ZEMŘELO SKUTEČNĚ ŠEST MILIONŮ? Richard E. Harwood

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZEMŘELO SKUTEČNĚ ŠEST MILIONŮ? Richard E. Harwood"

Transkript

1

2

3 ZEMŘELO SKUTEČNĚ ŠEST MILIONŮ? Richard E. Harwood Did six million really die? Páté revidované, aktualizované a rozšířené vydání, Poprvé vydáno Historical Review Press, Translation Erik Sedláček, 2012 The Historical Review Press Box 62 Uckfield East Sussex, TN22 IZY United Kingdom

4

5 Obsah 1. Předválečná politika Německa vůči Židům Politika Německa vůči Židům po vypuknutí války Populace a emigrace Šest milionů: dokumentární důkazy Norimberk a ostatní soudy s válečnými zločinci Tábory Osvětim-Březinka Tábory operace Reinhardt Chelmno, plynovací náklaďáky a Walter Rauff Belzec Sobibor Treblinka Majdanek Dachau a jeho mysteriózní plynová komora Sachsenhausen a Bergen-Belsen Korherrova zpráva Vzpomínky přeživších očitých svědků Podmínky a prostředí v koncentračních táborech Věcné hodnocení Červeného kříže Závěr...120

6 Úvod k pátému vydání Brožurka, kterou právě držíte v rukou, je natolik argumentačně přesvědčivá, že se dočkala přeložení do více než deseti jazyků a zároveň je v téměř stejném počtu zemí zakázána nebo jinak potlačována. Zemřelo skutečně šest milionů? vydal Historical Review Press poprvé v roce Dnes, 37 let poté, máme tu čest představit vám páté vydání této průkopnické práce. Byla kompletně aktualizována, revidována a rozšířena. Především byl popsán výzkum přímo z táborů. Jsme přesvědčeni, že tato verze bude mít stejně zásadní vliv jako originál. Až přijde doba, kdy establishment bude muset definitivně přiznat, že holocaust byl jen válečná propaganda, Zemřelo skutečně šest milionů? se nepochybně zařadí mezi klíčová díla demaskující celou legendu holocaustu. The Historical Review Press - 6 -

7 1. Předválečná politika Německa vůči Židům Podle nacistické rasové teorie Židé představovali neevropský a podvratný živel. Nacisté poukazovali na to, že za Výmarské republiky získali nesmírnou moc a vliv především v právu, financích a médiích, ačkoliv tvořili jen 1 % obyvatelstva. Navíc tvrdili, že většina vůdců německé komunistické strany (Rosa Luxembourgová a Karl Liebknecht) i zakladatel komunismu Karel Marx jsou Židé a že Židé jsou disproporčně zastoupeni na předních místech revolučního hnutí v Německu i zahraničí. Tématem naší diskuse není, zda tato politika byla správná nebo ne. Je však důležitá pro pochopení, že základy nacistického antisemitismu zformoval tento světonázor a nic jiného. Nacisté tento problém chtěli vyřešit zbavením Židů jejich vlivu prostřednictvím několika zákonů a hlavně podporou jejich úplné emigrace ze země. V tom byli úspěšní. Značná část německého Židovstva do roku 1939 emigrovala, a to i s velkým množstvím majetku. Nacistické vedení vůči nim nikdy ani nepomyslelo na politiku genocidy. Židé říkali emigraci vyhlazení Nesmírně příznačný je fakt, že jistí Židé tuto politiku vnitrostátní diskriminace okamžitě označovali za ekvivalent samotného vyhlazení. Typickým příkladem je protiněmecká propagandistická kniha Žlutá skvrna: vyhlazení německých Židů 1 od Leona Feuchtwangera a spol. Ta bez jakékoliv opory v realitě od prvních stránek hovoří o vyhlazování Židů emigrace je vykládána jako fyzické vyhlazování německého Židovstva. Za potenciální nástroj genocidy považuje i koncentrační tábory pro politické vězně a speciálně zmiňuje 100 Židů, kteří jsou roku 1936 vězněni v Dachau, přičemž 60 jich tam je již od roku Dalším příkladem je senzační kniha německo-židovského komunisty Hanse Beimlera Čtyři týdny v rukách Hitlerových Kerberosů: nacistický tábor smrti Dachau, 2 vydaná v New Yorku již roku Autor vězněný kvůli svému marxismu tvrdil, že Dachau byl tábor smrti, ačkoliv tam podle vlastního přiznání strávil pouhý měsíc a pak ho pustili. Poválečný východoněmecký režim uděloval cenu Hanse Breimlera za zásluhy o komunismus. Skutečnost, že protinacistická propaganda hovořící o genocidě byla šířena již v takto nereálně brzké době, tedy lidmi zaujatými z rasových či politických důvodů, by měla nezávislého pozorovatele vést k mimořádné obezřetnosti při posuzování podobných historek z válečného období. Podporu židovské emigrace bychom si neměli plést s účelem koncentračních táborů v předválečném Německu. Tam byli zavíráni političtí odpůrci a rozvratníci hlavně liberálové, sociální demokraté a komunisté všech odstínů, z nichž část tvořili Židé jako Hans Breimler. Na rozdíl od milionů otroků v Sovětském svazu byl počet vězňů v německých koncentračních táborech vždy malý. Takzvaný odborník na holocaust Gerald Reitlinger připustil, že v le- 1 Der Gelbe Fleck: Die Ausrottung von 500,000 deutschen Juden, Paris Four Weeks in the Hands of Hitler s Hell-Hounds: The Nazi Murder Camp of Dachau. Hell-Hound v angličtině znamená Kerberos, což byl podle řecké mytologie trojhlavý pes střežící vchod do podsvětí; v přeneseném významu pak zloduch, zrůda, netvor; pozn. překl

