Bavlna long investice do bavlny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bavlna long investice do bavlny"

Transkript

1 Bavlna long investice do bavlny Petr Čermák, analytik Shrnutí Zemědělské plodiny se staly v průběhu minulého roku jednou z nejlepších investic, kdy například pšenice a sója zhodnotily o více jak 70 %. Velmi zajímavých výnosů dosáhl investor i pouhým nákupem komoditních indexů zaměřených na zemědělství. Po prudkém zhodnocení některých plodin bude v tomto roce nutné mnohem pečlivěji vybírat. Dle našeho názoru se stane jedním z favoritů bavlna. Cena bavlny zažila od roku 2005 do druhé poloviny 2007 stagnaci. Příchodem června se ovšem situace radikálně změnila a bavlna se vydala na svou spanilou jízdu na sever. V současnosti se její cena nachází v silném uptrendu, který by na základě naší fundamentální analýzy měl pokračovat v horizontu dalších 3-6 měsíců. Oslabuje dolar, zdražují hnojiva a osivo, na komoditní trhy přitékají investiční peníze. To jsou jen některé faktory, díky nímž by cena měla pokračovat v růstu. Proto nakoupíme 2 kontrakty bavlny za cenu 71 centů za libru a pozici uzavřeme při dosažení hranice 84 centů. V případě příznivého vývoje lze dosáhnout výnos USD při investici přibližně USD. Graf č. 1: Dlouhodobý graf bavlny (Zdroj: CSI)

2 Důvody pro nákup bavlny: 1) Růst světové poptávky globální ekonomický boom v posledních letech je hlavním motorem růstu prudkého zvýšení poptávky po bavlně, která je používána v celé řadě výrobků. Hlavní využití nachází v textilním průmyslu, kde se spotřebuje až 64 % celosvětové produkce. Dále se používá při výrobě produktů pro domácnost (cca 28 %). A v neposlední řadě se uplatní i v průmyslu (8 %). Jedním z největších tahounů na straně poptávky se v posledních letech stala Čína. Významný vliv měla i Indie a Pákistán. Zvyšující se počet obyvatel střední třídy v Asii, který je doprovázen růstem jejich životní úrovně a příjmů, vede k enormnímu zvyšování poptávky po bavlně a ošacení. Například v Číně roste spotřeba každý rok dvouciferným tempem a není příliš pravděpodobné, že bychom se v nejbližší době dočkali jejího strmého poklesu. Výhled Světové banky ohledně růstu HDP v Číně a Indii, který byl nedávno publikován, hovoří o růstu 10,8 % a 8,4 %, což znamená pouze jediné. Další zvyšování životní úrovně a silnější vliv střední třídy. Poptávka by tedy měla i v dalších letech pokračovat ve svém růstu. Graf č. 2: Světová spotřeba bavlny (Zdroj: USDA) 2) Vysoké ceny ropy Cena ropy v posledním roce dosáhla historického maxima na úrovni 100 dolarů za barel a zhodnotila o více jak 55 procent. Co mají vysoké ceny ropy společného s bavlnou? Odpověď je velmi jednoduchá. Umělá vlákna. Syntetická vlákna jsou totiž přímým substitutem bavlny a podílí se přibližně polovinou na celkové poptávce po vláknech. Nejdůležitější jsou přitom 4 druhy (nylon, polyester, polyolefin a acrylic), které zaujímají přibližně 98 % podíl z celkové produkce umělých vláken. Samotný polyester pak 60 %. Jejich výroba je spjata i s ropou, která má nezanedbatelný vliv na jejich výslednou cenu, jejíž zvyšování následně zvýhodňuje producenty bavlny. A přesně k této situaci dochází i nyní. Ropa na 100 dolarech působí negativně na cenu umělých vláken, což následně vede k růstu poptávky po bavlně. Ropa se navíc (dle našeho názoru) bude pohybovat dlouhodobě na poměrně vysokých úrovních, což by mohlo působit blahodárně i na poptávku po bavlně.

