Kapitola 1 Poštovní úady Brno 1-10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Kapitola 1 Poštovní úady Brno 1-10"

Transkript

1 Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu Kapitola 1 Poštovní úady Brno 1-10 BRNO 1 Brunn-Stadt Brno-msto asi1611-dosud první doložená archívní zmínka pvodní poštovní úad byl na Staré poštovské ulici, (poté Schwarz Adlergasse, pak Adlergasse, v r.2006 Orlí. 16) pesthován na Verlorne Gasse - Ztracená. 68 (dnes tam stojí objekt Poštovská 3/5)?1877- dodnes nová budova na Verlorne Gasse - Ztracená (pohltila pv. menší objekt), pozdji Postgasse 3, pak Poštovská 3/ p.ú. Brunn (Brinn) 1850 zízena telegrafní služba v Brn - samostatný úad (od r zahrnut do pošt. provozu) p.ú. Brunn Stadt p.ú. Brunn Stadt - Brno msto ( K.k. Hauptpostamt u. Telegrafen - Hauptstation Brunn) 1896/2/17- p.ú. Brunn 1-Brno p.ú. Brno 1 ( Pošt. a telegrafní úad Brno 1; Poštovní úad Brno 1, Telegr. úad byl samostatný) 1939/9/18- p.ú. Brunn 1-Brno /4/1- p.ú. Brunn p.ú. Brno /1/1- p.ú Brno 1 FOTO 1F1,2,3,4 1F4 1F5,6,7 Dlouho jediný poštovní úad v Brn. Po vzniku ostatních pošt to byla "hlavní pošta". Dlouhá léta je poštou podací - bez doruovacího okrsku. Lidé: pošt. správce Valentin Sartor pošt. správce Vincent Wisinger "Postbeförderer" Georg Kunsthe poštmistr Jan Jíí Metzer (od r Jan Jií z Mertzburgu, +1698) ddiný pošt. správce Karel Josef z Metzburka (syn pedchozího poštmistra) poštovní správce Jan Vilém Appelmann Leopold Vilém Appelmann (syn pedchozího správce, pozdji s pídomkem "von Appelmann" ) K.L. Khautz, pozdji vrchní pošt. správce - vedoucí Vrchní pošt. správy Ober Post Verwalter (vrchní poštovní správce) - Severin Stenzel Postamt Director (editel pošt. úadu) - Franz Haluska Postamt Direktor - Josef Svrák Emil Brichta?? Postamtdirektor Adolf Schinko R. Obdržálek Postamtdirektor Anton Goliasch Pošt. editel Ferd. Julínek místo editele doasn neobsazeno

2 Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu Na vedlejší map z r vidíme jak starou Poštovskou ul. (na map již s názvem Schwarz Adlergasse podle poštovního úadu), tak novou Poštovskou ul. (Postgasse zejm podle Vrchní poštovní správy sídlící v objektu s. íslem 448). Aby toho nebylo dost, tak na obr. 1F4 si mžete najít Verlornegasse a to je dnešní (2009) Poštovská ul. 1F1 - Pvodní objekt (stará Postgasse-Poštovská) po ásteném zbourání. Je to ten kousek vpravo ( cca pelom 19./20. století) 1F2 Tady je celý - zstal jen ustoupený dm a dvorní trakt s ernou pannou (stav z r ped rekonstrukcí) 1F3 Stav po rekonstrukci (r,2007). Na snímku z nádvoí smrem k ulici je vidt i nároží dvorního traktu s ernou pannou (nov už víme, že je to andl). Na pravém snímku je erná panna ped rekonstrukcí (r. 2004, foto Z. Oká)

3 Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu F4 Plán msta Brna z r Vidíme poštovní budovu (tm. ervená, dnes neexistuje) na Verlorngasse i novou Poštovskou ulici (Postgasse) 1F5 Dnešní Poštovská 3/5, cca ped sto lety 1F6 Obdobný snímek, ale od minoritského kostela 1F7 Souasná podoba pošty Brno 1 (r.2002)

4 Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu BRNO dosud FOTO Bahnhof, nádražní pošta Ferdinandstorzwinger, prostory v pv. nádraží (napí kolejišt, které zde konilo) 2F1, p.ú. pesthován do nového nádraží podél kolejí (stejná ulice) 2F ulice pejmenována na Bahnhofstrasse (Nádražní) postavena samostatná budova nádražní pošty (hned vedle nádraží) 2F pošta doplnna o dvoupatrovou pístavbu vedle stáv. pošty 2F Nádražní (Bahnohofstrasse) Wilsonplatz + Bahnhofstrasse, Wilsonovo námstí + Nádražní 1940-dodnes dokonena funkcionalistická budova moderní pošty (B. Fuchs) 2F6-10 pošta pesthována z nouzových prostor ve skladišti nádraží pejmenováno: Bahnhofplatz + Skenegasse Nádražní nám. + Skeneova pejmenováno Nádražní námstí + Skeneova pejm. Wilsonovo námstí + Nádražní pejm. námstí eskoslovenské armády + Tatranská od pejm. Nádražní /8- p.ú. Brunn Bahnhof poštovní expedice (dv místnosti) p.ú. Brunn Bahnhof - Brno nádraží ( K.k. Postamt Brunn Bahnhof pop. K.K. Post und Telegraphenamt Brunn Bahnhof) 1896/2/17-SR p.ú. Brunn 2 - Brno p.ú. Brno 2 ( Poštovní a telegrafní úad Brno 2 nádraží) 1939/9/18- p.ú. Brunn 2 - Brno /4/1- p.ú. Brunn p.ú. Brno /1/1- p.ú Brno 2 APOST instalován 1994/12/8 Nádražní pošty byly zizovány po zavedení vlakové dopravy pro odbavení a píjem zásilek pepravovaných vlaky. Dne 7.ervence 1839 byl píjezdem prvního vlaku do Brna zahájen provoz na železniní trati Brno Víde (ást Severní dráhy císae Ferdinanda) a tím i na území dnešního eska. Brno 2 je zejm nejvtší brnnskou poštou. Je to pošta podací i dodací. Dor. okrsek 1986: Brno - Msto, Ponava, Stránice, Trnitá, Veveí. Dor. okrsek 2009: Brno-msto, erná Pole, ernovice, Komárov, Královo Pole, Pisárky, Ponava, Staré Brno, Stránice, Trnitá, Veveí, Žabovesky, Zábrdovice Lidé: vedoucí vrchní pošt. oficiál - František Besenitzer vedoucí pošt. expedice - Eduard Heinz Ober Postcontrolor - Franz Haluska

5 Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu na pošt Brno 2 psobí básník Petr Bezru (Vladimír Vašek) Ober Postcontrolor - Johan Bydlo Ober - Postverwalter - Adolf Wawra Post-Oberverwalter - Franz Mloch vedoucí pošt úadu Adolf Hahn Postamtdirektor - Franz Mloch vedoucí pošt úadu Max Kratschmer Postamtdirektor - Franz Mloch Postamtdirektor Karl Prager Postamtdirektor und Vorstand - Franz Pospíšil Postoberdirektor und Vorstand - Cyril Kyzlink (vrchní pošt. editel) Vrchní pošt. editel - Ad. Sika 2F1 Kresba pvodního nádraží v nmž zpoátku psobila pošta ( anonymní - net) 2F2 Dobová mapa s vyznaením nádražní budovy v ele kolejišt 2F3 Dobová pohlednice s nádražní (a tedy i poštovní) budovou podél kolejišt 2F4 Pohlednice z r se samostatnou budovou poštovního úadu (stojí ped ní tramvaj) 2F5 Samostatná budova pošty a vpravo dvoupatrová pístavba z r (pevz. Žampach)

6 Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu F6 Architektonický zámr funkcionalistická budova pošty Brno 2 (cca 1938) (Archiweb) 2F7 Fotografie poštovních pepážek z doby otevení (Archiweb) 2F8 Fotografie tídících pracoviš z doby otevení (Archiweb) 2F9 Dnešní podoba (r. 2007) poštovního úadu 2F10 Letecký snímek nádražní pošty (r. 2008). Srovnáním se snímkem 2F4 vydíme, že nová pošta vyrostla na míst pvodního objektu.

