Hospodářské dějiny světa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Hospodářské dějiny světa"

Transkript

1 Anglická kolonizace Ameriky Vznik USA Portugalsko a Španělsko byly první státy, které začaly kolonizovat Ameriku Anglie se opozdila o celé století (stoletá válka, válka růží) Pokrok přichází za vlády Alžběty I. osady, které založil Walter Raleigh ( ) - Virginie ( ) - První osadníci beze stopy zmizeli Rozvoj přichází za vlády Jakuba I. koloniální expanzi v Americe prosazoval státní sekretář George Baltimore (asi ) - Roku 1607 byl založen Jamestown - Stále se ztrácejí osadníci není příliš velký zájem o kolonizování - Nová Anglie oddělena od jižních osad územím Nového Nizozemí Různé motivy ke kolonizování - Rychlé zbohatnutí tabák, nikoliv zlato (Glasgow vyrostlo na obchodu s tabákem) - Získání půdy v Anglii už nešlo získat půdu bez placení - Snaha uniknout před zákonem - Náboženské důvody puritáni a různé sekty Roku 1667 (po 2. anglo-nizozemské válce) získala Anglie Nový Amsterodam = New York Různé druhy vlastnictví a správy osad - Osady samosprávné (Massachusetts, Connecticut) Londýn nezasahoval do jejich správy, osadníci mohli ovlivňovat svůj hospodářsko-politický život - Vlastnické kolonie (Maryland útočiště katolíků, do roku 1715 byla ve vlastnictví rodiny lorda Baltimora později se stává královskou kolonií; Severní a Jižní Carolina; Pennsylvania, kterou Karel II. daroval Williamu Pennovi) - Královské kolonie - Podle druhu vlastnictví jmenuje guvernéra: samospráva, vlastník, král - Většina osad se postupně stávala královskými koloniemi např. Georgie (založena roku 1733 jako poslední z původních 13 amerických kolonií) roku 1752 Roku 1668 byla založena Společnost Hudsonova zálivu - Cílem bylo ovládnout neprobádaná území Kanady prvním guvernérem společnosti se stal Ruprecht Falcký ( ), syn českého krále Friedricha Falckého - Roku 1670 jí Karel II. udělil privilegium na obchod a poskytnul právní nárok na území okolo Hudsonova zálivu hlavní zisky plynuly z obchodu s kožešinami Ostrovní kolonie v Karibském moři Jamajka a další menší ostrovy (cukrová třtina) malá rozloha, obtížná možnost obrany ve válce, choroby Ekonomika anglických kolonií Sever Nová Anglie Většina obyvatel anglického původu a puritánského vyznání příjezd Otců poutníků na lodi Mayflower do Massachusetts roku 1620 Puritánská církev zde byla ztotožněna se státem perzekuce lidí s jiným vyznáním Vyskytují se zde převážně malé farmy s pečlivě obdělanými pozemky; těžba dřeva, rybolov Rozvinutý obchod přístav Boston (založen roku 1630) Střed New York, New Jersey, Pennsylvania Pozůstatky Nizozemců, Švédů, Němců (noviny v němčině) Směsice náboženských církví a sekt tolerance, snášenlivost Smíšená struktura zemědělství malé farmy vs. velkostatky založené na otrocké práci Dřevo, kožešiny, obilí a jiné suroviny Střediska New York, Philadelphia (založena roku 1682) obchod a řemeslná výroba Nejpříhodnější podmínky pro průmysl hutě (Pennsylvania), sklo, látky a jiné zboží Otakar Kalenda,

