Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2011/12, varianta B)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2011/12, varianta B)"

Transkript

1 Odůvodnění správných odpovědí testy KALIBRO pro 7. ročníky (školní rok 2011/12, varianta B) Správné odpovědi jsou vyznačeny zelenou barvou, nesprávné hnědočervenou. Černou barvu mají položky v úlohách na pořadí, text odůvodnění v úlohách, v nichž se odpovídá hodnotou (výsledkem výpočtu) a úvodní vysvětlení u některých úloh. 1B Český jazyk A Pravopis, gramatika, styl 1. Věta je bez pravopisných, gramatických a stylistických chyb. 2. Jde o pravopisný nedostatek: tvar slova medvěd v 6. pádu je medvědovi. Chyba však možná plyne z neznalosti gramatické žák ve větě neumí rozpoznat tvar podstatného jména v 3. pádu od tvaru přídavného jména přivlastňovacího. 3. Jde o pravopisný nedostatek: tvar zájmena já ve 4. pádu je mě. 4. Není zřejmé, zda se kterého vztahuje ke psu, nebo k češtináři. Jde o syntaktický nedostatek, který narušuje jasnou stylizaci vyjádření a může v méně přehledných situacích vést k nedorozumění zde spíše vyvolává úsměv. 5. Jde o gramatický nedostatek (pes je životné podstatné jméno, a proto musí mít v 1. pádu množného čísla životnou koncovku -i). B Ostrý čich Ostrý je čich, který je jemný a umožňuje rychle rozeznávat různé vůně a pachy. C Co vyplývá z ukázky? 1. Nalezli důkazy, že pes byl chován jako hračka dětí nebo přítulný tvor pro potěchu. 2. Doprovázeli člověka-lovce, neboť se živili zbytky jeho stravy. 3. Ochočit je něco jiného než chovat v zajetí. 4. Dělají to, protože podle jejich pravidel slušnosti mají strčit čenichem zespodu do brady hodnostně vyššího, a člověk kterého jako hodnostně vyššího vnímají má bradu příliš vysoko. 5. S kultem měsíce byly spojovány antilopa a gazela. 6. Hlodavci, mouchy nebo vrabci nezdomácněli jen podobně jako psi doprovázeli člověka-lovce, neboť se živili zbytky jeho stravy. 7. Používá je proto, aby svůj individuální pach co nejrychleji a nejúčinněji rozšířil. Vrtí ocasem i tehdy, kdy mu žádný člověk není nablízku. D Slov. spojení o psech 1. Správně je Nechej to koňovi má větší hlavu (pes má menší hlavu). 2. Ano, to se opravdu říká: bylo hrozné počasí (protože pořádnému psovi nevadí ani opravdový nečas). 3. Správně je Kdo chce psa bít, vždycky si hůl najde. 4. Ano, to se opravdu říká: už opravdu nikoho nezajímá (protože pes štěká na každého). 5. Ano, to se opravdu říká: šlo mu to pomalu (protože pes se nepase). 6. Správně je Nechval dne před večerem. E Stejný kořen Stejný kořen jako živící se mají ta slova v nabídce, která vyjadřují něco souvisejícího s žitím živostí a obživou, tedy slova zážitek, živiny, příživník a obživa. Kořenem je ži. F Význam pachových signálů Mohou znamenat všechno, co úloha nabízí. Nejde zdaleka jen o vůně, pachy a signály, jejichž zdrojem je pes. Čich psa je totiž podle ukázky snad stotisíckrát ostřejší než čich člověka, a pes proto vnímá i vůně a pachy, jimiž něco signalizují jiní živočichové. Pachy mají například velký O. Botlík, D. Souček, / 18

2 význam při vábení (pach hárající feny znamená pro psy-samce výzvu). Zvířata jimi označují své území (teritorium) třeba pro výstrahu nebo jako varování jiným. Dávají tak rovněž zprávu, oznámení či znamení Byl jsem tady. G Pravidlo pro uvozovky Všechny případy použití uvozovek, o nichž se úloha zmiňuje, jsou správné. Šlo tedy o to, který případ se hodí na použití uvozovek kolem slova vizitka. Vizitka (navštívenka) je papírový štítek, který obsahuje jméno a často i pracovní postavení určitého člověka a spojení na něj (adresa, , telefon ap.). Navštívenkou se tento člověk vlastně představuje. Prostřední odstavec ukázky hovoří o tom, že pes se představuje svým individuálním pachem linoucím se ze žláz uložených při kořeni ocasu. Tento pach je tedy vlastně takovou psí navštívenkou, vizitkou. Uvozovky naznačují, že slovo vizitka má v ukázce jiný význam než obvyklý význam papírový štítek i pach, podobně jako navštívenka, však slouží k představování. H Záměr ukázky Každá část ukázky především vyvrací některé falešné domněnky o psovi: pes neskáče na svého pána z živelné radosti, nevyjadřuje vrtěním ocasem radost a nebyl prvním zvířetem, které člověk choval v zajetí. 1. O tom se ukázka nezmiňuje. 2. O tom se ukázka nezmiňuje. 3. Informuje o tom, ale nikoli CELÁ. 4. Ano viz úvodní věta. 5. Nikde se netvrdí, že čtenář sdílí falešné domněnky o psovi. 6. Objasňuje ho, ale nikoli CELÁ. I Tři mezititulky 1. Zavádějící je především poslední mezititulek: i v poslední části je hlavním prvkem pes nikoli medvěd nebo jiná zvířata. 2. Ano, každý mezititulek dobře vystihuje téma příslušné části ukázky. 3. Mezititulek Psi a fotbalisti je zavádějící (o fotbalisty v této části vůbec nejde) a mezititulek Paleolit a neolit také, protože poslední odstavec ukázky pojednává hlavně o době pozdější. 4. Mezititulek Proč si psi vyskakují je zavádějící kvůli zvratnému si, které mu dává význam proč si psi dovolují víc, než je zdrávo. 5. Zde je málo výstižný především mezititulek posledního odstavce: tato část ukázky se nezabývá domácími zvířaty, ale zdomácněním psa. J Ne z encyklopedie? Veronika má pravdu v tom, že ukázka nepochází z odborné encyklopedie. Některé důvody, které Veronika uvádí na podporu svého tvrzení, však nejsou pravdivé. 1. Ukázka je naopak členěna poměrně přehledně, téma jednotlivých odstavců vystihují například mezititulky Proč psi skáčou na člověka Vrtění ocasem Zdomácnění psa. 2. Údaje o chovu v zajetí a druhovém rozlišení psa do odborné encyklopedie naopak patří. 3. Ano, odborná encyklopedie by možná zmínila, že vrtění ocasem pomáhá psovi při komunikaci s okolím prostřednictvím svého pachu, ale překlad by nenabídla. 4. Ano, tyto údaje patří v encyklopediích mezi povinné. 5. To je pravda odborná encyklopedie by se v článku o psech držela důsledně psů. 6. Odbornými termíny jsou například individuální pach, alegorická pantomima, signál, kult měsíce nebo synantrop. K Z živelné radosti Někdo se domnívá, že pes má nespoutanou, divokou, prudkou (tedy živelnou) radost a proto skáče. Z živelné radosti tudíž vyjadřuje důvod, proč pes skáče. O. Botlík, D. Souček, / 18

3 L Pořadí událostí 3. začátek paleolitu 5. první chov medvěda v zajetí 6. začátek neolitu 2. první chov gazel v zajetí 1. druhové rozlišení psa od vlka 4. domestikace psa 2B Matematika A Vejde se do kružnice? 1. ano: například trojúhelník se stranami 1 cm, 1,5 cm a 1,5 cm. 2. ano: například rovnostranný trojúhelník se stranou 1 cm 3. ano: úhlopříčka takového čtverce měří méně než 1,5 cm 4. ne: strana takového čtverce měří více než 2,2 cm 5. ano: například obdélník o stranách 1 cm a 0,75 cm 6. ano: kružnice opsaná takovém čtverci má poloměr menší než 8 mm 7. ano: kružnice opsaná takovém čtverci má poloměr menší než 8 mm 8. ne: takový obdélník může být hodně dlouhý (třeba i více než 1 metr) a současně úzký B Které rovnosti platí? 1. ne: 0,3 0,4 = 0,12 2. ne: 0,5 = ano 4. dělit nulou se nedá 5. ano (zkrátíme zlomky nejdříve křížem ) 6. ano 7. ne: 8. ne: 9. ano = = 0,25 C Počet žáků v učebně Objem učebny je = 384 m 3. Podle hygienika smí být v učebně nejvýše 384 : 12 = 32 osob. Jednou z nich je učitel v učebně proto smí být s učitelem nejvýše 31 žáků. D Šampon Krasovlas Pětina se 15. března počítala z menšího základu než 15. června. To znamená, že cena šamponu Krasovlas se od 15. března zvýšila o menší částku, než o kolik se od 15. června snížila. Krasovlas tedy stál na konci června méně než na začátku března. 1. Není třeba znát přesné ceny, pětina malé částky je vždy menší než pětina vyšší částky. 2. Není třeba znát přesné ceny, pětina malé částky je vždy menší než pětina vyšší částky. 3. Cena na konci června byla určitě nižší než cena na začátku března. 4. Stál méně, protože byl zdražen a o ještě větší částku zlevněn. 5. Stál méně, protože byl zdražen a o ještě větší částku zlevněn. E Obsah malovaných ploch Strop učebny má obsah 12 8 = 96 m 2, dvě delší stěny mají obsah = 96 m 2, dvě kratší stěny mají obsah = 64 m 2. Kdyby tedy v učebně nebyly žádné dveře a okna, byl by celkový obsah malovaných ploch = 256 m 2. Musíme ho ovšem ještě zmenšit o obsah jedněch dveří (2 m 2 ) a tří oken (3 2,5 2 = 15 m 2 ). Celkový obsah ploch, které se budou malovat, je tedy = 239 m 2. F Vzdálenost AD Vzdálenost AD měří na testovém formuláři přibližně 25 mm. O. Botlík, D. Souček, / 18

4 p C + A + B D G Kolik stran ušetříme V normálním písmu se na jednu stranu vejde = písmen. Na vytištění povídky normálním písmem tedy spotřebujeme : = 6 stran. Ve velkém písmu se na jedná stranu vejde = písmen. Na vytištění povídky velkým písmem tedy spotřebujeme : = 10 stran. Použitím normálního písma místo písma velkého tedy ušetříme 10 6 = 4 strany. 3B Humanitní základ A Který stát? 1. Je členem Evropské unie. 2. Ano, vyhovuje všem uvedeným charakteristikám. 3. Jako postkomunistická země rozhodně nepatří k nejbohatším státům světa. 4. Je členem Evropské unie. 5. Je členem Evropské unie. 6. Například určitě není součástí schengenského prostoru. 7. Vedly například ve 20. století několik válek, dokonce i po skončení 2. světové války (Korea, Vietnam). 8. Je členem Evropské unie a v jejím hlavním městě Bruselu dokonce sídlí hlavní instituce EU. O. Botlík, D. Souček, / 18

