Středoasijské republiky: Základní informace a smluvní základ pro spolupráci s Českou republikou v bezpečnostní oblasti.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Středoasijské republiky: Základní informace a smluvní základ pro spolupráci s Českou republikou v bezpečnostní oblasti."

Transkript

1 Mgr. Rustame Zirayev; Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. Středoasijské republiky: Základní informace a smluvní základ pro spolupráci s Českou republikou v bezpečnostní oblasti. Anotace Země Střední Asie představují bez nadsázky jednu ze stěžejních geostrategických a ekonomických priorit nejen pro Českou republiku, ale i pro celou řadu členských zemí Evropské unie a Unii jako takovou. Jedná se o prostor bohatý na řadu nerostných surovin, ale zároveň o potenciálně nestabilní zónu. Příspěvek přináší jak skutečně základní informace o tomto prostoru (medailonky jednotlivých zemí, přehledy a mapy). Klíčová slova Střední Asie, geostrategická pozice, Evropská unie, bezpečnostní otázky. Summary Countries in Central Asia belong, without exaggeration, among the key geostrategic and economic priorities for the Czech Republic, but also for a number of European Union Member States and the Union as a whole. This is an area rich in a variety of raw materials, but also on potentially unstable zone. The paper presents on one hand the basic information of this area (medallions of each country, surveys and maps). Keywords Central Asia, geo-strategic position, the European Union, the security issues. 1

2 Úvod: Základní údaje o prostoru postsovětské Střední Asie Pojmem Střední Asie se pro potřeby této práce rozumí pětice postsovětských středoasijských republik: Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán a Uzbekistán. Ve všech případech se jedná o státy bez přístupu k otevřenému moři 1, které získaly nezávislost v kontextu rozpadu Sovětského svazu v roce S výjimkou Tádžikistánu (jehož státotvorný národ spadá do perské/indoárijské či íránské jazykové skupiny) se jedná v ostatních případech o státy, kde dominují turkické národy (příbuzné například Turkům, Azerům nebo Ujgurům). Ve všech těchto zemích sehrává významnou roli ruština (nezřídka přímo kodifikovaná jako úřední jazyk pro mezinárodní styk ). 2 Následující pasáž se pokusí ve stručnosti uvést základní údaje o této pětici států. Jedná se zejména o údaje zeměpisné či demografické, 3 s tím, že stěžejní ekonomická a politická témata budou podrobněji zmíněna v dalších pasážích textu. 1 GLASSNER, M., I., Political Geography, John Willey and Sons, Inc., New York; Chichester; Brisbane; Toronto; Singapore 1993, s. 394 až 395. HNÍZDO, B, Mezinárodní perspektivy politických regionů, ISE, Praha 1995, s. 95 až MAZOYER, K.; BRETON, R., Atlas jazyků světa: soužití v křehké rovnováze, Albatros, Praha ISBN , s KRATOCHVÍLOVÁ, E. Něco málo k cestě ministra Zielence a českých podnikatelů do Střední Asie. Denní telegraf, 14. III. 1995, s. 9. 2

3 Kazachstán (kazašsky Kazakstan Republikasy) je stát, který se převážně rozkládá ve střední Asii, přičemž malou částí svého území západně od řeky Ural zasahuje též do Evropy. Na severozápadě a severu hraničí s Ruskou federací (6 467 km), na východě s Čínskou lidovou republikou (1 460 km), z jižní strany jsou jeho sousedy Kyrgyzstán (980 km), Uzbekistán (2 300 km) a Turkmenistán (380 km). Na jihozápadě pak země přiléhá ke Kaspickému moři. 4 Kazachstán patří mezi nejrozlehlejší země světa (jeho plocha představuje km² což je 34,5-krát více než rozloha České republiky). V rámci Sovětského svazu se jednalo o druhou nejrozlehlejší republiku po Ruské sovětské federativní socialistické republice. V současnosti se jedná o územně nejrozlehlejší stát světa bez přístupu k otevřenému moři (landlocked country). 5 V roce 1997 se hlavním městem země stala namísto dosavadní metropole Almaty (Alma-Aty, která tak jako tak zůstává nejlidnatějším městem země více než obyvatel a získalo i statut jižního hlavního města ) Astana (druhé nejlidnatější město země, roku 2011 asi obyvatel). Většina území Kazachstánu je relativně velmi řídce osídlena (cca 16,5 milionů obyvatel 6 na výše uvedené rozloze představuje hustotu zalidnění necelých 6 osob na km²). Okolo 60 % obyvatel země představují etničtí Kazaši, 25,6 % Rusové, 2,9 % Ukrajinci, 2,9 % Uzbeci a 1,4 % Němci. Zbytek populace představují zejména přistěhovalci z ostatních republik někdejšího Sovětského svazu. Co se týče náboženské struktury populace, zhruba 69 % obyvatel vyznává sunnitský islám, 28 % jsou pravoslavní křesťané a 2 % obyvatel jsou evangelíci. Jednou z oficiálních doktrin politiky země je náboženská snášenlivost. S tímto cílem se v Astaně každé tři roky koná světové mezináboženské setkání (zatím se jednalo o roky 2003, 2006, 2009 a připravuje se pro rok 2012). Kazachstán je prezidentskou republikou, kde funkci prezidenta od roku 1991 zastává Nursultan Nazarbajev a okolo 90 % křesel v parlamentu zaujímají zástupci proprezidentské koalice. Uzbekistán (Uzbekistánská republika; uzbecky O zbekiston Respublikasi respektive Ўзбекистон Республикаси) sousedí jak s ostatními postovětskými středoasijskými republikami (Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán a Turkmenistán), tak na jihu s Afghánistánem (oblast, obývaná rovněž etnickými Uzbeky s největším městem Mezáre Šaríf). Tvar území státu je značně protažený. Hlavní městem země je Taškent (přes 2,2 4 Kazachstán: Základní informace o teritoriu. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky <http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/kazachstan/index.html>. Агентство Республики Казахстан по статистике <http://www.stat.kz>. 5 Kazachstán: Atlas ekonoma. Ekonom. 1993, č. 49, s. 65. Kazašská SSR: Aktuální zeměpis Světa v obrazech. Svět v obrazech. 1986, č Okolo roku 1985 to bylo asi osob, je zde tedy patrný sestupný trend, způsobený zejména odchodem slovanských národů a Němců ze země. Ke stabilizaci počtu obyvatel došlo až od roku Zvýšení počtu obyvatelstva je jedním z hlavních strategických cílů státní politiky. Je zřejmá snaha podporovat návrat etnických Kazachů zpět do Kazachstánu (z Mongolska, Uzbekistánu, Afghánistánu, Íránu atd.). Největší počet přistěhování je z Uzbekistánu. V současné době se do Kazachstánu stěhuje více lidí, než zemi opouští. Od devadesátých let XX. století docházelo k přesídlování krajanů z Kazachstánu rovněž do České republiky (viz usnesení vlády ze dne 1. listopadu 2006, č. 1248, bylo rozhodnuto o Postupu při dokončování přesídlení krajanů z Kazachstánu). Celkem bylo v této etapě přesídleno 157 krajanů. 3

