Kapitola 1 Poštovní úady Brno 1-10

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kapitola 1 Poštovní úady Brno 1-10"

Transkript

1 Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu Kapitola 1 Poštovní úady Brno 1-10 BRNO 1 Brunn-Stadt Brno-msto asi1611-dosud první doložená archívní zmínka pvodní poštovní úad byl na Staré poštovské ulici, (poté Schwarz Adlergasse, pak Adlergasse, v r.2006 Orlí. 16) pesthován na Verlorne Gasse - Ztracená. 68 (dnes tam stojí objekt Poštovská 3/5)?1877- dodnes nová budova na Verlorne Gasse - Ztracená (pohltila pv. menší objekt), pozdji Postgasse 3, pak Poštovská 3/ p.ú. Brunn (Brinn) 1850 zízena telegrafní služba v Brn - samostatný úad (od r zahrnut do pošt. provozu) p.ú. Brunn Stadt p.ú. Brunn Stadt - Brno msto ( K.k. Hauptpostamt u. Telegrafen - Hauptstation Brunn) 1896/2/17- p.ú. Brunn 1-Brno p.ú. Brno 1 ( Pošt. a telegrafní úad Brno 1; Poštovní úad Brno 1, Telegr. úad byl samostatný) 1939/9/18- p.ú. Brunn 1-Brno /4/1- p.ú. Brunn p.ú. Brno /1/1- p.ú Brno 1 FOTO 1F1,2,3,4 1F4 1F5,6,7 Dlouho jediný poštovní úad v Brn. Po vzniku ostatních pošt to byla "hlavní pošta". Dlouhá léta je poštou podací - bez doruovacího okrsku. Lidé: pošt. správce Valentin Sartor pošt. správce Vincent Wisinger "Postbeförderer" Georg Kunsthe poštmistr Jan Jíí Metzer (od r Jan Jií z Mertzburgu, +1698) ddiný pošt. správce Karel Josef z Metzburka (syn pedchozího poštmistra) poštovní správce Jan Vilém Appelmann Leopold Vilém Appelmann (syn pedchozího správce, pozdji s pídomkem "von Appelmann" ) K.L. Khautz, pozdji vrchní pošt. správce - vedoucí Vrchní pošt. správy Ober Post Verwalter (vrchní poštovní správce) - Severin Stenzel Postamt Director (editel pošt. úadu) - Franz Haluska Postamt Direktor - Josef Svrák Emil Brichta?? Postamtdirektor Adolf Schinko R. Obdržálek Postamtdirektor Anton Goliasch Pošt. editel Ferd. Julínek místo editele doasn neobsazeno

2 Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu Na vedlejší map z r vidíme jak starou Poštovskou ul. (na map již s názvem Schwarz Adlergasse podle poštovního úadu), tak novou Poštovskou ul. (Postgasse zejm podle Vrchní poštovní správy sídlící v objektu s. íslem 448). Aby toho nebylo dost, tak na obr. 1F4 si mžete najít Verlornegasse a to je dnešní (2009) Poštovská ul. 1F1 - Pvodní objekt (stará Postgasse-Poštovská) po ásteném zbourání. Je to ten kousek vpravo ( cca pelom 19./20. století) 1F2 Tady je celý - zstal jen ustoupený dm a dvorní trakt s ernou pannou (stav z r ped rekonstrukcí) 1F3 Stav po rekonstrukci (r,2007). Na snímku z nádvoí smrem k ulici je vidt i nároží dvorního traktu s ernou pannou (nov už víme, že je to andl). Na pravém snímku je erná panna ped rekonstrukcí (r. 2004, foto Z. Oká)

3 Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu F4 Plán msta Brna z r Vidíme poštovní budovu (tm. ervená, dnes neexistuje) na Verlorngasse i novou Poštovskou ulici (Postgasse) 1F5 Dnešní Poštovská 3/5, cca ped sto lety 1F6 Obdobný snímek, ale od minoritského kostela 1F7 Souasná podoba pošty Brno 1 (r.2002)