2 Jih Zemědělství velké plantáže a stovky černých otroků Střediska Baltimore (založen roku 1729), Charleston (založen roku 1670) a mnoho menších středisek, která se nemohla rovnat střediskům na severu či ve středu Počet otroků např. v Severní a Jižní Carolině tvořili 2/3 obyvatel stále stoupá Každá farma byla samostatnou obchodní jednotkou proto byla zdejší střediska menší než střediska na severu či ve středu; aristokraté s vysokými životními náklady při poklesu cen tabáku jich řada upadla do dluhů Důvody pro odtržení kolonií Sever obchodníci proti clům, zákazům a omezování obchodování Jih plantážníci, kteří byli zadlužení u britských obchodníků nechtěli platit Střed něco mezi postoji severu a jihu Londýnská vláda dlouho do života kolonií nezasahovala změna na počátku 18. stol. v souvislosti s rozvojem národohospodářské doktríny merkantilismu - Podle merkantilismu jsou kolonie zdrojem surovin a odbytištěm výrobků - Záměrné brždění rozvoje průmyslu - Řada zboží byla zařazena mezi produkty, které se směly dovést pouze do VB (+ clo) = další dovoz (+ další clo) = zboží bylo dražší Francouzské nebezpečí v Americe Osada Port Royal v Novém Skotsku Nová Francie území od řeky sv. Vavřince po Velká jezera (do pol. 17. stol.) - Kolonizace začala roku 1608, kdy Samuel de Champlain ( ) založil Québec, který se stal centrem Nové Francie - Roku 1701 byl založen Detroit - Podnikání jednostranně zaměřeno na obchod s kožešinami Louisiana území kolem řek Mississippi a Ohio - V letech prošel René Robert de La Salle ( ) ze severu na jih kolem řeky Mississippi území kolem ní (cca 2 mil. km 2 ) prozkoumal, prohlásil majetkem Francie a na počest krále Ludvíka XIV. pojmenoval Louisiana - Velmi řídké osídlení - Roku 1718 byl v ústí Mississippi založen Nový Orleáns poté byl vybudován pás pevností od Velkých jezer až po Mexický záliv Od tzv. slavné revoluce ( ) se odehrávají srážky mezi Francií a Anglií Karel II. a Jakub II. udržovali dobré vztahy s Francií Ludvíka XIV. po svržení Jakuba II. nastupuje na anglický trůn vládce Nizozemska a nepřítel Ludvíka XIV. Vilém III. Oranžský a situace se mění - Válka v letech roku 1697 byl uzavřen mír v Rijswijku Francie a Anglie si vzájemně uznaly své kolonie - Válka o španělské dědictví roku 1713 byl uzavřen utrechtský mír Francie postoupila VB území Acadie (Nový Brunšvik), Newfoundland, Nové Skotsko - Sedmiletá válka roku 1763 byl uzavřen pařížský mír Francie ztratila všechny kolonie v Americe ve prospěch VB ztratila Kanadu, území Louisiany na západ od Mississippi postoupila Španělsku, území Louisiany na východ od Mississippi postoupila VB Napětí mezi Londýnem a koloniemi od roku fáze V koloniích se několikanásobně zvýšil počet obyvatel tlak na rozšíření území na západ - Londýnská vláda měly obavy, že by se proti kolonistům mohly spojit zbytky Francouzů s Indiány, což by vedlo k dalším srážkám ve skutečnosti měla obavy, že by ztratila nad kolonisty kontrolu - V říjnu roku 1763 vydána královská proklamace zákaz kolonistům usazovat se na západ od Appalačského pohoří Otakar Kalenda,

