Huslenky. Slovo starosty. Vážení spoluobčané!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Huslenky. Slovo starosty. Vážení spoluobčané!"

Transkript

1 Huslenky Zpravodaj obce Huslenky Číslo 30 - srpen Zdarma. Slovo starosty Vážení spoluobčané! Letos tak nějak netradičně se do vašich domácností dostává huslenský Zpravodaj právě na konci prázdnin, nikoliv na počátku, tak jak jste byli po několik let zvyklí. Tento termín jsme zvolili vcelku záměrně, neboť investiční akce, které probíhaly, byly v plném proudu a chtěli jsme vás informovat až po jejich dokončení. Pročítal jsem si letní Zpravodaj roku 2012, kde jsem vás informoval, co vedení obce připravuje. Co se podařilo udělat, posuďte sami. Úkol č.1 Čistá řeka Bečva II. Zdánlivě se bude někomu zdát, že na tomto projektu se nic moc neudálo. Pravdou je, že uplynul rok a k realizaci stavby nedošlo. Po vyhodnocení výběrového řízení nastala situace, že jedna z firem se odvolala k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Tady nastala patová situace, neboť tento úřad nemá danou žádnou lhůtu, do jaké doby se musí vyjádřit. Nastala doba čekání, až do měsíce dubna, kdy firma, která podala námitky, své rozhodnutí odvolala a veškerá projektová dokumentace mohla být předložena Státnímu fondu životního prostředí ke schválení. K dnešnímu dni se zpracovává projektová dokumentace pro III. stupeň stavebního řízení tvz. skutečná realizace stavby. Dovolím si Vám říct, že pokud nenastane něco zcela mimořádného, nepředvídatelného, (to v naší zemi není nic neobvyklého), nic nebude bránit tomu, aby těžké stavební stroje započaly svoji práci v měsíci říjnu. Na našem katastrálním území obce bude působit firma Porr.a.s. Jedná se o mezinárodní firmu, která do roku 2012 byla známa pod názvem Pražské silniční a vodohospodářské stavby a.s. Dle harmonogramu prací by výkopové práce započaly v obci Hovězí (napojení na ČOV) a postupně postupovaly na naše území obce. Nyní probíhají dokončovací práce na projektování domovních přípojek a v měsíci září požádáme stavební úřad ve Vsetíně o stavební povolení. Úkol č. 2 Sběrný dvůr a kompostárna. Část tohoto projektu a to Sběrný dvůr je již dnes ve zkušebním provozu a druhá část tvz. kompostárna by měla sloužit našim občanům během příštího roku. Sběrný dvůr má provozní dobu Po Pá do hod. a prodlouženou pracovní dobu, a to ve středu do hod a v sobotu od hod. Pevně věřím, že naši občané této možnosti využijí. Po zkušebním provozu (3 měsíce), pravděpodobně v měsíci říjnu, požádáme o závěrečnou kolaudaci a dle provozního řádu bude moci Sběrný dvůr plně sloužit našim občanům. Nutno konstatovat, že veškerý odpad, (kromě stavební sutě), který se na Sběrný dvůr doveze, je pro občany naší obce zdarma. Úkol č. 3 Zateplení budovy ZŠ a výměna oken. Právě když pročítáte tyto řádky, probíhají závěrečné stavební práce na zateplení a výměně oken v naší ZŠ. Tento projekt byl zpracován a podán do Operačního programu Životní prostředí a prostředků Státního fondu životního prostředí ČR. Termín zahájení byl plánován na počátek školních prázdnin, ale opět nám legislativa nebyla příznivě nakloněna a došlo k prodloužení výběrového řízení. Podpis smlouvy s vítěznou firmou VASTO spol. s r. o. se uskutečnil 8. července Komplikace, které byly způsobeny zkrácením termínu realizace (výroba oken), se postupně vyřešily a nyní již můžete sledovat dokončovací práce. Jelikož připravuji tento článek v předstihu, troufám si říct, že školáci v pondělí nastoupí a školní výuka nebude ničím rušena, ač ještě dokončující práce

2 budou probíhat. Rád bych poděkoval všem těm, kteří se na této akci podíleli, a to nejen pracovníkům firmy, ale především těm, kteří se podíleli na úklidu a přípravě celé budovy. Hodnota díla představuje vysoutěženou cenu ve výši včetně DPH. Kromě těchto hlavních úkolů se nám podařilo v jarních měsících vybudovat nový chodník včetně přechodu u Obecního úřadu, který slouží k bezpečnému nástupu a výstupu jak občanů, tak především žákům dojíždějících do školy. Hodnota díla představuje vysoutěženou cenu Kč včetně DPH. Součastně jsme rekonstruovali chodník na Bařinách u ZŠ podél silnice II/487 a chodník na protější straně od autobusové zástavby do Zbeličného. Hodnota díla představuje vysoutěženou cenu Kč včetně DPH. Nyní probíhají opravy komunikací v lokalitě Uherská, Kychová a Černé. Tyto komunikace opravujeme z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj Obnova obecního majetku.vysoutěžena cena díla představuje částku Kč včetně DPH. Prohlubuje se nám velmi úspěšně spolupráce s partnerskou obcí Oravská Lesná v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika a Česká republika. Byla úspěšně akceptována žádost o dobudování cyklotrasy od obecního úřadu směrem k řece Bečvě. Budování tohoto úseku se předpokládá v letních měsících příštího roku. Nelze ani opomenout velmi přátelskou spolupráci s družební obcí Jasenica ze Slovenska. Závěrem si dovolím Vás všechny pozvat na připravované Huslenské slavnosti 2013, které se uskuteční v sobotu dne v areálu Rybníček. Oldřich Surala, starosta obce Upozorňujeme řidiče na konec platnosti řidičských průkazů vydaných od do Tyto platí pouze do Nový řidičský průkaz se vyřizuje na Městském úřadu ve Vsetíně a k žádosti se předkládá 1 fotografie, občanský průkaz a řidičský průkaz. Pokud se do nového řidičského průkazu nezapisují žádné změny, je nový doklad bez poplatku. Při zápisu jakýchkoliv změn je správní poplatek 50,- Kč. Žádost o nový řidičský průkaz je třeba podat nejpozději 1 měsíc před ukončením platnosti. Připravujeme Huslenské slavnosti Stává se tradicí, že první sobota v září patří v Huslenkách slavnostem. Letos tuto tradici částečně porušujeme a přesunujeme letošní ročník Huslenských slavností na sobotu, 31. srpna, jelikož ve Vsetíně bude probíhat následující víkend Valašské záření a nechceme tyto akce spojovat v jeden termín. Občané se mohou těšit na vystoupení našich dětí ze základní a mateřské školy, balónkového klauna, cimbálovou muziku Kotulu z Nového Hrozenkova, sestry Hrňova z Huslenek, které měly v loňském roce velký úspěch, skupinu ABBA Revival, kapely Dareband Informace pro občany a Stram a tradiční ohňostroj. Během odpoledne bude pro děti připraveno malování na tvář a jízda na ponících a přítomní občané si budou moci zasoutěžit. Program slavností je zveřejněn na webových stránkách obce Huslenky. Něco z fotogalerie obce Huslenky Obec Huslenky pořádá pravidelně vítání nově narozených občánků do svazku obce. Při této příležitosti bych chtěla opět rodiče nově narozených dětí požádat, aby své narozené dítě přihlásili na evidenci obyvatel Obecního úřadu v Huslenkách a předložili k nahlédnutí jeho rodný list. Letos proběhlo vítání občánků 28. června, kdy bylo pozváno 19 miminek, narozených v posledním půlroce, se svými rodiči. Vítání občánků bylo rozděleno na dvě skupiny a zúčastnilo se ho celkem 16 miminek. Rodičům předvedly své vystoupení děti z Mateřské školy Huslenky Bařiny pod vedením paní ředitelky Jany Václavíkové. Po slavnostním přivítání dětí, podpisu rodičů do pamětní knihy obce a převzetí dárků se všichni společně vyfotografovali. Tyto děti čtenářům Huslenského zpravodaje představujeme. Jarmila Relovská, OÚ Huslenky 2 Huslenky č. 30, srpen 2013

3 Informace Služeb obce Huslenky s. r. o. Sběrný dvůr a jeho rekonstrukce V měsíci květnu byly započaty práce na rekonstrukci sběrného dvora. Tato renovace místa k odkládání odpadů v obci Huslenky bude probíhat cca 2 měsíce. Dobu dokončení díla budou ovlivňovat také povětrnostní podmínky. Po dobu rekonstrukce je pro veřejnost uzavřen. V areálu sběrného dvora probíhají v současné době úpravy přilehlých zpevněných a nezpevněných ploch. Jsou vytrhány stávající panelové plochy, provádí se odkanalizování a zabudování nového LAPOLU, připravují se nové elektrorozvody pro osvětlení. Bylo zakoupeno 13 nových kontejnerů na nebezpečný, velkoobjemový a tříděný odpad. Dále byl pořízen vysokozdvižný vozík. Svoz odpadů Stále probíhají pravidelné pondělní svozy plastu ze sběrných košů umístěných v obci. U těchto košů je také možné odkládat žluté pytle naplněné plasty a oranžové pytle s tetrapacky (obaly od mléka, džusů). Dále mohou občané využívat zvony k třídění skla a papíru. Jejich svoz není nijak ovlivněn rekonstrukcí sběrného dvora. DÁLE UPOZORŇUJEME!! Je zakázáno tyto odpady vhazovat do kontejnerů na směsný odpad, které jsou umístěny v lokalitách, do kterých nezajíždí svozový vůz Technických služeb Vsetín, s. r. o. Produkce odpadů v roce 2012 Věděli jste, že ve třídění odpadů se stále češi zlepšují? V roce 2012: - vytřídil každý Čech průměrně 39,1 kg odpadů (papíru, plastu, skla a nápojových kartonů) - 70 % obyvatel ČR aktivně třídilo odpady - 71% obalů bylo využito k recyklování Z naší obce v roce 2012 bylo vytříděno a předáno k recyklaci : Směsný odpad 296,81 t Papír Objemný odpad Pet láhve Sklo bílé Sklo barevné Nápojový karton Nebezpečný odpad 12,14 t 53,31 t 7,5 t 12,11 t 18,41 t 0,69 t 8,739 t Oznamujeme občanům obce Huslenky, že od úterý byl zahájen zkušební provoz sběrného dvora v prostorách firmy Služby obce Huslenky s.r.o., místní část Hrachoveček. Provozní doba: Pondělí Úterý Středa Čtvrtek Pátek Sobota Voda - základ života Voda je základem života. Asi 70% hmotnosti člověka tvoří voda. Voda dopravuje látky k buňkám a látky z buněk. Pročišťuje tělo od škodlivých látek a pomáhá je udržovat zdravé. Aby tělo bylo zdravé, musí mít dostatek vody a voda musí být nezávadná. Člověk musí denně vypít cca 2-3 litry tekutin Aby voda byla pitná - musí být bakteriologicky nezávadná - měla by obsahovat určité množství minerálních látek - měla by obsahovat co nejméně dusičnanů, žádné jedovaté látky - neměla by obsahovat chemické látky 6.00 hod hod hod hod hod hod. (prodloužený provoz) 6.00 hod hod hod hod hod hod. Do sběrného dvora je tedy možno ukládat: - nebezpečný odpad - např. zbytky barev, baterie, akumulátory - velkoobjemový odpad - nábytek, koberce, podlahové krytiny - ostatní odpad - oděvy a textil, pneumatiky, železo, jedlý olej a tuk - stavební materiály na bázi sádry apod. Nelze ukládat stavební suť!!! Voda ve volné přírodě může obsahovat různé škodliviny, proto musí projít procesem úpravy, aby se těchto škodlivin zbavila. Voda je nenahraditelným přírodním zdrojem, který ovlivňuje prakticky všechny oblasti života a činnosti lidské společnosti. Představuje jednu ze základních složek životního prostředí a většinu hmoty Země. SLUŽBY OBCE HUSLENKY, s.r.o. tel.: Vodovodní přípojky Doprava, stavební práce, sečení Ubytovací zařízení Kychová Huslenky č. 30, srpen

