Technický manuál PATENTOVANÉ POŽÁRNÍ KLAPKY. ČTVERHRANNÉ, SÉRIE WK Pa / 300Pa. Certifikát č CPR-1006 pro různé hodnoty požární odolnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Technický manuál PATENTOVANÉ POŽÁRNÍ KLAPKY. ČTVERHRANNÉ, SÉRIE WK Pa / 300Pa. Certifikát č CPR-1006 pro různé hodnoty požární odolnosti"

Transkript

1 Technický manuál PATENTOVANÉ POŽÁRNÍ KLAPKY ČTVERHRANNÉ, SÉRIE WK Pa / 300Pa Certifikát č CPR-1006 pro různé hodnoty požární odolnosti

2

3 OBSAH Základní informace... str. 4 Popis... str. 4 Všeobecné údaje... str. 4 Použité evropské normy... str. 4 Certifikáty a osvědčení... str. 4 Součásti klapky... str. 4 Vyráběné rozměry... str. 5 Pairedfiredamperswall opening... str. 6 Sdružování požárních klapek do dvojic... str. 6 Výkonové parametry... str. 7 Klasifikace požární odolnosti podle EN str. 8 Typy ovládacích mechanizmů...str. 10 Technické údaje... str. 12 Rozměry... str. 12 Hmotnost... str. 13 Instalace... str. 14 Způsob použití...str. 14 Zakázané způsoby použití...str. 14 Umístění osy otáčení břitu klapky...str. 14 Použití flexibilních připojovacích manžet...str. 14 Minimální vzdálenosti kolem klapky...str. 14 Vlastnosti požárně dělících stěn a stropů...str. 17 Instalace ve svislé masivní stěně El 120 S...str. 19 Instalace ve svislé masivní stěně El 180 S...str. 20 Instalace ve svislé lehké stěně (sádrokarton) EI 90 S...str. 21 Instalace ve svislé lehké stěně (sádrokarton) EI 120 S...str. 23 Instalace ve svislé lehké stěně (sádrové tvárnice) EI 90 S...str. 25 Instalace ve svislé lehké stěně (sádrové tvárnice) EI 120 S...str. 26 Instalace v betonové stropní desce El 90 S...str. 27 Instalace v betonové stropní desce El 120 S...str. 28 Instalace v betonové stropní desce El 180 S...str. 29 Instalace ve svislé masivní stěně s ucpávkou systému Weichschott EI 90 S...str. 30 Instalace ve svislé lehké stěně (sádrokarton) s ucpávkou systému Weichschott EI 90 S...str. 31 Instalace ve svislé lehké stěně (sádrové tvárnice) s ucpávkou systému Weichschott EI 90 S...str. 33 Elektrické připojení... str. 34 Zapojení kabelů...str. 34 Specifikace elektrických parametrů...str. 36 Údržba a kontroly... str. 37 Pravidelné kontroly... str. 37 Výběr klapek... str. 38 Průtok vzduchu v závislosti na rozměrech klapky... str. 38 Průtok vzduchu jako funkce tlakové ztráty... str. 41 Průtok vzduchu jako funkce akustického výkonu... str. 44 Graf tlakové ztráty a akustického výkonu pro rozměr základny klapky 400mm... str. 47 Korekce pro rozměry základny klapky jiné než 400 mm... str. 48 Korekce pro odhad spektra oktávového pásma... str. 48 Příslušenství a náhradní díly... str. 49 Jak objednávat... str. 52 Požární klapky se servopohonem... str. 52 Požární klapky s ručním ovládáním... tr. 52 Servopohony s elektromotorem... str. 53 Specifikace... p. 55 Kompaktní čtverhranná požární klapka WK45... p.55 Evidence změn... p. 56

4 ZÁKLADNÍ INFORMACE ZÁKLADNÍ INFORMACE Popis Požární klapky WK25 jsou určeny pro instalaci do vzduchotechnického potrubí do míst, kde potrubí prochází přes hranici požárně dělících stěn nebo stropů. Klapky zabraňují šíření ohně a kouře potrubím. Klapky jsou testovány a klasifikovány v souladu s normami EN a EN pro přetlak (300Pa pro aplikace, kde je pro utěsnění otvoru použita ucpávka systému Weichshott). Konstrukce klapek je optimalizovaná a pro střední a velké y vzduchotechnického potrubí. Při návrhu klapek se kladl důraz na dosažení vynikajících aerodynamických a akustických vlastností. Klapky jsou vybaveny širokou škálou různých ovládacích mechanizmů umístěných mimo požárně dělící konstrukci a kdykoliv snadno vyměnitelných. Použité evropské normy Všeobecné údaje Plášť klapky je vyroben z pozinkované uhlíkové oceli. Zpěňující požární těsnící páska. Otvírací a uzavírací mechanizmus s ochrannou krytkou s IP 42 (IP 54 pro verze se servopohonem). Břit klapky je vyroben ze 40mm silného ohnivzdorného materiálu. Břitové těsnění na okraji břitu klapky zabraňuje pronikání studeného kouře Zabudovaná zpěňující páska zabraňuje pronikání horkého kouře. Zkoušky EN Spolehlivost termoelektrického spouštěcího čidla ISO Klasifikace EN Vzduchotěsnost EN 1751 Odolnost proti korozi EN CE certifikace EN Certifikáty a osvědčení CE certifikát trvalého zachování deklarovaných hodnot n 1812-CPR-1006 Efectis Německé osvědčení n Z DIBt NF certifikát n 09/03.03 AFNOR Švýcarský certifikát n VKF-AEAI Součásti klapky 1. Plášť klapky je vyroben z pozinkované uhlíkové oceli a skládá se ze dvou kusů. 2. Těsnění z minerální vlny mezi dvěma díly pláště požární klapky. 3. Břit klapky vyroben z ohnivzdorného materiálu 4. Osa otáčení břitu klapky, uložení čepů. 5. Pohon břitu klapky s hřídelí a štěrbinový spojovací mechanizmus 6. Ochranná krytka 7. Ruční uzavírací zařízení (testovací tlačítko) 8. Teplotou ovládané uzavírací zařízení (termoelektrické spouštěcí čidlo) 9. VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ revizní otvor na straně "A" 10. VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ revizní otvor na straně "C"

5 ZÁKLADNÍ INFORMACE Vyráběné rozměry Požární klapky samostatné Požární klapky se vyrábějí ve všech kombinacích rozměrů základny a výšky uvedených v této tabulce, kromě velikostí: 200x700, 250x700, 200x750, 250x750, 300x750, 350x750, 200x800, 250x800, 300x800, 350x800. Výška Základna Základna Sdružování požárních klapek do dvojic pro velké rozměry vzduchotechnického potrubí 1. Bočně sdružené požární klapky 2. Svisle sdružené požární klapky Potřebná základna Bočně sdružené požární klapky Potřebná základna Bočně sdružené požární klapky Potřebná základna Svisle sdružené požární klapky Z požadovaných rozměrů sestavy klapek lze zjistit nejbližší možné velikosti jednotlivých klapek.

6 ZÁKLADNÍ INFORMACE 1. Je povoleno sdružovat nejvíce dvě požární klapky. Maximální velikosti sdružené sestavy klapek jsou 1670x1500, 3070x800,1500x1670mm. 2. Sdružování tří a více klapek je zakázáno. 3. Je zakázáno sdružovat do dvojic nad sebe požární klapky se svisle orientovanou osou. Otvory ve stěnách pro sdružené dvojice klapek 1. Otvor ve stěně a instalace bočně sdružené dvojice požárních klapek s vodorovnou osou 2. Otvor ve stěně a instalace svisle nad sebou sdružené dvojice požárních klapek s vodorovnou osou X1 X2 Y1 Y2 svislá masivní tuhá stěna EI 120 S B mm Btot + 80 mm H1+ 80 mm Htot + 80 mm lehká svislá sádrokartonová stěna 120 S B mm Btot +100mm H mm Htot + 100mm lehká svislá sádrokartonová stěna EI 90 S B mm Btot + 75 mm H mm Htot + 75 mm lehká svislá stěna ze sádrových tvárnic EI 120 S B mm Btot + 80 mm H mm Htot + 80 mm lehká svislá stěna ze sádrových tvárnic EI 90 S B mm Btot + 80 mm H mm Htot + 80 mm vodorovná stropní deska EI 180 S B mm Btot +130 mm H mm Htot mm vodorovná stropní deska EI 120 S B mm Btot +130 mm H mm Htot mm vodorovná stropní deska EI 90 S B mm Bto t+130 mm H mm Htot mm Sdružování požárních klapek do dvojic Patentované čtverhranné požární klapky WK45 mohou být sdružovány do dvojic buďto bočně vedle sebe nebo svisle nad sebou (nikdy ne více než dvě) za použití soupravy pro spojování sdružených klapek (viz. kapitola Příslušenství a náhradní díly na straně 49). Mezi dvě sdružené klapky se musí vložit dvě izolační vrstvy. Dvojice sdružených klapek může být instalována ve svislé stěně při dodržení stejných konstrukčních zásad jako při instalaci jedné samostatné klapky.

7 ZÁKLADNÍ INFORMACE 1. Požární klapka WK45 2. Destička z ocelového plechu 3. Upevňovací šrouby 4. Pruh minerální vlny 100kg/m 3 80 x 65 x jmenovitý rozměr základny klapky + 70 mm 5. Pruh minerální vlny 100kg/m 3 80 x 65 x jmenovitý rozměr výšky klapky + 70 mm Je zakázáno sdružovat tři a více požárních klapek dohromady. 1. Požární klapka WK45 2. Destička z ocelového plechu 3. Upevňovací šrouby 4. Pruh minerální vlny 100kg/m 3 80 x 65 x jmenovitý rozměr základny klapky + 70 mm Je zakázáno sdružovat tři a více požárních klapek dohromady.. Je zakázáno sdružovat do dvojic nad sebe požární klapky se svisle orientovanou osou Výkonové parametry Parametr Reference standard Třída Test termoelektrického spouštěcího čidla ISO Vyhovuje Spolehlivost otvíracího a uzavíracího cyklu EN Vyhovuje Odolnost proti korozi ve vlhkém a slaném prostředí EN Stupeň namáhání 2 Vzduchotěsnost pláště klapky EN 1751 Třída C Těsnění břitu klapky EN 1751 Nejméně třída 2

8 ZÁKLADNÍ INFORMACE Klasifikace požární odolnosti podle EN Masivní stěna Flexibilní stěna Stropní deska Instalace ve svislé masivní pevné stěně EI 120 S strana 19 Min. tloušťka stěny 100mm Min. objemová hmotnost stěny 500kg/m 3 Maltové utěsnění ve (i o) Instalace ve svislé masivní pevné stěně EI 180 S strana 20 Min. tloušťka stěny 140mm Min. objemová hmotnost stěny 500kg/m 3 Maltové utěsnění ve (i o) Instalace ve svislé lehké stěně (sádrokarton) EI 120 S strana 23 Min. tloušťka stěny 100mm Min. objemová hmotnost minerální izolace 100kg/m 3 Těsnění pomocí sádrokarton. obložek a malty nebo sádrového tmele ve (i o) Instalace ve svislé lehké stěně (sádrokarton) EI 90 S strana 21 Min. tloušťka stěny 100mm Min. objemová hmotnost minerální izolace 100kg/m 3 Těsnění pomocí sádrokarton. obložek a minerální izolace 100kg/m 3 ve (i o) Instalace ve svislé lehké stěně (sádrové tvárnice) EI 120 S strana 26 Min. tloušťka stěny 100mm Min. objemová hmotnost stěny 995kg/m 3 Těsnění sádrovým tmelem ve (i o) Instalace ve svislé lehké stěně (sádrové tvárnice) EI 90 S strana 25 Min. tloušťka stěny 70mm Min. objemová hmotnost stěny 995kg/m 3 Těsnění sádrovým tmelem ve (i o) Instalace ve stropní desce EI 180 S strana 29 Min. tloušťka stropní desky 140mm Min. objemová hmotnost stropní desky 2.200kg/m 3 Maltové utěsnění ho (i o) Instalace ve stropní desce EI 120 S strana 28 Min. tloušťka stropní desky 150mm Min. objemová hmotnost stropní desky 650kg/m 3 Maltové utěsnění ho (i o) Instalace ve stropní desce EI 90 S strana 27 Min. tloušťka stropní desky 100mm Min. objemová hmotnost stropní desky 650kg/m 3 Maltové utěsnění ho (i o) B x H jsou minimální a maximální jmenovité rozměry požární klapky (základna x výška) v mm ve svislá instalace ho vodorovná instalace (i o) nezáleží na straně vzniku ohně Pa zkušební přetlak v Pascalech I tepelná izolace E integrita S kouřové těsnění W utěsnění prováděno mokrým procesem D utěsnění prováděno suchým procesem Certifikát č CPR-1006

