Pitagoras.pro čili divadelně - žonglérské představení o geometrii, s videem a hudbou naživo, inspirované filozofií Pythagora.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pitagoras.pro čili divadelně - žonglérské představení o geometrii, s videem a hudbou naživo, inspirované filozofií Pythagora."

Transkript

1 Analýza absolventského bakalářského výkonu Pitagoras.pro Pitagoras.pro čili divadelně - žonglérské představení o geometrii, s videem a hudbou naživo, inspirované filozofií Pythagora. Obsazení Režisér a herec: Marta Kuczyńska, Hudba: Tomaš Vtípil, Video: Agnieszka Piesiewicz, Světlo: Zuzana Režná, Kostým: Jana Tkacová, Artistická pomoc: Pierre Nadaud Doba představení: 35 min Popis děje - Scenař Struktura popis konkrétních činností na jevišti. I Geometrie 1. Měření plochy HORIZONTALNĚ - Tma. Objeví se 1. bod (video) na ploše podlahy. - Tmavé světlo. Z levé strany jeviště se objeví žonglérský kužel a pak Pythagoras měří preciznost hodu (přicházím, měřím, jdu pryč za závěs) - Tma. Objeví se 2. bod (video) na ploše podlahy. - Tmavé světlo. Na levé straně jeviště se objeví se žonglérský kužel a pak Pythagoras měří preciznost hodu (přicházím, měřím, roztahuji první metr, zůstávám na jevišti) 2. Měření výšky VERTIKALNĚ - Pythágoras hází kuželem do výšky. Objeví se světlo. Pythagoras vytváří trojúhelník z metru a kuželky 3. Objevení diváků PŘIVÍTÁNÍ - Projev: kužel jako mikrofon. Pythagoras představuje v konkrétních, ne však úplně spojených, větách svoji teorii. 4. Měření vztahu s publikem - roztahování 2 dalších metrů s pomocí publika. - na zemi vzniká trojúhelník ze stahovacích metrů 5. TANEC C - měření boku trojúhelníku C 1

2 - zjišťovaní, že délka C existuje všude - zjišťovaní, že délka C je stejná jako délka boční strany stolu - MAGIE 1 vzniká světelný trojúhelník - stahováni metru, jdu za závěs, vrátím se bez bundy. II. Kuželo-metrie 1. PROUD MYŠLENEK - sedím na stole a moje myšlenky se objeví na videu 2. MAGIE 2 vznik bodu kolem trojúhelníku - stahování metru, body mizí 3. Stůl přesouvám do světelného trojúhelníku 1. úspěch 4. DOMEČEK stavění čtverce a trojúhelníku rukama a kužely na stole + video 5. měření výšky trojúhelníka h metrem, ze stolu 6. TANEC: BOJ metr / kužel na stole i v prostoru - metr prohrává víc nebude používaný - tanec vítezství kuželu nad metrem, měření prostoru kuželem 7. měření stolu kuželem - zjištění že se kužel točí - kužel spadne ze stolu 8. ŽONGLOVÁNÍ na STOLE - 1 kužel jdu za závěs - Manipulace: 1 kužel 3 kužely - kruh na zemi ze 3 kuželů 9. Posouvám stůl pryč, aby kužely mohly kroužit na zemi 10. TANEC Já jsem kužel III. Žonglovaní = měření prostoru 11. Tanec MAGIE 3 Objevováni bodů a linií v prostoru 12. ŽONGLOVÁNÍ NOHAMA - měření podlahy kužely + video vznikajících tvaru kolem trojúhelníka 13. ZONGLOVANI v PROSTORU = mereni prostoru 14. DIRIGOVÁNÍ ORCHESTRU SFER vznikání složených geometrických struktur na videu 15. Video obraz se obrati a změní v KOSMOS 16. VELKI VÝBUCH The End 2

3 Inspirace - Teorie Pythagora Inspirace pro vznik představení byla filozofie a způsob práce antického matematika, vědce a mystika Pythagora (nar. ok. 572, ostrov Samos, um. ok. 497 př. n. l., Metapont). Pythagoras byl tvůrcem filozofického směru zvaného pythagoreismus, který byl rozvíjen jeho žáky a pokračovateli (hlavně v V. - III st. př.n.l.). 1 Za základ všech umění považoval matematiku, hudbu a astronomii. Filozof považoval matematické disciplíny za prostředek k dosažení vyššího cíle podřízení těla duši. 2 Zabýval se kromě jiného zkoumáním vesmíru.věřil, že celý svět se skládá z čísel. Podle něj byla koule nejlepší útvar a kruh nejlepší figura. Pythagoras je znám slavnou matematickou větou, která je nazvána jeho jménem. 3 Je také vynálezcem hudení stupnice. Hlavní prameny, která informují o životě a názorech Pythagora je Život Pythagora od Porfyria a O pythagorejském životě Jamblicha. Nejjistějším pramenem informací o Pythagorovi jsou Zlaté básně, jejichž autorem velmi pravděpodobně je. 4 Je těžké odlišit názory Pythagora od myšlenek žáků pythagorejské školy. Pythagoras v sobě slučoval postavu vědce, jasnovidce a vůdce 5, založil v Krotone pythagorejskou školu. Ve společnostech pythagorejců, během pětileté výuky, adepti nevlastnili žádný soukromý majetek. Výuka byla určená pro vybranou, uzavřenou skupinu žáků a byla vázána tajemstvím. Říká se, že Pythagoras byl následovník Orfea a členové společnosti ho ctili jako pýthijského Apollona. 6 Hermetičnost pythagorejského bratrstva měla za důsledek obří nenávist mezi těmi, kteří nebyli zasvěceni do tajemství a společnosti Pythagora. To se také přičinilo k pogromu a pronásledování pythagorejců. Pythagoras se zabýval také hudbou, která podle názorů bratrstva měla očišťující moc. Dospěli k objevu, že příčinnou zvuku je pohyb a také že hudební zvuky mají matematickou pravidelnost. Jednou, když Pythagoras procházel kolem kovárny, si všiml, že rytmus úderů kladiv vytváří příjemný zvukový celek. Začal... experimentovat a zjistil, že jeho příčinou jsou odlišné váhy jednotlivých kladiv. Od úderů kladiv pak přešel k pokusům s různými hudebními nástroji... Zjistil, že při napnutí stejně dlouhých strun pomocí závaží vznikne příjemný akord jen v případě, použije-li závaží o váze 2, 6, 8, 9,12, a 16 kg. Pythagoras zjistil stejný číselný poměr 2 : 4 : 6 : 8 : 9 : 12 : 16 i při svých pokusech se zvony, a dokonce i s obyčejnými sklenicemi naplněnými vodou. Těmito 1 SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO. [online]. Dostupné z: module=haslo&id= SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO. [online]. Dostupné z: module=haslo&id= SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO. [online]. Dostupné z: 4 SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO. [online]. Dostupné z: 5 ŘÍHOVÁ, Jana. Významné osobností matematiky II. Dostupné z: eucitel.zskaminky.cz/storage/pythagoras.pps 6 PORFIRIUSZ, Jamblich a Překl. Janina Gajda-Krynicka. Żywoty Pitagorasa. Wrocław: Epsilon, ISBN , strony

