MODUL WPOS. Evidence písemností. Příručka uživatele. od verze Atestace programů GORDIC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MODUL WPOS. Evidence písemností. Příručka uživatele. od verze 1.11.5. Atestace programů GORDIC"

Transkript

1 MODUL WPOS Evidence písemností Příručka uživatele od verze Atestace programů GORDIC Ve shodě se zákonem č. 365/2000 Sb. o ISVS jsou produkty GORDIC atestovány registrovaným atestačním střediskem Relsie na shodu s jednotlivými relevantními standardy ISVS. GORDIC spol. s r.o., Erbenova 4, Jihlava Copyright říjen Všechna práva vyhrazena 1

2 Obsah 1 OBSAH 2 2 ÚVOD ZÁKLADNÍ KONVENCE Formáty pro klávesnici Způsoby užití myši Základní ovládací prvky Způsoby vyplňování polí Vyplňování editačního pole Vyplňování pole s verifikací údaje Vyplňování pole s roletovou nabídkou 7 3 ZÁKLADNÍ ČINNOSTI V PROGRAMU VSTUP DO PROGRAMU Přihlášení do programu Nejčastější uživatelské chyby při přihlášení do programu UKONČENÍ ČINNOSTI PROGRAMU TISK Jak zobrazit tiskovou sestavu Jak provést nastavení parametrů tisku POUŽITÍ NÁPOVĚDY 9 4 HLAVNÍ OKNO APLIKACE NÁSTROJOVÝ PRUH Základní obsah nástrojového pruhu Základní obsah nástrojového pruhu formátování textu 11 5 OSTATNÍ TYPY OKEN OKNO ČÍSELNÍKU Jak vybrat řádek Jak uzavřít okno Význam tlačítek na formuláři číselníku 12 6 FUNKCE APLIKACE A HLAVNÍ FORMULÁŘE PROGRAMU SKUPINA FUNKCÍ AKTUALIZACE Formulář Seznam došlých písemností Možné činnosti na formuláři Jak zadat novou došlou písemnost Jak odstranit došlou písemnost Jak vyřídit došlou písemnost Ad acta Jak vložit došlou písemnost do spisu Jak vyjmout došlou písemnost ze spisu Jak vytvořit spis na základě došlé písemnosti Jak předat došlou písemnost jinému pracovníkovi Jak vytvořit odpověď na došlou poštu Jak vložit došlou písemnost do archivu Jak vložit poznámku k došlé písemnosti Jak zobrazit ovou zprávu přidruženou k písemnosti Formulář Detail došlé písemnosti Popis tlačítek na formuláři Formulář Seznam odešlých písemností Možné činnosti na formuláři Jak zadat novou odešlou písemnost 22 2

3 Jak vložit odešlou písemnost do spisu Jak vyjmout odešlou písemnost ze spisu Jak vytvořit spis na základě odešlé písemnosti Jak předat odešlou písemnost jinému pracovníkovi Jak vložit odešlou písemnost do archivu Jak předat odešlou písemnost k odeslání Jak vytvořit poznámku k odešlé písemnosti Jak vytvořit vlastní text odešlé písemnosti a vytisknout jej Formulář Detail odešlé písemnosti Popis tlačítek na formuláři Formulář Seznam spisů Možné činnosti na tomto formuláři Jak vytvořit nový spis Jak vytvořit novou došlou či poštu přímo ve spisu Jak odstranit spis nebo došlou či odešlou poštu přiřazenou spisu z evidence Jak vyřídit nebo uzavřít spis Jak předat spis jinému pracovníkovi Jak vložit spis do archivu Jak přidělit spisu vyřizující písemnost Jak vytvořit poznámku k písemnosti vložené do spisu Jak vytvořit vlastní text odešlé písemnosti vložené do spisu a vytisknout jej Formulář Detail spisu SKUPINA FUNKCÍ ARCHIV SKUPINA FUNKCÍ TISKOVÉ SESTAVY Formulář Tisk podacích deníků Formulář universálních výběrů z písemností a spisů Formulář universálních výběrů z adresátů a odesílatelů Formulář Seznam písemností k odeslání Popis tlačítek na formuláři Formulář Tisk předávacích protokolů SKUPINA FUNKCÍ ČÍSELNÍKY SKUPINA FUNKCÍ SERVIS 33 3

4 1 Úvod Aplikace Evidence písemností je součástí vývojové řady GORDIC G3. Jde o aplikaci vyvíjenou speciálně pro operační systém Windows i když ji lze za určitých podmínek používat i pod jinými operačními systémy. Je určena pro zpracování agendy agendy došlé a odešlé pošty městského úřadu. Obsahuje oddělený seznam došlých a odešlých písemností a seznam spisů, do kterých je možné tyto písemnosti zařazovat. V programu jsou rozlišovány tři úrovně pracovníků, které mají tato omezení: Podatelna jedná se o pracovníka, který obvykle přijímá příchozí poštu a předává ostatním pracovníkům ke zpracování, přičemž může být zároveň i ten kdo vytváří odchozí písemnosti a vlastní spisy. Jde o jediný typ pracovníka, který může tisknout listy podacích deníků a pracovat s písemnostmi předanými k odeslání. Vedoucí odboru má možnost zapisovat odešlé písemnosti a zároveň tyto písemnosti předávat vedoucím odborů a referentům odboru, jehož je vedoucím. Dále má automaticky omezený pohled do došlých písemností a to jen na písemnosti patřící vlastnímu odboru tzn. vidí i písemnosti svých podřízených. Referent má největší omezení v jednotlivých pohledech. Může předávat písemnosti pouze svému vedoucímu a dále pak přímo na podatelnu, nikoliv již jiným vedoucím a referentům. V aplikaci i v této příručce je často zmiňován také zpracovatel písemnosti nebo spisu. Tím může být pouze jedna osoba, kterou je ten uživatel aplikace, který písemnost nebo spis vytvořil nebo ten, kterému byla písemnost či spis po vytvoření předána. Každá písemnost (i spis) je v tomto programu automaticky identifikována pomocí jednoznačného identifikátoru (PID). Tím je znemožněna záměna písemností. Tento identifikátor nahrazuje používání čísla jednacího (ČJ) jako jednoznačného identifikátoru, u kterého se unikátnost nedala zaručit. V programu není nositelem ČJ konkrétní písemnost, ale spis, což umožňuje velice jednoduše a korektně spojit všechny související písemnosti zařazené ve spise i přes ČJ. Dále jsou v tomto programu obsaženy vazby do dalších aplikací vývojové řady GORDIC G3 a to: Evidence obyvatel - možnost přebrat informace o občanovi Stavební úřad - funguje jako sběrna písemností z této aplikace Mezi další funkce patří: Možnost přidružení ové zprávy k záznamu o došlé písemnosti Možnost tisku podacích deníků a to jak u odešlých tak i u došlých písemností Tisk předávacích protokolů Tisk sestavy pro Českou poštu a automatické počítání sazeb 4