7 Jaroslav Pun ochá - Brn nské poštovní ú ady v b hu asu 2009 BRNO 02 Sb rný uzel 1996-dosud 10 FOTO p epr. 1996/6/12007/4/30-dosud O pošt : ást pošty Brno 2 na hl. nádraží vy len na pro funkci SPU, Nadražní 3 otev ena nová budova SPU a pošty 02 na Heršpické ul.6a viz. Brno 2 02F1-8 Ve velkých dopravních uzlech byly z izovány pošty pro hromadné t íd ní a sm rování zásilek. P vodn tuto funkci zastávaly pošty nádražní. Brn nská pošta 02 byla také p vodn na nádraží umíst na. Se zánikem vlakových pošt jako hlavního zp sobu p epravy pošt. zásilek bylo možno budovat moderní SPU s t ídícími linkami listovních i balíkových zásilek na zelené louce. Až do bylo možno na pošt Brno 02 podávat i zásilky, od ale byla z ízena samostatná pošta Brno 8 (zde ozn. Brno 8 III). 02F1 Sb rný p epravní uzel Brno 02 (dnes 2009 také sídlo pošty Brno 8 a Brno 50) 02F2 Pohled z jiného úhlu. (propag. foto dodavatele) 02F3 Zadní strana s vraty pro p istavení poštovních aut 02F4 Balíková t ídící linka foto skluz - každý skluz jedna cílová pošta (propag. foto dodavatele)

8 Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu F5 Balíková tídící linka pepravní plošiny u správného skluzu sesunou balík (propag. foto dodavatele) 02F6 Balíková tídící linka - všechna ti vkládací pracovišt (propag. foto dodavatele) 02F7 Zaátek tídící linky listovních zásilek razící stroje (v tch modrých skíních vpedu jsou rotující hlavice s razítky (propag. foto dodavatele) 02F8 Srdce tídící linky listovních zásilek (propag. foto dodavatele) BRNO dosud Staré Brno bylo pipojeno k Brnu 6. ervence FOTO Alt-Stadt Staré Brno Alte + Neue Grillowitz (Staré a Nové Kídlovice) - hostinec "U modrého lva" - zbourán Burgergasse 18 (Mšanská ul). - v budov radnice ("im Rathausegebaude") pejm. Kížová-Kreuzgasse 18 3F1,2 3F3,4, pejm. Kreuzgasse 18 (Kížová ul.), radnice dnes je to cca prostor tramvajové kižovatky na Mendlov nám Ugartova 15 (dnes Václavská 15) 3F Václavská /7/12 Kídlovická 2, Staré Brno ("U lva") 3F6 2003/4/1-dosud Kížová 18, Staré Brno 3F7

9 Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu p.ú. Alt Brunn (nejprve listovní sbrna, pak p.ú. s omezeným provozem) 1867/1/15- zavedena poukázková služba p.ú. Alt Brunn - Staré Brno (pevedeno pod erár - c.k. pošt. a telegr. úad - K.k. Post und Telegrafenstation Alt Brunn) 1896/2/ p.ú. Brunn3 - Brno3 (K.k. Post und Telegrafenstation Brunn 3) p.ú. Brno3 1939/9/18- p.ú. Brunn3 - Brno3 1943/4/1- p.ú. Brunn p.ú. Brno p.ú Brno3 Poštovní úad podací i dodací. Doruovací okresek v r. 1986: Staré Brno, Nový Lískovec. V r. 2009: Staré Brno, Pisárky. Lidé: vedoucím sbrny byl Tomáš Jan Bannert, bývalý písa poštmistr - Josef Schweiger Postoficial - Josef Honig (Amtsleiter) Post-Controlore - G. Feureisen (Amtsleiter); (1892 Post- Official, 1898 Post-Controlore) Post-Controlor - Johann Savrda (Amtsleiter) Postkontrollor Kajetan Nehhammer Postkontrollor Emil Jahn (Amtesleiter) Ober Postmeister Gustav Liebscher Místo vrchního poštmistra neobsazeno Pošt. kontrolor - poštmistr Josef Zatloukal 3F1 Hostinec U modrého lva okolo r To už tam pošta nebyla. 3F2 Na snímku z r je už podstatn zchátralejší

10 Jaroslav Pun ochá - Brn nské poštovní ú ady v b hu asu F3 Radnice Starého Brna na tehdejší M š anské ulici (cca1905) 13 3F4 Radnice na snímku z období Protektorátu 3F5 20 let byl poštovní ú ad v tomto dom na dnešní Václavské ul.. Ješt dlouho poté zde byly prostory PNS (r.2008) 3F6 P ibližn v místech bývalého hostince U modrého lva byla na K ídlovické ul. postavena tato budova, v níž p sobila pošta Brno 3 bezmála ty i desetiletí (r.2008) 3F7 Dnešní stanovišt na K ížové ul. (r.2008) 3F8 Jan v plán Brna z r Mírn st edu je radnice a P.3 = pošta Brno 3 vpravo od

11 Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu BRNO dosud FOTO Zeile, Cejl, Píkop Zeile?? neznám Zeile 48 v r íslo 50a - foto2009 4F1,2 asi nepvodní objekt Zeile 58 nebo Radlassgasse 1/3 4F3,4, roh Radlas 1/ Cejl 58 (stejný objekt jako výše) 1996/3/1-dosud Píkop 4, Brno, IBC centrum 4F6,7 1872/6/3 (5/1??)- p.ú. Brunn Zeile - Brno Cejl peveden pod erár. (K.k. Post und Telegrafenstation Brunn, Zeile) zavedena služba pošt poukázek otevena ve. telefonní hovorna 1896/2/17- p.ú. Brunn 4 - Brno 4 (K.k. Post und Telegrafestation Brunn 4) 1919 a 1916 K.k. Post und Telegraphenamt Brunn 4, Radlassgasse 1/ p.ú. Brno /9/18- p.ú. Brunn 4 - Brno /4/1- p.ú. Brunn p.ú. Brno /1/1- p.ú Brno 4 (v r pošta pesthována na Píkop 4 do pasáže IBC), APOST instalován 1996/10/1 Pošta podací (-1986 dosud). Jejímu pemístní na Píkop pedcházelo i zrušení pošty Brno 9, která byla Píkopu mnohem blíže. Nicmén vzhledem k oznaení a zejm i používání stejných poštovních pomcek ji chápu jako pokraování pošty z Cejlu. Lidé: vedoucí úadu - pošt. expedient Moic Schnabl poštmistr Gustav Vavreka (1885 peložen na p.ú. Kenová) Post Controlor Johan Vláilík (Amtsleiter) Post Controlor Karl Prager (Amtsleiter), pozdji Ober Postkontrollor Ober Postkontrollor Aug. Bayer (Amtsleiter) Ober Postkontrollor Aug. Bayer; sou. s ním uveden Otto Ondroušek Oberpostverwalter Gotthard Pibyl Oberpostverwalter Eduard Schiebl Pošt. kontrolor-poštmistr Bohumír Michna

12 Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu F1 Dnešní prostor pvodního Cejlu 48. Pravdpodob. nepvodní objekt vpravo (dnes Cejl 50a) (r.2009) 4F2 Na katastrální map z r je mírn vlevo od stedu vidt ozn, 48. Pozicí odpovídá objektu Cejl 50a z pedchozího snímku. 4F3 Na Janov plánu z r je mezi Radlasem a Barvískou vidt ozn. P4 (pošta Brno 4) 4F4 Objekt Cejl 58/ Radlas 1 ped rekonstrukce (stav 2007) 4F5 Poštovní schránka na objektu, astý doklad toho, že v minulosti byla v objektu pošta (r.2007) 4F6 IBC centrum na Píkop, kde psobí pošta Brno 4 v souasné dob (r.2006) 4F7 Je schovaná až vzadu za schodištm (stav2006)

