Vítáme Vás na krajské konferenci Technologie zítřka v dnešní škole a soutěžní přehlídku digitální výukové fotografie ORIGIN

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vítáme Vás na krajské konferenci Technologie zítřka v dnešní škole a soutěžní přehlídku digitální výukové fotografie ORIGIN"

Transkript

1 KRAJSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A INFORMAČNÍ CENTRUM, NOVÝ JIČÍN, příspěvková organizace, IČ: ředitelství organizace, Štefánikova 7/826, Nový, , Vítáme Vás na krajské konferenci Technologie zítřka v dnešní škole a soutěžní přehlídku digitální výukové fotografie ORIGIN Kdy od 8:00 h Kde SŠ technická a dopravní, Ostrava Vítkovice, Moravská 2 Komu pracovníkům ze škol z Moravskoslezského kraje Program: 08:00 h Úvodní slovo o podpoře ICT ve školách MSK (Blanka Kozáková, KVIC) Scientix - evropská komunita učitelů pro vzdělávání v oblasti přírodních věd a technologií (Helena Lazarová, Scientix Deputy Ambassador) Když projekt začne pomáhat - SbirkaPrikladu.eu (Libor Olbrich, PrimMat) Edmodo - sociální síť pro podporu výuky (Martin Vonášek G Hladnov, Libor Olbrich, PrimMat) Kombinované formy jako nezbytná součást výuky (Bořivoj Brdička, PedF UK) Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 (Ondřej Neumajer, nezávislý konzultant). 10:30 h Moderní technologie ve výuce odborných cizích jazyků (Martinková, OPEN AGENCY; Balonová, SPŠ Krnov) Interaktivní a digitální výuka angličtiny v 21. století (Vařeková, OXFORD UNIVERSITY PRESS)) Jak vypadá výuka jazyků v digitální jazykové laboratoři? (Veronika Biskupová, AV Media) Nové aplikace a i-učebnice ve výuce cizích jazyků (Petr Ocelková, FRAUS) Učení jazyků hrou - Výuka cizích jazyků s využitím ICT (Holub, Syntactic Sugar) Norské fondy a fondy EHP - Spolupráce škol a stipendia: možnosti projektové spolupráce a individuální mobility (Kukurová, DZS). Odpolední workshopy od 13:00 h a od 14:30 h: ORIGIN - fotosoutěž učitelů a nové technologie pro fotografování (Dagmar Kocichová G Hladnov; František Švihlík, Samsung) Cloud pro školy Office 365, Aplikace Windows ve výuce (Jiří Chytil a Karel Klatovský, Microsoft) Praktické otázky používání sítě Edmodo ve škole (Martin Vonášek, G Hladnov) ipad ve výuce - novinky (Lenka Skýbová, ZŠ a MŠ Vřesina; Libor Klubal, Wichterlovo G) Jak zapojit tablety do výuky smysluplně (Petr Slípek, DoSli) Individuální konzultace k licencování produktů Microsoft (Kateřina Klumplerová, KVIC)

2 Vážená paní kolegyně, vážený pane kolego, O konferenci vítáme Vás na konferenci věnované novým trendům a ICT řešením pro podporu výuku ve školách. Budeme se v širším kontextu zabývat využitím dotykových zařízení ve školách MSK. Tato konference se rovněž stala partnerskou konferencí kampaně e-skills for Jobs iniciované Evropskou komisí, Generálním ředitelství pro podniky a průmysl, v České republice koordinované Domem zahraniční spolupráce. Více akcí, které se v ČR věnují problematice ICT, nabízených v rámci kampaně naleznete v online kalendáři Zajímavým prvkem naší dnešní akce jsou prezentace online nástrojů a dalších podpůrných prostředků zaměřených na nasazení ICT v procesu výuky cizích jazyků na základních a středních školách našeho kraje. Mnoho novinek je rovněž zařazeno v odpoledním bloku workshopů. V rámci několika z nich budete moci posoudit efektivitu zařazení dotykových zařízení do výuky. Přejeme Vám, aby tento den byl pro Vás zdrojem inspirace a povzbuzení do další práce, aby Vám pomohl v orientaci a správné volbě ICT pro výuku ve Vaší škole. A jako vždy jde nám o výuku, ne o technologie. Za tým všech členů sítě ICeMSK Blanka Kozáková

