- 2 - Syrena ) Radim (Brantice) / Gross Raaden (Bransdorf). 36 x 17 mm, známé otisky razítka poštovny jsou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "- 2 - Syrena 232. 2) Radim (Brantice) / Gross Raaden (Bransdorf). 36 x 17 mm, známé otisky razítka poštovny jsou"

Transkript

1 - 1 -

2 - 2 - Další dvě razítka poštovny RADIM (Brantice), Opavské Slezsko. O poštovně jsme psali v Syreně č.220 na str Brantice leží v okrese Bruntál mezi Krnovem a Bruntálem (asi 6 km od Krnova). V Publikaci České a slovenské poštovny (autoři Petr Gebauer a Jozef Tekel, vydání z r.2005, str.278, katal.č.1094) je o poštovně uvedeno: Poštovna zahájila provoz Provoz byl ukončen Vpú pro poštovnu byla od zahájení provozu pošta BRANTICE (BRANSDORF), od r.1938 pošta KRNOV 2 (JÄGERNDORF 2). Poštovna používala celkem 4 razítka: 1) *GROSS RAADEN*, 47x10 mm, otisky fialové, doba použití od 2/1903 do 8/1916, ocenění 20 euro. Zpáteční lístek-návratka. V horní části je v rámečku jednořádkové razítko poštovny č.1 *GROSS RAADEN*. Expediční razítko pošty BRANSDORF s datem 23/12 05, tedy Otisk razítka poštovny je fialový, otisk razítka expediční pošty je černý. Expediční razítko je typu E 76. Na poště bylo používáno od r.1891 (Monografie čs.známek Díl 13.,katal.č.220/2). 2) Radim (Brantice) / Gross Raaden (Bransdorf). 36 x 17 mm, známé otisky razítka poštovny jsou

3 - 3 - fialové, doba použití razítka od 12/1921 do 2/1925. Ocenění 10 euro. Na předcházející straně dole je použití na zpátečním lístku-návratce poslaném do Brantice z Krnova, podle otisku razítka na zadní straně -1.III Razítko je dvoukruhové, česko-německé KRNOV 1 * JÄGERNDORF 1 * /3a /Č.S.P.. Razítko je typu M 44. V používání bylo na poště v období Jeho katal.č. v Monografii Díl 17 I je 1091/1. Na přední straně je expediční razítko pošty BRANTICE * BRANSDORF */ Č.S.P./a s datem na můstku razítka - 4.III.22. IX- -. Razítko je typu M 44. Podle Monografie Díl 17 I bylo na poště používáno od r.1920 do r ) *RADIM* (BRANTICE) / * GROSS RA- DEN * (BRANSDORF) 50 x 18 mm, známé otisky v barvě černé a fialové, známá doba používání 8/1925-9/1938, hodnoceno 5 euro. Nahoře je použití razítka poštovny č. 3 na zpátečním lístku poslaném do Brantic z Krnova. Expediční razítko pošty KRNOV 1 * JÄGERN- DORF 1* / Č.S.P. / 3a, typ M 44 s datem na můstku razítka 28.II Je to stejné razítko jako u ukázky č.2, jen datum je jiné! Na zadní straně je otisk příchozího razítka do BRANTIC. Zde se jedná zase o razítko typu M 44, ale s rozlišením b a s jiným datem. Zásilka byla v Branticích vyřízena 4.III Je to stejné razítko jako na ukázce č. 2. ale s jiným rozlišením a s jiným datem. Na poště bylo razítko typ M 44 používáno od r.1923 do r Zbývá nám ještě razítko poslední z této poštovny, a to 4) Groẞ-Raden /űber Jägerndorf 2 / (Ostsudetenland) 45 x 20 mm, známý otisk fialový, známá doba použití od 7/1940 do 4/1943, ocenění 10 euro. Toto čtvrté razítko poštovny Bohužel nemáme. Má je někdo? Ozvěte se prosím! Za ukázku razítka poštovny č. 1 děkujeme ing. Svatoplukovi PETROVI, za ukázky razítek poštovny č. 2 a 3 děkujeme MUDr. Adrianowi JUNGOWI. Ten se ozval po publikování razítka č. 1 v Syreně č.220 a pohotově nám poslal razítka poštovny č.2 a 3.

4 - 4 - Dvě různé obálky s natištěnou známkou Ck 38 z r Vydání z 27.IV. u příležitosti 600.výročí Jagielloňské univerzity. Obálka s natištěnou známkou 60gr. Ck 38, vydání k 600.výročí Jagielloňské univerzity. Potisk obou stran obálky je v barvě šedé. Prodejní cena obálky je nad natištěnou známkou Cena 80 gr. V levém dolním rohu na přední straně je signatura nákladu P.P.T. i T.-I Na zadní straně obálky je na její klopě jen adresa pro odesilatele zásilky, a to v barvě šedé. Jinak na zadní straně obálky není žádný jiný potisk. Katalogový záznam v katalogu FISCHER II.Díl z r.2010 je pro obálku poštovně použitou i poštovně nepoužitou stejný, to je 8 zł. V podobě obálky s natištěnou známkou jako Ck 38 je vydána ještě obálka s natištěnou známkou stejnou jako Ck 38 s prodejní cenou nad natištěnou známkou Cena 80 gr. V levé polovině obálky je nahoře starý zakládající akt, vydaný k založení krakovské university z a 11-řádkový nápis: AKT FUNDACYJNY / KAZIMIERZA WIELKIEGO / O UTWORZENIU / UNIWERSYTETU W KRAKOWIE / 12.V.1364 / NADAJĄCY JEDNOCZEŚNIE / PRZYWILEJE / SPRZEDAWCOM KSIĄG. Pod tím je další nápis: 600 LAT / KSIĘGARSTWA POLSKIEGO /

5 Toto zvláštní vydání Ck 38 I je tedy vydáním k 600. létům polského knihovnictví. Reprodukce Ck 38 I je níže. Ck 38 I již nemá linkování pro adresáta na přední straně, ani linkování na klopě pro odesilatele na zadní straně obálky. Na přední straně obálky již není ani signatura nákladu. Ta je na zadní straně na klopě obálky u jejího pravého okraje nahoře. Zadní strana obálky s natištěnou známkou Ck 38 I. Na klopě není již vytištěno linkování pro adresu odesilatele. Jen vpravo nahoře je signatura nákladu vydání P.P.T.i T.-I Vzhledem k poměrně vysokému nákladu obálky s natištěnou známkou Ck 38 I je její cenový záznam pro obálku poštovně nepoužitou 15 zł. a pro obálku poštovně použitou 20 zł. Barva potisku Ck 38 I je opět šedá. Ing.Jiří Jan KRÁL Cenzura zásilek posílaných po r.1945 do Rakouska. Delší dobu jsme měli zásilku poslanou z Polského Těšína do Rakouska do KREMS a.d. Donau v prosinci Navíc zásilka měla velice slabý otisk razítka vlevo od známek i razítka dole mezi adresou a textovou částí pohlednice. Šlo hlavně o to, co je to za razítko dole. Tušili jsme, že se jedná