3 Graf č. 3: Poměr ceny polyesteru/bavlny a podíl na celkové spotřebě vláken (Zdroj: USDA, ICAC) 3) Nižší osetí Jedním ze způsobů, který pomohl bavlně vyrovnat se s vysokým růstem spotřeby ve světě, byla relativně velká plocha, na níž se bavlna pěstovala. V průběhu posledních pěti let sice nedosáhla osetá plocha žádného nového historického rekordu, ale při srovnání pětiletých průměrů je již situace zcela odlišná. Průměr se pohybuje na úrovni 34,3 milionu hektarů. Na situaci v posledních letech mají největší zásluhu především Indie (kde byl v roce 2007 dosažen rekord), Čína a Pákistán. Naopak poklesu se dočkaly USA a Afrika. Největšími světovými producenty zůstávají i nadále Čína, Indie, Spojené Státy, Pákistán, Brazílie a Uzbekistán. Graf č. 4: Celková plocha osetá bavlnou (Zdroj: USDA) Situace by se ovšem mohla v tomto roce změnit. Většina zemědělců se snaží o maximalizaci svých zisků. Extrémní zhodnocení sóji a pšenice v minulém roce tedy pravděpodobně povede k mnohem většímu osetí těmito plodinami. Vysoké ceny v roce 2006 a rostoucí spotřeba etanolu zvyšují tlak i na pěstování kukuřice. Země rozhodně není nafukovací, a proto budou muset být některé plodiny oželeny. A to by se mohlo dotknout i bavlny. Nižší osetí by se následně projevilo i na úrovni nabídky, která již nyní mírně klesá.

4 Graf č. 5: Světová produkce a spotřeba bavlny Světová produkce a spotřeba bavlny Miliony 480-lb. žoků /96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Production Mill Use Graf č. 6: Světové zásoby bavlny Světové zásoby bavlny Miliony 480-lb. žoků /96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 Beginning Stocks Ending Stocks I přes veškerý technologický pokrok, který umožnil zemědělcům produkovat bavlnu s nižšími náklady, se konečné světové zásoby snížily. Konečná úroveň zásob bude v sezóně 2007/2008 výrazně nižší (cca o 6 milionů) a nejnižší od 2003/04. Pokles byl způsoben především USA, Čínou, Austrálií a Pákistánem. Celkově byly tyto čtyři země zodpovědné za 80 % poklesu celosvětových zásob. Menší osetí v tomto roce by situaci ještě mnohem více zhoršilo. Na obrázku níže je znázorněno tzv. SUR Ratio, které je vyjádřeno v procentech. Znázorňuje celkové konečné zásoby bavlny na konci roku, které jsou vyděleny úrovní spotřeby. Z grafu je zřejmé, že od sezóny 98/99 se ukazatel nachází v sestupném trendu.

5 Graf č. 7: SUR Ratio S-U-R Ratio 65,00% 60,00% 55,00% 50,00% 45,00% 40,00% 35,00% 30,00% 95/96 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 02/03 03/04 04/05 05/06 06/07 07/08 S-U-R Ratio 4) Snižování subvencí v USA problematiku oseté plochy by mohla ještě více umocnit vláda v USA, která uvažuje o významném snížení dotací pro pěstitele bavlny. S největší pravděpodobností tak ustoupí tlaku WTO, která v poslední době tamní dotace velmi ostře kritizuje. Podle organizace Oxfam způsobují americké dotace pokles celosvětových cen bavlny až o 14 % a likvidují producenty v Africe. Průměrné roční subvence pro bavlnu činily v období ,5 miliardy dolarů. Po nátlaku WTO by se celkové dotace plynoucí do pěstování bavlny mohly ještě více snížit. Pokles subvencí by mohl vést k odklonu zemědělců od pěstování bavlny a přeorientování se na výnosnější plodiny typu pšenice a sóji. Na druhou stranu by situace z dlouhodobého pohledu pomohla pěstitelům v Africe. 5) Zdražování hnojiv Pěstování bavlny je velmi náročnou činností, která vyžaduje obrovské množství hnojiv, pesticidů a insekticidů. Jen samotné pesticidy se v průběhu roku aplikují 10-20krát. Není tedy divu, že na celosvětové spotřebě pesticidů se bavlna podílí 16 procenty. Hlavními škůdci jsou především housenky motýlů. Prudký růst cen zemědělských plodin v minulém roce, který je způsoben enormní poptávkou ze strany rychle se rozvíjejících ekonomik, způsobuje tlak na efektivnější pěstování komodit. Jednou z cest zefektivnění je využívání hnojiv, jejichž cena díky tomu prudce roste. Téměř s jistotou lze konstatovat, že podobného vývoje se dočkáme i v tomto roce. Vyšší ceny hnojiv následně povedou k tlaku na cenu, která by díky nim mohla vzrůst.