4 zdánlivě jednoduchými pokusy položil Pythagoras nejen základy hudební teorii i akustice, ale současně i základy vědeckého výzkumu. Svůj výzkum podkládá přesnými a ověřenými fakty matematickými formulacemi... Když Pythagoras objevil, že hudební zvuky jsou závislé na (skutečných) číslech, vznikla teorie hudby. 7 Pythagoras napínal beraní střeva, hovězí šlachy, připoutával k nim různá závaží a díky tomu poznal zásady vesmírné harmonie... Newton tvrdí, že Pythagoras objevil v harmonicky chvějících se strunách obrácenou proporcionalitu druhého stupně, poté získané řady čísel vztáhl na masy jednotlivých planet a jejich vzdálenost od Slunce... 8 Když porovnával váhu břemen s masou planet, a délku strun se vzdálenostmi planet od Slunce, určil např. vzdálenost mezi Měsícem a Zemí jako celý tón a mezi Měsícem a Merkurem a taktéž Merkurem a Venuší jako půltóny... 7 planet sluneční soustavy tvoří oktávu jako základ harmonie. Apollónská Lyra o sedmi strunách dovolí porozumět pohybům všech nebeských sfér. (Makrobius - kniha I, kap. 19)...Přesvědčení, že struktura Vesmíru vede ke struktuře hudebního díla, bylo velkým tématem řeckého myšlení. 9 Podle Pythagoras harmonie kosmu a hudba jsou spojené. Když se poslouchá hudba a obcuje s harmonií lze v ní rozpoznat vesmír. Pythagoras se snažil porozumět svazku mezi hudbou a vesmírem a také nalézt zásady vzniku harmonie. Podobný cíl převážil při tvorbě koncepce představení. Rozhodla jsem se stát na jevišti současným Pythagorem, který vytváří vlastní vědeckou teorii pro potřeby umění. Vede vědecký experiment, aby se dostal do vesmíru. Pohybem jsem rozvažovala nad tvrzením Pythagora a snažila se dokázat, že k objevu téhož mohly být použity nejrůznější metody, např. pohyb, tanec, žonglování. Usilovala jsem tvořit vlastní vědu umění, které slouží k odkrývání schovaných vrstev skutečnosti. Teorie a filozofie pythagorejců obrostla legendou a má mystický charakter. Tato věda je částečně nesrozumitelná a utajená před očima a ušima profanů, především díky symbolickému jazyku a jejímu pozměnění interprety. Na teorie Pythagora se odvolávali i jiní vědci jako například Koperník nebo Newton. Pro profana, kterým jsem, to je dostatečný důkaz pro vědeckou hodnotu primitivních výzkumů Bratrstva. Došla jsem k stanovisku, že s pomocí jednoduchých metod Pythagoras dokázal fakta, které současní objevují dnes znovu za pomocí komplikovaných programů a systémů HELLER, Michał. Muzyka sfer: Jamie Jamies, The Music of the Spheres. In: [online]. [cit ]. Dostupné z: 8 JAMIES, Jamie. The music of the spheres: music, science, and the natural order of the universe. New York: Copernicus, 1993, xv, 262 s. ISBN Tamtéž 10 ZAWISZA, Krzysztof. Czerwona nić w dziejach kosmologii, czyli Filolaos z Krotonu. In: [online]. [cit ]. Dostupné z: 4

5 Fascinuje mě síť vztahů mezi skutečností a uměním (hudbou), astrologií a magií sloužící vědeckým cílům. Magii chápu jako porozumění a interpretaci zásad fyziky způsobem, který ještě někdo nepoužil, a jejich využití k veřejné prezentaci (vědecké práce jsou také prezentací). V tom smyslu je mnoho vědců mágy nebo alchymisty. Díky tomu, že jsem znám teorie Pythagora, jsem schopna předložit vědecké nápady a ideje na pretexty k scénické činnosti. Pythagorejci mě fascinují svými vědeckými teoriemi, které jsou tlumočeny uměleckým jazykem symbolů a překládáním každodenních situací (zvuky železa v kovárně) na umělecké teorie (vzor harmonie) prostřednictvím jazyka matematiky, tak aby je vztáhli k záležitostem vesmíru (výpočet vzdálenosti mezi planetami) za užití téhož jazyka umění (za pomoci tónů). Způsob práce Během tvorby představení jsem se snažila nalézt způsob prezentace a použití žonglování v divadle. Žonglování samo o sobě nic nevyjadřuje, je čistou technikou. Až kontext docílí toho, že může získat význam. Inspirovala jsem se geometrií (z řeckého měření světa) jako jednou ze 4 klíčových nauk podle Pythagora, rozhodla jsem se použít žonglérský kužel jako nástroj k měření. Projekt Pythagoras považuji za druh nadále neuzavřeného uměleckého výzkumu, inspirovaného Pythagorovou naukou. Tento projekt doposavaď získal dvě formy: videofilm Pythagoras Pro 11 a absolventské scénické představení Pythagoras.pro. 12 Výzkum začal před třemi lety plastickým projektem Pythagoras.pro. Během projektu jsem spolupracovala s Lucií Vyhnálkovou, se kterou jsem konzultovala scénografickou stranu předsevzetí. Zabývala jsem se názorem Pythagora, že kolo je nejdokonalejší figura a sféra nejdokonalejší tvar. Kužel s ohledem na svůj tvar točením se na zemi vytváří kruh. Převzala jsem základní žonglérské sestavy s kužely ve vzduchu na povrch podlahy. Takovým způsobem vznikly čtyři různé konstelace, které dovolily točení se třech kuželu na podleze současně. Finále projektu byla akce tvoření velkého obrazu, zaznamenaná videokamerou. Na roztaženém plátnu na podlaze jsem roztočila kužely a Lucie Vyhnálková polévala barvou místa dotyku kuželu a podlahy. Po mnohonásobném protočení kuželů tak vznikaly barevné kruhy. Tím, že se točily podle konkrétního plánu, ve finále vytvořily abstraktní obraz. Chtěla jsem pokračovat práci inspirovanou Pythagorem a hledala jsem nápad na scénickou verzi projektu. Náhodou i kvůli Pierrovi Nadaud (uměleckému vedoucímu) jsem začala pohybové experimenty se stolem, který jsem považovala za žonglérský předmět. Strávila jsem obtížné měsíce experimentováním s kužely, stolem a podlahou. Používala jsem kužely jako nástroje k měření. Během práce jsem využila stahovací metr, abych precizně označila místa, na kterých se měly točit 11 VIDEO [online] https://www.youtube.com/watch?v=js1gwkhm_xq VIDEO 12 VIDEO [online] https://vimeo.com/

