Vítáme Vás na krajské konferenci Technologie zítřka v dnešní škole a soutěžní přehlídku digitální výukové fotografie ORIGIN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vítáme Vás na krajské konferenci Technologie zítřka v dnešní škole a soutěžní přehlídku digitální výukové fotografie ORIGIN"

Transkript

1 KRAJSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A INFORMAČNÍ CENTRUM, NOVÝ JIČÍN, příspěvková organizace, IČ: ředitelství organizace, Štefánikova 7/826, Nový, , Vítáme Vás na krajské konferenci Technologie zítřka v dnešní škole a soutěžní přehlídku digitální výukové fotografie ORIGIN Kdy od 8:00 h Kde SŠ technická a dopravní, Ostrava Vítkovice, Moravská 2 Komu pracovníkům ze škol z Moravskoslezského kraje Program: 08:00 h Úvodní slovo o podpoře ICT ve školách MSK (Blanka Kozáková, KVIC) Scientix - evropská komunita učitelů pro vzdělávání v oblasti přírodních věd a technologií (Helena Lazarová, Scientix Deputy Ambassador) Když projekt začne pomáhat - SbirkaPrikladu.eu (Libor Olbrich, PrimMat) Edmodo - sociální síť pro podporu výuky (Martin Vonášek G Hladnov, Libor Olbrich, PrimMat) Kombinované formy jako nezbytná součást výuky (Bořivoj Brdička, PedF UK) Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 (Ondřej Neumajer, nezávislý konzultant). 10:30 h Moderní technologie ve výuce odborných cizích jazyků (Martinková, OPEN AGENCY; Balonová, SPŠ Krnov) Interaktivní a digitální výuka angličtiny v 21. století (Vařeková, OXFORD UNIVERSITY PRESS)) Jak vypadá výuka jazyků v digitální jazykové laboratoři? (Veronika Biskupová, AV Media) Nové aplikace a i-učebnice ve výuce cizích jazyků (Petr Ocelková, FRAUS) Učení jazyků hrou - Výuka cizích jazyků s využitím ICT (Holub, Syntactic Sugar) Norské fondy a fondy EHP - Spolupráce škol a stipendia: možnosti projektové spolupráce a individuální mobility (Kukurová, DZS). Odpolední workshopy od 13:00 h a od 14:30 h: ORIGIN - fotosoutěž učitelů a nové technologie pro fotografování (Dagmar Kocichová G Hladnov; František Švihlík, Samsung) Cloud pro školy Office 365, Aplikace Windows ve výuce (Jiří Chytil a Karel Klatovský, Microsoft) Praktické otázky používání sítě Edmodo ve škole (Martin Vonášek, G Hladnov) ipad ve výuce - novinky (Lenka Skýbová, ZŠ a MŠ Vřesina; Libor Klubal, Wichterlovo G) Jak zapojit tablety do výuky smysluplně (Petr Slípek, DoSli) Individuální konzultace k licencování produktů Microsoft (Kateřina Klumplerová, KVIC)

2 Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, O konferenci vítáme Vás na konferenci věnované novým trendům a ICT řešením pro podporu výuku ve školách. Budeme se v širším kontextu zabývat využitím dotykových zařízení ve školách MSK. Tato konference se rovněž stala partnerskou konferencí kampaně e-skills for Jobs iniciované Evropskou komisí, Generálním ředitelství pro podniky a průmysl, v České republice koordinované Domem zahraniční spolupráce. Více akcí, které se v ČR věnují problematice ICT, nabízených v rámci kampaně naleznete v online kalendáři Zajímavým prvkem naší dnešní akce jsou prezentace online nástrojů a dalších podpůrných prostředků zaměřených na nasazení ICT v procesu výuky cizích jazyků na základních a středních školách našeho kraje. Mnoho novinek je rovněž zařazeno v odpoledním bloku workshopů. V rámci několika z nich budete moci posoudit efektivitu zařazení dotykových zařízení do výuky. Přejeme Vám, aby tento den byl pro Vás zdrojem inspirace a povzbuzení do další práce, aby Vám pomohl v orientaci a správné volbě ICT pro výuku ve Vaší škole. A jako vždy jde nám o výuku, ne o technologie. Za tým všech členů sítě ICeMSK Blanka Kozáková

3 Úvodní slovo o podpoře ICT ve školách Blanka Kozáková, KVIC Anotace příspěvků V naší organizaci se dlouhodobě snažíme podporou aktivity škol zvyšovat penetraci ICT do činnosti a zejména výuky ve školách v Moravskoslezském kraji. Přednáška shrnuje aktivity KVIC nabízené učitelům v letošním roce a avizuje nové činnosti v oblasti ICT pro příští rok. Současně upozorňuje na aktuální nabídku DVPP v této oblasti. Scientix evropská komunita učitelů pro vzdělávání v oblasti přírodních věd a technologií Helena Lazarová, Scientix Deputy Ambassador Vystoupení je zaměřeno na seznámení široké učitelské veřejnosti s projektem SCIENTIX 2, který má za cíl podporu výuky přírodních věd v Evropě s využitím ICT. Cílem je seznámit přítomné s funkcemi portálu Scientix dostupnými pro učitele, o možnostech vyhledávání projektů, výukových zdrojů, možnosti zapojit se do komunity STEM učitelů, webinářů, najít si partnery pro spolupráci z jiných evropských zemí, zúčastnit se workshopů ve Třídě budoucnosti a především Konference Scientix 2 v Bruselu ve dnech Na stránkách Scientix.eu je již otevřen přihlašovací formulář a žádost o grant pro připravovanou konferenci pro 550 evropských učitelů. Hledáme projekty pro podporu výuky STEM předmětů financované z veřejných zdrojů, které by mohly být zveřejněny na tomto portále. Když projekt začne pomáhat - SbírkaPříkladů.eu CZ.1.07/1.1.24/ Libor Olbrich, PrimMat I když chápeme, že mnoho učitelů má strach otevřít konzervu, aby jim nevyskočila informace o naší sbírce - považujeme za důležité ji stále připomínat - zvláště teď, kdy projekt končí a sbírka se dostává do provozní fáze. Teď už bude záležet jen na učitelích, zda se bude rozvíjet, vylepšovat, nebo bude stagnovat. V příspěvku Vás seznámíme (zopakujeme) filozofii sbírky, její možnosti, ale i její limity. Vysvětlíme, proč jsme se rozhodli ji vytvořit na zelené louce a co očekáváme ve fázi postprojektové. Věříme, že Vás namotivujeme k tomu, abyste se stali součásti komunity - protože v komunitu věříme a pro komunitu (zvláště učitelů matematiky) jsme sbírku dělali. Více o projektu si můžete přečíst v závěrečné části tohoto Průvodce.

