) o mobilizaci informačních a komunikačních

Více

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Obsah Zelené nakupování - úvod Náklady životního cyklu Projekt Buy Smart+ Zelené nakupování Zelené nakupování Zelené nakupování " je takový způsob nakupování,

Více

Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13

Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13 Výzkum v oblasti LCA analýza a hodnocení životního cyklu osobní standardní pneumatiky typu 175/70 R13 Výzkumný záměr MŽP 0002071102 Výzkum pro hospodaření s odpady v rámci ochrany životního prostředí a

Více

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech

Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020. Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech 2 Prioritní osa 2 OPŽP 2014-2020 Zlepšení kvality ovzduší v lidských sídlech Koncepční dokumenty jako základ P.O.2 Střednědobá strategie (do roku 2020) zlepšení kvality ovzduší v ČR V současné době připravena

Více

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky

Značení výrobků. Zahraniční ekoznačky Značení výrobků Tzv. ekospotřebitelství je v Evropě poměrně rozvinuté. K lepší orientaci zákazníka v záplavě výrobků byly vyvinuty systémy ekologického značení, tzv. ekoznačky, kterými jsou označeny výrobky

Více

Národní nástroj pro komplexní hodnocení kvality budov

Národní nástroj pro komplexní hodnocení kvality budov Národní nástroj pro komplexní hodnocení kvality budov Ing. Martin Vonka, Ph.D. Národní platforma SBToolCZ Fakulta stavební, ČVUT v Praze SBToolCZ Certifikační metodika pro udržitelnou výstavbu Hodnotí

Více

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice

Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Standardy a praxe zeleného nakupování v České republice Úvod V České republice existuje několik iniciativ týkajících se zeleného nakupování (pro veřejné organizace). Nicméně většina z nich vychází z neziskových

Více

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí

Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí Vliv malých a středních podniků na životní prostředí MSP 70% celkového průmyslového znečištění v EU Vlivy na místní životní prostředí i komunity: v

Více

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti

MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti MAS Opavsko směřuje k energetické nezávislosti Ing. Jiří Krist předseda sdružení MAS Opavsko Bc. Petr Chroust - manažer MAS Opavsko www.masopavsko.cz Energetická koncepce území MAS Opavsko Podklad pro

Více

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Úvod do strategie návrhu ekologických výrobků

Úvod do strategie návrhu ekologických výrobků Úvod do strategie návrhu ekologických výrobků Ivan Szendiuch, Brno University of Technology, Faculty of Electrical Engineering and Communication, Department of Microelectronics, CZ- 602 00 Brno, Udolni

Více

Zpětný odběr baterií ve firmách jako metoda předcházení vzniku odpadů

Zpětný odběr baterií ve firmách jako metoda předcházení vzniku odpadů Zpětný odběr baterií ve firmách jako metoda předcházení vzniku odpadů RNDr Petr Kratochvíl, ECOBAT s.r.o. 1. národní konference - Předcházení vzniku odpadů, CEMC 2.10.2014, Praha Suchdol 5200 Přenosné

Více

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí

Čistá mobilita z pohledu MŽP. Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí Čistá mobilita z pohledu MŽP Mgr. Jaroslav Kepka oddělení politiky a strategií životního prostředí Čistá mobilita důvody pro její podporu Zlepšení kvality ovzduší a zlepšení kvality života obyvatel (nejen

Více

VÝZNAM ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU PRO MĚSTA A OBCE

VÝZNAM ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU PRO MĚSTA A OBCE VÝZNAM ENERGETICKÉHO MANAGEMENTU PRO MĚSTA A OBCE PORSENNA o.p.s. Pakt starostů a primátorů příležitost pro česká města Jeseník, 18.10.2011 Litoměřice, 20.10.2011 CO JE ENERGETICKÝ MANAGEMENT? Trvalý proces

Více

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I

Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Elektronická publikace Metodika implementace Průřezového tématu Environmentální výchova I Zpracovaly: Bc. Jaroslava Rozprýmová a Mgr. Milica Sedláčková Témata: 1. Zemědělství a životní prostředí 2. Ekologické

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Metoda EPC Základní informace pro zákazníky

