ZEMŘELO SKUTEČNĚ ŠEST MILIONŮ? Richard E. Harwood

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZEMŘELO SKUTEČNĚ ŠEST MILIONŮ? Richard E. Harwood"

Transkript

1

2

3 ZEMŘELO SKUTEČNĚ ŠEST MILIONŮ? Richard E. Harwood Did six million really die? Páté revidované, aktualizované a rozšířené vydání, Poprvé vydáno Historical Review Press, Translation Erik Sedláček, 2012 The Historical Review Press Box 62 Uckfield East Sussex, TN22 IZY United Kingdom

4

5 Obsah 1. Předválečná politika Německa vůči Židům Politika Německa vůči Židům po vypuknutí války Populace a emigrace Šest milionů: dokumentární důkazy Norimberk a ostatní soudy s válečnými zločinci Tábory Osvětim-Březinka Tábory operace Reinhardt Chelmno, plynovací náklaďáky a Walter Rauff Belzec Sobibor Treblinka Majdanek Dachau a jeho mysteriózní plynová komora Sachsenhausen a Bergen-Belsen Korherrova zpráva Vzpomínky přeživších očitých svědků Podmínky a prostředí v koncentračních táborech Věcné hodnocení Červeného kříže Závěr...120

6 Úvod k pátému vydání Brožurka, kterou právě držíte v rukou, je natolik argumentačně přesvědčivá, že se dočkala přeložení do více než deseti jazyků a zároveň je v téměř stejném počtu zemí zakázána nebo jinak potlačována. Zemřelo skutečně šest milionů? vydal Historical Review Press poprvé v roce Dnes, 37 let poté, máme tu čest představit vám páté vydání této průkopnické práce. Byla kompletně aktualizována, revidována a rozšířena. Především byl popsán výzkum přímo z táborů. Jsme přesvědčeni, že tato verze bude mít stejně zásadní vliv jako originál. Až přijde doba, kdy establishment bude muset definitivně přiznat, že holocaust byl jen válečná propaganda, Zemřelo skutečně šest milionů? se nepochybně zařadí mezi klíčová díla demaskující celou legendu holocaustu. The Historical Review Press - 6 -

7 1. Předválečná politika Německa vůči Židům Podle nacistické rasové teorie Židé představovali neevropský a podvratný živel. Nacisté poukazovali na to, že za Výmarské republiky získali nesmírnou moc a vliv především v právu, financích a médiích, ačkoliv tvořili jen 1 % obyvatelstva. Navíc tvrdili, že většina vůdců německé komunistické strany (Rosa Luxembourgová a Karl Liebknecht) i zakladatel komunismu Karel Marx jsou Židé a že Židé jsou disproporčně zastoupeni na předních místech revolučního hnutí v Německu i zahraničí. Tématem naší diskuse není, zda tato politika byla správná nebo ne. Je však důležitá pro pochopení, že základy nacistického antisemitismu zformoval tento světonázor a nic jiného. Nacisté tento problém chtěli vyřešit zbavením Židů jejich vlivu prostřednictvím několika zákonů a hlavně podporou jejich úplné emigrace ze země. V tom byli úspěšní. Značná část německého Židovstva do roku 1939 emigrovala, a to i s velkým množstvím majetku. Nacistické vedení vůči nim nikdy ani nepomyslelo na politiku genocidy. Židé říkali emigraci vyhlazení Nesmírně příznačný je fakt, že jistí Židé tuto politiku vnitrostátní diskriminace okamžitě označovali za ekvivalent samotného vyhlazení. Typickým příkladem je protiněmecká propagandistická kniha Žlutá skvrna: vyhlazení německých Židů 1 od Leona Feuchtwangera a spol. Ta bez jakékoliv opory v realitě od prvních stránek hovoří o vyhlazování Židů emigrace je vykládána jako fyzické vyhlazování německého Židovstva. Za potenciální nástroj genocidy považuje i koncentrační tábory pro politické vězně a speciálně zmiňuje 100 Židů, kteří jsou roku 1936 vězněni v Dachau, přičemž 60 jich tam je již od roku Dalším příkladem je senzační kniha německo-židovského komunisty Hanse Beimlera Čtyři týdny v rukách Hitlerových Kerberosů: nacistický tábor smrti Dachau, 2 vydaná v New Yorku již roku Autor vězněný kvůli svému marxismu tvrdil, že Dachau byl tábor smrti, ačkoliv tam podle vlastního přiznání strávil pouhý měsíc a pak ho pustili. Poválečný východoněmecký režim uděloval cenu Hanse Breimlera za zásluhy o komunismus. Skutečnost, že protinacistická propaganda hovořící o genocidě byla šířena již v takto nereálně brzké době, tedy lidmi zaujatými z rasových či politických důvodů, by měla nezávislého pozorovatele vést k mimořádné obezřetnosti při posuzování podobných historek z válečného období. Podporu židovské emigrace bychom si neměli plést s účelem koncentračních táborů v předválečném Německu. Tam byli zavíráni političtí odpůrci a rozvratníci hlavně liberálové, sociální demokraté a komunisté všech odstínů, z nichž část tvořili Židé jako Hans Breimler. Na rozdíl od milionů otroků v Sovětském svazu byl počet vězňů v německých koncentračních táborech vždy malý. Takzvaný odborník na holocaust Gerald Reitlinger připustil, že v le- 1 Der Gelbe Fleck: Die Ausrottung von 500,000 deutschen Juden, Paris Four Weeks in the Hands of Hitler s Hell-Hounds: The Nazi Murder Camp of Dachau. Hell-Hound v angličtině znamená Kerberos, což byl podle řecké mytologie trojhlavý pes střežící vchod do podsvětí; v přeneseném významu pak zloduch, zrůda, netvor; pozn. překl

8 tech jejich počet v celém Německu jen málokdy přesáhl a počet uvězněných Židů nikdy nepřesáhl Shoda politiky nacistů a sionistů Nacistický pohled na židovskou emigraci se neomezoval na negativní politiku obyčejného vyhánění, ale utvářel se v souladu s moderním sionismem. Zakladatel politického sionismu v 19. století Theodor Herzl ve svém díle Židovský stát jako první navrhl koncept židovské národní domoviny na Madagaskaru a nacisté se touto možností vážně zabývali. Byl to významný bod programu nacistické strany před rokem 1933 a ta ho publikovala ve stranické brožuře. Němci nebyli jediní, kdo navrhoval židovskou emigraci na Madagaskar; uvažovala o tom také polská vláda a v roce 1937 tam vyslala expedici Michaela Lepeckiho spolu se zástupci Židů, aby zjistili, jaké problémy by takový podnik obnášel. První nacistické návrhy na madagaskarské řešení byly učiněny v souvislosti se Schachtovým plánem roku Hitler na radu Göringa souhlasil s odjezdem prezidenta Říšské banky, dr. Hjalmara Schachta, do Londýna na jednání se židovskými V rozporu s propagandou nacistická vláda aktivně podporovala židovskou emigraci. Tato fotografie je z Encyclopeadia Judaica (1971), Vol. 7, col. 494 a zachycuje Židy čekající v roce 1939 před Palestinskou kanceláří v Berlíně kvůli povolení odchodu do Erez Israel. představiteli lordem Bearstedem a panem Rubleem z New Yorku. 4 Plán byl takový, že majetek německých Židů bude zmražen jako záruka za mezinárodní půjčku k financování židovské emigrace do Palestiny. Schacht podal zprávu o jednáních Hitlerovi 2. ledna 1939 v Berchtesgadenu. Plán, jenž se nakonec neuskutečnil kvůli Britům, kteří odmítli přijmout finanční podmínky, byl poprvé přednesen na konferenci 12. listopadu 1938 Göringem, který oznámil, že Hitler uvažuje o emigraci Židů a jejich usazení na Madagaskaru. 5 Francouzský ministr zahraničí Georges Bonnet v prosinci téhož roku řekl Ribbentropovi, že vystěhování Židů na Madagaskar zvažovala i sama francouzská vláda. Před Schachtovými palestinskými návrhy z roku 1938, jež v zásadě představovaly pokračování rozhovorů zahájených již roku 1935, proběhla řada pokusů zajistit židovskou emigraci do jiných evropských zemí a tyto snahy vyvrcholily konferencí v Évian v červenci Nicméně do roku 1939 si v Německu nejvíc příznivců získal plán židovské emigrace na Madagaskar. Je pravda, že Helmuth Wohltat z německého ministerstva zahraničí v Londýně diskutoval až v dubnu 1939 o omezeném židovském vystěhovalectví do Rhodesie a Britské Guyany; ale 24. ledna, kdy Göring nařídil ministru vnitra Frickovi vytvořit Ústřednu pro ži- 3 The SS: Alibi of a Nation, London, 1956, str Gerald Reitlinger, The Final Solution, New York, Beechhurst Press, Tamtéž, str

