Prognóza finančních trhů

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Prognóza finančních trhů"

Transkript

1

2 Tony Plummer Prognóza finančních trhů Psychologie úspěšného investování Aktualizované vydání BizBooks Brno 2014

3 Prognóza finančních trhů Psychologie úspěšného investování Tony Plummer Překlad: Romana Hegedüsová, Radomír Čížek Obálka: Petr Holub Sazba: Martina Mojzesová Odpovědná redaktorka: Martina Skovajsová Technický redaktor: Jiří Matoušek Tony Plummer, 1989, 1993, 1998, 2003, 2006, 2010 Z anglického originálu Forecasting financial markets: the psychology of successful investic vydaného nakladatelstvím Kogan Page. Translation Radomír Čížek, 2014 Objednávky knih: bezplatná linka ISBN Vydalo nakladatelství BizBooks v Brně roku 2014 ve společnosti Albatros Media a. s. se sídlem Na Pankráci 30, Praha 4. Číslo publikace Albatros Media a. s. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této publikace nesmí být kopírována a rozmnožována za účelem rozšiřování v jakékoli formě či jakýmkoli způsobem bez písemného souhlasu vydavatele. 2. vydání

4 Obsah Předmluva Předmluva k šestému vydání Poděkování xvii xix xxi Úvod 1 První část Logika iracionálního chování na finančních trzích 7 1 Naprostá individualita nebo nerozdělitelný celek 9 ÚVOD 9 VZTAHY V PŘÍRODĚ 9 ZLOM V TRADIČNÍM POJETÍ 10 KONCEPČNÍ REVOLUCE 10 PROBLÉM MOTIVACE 11 DVOJÍ POVAHA MOTIVACE 12 ZÁVĚR 13 2 Dva lidé jsou dav 15 ÚVOD 15 VLIV SKUPIN 15 POSTŘEHY GUSTAVA LE BONA 16 SCHOPNOST SKUPINY SEBEZORGANIZOVAT SE 17 MYSL JAKO DYNAMICKÝ PRINCIP 18 SKUPINOVÁ MYSL 19 TROJJEDINOST LIDSKÉHO MOZKU 19 NEOKORTEX 20 AMYGDALA 20 REAKCE NA OHROŽENÍ 21 DAVOVÁ INTELIGENCE 22

5 iv Prognóza finančních trhů 3 Role jednotlivce uvnitř davu 25 INTEGRAČNÍ TENDENCE 25 ZTOTOŽNĚNÍ SE S DAVEM 25 PŘIJETÍ HODNOTOVÉHO SYSTÉMU SKUPINY 26 SEBEUVĚDOMĚNÍ A PODLEHNUTÍ NÁZORU OSTATNÍCH 26 VŮDCE DAVU 26 POZNATKY STANLEYHO MILGRAMA 27 ALTRUISMUS A KONFLIKT 27 ROZDĚLENÍ A PROMÍTÁNÍ 28 ZÁVĚR 28 4 Systémový přístup k chování davu 31 ÚVOD 31 NEVYVÁŽENÉ PODMÍNKY 31 OTEVŘENOST VŮČI PROSTŘEDÍ: VÝMĚNA ENERGIE 32 OTEVŘENOST VŮČI PROSTŘEDÍ: VÝMĚNA INFORMACÍ 32 MECHANISMUS PŘENOSU INFORMACÍ 32 SMYČKY ZPĚTNÉ VAZBY A PŘEMĚNA INFORMACÍ 33 OSCILUJÍCÍ SYSTÉMY 33 ROLE VŮDCE DAVU 34 VZTAH DAVU S JEHO PROSTŘEDÍM 34 ZÁVĚR 36 5 Cykly probíhající uvnitř davu 37 ÚVOD 37 ŽIVOTNÍ CYKLUS 37 KOEVOLUCE 39 MEZNÍ CYKLY 39 MEZNÍ CYKLY V PŘÍRODĚ 41 MNOHONÁSOBNÉ MEZNÍ CYKLY 42 MNOHONÁSOBNÉ CYKLY VE DVOU DIMENZÍCH 43 DOPAD ŠOKŮ 43 PROFIL ŠOKŮ 44 ŠOKY VE DVOU DIMENZÍCH 45 RYCHLÉ NAHLÉDNUTÍ DO SOCIÁLNÍCH ZMĚN 45 6 Přístupy k předpovídání chování davu 49 ÚVOD 49 NÁHODA, ČI NIKOLIV? 49

6 Obsah v CENOVÉ POHYBY V INDEXU DOW JONES 50 PODIVNÉ ATRAKTORY 52 PŘEDVÍDATELNOST CENOVÝCH POHYBŮ 54 METODY PŘEDVÍDÁNÍ CENOVÝCH POHYBŮ 54 PŘEDVÍDÁNÍ EKONOMICKÝCH FUNDAMENTŮ 55 PROBLÉMY S PŘEDVÍDÁNÍM EKONOMICKÝCH FUNDAMENTŮ 55 PROBLÉMY S KONCEPČNÍM RÁMCEM 56 HYPOTÉZA RACIONÁLNÍCH OČEKÁVÁNÍ 56 BUBLINY A KRACHY 58 NELINEÁRNÍ MATEMATIKA 58 VÝZVA EKONOMICKÉ TEORII 59 TECHNICKÁ ANALÝZA 60 MINULOST A PŘÍTOMNOST JAKO VODÍTKO PRO ODHAD BUDOUCNOSTI 60 ZÁKLADNÍ PRINCIPY TECHNICKÉ ANALÝZY 61 Druhá část Dynamika býčího/medvědího cyklu 65 7 Dav na akciovém trhu 67 ÚVOD 67 INDIVIDUÁLNÍ INVESTOR 67 OBCHODNÍ STRATEGIE 68 DAV NA FINANČNÍCH TRZÍCH 68 VLIV EMOCÍ 69 STÁDOVÝ INSTINKT 70 MECHANISMUS CENOVÝCH VÝKYVŮ 71 ŽIVOTNÍ CYKLUS EMOCÍ 71 HLAVNÍ CÍLE TECHNICKÉ ANALÝZY 72 VLIV CENOVÝCH VÝKYVŮ NA PSYCHOLOGII DAVU 72 KONFLIKT MEZI DVĚMA DAVY 72 VLIV CEN NA LIDSKÉ CHOVÁNÍ 73 PŘECHOD OD IZOLACE K SOUNÁLEŽITOSTI 74 MEZNÍ CYKLUS VZTAHU MEZI CENAMI A CHOVÁNÍM TRŽNÍCH ÚČASTNÍKŮ 75 NÁZORY A VŮDCOVSTVÍ 75 JEDNOTLIVCI JAKO VŮDCI DAVU 75 PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO VŮDCOVSTVÍ 76 INVESTIČNÍ PORADCI 76 ZÁVĚR 77

