Střední odborná škola Nové Město na Moravě Na Bělisku 295, Nové Město na Moravě

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Střední odborná škola Nové Město na Moravě Na Bělisku 295, Nové Město na Moravě"

Transkript

1 Střední odborná škola Nové Město na Moravě Na Bělisku 295, Nové Město na Moravě za školní rok 2012/2013

2 1. Charakteristika školy:... 3 Doplňující údaje:... 3 Výuka... 3 Teoretická výuka... 4 Odborný výcvik Přehled spolupracujících firem Školní jídelna s vývařovnou Domov mládeže Schválená vzdělávací koncepce Přehled pracovníků školy: Údaje o přijímacím řízení pro rok 2012/2013 a zařazení žáků do tříd Prospěch a chování žáků ve š.r. 2012/ Výsledky maturitních zkoušek 2012/ Výsledky závěrečných zkoušek 2012/ Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí a ostatní kontroly Projekty a zahraniční spolupráce Činnost metodických komisí Minimální preventivní program Údaje o aktivitách školy Hospodářská činnost školy Plány na další rok

3 Střední odborná škola Nové Město na Moravě (dále jen škola) vznikla sloučením ISŠ Jimramov, SOU lesnického Petrovice a SOU Nové Město na Moravě. V současné podobě a názvu je škola od roku Škola má nadregionální charakter a zajišťuje přípravu kvalifikovaných pracovníků ve studijních a učebních oborech dopravních, stavebních, technických, ekonomických a v učebních oborech dřevozpracujících. Škola zajišťuje nástavbové studium pro absolventy učebních oborů. Škola má dostatečné zázemí k výuce uvedených oborů, postupně se budou vymezovat jednotlivé obory podle počtu zájemců o studium. Škola vlastní akreditace na profesní školení řidičů a postupně se zaměřuje i na vzdělávání dospělých. 1. Charakteristika školy: Název : Střední odborná škola Nové Město na Moravě Sídlo : Zřizovatel : Kraj Vysočina Ředitel : Mgr. Ivo Teplý Doplňující údaje: k k Celkový počet žáků Z toho dálkového st.: Celkový počet tříd : Počet členů vedení : 4 4 Počet učitelů (přepočtení) : 25,6 25,6 Počet učitelů OV (přepočtení): 13,2 13,2 Počet vychovatelů (přepočtení): 4 4 Počet nepedagogických prac.(přepočtení): Výuka Během školního roku 2012/2013 probíhala veškerá teoretická výuka v budově na Bělisku a veškerý odborný výcvik se odehrává v budově v Petrovicích. V roce 2012/2013 byl nadále 3

4 rozšiřován počítačový obrazový systém umožňující přesnou informovanost rodičů o prospěchu a absenci žáků, používání elektronické třídní knihy. K informovanosti rodičů a žáků školy využíváme systém SAS firmy MP SOFT. Na škole jsou umístěny obrazovky, na kterých se zobrazují okamžité informace pro studenty a zaměstannce Pro vnitřní informace využíváme systém Egroupware. Žáci a učitelé dále používají e-learningový systém Moodle, který v budoucnu budeme dále rozvíjet. Moodle umožňuje žákům dostávat elektronické učební materiály a úkoly. Někteří učitelé systém využívají i pro písemné a počítačové zkoušení. Teoretická výuka je zajišťována na Bělisku: 17 učeben, multimediální učebna, 4 učebny výpočetní techniky, 2 jazykové učebny, 2 tělocvičny, hřiště, posilovna V letošním školním roce bylo dokončeno vybavování jednotlivých tříd novým nábytkem a škole je vybavena 9 interaktivními tabulemi. Všechny třídy jsou vybaveny datovými projektory. Ve výuce je využíván systém elektronické třídnice a hodnocení žáků. V tomto školním roce byla dokončena stavební příprav odborných učeben na Bělisku pro železničáře, opraváře lesnických strojů, instalatéry a zedníky všechny učebny budou postupně vybavovány moderními učebními pomůckami v průběhu š.r. 2013/2014. Odborný výcvik Ve školním roce 2012/2013 naše škola nabízela sedm učebních oborů. Připravili jsme pro zařazení do rejstříku škol nový obor Ošetřovatel/ ošetřovatelka. První ročník bude otevřen od V tomto školním roce jsme nadále realizovali kurzy RMŘP jak pro veřejnost, tak i soukromou sféru. Tyto kurzy byly realizovány ve spolupráci s ÚP Žďár nad Sázavou, sociálními partnery a částečně vycházeli i z programu DV dospělých UNIV 2. Naše škola se i prostřednictvím praktického vyučování podílela na pokračujícím programu DV UNIV3. Zde jsme připravovali do systému NSK profesní kvalifikace pro lesní mechanizátory a železničáře. 4