5 B Pořadí událostí U seřazení událostí nejde ani tak o přesnou dataci, ale spíše o logické uvažování. Při promýšlení řazení bychom si neměli nejprve klást otázku, kdy přesně se událost stala. Spíše se ptejme: Mohla či nemohla se stát před tou či onou událostí? 3. Sámova říše byla prvním útvarem, který je zmiňován v souvislosti s naším územím. Musí proto stát na samém začátku (7. stol.). 5. Konstantin a Metoděj přicházejí do Velkomoravské říše. Jde o státní útvar následující až po Sámově říší. Jejich příchod ale zároveň předchází přemyslovské panovníky (9. stol.). 4. Václav byl křesťanským panovníkem z počátku českého státu. Musel tedy žít až po příchodu křesťanství přineseném právě bratry ze Soluně. Zároveň žil mnohem dříve než bohatí panovníci typu krále železného a zlatého Přemysla Otakara II. (10. stol.). 8. Přemysl Otakar II. patří k nejznámějším panovníkům vrcholné éry Přemyslovců. Musel tedy žít mnohem později než sv. Václav, který stál u skromných začátků státu. Zároveň žil dříve než Václav III., o kterém víme, že jeho zavražděním v Olomouci Přemyslovci po meči vymřeli (13. stol.). 1. Václav III. je posledním Přemyslovcem. Musí tedy logicky být až v řadě za ostatními Přemyslovci ve výběru. Zároveň předcházel dobu Lucemburků, takže musí stát před panováním Karla IV., což byl nejznámější Lucemburk na českém i říšském trůnu (poč. 14. stol.). 6. Karel IV. jako Lucemburk musel logicky následovat až po posledních Přemyslovcích. Zároveň za jeho vlády ještě v Čechách neprobíhal pokus o reformu církve, který za jeho synů Václava a Zikmunda vyústil v husitské hnutí (pol. 14. stol.). 2. Jan Žižka byl ústředním představitelem husitského hnutí, které velmi komplikovalo život Zikmundovi, synovi Karla IV. Žižkovy aktivity tedy musejí spadat daleko za korunovaci Karla IV. Zároveň musí být zařazen před vládu Jiřího z Poděbrad. Ten jako správce země i jako král přichází až po porážce radikálních husitů v husitských válkách (1. pol. 15. stol.). 7. Jiří z Poděbrad, známý později jako Husitský král či král dvojího lidu, přichází v době po revoluční fázi husitství. Mezi Žižkovým vítězstvím na Vítkově (v tomtéž roce se Jiří narodil) a aktivitami Jiřího z Poděbrad v roli správce či krále vyrostly dvě generace (pol. 15. stol.). C Příbuzenské vztahy 1. Marie je vnučkou, nikoli pravnučkou Karla VI. 2. Karel je švagrem Leopoldovy matky. Je tedy Leopoldovým strýcem. 3. Marie Anna je sestrou Marie Terezie, Františkovy manželky. Je tedy Františkovou švagrovou. 4. Leopold II. byl synem Marie Terezie, a ta byla dcerou Alžběty Brunšvické. Alžběta je tedy jeho babičkou. 5. František Štěpán je otcem Isabelina manžela. Není tedy jejím zetěm, ale tchánem. 6. Karel je manželem Marie Anny. Jestliže ta je jako sestra matky Marie Antoinetty její tetou, je Karel Antoinettiným strýcem. 7. Ludvík si vzal za manželku její dceru. Marie Terezie je tedy jeho tchyní. 8. Marie Antoinetta je dcerou Marie Terezie, což byla sestra Marie Anny. Je to tedy naopak. Marie Anna je tetou Marie Antoinetty. 9. Josef II. byl synem Marie Terezie, a ta byla dcerou Karla VI. Je tedy Karlovým vnukem. D Život v satelitech 1. To bývá velký problém a častá deziluze pro mnohé nově příchozí. Ve městě byli zvyklí na kluby, kina, divadla, kvalitní restaurace. Většina z toho na malých městech či vesnicích chybí, takže za kulturou se musí vyjíždět jinam. 2. Menší obce mají celkově menší nabídku služeb. To se vznikem satelitu většinou nezlepší. Spíše naopak. Existující služby využívá najednou příliš mnoho lidí. Za většinou služeb se tak musí dojíždět do větších obcí v okolí. 3. V místě mnohdy nejsou žádné obchody. Za nákupy se musí dojíždět. 4. Ne vždy vede do obce příměstská hromadná doprava. Do zaměstnání musí lidé jezdit dál, déle a O. Botlík, D. Souček, / 18

6 často vlastním autem. 5. Spíše naopak. Ne vždy vede do obce příměstská hromadná doprava. Do zaměstnání musejí lidé jezdit dál, déle a často vlastním autem. 6. Častý jev. Vznikají často dvě oddělené komunity, starousedlíci a obyvatelé satelitu. Původní obyvatelé mají často pocit, že s rozrůstáním už obec není co bývala, a to nedůvěru k novým obyvatelům prohlubuje. 7. Minimálně vzduch bývá v satelitech čistší. Také do přírody se dostanete rychleji, než je tomu ve velkých městech. 8. Právě služby obvykle chybějí. V menších obcích bývají nabízeny v omezené míře a jsou navíc uzpůsobené na méně obyvatel. E Afghánistán a Francie 1. Z šířky diagramu ve vrcholových partiích, tedy v části, která ukazuje počet starších obyvatel, je zřejmé, že babiček a dědečků je nesrovnatelně více ve Francii. 2. Podíl starších obyvatel je v Afghánistánu velmi malý. Naopak nárůst počtu dětí a mládeže je dynamický. Životní úroveň, a tedy také naděje na dožití se vysokého věku v zemi překotně neroste. Problém stárnutí populace Afghánistánu v příštích letech zdaleka nehrozí. 3. Diagram jasně ukazuje, že prakticky ve všech věkových kategoriích nad 39 let je ve Francii více žen než mužů. 4. V nejbližší budoucnosti se totiž do kategorie let začnou posouvat silné ročníky let, což prvně zmíněnou kategorii výrazně početně posílí. 5. Tento údaj se z diagramu vyčíst nedá. 6. Každé z obou pater v diagramu ukazující počet dětí v kategoriích 0 4 a 5 9 let přesahuje v Afghánistánu 4 miliony (počítáme-li chlapce i dívky), zatímco ve Francii je to očividně méně. 7. Tento údaj se z diagramu vyčíst nedá. Je to číslo vzhledem k celkovému počtu obyvatel v daném věku krajně nepravděpodobné. Rozdíl mezi počtem lidí v kategoriích a není dán úmrtím milionů Francouzů, ale tím, že ročníky spadají svým narozením do doby II. světové války, kdy byla nižší porodnost. Ročníky jsou naopak poválečné, kdy se začalo rodit výrazně více dětí. 8. Spodní část diagramu ukazující zastoupení dětí a mladých lidí do 19 let v Afghánistánu je velmi široká. Směrem k starším ročníkům se rychle zužuje. Ve Francii je tomu naopak. Větší zastoupení než mládež tam mají starší ročníky obyvatel (20 59 let). Celkový podíl dětí na počtu obyvatel je tak v Afghánistánu jasně větší. 9. Z diagramu jasně vyplývá, že Afghánistán převyšuje Francii pouze u počtu dětí do 15 let. Ostatní věkové kategorie jsou mnohem početnější ve Francii. Celkový počet obyvatel Francie je značně vyšší (celková plocha sloupců je mnohem větší). F Středověk/novověk 1. Naopak. Zakládání kolonií přinášelo bohatnutí koloniálních velmocí a celkový růst evropského vlivu na celý svět. 2. Především v Itálii lidé vzhlíželi k politické jednotě a síle někdejší Římské říše. Ta ostře kontrastovala s rozdrobeností pozdně středověké Itálie. Touha po napodobení někdejší velikosti přiváděla mnoho vzdělanců k zájmu o antickou kulturu. Proto se hovoří o renesanci, tedy znovuzrození antiky. 3. Probíhající reformací a vznikem např. luteránských či kalvínských směrů byla náboženská jednota Evropa ukončena. 4. Spíše naopak. S probíhající renesancí byly některé postoje církve zpochybňovány a její vliv v některých oblastech klesal. 5. Osmané dobyli hlavní město Byzantské říše (dříve Východořímské) Konstantinopol v roce Tak o cca tisíc let později zaniká i východní část někdejší Římské říše (tu západní rozvrátili Germáni již v 5. století). 6. Austrálie byla objevena mnohem později, až ve druhé polovině 18. století. 7. Španělé objevili Ameriku a založili tam obrovské koloniální panství. Zisky ze zámoří (stříbro, O. Botlík, D. Souček, / 18