6 - 6 - o nějakou cenzuru, ale o jakou? Nebyli jsme schopni se cokoliv dovědět o tomto problému. Zkoušeli jsme u kolegů v Polsku, ale i v Německu, ale nikdo nic nevěděl. Obrátil jsem se na Dr.Petra GEBAUERA. Ten potvrdil, že se jedná asi o rakouskou cenzuru. Nakonec díky jemu jsme zjistili internetovou adresu, která nám problematiku objasnila. Potřebovali jsme alespoň text toho razítka dole, i když jsme si ho domýšleli, ale přesné znění je přesné znění. Podařilo se nám díky Jarkovi TEREŠKOVI vyvábit skoro celý text na razítku vedle známek, ale rozluštit text cenzurního razítka dole i při veškeré snaze o jeho vyvábení, se nedařilo. Z razítka vlevo od známek lze rozluštit jeho část, která nezaniká v textu sdělení. Lze v mezikruží nahoře přečíst: schronisko na Równicy (metr.883)- z dolní části lze přečíst jen konec nápisu...lskiego. Čitelný je text uvnitř razítka Poczta / i stacja kolejow. / Ustroń /Telefon 20. Jedná se tedy o útulnu na Równicy (883 metrů). Podle textu uvnitř, je to pošta (asi poštovna) a vlaková zastávka Ustroń s udáním čísla telefonu. Bude to asi poštovna nebo peronová pošta v Ustroni. Snad kolegové v Polsku zjistí více, zda tam byla v té době poštovna nebo peronová pošta. Každopádně se zde jednalo i o nějakou poštovní službu. Cílová stanice poslané zásilky je Krems a.d. Donau, tedy Krems nad Dunajem. Je to mezi Vídní a Českými Budějovicemi po Rakouské straně nedaleko od současných hranic. Rakousko bylo po II. světové válce rozděleno na čtyři okupační zóny, stejně jako Německo. Vlevo je příklad jednoho z cenzurních razítek z americké okupační zóny. Text MILITARY CENSORSHIP / CIVIL MAILS. Uprostřed razítka je jedno z čísel cenzury (3500). Razítka tohoto typu jsou jednokruhová, jejich průměr je 23,0 až 24,5 mm. Výška písmen je kolem 3 mm, výška čísla uprostřed je 3,0 až 3,5 mm. Cenzurní razítka měla i jiné podoby, jen pro americkou zónu jich bylo různých několik. Byla i razítka s nápisy v řádcích. Samotná adresa internetová jich uvádí víc jak 10 různých typů.

7 - 7 - Vlevo je příklad podobného typu cenzurního razítka z britské okupační zóny. Je to opět cenzurní razítko jednokruhové s nápisem a hvězdičkou dole. Uvnitř tohoto typu razítka je jedno z čísel cenzury (0577). Nápis: ZIVILCENSUR IN DER BRITISCHE ZONE / *. Tento typ razítka má průměr 30 mm, výška číslic je 5,0 mm, výška písmen 2,5 mm. I britská cenzurní razítka mají různé podoby a tvary, jsou i cenzurní razítka řádková. Vybrali jsme jen ukázku razítka podobnou tomu na naší zásilce. Mezi britskými cenzurními razítky v Rakousku jich je na internetu uvedeno jedenáct typů. Francouzská cenzurní razítka v jejich okupační zóně v Rakousku byla většinou dvoukruhová a místo čísla měla uprostřed různě uspořádaná písmena. Vlevo je ukázka razítka s nápisem v mezikruží: OUVERT par les autories de kontrole. Dole v mezikruží je hvězdička. Ve vnitřním menším kruhu jsou písmena IKC-I. Razítka tohoto typu mají vnější průměr 28,5 mm, vnitřní průměr 16,5 mm. Výška písmen nápisu je 2,0 až 2,5 mm. Na internetové stránce jich je přes 20 různých typů, ale ani jedno není s číslem, vše s písmeny. Samostatnou kapitolu tvoří cenzurní razítka spojenecká ve Vídni. Vlevo je jedno z razítek podobných našemu na zásilce. Na internetu je jich skoro třicet typů. Většinou to jsou razítka jednokruhová s čísly. V dolní části mají písmeno W (Vídeň) nebo Z. 1. Naše ukázka má nápis: Österreichische Zensurstelle W. - Uprostřed je pak příslušné číslo. Jsou ale i razítka bez čísla uprostřed, ale i bez nápisu Österreichische. Například jen Zensurstelle W. -. Typ na naší ukázce má průměr 30 mm, číslo má výšku 7 mm a písmena mají výšku 2,5 mm. Podle zkratky s. z v razítku dole na naší zásilce se asi jednalo o sovětskou zónu. Cenzurních razítek v okupačních zónách bylo nespočet, ale tento typ byl více méně podobný v každé zóně. Výše jsme vybrali na ukázkách tento typ cenzurního razítka podobný ve všech okupačních zónách, jen francouzská okupační zóna byla výjimkou. Na naší ukázce poslané z Cieszyna do Krems a.d. Donau má razítko asi tuto podobu: Nápis Österreichische Zensurstelle S. Z - a uvnitř číslo Otisk razítka je fialový. Naše cenzurní razítko na celistvosti je jednokruhové, má průměr 30 mm, výšku čísla 6 mm a výšku písmen 2,5 mm. Vlevo je odpovídající typ cenzurního razítka na naší celistvosti. Na naší celistvosti je ale na razítku č Na internetu se jedná o ukázku č.14. Cenzurní razítka ze sovětské zóny mají ale razítka i bez čísla uprostřed a místo čísla jsou uprostřed například jen velká písmena SZ a dole je v razítku hvězdička. Existuje i razítko bez čísla uprostřed a dole je S. Z (viz ukázky dole).