4 Edmodo - sociální síť pro podporu výuky Martin Vonášek G Hladnov Libor Olbrich, PrimMat Sociální a vzdělávací síť Edmodo je relativně známým pojmem. Cílem přednášky bude hledání odpovědí na dvě základní otázky, které lze souhrnně vnímat jako pokus o diverzifikaci nejen sociálních sítí používaných v současné době ve škole. První otázku představuje tradiční proč, tj. proč je dobré tuto síť využívat ve školní praxi. Prezentující Libor Olbrich se snaží vyrovnat se stávající situací, kdy většina studentů patří k již tradičním vyznavačům sítě Facebook a efektivně podchytit běžně probíhající proces předávání informací o učivu/látce mezi studenty připojenými k síti Facebook. Inspirující odpovědi Libora Olbricha lze vnímat jako jednu z cest jak reagovat na oprávněnou otázku našich studentů" a proč se mám zase někde registrovat?" Druhá otázka se ptá po možnosti rozšíření Edmoda o další nástroje, které tuto sociální síť "přibližují" současným LMS systémům nasazeným ve školách. Prezentující Martin Vonášek tak reaguje na nedávnou debatu, do jaké míry lze srovnávat, a zdali je to vůbec možné, LMS a Edmodo. Jinými slovy lze výstup Martin Vonáška vnímat jako jednu z možných odpovědí na otázku" proč nasazovat do výuky něco co už ve škole vlastně máme?". Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 Ondřej Neumajer, nezávislý konzultant ondrej.neumajer.cz Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě vládní koncepce Digitální Česko v. 2.0 a dvou usnesení vlády připravuje dokument Strategie digitálního vzdělávání do roku Obrysy nové strategie, která by měla ovlivnit české regionální školství v následujících letech, jsou již v pracovní verzi navrženy. Příspěvek se pokusí představit výchozí situaci vzniku dokumentu, hlavní vizi digitálního vzdělávání, jeho prioritní cíle, základní principy realizace a hlavních sedm směrů plánované intervence. Na strategii v současné době intenzivně pracuje MŠMT a MPSV, proto mohou být připomínky k této problematice ještě začleněny do jejího finálního návrhu. Kombinované formy jako nezbytná součást výuky Bořivoj Brdička, PedF UK Praha S tím, jak se rychle blíží stav, kdy budeme moci vybavenost našich žáků chytrými mobilními přístroji považovat za dokonanou (ty zbývající již budeme schopni řešit na úrovni školy), stále zřetelněji se ukazuje, že bude každý učitel pro výkon svého povolání potřebovat schopnost přenášet své výukové aktivity online. Někteří učitelé se do online prostoru přemístí úplně, což snad zatím můžeme vnímat spíše jako výjimku. Na mysli mám běžné prezenční učitele, kteří prostě musí začít vnímat online aktivity svých žáků jako prostor, do něhož je třeba, aby se pokoušeli se svými výchovnými aktivitami pronikat. Uvažovat o kombinovaných formách výuky jako o způsobu využití online úložiště dokumentů, kam se odkládají ve výuce použité prezentace a kde lze (místo aby se posílaly mailem) odevzdat domácí úkoly, to je představa dnes již překonaná. Podívejme se společně na to, jaké možnosti uplatnit se i v neformálním a informálním prostředí svých žáků dnešní učitel má.

5 Moderní technologie ve výuce odborných cizích jazyků Simona Martinková, OPEN AGENCY s.r.o. Hana Balonová, Střední škola průmyslová, Krnov Ukážeme vám, jak se žáci učí rádi. Budeme Vás bavit s online lekcí Hotel services přístupnou na (jméno a heslo hotel). Webová aplikace OPEN LEARNING umožňuje efektivnější učení a kontrolu průběhu učení, obsahuje 150 systematicky vytvořených lekcí odborné angličtiny, němčiny a ruštiny, odborných termínů a 170 výukových videonahrávek z prostředí podniků s titulky důležitých frází a slovních spojení. Učitel má svou online třídu, kde vidí aktivity a výsledky svých žáků, může analyzovat nejčastější chyby a korigovat postupy výuky. Okamžitá zpětná vazba výsledků ve cvičeních a testech je pro žáky motivující a funguje. Interaktivní a digitální výuka angličtiny v 21. století Michaela Vařeková, OXFORD UNIVERSITY PRESS V krátké prezentaci OUP se seznámíme s nejnovějšími možnostmi modernizace výuky anglického jazyka za pomocí interaktivních nástrojů pro učitele, přes mobilní aplikace až po e-books a online pracovní sešity a online learning management systém. Jak vypadá výuka jazyků v digitální jazykové laboratoři? Veronika Biskupová, AV MEDIA ucimejazykylepe.wordpress.com/ smartclasscommunity.robotel.com/ Přinášíme Vám přednášku plnou inspirace a praktických zkušenosti z používání digitálních laboratoří ze škol celého světa, které lektoruje. Dozvíte se, jak vypadá každodenní praktická výuka v moderní digitální jazykové laboratoři, její zásady a nástroje, které: - Jsou nerozšířenějším profesionálním digitálním nástrojem pro výuku jazyků. - Mají vliv na rychlost a kvalitu osvojení si dovednosti mluvit cizím jazykem. - Pomáhají řídit a plánovat systematicky výuku jazyků, mít detailní kontrolu nad výstupy studentů a šetřit čas učitele. - Rozvíjejí všechny jazykové dovednosti - poslech, mluvení, čtení i psaní. Nové aplikace a i-učebnice ve výuce cizích jazyků Petra Ocelková, FRAUS Nakladatelství Fraus připravilo nový typ interaktivních učebnic tzv. Flexibooky, které se mohou využívat na různých platformách mobilních zařízení i na PC. Flexibooky se staly pevnou součástí výukových materiálů a jsou nyní dostupné uživatelům z řad učitelů, ale i žáků a studentů. Představíme novinky i-učebnic v oblasti cizích jazyků pro ZŠ i SŠ. Seznámíme vás také s aplikacemi vyvíjenými firmou Fraus Media (aplikace WordTrainer, Language Chapters), které jsou využitelné nejen při výuce ve škole, ale svou dostupností na tabletech či chytrých telefonech jsou vhodné také pro samostudium.

6 Učení jazyků hrou - Výuka cizích jazyků s využitím ICT Tomáš Holub, Syntactic Sugar Jak oživit výuku cizích jazyků s využitím ICT. Představení webové jazykové hry LANGEVO.COM, podporující pravidelné učení a efektivní rozšiřování slovní zásoby. Návod jak využít aplikaci ve výuce a vyhnout se nudnému memorování slovíček. Uplatnění ověřených principů zapamatování, techniky kartičkových systémů respektujících Ebbinghausovu křivku zapomínání. Norské fondy a fondy EHP - Spolupráce škol a stipendia: možnosti projektové spolupráce a individuální mobility Katarína Kukurová, DZS Program Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia nabízí možnost mezinárodní projektové spolupráce a individuálních mobilit mezi ČR, Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem. V příspěvku Vám představíme konkrétní typy aktivit, které je možné v rámci programu financovat, podmínky pro jednotlivé aktivity a také plánované termíny výzev. ORIGIN - fotosoutěž učitelů a nové technologie pro fotografování Dagmar Kocichová, Gymnázium Hladnov František Švihlík, Samsung Soutěžící mohou do 7. června zasílat i více než jednu fotosérii, nejvýše však lze přihlásit 4 fotosérie od jednoho autora. V tom případě zašle soutěžící každou fotosérii zvlášť na samostatné přihlášce a každá fotosérie bude také zvlášť hodnocena. Do konečného hodnocení je v případě zaslání více fotosérií jedním autorem zahrnuta pouze nejlepší fotosérie. Soutěžní snímky budou dále prezentovány pod licencí Creative Commons Uveďte autora-neužívejte dílo komerčně-nezasahujte do díla 3.0 Česká republika na webu soutěže a webu ICT podpory (ICeMSK). Požadavky na fotografie: minimální rozlišení alespoň 1200:1600 obrazových bodů fotografie ukládejte ve formátu JPG nebo PNG jméno souboru se bude skládat z příjmení autora a názvu fotografie zaslané fotografie musí být původní prací autora, nelze použít převzaté snímky Další informace publikujeme na cz/aktivity-skoly/souteze-origin-domino/501-origin14 V prezentaci k tématu digitální fotografie Vám představíme Samsung špičkové produkty z portfolia fotoaparátů a jejich využití pro školní účely, možnosti šíření, pořízení úpravy "v terénu": prezentace tisku, bezdrátového tisku kombinace s fotoaparáty a podobně prezentace Samsung School.