4 Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu BRNO dosud FOTO Bahnhof, nádražní pošta Ferdinandstorzwinger, prostory v pv. nádraží (napí kolejišt, které zde konilo) 2F1, p.ú. pesthován do nového nádraží podél kolejí (stejná ulice) 2F ulice pejmenována na Bahnhofstrasse (Nádražní) postavena samostatná budova nádražní pošty (hned vedle nádraží) 2F pošta doplnna o dvoupatrovou pístavbu vedle stáv. pošty 2F Nádražní (Bahnohofstrasse) Wilsonplatz + Bahnhofstrasse, Wilsonovo námstí + Nádražní 1940-dodnes dokonena funkcionalistická budova moderní pošty (B. Fuchs) 2F6-10 pošta pesthována z nouzových prostor ve skladišti nádraží pejmenováno: Bahnhofplatz + Skenegasse Nádražní nám. + Skeneova pejmenováno Nádražní námstí + Skeneova pejm. Wilsonovo námstí + Nádražní pejm. námstí eskoslovenské armády + Tatranská od pejm. Nádražní /8- p.ú. Brunn Bahnhof poštovní expedice (dv místnosti) p.ú. Brunn Bahnhof - Brno nádraží ( K.k. Postamt Brunn Bahnhof pop. K.K. Post und Telegraphenamt Brunn Bahnhof) 1896/2/17-SR p.ú. Brunn 2 - Brno p.ú. Brno 2 ( Poštovní a telegrafní úad Brno 2 nádraží) 1939/9/18- p.ú. Brunn 2 - Brno /4/1- p.ú. Brunn p.ú. Brno /1/1- p.ú Brno 2 APOST instalován 1994/12/8 Nádražní pošty byly zizovány po zavedení vlakové dopravy pro odbavení a píjem zásilek pepravovaných vlaky. Dne 7.ervence 1839 byl píjezdem prvního vlaku do Brna zahájen provoz na železniní trati Brno Víde (ást Severní dráhy císae Ferdinanda) a tím i na území dnešního eska. Brno 2 je zejm nejvtší brnnskou poštou. Je to pošta podací i dodací. Dor. okrsek 1986: Brno - Msto, Ponava, Stránice, Trnitá, Veveí. Dor. okrsek 2009: Brno-msto, erná Pole, ernovice, Komárov, Královo Pole, Pisárky, Ponava, Staré Brno, Stránice, Trnitá, Veveí, Žabovesky, Zábrdovice Lidé: vedoucí vrchní pošt. oficiál - František Besenitzer vedoucí pošt. expedice - Eduard Heinz Ober Postcontrolor - Franz Haluska

5 Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu na pošt Brno 2 psobí básník Petr Bezru (Vladimír Vašek) Ober Postcontrolor - Johan Bydlo Ober - Postverwalter - Adolf Wawra Post-Oberverwalter - Franz Mloch vedoucí pošt úadu Adolf Hahn Postamtdirektor - Franz Mloch vedoucí pošt úadu Max Kratschmer Postamtdirektor - Franz Mloch Postamtdirektor Karl Prager Postamtdirektor und Vorstand - Franz Pospíšil Postoberdirektor und Vorstand - Cyril Kyzlink (vrchní pošt. editel) Vrchní pošt. editel - Ad. Sika 2F1 Kresba pvodního nádraží v nmž zpoátku psobila pošta ( anonymní - net) 2F2 Dobová mapa s vyznaením nádražní budovy v ele kolejišt 2F3 Dobová pohlednice s nádražní (a tedy i poštovní) budovou podél kolejišt 2F4 Pohlednice z r se samostatnou budovou poštovního úadu (stojí ped ní tramvaj) 2F5 Samostatná budova pošty a vpravo dvoupatrová pístavba z r (pevz. Žampach)

6 Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu F6 Architektonický zámr funkcionalistická budova pošty Brno 2 (cca 1938) (Archiweb) 2F7 Fotografie poštovních pepážek z doby otevení (Archiweb) 2F8 Fotografie tídících pracoviš z doby otevení (Archiweb) 2F9 Dnešní podoba (r. 2007) poštovního úadu 2F10 Letecký snímek nádražní pošty (r. 2008). Srovnáním se snímkem 2F4 vydíme, že nová pošta vyrostla na míst pvodního objektu.

7 Jaroslav Pun ochá - Brn nské poštovní ú ady v b hu asu 2009 BRNO 02 Sb rný uzel 1996-dosud 10 FOTO p epr. 1996/6/12007/4/30-dosud O pošt : ást pošty Brno 2 na hl. nádraží vy len na pro funkci SPU, Nadražní 3 otev ena nová budova SPU a pošty 02 na Heršpické ul.6a viz. Brno 2 02F1-8 Ve velkých dopravních uzlech byly z izovány pošty pro hromadné t íd ní a sm rování zásilek. P vodn tuto funkci zastávaly pošty nádražní. Brn nská pošta 02 byla také p vodn na nádraží umíst na. Se zánikem vlakových pošt jako hlavního zp sobu p epravy pošt. zásilek bylo možno budovat moderní SPU s t ídícími linkami listovních i balíkových zásilek na zelené louce. Až do bylo možno na pošt Brno 02 podávat i zásilky, od ale byla z ízena samostatná pošta Brno 8 (zde ozn. Brno 8 III). 02F1 Sb rný p epravní uzel Brno 02 (dnes 2009 také sídlo pošty Brno 8 a Brno 50) 02F2 Pohled z jiného úhlu. (propag. foto dodavatele) 02F3 Zadní strana s vraty pro p istavení poštovních aut 02F4 Balíková t ídící linka foto skluz - každý skluz jedna cílová pošta (propag. foto dodavatele)

8 Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu F5 Balíková tídící linka pepravní plošiny u správného skluzu sesunou balík (propag. foto dodavatele) 02F6 Balíková tídící linka - všechna ti vkládací pracovišt (propag. foto dodavatele) 02F7 Zaátek tídící linky listovních zásilek razící stroje (v tch modrých skíních vpedu jsou rotující hlavice s razítky (propag. foto dodavatele) 02F8 Srdce tídící linky listovních zásilek (propag. foto dodavatele) BRNO dosud Staré Brno bylo pipojeno k Brnu 6. ervence FOTO Alt-Stadt Staré Brno Alte + Neue Grillowitz (Staré a Nové Kídlovice) - hostinec "U modrého lva" - zbourán Burgergasse 18 (Mšanská ul). - v budov radnice ("im Rathausegebaude") pejm. Kížová-Kreuzgasse 18 3F1,2 3F3,4, pejm. Kreuzgasse 18 (Kížová ul.), radnice dnes je to cca prostor tramvajové kižovatky na Mendlov nám Ugartova 15 (dnes Václavská 15) 3F Václavská /7/12 Kídlovická 2, Staré Brno ("U lva") 3F6 2003/4/1-dosud Kížová 18, Staré Brno 3F7