4 Svoz odpadu v Huslenkách - 2. pololetí 2013 Dolní část obce Darebňa/ 20/6 18/7 15/8 12/9 10/10 7/11 5/12 Horní část obce /Černé,Kychová 27/6 25/7 22/8 19/9 17/10 14/11 12/12 Dolní část obce /Darebňa/ 4/7 1/8 29/8 26/9 24/10 21/11 19/12 Horní část obce /Černé,Kychová 11/7 8/8 5/9 3/10 31/10 28/11 26/12 Dolní části obce : Darebňa, Uherská, u Suřanů, Losové, Škrádné, Zbeličné,Bařiny, Obecnica Horní část obce: Kychová, Černé Každé pondělí se vyvážejí koše na PET a plast. Velkoobjemový svoz: - termín jarního a podzimního svozu bude dopředu oznámen. Realizace úseku cyklostezky k Lávce Vážení spoluobčané, na jaře 2014 bude za podpory Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci OP Přeshraniční spolupráce SR-ČR zahájena realizace strategického úseku cyklostezky k Lávce v délce 252,65 m, který přímo navazuje na páteřní cyklostezku Bečvu. Realizace tohoto záměru je výchozí pro návazné aktivity v průběhu realizace projektu Medzinárodná cyklotrasa spájajúca Oravskú Lesnú na Orave a Huslenky na Valašsku, který bude realizován ve spolupráci s Oravskou Lesnou (SR). Hlavním cílem projektu je rozvoj přeshraničního turismu v podmínkách regionů partnerských obcí prostřednictvím vybudování nové mezinárodní cyklotrasy Oravsko valašské cyklomagistrály. Po vybudování úseku cyklotrasy také na slovenské straně bude podél magistrály na obou stranách hranice umístěno také svislé dopravní značení a budou se realizovat přímé marketingové aktivity zaměřené na popularizaci nové cyklomagistrály a regionů partnerských obcí. Sheet1 Z celkového rozpočtu projektu ,42 EUR (rozpočet Obce Huslenky) bude proplacena dotace ve výši ,97 EUR. 10% z celkového rozpočtu činí spolufinancování příjemce dotace. V současné době probíhá příprava dokumentů vyžádaných před přípravou a podpisem Smlouvy o poskytnutí Page 1 finančního příspěvku. Na webových stránkách Obce Huslenky budou v nejbližší době zveřejněny informace o probíhajícím projektu, které budou průběžně aktualizovány a doplňovány. Přeji všem pohodové letní dny. Kristýna Jakešová, koordinátor projektu 4 Huslenky č. 30, srpen 2013

5 EVROPSKÝ PROJEKT UČÍ, JAK NEBÝT OVČANEM Také si někdy připadáte proti chování politiků či úředníků bezmocní? Máte chuť se někam zavřít a tvářit se, že se Vás politika a občanské dění kolem Vás vlastně netýká? Takové pocity máme občas asi všichni, jenže ve skutečnosti se tímto přístupem vzdáváme možnosti ovlivňovat svět, ve kterém žijeme, a vydáváme se na pospas rozhodnutím, vyhláškám, zákonům, které za nás učinili jiní. Místo aktivního občana podílejícího se na veřejném dění se pak stáváme nezúčastněnou ovcí ve stádu, ovčanem. Demokracie se ve svém původním významu opírá o ochotu členů společnosti spolupodílet se na spravování společného veřejného prostoru. Jenže většina české dospělé populace vyrostla v totalitním režimu a nemá dostatečné znalosti, jak uplatňovat v demokracii svá práva, rozvíjet svůj životní prostor a hrát aktivní roli ve veřejném životě. Toho si všímá evropský projekt Podpora, stimulace a propagace dalšího vzdělávání jednotlivců v oblasti odborných a obecných kompetencí, reg. č. CZ.1.07/3.1.00/ financovaný Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky, který s ústředním mottem Nebuď ovčan! Občanskou gramotností proti ovčanství přináší návod, jak se do občanského života účinně zapojit. Cílem projektu je přinést občanské vzdělávání dostupné pro všechny. Lektoři připravili celkem 15 kurzů z oblastí Aktivní občanství a participace občanů na veřejném dění, Dobrovolnictví, Multikulturalismus a prevence extremismu, Odpovědný přístup k životnímu prostředí a Odpovědný přístup k financím. Všechny kurzy jsou realizovány zdarma a srozumitelnou formou s důrazem na praktické pojetí a využití. Aktuálně probíhají prezenční kurzy ve větších krajských městech, ale vzdělávat se můžete také přes internet, a to ve formě online seminářů a e-learningových kurzů. O všech podrobnostech a termínech se dočtete na webových stránkách projektu NIKAM NECHOĎTE. OBČANSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ PŘIJDE ZA VÁMI! Svět se dynamicky vyvíjí a technický pokrok pronikl i do oblasti vzdělávání. Aktuálním trendem je úspora času za cestování a dostupnost vzdělávání v místě a čase, které Vám vyhovují. Za kurzy tak již nemusíte cestovat. Můžete si je spustit na internetu, kdekoli a kdykoli. Již delší dobu se na poli vzdělávání objevuje tzv. e-learning a můžeme říct, že si tam vydobyl své pevné místo. E-learning si můžeme představit jako předem připravené vzdělávací materiály v elektronické podobě, které si účastník prochází formou samostudia. Materiály mívají nejčastěji formu prezentace s multimediálními či interaktivními prvky (těmi mohou být např. různá videa, zvukové soubory, testy či úkoly). Kurz si můžete spustit v jakoukoli denní dobu a kdekoli, ať už jste právě doma, v práci či na dovolené. Výuku můžete také přerušit a neomezeně se k ní vracet. Novější formou vzdělávání přes internet jsou pak online kurzy, někdy nazývané také webináře. Jedná se o výuku v reálném čase s živým lektorem. Účastník se přihlásí v předem určený čas na svém počítači do virtuální třídy, kde má možnost vidět i slyšet lektora, sledovat jeho prezentaci či zapojovat se do diskusí s ostatními účastníky. Tato forma výuky si tedy zachovává výhodu interaktivity, komunikace s lektorem a účastníky, přitom ale kurz můžete sledovat z jakéhokoli počítače s internetem. Lektor tedy přijde se svým školením až za vámi. Obě výše zmíněné metody využívá také projekt zaměřený na občanské vzdělávání, který s ústředním mottem Nebuď ovčan! Občanskou gramotností proti ovčanství přináší návod, jak se účinně zapojit do občanského života. Projekt se zaměřuje na pět témat: Aktivní občanství a participace občanů na veřejném dění, Odpovědný přístup k životnímu prostředí Odpovědný přístup k financím, Multikulturalismus a prevence extremismu a Dobrovolnictví. Všechny kurzy jsou realizovány zdarma a srozumitelnou formou s důrazem na praktické pojetí a využití. Pokud si tedy chcete vyzkoušet zdarma moderní výukové metody v praxi a přiučit se občanským dovednostem, navštivte projektové stránky kde najdete termíny i detailní informace. Celý název projektu: Podpora, stimulace a propagace dalšího vzdělávání jednotlivců v oblasti odborných a obecných kompetencí, reg. č. CZ.1.07/3.1.00/ Projekt je financovaný Evropskou unií a státním rozpočtem České republiky. Poděkování Zlínskému kraji za poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje Obci Huslenky byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace ve výši Kč z rozpočtu Zlínského kraje na úhradu nákladů za provádění údržby na místních komunikacích v místních částech Černé a Uherská s ohledem na zajištění dopraví obslužnosti na komunikacích ve vlastnictví obce Dovoluji si vyslovit poděkování Zlínskému kraji, jako poskytovateli dotace, za poskytnutí finančních prostředků Oldřich Surala, starosta obce Poděkování Zlínskému kraji za poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje Obci Huslenky byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace ve výši Kč z rozpočtu Zlínského kraje, Dotace je poskytnuta na pořádání Huslenských slavností 2013, konaných dne 31. srpna 2013 Dovoluji si vyslovit poděkování Zlínskému kraji, jako poskytovateli dotace, za poskytnutí finančních prostředků V Huslenkách dne 13. srpna 2013 Oldřich Surala, starosta obce Huslenky č. 30, srpen