8 tech jejich počet v celém Německu jen málokdy přesáhl a počet uvězněných Židů nikdy nepřesáhl Shoda politiky nacistů a sionistů Nacistický pohled na židovskou emigraci se neomezoval na negativní politiku obyčejného vyhánění, ale utvářel se v souladu s moderním sionismem. Zakladatel politického sionismu v 19. století Theodor Herzl ve svém díle Židovský stát jako první navrhl koncept židovské národní domoviny na Madagaskaru a nacisté se touto možností vážně zabývali. Byl to významný bod programu nacistické strany před rokem 1933 a ta ho publikovala ve stranické brožuře. Němci nebyli jediní, kdo navrhoval židovskou emigraci na Madagaskar; uvažovala o tom také polská vláda a v roce 1937 tam vyslala expedici Michaela Lepeckiho spolu se zástupci Židů, aby zjistili, jaké problémy by takový podnik obnášel. První nacistické návrhy na madagaskarské řešení byly učiněny v souvislosti se Schachtovým plánem roku Hitler na radu Göringa souhlasil s odjezdem prezidenta Říšské banky, dr. Hjalmara Schachta, do Londýna na jednání se židovskými V rozporu s propagandou nacistická vláda aktivně podporovala židovskou emigraci. Tato fotografie je z Encyclopeadia Judaica (1971), Vol. 7, col. 494 a zachycuje Židy čekající v roce 1939 před Palestinskou kanceláří v Berlíně kvůli povolení odchodu do Erez Israel. představiteli lordem Bearstedem a panem Rubleem z New Yorku. 4 Plán byl takový, že majetek německých Židů bude zmražen jako záruka za mezinárodní půjčku k financování židovské emigrace do Palestiny. Schacht podal zprávu o jednáních Hitlerovi 2. ledna 1939 v Berchtesgadenu. Plán, jenž se nakonec neuskutečnil kvůli Britům, kteří odmítli přijmout finanční podmínky, byl poprvé přednesen na konferenci 12. listopadu 1938 Göringem, který oznámil, že Hitler uvažuje o emigraci Židů a jejich usazení na Madagaskaru. 5 Francouzský ministr zahraničí Georges Bonnet v prosinci téhož roku řekl Ribbentropovi, že vystěhování Židů na Madagaskar zvažovala i sama francouzská vláda. Před Schachtovými palestinskými návrhy z roku 1938, jež v zásadě představovaly pokračování rozhovorů zahájených již roku 1935, proběhla řada pokusů zajistit židovskou emigraci do jiných evropských zemí a tyto snahy vyvrcholily konferencí v Évian v červenci Nicméně do roku 1939 si v Německu nejvíc příznivců získal plán židovské emigrace na Madagaskar. Je pravda, že Helmuth Wohltat z německého ministerstva zahraničí v Londýně diskutoval až v dubnu 1939 o omezeném židovském vystěhovalectví do Rhodesie a Britské Guyany; ale 24. ledna, kdy Göring nařídil ministru vnitra Frickovi vytvořit Ústřednu pro ži- 3 The SS: Alibi of a Nation, London, 1956, str Gerald Reitlinger, The Final Solution, New York, Beechhurst Press, Tamtéž, str

9 dovské vystěhovalectví a pověřil Heydricha z Hlavního říšského bezpečnostního úřadu vyřešit židovský problém pomocí emigrace a evakuace, byl již Madagaskarský plán vážně studován. Trvalá snaha německé vlády zajistit odchod Židů z Říše vyústila do roku 1939 v emigraci z celkových zhruba Židů, a dalších z Rakouska a Československa, což představovalo jejich téměř veškerou židovskou populaci. Bylo toho dosaženo prostřednictvím Ústředny pro židovské vystěhovalectví v Berlíně, Vídni a Praze, zřízené Adolfem Eichmannem, šéfem židovského referátu na gestapu. Němci byli s emigrací tak netrpěliví, že Eichmann v Rakousku dokonce zřídil výcvikové centrum, kde se mladí Židé mohli učit hospodařit v naději, že budou ilegálně propašováni do Palestiny. 6 Kdyby měl Hitler v úmyslu vyhladit Židy, těžko by jich nechal odejít z území Říše s podstatnou částí majetku, a tím méně by uvažoval o plánech na jejich masové vystěhovalectví do Palestiny nebo na Madagaskar. Krom toho uvidíme, že politika emigrace z Evropy přicházela v úvahu dokonce i za války, zejména pak Madagaskarský plán, o němž Eichmann v roce 1940 diskutoval s odborníky z francouzského ministerstva pro kolonie, když se po porážce Francie stalo reálným tématem odstoupení jejích kolonií. Později se stále větší pozornost ve věci potenciální domoviny Židů upínala k Palestině. Tuto možnost nadšeně přivítalo sionistické hnutí. Spolupráce sionistů a nacistů ohledně Palestiny Navzdory pozdější rozsáhlé propagandě sionisté a nacistická německá vláda v mnoha ohledech spolupracovali. Obzvlášť nadšeně sionismus podporovaly SS. Vnitřní poziční dokument SS z června 1934 prohlašoval aktivní a všeobecnou podporu sionismu od vlády a strany za nejlepší způsob, jak podporovat vystěhovalectví německých Židů do Palestiny. Důstojník SS Leopold von Mildenstein a zástupce Německé sionistické federace Kurt Tuchler spolu šest měsíců cestovali po Palestině a hodnotili rozvoj sionismu. Von Mildenstein napsal koncem roku 1934 pro významné nacistické noviny Der Angriff, vydávané Josephem Goebbelsem, sérii dvanácti ilustrovaných článků pod titulem Nacista jede do Palestiny. Vyjádřil v nich velký obdiv k pionýrskému duchu a úspěchům židovských osadníků. Židovská domovina v Palestině, píše von Mildenstein, je způsob, jak ošetřit staletí trvající rány na těle světa: židovskou otázku. Der Angriff vydal na památku společné SS-sionistické návštěvy speciální medaili se svastikou na jedné straně a Davidovou hvězdou na druhé. Pár měsíců po publikování uvedených článků byl von Mildenstein povýšen na vedoucího odboru židovských záležitostí Bezpečnostní služby SS, aby Nacista jede do Palestiny. Medailón vyražený novinami Josepha Goebbelse Der Angriff jako symbol sionistickonacistické spolupráce. podporoval sionistickou migraci. Oficiální noviny SS Das Schwarze Korps v květnu 1935 deklarovaly svou podporu 6 R. Manvell a H. Fraenkel, SS and Gestapo: Rule by Terror, New York, Ballantine Books, 1969, str

10 sionismu v úvodníku na titulní straně: Nemusí být moc daleko doba, kdy bude Palestina znovu přijímat své víc než tisíc let ztracené syny. Doprovází je naše přání všeho nejlepšího a oficiální přízeň. Dohoda o transferu Středobodem německo-sionistické spolupráce za Hitlerovy éry byla tzv. dohoda o transferu, smlouva, díky které mohly desetitisíce německých Židů emigrovat do Palestiny i se svým bohatstvím. Tato dohoda, známá také jako Haavara (hebrejský výraz pro transfer), byla podepsána v srpnu 1933 po rozhovorech mezi německými orgány a Chaimem Arlosoroffem, politickým tajemníkem Židovské agentury. Podle této dohody každý Žid směřující do Palestiny uložil peníze na zvláštní účet v Německu. Ty se pak použily k nakoupení v Německu vyrobených zemědělských strojů, stavebních materiálů, pump, hnojiva a tak dále, které se vyvážely do Palestiny a zde byly prodávány židovskou firmou Haavara v Tel Avivu. Peníze z prodeje dostal židovský emigrant po příchodu do Palestiny ve výši odpovídající jeho vkladu v Německu. Německé zboží tak proudilo do Palestiny přes Haavaru, jež byla zanedlouho doplněna barterovou dohodou, díky které se palestinské pomeranče směňovaly za německé stavební dříví, automobily, zemědělské stroje a další zboží. Tato dohoda tak sloužila sionistickému cíli přivádět do Palestiny židovské osadníky a navyšovat v ní kapitál, a Německu sloužila k cíli zbavit zemi nežádoucí cizorodé skupiny. Hitler tuto politiku osobně vyhodnocoval v červenci a září 1937, poté opětovně v lednu 1938 a pokaždé se rozhodl dohodu Haavara zachovat. Byl přesvědčen, že cíl odstranění Židů z Německa kompenzuje nevýhody, mezi které patřilo znepřátelení arabského světa. Říšské ministerstvo hospodářství pomáhalo vytvořit další přepravní společnost, Mezinárodní obchodní a investiční agenturu neboli Intria (International Trade and Investment Agency), jejímž prostřednictvím mohli zahraniční Židé pomáhat německým Židům emigrovat do Palestiny. Přes ní k německým Židům v Palestině nakonec doputovalo skoro dolarů. I další evropské země horlivě podporující židovské vystěhovalectví se sionisty uzavíraly dohody po vzoru Haavary. Polsko v roce 1937 uznalo přepravní společnost Halifin (hebrejský výraz pro výměnu). Do konce léta 1939 podobné dohody podepsaly i Československo, Rumunsko, Maďarsko a Itálie. Vypuknutí války v září 1939 však zabránilo jejich širšímu naplnění