6 Graf č. 8: US Index of fertilizer prices (ZDROJ: USDA) Index of prices- paid by farmers for fertilizer Vysoká poptávka v zemědělství bude mít pravděpodobně vliv i na cenu pesticidů. Alternativou je sice geneticky modifikovaná bavlna, nicméně její podíl na světové produkci je přibližně 30 procent. I přes genetickou modifikaci je stále nutné použití pesticidů. Zdražování by se bezesporu projevilo i na konečné ceně bavlny. Graf č. 9: Plocha osetá geneticky modifikovanými plodinami (ZDROJ: ISAAA) 6) Oslabování amerického dolaru a příliv finančních prostředků do oblasti komodit Americký dolar prochází v posledních letech obdobím znehodnocování vůči většině světových měn, což má vliv i na celkovou výnosnost dolarových investic zahraničních investorů. Je tedy pochopitelné, že se většina z nich snaží alokovat své přebytečné finanční prostředky do oblastí, které je vůči poklesu zelené bankovky ochrání. Jednou z nich jsou právě komodity, které se zvyšujícím se výnosem lákají stále větší množství kapitálu. Nevalné výnosy z akcií a dluhopisů v minulém roce by se mohly stát dalším katalyzátorem přílivu financí do oblasti komodit. Hrozící recese ve Spojených státech vyústila ve vlnu snižování úrokových sazeb, která by měla pokračovat i v tomto roce. Nastolená politika Bena Bernankeho sice možná povede k odvrácení hrozící recese, nicméně rozhodně není pozitivní pro hodnotu americké měny. Přebytek likvidity ve světě přinutí investory k hledání nejoptimálnější varianty zhodnocení kapitálu, kterou by se mohly v tomto roce stát komodity. Kritéria výběru vhodných komodit již však budou muset být oproti předchozím rokům upravena. Pšenici a sóju lze již (díky enormnímu růstu v minulém roce) zařadit do kategorie rizikovějších, kde prostor pro další růst je omezen. Naopak bavlna je stále relativně levná a k historickým maximům zbývá stále velmi dlouhá cesta.

7 Graf č. 10: Hodnota dollar indexu (Zdroj: Technická analýza: Od poloviny července začala cena bavlny mírně klesat a do konce listopadu vytvořila tři nižší vrcholy, což naznačovalo klesající trend. Vše se ovšem změnilo v průběhu prosince, kdy cena vystartovala vzhůru a protnula downtrendovou linii. Graf č. 11: Technická analýza (Zdroj: CSI) Následný růst je potvrzený i dvacetidenním (červená křivka) a čtyřicetidenním (černá křivka) klouzavým průměrem. Dle našeho názoru je trend na počátku svého dlouhodobého růstu, a proto považujeme současnou situaci za vhodný čas k nákupu. Možná rizika: 1. Pokles ekonomického blahobytu v málo rozvinutých zemích, který by měl za následek snížení poptávky po ošacení a komoditách, ze kterých se textilie vyrábějí.