3 Úvodní slovo o podpoře ICT ve školách Blanka Kozáková, KVIC Anotace příspěvků V naší organizaci se dlouhodobě snažíme podporou aktivity škol zvyšovat penetraci ICT do činnosti a zejména výuky ve školách v Moravskoslezském kraji. Přednáška shrnuje aktivity KVIC nabízené učitelům v letošním roce a avizuje nové činnosti v oblasti ICT pro příští rok. Současně upozorňuje na aktuální nabídku DVPP v této oblasti. Scientix evropská komunita učitelů pro vzdělávání v oblasti přírodních věd a technologií Helena Lazarová, Scientix Deputy Ambassador Vystoupení je zaměřeno na seznámení široké učitelské veřejnosti s projektem SCIENTIX 2, který má za cíl podporu výuky přírodních věd v Evropě s využitím ICT. Cílem je seznámit přítomné s funkcemi portálu Scientix dostupnými pro učitele, o možnostech vyhledávání projektů, výukových zdrojů, možnosti zapojit se do komunity STEM učitelů, webinářů, najít si partnery pro spolupráci z jiných evropských zemí, zúčastnit se workshopů ve Třídě budoucnosti a především Konference Scientix 2 v Bruselu ve dnech Na stránkách Scientix.eu je již otevřen přihlašovací formulář a žádost o grant pro připravovanou konferenci pro 550 evropských učitelů. Hledáme projekty pro podporu výuky STEM předmětů financované z veřejných zdrojů, které by mohly být zveřejněny na tomto portále. Když projekt začne pomáhat - SbírkaPříkladů.eu CZ.1.07/1.1.24/ Libor Olbrich, PrimMat I když chápeme, že mnoho učitelů má strach otevřít konzervu, aby jim nevyskočila informace o naší sbírce - považujeme za důležité ji stále připomínat - zvláště teď, kdy projekt končí a sbírka se dostává do provozní fáze. Teď už bude záležet jen na učitelích, zda se bude rozvíjet, vylepšovat, nebo bude stagnovat. V příspěvku Vás seznámíme (zopakujeme) filozofii sbírky, její možnosti, ale i její limity. Vysvětlíme, proč jsme se rozhodli ji vytvořit na zelené louce a co očekáváme ve fázi postprojektové. Věříme, že Vás namotivujeme k tomu, abyste se stali součásti komunity - protože v komunitu věříme a pro komunitu (zvláště učitelů matematiky) jsme sbírku dělali. Více o projektu si můžete přečíst v závěrečné části tohoto Průvodce.

4 Edmodo - sociální síť pro podporu výuky Martin Vonášek G Hladnov Libor Olbrich, PrimMat Sociální a vzdělávací síť Edmodo je relativně známým pojmem. Cílem přednášky bude hledání odpovědí na dvě základní otázky, které lze souhrnně vnímat jako pokus o diverzifikaci nejen sociálních sítí používaných v současné době ve škole. První otázku představuje tradiční proč, tj. proč je dobré tuto síť využívat ve školní praxi. Prezentující Libor Olbrich se snaží vyrovnat se stávající situací, kdy většina studentů patří k již tradičním vyznavačům sítě Facebook a efektivně podchytit běžně probíhající proces předávání informací o učivu/látce mezi studenty připojenými k síti Facebook. Inspirující odpovědi Libora Olbricha lze vnímat jako jednu z cest jak reagovat na oprávněnou otázku našich studentů" a proč se mám zase někde registrovat?" Druhá otázka se ptá po možnosti rozšíření Edmoda o další nástroje, které tuto sociální síť "přibližují" současným LMS systémům nasazeným ve školách. Prezentující Martin Vonášek tak reaguje na nedávnou debatu, do jaké míry lze srovnávat, a zdali je to vůbec možné, LMS a Edmodo. Jinými slovy lze výstup Martin Vonáška vnímat jako jednu z možných odpovědí na otázku" proč nasazovat do výuky něco co už ve škole vlastně máme?". Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020 Ondřej Neumajer, nezávislý konzultant ondrej.neumajer.cz Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě vládní koncepce Digitální Česko v. 2.0 a dvou usnesení vlády připravuje dokument Strategie digitálního vzdělávání do roku Obrysy nové strategie, která by měla ovlivnit české regionální školství v následujících letech, jsou již v pracovní verzi navrženy. Příspěvek se pokusí představit výchozí situaci vzniku dokumentu, hlavní vizi digitálního vzdělávání, jeho prioritní cíle, základní principy realizace a hlavních sedm směrů plánované intervence. Na strategii v současné době intenzivně pracuje MŠMT a MPSV, proto mohou být připomínky k této problematice ještě začleněny do jejího finálního návrhu. Kombinované formy jako nezbytná součást výuky Bořivoj Brdička, PedF UK Praha S tím, jak se rychle blíží stav, kdy budeme moci vybavenost našich žáků chytrými mobilními přístroji považovat za dokonanou (ty zbývající již budeme schopni řešit na úrovni školy), stále zřetelněji se ukazuje, že bude každý učitel pro výkon svého povolání potřebovat schopnost přenášet své výukové aktivity online. Někteří učitelé se do online prostoru přemístí úplně, což snad zatím můžeme vnímat spíše jako výjimku. Na mysli mám běžné prezenční učitele, kteří prostě musí začít vnímat online aktivity svých žáků jako prostor, do něhož je třeba, aby se pokoušeli se svými výchovnými aktivitami pronikat. Uvažovat o kombinovaných formách výuky jako o způsobu využití online úložiště dokumentů, kam se odkládají ve výuce použité prezentace a kde lze (místo aby se posílaly mailem) odevzdat domácí úkoly, to je představa dnes již překonaná. Podívejme se společně na to, jaké možnosti uplatnit se i v neformálním a informálním prostředí svých žáků dnešní učitel má.