9 dovské vystěhovalectví a pověřil Heydricha z Hlavního říšského bezpečnostního úřadu vyřešit židovský problém pomocí emigrace a evakuace, byl již Madagaskarský plán vážně studován. Trvalá snaha německé vlády zajistit odchod Židů z Říše vyústila do roku 1939 v emigraci z celkových zhruba Židů, a dalších z Rakouska a Československa, což představovalo jejich téměř veškerou židovskou populaci. Bylo toho dosaženo prostřednictvím Ústředny pro židovské vystěhovalectví v Berlíně, Vídni a Praze, zřízené Adolfem Eichmannem, šéfem židovského referátu na gestapu. Němci byli s emigrací tak netrpěliví, že Eichmann v Rakousku dokonce zřídil výcvikové centrum, kde se mladí Židé mohli učit hospodařit v naději, že budou ilegálně propašováni do Palestiny. 6 Kdyby měl Hitler v úmyslu vyhladit Židy, těžko by jich nechal odejít z území Říše s podstatnou částí majetku, a tím méně by uvažoval o plánech na jejich masové vystěhovalectví do Palestiny nebo na Madagaskar. Krom toho uvidíme, že politika emigrace z Evropy přicházela v úvahu dokonce i za války, zejména pak Madagaskarský plán, o němž Eichmann v roce 1940 diskutoval s odborníky z francouzského ministerstva pro kolonie, když se po porážce Francie stalo reálným tématem odstoupení jejích kolonií. Později se stále větší pozornost ve věci potenciální domoviny Židů upínala k Palestině. Tuto možnost nadšeně přivítalo sionistické hnutí. Spolupráce sionistů a nacistů ohledně Palestiny Navzdory pozdější rozsáhlé propagandě sionisté a nacistická německá vláda v mnoha ohledech spolupracovali. Obzvlášť nadšeně sionismus podporovaly SS. Vnitřní poziční dokument SS z června 1934 prohlašoval aktivní a všeobecnou podporu sionismu od vlády a strany za nejlepší způsob, jak podporovat vystěhovalectví německých Židů do Palestiny. Důstojník SS Leopold von Mildenstein a zástupce Německé sionistické federace Kurt Tuchler spolu šest měsíců cestovali po Palestině a hodnotili rozvoj sionismu. Von Mildenstein napsal koncem roku 1934 pro významné nacistické noviny Der Angriff, vydávané Josephem Goebbelsem, sérii dvanácti ilustrovaných článků pod titulem Nacista jede do Palestiny. Vyjádřil v nich velký obdiv k pionýrskému duchu a úspěchům židovských osadníků. Židovská domovina v Palestině, píše von Mildenstein, je způsob, jak ošetřit staletí trvající rány na těle světa: židovskou otázku. Der Angriff vydal na památku společné SS-sionistické návštěvy speciální medaili se svastikou na jedné straně a Davidovou hvězdou na druhé. Pár měsíců po publikování uvedených článků byl von Mildenstein povýšen na vedoucího odboru židovských záležitostí Bezpečnostní služby SS, aby Nacista jede do Palestiny. Medailón vyražený novinami Josepha Goebbelse Der Angriff jako symbol sionistickonacistické spolupráce. podporoval sionistickou migraci. Oficiální noviny SS Das Schwarze Korps v květnu 1935 deklarovaly svou podporu 6 R. Manvell a H. Fraenkel, SS and Gestapo: Rule by Terror, New York, Ballantine Books, 1969, str

10 sionismu v úvodníku na titulní straně: Nemusí být moc daleko doba, kdy bude Palestina znovu přijímat své víc než tisíc let ztracené syny. Doprovází je naše přání všeho nejlepšího a oficiální přízeň. Dohoda o transferu Středobodem německo-sionistické spolupráce za Hitlerovy éry byla tzv. dohoda o transferu, smlouva, díky které mohly desetitisíce německých Židů emigrovat do Palestiny i se svým bohatstvím. Tato dohoda, známá také jako Haavara (hebrejský výraz pro transfer), byla podepsána v srpnu 1933 po rozhovorech mezi německými orgány a Chaimem Arlosoroffem, politickým tajemníkem Židovské agentury. Podle této dohody každý Žid směřující do Palestiny uložil peníze na zvláštní účet v Německu. Ty se pak použily k nakoupení v Německu vyrobených zemědělských strojů, stavebních materiálů, pump, hnojiva a tak dále, které se vyvážely do Palestiny a zde byly prodávány židovskou firmou Haavara v Tel Avivu. Peníze z prodeje dostal židovský emigrant po příchodu do Palestiny ve výši odpovídající jeho vkladu v Německu. Německé zboží tak proudilo do Palestiny přes Haavaru, jež byla zanedlouho doplněna barterovou dohodou, díky které se palestinské pomeranče směňovaly za německé stavební dříví, automobily, zemědělské stroje a další zboží. Tato dohoda tak sloužila sionistickému cíli přivádět do Palestiny židovské osadníky a navyšovat v ní kapitál, a Německu sloužila k cíli zbavit zemi nežádoucí cizorodé skupiny. Hitler tuto politiku osobně vyhodnocoval v červenci a září 1937, poté opětovně v lednu 1938 a pokaždé se rozhodl dohodu Haavara zachovat. Byl přesvědčen, že cíl odstranění Židů z Německa kompenzuje nevýhody, mezi které patřilo znepřátelení arabského světa. Říšské ministerstvo hospodářství pomáhalo vytvořit další přepravní společnost, Mezinárodní obchodní a investiční agenturu neboli Intria (International Trade and Investment Agency), jejímž prostřednictvím mohli zahraniční Židé pomáhat německým Židům emigrovat do Palestiny. Přes ní k německým Židům v Palestině nakonec doputovalo skoro dolarů. I další evropské země horlivě podporující židovské vystěhovalectví se sionisty uzavíraly dohody po vzoru Haavary. Polsko v roce 1937 uznalo přepravní společnost Halifin (hebrejský výraz pro výměnu). Do konce léta 1939 podobné dohody podepsaly i Československo, Rumunsko, Maďarsko a Itálie. Vypuknutí války v září 1939 však zabránilo jejich širšímu naplnění

