Střední odborná škola Nové Město na Moravě Na Bělisku 295, Nové Město na Moravě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední odborná škola Nové Město na Moravě Na Bělisku 295, Nové Město na Moravě"

Transkript

1 Střední odborná škola Nové Město na Moravě Na Bělisku 295, Nové Město na Moravě za školní rok 2012/2013

2 1. Charakteristika školy:... 3 Doplňující údaje:... 3 Výuka... 3 Teoretická výuka... 4 Odborný výcvik Přehled spolupracujících firem Školní jídelna s vývařovnou Domov mládeže Schválená vzdělávací koncepce Přehled pracovníků školy: Údaje o přijímacím řízení pro rok 2012/2013 a zařazení žáků do tříd Prospěch a chování žáků ve š.r. 2012/ Výsledky maturitních zkoušek 2012/ Výsledky závěrečných zkoušek 2012/ Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí a ostatní kontroly Projekty a zahraniční spolupráce Činnost metodických komisí Minimální preventivní program Údaje o aktivitách školy Hospodářská činnost školy Plány na další rok

3 Střední odborná škola Nové Město na Moravě (dále jen škola) vznikla sloučením ISŠ Jimramov, SOU lesnického Petrovice a SOU Nové Město na Moravě. V současné podobě a názvu je škola od roku Škola má nadregionální charakter a zajišťuje přípravu kvalifikovaných pracovníků ve studijních a učebních oborech dopravních, stavebních, technických, ekonomických a v učebních oborech dřevozpracujících. Škola zajišťuje nástavbové studium pro absolventy učebních oborů. Škola má dostatečné zázemí k výuce uvedených oborů, postupně se budou vymezovat jednotlivé obory podle počtu zájemců o studium. Škola vlastní akreditace na profesní školení řidičů a postupně se zaměřuje i na vzdělávání dospělých. 1. Charakteristika školy: Název : Střední odborná škola Nové Město na Moravě Sídlo : Zřizovatel : Kraj Vysočina Ředitel : Mgr. Ivo Teplý Doplňující údaje: k k Celkový počet žáků Z toho dálkového st.: Celkový počet tříd : Počet členů vedení : 4 4 Počet učitelů (přepočtení) : 25,6 25,6 Počet učitelů OV (přepočtení): 13,2 13,2 Počet vychovatelů (přepočtení): 4 4 Počet nepedagogických prac.(přepočtení): Výuka Během školního roku 2012/2013 probíhala veškerá teoretická výuka v budově na Bělisku a veškerý odborný výcvik se odehrává v budově v Petrovicích. V roce 2012/2013 byl nadále 3

4 rozšiřován počítačový obrazový systém umožňující přesnou informovanost rodičů o prospěchu a absenci žáků, používání elektronické třídní knihy. K informovanosti rodičů a žáků školy využíváme systém SAS firmy MP SOFT. Na škole jsou umístěny obrazovky, na kterých se zobrazují okamžité informace pro studenty a zaměstannce Pro vnitřní informace využíváme systém Egroupware. Žáci a učitelé dále používají e-learningový systém Moodle, který v budoucnu budeme dále rozvíjet. Moodle umožňuje žákům dostávat elektronické učební materiály a úkoly. Někteří učitelé systém využívají i pro písemné a počítačové zkoušení. Teoretická výuka je zajišťována na Bělisku: 17 učeben, multimediální učebna, 4 učebny výpočetní techniky, 2 jazykové učebny, 2 tělocvičny, hřiště, posilovna V letošním školním roce bylo dokončeno vybavování jednotlivých tříd novým nábytkem a škole je vybavena 9 interaktivními tabulemi. Všechny třídy jsou vybaveny datovými projektory. Ve výuce je využíván systém elektronické třídnice a hodnocení žáků. V tomto školním roce byla dokončena stavební příprav odborných učeben na Bělisku pro železničáře, opraváře lesnických strojů, instalatéry a zedníky všechny učebny budou postupně vybavovány moderními učebními pomůckami v průběhu š.r. 2013/2014. Odborný výcvik Ve školním roce 2012/2013 naše škola nabízela sedm učebních oborů. Připravili jsme pro zařazení do rejstříku škol nový obor Ošetřovatel/ ošetřovatelka. První ročník bude otevřen od V tomto školním roce jsme nadále realizovali kurzy RMŘP jak pro veřejnost, tak i soukromou sféru. Tyto kurzy byly realizovány ve spolupráci s ÚP Žďár nad Sázavou, sociálními partnery a částečně vycházeli i z programu DV dospělých UNIV 2. Naše škola se i prostřednictvím praktického vyučování podílela na pokračujícím programu DV UNIV3. Zde jsme připravovali do systému NSK profesní kvalifikace pro lesní mechanizátory a železničáře. 4

5 Nadále pokračuje dobrá spolupráce se zaměstnavateli a soc. partnery v rámci odborného výcviku a praxe na jednotlivých provozních pracovištích i přes problémy, které byly způsobeny ekonomickou krizí, která v konečném důsledku znamenala nedostatek práce pro některé firmy. Spolupráce byla rozšířena o nové firmy, včetně proškolení příslušných instruktorů, bohužel docházelo i k ukončení spolupráce z řad dřívějších sociálních partnerů. Důvody byly různé, ale především se jednalo o menší objem zakázek. Nadále pokračovala velice úzká spolupráce se základními školami regionu, kdy k nám na středisko praktického vyučování docházeli učitelé a žáci ZŠ a podrobně se ve skupinách seznamovali s problematikou námi nabízených řemeslných oborů. Jedná se o žáky devátých tříd, kdy v rámci problematiky úvodu do světa práce mají tuto možnost. Oslovili jsme s nabídkou 18 základních škol, tuto nabídku využila pouze polovina, což nás samozřejmě mrzí a budeme se snažit o vyšší účast ZŠ na našem programu. V první polovině školního roku, se úsek PV významně podílel na festivalech vzdělávání a burzách středních škol, kde jsme realizovali náborovou činnost řemeslných oborů, které naše výchovně vzdělávací instituce nabízí. V březnu jsme se zapojili do projektu Technické obory výzva pro budoucnost, ve kterém budeme spolupracovat se 4 ZŠ našeho regionu na zlepšování technických dovedností mladých lidí. Vlastními silami jsme nadále pokračovali v úpravě a údržbě střediska praktického vyučování v Petrovicích, což má v konečném důsledku pozitivní dopad jak na prezentaci školy, kvalitu vzdělávání, tak i na zlepšení estetického prostředí ve kterém probíhá výuka žáků, což koresponduje i s průřezovými tématy ŠVP. V tomto školním roce, jakož to i v jiných letech, jsme se podíleli napříč všemi učebními obory na zakázkové činnosti pro různé subjekty v našem regionu. Se zavedením nového oboru Tesař, jsme mohli zakázkovou činnost rozšířit o další řemeslné činnosti. Přínosem těchto služeb bylo nahlédnutí žáků do reálného prostředí pozdějších zaměstnání, dále tato činnost přinesla finanční prostředky jak škole, tak i žákům ve formě odměn za zakázkovou činnost. V těchto výše uvedených činnostech bychom rádi pokračovali i v nadcházejícím školním roce 2013/2014, výhledově chceme tyto činnosti zlepšovat a zkvalitňovat. Do budoucna se chceme zaměřit především na zvýšení kvality výuky například prostřednictvím využívání moderních didaktických technologií, lepším materiálně technickým vybavením, zvýšenou úrovní přípravy na 5