5 Moderní technologie ve výuce odborných cizích jazyků Simona Martinková, OPEN AGENCY s.r.o. Hana Balonová, Střední škola průmyslová, Krnov Ukážeme vám, jak se žáci učí rádi. Budeme Vás bavit s online lekcí Hotel services přístupnou na (jméno a heslo hotel). Webová aplikace OPEN LEARNING umožňuje efektivnější učení a kontrolu průběhu učení, obsahuje 150 systematicky vytvořených lekcí odborné angličtiny, němčiny a ruštiny, odborných termínů a 170 výukových videonahrávek z prostředí podniků s titulky důležitých frází a slovních spojení. Učitel má svou online třídu, kde vidí aktivity a výsledky svých žáků, může analyzovat nejčastější chyby a korigovat postupy výuky. Okamžitá zpětná vazba výsledků ve cvičeních a testech je pro žáky motivující a funguje. Interaktivní a digitální výuka angličtiny v 21. století Michaela Vařeková, OXFORD UNIVERSITY PRESS V krátké prezentaci OUP se seznámíme s nejnovějšími možnostmi modernizace výuky anglického jazyka za pomocí interaktivních nástrojů pro učitele, přes mobilní aplikace až po e-books a online pracovní sešity a online learning management systém. Jak vypadá výuka jazyků v digitální jazykové laboratoři? Veronika Biskupová, AV MEDIA ucimejazykylepe.wordpress.com/ smartclasscommunity.robotel.com/ Přinášíme Vám přednášku plnou inspirace a praktických zkušenosti z používání digitálních laboratoří ze škol celého světa, které lektoruje. Dozvíte se, jak vypadá každodenní praktická výuka v moderní digitální jazykové laboratoři, její zásady a nástroje, které: - Jsou nerozšířenějším profesionálním digitálním nástrojem pro výuku jazyků. - Mají vliv na rychlost a kvalitu osvojení si dovednosti mluvit cizím jazykem. - Pomáhají řídit a plánovat systematicky výuku jazyků, mít detailní kontrolu nad výstupy studentů a šetřit čas učitele. - Rozvíjejí všechny jazykové dovednosti - poslech, mluvení, čtení i psaní. Nové aplikace a i-učebnice ve výuce cizích jazyků Petra Ocelková, FRAUS Nakladatelství Fraus připravilo nový typ interaktivních učebnic tzv. Flexibooky, které se mohou využívat na různých platformách mobilních zařízení i na PC. Flexibooky se staly pevnou součástí výukových materiálů a jsou nyní dostupné uživatelům z řad učitelů, ale i žáků a studentů. Představíme novinky i-učebnic v oblasti cizích jazyků pro ZŠ i SŠ. Seznámíme vás také s aplikacemi vyvíjenými firmou Fraus Media (aplikace WordTrainer, Language Chapters), které jsou využitelné nejen při výuce ve škole, ale svou dostupností na tabletech či chytrých telefonech jsou vhodné také pro samostudium.

6 Učení jazyků hrou - Výuka cizích jazyků s využitím ICT Tomáš Holub, Syntactic Sugar Jak oživit výuku cizích jazyků s využitím ICT. Představení webové jazykové hry LANGEVO.COM, podporující pravidelné učení a efektivní rozšiřování slovní zásoby. Návod jak využít aplikaci ve výuce a vyhnout se nudnému memorování slovíček. Uplatnění ověřených principů zapamatování, techniky kartičkových systémů respektujících Ebbinghausovu křivku zapomínání. Norské fondy a fondy EHP - Spolupráce škol a stipendia: možnosti projektové spolupráce a individuální mobility Katarína Kukurová, DZS Program Norské fondy a fondy EHP Spolupráce škol a stipendia nabízí možnost mezinárodní projektové spolupráce a individuálních mobilit mezi ČR, Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem. V příspěvku Vám představíme konkrétní typy aktivit, které je možné v rámci programu financovat, podmínky pro jednotlivé aktivity a také plánované termíny výzev. ORIGIN - fotosoutěž učitelů a nové technologie pro fotografování Dagmar Kocichová, Gymnázium Hladnov František Švihlík, Samsung Soutěžící mohou do 7. června zasílat i více než jednu fotosérii, nejvýše však lze přihlásit 4 fotosérie od jednoho autora. V tom případě zašle soutěžící každou fotosérii zvlášť na samostatné přihlášce a každá fotosérie bude také zvlášť hodnocena. Do konečného hodnocení je v případě zaslání více fotosérií jedním autorem zahrnuta pouze nejlepší fotosérie. Soutěžní snímky budou dále prezentovány pod licencí Creative Commons Uveďte autora-neužívejte dílo komerčně-nezasahujte do díla 3.0 Česká republika na webu soutěže a webu ICT podpory (ICeMSK). Požadavky na fotografie: minimální rozlišení alespoň 1200:1600 obrazových bodů fotografie ukládejte ve formátu JPG nebo PNG jméno souboru se bude skládat z příjmení autora a názvu fotografie zaslané fotografie musí být původní prací autora, nelze použít převzaté snímky Další informace publikujeme na cz/aktivity-skoly/souteze-origin-domino/501-origin14 V prezentaci k tématu digitální fotografie Vám představíme Samsung špičkové produkty z portfolia fotoaparátů a jejich využití pro školní účely, možnosti šíření, pořízení úpravy "v terénu": prezentace tisku, bezdrátového tisku kombinace s fotoaparáty a podobně prezentace Samsung School.