3 Roku 1764 končí platnost zákona o melase vysoké clo, které se téměř nevymáhalo (ministerský předseda Robert Walpole byl údajně zapleten do obchodů s pašovaným vínem, tudíž byl k celním únikům shovívavější ) nový zákon sice snížil clo (6 pencí = 3 pence za galon), ale zároveň přitvrdil celní kontroly (pohroma pro pašeráctví) Roku 1765 vydán zákon o kolkovném ministerský předseda George Grenville prosadil přímé zdanění veškerých tiskovin a úředních listin (musely být opatřeny kolky) posílaných do Ameriky VB vyslala do kolonií vojenský kontingent výdaje (vyšší daně nový zákon o melase, zákon o kolkovném) měli platit kolonisté, protože daňoví poplatníci ve VB již byli přespříliš zatíženi Odpor kolonistů proti britské politice - Založení organizace Synové svobody uzančně jsou považováni za liberály, kteří stáli na správné straně v boji proti vysokým daním vs. ve skutečnosti šlo o teroristickou organizaci (zastrašovali britské úředníky, zničili vilu guvernéra v Bostonu, rabovali) - Bojkot britského zboží v Americe roku 1766 byl zákon o kolkovném zrušen (ministerský předseda Rockingham), ale zároveň britský parlament přijal tzv. výslovný zákon, podle kterého měl výslovné právo schválit jakýkoliv zákon určený pro kolonie 2 fáze Roku 1767 schválil britský parlament tzv. Townshendovy zákony - Uvalena vysoká cla na dovoz některých komodit (sklo, papír, kůže, barvy, čaj) do Ameriky - Výnosy z Townshendových zákonů měly být použity na placení soudců (do té doby byli finančně závislí na kolonistech často omilostňovali pašeráky) a místních úředníků (do té doby je platily kolonie) - Opětovné uplatňování bojkotu britského zboží v Americe (do roku 1770) roku 1770 byly Townshendovy zákony zrušeny, kromě cla na čaj Odehrávají se první ozbrojené srážky mezi kolonisty a britskými vojáky při bostonském masakru roku 1770 zabili britští vojáci 5 lidí Zakládají se Korespondenční výbory první v Massachusetts vlastenecká organizace, kterou prošla celá první generace amerických politiků Východoindická společnost, která obchodovala s Indií a Čínou, měla velké zásoby čaje, které bylo nutno prodat VB zrušila řadu z mnoha cel - Když čaj dorazil do Bostonu, tak byl levnější než čaj prodávaný místními pašeráky proniklo pod vedením radikála Samuela Adamse ( ) cca 60 osadníků, přestrojených za Indiány (Mohawky), na paluby lodí v bostonském přístavu a vysypalo 342/3 beden s čajem do moře tzv. bostonské pití čaje Roku 1774 reagovala VB na bostonské pití čaje tvrdými protiopatřeními - Zákon o Québecu Québec byl připojen k oblastem, kam kolonisté nesměli expandovat - Zrušení svobodomyslné ústavy státu Massachusetts posíleny britské jednotky; v květnu roku 1774 byl jmenován guvernérem generál Thomas Gage, který převzal velení britských vojsk - Bostonský přístav měl být uzavřen, dokud obyvatelé neuhradí ztrátu ( liber) a nezaručí se, že se podobné výtržnosti nebudou opakovat - Britští důstojníci, kteří by byli postaveni před soud za vraždu při výkonu povolání, měli být souzeni ve VB (předpokládalo se, že britské soudy k nim budou shovívavější ) Boj za nezávislost 1 fáze V září roku 1774 se v Philadelphii sešli zástupci 12 osad (kromě Georgie) 1. kontinentální kongres radili se, jak společně postupovat vůči zvůli VB - Výzva k bojkotu britského zboží a zakládání ozbrojených milicí - Deklarace práv a stížností osad požadavek odvolání nespravedlivých zákonů a samosprávy Od roku 1775 se odehrávají ozbrojené srážky milicí s britskými vojáky - Roku 1775 vybudovali osadníci tajné skladiště zbraní v Concordu (Massachusetts) britští vojáci, kteří se ho pokusili zničit, byli u Lexingtonu přepadeni farmářskou milicí a zahnáni do Bostonu počátek boje za nezávislost Otakar Kalenda,