5 1.1 Základní konvence Všechny formuláře aplikace mají společné znaky, které orientaci v nich usnadňují. Kromě příslušného menu na nich lze nalézt tlačítka a přepínače, které jsou jasně popsány. Dominantními tlačítky bývají tlačítka KONEC a OK, která způsobí konec práce a zavření formuláře. Tlačítko OK na rozdíl od tlačítka KONEC navíc provede uložení hodnot zadaných do formuláře (v případě číselníků provede převzetí vybrané hodnoty do formuláře z kterého byl otevřen). Sled kláves i přepínačů odpovídá nejčastěji používanému pořadí práce na formulářích. Číselníky lze zavolat ke spolupráci kliknutím na malém tlačítku u příslušné položky, které se číselník týká, nebo pomocí kláves CTRL a mezerník, je-li ovšem uživatel kurzorem umístěn v příslušné položce. Ovládání kurzoru v aplikaci se provádí standardně šipkami nebo klávesou ENTER resp. TAB. Opačný pohyb kurzoru zajistí kombinace kláves SHIFT + TAB. Samozřejmě lze kurzor přesunout i pomocí myši. Další významné obslužné klávesy jsou: INSERT nebo F2 spuštění editace položky ESC odchod z editace položky, v případě číselníku odchod z číselníku DELETE mazání informací v položce Jednotlivé formuláře jsou vybaveny nápovědou, kterou je možné standardně vyvolat klávesou F1. Pro práci s aplikací lze využít základní konvence a postupy, které napomáhají k jejímu usnadnění. Bližší vysvětlení je pak uživateli podáno v popisu jednotlivých procedur, případně je lze nalézt v nápovědě programu nebo v rejstříku uživatelské příručky. Pokud nenajdete odpověď v nápovědě programu nebo ve Vaší dokumentaci, obraťte se na svého správce systému. Uživatelské příručky programu používají pro snadné vyhledávání a správnou interpretaci níže uvedená vizuální vodítka, formáty pro klávesnici, popisy procedur, způsoby užití myši a volbu povelů. Program lze ovládat pomocí myši, většinu jeho částí také z klávesnice. Vzhledem k tomu, že většina administrativních pracovníků je zběhlejší v psaní na klávesnici, je vhodné využívat pro pohyb po jednotlivých položkách na obrazovce klávesu Tab (resp. Shift + Tab). V modulu je též možno používat horké klávesy a to pomocí klávesy Alt + klávesa odpovídající požadované akci Formáty pro klávesnici KLÁVESA1+KLÁVESA2 - znaménko plus (+) mezi klávesami znamená, že máte stisknout první klávesu a držet ji stisknutou, když tisknete druhou klávesu; např. stiskněte Alt + Esc znamená stisknout klávesu Alt, držet ji, a pak stisknout klávesu Esc, pak uvolnit obě klávesy. KLÁVESA1, KLÁVESA2 - čárka (,) mezi klávesami znamená stisknout a uvolnit klávesy, jednu za druhou; např. stiskněte Alt, Esc znamená stisknout a uvolnit klávesu Alt, a pak stisknout a uvolnit klávesu Esc. Šipkové klávesy - je společný název pro směrové klávesy. Klávesa F1 otevření nápovědy Způsoby užití myši Aplikace klade důraz na využívání myši. Není-li uvedeno jinak, předpokládá se použití levého tlačítka myši. Pro práci s myší platí následující zásady: pomocí myši se řídí pohyb ukazovátka na obrazovce; ukazovátkem pohybujete tak, že posouváte myš po rovné ploše v příslušném směru; během pohybu myší netiskněte tlačítko myši; pokud se dostanete na okraj plochy po níž myš posouváte, zvedněte ji a znovu položte doprostřed plochy; ukazovátko se nemůže pohybovat pokud je myš ve vzduchu; myš má dvě nebo tři tlačítka z nichž pro úlohy v programu budete používat levé tlačítko; pohyb myši a stisknutí jejího tlačítka jsou činnosti používané při základních rutinách jako jsou ukázání, výběr a tažení; ukázání - pohyb myši takovým způsobem abyste ukazovátko umístili na určitý objekt se nazývá ukázání na tento objekt; 5

6 kliknutí - ukázání na objekt na obrazovce a stisknutí a uvolnění tlačítka myši se nazývá kliknutí, pomocí něho se pohybujete v dokumentu či vybíráte položky, umisťujete kurzor pro vpisování číslic a textu nebo stiskáte tlačítka na obrazovce; dvojité kliknutí - dvojitým kliknutím nazýváme ukázání na objekt a stisknutí - uvolnění tlačítka dvakrát rychle po sobě; tažení - držení tlačítka myši během pohybu ukazovátka se nazývá tažení; tato technika se používá např. při výběru textu v dokumentu. Volba povelů - pro tuto činnost program nabízí následující možnosti: 1. volba povelů z nabídkového řádku (nabídky) se děje použitím myši nebo kombinace kláves; 2. volba povelů v aplikačních nebo dialogových oknech se děje použitím tlačítek Základní ovládací prvky Přepínače: Tlačítka: Volba vybrána. Volba nevybrána. Tlačítko aktivní přístupné. Tlačítko nepřístupné - neaktivní. V daném okamžiku nelze toto tlačítko použít. Běžné aktivní tlačítko Způsoby vyplňování polí Vyplňování editačního pole Můžete zadat textovou či číselnou položku podle okolností. Pokud je to potřeba, probíhá automatické formátování textu. Pokud jsou na zadávanou hodnotu kladeny speciální nároky, je na to obsluha upozorněna pouze pokud hodnota neodpovídá požadavku. Pokud je položka například omezena maximálním počtem znaků, nepovede se Vám více znaků zapsat. POZOR! Může se však stát, že máte text zprava doplněn mezerami a editační pole Vám již neumožní "vepsat" další znaky, i když pro Vás se situace jeví, jako když nemůžete připsat text na konec (nevšimnete si mezer zprava textu). Pokud je pole šedé, nelze do něj vepisovat (karta není v editačním módu nebo pole není dovoleno editovat) Vyplňování pole s verifikací údaje Jedná se o pole, které je možno vyplnit dvojím způsobem: Ručně Výběrem hodnoty z číselníku, který je přístupný buď kliknutím na tlačítko se šipkou (umístěné vedle tohoto pole) nebo klávesovou zkratkou Ctrl + Mezerník. V těchto polích program automaticky kontroluje správnost zadaných údajů (verifikace). Pokud je v těchto polích vyplněna špatná hodnota program na tuto skutečnost upozorní hlášením a následně otevře příslušný číselník, ze kterého lze převzít správnou hodnotu. Při práci s těmito poli musí být kurzor umístěn v požadovaném poli. 6

7 Vyplňování pole s roletovou nabídkou V těchto polích vybírá uživatel příslušný údaj z roletové nabídky, která je buď pevně zadána, nebo se její obsah definuje některým z číselníků. Do tohoto pole nelze zapisovat jiné než nabízené údaje. Výběr údaje z roletové nabídky v tomto poli se může provádět následujícími způsoby: Po kliknutí myši do tohoto pole nebo na symbol šipky vpravo od tohoto pole se rozvine roletová nabídka, kliknutím myši na požadovaný údaj se tento údaj zapíše do tohoto pole. Je-li kurzor umístěn v tomto poli (pole je podbarveno), zobrazí se po stisknutí kurzorové šipky dolů resp. nahoru následující resp. předchozí údaj. 7

8 2 Základní činnosti v programu 2.1 Vstup do programu Instalace programu vytváří automaticky ikonu modulu Evidence písemností Přihlášení do programu Proveďte dvojklik na ikonu zástupce Evidence písemností. Napište přidělené heslo (na obrazovce se z ochranných důvodů zobrazují pouze hvězdičky). Stiskněte klávesu Enter nebo klikněte myší na tlačítko OK. Po ověření práva vstupu do programu se otevře hlavní nabídka programu Nejčastější uživatelské chyby při přihlášení do programu V přihlašovacím hesle se rozlišují velká a malá písmena. Případné chyby bývají často způsobeny neúmyslným stisknutím klávesy Caps Lock, někdy také záměnou písmen y a z na klávesnici. 2.2 Ukončení činnosti programu V hlavním okně programu klikněte na tlačítko Konec. Otevře se okno z dotazem Opravdu chcete ukončit program?. - Kliknutím na tlačítko Ne zrušíte váš požadavek na uzavření. - Kliknutím na tlačítko Ano se program ukončí. Program jste tímto uzavřeli a vrátili jste se zpět do Windows. 2.3 Tisk Součástí programu je také tisk různých dokumentů (Předávacích protokolů, výběrových sestav atd.). V následujících popisech nejsou uvedeny základní pokyny pro připojení a nastavení lokálních a síťových tiskáren a tisk, ale postupy pro tisk sestav. Pro zajištění správného nastavení doporučujeme přenechat připojení a nastavení tiskáren správci systému WINDOWS Jak zobrazit tiskovou sestavu V otevřeném formuláři klikněte na tlačítko Sestava. Zobrazí se vybraná tisková sestava 8

9 2.3.2 Jak provést nastavení parametrů tisku Na nástrojové liště klikněte na ikonu se symbolem tiskárny. Zobrazí se okno Print file. Zadejte požadované údaje: rozsah tisku (All = všechny stránky, Page range = rozsah od / do), Počet kopií (pole Copies), třídění (Collate). Kliknutím na tlačítko OK se zadané údaje použijí pro tisk, přičemž se sestava vytiskne. Použijete-li tlačítko Cancel, okno se uzavře, aniž se zadané údaje použijí pro tisk. 2.4 Použití nápovědy Program doprovází nápověda, která slouží pro rychlou orientaci v jednotlivých činnostech. Ovládání celé nápovědy je standardní (Windows). V hlavním nástrojovém okně ve volbě menu Nápověda, položka Nápověda, eventuelně kdykoliv během práce, stiskněte klávesu F1. - Program zobrazí Obsah nápovědy nebo heslo nápovědy týkající se přímo prováděné činnosti. - Uvnitř jednotlivých hesel nápovědy mohou být skoky (podtržená slova v zelené barvě). - Kliknutím na tyto skoky se zobrazí nové heslo nápovědy. - Tímto způsobem a pomocí tlačítek nástrojového pruhu se můžete pohybovat po jednotlivých heslech nápovědy. V nabídkovém pruhu klikněte na volbu Soubor vyberte položku Konec, nebo klikněte na symbol "křížku" v pravém horním rohu okna nápovědy. Program ukončí nápovědu a vrátí se zpět do předcházející aplikace. 9