6 Jsme alternativní školou, kterou navštěvuje 92 žáků od 1. do 5. třídy. Počty žáků ve třídě se pohybují od 11 do 26. Všichni se známe, nikdo není anonymní. Napříč všemi třídami a předměty se prolíná radost z objevování, poznávání a tvoření. Prostředí školy dýchá rodinnou atmosférou a nadstandartní úrovní estetiky. Dbáme na to, aby se každý žák cítil bezpečně. Integrujeme žáky se zdravotním postižením. V současné době jsou to žáci s SPU, praktickou slepotou, autismem a těžkou zrakovou vadou. Vnitřní vybavení a metody výuky odpovídají nejnovějším trendům moderního vyučování a jsou srovnatelné se špičkovými soukromými školami v ČR. ZŠ Huslenky nabízí svým žákům pestrou paletu volnočasových aktivit. Vybavení školního areálu I když jsme malá vesnická škola, máme nadstandartní vybavení: - ve všech třídách používají učitelé interaktivní tabule s i-učebnicemi do českého jazyka, matematiky, prvouky, přírodovědy, vlastivědy a anglického jazyka - dvě oddělení školní družiny - počítačovou učebnu - školní knihovnu - tělocvičnu - školní jídelnu - školní zahradu s dětskými herními prvky - 2 školní hřiště - atletický koutek Vzdělávací proces Výuka probíhá v blocích. Používáme metody skupinové práce, činnostního a problémového učení, projektové výuky, metod kritického myšlení. Při řešení problému se žáci učí spolupracovat, diskutovat i být samostatní. Podporujeme zdravé sebevědomí a schopnost mít svůj názor. Žáci jsou vedeni k dodržování pravidel slušného chování a zdvořilosti. Výuka matematiky Naše škola již 5 let vyučuje matematiku metodou prof. Milana Hejného. Patříme mezi první školy v ČR. V nastávajícím školním roce se staneme metodickým centrem pro výuku matematiky profesora Milana Hejného pro naši oblast. Budeme pořádat otevřené hodiny matematiky pro kolegy z jiných škol a další zájemce. O novém způsobu výuky matematiky se v poslední době hodně mluví i v médiích. Základ takové výuky tkví především v myšlence, že vše děti musí objevit samy. Děti mezi O naší škole sebou musí komunikovat, diskutovat a obohacovat se navzájem, což je nutí k přemýšlení. Metoda je založena na názorných ukázkách, praktických dovednostech, manipulaci s předměty apod., což respektuje přirozený proces poznávání. Cílem není vychovávat matematiky, ale myslící lidi. Nejde pouze o matematické vzdělávání, ale také o rozvoj všeobecného rozhledu a schopnosti získat intelektuální sebevědomí. Na to, abychom mohli vyučovat touto metodou se musíme velmi důkladně připravovat. Zúčastňujeme se pravidelně mnoha vzdělávacích kurzů. Před několika dny se náš pedagogický sbor vrátil z Letní školy matematiky z Koutů u Ledče nad Sázavou, kterou pořádalo nakladatelství FRAUS. Pod vedením autorů učebnic matematiky a přímo pana profesora Hejného jsme se snažily rozšířit svoje pedagogické dovednosti i znalosti z oboru matematiky. Učily se novým metodám a přístupům k výuce. Za metodou pana profesora Hejného stojíme, i když je to metoda revoluční a tím i kontroverzní. Letošní páťáci byli první, kdo prošli touto výukou ve všech třídách. Řadíme se tak mezi první školy v ČR. Bohužel nemůžeme pokračovat, protože jsme pouze školou pro 1. stupeň. Máme však už první velmi dobré výsledky. Kryštof Orság byl přijat a dostal stipendium na prestižní škole OPEN GATE- Kellnerovo gymnázium v Babicích u Prahy a Julie Halašová se při přijímacím řízení na vsetínské gymnázium umístila na přední příčce, což jsou zatím nejlepší výsledky, kterých dosáhli naši žáci při přijímacím řízení za posledních patnáct let. Také celoplošné testování páťáků v ČR zařadilo naši školu do pásma nadprůměru. Klasifikace a hodnocení V 1. a 2. třídě máme slovní hodnocení dle škál pro jednotlivé předměty. Našim cílem je motivovat děti, aby rády chodily do školy a těšily se na nové objevy, a nezvykaly si učit se pro známku. Často se stává, že ti nadaní se stanou sběrateli jedniček, ke kterým přijdou velmi lehce. Ti, kteří nejsou obdařeni takovým nadáním, žijí pak ve stresu už od útlého dětství a učení nenávidí. Ve 3., 4. a 5.třídě už klasifikujeme známkou. Respektujeme fakt, že naši žáci odcházejí na jiné školy, kde se klasifikuje. Výchovný proces Zabezpečují dvě oddělení školní družiny s celkovou kapacitou 50 žáků. Její základní funkce jsou výchovné, relaxační a sociální. Činnost ŠD vytváří podmínky pro relaxaci, hru 6 Huslenky č. 30, srpen 2013

7 a zábavu. Celkové pojetí práce vychází ze základní pedagogické koncepce školy a je navíc částečně rozděleno do zájmových kroužků. ŠD je v provozu ráno i odpoledne. Součástí vzdělávací a výchovné práce v naší škole jsou i kroužky. Každý rok nabízíme pestrou paletu volnočasových aktivit. Děti si mohou vybrat kroužek výtvarný, pěvecký, keramiku, sportovní hry, florbal, šachy, angličtinu, počítače, šikovné ruce, matematiku, taneční, kytarový, flétnu apod. Kroužky umožní dětem poznat různé obory činnosti a objevit svůj talent. Letos bychom rádi podpořili rozvoj řemesel. Pokud bude zájem, otevřeme kroužek řemesel a dovedných rukou. Kurzy ZŠ Huslenky pořádá každoročně kurz plavání a lyžování. V příštím školním roce chceme zařadit do ŠVP také kurz cyklistiky a in-linového bruslení. Již čtvrtým rokem budeme hrát ligu miniházené žáků. Všichni žáci školy jezdí na turnaje, kde se utkávají se stejně starými dětmi ze vsetínských škol a z Hovězí. Další aktivity školy Škola pořádá během roku mnoho akcí, na kterých se potkávají děti, rodiče i veřejnost. Patří mezi ně např. Drakiáda, Živý Betlém, Školní Ples, Adventní Koncert, Vynášení Morény,Velikonoční dílny, Školní jarmarky, Školní zahradní slavnosti, Slavnosti čtení, Letní škola, apod. Letní školu jsme v Huslenkách pořádali již podruhé pod názvem Putování za duhou. Jedná se o srpnový týdenní tábor v čase od 7.00 do hodin. Tábor, určený dětem od 6 do 12 let, má bohatý program pod vedením našeho zkušeného a kvalifikovaného pedagogického sboru. Těší nás, že Letní škola ZŠ Huslenky má velmi kladný ohlas a mnoho zájemců. Projekty V současné době končí projekt EU peníze školám ZŠ Huslenky v globálním světě. Díky němu získala škola moderní technické vybavení, učitelé absolvovali mnoho velmi cenných vzdělávacích kurzů v oblasti angličtiny, ICT, matematiky i výuky českého jazyka. Získali tak mnoho cenných odborných dovedností a vědomostí. Zároveň probíhá projekt Babhus- dialog umění a pohybu. Je to příhraniční projekt. ZŠ Huslenky spolupracuje se ZŠ Babín ze Slovenska. Naše škola tak mohla rekonstruovat školní hřiště a vybudovat atletický koutek. V rámci projektu se společně scházíme. My učíme slovenské děti mini sportům- házené a florbalu. Slováci přináší do naší výuky dramatickou výchovu. Velmi cenné je to, že děti získávají nové kamarády, snaží se porozumět si, i když nemluví stejným jazykem. Co se u nás děje? V naší škole probíhá rozsáhlá rekonstrukce budovy. Zabezpečuje se statika budovy, vyměňují se okna, zatepluje se budova, vzniká nová fasáda. Téměř všechny vnitřní prostory jsou nově vymalované. 2. září děti zasednou do lavic v téměř nových třídách. Všechny vnitřní prostory budou připravené k výuce. Část venkovních prací však bude potřeba dodělat ještě v průběhu prvních dvou zářijových týdnů. Na a plánujeme další společné setkání se ZŠ Babín v rámci projektu BABHUS. Součástí společného setkání budou sportovní aktivity na nových hřištích a kulturní vystoupení žáků obou škol, vernisáž výstavy o Valašsku. Všechny akce budou přístupné veřejnosti. Poděkování Prostřednictvím Zpravodaje bych velmi ráda poděkovala všem pracovníkům školy pedagogům i nepedagogům, za to, že odvádějí maximální pracovní výkony, spolupracují, jsou vstřícní, ochotní, mají porozumění vůči dětem i k sobě navzájem. Velmi často obětují škole i svůj volný čas. Snaží se, hledají cesty, jak život ve škole vylepšit a zpříjemnit. Velmi děkuji vedení Obecního úřadu v Huslenkách za vstřícnost a velkou podporu. Bez pomoci Obecního úřadu, bez pochopení pana starosty by naše škola nemohla mít tak rozsáhlé aktivity. Předfinancování projektů Obecním úřadem je klíčové pro jejich realizaci. Bez pochopení projektového záměru, bez podstoupení všech rizik by v našem případě nebyla vybavená zahrada, hřiště ani atletický koutek u školy. Děkuji také rodičům našich žáků za důvěru, díky které můžeme krok za krokem rozšiřovat hranice možností českého školství a přibližovat se tak více školským systémům ve vyspělé části Evropy. Pozvánka Ve dnech a budeme pořádat v rámci projektu Babhus školní slavnost v areálu naší školy s bohatým sportovním a kulturním programem. Budou probíhat sportovní soutěže, kulturní vystoupení dětí českých i slovenských, ve školní galerii bude vernisáž výstavy o Valašsku. Srdečně zveme širokou veřejnost. Mgr. Vladislava Bednářová Řádková inzerce * Prodám hrobku na místním hřbitově, o rozměrech 2,65 x 2,65 m2, tel * Koupím les či louky, pastviny nebo ornou půdu, nad 1ha. Platba v hotovosti. Solidní jednání. Tel: * Provádíme nátěry a opravy plochých střech,včetně umytí wap, hydroiz. Nátěry, zateplení. Osvědčené technologie.tel: Huslenky č. 30, srpen