4 Bezprostředně po Lexingtonu se v Philadelphii sešli zástupci 13 osad 2. kontinentální kongres - Výzva k urychlenému budování milicí - Jednotky kolem Bostonu byly prohlášeny americkou kontinentální armádou byl jmenován vrchním velitelem plantážník z Virginie George Washington ( ) se střetly oddíly americké armády s britskými vojáky o (výšiny u Bostonu) Bunker Hill britští vojáci s velkými ztrátami zvítězili a prorazili obklíčení Bostonu byla kongresem přijata Deklarace nezávislosti Spojených států amerických jejím autorem byl Thomas Jefferson ( ) a zvítězila americká armáda v bitvě u Saratogy 2 fáze byla kongresem přijata první ústava USA Články konfederace - Nejvyšším zákonodárným a výkonným orgánem se stal jednokomorový Kongres jednotlivé státy vyslaly po jednom zástupci - Nebyla zajištěna existence silné centrální vlády silné pravomoci jednotlivých států Kongres nemohl vypsat daně, splácet státní dluh, zřídit armádu, trestat ty, kdo porušovali zákony, donutit jednotlivé státy, aby dodržovaly smlouvy s cizinou - Důležité rozhodnutí muselo být schváleno většinou 9/12 hlasů z toho důvodu vstoupila ústava v platnost až Zpráva o americkém vítězství u Saratogy se v prosinci roku 1777 dostala do Francie, kde byla oslavována jako francouzské vítězství - Francouzská pomoc před Saratogou květen roku lodí s válečnými dodávkami (odtud pocházela většina střelného prachu Američanů v prvních válečných letech) byly podepsány 2 smlouvy mezi USA a Francií o Smlouva o přátelství a obchodu Francie uznala USA a nabídla jí obchodní výhody o Smlouva o spojenectví - V červnu roku 1778 ostřelovala VB francouzské lodě vypukla válka mezi Francií a VB - Francie slíbila Španělsku, že mu pomůže získat území, jehož se v předešlé válce zmocnila VB (včetně Gibraltaru) roku 1779 vstoupilo Španělsko jako spojenec Francie (ne USA) do války - Roku 1780 vypověděla VB válku Nizozemsku, které trvalo na výnosném obchodu s Francií a USA Koncem roku 1778 se těžiště britských vojenských akcí přesunulo na jih vydal americký generál Benjamin Lincoln město Charleston vzdalo se cca 5500 obránců, což představovalo největší americkou ztrátu v jedné operaci během války se odehrála rozhodující bitva u Yorktownu ve Virginii britské jednotky byly na souši obklíčeny a francouzské loďstvo zablokovalo přístupy z moře britský velitel, lord Charles Cornwallis ( ), kapituloval Roku 1782 opustili Britové všechny americké přístavy kromě New Yorku byl uzavřen versailleský mír severní hranici USA tvořila Velká jezera, západní hranici tvořila řeka Mississippi, jižní hranici tvořila Florida (odstoupena Španělsku); VB si ponechala pouze Kanadu Roku 1787 se pod předsednictvím George Washingtona sešel ústavodárný kongres, aby na základě federativního principu provedl revizi ústavy - V září roku 1787 byl text nové ústavy zformulován hlavním tvůrcem byl James Madison ( ) vstoupila ústava v platnost a platí se změnami dodnes - Nejvyšším orgánem zákonodárné moci se stal dvoukomorový Kongres o Dolní komora Sněmovna reprezentantů o Horní komora Senát - Nejvyšším orgánem výkonné moci se stal prezident s volebním obdobím 4 roky - Volební právo bylo omezeno censem - Nejvyšším orgánem soudní moci se stal Nejvyšší soud Roku 1789 byl prvním prezidentem USA zvolen George Washington (1. období ; 2. období ) Otakar Kalenda,

5 Použité zdroje SOUKUP, Jaromír: Přednáška z předmětu 5HD304, , 12:45 14:15 TINDALL, George, B., SHI, David, E.: USA, Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 1994, ISBN Encyklopedický slovník, Praha, Odeon, 1993, ISBN Oxfordský slovník světových dějin, Praha, Academia, 2005, ISBN Encyklopedie Zeměpis světa, Aktualizované vydání k roku 2000, Praha, Columbus, 1999, ISBN Wikipedie, otevřená encyklopedie, WWW: <http://cs.wikipedia.org> Materiály k předmětu 5HD213, WWW: <http://khd.vse.cz/khd/wcms_khd.nsf/pages/5hd213nahradaprednaskyz html> Aktualizováno Otakar Kalenda,

