ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika I/2 BA07. Cvičení, zimní semestr

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika I/2 BA07. Cvičení, zimní semestr"

Transkript

1 Vysoké učení technické v Brně Stavební fakulta ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE Matematika I/ BA07 Cvičení, zimní semestr DOMÁCÍ ÚLOHY Jan Šafařík Brno c 0

2 () Integrace užitím základních vzorců. ( ) d [ + ln C ] ( ) d [ C ] (0 + 5 ) 0 d [ ln 0 ln + 5 ln 5 + C ] 3 + d [ C ] ( ) e) d [ + ln + C ] f) d [ arctg + C ] + 5 sin + 3 cos g) sin d [ 5 cos tg 3 cotg + C ] (NP) Integrace užitím základních vzorců. (3 + ) d [ C ] ( + ) d [ C ] d [ ln + C ] 3 ( ) 3 d [ C ] ( + ) 3 e) d [ ln + C ] () Integrace substituční metodou. (4 3) 4 d [ 0 (4 3)5 + C ] ( 7) d [ 5 8 ( 7) + C ] 4 5 d [ 5 7 arcsin + C ] 49 7 cos d [ ln sin + + C ] sin + e e) e + d [ ln e + + C ]

3 f) g) sin cos 3 d [ 4 cos4 + C ] e sin cos d [ e sin + C ] (NP) Integrace substituční metodou. e arctg e d [ arctg 3 e + e 3 + C ] d [ arccos + C ] sin 6 cos d [ 7 sin7 + C ] e d [ e + C ] cos(ln ) e) d [ sin(ln ) + C ] (3) Integrace metodou per partes. e d [ e e + C ] sin d [ cos + sin + C ] 4 3 e d [ e ( ) + C ] ln d [ ln + C ] e) ln 3 d [ (ln3 3 ln + 3 ln 3 4 ) + C ] f) ln( + ) d [ ln( + )( ) C ] (NP) Integrace metodou per partes. cos sin 3 d [ sin cotg + C ] sinh d [ cosh sinh + C ] 5e 4 d [ 5 4 e e 4 + C ] e cos d [ e (cos + sin ) + C ] 5

4 e) ( + 5)e 4 d [ e ( + 5) + C ] 3 (4) Integrace racionální lomené funkce d [ 3 ln( + + 5) arctg + + C ] d [ ( ln 3 ) arctg 3 + C ] d [ ln ( ) 4 ( 4) 5 ( )( ) ( + 3) 7 + C ] e + e d [ ln e + ln e + C ] e) ( + )( ) d [ 3 ( ) + ln ( )( + ) + C ] (NP) Integrace racionální lomené funkce d [ ln ( ) 4 ( 4) 5 ( )( + 3)( 4) ( + 3) 7 + C ] d 3 + d [ ( + ) ln arctg + C ] 3 3 ( ) d [ 5 ln( ) + 9 arctg C ] 7 7 (5) Integrace goniometrických funkcí. sin cos d [ sin + C ] tg d [ ln cos + C ] sin d [ sin + C ] cos cos cos 3 d [ 3 sin cos + 3 sin + C ] e) cos 3 d [ 3 sin 3 + C ] tg f) cos d [ ln + C ]

5 4 (NP) Integrace goniometrických funkcí. sin 3 cos d [ 4 sin4 + C ] cos 5 sin d [ cos6 + C ] sin cos d [ ln sin + cos C ] sin + cos (6) Integrace iracionálních funkcí. d [ ( ln + ) + C ] ( + )( ) d [ C ] ( 3 6 d [ ) ln ln + + C ] + d [ + ln + + C ] (NP) Integrace iracionálních funkcí. ( ) 3 d + 3 d [ ln C ] 3 d [ ln C ] d [ + + ln + + C ] (7) Výpočet určitého integrálu úpravou d [ ln 5 3 ] 3 d [ 65 6 ] 5 d [ 0 ]