10 3 Hlavní okno aplikace Výchozí formulář aplikace jehož zavřením ukončíte aplikaci. Ukazovátko myši ukazuje místo, kde se provede akce jestliže stisknete tlačítko myši. Má dva tvary. Tvar I- kurzoru ukazuje-li do textu, a tvar šipky ukazuje-li na rubriku nebo ovladač. Titulkový pruh v oknech našeho programu obsahuje název právě otevřeného formuláře. Barva titulkového pruhu aktuálního aplikačního okna se liší od barvy titulkových pruhů aplikačních oken, která jsou zobrazena na monitoru, ale se kterými v současné době nepracujete. Menu obsahuje seznam dostupných nabídek; nabídka obsahuje seznam povelů nebo činností, které můžete vykonávat v právě aktivním formuláři. Kliknutím levým tlačítkem myši se zobrazí nabídka činností. Nástrojový pruh obsahuje soubor ikon (obrazců) korespondujících s některými nabídkami nabídkového pruhu. Jejich užití pomocí myši umožňuje rychleji a operativněji vyvolat požadovanou proceduru. Je používán výhradně u tiskových sestav. Stavový pruh (také informační pruh) obsahuje informace o vybraném povelu. Okraj okna je vnější hrana okna, okraj okna můžeme pomocí myši na každé straně okna prodloužit nebo zkrátit. Aplikační okno - okno spuštěné aplikace. Dialogové okno okno, ve kterém se sděluje nebo vyžaduje informace o úloze či chybová hlášení. 10

11 Vodorovný přetáčecí pruh slouží k vodorovnému posouvání dokumentu nebo záznamu v případě, kdy se celý dokument či tabulka nevejde do příslušného okna. Svislý přetáčecí pruh slouží ke svislému posouvání dokumentu nebo tabulky. 3.1 Nástrojový pruh Nástrojový pruh obsahuje soubor ikon, jejichž užití pomocí myši umožňuje rychleji a operativněji vyvolat požadovanou činnost. Nástrojový pruh obsahuje ikony určené pro uskutečnění stěžejních činností a je používán pouze u tiskových sestav Základní obsah nástrojového pruhu Tisk sestavy Skok na první stránku Skok na předchozí stránku Skok na další stránku Skok na poslední stránku Skok na definované číslo stránky Základní obsah nástrojového pruhu formátování textu Formát písma styl (název fontu) a velikost Atributy písma (zleva: tučné písmo, kurzíva, podtržené písmo, přeškrtnuté písmo) Zarovnání (zleva: doleva, na střed, doprava, do bloku) Řádkování 11

12 4 Ostatní typy oken 4.1 Okno číselníku Výběrové okno se využívá při zadávání údajů do pole s verifikací údaje Jak vybrat řádek Myší se zvolí požadovaný řádek (zvýrazní se modře) a výběr se potvrdí tlačítkem OK. Pokud je tlačítko OK zakázáno, není povoleno převzetí údajů Jak uzavřít okno Po uskutečnění výběru se okno uzavírá automaticky. Uzavření otevřeného výběrového okna lze provést tlačítkem Konec Význam tlačítek na formuláři číselníku Tlačítko Oprava otevře formulář pro opravu vybrané věty z číselníku Tlačítko Nový otevře formulář pro vložení nové věty do číselníku Tlačítko Výmaz provede otevře dialog pro potvrzení výmazu vybrané věty. - Pokud jste se jisti touto operací stiskněte tlačítko Ano - V případě potřeby tuto operaci zrušit stiskněte tlačítko Ne Tlačítko Hledání otevře dialog s možností zadat hledanou hodnotu a také sloupec, ve kterém se tato hodnota bude hledat. Dále je zde možné zvolit styl hledání (přesná nebo částečná shoda). a.. (dvě tečky) se používají pro nahrazení části hledané hodnoty: - zastupuje jeden znak - Znaky.. (dvě tečky) zastupují libovolnou skupinu znaků (např. chci vyhledat větu s kódem, který obsahuje 123 kdekoliv v celém kódu. Správný zápis v poli Hodnota je pak ) Tlačítko Sestava spustí generování sestavy s opisem číselníku 12

13 5 Funkce aplikace a hlavní formuláře programu Všechny funkce aplikace jsou dostupné přes hlavní okno aplikace a jsou rozděleny do následujících skupin: Aktualizace slouží ke vkládání nových údajů do aplikace a jejich editaci Archiv slouží k zobrazení archivu případů, vyplacených dávek, rozhodnutí a seznamu stornovaných plateb Tiskové sestavy slouží k tvorbě přehledů údajů vložených do aplikace, tisku předávacích protokolů atp. Číselníky slouží k vložení a editací údajů do uživatelských číselníků aplikace. Servis slouží k servisním operacím s aplikací, nastavení tiskáren, uživatelů a parametrů aplikace. Dále je na hlavním okně aplikace umístěna funkce s názvem Konec, která slouží k ukončení práce s aplikací. 5.1 Skupina funkcí AKTUALIZACE Tato skupina funkcí obsahuje funkce nazvané: Došlá pošta otevírá formulář Seznam došlých písemností, který slouží především ke vkládání informací o nových došlých písemnostech, jejich opravám a dalším operacím s nimi. Odeslaná pošta otevírá formulář Seznam odešlých písemností, který slouží především ke vkládání informacích o nových odešlých písemnostech, jejich opravám a dalším operacím s nimi. Spisy otevírá formulář Seznam spisů, který slouží především ke vkládání spisů, jejich opravám a dalším operacím s nimi Formulář Seznam došlých písemností Na tomto formuláři je zobrazen seznam všech přijatých písemností, které jsou umístěny v aktivní evidenci. Podle přístupových práv může být seznam písemností omezen Možné činnosti na formuláři Součástí formuláře jsou výkonná tlačítka, která jsou dostupná v jeho pravé části a slouží pro práci s informacemi dané písemnosti označené v seznamu na tomto formuláři. Akce definované na jednotlivých tlačítkách je možné 13

14 vyvolat pomocí tzv. horkých kláves. Příslušné horké klávesy jednotlivých tlačítek jsou tvořeny vždy klávesou Alt a písmenem, které je vždy v popisu tlačítka podtrženo. Tip: Informace o akci definované na tlačítku a horké klávesy se vždy zobrazí ve spodním stavovém řádku a to při nastavení ukazovátka myši na příslušné tlačítko. Konec ukončí práci s formulářem a vrátí se do hlavního formuláře aplikace. Oprava otevře formulář s detailem vybrané písemnosti za účelem editace informací k ní zaevidovaných editace. Nový otevře formulář pro vložení nového záznamu o došlé písemnosti. Výmaz zruší záznam o došlé písemnosti.!!! Upozornění: Tato akce je nevratná!!! Hledání umožňuje vyhledat písemnost dle následujících údajů: - PID, - číslo jednací, - věc, - datum přijetí. Sestava zobrazí tiskovou sestavu s detailem písemnosti. Vyřídit označí písemnost jako vyřízenou Ad acta. Vložit do sp. vloží písemnosti do existujícího spisu Vyjm. Ze sp. vyjme písemnosti ze spisu. Vytvořit spis vytvoří spisu a následně do něj automaticky písemnost vloží. Předat předá písemnost jinému pracovníkovi (seznam příjemců je omezen dle přístupových práv). Odpověď vytvoří odešlou písemnost jako odpověď na v té chvíli vybranou došlou písemnost. Archivovat převede vybranou písemnost do archivu. Historie dle výběru uživatele otevře formulář s historií redistribuce písemnosti nebo historií změn písemnosti. Poznámka zobrazí formulář pro zobrazení a editaci poznámky k písemnosti. Stav. úřad vytvoří nový případ v aplikaci GORDIC řady G3 Stavební úřad. zobrazí ovou zprávu přidruženou k dané písemnosti Jak zadat novou došlou písemnost 1. Na formuláři Seznam došlých písemností stiskněte tlačítko Nový 2. Otevře se formulář pro zadání informací o nové písemnosti 3. V tomto formuláři vyplňte všechny povinné položky (jsou označeny fialovou barvou a je před jejich názvem znak * ). Detailní informace o vyplnění tohoto formuláře naleznete v popisu formuláře Detail došlé písemnosti (viz. následující o úroveň vyšší kapitola). 4. Pokud jste vyplnili vše co považujete za nutné můžete zadaná data stiskem tlačítka OK uložit, čímž zároveň dojde k opuštění tohoto formuláře Jak odstranit došlou písemnost Pro odstranění došlé písemnosti z evidence je nutné stisknout tlačítko s názvem Výmaz. Tím dojde k výmazu označené písemnosti. Pravidlo: nelze vymazat písemnost, která je součástí spisu; POZOR!!! Vymazání písemnosti je nevratná akce Jak vyřídit došlou písemnost Ad acta Vyřídit došlou písemnost Ad acta, tedy označit ji jako vyřízenou bez toho aby byla vložena do spisu, lze pomocí stisknutí tlačítka s názvem Vyřídit. Tím bude písemnost označena jako vyřízená Ad acta. Pravidlo: tímto způsobem nelze vyřídit písemnost, která již byla vložena do nějakého spisu. 14