7 vi Prognóza finančních trhů 8 Tvar býčího/medvědího cyklu 79 ÚVOD 79 MEZNÍ CYKLUS VZTAHU MEZI CENAMI A SENTIMENTEM 79 SKLON MEZNÍHO CYKLU 81 VLIV VNĚJŠÍCH FAKTORŮ 82 MEZNÍ CYKLUS VZTAHU MEZI AKCIOVÝMI TRHY A REÁLNOU EKONOMIKOU 83 PŮSOBENÍ ŠOKŮ 84 PROTRENDOVÉ ŠOKY 84 PROTITRENDOVÉ ŠOKY A ENERGETICKÉ PROPASTI 85 ŠOKY A MEZNÍ CYKLY 85 NÁVRAT K MEZNÍMU CYKLU 86 PRAKTICKÉ DŮSLEDKY 87 PROCES PŘIZPŮSOBOVÁNÍ TRHU PO DOPADU NA DNO 88 PROCES TRŽNÍHO OBRATU 88 IDEALIZOVANÝ TŘÍVLNOVÝ VZOR CENOVÉHO ZVRATU 89 VLIV STRACHU 90 SKLON BÝČÍHO/MEDVĚDÍHO ŽIVOTNÍHO CYKLU 91 ROZDÍLNÉ INVESTIČNÍ POSTOJE 91 CENOVÝ PULS 92 ČASOVÁ HIERARCHIE 92 MEZNÍ CYKLY VE VZTAHU MEZI CENAMI A SENTIMENTEM 93 MEZNÍ CYKLY A PŘENOS ŠOKŮ 93 HIERARCHIE VÝKYVŮ 93 ZÁVĚR 94 9 Energetické propasti a protrendové šoky 97 ÚVOD 97 ENERGETICKÉ PROPASTI 98 PŘEKLENUTÍ ENERGETICKÝCH PROPASTÍ 99 PŘEKLENUTÍ PRVNÍ ENERGETICKÉ PROPASTI NA FINANČNÍCH TRZÍCH 100 PŘEKLENUTÍ DRUHÉ ENERGETICKÉ PROPASTI NA FINANČNÍCH TRZÍCH 101 VÝZNAM NAČASOVÁNÍ 103 PROTRENDOVÉ ŠOKY NA FINANČNÍCH TRZÍCH 104 ENERGETICKÉ PROPASTI A INFORMAČNÍ TOKY 105 ZMĚNY V KVALITĚ INFORMACÍ 106 ROZPOZNÁNÍ ŠOKOVÝCH BODŮ 106 TYPICKÝ VZOR VÝVOJE TRENDU 107 ZÁVĚR 108

8 Obsah vii 10 Spirála a zlatý řez 111 ÚVOD 111 MATEMATICKÉ VYJÁDŘENÍ SPIRÁLY 111 FIBONACCIHO POSLOUPNOST 112 FIBONACCIHO ÚLOHA O KRÁLÍCÍCH 112 FIBONACCIHO POSLOUPNOST V PŘÍRODĚ 113 VLASTNOSTI FIBONACCIHO POSLOUPNOSTI 113 DŮLEŽITÉ POMĚRY 114 ZLATÝ ŘEZ 115 ZLATÝ ŘEZ V GEOMETRII 115 ZLATÝ ŘEZ A LIDSKÉ TĚLO 116 ZLATÝ ŘEZ V PŘÍRODĚ 116 TŘI ČLENY ZE DVOU 116 ZLATÝ OBDÉLNÍK A ZLATÝ ŘEZ 117 SPIRÁLA OBDÉLNÍKŮ 117 ZLATÁ SPIRÁLA 118 VLASTNOSTI ZLATÉ SPIRÁLY 118 ZLATÝ ŘEZ A JEHO VÝZNAM VE STAROVĚKÉM NÁBOŽENSKÉM VNÍMÁNÍ 119 ZÁKONY ŽIVOTA 120 INFORMACE A LIDSKÁ MYSL 120 ROZPOZNÁVÁNÍ INFORMACÍ 121 POROZUMĚNÍ POMOCÍ ANALOGIE 121 TVŮRČÍ POROZUMĚNÍ 121 SEBEORGANIZUJÍCÍ SE HIERARCHIE 122 METAFORA A REALITA 122 DAVY NA FINANČNÍM TRHU 123 ZLATÝ ŘEZ A FINANČNÍ TRHY Matematický základ cenových pohybů 125 ÚVOD 125 VÝPOČET CÍLOVÝCH CEN 126 PRAKTICKÉ VYUŽITÍ VZORCE PRO VÝPOČET CÍLOVÝCH CEN 127 PŘÍKLADY Z TRHU S BRITSKÝMI STÁTNÍMI DLUHOPISY 128 DALŠÍ PŘÍKLADY 131 PŘÍKLADY Z TRHU SE STÁTNÍMI DLUHOPISY USA 132 ZÁVĚR 136

9 viii Prognóza finančních trhů 12 Tvar věcí příštích 137 ÚVOD 137 PŘÍKLADY 137 CENA A HYBNOST 140 PŘÍKLADY VÝVOJE HYBNOSTI 141 NÁZNAKY CYKLIČNOSTI 142 STYLIZOVANÉ CENOVÉ VZORY 144 ASYMETRIE 144 ZÁVĚR 145 Třetí část Předvídání bodů obratu Fenomén cyklů 149 ÚVOD 149 VLIV SKUPIN 150 NASYCENÍ 150 TRANSFORMACE ENERGIE A INFORMACÍ 151 VZOR, KTERÝ SPOJUJE 152 SLEDOVÁNÍ CYKLU 152 INDIKÁTORY HYBNOSTI 153 HYBNOST A CYKLUS 153 PŘEDVÍDÁNÍ BODŮ OBRATU 154 RYCHLOST A NEPOTVRZENÍ 155 AKCELERACE A CYKLUS 156 ZÁVĚR Trojí povaha cyklů 159 ÚVOD ,5LETÝ CYKLUS V DOW INDEXU 159 IDEALIZOVANÝ VZOR VÝVOJE CYKLŮ 162 SROVNÁNÍ CYKLŮ ,5LETÝ CYKLUS A FINANČNÍ KRIZE Z ROKU SKUTEČNÉ NAČASOVÁNÍ CYKLŮ 168 ČTYŘLETÝ CYKLUS V INDEXU DOW JONES 169 TRIÁDY, DIÁDY A ENERGETICKÉ PROPASTI 169

10 Obsah ix AKCIOVÝ KRACH Z ROKU POTVRZENÍ ENERGETICKÉ PROPASTI 172 KRACH NA WALL STREET 173 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY CYKLŮ 174 FUNKCE CYKLŮ 174 NAKLONĚNÍ CYKLU 175 SKLON CYKLŮ V RÁMCI TRIÁDY 175 VLIV CYKLŮ VYŠŠÍ ÚROVNĚ 176 SKLON CYKLŮ A ENERGETICKÉ PROPASTI 177 TYPICKÉ CHOVÁNÍ TRŽNÍCH ÚČASTNÍKŮ BĚHEM JEDNOTLIVÝCH FÁZÍ CYKLU 178 TYPICKÉ CHOVÁNÍ V PRŮBĚHU ZÁKLADOVÉHO CYKLU 179 TYPICKÉ CHOVÁNÍ V PRŮBĚHU TRENDOVÉHO CYKLU 179 TYPICKÉ CHOVÁNÍ V PRŮBĚHU KONEČNÉHO CYKLU 179 SCHEMATICKÝ DIAGRAM PRO FINANČNÍ TRHY 180 OMEZENÉ VZORY CYKLŮ 181 ZÁVĚR Ekonomické cykly 183 ÚVOD 183 POZNÁMKA K EKONOMICKÉ TEORII 184 INTEGRAČNÍ POHLED 184 VZTAHY MEZI EKONOMICKÝMI CYKLY 185 OD KITCHINA K STRAUSSOVI A HOWEOVI 185 OD STRAUSSE A HOWEA KE KITCHINOVI 186 KUZNĚC A KONDRATĚV 186 EKONOMICKÁ TEORIE A TECHNICKÁ ANALÝZA 187 VLASTNOSTI CYKLŮ 188 SKLON CYKLŮ 188 PŘÍKLAD Z HISTORIE 189 JUGLAROVY CYKLY V PRŮBĚHU BERRYHO CYKLU Z LET TEORIE A FAKTA 191 PRVNÍ CYKLUS 191 DRUHÝ CYKLUS 192 TŘETÍ CYKLUS 192 VÝVOJ EKONOMIKY 193 OZNAČENÍ JEDNOTLIVÝCH CYKLŮ 193 ZÁVĚR 194