5 Nadále pokračuje dobrá spolupráce se zaměstnavateli a soc. partnery v rámci odborného výcviku a praxe na jednotlivých provozních pracovištích i přes problémy, které byly způsobeny ekonomickou krizí, která v konečném důsledku znamenala nedostatek práce pro některé firmy. Spolupráce byla rozšířena o nové firmy, včetně proškolení příslušných instruktorů, bohužel docházelo i k ukončení spolupráce z řad dřívějších sociálních partnerů. Důvody byly různé, ale především se jednalo o menší objem zakázek. Nadále pokračovala velice úzká spolupráce se základními školami regionu, kdy k nám na středisko praktického vyučování docházeli učitelé a žáci ZŠ a podrobně se ve skupinách seznamovali s problematikou námi nabízených řemeslných oborů. Jedná se o žáky devátých tříd, kdy v rámci problematiky úvodu do světa práce mají tuto možnost. Oslovili jsme s nabídkou 18 základních škol, tuto nabídku využila pouze polovina, což nás samozřejmě mrzí a budeme se snažit o vyšší účast ZŠ na našem programu. V první polovině školního roku, se úsek PV významně podílel na festivalech vzdělávání a burzách středních škol, kde jsme realizovali náborovou činnost řemeslných oborů, které naše výchovně vzdělávací instituce nabízí. V březnu jsme se zapojili do projektu Technické obory výzva pro budoucnost, ve kterém budeme spolupracovat se 4 ZŠ našeho regionu na zlepšování technických dovedností mladých lidí. Vlastními silami jsme nadále pokračovali v úpravě a údržbě střediska praktického vyučování v Petrovicích, což má v konečném důsledku pozitivní dopad jak na prezentaci školy, kvalitu vzdělávání, tak i na zlepšení estetického prostředí ve kterém probíhá výuka žáků, což koresponduje i s průřezovými tématy ŠVP. V tomto školním roce, jakož to i v jiných letech, jsme se podíleli napříč všemi učebními obory na zakázkové činnosti pro různé subjekty v našem regionu. Se zavedením nového oboru Tesař, jsme mohli zakázkovou činnost rozšířit o další řemeslné činnosti. Přínosem těchto služeb bylo nahlédnutí žáků do reálného prostředí pozdějších zaměstnání, dále tato činnost přinesla finanční prostředky jak škole, tak i žákům ve formě odměn za zakázkovou činnost. V těchto výše uvedených činnostech bychom rádi pokračovali i v nadcházejícím školním roce 2013/2014, výhledově chceme tyto činnosti zlepšovat a zkvalitňovat. Do budoucna se chceme zaměřit především na zvýšení kvality výuky například prostřednictvím využívání moderních didaktických technologií, lepším materiálně technickým vybavením, zvýšenou úrovní přípravy na 5

6 výuku, vzděláváním pedagogů, co nejužší spoluprací se zaměstnavateli, sociálními partnery a v neposlední řadě spoluprací se širokým spektrem výrobců, či distributorů materiálů a technologií. Naši hlavní snahou je vysoká kvalita vzdělávání, možnost nahlédnout do reálného světa práce a co největší uplatnitelnost absolventů na trhu práce. 2. Přehled spolupracujících firem OBOR ZEDNÍK PKS INPOS, Brněnská 126/39, Žďár nad Sázavou Kontakt: Ing. Košičár Tel.: BETON SPH s.r.o., Průmyslová 1414, Bystřice nad Pernštejnem Kontakt: Ing. Petr Horáček Tel.: STAVEBNÍ SPOLEČNOST V+K s.r.o., K Ochozi 664, Bystřice nad Pernštejnem Kontakt: Ing. Pavel Vorel Tel.: PÁSEK stavební firma s.r.o., Starohradecká 400, Polička Kontakt: Pavel Pásek Tel.: OBOR INSTALATÉR PKS INPOS, Brněnská 126/39, Žďár nad Sázavou Kontakt: Ing. Košičár Tel.: FIRMA UCHYTIL s.r.o., Brněnská 2282/41, Žďár nad Sázavou Kontakt: Ing. František Kadlec Tel.: IWA s.r.o., Brněnská 758, Žďár nad Sázavou Kontakt: pan Slanina Tel.: RNDr. Ladislav Švestka, SOLAR TOP, Budovatelů 1498, Nové Město na Moravě Kontakt: RNDr. Ladislav Švestka Tel.:

7 OBOR OPRAVÁŘ LESNÍCH STROJŮ MOREAU AGRI VYSOČINA s.r.o., Maršovice 87, Nové Město na Moravě Kontakt: Milan Hájek Tel.: AZ SERVIS, a.s., Strojírenská 2351/40, Žďár nad Sázavou Kontakt: pan Vojta Tel.: AZ AUTO-CENTRUM s.r.o., Jiřího z Poděbrad 399/7, Žďár nad Sázavou Kontakt: pan Suchý Tel.: P+L spol. s r.o., Brněnská 33, Žďár nad Sázavou Kontakt: Ing. Petr Sodomka Tel.: OBOR TRUHLÁŘ NOVOMĚSTSKÁ JSW, Petrovická 861, Nové Město na Moravě Kontakt: Oldřich Sklenář Tel: OBOR ŽELEZNIČÁŘ ČD a.s., Cargo a.s., SŽDC a.s. 3. Školní jídelna s vývařovnou je na Bělisku, poskytuje celodenní stravování pro ubytované žáky na domově mládeže a obědy pro dojíždějící žáky a zaměstnance. Jídlo do Petrovic je dováženo a vydáváno ve výdejně. Vydávány jsou dva obědy s možností internetového objednávání. Byl zakoupen 1 nový plynový kotel. Pracovnicím v kuchyni se daří vařit stálou nabídku 2 jídel pro výběr. Každý měsíc zasedá stravovací komise, která řeší připomínky a náměty od žáků, rodičů a zaměstnanců. 4. Domov mládeže je vlastní na obou pracovištích s kapacitou lůžek v Petrovicích 46, na Bělisku 108. V současné době je domov mládeže v Petrovicích využíván pouze na doplňkovou činnost hostinská činnost a ubytování 7