9 Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu p.ú. Alt Brunn (nejprve listovní sbrna, pak p.ú. s omezeným provozem) 1867/1/15- zavedena poukázková služba p.ú. Alt Brunn - Staré Brno (pevedeno pod erár - c.k. pošt. a telegr. úad - K.k. Post und Telegrafenstation Alt Brunn) 1896/2/ p.ú. Brunn3 - Brno3 (K.k. Post und Telegrafenstation Brunn 3) p.ú. Brno3 1939/9/18- p.ú. Brunn3 - Brno3 1943/4/1- p.ú. Brunn p.ú. Brno p.ú Brno3 Poštovní úad podací i dodací. Doruovací okresek v r. 1986: Staré Brno, Nový Lískovec. V r. 2009: Staré Brno, Pisárky. Lidé: vedoucím sbrny byl Tomáš Jan Bannert, bývalý písa poštmistr - Josef Schweiger Postoficial - Josef Honig (Amtsleiter) Post-Controlore - G. Feureisen (Amtsleiter); (1892 Post- Official, 1898 Post-Controlore) Post-Controlor - Johann Savrda (Amtsleiter) Postkontrollor Kajetan Nehhammer Postkontrollor Emil Jahn (Amtesleiter) Ober Postmeister Gustav Liebscher Místo vrchního poštmistra neobsazeno Pošt. kontrolor - poštmistr Josef Zatloukal 3F1 Hostinec U modrého lva okolo r To už tam pošta nebyla. 3F2 Na snímku z r je už podstatn zchátralejší

10 Jaroslav Pun ochá - Brn nské poštovní ú ady v b hu asu F3 Radnice Starého Brna na tehdejší M š anské ulici (cca1905) 13 3F4 Radnice na snímku z období Protektorátu 3F5 20 let byl poštovní ú ad v tomto dom na dnešní Václavské ul.. Ješt dlouho poté zde byly prostory PNS (r.2008) 3F6 P ibližn v místech bývalého hostince U modrého lva byla na K ídlovické ul. postavena tato budova, v níž p sobila pošta Brno 3 bezmála ty i desetiletí (r.2008) 3F7 Dnešní stanovišt na K ížové ul. (r.2008) 3F8 Jan v plán Brna z r Mírn st edu je radnice a P.3 = pošta Brno 3 vpravo od

11 Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu BRNO dosud FOTO Zeile, Cejl, Píkop Zeile?? neznám Zeile 48 v r íslo 50a - foto2009 4F1,2 asi nepvodní objekt Zeile 58 nebo Radlassgasse 1/3 4F3,4, roh Radlas 1/ Cejl 58 (stejný objekt jako výše) 1996/3/1-dosud Píkop 4, Brno, IBC centrum 4F6,7 1872/6/3 (5/1??)- p.ú. Brunn Zeile - Brno Cejl peveden pod erár. (K.k. Post und Telegrafenstation Brunn, Zeile) zavedena služba pošt poukázek otevena ve. telefonní hovorna 1896/2/17- p.ú. Brunn 4 - Brno 4 (K.k. Post und Telegrafestation Brunn 4) 1919 a 1916 K.k. Post und Telegraphenamt Brunn 4, Radlassgasse 1/ p.ú. Brno /9/18- p.ú. Brunn 4 - Brno /4/1- p.ú. Brunn p.ú. Brno /1/1- p.ú Brno 4 (v r pošta pesthována na Píkop 4 do pasáže IBC), APOST instalován 1996/10/1 Pošta podací (-1986 dosud). Jejímu pemístní na Píkop pedcházelo i zrušení pošty Brno 9, která byla Píkopu mnohem blíže. Nicmén vzhledem k oznaení a zejm i používání stejných poštovních pomcek ji chápu jako pokraování pošty z Cejlu. Lidé: vedoucí úadu - pošt. expedient Moic Schnabl poštmistr Gustav Vavreka (1885 peložen na p.ú. Kenová) Post Controlor Johan Vláilík (Amtsleiter) Post Controlor Karl Prager (Amtsleiter), pozdji Ober Postkontrollor Ober Postkontrollor Aug. Bayer (Amtsleiter) Ober Postkontrollor Aug. Bayer; sou. s ním uveden Otto Ondroušek Oberpostverwalter Gotthard Pibyl Oberpostverwalter Eduard Schiebl Pošt. kontrolor-poštmistr Bohumír Michna

12 Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu F1 Dnešní prostor pvodního Cejlu 48. Pravdpodob. nepvodní objekt vpravo (dnes Cejl 50a) (r.2009) 4F2 Na katastrální map z r je mírn vlevo od stedu vidt ozn, 48. Pozicí odpovídá objektu Cejl 50a z pedchozího snímku. 4F3 Na Janov plánu z r je mezi Radlasem a Barvískou vidt ozn. P4 (pošta Brno 4) 4F4 Objekt Cejl 58/ Radlas 1 ped rekonstrukce (stav 2007) 4F5 Poštovní schránka na objektu, astý doklad toho, že v minulosti byla v objektu pošta (r.2007) 4F6 IBC centrum na Píkop, kde psobí pošta Brno 4 v souasné dob (r.2006) 4F7 Je schovaná až vzadu za schodištm (stav2006)