11 x Prognóza finančních trhů 16 Cykly ve vývoji finančních trhů a ekonomické aktivity 197 ÚVOD 197 EKONOMICKÉ CYKLY A CYKLY NA FINANČNÍM TRHU 197 HLEDÁNÍ CYKLŮ 198 CYKLUS Z OBDOBÍ CYKLUS Z OBDOBÍ CYKLUS Z OBDOBÍ STRAUSSŮV A HOWEŮV METACYKLUS 201 BERRYHO KONEČNÝ CYKLUS 202 PRVNÍ JUGLARŮV CYKLUS 203 DRUHÝ JUGLARŮV CYKLUS 204 TŘETÍ JUGLARŮV CYKLUS 204 POTVRZENÍ DNA Z ROKU BERRYHO ADAPTAČNÍ CYKLUS Z OBDOBÍ JUGLARŮV CYKLUS Z OBDOBÍ KITCHINOVA TRIÁDA 206 BERRYHO REGENERAČNÍ CYKLUS PO ROCE JUGLARŮV PŘECHODOVÝ CYKLUS A INOVAČNÍ CYKLUS 209 KITCHINOVY CYKLY V RÁMCI JUGLAROVA INOVAČNÍHO CYKLU 209 JUGLARŮV ROZVRATOVÝ CYKLUS 210 KITCHINOVY CYKLY V JUGLAROVĚ ROZVRATOVÉM CYKLU 211 ZÁVĚR Integrace cyklů 215 ÚVOD 215 HISTORICKÝ SCHEMATICKÝ DIAGRAM 215 HISTORICKÉ ZKUŠENOSTI 216 STRUČNÝ PŘEHLED SCHEMATICKÉHO DIAGRAMU 217 ROZDÍLNÝ PRŮBĚH FÁZÍ RŮSTU A POKLESU 219 VYUŽÍTÍ SCHEMATICKÉHO DIAGRAMU 220 ROZVRATOVÝ CYKLUS A HOSPODÁŘSKÁ DEPRESE 221 PŘÍŠTÍ BERRYHO KRIZOVÝ CYKLUS 222 KONDRATĚVOVY CYKLY 222 KONDRATĚVŮV CYKLUS OD ROKU CENOVÉ CYKLY A CYKLY V PRŮMYSLOVÉ PRODUKCI 227 KONDRATĚV, BERRY A STRAUSS A HOWE 228 JUGLARŮV ROZVRATOVÝ CYKLUS A BERRYHO KRIZOVÝ CYKLUS 228 ZÁVĚR 230

12 Obsah xi 18 Předvídání na základě cyklů 233 ÚVOD 233 BERRYHO EKONOMICKÝ CYKLUS PROBÍHAJÍCÍ OD ROKU SLADĚNÍ CYKLŮ 234 ROLE TRŽNÍHO SENTIMENTU BĚHEM JUGLAROVA INOVAČNÍHO CYKLU 235 ROLE TRŽNÍHO SENTIMENTU BĚHEM JUGLAROVA ROZVRATOVÉHO CYKLU 236 POROVNÁNÍ S PŘEDCHOZÍMI KONEČNÝMI CYKLY 237 POROVNÁNÍ S PRŮMĚRY PŘEDCHOZÍCH CYKLŮ 239 FINANČNÍ TRHY A EKONOMIKA 239 ZÁVĚR Cenové formace na finančních trzích 243 ÚVOD 243 HIERARCHICKÉ TRENDY 243 TRHY A TRENDY VE FUNDAMENTECH 244 EKONOMICKÉ CYKLY, CENOVÉ FORMACE A CENOVÉ TRENDY 244 VZOR VÝVOJE TRENDU 245 PĚTIVLNOVÝ VZOR VE SLOŽITÝCH STRUKTURÁCH 245 PRINCIP ELLIOTTOVÝCH VLN 246 VODÍTKA PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ 247 SIGNÁL K NÁKUPU PO DOSAŽENÍ DNA 248 VAROVÁNÍ PŘED MEDVĚDÍ FÁZÍ 248 KONEČNÝ CYKLUS 249 TVAR A PRŮBĚH KOREKCÍ 250 SÍLA PROTITRENDOVÝCH OŽIVENÍ 251 NÁVRAT K PRINCIPU NEPOTVRZENÍ 251 PŘEDVÍDÁNÍ BODŮ OBRATU 253 VZOREC ZLATÉHO POMĚRU 253 PRAKTICKÉ PŘÍKLADY 254 ZÁVĚR Princip Elliottových vln 257 ELLIOTTŮV OBJEV 257 CENOVÝ PULS JAKO ZÁKLAD PRINCIPU ELLIOTTOVÝCH VLN 257 ZÁKLADNÍ VZOR VLNOVÉHO PRŮBĚHU 258 KOREKCE 258 UNIVERZÁLNÍ FENOMÉN 258 PRINCIP VLN JAKO PŘÍRODNÍ FENOMÉN 259

13 xii Prognóza finančních trhů PRAVIDLA ELLIOTTOVÝCH VLN: NÁZNAKY TRENDU 260 PRAVIDLA ELLIOTTOVÝCH VLN: IMPULSNÍ VLNY 260 PRAVIDLA ELLIOTTOVÝCH VLN: KOREKCE 260 KOMPLIKACE UVNITŘ SYSTÉMU 260 ALTERNATIVNÍ PRŮBĚH PÁTÉ VLNY: SELHÁNÍ A PRODLOUŽENÍ 261 VÝVOJ TRHU PO SELHÁNÍ ČI PRODLOUŽENÍ PÁTÉ VLNY 261 ALTERNATIVNÍ PRŮBĚH PÁTÉ VLNY: DIAGONÁLNÍ TROJÚHELNÍKY 262 ALTERNATIVNÍ PRŮBĚH KOREKCÍ: TŘÍFÁZOVÁ VLNA A 263 PLOCHÁ KOREKCE 263 KOMPLEXNÍ KOREKCE 265 TROJÚHELNÍKY 265 DŮSLEDKY TROJÚHELNÍKOVÉ FORMACE 265 PŘEVRÁCENÉ KOREKCE 267 PRAVIDLO STŘÍDÁNÍ 267 PROBLÉMY PRINCIPU ELLIOTTOVÝCH VLN Informační šoky a korekce 271 ÚVOD 271 INFORMAČNÍ ŠOKY 271 INFORMAČNÍ ŠOKY A PĚTIVLNOVÝ TREND 272 ŠOKY A CYKLY 272 INFORMAČNÍ ŠOKY A HRANICE 275 KOREKCE A ŠOKY 275 HRANICE ZLATÉHO POMĚRU 277 TECHNICKÉ KOREKCE A ZVRATY VE FUNDAMENTECH 277 ZPĚTNÝ POHYB PO DOSAŽENÍ TRŽNÍHO VRCHOLU 278 ZPĚTNÝ POHYB PO DOPADU NA DNO 280 KOREKCE A OBRATY TRENDU 280 AKCIOVÝ KRACH Z ROKU 1987 A MEDVĚDÍ TRH Z LET HIERARCHICKÉ ČLENĚNÍ 282 PRAVIDLA PRO VÝPOČET HRANIC PODPORY A REZISTENCE 284 PROTRENDOVÉ ŠOKY 285 PRAKTICKÝ PŘÍKLAD 286 ZÁKLADOVÝ VZOR 286 KOREKCE VLNY MEDVĚDÍ TRH NA MĚNOVÉM PÁRU USD/JPY 288 ZÁVĚR 289