6 výuku, vzděláváním pedagogů, co nejužší spoluprací se zaměstnavateli, sociálními partnery a v neposlední řadě spoluprací se širokým spektrem výrobců, či distributorů materiálů a technologií. Naši hlavní snahou je vysoká kvalita vzdělávání, možnost nahlédnout do reálného světa práce a co největší uplatnitelnost absolventů na trhu práce. 2. Přehled spolupracujících firem OBOR ZEDNÍK PKS INPOS, Brněnská 126/39, Žďár nad Sázavou Kontakt: Ing. Košičár Tel.: BETON SPH s.r.o., Průmyslová 1414, Bystřice nad Pernštejnem Kontakt: Ing. Petr Horáček Tel.: STAVEBNÍ SPOLEČNOST V+K s.r.o., K Ochozi 664, Bystřice nad Pernštejnem Kontakt: Ing. Pavel Vorel Tel.: PÁSEK stavební firma s.r.o., Starohradecká 400, Polička Kontakt: Pavel Pásek Tel.: OBOR INSTALATÉR PKS INPOS, Brněnská 126/39, Žďár nad Sázavou Kontakt: Ing. Košičár Tel.: FIRMA UCHYTIL s.r.o., Brněnská 2282/41, Žďár nad Sázavou Kontakt: Ing. František Kadlec Tel.: IWA s.r.o., Brněnská 758, Žďár nad Sázavou Kontakt: pan Slanina Tel.: RNDr. Ladislav Švestka, SOLAR TOP, Budovatelů 1498, Nové Město na Moravě Kontakt: RNDr. Ladislav Švestka Tel.:

7 OBOR OPRAVÁŘ LESNÍCH STROJŮ MOREAU AGRI VYSOČINA s.r.o., Maršovice 87, Nové Město na Moravě Kontakt: Milan Hájek Tel.: AZ SERVIS, a.s., Strojírenská 2351/40, Žďár nad Sázavou Kontakt: pan Vojta Tel.: AZ AUTO-CENTRUM s.r.o., Jiřího z Poděbrad 399/7, Žďár nad Sázavou Kontakt: pan Suchý Tel.: P+L spol. s r.o., Brněnská 33, Žďár nad Sázavou Kontakt: Ing. Petr Sodomka Tel.: OBOR TRUHLÁŘ NOVOMĚSTSKÁ JSW, Petrovická 861, Nové Město na Moravě Kontakt: Oldřich Sklenář Tel: OBOR ŽELEZNIČÁŘ ČD a.s., Cargo a.s., SŽDC a.s. 3. Školní jídelna s vývařovnou je na Bělisku, poskytuje celodenní stravování pro ubytované žáky na domově mládeže a obědy pro dojíždějící žáky a zaměstnance. Jídlo do Petrovic je dováženo a vydáváno ve výdejně. Vydávány jsou dva obědy s možností internetového objednávání. Byl zakoupen 1 nový plynový kotel. Pracovnicím v kuchyni se daří vařit stálou nabídku 2 jídel pro výběr. Každý měsíc zasedá stravovací komise, která řeší připomínky a náměty od žáků, rodičů a zaměstnanců. 4. Domov mládeže je vlastní na obou pracovištích s kapacitou lůžek v Petrovicích 46, na Bělisku 108. V současné době je domov mládeže v Petrovicích využíván pouze na doplňkovou činnost hostinská činnost a ubytování 7

8 Žáci navštěvovali nepovinný vyučovací předmět kurz řízení motorových vozidel a získali řidičské oprávnění skupiny A, B, C a T. Zájemci se zúčastnili kurzu tance a společenské výchovy Nabídka výchovně vzdělávacích aktivit na DM Domov mládeže je součástí SOŠ Nové Město na Moravě, je výchovným zařízením, které zajišťuje mimoškolní činnost a poskytuje základní péči v době mimo vyučování. DM řídí zástupce ředitele pro mimoškolní činnost, na úseku pracuje pět vychovatelů. Noční služby zajišťuje vrátný. Úvazek vrátného je rozdělen mezi vychovatele. Sportovní činnost - využívání sportovního areálu školy pondělí až čtvrtek 14:30 21:00 hod. - pokud je sportovní areál volný, žáci sportují již po skončení vyučování (14.15 hod.) - žáci se účastní sportovních aktivit v Novém Městě a ve Žďáře nad Sázavou Posilovna - každý den posilují chlapci i děvčata, posilovnu v této době posilovnu využívají i dojíždějící žáci Tělocvična, hřiště - odbíjená, florbal, nohejbal, kopaná, stolní tenis, vždy je činnost předem dohodnuta s žáky - v průběhu roku jsou organizovány turnaje v kopané, nohejbale, odbíjené, florbalu - spolupráce s domovy mládeže ve Žďáře nad Sázavou (SOU strojírenské, SPŠ), účast na turnajích, přátelské utkání v odbíjené a florbalu - tenis, kopaná, nohejbal.. Sezónní sporty - sjezdové lyžování - běžecké lyžování - bruslení - vybavení pro tyto sporty ve skladě DM - turistika (vycházky do okolí, seznámení s turistickými zajímavostmi novoměstska) Návštěvy kulturních a vzdělávacích akcí v N.Městě na Mor. - kino - kulturní dům - galerie - muzeum 8

9 - kurzy společenského tance (Žďár, Nové Město) Ostatní aktivity na DM - knihovna - internet žáci se mohou připojit z ložnic DM - video - domácí kino - televize satelitní příjem na sále DM - hudební nástroje (v současnosti 3x kytara, varhany) - výzdoba vánoce, pečení perníčků, výroba vánočních ozdob - pomoc při údržbě a úklidu prostor DM a školy - pořádání slavnostních večeří + výzdoba (vánoce, velikonoce, konec školního roku. - železniční modelářství - pomoc při přípravě náborových materiálů - soutěžní odpoledne Petrovice, Bělisko 5. Schválená vzdělávací koncepce PŘEHLED OBORŮ SOŠ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ I. Studijní obory číselný kód : M/01 název : RVP Ekonomika a podnikání ŠVP Ekonomika a podnikání číselný kód : M/01 název : RVP Ekonomika a podnikání ŠVP Logistika v dopravě číselný kód : M/01 název : RVP Provoz a ekonomika dopravy ŠVP Železniční provoz Studijní obory nástavbové číselný kód : L/503 název : RVP Dopravní provoz (dálkové studium) dobíhající obor ŠVP číselný kód : L/51 název : RVP Podnikání (denní i dálkové studium) ŠVP

10 II. Učební obory III. číselný kód : H/01 název : RVP Železničář ŠVP Železničář číselný kód : H/01 název : RVP Instalatér ŠVP Instalatér číselný kód : H/01 název : RVP Zedník ŠVP Zedník číselný kód : H/01 název : RVP Truhlář ŠVP Truhlář číselný kód : H/02 název : RVP Opravář lesnických strojů ŠVP Opravář lesnických strojů číselný kód : H/01 název : RVP Lesní mechanizátor ŠVP Lesní mechanizátor číselný kód : H/01 název : RVP Tesař ŠVP Tesař 6. Přehled pracovníků školy: Příjmení Jméno Kvalifi kace Pracovní funkce Dosažené vzdělání Benešová Anita K učitel vysokoškols Brusenbauch Karel K učitel vysokoškols Buchta František K ZŘ pro TV, statut. zástupce Crlíková Eva - pomocná kuchařka vysokoškols střední VL Dvořáková Dagmar K učitel vysokoškols Fialová Edita K učitel vysokoškols ké - Hubáček Petr N učitel střední MZ Klusáčková Drahuše K učitel Vysokoškols Započte Škola no roků 12 Pedagog. fak. MU Brno 12 UK Praha - TV a sport, trenér 34 FTVS Univerzity Karlovy v Praze UJEP Brno - PF 19 Masarykova univerzita v Brně 28 SPŠS Žďár nad Sázavou, trenérský kurz 0 Ostravská Universita učitelství 10