4 miliony obyvatel). 7 Součástí země je autonomní Karakalpacká oblast s hlavním městem Nukus (západ země). Uzbekistán je s 29 miliony obyvatel 8 nejlidnatější zemí střední Asie a po Ruské sovětské federativní socialistické republice a Ukrajinské sovětské svazové republice byl třetí nejlidnatější sovětskou republikou. Počet obyvatel země poměrně rychle stoupá: asi 27 % obyvatel Uzbekistánu spadá do věkové kohorty 15 let a méně, meziroční nárůst populace země přesahuje osob. 9 Státovorný národ Uzbeci tvoří asi 84 % populace státu a tento jejich podíl v průběhu času stále mírně stoupá. Dalšími většími etnickými skupinami v Uzbekistánu jsou Rusové (2,7 %), Tádžikové (4,7 %), Kazaši (2 %), Karakalpakové (1,9 %) a Tataři (0,5 %). Co se konfesionálního složení populace týče. v Uzbekistánu dominuje sunnitský islám (88 %) a pravoslaví (9 %). V čele státu stojí od roku 1990 Islom Karimov (původně jako prezident Uzbecké socialistické republiky a později nezávislého Uzbekistánu). Jeho vládnutí vydrželo jak vlnu teroristických útoků z roku 2004 i nepokoje v Anidžanu z roku V parlamentu aktuálně zasedají zástupci pěti stran a nezařazení poslanci. 10 Turkmenistán (turkmensky Türkmenistan 11, rusky Туркмения) na jihovýchodě sousedí s Afghánistánem, na jihozápadě s Íránem, na severovýchodě s Uzbekistánem, na severozápadě s Kazachstánem a na západě s Kaspickým mořem (záliv Kara Bogaz Gol respektive Garabogazköl). Hlavním městem země je Ašchabad ( obyvatel). V některých regionech je Turkmenistán bohatý na přírodní zdroje (ropa, zemní plyn); většinu země však pokrývá Karakumská poušť. 12 Okolo 77 % populace tvoří Turkmeni, 9 % Uzbeci, 6,7 % Rusové a 2 % Kazaši. Zhruba 90 % populace se hlásí k sunnitskému islámu a 7 % k pravoslaví. V Turkmenistánu existuje vláda jedné strany a do své náhlé smrti 21. prosince 2006 jej vedl doživotní prezident Saparmurat Nijazov (nazývaný Turkmenbaši či otec Turkménů ). V čele státu jej od 11. února 2007 nahradil Gurbanguli Berdymuhamedov. Kyrgyzstán (kyrgyzsky Кыргызстан rusky Киргизия) je stát ve Střední Asii. Jeho sousedy jsou Čínská lidová republika, Tádžikistán, Uzbekistán a Kazachstán. Hlavním městem je Biškek ( obyvatel). 13 Nejpočetnější národnost v Kyrgyzstánu představují Kyrgyzové. Po roce 2000 jejich počet dosáhl nadpoloviční většiny (dnes představuje 67,4 %) z celkového počtu obyvatel 7 Uzbekistán: Základní informace o teritoriu. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky <http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/uzbekistan/index.html>. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике <http://www.stat.uz>. 8 Roku 1985 se jednalo o zhruba 17 milionů obyvatel (z toho 65,5 % Uzbeků), je to tedy velmi výrazný nárůst počtu populace celkově, státovorného národa zvláště. 9 Uzbecká SSR, Aktuální zeměpis Světa v obrazech. Svět v obrazech. 1986, č The Governmental Portal of the Republic of Uzbekistan <http://www.gov.uz/en/>. 11 Název Turkmenistán pochází z perštiny a znamená země Turkmenů. 12 Turkmenistán: Základní informace o teritoriu. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky <http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/turkmenistan/index.html>. Торгово-промышленная палата Туркменистана <http://cci.gov.tm/ru/index.php>. 13 Kyrgyzstán: Základní informace o teritoriu. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky <http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/kyrgyzstan/index.html>. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики <http:// :1041/stat1.kg/>. 4

