Pravidla hry Abaku. Popis

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravidla hry Abaku. Popis"

Transkript

1 Pravidla hry Abaku Abaku je početní hra pro 2 až 4 hráče. Hru může hrát každý, kdo ví, že 1+1=2. Pomocí vylosovaných číslic a číslic ležících na ploše se vytváří početní operace. Povolené je sčítání, násobení, odečítání, dělení, druhé a třetí mocniny a odmocniny celých čísel. Vítěz musí prokázat dobrou kombinaci, logiku, strategii, paměť a také trochu štěstí. Početní operace se tvoří přiložením (horizontálně nebo vertikálně) jednoho nebo více kamenů ze zásobníku ke kamenům na hrací ploše - nová početní operace musí zahrnovat jeden čí více kamenů již ležících na hrací ploše nebo musí s jedním nebo více kameny ležícími na ploše sousedit. Početní operace je čitelná pouze shora dolů nebo zleva doprava. Popis 1. Zahajující hráč zkombinuje dva a více svých kamenů do početní operace a umístí je na hrací plochu ve vodorovné či svislé linii tak, aby jeden z kamenů ležel na středovém poli. Diagonálně (šikmo) položená početní operace není dovolena. 2. Tah hráče končí vypršením časového limitu, odesláním tahu, odesláním prázdného tahu nebo výměnou kamenů. Po ukončení tahu hráče se připíší body a doplní kameny ze sáčku. 3. Hráč musí umístěním svých kamenů bezprostředně navázat na kameny již položené. Všechny kameny umístěné v tahu musí být položeny v jedné řadě vodorovně nebo svisle a musí být vyjádřením jediné početní operace. Kameny přikládané k ležícím kamenům musí být položeny tak, aby každé vzniklé sousedství tvořilo či bylo součástí nové početní operace. 4. I když kameny v konkrétních tazích znamenají konkrétní početní operace, při každém novém tahu jsou vnímány pouze jako shluk hracích kamenů, které lze dále libovolně kombinovat a zahrnovat do dalších početních operací. Početní operace musí být čitelné shora dolů nebo zleva doprava. 5. Početní operace vznikají: - Přidáním jednoho až pěti kamenů ke kamenům na ploše. (Tah 2,3,4,5,6.) - Přiložením početní operace křížem ke kamenům na ploše. Nová početní operace musí zahrnovat jeden či více kamenů ležících na ploše nebo musí s jedním nebo více kameny ležícími na ploše sousedit. (Tah 3,4,6.) - Přiložením početní operace paralelně ke kamenům na ploše. (Tah 5,6.) 6. Hráč, který je na tahu, má tři možnosti: umístit kameny na hrací plán; kameny vyměnit; vynechat tah. Hráč má v jednom tahu právo jen na jednu z těchto možností. 7. Nula: Nulou nesmí začínat zápis žádné nové početní operace. Samostatně se nesmí přičítat, odečítat, násobit ani dělit. Nula nesmí být konečný výsledek početní operace. Je-li nula součástí přikládané početní operace, nemusí jejím případným sousedstvím s některými z ležících kamenů vzniknout nová početní operace. Z takového sousedství pak nevzniká ani bodový zisk. (Tah 5.)

2 Příklady početních operací a počítaní bodů Nově přikládané kameny jsou označeny světlejší barvou Nově vzniklé početní operace jsou ohraničeny bíle Ukončení hry 1. V hracím sáčku není žádný kámen a jeden z hráčů použije svůj poslední kámen. 2. Hráč třikrát za sebou odešle prázdný tah (za prázdný tah je považováno i překročení časového limitu na tah). a) Pokud v sáčku ještě zbývají žetony, prohrává kontumačně, což znamená, že už nemá nárok na výhru. b) Pokud je sáček prázdný, ukončí takto hru regulérně. Pokud je počet hráčů větší než dva, pak čeká na to, až ostatní hráči hru ukončí. V tomto případě má nárok na výhru, pokud bude mít na konci větší počet bodů než ostatní. Bodování 1. Číslice zobrazené na kamenech jsou vyjádřením jejich bodové hodnoty. 2. Bodový zisk v daném tahu přinášejí kameny, z nichž se nové početní operace skládají. Kameny společné nově vzniklým početním operacím přinášejí zisk za každou početní operaci, v níž jsou obsaženy. ALE: Body za různé početní operace složené ze stejných čísel budou započítány pouze jednou (např.: druhá mocnina 9 = 81, 9-8=1). 3. Bonus: - Platí pouze v tom tahu, ve kterém je bonusové pole využito. - Číselný bonus znásobí (dvakrát nebo třikrát) bodovou hodnotu na něj položeného kamene. - Operační bonus znásobí (dvakrát nebo třikrát) bodovou hodnotu celé početní operace, je-li jeden z kamenů v ní použitých položen na bonusové pole. 4. Hráči, jenž hru zavřel, přináleží bodový zisk. Bude mu přičtena bodová hodnota všech kamenů, které zbudou soupeřům po zavření hry. Těm naopak bude bodová hodnota kamenů, které jim zůstaly, odečtena z jejich konečného bodového zisku. 5. Vítězem se stává hráč, který má po ukončení hry nejvyšší počet bodů.