14 Obsah xiii 22 Potvrzení signálů k nákupu a prodeji 291 ÚVOD 291 PŘESVĚDČENÍ INVESTORŮ A CENOVÉ VÝKYVY 291 PŘEHŘÁTÉ TRHY A PRINCIP NEPOTVRZENÍ 292 INDIKÁTORY SENTIMENTU INVESTORŮ 293 OBJEM OBCHODOVÁNÍ (VOLUME) A OTEVŘENÝ ZÁJEM (OPEN INTEREST) 294 ÚROVEŇ OBJEMU OBCHODOVÁNÍ 294 ÚROVEŇ OTEVŘENÉHO ZÁJMU 295 NÁHLÉ ZMĚNY V INDIKÁTORECH 295 ZMĚNY V OBJEMU OBCHODOVÁNÍ A OTEVŘENÉM ZÁJMU 295 MĚNÍCÍ SE EMOCE BĚHEM CYKLU 296 PRUDKÝ NÁRŮST OBJEMU OBCHODOVÁNÍ A OTEVŘENÉHO ZÁJMU 296 PROCES OBRATU TRHU 296 OBJEM OBCHODOVÁNÍ A OTEVŘENÝ ZÁJEM BĚHEM PÁTÝCH VLN CYKLU 297 OBJEM OBCHODOVÁNÍ A OTEVŘENÝ ZÁJEM BĚHEM RETESTŮ 297 ŠIRŠÍ DŮSLEDKY KLESAJÍCÍHO OTEVŘENÉHO ZÁJMU 298 HYBNOST A PŘEHŘÁTÉ TRHY 299 HYBNOST A NEPOTVRZENÍ 300 UKAZATELE HYBNOSTI 300 PROCENTNÍ ZMĚNA CENY 300 ODCHYLKY OD KLOUZAVÉHO PRŮMĚRU 301 INDEX RELATIVNÍ SÍLY (RSI) 302 PRAVIDLA OBCHODOVÁNÍ NA ZÁKLADĚ UKAZATELŮ HYBNOSTI 303 SMĚROVÝ INDIKÁTOR 303 A/D INDEX (ADVANCE-DECLINE INDEX) 304 SROVNÁNÍ S DRUHÝM CENOVÝM INDEXEM 305 PRINCIP PŘÍMÉHO POTVRZENÍ: DOWOVA TEORIE 305 PRINCIP PŘÍMÉHO POTVRZENÍ: DALŠÍ UKAZATELE 309 ZÁVĚR 309 Čtvrtá část Psychologie obchodování Psychologie strachu 315 ÚVOD 315 PODVĚDOMÍ 316

15 xiv Prognóza finančních trhů ROLE NÁVYKŮ 317 REAKCE NA OHROŽENÍ 317 STRES 319 VLIV EMOCÍ 319 NÁZORY A VZPOMÍNKY 321 ZÁVĚR Ustaraný spekulant 325 ÚVOD 325 TŘI ČÁSTI MYSLI 326 PSYCHOLOGICKÁ MATICE 326 ZÁKLADNÍ TYPY OSOBNOSTÍ 327 HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY CHOVÁNÍ 328 OSOBNOST ZAMĚŘENÁ NA VNITŘNÍ PROŽITKY 328 OSOBNOST ZAMĚŘENÁ NA SRDCE 329 OSOBNOST ZAMĚŘENÁ NA HLAVU 329 TRHLINA V BRNĚNÍ NAŠEHO EGA 330 ZÁKLADNÍ DRUHY MOTIVACE 330 NUTKÁNÍ K ÚNIKU 331 REAKČNÍ STRATEGIE 332 PÁR NEPŘÍJEMNÝCH OSOBNÍCH OTÁZEK 332 HROZBY NA FINANČNÍCH TRZÍCH 333 FINANČNÍ TRHY A OSOBNÍ PROSTOR 334 FINANČNÍ TRHY A LIDSKÉ EGO 334 FINANČNÍ TRHY A STRACH 335 ZFORMOVÁNÍ DAVU 336 ZÁVĚR Psychologie úspěchu 339 ÚVOD 339 ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLADY ÚSPĚŠNÉHO OBCHODOVÁNÍ 339 STANOVENÍ CÍLŮ 340 CÍLE SPEKULANTA 341 PRAKTICKÉ ÚVAHY 342 PĚT ASPEKTŮ ÚČINNÉHO STANOVOVÁNÍ CÍLŮ 343 PŘEMĚNA PŘÁNÍ VE SKUTEČNÉ PŘESVĚDČENÍ 344 VIZUALIZACE 344 SEPSÁNÍ CÍLŮ NA PAPÍR A AFIRMACE 345 STRATEGIE PRO DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ 346

16 Obsah xv STRATEGIE PRO SPEKULANTY 347 METODY PRO DOSAŽENÍ ÚSPĚCHU 347 ENERGIE 348 FYZICKÉ ZDRAVÍ 348 PSYCHICKÉ A EMOČNÍ ZDRAVÍ 349 STRES 349 RELAXAČNÍ TECHNIKY 350 ZÁVĚR Shrnutí a závěry 353 Rejstřík 355