5 země (v roce 1996 byl tento podíl 48,4 %). Ke zvýšení podílu Kyrgyzů ve sledovaných letech došlo především vlivem odchodu etnických Rusů a dalších slovanských národů, který započal spolu s rozpadem Sovětského svazu (například jen během roku 1993 opustilo republiku osob). V Kyrgyzstánu nicméně nadále žije vysoké procento nekyrgyzské populace. Duhou nejpočetnější národní skupinou jsou Uzbeci, kteří přečíslili podíl Rusů a dnes představují více než 14 % populace státu (asi obyvatel, soustředěných v Ošské a Džalalabadské oblasti). Na třetí pozici spadli Rusové (10,3 %, jejichž relativní i absolutní počet v posledních letech však stále klesá). Ukrajinci (společně s Bělorusy) v současnosti žijí především ve větších městech v Čujské oblasti. Jejich počet dnes dosahuje asi osob, tedy zhruba poloviční údaj oproti roku Významnou skupinou obyvatel Kyrgyzstánu byli Němci (dnes představující jen asi 0,3 % populace), kteří se do Kyrgyzstánu přestěhovali v největší míře z Ukrajiny a osidlovali hlavně Talaskou oblast spolu s okresem Kant v Čujské nížině. Příchod Němců do carského Ruska spadá do doby německé kněžny Kateřiny (provdané za cara Petra III.), pozdější carevny Kateřiny Veliké. Ta již v roce 1763 nabídla svým krajanům, přestěhování do carského Ruska (zejména do oblastí dolní Volhy, na Ukrajinu, na Kavkaz, či právě do oblastí střední Asie), kde jim zajistila daňové úlevy a náboženskou svobodu. Z náboženských směrů v zemi převažuje sunnitský islám (77 %) a pravoslaví (údajně až 18 %). V čele státu stál mezi lety 1990 až 2005 Askar Akaev (původně jako prezident Kyrgyzské socialistické republiky a později nezávislého Kyrgyzstánu). V březnu 2005 ho donutila k rezignaci tzv. tulipánová revoluce. Dalšího prezidenta Kurmanbeka Bakiyeva ohrožovaly protesty v listopadu 2006, požadující transformaci země v parlamentní republiku. Smetly ho až protesty v roce 2010 (dubnová revoluce), vyvěrající z politické a ekonomické nespokojenosti veřejnosti. Tádžikistán (tádžicky: Ҷумҳурии Тоҷикистон respektive Džumhúrí-ji Tódžíkistón) sousedí s Afghánistánem, Čínskou lidovou republikou, Kyrgyzstánem a Uzbekistánem. Většinu území státu pokrývají hory dosahující výšky až metrů. Zhruba 90 % populace je soustředěno jen na 7 % území (velká města a Vachšské a Gissarské údolí). Některé oblasti země trpí zemětřesením. 14 Okolo 65 % (podle některých údajů ale až 80 %) obyvatel země tvoří Tádžikové. Nejvýznamnější menšinou jsou Uzbeci (15 až 24 %), kteří v některých oblastech tvoří drtivou většinu obyvatel. Rusové představují nyní pouze 1,1 % obyvatel a jejich počet se stále snižuje. Dalšími etniky jsou například Tataři či Kyrgyzové. Součástí státu je autonomní Gorno- Badachšánská oblast. Hlavní městem je Dušanbe. Obyvatelé jsou převážně muslimští sunnité (spolu se šíity 90 % obyvatel). V roce 1991, po kolapsu Sovětského svazu, vyhlásil Tádžikistán nezávislost a ještě téhož roku vstoupil do Společenství nezávislých států. V roce 1992 vypukla v Tádžikistánu občanská válka mezi stoupenci a odpůrci tehdejšího proruského prezidenta Emomaliho Rahmonova, který zcela eliminoval opozici. Demokratická opozice se v boji proti oficiální vládě spojila s islámskými radikály a některými menšinami, které bojovaly za sebeurčení. Vládní vojska s pomocí vojenských kontingentů z Ruské federace a Uzbekistánu byla sice v převaze, ale zcela porazit opoziční vojska se jim nepodařilo. Válka se zvrhla v nejhorší 14 Tadžikistán: Základní informace o teritoriu. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky <http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/tadzikistan/index.html>. 5

6 etnické čistky v celé středoasijské oblasti. Statisíce lidí muselo opustit své domovy, desetitisíce osob bylo povražděno. Válka skončila v roce V roce 1999 se konaly nové volby, které ovšem byly opozicí označeny za nesvobodné. Vláda ale z voleb vznikla. Během let 1999 a 2000 na území státu došlo k vybudování základen islámských radikálů ze sousedního Uzbekistánu (zejména to platilo pro severozápad země, obydlený etnickými Uzbeky). Vláda Tádžikistánu není schopna proti radikálům zasáhnout, protože poslání vojska do oblasti obydlené Uzbeky by mohlo vyvolat další vlnu násilí. Země zažila další šok po 11. září Do země začalo proudit mnoho uprchlíků z Afghánistánu, kde právě probíhala válka mezi Talibanem a spojenci vedenými Spojenými státy. Na území státu operovaly vojenské kontingenty z USA, Francie a Indie. Prezidenské volby v roce 2006 byly bojkotované většinou hlavních opozičních stran. Režim však je nyní méně represivní než v minulém desetiletí. Přesto v zemi není náboženská svoboda. Což dokazuje zákaz Svědků Jehovových roce 2007, kteří se po pádu komunismu začali velice rychle šířit po celém bývalém východním bloku. Vláda Tádžikistánu je rovněž obviňována z antisemitismu. Bourají se historické budovy, které patřily bucharským Židům. Poslední synagoga v zemi byla přestavěna v roce 2006 na prezidentskou rezidenci. 6

7 Tabulka a grafy č. 1: Srovnání rozlohy a populace středoasijských postovětských republik a Evropské unie (27 členských států, stav k roku 2011). Na rozloze jen o málo menší než celá dnešní Evropská unie tak ve Střední Asii žije podstatně méně obyvatel. obyvatelstvo rozloha (km²) Evropská unie (2011) Střední Asie Totéž viz mapa, srovnávající prostor (zatím EU-27) a Střední Asie (stejně jako Jižního Kavkazu a Moldavska) Eurostat <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/>. 16 Tedy zhruba tolik, kolik představuje populace Spojeného království (62 milionů), Francie (64 milionů) nebo Itálie (60 milionů obyvatel). 17 Deutschland Südkaukasus, Zentralasien und Moldau <http://www.stepmap.de/landkarte/deutschland-suedkaukasus-zentralasien-und-moldau >. 7

8 Hustota zalidnění v prostoru Střední Asie Population density, Central Asia. UNEP Grid Arendal <http://grida.no/graphics/cee/centralasia/cadens.jpg>. 8