11 pro SŠ Jagošová Zdeňka K učitel vysokoškols 38 VŠ ekonomická v Bratislavě Ježová Jana - uklízečka úplné střední 31 Gymnázium Jirků Jan K Učitel Vysokoškols 28 ČVUT Praha- Fakulta jaderná a fyzikálně Kadlec Jiří K učitel vysokoškols Kolyveková Pavlína - pomocná kuchařka střední VL inženýrská 11 MU Brno - přírodovědecká fak., M+Z 19 Korbář Radomil K učitel vysokoškols Košutová Helena - kuchařka střední VL Kozáček Josef K učitel vysokoškols Králová Markéta - kuchařka střední VL Kutalová Lenka K učitel vysokoškols Lorencová Ivana - ZŘ pro vysokoškols ekonomiku Mádlová Hana - hospodářka střední MZ Marek Miloň N učitel OV Střední MZ Martinková Marie - mzdová střední účetní MZ Merunková Blanka N Učitel OV střední MZ Mrkosová Věra - uklízečka střední VL Mrkvičková Dana K učitel vysokoškols 26 VUT Brno - fakulta strojní, DPS 20 SOUE Velké Meziříčí 21 VUT Brno VŠ Univerzita J.E.Purkyně v Brně 25 VŠE Praha SOU Žďas, SPŠS Žďár nad Sáz. 20 SEŠ Jihlava 13 SOŠ Nové Město na Moravě VŠ zemědělská - fakulta lesnická 11

12 Müller Milan N Učitel OV střední MZ Müllerová Miroslav a - vedoucí provozu, BOZP, MTZ střední MZ Nedělová Marie - kuchařka střední VL Nechutová Alena N učitel vysokoškols Němec Rostislav N učitel OV střední VL Ondráčková Milada K učitel vysokoškols Ondráčková Vladimír a N Učitel vysokoškols ké Ondroušek František K zástupce ředitele pro MV vysokoškols Pechová Marie K učitel vysokoškols Pelzer Zdeněk N Učitel OV střední MZ Peňáz Adolf N učitel OV střední MZ Petr Jan N učitel Bakalářský SP Plieštiková Libuše N učitel vysokoškols ké Popelková Jana - vedoucí střední stravování Rosecká Naděžda - vedoucí kuchařka VL střední VL 22 SPŠS Žďár nad Sázavou 27 SPgŠ Boskovice VŠ zemědělská Praha - Fakulta provozně ekonomická 36 ŽĎAS n.p. Žďár nad Sázavou - dřevomodelář 23 Gy Bystřice n.p., Ped. fak. MU v Brně 21 VŠE Praha, fak.národohospodář ská 39 VŠ Univerzita Palackého v Olomouci 21 VUT Brno - fakulta strojní, DPS 29 SOŠ Nové Město na Moravě 33 Střední lesnická škola v Hranicích 6 Universita Pardubice obor informatika ve veřejné správě 27 VŠE Praha 33 OU Lomnice u Tišnova 22 SOU spol.stravování Lomnice u Tišnova 12

13 Sáblíková Marie - uklízečka střední VL Sedláček Milan K učitel OV vysokoškols ké - magisterský SP Sláma Ladislav N učitel OV střední MZ Smetanová Bohumil a N vychovatel ka střední MZ Sommer Ivo N učitel OV střední MZ Suchý Milan K učitel Vysokoškols Svobodová Alice N učitel střední MZ Svorník Josef N učitel OV střední VL Šauerová Blanka - uklízečka střední VL Šikula Dušan N učitel OV střední MZ Šimková Vlasta - uklízečka střední VL Štolfová Helena - samostatná účetní střední MZ Šustr Jiří N učitel OV střední MZ Švárová Helena K učitel vysokoškols Tatíčková Věra - uklízečka střední Potraviny Brno 24 Masarykova Universita učitelství odborných předmětů 9 SOU stroj. Žďár nad Sázavou 21 SOU oděvní Brno 34 SPŠS Žďár nad Sázavou, DPS 6 ČZU-Praha Suchdol, Lesnická fakultadřevař.inženýr 10 Gymnázium 36 Severomor. dřev. závody Šumperk - truhlář 20 SOU Polná 9 SOU lesnickémechanik opr., SOUs ZR - maturita 36 Zemědělské odborné učiliště 34 SŠ spol.stravování Velké Meziříčí 37 SPŠS Žďár nad Sázavou, instruktor svařování 25 SZŠ Jihlava; Univerzita Palackého v Olomouci 13

14 VL Teplý Ivo K ředitel vysokoškols Travenec Milan N učitel OV střední VL Urbancová Helena K vychovatel ka Václavková Hana N vychovatel ka vysokoškols střední MZ Vavříček Zdeněk N učitel OV střední MZ Vavříčková Iva - asistentka pro personalisti ku střední MZ Veselý Zdeněk K učitel vysokoškols Zelená Jitka K učitel vysokoškols Zítková Zdeňka N vychovatel střední MZ Zitová Alena K učitel vysokoškols 29 UK v Praze, fakulta tělesné výchovy a sportu 21 SOU dopravní - mechanik opravář pro sil. mot. voz. 25 Univerzita J.E.Purkyně v Brně - geografie, DPS 25 SEŠ Jihlava, DPS 31 SPŠS Žďár nad Sázavou, DPS, technolog svařování 27 SEŠ Jihlava 20 Vojenská akademie A.Zápotockého v Brně 17 VŠZ Brno 31 SPŠ oděvní Prostějov 19 VŠZ Brno, NIDV Jihlava-Osvědčenístud. pedagogiky 7. Údaje o přijímacím řízení v roce 2012/2013 Maturitní obory: M/006 Ekonomika a podnikání přijato Ekonomika a podnikání M/01 Provoz a ekonomika dopravy ŠVP - Logistika v dopravě 7 ŠVP- Železniční provoz 10 Tříleté obory: H/01 Železničář 14

15 ŠVP Železničář H/01 Instalatér ŠVP Instalatér H/01 Zedník ŠVP Zedník H/01 Truhlář ŠVP Truhlář H/02 Opravář lesnických strojů ŠVP Mechanik opravář H/01 Lesní mechanizátor H/01 Tesař 5 Nástavbové obory L/524 Podnikání (denní ) L/524 Podnikání (dálkové studium) Prospěch a chování Ročník Třída Klas ifiko váno Prospělo s vyznamen áním Prospělo Chování 2 Chování 3 Průměr Průměrná absence I. 1.EDO ,19 53,2 I. 1.MSZ ,41 70,7 I. 1.OTE ,65 69,5 II. 2.EDO ,47 79,9 II. 2.MEO ,48 90,9 II. 2.SZ ,62 78,8 II. 2.TET ,79 69,8 III. 3.EDO ,29 69,2 III. 3.MEO ,56 92,5 III. 3ST ,87 73 III. 3.ZŽ ,67 45,4 IV. 4.DEP ,45 37,4 IV. 4.EPO ,79 55,2 Nástavba denní I. 1.P ,71 112,5 II. 2.P ,46 38,2 Nástavba dálková I. 1.PD ,

