Středoasijské republiky: Základní informace a smluvní základ pro spolupráci s Českou republikou v bezpečnostní oblasti.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Středoasijské republiky: Základní informace a smluvní základ pro spolupráci s Českou republikou v bezpečnostní oblasti."

Transkript

1 Mgr. Rustame Zirayev; Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. Středoasijské republiky: Základní informace a smluvní základ pro spolupráci s Českou republikou v bezpečnostní oblasti. Anotace Země Střední Asie představují bez nadsázky jednu ze stěžejních geostrategických a ekonomických priorit nejen pro Českou republiku, ale i pro celou řadu členských zemí Evropské unie a Unii jako takovou. Jedná se o prostor bohatý na řadu nerostných surovin, ale zároveň o potenciálně nestabilní zónu. Příspěvek přináší jak skutečně základní informace o tomto prostoru (medailonky jednotlivých zemí, přehledy a mapy). Klíčová slova Střední Asie, geostrategická pozice, Evropská unie, bezpečnostní otázky. Summary Countries in Central Asia belong, without exaggeration, among the key geostrategic and economic priorities for the Czech Republic, but also for a number of European Union Member States and the Union as a whole. This is an area rich in a variety of raw materials, but also on potentially unstable zone. The paper presents on one hand the basic information of this area (medallions of each country, surveys and maps). Keywords Central Asia, geo-strategic position, the European Union, the security issues. 1

2 Úvod: Základní údaje o prostoru postsovětské Střední Asie Pojmem Střední Asie se pro potřeby této práce rozumí pětice postsovětských středoasijských republik: Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán a Uzbekistán. Ve všech případech se jedná o státy bez přístupu k otevřenému moři 1, které získaly nezávislost v kontextu rozpadu Sovětského svazu v roce S výjimkou Tádžikistánu (jehož státotvorný národ spadá do perské/indoárijské či íránské jazykové skupiny) se jedná v ostatních případech o státy, kde dominují turkické národy (příbuzné například Turkům, Azerům nebo Ujgurům). Ve všech těchto zemích sehrává významnou roli ruština (nezřídka přímo kodifikovaná jako úřední jazyk pro mezinárodní styk ). 2 Následující pasáž se pokusí ve stručnosti uvést základní údaje o této pětici států. Jedná se zejména o údaje zeměpisné či demografické, 3 s tím, že stěžejní ekonomická a politická témata budou podrobněji zmíněna v dalších pasážích textu. 1 GLASSNER, M., I., Political Geography, John Willey and Sons, Inc., New York; Chichester; Brisbane; Toronto; Singapore 1993, s. 394 až 395. HNÍZDO, B, Mezinárodní perspektivy politických regionů, ISE, Praha 1995, s. 95 až MAZOYER, K.; BRETON, R., Atlas jazyků světa: soužití v křehké rovnováze, Albatros, Praha ISBN , s KRATOCHVÍLOVÁ, E. Něco málo k cestě ministra Zielence a českých podnikatelů do Střední Asie. Denní telegraf, 14. III. 1995, s. 9. 2

3 Kazachstán (kazašsky Kazakstan Republikasy) je stát, který se převážně rozkládá ve střední Asii, přičemž malou částí svého území západně od řeky Ural zasahuje též do Evropy. Na severozápadě a severu hraničí s Ruskou federací (6 467 km), na východě s Čínskou lidovou republikou (1 460 km), z jižní strany jsou jeho sousedy Kyrgyzstán (980 km), Uzbekistán (2 300 km) a Turkmenistán (380 km). Na jihozápadě pak země přiléhá ke Kaspickému moři. 4 Kazachstán patří mezi nejrozlehlejší země světa (jeho plocha představuje km² což je 34,5-krát více než rozloha České republiky). V rámci Sovětského svazu se jednalo o druhou nejrozlehlejší republiku po Ruské sovětské federativní socialistické republice. V současnosti se jedná o územně nejrozlehlejší stát světa bez přístupu k otevřenému moři (landlocked country). 5 V roce 1997 se hlavním městem země stala namísto dosavadní metropole Almaty (Alma-Aty, která tak jako tak zůstává nejlidnatějším městem země více než obyvatel a získalo i statut jižního hlavního města ) Astana (druhé nejlidnatější město země, roku 2011 asi obyvatel). Většina území Kazachstánu je relativně velmi řídce osídlena (cca 16,5 milionů obyvatel 6 na výše uvedené rozloze představuje hustotu zalidnění necelých 6 osob na km²). Okolo 60 % obyvatel země představují etničtí Kazaši, 25,6 % Rusové, 2,9 % Ukrajinci, 2,9 % Uzbeci a 1,4 % Němci. Zbytek populace představují zejména přistěhovalci z ostatních republik někdejšího Sovětského svazu. Co se týče náboženské struktury populace, zhruba 69 % obyvatel vyznává sunnitský islám, 28 % jsou pravoslavní křesťané a 2 % obyvatel jsou evangelíci. Jednou z oficiálních doktrin politiky země je náboženská snášenlivost. S tímto cílem se v Astaně každé tři roky koná světové mezináboženské setkání (zatím se jednalo o roky 2003, 2006, 2009 a připravuje se pro rok 2012). Kazachstán je prezidentskou republikou, kde funkci prezidenta od roku 1991 zastává Nursultan Nazarbajev a okolo 90 % křesel v parlamentu zaujímají zástupci proprezidentské koalice. Uzbekistán (Uzbekistánská republika; uzbecky O zbekiston Respublikasi respektive Ўзбекистон Республикаси) sousedí jak s ostatními postovětskými středoasijskými republikami (Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán a Turkmenistán), tak na jihu s Afghánistánem (oblast, obývaná rovněž etnickými Uzbeky s největším městem Mezáre Šaríf). Tvar území státu je značně protažený. Hlavní městem země je Taškent (přes 2,2 4 Kazachstán: Základní informace o teritoriu. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky <http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/kazachstan/index.html>. Агентство Республики Казахстан по статистике <http://www.stat.kz>. 5 Kazachstán: Atlas ekonoma. Ekonom. 1993, č. 49, s. 65. Kazašská SSR: Aktuální zeměpis Světa v obrazech. Svět v obrazech. 1986, č Okolo roku 1985 to bylo asi osob, je zde tedy patrný sestupný trend, způsobený zejména odchodem slovanských národů a Němců ze země. Ke stabilizaci počtu obyvatel došlo až od roku Zvýšení počtu obyvatelstva je jedním z hlavních strategických cílů státní politiky. Je zřejmá snaha podporovat návrat etnických Kazachů zpět do Kazachstánu (z Mongolska, Uzbekistánu, Afghánistánu, Íránu atd.). Největší počet přistěhování je z Uzbekistánu. V současné době se do Kazachstánu stěhuje více lidí, než zemi opouští. Od devadesátých let XX. století docházelo k přesídlování krajanů z Kazachstánu rovněž do České republiky (viz usnesení vlády ze dne 1. listopadu 2006, č. 1248, bylo rozhodnuto o Postupu při dokončování přesídlení krajanů z Kazachstánu). Celkem bylo v této etapě přesídleno 157 krajanů. 3