11 2. Politika Německa vůči Židům po vypuknutí války Spolupráce sionistů s nacistickou vládou byla každopádně poznamenána extrémní schizofrenií. Zatímco někteří Židé aktivně usilovali o pomoc Německa při budování Palestiny, jiní nacisty pokládali za úhlavní nepřátele. 5. září 1939 vyhlásil Chaim Weizmann jménem světového Židovstva válku Německu a prohlásil: Židé stojí za Velkou Británií a budou bojovat na straně demokracií... Židovská agentura je připravena okamžitě se pustit do příprav na využití židovských pracovních sil, technických schopností, zdrojů, atd Toto prohlášení bylo opakováno v palcových titulcích mnoha tehdejších novin. Světové Židovstvo se tak prohlásilo za válečnou stranu druhé světové války a Němci tudíž měli podle mezinárodního práva široký prostor k internování židovské populace coby nepřátelské síly. Věznění nepřátelských cizinců Všichni Židé byli prohlášeni za sílu ochotnou vést válku proti Německé říši a proto Himmler s Heydrichem posléze zahájili politiku internací. Není od věci poznamenat, že Spojené státy a Kanada zavřely do internačních táborů všechny Japonce a občany japonského původu ještě předtím, než Němci aplikovali tatáž bezpečnostní opatření vůči evropským Židům. Navíc u těchto japonských Američanů neexistoval žádný důkaz či vyhlášení neloajálnosti jako v případě Weizmanna. Také Britové během búrské války internovali všechny ženy i děti z tohoto obyvatelstva a tisíce jich v důsledku toho zemřely, přesto však Britové v žádném případě nemohou být obviňováni, že chtěli Búry vyhladit. Věznění Židů na okupovaných územích mělo z pohledu Němců dva základní cíle. Prvním bylo předejití nepokojům a podvratné činnosti; Himmler 11. října 1942 informoval Mussoliniho, že se politika Německa vůči Židům během války naprosto změnila z důvodu vojenského zajištění. Stěžoval si, že tisíce Židů na obsazených územích vedou partyzánskou válku, sabotáže a špionáž, což potvrdila i oficiální sovětská informace poskytnutá Raymondu Arthuru Davisovi, podle níž pod Titem v Jugoslávii vedlo partyzánskou válku nejméně evropských Židů. Proto byli Židé deportováni do vyhrazených oblastí a internačních táborů v Německu a zejména od března 1942 také v Generálním gouvernementu v Polsku. Během války se židovští vězni začali využívat jako pracovní síla ve válečném programu. Otázka práce je klíčová, když si uvědomíme, že plán genocidy Židů by už jen z logiky věci znamenal naprosto nesmyslné plýtvání lidskými zdroji, časem i energií v době, kdy se vedla válka na dvou frontách. Je zcela bez diskuse, že po napadení Ruska dostala myšlenka nucené práce přednost před plány na židovskou emigraci. Zápis z rozhovoru mezi Hitlerem a maďarským regentem Horthym ze 17. dubna 1943 odhaluje, že německý vůdce po Horthym osobně žádal uvolnění maďarských Židů pro práci na programu stíhaček Luftwaffe v době, kdy nabývalo na intenzitě bombardování Německa. 8 7 Jewish Chronicle, September 8, Gerald Reitlinger, Die Endlösung, Berlin, 1956, str

12 To se stalo v době, kdy se již Němci údajně snažili vyhladit Židy, Hitlerův požadavek však jednoznačně demonstruje prioritní záměr rozšířit pracovní síly. V souladu s tímto programem se z koncentračních táborů stala skutečná průmyslová centra. V každém táboře, kde byli vězněni Židé i další národnosti, byly velké průmyslové provozy a továrny dodávající materiál pro německý válečný program například Buna v Bergen-Belsenu, Buna a I. G. Farben Industrie v Osvětimi a elektrotechnická firma Siemens v Ravensbrücku. V mnoha případech se vězňům za práci vydávaly táborové bankovky, za které si v táborových obchodech mohli nakoupit jídlo na přilepšenou. Němci byli odhodláni získat ze systému koncentračních táborů maximální ekonomický profit, což se naprosto vylučuje s jakýmkoliv plánem vyhladit v nich miliony lidí. Na to, aby se z koncentračních táborů stali významní průmysloví producenti, dohlížel Hlavní úřad hospodářský a správní SS, vedený Oswaldem Pohlem. Stále se preferuje emigrace Je pozoruhodné, že Němci i ve válečném období pokračovali v uskutečňování politiky židovské emigrace. Pád Francie v roce 1940 německé vládě umožnil zahájit s Francií seriózní jednání o přesídlení evropských Židů na Madagaskar. Memorandum tajemníka Luthera z německého ministerstva zahraničí ze srpna 1942 ukazuje, že tato jednání vedl od července do prosince 1940, kdy je Francouzi ukončili. Oběžník z Lutherova oddělení s datem 15. srpna 1940 ukazuje, že detaily plánu vypracoval Eichmann, neboť ho podepsal jeho spolupracovník Dannecker. Eichmann byl v srpnu skutečně pověřen vypracováním detailního Madagaskarského plánu a Dannecker pracoval na výzkumu Madagaskaru u francouzského ministerstva pro kolonie. 9 Návrh z 15. srpna zněl tak, že postupnou emigraci čtyř milionů Židů bude financovat inter- European bank. Lutherovo memorandum z roku 1942 ukazuje, že Heydrich ještě do konce srpna získal Himmlerův souhlas s plánem a také ho předložil Göringovi. Určitě ho schválil i Hitler, protože podle Schmidta 17. června pronesl k Mussolinimu následující poznámku: Na Madagaskaru by se dal založit stát Izrael. 10 Ačkoliv Francouzi jednání o Madagaskaru v prosinci 1940 ukončili, ředitel Centra pro židovskou dokumentaci v Paříži Poliakov přiznává, že se Němci tohoto plánu stejně nevzdali a Eichmann se jím zabýval po celý rok Nakonec se však stal neuskutečnitelným vzhledem k vývoji války, zejména vzhledem k situaci po invazi do Ruska, a ministerstvo zahraničí bylo 10. února 1942 informováno, že se plán dočasně pozastavuje. Toto rozhodnutí, zaslané na ministerstvo zahraničí Lutherovým spolupracovníkem Rademacherem, je nesmírně důležité, neboť přesvědčivě dokazuje, že výraz konečné řešení znamenal pouze emigraci Židů, a že deportace do východních ghett a koncentračních táborů jako Osvětim nebyly nic jiného než alternativní plán evakuace. Tato direktiva zní: Válka proti Sovětskému svazu mezitím poskytla možnost dát k dispozici ke konečnému řešení jiná teritoria. Vůdce se proto rozhodl, že Židé nebudou odsunuti na Madagaskar, ale na východ. Madagaskar tedy již nemusí být plánován pro konečné řešení Reitlinger, The Final Solution, str Paul Schmidt, Hitler s Interpreter, Heinemann, 1951, str Reitlinger, tamtéž, str

