*Konec prázdnin a VČS * Opakování matka moudrosti * * Stanovisko VV ÚV KSČM k důchodům * * Filip známkoval * Správná odpověď CO KDY KDE * Více

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "*Konec prázdnin a VČS * Opakování matka moudrosti * * Stanovisko VV ÚV KSČM k důchodům * * Filip známkoval * Správná odpověď CO KDY KDE * Více"

Transkript

1 OKRESNÍHO VÝBORU KSČM V BRUNTÁLE IV / 2015 Z obsahu tohoto čísla : *Konec prázdnin a VČS * Opakování matka moudrosti * * Stanovisko VV ÚV KSČM k důchodům * * Filip známkoval * Správná odpověď CO KDY KDE * Více dalších zajímavých článků a informací pro Vás najdete v naší 16-ti stránkové elektronické verzi Štafety * * Pokud máte zájem dostávat Štafetu v elektronické podobě, stačí zaslat z Vaší ové adresy zprávu na náš s textem mám zájem o Štafetu a příští čísla již budete dostávat prostřednictvím Vaší ové pošty *

2 Konec prázdnin je tu čekají nás VČS a konference Prázdniny a dovolené pomalu končí /snad jsme načerpali dostatek sil/ a nás všechny čeká vnitrostranická kampaň k IX. sjezdu KSČM který se bude konat v květnu 2016 v Praze. V následujícím článku místopředsedy OV s. Srubjana si přečtete malé připomenutí toho, co budeme v základních organizacích na VČS a následně na konferencích dělat, hodnotit, volit atd.. Pevně věřím, že všechny úkoly zvládneme nejen v základních organizacích, ale v rámci celého okresu tak, abychom nastartovali krajskou konferenci a následně IX. Sjezd strany. V minulém čísle naší Štafety jste mohli najít kompletní POZ výroční kampaně v našem okrese a dnes tedy jen připomínáme. Na poradách předsedů budete dostávat ještě několik výtisků Materiálů pro diskusi na výročních členských schůzích, okresních a krajských konferencí KSČM. Jedná se o tři materiály tedy přesně ty, které již byly zaslány elektronickou, případně papírovou poštou do všech základních organizací. Přesto se vedení ÚV rozhodlo tyto materiály nechat vytisknout jako celek. Věřím, že se vám s tímto brožurkovém vydání bude dobře pracovat. Už jsem psal v úvodu, že pár připomenutí najdete tady pod mým úvodníkem v článku Opakování matka moudrosti a tak mi dovolte jen malý odkaz na Štafetu číslo III/2015, kde je kompletní POZ. Před šesti roky jsme se v tuto dobu připravovali na volby do Senátu PČR. Ano, uteklo to jako voda. Dovolím si tedy připomenout, že v roce 2010 a to přesně získal mandát ing. Palas. Mandát mu končí a já věřím, že se nám v okrese podaří postavit kvalitního kandidáta KSČM na tento uvolňující se post. Jen pro oživení volební obvod číslo 64 zahrnuje celý okres Bruntál a 19 obcí okresu Opava. Tolik k volbám do Senátu, ale nesmíme zapomenout, že v příštím roce proběhnou i volby do Krajských zastupitelstev a i zde chceme určitě mít svá želízka v ohni. Bude tedy záležet na každém z nás, jak se k výše uvedené problematice postavíme. Dovedu si zcela jasně představit situaci, že máme v okrese senátora a ještě větší zastoupení v krajském zastupitelstvu či dokonce někoho ve vedení kraje. Na závěr mi tedy dovolte popřát nám všem šťastnou ruku při výběru kandidátů nejen do zmiňovaných zastupitelských funkcí, ale i do funkcí stranických. Věřte prosím se mnou, že se nám podaří všechny úkoly zvládnout na jedničku a výroční kampaň proběhne bez zádrhelů a hlavně ke spokojenosti všech. Pavel Bačgoň předseda OV KSČM Bruntál OPAKOVÁNÍ - MATKA MOUDROSTI Blíží se termíny výročních členských schůzí, které nám ukládají vyhodnotit naši činnost od poslední VČS. Proto bych Vám rád zopakoval některé body programu a úkoly jednání VČS. 1/ Zhodnotit činnost a práci všech členů v základní organizaci. 2/ Zvolit či potvrdit předsedu a výbor ZO a delegáta na okresní konferenci /1:1 - nad 30 členů 1:2/ Tam, kde jsou organizace sdruženy pod městský výbor delegáty městské konference. 3/ Projednat a schválit zástupce do orgánů okresního výboru. Zároveň navrhnout kandidáty pro volby do krajského zastupitelstva /volby v roce 2016/ a návrhy do senátu /rovněž volby v roce 2016/. Dále také návrhy na delegáty na krajskou konferenci a delegáty na IX. sjezd KSČM. 4/ Projednat obsahové dokumenty IX.sjezdu KSČM, náměty a doporučení postoupit k projednání na okresní konferenci. POZ VČS a obsahové materiály byly zaslány do všech organizací okresu! A hlavně nezapomeňte do 3 dnů po VČS doručit zápis z jednání VČS! /možno i elektronickou poštou/. Věřím, že se nám společnými silami podaří udržet a dále rozvíjet aktivní činnost ve všech ZO KSČM okresu Bruntál. Cyril Srubjan místopředseda OV KSČM OV KSČM Bruntál má webové stránky na adrese ( ).

3 Cesta kolem světa v Železné Letošní letní tábor pro děti, pořádaný OV KSČM Bruntál ve spolupráci s europoslankyní Kateřinou Konečnou, se konal v Železné pod Pradědem v termínu , v počtu 38 dětí a 11 dospělých. Děti byly rozděleny do 5 oddílů se 7 až 8 členy. Název celotáborové hry zněl Cesta kolem světa. Sedm dní bylo tematicky laděných podle navštívených zemí, jmenovitě: Rusko, Jihoafrická republika, Česká republika, Monako, Skotsko, Španělsko a Brazílie. Každý tematický den začínal vyvěšením příslušné vlajky, odehráním hymny, vedlejší aktivity a menší hry souvisely s tradicemi a stylem života v dané zemi (např. celotáborová hra o zemědělství pro ČR, o Velké ceně formule 1 pro Monako, nebo večerní karneval v Riu pro Brazílii) V rámci dvou celodenních pěších výletů byl navštíven Praděd, rozhledna na Biskupské Kupě a bobová dráha ve Vrbně pod Pradědem. Zbyněk Hubka Velké poděkování patří všem, kteří se o bezproblémový průběh tábora zasloužili a také velký dík všem sponzorům. (red.) Na Lázku bylo prima Levicový klub žen Vrbno pod Pradědem společně s několika členy KSČM uskutečnili poprvé zájezd na Lázek u Lanškrouna. V sobotu 1. srpna 2015 to bylo již 25. přátelské setkání Čechů, Moravanů, Slezanů a Slováků. Bylo to krásné setkání za velké účasti (přes 1000 návštěvníků). Mezi hosty pak nechyběli Petr Šimůnek, Jaroslav Kohlíček, Josef Skála, Václav Exner, krajští zastupitelé a mnoho dalších. Například i naše ex předsedkyně RR LKŽ Zuzana Exnerová, se kterou jsme se i osobně setkali Jen jsme litovali, že jsme z Vrbna nevyjeli dříve. Zmeškali jsme začátek akce. Ale i přes to nás příjemná moderátorka Liduška Kroužková přivítala. Program byl skvělý, poutavá hudba, letecká akrobacie, soutěže i tombola. Vstupenky byly slosovatelné. Na jednu z našich členek se usmálo štěstí ve hře a odvezla si domů rychlovarnou konvici. Chutného jídla a pití bylo dost. Pochutnali jsme si především na vynikajících koláčcích. Mezi stánky nechyběly ani dva stánky LKŽ Lanškroun, které prodávaly krásné ruční práce, o které byl nebývalý zájem. Myslím, že všichni, kteří s námi na Lázek vyjeli, byli spokojeni. Byl spokojen i náš nejmladší člen Vojtěch Orság, který s námi pojede i na zájezd do Brušperku, který organizuje OV KSČM Bruntál. Poděkování patří všem organizátorům této akce. Takže heslo Ať je teplo nebo zima, na Lázku je vždycky prima. platí. Za LKŽ - L. Strnadová Až se svět ohlédne za našim stoletím, bude plakat. Ne proto, že bylo zaplaveno krutostí, ale proto, že dobří lidé mlčeli. Martin Luther King

4 Příručka /manuál/ vydána Pentagonem ospravedlňuje válečné zločiny a cenzuru tisku Pondělní (10. 8.) úvodník listu New York Times upozornil americkou veřejnost na příručku vydanou Pentagonem nový rozsáhlý dokument, definující pravidla vedení vojenských operací na válčišti, která by měli dodržovat američtí vojáci a jejich velitele. Dokument nazvaný Příručka Zákon války (Law of War Manual) má 1165 stránek a byl publikován již v červnu Zpočátku byl však dosud projednáván pouze v okruhu funkcionářů zabývajících se vojenským právem a bezpečnostní politikou. Největší americké deníky, magazíny a televizní sítě, které mají své dopisovatelé v Pentagonu a pravidelně studují tiskové zprávy vydávané Pentagonem, se rozhodly zatím o publikaci pomlčet a to z důvodů, které se čtenáři stanou jasnější po prostudování jejího obsahu. Masmédia zpočátku ani nekomentovala vydání příručky pro žurnalisty a to až do doby, než Výbor pro ochranu žurnalistů (Committee for the Protection of Journalists - CPJ) nevydal prohlášení (statement) pod názvem V době války si Pentagon vyhrazuje právo jednat s novináři jako se špiony. Prohlášení CPJ upozorňuje na rostoucí počet novinářů zadržených nebo zavražděných při výkonu jejich práce na Ukrajině, Středním Východě a v Africe. CPJ napadá dokument Pentagonu pro ospravedlňování jednání se žurnalisty jako s jednou ze stran válečného konfliktu, nebo přímo se špiony, kteří mají být zatýkání, věznění nebo dokonce vraždění, podle rozhodnutí velitelů na válčišti, stejně tak jim povoluje jejich zprávy censurovat CPJ deklaruje: Jak se zdá Ministerstvo obrany Obamovy administrativy převzalo hnusné praktiky, které začaly v době vlády prezidenta Bushe a jeho války s terorismem a převedly je do oficiálních vládních návodů pro ozbrojené síly na zacházení s žurnalisty, kteří pokrývají konflikt. Kontinuitu administrativ Bushe a Obamy zdůrazňuje i osoba hlavního autory příručky Hlavního prokurátora Pentagonu Stephena W. Prestona. Před svým přechodem na ministerstvo obrany vykonával stejnou funkci v CIA v létech , tedy v období, kdy se CIA zuřivě bránila vyšetřování Senátního výboru pro zpravodajské služby, týkajícího se mučení v tajných vězeních CIA v době Bushovy vlády. Rovněž úvodník (editorial) v Times si stěžuje na směrnici pro jednání se žurnalisty a požaduje prezidenta, aby tuto směrnici okamžitě zrušil. Současně s tím poznamenává, že mluvčí Národní bezpečnostní rady odmítl sdělit, zda Bílý dům vyjádřil s manuálem souhlas. Times odmítá tvrzení v manuálu, o tom, že Informace o vojenských operacích mohou být velmi podobné získávání informací nebo dokonce špionáži a tvrzení, že novinář musí působit otevřeně s povolením kompetentních autorit. Takové opatření znemožní jakoukoliv pravdivou reportáž, která se bude lišit od státní propagandy. Podobně již působila americká média během války proti Iráku, kde měl každý útvar a svazek přiděleného svého žurnalistu. Přišlo nám em