7 Cloud pro školy Office 365, Aplikace Windows ve výuce Jiří Chytil, Karel Klatovský, Microsoft Jiří Chytil, Microsoft Cílem prezentace je představení komunikačních nástrojů a cloudových služeb nabízených do škol zdarma. Jaké možnosti Vám přináší? Praktická ukázka spolupráce mezi žákem a učitelem, využití nástrojů pro telekonference, práce s online aplikacemi Word, Excel, PowerPoint či digitální poznámkový blok OneNote, na nichž může paralelně pracovat více osob najednou. Součástí prezentace bude také praktická ukázka online úložiště dat a intranetových stránek školy. Ve školní podobě je cloud a jeho nástroje ideálním nástrojem pro projektové vyučování. Aplikace Windows ve výuce přináší přehled zajímavých vzdělávacích aplikací systému Windows 8.1 a praktické ukázky z reálné výuky. Součástí ukázek bude představení Windows Store jako prostředku pro získání aplikací a příklad jejich instalace i odstranění v zařízeních. V rámci workshopu připomeneme praktické zkušenosti z referenčních škol s využíváním tabletů a dotykových zařízení přímo ve třídě. Nebudou chybět ani tipy a triky nejen pro ovládání systému samotného ale i při práci ve Windows Store. Praktické otázky používání sítě Edmodo ve škole Martin Vonášek, G Hladnov Libor Olbrich, PrimMat Hlasovací zařízení jsou ideální pomůckou k ověřování aktuálního stavu pochopení a vnímání ve třídě. S nástupem chytrých zařízení téměř jakéhokoliv druhu odpadají vysoké finanční nároky na pořízení "železného" hlasovacího systému. Pomocí softwarového řešení lze získat řadu aplikací, které umožňují rychlou a snadnou realizaci hlasování ve třídě. V tomto workshopu budeme pracovat s aplikacemi, které lze nainstalovat na operační systém Android nebo ios - Socrative, Kahoot, Nearpod, Edmodo, Quiz & Poll. Softwarové řešení je snadné a intuitivní přesto je důležité si uvědomit, že pro fungování podobných aplikací je nutné připojení k internetu - např. školní wi-fi pro učitele a studenty. Využití ipadu ve výuce interaktivní výuka Lenka Skýbová, ZŠ a MŠ Vřesina, Libor Klubal, Wichterlovo G Cílem workshopu je představit a vyzkoušet si nástroje interaktivní práce s ipadem ve třídě. Představeny budou zejména podpůrné nástroje pro využití ipadu, jako je itunes U, ibooks Author a systémy Nearpod a Socrative. Vše bude prezentováno na hotových materiálech z výuky a účastníci si vyzkouší přímou práci na ipadech. Jak zapojit tablety do výuky smysluplně Petr Slípek, DoSli Tablety se ve výuce prosazují stále více, ale jsou pro učitele a žáky přínosem? ASUS Edu Class představuje nový koncept tabletové učebny. Spojení tabletů ASUS a výukového systému EduBase přináší zcela nový pohled na využití tabletů ve výuce. Tablet nemusí být jen prohlížečem webových stránek, elektronických učebnic a prostředkem pro spouštění individuálních výukových her. Tablet ve spojení se správnými softwarovými

8 nástroji může být skvělým pomocníkem učitele, dálkovým ovladačem prezentace na interaktivní tabuli, hlasovacím systémem nebo didaktickou pomůckou pro různé týmové hry a aktivity. Představíme Vám naši vizi, jak lze zapojit tablety do vyučování přirozeným způsobem a jak z nich udělat zajímavou didaktickou pomůcku a podporu učitele. E-learning, testy, cvičení, výukové aktivity pro první stupeň - to vše lze se systémem EduBase využít ve výuce s libovolnou technikou, kterou ve škole máte. Díky centrálnímu úložišti má učitel přehled o dosažených výsledcích a pořádek v učebních materiálech, které jsou neustále po ruce. Nezapomeňte si přinést své tablety a chytré telefony (BYOD) - výuku s využitím programu EduBase si vyzkoušíme v praxi přímo na vlastních zařízeních.