16 II. 2.PD ,23 0 III. 3.PD , Výsledky maturitních zkoušek 2012/2013 Třída Prospěl Prospěl Neprospěl Nekonal s vyznamenáním 4.EPO +4.DEP P PD Celkem Výsledky závěrečných zkoušek 2012/2013 Třída Celkem Prospělo s Prospělo Neprospělo Celkový průměr připuštěno vyznamenáním 3.MEO ,79 3.ST ,65 3.ZŽ , Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí a ostatní kontroly V průběhu roku proběhly tyto kontroly: kontroly krajské hygienické stanice kraje Vysočina územní pracoviště Žďár nad Sázavou proběhly ve dnech: , , , , drobné závady ihned odstraněny. HZS Kraje Vysočina kontrola dne bez závad Česká inspekce životního prostředí - kontrola ČOV pokuta ,- Kč zastaralé předpisy o ČOB 12. Projekty a zahraniční spolupráce Pracovníci a vedení školy se účastní celé řady projektů, které přináší škole jak finanční prostředky, tak zvyšování vzdělání žáků i pracovníků. Nejdůležitějšími projekty v tomto školním roce byly: pokračování projektu Zlepšení kvality výuky (manažeři projektu Mgr. Ondráčková, Ing. Zelená) 16

17 UNIV 2 příprava pedagogických pracovníků na vzdělávání dospělých a příprava a pilotáž kurzů pro vzdělávání dospělých. Projektu se účastnil tým 12 pracovníků včetně ředitele školy UNIV 3 příprava kurzů pro NSK Doprava dříví a Úprava lesních cest projektu se účastnilo 5 pracovníků Účast vedení školy na vzdělávání managementu škol ve spolupráci s Vysočina- Education Účast v projektu CLIL tvorba video materiálů pro výuku angličtiny v jiných předmětech účast 3 členného týmu. Účast v projektu IQ Industry vzdělávání odborných učitelů Příprava mezinárodního projektu stáží učebních oborů truhlář a instalatér v Německém Chemnitz. Příprava projektu OKNA spolupráce se základními školami Účast ředitele v projektu Ředitel K3 příprava 10 ředitelů jako poradců pro začínající vedoucí pracovníky ve školství zahájení projektu Technické obory výzva pro budoucnost (manažer projektu Ing. Jirků) 13. Činnost metodických komisí Metodická komise odborných předmětů (školní rok ) V tomto školním roce pokračovala příprava studentů dle školních vzdělávacích programů. Nově se připravuje školní vzdělávací program pro učební obor Ošetřovatel/ka. Tento učební obor bude náborován od nového školního roku. Ostatní školní vzdělávací programy jsou zpracované. Po uplynutí doby tří let se mohou provést změny v obsahu. K některým změnám určitě dojde. Zjistili jsme, že u jednotného zadání závěrečných zkoušek se vyskytují témata, která nejsou obsažena v rámcovém vzdělávacím programu. Průběžně jsme sledovali úroveň znalostí studentů. Zaměřili jsme se a vyžadovali jsme samostatný mluvený projev, rozvíjeli jsme logické myšlení, schopnost obhájit svůj odborný názor na problém. Studenti třetích ročníků učebních oborů byli připravováni k závěrečným 17

18 zkouškám. V jarním období všichni psali závěrečné zkoušky nanečisto. Třináct studentů dostalo v rámci hodnocení nedostatečnou. Studenti si zkusili časovou a obsahovou náročnost písemných zkoušek. Jednotné závěrečné zkoušky velmi oceňujeme. Zadání a průběh je stejný na všech školách. Obsah výuky je na školách téměř totožný. Učitel je nucen sledovat vývojové trendy svého oboru a nové poznatky zavádět do výuky. V tomto školním roce se naše škola přihlásila do projektu IPO OP VK přírodní a technické obory výzva pro budoucnost. V rámci tohoto projektu škola plánuje vybudovat speciální učebny pro obory opravář, truhlář, tesař, zedník a instalatér. Každá učebna bude vybavena odbornými pomůckami a výpočetní technikou, součástí budou i výrobky na jejichž konstrukci se budou podílet i studenti. V rámci exkurzí a prezentací měli studenti možnost navštívit některé veletrhy, výstavy, stavby. Opraváři navštívili autosalon v Brně, firmu Žďas, truhláři a tesaři se seznámili s chodem manipulačního skladu v Novém Městě na Moravě, s technologií dřevostaveb v okolí, nové poznatky čerpali na Stavebním veletrhu v Brně. Instalatéři se seznámili provozem odkyselovací stanice ve Vlachovicích, s průběhem čištění odpadních vod v čističce odpadních vod v Novém městě na Moravě a během měsíce května proběhlo školení technologií firmy Hansgrohe v Brně. Mechanizátoři lesní výroby navštívili výstavu myslivosti, rybářství a včelařství v Lysé nad Labem, sádky v Ronově, kde se seznámili s chovem jeseterů a sumců na našem území. V dubnu proběhla prezentace firmy Merimex. Studenti se seznámili s novou technikou této firmy (zejména s novými typy vyvážecích souprav, vyvážecích traktorů a harvestorů), s moderními technologickými postupy a s možnostmi pracovního uplatnění. S druhým ročníkem proběhly praktické střelby na střelnici ve Světnově. Studenti si zkusili v rámci studia předmětu myslivost bezpečnou manipulaci se zbraní a střelbu. Zedníci navštívili Stavební veletrh v Brně a sledovali technologie staveb v okolí školy. Železničáři navštěvovali modelové kolejiště ve Žďáře nad Sázavou a v rámci odborné exkurze byli seznámeni v CZ LOKO Česká Třebová s postupem repasování železniční techniky. Pro další školní rok bychom chtěli pokračovat s výše uvedenými exkurzemi a výstavami, protože studenti mohou sledovat nové technologie a jejich vývoj v praxi. V letním termínu bylo připuštěno k závěrečným zkouškám 64 studentů. Ke zkoušce nebylo připuštěno 5 studentů. U zkoušek neprospělo 9 studentů, s vyznamenáním prospělo 9 studentů. Zkoušek z myslivosti se zúčastnilo 16 studentů, 2 neprospěli, 5 jich prospělo s vyznamenáním, ostatní prospěli. 18

19 Metodická komise Český jazyk a společenské vědy (školní rok ) Činnost MK lze v letošním školním roce hodnotit velice kladně. Všichni členové vzájemně hodnotně spolupracovali, udržovali dobré vztahy a odborně se vzájemně doplňovali. Co se nám podařilo: Velkým přínosem bylo zlepšení komunikace s vedením školy a ostatních předsedů předmětových komisí. Spousta záležitostí a problémů se tak okamžitě kvalitně vyřešila. Úspěšně byly provedeny četné korektury textů do náborových letáků, do novin a na webové stránky školy. Z: Kutalová V říjnu 2012 se ve Žďáře nad Sázavou sešli výchovní poradci a metodici prevence k dalšímu společnému jednání o specifických studijních i výchovných problémech. Ú: Švárová, Kutalová V listopadu a v březnu proběhl s velkým zájmem všech maturitních ročníků Maturitní trénink Scio. O testování projevily zájem i nástavbové a dálkové studijní obory. Z: Kutalová V listopadu 2012 proběhlo bez problémů i přihlašování studentů s PUP MZ k maturitní zkoušce. Z: Kutalová V listopadu 2012 odjeli studenti 4. DEP se svojí třídní učitelkou do Prahy do divadla. Z. Dvořáková se v Jihlavě uskutečnil Konzultační seminář k hodnocení PP MZ - Jihlava, výstup osvědčení. Ú: Kutalová, Dvořáková V lednu 2013 se podařilo uspořádat školní kolo Olympiády v českém jazyce, které se zúčastnili studenti1.a 2. ročníku maturitních oborů. Z: Kutalová, Dvořáková V únoru 2013 měla veliký úspěch z řad studentů i pedagogických pracovníků zkušební maturita Maturita nanečisto. Za český jazyk se trénovalo v časově nejnáročnějších částech didaktickém testu a písemné práci. Nutno podotknout, že červnová maturita díky této akci dopadla daleko úspěšněji. Výsledky znázorňuje následující tabulka: 19