6 5 (8) Výpočet určitého integrálu metoda per partes. π 0 0 sin d [ π ] ln( + ) d [ 3 ln 3 ] arccos d [ π ] e 3 d [ 9 e3 + 9 ] (9) Výpočet určitého integrálu substituční metoda. 4 π 3 π 4 5 π 0 ( + ) d [ ln 3 3 ] sin sin 3 cos d [ 3 ] ln d [ ln 5 ] sin cos d [ 3 ] (NP) Výpočet určitého integrálu π π 4 + d [ 36 ] cosh d [ e e ] d ( + ) 3 d [ 9 ] cos sin d [ ] (0) Vypočtěte obsah křivočarého lichoběžníka ohraničeného křivkami + y =, y =, 0, y > 0. [ π 4 ]

7 6 () Vypočtěte délku oblouku rovinné křivky y = 4 ln,, 3. [ + ln 3 ] () Vypočtěte objem tělesa, které vznikne rotací plochy P kolem osy. P : y = +, y = +. [ 6 5 π ] NP Vypočtěte povrch tělesa, které vznikne rotací křivky kolem osy. P : = a cos 3 t, y = a sin 3 t, t 0, π, a > 0. [ 6πa ] NP Najděte těžiště homogenní hmotné oblasti omezené křivkami y =, y = +. ( ) 4 + 5π [ T 0; ] 30π 0 NP Stanovte definiční obor dané funkce a načrtněte jej. z = ( + y) z = y + 5 y z = + y y z = arcsin( y ) + arcsin y [ Dz = {(; y) E : y + }; Dz = {(; y) E : y y }; Dz = E {(; y) E : y = y = }; Dz = {(; y) E : + y } ({(; y) E : y > 0} {(; y) E : y < 0}) {(; y) E : y > 0} {(; y) E : y < 0}] (3) Vypočtěte parciální derivace prvního řádu daných funkcí. z = 3y z = (sin ) cos y y z = ye sin πy + y y = ln + y +

8 7 [ z = 3y ( y), z y = 3 ; ( y) z = cos cos y(sin ) cos y, z y = sin y ln sin (sin ) cos y ; z = y( + πy cos πy)z, z y = ( + πy cos πy)z; z = + y, z y = y + y ] NP Vypočtěte parciální derivace prvního řádu daných funkcí. ( ) + y z = + arcsin + y y y z = ( + y) +y [ z = y y y + + y, z y = y y y y + + y ; z = [ + ln( + y)]z, z y = [ + ln( + y)]z] (4) Vypočtěte všechny parciální derivace druhého řádu daných funkcí. z = cos y z = y + y 3 [ = sin + 4 cos, z yy = y z yy = 4 y, 3 z y = y ] cos y 3, z y = NP Vypočtěte všechny parciální derivace druhého řádu daných funkcí. z = + y z = ln( + y ) sin y ; z = 4y 9 7 3, [ z = y ( + y ), z y = 3y ( + y ), 5 z y = y( y ) ( + y ), 5 z yy = ( + y ) ; ( + y z ) 5 y ( + y ), z yy = y ( + y ) ] (5) Vypočtěte všechny požadované derivace daných funkcí. z = e ln y + sin y ln, yy =?, yyy =? z = y + e y, z y =? =

9 8 [ z yy = e y sin y, z yyy = e y 3 NP Určete d z v bodě A funkce z = f(, y). cos y ln ; z y = + e y y 3 (4 + y ) ] z = sin sin y, A = [ π 4, π ] z = y ln, A = (, ) 4 [ d ddy dy ; d + ddy ] NP Určete d z v bodě A funkce z = f(, y). z = e y, A = [, ] [ 4e d + 6e ddy + e dy ] Taylorova věta pro funkci f(), X = [,,..., n ]: f(x) = f(x o ) +! df(x o) +! d f(x o ) + + n! dn f(x o ) + R n+ (X), kde zbytek R n+ (X) = (n + )! dn+ f( + δh,..., n + δh n ), δ (0, ). (6) Napište Taylorův polynom stupně n pro funkci y = f(, y) v bodě A. z = e sin y, A = [0, 0], n = 3 z = sin(y), A = [0, π ], n = [ y + y + y 6 y3 ; π + (y π ) ] NP Napište Taylorův polynom stupně n pro funkci y = f(, y) v bodě A. z = ln( ) ln( y), A = [0, 0], n = 3 [ y + y + y ] Pravidla pro počítání složených funkcí: z = f(, y), = (t) a y = y(t) dz dt = ( ) f d dt + ( ) f dy y dt

