Internet, www, el. pošta, prohlížeče, služby, bezpečnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Internet, www, el. pošta, prohlížeče, služby, bezpečnost"

Transkript

1 Internet, www, el. pošta, prohlížeče, služby, bezpečnost Internet jedná se o fyzické propojení komponent nacházejících se v počítačových sítí všech rozsahů LAN, MAN, WAN. Patří sem koncové uživatelské počítače, servery DHCP, DNS, routery, switche, opakovače, HUBy, mosty, metalické vedení (kroucená dvoulinka), optické kabely. V této sféře se řeší problémy na úrovni první až třetí vrstvy modelu ISO. Je souborem technických prostředků umožňujících šířit data po celém světě a to bez omezení typu a rozsahu. Je síť sítí postavená na architektuře TCP/IP. Internetové aplikace všechny aplikace, které pro svůj provoz využívají prostředí internetu buďto v roli poskytovatele služby nebo uživatele služby. WWW Elektronická pošta Sdílení a přenášení souborů Přenos multimediálních i jiných dat Poskytování služeb Klient-server systémy P2P systémy Klient-server komunikace server obstarává požadavky klientů, může se jednat o tisk, přístup k databázi, webserver, DNS, atd. Klient vytváří požadavky a zasílá je ke zpracování serveru. Obvykle počet klientů převyšuje počet serverů. P2P všechny stanice mají stejné možnosti a odpovědnosti, dochází k decentralizaci, vytváření požadavků a jejich plnění je zde vzájemné (rovný s rovným) WWW je systém internetových serverů umožňujících používat několik protokolů pomocí jednoho zobrazení. Také je to systém odkazů mezi prostředky v internetu. (prostředek = služba, soubor.) Architekturu nejlépe vyjadřuje obrázek jednotliví klienti pomocí různých protokolů přistupují k různým službám. Funkcionalita WWW je primárně založena na protokolu HTTP anglicky hyperlink. Jedná se o slova, která hypertext propojuje s jinými texty nebo dokumenty.

2 Vazby mezi dokumenty vytváří komplexní pavučinu (anglicky web), jak je znázorněno na obrázku. Systém www kód html je velmi jednoduchý i pro nezkušené uživatele, proto se velmi rychle rozšířil a zajistil a umožnil rychlé rozšíření velkého množství informací. Další výhodou je nezávislost na operačním systému propojuje počítače s různými OS. Web 2.0 myšlenková platforma, nejedná se o žádný standard ani specifikaci. Podstatou je interaktivní zpřístupnění internetu širokým masám lidí. Web tohoto typu přechází od statických stránek ke generovaným dle požadavků uživatele, zohledňují se i možnosti prohlížečů, uživatelé se stávají aktivními tvůrci webu a to bez větších znalostí tvorby webu blogy, servery typu spoluzaci.cz, atd. Sociální fenomén tvorba distribuce je dostupná komukoliv. Technologie realizace Webu 2.0 třídění informací podle významu a to buď přímo uživateli nebo pomocí vyhledávacích automatů sémantika (přiřazování významu dle umístění informace a jejího vnoření v systému), sociální aspekt příslušnost ke skupinám, role čtenářů i přispěvovatelů, kombinace existujících služeb nová informace, long tail hodně malých zdrojů vytvoří rozsáhlý zdroj informací, využívání webu jako velké databáze. Sémantický web sémantika je nauka o významu jednotlivých slov jako o nositelích významu. Metadata strukturovaná data o datech, informace o informacích na základě jejich významu. URL uniform ressource locator jednotný identifikátor prostředku. Tento složitě vyhlížející pojem není nic jiného než přesné označení polohy prostředku v internetu. Prostředek = soubor, odstavec, informace, webová stránka atd. Př: - toto je přesné URL dokumentu, který právě studujete!! Elektronická pošta je dnes běžnou součástí života, vyznačuje se především velkou rychlostí a při dnešním rozšíření internetu i vysokou dostupností. Pomocí elektronické pošty lze zasílat nejen prostý text, ale hypertextové odkazy a dokumenty všech druhů a poměrně velké velikosti. Poštovní klient je aplikace, která nám usnadňuje příjem elektronické pošty. Pro odesílání pošty se používá výhradně protokol SMTP a pro příjem pošty častěji POP3,který přesune data ze schránky k nám do počítače a schránku vymaže nebo zatím méně rozšířený IMAP, který nám podává informace o příchozí poště a data ve schránce ponechává. HTTP je nejrozšířenější protokol www, jedná se o propojení dokumentů, eventuelně souborů pomocí hypertextových odkazů viz obrázek Vazby mezi hypertextovými dokumenty