3 Abaku Computa nobiscum (počítej s námi) Historie Abaku 1. Abakus Nuže, coby malý, desetiletý, školou povinný chlapec z Polabí, byli jsem rodiči ještě s kamarádem v době zimních smogů odesíláni k jedné staré tetě - bezdětný kamarádce babičky na Šumavu (někam k Lenoře), abychom se takzvaně ozdravili. To se ví, nebyly to prázdniny a každý den jsme nastupovali na malém nádraží do motoráčku směr malotřídka ve střediskové obci. A začal padat sníh a padal sedm dní a bylo z toho nadělení a kalamita a vlak přestal jezdit. Zůstali jsme tedy uzavřeni u tety v chaloupce dohromady asi na deset dní a hned první den jsme začali tak zlobit, že teta řekla dost a že nám udělá školu, jakou jsme ještě neviděli. A diktáty, že nám obstará sama, ale na počty je krátká a že se hned vrátí a odešla do vsi. Vrátila se sama mlčky, ale večer přišel starý pán, kterého oslovovala Jaroušku a o němž jsme se pak doslechli, že se mu říká starej Pokojskej a to prý proto, že byl dědek všude dvakrát a všechno viděl a zná a umí, ale když po něm nakrásně teďkonc na starý kolena někdo něco chce, tak prej vždycky jen mávne rukou a řekne akorát: Dejte mi s tim už svatej pokoj!...tak proto Pokojskej, ale jak se jmenoval opravdu nikdo nevěděl. Starej Pokojskej bydlel sám na konci vesnice a mezi lidi už moc nechodil- no a právě s ním se teta vrátila a prý: Naučí vás počítat, a on se na nás rejpavě kouknul a zahuhňal, kolik že je jedna a jedna a díval se při tom po tetě. Oba jsme vyhoukli, že přece dvě a on se ušklíbl, zadrmolil něco o nakřáplých vejcích, koukl znova na uculenou tetu, otočil se k odchodu a ve dveřích přes rameno prohodil, teď běžte spát a zítra si na vás přinesu Abakus... to budete koukat...holomci. Abakus? Moc jsem se nevyspal, ráno koukám do hrnku na odraz vlastního oka - ani teta neví, co to ten abakus je a já si v duchu říkám, že to asi bude obrovský bič. A byl! Dveře se otevřely bez zaťukání, on stál ve dveřích a chvilku si nás z pod obočí měřil, pak přihlomozil ke stolu, zašátral v kapse starýho saka a nadvakrát vysypal na stůl hromadu dřevěných kostiček s nakreslenými čísly. Abakus oznámil hlasitě a přisedl si k nám. Teta se otočila od dřezu, řekla: Káva, Jaroušku, položila jí na stůl a nechala nás se starým Pokojským a Abakusem o samotě. Tak to začalo. A jak to skončilo? No když jsme se po té kalamitě konečně dohrabali do třídy, uměli jsme počítat, jak když bičem mrská a už nám to zůstalo. Stačilo osm dní tréninku se starým Pokojským a jeho kostičkami. Co nás naučil? Dneska už to umíme popsat. Naučil nás sledovat jen čísla a početní znaménka si jen představovat. A pak nám prozradil pár fíglů, který prý nemáme nikdy ve škole nikomu vykládat (jako že třeba nula může násobit výsledek dvakrát nebo že všechny číslice mají svoje skřítky: 9 - Devíťuka, 8 - Osmíčka, 7 - Sedmulu, 6 - Šouru, 5 - Pulce, 4 - Čiříka, 3 - Trťku, 2 - Zajdu, 1 - Čudlu a 0 Bublinu). Od té zimy s kalamitou jsme ke staré tetě už nikdy nejeli. Škoda. Kdoví, co by nám starej Pokojskej ještě prozradil. Po letech, v dospělém věku, jsme na něj u posezení s kamarádem vzpomínali tak dlouho, až jsme se rozhodli, že tam po letech zajedeme. Vycházeli jsme z toho, že dítěti každý jen trochu dospělý člověk příjde starý jak čert, ale že to ve skutečnosti může být třeba jen zarostlý třicátník. Nenašli jsme nikoho, jen dceru sousedky staré tety, která si tetu pamatovala a o starém Pokojském měla jakési