8 - 8 - Zásilka s rakouskou cenzurou ze sovětské zóny ze strany č,.6 této Syreny byla do Rakouska odeslána z pošty CIESZYN, expediční razítko s datem Tarif za zahraniční pohlednici byl k datu expedice zásilky 6 zł. (platný od ). Frankatura známkami: Fi:č.377, 1 zł., vydání z , platnost do Fi:č.395, 5 zł., vydání z Zásoby této známky byly při měnové reformě přetištěny přetiskem GROSZY. Pro Syrenu připravil ing.jiří Jan KRÁL Zásilky poslané z Rakouska do Československa se spojeneckou cenzurou z Vídně. Horní zásilka je poslána z Vídně do Oder. Spojenecké cenzurní razítko Vídně je jednokruhové s nápisem Österreichische Zensurstelle / 304 /- W. - otisk fialový. Frankatura známkou 30g Mi 753, červená, platnost do Expediční razítko strojové (12a) WIEN 1 / 5 s datem na můstku

9 - 9 - razítka Dolní zásilka na předcházející straně je poslaná do Sosnové, okres Krnov (původně Zossen, okres Bruntál, dopsaná nová adresa). Spojenecké cenzurní razítko jednokruhové Österreichische Zensurstelle / 318 / -Z Frankatura známkami Mi 896, 15g hnědá a Mi 905, 60g červená, obě vydání z Expediční razítko pošty WIEN 25 /*d* s datem na můstku razítka (??). Listovní zásilka poslaná z Vídně do Ostravy 26.IV.1951, Spojenecká cenzura Vídně Österreichische Zensurstelle / 914 / - Z Zásilka byla poslána letecky, byla cenzurou otevřena a znovu zalepena lepicí páskou. Expediční razítko je na zásilku slabě otištěno a mimo data je skoro nečitelné. Frankatura známkami 50g hnědá, Mi 904, vydání z a 1 S červená, Mi 911, vydání z Zásilka byla do Ostravy poslána letecky, nalepená modrá nálepka MIT FLUGPOST / PAR AVION. Z rakouské spojenecké cenzury Vídně to jsou ukázky cenzurních razítek z mnoha dalších. MUDr.Adrian JUNGA Peněžní poukázka na 50 K poslaná z USTRONIA do TŘINCE v den vyhlášení nezávislosti POLSKA Rakouské okresní razítko Těšínského Slezska XI/185. Rakouské okresní razítko Těšínského Slezska XI/185 má katal.číslo 71. Zatím je známo jen v typu 1. Toto razítko jsme dosud v Syreně nepublikovali! Zásilka je zajímavá tím, že byla poslána v den vyhlášení nezávislosti Polska, 11.XI Frankatura rakouskou známkou Karel, Mi 223 modrá. 25 hal. Známka byla vydána Její platnost skončila v Rakousku Známka na této celistvosti se tak stala předběžnou známkou Polska. Rakouské známky bylo možno používat ve vyhlášeném, nezávislém Polsku do Po tomto datu bylo možno oficielně používat tyto známky jen s přetisky. Podle skartu bylo zjištěno, že rakouské známky bez přetisku byly používány v Polsku ještě dlouho po datu Nejstarší použití je známo z pošty BRODY z Koncem roku 1918 a počátkem roku 1919 byly v Polsku na bývalých rakouských známkách pořízeny přetisky a tím se tyto staly polskými známkami. Jednalo se o přetisky, které polské katalogy vedou jako: -Fi:č (přetisk z ), -Fi:č (přetisky z až ),

10 Přední a zadní strana peněžní průvodky na 50 K poslaných z Ustronia do Třince Na přední straně je dole otisk rakouského okresního razítka XI/185, v Syreně ještě nebylo nepublikováno.

11 Fi:č (přetisky tzv. Krakovské z až ), -Fi:č.D1 až D12 doplatní známky (přetisky tzv. Krakovské z ). -Byly přetištěny i do poštovního provozu dříve nezavedené městské známky Varšavy jako Fi:č.2-5, (vydání ze ), -Přetiskové vydání Ředitelství P a T v Poznani na německých známkách série Germánie jako Fi:č.66-70, (vydání v srpnu 1919), -Přetiskové vydání tzv.gniezniańské na německých známkách série Germánie, jako Fi:č.71-72, (vydání z října 1919). První polskou vydanou sérií známek byly známky Orel na barokovém štítu, Fi: č.55-65, (vydání z února 1919). -Známky s přetiskem Gen.Gouv./Warschau jako Fi:č.6-16, (vydání z až ) V používání byly po i rakouské známky bez přetisků, a sice spěšné (Mi 217 a 218, 2 a 5 hal.) a (Mi 229 a 230, 2 a 5 hal.), dále známka výplatní Mi 144, 10 hal. a známka doplatní Mi 62, přetisk 20/54 hal. Vlevo je kresba expedičního razítka podací pošty s jiným datem. Razítko na dokumentu je s datem na můstku 11.XI.18 III. Je to datum vyhlášení nezávislosti Polska. Na přední straně ukázky je razítko otištěno 2x. Má průměr 30 mm, je německo-polské a s rozlišením b. Mgr.Manterys uvádí ve své práci jeho používání na poště od do Podle naší ukázky je třeba použití razítka posunout až na ! Tento typ razítka byl ještě s rozlišením c (průměr 31 mm, doba použití od května 1914 do 27.VI.1919). Vpravo dole je otisk okresního razítka pošty v Ustroni XI/185. V Syreně jsme je ještě na celistvosti nepublikovali. Frankatura 25 hal. (15 hal. poplatek za posílanou částku do 50 K a 10 hal. poplatek za podací tiskopis). Na zadní straně má být vpravo dole příchozí razítko s datem, kdy přišla zásilka na poštu v Třinci. Razítko je německo-polské, průměr 30 mm, na poště bylo používáno podle Mgr.Manteryse od 1908 do Používala je i československá pošta v době, kdy Třinec byl přechodně v rukou čs. orgánů za Šnejdárkova tažení a pak v době, kdy Třinec definitivně připadl Československu. Razítko má text: TRZYNIETZ * TRZYNIEC /C a datum 13.XI Zásilka došla na poštu 13. XI. a vyplacena a vyřízena byla 14.XI. Za doručení částky adresátovi pošta vybrala 20 hal. Svědčí o tom rakouská doplatní známka Mi č.50. Ta je v tomto případě také předběžnou, polskou známkou. Za ukázku děkujeme Teodorovi WILCZKOWI. Pro Syrenu připravil ing.jiří Jan KRÁL Další zásilky s razítkem polské vojenské cenzury z r.1919 C2 v kruhu. Na následující straně jsou dvě zásilky s Těšínskou cenzurou C2 v kruhu o průměru 16 mm. Otisk cenzurního razítka je v barvě černé. Podle literatury ( Polska CENZURA korespondencji w latach , monografia i katalog znaków cenzury, autoři B.Brzozowski a J.Tokar, vydání první z prosince 2001), byla tato cenzura používána v říjnu Katalog oceňuje zásilku s touto cenzurou na 50 bodů. První zásilka na následující straně nahoře je poslána podle otisku provizorních razítek na pohledu WEIẞENFELS. Toto město leží v Sasku-Anhalt (Sachsen-Anhalt) na řece Saale, dnes má asi obyvatel. Je to jihovýchodně od Lipska mezi Lipskem a Gerou. Zásilka je frankována dvěmi známkami nominální hodnoty 10 Pfg., karmínové, které byly vydány u příležitosti Národní výstavy ve Weinmaru. Platnost známek skončila Tarif za zásilku odpovídá platnému tarifu z té doby do zahraničí. Na zásilce není žádné datum, ani v textu sdělení. Expedice zásilky musela být po Cenzurní razítko je na zásilce otištěno v Těšíně po příchodu zásilky do Těšína. Druhá zásilka na následující straně dole má cenzurní razítko C2 otištěno při jejím odchodu z Těšína. Zásilka je poslána z pošty Těšín 2 (dnes pošta u nádraží v Českém Těšíně). Razítko je německo-polské TESCHEN 2 / CIESZYN 2/b s datem na můstku razítka 19.XI Razítko je původně rakouské, průměr 30 mm. Mgr.Manterys uvádí jeho známé použití od do

