*Konec prázdnin a VČS * Opakování matka moudrosti * * Stanovisko VV ÚV KSČM k důchodům * * Filip známkoval * Správná odpověď CO KDY KDE * Více

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "*Konec prázdnin a VČS * Opakování matka moudrosti * * Stanovisko VV ÚV KSČM k důchodům * * Filip známkoval * Správná odpověď CO KDY KDE * Více"

Transkript

1 OKRESNÍHO VÝBORU KSČM V BRUNTÁLE IV / 2015 Z obsahu tohoto čísla : *Konec prázdnin a VČS * Opakování matka moudrosti * * Stanovisko VV ÚV KSČM k důchodům * * Filip známkoval * Správná odpověď CO KDY KDE * Více dalších zajímavých článků a informací pro Vás najdete v naší 16-ti stránkové elektronické verzi Štafety * * Pokud máte zájem dostávat Štafetu v elektronické podobě, stačí zaslat z Vaší ové adresy zprávu na náš s textem mám zájem o Štafetu a příští čísla již budete dostávat prostřednictvím Vaší ové pošty *

2 Konec prázdnin je tu čekají nás VČS a konference Prázdniny a dovolené pomalu končí /snad jsme načerpali dostatek sil/ a nás všechny čeká vnitrostranická kampaň k IX. sjezdu KSČM který se bude konat v květnu 2016 v Praze. V následujícím článku místopředsedy OV s. Srubjana si přečtete malé připomenutí toho, co budeme v základních organizacích na VČS a následně na konferencích dělat, hodnotit, volit atd.. Pevně věřím, že všechny úkoly zvládneme nejen v základních organizacích, ale v rámci celého okresu tak, abychom nastartovali krajskou konferenci a následně IX. Sjezd strany. V minulém čísle naší Štafety jste mohli najít kompletní POZ výroční kampaně v našem okrese a dnes tedy jen připomínáme. Na poradách předsedů budete dostávat ještě několik výtisků Materiálů pro diskusi na výročních členských schůzích, okresních a krajských konferencí KSČM. Jedná se o tři materiály tedy přesně ty, které již byly zaslány elektronickou, případně papírovou poštou do všech základních organizací. Přesto se vedení ÚV rozhodlo tyto materiály nechat vytisknout jako celek. Věřím, že se vám s tímto brožurkovém vydání bude dobře pracovat. Už jsem psal v úvodu, že pár připomenutí najdete tady pod mým úvodníkem v článku Opakování matka moudrosti a tak mi dovolte jen malý odkaz na Štafetu číslo III/2015, kde je kompletní POZ. Před šesti roky jsme se v tuto dobu připravovali na volby do Senátu PČR. Ano, uteklo to jako voda. Dovolím si tedy připomenout, že v roce 2010 a to přesně získal mandát ing. Palas. Mandát mu končí a já věřím, že se nám v okrese podaří postavit kvalitního kandidáta KSČM na tento uvolňující se post. Jen pro oživení volební obvod číslo 64 zahrnuje celý okres Bruntál a 19 obcí okresu Opava. Tolik k volbám do Senátu, ale nesmíme zapomenout, že v příštím roce proběhnou i volby do Krajských zastupitelstev a i zde chceme určitě mít svá želízka v ohni. Bude tedy záležet na každém z nás, jak se k výše uvedené problematice postavíme. Dovedu si zcela jasně představit situaci, že máme v okrese senátora a ještě větší zastoupení v krajském zastupitelstvu či dokonce někoho ve vedení kraje. Na závěr mi tedy dovolte popřát nám všem šťastnou ruku při výběru kandidátů nejen do zmiňovaných zastupitelských funkcí, ale i do funkcí stranických. Věřte prosím se mnou, že se nám podaří všechny úkoly zvládnout na jedničku a výroční kampaň proběhne bez zádrhelů a hlavně ke spokojenosti všech. Pavel Bačgoň předseda OV KSČM Bruntál OPAKOVÁNÍ - MATKA MOUDROSTI Blíží se termíny výročních členských schůzí, které nám ukládají vyhodnotit naši činnost od poslední VČS. Proto bych Vám rád zopakoval některé body programu a úkoly jednání VČS. 1/ Zhodnotit činnost a práci všech členů v základní organizaci. 2/ Zvolit či potvrdit předsedu a výbor ZO a delegáta na okresní konferenci /1:1 - nad 30 členů 1:2/ Tam, kde jsou organizace sdruženy pod městský výbor delegáty městské konference. 3/ Projednat a schválit zástupce do orgánů okresního výboru. Zároveň navrhnout kandidáty pro volby do krajského zastupitelstva /volby v roce 2016/ a návrhy do senátu /rovněž volby v roce 2016/. Dále také návrhy na delegáty na krajskou konferenci a delegáty na IX. sjezd KSČM. 4/ Projednat obsahové dokumenty IX.sjezdu KSČM, náměty a doporučení postoupit k projednání na okresní konferenci. POZ VČS a obsahové materiály byly zaslány do všech organizací okresu! A hlavně nezapomeňte do 3 dnů po VČS doručit zápis z jednání VČS! /možno i elektronickou poštou/. Věřím, že se nám společnými silami podaří udržet a dále rozvíjet aktivní činnost ve všech ZO KSČM okresu Bruntál. Cyril Srubjan místopředseda OV KSČM OV KSČM Bruntál má webové stránky na adrese ( ).

3 Cesta kolem světa v Železné Letošní letní tábor pro děti, pořádaný OV KSČM Bruntál ve spolupráci s europoslankyní Kateřinou Konečnou, se konal v Železné pod Pradědem v termínu , v počtu 38 dětí a 11 dospělých. Děti byly rozděleny do 5 oddílů se 7 až 8 členy. Název celotáborové hry zněl Cesta kolem světa. Sedm dní bylo tematicky laděných podle navštívených zemí, jmenovitě: Rusko, Jihoafrická republika, Česká republika, Monako, Skotsko, Španělsko a Brazílie. Každý tematický den začínal vyvěšením příslušné vlajky, odehráním hymny, vedlejší aktivity a menší hry souvisely s tradicemi a stylem života v dané zemi (např. celotáborová hra o zemědělství pro ČR, o Velké ceně formule 1 pro Monako, nebo večerní karneval v Riu pro Brazílii) V rámci dvou celodenních pěších výletů byl navštíven Praděd, rozhledna na Biskupské Kupě a bobová dráha ve Vrbně pod Pradědem. Zbyněk Hubka Velké poděkování patří všem, kteří se o bezproblémový průběh tábora zasloužili a také velký dík všem sponzorům. (red.) Na Lázku bylo prima Levicový klub žen Vrbno pod Pradědem společně s několika členy KSČM uskutečnili poprvé zájezd na Lázek u Lanškrouna. V sobotu 1. srpna 2015 to bylo již 25. přátelské setkání Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků. Bylo to krásné setkání za velké účasti (přes 1000 návštěvníků). Mezi hosty pak nechyběli Petr Šimůnek, Jaroslav Kohlíček, Josef Skála, Václav Exner, krajští zastupitelé a mnoho dalších. Například i naše ex předsedkyně RR LKŽ Zuzana Exnerová, se kterou jsme se i osobně setkali Jen jsme litovali, že jsme z Vrbna nevyjeli dříve. Zmeškali jsme začátek akce. Ale i přes to nás příjemná moderátorka Liduška Kroužková přivítala. Program byl skvělý, poutavá hudba, letecká akrobacie, soutěže i tombola. Vstupenky byly slosovatelné. Na jednu z našich členek se usmálo štěstí ve hře a odvezla si domů rychlovarnou konvici. Chutného jídla a pití bylo dost. Pochutnali jsme si především na vynikajících koláčcích. Mezi stánky nechyběly ani dva stánky LKŽ Lanškroun, které prodávaly krásné ruční práce, o které byl nebývalý zájem. Myslím, že všichni, kteří s námi na Lázek vyjeli, byli spokojeni. Byl spokojen i náš nejmladší člen Vojtěch Orság, který s námi pojede i na zájezd do Brušperku, který organizuje OV KSČM Bruntál. Poděkování patří všem organizátorům této akce. Takže heslo Ať je teplo nebo zima, na Lázku je vždycky prima. platí. Za LKŽ - L. Strnadová Až se svět ohlédne za našim stoletím, bude plakat. Ne proto, že bylo zaplaveno krutostí, ale proto, že dobří lidé mlčeli. Martin Luther King