9 Tabulka a grafy č. 2: Rozloha a populace středoasijských postsovětských republik. obyvatelstvo rozloha (km²: různé údaje) Kazachstán (březen 2011) ( ) Kyrgyzstán (199814) Turkmenistán (leden 2010) (491200) Tádžikistán Uzbekistán (leden 2011) Srovnání výše uvedených údajů vyznívá následovně (vedle výsečového grafu je použit i sloupcový graf, kam je pro srovnání doplněna i Česká republika km² a zhruba 10,5 milionu obyvatel): Co se týče populace (levý sloupec), zdaleka nejlidnatější zemí regionu je Uzbekistán (kde žije skoro tolik obyvatel jako v ostatních čtyřech státech dohromady). S ohledem na rozlohu dominuje Kazachstán, představující asi 70 % rozlohy regionu). 9

10 Vlajky a znaky postsovětských středoasijských republik. 19 Kazachstán. Kyrgyzstán. Tádžikistán. Turkmenistán. Uzbekistán. 19 Silk Road Studies Program <http://www.silkroadstudies.org>. 10

11 Schematické znázornění fyzicko-geografických poměrů ve Střední Asii 20 a podrobnější pohled na situaci v zimě (severní a horské oblasti jsou zaledněny) Zentralasien: Physische Übersicht; in: OstEuropa Karten, 2007 <http://www.osteuropa.dgo-online.org/maps/01.05>. 21 Zentralasien und Iran; in: Christa und Stefan, 2004 <http://christa-und-stefan.net/berichte.php>. 11

12 Mapy politických hranic mezi středoasijskými republikami Střední Asie ; in: Vít Klíma <http://www.klima.cz/inzerce_asie_centralni.htm>. BROOKE, James, Central Asia Political map; in: Voice of America, 25. X <http://blogs.voanews.com/russiawatch/2011/10/25/china-india-iran-and-pakistan-crowd-russia-in-todays-great-game-in-central-asia/755pxcentral_asia_-_political_map_-_2000-svg/>. WOODBURN, Neil, 24 Goofs; in: Gadling.com, 31. I <http://www.gadling.com/2006/01/31/24-goofs/>. Zentralasien Land Karte Bilder; in: Ethereal-Vorlage. <http://karte-asien.blogspot.cz/2012/07/zentralasien-land-karte-bilder.html>. Usbekistan Überblick; in: Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit <http://liportal.giz.de/usbekistan/ueberblick.html>. 12

13 13

14 14

15 Několik pohledů na etnickou situaci v prostoru zemí Střední Asie Iran, Afghanistan, and Central Asia; in: Nomad <http://joshberer.wordpress.com/maps/iran-afghanistan-and-central-asia/>. Guide to Central Asia; in: BBC News <http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/guides/456900/456938/html/nn2page1.stm>. Games of Power in Central Asia <http://greatgame.no.sapo.pt/main_eng.html>. PERELTSVAIG, Asya, Creating Illusions with Language Maps, 14. II <http://languagesoftheworld.info/geolinguistics/creating-illusions-with-language-maps.html>. 15

16 Situaci mezi státy Střední Asie komplikuje celá řada exkláv respektive enkláv. 24 Území Uzbekistánu, obklopené územím Kyrgyzstánu: 4 exklávy/enklávy: Shakhimardan, Dzhany-ail, Sokh, Chong-Kra. Území Tádžikistánu, obklopené územím Kyrgyzstánu: 2 exklávy/enklávy: Vorukh, Kairagach. Území Kyrgyzstánu, obklopené územím Uzbekistánu: 1 exkláva/enkláva: Barak. Území Tádžikistánu, obklopené územím Uzbekistánu: 1 exkláva/enkláva: Savak. 24 Stalin's Exclaves and Enclaves of the Post-Soviet Union <http://1.bp.blogspot.com/_vd1k5r2x_ms/suyeoiviu5i/aaaaaaaaaqw/p9jgcyl0mji/s400/ferganaenclaves.jpg>. 16

17 Etnická mapa regionu vykazuje i přesah do neklidného prostoru Afghnánistánu REKACEWICZ, Philippe; MARIN, Cécile, A Tangle of Nations and Conflicts <http://mondediplo.com/maps/centralasiamdv1997>. 17

18 Železniční síť v zemích Střední Asie, s důrazem na Kazachstán Қазақстан; in: RU.cz, 24. VI <http://www.irucz.ru/pda/cz/info/ /kazachstan/zeme/>. 18

19 Několik pohledů na téma bezpečnostních výzev ve středoasijském prostoru: písečné bouře, zemětřesné oblasti, degradace respektive zasolení půdy, znečistění řek, Aralského jezera a Kaspického moře, zamoření území radioaktivními materiály a dalšími nebezpečnými látkami (včetně lokalit typu Semipalatinsk) atd WINTEROVÁ, Barbora, Konflikt o vodu ve Střední Asii; in: Obrana a strategie, 1/2009 <http://www.defenceandstrategy.eu/cs/aktualni-cislo /clanky/konflikt-o-vodu-ve-stredni-asii.html>. Menschenrechte Nebensache? - Die EU und ihre Ziele in Zentralasien; in: Amnesty International Deutschland, 2. III <http://www.amnesty.de/umleitung/2007/deu07/005?lang=de%26mimetype%3dtext%2fhtml>. REKACEWICZ, Philippe, Water Management in Central Asia: State and Impact; in: UNEP/GRID-Arendal, 2006 <http://www.grida.no/graphicslib/detail/water-management-in-central-asia-state-and-impact_7c4e>. REKACEWICZ, Philippe, South Eastern Europe to Central Asia: Political Transition and Environmental Risks; in: UNEP/GRID-Arendal, 2006 <http://www.grida.no/graphicslib/detail/south-eastern-europe-to-central-asia-political-transition-andenvironmental-risks_c06d>. 19

20 20

21 21

STŘEDNÍ ASIE A ZAKAVKAZSKO

STŘEDNÍ ASIE A ZAKAVKAZSKO STŘEDNÍ ASIE A ZAKAVKAZSKO VYMEZENÍ REGIONU - patří sem asijské státy, které byly součástí a některé z nich patřily už carskému - tato území jsou osídlena z velké části neslovanským, převážně obyvatelstvem