12 Toto rakouské razítko bez znárodnění používala po I. světové válce i polská a později i československá pošta. Zásilka je adresována do NESSELSDORF (KOPŘIVNICE) na Moravě. Frankatura je známkou 10 hal., pomerančová. Fi:č.75 B, vydání v korunové valutě z 27.ledna 1919, platnost známky skončila Tarif za zahraniční zásilku byl od již 15 hal. Zásilka je proto nedostatečně vyplacena (schází 5 hal.). Výše uvedená literatura o polských vojenských cenzurách uvádí, že cenzura C2 byla jen v říjnu Zde na dolní zásilce to je ale ještě s datem 19.XI Proto i tento údaj uváděný v publikaci o polských vojenských cenzurách z té doby je třeba opravit na období X-XI.1919!! Za obě ukázky děkujeme Teodorovi WILCZKOWI z Karviné. Pokud se jedná o dobu používání těšínské vojenské cenzury C2, je zde ještě jedna ukázka, která použití této cenzury posouvá dokonce až na Ze zásilky zbylo bohužel jen torzo. Zásilka byla poslána z Brna (podle hlavičky úřední obálky zásilky) do Německé Lutyně, tehdy v Polsku. Dnes je to Dolní Lutyně. Německá Lutyně byla do v Polsku, po Šnejdárkově tažení po byla opět vrácena zpět Polsku a do Československa se vrátila až po Zásilka má

13 otisk cenzurního razítka C2 (na příchodu). Razítko expediční pošty v Brně je sice špatně čitelné, ale datum expedice zásilky z Brna je na zásilce Frankatura je známkou série Hradčany 25 hal.fialová, Pofis č.11, perforovaná. Rozměr perforace nejde změřit, máme jen kopii. Jelikož se jedná o zahraniční zásilku (tehdy Polsko), zásilka je správně vyplacena. Tarif za zásilku do 20g do zahraničí byl k datu expedice zásilky 50 hal. (viz zahraniční tarify ve Specializované příručce pro sběratele čs. známek a celin z r. 1988, tabulka na str.536). Ale tarif pro naši zásilku do 20g byl pro bývalé země Rakousko-Uherska jen 25 hal., tedy stejný jak pro zásilky vnitrostátní. Tím se tedy proti uvedené polské literatuře použití těšínské vojenské cenzury posouvá z října 1919 až na ! Za ukázku děkujeme ing.svatoplukovi PET- ROVI. Pro Syrenu připravil ing.jiří Jan KRÁL *********************************** Polská zásilka S.O./1920. poslaná do Dolného Kubína, tehdy již ne Uhry, ale Slovensko z 3.VII Zásilka je poslána z pošty Těšín 2. Známky s polským přetiskem S.O./1920. byly oficielně vydány pro plebiscitní území Těšínského Slezska 15.IV Z poštovního oběhu jsou ale známy před tímto termínem (například s datem 23.III.1920). O této problematice jsme již dříve v Syreně psali. Zde se ale jedná o zásilku poslanou z pošty Těšín 2 s datem na můstku razítka -3.VII.20 VIII-. Zásilka je poslána do Dolného Kubína (chybně uvedeno Aloso-Kubin, má být ALSÓKUBIN).

14 Frankatura známkou s přetiskem S.O./ f. zelená, katal. č. Fi:SO č.5. Známka je s přetiskem I.typu (vzdálenost mezi S.O. a je 2,7 mm). Expediční razítko je rakouské, německo-polské, dvoukruhové, TESCHEN 2 / CIESZYN 2 / b. Datum na můstku razítka je -3.VII.20 VIII-. Razítko bylo popsáno v článku o těšínské cenzuře C2 v této Syreně. Tarif za pohlednici do zahraničí byl k datu expedice zásilky 40f. (tarif od do ). Zásilka je tedy o 10f přeplacena (viz tabulka zahraničních tarifů, Zeszyty szkoleniowe PZF nr.11, tabulka TAB.II.B ). Zásilky se známkami S.O./1920. jsou v Polsku hledané a dosti vysoko i oceňované. Zde se jedná o hezkou zásilku a navíc ještě poslanou do zahraničí. Teodor WILCZEK, Karviná Dvě zásilky s krakovskou cenzurou z prosince 1914 odeslané polní poštou č.186.