7 zlato, později produkty plantáží) velmi posílily pozici Španělska v Evropě, ze kterého se stala velmoc prvního řádu. 8. Před vynálezem knihtisku se knihy ručně opisovaly v písařských dílnách (tzv. skriptoriích). Jedna kniha vznikala i několik měsíců a jednotlivá díla existovala jen v několika málo opisech. Knihtisk vše změnil. Vytvoření sazby v tiskárně sice bylo nákladné, ale knihy poté vznikaly rychle a mohlo jich být vytištěno velké množství, což jejich cenu srazilo na zlomek ceny původní. G Doba Václava IV. 1. Husitské prostředí zrodilo později okruh jinak naladěných pověstí. Král v nich vystupuje jako spravedlivý panovník, který trestá nepoctivé a pracuje v přestrojení na vinici, aby se osobně přesvědčil o nádenické dřině. 2. Z ukázky nevyplývá, že by šlo doložený fakt. Jde spíše o pomluvu či o mezi lidmi tradovaný příběh, který ale nemá oporu v historických pramenech: O Václavu IV. se už za jeho života vyprávělo všelicos. Přívrženci arcibiskupa Jenštejna a vlivné církevní kruhy jej označovaly za tyrana, který se přátelí s katem, toulá se po jeho boku noční Prahou. 3. Zamýšlel prý také zapálit Prahu jako kdysi Nero Řím. 4. Václav svým založením nebyl politik a plnění státnických povinností jej často unavovalo a rozrušovalo. Protiváhu k politice nalézal ve svých oblíbených činnostech, zejména lovu. 5. Časem tak vznikla pověst, že jeden ze psů zadávil Václavovu první choť Johanu. Výpady proti králi hojně využívaly jeho záliby v alkoholu, cholericky výbušné povahy a prý i zájmu o krásné ženy Zamýšlel prý také zapálit Prahu jako kdysi Nero Řím. 6. Kvalita mince se zhoršovala již ke konci vlády Václavova otce: Již na sklonku panování Karla IV. se nad českým soustátím vznášely nepřehlédnutelné stíny. Ustala kolonizace, zhoršovala se kvalita mince 7. Husitské prostředí zrodilo později okruh jinak naladěných pověstí. Král v nich vystupuje jako spravedlivý panovník 8. Již na sklonku panování Karla IV. se nad českým soustátím vznášely nepřehlédnutelné stíny. Ustala kolonizace, zhoršovala se kvalita mince. Sílící obavy však plně potvrdila až první léta po smrti velkého císaře 9. O Václavu IV. se už za jeho života vyprávělo všelicos. Přívrženci arcibiskupa Jenštejna a vlivné církevní kruhy jej označovaly za tyrana Husitské prostředí zrodilo později okruh jinak naladěných pověstí. Král v nich vystupuje jako spravedlivý panovník H Historické osobnosti 1. Řecký filozof z 5. století př.n.l. Učitel Platónův. 2. Postava z českých bájí. 3. Babička sv. Václava a manželka prvního historicky doloženého Přemyslovce knížete Bořivoje. 4. Historicky doložený bratr sv. Václava a významný český kníže žijící v 10. století. 5. Bájná postava řeckých pověstí o trójské válce. 6. Francký král a císař z přelomu 8. a 9. století. Jeden z nevýznamnějších panovníků raného středověku. 7. Historicky doložený světec z Byzance, který přinesl křesťanství na Velkou Moravu. 8. Bájný zakladatel Říma a (bájný) první římský král. 9. Postava z českých bájí. I Míra gramotnosti 1. Gramotnost má vliv na celkovou úroveň společnosti. Ovlivňuje úroveň policie, soudů a celkovou vymahatelnost práva, a tím i úroveň bezpečnosti a míru kriminality. 2. Vzdělanější obyvatelstvo umožňuje kvalitnější průmysl i služby, které jsou na gramotnosti obyvatel závislé. Tím se celkově zvyšuje efektivita ekonomiky daného státu. V tabulce vidíme, že nejvyšší míru gramotnosti má Dánsko. Z uvedených států je jednoznačně nejbohatší. Naopak vysoká míra negramotnosti zpomaluje rozvoj států a negativně ovlivňuje životní úroveň (Afghánistán). O. Botlík, D. Souček, / 18

8 3. Naopak. Obyvatelé Egypta, kteří většinou umějí číst, si lépe ověří, co jim politická strana na letácích a v tisku slibuje, a při samotném aktu volby lépe poznají, zda do urny vhazují správné volební lístky. Obyvatel Afghánistánu může být kvůli negramotnosti snadněji oklamán. 4. Psané informace se bezesporu lépe šíří v zemi, kde umí víc lidí číst. 5. V Dánsku je sice gramotnost 99 %, ale z toho nevyplývá, že by 1 % dětí nechodilo do školy. Negramotní budou zřejmě rozloženi ve všech generacích dánského obyvatelstva. Navíc i děti, které nechodí do školy a vzdělávají se doma, mohou patřit mezi gramotné. 6. Výroba počítačů je velmi náročná na kvalifikované a vzdělané zaměstnance. Proto Afghánistán nebude vzhledem k vysoké míře negramotnosti těmito výrobci vyhledávaným. J Slovní spojení 1. Báje o Damoklovi, kterému při hostině nad hlavou visí na koňské žíni meč a bere mu veškerou radost z přepychu. 2. Pojem z psychologie vycházející z báje o Oidipovi, který zabil svého otce a oženil se se svou matkou. 3. Pythagoras byl řecký matematik z 6. století př.n.l. 4. Sokrates je historickou, a nikoli bájnou postavou. Byl athénským filozofem, jehož metoda spočívala v neustálém kladení otázek. Jeho žáci měli k poznání přijít skrze otázky a kritické myšlení. 5. Stejný příběh jako Paridův soud. Bohyně se přely o jablko. Připadnout mělo té nejkrásnější. 6. Trójský princ Paris měl rozhodnout, která ze tří bohyň je nejkrásnější. Jeho soud byl nevděčný úkol, neboť ať rozhodne jakkoli, vždy budou dvě bohyně uražené. 7. Patří do starozákonního příběhu. 8. Řecká báje o Tantalovi a jeho utrpení za to, že oklamal bohy, když jim při hostině předložil pokrm uvařený z jeho syna Pelota. Chtěl vyzkoušet jejich vševědoucnost. K Změny v povoláních Takové nástroje, přístroje nebo materiál užívají příslušníci všech povolání. 1. Například internet jako prostředek pro napojení na databázi hledaných automobilů. 2. Například dataprojektor, interaktivní tabuli nebo internet jako zdroj informací. 3. Například digitální diktafon nebo počítač pro psaní a editování textů. 4. Například digitální fotoaparát nebo program pro úpravu fotografií. 5. Například počítač pro psaní a editování textů. 6. Například plastové trubky nebo laserový zaměřovač svislých a vodorovných směrů. 7. Například digitální váhy. 8. Například GPS navigaci. 9. Například digitální tlakoměr. L (Novo)románský kostel 1. Románské stavby nejdou příliš do výšky, věže jsou spíš nižší. 2. Románské stavby jsou jednoduché, mnoho ozdobných prvků je naopak typických pro novorománské stavby. 3. V románské době se neužívala dnešní čeština, malá okna se často nezasklívala. 4. Románské stavby v Čechách bývají jednoduché a nezdobené. 5. U českých románských kostelů jsou malá, úzká okénka velmi častá. 6. V raném středověku ještě nebyly vynalezeny věžní hodiny. 7. Pro české románské kostely jsou kamenné kvádry typické. 8. V románském období se kostely stavěly z kamene, ne z cihel. M Husitské války 1. Naopak jejich vztah ke křesťanství byl velmi hluboký. Jejich hnutí přece vzniklo jako pokus o reformu církve, kterou obviňovali z vlažnosti víry a z povrchnosti. 2. Vojenské umění Jana Žižky, Prokopa Holého a dalších husitských vojevůdců vyvolávalo u O. Botlík, D. Souček, / 18

9 protivníků velké obavy a brzy české bojovníky obklopovala aureola téměř neporazitelnosti. Vztah zahraničí k nim by se dal charakterizovat jako směs nenávisti a obdivu. 3. Nebyli. Husitské hnutí bylo úspěšné jen v rámci českého království. V zahraničí se prosadil pohled na husity jako na kacíře. 4. Žižka nikdy králem nebyl. Byl hejtmanem táboritů a později hradeckých husitů. Králem byl oficiálně Zikmund, kterého ale uznávala jen část katolíků, a svou funkci tak proto prakticky nevykonával. 5. K husitství přešla většina obyvatel, ale přesto v některých krajích udržela katolická církev určité pozice. Především na Moravě. V Čechách hlavně v Plzni a okolí a také na panství Rožmberků v jižních Čechách. 6. Jejich bojové akce provázelo ničení. Dílem šlo o fanatický postup proti nepřátelské katolické církvi a dílem o běžné plenění, které jako součást boje prováděly všechny zúčastněné strany. 7. Jako jedni z prvních v Evropě zapojili palné zbraně do své taktiky (ručnice, tarasnice, houfnice). Byl to účinný postup proti křižákům, kteří setrvávali v rytířském způsobu boje. 8. Vozovou hradbu používali naopak husité. Křižáci byli její účinností nemile překvapeni. 9. Ve většině bitev jich bylo méně než protivníků. Pomáhala jim spíše jejich odhodlanost, pocit, že bojují za pravdu (přecházející mnohdy ve fanatickou víru ve spásu, pokud v boji za pravdu zemřou), také vynalézavost jejich bojové taktiky (vozová hradba, palné zbraně) i kvalita vojevůdců. N Všeobecné gymnázium 1. Všeobecné gymnázium ho nepřipraví na konkrétní povolání a studium trvá dlouho. Pokud si přeje co nejdřív pracovat, může začít už po skončení povinné školní docházky v okamžiku, kdy dosáhne věku 15 let. 2. Studium na gymnáziu je náročné a nabízí i rozšířené možnosti (spolupráci s vysokou školou, s vědeckými pracovišti a podobně), takže je vhodné pro žáka, který má vynikající prospěch a chce svoje studijní schopnosti náležitě využít. 3. Vzdělání na gymnáziu je všeobecné a není praktické. Pro získání praxe je vhodnější učiliště či střední odborná škola. 4. Na všeobecném gymnáziu nejsou zvlášť podporovány sportovní dovednosti, vhodnější by bylo například sportovní lyceum nebo jiná specializovaná škola. 5. Na všeobecném gymnáziu není zvlášť podporována hra na hudební nástroj, vhodnější by byla konzervatoř. 6. Na gymnáziu se vyučuje chemie i fyzika. 7. Nevalný prospěch je spíše problémem, studium na gymnáziu je náročné. 8. Všeobecné střední vzdělání z gymnázia je určené hlavně studentům, kteří si svůj obor vyberou a studují později na vysoké škole. O Jak se stát starostou? Starostu obce volí podle zákona o obcích obecní zastupitelstvo z řad svých členů. Starosta musí být občanem ČR. P u nás 1. Všechna média (tisk, rozhlas, televize aj.) i nakladatelství byla v rukou státu, a tedy řízená KSČ. Režim pomocí cenzury zajišťoval, že budou prezentována pouze jemu loajální příspěvky či umělecká díla. Kdokoli by tvořil či psal mimo představy cenzorů, nejen, že jeho dílo nebude zveřejněno, ale riskuje i postih. 2. Přídělová ekonomika spadá do doby těsně po válce a potom ještě do doby počátku režimu na přelomu 40. a 50. let. Později se režim přece jen ekonomicky částečně stabilizoval a přídělový systém mohl být ukončen. 3. Nezaměstnaní oficiálně neexistovali. Lidé museli mít zaměstnání (razítko od zaměstnavatele v občanském průkazu), jinak jim hrozilo trestní stíhání za příživnictví. Ideologicky se tento stav vysvětloval tak, že režim důsledně zajišťuje právo na práci, ve skutečnosti šlo o snahu o absolutní O. Botlík, D. Souček, / 18