4 miliony obyvatel). 7 Součástí země je autonomní Karakalpacká oblast s hlavním městem Nukus (západ země). Uzbekistán je s 29 miliony obyvatel 8 nejlidnatější zemí střední Asie a po Ruské sovětské federativní socialistické republice a Ukrajinské sovětské svazové republice byl třetí nejlidnatější sovětskou republikou. Počet obyvatel země poměrně rychle stoupá: asi 27 % obyvatel Uzbekistánu spadá do věkové kohorty 15 let a méně, meziroční nárůst populace země přesahuje osob. 9 Státovorný národ Uzbeci tvoří asi 84 % populace státu a tento jejich podíl v průběhu času stále mírně stoupá. Dalšími většími etnickými skupinami v Uzbekistánu jsou Rusové (2,7 %), Tádžikové (4,7 %), Kazaši (2 %), Karakalpakové (1,9 %) a Tataři (0,5 %). Co se konfesionálního složení populace týče. v Uzbekistánu dominuje sunnitský islám (88 %) a pravoslaví (9 %). V čele státu stojí od roku 1990 Islom Karimov (původně jako prezident Uzbecké socialistické republiky a později nezávislého Uzbekistánu). Jeho vládnutí vydrželo jak vlnu teroristických útoků z roku 2004 i nepokoje v Anidžanu z roku V parlamentu aktuálně zasedají zástupci pěti stran a nezařazení poslanci. 10 Turkmenistán (turkmensky Türkmenistan 11, rusky Туркмения) na jihovýchodě sousedí s Afghánistánem, na jihozápadě s Íránem, na severovýchodě s Uzbekistánem, na severozápadě s Kazachstánem a na západě s Kaspickým mořem (záliv Kara Bogaz Gol respektive Garabogazköl). Hlavním městem země je Ašchabad ( obyvatel). V některých regionech je Turkmenistán bohatý na přírodní zdroje (ropa, zemní plyn); většinu země však pokrývá Karakumská poušť. 12 Okolo 77 % populace tvoří Turkmeni, 9 % Uzbeci, 6,7 % Rusové a 2 % Kazaši. Zhruba 90 % populace se hlásí k sunnitskému islámu a 7 % k pravoslaví. V Turkmenistánu existuje vláda jedné strany a do své náhlé smrti 21. prosince 2006 jej vedl doživotní prezident Saparmurat Nijazov (nazývaný Turkmenbaši či otec Turkménů ). V čele státu jej od 11. února 2007 nahradil Gurbanguli Berdymuhamedov. Kyrgyzstán (kyrgyzsky Кыргызстан rusky Киргизия) je stát ve Střední Asii. Jeho sousedy jsou Čínská lidová republika, Tádžikistán, Uzbekistán a Kazachstán. Hlavním městem je Biškek ( obyvatel). 13 Nejpočetnější národnost v Kyrgyzstánu představují Kyrgyzové. Po roce 2000 jejich počet dosáhl nadpoloviční většiny (dnes představuje 67,4 %) z celkového počtu obyvatel 7 Uzbekistán: Základní informace o teritoriu. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky <http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/uzbekistan/index.html>. Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике <http://www.stat.uz>. 8 Roku 1985 se jednalo o zhruba 17 milionů obyvatel (z toho 65,5 % Uzbeků), je to tedy velmi výrazný nárůst počtu populace celkově, státovorného národa zvláště. 9 Uzbecká SSR, Aktuální zeměpis Světa v obrazech. Svět v obrazech. 1986, č The Governmental Portal of the Republic of Uzbekistan <http://www.gov.uz/en/>. 11 Název Turkmenistán pochází z perštiny a znamená země Turkmenů. 12 Turkmenistán: Základní informace o teritoriu. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky <http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/turkmenistan/index.html>. Торгово-промышленная палата Туркменистана <http://cci.gov.tm/ru/index.php>. 13 Kyrgyzstán: Základní informace o teritoriu. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky <http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/kyrgyzstan/index.html>. Национальный статистический комитет Кыргызской Республики <http:// :1041/stat1.kg/>. 4