13 Světové Židovstvo Německu vyhlásilo válku již 24. března I přes nejlepší vůli nacistů spolupracovat se sionisty, kteří také chtěli vystěhovat Židy z Německa, vláda pohlížela na židovské obyvatelstvo jako na podvratný živel a jeho vyhánění ospravedlňovala poukazováním na prohlášení, jaké je otištěné výše. Detaily evakuace se probíraly měsíc předtím na konferenci ve Wannsee v Berlíně, které se budeme věnovat později. Historici holocaustu Reitlinger i Léon Poliakov předkládají naprosto nepodloženou domněnku, podle které byl opuštěn Madagaskarský plán, takže Němci nevyhnutelně museli myslet na vyhlazení. Jenže pouhý měsíc poté, 7. března 1942 Goebbels napsal memorandum ve prospěch Madagaskarského plánu coby konečného řešení židovské otázky. 12 Souhlasil, aby se do té doby Židé koncentrovali na východě. Pozdější Goebbelsova memoranda rovněž zdůrazňují deportace na východ (tj. Generální gouvernement v Polsku) a kladou důraz na tamní potřebu nucené práce; jakmile byla zahájena politika evakuace na východ, její elementární součástí se stalo využití židovské pracovní síly. Je to naprosto jasné z již uvedené skutečnosti, že se výraz konečné řešení používal jak pro Madagaskar tak pro východní území, takže znamenal jen deportace Židů. Němci byli dokonce ještě v květnu 1944 připraveni umožnit emigraci milionu evropských Židů. Hovoří o tom ve své knize Die Geschichte von Joel Brand 13 Alexander Weissberg, přední sovětsko-židovský vědec deportovaný během stalinských čistek. Weissberg, který přečkal válku v Krakově, přestože očekával internaci v koncentračním táboře, popisuje, jak Eichmann na základě Himmlerova osobního souhlasu poslal židovského předáka z Budapešti Joela Branda do Istanbulu nabídnout spojencům uprostřed války transfer milionu Židů. (Kdybychom měli věřit autorům tvrzení o vyhlazování, tak by v květnu 1944 těžko žilo ještě milion Židů.) Gestapo uznalo, že by takový transport znamenal obrovský problém pro německé válečné úsilí, ale bylo připraveno ho umožnit výměnou za náklaďáků k využití výhradně na ruské frontě. Bohužel z plánu nic nebylo; Britové dospěli k závěru, že Brand musí být nebezpečný nacistický agent a okamžitě ho uvěznili v Káhiře, zatímco tisk celou nabídku pranýřoval jako nacistický trik. Ačkoliv se Winston Churchill vyjádřil v tom smyslu, že zacházení s maďarskými Židy je možná největší a nejhroznější zločin spá- 12 R. Manvell & H. Fraenkel, Doctor Goebbels: His life and death, Simon and Schuster, New York, 1960, str Cologne,

14 chaný v historii světa, Chaimu Weizmannovi řekl, že přijmout Brandovu nabídku je vyloučené, protože by to byla zrada ruského spojence. Přestože z plánu nic nebylo, je jasné, že by nikdo údajně provádějící naprosté vyhlazení nesouhlasil s emigrací milionu Židů, a tento plán také dokazuje, že pro Němce byl nejdůležitější věcí válečný program. Sionisté nabízí, že budou bojovat za nacisty proti Britům Průvodní dopis německého velvyslanectví v turecké Ankaře ministerstvu zahraničí z roku 1941, popisující nabídku sionistického Sternova gangu ohledně zapojení se do války po boku Německa výměnou za podporu při vytvoření židovského státu v Palestině. Překlad relevantní části zní: 3. Návrh Národní vojenské organizace v Palestině ohledně řešení židovské otázky v Evropě. Židovští osadníci v Palestině zjistili, že britská koloniální správa nespolupracuje na jejich snaze změnit tento region v čistě židovskou domovinu. Britové si pochopitelně byli dobře vědomi potenciálních důsledků pro palestinské Araby i toho, jaký dopad by to mělo na zbytek arabského světa. Sionisté tedy zahájili teroristickou válku proti Britům a Palestincům s cílem se jedněch i druhých zbavit. Došlo k mnoha masakrům Palestinců (nejznámější se odehrál v Dejr Jasín, kde ozbrojení sionističtí teroristé povraždili stovky Arabů) a pravidelně byli napadáni a vražděni také britští vojáci. Vůdčí teroristická organizace se nazývala Lehi, ačkoliv je známější jako Sternův gang podle svého vůdce Avrahama Sterna. Ta zavraždila lorda Moyneho, britského ministra rezidenta na Středním východě a podílela se na řadě dalších incidentů, včetně masakru v Dejr Jasín, jenž proběhl ve spolupráci s další sionistickou frakcí, Irgunem. Lehi v prosinci 1940 kontaktovala Němce s návrhem na podporu německého výboje na Střední východ oplátkou za uznání židovského státu otevřeného neomezené imigraci. 14 Zástupce Lehi Naftali Ljubenčik odjel koncem roku 1940 do Bejrútu na schůzku s německým zástupcem Wernerem Otto von Hentigem (jenž byl zapojen i do Haavary neboli dohody o transferu, která od roku 1933 přiváděla do Palestiny německé Židy i s jejich majetkem). Vycházejíc z předpokladu, že hlavním cílem Němců je zničení Británie, jim sionisté nabídli následující podmínky spolupráce: Lehi bude provádět sabotáže a špionážní operace na Středním východě a ve východní Evropě všude tam, kde má své buňky. Němci uznají nezávislý židovský stát v Palestině a všichni Židé opouštějící své evropské domovy, ať dobrovolně 14 Colin Shindler, The Land Beyond Promise: Israel, Likud and the Zionist Dream, 1995, I.B. Tauris, str