4 Příručka /manuál/ vydána Pentagonem ospravedlňuje válečné zločiny a cenzuru tisku Pondělní (10. 8.) úvodník listu New York Times upozornil americkou veřejnost na příručku vydanou Pentagonem nový rozsáhlý dokument, definující pravidla vedení vojenských operací na válčišti, která by měli dodržovat američtí vojáci a jejich velitele. Dokument nazvaný Příručka Zákon války (Law of War Manual) má 1165 stránek a byl publikován již v červnu Zpočátku byl však dosud projednáván pouze v okruhu funkcionářů zabývajících se vojenským právem a bezpečnostní politikou. Největší americké deníky, magazíny a televizní sítě, které mají své dopisovatelé v Pentagonu a pravidelně studují tiskové zprávy vydávané Pentagonem, se rozhodly zatím o publikaci pomlčet a to z důvodů, které se čtenáři stanou jasnější po prostudování jejího obsahu. Masmédia zpočátku ani nekomentovala vydání příručky pro žurnalisty a to až do doby, než Výbor pro ochranu žurnalistů (Committee for the Protection of Journalists - CPJ) nevydal prohlášení (statement) pod názvem V době války si Pentagon vyhrazuje právo jednat s novináři jako se špiony. Prohlášení CPJ upozorňuje na rostoucí počet novinářů zadržených nebo zavražděných při výkonu jejich práce na Ukrajině, Středním Východě a v Africe. CPJ napadá dokument Pentagonu pro ospravedlňování jednání se žurnalisty jako s jednou ze stran válečného konfliktu, nebo přímo se špiony, kteří mají být zatýkání, věznění nebo dokonce vraždění, podle rozhodnutí velitelů na válčišti, stejně tak jim povoluje jejich zprávy censurovat CPJ deklaruje: Jak se zdá Ministerstvo obrany Obamovy administrativy převzalo hnusné praktiky, které začaly v době vlády prezidenta Bushe a jeho války s terorismem a převedly je do oficiálních vládních návodů pro ozbrojené síly na zacházení s žurnalisty, kteří pokrývají konflikt. Kontinuitu administrativ Bushe a Obamy zdůrazňuje i osoba hlavního autory příručky Hlavního prokurátora Pentagonu Stephena W. Prestona. Před svým přechodem na ministerstvo obrany vykonával stejnou funkci v CIA v létech , tedy v období, kdy se CIA zuřivě bránila vyšetřování Senátního výboru pro zpravodajské služby, týkajícího se mučení v tajných vězeních CIA v době Bushovy vlády. Rovněž úvodník (editorial) v Times si stěžuje na směrnici pro jednání se žurnalisty a požaduje prezidenta, aby tuto směrnici okamžitě zrušil. Současně s tím poznamenává, že mluvčí Národní bezpečnostní rady odmítl sdělit, zda Bílý dům vyjádřil s manuálem souhlas. Times odmítá tvrzení v manuálu, o tom, že Informace o vojenských operacích mohou být velmi podobné získávání informací nebo dokonce špionáži a tvrzení, že novinář musí působit otevřeně s povolením kompetentních autorit. Takové opatření znemožní jakoukoliv pravdivou reportáž, která se bude lišit od státní propagandy. Podobně již působila americká média během války proti Iráku, kde měl každý útvar a svazek přiděleného svého žurnalistu. Přišlo nám em

5 Vydavatel Timesů se však ani nepokusil vysvětlit, proč se úvodník nezmínil o obsahu celého dokumentu, ale vybral si pouze dvě stránky, věnované žurnalistům. Vyhnul se při tom recenzi celého manuálu, který opět dává zelenou krutosti, včetně masového vraždění. Již při letmém pohledu do manuálu zaregistrujeme co všechno je pro americké ozbrojené síly zákonné : -Deklaruje jako zákonné používání jaderných zbraní a uvádí: Neexistuje žádný všeobecný zákaz použití nukleárních zbraní ani v žádné smlouvě, ani ve všeobecném mezinárodním právu. Použití nukleárních zbraní není ani považováno za neodmyslitelně nepřiměřené i kdyby byly cílem vojenské síly, které nevlastní jaderné zbraně -Povoluje požívání zápalných zbraní, jako je napalm, herbicidů jako Agent Orange ve Vietnamu, laserových zbraní a prostředků k potlačování vzpour a demonstrací (slzný plyn, pepřový sprej) a munici s ochuzeným uranem. -Povoluje používání kontejnerových bomb a munice, min a bombových pastí, poznamenávaje, že USA nepodepsaly Konvencí o kontejnerové munici (Cluster munition). -Povoluje použití střel dum dum, poněvadž USA v roce 1868 nepodepsaly Petrohradskou deklaraci o jejich zákazu a ani Deklaraci o vybuchujících kulkách v roce Ospravedlňuje útoky bezpilotních prostředků dronů prováděnými jak americkými ozbrojenými sílami, tak i CIA, protože neexistuje žádný zákonný zákaz vedení války s použitím bezpilotních prostředků. -Deklaruje že pokud dojde ke střetu dohod o lidských právech se zákonem o vedení války je tento konflikt řešen podle principu, že zákon války je vzhledem k nepřátelství rozhodujícím. Odborníci ve specializováný médiích zdůrazňují, že nový manuál znovu definuje principy, které byly uvedeny v podobném dokumentu, publikovaném Pentagonem v roce V novém manuálu je deklarováno, že hlavním cílem zákona války je chránit bojující vojáky, vojáky ve službách a civilisty před zbytečným utrpením. V dokumentu z roku 1956 nebyli uvedení civilisté. Nikoli proto, že dovoloval větší násilí proti civilistům, ale prostě proto, že jakékoliv násilí a krutost byly zakázány a jakékoli vraždění civilistů bylo nezákonné a bylo považováno za válečný zločin. Nový dokument se snaží určit, co je zákonné a co protizákonné v akcích proti civilním cílům a za hlavní kriterium označuje nezbytnost takové vojenské operace. Masové vraždění civilistů pak může být ospravedlněno tvrzením, že operace pomohla dosažení významných vojenských cílů. Není tedy žádným překvapením, že nejen New York Times, ale všechna americká média dlouho mlčela o publikaci Law of War Manual. Plní tak příkaz imperialistických vládců, skrýt pře americkým lidem a světovou populací přípravy Pentagonu na nové a mnohem rozsáhlejší válečné zločiny, než jakých se dopustil v průběhu 70ti let od Hirošimy a Nagasaki po současnost, paralelně s potlačováním demokratických práv, uzákoněných v americké ústavě. Times odděluje odmítnutí Pentagonem Prvního dodatku ústavy, garantujícího svobodu tisku od erupce amerického militarismu, který toto odmítnutí podporuje. Ve skutečnosti nový manuál demonstruje neslučitelnost militarismu a demokracie. Boj proti imperialistické válce je neoddělitelný od boje proti diktatuře. Oby dva druhy boje vyžadují sjednocení mezinárodního boje dělnické třídy proti kapitalismu. Patrik Martin WSWS Překlad: Kluz Přišlo nám em