15 Cenzurní razítka z Krakova v letech jsme popsali v Syreně č.172 na str Razítko cenzury na reprodukci vlevo má katal.č Razítko je bez rámečku, text Zensuriert / Bahnpostamt. Známá barva otisků tohoto razítka je černá. Razítko má rozměry 47x15 mm a jeho použití je známo z období od listopadu 1914 do dubna Tato cenzura byla na nádraží v Krakově. V Syreně č.172 jsme s tímto razítkem publikovali čtyři zásilky. Z toho dvě byly poslány civilní poštou a dvě prostřednictvím polní pošty č.186. Zásilky ze Syreny č.172 byly poslány v únoru a březnu Obě dnešní zásilky na předcházející straně jsou poslány na stejnou adresu na Dr. Bronisłava Daniece, na polského legionáře z lyžařského praporu do Bystřice u Těšína (dnes Bystřice nad Olší). Obě zásilky podle rukopisu a textu adresáta posílala tatáž osoba, a to 17. a Expediční razítka obou zásilek jsou razítky polní pošty (K.u.k.FELDPOSTAMT / 186). Cenzurní razítko používala vojenská cenzura v Krakově od listopadu 1914 do dubna 1915, tedy poměrně krátkou dobu. Všech šest zásilek publikovaných v Syreně s tímto cenzurním razítkem zapadá do období uváděného katalogem. MUDr.Adrian JUNGA Nesrovnalosti kolem prvního razítka pošty v Loukách nejsou stále rozřešeny. O problematice jsme psali v Syreně č.208 na str Monografie Díl 13 na str.436 u razítka katal.č.1306 uvádí, že první razítko pošty bylo od r.1899 razítko typu G 117, razítko jednokruhové s německo-polským textem LONKAU * LAKI *. Na poště mělo být používáno od r Mgr.Manterys ve své práci uvádí první razítko pošty s textem LONKAU * LĄKI* od 1899 a razítko s textem LONKAU * LĘKI * od V Syreně č.208 jsme již od Mgr.Manteryse publikovali razítko s textem LONKAU * LĘKI * s datem V téže Syreně jsme publikovali ukázku s textem razítka LONKAU * LĘKI s datem dokonce z Když jsme se Mgr.Manteryse ptali, odkud vzal ten text LONKAU * LAKI * sdělil nám, že údaj převzal z publikace od KLEINA a poslal nám i kopii jeho údaje s tím, že razítko bylo v používání od Nakonec jsme existenci toho razítka podle KLEINA nevyloučili, ale vzhledem k nálezům z března a prosince 1910 jsme existenci razítka s názvem LAKI zpochybnili. Jedině důkaz jeho nálezu by to mohl potvrdit!! Je to tím, že pro Němce (Kleina) je A, Ą a Ę asi lhostejné. Udivuje nás ale název v naší Monografii 13 Díl, ale to pan Votoček a spol. asi převzali také od KLEINA!!?? Možná je i popletlo druhé razítko této pošty, kde v polském názvu je název ŁĄKI, ŚLĄSK AUSTR. (razítko typ G 139). Pan Votoček místo správného ŁĄKI uvádí zase LAKI Rozdíl ve výslovnosti v polštině mezi A, Ą a Ę je ale značný!! V Monografii Díl 16 je zase ŁAKI, ale má být správně ŁĄKI.

16 Jasno do problému by vnesl pouze nález dokumentu s datem z konce r.1899 nebo hned z počátku roku 1900!!? Takový nález ale nemáme. Nahoře je ale zpáteční lístek (návratka) poslaný soudem v Jablunkově do Louk s datem 2/4/04 ( ). Expediční razítko pošty v Jablunkově JABLUNKAU / OSTERR. SCHLESIEN, typ E 82 používané na poště od r Razítko má průměr 26 mm a je jen s německým textem. Pošta v Loukách vrátila zásilku a vyřídila ji podle otisku na vnitřní straně zpětného potvrzení s datem 5/4 04 (typ G 117). Problematiku podoby textu prvního razítka pošty v Loukách jsme tímto sice nevyřešili, ale alespoň jsme si to připomněli! Navíc návratka je zajímavá. Za ukázku děkujeme Teodorovi Wilczkowi z Karviné. *********************************************************** Ještě jenou chyby v přetisku rakouské zálepky s polským přetiskem z r Přetisky byly provedeny na zásobách rakouských zálepek v lednu a únoru Přetisky na zálepce se jim tehdy zvláště nepovedly. Je tam hned hodně přetiskových vad. Na horní ukázce je sice přetisk

17 POCZTA POLSKA ve správném pořadí nápisů, ale nad 25 h. je místo ornamentu, (takový hřebínek), jen obdélníček. Katalog FISCHER Díl II z r.2010 oceňuje tuto chybu přetisku * na 120 a ʘ na 300 zł. Na dolní ukázce na předcházející straně je tatáž tisková chyba (* 120 a ʘ 300 zł.). Navíc tam jsou ale mezi sebou prohozeny horní nápisy. Místo POCZTA POLSKA je POLSKA POCZTA. Katalog tuto tiskovou chybu oceňuje * na 500 a ʘ na 1000 zł. K tomu je třeba u druhé ukázky přičíst ještě obdélníček místo ornamentu (hřebínku). Viz uvedený katalog str.270. Teodor WILCZEK, Karviná Zásilka poslaná z Německa do Polska do Gliwic v říjnu 1946 s polskou vojenskou cenzurou 3224 a s označením v Německu, že se jedná o sovětskou okupační zónu. Obyčejná listovní zásilka poslaná z Německa, expediční razítko pošty (10) MEERANE (SACHS) /n s datem na můstku razítka Meerane leží v Sasku, okres Zwickau. Je to asi 20 km severně od Zwickau. Zásilka byla v Polsku cenzurována. Svědčí o tom razítko vojenské cenzury II.typu, jen č.3224 (otisk v modré barvě) pod známkami. Na zadní straně zásilky na klopě obálky je mimo adresy odesilatele a jeho poznámky Russ.Zone ještě otisk dvouřádkového razítka ve fialové barvě Deutschland /Russ. Zone. Mělo toto razítko nahradit snad ruskou nebo německou cenzuru? Ví to někdo? Teodor WILCZEK, Karviná O

18 vojenské cenzuře v Polsku v letech jsme psali podrobně v Syreně č.110 na str Cenzury byly celkem tři různé, a sice: 1) Razítko cenzury tak zvané z orzełkiem (s orlem). Razítko mělo v horní části polského orla a pod tím nápis Sprawdzono przez / cenzurę wojskową. Pod tím bylo příslušné číslo cenzury. Zde rozlišujeme celkem 10 typů cenzur. Razítko bylo používáno od zavedení od září 1944 do konce ledna Na zásilkách do a z Polska v období do XII/1944 není známo! Nahoře je doporučená zásilka poslaná z Varšavy do Pabianic 19.IV Zásilka je vyplacena 3 známkami nominální hodnoty 1 zł. Fi:č.358, vydání z Platnost známek skončila Expediční razítka pošty WARSZAWA 23/a jsou provizorní. Datum je do razítek vtištěno datumovkou 19.IV Vlevo je zadní strana zásilky. Mimo adresy odesilatele je tam otisk příchozího razítka pošty PABIANICE /b s datem na můstku razítka 23 IV Vpravo je otisk razítka vojenské cenzury s orlem č.816. Toto číslo cenzury je na zásilkách známé. Katalog FISCHER Díl I z r.2014 oceňuje cenzuru s doplatkem 100% za listovní zásilku (cena ʘ známek), ale ne méně jak 70 zł. U doporučených zásilek to je ještě + 50 % základní ceny. Katalog oceňuje i znehodnocení známek i s provizorními expedičními razítky s doplatkem 200 %. Ale jen u zásilek expedovaných do 31.XII ) Razítko cenzury s nápisem R.P. / číslo cenzury / U.C. Tento nápis je v kruhu. Cenzura byla zavedena nařízením Min.PiT.č.PZ-86 z , měla být realizována od Tuto poválečnou, polskou, vojenskou cenzuru označujeme jako I.typ. Zkratky R.P. (Rzeczpospolita Polska) a U.C. (Urząd Cenzury). Kruh je o průměru mm, číslo cenzury je 4-ciferné, od 3001 do 3400 a je ve dvou typech. První typ má prosté číslice bez okras, druhý typ je s různě tvarovanými číslicemi. Výška