15 Jak vložit došlou písemnost do spisu Pro vložení došlé pošty do spisu je nutné stisknout tlačítko s názvem Vložit do sp. Poté se zobrazí formulář se seznamem všech spisů, který vypadá následovně: V jeho horní části se nachází pole s roletovým seznamem, v kterém je možné zvolit jméno zpracovatel spisu a tak omezit celý seznam pouze na spisy, jejichž zpracovatelem je vybraný pracovník. Automaticky je v něm předvolen aktuální přihlášený pracovník. Seznam je možné třídit buď podle PIDu spisu, datumu jeho zaevidování, čísla jednacího, datumu vyřízení či datumu uzavření a to stiskem příslušného tlačítka umístěného nad seznamem. Pravidla: do spisu nelze vložit písemnost, která již byla nějakému spisu přiřazena; pokud dojde k vložení písemnosti, která byla předtím vyřízena Ad acta, potom tuto vlastnost po vložení do spisu ztratí a bude se řídit vlastnostmi spisu Jak vyjmout došlou písemnost ze spisu Pro vyjmutí došlé písemnosti ze spisu je nutné stisknout tlačítko s názvem Vyjm. ze sp. Pravidlo: nelze vyjímat písemnost, která ještě nebyla přiřazena žádnému spisu; nelze vyjímat písemnost, která je součástí již uzavřeného spisu; nelze vyjímat písemnost, která byla ve spisu označena jako vyřizující Jak vytvořit spis na základě došlé písemnosti Pro vytvoření spisu na základě vytvořené došlé písemnosti je nutné stisknout tlačítko s názvem Vytvořit. Poté dojde k zobrazení následujícího formuláře: 15

16 V tomto formuláři jsou automaticky vyplněny veškeré údaje, které lze převzít z došlé písemnosti. Uživatel v podstatě nemusí vyplnit žádnou položku potvrdit formulář stiskem tlačítka s názvem OK čímž dojde k vytvoření nového spisu a automatickému vložení došlé písemnosti do tohoto spisu. Pravidlo: tímto způsobem nelze vytvořit spis k písemnosti, která je již nějakému spisu přiřazena Jak předat došlou písemnost jinému pracovníkovi Pro předání došlé písemnosti jinému pracovníkovi je nutné stisknout tlačítko s názvem Předat. Poté se zobrazí následující formulář: V tomto formuláři je nutné vyplnit všechny povinné položky a předání potvrdit stiskem tlačítka OK. Pravidla: písemnost nelze předat pracovníkovi, který již písemnost vlastní; písemnost nelze předat pokud je vložená do spisu. Seznam pracovníků, kterým lze písemnost předat je omezen dle nastavených přístupových práv Jak vytvořit odpověď na došlou poštu Pro vytvoření odpovědi na došlou písemnost, tedy pro vytvoření nové odešlé písemnosti s využitím základních údajů z došlé písemnosti, je nutné stisknout tlačítko s názvem Odpověď. Tím nejdříve otevře následující formulář: 16

17 V tomto formuláři je nutné ke každému z adresátů (kteří byli přebráni z došlé písemnosti) udat způsob, jakým jim bude písemnost odeslána. Po doplnění tohoto formuláře a jeho potvrzení stiskem tlačítka OK dojde k jeho uzavření a zobrazení formuláře pro tvorbu nové odešlé písemnosti. Jeho podobu a způsob jeho vyplnění je podobný jako u tvorby nové došlé písemnosti a je vysvětlen v samostatné kapitole. Pravidla: tímto způsobem lze vytvořit odpověď na jakoukoli došlou písemnost; způsoby odeslání, které se objevují v roletovém seznamu je možné upravovat, přidávat či vyjímat v číselníku způsobů odeslání Jak vložit došlou písemnost do archivu Pro vložení došlé písemnosti do archivu je nutné stisknout tlačítko s názvem Archivovat. Poté dojde k přesunu došlé písemnosti spolu se všemi souvisejícími záznamy do archivní evidence došlých písemností. Pravidla: Do archivu lze přesunout pouze písemnost, která byla vyřízena Ad acta. Dále je možné vložit do archivu písemnost, která byla vložena do spisu jenž byl již uzavřen. V tomto případě dojde k přesunu nejen vybrané došlé písemnosti, ale i všech ostatních došlých a odešlých písemností jakožto i spisu v němž jsou obsaženy. Veškeré odešlé písemnosti však musí být předtím odeslány, jinak k přesunu nedojde. 17

18 Jak vložit poznámku k došlé písemnosti Pro vložení poznámky k došlé písemnosti je nutné stisknout tlačítko s názvem Poznámka. Tím dojde k zobrazení následujícího formuláře: Tento formuláře se chová jako velmi jednoduchý textový editor. Lze do něj text vkládat či z něj text vyjímat přes schránku Windows. Zkratkové klávesy k ovládání editoru se zobrazí po stisku tlačítka Nápověda. K tlačítkům v nástrojové liště se objevují popisky ve stavovém řádku. Poznámku je také možné vytisknout a to po stisku tlačítka s vyobrazením tiskárny. Pravidla: prohlížet poznámku k písemnosti je možné vždy editovat poznámku je možné pouze tehdy, není-li písemnost součástí již uzavřeného spisu. 18

19 Jak zobrazit ovou zprávu přidruženou k písemnosti Pro zobrazení ové zprávy přidružené k písemnosti je nutné stisknout tlačítko s názvem . Poté dojde k otevření aplikace pro prohlížení ových zpráv (Microsoft Outlook, Outlook Expres) a zobrazení dané zprávy. Pravidla: Zobrazovat lze zprávy pouze u písemností, které mají na detailnímu formuláři zaškrtnutu volbu k písemnosti existuje ová zpráva. Pro zobrazení zprávy je nutné, aby v aliasu POS_ byla uložena zpráva ve formátu.msg nesoucí název PID písemnosti. K ukládání zpráv dodává firma GORDIC potřebný nástroj rozšiřující funkce Microsoft Outlook Formulář Detail došlé písemnosti Tento formulář obsahuje detailní pohled na informace o došlé písemnosti. Má dvojí podobu. První pro došlé písemnost od jednoho odesílatele a podobu pro došlou písemnost od více odesílatelů. Na obrázku je zobrazena první ze zmíněných podob. Údaje v něm obsažené může editovat pouze zpracovatel písemnosti. Pravidla: prohlížet lze jakoukoli písemnost zobrazenou v seznamu; editovat lze pouze tu písemnost, která nebyla ještě vložena do spisu Popis položek na formuláři PID základní identifikátor písemnosti. Při tvorbě nového písemnosti aplikace vygeneruje toto jedinečné označení písemnosti. Uživatel nemůže toto číslo změnit. Přijetí - datum základní informace k písemnosti. Jedná se o datum, kdy byla písemnost přijata na podatelnu. Při tvorbě nové písemnosti je aplikací automaticky doplněno aktuální systémové datum počítače, na kterém je záznam o písemnosti vytvářen. Čas základní informace k písemnosti. Jedná se o čas, kdy byla písemnost přijata na podatelnu. Při tvorbě nové písemnosti je aplikací automaticky doplněn aktuální systémový čas počítače, na kterém je záznam o písemnosti vytvářen. Číslo jednací podružná informace k písemnosti. Jedná se o číslo zaevidované u spisu, do kterého je písemnost později po vytvoření případně vložena a skládá se ze dvou částí. První část je základní část (číslo jednací spisu). Tato informace nelze na tomto místě editovat a je automaticky doplněna vložením písemnosti do spisu. Druhá část je dodatek čísla jednacího a tuto lze po vložení písemnosti do spisu na tomto místě doplnit a uživatelem editovat. PID spisu podružná informace k písemnosti. Jedná se o základní identifikaci spisu, do kterého byla písemnost vložena. Druh dopisu podružná informace k písemnosti. Jedná se o identifikátor druhu dopisu z číselníku druhu písemností. Termín vyříz. základní informace k písemnosti. Jedná se o datum, do kterého má být písemnost vyřízena. 19