10 9 w = f(, y, z), = (u, v), y = y(u, v) a z = z(u, v) ( ) w w u = ( ) w u + y ( ) w y u + y ( ) w w v = ( ) w v + y ( ) w y v + y z u, z v, Obecně: w = f(,..., m ), k = k (t,..., t n ), pro k =,..., m ( ) w w = ( ) w + ( ) w + + m, t i t i t i m t i kde i =,,..., n. (7) Vypočtěte parciální derivace prvního řádu složených funkcí. z = u + v, u = + sin y, v = ln( + y) z = u v v u, u = cos y, v = sin y [ z = + + y ln(+y), z y = cos y+ ln(+y); +y z = 3 sin y cos y(cos y sin y), z y = 3 (sin y + cos y)( 3 sin y cos y) ] NP Vypočtěte parciální derivace prvního řádu složených funkcí. z = u v, u = ln( + y), v = e y [ z = vu v y + uv ln v e y y, z y = vuv y + uv ln u e y y ] y (8) Určete první parciální derivace funkce z = f(, y), která je dána implicitně danou rovnicí. cos(a + by cz) = k(a + by cz) + y + z = e z [ z = a c, z y = b c ; z = ( + y + z ) = z y ] NP Vypočtěte první parciální derivace v bodě A funkce z = f(, y), která je dána implicitně danou rovnicí. e z + y + z + 5 = 0, A = [, 6, 0] [ π cos + cos y + cos z = 0, A = 3, π, π ] 6

11 0 [ z (A) = 6, z y(a) =, NP) z (A) =, z y(a) = 0 ] Tečná rovina a normála plochy: Tečná rovina τ a normála n plochy z = f(, y) v bodě B 0 = [ 0 ; y 0 ; z 0 ] jsou dány rovnicemi tvaru: τ : ( 0 ) f (B 0 ) + (y y 0 ) f y (B 0 ) (z z 0 ) = 0 n : 0 f (B 0 ) = y y 0 f y (B 0 ) = z z 0 Je-li plocha dána implicitně F (; y; z) = 0, pak τ : ( 0 ) F (B 0 ) + (y y 0 ) F y (B 0 ) + (z z 0 ) F z (B 0 ) = 0 n : 0 F (B 0 ) = y y 0 F y (B 0 ) = z z 0 F z (B 0 ) Pro normálový vektor n tečné roviny platí n = (F (B 0 ); F y (B 0 ); F z (B 0 )). Normálu si můžeme vyjádřit parametricky ve tvaru: = 0 + tf (B 0 ), y = y 0 + tf y (B 0 ), z = z 0 + tf z (B 0 ); t R. (9) Nalezněte tečnou rovinu a normálu v bodě A plochy z = f(, y) zadané implicitně danou rovnicí. + y + z 49 = 0, A = [, 6,?] (z )yz y 5 = 5, A = [,, ] [ τ : 6y + 3z 49 = 0, n : = + 4t, y = 6 t, z = 3 + 6t, τ : 6y 3z 49 = 0, n : = + 4t, y = 6 t, z = 3 6t ] NP Určete tečnou rovinu a normálu v bodě T plochy z = f(, y). z = y y, T = [; ;?]. [ τ : 3 + z 4 = o; n : = + 3t, y =, z = + t ] NP Určete tečnou rovinu a normálu v bodě T plochy z = f(, y). z = y, T = [ ; ;?]. [ τ : 8 + 4y z44 = o; n : = + 8t, y = + 4t, z = 4 t ]