5 země (v roce 1996 byl tento podíl 48,4 %). Ke zvýšení podílu Kyrgyzů ve sledovaných letech došlo především vlivem odchodu etnických Rusů a dalších slovanských národů, který započal spolu s rozpadem Sovětského svazu (například jen během roku 1993 opustilo republiku osob). V Kyrgyzstánu nicméně nadále žije vysoké procento nekyrgyzské populace. Duhou nejpočetnější národní skupinou jsou Uzbeci, kteří přečíslili podíl Rusů a dnes představují více než 14 % populace státu (asi obyvatel, soustředěných v Ošské a Džalalabadské oblasti). Na třetí pozici spadli Rusové (10,3 %, jejichž relativní i absolutní počet v posledních letech však stále klesá). Ukrajinci (společně s Bělorusy) v současnosti žijí především ve větších městech v Čujské oblasti. Jejich počet dnes dosahuje asi osob, tedy zhruba poloviční údaj oproti roku Významnou skupinou obyvatel Kyrgyzstánu byli Němci (dnes představující jen asi 0,3 % populace), kteří se do Kyrgyzstánu přestěhovali v největší míře z Ukrajiny a osidlovali hlavně Talaskou oblast spolu s okresem Kant v Čujské nížině. Příchod Němců do carského Ruska spadá do doby německé kněžny Kateřiny (provdané za cara Petra III.), pozdější carevny Kateřiny Veliké. Ta již v roce 1763 nabídla svým krajanům, přestěhování do carského Ruska (zejména do oblastí dolní Volhy, na Ukrajinu, na Kavkaz, či právě do oblastí střední Asie), kde jim zajistila daňové úlevy a náboženskou svobodu. Z náboženských směrů v zemi převažuje sunnitský islám (77 %) a pravoslaví (údajně až 18 %). V čele státu stál mezi lety 1990 až 2005 Askar Akaev (původně jako prezident Kyrgyzské socialistické republiky a později nezávislého Kyrgyzstánu). V březnu 2005 ho donutila k rezignaci tzv. tulipánová revoluce. Dalšího prezidenta Kurmanbeka Bakiyeva ohrožovaly protesty v listopadu 2006, požadující transformaci země v parlamentní republiku. Smetly ho až protesty v roce 2010 (dubnová revoluce), vyvěrající z politické a ekonomické nespokojenosti veřejnosti. Tádžikistán (tádžicky: Ҷумҳурии Тоҷикистон respektive Džumhúrí-ji Tódžíkistón) sousedí s Afghánistánem, Čínskou lidovou republikou, Kyrgyzstánem a Uzbekistánem. Většinu území státu pokrývají hory dosahující výšky až metrů. Zhruba 90 % populace je soustředěno jen na 7 % území (velká města a Vachšské a Gissarské údolí). Některé oblasti země trpí zemětřesením. 14 Okolo 65 % (podle některých údajů ale až 80 %) obyvatel země tvoří Tádžikové. Nejvýznamnější menšinou jsou Uzbeci (15 až 24 %), kteří v některých oblastech tvoří drtivou většinu obyvatel. Rusové představují nyní pouze 1,1 % obyvatel a jejich počet se stále snižuje. Dalšími etniky jsou například Tataři či Kyrgyzové. Součástí státu je autonomní Gorno- Badachšánská oblast. Hlavní městem je Dušanbe. Obyvatelé jsou převážně muslimští sunnité (spolu se šíity 90 % obyvatel). V roce 1991, po kolapsu Sovětského svazu, vyhlásil Tádžikistán nezávislost a ještě téhož roku vstoupil do Společenství nezávislých států. V roce 1992 vypukla v Tádžikistánu občanská válka mezi stoupenci a odpůrci tehdejšího proruského prezidenta Emomaliho Rahmonova, který zcela eliminoval opozici. Demokratická opozice se v boji proti oficiální vládě spojila s islámskými radikály a některými menšinami, které bojovaly za sebeurčení. Vládní vojska s pomocí vojenských kontingentů z Ruské federace a Uzbekistánu byla sice v převaze, ale zcela porazit opoziční vojska se jim nepodařilo. Válka se zvrhla v nejhorší 14 Tadžikistán: Základní informace o teritoriu. Ministerstvo zahraničních věcí České republiky <http://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/asie/tadzikistan/index.html>. 5

6 etnické čistky v celé středoasijské oblasti. Statisíce lidí muselo opustit své domovy, desetitisíce osob bylo povražděno. Válka skončila v roce V roce 1999 se konaly nové volby, které ovšem byly opozicí označeny za nesvobodné. Vláda ale z voleb vznikla. Během let 1999 a 2000 na území státu došlo k vybudování základen islámských radikálů ze sousedního Uzbekistánu (zejména to platilo pro severozápad země, obydlený etnickými Uzbeky). Vláda Tádžikistánu není schopna proti radikálům zasáhnout, protože poslání vojska do oblasti obydlené Uzbeky by mohlo vyvolat další vlnu násilí. Země zažila další šok po 11. září Do země začalo proudit mnoho uprchlíků z Afghánistánu, kde právě probíhala válka mezi Talibanem a spojenci vedenými Spojenými státy. Na území státu operovaly vojenské kontingenty z USA, Francie a Indie. Prezidenské volby v roce 2006 byly bojkotované většinou hlavních opozičních stran. Režim však je nyní méně represivní než v minulém desetiletí. Přesto v zemi není náboženská svoboda. Což dokazuje zákaz Svědků Jehovových roce 2007, kteří se po pádu komunismu začali velice rychle šířit po celém bývalém východním bloku. Vláda Tádžikistánu je rovněž obviňována z antisemitismu. Bourají se historické budovy, které patřily bucharským Židům. Poslední synagoga v zemi byla přestavěna v roce 2006 na prezidentskou rezidenci. 6

7 Tabulka a grafy č. 1: Srovnání rozlohy a populace středoasijských postovětských republik a Evropské unie (27 členských států, stav k roku 2011). Na rozloze jen o málo menší než celá dnešní Evropská unie tak ve Střední Asii žije podstatně méně obyvatel. obyvatelstvo rozloha (km²) Evropská unie (2011) Střední Asie Totéž viz mapa, srovnávající prostor (zatím EU-27) a Střední Asie (stejně jako Jižního Kavkazu a Moldavska) Eurostat <http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/>. 16 Tedy zhruba tolik, kolik představuje populace Spojeného království (62 milionů), Francie (64 milionů) nebo Itálie (60 milionů obyvatel). 17 Deutschland Südkaukasus, Zentralasien und Moldau <http://www.stepmap.de/landkarte/deutschland-suedkaukasus-zentralasien-und-moldau >. 7

8 Hustota zalidnění v prostoru Střední Asie Population density, Central Asia. UNEP Grid Arendal <http://grida.no/graphics/cee/centralasia/cadens.jpg>. 8

9 Tabulka a grafy č. 2: Rozloha a populace středoasijských postsovětských republik. obyvatelstvo rozloha (km²: různé údaje) Kazachstán (březen 2011) ( ) Kyrgyzstán (199814) Turkmenistán (leden 2010) (491200) Tádžikistán Uzbekistán (leden 2011) Srovnání výše uvedených údajů vyznívá následovně (vedle výsečového grafu je použit i sloupcový graf, kam je pro srovnání doplněna i Česká republika km² a zhruba 10,5 milionu obyvatel): Co se týče populace (levý sloupec), zdaleka nejlidnatější zemí regionu je Uzbekistán (kde žije skoro tolik obyvatel jako v ostatních čtyřech státech dohromady). S ohledem na rozlohu dominuje Kazachstán, představující asi 70 % rozlohy regionu). 9