9 ZÁKLADNÍ INFORMACE Ucpávka systému Weichschott na bázi minerální vlny a endotermického nátěru Masivní stěna Flexibilní stěna Stropní deska Instalace ve svislé masivní pevné stěně s ucpávkou systému Weichschott EI 90 S strana 30 Min. tloušťka stěny 100mm Min. objemová hmotnost stěny 500kg/m 3 Minerální vlna 140kg/m 3 a endotermický nátěr (i o) Instalace ve svislé lehké stěně (sádrokarton) s ucpávkou systému Weichschott EI 90 S strana 31 Min. tloušťka stěny 100mm Min. objemová hmotnost minerální izolace 100kg/m 3 Minerální vlna 140kg/m 3 a endotermický nátěr (i o) Instalace ve svislé lehké stěně (sádrové tvárnice) s ucpávkou systému Weichschott EI 90 S strana 33 Min. tloušťka stěny 100mm Min. objemová hmotnost stěny 995kg/m 3 Minerální vlna 140kg/m 3 a endotermický nátěr (i o B x H jsou minimální a maximální jmenovité rozměry požární klapky (základna x výška) v mm ve svislá instalace ho vodorovná instalace (i o) nezáleží na straně vzniku ohně Pa zkušební přetlak v Pascalech I tepelná izolace E integrita S kouřové těsnění W utěsnění prováděno mokrým procesem D utěsnění prováděno suchým procesem Certifikát č CPR-1006

10 ZÁKLADNÍ INFORMACE Typy ovládacích mechanismů WK45B - Ruční a WK45M - ruční s magnetem 1. Ruční otvírací páka 2. Ochranná krytka 3. Poloha páky při otevřeném listu klapky 4. Poloha páky při zavřeném listu klapky 5. Tlačítko magnetu (u verzí s magnetem) 6. Ukazatel uzavřeného listu klapky 7. Ukazatel otevřeného listu klapky 8. Tlačítko pro ruční uzavření listu klapky které signalizují uzavřenou nebo otevřenou polohu břitu klapky. Další podrobnosti jsou uvedeny v kapitole Elektrické zapojení na straně 34. Uzavření břitu klapky vzdáleným signálem Pomocí impulsního nebo přídržného elektromagnetického spouštěcího mechanizmu (pouze u verze WK45M). Teplotní kalibrace termoelektrického spouštěcího čidla pro automatické uzavření klapky 70 C ± 7 C (standard) 95 C ± 9 C(na vyžádání) WK45VP B/DP B/VG B/DG B - verze se servopohonem Belimo 1. Spínač pro ruční uzavření klapky 2. Ruční otvírací páka 3. Indikátor polohy břitu klapky Způsob zavírání břitu klapky Automatické zavírání pomocí termoelektrického spouštěcího čidla. Ovládací mechanizmus WK45B obsahuje prvek citlivý na teplotu, který automaticky uzavře břit klapky, jakmile teplota uvnitř vzduchotechnického potrubí přesáhne 70 C (nebo 95 C u klapek s termoelektrickým spouštěcím čidlem pro teplotu 95 C). Břit klapky je možno uzavřít také ručně pomocí tlačítka. Pokud je ruční uzavírací mechanizmus vybaven elektromagnetem (verze WK45M), lze požární klapku uzavřít také pomocí vzdáleného signálu. Uzavírací mechanizmus je vybaven elektromagnetem, který pomocí vzdáleného signálu uzavírá břit klapky. Elektromagnety se dodávají ve verzích buď jako přídržný elektromagnet nebo jako impulsní elektromagnet. Způsob otvírání břitu klapky V případě, že došlo u uzavření břitu klapky pomocí ručního tlačítka nebo vzdáleně pomocí elektromagnetu, lze břit klapky otevřít (natáhnout) otočením ruční otvírací páky proti směru hodinových ručiček. U přídržného elektromagnetu zajistěte přívod elektřiny do magnetu a pak před otevřením listu klapky zatáhněte za tlačítko magnetu. Pokud byl břit klapky uzavřen v důsledku uvolnění termoelektrického spouštěcího čidla, lze břit klapky ručně otevřít (natáhnout) otočením ruční otvírací páky proti směru hodinových ručiček až po výměně čidla. Mikrospínače pro monitorování polohy břitu klapky Na vyžádání lze klapku vybavit mikrospínači pro monitorování polohy břitu klapky (příslušenství SA/SC/S2), Způsob zavírání břitu klapky Automatické zavírání pomocí termoelektrického spouštěcího čidla. Uzavírací mechanizmus klapek WH45VPB / DPB / VGB / DGB obsahuje termoelektrické spouštěcí čidlo, které automaticky uzavře břit klapky, jakmile teplota uvnitř vzduchotechnického potrubí přesáhne 70 C (nebo 95 C u klapek s termoelektrickým spouštěcím čidlem pro teplotu 95 C). Pro ruční uzavření břitu klapky při připojeném servopohonu stiskněte tlačítko na termoelektrickém spouštěcím čidle nebo vypněte přívod elektřiny do servopohonu. Způsob otvírání břitu klapky Klapku se servopohonem lze otevřít sepnutím přívodu proudu do servopohonu. Další podrobnosti jsou uvedeny v kapitole Elektrické zapojení na straně 34. Pro ruční otevření (natažení) klapky použijte ruční otvírací páku. Opatrně pákou otočte proti směru hodinových ručiček až ke značce 90. Pro zajištění klapky v otevřené poloze otáčejte opatrně pákou ve směru hodinových ručiček. U verzí VGB/DGB je smysl otáčení ruční otvírací páky opačný než výše uvedený. Během ručního otvírání klapky nesmí být zapojen přívod proudu do servopohonu. Mikrospínače pro monitorování polohy břitu klapky Klapky se servopohonem jsou vybaveny dvěma mikrospínači, které monitorují otevřenou a uzavřenou polohu břitu klapky. Další podrobnosti jsou uvedeny v kapitole Elektrické zapojení na straně 34.

11 ZÁKLADNÍ INFORMACE Uzavření klapky vzdáleným signálem Pokud dojde k přerušení přívodu proudu do servopohonu, tak se břit klapky uzavře. Teplotní kalibrace termoelektrického teplotního čidla zajišťujícího automatické uzavření klapky 72 C ± 7 C (standard) 95 C ± 9 C (na vyžádání) WK45VPS/DPS/VGS/DGS - se servopohonem Siemens 1. Spínač pro ruční uzavření klapky 2. Ruční uzavírací páka 3. Šroubovák 4. Ukazatel polohy břitu klapky Způsob zavírání břitu klapky Automatické zavírání pomocí termoelektrického spouštěcího čidla. Uzavírací mechanizmus klapek WK45VPS / DPS / VGS / DGS obsahuje termoelektrické spouštěcí čidlo, které automaticky uzavře břit klapky, jakmile teplota uvnitř vzduchotechnického potrubí přesáhne 70 C (nebo 95 C u klapek s termoelektrickým spouštěcím čidlem pro teplotu 95 C). Pro ruční uzavření břitu klapky při připojeném servopohonu stiskněte tlačítko na termoelektrickém spouštěcím čidle nebo vypněte přívod elektřiny do servopohonu. Způsob otvírání břitu klapky Klapku se servopohonem lze otevřít sepnutím přívodu proudu do servopohonu. Další podrobnosti jsou uvedeny v kapitole Elektrické zapojení na straně 34. Pro ruční otevření (natažení) klapky použijte ruční otvírací páku. Opatrně pákou otočte proti směru hodinových ručiček až ke značce 90. Pro zajištění klapky v otevřené poloze otáčejte opatrně pákou ve směru hodinových ručiček. Během ručního otvírání klapky nesmí být zapojen přívod proudu do servopohonu. Mikrospínače pro monitorování polohy břitu klapky Klapky se servopohonem jsou vybaveny dvěma mikrospínači, které monitorují otevřenou a uzavřenou polohu břitu klapky. Další podrobnosti jsou uvedeny v kapitole Elektrické zapojení na straně 34. Uzavření klapky vzdáleným signálem Pokud dojde k přerušení přívodu proudu do servopohonu, tak se břit klapky uzavře. Teplotní kalibrace termoelektrického teplotního čidla zajišťujícího automatické uzavření klapky 72 C ± 7 C (standard) 95 C ± 9 C (na vyžádání)

12 TECHNICKÉ ÚDAJE TECHNICKÉ ÚDAJE Uvedené rozměry jsou v mm. Rozměry H S přesah břitu klapky Rozměry WK45B Rozměry SIEMENS WK45VGS/DGS Rozměry WK45M Rozměry BELIMO WK45VGB/DGB

13 TECHNICKÉ ÚDAJE Hmotnost Základna Výška Výška Základna Základna Výška Hmotnosti jsou uvedeny v kg, platí pro ručně ovládané verze požárních klapek. Verze se servopohonem: +1 kg

14 INSTALACE INSTALACE Uvedené rozměry jsou v mm. 1. Požární klapka 2. Flexibilní připojovací manžeta Způsob použití Požární klapky MP3 jsou klapky určené pro použití ve vzduchotechnickém potrubí. Podle manuálu pro instalaci a provoz klapek vydaným společností MP3, udržují klapky v případě požáru rozdělení na požární úseky v souladu s odstavcem 3.5 normy EN 15650:10. Pro zachování deklarovaných vlastnosti a zejména deklarované požární odolnosti klapek je nezbytné instalovat požární klapky v souladu s pokyny uvedenými technických datových listech a manuálu. Klapky jsou schváleny pro použití v občanských a průmyslových budovách. Klapky jsou schváleny pro použití ve slaném prostředí, například: námořní prostředí a přístavy rybí trhy jatka sýrové trhy Zakázané způsoby použití použití v instalacích odlišných od instalací popsaných v technických datových listech a v manuálu; použití jako kouřové klapky; použití jako uzavírací klapky ve smyslu normy DIN ; použití v exteriéru bez adekvátní ochrany před atmosférickými vlivy; použití v prostředí s nebezpečím výbuchu; použití na palubách lodí; použití v odtahových digestořích z kuchyní; použití v potrubních systémech pro dopravu prašných substancí nebo zrní; použití ve vzduchotechnických systémech v místech s možností chemické kontaminace; použití v místech bez možnosti přístupu a provádění pravidelných kontrol Umístění osy otáčení břitu klapky Požární klapku lze instalovat s vodorovně nebo svisle orientovanou osou otáčení břitu klapky. 1. Požární klapka 2. Flexibilní připojovací manžeta 3. Dilatační spoj Další podrobnosti naleznete v kapitole Technické údaje na straně 8, kde jsou uvedeny vzdálenosti, o které břit klapky přečnívá před plášť klapky. Minimální vzdálenosti kolem klapky mezi dvěma nebo více požárními klapkami instalovanými na stejné podpůrné konstrukci je nutno dodržet minimální vzdálenost 200mm mezi každou požární klapkou a stropní deskou, zavěšeným podhledem nebo stěnou je nutno dodržet minimální vzdálenost 75mm pokud nebyly výrobcem klapky provedeny žádné specifické zkoušky (EN odst. 7.3). Použití flexibilních připojovacích manžet Pro připojení požární klapky ke vzduchotechnickému potrubí se doporučuje použití flexibilních připojovacích manžet, které umožňují vyrovnávat teplotní změny potrubí a průhyby a deformace stěn vznikající při požáru. Pevné masivní stěny, lehké sdk stěny a stěny ze sádrových tvárnic o min. tloušťce 100mm a 70mm Byly provedeny specifické zkoušky pro klapky WK45 ve svislé pevné masivní stěně, lehké sdk stěně a stěně ze sádrových tvárnic tloušťky 100mm a 70mm s tímto výsledkem: je možno instalovat dvě požární klapky sdružené bočně vedle sebe nebo svisle nad sebou; Viz. kapitola Připojení sdružených klapek k vzt potrubí na str. 16 a dále. je možné instalovat požární klapky méně než 200mm od sebe. instalovat požární klapky ve vzdálenosti menší než 75mm od konstrukčních prvků budovy (platí pouze pro klapky s ucpávkou Weichschott a stěny tloušťky nejméně 100mm).