Metoda EPC Základní informace pro zákazníky Základní informace pro zákazníky Co vám může EPC přinést? Vlastníkovi objektu z veřejného nebo soukromého sektoru může EPC přinést: Moderní technické vybavení budov prostřednictvím specializované firmy

Více

k ekologizaci Mgr. Ing. Petr Pavelčík, Ing. Miroslava Hrabalíková oddělení rozvoje města Městský úřad Uherské Hradiště

k ekologizaci Mgr. Ing. Petr Pavelčík, Ing. Miroslava Hrabalíková oddělení rozvoje města Městský úřad Uherské Hradiště Systémový přístupp k ekologizaci provozu MěÚ Uherské Hradiště Mgr. Ing. Petr Pavelčík, Ing. Miroslava Hrabalíková oddělení rozvoje města Městský úřad Uherské Hradiště Vymezení tématu Ekologizace úřadu

Více

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3

Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Nový Operační program Životní prostředí PRIORITNÍ OSA 3 Ing. Petr Stejskal Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz zelená linka 800 260 500 dotazy@sfzp.cz OPŽP pro

Více

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR

Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Strategie odpadového hospodářství EU a ČR Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Energetická bezpečnost Prahy & Odpad jako energie Praha, 18. května 2015 OBSAH PREZENTACE Strategie EU

Více

Udržitelná spotřeba a výroba v obcích

Udržitelná spotřeba a výroba v obcích Udržitelná spotřeba a výroba v obcích Pavel Hrubý CENIA, česká informační agentura životního prostředí Podzimní škola NSZM, 2. 11. 2011 Hodnocení možností inovací udržitelné spotřeby a výroby (USV) Identifikace

Více

ErP nařízení žádá vysokou účinnost, EU se zaměřila na zelené ventilátory

ErP nařízení žádá vysokou účinnost, EU se zaměřila na zelené ventilátory ErP nařízení žádá vysokou účinnost, EU se zaměřila na zelené ventilátory V plnění Kyotského protokolu se Evropská Unie zavázala redukovat CO2 emise nejméně o 20 % do roku 2020. Jeden způsob k dosažení

Více

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba. Budovy a jejich prvky/součásti

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba. Budovy a jejich prvky/součásti Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Budovy a jejich prvky/součásti Budovy a zelené nakupování Úvod Vysoké investiční náklady Dlouhá životnost budov Kratší životnost TZB Komplexnost budovy sestávají

Více

OPŽP programové období 2014+

OPŽP programové období 2014+ OPŽP programové období 2014+ Operační program Životní prostředí 2014+ Usnesením vlády č. 867 ze dne 28. listopadu 2012 vymezen samostatný operační program pro oblast životního prostředí Řídícím orgánem

Více

Velký výkon. Náklady zcela pod kontrolou. Odsávací turbíny TURBO II DC-TEC Dynamic Control Technology

Velký výkon. Náklady zcela pod kontrolou. Odsávací turbíny TURBO II DC-TEC Dynamic Control Technology Velký výkon. Náklady zcela pod kontrolou. Odsávací turbíny TURBO II DC-TEC Dynamic Control Technology TURBO II DC-TEC s Dynamic Control Technology Inteligentní řídicí jednotka Dynamic Control Technology

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

Dotace nového programovacího období 2014-2020

Dotace nového programovacího období 2014-2020 Dotace nového programovacího období 2014-2020 Předpokládané podpory v odpadovém hospodářství OP přeshraniční spolupráce SR-ČR Program OPŽP PRIORITNÍ OSA 3: Odpady a materiálové toky, ekologické zátěže

Více

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.

Oblast úspor energie. aktuální informace pro obce. Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Oblast úspor energie aktuální informace pro obce Ing. Vladimír Sochor SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. Dny malých obcí březen 2009 Vývoj spotřeby energie Evropa: v následujících

Více

SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI / /EU. ze dne 30.1.2015,

SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI / /EU. ze dne 30.1.2015, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.1.2015 C(2015) 328 final SMĚRNICE KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI / /EU ze dne 30.1.2015, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI KOMPOSTU NA EVROPSKÉ ÚROVNI

ŘÍZENÍ JAKOSTI KOMPOSTU NA EVROPSKÉ ÚROVNI ŘÍZENÍ JAKOSTI KOMPOSTU NA EVROPSKÉ ÚROVNI Německo-český workshop, 22. září 2009 v Řezně Využití bioodpadu a mechanicko-biologická úprava odpadu Dr. Stefanie Siebert Bundesgütegemeinschaft Kompost e.v.