10 Vlajky a znaky postsovětských středoasijských republik. 19 Kazachstán. Kyrgyzstán. Tádžikistán. Turkmenistán. Uzbekistán. 19 Silk Road Studies Program <http://www.silkroadstudies.org>. 10

11 Schematické znázornění fyzicko-geografických poměrů ve Střední Asii 20 a podrobnější pohled na situaci v zimě (severní a horské oblasti jsou zaledněny) Zentralasien: Physische Übersicht; in: OstEuropa Karten, 2007 <http://www.osteuropa.dgo-online.org/maps/01.05>. 21 Zentralasien und Iran; in: Christa und Stefan, 2004 <http://christa-und-stefan.net/berichte.php>. 11

12 Mapy politických hranic mezi středoasijskými republikami Střední Asie ; in: Vít Klíma <http://www.klima.cz/inzerce_asie_centralni.htm>. BROOKE, James, Central Asia Political map; in: Voice of America, 25. X <http://blogs.voanews.com/russiawatch/2011/10/25/china-india-iran-and-pakistan-crowd-russia-in-todays-great-game-in-central-asia/755pxcentral_asia_-_political_map_-_2000-svg/>. WOODBURN, Neil, 24 Goofs; in: Gadling.com, 31. I <http://www.gadling.com/2006/01/31/24-goofs/>. Zentralasien Land Karte Bilder; in: Ethereal-Vorlage. <http://karte-asien.blogspot.cz/2012/07/zentralasien-land-karte-bilder.html>. Usbekistan Überblick; in: Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit <http://liportal.giz.de/usbekistan/ueberblick.html>. 12

13 13

14 14

15 Několik pohledů na etnickou situaci v prostoru zemí Střední Asie Iran, Afghanistan, and Central Asia; in: Nomad <http://joshberer.wordpress.com/maps/iran-afghanistan-and-central-asia/>. Guide to Central Asia; in: BBC News <http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/guides/456900/456938/html/nn2page1.stm>. Games of Power in Central Asia <http://greatgame.no.sapo.pt/main_eng.html>. PERELTSVAIG, Asya, Creating Illusions with Language Maps, 14. II <http://languagesoftheworld.info/geolinguistics/creating-illusions-with-language-maps.html>. 15

16 Situaci mezi státy Střední Asie komplikuje celá řada exkláv respektive enkláv. 24 Území Uzbekistánu, obklopené územím Kyrgyzstánu: 4 exklávy/enklávy: Shakhimardan, Dzhany-ail, Sokh, Chong-Kra. Území Tádžikistánu, obklopené územím Kyrgyzstánu: 2 exklávy/enklávy: Vorukh, Kairagach. Území Kyrgyzstánu, obklopené územím Uzbekistánu: 1 exkláva/enkláva: Barak. Území Tádžikistánu, obklopené územím Uzbekistánu: 1 exkláva/enkláva: Savak. 24 Stalin's Exclaves and Enclaves of the Post-Soviet Union <http://1.bp.blogspot.com/_vd1k5r2x_ms/suyeoiviu5i/aaaaaaaaaqw/p9jgcyl0mji/s400/ferganaenclaves.jpg>. 16

17 Etnická mapa regionu vykazuje i přesah do neklidného prostoru Afghnánistánu REKACEWICZ, Philippe; MARIN, Cécile, A Tangle of Nations and Conflicts <http://mondediplo.com/maps/centralasiamdv1997>. 17

18 Železniční síť v zemích Střední Asie, s důrazem na Kazachstán Қазақстан; in: RU.cz, 24. VI <http://www.irucz.ru/pda/cz/info/ /kazachstan/zeme/>. 18

19 Několik pohledů na téma bezpečnostních výzev ve středoasijském prostoru: písečné bouře, zemětřesné oblasti, degradace respektive zasolení půdy, znečistění řek, Aralského jezera a Kaspického moře, zamoření území radioaktivními materiály a dalšími nebezpečnými látkami (včetně lokalit typu Semipalatinsk) atd WINTEROVÁ, Barbora, Konflikt o vodu ve Střední Asii; in: Obrana a strategie, 1/2009 <http://www.defenceandstrategy.eu/cs/aktualni-cislo /clanky/konflikt-o-vodu-ve-stredni-asii.html>. Menschenrechte Nebensache? - Die EU und ihre Ziele in Zentralasien; in: Amnesty International Deutschland, 2. III <http://www.amnesty.de/umleitung/2007/deu07/005?lang=de%26mimetype%3dtext%2fhtml>. REKACEWICZ, Philippe, Water Management in Central Asia: State and Impact; in: UNEP/GRID-Arendal, 2006 <http://www.grida.no/graphicslib/detail/water-management-in-central-asia-state-and-impact_7c4e>. REKACEWICZ, Philippe, South Eastern Europe to Central Asia: Political Transition and Environmental Risks; in: UNEP/GRID-Arendal, 2006 <http://www.grida.no/graphicslib/detail/south-eastern-europe-to-central-asia-political-transition-andenvironmental-risks_c06d>. 19

20 20

21 21

4 7 bodů. 5 4 body. Celkem 40 bodů

4 7 bodů. 5 4 body. Celkem 40 bodů Celkem 40 bodů 4 7 bodů Doplňte chybějící pojmy do textu: Přírodní rekordy Jižní Ameriky Jižní Amerika se může pyšnit mnoha přírodními nej. Předně zde pramení Amazonka, řeka světa (7 062 km). Podél celého

Více

Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina

Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina Kořeny soudobých konfliktů - Ukrajina Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu

Více

Smluvní základna ČR se zeměmi SNS v hospodářské oblasti

Smluvní základna ČR se zeměmi SNS v hospodářské oblasti Stav k 11.02.2009 Smluvní základna ČR se zeměmi SNS v hospodářské oblasti ARMÉNIE Smlouva mezi Českou republikou a Arménskou republikou o zamezení dvojímu zdanění [podpis v Jerevanu 07.07.2008, schválena

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN II., KMOCHOVA 943 škola s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů EVROPA Obyvatelstvo obr. 1 obr. 1 OBYVATELSTVO A SÍDLA V Evropě žije přes 700 milionů obyvatel. Podle