13 Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu BRNO 5 I FOTO Landhaus Zemský dm Jodokstrasse - Joštova tída, Zemský dm 5F1, zrušena 1889/10/10- p.ú. Brunn Landhaus - Brno Zemský dm 1896/2/17-SR Doasný PÚ aktivovaný vždy po dobu zasedání Zemského snmu Termíny: 1889/10/10; 1892/3/3; 1892/9/9; 1893/12/19; 1895/12/27; p.ú. Brunn 5 - Brno 5 (1903- K.k. Post und Telegraphenamt Brunn 5 (Landhaus)) Doasný PÚ aktivovaný vždy po dobu zasedání zemského snmu Termíny:1896/12/28; 1899/12/29; 1900/3/26; 1900/12/17; 1901/12/27; 1902/9/21; 1904/9/24; 1905/10/16; 1906/12/28; 1907/2/25 Od 1907/6/6 celoroní provoz PÚ (v. Pošt. spoitelny, telegrafu a telef. hovorny) /7/31 p.ú. Brno /7/31 Pošt. úad zrušen ?? - v adresái msta Brna 1925 uveden Pošt. úad Brno 5 (Zemský dm) s pedstaveným - Postoffizial (1. Klasse) Karl Vodán) Lidé: Postkontrollor František Pouchlý Amtsleiter ( Ober Postkontrolor) - bydl. ernovice 5F1 Zemský dm na dobové pohlednici z r F2 Tentýž objekt na snímku z r. 2008

14 Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu BRNO 5 II dodnes FOTO Jiráskova tvrt Klácelova ul. 1a 5F pejm. Klácelgasse, pejm. Stiftergasse 1a, pejm. Stifterova pejm. Klácelova 1a Klácelova ul.. 1 5F4, dosud Údolní 69 5F5,6 1931/5/4- Nov zízen jako p.ú. Brno /9/18- p.ú. Brunn 5 - Brno /4/1- p.ú. Brunn p.ú. Brno /1/1- p.ú Brno 5 Pošta podací ( dosud). Lidé: Pošt. revident - poštmistr Josef Cvrkal 5F3 Objekt Klácelova 1a (stav 2008) 5F4 Objekt Klácelova 1 (stav 2008) 5F5 Souasná pošta na Údolní 69 (r. 2007) 5F6 Souasná pošta na Údolní 69 (r. 2007)

15 Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu F7 Janv plán Brna z r Na Klácelov ul. vyznaen poštovní úad (P.5) BRNO dodnes FOTO Neugasse Nová ul. 1872/1/ Neugasse 55 - Nová ulice (dnes Lidická 53) 6F1, Neugasse 71 - Nová ul. 71 (dnes Lidická - objekt 6F1,3 neexistuje dnes tam stojí objekt Lidická 67) Neugasse 63 - Nová ulice (dnes Lidická - objekt 6F1,4 neexistuje, dnes cca objekt hasi - Lidická 61) dosud Neugasse 48- Nová ul. (dnes Lidická 46) 6F1,5, pejm. a peísl. Na Conrad von Hötzendorf-Strasse. 46, (dnes Lidická+Štef.) pejm. Nová ul. 46 a pozdji peísl. na Nová ul pejm. Neugasse Nová pejm. Reinhard-Heydrich- Strasse 46 tída Reinharda Heydricha pejm. Nová ul pejm. Lidická, dosud peísl. Lidická, /1/20 - p.ú. Brunn Neugasse - Brno Nová ulice K.k. Filial-post und Tegrafenamt Brunn Neugasse 1896/2/17- p.ú. Brunn 6 - Brno 6 ( Nichtararisches Post u. Telegrafenamt Brunn 6) Post und Telegrafenamt I. Klasse Brunn /5/13 zízena ve. telefonní stanice p.ú. Brno 6 ( Pošt a telegraf. úad (úad 1. tídy ) Brno 6) 1939/9/18- p.ú. Brunn 6 - Brno /4/1- p.ú. Brunn p.ú. Brno /1/1- p.ú Brno 6 Pošta podací ( dosud).

16 Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu Lidé: Jan Šupka násl. - M. Winkler poštmistrová - Albina Winklerová (Albine Winkler) ,-1898-, Postmeister (pozdji Ober Postmeister) Josef Balzárek Ober Postmeister Franz Procházka Pošt. kontrolor - poštmistr Rudolf Richter 6F1 Katastrální mapa z r s objekty Neugasse 55,63,71,48 6F2 Dnešní Lidická 53, asi nepvodní objekt na míst dívjší Neugasse 55. 6F3 Dnešní objekt Lidická 67 (žlutý) pibližn na míst dívjší Neugasse 71 (r. 2008) 6F4 Dnešní objekt Hasiského záchranného sboru pibližn na míst dívjší Neugasse 63 (r. 2008)