12 NP Určete derivaci ve směru s v bodě A a gradient v bodě A funkce z = f(, y). z = + y y, A = [3; 4], s = (3; 4). [ z (A) = 9, grad z = 7 s 5 5 i 5 j ] NP Určete derivaci funkce z = ln( + y ) v bodě A = [; ]. ve směru tečného vektoru v bodě A ke křivce y =, ve směru, v němž je derivace maimální. [ z s (A) = 3 z ; 5 s (A) = ] 5 (0) Nalezněte lokální etrémy daných funkcí. z = y y z = 3 + y y z = ln + ln y + ln( y) 6 [ [4; 4] - lok.ma.; [ ; ] - není, [0; 0] - lok.min., [ ; ] a [ 5 ; 0] - lok.ma.; [3; 6] - lok.ma. ] NP Nalezněte lokální etrémy daných funkcí. z = y y z = y y + 6y [ [5; ] - lok.min.; [4; 4] - lok.ma. ] () Nalezněte vázané etrémy dané funkce při daných podmínkách. z = + y; podm. + y = 5 z = + y ; podm. + y = [ [; ] - lok.ma., [ ; ] - lok.nim.; [; ] - lok.min. ] NP Nalezněte vázané etrémy dané funkce při daných podmínkách. z = + y; podm. y = z = + y ; podm. + y =

13 [ [; ] - lok.ma., [ ; ] - lok.nim.; [ ; ] - lok.min., [ ; ] - lok.ma. ] () Najděte absolutní etrémy daných funkcí. z = + y 4 + 8y; na obdélníku 0, 0 y z = y + y ; Mje určena nerovnicí + y z = + y + 6y; na oblasti dané nerovnicí + y 5 [ [; ] - abs.ma., [; 0] - abs.nim.; [0; ], [0; ], [; 0], [ ; 0] - abs.ma., [0; 0] - abs.min.; [3; 4] - abs.min., [ 3; 4] - abs.ma.]