8 Ve druhém pololetí školního roku jsme se snažili zařadit do našich aktivit něco nového. Jednou z nich bylo Odpoledne s tatínky. Některým mužským členům rodin bylo líto, že většinu básniček, písniček či tanečků vidí pouze maminky na besídce ke Dni matek. A tak děti 18. dubna ukázaly tatínkům, že i pro ně můžou recitovat, zpívat, tančit a společnými silami si vytvořit něco pěkného pro radost. Ze života mateřské školy parku v Huslenkách - údolí (rodiče dopláceli jen drobnou částku). Všechny děti byly nadšené z množství a možností aktivit uvnitř budovy i venku na zahradě. Navíc nás nečekaná dobrodružství doprovázela i při zpáteční cestě do MŠ. Také nám dospělým - se prostředí parku moc líbilo, a proto doporučujeme jeho návštěvu všem rodinám s dětmi. Dagmar Adamcová, učitelka MŠ Poděkování Školní rok 2012/2013 máme úspěšně za sebou, přesto touto cestou chceme ještě jednou poděkovat všem ochotným rodičům a sponzorům za spolupráci a pomoc: - p. Belžíkovi, Mikulenčákovi a hudební skupině STRAM za peněžní dary na činnost školky - p. Kalivodovi za dar - dřevěného medvěda na zahradu MŠ a za výrobu dalších zahradních prvků pro děti vláček, lavička, hříbky - p. Schildbergerovi, p. Hodulákové a mysliveckému sdružení Kátlina za hračky pro děti - p. Zajíčkovi, Čapákovi, Mrlinovi, Pončíkovi za opravy elektroniky, zvonků, hraček - p. Kašparovi, Kneblovi, Vozákovi a p. Stradějové, Macháčové, Sívkové za drobné předměty a dárky pro činnost školy - p. Stradějovi za působivou přednášku o včelách ve 2. třídě U Krtečka - p. Tlaškové za každoroční svezení dětí na koních - p. Pončíkové za pomoc při úklidu po malování - všem maminkám, které zajistily pohoštění na Adventní slavnost a p. Novákové za pohoštění na Karnevale - našemu zřizovateli, OÚ v Huslenkách za dobrou spolupráci - všem zaměstnancům Služeb obce Huslenky Poprvé jsme navštívili Památník A. Strnadla v Novém Hrozenkově. S pěkným valašským nářečím nás provedla paní průvodkyně expozicí o malíři i o valašském salašnictví. Velkým zážitkem pro děti bylo, když si mohly vyzkoušet šlapání na kolovrátku a úplně nejvíc se jim líbilo krmení oveček. Ve čtvrtek jsme i přes uplakané počasí slavili svátek dětí. Těšili jsme se na psa fotbalistu. Ten nám ukázal parádní kousky - nejdříve uvnitř budovy a potom i na zahradě MŠ. Takové obratné triky s míčem by nedokázali ani někteří fotbalisté. Na závěr veselého dopoledne děti dokonce našly poklad. I když to byla drobnost se sladkostí, měly z nálezu radost. Nadvakrát jsme plánovali výlet do Zoo Zlín - Lešná, jenže deštivé počasí naše plány změnilo. Narychlo jsme hledali řešení a rozhodli jsme se pro návštěvu Hvězdárny ve Valašském Meziříčí. Děti shlédly výukový program o planetě Zemi a nedočkavě čekaly na pohled opravdovým hvězdářským dalekohledem - dočkaly se, i když počasí umožnilo pohled jen na nedaleké okolí přírody. Také jsme využili blízkosti Střediska volného času Domeček ve Valašském Meziříčí, kde sídlí Muzeum valašských strašidel. Při návštěvě sice několik slziček ukáplo, ale většina dětí prohlídku zvládla s nadšením. Při zpáteční cestě se na nás už usmívalo sluníčko. Díky sponzorskému daru jsme naplánovali výlet do Family 8 Huslenky č. 30, srpen 2013

9 Místní skupina ČČK se zapojila již druhým rokem do charitativní sbírky víček od PET lahví. Od měsíce února až do dubna 2013 se podařilo nasbírat celkem 170 kg víček, které jsme dovezli rodičům Michalky Laníkové do Holešova. Nejvíce víček nasbíraly děti z Mateřské školky Nový Hrozenkov a Základní školy Hovězí. Spolu s naší Místní skupinou ČČK se do sbírky víček zapojili Služby obce Huslenky, členové Sboru církve evangelické a naši spoluobčané.velmi si vážíme vaší pomoci. Od měsíce května 2013 jsme začali sbírat víčka od PET lahví pro nemocnou Nikolku. Budeme moc rádi, když se k nám připojíte. Každé víčko se počítá. Sběrná místa jsou v ZŠ Huslenky a ZŠ Hovězí. Činnost Místní skupiny ČČK Huslenky Jako každý rok členky ČK paní Babovcová a Slováčková připravovaly děti ze ZŠ na soutěž Hlídek mladých zdravotníků. Výuka první pomoci dětí a dospělých je součástí činnosti ČK. Cílem je motivovat děti a prověřit jejich znalosti a dovednosti při poskytování první pomoci. Zdravotnický kroužek probíhá od ledna až do května, kdy je soutěž ve Vsetíně v Panské zahradě. V letošním roce se žákyně z 5. třídy umístily na krásném 3. místě. Srdečně blahopřejeme a děkujeme dětem i našim členkám. V měsíci červenci nám začínají zdravotní dozory. Byli jsme požádáni o zdravotní dozor při soutěži mladých hasičů v běhu na 60 m překážek. V srpnu budeme zajišťovat zdravotní asistenci při Huslenských slavnostech. Naši členové se pravidelně účastní školení první pomoci, ale sami jsme ochotni bezplatně provést školení i přednášky, jak poskytnout první pomoc při různých úrazech u dětí, v domácnosti i na pracovišti. Tato školení vede zdravotní sestra Marie Slováčková. Jako každoročně pořádáme náš oblíbený zájezd. Letos jedeme 8. září 2013 do Jeseníků. Navštívíme přečerpávající nádrž Dlouhé stráně, Ruční papírnu a zámek Velké Losiny. V případě zájmu s námi jezdí i další spoluobčané, které mezi sebou rádi vítáme. V prosinci bychom rádi shlédli pohyblivý betlém v Horním Lidči nebo vánoční koncert. Na závěr mi dovolte popřát krásné zbylé letní dny bez úrazů a nemocí. Vždyť lidský život je to největší bohatství, které člověk má. Jana Sklářová, MS ČČK Huslenky Z činnosti šachového kroužku ZŠ Huslenky Do šachového kroužku v Huslenkách chodilo v loňském školním roce 14 dětí, které přijížděly z Nového Hrozenkova, Vranče i z Halenkova. Je tedy evidentí, že naše škola má pro žáky co nabídnout. Tyto děti, jenž navštěvují kroužek šachistů, se zúčastnily Vasto Tour škol ve Francově Lhotě, dále ve Valašském Meziřící, Jablůnce, a na závěr ve vsetínské ZŠ Integra. První květnový den tohoto roku se ze 47 hráčů naše děti umístily: na 13. místě Rožnovják Jakub, na 14. místě Shön Jakub, na 19. místě Václavík Štěpán, na 21. místě Zděněk Sulák a - naše nejmladší z první třídy - na 42. místě Rožnovjáková Lucka. V další skupině ze 37 hráčů naše žačka Václavíková Hana umístila na 22. místě. Některé děti, co chodily do šachového kroužku, měly na pololetí trojku,ale na konec roku to dotáhly na vysvědčení na pěknou dvojku - jistě k tomu pomohlo i logické myšlení, které je při hře v šachy nezbytnou součástí hry. Přeji všem dětem, které nastoupí v září do škol v Halenkově, v Hovězí nebo ve Vsetíně, aby je i nadále provázelo dobré, logickě myš1ení po celou školní docházku. Z našeho kroužku již prezentují za Huslenky skupinu B v regionální soutěži okresu Vsetín Hrbáček Petr a Pavel, kteří se umístili na vynikajícím 2. místě z účastníků našeho okresu. Za šachový kroužek Miroslav Bělíček Huslenky č. 30, srpen