15 INSTALACE Masivní pevné stěny, lehké sádrokartonové stěny a lehké stěny ze sádrových tvárnic musí mít minimální tloušťku 100mm a 70mm. 1. Svislá boční stěna 2. Stropní deska Masivní pevné stěny, lehké sádrokartonové stěny a lehké stěny ze sádrových tvárnic s ucpávkou Weichshott musí mít minimální tloušťku 100mm 1. Svislá boční stěna 2. Stropní deska

16 INSTALACE Připojení požárních klapek sdružených do dvojic ke vzduchotechnickému potrubí 1. Masivní pevné stěny a konstrukční podpory s ucpávkou Weichschott: jedno vzduchotechnické potrubí 2. Sádrokartonové stěny, stěny ze sádrových tvárnic s min. tloušťkou 100mm, stěny ze sádrových tvárnic s min. tloušťkou 70 mm: dvě oddělená vzduchotechnická potrubí 3. Stropní deska min. tloušťky 100mm, 140mm nebo 150mm podle požadované požární odolnosti, dvojice klapek sdružená vodorovně vedle sebe: dvě oddělená vzduchotechnická potrubí 4. Připojení požárních klapek ke vzduchotechnickému potrubí při instalaci v různých podpůrných konstrukcích Stropní desky tloušťky 100mm, 140mm a 150mm Na základě provedených specifických zkoušek pro klapky WK45 instalovaných ve stropních deskách tloušťky 100, 140 a 150mm je možno: instalovat dvě sdružené klapky na odděleném vzt potrubí instalovat požární klapky méně než 200mm od sebe 1. Svislá boční stěna 2. Stropní deska

17 INSTALACE Vlastnosti požárně dělících stěn a stropů Evropská norma pro požární klapky přesně stanovuje jak vztah mezi vlastnostmi konstrukcí požárně dělících stěn a stropů a výsledným stupněm požární bezpečnosti tak také vztah mezi vlastnostmi konstrukce stěny a stropu použitých při zkouškách a vlastnostmi skutečně instalovaných konstrukcí stěna a stropů. Výsledky zkoušek získaných na určitém typu konstrukce stěny nebo stropu jsou platné i pro stěny a stropy stejné konstrukce, avšak s větší tloušťkou anebo objemovou hmotností, než měly zkoušené konstrukce. U sádrokartonových stěn jsou výsledky zkoušek platné i pro stěny s větším počtem vrstev sádrokartonu na obou stranách, než měly testované sádrokartonové stěny. Tím pádem je třeba údaje o tloušťce a objemové hmotnosti chápat jako minimální požadované hodnoty. Stropní a stěnové konstrukce, ve kterých jsou požární klapky instalovány, musejí mít požární odolnost v souladu s požární odolností požadovanou normou pro daný typ konstrukce. Pokud je stupeň požární odolnosti stěnové nebo stropní konstrukce odlišný od požární odolnosti klapky, použije se jako referenční požární odolnost nižší z těchto dvou hodnot. svislé profily umístěny v maximální osové vzdálenosti 625mm; připevňování svislých profilů pomocí samořezných vrutů nebo pomocí zaklínění do spodního vodorovného profilu a vložením do horního vodorovného profilu; profily upevněny pomocí samořezných vrutů nebo zaklíněním v každém křížení; instalace rámu kolem požární klapky se základnou a výškou podle návodu pro instalaci klapky; výplň z minerální vlny s objemovou hmotností nejméně 100kg/m3: na každé straně stěny dvě vrstvy sádrokartonových desek o tloušťce 12,5mm; přesazené, aby nebyly spáry jednotlivých vrstev desek nad sebou. horní sádrokartonové desky jsou upevněny pomocí dostatečně dlouhých vrutů, aby prošly skrz spodní sádrokartonovou desku a zajistily upevnění horní desky k ocelovému profilu. Masivní pevné stěny Mohou být vyrobeny z plynosilikátových tvárnic, monolitického betonu, betonových panelů, pěnobetonu nebo z cihel v souladu s těmito parametry: minimální tloušťka 100mm minimální objemová hmotnost 500kg/m 3 Ve stěnách zhotovených z betonových tvárnic, cihel nebo lehčených betonových dílců se doporučuje nad otvorem pro požární klapky osadit ztužující překlad. 1. Sádrokartonové desky tloušťky 12,5mm 1. Ztužující překlad 2. Minerální vlna 100kg/m 3 3. Vodorovné U profily 4. Svislé C profily Lehké sádrokartonové svislé stěny Při zkouškách byly použity lehké sádrokartonové stěny s následujícími konstrukčními parametry: vodorovné profily U (50mm) a svislé profily C (49mm) zhotovené z ocelového plechu tloušťky 0,6mm; svislé profily umístěny v maximální osové vzdálenosti 625mm mezi sebou; výplň z minerální vlny s objemovou hmotností 100kg/m 3 ; na každé straně stěny dvě vrstvy sádrokartonových desek o tloušťce 12,5mm; přesazené, aby nebyly spáry jednotlivých vrstev desek nad sebou. Pro sádrokartonové příčky platí následující parametry: minimální šířka ocelových profilů: 49mm minimální tloušťka plechu ocelových profilů: 0,6mm

18 INSTALACE Lehké stěny ze sádrových tvárnic Stěny ze sádrových tvárnic mohou být zhotoveny ze speciálních masivních sádrových tvárnic s hranami tvořící zámkové spoje podle pokynů výrobce a s následujícími parametry: minimální tloušťka 70 nebo 100mm podle požadovaného typu a doby požární odolnosti; minimální objemová hmotnost 995 kg/m 3. Obecně se doporučuje vybudovat nejprve celé stěny a teprve potom do hotové stěny vyřezat otvory pro požární klapky. Instalace požárních klapek do stěnových a stropních konstrukcí s tloušťkou větší než tloušťka testované konstrukce Přesah pláště požární klapky před konstrukci stěny nebo stropu a strana umístění ovládacího mechanizmu zůstává stejná, jako byly při zkoušce. Viz. názorný obrázek níže. Plynosilikátové stropní konstrukce Plynosilikátové stropní konstrukce mohou být zhotoveny jako lité přímo na stavbě nebo z prefabrikátů s hranami tvořící zámkové spoje s následujícími parametry: minimální tloušťka 100 nebo 150mm podle požadovaného typu a doby požární odolnosti minimální objemová hmotnost 650 kg/m 3 Lité stropní konstrukce Monolitické stropní konstrukce mohou být zhotoveny jako lité přímo na stavbě nebo z prefabrikátů s hranami tvořící zámkové spoje s následujícími parametry: minimální tloušťka 100 nebo 150mm podle požadovaného typu a doby požární odolnosti; minimální objemová hmotnost kg/m Lehké stěny ze sádrových tvárnic 2. Plynosilikátové stropní konstrukce, lité stropní konstrukce 3. Stěnové a stropní konstrukce s tloušťkou větší než tloušťka testované konstrukce

19 INSTALACE Instalace ve svislé masivní stěně EI 120 S Požární klapky WK45 s certifikovanou odolností EI 120 S instalované do masivních svislých stěn zaručují odolnost proti ohni a žáru po dobu 120 minut pouze v případě, že jsou instalovány ve stěnách s požární odolností REI 120, s tloušťkou minimálně 100mm a s minimální objemovou hmotností 500kg/m 3. Z toho plyne, že hodnota požární odolnosti klapky bude taková, jaká je požární odolnost stěny, pokud je požární odolnost stěny menší z těchto dvou hodnot. V souladu s normou EN (článek 13.6) se výsledky zkoušky vztahují i na stěny s větší tloušťkou nebo s vyšší objemovou hmotností. Požární klapky série WK45 mohou být tedy instalovány i ve stěnách z cihelného zdiva nebo z betonu s minimální tloušťkou 100mm. Instalace musí vyhovovat požadavkům na minimální vzdálenosti uvedené v kapitole Minimální vzdálenosti kolem klapky na straně 14. Otvor ve stěně pro osazení klapky Pro osazení klapky musí být ve stěně připraven čtverhranný otvor se rozměrem každé strany o 80mm větším, než jmenovité rozměry požární klapky. Doporučujeme neodchýlit se od této velikosti otvoru o více než 10mm, aby nebyla ovlivněna správná funkce tepelné izolace. U stěn z betonových tvárnic, cihelného zdiva nebo pěnobetonu se nad otvorem pro požární klapku doporučuje osadit ztužující překlad. U stěn zhotovených z perforovaných prvků se doporučuje provést místa okolo otvorů pro požární klapky z plného materiálu (například plynosilikátových tvárnic), aby byla zaručena správná přilnavost malty. Umístění požární klapky Požární klapku v otvoru umístěte tak, aby strana s ovládacím mechanizmem přesahovala přes líc stěny o 205mm. Tak zvaná dvojitá zkouška (s ovládacím mechanizmem umístěným jednou vně a jednou uvnitř strany požáru) prokázala, že nezáleží na orientaci osazení klapky co se týče směru proudění vzduchu a strany, na které pravděpodobně dojde k požáru v souladu s normou EN (odstavec 6.2). Ucpávka Prostor mezi okraji otvoru ve stěně a pláštěm požární klapky se vyplní maltou vhodnou pro požárně odolné konstrukce. Třída malty musí být M10 nebo vyšší. B. Jmenovitý rozměr základny (mm) H. Jmenovitý rozměr výšky (mm) 1. Malta M-10, EN998-2

20 INSTALACE Instalace ve svislé masivní stěně EI 180 S Požární klapky WK45 s certifikovanou odolností EI 180 S instalované do masivních svislých stěn zaručují odolnost proti ohni a žáru po dobu 180 minut pouze v případě, že jsou instalovány ve stěnách s požární odolností REI 180, s tloušťkou minimálně 140mm a s minimální objemovou hmotností 500 kg/m 3. Z toho plyne, že hodnota požární odolnosti klapky bude taková, jaká je požární odolnost stěny, pokud je požární odolnost stěny menší z těchto dvou hodnot. V souladu s normou EN (článek 13.6) se výsledky zkoušky vztahují i na stěny s větší tloušťkou nebo s vyšší objemovou hmotností. Požární klapky série WK45 mohou být tedy instalovány i ve stěnách z cihelného zdiva nebo z betonu s minimální tloušťkou 140mm.Instalace musí vyhovovat požadavkům na minimální vzdálenosti uvedené v kapitole Minimální vzdálenosti kolem klapky na straně 14. Otvor ve stěně pro osazení klapky Pro osazení klapky musí být ve stěně připraven čtverhranný otvor se rozměrem každé strany o 80mm větším, než jmenovité rozměry požární klapky. Doporučujeme neodchýlit se od této velikosti otvoru o více než 10mm, aby nebyla ovlivněna správná funkce tepelné izolace. U stěn z betonových tvárnic, cihelného zdiva nebo pěnobetonu se nad otvorem pro požární klapku doporučuje osadit ztužující překlad. U stěn zhotovených z perforovaných prvků se doporučuje provést místa okolo otvorů pro požární klapky z plného materiálu (například plynosilikátových tvárnic), aby byla zaručena správná přilnavost malty. Umístění požární klapky Požární klapku v otvoru umístěte tak, aby strana s ovládacím mechanizmem přesahovala přes líc stěny o 185mm. Tak zvaná dvojitá zkouška (s ovládacím mechanizmem umístěným jednou vně a jednou uvnitř strany požáru) prokázala, že nezáleží na orientaci osazení klapky co se týče směru proudění vzduchu a strany, na které pravděpodobně dojde k požáru v souladu s normou EN (odstavec 6.2). Ucpávka Prostor mezi okraji otvoru ve stěně a pláštěm požární klapky se vyplní maltou vhodnou pro požárně odolné konstrukce. Třída malty musí být M10 nebo vyšší. B. Jmenovitý rozměr základny (mm) H. Jmenovitý rozměr výšky (mm) 1. Malta M-10, EN998-2

21 INSTALACE Instalace ve svislé lehké stěně (sádrokarton) EI 90 S Požární klapky WK45 s certifikovanou odolností EI 90 S instalované do lehkých (sádrokartonových) stěn zaručují odolnost proti ohni a žáru po dobu 90 minut pouze v případě, že jsou instalovány ve stěnách s požární odolností EI 90 s tloušťkou minimálně 100mm. Z toho plyne, že hodnota požární odolnosti klapky bude taková, jaká je požární odolnost stěny, pokud je požární odolnost stěny menší z těchto dvou hodnot. Testy ve zkušebně byly prováděny se stěnami tloušťky 100mm se dvěma vrstvami sdk desek tl. 12,5mm na každé straně stěny a s izolací z minerální vlny s objemovou hmotností 100kg/m 3. V souladu s normou EN (článek 13.6) se výsledky zkoušky vztahují i na stěny s větší tloušťkou nebo s vyšší objemovou hmotností. Instalace musí vyhovovat požadavkům na minimální vzdálenosti uvedené v kapitole Minimální vzdálenosti kolem klapky na straně. 14 Otvor ve stěně pro osazení klapky Pro osazení klapky musí být ve stěně připraven čtverhranný otvor lemovaný rámem z ocelových profilů používaných při konstrukci sdk stěny (min. tloušťka ocelového plechu profilů 0,6mm). Strana otvoru musí být o 75mm větší než jmenovitý průměr klapky. Doporučujeme neodchýlit se od této velikosti otvoru o více než 10mm, aby nebyla ovlivněna správná funkce tepelné izolace. B. Jmenovitý rozměr základny (mm) H. Jmenovitý rozměr výšky (mm) 1. Minerální vlna 100kg/m 3 2. Sádrokartonová krycí deska, tloušťka 12,5mm 3. Sádrokarton tloušťka 12,5 mm 4. Minerální vlna, 100 kg/m 3

22 INSTALACE Umístění požární klapky Připevněte čtyři kotvící úhelníky (č. sortimentu WKGY100) na k rohům klapky tak, aby jejich poloha odpovídala poloze delších šroubů na klapce). Další podrobnosti naleznete v kapitole Příslušenství a náhradní díly na straně 49. Požární klapku v otvoru umístěte tak, aby strana s ovládacím mechanizmem přesahovala přes líc stěny o 205mm. Tak zvaná dvojitá zkouška (s ovládacím mechanizmem umístěným jednou vně a jednou uvnitř strany požáru) prokázala, že nezáleží na orientaci osazení klapky co se týče směru proudění vzduchu a strany, na které pravděpodobně dojde k požáru v souladu s normou EN (odstavec 6.2). Ucpávka Prostor mezi okraji otvoru ve stěně a pláštěm požární klapky se vyplní minerální vlnou s objemovou hmotností 100kg/m 3 a dvěma vrstvami sádrokartonu o celkové tloušťce 25mm na každé straně. Ucpávka se pak překryje na obou stranách další krycí vrstvou sádrokartonovou o tloušťce 12,5mm tak, aby kolem klapky vznikl krycí rámeček šířky 100mm. B. Jmenovitý rozměr základny (mm) H. Jmenovitý rozměr výšky (mm) 1. Minerální vlna 100kg/m 3 2. Sádrokartonová krycí deska, tloušťka 12,5mm 3. Sádrokarton tloušťka 12,5 mm 4. Kotvící úhelníky WKGY100 (příslušenství, které je třeba objednat zvlášť - jedna velkost pro všechny velikosti požárních klapek a pro všechny tloušťky stěn.