4 povědomí, ale jinak nevěděla nic a nikdo jiný také ne. A tak jsme se s tím kamarádem alespoň rozhodli, že hru starého Jarouška Pokojského vyrobíme i pro ostatní děti i dospělé. A opravdu jsme to udělali. Pravidla jsme jen malinko pozměnili a hru jsme nazvali zkráceně Abaku. A co se stalo? Hru děti i dospělí hrají a je radost se dívat, že to funguje na všechny, kdo se ke hře posadí. 3. Ocenění Společnost JČMF ČR, Mensa ČR a Katedra matematiky a didaktiky matematiky PedF UK Praha hru Abaku doporučují jako vynikající pomůcku pro výuku matematiky. Společnost Comenius ocenila v soutěži Českých 100 Nejlepších v kategorii Matematika jedním za dvou vyznamenání (druhé obdržel Prof. RnDr. Milan Hejný, Csc). Patent 2005 I proto se nám podařilo najít pár dalších jedinců, bez kterých bychom tuto hru nemohli ukázat i vám. Tak vám všichni společně přejeme, ať vám to počítá, jako když bičem mrská. * 2. Abakus - Mathematicus Abaku Základní koncept Vývoj pravidel a herní desky Příprava prototypu krabicové verze 2005 První krabicová verze hry pod názvem Mathematicus 2008 První online verze hry pod názvem Abaku (Seznam/Geewa) 2012 Krabicová verze hry pod názvem Abaku (Efko) 2013 Online verze hry celostátní školní liga (Seznam, Mensa ČR, PedF UK Praha, JČMF Praha, Microsoft, Mathrix 42) *(Samozřejmě jsem si v dospělém věku uvědomili, že tu je podobnost se jménem Járy da Cimrmana, ale toho našeho jsme zažili a i kdyby čirou náhodou šlo o toho samého chlapíka, tak je ta hra možná jediným hmatatelným odkazem jeho života a díla, protože pár těch starých kostiček nám ještě zbylo.)

5 Matematika hrou aneb co si myslí partneři hry Abaku Uvědomujeme si význam matematiky pro život. Proto vítáme a podporujeme aktivity a projekty, které mají za cíl přiblížit matematiku a přírodovědné obory dětem. Vedle významné podpory výuky matematiky a přírodovědných oborů z evropských fondů podporujeme také metodu výuky matematiky profesora Hejného nebo projekt Matematika s chutí. (Jindřich Fryč, náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy) Chcete, aby děti matematika bavila? Aby získaly kvalitní počtářské základy? Nechte je opakovaně zažívat úspěch. Hra Abaku spojuje tolik opěvované heslo škola hrou a dává dětem prostor k učení se opakováním ověřených kombinací. Zázrakem je, že po pochopení pravidel (to je jediné úskalí - není to hned a nějakou dobu to trvá) se hra stává návykovou, což byl problém i našeho zázračného zlepšení v matematice žáka z 9.A - hrál tolik, že jeden čas neplnil domácí úlohy z češtiny, neodevzdal referát z dějepisu apod. Pokud sázíte na Abaku, pak děláte dobře. Jen je třeba, aby se dostala do každé školy. V Abaku vidím východisko z momentální matematické mizérie. (Vlastimil Lisse, ředitel ZŠ a MŠ Kpt. O. Jaroše Louny) Abaku je výborným způsobem, jak formou hry procvičovat nejen početní operace, ale také promýšlet a vyhledávat možné kombinace. Má výborný vzdělávací potenciál a také ověřené výsledky. Když jsme jako Mensa ČR dostali nabídku organizačně se zapojit do Abaku ligy, rádi jsme využili této příležitosti podílet se na aktivitě, která podporuje mládež v přemýšlení a vztahu k matematice. (Tomáš Blumenstein, předseda Mensy ČR)