10 kontrolu společnosti. Zkrátka, když jsou všechny podniky v rukou státu, má stát možnost každému zaměstnanci například zvyšovat či snižovat plat, a tím jej trestat či odměňovat za loajalitu. Navíc má o každém dobrý přehled. 4. Při přijímání ke studiu hrály velkou roli posudky, které byly na uchazeče vypracovávány (třídním učitelem, zaměstnavatelem atd.). Uváděn byl nejen rodinný původ, ale i politická angažovanost rodičů (jsou, či nejsou v KSČ ) atd. 5. Cestování za hranice bylo velmi komplikované a pro většinu lidí možné jen do komunistických zemí. Při cestě mimo vybrané socialistické státy lidé potřebovali k pasu ještě tzv. výjezdní doložku. Šlo o jakési povolení, které bylo velmi komplikované získat a pro většinu lidí to bylo téměř nemožné. 6. Politických vězňů bylo mnoho i během 80. let. Poslední političtí vězni byli propuštěni až několik dnů po 17. listopadu 1989 (například Ivan Martin Jirous, přezdívaný Magor). 7. Soukromé podnikání bylo nepřípustné. Podle ideologie marxismu mají tzv. výrobní prostředky patřit lidu. To zní hezky, ale ve skutečnosti to znamenalo, že továrny, živnosti, obchody i venkovské statky ukradl stát občanům a z majitelů se stali zaměstnanci. (V lepším případě. Také mohli být kriminalizováni.) 8. Projevy nesouhlasu s režimem byly velmi tvrdě trestány. Za svobodně projevený názor sice komunistické soudy mnohdy nemohly provinilce trestat přímo, ale hojně například využívaly velmi široce pojatého výkladu paragrafu o výtržnictví. Na základě tohoto paragrafu člověk mohl být odsouzen prakticky za cokoli. 4B Přírodovědný základ A Který je Madrid? Madrid je jediným městem v tabulce, které leží na západ od nultého poledníku. Jeho zeměpisná délka má tedy hodnotu 04º01' z.d. Řádky tabulky odpovídají následujícím městům: 1. Jakarta 2. Madrid 3. Marseille 4. Záhřeb 5. Innsbruck B Povodí větší než má Sázava Povodí určité řeky je oblast, ze které všechna voda odtéká do této řeky. Povodí Sázavy má rozlohu km Povodí Moravy je větší než 20 tis. km Povodí Berounky má rozlohu km Sázava se vlévá do Vltavy a ta se vlévá do Labe. Povodí Sázavy tedy nemůže být menší než povodí Labe. To ale odvádí vodu mj. z velkých území v Německu, a je proto větší než povodí Sázavy. 4. Sázava se do Vltavy vlévá, celé povodí Sázavy je proto součástí povodí Vltavy. Ta ale odvádí vodu například také z oblastí ležících na opačné straně než Sázava, a musí mít proto větší povodí. 5. Povodí Ohře má rozlohu km 2. C Délka cesty úhoře km je 2,5 délka rovníku km je opravdu moc, úhoři by zřejmě skončili někde u Asie, takže by se jim vyplatilo plout kratší cestou na druhou stranu km je moc, je to téměř poloviční délka rovníku. Ze Sargasového moře by mohli úhoři plout ještě podél břehu Jižní Ameriky a dostali by se zhruba na její jižní cíp km odpovídá zhruba vzdálenosti, kterou musí kvůli rozmnožování úhoři absolvovat km je málo, je to cesta po Labi do Hamburku, a pak po moři, úhoři by dopluli mořem O. Botlík, D. Souček, / 18

11 kousek za Portugalsko km je málo, je to zhruba cesta Praha Hamburk kanál La Manche. D Tvrzení o Evropě 1. Například Stockholm, Kodaň nebo Helsinki. 2. Například Česko, Slovensko, Německo, Rakousko, 3. Ano, Polsko má rozlohu asi 313 tis. km 2, zatímco Česko jen 79 tis. km2. Rozloha Polska je tedy téměř čtyřikrát větší. 4. Ano, řeka Morava pramenící pod vrcholem Kralického sněžníku je přítokem Dunaje. Její povodí na území Čeké republiky má rozlohu větší než 20 tis. km Ne, Sardinie je součástí Itálie. 6. Ano, na mapě je to vidět velmi názorně. 7. Ne, Řecko u Černého moře neleží. 8. Ano, Pyreneje se táhnou od atlantického pobřeží až ke Středozemnímu moři. E Který profil krajiny? 1. pravý vrchol musí být nižší 2. pravý vrchol musí být nižší 3. sráz napravo od pravého vrcholu musí být hlubší než sráz nalevo od něho 4. pravý vrchol musí být nižší 5. pravý vrchol musí být nižší 6. správný profil F Kde žl. zimnice nehrozí? 1. Finsko je stát v Evropě, žlutá zimnice se zde nevyskytuje. 2. Aljaška je největší stát USA, leží tedy v Severní Americe, žlutá zimnice se zde nevyskytuje. 3. Kongo je stát ve střední Africe, kde se můžete se žlutou zimnicí potkat. 4. Keňa je stát ve východní Africe, kde se můžete se žlutou zimnicí potkat. 5. Rusko je stát Evropy a Asie, žlutá zimnice se zde nevyskytuje. 6. Thajsko je stát jihovýchodní Asie, žlutá zimnice se zde nevyskytuje. 7. Brazílie je největší stát Jižní Ameriky, kde se můžete se žlutou zimnicí potkat. 8. Španělsko je stát v Evropě, žlutá zimnice se zde nevyskytuje. 9. Kolumbie je stát v Jižní Americe, kde se můžete se žlutou zimnicí potkat. G Co to může být? 1. může mít hmotnost 20 g, projít škvírou i plavat ve vodě (například tenká polystyrenová deska) 2. neprojde škvírou 3. neprojde škvírou 4. má hmotnost výrazně menší než 20 g 5. neplave ve vodě 6. neplave ve vodě 7. může mít hmotnost 20 g, plave ve vodě a projde škvírou 8. neprojde škvírou H Černý kořen 1. Kopřiva má květy zelené, nemá přízemní růžici listů, plod není opatřen padáčkem a z kořene nevytéká mléko. 2. Mrkev má květy bílé, plody nemají padáčky a z kořene nevytéká mléko. 3. Violka má květy fialové, plody nemají padáčky a z kořene nevytéká mléko. 4. Pampeliška má přízemní růžici listů, květní úbory jsou žluté, nažky jsou opatřeny padáčky a z kořene vytéká mléko. 5. Mák má červené květy, plod není opatřen padáčkem. 6. Kosatec nemá přízemní růžici listů, plod nemá padáček a z kořene nevytéká mléko. 7. Zvonek má květy modré, plod není opatřen padáčkem. O. Botlík, D. Souček, / 18

12 8. Jetel nemá přízemní růžici listů, úbory jsou bílé, plod není opatřen padáčkem a z rostliny nevytéká mléko. I Průměrná rychlost Od 10:00 do 14:00 (tj. za 4 hodiny) urazil cyklista dráhu = 60 km. Za jednu hodinu tedy urazil v průměru 15 km. Jeho průměrná rychlost proto činila 15 km/h. J Co potřebuje znát? 1. Silné srážky se vyskytují jen občas. Pokud jsou škody, které při nedokonalém odvodnění vzniknou minimální, investice do velmi kapacitního potrubí se nevyplatí. Naopak, hrozí-li např. vyplavení skladů supermarketu, je třeba toto riziko snížit (volbou kapacitnějšího potrubí) i za cenu větších investičních nákladů. 2. Orientace supermarketu vůči slunci nemá přímý vliv na povrchový odtok dešťové vody. Teoreticky by mohla mít nepatrný vliv na výpar vody (který je intenzitou slunečního svitu ovlivněn). To může být pro projektanta významné ovšem pouze tehdy, řeší-li, jak s dešťovou vodou nakládat přímo na místě, např. vystavěním retenční nádrže, ze které se část zadržované vody odpaří. V našem případě je ovšem dešťová voda do potrubí odváděna okamžitě, orientace supermarketu vůči slunci tak opravdu nemá na odtok žádný vliv. 3. Množství lidí návštěvníků supermarketu nemá vliv na charakter povodí. 4. Veškerý déšť, který dopadne, na auta steče na povrch parkoviště. To, jestli jsou, nebo nejsou na parkovišti auta, proto nijak nemění charakter povodí, a tudíž ani neovlivňuje odtok. 5. Znečištění vody nemá vliv na kapacitu potrubí. Rozpustné látky (např. sůl na údržbu parkoviště) průtok v potrubí nijak neovlivní, případné větší splaveniny (kartony, kusy dřeva, štěrk) se do potrubí vůbec nedostanou, neboť se zachytí v sítech kanalizačních vpustí. 6. Sklon potrubí ovlivňuje rychlost proudění odváděné vody, a má tak vliv na kapacitu potrubí. Vodorovné potrubí bude vodu odvádět jistě pomaleji než potrubí o vhodném sklonu. Sklon potrubí proto hraje roli i při volbě průměru. 7. Na rozdíl od střechy supermarketu či asfaltového parkoviště se na zatravněných plochách část dešťové vody vsákne. Voda, která se vsákne, není odváděna potrubím. 8. Odtok z povodí je přímo úměrný jeho ploše. 9. Vyšší srážkové úhrny vyvolávají také větší odtoky z povodí. Podzimní mrholení tak jistě zatíží odvodňovací potrubí méně než silný letní přívalový déšť. K K čemu potřebuje vápník? 1. Plži se nekrmí sladkostmi. 2. Plži nemají kosti. 3. Plž chovaný v zajetí se nemusí ukrývat před nepřízní počasí. 4. Sépiová kost není nutná k pohybu, plž se může plazit po teráriu. 5. Ulita roste a pro její výstavbu je nutný přísun vápenatých sloučenin. 6. Plži nemají klasické zuby a nemusí si je obrušovat. L Co se měřilo v lotech? V návodu se uvádí množství použitých látek, lot musí být tedy jednotka, kterou se měří množství. Z uvedených veličin pouze hmotnost popisuje množství látky. Proto by lot mohl být jednotkou hmotnosti. M Buněčné dýchání rostlin Buněčné dýchání rostlin probíhá 1. ve všech orgánech rostlin, tedy i ve stonku. 2. po celých 24 hodin, nezávisle na tom, zda je světlo či tma. 3. ve všech buňkách i ve všech jejich orgánech. 4. ve všech buňkách rostlin. Jen v zelených buňkách probíhá fotosyntéza. 5. vždy i ve tmě. 6. ve všech buňkách, nikoliv jen v zelených (jen tam probíhá fotosyntéza), po celých 24 hodin. O. Botlík, D. Souček, / 18