3 FTP tento protokol umožňuje pohlížet na soubory přes okno jako by byly v našem počítači. Obvykle máme možnost soubory pouze stáhnout. Pro práci s dokumentem potřebujeme protokol NFS, to však lze uskutečnit jen v podnikové síti a ještě s nastavením oprávnění pro čtení nebo zápis do souboru. Prohlížeče: Tento software je nainstalován na našem počítači a umožňuje zobrazit vyhledané informace ve svém okně. Lze nastavit řadu různých nastavení jako domovskou stránku, oblíbené často navštěvované stránky apod. Prohlížečů je celá řada nejpoužívanější jsou Internet Explorer, Mozila Firefox a Opera. Internet Explorer Tento prohlížeč z dílny Microsoftu byl dlouhou dobu na špičce mezi prohlížeči díky svým zobrazovacím a stahovacím schopnostem. Mozila Firefox

4 Firefox je původně prohlížeč určen pro operační systém Linux, do kterého je standardně implementován Opera Tento zajímavý prohlížeč může kromě záložek a různých panelů zobrazit na prázdném listě devět webových miniatur, ty si může uživatel nastavit naprosto libovolně. Usnadní se tak přístup na nečastěji navštěvované stránky na jeden klik. Dále si lze nastavit po startu buď prázdný list s miniaturami, nebo domovskou stránku, nebo navázat na poslední relaci. Zabezpečení - bezpečnost Je nutné si uvědomit, že ne všechna data lze prostřednictvím sítí veřejně zprostředkovávat. Nelze ani v prostředí firmy nechat data napospas osudu, ale vhodným zabezpečením a nastavením oprávnění důležitá data a dokumenty chránit. Mohlo by dojít například ke kolizi se zákonem o ochraně osobních dat. Šifrování převod dat z podoby srozumitelné do podoby nesrozumitelné. Účel je, aby data přečetl jen ten, kdo má klíč k dešifrování. Základní principy šifrování: šifrování symetrickým klíčem šifrování veřejným (asymetrickým) klíčem digitální podpis hashovaní funkce SSL (security socket layer) Šifrování symetrickým klíčem

5 Zde mají obě strany stejný klíč k šifrování i dešifrování. Nevýhodou tohoto způsobu je zajistit znalost stejného klíče na obou stranách, a také jeho snadné prozrazení. Šifrování asymetrickým klíčem Zde je výhoda ve snadném udržování soukromého klíče jen na jedné straně. Veřejný klíč je zveřejněn, soukromý klíč je držen v tajnosti. Digitální podpis Digitální podpis využívá šifrování privátním (soukromým) klíčem a hashovací funkce. Proces je následující: pomocí hashovací funkce vyrobíme hash podepisovaného dokumentu, tuto hodnotu zašifrujeme soukromým klíčem, dokument zveřejníme. Ověření podpisu na straně příjemce: pomocí hash vytvoříme z dokumentu hash1, s použitím veřejného klíče dešifrujeme podpis čímž získáme hash2, hodnoty hash1 a hash2 porovnáme, pokud jsou hodnoty stejné, jde o původní dokument. Hash funkce Princip této funkce spočívá v matematickém vytvoření čísla pevné délky. Jde o funkci f, ke které neexistuje f -1 inverzní funkce. Hodnota hashovací funkce je unikátní, změna jediného bitu způsobí změnu výsledku hashovací funkce. SHA1 vytváří 160-ti bitový výsledný řetězec (otisk) SHA1 (1.img)=a91a5294aa6abb783b7daaefa37a46c635f5663 (příklad). Otisk kódování MD5 je pouze 128-mi bitový MD5 (1.img)=092410c26f71f1cc81c1c3c514ea8bd9.

6 SSL Existuje řada způsobů jak zajistit bezpečnost dat, liší se umístěním v hierarchii protokolů TCP/IP. Zařazení SSL do hierarchie protokolů přibližuje varianta b) následujícího obrázku SSL běží nejčastěji pod protokolem HTTP, a zajišťuje následující vlastnosti: - autentizaci serveru ověří identitu serveru (bankovnictví platby kartou) - autentizaci klienta identita klienta (výpisy z účtů) - šifrování dat utajení dat na nejvyšší možnou míru (mezi ověřeným serverem a ověřeným klientem se posílají piny a hesla v zašifrované podobě možný odposlech) Útok typu MITM (Man-in-the-Middle) osoba uprostřed Osobou uprostřed je program zachycující komunikaci mezi serverem a klientem. Z pohledu klienta vypadá jako server, z pohledu serveru jako klient. Je nezbytně důležité autentizaci ověřit zda doménové jméno uvedené v certifikátu odpovídá doménovému jménu serveru. Certifikát Získá ho klient při autentizaci serveru. Každý klient si udržuje seznam platných certifikátů, kde si každý certifikát ověří. V rámci působnosti certifikátu se zadávají přístupové jména a hesla v probíhající relaci jen jedenkrát. Bez použití certifikátu by musel uživatel pro každou operaci znova zadávat své přístupové kódy.