5 Vydavatel Timesů se však ani nepokusil vysvětlit, proč se úvodník nezmínil o obsahu celého dokumentu, ale vybral si pouze dvě stránky, věnované žurnalistům. Vyhnul se při tom recenzi celého manuálu, který opět dává zelenou krutosti, včetně masového vraždění. Již při letmém pohledu do manuálu zaregistrujeme co všechno je pro americké ozbrojené síly zákonné : -Deklaruje jako zákonné používání jaderných zbraní a uvádí: Neexistuje žádný všeobecný zákaz použití nukleárních zbraní ani v žádné smlouvě, ani ve všeobecném mezinárodním právu. Použití nukleárních zbraní není ani považováno za neodmyslitelně nepřiměřené i kdyby byly cílem vojenské síly, které nevlastní jaderné zbraně -Povoluje požívání zápalných zbraní, jako je napalm, herbicidů jako Agent Orange ve Vietnamu, laserových zbraní a prostředků k potlačování vzpour a demonstrací (slzný plyn, pepřový sprej) a munici s ochuzeným uranem. -Povoluje používání kontejnerových bomb a munice, min a bombových pastí, poznamenávaje, že USA nepodepsaly Konvencí o kontejnerové munici (Cluster munition). -Povoluje použití střel dum dum, poněvadž USA v roce 1868 nepodepsaly Petrohradskou deklaraci o jejich zákazu a ani Deklaraci o vybuchujících kulkách v roce Ospravedlňuje útoky bezpilotních prostředků dronů prováděnými jak americkými ozbrojenými sílami, tak i CIA, protože neexistuje žádný zákonný zákaz vedení války s použitím bezpilotních prostředků. -Deklaruje že pokud dojde ke střetu dohod o lidských právech se zákonem o vedení války je tento konflikt řešen podle principu, že zákon války je vzhledem k nepřátelství rozhodujícím. Odborníci ve specializováný médiích zdůrazňují, že nový manuál znovu definuje principy, které byly uvedeny v podobném dokumentu, publikovaném Pentagonem v roce V novém manuálu je deklarováno, že hlavním cílem zákona války je chránit bojující vojáky, vojáky ve službách a civilisty před zbytečným utrpením. V dokumentu z roku 1956 nebyli uvedení civilisté. Nikoli proto, že dovoloval větší násilí proti civilistům, ale prostě proto, že jakékoliv násilí a krutost byly zakázány a jakékoli vraždění civilistů bylo nezákonné a bylo považováno za válečný zločin. Nový dokument se snaží určit, co je zákonné a co protizákonné v akcích proti civilním cílům a za hlavní kriterium označuje nezbytnost takové vojenské operace. Masové vraždění civilistů pak může být ospravedlněno tvrzením, že operace pomohla dosažení významných vojenských cílů. Není tedy žádným překvapením, že nejen New York Times, ale všechna americká média dlouho mlčela o publikaci Law of War Manual. Plní tak příkaz imperialistických vládců, skrýt pře americkým lidem a světovou populací přípravy Pentagonu na nové a mnohem rozsáhlejší válečné zločiny, než jakých se dopustil v průběhu 70ti let od Hirošimy a Nagasaki po současnost, paralelně s potlačováním demokratických práv, uzákoněných v americké ústavě. Times odděluje odmítnutí Pentagonem Prvního dodatku ústavy, garantujícího svobodu tisku od erupce amerického militarismu, který toto odmítnutí podporuje. Ve skutečnosti nový manuál demonstruje neslučitelnost militarismu a demokracie. Boj proti imperialistické válce je neoddělitelný od boje proti diktatuře. Oby dva druhy boje vyžadují sjednocení mezinárodního boje dělnické třídy proti kapitalismu. Patrik Martin WSWS Překlad: Kluz Přišlo nám em

6 Pětka V reakci na politickou krizi v období první republiky vzniklo neformální uskupení předsedů pěti tehdy největších politických stran, které bylo známo pod názvem Pětka. Toto uskupení stojící mimo parlament, vládu a Ústavu dodnes fascinuje české politology, kteří ovšem uznávají, že samotná existence takového orgánu značně nahlodává naši představu o demokratické první republice. Evropská unie se také nachází v politické krizi a stále ještě nevidíme světlo na konci tunelu. Stejně jako v době první republiky se i v EU vytvořil neformální orgán stojící zcela mimo smlouvy a dohodnuté postupy, který sám sebe nazývá G5... Jako první vás asi napadne, že jeho členem určitě jsou Angela Merkelová, Francois Hollande či David Cameron, tak tomu ovšem není. Jedná se o zástupce působící v Evropském parlamentu a Evropské komisi (české ekvivalenty - poslanecká sněmovna a vláda). Na pravidelné bázi se na večeři setkávají předseda Komise Jean-Claude Juncker, předseda lidovecké frakce Manfred Weber, místopředseda Komise Frans Timmermans, předseda EP Martin Schulz a předseda sociálně demokratické frakce Gianni Pittella. Nikdo jiný se schůzek neúčastní. Jejich setkání začala na popud místopředsedy Komise, který chtěl zefektivnit spolupráci mezi lidovci, sociálními demokraty a Komisí v době, kdy se v Evropském parlamentu navýšil počet poslanců z euroskeptických stran. Za dobu své neoficiální existence se tato skupina například dohodla, že se Evropský parlament nebude vyjadřovat k finančnímu skandálu jednoho z jeho členů (předseda Komise Jean-Claude Juncker) a domluvili se na protlačení (značně spekulativního) Junckerova investičního balíčku. Srovnejme však československou Pětku a nynější G5, a narazíme na jeden velmi významný rozdíl. Československá Pětka byla o spolupráci mezi vybranými parlamentními stranami, ovšem G5 je o spolupráci pouze dvou politických uskupení + Komise (tedy evropské vlády ). Evropský parlament má jako jednu ze svých základních funkcí právě tuto Komisi kontrolovat a otázkou je, jak efektivně ji teď může plnit?! Není proto divu, že se ostatní politické frakce tvrdě vymezily proti takovému postupu. Nespokojeni jsou však i někteří členové soc. dem. frakce, která má de facto v G5 hned tři zástupce (Timmermans, Schulz, Pittella), protože si nepřejí tak silnou spolupráci s lidoveckou frakcí a navíc mnoho sociálních demokratů váhá, zda podpořit smlouvu TTIP - a G5 ji tvrdě prosazuje... Samozřejmě nemám nic proti přátelské spolupráci mezi Komisí a Evropským parlamentem. Trvám ovšem na tom, aby se tak konalo na oficiálních transparentních jednáních a nikoliv v zákulisí. To opět podkovává víru v demokratičnost evropských institucí. Ostatní politické skupiny jsou tak navíc marginalizovány jako druhořadé. Prvořadé je, že od politických debat tu máme Evropský parlament - a nikoliv přilehlé restaurace a VIP jednání! Kateřina KONEČNÁ Poněkud nahořklé letní okurky Letní sezóně se často z pohledu převážně nepříliš zajímavých události říká sezóna okurková. Byť jsou v tom okurky nevinně a období na závažnější události chudé daly pojmenováni jen proto, že koresponduje s jejich hlavní sklizní. Němci ji mimochodem nazývají letní díra, anglicky je to zase hloupé období. Nezasvěcený čtenář tento mediální čas pozná například podle velké frekvence zpráv o záhadných obrázcích v obilí, i když jde o projevy recese a nikoli o díla mimozemšťanů... Letos se ale okurková sezóna zrovna nekoná. Alespoň zatím. Postaraly se o to nejen kauzy krize v Řecku a problému uprchlíků (na cestě) do zemí EU, ale i další témata - katastrofa u Studénky, soud s Davidem Rathem a další. Ale letní okurková přinesla zatím i pár dalších, dost důležitých událostí, které se ovšem do popředí v médích příliš nehrnou. Možná záměrně, protože jejich kontroverznost by zbytečně dráždila veřejnost, dovolenkově už naladěnou. A pověstné okurky by tak mnoha lidem připadaly docela hořké... Kupříkladu návštěva Vrchního spojeneckého velitele pro transformaci NATO Jean-Paula Palomérose, který v rozhovorech s našimi politiky a vojenskými partnery kritizoval vládu za podfinancovávání armády. Naopak si pochvaloval nedávné cvičení jednotek, včetně českých vojáků, v Polsku a také avizoval další vojenská cvičení. Velké manévry Trident Juncture budou na území Španělska, Portugalska a Itálie, a cvičení se uskuteční i v Německu. Je pochopitelné, že zvýšené aktivity NATO s nebývale vysokým počtem vojáků, jako tomu má být při Trident Juncture, nebo současné provokativní cvičení jednotek NATO a ukrajinské armády, jsou namířeny jako demonstrace síly vůči Rusku. Divím se, že se NATO vůbec diví kritické reakci z Moskvy, když záměry jsou tu jasné poměrně dlouho. Navíc strkat další a další miliony do cvičení v době, kdy jsou spíš potřeba k řešení kauzy uprchlíků do zemí Unie, je přinejmenším nezodpovědné. Nicméně psychologický tlak na Rusko se stupňuje. Je to vidět třeba i v Moldavsku, kam se aliance snaží rozvinout svá chapadla. A tak se zdá, že letošní letní okurková sezóna přináší úrodu poněkud nahořklou. Co víc, je to úroda nikoli tak letně nevinná, jak by se na první pohled mohlo zdát... Jiří MAŠTÁLKA EVROPA ZLEVA - HaNo