8 Žáci navštěvovali nepovinný vyučovací předmět kurz řízení motorových vozidel a získali řidičské oprávnění skupiny A, B, C a T. Zájemci se zúčastnili kurzu tance a společenské výchovy Nabídka výchovně vzdělávacích aktivit na DM Domov mládeže je součástí SOŠ Nové Město na Moravě, je výchovným zařízením, které zajišťuje mimoškolní činnost a poskytuje základní péči v době mimo vyučování. DM řídí zástupce ředitele pro mimoškolní činnost, na úseku pracuje pět vychovatelů. Noční služby zajišťuje vrátný. Úvazek vrátného je rozdělen mezi vychovatele. Sportovní činnost - využívání sportovního areálu školy pondělí až čtvrtek 14:30 21:00 hod. - pokud je sportovní areál volný, žáci sportují již po skončení vyučování (14.15 hod.) - žáci se účastní sportovních aktivit v Novém Městě a ve Žďáře nad Sázavou Posilovna - každý den posilují chlapci i děvčata, posilovnu v této době posilovnu využívají i dojíždějící žáci Tělocvična, hřiště - odbíjená, florbal, nohejbal, kopaná, stolní tenis, vždy je činnost předem dohodnuta s žáky - v průběhu roku jsou organizovány turnaje v kopané, nohejbale, odbíjené, florbalu - spolupráce s domovy mládeže ve Žďáře nad Sázavou (SOU strojírenské, SPŠ), účast na turnajích, přátelské utkání v odbíjené a florbalu - tenis, kopaná, nohejbal.. Sezónní sporty - sjezdové lyžování - běžecké lyžování - bruslení - vybavení pro tyto sporty ve skladě DM - turistika (vycházky do okolí, seznámení s turistickými zajímavostmi novoměstska) Návštěvy kulturních a vzdělávacích akcí v N.Městě na Mor. - kino - kulturní dům - galerie - muzeum 8

9 - kurzy společenského tance (Žďár, Nové Město) Ostatní aktivity na DM - knihovna - internet žáci se mohou připojit z ložnic DM - video - domácí kino - televize satelitní příjem na sále DM - hudební nástroje (v současnosti 3x kytara, varhany) - výzdoba vánoce, pečení perníčků, výroba vánočních ozdob - pomoc při údržbě a úklidu prostor DM a školy - pořádání slavnostních večeří + výzdoba (vánoce, velikonoce, konec školního roku. - železniční modelářství - pomoc při přípravě náborových materiálů - soutěžní odpoledne Petrovice, Bělisko 5. Schválená vzdělávací koncepce PŘEHLED OBORŮ SOŠ NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ I. Studijní obory číselný kód : M/01 název : RVP Ekonomika a podnikání ŠVP Ekonomika a podnikání číselný kód : M/01 název : RVP Ekonomika a podnikání ŠVP Logistika v dopravě číselný kód : M/01 název : RVP Provoz a ekonomika dopravy ŠVP Železniční provoz Studijní obory nástavbové číselný kód : L/503 název : RVP Dopravní provoz (dálkové studium) dobíhající obor ŠVP číselný kód : L/51 název : RVP Podnikání (denní i dálkové studium) ŠVP

10 II. Učební obory III. číselný kód : H/01 název : RVP Železničář ŠVP Železničář číselný kód : H/01 název : RVP Instalatér ŠVP Instalatér číselný kód : H/01 název : RVP Zedník ŠVP Zedník číselný kód : H/01 název : RVP Truhlář ŠVP Truhlář číselný kód : H/02 název : RVP Opravář lesnických strojů ŠVP Opravář lesnických strojů číselný kód : H/01 název : RVP Lesní mechanizátor ŠVP Lesní mechanizátor číselný kód : H/01 název : RVP Tesař ŠVP Tesař 6. Přehled pracovníků školy: Příjmení Jméno Kvalifi kace Pracovní funkce Dosažené vzdělání Benešová Anita K učitel vysokoškols Brusenbauch Karel K učitel vysokoškols Buchta František K ZŘ pro TV, statut. zástupce Crlíková Eva - pomocná kuchařka vysokoškols střední VL Dvořáková Dagmar K učitel vysokoškols Fialová Edita K učitel vysokoškols ké - Hubáček Petr N učitel střední MZ Klusáčková Drahuše K učitel Vysokoškols Započte Škola no roků 12 Pedagog. fak. MU Brno 12 UK Praha - TV a sport, trenér 34 FTVS Univerzity Karlovy v Praze UJEP Brno - PF 19 Masarykova univerzita v Brně 28 SPŠS Žďár nad Sázavou, trenérský kurz 0 Ostravská Universita učitelství 10

11 pro SŠ Jagošová Zdeňka K učitel vysokoškols 38 VŠ ekonomická v Bratislavě Ježová Jana - uklízečka úplné střední 31 Gymnázium Jirků Jan K Učitel Vysokoškols 28 ČVUT Praha- Fakulta jaderná a fyzikálně Kadlec Jiří K učitel vysokoškols Kolyveková Pavlína - pomocná kuchařka střední VL inženýrská 11 MU Brno - přírodovědecká fak., M+Z 19 Korbář Radomil K učitel vysokoškols Košutová Helena - kuchařka střední VL Kozáček Josef K učitel vysokoškols Králová Markéta - kuchařka střední VL Kutalová Lenka K učitel vysokoškols Lorencová Ivana - ZŘ pro vysokoškols ekonomiku Mádlová Hana - hospodářka střední MZ Marek Miloň N učitel OV Střední MZ Martinková Marie - mzdová střední účetní MZ Merunková Blanka N Učitel OV střední MZ Mrkosová Věra - uklízečka střední VL Mrkvičková Dana K učitel vysokoškols 26 VUT Brno - fakulta strojní, DPS 20 SOUE Velké Meziříčí 21 VUT Brno VŠ Univerzita J.E.Purkyně v Brně 25 VŠE Praha SOU Žďas, SPŠS Žďár nad Sáz. 20 SEŠ Jihlava 13 SOŠ Nové Město na Moravě VŠ zemědělská - fakulta lesnická 11

