nutritionday worldwide: explanations and definitions /6

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "nutritionday worldwide: explanations and definitions 2014 1/6"

Transkript

1 nutritionday worldwide: explanations and definitions /6 General items: 1. Datum: Vložte datum Nutričního dne 06/11/ Kód centra: Prosím, vložte anonymní kód (1-999), které jste obdželi od koordinujícího centra. Kódy z minulých let zůstávají v platnosti. 3. Kód jednotky: prosím, vložte anonymní kód (1-999), který jste obdrželi od koordinujícího centra. Kody z minulých let zůstávají v platnosti. 4. Pacient (4 písmena): Vložte iniciály pacienta vypsáním 2 písmen křestního jména, 2 písmen příjmení do jednotlivých čtverců. Např.: Peter Smith: P E S M 5. Číslo nemocného: Uvěďe prosím číslo pacienta a zachovejte tento záznamový list (Seznam pacientů). Tato čísla využijete i pro výstupy (outcome). Stejná čísla musí být vyplněna i do listů 3a a 3b. 6. Prosím, vyplňte pohlaví pacienta. (f= žena, m=muž) 7. Rok narození: Vyplňte, prosím takto: Prosím, vyberte jednu z odpovědí nebo uvěďte jinou odpověď na vyznačené místo tečkami. 9. Prosím, odpovězte na tuto otázku zaškrtnutím "ANO" nebo "NE" 10. Odpovězte, prosím otázku výběrem správné odpovědi. Můžete uvést i více odpovídajících odpovědí. 11. Zaškrtněte správnou odpověď nebo zvolte poslední možnost. 12. Prosím, vyberte jednu z možných odpovědí a označte ji křížkem. List 1 "zaměstnanci jednotky": 13. Skutečný počet obsazených lůžek: Vylňte prosím počet lůžek, která jsou v této chvíli skutečně obsazená. 14. Maximum lůžek jednotky: Vyplňte, prosím, maxmální počet lůžek Vaší jednotky. 15. Hlavní skupina přijímaných pacientů: Prosím, použijte k výběru níže uvedený kód. Prosím, uveďte i další skupiny pacientů ve Vaší jednostce. 16. Osoby pracující v jendostce (mimo osoby úklidu): Vložte počet pracovníků pracujících v jednotce (tzn.lékaři, konzultanti, sestry) v ranní směně Nutričního dne. Rozlište, kdo pracuje pod dohledem a kdo pracuje samostatně. Nezapočítávejte pracovníky úklidu, pokud jsou započteni do potravinářského provozu. 17. Komentář: Vypište, prosím, další informace nebo nahlaste problémy s vyplněním dotazníku.

2 nutritionday worldwide: explanations and definitions /6 LIST 2 "pacienti jednotky" Zařazení pacienti: Všichni dospělí pacienti na jednotce od počátku ranní pracovní směny od 7 hodin (Den 1) do začátku druhé pracovní směny do 7 hodin (Den 2). Zařaďte všechny přijaté i propuštěné pacienty v tomto období. 18. Číslo listu: Podle počtu pacientů Vaší jednotky v uvedeném období, budete potřebovat 1 nebo více litů. Jejich celkový počet uveďte zde. 19. Pacientův kód 1+2: Do kódu 1 uveďte, pokud pacient potřeboval pomoc při vyplňování dotazníků (=H) nebo nepotřeboval (=NA) nebo nedal souhlas k účasti ve sledování (=C). Kód je uveden níže na listu. Kód 2 je pro pacienta terminálního ("t") nebo vyléčitelného ("n"). 20. Hmotnost/Výška: Prosím, uveďte hmotnost v kg a výšku v cm. 21. Počet různých léků: Prosím, uveďte, kolik různých pilulek nebo tekutých léků je pacientovi ordinováno orálně. 22. Dny od přijetí do nemocnice: Uveďte počet dnů, které pacient strávil doposud v nemocnici od přijetí. Pozor: Nutriční den započítejte. 23. Pobyt na JIP: Pobývyl pacient na JIP? Prosím, odpovězte Y (ANO) nebo N (NE). 24. Doba od operace: Prosím, vyplňte počet dní, které uplynuly od operace. Pozor: Nutriční den započítejte. 25. Kódy nutriční léčby (1,2,3,4,... speciální diety = tzn.bezlakotozová, neslaná,... výživa, mimo diabetické diety): Prosím vyberte odpovídající číslo z níže uvedených. 26. Prosím, odpovězte ozátku s využitím kódů uvedených níže na listu 2. *) pro otázky tykající se postižených orgánů: 14 rakovina - vyplňte prosím onko listy 1-3. Prosím, stáhněte si příslušné dokumenty z webových stránek, ze sekce dotazníky.