6 Všeobecně se opomíjí jeden základní fakt - matematika je pouze jazyk, kterým přemýšlíme, domlouváme se a popisujeme svět kolem nás. Je dokonce jazykem globálně nejrozšířenějším, což je další fakt, na který se pozapomíná. Jen se základní znalostí tohoto jazyka se dokážete domluvit v každém koutě světa. To znamená, že čím lépe budeme náš globální jazyk ovládat, tím lépe porozumíme sobě i světu tam za dveřmi. A Abaku? Abaku je gramatika základu matematiky - prostého spočítání prstů na jedné ruce. Počítejte s námi. (Vladimír Tesař, zástupce firmy Mathrix42, majitele autorských práv ke hře Abaku) Nejsilnější stránkou Abaku je to, že se jedná o globální produkt. Osobně se nejvíc těším na spuštění Světové ligy. K tomu by mělo dojít během několika nejbližších měsíců. (Zdeněk Čáp, zástupce firmy Mathrix42, majitele autorských práv ke hře Abaku) Hra Abaku je vynikající učební pomůcka pro výuku matematiky. Doporučení především pro 1. a 2. stupeň základních škol. (Doc. RNDr. Jaroslav Zhouf, Ph.D., JČMF ČR a PedF UK Praha)

Návody k hlavolamům a hrám

Návody k hlavolamům a hrám Návody k hlavolamům a hrám Veronika Riemlová Jana Režnarová Mendelovo gymnázium v Opavě Září 2009 OBSAH KUSOVNÍK...3 PŘIPRAVENÉ HRY...4 Provázky (Šňůry)...4 Bludiště...6 Krychle...7 DIGIT...10 Tangram...13

Více

Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti

Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti Hry a peníze programy pro rozvoj finanční gramotnosti Úvod Dostala se vám do ruky sbírka Hry a peníze: programy pro rozvoj finanční gramotnosti. Určena je především vedoucím dětských kolektivů, kteří se

Více

Rozvoj klíčových kompetencí hrou

Rozvoj klíčových kompetencí hrou Rozvoj klíčových kompetencí hrou Jan a Iveta Vodičkovi Inkluzívní škola 2 Vydalo Osmileté gymnázium Buďánka o.p.s. Česká pedagogická komora v rámci projektu Inkluzívní škola, realizovaného díky podpoře

Více

Úvod do didaktiky matematiky

Úvod do didaktiky matematiky Úvod do didaktiky matematiky doc. RNDr. Naďa Vondrová, Ph.D. Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství, Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta d alší vzdělávání pedagogických pracovníků

Více

Jak s d tmi pracovat: Probíraná témata:

Jak s d tmi pracovat: Probíraná témata: Matematika pro šikovné druháky Jarmila Ranošová, Allianz pojišťovna a.s., ZŠ Chodov, Praha Abstract The article describes lessons of mathematics taught by the author one hour weekly for selected group

Více

Vzděláváme a rozvíjíme nadané žáky

Vzděláváme a rozvíjíme nadané žáky Vzděláváme a rozvíjíme nadané žáky č. registrace CZ.01.07/1.2.06/02.0008 prosinec 2009 červen 2012 Nositel projektu: Základní škola Planá nad Lužnicí, okres Tábor. ČSLA 65, 391 11, Planá nad Lužnicí Partner

Více

FAKULTNÍM ŠKOLÁM CHYBÍ PRÁVNÍ STATUS 25/2013. učitelské noviny. týdeník pro učitele a přátele školy RAČTE SI PŘÁT NOVÝ ŠVP?

FAKULTNÍM ŠKOLÁM CHYBÍ PRÁVNÍ STATUS 25/2013. učitelské noviny. týdeník pro učitele a přátele školy RAČTE SI PŘÁT NOVÝ ŠVP? založeny 1883 25/2013 ročník 116 18. červen učitelské noviny týdeník pro učitele a přátele školy FAKULTNÍM ŠKOLÁM CHYBÍ PRÁVNÍ STATUS Jsou sice chtěné, ale státem málo podporované 7 RAČTE SI PŘÁT NOVÝ

Více

ÚNOR. zdarma. ROZHOVOR PřísnY delegát BOŠEK. MLÁDEŽ VYběrY Prahy. TRÉNINK 6. díl seriálu