Více

4 7 bodů. 5 4 body. Celkem 40 bodů

4 7 bodů. 5 4 body. Celkem 40 bodů Celkem 40 bodů 4 7 bodů Doplňte chybějící pojmy do textu: Přírodní rekordy Jižní Ameriky Jižní Amerika se může pyšnit mnoha přírodními nej. Předně zde pramení Amazonka, řeka světa (7 062 km). Podél celého

Více

Smluvní základna ČR se zeměmi SNS v hospodářské oblasti

Smluvní základna ČR se zeměmi SNS v hospodářské oblasti Stav k 11.02.2009 Smluvní základna ČR se zeměmi SNS v hospodářské oblasti ARMÉNIE Smlouva mezi Českou republikou a Arménskou republikou o zamezení dvojímu zdanění [podpis v Jerevanu 07.07.2008, schválena

Více

Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina

Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů EVROPA Obyvatelstvo obr. 1 obr. 1 OBYVATELSTVO A SÍDLA V Evropě žije přes 700 milionů obyvatel. Podle

Více

Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu

Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu Kyrgyzstán je země bývalého Svazu sovětských socialistických republik. Po jeho rozpadu v roce 1991 získal Kyrgyzstán nezávislost a v témže roce

Více

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S

R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S R E G I O N Á L N Í Z E M Ě P I S INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÁ PREZENTACE REGIONŮ II EVROPA OBYVATELSTVO VÝCHODNÍ EVROPY Mgr. Iva Švecová BĚLORUSKO historie v minulosti nikdy netvořilo samostatný stát od 11. stol.

Více

Střední Asie a Zakavkazsko. Ivana Grasslová Oktáva 2014/2015

Střední Asie a Zakavkazsko. Ivana Grasslová Oktáva 2014/2015 Střední Asie a Zakavkazsko Ivana Grasslová Oktáva 2014/2015 Střední Asie a Zakavkazsko státy Střední Asie: Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, (Afghánistán) státy Zakavkazska:

Více

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. CO JE EVROPA 2011 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je Evropa V této kapitole se dozvíte: Jaká je kultura v Evropě. Má Evropa stejný význam jako Evropská unie. Zda je Evropa samostatným geografickým celkem.

Více

Kazachstán, Kyrgyzstán - aktuální příležitosti pro české exportéry Petr Jurčík vedoucí zahraniční kanceláře

Kazachstán, Kyrgyzstán - aktuální příležitosti pro české exportéry Petr Jurčík vedoucí zahraniční kanceláře Kazachstán, Kyrgyzstán - aktuální příležitosti pro české exportéry Petr Jurčík vedoucí zahraniční kanceláře petr.jurcik@czechtrade.cz 23. 2. 2016 www.czechtrade.cz Kazachstán základní charakteristiky Peněžní

Více

STRATEGIE EVROPSKÉ UNIE PRO STŘEDNÍ ASII

STRATEGIE EVROPSKÉ UNIE PRO STŘEDNÍ ASII STRATEGIE EVROPSKÉ UNIE PRO STŘEDNÍ ASII Michal Hyll Václav Štěrba Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny Parlamentní institut Studie č. 3.065 11.5. 2007 2 OBSAH ÚVOD...3 1. CHARAKTERISTIKA

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 2. 10. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 2. 10. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 2. 10. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Afrika Téma klíčová slova Jižní Afrika doplňovačka s atlasem Anotace

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

Státy východní Evropy

Státy východní Evropy Východní Evropa Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dalibor POPELKA. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vyhledá americký kontinent a určí jeho geografickou polohu

Více

Migrace VY_32_INOVACE_Z.1.11. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla 4.ročník vyššího gymnázia

Migrace VY_32_INOVACE_Z.1.11. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla 4.ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8.

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Mgr. Tomáš Hradský Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8.20 Vzdělávací

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 431 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 14.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

Bakalářské státní závěrečné zkoušky Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek

Bakalářské státní závěrečné zkoušky Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek Bakalářské státní závěrečné zkoušky 2014-2016 Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek I. Obhajoba bakalářské práce Student v krátkém exposé (1-3 minuty) vyloží základní parametry své

Více

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích

Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Historie a tradice ozbrojených sil ČR Konstituování Armády České republiky a účast vojáků v zahraničních misích Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017

TEMATICKÝ PLÁN. Vyučující: Mgr. Petr Stehno Vzdělávací program: ŠVP Umím, chápu, rozumím Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Týdenní dotace: 2h/týden Ročník: 6. (6. A, 6. B) Školní rok 2016/2017 Zeměpis 1 (Vstupte na planetu Zemi) - Novák, S. a kol., Nová škola, Praha 2014. Zeměpis 2 (Přírodní obraz Země) - Novák, S. a kol.,

Více

Dělení států. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2013

Dělení států. Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2013 Dělení států Autor: Mgr. Václav Štěpař Vytvořeno: listopad 2013 ANOTACE Kód DUMu: Číslo projektu: VY_6_INOVACE_2.ZSV.6 CZ.1.07/1.5.00/34.0851 Vytvořeno: listopad 2013 Ročník: 4. ročník střední zdravotnická

Více

RUSKÁ. Р о с с и я FEDERACE

RUSKÁ. Р о с с и я FEDERACE RUSKÁ Р о с с и я FEDERACE ZÁKLADNÍ ÚDAJE Rusko největší stát světa, nástupnický stát a mocenská základna bývalého SSSR. Rozkládá se na dvou světadílech východní část Evropy a severní část Asie. Rozloha:

Více

Východní Evropa Krajinu východní Evropy vyznačuje východoevropská rovina, rozléhající se až k pohoří Uralu a řece Uralu Hlavní město:

Východní Evropa Krajinu východní Evropy vyznačuje východoevropská rovina, rozléhající se až k pohoří Uralu a řece Uralu Hlavní město: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_57 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

Dobrovolné návraty dosavadní výsledky a další vývoj. Martin Pecina ministr vnitra