6 kužely. Stejně náhodně se tak i stahovací metr stal částí procesu práce. Pracovala jsem rovněž se stolem, který jsem se snažila změřit tělem. Jako výsledek těch bádání-experimentů vznikla řada etud (tanec a akrobacie kolem stolu, kužele točící se po stole i podlaze, klasické žonglování kuželu ve vzduchu jako měření prostoru 3D). Takto shromážděný materiál se měl na počátku stát pramenem klaunsko-žonglérského představení. Efekt práce byl prezentovaný během finále jednoho z projektů AKSFT Jamu, Brno. Ovšem v momentu uspořádání materiálu a projektování textury představení se ukázalo, že látka má jiný potenciál a směr práce pokračoval v tanečně-pohybovou stranu namísto komediální. Při vytvoření scénáře představení mi pomohla struktura a význam čísel Pythagora. Během další etapy jsem hledala hudebníky a video umělce. V efektu rozhovorů a zkoušek s různými hudebníky jsem se rozhodla ke spolupráci s Tomášem Vtípilem, který vnesl do projektu novou kvalitu, díky vlastní interpretaci a hudební ilustraci struktury, kterou jsem navrhla. Chtěla jsem dát představení magický charakter a jako mág čarovat vizualizovat neviditelnou moc, která má vliv na skutečnost, kterou domněle Ptyhagoras viděl a komunikoval s ní. Inspiraci jsem později našla v knize Eriky Fisher-Lichte:...Novodobé nauky čím dál více přesvědčují, že světem fakticky pronikají neviditelné síly, které nevidíme ani neslyšíme nejde ovšem o magické síly. Možno je racionálně vyjasnit, ale těžko je ovládnout. Obyvatelé západní Evropy před osvícením věřili, že s pomocí modlitby, pokání mohou získat vliv na stav svého zdraví, blahobytu, výnosy atp. 13 Nyní věříme, že současná věda má obdobné síly, které se také stále ukazují z toho pohledu stejně bezmocné, jako kdysi modlitba a pokání. Především takové současné vědy jako je teorie chaosu a mikrobiologie, čím dál jasněji dokazují, že svět je začarovaný Rozhodla jsem se na scéně stát vědcem a objevitelem tajemných aspektů skutečnosti. Po naplánování struktury jsem navrhla Agnieszce Piesiewicz vytvoření pohyblivých geometrických video obrazů. Poté díky společným experimentům se světlem i projekcí se obraz změnil do konečného tvaru. Rozhodly jsme se, že se projekce bude odehrávat na podlaze, aby se uniklo umělosti obrazovky a dosáhlo magického vizuálního efektu. Šlo o vizualizaci myšlenky, že nás oklopují neviditelné síly (body, linie, geometrické figury) a jejich změřením čili poznáním, je možné tvořit nový svět kosmos. Další osobou, která se přičinila stvoření představení, je Zuzana Režná, která rovněž v procesu společných experimentů projektovala systém osvětlení představení. Plán osvětlení nabíral různorodé formy současně s procesem vzniku představení. Díky iniciativě Pierra Nadauda a nápadu veřejných prezentací etap práce se přestavení vytvářelo v divákových očích. Během 2 týdnů studenti AKSFT zvaly hosty k shlédnutí fragmentů 13 FISCHER-LICHTE, Erika, Estetyka performatywności. Překlad Małgorzata SUGIERA a Mateusz BOROWSKI. Kraków: Księgarnia Akademicka, ISBN Tamtež 6

7 představení a diskuse na téma toho, co viděli. Mnoho nápadů, které vznikly během bezprostředního kontaktu s divákem bylo adaptováno do představení. Práce s hudbou Celku kompozice dominoval cíl hledání harmonie: od chaosu a pusta po orchestr sfér. Akompaniament hraný na živo odkazuje na teorii hudby sfér. Zadáním hudebníka bylo vytvoření kosmického ambientu. Zvuky oscilují od disharmonie po čím dál více složité hudební struktury až po celé symfonie. Hudebník je na scéně sám a díky elektronickému zpracování vytváří zvuky celého orchestru. Jsou také využívány zvuky nahrané během akce na jevišti (např. svíjení stahovacího metru), uměle přetvořenými, obohacenými o melodii, hranou na syntetickém klarinetu nebo houslích. Hudební podklad směřuje od reálných zvuků po umělé, elektronické zvuky, které připomínají kosmickou bouři. Použité jsou také samply. Inspirací k nahrání hudebních samplů byla příhoda o Pythagorovi, který poslouchá zvuky kovárny. Tu událost jsme využili při tvorbě hudebních samplů poté v představení. Tomáš Vtípil nahrál zvuky železných předmětů, které udeřily o sebe. Hudba v představení má strukturu vytvářena je ovšem pokaždé znova. Nikdy není stejná a je v ní velký stupeň improvizace. Práce s videem Scénografie Během představení několikrát přicházím a odcházím na jeviště zleva. Pokaždé, když mizím, vracím se bez části kostýmu. Na začátku představení mám na sobě stříbrný, kosmický kostým s ochrannými brýlemi. Při dalším výstupu mám na sobě jednodílnou černou uniformu a šedivý řecký turban. Naposledy přicházím již bez turbanu a mám jako Einstein rozčechrané vlasy. Používám na jevišti stahovací metry, žonglérské kužely. Scénografii představení stanoví stůl a videoprojekce. Videoprojekce doplňuje obsah představení a obohacuje vizuální vrstvu. Projekce jsou promítané na zemi. Obrazy jsou integrované s akcí na jevišti. Videoprojekce slouží k ukázání neviditelné vrstvy skutečnosti. Figury, tvary, linie, body jsou vyčarované nebo spíše odkrývané tvůrcem. Pythagoras ukazuje figury, které jako jasnovidec vidí kolem sebe. Podobně jako konstrukce celého představení, obrazy směřují od bodů, linií ke komplikovaným strukturám. Struktura Páteř přestavení vznikla opřením se o strukturu a význam čísel Pythagora. Podle Pythagora je číslo existencí všech věcí a každému číslu odpovídá určená hodnota: 1 je bod, 2 linie, 3 figura v ploše, 4 tvar v prostoru, 5 barva, 6 život, 7 láska, 8 duch, 9 rozum, 10 je vesmír. Studie Pythagora nad geometrií byly pouze malou částí širší vize světa a vesmíru, ve které základní 7

8 uspořádání všech věcí určovala matematika. Všechno, tvrdil, je vymezeno čísly věci jsou odrazy čísel Čísla se různí, jednička stojí nad nimi a je jejich zdrojem 15 Podobně je vybudována struktura představení. 1 - Bod: Začínám vyznačením bodu na povrchu podlahy. 2 - Linie, 3 - Povrch: Stahovací metry vyznačují linie na rovném povrchu podlahy. 4 Geometrické tělo: V místě setkání metrů se tvoří na ploše trojúhelník. 5 Vlastnosti fyzických těl: Vyčaruji figuru, která se objeví jako světlo (barva) ve tvaru trojúhelníka. Zkoumám vlastnosti trojúhelníka. 6, 7, 8, 9 Nemateriální skutečnost. Objevuji a měřím figury v 3D prostoru klasickým žonglováním a tancem. 10 Vesmír: Uvádím do pohybu objevené figury, které tvoří vířící a okrouhlý svět. Téma Pythagoras vědec prochází v představení metaforickou číselnou strukturou, z jednoho bodu tvoří vesmír. Kužele, jako nástroje k měření, vytváří kruhy a geometrické figury. Hledání harmonie je cílem výzkumu. Představení v celku je druh vědeckého experimentu, během kterého s pomocí měření tvořím svět vesmír. Měření je aktem objevování a porozumění světu. Měření světa čili geometrie ho současně vytváří jako konkrétní grafický útvor. Šílený vědec je posedlý myšlenkou měření a využívá pro ten cíl všechny prostředky stahovací metr, žonglérské kužely, stůl, vlastní tělo. Měří vzdálenosti a objemy na ploše i v prostoru. Domnívám se, že to je představení o vědě, magii a umění jako rovnoprávných aspektech světa. Teoretická matematika je nazývaná čistou matematikou, a je často rozvíjená bez výrazného spojení s konkrétními přizpůsobeními k zlepšování jiných vědních nebo technických oborů. 16 Tak chápaná může být považovaná za formu umění. Přesvědčení o tom, že všechno může být uměním, jestli nám nezáleží na praktickém využití, ale na čistém experimentu (např. měření světa žonglérským kuželem), byla pro mne velmi atraktivní při práci nad představením. Soudím, že umění živící duši diváka a veda, která povzbuzuje jeho rozum, nejsou od sebe vzdálené. Pythagoras využíval vlastní výzkumy z oblasti umění a vědy k vytváření praktických základů umění. Fascinuje mne fakt, že vědecká teorie se může přičinit ke vzniku praktického systému porozumění hudbě, který bude pramenem a inspirací pro umění. Když pracujeme nad vědeckou teorií, můžeme stvořit WIKIPEDIA WOLNA ENCYKLOPEDIA. Czysta matematyka. In: [online]. [cit ]. Dostupné z: 8