23 INSTALACE Instalace ve svislé lehké stěně (sádrokarton) EI 120 S Požární klapky WK45 s certifikovanou odolností EI 120 S instalované do lehkých (sádrokartonových) stěn zaručují odolnost proti ohni a žáru po dobu 120 minut pouze v případě, že jsou instalovány ve stěnách s požární odolností EI 120 s tloušťkou minimálně 100mm. Z toho plyne, že hodnota požární odolnosti klapky bude taková, jaká je požární odolnost stěny, pokud je požární odolnost stěny menší z těchto dvou hodnot. Testy ve zkušebně byly prováděny se stěnami tloušťky 100mm se dvěma vrstvami sdk desek tl. 12,5mm na každé straně stěny a s izolací z minerální vlny s objemovou hmotností 100kg/m 3. V souladu s normou EN (článek 13.6) se výsledky zkoušky vztahují i na stěny s větší tloušťkou nebo s vyšší objemovou hmotností. Instalace musí vyhovovat požadavkům na minimální vzdálenosti uvedené v kapitole Minimální vzdálenosti kolem klapky na straně 14. Otvor ve stěně pro osazení samostatné klapky Pro osazení klapky musí být ve stěně připraven čtverhranný otvor lemovaný rámem z ocelových profilů používaných při konstrukci sdk stěny (min. tloušťka ocelového plechu profilů 0,6mm). Strana otvoru musí být o 100mm větší než jmenovité rozměry klapky. Doporučujeme neodchýlit se od této velikosti otvoru o více než 10mm, aby nebyla ovlivněna správná funkce tepelné izolace. Obvod otvoru musí být zakryt vrstvou sádrokartonu vytvořenou deskou stejně širokou, jako je tloušťka stěny. B. Jmenovitý rozměr základny (mm) H. Jmenovitý rozměr výšky (mm) 1. Minerální vlna 100kg/m 3 2. Sádrokartonová krycí deska, tloušťka 12,5mm 3. Sádrokarton tloušťka 12,5 mm 4. Ucpávka z malty M10, EN998-2, nebo sádrového tmele

24 INSTALACE Umístění požární klapky Připevněte čtyři kotvící úhelníky (č. sortimentu WKGY100) k rohům klapky tak, aby jejich poloha odpovídala poloze delších šroubů na klapce. Další podrobnosti naleznete v kapitole Příslušenství a náhradní díly na straně 49. Požární klapku v otvoru umístěte tak, aby strana s ovládacím mechanizmem přesahovala přes líc stěny o 205mm. Tak zvaná dvojitá zkouška (s ovládacím mechanizmem umístěným jednou vně a jednou uvnitř strany požáru) prokázala, že nezáleží na orientaci osazení klapky co se týče směru proudění vzduchu a strany, na které pravděpodobně dojde k požáru v souladu s normou EN (odstavec 6.2). Ucpávka Prostor mezi okraji otvoru ve stěně a pláštěm požární klapky se vyplní maltou vhodnou pro použití v požárně odolných konstrukcích třídy M10 nebo vyšší nebo sádrovým tmelem. Ucpávka se pak překryje na obou stranách vrstvou sádrokartonovou o tloušťce 12,5mm tak, aby kolem klapky vznikl krycí rámeček šířky 100mm. B. Jmenovitý rozměr základny (mm) H. Jmenovitý rozměr výšky (mm) 1. Minerální vlna 100kg/m 3 2. Sádrokartonová krycí deska, tloušťka 12,5mm 3. Sádrokarton tloušťka 12,5 mm 4. Kotvící úhelníky WKGY100 (příslušenství, které je třeba objednat zvlášť - jedna velkost pro všechny velikosti požárních klapek a pro všechny tloušťky stěn.

25 INSTALACE Instalace ve svislé lehké stěně (sádrové tvárnice) EI 90 S Požární klapky WK45 s certifikovanou odolností EI 90 S instalované do svislých lehkých stěn ze sádrových bloků, zaručují odolnost proti ohni a žáru po dobu 90 minut pouze v případě, že jsou instalovány ve stěnách s požární odolností EI 90 s tloušťkou minimálně 70mm a s minimální objemovou hmotností 995kg/m 3. Z toho plyne, že hodnota požární odolnosti klapky bude taková, jaká je požární odolnost stěny, pokud je požární odolnost stěny menší z těchto dvou hodnot. V souladu s normou EN (článek 13.6) se výsledky zkoušky vztahují i na stěny s větší tloušťkou nebo s vyšší objemovou hmotností. Instalace musí vyhovovat požadavkům na minimální vzdálenosti uvedené v kapitole Minimální vzdálenosti kolem klapky na straně 14 Otvor ve stěně pro osazení klapky Pro osazení klapky musí být ve stěně připraven čtverhranný otvor s každou stranou o 80mm větší, než jsou jmenovité rozměry klapky. Doporučujeme neodchýlit se od této velikosti otvoru o více než 10mm, aby nebyla ovlivněna správná funkce tepelné izolace. Umístění požární klapky Požární klapku v otvoru umístěte tak, aby strana s ovládacím mechanizmem přesahovala přes líc stěny o 220mm. Tak zvaná dvojitá zkouška (s ovládacím mechanizmem umístěným jednou vně a jednou uvnitř strany požáru) prokázala, že nezáleží na orientaci osazení klapky co se týče směru proudění vzduchu a strany, na které pravděpodobně dojde k požáru v souladu s normou EN (odstavec 6.2). Ucpávka Prostor mezi klapkou a stěnou vyplňte sádrovým tmelem. B. Jmenovitý rozměr základny (mm) H. Jmenovitý rozměr výšky (mm) 1. Sádrový tmel

26 INSTALACE Instalace ve svislé lehké stěně (sádrové tvárnice) EI 120 S Požární klapky WK45 s certifikovanou odolností EI 120 S instalované do svislých lehkých stěn ze sádrových bloků, zaručují odolnost proti ohni a žáru po dobu 120 minut pouze v případě, že jsou instalovány ve stěnách s požární odolností EI 120 s tloušťkou minimálně 100mm a s minimální objemovou hmotností 995kg/m 3. Z toho plyne, že hodnota požární odolnosti klapky bude taková, jaká je požární odolnost stěny, pokud je požární odolnost stěny menší z těchto dvou hodnot. V souladu s normou EN (článek 13.6) se výsledky zkoušky vztahují i na stěny s větší tloušťkou nebo s vyšší objemovou hmotností. Instalace musí vyhovovat požadavkům na minimální vzdálenosti uvedené v kapitole Minimální vzdálenosti kolem klapky na straně 14 Otvor ve stěně pro osazení klapky Pro osazení klapky musí být ve stěně připraven čtverhranný otvor s každou stranou o 80mm větší, než jsou jmenovité rozměry klapky. Doporučujeme neodchýlit se od této velikosti otvoru o více než 10mm, aby nebyla ovlivněna správná funkce tepelné izolace. Umístění požární klapky Požární klapku v otvoru umístěte tak, aby strana s ovládacím mechanizmem přesahovala přes líc stěny o 205mm. Tak zvaná dvojitá zkouška (s ovládacím mechanizmem umístěným jednou vně a jednou uvnitř strany požáru) prokázala, že nezáleží na orientaci osazení klapky co se týče směru proudění vzduchu a strany, na které pravděpodobně dojde k požáru v souladu s normou EN (odstavec 6.2).. Ucpávka Prostor mezi klapkou a stěnou vyplňte sádrovým tmelem. B. Jmenovitý rozměr základny (mm) H. Jmenovitý rozměr výšky (mm) 1. Sádrový tmel

27 INSTALACE Instalace v betonové stropní desce EI 90 S Požární klapky WK45 s certifikovanou odolností EI 90 S instalované v betonových stropních deskách zaručují odolnost proti ohni a žáru po dobu 90 minut pouze v případě, že jsou instalovány ve stropních deskách s minimální požární odolností REI 90 s minimální tloušťkou 100mm a minimální objemovou hmotností 650kg/m 3. Z toho plyne, že hodnota požární odolnosti klapky bude taková, jaká je požární odolnost stěny, pokud je požární odolnost stěny menší z těchto dvou hodnot. V souladu s normou EN (článek 13.6) se výsledky zkoušky vztahují i na stěny s větší tloušťkou nebo s vyšší objemovou hmotností. Instalace musí vyhovovat požadavkům na minimální vzdálenosti uvedené v kapitole Minimální vzdálenosti kolem klapky na straně 14. Otvor ve stropní desce pro osazení klapky Pro osazení klapky musí být ve stěně připraven čtverhranný otvor s každou stranou o 130mm větší, než jsou jmenovité rozměry klapky. Doporučujeme neodchýlit se od této velikosti otvoru o více než 10mm, aby nebyla ovlivněna správná funkce tepelné izolace. Umístění požární klapky Požární klapku v otvoru umístěte tak, aby strana s ovládacím mechanizmem přesahovala přes líc stropní desky o 193mm. Ovládací mechanizmus může být umístěn jak nad tak i pod stropní deskou. Tak zvaná dvojitá zkouška (s ovládacím mechanizmem umístěným jednou vně a jednou uvnitř strany požáru) prokázala, že nezáleží na orientaci osazení klapky co se týče směru proudění vzduchu a strany, na které pravděpodobně dojde k požáru v souladu s normou EN (odstavec 6.2). Ucpávka Prostor mezi okraji otvoru ve stropní desce a pláštěm požární klapky se vyplní maltou vhodnou pro požárně odolné konstrukce. Třída malty musí být M10 nebo vyšší. B. Jmenovitý rozměr základny (mm) H. Jmenovitý rozměr výšky (mm) 1. Malta M - 10, EN998-2

28 INSTALACE Instalace v betonové stropní desce EI 120 S Požární klapky WK45 s certifikovanou odolností EI 120 S instalované v betonových stropních deskách zaručují odolnost proti ohni a žáru po dobu 120 minut pouze v případě, že jsou instalovány ve stropních deskách s minimální požární odolností REI 120, s minimální tloušťkou 150mm a minimální objemovou hmotností 650kg/m3. Z toho plyne, že hodnota požární odolnosti klapky bude taková, jaká je požární odolnost stěny, pokud je požární odolnost stěny menší z těchto dvou hodnot. V souladu s normou EN (článek 13.6) se výsledky zkoušky vztahují i na stěny s větší tloušťkou nebo s vyšší objemovou hmotností. Instalace musí vyhovovat požadavkům na minimální vzdálenosti uvedené v kapitole Minimální vzdálenosti kolem klapky na straně 14. Otvor ve stropní desce pro osazení klapky Pro osazení klapky musí být ve stěně připraven čtverhranný otvor s každou stranou o 130mm větší, než jsou jmenovité rozměry klapky. Doporučujeme neodchýlit se od této velikosti otvoru o více než 10mm, aby nebyla ovlivněna správná funkce tepelné izolace. Umístění požární klapky Požární klapku v otvoru umístěte tak, aby strana s ovládacím mechanizmem přesahovala přes líc stropní desky o 193mm. Ovládací mechanizmus může být umístěn jak nad tak i pod stropní deskou. Tak zvaná dvojitá zkouška (s ovládacím mechanizmem umístěným jednou vně a jednou uvnitř strany požáru) prokázala, že nezáleží na orientaci osazení klapky co se týče směru proudění vzduchu a strany, na které pravděpodobně dojde k požáru v souladu s normou EN (odstavec 6.2). Ucpávka Prostor mezi okraji otvoru ve stropní desce a pláštěm požární klapky se vyplní maltou vhodnou pro požárně odolné konstrukce. Třída malty musí být M10 nebo vyšší. B. Jmenovitý rozměr základny (mm) H. Jmenovitý rozměr výšky (mm) 1. Malta M - 10, EN998-2