12 Müller Milan N Učitel OV střední MZ Müllerová Miroslav a - vedoucí provozu, BOZP, MTZ střední MZ Nedělová Marie - kuchařka střední VL Nechutová Alena N učitel vysokoškols Němec Rostislav N učitel OV střední VL Ondráčková Milada K učitel vysokoškols Ondráčková Vladimír a N Učitel vysokoškols ké Ondroušek František K zástupce ředitele pro MV vysokoškols Pechová Marie K učitel vysokoškols Pelzer Zdeněk N Učitel OV střední MZ Peňáz Adolf N učitel OV střední MZ Petr Jan N učitel Bakalářský SP Plieštiková Libuše N učitel vysokoškols ké Popelková Jana - vedoucí střední stravování Rosecká Naděžda - vedoucí kuchařka VL střední VL 22 SPŠS Žďár nad Sázavou 27 SPgŠ Boskovice VŠ zemědělská Praha - Fakulta provozně ekonomická 36 ŽĎAS n.p. Žďár nad Sázavou - dřevomodelář 23 Gy Bystřice n.p., Ped. fak. MU v Brně 21 VŠE Praha, fak.národohospodář ská 39 VŠ Univerzita Palackého v Olomouci 21 VUT Brno - fakulta strojní, DPS 29 SOŠ Nové Město na Moravě 33 Střední lesnická škola v Hranicích 6 Universita Pardubice obor informatika ve veřejné správě 27 VŠE Praha 33 OU Lomnice u Tišnova 22 SOU spol.stravování Lomnice u Tišnova 12

13 Sáblíková Marie - uklízečka střední VL Sedláček Milan K učitel OV vysokoškols ké - magisterský SP Sláma Ladislav N učitel OV střední MZ Smetanová Bohumil a N vychovatel ka střední MZ Sommer Ivo N učitel OV střední MZ Suchý Milan K učitel Vysokoškols Svobodová Alice N učitel střední MZ Svorník Josef N učitel OV střední VL Šauerová Blanka - uklízečka střední VL Šikula Dušan N učitel OV střední MZ Šimková Vlasta - uklízečka střední VL Štolfová Helena - samostatná účetní střední MZ Šustr Jiří N učitel OV střední MZ Švárová Helena K učitel vysokoškols Tatíčková Věra - uklízečka střední Potraviny Brno 24 Masarykova Universita učitelství odborných předmětů 9 SOU stroj. Žďár nad Sázavou 21 SOU oděvní Brno 34 SPŠS Žďár nad Sázavou, DPS 6 ČZU-Praha Suchdol, Lesnická fakultadřevař.inženýr 10 Gymnázium 36 Severomor. dřev. závody Šumperk - truhlář 20 SOU Polná 9 SOU lesnickémechanik opr., SOUs ZR - maturita 36 Zemědělské odborné učiliště 34 SŠ spol.stravování Velké Meziříčí 37 SPŠS Žďár nad Sázavou, instruktor svařování 25 SZŠ Jihlava; Univerzita Palackého v Olomouci 13

14 VL Teplý Ivo K ředitel vysokoškols Travenec Milan N učitel OV střední VL Urbancová Helena K vychovatel ka Václavková Hana N vychovatel ka vysokoškols střední MZ Vavříček Zdeněk N učitel OV střední MZ Vavříčková Iva - asistentka pro personalisti ku střední MZ Veselý Zdeněk K učitel vysokoškols Zelená Jitka K učitel vysokoškols Zítková Zdeňka N vychovatel střední MZ Zitová Alena K učitel vysokoškols 29 UK v Praze, fakulta tělesné výchovy a sportu 21 SOU dopravní - mechanik opravář pro sil. mot. voz. 25 Univerzita J.E.Purkyně v Brně - geografie, DPS 25 SEŠ Jihlava, DPS 31 SPŠS Žďár nad Sázavou, DPS, technolog svařování 27 SEŠ Jihlava 20 Vojenská akademie A.Zápotockého v Brně 17 VŠZ Brno 31 SPŠ oděvní Prostějov 19 VŠZ Brno, NIDV Jihlava-Osvědčenístud. pedagogiky 7. Údaje o přijímacím řízení v roce 2012/2013 Maturitní obory: M/006 Ekonomika a podnikání přijato Ekonomika a podnikání M/01 Provoz a ekonomika dopravy ŠVP - Logistika v dopravě 7 ŠVP- Železniční provoz 10 Tříleté obory: H/01 Železničář 14

15 ŠVP Železničář H/01 Instalatér ŠVP Instalatér H/01 Zedník ŠVP Zedník H/01 Truhlář ŠVP Truhlář H/02 Opravář lesnických strojů ŠVP Mechanik opravář H/01 Lesní mechanizátor H/01 Tesař 5 Nástavbové obory L/524 Podnikání (denní ) L/524 Podnikání (dálkové studium) Prospěch a chování Ročník Třída Klas ifiko váno Prospělo s vyznamen áním Prospělo Chování 2 Chování 3 Průměr Průměrná absence I. 1.EDO ,19 53,2 I. 1.MSZ ,41 70,7 I. 1.OTE ,65 69,5 II. 2.EDO ,47 79,9 II. 2.MEO ,48 90,9 II. 2.SZ ,62 78,8 II. 2.TET ,79 69,8 III. 3.EDO ,29 69,2 III. 3.MEO ,56 92,5 III. 3ST ,87 73 III. 3.ZŽ ,67 45,4 IV. 4.DEP ,45 37,4 IV. 4.EPO ,79 55,2 Nástavba denní I. 1.P ,71 112,5 II. 2.P ,46 38,2 Nástavba dálková I. 1.PD ,