20 Metodická komise a společenské vědy (vyhodnocení maturity "nanečisto" únor 2013) Třída Počet studentů Neúčast Didaktický test Písemná práce EPO 23 Velecký DEP 16 Pražáková P PD V dubnu 2013 bylo nutné připravit přijímací zkoušky pro 4leté maturitní obory a denní nástavbové studium. Proběhly bez problémů i s ohledem k žákům s SVP. Z: Kutalová V květnu 2013 se konala písemná část státní maturity, z hlediska českého jazyka velice úspěšně. Ze všech studentů 4 maturitních ročníků, kteří byli ke zkoušce připuštěni, uspěli všichni, až na 2 studentky dálkového oboru, kterým nevyšel DT. Tento výsledek je pro nás největší odměnou a radostí. Ústní maturity se z českého jazyka podařilo složit všem. Z: Kutalová, Dvořáková Velice kladně lze hodnotit i projektovou činnost: V rámci UNIV III. absolvovala L. Kutalová dvoudenní certifikovaný seminář v Pardubicích, který se týkal karierového poradce. Velmi dobrých výsledků, dokonce i stále lepších, dosahujeme v Projektu zkvalitňování výuky, vytvářením digitálních výukových materiálů. Z naší komise jsou do projektu zapojené: Mgr. Lenka Kutalová, Mgr. Helena Švárová, Mgr. Drahuše Klusáčková. Hospitace: Psychologie ve 4. EPO u Mgr. Heleny Švárové Dějepis v 1. P u Drahuše Klusáčkové Protokoly viz příloha Co se nepodařilo splnit: 20

21 V letošním školním roce se nepodařilo reprezentovat školu v okresním kole Olympiády v českém jazyce. Důvodem byl nevhodný termín, studenti měli ředitelské volno kvůli Mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě na Moravě. Co připravujeme: Na příští školní rok plánujeme větší využití interaktivních učebnic, a to ve studijních i učebních oborech. S velkou radostí připravujeme nový učební obor Ošetřovatel/ošetřovatelka, pro který chystáme všechny odborné materiály, učebnice, pomůcky, komunikační materiály. Metodická komise ekonomických předmětů (školní rok ) Fiktivní firma Naše fiktivní firma existuje již druhý rok a již od začátku dosahuje značných úspěchů na veletrzích fiktivních firem. V letošním roce jsme se tradičně zúčastnili veletrhu v Brně (7. 2.), kde naše firma EPO STYLE s. r. o. obsadila celkové 6. místo ze 22 fiktivních firem a veletrhu v Boskovicích (21. 2.), kde jsme se zúčastnili soutěží o nejlepší katalog (1. místo), o nejlepší stánek (4. místo) a nejlepší prezentaci (10. místo). V rámci získávání dalších zkušeností s obchodováním naše FIF navštívila mezinárodní veletrh v Praze, zatím pouze jako přihlížející. V příštím roce uvažujeme o účasti na tomto veletrhu už jako obchodující společnost. Naši žáci FIF v předvánočním čase uspořádali soutěž Prezentuj svoji firmu, na kterou byly pozvány základní školy z nejbližšího okolí. Zúčastnily se dvě základní školy z Jimramova a Dolní Rožínky. Celodenní program se skládal z vlastní soutěže, na které čtyři skupiny žáků základních škol představili svou smyšlenou firmu pomocí prezentace, předvedli své katalogy, letáky a vizitky. Poté následoval zábavný program spojený s vánočními soutěžemi. Výherci získali drobné odměny a ostatní malé sladkosti. V červnu připravili naši žáci workshop a soutěž pro žáky 8. ročníků základních škol, na který pozvali žáky z novoměstských základních škol. Představili žákům ZŠ naši střední školu a svou fiktivní firmu, poté jim zadali práci na propagačních materiálech fiktivního podniku, se kterými jim pomáhali. Akce sloužila k naladění na vánoční soutěž, kterou budou pořádat následovníci letošní FIF a samozřejmě i k propagaci našich učebních a studijních oborů. V průběhu roku se FIF zúčastňovala náborů, dnů otevřených dveří a dalších propagačních akcí školy. Soutěže z odborných předmětů Naši žáci se zúčastnili soutěže v psaní na klávesnici. Nejlepší písaři ze školního kola (Topinková 4. EPO, Sedláčková 3. EDO, Skoumalová 1. EDO) se zúčastnili krajské soutěže v grafických disciplínách v Telči. 21

22 Do konce února probíhalo 4. kolo soutěže Finanční gramotnost. Nejlepší řešitelé (Milan Dočkal 1. P, Andrea Juříková 4. EPO, Patrik Prokýšek 2. EDO) postoupili do okresního kola, kde se umístili na pěkném 5. místě. Osvědčení Vzhledem k tomu, že byly zrušeny státní zkoušky ze psaní na klávesnici, bude naše škola žákům, kteří splní podmínky odpovídající státním zkouškám vydávat osvědčení o jejich dosažené úrovni. Exkurze 2. EDO veletrh FIF v Boskovicích získání představy o práci FIF a průběhu veletrhů pro příští školní rok (Nechutová) Horácká galerie sklářství, kresba, malba (Zelená) Horácká Galerie moderní umění ve fotografii (Zelená) 1. EDO Chaloupky nakupování pod drobnohledem (Benešová - ZBO) - zaměřeno na ekonomické předměty, zejména zbožíznalství, kde se studenti interaktivně zapojili, výstava byla zaměřena na výchovu k odpovědným Podnikatelské záměry Během týdne mezi písemnými a ústními zkouškami pracovali žáci 2. EDO (obor EPO) spolu s vyučující na skupinových podnikatelských záměrech, na kterých se naučili, které důležité části podnikatelský záměr musí obsahovat, jak získat potřebné informace a jak je zpracovat. Žáci se zapojili zodpovědně, pracovali samostatně, naučili se pracovat v týmu, rozdělit si práci. Vlastní podnikatelské záměry, které později vytvářel každý žák samostatně, zpracovali žáci velmi důkladně. Ročníkové práce Ročníkové práce druhých a třetích ročníků byly odevzdány v termínu a všechny dosáhly přijatelné úrovně. Maturity Ve dnech a proběhly u 4. EPO a 2. P profilové písemné maturity nanečisto. Sloužily k tomu, aby si žáci vyzkoušeli, jaké úrovně by měli dosáhnout a jak dané úkoly stihnou v určeném časovém limitu. U nástavbových oborů, které se od roku září 2011 řídí novým školním vzdělávacím programem, byla v letošním školním roce půlhodinová zkouška z bloku odborných předmětů nahrazena dvěma zkouškami - jedna bude podobně jako u čtyřletých oborů z účetnictví a ekonomiky, druhá z marketingu a managementu. V profilové části maturitních zkoušek v letošním školním roce neprospělo 8 ze 48 maturantů. 22

Organizace školního roku 2016/2017

Organizace školního roku 2016/2017 Organizace školního roku 2016/2017 1. pololetí SRPEN: Úvodní porada 24/8 - povinnosti a náplň v přípravném týdnu - organizace školního roku Školení BOZP pro pedagogické i nepedagogické pracovníky 25/8