9 Scientix Helena Lazarová, Scientix Deputy Ambassador ZŠ a MŠ Český Těšín Hrabina O projektu,,scientix pro paguje a podporuje spolupráci mezi učiteli, odborníky a vědeckými pracovníky v oblasti matematiky, přírodovědných a technických předmětů. (STEM - Science, Technology, Engineering and Maths). Portál SCIENTIX je iniciován Evropskou Komisí a administruje ho sdružení European Schoolnet, síť sdružující ministerstva školství či jimi nominované národní agentury. V první fázi projektu SCIENTIX ( ) byl vytvořen online portál, na kterém byly shromážděny zdroje a výsledky z mnoha evropských projektů v oblasti STEM. V druhé fázi projektu ( ) je cílem propagace portálu v jednotlivých členských zemích EU a to za pomoci sítě národních kontaktních míst. V České republice je národním kontaktním místem Dům zahraniční spolupráce. V průběhu let bude v ČR pořádána řada akcí (seminářů, workshopů) a také národní konference SCIENTIX. Cílem akcí je propagovat inovativní a badatelsky zaměřenou výuku STEM. Viz stránky DZS Projekt propagují v každé zemi také ambasadoři Scientix z řad učitelů. Scientix je určen: učitelům vědeckým pracovníkům politikům a státním úředníkům místním autoritám rodičům komukoliv se zájmem o zlepšení výuky matematiky a přírodovědných předmětů Co SCIENTIX nabízí UČITELŮM? Mnoho zajímavých digitálních učebních materiálů, které můžete využít ve výuce Informace o zajímavých akcích, které se konají ČR a v rámci EU na poli vzdělávání v oblasti přírodních věd Možnost účasti na 2. Evropské konferenci Scientix konané v Bruselu Možnost zapojení se do online vzdělávání webinářů či diskusních fór na evropském portálu Možnost stát se součástí komunity evropských STEM učitelů Inspiraci pro tvorbu projektů Možnost spolupráce se zahraničními partnery a školami, možnost navázat kontakty Účast na workshopu ve,,třídě budoucnosti v Bruselu Jak vyhledávat výukové zdroje, projekty, zajímavé události, jak se nechat informovat, jak se zapojit - se dozvíte v prezentaci.

10 Použitá literatura: GREČNEROVÁ, Barbora. Scientix. Dzs [online]. [cit ]. Dostupné z: Scientix- Community for Science education in Europe: Conference October Scientix- Community for Science education in Europe: Conference October 2014 [online]. 2011, 2014 [cit ]. Dostupné z:http://www.scientix.eu/web/guest/conference

11 SbírkaPříkladů.eu CZ.1.07/1.1.24/ Libor Olbrich, Tomáš Kopec PrimMat Naším cílem bylo vytvořit webové prostředí, které by umožnilo sdílet příklady z matematiky. Cílem bylo prostředí, které umožní efektivní spolupráci učitelů a zvládne matematickou symboliku. Protože jsme takové prostředí nenašli a sami jej vytvořit neumíme, využili jsme Výzvy v rámci OP VK a realizujeme projekt spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. V rámci projektu byla vytvořená webová sbírka příkladů z matematiky. Hlavním přínosem však není vzniklý soubor příkladů, ale možnost tvorby uživatelských sbírek. V rámci prostředí nehodnotíme kvalitu příkladů, vhodnost formulace zadání a podobně necítíme se k tomu oprávnění. Vizí je sbírka, která obsahuje všechny příklady a nechme na konkrétních uživatelích, učitelích matematiky, aby si vybrali ty vhodné. Web umožňuje jednoduše přidávat další příklady. Věříme, že se sbírka bude dále rozšiřovat, budou přibývat příklady, které považují za důležité učitelé uživatelé sbírky. Využití sbírky učitelům umožní jednoduše tvořit webové i tiskové výstupy, zařazovaní výběrů příkladů efektivně do výuky. Součásti sbírky jsou i více než 20 generátorů příkladů. Každý generátor náhodně generuje zadání na dané téma a umožňuje zobrazovat výsledky pro kontrolu. Je tedy výbornou možnosti pro opakování a upevňování učiva. V rámci projektu došlo k ověření webu na více než tisícovce žáků středních a základních škol Moravskoslezského kraje. Výstupy z ověření sloužily k vylepšení sbírky, úpravě rozhraní tak, aby maximálně reflektovalo potřeby cílové skupiny žáků a učitelů. Projekt SbírkaPříkladů.EU v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost končí. Ale web SbirkaPrikladu.EU pokračuje dál a věříme, že se bude dále rozšiřovat a rozvíjet. Záleží to však hlavně na aktivních učitelích matematiky připravili jsme rozhraní, naplnili ho tisíci příkladů a nabízíme ho komunitě k využití těšíme se na Vás a Vaše kolegy.