16 II. 2.PD ,23 0 III. 3.PD , Výsledky maturitních zkoušek 2012/2013 Třída Prospěl Prospěl Neprospěl Nekonal s vyznamenáním 4.EPO +4.DEP P PD Celkem Výsledky závěrečných zkoušek 2012/2013 Třída Celkem Prospělo s Prospělo Neprospělo Celkový průměr připuštěno vyznamenáním 3.MEO ,79 3.ST ,65 3.ZŽ , Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí a ostatní kontroly V průběhu roku proběhly tyto kontroly: kontroly krajské hygienické stanice kraje Vysočina územní pracoviště Žďár nad Sázavou proběhly ve dnech: , , , , drobné závady ihned odstraněny. HZS Kraje Vysočina kontrola dne bez závad Česká inspekce životního prostředí - kontrola ČOV pokuta ,- Kč zastaralé předpisy o ČOB 12. Projekty a zahraniční spolupráce Pracovníci a vedení školy se účastní celé řady projektů, které přináší škole jak finanční prostředky, tak zvyšování vzdělání žáků i pracovníků. Nejdůležitějšími projekty v tomto školním roce byly: pokračování projektu Zlepšení kvality výuky (manažeři projektu Mgr. Ondráčková, Ing. Zelená) 16

17 UNIV 2 příprava pedagogických pracovníků na vzdělávání dospělých a příprava a pilotáž kurzů pro vzdělávání dospělých. Projektu se účastnil tým 12 pracovníků včetně ředitele školy UNIV 3 příprava kurzů pro NSK Doprava dříví a Úprava lesních cest projektu se účastnilo 5 pracovníků Účast vedení školy na vzdělávání managementu škol ve spolupráci s Vysočina- Education Účast v projektu CLIL tvorba video materiálů pro výuku angličtiny v jiných předmětech účast 3 členného týmu. Účast v projektu IQ Industry vzdělávání odborných učitelů Příprava mezinárodního projektu stáží učebních oborů truhlář a instalatér v Německém Chemnitz. Příprava projektu OKNA spolupráce se základními školami Účast ředitele v projektu Ředitel K3 příprava 10 ředitelů jako poradců pro začínající vedoucí pracovníky ve školství zahájení projektu Technické obory výzva pro budoucnost (manažer projektu Ing. Jirků) 13. Činnost metodických komisí Metodická komise odborných předmětů (školní rok ) V tomto školním roce pokračovala příprava studentů dle školních vzdělávacích programů. Nově se připravuje školní vzdělávací program pro učební obor Ošetřovatel/ka. Tento učební obor bude náborován od nového školního roku. Ostatní školní vzdělávací programy jsou zpracované. Po uplynutí doby tří let se mohou provést změny v obsahu. K některým změnám určitě dojde. Zjistili jsme, že u jednotného zadání závěrečných zkoušek se vyskytují témata, která nejsou obsažena v rámcovém vzdělávacím programu. Průběžně jsme sledovali úroveň znalostí studentů. Zaměřili jsme se a vyžadovali jsme samostatný mluvený projev, rozvíjeli jsme logické myšlení, schopnost obhájit svůj odborný názor na problém. Studenti třetích ročníků učebních oborů byli připravováni k závěrečným 17

18 zkouškám. V jarním období všichni psali závěrečné zkoušky nanečisto. Třináct studentů dostalo v rámci hodnocení nedostatečnou. Studenti si zkusili časovou a obsahovou náročnost písemných zkoušek. Jednotné závěrečné zkoušky velmi oceňujeme. Zadání a průběh je stejný na všech školách. Obsah výuky je na školách téměř totožný. Učitel je nucen sledovat vývojové trendy svého oboru a nové poznatky zavádět do výuky. V tomto školním roce se naše škola přihlásila do projektu IPO OP VK přírodní a technické obory výzva pro budoucnost. V rámci tohoto projektu škola plánuje vybudovat speciální učebny pro obory opravář, truhlář, tesař, zedník a instalatér. Každá učebna bude vybavena odbornými pomůckami a výpočetní technikou, součástí budou i výrobky na jejichž konstrukci se budou podílet i studenti. V rámci exkurzí a prezentací měli studenti možnost navštívit některé veletrhy, výstavy, stavby. Opraváři navštívili autosalon v Brně, firmu Žďas, truhláři a tesaři se seznámili s chodem manipulačního skladu v Novém Městě na Moravě, s technologií dřevostaveb v okolí, nové poznatky čerpali na Stavebním veletrhu v Brně. Instalatéři se seznámili provozem odkyselovací stanice ve Vlachovicích, s průběhem čištění odpadních vod v čističce odpadních vod v Novém městě na Moravě a během měsíce května proběhlo školení technologií firmy Hansgrohe v Brně. Mechanizátoři lesní výroby navštívili výstavu myslivosti, rybářství a včelařství v Lysé nad Labem, sádky v Ronově, kde se seznámili s chovem jeseterů a sumců na našem území. V dubnu proběhla prezentace firmy Merimex. Studenti se seznámili s novou technikou této firmy (zejména s novými typy vyvážecích souprav, vyvážecích traktorů a harvestorů), s moderními technologickými postupy a s možnostmi pracovního uplatnění. S druhým ročníkem proběhly praktické střelby na střelnici ve Světnově. Studenti si zkusili v rámci studia předmětu myslivost bezpečnou manipulaci se zbraní a střelbu. Zedníci navštívili Stavební veletrh v Brně a sledovali technologie staveb v okolí školy. Železničáři navštěvovali modelové kolejiště ve Žďáře nad Sázavou a v rámci odborné exkurze byli seznámeni v CZ LOKO Česká Třebová s postupem repasování železniční techniky. Pro další školní rok bychom chtěli pokračovat s výše uvedenými exkurzemi a výstavami, protože studenti mohou sledovat nové technologie a jejich vývoj v praxi. V letním termínu bylo připuštěno k závěrečným zkouškám 64 studentů. Ke zkoušce nebylo připuštěno 5 studentů. U zkoušek neprospělo 9 studentů, s vyznamenáním prospělo 9 studentů. Zkoušek z myslivosti se zúčastnilo 16 studentů, 2 neprospěli, 5 jich prospělo s vyznamenáním, ostatní prospěli. 18