7 Legální velkozloději a profesionální traviči Současný český, prozápadní, pravdoláskařský režim slouží především všehoschopným oligarchům a je natolik ubohý, že je postaven na lžích, manipulacích a legální zlodějně. O tom, že dnes režim podporuje zlodějinu ve prospěch osobních zisků oligarchů, na úkor spotřebitelů, svědčí i fakt z oblasti potravinářské výroby uzenin. Vycházím-li ze správných údajů z tisku, pak podle zlodějských socialistických ČSN roku 1977 byl tehdy gothaj vyráběn ze 73 procent masa a jednoho éčka. Současní poctiví kapitalističtí oligarchové vyrábějí gothaj ze 44 % masa a šesti éček. Šunkový salám zlodějský socialistický 89 % masa a jedno éčko. Poctivý kapitalistický, oligarchistický šunkový salám je vyráběn z 55 % masa a 11 éček. Jaké jsou čisté zisky poctivých výrobců šizením? V prvním případě o 29 % méně masa, v druhém dokonce úspora 34 % masa z výrobku, a kolik to je po 20 letech výroby? To se to panečku bohatne na hlouposti režimu, vlády a bezmocnosti spotřebitelů. Kdo je tu potom zloděj, kdo koho tu cíleně, vědomě, okrádá? Který režim? Otázky spotřebitele: Co na to lékaři? Je skutečně 11 éček v jediném výrobku lidskému zdraví prospěšné? Není raketový nárůst onemocnění rakovinou důsledkem desítek éček v potravinách? Jsou skutečně v kapitalismu přednější zisky nemravných oligarchů před zdravím spotřebitelů? Kdo schvaloval současné zlodějské normy pro výrobu uzenin? Kdo chrání zdraví spotřebitelů? Spotřebitel si z daní platí draze ministry, kontrolní úřady, a přitom je legálně výrobci, oligarchy okrádán, tráven éčky. Občan má být odpovědný za svoje zdraví, a přitom je výrobci potravin legálně tráven, je poškozováno jeho zdraví. Žijeme prý konečně v režimu pravdy a lásky, avšak hlavně v nikým neomezené svobodě ziskuchtivců, zlodějů a travičů. V tomto roce si připomínáme výročí upálení pravdy a lásky na hranici v Kostnici. Výročí upálení reformátora Jana Husa. Nekonejme jalové, farizejské plané uctívání tohoto čistého člověka skutečné pravdy a lásky. Řiďme se pravdou mistra Jana, který řekl: Pravda je jen to, co jest dobrem všech. Je snad dobrem všech okrádání a trávení spotřebitelů pro osobní zisky oligarchů? Protagonisté pravdy a lásky Havla jsou s poměry v naší zemi spokojeni. Nevadí jim lži ani zlodějiny. Tak, jako není totožný Ježíš křesťanů s čistým Ježíšem z Nazaretu, právě tak není totožná pravda a láska Havla s čistou pravdou mistra Jana. HaNo, Eva D. Smutná, Kladno Církevní restituce Jedna z církví, která dostane od státu peníze v rámci církevních restitucí, je i Apoštolská církev. Apoštolská církev patří mezi evangelikární církve. Byla povolena a zaregistrována státem v roce Současný církevní zákon ji zrovnoprávňuje s ostatními křesťanskými církvemi v Česku. Apoštolská církev je členkou v Ekumenické radě církví ČR, ve které se sdružuje s několika jinými křesťanskými církvemi. Statistika k Apoštolské církve: Registrace: 1989 Počet duchovních v roce 2005: 156 Počet duchovních v roce 2010: 184 Počet věřících v roce 2011: 4934 Počet věřících na jednoho duchovního v roce 2011: 27 Výše roční finanční podpory od státu v roce 2011: Kč Výše finanční náhrady podle schváleného zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi: Kč. Výše náhrady na jednoho věřícího: Kč! Myslím, že jasnějšího důkazu o zhovadilosti přijatého zákona není třeba. Jde zde opět o zvýhodňování určité menšiny oproti většině. O vyhazování neuvěřitelných prostředků, které budou chybět na skutečné sociální projekty a k povznesení společnosti obecně. Může se tento naprosto evidentní podvod církví a Nečasovy vlády ospravedlnit? Vždyť ta církev v roce 1948 vůbec neexistovala, komunisté jí tedy nemohli ani nic zabavit, církevní restituce by se na ni vůbec neměla vztahovat a přesto dostane od státu přes 1 miliardu! Zdislav Opletal, Olomouc Tak jsem byl vloni v Alpách a manželka otěhotněla.předloni na Kanárech a žena otěhotněla. Rok předtím na Šumavě a zase otěhotněla! A co s tím budeš dělat? Pro jistotu ji letos vezmu s sebou!

8 Hitlerův východní plán Vztek nad tím, kdo nás osvobodil, není jen amorální. Doveden do důsledku totiž lituje, co všechno Hitler stihnul jen napůl. Do manuálů jeho východního plánu - na ráně byla i naše země nahlédl Alexandr Pronin. Co všechno hrozilo méněcenné rase, přímo od pramene Hitler ho generalitě vyložil už na poradách 9. ledna, 17. a 30. března Válka proti SSSR prohlásil tu bude přesným opakem normální války na západě a severu Evropy. Cílem je totální destrukce Ruska, jeho likvidace jako státu. Válka jako boj dvou ideologií. Nasazení krajního násilí. Sprovodit ze světa musí nejen Rudou armádu, ale i celý mechanismus řízení země. Vyhubit komisaře a komunistickou inteligenci. Vyplenit světonázorové kořeny ruského lidu. Trestní odpovědnost za vše, co jí jinak podléhá, rušila na okupovaných územích SSSR už direktiva z 28. dubna Wehrmachtu i všem represivním složkám naopak přímo ukládala popravit každého, kdo projeví sebemenší odpor či soucit s partyzány. Bez soudu a rovnou na místě. Pro ty, co přežijí, počítala s deportací na Sibiř. Anebo s jejich otrockou subordinací árijskému panstvu. S oporou v rasistické koncepci, jež mezi podlidi, překážející existenci a rozmnožování vyšší rasy, řadila Rusy i všechny ostatní Slovany. Teorie životního prostoru ( Lebensraum ), který má válka znásobit, byla státní rezónou nacismu už roky před ní. Šéfovi gdaňského senátu Rauschningovi ji Hitler přiblížil po lopatě: Jedním ze základních úkolů německé státní správy je zabránit rozvoji slovanských ras navždy a všemi prostředky. Přirozené instinkty všech živých stvoření nám napovídají, že nad našimi nepřáteli je nezbytné nejen vítězit, nýbrž také je zničit. Himmlerovi, jejž jmenoval i říšským komisařem pro upevnění německé rasy, uložil zajistit návrat říšských Němců a Volksdeutsche a vytvářet nová osídlení úměrně rozšiřování německého životního prostoru na Východě. Na poradě svého hlavního stanu 16. července 1941 za Göringovy, Rosenbergovy, Lammersovy, Bormannovy a Keitelovy účasti definoval nosné úkoly nacionálně-socialistické politiky takto: Základní princip spočívá v tom, jak tento koláč rozdělit co možná adekvátně, tak abychom ho mohli: za prvé ovládat; za druhé řídit a za třetí exploatovat. Na téže poradě Hitler oznámil, že po porážce SSSR musí být území Třetí říše rozšířeno východně přinejmenším po Ural. Součástí říše, prohlásil tu, se musí stát celé Pobaltí, Ukrajina, Bělorusko a Krym i s přilehlými regiony, volžské oblasti i region s centrem v Baku. Zato část severozápadních oblastí Ruska ( až po Archangelsk ) slíbil už v roce 1940 Finsku. Na tučnou kořist vábil i své ostatní válečné satelity. Rumunsku, dokud mu vládl Antonescu a hnal svá vojska po boku wehrmachtu, měla připadnout Besarábie, severní Bukovina i nemalý kus Ukrajiny. Horthyho Maďarsku někdejší východní Halič (včetně ropných nalezišť) a Transylvánie. S Mussoliniho Itálií a militaristickým Japonskem si chtěl porcovat svět hlavně v jiných končinách. Himmler už 25. května 1940 předložil koncepci, nazvanou Některé úvahy o tom, jak naložit s místním obyvatelstvem východních oblastí. Stálo tu: Jsme maximálně měrou zainteresováni na tom, aby se národy východních oblastí v žádném případě nesjednocovaly, nýbrž naopak štěpily na co možná malé větve a skupiny. Konkrétní plán, jejž z toho Himmler vyvodil už 15. července, během následujících let předpokládal likvidaci a deportaci % obyvatel Polska, 85 % obyvatel Litvy, 65 % populace západní Ukrajiny, 75 % obyvatel Běloruska a po 50 % populace Lotyšska, Estonska a Čech. Na území, podléhajícím německé kolonizaci, žilo 45 miliónů lidí. Minimálně 31 miliónů těch, kdo budou prohlášeni za nežádoucí z rasových důvodů, mělo být deportováno na Sibiř. A na osvobozená území ihned po porážce SSSR přesídleno až 840 tisíc Němců Další dvě vlny přesídlenců v úhrnném počtu 1,1 a 2,6 miliónu měly následovat během dalších dvou až tří desetiletí. V září 1941 nařídil Hitler na sovětských územích, z nichž budou říšské provincie, provádět plánovitou rasovou politiku. Rozmístit tu a vybavit půdou nejen Němce, ale i jazykově a pokrevně spřízněné Nory, Švédy, Dány a Holanďany. Při kolonizaci ruského prostoru musíme říšským rolníkům zajistit výstavní sídla. Německé úřady rozmístit do velkolepých budov gubernátorských paláců. Vše, co Němci potřebují k životu, pěstovat hned kolem měst. V německých vesnicích, vyrostlých do kilometrů kolem nich a ohromujících svou krásou Vznikne jiný svět, v němž bude Rusům žít povoleno. Ovšem za jedné podmínky: pány budeme my. Dojde-li ke vzpouře, vyřídí jejich města pár bomb a basta. Jednou za rok provedeme metropolí říše skupinu Kyrgyzů, aby je naplnila vědomím moci a velikosti své architektury. Východní prostor se pro nás stane tím, čím byla Indie pro Anglii. Po porážce u Moskvy Hitler své spolubesedníky utěšoval: Ztráty nám vynahradí a mnohonásobně přečíslí sídla německé čisté krve, která vytvořím na Východě Právo na půdu patří podle věčného zákona přírody tomu, kdo ji dobyl, poněvadž staré hranice růst národa omezují. A to, že my děti, které žít chtějí, máme, dává našim nárokům na znovudobytá východní území za pravdu. Na Východě je železo, uhlí, pšenice, dřevo. Postavíme výstavní domy a cesty a ti, kdo tam už vyrostou, se do své vlasti zamilují a jednou, tak jako Němci z Povolží, s ní navždy spojí své osudy. Rozhodující podmínkou německé vlády nad Evropou byla právě likvidace biologické síly ruského národa (řečeno E. Wetzelem, jedním z vrchních koncipientů generálního plánu Východ v Rosenbergově ministerstvu pro východní území ). V září 1941, hned po návratu z Ukrajiny, se Hitler ve večerní tirádě k personálu hlavního stanu nechal slyšet: V Kyjevě shořela celá čtvrt, lidí však ve městě žije stále docela hodně. Působí velice nuzným dojmem, svým zevnějškem se podobají spíš proletářům, a jejich počet by se proto měl snížit o %. V týž den schválil i Himmlerův návrh konfiskovat klášter, nacházející se poblíž Kyjeva ( aby se nestal centrem renesance pravoslavné víry a národního ducha ). Poněvadž Rusové, Ukrajinci a Slované všeobecně patří k rase, která si humánní zacházení a náklady na vzdělání nezaslouží. Jinou z Hitlerových vidin si náčelník štábu pozemních vojsk generálplukovník Halder zapsal už 8. července 1941: Vůdce je nezlomně rozhodnut srovnat Moskvu a Leningrad se zemí, abychom se obyvatelstva těchto měst, jež bychom jinak v zimě museli živit, zbavili kompletně. Úkolu zničit tato města se musí chopit letectvo. Nasadit za tím účelem tanky je nežádoucí. Bude to národní pohroma, jež centra zbaví nejen bolševismu, ale i Moskalů jako takových. Tím, že se Moskva uzavře v kotli, rozbombarduje a nechá vyhladovět. 70. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA

9 9. října 1941 si Hitlerův adjutant poznamenal: Vůdce vydal rozkaz, zakazující německým vojákům do Moskvy vstup. Město bude obklíčeno a smeteno se zemského povrchu. Právě to stálo i v rozkaze z 12. října 1941, rozepisujícím úkoly okupace Moskvy a zacházení s jejím obyvatelstvem. Tady figuruje i následující věta: Riskovat životy německých vojáků při záchraně ruských měst před požáry a krmit jejich populaci na úkor Německa by bylo vrcholem nezodpovědnosti. Totéž se wehrmachtu ukládalo i v dalších velkých městech. S vysvětlivkou, že čím víc obyvatel sovětských měst zamíří do ruského vnitrozemí, tím větší zavládne v Rusku chaos a tím snazší budou i správa a exploatace okupovaných východních území. Zachováno má zůstat stojí v Hitlerově rozkazu ze 17. října 1941 jen několik málo ruských měst. Na západní Ukrajině a Bělorusku i v celém Pobaltí nacismus navázal těsné vztahy s nacionalisty. Zprvu tam dokonce povolil i atrapy místní samosprávy. Samostatnou státnost však národům Pobaltí a Běloruska nedopřál ( řešení této otázky přijde na pořad až po válce ). Za rasově méněcenné považoval i tamní kolaboranty. Wehrmacht tu sice dobrovolníky verboval vehementně. Ovšem do čistě represivních složek, nasazovaných proti partyzánskému hnutí a civilistům, u nichž nacházelo oporu. Byli však plně podřízeni německému velení. Na vlastní ozbrojené síly a jiné atributy moci neměli nárok ani kolaboranti. Plně to platilo i o území, spadajícím pod říšské komisařství Ukrajina. Z jeho pravomoci byla navíc vyčleněna rozlehlá teritoria, řízená strukturami Třetí říše v Polsku i ukrajinských jižních sousedech. Vlastního státu, ba i reálné samosprávy se tak marně domáhali i banderovci. Hitler své generalitě vysvětlil už 9. ledna 1941: získá-li Německo nevyčíslitelná bohatství obrovských ruských území, v budoucnu je s to bojovat s kterýmkoli kontinentem. Štáb ekonomického velení Východ byl zřízen už v březnu Řídil ho Göringův náměstek a předseda dozorčí rady Hermann Göring Werke P. Körner. Vlivné slovo tu měli zástupci Mannsfeldova, Kruppova, Zeissova a Flickova koncernu, I. G. Farben a dalších německých korporací. Na deset tisíc zaměstnanců měl už v říjnu Göringovy zelené desky, jak se Směrnici pro znovu okupované oblasti říkalo podle barvy přebalu, počítaly s územím SSSR jako zdrojem těžby nerostů, expedovaných do Německa. Nad tento rámec pak už jen s obnovou závodů, nezbytných pro opravy techniky wehrmachtu i výrobu určitých druhů zbraní. Většinu sovětských podniků, vyrábějících civilní produkci, bylo v plánu likvidovat. Göring i představitelé vojensko-průmyslových koncernů měli zálusk hlavně na sovětské ropné zdroje. Ropná společnost Kontinental A. G., jejímž prostřednictvím z nich chtěli loupit, vznikla už v březnu Za nezřízenou měkkosrdcatost se považovala i praxe kaiserovského Berlína. Himmler to shrnul v článku Germanizovat?, publikovaném v jednom z periodik SS: Naším úkolem není Východ poněmčit ve starém smyslu slova, tedy okrojovat obyvatelstvu německý jazyk a německé zákony, nýbrž dosáhnout, aby na Východě žili pouze lidé skutečně německé, germánské krve. Masovou exterminaci obyvatelstva okupovaných území ukládala už směrnice pro německé represivní složky, přijatá 28. dubna 1941 souběžně s Plánem Barbarossa. Einsatzgruppen A, B, C a D měly fyzicky likvidovat především komunisty, komsomolce, poslance oblastních, městských, okresních a vesnických sovětů, sovětské inteligenci a Židy. V operativním týlu navíc postupovalo podobné komando, zvané Moskva. Každá Einsatzgruppe sestávala z 800 až příslušníků SS, Sicherheitsdienstu, gestapa, kriminální a pořádkové policie. Jen tři z uvedených komand povraždily na civilistů v Pobaltí, Bělorusku a na Ukrajině už do poloviny listopadu Do doby, než byly přeřazeny mezi týlové jednotky, pobily přinejmenším milión lidí ( podle velice konzervativních odhadů ). 16. července 1941 vyšel i zvláštní Rozkaz o komisařích. Gestapu ukládal, aby z řad sovětských válečných zajatců selektovalo politicky a rasově nepřijatelné elementy ( nejenom stranické pracovníky všech úrovní, ale i všechny představitele inteligence, všechny fanatické komunisty a Židy ). Rozkaz byl odvolán už v květnu I řada vysokých důstojníků wehrmachtu totiž varovala, že úměrně popravám zástupců velitele pro věci politické odpor Rudé armády razantně sílí. Politruky pak nečekala likvidace hned poté, co padli do zajetí, ale v koncentračním táboře Mauthausen. Pronin se propracoval i k hitlerovským plánům dálniční sítě na okupovaných územích. Sahat měly až k Donu a Volze (lemovány ovšem i hustou řadou opěrných bodů, vyzbrojených po zuby). Druhý generální plán osídlení byl na stole 23. prosince Pár týdnů před stalingradským debaklem, který ho změnil v trapnou fantasmagorii, členil kolonizovaná území na severní a jižní. Celkem km2 a z toho km2 orné půdy (území samotné říše činilo k roku 1936 asi km2). Generální plán Východ předpokládal fyzickou likvidaci veškeré židovské populace, masové vyvraždění Poláků, Čechů, Slováků, Bulharů a fyzické vyhubení miliónů Rusů, Ukrajinců a Bělorusů. Byl to kanibalský plán. Scénář detailně propracované genocidy ras a národů průmyslové epochy v polovině XX. století. Tady už nešlo o boj o pastviny a loviště, skot a ženy, tak jako v pravěku. Tady se atavistická, rasistická misantropie hnala za ziskem pro velkokapitál, úrodnou půdou pro velké pozemkové vlastníky, zazobané sedláky a generály i po sinekurách pro řadové nacistické zločince a jejich poskoky. Drtivá většina těch, kdo se na všech těch válečných zločinech aktivně podíleli, vyvázla bez trestu. Zářivou kariéru nejen v Latinské Americe, ale i samotném Západním Německu udělaly po válce i vrcholné šarže Hitlerova východního plánu. Stovky a stovky jich v čele s generálem Gehlenem, jedním z vrchních šéfů masakru fakticky spoluzakládali americkou CIA (a hlavně její špionážní a diverzní struktury v poválečném SSSR i zemích jeho spojenců). Spoušť, kterou východní plán stihnul napáchat, ilustruje už příklad Běloruska, jedné z nejmenších republik tehdejšího SSSR. Jen tady vyvraždil na 2,2 miliónu lidí. Ke dni svého osvobození zůstalo v Minsku naživu jen 40 procent předválečné populace, v Mogilevské oblasti 35 procent předválečné obyvatel měst, ve Vitebské 27 procent a Gomelské jen 18 procent. Okupant vypálil a pobořil 209 z 270 měst a okresních center, vesnic. Zničil podniků, přes 6 tisíc kilometrů železnic, rozkradl 10 tisíc kolchozů, zdemoloval domů jejich členů a téměř všechny elektrárny. V Německu zmizelo 90 % obráběcích strojů země, kolem 96 % jejích energetických kapacit a automobilů, přes 9 tisíc traktorů a tahačů Do léta 1944 tu zůstalo jen 39 % předválečného stavu koní, 31 % kusů skotu, 11 % vepřů, 22 % ovcí a koz. Nepřítel zdevastoval tisíce institucí školství, zdravotnictví, vědy a kultury, včetně škol, Akademie věd, 219 knihoven, muzeí, divadel a klubů, nemocnic a ambulancí a jeslí a školek. Východní plány si hrají s ohněm. Ty tehdejší i dnešní. Staniol z lidskoprávního žvanění na tom nic nemění VÝROČÍ OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA

10 PŘEHRADA SLEZSKÁ HARTA NA BRUNTÁLSKU: Devátá největší přehrada u nás se stavěla 10 let, otevřena byla na podzim roku 1997 Nejmladší a dodnes zatím nejmodernější přehradou v České republice je Slezská Harta na Bruntálsku. Vodní plocha přehrady, která je podle celkové rozlohy (872 hektarů zatopené plochy) devátou největší v ČR, připomíná tvarem čínského draka a je v délce 13 kilometrů členěna četnými zátokami. Povodí nádrže je 464 km2, délka hráze je 540 m a její maximální výška 65 m. Přehrada má celkový objem téměř 220 milionů kubíků vody a délka záplavy je 13 km v údolí Moravice a 3,5 km údolí Černého potoka. Práce na stavbě přehrady zahájeny rokem 1986 Stavba přehrady Slezské Harty byla oficiálně zahájena roku 1987, ale už v roce 1986 byly vybudovány některé objekty zařízení staveniště a ještě dříve byl prováděn rozsáhlý geologický průzkum celé oblasti. Výstavba vodního díla představovala velký zásah do přírodních, technických, ale i sociálních podmínek řady obcí a širšího regionu. Před zahájením bylo nutné zajistit pokácení všech stromů a vysekání všech porostů, také zbourání a odklizení všech budov a zařízení v dotčených obcích lokality budoucí přehrady. Také zajistit výstavbu mnoha náhradních bytů, domů a nezbytných zařízení pro vystěhované obyvatele z celého záplavového území. Vystavěn byl také hotelový areál v obci Razové pro ubytování stavbařů vodního díla přehrady. S vybudováním a zpřístupněním nové přehrady souvisela také výstavba zcela nových úseků silnic včetně mostů. Tato část okresu Bruntál získala zcela novou tvář, podobu a zejména infrastrukturu občanskou i technickou. Zásadní demografické i hospodářské změny v dotčených obcích Už samotné přípravné práce, pak vlastní výstavba přehrady, ale i finální řešení po dokončení stavby, zcela zásadním způsobem změnily nejen geograficky mapu této části Bruntálska. Změnily velkou měrou demografické a sociální parametry celé lokality. Se stavbou nádrže související úplné nebo i jen částečné vysídlování velkého množství tamních obyvatel, zasáhlo a změnilo počty a složení obyvatel ve všech vysídlovaných obcích v rámci zátopy díla Slezská Harta. Nádrž částečně zatopila obce Nová Pláň, Rázová, Dlouhá Stráň, Leskovec a Roudno. Zcela pak zatopila obec Karlovec. Zasažené území už v minulosti zaznamenalo řadu změn v osídlení. Historické souvislosti oblasti kolem řeky Moravice jsou nasnadě. Řeka Moravice vždy historicky tvořila hranici mezi Moravou a Slezskem. Vzhledem k nepřízni přírodních podmínek toto území nikdy nebylo příliš osídleno. Zájem o tuto oblast souvisel až s obchodními cestami zde Jesenická stezka spojovala moravskou Olomouc s polskou Vratislaví. Důvodem trvalejšího osídlení oblasti byla od 10. století zdejší ložiska čedičových tufitů, vzniklých při sopečné činnosti Velkého a Malého Roudného. Tehdy šlo zejména o kvalitní stavební materiál, který se následně dovážel hlavně do Slezska. Těžilo se zde i zlato, stříbro a další převážně železné rudy. Za Přemyslovců zde tedy vznikala většina obcí a kraj zasáhla první vlna kolonistů převážně německé národnosti. A tak například o obci Razová jsou první dochované písemné známky už z roku 1288 a podle obecní kroniky byla obydlena nejvíce osídlenci z Dolního Slezska a Brandenburska, dokonce ještě v 16. století zde noví osídlenci vyplňovali vzniklé mezery v počtu obyvatelstva, stejně tak osídlení Leskovce a řady dalších obcí. Leskovec patřil dokonce k nejstarším sídlištím Jeseníků, kdy v zakládací listině z roku 1224 je nazýván Lechsdorf. Největší změny a rozvoj zažily obce od poloviny 19. století. Razová byla tehdy dokonce městem. Dařilo se zpracovatelskému průmyslu Razová (pivovar bratří Bitmannů, 3 mlýny, pekárna, pila, sušárna brambor, pískovcové lomy, těžba sopečných tufitů), Mezina (továrna na Prázdniny končí, ale na návštěvu není nikdy pozdě!