29 INSTALACE Instalace v betonové stropní desce EI 180 S Požární klapky WK45 s certifikovanou odolností EI 180 S instalované v betonových stropních deskách zaručují odolnost proti ohni a žáru po dobu 180 minut pouze v případě, že jsou instalovány ve stropních deskách s minimální požární odolností REI 180, s minimální tloušťkou 140mm a minimální objemovou hmotností kg/m3. Z toho plyne, že hodnota požární odolnosti klapky bude taková, jaká je požární odolnost stěny, pokud je požární odolnost stěny menší z těchto dvou hodnot. V souladu s normou EN (článek 13.6) se výsledky zkoušky vztahují i na stěny s větší tloušťkou nebo s vyšší objemovou hmotností. Instalace musí vyhovovat požadavkům na minimální vzdálenosti uvedené v kapitole Minimální vzdálenosti kolem klapky na straně 14. Otvor ve stropní desce pro osazení klapky Pro osazení klapky musí být ve stěně připraven čtverhranný otvor s každou stranou o 130mm větší, než jsou jmenovité rozměry klapky. Doporučujeme neodchýlit se od této velikosti otvoru o více než 10mm, aby nebyla ovlivněna správná funkce tepelné izolace. Umístění požární klapky Požární klapku v otvoru umístěte tak, aby strana s ovládacím mechanizmem přesahovala přes líc stropní desky o 185mm. Ovládací mechanizmus může být umístěn jak nad tak i pod stropní deskou. Tak zvaná dvojitá zkouška (s ovládacím mechanizmem umístěným jednou vně a jednou uvnitř strany požáru) prokázala, že nezáleží na orientaci osazení klapky co se týče směru proudění vzduchu a strany, na které pravděpodobně dojde k požáru v souladu s normou EN (odstavec 6.2). Ucpávka Prostor mezi okraji otvoru ve stropní desce a pláštěm požární klapky se vyplní maltou vhodnou pro požárně odolné konstrukce. Třída malty musí být M10 nebo vyšší. B. Jmenovitý rozměr základny (mm) H. Jmenovitý rozměr výšky (mm) 1. Malta M - 10, EN998-2

30 INSTALACE Instalace ve svislé masivní stěně s ucpávkou Weichschott EI 90 S Požární klapky WK45 s certifikovanou odolností EI 90 S instalované do masivních svislých stěn zaručují odolnost proti ohni a žáru po dobu 90 minut pouze v případě, že jsou instalovány ve stěnách s požární odolností REI 90, s tloušťkou minimálně 100mm a s minimální objemovou hmotností 500kg/m 3. Z toho plyne, že hodnota požární odolnosti klapky bude taková, jaká je požární odolnost stěny, pokud je požární odolnost stěny menší z těchto dvou hodnot. V souladu s normou EN (článek 13.6) se výsledky zkoušky vztahují i na stěny s větší tloušťkou nebo s vyšší objemovou hmotností. Požární klapky série WK45 mohou být tedy instalovány i ve stěnách z cihelného zdiva nebo z betonu s minimální tloušťkou 100mm. Instalace musí vyhovovat požadavkům na minimální vzdálenosti uvedené v kapitole Minimální vzdálenosti kolem klapky na straně 14. Otvor ve stěně pro osazení klapky Pro osazení klapky musí být ve stěně připraven čtverhranný otvor se rozměrem každé strany o 800mm větším, než jmenovité rozměry požární klapky. Doporučujeme neodchýlit se od této velikosti otvoru o více než 10mm, aby nebyla ovlivněna správná funkce tepelné izolace. U stěn z betonových tvárnic, cihelného zdiva nebo pěnobetonu se nad otvorem pro požární klapku doporučuje osadit ztužující překlad. U stěn zhotovených z perforovaných prvků se doporučuje provést místa okolo otvorů pro požární klapky z plného materiálu (například plynosilikátových tvárnic), aby byla zaručena správná přilnavost malty. Umístění požární klapky Požární klapku v otvoru umístěte tak, aby strana s ovládacím mechanizmem přesahovala přes líc stěny o 205mm. Požární klapka musí být upevněná na závěsech z nosné stropní konstrukce. Tak zvaná dvojitá zkouška (s ovládacím mechanizmem umístěným jednou vně a jednou uvnitř strany požáru) prokázala, že nezáleží na orientaci osazení klapky co se týče směru proudění vzduchu a strany, na které pravděpodobně dojde k požáru v souladu s normou EN (odstavec 6.2). Ucpávka Prostor mezi okraji otvoru ve stěně a pláštěm požární klapky se vyplní ucpávkou typu Weichschott zhotovenou ze dvou desek minerální vlny o minimální tloušťce 50mm a s objemovou hmotností minimálně 140kg/m 3. Desky z minerální vlny musí být na obou stranách stěny opatřeny endotermickým nátěrem typu PROMASTOP E PASTE nebo HILTI CFS-CT a vnitřním obvodovým těsněním typu PROMASTOP E PASTE nebo HILTI CFS-S ACR. B. Jmenovitý rozměr základny (mm) H. Jmenovitý rozměr výšky (mm) 1. Deska z minerální vlny tloušťky 50mm, objemová hmotnost 140kg/m 3 2. Těsnění typu PROMASTOP E PASTE nebo HILTICFS-S ACR 3. Endotermický nátěr typu PROMASTOP E PASTE nebo HILTI CFS-CT

31 INSTALACE Instalace ve svislé lehké stěně (sádrokarton) s ucpávkou Weichschott EI 90 S Požární klapky WK45 s certifikovanou odolností EI 90 S instalované do lehkých (sádrokartonových) stěn zaručují odolnost proti ohni a žáru po dobu 90 minut pouze v případě, že jsou instalovány ve stěnách s požární odolností EI 90 s tloušťkou minimálně 100mm. Z toho plyne, že hodnota požární odolnosti klapky bude taková, jaká je požární odolnost stěny, pokud je požární odolnost stěny menší z těchto dvou hodnot. Testy ve zkušebně byly prováděny se stěnami tloušťky 100mm se dvěma vrstvami sdk desek tl. 12,5mm na každé straně stěny a s izolací z minerální vlny s objemovou hmotností 100kg/m 3. V souladu s normou EN (článek 13.6) se výsledky zkoušky vztahují i na stěny s větší tloušťkou nebo s vyšší objemovou hmotností. Instalace musí vyhovovat požadavkům na minimální vzdálenosti uvedené v kapitole Minimální vzdálenosti kolem klapky na straně 14. Otvor ve stěně pro osazení samostatné klapky Pro osazení klapky musí být ve stěně připraven čtverhranný otvor lemovaný rámem z ocelových profilů používaných při konstrukci sdk stěny (min. tloušťka ocelového plechu profilů 0,6mm). Strana otvoru musí být o 800mm větší než jmenovité rozměry klapky. Doporučujeme neodchýlit se od této velikosti otvoru o více než 10mm, aby nebyla ovlivněna správná funkce tepelné izolace. Obvod otvoru musí být zakryt vrstvou sádrokartonu vytvořenou deskou stejně širokou, jako je tloušťka stěny. B. Jmenovitý rozměr základny (mm) H. Jmenovitý rozměr výšky (mm) 1. Minerální vlna, 100kg/m 3 2. Sádrokarton tloušťka 12,5mm

32 INSTALACE Umístění požární klapky Požární klapku v otvoru umístěte tak, aby strana s ovládacím mechanizmem přesahovala přes líc stěny o 205mm. Požární klapka musí být upevněná na závěsech z nosné stropní konstrukce. Tak zvaná dvojitá zkouška (s ovládacím mechanizmem umístěným jednou vně a jednou uvnitř strany požáru) prokázala, že nezáleží na orientaci osazení klapky co se týče směru proudění vzduchu a strany, na které pravděpodobně dojde k požáru v souladu s normou EN (odstavec 6.2). Ucpávka Prostor mezi okraji otvoru ve stěně a pláštěm požární klapky se vyplní ucpávkou typu Weichschott zhotovenou ze dvou desek minerální vlny o minimální tloušťce 50mm a s objemovou hmotností minimálně 140kg/m 3. Desky z minerální vlny musí být na obou stranách stěny opatřeny endotermickým nátěrem typu PROMASTOP E PASTE nebo HILTI CFS-CT a vnitřním obvodovým těsněním typu PROMASTOP E PASTE nebo HILTI CFS-S ACR. B. Jmenovitý rozměr základny (mm) H. Jmenovitý rozměr výšky (mm) 1. Deska z minerální vlny tloušťky 50mm, objemová hmotnost 140kg/m 3 2. Těsnění typu PROMASTOP E PASTE nebo HILTICFS-S ACR 3. Endotermický nátěr typu PROMASTOP E PASTE nebo HILTI CFS-CT

Technický manuál PATENTOVANÉ POŽÁRNÍ KLAPKY ČTVERHRANNÉ, SÉRIE WK25 - MP3. Certifikát č CPR-1045 pro různé hodnoty požární odolnosti

Technický manuál PATENTOVANÉ POŽÁRNÍ KLAPKY ČTVERHRANNÉ, SÉRIE WK25 - MP3. Certifikát č CPR-1045 pro různé hodnoty požární odolnosti Technický manuál PATENTOVANÉ POŽÁRNÍ KLAPKY ČTVERHRANNÉ, SÉRIE WK25 - MP3 Certifikát č. 1812-CPR-1045 pro různé hodnoty požární odolnosti OBSAH Základní informace 4 Popis... str. 4 Všeobecné údaje...

Více

Technický manuál PATENTOVANÉ POŽÁRNÍ KLAPKY. ČTVERHRANNÉ, SÉRIE WKS Pa. Certifikát č CPR pro různé hodnoty požární odolnost

Technický manuál PATENTOVANÉ POŽÁRNÍ KLAPKY. ČTVERHRANNÉ, SÉRIE WKS Pa. Certifikát č CPR pro různé hodnoty požární odolnost Technický manuál PATENTOVANÉ POŽÁRNÍ KLAPKY ČTVERHRANNÉ, SÉRIE WKS25-500 Pa Certifikát č. 1812-CPR-1046 pro různé hodnoty požární odolnost OBSAH Základní informace... str. 4 Popis..... str. 4 Všeobecné

Více

Technický manuál PATENTOVANÉ POŽÁRNÍ KLAPKY. KRUHOVÉ, SÉRIE WH Pa. Certifikát č CPR-1023 pro různé hodnoty požární odolnosti

Technický manuál PATENTOVANÉ POŽÁRNÍ KLAPKY. KRUHOVÉ, SÉRIE WH Pa. Certifikát č CPR-1023 pro různé hodnoty požární odolnosti Technický manuál PATENTOVANÉ POŽÁRNÍ KLAPKY KRUHOVÉ, SÉRIE WH25-500 Pa Certifikát č. 1812-CPR-1023 pro různé hodnoty požární odolnosti OBSAH Základní informace... str. 4 Popis... str. 4 Všeobecné údaje...

Více

Technický manuál PATENTOVANÉ POŽÁRNÍ KLAPKY. ČTVERHRANNÉ, SÉRIE WK Pa / 300 Pa. Certifikát č CPR-1006 pro různé hodnoty požární odolnosti

Technický manuál PATENTOVANÉ POŽÁRNÍ KLAPKY. ČTVERHRANNÉ, SÉRIE WK Pa / 300 Pa. Certifikát č CPR-1006 pro různé hodnoty požární odolnosti Technický manuál PATENTOVANÉ POŽÁRNÍ KLAPKY ČTVERHRANNÉ, SÉRIE WK45-500 Pa / 300 Pa Certifikát č. 1812-CPR-1006 pro různé hodnoty požární odolnosti OBSAH Základní informace... str. 4 Popis... str. 4 Všeobecné

Více

Technický manuál PATENTOVANÉ POŽÁRNÍ KLAPKY. KRUHOVÉ, SÉRIE WH Pa. Certifikát č CPR-1023 pro různé hodnoty požární odolnosti

Technický manuál PATENTOVANÉ POŽÁRNÍ KLAPKY. KRUHOVÉ, SÉRIE WH Pa. Certifikát č CPR-1023 pro různé hodnoty požární odolnosti Technický manuál PATENTOVANÉ POŽÁRNÍ KLAPKY KRUHOVÉ, SÉRIE WH25-500 Pa Certifikát č. 1812-CPR-1023 pro různé hodnoty požární odolnosti OBSAH Základní informace... str. 3 Popis... str. 3 Všeobecné údaje...