13 Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu BRNO 5 I FOTO Landhaus Zemský dm Jodokstrasse - Joštova tída, Zemský dm 5F1, zrušena 1889/10/10- p.ú. Brunn Landhaus - Brno Zemský dm 1896/2/17-SR Doasný PÚ aktivovaný vždy po dobu zasedání Zemského snmu Termíny: 1889/10/10; 1892/3/3; 1892/9/9; 1893/12/19; 1895/12/27; p.ú. Brunn 5 - Brno 5 (1903- K.k. Post und Telegraphenamt Brunn 5 (Landhaus)) Doasný PÚ aktivovaný vždy po dobu zasedání zemského snmu Termíny:1896/12/28; 1899/12/29; 1900/3/26; 1900/12/17; 1901/12/27; 1902/9/21; 1904/9/24; 1905/10/16; 1906/12/28; 1907/2/25 Od 1907/6/6 celoroní provoz PÚ (v. Pošt. spoitelny, telegrafu a telef. hovorny) /7/31 p.ú. Brno /7/31 Pošt. úad zrušen ?? - v adresái msta Brna 1925 uveden Pošt. úad Brno 5 (Zemský dm) s pedstaveným - Postoffizial (1. Klasse) Karl Vodán) Lidé: Postkontrollor František Pouchlý Amtsleiter ( Ober Postkontrolor) - bydl. ernovice 5F1 Zemský dm na dobové pohlednici z r F2 Tentýž objekt na snímku z r. 2008

14 Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu BRNO 5 II dodnes FOTO Jiráskova tvrt Klácelova ul. 1a 5F pejm. Klácelgasse, pejm. Stiftergasse 1a, pejm. Stifterova pejm. Klácelova 1a Klácelova ul.. 1 5F4, dosud Údolní 69 5F5,6 1931/5/4- Nov zízen jako p.ú. Brno /9/18- p.ú. Brunn 5 - Brno /4/1- p.ú. Brunn p.ú. Brno /1/1- p.ú Brno 5 Pošta podací ( dosud). Lidé: Pošt. revident - poštmistr Josef Cvrkal 5F3 Objekt Klácelova 1a (stav 2008) 5F4 Objekt Klácelova 1 (stav 2008) 5F5 Souasná pošta na Údolní 69 (r. 2007) 5F6 Souasná pošta na Údolní 69 (r. 2007)

15 Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu F7 Janv plán Brna z r Na Klácelov ul. vyznaen poštovní úad (P.5) BRNO dodnes FOTO Neugasse Nová ul. 1872/1/ Neugasse 55 - Nová ulice (dnes Lidická 53) 6F1, Neugasse 71 - Nová ul. 71 (dnes Lidická - objekt 6F1,3 neexistuje dnes tam stojí objekt Lidická 67) Neugasse 63 - Nová ulice (dnes Lidická - objekt 6F1,4 neexistuje, dnes cca objekt hasi - Lidická 61) dosud Neugasse 48- Nová ul. (dnes Lidická 46) 6F1,5, pejm. a peísl. Na Conrad von Hötzendorf-Strasse. 46, (dnes Lidická+Štef.) pejm. Nová ul. 46 a pozdji peísl. na Nová ul pejm. Neugasse Nová pejm. Reinhard-Heydrich- Strasse 46 tída Reinharda Heydricha pejm. Nová ul pejm. Lidická, dosud peísl. Lidická, /1/20 - p.ú. Brunn Neugasse - Brno Nová ulice K.k. Filial-post und Tegrafenamt Brunn Neugasse 1896/2/17- p.ú. Brunn 6 - Brno 6 ( Nichtararisches Post u. Telegrafenamt Brunn 6) Post und Telegrafenamt I. Klasse Brunn /5/13 zízena ve. telefonní stanice p.ú. Brno 6 ( Pošt a telegraf. úad (úad 1. tídy ) Brno 6) 1939/9/18- p.ú. Brunn 6 - Brno /4/1- p.ú. Brunn p.ú. Brno /1/1- p.ú Brno 6 Pošta podací ( dosud).

16 Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu Lidé: Jan Šupka násl. - M. Winkler poštmistrová - Albina Winklerová (Albine Winkler) ,-1898-, Postmeister (pozdji Ober Postmeister) Josef Balzárek Ober Postmeister Franz Procházka Pošt. kontrolor - poštmistr Rudolf Richter 6F1 Katastrální mapa z r s objekty Neugasse 55,63,71,48 6F2 Dnešní Lidická 53, asi nepvodní objekt na míst dívjší Neugasse 55. 6F3 Dnešní objekt Lidická 67 (žlutý) pibližn na míst dívjší Neugasse 71 (r. 2008) 6F4 Dnešní objekt Hasiského záchranného sboru pibližn na míst dívjší Neugasse 63 (r. 2008)

17 Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu F5 Pošta Brno 6, Lidická 46 v r F6 Pošta Brno 6, Lidická 46 v r BRNO 7 I FOTO Ratwitgasse Ratwitgasse - Ratvitova ulice. 2 7F1,2 (pozdji Marešova.2 - stála vedle Jaselské 2 a dnes neexistuje) Augustinská. 5/ Augustinergasse 5 - dnes Jaselská Augustinská (dnes Jaselská ) pejm. Augustinská (Augustinergasse) pejm. Augustinergasse Augustinská Augustinergass 2-Augustinská. 2 (dnes Jaselská.2 - roh s Marešovou) /12 pejm. Jaselská, /12 zrušena 1885/3/1- p.ú. Brunn Ratwitgasse - Brno Ratvitova ulice K.k. Filial-Post- ind. Telegraphenamt Brunn Ratwitgasse 1896/2/17- p.ú. Brunn 7 - Brno Nichtararisches Post u. Telegraphenamt Brunn Post und Telegraphenamt (Amt I. Klasse) Brunn p.ú. Brno /9/18- p.ú. Brunn 7 - Brno /4/1- p.ú. Brunn /8/1 pošta uzavena 1912/11/5- zízena telef. hovorna 1945/12/1- nov otevena, p.ú. Brno /1/1-2004/12 p.ú Brno /12 Pošt. úad byl uzaven Pošta podací ( dosud). Pozn.:Pehled pošt - Kratochvíl - uvádí zrušení až 2005/5, ale prostory byly prázdné od 2004/12. Lidé: poštmistr Franz Walenta ( Ober Postmeister) násl. - administrátor Vitoul 7F1,3 7F1,2,4

18 Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu Ober Postmeister Andreas Schopf Ober Postmeister Heinrich Fetter Pošt. kontrolor - poštmistr Jan Horák 7F1 Katastrální mapa z r s objekty Ratwitgasse 2 (Marešova), a nahoru doleva odboující Augustinergasse s ísly 5 a 2 (Jaselská) 7F2 Po válce fungovala pošta v rohovém dom v popedí (Jaselská 2). Zaínala však v objektu navazujícím zezadu Marešova 2), dnes již zbouraném ( okolo r. 1970) 7F3 Objekt Augustinergasse (Jaselská) 5, první zprava (r. 2008) 7F4 Jaselská 2 a pošta Brno 7 (r. 2002). Pkn je vidt, že chybí bývalá Marešova 2

19 Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu BRNO 7 II 2006/9/1-dosud Olympia 2006/9/1- nová pošta umístna v obchodním centru Olympia, U Dálnice íslo 777 Pošta podací ( dosud). FOTO 7F5-8 7F6 Za vstupem vpravo je pošta (r.2006) 7F5 OC Olympia, erven vyznaeno umístní pošty (r.2006) 7F7 Pošta z pasáže (r. 2006) 7F8 Pošta interiér (r. 2006) typický interiér pošt z tohoto období