Dobrovolné návraty dosavadní výsledky a další vývoj. Martin Pecina ministr vnitra Dobrovolné návraty dosavadní výsledky a další vývoj Martin Pecina ministr vnitra Hospodářská krize první polovina roku 2009 = konec platnosti až 68 000 pracovních povolení Rizika pro občany a stát zahraniční

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 8 18. 10. 2010 Čerpání zdravotní péče cizinci v Královéhradeckém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje

Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Informace ze zdravotnictví Libereckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 15. 5. 2013 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Libereckém kraji v roce 2012

Více

Afrika Severní region. Státy část I

Afrika Severní region. Státy část I Afrika Severní region Státy část I Severní Afrika Přiřaď státy do mapy severní Afriky Súdán Egypt Libye Alžírsko Tunisko Maroko Západní Sahara Hry a testy o Africe (EN) Alžírsko Alžírská demokratická a

Více

Maturitní témata. Školní rok: 2016/2017. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová

Maturitní témata. Školní rok: 2016/2017. Předmětová komise: Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová Maturitní témata Školní rok: 2016/2017 Ředitel školy: PhDr. Karel Goš Předmětová komise: Zeměpis Předseda předmětové komise: Mgr. Ivana Krčová Předmět: Zeměpis VIII. A 8 Mgr. Václav Krejčíř IV. A Mgr.

Více

Jihovýchodní Evropa Obecná charakteristika

Jihovýchodní Evropa Obecná charakteristika Jihovýchodní Evropa Obecná charakteristika Obr. 1 (upraveno) Obr. 2 Charakteristika oblasti Oblast se rozkládá na Balkánském poloostrově Podnebí: Jih středomořské Sever mírné vnitrozemské Nejvyššími pohořími

Více

Autor: Mgr. Jana Pavlůsková Datum: květen 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Zeměpis

Autor: Mgr. Jana Pavlůsková Datum: květen 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Zeměpis Autor: Mgr. Jana Pavlůsková Datum: květen 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Zeměpis světadílů Téma: Východní Evropa Anotace: Prezentace určená

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Obyvatelstvo České republiky

Obyvatelstvo České republiky Obyvatelstvo České republiky Počet obyvatel: 10 505 445 (k 1. 1. 2012) osídlení v 5.-6. století Slovany Podobný počet obyvatel mají: Řecko, Belgie, Portugalsko, Maďarsko Hustota zalidnění: 131 obyvatel/km

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 11. 6. 2007 Čerpání zdravotní péče cizinci v Královéhradeckém kraji v roce

Více

ročník 8. č. 10 název

ročník 8. č. 10 název č. 10 název Státy východní Evropy anotace V pracovních listech žáci poznávají východní Evropu a její státy. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie D krajské kolo Název a adresa školy: Kraj: Jméno a příjmení: Třída: Datum:.. Práce bez atlasu autorské řešení 45 minut Obr. č. 1 10 4 1 3 8 6 12 2 11 7 9 5 1) Do obrysové

Více

Historie 12. Otázka číslo: 1. V roce 1956 poskytla Francie nezávislost: Egyptu. Maroku. Tunisku. Nové Kaledonii (je možno více správných odpovědí)

Historie 12. Otázka číslo: 1. V roce 1956 poskytla Francie nezávislost: Egyptu. Maroku. Tunisku. Nové Kaledonii (je možno více správných odpovědí) Historie 12 Otázka číslo: 1 V roce 1956 poskytla Francie nezávislost: Egyptu Maroku Tunisku Nové Kaledonii (je možno více správných odpovědí) Otázka číslo: 2 V roce 1962 si vymohlo Alžírsko nezávislost

Více

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Informace ze zdravotnictví Ústeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 15. 5. 2013 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Ústeckém kraji v roce 2012 Utilization

Více

Rusko Rusko krásná země A velmi historická země

Rusko Rusko krásná země A velmi historická země Rusko Rusko krásná země A velmi historická země Rozloha a lidstvo Rusko dalším oficiálním názvem Ruská federace, je s rozlohou 17 102 345 km² největší stát světa.hlavní město Moskva. Zahrnuje značnou část

Více

Vysídlování populace v bývalém Sovětském svazu

Vysídlování populace v bývalém Sovětském svazu DOPLŇUJÍCÍ TEXT PRO DĚTI VE VĚKU 15-18 LET PRO PŘEDMĚT: dějepis- VYSÍDLOVÁNÍ POPULACE VE SPOLEČENSTVÍ NEZÁVISLÝCH STÁTŮ OD ROKU 1991 Vysídlování populace v bývalém Sovětském svazu Bohdan Nahaylo, poradce

Více

Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia

Člověk a společnost Geografie Zeměpis Sekundér a terciér 4.ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

VÝCHODNÍ EVROPA. Obr. 1 (upraveno)

VÝCHODNÍ EVROPA. Obr. 1 (upraveno) VÝCHODNÍ EVROPA Obr. 1 (upraveno) Přírodní podmínky Státy východní Evropy vyplňují ½ rozlohy Evropy Převážně nížinatý povrch Kontinentální podnebí Směrem od jihu k severu: stepi, tajga, tundra Přírodní

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍVÝUKOVÁPREZENTACE REGIONŮ SEVERNÍAMERIKA STÁTY USA Mgr. Iva Svobodová Základní údaje kontinentální část v J polovině SA kontinentu rozloha 9 631 214 km 2 (3.