19 číslic cenzury je 7 mm a délka čísla cenzury je mm. Tento typ cenzury měl být zaveden v Polsku od Je známo její použití na zahraničních i vnitrostátních zásilkách s expedičními daty před Jsou známy zásilky poslané ze zahraničí (ale i z Polska) s expedičním razítkem s datem z posledních dnů ledna 1946, které již tuto cenzuru mají. Je to tím, že než se dostaly do rukou cenzora, byl již počátek února Doporučená zásilka s cenzurním razítkem I.typ s číslem 3188 poslaná z pošty BIELSKO 1 s datem Toto číslo cenzury je známo. Zásilka je poslána do Československa. Při oceňování zásilek s vojenskou cenzurou zde platí stejná zásada jako u cenzury s orlem. Jen u zahraničních zásilek to je minimálně 80 zł. Příplatek za Doporučenou zásilku je opět + 50% základní ceny. 3) Razítka cenzury II.typ, jen 4-číselné číslo cenzury. Na zásilkách málo bijící do očí. Vypadalo to, jakoby tam někdo nějaké 4ciferné číslo otiskl jen tak. Mnohá razítka cenzury II typu byla udělána z cenzurních razítek I. typu odstraněním kruhu a nápisů R.P. a U.C. Na některých otiscích cenzury II. typu jsou dokonce patrny zbytky cenzurních razítek I.typu, které byly z těchto razítek nedokonale odstraněny. Razítka cenzury II. typu byla na zásilky používána od května Poslední známé razítko cenzury I. typu je známo na zásilce poslané z Francie do Chorzowa (R.P. / 3245 / U.C.) ze dne V Syreně č.110 na str.19 jsme publikovali zásilku s razítkem cenzury II. typu s číslem Zásilka byla poslána z Opavice do Německa do Ingolstadtu. Na známce není otisk expedičního razítka, ale je znehodnocena ručně nápisem Opavice / Polští autoři ale s razítkem cenzury II. typu uvádějí první známou zásilku daleko později (z pošty KOŻLE z Zásilka je poslaná do Československa s číslem cenzury 3167). Kolega z Polska Józef Lehmann, který se touto problematikou zabýval, mne ukecal, abych mu zásilku vyměnil za jinou. Co by člověk pro dobrého kamaráda neudělal, dal jsem se přemluvit. Dotyčný kolega dnes již dávno nežije a zdědil to jeho syn (Syrena č.229 str.23 horní reprodukce vlevo v brýlích). Momentálně je po těžké operaci a jen pomalu se z toho dostává. Přeji mu brzké uzdravení a jeho opětné zapojení do naší společné zábavy-filatelie. V uvedené filatelii č.110 jsou uvedena i tehdy ještě neznámá čísla polských, vojenských cenzur, a to jak s Orlem, tak I. a II.typu. Je třeba ale brát v úvahu to, že od té doby, co jsme to publikovali, uteklo již hodně času a za tu dobu se to určitě změnilo. Tehdy to byla Syrena č.110 a dnes se píše již č.232! Ale pro orientaci stačí i ty údaje z tehdejší doby.

20 Doporučená zásilka poslaná z pošty SIEDLCE 1, R-razítko je červené. Zásilka je poslána do USA do Vernon Blod / Long Island City 1 N.4. Expediční razítka pošty SIEDLCE / *** jsou provizorní, otisky červené, datum na můstku razítka vepsáno ručně 28 VI Razítko je na přední straně otištěno 1x, na zadní straně 5x. Na přední straně je ještě jeden otisk razítka Varšavy, ale razítko je nečitelné. Frankatura celkem 31 zł. (3x 10 zł. hnědě fialová Fi:č.393, datum vydání , platnost do a 1x 1 zł. olivová, vydání 15.IX.1945, platnost do ). Na zadní straně je otisk v černé barvě elipsovitého razítka průchozího NEW YORK N.Y. s datem uvnitř /46 ( ). Spodní nápis v razítku je nečitelný, zaniká v obrazu známky 1 zł. Vlevo od tohoto razítka nahoru je otisk razítka příchozí pošty v místě adresáta (růžový otisk): nahoře LONG ISLAND CITY

Příloha Spomyšelských aktualit č. 4 / 2007 I Poštovní úřad ve Spomyšli padesátiletý.

Příloha Spomyšelských aktualit č. 4 / 2007 I Poštovní úřad ve Spomyšli padesátiletý. Ano, je tomu tak, v obci máme padesát let poštovní úřad. Chtěl jsem k pěknému výročí napsat pár řádek a proto jsem v odborné literatuře a na internetu vyhledal několik zajímavých údajů a věřím, že si je

Více

Josef Rössler-Ořovský do svých poznámek z kongresu napsal:

Josef Rössler-Ořovský do svých poznámek z kongresu napsal: O L Y M P I J S K É H N U T Í A F I L A T E L I E Kapitola V. V I I I. O l y m p i j s k ý k o n g r e s, 2 4. I O C z a s e d á n í v P r a z e a u t o r : M a n f r e d B E R G M A N ( Ž e n e v a )

Více

MEDIÁLNÍ PŘEHÁŇKA. Praha 31. října 2011 Ročník IV., Číslo 10 VÝROČÍ

MEDIÁLNÍ PŘEHÁŇKA. Praha 31. října 2011 Ročník IV., Číslo 10 VÝROČÍ Praha 31. října 2011 Ročník IV., Číslo 10 VÝROČÍ V dnešním úvodníků si dovolím být trochu osobnější. Je to již přes dva roky, kdy jsem chtěl psát článek o první státní půjčce Československého státu, která

Více

Elektronická korespondence

Elektronická korespondence Elektronická korespondence Naděžda Kosová Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Inovace oboru vzdělávání Sociální práce na Vyšší odborné škole sociálně právní v Praze Registrační