17 Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu F5 Pošta Brno 6, Lidická 46 v r F6 Pošta Brno 6, Lidická 46 v r BRNO 7 I FOTO Ratwitgasse Ratwitgasse - Ratvitova ulice. 2 7F1,2 (pozdji Marešova.2 - stála vedle Jaselské 2 a dnes neexistuje) Augustinská. 5/ Augustinergasse 5 - dnes Jaselská Augustinská (dnes Jaselská ) pejm. Augustinská (Augustinergasse) pejm. Augustinergasse Augustinská Augustinergass 2-Augustinská. 2 (dnes Jaselská.2 - roh s Marešovou) /12 pejm. Jaselská, /12 zrušena 1885/3/1- p.ú. Brunn Ratwitgasse - Brno Ratvitova ulice K.k. Filial-Post- ind. Telegraphenamt Brunn Ratwitgasse 1896/2/17- p.ú. Brunn 7 - Brno Nichtararisches Post u. Telegraphenamt Brunn Post und Telegraphenamt (Amt I. Klasse) Brunn p.ú. Brno /9/18- p.ú. Brunn 7 - Brno /4/1- p.ú. Brunn /8/1 pošta uzavena 1912/11/5- zízena telef. hovorna 1945/12/1- nov otevena, p.ú. Brno /1/1-2004/12 p.ú Brno /12 Pošt. úad byl uzaven Pošta podací ( dosud). Pozn.:Pehled pošt - Kratochvíl - uvádí zrušení až 2005/5, ale prostory byly prázdné od 2004/12. Lidé: poštmistr Franz Walenta ( Ober Postmeister) násl. - administrátor Vitoul 7F1,3 7F1,2,4

18 Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu Ober Postmeister Andreas Schopf Ober Postmeister Heinrich Fetter Pošt. kontrolor - poštmistr Jan Horák 7F1 Katastrální mapa z r s objekty Ratwitgasse 2 (Marešova), a nahoru doleva odboující Augustinergasse s ísly 5 a 2 (Jaselská) 7F2 Po válce fungovala pošta v rohovém dom v popedí (Jaselská 2). Zaínala však v objektu navazujícím zezadu Marešova 2), dnes již zbouraném ( okolo r. 1970) 7F3 Objekt Augustinergasse (Jaselská) 5, první zprava (r. 2008) 7F4 Jaselská 2 a pošta Brno 7 (r. 2002). Pkn je vidt, že chybí bývalá Marešova 2

19 Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu BRNO 7 II 2006/9/1-dosud Olympia 2006/9/1- nová pošta umístna v obchodním centru Olympia, U Dálnice íslo 777 Pošta podací ( dosud). FOTO 7F5-8 7F6 Za vstupem vpravo je pošta (r.2006) 7F5 OC Olympia, erven vyznaeno umístní pošty (r.2006) 7F7 Pošta z pasáže (r. 2006) 7F8 Pošta interiér (r. 2006) typický interiér pošt z tohoto období

20 Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu BRNO 8 I FOTO Krona Kenová Kröna - Kenová?? Kröna-Kenová 40 dnes objekt Kenová 40 - asi 8F1,3 nepvodní Kröna-Kenová 33 dnes objekt Kenová 29 8F2, pejm. a peísl. na Erzherzog-Friedrich-Strasse 29 (Arcivévody Bedicha) Kenová Kenová 38 8F pejm. Kröna Kenová pejm. Kenová zrušena 1885/3/20- p.ú. Brunn Krona - Brno Kenová K.k. Filial-Post-und Telegraphenamt Krona 1896/2/17- p.ú. Brunn 8 - Brno Nichtararisches Post u. Telegraphenamt Brunn Post und. Telegrafenamt (Amt I. Klasse) Brunn p.ú. Brno /9/18- p.ú. Brunn 8 - Brno /4/1- p.ú. Brunn p.ú. Brno /1/1-78/10/31 p.ú Brno /10/31 Pošt. úad zrušen Lidé: poštmistr Gustav Wavreczka (pešel z p.ú. Cejl) Josef Balzárek (pozdji psobil na p.ú. Pekaská) násl. - poštmistr Vojtch (???) Vychodil (pozdji p.ú. na t. Fr. Josefa I.) Postmeister Richard Hahn ( Ober Postmeister) vrchní poštmistr Jakub Rottman vrchní poštmistr Albín Körner pošt. kontrolor - poštmistr Ant. Vybíral pošt. kontrolor - poštmistr Innocenc Krampla

21 Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu F1 Adresa Kenová 40 díve i nyní, ale dm pravdpodobn nepvodní (r. 2008) 8F2 Kröna 33 dnes Kenová 29 (r. 2008) 8F3 Katastrální mapa z r s objekty Kröna 33 a 40 8F4 Poslední adresa pošty Brno 8 Kenová 38 (r. 2008)

22 Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu BRNO 8 II FOTO Žabovesky Makovského nám 1, Žabovesky 8F5,6, /5/1 pesth. na Nám. Svornosti 6 viz. Brno /5/1 - zrušena (pozn. - na stejném míst pokraovala pošta B16) Brno 8 Pošta podací ( ). 8F5 Areál na Makovského nám. žlut ozn. stanovišt býv. pošty (r.2007) 8F6 Pohled do nádvoí areálu k prchodu k bývalé pošt (r.2008) 8F7 Ješt mapa s šipkou ke vstupu do bývalé pošty BRNO 8 III 2008-dosud FOTO Heršpická 2008/9/1- Heršpická 875/6a objekt SPU 8F8,9 viz. Brno /9/ Brno 8 pošta podací Zahájení innosti pošty Brno 8 vstník 8/2008 Dnem 1. záí 2008 zahájí innost nová pošta Brno 8, na adrese Heršpická 875/6A, Brno. Hodiny pro veejnost: pondlí - pátek sobota 9:00 13:00 8:00 19:00 Pošta podací, zajišující služby veejnosti, které pvodn poskytoval pímo SPU Brno 02.