12 Budování slovní zásoby účinnou metodou Ladislav Sedlák, Syntactic Sugar Prolomení strachu z komunikace Nedostatek slovní zásoby může být zásadním blokem v cizojazyčné komunikaci. Vede ke snížení sebedůvěry, strachu z kontaktu s jazykem a vyhýbání se cizojazyčným výzvám. Již více než sto let vyvíjejí moderní pedagogové rozličné strategie pro učení slovíček. Mezi ty úspěšné se řadí kartičková metoda. Jedná se o způsob efektivní drillové memorizace. Moderní technologie tuto metodu ještě více zefektivňují. Eliminují náročnou ruční správu memo karet a pomocí sofistikovaných algoritmů respektujících Ebbinghausovu křivku zapomínání automaticky vrací učivo do opakovacího procesu těsně předtím, než otisk informace v paměti zeslábne. Hra jako motivace k opakování látky Problémem samotné kartičkové metody je nárok na studijní disciplínu, ritualizaci učení a vlastní motivaci k opakování učiva. Langevo.com využívá principy jednoduché hry pro povzbuzení k souvislému opakování látky. Student se sám chce do hry vracet, opakování látky vnímá jako zábavu, a proto dochází k přirozenému a dlouhodobému vštěpování látky do paměti. Silnou stránkou kartičkové metody je využívání malých časových ploch a prostojů k efektivnímu učení. Mechanismus hry aktivně využívá rostoucí tendence k prokrastinaci. Místo času stráveného například na sociálních sítích se studenti vrací ke hře, která jim v dlouhodobém horizontu pomáhá s rozšiřováním a aktivací slovní zásoby. Hra jako metafora V Langevo.com se hráči starají o farmu, která představuje jejich znalosti. Kupují nová políčka s rostlinami a zvířaty, o něž se musí starat. Každé políčko obsahuje balík slovíček, buď vybraných z databáze hry, nebo vlastnoručně přidaných. Řada slovíček je doplněna obrázkem a výslovností, pro vkládání vlastních slovíček si studenti mohou zadávat například látku z hodin nebo učebnic. Hráči si mohou slovíčka prohlížet nebo je opakovat pomocí několika druhů zkoušení. Za jejich úspěšné splnění (nesmí ztratit tři životy) získávají z políček produkty, které prodávají na trhu. Za získané herní peníze mohou svou farmu rozšířit o další políčko se slovní zásobou. Informační rozsah karet se slovíčky Slovíčka v Langevo.com jsou opatřena stále bohatším lexikologickým aparátem. Je u nich uvedena obtížnost, slovní druh, mnohokrát jsou doplněna seznamem dalších správných odpovědí nebo synonym, jsou řazena do tematických kategorií, často obsahují ilustrace coby mnemotechnickou pomůcku nebo nahrávku výslovnosti. Seznam slovíček uvádí, za jak dlouho je bude třeba znovu zopakovat. Chystá se možnost doplňování příkladových vět, poznámek a dalších parametrů. V plánu jsou funkce pro sdílení balíčků s dalšími hráči, což výrazně usnadní práci učitelům a zvýší interaktivitu hry. Pracuje se na pokročilých statistikách a funkcích, s jejichž pomocí budou pedagogové a rodiče moci sledovat pokroky svých svěřenců.

13 Soupeření a zdravé hecování Ve hře je možné sledovat své pokroky a poměřovat se v žebříčcích. Své úspěchy mohou studenti sdílet na sociálních sítích. Přiměřená míra interaktivity podporuje chuť k učení a motivuje k dosahování dlouhodobějších výsledků. Možné námitky k metodě Jak jsme uvedli na začátku, kartičková metoda je především efektivní metodou drillu. Studentům pomáhá ukládat si látku (zejména slovní zásobu) do paměti a postupně tento otisk prohlubovat. Je určena k budování a rozšiřování lexikální základny. Jako taková není plnohodnotnou náhradou uceleného kurzu či přímého kontaktu s jazykem. Má svá omezení a funguje jako doplňkový nástroj pro ovládnutí učiva. Na druhou stranu je spolehlivá, osvědčená a díky své jednoduchosti i snadno začlenitelná do širšího kontextu učení. Ohlasy uživatelů: Zkusila jsem Langevo hrát s dětmi na ZŠ. Děti jsou docela nadšené, až musím přiznat, že mě to samotnou překvapilo, hodně chválí grafiku. Někteří žáci hrají i sami doma, pro mě jako učitele paráda ;) Děkuji za hru, myslím, že až se to všechno vyladí, bude to fakt super ;) Barbora Š. Je to perfektní hra!!! Já procvičuji španělštinu a partner češtinu :) Rybička B. Dobrý den, musím vám moc poděkovat! Přítel se začal učit česky s Langevo a najednou jsou vidět obrovské pokroky! Moc díky! Alice von R.