11 kovové zboží, strojírna, papírna, prádelna lnu, výroba výšivek, dámského prádla, čedičový lom), Leskovec nad Moravicí (přádelna lnu, pletárna s 500 zaměstnanci). Většina tohoto byla s rokem 1988 ukončena, obyvatelstvo přestěhováno a budovy srovnány se zemí. A všechny tyto změny zasáhly zdejší obce a jejich obyvatelstvo nedlouho po poválečných změnách, souvisejících s odsunem Němců a novým osídlováním příhraničí. Kdy s rokem 1945 se počet obyvatel v oblasti Slezské Harty snížil až o 50%. Projekt přehrady Slezské Harty nebyl z počátku brán příznivě. V Leskovci například byla stavba přehrady v roce 1987 popsána jako krutý zásah do života. Dolní část obce až po školu se vlastně stala zátopovou oblastí, občané se museli v obci přestěhovat jinam, nebo do paneláků v Bruntále. Na tři stovky lidí z Leskovce opustilo své domovy. Práce na přehradě se protáhly až do roku 1997 Celkové náklady na vybudování vodního díla Slezská Harta (včetně financí za výkup pozemků, rodinných domků a ostatního majetku v zátopě) činily na 2,5 miliardy korun, z toho stavební práce si vyžádaly 1,5 miliardy korun. Původně plánovaný termín dokončení vodního díla byl rok 1992, ale po změnách ve společnosti i v ekonomických prioritách po roce 1989, kdy se vyskytly i pochybností o pokračování výstavby přehrady, také pro nedostatek finančních prostředků, k tomu došlo až o celých pět let později. Nové přehradní jezero tehdy zatopilo část údolí Moravice a Černého potoka o rozloze 870 hektarů a s napouštěním přehrady se započalo počátkem roku Původně mělo napouštění probíhat řadu let, ale velké povodně v následujícím roce je značně urychlily, takže již v roce 1998 dosáhla hladina konečné výše. Roku 1998 tak byla přehrada napuštěna do maximální výše 62 metrů a byl vyzkoušen také přeliv. Slavnostní akt dostavby a uvedení nového vodního díla do provozu se uskutečnil 27. listopadu 1997 za přítomnosti tehdejšího ministra zemědělství ing. Josefa Luxe a generálního ředitele Povodí Odry ing. Jiřího Šaška. Správcem a vlastníkem přehrady Slezská Harta je ze zákona - Povodí Odry, st. podnik. Význam přehrady také pro turistický ruch Vybudovaná přehrada Slezská Harta má dnes pro zdejší lokalitu velký význam. V současné době tvoří významný prvek v protipovodňové ochraně spodního toku řeky Moravice. Přehrada Slezská Harta se už osvědčila nejen jako ochranná hráz proti povodním, ale i jako významná zásobárna pitné vody pro Ostravsko, je vlastně předstupněm další, po proudu ležící Kružberské přehrady. V posledních letech je zejména snahou občanských sdružení kolem Slezské Harty, obecních, regionálních i krajských orgánů samosprávy a státní správy, rozvinout a zatraktivnit celé území přehrady, které se vlastně nachází v blízkosti nejvyšší hory Moravy Pradědu, v novou atraktivní, rozsáhlou a pestrou turistickou oblast středoevropského významu a stát se "moravskoslezským Lipnem". Hezká krajina lemovaná vyhaslými sopkami, rozhledna na nejvyšší z nich, naučné stezky s informacemi o zatopené části Leskovce, vápenka v Razové Ale také půjčovny lodí a šlapadel a možnosti vyhlídkové či sportovní plavby. To jsou asi největší lákadla pro lidi, kteří míří k přehradě Slezská Harta na Bruntálsku třeba i za jiným účelem, než je koupání, rybaření nebo jachtaření. Přehradní nádrž nabídla například i nové možnosti a místa třeba pro potápěčský sport, pro rozvoj potápění na Bruntálsku, kde k vidění jsou především ryby, ale i zatopené objekty. Potápění je ale zakázáno v ochranném pásmu v prostoru u hráze (od hráze až po linii žlutých bójek vzdálenou cca 1km) a dále v horních úsecích zátok Dlouhá stráň a Pod černým mostem, kde jsou chráněná trdliště ryb (obě zátoky jsou z potápěčského hlediska ale stejně nezajímavé). (PhDr. Alois Matuška) Prázdniny končí, ale na návštěvu není nikdy pozdě!

12 VĚDĚL NĚKDO Z NÁS V ROCE 1989, ŽE V ROCE 2015 : - bude v ČR nezaměstnaných, - že bude lidí žít na hranici chudoby, - že voda zdraží na 80-ti násobek původní ceny, - že plyn zdraží na 15-ti násobek, - že se bude stavět o polovinu méně bytů a že zdraží na 50-tinásobek, - že uhlí a dříví zdraží na 15-ti násobek, - že metro zdraží na 32-ti násobek, - že se nebude obdělávat většina kvalitní zemědělské půdy, - že se vybijí 2 miliony kusů skotu a tráva nebude spásána, - že zdraví bude jen pro bohaté, - že se bude rodit ročně v průměru o dětí méně, - že vzroste kriminalita o 300%, - že stoupne počet vražd o 100%, - že bude ročně milion exekucí, - že se národní podniky předají zahraničním vlastníkům a ti si budou odvážet 500 miliard zisku ročně, - že národ bude neustále rozeštváván, - že bude gigantická korupce a přibudou desetitisíce státních úředníků, - že budeme mít stejné ceny jako v Německu, ale sotva třetinové platy, - že nám ukradnou vodárny, plynárny, elektrárny, doly a pískovny, - že mnoho lidí přijde kvůli exekucím o bydlení a spáchá sebevraždu, - že si mnoho lidí nevydělá poctivou prací na bydlení,jídlo, oblečení, poplatky a jízdné do práce, - že některé děti se nebudou moci dosyta najíst, - že nikdo z politiků obviněných z korupce nebude potrestán, - že politici a media budou nutit občany, aby šli do války za cizí zájmy a kvůli obchodu se zbraněmi, - že media budou lhát mnohem víc než v minulém režimu, - že se do Evropy pohrnou miliony uprchlíků z islámských zemí, - že jim neuváženě bude nabídnuta pomoc a přístřeší - že pak budeme místo kostelů stavět mešity - že se stará, dobrá Evropa stane islámskou - atd., - atd., - atd. - další si doplňte dle vlastních zkušeností Co zanecháme našim dětem?????!!!!! Jde o životy nás všech!!!!! JEDEN AKTUÁLNÍ: Turista na Moravě potká babku a ptá se: Babičko, kde se tady pálí slivovice? Vidíš ten kostel mladej? Tak kromě něho všude.

13 Smích je kořením života //aby ten konec prázdnin nebyl tak smutný // * Manželé jdou po ulici. Všiml sis toho pána, co nás zdravil? Zeptá se najednou manželka. Jo, kdo to byl? To byl ten, co si mě chtěl před dvaceti lety vzít! Aha, tak proto se na mne tak vděčně díval. * Pane vrchní! volá host. Prosím! Chtěl bych se vás zeptat, co pije váš kuchař? Převážně rum. Tak mu prosím vás vyřiďte, ať přestane chlastat a začne vařit! * Syn se ptá tatínka: Tati, kolik to stojí, oženit se? Nevím synku, pokrčí rameny otec. Ženil jsem se před pětadvaceti lety a ještě pořád za to platím. * Telefonuje pacientka z lázní svému doktorovi: Představte si pane doktore, že už jsem shodila celé tři kila! To je vynikající, jenže při vaší váze znamenají tři kila asi tolik, jako stokorunová sleva z ceny mercedesu * Aby získal pan Novák bezplatnou radu lékaře, otázal se jednoho, kterého potkal na ulici: Doktore, co děláte, když máte rýmu? Kýchám odvětil doktor. * Baví se spolu dvě studentky MFF a ta jedna povídá: Tak jsem Ti tuhle šla večer na kolej, bylo už nejmíň půl dvanáctý, a tam pod tou lampou, co nesvítí, stál nějaký chlap. A když mě viděl, tak se mlsně olízl. Dovedeš si představit, jak jsem utíkala? A ta druhá povídá: A dohonilas ho? * Studentka přijde pozdě na hodinu. A profesor se ptá: Tak s kýmpak jste zaspala dneska slečno? * Maminko, mě se do té školy nechce. Děvčata ze mě mají srandu, kluci mi podráží nohy, učitelé mě nemají rádi, já tam dnes nepůjdu! Musíš, jednou jsi tam ředitel... * V hodině matematiky se učitel ptá jedné blonďaté slečny: Znáte Ludolfovo číslo? Tak to určitě budu znát. Jen si teď nemůžu vybavit, jak jsou při tom nohy. * Přijde mladík do cukrárny a ptá se prodavačky: Máte perníkové srdce s nápisem Jsi moje jediná? Ano, máme. Tak prosím pětkrát. * On: Mám Tě tak rád, že napíšu na dům Tvoje jméno. Ona: Pokud mě máš opravdu rád, tak napiš dům na moje jméno. * Za svobodna jsi říkal, stěžuje si manželka svému muži, že bys pro mne život dal a teď mi nechceš dovolit, abych řídila naše auto. * Manželka mne obvidnila z nevěry. A jak to vypadá? Zatím dobře, jsem vyšetřován na svobodě. * Pane Fořte, povídá štamgast v hospodě: Manželka Vám nějak rozkvetla. Musím si to ověřit, asi mám v revíru škodnou. * Hlášení kapitána: Vážené dámy a pánové, pěkně vás vítám na palubě našeho letadla. Náš let probíhá nad Atlantickým oceánem, ve výšce metrů, rychlost je 900 km/hod, teplota vzduchu sakra! Do háje! Mě šlehne! Ježišmarjáá! Kapitán se odmlčí, mrtvolné ticho.pasažéři jsou bledí, panika, křik Po delší chvíli se kapitán ohlásí: Dámy a pánové, prosím, omluvte mě. Letuška mě polila kávou. Kdybyste viděli moje kalhoty zepředu! Jeden z pasažérů zakřičí: Ty hovado! Kdybys viděl moje kalhoty zezadu! * Věž hlásí ironicky k pilotovi, který právě obzvlášť tvrdě přistál: No jo, přistání nemusí být žádný tajemství, pasažéři můžou klidně vědět, že už jsou dole. Pilot: To nevadí, oni stejně vždycky tleskaj. Co je směšné? Všechno, pokud se to děje někomu jinému. Voltaire