8 2. Větší příděl zemědělských dotací na pěstování bavlny v USA může zapříčinit nárůst nabídky této plodiny na trhu. 3. Vyšší osetí a následně i produkce ve světě. 4. Prudké snížení cen substitutů. Specifikace kontraktu 1. Futures na bavlnu (Cotton), (ICE, New York) 2. Měsíc dodání březen (případně další měsíce při dlouhodobé investici) 3. Objem kontraktu liber 4. Kurz v US centech za libru 5. Hodnota bodu: 1 cent = 500 USD (pohyb kurzu o 1 bod znamená zisk/ztrátu 500 USD) 6. Margin 2850 USD Ukázková kalkulace na 2 kontrakty: Nákup za 71 centů, prodej za 84 centů, zisk = USD Investice na 2 kontrakty: USD (margin, stop loss, poplatek, rezerva) Pro konkrétní pokyny ke vstupu a výstupu z trhu a nastavení rizik kontaktujte pracovníka společnosti Colosseum, a.s. Upozornění TATO ZPRÁVA JE POUZE INFORMATIVNÍ A NENÍ MYŠLENA JAKO NÁVRH NEBO NABÍDKA KE KOUPI ČI PRODEJI JAKÉKOLIV KOMODITY, FUTURES KONTRAKTU, OPCE NEBO JINÉHO INVESTIČNÍHO NÁSTROJE. AČKOLIV FAKTA A INFORMACE ZDE OBSAŽENÉ JSOU ZÍSKÁNY ZE ZDROJŮ, KTERÉ COLOSSEUM, A.S. ( SPOLEČNOST ) POVAŽUJE ZA VĚROHODNÉ, NEZARUČUJEME JEJICH PŘESNOST A SPOLEHLIVOST S TÍM, ŽE JAKÁKOLIV INFORMACE MŮŽE BÝT NEÚPLNÁ NEBO ZKRÁCENÁ. SPOLEČNOST NEODPOVÍDÁ ZA TYPOGRAFICKÉ CHYBY V TÉTO ZPRÁVĚ. VEŠKERÉ NÁZORY A ODHADY V TÉTO ZPRÁVĚ VYJADŘUJÍ NÁZOR SPOLEČNOSTI K DATU TÉTO ZPRÁVY A VYHRAZUJE SI PRÁVO NA JEJICH ZMĚNU BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ. SPOLEČNOST, JEJÍ POBOČKY, PŘEDSTAVITELÉ A/NEBO ZAMĚSTNANCI MOHOU, ALE NEMUSÍ KDYKOLIV DRŽET KRÁTKÉ A/NEBO DLOUHÉ POZICE V JAKÉKOLIV KOMODITĚ, FUTURES KONTRAKTU, OPCI NEBO JINÉM INVESTIČNÍM NÁSTROJI ZMIŇOVANÉM V TÉTO ZPRÁVĚ. PŘÍKAZY UVEDENÉ V TOMTO DOKUMENTU MOHOU BÝT POUZE ILUSTRATIVNÍ A SPOLEČNOST JE MŮŽE, ALE NEMUSÍ PROVÁDĚT NA TRHU. VEŠKERÉ NÁZORY V TÉTO ZPRÁVĚ JSOU NÁZORY ANALYTICKÉHO ODDĚLENÍ SPOLEČNOSTI. JEDNOTLIVÍ OBCHODNÍCI NEBO JINÉ FIREMNÍ PUBLIKACE MOHOU VYJADŘOVAT ROZDÍLNÝ NEBO PROTICHŮDNÝ NÁZOR. NÁZORY V TÉTO ZPRÁVĚ MOHOU BÝT ZALOŽENY NA RŮZNÝCH ANALYTICKÝCH METODÁCH NEBO DISCIPLÍNÁCH. NAPŘÍKLAD FUNDAMENTÁLNÍ A TECHNICKÁ ANALÝZA OBVYKLE POUŽÍVAJÍ RŮZNÉ METODY A ODLIŠNÉ ČASOVÉ OBDOBÍ, PROTO MOHOU ČINIT RŮZNÉ ZÁVĚRY OHLEDNĚ VÝVOJE STEJNÉ KOMODITY, TERMÍNOVÉHO KONTRAKTU NEBO JINÉHO INVESTIČNÍHO NÁSTROJE. SKUTEČNOSTI, KTERÉ V BUDOUCNU NASTANOU, SE MOHOU OD INFORMACÍ UVEDENÝCH V TÉTO ZPRÁVĚ VÝZNAMNĚ LIŠIT A MOHOU TAK VÝZNAMNĚ OVLIVNIT ANALÝZU OBSAŽENOU V TÉTO ZPRÁVĚ, PŘIČEMŽ INTERVAL BUDOUCÍCH ZMĚN NENÍ MOŽNÉ PŘEDEM STANOVIT. INVESTIČNÍ STRATEGIE POPISOVANÉ V TÉTO ZPRÁVĚ JSOU RISKANTNÍ A NEJSOU VHODNÉ PRO KAŽDÉHO INVESTORA. POKUD PLNĚ NEPOROZUMÍTE PODMÍNKÁM A RIZIKŮM POPISOVANÝCH OBCHODŮ, VČETNĚ ROZSAHU POTENCIÁLNÍHO RIZIKA ZTRÁTY, KTERÉ MŮŽE DOSÁHNOUT A V URČITÝCH PŘÍPADECH I PŘESÁHNOUT HODNOTU PŮVODNÍ INVESTICE, MĚLI BYSTE SE TAKOVÝCH OBCHODŮ ZDRŽET. VÝSLEDKY INVESTIC MINULÉHO OBDOBÍ NEJSOU ZÁRUKOU VÝNOSŮ BUDOUCÍCH. ANALÝZA OBSAŽENA V TÉTO ZPRÁVĚ JE POUZE UKÁZKOVÁ A MOHOU, ALE NEMUSÍ BÝT NA JEJÍM ZÁKLADĚ PROVÁDĚNY OBCHODY V RÁMCI SLUŽBY ASISTENT. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SE NEJEDNÁ O KOMPLETNÍ PŘEHLED VŠECH OBCHODŮ, KTERÉ PROBÍHAJÍ V RÁMCI SLUŽBY ASISTENT. VYUŽIJETE-LI PORADENSTVÍ SPOLEČNOSTI, ČINÍTE TAK VÝHRADNĚ NA ZÁKLADĚ VLASTNÍHO ROZHODNUTÍ. RADA POSKYTNUTÁ SPOLEČNOSTÍ SE V BUDOUCNU MŮŽE UKÁZAT JAKO NESPRÁVNÁ, INVESTICE UČINĚNÉ NA JEJÍM ZÁKLADĚ MOHOU BÝT ZTRÁTOVÉ. SPOLEČNOST MŮŽE V ZÁVISLOSTI NA DALŠÍM VÝVOJI KDYKOLIV