13 7. ve všech orgánech rostlin, nikoli jen v květech a plodech. 8. skutečně na světle i ve tmě ve všech buňkách rostliny. 9. ve všech buňkách nezávisle na tom, zda obsahují chloroplasty. N Kolik vody dolít? Protože se kapr běžně vznáší pod hladinou, musí být střední hustota jeho těla velmi blízká hustotě vody 1 kg/dm 3 (kapr reguluje střední hustotu svého těla podle hloubky, a tedy míry stlačení svého těla, pomocí tzv. plovacího měchýře). Tříkilogramový kapr má proto objem 3 dm 3. Do vany bez kapra je nutno přilít tolik vody, kolik odpovídá objemu kapra, tedy 3 litry. O Rajčata a genetika 1. Rajče netvoří hlízy k přezimování, tato vlastnost je dána geneticky a nelze ji změnit zvláštní péčí o rostlinu. 2. Přesný barevný odstín listů závisí mj. na množství světla a na použitém hnojivu. 3. Přítomnost semen je dána geneticky. Rajčata budou obsahovat semena v závislosti na odrůdě, nikoli podle toho, zda se o ně paní Jarmila dobře stará. 4. Jedovatost rostliny je dána geneticky. Zralá rajčata budou jedlá i v případě, že se o ně bude paní Jarmila špatně starat. 5. Počet plodů závisí na výživě rostliny, dobrém stavu květů, přítomnosti škůdců atd. 6. Velikost plodů je možné ovlivnit množstvím hnojiva a vody. 7. Výšku rostliny ovlivní množství světla, vody a hnojiva. 8. Kvetení rostliny je ovlivněno například světelnými a tepelnými podmínkami. 9. Počet listů závisí na množství světla a živin, přítomnosti škůdců či na mechanickém poškození. P Šlechtění prasete Šlechtěním lze u plemene podpořit každou z uvedených vlastností. 1. Tvar uší různých plemen se navzájem liší. 2. Masná plemena jsou šlechtěna na vyšší rychlost růstu. 3. Šlechtěním lze získat plemena s vyšší odolností proti chorobám. 4. Pro chov v náročnějších podmínkách jsou vyšlechtěna plemena odolná proti chladu. 5. Masná plemena prasat jsou samozřejmě šlechtěna také na vyšší kvalitu masa. 6. Chovná prasata jsou vyšlechtěna na vyšší počet mláďat rychlejší rozmnožování. 7. Masná plemena prasat jsou šlechtěna na větší velikost než prase divoké nebo okrasná prasata. 8. Prase divoké a naše běžná plemena prasete domácího se liší barvou srsti. 5B Anglický jazyk Kvůli zjednodušení předpokládáme v následujících českých odůvodněních, že kdykoli je někdo oslovován you, pak mu mluvčí tyká. Například otázku Do you know where Steve is? tedy překládáme jako Víš, kde je Steve?, i když úplně stejná anglická otázka může v češtině znamenat také Víte, kde je Steve?, a to s tím, že se mluvčí obrací buď na jednotlivce, kterému vyká, anebo dokonce na skupinu osob bez ohledu na to, zda jim tyká nebo vyká. Podobné zjednodušení volíme též při překladech vět, v nichž se vyskytují výrazy your, yours ap. A Užití členu 1. Správně by bylo: She wants to send a letter to her aunt. 2. Správně by bylo: Tina has got an envelope in her hand. 3. Správně by bylo: It's the hottest day of this week. 4. Správně. 5. Správně by bylo: The sun is shining. 6. Správně by bylo: But today she isn't at home. 7. Správně by bylo: Tina usually watches TV at this time. 8. Správně. O. Botlík, D. Souček, / 18

14 B Přibývání informací 1. Náš soused má nové auto. My máme také nové auto. Naše auta mají stejnou barvu. 2. Moje babička má dnes sedmdesáté narozeniny. Je to maminka mého táty. Narodila se před sedmdesáti lety. 3. Jane sedí na gauči. Sleduje v televizi film. Je to stará komedie. 4. Moje sestry se jmenují Irene a Cindy. Cindy je starší než Irene. Nemám žádného bratra. 5. Mám 20 kuliček. Pete má 30 kuliček. Mám méně kuliček než Pete. 6. Moje sestra Wendy ráda tancuje. Je dobrá tanečnice. Má také ráda moderní hudbu. 7. Můj bratr Steve je velmi vysoký. Můj bratr Dave je také velmi vysoký. Steve je větší než Dave. C Co je na obrázcích? 1. Na obrázku A je méně zvířat. 2. Na obrázku A je více lidí. 3. Mezi obrázky jsou nějaké rozdíly. 4. Oba obrázky ukazují totéž místo. 5. Slunce je na obou obrázcích za horami. 6. Na každém obrázku je jiný počet stromů. 7. Ptáci létají výš na obrázku A. 8. Ani na jednom obrázku nejsou žádní lidé. D Jaké může být jídlo? 1. slané 2. sladké 3. dietní 4. vegetariánské 5. čínské 6. vynikající 7. pálivé 8. chutné E Nechutná mi čaj 1. Správně by bylo například: I really don't like herbal tea. 2. Správně by bylo: I don't like herbal tea. 3. Nemám rád(a) žádný bylinkový čaj. 4. Nemám rád(a ) bylinkový čaj. 5. Správně by bylo: I don't like herbal tea (v položce je dvojí zápor). 6. Správně by bylo: I don't like herbal tea. 7. Nenávidím bylinkový čaj. 8. Bylinkový čaj mě nemá rád. 9. Ne-nenávidím bylinkový čaj. F Rýmy s late 1. [rajd] 2. [dejt] 3. [wejt] 4. [plejt] 5. [čoklit] 6. [lajt] 7. [grejt] 8. [strejt] 9. [ejt] O. Botlík, D. Souček, / 18

15 G Špatné rady 1. Necvič denně. 2. Nikdy nehraj v kapele. 3. Často poslouchej dobré kytaristy. 4. Požádej rodiče, aby ti koupili velmi dobrou kytaru. 5. Najdi si dobrého učitele. 6. Prodej kytaru. 7. Choď do hudební školy. 8. Cvič jen výjimečně. H Logická odpověď Jaký je tvůj oblíbený sport? 1. Vůbec se nedívám na televizi. 2. Mám rád volejbal a floorbal, ale můj oblíbený sport je softball. 3. Miluju horolezectví. 4. Mám rád vaření. 5. Mám moc rád všechny zimní sporty, obzvlášť lyžování. 6. Tvůj oblíbený sport je lyžování. 7. Nemám rád jezdectví nebo boxování. 8. Nemám rád žádný sport. Myslím, že jsou nudné, vyčerpávající a mohou být i nebezpečné. I Počet kuliček Dostal dvacet kuliček. V první hře jich sedm vyhrál ( = 27). Ve druhé prohrál třetinu kuliček (1/3 z 27 = 9, 27 9 = 18). Cestou domů našel dvě kuličky a jednu daroval své kamarádce ( = 19). Nakonec měl 19 kuliček. J Názvy měsíců psaní 1. Správně by bylo: December. 2. Správně by bylo: November. 3. září September 4. Správně by bylo: August. 5. Správně by bylo: July. 6. květen May 7. Správně by bylo: March. 8. Správně by bylo: February. 9. Správně by bylo: January. K Rozhovor dvou osob 3. Hi James, how are you? 5. Not bad, thanks. 1. And how is your brother? 7. He is very happy now. He has started to do art. 8. Does he paint? 2. No, he makes objects from dried fruit. 4. That's interesting. Can I see them somewhere? 6. Yes, he's going to have an exhibition next month. 6B Ekonomické dovednosti A Soběstačný na Šumavě? 1. Telefon si nejspíš sám nevyrobí, natožpak spojení s tím, komu by telefonoval. 2. Pečení chleba může zvládnout (mouku si může umlít, ). 3. Postavit přístřešek ovcím není úplně jednoduché, ale může to vládnout i jednotlivec bez nářadí. O. Botlík, D. Souček, / 18

16 4. Notebook si nejspíš sám nevyrobí. 5. Výroba svíčky je jednoduchá (z ovčího loje, knot může být třeba z rostlinných vláken či vlny) a svítit svíčkou si může taky bez pomoci. 6. Kolo si nejspíš sám nevyrobí. 7. Když bude zdravý, může i bez pomoci ostatních pást ovce. 8. Zkoumat přírodu může i úplný poustevník. B DrsneUvery.cz Novákovi tedy zaplatí šest pětin vypůjčené částky. korun = 324. Novákovi zaplatí 324 tisíc C Ceny v restauraci 1. Na pití mohou restaurace vydělávat zrovna tak jako na jídle a taky to většinou dělají. 2. Z hlediska daní jde o tytéž potraviny, jaké nakupují běžní spotřebitelé. Naopak, je-li restaurace plátcem DPH, jsou pro ni potraviny nakupované ve velkoobchodě naopak levnější. 3. Naopak, díky tomu, že restaurace nakupují ve velkém, mohou dosáhnout na různé množstevní slevy, nakupovat z velkoskladů nebo dokonce přímo u producentů potravin. 4. Obecně za služby platíme proto, že něco neumíme, nebo si chceme ušetřit čas a starosti. Obchodníci pracující v odvětví služeb toho samozřejmě využívají. 5. Doprava jídla určitě stojí nějaké peníze (benzín, opotřebování auta, čas, který dopravou stráví zaměstnanec podniku či externí závozník). 6. Nájem za prostory je dalším výdajem, který je třeba z tržeb uhradit. 7. Jídla, která se prodávají v běžných restauracích, není většinou problém uvařit si doma ve stejné, nebo dokonce vyšší kvalitě. Vybrané restaurace určitě nabízejí i speciality, které dokáže doma připravit málokdo. (Ovšem jejich kuchaři by tato jídla nejspíš uměli uvařit zrovna tak dobře i u sebe doma.) 8. Jak kuchař, tak číšníci jsou zaměstnanci podniku a je třeba je zaplatit. A restaurace vydělává právě na jídle a pití. 9. Majitel restaurace je podnikatel jako každý jiný a snaží se maximalizovat zisk. D Využití počítačů Ve všech uvedených oblastech se dnes počítače běžně používají, a to i u nás. 1. Digitální snímky se například velmi snadno upravují a archivují. 2. Například na větších letištích je dnes takový provoz, že ho z větší části musejí řídit počítače, protože jsou-li správně naprogramovány pracují bez chyb. 3. Je to obdoba textových editorů. Kvalitní notové editory však také zpravidla umožňují záznam přehrát, a to i se zvukem různých nástrojů. 4. Základem jsou textové editory, jako je například Word nebo OpenOffice. 5. Projekční systémy umožňují jak vytváření pohledů z různých úhlů, tak různé navazující výpočty (například spotřebu materiálů). Především však dovolují snadnou změnu návrhů. 6. Dnešní účetní už si práci bez účetních systémů vůbec nedovedou představit. 7. Software pro animování existuje jak ve 2D, tak ve 3D (animace v prostoru). 8. Jde například o počítačovou tomografii a další zobrazovací metody, ale také o řadu laboratorních přístrojů. 9. Katalog knih vedený na počítači umožňuje mj. rychlejší hledání podle mnohem více hledisek (třeba i podle roku vydání, nakladatelství, jazyka) na rozdíl od katalogových lístků. E Na čem neušetří? 1. Nezaplacením zálohy na elektřinu by Kubíkovi riskovali, že budou odpojeni od elektrické energie. Jde o výdaj, který lze částečně ovlivňovat jen v dlouhodobém měřítku (úsporami energie, změnou dodavatele, atp.) 2. Práce na rozešitých šatech již nebude možné zastavit a šaty bude nutné zaplatit. O. Botlík, D. Souček, / 18