11 2. Politika Německa vůči Židům po vypuknutí války Spolupráce sionistů s nacistickou vládou byla každopádně poznamenána extrémní schizofrenií. Zatímco někteří Židé aktivně usilovali o pomoc Německa při budování Palestiny, jiní nacisty pokládali za úhlavní nepřátele. 5. září 1939 vyhlásil Chaim Weizmann jménem světového Židovstva válku Německu a prohlásil: Židé stojí za Velkou Británií a budou bojovat na straně demokracií... Židovská agentura je připravena okamžitě se pustit do příprav na využití židovských pracovních sil, technických schopností, zdrojů, atd Toto prohlášení bylo opakováno v palcových titulcích mnoha tehdejších novin. Světové Židovstvo se tak prohlásilo za válečnou stranu druhé světové války a Němci tudíž měli podle mezinárodního práva široký prostor k internování židovské populace coby nepřátelské síly. Věznění nepřátelských cizinců Všichni Židé byli prohlášeni za sílu ochotnou vést válku proti Německé říši a proto Himmler s Heydrichem posléze zahájili politiku internací. Není od věci poznamenat, že Spojené státy a Kanada zavřely do internačních táborů všechny Japonce a občany japonského původu ještě předtím, než Němci aplikovali tatáž bezpečnostní opatření vůči evropským Židům. Navíc u těchto japonských Američanů neexistoval žádný důkaz či vyhlášení neloajálnosti jako v případě Weizmanna. Také Britové během búrské války internovali všechny ženy i děti z tohoto obyvatelstva a tisíce jich v důsledku toho zemřely, přesto však Britové v žádném případě nemohou být obviňováni, že chtěli Búry vyhladit. Věznění Židů na okupovaných územích mělo z pohledu Němců dva základní cíle. Prvním bylo předejití nepokojům a podvratné činnosti; Himmler 11. října 1942 informoval Mussoliniho, že se politika Německa vůči Židům během války naprosto změnila z důvodu vojenského zajištění. Stěžoval si, že tisíce Židů na obsazených územích vedou partyzánskou válku, sabotáže a špionáž, což potvrdila i oficiální sovětská informace poskytnutá Raymondu Arthuru Davisovi, podle níž pod Titem v Jugoslávii vedlo partyzánskou válku nejméně evropských Židů. Proto byli Židé deportováni do vyhrazených oblastí a internačních táborů v Německu a zejména od března 1942 také v Generálním gouvernementu v Polsku. Během války se židovští vězni začali využívat jako pracovní síla ve válečném programu. Otázka práce je klíčová, když si uvědomíme, že plán genocidy Židů by už jen z logiky věci znamenal naprosto nesmyslné plýtvání lidskými zdroji, časem i energií v době, kdy se vedla válka na dvou frontách. Je zcela bez diskuse, že po napadení Ruska dostala myšlenka nucené práce přednost před plány na židovskou emigraci. Zápis z rozhovoru mezi Hitlerem a maďarským regentem Horthym ze 17. dubna 1943 odhaluje, že německý vůdce po Horthym osobně žádal uvolnění maďarských Židů pro práci na programu stíhaček Luftwaffe v době, kdy nabývalo na intenzitě bombardování Německa. 8 7 Jewish Chronicle, September 8, Gerald Reitlinger, Die Endlösung, Berlin, 1956, str

12 To se stalo v době, kdy se již Němci údajně snažili vyhladit Židy, Hitlerův požadavek však jednoznačně demonstruje prioritní záměr rozšířit pracovní síly. V souladu s tímto programem se z koncentračních táborů stala skutečná průmyslová centra. V každém táboře, kde byli vězněni Židé i další národnosti, byly velké průmyslové provozy a továrny dodávající materiál pro německý válečný program například Buna v Bergen-Belsenu, Buna a I. G. Farben Industrie v Osvětimi a elektrotechnická firma Siemens v Ravensbrücku. V mnoha případech se vězňům za práci vydávaly táborové bankovky, za které si v táborových obchodech mohli nakoupit jídlo na přilepšenou. Němci byli odhodláni získat ze systému koncentračních táborů maximální ekonomický profit, což se naprosto vylučuje s jakýmkoliv plánem vyhladit v nich miliony lidí. Na to, aby se z koncentračních táborů stali významní průmysloví producenti, dohlížel Hlavní úřad hospodářský a správní SS, vedený Oswaldem Pohlem. Stále se preferuje emigrace Je pozoruhodné, že Němci i ve válečném období pokračovali v uskutečňování politiky židovské emigrace. Pád Francie v roce 1940 německé vládě umožnil zahájit s Francií seriózní jednání o přesídlení evropských Židů na Madagaskar. Memorandum tajemníka Luthera z německého ministerstva zahraničí ze srpna 1942 ukazuje, že tato jednání vedl od července do prosince 1940, kdy je Francouzi ukončili. Oběžník z Lutherova oddělení s datem 15. srpna 1940 ukazuje, že detaily plánu vypracoval Eichmann, neboť ho podepsal jeho spolupracovník Dannecker. Eichmann byl v srpnu skutečně pověřen vypracováním detailního Madagaskarského plánu a Dannecker pracoval na výzkumu Madagaskaru u francouzského ministerstva pro kolonie. 9 Návrh z 15. srpna zněl tak, že postupnou emigraci čtyř milionů Židů bude financovat inter- European bank. Lutherovo memorandum z roku 1942 ukazuje, že Heydrich ještě do konce srpna získal Himmlerův souhlas s plánem a také ho předložil Göringovi. Určitě ho schválil i Hitler, protože podle Schmidta 17. června pronesl k Mussolinimu následující poznámku: Na Madagaskaru by se dal založit stát Izrael. 10 Ačkoliv Francouzi jednání o Madagaskaru v prosinci 1940 ukončili, ředitel Centra pro židovskou dokumentaci v Paříži Poliakov přiznává, že se Němci tohoto plánu stejně nevzdali a Eichmann se jím zabýval po celý rok Nakonec se však stal neuskutečnitelným vzhledem k vývoji války, zejména vzhledem k situaci po invazi do Ruska, a ministerstvo zahraničí bylo 10. února 1942 informováno, že se plán dočasně pozastavuje. Toto rozhodnutí, zaslané na ministerstvo zahraničí Lutherovým spolupracovníkem Rademacherem, je nesmírně důležité, neboť přesvědčivě dokazuje, že výraz konečné řešení znamenal pouze emigraci Židů, a že deportace do východních ghett a koncentračních táborů jako Osvětim nebyly nic jiného než alternativní plán evakuace. Tato direktiva zní: Válka proti Sovětskému svazu mezitím poskytla možnost dát k dispozici ke konečnému řešení jiná teritoria. Vůdce se proto rozhodl, že Židé nebudou odsunuti na Madagaskar, ale na východ. Madagaskar tedy již nemusí být plánován pro konečné řešení Reitlinger, The Final Solution, str Paul Schmidt, Hitler s Interpreter, Heinemann, 1951, str Reitlinger, tamtéž, str

13 Světové Židovstvo Německu vyhlásilo válku již 24. března I přes nejlepší vůli nacistů spolupracovat se sionisty, kteří také chtěli vystěhovat Židy z Německa, vláda pohlížela na židovské obyvatelstvo jako na podvratný živel a jeho vyhánění ospravedlňovala poukazováním na prohlášení, jaké je otištěné výše. Detaily evakuace se probíraly měsíc předtím na konferenci ve Wannsee v Berlíně, které se budeme věnovat později. Historici holocaustu Reitlinger i Léon Poliakov předkládají naprosto nepodloženou domněnku, podle které byl opuštěn Madagaskarský plán, takže Němci nevyhnutelně museli myslet na vyhlazení. Jenže pouhý měsíc poté, 7. března 1942 Goebbels napsal memorandum ve prospěch Madagaskarského plánu coby konečného řešení židovské otázky. 12 Souhlasil, aby se do té doby Židé koncentrovali na východě. Pozdější Goebbelsova memoranda rovněž zdůrazňují deportace na východ (tj. Generální gouvernement v Polsku) a kladou důraz na tamní potřebu nucené práce; jakmile byla zahájena politika evakuace na východ, její elementární součástí se stalo využití židovské pracovní síly. Je to naprosto jasné z již uvedené skutečnosti, že se výraz konečné řešení používal jak pro Madagaskar tak pro východní území, takže znamenal jen deportace Židů. Němci byli dokonce ještě v květnu 1944 připraveni umožnit emigraci milionu evropských Židů. Hovoří o tom ve své knize Die Geschichte von Joel Brand 13 Alexander Weissberg, přední sovětsko-židovský vědec deportovaný během stalinských čistek. Weissberg, který přečkal válku v Krakově, přestože očekával internaci v koncentračním táboře, popisuje, jak Eichmann na základě Himmlerova osobního souhlasu poslal židovského předáka z Budapešti Joela Branda do Istanbulu nabídnout spojencům uprostřed války transfer milionu Židů. (Kdybychom měli věřit autorům tvrzení o vyhlazování, tak by v květnu 1944 těžko žilo ještě milion Židů.) Gestapo uznalo, že by takový transport znamenal obrovský problém pro německé válečné úsilí, ale bylo připraveno ho umožnit výměnou za náklaďáků k využití výhradně na ruské frontě. Bohužel z plánu nic nebylo; Britové dospěli k závěru, že Brand musí být nebezpečný nacistický agent a okamžitě ho uvěznili v Káhiře, zatímco tisk celou nabídku pranýřoval jako nacistický trik. Ačkoliv se Winston Churchill vyjádřil v tom smyslu, že zacházení s maďarskými Židy je možná největší a nejhroznější zločin spá- 12 R. Manvell & H. Fraenkel, Doctor Goebbels: His life and death, Simon and Schuster, New York, 1960, str Cologne,