6 Pětka V reakci na politickou krizi v období první republiky vzniklo neformální uskupení předsedů pěti tehdy největších politických stran, které bylo známo pod názvem Pětka. Toto uskupení stojící mimo parlament, vládu a Ústavu dodnes fascinuje české politology, kteří ovšem uznávají, že samotná existence takového orgánu značně nahlodává naši představu o demokratické první republice. Evropská unie se také nachází v politické krizi a stále ještě nevidíme světlo na konci tunelu. Stejně jako v době první republiky se i v EU vytvořil neformální orgán stojící zcela mimo smlouvy a dohodnuté postupy, který sám sebe nazývá G5... Jako první vás asi napadne, že jeho členem určitě jsou Angela Merkelová, Francois Hollande či David Cameron, tak tomu ovšem není. Jedná se o zástupce působící v Evropském parlamentu a Evropské komisi (české ekvivalenty - poslanecká sněmovna a vláda). Na pravidelné bázi se na večeři setkávají předseda Komise Jean-Claude Juncker, předseda lidovecké frakce Manfred Weber, místopředseda Komise Frans Timmermans, předseda EP Martin Schulz a předseda sociálně demokratické frakce Gianni Pittella. Nikdo jiný se schůzek neúčastní. Jejich setkání začala na popud místopředsedy Komise, který chtěl zefektivnit spolupráci mezi lidovci, sociálními demokraty a Komisí v době, kdy se v Evropském parlamentu navýšil počet poslanců z euroskeptických stran. Za dobu své neoficiální existence se tato skupina například dohodla, že se Evropský parlament nebude vyjadřovat k finančnímu skandálu jednoho z jeho členů (předseda Komise Jean-Claude Juncker) a domluvili se na protlačení (značně spekulativního) Junckerova investičního balíčku. Srovnejme však československou Pětku a nynější G5, a narazíme na jeden velmi významný rozdíl. Československá Pětka byla o spolupráci mezi vybranými parlamentními stranami, ovšem G5 je o spolupráci pouze dvou politických uskupení + Komise (tedy evropské vlády ). Evropský parlament má jako jednu ze svých základních funkcí právě tuto Komisi kontrolovat a otázkou je, jak efektivně ji teď může plnit?! Není proto divu, že se ostatní politické frakce tvrdě vymezily proti takovému postupu. Nespokojeni jsou však i někteří členové soc. dem. frakce, která má de facto v G5 hned tři zástupce (Timmermans, Schulz, Pittella), protože si nepřejí tak silnou spolupráci s lidoveckou frakcí a navíc mnoho sociálních demokratů váhá, zda podpořit smlouvu TTIP - a G5 ji tvrdě prosazuje... Samozřejmě nemám nic proti přátelské spolupráci mezi Komisí a Evropským parlamentem. Trvám ovšem na tom, aby se tak konalo na oficiálních transparentních jednáních a nikoliv v zákulisí. To opět podkovává víru v demokratičnost evropských institucí. Ostatní politické skupiny jsou tak navíc marginalizovány jako druhořadé. Prvořadé je, že od politických debat tu máme Evropský parlament - a nikoliv přilehlé restaurace a VIP jednání! Kateřina KONEČNÁ Poněkud nahořklé letní okurky Letní sezóně se často z pohledu převážně nepříliš zajímavých události říká sezóna okurková. Byť jsou v tom okurky nevinně a období na závažnější události chudé daly pojmenováni jen proto, že koresponduje s jejich hlavní sklizní. Němci ji mimochodem nazývají letní díra, anglicky je to zase hloupé období. Nezasvěcený čtenář tento mediální čas pozná například podle velké frekvence zpráv o záhadných obrázcích v obilí, i když jde o projevy recese a nikoli o díla mimozemšťanů... Letos se ale okurková sezóna zrovna nekoná. Alespoň zatím. Postaraly se o to nejen kauzy krize v Řecku a problému uprchlíků (na cestě) do zemí EU, ale i další témata - katastrofa u Studénky, soud s Davidem Rathem a další. Ale letní okurková přinesla zatím i pár dalších, dost důležitých událostí, které se ovšem do popředí v médích příliš nehrnou. Možná záměrně, protože jejich kontroverznost by zbytečně dráždila veřejnost, dovolenkově už naladěnou. A pověstné okurky by tak mnoha lidem připadaly docela hořké... Kupříkladu návštěva Vrchního spojeneckého velitele pro transformaci NATO Jean-Paula Palomérose, který v rozhovorech s našimi politiky a vojenskými partnery kritizoval vládu za podfinancovávání armády. Naopak si pochvaloval nedávné cvičení jednotek, včetně českých vojáků, v Polsku a také avizoval další vojenská cvičení. Velké manévry Trident Juncture budou na území Španělska, Portugalska a Itálie, a cvičení se uskuteční i v Německu. Je pochopitelné, že zvýšené aktivity NATO s nebývale vysokým počtem vojáků, jako tomu má být při Trident Juncture, nebo současné provokativní cvičení jednotek NATO a ukrajinské armády, jsou namířeny jako demonstrace síly vůči Rusku. Divím se, že se NATO vůbec diví kritické reakci z Moskvy, když záměry jsou tu jasné poměrně dlouho. Navíc strkat další a další miliony do cvičení v době, kdy jsou spíš potřeba k řešení kauzy uprchlíků do zemí Unie, je přinejmenším nezodpovědné. Nicméně psychologický tlak na Rusko se stupňuje. Je to vidět třeba i v Moldavsku, kam se aliance snaží rozvinout svá chapadla. A tak se zdá, že letošní letní okurková sezóna přináší úrodu poněkud nahořklou. Co víc, je to úroda nikoli tak letně nevinná, jak by se na první pohled mohlo zdát... Jiří MAŠTÁLKA EVROPA ZLEVA - HaNo