7 Cloud pro školy Office 365, Aplikace Windows ve výuce Jiří Chytil, Karel Klatovský, Microsoft Jiří Chytil, Microsoft Cílem prezentace je představení komunikačních nástrojů a cloudových služeb nabízených do škol zdarma. Jaké možnosti Vám přináší? Praktická ukázka spolupráce mezi žákem a učitelem, využití nástrojů pro telekonference, práce s online aplikacemi Word, Excel, PowerPoint či digitální poznámkový blok OneNote, na nichž může paralelně pracovat více osob najednou. Součástí prezentace bude také praktická ukázka online úložiště dat a intranetových stránek školy. Ve školní podobě je cloud a jeho nástroje ideálním nástrojem pro projektové vyučování. Aplikace Windows ve výuce přináší přehled zajímavých vzdělávacích aplikací systému Windows 8.1 a praktické ukázky z reálné výuky. Součástí ukázek bude představení Windows Store jako prostředku pro získání aplikací a příklad jejich instalace i odstranění v zařízeních. V rámci workshopu připomeneme praktické zkušenosti z referenčních škol s využíváním tabletů a dotykových zařízení přímo ve třídě. Nebudou chybět ani tipy a triky nejen pro ovládání systému samotného ale i při práci ve Windows Store. Praktické otázky používání sítě Edmodo ve škole Martin Vonášek, G Hladnov Libor Olbrich, PrimMat Hlasovací zařízení jsou ideální pomůckou k ověřování aktuálního stavu pochopení a vnímání ve třídě. S nástupem chytrých zařízení téměř jakéhokoliv druhu odpadají vysoké finanční nároky na pořízení "železného" hlasovacího systému. Pomocí softwarového řešení lze získat řadu aplikací, které umožňují rychlou a snadnou realizaci hlasování ve třídě. V tomto workshopu budeme pracovat s aplikacemi, které lze nainstalovat na operační systém Android nebo ios - Socrative, Kahoot, Nearpod, Edmodo, Quiz & Poll. Softwarové řešení je snadné a intuitivní přesto je důležité si uvědomit, že pro fungování podobných aplikací je nutné připojení k internetu - např. školní wi-fi pro učitele a studenty. Využití ipadu ve výuce interaktivní výuka Lenka Skýbová, ZŠ a MŠ Vřesina, Libor Klubal, Wichterlovo G Cílem workshopu je představit a vyzkoušet si nástroje interaktivní práce s ipadem ve třídě. Představeny budou zejména podpůrné nástroje pro využití ipadu, jako je itunes U, ibooks Author a systémy Nearpod a Socrative. Vše bude prezentováno na hotových materiálech z výuky a účastníci si vyzkouší přímou práci na ipadech. Jak zapojit tablety do výuky smysluplně Petr Slípek, DoSli Tablety se ve výuce prosazují stále více, ale jsou pro učitele a žáky přínosem? ASUS Edu Class představuje nový koncept tabletové učebny. Spojení tabletů ASUS a výukového systému EduBase přináší zcela nový pohled na využití tabletů ve výuce. Tablet nemusí být jen prohlížečem webových stránek, elektronických učebnic a prostředkem pro spouštění individuálních výukových her. Tablet ve spojení se správnými softwarovými

8 nástroji může být skvělým pomocníkem učitele, dálkovým ovladačem prezentace na interaktivní tabuli, hlasovacím systémem nebo didaktickou pomůckou pro různé týmové hry a aktivity. Představíme Vám naši vizi, jak lze zapojit tablety do vyučování přirozeným způsobem a jak z nich udělat zajímavou didaktickou pomůcku a podporu učitele. E-learning, testy, cvičení, výukové aktivity pro první stupeň - to vše lze se systémem EduBase využít ve výuce s libovolnou technikou, kterou ve škole máte. Díky centrálnímu úložišti má učitel přehled o dosažených výsledcích a pořádek v učebních materiálech, které jsou neustále po ruce. Nezapomeňte si přinést své tablety a chytré telefony (BYOD) - výuku s využitím programu EduBase si vyzkoušíme v praxi přímo na vlastních zařízeních.

9 Scientix Helena Lazarová, Scientix Deputy Ambassador ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina O projektu,,scientix pro paguje a podporuje spolupráci mezi učiteli, odborníky a vědeckými pracovníky v oblasti matematiky, přírodovědných a technických předmětů. (STEM - Science, Technology, Engineering and Maths). Portál SCIENTIX je iniciován Evropskou Komisí a administruje ho sdružení European Schoolnet, síť sdružující ministerstva školství či jimi nominované národní agentury. V první fázi projektu SCIENTIX ( ) byl vytvořen online portál, na kterém byly shromážděny zdroje a výsledky z mnoha evropských projektů v oblasti STEM. V druhé fázi projektu ( ) je cílem propagace portálu v jednotlivých členských zemích EU a to za pomoci sítě národních kontaktních míst. V České republice je národním kontaktním místem Dům zahraniční spolupráce. V průběhu let bude v ČR pořádána řada akcí (seminářů, workshopů) a také národní konference SCIENTIX. Cílem akcí je propagovat inovativní a badatelsky zaměřenou výuku STEM. Viz stránky DZS Projekt propagují v každé zemi také ambasadoři Scientix z řad učitelů. Scientix je určen: učitelům vědeckým pracovníkům politikům a státním úředníkům místním autoritám rodičům komukoliv se zájmem o zlepšení výuky matematiky a přírodovědných předmětů Co SCIENTIX nabízí UČITELŮM? Mnoho zajímavých digitálních učebních materiálů, které můžete využít ve výuce Informace o zajímavých akcích, které se konají ČR a v rámci EU na poli vzdělávání v oblasti přírodních věd Možnost účasti na 2. Evropské konferenci Scientix konané v Bruselu Možnost zapojení se do online vzdělávání webinářů či diskusních fór na evropském portálu Možnost stát se součástí komunity evropských STEM učitelů Inspiraci pro tvorbu projektů Možnost spolupráce se zahraničními partnery a školami, možnost navázat kontakty Účast na workshopu ve,,třídě budoucnosti v Bruselu Jak vyhledávat výukové zdroje, projekty, zajímavé události, jak se nechat informovat, jak se zapojit - se dozvíte v prezentaci.