23 Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu F8 ped rokem zízená pošta v objektu SPÚ Brno (r. 2008) 8F9- ješt jeden pohled z vtší dálky(r. 2008) BRNO 9 I FOTO Franz J. Strasse 1894/2/ Franz Josef Strasse 2/4 - tída Františka Josefa 2/4 (dnes objekt nestojí) Franz Josef Strasse - tída Františka Josefa Francouzská 14/ pejm. na Francouzská pejm. Französische Strasse Francouzská pejm. Freiherr-von-Neurath- Strasse 14 tída Svob. p. von Neuratha pejm. Francouzská 14/ pejm. Churchilova 14/ pejm. Jana Masaryka 14/ pejm. T.íjnové revoluce 14/ pejm. Milady Horákové -.p. 14/ zrušena 1894/2/16- p.ú. Brunn Franz Josef Strasse - Brno tída Františka Josefa 1896/2/17- p.ú. Brunn 9 - Brno Nichtararisches Post u. Telegraphenamt Brunn /3/3- zízena veejná telef. hovorna Post und. Telegrafenamt (Amt I. Klasse) Brunn p.ú. Brno /9/18- p.ú. Brunn 9 - Brno /4/1- p.ú. Brunn /8/1 pošta uzavena 1945/12/1- p.ú. Brno 9 - otevena 1973/1/1-96/3/1 p.ú Brno /3/1 pošta Brno 9 zrušena Pošta podací ( ). 9F1,2,3,4 9F5,6,7,8

24 Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu Lidé: 1894 poštmistr Vojtch Vychodil (dive na p.ú. Kenová) - dle Žamp Postmeister Adalbert Vychodil (od Albert Vychodil, Ober Postmeister) fce neobsazena Ober Postmeister Franz Becker Ober Postmeister Rudolf Klein Neobsazeno Pošt. revident - poštmistr Jií Jagoš 9F1 Objekt Franz Josefstrasse 2/4 na katastr. map z r F2 Tentýž objekt (roh vpravo) na pohlednici z první tvrtiny 20. století 9F3 Posmutnlé foto cca okolo r a prázdné místo za ohradou vpravo 9F4 Tak vypadá toto místo dnes (r. 2008) 9F5 Janv plán z r dole takka vprosted ozn. P.9 (pošta Brno 9) 9F6 Objekt Milady Horákové 14/16 v r. 2006

25 Jaroslav Pun ochá - Brn nské poštovní ú ady v b hu asu F7 Zde bývala pošta (r. 2006) BRNO 9 II 28 9F8 Omlazená podoba dvou sousedních objekt po oprav (r. 2009) FOTO 2003-dosud St. Bystrc 2003/9/22-dosud Nám. 28. dubna 2, Brno Bystrc - obch. centrum 9F9,10,11 O pošt : Pošta podací (2003-dosud) 9F9 Fotomapa z r a p ístupy k pošt. ú adu 9F10 Pošt. ú ad Brno 9 v pasáži (r. 2006) 9F11 Vstup do pasáže od parkovišt (r. 2006)

26 Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu BRNO dosud FOTO Backergasse-Pekaská.6 10F1,2, dodnes Horst-Wessel str. 4 - t. H. Wessela 4 (dnes Husova 4) 10F dosud pejm. Husova /10/19- p.ú. Brunn 10 - Brno 10 dle BC zde sídlila i C.k. pošt. spoitelna Nichtararisches Post u. Telegraphenamt Brunn /2/25- zízena veejná telef. hovorna Post und Telegraphenamt (Amt. I. Klasse) Brunn p.ú. Brno /9/18- p.ú. Brunn 10 - Brno /4/1- p.ú. Brunn /8/1 pošta uzavena 1945/12/1- p.ú. Brno 10 (otevena) 1973/1/1- p.ú Brno 10 Pošta podací-1986 dosud) Lidé: Postmeister Franz Novotny poštmistr Josef Balcárek (dive na p.ú. Brno 8) Postmeister Franz Novotny ( Oberpostmeister) Ober Postmeister Klement Palatý (pozdji pošt. kontrolor - poštmistr) Pošt. kontrolor - poštmistr Jan Eisner 10F1 Vyznaení objektu Backergasse/Pekaská 6 na 10F2 I dnes je to objekt Pekaská 6 (r. 2007) katastrální map (1906) 10F3 Ješt jednou s prhledem až k Schilingrovu nám. (r. 2007) - vlevo 10F4 Pes 60 let je pošta Brno 10 v tomto objektu na rohu Husové a Schilingrova nám. (r. 2005) - vpravo

NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod.

NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod. Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu 2009 83 A NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod. Poštovna Sobšice podízena p.ú. B12-Královo Pole A1 1901/10/1-22/6/10??? Veejná telefonní

Více

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN ZPRAVODAJ (p.. 50) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 1/2007 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

PROSTOROVÝ VÝVOJ MSTA ŽÁR NAD SÁZAVOU

PROSTOROVÝ VÝVOJ MSTA ŽÁR NAD SÁZAVOU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pírodovdecká fakulta Katedra geografie PROSTOROVÝ VÝVOJ MSTA ŽÁR NAD SÁZAVOU Bakaláská práce Lenka DVOÁKOVÁ Studijní program Matematika Studijní obor 1301R005 Geografie

Více

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA roník XXV, 2014,. 2 Ti výroí Klubu Augusta Sedláka Rok 2014 doufejme a zaplapánbh nebude v historii Klubu Augusta Sedláka (dále Klub) pedstavovat zvláštní datum. Jedná se

Více

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA roník XXIII, 2012,. 4 Nejstarší ikonografické vyobrazení jihoeských Nových Hrad Hrad v Nových Hradech na samé výsp jižních ech bývá azen mezi nejstarší horizont šlechtických

Více

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA 33 roník XXIII, 2012,. 3 Jagrhauz v Drozdov dosud neznámé šlechtické sídlo O sídle šlechty ve Lhot pod Radem (okr. Rokycany) bylo již v Hlásce psáno. Od poloviny 17. století

Více

Horní Hraniná na konci 19. století

Horní Hraniná na konci 19. století Horní Hraniná na konci 19. století Petr Rožmberský Nevelká ves Ober Kunreuth, pozdji úedn Horní Kunreuth a od roku 1952 vdomí a svolení chebské mstské rady nepostaví zámek vyšší, než byla stará tvrz, ani

Více

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004

V ý z v a. Celková innost mstské policie Vimperk v roce 2004 V ý z v a V kvtnu letošního roku si pipomeneme již 60 let od konce 2. svtové války. K tomuto výroí bychom mimo jiné rádi pipravili tématickou výstavu, která by obanm i návštvníkm Vimperka pipomnla poslední

Více

Roenka eského rozhlasu 1998

Roenka eského rozhlasu 1998 Roenka eského rozhlasu 1998 I. Úvod Vážené posluchaky a posluchai, kolegyn a kolegové, pedkládáme vám Výroní zprávu o innosti eského rozhlasu v minulém roce Roenku 1998. V úvodu se pokusím výsledky naší

Více

Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie)

Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie) Vládní vojsko a jeho role za druhé svtové války & Nástin historie obce Dolní Bežany za protektorátu obor. 16 (historie) Arcibiskupské gymnázium Praha 2, Korunní 2 120 00 www.arcig.cz Jan Kužvart, VII.B

Více

eské a rakouské Novohradské hory

eské a rakouské Novohradské hory TURISTICKÝ KLUB SYNTHESIA PARDUBICE, o. s. ODBOR KT 109209, KLUB STV 3606108 eské a rakouské Novohradské hory Autokarový zájezd 25. - 28. záí 2010 23. roník Setkání a seminá vedoucích Novohradské hory

Více

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA roník XXI, 2010,. 1 Nov objevené tvrzišt v Maroltov Tomáš Karel Vilém Knoll Ludk Krmá 1 Maroltov pohled na tvrzišt od jihu (foto L. Krmá 2009). Ves Maroltov leží 5 km severovýchodn

Více

Zpravodaj m styse Krucemburk 2/2007

Zpravodaj m styse Krucemburk 2/2007 DOMOV Zpravodaj mstyse Krucemburk 2/2007 DEN MATEK NA SOKOLOVN VE VELKÉM STYLU V nedli 13. kvtna se v místní sokolovn poádal ke Dni matek velkolepý den. Pro své maminky zde vystoupily dti z mateské školky,

Více

Czech Point: doklady na jednom míst

Czech Point: doklady na jednom míst Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI V Motyčíně, který dnes se sousedními Hnidousy tvoří kladenskou čtvrť Švermov,

Více

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ

SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ SPOLENÝ ZPRAVODAJ ŽÁRSKÝCH FARNOSTÍ VÁNOCE L. P. 2005 Program pípravy a liturgických oslav Pidružené programy kulturní + Svatý Otec Jan Pavel II. k jeho životu a dílu Habemus papam Benedikt XVI. a jeho

Více

Krajský pebor v šachu

Krajský pebor v šachu Krajský pebor v šachu Dne 5. 12. 2004 se konal ve Veselí nad Lužnicí tetí kvalifikaní turnaj krajského peboru v šachu. Za DDM Vimperk se zúastnili jen ti hrái, protože termín byl zvolen ponkud nevhodn

Více

Msíc lásky. Pojte s námi

Msíc lásky. Pojte s námi Msíc lásky Ano, je to tak. Pinejmenším od dob Karla Hynka Máchy, který to oficiáln napsal ve svém díle Máj. Dodnes se pod jeho sochou v Praze na Petín scházejí páreky zamilovaných. Myslím si, že láska

Více

Koncepce prevence kriminality msta Plzn na léta 2009-2011

Koncepce prevence kriminality msta Plzn na léta 2009-2011 STATUTÁRNÍ MSTO PLZE Koncepce prevence kriminality msta Plzn na léta 2009-2011 Zpracovala: Mgr. Karolína Vodiková manažer prevence kriminality V Plzni 14. ervence 2008 ÚVOD 3 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O MST 6