15 nebo kvůli vládním nařízením, budou moci bez jakýchkoliv početních omezení přicházet do Palestiny. Stern také navrhoval naverbovat v okupované Evropě nějakých Židů, kteří by s podporou Německa provedli invazi do Palestiny a vyhnali Brity. Viceadmirál Ralf von der Marwitz, atašé německého námořnictva v Turecku, sepsal zprávu ( Ankarský dokument ) tlumočící nabídku Lehi aktivně se účastnit války na straně Německa za podporu Německa při založení historického židovského státu na národnostním a totalitním základu, svázaného smlouvou s Německou říší. Naléhavé požadavky války však mezitím odvedly pozornost německé vlády jinam a z nabídky nic nebylo. Každopádně je důležité poznamenat, že jedním z vůdců Lehi byl Jicchak Šamir, pozdější premiér Izraele. Lehi tedy ve smýšlení sionistů reprezentovala důležitý a vůdčí prvek, a vzhledem k představě nacisticko-sionistického spojenectví uprostřed války jsou tvrzení o vyhlazování jednoduše směšná

16 3. Populace a emigrace Statistiky ohledně židovského obyvatelstva nejsou vždy dopodrobna známy, přibližné odhady pro různé země se výrazně liší, a proto není pro žádné období let přesně známo, kolik Židů bylo deportováno a internováno. Nicméně existující hodnověrné statistiky, zejména týkající se emigrace, plně postačují k dokázání, že nemohl být vyhlazen ani zlomek ze šesti milionů Židů. V první řadě toto tvrzení naprosto nepodporují statistiky ohledně počtu evropských Židů. Podle Chambers Encyclopaedia žilo v předválečné Evropě celkem Židů. To by znamenalo, že byli vyhlazeni prakticky všichni. Ale neutrální švýcarská publikace Baseler Nachrichten, využívající dostupné statistické údaje, odhaduje, že v letech 1933 až 1945 emigrovalo do Británie, Švédska, Španělska, Portugalska, Austrálie, Číny, Indie, Palestiny a Spojených států Židů. To potvrzuje rovněž židovský novinář Bruno Blau, jenž totéž číslo 13. srpna 1948 cituje v newyorských židovských novinách Aufbau. Z tohoto počtu tvořili asi emigranti z Německa uprchlí do září Potvrzuje to rovněž Světový židovský kongres na str. 377 své publikace Unity in Dispersion, 15 kde stojí: Většině německých Židů se podařilo odejít ještě před vypuknutím války. Navíc do září 1939 emigrovalo i z celkem rakouských Židů, a Institut pro židovskou emigraci v Praze po březnu 1939 zajistil emigraci Židů z bývalého Československa. Po září 1939 tedy v Německu, Rakousku a Československu zůstalo pouze Židů. Odhaduje se, že z Polska jich před vypuknutím války emigrovalo Tato čísla znamenají, že počet židovských emigrantů z dalších evropských zemí (Francie, Nizozemí, Itálie, zemí východní Evropy, atd.) činil zhruba Zmíněný exodus před a během válečného stavu tedy snižuje počet Židů v Evropě přibližně na K těmto emigrantům dále musíme přičíst Židy, kteří po roce 1939 uprchli do Sovětského svazu a později byli evakuováni mimo dosah německých útočníků. Později si ukážeme, že většina z nich, asi , byli emigranti z Polska. Ovšem Reitlinger uvádí, že kromě Polska se v letech 1939 až 1941 dostalo na sovětské území dalších evropských Židů. To znamená celkový počet židovských emigrantů v Sovětském svazu kolem Freiling Foster napsal 9. června 1945 do časopisu Colliers: Od roku 1939 uprchly před nacisty do Sovětského svazu , ale přesnější je pravděpodobně náš nižší odhad. Často se říká, že válka s Polskem dostala do německé sféry vlivu tři miliony Židů, a že téměř celá tato populace byla vyhlazena. To je zásadní faktografický omyl. Podle židovského sčítání lidu z roku 1931 jich v Polsku bylo Reitlinger uvádí, že se minimálně nacházelo v ruské zóně obsazené na podzim 1939 a zhruba milion byl po německé invazi v červnu 1941 evakuován na Ural a jižní Sibiř. 17 Jak je popsáno výše, před válkou z Polska emigrovalo odhadem Židů. Jak navíc uvedl novinář Raymond Arthur Davis, který strávil válku v Sovětském svazu, z Němci okupovaného Polska jich do Ruska uprchlo zhruba již mezi lety a člověk na ně narážel v každém sovětském okrese. 18 Když tato čísla odečteme od Jednota v diaspoře. Dispersion znamená také rozptýlení, rozšíření; pozn. překl. 16 Reitlinger, Die Endlosung, str Tamtéž, str Odyssey through Hell, New York,

17 a vezmeme v úvahu normální populační přírůstek, pod německou nadvládu se koncem roku 1939 nemohlo dostat víc než polských Židů. 19 K tomuto číslu můžeme přičíst Židů z Německa, Rakouska a bývalého Československa, kteří tam zbyli po již popsané mohutné emigraci. Žalobce předkládající před Norimberským tribunálem obžalobu týkající se Francie tvrdil, že z francouzských Židů jich bylo deportováno , ačkoliv Reitlingerův odhad je jen asi Evakuace ruských Židů Přesná čísla ohledně ruských Židů nejsou známa, a proto se stala předmětem obrovského zveličování. Židovský statistik Jacob Leszczynski udává, že v roce 1939 žilo v budoucím Němci okupovaném, tj. západním Rusku Židů. Dalších žilo v baltských státech Estonsko, Lotyšsko a Litva. Podle Louise Levina, prezidenta Americké židovské rady pro pomoc Rusku, jenž po válce uskutečnil cestu po Sovětském svazu a podal zprávu o stavu tamních Židů, byla po zahájení německého útoku většina evakuována na východ. Levine 30. října 1946 v Chicagu prohlásil: Na začátku války byli Židé ze západních částí ohrožovaných hitlerovskými vetřelci evakuováni mezi prvními a posíláni do bezpečí východně od Uralu. Byly tak zachráněny dva miliony Židů. Toto vysoké číslo potvrzuje židovský novinář David Bergelson, který 5. prosince 1942 napsal do moskevských, v jidiš vydávaných novin Ainikeit, že díky evakuaci byla většina (80 %) Židů na Ukrajině, Bělorusku, Litvě a Lotyšsku zachráněna ještě před příchodem Němců. Reitlinger souhlasí se židovskou autoritou Josephem Schechtmannem, který uznává, že jich bylo evakuováno obrovské množství, ačkoliv odhaduje o něco vyšší počet ruských a baltských Židů zůstávajících pod německou okupací, mezi a Pokud jde o sovětské Židy na Němci obsazených územích, později si ukážeme, že německými operačními skupinami (Einsatzgruppen) nebylo jako partyzáni či bolševičtí komisaři zabito víc než lidí, z nichž ne všichni byli Židé. Naopak sami partyzáni prohlašovali, že zabili pětinásobek německých vojáků. 4,5 milionů Židů pod kontrolou nacistů: oficiální německé údaje Pokud existoval někdo, kdo by měl mít zájem přesně vyčíslit, kolik Židů je pod německou kontrolou, pak to byli samotní nacisté. Oficiální německé záznamy nabízí překvapující pohled. Nacisté odhadovali, že maximální počet Židů pod jejich kontrolou v dobách největšího rozmachu Říše nečinil víc než 4,5 milionů, přičemž neměli žádný důvod lhát ani přehánět. Čísla vydaná německou vládou a předložená na proslulé konferenci ve Wannsee v lednu 1942 jsou pro Židy na územích pod kontrolou nacistů následující: Německo , Rakousko , východní území , Generální gouvernement , Bialystok , Protektorát Čechy a Morava , Estonsko 0, Lotyšsko 3 500, Litva , Belgie , Dánsko 5 600, Francie okupované území neokupované území 19 Gutachten des Instituts für Zeitgeschichte, Munich, 1956, str Reitlinger, The Final Solution, str