Více

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ?

OBSAH PROCES MARKETINGOVÉHO PLÁNOVÁNÍ: ZÁKLADNÍ KROKY 41 ÚVOD 41 CO JE TO MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ? 42 PROČ JE MARKETINGOVÉ PLÁNOVÁNÍ NEZBYTNÉ? OBSAH Marketingový plán 1 Předmluva a poděkování 9 Jak pomocí této knihy dosáhnout nejlepších výsledků 11 HLAVNÍ OBLASTI PRO ZLEPŠENÍ VE STRATEGICKÉM MARKETINGOVÉM PLÁNOVÁNÍ: KDE V TÉTO KNIZE NAJDETE PRAKTICKÉ

Více

Soutěž European Green Capital Award požadavky na vstupní dokumentaci pro podání přihlášky

Soutěž European Green Capital Award požadavky na vstupní dokumentaci pro podání přihlášky Soutěž European Green Capital Award požadavky na vstupní dokumentaci pro podání přihlášky Zpracováno podle informací na www.europeangreencapital.eu V základním textu jsou uvedeny údaje požadované dle formuláře

Více

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky

MSA PLUS Elektrosvařovací jednotky Elektrosvařovací jednotky Nová generace jednotek Nová rukojeť Ochrana kabelů proti poškození Grafický displej Dobře čitelný, s nastavitelným kontrastem Jednoduchá klávesnice pro snadné ovládání v uživatelském

Více

PROFESIONÁLNÍ LED OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA INTERIÉROVÉ LED OSVĚTLENÍ TOP GLOW LINE. http://www.topkonstrukt.cz/ Info@tokonstrukt.cz +420 773 563 399

PROFESIONÁLNÍ LED OSVĚTLOVACÍ TECHNIKA INTERIÉROVÉ LED OSVĚTLENÍ TOP GLOW LINE. http://www.topkonstrukt.cz/ Info@tokonstrukt.cz +420 773 563 399 INTERIÉROVÉ LED OSVĚTLENÍ TOP GLOW LINE LINEÁRNÍ LED TRUBICE T8 - TOP GLOW LINE UŽIJTE SI JASNĚJŠÍ SVĚTLO! VÝBORNÝ INDEX PODÁNÍ BAREV! TOP GLOW LINE LINEÁRNÍ LED TRUBICE T8 / G13 Přednosti: Aplikace: 100lm/W

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G

P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G P R Ů M Y S L O V Ý M A R K E T I N G 4 ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 1 Marketingové strategie ZS, akad.rok 2014/2015 Průmyslový marketing - VŽ 2 Klasifikace marketingových strategií

Více

Snižte svůj účet za elektřinu, používejte Eco

Snižte svůj účet za elektřinu, používejte Eco Snižte svůj účet za elektřinu, používejte Eco Zářivky Philips Eco. Energeticky účinné osvětlení, které šetří peníze a mnohem více Osvětlení spotřebovává přibližně 20% světové spotřeby elektrické energie,

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Oběhové hospodářství

Oběhové hospodářství Oběhové hospodářství Odpady jako zdroj cenných surovin Jan Maršák Odbor odpadů Ministerstvo životního prostředí Seminář k oběhovému hospodářství, EUROCENTRUM Praha 17. 9. 2015 Oběhové hospodářství - odpad

Více

Integrovaný regionální operační program

Integrovaný regionální operační program Integrovaný regionální operační program Přehled specifických cílů IROP dle identifikace územní dimenze X / 1.1 Zvýšení regionální mobility prostřednictvím modernizace a rozvoje sítí regionální silniční

Více

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Pro každý projekt jsou tyto typy kritérií: A) Musí být splněno kritéria typu ANO/NE pokud všechna tato kritéria nejsou splněna, projekt nepostupuje dále.