19 Metodická komise Český jazyk a společenské vědy (školní rok ) Činnost MK lze v letošním školním roce hodnotit velice kladně. Všichni členové vzájemně hodnotně spolupracovali, udržovali dobré vztahy a odborně se vzájemně doplňovali. Co se nám podařilo: Velkým přínosem bylo zlepšení komunikace s vedením školy a ostatních předsedů předmětových komisí. Spousta záležitostí a problémů se tak okamžitě kvalitně vyřešila. Úspěšně byly provedeny četné korektury textů do náborových letáků, do novin a na webové stránky školy. Z: Kutalová V říjnu 2012 se ve Žďáře nad Sázavou sešli výchovní poradci a metodici prevence k dalšímu společnému jednání o specifických studijních i výchovných problémech. Ú: Švárová, Kutalová V listopadu a v březnu proběhl s velkým zájmem všech maturitních ročníků Maturitní trénink Scio. O testování projevily zájem i nástavbové a dálkové studijní obory. Z: Kutalová V listopadu 2012 proběhlo bez problémů i přihlašování studentů s PUP MZ k maturitní zkoušce. Z: Kutalová V listopadu 2012 odjeli studenti 4. DEP se svojí třídní učitelkou do Prahy do divadla. Z. Dvořáková se v Jihlavě uskutečnil Konzultační seminář k hodnocení PP MZ - Jihlava, výstup osvědčení. Ú: Kutalová, Dvořáková V lednu 2013 se podařilo uspořádat školní kolo Olympiády v českém jazyce, které se zúčastnili studenti1.a 2. ročníku maturitních oborů. Z: Kutalová, Dvořáková V únoru 2013 měla veliký úspěch z řad studentů i pedagogických pracovníků zkušební maturita Maturita nanečisto. Za český jazyk se trénovalo v časově nejnáročnějších částech didaktickém testu a písemné práci. Nutno podotknout, že červnová maturita díky této akci dopadla daleko úspěšněji. Výsledky znázorňuje následující tabulka: 19

20 Metodická komise a společenské vědy (vyhodnocení maturity "nanečisto" únor 2013) Třída Počet studentů Neúčast Didaktický test Písemná práce EPO 23 Velecký DEP 16 Pražáková P PD V dubnu 2013 bylo nutné připravit přijímací zkoušky pro 4leté maturitní obory a denní nástavbové studium. Proběhly bez problémů i s ohledem k žákům s SVP. Z: Kutalová V květnu 2013 se konala písemná část státní maturity, z hlediska českého jazyka velice úspěšně. Ze všech studentů 4 maturitních ročníků, kteří byli ke zkoušce připuštěni, uspěli všichni, až na 2 studentky dálkového oboru, kterým nevyšel DT. Tento výsledek je pro nás největší odměnou a radostí. Ústní maturity se z českého jazyka podařilo složit všem. Z: Kutalová, Dvořáková Velice kladně lze hodnotit i projektovou činnost: V rámci UNIV III. absolvovala L. Kutalová dvoudenní certifikovaný seminář v Pardubicích, který se týkal karierového poradce. Velmi dobrých výsledků, dokonce i stále lepších, dosahujeme v Projektu zkvalitňování výuky, vytvářením digitálních výukových materiálů. Z naší komise jsou do projektu zapojené: Mgr. Lenka Kutalová, Mgr. Helena Švárová, Mgr. Drahuše Klusáčková. Hospitace: Psychologie ve 4. EPO u Mgr. Heleny Švárové Dějepis v 1. P u Drahuše Klusáčkové Protokoly viz příloha Co se nepodařilo splnit: 20

21 V letošním školním roce se nepodařilo reprezentovat školu v okresním kole Olympiády v českém jazyce. Důvodem byl nevhodný termín, studenti měli ředitelské volno kvůli Mistrovství světa v biatlonu v Novém Městě na Moravě. Co připravujeme: Na příští školní rok plánujeme větší využití interaktivních učebnic, a to ve studijních i učebních oborech. S velkou radostí připravujeme nový učební obor Ošetřovatel/ošetřovatelka, pro který chystáme všechny odborné materiály, učebnice, pomůcky, komunikační materiály. Metodická komise ekonomických předmětů (školní rok ) Fiktivní firma Naše fiktivní firma existuje již druhý rok a již od začátku dosahuje značných úspěchů na veletrzích fiktivních firem. V letošním roce jsme se tradičně zúčastnili veletrhu v Brně (7. 2.), kde naše firma EPO STYLE s. r. o. obsadila celkové 6. místo ze 22 fiktivních firem a veletrhu v Boskovicích (21. 2.), kde jsme se zúčastnili soutěží o nejlepší katalog (1. místo), o nejlepší stánek (4. místo) a nejlepší prezentaci (10. místo). V rámci získávání dalších zkušeností s obchodováním naše FIF navštívila mezinárodní veletrh v Praze, zatím pouze jako přihlížející. V příštím roce uvažujeme o účasti na tomto veletrhu už jako obchodující společnost. Naši žáci FIF v předvánočním čase uspořádali soutěž Prezentuj svoji firmu, na kterou byly pozvány základní školy z nejbližšího okolí. Zúčastnily se dvě základní školy z Jimramova a Dolní Rožínky. Celodenní program se skládal z vlastní soutěže, na které čtyři skupiny žáků základních škol představili svou smyšlenou firmu pomocí prezentace, předvedli své katalogy, letáky a vizitky. Poté následoval zábavný program spojený s vánočními soutěžemi. Výherci získali drobné odměny a ostatní malé sladkosti. V červnu připravili naši žáci workshop a soutěž pro žáky 8. ročníků základních škol, na který pozvali žáky z novoměstských základních škol. Představili žákům ZŠ naši střední školu a svou fiktivní firmu, poté jim zadali práci na propagačních materiálech fiktivního podniku, se kterými jim pomáhali. Akce sloužila k naladění na vánoční soutěž, kterou budou pořádat následovníci letošní FIF a samozřejmě i k propagaci našich učebních a studijních oborů. V průběhu roku se FIF zúčastňovala náborů, dnů otevřených dveří a dalších propagačních akcí školy. Soutěže z odborných předmětů Naši žáci se zúčastnili soutěže v psaní na klávesnici. Nejlepší písaři ze školního kola (Topinková 4. EPO, Sedláčková 3. EDO, Skoumalová 1. EDO) se zúčastnili krajské soutěže v grafických disciplínách v Telči. 21