7 Legální velkozloději a profesionální traviči Současný český, prozápadní, pravdoláskařský režim slouží především všehoschopným oligarchům a je natolik ubohý, že je postaven na lžích, manipulacích a legální zlodějně. O tom, že dnes režim podporuje zlodějinu ve prospěch osobních zisků oligarchů, na úkor spotřebitelů, svědčí i fakt z oblasti potravinářské výroby uzenin. Vycházím-li ze správných údajů z tisku, pak podle zlodějských socialistických ČSN roku 1977 byl tehdy gothaj vyráběn ze 73 procent masa a jednoho éčka. Současní poctiví kapitalističtí oligarchové vyrábějí gothaj ze 44 % masa a šesti éček. Šunkový salám zlodějský socialistický 89 % masa a jedno éčko. Poctivý kapitalistický, oligarchistický šunkový salám je vyráběn z 55 % masa a 11 éček. Jaké jsou čisté zisky poctivých výrobců šizením? V prvním případě o 29 % méně masa, v druhém dokonce úspora 34 % masa z výrobku, a kolik to je po 20 letech výroby? To se to panečku bohatne na hlouposti režimu, vlády a bezmocnosti spotřebitelů. Kdo je tu potom zloděj, kdo koho tu cíleně, vědomě, okrádá? Který režim? Otázky spotřebitele: Co na to lékaři? Je skutečně 11 éček v jediném výrobku lidskému zdraví prospěšné? Není raketový nárůst onemocnění rakovinou důsledkem desítek éček v potravinách? Jsou skutečně v kapitalismu přednější zisky nemravných oligarchů před zdravím spotřebitelů? Kdo schvaloval současné zlodějské normy pro výrobu uzenin? Kdo chrání zdraví spotřebitelů? Spotřebitel si z daní platí draze ministry, kontrolní úřady, a přitom je legálně výrobci, oligarchy okrádán, tráven éčky. Občan má být odpovědný za svoje zdraví, a přitom je výrobci potravin legálně tráven, je poškozováno jeho zdraví. Žijeme prý konečně v režimu pravdy a lásky, avšak hlavně v nikým neomezené svobodě ziskuchtivců, zlodějů a travičů. V tomto roce si připomínáme výročí upálení pravdy a lásky na hranici v Kostnici. Výročí upálení reformátora Jana Husa. Nekonejme jalové, farizejské plané uctívání tohoto čistého člověka skutečné pravdy a lásky. Řiďme se pravdou mistra Jana, který řekl: Pravda je jen to, co jest dobrem všech. Je snad dobrem všech okrádání a trávení spotřebitelů pro osobní zisky oligarchů? Protagonisté pravdy a lásky Havla jsou s poměry v naší zemi spokojeni. Nevadí jim lži ani zlodějiny. Tak, jako není totožný Ježíš křesťanů s čistým Ježíšem z Nazaretu, právě tak není totožná pravda a láska Havla s čistou pravdou mistra Jana. HaNo, Eva D. Smutná, Kladno Církevní restituce Jedna z církví, která dostane od státu peníze v rámci církevních restitucí, je i Apoštolská církev. Apoštolská církev patří mezi evangelikární církve. Byla povolena a zaregistrována státem v roce Současný církevní zákon ji zrovnoprávňuje s ostatními křesťanskými církvemi v Česku. Apoštolská církev je členkou v Ekumenické radě církví ČR, ve které se sdružuje s několika jinými křesťanskými církvemi. Statistika k Apoštolské církve: Registrace: 1989 Počet duchovních v roce 2005: 156 Počet duchovních v roce 2010: 184 Počet věřících v roce 2011: 4934 Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011: 27 Výše roční finanční podpory od státu v roce 2011: Kč Výše finanční náhrady podle schváleného zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi: Kč. Výše náhrady na jednoho věřícího: Kč! Myslím, že jasnějšího důkazu o zhovadilosti přijatého zákona není třeba. Jde zde opět o zvýhodňování určité menšiny oproti většině. O vyhazování neuvěřitelných prostředků, které budou chybět na skutečné sociální projekty a k povznesení společnosti obecně. Může se tento naprosto evidentní podvod církví a Nečasovy vlády ospravedlnit? Vždyť ta církev v roce 1948 vůbec neexistovala, komunisté jí tedy nemohli ani nic zabavit, církevní restituce by se na ni vůbec neměla vztahovat a přesto dostane od státu přes 1 miliardu! Zdislav Opletal, Olomouc Tak jsem byl vloni v Alpách a manželka otěhotněla.předloni na Kanárech a žena otěhotněla. Rok předtím na Šumavě a zase otěhotněla! A co s tím budeš dělat? Pro jistotu ji letos vezmu s sebou!