20 Druh přílohy podružná informace k písemnosti. Jedná se o identifikátor druhu přílohy z číselníku druhů přílohy. Počet příloh podružná informace k písemnosti. Jedná se o počet příloh, které písemnost obsahuje. Věc podružná informace k písemnosti. Jedná se o poznámku vyjadřující obsah písemnosti. Vlastník základní informace k písemnosti. Jedná se o zpracovatele písemnosti. Při tvorbě nové písemnosti je tato informace aplikací automaticky doplněna. Spisový znak základní informace k písemnosti. Jedná se o identifikátor spisového znaku z číselníku znaků spisového a skartačního plánu. Spisové heslo základní informace k písemnosti. Jedná se i identifikátor spisového hesla z číselníku znaků spisového a skartačního plánu. Termín skart. podružná informace k písemnosti. Jedná se o datum do kterého musí být písemnost uložena ve spisovně po jejím vyřízení. Okruh zařaz. podružná informace k písemnosti. Jedná se o identifikaci okruhu zařazení z číselníku okruhů zařazení písemností. ČJ odesílatele podružná informace k písemnosti. Jedná se číslo jednací, které přiřadil odesílatel dané písemnosti. Podací pošta podružná informace k písemnosti. Jedná se o název podací pošty, na které byla písemnost předána k odeslání. Číslo podružná informace k písemnosti. Jedná se o číslo podací pošty, na které byla písemnost předána k odeslání. Stav základní informace k písemnosti. Jedná se o stav vyřízení písemnosti. Tuto informaci doplňuje aplikace automaticky a uživatel ji nemůže nikterak na tomto místě editovat. Dále se na formuláři vyskytuje příznak, zda existuje záznamu o písemnosti její ová podoba a informace o odesílateli (popřípadě seznam odesílatelů) Popis tlačítek na formuláři Na formuláři se vyskytují následující tlačítka: OK uloží změny provedené na formuláři a ukončí práci s ním. Konec ukončí práci s formulářem. Zkopírovat PID do schránky zkopíruje PID písemnosti do schránky (Clipboardu) operačního systému Windows pro jeho přenos mezi jinými aplikacemi. Zapsat do adresáře uloží zadané informace o odesílateli písemnosti do adresáře aplikace Formulář Seznam odešlých písemností Na tomto formuláři je zobrazen seznam všech odešlých písemností umístěných v aktivní evidenci. Podle přístupových práv může být seznam písemností omezen. 20

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25

Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25 Uživatelská příručka k modulu Spisová služba - součást aplikace ifis verze 9i.4.25 Tato uživatelská příručka zahrnuje typické příklady, které se vyskytují v souvislosti s pořizováním nových záznamů a následným

Více

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU)

Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Informační systém pro Ocenění odškodňování újem na zdraví ztížení společenského uplatnění (ZSU) Přihlášení do aplikace Pro vstup do aplikace zadejte přihlašovací jméno a heslo, které jste obdrželi. Pokud

Více

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele

Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele Zpracování ročních zpráv v IS FKVS Příručka pro koncové uživatele vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 1.10.2007, verze 1.01 Obsah Obsah... 2 1. Úvod... 3 2. Spuštění počítače, spuštění

Více

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty

26 Evidence pošty. Popis modulu. Záložka Evidence pošty 26 Evidence pošty Uživatelský modul Evidence pošty realizuje podrobnou evidenci všech došlých a odesílaných poštovních zásilek s možností přidělovat tyto zásilky uživatelům informačního systému k vyřízení,

Více

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb

Uživatelský manuál aplikace. Dental MAXweb Uživatelský manuál aplikace Dental MAXweb Obsah Obsah... 2 1. Základní operace... 3 1.1. Přihlášení do aplikace... 3 1.2. Odhlášení z aplikace... 3 1.3. Náhled aplikace v jiné úrovni... 3 1.4. Změna barevné

Více

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC

1. Obsah 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti Microsoft přímo v PC 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Instalace... 2 4. Vytvoření účtu... 5 5. Pošta... 7 6. Kontakty... 11 7. Informační kanály... 11 8. Nastavení zobrazení... 12 2. Úvod Zdarma poštovní klient od společnosti

Více

SPISOVNA. verze 1.06 27. 7. 2011

SPISOVNA. verze 1.06 27. 7. 2011 Spisovna Obsah SPISOVNA... 3 Úvod, základní pojmy... 4 Parametry pro modul Spisovna... 6 Modul Referent - předání písemností a spisů do Spisovny... 7 Příprava písemností a spisů k předání do Spisovny...

Více

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka

Středisko MLM Znovu. Uživatelská příručka Středisko MLM Znovu Uživatelská příručka Znovu s.r.o. 2008 1 Vstup do programu Ke vstupu do programu Středisko je třeba zadat uživatelské jméno a heslo. Před zobrazením pracovní plochy programu se mohou

Více

Flexi uživatelská příručka verze 2.1

Flexi uživatelská příručka verze 2.1 Flexi uživatelská příručka verze 2.1 6. listopadu 2009 1 OBSAH 1. ÚVOD... 3 1.1 ZÁKLADNÍ POPIS A FUNKCIONALITA... 3 1.2 PŘEHLED ČINNOSTÍ... 4 1.3 UŽIVATELÉ... 4 1.4 SPRÁVCE AGENDY... 4 1.5 PRACOVNÍ POSTUPY...

Více

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE

Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE ICZ a.s. Správa a řízení dokumentů Na hřebenech II 1718/10 147 00 Praha 4 Tel.: +420-222 271 111 Fax: +420-222 271 112 Internet: www.i.cz Novinky verze 2.3.0 systému Spisové služby (SpS) e-spis LITE Vypracoval

Více

Metodický pokyn pro práci se Spisovou službou v ifis

Metodický pokyn pro práci se Spisovou službou v ifis Metodický pokyn pro práci se Spisovou službou v ifis 1. Nový záznam... 3 2. Způsoby zapsání nového záznamu... 6 2.1 Nová přijatá pošta... 6 2.2 Nová odesílaná pošta... 8 3. Rozesílání dokumentů pro více

Více

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu "Okna"

8. OKNA 73. obr. 1 Roletové menu Okna 8. OKNA Obsah 8. OKNA 73 OBSAH 73 8.1 UKLÁDÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 76 8.2 NAČÍTÁNÍ UŽIVATELSKÝCH OKEN 77 8.3 VLASTNOSTI OKEN 77 8.3.1 VLASTNOSTI ZÁLOŽKOVÉHO OKNA 78 8.4 VOLBA OKNA 78 8.5 ZRUŠENÍ OKNA 79

Více

FortiaViewer verze 5.0

FortiaViewer verze 5.0 FortiaViewer verze 5.0 Prohlížeč obrázků formátu BMP a JPG ve složce, který je malý, nevyžaduje instalaci a můžete si jej vypálit do každé složky s fotografiemi na CD nebo DVD Příručka uživatele FORTIA

Více

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký.

Opravy a prodej. Uživatelská příručka. Milan Hradecký. Opravy a prodej Uživatelská příručka Milan Hradecký. 2 1. ÚVOD : Program slouží k evidenci dílenských oprav, k prodeji náhradních dílů a k fakturaci. Pracuje v prostředí WINDOWS 95 až WINDOWS XP. K rychlému

Více

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.

Registr 200x. Registr smluv 200x. Příručka uživatele. Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz. Registr smluv 200x Příručka uživatele Stanislav Matz Tel. 777 046 086 e-mail: info@matz.cz w-stránky: www.matz.cz - 1 - Registr smluv 1. Stručný popis programu Program je určen pro Správy a údržby silnic

Více

1. Elektronická hlášení a objednávky

1. Elektronická hlášení a objednávky 1. Elektronická hlášení a objednávky 1.1. Známky Tato část portálu farmáře slouží k objednávání nových ušních známek a duplikátů ušních známek. 1.1.1. Nové známky (skot, ovce, kozy) Po kliknutí na tuto

Více

Úvod do email systému

Úvod do email systému Úvod do email systému Základní informace Toto emailové prostředí je rozloženo do tří hlavních částí - rámců. Levý rámec zobrazuje aktuálně přihlášené složky. V pravé části strany se realizuje veškerá činnost

Více

Dotace na podporu sociální práce

Dotace na podporu sociální práce Dotace na podporu sociální práce Uživatelská příručka Verze 1.1 15. 6. 2015 Copyright 2015 OKsystem a.s. OBSAH 1 SPOLEČNÉ PRVKY VŠECH FORMULÁŘŮ... 3 2 SPUŠTĚNÍ APLIKACE... 5 3 MENU APLIKACE... 6 4 POSTUP

Více

Už ivatelska dokumentace

Už ivatelska dokumentace Už ivatelska dokumentace Aplikace Portál úspěšných projektů je určena k publikování informací o projektech realizovaných za přispění některého z Operačních programů v gesci Ministerstva vnitra České republiky.