14 chaný v historii světa, Chaimu Weizmannovi řekl, že přijmout Brandovu nabídku je vyloučené, protože by to byla zrada ruského spojence. Přestože z plánu nic nebylo, je jasné, že by nikdo údajně provádějící naprosté vyhlazení nesouhlasil s emigrací milionu Židů, a tento plán také dokazuje, že pro Němce byl nejdůležitější věcí válečný program. Sionisté nabízí, že budou bojovat za nacisty proti Britům Průvodní dopis německého velvyslanectví v turecké Ankaře ministerstvu zahraničí z roku 1941, popisující nabídku sionistického Sternova gangu ohledně zapojení se do války po boku Německa výměnou za podporu při vytvoření židovského státu v Palestině. Překlad relevantní části zní: 3. Návrh Národní vojenské organizace v Palestině ohledně řešení židovské otázky v Evropě. Židovští osadníci v Palestině zjistili, že britská koloniální správa nespolupracuje na jejich snaze změnit tento region v čistě židovskou domovinu. Britové si pochopitelně byli dobře vědomi potenciálních důsledků pro palestinské Araby i toho, jaký dopad by to mělo na zbytek arabského světa. Sionisté tedy zahájili teroristickou válku proti Britům a Palestincům s cílem se jedněch i druhých zbavit. Došlo k mnoha masakrům Palestinců (nejznámější se odehrál v Dejr Jasín, kde ozbrojení sionističtí teroristé povraždili stovky Arabů) a pravidelně byli napadáni a vražděni také britští vojáci. Vůdčí teroristická organizace se nazývala Lehi, ačkoliv je známější jako Sternův gang podle svého vůdce Avrahama Sterna. Ta zavraždila lorda Moyneho, britského ministra rezidenta na Středním východě a podílela se na řadě dalších incidentů, včetně masakru v Dejr Jasín, jenž proběhl ve spolupráci s další sionistickou frakcí, Irgunem. Lehi v prosinci 1940 kontaktovala Němce s návrhem na podporu německého výboje na Střední východ oplátkou za uznání židovského státu otevřeného neomezené imigraci. 14 Zástupce Lehi Naftali Ljubenčik odjel koncem roku 1940 do Bejrútu na schůzku s německým zástupcem Wernerem Otto von Hentigem (jenž byl zapojen i do Haavary neboli dohody o transferu, která od roku 1933 přiváděla do Palestiny německé Židy i s jejich majetkem). Vycházejíc z předpokladu, že hlavním cílem Němců je zničení Británie, jim sionisté nabídli následující podmínky spolupráce: Lehi bude provádět sabotáže a špionážní operace na Středním východě a ve východní Evropě všude tam, kde má své buňky. Němci uznají nezávislý židovský stát v Palestině a všichni Židé opouštějící své evropské domovy, ať dobrovolně 14 Colin Shindler, The Land Beyond Promise: Israel, Likud and the Zionist Dream, 1995, I.B. Tauris, str

15 nebo kvůli vládním nařízením, budou moci bez jakýchkoliv početních omezení přicházet do Palestiny. Stern také navrhoval naverbovat v okupované Evropě nějakých Židů, kteří by s podporou Německa provedli invazi do Palestiny a vyhnali Brity. Viceadmirál Ralf von der Marwitz, atašé německého námořnictva v Turecku, sepsal zprávu ( Ankarský dokument ) tlumočící nabídku Lehi aktivně se účastnit války na straně Německa za podporu Německa při založení historického židovského státu na národnostním a totalitním základu, svázaného smlouvou s Německou říší. Naléhavé požadavky války však mezitím odvedly pozornost německé vlády jinam a z nabídky nic nebylo. Každopádně je důležité poznamenat, že jedním z vůdců Lehi byl Jicchak Šamir, pozdější premiér Izraele. Lehi tedy ve smýšlení sionistů reprezentovala důležitý a vůdčí prvek, a vzhledem k představě nacisticko-sionistického spojenectví uprostřed války jsou tvrzení o vyhlazování jednoduše směšná

16 3. Populace a emigrace Statistiky ohledně židovského obyvatelstva nejsou vždy dopodrobna známy, přibližné odhady pro různé země se výrazně liší, a proto není pro žádné období let přesně známo, kolik Židů bylo deportováno a internováno. Nicméně existující hodnověrné statistiky, zejména týkající se emigrace, plně postačují k dokázání, že nemohl být vyhlazen ani zlomek ze šesti milionů Židů. V první řadě toto tvrzení naprosto nepodporují statistiky ohledně počtu evropských Židů. Podle Chambers Encyclopaedia žilo v předválečné Evropě celkem Židů. To by znamenalo, že byli vyhlazeni prakticky všichni. Ale neutrální švýcarská publikace Baseler Nachrichten, využívající dostupné statistické údaje, odhaduje, že v letech 1933 až 1945 emigrovalo do Británie, Švédska, Španělska, Portugalska, Austrálie, Číny, Indie, Palestiny a Spojených států Židů. To potvrzuje rovněž židovský novinář Bruno Blau, jenž totéž číslo 13. srpna 1948 cituje v newyorských židovských novinách Aufbau. Z tohoto počtu tvořili asi emigranti z Německa uprchlí do září Potvrzuje to rovněž Světový židovský kongres na str. 377 své publikace Unity in Dispersion, 15 kde stojí: Většině německých Židů se podařilo odejít ještě před vypuknutím války. Navíc do září 1939 emigrovalo i z celkem rakouských Židů, a Institut pro židovskou emigraci v Praze po březnu 1939 zajistil emigraci Židů z bývalého Československa. Po září 1939 tedy v Německu, Rakousku a Československu zůstalo pouze Židů. Odhaduje se, že z Polska jich před vypuknutím války emigrovalo Tato čísla znamenají, že počet židovských emigrantů z dalších evropských zemí (Francie, Nizozemí, Itálie, zemí východní Evropy, atd.) činil zhruba Zmíněný exodus před a během válečného stavu tedy snižuje počet Židů v Evropě přibližně na K těmto emigrantům dále musíme přičíst Židy, kteří po roce 1939 uprchli do Sovětského svazu a později byli evakuováni mimo dosah německých útočníků. Později si ukážeme, že většina z nich, asi , byli emigranti z Polska. Ovšem Reitlinger uvádí, že kromě Polska se v letech 1939 až 1941 dostalo na sovětské území dalších evropských Židů. To znamená celkový počet židovských emigrantů v Sovětském svazu kolem Freiling Foster napsal 9. června 1945 do časopisu Colliers: Od roku 1939 uprchly před nacisty do Sovětského svazu , ale přesnější je pravděpodobně náš nižší odhad. Často se říká, že válka s Polskem dostala do německé sféry vlivu tři miliony Židů, a že téměř celá tato populace byla vyhlazena. To je zásadní faktografický omyl. Podle židovského sčítání lidu z roku 1931 jich v Polsku bylo Reitlinger uvádí, že se minimálně nacházelo v ruské zóně obsazené na podzim 1939 a zhruba milion byl po německé invazi v červnu 1941 evakuován na Ural a jižní Sibiř. 17 Jak je popsáno výše, před válkou z Polska emigrovalo odhadem Židů. Jak navíc uvedl novinář Raymond Arthur Davis, který strávil válku v Sovětském svazu, z Němci okupovaného Polska jich do Ruska uprchlo zhruba již mezi lety a člověk na ně narážel v každém sovětském okrese. 18 Když tato čísla odečteme od Jednota v diaspoře. Dispersion znamená také rozptýlení, rozšíření; pozn. překl. 16 Reitlinger, Die Endlosung, str Tamtéž, str Odyssey through Hell, New York,