3 nutritionday worldwide: explanations and definitions /6 Pacientský list 3a. Datum, pacientovo číslo, iniciály, kód centra a jednotky musí vyplnit zaměstnanci. Vyplňte kód centra a kód jednotky na list před jeho kopírováním. 27. Vaše hmotnost před 5 lety v kg: Prosím, udejte hmotnost před pěti lety. Pokud nevíte, otázku přeskočte. 28. Kolik tablet a tekutých léků musíte užívat každý den (celkový počet)? Prosím, vyberte jednu z možností a vyznačte křížkem. Každý lék je počítán jako jeden druh podaného léku bez ohledu na např.počet kapek (10-15 kapek = 1 kus). Pacientský list 3b. Datum, pacientovo číslo, iniciály, kód centra a jednotky musí vyplnit zaměstnanci. Vyplňte kód centra a kód jednotky na list před jeho kopírováním. 29. Odpovězte prosím snědenou porci jídla: Obrázek s talířem znázorňuje možnost odpovědi ("všechno", "polovinu jídla", "čtvrtinu porce", "nic"). Prosím zaškrtněnte, která odpověď odpovídá sněděné porci jídla. 30. Vždy uvěďte, které jídlo bylo dokumentováno! 31. Prosím, uveďte počet nápojů/pohárků, které jste vypil od posledního jídla a během stávajícího jídla. Počítejte 1 pohárek na objem 200ml. Seznam pacientů v jednotce a (výsledkový) list. Outcome: Výstupní den je hodnocen 30 dní po Nutričním dni. 32. Outcome datum: vložte datum výstupního dne ve formě dd/mm/rrrr 33. Jméno a příjmení pacienty, datum narození nebo pacientova nálepka: Vložte pacientova data nebo použijte pacientův štítek. 34. Číslo pokoje v jednotce (volitelné): sem můžete

4 nutritionday worldwide: explanations and definitions /6 vepsat číslo pacientova pokoje. 35. Datum propuštění z nemocnice: Prosím, vložte sem datum pacientova propuštění z nemocnice dd/mm/rrrr 36. Outcome (výsledek) propuštění z nemocnice (A, B, C,...): prosím použijte jeden z následujících kódů, odpovídajícímu skutečnosti. (D=zahrnuje rehabilitační centrum nemocnice nebo jiné nemocnice, či nezávislá rehabilitační pracoviště.) 37. Komentář: prosím, vypiště jakékoliv informace nebo nashlaste potíže s vyplněním dotazníků. LIST 1 ONKOLOGIE (NUTRIČNÍ JEDNOTKA PRO LÉČBU RAKOVINY) List 1 ONKOLOGIE - by měl být vyplněn personálem (zaměstnanci). Tento list informuje o okologické jednotce, její organizaci a její struktuře. 38. Odpovězte, prosím na otázku volbou odpovědi. Můžete vybrat více než jednu odpověď, případně uvést další dpovědi v posledním řádku. 39. Odpovězte, prosím, na otázku zaškrtnutím odpovědi v daném sloupci. Prosím, vyberte pouze jednu možnou odpověď ve sloupcích nebo zvolte poslední nabídku. LIST_2 ONKO (pro všechny onkologické pacienty) Všichni dospělí pacienti v jednostce od začátku první směny v 7 hodin (Den 1) do začátku ranní směny následující den v 7 hodin (den 2). Uvěďte všechny přijaté a přopuštěné pacienty. 40. Ambulantní oddělení: Prosím, uveďte, zda je pacient přijat (=w) nebo je léčen ambulantně (=o) 41. Uveďte léčebný cíl nemocného: c=léčebný (cílem je léčba rakoviny), p=paliativní (paliativní léčba, vyléčení není možné), t termínální stav (pacient zemře v nedalém horizontu). 42. Důvod přijetí: Prosím, vložte skutečný důvod přijetí do nemocnice. Prosím, vyberte odpovídající číslo. Kód je uveden níže na listu. 43. Aktuální dg.rakoviny: Prosím, vložte aktuální diagnozu rakoviny. Prosím, vyberte odpovídající číslo. Kód je uveden níže na listu.