9 fundament pro vznik umění? Při práci nad představením jsem přemýšlela, zda se žonglování chápané jako měření prostoru, může přičinit k vytvoření vědecké teorie nebo umění. Shrnutí Pythagoras.pro čili pro-fesionální pro-jekt, inspirovaný ideami Pythagora ve formě sólového scénického představení. Na scéně je přítomná jedna herečka: Marta Kuczyńska. Představení se účastní ještě tři jiní tvůrci: Tomáš Vtípil hraje naživo na elektronických nástrojích (housle, klarinet) a za pomoci počítačově vygenerovaných nebo přetvořených zvuků; Agnieszka Piesiewicz, která vytvořila scénografii ve videoformě; Zuzana Režná jako lightdesigner a osvětlovač. Činnost herečky na scéně, video, hudba a světlo jsou rovnoprávnými akcemi, které tvoří vizuálněpohybovo-hudební podívanou. Představení Pythagoras.pro považuji za část většího vědecko-uměleckého projektu. Není to ukončená práce a je i nadále otevřená pro vlivy, inspirace a transformace. 9

Role experimentu ve vědecké metodě

Role experimentu ve vědecké metodě Role experimentu ve vědecké metodě Erika Mechlová Ostravská univerzita v Ostravě Obsah Úvod 1. Pozorování, sbírání informací 2. Formulace problému 3. Stanovení hypotéz řešení problému 4. Provedení experimentu

Více

Copyright 2013 Martin Kaňka; http://dalest.kenynet.cz

Copyright 2013 Martin Kaňka; http://dalest.kenynet.cz Copyright 2013 Martin Kaňka; http://dalest.kenynet.cz Popis aplikace Tato aplikace je koncipována jako hra, může být použita k demonstraci důkazu. Může žáky učit, jak manipulovat s dynamickými objekty,

Více

Role experimentu ve vědecké metodě

Role experimentu ve vědecké metodě Role experimentu ve vědecké metodě Erika Mechlová Ostravská univerzita v Ostravě Obsah Úvod 1. Pozorování 2. Uvedení a formulace problému. Sbírání informací 3. Stanovení hypotéz řešení problému 4. Provedení

Více

Interaktivní divadelní představení

Interaktivní divadelní představení Interaktivní divadelní představení Motivace Rozhodly jsme se na základě našich různých zkušeností s divadlem a názorů na něj, které se v určitých místech protínají, posunout od verbální kritiky k vytvoření

Více

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň

6.1. I.stupeň. Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA. Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň 6.1. I.stupeň Vzdělávací oblast: 6.1.7. Vyučovací předmět: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Vzdělávání ve vyučovacím předmětu Výtvarná výchova : - směřuje k podchycení a

Více

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Dějepis pro ročník

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany. Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/ Téma sady: Dějepis pro ročník Název školy: Základní škola a Mateřská škola Žalany Číslo projektu: CZ. 1.07/1.4.00/21.3210 Téma sady: Dějepis pro 6. 7. ročník Název: DUM: VY_32_INOVACE_4B_2_Kultura_ve_starověkém_Řecku_věda Vyučovací

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 7. 1. 2013 Pořadové číslo 10 1 Astronomie Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU

ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU ZÁKLADNÍ STUDIUM VÝTVARNÉHO OBORU Vzdělávání na I. stupni základního studia je sedmileté a je určeno žákům, kteří dosáhli věku 7 let. Tato věková hranice platí bez ohledu na skutečnost, zdali žák navštěvoval

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

Pracovní list: Opakování učiva sedmého ročníku. Fyzikální veličiny. Fyzikální jednotky. Fyzikální zákony. Vzorce pro výpočty 100 200.

Pracovní list: Opakování učiva sedmého ročníku. Fyzikální veličiny. Fyzikální jednotky. Fyzikální zákony. Vzorce pro výpočty 100 200. Pracovní list: Opakování učiva sedmého ročníku 1. Odpovězte na otázky: Fyzikální veličiny Fyzikální jednotky Fyzikální zákony Měřidla Vysvětli pojmy Převody jednotek Vzorce pro výpočty Slavné osobnosti

Více

grafickým záznamem vokálně-instrumentálních

grafickým záznamem vokálně-instrumentálních Vyučovací předmět: Hudební výchova Ročník : kvinta, 1. Ročník Téma: Školní výstup- žák: Učivo: ( PT, TO, INT, PRO) Vokální činnosti - Uplatňuje zásady hlasové hygieny v běžném životě - Využívá svého individuálního

Více

Rychlost světla. Kapitola 2

Rychlost světla. Kapitola 2 Kapitola 2 Rychlost světla Michael Faraday, syn yorkshirského kováře, se narodil v jižním Londýně roku 1791. Byl samoukem, který školu opustil ve čtrnácti, aby se stal učněm u knihaře. Zajistit si vstup

Více

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR

VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR VY_32_INOVACE_FY.19 VESMÍR Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Kalous Základní a mateřská škola Bělá nad Radbuzou, 2011 Vesmír je souhrnné označení veškeré hmoty, energie

Více

RLB 266 Konce světa. Konce a začátky z hlediska New Age

RLB 266 Konce světa. Konce a začátky z hlediska New Age RLB 266 Konce světa Konce a začátky z hlediska New Age Základní interpretační paradigmata: New Age jako pokračovatel či (pozdně)moderní podoba tzv. metafyzického náboženství (západního esoterismu) C. Albanese,

Více

PYTHAGORAS. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace

PYTHAGORAS. Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.2490 VY_32_INOVACE_19_M8 PYTHAGORAS Základní škola a Mateřská škola Nikolčice, příspěvková organizace Mgr. Jiří Slavík Pythagoras Busta v Kapitolském muzeu v Římě Pythagoras ze Samu (také

Více

Tvorba Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle Přínos k rozvoji klíčových a odborných kompetencí a průřezových témat

Tvorba Pojetí vyučovacího předmětu Obecné cíle Přínos k rozvoji klíčových a odborných kompetencí a průřezových témat Tvorba Pojetí vyučovacího předmětu Vzdělávací obsah předmětu se skládá z těchto složek: s prostorem, s hudbou, Práce s dynamikou a časem, s pohybovým motivem, s partnerem, kompozice a stavba, získávání