8 Hitlerův východní plán Vztek nad tím, kdo nás osvobodil, není jen amorální. Doveden do důsledku totiž lituje, co všechno Hitler stihnul jen napůl. Do manuálů jeho východního plánu - na ráně byla i naše země nahlédl Alexandr Pronin. Co všechno hrozilo méněcenné rase, přímo od pramene Hitler ho generalitě vyložil už na poradách 9. ledna, 17. a 30. března Válka proti SSSR prohlásil tu bude přesným opakem normální války na západě a severu Evropy. Cílem je totální destrukce Ruska, jeho likvidace jako státu. Válka jako boj dvou ideologií. Nasazení krajního násilí. Sprovodit ze světa musí nejen Rudou armádu, ale i celý mechanismus řízení země. Vyhubit komisaře a komunistickou inteligenci. Vyplenit světonázorové kořeny ruského lidu. Trestní odpovědnost za vše, co jí jinak podléhá, rušila na okupovaných územích SSSR už direktiva z 28. dubna Wehrmachtu i všem represivním složkám naopak přímo ukládala popravit každého, kdo projeví sebemenší odpor či soucit s partyzány. Bez soudu a rovnou na místě. Pro ty, co přežijí, počítala s deportací na Sibiř. Anebo s jejich otrockou subordinací árijskému panstvu. S oporou v rasistické koncepci, jež mezi podlidi, překážející existenci a rozmnožování vyšší rasy, řadila Rusy i všechny ostatní Slovany. Teorie životního prostoru ( Lebensraum ), který má válka znásobit, byla státní rezónou nacismu už roky před ní. Šéfovi gdaňského senátu Rauschningovi ji Hitler přiblížil po lopatě: Jedním ze základních úkolů německé státní správy je zabránit rozvoji slovanských ras navždy a všemi prostředky. Přirozené instinkty všech živých stvoření nám napovídají, že nad našimi nepřáteli je nezbytné nejen vítězit, nýbrž také je zničit. Himmlerovi, jejž jmenoval i říšským komisařem pro upevnění německé rasy, uložil zajistit návrat říšských Němců a Volksdeutsche a vytvářet nová osídlení úměrně rozšiřování německého životního prostoru na Východě. Na poradě svého hlavního stanu 16. července 1941 za Göringovy, Rosenbergovy, Lammersovy, Bormannovy a Keitelovy účasti definoval nosné úkoly nacionálně-socialistické politiky takto: Základní princip spočívá v tom, jak tento koláč rozdělit co možná adekvátně, tak abychom ho mohli: za prvé ovládat; za druhé řídit a za třetí exploatovat. Na téže poradě Hitler oznámil, že po porážce SSSR musí být území Třetí říše rozšířeno východně přinejmenším po Ural. Součástí říše, prohlásil tu, se musí stát celé Pobaltí, Ukrajina, Bělorusko a Krym i s přilehlými regiony, volžské oblasti i region s centrem v Baku. Zato část severozápadních oblastí Ruska ( až po Archangelsk ) slíbil už v roce 1940 Finsku. Na tučnou kořist vábil i své ostatní válečné satelity. Rumunsku, dokud mu vládl Antonescu a hnal svá vojska po boku wehrmachtu, měla připadnout Besarábie, severní Bukovina i nemalý kus Ukrajiny. Horthyho Maďarsku někdejší východní Halič (včetně ropných nalezišť) a Transylvánie. S Mussoliniho Itálií a militaristickým Japonskem si chtěl porcovat svět hlavně v jiných končinách. Himmler už 25. května 1940 předložil koncepci, nazvanou Některé úvahy o tom, jak naložit s místním obyvatelstvem východních oblastí. Stálo tu: Jsme maximálně měrou zainteresováni na tom, aby se národy východních oblastí v žádném případě nesjednocovaly, nýbrž naopak štěpily na co možná malé větve a skupiny. Konkrétní plán, jejž z toho Himmler vyvodil už 15. července, během následujících let předpokládal likvidaci a deportaci % obyvatel Polska, 85 % obyvatel Litvy, 65 % populace západní Ukrajiny, 75 % obyvatel Běloruska a po 50 % populace Lotyšska, Estonska a Čech. Na území, podléhajícím německé kolonizaci, žilo 45 miliónů lidí. Minimálně 31 miliónů těch, kdo budou prohlášeni za nežádoucí z rasových důvodů, mělo být deportováno na Sibiř. A na osvobozená území ihned po porážce SSSR přesídleno až 840 tisíc Němců Další dvě vlny přesídlenců v úhrnném počtu 1,1 a 2,6 miliónu měly následovat během dalších dvou až tří desetiletí. V září 1941 nařídil Hitler na sovětských územích, z nichž budou říšské provincie, provádět plánovitou rasovou politiku. Rozmístit tu a vybavit půdou nejen Němce, ale i jazykově a pokrevně spřízněné Nory, Švédy, Dány a Holanďany. Při kolonizaci ruského prostoru musíme říšským rolníkům zajistit výstavní sídla. Německé úřady rozmístit do velkolepých budov gubernátorských paláců. Vše, co Němci potřebují k životu, pěstovat hned kolem měst. V německých vesnicích, vyrostlých do kilometrů kolem nich a ohromujících svou krásou Vznikne jiný svět, v němž bude Rusům žít povoleno. Ovšem za jedné podmínky: pány budeme my. Dojde-li ke vzpouře, vyřídí jejich města pár bomb a basta. Jednou za rok provedeme metropolí říše skupinu Kyrgyzů, aby je naplnila vědomím moci a velikosti své architektury. Východní prostor se pro nás stane tím, čím byla Indie pro Anglii. Po porážce u Moskvy Hitler své spolubesedníky utěšoval: Ztráty nám vynahradí a mnohonásobně přečíslí sídla německé čisté krve, která vytvořím na Východě Právo na půdu patří podle věčného zákona přírody tomu, kdo ji dobyl, poněvadž staré hranice růst národa omezují. A to, že my děti, které žít chtějí, máme, dává našim nárokům na znovudobytá východní území za pravdu. Na Východě je železo, uhlí, pšenice, dřevo. Postavíme výstavní domy a cesty a ti, kdo tam už vyrostou, se do své vlasti zamilují a jednou, tak jako Němci z Povolží, s ní navždy spojí své osudy. Rozhodující podmínkou německé vlády nad Evropou byla právě likvidace biologické síly ruského národa (řečeno E. Wetzelem, jedním z vrchních koncipientů generálního plánu Východ v Rosenbergově ministerstvu pro východní území ). V září 1941, hned po návratu z Ukrajiny, se Hitler ve večerní tirádě k personálu hlavního stanu nechal slyšet: V Kyjevě shořela celá čtvrt, lidí však ve městě žije stále docela hodně. Působí velice nuzným dojmem, svým zevnějškem se podobají spíš proletářům, a jejich počet by se proto měl snížit o %. V týž den schválil i Himmlerův návrh konfiskovat klášter, nacházející se poblíž Kyjeva ( aby se nestal centrem renesance pravoslavné víry a národního ducha ). Poněvadž Rusové, Ukrajinci a Slované všeobecně patří k rase, která si humánní zacházení a náklady na vzdělání nezaslouží. Jinou z Hitlerových vidin si náčelník štábu pozemních vojsk generálplukovník Halder zapsal už 8. července 1941: Vůdce je nezlomně rozhodnut srovnat Moskvu a Leningrad se zemí, abychom se obyvatelstva těchto měst, jež bychom jinak v zimě museli živit, zbavili kompletně. Úkolu zničit tato města se musí chopit letectvo. Nasadit za tím účelem tanky je nežádoucí. Bude to národní pohroma, jež centra zbaví nejen bolševismu, ale i Moskalů jako takových. Tím, že se Moskva uzavře v kotli, rozbombarduje a nechá vyhladovět. 70. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA

9 9. října 1941 si Hitlerův adjutant poznamenal: Vůdce vydal rozkaz, zakazující německým vojákům do Moskvy vstup. Město bude obklíčeno a smeteno se zemského povrchu. Právě to stálo i v rozkaze z 12. října 1941, rozepisujícím úkoly okupace Moskvy a zacházení s jejím obyvatelstvem. Tady figuruje i následující věta: Riskovat životy německých vojáků při záchraně ruských měst před požáry a krmit jejich populaci na úkor Německa by bylo vrcholem nezodpovědnosti. Totéž se wehrmachtu ukládalo i v dalších velkých městech. S vysvětlivkou, že čím víc obyvatel sovětských měst zamíří do ruského vnitrozemí, tím větší zavládne v Rusku chaos a tím snazší budou i správa a exploatace okupovaných východních území. Zachováno má zůstat stojí v Hitlerově rozkazu ze 17. října 1941 jen několik málo ruských měst. Na západní Ukrajině a Bělorusku i v celém Pobaltí nacismus navázal těsné vztahy s nacionalisty. Zprvu tam dokonce povolil i atrapy místní samosprávy. Samostatnou státnost však národům Pobaltí a Běloruska nedopřál ( řešení této otázky přijde na pořad až po válce ). Za rasově méněcenné považoval i tamní kolaboranty. Wehrmacht tu sice dobrovolníky verboval vehementně. Ovšem do čistě represivních složek, nasazovaných proti partyzánskému hnutí a civilistům, u nichž nacházelo oporu. Byli však plně podřízeni německému velení. Na vlastní ozbrojené síly a jiné atributy moci neměli nárok ani kolaboranti. Plně to platilo i o území, spadajícím pod říšské komisařství Ukrajina. Z jeho pravomoci byla navíc vyčleněna rozlehlá teritoria, řízená strukturami Třetí říše v Polsku i ukrajinských jižních sousedech. Vlastního státu, ba i reálné samosprávy se tak marně domáhali i banderovci. Hitler své generalitě vysvětlil už 9. ledna 1941: získá-li Německo nevyčíslitelná bohatství obrovských ruských území, v budoucnu je s to bojovat s kterýmkoli kontinentem. Štáb ekonomického velení Východ byl zřízen už v březnu Řídil ho Göringův náměstek a předseda dozorčí rady Hermann Göring Werke P. Körner. Vlivné slovo tu měli zástupci Mannsfeldova, Kruppova, Zeissova a Flickova koncernu, I. G. Farben a dalších německých korporací. Na deset tisíc zaměstnanců měl už v říjnu Göringovy zelené desky, jak se Směrnici pro znovu okupované oblasti říkalo podle barvy přebalu, počítaly s územím SSSR jako zdrojem těžby nerostů, expedovaných do Německa. Nad tento rámec pak už jen s obnovou závodů, nezbytných pro opravy techniky wehrmachtu i výrobu určitých druhů zbraní. Většinu sovětských podniků, vyrábějících civilní produkci, bylo v plánu likvidovat. Göring i představitelé vojensko-průmyslových koncernů měli zálusk hlavně na sovětské ropné zdroje. Ropná společnost Kontinental A. G., jejímž prostřednictvím z nich chtěli loupit, vznikla už v březnu Za nezřízenou měkkosrdcatost se považovala i praxe kaiserovského Berlína. Himmler to shrnul v článku Germanizovat?, publikovaném v jednom z periodik SS: Naším úkolem není Východ poněmčit ve starém smyslu slova, tedy okrojovat obyvatelstvu německý jazyk a německé zákony, nýbrž dosáhnout, aby na Východě žili pouze lidé skutečně německé, germánské krve. Masovou exterminaci obyvatelstva okupovaných území ukládala už směrnice pro německé represivní složky, přijatá 28. dubna 1941 souběžně s Plánem Barbarossa. Einsatzgruppen A, B, C a D měly fyzicky likvidovat především komunisty, komsomolce, poslance oblastních, městských, okresních a vesnických sovětů, sovětské inteligenci a Židy. V operativním týlu navíc postupovalo podobné komando, zvané Moskva. Každá Einsatzgruppe sestávala z 800 až příslušníků SS, Sicherheitsdienstu, gestapa, kriminální a pořádkové policie. Jen tři z uvedených komand povraždily na civilistů v Pobaltí, Bělorusku a na Ukrajině už do poloviny listopadu Do doby, než byly přeřazeny mezi týlové jednotky, pobily přinejmenším milión lidí ( podle velice konzervativních odhadů ). 16. července 1941 vyšel i zvláštní Rozkaz o komisařích. Gestapu ukládal, aby z řad sovětských válečných zajatců selektovalo politicky a rasově nepřijatelné elementy ( nejenom stranické pracovníky všech úrovní, ale i všechny představitele inteligence, všechny fanatické komunisty a Židy ). Rozkaz byl odvolán už v květnu I řada vysokých důstojníků wehrmachtu totiž varovala, že úměrně popravám zástupců velitele pro věci politické odpor Rudé armády razantně sílí. Politruky pak nečekala likvidace hned poté, co padli do zajetí, ale v koncentračním táboře Mauthausen. Pronin se propracoval i k hitlerovským plánům dálniční sítě na okupovaných územích. Sahat měly až k Donu a Volze (lemovány ovšem i hustou řadou opěrných bodů, vyzbrojených po zuby). Druhý generální plán osídlení byl na stole 23. prosince Pár týdnů před stalingradským debaklem, který ho změnil v trapnou fantasmagorii, členil kolonizovaná území na severní a jižní. Celkem km2 a z toho km2 orné půdy (území samotné říše činilo k roku 1936 asi km2). Generální plán Východ předpokládal fyzickou likvidaci veškeré židovské populace, masové vyvraždění Poláků, Čechů, Slováků, Bulharů a fyzické vyhubení miliónů Rusů, Ukrajinců a Bělorusů. Byl to kanibalský plán. Scénář detailně propracované genocidy ras a národů průmyslové epochy v polovině XX. století. Tady už nešlo o boj o pastviny a loviště, skot a ženy, tak jako v pravěku. Tady se atavistická, rasistická misantropie hnala za ziskem pro velkokapitál, úrodnou půdou pro velké pozemkové vlastníky, zazobané sedláky a generály i po sinekurách pro řadové nacistické zločince a jejich poskoky. Drtivá většina těch, kdo se na všech těch válečných zločinech aktivně podíleli, vyvázla bez trestu. Zářivou kariéru nejen v Latinské Americe, ale i samotném Západním Německu udělaly po válce i vrcholné šarže Hitlerova východního plánu. Stovky a stovky jich v čele s generálem Gehlenem, jedním z vrchních šéfů masakru fakticky spoluzakládali americkou CIA (a hlavně její špionážní a diverzní struktury v poválečném SSSR i zemích jeho spojenců). Spoušť, kterou východní plán stihnul napáchat, ilustruje už příklad Běloruska, jedné z nejmenších republik tehdejšího SSSR. Jen tady vyvraždil na 2,2 miliónu lidí. Ke dni svého osvobození zůstalo v Minsku naživu jen 40 procent předválečné populace, v Mogilevské oblasti 35 procent předválečné obyvatel měst, ve Vitebské 27 procent a Gomelské jen 18 procent. Okupant vypálil a pobořil 209 z 270 měst a okresních center, vesnic. Zničil podniků, přes 6 tisíc kilometrů železnic, rozkradl 10 tisíc kolchozů, zdemoloval domů jejich členů a téměř všechny elektrárny. V Německu zmizelo 90 % obráběcích strojů země, kolem 96 % jejích energetických kapacit a automobilů, přes 9 tisíc traktorů a tahačů Do léta 1944 tu zůstalo jen 39 % předválečného stavu koní, 31 % kusů skotu, 11 % vepřů, 22 % ovcí a koz. Nepřítel zdevastoval tisíce institucí školství, zdravotnictví, vědy a kultury, včetně škol, Akademie věd, 219 knihoven, muzeí, divadel a klubů, nemocnic a ambulancí a jeslí a školek. Východní plány si hrají s ohněm. Ty tehdejší i dnešní. Staniol z lidskoprávního žvanění na tom nic nemění VÝROČÍ OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA

* Volby do zastupitelstev obcí * Občané regionu Rýmařovska * * Volby do zastupitelstev měst a obcí. * CO KDY KDE * Více dalších zajímavých článků a

* Volby do zastupitelstev obcí * Občané regionu Rýmařovska * * Volby do zastupitelstev měst a obcí. * CO KDY KDE * Více dalších zajímavých článků a OKRESNÍHO VÝBORU KSČM V BRUNTÁLE IV / 2014 Z obsahu tohoto čísla : * Volby do zastupitelstev obcí * Občané regionu Rýmařovska * * Volby do zastupitelstev měst a obcí. * CO KDY KDE * Více dalších zajímavých

Více

Zkrotí zákon pracovní agentury?