10 Použitá literatura: GREČNEROVÁ, Barbora. Scientix. Dzs [online]. [cit ]. Dostupné z: Scientix- Community for Science education in Europe: Conference October Scientix- Community for Science education in Europe: Conference October 2014 [online]. 2011, 2014 [cit ]. Dostupné z:http://www.scientix.eu/web/guest/conference

11 SbírkaPříkladů.eu CZ.1.07/1.1.24/ Libor Olbrich, Tomáš Kopec PrimMat Naším cílem bylo vytvořit webové prostředí, které by umožnilo sdílet příklady z matematiky. Cílem bylo prostředí, které umožní efektivní spolupráci učitelů a zvládne matematickou symboliku. Protože jsme takové prostředí nenašli a sami jej vytvořit neumíme, využili jsme Výzvy v rámci OP VK a realizujeme projekt spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. V rámci projektu byla vytvořená webová sbírka příkladů z matematiky. Hlavním přínosem však není vzniklý soubor příkladů, ale možnost tvorby uživatelských sbírek. V rámci prostředí nehodnotíme kvalitu příkladů, vhodnost formulace zadání a podobně necítíme se k tomu oprávnění. Vizí je sbírka, která obsahuje všechny příklady a nechme na konkrétních uživatelích, učitelích matematiky, aby si vybrali ty vhodné. Web umožňuje jednoduše přidávat další příklady. Věříme, že se sbírka bude dále rozšiřovat, budou přibývat příklady, které považují za důležité učitelé uživatelé sbírky. Využití sbírky učitelům umožní jednoduše tvořit webové i tiskové výstupy, zařazovaní výběrů příkladů efektivně do výuky. Součásti sbírky jsou i více než 20 generátorů příkladů. Každý generátor náhodně generuje zadání na dané téma a umožňuje zobrazovat výsledky pro kontrolu. Je tedy výbornou možnosti pro opakování a upevňování učiva. V rámci projektu došlo k ověření webu na více než tisícovce žáků středních a základních škol Moravskoslezského kraje. Výstupy z ověření sloužily k vylepšení sbírky, úpravě rozhraní tak, aby maximálně reflektovalo potřeby cílové skupiny žáků a učitelů. Projekt SbírkaPříkladů.EU v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost končí. Ale web SbirkaPrikladu.EU pokračuje dál a věříme, že se bude dále rozšiřovat a rozvíjet. Záleží to však hlavně na aktivních učitelích matematiky připravili jsme rozhraní, naplnili ho tisíci příkladů a nabízíme ho komunitě k využití těšíme se na Vás a Vaše kolegy.

12 Budování slovní zásoby účinnou metodou Ladislav Sedlák, Syntactic Sugar Prolomení strachu z komunikace Nedostatek slovní zásoby může být zásadním blokem v cizojazyčné komunikaci. Vede ke snížení sebedůvěry, strachu z kontaktu s jazykem a vyhýbání se cizojazyčným výzvám. Již více než sto let vyvíjejí moderní pedagogové rozličné strategie pro učení slovíček. Mezi ty úspěšné se řadí kartičková metoda. Jedná se o způsob efektivní drillové memorizace. Moderní technologie tuto metodu ještě více zefektivňují. Eliminují náročnou ruční správu memo karet a pomocí sofistikovaných algoritmů respektujících Ebbinghausovu křivku zapomínání automaticky vrací učivo do opakovacího procesu těsně předtím, než otisk informace v paměti zeslábne. Hra jako motivace k opakování látky Problémem samotné kartičkové metody je nárok na studijní disciplínu, ritualizaci učení a vlastní motivaci k opakování učiva. Langevo.com využívá principy jednoduché hry pro povzbuzení k souvislému opakování látky. Student se sám chce do hry vracet, opakování látky vnímá jako zábavu, a proto dochází k přirozenému a dlouhodobému vštěpování látky do paměti. Silnou stránkou kartičkové metody je využívání malých časových ploch a prostojů k efektivnímu učení. Mechanismus hry aktivně využívá rostoucí tendence k prokrastinaci. Místo času stráveného například na sociálních sítích se studenti vrací ke hře, která jim v dlouhodobém horizontu pomáhá s rozšiřováním a aktivací slovní zásoby. Hra jako metafora V Langevo.com se hráči starají o farmu, která představuje jejich znalosti. Kupují nová políčka s rostlinami a zvířaty, o něž se musí starat. Každé políčko obsahuje balík slovíček, buď vybraných z databáze hry, nebo vlastnoručně přidaných. Řada slovíček je doplněna obrázkem a výslovností, pro vkládání vlastních slovíček si studenti mohou zadávat například látku z hodin nebo učebnic. Hráči si mohou slovíčka prohlížet nebo je opakovat pomocí několika druhů zkoušení. Za jejich úspěšné splnění (nesmí ztratit tři životy) získávají z políček produkty, které prodávají na trhu. Za získané herní peníze mohou svou farmu rozšířit o další políčko se slovní zásobou. Informační rozsah karet se slovíčky Slovíčka v Langevo.com jsou opatřena stále bohatším lexikologickým aparátem. Je u nich uvedena obtížnost, slovní druh, mnohokrát jsou doplněna seznamem dalších správných odpovědí nebo synonym, jsou řazena do tematických kategorií, často obsahují ilustrace coby mnemotechnickou pomůcku nebo nahrávku výslovnosti. Seznam slovíček uvádí, za jak dlouho je bude třeba znovu zopakovat. Chystá se možnost doplňování příkladových vět, poznámek a dalších parametrů. V plánu jsou funkce pro sdílení balíčků s dalšími hráči, což výrazně usnadní práci učitelům a zvýší interaktivitu hry. Pracuje se na pokročilých statistikách a funkcích, s jejichž pomocí budou pedagogové a rodiče moci sledovat pokroky svých svěřenců.

13 Soupeření a zdravé hecování Ve hře je možné sledovat své pokroky a poměřovat se v žebříčcích. Své úspěchy mohou studenti sdílet na sociálních sítích. Přiměřená míra interaktivity podporuje chuť k učení a motivuje k dosahování dlouhodobějších výsledků. Možné námitky k metodě Jak jsme uvedli na začátku, kartičková metoda je především efektivní metodou drillu. Studentům pomáhá ukládat si látku (zejména slovní zásobu) do paměti a postupně tento otisk prohlubovat. Je určena k budování a rozšiřování lexikální základny. Jako taková není plnohodnotnou náhradou uceleného kurzu či přímého kontaktu s jazykem. Má svá omezení a funguje jako doplňkový nástroj pro ovládnutí učiva. Na druhou stranu je spolehlivá, osvědčená a díky své jednoduchosti i snadno začlenitelná do širšího kontextu učení. Ohlasy uživatelů: Zkusila jsem Langevo hrát s dětmi na ZŠ. Děti jsou docela nadšené, až musím přiznat, že mě to samotnou překvapilo, hodně chválí grafiku. Někteří žáci hrají i sami doma, pro mě jako učitele paráda ;) Děkuji za hru, myslím, že až se to všechno vyladí, bude to fakt super ;) Barbora Š. Je to perfektní hra!!! Já procvičuji španělštinu a partner češtinu :) Rybička B. Dobrý den, musím vám moc poděkovat! Přítel se začal učit česky s Langevo a najednou jsou vidět obrovské pokroky! Moc díky! Alice von R.