17 a vezmeme v úvahu normální populační přírůstek, pod německou nadvládu se koncem roku 1939 nemohlo dostat víc než polských Židů. 19 K tomuto číslu můžeme přičíst Židů z Německa, Rakouska a bývalého Československa, kteří tam zbyli po již popsané mohutné emigraci. Žalobce předkládající před Norimberským tribunálem obžalobu týkající se Francie tvrdil, že z francouzských Židů jich bylo deportováno , ačkoliv Reitlingerův odhad je jen asi Evakuace ruských Židů Přesná čísla ohledně ruských Židů nejsou známa, a proto se stala předmětem obrovského zveličování. Židovský statistik Jacob Leszczynski udává, že v roce 1939 žilo v budoucím Němci okupovaném, tj. západním Rusku Židů. Dalších žilo v baltských státech Estonsko, Lotyšsko a Litva. Podle Louise Levina, prezidenta Americké židovské rady pro pomoc Rusku, jenž po válce uskutečnil cestu po Sovětském svazu a podal zprávu o stavu tamních Židů, byla po zahájení německého útoku většina evakuována na východ. Levine 30. října 1946 v Chicagu prohlásil: Na začátku války byli Židé ze západních částí ohrožovaných hitlerovskými vetřelci evakuováni mezi prvními a posíláni do bezpečí východně od Uralu. Byly tak zachráněny dva miliony Židů. Toto vysoké číslo potvrzuje židovský novinář David Bergelson, který 5. prosince 1942 napsal do moskevských, v jidiš vydávaných novin Ainikeit, že díky evakuaci byla většina (80 %) Židů na Ukrajině, Bělorusku, Litvě a Lotyšsku zachráněna ještě před příchodem Němců. Reitlinger souhlasí se židovskou autoritou Josephem Schechtmannem, který uznává, že jich bylo evakuováno obrovské množství, ačkoliv odhaduje o něco vyšší počet ruských a baltských Židů zůstávajících pod německou okupací, mezi a Pokud jde o sovětské Židy na Němci obsazených územích, později si ukážeme, že německými operačními skupinami (Einsatzgruppen) nebylo jako partyzáni či bolševičtí komisaři zabito víc než lidí, z nichž ne všichni byli Židé. Naopak sami partyzáni prohlašovali, že zabili pětinásobek německých vojáků. 4,5 milionů Židů pod kontrolou nacistů: oficiální německé údaje Pokud existoval někdo, kdo by měl mít zájem přesně vyčíslit, kolik Židů je pod německou kontrolou, pak to byli samotní nacisté. Oficiální německé záznamy nabízí překvapující pohled. Nacisté odhadovali, že maximální počet Židů pod jejich kontrolou v dobách největšího rozmachu Říše nečinil víc než 4,5 milionů, přičemž neměli žádný důvod lhát ani přehánět. Čísla vydaná německou vládou a předložená na proslulé konferenci ve Wannsee v lednu 1942 jsou pro Židy na územích pod kontrolou nacistů následující: Německo , Rakousko , východní území , Generální gouvernement , Bialystok , Protektorát Čechy a Morava , Estonsko 0, Lotyšsko 3 500, Litva , Belgie , Dánsko 5 600, Francie okupované území neokupované území 19 Gutachten des Instituts für Zeitgeschichte, Munich, 1956, str Reitlinger, The Final Solution, str

18 , Řecko , Nizozemí , Norsko To je celkem Židů pod německou kontrolou. Na konferenci ve Wannsee byl předložen seznam dalších zemí s významnou židovskou populací, jež se nenacházely pod kontrolou nacistů. Vypadal takto: Bulharsko , Anglie , Finsko 2 300, Irsko 4 000, Itálie včetně Sardinie , Albánie 200, Chorvatsko , Portugalsko 3 000, Rumunsko včetně Besarábie , Švédsko 8 000, Švýcarsko , Srbsko , Slovensko , Španělsko 6 000, Turecko (evropská část) , Maďarsko , SSSR včetně přidružených zemí jako Ukrajina ( ) a Bělorusko ( ) To znamená celkem Židů v Evropě nenacházejících se pod přímou německou kontrolou. Je chybou předpokládat, že Židé na území spojenců Německa byli vydáni do rukou nacistů. Nejznámějším příkladem je Bulharsko, jehož vláda celou židovskou populaci ochránila, jak se obšírně popisuje v knize židovského historika Martina Gilberta Holocaust. 21 Oficiální izraelský památník holocaustu Yad Vashem uvádí, že Dánsko přišlo pouze o 60 zemřelých Židů, Finsko o 7 a Itálie o (z celkových podle odhadu nacistů). 4,3 miliony žádostí o odškodné vůči poválečnému Německu Číslo Židů je důležité, když uvážíme, že do konce roku 1987 bylo vůči poválečnému Německu ze strany přeživších holocaust vzneseno individuálních žádostí o odškodné. 22 To podle údajů samotných nacistů znamená, že z odhadovaných 4,5 milionů Židů, jež byli v roce 1942 přímo pod jejich kontrolou, podaly do roku 1987 nejméně 4,3 miliony žádost o odškodné za pronásledování. Už jen tato čísla sama o sobě jasně vypovídají o skutečném počtu židovských obětí během války. Nereálná porodnost Nepopiratelný důkaz poskytují rovněž poválečné statistiky celosvětové židovské populace. World Almanac z roku 1938 udává celosvětový počet Židů Ale New York Times 22. února 1948 uvedly celosvětový počet Židů minimálně a maximálně Podle těchto čísel evidentně nelze počítat židovské válečné oběti jinak než na deseti/statisíce. Šestnáct a půl milionu v roce 1938 mínus údajných šest milionů je deset a půl milionu; čísla New York Times by tedy znamenala, že se celosvětově narodilo šest milionů Židů, což znamená bezmála zdvojnásobení počtu během deseti let. To je samozřejmě absurdní. Tak se ukázalo, že velká většina z chybějících šesti milionů byli ve skutečnosti emigranti do evropských zemí, Sovětského svazu a Spojených států před, během i po válce; velký počet emigroval také do Palestiny během a hlavně na konci války. Po roce 1945 přivážely lodě z Evropy Židy, kteří ilegálně přicházeli do Palestiny, čímž působili značné potíže tehdejší 21 Holt, Rinehart & Winston, West German Federal Indemnification Law-BEG Wiedergutmachung. German Finance Ministry Leistungen der öffentlichen Hand auf dem Gebiet der Wiedergutmachung Stand: 31. Dezember

19 britské vládě; bylo jich tolik, že v publikaci Úřadu pro úřední tisky Jejího veličenstva č. 190 (5. listopadu 1946) napsala, že jde téměř o druhý exodus. Byli to právě tito emigranti ze všech částí světa, kteří do roku 1948 navýšili světovou židovskou populaci na 15 až 18 milionů, a pravděpodobně největší část tvořili emigranti do Spojených států, kteří tak překračovali kvótové zákony. * Izraelský prezident David Ben Gurion 16. srpna 1963 prohlásil, že ačkoliv se oficiálně uvádí číslo amerických Židů, celkový odhadovaný počet nemá daleko do Důvod tak vysokého počtu vysvětluje Albert Maisal v článku Our Newest Americans (Naši nejnovější Američané), 24 kde prozrazuje: Krátce po druhé světové válce byla podle prezidentského dekretu kvóta na víza pro střední a východní Evropu z 90 % naplňována vyhlazovanými. Přetisk vlevo je jeden z mnoha set, které se pravidelně objevují v úmrtních oznámeních Aufbau, amerického židovského týdeníku vydávaného v New Yorku. 25 Ukazuje, jak si židovští emigranti ve Spojených státech měnili jména; původní jména, která používali v Evropě, se uvádí v závorce, jako to vidíme zde: Arthur Kingsley (dříve dr. Königsberger z Frankfurtu). Je možné, že jsou někteří, nebo dokonce všichni tito lidé, jejichž jména zemřela, počítáni do šesti milionů chybějících v Evropě? Byla vyhlazena pouze JMÉNA? Seznam obětí Yad Vashem Yad Vashem, oficiální izraelský památník židovským obětem holocaustu prohlašuje, že má databázi 3,8 milionů jmen Židů údajně zemřelých za 2. světové války. Tento seznam, který sice nedosahuje šesti milionů (nebo dokonce devíti), byl vypracován čistě na základě zvěstí z doslechu. Je sestavován online na internetu a přidat jméno do něj může kdokoliv odkudkoliv prostě tak, že vyplní elektronický formulář. Toto podání je následně automaticky zařazeno na oficiální seznam mrtvých, což je postup, díky kterému se tam skoro všechna jména objevují dvakrát, některá až pětkrát. Každé zadání je automaticky akceptováno jako fakt bez jakéhokoliv dalšího zkoumání. Na další stránce je vyobrazen typický zápis do seznamu obětí od někoho, kdo se prohlašuje za synovce jednoho berlínského Žida. Povšimněte si naprosté absence detailů v této zprávě synovec tvrdí, že jeho strýc byl zatčen v roce 1941 v Berlíně a o okolnostech jeho smrti * ausa ve 20. letech 20. století přijaly tři restrikční, tzv. kvótové zákony, stanovující roční kvóty pro příjem přistěhovalců. Např. první zákon z roku 1921 umožňoval roční imigraci z jednotlivých států do maximálně 3 % počtu obyvatel USA k roku 1910, kteří z daného státu pocházeli. Tyto kvóty byly zrušeny v roce 1965 zákonem o imigraci (Immigration Act); pozn. překl. 23 Deutsche Wochenzeitung, November 23rd, Readers Digest, January, červen