14 Reference [] Novotný J.: Matematika I - Základy lineární algebry, CERM, FAST VUT Brno 004. [] Dlouhý, O. - Tryhuk, V.: Matematika I - Diferenciální počet funkce jedné reálné promenné, CERM, FAST VUT Brno 004. [3] Dlouhý, O. - Tryhuk, V.: Matematika I - Diferenciální počet funkcí více reálných promennch, CERM, FAST VUT Brno 004. [4] Tryhuk, V. - Dlouhý, O.: Matematika I, Vybrané části a aplikace vektorového počtu, Modul GA0 M0, studijní opory pro studijní program Geodézie a kartografie s kombinovanou formou studia, Fakulta stavebni, Vysoké učení technické, Brno, 004. [5] Chrastinová, V.: Matematika, Vektorvá algebra a analytická geometrie, Modul 3, studijní opory pro studijní programy s kombinovanou formou studia, Fakulta stavebni, Vysoké učení technické, Brno, 004. [6] Daněček, J. - Dlouhý, O.: Integrální počet I, CERM, FAST VUT Brno 003. [7] Daněček, J. - Dlouhý, O. - Přibyl, O.: Matematika I, Modul 7, Neurčitý integrál, Akademické nakladatelství CERM, Brno 007. [8] Daněček, J. - Dlouhý, O. - Přibyl, O.: Matematika I, Modul 8, Určitý integrál, Akademické nakladatelství CERM, Brno 007. [9] Tryhuk, V.: Matematika I - Úvod do matematické logiky a teorie množin, CERM, FAST VUT Brno 994. [0] Tryhuk, V.: Matematika I - Reálná funkce jedné reálné promenné, CERM, FAST VUT Brno 994. [] Veverka, J. - Slatinský E.: Matematika I3 - Diferenciální pocet funkce jedné reálné promenné, CERM, FAST VUT Brno 995. [] Novotný J.: Matematika I4 - Lineární algebra, CERM, FAST VUT Brno 995. [3] Horňáková, D.: Matematika I5 - Vektorová algebra, CERM, FAST VUT Brno 995. [4] Horňáková, D.: Matematika I6 - Analytická geometrie, CERM, FAST VUT Brno 995. [5] Voráček, J.: Matematika I7 - Neurčitý integrál, CERM, FAST VUT Brno 995. [6] Voráček, J.: Matematika II - Určitý integrál a jeho užití, CERM, FAST VUT Brno 995. [7] Hřebíčková, J. - Slaběňáková, J. - Šafářová, H.: Sbírka příkladů z matematiky II, Modul BA0-M, Neurčitý a určitý integrál, diferenciální počet funkcí více proměnných, diferenciální rovnice, Akademické nakladatelství CERM, Brno 008. [8] Daněček, J. - Dlouhý, O. - Koutková, H. - Prudilová, K. - Sekaninová, J. - Slatinský, E.: Sbírka příkladů z matematiky I., CERM, FAST VUT Brno 994. [9] Čermáková, H. - Hřebíčková, J. - Slaběňáková, J. - Šafářová, H.: Sbírka příkladů z matematiky II., CERM, FAST VUT Brno 994. [0] Prudilová, K. - Sekaninová, J. - Slatinský, E.: Sbírka příkladů z matematiky III., CERM, FAST VUT Brno 995. [] Hřebíčková, J. - Ráček, J. - Slaběňáková, J.: Diferenciální počet v Maple 7, FAST VUT Brno, 00, pocet/. [] Hřebíčková, J. - Ráček, J. - Slaběňáková, J.: Integrální počet v Maple 7, FAST VUT Brno, 00, pocet/. [3] Veverka, J.: Diferenciální počet II, Fakulta stavební, Brno 98. [4] Eliaš, J. - Horvát, J. - Kajan, J.: Zbierka úloh z vyššej matematiky,. časť, SVTL, Bratislava 965. [5] Černá, B.: Cvičení z lineární algebry, MZLU v Brně, Brno 998. [6] Jelínek, Z. - Samotná O.: Matematika - Integrální počet, Skriptum VŠ zemědělské v Brně, SPN, Praha 985. [7] Jirásek, F. - Kriegelstein, E. - Tichý, Z.: Sbírka řešených příkladů z matematiky I, SNTL/ALFA, Praha 987. [8] Karásek, J. - Maroš, B.: Integrální počet, Matematika - Metodické pokyny pro cvičení, CERM, FAST VUT Brno

15 4 [9] Kříž, J. - Křížová, H.: Diferenciální počet, metodické pokyny, Fakulta strojní VUT, Brno 978. [30] Vosmanská, G.: Matematika, MZLU v Brně, Brno 997. [3] Online verze tetů: Riešené úlohy z matematiky, Katedra Matematiky a Deskriptivnej geometrie, Stavebna fakulta, STU, Bratislava, [3] Online verze tetů: Riešené úlohy z matematiky, Katedra Matematiky a Deskriptivnej geometrie, Stavebna fakulta, STU, Bratislava, Mgr. Jan Šafařík Typeset by L A TEX

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006 Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/02.0006 Název projektu: Po škole do školy Příjemce grantu: Gymnázium, Kladno Název výstupu: Prohlubující semináře Matematika (MI

Více

CVIČENÍ Z MATEMATIKY I

CVIČENÍ Z MATEMATIKY I Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav fyziky CVIČENÍ Z MATEMATIKY I Sbírka příkladů Andrea Kotrlová Opava Obsah Příklady k opakování středoškolské látky. Úprava algebraických

Více

Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných

Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně 5. června 9 Diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných RNDr. Jiří Klaška, Dr. Sbírka řešených příkladů k předmětu Matematika II pro profesní a kombinovanou

Více

Cvičení 1 Elementární funkce

Cvičení 1 Elementární funkce Cvičení Elementární funkce Příklad. Najděte definiční obor funkce f = +. + = + =, = D f =,. Příklad. Najděte definiční obor funkce f = 3. 3 3 = > 3 3 + =, 3, 3 = D f =, 3, 3. ± 3 = Příklad 3. Nalezněte

Více

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0.