22 Do konce února probíhalo 4. kolo soutěže Finanční gramotnost. Nejlepší řešitelé (Milan Dočkal 1. P, Andrea Juříková 4. EPO, Patrik Prokýšek 2. EDO) postoupili do okresního kola, kde se umístili na pěkném 5. místě. Osvědčení Vzhledem k tomu, že byly zrušeny státní zkoušky ze psaní na klávesnici, bude naše škola žákům, kteří splní podmínky odpovídající státním zkouškám vydávat osvědčení o jejich dosažené úrovni. Exkurze 2. EDO veletrh FIF v Boskovicích získání představy o práci FIF a průběhu veletrhů pro příští školní rok (Nechutová) Horácká galerie sklářství, kresba, malba (Zelená) Horácká Galerie moderní umění ve fotografii (Zelená) 1. EDO Chaloupky nakupování pod drobnohledem (Benešová - ZBO) - zaměřeno na ekonomické předměty, zejména zbožíznalství, kde se studenti interaktivně zapojili, výstava byla zaměřena na výchovu k odpovědným Podnikatelské záměry Během týdne mezi písemnými a ústními zkouškami pracovali žáci 2. EDO (obor EPO) spolu s vyučující na skupinových podnikatelských záměrech, na kterých se naučili, které důležité části podnikatelský záměr musí obsahovat, jak získat potřebné informace a jak je zpracovat. Žáci se zapojili zodpovědně, pracovali samostatně, naučili se pracovat v týmu, rozdělit si práci. Vlastní podnikatelské záměry, které později vytvářel každý žák samostatně, zpracovali žáci velmi důkladně. Ročníkové práce Ročníkové práce druhých a třetích ročníků byly odevzdány v termínu a všechny dosáhly přijatelné úrovně. Maturity Ve dnech a proběhly u 4. EPO a 2. P profilové písemné maturity nanečisto. Sloužily k tomu, aby si žáci vyzkoušeli, jaké úrovně by měli dosáhnout a jak dané úkoly stihnou v určeném časovém limitu. U nástavbových oborů, které se od roku září 2011 řídí novým školním vzdělávacím programem, byla v letošním školním roce půlhodinová zkouška z bloku odborných předmětů nahrazena dvěma zkouškami - jedna bude podobně jako u čtyřletých oborů z účetnictví a ekonomiky, druhá z marketingu a managementu. V profilové části maturitních zkoušek v letošním školním roce neprospělo 8 ze 48 maturantů. 22

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2012-2013 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. a z 7 vyhl. č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za školní rok 2013 2014. Střední škola automobilní Holice,

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. za školní rok 2013 2014. Střední škola automobilní Holice, Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.: 466 682 029, 466 682 031, e-mail:spsauto@spsauto.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A za školní rok 2013 2014 Holice 15. října 2014 Mgr. Bc. Michal

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 488 880 400 red@sslbc.cz www.sslbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2013/2014 Zpracovala :

Více

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187

Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 Střední škola služeb a řemesel, Stochov, J. Šípka 187 Zřizovatel: Zprávu zpracovala: Ing. Jaroslava Pichová, ředitelka Ve Stochově dne 14. října 2014 OBSAH 1. Základní údaje o škole 2. Charakteristika

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II, Truhlářská 360/3 příspěvková organizace 485108744-5 iss@isssro-lb.cz www.isssro-lb.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2006/2007 Zpracovala

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice,

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A. školní rok 2010 2011. Střední škola automobilní Holice, Střední škola automobilní Holice, Holice, Nádražní 301, tel.:466 682 029,fax.:466 923 173, e-mail:spsauto@spsauto.cz V Ý R O Č N Í Z P R Á V A školní rok 2010 2011 Mgr. Bc. Michal Šedivka Holice 15. října

Více

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva. za školní rok 2012/2013 Střední škola, Bohumín, příspěvková organizace, Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Předkládá: Ing. Zuzana Serbousková Zpracovali: vedoucí úseků předsedové předmětových komisí členové školního poradenského

Více

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009

Výroční zpráva. Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Výroční zpráva Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 2008/2009 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy červenec září 2009 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2008/2009 1.

Více

Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, Hradiska 29. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013

Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, Hradiska 29. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013 Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, Hradiska 29 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012 2013 Obsah: A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE A ŠKOLSKÉ RADĚ... 4 B) PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ... 5 C) RÁMCOVÝ

Více

Obsah: Seznam příloh výroční zprávy:

Obsah: Seznam příloh výroční zprávy: Obsah: 1. Základní údaje o škole... 3 2. Charakteristika školy... 4 3. Školy a školská zařízení členění... 6 4. Obory vzdělání a údaje o žácích v nich... 7 5. Vzdělávání žáků a studentů se speciálními

Více

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY

GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY GYMNÁZIUM VALAŠSKÉ KLOBOUKY 2013 2014 Osnova vychází z 10 odst. 3 Zákona 561/2004 Sb. A z 7 vyhl. Č. 15/2005 Sb. ve znění novely ze dne 1. 8. 2009, kterou se stanoví náležitosti

Více

Střední škola obchodu a služeb Jihlava, Karoliny Světlé 2. Výroční zpráva o činnosti školy