20 nebo jakýchkoliv jiných detailech nemá ani ponětí. Valná většina záznamů v registru Yad Vashem je právě tohoto druhu. Při sestavování seznamu tímto způsobem je tu pochopitelně prostor pro bezmezné podvádění a rozhodně nejde o seriózní zdroj. I přesto Yad Vashem a média tento seznam obětí pravidelně propagují jako důkaz holocaustu. Seznam obětí holocaustu Yad Vashem obsahuje naprosto nekonkrétní a neověřitelné záznamy, jako je tento. Kdokoliv odkudkoliv může provést jakýkoliv zápis a ten je automaticky přidán na seznam obětí

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0301

CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Písek Pracovní list DUMu v rámci projektu Evropské peníze pro Obchodní akademii Písek", reg. č. CZ.1.07/1.5.00/34.0301 Číslo a název

Více

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org.

NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. NÁZEV ŠKOLY: ZŠ,Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvková org. AUTOR: Ing. Věra Bubíková VYTVOŘENO: 01.05.2013 NÁZEV: VY_32_Dějepis_02_II. světová válka, ZŠ praktická, 9. R - TÉMA: Období okupace ČÍSLO

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 VY_32_INOVACE_ZSV_1_4_ZIK_02_NACISTICKE_NEMEC

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Německo, německý nacismus VY_32_INOVACE_D0114

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Německo, německý nacismus VY_32_INOVACE_D0114 Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ

II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ II. SVĚTOVÁ VÁLKA, VLÁDA KSČ Anotace: Materiál je určen k výuce vlastivědy ve 5. ročníku ZŠ. Seznamuje žáky se situací za doby okupace Československa, II. světové války a následné vlády KSČ. Učebnice:

Více

POJMY. HOLOKAUST VŽITÝ POJEM pro hromadné vyvražďování Židů nacisty během 2.WW. původně ZÁPALNÁ OBĚŤ Bohu užívání zpochybňováno

POJMY. HOLOKAUST VŽITÝ POJEM pro hromadné vyvražďování Židů nacisty během 2.WW. původně ZÁPALNÁ OBĚŤ Bohu užívání zpochybňováno ŠOA HOLOCAUST POJMY HOLOKAUST VŽITÝ POJEM pro hromadné vyvražďování Židů nacisty během 2.WW původně ZÁPALNÁ OBĚŤ Bohu užívání zpochybňováno Zavraždění Židů nebylo náboženskou obětí pojem rozšiřován tak,

Více

Svědectví vězně z ďáblovy dílny http://www.nacr.cz/c-fondy/znasichfondu.aspx

Svědectví vězně z ďáblovy dílny http://www.nacr.cz/c-fondy/znasichfondu.aspx Svědectví vězně z ďáblovy dílny http://www.nacr.cz/c-fondy/znasichfondu.aspx Národní archiv začal přebírat osobní archiv jednoho z našich nejznámějších penězokazců. Archivní dokumenty vydávají svědectví

Více

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce Evropa na sklonku 2. světové války a po válce 1. Výsledky 2. světové války doplň údaje: zahynulo mil. lidí, koncentračními tábory prošlo mil. lidí, vyvražděno bylo mil. Židů, z toho 1 mil. v, celkem se

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru

Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru MEMO/07/618 V Bruselu, 20. prosince 2007 Základní informace o rozšiřování schengenského prostoru Dne 14. června 1985 podepsaly vlády Belgie, Německa, Francie, Lucemburska a Nizozemska v Schengenu, malém

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s organizací československého

Více

2.SVĚTOVÁ VÁLKA (1939-1945) POČÁTEK (1939-1941)

2.SVĚTOVÁ VÁLKA (1939-1945) POČÁTEK (1939-1941) 2.SVĚTOVÁ VÁLKA (1939-1945) POČÁTEK (1939-1941) OSA A JEJÍ ÚTOČNÉ CO TO BYLO? PŘEDVÁLEČNÉ OBĚTI 1939? PLÁNY SRPEN 1939: Moskva, min. zahraničí SSSR:Molotov, Německa:Ribbentrop Vláda Německé Říše a vláda

Více

ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY

ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY Číslo projektu: CZ.1.07./1.5.00/34.0938 Název projektu: Zlepšení podmínek pro vzdělávání na SUŠ, Ostrava ČEŠI ZA II. SVĚTOVÉ VÁLKY DĚJINY 20. STOLETÍ ČÍSLO DUM: VY_32_INOVACE_OBN_3_37 PROTEKTORÁT ČECHY

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 22. 04. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_D_II

Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 22. 04. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_D_II Jméno autora: Mgr. Barbora Jášová Datum vytvoření: 22. 04. 2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_09_D_II Ročník: II. Dějepis Vzdělávací oblast: Společenskovědní vzdělávání Vzdělávací obor: Dějepis Tematický okruh:

Více

VY_12_INOVACE_04_02_VL NĚMECKO

VY_12_INOVACE_04_02_VL NĚMECKO VY_12_INOVACE_04_02_VL NĚMECKO VY_12_INOVACE_04_02_VL ANOTACE NĚMECKO Popis Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Karviná Nové Město, tř. Družby 1383 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola

Více

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky

Návrh. Senátu Parlamentu České republiky 303 10. funkční období 303 Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o přístupu Černé Hory k Severoatlantické smlouvě 2016 Návrh U S N E S

Více

První světová válka, vznik Československého státu

První světová válka, vznik Československého státu První světová válka, vznik Československého státu Záminkou k vypuknutí první světové války se stal atentát na následníka rakouského trůnu Františka Ferdinanda, synovce císaře Františka Josefa I. Atentát

Více

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007

STATISTIKY CESTOVNÍHO RUCHU JIŽNÍ ČECHY 2007 2007 Jihočeská centrála cestovního ruchu Jírovcova 1, P.O.Box 80 CZ 370 21 České Budějovice Telefon: +420 386 358 727 9 Fax: +420 386 358 728 E mail: info@jccr.cz WWW: www.jccr.cz Zpracoval: Jakub KADLEČEK

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 12 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY v letech 1938 1939 se snaží Fr. a V. B. odvrátit válku vedou

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Dějepis (v bloku) (DEJb) Světové a československé dějiny od konce 19. století 4. ročník a oktáva

Dějepis (v bloku) (DEJb) Světové a československé dějiny od konce 19. století 4. ročník a oktáva Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Dějepis (v bloku) (DEJb) Světové a československé dějiny od konce 19. století 4. ročník a oktáva 2 hodiny týdně Dataprojektor Velká Británie v 19. stol., Viktorie

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Autor CZ.1.07/1.5.00/34.0581 VY_32_INOVACE_DEJ-1.MA-14-Holocaust Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Dubno Mgr. Alena Šimonovská Tematická oblast

Více

Učební osnovy pracovní

Učební osnovy pracovní 2 týdně, povinný MD: 1. světová válka Žák: vyjádří své mínění o zneužití techniky ve světových válkách a jeho důsledcích 1. světová válka - válka (začátek, průběh, příměří) - Češi a Slováci za 1. světové

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

20. století-1 UDÁLOSTI A FAKTA. Otázka číslo: 1. Malá dohoda byla tvořena státy: Československo. Maďarsko. Jugoslávie

20. století-1 UDÁLOSTI A FAKTA. Otázka číslo: 1. Malá dohoda byla tvořena státy: Československo. Maďarsko. Jugoslávie 20. století-1 UDÁLOSTI A FAKTA Otázka číslo: 1 Malá dohoda byla tvořena státy: Československo Maďarsko Jugoslávie Rumunsko Otázka číslo: 2 Briand-Kellogův pakt: byl podepsán r. 1928 obsahoval závazek neřešit

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0571 Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Tematická oblast Předmět Téma ŠVP (RVP) Dějepis v kostce Základy společenských

Více

Které náboženství je v Evropě nejrozšířenější?