18 , Řecko , Nizozemí , Norsko To je celkem Židů pod německou kontrolou. Na konferenci ve Wannsee byl předložen seznam dalších zemí s významnou židovskou populací, jež se nenacházely pod kontrolou nacistů. Vypadal takto: Bulharsko , Anglie , Finsko 2 300, Irsko 4 000, Itálie včetně Sardinie , Albánie 200, Chorvatsko , Portugalsko 3 000, Rumunsko včetně Besarábie , Švédsko 8 000, Švýcarsko , Srbsko , Slovensko , Španělsko 6 000, Turecko (evropská část) , Maďarsko , SSSR včetně přidružených zemí jako Ukrajina ( ) a Bělorusko ( ) To znamená celkem Židů v Evropě nenacházejících se pod přímou německou kontrolou. Je chybou předpokládat, že Židé na území spojenců Německa byli vydáni do rukou nacistů. Nejznámějším příkladem je Bulharsko, jehož vláda celou židovskou populaci ochránila, jak se obšírně popisuje v knize židovského historika Martina Gilberta Holocaust. 21 Oficiální izraelský památník holocaustu Yad Vashem uvádí, že Dánsko přišlo pouze o 60 zemřelých Židů, Finsko o 7 a Itálie o (z celkových podle odhadu nacistů). 4,3 miliony žádostí o odškodné vůči poválečnému Německu Číslo Židů je důležité, když uvážíme, že do konce roku 1987 bylo vůči poválečnému Německu ze strany přeživších holocaust vzneseno individuálních žádostí o odškodné. 22 To podle údajů samotných nacistů znamená, že z odhadovaných 4,5 milionů Židů, jež byli v roce 1942 přímo pod jejich kontrolou, podaly do roku 1987 nejméně 4,3 miliony žádost o odškodné za pronásledování. Už jen tato čísla sama o sobě jasně vypovídají o skutečném počtu židovských obětí během války. Nereálná porodnost Nepopiratelný důkaz poskytují rovněž poválečné statistiky celosvětové židovské populace. World Almanac z roku 1938 udává celosvětový počet Židů Ale New York Times 22. února 1948 uvedly celosvětový počet Židů minimálně a maximálně Podle těchto čísel evidentně nelze počítat židovské válečné oběti jinak než na deseti/statisíce. Šestnáct a půl milionu v roce 1938 mínus údajných šest milionů je deset a půl milionu; čísla New York Times by tedy znamenala, že se celosvětově narodilo šest milionů Židů, což znamená bezmála zdvojnásobení počtu během deseti let. To je samozřejmě absurdní. Tak se ukázalo, že velká většina z chybějících šesti milionů byli ve skutečnosti emigranti do evropských zemí, Sovětského svazu a Spojených států před, během i po válce; velký počet emigroval také do Palestiny během a hlavně na konci války. Po roce 1945 přivážely lodě z Evropy Židy, kteří ilegálně přicházeli do Palestiny, čímž působili značné potíže tehdejší 21 Holt, Rinehart & Winston, West German Federal Indemnification Law-BEG Wiedergutmachung. German Finance Ministry Leistungen der öffentlichen Hand auf dem Gebiet der Wiedergutmachung Stand: 31. Dezember

19 britské vládě; bylo jich tolik, že v publikaci Úřadu pro úřední tisky Jejího veličenstva č. 190 (5. listopadu 1946) napsala, že jde téměř o druhý exodus. Byli to právě tito emigranti ze všech částí světa, kteří do roku 1948 navýšili světovou židovskou populaci na 15 až 18 milionů, a pravděpodobně největší část tvořili emigranti do Spojených států, kteří tak překračovali kvótové zákony. * Izraelský prezident David Ben Gurion 16. srpna 1963 prohlásil, že ačkoliv se oficiálně uvádí číslo amerických Židů, celkový odhadovaný počet nemá daleko do Důvod tak vysokého počtu vysvětluje Albert Maisal v článku Our Newest Americans (Naši nejnovější Američané), 24 kde prozrazuje: Krátce po druhé světové válce byla podle prezidentského dekretu kvóta na víza pro střední a východní Evropu z 90 % naplňována vyhlazovanými. Přetisk vlevo je jeden z mnoha set, které se pravidelně objevují v úmrtních oznámeních Aufbau, amerického židovského týdeníku vydávaného v New Yorku. 25 Ukazuje, jak si židovští emigranti ve Spojených státech měnili jména; původní jména, která používali v Evropě, se uvádí v závorce, jako to vidíme zde: Arthur Kingsley (dříve dr. Königsberger z Frankfurtu). Je možné, že jsou někteří, nebo dokonce všichni tito lidé, jejichž jména zemřela, počítáni do šesti milionů chybějících v Evropě? Byla vyhlazena pouze JMÉNA? Seznam obětí Yad Vashem Yad Vashem, oficiální izraelský památník židovským obětem holocaustu prohlašuje, že má databázi 3,8 milionů jmen Židů údajně zemřelých za 2. světové války. Tento seznam, který sice nedosahuje šesti milionů (nebo dokonce devíti), byl vypracován čistě na základě zvěstí z doslechu. Je sestavován online na internetu a přidat jméno do něj může kdokoliv odkudkoliv prostě tak, že vyplní elektronický formulář. Toto podání je následně automaticky zařazeno na oficiální seznam mrtvých, což je postup, díky kterému se tam skoro všechna jména objevují dvakrát, některá až pětkrát. Každé zadání je automaticky akceptováno jako fakt bez jakéhokoliv dalšího zkoumání. Na další stránce je vyobrazen typický zápis do seznamu obětí od někoho, kdo se prohlašuje za synovce jednoho berlínského Žida. Povšimněte si naprosté absence detailů v této zprávě synovec tvrdí, že jeho strýc byl zatčen v roce 1941 v Berlíně a o okolnostech jeho smrti * ausa ve 20. letech 20. století přijaly tři restrikční, tzv. kvótové zákony, stanovující roční kvóty pro příjem přistěhovalců. Např. první zákon z roku 1921 umožňoval roční imigraci z jednotlivých států do maximálně 3 % počtu obyvatel USA k roku 1910, kteří z daného státu pocházeli. Tyto kvóty byly zrušeny v roce 1965 zákonem o imigraci (Immigration Act); pozn. překl. 23 Deutsche Wochenzeitung, November 23rd, Readers Digest, January, červen