20 Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu BRNO 8 I FOTO Krona Kenová Kröna - Kenová?? Kröna-Kenová 40 dnes objekt Kenová 40 - asi 8F1,3 nepvodní Kröna-Kenová 33 dnes objekt Kenová 29 8F2, pejm. a peísl. na Erzherzog-Friedrich-Strasse 29 (Arcivévody Bedicha) Kenová Kenová 38 8F pejm. Kröna Kenová pejm. Kenová zrušena 1885/3/20- p.ú. Brunn Krona - Brno Kenová K.k. Filial-Post-und Telegraphenamt Krona 1896/2/17- p.ú. Brunn 8 - Brno Nichtararisches Post u. Telegraphenamt Brunn Post und. Telegrafenamt (Amt I. Klasse) Brunn p.ú. Brno /9/18- p.ú. Brunn 8 - Brno /4/1- p.ú. Brunn p.ú. Brno /1/1-78/10/31 p.ú Brno /10/31 Pošt. úad zrušen Lidé: poštmistr Gustav Wavreczka (pešel z p.ú. Cejl) Josef Balzárek (pozdji psobil na p.ú. Pekaská) násl. - poštmistr Vojtch (???) Vychodil (pozdji p.ú. na t. Fr. Josefa I.) Postmeister Richard Hahn ( Ober Postmeister) vrchní poštmistr Jakub Rottman vrchní poštmistr Albín Körner pošt. kontrolor - poštmistr Ant. Vybíral pošt. kontrolor - poštmistr Innocenc Krampla

21 Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu F1 Adresa Kenová 40 díve i nyní, ale dm pravdpodobn nepvodní (r. 2008) 8F2 Kröna 33 dnes Kenová 29 (r. 2008) 8F3 Katastrální mapa z r s objekty Kröna 33 a 40 8F4 Poslední adresa pošty Brno 8 Kenová 38 (r. 2008)

22 Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu BRNO 8 II FOTO Žabovesky Makovského nám 1, Žabovesky 8F5,6, /5/1 pesth. na Nám. Svornosti 6 viz. Brno /5/1 - zrušena (pozn. - na stejném míst pokraovala pošta B16) Brno 8 Pošta podací ( ). 8F5 Areál na Makovského nám. žlut ozn. stanovišt býv. pošty (r.2007) 8F6 Pohled do nádvoí areálu k prchodu k bývalé pošt (r.2008) 8F7 Ješt mapa s šipkou ke vstupu do bývalé pošty BRNO 8 III 2008-dosud FOTO Heršpická 2008/9/1- Heršpická 875/6a objekt SPU 8F8,9 viz. Brno /9/ Brno 8 pošta podací Zahájení innosti pošty Brno 8 vstník 8/2008 Dnem 1. záí 2008 zahájí innost nová pošta Brno 8, na adrese Heršpická 875/6A, Brno. Hodiny pro veejnost: pondlí - pátek sobota 9:00 13:00 8:00 19:00 Pošta podací, zajišující služby veejnosti, které pvodn poskytoval pímo SPU Brno 02.

23 Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu F8 ped rokem zízená pošta v objektu SPÚ Brno (r. 2008) 8F9- ješt jeden pohled z vtší dálky(r. 2008) BRNO 9 I FOTO Franz J. Strasse 1894/2/ Franz Josef Strasse 2/4 - tída Františka Josefa 2/4 (dnes objekt nestojí) Franz Josef Strasse - tída Františka Josefa Francouzská 14/ pejm. na Francouzská pejm. Französische Strasse Francouzská pejm. Freiherr-von-Neurath- Strasse 14 tída Svob. p. von Neuratha pejm. Francouzská 14/ pejm. Churchilova 14/ pejm. Jana Masaryka 14/ pejm. T.íjnové revoluce 14/ pejm. Milady Horákové -.p. 14/ zrušena 1894/2/16- p.ú. Brunn Franz Josef Strasse - Brno tída Františka Josefa 1896/2/17- p.ú. Brunn 9 - Brno Nichtararisches Post u. Telegraphenamt Brunn /3/3- zízena veejná telef. hovorna Post und. Telegrafenamt (Amt I. Klasse) Brunn p.ú. Brno /9/18- p.ú. Brunn 9 - Brno /4/1- p.ú. Brunn /8/1 pošta uzavena 1945/12/1- p.ú. Brno 9 - otevena 1973/1/1-96/3/1 p.ú Brno /3/1 pošta Brno 9 zrušena Pošta podací ( ). 9F1,2,3,4 9F5,6,7,8

24 Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu Lidé: 1894 poštmistr Vojtch Vychodil (dive na p.ú. Kenová) - dle Žamp Postmeister Adalbert Vychodil (od Albert Vychodil, Ober Postmeister) fce neobsazena Ober Postmeister Franz Becker Ober Postmeister Rudolf Klein Neobsazeno Pošt. revident - poštmistr Jií Jagoš 9F1 Objekt Franz Josefstrasse 2/4 na katastr. map z r F2 Tentýž objekt (roh vpravo) na pohlednici z první tvrtiny 20. století 9F3 Posmutnlé foto cca okolo r a prázdné místo za ohradou vpravo 9F4 Tak vypadá toto místo dnes (r. 2008) 9F5 Janv plán z r dole takka vprosted ozn. P.9 (pošta Brno 9) 9F6 Objekt Milady Horákové 14/16 v r. 2006

25 Jaroslav Pun ochá - Brn nské poštovní ú ady v b hu asu F7 Zde bývala pošta (r. 2006) BRNO 9 II 28 9F8 Omlazená podoba dvou sousedních objekt po oprav (r. 2009) FOTO 2003-dosud St. Bystrc 2003/9/22-dosud Nám. 28. dubna 2, Brno Bystrc - obch. centrum 9F9,10,11 O pošt : Pošta podací (2003-dosud) 9F9 Fotomapa z r a p ístupy k pošt. ú adu 9F10 Pošt. ú ad Brno 9 v pasáži (r. 2006) 9F11 Vstup do pasáže od parkovišt (r. 2006)

26 Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu BRNO dosud FOTO Backergasse-Pekaská.6 10F1,2, dodnes Horst-Wessel str. 4 - t. H. Wessela 4 (dnes Husova 4) 10F dosud pejm. Husova /10/19- p.ú. Brunn 10 - Brno 10 dle BC zde sídlila i C.k. pošt. spoitelna Nichtararisches Post u. Telegraphenamt Brunn /2/25- zízena veejná telef. hovorna Post und Telegraphenamt (Amt. I. Klasse) Brunn p.ú. Brno /9/18- p.ú. Brunn 10 - Brno /4/1- p.ú. Brunn /8/1 pošta uzavena 1945/12/1- p.ú. Brno 10 (otevena) 1973/1/1- p.ú Brno 10 Pošta podací-1986 dosud) Lidé: Postmeister Franz Novotny poštmistr Josef Balcárek (dive na p.ú. Brno 8) Postmeister Franz Novotny ( Oberpostmeister) Ober Postmeister Klement Palatý (pozdji pošt. kontrolor - poštmistr) Pošt. kontrolor - poštmistr Jan Eisner 10F1 Vyznaení objektu Backergasse/Pekaská 6 na 10F2 I dnes je to objekt Pekaská 6 (r. 2007) katastrální map (1906) 10F3 Ješt jednou s prhledem až k Schilingrovu nám. (r. 2007) - vlevo 10F4 Pes 60 let je pošta Brno 10 v tomto objektu na rohu Husové a Schilingrova nám. (r. 2005) - vpravo

Kapitola 4 Poštovní úady Brno 31-40

Kapitola 4 Poštovní úady Brno 31-40 Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu 2009 63 Kapitola 4 Poštovní úady Brno 31-40 BRNO 31 Brno sted 1950/4/1-1998 Sloužila pro poteby SBS a KB - Pozn: i 2007 existuje PS 631 31 a 631 32 1950-1998

Více

Kapitola 2 Poštovní úady Brno 11-20

Kapitola 2 Poštovní úady Brno 11-20 Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu 2009 30 Kapitola 2 Poštovní úady Brno 11-20 BRNO 11 1905-dosud Vtšina území tvrt Veveí byla pipojena k Brnu 6. FOTO ervence 1850. Veveí, Kounicova 1905-1937-

Více

NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod.

NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod. Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu 2009 83 A NIŽŠÍ POŠTOVNÍ JEDNOTKY - POŠT. STEDISKA, POŠTOVNY apod. Poštovna Sobšice podízena p.ú. B12-Královo Pole A1 1901/10/1-22/6/10??? Veejná telefonní

Více

OSTATNÍ POŠTOVNÍ ORGÁNY V BRN. Krajské a zemské poštovní instituce v Brn

OSTATNÍ POŠTOVNÍ ORGÁNY V BRN. Krajské a zemské poštovní instituce v Brn Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu 2009 88 OSTATNÍ POŠTOVNÍ ORGÁNY V BRN Vzhledem k historickému vývoji byla innost pošty spojena s telegrafem a telefonem - proto pozdji spoje. K dslednému

Více

Ostatní útvary. Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu 2009 100. Výpoetní a kontrolní ústedna spoj (VAKUS) E1-1964-1981 Adresy:

Ostatní útvary. Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu 2009 100. Výpoetní a kontrolní ústedna spoj (VAKUS) E1-1964-1981 Adresy: Jaroslav Punochá - Brnnské poštovní úady v bhu asu 2009 100 E Ostatní útvary Výpoetní a kontrolní ústedna spoj (VAKUS) E1-1964-1981-1964-1981- Poštovská 3/5 pošta B1 Výpoetní stedisko -1981- Polní ul.???

Více

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN

85 LET KLUBU FILATELIST ALFONSE MUCHY V BRN ZPRAVODAJ (p.. 50) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 1/2007 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Píjezd automobilem. Link projekt s.r.o. Adresa: Makovského námstí 2, CZ 616 00 Brno Tel.: +420 539 090 010. Smr od Prahy (D1, E 50, E 65)

Píjezd automobilem. Link projekt s.r.o. Adresa: Makovského námstí 2, CZ 616 00 Brno Tel.: +420 539 090 010. Smr od Prahy (D1, E 50, E 65) Link projekt s.r.o. Adresa: Makovského námstí 2, CZ 616 00 Brno Tel.: +420 539 090 010 Píjezd automobilem Smr od Prahy (D1, E 50, E 65) Z dálnice D1 sjet na Exit 190 Brno-západ, Svitavy, Výstavišt, pokraovat

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 02.04.2007 Usnesení. 332 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 26. 3. 2007. Usnesení. 333 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu vleky Brloh sestávající

Více

(p.. 57) 3/2009 prosinec

(p.. 57) 3/2009 prosinec Redakce: J.Punochá Náklad: 80 ks (p.. 57) 3/2009 prosinec Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

ZPRAVODAJ. Z Moravského Krumlova:

ZPRAVODAJ. Z Moravského Krumlova: ZPRAVODAJ Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks (p.. 49) íslo 2/2006 íjen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

ZPRAVODAJ (p.. 51) íslo 2/2007 záí

ZPRAVODAJ (p.. 51) íslo 2/2007 záí ZPRAVODAJ (p.. 51) Redakce: J.Punochá Náklad: 100 ks íslo 2/2007 záí Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád

Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Naízení msta Napajedla. 2/2012, kterým se vydává Tržní ád Schváleno RM dne 06.06.2012 usnesením. 35/730/2012 Nabývá úinnosti dne 01.07.2012 NAÍZENÍ MSTA NAPAJEDLA. 2/2012, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ÁD Rada

Více

Pehled usnesení ze 72. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 11. 1. 2010 v kancelái starostky

Pehled usnesení ze 72. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 11. 1. 2010 v kancelái starostky Mstský obvod Statutární msto Pardubice Mstský obvod Pardubice I U Divadla 828, 530 02 PARDUBICE Pehled usnesení ze 72. schze Rady mstského obvodu Pardubice I, která se konala dne 11. 1. 2010 v kancelái

Více

.j. : SÚ/328/1171/2011/!e MUDr. Michael Mrzek SÚ/330/1172/2011/!e Opavská 1127/62

.j. : SÚ/328/1171/2011/!e MUDr. Michael Mrzek SÚ/330/1172/2011/!e Opavská 1127/62 Mstský ú ad Brušperk K Námstí 22, 739 44 Brušperk stavební ú ad.j. : SÚ/328/1171/2011/!e MUDr. Michael Mrzek SÚ/330/1172/2011/!e Opavská 1127/62 vy$izuje : Ing. Ji$ina!ermáková 708 00 Ostrava - Poruba

Více

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška Města Březnice, o místních poplatcích č. 1/2012 Zastupitelstvo města Březnice se na svém zasedání dne 11. 12. 2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o

Více

MĚSTO KRALOVICE Markova 2, Kralovice PSČ 331 41

MĚSTO KRALOVICE Markova 2, Kralovice PSČ 331 41 MĚSTO KRALOVICE Markova 2, Kralovice PSČ 331 41 Obecně závazná vyhláška města Kralovice č. 2/2010 ze dne 15. prosince 2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Kralovice se na svém zasedání dne 15.

Více

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí

M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí M S T S K Ý Ú A D V I Z O V I C E odbor životního prostedí Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice íslo jednací : MUVIZ 010573/2009 ZP-EJ Spisová znaka : MUVIZ 003267/2009 VYIZUJE: Ing. Eva Jelénková TEL.:

Více

OBEC VRCOVICE Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VRCOVICE Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VRCOVICE Obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Vrcovice se na svém zasedání dne 29.12.2010 usnesením č. 4 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 05.06.2006 Usnesení. 544 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 29.05.2006. Usnesení. 545 Rada msta souhlasí s umístním pedzahrádky ped provozovnou Desperado

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva msta Napajedla. 10 konaného dne 20. ervna 2012 Projednání pedkládaných zpráv: 1. Žádost Mgr. Hladilové o prodej pozemku v blízkosti jejího domu 2. Uzavení smnné smlouvy

Více

Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č. 2/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č. 2/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška města Nepomuk č. 2/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Nepomuk se na svém zasedání dne 24.02.2011, usnesením č. JedNZ2-4/2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

(p.. 55) íslo 1/2009 bezen

(p.. 55) íslo 1/2009 bezen (p.. 55) Redakce: J.Punochá Náklad: 80 ks íslo 1/2009 bezen Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

KRÁLOVSKÉ VINOHRADY Joseph Daniel Huber: Plán Prahy, 1769, výřez pravé dolní části Anonym: Plán Prahy a okolí, 1737 Folpertus van Ouden-Allen: Panoramatický pohled na Prahu, předloha 1675, tisk 1685,

Více

SLEZSKÝ 20. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1998

SLEZSKÝ 20. Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT. Termíny jarních akcí 1998 SLEZSKÝ 20 TOMÍK Obasník Turistických oddíl mládeže oblasti Slezsko KT Termíny jarních akcí 1998 4. 4. 1998 Turistické závody II. stupn - Bílovec 18. 4. 1998 Turistické závody II. stupn - Orlová 25. 4.

Více

Projekt: Úkoly: Vyhledej na internetu. Napiš. Použij mapu. Úkol k zamyšlení

Projekt: Úkoly: Vyhledej na internetu. Napiš. Použij mapu. Úkol k zamyšlení Projekt: HOLICE MSTO, VE KTERÉM ŽIJI Úkoly: Napiš Vyhledej na internetu Použij mapu Úkol k zamyšlení Prohlédnte si mapu našeho msta a najdte ulici, ve které bydlíte, najdte ulici, kde se nachází naše škola

Více

OBEC JENEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC JENEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC JENEČ Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Jeneč se na svém zasedání dne 13.4.2011 usnesením č. 4 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.