9 SVOU RADU V BUDOUCNU ODVOLAT NEBO ZMĚNIT, A TO I NA RADU OPAČNOU. SPOLEČNOST VÁM POSKYTUJE POUZE RADY, SAMOTNÁ INVESTIČNÍ ROZHODNUTÍ JSOU VŽDY NA VÁS A NESETE ZA NĚ PLNOU ODPOVĚDNOST. POPLATKY SOUVISEJÍCÍ S OBCHODOVÁNÍM NEGATIVNÍM ZPŮSOBEM OVLIVŇUJÍ VÝSLEDEK INVESTOVÁNÍ. POPLATKY JSOU UPLATŇOVÁNY, I KDYŽ JE VÝSLEDKEM OBCHODU ZTRÁTA. NA TUTO ZPRÁVU SE VZTAHUJE VYHLÁŠKA Č. 114/2006 SB., O POCTIVÉ PREZENTACI INVESTIČNÍCH DOPORUČENÍ. V TÉTO ZPRÁVĚ JE UVEDENA OSOBA, KTERÁ PRO SPOLEČNOST TUTO ZPRÁVU VYTVOŘILA NEBO PŘIPRAVILA. SPRÁVNÍM ÚŘADEM, KTERÝ NAD SPOLEČNOSTÍ VYKONÁVÁ DOZOR, JE ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. DLE NÁZORU SPOLEČNOSTI NEEXISTUJÍ OKOLNOSTI, KTERÉ BY MOHLY NARUŠIT OBJEKTIVITU TÉTO ZPRÁVY. ODMĚNA OSOB, KTERÉ SE PODÍLELY NA TVORBĚ TÉTO ZPRÁVY, NENÍ ODVOZENA OD OBCHODŮ SPOLEČNOSTI. PŘÍPADNÝ STŘET ZÁJMŮ VE VZTAHU K TÉTO ZPRÁVĚ JE UPRAVEN VNITŘNÍMI PŘEDPISY SPOLEČNOSTI.VÍCE INFORMACÍ ZÍSKÁTE NA COLOSSEUM, A.S. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA. JAKÉKOLIV NEAUTORIZOVANÉ POUŽITÍ, DUPLIKACE NEBO ŠÍŘENÍ TOHOTO MATERIÁLU JE ZAKÁZÁNO. Colosseum, a. s., Londýnská 59, Praha 2 Tel.: ; Fax: ,