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

DUM č. 8 v sadě. 20. Ze-2 Evropa

DUM č. 8 v sadě. 20. Ze-2 Evropa projekt GML Brno Docens DUM č. 8 v sadě 20. Ze-2 Evropa Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.6.2014 Ročník: 2AV, 3AV Anotace DUMu: Evropa. Severní Evropa. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro

Více

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 KOLONIÁLN LNÍ MOCNOSTI A KOLONIE PO 2. SVĚTOV TOVÉ VÁLCE Dekolonizace v 40. letech Rok stát kolonizátor 1946 FILIPÍNY USA 1946

Více

Obrázek 1: Počet obyvatel Země zdroj: http://www.euroekonom.cz/grafy-demografie-data-img.php?type=planeta2

Obrázek 1: Počet obyvatel Země zdroj: http://www.euroekonom.cz/grafy-demografie-data-img.php?type=planeta2 1. Zjistěte, jaký je současný počet obyvatel světa a posuďte rychlost jeho nárůstu: http://www.worldometers.info/cz/ 2. Podle grafu posuďte rychlost nárůstu počtu obyvatel na Zemi. Zjistěte: a) Jaký byl

Více

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO ASIE největší světadíl rozloha: 44,5 mil. km² ASIE - obecně Nejvyšší hora světa: Mount Everest - 8 850 m (Nepál, Čína, Himaláje) ASIE - obecně

Více

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu Zeměpis (Člověk a příroda) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace podle pohlaví,

7 Migrace. Tab. 7.1 Zahraniční migrace podle pohlaví, 7 Migrace Poprvé po roce 2001 bylo v roce 2013 znovu zaznamenáno záporné saldo zahraniční migrace. Počet vystěhovalých se meziročně zvýšil na 30,9 tisíce a převýšil počet přistěhovalých o 1 297 osob. Mezi

Více

Zakavkazsko Arménie

Zakavkazsko  Arménie Zakavkazsko - horská a těžko dostupná oblast byla často útočištěm národností utíkajících nebo vyhnaných z domoviny - nerovnoměrné osídlení (osami osídlení jsou řeky Kura a Araks se svými přítoky, pobřeží

Více

STŘEDNÍ ASIE A ZAKAVKAZSKO

STŘEDNÍ ASIE A ZAKAVKAZSKO STŘEDNÍ ASIE A ZAKAVKAZSKO VYMEZENÍ REGIONU STŘEDNÍ ASIE - patří sem asijské státy, které byly součástí a některé z nich patřily už carskému - tato území jsou osídlena z velké části neslovanským, převážně

Více

Ochrana & Bezpečnost 2015, ročník IV., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656 Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Makedonie a její zkušenosti s migrací (2015_D_04)

Ochrana & Bezpečnost 2015, ročník IV., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656 Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Makedonie a její zkušenosti s migrací (2015_D_04) Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. Ochrana & Bezpečnost 2015, ročník IV., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656 Makedonie a její zkušenosti s migrací 1 Anotace Příspěvek sumarizuje nedávné zkušenosti Makedonie s migračními

Více

1. fáze studené války II.

1. fáze studené války II. 1. fáze studené války II. 1. berlínská krize 24. červen 1948-12. květen 1949 Německo i Berlín rozděleny na čtyři okupační zóny Po válce však došlo k rozkolům v otázce dalšího směřování Německa mezi SSSR

Více

EU peníze školám VY_52_INOVACE_PV3B_36

EU peníze školám VY_52_INOVACE_PV3B_36 VY_52_INOVACE_PV3B_36 Předmět: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa Ročník: 7. Školní rok: 2012/2013 Anotace: Pracovní list slouží k procvičování a prověření učiva o Asii, Austrálii, Oceánii, polárních

Více

Umění a řemeslo Střední Asie

Umění a řemeslo Střední Asie Umění a řemeslo Střední Asie textil a šperk Tereza Hejzlarová Tato publikace vznikla s podporou GA UK v rámci projektu Umění a řemeslo Střední Asie (č. 521012) řešeného na Filozofické fakultě Univerzity

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ. KYRGYZSTÁN

STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ.  KYRGYZSTÁN STUDIJNÍ A VĚDECKÁ KNIHOVNA V HRADCI KRÁLOVÉ http://www.svkhk.cz 47. setkání volného cyklu Pojďme si povídat KYRGYZSTÁN Středa 23. dubna 2008 od 18.00 hod ve studovně na Eliščině nábřeží Lektorka: Ilona

Více

Opakování Asie - pracovní list

Opakování Asie - pracovní list Opakování Asie - pracovní list MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_16 Tématický celek:

Více

Které náboženství je v Evropě nejrozšířenější?

Které náboženství je v Evropě nejrozšířenější? Ze kterých oblastí Země přichází do Evropy nejvíce lidí? Které náboženství je v Evropě nejrozšířenější? Roste počet obyvatel v Evropě? Kolik obyvatel má Evropa?? Která evropská města jsou nejlidnatější?

Více

Severní Amerika. Mapa

Severní Amerika. Mapa Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy: Ostrovy Červeně, Poloostrovy fialově, Zdroj: http://d-maps.com/m/amnord/amnord13.gif (11.11.2011) Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy:

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 3 13.6.2006 Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2005 Utilization

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 1 12. 4. 2007 Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2006 Utilization

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Ukrajina. Hospodářství a obyvatelstvo

Ukrajina. Hospodářství a obyvatelstvo Ukrajina Rozlohou 603 628 km 2 v je Ukrajina v Evropě 2. největší, počtem obyvatel šestá (46,6 mil. v roce 2007). Až po rozpadu Sovětského svazu dostala prostor i v médiích a dění na scéně styku východu

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 1 11.5.2006 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2005 Utilization

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

GLOBÁLNÍ HEGEMONIE. Amerika a její výzvy

GLOBÁLNÍ HEGEMONIE. Amerika a její výzvy GLOBÁLNÍ HEGEMONIE Amerika a její výzvy Schopnost prosadit svůj vliv kdekoli ve světě x nakolik je využívaná? Složky hegemonie: Hospodářská Politická Vojenská Kulturní Co je to globalní Hegemonie regionalní

Více

VY_12_INOVACE_04_02_VL NĚMECKO

VY_12_INOVACE_04_02_VL NĚMECKO VY_12_INOVACE_04_02_VL NĚMECKO VY_12_INOVACE_04_02_VL ANOTACE NĚMECKO Popis Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina

Více

VY_32_INOVACE_ZIK_III-2_3. Šablona č. III, sada č. 2. Tematický okruh. Přírodní podmínky Afriky. Ročník 7.