Více

I N V E S ÚZEMNÍ PLÁN OBCE III.FÁZE NÁVRH EŠENÍ ZHOTOVITEL

I N V E S ÚZEMNÍ PLÁN OBCE III.FÁZE NÁVRH EŠENÍ ZHOTOVITEL I N V E S ÚZEMNÍ PLÁN OBCE III.FÁZE NÁVRH EŠENÍ ZHOTOVITEL Územní plán obce inves U 24 s.r.o 2 strana.z. 2403 0999-03 U 24 s.r.o Územní plán obce inves I N V E S ÚZEMNÍ PLÁN OBCE III.FÁZE NÁVRH EŠENÍ ZHOTOVITEL

Více

Srpen 2005. 3. + 17. srpna Plešné jezero Poslání NP Šumava, zonace, ledovcová jezera Šumavy. Sraz: Plešné jezero ve 12:00 Kontakt: 388 335 014

Srpen 2005. 3. + 17. srpna Plešné jezero Poslání NP Šumava, zonace, ledovcová jezera Šumavy. Sraz: Plešné jezero ve 12:00 Kontakt: 388 335 014 Srpen 2005 1. + 8. + 15. + 22. srpna Za poznáním NP Bavorský les Tématická vycházka do nmeckého NP Bavorský les. Informace o aktuální trase 3 dny ped vycházkou na uvedeném telefonním ísle 10 km. Sraz:

Více

Informace z obecního úadu 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4. Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7

Informace z obecního úadu 3. Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4. Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7 - 1 - Z obsahu: Informace z obecního úadu 3 Zpráviky z jednání zastupitelstva obce 4 Závrený úet obce eské Hemanice za rok 2008 7 Místní program obnovy venkova obce eské Hemanice na období 2007 2013 aktualizace.

Více

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA

ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA ZPRAVODAJ KLUBU AUGUSTA SEDLÁKA roník XXV, 2014,. 1 Ke stavebnímu vývoji hradu (zámku) v Kvasicích do závru 16. století Jan Šttina Krátký text vychází z autorova przkumu zámku v Kvasicích (okr. Kromíž),

Více

roník V / íslo 1 (duben 2005)

roník V / íslo 1 (duben 2005) roník V / íslo 1 (duben 2005) asopis pro zrakov postižené z Brna a Jihomoravského kraje vychází ve zvtšeném tisku, ve slepeckém tisku, v digitální podob a jako audionahrávka. Vydává: TyfloCentrum Brno

Více

Na vydání almanachu se podíleli:

Na vydání almanachu se podíleli: Na vydání almanachu se podíleli: Bek Jaroslav, ornej Pavel, Dlouhý Miroslav, Duánek Karel, Hanzlík Karel, Hlavá ek Even, Holub Ji í, Hromádka Tomá, Hujer Ji í, Indra Zden k, Jaro Frantiek, Jur ková Marie,

Více

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny.

V rámci projektu na zpracování a třídění bioodpadů se bude vozit i posekaná tráva do kompostárny. Úřední hodiny Magistrát města Kladna PO 8 18 HOD. ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Pokladna PO a ST 8 18 HOD. ČT 8 15 HOD. Z MINULOSTI I když se o Kladnu do poloviny 19. století, kdy nález uhlí a vznik hutnictví

Více

ASTRONOMICKÉ PROCHÁZKY

ASTRONOMICKÉ PROCHÁZKY ASTRONOMICKÉ PROCHÁZKY Petr Pudivítr, Astronomický ústav UK Prahou procházíme a obdivujeme její uliky a námstí, paláce a chrámy, Vltavu s jejími mosty, panoráma Hradan a Malé Strany... Takka na každém

Více

Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a p"átel muzea v Netvo"icích

Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a pátel muzea v Netvoicích Malé vzpomínání na 100 let Spolku rodák! a p"átel muzea v Netvo"icích Jednoho krásného podzimního dne v roce 1903 vy!la v Národní Politice v"zva, aby rodáci z Netvo#ic p#i!li v ned$li odpoledne do restaurace

Více

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili:

MATRI KY VYPRA VUJÍ. do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci. Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: do života farních spoleenství ve Šlapanicích, Podolí a Praci Roník XVII, íslo 2 Vyšlo 26.6.2005 MATRI KY VYPRA VUJÍ Z vody a z Ducha svatého se znovu narodili: Slib lásky, úcty a vrnosti si vymnili: Z

Více

Finanní zpsobilost dopravc

Finanní zpsobilost dopravc Finanní zpsobilost dopravc Zákon. 111/1994 Sb., o silniní doprav, ve znní pozdjších pedpis, ukládá dopravcm, kteí hodlají na základ koncese provozovat vnitrostátní nebo mezinárodní silniní dopravu autobusy

Více

Vladimír Kapal. Vladimír Kapal

Vladimír Kapal. Vladimír Kapal Tuhle scénku známe všichni. Na obecním parku nebo jiné zelené ploše pobíhá pejsek, udlá svou potebu a páníek jej pozorn sleduje, aby se potom spolen odebrali dom na vlastní zahradu. A po pejskovi zbude

Více