20 nebo jakýchkoliv jiných detailech nemá ani ponětí. Valná většina záznamů v registru Yad Vashem je právě tohoto druhu. Při sestavování seznamu tímto způsobem je tu pochopitelně prostor pro bezmezné podvádění a rozhodně nejde o seriózní zdroj. I přesto Yad Vashem a média tento seznam obětí pravidelně propagují jako důkaz holocaustu. Seznam obětí holocaustu Yad Vashem obsahuje naprosto nekonkrétní a neověřitelné záznamy, jako je tento. Kdokoliv odkudkoliv může provést jakýkoliv zápis a ten je automaticky přidán na seznam obětí

10. srpna 2003. c 2002 Intellectronics. Abstract. 1 e-mail: natura@eri.cz, WWW: http://natura.eri.cz

10. srpna 2003. c 2002 Intellectronics. Abstract. 1 e-mail: natura@eri.cz, WWW: http://natura.eri.cz Gymnázium Tachov, seminář 10. srpna 2003 Německý nacismus (2) Jiří Svršek 1 c 2002 Intellectronics Abstract Temnou kapitolou světových dějin byl německý nacismus. Přestože od konce 2. světové války uplynuje

Více

Hana Geussová EVROPSKÝ ANTISEMITISMUS PO ROCE 1945

Hana Geussová EVROPSKÝ ANTISEMITISMUS PO ROCE 1945 Hana Geussová EVROPSKÝ ANTISEMITISMUS PO ROCE 1945 Úvod Říká se, že antisemitismus, tedy nenávist vůči příslušníkům židovského národa nebo vyznání podmíněna nábožensky, rasově nebo jinak, je nejvytrvalejší

Více

David Irving a Tábory operace Reinhardt. Jürgen Graf

David Irving a Tábory operace Reinhardt. Jürgen Graf David Irving a Tábory operace Reinhardt Jürgen Graf Jürgen Graf, květen 2009 http://juergen-graf.vho.org Translation Erik Sedláček, 2011-2 - Mladý a nadaný historik Angličan David Irving má několik obdivuhodných

Více

Informace o projektu

Informace o projektu Informace o projektu Dovedu to pochopit? Hudba slouží jako velmi silný prostředek k přenášení emocí. Spojení obrazu a zvuku je pro naše vnímání ještě silnějším nástrojem. Rozhodli jsme se využít síly hudby

Více

Dovedu to pochopit? výukový materiál pro multikulturní výchovu

Dovedu to pochopit? výukový materiál pro multikulturní výchovu Dovedu to pochopit? výukový materiál pro multikulturní výchovu Varianty, Člověk v tísni, o. p. s., 2007 Tiráž Kolektiv autorů: Dovedu to pochopit? Materiál pro multikulturní výchovu Varianty, Člověk v

Více

Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu. Bc. Adam Hrdý

Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu. Bc. Adam Hrdý Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu Bc. Adam Hrdý Diplomová práce 2009 ABSTRAKT Diplomová práce Antisemitismus, aneb jak vyučovat o holocaustu se zabývá historií antisemitismu, jeho vyvrcholením

Více

Samospráva a velení SS v ghettu Terezín

Samospráva a velení SS v ghettu Terezín MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FILOZOFICKÁ FAKULTA HISTORICKÝ ÚSTAV Samospráva a velení SS v ghettu Terezín (magisterská diplomová práce) Michaela Kučerová Vedoucí práce: PhDr. Libor Vykoupil, Ph.D. Brno

Více

PØES. Emigrace z Československa v období od Mnichova... Holocaust českých Romů Zygmunt Bauman. cena 15 Kč (předplatné 10 Kč)

PØES. Emigrace z Československa v období od Mnichova... Holocaust českých Romů Zygmunt Bauman. cena 15 Kč (předplatné 10 Kč) PØES ročník V / číslo 14 hranice pøedsudky lhostejnost uprchlický čtvrtletník NESEHNUTÍ / jaro 2008 cena 15 Kč (předplatné 10 Kč) Emigrace z Československa v období od Mnichova... Holocaust českých Romů

Více

Brožura Socialistické Solidarity. Palestina. Izrael, imperialismus a palestinský odpor Od poslední Intifády k útoku na Gazu

Brožura Socialistické Solidarity. Palestina. Izrael, imperialismus a palestinský odpor Od poslední Intifády k útoku na Gazu Brožura Socialistické Solidarity Palestina Izrael, imperialismus a palestinský odpor Od poslední Intifády k útoku na Gazu Obsah Úvod 4 Část I.: Nová Intifáda: Izrael, imperialismus a palestinský odpor

Více

NACISTICKÁ PROPAGANDA TEREZÍNSKÉHO GHETTA NAZIST PROPAGANDA OF THE TEREZIN GHETTO

NACISTICKÁ PROPAGANDA TEREZÍNSKÉHO GHETTA NAZIST PROPAGANDA OF THE TEREZIN GHETTO Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Historie Studijní program: Specializace v pedagogice Studijní obor (kombinace): Historie se zaměřením na vzdělávání

Více

IZRAELSKÁ LOBBY A AMERICKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA

IZRAELSKÁ LOBBY A AMERICKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA IZRAELSKÁ LOBBY A AMERICKÁ ZAHRANIČNÍ POLITIKA John J. Mearsheimer Katedra politických věd University of Chicago Stephen M. Walt John F. Kennedy School of Government Harvard University Březen 2006 RWP06

Více

Zanedlouho nás bude dělit první desetiletí od tzv. sametové revoluce nenásilné výměny moci v tehdejší ČSSR. Deset let přerodu v demokracii západního

Zanedlouho nás bude dělit první desetiletí od tzv. sametové revoluce nenásilné výměny moci v tehdejší ČSSR. Deset let přerodu v demokracii západního Zanedlouho nás bude dělit první desetiletí od tzv. sametové revoluce nenásilné výměny moci v tehdejší ČSSR. Deset let přerodu v demokracii západního stylu. Jak tento přerod probíhal a kam nás vede, zanechává

Více

Transporty z Terezína do Osvětimi

Transporty z Terezína do Osvětimi Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Transporty z Terezína do Osvětimi Kateřina Legátová Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Katedra historických

Více

Odsun německého obyvatelstva. z Československa po 2. světové válce. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická.