Diferenciální počet 1 1. f(x) = ln arcsin 1 + x 1 x. 1 x 1 a x 1 0. f(x) = (cos x) cosh x + 3x. x 0 je derivace funkce f(x) v bodě x0. Nalezněte definiční obor funkce Diferenciální počet f = ln arcsin + Definiční obor funkce f je určen vztahy Z těchto nerovností plyne < + ln arcsin + je tedy D f =, Určete definiční obor funkce arcsin

Více

TÉMA VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

TÉMA VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Matematika ročník TÉMA G5 VÝSTUP 5.1 Teorie množin, provádí správně operace s množinami, výroková logika množiny vyžívá při řešení úloh; pracuje správně s výroky, užívá správně logické spojky a kvantifikátory;

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA Osmileté studium 1. ročník 1. Opakování a prohloubení učiva 1. 5. ročníku Číslo, číslice, množiny, přirozená čísla, desetinná čísla, číselné

Více

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika 0A4. Cvičení, letní semestr DOMÁCÍ ÚLOHY. Jan Šafařík

ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE. Matematika 0A4. Cvičení, letní semestr DOMÁCÍ ÚLOHY. Jan Šafařík Vysoké učení technické v Brně Stavební fakulta ÚSTAV MATEMATIKY A DESKRIPTIVNÍ GEOMETRIE Matematika 0A4 Cvičení, letní semestr DOMÁCÍ ÚLOHY Jan Šafařík Brno c 200 (1) 120 krát jsme házeli hrací kostkou.

Více

MATEMATICKÁ ANALÝZA A LINEÁRNÍ ALGEBRA PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU PRO SAMOUKY

MATEMATICKÁ ANALÝZA A LINEÁRNÍ ALGEBRA PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU PRO SAMOUKY MATEMATICKÁ ANALÝZA A LINEÁRNÍ ALGEBRA PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKU PRO SAMOUKY POMNĚNKA prase Pomni, abys nezapomněl na Pomněnku MSc. Catherine Morris POMNĚNKA Verze ze dne: 9. srpna 05 Materiál je v aktuální

Více

[ ] = [ ] ( ) ( ) [ ] ( ) = [ ] ( ) ( ) ( ) ( ) = ( ) ( ) ( ) 2 1 :: MOCNINY A ODMOCNINY

[ ] = [ ] ( ) ( ) [ ] ( ) = [ ] ( ) ( ) ( ) ( ) = ( ) ( ) ( ) 2 1 :: MOCNINY A ODMOCNINY Daniel Nechvátal :: maturitní otázky z matematiky 008 :: MOCNINY A ODMOCNINY ) Zjednodušte následující výrazy a určete, pro které hodnoty proměnných mají smysl a) ( ) ( ) [ ] ( ) ( ) [ ] : n n n n b) [

Více

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky

Ve srovnání s křivkami, kterými jsme se zabývali v Kapitole 5, je plocha matematicky Kapitola 8 Plocha a její obsah 1 efinice plochy Plochu intuitivně chápeme jako útvar v prostoru, který vznikne spojitou deformací části roviny Z geometrického pohledu je plochu možno interpretovat jako

Více

Definiční obor funkce více proměnných, vrstevnice apod.

Definiční obor funkce více proměnných, vrstevnice apod. vičení 1 Definiční obor funkce více proměnných, vrstevnice apod. 1. Najděte definiční obor funkce fx, y = x y + y x. Řešení: D f = { x y a y x }, což je konvexní množina omezená křivkami x = y a y = x.