10 Milí přátelé a spoluobčané, naši letošní činnost jsme zahájili tradiční členskou výroční schůzí, a to v neděli, 17. února 2013 v restauraci Pod Černým na Bařinách. Hlavními body schůze bylo přednesení výroční zprávy za loňský rok, zprávy kontrolní a revizní komise, zpráva o výsledcích našeho reprezentačního družstva, kontrola členské základny, přijímání nových členů a vybírání členských příspěvků. V současné době má naše ZO 39 členů. Střelecká sezóna byla zahájena 8. dubna. Střelby probíhají jako v loňském roce, tedy střílí se v pondělí, v lichých týdnech se střílí pouze dlouhé malorážky, v sudých týdnech pak pistole ráží 7,65 Browning a 9 mm Luger. Čtvrtek je vyhrazen tréninkovým střelbám našeho reprezentačního družstva. Střílí se (pokud se zájemci dostaví) od 16:30 do 18:30, v podzimních měsících začínáme už od 16:00. Dne 27. dubna jsme si udělali na střelnici drobnou brigádu, celkem se nás sešlo devět členů. Byly zabetonovány a natřeny ocelové sloupky od levého okraje střelnice po ochranný val, na tyto sloupky se upevňují červenobílé pásky v době, kdy se na střelnici střílí. Dále jsme opravili ukotvení sloupů, které drží Informace z AVZO TSČ Huslenky zábrany proti vysokým střelám a provedli různé drobné údržbářské opravy přímo v budově střelnice a celkově uklidili jak budovu střelnice, tak i celý areál. V dubnu nás navštívili policisté ze Zlína a provedli komplexní revizi skladu zbraní. Náš zbrojní sklad v budově Obecního úřadu se jim velice líbil, zajištění ocelových dveří rozvorovým zámkem shledali vysoce kvalitním, rovněž tak trezory na našich šest malorážek shledali v naprostém pořádku. Kvitovali s potěšením, že celá budova je zapojena na PCO a jištěna kamerovým systémem. Takže cení zajištění zbraní bylo na jedničku. V červnu (8.) si na naší střelnici zastříleli a zasoutěžili myslivci z místního sdružení Kátlina a 22. června si přišli zastřílet a zasoutěžit myslivci z Nového Hrozenkova. V půli července se pak na střelnici uskutečnila naše tradiční soutěž o putovní pohár AVZO Huslenky. Ani se nechce věřit, že to byl již šestnáctý ročník. Celkem se na střelnici sešlo 26 střelby chtivých občanů z Huslenek i okolních obcí. Souběžně pak probíhala střelba ze vzduchovek pro žáky základní školy. Náš člen a strážce zbrojního skladu pan Karel Křupala si vzpomněl na svá mladá léta Ze života TJ Sokol Huslenky Jsme v polovině dalšího roku a jako v každé organizaci v průběhu dní, tak i v TJ Sokol Huslenky, se něco mění, začíná, končí. Něco se podařilo, něco ne. Podařil se sportovní ples, Halový turnaj starých pánů, zimní liga mladších žáků, nepodařila se Valná hromada TJ, nepodařilo se udržet v činnosti samostatný fotbalový výbor. Někomu sportovní kariéra začíná, někdo je na sportovním vrcholu. Sport však má jednu krásnou vlastnost:může nás provázet po celý náš život. Už od útlého mladí se snažíme běžet rychleji, dál dohodit, výš vyskočit, udělat rychlejší kličku, sjet prudší kopec, vydrápat se na těžší horskou stěnu. Že to jednou v určitém věku, nebo v nedobrém zdravotním stavu, musí skončit? Vůbec ne! Před časem jsem v TV viděl jednoho indického mladíka běžet maraton - to je čtyřicet dva kilometrů. Říkal, že už je to jeho poslední maraton, že už mu docházejí síly. Že je moc starý. Právě dovršil 102. rok svého života. Maraton začal běhat v sedmdesáti pěti letech. Ode dneška budu už běhat jen půlmaraton a kratší tratě, tvrdil tento jinoch. Na nejvyšší horu světa vylezl beznohý horolezec, slepý horolezec, ale i osmdesátiletý muž. Letošní Pražský půlmaratón běžel muž s transplantovaným srdcem. Nic není nemožné. Ale nechoďme tak daleko. V loňském roce mě požádalo několik občanů Vsetína, zdali bych je nemohl provést krásami Huslenek. Domluvili jsme se, že se sejdeme na točně autobusů v Uherské a přejdeme přes Galovské lůky k vlakové zastávce Huslenky. Když tito Vsetíňáci vystupovali z autobusu, polil mě pot. Stáří 70 a více, někteří jednu, někteří dvě francouzské hole. Ale všichni šviháci, odhodlaní dojít do cíle. Letos tenko kolektiv sportovních nadšenců zdolal cestu Darebňa - Vysílač - Bratřejůvka - Hospoda pod Černým bez mrknutí oka. A to jsme bloudili po mezích, vraceli se Nikdo nenadával, že je špatně vedu, že už nikdy více nepůjdou. Byli nadšení, že obtížnou cestu zdolali. A věřte nevěřte, i v Huslenkách jsou pětasedmdesátiletá děvčata, která pravidelně chodila na nejvyšší a nejvzdálenější místa Huslenek. Jo, pohyb je zdravý. A odborníci i praktikující sportsmeni tvrdí, že pivko po hodinovém cvičení chutná daleko líp. Letošní výsledky fotbalových soutěží jsou vynikající, dobré i méně dobré. A mužstvo je momentálně na prvním a celkovým nástřelem 87 bodů získal první místo, o bod za ním (86) zůstal pan Josef Tydlačka a na třetím místě skončil pan Miroslav Václavík celkovým nástřelem 81 bodů. Pozadu nezůstaly ani ženy, první místo obsadila paní Jana Žárská (68 bodů), jako druhá skončila paní Romana Kašparová (48 bodů) a o pár bodíků za ní pak paní Miroslava Haničáková. Z oceněných dětí je pak zapotřebí vyjmenovat kluky Matyáš Zbranka, Štěpána Pírka a Michala Žárského, z těch ještě mladších (do deseti let) pak Adama Larmera, Jendu Chrásteckého a Bořka Kašpara. Z děvčat pak Kamilu Haničákovou, Míšu Krhovjákovou a Ivetu Haničákovou, v kategorii do deseti let pak Esterku Krhovjákovou a Natálku Václavíkovou. Celá soutěž měla velice pěkný průběh, všichni účastníci se dobře bavili, o občerstvení bylo také dobře postaráno, počasí nám přálo, takže co více si přát. V konečné fázi nás navíc ještě potěšil pan Ivo Michna, místopředseda KV AVZO Ostrava, který se na nás přijel podívat a napsal nám velice pěkné hodnocení do knihy střeleb. Fotografie z této soutěže pan Michna vyvěsil na adrese rajce.net. S přáním krásného léta Tomáš Talanda, AVZO Huslenky. místě, žáci uprostřed, ale dorostence nemáme. Chybí hráči. Zato staří páni válí. Pravidelně dvakrát týdně trénují za jakéhokoliv počasí a výsledek se dostavil. Nejen radost z pohybu, lepší zdravotní a fyzická kondice, ale poprvé vítězství na turnaji starých pánů v Hovězí, kde startovalo devět mužstev okresu Vsetín. A naše ženy? Máte vidět tu spokojenost v jejich tvářích po hodinovém trápení svého těla v tělocvičně. A za vše si tito nadšenci musí ještě zaplatit. Ale na rozdíl od jiných míst republiky jen desetinu obvyklé ceny. Vážení přátelé, nalezněte i vy radost z pohybu, z cvičení, z hraní si, třeba i jen s vaším vnukem. Nikdy není pozdě začít. Pohyb čistí hlavu, zlepšuje zdraví, spokojenost, získáváte nové přátele. Ztrácíte blbou náladu, zapomínáte na problémy a svět je krásnější. Neváhejte. Podmínky pro váš začátek už nikdy nebudou lepší. Členové TJ Sokol Huslenky děkují všem příznivcům, věrným fandům a sponzorům za jejich přízeň, dlouhodobým členům TJ za jejich nezištnou, kdysi dávno vykonanou práci na poli sportu v naší obci. Josef Pokorný 10 Huslenky č. 30, srpen 2013

11 Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov nabízí v regionu od Hovězí po Velké Karlovice řadu sociálních služeb nejen pro seniory. Dvě z nich vám chceme dnes představit. DENNÍ STACIONÁŘ SLUNEČNICE Denní stacionář je zařízení pro seniory, kteří nechtějí nebo nemohou být doma sami. Stacionář jim dává možnost být ve společenství, mohou získat nové přátele, dozvědět se spoustu zajímavých informací a rad. Mohou se účastnit duchovního programu, výletů, s dopomocí něco vyrobit, v přátelské atmosféře oslavit narozeniny, upéct si oblíbené pochoutky, procvičovat paměť apod. Stacionář tak umožňuje i ve stáří žít plnohodnotný život. Pečující rodině pak přináší úlevu a pomoc v době, kdy jsou její členové v zaměstnání. Senioři tak nemusí období, kdy ztrácí soběstačnost, řešit podáním žádosti o stálý pobyt v domovech pro seniory. SLUŽBA OSOBNÍ ASISTENCE Osobní asistence se sídlem v Karolince na Nábřežní 175 jako jediná z našich charitních zařízení poskytuje služby Milí přátelé, srdečně Vás zdravím na sklonku letošního vydatného léta. Co se od posledního vydání obecního zpravodaje událo v huslenském sboru Českobratrské církve evangelické? Čím žijeme a co chystáme? Začnu nejprve letmým ohlédnutím. Poslední květnový pátek letošního roku se konala Noc kostelů. Náš sbor se k této celoevropské ekumenické akci připojil letos podruhé. Na návštěvníky kostela čekal opět bohatý kulturní i vzdělávací program. Dík patří všem, kteří se na zdárném průběhu večera podíleli, zejména pak panu starostovi Oldřichu Suralovi a Chrobákům - dětem ze základní školy v Huslenkách, které pod vedením svých učitelů Jiřiny Chromčákové a Martina Filáka potěšily přítomné svým pěveckým vystoupením. Na svátek Mistra Jana Husa se v rožnovském Valašském muzeu v přírodě konaly bohoslužby v dřevěném tolerančním kostele. Dřevěný kostelík je věrnou replikou původního huslenského kostela, který stál na místě současného evangelického hřbitova. Byl zbořen po dostavbě kamenného chrámu na konci 19. století, avšak díky přesným kresbám známého architekta Dušana Jurkoviče se jej ve Valašském muzeu podařilo věrně rekonstruovat. Jsme rádi, že huslenský CharitA Svaté rodiny Nový Hrozenkov lidem již od 7 let věku. Je to služba pro ty, kteří kvůli svému omezení - zdravotnímu, tělesnému, mentálnímu nebo i kombinovanému (ať už od narození nebo nenadálou situací získané) nezvládnou úplně vše, ale s pomocí asistentů mohou mít naplněny nejen základní potřeby jako je příjem stravy, všechny tělesné potřeby a bezpečí, ale mohou dále udržovat vztahy, setkávat se s přáteli, dostat se opět ven, za kulturou, do práce, cestovat. Prostě aby mohli dělat to, co je těší a dělá spokojenými, kde se mohou seberealizovat, nebo kde mohou dojít neméně důležitého vlastního uznání. A zde nejsou výjimkou ani lidé v seniorském věku, které omezují obtíže stáří i oni mají svou důstojnost, kterou nejen respektujeme, ale snažíme se ji u každého vyzdvihnout. Může jít také o situace, kdy si člen rodiny, který se o někoho takového stará, může Osobní asistencí pokrýt dobu, kdy si sám potřebuje odpočinout nebo jen mít čas pro sebe a načerpat síly. Každá taková péče rodinou se může pro mnohé zdát samozřejmostí, ale my si ji velmi vážíme a ceníme. Více se o Charitě Nový Hrozenkov dočtete na charita.cz. Těšíme se na Vás. Letní pozdrav ze sboru ČCE v Huslenkách kostelík slouží nadále svému původnímu a vlastnímu účelu a že se v něm alespoň jednou do roka konají služby Boží. Neméně nás těší, že díky obětavosti mnohých se podařilo zachovat tento významný kus historie naší obce živý. V letošním roce vstupuje sbor Českobratrské církve evangelické v Huslenkách do nové situace. Díky zákonu o majetkovém narovnání mezi státem a církvemi musí církve a náboženské společnosti během několikaletého přechodného období přejít k samofinancování. Pro evangelické sbory to konkrétně znamená najít ve svém hospodaření prostředky na placení farářských platů (až doposud platil kazatele stát). Pokud chceme zachovat evangelický sbor v Huslenkách jako samostatný, bude muset každý z jeho členů přispívat na církev daleko víc než doposud. Bude to jistě velice obtížné, ale máme dobrou naději, že se nám to podaří. Přesto, anebo právě proto, že výhled do budoucna je poněkud dobrodružný, nevzdáváme se snahy náš sbor nadále po všech stránkách rozvíjet a budovat. Dlouhodobě si žádá řešení prostor před kostelem. Chtěli bychom jej upravit tak, aby auta pohřební služby mohly vyjíždět až před hlavní vchod kostela, a tím by bylo umožněno poslední rozloučení se Nadační příspěvek z Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové V červnu letošního roku se naší organizaci podařil získat nadační příspěvek z Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové ve výši ,- Kč. Tímto se lépe vybavila půjčovna kompenzačních pomůcek a pokoje našich klientů na Domečku v Novém Hrozenkově a v Halenkově. A co všechno jsme pořídili? Obyvatelům Domečku jsme pořídili paravány pro jejich větší soukromí na dvoulůžkových pokojích a vyměnili jsme jedno polohovací elektrické lůžko. Tolik klienty žádané kompenzační pomůcky byly rozšířeny o jedno polohovací elektrické lůžko včetně antidekubitní matrace, dále 2 invalidní vozíky, 2 chodítka a další 2 antidekubitní matrace s kompresorem. Kompenzační pomůcky pomáhají překlenout těžké období klientům po úrazech, v rekonvalescenci nebo při dlouhodobé nemoci. A na závěr patří velké poděkování Výboru dobré vůle za poskytnutí příspěvku, díky němuž se nám podařilo zkvalitnit naše služby. zesnulými důstojněji než dnes, kdy se při něm tísníme na frekventované silnici. Nově upravený prostor s lavičkami by byl navíc trvale zpřístupněn veřejnosti. Realizace projektu samozřejmě závisí i na naší schopnosti sehnat na něj potřebné finance. Ačkoliv mluvit o penězích není nic neslušného, sborový život v celém svém bohatství nezávisí díky Bohu jenom na nich. Se začátkem nového školního roku se opět rozbíhají všechna pravidelná sborová shromáždění. Děti zveme k vyučování náboženství ve školách i na faře, mládež do pátečního sdružení a dospělé k středečním biblickým hodinám. Přehled všech shromáždění v týdnu i o nedělích najdete také na internetových stránkách sboru Z množství sborových aktivit bych se chtěl ještě zmínit o setkávání maminek s dětmi - to probíhá každé druhé pondělí na faře. Farní kancelář sice není žádné vybavené mateřské centrum, ale přesto nabízí maminkám (nejen ze sboru) možnost se sejít, popovídat si a strávit spolu příjemný čas. Bližší informace Vám podá kurátorka sboru Olga Václavíková na telefonním čísle Přeji Vám všem nejen hezký zbytek léta, ale krásný každý čas! Jiří Palán, farář sboru Huslenky č. 30, srpen