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2016-2017 Lutín, září 2016 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán práce pro školní rok 2015-2016

Plán práce pro školní rok 2015-2016 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2015-2016 Lutín, září 2015 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán práce pro školní rok 2014-2015

Plán práce pro školní rok 2014-2015 SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2014-2015 Lutín, září 2014 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Plán práce pro školní rok

Plán práce pro školní rok SIGMUNDOVA STŘEDNÍ ŠKOLA STROJÍRENSKÁ, LUTÍN, Jana Sigmunda 242, 783 49 LUTÍN Plán práce pro školní rok 2011-2012 Lutín, září 2011 Mgr. Pavel Michalík ředitel Rozdělovník: ředitel zástupce ŘTV zástupce

Více

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit

Příloha č. 1. k výzvě č. 03 pro oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání. Podrobný rozpis podporovaných aktivit Příloha č. 1 k výzvě č. 03 pro oblast podpory 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání Podrobný rozpis podporovaných aktivit Podporovaná aktivita: Vytváření podmínek pro implementaci školních vzdělávacích

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 I N F O R M A C E - o oborech vzdělávání ve školním roce 2010/2011 - o termínech a organizaci přijímacího

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem.

Právo a řízení firem. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2009/10 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma vzdělávání: Stupeň poskytovaného vzdělávání: Právo a řízení firem 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání čtyřleté denní studium střední vzdělávání s maturitní

Více

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou

čtyřleté denní studium střední vzdělání s maturitní zkouškou 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň dosaženého vzdělání: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství RVP 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika čtyřleté denní

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Jindřichův Hradec Škola se stodvacetipětiletou tradicí Aktuální nabídka oborů pro školní rok 2017 2018 nabízí: - moderní perspektivní maturitní i učební

Více

Rámcový plán úseku TV

Rámcový plán úseku TV Rámcový plán úseku TV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah: Rámcový plán úseku TV školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Mgr. Zdeněk Měřinský Ing. Ivana

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025

ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2007/2008 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů

Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů zkráceně: Inovace technických oborů (zkratka: ITO) Závěrečná konference projektu Inovace technických oborů Středa: 16. listopad 2011 Název projektu: Inovace výuky technických předmětů pro zvyšování konkurenceschopnosti

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIS-927/13-S Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIS-927/13-S Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Střední škola oděvního a grafického designu, Lysá nad Labem, Stržiště

Více

školní rok 2006/2007

školní rok 2006/2007 ZÁKLADNÍ ŠKOLA KRUCEMBURK Školní 440, 582 66 Krucemburk, IČ:71004025 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola Krucemburk je plně organizovanou školou s

Více

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020

KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 KONCEPCE ROZVOJE ŠVEHLOVY STŘEDNÍ ŠKOLY POLYTECHNICKÉ PROSTĚJOV 2014-2020 Vypracoval: Ing. Radomil Poles OBSAH Úvod... 2 1 Stručná charakteristika současného stavu... 2 1.1 Současný stav... 2 1.2 Vzdělávací

Více

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016

Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Metodická, poradenská, informační činnost výchovné poradkyně Plán práce výchovného poradce 2015/2016 Vychovávat dítě znamená učit je, jak se obejde bez nás. (Ernest Leskoué) 1. Metodická a koordinační

Více

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut

Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 7 minut Spolupráce ŠKOL a FIREM vs. spolupráce FIREM a ŠKOL 1 7 minut Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Systémová podpora

Více

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013

SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice. Organizace školního roku 2012/2013 SOUKROMÁ STŘEDNÍ ŠKOLA PODNIKATELSKÁ, s. r. o., OPAVA 747 06 Hlavní 282/101, Opava - Kylešovice Organizace školního roku 2012/2013 PŘEHLED TŘÍD Třída Výuka Třídní učitel Učebna Šatna Obor EK1 Ekonomika

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440. Resslova 440, Volyně. Identifikátor: Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Volyně, Resslova 440 Resslova 440, 387 01 Volyně Identifikátor: 600 020 312 Termín konání inspekce:

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kostelec nad Orlicí Adresa: Komenského 873, 517 41 Kostelec nad

Více

MATURITNÍ ROČNÍK 2016

MATURITNÍ ROČNÍK 2016 GYMNÁZIUM, Lipník nad Bečvou Komenského sady 62 příspěvková organizace MATURITNÍ ROČNÍK 2016 Mgr. Martina Žižlavská Lipník nad Bečvou 2016 MATURITNÍ ROČNÍK 2016 K maturitní zkoušce v roce 2016 přistoupilo

Více

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09

Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 2008/09 Příloha výroční zprávy o činnosti školy za školní rok 008/09 A. Základní informace o právnické osobě vykonávající činnost škol, škol.zařízení Název Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Vyškov,

Více

Organizace školního roku 2014/2015

Organizace školního roku 2014/2015 Organizace školního roku / ZÁŘÍ 01. 09. 01. 05. 09. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU - Informace rodičům a žákům 1. ročníky kinosál - 8.00 hodin (úsek stavo, elektro), 10.00 hodin (úsek strojní, ekonomický) Státní

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 2. Účinnost od: do: 1. 9. 2016 30. 6. 2017 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2016/2017 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivana

Více

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013

TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 TERMINÁŘ školní rok 2012/2013 Srpen 27. 8. zahajovací porada všech zaměstnanců školy 28. 8. až 30. 8. komisionální zkoušky za 2. pol. šk. roku 2011/2012 30. 8. klasifikační porada za 2. pol. šk. roku 2011/2012

Více

Rámcový plán práce úseku OV

Rámcový plán práce úseku OV Rámcový plán práce úseku OV Číslo vydání: 1. Účinnost od: do: 1.9.2015 30.6.2016 Obsah : 1. Rámcový plán školní rok 2015/2016 ZPRACOVAL: OVĚŘIL: SCHVÁLIL: ZÁVAZNÝ PRO: Ing. Ivan Halavín Ing. Ivan Halavín

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017

Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Plán práce výchovného poradenství pro školní rok 2016/2017 Září: seznámení s činností výchovného poradenství ve všech třídách školy, souhlas rodičů s poskytování poradenství aktualizace nástěnky výchovného

Více

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy

I. Příloha ŠVP ZV 03/2016. Vlastní hodnocení školy I. Příloha ŠVP ZV 03/2016 Vlastní hodnocení školy 0 HLAVNÍ OBLASTI VLASTNÍHO HODNOCENÍ ŠKOLY JSOU VŽDY: 1. Podmínky ke vzdělávání 2. Průběh vzdělávání 3. Podpora školy žákům a studentům, spolupráce s rodiči,

Více

Gymnázium Pelhřimov se představuje

Gymnázium Pelhřimov se představuje Gymnázium Pelhřimov se představuje Směr jazykový (jazyky na filosofických fakultách, učitelství ) - až 14 hodin výuky ve dvou (nebo třech) cizích jazycích týdně a matematiky ve 4. ročníku pouze 2 hodiny,

Více

Plán práce výchovného poradce

Plán práce výchovného poradce SOŠ Velvary s.r.o. Školní 268 273 24 Velvary Plán práce výchovného poradce Školní rok 2010/2011 výchovný poradce: Mgr. Hana Hronková Výchovný poradce zabezpečuje poskytování poradenských služeb ve škole,

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou Týdenní ročníkový plán

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017

Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 Plán činnosti školy na školní rok 2016 / 2017 1. Výchovně vzdělávací oblast: 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009

Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Slatinice, příspěvková

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy.