17 3. Večeřet se dá i doma a je to výrazně levnější. 4. Paní Kubíková se musí do práce dostat. Výpadek jejího příjmu by rodinu pravděpodobně zasáhl výrazně citelněji než rozbité auto. 5. Školné představuje dlouhodobý výdaj. Kubíkovi určitě nebudou chtít kvůli splácení půjčky ohrozit studium svého syna. 6. Lístky na fotbal představují jednorázový výdaj. Je sice mrzuté nejít na zápasy, na které se pan Kubík tak těšil, ale omezení tohoto výdaje určitě nebude mít pro Kubíkovy dlouhodobé následky. 7. Splácení auta nelze odkládat ani tehdy, je-li auto v opravě. Nesplacení dluhu by mohlo vést i k zabavení automobilu, nebo dokonce exekuci jiného rodinného majetku. 8. Vánoční dárky představují jednorázový výdaj. Jde navíc většinou o věci, které příslušníci rodiny nutně nepotřebují mají spíš potěšit. 9. Vypovědět nájemní smlouvu trvá delší dobu. Navíc najít narychlo náhradou jiné, levnější bydlení není určitě jednoduché. F Sklizeň jablek 1. Česáče sice potěšíš, ale nebudou mít žádnou motivaci pracovat rychleji. 2. Sice se možná podaří sklidit úrodu trochu dříve, ale česáči budou pracovat pomalu, neopatrně. Zanedbáš i další povinnosti, které jsou pro úspěch důležité (prodej, řešení nečekaných situací apod.). 3. Víc česáčů sklidí úrodu dříve a nebudou ani tak unavení jako nyní s jablky budou zacházet opatrně. 4. Natlučená jablka se dají prodat jen velmi levně na mošt na tom bys vydělal možná ještě méně, než při zpoždění. 5. Kdyby stejný počet česáčů pracoval déle, unavili by se, nebyli by výkonní a přestali by zacházet s jablky opatrně. 6. Kdyby stejný počet česáčů pracoval déle, unavili by se, nebyli by výkonní a přestali by zacházet s jablky opatrně. 7. Samotným zvýšením hodinových odměn nezačnou česáči pracovat rychleji. G Podíleli se na tužce 1. Z masa prasat a krav vaří kuchařky jídlo pro dělníky. 2. Elektřina vyrobená z uhlí pohání stroje v továrně. 3. Například zasklíval okna v kancelářích továrny nebo v domech, kde bydlí dělníci. 4. Většina podnikatelů pracuje s tzv. provozními úvěry: nakoupí za půjčené peníze například suroviny, až prodají výrobky, peníze vrátí a znovu si půjčí na suroviny. 5. Dohlížel v lese na stromy z jejich dřeva byla tužka vyrobena. 6. Léčil lidi, kteří se na výrobě tužky podíleli a onemocněli. 7. Připravoval například pracovní smlouvy dělníků v továrně. 8. Převážel kmeny stromů na pilu. H Cena směsi Kdyby zákazník nakoupil po jednom kilogramu od každého druhu ořechů, získal by 3 kg směsi ořechů, ve které by mohl ořechy rovnoměrně namíchat stejně, jako jsou namíchány ve směsi, která se prodává. Za ořechy by zaplatil celkem 220 Kč Kč Kč = 690 Kč. Jeden kilogram směsi stojí třetinu této ceny, tedy 230 Kč. I Důsledky zavedení internetu 1. Například zřízení e-shopu, navrhování webových stránek nebo inzerce. 2. Ano, internet zpřístupnil lidem nepřeberné množství pravých anglických textů i spoustu mluveného slova. 3. Například na Facebooku, nebo prostřednictvím blogů, které čtou lidé s podobnými zájmy. 4. Naopak, existuje více elektronických záznamů jejich činností, k nimž se může nelegálně dostat neoprávněná osoba. Anebo je mohou dokonce využívat obchodníci, kteří by je dříve získávali O. Botlík, D. Souček, / 18

18 v použitelné podobě jen velmi obtížně (například ve všech tzv. e-shopech, kde má člověk trvalý účet, mu mohou například nabízet nové zboží na základě toho, co si koupil dříve). 5. Ano, y jsou zadarmo a dorazí do adresátovy schránky velmi rychle. Ten si navíc může přečíst, ať je kdekoli (má-li tam přístup k internetu). 6. Naopak, prostřednictvím internetu má mnoho profesí dálkový přístup k datům svých klientů. Hodně lidí také může svou práci prostřednictvím internetu odevzdávat. Mohou také po internetu komunikovat se spolupracovníky, klienty i šéfy. 7. Ano, například stahování autorských děl (hudby, filmů) nebo krádeže osobních dat (například zákaznických). 8. Pro každého, kdo má přístup k počítači, jsou dnes díky internetu informace dostupnější než dříve. J Cesta k pračce 1. Jde o výdaje. 2. Znamená vyšší výdaje (oblečení, pleny, později i strava) a také méně volného času, který by rodiče mohli věnovat vydělávání peněz. 3. Ty naopak cestu usnadňují. 4. Znamená, že místo mzdy bude dostávat jen nižší nemocenskou (je-li zaměstnanec). Je-li podnikatel, bude odvádět nižší výkon, a tudíž nejspíš bude mít i nižší příjmy z podnikání. 5. Znamená nižší čisté příjmy. 6. Znamená vyšší výdaj za topení. O. Botlík, D. Souček, / 18

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST DĚJEPIS 7. SVOBODOVÁ Mezipředmětové vztahy Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Popíše podstatné změny v Evropě v důsledku příchodu nových

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Na obrázku jsou čtyři červené

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Železná trubka o délce 3 metry

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Zrod nové Evropy. Stěhování národů. Germáni. Franská říše. Byzantská říše Seznámení s učebnicí. Práce s učebnicí a mapou. Popíše rozdělení Evropy po rozpadu Západořímské říše a způsob života barbarských

Více

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden)

Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Tematický plán pro 7. ročník Dějepis (dotace 2 vyuč. hod./týden) Témata rozložená do jednotlivých měsíců školního roku MĚSÍC září říjen listopad prosinec TÉMATA Počátek středověku a vznik prvních evropských

Více

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU

OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU OPAKOVÁNÍ 7. ROČNÍKU 1. Francká a Byzantská říše: Justinián I. kopule 1453 miniatury latina Chlodvík 2. Islám: bůh vyznavač islámu 3. Slované: Přiřaď k jednotlivým státům, zda se jedná o Slovany východní,

Více

MATEMATIKA. 3 hmotnosti nákupu a 2 kg. Kolik kilogramů. Nákup vážil 5. vážil celý nákup? (A) 4,25 kg (B) 4,5 kg (C) 5 kg (D) 5,25 kg 6.

MATEMATIKA. 3 hmotnosti nákupu a 2 kg. Kolik kilogramů. Nákup vážil 5. vážil celý nákup? (A) 4,25 kg (B) 4,5 kg (C) 5 kg (D) 5,25 kg 6. MATEMATIKA 9. třída. Nechť M je součet druhých mocnin prvních tří přirozených čísel a N součet těchto tří přirozených čísel. Které z následujících tvrzení je pravdivé? (A) M + N = 7 (B) M = 4N (C) M N

Více

Domácí rozpočet Příjmy a výdaje

Domácí rozpočet Příjmy a výdaje Domácí rozpočet Příjmy a výdaje HOR_62_INOVACE_8.ZSV.9 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 16. 11. 2012 Základy společenský věd 8. ročník; Domácí rozpočet. Příjmy a výdaje 1 Výukový materiál je připraven

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje.

1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. 1. Jak probíhá FOTOSYNTÉZA? Do šipek doplň látky, které rostlina při fotosyntéze přijímá a které uvolňuje. I. 2. Doplň: HOUBY Nepatří mezi ani tvoří samostatnou skupinu živých. Živiny čerpají z. Houby

Více

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky

Zvláštní průzkum Eurobarometer 386. Evropané a jazyky Zvláštní průzkum Eurobarometer 386 Evropané a jazyky SHRNUTÍ Nejrozšířenějším mateřským jazykem mezi obyvateli EU je němčina (16 %), následuje italština a angličtina (obě 13 %), francouzština (12 %) a

Více

Poměry a úměrnosti. Poměr dvou čísel je matematický zápis a : b, ve kterém a,b jsou nezáporná, nejčastěji přirozená čísla, symbol : čteme ku

Poměry a úměrnosti. Poměr dvou čísel je matematický zápis a : b, ve kterém a,b jsou nezáporná, nejčastěji přirozená čísla, symbol : čteme ku Poměry a úměrnosti Poměr dvou čísel je matematický zápis a : b, ve kterém a,b jsou nezáporná, nejčastěji přirozená čísla, symbol : čteme ku S poměrem lze pracovat jako se zlomkem a : b = a b porovnávat,

Více

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa

VY_12_INOVACE_88. Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa VY_12_INOVACE_88 Pro žáky 7. ročníku ZŠ Člověk a společnost Dějepis Křesťanství a středověká Evropa Leden 2012 Mgr. Regina Kokešová Slouží k prezentaci nového učiva Doplnění informací v učebnici z jiných

Více

Národní hrdost (pracovní list)

Národní hrdost (pracovní list) Základní škola a Mateřská škola Dolní Hbity, okres Příbram 6. ročník Národní hrdost (pracovní list) Mgr. Jana Vršecká VY_32_INOVACE_VO.Vr.20-1 - Popis Předmět: Výchova k občanství Stupeň vzdělávání: druhý

Více

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá

Přehled učiva. M Matematika. Čj Český jazyk. Prv Prvouka. 1. ročník. Anglický jazyk. l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá Přehled učiva 1. ročník l číselná řada 1-5, opakování tvarů v řadě Velká Dobrá l číselná řada 1-10, sčítání do 10, geometrické tvary Doksy l číselná řada 1-10, sčítání do 20 bez přechodu 10, slovní úloha

Více

MATEMATIKA 9. TŘÍDA. 0,5 b. Umocnění výrazu (x 2) 2 : 3 hmotnosti nákupu a 2 kg. Kolik kilogramů. Nákup vážil 5

MATEMATIKA 9. TŘÍDA. 0,5 b. Umocnění výrazu (x 2) 2 : 3 hmotnosti nákupu a 2 kg. Kolik kilogramů. Nákup vážil 5 MATEMATIKA 9. TŘÍDA 1. Nechť M je součet druhých mocnin prvních tří přirozených čísel a N součet těchto tří přirozených čísel. Které z následujících tvrzení je pravdivé? (A) M + N = 17 (B) M = 4N (C) M

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Test obecné finanční gramotnosti

Test obecné finanční gramotnosti Test obecné finanční gramotnosti Finanční inteligence je něco, co se ve škole nenaučíte. A přitom je to obor stejně důležitý ne-li důležitější než algebra v matematice nebo historie literatury v češtině.