Více

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu

Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu Informační systém Národní soustavy kvalifikací (IS NSK) Návod na obsluhu interního webu - tvorba kvalifikačního a hodnoticího standardu 28.5.2013 Obsah Interní web IS NSK tvorba standardu Obsah... 2 Návod

Více

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz

WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz WEBOVÉ STRÁNKY www.krestanskevanoce.cz Domovská stránka Křesťanských Vánoc je založena na databázi, která vedle běžných funkcí redakčního systému internetové prezentace umožňuje též uložit údaje o jednotlivých

Více

Návod pro práci s aplikací

Návod pro práci s aplikací Návod pro práci s aplikací NASTAVENÍ FAKTURACÍ...1 NASTAVENÍ FAKTURAČNÍCH ÚDA JŮ...1 Texty - doklady...1 Fakturační řady Ostatní volby...1 Logo Razítko dokladu...2 NASTAVENÍ DALŠÍCH ÚDA JŮ (SEZNAMŮ HODNOT)...2

Více

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS

WinFAS. informace. Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS WinFAS informace Doprovodná příručka ke školení Základy ovládání IS verze z 30.3.2005 se skládá z modulů které se dále člení. Modulem chápeme skupinu číselníků, aplikací a sestav, které slouží ke správě určité

Více

Tabulkový procesor Microsoft Excel

Tabulkový procesor Microsoft Excel Tabulkový procesor Microsoft Excel Úvod Tabulkový procesor Microsoft Excel spolu s Microsoft Word, Access, Outlook, PowerPoint a FrontPage tvoří programový balíku Microsoft Office. Tabulkový procesor Microsoft

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 3.xx Milan Hradecký Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

ipodatelna Uživatelská příručka

ipodatelna Uživatelská příručka Uživatelská příručka 1 Obsah Obsah 1 I Úvod 2 II Práce s aplikací 3 III Podání 4 1 Nové podání... 5 IV Informace o Uživateli 11 V Podatelna 13 1 Přijmout... a odmítnout podání 13 2 Seznam... došlých podání

Více

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha

PRACUJEME S TSRM. Modul Samoobsluha PRACUJEME S TSRM Modul Samoobsluha V této kapitole Tato kapitola obsahuje následující témata: Téma Na straně Přehled kapitoly 6-1 Užití modulu Samoobsluha 6-2 Přihlášení k systému 6-3 Hlavní nabídka TSRM

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka B2B CENTRUM a.s. 3.2011 Obsah Začínáme... 3 Přihlášení a zapomenuté heslo... 3 Vytvoření uživatele... 3 Editace osobních údajů... 5 Vkládání souborů... 6 Elektronický podpis... 8 Stavební deník... 11 Identifikační

Více

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy

Zprávy: Pošta. 1. Spuštění modulu Zprávy. 2. Popis prostředí a ovládacích prvků modulu Zprávy Zprávy: Pošta Modul slouží k přijímání a odesílání krátkých zpráv (max. 4000 znaků) prostřednictvím informačního systému VUT. Adresáty lze vybírat ze seznamu všech studentů a zaměstnanců VUT. Nápovědu

Více

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4

Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Průvodce instalací modulu Offline VetShop verze 3.4 Úvod k instalaci Tato instalační příručka je určena uživatelům objednávkového modulu Offline VetShop verze 3.4. Obsah 1. Instalace modulu Offline VetShop...

Více

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Zóny a pravidla UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze 4.1.30 10/2014 Obsah Zóny... 2 Omezení modulu Zóny a pravidla... 2 Vstup do modulu Zóny a pravidla... 3 Karta zóny... 3 Vytvoření nové zóny... 3 Editace zóny...

Více

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz

ZEBU webdesign s.r.o. Technologická 372/2 +420 597 305 937 70800 Ostrava Pustkovec info@zebu.cz DIČ: CZ24704091 Strana: 1 / 18 Obsah 1. Úvod... 3 2. Přihlášení... 4 2.1. Zapomenuté heslo... 4 3. Redakční systém... 5 3.1. Sekce Stránky... 5 3.1.1. Přidání přesměrování... 6 3.1.2. Přidání překladu...

Více

Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače.

Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače. Klávesnice počítače Klávesnice je vstupní zařízení určené pro zadávání písmen, znaků, speciálních symbolů a také pro ovládání počítače. Takto vypadá standardní česká klávesnice: Pro lepší orientaci rozdělíme

Více

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ

Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ ZNALOSTI. pilotního projektu v rámci I. Etapy realizace SIPVZ Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Školní 101, tel.: +420 499 813 071, fax: +420 499 814 729, e-mail: skola@spssoutu.cz, URL: http://www.spssoutu.cz Osnova kurzu OBSLUHA PC ZÁKLADNÍ

Více

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o.

zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. zoom-driver Manuál k redakčnímu systému zoom-driver created by virtual-zoom s.r.o. 1 Obsah 1. Přihlášení 2. Výpis sekcí 3. Vytvoření nové sekce 4. Editace sekce 4.1. Výběr sekce k editaci 5. Editace hlavičky

Více

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis

[RDM] STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA. CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis PDS s.r.o. Viniční 20, 615 00 Brno IČ: 25523121, DIČ: CZ25523121 [RDM] CENTRÁLNÍ REGISTR PODPOR MALÉHO ROZSAHU - de minimis STRUČNÁ UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Praha, Brno 2009, 2010 Verze dokumentu Verze Datum

Více

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly...

1. Obsah. 2. Úvod. 1. Obsah... 1. 2. Úvod... 1. 3. Přihlášení... 2. 4. Přizpůsobení prostoru... 3. 5. Sdílení fotografií... 5. 6. Moduly... 1. Obsah 1. Obsah... 1 2. Úvod... 1 3. Přihlášení... 2 4. Přizpůsobení prostoru... 3 5. Sdílení fotografií... 5 6. Moduly... 11 7. Popis některých modulů... 12 8. Rozložení modulů... 14 2. Úvod Vlastní

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1.

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM. Manuál pro editaci ŽS. Verze 1. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. PORTÁL KUDY KAM Manuál pro editaci ŽS Verze 1.0 2012 AutoCont CZ a.s. Veškerá práva vyhrazena. Tento dokument

Více

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP

Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Technologické postupy práce s aktovkou IS MPP Modul plánování a přezkoumávání, verze 1.20 vypracovala společnost ASD Software, s.r.o. dokument ze dne 27. 3. 2013, verze 1.01 Technologické postupy práce

Více

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí

44 Organizace akcí. Popis modulu. Záložka Seznam akcí 44 Organizace akcí Modul Organizace akcí slouží k přípravě a plánování různých společenských, sportovních, kulturních, apod. akcí. Tyto akce je možné dále dělit do částí (ve stromové struktuře) a plánovat

Více

Základy práce s aplikací ecba / ESOP

Základy práce s aplikací ecba / ESOP Základy práce s aplikací ecba / ESOP Obsah 1. SYSTÉMOVÉ POŽADAVKY A REGISTRACE... 2 Nová registrace... 2 2. SPRÁVA PROJEKTŮ... 3 Horní lišta... 3 Levé menu... 4 Operace s projekty... 4 3. PRÁCE S PROJEKTEM...

Více

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice

Program CENÍK. INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice. Uživatelská příručka. SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice INSTAL s.r.o. Pardubice, V ráji 575, 530 02 Pardubice Program CENÍK Uživatelská příručka SETAP v.o.s., Staňkova 1374, 530 02 Pardubice Strana 1 (celkem 15) Obsah : I. Úvod. II. Instalace programu a číselníků.

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 2.00 Uživatelská dokumentace programu Úvod Uživatel si může vybrat z 16 různých čárových kódů. Mimo jiné to jsou EAN8, EAN13, Code128, 2z5 a další. Rastr štítků se vybírá nastavením

Více

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace.