Více

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa

VEEJNÁ VYHLÁŠKA Oznámení o vydání zastavného území v k.ú. Popovice u Brandýsa Mstský úad Brandýs nad Labem Stará Boleslav ODBOR ÚZEMNÍHO ROZVOJE A PAMÁTKOVÉ PE pracovišt Praha 1 nám. Republiky 3, 110 01 Praha 1, 221 621 111. jedn. : 2008/ 9515-140 65 V/5 Vyizuje: Ing. arch. Bredová

Více

Mgr. Michal Roubík. Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Institut pro památky a kulturu, o.p.s.

Mgr. Michal Roubík. Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Institut pro památky a kulturu, o.p.s. Mgr. Michal Roubík Ústav hospodářských a sociálních dějin, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze - Institut pro památky a kulturu, o.p.s. Nádraží Benešov Kulturní památka mezi minulostí a budoucností

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

(p.. 59) íslo 2/2010 záí

(p.. 59) íslo 2/2010 záí (p.. 59) Redakce: J.Punochá íslo 2/2010 záí Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm Út:

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 15 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: OHLÁŠENÍ ODSTRAN NÍ podle ustanovení 128 zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební

Více

OBEC OHNIŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC OHNIŠOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC OHNIŠOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Ohnišov se na svém zasedání dne 14. 12. 2015 usnesením č. 14-3 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice

Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice Městský úřad Slavonice, stavební odbor Horní náměstí 525, Slavonice Č.j: 1109/2014/SÚ - 3 Slavonice, dne: 13.6.2014 Vypraveno: Oprávněná úřední osoba: Ing. Jan Balcar E-mail: stavebni@slavonice-mesto.cz

Více

VĚSTNÍK 13. 4. 2006 INFORMACE PRO VEŘEJNOST

VĚSTNÍK 13. 4. 2006 INFORMACE PRO VEŘEJNOST VĚSTNÍK 13. 4. 2006 INFORMACE PRO VEŘEJNOST O B S A H 36 Změny Poštovních podmínek České pošty, s.p. - Základní poštovní služby 37 Vydání cenné nálepky na APOST - Sušice 1 38 Vydání cenné nálepky na APOST

Více

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ

ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ ČÁST PÁTÁ POZEMKY V KATASTRU NEMOVITOSTÍ Pozemkem se podle 2 písm. a) katastrálního zákona rozumí část zemského povrchu, a to část taková, která je od sousedních částí zemského povrchu (sousedních pozemků)

Více

Obec Petrovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení

Obec Petrovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec Petrovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Petrovice se na svém zasedání dne 15.12.2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č.

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 14 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: OZNÁMENÍ ZM NY V UŽÍVÁNÍ STAVBY podle ustanovení 127 zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

32001R1788 Úřední věstník L 243, 13/09/2001, strany 0003 0014

32001R1788 Úřední věstník L 243, 13/09/2001, strany 0003 0014 Nařízení Komise (ES) č. 1788/2001 ze 7. září 2001 stanovující podrobná pravidla pro implementaci ustanovení týkajících se certifikátu o kontrole dovozů ze třetích zemí dle Článku 11 Nařízení Rady (EHS)

Více

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku

O putovní pohár starostky m stského obvodu Pustkovec v požárním útoku Sbor dobrovolných hasi Pustkovec, 708 00 Ostrava-Pustkovec Soutž O putovní pohár starostky mstského obvodu Pustkovec v požárním útoku zaazena do Extraligy R v požárním útoku Moravskoslezského poháru v

Více

Adresa příslušného úřadu

Adresa příslušného úřadu Adresa příslušného úřadu Úřad: Městský úřad Benešov Odbor výstavby a územního plánování Silniční správní úřad Ulice: Masarykovo náměstí č.p. 100 PSČ, obec: 256 01 Benešov Věc: ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 14.05.2007 Usnesení. 508 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 7. 5. 2007. Usnesení. 509 Rada msta rozhodla zveejnit zámr pronájmu ásti pozemku zapsaného

Více

POŽÁRNÍ ÁD OBCE #l. 1 Úvodní ustanovení

POŽÁRNÍ ÁD OBCE #l. 1 Úvodní ustanovení Obecn závazná vyhláška.1/2003 Zastupitelstvo obce Sadov na svém zasedání dne 10.12.2003 se usneslo vydat na základ 29 odst. 1 písm. c) zákona ". 133/1985 Sb. o požární ochran, ve znní pozdjších p,edpis-,

Více

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:...

Adresa p íslušného ú adu. Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... P íloha. 13 k vyhlášce. 503/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V c: ŽÁDOST O POVOLENÍ P ED ASNÉHO UŽÍVÁNÍ STAVBY podle ustanovení 123. 183/2006 Sb., o územním plánování a

Více

OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY

OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY 07OznUzivStav.pdf P íloha. 4 k vyhlášce. 526/2006 Sb. Adresa p íslušného ú adu Ú ad:... Ulice:... PS, obec:... V... dne...... V c: OZNÁMENÍ O UŽÍVÁNÍ STAVBY podle ustanovení 120 zákona. 183/2006 Sb., o

Více

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn!

2.1 Pokyny k otev eným úlohám. 2.2 Pokyny k uzav eným úlohám. Testový sešit neotvírejte, po kejte na pokyn! MATEMATIKA základní úrove obtížnosti DIDAKTICKÝ TEST Maximální bodové hodnocení: 50 bod Hranice úspšnosti: 33 % Základní informace k zadání zkoušky Didaktický test obsahuje 26 úloh. asový limit pro ešení

Více

Obecn závazná vyhláška obce Pernink.1/2004. o symbolech obce a jejich užívání

Obecn závazná vyhláška obce Pernink.1/2004. o symbolech obce a jejich užívání OBEC PERNINK Obecn závazná vyhláška obce Pernink.1/2004 o symbolech obce a jejich užívání Zastupitelstvo obce Pernink se na svém zasedání dne 5. íjna 2004 usneslo vydat na základ 84 dost. 2 písm i) zákona.

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/1999. O místních záležitostech veejného poádku

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/1999. O místních záležitostech veejného poádku OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MSTA LUHAOVICE. 1/1999 O místních záležitostech veejného poádku Mstské zastupitelstvo v Luhaovicích schválilo dne 9. 6.1999 v souladu s ustanovením 14, odst. 1, písm. i), 16, odst.

Více

Moravský Lačnov dům č.22 Vlastník: Schindler Josef a Marie rozená Kirschrsch Kolo-Müller

Moravský Lačnov dům č.22 Vlastník: Schindler Josef a Marie rozená Kirschrsch Kolo-Müller Moravský Lačnov dům č.22 Vlastník: Schindler Josef a Marie rozená Kirschrsch Kolo-Müller Moravský Lačnov, počátek obce (naproti Družbě) Obrázek dole: Moravský lačnov, dům č. 2, (parkoviště u Družby) Vlastník:

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 21.05.2007 Usnesení. 533 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 14.05.2007. Usnesení. 534 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo, jejíž pedmtem je veejná

Více

OBEC SEDLIŠTĚ Obecně závazná vyhláška č. 3 /2013,

OBEC SEDLIŠTĚ Obecně závazná vyhláška č. 3 /2013, OBEC SEDLIŠTĚ Obecně závazná vyhláška č. 3 /2013, o místním poplatku na provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Sedliště

Více

Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 Web: http://www.mestobustehrad.cz E-mail: meu@mestobustehrad.

Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 Web: http://www.mestobustehrad.cz E-mail: meu@mestobustehrad. Město Buštěhrad Městský úřad Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad, IČ: 00234214 tel.: 312 250 301, fax: 312 278 030 Web: http://www.mestobustehrad.cz E-mail: meu@mestobustehrad.cz Obecně závazná vyhláška

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SLOPNÉ č. 2/2012, o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNí USTANOVENí

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SLOPNÉ č. 2/2012, o místních poplatcích. ČÁST I. ZÁKLADNí USTANOVENí OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE SLOPNÉ č. 2/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Slopné se na svém zasedání dne 12.12.2012 usnesením č.7/2012/ad6 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín

VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. o ištní komín VYHLÁŠKA. 111/1981 Sb. ministerstva vnitra eské socialistické republiky ze dne 24. íjna 1981 o ištní komín Ministerstvo vnitra eské socialistické republiky stanoví podle 30 odst. 3 zákona. 18/1958 Sb.,

Více

Obec Topolany. Článek 1 Úvodní ustanovení

Obec Topolany. Článek 1 Úvodní ustanovení Obec Topolany Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Topolany se

Více

Město Mariánské Lázně

Město Mariánské Lázně Město Mariánské Lázně Městský úřad, odbor investic a dotací adresa: Městský úřad Mariánské Lázně, Ruská 155, 353 01 Mariánské Lázně telefon 354 922 111, fax 354 623 186, e-mail muml@marianskelazne.cz,

Více

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY

PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY PÍRUKA A NÁVODY PRO ÚELY: - RUTINNÍ PRÁCE S DATY YAMACO SOFTWARE 2006 1. ÚVODEM Nové verze produkt spolenosti YAMACO Software pinášejí mimo jiné ujednocený pístup k použití urité množiny funkcí, která

Více

Město Pelhřimov nabízí prodej pozemků v k.ú. Pelhřimov v lokalitě Polní Dvůr II - V. etapa

Město Pelhřimov nabízí prodej pozemků v k.ú. Pelhřimov v lokalitě Polní Dvůr II - V. etapa Město Pelhřimov nabízí prodej pozemků v k.ú. Pelhřimov v lokalitě Polní Dvůr II - V. etapa Zastupitelstvo města Pelhřimova na svém 18. zasedání dne 7. dubna 2009 schválilo návrh na prodej stavebních pozemků

Více

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008

Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12. U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Msto Vizovice, Masarykovo nám. 1007, PS 763 12 U S N E S E N Í ze zasedání Zastupitelstva msta Vizovice dne 23. 6. 2008 Zastupitelstvo msta Vizovice pijalo na svém zasedání dne 23. 6. 2008 následující

Více

3 jinak bude postupováno dle 30 zákona. 280/2009 Sb.

3 jinak bude postupováno dle 30 zákona. 280/2009 Sb. STO BZENEC Obecn závazná vyhláška. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo m sta Bzence se na svém zasedání

Více

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004

P IZNÁNÍ TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 TISKOPIS PRO ZM NU VLASTNICTVÍ OD 1. 1. 2004 P IPOJTE vybranou P ÍLOHU. 1 k p iznání k dani z p evodu nemovitostí, typ - K, S nebo O v POT EBNÉM PO TU Samostatné p iznání podá KAŽDÝ Z MANŽEL - p i p evodu

Více

OBEC JANKOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC JANKOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC JANKOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Jankov. se na svém zasedání dne 6.12.2012 usnesením č. 08/2012

Více

(p.. 52) íslo 1/2008 únor

(p.. 52) íslo 1/2008 únor (p.. 52) Redakce: J.Punochá Náklad: 80 ks íslo 1/2008 únor Vydává Klub filatelist Alfonse Muchy v Brn, Orlí 30, 602 00 Brno, Tel.: 542 151 913 E-mail: jpuncochar@fides.cz; internet: http://www.filabrno.net/kfam.htm

Více

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk

Den zveejnní: 20.4.2007 Den sejmutí: 7.5.2007. Za Msto Vimperk usnesením. 371 Rady msta Vimperk ze dne 16.4.2007 zámr. 44/11/07 prodeje ásti pozemk vedených u Katastrálního úadu pro Jihoeský kraj, Katastrálního pracovišt Prachatice v katastru nemovitostí pro obec

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku a poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Předmět poplatku a poplatník Město Kopřivnice Obecně závazná vyhláška č. 5/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Kopřivnice se na svém zasedání dne 16.12.2010 usnesením č.32 usneslo vydat

Více

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema

Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Správa obsahu ízené dokumentace v aplikaci SPM Vema Jaroslav Šmarda, smarda@vema.cz Vema, a. s., www.vema.cz Abstrakt Spolenost Vema patí mezi pední dodavatele informaních systém v eské a Slovenské republice.

Více

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA

ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA ELEKTROMAGNETICKÉ VENTILY ADY PGA POKYNY K INSTALACI A OBSLUZE ITTEC spol. s r.o. zastoupení RAIN BIRD pro R a SR Areál obchodu a služeb, Modletice 106, 251 01 íany tel : +420 323 616 222 fax: +420 323

Více

OBEC MALÉ PŘÍTOČNO Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC MALÉ PŘÍTOČNO Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC MALÉ PŘÍTOČNO Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Malé Přítočno se na svém zasedání dne 21.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

Adresa příslušného úřadu ČÁST A.

Adresa příslušného úřadu ČÁST A. Adresa příslušného úřadu Úřad:... Ulice:... PSČ, obec:... V... dne...... Věc: ŽÁDOST O ZMĚNU STAVBY PŘED JEJÍM DOKONČENÍM podle ustanovení 118 odst. 1, zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

Více

Základní škola, Staré Město, okr. Uherské Hradiště, příspěvková organizace. Komenské 1720, Staré Město, www.zsstmesto.cz. Metodika

Základní škola, Staré Město, okr. Uherské Hradiště, příspěvková organizace. Komenské 1720, Staré Město, www.zsstmesto.cz. Metodika Základní škola, Staré Město, okr. Uherské Hradiště, příspěvková organizace Komenské 1720, Staré Město, www.zsstmesto.cz Metodika k použití počítačové prezentace A Z kvíz Mgr. Martin MOTYČKA 2013 1 Metodika

Více

Josef Go ár Josef Go ár

Josef Go ár Josef Go ár Josef Goár Architekt Josef Goár patí k nejnadanjším a nejproduktivnjším architektm první poloviny 20. století, jeho dílo zabírá období od kubismu až po konstruktivismus a funkcionalismus a pedstavuje desítky

Více

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád

Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí. Spisový a skartaní ád Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí Spisový a skartaní ád 1 Obanské sdružení Místní akní skupina eské stedohoí má povinnost vykonávat spisovou službu podle 63 odst.2písmena d zákona 499/2004

Více

Věc: Nabídka pozemků ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkový úřad k propachtování/pronájmu

Věc: Nabídka pozemků ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkový úřad k propachtování/pronájmu STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774 Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj, Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové Váš dopis zn.: Ze

Více

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV

Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Ovládání TV platformy a funkce Chytrá TV Obsah Popis dálkového ovladače 3 Ovládání TV služby 4 1. Informace o pořadu 4 2. Seznam TV kanálů 5 3. Možnosti kanálů 5 4. Programový průvodce 6 5. Změna pořadí

Více

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM

CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Píloha.1 k usnesení Rady HMP. 1500 ze dne 5.12.2000 CELOMSTSKY ZÁVAZNÁ FORMA NÁVRHU NA PRONÁJEM BYT Z NOVÉ VÝSTAVBY A UVOLNNÝCH BYT V BYTOVÉM FONDU HL.M. PRAHY NESVENÉM MSTSKÝM ÁSTEM Celomstsky závazná

Více

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 7. a 8. října 2016. Harmonogram úkolů a lhůt

VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 7. a 8. října 2016. Harmonogram úkolů a lhůt VOLBY DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY konané ve dnech 7. a 8. října 2016 Harmonogram úkolů a lhůt vyplývajících ze zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Usnesení. 152/R/120115 Změnu termínu úkolu rady města takto: usnesení č. 3823/R/130114 původní termín 31.12.2014, nový termín 30.06.2015.