Které náboženství je v Evropě nejrozšířenější? Ze kterých oblastí Země přichází do Evropy nejvíce lidí? Které náboženství je v Evropě nejrozšířenější? Roste počet obyvatel v Evropě? Kolik obyvatel má Evropa?? Která evropská města jsou nejlidnatější?

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na

Junáka. protinacistického odboje roku 1941 zvláštním dekretem ministr exilové londýnské vlády Juraj Slávik. Za účast v odboji zaplatilo životem na 1940 Dne 28. 10. 1940 vydal K. H. Frank v zastoupení říšského protektora v Čechách a na Moravě nařízení o rozpuštění Junáka. Dne 4. 11. 1940 nacisté přepadli ústředí Junáka a zabavili veškerý majetek.

Více

Židé jako menšina. Židovské identity

Židé jako menšina. Židovské identity Židé jako menšina 115 Na konci první světové války se nadnárodní habsburská monarchie rozpadla. Místo nadnárodního mocnářství, v němž přinejmenším v Předlitavsku, jeho západní části, platilo, že i přes

Více

První světová válka Vznik Československého státu

První světová válka Vznik Československého státu První světová válka Vznik Československého státu 1 První světová válka Vznik Československého státu záminkou k vypuknutí 1. SV koncem června v Sarajevu její pravou příčinou byly spory mezi velmocemi a

Více

2. SVĚTOVÁ VÁLKA. 1. září 1939 8. května 1945 (2. září)

2. SVĚTOVÁ VÁLKA. 1. září 1939 8. května 1945 (2. září) 2. SVĚTOVÁ VÁLKA 1. září 1939 8. května 1945 (2. září) STRUČNÝ PŘEHLED CHARAKTER nejničivější konflikt v dějinách liší se záměry, taktikou a technikou -nejde jen o zisk území, ale genocidu celých národů

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

Evropská Unie. Bohdálek Kamil

Evropská Unie. Bohdálek Kamil Evropská Unie Bohdálek Kamil 5. 5. 2014 Historie EU Evropská unie vznikla roku 1992 1952 Vznik Evropského sdružení uhlí a oceli 1957 ESUO zakládá Evropské hospodářské společenství 1992Podepsání smlouvy

Více

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula

konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula Situace po roce 1945 konec druhé světové války změny téměř ve všech oblastech; atmosféra bodu nula se nevyhnula ani vysokému školství, a to samozřejmě ani ekonomickému a obchodnímu po únoru 1948 obsazení

Více

Období komunistické vlády

Období komunistické vlády Materiál pro domácí VY_06_Vla5E-20 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Sympatie české veřejnosti k některým zemím leden

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh CZ.1.7/1.5./34.969 Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 VY_32_INOVACE_ZSV_1_4_ZIK_11_ZIDE_V_DANSKU

Více

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. III/2/Př VY_32_INOVACE_P16. Pořadové číslo: 16. Datum vytvoření: Datum ověření: 11.6.

VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL. Mgr. Anna Hessová. III/2/Př VY_32_INOVACE_P16. Pořadové číslo: 16. Datum vytvoření: Datum ověření: 11.6. VZDĚLÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Testové úkoly Mgr. Anna Hessová III/2/Př VY_32_INOVACE_P16 Pořadové číslo: 16. Datum vytvoření: 9.6.2012 Datum ověření: 11.6.2012 Vzdělávací oblast (předmět): Vlastivěda

Více

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2002

Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2002 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16.10.2003 61 Čerpání zdravotní péče cizinci v roce 2002 Podkladem pro zpracování dat o čerpání zdravotní péče cizinci

Více

Opakování Mnichovská dohoda Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov.

Opakování Mnichovská dohoda Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov. Opakování Mnichovská dohoda 29.9.1938 Německu připadly Sudety, Polsku připadlo Těšínsko a část s. Slov., Maďarsko získalo část J. Slov. a Podkarpatské Rusi. ČSR přišla o cca 30% svého území s 1 450 000

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 VY_32_INOVACE_ZSV_1_4_ZIK_12_ZIDE_VE_FRANCII

Více

Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus

Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus Komunismus Situace v Rusku po 1. světové válce: - pokles výroby, málo potravin, neúroda, hladomor, rolnická povstání a stávky - 1921 zaveden NEP (nová

Více

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ

PO VÁLCE ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA NÁSTUP KOMUNISTŮ PO VÁLCE 1945 1948 PREZIDENTEM OPĚT EDVARD BENEŠ ODDĚLILA SE PODKARPATSKÁ RUS A PŘIČLENILA SE K SOVĚTSKÉMU SVAZU ZNÁRODNĚNÍ BANK, DOLŮ A VELKÝCH VÝROBNÍCH ZÁVODŮ POZEMKOVÁ REFORMA VLASTNIT MAX. 50 HA 1946

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU CS CS CS KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 23.7.2008 KOM(2008) 486 v konečném znění ČTVRTÁ ZPRÁVA KOMISE RADĚ A EVROPSKÉMU PARLAMENTU ohledně přetrvávajících případů, ve kterých některé třetí

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Češi za 1. světové války

Češi za 1. světové války Češi za 1. světové války Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kokory Číslo projektu: CZ.1.07/14.00/21.2149 Datum: 15. 10. 2012 Autor: Denisa Biskupová Název: VY_32_INOVACE_20_D_Češi za 1. světové

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSUD ŽIDŮ A ROMŮ V. ČÁST

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSUD ŽIDŮ A ROMŮ V. ČÁST DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA OSUD ŽIDŮ A ROMŮ V. ČÁST OSUD ŽIDŮ A ROMŮ V PROTEKTORÁTU Adolf Hitler rozhodl o likvidaci celých národů, především ŽIDŮ a ROMŮ. Po vzniku protektorátu zavedeny

Více

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Shengenský prostor

Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Shengenský prostor Evropská unie Ing. Jaroslava Syrovátková, Ph.D. Shengenský prostor Historický vývoj předchůdce Shengenské dohody: Saarbrückenská dohoda z roku 1984 14. července 1985 Shengenská smlouva 19. června 1990

Více

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST

VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Základní škola Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem Efektivní výuka pro rozvoj potenciálu žáka projekt v rámci Operačního programu VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2. Světová válka 5. ročník Mnichovská

Více

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent.

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent. Analytická část Úvod Předmětem následujícího textu jsou zjištění, plynoucí ze statistického šetření Českého statistického úřadu o licencích za rok 2014, zaměřeného na poskytovatele licencí, počty platných

Více

Zpráva ze služební cesty do SRN

Zpráva ze služební cesty do SRN Zpráva ze služební cesty do SRN Místo: Berlín, Bundesarchiv Termín cesty: 1. 6 14. 6. 2005 Účel cesty: Studijní pobyt v rámci grantového výzkumu Účastník cesty: PhDr. Jaroslav Pažout, pracovník 3. oddělení

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III

ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost. Výchova k občanství 6-9. ročník III ZŠ Brno, Řehořova 3 Já a společnost Výchova k občanství 6-9. ročník III2-12-04 Výchova k občanství EVROPSKÁ UNIE - Historie Mgr. Vilém Nejezchleb Evropská unie http://www.euroesprit.org/ EU - HISTORIE

Více

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065

PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 2009-2065 PROJEKCE OBYVATELSTVA ČESKÉ REPUBLIKY 29-265 1. Demografická konference Ph.D. studentů demografie Praha, 26.11.29 Český statistický úřad, oddělení demografie PROJEKCE ČSÚ 29 ZÁKLADNÍ FAKTA vypracována

Více

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka Zadání: Zhodnoťte vývoj a regionální rozdíly

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 5.7.2016 COM(2016) 440 final 2016/0202 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o uzavření Protokolu (2015), kterým se mění příloha dohody o obchodování s civilními letadly obsahující