Zemní plyn - long: Rostoucí spotřeba potlačí cenu plynu

Zemní plyn - long: Rostoucí spotřeba potlačí cenu plynu Zemní plyn - long: Rostoucí spotřeba potlačí cenu plynu Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 15. 06. 2011 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420 2460 888 88, Fax:

Více

ZLATO LONG Obchod na růst ceny zlata

ZLATO LONG Obchod na růst ceny zlata ZLATO LONG Obchod na růst ceny zlata Boris Tomčiak, analytik tomciak@colosseum.cz, tel. 2460 888 88 18/06/ 2007 Štěpán Pírko, analytik pirko@colosseum.cz, tel. 2460 888 88 Souhrn Přibližně od začátku května

Více

STŘÍBRO LONG: Průmyslová poptávka tlačí cenu stříbra vzhůru

STŘÍBRO LONG: Průmyslová poptávka tlačí cenu stříbra vzhůru STŘÍBRO LONG: Průmyslová poptávka tlačí cenu stříbra vzhůru Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 14. 10. 2010 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420 2460 888 88,

Více

Komoditní index sázka na růst cen komodit

Komoditní index sázka na růst cen komodit Komoditní index sázka na růst cen komodit Petr Čermák, analytik, cermak@colosseum.cz Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 09. 09. 2011 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic

Více

OLEJNINY LONG: Investice do zemědělských komodit

OLEJNINY LONG: Investice do zemědělských komodit OLEJNINY LONG: Investice do zemědělských komodit Petr Čermák, analytik, cermak@colosseum.cz 10. 03. 2010 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420 2460 888 88, Fax: +420 2460

Více

Platina - LONG. Cena platiny je těsně nad produkčními náklady. Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 22. 06. 2012

Platina - LONG. Cena platiny je těsně nad produkčními náklady. Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 22. 06. 2012 Platina - LONG Cena platiny je těsně nad produkčními náklady Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 22. 06. 2012 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420 2460 888

Více

Paládium long Nákup podhodnocené komodity

Paládium long Nákup podhodnocené komodity Souhrn Paládium long Nákup podhodnocené komodity Boris Tomčiak, analytik tomciak@colosseum.cz 04.02.2008 Drahé kovy v současnosti kralují komoditním trhům. Cena zlata nebo platiny prudce roste a každým

Více

Nifty long Nákup Nifty indexu

Nifty long Nákup Nifty indexu Nifty long Nákup Nifty indexu Boris Tomčiak, analytik tomciak@colosseum.cz 08.09.2008 Shrnutí Světové akciové trhy za poslední rok podstoupily prudkou korekci. Vysoká cena ropy, pokles spotřebitelské důvěry,

Více

Ropa - long: Globální poptávka po ropě rychle roste

Ropa - long: Globální poptávka po ropě rychle roste Ropa - long: Globální poptávka po ropě rychle roste Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 21. 04. 2011 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420 2460 888 88, Fax:

Více

30leté bondy short Prodej vládních dluhopisů USA

30leté bondy short Prodej vládních dluhopisů USA 30leté bondy short Prodej vládních dluhopisů USA Boris Tomčiak, analytik tomciak@colosseum.cz 16.09.2009 Souhrn Recese a následné vládní stimulační balíčky způsobily výrazné zhoršení veřejných financí