Těšíme se na Vás a věříme, že návštěva naší školy Vám přinese důležité poznatky, které pomohou při volbě vhodné školy. Žáci a zaměstnanci školy Vás zvou na Dny otevřených dveří, které se konají ve čtvrtek 3. prosince 2015 od 10:30 do 16:00 hodin ve čtvrtek 14. ledna 2016 od 14: 00 do 16:30 hodin Den otevřených dveří je

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov

Švehlova střední škola polytechnická Prostějov PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2016/2017 Výchovné poradkyně: Mgr. Radoslava Spurná (nám. Spojenců 17) Mgr. Alena Nováková (Svatoplukova 80) Ing. Tatiana Chmelenská (Svatoplukova 80) Náplň práce

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Ostravice. Ostravice 300, Ostravice. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Ostravice Ostravice 300, 739 14 Ostravice Identifikátor školy: 600 134 458 Termín konání inspekce: 14.

Více

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016

Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 Plán činnosti školy na školní rok 2015 / 2016 1. Výchovně vzdělávací oblast : 1. 1. Exkurze a školní výlety Zpracování plánů exkurzí a školních výletů v souladu s výchovnými a vzdělávacími cíli jednotlivých

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem.

Pedagogické lyceum. čtyřleté denní studium. Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2012/13 počínaje 1. ročníkem. 1. Učební plán Název ŠVP: Kód a název oboru: Délka a forma : Stupeň poskytovaného : Pedagogické lyceum 78-42-M/03 Pedagogické lyceum čtyřleté denní studium střední s maturitní zkouškou 1. 1. Týdenní ročníkový

Více

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: ,

Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: , Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III č. tel.: 371 728 523, stredni@skola-rokycany.cz www.skola-rokycany.cz 1. Období školního vyučování ve školním roce 2016/2017 začne ve čtvrtek 1. září 2016. Vyučování

Více

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007

Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpráva o činnosti organizace za rok 2007 Zpracování je uloženo 59, písm. i) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.. Charakteristika organizace: Název organizace:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2009/2010 A) Základní údaje o škole Název: Základní škola a mateřská škola Moravské Bránice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Sídlo: Moravské Bránice

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice. Poděbradská 93, 530 09 Pardubice. Identifikátor školy: 600 012 484 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Střední odborné učiliště plynárenské Pardubice Poděbradská 93, 530 09 Pardubice Identifikátor školy: 600 012 484 Termín konání inspekce: 15.

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu

Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Závěrečná monitorovací zpráva zhodnocení projektu Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na naší škole, a to prostřednictvím zkvalitnění a zefektivnění

Více

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání

Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání KLÍČOVÉ TÉMA PODPORA POLYTECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A4: Podpora polytechnického vzdělávání v rámci předškolního vzdělávání Obecný cíl A4.1: Zvyšování dostupnosti

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2. 664 91 Ivančice, Lány 2. Identifikátor: 600 014 053 Česká školní inspekce Jihomoravský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Gymnázium Jana Blahoslava, Ivančice, Lány 2 664 91 Ivančice, Lány 2 Identifikátor: 600 014 053 Termín konání inspekce: od 15.1.2007 do 16.1.2007

Více

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4

Min. počet hodin týdně za studium. Český jazyk a literatura 7,5 Český jazyk a literatura 4 4 1. Učební plán 1. 1. Nižší stupeň šestiletého gymnázia Dle tohoto učebního plánu je výuka realizována od školního roku 2013/14 počínaje 1. ročníkem. Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory Min. počet hodin

Více

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN

Setkání s rodiči. 7. dubna 2014. Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Setkání s rodiči 7. dubna 2014 Třídy: 1. AM, 2. AN, 3. AN, 4. AN Obsah setkání: Výsledky klasifikace - třetí čtvrtletí Bodovací systém - vyhodnocení Akce školy a žáků Co nás čeká ve 4. čtvrtletí Souvislá

Více

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016

Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 Plán práce výchovného poradce na školní rok 2015/2016 1. Spolupráce VP s vedením školy - shromažďování údajů o uchazečích s SPU - informační materiály a přihlášky na VŠ - dny otevřených dveří spolupráce

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ochrana a tvorba životního prostředí Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská)

Terminář na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) na školní rok 2014/2015 1. pololetí (pracoviště Studentská) Měsíc Den Činnost Srpen 25. Pedagogická porada 25. 28. Opravné zkoušky a zkoušky v náhradním termínu Přípravné práce na nový školní rok 2014/2015

Více

Vymezení podporovaných aktivit

Vymezení podporovaných aktivit I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Vymezení podporovaných aktivit pro předkládání žádostí o finanční podporu v rámci globálního grantu Jihomoravského kraje v OP VK Oblast podpory 1.2

Více

Případové studie: M/01 Dopravní prostředky SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, Jablunkov Stav ke dni: 29.7.

Případové studie: M/01 Dopravní prostředky SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, Jablunkov Stav ke dni: 29.7. 1 Případové studie: 23-45-M/01 Dopravní prostředky Škola: SOŠ a SOU podnikání a služeb Jablunkov, Školní 416, 739 91 Jablunkov Stav ke dni: 29.7.2014 Úvodní komentář k případové studii: SOŠ a SOU podnikání

Více

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018

SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 NÁSTIN KONCEPCE ROZVOJE SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace DO ROKU 2018 Předkládá: PaedDr. Milan Kubát, ředitel školy, jako podklad pro zřizovatele školy Projednáno se Školskou

Více

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15.

Pololetí. Prázdniny. Pedagogické rady pátek 28. srpna 2015 ve 12,00 hod. úterý 10. listopadu 2015 v 15.00 hod. Úterý 26. ledna 2016 v 15. Pololetí I. pololetí úterý 1. září 2015 - čtvrtek 28. ledna 2016 II. pololetí pondělí 1. února 2016 - čtvrtek 30. června 2016 Prázdniny Podzimní čtvrtek 29. října 2015 - pátek 30. října 2015 Vánoční 23.

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura)

a MSMT-1903/ _094 Aktivizační metody ve výuce (český jazyk a literatura) Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, příspěvková organizace Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Nabídka vzdělávacích programů pro SŠ

Více

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE

P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE S T Ř E D N Í P R Ů M Y S L O V Á Š K O L A Z L Í N P L Á N P R Á C E VÝCHOVNÝCH PORADCŮ A METODIKA PREVENCE ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 SRPEN A ZÁŘÍ Plánování besedy pro žáky ročníku Krajský soud ve Konzultace

Více

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice

VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice Základní škola a Mateřská škola Střelské Hoštice, okres Strakonice VLASTNÍ HODNOCENÍ ZŠ a MŠ Střelské Hoštice za školní rok 2007/2008 a 2008/2009 Obsah: A. Struktura vlastního hodnocení školy B. Vyjádření

Více

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011

Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy sociální Prachatice ve školním roce 2010/2011 Obsah: 1. Základní údaje o organizaci 2. Přehled vzdělávacích programů VOŠS 3. Údaje o pracovnících 4. Zpráva

Více

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105

Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Základní škola a mateřská škola Raškovice, příspěvková organizace, Raškovice 18, 739 07 Raškovice IZO: 600134105 Plán výchovného poradce na školní rok 2012/2013 Konzultační hodiny pro studenty a jejich

Více

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015

Základní škola a Mateřská škola Štítary. Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Základní škola a Mateřská škola Štítary Plán práce školy na školní rok 2014/2015 Obsah : 1. Analýza výchovně vzdělávací práce ve školním roce 2013/2014 2. Úkoly ve školním roce 2014/2015 3. Minimální preventivní

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11. Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary. Identifikátor školy: 600 067 602 Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Karlovy Vary, Krušnohorská 11 Krušnohorská 11, 360 10 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 602 Termín konání inspekce:

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní charakteristika školy... 2 2. Vzdělávací program školy... 3 2. 1 Vzdělávací programy školy... 3 2. 2 Nabídka volitelných předmětů...