Více

Umění a věda VY_32_ INOVACE _06_111

Umění a věda VY_32_ INOVACE _06_111 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Umění a věda VY_32_ INOVACE _06_111 Projekt MŠMT Název projektu školy Registrační

Více

TEORIE JEDNÁNÍ V X KAPITOLÁCH/ JEDNÁNÍ TEORIE O X DĚJSTVÍCH: TALK&TWERK

TEORIE JEDNÁNÍ V X KAPITOLÁCH/ JEDNÁNÍ TEORIE O X DĚJSTVÍCH: TALK&TWERK VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ FACULTY OF FINE ART ATELIÉR MALÍŘSTVÍ 2 STUDIO OF PAINTING 2 TEORIE JEDNÁNÍ V X KAPITOLÁCH/ JEDNÁNÍ TEORIE O X DĚJSTVÍCH:

Více

Výtvarná výchova v 5. ročníku

Výtvarná výchova v 5. ročníku Výtvarná výchova v 5. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Řeší úkoly dekorativního charakteru v ploše (symetrická a asymetrická řešení). Místo mých prázdnin Využívá přítlak, odlehčení, šrafování,

Více

Scénická umění a kultura

Scénická umění a kultura Scénická umění a kultura Opakování: scénická umění Scéna: událost, kterou někdo pozoruje Uměle pro diváka vytvořená scéna může být základní částí uměleckého díla: mluvíme o scénických uměních (drama, film,

Více

Scénář; Storyboard Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_Mul4r0117

Scénář; Storyboard Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_Mul4r0117 Scénář; Storyboard Mgr. Jakub Němec VY_32_INOVACE_Mul4r0117 Scénář Každý šot, klip, krátké video či snímek by měl mít předem propracovanou strukturu, v níž je jasně rozvrženo, co má který člověk podílející

Více

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY

FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY FILOSOFIE ČLOVĚKA a VĚDY Filosofie.. Vznik v antickém Řecku - KRITICKÉ, SAMOSTATNÉ myšlení - V SOUVISLOSTECH - sobě vlastní otázky, které neřeší speciální vědy - člověk ve VZTAHU k přírodě, společnosti

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 1. - 3. ROČNÍK Žák: pozná různé druhy tvarů, porovnává vlastnosti, které zakládají, jejich podobnost či odlišnost, jejich vztahy, pozná různorodé přírodní a umělé materiály, seznamuje

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Informační a komunikační technologie: studijní a učební obory Bez příloh

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Informační a komunikační technologie: studijní a učební obory Bez příloh Identifikační údaje školy Číslo projektu Číslo a název šablony Autor Tematická oblast Číslo a název materiálu Anotace Vytvořeno 18.6.2013 Určeno pro Přílohy VÝUKOVÝ MATERIÁL Vyšší odborná škola a Střední

Více

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538

Základní škola a Mateřská škola Třemešná 793 82 Třemešná 341 tel: 554 652 218 IČ: 00852538 Jazyk a jazyková komunikace Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura má komplexní charakter a pro přehlednost je rozdělen do tří složek: Komunikační

Více

3.2 OBJEMY A POVRCHY TĚLES

3.2 OBJEMY A POVRCHY TĚLES . OBJEMY A POVRCHY TĚLES Krychle, kvádr, hranol Dochované matematické texty ze starého Egypta obsahují několik úloh na výpočet objemu čtverhranných obilnic tvaru krychle; lze předpokládat, že stejným způsobem

Více

Zejména v renesanci se pěstuje a udržuje mínění, že nejkrásnější jsou útvary, v nichž lze

Zejména v renesanci se pěstuje a udržuje mínění, že nejkrásnější jsou útvary, v nichž lze Zdálo by se, že v oblasti lidské činnosti matematika a umění stojí na protilehlých pólech, ba že se někdy až vylučují. Ale i v matematice je kus umění. Matematik Sobolev napsal: "Skutečným matematikem

Více

Fyzikální veličiny. - Obecně - Fyzikální veličiny - Zápis fyzikální veličiny - Rozměr fyzikální veličiny. Obecně

Fyzikální veličiny. - Obecně - Fyzikální veličiny - Zápis fyzikální veličiny - Rozměr fyzikální veličiny. Obecně Fyzikální veličiny - Obecně - Fyzikální veličiny - Zápis fyzikální veličiny - Rozměr fyzikální veličiny Obecně Fyzika zkoumá objektivní realitu - hmotu - z určité stránky. Zabývá se její látkovou formou

Více

Jevištní technologie Stavovské divadlo

Jevištní technologie Stavovské divadlo Jevištní technologie Stavovské divadlo NÁZEV TEXT A ZÁKLADNÍ ÚDAJE Jeviště Šířka jeviště celkem 18,82 m Šířka hracího prostoru 14 m Šířka portálových věží 9,56 m Hloubka od hrany orchestřiště 16,61 m Výška

Více

Copyright 2013 Martin Kaňka; http://dalest.kenynet.cz

Copyright 2013 Martin Kaňka; http://dalest.kenynet.cz Copyright 2013 Martin Kaňka; http://dalest.kenynet.cz Popis aplikace Aplikace Pattern Constructor je navržena pro tvorbu osové souměrnosti tak, aby odpovídala úrovni dovedností dětí. Tím, že mohou jednoduše

Více

Astronomie, sluneční soustava

Astronomie, sluneční soustava Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL SKUPOVA PLZEŇ INTERNATIONAL 28.8. 6.9.2015 NABÍDKA WORKSHOPŮ A MASTERCLASS

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL SKUPOVA PLZEŇ INTERNATIONAL 28.8. 6.9.2015 NABÍDKA WORKSHOPŮ A MASTERCLASS MEZINÁRODNÍ FESTIVAL SKUPOVA PLZEŇ INTERNATIONAL 28.8. 6.9.2015 NABÍDKA WORKSHOPŮ A MASTERCLASS KONTAKT: DIVADLO ALFA PLZEŇ JAKUB HORA, ředitel divadla - jakub.hora@divadloalfa.cz 3.9.2015 Divadlo Alfa

Více

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ

Immanuel Kant => periodizace díla, kopernikánský obrat, transcendentální filozofie, kategorický imperativ Immanuel Kant - maturitní otázka ZV www.studijni-svet.cz - polečenské vědy - http://zsv-maturita.cz Otázka: Immanuel Kant Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Michael Immanuel Kant => periodizace

Více

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění

Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění Skutečnost světa Práce v informačním poli jako umění In-formace pojem informace, z lat. dávat tvar KDO pozoruje, kdo je to POZOROVATEL vědomá mysl, duše, (ztotoţnění se s já) DÁVAT TVAR = vytvořit asociaci,

Více

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek.