ÚNOR. zdarma. ROZHOVOR PřísnY delegát BOŠEK. MLÁDEŽ VYběrY Prahy. TRÉNINK 6. díl seriálu ÚNOR 2011 zdarma ROZHOVOR PřísnY delegát BOŠEK MLÁDEŽ VYběrY Prahy 6. díl seriálu LEDEN 2011 Chlap na mateřské str. 14-15 Zdeněk Bošek Rozhovor s delegátem str. 2-4 EDITORIAL Vážení čtenáři a příznivci

Více

Rozhovor s finskou ministryní školství Kristou Kiuru. Umět toho co nejvíc. Magazín pro rodiče a učitele. Vrstevnické vzdělávání

Rozhovor s finskou ministryní školství Kristou Kiuru. Umět toho co nejvíc. Magazín pro rodiče a učitele. Vrstevnické vzdělávání ročník II. číslo 3 2014/15 zdarma Magazín pro rodiče a učitele téma Vrstevnické vzdělávání Jiří Fraus: Děti mohly mít nové učebnice zdarma po dobu deseti let ZDENĚK PIŠKULA Umět toho co nejvíc Rozhovor

Více

Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně

Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně Jsme rozdílní učíme se a hrajeme si společně Publikace pro žáky základních škol Somatopedická společnost, o.s. Praha 2012 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM

Více

pro druhý stupeň základního vzdělávání

pro druhý stupeň základního vzdělávání pro druhý stupeň základního vzdělávání Milan Hejný, Darina Jirotková a kol. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Ústav pro informace ve vzdělávání 2010 Matematické úlohy

Více

Kapitola 8: Herní koutek

Kapitola 8: Herní koutek Kapitola 8: Herní koutek Následující hry pocházejí z herních koutků jednotlivých tříd škol učením a hrou nebo jsou to soubory her, které byly v dané specifické situaci použity. 23 V mnoha případech se

Více

Ministr školství v demisi

Ministr školství v demisi TÝDENÍK 25 4. ZÁŘÍ 2013 XXI. ROČNÍK V tomto čísle najdete: Na jaře jsme učitelům základních škol nabídli k využití několik příkladů z matematiky, které se objevily v mezinárodním šetření TIMSS. Tentokrát

Více

Slovo šéfredaktora. Str. 2

Slovo šéfredaktora. Str. 2 j Slovo šéfredaktora O d vydání minulého čísla se událo mnoho významnývh věcí a je velmi težké vybrat ty nejdůležitější. Tak předně byly oznámeny výsledky maturit, a ačkoliv měli naši maturanti výbornou

Více

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL

INSPEKCE SE VÍC ZAMĚŘÍ NA KVALITU ŠKOL Z OBSAHU Nezaměstnanost absolventů se zvyšuje Kariérové poradenství potřebuje injekci Kroky ke kvalitnímu učňovství Končí projekt UNIV 2 KRAJE Příloha: Cizí jazyky ve škole 3/2013 ČTVRTLETNÍK NÁRODNÍHO

Více

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 3 2004 ZPRAVODAJ O VÝCHOVĚ A VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE jsme v unii dobrovolnou práci s dětmi a mládeží považuji za hodnotu největší změnu zažijí mladí lidé obluda naléhavosti může být královnou

Více

Katalog pobytových služeb z hlediska klientů

Katalog pobytových služeb z hlediska klientů Katalog pobytových služeb z hlediska klientů ZPRACOVÁNO v rámci realizace Individuálního projektu Karlovarského kraje Udržitelnost dostupnosti krajské sítě sociálních služeb Karlovarského kraje Zpracoval:

Více

Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky

Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Vybrané kapitoly učiva ZŠ inspirace nejen pro dobrovolníky Karolína Fojtová Vendula Karasová Alžběta Stropnická Člověk v tísni, o.p.s. 2011 Projekt

Více

Komentované výsledky projektu KALIBRO

Komentované výsledky projektu KALIBRO Komentované výsledky projektu KALIBRO Školní rok 2011/12 žáci 5. ročníku RNDr. Oldřich Botlík, CSc. IDEA RNDr. David Souček KALIBRO Praha, březen 2012 OBSAH 0. Informace o projektu KALIBRO 0.1. Všeobecné

Více

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ

GENERÁLNÍ PARTNER SOČ časopis pro soutěžící, konzultanty a organizátory SOČ 2/2010 Postoupili jste do Chrudimi? 2 Kde se bude obhajovat 3 Jak proběhla krajská kola 4 Reprezentace v USA 5 Letní škola mladých vědců 6 Konference