Více

Technický manuál PATENTOVANÉ POŽÁRNÍ KLAPKY. KRUHOVÉ, SÉRIE WH Pa. Certifikát č CPR-1007 pro různé hodnoty požární odolnosti

Technický manuál PATENTOVANÉ POŽÁRNÍ KLAPKY. KRUHOVÉ, SÉRIE WH Pa. Certifikát č CPR-1007 pro různé hodnoty požární odolnosti Technický manuál PATENTOVANÉ POŽÁRNÍ KLAPKY KRUHOVÉ, SÉRIE WH45-500 Pa Certifikát č. 1812-CPR-1007 pro různé hodnoty požární odolnosti OBSAH Základní informace... str. 4 Popis... str. 4 Všeobecné údaje...

Více

Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci (Weichschott systém)

Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci (Weichschott systém) Zkoušky požárních klapek FDMD byly provedeny podle normy EN 1366-2 a dle normy EN 15650. Klasifikace požárních klapek byla provedena dle normy EN 13501-3 + A1: Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci

Více

NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ 027/12 PLATÍ OD: 1.9.2012 KLAPKA ODVODU KOUŘE A TEPLA - MULTI SEDM

NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ 027/12 PLATÍ OD: 1.9.2012 KLAPKA ODVODU KOUŘE A TEPLA - MULTI SEDM NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ 07/ PLATÍ OD:.9.0 KLAPKA ODVODU KOUŘE A TEPLA - MULTI SEDM Obsah Všeobené informace... Montážní informace... Montážní otvor... Příklady instalace... Přesah klapek...

Více

DKIR-1, DKIS-1. Kouřové klapky single - pro jeden požární úsek. Způsob použití a funkce. Popis. Konstrukce klapky DKI. Konstrukční provedení

DKIR-1, DKIS-1. Kouřové klapky single - pro jeden požární úsek. Způsob použití a funkce. Popis. Konstrukce klapky DKI. Konstrukční provedení Kouřové klapky 3 DKIR-1, DKIS-1 1396 - CPD - 0058 Kouřové klapky single - pro jeden požární úsek Velikost Vybavení klapky Velikost Vybavení klapky Popis Kouřová klapka DKI (dále jen klapka) je prvek ve

Více

Příklady instalace Příruby Přesah klapek... 8

Příklady instalace Příruby Přesah klapek... 8 ... 3... 3 Příklady instalace... 4 Příruby... 7 Přesah klapek... 8... 8... 10... 11... 11 2 Klapky odvodu kouře a tepla - multi jsou uzávěry v potrubních rozvodech odkuřovacích zařízení, které umožňují

Více

Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci (Weichschott systém)

Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci (Weichschott systém) Zkoušky požárních klapek FDMD byly provedeny podle normy EN 1366-2 a dle normy EN 15650. Klasifikace požárních klapek byla provedena dle normy EN 13501-3 + A1: Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci

Více

Tabulka 5 Specifické prvky

Tabulka 5 Specifické prvky Tabulka 5 Specifické prvky 1 Podhledy (s působením požáru ze spodní strany) 1.1 Podhled s přídavnou izolací vloženou mezi dřevěné stropní nosníky, druh DP2 1 - stropní záklop 2 - dřevěné nosníky (vzdálené

Více

022/12 PLATÍ OD: 01.06.2014 NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ POŽÁRNÍ KLAPKA PKTM III

022/12 PLATÍ OD: 01.06.2014 NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ POŽÁRNÍ KLAPKA PKTM III 0/ PLATÍ OD: 0.06.0 NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ POŽÁRNÍ KLAPKA PKTM III Obsah Všeobené informace... Montážní informace... Doporučené stavební otvory... Přesah klapek... Příruby... Příklady zabudování

Více

» úkolem protipožárních ucpávek a kombinovaných protipožárních systémů je zabránit šíření ohně a tím získat čas pro možný únik osob, záchranu majetku

» úkolem protipožárních ucpávek a kombinovaných protipožárních systémů je zabránit šíření ohně a tím získat čas pro možný únik osob, záchranu majetku BARBORA HYBLEROVÁ » úkolem protipožárních ucpávek a kombinovaných protipožárních systémů je zabránit šíření ohně a tím získat čas pro možný únik osob, záchranu majetku a tím snížení škod na minimální míru»

Více

TL 8-180:2017. Technický list. SYSTÉM F30 uno 1800x300 mm. Samostatný požární předěl. Knauf AMF GmbH & Co. KG Elsenthal 15, D Grafenau, SRN

TL 8-180:2017. Technický list. SYSTÉM F30 uno 1800x300 mm. Samostatný požární předěl. Knauf AMF GmbH & Co. KG Elsenthal 15, D Grafenau, SRN Samostatný požární předěl Strana 1 ze 9 Dokladováno : Zkouška : (3184-225-14)-NB, (3223-328-13)-NB, (3317-741-07)- CM, (3633-533-14)-NB, (3726-177-10)-NB, (3791-701-14)-NB, (3545-996-10)- NB, (2101-560-16)-NB,

Více

PROTECTA FR PIPE WRAP- Montážní návod

PROTECTA FR PIPE WRAP- Montážní návod PROTECTA FR PIPE WRAP- Montážní návod POPIS VÝROBKU TYPICKÉ PROVEDENÍ Protipožární pásky Protecta Pipe Wrap zajišťují požární odolnost protipožárních stěn a stropů, která byla narušena procházejícími plastovými

Více

1. Popis Provedení Komunikační a řídící přístroje Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování...

1. Popis Provedení Komunikační a řídící přístroje Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování... Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití klapek odvodu kouře a tepla - multi SEDM (dále jen klapek). Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání,

Více

Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci (Weichschott systém)

Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci. Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci (Weichschott systém) Zkoušky požárních klapek PKTM 90PM byly provedeny podle normy EN 1366-2 a dle normy EN 15650. Klasifikace požárních klapek byla provedena dle normy EN 13501-3 + A1: Klapka osazená v tuhé stěnové konstrukci

Více

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály K 27 07/2007 K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály EI 30-15+15 mm Fireboard EI 45-15+15 mm Fireboard EI 60-15+15 mm Fireboard EI 90-20+20 mm Fireboard EI 120-25+25 mm Fireboard Příčný řez M 1:10 25

Více

3. Rozměry, hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Elektrické prvky, schéma připojení... 8

3. Rozměry, hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Elektrické prvky, schéma připojení... 8 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení pro "REGULÁTOR KONSTANTNÍHO PRŮTOKU VZDUCHU - ČTYŘHRANNÝ RPMC-K" (dále jen REGULÁTOR). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky,

Více

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení

Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé provedení Technická informace č. /08 Promat s.r.o. V. P. Čkalova /84 00 Praha 6 Bubeneč tel.: +4 4 30 8 +4 33 334 806 fax: +4 33 333 6 promat@promatpraha.cz Revizní dvířka Promat, typ SP jednokřídlé i dvoukřídlé

Více

Požární klapky. The art of handling air. Typ FKRS-EU vyhovuje ČSN EN 1366-2. FKRS-EU/DE/CZ/cz. v souladu s Prohlášením o vlastnostech

Požární klapky. The art of handling air. Typ FKRS-EU vyhovuje ČSN EN 1366-2. FKRS-EU/DE/CZ/cz. v souladu s Prohlášením o vlastnostech FKRS-EU/DE/CZ/cz Požární klapky Typ FKRS-EU vyhovuje ČSN EN 1366-2 v souladu s Prohlášením o vlastnostech DoP / FKRS-EU / DE / 2013 / 001 The art of handling air TROX Austria GmbH organizační složka Ďáblická

Více

Požární klapky. The art of handling air. Typ FKS-EU vyhovuje ČSN EN FKS-EU/DE/CZ/cz. v souladu s Prohlášením o vlastnostech

Požární klapky. The art of handling air. Typ FKS-EU vyhovuje ČSN EN FKS-EU/DE/CZ/cz. v souladu s Prohlášením o vlastnostech FKS-EU/DE/CZ/cz Požární klapky Typ FKS-EU vyhovuje ČSN EN 1366-2 v souladu s Prohlášením o vlastnostech DoP / FKS-EU / DE / 2013 / 001 The art of handling air Obsah Popis Popis 2 Použití ve stavbě 3 Provedení

Více

Návod k obsluze, montáži a údržbě Požární klapka typu FKRS-EU

Návod k obsluze, montáži a údržbě Požární klapka typu FKRS-EU FKRS-EU/DE/CZ/cz Návod k obsluze, montáži a údržbě Požární klapka typu FKRS-EU v souladu s Prohlášením o vlastnostech DoP / FKRS-EU / DE / 2013 / 001 Obsah 1 Obecné informace 3 Rozsah tohoto návodu 3 Další

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Výrobek Jednoznačný identifikační kód typu výrobku FK-EU Předpokládané použití Požární klapka Výrobce TROX GmbH Telefon +49 (0)2845 2020 Fax +49 (0)2845 202265 Heinrich-Trox-Platz E-mail trox@trox.de 47504

Více

Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení

Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení Požární bezpečnost staveb 69 Vzduchotechnická zařízení Požární ochrana ventilačních zařízení Požadavky kladené na vzduchotechnická zařízení

Více

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009

Pozemní stavitelství. Nenosné stěny PŘÍČKY. Ing. Jana Pexová 01/2009 Pozemní stavitelství Nenosné stěny PŘÍČKY Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN EN 1991-1 (73 00 35) Zatížení stavebních konstrukcí ČSN 73 05 40-2 Tepelná ochrana budov

Více

REGULAČNÍ KLAPKY TĚSNÉ RKT 250

REGULAČNÍ KLAPKY TĚSNÉ RKT 250 1/10 TECHNICKÉ PODMÍNKY Výrobek: REGULAČNÍ KLAPKY TĚSNÉ RKT 250 Výrobce: EKOM vzduchotechnika, s.r.o. tel: 326 733 749 Bezděčín 124 fax: 326 735 674 293 01 Mladá Boleslav e-mail:ekom@ekom-vzt.cz www.ekom-vzt.cz

Více

Stavební systém EUROPANEL

Stavební systém EUROPANEL Stavební systém EUROPANEL snadné řešení stavebních zakázek Výrobce: EUROPANEL s.r.o. U Kolory 302 463 12 Liberec XXV Vesec Česká republika www.europanel.cz info@europanel.cz EUROPANEL s.r.o. 2017 Obsah

Více

GZ60. Estetická požární mřížka s požární odolností 60 minut pro stěny, podlahy a dveře. G2-C 09/2011

GZ60. Estetická požární mřížka s požární odolností 60 minut pro stěny, podlahy a dveře.   G2-C 09/2011 GZ60 Estetická požární mřížka s požární odolností 60 minut pro stěny, podlahy a dveře. cs Rf-Technologies nv Lange Ambachtstraat 40 960 Oosterzele Belgium Tel +32 9 362 31 71 Fax +32 9 362 33 07 info@rft.be

Více

Těsnicí a spárovací materiály Požární těsnění stavebních a dilatačních spár

Těsnicí a spárovací materiály Požární těsnění stavebních a dilatačních spár Těsnicí a spárovací materiály Požární těsnění stavebních a dilatačních spár Požární bezpečnost staveb Těsnicí a spárovací materiály Požární těsnění stavebních a dilatačních spár Stavební spáry Ve stavebním

Více

- Max. statický tlak 1000 Pa - Max. teplota 40 C - Max. průtok 10 m/s. - Max. statický tlak 3000 Pa - Max. teplota 60 C - Max.

- Max. statický tlak 1000 Pa - Max. teplota 40 C - Max. průtok 10 m/s. - Max. statický tlak 3000 Pa - Max. teplota 60 C - Max. Plastové lamelové klapky Model CJK pro snadné aplikace - Max. statický tlak 0 Pa - Max. teplota C - Max. průtok m/s CJVK pro náročné aplikace - Max. statický tlak 0 Pa - Max. teplota C - Max. průtok 15

Více

LAMELOVÁ POŽÁRNÍ KLAPKA BSK-J/EI90. Obsah:

LAMELOVÁ POŽÁRNÍ KLAPKA BSK-J/EI90. Obsah: LAMELOVÁ POŽÁRNÍ KLAPKA BSK-J/EI90 Obsah: LAMELOVÁ POŽÁRNÍ KLAPKA BSK-J/EI90 - POPIS... 2 LAMELOVÁ POŽÁRNÍ KLAPKA BSK-J/EI90 ROZMĚRY A HMOTNOSTI... 4 LAMELOVÁ POŽÁRNÍ KLAPKA BSK-J/EI90 PROVEDENÍ A INSTALACE...