Popis ovládání. Po přihlášení do aplikace se objeví navigátor. Navigátor je stromově seřazen a slouží pro přístup ke všem oknům celé aplikace. Popis ovládání 1. Úvod Tento popis má za úkol seznámit uživatele se základními principy ovládání aplikace. Ovládání je možné pomocí myši, ale všechny činnosti jsou dosažitelné také pomocí klávesnice. 2.

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.09 Kontakty 08/2010. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod a spouštění SW Palstat CAQ... 2 2.1.1 Návaznost na další SW moduly Palstat CAQ... 2 2.2 Přihlášení do programu... 2 2.2.1 Stanovení přístupu a práv uživatele... 2 2.2.2 Spuštění

Více

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler

Popis a ovládání. Aplikace 602XML Filler Popis a ovládání Aplikace 602XML Filler Základní okno aplikace 602XML Filler Nástrojová lišta Otevřený formulář Pracovní panel Stavový řádek Kontextová nápověda k formulářovému poli Nástrojová lišta Otevře

Více

Tiskový manažer - Printman

Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer - Printman Tiskový manažer je program, který je součástí programu Praktik. Používá se v případě, pokud máte připojenou tiskárnu přes USB port (nebo vaše tiskárna není v seznamu podporovaných

Více

Modul Periodická fakturace

Modul Periodická fakturace Modul Periodická fakturace účetnictví pro živnostníky a malé společnosti O I P... 1 On-line...1 Off-line...1 M P... 3 Přínos pro uživatele... 3 P... 3 Karta nastavení vzoru periodického dokladu... 4 Záložka

Více

Manuál Redakční systém

Manuál Redakční systém Manuál Redakční systém SA.07 Obsah Úvod... ) Struktura webu... ) Aktuality... 0 ) Kalendář akcí... ) Soubory ke stažení... 6 5) Fotogalerie... 8 Redakční systém umožňuje kompletní správu vašich internetových

Více

Administrace webu Postup při práci

Administrace webu Postup při práci Administrace webu Postup při práci Obsah Úvod... 2 Hlavní menu... 3 a. Newslettery... 3 b. Administrátoři... 3 c. Editor stránek... 4 d. Kategorie... 4 e. Novinky... 5 f. Produkty... 5 g. Odhlásit se...

Více

Akce. 1. Spuštění modulu Akce

Akce. 1. Spuštění modulu Akce Akce Modul slouží k přehledu a zadávání údajů o akcích do centrální databáze VUT. Data jsou pořizována za účelem předávání údajů o výsledcích výzkumu a vývoje do Rejstříku informací o výsledcích (RIV),

Více

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o.

Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Návod na obsluhu internetového portálu O.K.V. Leasing s.r.o. Internetový portál O.K.V. nám slouží: k pořízení smlouvy o úvěru se zákazníkem k vytištění smlouvy k vygenerování a odeslání pořízených dat

Více

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků.

Pracovní výkazy. návod k použití. Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 1 Popis aplikace Pracovní výkazy návod k použití Internetová aplikace Pracovní výkazy slouží k zadávání pracovních výkazů od zaměstnanců a externích pracovníků. 2 Technické požadavky klienta Internetový

Více

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu

Stručný manuál pro webový editor. Ukládáni základních informací, tvorba menu Stručný manuál pro webový editor Ukládáni základních informací, tvorba menu Po přihlášení ( zadejte zaslané přihlašovací jméno a heslo ) se Vám zobrazí stránka, kde jsou následující údaje: 1. blok, který

Více

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce

SEZNAMY A INFORMACE O STUDENTECH manuál pro vyučující a lokální správce manuál pro vyučující a lokální správce Systém i nformační Studijní SKUPINY OSOB Po přihlášení do SIS v roli Tajemník nebo v roli Učitel zvolíte modul Hledání osob. Tento modul umožňuje vytvořit seznamy

Více

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech

Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Obsah: Manuál pro zasílání záznamů o úrazech Kapitola 1) Získání přihlašovacích údajů str. 3 2) Přihlášení a změna hesla str. 3 3) Vytvoření účtu pro pracovníka školy str. 4 4) Založení akce str. 5 5)

Více

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol)

PORTÁL KAM NA ŠKOLU VE ZLÍNSKÉM KRAJI (stručný návod pro ředitele a administrátory škol) 1. PŘÍSTUP K PORTÁLU REGISTRACE - PŘIHLÁŠENÍ Adresa úvodní stránky: www.burzaskol.cz (přechodně: www.sofiazk.cz/burzaskol) Vytvoření uživatelského účtu registrace Pro portál jsou platné přihlašovací údaje

Více

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů,

sloučení dokumentů Zadání: TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, TÉMA: Sledování změn a komentářů, revize, porovnání dokumentů, sloučení dokumentů Sekretářka společnosti Naše Zahrada napsala článek věnovaný kompostování a nechala jej zkontrolovat majitelce společnosti.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA Verze: 1.0.0 2 Obsah 0 Část I Předmluva 1 Vítejte 3... 3 Část II Instalace 4 Část III Aktivace programu 8 Část IV Obsluha programu 9 1 Menu... 9 Soubor... 9 Otevřít test... 9 Zobrazit

Více

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o.

NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE. Ataxo Czech s.r.o. NÁVOD NA OBSLUHU INTERNETOVÉ PREZENTACE Ataxo Czech s.r.o. ÚVOD Internetové stránky vytvořené společností Ataxo v rámci produktu Mini web můžete jednoduše a rychle upravovat prostřednictvím on-line administrace.

Více

Manuál aplikace SERBR. Servisní systém s čtečkou čárových kódů. Manuál aplikace SERBR Stránka 1

Manuál aplikace SERBR. Servisní systém s čtečkou čárových kódů. Manuál aplikace SERBR Stránka 1 Manuál aplikace SERBR Servisní systém s čtečkou čárových kódů Manuál aplikace SERBR Stránka 1 Dobrý den, Vítáme Vás v aplikaci SERBR - Servisní systém s čtečkou čárových kódů. Aplikace slouží k evidování

Více

Příručka progecad Professional 2013

Příručka progecad Professional 2013 6.2 Upravit Obrázek 58: Nabídka Upravit 27. Zpět Upravit Zpět _u z vrátí zpět poslední operaci Tato funkce je jistě známá z mnoha počítačových aplikací, která vrací zpět poslední operaci. Někde je však

Více

Uživatelská příručka DMS

Uživatelská příručka DMS Verze 4.1 Uživatelská příručka DMS Pro: Univerzita Palackého v Olomouci Křižkovského 8, Olomouc - ORIGINAL Zpracoval: Lenka Zať ková Pokud nakládání s informacemi v tomto dokumentu nepodléhá podmínkám

Více

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange

Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange Hotline Helios Tel.: 800 129 734 E-mail: helios@ikomplet.cz Pokročilé ovládání IS Helios Orange 2013 BüroKomplet, s.r.o. Obsah 1 Kontingenční tabulky... 3 1.1 Vytvoření nové kontingenční tabulky... 3 2

Více

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 -

Aplikace BSMS. Uživatelská příručka - 1 - Aplikace BSMS Uživatelská příručka - 1 - Obsah 1. O aplikaci BSMS... 3 2. Základní předpoklady pro používání BSMS... 3 3. Instalace aplikace... 3 3.1. Samotná instalace... 3 3.2. Možné problémy při instalaci...

Více

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office Excel 2003 Microsoft Office Excel 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2014 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 3 3 Základy programu Excel... 4

Více

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 Microsoft Office PowerPoint 2003 Školení učitelů na základní škole Meteorologická Maturitní projekt SSPŠ 2013/2013 Vojtěch Dušek 4.B 1 Obsah 1 Obsah... 2 2 Seznam obrázků... 4 3 Základy programu PowerPoint...

Více

Cvičení 2. Přesměrování vstupu a výstupu. Posloupnost příkazů. Příkazy pro informaci o uživatelích

Cvičení 2. Přesměrování vstupu a výstupu. Posloupnost příkazů. Příkazy pro informaci o uživatelích Cvičení 2 Přesměrování vstupu a výstupu Příkaz > abc výstup příkazu jde do souboru abc. Pokud soubor neexistuje je vytvořen. Pokud existuje je přepsán. Příkaz >> abc výstup příkazu jde do souboru abc.

Více

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie

Microsoft. Word. Hromadná korespondence. Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Microsoft Word Hromadná korespondence Mgr. Jan Veverka Střední odborná škola sociální Evangelická akademie Hromadná korespondence Funkce hromadná korespondence umožňuje vytvoření malé databáze (tabulky)

Více

Manuál k programu KaraokeEditor

Manuál k programu KaraokeEditor Manuál k programu KaraokeEditor Co je KaraokeEditor? Program slouží pro editaci tagů v hudebních souborech formátu mp3. Tagy jsou doprovodné informace o písni, uložené přímo v mp3. Aplikace umí pracovat

Více

Snadné podvojné účetnictví

Snadné podvojné účetnictví Snadné podvojné účetnictví Ver.: 4.xx Milan Hradecký. Úvodem : Program je určen pro malé a střední neziskové organizace a umožňuje snadné zpracování účetních dokladů a způsob zápisu připomíná spíše zápis

Více

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o.