Usnesení. 152/R/120115 Změnu termínu úkolu rady města takto: usnesení č. 3823/R/130114 původní termín 31.12.2014, nový termín 30.06.2015. Město Moravská Třebová 1 Usnesení z 5. schůze Rady města Moravská Třebová, která se konala v pondělí 12.01.2015 od 16:00 hod. v zasedací místnosti městského úřadu na nám. T. G. Masaryka za účasti 6 členů

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 10.04.2006 Usnesení. 334 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 03.04.2006. Usnesení. 335 Rada msta rozhodla uzavít smlouvu o dílo s ak. mal. Jiím echem,

Více

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži

Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži Sítání dopravy na silnici II/432 ul. Hulínská Osvoboditel v Kromíži O B S A H : A. ÚVOD Strana 2 B. PÍPRAVA A PROVEDENÍ PRZKUM 1. Rozdlení území na dopravní oblasti 2 2. Metoda smrového przkumu 3 3. Uzávry

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 26.02.2007 Usnesení. 180 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 19.02.2007. Usnesení. 181 Rada msta souhlasí s vyhrazením 5 parkovacích míst v ulici Pivovarská,

Více

Zápis z prbžného oponentního ízení

Zápis z prbžného oponentního ízení Zápis z prbžného oponentního ízení Identifikaní kód projektu: 1PO5ME816 1. Název projektu: Píprava odborník pro oblast inovaního podnikání 2. Píjemce úelové podpory: Vysoká škola manažerské informatiky

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í O U M Í S T Ě N Í

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í O U M Í S T Ě N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR REGIONÁLNÍHO ROZVOJE HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše zn.: Mukrn/201544081/RR/SU/Bl. Vyřizuje: Ing. Alena Blaščíková Telefon: 554 697 709 E-mail: ablascikova@mukrnov.cz

Více

ÚKLIDOVÉ PRÁCE V HISTORICKÉ BUDOVĚ MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ

ÚKLIDOVÉ PRÁCE V HISTORICKÉ BUDOVĚ MUZEA VÝCHODNÍCH ČECH V HRADCI KRÁLOVÉ Muzeum východních Čech v Hradci Králové Vás tímto vyzývá v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, k podání n a b í d k y na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby:

Více

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC VITĚJOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC VITĚJOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo Obce Vitějovice se na svém zasedání dne 31.10.2012 usnesením č. 63/2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Geometrické plány (1)

Geometrické plány (1) Geometrické plány (1) Geometrické plány Ing. Tomáš Vacek - VÚGTK, v.v.i. Prohloubení nabídky dalšího vzdělávání v oblasti zeměměřictví a katastru nemovitostí ve Středočeském kraji CZ.1.07/3.2.11/03.0115

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů OSTRAVA - město

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů OSTRAVA - město Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů OSTRAVA - město ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ OKRESNÍHO KOLA družstev sborů dobrovolných hasičů SH ČMS v požárním sportu a PUTOVNÍHO POHÁRU STAROSTY

Více

Stavba inženýrských sítí v lokalitě pro výstavbu RD v ul. Hradní, Varnsdorf vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace

Stavba inženýrských sítí v lokalitě pro výstavbu RD v ul. Hradní, Varnsdorf vodovod, splašková kanalizace, dešťová kanalizace Město Varnsdorf Nám. E. Beneše 470 407 47 Varnsdorf vyzývá zájemce o veřejnou zakázku malého rozsahu: Stavba inženýrských sítí v lokalitě pro výstavbu RD v ul. Hradní, Varnsdorf vodovod, splašková kanalizace,

Více

Postup doplnění kódu adresního místa

Postup doplnění kódu adresního místa Postup doplnění kódu adresního místa a kontrola kódu ÚTJ u provozovny Ovzduší Tento postup je určen pro doplnění kódu adresního místa v návaznosti na detailní vyplnění adresy provozovny Ovzduší na účtu

Více

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006

Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Zápis ze schze Rady msta Vimperk ze dne 29.05.2006 Usnesení. 522 Rada msta bere na vdomí kontrolu usnesení ze dne 22.05.2006. Usnesení. 523 Rada msta Vimperk rozhodla uzavít Dodatek.1 ke smlouv o dílo.05/06

Více

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Číslo 16 Vyšlo 16. 9. 2008 Speciál Den Eska. Den Eska 16. 9. 2008. Obsah

INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ. Číslo 16 Vyšlo 16. 9. 2008 Speciál Den Eska. Den Eska 16. 9. 2008. Obsah INFORMAČNÍ ZPRAVODAJ Číslo 16 Vyšlo 16. 9. 2008 Speciál Den Eska Obsah Den Eska 16.9.2008... 1 Nový jízdní řád vlaků v Praze a okolí od prosince 2008... 2 Esko spojení pro město... 4 Historie PID - Eska...

Více

Ohlášení zm ny údaj o stavb k zápisu do katastru nemovitostí

Ohlášení zm ny údaj o stavb k zápisu do katastru nemovitostí 11OhlZmenUdajOBud.pdf - Adobe Acrobat Professional Ohlášení zmny údaj o stavb k zápisu do katastru nemovitostí Spisová znaka Ohlášení se podává: Katastrálnímu úadu pro Katastrální pracovišt vyplní katastrální

Více

VÝZVA k předložení nabídky ve výběrovém řízení na SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY. dodávku originálních/renovací tonerů/kazet. Obsah:

VÝZVA k předložení nabídky ve výběrovém řízení na SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY. dodávku originálních/renovací tonerů/kazet. Obsah: VÝZVA k předložení nabídky ve výběrovém řízení na dodávku originálních/renovací tonerů/kazet Zadávání zakázky malého rozsahu městem Dvůr Králové nad Labem probíhá podle Vnitřního předpisu MěÚ Dvůr Králové

Více

Město Rožnov pod Radhoštěm

Město Rožnov pod Radhoštěm Město Rožnov pod Radhoštěm Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Rožnov pod Radhoštěm se na svém zasedání dne 11.12.2012 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Regulace norka amerického v PP erní a v EVL Šlapanka a Zlatý potok

Regulace norka amerického v PP erní a v EVL Šlapanka a Zlatý potok Regulace norka amerického v PP erní a v EVL Šlapanka a Zlatý potok Projekt financovaný z programu OPŽP, prioritní oblast 6.2 Akceptaní íslo: 08014796 Závrená zpráva projektu Zpracoval: Mgr. Kateina Poledníková

Více

ZMIZELÉ DUBÍ 6.díl Buschmühle

ZMIZELÉ DUBÍ 6.díl Buschmühle ZMIZELÉ DUBÍ 6.díl Buschmühle Areál tzv. Horního mlýna (Obere Buschmühle) v Tovární ulici čp. 46 v Dubí se nachází za budovou bývalého dubského kina EDISON. Na přelomu 19. a 20. století zde byla umístěna

Více

MESTSKY URAD JILEMNICE Odbor životního prostředí

MESTSKY URAD JILEMNICE Odbor životního prostředí v, r v MESTSKY URAD JILEMNICE Odbor životního prostředí Masarykovo nám. 82, 514 01 Jilemnice, tel: 481 565 111, fax: 481 565222, e-mail: posta@mesto.jilemnice.cz Čj.: PDMUJI 9615/2012 Ukládací znak 23l.2

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA CPA - DELFÍN

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY REKONSTRUKCE ZDROJE TEPLA CPA - DELFÍN Městský úřad, odbor investic VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: ČÍSLO JEDNACÍ: ČÍSLO EVIDENČNÍ: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: MÍSTO: OI/0077/08 81548/2008 572 615 230 oi@ub.cz 2008-09-15 Uherský Brod Více dodavatelů

Více

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka

Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018. Zpracováno pro obec Anenská Studánka Obec Anenská Studánka MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VENKOVA OBCE ANENSKÁ STUDÁNKA NA OBDOBÍ 2016-2018 Zpracováno pro obec Anenská Studánka Schváleno na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 12.02.2016.. Růžena

Více

Vydání občanského průkazu

Vydání občanského průkazu Vydání občanského průkazu 01. Identifikační kód 02. Kód 03. Pojmenování (název) životní situace Vydání občanského průkazu 04. Základní informace k životní situaci Občanský průkaz je povinen mít občan,

Více