Dej2 Vznik USA. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí

Dej2 Vznik USA. Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí Dej2 Vznik USA Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí . Vzestup Velké Británie od r. 1707 Spojené království Velké Británie období

Více

16. DĚJINY USA OD VZNIKU DO KONCE 19. STOLETÍ

16. DĚJINY USA OD VZNIKU DO KONCE 19. STOLETÍ 16. DĚJINY USA OD VZNIKU DO KONCE 19. STOLETÍ 1. PRVNÍ OBYVATELÉ, VIKINGOVÉ, KOLUMBUS 2. PRVNÍ OSADY V SEVERNÍ AMERICE, ROZDÍL MEZI SEVERNÍMI A JIŽNÍMI KOLONIEMI 3. SPOR S ANGLIÍ, VÁLKA ZA NEZÁVISLOST,

Více

17. Habsburská monarchie za vlády osvícenských panovníků

17. Habsburská monarchie za vlády osvícenských panovníků 17. Habsburská monarchie za vlády osvícenských panovníků I přes úsilí, které Karel VI. věnoval prosazení pragmatické sankce, se hned po nástupu Marie Terezie (vládla v letech 1740 1780) panovníci sousedních

Více

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B Vznik a vývoj USA v 19. století Eva Mrkvičková, 4. B Vznik 13 britských kolonií na V pobřeží S farmářství, těžba dřeva, rybolov J plantážnictví otroci Kolonie - zdroj levných surovin, odbytiště výrobků

Více

PŘÍRODOVĚDECKÉ OBJEVY

PŘÍRODOVĚDECKÉ OBJEVY Osvícenství 2. polovina 18. století = osvícenská doba vznik Anglie a Francie po roce 1700 Osvícenství = celoevropské myšlenkové (filosofické), kulturní, politické a hospodářské hnutí; dává přednost rozumu

Více

VÝROČÍ. Praha 28. března 2012 Ročník V., Číslo 3. Asi málo kdo by řekl, že tak typická budova newyorkské

VÝROČÍ. Praha 28. března 2012 Ročník V., Číslo 3. Asi málo kdo by řekl, že tak typická budova newyorkské Praha 28. března 2012 Ročník V., Číslo 3 VÝROČÍ Březen bývá často spojován v našich zemích se smutným výročím vzniku Protektorátu Čechy a Morava a je myslím dobře, když se podobná výročí připomínají. Lidská

Více

ANGLIE A FRANCIE V 16. A 17. STOLETÍ

ANGLIE A FRANCIE V 16. A 17. STOLETÍ ANGLIE A FRANCIE V 16. A 17. STOLETÍ 1. NÁBOŽENSKÉ VÁLKY VE FRANCII A POČÁTKY ABSOLUTISMU Náboženské války ve Francii v 16. stol. boje o vliv na Apeninském poloostrově; 1558 významný zisk přístavu Calais

Více

Afroameričané. Historie a současnost rasismu v USA

Afroameričané. Historie a současnost rasismu v USA Afroameričané Historie a současnost rasismu v USA Historická období a hlavní události I. 1492-1776 Od objevení Ameriky po vznik Spojených států Kolonizování území, potlačení indiánů,obchod s otroky, vznik

Více

Kapitoly z dějin 19. století

Kapitoly z dějin 19. století Kapitoly z dějin 19. století Úvod do výuky moderních dějin I Aleš Skřivan st., Ivo Budil, Roman Kodet, Aleš Skřivan ml, Lukáš Novotný Katedra historických věd / Fakulta filozofická / Západočeská univerzita

Více

29. Občanská válka v USA zrod světové velmoci

29. Občanská válka v USA zrod světové velmoci 29. Občanská válka v USA zrod světové velmoci Spojené státy americké prožívaly v první polovině 19. století bouřlivý rozvoj. Statisíce přistěhovalců ze starého kontinentu z Evropy, ale i Asie sem přicházely

Více

schváleného Fondem rozvoje vysokých škol. nicméně autoři je považovali za důležité.