Maximální variabilitu a přizpůsobivost ohledně hracího prostoru. Možnost domluvy ohledně finančních podmínek. Kdo jsme a co nabízíme: Občanské sdružení Do Houslí je divadelní zájezdová společnost, která vznikla 2. října 2007. Našimi členy jsou výhradně profesionální herci, čemuž také odpovídá kvalita uváděných

Více

Umělecké aspekty larpu

Umělecké aspekty larpu Umělecké aspekty larpu Pavel Gotthard Anotace Film i divadlo jsou obecně chápány jako potenciálně umělecké formy. Proč tak nechápeme i larp? Tato přednáška se zaměří na potenciál larpu coby plnohodnotné

Více

Bi, ČJ, TV, D. MGV - Školní vzdělávací program osmileté studium Sborový zpěv 1

Bi, ČJ, TV, D. MGV - Školní vzdělávací program osmileté studium Sborový zpěv 1 Vyučovací předmět Sborový zpěv Týdenní hodinová dotace 5 hodin Ročník Kvinta Roční hodinová dotace 72 hodin Výstupy Učivo Průřezová témata, mezipředmětové vztahy uplatňuje zásady hlasové hygieny v běžném

Více

Gymnázium, Český Krumlov

Gymnázium, Český Krumlov Gymnázium, Český Krumlov Vyučovací předmět Fyzika Třída: 6.A - Prima (ročník 1.O) Úvod do předmětu FYZIKA Jan Kučera, 2011 1 Organizační záležitosti výuky Pomůcky související s výukou: Pracovní sešit (formát

Více

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 CZ.1.07/1.5.00/34.1076. Pro vzdělanější Šluknovsko

VÝUKOVÝ MATERIÁL. Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 CZ.1.07/1.5.00/34.1076. Pro vzdělanější Šluknovsko VÝUKOVÝ MATERIÁL Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632

Více

Nabídka vybraných pořadů

Nabídka vybraných pořadů Hvězdárna Valašské Meziříčí, p. o. Vsetínská 78 757 01 Valašské Meziříčí Nabídka vybraných pořadů Pro střední školy a učiliště Seznamte se s naší nabídkou poutavých naučných programů zaměřených nejen na

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 21. 1. 2013 Pořadové číslo 11 1 Merkur, Venuše Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova Školní vzdělávací program pro ZV Ruku v ruce 7 UMĚNÍ A KULTURA UČEBNÍ OSNOVY 7. 3 Výtvarné činnosti Časová dotace 7. ročník 1 hodina 8. ročník 1 hodina 9. ročník 1 hodina Celková časová dotace je 3 hodiny. Charakteristika: Žáci si tento předmět vybírají

Více

Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání

Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání Jak vyvažovat autonomii a odpovědnost škol a učitelů: hodnocení výsledků vzdělávání Jana Straková Ústav pro informace ve vzdělávání a Institut pro sociální a ekonomické analýzy Rozmach plošných testů se

Více

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Matematika.

B) výchovné a vzdělávací strategie jsou totožné se strategiemi vyučovacího předmětu Matematika. 4.8.3. Cvičení z matematiky Předmět Cvičení z matematiky je vyučován v sextě a v septimě jako volitelný předmět. Vzdělávací obsah vyučovacího předmětu Cvičení z matematiky vychází ze vzdělávací oblasti

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Učební osnovy Výtvarná výchova

Učební osnovy Výtvarná výchova Učební osnovy Výtvarná výchova PŘEDMĚT: VÝTVARNÁ VÝCHOVA Ročník: 1. 1. rozpozná a pojmenovává prvky vizuálně obrazného vyjádření /linie, tvary, objemy, barva/, porovnává je a třídit na základě odlišností

Více

Novinky 2009 Brecht, Bertolt Kupování mosazi ISBN 978-80-86928-52-4 Doporučená cena: 232 Kč 1. vydání Lepoldová, Jana Metodika taneční gymnastiky

Novinky 2009 Brecht, Bertolt Kupování mosazi ISBN 978-80-86928-52-4 Doporučená cena: 232 Kč 1. vydání Lepoldová, Jana Metodika taneční gymnastiky Novinky 2009 Brecht, Bertolt Kupování mosazi (Der Messingkauf) Kupování mosazi je rozhovor mezi filosofem, dramaturgem, hercem a herečkou. Ačkoli dialog zůstal pouze fragmentem, patří tato noční diskuse

Více

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti

UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti UMĚNÍ A KULTURA Charakteristika vzdělávací oblasti Vzdělávací oblast Umění a kultura umožňuje žákům jiné než pouze racionální poznávání světa a odráží nezastupitelnou součást lidské existence umění a kulturu.

Více

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická

0,5 0.5 0,5 0,5 1 1 tanec Lidový tanec 1 0,5 0,5 0,5 1 Klasická Školní vzdělávací program druhé soukromé ZUŠ, s.r.o., České Budějovice Taneční obor Studijní zaměření Tanec Učební plán pro přípravné dvouleté studium Předmět 1. ročník Přípravná taneční výchova 2 2 Ročníkové

Více

Utajené vynálezy Nemrtvá kočka

Utajené vynálezy Nemrtvá kočka Nemrtvá kočka Od zveřejnění teorie relativity se uskutečnily tisíce pokusů, které ji měly dokázat nebo vyvrátit. Zatím vždy se ukázala být pevná jako skála. Přesto jsou v ní slabší místa, z nichž na některá

Více

Pythagorova věta a pythagorejské trojúhelníky-ondřej Zeman Asi 600 př.n.l

Pythagorova věta a pythagorejské trojúhelníky-ondřej Zeman Asi 600 př.n.l Pythagorova věta a pythagorejské trojúhelníky-ondřej Zeman Asi 600 př.n.l Baudhayana (kolem 800 př.n.l) Pythagoras ze Sámu (asi 580 př.n.l asi 500 př.n.l) Motivace: Tato věta mě zaujala, protože se o ní

Více

MARTIN KRUPA *1988 SAMOSTATNÉ VÝSTAVY SPOLEČNÉ VÝSTAVY

MARTIN KRUPA *1988 SAMOSTATNÉ VÝSTAVY SPOLEČNÉ VÝSTAVY MARTIN KRUPA MARTIN KRUPA *1988 Studuje na Fakultě Umění a deignu univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ateliétu Digitální Média pod vedením Michaely Thelenové a Radka Jandery. SAMOSTATNÉ VÝSTAVY 2014

Více

Určení hmotnosti zeměkoule vychází ze základního Newtonova vztahu (1) mezi gravitačním zrychlením a g a hmotností M Z gravitačního centra (Země).

Určení hmotnosti zeměkoule vychází ze základního Newtonova vztahu (1) mezi gravitačním zrychlením a g a hmotností M Z gravitačního centra (Země). Projekt: Cíl projektu: Určení hmotnosti Země Místo konání: Černá věž - Klatovy, Datum: 28.10.2008, 12.15-13.00 hod. Motto: Krása středoškolské fyziky je především v její hravosti, stejně tak jako je krása

Více

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace

Základní škola, Ostrava Poruba, Bulharská 1532, příspěvková organizace Výtvarná výchova - 6. ročník prvky kresebného vyjádření světlo, stín, polostín textura, měkká modelace a šrafura jejich uspořádání v ploše a prostoru základní kresebné techniky např. kresebné studie, figurální

Více

Badatelsky orientované vyučování matematiky

Badatelsky orientované vyučování matematiky Libuše Samková Badatelsky orientované vyučování matematiky 29. října 2013 IBME = Inquiry based mathematics education = Výuka matematiky založená na inquiry Co to je inquiry? Anglicko-český slovník nám

Více

Umělecký výkon Performativní umění (prováděné, předváděné, přetvářené, manipulující) Provedení uměleckého díla (zpěvem, tancem, interpretací hudby, pa