Jan Hrdinka. Bakalářská práce

Jan Hrdinka. Bakalářská práce Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Jan Hrdinka Realizace zabezpečeného FTP serveru (SFTP a FTPS) a zabezpečeného HTTP (HTTPS)

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET

INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET INFORMAČNÍ SYSTÉM ŠKOLY INTERNET A INTRANET příručka k semináři Rozvojový projekt Systémová podpora Informačního centra jako Centra excelence Projekt v rámci realizace I. Etapy Státní informační politiky

Více

Informační technologie v biologických vědách I

Informační technologie v biologických vědách I Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Katedra biologie Informační technologie v biologických vědách I (Studijní opory pro distanční studium) v. 1.0 Marcel Štofik Ústí nad Labem 2013 Stručný

Více

Otázka 22 Zadání. Předmět: A7B32KBE

Otázka 22 Zadání. Předmět: A7B32KBE Otázka 22 Zadání Předmět: A7B32KBE Aplikovaná kryptografie a bezpečnost. Adresáře veřejných klíčů. Revokace klíče a revokační certifikáty. Vztahy důvěry. Autentizace uţivatele v systému, autentizace stanice

Více

KATEDRA FYZIKÁLNÍ CHEMIE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO INTERNET A ZDROJE LIBOR KVÍTEK

KATEDRA FYZIKÁLNÍ CHEMIE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO INTERNET A ZDROJE LIBOR KVÍTEK KATEDRA FYZIKÁLNÍ CHEMIE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERZITA PALACKÉHO INTERNET A ZDROJE LIBOR KVÍTEK Olomouc 2005 1 2 Abstrakt Tento distanční text seznamuje čitatele se základy Internetových technologií.

Více

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY

Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY Západočeská univerzita v Plzni FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA VÝPOČETNÍ A DIDAKTICKÉ TECHNIKY AUTENTIZAČNÍ PRINCIPY A METODY V POČÍTAČOVÝCH SÍTÍCH BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Michal Cagáň Učitelství pro 2. stupeň ZŠ,

Více

MÉDIA A SVĚT ICT. Mgr. Lenka Fojtíková. Havířov 2013

MÉDIA A SVĚT ICT. Mgr. Lenka Fojtíková. Havířov 2013 MÉDIA A SVĚT ICT Mgr. Lenka Fojtíková Havířov 2013 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/3.1.00/37.0170

Více

Modul 7 Práce s Internetem a komunikace

Modul 7 Práce s Internetem a komunikace Práce s Internetem a komunikace Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah generován automaticky, díky použití stylů Internet... 4 Základní pojmy...

Více

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část)

POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část) POČÍTAČOVÉ SÍTĚ (3. část) INTERNET Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí ( síť sítí ), ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Společným

Více

Bezpečnostní aspekty elektronického bankovnictví

Bezpečnostní aspekty elektronického bankovnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií a elektronického obchodování Bezpečnostní aspekty elektronického bankovnictví Bakalářská práce Autor: Martin Geleta Bankovní management

Více

Diplomová práce. Konfigurace Linuxového serveru. Jiří Malák

Diplomová práce. Konfigurace Linuxového serveru. Jiří Malák Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra informačního inženýrství Diplomová práce Konfigurace Linuxového serveru Jiří Malák 2011 ČZU v Praze Prohlášení Prohlašuji, že jsem

Více

Protokoly aplikační vrstvy - DNS, SMTP, HTTP. Leoš Boháč

Protokoly aplikační vrstvy - DNS, SMTP, HTTP. Leoš Boháč Protokoly aplikační vrstvy - DNS, SMTP, HTTP Leoš Boháč Autor: Leoš Boháč Název díla: Protokoly aplikační vrstvy - DNS, SMTP, HTTP Zpracoval(a): České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická

Více

Modul 7 Práce s Internetem a komunikace

Modul 7 Práce s Internetem a komunikace Práce s Internetem a komunikace Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Obsah generován automaticky, díky použití stylů Internet... 4 Základní pojmy...