Více

Příklad 1. Řešení 1a Máme určit obsah rovinné plochy ohraničené křivkami: ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 14. a) =0, = 1, = b) =4, =0

Příklad 1. Řešení 1a Máme určit obsah rovinné plochy ohraničené křivkami: ŘEŠENÉ PŘÍKLADY Z M1A ČÁST 14. a) =0, = 1, = b) =4, =0 Příklad Určete obsah rovinné plochy ohraničené křivkami: a) =0,=,= b) =4,=0 c) =,=,=3,=0 d) =+, =0 e) + )=,= f) = +4,+= g) =arcsin,=0,= h) =sin,=0, 0; i) =,=,=4,=0 j) =,= k) = 6,= +5 4 l) =4,+=5 m) = +

Více

Maturitní témata od 2013

Maturitní témata od 2013 1 Maturitní témata od 2013 1. Úvod do matematické logiky 2. Množiny a operace s nimi, číselné obory 3. Algebraické výrazy, výrazy s mocninami a odmocninami 4. Lineární rovnice a nerovnice a jejich soustavy

Více

ZMĚNY VE VÝUCE MATEMATIKY JAKO DŮSLEDEK POČÍTAČEM PODPOROVANÉ VÝUKY

ZMĚNY VE VÝUCE MATEMATIKY JAKO DŮSLEDEK POČÍTAČEM PODPOROVANÉ VÝUKY ZMĚNY VE VÝUCE MATEMATIKY JAKO DŮSLEDEK POČÍTAČEM PODPOROVANÉ VÝUKY Marie Polcerová Fakulta chemická, Vysoké učení technické v Brně Abstrakt: Zavedení nového samostatného povinného předmětu Počítačová

Více

FAKULTA STAVEBNÍ MATEMATIKA I MODUL GA01 M01 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAM GEODÉZIE A KARTOGRAFIE S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

FAKULTA STAVEBNÍ MATEMATIKA I MODUL GA01 M01 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAM GEODÉZIE A KARTOGRAFIE S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ MATEMATIKA I MODUL GA01 M01 VYBRANÉ ČÁSTI A APLIKACE VEKTOROVÉHO POČTU STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAM GEODÉZIE A KARTOGRAFIE S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Více

VÝUKA MATEMATIKY NA STŘEDNÍ A VYSOKÉ ŠKOLE

VÝUKA MATEMATIKY NA STŘEDNÍ A VYSOKÉ ŠKOLE VÝUKA MATEMATIKY NA STŘEDNÍ A VYSOKÉ ŠKOLE Brno 2010 Břetislav Fajmon OBSAH 1 Obsah 1 Matematika na VŠ technického směru 2 2 Středoškolská matematika potřebná pro matematické předměty bakalářského studia

Více

x = a a 2. Shodná zobrazení v rovině otočení Definujte shodné zobrazení, orientovaný úhel, otočení. Popište otočení bodu, přímky a kružnice.

x = a a 2. Shodná zobrazení v rovině otočení Definujte shodné zobrazení, orientovaný úhel, otočení. Popište otočení bodu, přímky a kružnice. 1. Lineární rovnice, lineární rovnice s parametrem, soustavy lineárních rovnic Základní typy algebraických rovnic. Vysvětlete význam zkoušky. Princip řešení rovnic s parametrem, diskuse řešení, přípustnost

Více

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu Matematika a ve volitelných předmětech Deskriptivní geometrie

Více

WICHTERLOVO GYMNÁZIUM, OSTRAVA-PORUBA. Matematika MATURITNÍ OTÁZKY

WICHTERLOVO GYMNÁZIUM, OSTRAVA-PORUBA. Matematika MATURITNÍ OTÁZKY WICHTERLOVO GYMNÁZIUM, OSTRAVA-PORUBA Matematika MATURITNÍ OTÁZKY Ostrava 2008 Tomáš Vejpustek OBSAH 1 Obsah 1 Výrazy a jejich úpravy 8 1.1 Mocniny a odmocniny........................ 8 1.1.1 Umocňování

Více

MASARYKOVA UNIVERZITA. Řešené příklady na extrémy a průběh funkce se zaměřením na ekonomii