12 HUSLENSKÉ SLAVNOSTI v areálu Rybníček PROGRAM: Zahájení Vystoupení žáků MŠ a ZŠ Balónkový klaun Cimbálová muzika Kotula Soutěž Sestry Hrňovy ABBA Revival Kapela Dareband Ohňostroj STRAM Změna programu vyhrazena Pro děti bude v průběhu slavností připraveno malování na tvář. Od 14-ti do 16-ti hodin - jízda na ponících. Vstup volný, bohaté občerstvení zajištěno Akce se koná pod záštitou MVDr. Stanislava Mišáka, hejtmana Zlínského kraje. MEDIÁLNÍM PARTNEREM SLAVNOSTÍ JE TÝDENÍK JALOVEC. SEZNAM SPONZORŮ: ValGlass CZ s.r.o. - Ivo Tydlačka, Hovězí * Zamet, spol. s.r.o., Nový Hrozenkov * Ing. Ivo Jakeš, Velké Karlovice * NVB LINE s.r.o., Otrokovice * VODING HRANICE, spol. s r.o. * Repont s.r.o., Lipník nad Bečvou * Internext 2000, s.r.o., Vsetín * Radim Varaja, Zděchov * BS Vsetín, s.r.o. * MSS-projekt s.r.o., projekce Vsetín * Ing. Lenka Trlicová, projektová činnost, Janová * DAF INNOVA s.r.o., Huslenky * SOH s.r.o. Huslenky * Empemont s.r.o., Valašské Meziříčí * Stanislav Olšák, velkoobchod, Vsetín * ZEMAN-les s.r.o., Zubří * RENO Valašské Meziříčí * Zdeňka Pončíková, Velkoobchod-maloobchod, Huslenky * Ing. Jaroslav Eršil, Geodetické práce, Vsetín * Marek Orság, Rybníček Huslenky * Jarmila Uhříková, Restaurace u Pokorných * Demant, Krajíčková Marie, Huslenky * Jan Strnadel, montáž a oprava elektro zařízení Huslenky * Huslenky - Zpravodaj OÚ Huslenky. Na tomto vydání spolupracovali: O. Surala, H. Jurčíková, J. Relovská, M. Trlicová, P. Sívková, A. Kelárková, K. Jakešová, L. Kašparová, V. Bednářová, J. Pokorný, T. Talanda, D. Martinková, M. Koňaříková, J. Sklářová, M. Bělíček a J. Palán. Foto: J. Pechal a archiv ZŠ a MŠ Huslenky. Vyšlo v srpnu 2013 v nákladu 800 ks. Grafická úprava a zlom: DAF INNOVA s. r. o., Denisa Halašová. Tisk: GARAMOND Vsetín. Vaše příspěvky či připomínky můžete zasílat na adresu OÚ Huslenky, tel.: , nebo Internetová adresa:

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012

CHARITNÍ LISTY 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV CHARITY NOVÝ HROZENKOV. ročník 5 číslo 5 květen 2012 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 5 číslo 5 květen 2012 1992-2012 20 LET CHARITY SVATÉ RODINY NOVÝ HROZENKOV U příležitosti 20. výročí Vás dne 19. května 2012 srdečně zveme na prohlídku našich

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ CHARITNÍ LISTY ročník 1 číslo 4 červen 2008 PROJEKT REKONSTRUKCE VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU V HALENKOVĚ Vzhledem k tomu, že se blíží ukončení rekonstrukce charitního domu v Halenkově, dovolte mi krátkou

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 1 únor 2009 Charita Nový Hrozenkov na počátku roku 2009 Charita Nový Hrozenkov zaznamenala v uplynulém roce řadu změn a proto bychom vás rádi o těchto

Více

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2014. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2014 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2014. Štěpánkovické

Více

Otevřené brány. Vážení spoluobčané,

Otevřené brány. Vážení spoluobčané, Vážení spoluobčané, přinášíme Vám desáté a poslední číslo Obecního zpravodaje v letošním roce. Advent jsme zahájili akcí Rozvěcování vánočního stromku. Tato akce se konala 29. 11. 2014 a nutno podotknout,

Více

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů

Výroční zpráva 2013. Štěpánkovická fotbalová liga. - spolek amatérských hráčů Výroční zpráva 2013 Štěpánkovická fotbalová liga - spolek amatérských hráčů Úvodní slovo Vážení přátelé, předkládáme Vám výroční zprávu o činnosti amatérských hráčů za uplynulý rok 2013. Štěpánkovické

Více

Časopis naší Mateřinky

Časopis naší Mateřinky Časopis naší Mateřinky Září Prosinec 2014 Co nového u nás v mateřince, aneb je tu další školní rok Začal nový školní rok a i v naší školce se udály mnohé změny. Podařilo se nám pořídit novou Interaktivní

Více

Výroční zpráva za rok 2005

Výroční zpráva za rok 2005 Výroční zpráva za rok 2005 Genea sdružení pro rodinu 1. Slovo předsedy výkonné rady Od začátku činnosti občanského sdružení Genea-sdružení pro rodinu uplynul již více než jeden rok. Sdružení bylo registrováno

Více

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz

Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz Mateřská škola Štramberk Bařiny 700 tel./fax :556 873 224 msbariny@tiscali.cz ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Výroční zpráva

Více

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj.

Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Základní škola a Mateřská škola ve Vrchlabí je příspěvkovou organizací a naším zřizovatelem je Královehradecký kraj. Součásti školy jsou: Mateřská škola při nemocnici Základní škola při nemocnici Třídy

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Základní škola Pravlov škola rodinného typu

Základní škola Pravlov škola rodinného typu Základní škola Pravlov škola rodinného typu Kreativní škola V příjemném prostředí a tvořivé atmosféře, moderními metodami, kreativním vzděláváním rozvíjíme osobnost a schopnosti všech žáků na jejich maximální

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009

Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz. leden 2009 Základní škola U Lesa 713, Karviná Ráj www.ulesakarvina.cz leden 2009 výuka podle Školního vzdělávacího programu, který umožňuje všestranný rozvoj žákovy osobnosti a respektuje jeho individualitu vytváření

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 30. 6. 2009 Č.j. 34/09 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2008/2009 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011

Základní škola a Mateřská škola, Dětřichov nad Bystřicí okres Bruntál, příspěvková organizace. č.j. 65/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2010/2011 č.j. 6/2 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 2/2 Sídlo: Dětřichov nad Bystřicí č.38 právní forma: příspěvková organizace zřizovatel Obec Dětřichov nad Bystřicí IČ: 2993 identifikátor zařízení : 6 32 6 ředitelka:

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014

CHARITNÍ LISTY. ročník 7 číslo 1 leden 2014 CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 7 číslo 1 leden 2014 Pokoj, radost a Boží požehnání ať Vás provází v celém roce!!! 2 0 1 4!!! ADVENTNÍ KONCERT CHARITY NOVÝ HROZENKOV V sobotu 7. prosince se

Více

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok

Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok Obsah Základní údaje:... 3 Slovo úvodem:... 4 Odborné sociální poradenství... 5 Půjčovna kompenzačních pomůcek... 6 Přehled příjmů a výdajů za rok 2014... 8 Statistika uživatelů sociálních služeb 2014...