Více

Bezpečnostní aspekty internetového bankovnictví Security aspects of Internet banking

Bezpečnostní aspekty internetového bankovnictví Security aspects of Internet banking MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Ústav informatiky Jan Bivoj Kolář Bezpečnostní aspekty internetového bankovnictví Security aspects of Internet banking Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr. Květoslav Bártek

Více

Dokumenty umístěné na počítačových serverech jsou adresovány pomocí URL (Uniform Resource Locator).

Dokumenty umístěné na počítačových serverech jsou adresovány pomocí URL (Uniform Resource Locator). Koncepce webu Základní pojmy Internet a jeho služby Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí. Počítače mezi sebou komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Internet poskytuje

Více

Příručka správce Admin Guide

Příručka správce Admin Guide Admin Guide Obsah 1. Co je Long-Term Docs Server... 5 1.1. Obecné vlastnosti Long-Term Docs Server... 5 1.2. Charakteristické prvky verze Long-Term Docs Server... 5 1.2.1. Dlouhodobá ověřitelnost dokumentů

Více

První kroky s internetem

První kroky s internetem První kroky s internetem David Procházka 3., aktualizované vydání Vydala Grada Publishing, a.s. U Průhonu 22, Praha 7 jako svou 3884. publikaci Odpovědný redaktor Dušan Mikeš Sazba Dušan Mikeš Návrh a

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

Domácí síť a její nastavení

Domácí síť a její nastavení Domácí síť a její nastavení V dnešní době existuje mnoho domácností a malých firemních sítí, v nichž je více počítačů s běžným síťovým nastavením. Právě nutnost zapojit více počítačů a vybudovat domácí

Více

Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science. Jan Hraňo

Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science. Jan Hraňo Bezpečnost dat v informatice Data Security in Computer Science Jan Hraňo Bakalářská práce 2014 UTB ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky, 2014 4 ABSTRAKT Tato bakalářská práce se zaobírá především

Více

Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava, Směrované a přepínané sítě,

Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava, Směrované a přepínané sítě, 1.5 Bezpečnost počítačových sítí Zajištění bezpečnosti počítačových sítí, která byla ještě donedávna dosti opomíjena, se v dnešní době stává prakticky samozřejmostí. To do značné míry souvisí s tím, že

Více

INFORMATIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ MIROSLAV MENŠÍK MODUL 4 BEZPEČNOST OPERAČNÍHO SYSTÉMU A SÍŤOVÉ KOMUNIKACE

INFORMATIKA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ MIROSLAV MENŠÍK MODUL 4 BEZPEČNOST OPERAČNÍHO SYSTÉMU A SÍŤOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ MIROSLAV MENŠÍK INFORMATIKA MODUL 4 BEZPEČNOST OPERAČNÍHO SYSTÉMU A SÍŤOVÉ KOMUNIKACE STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA c

Více

FX Hosting. Webový prohlížeč Mozilla Firefox

FX Hosting. Webový prohlížeč Mozilla Firefox FX Hosting Webový prohlížeč verze 1.5.0.3 Linux Verze 1.02 květen 2006 Obsah 1Vyrozumění o autorských právech......3 2Úvod...4 2.1Komu je příručka určena...4 2.2Jak pracovat s příručkou......4 2.2.1Co

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

Více

CZ.1.07/1.3.40/01.0007.

CZ.1.07/1.3.40/01.0007. Windows server Publikace vznikla v rámci projektu OPVK Vyškolený pedagog záruka kvalitní výuky na Střední odborné škole veterinární, mechanizační a zahradnické a Jazykové škole s právem státní jazykové

Více

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ

Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě Kunovice POČÍTAČOVÉ SÍTĚ Prof. Ing. Imrich Rukovanský, CSc. Ing. Marek Horváth 2011 Evropský polytechnický institut, s.r.o. 1.

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Monika Žákavcová

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Monika Žákavcová Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Monika Žákavcová Tvorba bezdrátové domácí sítě Wi-fi a možnost sdílení pomocí technologie

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Iveta Havelková

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze. Iveta Havelková Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta informatiky a statistiky Vyšší odborná škola informačních služeb v Praze Iveta Havelková Bezpečnost počítačových sítí se zaměřením na Wi-Fi Bakalářská práce 2010

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. v EEG/ERP portálu

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky. v EEG/ERP portálu Západočeská univerzita v Plzni Fakulta aplikovaných věd Katedra informatiky a výpočetní techniky Diplomová práce Systém oprávnění v EEG/ERP portálu Plzeň, 2011 Jiří Vlašimský Prohlášení Prohlašuji, že

Více

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku

Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra matematiky, statistiky a informačních technologií Virtualizace serverů ve středně velkém podniku Diplomová práce Autor: Bc. Filip Dlouhý Ekonomika a management,

Více