Více

Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu

Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu Projekt hmotné podpory ústavům sociální péče v Kyrgyzstánu Kyrgyzstán je země bývalého Svazu sovětských socialistických republik. Po jeho rozpadu v roce 1991 získal Kyrgyzstán nezávislost a v témže roce

Více

Střední Asie a Zakavkazsko. Ivana Grasslová Oktáva 2014/2015

Střední Asie a Zakavkazsko. Ivana Grasslová Oktáva 2014/2015 Střední Asie a Zakavkazsko Ivana Grasslová Oktáva 2014/2015 Střední Asie a Zakavkazsko státy Střední Asie: Kazachstán, Kyrgyzstán, Tádžikistán, Turkmenistán, Uzbekistán, (Afghánistán) státy Zakavkazska:

Více

Gymnázium, Brno, Elgartova 3

Gymnázium, Brno, Elgartova 3 Gymnázium, Brno, Elgartova 3 GE - Vyšší kvalita výuky CZ.1.07/1.5.00/34.0925 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Téma: EURASIE Autor: Mgr. Richard Trávníček Ph.D. Název: Politický zeměpis

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 2. 10. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 2. 10. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 2. 10. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Afrika Téma klíčová slova Jižní Afrika doplňovačka s atlasem Anotace

Více

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8.

Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín. Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8. Základní škola T. G. Masaryka, Studénka, ul. 2. května 500, okres Nový Jičín Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1489 Autor: Mgr. Tomáš Hradský Označení vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_CAPA.8.20 Vzdělávací

Více

Státy východní Evropy

Státy východní Evropy Východní Evropa Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Dalibor POPELKA. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A PŘÍRODA ZEMĚPIS 7. KUDLÁČEK VMS - II Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Vyhledá americký kontinent a určí jeho geografickou polohu

Více

Migrace VY_32_INOVACE_Z.1.11. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla 4.ročník vyššího gymnázia

Migrace VY_32_INOVACE_Z.1.11. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla 4.ročník vyššího gymnázia Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Problémové oblasti světa

Problémové oblasti světa Problémové oblasti světa 1 Problémové oblasti Afrika (Alžírsko, Keňa, Mosambik, Súdán, Zimbabwe, Rwanda) Amerika (Kolumbie, Mexiko, Peru) Asie (Afghánistán, Čečensko, Irák, Írán, Kašmír, Timor) Evropa

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Evidenční číslo materiálu: 431 Autor: Silvie Lidmilová Datum: 14.3.2012 Ročník: 7. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa

Více

Jihovýchodní Evropa Obecná charakteristika

Jihovýchodní Evropa Obecná charakteristika Jihovýchodní Evropa Obecná charakteristika Obr. 1 (upraveno) Obr. 2 Charakteristika oblasti Oblast se rozkládá na Balkánském poloostrově Podnebí: Jih středomořské Sever mírné vnitrozemské Nejvyššími pohořími

Více

Východní Evropa Krajinu východní Evropy vyznačuje východoevropská rovina, rozléhající se až k pohoří Uralu a řece Uralu Hlavní město:

Východní Evropa Krajinu východní Evropy vyznačuje východoevropská rovina, rozléhající se až k pohoří Uralu a řece Uralu Hlavní město: Materiál pro domácí VY_07_Vla5E_57 přípravu žáků: Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovativní metody v prvouce, vlastivědě a zeměpisu Registrační číslo

Více

ročník 8. č. 10 název

ročník 8. č. 10 název č. 10 název Státy východní Evropy anotace V pracovních listech žáci poznávají východní Evropu a její státy. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je

Více

Afrika Severní region. Státy část I

Afrika Severní region. Státy část I Afrika Severní region Státy část I Severní Afrika Přiřaď státy do mapy severní Afriky Súdán Egypt Libye Alžírsko Tunisko Maroko Západní Sahara Hry a testy o Africe (EN) Alžírsko Alžírská demokratická a

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace

Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Zkrácený obsah učiva a hodinová dotace Prima - 2 hod. týdně, 66 hod. ročně Planeta Země Vesmír Slunce a sluneční soustava Země jako vesmírné těleso Glóbus a mapa. Glóbus, měřítko globusu, poledníky a rovnoběžky,

Více

Autor: Mgr. Jana Pavlůsková Datum: květen 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Zeměpis

Autor: Mgr. Jana Pavlůsková Datum: květen 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Zeměpis Autor: Mgr. Jana Pavlůsková Datum: květen 2013 Ročník: 8. Vzdělávací oblast: Člověk a příroda Vzdělávací obor: Zeměpis Tematický okruh: Zeměpis světadílů Téma: Východní Evropa Anotace: Prezentace určená

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 1 11. 6. 2007 Čerpání zdravotní péče cizinci v Královéhradeckém kraji v roce

Více

VÝCHODNÍ EVROPA. Obr. 1 (upraveno)

VÝCHODNÍ EVROPA. Obr. 1 (upraveno) VÝCHODNÍ EVROPA Obr. 1 (upraveno) Přírodní podmínky Státy východní Evropy vyplňují ½ rozlohy Evropy Převážně nížinatý povrch Kontinentální podnebí Směrem od jihu k severu: stepi, tajga, tundra Přírodní

Více

Zakavkazsko Arménie

Zakavkazsko  Arménie Zakavkazsko - horská a těžko dostupná oblast byla často útočištěm národností utíkajících nebo vyhnaných z domoviny - nerovnoměrné osídlení (osami osídlení jsou řeky Kura a Araks se svými přítoky, pobřeží

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

DUM č. 8 v sadě. 20. Ze-2 Evropa

DUM č. 8 v sadě. 20. Ze-2 Evropa projekt GML Brno Docens DUM č. 8 v sadě 20. Ze-2 Evropa Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.6.2014 Ročník: 2AV, 3AV Anotace DUMu: Evropa. Severní Evropa. Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro

Více

Vysídlování populace v bývalém Sovětském svazu

Vysídlování populace v bývalém Sovětském svazu DOPLŇUJÍCÍ TEXT PRO DĚTI VE VĚKU 15-18 LET PRO PŘEDMĚT: dějepis- VYSÍDLOVÁNÍ POPULACE VE SPOLEČENSTVÍ NEZÁVISLÝCH STÁTŮ OD ROKU 1991 Vysídlování populace v bývalém Sovětském svazu Bohdan Nahaylo, poradce