Střední škola obchodu a služeb Jihlava, Karoliny Světlé 2. Výroční zpráva o činnosti školy Střední škola obchodu a služeb Jihlava, Karoliny Světlé Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 009/00 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název, sídlo, charakteristika školy, www adresa Střední škola obchodu

Více

1 Základní údaje o škole

1 Základní údaje o škole Střední průmyslová škola, Ostrava - Vítkovice, příspěvková organizace Zengrova 1, 703 00 Ostrava - Vítkovice tel.: 552304231 e-mail: sekretariat@sps-vitkovice.cz Výroční zpráva o činnosti školy za školní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 MASARYKOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE TANVALD ŠKOLNÍ 416, PSČ 468 41, TEL. 483 394 351, e-mail po.box@mzsaoatanvald.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA MASARYKOVY ZŠ A OA TANVALD ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Zpracoval:

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽEB, ZÁBŘEH NÁM. 8. KVĚTNA 2, 789 22 ZÁBŘEH

STŘEDNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽEB, ZÁBŘEH NÁM. 8. KVĚTNA 2, 789 22 ZÁBŘEH STŘEDNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽEB, ZÁBŘEH NÁM. 8. KVĚTNA 2, 789 22 ZÁBŘEH STŘEDNÍ ŠKOLA SOCIÁLNÍ PÉČE A SLUŽEB, ZÁBŘEH NÁM. 8. KVĚTNA 2, 789 22 ZÁBŘEH REDIZO 600018067, IČ 00409014 tel. 583 411 310,

Více

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2012/2013 Střední škola obchodní Havlíčkova 42, Kolín IV Výroční zpráva 2012/2013 Zpracovala: Mgr. Zdeňka Pavlíková ředitelka školy Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 1. Základní údaje o škole

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Název dokumentu Dokument Č. j.: 01.0 /31102013 Počet stran: 31 Počet příloh: 1 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 Kontakt 543 424 511-12 sou@jilova.cz www.jilova.cz IČ: 00638013 Č.

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA, CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA, CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA, STŘEDNÍ ŠKOLA, CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Budějovická 421, SEZIMOVO ÚSTÍ IČ: 12 907 731 VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY za školní rok 2013/2014 září 2014 1 Výroční zpráva Vyšší odborné školy, Střední

Více

1.2.Zřizovatel : Středočeský kraj 1.3. IČO - 47558415 IZO - 047558415. Vedení školy. 1.4. Rada školy

1.2.Zřizovatel : Středočeský kraj 1.3. IČO - 47558415 IZO - 047558415. Vedení školy. 1.4. Rada školy 1. Základní údaje o škole 1.1.Název školy, adresa. Obchodní akademie, Střední pedagogická škola a Jazyková škola s právem státní závěrečné zkoušky, U Stadionu 486, 266 00 Beroun 1.2.Zřizovatel : Středočeský

Více

I Základní údaje o škole... 3. II Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje... 6. III Rámcový přehled o personálním zabezpečení činnosti školy...

I Základní údaje o škole... 3. II Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje... 6. III Rámcový přehled o personálním zabezpečení činnosti školy... 1 Obsah: strana I Základní údaje o škole.... 3 II Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje... 6 III Rámcový přehled o personálním zabezpečení činnosti školy... 6 IV Údaje o přijímacím řízení a následném

Více

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti Základní školy Čechtice, okres Benešov 2012/2013 Zpracovala Mgr. Lenka Proschková Čechtice 30. 8. 2013 ZŠ Čechtice, okr. Benešov Na Lázni 335, Čechtice http://www.zscechtice.cz

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za školní rok 2011/2012 září 2012 OBSAH SLOVO ŘEDITELKY

Více

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Výroční zpráva 2011-2012 Redakční rada : Jazyková korektura: Grafická sazba: Ing. Karel Hajžman Mgr. Jana Müllerová Ing. Karel Hajžman

Více

Střední škola gastronomie a služeb. Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Masarykovo nám. 2. 509 27 Nová Paka

Střední škola gastronomie a služeb. Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Masarykovo nám. 2. 509 27 Nová Paka Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Masarykovo nám. 2 509 27 Nová Paka Část A Základní charakteristika školy a) Název: Střední škola gastronomie a služeb, Nová Paka, Masarykovo

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Kladno, Cyrila Boudy 2954 Kladno Obsah 1 Základní údaje o škole...3 2 Charakteristika školy...3

Více

Obsah. Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 schválila Školská rada SZeŠ Lanškroun v říjnu 2012.

Obsah. Výroční zprávu za školní rok 2011/2012 schválila Školská rada SZeŠ Lanškroun v říjnu 2012. Obsah Úvodní slovo ředitele školy... 5 Charakteristika školy... 6 Obory vzdělání... 12 Personální zabezpečení školy... 22 Přijímací řízení... 26 Výsledky vzdělávání... 26 Prevence sociálně patologických

Více

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 913, okres Nový Jičín Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Obsah výroční zprávy 1. Základní údaje o škole (název, sídlo, charakteristika,

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/12 Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964 735 14 Orlová-Lutyně Email: skola@obaka-orlova.cz Web: www.obaka.cz Výroční zpráva je zpracována

Více

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11

4 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ 10 4.1 KRITÉRIA HODNOCENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 4.2 VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ 11 OBSAH ÚVOD 3 1 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 4 1.1 ZÁKLADNÍ DATA O ŠKOLE 4 1.2 NÁZEV A ADRESA ZŘIZOVATELE 4 1.3 ŘEDITELKA ŠKOLY 4 1.4 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE ŘEDITELKY 4 1.5 DRUH ŠKOLY 4 1.6 POČET ŽÁKŮ ŠKOLY 4 1.7

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y 2013 2014 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Název školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Mladá Boleslav, Jičínská 762 Sídlo školy: Jičínská

Více