Více

Historie obce Hrčava. (soukromá kronika) Karel Karpecki

Historie obce Hrčava. (soukromá kronika) Karel Karpecki Historie obce Hrčava (soukromá kronika) Karel Karpecki V Jablunkově 14. prosince 2014 Obsah OBSAH... 2 1645... 5 1830... 5 1918... 6 1920... 6 1921... 8 HOSPODA U SIKORY... 12 1928... 13 1931... 14 CHATA

Více

Z OBSAHU 2 NA MUŠCE. Drama na apríla. Ministr přijal nejlepší olympioniky. Po stopách šnečí pošty 10. Strong Campaigner 2006 se blíží

Z OBSAHU 2 NA MUŠCE. Drama na apríla. Ministr přijal nejlepší olympioniky. Po stopách šnečí pošty 10. Strong Campaigner 2006 se blíží Z OBSAHU 2 16 Drama na apríla Ministr přijal nejlepší olympioniky 2 4 4 18 Čtrnáctideník Ministerstva obrany ČR Po stopách šnečí pošty 10 Strong Campaigner 2006 se blíží 16 Averze na houpací koně 18 Vojáci

Více

PRŮVODCE VÝSTAVOU. Staré a nové mapy z území České republiky

PRŮVODCE VÝSTAVOU. Staré a nové mapy z území České republiky PRŮVODCE VÝSTAVOU Staré a nové mapy z území České republiky ZÚ ZEMĚMĚŘICKÝ ÚŘAD www.cuzk.cz STARÉ A NOVÉ MAPY Z ÚZEMÍ ČESKÉ REPUBLIKY Výstava ze sbírek Ústředního archivu zeměměřictví a katastru Zeměměřického

Více

Praha, 31. března 2014

Praha, 31. března 2014 Praha 30. dubna 2014 Duben je krásným poslem jara, zejména, když jako letos vše krásně pučí a rozkvétá. Jaro je znamením blížícího se léta, které nám dodá paprsky blahodárného slunce. Prvního dubna si

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. 68 43 M/01 Veřejnosprávní činnost. 2. a 3. ročník IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. 68 43 M/01 Veřejnosprávní činnost. 2. a 3. ročník IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi IMPLEMENTACE FG DO PŘEDMĚTU CVIČENÍ Z EKONOMICKÉ A FINANČNÍ GRAMOTNOSTI 68 43 M/01 Veřejnosprávní činnost 2. a 3. ročník 1 1 UČEBNÍ OSNOVA...5 1.1 Pojetí

Více

VŠB TU OSTRAVA Fakulta bezpečnostního inženýrství Katedra bezpečnostního managementu Oddělení bezpečnosti osob a majetku

VŠB TU OSTRAVA Fakulta bezpečnostního inženýrství Katedra bezpečnostního managementu Oddělení bezpečnosti osob a majetku VŠB TU OSTRAVA Fakulta bezpečnostního inženýrství Katedra bezpečnostního managementu Oddělení bezpečnosti osob a majetku Ochrana objektu Základní právní normy upravující ochranu objektů Mgr. Ing. Radomír

Více

měsíčník městského úřadu říjen 2004 cena 10,- Kč

měsíčník městského úřadu říjen 2004 cena 10,- Kč měsíčník městského úřadu říjen 2004 cena 10,- Kč Z obsahu Schůze rady................. str. 2-3 Svoz odpadu...................str. 2 Zasedání zastupitelstva.................. str. 4 Otazníky kolem kostela...................str.

Více

kontakt PŘÍLOHA 75 let městské autobusové dopravy v Praze

kontakt PŘÍLOHA 75 let městské autobusové dopravy v Praze 75 let městské autobusové dopravy v Praze červen 2000 číslo 6 zdarma Městské autobusy v Praze jezdí už 75 let! Před třičtvrtě stoletím se pražskými ulicemi poprvé rozjely autobusy městské hromadné dopravy

Více

BULLETIN ADVOKACIE 20033 OBSAH ESEJE O PRINCIPECH POSTAVENÍ LIBERÁLNÍ ADVOKACIE I. (Karel Čermák) 58

BULLETIN ADVOKACIE 20033 OBSAH ESEJE O PRINCIPECH POSTAVENÍ LIBERÁLNÍ ADVOKACIE I. (Karel Čermák) 58 20033 OBSAH ÚVODNÍK Stanislav Balík: Náčrtek 5 MEZINÁRODNÍ SEMINÁŘ K PROBLEMATICE PODÍLU ADVOKACIE NA ČINNOSTI OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU 9 ČLÁNKY Kay-Thomas Pohl: Vliv jurisdikce Evropského soudního dvora na

Více

222 S Y R E N A. 42 let KLUBU 1972 2014. 33 let SYRENY 1981 2014

222 S Y R E N A. 42 let KLUBU 1972 2014. 33 let SYRENY 1981 2014 222 S Y R E N A Vyznamenaná medailí Za zásluhy o rozvoj filatelistických publikací Svazem polských filatelistů 07-14 KARVINA Á 42 let KLUBU 1972 2014 33 let SYRENY 1981 2014 Vojenství v Těšíně PRÁZDNINY

Více

CUKŘENKA časopis pro sběratele hygienicky baleného cukru a všechny další cukromily a podporovatele. Vydává Klub sběratelů baleného cukru, občanské

CUKŘENKA časopis pro sběratele hygienicky baleného cukru a všechny další cukromily a podporovatele. Vydává Klub sběratelů baleného cukru, občanské CUKŘENKA časopis pro sběratele hygienicky baleného cukru a všechny další cukromily a podporovatele. Vydává Klub sběratelů baleného cukru, občanské sdružení. Elektronická verze http://www.ksbc.cz/ Redakční

Více

NOVÝ REKORD. Praha 30. listopadu 2011 Ročník IV., Číslo 11 VÝROČÍ

NOVÝ REKORD. Praha 30. listopadu 2011 Ročník IV., Číslo 11 VÝROČÍ Praha 30. listopadu 2011 Ročník IV., Číslo 11 VÝROČÍ Když se zeptáte většiny lidí kdy se slaví den míru, nedostanete jednoznačnou odpověď. Mnozí patrně vysloví osmého května, kdy skončila 2. světová válka,

Více

Optanti z Podkarpatské Rusi mezi námi - - problém náhrad za majetek

Optanti z Podkarpatské Rusi mezi námi - - problém náhrad za majetek Středoškolská odborná činnost 2005/2006 Obor 17 filozofie, politologie a ostatní humanitní a společenskovědní obory Optanti z Podkarpatské Rusi mezi námi - - problém náhrad za majetek Autorka: Eva Fenklová

Více

Kino Jiskra a jeho mladý underground

Kino Jiskra a jeho mladý underground Kino Jiskra a jeho mladý underground Středoškolská dějepisná soutěž EUSTORY Pamětní místa na komunistický režim Adresa: Srbínská 8, Praha 10, 100 00 Škola: Gymnázium Voděradská, Praha 10 Ročník: sexta

Více

Zprávy, perličky a jiné zajímavosti ze Spomyšle a okolí Vydává nepravidelně Obecní úřad ve Spomyšli.