Více

Územní energetická koncepce Zlínského kraje

Územní energetická koncepce Zlínského kraje Územní energetická koncepce Zlínského kraje 1. Nahrazuje Směrnici 2006/32/ES, o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení směrnice 93/76/EHS 2. Nahrazuje Směrnici

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek

Smart City a MPO. FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014. Ing. Martin Voříšek Smart City a MPO FOR ENERGY 2014 19. listopadu 2014 Ing. Martin Voříšek Smart City Energetika - snižování emisí při výrobě elektřiny, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, bezpečnost dodávek Doprava snižování

Více

1 Úvod. 2 Obecné informace o respondentech

1 Úvod. 2 Obecné informace o respondentech 1 Úvod Celosvětová konkurence v poptávce po přírodních zdrojích se zvyšuje. Soustředění zdrojů, zejména kritických surovin, mimo Evropskou unii vede k závislosti evropského průmyslu a společnosti na dovozu.

Více

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně

1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1 Evropské dokumenty ve vztahu k požární ochraně 1.1 Úvod V roce 1985 byl v ES zahájen proces sjednocení postupů při hodnocení výrobků. Aby mohly být výrobky takto jednotně hodnoceny, je zapotřebí znát

Více

Předcházení vzniku odpadů. Centrum inovací a rozvoje (CIR) www.cir.cz

Předcházení vzniku odpadů. Centrum inovací a rozvoje (CIR) www.cir.cz Předcházení vzniku odpadů Centrum inovací a rozvoje (CIR) www.cir.cz Hierarchie v odpadovém hospodářství Směrnice Rady 75/442/EHS, o odpadech prevence (předcházení vzniku odpadů včetně využití odpadů u

Více

Změna Klimatu. EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ: Co vedlo k jejich nejvýznamnějšímu snížení?

Změna Klimatu. EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ: Co vedlo k jejich nejvýznamnějšímu snížení? Změna Klimatu EMISE SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ: Co vedlo k jejich nejvýznamnějšímu snížení? F-plyny jsou skleníkové plyny, které mohou skleníkový efekt snižovat! Při svých použitích přispívají F-plyny k významně

Více

WP 3.5.1 a 3.5.2 Meziodvětvová strategická doporučení a strategická doporučení týkající se historických budov PŘÍRUČKA

WP 3.5.1 a 3.5.2 Meziodvětvová strategická doporučení a strategická doporučení týkající se historických budov PŘÍRUČKA WP 3.5.1 a 3.5.2 Meziodvětvová strategická doporučení a strategická doporučení týkající se historických budov PŘÍRUČKA Autoři: Francesca Visintin, Alessia Vecchiet, Elisa Tomasinsig CETA Konečná verze:

Více

Ondřej Pašek. Evropské fondy: Návrhy nevládních organizací

Ondřej Pašek. Evropské fondy: Návrhy nevládních organizací Ondřej Pašek Evropské fondy: Návrhy nevládních organizací Principy pro příští období 1. Prevence místo hašení problémů: levnější a účinnější Úspory energie a čisté ovzduší Využití materiálů místo spaloven

Více

Česká asociace odpadového hospodářství

Česká asociace odpadového hospodářství Česká asociace odpadového hospodářství MOŽNOSTI VYUŽITÍ PALIV Z ODPADŮ JAKO CESTA KE ZVÝŠENÍ PROCENTA ENERGETICKÉHO VYUŽITÍ ODPADŮ Ing. Petr Havelka výkonný ředitel ČESKÁ ASOCIACE ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

Více

Environmentální management

Environmentální management Environmentální management 1 Co je to EMS a proč ho firmy implementují do svého systému řízení? 2 Environmentální management 3 Čím se liší certifikace EMS a EMAS? Certifikací EMS nazýváme činnost certifikačního

Více

ZPRACOVÁNÍ ELEKTROODPADŮ V PRAXI

ZPRACOVÁNÍ ELEKTROODPADŮ V PRAXI ZPRACOVÁNÍ ELEKTROODPADŮ V PRAXI ZKUŠENOSTI SE SPOLUPRACÍ S KOLEKTIVNÍMI SYSTÉMY NAKLÁDÁNÍ SE SUROVINAMI VZNIKLÝCH Z ELEKTROODPADŮ NAKLÁDÁNÍ S ELEKTROODPADY DOPADY AKTUÁLNÍ LEGISLATIVY DO PRAXE 24.9.2015