Zkrotí zákon pracovní agentury? Ukrajina 3 připomíná afghánský chaos Jaroslav Bašta, bývalý velvyslanec v Rusku a na Ukrajině ČTVRTEK 5. BŘEZNA 2015 Koně jako lék na uspěchanou dobu ROČNÍK 25 ČÍSLO 54 CENA 12 Kč HALÓ RADY 9 www.halonoviny.cz

Více

* POZ VČS a konferencí a přípravy IX. Sjezdu KSČM * Informace z KZ MSK * * Více dalších zajímavých článků a informací pro Vás najdete v naší

* POZ VČS a konferencí a přípravy IX. Sjezdu KSČM * Informace z KZ MSK * * Více dalších zajímavých článků a informací pro Vás najdete v naší OKRESNÍHO VÝBORU KSČM V BRUNTÁLE III / 2015 Z obsahu tohoto čísla : * POZ VČS a konferencí a přípravy IX. Sjezdu KSČM * Informace z KZ MSK * * Více dalších zajímavých článků a informací pro Vás najdete

Více

Pravdu, kterou marně hledáte, Vám přináší

Pravdu, kterou marně hledáte, Vám přináší zdarma srpen 2015 Pravdu, kterou marně hledáte, Vám přináší Soukromé nezávislé noviny, které Vás chtějí objektivně informovat o životě a problémech náchodského regionu a ČR Holá skutečnost Socdemácký Slávek,

Více

V DAVU SE VINA VŽDY NEJSNÁZE VYTRATÍ (Publilius Syrus) ČÍSLO 11* ROČNÍK VI* 20. 3. 2013* (ČAS 1 ročník XVII* Kurýr ročník VIII)

V DAVU SE VINA VŽDY NEJSNÁZE VYTRATÍ (Publilius Syrus) ČÍSLO 11* ROČNÍK VI* 20. 3. 2013* (ČAS 1 ročník XVII* Kurýr ročník VIII) V DAVU SE VINA VŽDY NEJSNÁZE VYTRATÍ (Publilius Syrus) ČÍSLO 11* ROČNÍK VI* 20. 3. 2013* (ČAS 1 ročník XVII* Kurýr ročník VIII) Ve druhém století našeho letopočtu žil v Alexandrii slavný astronom a zeměpisec

Více

12/2012 ČLÁNKY - INFORMACE - AKTUALITY - NÁZORY- FOTOGRAFIE

12/2012 ČLÁNKY - INFORMACE - AKTUALITY - NÁZORY- FOTOGRAFIE 12/2012 ČLÁNKY - INFORMACE - AKTUALITY - NÁZORY- FOTOGRAFIE OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO PÁD ČESKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ JE UŽ KONEČNĚ TŘEBA ZASTAVIT KTERÝ MINISTR FINANCÍ NEJVÍC ZADLUŽIL ČR POLSKO BY PODLE PORADCE PREZIDENTA

Více

KOMUNÁLNÍ VOLBY 10. A 11. ŘÍJNA 2014

KOMUNÁLNÍ VOLBY 10. A 11. ŘÍJNA 2014 Informační zpravodaj č. 3/2014 Číslo: září č. 3/2014 Vydává Okresní výbor KSČM v Kroměříži KOMUNÁLNÍ VOLBY 10. A 11. ŘÍJNA 2014 Obsah: Úvodník Stranické orgány Fotoalbum Aktuální téma Informace poslanců

Více

Vyhnání _vysídlení odsun?

Vyhnání _vysídlení odsun? studentská konference Vyhnání _vysídlení odsun? VIII. ročník studentské konference Gymnázium Olgy Havlové v Ostravě Porubě 26 / 27 / 3 / 2013 Tato konference se koná v rámci projektu Moderní dějiny do

Více

Kronika KRONIKA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9

Kronika KRONIKA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 Kronika 2012 KRONIKA MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 9 Zápis do kroniky MČ Praha 9 za rok 2012 byl zpracován na podkladě článků a informací v časopise Devítka, vybraných zpráv z monitoringu českých novin firmy Newton,

Více

Pravdu, kterou marně hledáte, Vám přináší

Pravdu, kterou marně hledáte, Vám přináší zdarma říjen 2013 Pravdu, kterou marně hledáte, Vám přináší Soukromé nezávislé noviny, které Vás chtějí objektivně informovat o životě a problémech náchodského regionu a ČR OBSAH VOLEBNÍ Říjen podzimem

Více

10. srpna 2003. c 2002 Intellectronics. Abstract. 1 e-mail: natura@eri.cz, WWW: http://natura.eri.cz

10. srpna 2003. c 2002 Intellectronics. Abstract. 1 e-mail: natura@eri.cz, WWW: http://natura.eri.cz Gymnázium Tachov, seminář 10. srpna 2003 Německý nacismus (2) Jiří Svršek 1 c 2002 Intellectronics Abstract Temnou kapitolou světových dějin byl německý nacismus. Přestože od konce 2. světové války uplynuje

Více

ZACHOVEJME SI LOKÁLNÍ ZDROJE POTRAVIN

ZACHOVEJME SI LOKÁLNÍ ZDROJE POTRAVIN Měsíčník z Královéhradeckého kraje ročník 15 číslo 2 únor 2015 cena 5 K č Železný most přes Labe na konci Hradce Králové. FOTO M. Vohralíková ZACHOVEJME SI LOKÁLNÍ ZDROJE POTRAVIN Co je podmínkou života

Více

Časopis Mladých sociálních demokratů 2/2012

Časopis Mladých sociálních demokratů 2/2012 Časopis Mladých sociálních demokratů 2/2012 nová pracovní místa kvalitní zdravotnictví opravené silnice příliv investic omezení dopravní obslužnosti ekonomická destabilizace nárůst nezaměstnanosti privatizace

Více

Koho si vybrat? Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Kalendárium Komentáře Kultura. 2/ 2013 Diplomatické fórum P Ř E D Č A S N É V O L B Y 2 0 1 3

Koho si vybrat? Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Kalendárium Komentáře Kultura. 2/ 2013 Diplomatické fórum P Ř E D Č A S N É V O L B Y 2 0 1 3 2/ 2013 Diplomatické fórum Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Kalendárium Komentáře Kultura Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zdravím Vás jménem celého Diplomatického fóra. I tento rok jsme Vám připravili

Více

Solidarita. Stačí poslední rána

Solidarita. Stačí poslední rána ČERVEN 2008 Solidarita Vznik PROTI VÁLCE A GLOBÁLNÍMU KAPITALISMU ÈÍSLO 23 V ÈÍSLE: Boj proti radaru s. 3-5 Izraele str. 7 Revoluční rok '68 str. 14-16 Podpořte generální stávku 24.6.! Senát UK proti Julínkovi

Více

Začal školní rok a určitě by se slušelo

Začal školní rok a určitě by se slušelo Č A S O P I S M L A D Ý C H S O C I Á L N Í C H D E M O K R A T Ů Vážení přátelé, dostáváte do rukou další číslo časopisu Ventil. Vzhledem k tomu, že přichází po prázdninách, najdete v něm informace o

Více

Lidský řetěz proti radaru.