schváleného Fondem rozvoje vysokých škol. nicméně autoři je považovali za důležité. SLOVNÍK 1 ZÁKLADNÍCH TERMÍNŮ PRO CVIČENÍ PŘEDMĚTU HOSPODÁŘSKÉ DĚJINY 5HD200 2 Zpracovali: Klára Fabianková, Jakub Haas, Petr Chalupecký, Zdenka Jeřábková 1 Slovník vznikl jako výstup z projektu Inovace

Více

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY. 7. přednáška Kanada

REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY. 7. přednáška Kanada REGIONÁLNÍ GEOGRAFIE ANGLOSASKÉ AMERIKY 7. přednáška Kanada Základní údaje 9 976 000 km² (druhý největší stát světa) 32,5 mil. obyvatel (2006), 3,3 obyv./km² Nezávislá konstituční federativní monarchie

Více

Afrika nevšedníma očima. ...nejen v českých školách

Afrika nevšedníma očima. ...nejen v českých školách Afrika nevšedníma očima...nejen v českých školách metodická příručka pro pedagogy a lektory projektu Projekt byl podpořen z prostředků Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci Programu zahraniční rozvojové

Více

DĚJINY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. a kol.

DĚJINY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. a kol. DĚJINY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ TERMINOLOGICKÝ SLOVNÍK PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. a kol. Slovník vznikl v rámci projektu OPPA Inovace studijního programu Ekonomie a hospodářská správa s akcentem na internacionalizaci

Více

9. Anglická revoluce zrod parlamentarismu

9. Anglická revoluce zrod parlamentarismu 9. Anglická revoluce zrod parlamentarismu Po smrti bezdětné královny Alžběty I. zasedl na anglický trůn roku 1603 Jakub I. (1603 1625) ze skotské dynastie Stuartovců, který spojil pod svou vládou Anglii,

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop asdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg PESHOS: Světové hospodářství hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx otázky k zamyšlení a pojmy k zapamatování cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn

Více

MEDIÁLNÍ PŘEHÁŇKA. Praha 31. října 2011 Ročník IV., Číslo 10 VÝROČÍ

MEDIÁLNÍ PŘEHÁŇKA. Praha 31. října 2011 Ročník IV., Číslo 10 VÝROČÍ Praha 31. října 2011 Ročník IV., Číslo 10 VÝROČÍ V dnešním úvodníků si dovolím být trochu osobnější. Je to již přes dva roky, kdy jsem chtěl psát článek o první státní půjčce Československého státu, která

Více

Turecko. Od Osmanské říše k modernímu evropskému státu. Seminární práce z dějepisu. David Antoš 7.J - 1 -

Turecko. Od Osmanské říše k modernímu evropskému státu. Seminární práce z dějepisu. David Antoš 7.J - 1 - Turecko Od Osmanské říše k modernímu evropskému státu Seminární práce z dějepisu David Antoš 7.J - 1 - Obsah: Úvod... 3 Vznik a vývoj Osmanské říše... 3 Důvody úpadku Osmanské říše... 4 Vývoj před světovou

Více

22. 22. Evropa po vídeňském kongresu (1815 1848)

22. 22. Evropa po vídeňském kongresu (1815 1848) 22. 22. Evropa po vídeňském kongresu (1815 1848) Na konci září 1814 se ve Vídni sešli zástupci téměř všech evropských států, aby jednali o budoucím uspořádání kontinentu po napoleonských válkách. Hlavním

Více

Jan Rychlík a kolektiv

Jan Rychlík a kolektiv Jan Rychlík a kolektiv MEZI VÍDNÍ A CAŘIHRADEM / Utváření balkánských 1národů a kolektiv Utváření balkánských národů VYŠEHRAD PRAHA 2009 HISTORICA PRÁCE VZNIKLA V RÁMCI SPOLEČNÉHO PROJEKTU MASARYKOVA ÚSTAVU

Více

Nástup Habsburků. poprava 2 zemanů a 2 měšťanů neposlušné šlechtě zabavoval majetek zavedena daň z piva. Nástup Habsburků