17

18 Předmluva V posledních dvou desetiletích jsme byli v chování světových finančních trhů svědky dramatických změn. Hlavní příčiny těchto změn souvisejí se zrušením fixních měnových kurzů na počátku sedmdesátých let a také s postupným ubýváním kontroly mezinárodních finančních toků. Ať už byly příčiny jakékoli, následky jsou evidentní: značné zvýšení volatility cen a objemu obchodování na většině trhů; zostřující se a stále častější střety mezi krátkodobými korekcemi a dlouhodobými trendy; markantní rozpor mezi tržním sentimentem a ekonomickými fundamenty. Praktickými důsledky těchto změn jsou stále obtížnější předvídání vývoje finančních trhů a stále se zvyšující riziko a nejistota pro investory a spekulanty. Navzdory neustálému proudu nových dat a možnostem využití nových počítačových technologií a poznatků z aplikované statistiky je bohužel pro účastníky finančních trhů stále velmi obtížné nacházet přesně ty správné informace, které potřebují pro své efektivní prognózování a rozhodování. Měli bychom se proto zamyslet nad tím, proč tomu tak je, a s otevřenou myslí uvážit, jak bychom mohli rozšířit a vylepšit používané techniky a metody, na které se při svých prognózách nejčastěji spoléháme. Pro lepší pochopení metod a výsledků technické analýzy si zkrátka nejprve potřebujeme rozšířit obzory. Nejsnazším argumentem, proč bychom tak měli učinit, je již jen samotný fakt, že technická analýza je nástrojem, kterým se řídí mnoho velkých hráčů na trhu, jejichž následné kroky mohou s trhy často silně zahýbat. Pádnějším argumentem je, že technická analýza se snaží zachytit i takové tržní fenomény, jakými jsou například tlak profesních skupin, módních trendů, psychologie davu a řady dalších, jež konvenční teorie ignoruje nebo považuje za nespolehlivé. V praxi je bohužel skutečnost taková, že na některých věcech týkajících se technické analýzy se neshodnou ani ti, kteří se jí řídí. Kniha Tonyho Plummera k této debatě částečně přispívá. Zároveň se však snaží čtenáře systematicky seznámit se základy technické analýzy, a to způsobem, který bude zajímavý a snadno pochopitelný nejen pro lidi z praxe a skeptické ekonomy, ale také pro mnoho spekulantů a investorů, kteří jsou oprávněně nespokojení s prognózami expertů, jež často nemají ani hodnotu papíru, na kterém jsou vytištěny. Sir Adam Ridley Generální ředitel London Investment Banking Association Zvláštní poradce ministrů financí britské vlády v letech

19

20 Předmluva k šestému vydání Učíme se z vlastních chyb a svět si interpretujeme ve světle vlastních zkušeností. Výsledkem obou těchto pravd je vydání knihy Prognóza finančních trhů. V roce 1979 jsem si uvědomil, že ekonomická teorie, kterou jsem se učil na University of Kent a London School of Economics, bohužel ne vždy funguje i v reálném světě. V té době jsem obchodoval na trhu s britskými státními dluhopisy v Londýně. Premiér James Callaghan tehdy přehlížel období rostoucí inflace, jejímž motorem se staly rostoucí vládní výdaje a zrychlující se objem měnové zásoby. Podle základních pravidel ekonomie tehdy Spojené království potřebovalo zpřísnit měnovou politiku a ceny dluhopisů na burze v důsledku toho prudce klesaly. Počátkem roku 1979 ale během několika málo týdnů ceny britských státních dluhopisů vzrostly o 20 %, čímž umazaly dvě třetiny z poklesu zaznamenaného během předchozího roku. Toto oživení bylo způsobeno situací, která byla následně nazvána Bitvou na Watling Street. Představitelé finančních institucí sídlících v londýnském City se tehdy doslova prali o to, kdo z nich se dostane do sídla Bank of England, zodpovědné za vydávání britských vládních dluhopisů, ještě před desátou hodinou ranní, aby mohli ve velkém uzavřít své krátké pozice. Zcela neobvykle se však nejednalo pouze o krátkodobou rally. Tento býčí trend trval déle než osm týdnů. Den za dnem ceny téměř bez přestávky stoupaly. Jako by již vůbec nezáleželo na tržních fundamentech. Jediné, co hnalo ceny dluhopisů vzhůru, byl samotný fakt, že investoři chtěli nakupovat dluhopisy, které zkrátka nebyly nikde na trhu k dostání. Jindy racionálně uvažující investoři na londýnském trhu s britskými státními dluhopisy byli najednou degradováni na obyčejnou smečku bláznů podlehnuvší davovému šílenství. Vše se obrátilo až v květnu 1979, kdy se k moci dostala Margareth Thatcherová, která opět zpřísnila měnovou politiku, načež se ceny britských dluhopisy ponořily do téměř rok trvajícího medvědího trendu, během něhož přišly o veškeré zisky dosažené v období od února do května. Racionální ekonomie tedy sice nakonec přece jen zvítězila, ale mnoho investorů tehdy přesto přišlo o spoustu peněz. Tato zkušenost mě mnohému naučila. Utvrdil jsem se v názoru, že lidé nejednají vždy zcela racionálně a nerozhodují se vždy nezávisle jeden na druhém, což znamenalo opravdu významný posun v mém vnímání finančních trhů. V té době jsem se pochopitelně nemohl obrátit na žádný odpovídající zdroj finanční literatury, a tak jsem během několika příštích týdnů začal sám sbírat a třídit myšlenky a další informace vztahující se k tomuto tématu a v roce 1989, deset let po Bitvě na Watling Street, jsem výsledky své práce prezentoval v prvním vydání této knihy. Od prvního vydání mé knihy došlo na knižním trhu doslova

21 xx Prognóza finančních trhů k explozi literatury od autorů, jako je např. Howard Bloom (The Lucifer Principle, Atlantic Monthly Press, 1995, a Global Brain, John Wiley, 2000), jejichž knihy dále významně potvrzovaly mé závěry o důležitosti vlivu psychologie davu na finanční trhy. Ekonom, který činí svá rozhodnutí na základě racionálních očekávání, je jen jakousi parodií na lidskou bytost. Lidské bytosti jsou zkrátka naprogramovány tak, aby spolu vzájemně vycházely, spolupracovaly a korelovaly. Tyto vztahy nás v podstatě utužují a stimulují náš emocionální život. Tento fakt je nesmírně důležitý pro pochopení fungování finančních trhů a reálné ekonomiky. Je samozřejmé, že jakmile se lidé začnou shlukovat do skupin, chování v rámci skupiny přestává být nahodilé. A proto nemá nahodilý rozměr ani chování cen na finančních trzích, bez ohledu na to, co říkají někteří statistici. Ale to není vše. Pro někoho, kdo se s tím setkává poprvé, může být poněkud překvapivé, že tržní ceny se vyvíjejí v určitém třívlnovém vzoru, který odráží procesy učení a vstřebávání energie živých organismů. Jinými slovy, dav lidí se nijak neliší od jiných částí přírody, a jako takový je proto předvídatelný. Kniha Prognóza finančních trhů ušla od okamžiku prvních objevů, k nimž jsme dospěli v 80. letech, velký kus cesty. Zaprvé, můj výzkum odhalil, že typický třívlnový vzor existuje nejen na finančních trzích, ale také v míře ekonomické aktivity. Také jsem zjistil, že povaha oscilace trhu opakovaně poukazuje na výjimečný matematický vliv, který nám umožňuje identifikovat rozdíl mezi technickou reakcí na impulsní vlnu a zformováním nového trendu. Ze zdánlivého chaosu tak vznikl kouzelný, organizovaný a velmi předvídatelný svět. Šesté vydání této knihy pokračuje v procesu ověřování a rozšiřování těchto zjištění. Jedním z výsledků byla deklasifikace určitých aspektů cyklů. Doufám, že na to budete nahlížet jako na součást procesu chápání. Základní zjištění a myšlenky však zůstávají stejné: chování lidského kolektivu není náhodné, ale rytmické a neustále se opakující v určitých vzorcích. Dále, cyklické vzorce je možné vzájemně porovnávat, a to jak v rámci různých časových období, tak i napříč různými trhy, a na základě těchto srovnání si můžeme udělat velice přesný obrázek o současném dění.