14 Odborníci radí, jak zabránit vykradení bytu, když jedete na dovolenou Protože počet vloupání do bytů a domů v čase letních dovolených stoupá až na dvojnásobek, přináším vám ve spolupráci s Policií a Hasiči České republiky několik doporučení, jak jim zabránit. Co je nejdůležitější, vypadá zdánlivě jednoduše: pořádně zamykat a mít co nejlepší vztahy se sousedy. Spousta lidí si s tím ale pořád neumí poradit. Například se spoléhají na to, že odchází pouze na chvíli a nezavřou všechna okna a dveře. Případně umístí klíč pod rohožku nebo do květináče. Nebudují dobré sousedské vztahy, a pak nemají po dobu dovolené komu svěřit vybírání schránky či kontrolu bytu s krátkým rozsvícením světla. I to jde ale řešit přechodným zřízením poštovního boxu, kam se odkloní zásilky, a programovatelnou zásuvkou, která občas rozsvítí nebo zapne televizi. Dobré je také odstranit rohožku, aby zloději neměli možnost testovat sušenkou vaši několikadenní nepřítomnost. Jejich oblíbeným trikem je nastražit pod rohožku sušenku. Pokud ji během pár dní nikdo neuklidí, je zlodějům jasné, že nikdo není doma. Na vizitkách u zvonků, na schránce a na dveřích uvádějte vaše příjmení bez titulů a nejraději v množném čísle, doplňuje Petra Kučerová, tisková mluvčí ministerstva vnitra. Další tipy, jak ochránit sebe a svůj majetek Bezpečnost pozitivně ovlivní i jiná levná organizační opatření. Například neupozorňujte širší okolí na vaši nepřítomnost, nechlubte se cennostmi, odstraňte je i z auta, pokud ho necháváte doma. Nedávejte do odpadků obaly od drahých věcí, dbejte na přehlednost prostoru před domem, uklízejte zahradu. To, že tam nejeden kutil nechá žebřík, který následně pomůže zloději, bohužel není vtip, ale realita. Vyfotografujte všechny cenné předměty, sepište jejich seznam a uschovejte ho. Pokud nevyužíváte bankovní sejf, pořiďte si trezor, nebo alespoň ukryjte věci vyšší hodnoty na různých místech. Výborným ochráncem majetku je také pes. Malý alespoň štěká, čímž nezvané návštěvníky odradí, a velký už představuje regulérního hlídače. V případě dovolené bývá ale pes starostí navíc, pokud se o něho nemá kdo postarat. Naštěstí už dnes existuje slušná nabídka psích hotelů, případně destinací, do kterých si můžete svého miláčka vzít s sebou. Patří k nim například severoitalská letoviska Lignano a Bibione, proslulá psími plážemi, jen 600 kilometrů od českých hranic, ale i některá naše a slovenská horská střediska. Zabezpečovací technika Jednoduchá opatření k ochraně majetku vždy doplňuje vhodná zabezpečovací technika, zejména bezpečnostní zámek (vysokou ochranu označuje stupeň 4) a dveře. Tomáš Koníček z odboru prevence kriminality ministerstva vnitra přibližuje v 5 krocích, na co si dát při jejím výběru pozor: Žádejte oprávnění a reference výrobce zabezpečovací techniky. Kvalitu zaručuje například jeho členství v Asociaci technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm. Porovnejte více nabídek, které by měly být vždy bezplatné, a nejasnosti si nechte vysvětlit. Trvejte na certifikované zabezpečovací technice, dostatečné záruce a dobrých servisních podmínkách. Vybranou techniku posuzujte i ve vztahu k pojistným podmínkám vaší pojišťovny. Využijte místně příslušnou poradenskou místnost Policie České republiky, jejíž odborníci vám pomohou individuálně. Zdá se, že nejúspěšnější jsou v prevenci této kriminality v okresech Domažlice, Rokycany a Jindřichův Hradec, kde se krade nejméně. Naopak velké rezervy má ještě Praha, Kladno, Teplice a Most. Další užitečné informace přináší web použito s laskavým svolením autora Paragrafy pro každého

15 STANOVISKO VV ÚV KSČM Stanovisko Výkonného výboru ÚV KSČM, schválené na jeho 35. schůzi dne , k jednorázovému příspěvku důchodcům. KSČM mohla podporovat některé dosavadní kroky současné vlády, kterými měl být kompenzován pokles reálné hodnoty penzí z doby vlády P. Nečase a M. Kalouska. Důslednější valorizaci penzí však nyní začalo blokovat především hnutí ANO, a to přesto, že ekonomika přechází k vyšším tempům růstu. Původní návrh na rok 2016 valorizace o 200,- Kč měsíčně znamenal alespoň částečnou kompenzaci ztráty od roku Ministr financí Andrej Babiš ale oznámil, že na to v příštím roce nepřistoupí, chce pokračovat v asociální politice. Výsledek jednání vládní koalice byl, že jako náhradu přiměřenější valorizace vyplatí koncem letošního roku všem důchodcům jednorázový paušální vánoční příspěvek 600 korun. Jde o zastírání pravdy o skutečné sociální politice a populistický krok, který je výsměchem důchodcům. Podle současného zákona, který je pozůstatkem pravicových experimentů, tak vzrostou penze v příštím roce průměrně přibližně pouze o 100 korun. Při výpočtu dalších valorizací nebude samozřejmě tento příspěvek zohledňován. Křivda tak nebude napravena a ztráta na kupní síle důchodů zůstane trvalá. Lze hovořit o triku vládní koalice, kterým chtějí umlčet seniory. S takovým nedostatečným postupem se nelze spokojit. Dále se zvyšuje propastný rozdíl mezi mzdou a důchodem. KSČM podporuje každé zvýšení prostředků pro důchodce. Vánoční příspěvek ale považuje za naprosto nedostatečné řešení, požaduje plnou kompenzaci předchozí ztráty a nadále bude prosazovat změnu valorizačního schématu. Filip oznámkoval vládu: dostatečná Vláda má za sebou rok a půl vládnutí. U té příležitosti její dosavadní činnost oznámkoval předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip dosti nelichotivě: čtyřkou. Dostatečnou udělil Filip vládě na vyzvání České televize. Lepší hodnocení jsem dát nemohl, vysvětlil Haló novinám Filip. Podle Filipa je dojem z této vlády sice lepší než z vlády Nečasový a Kalouskovy, nicméně presto převládají rozpaky. Bohužel, vláda neplní své programové prohlášení, a to ani věcně ani časově, bohužel zejména v oblastech pro české občany nejnutnějších a nejpotřebnějších, řekl Filip. Nejsmutnější podle něj je, že vláda neplní své sliby v oblasti daňové. Nejkřiklavějším příkladem je superhrubá mzda, kterou vláda slibovala zrušit a dosud toho nebyla schopna, řekl Filip. Předseda ÚV KSČM rovněž soudí, že vládě rozhodně neprospívá stále přetrvávající napětí mezi ministrem financí Andrejem Babišem (ANO) a ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem (ČSSD). HaNo, (ste) Správná odpověď pane prezidente! Na otevřený dopis ukrajinistů, který mi byl adresován, odpovídám rovněž otevřeným dopisem: Vážení ukrajinisté, obdržel jsem Váš dopis, v němž obhajujete Stepana Banderu. Dovolte mi proto, abych Vám položil dvě otázky. Za prvé, znáte Banderův výrok: Zabij každého Poláka mezi šestnácti a šedesáti lety? Pokud neznáte, nejste ukrajinisté. Pokud tento výrok znáte, souhlasíte s ním, nebo ne? Pokud s ním souhlasíte, naše diskuze končí. Pro Vaši informaci bych chtěl uvést, že Stepan Bandera hodlal na Ukrajině vytvořit vazalský německý stát. Měl v tom podporu Alfreda Rosenberga, ale protože Hitler se rozhodl, že Ukrajina bude výlučně po vítězné válce osídlena německými sedláky, tento projekt byl zrušen a Bandera byl poslán do koncentračního tábora. Něco podobného se ostatně stalo i na našem území v případě Jana Ryse Rozsévače, zakladatele Vlajky. Dále bych Vás chtěl upozornit, že již prezident Juščenko vyhlásil Banderu za národního hrdinu, a že nyní se připravuje obdobné vyhlášení v případě pana Šuchevyče, který proslul tím, že v roce 1941 nechal ve Lvově postřílet tisíce Židů. Nemohu bohužel blahopřát Ukrajině k takovým národním hrdinům. Jsem rád, že jsem mohl doplnit Vaše informace a přeji Vám mnoho úspěchu ve Vaší práci. S pozdravem Miloš Zeman - prezident republiky (red.: dopis je sice staršího data, ale stále aktuální) Loď se potápí a pasažér se ptá kapitána: Jak daleko je to k nejbližší zemi? Dva tisíce metrů. A jakým směrem? Svislým!