Nástup Habsburků. poprava 2 zemanů a 2 měšťanů neposlušné šlechtě zabavoval majetek zavedena daň z piva. Nástup Habsburků Nástup Habsburků 23. 10. 1526 české stavy volí českým králem Ferdinanda I. Habsburského (manţelka - sestra zemřelého Ludvíka Jagellonského) byl králem Uherským, arcivévodou rakouským = personální unie

Více

10. Evropský absolutismus v 17. a 18. století

10. Evropský absolutismus v 17. a 18. století 10. Evropský absolutismus v 17. a 18. století Způsob vlády označovaný jako konstituční monarchie, který se dotvořil ve Velké Británii na přelomu 17. a 18. století, byl v tehdejší Evropě ojedinělý. V ostatních

Více

ŽIVOTNÍ STYL OBYVATEL KUBY

ŽIVOTNÍ STYL OBYVATEL KUBY MASARYKOVA UNIVERZITA PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra občanské výchovy ŽIVOTNÍ STYL OBYVATEL KUBY Diplomová práce Brno 2008 Vedoucí práce: Radovan Rybář Autor práce: Martina Stará Bibliografický záznam STARÁ,

Více

DEKOLONIZACE A PROBLÉMY TŘETÍHO SVĚTA

DEKOLONIZACE A PROBLÉMY TŘETÍHO SVĚTA DEKOLONIZACE A PROBLÉMY TŘETÍHO SVĚTA Jan Klíma Motto: Třetí svět toto dílo nezodpovědnosti Západu, který byl kdysi daleko od ulic našich měst, ale vír globalizace jej vtáhl dovnitř je skládkou hrůz. My

Více

Autor této publikace si nečiní nárok na vyčerpávající rozsah informací.

Autor této publikace si nečiní nárok na vyčerpávající rozsah informací. Ing. Václav Volf Tento soubor článků z Informačního zpravodaje MERO ČR, a. s., je určen pro vnitřní potřebu zaměstnanců této společnosti. Stručně seznamuje s historií komodity, se kterou se při své práci

Více

POLITICKÁ A SOCIOEKONOMICKÁ GEOGRAFIE. 4. Přednáška (verze na web)

POLITICKÁ A SOCIOEKONOMICKÁ GEOGRAFIE. 4. Přednáška (verze na web) POLITICKÁ A SOCIOEKONOMICKÁ GEOGRAFIE 4. Přednáška (verze na web) POLITICKÁ A SOCIOEKONOMICKÁ GEOGRAFIE Státní území Co to je? Státní území je prostor ve kterém stát uplatňuje svoji suverenitu (tedy trojrozměrný

Více

HISTORIE Ministerstva financí

HISTORIE Ministerstva financí HISTORIE Ministerstva financí 1918-2004 Obsah Úvod Část první Období první republiky (1918-1938) I. Vznik Československa a snaha o stabilizaci veřejných rozpočtů a měny (1918 1925) II. Léta konjunktury

Více

Severní Afrika a Blízký Východ

Severní Afrika a Blízký Východ Severní Afrika a Blízký Východ Severní Afrika-geografie Severní Afrika Africká litosférická deska, která tvoří většinu kontinentu, se na severu stýká s Euroasijskou deskou a podsouvá se pod ní (ve Středozemním

Více

Demokratická strana. Základní informace

Demokratická strana. Základní informace Demokratická strana Základní informace 1. Počátky Demokratické strany Američtí demokraté se obvykle prezentují jako jedna z nejstarších politických stran vůbec, která se svými ideály a kořeny hlásí k samotným

Více

Konec šógunátu Tokugawa a reformy Meiji

Konec šógunátu Tokugawa a reformy Meiji Lauderovy školy při ŽO v Praze Gymnázium Or Chadaš Konec šógunátu Tokugawa a reformy Meiji Anna Karlíčková; III. G 2007/2008 Obsah: 1.Obsah 2 2. Úvod 3 3. Události období Edo 4 3.2. Otevření Japonska 4

Více