Odsun německého obyvatelstva. z Československa po 2. světové válce. Západočeská univerzita v Plzni. Fakulta filozofická. Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická Bakalářská práce Odsun německého obyvatelstva z Československa po 2. světové válce Kateřina Nová Plzeň 2012 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická

Více

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX I EVROPA A LETY XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX MEDIÁLNÍ OFENZÍVA Dne 3. října 1994 otiskl týdeník Respekt článek autorů Jana Brabce a Jindřicha Šídla s názvem Konečné řešení na česko-německý způsob

Více

Konečné řešení židovské otázky

Konečné řešení židovské otázky Konečné řešení židovské otázky Ondřej Jabůrek Gymnázium Uničov, Gymnazijní 257, Uničov 3. místo ve II. kategorii OBSAH 1. Úvod... 2 2. Norimberské zákony 3 3. Křišťálová noc 3 4. Konference ve Wannsee

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie. Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948.

Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie. Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948. Univerzita Palackého v Olomouci Filozofická fakulta Katedra historie Německé obyvatelstvo v Opavě v letech 1945-1948 Diplomová práce Autorka práce: Bc. Zuzana Havlíčková Vedoucí práce: doc. PhDr. Karel

Více

Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli

Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli Jack Bernstein Život amerického Žida v marxisticko-rasistickém Izraeli Incognita Rád bych poděkoval Len Martinovi, který zpracoval moje poznámky a ústní vyprávění do formy této knížky. Bez jeho zasvěceného

Více

Středoškolská odborná činnost 2006/2007. Střet civilizací a jeho úloha v arabsko-izraelském konfliktu

Středoškolská odborná činnost 2006/2007. Střet civilizací a jeho úloha v arabsko-izraelském konfliktu Středoškolská odborná činnost 2006/2007 Obor 17 Filosofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory Střet civilizací a jeho úloha v arabsko-izraelském konfliktu Autor: Jakub El-Ahmadieh

Více

Mnichovská zrada nebo pražský krach? Nečasova mise a rozpad Československa v roce 1938

Mnichovská zrada nebo pražský krach? Nečasova mise a rozpad Československa v roce 1938 Go East str. 1/24 Mnichovská zrada nebo pražský krach? Nečasova mise a rozpad Československa v roce 1938 Jan Cholínský Dvacáté století v českých dějinách je možné nazvat nejen stoletím osmiček (a devítek)

Více

ANTISEMITISMUS, HOLOCAUST A OSTRAVŠTÍ ŽIDÉ. 12. - 13. března 2007

ANTISEMITISMUS, HOLOCAUST A OSTRAVŠTÍ ŽIDÉ. 12. - 13. března 2007 ANTISEMITISMUS, HOLOCAUST A OSTRAVŠTÍ ŽIDÉ Studentská konference pod záštitou náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje PhDr. Jaroslavy Wenigerové 12. - 13. března 2007 Gymnázium Olgy Havlové, Ostrava

Více

Manfred Adler. Synové temnoty

Manfred Adler. Synové temnoty Manfred Adler Synové temnoty II Z pocitu sounáležitosti s bližními věnováno obětem sionismu Z německého originálu Manfred Adler, Die Söhne der Finsternis, 4. Auflage, Miriam-Verlag, Jestetten 1992, přeložil

Více

R. Doleček: ŽALUJI výňaky z knihy Příloha číslo 22. Rajko Doleček. (výňatky z knihy) ŽALUJI!

R. Doleček: ŽALUJI výňaky z knihy Příloha číslo 22. Rajko Doleček. (výňatky z knihy) ŽALUJI! Rajko Doleček (výňatky z knihy) ŽALUJI! (Praha, Futura, 1998, http://www.sweb.cz/semperor/web/zaluji.htm) Vydalo Křesťanskosociální hnutí jako 15. publikaci pro svou vnitřní potřebu, Praha, březen, 1999

Více

Technická univerzita v Liberci

Technická univerzita v Liberci Technická univerzita v Liberci FAKULTA PŘÍRODOVĚDNĚ-HUMANITNÍ A PEDAGOGICKÁ Katedra: Studijní program: Studijní obor: Filozofie Učitelství pro základní školy Učitelství pro 2. stupeň základní školy, německý

Více

Západočeská univerzita v Plzni. Filozofická fakulta

Západočeská univerzita v Plzni. Filozofická fakulta Západočeská univerzita v Plzni Filozofická fakulta Diplomová práce AMERICKÁ ARMÁDA V PLZNI 1945 A JEJÍ OBRAZ V DOBOVÉM TISKU Michal Peleška Plzeň 2013 Západočeská univerzita v Plzni Fakulta filozofická

Více

F. Poválečný svět (1945 1949) 1. Vliv války na podobu poválečné společnosti

F. Poválečný svět (1945 1949) 1. Vliv války na podobu poválečné společnosti F. Poválečný svět (1945 1949) 1. Vliv války na podobu poválečné společnosti Druhá světová válka trvala 6 let, ale během této nedlouhé doby zásadně proměnila tvář celého světa: 1. Válka a události s ní

Více

Život a smrt Hitlerova kata Nad novou biografií Reinharda Heydricha

Život a smrt Hitlerova kata Nad novou biografií Reinharda Heydricha Recenze Život a smrt Hitlerova kata Nad novou biografií Reinharda Heydricha Milan Hauner GERWARTH, Robert: Reinhard Heydrich: Biographie. München, Siedler 2011, 478 stran; GERWARTH, Robert: Hitler s Hangman:

Více

NACISTICKÁ PERZEKUCE OBYVATEL ČESKÝCH ZEMÍ. Studijní materiál pro učitele dějepisu

NACISTICKÁ PERZEKUCE OBYVATEL ČESKÝCH ZEMÍ. Studijní materiál pro učitele dějepisu NACISTICKÁ PERZEKUCE OBYVATEL ČESKÝCH ZEMÍ Studijní materiál pro učitele dějepisu Martin Hořák, Tomáš Jelínek editoři NACISTICKÁ PERZEKUCE OBYVATEL ČESKÝCH ZEMÍ Studijní materiál pro učitele dějepisu KATALOGIZACE

Více

Obsah. Obsah... 3. Úvod... 5. Autoři... 7. Otroctví... 9. Historická část... 89

Obsah. Obsah... 3. Úvod... 5. Autoři... 7. Otroctví... 9. Historická část... 89 2 Obsah Obsah..................................................................................... 3 Úvod...................................................................................... 5 Autoři.....................................................................................

Více

Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával

Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával N Citát dne Komunismus znamená v pravém a úplném smyslu bludné učení, že nikdo nemá míti žádné jmění, nýbrž aby všechno bylo společné, a každý dostával jenom část zaslouženou a potřebnou k jeho výživě.

Více