22 Poděkování Jen velmi málo autorů dokáže publikovat knihy bez pomoci a podpory ostatních lidí. A ani tato kniha rozhodně není výjimkou. Mé upřímné díky patří Michaelu Hughesovi, který trpělivě přečetl rukopis prvního vydání a poskytl mi významné rady, jak knihu uvést do přijatelnější podoby. Nemusím doufám ani dodávat, že všechny pozdější chyby mají být přičítány mně. Mé díky také patří mým bývalým kolegům v Hambros Bank, zejména Davidu Tapperovi a Johnu Heywoodovi. Jejich podpora a rady po celé ty roky významně ovlivnily můj zájem o fungování finančních trhů. Část Davidových vědomostí si našla cestu na následující stránky, přestože to nemusí být na první pohled zřejmé! Také bych chtěl poděkovat mé ženě a mé rodině. Respektovali tento můj závazek a poskytli mi úplnou podporu, přestože jsem opakovaně trávil večery a víkendy nikoliv s nimi, ale se svým počítačem. Nakonec bych rád poděkoval mým spolucestujícím ze spoje vyjíždějícího v 7.30 z Audley End za to, že se nerušeně oddávali spánku nebo luštění křížovek, čímž mi dopřávali potřebný klid pro psaní prvního vydání této knihy.

23

24 Úvod Vydělávání peněz obchodováním na finančních trzích není vůbec nic jednoduchého. Nakolik je toto tvrzení pravdivé, se musí každý člověk zajímající se o vstup na finanční trhy přesvědčit sám, na základě vlastních zkušeností. Jen velmi málo lidí vstupuje do obchodní arény s otevřenýma očima, uvědomujíce si všechna psychologická a finanční rizika. Dalo by se říci, že k trhům přistupují, jako by se jednalo nějaké o jezero skrývající bájný poklad, pro jehož získání stačí jen opatřit si vhodné čerpadlo. Začátečníci si bohužel neuvědomují, že v pohádkách chrání obvykle jezera s pokladem určité magické síly a hledači, kteří se pak byť jen dotknou jeho třpytící se vody, jsou poté začarováni a až nadosmrti se stanou jeho ochránci. Také na finančních trzích (nebo v reálné ekonomice) působí jakýsi zvláštní druh energie, která určitým způsobem okouzluje všechny jejich účastníky a činí z nich dav mající jeden společný cíl. Nesnažte se v tom hledat nic zlověstného, to zkrátka jen příroda funguje tak, jak má. Tato mocná síla ovládá lidskou psychiku a investoři ji bohužel rozpoznají až ve chvíli, kdy dojde k nějakému katastrofickému tržnímu propadu, který zničí měsíce, ne-li roky jejich tvrdé práce. Na finančních trzích působí jen opravdu velmi málo mimořádně nadaných obchodníků, kteří jako by nosili nějaký speciální oblek chránící před magickými silami nevyzpytatelného kouzelného jezera. Právě díky mimořádnosti těchto spekulantů se stala kniha Jacka Schwagera Market Wizards tak úspěšným bestsellerem 1. Co ale odlišuje tyto výjimečné obchodníky od nás ostatních, průměrných investorů? Jak to, že někteří spekulanti pravidelně dosahují tučných zisků, zatímco jiní, méně úspěšní investoři, mají problém uskutečnit dva ziskové obchody po sobě? Nejčastěji slýchanou odpovědí na tyto otázky je rozdíl v kvalitě jejich obchodních systémů. Právě proto lidé každoročně investují obrovské sumy peněz a spoustu času do vývoje obchodních systémů, které budou jeho uživatelům přinášet co nejkvalitnější vstupní a výstupní signály. Přestože je však propracovaný obchodní systém velice důležitý, představuje pouze první část úspěchu, protože všechny vyslané signály je také zapotřebí trvale správně implementovat. Možná vám to přijde poněkud triviální, ale opak je pravdou 2. Úspěšné obchodování ve skutečnosti vyžaduje určitou psychologickou způsobilost k vykonávání této práce a matička příroda bohužel nevyzbrojila každého z nás schopností odolávat rozmarům naší vlastní psychiky. Finanční trhy přitom mohou mít přímý (a někdy i docela výrazný) vliv na naše bohatství a s tím spojenou životní úroveň. Většina lidí proto prožívá silné citové reakce, když

25 2 Prognóza finančních trhů sledují, jak jim aktuální tržní vývoj navyšuje nebo naopak ujídá hodnotu jejich majetku. Na emocích samozřejmě není nic špatného, ale pokud vám váš obchodní systém vygeneruje signál k nákupu či prodeji, budete patrně neustále cítit povinnost rozhodnout se, zdali tento signál následovat, či nikoli, což není vůbec lehké rozhodování. Vaše investování se tak odehrává spíše v subjektivní než v objektivní sféře. Úspěch či neúspěch jednotlivých obchodů proto bude plně záviset na vaší schopnosti proniknout skrze citovou bránu, která stojí mezi vygenerovaným signálem ke koupi či prodeji a jeho uskutečněním. A právě průchodem této brány se v podstatě zabývá tato kniha. Pro úspěšný průchod touto branou vám však nestačí vybavit se odolným brněním a agresivními ničivými zbraněmi. Ano, existují sice účinné krátkodobé metody, jak dosáhnout úspěchu na finančních trzích, nicméně ty obvykle vyžadují velký výdej energie, po kterém logicky dochází k vyčerpání. Z dlouhodobého hlediska je ovšem mnohem rozumnější nahlížet na tuto bránu jako na příležitost k učení, protože jakmile se o této bráně dozvíte vše potřebné, sama se najednou jakoby rozplyne. Toto učení přitom není nijak zvlášť složité. Rozhodně se zde nebavíme o nějakém celoživotním úsilí, po jehož absolvování se až na smrtelné posteli dočkáme první vysoké výhry. Jedná se spíše o postupný proces objevování a pochopení trhů, osvojení různých přístupů a reakcí, na jejichž základě budete schopni činit dlouhodobě úspěšná rozhodnutí. Klíčové přitom bude vaše odhodlání držet se pravdivého pohledu na věc, díky němuž získáte flexibilitu potřebnou pro efektivní reagování na nečekané informace. Nedokážeme-li si totiž přiznat vlastní chyby a zůstat nezávislí na názorech ostatních lidí, jen těžko se budeme správně rozhodovat. Konec konců, na finančních trzích nezáleží na tom, jaký vývoj můžeme předvídat na základě ekonomické teorie, ani na tom, co si my nebo ostatní lidé myslíme. Důležité je především být na správné straně tržního trendu, a pokud to znamená, že musíte změnit svou investiční pozici, své přesvědčení, či dokonce přátele, s nimiž chodíte popíjet do baru, na nic nečekejte a učiňte tak. Smyslem této knihy je zabezpečit, aby bylo vaše investiční rozhodování co nejflexibilnější. Této flexibility dosáhnete po osvojení tří základních vzájemně spolu souvisejících schopností. Tou první je schopnost porozumět trhu po logické stránce. Investoři a spekulanti by měli dokonale znát a chápat všechny síly, které na trhu působí. Trhy totiž neustále a podle tradiční teorie zcela nepředvídatelně kolísají, a pokud to jako investoři včas a správně nerozpoznáte, patrně nebudete patřičně připravení na situace, které na vás v budoucnu čekají. Druhá schopnost na tu předchozí určitým způsobem navazuje. Jako investoři musíte být schopní porozumět svým vlastním emočním reakcím na tržní výkyvy. Daniel Goleman tuto schopnost nazývá emoční inteligencí 3. Pokud si účastníci trhu uvědomí vlastní zranitelnost vůči vlivu finančních trhů a pokud si uvědomí, které způsoby chování mohou být potenciálně sebezničující, poté s tím ještě mohou něco dělat. Jinak řečeno, mohou na vývoj trhů přiměřeně reagovat, a nestát se tak jejich oběťmi. A nakonec samozřejmě musíte být schopní si vybudovat vlastní investiční proces či obchodní systém, který vám bude objektivně generovat signály k nákupu či prodeji založené na předem stanovených kritériích. Tento přístup má totiž hned dvě velké výhody:

26 Úvod 3 zaprvé, zaměřuje se výhradně na klíčové faktory, které mají tendenci se průběžně opakovat, zadruhé, pomáhá snižovat vliv jakýchkoli emocí, které se v dané situaci objeví. Ideální obchodní systém přitom nemusí být nutně mechanický. Může vám přinášet signály, které počítají s neobvyklými okolnostmi nebo se řídí podle žebříčku investorových preferencí. Jediným kritériem, na kterém skutečně záleží, je, aby si byl investor či spekulant těmito signály dostatečně jistý, aby je uměl správně ovládat a aby o nich pokud možno ani na chvilku nezapochyboval. Účastníci trhu by se proto měli přímo účastnit testování a zdokonalování systému, aby si byli vědomi jeho silných i slabých stránek. Díky tomu pak budou moci snáze reagovat na nečekaný vývoj na trhu. Tyto tři schopnosti tedy schopnost porozumět chování trhu po logické stránce, schopnost uvědomit si emocionální aspekt působení trhu a schopnost objektivně se rozhodovat o budoucím postupu jsou základními předpoklady pro to, abyste mohli úspěšně vydělávat na finančních trzích. Tyto schopnosti navíc pomáhají investorům a spekulantům udržet si odstup od aktuální výkonnosti jednotlivých investic takovým způsobem, že si budou moci celý investiční proces vyloženě užívat. Vydělávání peněz a osobní uspokojení ze správně odhadnutého vývoje trhu se pak stanou zcela nepostradatelnou součástí vašeho životního stylu. Prvním důležitým krokem, abyste se stali úspěšnými spekulanty, je podle mého názoru pochopení fenoménu davu. Davy vznikají díky existenci společného přesvědčení více lidí a do jisté míry také jako způsob ochrany před opačným přesvědčením. Je totiž právě dynamika davů, co způsobuje, že trhy kolísají tak, jak kolísají. V průběhu výrazného tržního trendu investoři ztrácejí schopnost procházet onou výše zmíněnou emoční bránou a naopak mají tendenci dělat ve stejnou dobu stále stejné věci a získávat tak určitou psychologickou podporu. Jakmile se poté drtivá většina investorů vydá jedním směrem, dochází k výraznému cenovému zvratu. Z toho logicky vyplývá, že ve chvíli, kdy ke zvratu skutečně dojde, stojí ona většina investorů na špatné straně. Právě tento fakt vysvětluje všechny významné burzovní krachy, jako byl akciový krach v roce 1987, krach trhu s dluhopisy v roce 1994 nebo finanční krize z roku Jakmile se tržní ceny vydají opačným směrem, investoři a krátkodobí spekulanti jsou nuceni uzavírat své stávající pozice a otevírat nové. Takovéto chování maximalizuje jejich ztráty a minimalizuje zisk a je jedním z hlavních důvodů, proč jen několik málo investorů dosahuje vyšších výnosů, než jejich tržní benchmarky nebo než kolik činí úroková sazba bankovních vkladů. Skutečnost, že lidé mají tendenci se seskupovat do davu, samozřejmě není nic nového. Ne každému však dochází, že davové neboli skupinové chování je zkrátka nevyhnutelnou součástí lidského bytí. Dav v sobě skrývá skutečně mocný potenciál, protože nutí jednotlivce, aby se vzdali svých vlastních potřeb ve prospěch ostatních. Tento přesun odpovědnosti představuje významný iracionální a emocionální prvek lidského chování. Jen velmi málo lidí bohužel tento vliv davu rozpozná, protože, jak praví známé rčení, ryby nevědí, že plavou ve vodě. Neblahý vliv davu je však nepostradatelnou součástí veškerého ekonomického a finančního chování a je nejvíce patrný právě v prostředí finančních trhů. Z toho vyplývá, že stačí jen lehce upravit základní předpoklady týkající se lidské motivace, abychom udělali velký krok k pochopení lidského chování. Konkrétně řečeno, za

Předmluva Předmluva k šestému vydání Poděkování Úvod 1. První část Logika iracionálního chování na finančních trzích 7

Předmluva Předmluva k šestému vydání Poděkování Úvod 1. První část Logika iracionálního chování na finančních trzích 7 Předmluva Předmluva k šestému vydání Poděkování xvii xix xxi Úvod 1 První část Logika iracionálního chování na finančních trzích 7 1 Naprostá individualita nebo nerozdělitelný celek 9 ÚVOD 9 VZTAHY V PŘÍRODĚ

Více

Mikroekonomie pro bakalářské a magisterské a studium

Mikroekonomie pro bakalářské a magisterské a studium Mikroekonomie pro bakalářské a magisterské a studium Rafik Bedretdinov, Radim Valenčík, Petr Wawrosz Úvodní poznámka k oběma dílům Učebnice, kterou dostáváte do rukou byla připravena na základě zkušeností

Více

Návrh a optimalizace investiční strategie na forexu s implementací zásad money managementu. Marián Baloga BA

Návrh a optimalizace investiční strategie na forexu s implementací zásad money managementu. Marián Baloga BA Návrh a optimalizace investiční strategie na forexu s implementací zásad money managementu Marián Baloga BA Diplomová práce 2010 ABSTRAKT Cílem této práce je návrh investiční strategie, která při použití

Více

AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH

AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání AKCIE A INVESTOVÁNÍ DO NICH Stocks and stock investments Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Gabriela Oškrdalová

Více

Benjamin Graham otec moderní analýzy cenných papírů

Benjamin Graham otec moderní analýzy cenných papírů 3 Benjamin Graham otec moderní analýzy cenných papírů Benjamin Graham je považován za vůbec nejvlivnějšího investičního filozofa. Warren Buffett o něm prohlásil, že to byl ten nejchytřejší člověk, 1 kterého

Více

Projekt zhodnocení osobního majetku na komoditním trhu. Bc. Michal Slivečka

Projekt zhodnocení osobního majetku na komoditním trhu. Bc. Michal Slivečka Projekt zhodnocení osobního majetku na komoditním trhu Bc. Michal Slivečka Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Předmětem této diplomové práce je jasně definovat kapitálový trh, jeho možnosti a bariéry pro

Více

FOREX trading v praxi

FOREX trading v praxi Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Finančních obchodů FOREX trading v praxi Diplomová práce Autor: Bc. Josef Němec Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. Praha

Více

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.)

Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Masarykova univerzita Brno Management LZ ve VaV (správný výběr členů VaV týmu, motivace a řízení atd.) Jana Vacková Hradec Králové 2010 Masarykova univerzita

Více

Investování do komodit

Investování do komodit Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Investování do komodit Diplomová práce Autor: Bc. Robin Svačina Finance, Finanční obchody Vedoucí práce: Ing. Michal Grubl Prohlášení:

Více

WWW.CZECHWEALTH.CZ 1

WWW.CZECHWEALTH.CZ 1 WWW.CZECHWEALTH.CZ 1 WWW.CZECHWEALTH.CZ 2 Obsah 1. Úvod... 4 2. Co to vlastně jeforex... 5 3. Hlavní hráči na trhu... 8 4. Měnové páry... 13 5. Jak číst forex, názvosloví... 18 6. Obchodní hodiny forexu...

Více

Investiční strategie pro třetí tisíciletí zkrácený text

Investiční strategie pro třetí tisíciletí zkrácený text Investiční strategie pro třetí tisíciletí zkrácený text Tento text je mírně upraveným výtahem z knihy Investiční strategie pro třetí tisíciletí (Pavel Kohout, nakladatelství Grada, 2000), konkrétně z její

Více

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu

Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Vzdělávání a rozvoj pracovníků managementu Diplomová práce Autor: Bc. Klára Hnídková Finance Vedoucí práce: Praha PhDr. Mgr. Ingrid Matoušková,

Více

Učící se organizace. Věra Dohnalová

Učící se organizace. Věra Dohnalová Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická Fakulta Katedra sociologie a andragogiky Učící se organizace Learning organization Magisterská diplomová práce Věra Dohnalová Vedoucí bakalářské diplomové práce:

Více

ROTHBARD_penize2_136_p.qxd 28.12.2001 9:59 Page 1 PENÍZE V RUKOU STÁTU

ROTHBARD_penize2_136_p.qxd 28.12.2001 9:59 Page 1 PENÍZE V RUKOU STÁTU PENÍZE V RUKOU STÁTU Murray N. Rothbard PENÍZE V RUKOU STÁTU Jak vláda zničila naše peníze Murray N. Rothbard PENÍZE V RUKOU STÁTU Praha 2001 Překlad z anglického originálu Murray N. Rothbard: What Has

Více

Analýza výnosnosti akcií obchodovatelných na českém akciovém trhu

Analýza výnosnosti akcií obchodovatelných na českém akciovém trhu ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Diplomová práce Analýza výnosnosti akcií obchodovatelných na českém akciovém trhu Analysis of profitability of shares traded on the Czech stock market

Více

Foundation for Economic Education

Foundation for Economic Education LIBERÁLNÍ INSTITUT a CENTRUM LIBERÁLNÍCH STUDIÍ děkují za podporu, kterou jim při vydání této knihy poskytla Foundation for Economic Education F. A. Hayek SOUKROMÉ PENÍZE: Potřebujeme centrální banku?

Více

POCHOPENÍ MARKETINGOVÉHO PROCESU

POCHOPENÍ MARKETINGOVÉHO PROCESU POCHOPENÍ MARKETINGOVÉHO PROCESU KAPITOLA 1 OBSAH Co je to marketing Role marketingu při získávání toho nejlepšího z báze aktiv majetkové základny podniku Spojitost mezi vnějším prostředím, zákazníky a

Více

Návrh obchodní strategie pro intradenní obchodování na měnovém trhu FOREX. Bc. Denisa Foltisová

Návrh obchodní strategie pro intradenní obchodování na měnovém trhu FOREX. Bc. Denisa Foltisová Návrh obchodní strategie pro intradenní obchodování na měnovém trhu FOREX Bc. Denisa Foltisová Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku intradenního obchodování

Více

FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA VYDÁNÍ TÉTO KNIHY POSKYTLA ČESKÁ POJIŠŤOVNA

FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA VYDÁNÍ TÉTO KNIHY POSKYTLA ČESKÁ POJIŠŤOVNA FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA VYDÁNÍ TÉTO KNIHY POSKYTLA ČESKÁ POJIŠŤOVNA Pomoc při získání vydavatelských práv poskytl Institute for Humane Studies, George Mason University, Fairfax, Virginia, USA Milton Friedman

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

DEFINICE HNUTÍ ZEITGEIST

DEFINICE HNUTÍ ZEITGEIST DEFINICE HNUTÍ ZEITGEIST REALIZACE NOVÉHO ZPŮSOBU MYŠLENÍ Poslední aktualizace: 15.06.2015 11:33 Obrovský a stále rychlejší rozvoj vědy a techniky nebyl doprovázen stejně rychlým vývojem sociálních, ekonomických

Více

Název práce (max. 2 řádky)

Název práce (max. 2 řádky) Název práce (max. 2 řádky) Firemní kultura ve vybrané organizaci Titul Jméno Příjmení Bc. Martina Kliková Diplomová práce 20xx 2014 ABSTRAKT Diplomová práce je zaměřena na problematiku firemní kultury

Více

Rozvoj lidských zdroj

Rozvoj lidských zdroj 2010 Rozvoj lidských zdroj Robin ejka ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJ Obsah 1. Úvod... 3 1.1 Cíle a obsah předmětu Rozboj lidských zdrojů... 3 1.2 Rozvrh samostatného studia předmětu... 3 1.3 Prameny (základní a

Více

Dynamické strategie pro zlepšení konkurenceschopnosti II.

Dynamické strategie pro zlepšení konkurenceschopnosti II. Rozvoj ústeckého regionu RUR, o. s. Dynamické strategie pro zlepšení konkurenceschopnosti II. název projektu: Strategie pro řešení recese z pohledu zaměstnanců reg. č. CZ.1.07/3.2.06/03.0027 autor: Klub

Více

Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida

Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Romana Kulíšková Informační a znalostní management ve společnosti Modrá pyramida Bakalářská

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Globální rozvojové vzdělávání na hodinách občanské výchovy v rámci projektové výuky PEDAGOGICKÁ FAKULTA.

MASARYKOVA UNIVERZITA. Globální rozvojové vzdělávání na hodinách občanské výchovy v rámci projektové výuky PEDAGOGICKÁ FAKULTA. MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy Globální rozvojové vzdělávání na hodinách občanské výchovy v rámci projektové výuky Diplomová práce Brno 2008 Autor práce: Lucie Pištěková

Více

Idea globálního rozvojového vzdělávání a sociální pedagogika

Idea globálního rozvojového vzdělávání a sociální pedagogika Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Idea globálního rozvojového vzdělávání a sociální pedagogika Diplomová práce Autor: Studijní program: Studijní obor: Vedoucí práce:

Více

Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci. Bc. Adam Rek

Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci. Bc. Adam Rek Analýza marketingové komunikace pořadu Tečka páteční noci Bc. Adam Rek Diplomová práce 2014 ***nascannované zadání s. 1*** ***nascannované zadání s. 2*** *** naskenované Prohlášení str. 1*** ABSTRAKT Tato

Více

Analýza možností investování do produktů kapitálového trhu a navržení vhodné strategie investování pro drobného investora.

Analýza možností investování do produktů kapitálového trhu a navržení vhodné strategie investování pro drobného investora. Analýza možností investování do produktů kapitálového trhu a navržení vhodné strategie investování pro drobného investora Radim Plaček Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářské práce si dává za

Více

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti

Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Studijní texty z e-learningového kurzu Podniková ekonomika 1 Autor: doc. Ing. Jan Eisler, CSc., jan.eisler@svses.cz Vytvořeno v rámci projektu OPPA CZ.2.17/3.1.00/31075

Více