14

15

16

Průvodce programem Digitální škola dneška krajská konference o kreativním prostředí Moravskoslezských škol a soutěžní přehlídka TOPík

Průvodce programem Digitální škola dneška krajská konference o kreativním prostředí Moravskoslezských škol a soutěžní přehlídka TOPík KRAJSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A INFORMAČNÍ CENTRUM, NOVÝ JIČÍN, příspěvková organizace, IČ: 62330403 ředitelství organizace, Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín, 595-538-023,

Více

Vítáme Vás na krajské konferenci Dotkněme se inovací

Vítáme Vás na krajské konferenci Dotkněme se inovací KRAJSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A INFORMAČNÍ CENTRUM, NOVÝ JIČÍN, příspěvková organizace Štefánikova 826/7, 741 01 Nový Jičín tel.: 595 538 023, e-mail: icemsk@kvic.cz, www.kvic.cz/icemsk

Více

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol

RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol RESTART nový začátek pro pedagogy 39 škol Blanka Kozáková 1 e-mail: blanka.kozakova@kvic.cz 1 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací

Kurz B1.1. Internet jako zdroj informací Kurz B1.1 Internet jako zdroj informací V první části budou účastníci dle vlastních zkušeností vyhledávat a systematicky třídit a zpracovávat informace v běžně dostupných kancelářských aplikacích. Druhá

Více

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení. Specifikace jednotlivých školení

AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení. Specifikace jednotlivých školení AV MEDIA, a.s. Moderní technologie ve výuce přináší užitek a radost_zajištění školení Specifikace jednotlivých školení 1 2 A1 (KA1) - Google cloud a tablety ve škole (Google) A1(KA1) Od tištěné učebnice

Více

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy

Současné možnosti ICT ve vzdělávání a strategie vedení školy Makovského 436, 592 31 Nové Město na Moravě mobil.: 774 696 160, e-mail: rama@inforama.cz WWW stránky: http://www.inforama.cz, https://www.evzdelavani.net/learning/ Současné možnosti ICT ve vzdělávání

Více

Dům zahraniční spolupráce

Dům zahraniční spolupráce Dům zahraniční spolupráce Evropské projekty a jejich možnosti Vladimíra Pavlicová Konference projektu Matematika s radostí, 15. 5. 2015 Programy v gesci DZS European Schoolnet Scientix EUN Academy e-skills

Více

Představení 5 finalistů soutěže o nejlepší interaktivní materiál pro SMART Board Ukončení konference s losováním o ceny

Představení 5 finalistů soutěže o nejlepší interaktivní materiál pro SMART Board Ukončení konference s losováním o ceny Program: 7 8 10 8 9 25 10 9 10 20 05 10 11 15 00 11 12 05 50 12 12 Registrace účastníků Úvod a zahájení konference 1. blok náslechů (12 osob) a (25-50 osob) 2. blok náslechů a 3. blok náslechů a 4. blok

Více

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů

DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů DŮM ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE Možnosti celoživotního vzdělávání učitelů Workshop pro učitele přírodovědných předmětů v rámci programu Amgen Teach VŠCHT Praha, 27. 11. 2014 Dům zahraniční spolupráce (DZS, www.dzs.cz)

Více

Krouna 7. 10. 2015. Anglický jazyk, 8.ročník, jazyková laboratoř Robotel, H. Boušková učebna 25

Krouna 7. 10. 2015. Anglický jazyk, 8.ročník, jazyková laboratoř Robotel, H. Boušková učebna 25 7:30 8:30 Registrace účastníků 8:30 9:10 Zahájení konference hlavní sál Krouna 7. 10. 2015 9:25 10:10 Výběr z náslechových hodin a workshopů (1) 9:25 9:45 Náslechové hodiny (20 min) Český jazyk, 3. ročník,

Více

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.

KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky. registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51. KANTOR IDEÁL Vzdělávání a podpora pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ při integraci ICT do výuky registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0023 Inspirace pro výuku s ICT & výhody mentoringu Mgr. Štěpánka Baierlová

Více

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč

EU peníze školám. Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace. Žadatel projektu: 2 834 891Kč Základní škola Jablunkov, Lesní 190, příspěvková organizace P R O J E K T O V Ý Z Á M Ě R EU peníze školám Žadatel projektu: Název projektu: Název operačního programu: Prioritní osa programu: Název oblasti

Více

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020

Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 Projektová fiše pro velké projekty realizovatelné v rámci programové období EU 2014-2020 A. Nositel projektu A.1 Název nositele projektu Základní škola, Dobrá, okres Frýdek-Místek A.2 Adresa nositele projektu

Více

ICT v procesu edukace krajská konference věnovaná ICT ve školách a soutěžní přehlídka ORIGIN

ICT v procesu edukace krajská konference věnovaná ICT ve školách a soutěžní přehlídka ORIGIN KRAJSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A INFORMAČNÍ CENTRUM, NOVÝ JIČÍN, příspěvková organizace, IČ: 62330403 ředitelství organizace, Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín, 595-538-000,

Více

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ

NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ NABÍDKA VZDĚLÁVACÍCH KURZŮ v rámci projektu "Nové výukové metody a využití informačních technologií při realizaci školního vzdělávacího programu na základních a středních školách Jihočeského kraje registrační

Více

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti

Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Nabídka kurzů v rámci udržitelnosti Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. nabízí v roce 2013 v rámci udržitelnosti projektů financovaných z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU)

Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Informace k realizaci projektu Kvalitní výuka (Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost -EU) Projekt Kvalitní výuka v ZŠ Senohraby (dále jen projekt) bude realizován v předpokládaném termínu

Více

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace Škola pro život v 21.

Více

Centrální poradenská činnost

Centrální poradenská činnost Aktivity uváděné v roční zprávě jsou financovány z účelových prostředků Moravskoslezského kraje, dále z vlastních zdrojů Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačního

Více

Průvodce programem Digitální škola dneška krajská konference o kreativním prostředí Moravskoslezských škol a soutěžní přehlídka TOPík

Průvodce programem Digitální škola dneška krajská konference o kreativním prostředí Moravskoslezských škol a soutěžní přehlídka TOPík KRAJSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A INFORMAČNÍ CENTRUM, NOVÝ JIČÍN, příspěvková organizace, IČ: 62330403 ředitelství organizace, Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín, 595-538-023,

Více

Didaktické prostředky. Moderní trendy

Didaktické prostředky. Moderní trendy Didaktické prostředky Moderní trendy Didaktické prostředky v nejširším slova smyslu zahrnují vše, co napomáhá dosažení cílů vzdělávání. Jsou to zejména obsah, formy, principy, metody, pomůcky a didaktická

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 4.2. 2015 Norské fondy a fondy EHP donorské státy: Island, Lichtenštejnsko,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Dana Pražáková Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Dana Pražáková Kdo a co můţe ţádat: Oprávněný žadatel: základní škola se sídlem mimo hl. město Praha Jedna ZŠ může podat pouze 1 projekt Maximální možná částka

Více

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

vacíprogramy - Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávac vacíprogramy - Dům m zahraničních služeb Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Decentralizované aktivity Programu celoživotního učení administruje v ČR: Národní agentura pro evropské vzdělávací

Více

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz

Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce. Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Evropské vzdělávací programy - Dům zahraniční spolupráce Petr Chaluš petr.chalus@naep.cz Dům zahraniční spolupráce www.dzs.cz - přímo řízená organizace MŠMT - mezinárodní aktivity v oblasti vzdělávání

Více

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol

IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol IV/1 Individualizace výuky pro rozvoj matematické gramotnosti žáků středních škol Číslo klíčové aktivity Název klíčové aktivity IV/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje matematické gramotnosti

Více

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce

Školení ICTK+ICTM. Studijní průvodce Školení ICTK+ICTM Studijní průvodce Radek Maca, Roman Úlovec Gymnázium Voděradská, Praha 10 Strašnice 008 Pracovní materiál Praha /8 Úvod Toto studium vychází ze standardu Standardy pro udělování akreditací

Více

Moderní technologie (nejen) ve výuce. Vladimíra Pavlicová, Dům zahraniční spolupráce Národní konference etwinning, 8. 10. 10.