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

Modulární podhledový systém KV - B/105.02/A Modulární podhledový systém KNIHA VÝROBKŮ. Podhledy 1/

Modulární podhledový systém KV - B/105.02/A Modulární podhledový systém KNIHA VÝROBKŮ. Podhledy 1/ 105.02.1 Popis Stropní panely 105.02 jsou určeny pro vestavbu samonosných podhledů čistých prostor, kde se počítá s omezeným pohybem osob na horní straně podhledu při montáži a servisních pracích. K přichycení

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Výpočtové a určující veličiny... 12

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Výpočtové a určující veličiny... 12 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení stěnových vyústek (dále jen vyústek). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz. 1. Popis... 2 2. Provedení...

Více

včetně kabelových žlabů, lávek a roštů

včetně kabelových žlabů, lávek a roštů Kabelové přepážky a ucpávky Požární utěsnění prostupu kabelů, kabelových svazků, kabelových chrániček včetně kabelových žlabů, lávek a roštů Požární bezpečnost staveb 8 Kabelové přepážky a ucpávky Požární

Více

Komponenty VZT rozvodů

Komponenty VZT rozvodů Specifikace Rozměry PODMÍNKY PROVOZU Ohřívač je určen pro provoz v krytých prostorách s okolní teplotou od 30 C do +50 C (prostředí obyčejné základní dle ČSN 33 2320) k ohřevu čistého vzduchu bez prachu

Více

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály

K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály K 27 07/2007 K 27 Fireboard - vzduchotechnické kanály EI 30-15+15 mm Fireboard EI 45-15+15 mm Fireboard EI 60-15+15 mm Fireboard EI 90-20+20 mm Fireboard EI 120-25+25 mm Fireboard rychlošrouby TN Příčný

Více

1. Popis Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry Vzduchotechnické hodnoty IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 17

1. Popis Provedení... 3 III. TECHNICKÉ ÚDAJE Základní parametry Vzduchotechnické hodnoty IV. ÚDAJE PRO OBJEDNÁVKU 17 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení obdélníkových vyústek (dále jen vyústek) komfortních, jednořadých a dvouřadých s regulací R1, R2, R3, R5 a R6. Platí pro výrobu, navrhování,

Více

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ Učební plán: 1. Den: 6 hodin 1) Zahájení Představení firmy Rigips, dceřinné společnosti největšího světového výrobce sádrokartonu nadnárodního koncernu Saint-Gobain. Historie

Více

TECHNOLOGICKÝ LIST. Přehled konstrukcí. Technologie montáže. 1. Kovová konstrukce: 600 (625) 400 (417) 300 (313)

TECHNOLOGICKÝ LIST. Přehled konstrukcí. Technologie montáže. 1. Kovová konstrukce: 600 (625) 400 (417) 300 (313) Konstrukce: Sádrokartonové stěny na CW 150 - Požární odolnost EI 60 - konstrukční výška v závislosti na roztečích CW profilů a druhu opláštění až 15,5 metru Přehled konstrukcí Kód Konstr. Opláštění Tloušťka

Více

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory DKI. Kouřové klapky - single, multi

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory DKI. Kouřové klapky - single, multi Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory DKI Kouřové klapky - single, multi 2 Kouřové klapky Požární technika - související výrobky

Více

T 2.2/1/CZ/1. Vířivé anemostaty. Typ AIRNAMIC. Vynikající aerodynamické vlastnosti díky inovativní polymerové technologii. The art of handling air

T 2.2/1/CZ/1. Vířivé anemostaty. Typ AIRNAMIC. Vynikající aerodynamické vlastnosti díky inovativní polymerové technologii. The art of handling air T 2.2/1/CZ/1 Vířivé Typ AIRNAMIC Vynikající aerodynamické vlastnosti díky inovativní polymerové technologii The art of handling air Obsah Popis Popis 2 Inovace 3 Provedení Rozměry 4 Instalace 5 Definice

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ZPRACOVAL : Ing. Iveta Charousková, Počerny 124, 360 17 Karlovy Vary osvědčení o autorizaci v oboru požární bezpečnost staveb č. 8488 INVESTOR : G-PROJEKT, Roman

Více

1. Popis Provedení Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry... 13

1. Popis Provedení Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry... 13 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení obdélníkových vyústek (dále jen vyústek) komfortních, jednořadých a dvouřadých s regulací R1, R2, R3, R5 a R6. Platí pro výrobu, navrhování,

Více

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory FGS. Požární větrací mřížky

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory FGS. Požární větrací mřížky Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory FGS Požární větrací mřížky Obsah Popis.............................................. 1 Objednávkový

Více

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY

Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY Stěnové systémy nenosné stěny PŘÍČKY Stěnové systémy Svislé stěnové konstrukce se dělí dle: - statického působení: - nosné - nenosné - polohy v budově: - vnitřní - vnější (obvodové) - funkce v budově:

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Tlakové ztráty Údajový štítek...

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Tlakové ztráty Údajový štítek... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení požárních ventilů (dále jen ventilů) PVM - E90 100, 125, 160, 200. Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž a provoz.

Více

EK-JZ. Homepage > VÝROBKY > Ochrana proti požáru a kouři > Protikouřové klapky > EK-JZ

EK-JZ. Homepage > VÝROBKY > Ochrana proti požáru a kouři > Protikouřové klapky > EK-JZ EK-JZ PRO POUŽITÍ V NUCENÝCH SYSTÉMECH ODVODU KOUŘE, PŘETLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍCH A PŘIROZENÝCH SYSTÉMECH ODVODU KOUŘE A TEPLA, ROVNĚŽ PRO DODATEČNOU DODÁVKU VZDUCHU Čtyřhranné klapky pro odvod kouře s funkcí

Více

Technické podmínky TECHNICKÉ PODMÍNKY

Technické podmínky TECHNICKÉ PODMÍNKY 1/ TECHNICKÉ PODMÍNKY Výrobek: REGULAČNÍ KLAPKY RK 0 Výrobce: EKOM vzduchotechnika, s.r.o. tel: 326 733 749 Bezděčín 4 fax: 326 735 674 293 01 Mladá Boleslav e-mail:ekom@ekom-vzt.cz www.ekom-vzt.cz 2/

Více

T 2.2/2/CZ/1. Vířivé anemostaty. Typ XARTO. Pro kreativní stropní design. The art of handling air

T 2.2/2/CZ/1. Vířivé anemostaty. Typ XARTO. Pro kreativní stropní design. The art of handling air T 2.2/2/CZ/1 Vířivé Typ XARTO Pro kreativní stropní design The art of handling air Obsah Popis Popis 2 Inovace 3 Provedení Rozměry 4 Instalace 5 Definice 6 Rychlý výběr 7 Rychlý výběr dle vzduchotechnických

Více

UZAVÍRACÍ KLAPKA. dvojitě excentrická, DN , PN 10 PN 16. Konstrukční charakteristiky

UZAVÍRACÍ KLAPKA. dvojitě excentrická, DN , PN 10 PN 16. Konstrukční charakteristiky UZAVÍRACÍ KAPKA dvojitě excentrická, DN -1400, PN PN 16 1 uzavírací klapka a převodovka vhodná pro instalaci na povrch, do šachet i do země, pro zemní soupravu nutné doobjednat adaptér 2 tělo aerodynamické

Více

Prohlášení o vlastnostech

Prohlášení o vlastnostech Výrobek Jednoznačný identifikační kód typu výrobku FKRS-EU Předpokládané použití Požární klapka Výrobce TROX GmbH Telefon +49 (0)2845 2020 Fax +49 (0)2845 202265 Heinrich-Trox-Platz E-mail trox@trox.de

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiál a konstrukce...x Rozměrová řada...x Značení...X TECHNICKÉ PARAMETRY...

ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiál a konstrukce...x Rozměrová řada...x Značení...X TECHNICKÉ PARAMETRY... B Filtry kapsové ZÁKLADNÍ INFORMACE... X Použití...X Provozní podmínky...x Materiál a konstrukce...x Rozměrová řada...x Značení...X TECHNICKÉ PARAMETRY... X Parametry, rozměry, hmotnosti...x Charakteristiky

Více

REGULAČNÍ KLAPKA JKL P12

REGULAČNÍ KLAPKA JKL P12 REGULAČNÍ KLAPKA JKL P12 POPIS Žaluziová klapka slouží k regulaci průtoku vzduchu ve čtyřhranném potrubí nebo jako uzavírací klapka na sání/výfuku vzduchotechnických zařízení. Uspořádání listů je ve standardním

Více

M A N D Í K TPM 052/05 PLATÍ OD: 1.1.2005 POŽÁRNÍ VENTIL PVM E90 100, 125, 160, 200

M A N D Í K TPM 052/05 PLATÍ OD: 1.1.2005 POŽÁRNÍ VENTIL PVM E90 100, 125, 160, 200 M A N D Í K TPM 052/05 PLATÍ OD: 1.1.2005 POŽÁRNÍ VENTIL PVM E90 100, 125, 160, 200 Rozměry v mm, hmotnosti v kg. Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení požárních ventilů

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy Stropy z ocelových nosníků Masívní stropy a lehké zavěšené podhledy z požárně ochranných desek PROMATECT. níků Zavěšené podhledy Stropy

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

doporučené pro instalaci v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m

doporučené pro instalaci v místnostech s výškou od cca 2,60... 4,00 m /11/TCH/ Stropní anemostaty Série DLQ ADLQ doporučené pro instalaci v místnostech s výškou od cca,6... 4, m TROX GmbH Telefon +4 8 88 8 organizační složka Telefax +4 86 881 87 Ďáblická e-mail trox@trox.cz

Více

Technické podmínky TECHNICKÉ PODMÍNKY

Technické podmínky TECHNICKÉ PODMÍNKY 1/17 TECHNICKÉ PODMÍNKY Výrobek: REGULAČNÍ KLAPKY HLINÍKOVÉ Výrobce: EKOM vzduchotechnika, s.r.o. tel: 326 733 749 Bezděčín 4 fax: 326 735 674 293 01 Mladá Boleslav e-mail:ekom@ekom-vzt.cz www.ekom-vzt.cz

Více

Požární klapka cartridgerová PKI-C

Požární klapka cartridgerová PKI-C cartridgerové Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika VzduchovéPožární clony klapky Tunelové ventilátory Požární klapka cartridgerová PKI-C Požární odolnost EI60S, EI90S

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Elektrické prvky, schéma připojení... 6

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Elektrické prvky, schéma připojení... 6 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "REGULAČNÍCH KLAPEK TĚSNÝCH RKTM" (dále jen klapek). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz a údržbu. 1.

Více

Regulační klapky RK 250

Regulační klapky RK 250 1/17 TECHNICKÉ PODMÍNKY Výrobek: Výrobce: EKOM vzduchotechnika, s.r.o. tel: 326 733 749 Bezděčín 124 fax: 326 735 674 293 01 Mladá Boleslav e-mail:ekom@ekom-vzt.cz www.ekom-vzt.cz 2/17 Rozměry v mm, hmotnosti

Více

K 26 Fireboard - kabelové kanály

K 26 Fireboard - kabelové kanály K 26 07/2007 K 26 Fireboard kabelové kanály kabelové kanály jako protipožární ochrana kabelů K 261 Kabelový kanál I K 262 Kabelový kanál E K 261/262 Fireboard kabelové kanály I a E Podélný řez M 1:10 K

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE. Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o.

NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE. Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o. NOSNA KONSTRUKCE V SUCHE STAVBE 2017 Ing. Petr Hynšt, Lindab s.r.o. Základní požadavky na vlastnosti staveb (305/2011/EU) resp. 8 vyhl.č. 268/2009 Sb. mechanická odolnost a stabilita požární bezpečnost

Více

KOUŘOVÉ KLAPKY NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU. Kruhové DKIR-1 a hranaté DKIS-1 KAŽDÁ KOUŘOVÁ KLAPKA MUSÍ BÝT NAINSTALOVÁNA PODLE TOHOTO NÁVODU!