Cornelius Scipio s.r.o. Scénáře. SBD Vítkovice. Elektronická hlášení závad. Scénář postupu práce. Předseda samosprávy. Autor: Cornelius Scipio s.r.o. SBD Vítkovice Elektronická hlášení závad Scénář postupu práce Předseda samosprávy Autor: Cornelius Scipio s.r.o. Obsah: 1. Úvod... 3 2. Postup práce s touto webovou aplikací... 4 2.1. Spuštění a přihlášení

Více

Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz

Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz Nápověda k redakčnímu systému InstantWeb.cz Přihlášení na adrese www.vasedomena.cz/admin naleznete přihlašovací pole se jménem a přiděleným heslem. Toto heslo je zpočátku přiděleno poskytovatelem programu,

Více

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat:

WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: uživatelské manuály WebMenu WebmMenu slouží pro editaci a management položek menu. Pro další informace si prosím vyberte jedno z následujících témat: Jak na to aneb snadné vytvoření menu Význam jednotlivých

Více

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky.

Windows - základy. Hlavním vypínačem na základní jednotce. K datům uloženým do výchozí složky. Práce se soubory a složkami Windows - základy Otázka Jakým způsobem se zapíná počítač? Jaká vstupní pole musí být vyplněna v přihlašovacím panelu Windows? K čemu slouží postup "Nabídka Start" - "Vypnout"

Více

Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE

Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE Recepturní systém Saturnin RPT www.satarnin-sw.cz Poskytnuto výrobcem softwaru pro potřeby Nakladatelství Radek Runštuk R plus NÁVOD K OBSLUZE OBSAH: 1 Určení recepturního systému SATURNIN - RTP... 2 2

Více

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. METODICKÝ POKYN PRÁCE S MS Word MÍRNĚ POKROČILÍ Formátování textu Text formátujeme (určujeme jeho vlastnosti) na pásu karet DOMŮ. U textu můžeme formátovat font, velikost písma, řez, barvu písma, barvu

Více

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor )

Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) Školící dokumentace administrátorů IS KRIZKOM (úroveň KRAJ) (role manager, administrátor ) DATASYS s.r.o., Jeseniova 2829/20, 130 00 Praha 3 tel.: +420225308111, fax: +420225308110 www.datasys.cz Obsah

Více

2. krok Druhý krok slouží pro nastavení typu založení klasifikačních záznamů. K dispozici jsou následují volby:

2. krok Druhý krok slouží pro nastavení typu založení klasifikačních záznamů. K dispozici jsou následují volby: Klasifikace žáků Aktualizace modulu Klasifikace žáků verze 7.4.3 přináší nové funkce pro založení klasifikačních záznamů a pro zadání volitelných, nepovinných předmětů a zájmových útvarů. Založení klasifikačních

Více

Archiv elektronických dokumentů Zela

Archiv elektronických dokumentů Zela Archiv elektronických dokumentů Zela Instalace po rozbalení servisního balíčku 38 se automaticky spustí instalační program, který nainstaluje potřebné moduly pro provoz archivu dokumentů. Tyto moduly je

Více

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna

WinFAS. 2 účto. Praktický úvod do WinFASu Pokladna 2 účto Praktický úvod do u Pokladna verze z 2.11.2004 Zadání Zadání úkolů: 1) Úhrada závazku pokladnou (výdej) - uhraďte závazkový doklad 2003-160003 - Variabilní symbol dokladu je 296503 - jde o kompletní

Více

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28.

Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT. Kurz MS Excel kurz 4. Inovace a modernizace studijních oborů FSpS (IMPACT) CZ.1.07/2.2.00/28. Zdokonalování gramotnosti v oblasti ICT Kurz MS Excel kurz 4 1 Obsah Rozdělení textu do sloupců... 3 Rozdělení obsahu na základě oddělovače... 3 Rozdělení obsahu na základě hranice sloupců... 5 Odebrat

Více

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM

Masarykova ZŠ Klenčí pod Čerchovem OPERAČNÍ SYSTÉM Operační systém OPERAČNÍ SYSTÉM Masarykova MŠ a ZŠ Operační systém - zajišťuje komunikaci mezi hardwarem a softwarem organizuje přístup a využívání zdrojů počítače ( čas procesoru, přístup k datům na discích,

Více

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV

SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV Příručka ke školení IS ARGIS 2.2 - modul Hospodářská mobilizace pro objednatele mobilizační dodávky verze 1.0 Informační systém ARGIS Informační systém pro plánování civilních

Více

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah

PALSTAT s.r.o. systémy řízení jakosti PALSTAT CAQ verze. 3.00.01.24 Databáze dílů 06/2012. 1 Obsah 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 2 2.1 Výhody... 2 2.2 Základní ovládání... 2 2.2.1 Klávesové zkratky... 2 3 Menu... 3 3.1 Menu Soubor... 3 3.1.1 Menu Soubor / Moduly... 3 3.1.2 Menu Soubor / Původní díl...

Více

Modul Download pro redakční systém Marwel

Modul Download pro redakční systém Marwel Modul Download pro redakční systém Marwel postupy a doporučení pro práci redaktorů verze manuálu: 0.1 Únor 2008 Podpora: e-mail: podpora@qcm.cz tel.: +420 538 702 705 Obsah Správce stahování...3 Přihlášení...3

Více

ZSF web a intranet manuál

ZSF web a intranet manuál ZSF web a intranet manuál Verze pro školení 11.7.2013. Návody - Jak udělat...? WYSIWYG editor TinyMCE Takto vypadá prostředí WYSIWYG editoru TinyMCE Jak formátovat strukturu stránky? Nadpis, podnadpis,

Více

Podrobný postup stažení, vyplnění a odeslání elektronické žádosti

Podrobný postup stažení, vyplnění a odeslání elektronické žádosti Podrobný postup stažení, vyplnění a odeslání elektronické žádosti K vyplnění žádosti je nutné mít nainstalován program 602XML Filler Spuštění instalace kliknutím na odkaz na webových stránkách

Více

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010

MƏj úĭet Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 M j ú et Uživatelský manuál Verze 1.01/2010 Obsah 1 Přihlášení do aplikace Klientské centrum.......................................................................................... 4 2 Zprávy systému...................................................................................................................

Více

Návod pro SMS Operátor off-line klient

Návod pro SMS Operátor off-line klient Verze: 1.10 Strana: 1 / 1 Návod pro SMS Operátor off-line klient 1. Co je to off-line klient SMS Operátor Off-line klient SMS Operátor je aplikace k systému SMS Operátor pro posílání SMS, která umožňuje:

Více

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU

KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KAPITOLA 3 - ZPRACOVÁNÍ TEXTU KLÍČOVÉ POJMY textové editory formát textu tabulka grafické objekty odrážky a číslování odstavec CÍLE KAPITOLY Pracovat s textovými dokumenty a ukládat je v souborech různého

Více

Certifikační autorita PostSignum

Certifikační autorita PostSignum Certifikační autorita PostSignum Generování klíčů a instalace certifikátu pomocí programu PostSignum Tool Plus na čipové kartě, USB tokenu verze 1.0.0 Uživatelská dokumentace Březen 2010 Strana 1 (celkem

Více

Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem

Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem Zápis o utkání z pohledu rozhodčího - krok za krokem Důležité informace: 1) Rozhodčí a delegáty registruje do IS FAČR komise rozhodčích řídícího orgánu soutěže na základě zařazení na listinu rozhodčích/delegátů

Více

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 PRAHA 1 www.vubp.cz vubp@vubp-praha.cz

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. Jeruzalémská 9, 116 52 PRAHA 1 www.vubp.cz vubp@vubp-praha.cz Tento počítačový program byl vyvinut v rámci řešení projektu "Pracovní pohoda a spolehlivost člověka v pracovním systému", který je součástí Výzkumného záměru VÚBP, v.v.i. "MPS0002595001: BOZP zdroj zvyšování

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE. Manuál. Uživatele aplikace informačního systému pro Manuál Uživatele aplikace informačního systému pro zjišťování údajů a vypracování Přehledu o předběžném odhadu nákladů na obnovu majetku sloužícího k zabezpečení základních funkcí v území Karlovarského

Více