5 nutritionday worldwide: explanations and definitions /6 44. Doba před stanovením diagnozy: Prosím, vložte, od kdy byla rakovina diagnostikována. Prosím, vyberte odpovídající číslo. Kód je uveden níže na listu. 45. Staging rakoviny: Prosím, uveďte aktuální stadium rakoviny. Prosím, uveďte příslušné stadium uvedené na listu. 46. Od kdy byla zavedena léčba rakoviny po stanocení její diagnozy: Prosím, udejte, od kkdy byla léčba zahájena. Prosím, vyberte odpovídající číslo. Kód je uveden níže na listu. 47. Stav v léčbě. Prosím, uveďte aktuální stav léčby pacienta. Prosím, vyberte odpovídající číslo. Kód je uveden níže na listu. 48. Infekce: Prosím, vložte, zda pacient má nějakou infekci. Prosím, vyberte (1), pokud pacient nemá žádnou infekci, vyberte (2), pokud pacient má lokální infekci nebo (3), pokud má pacient generalizovanou infekci. Prosím, vyberte odpovídající číslo. Kód je uveden níže na listu. 49. Laboratorní parametry (CRP): Prosím, vložte laboratorní parametry, pokud jsou vyhotoveny. Prosím vyberte, zda jsou jednotky v mg/dl nebo mg/l. 50. Laboratorní parametry (albumin): Prosím, vložte hodnotu albuminu, pokud byl hodnocen. Udejte, v jakých jednotkách je hodnota udána: g/l nebo g/dl 51. Nutriční léčba: Prosím, vložte aktuální nutriční léčbu pacienta. Prosím, vyberte odpovídající číslo. Kód je uveden níže na listu. List 3_onko: List pacienta Datum, pacientovo číslo a iniciály vyplní personál jednotky. 52. Vaše běžná hmotnost před onemocněním rakovinou: Prosím, vložte Vaši běžnou hmotnost před onemocněním rakovinou. Přeskočte otázku, pokud nevíte. 53. Vaše aktuální hmotnost: Prosím, vložte svou aktuání hmotnost v kg. Přeskočte otázku, pokud nevíte. 54. Změna hmotnsoti: Prosím uvěďte, zda jste ztratili nebo získali hmotnost úmyslně nebo neúmyslně. Prosím, vyberte jednu z možností a označte křížkem. 55. Prosím, odpovězte na otázky v řádcí zaškrtnutím odpovědi v příslušném sloupci. 56. Úroveň aktivity. Prosím, vyberte jednu z možností a označte křížkem. Každé číslo odpovídá příslušnému listu.

6 nutritionday worldwide: explanations and definitions /6 Zdroj 45. Stadium rakoviny National Cancer Institute 55. EORTC QLQ c30: TEC3_English.pdf 56. WHO/ECOG Performance ŠKÁLA Eastern Cooperative Oncology Group Robert Comis M.D. Group Chair Oken, M.M., Creech, R.H., Tormey, D.C., Horton, J., Davis, T.E., McFadden, E.T., Carbone, P.P.: Toxicity And Response Criteria Of The Eastern Cooperative Oncology Group. Am J Clin Oncol 5: , Členové skupiny Nutriční den v onkologii Dr. Jan Arends- Department of Medical Oncology Tumor Biology Centre, Albert-Ludwigs-Universitaet, Freiburg, Germany Dr. Michael Hiesmayr - Dept. of Cardiac- Thoracic- Vascular Anaesthesia & Intensive Care, Medical University Vienna Mag. Elisabeth Hütterer - Dep. of internal Medicine and Dep. of Oncology, Medical University of Vienna Dr. Gabriela Kornek - Dep. of internal Medicine and Dep. of Oncology, Medical University of Vienna Sigrid Kosak, MA - Central Coordination Centre nutritionday worldwide c/o Austrian Society of Clinical Nutrition, Vienna Austria Dr. Alessandro Laviano - Central ESPEN Educational Committee, Department of Clinical Medicine, University of La Sapienza, Viale dell Università 37, I Rome, Italy Dr. Karin Schindler - Senior researcher, Dept. of Endocrinology and Metabolism, Medical Clinic III, Medical University of Vienna Dr. Pierre Singer - Central ESPEN Executive Committee; General Intensive Care Department, Rabin Medical Centre University Hospital, Beilinson Campus Petah Tiqwa, Israel Johanna Tripamer, MSc - Central Coordination Centre nutritionday worldwide c/o Austrian Society of Clinical Nutrition, Vienna Austria