Více

Zpravodaj pro rodiče č.34

Zpravodaj pro rodiče č.34 Základní škola Merklín, okres-plzeň-jih Školní 249, 334 52 MERKLÍN Tel. 377912116 * email: zsmerklinpj@iol.cz * www.web.telecom.cz/zsmerklin Zpravodaj pro rodiče č.34 září 2008 Vážení rodiče, v poprázdninovém

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 10. 12. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 10. 12. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní: Omluveni: Začátek: Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 10. 12. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Surala Oldřich, Mgr. Helena Jurčíková, Ing. Radomír Kořenek,

Více

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů.

Současnost školy. Škola má vlastní vynikající kuchyni s velmi pěkně zrekonstruovanou jídelnou. Ve školní jídelně je denně vydáno okolo 260 obědů. Současnost školy Ve školním roce 2011/2012 má škola celkem 12 tříd, z toho 6 tříd 1. stupně a 6 tříd 2. stupně, které navštěvuje celkem 265 žáků. Průměrný počet žáků ve třídě je 22,1. Škola má 10 odborných

Více

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015

CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 Základní škola a mateřská škola D o l n í M ě s t o CELOROČNÍ PRACOVNÍ PLÁN pro školní rok 2014 2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA Organizace školy: Trojtřídní s pěti postupnými ročníky, 39 žáků, jedno oddělení školní

Více

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07

Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov. Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Základní škola a Mateřská škola, Janské Lázně, okres Trutnov Janské Lázně 29. 6. 2007 Č. j. 42/07 Výroční zpráva o činnosti základní školy Školní rok 2006/2007 Charakteristika školy: Základní škola a Mateřská

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET obce Huslenky za rok 2012 /dle 17 zákona č.250/2000sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů/ Údaje o obci: Adresa : Huslenky č.494 PSČ : 756 02 Telefonické

Více

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě

Úřední hodiny ředitelka školy denně 13:30-14:30 a po domluvě. zástupce ředitele denně 7:00-8:00 a po domluvě Vážení rodiče, předkládáme Vám informační materiál, který Vám pomůže zorientovat se v organizaci, výchovně- vzdělávacím programu a aktivitách naší školy ve školním roce 2012/2014. Další informace pak najdete

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

CHARITY NOVÝ HROZENKOV BENEFICE: ÚŘEDNÍCI PŘEDALI POTŘEBNÝM KOLEČKOVÁ KŘESLA

CHARITY NOVÝ HROZENKOV BENEFICE: ÚŘEDNÍCI PŘEDALI POTŘEBNÝM KOLEČKOVÁ KŘESLA CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 2 číslo 6 září - listopad 2009 BENEFICE: ÚŘEDNÍCI PŘEDALI POTŘEBNÝM KOLEČKOVÁ KŘESLA Dvě kolečková křesla zakoupili vsetínští úředníci za prostředky, které

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽELEZNÝ BROD, PELECHOVSKÁ 800 www.zspelechovska.cz skola@zspelechovska.cz V letošním roce vyučujeme 172 žáků v 9 ročnících, máme 15 učitelů a dvě vychovatelky školní družiny. O bezproblémový

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Základní škola a Mateřská škola Horní Benešov, okres Bruntál, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti mateřské školy školní rok: 2008/2009 Zpracovala: Libuše Špačková, ved. učitelka MŠ OBSAH 1.

Více

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku.

Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. Základní škola Ořech a její KFOŠ Nejdříve krátké ohlédnutí za akcemi z konce kalendářního roku. V pondělí 17. prosince to ráno s naším vánočním výletem do Prahy nevypadalo moc dobře. Pršelo. Vyjeli jsme

Více

V Ř E S K O V Á K květen 2012

V Ř E S K O V Á K květen 2012 V Ř E S K O V Á K květen 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, v současné době je připravováno veřejné jednání na téma kanalizace a ČOV. Na tomto jednání bude přítomen i projektant, na kterého si můžete

Více

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 LČR, s. p. Přemyslova 1106 Hradec Králové, 501 68 tel. 495 860 264 fax: 495 262 391 email:kotikova@lesycr.cz http: www.lesycr.cz Žadatel: Základní

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku.

Školní vzdělávací program pro školní družinu. na školní rok 2013/2014. Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. Školní vzdělávací program pro školní družinu na školní rok 2013/2014 Barevný domeček poznání, zábavy a odpočinku. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU ZÁKLADNÍ ŠKOLA Hájová 98, Mokré Lazce 747

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015-16 Školní rok 2015-2016 začíná v úterý 1.září 2015 první pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 28.ledna 2016 druhé pololetí bude ukončeno ve čtvrtek 30. Června 2016 Prázdniny

Více

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY

VÝUKA JAZYKŮ ZÁJMOVÁ ČINNOST ORGANIZACE 1. ROČNÍKU DESATERO PRO PRVŇÁČKY VÝUKA JAZYKŮ Od třetí třídy začíná výuka cizího jazyka. Angličtinu mohou děti navštěvovat i v kroužku, který na naší škole probíhá v odpoledních hodinách. Od 7. ročníku vyučujeme 2. cizí jazyk ( Nj, Fj,

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

1. Organizace školního roku 2012/2013

1. Organizace školního roku 2012/2013 1. Organizace školního roku 2012/2013 Základní škola Neubuz, příspěvková organizace, okr. Zlín IČO: 71005463 www.zsneubuz.cz tel.: 577 983 515, mobil 605 146 396 email: zsneubuz@seznam.cz Ředitelka školy:

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva

Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm. Výroční. zpráva Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm Výroční zpráva 2013-2014 1 Charakteristika školy Základní umělecká škola Rožnov pod Radhoštěm Pionýrská 20, 756 61

Více

Zájmové kroužky 2012/2013

Zájmové kroužky 2012/2013 Zájmové kroužky 2012/2013 1. Kroužek kytary čtvrtek 14:00-15:00 Mgr. Podoláková - určen pro děti, které se naučily základy hry (pokračování loňského kroužku), naučíme se další akordy, rytmy, nové písničky

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ ŽENKLAVSKÝ KULTURNÍ ZPRAVODAJ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J DUBEN - ČERVEN 2014 VYNÁŠENÍ ZIMY POCHOVÁNÍ BASY INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů

Více

Střednědobý plán práce školy 2009-2013

Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Základní škola Ostrava, Gajdošova 9, příspěvková organizace Střednědobý plán práce školy 2009-2013 Mgr. Krasulová Anna 1 Oblast ekonomicko a materiálně technická Budova: - zajistit výměnu oken a zateplení

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples

Březen 2014. Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz. Školní ples Březen 2014 Příloha ZŠ a MŠ Stehelčeves, www.skolastehelceves.cz Školní ples Tak trochu jinak jsme letos pojali školní ples, který se konal ve stylu hudby 80. a 90. let. O zahájení se postaraly děti z

Více

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST

STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST STŘEDISKO EKOLOGICKÉ VÝCHOVY A ETIKY RÝCHORY PROJEKT DOTEK KALENDÁŘ AKCÍ PRO VEŘEJNOST ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 O projektu DOTEK Dům obnovy tradice, ekologie a kultury je projekt Střediska ekologické výchovy

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007

Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Výroční zpráva - školní rok 2006 / 2007 Zřizovatel: Název: Charakteristika školy: Město Janské Lázně ZŠ a MŠ Janské Lázně dvoupodlažní budova, kapacita 50 dětí Vzdělávací program: MŠ pracuje dle vlastního

Více

Střešovický. evangelík. na červen 2013

Střešovický. evangelík. na červen 2013 Střešovický evangelík na červen 2013 Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Praze 6 Střešovicích Náměstí Před Bateriemi 22, 162 00 Telefon fary a faráře Pokorného 224 312 107, kurátora Fendrycha

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2011/12 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2011/12 Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 1. Základní údaje o škole Název školy : Základní škola a Mateřská škola Cotkytle, okres Ústí nad Orlicí

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Základní škola Huslenky, okres Vsetín. Výroční zpráva. o činnosti školy 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Vladislava Bednářová

Základní škola Huslenky, okres Vsetín. Výroční zpráva. o činnosti školy 2012/ 2013. Zpracovala: Mgr. Vladislava Bednářová Výroční zpráva o činnosti školy 2012/ 2013 Zpracovala: Mgr. Vladislava Bednářová 1 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo: Základní škola Huslenky, okres Vsetín Zřizovatel, adresa zřizovatele:

Více

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok

Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U. o činnosti školy za školní rok Z Á K L A D N Í Š K O L A V Í C H O V Á N A D J I Z E R O U Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2010 / 2011 A/ Zpráva o činnosti školy Základní škola Víchová nad Jizerou Víchová nad Jizerou 140

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015

Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Základní škola Dolní Beřkovice Nádražní 250, 277 01 Dolní Beřkovice Koncepce rozvoje Za kladnı s koly Dolnı Ber kovice Strategicky pla n na obdobı 2012 2015 Zpracovala: Mgr. Jana Basařová ředitelka školy

Více

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK

INFORMAČNÍ BULLETIN 2011. Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK INFORMAČNÍ BULLETIN 2011 Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením DOMEČEK OBSAH : I. INFORMACE O OBČANSKÉM SDRUŽENÍ I.1 Kontaktní adresy I.2 Základní cíle a předmět činnosti II. INFORMACE O ČINNOSTI

Více

Exkurze do Želešic - 20.4.2010

Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Exkurze do Želešic - 20.4.2010 Byli jsme pozváni na exkurzi do naší kmenové školy MŠ a ZŠ Želešice. Pan ředitel nás provedl celou velkou školu a ukázal nám všechny místnosti. Od tříd, učeben, kabinetů,

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Co je u nás nového a co chystáme

Co je u nás nového a co chystáme Zpravodaj Co je u nás nového a co chystáme Naši milí přátelé, leden 2015 vítáme vás v novém roce a doufáme, že jste první měsíc prožili v poklidu a ve zdraví. My jsme po Novém roce navázali na naši práci

Více

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu Mateřská škola 1 19 19 1. stupeň ZŠ 1/2 22 22 Školní družina 1 11 11 Školní jídelna x x Výroční zpráva ZŠ a MŠ Kařez, příspěvková organizace - 2010/2011 1. Základní údaje o škole 1.1 škola název školy Základní škola a Mateřská škola Kařez, příspěvková organizace adresa školy Kařez 185 právní

Více

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014

Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Výroční zpráva školní rok 2013/ 2014 Základní škola Brno nám. Míru 3, příspěvková organizace 1.0 Základní charakteristika školy 1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, nám. Míru

Více

Naší mateřské škole se říká:

Naší mateřské škole se říká: Naší mateřské škole se říká: Každá třída má svojí barevnou kombinaci, se kterou ladí výmalba tříd, barevné dekorace a doplňky. Barvě tříd odpovídají i pytle v šatnách na ukládání osobních věcí. U každé

Více

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte.