VY_32_INOVACE_ZIK_III-2_3. Šablona č. III, sada č. 2. Tematický okruh. Přírodní podmínky Afriky. Ročník 7. Šablona č. III, sada č. 2 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Člověk a příroda Zeměpis Afrika Přírodní podmínky Afriky Ročník 7. Anotace Pracovní list je zaměřen na přírodní podmínky

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Regiony. Východní Evropa: historický vývoj. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045

Regiony. Východní Evropa: historický vývoj. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045 Regiony Východní Evropa: historický vývoj Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045 Východní Evropa: poloha Estonsko Lotyšsko Litva Bělorusko Ukrajina Moldavsko http://www.lib.utexas.edu/maps/europe/txu-oclc-247233313-europe_pol_2008.jpg

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. GPS III. Ročník. SOUČASNÉ VÁLEČNÉ KONFLIKTY na Blízkém východě. referát. Jméno a příjmení: Jan Frýda

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav. GPS III. Ročník. SOUČASNÉ VÁLEČNÉ KONFLIKTY na Blízkém východě. referát. Jméno a příjmení: Jan Frýda Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav GPS III. Ročník SOUČASNÉ VÁLEČNÉ KONFLIKTY na Blízkém východě referát Jméno a příjmení: Jan Frýda Třída: 7.O Datum: 28.03.2017 Současné válečné konflikty na Blízkém

Více

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II. Jiří Řehounek. Ročník 2. Datum tvorby Listopad 2012

Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II. Jiří Řehounek. Ročník 2. Datum tvorby Listopad 2012 Číslo projektu Název školy Kód materiálu Název materiálu Autor Tematická oblast Tematický okruh CZ.1.07/1.5.00/34.0811 Gymnázium, Soběslav, Dr. Edvarda Beneše 449/II VY_32_INOVACE_61_08 Obyvatelstvo Evropy

Více

Název: Osídlení Evropy

Název: Osídlení Evropy Název: Osídlení Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, sociogeografie, historie Ročník: 5. (3. ročník vyššího

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

VY_32_INOVACE_Z.1.10 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla

VY_32_INOVACE_Z.1.10 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Mgr. Blanka Šteindlerová

Mgr. Blanka Šteindlerová Identifikátor materiálu EU: ICT 3 59 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT = Předmět / téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace stručně seznamuje s příčinami, průběhem

Více

Bakalářské státní závěrečné zkoušky 2014-2016. Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek

Bakalářské státní závěrečné zkoušky 2014-2016. Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek Bakalářské státní závěrečné zkoušky 2014-2016 Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek I. Obhajoba bakalářské práce Student v krátkém exposé (3-5 minut) vyloží základní parametry své

Více

DUM č. 9 v sadě. 20. Ze-2 Evropa

DUM č. 9 v sadě. 20. Ze-2 Evropa projekt GML Brno Docens DUM č. 9 v sadě 20. Ze-2 Evropa Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.6.2014 Ročník: 2AV, 3AV Anotace DUMu: Evropa. Západní Evropa Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby

Více

Zeměpisná olympiáda 2012

Zeměpisná olympiáda 2012 Zeměpisná olympiáda 2012 Kategorie A krajské kolo Název a adresa školy: Kraj: Jméno a příjmení: Třída: Práce bez atlasu autorské řešení 40 minut 1) S využitím všech pojmů spojte správně dvojice: 1. azimut

Více

Celkem 40 bodů. Potřebné vybavení: kalkulačka, psací potřeby

Celkem 40 bodů. Potřebné vybavení: kalkulačka, psací potřeby ZEMEPISNÁ ˇ OLYMPIÁDA PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ Celkem 4 bodů Potřebné vybavení: kalkulačka, psací potřeby 4 bodů Níže je seznam deseti regionů a měst Evropy a deseti produktů či hospodářských

Více

PROBLÉMY HRANIC STÁTŮ

PROBLÉMY HRANIC STÁTŮ Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Seminář GPS III. ročník PROBLÉMY HRANIC STÁTŮ Seminární práce Jméno a příjmení: Dobeš David Třída: 3.A Datum: 4. 12. 2015 Problémy hranic států 1. Úvod Na světě žije

Více

ČR a Německo 20 let od Deklarace: vybrané trendy vývoje

ČR a Německo 20 let od Deklarace: vybrané trendy vývoje LEDEN 217 BRIEFING PAPER 1 AMO.CZ ČR a Německo 2 let od Deklarace: vybrané trendy vývoje Zuzana Lizcová Na letošní 21. leden připadá dvacetileté výročí podpisu Česko-německé deklarace o vzájemných vztazích

Více

Východní blok. Státy a organizace východního bloku

Východní blok. Státy a organizace východního bloku Východní blok Státy a organizace východního bloku Státy východního bloku Hlavní slovo SSSR 15 svazových republik SSSR největší stát na světě Vliv ve většině států střední a východní Evropy Komunisté s

Více

8. funkční období. Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2012

8. funkční období. Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2012 256 8. funkční období 256 Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2012 2011 Návrh USNESENÍ Senátu Parlamentu České republiky z schůze 2011

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AFRIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 2. Hospodářsky nevýznamnější státy bohaté, vyspělé, rychle se rozvíjející podle celkového hrubého domácího produktu (mil. US dolarů) 2008 podle Světové banky (WB)

Více

4. Žadatelé o azyl a azylanti

4. Žadatelé o azyl a azylanti 4. Žadatelé o azyl a azylanti Od roku 2004 až do roku 2013 měl počet žadatelů o mezinárodní ochranu přicházejících do České republiky klesající trend. Zatímco v roce 2003 dosáhl počet žadatelů o mezinárodní

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

Tematické okruhy. ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor. Mezinárodní rozvojová studia

Tematické okruhy. ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor. Mezinárodní rozvojová studia Tematické okruhy ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor Mezinárodní rozvojová studia 2008 1 Geografie a regionální rozvoj (KGG/SZZRR) 1. Hydrologické podmínky a faktory rozvoje (zásoby vody na

Více

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016

Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016 Vývoj cestovního ruchu v Praze ve 3. čtvrtletí 2016 Ve zkratce: Hostů celkem: 2,125.567 ze zahraničí: 1,876.894 (88,3 %) z tuzemska: 248.673 (11,7 %) Celkově v Praze přírůstek hostů o 107.106 osob (5,3

Více