Umělecký výkon Performativní umění (prováděné, předváděné, přetvářené, manipulující) Provedení uměleckého díla (zpěvem, tancem, interpretací hudby, pa Práva související s právem autorským Práva výkonného umělce (tvůrčí, 67 a násl AutZ) Právo výrobce zvukového záznamu (netvůrčí, 75 a násl.) Právo výrobce zvukově obrazového záznamu (netv. 79 a násl.) Právo

Více

Ročník, obor 1. ročník, studijní obory i učební obory, ověřeno Mechanik opravář motorových vozidel (A1B) 10.6.2013

Ročník, obor 1. ročník, studijní obory i učební obory, ověřeno Mechanik opravář motorových vozidel (A1B) 10.6.2013 Číslo projektu Číslo materiálu Název školy Dostupné z: Autor Tematická oblast- Sada 38 Téma Typ materiálu CZ.1.07/1.5.00/34.0880 VY_32_INOVACE_741_Literatura_pwp Střední odborná škola a Střední odborné

Více

Výtvarná výchova ve 4. ročníku

Výtvarná výchova ve 4. ročníku Výtvarná výchova ve 4. ročníku září Rozvíjení smyslové citlivosti Připomene si zásady bezpečnosti a hygieny při práci. Užívá v plošném vyjádření linie a barevné plochy, kombinuje prvky ve vztahu Místo

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Škola Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0394 Autor Mgr. Jiří Pokorný Číslo VY_32_INOVACE_13_ZSV_2.01_Periodizace antické filozofie

Více

Vědecké důkazy o Bohu

Vědecké důkazy o Bohu Vědecké důkazy o Bohu Nexistujeme jen tak, ale z nějaké příčiny! Příčina naší existence je vně našeho času a prostoru! 3. Jak vysvětlit řád vysmíru? V našem světě není chaos (jinak by věda nebyla možnou)!

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 6.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, Dobruška 5.7 UMĚNÍ A KULTURA VÝTVARNÁ VÝCHOVA - Výtvarná výchova 6. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo VV-9-1-01 vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, předmět dramatické výchovy, její vztah k dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve estetické

Více

V čem spočívá síla obrazů a karikatur v novinách a časopisech? Proč je takové zobrazování nepřijatelné a nebezpečné z hlediska lidských práv?

V čem spočívá síla obrazů a karikatur v novinách a časopisech? Proč je takové zobrazování nepřijatelné a nebezpečné z hlediska lidských práv? NEBEZPEČNÉ OBRÁZKY Klíčové otázky: Jakými způsoby lze negativně zobrazovat skupinu osob? V čem spočívá síla obrazů a karikatur v novinách a časopisech? Proč je takové zobrazování nepřijatelné a nebezpečné

Více

www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost

www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost www.projektsako.cz Matematika Pracovní list č. 2 žákovská verze Téma: Objem a povrch anuloidu Lektor: Projekt: Reg. číslo: Mgr. Libor Lepík Student a konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.07/03.0075 Teorie Anuloid

Více

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření

KOMPETENCE K UČENÍ UČITEL vede žáky k vizuálně obraznému vyjádření 1.1.4. VÝTVARNÁ VÝCHOVA I.ST. ve znění dodatku č.11 - platný od 1.9.2009, č.25 - platný id 1.9.2010, č.22 Etická výchova - platný od 1.9.2010 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 25. 2. 2013 Pořadové číslo 14 1 Uran, Neptun Předmět: Ročník: Jméno autora:

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0553 Elektronická podpora zkvalitnění výuky CZ.1.07 Vzděláním pro konkurenceschopnost Projekt je realizován v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurence

Více

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE

Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA CASOVÁ DOTACE Specializace z dramatické výchovy ročník TÉMA 2 Základy teorie vysvětlí pojem dramatická výchova, dramatické výchovy charakterizuje její kontext a využití ve výchově a vzdělávání; vymezí obsah dramatické

Více

Rudolf II. - mecenáš umění

Rudolf II. - mecenáš umění Rudolf II. - mecenáš umění AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP zhodnotí vládu Rudolfa II. a jeho podíl na politickém, kulturním a vědeckém rozkvětu Prahy hlavním sídlem habsburské říše - porozumění

Více

Přehled vzdělávacích materiálů

Přehled vzdělávacích materiálů Přehled vzdělávacích materiálů Název školy Název a číslo OP Název šablony klíčové aktivity Název sady vzdělávacích materiálů Jméno tvůrce vzdělávací sady Číslo sady Anotace Základní škola Ţeliv Novými

Více

Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15

Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15 Pedagogika I Zimní semestr Akademický rok 2014/15 Cíle výchovy a vzdělávání: Otázky spojené s konceptem klíčových kompetencí podle RVP. Učitel a cíle výuky. Pavla Zieleniecová, MFF UK 1 Obsah: 1. Tři otázky

Více

Fyzika I. Něco málo o fyzice. Petr Sadovský. ÚFYZ FEKT VUT v Brně. Fyzika I. p. 1/20

Fyzika I. Něco málo o fyzice. Petr Sadovský. ÚFYZ FEKT VUT v Brně. Fyzika I. p. 1/20 Fyzika I. p. 1/20 Fyzika I. Něco málo o fyzice Petr Sadovský petrsad@feec.vutbr.cz ÚFYZ FEKT VUT v Brně Fyzika I. p. 2/20 Fyzika Motto: Je-li to zelené, patří to do biologie. Smrdí-li to, je to chemie.

Více

VĚDA A TECHNIKA PRO DĚTI. Marie Čermáková 1 ročník KS učitelství MŠ

VĚDA A TECHNIKA PRO DĚTI. Marie Čermáková 1 ročník KS učitelství MŠ VĚDA A TECHNIKA PRO DĚTI Marie Čermáková 1 ročník KS učitelství MŠ Věk dětí: 5 6 let, běžná předškolní třída MŠ. Děti byly předem seznámeny s tématikou, jenž odpovídá plánované exkurzi. Pro děti a rodiče

Více

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín

KLIMA ŠKOLY. Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy. Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha. Termín KLIMA ŠKOLY Zpráva z evaluačního nástroje Klima školy Škola Testovací škola - vyzkoušení EN, Praha Termín 29.9.2011-27.10.2011-1 - Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, milí kolegové! Dovolte, abychom

Více

NABÍZÍME VÁM Náš repertoár je různorodý, každý si z něj může vybrat podle charakteru připravované akce a prostorových možností.

NABÍZÍME VÁM Náš repertoár je různorodý, každý si z něj může vybrat podle charakteru připravované akce a prostorových možností. PROGRAMOVÁ NABÍDKA 2017 Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ je poloprofesionální umělecké těleso zřizované Ministerstvem obrany ČR. Zpracovává především materiál etnografických regionů České republiky, nebojí

Více

Směry psychologie. Mgr. Anna Škodová

Směry psychologie. Mgr. Anna Škodová Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Název školy: Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie, Rumburk, příspěvková organizace Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0649

Více

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav

Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Gymnázium Dr. J. Pekaře Mladá Boleslav Zeměpis I. ročník ČERNÉ DÍRY referát Jméno a příjmení: Oskar Šumovský Josef Šváb Třída: 5.0 Datum: 28. 9. 2015 Černé díry 1. Obecné informace a) Základní popis Černé

Více

Redukcionismus a atomismus

Redukcionismus a atomismus Redukcionismus a atomismus ČVUT FEL Filosofie 2 Filip Pivarči pivarfil@fel.cvut.cz Co nás čeká? Co je to redukcionismus Směry redukcionismu Redukcionismus v různých odvětvých vědy Co je to atomismus Směry

Více

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová.