Více

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143

Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 Gymnázium Globe, s.r.o. Dějepisně geografický seminář CZ.1.07/1.1.00/14.0143 KOLONIÁLN LNÍ MOCNOSTI A KOLONIE PO 2. SVĚTOV TOVÉ VÁLCE Dekolonizace v 40. letech Rok stát kolonizátor 1946 FILIPÍNY USA 1946

Více

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO

Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO Vypracovala: Ing. Darina Holomková ASIE REKORDY A OBYVATELSTVO ASIE největší světadíl rozloha: 44,5 mil. km² ASIE - obecně Nejvyšší hora světa: Mount Everest - 8 850 m (Nepál, Čína, Himaláje) ASIE - obecně

Více

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu

(Člověk a příroda) Učební plán předmětu Zeměpis (Člověk a příroda) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1+1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Průřezová témata Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA:

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍVÝUKOVÁPREZENTACE REGIONŮ SEVERNÍAMERIKA STÁTY USA Mgr. Iva Svobodová Základní údaje kontinentální část v J polovině SA kontinentu rozloha 9 631 214 km 2 (3.

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola

Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola Témata k nostrifikační zkoušce ze zeměpisu střední škola 1. Geografická charakteristika Afriky 2. Geografická charakteristika Austrálie a Oceánie 3. Geografická charakteristika Severní Ameriky 4. Geografická

Více

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry.

Výstupy předmětu. Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a určení polohy, zemské sféry. Opakování 6. ročníku -opakování základních pojmů -práce s učebnicí-otázky a úkoly -práce s tematickými mapami Žák si zopakuje pojmy, vesmír, planeta Země, tvar, rozměry, rotace a její důsledky, mapa a

Více

Obrázek 1: Počet obyvatel Země zdroj: http://www.euroekonom.cz/grafy-demografie-data-img.php?type=planeta2

Obrázek 1: Počet obyvatel Země zdroj: http://www.euroekonom.cz/grafy-demografie-data-img.php?type=planeta2 1. Zjistěte, jaký je současný počet obyvatel světa a posuďte rychlost jeho nárůstu: http://www.worldometers.info/cz/ 2. Podle grafu posuďte rychlost nárůstu počtu obyvatel na Zemi. Zjistěte: a) Jaký byl

Více

Ochrana & Bezpečnost 2015, ročník IV., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656 Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Makedonie a její zkušenosti s migrací (2015_D_04)

Ochrana & Bezpečnost 2015, ročník IV., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656 Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D., Makedonie a její zkušenosti s migrací (2015_D_04) Mgr. Oldřich Krulík, Ph.D. Ochrana & Bezpečnost 2015, ročník IV., č. 4 (zima), ISSN 1805-5656 Makedonie a její zkušenosti s migrací 1 Anotace Příspěvek sumarizuje nedávné zkušenosti Makedonie s migračními

Více

VY_32_INOVACE_Z.1.10 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla

VY_32_INOVACE_Z.1.10 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Severní Amerika. Mapa

Severní Amerika. Mapa Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy: Ostrovy Červeně, Poloostrovy fialově, Zdroj: http://d-maps.com/m/amnord/amnord13.gif (11.11.2011) Severní Amerika Zakreslete pojmy z tabulky do mapy:

Více

Opakování Asie - pracovní list

Opakování Asie - pracovní list Opakování Asie - pracovní list MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VELKÁ BYSTŘICE projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_01_16 Tématický celek:

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

GLOBÁLNÍ HEGEMONIE. Amerika a její výzvy

GLOBÁLNÍ HEGEMONIE. Amerika a její výzvy GLOBÁLNÍ HEGEMONIE Amerika a její výzvy Schopnost prosadit svůj vliv kdekoli ve světě x nakolik je využívaná? Složky hegemonie: Hospodářská Politická Vojenská Kulturní Co je to globalní Hegemonie regionalní

Více

EU peníze školám VY_52_INOVACE_PV3B_36

EU peníze školám VY_52_INOVACE_PV3B_36 VY_52_INOVACE_PV3B_36 Předmět: Zeměpis Tematický okruh: Regiony světa Ročník: 7. Školní rok: 2012/2013 Anotace: Pracovní list slouží k procvičování a prověření učiva o Asii, Austrálii, Oceánii, polárních

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Ukrajina. Hospodářství a obyvatelstvo

Ukrajina. Hospodářství a obyvatelstvo Ukrajina Rozlohou 603 628 km 2 v je Ukrajina v Evropě 2. největší, počtem obyvatel šestá (46,6 mil. v roce 2007). Až po rozpadu Sovětského svazu dostala prostor i v médiích a dění na scéně styku východu

Více

Název: Osídlení Evropy

Název: Osídlení Evropy Název: Osídlení Evropy Autor: Mgr. Martina Matasová Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět, mezipředmětové vztahy: geografie, sociogeografie, historie Ročník: 5. (3. ročník vyššího

Více

DUM č. 9 v sadě. 20. Ze-2 Evropa

DUM č. 9 v sadě. 20. Ze-2 Evropa projekt GML Brno Docens DUM č. 9 v sadě 20. Ze-2 Evropa Autor: Drahomír Hlaváč Datum: 30.6.2014 Ročník: 2AV, 3AV Anotace DUMu: Evropa. Západní Evropa Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 3 13.6.2006 Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2005 Utilization

Více

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje

GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GEOGRAFIE ČR obyvatelstvo, demografické údaje GER2, přednáška 2 letní semestr 2008 Mgr. Michal Holub, holub@garmin.cz v České republice žije cca 10 450 000 lidí (9/2008) je to obdobný počet, jako v roce

Více

Celkem 40 bodů. Potřebné vybavení: kalkulačka, psací potřeby

Celkem 40 bodů. Potřebné vybavení: kalkulačka, psací potřeby ZEMEPISNÁ ˇ OLYMPIÁDA PÍSEMNÝ TEST GEOGRAFICKÝCH ZNALOSTÍ Celkem 4 bodů Potřebné vybavení: kalkulačka, psací potřeby 4 bodů Níže je seznam deseti regionů a měst Evropy a deseti produktů či hospodářských

Více

PROBLÉMY HRANIC STÁTŮ

PROBLÉMY HRANIC STÁTŮ Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Seminář GPS III. ročník PROBLÉMY HRANIC STÁTŮ Seminární práce Jméno a příjmení: Dobeš David Třída: 3.A Datum: 4. 12. 2015 Problémy hranic států 1. Úvod Na světě žije