Lidský řetěz proti radaru. ZÁŘÍ 2008 Válka PROTI VÁLCE A GLOBÁLNÍMU KAPITALISMU ÈÍSLO 25 V ÈÍSLE: Podzim proti radaru na Kavkaze Svět hladu str. 3 str. 6-7 str. 12-16 Demokracie podle české vlády: Česká děla na Kavkaze Americký

Více

anarchistické noviny Svobodná Práce

anarchistické noviny Svobodná Práce GENERÁLNÍ STÁVKA NA SLOVENSKÉ ŽELEZNICI anarchistické noviny Svobodná Práce duben 2003 - č. 28 - ročník IX Federace sociálních anarchistů, členská sekce Mezinárodní asociace pracujících dobrovolný příspěvek

Více

POSLEDNÍ STRANA KVĚTEN 2006 ČÍSLO 5 ROČNÍK 12 ČASOPIS KOMUNISTICKÉHO SVAZU MLÁDEŽE. přidat se ke KSM Jméno a příjmení: Adresa: Věk: Mobil: +420 /

POSLEDNÍ STRANA KVĚTEN 2006 ČÍSLO 5 ROČNÍK 12 ČASOPIS KOMUNISTICKÉHO SVAZU MLÁDEŽE. přidat se ke KSM Jméno a příjmení: Adresa: Věk: Mobil: +420 / 24 POSLEDNÍ STRANA Mám zájem: o více informací o KSM o předplatné měsíčníku MLADÁ PRAVDA (na poštovné solidárně posílám....kč) být distributorem.. kusů MLADÉ PRAVDY o pravidelné informování o aktivitách

Více

Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Speciál Komentáře Kultura

Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Speciál Komentáře Kultura 6/ 2014 Diplomatické fórum Česká scéna Ekonomika Zahraniční scéna Speciál Komentáře Kultura Zdravím všechny čtenáře, Diplomatické fórum Vám připravilo poslední vydání DL toho roku. V tomto čísle se dočtete

Více

NADĚJE JE STAV DUCHA, KTERÝ DÁVÁ SMYSL CELÉMU NAŠEMU ŽIVOTU. J. A. KOMENSKÝ

NADĚJE JE STAV DUCHA, KTERÝ DÁVÁ SMYSL CELÉMU NAŠEMU ŽIVOTU. J. A. KOMENSKÝ NADĚJE JE STAV DUCHA, KTERÝ DÁVÁ SMYSL CELÉMU NAŠEMU ŽIVOTU. J. A. KOMENSKÝ Komunistický list otevřený celé levici XXIV. ročník č. 6 / 2014 VÝSLEDKY VOLEB DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU ČESKÁ REPUBLIKA Pořadí

Více

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU

SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU SBORNÍK STÁTNÍHO OKRESNÍHO ARCHIVU VE FRÝDKU MÍSTKU 1 1999 OBSAH Úvodní slovo Alena Matějová: Nad minulostí i současností Státního okresního archivu ve Frýdku Místku Tomáš Adamec Kateřina Lepíková: Místek

Více

Neštěstí u Studénky: hledá se viník

Neštěstí u Studénky: hledá se viník Ne vždy je kontrola chápána tak, že patří k demokratickému systému, říká prezident Nejvyššího kontrolního úřadu František Dohnal ROZHOVOR, STRANY 10 a 11 Nezávislý měsíčník pro kraje, města a obce ČR www.krajskenoviny.cz

Více

Č. 6 / ROČNÍK V ČERVEN 2009 12 Kč. Cena v předplatném 9 Kč

Č. 6 / ROČNÍK V ČERVEN 2009 12 Kč. Cena v předplatném 9 Kč Č. 6 / ROČNÍK V ČERVEN 2009 12 Kč Cena v předplatném 9 Kč V PRAZE SE KONAL 1. SJEZD RS ČR str. 4 30 000 NA DEMO str. 2 ZDENKA LORENCOVÁ SE VRACÍ K PUBLIKU str. 16 LUCERNU OBSADILA ČÍNSKÁ ARMÁDA str. 27

Více

ZAHRANIČNÍ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY

ZAHRANIČNÍ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY ZAHRANIČNÍ POLITIKA ČESKÉ REPUBLIKY dokumenty 4/2007 MINISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ - 1 - PREZIDENT ČESKÉ REPUBLIKY - 2 - PREZIDENT BLAHOPŘÁL PAPEŽI BENEDIKTU XVI. (16.4.2007) Prezident republiky Václav

Více

KAŽDÁ ČESKÁ VLÁDA JE JAKO SNÍH. ZNAČNÁ ŠPÍNA SE UKÁŽE, AŽ KDYŽ ZMIZÍ

KAŽDÁ ČESKÁ VLÁDA JE JAKO SNÍH. ZNAČNÁ ŠPÍNA SE UKÁŽE, AŽ KDYŽ ZMIZÍ KAŽDÁ ČESKÁ VLÁDA JE JAKO SNÍH. ZNAČNÁ ŠPÍNA SE UKÁŽE, AŽ KDYŽ ZMIZÍ (Z lidových pranostik poslední doby) ČÍSLO 28* ROČNÍK VI*17. 7. 2013* (ČAS 1 ročník XVII* Kurýr ročník VIII) Ve druhém století našeho

Více

POEZIE PRÁZDNIN A DOVOLENÝCH

POEZIE PRÁZDNIN A DOVOLENÝCH POEZIE PRÁZDNIN A DOVOLENÝCH NAŠE LESY Ó lesy rozvlněné po obzoře, vy hluboké a velké tmavé lesy! Cos láká k vám, cos volá a zas děsí, vás dal nám Bůh, když nedopřál nám moře! Vy máte stejné víry, strže

Více

Poděbradská ODS nabízí voličům nové tváře

Poděbradská ODS nabízí voličům nové tváře číslo 6/2010 / ZÁŘÍ Poděbradská ODS nabízí voličům nové tváře S lídrem poděbradské ODS do městského zastupitelstva Václavem Michlem jsme si povídali o změnách v Místním sdružení v Poděbradech a představě

Více

Představitelé krajů k tématu měsíce VŠECHNY KRAJSKÉ STRANY. Nový web o základně

Představitelé krajů k tématu měsíce VŠECHNY KRAJSKÉ STRANY. Nový web o základně Ve víně je slunce, pracovitost a také srdce našich lidí, říká hejtman Juránek Představitelé krajů k tématu měsíce VŠECHNY KRAJSKÉ STRANY Politolog Pehe: Nepopulární opatření se dělají na začátku volebního

Více

Vládní důchodová reforma je pro KDU-ČSL nepřijatelná. www.kdu.cz

Vládní důchodová reforma je pro KDU-ČSL nepřijatelná. www.kdu.cz Z P R AV O D A J K Ř E S Ť A N S K É A D E M O K R A T I C K É U N I E Č E S K O S L O V E N S K É S T R A N Y L I D O V É Vládní důchodová reforma je pro KDU-ČSL nepřijatelná únor 2011 Z TISKOVÝCH ZPRÁV

Více