Více

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU

APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU APPEASEMENT, SVĚT PŘED DRUHOU SVĚTOVOU VÁLKOU ÚLOHA 1: Které z poválečných problémů se do roku 1933 nepodařilo vyřešit? U kterých zemí se dalo předpokládat, že budou chtít změnit Versailleský systém? O

Více

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list

ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. ZAHRANIČNÍ ODBOJ, pracovní list V Čechách vládla neobyčejně

Více

Mezi světovými válkami

Mezi světovými válkami Mezi světovými válkami První světová válka byla velkým mezníkem v lidských dějinách především v Evropě dalekosáhlé změny důsledkem poválečného uspořádání je druhá světová válka Pařížská mírová konference

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 VY_32_INOVACE_ZSV_1_4_ZIK_09_EINSATZGRUPPEN

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0969 Gymnázium Česká a Olympijských nadějí, České Budějovice, Česká 64 VY_32_INOVACE_ZSV_1_4_ZIK_14_OPERACE_REINHARD

Více

4. Pracující (zaměstnaní) senioři

4. Pracující (zaměstnaní) senioři Senioři v letech 2 a 215 4. Pracující (zaměstnaní) senioři Jako zaměstnaní se označují všichni pracující - např. zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ), členové produkčních družstev apod.

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY

EVROPSKÁ KOMISE. V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY CS CS CS EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 15.12.2009 KOM(2009)671 v konečném znění 2009/0179 (NLE) Návrh NAŘÍZENÍ RADY kterým se dočasně odnímá zvláštní pobídkový režim pro udržitelný rozvoj a řádnou správu

Více

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych)

Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Přemysl Pitter (21. června 1895, Smíchov 15. února 1976, Curych) Český protestantsky orientovaný kazatel, spisovatel, publicista, radikální pacifista a sociální pedagog. Přemysl Pitter Bez lásky, bez lidskosti,

Více

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK

LanguageFamiliesoftheWorld. VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK LanguageFamiliesoftheWorld VY_32_INOVACE_MAT41 Libuše Matulová, říjen 2012 EU OPVK Základní otázky Odkud si přinesli Indoevropané svůj prajazyk? Kolik lidí na Zemi mluví indoevropskými jazyky? Která rodina

Více

Politické procesy v Československu

Politické procesy v Československu Politické procesy v Československu Anotace: prezentace věnující se politickým procesům v 50. letech v Československu. Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, základní škola, mateřská škola

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Mark Weber - Osvětim: Mýty a fakta

Mark Weber - Osvětim: Mýty a fakta Mark Weber - Osvětim: Mýty a fakta Vědci zpochybňují tvrzení o holocaustu I když se to může zdát udivující, všeobecně akceptované tvrzení o Osvětimi zpochybňuje stále víc a víc historiků a vědců. Tito

Více

Škrtni všechny nesprávné odpovědi.

Škrtni všechny nesprávné odpovědi. 1. Kdo se stal v Československu po druhé světové válce předsedou vlády? Emil Hácha. 2. Komunistický politik, první dělnický prezident v Československu. Vedl komunistický převrat v roce 1948. Jak se jmenuje?

Více

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA VÁLKA ZAČÍNÁ V EVROPĚ

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA VÁLKA ZAČÍNÁ V EVROPĚ DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA VÁLKA ZAČÍNÁ V EVROPĚ V PŘEDVEČER VÁLKY Adolf Hitler má připravený plán na bleskové obsazení Evropy a k tomu potřebuje nasadit všechny své vojenské síly. Dalším cílem po ovládnutí Evropy

Více

Sympatie české veřejnosti k některým zemím prosinec 2015

Sympatie české veřejnosti k některým zemím prosinec 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Sympatie české veřejnosti k některým zemím

Více

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom?

#Cesko2016. Česko : Jak jsme na tom? Česko : Jak jsme na tom? 1. 11. 216 NÁRODNÍ BEZPEČNOST Garant: Tomáš Pojar SVĚTOVÝ INDEX MÍRU (GPI SCORE) MEZINÁRODNÍ SROVNÁNÍ (pořadí země v roce 216 z celkového počtu 163) 2, 1,8 1,6 1,4 71 82 1,2 1,

Více

Výukový materiál. Číslo DUMu/Název DUMu: VY_52_INOVACE_04_11_Válečná a poválečná léta

Výukový materiál. Číslo DUMu/Název DUMu: VY_52_INOVACE_04_11_Válečná a poválečná léta Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.288 Název projektu: Učíme lépe a moderněji OP VK 1.4 Výukový materiál Číslo DUMu/Název DUMu:

Více

2. SVĚTOVÁ VÁLKA. 1. září 1939 8. května 1945 (2. září)

2. SVĚTOVÁ VÁLKA. 1. září 1939 8. května 1945 (2. září) 2. SVĚTOVÁ VÁLKA 1. září 1939 8. května 1945 (2. září) STRUČNÝ PŘEHLED CHARAKTER nejničivější konflikt v dějinách liší se záměry, taktikou a technikou -nejde jen o zisk území, ale genocidu celých národů

Více

Dokumentace. Formální úprava vědeckých. Dokumentation - Technisch-wissenschaftliche Veröffentlichungen. Richtlinien für die Gestaltung

Dokumentace. Formální úprava vědeckých. Dokumentation - Technisch-wissenschaftliche Veröffentlichungen. Richtlinien für die Gestaltung ČESKÁ NORMA 01.140.20 Leden 1996 Dokumentace. Formální úprava vědeckých ČSN ISO 5966 a technických zpráv 01 0173 Documentation - Presentation of scientific and technical reports Documentation - Présentation

Více

Koncem září 1947, tedy dva měsíce po žateckém vyslýchání

Koncem září 1947, tedy dva měsíce po žateckém vyslýchání Exhumace, zpopelnění a pohřbení obětí vražd z Postoloprt HERBERT VOITL ( ) Koncem září 1947, tedy dva měsíce po žateckém vyslýchání parlamentní komisí, se uskutečnila v Postoloprtech exhumace mrtvol ve

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 11. 6. 2007 Čerpání zdravotní péče cizinci v Královéhradeckém kraji v roce

Více

označuje se hebrejsky jako ŠOA pohroma, zničení, zmar

označuje se hebrejsky jako ŠOA pohroma, zničení, zmar HOLOCAUST původně z řeckého holocauston = zápalná oběť označuje se hebrejsky jako ŠOA pohroma, zničení, zmar jedná se o nacistickou genocidu přibližně 6 ti milionů Židů, a celkový počet obětí, který zahrnuje

Více

RADA EVROPY STRÁŽCE LIDSKÝCH PRÁV SHRNUTÍ

RADA EVROPY STRÁŽCE LIDSKÝCH PRÁV SHRNUTÍ RADA EVROPY STRÁŽCE LIDSKÝCH PRÁV SHRNUTÍ Nečlenský stát Rady Evropy (Bělorusko) ČLENSKÉ STÁTY SÍDLO A ZASTOUPENÍ ROZPOČET Albánie, Andorra, Arménie, Ázerbajdžán, Belgie, Bosna a Herzegovina, Bulharsko,

Více

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Vývoj na Blízkém východě VY_32_INOVACE_D0117

Vzdělávací materiál. vytvořený v projektu OP VK CZ.1.07/1.5.00/34.0211. Anotace. Novodobé dějiny. Vývoj na Blízkém východě VY_32_INOVACE_D0117 Vzdělávací materiál vytvořený v projektu OP VK Název školy: Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 Číslo projektu: Název projektu: Číslo a název klíčové aktivity: CZ.1.07/1.5.00/34.0211 Zlepšení podmínek

Více

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2 EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE Obr. 1 Obr. 2 Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Více

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ

MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMÁTNÍK TEREZÍN MALÁ PEVNOST A NÁRODNÍ HŘBITOV MUZEUM GHETTA BÝVALÁ MAGDEBURSKÁ KASÁRNA MODLITEBNA Z DOBY GHETTA ŽIDOVSKÝ HŘBITOV S KREMATORIEM RUSKÝ HŘBITOV HŘBITOV SOVĚTSKÝCH VOJÁKŮ PAMĚTNÍ DESKA U

Více