Více

dámský gambit: zahájení vědecké dráhy

dámský gambit: zahájení vědecké dráhy dámský gambit: zahájení vědecké dráhy dámský gambit: zahájení vědecké dráhy Barbora Tupá (ed.) Sociologický ústav Akademie věd ČR, v.v.i. Praha 2007 Publikace vznikla v rámci projektu Národní kontaktní

Více

Otvíráme. Co víme a nevíme o reformní novele. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2012 E D I C E

Otvíráme. Co víme a nevíme o reformní novele. Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2012 E D I C E Otvíráme E D I C E Magazín nejen o českých dětech Vydání IV/2012 Co víme a nevíme o reformní novele Obsah TeNTo časopis Je TišTěN NA ekologickém PAPíře 3 5 Editorial Terezy Maxové 6 Otvíráme Nyní jde

Více

Děti v ringu dnešního světa

Děti v ringu dnešního světa RODINA Děti v ringu dnešního světa Hodnotové orientace dětí ve věku 6 až 15 let TATO PUBLIKACE JE SPOLUFINANCOVÁNA EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY 1 Děti v ringu dnešního

Více

Bližší informace jsou součástí tohoto zpravodaje.

Bližší informace jsou součástí tohoto zpravodaje. 7 2012 datum vydání: 26. 6. 2012 Montessori Zpravodaj Nabídka vzdělání Milí příznivci Montessori, Moc Vás všechny zdravíme a máme radost, že se s Vámi v tomto letním čísle můžeme podělit o inspirace, které

Více

Základní škola Zlín-Malenovice, tř. Svobody. Duben 2015

Základní škola Zlín-Malenovice, tř. Svobody. Duben 2015 Základní škola Zlín-Malenovice, tř. Svobody Duben 2015 Návštěva u hasičů Práce ve skupinách Erin Atletický mítink Otrokovice Pracovní činnost Recitační soutěž Havárie Projekt Příběhy našich sousedů Ve

Více

DUBEN 2009 MODERNÍ VYUČOVÁNÍ MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL. 4 v 8 = (+) v ( )

DUBEN 2009 MODERNÍ VYUČOVÁNÍ MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL. 4 v 8 = (+) v ( ) 4 v 8 = (+) v ( ) MODERNÍ VYUČOVÁNÍ DUBEN 2009 MĚSÍČNÍK NA PODPORU ROZVOJE ŠKOL Inspirace RECENZE PROJEKT STRIP ROZHOVOR NOVÁ ŘADA UČEBNIC PRO VÝUKU PODLE RVP ZV Z NAKLADATELSTVÍ NOVÁ ŠKOLA NOVÁ ŠKOLA,

Více

občasný občasník Další úspěch zaznamenalo naše Bezevšeho na 3. ročníku soutěže O nej časopis 2009, pořádané Asociací středoškolských

občasný občasník Další úspěch zaznamenalo naše Bezevšeho na 3. ročníku soutěže O nej časopis 2009, pořádané Asociací středoškolských občasný občasník 26 prosinec 2009 VYDÁVÁ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA MEDIÁLNÍ GRAFIKY A POLYGRAFIE RUMBURK OCENĚNÍ: Nejlepší časopis středních škol v České republice /2007/ Časopis středních škol v ČR s nejlepším

Více

Zápis z jednání vedení Centra Kociánka s Radou rodičů a přátel Kociánky a zástupci uživatelů služeb

Zápis z jednání vedení Centra Kociánka s Radou rodičů a přátel Kociánky a zástupci uživatelů služeb Zápis z jednání vedení Centra Kociánka s Radou rodičů a přátel Kociánky a zástupci uživatelů služeb ze dne 21.10.2013 Proč rozvojový plán, co se bude rozvíjet? Název i struktura byla dána zřizovatelem.

Více

Na vizitce jméno Matka

Na vizitce jméno Matka Na vizitce jméno Matka Vážené čtenářky a vážení čtenáři, tato publikace obsahuje dvanáct rozhovorů s maminkami, které mají malé děti a chtějí se vrátit zpět do zaměstnání nebo do něj nedávno nastoupily.

Více

Jak koučovat debatní klub. Autor Matěj Pilát

Jak koučovat debatní klub. Autor Matěj Pilát Jak koučovat debatní klub Autor Matěj Pilát Obsah 1) Úvod... 3 Osoba kouče... 4 Role... 5 2) Jak založit klub... 5 3) Koučování ve dvojici... 5 Výhody koučování ve dvou... 6 Koho si vybrat do dvojice...

Více