Více

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu:

Test žáka. Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2. Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA. Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Test žáka Zdroj testu: Celoplošná zkouška 2 Školní rok 2012/2013 MATEMATIKA Jméno: Třída: Škola: Termín provedení testu: Datum vytvoření: 14. 10. 2013 Obtížnost 1 Úloha 1 Trojúhelník má jeden úhel tupý,

Více

Vývoj ekologického zemědělství ve světě

Vývoj ekologického zemědělství ve světě Vývoj ekologického zemědělství ve světě Ekologické zemědělství se ve světě stále více rozšiřuje a výměra ekologicky obhospodařovaných ploch ve světě každoročně narůstá. Ke konci roku 2013 (dle pravidelného

Více

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne!

Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Sylabus 1.stupeň 2.třída Lekce 1 Co je to? Kolik to stojí? Jak se jmenujete? Jmenuju se.. Poslech CD 01 Děkuju.-Prosím. Pozdravy : Ahoj! Nazdar! Dobrý den! Dobrou noc! Dobré ráno! Dobré odpoledne! Zájmena

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 OBJEVNÉ PLAVBY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_09 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav Finger

Více

PS 2 - LEKCE 1. Lekce: 1.1 Přítomný čas prostý - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já bydlím na farmě.

PS 2 - LEKCE 1. Lekce: 1.1 Přítomný čas prostý - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já bydlím na farmě. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Přítomný čas prostý - oznamovací věty Cvičení: Já bydlím na farmě. I live on a farm. Já bydlím

Více

Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list

Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list Rodina - příbuzenské vztahy Metodický list aktivační cvičení - cvičný test práce s tabulí a sešitem - příbuzenské svazky pokrevní nebo manželské, diagram příbuznosti práce s tabulí - pokrevní příbuznost

Více

2.5.28 Procenta okolo nás I

2.5.28 Procenta okolo nás I 2.5.28 Procenta okolo nás I Předpoklady: 020526 Př. 1: Rozhodni z paměti bez výpočtu, která tvrzení jsou pravdivá. a) 75 % z 100 je větší než 70. b) 52 % z 600 je menší než 300. c) 20 % z 200 je menší

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Předmět: DĚJEPIS Ročník: 7. Výstupy dle RVP Školní výstupy Učivo Žák: - popíše osídlení Evropy po rozpadu západořímské říše - charakterizuje první státní útvary na

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e learningové aplikace 0 (vyuka.iss cheb.cz) Analýza priorit cílů a jejich realizace při sestavování osobního finančního plánu Ing. Radmila

Více

Přípravný kurz. k přijímacím zkouškám z matematiky pro uchazeče o studium na gymnáziu (čtyřletý obor) pro

Přípravný kurz. k přijímacím zkouškám z matematiky pro uchazeče o studium na gymnáziu (čtyřletý obor) pro Příjímací zkoušky 01 Přípravný kurz k přijímacím zkouškám z matematiky pro uchazeče o studium na gymnáziu (čtyřletý obor) 1. Číselné obory 1.1. Doplňte číslo do rámečku tak, aby platila rovnost: 1.1.1.

Více

Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího!

Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího! 9. třída Neotvírej, dokud nedostaneš pokyn od zadávajícího! jméno třída číslo žáka až zahájíš práci, nezapomeň: www.scio.cz, s.r.o. Pobřežní, 86 00 Praha 8 tel.: 0 fax: 0 0 e-mail: scio@scio.cz www.scio.cz

Více

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance

Den finanční gramotnosti. Výzkum Češi a rodinné finance Výzkumy finanční gramotnosti 2 Jednou ročně monitorujeme finanční gramotnost Čechů z různých pohledů 2011 mezigenerační finanční gramotnost, 2012 muži, ženy a finance a letos Češi a rodinné finance Zaměřujeme

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Vlastivěda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Ví, do jakého regionu patří místo jeho bydliště, umí ho

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální

Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Očekávané výstupy z RVP Učivo Přesahy a vazby Osobnostní a sociální Anglický jazyk - 1. a 2. ročník Rozumí jednoduchým pokynům a Žák si osvojí: otázkám učitele, které jsou sdělovány zvukovou a grafickou podobu jazyka výchova pomalu a s pečlivou výslovností, a reaguje na

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 466 Autor: Jan Smija Datum: 17. 4. 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Česká republika Téma:

Více

Minimální mzda - argumenty PRO

Minimální mzda - argumenty PRO Minimální mzda - argumenty PRO Milan Mroczkowski Obsah Úvod Co je to minimální mzda a jaká je její současná výše? Plnila minimální mzda v posledních letech svou funkci? Nedobrovolná nezaměstnanost. Proč

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik:

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /vyšší úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/, mluveného

Více

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA

2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA 2.STŘEDOVĚKÁ LITERATURA C)Počátky našeho písemnictví 1)Písemnictví staroslověnské (pol. 9.století Velká Morava) C) POČÁTKY NAŠEHO PÍSEMNICTVÍ (polovina 9.století- počátek 15.století) 1)Písemnictví staroslověnské

Více

Příklady k opakování učiva ZŠ

Příklady k opakování učiva ZŠ Příklady k opakování učiva ZŠ 1. Číslo 78 je dělitelné: 8 7 3. Rozhodněte, které z následujících čísel je dělitelem čísla 94: 4 14 15 3. Určete všechny dělitele čísla 36:, 18, 4, 9, 6, 3, 1, 3, 6, 1 3,

Více

Obecné informace: Typy úloh a hodnocení:

Obecné informace: Typy úloh a hodnocení: Obecné informace: Počet úloh: 30 Časový limit: 60 minut Max. možný počet bodů: 30 Min. možný počet bodů: 8 Povolené pomůcky: modrá propisovací tužka obyčejná tužka pravítko kružítko mazací guma Poznámky:

Více

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová

PSANÍ. Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Stryalová Aj5-kap-str-psa-06 Z á k l a d o v ý t e x t : Dear Jessica! I am in Spain now. I am here with a Spanish girl. Her name is

Více

Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA. 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6)

Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA. 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6) Test žáka Zdroj testu: Domácí testování Školní rok 2014/2015 Test z celoplošné zkoušky I. MATEMATIKA 9. ročník ZŠ (kvarta G8, sekunda G6) Jméno: Třída: Škola: Termín testování: Datum tisku: 01. 02. 2015

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 08 Rozvratná inovace

Více

Matematika. Až zahájíš práci, nezapomeò:

Matematika. Až zahájíš práci, nezapomeò: 9. TØÍDA PZ 2012 9. tøída I MA D Matematika Až zahájíš práci, nezapomeò: každá úloha má jen jedno správné øešení úlohy mùžeš øešit v libovolném poøadí test obsahuje 30 úloh na 60 minut sleduj bìhem øešení

Více

Peníze. Bc. Alena Kozubová

Peníze. Bc. Alena Kozubová Peníze Bc. Alena Kozubová Definice Peníze jsou zvláštním druhem statku. (Statek je věc, která je pro nás něčím užitečná). Peníze sami o sobě nejsou ničím užitečné, jejich užitečnost spočívá v tom, že jsou

Více

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park.

PS 1 - LEKCE 2. Lekce: 2.1 Předložky - in, at, for. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: V parku. Cvičení: V práci. Tom is in the park. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Předložky - in, at, for Cvičení: V parku. Tom is in the park. Tom je v parku. 7 8 9 Adam and Pavel

Více

EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU - PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

Základy účetnictví. 2. přednáška

Základy účetnictví. 2. přednáška Základy účetnictví 2. přednáška Formy sdělení účetních dat Účetnictví poskytuje informace v účetních výkazech: Bilance Výkaz zisku a ztráty (výsledovka) Výkaz cash-flow (o toku peněz) Výkaz o změnách ve

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8.

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Mgr. Tomáš Hradský Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8.20 Vzdělávací

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015. Vít Richter Národní knihovna ČR vit.richter@nkp.cz Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 Vít Richter Národní ČR vit.richter@nkp.cz EU = 63 000 veřejných knihoven, ČR = 5 401 EU = 1,3VK/10 000 obyv. ČR = 5,1VK/10 000 obyv. Knihovny jsou financovány

Více

ŘEMESLA ZA KARLA IV. ŽÁCI VIII. ROČNÍKU

ŘEMESLA ZA KARLA IV. ŽÁCI VIII. ROČNÍKU ŘEMESLA ZA KARLA IV. ŽÁCI VIII. ROČNÍKU Mečíř byl řemeslník vyrábějící meče Na rozdíl od kováře, který pracoval jen s kovy, zbrojíř musel ovládat práci i s kůži a dřevem. Zbraně je totiž často nutné osadit,

Více

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ

TEST VŠEOBECNÝCH ZNALOSTÍ 1. V jakém vztahu je ke mně syn sestry mého otce? a) tchán b) bratr c) bratranec d) strýc 2. Od kolika let má občan ČR volební právo?. 3. Svátek Tří králů se slaví: a) 6.1. b) 6.2. c) 1.1. d) 25.12. 4.

Více

MATEMATICKÉ DOVEDNOSTI

MATEMATICKÉ DOVEDNOSTI Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd 005 MA04Z9 MATEMATICKÉ DOVEDNOSTI B Testový sešit obsahuje 7 úloh. Na řešení úloh máte 40 minut. Při řešení konstrukční úlohy užívejte rýsovací potřeby. V průběhu

Více

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.)

Adresa školy... Adresa bydliště... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Č. Jméno Adresa školy... Adresa bydliště.... (Adresy vyplňte až po ukončení soutěžního kola, zejm. u prací postupujících do vyššího kola.) Národní institut pro další vzdělávání Senovážné nám. 25, 110 00

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_406 Jméno autora: Ing. Soňa Hanáková Třída/ročník:

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE

Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Kurz č.: KV01 Karlovy Vary 12. 12. 2006 17. 4. 2007 ZÁVĚREČNÁ PRÁCE Žákovský projekt v hodinách matematiky 8.ročníku základní školy na téma: Geometrie mého okolí Karlovy Vary, 2007 Mgr. Jaroslava Janáčková

Více

ZÁKLADY MODERNÍHO ŘÍZENÍ KVALITY. Pavel Blecharz

ZÁKLADY MODERNÍHO ŘÍZENÍ KVALITY. Pavel Blecharz ZÁKLADY MODERNÍHO ŘÍZENÍ KVALITY Pavel Blecharz Recenzovaly: Ing. Hana Štverková, PhD. Ing. Dagmar Zindulková Vydání knihy bylo schváleno vědeckou radou nakladatelství. Základy moderního řízení kvality

Více

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku

Autor: Miroslav Finger Datum : září 2012 Určení žáci 8.ročníku ZMĚNY V HOSPODÁŘSTVÍ V 16. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16_11 Tématický celek: Historie a umění Autor:

Více

Název lekce: Podnikatel nebo zaměstnanec

Název lekce: Podnikatel nebo zaměstnanec Název lekce: Podnikatel nebo zaměstnanec Cíl: Mít základní představu o rozdílu být zaměstnán nebo podnikat. Časová dotace: Věková skupina: 1 vyučovací hodina 8. ročník Pomůcky: pracovní list, psací potřeby,

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Chv_III/2_04_02. Úvod do studia předmětu Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

Počátky křesťanství, Betlém

Počátky křesťanství, Betlém Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Kot19 Vypracoval(a),

Více

Lekce Koupíme místní jablko? strana 1/2 Příloha 1 pracovní list Zaznamenejte do pracovního listu, odkud pocházejí jablka, která se prodávají v obchodě, do kterého chodíte s rodiči nakupovat. odrůda země

Více

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie

Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon Jednotlivci využívající vybrané informační a komunikační technologie Mobilní telefon v roce 2012 nepoužívaly pouze 4 % osob starších šestnácti V roce 2007, to bylo 14 procent české populace.