Více

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015

Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Výroční zpráva školní rok 2014/ 2015 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy

3 priorita období. 2 příprava, stanovování záměrů 1. Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Autoevaluační plán Workshop: Evaluace školy Lektor: RNDr. Jiří Herman, Ph. D., Gymnázium, Brno, tř. Kpt. Jaroše Plán autoevaluačních činností Oblasti evaluace 006/7 007/8 008/9 009/0 Podmínky ke vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111. Karlova 111, 397 01 Písek Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Písek, Karlova 111 Karlova 111, 397 01 Písek Identifikátor školy: 600 008

Více

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs

Škola: Gymnázium, Milevsko, Masarykova 183 Adresa: Masarykova č.p. 183, 399 01 Milevsko Kč/měs Škola: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Písek, Šobrova 111 Adresa: Šobrova č.p. 111, udějovické Předměstí, 397 01 Písek 1 Ředitel: Mgr. Ladislav Klíma, tel. 382 200 265 ddpisek@volny.cz

Více

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1.

Národní škola (č.j. 15724/97-20) blíže viz textová část bod 3.1. 1. Název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol: Základní škola, Praha 6, náměstí Interbrigády 2 (rozhodnutí ze dne 27.12.1999) 2. Zřizovatel: Městská část Praha 6 Úřad m.č., Čs. armády

Více

Úvod do spolupráce školy a firmy

Úvod do spolupráce školy a firmy Úvod do spolupráce školy a firmy Škola, název, adresa Střední zemědělská škola Rakovník, Rakovník, Pražská 1222 Charakteristika školy Tradiční škola v regionu, 135 let. Zaměření na zemědělskou prvovýrobu,

Více

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Souhrnná informace o realizaci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo Název projektu Příjemce Datum zahájení realizace 1. 3. 2009 Datum ukončení realizace 31.

Více

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01

Škola Střední odborná škola a střední odborné učiliště, Hořovice, Palackého náměstí 100, 268 01 Škola, Palackého náměstí 100, 268 01 Název ŠVP Ekonomika a informatika v podnikání Platnost 1.9.2010 Délka studia v letech: 4.0 Kód a název oboru Forma vzdělávání denní forma ročníkový Povinné předměty

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Oblastní pracoviště Hradec Králové Inspekční zpráva Střední průmyslová škola textilní a Střední odborné učiliště Velké Poříčí, Náchodská 285 Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí Identifikátor

Více

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků

Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků KLÍČOVÉ TÉMA ROZVOJ VÝUKY CIZÍCH JAZYKŮ A. Potřeby s nejvyšší důležitostí Obecná priorita A15: Zvyšování kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků Obecný cíl A15.1: Dosáhnout zvýšení

Více

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání

Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Přehled informačních a vzdělávacích aktivit MŠMT, NÚV a NIDV ke společnému vzdělávání Informační semináře a pracovní jednání Další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších pracovníků Jednání se zástupci

Více

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E

Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Č E S K Á Š K O L N Í I N S P E K C E Čj.: 135 92/99-11096 Signatura: bm5zs201 Oblastní pracoviště č. 13 Olomouc Okresní pracoviště Šumperk INSPEKČNÍ ZPRÁVA Škola: Střední odborné učiliště železniční a

Více

Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov. Projektový záměr

Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov. Projektový záměr Švehlova střední škola, náměstí Spojenců 17, Prostějov Projektový záměr Název projektu: Výuka s podporou digitálních technologií 1. Charakteristika školy Škola nabízí ucelený systém vzdělání v oborech

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice. Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč. Identifikátor školy: 600 096 521 Česká školní inspekce Pardubický inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Lázně Bohdaneč, okres Pardubice Masarykovo náměstí 108, 533 41 Lázně Bohdaneč Identifikátor školy: 600 096 521 Termín konání

Více

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016

M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových forem chování 2015/2016 S T Ř E D N Í Š K O L A T E C H N I C K Ý C H O B O R Ů Havířov-Šumbark, Lidická 1a/600, příspěvková organizace Lidická 1a/600, 736 01 Havířov-Šumbark M Ě S Í Č N Í P L Á N Č I N N O S T I v oblasti rizikových

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP Jméno a příjmení

Více

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2017/2018

NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2017/2018 NABÍDKA STUDIJNÍCH OBORŮ školní rok 2017/2018 Telefon: 552 304 079 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz Internet: http://www.ssa-krnov.cz KONTAKTNÍ OSOBY: Ing. Věra Predikantová ředitelka

Více

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 ZÁKLADNÍ ÚDAJE HODNOCENÍ PREVENTIVNÍHO PROGRAMU - ŠKOLNÍ ROK 2015/2016 Název a adresa školy, pro kterou platí závěrečná zpráva o plnění MPP: ZŠ Aloise Klára Úštěk Jméno a příjmení ředitele: Mgr. Renata

Více

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014

Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 Základní škola Horní Kruty, okres Kolín Horní Kruty 29, PSČ: 281 46 Tel: 321 796 926, 728 603 443 E-mail: zs.hornikruty@tiscali.cz Plán práce školy pro šk. rok 2013/2014 I. Organizace provozu školy ve

Více

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI.

KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI. KVALITNÍ VZDĚLÁNÍ PRO NOVOU GENERACI www.gyoa.cz e-mail: petrak@gyoa.cz chcete získat všeobecný přehled a kvalitní přípravu na UNIVERZITU, VŠ, (bakalářské studium) VOŠ (?) nebo se zatím ještě nedokáţete

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka

MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016. Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka MINIMÁLNÍ PROGRAM PREVENCE na školní rok 2015/2016 Metodik prevence: Mgr. Alexandra Kožuchová Vymezení základních dlouhodobých cílů a záměrů programu primární prevence ZŠ Velká Dlážka rozvíjet a posilovat

Více

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH SCHÉMA PROCESU

VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH SCHÉMA PROCESU VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH PROJEKTY ZAMĚŘENÉ NA VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Dříve realizované projekty PALMIF 3 projekty (Fond aktivních opatření trhu práce) Modulární vzdělávání dospělých (Fond Vysočiny) Adaptabilní

Více

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,

Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, Vážení uchazeči o studium na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, vítáme Vás na Ústavu pedagogiky a sociálních studií. www.upss.cz Proč si vybrat ke svému studiu Olomouc Pedagogickou fakultu

Více

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2007/2008

ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2007/2008 Č.j. T 719/07 ROČNÍ PLÁN VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ pro školní rok 2007/2008 Vychází z dlouhodobého plánu strategie a koncepce rozvoje školy, zpracovává ji skupina výchovných poradců školy a je konkretizací

Více

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE

KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA KARLOVARSKÉHO KRAJE KRAJSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMORA Kvalita přináší úspěch, úspěch přináší odpovědnost, odpovědnost přináší kvalitu Kdo jsme? Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje (KHK KK) byla ustanovena v lednu roku

Více

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J

Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Č. j. ČŠIJ-494/11-J Česká školní inspekce Inspektorát v Kraji Vysočina INSPEKČNÍ ZPRÁVA Č. j. ČŠIJ-494/11-J Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Sídlo: Bráfova 9, 674 01 Třebíč IČ: 60 418 443 Identifikátor: 600

Více