Moderní technologie (nejen) ve výuce. Vladimíra Pavlicová, Dům zahraniční spolupráce Národní konference etwinning, 8. 10. 10. Moderní technologie (nejen) ve výuce Vladimíra Pavlicová, Dům zahraniční spolupráce Národní konference etwinning, 8. 10. 10. 2015, Praha eskills for Jobs 2015 ESKILLS.EC.EUROPA.EU Představení kampaně Celoevropská

Více

Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle

Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle Vzdělávání učitelů v ICT s podporou LMS Moodle Konference MoodleMoot.cz 2011 PragoData Consulting, s.r.o. VŠB v Ostravě Blanka Kozáková 1 1 Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Jak získat peníze z norských fondů? Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Mgr. Katarína Kukurová 20.3.2014 NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování

Více

reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Blanka Kozáková a Jiří Sumbal Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, p. o.

reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Blanka Kozáková a Jiří Sumbal Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum, Nový Jičín, p. o. Projekt Perspektiva 2010 reg. č. CZ.1.07/1.3.05/11.0019 Projekt Perspektiva grantový projekt z Moravskoslezského krajevpraxi Blanka Kozáková a Jiří Sumbal Krajské zařízení pro DVPP a informační centrum,

Více

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz

ICT NÁS BAVÍ. Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015. www.vys-edu.cz ICT NÁS BAVÍ Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0015 www.vys-edu.cz Realizátoři projektu Společnost pro kvalitu školy, o. s., Ostrava Vysočina Education, Jihlava Zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs Číslo prioritní osy: 7.1 PROJEKTOVÝ ZÁMĚR I. Souhrnné informace o projektu Číslo operačního programu: Název operačního programu: Číslo výzvy: 21 CZ.1.07 OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název výzvy: Žádost o finanční podporu

Více

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání Zvyšování kvality ve vzdělávání Žadatel projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu Název oblasti podpory Celkový rozpočet projektu ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská 4, příspěvková organizace

Více

ICT plán školy pro období 2012-2014

ICT plán školy pro období 2012-2014 ICT plán školy pro období 2012-2014 Škola: Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace IČO: 70933901 tel/fax: 596 134 328 E-mail: zsgebauerova@seznam.cz www: http://www.zsgebauerova.cz/

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07)

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová 2.10.2014 NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají

Více

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04.

PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04. PROJEKT ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ V OBLASTI UDRŽITELNÉHO ROZVOJE NA ŠKOLÁCH JIHOČESKÉHO KRAJE REG. Č.: CZ.1.07/1.3.06/04.0018 P r o j e k t j e f i n a n c o v á n z E v r o p s k

Více

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc.

VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ. Mgr. Eva Jiříková, CSc. VYUŽITÍ ICT V ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVĚ Mgr. Eva Jiříková, CSc. ICT /INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE/ Soubor prostředků, nástrojů, prostředí a postupů na PC, které využíváme na podporu učení, komunikace

Více

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 - Školní vzdělávací program 4.3. Informační a komunikační technologie Charakteristika předmětu Vzdělávací oblast je realizována prostřednictvím vyučovacího předmětu Informatika. Informatika je zařazena do ŠVP jako povinný předmět

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: AHOL - Střední odborná škola, s.r.o. Indikátor Počáteční stav k 1.7.2012 Využití ICT hraje významnou roli ve vizi a je plně

Více

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika)

Spolupráce: Termín projektu: 1. října 2013-30. září 2016. P1. Accord International s.r.o. (Česká republika) Chytrá Smart Technology technologická Solutions zařízení for Children pro děti with s dyslexií Dyslexia Co-funded Tento projekt by the je realizován Lifelong Learning s podporou programme programu of the

Více

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora

Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Jazykové kurzy on-line a pod dohledem tutora Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze (ÚJOP UK) je jediným pracovištěm v České republice,

Více

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980

Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 15, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 Středisko služeb školám a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno Hybešova 5, 602 00 Brno IČ: 60555980 DIČ: CZ60555980 SŠ Nabídka vzdělávacích programů DVPP na 2. pololetí školního

Více

Jednota školských informatiků

Jednota školských informatiků Jednota školských informatiků Jednota školských informatiků Hlavní cíle a oblasti činnosti sdružení jsou: zastupování a obhajoba zájmů svých členů, zaujímání stanovisek ke vzdělávací politice, pořádání

Více

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV?

Projekt ROZVOJ CO ZAPOJENÍM DO PROJEKTU ROZVOJ ZÍSKÁVÁ DĚTSKÝ DOMOV? Projekt ROZVOJ Náš dětský domov je zapojen do projektu Rozvoj, který realizuje Rozmarýna o.p.s. ve spolupráci s partnerem o.s. SES, SEbe - Spolu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

Více

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám

Moderní škola, moderní výuka. EU peníze středním školám Projektový záměr Moderní škola, moderní výuka EU peníze středním školám Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost Číslo operačního programu: 7.1 Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání

Více

Služby Microsoft Office 365

Služby Microsoft Office 365 Cena: 2000 Kč + DPH Služby Microsoft Office 365 Kurz je určen všem, kteří se chtějí ponořit do tajů Cloud služeb a chtějí naplno využít možnosti Office 365, jako komunikačního nástroje i prostředí pro

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP Norské fondy a fondy EHP přispívají k: snižování socio-ekonomických

Více

BLENDED LEARNING. (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o.