16 CO KDY KDE!!! 29. srpna 2015 sobota 12,oo Slavnosti česko-slovenské vzájemnosti Brušperk!!! Září září 2015 pondělí zasedání MS VV a KV KSČM Ostrava 11. září 2015 pátek jednání klubu KSČM při Z MSK 12. září 2015 sobota zasedání ÚV KSČM Praha 17. září 2015 čtvrtek zasedání Z MS K 28. září 2015 pondělí Státní svátek Den české státnosti 29. září 2015 úterý 15, zasedání VV OV KSČM budova OV Říjen října 2015 pondělí zasedání VV MS KV KSČM Ostrava 19. října 2015 pondělí 15,oo Porada předs. ZO KSČM budova OV KSČM 20. října 2015 úterý 15,oo Porada předs. ZO KSČM KD S. Heřminovy 21. října 2015 středa 16,oo Porada předs. ZO KSČM Třemešná 22. října 2015 čtvrtek 15,3o Porada předs. ZO KSČM bud. MěV Krnov 23. října 2015 pátek 15, zasedání OV KSČM budova OV KSČM 28. října 2015 středa Den vzniku samostatného československa /1918/! Změny termínů po redakční uzávěrce vyhrazeny! Přijde turista do hotelu: Přál bych si jednolůžkový pokoj s tekoucí vodou. Tak to jste přišel pozdě, pane, včera opravili střechu. Cestovatelé se prodírají africkým pralesem. Z dálky slyší dunění bubnů. Když dospějí k vesnici, vidí černého muže, jak zuřivě bije do bubnu. Co se děje? ptá se vedoucí výpravy. Není voda, odvětí bubeník. Přivoláváte tedy déšť? Ne, instalatéra ze sousední vesnice, aby přišel opravit vodovod. Cestující křičí ve vlaku na průvodčího: Člověče, proč bych vám ukazoval jízdenku? Vždyť podle jízdního řádu jsem měl být už hodinu doma! Tak jsem se vrátil z dovolené. A jaké bylo počasí? Celkem dobré, pršelo jen dvakrát, jednou sedm a podruhé pět dnů. * * * Vydává OV KSČM v Bruntále - určeno členům KSČM a sympatizujícím spoluobčanům * * * * Telefon: nebo ; * * * ová adresa * * * * Webové stránky : * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * N E P R O D E J N É * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod

Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod Změny politických poměrů v českých zemích 13. března pozval Hitler do Berlína Jozefa Tisu požadoval okamžité odtržení Slovenska od českých zemí pod pohrůžkou přenechání Slovenska Maďarsku. 14. března byl

Více

Historie české správy

Historie české správy Historie české správy SPRÁVA V OBDOBÍ NACISTICKÉ OKUPACE (1938 1945) 2. část: Protektorát Čechy a Morava Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu

Více

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE)

Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) Vypracoval: Josef Froněk (OV-TE) 1960 schválen zákon o III. pětiletém plánu Nesplnitelné úkoly Vypínání elektrické energie Selhání zásobování uhlím Ochromení železniční dopravy uhelné prázdniny Pomoc jiným

Více

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku:

ČESKÁ REPUBLIKA. Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: ČESKÁ REPUBLIKA Do slepé mapy doplň názvy krajů a krajských měst: Vyznač do mapy sousedící státy: Vybarvi státní vlajku: Která historická území tvoří ČR? http://www.zemepis.com/images/slmapy/krajem.jpg

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Polská základní škola, Dr. Oszaka 156 Určeno pro 6. 9. r. Sekce Předmět

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV

VY_32_INOVACE_D5_20_17. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV VY_32_INOVACE_D5_20_17 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT II. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA 1. část VY_32_INOVACE_D5_20_17 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 13 listů prezentace

Více

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část

Historie české správy. Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Historie české správy Správní vývoj v letech 1945 1989 1. část Název školy Autor Název šablony Číslo projektu Předmět Tematický celek Téma Druh učebního materiálu Metodický pokyn SOŠ InterDact s.r.o. Most

Více

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY

VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY 12 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY Na mapě vykresli státy spadající pod nadvládu Německa a SSSR do pol. roku 1940 VYPUKNUTÍ DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY v letech 1938 1939 se snaží Fr. a V. B. odvrátit válku vedou

Více

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook

DĚJEPIS 9.ROČNÍK DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA2014.notebook POVÁLEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ SVĚTA, DŮSLEDKY DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY, NĚMECKÁ OTÁZKA Jaltská konference (leden/únor 1945) Velká trojka (Stalin, Churchill, Roosevelt) jednala o uspořádání Německa po válce, Německo

Více

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Svět po roce 1945. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Svět

Více

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013

O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli. Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 O Tibetu jako atraktivním turistickém cíli Petr Studnička Čelákovice 5. 3. 2013 Město vyvěsí tibetskou vlajku rok 2013 54. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu v neděli 10. 3. 2013 vyvěšení

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 HISTORIE EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Historie EU V této kapitole

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL

DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL Pořadové číslo DUM 296 Jméno autora Mgr. DANA ČANDOVÁ Datum, ve kterém byl DUM vytvořen 20. 4. 2012 Ročník, pro který je DUM určen Vzdělávací oblast (klíčová slova) Metodický

Více

Senát. Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA

Senát. Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA Senát Parlamentu České republiky VOJENSKÝ HISTORICKÝ ÚSTAV PRAHA NÁRODNÍ MUZEUM 1 ÚVODNÍ SLOVO PŘEDSEDY SENÁTU Nikdo u nás, s výjimkou otrlých komunistů, jistě nepochybuje o tom, že vpád sovětských vojsk

Více

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389

Studená válka. MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Studená

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz

SLAVNOSTI SVOBODY. Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz SLAVNOSTI SVOBODY Pojď se seznámit s příběhem osvobození Plzně pomocí obrázků a multimédií. www.osvobozeniplzne.cz PLZEN OSLAVUJE Tati, co vlastně dneska slavíme? Připomínáme si konec 2. světové války.

Více

VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY

VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY Pracovní list 03 24 VOLBY, VOLEBNÍ SYSTÉMY Úkol č. 1: Doplňování 1. Volby v ČR jsou jednou z možností, jak se mohou občané aktivně účastnit na 2. Prostřednictvím voleb občané rozhodují, kdo bude..a kdo

Více

ročník 8. č. 10 název

ročník 8. č. 10 název č. 10 název Státy východní Evropy anotace V pracovních listech žáci poznávají východní Evropu a její státy. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je

Více

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce

Evropa na sklonku 2. světové války a po válce Evropa na sklonku 2. světové války a po válce 1. Výsledky 2. světové války doplň údaje: zahynulo mil. lidí, koncentračními tábory prošlo mil. lidí, vyvražděno bylo mil. Židů, z toho 1 mil. v, celkem se

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI KRS Jč KRAJE ZA ROK 2013

ZPRÁVA O ČINNOSTI KRS Jč KRAJE ZA ROK 2013 ZPRÁVA O ČINNOSTI KRS Jč KRAJE ZA ROK 2013 Pro zpracování zprávy o činnosti krajské rady byla využita metodika zvolená při rozpracování závěrů 2. Sjezdu Rady a naší krajské konference, kterou tvoří 7 oblastí.

Více

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30

Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105. Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/ 1.4.00 / 21.1105 Šablona: EU I/2 Sada:ČP D9, 30 Ověření ve výuce: dějepis Třída: IX. Datum: 13. 02. 2011 Předmět: dějepis Ročník: IX. Klíčová slova: Protektorát Čechy

Více

Zde jsou naše dotazy pro výzkum názorů.

Zde jsou naše dotazy pro výzkum názorů. Zde jsou naše dotazy pro výzkum názorů. VAŠE ODPOVĚDI ZVÝRAZNĚTE BUĎ PODTRŽENÍM VAŠÍ ODPOVĚDI, NEBO ZTUČNĚNÍM. CHTE-LI SE VYJÁDŘIT OBŠÍRNĚJI, JE MOŽNÉ TAK UČINIT V RÁMCI ODPOVĚDI ČÍSLO 3, V KAŽDÉ OTÁZCE.

Více

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší

2. světová válka čs. odboj. Rozdělení čs. odboje, významné osobnosti odboje. Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Martin Dolejší Číslo projektu, šablona: Kdo vytvořil, ověřil: Předmět, ročník: Téma: Stručný popis: CZ.1.07/1.4.00/21.3132, III/2 Využívání informačních a komunikačních technologií ve výuce Martin Dolejší Dějepis, 9.

Více

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2

EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE. Obr. 1 Obr. 2 EXTREMISTICKÉ POLITICKÉ IDEOLOGIE Obr. 1 Obr. 2 Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Radek John ministr vnitra

Radek John ministr vnitra Radek John ministr vnitra Boj o rozpočet 2010 a 2011 Snížení na rok 2011 o 8,3 mld. Kč (původní návrh 10,5 mld.) 62 60 58 56 54 52 50 48 2008 2009 2010 2011 Rozpočet MV v mld Rozpočet na rok 2011: - 3,8

Více

Významné dny v ČR a ve světě

Významné dny v ČR a ve světě Významné dny v ČR a ve světě LEDEN 1. 1. Nový rok 1. 1. Den obnovy samostatného českého státu 10. 1. Mezinárodní den tuleňů, lachtanů a velryb 27. 1. Den památky obětem holocaustu 28. 1. Mezinárodní den

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

Brno. Liberec. Karlovy Vary

Brno. Liberec. Karlovy Vary Brno Největší moravské město leží na soutoku Svitavy a Svratky. Jeho dominantou je hrad Špilberk. Je významným průmyslovým a kulturním centrem, městem veletrhů. Otázka: Které město leží pod horou Ještěd?

Více

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013

PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 Severočeské muzeum v Liberci 13. 9. 31. 12. 2013 PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ Určeno pro 2. stupeň ZŠ a střední školy. Součástí pracovních listů jsou i pokyny pro učitele a další pracovní listy a náměty pro

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS humanita a válka?? 2 humanita a válka?? Ano: mezinárodní humanitární právo Mezinárodní Červený kříž 3 Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost

Více

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA A. BEZPEČNOSTNÍ MODEL ČSR PO ROCE 1918 Vznik nového státního útvaru a proto i potřeba vytvořit jeho bezpečnostní

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 17. 5. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_351 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.

Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34. Datum: 2. 8. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_344 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad Sázavou

Více

VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO

VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO VY_32_INOVACE_ZEM_79 VÝCHODNÍ EVROPA RUSKO Mgr. Doležal Zdeněk Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: duben

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_03_ÚSTAVNÍ PRÁVO I_P1-2 Číslo projektu: CZ 1.07/1.5.00/34.1077

Více

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová

Humanitární pomoc České republiky Bc. Zuzana Dietrichová Ochrana & Bezpečnost 2014, ročník III., č. 1 (jaro) (2014-2015_A_07), ISSN 1805-5656 Vydává: Ochrana a bezpečnost o. s. IČ: 22746986, Lamačova 825/11, 152 00 Praha 5 http://ochab.ezin.cz, ochab@email.cz

Více

Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus

Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus Totalitní ideologie - komunismus, fašismus, nacismus Komunismus Situace v Rusku po 1. světové válce: - pokles výroby, málo potravin, neúroda, hladomor, rolnická povstání a stávky - 1921 zaveden NEP (nová

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

ŠEST ŽEN, ŠEST CITACÍ

ŠEST ŽEN, ŠEST CITACÍ aktivita ŠEST ŽEN, ŠEST CITACÍ ANOTACE: Žáci se prostřednictvím skutečných příběhů židovských žen za druhé světové války seznámí s problematikou holocaustu a diskutují na dané téma. VZDĚLÁVACÍ OBLASTI

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti Téma: Vybraná díla z české literatury

Více

Československý odboj, Heydrichiáda

Československý odboj, Heydrichiáda Československý odboj, Heydrichiáda ODBOJ a) zahraniční b) domácí A) Zahraniční odboj - byl tvořen prvorepublikovými politiky a emigranty (hlavně vojáci) CÍL uznání neplatnosti Mnichovské dohody FORMY ODBOJE

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383

Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Základní škola Karviná Nové Město tř. Družby 1383 Projekt OP VK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3526 Název projektu:

Více

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz v České republice žije cca 10 450 000 lidí (9/2008) je to obdobný počet, jako v roce

Více

17. listopad Den boje za svobodu a demokracii

17. listopad Den boje za svobodu a demokracii VY_32_INOVACE_05_ STÁTNÍ SVÁTKY_35 Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400 Anotace Digitální

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B

Vznik a vývoj USA v 19. století. Eva Mrkvičková, 4. B Vznik a vývoj USA v 19. století Eva Mrkvičková, 4. B Vznik 13 britských kolonií na V pobřeží S farmářství, těžba dřeva, rybolov J plantážnictví otroci Kolonie - zdroj levných surovin, odbytiště výrobků

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

Parlamentní republika

Parlamentní republika Parlamentní republika Parlament - z fr. parler = mluvit, hovořit -ústřední orgán s celostátní působností - zástupci voleni lidem - v USA kongres, v Německu Bundestag Republika - z lat. res publica = věc

Více

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k

Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k Vý stupní test z de jepisu 9. roč ní k 1. Imperialismus a. co b. kde 2. Druhá průmyslová revoluce a. co? c. kdy? 3. Pásová výroba a. kdo? 4. Významné objevy a objevitelé konce 19. století. 5. Kultura konce

Více

ČESKÁ REPUBLIKA socioekonomická sféra

ČESKÁ REPUBLIKA socioekonomická sféra VY_32_INOVACE_ZEM_75 ČESKÁ REPUBLIKA socioekonomická sféra Mgr. Doležal Zdeněk Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období

Více

Volební preference v pěti největších krajích ČR

Volební preference v pěti největších krajích ČR Volební preference v pěti největších krajích ČR V Praze vítězí TOP 09, v Ústeckém kraji KSČM a v Moravskoslezském, Jihomoravském a Středočeském kraji ČSSD Před nadcházejícími volbami, kdy ještě nejsou

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Mgr. Alena Hynčicová Tematický celek: 20. století Cílová skupina: I. ročník SŠ Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se žáci seznámí s osobností J. V. Stalina a jeho

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162. U Lesa, Karviná - Ráj ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci

Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci Člověk v tísni, o. p. s. Sekce humanitární a rozvojové pomoci O společnosti Člověk v tísni Společnost Člověk v tísni vznikla jako humanitární organizace s cílem pomáhat v krizových oblastech a podporovat

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_44 Třída / ročník 9.AB / IX. Datum vytvoření 14.9.2011

Více

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ

ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ ZKOUŠKA PRO ÚČELY UDĚLOVÁNÍ STÁTNÍHO OBČANSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY MODELOVÝ TEST Z ČESKÝCH REÁLIÍ 1 1. Který den se v Česku rozdávají vánoční dárky? A) 6. ledna. B) 24. prosince. C) 25. prosince. D) 26. prosince.

Více

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se

poté, co se v roce 1884 rolnická armáda tonghak vzbouřila proti feudální vládě, korejská vláda požádala o pomoc čínskou dynastii Čching když se KOREA Historie 4. stol. př.n.l. první státní útvary středověk Tři říše (sever, střed, jih) 14. století sjednocení pod dynastií Ri (vládla až do r. 1910) 19. století snahy okolních států a USA zmocnit

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ

PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ PRACOVNÍ LIST 2. STUPEŇ ZŠ Milý návštěvníku, jsem velmi rád, že Tě mohu přivítat v Muzeu Karlova mostu. Jméno mé jest Bruncvík, a jestliže se pozorně projdeš po Karlově mostě, jistě padne Tvůj pohled i

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ PRÁVO A JEHO RELACE K OCHRANĚ OBYVATELSTVA mjr. Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D. jan.kyselak@unob.cz, telefon: 973 44 39 18 Operační program Vzdělávání

Více

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999

REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 REZOLUCE RADY BEZPEČNOSTI OSN č. 1244 ze dne 10. června 1999 Rada bezpečnosti s ohledem na zásady a cíle Charty OSN, včetně primární zodpovědnosti Rady bezpečnosti za udržení mezinárodního míru a bezpečnosti

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie?

Evropa v kostce. Evropa náš kontinent. Co to je Evropská unie? Evropa v kostce Co to je Evropská unie? Je evropská Je to unie = nachází se v Evropě. = spojuje země a lidi. Podívejme se na ni zblízka: Co mají Evropané společného? Jak se Evropská unie vyvinula? Co dělá

Více

Vítězný únor 1948 v Československu

Vítězný únor 1948 v Československu Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

P R Á V O Původní název RUDÉ PRÁVO do: 31. října 1995 Vznik deníku: 21. září 1921 Nový název od: 1. listopadu 1995

P R Á V O Původní název RUDÉ PRÁVO do: 31. října 1995 Vznik deníku: 21. září 1921 Nový název od: 1. listopadu 1995 Historie deníků k 1.3. 2010 KAŠÍK, M. Strategie. Číslo 32, 2010, Praha 1.Celostátní deníky vycházející na současném mediálním trhu 1. 1. Deníky vznikající před rokem 1989 a vycházející s upraveným názvem

Více

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech

170/2002 Sb. ZÁKON. ze dne 9. dubna 2002. o válečných veteránech 170/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 o válečných veteránech Změna: 190/2005 Sb. Změna: 70/2007 Sb. Změna: 308/2008 Sb. Změna: 375/2011 Sb. Preambule Maje na zřeteli morální ocenění mužů a žen, kteří

Více

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím

Dějepis 1. Historie a historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva 3. Starověké východní civilizace 4. Starověké Řecko a Řím Dějepis 1. Historie a historiografie Pojmy, význam a úloha historie Pomocné vědy historické Periodizace dějin Světová historiografie Česká historiografie 2. Prehistorické období dějin lidstva Archeologie

Více

ŽIVOT V PROTEKTORÁTU

ŽIVOT V PROTEKTORÁTU 15 ŽIVOT V PROTEKTORÁTU Doplň informace k následujícím obrázkům ŽIVOT V PROTEKTORÁTU 15. 3. 1939 došlo k vytvoření Protektorátu Čech a Moravy (Böhmen und Mähren) státní orgány jsou podřízeny Německu a

Více

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY

ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY ÚSTAVA ČESKÉ REPUBLIKY Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK

Více

Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí

Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí Češi se obávají o své finanční zajištění v důchodu, důchodovou reformu chtějí Důchodová reforma je horkým bramborem všech polistopadových vlád a je i jednou z hlavních priorit nynější vlády, která disponuje

Více

Státy východní Evropy

Státy východní Evropy Východní Evropa Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dalibor POPELKA. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

Zero Palestinian Evictions, Now! - Stop násilnému' vystěhovávání Palestinských rodin z jejich domovů

Zero Palestinian Evictions, Now! - Stop násilnému' vystěhovávání Palestinských rodin z jejich domovů Zero Palestinian Evictions, Now! - Stop násilnému' vystěhovávání Palestinských rodin z jejich domovů Občanske asociace, mezinárodní, dobrovolnické a nevládní organizace, veřejné agentury a obyvatelé celého

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 2. 10. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 2. 10. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 2. 10. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Afrika Téma klíčová slova Jižní Afrika doplňovačka s atlasem Anotace

Více

Výstupy Učivo Průřezová témata

Výstupy Učivo Průřezová témata 5.1.10.2 Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu VZDĚLÁVACÍ OBLAST:Člověk a jeho svět PŘEDMĚT: Vlastivěda ROČNÍK: 4. Výstupy Učivo Průřezová témata Ví, do jakého regionu patří místo jeho bydliště, umí ho

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII 17. listopad patří mezi jeden z nejvýznamnějších dnů v dějinách České republiky. V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. O padesát

Více

Závěrečná zpráva ze kvantitativního sociologického výzkumu

Závěrečná zpráva ze kvantitativního sociologického výzkumu říjen SPOR O KÁCENÍ STROMŮ V NÁRODNÍM PARKU ŠUMAVA POHLEDEM ČESKÉ POPULACE Závěrečná zpráva ze kvantitativního sociologického výzkumu Spor o kácení stromů v Národním parku Šumava pohledem české populace

Více

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 2 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2011. VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise. (předložený Komisí)

NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 2 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2011. VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise. (předložený Komisí) EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 25.3.2011 KOM(2011) 154 v konečném znění NÁVRH OPRAVNÉHO ROZPOČTU Č. 2 K SOUHRNNÉMU ROZPOČTU NA ROK 2011 VÝKAZ VÝDAJŮ PODLE ODDÍLŮ Oddíl III Komise (předložený Komisí) CS

Více

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání

Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Vzdělávací program k sociálnímu podnikání Sociální podnikání jako efektivní nástroj snižování nezaměstnanosti CZ.1.07/3.2.05/04.0067 1. téma Vymezení základních pojmů sociální ekonomiky v ČR (historie

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Stopy totality- pan Jiří Šoustar

Stopy totality- pan Jiří Šoustar Stopy totality- pan Jiří Šoustar Mládí Narodil se 21.dubna 1925 v Bobrové. Chodil do obecné školy v Bobrové. Jeho otec se jmenoval Cyril Šoustar. Pracoval jako pekař. Jeho matka Jindřiška Šoustarová pracovala

Více

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené

Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů. Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Ukázka zpracování učebních osnov vybraných předmětů Škola Jaroslava Ježka základní škola pro zrakově postižené Škola má deset ročníků, 1.stupeň tvoří 1. až 6., 2.stupeň 7. až 10.ročník. V charakteristice

Více

Člověk a společnost 8. NATO NATO. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 8 NATO. Strana: 1

Člověk a společnost 8. NATO NATO. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. www.isspolygr.cz. DUM číslo: 8 NATO. Strana: 1 Člověk a společnost 8. www.isspolygr.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Název DUM Pořadové číslo DUM 8

Více

DUM č. 4 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR

DUM č. 4 v sadě. 21. Ze-3 Kraje ČR projekt GML Brno Docens DUM č. 4 v sadě 21. Ze-3 Kraje ČR Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.09.2013 Ročník: 3. ročníky Anotace DUMu: Kraje České republiky. Geografická charakteristika Jihočeského kraje

Více

Název: Rozvojové problémy

Název: Rozvojové problémy Název: Rozvojové problémy Autor: Mgr. Petra Šípková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: Zeměpis a jeho aplikace Ročník: 3. (1. ročník vyššího gymnázia)

Více

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N.

Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Střední škola obchodní a právní, s.r.o. Jablonec n. N. Vzdělávací oblast: Evropa mezi světovými válkami Název: Německo na cestě k fašismu Autor: PhDr. Vlastislav Kotek Třída: P2 Stručná anotace: Žáci se

Více