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře A (MZ) 1-01: Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb pro obor

Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře A (MZ) 1-01: Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb pro obor Program statistických zjišťování Ministerstva zdravotnictví na rok 2014 ÚZIS ČR Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře A (MZ) 1-01: Roční výkaz o činnosti poskytovatele zdravotních služeb

Více

Sociální služby Poskytovatel Uživatelská příručka verze 1.6

Sociální služby Poskytovatel Uživatelská příručka verze 1.6 Sociální služby Poskytovatel Uživatelská příručka verze 1.6 Zákazník: Ministerstvo práce a sociálních věcí Zhotovitel: TECHNISERV IT, spol. s r.o., Traťová 1, 619 00 Brno 1. Úvod... 5 1.2 1.3 1.4 Technické

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI Operační program Praha - Adaptabilita verze 5.0 platnost od 15. května 2012

POKYNY K VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI Operační program Praha - Adaptabilita verze 5.0 platnost od 15. května 2012 POKYNY K VYPLNĚNÍ PROJEKTOVÉ ŽÁDOSTI Operační program Praha - Adaptabilita verze 5.0 platnost od 15. května 2012 SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY APLIKACE BENEFIT7 Bezproblémové fungování aplikace Benefit7 je garantované

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-2013 Vyplňování monitorovací zprávy OP VK monitorovací zprávy OP VK Seminář pro příjemce podpory v rámci PO1 a v oblasti podpory 3.2 9.února 2011

Více

Sociální služby v Ostravě za rok 2005

Sociální služby v Ostravě za rok 2005 IX. Příloha dotazník Sociální služby v Ostravě za rok 2005 Vážení poskytovatelé sociálních služeb, Vážení kolegové, obracíme se na Vás s prosbou o spolupráci. Předkládáme Vám dotazník, jehož cílem je získat

Více

O průzkumu. 001 Proč se provádí tento průzkum? 002 Od koho tento průzkum vlastně je? 003 Proč mi byl zaslán dotazník?

O průzkumu. 001 Proč se provádí tento průzkum? 002 Od koho tento průzkum vlastně je? 003 Proč mi byl zaslán dotazník? O průzkumu 001 Proč se provádí tento průzkum? Průzkum mezi pacienty praktického lékaře má pacientům poskytnout příležitost okomentovat zkušenosti z ordinace praktického lékaře. V průzkumu se ptáme na vaše

Více

3/2007 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI

3/2007 ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI ČESKÁ ASOCIACE SESTER ČTVRTLETNÍK VYDÁVÁ ČESKÁ ASOCIACE SESTER SEKCE ONKOLOGICKÁ 3/2007 TÉMA: MALNUTRICE PŘI NÁDOROVÉM ONEMOCNĚNÍ JEŠTĚ JEDNOU O ZDRAVOTNICKÉ DOKUMENTACI C A S INFORMACE O VZDĚLÁVACÍCH

Více

AKREDITAČNÍ STANDARDY

AKREDITAČNÍ STANDARDY AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO nemocnice 3. vydání účinné od 1. 1. 2014 Spojená akreditační komise, o. p. s. AKREDITAČNÍ STANDARDY PRO NEMOCNICE obsahující hodnotící požadavky specifikované v příloze č.