Člověk a společnost. 16. Vznik a význam filozofie. Vznik a vývoj význam filozofie. Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová. Člověk a společnost 16. Vznik a význam filozofie www.ssgbrno.cz Vytvořil: PhDr. Andrea Kousalová Vznik a a význam vývoj filozofie Vznik a vývoj význam filozofie Strana: 1 Škola Ročník Název projektu Číslo

Více

Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ

Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ OBRAZCE SLOV PRAHA 2011 Ladislav Nebeský OBRAZCE SLOV PLOŠNÉ BINÁRNÍ BÁSNĚ OBRAZCE SLOV Copyright Ladislav Nebeský, 2011 Czech edition dybbuk, 2011

Více

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017

GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a. Mgr. Marcela Gajdová. Tematické plány pro školní rok 2016/2017 GYMNÁZIUM OSTRAVA ZÁBŘEH, VOLGOGRADSKÁ 6a Mgr. Marcela Gajdová Tematické plány pro školní rok 2016/2017 Estetická výchova výtvarná výchova (prima B ŠVP) Estetická výchova výtvarná výchova (sekunda - ŠVP)

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3075 Šablona: III/2 Sada: VY_32_INOVACE_5IS Ověření ve výuce Třída 9. B Datum: 6. 2. 2013 Pořadové číslo 12 1 Země, Mars Předmět: Ročník: Jméno autora: Fyzika

Více

6.16 Výtvarná výchova

6.16 Výtvarná výchova 6.16 Výtvarná výchova 6.16.1 Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové vymezení předmětu: Vyučovací předmět výtvarná výchova realizuje vzdělávací obsah Výtvarného oboru ze vzdělávací oblasti Umění

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA VÝTVARNÝCH UMĚNÍ ATELIÉR MALÍŘSTVÍ 3 FACULTY OF FINE ARTS STUDIO OF PAINTING 3 IMAGINÁRNÍ KRAJINY IMAGINARY LANDSCAPES BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

Více

Výtvarná výchova 6. ročník

Výtvarná výchova 6. ročník Výtvarná výchova 6. ročník Období Ročníkový výstup Učivo Kompetence Mezipředmětové vztahy,průř.témata Pomůcky, literatura září-červen Vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných

Více

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TIŠNOV LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Tento dokument obsahuje pouze vybrané kapitoly z kompletního školního vzdělávacího programu a slouží pouze k informovanosti

Více

Preromantismus ve světové literatuře

Preromantismus ve světové literatuře Preromantismus ve světové literatuře Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.1094 Číslo a název šablony klíčové aktivity: Identifikátor: Škola: Předmět: Tematická oblast: Název: I/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Název: Studium kmitů hudebních nástrojů, barva zvuku

Název: Studium kmitů hudebních nástrojů, barva zvuku Název: Studium kmitů hudebních nástrojů, barva zvuku Autor: Mgr. Lucia Klimková Název školy: Gymnázium Jana Nerudy, škola hl. města Prahy Předmět (mezipředmětové vztahy) : Fyzika (Hudební výchova) Tematický

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA (1. 9. ročník)

VÝTVARNÁ VÝCHOVA (1. 9. ročník) VÝTVARNÁ VÝCHOVA (1. 9. ročník) Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura a v sobě obsahuje v sobě dva souběžně probíhající,

Více

VĚDA A TECHNIKA PRO DĚTI. Marie Čermáková 1 ročník KS učitelství MŠ

VĚDA A TECHNIKA PRO DĚTI. Marie Čermáková 1 ročník KS učitelství MŠ VĚDA A TECHNIKA PRO DĚTI Marie Čermáková 1 ročník KS učitelství MŠ Věk dě&: 5-6 let, běžná předškolní třída MŠ. Dě# byly předem seznámeny s téma#kou, jenž odpovídá plánované exkurzi. Pro dě# a rodiče bylo

Více

POPIS TESTŮ PAT-1 (Playing Ability Test 1)

POPIS TESTŮ PAT-1 (Playing Ability Test 1) POPIS TESTŮ PAT- (Playing Ability Test ) UZNÁNÍ: Tento dokument vznikl převodem oficiálních dokumentů autorů systému PAT do češtiny. Konkrétně jde o dokumenty PAT0-part.pdf a PAT0-part.pdf, publikované

Více

Určení hustoty látky. (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055

Určení hustoty látky. (laboratorní práce) Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Zvyšování kvality výuky v přírodních a technických oblastech CZ.1.07/1.1.28/02.0055 Určení hustoty látky (laboratorní práce) Označení: EU-Inovace-F-6-12 Předmět: fyzika Cílová skupina: 6. třída Autor:

Více

MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU

MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU MĚŘ, POČÍTEJ A MĚŘ ZNOVU Václav Piskač Gymnázium tř.kpt.jaroše, Brno Abstrakt: Příspěvek ukazuje možnost, jak ve vyučovací hodině propojit fyzikální experiment a početní úlohu způsobem, který výrazně zvyšuje

Více

Obsah. Úvod 291. Tři čočky 305 Druhé odmocniny a trojúhelníky 3-4-5 306 Leonardovo a CBS oko 307 Vitruviovo 10 ku 12 308 Vyřešení za 10 000 let 309

Obsah. Úvod 291. Tři čočky 305 Druhé odmocniny a trojúhelníky 3-4-5 306 Leonardovo a CBS oko 307 Vitruviovo 10 ku 12 308 Vyřešení za 10 000 let 309 Obsah Úvod 291 DEVĚT Duch a posvátná geometrie 293 Třetí informační systém v Ovoci života 293 Kruhy a čtverce lidského vědomí 293 Hledání téměř dokonalých poměrů fí 295 První a třetí úroveň vědomí 296

Více

Scénář text Scénář záběry Místo, kontakt, poznámka. Animace 1: pavouk, mravenec a včela.

Scénář text Scénář záběry Místo, kontakt, poznámka. Animace 1: pavouk, mravenec a včela. Scénář text Scénář záběry Místo, kontakt, poznámka Na otázku, proč bychom měli studovat fyziku, již odpověděl Bacon, který byl velmi zajímavou postavou 17. století. Byl první, který se pokusil o logickou

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Nikolić Aleksandra Matěj Martin

Nikolić Aleksandra Matěj Martin POSTAVENÍ Í PEDAGOGIKY MEZI VĚDAMI Nikolić Aleksandra Matěj Martin PŮVOD NÁZVU Paidagogos = pais + agein Pais = dítě Agein = vést průvodce dětí, často vzdělaný otrok pečoval o výchovu dětí ze zámožných

Více

CSR = Etika + kultura +?

CSR = Etika + kultura +? CSR = Etika + kultura +? Etika právnické osoby? Morálka je to co je, resp. představuje společenskou instituci složenou z množiny standardů a principů uznávaných členy dané kultury Etika teoretická reflexe

Více

Netradiční výklad tradičních témat

Netradiční výklad tradičních témat Netradiční výklad tradičních témat J. Musilová, P. Musilová: Matematika pro porozumění i praxi I. VUTIUM, Brno 2006 (291 s.), 2009 (349 s.). J. Musilová, P. Musilová: Matematika pro porozumění i praxi

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/ Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 1) 7. ročník základní

Více