14

15

16

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3

INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 INFORMÁTOR duben 2 0 1 3 KVIC, odloučené pracoviště Štefánikova 7/826, 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny regiony

Více

KVIC květen 2013 INFORMÁTOR

KVIC květen 2013 INFORMÁTOR INFORMÁTOR květen 2 0 1 3 KVIC, odloučené pracoviště Štefánikova 7/826, 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 1 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny

Více

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů

Slovo úvodem. V tomto čísle našeho bulletinu se věnujeme etwinningu z pohledu ředitelů Bulletin pro učitele a odbornou veřejnost o využití informačních technologií v evropském vzdělávání říjen 2011 Cílem bulletinu je přinášet inspirace z Evropy a evropské spolupráce v oblasti využívání informačních

Více

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu.

#1 Výukové objekty. http://www.jtie.upol.cz/clanky_3_2009/sehnalova.pdf. 1 Výukové objekty a jejich zdroje na Internetu. Průvodka dokumentem Výukový software 2: - nadpisy tří úrovní (pomocí stylů Nadpis 1-3), před nimi je znak # - na začátku dokumentu je automatický obsah (#Obsah) - obrázky vynechány, zůstávají pouze původní

Více

Trvale udržitelný rozvoj školy. Škola 21. století. Žáci a rodiče zapojení do výuky. Vzdělávající se pedagog. Dlouhodobý záměr rozvoje školy

Trvale udržitelný rozvoj školy. Škola 21. století. Žáci a rodiče zapojení do výuky. Vzdělávající se pedagog. Dlouhodobý záměr rozvoje školy Zpravodaj 2013/1 Trvale udržitelný rozvoj školy Komunitní škola Používání vlastních zařízení Škola 21. století Cloud Edu = Obláček připravených řešení Podpora výuky s obsahem DUMy.cz Varianty dostupného

Více

ICT v procesu edukace krajská konference věnovaná ICT ve školách a soutěžní přehlídka ORIGIN

ICT v procesu edukace krajská konference věnovaná ICT ve školách a soutěžní přehlídka ORIGIN KRAJSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ A INFORMAČNÍ CENTRUM, NOVÝ JIČÍN, příspěvková organizace, IČ: 62330403 ředitelství organizace, Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín, 595-538-000,

Více

INFORMÁTOR ČERVEN. KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.

INFORMÁTOR ČERVEN. KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic. INFORMÁTOR ČERVEN 2013 KVIC - odloučené pracoviště Ostrava a Karviná Na Hradbách 27, Ostrava e-mail: dvpp@ov.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a

Více

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. Metodika řízení Výpověď z pracovního poměru z důvodu nadbytečnosti pedagogického pracovníka Dotaz: Ve škole dojde od 1. září 2013 k úbytku žáků a tím

Více

INFORMÁTOR březen 2 0 1 4

INFORMÁTOR březen 2 0 1 4 INFORMÁTOR březen 2 0 1 4 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 Informátor KVIC březen 2014 OBSAH Společné informace KVIC pro

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI za školní rok 2013/2014 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 2 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Více

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic

Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Sborník výstupů projektu Tvorba elektronických učebnic Publikaci pro vás připravila Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace; Husova 1302/11,

Více

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5

INFORMÁTOR. č e r v e n 2 0 1 5 INFORMÁTOR č e r v e n 2 0 1 5 region Nový Jičín Štefánikova 7/826, 741 11 Nový Jičín e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 014, fax: 595 538 001 1. Výzva MŠMT č. 56 Rozvoj čtenářské

Více

NOVÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH. Osvědčené postupy. www.iitae.com

NOVÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH. Osvědčené postupy. www.iitae.com NOVÉ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH Osvědčené postupy www.iitae.com Tento projekt byl podpořen Evropskou komisí. Publikace odráží názory autora a Komise nenese žádnou zodpovědnost

Více

ICT v životě školy Profil školy 21 Metodický průvodce. Bořivoj Brdička, Ondřej Neumajer, Daniela Růžičková

ICT v životě školy Profil školy 21 Metodický průvodce. Bořivoj Brdička, Ondřej Neumajer, Daniela Růžičková ICT v životě školy Profil školy 21 Metodický průvodce Bořivoj Brdička, Ondřej Neumajer, Daniela Růžičková 27 ICT v životě školy Profil školy 21 Metodický průvodce Bořivoj Brdička, Ondřej Neumajer, Daniela

Více

INFORMÁTOR duben 2 0 1 4

INFORMÁTOR duben 2 0 1 4 INFORMÁTOR duben 2 0 1 4 KVIC, odloučené pracoviště 741 11 e-mail: dvpp@nj.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 000, fax: 595 538 001 Informátor KVIC duben 2014 OBSAH Společné informace KVIC pro všechny