Více

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích.

Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. Inflace Inflace je peněžní jev vyvolávaný nadměrnou emisí peněz. Vzniká tehdy, když peněžní zásoba předbíhá poptávku po penězích. V růstovém tvaru m s = + = m s - = míra inflace, m s = tempo růstu (nominální)

Více

1BMATEMATIKA. 0B9. třída

1BMATEMATIKA. 0B9. třída BMATEMATIKA 0B. třída. Na mapě v měřítku : 40 000 je vyznačena červená turistická trasa o délce cm. Za jak dlouho ujde tuto trasu turista, který se pohybuje stálou rychlostí 4 km/h? (A) za minut (B) za

Více

Pracující důchodci v Česku

Pracující důchodci v Česku Pracující důchodci v Česku 22. 9. 2015 ČT 1 19:00 Události Daniela PÍSAŘOVICOVÁ, moderátorka Skoro devadesát procent českých seniorů nepracuje a spoléhá jenom na podporu státu. Důvodem není podle nové

Více

VÍŠ, CO JE TO BANKA?

VÍŠ, CO JE TO BANKA? VÍŠ, CO JE TO BANKA? Plán vyučovací hodiny (č. 5) TÉMA VYUČOVACÍ HODINY: Víš, co je to banka? VĚK ŽÁKŮ: využití podle úrovně žáků (doporučení 6. až 8. třída) ČASOVÁ DOTACE: 45 minut POTŘEBNÉ MATERIÁLY:

Více

Co všechno víme o starším pravěku?

Co všechno víme o starším pravěku? Co všechno víme o starším pravěku? Starší pravěk Starší paleolit Starší doba kamenná Co víme o starším pravěku? Které vývojové stupně člověka známe? člověk zručný člověk vzpřímený člověk rozumný nejstarší

Více

Matematika 9. ročník

Matematika 9. ročník Matematika 9. ročník Náhradník NáhradníkJ evátá třída (Testovací klíč: SVFMFRIH) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 26 Počítání s čísly / Geometrie / Slovní úlohy

Více

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

Seminář č. 2 slovní úlohy využívající operací s přirozenými čísly

Seminář č. 2 slovní úlohy využívající operací s přirozenými čísly Metody řešení matematických úloh II Seminář č. 2 slovní úlohy využívající operací s přirozenými čísly Růžena Blažková A) Složené slovní úlohy využívající porovnávání pomocí vztahů o několik více méně,

Více

1BMATEMATIKA. 0B5. třída

1BMATEMATIKA. 0B5. třída 1BMATEMATIKA 0B5. třída 1. Kdybych dostal 5 Kč od své sestry, která má 10 Kč, měli bychom oba stejně. Kolik korun mám? (A) žádné (B) 5 Kč (C) 10 Kč (D) 15 Kč 2. Otci je 40 let. Věk Adélky je roven čtvrtině

Více

Porovnání vývoje cen taxi,phm, MHD

Porovnání vývoje cen taxi,phm, MHD Kč Kč Porovnání vývoje cen taxislužby, PHM a MHD Praha Nárust v % Rok Cena taxy/km ceny PHM Ceny MHD taxi PHM MHD 1993 10 15 4 1994 12 15,65 6 1997 17 18 10 2000 22 20,5 12 2004 25 21,3 18 2007 28 28,1

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Životní náklady studentů, zdroje jejich financování a představy o spoluúčasti. Petr Matějů

Životní náklady studentů, zdroje jejich financování a představy o spoluúčasti. Petr Matějů Životní náklady studentů, zdroje jejich financování a představy o spoluúčasti Petr Matějů Základní teze Vysokoškolské vzdělání je smíšený statek: přináší užitek jednotlivci i společnosti Studiem na vysoké

Více

Pracovní list Trh práce

Pracovní list Trh práce Pracovní list Trh práce Pracovní síly ČSÚ sleduje podle několika různých hledisek: - podle vykonávaného zaměstnání (jakou práci dělají) - podle odvětvových sektorů (kde pracují) - podle dosažené kvalifikace

Více

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky

Mikroekonomie. Minulá přednáška - podstatné. Náklady firmy v krátkém a dlouhém období. Důležité vzorce. Náklady v krátkém období - graficky Minulá přednáška - podstatné Mikroekonomie Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky, JČU Typologie nákladů firmy Náklady v krátkém období Náklady v dlouhém období Důležité vzorce TC = FC + VC AC =

Více

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší?

Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Jak velká je poptávka po gymnáziích? Aproč není vyšší? Petr Matějů 1 Otázky Je růst podílu žáků ve školách poskytujících všeobecné vzdělání žádoucí? Jaká je aktuální poptávka po studiu na gymnáziích? Co

Více

Spotřeba alkoholu v České republice

Spotřeba alkoholu v České republice Spotřeba alkoholu v České republice Podle nejaktuálnějších dat OECD (září 2012, poslední kompletní rok k dispozici 2009) je Česká republika čtvrtou zemí s nejvyšší konzumací na osobu starší patnácti let.

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_Z678HO_13_02_07

Více

MATEMATIKA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA K 8LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 2013

MATEMATIKA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA K 8LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 2013 ILUSTRAČNÍ MATEMATIKA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA K 8LETÉMU STUDIU NA SŠ ROK 203 POČET TESTOVÝCH POLOŽEK: 6 MAXIMÁLNÍ POČET BODŮ: 50 (00%) ČASOVÝ LIMIT PRO ŘEŠENÍ TESTU: 60 minut POVOLENÉ POMŮCKY ŘEŠITELE: psací

Více

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz v České republice žije cca 10 450 000 lidí (9/2008) je to obdobný počet, jako v roce

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Mgr. Milena Kašová aj5-mas-kas-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Carl is for the first time in a new school. The teacher is asking Carl.

Více

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace

Matematika a její aplikace. Matematika a její aplikace Šablona FG č. I, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Tematický okruh Téma Ročník 4. Číslo a proměnná Příjmy a výdaje, slovní úloha na písemné

Více

Spotřební průmysl. VY_32_INOVACE_Z.3.09 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2012/2013

Spotřební průmysl. VY_32_INOVACE_Z.3.09 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2012/2013 Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

02 Člověk a společnost Učební list

02 Člověk a společnost Učební list Projekt CZ.1.07/1.1.00/08.0094 Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v environmentálních a ekonomických souvislostech Asociace pedagogů základního školství České republiky www.vcele.eu 02 Člověk a společnost

Více

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC

Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 1 Jiří Glet PAVLÍK A RYTÍŘ JAN Z MICHALOVIC 2 Copyright Autor: Jiří Glet Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-7512-073-1 (epub) 978-80-7512-074-8 (mobipocket) 978-80-7512-075-5 (pdf)

Více

Přímá a nepřímá úměrnost

Přímá a nepřímá úměrnost Přímá a ne - rovnice: y = k.x + c - graf: přímka - platí: čím víc, tím víc - př.: spotřeba benzínu motorovým vozidlem a vzdálenost, kterou vozidlo urazí při stejném výkonu ne k - rovnice: y c x - graf:

Více

Učební pomůcky. Didaktická technika

Učební pomůcky. Didaktická technika pro výuku zeměpisu Učební pomůcky zprostředkování žákům poznání skutečností a slouží k osvojování jejich vědomostí a dovedností jsou to takové předměty a materiály, které jsou používány ve vyučovacími

Více

Malé a ještě ne zcela osrstěné mládě klokana dama, v této době ještě samo neopouští vak samice

Malé a ještě ne zcela osrstěné mládě klokana dama, v této době ještě samo neopouští vak samice Malé a ještě ne zcela osrstěné mládě klokana dama, v této době ještě samo neopouští vak samice Klokan dama obývá pobřežní oblasti v jižní a západní Austrálii, žije i na některých okolních ostrovech. Patří

Více

Literatura období humanismu a renesance I

Literatura období humanismu a renesance I Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Literatura

Více

Vlastivěda 4. ročník Vzdělávací obsah

Vlastivěda 4. ročník Vzdělávací obsah Vlastivěda 4. ročník Časový Září Téma Učivo Ročníkové výstupy žák podle svých schopností: Poznámka Místo, kde žijeme Škola a život ve škole Naše škola Orientace ve školní budově, okolí školy Chování a

Více

PS 1 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Have got - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já mám králíka (plné tvary).

PS 1 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Have got - oznamovací věty. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Já mám králíka (plné tvary). www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Have got - oznamovací věty Cvičení: Já mám králíka (plné tvary). I have got a rabbit. Já mám králíka.

Více

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU

ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU ÚVOD DO STUDIA DĚJEPISU TÉMA: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN - OPAKOVÁNÍ Zdroje: OSOBNOSTI ČESKÝCH DĚJIN SÁMO francký kupec, 7.st., sjednotil slovanské kmeny proti Avarům první státní útvar na našem území KONSTANTIN

Více

SMRK ZTEPILÝ PŘEČTI SI TEXT A POTÉ VYŘEŠ ÚKOLY: 1. SMRK POCHÁZÍ Z: a) VYŠŠÍCH NADMOŘSKÝCH VÝŠEK, b) STŘEDNÍCH POLOH, c) NÍŽIN.

SMRK ZTEPILÝ PŘEČTI SI TEXT A POTÉ VYŘEŠ ÚKOLY: 1. SMRK POCHÁZÍ Z: a) VYŠŠÍCH NADMOŘSKÝCH VÝŠEK, b) STŘEDNÍCH POLOH, c) NÍŽIN. SMRK ZTEPILÝ PŘEČTI SI TEXT A POTÉ VYŘEŠ ÚKOLY: V 18. STOLETÍ SE KVŮLI VELKÉ SPOTŘEBĚ DŘEVA ZAČALY ZAKLÁDAT UMĚLÉ LESY A TO ZE SMRKU, PROTOŽE TEN RYCHLE ROSTE A TO SE VYPLATÍ TĚM, KDO HO CHTĚJÍ RYCHLE

Více