Více

DATOVÝ AUDIT SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU

DATOVÝ AUDIT SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU NÁRODNÍ PROGRAM SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU V ČESKÉ REPUBLICE DATOVÝ AUDIT SCREENINGU KOLOREKTÁLNÍHO KARCINOMU MANUÁL K APLIKACI Vytvořil: INSTITUT BIOSTATISTIKY A ANALÝZ MASARYKOVA UNIVERZITA

Více

Evropské standardy v péči o onkologicky nemocné děti

Evropské standardy v péči o onkologicky nemocné děti Evropské standardy v péči o onkologicky nemocné děti Varšava, 14. října 2009 1 Obsah Předmluva... 3 Úvod... 5 Shrnutí... 7 Eupropské standardy v péči o děti s nádorovým onemocněním 1. Organizování sítě

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál k založení rezervace a nastavení cen

HOTEL TIME, a.s. Manuál k založení rezervace a nastavení cen HOTEL TIME, a.s. Manuál k založení rezervace a nastavení cen OBSAH 1. Rezervace... 3 1.1. Založení rezervace... 3 1.1.1. Rezervační formulář... 4 1.1.1.1. Výběr ceny výběr RateCode... 5 1.1.1.2. Vložení

Více

CHARITA HLUČÍN. CHARITNÍ DOMOV SV. MIKULÁŠE domov pro seniory. vydává SOUBOR VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ K PRŮBĚHU PŘIJETÍ NOVÉHO KLIENTA - 01.10.

CHARITA HLUČÍN. CHARITNÍ DOMOV SV. MIKULÁŠE domov pro seniory. vydává SOUBOR VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ K PRŮBĚHU PŘIJETÍ NOVÉHO KLIENTA - 01.10. CHARITA HLUČÍN CHARITNÍ DOMOV SV. MIKULÁŠE domov pro seniory vydává SOUBOR VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ K PRŮBĚHU PŘIJETÍ NOVÉHO KLIENTA - 01.10.2014 - OBSAH: 1. Velmi stručně... 1 2. Úvod... 4 3. Zájemce o službu...

Více

Hlášení uživatelů drog žadatelů o léčbu. Metodická instrukce k vyplňování formuláře Registr uživatelů drog - žadatelů o léčbu

Hlášení uživatelů drog žadatelů o léčbu. Metodická instrukce k vyplňování formuláře Registr uživatelů drog - žadatelů o léčbu Hlášení uživatelů drog žadatelů o léčbu Metodická instrukce k vyplňování formuláře Registr uživatelů drog - žadatelů o léčbu Vládním usnesením č. 446/1993 ke koncepci a programu protidrogové politiky byl

Více

Metodický manuál ... Protokolární registrace klinických dat pacientů s hemofilií. P. Smejkal, D. Klimeš. Odborná garance a koordinace: Vývojový tým:

Metodický manuál ... Protokolární registrace klinických dat pacientů s hemofilií. P. Smejkal, D. Klimeš. Odborná garance a koordinace: Vývojový tým: Centrum biostatistiky a analýz LF a PřF MU v Brně Protokolární registrace klinických dat pacientů s hemofilií Projekt HemIS Metodický manuál P. Smejkal, D. Klimeš............................ Odborná garance

Více

Evropské standardy v péči o onkologicky nemocné děti

Evropské standardy v péči o onkologicky nemocné děti Evropské standardy v péči o onkologicky nemocné děti Varšava, 14. října 2009 1 Obsah Předmluva Úvod Shrnutí Eupropské standardy v péči o děti s nádorovým onemocněním 1. Organizování sítě komplexní péče

Více

Návod k aplikaci. PersonIS. v1.2 1/29

Návod k aplikaci. PersonIS. v1.2 1/29 Návod k aplikaci PersonIS v1.2 1/29 1. První seznámení 2/29 Představení aplikace PersonIS je webová aplikace určená zejména k vedení pracovních výkazů a vytváření dohod o provedení práce a dohod o pracovní

Více

CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL

CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL CCS MONITOR SYSTÉM PRO SPRÁVU A SLEDOVÁNÍ VOZIDEL strana 1 / 77 Obsah: Stručný popis produktu...3 Hlavní výhody systému CCS Monitor...3 Základní informace o programu...4 Hlavní vlastnosti programu...4

Více

PRŮVODCE VYPLŇOVÁNÍM ŽÁDOSTI O AKREDITACI

PRŮVODCE VYPLŇOVÁNÍM ŽÁDOSTI O AKREDITACI M I NISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍ C H VĚCÍ Č ESKÉ REPUBLIKY PRŮVODCE VYPLŇOVÁNÍM ŽÁDOSTI O AKREDITACI 15. 10. 2014 verze s označenými změnami Obsah A. Úvod... 1 B. Organizační pokyny... 1 C. Akreditační