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

1. Největší státy počet obyvatel.

1. Největší státy počet obyvatel. AFRIKA 1. Největší státy počet obyvatel. 2. Hospodářsky nevýznamnější státy bohaté, vyspělé, rychle se rozvíjející podle celkového hrubého domácího produktu (mil. US dolarů) 2008 podle Světové banky (WB)

Více

Regiony. Východní Evropa: historický vývoj. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045

Regiony. Východní Evropa: historický vývoj. Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045 Regiony Východní Evropa: historický vývoj Tato prezentace byla vytvořena v rámci projektu CZ.1.07/1.1.04/03.0045 Východní Evropa: poloha Estonsko Lotyšsko Litva Bělorusko Ukrajina Moldavsko http://www.lib.utexas.edu/maps/europe/txu-oclc-247233313-europe_pol_2008.jpg

Více

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát

Otázka: Stát a ústavní systém ČR. Předmět: Základy společenských věd. Přidal(a): anisim. Stát Otázka: Stát a ústavní systém ČR Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): anisim Stát Území Obyvatelstvo Zákony Vláda Suverenita Historie Státní symboly Kultura Rozlišujeme Národní stát ČR, na území

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =?

KDY DO NATO VSTOUPILA ČR =? TOTALITA =? NEUTRALITA =? PROPAGANDA =? ŽELEZNÁ OPONA =? STUDENÁ VÁLKA V EVROPĚ STUDENÁ VÁLKA Studená válka = období napětí mezi SSSR a USA, kdy hrozilo vypuknutí třetí světové války (od blokády Berlína do r. 1989). 1949 SSSR vyrobil první atomovou bombu, později

Více

Bakalářské státní závěrečné zkoušky 2014-2016. Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek

Bakalářské státní závěrečné zkoušky 2014-2016. Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek Bakalářské státní závěrečné zkoušky 2014-2016 Jednotlivé části bakalářské státní zkoušky a okruhy otázek I. Obhajoba bakalářské práce Student v krátkém exposé (3-5 minut) vyloží základní parametry své

Více

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku...

Adolf Hitler. Kdo rozpoutal válku... DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA Adolf Hitler Kdo rozpoutal válku... Začátek války (1939-1945) EVROPA Německo USA Itálie V. Británie Maďarsko Bojovali proti SSSR... Rumunsko Bulharsko Slovensko (a dalších 47 států)

Více

Pro 8. ročník Člověk a příroda Zeměpis Evropa

Pro 8. ročník Člověk a příroda Zeměpis Evropa VY_52_INOVACE_51 Benelux Pro 8. ročník Člověk a příroda Zeměpis Evropa Prosinec 2011 Mgr. Regina Kokešová Určeno k doplnění informací základního učiva Ukázka současného života v zemích Beneluxu na základě

Více

Osnova. 1. První ropný šok. 2. Druhý ropný šok. 3. Třetí ropný šok

Osnova. 1. První ropný šok. 2. Druhý ropný šok. 3. Třetí ropný šok 12. Ropné šoky RB Osnova 1. První ropný šok 2. Druhý ropný šok 3. Třetí ropný šok Ropné šoky na časové ose První ropná krize první šok V 50. a 60. letech prožívá západní Evropa období výrazného hospodářského

Více

Fronty první světové války

Fronty první světové války Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název projektu: Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0940

Více

Energetická bezpečnost. Petr Binhack 30.1.2010

Energetická bezpečnost. Petr Binhack 30.1.2010 Energetická bezpečnost Petr Binhack 30.1.2010 Bezpečnost a jistota dodávek ropy závisí pouze a jedině na rozmanitosti zdrojů. 2 Energetická bezpečnost: nové paradigma Studená válka dominuje vojensko-politické

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2013 Utilization

Více

Vývoj zemědělského půdního fondu ve světě

Vývoj zemědělského půdního fondu ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Vývoj zemědělského půdního fondu ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka 1.1 Vývoj zemědělského půdního fondu podle makroregionů

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Na severu oblasti převažují nížiny

Na severu oblasti převažují nížiny Střední Evropa Na severu oblasti převažují nížiny Na jihu pahorkatiny až velehory Alpy a Západní Karpaty,Velká Uherská nížina Řeky Odra,Rýn,Dunaj,Labe Středopolská nížina a Alpy-mnoho jezer Těží se černé

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Charakteristika Jedná se o nejvýznamnější, hospodářsky nejvyspělejší, nejhustěji obydlenou oblast Evropy Oblast leží v mírném, oceánském podnebném pásu Převažují nížiny

Více

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu

Předmět: DĚJEPIS Ročník: 9. ŠVP Základní škola Brno, Hroznová 1. Výstupy předmětu Opakování učiva 8. ročníku Brainstorming, práce s mapou, opakovací soutěže Určí základní historické události 19. stol. příčiny, důsledky a chronologie. Vysvětlí základní politické, sociální, ekonomické

Více

Teambulding: - budování efektivního týmu Etapy budování týmu: - forming - storming - norming - performing

Teambulding: - budování efektivního týmu Etapy budování týmu: - forming - storming - norming - performing Vzdělávací oblast: Volitelné předměty Týmová práce Ročník: 8. 9. Kompetence ( výstupy ) Učivo obsah Mezipředm. Osvojí si proces teambuldingu. Teambulding: - budování efektivního týmu Etapy budování týmu:

Více

Šablona č. 01.27. Zeměpis. Regiony Asie sever a východ

Šablona č. 01.27. Zeměpis. Regiony Asie sever a východ Šablona č. 01.27 Zeměpis Regiony Asie sever a východ Anotace: Tato prezentace pojednává o severní a východní Asii. Popisuje zdejší přírodní podmínky, státy, hospodářství a obyvatelstvo těchto regionů.

Více

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012

5. ročník. Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná. VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 5. ročník Vytvořil: Mgr. Renáta Pokorná VY_32_Inovace/8_450 4. 1. 2012 Anotace: Jazyk: Prezentace seznamuje žáky s odporem proti Rakousku-Uhersku během 1. světové války, jednáním zahraničního odboje, o

Více

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.

Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34. Vzdělávací materiál vznikl v rámci projektu Vzdělávání pro život, Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách, CZ.1.07/1.5.00/34.0774 ANOTACE Číslo a název šablony: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

Svět po druhé světové válce

Svět po druhé světové válce Svět po druhé světové válce Anotace:prezentace věnující se tématu dekolonizace po druhé světové válce a vzniku nových států. Pracovní list může posloužit jako zápis, nebo jako opakování látky. Dětský diagnostický

Více

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata

(Člověk a společnost) Učební plán předmětu. Průřezová témata Dějepis (Člověk a společnost) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 2 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA: - Vztah člověka

Více

Rozmístění obyvatelstva na Zemi

Rozmístění obyvatelstva na Zemi Rozmístění obyvatelstva na Zemi Velká nerovnoměrnost v rozmístění obyvatel: 4/5 lidí žijí na severní polokouli polovina obyvatel žije na 5 % rozlohy souše Přes 50 % obyvatel je soustředěno v pásu do 200

Více

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN

Více

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S

R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S R E G I O N ÁL N Í Z E M ĚP I S INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÁ PREZENTACE REGIONŮ II EVROPA OBYVATELSTVO SKANDINÁVIE Mgr. Iva Švecová od 9. stol. dánské království DÁNSKO historie 12. stol. zisk Rujany a Pomořan

Více

Tibet 1 VY_32_INOVACE_BEN26

Tibet 1 VY_32_INOVACE_BEN26 Tibet 1 M g r. A L E N A B E N D O V Á, 2 0 1 2 Tibet Území ve střední Asii. Z velké části se rozkládá na Tibetské náhorní plošině a jeho průměrná výška dosahuje přibližně 4 900 m n. m., pročež se Tibetu

Více

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo

1. Globální aspekty světového hospodářství. Obyvatelstvo 1. Globální aspekty světového hospodářství Obyvatelstvo 1.1 Světová populace, demografické charakteristiky 1.1.1 Demografie Je vědní disciplína, která se zabývá obyvatelstvem, zejména jeho vývojem a složením.

Více

Tematické okruhy. ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor. Mezinárodní rozvojová studia

Tematické okruhy. ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor. Mezinárodní rozvojová studia Tematické okruhy ke státní zkoušce pro magisterský studijní obor Mezinárodní rozvojová studia 2008 1 Geografie a regionální rozvoj (KGG/SZZRR) 1. Hydrologické podmínky a faktory rozvoje (zásoby vody na

Více

Jméno: 1. Na mapě světa obtáhni hranice Evropy červenou pastelkou a urči světové strany.

Jméno: 1. Na mapě světa obtáhni hranice Evropy červenou pastelkou a urči světové strany. č. 2 název Evropa anotace V pracovních listech si žáci opakují základní vědomosti ze 7. ročníku. Testovou i zábavnou formou si prohlubují znalosti na dané téma. Součástí pracovního listu je i správné řešení.

Více

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý

Mgr. Stanislav Zlámal 18. 9. 2013. sedmý Jméno Mgr. Stanislav Zlámal Datum 18. 9. 2013 Ročník sedmý Vzdělávací oblast Člověk a příroda Vzdělávací obor Zeměpis Tematický okruh Latinská Amerika Téma klíčová slova Latinská Amerika (španělská část)

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA NATO HISTORIE ORGANIZACE Organizace Severoatlantické smlouvy, kromě zkratky NATO se užívá i zkratka OTAN (francouzská zkratka) vojensko-politická organizace zemí Evropy a

Více

VY_12_INOVACE_04_02_VL NĚMECKO

VY_12_INOVACE_04_02_VL NĚMECKO VY_12_INOVACE_04_02_VL NĚMECKO VY_12_INOVACE_04_02_VL ANOTACE NĚMECKO Popis Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina

Více

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky

Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Ministerstvo zahraničních věcí České republiky Souhrn řešení výzkumného projektu RM 01/07/04: Politické, ekonomické, kulturní a jazykové vazby středoasijských států na Rusko a jejich integrační resp. (Political,

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

Zemřelí 2010. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz

Zemřelí 2010. Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí 2010 Z D R A V O T N I C K Á S T A T I S T I K A Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 http://www.uzis.cz Zemřelí Publikace s daty jsou k dispozici od

Více

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa

Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 1 (upraveno) Západní Evropa Obr. 2 BENELUX Charakteristika Označení pro volné společenství Belgie, Nizozemska a Lucemburska V roce 1948 byla vytvořena celní unie, později byla přeměněna na hospodářskou

Více

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě

Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě UNIVERZITA KARLOVA Přírodovědecká fakulta Produkce vybrané zemědělské komodity ve světě (cvičení z ekonomické geografie) 2005/2006 Pavel Břichnáč 1.roč. Ge-Ka Zadání: Zhodnoťte vývoj a regionální rozdíly

Více

Bc. Petr Berný Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 84 532 10 Pardubice. petr.berny@seznam.cz

Bc. Petr Berný Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Studentská 84 532 10 Pardubice. petr.berny@seznam.cz VÝVOJ SOCIODEMOGRAFICKÉ A SOCIÁLNÍ STRUKTURY POPULACE ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ DEVELOPMENT OF SOCIO-DEMOGRAPHIC AND SOCIAL STRUCTURE OF THE POPULATION IN THE MUNICIPALITY WITH EXTENDED COMPETENCE

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Socioekonomická geografie - Obyvatelstvo VY_32_INOVACE_19_13

Průvodka. CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Socioekonomická geografie - Obyvatelstvo VY_32_INOVACE_19_13 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_Z678HO_13_02_17

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_Z678HO_13_2_17

Více

VY_32_INOVACE_0616 Evropa a Evropská unie

VY_32_INOVACE_0616 Evropa a Evropská unie Kód vzdělávacího materiálu: Název vzdělávacího materiálu: VY_32_INOVACE_0616 Evropa a Evropská unie Datum vytvoření: 23. 10. 2013 Jméno aurora: Předmět: Ročník: Anotace způsob použití ve výuce: Ing. Martina

Více

Politický vývoj Bangladéše

Politický vývoj Bangladéše Politický vývoj Bangladéše Kristýna Chvátalová, xchvk00 2SM507 Politické problémy rozvojových zemí LS 2013/2014 Bangladéšská lidová republika Bengálsky Gana Prajatantra Bangladesh Zdroj: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bg.html

Více