BLENDED LEARNING. (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o. BLENDED LEARNING (v souladu s výzvou 57) NET University s.r.o. V Olomouci 5. 8. 2015 1. E-learning Způsob výuky, vzdělávací proces, využívající ICT, je tvořen: > vzdělávacím obsahem (studijní materiály

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola a Mateřská škola Žalany Název

Více

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ

STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ STRUČNÝ POPIS E LEARNINGOVÝCH KURZŮ A) KURZY ZAMĚŘENÉ NA METODIKU DISTANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ A E LEARNINGU. Metodika on line vzdělávání E learning v distančním vzdělávání B) KURZY ZAMĚŘENÉ NA PRAVIDLA VEDENÍ

Více

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce

SEKCE IVU SDRUK. Činnost sekce SEKCE IVU SDRUK Činnost sekce INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ záplava informací kritické myšlení celoživotní vzdělávání společnost znalostí INFORMAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UŽIVATELŮ 7. ročník konference Informační

Více

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech

KOMPETENCE PRO ŽIVOT. Informační seminář o projektu. Festival vzdělávání LABYRINT. 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava Rozdíl je v lidech KOMPETENCE PRO ŽIVOT Festival vzdělávání LABYRINT Informační seminář o projektu 18.- 19. 9. 2008, Janáčkova konzervatoř, Ostrava ZROD NÁPADU 1997 Inspirace z USA Competence at Work 2002 Inspirace ze Skotska

Více

Workshopy (kolegové pro kolegy) Věra Voršilková Gymnázium F. X. Šaldy Liberec září 2008

Workshopy (kolegové pro kolegy) Věra Voršilková Gymnázium F. X. Šaldy Liberec září 2008 Workshopy (kolegové pro kolegy) Věra Voršilková Gymnázium F. X. Šaldy Liberec září 2008 DVPP velké množství kolegů na seminářích a konferencích problém předávání poznatků ostatním 1. fáze v rámci komise

Více

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY

INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPVK (oblast 1.4) VYKUK PATRON ZŠ A MŠ DOLNÍ BŘEŽANY INOVACE VÝUKY V ZŠ DOLNÍ BŘEŽANY Příjemce: ZŠ a MŠ Dolní Břežany 1 1) IDENTIFIKACE PŘEDKLADATELE PROJEKTU Název: ZŠ a MŠ Dolní Břežany

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží NORSKÉ FONDY A FONDY EHP HISTORIE Květen 2004: tři nečlenské státy EU Island, Knížectví

Více

Příloha č. 1 - Žádost

Příloha č. 1 - Žádost Tiskový výstup Informačního systému SIPVZ Projekt 1868P2006, příloha č. 1 Příloha č. 1 - Žádost Souhlasíme s elektronickým zpracováním dat uvedených do databáze projektů. Žádost právnické osoby o dotaci

Více

3. ročník celostátní konference Digitální technologie ve výuce - praktické využití ve školách

3. ročník celostátní konference Digitální technologie ve výuce - praktické využití ve školách 3. ročník celostátní konference Digitální technologie ve výuce - praktické využití ve školách Součástí konference je v letošním roce finálové kolo 4. ročníku soutěže DOMINO a přehlídka finálových prací

Více

WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné

WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné 1 [SHRNUTÍ KONCEPTU ISMART] [VEŘEJNÉ SHRNUTÍ KONCEPTU ISMART] WP 3: Vývoj konceptu WP Vedoucí: Innovation in Learning Institute Verze: 1 Datum vytvoření: Charakter: Zpráva, Souhrn Úroveň publicity: Veřejné

Více

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK?

Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Možnosti vzdělávání školních knihovníků JAK? Moravskoslezská vědecká knihovna v Ostravě centrum pro vzdělávání knihovníků v Moravskoslezském kraji Oddělení služeb knihovnám Regionální vzdělávací centrum

Více

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based

ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based ONLINE PŘÍPRAVNÝ KURZ KE ZKOUŠCE TOEFL IBT (Internet Based Test) od ETS Chcete získat certifikát, který dokazuje vaši znalosti angličtiny? Cambridge Institute má řešení. Využijte příležitost a zapište

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Žadatel projektu: Základní škola Brno,Bakalovo nábřeží 8,příspěvková

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu vzdělávání Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121 500 Brojova 16 326

Více

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D.

Návrh a realizace modulového. učitelů v Moravskoslezském kraji. Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji Ing. Eva Burianová, Ph.D. Návrh a realizace modulového systému dalšího vzdělávání učitelů v Moravskoslezském kraji

Více

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 25. listopadu 2014 Ondřej NEUMAJER

STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 25. listopadu 2014 Ondřej NEUMAJER STRATEGIE DIGITÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ DO ROKU 2020 25. listopadu 2014 Ondřej NEUMAJER Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 12. listopadu 2014 schválila vláda ČR usnesením č. 927/2014 dokument Strategie

Více

Bára Dvořáková, Centre for Modern Education CZ s.r.o. Kontakt: bdvorakova@cfme.net

Bára Dvořáková, Centre for Modern Education CZ s.r.o. Kontakt: bdvorakova@cfme.net Webové stránky projektu: www.objevuj.eu Stránky obsahují: Informace o projektu (základní informace, harmonogram, fotogalerie, aktuality) Popis možností zapojení pro žáky i učitele Zajímavé odkazy týkající

Více

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10

Úvodní list. Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10 Úvodní list Název školy Integrovaná střední škola stavební, České Budějovice, Nerudova 59 Číslo šablony/ číslo sady Poř. číslo v sadě 01 32/10 Jméno autora Období vytvoření materiálu Název souboru Zařazení

Více

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk)

Cizí jazyk. Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Cizí jazyk Předmět: Další cizí jazyk ( anglický jazyk, německý jazyk) Charakteristika vyučovacího předmětu Další cizí jazyk je doplňující vzdělávací obor, jehož obsah je doplňující a rozšiřující. Konkrétním

Více

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ

IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ Vyšší odborná škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola, Boskovice IMPLEMENTACE ECDL DO VÝUKY MODUL 7: SLUŽBY INFORMAČNÍ SÍTĚ Metodika Zpracoval: Jaroslav Kotlán srpen 2009 Tento projekt je spolufinancován

Více

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování

ICT plán. Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení. Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014. 1. řízení a plánování ICT plán Škola: gyricany - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 22.3.2012 Plánovaný stav k 30.6.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina učitelů.

Více

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov

SYSTÉM. Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov SYSTÉM VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ Mgr. Petr Kuš 24. června 2010 Institut pro místní správu Praha, vzdělávací středisko Benešov Specifika vzdělávání lektorů v Institutu pro místní správu Praha velmi početný lektorský

Více

ale taky protivný nepřítel

ale taky protivný nepřítel ale taky protivný nepřítel Co chceme? Chceme být zdraví a silní. Chceme být vzdělaní a moudří Chceme být úspěšní a bohatí. Co k tomu potřebujeme? Komplexní výuku Schopné učitele Dostatek žáků Vhodnou koncepci

Více

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ

ICT PLÁN ŠKOLY. Základní charakteristika ZŠ a MŠ ICT PLÁN ŠKOLY Metodický pokyn MŠMT č.j.27 419/2004-55 Standard ICT služeb a Metodický pokyn č.j.27 670/2004-551 stanovuje zpracování ICT plánu školy. Základní charakteristika ZŠ a MŠ Název: Základní škola

Více

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,doprava hrou na ZŠ

Kurz DVPP. Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,doprava hrou na ZŠ Kurz DVPP Žádost o akreditaci DVPP Vzdělávací program,,doprava hrou na ZŠ Vzdělávací program Doprava hrou na ZŠ Pořadové číslo: 24 1. Název vzdělávacího programu: Doprava hrou na ZŠ 2. Obsah podrobný přehled

Více

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO

PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO PROJEKTOVÝ ZÁMĚR OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST Žadatel projektu Číslo projektu Název projektu Název operačního programu Prioritní osa programu: Název oblasti podpory: Rozpočet projektu

Více

6. ročník Krajské konference o podpoře interaktivní výuky Krouna, 18.10.2012 Program:

6. ročník Krajské konference o podpoře interaktivní výuky Krouna, 18.10.2012 Program: 6. ročník Krajské konference o podpoře interaktivní výuky Krouna, 18.10.2012 Program: 7 30 8 30 Registrace účastníků 8 30 9 10 Úvod a zahájení konference 9 10 9 25 přestávka 9 25 10 10 1. blok náslechových

Více

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží

Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia (CZ07) Možnosti projektové spolupráce a individuálních stáží Mgr. Katarína Kukurová Mgr. Helena Římská Norské fondy a fondy EHP Donorské státy: První

Více

RESTART Hodnocení využívání ICT v pedagogické činnosti

RESTART Hodnocení využívání ICT v pedagogické činnosti Vzdělávací program RESTART Hodnocení využívání ICT v pedagogické činnosti Akreditace MSMT- 30149/2014-1-747 platí do 10.11.2017 Anotace V rámci vzdělávacího programu se účastník seznámí s metodami a nástroji

Více

Národní agentura pro evropské vzdělávacívací programy

Národní agentura pro evropské vzdělávacívací programy Národní agentura pro evropské vzdělávacívací programy Národní agentura pro evropské vzdělávací vací programy (NAEP) funguje od 1.1.2007 při Domu zahraničních služeb Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky

Požadované parametry dodávky služby a technické podmínky Příloha č. 4 Detailní popis a charakteristika nabídky Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v anglickém jazyce a učitelů v anglickém, německém a francouzském jazyce formou blended

Více

Strategie digitálního vzdělávání 2020 Petr Bannert ředitel odboru vzdělávání

Strategie digitálního vzdělávání 2020 Petr Bannert ředitel odboru vzdělávání Strategie digitálního vzdělávání 2020 Petr Bannert ředitel odboru vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Více

Program Erasmus+ 2014-2020

Program Erasmus+ 2014-2020 Erasmus+ Program Erasmus+ 2014-2020 program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport program podporuje mezinárodní mobility a spolupráci, inovační procesy a dobrou praxi, politiku a reformy na

Více

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám

Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Vstupní a výstupní hodnocení v rámci projektu EU peníze středním školám Škola: Gymnázium, Krnov, p.o. Indikátor Počáteční stav k 1.5.2012 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen

Více

Podklady pro ICT plán

Podklady pro ICT plán Podklady pro ICT plán Škola: ICT - Hodnocení: Vstupní hodnocení Indikátor Aktuální stav k 1.3.2012 Plánovaný stav k 28.2.2014 1. řízení a plánování Na vizi zapojení ICT do výuky pracuje jen omezená skupina

Více

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY

ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY ONLINE KURZ K PŘÍPRAVĚ NA OFICIÁLNÍ ZKOUŠKY CAMBRIDGESKÉ UNIVERZITY Preliminary English Test PET (úroveň B1) nebo First Certificate in English FCE (úroveň B2) nebo Certificate of Advanced English CAE (úroveň

Více

Elektronické formy vzdělávání úředníků

Elektronické formy vzdělávání úředníků Marbes consulting = správný partner na cestě k efektivnímu Elektronické formy úředníků Pro: Krajský rok informatiky Ústí nad Labem Datum: 26.9.2012 Marian Kudela MARBES CONSULTING s.r.o. Tel.: 378 121

Více

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech. V Praze, dne 20.11.2013 Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, dovolujeme si Vás požádat o spolupráci v rámci projektu Pospolu (Podpora spolupráce škol a firem) Zajištění vzdělávání v regionech.

Více

Vývoj SIPVZ. Stručný popis realizace z věcného pohledu

Vývoj SIPVZ. Stručný popis realizace z věcného pohledu Vývoj SIPVZ Stručný popis realizace z věcného pohledu Radek Maca 1 Přehled usnesení vlád týkajících se SIPVZ Radek Maca 2 Cíle SIPVZ (vyplývají z usnesení vlád) Plán 1. etapy (UV 244/2001) Vytvořit podmínky

Více

Základní škola Jílové u Prahy 2014

Základní škola Jílové u Prahy 2014 * Základní škola Jílové u Prahy 2014 * 50 počítačů ve třídách jako učitelské, v kabinetech, kancelářích, včetně 7 notebooků, v družině a školním klubu jsou k dispozici dětem * 2 počítačové učebny 1. 24

Více

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava

Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky. Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Situace v dalším vzdělávání v kraji Vysočina s důrazem na malé a střední podniky Vítězslav Šeda, OHK Jihlava Možnosti vzdělávání se zejména v kategorii dalšího vzdělávání v kraji Vysočina rozšířily zejména

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7.

IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR. Číslo výzvy: 21 Žádost o finanční podporu z OPVK IP oblasti podpory 1.4 Číslo prioritní osy: 7. Základní škola s rozšířenou výukou výtvarné výchovy Teplice, Koperníkova 2592 IČO: 63788152, www.zskopernikova.cz PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Číslo operačního programu: Název operačního programu: CZ.1.07 OP Vzdělávání

Více

registračníčíslo GP : CZ.1.07/1.1.10/03.0023 rozpočet projektu: 2 692 391,84 Kč zahájení projektu : 1.3.2011 ukončení projektu : 30.6.

registračníčíslo GP : CZ.1.07/1.1.10/03.0023 rozpočet projektu: 2 692 391,84 Kč zahájení projektu : 1.3.2011 ukončení projektu : 30.6. Inovací výukového procesu na Gymnáziu Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci ke zvýšení konkurenceschopnosti žáků ZŠ a SŠ v Jihočeském kraji registračníčíslo GP : CZ.1.07/1.1.10/03.0023 rozpočet projektu:

Více

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit

CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol CZ.1.07/1.3.43/01.0025 Harmonogram vzdělávacích aktivit NÁZEV SEMINÁŘE LEKTOR STRUČNÝ OBSAH ZÚČASTNĚNÉ ŠKOLY TERMÍN MÍSTO KONÁNÍ 8 hodin Ředitel jako manažer

Více

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný?

1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? 1 OTÁZKY OBSAHOVÉHO RÁMCE (W) Oblast A: Čemu ve výuce věřím, jaká mám východiska? Podoblast A1: Individualizace výuky A1/1 Jak se ve výuce odráží skutečnost, že je každý žák jiný? A1/2 Představme si úsečku.

Více

Aktuální témata ve školství

Aktuální témata ve školství Aktuální témata ve školství 1 Petr Bannert ředitel odboru vzdělávání Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 812 163 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Koncepční

Více

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9

ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 EU PENÍZE ŠKOLÁM Oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost PROJEKTOVÝ ZÁMĚR Individualizace

Více

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB

KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB KATALOG PRODUKTŮ A SLUŽEB 2011 PPŠ INSTITUT CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PŘEROV, s.r.o. PALACKÉHO 1380/19, 750 02 PŘEROV TEL: 581 259 138 MOBIL: 606 045 111, 724 972 133 E-MAIL: pps@ppsinstitut.cz http://www.ppsinstitut.cz

Více

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy

Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Nabídkový list seminářů dalšího vzdělávání pro církevní školy Cyrilometodějské gymnázium a MŠ v Prostějově za podpory německé organizace Renovabis vybudovalo Centrum celoživotního učení církevních škol

Více

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením

Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Vzdělávací plán pro předmět Informatika, pro ţáky se středně těţkým mentálním postiţením Zpracovaný dle rámcového programu pro obor vzdělávání základní škola speciální INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Více