KOUŘOVÉ KLAPKY NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU. Kruhové DKIR-1 a hranaté DKIS-1 KAŽDÁ KOUŘOVÁ KLAPKA MUSÍ BÝT NAINSTALOVÁNA PODLE TOHOTO NÁVODU! DKIR-1 & DKIS-1 PP-52_201602 1 / 10 KOUŘOVÉ KLAPKY 1396 - CPD - 0058 Kruhové DKIR-1 a hranaté DKIS-1 NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU KAŽDÁ KOUŘOVÁ KLAPKA MUSÍ BÝT NAINSTALOVÁNA PODLE TOHOTO NÁVODU! CZ

Více

3. Rozměry, hmotnosti Zabudování a umístění Tlakové ztráty Základní parametry Údajový štítek...

3. Rozměry, hmotnosti Zabudování a umístění Tlakové ztráty Základní parametry Údajový štítek... Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "TLUMIČŮ HLUKU SMRF "(dále jen TLUMIČŮ). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz a údržbu. 1. Popis... 2

Více

Flexo-připojovací komory

Flexo-připojovací komory T 2.3/9/CZ/1 Flexo-připojovací komory Typ FLEXTRO Pro stropní anemostaty The art of handling air Obsah Popis Popis 2 Inovace 3 Provedení Rozměry 4 Instalace Nastavení průtoku vzduchu 5 Anemostaty 6 Definice

Více

3. Rozměry, hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Elektrické prvky, schéma připojení... 7

3. Rozměry, hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Elektrické prvky, schéma připojení... 7 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "REGULÁTORU KONSTANTNÍHO PRŮTOKU VZDUCHU RPM-K" (dále jen REGULÁTORU). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž,

Více

KLAPKA UZAVÍRACÍ 2x EXCENTRICKÁ Teplota max.: -50 C 250 C TYP L32.7 DN PN 6-25

KLAPKA UZAVÍRACÍ 2x EXCENTRICKÁ Teplota max.: -50 C 250 C TYP L32.7 DN PN 6-25 KLAPKA UZAVÍRACÍ 2x EXCENTRICKÁ Teplota max.: -50 C 250 C TYP L32.7 DN 50-1600 PN 6-25 1 Použití Uzavírací klapky s dvojitou excentricitou typ L32 jsou průmyslové armatury určené k úplnému otevření nebo

Více

Výňatek z publikace Velká kniha sádrokartonu, 3. vydání, vydal Rigips, s.r.o., 2010, tel.: 296 411 800. Suchá omítka / Rigitherm Jednotka Spotřeba

Výňatek z publikace Velká kniha sádrokartonu, 3. vydání, vydal Rigips, s.r.o., 2010, tel.: 296 411 800. Suchá omítka / Rigitherm Jednotka Spotřeba Příčky, předstěny a stěny šachet Suchá omítka / Rigitherm Jednotka Spotřeba Sádrokartonová deska Rigips / desky Rigitherm m 2 1,0 Lepicí tmel kg 4,0 Spárovací tmel kg 0,3 Tmel pro konečnou povrchovou úpravu

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

REGULAČNÍ KLAPKY IMOS-RK IMOS-RKT TECHNICKÉ PODMÍNKY TPI 16-05. SYSTEMAIR a.s.

REGULAČNÍ KLAPKY IMOS-RK IMOS-RKT TECHNICKÉ PODMÍNKY TPI 16-05. SYSTEMAIR a.s. SYSTEMAIR a.s. Sídlo firmy: Oderská 333/5, 196 00 Praha 9 Kanceláře a sklad: Hlavní 826, 250 64 Hovorčovice Tel : 283 910 900-2 Fax : 283 910 622 E-mail: central@systemair.cz http://www.systemair.cz REGULAČNÍ

Více

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Elektrické prvky, schéma připojení... 6

3. Rozměry a hmotnosti Zabudování a umístění Základní parametry Elektrické prvky, schéma připojení... 6 Tyto technické podmínky stanoví řadu vyráběných velikostí a provedení "REGULAČNÍCH KLAPEK TĚSNÝCH RKTM" (dále jen klapek). Platí pro výrobu, navrhování, objednávání, dodávky, montáž, provoz a údržbu. 1.

Více

1. Rám klapky 4. Ložisko 2. List klapky 5. Páka 3. Čep klapky 6. Táhlo. Obr. 1 Hlavní části klapek

1. Rám klapky 4. Ložisko 2. List klapky 5. Páka 3. Čep klapky 6. Táhlo. Obr. 1 Hlavní části klapek KATALOGOVÝ LIST KM 0525/08 KLAPKY ČTYŘHRANNÉ Vydání: 11/08 pro jaderné elektrárny Strana: 1 Stran: 9 Klapky čtyřhranné pro jaderné elektrárny (dále jen klapky) jsou určeny k zabudování do čtyřhranného

Více

Stropy z ocelových nos

Stropy z ocelových nos Promat Stropy z ocelových nos Masivní stropy a lehké zavěšené podhledy níků Ocelobetonové a železobetonové konstrukce Vodorovné ochranné membrány a přímé obklady z požárně ochranných desek PROMATECT. Vodorovné

Více

Škrtící klapky. Typ VFR. pro spolehlivé nastavení průtoků vzduchu K

Škrtící klapky. Typ VFR. pro spolehlivé nastavení průtoků vzduchu K .2 X X testregistrierung Škrtící klapky Typ Varianta pro ruční ovládání Servopohon s potenciometry pro spolehlivé nastavení průtoků vzduchu Kruhové škrtící klapky pro nastavení průtoků vzduchu a tlaků

Více

KOUŘOVÉ KLAPKY - MULTI

KOUŘOVÉ KLAPKY - MULTI KOUŘOVÉ KLAPKY - MULTI 96 - CPR - 0 DKIS-MA NÁVOD NA MONTÁŽ, OBSLUHU A ÚDRŽBU KAŽDÁ KOUŘOVÁ KLAPKA MUSÍ BÝT NAINSTALOVÁNA PODLE TOHOTO NÁVODU! CZ - Originál Návodu na montáž, obsluhu a údržbu / PP-5_060

Více

BRUCHAPaneel. Protipožární stěnový WP-F

BRUCHAPaneel. Protipožární stěnový WP-F 31 61 Akustický WP-A 1 PROFIL 6 50 PROFIL 5 BRUCHAPaneel PROFIL 4 PROFIL 3 PROFIL Protipožární stěnový WP-F VIDITELNÉ UPEVNĚNÍ dobré IZOLAČNÍ PROTIHLUKOVÉ VLASTNOSTI bohatá rozmanitost profilů hospodárnější

Více

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře, odvod kouře a tepla Kouřové zábrany a potrubí pro odvod kouře a tepla

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře, odvod kouře a tepla Kouřové zábrany a potrubí pro odvod kouře a tepla Zařízení pro usměrňování pohybu kouře, odvod kouře a tepla Kouřové zábrany a potrubí pro odvod kouře a tepla Požární bezpečnost staveb 8 Zařízení pro usměrňování pohybu kouře, odvod kouře a tepla Kouřové

Více

1. Popis Provedení klapek Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování Přehled způsobů zabudování...

1. Popis Provedení klapek Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování Přehled způsobů zabudování... Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití požárních klapek CFDM / CFDM-V (dále jen požárních klapek). Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání,

Více

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák

Dřevostavby komplexně. Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Dřevostavby komplexně Dipl. Ing. (FH) Jaroslav Benák Obsah Navrhování konstrukcí na účinky požáru Všeobecné požadavky Navrhování konstrukcí z hlediska akustiky Základní pojmy a požadavky Ukázky z praxe

Více

1. Popis Provedení klapek Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování Přehled způsobů zabudování...

1. Popis Provedení klapek Rozměry, hmotnosti Umístění a zabudování Přehled způsobů zabudování... Tyto technické podmínky stanovují řadu vyráběných velikostí, hlavní rozměry, provedení a rozsah použití požárních klapek CFDM / CFDM-V (dále jen požárních klapek). Jsou závazné pro výrobu, projekci, objednávání,

Více

Designové radiátory Komfortní větrání Stropní systémy pro vytápění a chlazení Zařízení pro čištění vzduchu Zehnder rozdělovač Flat 51

Designové radiátory Komfortní větrání Stropní systémy pro vytápění a chlazení Zařízení pro čištění vzduchu Zehnder rozdělovač Flat 51 Designové radiátory Komfortní větrání Stropní systémy pro vytápění a chlazení Zařízení pro čištění vzduchu Zehnder rozdělovač Flat 51 Technická specifikace plochého rozdělovače Rozdělovač FLAT 51 Popis

Více

T 2.3/7/CZ/1. Stropní vyústě. Doporučené použití v místnostech s výškou do cca 4,0 m. The art of handling air

T 2.3/7/CZ/1. Stropní vyústě. Doporučené použití v místnostech s výškou do cca 4,0 m. The art of handling air T 2.//CZ/1 Stropní vyústě Typ DLQL Doporučené použití v místnostech s výškou do cca 4,0 m The art of handling air Popis Popis 2 Provedení Rozměry Materiál Instalace 4 Směry výfuku 5 Definice 6 Rychlý výběr

Více

TVÁRNICE PRO NENOSNÉ STĚNY

TVÁRNICE PRO NENOSNÉ STĚNY TVÁRNICE PRO NENOSNÉ STĚNY Snadné a rychlé zdění bez odpadu Vysoká přesnost vyzděných stěn Nízká hmotnost Vysoká požární odolnost Specifikace Tvárnice z autoklávovaného pórobetonu kategorie I Norma/předpis

Více

HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená

HELUZ AKU KOMPAKT 21 broušená broušená Použití Cihelné bloky broušená jsou určeny pro konstrukci vnitřních nenosných stěn výšky maximálně 3,5 m s vysokou přidanou hodnotou vyznačující se vysokou mírou zvukové izolace. Cihelné bloky

Více

W35 Masivní příčky Knauf

W35 Masivní příčky Knauf W35 04/2011 W35 Masivní příčky Knauf W352 - Masivní příčka s příčníky - Masivní sádrokartonová deska Knauf 20/25 mm W353 - Masivní příčka s CW profily - Masivní sádrokartonová deska Knauf 20/25 mm W355

Více

REGULAČNÍ KLAPKA RKM REGULAČNÍ KLAPKA TĚSNÁ RKTM REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ RKKM REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ TĚSNÁ RKKTM

REGULAČNÍ KLAPKA RKM REGULAČNÍ KLAPKA TĚSNÁ RKTM REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ RKKM REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ TĚSNÁ RKKTM REGULAČNÍ KLAPKA RKM REGULAČNÍ KLAPKA TĚSNÁ RKTM REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ RKKM REGULAČNÍ KLAPKA KRUHOVÁ TĚSNÁ RKKTM V NEVÝBUŠNÉM PROVEDENÍ II 2/2G c TX TX dle teploty vzdušiny dle ČSN EN 13463-1:2009;

Více

Icynene chytrá tepelná izolace

Icynene chytrá tepelná izolace Icynene chytrá tepelná izolace Šetří Vaše peníze, chrání Vaše zdraví Icynene šetří Vaše peníze Využití pro průmyslové objekty zateplení průmyslových a administrativních objektů zateplení novostaveb i rekonstrukcí

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

Požární klapky. The art of handling air. Typ FKR-EU vyhovuje ČSN EN 1366-2. FKR-EU/DE/CZ/cz. v souladu s Prohlášením o vlastnostech

Požární klapky. The art of handling air. Typ FKR-EU vyhovuje ČSN EN 1366-2. FKR-EU/DE/CZ/cz. v souladu s Prohlášením o vlastnostech FKR-EU/DE/CZ/cz Požární klapky Typ FKR-EU vyhovuje ČSN EN 1366-2 v souladu s Prohlášením o vlastnostech DoP / FKR-EU / DE / 2013 / 001 The art of handling air Obsah Popis Popis 2 Použití ve stavbě 3 Provedení

Více

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips. Rozšířené a aktualizované

Požární odolnost. sádrokartonových systémů Lafarge Gips. Rozšířené a aktualizované Požární odolnost sádrokartonových systémů Lafarge Gips Rozšířené a aktualizované vydání 2009 Obsah Obsah I. Obecné informace....................................................................... 3 II.

Více

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory. Požární klapky

Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory. Požární klapky Ventilátory Vzduchotechnické jednotky Distribuční elementy Požární technika Vzduchové clony Tunelové ventilátory Požární klapky Požární klapky Požární technika - související výrobky PKI-Ex Požární klapka

Více

SC+ Kruhová vložka s požární klapkou. S3-CS-E 12/2017

SC+ Kruhová vložka s požární klapkou.   S3-CS-E 12/2017 SC+ Kruhová vložka s požární klapkou cs 0749 Rf-Technologies nv Lange Ambachtstraat 40 9860 Oosterzele Belgium Tel +32 9 362 31 71 Fax +32 9 362 33 07 info@rft.be www.rft.be S3-CS-E 12/2017 2 Obsah Obsah

Více

d l Montá Mont žní ážní náv ná o v d

d l Montá Mont žní ážní náv ná o v d www.soudal.com Protipožární program Montážní návod v souladu s EN 1366-3 a EN 1366-4 Soudal protipožární program Bezpečně a rychle evakuovat budovu v případě požáru je základním bezpečnostním kritériem

Více

LAMELOVÁ KLAPKA ODVODU KOU E A TEPLA BRK-J/EI

LAMELOVÁ KLAPKA ODVODU KOU E A TEPLA BRK-J/EI LAMELOVÁ KLAPKA ODVODU KOUĪE A TEPLA BRK-J/EI90 Obsah LAMELOVÁ KLAPKA ODVODU KOU E A TEPLA BRK-J/EI90... 2 LAMELOVÁ KLAPKA ODVODU KOU E A TEPLA BRK-J/EI90... 3 LAMELOVÁ KLAPKA ODVODU KOU E A TEPLA BRK-J/EIř0

Více