Výroční zpráva. Občanské sdružení PROHANDICAP. Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Výroční zpráva 2014 Hlavní smysl v tomto životě je pomáhat druhým. A pokud jim nemůžete pomoci, aspoň jim neubližujte. Dalajláma Občanské sdružení PROHANDICAP Telefon: 474 653 502 U Dubu 1562 431 11 Jirkov

Více

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není

Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není Bioodpad není odpad Dne 10. ledna 2011 třídy 3. A a 3. B navštívily občanské sdružení Ekodomov se svým projektem Bioodpad není odpad. Děti zjistily hravou formou, co to je separace odpadu a kompostování.

Více

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011

KOMORNÍ LHOTKA. Školní rok 2010-2011 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRZEDSZKOLE KOMORNÍ LHOTKA Výroční zpráva o činnosti mateřské školy Školní rok 2010-2011 Mateřská škola przedszkole Komorní Lhotka 153 Základním posláním naší mateřské školy je zdravý tělesný,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2009/2010 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, příspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VE ŠKOLNÍM

Více

Mateřská škola Štramberk Zauličí 185,742 66 Štramberk VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI MŠ ZA ŠKOLNÍ ROK 2004-2005 Ve Štramberku dne 31.8.2005 Zpracovala: Pavla Bergerová Řídící učitelka MŠ Štramberk Zauličí Výroční

Více

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD

ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD ŠKOLICÍ STŘEDISKO NÁCHOD zpráva o činnosti v roce 2013 Duha Školicí středisko Náchod je organizace, která pořádá vzdělávací programy především pro instruktory, vedoucí, lektory, ale i mládež a dospělé

Více

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13

Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola. Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA. Školní rok 2012/13 Mateřská škola Sluníčko Olomouc, o.p.s. Mateřská škola Blahoslavova 2 Olomouc VÝROČNÍ ZPRÁVA Školní rok 2012/13 l Obsah 1. Obecná charakteristika 1.1. Charakteristika zřizovatele 1.2. Základní informace

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

ŠVP ŠD Barevné korálky

ŠVP ŠD Barevné korálky Základní škola a Mateřská škola Jindřichov, okres Bruntál 793 83 Jindřichov 457 ŠVP ŠD Barevné korálky Alžběta Vopelková, vychovatelka Blanka Foretková, vychovatelka V Jindřichově 1. 9. 2013.. Mgr. Zlata

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN. VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2007/2008 Č.j. 77/2008/R Základní údaje Název: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA TĚCHONÍN 561 66 Těchonín 4 IČO: 70985995 Tel.: 465 635

Více

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV

CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV CHARITNÍ LISTY CHARITY NOVÝ HROZENKOV ročník 1 číslo 6 září 2008 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ VÍCEÚČELOVÉHO CHARITNÍHO DOMU NA HALENKOVĚ Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov bude dne 26. 9. 2008 ve 13.00 hod. slavnostně

Více

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý

projekt dotek Horní Maršov, Krkonoše (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) rokyt cypřišovitý projekt dotek (dům obnovy tradic, ekologie a kultury horní maršov) AKCE Pro VEŘEJnoST Horní Maršov, Krkonoše rokyt cypřišovitý ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Cíl projektu Smyslem projektu DOTEK je vybudování společenského,

Více

Výroční zpráva školy

Výroční zpráva školy Výroční zpráva školy školní rok 2008/2009 1 Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Mořina školní rok 2008/2009 Název a sídlo školy Základní škola a mateřská škola Mořina, Mořina 57, 267 17 Zřizovatel

Více

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00

Rozpočet na rok 2015. a)příjmy. Daňové příjmy celkem: 13 979 650,00 Rozpočet na rok 2015 a)příjmy paragraf RS položka RS rok 2015 návrh název 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti 2 800 000,00 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výděl. činn. 380 000,00 1113 Daň z

Více

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012

Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace. Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Základní škola a Mateřská škola Křižánky, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 1 Obsah 1.Základní údaje o škole 1.1. Základní škola 1.2. Zřizovatel 1.3. Součásti školy 1. 3. 1

Více

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže:

Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Termín stáže : Místo stáže: Závěrečná zpráva Jméno stážisty: Bc. Markéta Jedličková Termín stáže : 9.3.-13.3.2015 Místo stáže: Mateřská škola Švantnerova se sídlem Švantnerova 1, 84101 Bratislava Dne 9.3.2015 jsem navštívila mateřskou

Více

Informace a závazná přihláška na LETNÍ ŠKOLU v ZŠ Huslenky

Informace a závazná přihláška na LETNÍ ŠKOLU v ZŠ Huslenky Informace a závazná přihláška na LETNÍ ŠKOLU v ZŠ Huslenky Termín: PO 12. 8. 2013 PÁ 16. 8. 2013 od 7: 00 h do 14: 45 h Sraz: každý den mezi 7: 00 h -7: 45 h ve školní družině II- hned u hlavního vchodu

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Česká školní inspekce Plzeňský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy Identifikátor: 600 068 641 Termín konání

Více

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ

MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ MATEŘSKÁ ŠKOLA POTEČ Základní údaje o zařízení: - název: Mateřská škola Poteč, příspěvková organizace - adresa: Mateřská škola Poteč, Poteč č.12, 766 01 Valašské klobouky - IČO: 71005641 - telefon: 577321702

Více

Základní škola Huslenky,okres Vsetín. Výroční zpráva. o činnosti školy 2011/ 2012. Zpracovala: Mgr. Vladislava Bednářová

Základní škola Huslenky,okres Vsetín. Výroční zpráva. o činnosti školy 2011/ 2012. Zpracovala: Mgr. Vladislava Bednářová Výroční zpráva o činnosti školy 2011/ 2012 Zpracovala: Mgr. Vladislava Bednářová 1 Charakteristika školského zařízení Název školy, sídlo: Základní škola Huslenky, okres Vsetín příspěvková organizace Zřizovatel,

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PIČÍN č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pičín

Více

Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ

Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ Základní škola Bukovany ŠVP ŠKOLA NÁS BAVÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název programu ŠKOLA NÁS BAVÍ Název školy Základní škola a mateřská škola Bukovany, okres Hodonín Adresa školy 696 31 Bukovany 132 Ředitel

Více

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice

ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice ZŠ a MŠ Žirovnice Komenského 47 394 68 IČO: 70992614 ŠVP - ŠD při ZŠ a MŠ Žirovnice motto: Cesta práce na sobě je často klubíčkem velmi zamotaným a my nevíme, zda jsme ho začali rozmotávat ze správného

Více

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015

KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH. na období 2012 2015 KONCEPCE ROZVOJE ZŠ A MŠ V HOLASICÍCH na období 2012 2015 Brno, květen 2012 Obsah : I.. Úvodní informace II. Charakteristika školy III. Hlavní cíle školy 1. Oblast výchovně vzdělávací A: Předškolní vzdělávání

Více

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav

Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav Základní škola a mateřská škola, Kněžmost, okres Mladá Boleslav skola@zs.knezmost.cz 326 784 166, 739 028 084 Školní vzdělávací program školního klubu Platnost: od 2. 9. 2013 Kontakty: Mgr. Michaela Černá

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA KATEŘINICE, okres Vsetín ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŢINY Mgr. Šárka Muchová ředitelka školy Martin Müller vychovatel 1 Identifikační údaje Název školy: Základní

Více

Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov www.zsms-nemojany.cz, e-mail.: zsms.nemojany@seznam.cz

Základní škola a Mateřská škola Nemojany, okres Vyškov www.zsms-nemojany.cz, e-mail.: zsms.nemojany@seznam.cz SYMPATICKÁ RODINNÁ ŠKOLA Rodinné, útulné, přátelské a vstřícné prostředí pro Vaše děti. Snažíme se vytvářet ve svých žácích pocit sounáležitosti, důležitosti, jedinečnosti a úspěšnosti. Jsme malá škola

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘNÍ Pedagogicko-organizační záměry a provozně technické zajištění školního roku 2015 2016 ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkem Počet žáků k 15. 9. 2015 200 134 334 Počet tříd

Více

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr.

ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012. Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr. ZŠ BYSTŘICE N. P., NÁDRAŽNÍ 615 ROK 2011-2012 Koordinátoři Ekoškoly: Mgr. Dagmar Pivková, Mgr. Hana Kopecká Technická podpora: Mgr. Marie Slámová Plán činnosti 2 Sběrný dvůr Postup Seznámit se s fungováním

Více

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ

nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ Bělostná pokrývka krajinu tiše zahalila, nádherný stromek se rozsvítil do dáli. Všechna srdce se vánoční náladou naplnila Rádi bychom Vám krásné svátky popřáli. Kolektiv MŠ LYŽAŘSKÝ KURZ 24. 28. 1. 2011

Více

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování

CHARITNÍ LISTY. ročník 1 číslo 2 duben 2008. Putování CHARITNÍLISTY ročník1číslo2duben 2008 Putování Rodíme se jako malá bezbranná holátka. Na čas jsme ukryti v maminčině náručí, pak nás tatínek vede za ruku do světa, chvíli v něm běžíme sami, pakpokudmožnosněkým,akdyžsetovydaří,také

Více