Zprávy, perličky a jiné zajímavosti ze Spomyšle a okolí Vydává nepravidelně Obecní úřad ve Spomyšli. Spomyšelské aktuality Zprávy, perličky a jiné zajímavosti ze Spomyšle a okolí Vydává nepravidelně Obecní úřad ve Spomyšli. květen 2004 Vážení spoluobčané! V březnu tohoto roku bylo zastupitelstvo obce

Více

4/2008. ... a je po Velikonocích. Jenom krátkozrakost? Přestěhování OSSZ Prahazápad. Z deníku MP Roztoky. Transport smrti. Neziskovky prošly hladce

4/2008. ... a je po Velikonocích. Jenom krátkozrakost? Přestěhování OSSZ Prahazápad. Z deníku MP Roztoky. Transport smrti. Neziskovky prošly hladce 4/2008 Jenom krátkozrakost? Přestěhování OSSZ Prahazápad Z deníku MP Roztoky Transport smrti Neziskovky prošly hladce Všeho do času, okruh navěky Lídři (opravdu) nad zlato Běž za hejtmanem Kulturní kalendárium

Více

11/2013. Z obsahu: Citát měsíce POČÁTEČTÍ VČELAŘI SLAVÍ 100 LET

11/2013. Z obsahu: Citát měsíce POČÁTEČTÍ VČELAŘI SLAVÍ 100 LET 11/2013 POČÁTEČTÍ VČELAŘI SLAVÍ 100 LET Psal se rok 1913, rok, kdy ve světě Thomas Alva Edison objevil způsob synchronizace zvuku a promítaného filmu, kdy Dalajláma vyhlásil nezávislost Tibetu, kdy v Norsku

Více

BULLETIN OKRAŠLOVACÍHO SPOLKU ZA KRÁSNOU OSTRAVU

BULLETIN OKRAŠLOVACÍHO SPOLKU ZA KRÁSNOU OSTRAVU 04 2014 BULLETIN OKRAŠLOVACÍHO SPOLKU ZA KRÁSNOU OSTRAVU ROČNÍK II. Milí čtenáři, přátelé, číslem, které právě držíte v ruce, nebo čtete v elektronické podobě na našich webových stránkách, uzavíráme druhý

Více

Průvodce prváka. připravilo IAESTE

Průvodce prváka. připravilo IAESTE Průvodce prváka připravilo IAESTE VŠCHT Praha 2011/2012 CHEMIE JE COOL! Úvodní slovo pana rektora Podmínky soutěže nepatrně měníme a rozdělujeme ji na dvě kategorie: 1. Od 15 do 18 let 2. Od 18 do 22 let

Více

Tato norma byla prodana firme: Vysoke ucen technicke v Brne, ICO 00216305 Prodej nebo poskytnuti normy treti osobe je v rozporu se zakonem!

Tato norma byla prodana firme: Vysoke ucen technicke v Brne, ICO 00216305 Prodej nebo poskytnuti normy treti osobe je v rozporu se zakonem! ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 01.140.30 Duben 2007 Úprava písemností zpracovaných textovými editory Guidelines for text presentation Nahrazení předchozích norem Touto normou se nahrazuje z listopadu 2002.

Více

LISTOPAD 2003 CENA 5 Kâ

LISTOPAD 2003 CENA 5 Kâ LISTOPAD 2003 CENA 5 Kâ MùSTAP ÍBORA Městská televize Příbor slaví úspěch! MGR. IRENA NEDOMOVÁ A ODBOR INFORMATIKY, KULTURY A CESTOVNÍHO RUCHU 11. 10. 2003 skončil sedmý ročník soutěže městských televizí

Více

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 5 ČERVEN 2011

VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 5 ČERVEN 2011 VYDÁVÁ MĚSTYS NEDVĚDICE ČÍSLO 2 ROČNÍK 5 ČERVEN 2011 Vážení spoluobčané, tento úvodník se rodí ve dnech, kdy vrcholí mistrovství světa v hokeji na Slovensku, které jsme jistě mnozí z nás s nadšením sledovali.

Více

RAKOVNICKÝ HISTORICKÝ SBORNÍK

RAKOVNICKÝ HISTORICKÝ SBORNÍK RAKOVNICKÝ HISTORICKÝ SBORNÍK V/2004 STÁTNÍ OKRESNÍ ARCHIV V RAKOVNÍKU - STÁTNÍ OBLASTNÍ ARCHIV V PRAZE Obálka: Celkový pohled na Rakovník od jihozápadu. Fridrich Bernhard Werner, po roce 1726, perokresba

Více

2001 roãník XLIV Podávání novinov ch zásilek povoleno Oblastní po tou v Ostravû ã. j. 2726/92-P/1 ze dne 30. 11. 1992

2001 roãník XLIV Podávání novinov ch zásilek povoleno Oblastní po tou v Ostravû ã. j. 2726/92-P/1 ze dne 30. 11. 1992 2001 roãník XLIV 2001 XLIV Obsah 1 Archeologick v zkum hradiska v Chotûbuzi-Podobofie 1 Pavel Koufiil 6 Plebiscit a otázka sebeurãení tû ínského obyvatelstva 1918-1920 Krzysztof Szelong 17 Lucyna Waszková

Více

DOBA. seniorů. Jak to bude s důchody Do roku 1998 docházelo za pravicových vlád k dramatickému. Ministr Škromach exkluzivně pro Dobu seniorů

DOBA. seniorů. Jak to bude s důchody Do roku 1998 docházelo za pravicových vlád k dramatickému. Ministr Škromach exkluzivně pro Dobu seniorů 03.qxd 24.5.2006 13:18 StrÆnka 1 DOBA seniorů Antonín Panenka penalty už nestřílí Za svoji Bohemku však kope tělem i duší, čtěte na str.16 č. 6 / ročník II. 7 Kč Ministr Škromach exkluzivně pro Dobu seniorů

Více

KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007

KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 KRONIKA MĚ STA DVŮ R KRÁLOVÉ NAD LABEM 2007 ÚNOR Kulturní události měsíce února Hankův dům - XI. ples absolventů gymnázia - 357. koncert KPH mladí umělci - Robert Křesťan a Druhá tráva - brněnská folková

Více