MASARYKOVA UNIVERZITA. Řešené příklady na extrémy a průběh funkce se zaměřením na ekonomii MASARYKOVA UNIVERZITA Přírodovědecká fakulta Řešené příklad na etrém a průběh funkce se zaměřením na ekonomii Bakalářská práce Veronika Kruttová Brno 008 Prohlášení: Prohlašuji, že jsem svou bakalářskou

Více

1. ABSOLUTNÍ HODNOTA. : y= 4. Je dán trojúhelník ABC, A[-3; 4], B[-1; -2], C[3; 6]. Vypočítejte velikosti všech výšek.

1. ABSOLUTNÍ HODNOTA. : y= 4. Je dán trojúhelník ABC, A[-3; 4], B[-1; -2], C[3; 6]. Vypočítejte velikosti všech výšek. . ABSOLUTNÍ HODNOTA definice absolutní hodnoty reálného čísla a geometrická interpretace, definice absolutní hodnoty komplexního čísla a geometrická interpretace, vzdálenost bodu od přímky (v rovině i

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.5 Učební osnovy: Matematika

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.5 Učební osnovy: Matematika Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnov předmětu Matematika koordinoval Mgr. Petr Spisar Časová dotace : Nižší gymnázium:

Více

Maturitní okruhy z matematiky pro školní rok 2005-2006

Maturitní okruhy z matematiky pro školní rok 2005-2006 MATURITA 005-006 Gymnázium V.Hlavatého, Louny, Poděbradova 66 0.9.005 Maturitní okruhy z matematiky pro školní rok 005-006 Třída 8.A/8,.A/ V.Zlatohlávek, B. Naer. Úpravy výrazů v matematice.... Rovnice

Více

MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT

MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT Kolektiv MATEMATIKA Přijímací zkoušky na ČVUT Praha 200 Vydavatelství ČVUT Lektoři: doc. RNDr. Čeněk Zlatník, CSc. doc. RNDr. Ludmila Machačová, CSc. Jaroslav Černý, Růžena Černá, František Gemperle, Vladimíra

Více

Výstupy ze studia Learning Outcomes v jednotlivých kapitolách předmětu ZMAT2

Výstupy ze studia Learning Outcomes v jednotlivých kapitolách předmětu ZMAT2 PROJEKT REFIMAT Výstupy ze studia Learning Outcomes v jednotlivých kapitolách předmětu ZMAT2 Tatiana Gavalcová, Pavel Pražák, Iva vojkůvková, Jiří Haviger, 25.5.2011, revize říjen 2012 Téma 1: Množiny

Více

FUNKCE KOMPLEXNÍ PROMĚNNÉ. Jiří Bouchala. Katedra aplikované matematiky, FEI VŠB TU Ostrava. jiri.bouchala@vsb.cz. www.am.vsb.

FUNKCE KOMPLEXNÍ PROMĚNNÉ. Jiří Bouchala. Katedra aplikované matematiky, FEI VŠB TU Ostrava. jiri.bouchala@vsb.cz. www.am.vsb. FUNKCE KOMPLEXNÍ PROMĚNNÉ Jiří Bouchala Katedra aplikované matematiky, FEI VŠB TU Ostrava jiri.bouchala@vsb.cz www.am.vsb.cz/bouchala 200 Upozornění Tyto stránky jsou pracovní verzí vznikajícího učebního

Více

Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 3 Praha 1 Jaroslav Reichl, 2006

Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 3 Praha 1 Jaroslav Reichl, 2006 Střední průmyslová škola sdělovací techniky Panská 3 Praha Jaroslav Reichl, 006 tet určený jako doplněk stejnojmennému semináři pro studenty čtvrtého ročníku technického lycea, ale i pro samostatné studium

Více

BA03 Deskriptivní geometrie pro kombinované studium

BA03 Deskriptivní geometrie pro kombinované studium BA03 Deskriptivní geometrie pro kombinované studium RNDr. Jana Slaběňáková Mgr. Jan Šafařík přednášková skupina P-BK1VS1 učebna D185 letní semestr 2014-2015 Kontakt: Deskriptivní geometrie pro kombinované

Více