Více

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace

INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013. Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace INFORMÁTOR ZÁŘÍ 2013 KVIC - odloučené pracoviště Frýdek-Místek Politických 738 02 Frýdek-Místek e-mail: dvpp@fm.kvic.cz, http://www.kvic.cz tel.: 595 538 048 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. Metodika řízení Rodičovský příspěvek a pobyt dítěte v mateřské škole Dotaz: Ještě stále platí, že dítě může pobývat v mateřské škole pouze 4 hodiny denně

Více

Případová studie. Česká republika. Co-funded by the 7th Framework Programme of the European Union

Případová studie. Česká republika. Co-funded by the 7th Framework Programme of the European Union Případová studie Česká republika Co-funded by the 7th Framework Programme of the European Union Případová studie založená na návštěvách škol v rámci projektu Living Schools Lab Česká republika Úvod Projekt

Více

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK

Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK Společné informace KVIC pro všechny regiony MSK I. Metodika řízení Závodní stravování nárok na poskytnutí oběda za sníženou úhradu Dotaz: Jsem učitelka základní školy. Rozvrh hodin mám stanovený tak, že

Více

Podpora ICT a moderních metod výuky základních a středních škol pomocí mobilních zařízení na platformě ios

Podpora ICT a moderních metod výuky základních a středních škol pomocí mobilních zařízení na platformě ios Podpora ICT a moderních metod výuky základních a středních škol pomocí mobilních zařízení na platformě ios ICT Support and Modern Methods of Education in Elementary and Secondary Schools Using ios Mobile

Více

Souhrnná zpráva projektu Vzděláváme pro budoucnost

Souhrnná zpráva projektu Vzděláváme pro budoucnost Souhrnná zpráva projektu Vzděláváme pro budoucnost aneb Scénáře využití mobilních dotykových zařízení s operačním systémem Windows ve školách Autoři: Ondřej Neumajer a Daniela Růžičková Předmluva Scénáře

Více

Slovo úvodem. V tomto čísle bulletinu Škola v síti přinášíme sérii článků na téma třída budoucnosti. Představíme vám reálnou třídu

Slovo úvodem. V tomto čísle bulletinu Škola v síti přinášíme sérii článků na téma třída budoucnosti. Představíme vám reálnou třídu Bulletin pro učitele a odbornou veřejnost o využití informačních technologií v evropském vzdělávání Slovo úvodem prosinec 2012 Cílem bulletinu je přinášet inspirace z Evropy a evropské spolupráce v oblasti

Více

METODICKÝ PORTÁL. příležitost pro učitele. sborník k závěrečné konferenci projektu Metodika II

METODICKÝ PORTÁL. příležitost pro učitele. sborník k závěrečné konferenci projektu Metodika II METODICKÝ PORTÁL příležitost pro učitele sborník k závěrečné konferenci projektu Metodika II 2011 Kolektiv autorů Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání

Více

Rozvíjíme ICT gramotnost žáků METODICKÁ PŘÍRUČKA

Rozvíjíme ICT gramotnost žáků METODICKÁ PŘÍRUČKA Rozvíjíme ICT gramotnost žáků METODICKÁ PŘÍRUČKA Rozvíjíme ICT gramotnost žáků metodická příručka Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických

Více

Zaměřeno na projekty... str. 1

Zaměřeno na projekty... str. 1 V tomto vydání Zaměřeno na projekty... str. 1 Úspěšné etwinningové projekty roku 2013 aneb Jak na to... str. 2 Vítězné projekty... str. 4 České projekty etwinning očima hodnotitelů... str. 7 etwinning

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2012

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2012 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace 2012 Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace 1. ÚVOD...2 2. ZÁKLADNÍ

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI

MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI MANUÁL PRO PRÁCI S ELEKTRONICKÝMI UČEBNICEMI Jaroslav Hejný Manuál byl vytvořen pro potřeby projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji Operačního

Více

Informátor KVIC červen 2012 INFORMÁTOR

Informátor KVIC červen 2012 INFORMÁTOR INFORMÁTOR ČERVEN 2012 KVIC - odloučené pracoviště Opava 746 59 Opava e-mail: dvpp@op.kvic.cz, http://www.kvic.cz Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový

Více

Možno hradit ze šablon projektu EU peníze školám!!

Možno hradit ze šablon projektu EU peníze školám!! Seznam ne/jazykových programů pro pedagogy (DVPP) s akreditací MŠMT Název vzdělávací akce Cílová skupina Hodinová dotace Počet účastníků Účastnický poplatek 1. Výuka anglického jazyka pro praxi 60 20 8

Více

Profil Škola 21 v roce 2011 Zpráva pro MŠMT o využívání ICT v činnostech škol

Profil Škola 21 v roce 2011 Zpráva pro MŠMT o využívání ICT v činnostech škol Profil Škola 21 v roce 2011 Zpráva pro MŠMT o využívání ICT v činnostech škol Bořivoj Brdička, PedF UK Ondřej Neumajer, PedF UK Daniela Růžičková, NÚV Praha, 31. ledna 2012 Národní ústav pro vzdělávání

Více