Více

Zlato - long: Růstový potenciál stále nevyčerpán

Zlato - long: Růstový potenciál stále nevyčerpán Zlato - long: Růstový potenciál stále nevyčerpán Petr Čermák, analytik, cermak@colosseum.cz 17. 05. 2011 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420 2460 888 88, Fax: +420 2460

Více

Dlouhodobá investice do uranu

Dlouhodobá investice do uranu Dlouhodobá investice do uranu Boris Tomčiak, analytik tomciak@colosseum.cz 14.9.2007 Shrnutí Díky celosvětovému hladu po elektřině bude uran bezpochyby zdrojem energie 21. století. To si uvědomili i investoři,

Více

Zlato - LONG. Vypisování put opcí je nadále velmi atraktivní. Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 23. 04. 2012

Zlato - LONG. Vypisování put opcí je nadále velmi atraktivní. Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 23. 04. 2012 Zlato - LONG Vypisování put opcí je nadále velmi atraktivní Boris Tomčiak, analytik, tomciak@colosseum.cz 23. 04. 2012 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420 2460 888 88,

Více

Ingersoll-Rand analýza

Ingersoll-Rand analýza Ingersoll-Rand analýza Petr Čermák, analytik, cermak@colosseum.cz 8. srpna 2008 K nákupu jsme se rozhodli proto, že společnost má nízké hodnotové ukazatele, solidní tempo růstu zisků a tržeb, v poslední

Více

Zlato - LONG. Nová vlna stimulačních opatření - živá voda pro zlato. Petr Čermák, analytik, cermak@colosseum.cz 11.10. 2012

Zlato - LONG. Nová vlna stimulačních opatření - živá voda pro zlato. Petr Čermák, analytik, cermak@colosseum.cz 11.10. 2012 Zlato - LONG Nová vlna stimulačních opatření - živá voda pro zlato Petr Čermák, analytik, cermak@colosseum.cz 11.10. 2012 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420 2460 888

Více

Ropa WTI - short. Břidlicová revoluce v USA tlačí cenu ropy dolů. Vít Jedlička, analytik 3.12.2013. jedlicka@colosseum.cz

Ropa WTI - short. Břidlicová revoluce v USA tlačí cenu ropy dolů. Vít Jedlička, analytik 3.12.2013. jedlicka@colosseum.cz Ropa WTI - short Břidlicová revoluce v USA tlačí cenu ropy dolů Vít Jedlička, analytik jedlicka@colosseum.cz 3.12.2013 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420 2460 888 88,

Více

Euro - short: Sázka na problémy Evropy

Euro - short: Sázka na problémy Evropy Euro - short: Sázka na problémy Evropy Petr Čermák, analytik, cermak@colosseum.cz 04. 11. 2011 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420 2460 888 88, Fax: +420 2460 888 89

Více

Spreadový týdeník 23.-27.3.2015

Spreadový týdeník 23.-27.3.2015 Spreadový týdeník 23.-27.3.2015 Marek Hauf analytik hauf@hbpartners.cz Tel: 234 768 016 Přehled potencionálních obchodů: Graf č. 1: Komoditní spread CZ5-KWZ5 (zdroj: Track`n Trade) Historie ukazuje, že

Více

CRB index long. Nákup CRB indexu spekulace na růst kurzu. Listopad 2003

CRB index long. Nákup CRB indexu spekulace na růst kurzu. Listopad 2003 CRB index long Nákup CRB indexu spekulace na růst kurzu Listopad 2003 1 CRB index na vzestup Naše analýzy z tohoto roku mají až na jednu výjimku něco společného, a tím je směr očekávaného budoucího vývoje

Více

Spreadový týdeník 12.-16.1.2015

Spreadový týdeník 12.-16.1.2015 Spreadový týdeník 12.-16.1.2015 Marek Hauf - analytik hauf@hbpartners.cz Tel: 234 768 016 Shrnutí Pohyby cen derivátových obchodů v průběhu roku 2014 byly ovlivněny několika zásadními událostmi, jejichž