Více

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013

ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013 ppesystem Elektronický nástroj pro řízení veřejných zakázek modul Veřejné zakázky verze 1.01 Uživatelský manuál Poslední aktualizace 06/2013 Centrum klientské podpory: Mobilní telefony: +420 733 530 680,

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál Start verze systému HotelTime

HOTEL TIME, a.s. Manuál Start verze systému HotelTime HOTEL TIME, a.s. Manuál Start verze systému HotelTime OBSAH 1. Úvod... 4 1.1. Jak začít... 4 1.2. Přihlášení do systému... 5 1.3. Odhlášení ze systému... 6 1.4. Demoverze... 7 1.5. Minimální a doporučené

Více

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu

Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika měření a hodnocení sociálních služeb a jejich sledování prostřednictvím aplikace on-line katalogu Metodika byla zpracována v rámci realizace zakázky Vytvoření informačního katalogu (Evidenční

Více

Spisová služba ICZ Lite, verze 2.3.0 (egon)

Spisová služba ICZ Lite, verze 2.3.0 (egon) Spisová služba ICZ Lite, verze 2.3.0 (egon) 1 Rozsah: 8 hodin Anotace: elearningový kurz je určen k seznámení s problematikou spisové služby ICZ Lite verze 2.3.0, především však na praktickou práci s aplikací.

Více

Databázový systém Grantys manuál pro žadatele Obsah:

Databázový systém Grantys manuál pro žadatele Obsah: Databázový systém Grantys manuál pro žadatele Obsah: Databázový systém Grantys manuál pro žadatele... 1 1. Grantys... 2 2. Přístup do Grantysu... 2 3. První přihlášení do Grantysu... 2 3.1 Nová registrace...

Více

HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci

HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci HOTEL TIME, a.s. Manuál systému HotelTime pro provoz na recepci OBSAH 1. Úvod... 4 2. O systému... 4 2.1. Hardwarové a softwarové nároky... 5 2.2. Demoverze a uživatelská podpora... 5 2.3. Uživatelská

Více

POKYNY K VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY projektu financovaného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita verze 1.3B platnost od 15.

POKYNY K VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY projektu financovaného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita verze 1.3B platnost od 15. POKYNY K VYPLNĚNÍ MONITOROVACÍ ZPRÁVY projektu financovaného v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita verze 1.3B platnost od 15. září 2011 OBSAH Způsob předkládání Monitorovací zprávy... 1 Vyplnění

Více

JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VEDENÍ OŠETŘOVATELSKÉ DOKUMENTACE

JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VEDENÍ OŠETŘOVATELSKÉ DOKUMENTACE FAKULTNÍ NEMOCNICE PLZEŇ Standardní ošetřovatelský postup č. 31 JEDNOTNÝ POSTUP PŘI VEDENÍ OŠETŘOVATELSKÉ DOKUMENTACE Platnost od: 1.7. 2003 Kontrola / prodlouženo do: Kontaktní osoba: Bc. Nina Műllerová,

Více

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz

Příručka uživatele. STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele STORMWARE s.r.o. Za Prachárnou 45, PS 22, 586 01 Jihlava hotline@stormware.cz www.stormware.cz Příručka uživatele Instalace, první kroky a nastavení Kniha jízd cestovní náhrady GLX Příručka

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III - prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III - prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA III - prodloužení Praha červen

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD BROUMOV

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD BROUMOV LABORATORNÍ PŘÍRUČKA PKBD BROUMOV ŘÍJEN 2013 LP str. 1/90 1. Úvod Vážené kolegyně, vážení kolegové, předkládáme Vám nabídku našich služeb v oblasti laboratorní medicíny. Laboratorní příručka je určena

Více

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006

DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 TENTO PROJEKT KOMUNITNÍ PLÁNOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA KOLÍNA JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ DOTAZNÍK PRO POSKYTOVATELE SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB OBYVATELŮM KOLÍNA ZA ROK 2006 Instrukce k

Více