Více

T 7 Odpadová logistika podniku

T 7 Odpadová logistika podniku T 7 Odpadová logistika podniku 7.1 Výchozí situace Následkem hospodářského růstu v posledních létech, stoupajících konzumních požadavků společnosti i zrychlujících se výrobních cyklů stojí hospodářství

Více

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly

Environmentální legislativa. Legislativa ČR. Právní řád princip hierarchie právní síly Environmentální legislativa Legislativa ČR Právní řád princip hierarchie právní síly 1. Ústavní zákony 2. Zákony 3. Podzákonné předpisy: nařízení vlády vyhlášky ministerstev Environmentální legislativa

Více

Operační program životní prostředí 2014-2020

Operační program životní prostředí 2014-2020 Operační program životní prostředí 2014-2020 Ing. Světlana Svitáková samostatné oddělení přípravy nového programovacího období Ministerstvo životního prostředí Státní fond životního prostředí ČR www.opzp.cz

Více

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách

ZELENÁ ŠKOLA. Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách ZELENÁ ŠKOLA Projekt recyklace elektroodpadu a baterií ve školách PROJEKT ZELENÁ ŠKOLA Řeší sběr a svoz elektroodpadu, baterií, zářivek, tonerů, CD a DVD přímo ve školách. V současné době se projektu účastní

Více

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ

3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ 3.3 MANAGEMENT ODPADOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ Plán odpadového hospodářství je strategický dokument kraje v oblasti odpadového hospodářství, který navrhuje, specifikuje a hodnotí nezbytné změny současné praxe

Více

Environmentální management a

Environmentální management a Environmentální management a certifikace EMAS Mgr. Miroslav Krčma Místní í Agenda 21 v obcích, 2. listopadu 2011 Tento dokument byl vytvořen za finanční pomoci Revolvingového fondu Ministerstva životního

Více

Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N

Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N Aktuální informace o stavu životního prostředí I N G. M I C H A L T A R A N T S C H O L A H U M A N I T A S L I T V Í N Aktuální informace o stavu životního prostředí Zodpovídá MŽP http://www.mzp.cz/cz/zpravy_o_stavu_zivotniho_

Více

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP

Příloha č. 3. Souhrnný přehled strategických dokumentů a. Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Příloha č. 3 Souhrnný přehled strategických dokumentů a koncepcí k IROP Incidenční matice průkaz uplatňování hlavních témat Evropa 2020 v IROP Průřezové strategie dotýkající se více tematických cílů TC

Více

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla. Place, Date Event Name and company of speaker

Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla. Place, Date Event Name and company of speaker Buy Smart+ Zelené nakupování je správná volba Vozidla Place, Date Event Name and company of speaker Obsah Úvod Nákupní pokyny a kritéria Náklady životního cyklu Ekoznačky Praktické tipy na nákup a užití

Více

Význam LCA pro zvýšeníkonkurenceschopnosti podniku

Význam LCA pro zvýšeníkonkurenceschopnosti podniku Význam LCA pro zvýšeníkonkurenceschopnosti podniku TomášLoubal Resins Speciality Business Director 22. září 2011 www.spolchemie.cz 1 Zelená chemie Celosvětový trend ochrany životního prostředí zachovat

Více

Zásady a přínosy ekoznačení pro turistické ubytovací služby. Mgr. Adéla Petrová Agentura pro ekologicky šetrné výrobky a služby 2007

Zásady a přínosy ekoznačení pro turistické ubytovací služby. Mgr. Adéla Petrová Agentura pro ekologicky šetrné výrobky a služby 2007 Zásady a přínosy ekoznačení pro turistické ubytovací služby Mgr. Adéla Petrová Agentura pro ekologicky šetrné výrobky a služby 2007 Ekoznačení - Dobrovolný nástroj ochrany životního prostředí; řízeno směrnicemi

Více