Více

Obilniny - long Poslední podhodnocený komoditní sektor Souhrn Štěpán Pírko, březen 2006 Ve středu zájmu médií a obchodníků jsou na komoditním trhu nyní kovy a energie. Oba tyto sektory prožily fenomenální

Více

ANALÝZA STOXX EUROPE 600 - LONG Expanzivní monetární politika ECB podpoří evropské akcie

ANALÝZA STOXX EUROPE 600 - LONG Expanzivní monetární politika ECB podpoří evropské akcie ANALÝZA STOXX EUROPE 600 - LONG Expanzivní monetární politika ECB podpoří evropské akcie Eva Mahdalová cz.linkedin.com/in/evamahdal/cs mahdalova@colosseum.cz 12.02.2015 SHRNUTÍ: VÝVOJ SITUACE V EUROZÓNĚ

Více

Japonskému jenu vychází slunce

Japonskému jenu vychází slunce Japonskému jenu vychází slunce Nákup japonského jenu prodej amerického dolaru Štěpán Pírko květen 2006 1 Japonský jen na vzestup Při důkladné analýze současných a očekávaných ekonomických faktorů vychází

Více

Ropa short Prodej ropy očekáváme pokles ceny Říjen 2005 Kamil Bednář 1 Ropa short 10/2005

Ropa short Prodej ropy očekáváme pokles ceny Říjen 2005 Kamil Bednář 1 Ropa short 10/2005 Ropa short Prodej ropy očekáváme pokles ceny Říjen 2005 Kamil Bednář 1 Ropa na pokles Trh s ropou je v současnosti možná trhem, na který mají obchodníci po celém světě nejvíce rozdílné a protichůdné názory.

Více

Eskalace napětí na Krymu může vést k růstu cen řady komodit

Eskalace napětí na Krymu může vést k růstu cen řady komodit Eskalace napětí na Krymu může vést k růstu cen řady komodit Vít Jedlička, analytik, jedlicka@colosseum.cz 11.03.2014 Colosseum, a.s. Londýnská 59, 120 00 Praha 2, Czech Republic Tel.: +420 2460 888 88,

Více

Japonský jen short. Prodej japonského jenu spekulace na pokles kurzu. Říjen 2002

Japonský jen short. Prodej japonského jenu spekulace na pokles kurzu. Říjen 2002 Japonský jen short Prodej japonského jenu spekulace na pokles kurzu Říjen 2002 1 Japonský jen na pokles Hodnota japonského jenu se vůči americkému dolaru nachází v dlouholetém sestupném trendu. Japonská

Více

Stříbro long. Nákup stříbra spekulace na růst ceny. Říjen 2004

Stříbro long. Nákup stříbra spekulace na růst ceny. Říjen 2004 Stříbro long Nákup stříbra spekulace na růst ceny Říjen 2004 1 Stříbro na vzestup Stříbro je zpátky. Tento trh je nyní mnohem zajímavější a skrývá v sobě vyšší ziskový potenciál než kdykoliv předtím. Podle

Více

Fundamentální rozbor sezónní spready leden 2015

Fundamentální rozbor sezónní spready leden 2015 Fundamentální rozbor sezónní spready leden 2015 Energie Nákup červen 15/prodej prosinec 15 ropa Brent Ropa Brent představuje celosvětový standard pro stanovování ceny ropy. Přestože v zimě dosahuje spotřeba

Více

ČÍNSKÁ PANIKA NABÍZÍ INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI

ČÍNSKÁ PANIKA NABÍZÍ INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI -64% -43% -12% -18% -15% -15% ČÍNSKÁ PANIKA NABÍZÍ INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI Spustí Čína krizi jako tu z roku 08? Jak ovlivní čínská situace investiční prostředí? Jak byla zasažená jednotlivá aktiva? Které

Více

Švýcarský frank long

Švýcarský frank long Švýcarský frank long Nákup švýcarského franku prodej amerického dolaru Kamil Bednář Červen 2004 1 Švýcarský frank na vzestup Podle našeho názoru americký dolar ukončuje několikaměsíční korekční fázi a

Více